Samsung | T24E310EX | Samsung T24E310EX Korisnički priručnik

TE310
T24E310EW
T24E310EX
T28E310EW
T28E310EX
T32E310EW
T32E310EX
LED televizor
korisnički priručnik
Zahvaljujemo što ste kupili ovaj proizvod tvrtke Samsung.
Želite li potpuniju uslugu, proizvod registrirajte na webmjestu
www.samsung.com/register
Model _____________ Serijski broj _____________
Slike i crteži navedeni u ovom korisničkom priručniku informativne su prirode i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Napomena o digitalnoj televiziji
1. Funkcije koje se odnose na digitalnu televiziju (DVB) dostupne su samo u državama/područjima u kojima se emitira
digitalni zemaljski signal DVB-T/T2 (MPEG2 i MPEG4 AVC) ili u kojima postoji pristup kompatibilnoj usluzi kabelske
televizije DVB-C (MPEG2 i MPEG4 AAC). Od lokalnog distributera zatražite informacije o mogućnosti primanja
DVB-T/T2 ili DVB-C signala.
2. DVB-T/T2 je DVB standard Europskog konzorcija za emitiranje digitalnog zemaljskog televizijskog signala, a DVB-C
je standard za emitiranje digitalne televizije putem kabela. Međutim, neke značajke, kao što su Elektronički vodič
kroz programe (EPG), Video na zahtjev (VOD) itd., nisu uključene u ovu specifikaciju. Dakle, u ovom trenutku ih ne
podržavamo.
3. Iako ovaj televizor udovoljava posljednjim DVB-T/T2 i DVB-C standardima [kolovoz 2008.], kompatibilnost s budućim
standardima DVB-T/T2 digitalnog zemaljskog emitiranja i DVB-C digitalnog kabelskog emitiranja ne može se jamčiti.
4. Ovisno o državi/području u kojem se ovaj televizor koristi, neki davatelji usluga kabelske televizije takvu uslugu mogu
dodatno naplatiti te ćete možda morati pristati na njihove uvjete poslovanja.
5. Neke funkcije digitalne televizije možda neće biti dostupne u nekim državama ili područjima, a DVB-C možda neće
ispravno raditi kod nekih davatelja usluge kabelske televizije.
6. Dodatne informacije možete dobiti ako se obratite lokalnom centru za korisničku podršku tvrtke Samsung.
✎✎Razlike u načinu emitiranja u različitim državama mogu utjecati na kvalitetu prijema signala na televizoru.
Radne karakteristike televizora provjerite kod lokalnog ovlaštenog distributera tvrtke SAMSUNG ili u centru
za korisničku podršku tvrtke Samsung provjerite mogu li se poboljšati ponovnim konfiguriranjem postavki
televizora.
Upozorenje o prikazivanju statičnih slika
Izbjegavajte prikazivanje statičnih slika na zaslonu (poput slikovnih datoteka u jpeg formatu) ili elemenata statičnih slika
(poput logotipa televizijskih programa, panoramskog ili 4:3 formata slike, traka s izvještajima s burze ili vijestima na dnu
zaslona itd.). Neprekidno prikazivanje statične slike može uzrokovati stvaranje zaostalih slika na LED zaslonu, što utječe
na kvalitetu slike. Kako bi se smanjio rizik od pojavljivanja ovog efekta, slijedite preporuke u nastavku:
•• Izbjegavajte prikazivanje istog televizijskog kanala dulje vrijeme.
•• Slike uvijek pokušajte prikazivati preko cijelog zaslona koristeći izbornik televizora za postavljanje formata slike kako
biste pronašli najprikladniji format.
•• Smanjite vrijednosti svjetline i kontrasta na najmanju razinu koja je potrebna za postizanje željene kvalitete slike –
previsoke vrijednosti mogu ubrzati postupak nastajanja "urezanih slika".
•• Redovito upotrebljavajte značajke televizora koje smanjuju zadržavanje slike i "urezivanje slike"; pojedinosti potražite
u uputama u elektronskom obliku.
Hrvatski - 2
Sadržaj
Početak
yy Pohranjivanje kanala................................................ 43
yy Sigurnosne upute...................................................... 4
yy Korištenje gumba INFO (&Vodič kroz emisije)........... 46
yy Dodatna oprema i kabeli.......................................... 11
yy Korištenje izbornika Kanal........................................ 46
yy Montiranje postolja................................................... 12
yy Ostale značajke....................................................... 50
yy Korištenje upravljača televizora (tipka na okviru
televizora)................................................................. 13
Preferirane značajke
yy Gumbi na standardnom daljinskom upravljaču......... 14
yy Postavljanje vremena............................................... 53
yy Upotreba vodiča e-Manual....................................... 16
yy Korištenje funkcije samoisključivanja........................ 54
yy Značajka teleteksta.................................................. 18
yy Ekonomična rješenja................................................ 56
yy Kretanje kroz izbornike............................................. 19
yy Zaključavanje programa........................................... 57
yy Priključivanje kabela za napajanje i kabela
antenskog ili kabelskog prijemnika........................... 20
yy Ostale značajke....................................................... 58
Povezivanja
yy Pregled opcije Contact Samsung
(Kontakt. Samsung)................................................. 62
yy Povezivanje s AV uređajima (Blu-ray uređajima,
DVD uređajima itd.).................................................. 21
Napredne značajke
yy Povezivanje sa zvučnim uređajima........................... 23
yy Aplikacija................................................................. 63
yy Povezivanje s računalom.......................................... 24
yy Reprodukcija fotografija / videozapisa / glazbe......... 65
yy Priključci (T24E310EW T24E310EX)......................... 25
yy Pregled vodiča e-Manual......................................... 68
yy Priključci (T28E310EW T28E310EX)......................... 26
yy Korištenje funkcije Sportski nač................................ 68
yy Izbornik Podrška...................................................... 60
yy Priključci (T32E310EW T32E310EX)......................... 27
yy Povezivanje na priključak COMMON INTERFACE
(utor za TV karticu)................................................... 28
yy Promjena izvora ulaznog signala.............................. 30
Osnovne značajke
Ostale informacije
yy Rješavanje problema................................................ 69
yy Podržani formati podnaslova i datoteka
funkcije Media Play.................................................. 73
yy Montiranje zidnog nosača........................................ 75
yy Ispravan položaj za korištenje proizvoda................... 31
yy Montiranje televizora na zid...................................... 84
yy Promjena unaprijed postavljenog načina rada slike... 32
yy Osiguravanje prostora za montiranje........................ 85
yy Podešavanje postavki slike...................................... 33
yy Uređaj za sprečavanje krađe Kensington Lock......... 86
yy Promjena veličine slike............................................. 34
yy Licenca.................................................................... 87
yy Slika u slici (PIP)....................................................... 35
yy Specifikacije............................................................. 89
yy Promjena opcija slike............................................... 36
yy Indeks...................................................................... 90
yy Promjena zadanog načina rada zvuka...................... 38
yy Adaptor information................................................. 91
yy Podešavanje postavki zvuka.................................... 39
Provjerite simbol!
Napomena
Upute korak po korak
Označava dodatne informacije.
Ovdje pronađite upute za otvaranje odgovarajućeg podizbornika
unutar OSD područja (zaslonskog prikaza).
Hrvatski - 3
Početak
Sigurnosne upute
Ikone za mjere opreza
UPOZORENJE
Ako ne slijedite upute označene ovom oznakom, može doći do ozbiljne ozljede ili
čak smrtnog slučaja.
OPREZ
Ako ne slijedite upute označene ovom oznakom, može doći do tjelesne ozljede ili
materijalne štete.
Nemojte provoditi.
Obavezno slijedite.
OPREZ
Ovaj simbol znači da je struja u unutrašnjosti visokog
napona. Opasno je dolaziti u bilo kakav doticaj s
unutarnjim sklopovima proizvoda.
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARAJTE
OPREZ: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (NITI STRAŽNJU STRANICU).
UNUTAR UREĐAJA NEMA SKLOPOVA KOJE BISTE SAMI MOGLI
POPRAVITI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM
OSOBLJU.
Ovaj vas simbol upozorava da je uz uređaj priložena
važna dokumentacija o njegovom radu i održavanju.
Vezano uz napajanje
✎✎Sljedeće slike služe kao referenca i mogu se razlikovati ovisno o modelima i državama.
Upozorenje
Izbjegavajte korištenje oštećenih
kabela ili utikača napajanja te
olabavljenih utičnica.
Izbjegavajte priključivanje većeg
broja električnih uređaja u jednu
zidnu utičnicu.
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
•• U suprotnom može doći do
požara zbog pregrijavanja
zidne utičnice.
Čvrsto priključite utikač napajanja.
Izbjegavajte uključivanje i
isključivanje napajanja vlažnim
rukama.
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara udara.
•• U suprotnom može doći do
požara.
!
Utikač napajanja svakako priključite
u uzemljenu zidnu utičnicu (samo
za opremu u izolacijskoj klasi 1).
!
Izbjegavajte prekomjerno savijanje
ili uvrtanje kabela napajanja i
postavljanje teških predmeta na
kabel.
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara zbog
oštećenog kabela napajanja.
Kabel napajanja i proizvod držite
podalje od grijača.
Ako su utikač napajanja ili utičnica
prekriveni prašinom, očistite ih
suhom krpom.
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
!
Hrvatski - 4
•• U suprotnom može doći do
požara.
Početak
Oprez
Izbjegavajte isključivanje utikača
napajanja kada proizvod radi.
•• U suprotnom može doći do
oštećivanja proizvoda zbog
strujnog udara.
Koristite samo kabele napajanja
koje isporučuje naša tvrtka.
Također, nemojte koristiti kabele za
napajanje drugih uređaja.
!
Prilikom isključivanja utikača
napajanja iz utičnice uvijek držite za
utikač, a ne za kabel.
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
!
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Utikač napajanja priključite u lako
dostupnu zidnu utičnicu.
!
•• Dođe li do problema s
proizvodom, morate isključiti
utikač napajanja kako biste
potpuno prekinuli dovod
napajanja. Ne možete u
potpunosti prekinuti dovod
napajanja samo pomoću
gumba napajanja na proizvodu.
Vezano uz postavljanje
Upozorenje
Izbjegavajte stavljanje upaljenih
svijeća, uređaja za tjeranje
komaraca ili cigareta na uređaj.
•• U suprotnom može doći do
požara.
Montiranje proizvoda na zid
zatražite od stručnjaka za instalaciju
ili odgovarajuće tvrtke.
!
Izbjegavajte postavljanje
proizvoda na mjesto sa slabim
provjetravanjem, poput police za
knjige ili ormara.
•• U suprotnom može doći
do požara zbog internog
pregrijavanja.
Izbjegavajte postavljanje proizvoda
na mjesta koja nisu stabilna ili su
izložena prekomjernim vibracijama,
poput nestabilnih ili nagnutih polica.
•• Proizvod može pasti i to može
oštetiti proizvod ili uzrokovati
ozljedu.
•• Ako proizvod koristite na
lokaciji izloženoj vibracijama,
to ga može oštetiti ili izazvati
požar.
Hrvatski - 5
•• U suprotnom može doći do
ozljeda.
•• Svakako koristite navedeni
zidni nosač.
Plastične vrećice u kojima je
proizvod pakiran držite podalje od
djece.
•• Ako dijete stavi vrećicu preko
glave, može se ugušiti.
Izbjegavajte postavljanje proizvoda
na mjesta izložena prašini, vlazi
(sauna), ulju, dimu ili vodi (kiša), ili
u vozilo.
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Početak
Izbjegavajte postavljanje proizvoda
na mjesta izložena izravnom
sunčevom svjetlu ili u blizini izvora
topline, poput vatre ili grijača.
Izbjegavajte postavljanje proizvoda
na nedovoljnoj visini, gdje će se
nalaziti u dosegu djece.
•• Ako dijete može dosegnuti
proizvod, proizvod može pasti
i to može uzrokovati tjelesnu
ozljedu.
•• To može skratiti vijek trajanja
proizvoda ili uzrokovati požar.
•• Budući da je prednji dio teži,
montirajte proizvod na ravnu i
stabilnu podlogu.
Antenu montirajte daleko od
visokonaponskih kabela.
Kabel vanjske antene okrenite
prema dolje na mjestu ulaska u
prostoriju, kako kišnica ne bi ulazila
unutra.
•• Ako kišnica prodre u proizvod,
može doći do električnog udara
ili požara.
!
Oprez
!
Pazite da vam proizvod ne ispadne
dok ga premještate.
!
Proizvod nemojte stavljati prednjom
stranom prema podu.
•• To može izazvati probleme s
proizvodom ili ozljedu.
•• To može oštetiti ploču
proizvoda.
Prilikom montiranja proizvoda na
konzoli ili polici, pazite da prednji
dio proizvoda ne izviruje iz konzole
ili s police.
Proizvod spuštajte pažljivo.
•• U suprotnom može doći do
pada proizvoda, što može
izazvati kvar ili ozljedu.
SAMSUNG
•• Ako antena dodirne
visokonaponski kabel ili padne
na njega, može doći do
električnog udara ili požara.
•• Koristite ormarić ili policu koja
odgovara veličini proizvoda.
Ako proizvod montirate na mjesto
gdje se radni uvjeti značajno
mijenjaju, može doći do ozbiljnog
problema u kvaliteti slike zbog
uvjeta u okolini. U tom slučaju
montirajte proizvod tek nakon što
se posavjetujete s našim stručnim
osobljem.
•• Mjesta izložena mikroskopskoj
prašini, kemikalijama,
previsokim ili preniskim
temperaturama te visokoj
vlažnosti, kao što su zračne
luke ili postaje na kojima se
proizvod trajno koristi.
Hrvatski - 6
•• U suprotnom može doći do
problema s proizvodom ili
ozljeda.
Početak
Vezano uz čišćenje
Upozorenje
Prije čišćenja proizvoda isključite
kabel napajanja.
Prilikom čišćenja proizvoda ne
prskajte vodu izravno po dijelovima
proizvoda.
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
•• Pazite da voda ne prodre u
proizvod.
!
•• U suprotnom može doći do
požara, strujnog udara ili
problema s proizvodom.
Oprez
Izbjegavajte izravno prskanje
sredstava za čišćenje po proizvodu.
•• To može dovesti do gubitka
boje ili nastanka napuklina na
vanjskoj površini proizvoda
te skidanja površinskog sloja
ploče.
Prilikom čišćenja proizvoda
iskopčajte kabel napajanja i
proizvod pažljivo očistite mekanom,
suhom krpom.
!
•• Prilikom čišćenja uređaja
izbjegavajte korištenje
kemikalija poput voska,
benzena, alkohola,
razrjeđivača, insekticida, mirisa,
maziva ili sredstava za čišćenje.
To može dovesti do izobličenja
vanjske površine ili brisanja
natpisa.
!
Ako proizvod ne možete očistiti
krpom koja je isporučena
s njim, obrišite ga mekom
krpom navlaženom sredstvom
namijenjenim isključivo za brisanje
proizvoda.
Budući da se vanjska površina lako
može izgrebati, svakako koristite
odgovarajuću krpu za čišćenje.
•• Ako nemate sredstvo za
brisanje monitora, prije čišćenja
proizvoda razrijedite sredstvo
za čišćenje u vodi u omjeru
1:10.
Vezano uz korištenje
Upozorenje
Budući da se proizvod napaja
visokim naponom, nemojte ga
nikad sami rastavljati, popravljati niti
modificirati.
•• U suprotnom može doći do
požara ili strujnog udara.
Proizvod prilikom premještanja
najprije isključite te iskopčajte kabel
napajanja, antenski kabel i sve
druge kabele koji su priključeni na
proizvod.
!
•• Ako proizvod treba popraviti,
obratite se servisnom centru.
Hrvatski - 7
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara zbog
oštećenog kabela napajanja.
Početak
Ako iz proizvoda dopiru neobični
zvukovi, miris paljevine ili dim,
odmah isključite utikač napajanja i
obratite se servisnom centru.
!
Ne dopuštajte djeci da se oslanjaju
na proizvod ili penju na njega.
•• U suprotnom može doći do
pada proizvoda što može
uzrokovati ozljedu ili smrt.
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Ako ispustite proizvod ili se kućište
ošteti, isključite proizvod i isključite
kabel napajanja iz utičnice. Obratite
se servisnom centru.
Izbjegavajte smještanje na proizvod
predmeta poput igračaka ili
slatkiša.
•• Djeca bi se mogla pokušati
popeti na proizvod i dohvatiti
takve predmete te pritom srušiti
proizvod, što bi moglo dovesti
do ozljede pa čak i smrtnog
slučaja.
Izbjegavajte ispuštanje predmeta
iznad proizvoda ili primjenu udaraca
na proizvod.
•• U suprotnom može doći do
požara ili strujnog udara.
U slučaju munje ili groma isključite
kabel napajanja te ni u kom slučaju
ne dirajte antenski kabel, budući da
je to opasno.
!
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Izbjegavajte pomicanje proizvoda
povlačenjem za kabel napajanja ili
antenski kabel.
Ako dođe do curenja plina, ne
dodirujte proizvod niti utikač
napajanja, već odmah prozračite
prostoriju.
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara, požara ili
problema s proizvodom zbog
oštećenog kabela.
GAS
•• U slučaju grmljavinskog
nevremena, ne dodirujte kabel
napajanja niti antenski kabel.
Izbjegavajte korištenje zapaljivih
raspršivača ili objekata u blizini
proizvoda i njihovo smještanje na
proizvod.
Izbjegavajte podizanje ili pomicanje
proizvoda držeći samo kabel
napajanja ili kabel signala.
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara, požara ili
problema s proizvodom zbog
oštećenog kabela.
Pazite da ne blokirate ventilacijski
otvor stolnjakom ili zavjesom.
•• U suprotnom može doći
do požara zbog internog
pregrijavanja.
•• Iskra može uzrokovati
eksploziju ili požar.
•• To može dovesti do eksplozije
ili požara.
100
U proizvod (ventilacijske otvore,
priključke itd.) nemojte umetati
metalne predmete, kao što su
štapići za jelo, kovanice ili ukosnice,
kao ni zapaljive predmete.
•• Ako u proizvod prodre voda
ili neka strana tvar, isključite
napajanje, isključite kabel
napajanja i obratite se
servisnom centru.
•• U suprotnom može doći do
problema s proizvodom,
strujnog udara ili požara.
Hrvatski - 8
Početak
Izbjegavajte smještanje iznad
proizvoda posuda s tekućinom, kao
što su vaze, lonci s cvijećem, pića,
kozmetički proizvodi ili lijekovi, kao i
metalnih predmeta.
Ne pritišćite proizvod. Proizvod se
može izobličiti ili oštetiti.
•• Ako u proizvod prodre voda
ili neka strana tvar, isključite
napajanje, isključite kabel
napajanja i obratite se
servisnom centru.
•• U suprotnom može doći do
problema s proizvodom,
strujnog udara ili požara.
Oprez
Prikaz statične slike na dulje vrijeme
može uzrokovati nastajanje zaostale
slike ili mrlje na zaslonu.
•• Ako proizvod nećete koristiti
dulje vrijeme, postavite način
rada za uštedu energije ili čuvar
zaslona u načinu pokretne
slike.
-_!
Postavite odgovarajuću rezoluciju i
frekvenciju za proizvod.
•• U suprotnom može doći do
naprezanja očiju.
!
!
Ako proizvod nećete koristiti dulje
vrijeme zbog, npr. odlaska na put,
isključite kabel napajanja iz zidne
utičnice.
•• U suprotnom može doći do
nakupljanja prašine i požara
zbog pregrijavanja ili kratkog
spoja, odnosno do strujnog
udara.
Izbjegavajte okretanje proizvoda
naopako ili njegovo premještanje
držeći samo za postolje.
•• To može uzrokovati pad
proizvoda te oštećenje ili
ozljedu.
Opetovano gledanje u proizvod iz
prevelike blizine može vam oštetiti
vid.
Izbjegavajte korištenje ovlaživača ili
kuhala u blizini proizvoda.
Važno je da odmarate oči (5 minuta
svaki sat) ako dulje gledate u zaslon
proizvoda.
Budući da je ploča zaslona vruća
kada se koristi dulje vrijeme,
nemojte dodirivati proizvod.
•• U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
•• Time ćete smanjiti naprezanje
očiju.
Manju dodatnu opremu držite na
mjestu izvan dohvata djece.
Budite pažljivi prilikom podešavanja
kuta proizvoda ili visine postolja.
•• Ako vam proizvod zahvati prst,
može vas ozlijediti.
!
•• Ako proizvod previše nagnete,
to bi moglo izazvati pad
proizvoda i ozljede.
Hrvatski - 9
Početak
Izbjegavajte smještanje teških
predmeta iznad proizvoda.
Kada koristite slušalice, nemojte
pretjerano pojačavati glasnoću.
•• U suprotnom može doći do
problema s proizvodom ili
ozljeda.
•• Preglasan zvuk vam može
oštetiti sluh.
Pripazite da baterije izvađene iz
daljinskog upravljača djeca ne
stavljaju u usta. Baterije stavite na
mjesto izvan dosega djece.
•• Ako dijete ipak stavi bateriju
u usta, odmah se obratite
liječniku.
Prilikom zamjene baterija umetnite
ih prema odgovarajućem polaritetu
(+, -).
!
Koristite samo navedenu vrstu
standardnih baterija. Ne koristite
istodobno nove i korištene baterije.
•• To može uzrokovati pucanje
ili curenje baterija te izazvati
požar, ozljede ili zagađenje
(oštećenje).
•• U suprotnom se baterije mogu
oštetiti, izazvati požar, ozljedu
ili oštećenje zbog curenja
tekućine iz njih.
Baterije (u što se ubrajaju i punjive
baterije) nisu obični otpad te ih valja
reciklirati. Kupac je odgovoran za
povrat potrošenih ili punjivih baterija
zbog njihove reciklaže.
!
Ne stavljajte adapter na drugi adapter.
•• Korisnik može vratiti potrošene
ili punjive baterije u lokalno
središte za recikliranje ili u
trgovinu koja prodaje istu vrstu
baterija.
Držite adapter napajanja podalje od
izvora topline.
•• U suprotnom može doći do požara.
•• U suprotnom može doći do požara.
Prije korištenja adaptera uklonite
plastični poklopac s njega.
Pripazite da u uređaj za napajanje
istosmjernim naponom ne uđe voda i da
se ne smoči.
•• U suprotnom može doći do požara.
•• To može dovesti do električnog
udara ili požara.
•• Izbjegavajte korištenje uređaja na
otvorenom, gdje može biti izložen
kiši ili snijegu.
•• Prilikom pranja poda pripazite da se
ne smoči prilagodnik za istosmjerni
napon.
Pazite da adapter ne dođe u dodir s
vodom te da se ne smoči.
•• To može prouzročiti kvar, električni
udar ili požar. Ne koristite
adapter uz vodene površine ili na
otvorenom, naročito kada kiši ili
pada snijeg. Ako pod čistite vodom,
pazite da se ne smoči adapter.
Uvijek držite adapter napajanja u dobro
prozračenom prostoru.
!
Hrvatski - 10
Početak
Dodatna oprema i kabeli
✎✎Provjerite jesu li s proizvodom isporučeni sljedeći dodaci. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.
✎✎Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu.
✎✎Provjerite nisu li neki predmeti skriveni iza ili ispod materijala za pakiranje nakon otvaranja kutije.
[[[OPREZ] ČVRSTO IH PRIKLJUČITE KAKO SE KASNIJE NE BI ISKOPČALI IZ UREĐAJA
•• Daljinski upravljač & baterije (AAA x 2)
•• Kabel za napajanje
•• Jamstvena kartica / Vodič za sigurnost / Vodič kroz
zakonske propise (ovisno o modelu)
•• S/W CD (Korisnički priručnik)
Postolje
Priključak za postolje
Provjerite je li AC/DC adapter postavljen u ravnom položaju na stol
ili na pod. Ako postavite AC/DC adapter da visi i da je pritom ulaz
kabela za napajanje izmjeničnom strujom okrenut prema gore, voda i
ostale strane tvari mogli bi prodrijeti u adapter i prouzrokovati kvar na
adapteru.
Hrvatski - 11
AC/DC Adapter
(Ovisno o državi i modelu)
Početak
Montiranje postolja
Naziv modela: T24E310EW / T24E310EX
>Naziv modela: T28E310EW / T28E310EX / T32E310EW / T32E310EX
Hrvatski - 12
Početak
Korištenje upravljača televizora (tipka na okviru televizora)
Upravljač televizora, mali gumb koji izgleda kao upravljačka ručica i nalazi se na donjoj lijevoj strani televizora, omogućuje
vam upravljanje televizorom bez daljinskog upravljača.
✎✎Neke funkcije za koje je potreban PIN kôd možda neće biti dostupne.
✎✎Boja i oblik proizvoda mogu varirati ovisno o modelu.
✎✎Iz izbornika možete izaći tako da upravljač pritisnete dulje od 1 sekunde.
✎✎Pripazite da prije korištenja strelica prema gore/dolje/ulijevo/udesno na upravljaču prvo ne pritisnete srednji dio
upravljača. Ako prvo pritisnete srednji dio upravljača, nećete moći koristiti strelice za pomicanje prema gore/dolje/
ulijevo/udesno.
Odabir funkcije Media Play
Odabir izbornika
m
Odabir izvora
R
P
Povratak
Isključivanje
Izbornik funkcija
Senzor daljinskog upravljača
TV upravljač
Stanje pripravnosti
Televizor nemojte ostavljati u stanju pripravnosti na dulje vrijeme (na primjer, kada ste na praznicima). Mala količina
električne energije i dalje se troši čak i kada je gumb napajanja isključen. Preporučujemo iskopčavanje kabela napajanja.
Početno postavljanje
Prilikom prvog uključivanja televizora niz upita na zaslonu pomoći će vam u konfiguriranju osnovnih postavki. Pritisnite
gumb POWERP. Postavljanje je dostupno samo ako je kao izvor postavljen televizor.
✎✎Ako prije postavljanja povežete bilo koji uređaj na HDMI IN 1(STB), značajka Izvor programa automatski će se
postaviti. Ako ne želite odabrati Dekoder kabelskog signala, odaberite Antena.
Ako želite ponovno postaviti ovu značajku...
Odaberite Sustav - Postavljanje (početno Postavljanje). Unesite PIN broj od 4 znamenke. Zadana lozinka je "0-0-0-0".
Ako želite promijeniti PIN broj, to možete učiniti pomoću funkcije Promjena PIN-a.
Kod kuće biste ponovno trebali izvršiti Postavljanje (MENU → Sustav), iako ste postavljanje već izvršili u trgovini.
✎✎Ako zaboravite PIN, pritišćite gumbe na daljinskom upravljaču sljedećim redoslijedom dok je televizor u stanju
pripravnosti, čime ćete vratiti PIN na "0-0-0-0": MENU → 8 → 2 → 4 → POWER (uključeno)
Hrvatski - 13
Početak
Gumbi na standardnom daljinskom upravljaču
✎✎Ovaj daljinski upravljač ima točke po Brailleovom pismu za gumbe za uključivanje/isključivanje, kanal i glasnoću,
što znači da ga mogu koristiti slijepe i slabovidne osobe.
Uključivanje i isključivanje proizvoda.
Prikaz i odabir raspoloživih izvora
videosignala.
Izravni pristup kanalima.
Povratak na prethodni kanal.
Odabir opcije Teletekst UKLJUČEN,
Dvostruko, Kombinacija ili ISKLJUČEN.
Privremeno isključivanje zvuka.
Podešavanje glasnoće.
Promjena kanala.
Prikaz popisa kanala na zaslonu.
Služi za otvaranje izbornika Guide (Vodič).
Pregled funkcije Media Play.
Otvaranje izbornika na zaslonu.
Prikaz informacija na zaslonu proizvoda.
Brzi odabir često korištenih funkcija. Ovaj
gumb koristite u određenoj značajci.
Premještanje pokazivača, odabir
stavki izbornika i promjena postavki na
zaslonskom izborniku.
Zatvaranje izbornika.
Povratak na prethodni izbornik.
Ove gumbe koristite u skladu s uputama
na zaslonu televizora.
E-MANUAL: prikaz vodiča e-Manual.
P.SIZE: omogućuje odabir opcije Veličina
slike.
AD/SUBT.: uključivanje i isključivanje
audio opisa (nije dostupno na nekim
lokacijama) / prikaz digitalnih titlova.
Ove gumbe koristite u određenoj
značajci.
Hrvatski - 14
Početak
Umetanje baterija (veličina baterija: AAA)
Polove baterija uskladite sa simbolima u odjeljku za bateriju.
✎✎NAPOMENA
•• Umetnite baterije tako da polovi na baterijama (+/-) budu usklađeni s simbolima u odjeljku za baterije.
•• Daljinski upravljač koristite na udaljenosti do 7 metara od proizvoda.
•• Jaka svjetlost može utjecati na rad daljinskog upravljača. Izbjegavajte korištenje fluorescentnih svjetiljki ili
neonskih znakova u blizini daljinskog upravljača.
•• Boja i oblik daljinskog upravljača mogu varirati ovisno o modelu.
Hrvatski - 15
Početak
Upotreba vodiča e-Manual
U vodiču e-Manual na televizoru možete pronaći upute o značajkama televizora. Za korištenje vodiča
e-Manual pritisnite gumb E-MANUAL na daljinskom upravljaču. Pomičite pokazivač pomoću gumba
sa strelicama prema gore/dolje/udesno/ulijevo kako biste označili kategoriju pa temu, a zatim pritisnite
gumb ENTERE. Vodič e-Manual prikazuje željene stranice.
Vodiču možete pristupiti i putem izbornika:
MENU → Podrška → e-Manual → ENTERE
✎✎Za povratak u glavni izbornik vodiča e-Manual pritisnite gumb E-MANUAL na daljinskom
upravljaču.
Prikaz na zaslonu
Videozapis,
televizijski program
itd. koji se trenutno
prikazuju.
Popis kategorija. Pritisnite
gumb l ili r kako biste
odabrali željenu kategoriju.
Osnovne značajke
Promjena unaprijed postavljenog načina rada slike
Podešavanje postavki slike
Promjena opcija slike
Promjena zadanog načina rada zvuka
Podešavanje postavki zvuka
Prikaz popisa podizbornika.
Kako biste premjestili
pokazivač, pritišćite gumbe
sa strelicama na daljinskom
upravljaču. Pritisnite gumb
ENTERE kako biste
odabrali željeni podizbornik.
} Kazalo E Ulaz e Izlaz
Radni gumbi
} Kazalo: prikaz zaslona s kazalom.
E Ulaz: odabir kategorije ili podizbornika.
e Izlaz: zatvaranje vodiča e-Manual.
<Prikaz sadržaja>
a Pokušajte: prikaz zaslonskog izbornika koji je povezan s temom. Za povratak na zaslon vodiča e-Manual pritisnite
gumb E-MANUAL.
b Početna: prelazak na početni zaslon vodiča e-Manual.
L Stranica: prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.
{ Zoom: uvećavanje zaslona.
✎✎Za uvećanje zaslona pritisnite gumb { (Zoom). Uvećanim zaslonom možete se kretati pomoću gumba u ili d. Za
vraćanje zaslona na normalnu veličinu pritisnite gumb RETURN.
Hrvatski - 16
Početak
Prelazak s teme u vodiču e-Manual na odgovarajući zaslonski izbornik.
✎✎Ova funkcija nije omogućena u nekim izbornicima.
✎✎Funkciju Pokušajte ne možete koristiti ako izbornik nije aktiviran.
1. način
2. način
1. Ako želite koristiti izbornik povezan s temom u
vodiču e-Manual, pritisnite crveni gumb kako biste
odabrali opciju Pokušajte.
2. Za povratak na zaslon vodiča e-Manual pritisnite
gumb E-MANUAL.
1. Kada se tema prikaže, pritisnite gumb ENTERE.
Prikazat će se upit “Želite li ovo izvršiti?”. Odaberite
Da, a zatim pritisnite gumb ENTERE. Prikazuje se
zaslonski prozor.
2. Za povratak na zaslon vodiča e-Manual pritisnite
gumb E-MANUAL.
Traženje teme na stranici kazala
✎✎Ovisno o jeziku, ova funkcija možda neće biti podržana.
1. Ako želite tražiti ključnu riječ, pritisnite plavi gumb kako biste odabrali Kazalo.
2. Pritisnite gumb l ili r kako biste odabrali željeni redoslijed znakova.
3. Pritisnite gumb u ili d kako biste odabrali željenu ključnu riječ, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
4. Prikazuje se odgovarajući zaslon vodiča e-Manual s uputama.
✎✎Za zatvaranje zaslona Kazalo pritisnite gumb RETURN.
Hrvatski - 17
Početak
Značajka teleteksta
Početna stranica usluge teleteksta pruža informacije o načinu korištenja usluge. Za ispravan prikaz informacija teleteksta
prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom informacije mogu nedostajati, a neke se stranice možda neće prikazati.
✎✎Stranice teleteksta možete birati pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču.
1
0 (način rada): odabir načina rada teleteksta (LIST/FLOF). Ako se pritisne tijekom
načina rada LIST, prelazi na način rada za spremanje popisa. U načinu rada za
spremanje popisa stranicu teleteksta možete spremiti na popis pomoću gumba 8
(pohranjivanje).
2
/ (Full TTX (Puni teletekst) / Double TTX (Dvostruki teletekst) / mix (Kombinirano) /
off (Isključeno)): Aktiviranje načina rada teleteksta za trenutni kanal. Pritisnite gumb dva
puta za preklapanje načina rada teleteksta s trenutno emitiranom slikom. Pritisnite ga
još jednom za zatvaranje teleteksta.
3
1 (podstranica): Prikaz dostupne podstranice.
4
8 (spremanje): Spremanje stranica teleteksta.
5
6 (indeks): Prikaz stranice indeksa (sadržaja) u bilo kojem trenutku tijekom
pregledavanja teleteksta.
6
4 (veličina): Prikaz teleteksta dvostruko većim slovima na gornjoj polovici zaslona.
Pritisnite gumb ponovo za pomicanje teksta na donju polovicu zaslona. Za normalan
izgled zaslona pritisnite ga još jednom.
7
9 (zaustavljanje): Zadržava prikaz na trenutnoj stranici u slučaju da automatski slijedi
nekoliko sekundarnih stranica. Za poništavanje pritisnite ponovo.
8
2 (stranica gore): Prikaz sljedeće stranice teleteksta.
9
3 (stranica dolje): Prikaz prethodne stranice teleteksta.
0
5 (otkrivanje): Prikaz skrivenog teksta (primjerice odgovora na pitanja iz kviza).
Pritisnite ponovo za normalan izgled zaslona.
!
7 (odustajanje): Smanjuje prikaz teleteksta kako bi se preklapao s programom koji se
trenutno emitira.
@
Gumbi u boji (crveni, zeleni, žuti, plavi): Ako televizijska kuća koja emitira program
koristi sustav FASTEXT, različite teme na stranici teleteksta označene su različitim
bojama i mogu se odabrati pritiskom odgovarajućeg gumba u boji. Pritisnite gumb u
boji koji odgovara temi po vašem izboru. Prikazat će se nova stranica u odgovarajućoj
boji. Na isti način možete odabrati i stavke. Za prikaz prethodne ili sljedeće stranice
pritisnite odgovarajući gumb u boji.
Stranice teleteksta organiziraju se u šest kategorija
Dio
Sadržaj
A
Odabrani broj stranice.
B
Oznaka kanala emitiranja.
C
Trenutni broj stranice ili oznake pretraživanja.
D
Datum i vrijeme.
E
Tekst.
F
Informacije o statusu. FASTEXT informacije.
A
B
C
E
F
Hrvatski - 18
D
Početak
Kretanje kroz izbornike
Izbornik Main (Glavni) i izbornik Tools (Alati) na vašem proizvodu sadrže funkcije koje vam omogućuju upravljanje
značajkama proizvoda. Na primjer, na glavnom izborniku možete promijeniti veličinu i konfiguraciju slike, njenu svjetlinu,
kontrast itd. Tu su i funkcije koje omogućavaju upravljanje zvukom, konfiguracijom kanala, potrošnjom energije i mnogim
drugim značajkama. Za pristup glavnom zaslonskom izborniku pritisnite gumb MENUm na daljinskom upravljaču. Za
pristup izborniku Tools (Alati) pritisnite gumb TOOLST. Izbornik Tools (Alati) dostupan je kada se na zaslonu prikazuje
ikona izbornika TOOLST.
1
2
3
4
5
1Gumb MENUm: Prikazuje glavni izbornik na zaslonu.
2Gumb TOOLST: Prikazuje izbornike Alati ako su dostupni.
3E i gumbi sa strelicama: Pomoću gumba sa strelicama pomaknite pokazivač i istaknite stavku. Gumb E koristite
za odabir stavke i potvrdu postavki.
4Gumb RETURNR: Povratak na prethodni izbornik.
5Gumb EXITe: Izlazak iz zaslonskog izbornika.
Korištenje zaslonskih izbornika
Način pristupa može se razlikovati ovisno o odabranoj opciji izbornika.
1
2
3
4
5
6
7
MENUm
Na zaslonu se prikazuju opcije glavnog izbornika:
Slika, Zvuk, Emitiranje, Programi, Sustav, Podrška.
u/d
Pomoću gumba u ili d odaberite opciju glavnog izbornika s lijeve strane zaslona.
E
Za pristup podizbornicima pritisnite E.
u/d
Željeni podizbornik odaberite pomoću gumba u ili d.
u/d/l/r
Vrijednost stavke podesite pomoću gumba l, r, u ili d. Podešavanje u
zaslonskom izborniku može se razlikovati ovisno o odabranom izborniku.
E
Pritisnite E za potvrdu odabira.
EXITe
Pritisnite EXITe.
Hrvatski - 19
Početak
Priključivanje kabela za napajanje i kabela antenskog ili kabelskog prijemnika
VHF/UHF antena Kabelska TV
Kabel antenskog
prijemnika
ili
✎✎Kabel za napajanje priključite u zidnu utičnicu tek nakon što obavite sva ostala povezivanja.
✎✎Ako proizvod povezujete s kabelskim ili satelitskim prijemnikom pomoću HDMI, komponentne ili kompozitne veze,
povezivanje priključka AIR/CABLE ANT IN s antenskom ili kabelskom vezom nije potrebno.
✎✎Ako je antenski kabel čvrsto priključen, budite oprezni pri pomicanju ili zakretanju proizvoda. Priključak za antenu
može se odvojiti od proizvoda.
Hrvatski - 20
Povezivanja
Povezivanje s AV uređajima (Blu-ray uređajima, DVD uređajima itd.)
Korištenje HDMI kabela za uspostavu HD veze (do 1080p, digitalni HD signali)
Za najbolju kvalitetu HD slike preporučujemo korištenje HDMI veze.
Koristite je s DVD i Blu-ray reproduktorima, HD kabelski uređajima te HD Set-Top-Box satelitskim prijemnicima.
✎✎Slika se može razlikovati ovisno o modelu.
HDMI kabel
✎✎HDMI IN 1 (STB) / HDMI IN 2 (DVI)
•• Za postizanje najbolje kvalitete slike i zvuka povežite digitalne uređaje s proizvodom pomoću HDMI kabela.
•• HDMI kabel podržava digitalne video i audio signale te ne postoji potreba za korištenjem zasebnog kabela za
zvuk.
–– Za povezivanje proizvoda s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz koristite HDMI-DVI kabel i kabel
za zvuk.
•• Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI veze, slika i zvuk možda neće raditi.
Dođe li do toga, od proizvođača uređaja zatražite podatak o verziji HDMI veze te, ako je ona zastarjela, zatražite
nadogradnju.
•• Kupite HDMI kabel s potvrdom kvalitete. U suprotnom, slika se možda neće prikazivati ili bi se mogla pojaviti
pogreška pri povezivanju.
•• Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela velike brzine ili HDMI kabela koji podržava Ethernet vezu.
Napominjemo da ovaj proizvod ne podržava funkciju Ethernet povezivanja putem HDMI kabela.
Hrvatski - 21
Povezivanja
Korištenje komponentnog kabela (za HD signale do 1080p) ili audio/video kabela (samo
za analogne signale do 480i)
Koristite ga s DVD reproduktorima i Blu-ray reproduktorima, kabelski uređajima, STB satelitskim prijemnicima te VCR
uređajima.
✎✎Slika se može razlikovati ovisno o modelu.
Videokabel
Kabel za zvuk
R
W
R
Y
W
R
B
G
Komponentni kabel
(nije u kompletu)
Audio kabel
(nije u kompletu)
R
VIDEO OUT
R
W
Y
AUDIO OUT
Uređaj
R-AUDIO-L
W
R
AUDIO OUT
R-AUDIO-L
B
PB
W
Crveni
Bijeli
G
Uređaj
COMPONENT OUT
PR
R
Y
R
Crveni
B
Plavi
G
Zeleni
✎✎Za bolju kvalitetu slike preporučujemo uspostavu komponentne veze, a ne A/V veze.
✎✎Ako video kabel priključite na COMPONENT / AV IN, boja priključnice COMPONENT / AV IN [VIDEO] (zelena)
neće odgovarati video kabelu (žuta).
Korištenje Scart kabela
Dostupni uređaji: DVD, VCR
✎✎Slika se može razlikovati ovisno o modelu.
EXT
✎✎U načinu rada Vanjski, DTV izlaz podržava samo MPEG video i audio sadržaje standardne rezolucije.
Hrvatski - 22
Povezivanja
Povezivanje sa zvučnim uređajima
Korištenje priključka za slušalice
✎✎Slika se može razlikovati ovisno o modelu.
Kabel za slušalice
✎✎SlušaliceH: Slušalice možete priključiti na izlaz za slušalice na proizvodu. Dok su slušalice priključene, zvuk iz
ugrađenih zvučnika je isključen.
•• Funkcija zvuka ograničena je nakon priključivanja slušalica na proizvod.
•• Glasnoća se podešava zasebno u slušalicama i na proizvodu.
•• Priključnica za slušalice podržava samo TRS (tip-ring-sleeve) vrstu s 3 vodiča.
Hrvatski - 23
Povezivanja
Povezivanje s računalom
Korištenje HDMI kabela ili HDMI-DVI kabela
✎✎Vaše računalo možda ne podržava HDMI vezu.
✎✎Koristite zvučnike računala za zvuk.
✎✎Slika se može razlikovati ovisno o modelu.
✎✎NAPOMENA
•• Za povezivanje putem HDMI-DVI kabela morate koristiti priključak HDMI IN 2 (DVI).
•• Za računala s DVI videoizlazom pomoću HDMI-DVI kabela povežite DVI izlaz na računalu s priključkom HDMI IN
2 (DVI) na proizvodu. Koristite zvučnike računala za zvuk.
Hrvatski - 24
Povezivanja
Priključci (T24E310EW T24E310EX)
HDMI priključak
AV priključak
Komponentni priključak
Set top Box / BD reproduktor / računalo
BD reproduktor
BD reproduktor
Priključak za
slušalice
HDMI OUT
DVI OUT
AUDIO OUT COMPONENT OUT
R-AUDIO-L
PR
PB
Y
AUDIO OUT
VIDEO OUT
R-AUDIO-L
R
W
R
B
R
G
R
W
Y
R
W
R
B
G
R
W
Y
Bočna strana
televizora
R
USB
(5V 0.5A)
✎✎Podržava komponentni
USB
i AV kabel u istom
priključku.
1 (STB) 2 (DVI)
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
DC 14V
COMMON INTERFACE
DC 14V
EXT (RGB)
VHF/UHFA
antena
EXT
ili
VCR ili DVD
SCART priključak
OPTICAL
Priključak
za zvuk
Kabelska
TV
✎✎NAPOMENA
•• Povezivanje putem HDMI kabela možda neće biti podržano, ovisno o računalu.
•• Ako DVI-HDMI kabel priključite u priključak HDMI IN 2 (DVI), neće biti zvuka.
•• Za povezivanje set-top box uređaja putem HDMI kabela preporučujemo da koristite priključak HDMI IN 1(STB).
•• Priključak za slušalice podržava samo kabel s 3 priključka vrste TRS (tip-ring-sleeve).
Hrvatski - 25
Povezivanja
Priključci (T28E310EW T28E310EX)
HDMI priključak
AV priključak
Komponentni priključak
Set top Box / BD reproduktor / računalo
BD reproduktor
BD reproduktor
Priključak za slušalice
HDMI OUT
DVI OUT
AUDIO OUT COMPONENT OUT
R-AUDIO-L
PR
PB
Y
AUDIO OUT
VIDEO OUT
R-AUDIO-L
R
W
R
B
R
G
R
W
Y
R
W
R
B
G
R
W
Y
Bočna strana
televizora
R
✎✎Podržava komponentni
USB
(5V 0.5A)
i AV kabel u istom
priključku.
USB
1 (STB) 2 (DVI)
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
COMMON INTERFACE
EXT (RGB)
VHF/UHFA
antena
ili
EXT
VCR ili DVD
SCART priključak
OPTICAL
Priključak
za zvuk
Kabelska TV
✎✎NAPOMENA
•• Povezivanje putem HDMI kabela možda neće biti podržano, ovisno o računalu.
•• Ako DVI-HDMI kabel priključite u priključak HDMI IN 2 (DVI), neće biti zvuka.
•• Za povezivanje set-top box uređaja putem HDMI kabela preporučujemo da koristite priključak HDMI IN 1(STB).
•• Priključak za slušalice podržava samo kabel s 3 priključka vrste TRS (tip-ring-sleeve).
Hrvatski - 26
Povezivanja
Priključci (T32E310EW T32E310EX)
HDMI priključak
AV priključak
Komponentni priključak
Set top Box / BD reproduktor / računalo
BD reproduktor
BD reproduktor
X
O
X
✎✎NAPOMENA
•• Povezivanje putem HDMI kabela možda neće biti podržano, ovisno o računalu.
•• Ako DVI-HDMI kabel priključite u priključak HDMI IN 2 (DVI), neće biti zvuka.
•• Za povezivanje set-top box uređaja putem HDMI kabela preporučujemo da koristite priključak HDMI IN 1(STB).
•• Priključak za slušalice podržava samo kabel s 3 priključka vrste TRS (tip-ring-sleeve).
Hrvatski - 27
Povezivanja
Povezivanje na priključak COMMON INTERFACE (utor za TV karticu)
✎✎Isključite televizor prije umetanja i vađenja CI kartice.
Korištenje kartice "CI ili CI+ CARD"
Morate umetnuti karticu "CI ili CI+ CARD" kako biste mogli
gledati kanale koji zahtijevaju plaćanje.
•• Ako ne umetnete karticu "CI ili CI+ CARD", neki kanali će
prikazivati poruku "Scrambled Signal" (Kodirani signal).
•• Podaci o uparivanju koji obuhvaćaju telefonski broj, ID
oznaku kartice "CI ili CI+ CARD", oznaku Host ID i ostale
podatke prikazat će se za otprilike 2 – 3 minute. Ako se
prikaže poruka o pogrešci, obratite se davatelju usluga.
•• Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazat
će se poruka "Updating Completed" (Ažuriranje dovršeno)
koja označava da je popis kanala ažuriran.
✎✎ Slika se može razlikovati ovisno o modelu.
✎✎NAPOMENA
•• Karticu "CI ili CI+ CARD" potrebno je nabaviti kod
lokalnog davatelja kabelskih usluga.
•• Karticu "CI ili CI+ CARD" pažljivo izvucite i pritom pazite da vam ne ispadne jer se pri tome može oštetiti.
•• Karticu "CI ili CI+ CARD" umetnite u smjeru koji je na njoj označen.
•• Položaj utora COMMON INTERFACE može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Kartica "CI ili CI+ CARD" nije podržana u nekim državama i područjima; provjerite kod ovlaštenog dobavljača.
•• U slučaju problema obratite se davatelju usluga.
•• Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" koja podržava trenutne postavke antene. Slika na zaslonu bit će iskrivljena ili
se neće vidjeti.
Hrvatski - 28
Povezivanja
Načini prikaza (D-Sub i HDMI/DVI ulaz)
Optimalna rezolucija zaslona računala za ovaj proizvod je 1366 x 768 pri 60 Hz(24"/28"), 1920 x 1080 pri 60 Hz(32").
Preporučujemo da videoizlaz računala postavite na optimalnu rezoluciju. Možete odabrati i neku od standardnih
rezolucija iz tablice u nastavku i proizvod će se automatski podesiti na odabranu rezoluciju. Ako videoizlaz računala
postavite na rezoluciju koja se ne nalazi u tablici, možda će se prikazati prazan zaslon i samo će se indikator napajanja
uključiti. Kako biste riješili taj problem, podesite rezoluciju u skladu s tablicom u nastavku i u korisničkom priručniku
potražite informacije o grafičkoj kartici.
•• Optimalna rezolucija: 1366 x 768 piksela(24"/28"), 1920 x 1080 piksela(32")
Način
rada
IBM
MAC
VESA
DMT
Rezolucija
720 x 400
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
Vodoravna
Okomita
frekvencija (kHz) frekvencija (Hz)
31.469
35.000
49.726
68.681
31.469
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
67.500
45.000
49.702
63.981
79.976
47.712
55.935
60.000
65.290
67.500
70.087
66.667
74.551
75.062
59.940
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.004
70.069
75.029
75.000
60.000
59.810
60.020
75.025
59.790
59.887
60.000
59.954
60.000
Vremenski
razdjelnik piksela
(MHz)
Sinkronizirani
polaritet (H/V)
28.322
30.240
57.284
100.000
25.175
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
108.000
74.250
83.500
108.000
135.000
85.500
106.500
108.000
146.250
148.500
-/+
-/-/-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
1366 x 768 1920 X 1080
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
✎✎Za povezivanje putem HDMI-DVI kabela morate koristiti priključak HDMI IN 2 (DVI).
✎✎Način rada s ispreplitanjem nije podržan.
✎✎U slučaju odabira videoformata koji nije Standardno uređaj možda neće ispravno raditi.
✎✎Podržani su odvojeni i kompozitni načini rada. Način rada SOG (Sync On Green) nije podržan.
✎✎Funkcija DPM (Display Power Management, upravljanje napajanjem zaslona) ne radi ako koristite povezivanje
putem HDMI priključka na proizvodu.
✎✎Ako HDMI-DVI kabel priključite u priključak HDMI IN 2 (DVI), zvuk neće raditi.
Hrvatski - 29
Povezivanja
Promjena izvora ulaznog signala
Izvor
TV / Vanjski / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Komponenta
Koristi se za odabir televizora ili drugih vanjskih izvora ulaznog signala povezanih s televizorom, kao što su npr. DVD
uređaj / Blu-ray uređaj / kabelski uređaj / satelitski STB uređaj.
✎✎Pritisnite gumb SOURCE. Na prikazanom popisu Izvor označeni su povezani izvori ulaznog signala.
✎✎PC(D-Sub) ulaz nije podržan. Ako s televizorom želite povezati računalo, možete priključiti HDMI-DVI kabel u
priključak HDMI IN 2(DVI) na televizoru.
✎✎Izvor Vanjski uvijek ostaje aktiviran.
✎✎Pritisnite gumb TOOLS.
•• Uređivanja naziva
Možete odabrati naziv vanjskog izvora ulaznog signala.
–– Prilikom povezivanja računala na priključak HDMI IN 2(DVI) pomoću HDMI kabela, televizor trebate postaviti u
način rada PC pod opcijom Uređivanja naziva.
–– Prilikom povezivanja računala na priključak HDMI IN 2(DVI) pomoću HDMI-DVI kabela, televizor trebate
postaviti u način rada DVI PC pod opcijom Uređivanja naziva.
–– Prilikom povezivanja AV uređaja na priključak HDMI IN 2(DVI) pomoću HDMI-DVI kabela, televizor trebate
postaviti u način rada DVI uređaji pod opcijom Uređivanja naziva.
•• Informacija
Možete pregledati detaljne informacije o povezanom vanjskom uređaju.
Hrvatski - 30
Osnovne značajke
Ispravan položaj za korištenje proizvoda
Proizvod koristite uz pravilno držanje tijela kako je opisano u
nastavku.
•• Ispravite leđa.
•• Udaljenost zaslona od očiju treba iznositi 45 do 50 cm,
a zaslon treba biti postavljen tako da gledate pod blagim
kutom prema dolje. Neka vam oči budu izravno ispred
zaslona.
•• Podesite kut zaslona kako se svjetlost ne bi odbijala od
zaslona.
•• Podlaktice držite u okomitom položaju u odnosu na
nadlaktice, a zapešća se ne smiju savijati prema gore ili
dolje, nego trebaju biti u neutralnom položaju.
•• Laktovi moraju biti savinuti pod kutom od otprilike 90°.
•• Visinu proizvoda podesite tako da su vam koljena savijena
pod kutom od 90 ili više stupnjeva, stopala potpuno
naslonjena na pod, a ruke postavljene niže od vašeg srca.
Hrvatski - 31
Osnovne značajke
Promjena unaprijed postavljenog načina rada slike
Način prik. Slike
MENU → Slika → Način prik. Slike
Odaberite željenu vrstu slike.
•• Dinamičan
Prikladno za dobro osvijetljenu prostoriju.
•• Standardno
Prikladno za normalno okruženje.
•• Film
Prikladno za gledanje filmova u zatamnjenoj prostoriji.
•• Zabavi
Izoštrava sliku. Prikladno za igre.
✎✎Može se koristiti samo ako je uspostavljena veza s računalom.
Hrvatski - 32
Osnovne značajke
Podešavanje postavki slike
Poz. osvjet.
MENU → Slika → Poz. osvjet.
Služi za podešavanje svjetline zaslona na način da podešava svjetlinu pojedinačnih piksela.
Kontrast
MENU → Slika → Kontrast
Povećavanje ili smanjivanje kontrasta između tamnih i svijetlih područja na slici.
Svjetlina
MENU → Slika → Svjetlina
Podešavanje svjetline zaslona. Nije učinkovito kao opcija Poz. osvjet..
Oštrina
MENU → Slika → Oštrina
Podešavanje ili smanjivanje jasnoće na rubovima objekata.
Boja
MENU → Slika → Boja
Podešavanje razina zasićenosti boja.
Nijansa (Z/C)
MENU → Slika → Nijansa (Z/C)
Podešavanje razina nijansi za zelenu i crvenu boju.
Kako biste podesili kvalitetu slike, pratite sljedeće korake:
1. Odaberite opciju koju želite podesiti. Kada odaberete opciju, prikazat će se zaslon s klizačem.
2. Podesite vrijednost opcije pomoću daljinskog upravljača.
✎✎Kada izmijenite vrijednost opcije, sukladno tome podesit će se prikaz na zaslonu.
✎✎Postavke možete podesiti i spremiti za svaki vanjski uređaj povezan s proizvodom.
✎✎Niža svjetlina slike rezultira manjom potrošnjom energije.
Hrvatski - 33
Osnovne značajke
Promjena veličine slike
Veličina slike
MENU → Slika → Veličina slike → ENTERE
Služi za postavljanje raznih opcija za sliku, kao što su veličina i omjer slike.
✎✎Dostupne stavke mogu se razlikovati, ovisno o odabranom načinu rada.
✎✎Opcije za veličinu slike mogu se mijenjati, ovisno o izvoru signala.
•• Veličina slike
Kabelski ili satelitski prijemnik mogu imati i vlastite postavke za veličinu zaslona. Međutim, u većini slučajeva
preporučujemo korištenje omjera stranica 16:9.
Automatska širina: automatsko podešavanje veličine slike na omjer slike 16:9.
16:9: postavljanje slike na širokokutni format 16:9.
Zum.-široko: Povećavanje veličine slike na format veći od 4:3.
✎✎ Služi za podešavanje opcije Pozicija pomoću gumba u / d.
Zoom: Povećavanje slike formata 16:9 (u okomitom smjeru) kako bi odgovarala veličini zaslona.
✎✎ Služi za podešavanje opcije Zoom ili Pozicija pomoću gumba u / d.
4:3: Postavljanje slike na osnovni format (4:3).
✎✎Izbjegavajte gledanje slike u formatu 4:3 tijekom dužeg vremena. Tragovi obruba na lijevoj i desnoj strani te u
sredini zaslona mogu uzrokovati zadržavanje slike (efekt "screen burn") koje nije pokriveno jamstvom.
Pod.zaslona: prikaz cijele slike bez izrezivanja ako je ulazni signal HDMI (720p / 1080i / 1080p) ili Komponenta
(1080i / 1080p).
prilagođen: Povećava i smanjuje slike formata 16:9 okomito i/ili vodoravno. Uvećana ili smanjena slika može se
pomicati ulijevo, udesno, prema gore i dolje.
•• Zum/Položaj: služi za podešavanje veličine i položaja slike. Ova je funkcija dostupna samo u opciji Zoom i
prilagođen.
•• Pozicija: služi za podešavanje položaja slike. Ova je funkcija dostupna samo u opcijama Pod.zaslona i Zum.-široko.
✎✎NAPOMENA
✎✎Ako ste u načinu rada HDMI (1080i/1080p) ili Komponenta (1080i/1080p) odabrali opciju Pod.zaslona, možda
ćete morati centrirati sliku:
1. Odaberite opciju Pozicija. Pritisnite gumb ENTERE.
2. Za pomicanje slike pritisnite gumbe ▲, ▼, ◄ ili ►.
✎✎Za ponovno postavljanje položaja koji ste već podesili odaberite opciju Reset na zaslonu Pozicija. Slika će se
postaviti na zadani položaj.
✎✎Ako koristite funkciju Pod.zaslona za ulaz HDMI 720p, po jedna linija će se odrezati s gornje, donje, lijeve i
desne strane, kao što je to slučaj s funkcijom "overscan" za širenje slike.
•• 4:3 velič. zaslona: dostupno samo ako je veličina slike postavljena na Automatska širina. Za željenu veličinu slike
možete odabrati 4:3 WSS ili originalnu veličinu. Svaka europska država zahtijeva drukčiju veličinu slike.
Hrvatski - 34
Osnovne značajke
Slika u slici (PIP)
PIP
MENU → Slika → PIP → ENTERE
Istovremeno možete gledati sadržaj s prijemnika televizora i jednog vanjskog videoizvora. Na primjer, ako imate kabelski
prijemnik povezan s utičnicom kabelskog ulaza, možete koristiti funkciju slike u slici PIP za gledanje programa iz
kabelskog prijemnika i film s Blu-ray uređaja priključenog na utičnicu HDMI ulaza. PIP ne radi u istom načinu rada.
✎✎NAPOMENA
•• Ako isključite televizor za vrijeme gledanja u načinu rada PIP, prozor PIP će se zatvoriti.
•• Možda ćete primijetiti kako slika u prozoru PIP (Slika u slici) postaje pomalo neprirodna kada glavni zaslon
koristite za igranje ili za karaoke.
•• Postavke slike u slici
–– Glavna slika: TV, AV, Komponenta, HDMI1, HDMI2/DVI, Scart
–– Podslika: TV, AV, Komponenta, HDMI1, HDMI2/DVI, Scart
Glavna slika
Podslika
TV
Komponenta, HDMI1, HDMI2/DVI
Scart, AV
HDMI1, HDMI2/DVI
Komponenta
TV, HDMI1, HDMI2/DVI
HDMI1, HDMI2/DVI
TV, Scart, AV, Komponenta
•• PIP: uključivanje/isključivanje funkcije PIP.
•• Izvor: Odaberite željeni izvor, npr. TV, HDMI1, HDMI2/DVI, Vanjski, AV, Komponenta itd.
•• Antena: kao izvor ulaznog signala podzaslona odaberite opciju Antenska ili Kabelska TV.
•• Kanal: odabir kanala za podzaslon.
•• Veličina (õ / ä / ã): odabir veličine podslike.
•• Pozicija (ã / – / — / œ): odabir položaja podslike.
•• Odabir zvuka: željeni zvuk možete odabrati u načinu rada PIP.
Hrvatski - 35
Osnovne značajke
Promjena opcija slike
Napredne postavke
MENU → Slika → Napredne postavke → ENTERE
(dostupno u načinu rada Standardno / Film )
Mogu se podesiti detaljne postavke zaslona, uključujući boju i kontrast.
✎✎Kada je uređaj povezan s računalom, mogu se mijenjati samo postavke Balans bijele boje i Gama.
•• Dinam. kontrast: podešavanje kontrasta zaslona.
•• Crni ton: odabir razine crne boje radi podešavanja dubine zaslona.
•• Pod. prema boji kože: podešavanje boje prema boji kože.
•• RGB Only Mode: prikaz boje Crveno, Zelena i Plava za fino podešavanje nijansi i zasićenosti.
•• Područje boje: podešavanje raspona dostupnih boja za stvaranje slike.
•• Balans bijele boje: podešavanje topline boje na slici kako bi bijeli predmeti bili bijeli te kako bi cijela slika izgledala
prirodnije.
•• Odst. crvene / Odst. zelene / Odst. plave: podešavanje zatamnjenja svake od boja (crvene, zelene, plave).
•• Jark. crven. / Jark. zelen. / Jark. plave: podešavanje svjetline svake od boja (crvene, zelene, plave).
•• Reset: ponovno postavljanje opcije White Balance (Balans bijele boje) na zadane postavke.
•• Gama: podešavanje intenziteta primarnih boja.
•• Osv. pokr. objekta: smanjivanje potrošnje energije kroz kontrolu svjetline pokretnog objekta.
✎✎Dostupno samo u načinu rada Standardno.
✎✎Prilikom mijenjanja vrijednosti postavke Poz. osvjet., Svjetlina ili Kontrast opcija Osv. pokr. objekta postavit će
se na vrijednost Isključeno.
Hrvatski - 36
Osnovne značajke
Mogućnosti slike
MENU → Slika → Mogućnosti slike → ENTERE
Kada je uređaj povezan s računalom, može se mijenjati samo postavka Kontr. Boje.
•• Kontr. Boje
✎✎Opcija Topla1 ili Topla2 deaktivirat će se kad je način prikaza slike postavljen na Dinamičan.
✎✎Postavke se mogu podesiti i spremiti za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na televizoru.
•• Čist dig. prikaz: ako je signal koji vaš proizvod prima slab, možete aktivirati značajku Čist dig. prikaz kako biste
smanjili količinu šumova i dvostrukih slika na zaslonu.
✎✎Ako je signal slab, odaberite neku od drugih mogućnosti dok se ne prikaže najbolja slika.
Autom. vizualizacija: Prikaz jačine signala prilikom promjene analognih kanala.
✎✎Dostupno samo za analogne kanale.
✎✎Pritiskom na gumb INFO prikazat će se traka jačine signala.
✎✎Kad je traka zelena, primate najbolji mogući signal.
•• MPEG fil. za noise: smanjenje razine šuma u MPEG zapisima kako bi se postigla bolja kvaliteta slike.
•• HDMI crna: odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.
✎✎Dostupno samo u načinu rada HDMI (RGB signali).
•• Film način rada: postavljanje televizora tako da automatski detektira i obrađuje signale filmske slike sa svih izvora i
prilagođava sliku za optimalnu kvalitetu.
✎✎Dostupno u načinu rada TV i načinima rada s vanjskim izvorom ulaznih signala koji podržavaju formate SD
(480i / 576i) i HD (1080i), osim u načinu rada PC.
✎✎Ako slika na zaslonu ne izgleda prirodno, promijenite opciju u Isključeno / Auto1 / Auto2 pod opcijom Film
način rada.
•• LED za čiste pokrete: uklanjanje zaostalih slika u brzim scenama s mnogo pokreta radi postizanja jasne slike.
✎✎Zaslon može postati malo tamniji prilikom reprodukcije uz LED za čiste pokrete.
✎✎To može ovisiti o modelu.
Hrvatski - 37
Osnovne značajke
Slika isklj.
MENU → Slika → Slika isklj.
Zaslon će se isključiti, ali zvuk će ostati uključen. Kako biste uključili zaslon, pritisnite bilo koji gumb osim gumba za
napajanje i gumba za podešavanje glasnoće.
Poč. post. slike
MENU → Slika → Poč. post. slike
Ponovno postavljanje trenutnog načina rada slike na zadane postavke.
Promjena zadanog načina rada zvuka
Opcije zvuka
MENU → Zvuk → Opcije zvuka
Načini rada zvuka primjenjuju unaprijed postavljena podešavanja zvuka.
•• Standardno
Odabir normalnog načina rada zvuka.
•• Glazba
Naglašavanje glazbe nauštrb glasova.
•• Film
Najbolji zvuk za reprodukciju filmova.
•• Jasan glas
Naglašava glas, a ne druge zvukove.
•• Pojačati
Povećavanje intenziteta zvuka visokih frekvencija kako bi se omogućio bolji doživljaj slušanja za osobe s oštećenjem
sluha.
✎✎Ako je značajka Odabir zvučnika postavljena na Vanjski zvučnik, opcija Opcije zvuka bit će onemogućena.
Hrvatski - 38
Osnovne značajke
Podešavanje postavki zvuka
Zvučni efekt
MENU → Zvuk → Zvučni efekt
✎✎Dostupno samo kad je opcija Opcije zvuka postavljena na Standardno.
•• DTS TruSurround HD
Ova tehnologija donosi iskustvo virtualnog 5.1-kanalnog surround zvuka kroz dva zvučnika pomoću tehnologije
HRTF (funkcija prijenosa vezana uz toplinu).
•• DTS TruDialog
Ova funkcija omogućava povećanje intenziteta glasa u odnosu na pozadinsku glazbu ili zvučne efekte radi jasnije
reprodukcije dijaloga.
•• Equalizer
Pomoću ekvilizatora podesite postavke zvuka za svaki zvučnik.
Balans: podešavanje ravnoteže glasnoće između lijevog i desnog zvučnika.
100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (podešavanje širine pojasa): Podešavanje glasnoće različitih pojasnih
frekvencija.
Reset: Ponovno postavljanje postavki ekvalizatora na zadane vrijednosti.
✎✎Ako je značajka Odabir zvučnika postavljena na Vanjski zvučnik, opcija Zvučni efekt bit će onemogućena.
Hrvatski - 39
Osnovne značajke
Postavke zvučnika
MENU → Zvuk → Postavke zvučnika → ENTERE
•• Odabir zvučnika
Može doći do jeke zbog razlike u brzini dekodiranja između glavnog zvučnika i audioprijemnika. U tom slučaju
postavite televizor na Vanjski zvučnik.
✎✎Ako je za značajku Odabir zvučnika odabrana opcija Vanjski zvučnik, gumbi za glasnoću i MUTE neće
funkcionirati, a postavke zvuka bit će ograničene.
✎✎Ako je značajka Odabir zvučnika postavljena na Vanjski zvučnik.
Zvuč. telev.: isključeno, Vanjski zvučnik: uključeno
✎✎Ako je značajka Odabir zvučnika postavljena na Zvuč. telev..
Zvuč. telev.: uključeno, Vanjski zvučnik: uključeno
✎✎Ako nema videosignala, zvuk je isključen na oba zvučnika.
•• Auto jačina zvuka
Kako biste izjednačili razinu glasnoće na svim kanalima, odaberite Normalan.
Noćni: u usporedbi s načinom rada Normalan, ovaj način rada pruža poboljšani zvuk, gotovo bez ikakvih šumova.
Pogodan je za korištenje noću.
✎✎Kako biste mogli upravljati glasnoćom na uređaju koji je povezan s televizorom, a služi kao izvor signala, za
vrijednost opcije Auto jačina zvuka na televizoru odaberite Isključeno. U protivnom se prenošenje upravljanja
glasnoćom na uređaj koji je izvor signala možda neće primijeniti.
•• Način postav. televizora
Određivanje vrste instalacije za televizor. Odaberite opciju Montaža na zid ili Postolje za automatsko optimiziranje
zvuka televizora..
Hrvatski - 40
Osnovne značajke
Dodatne postavke
MENU → Zvuk → Dodatne postavke → ENTERE
•• DTV razina zvuka (samo digitalni kanali): Ova funkcija omogućava smanjenje nejednakosti signala glasa (jedan od
signala koji se primaju tijekom emitiranja digitalnog TV programa) i željene razine tog signala.
✎✎Ovisno o vrsti emitiranog signala, opciju MPEG / HE-AAC možete podesiti između -10 dB i 0 dB.
✎✎Radi povećavanja ili smanjivanja glasnoće vrijednost možete podesiti u rasponu između 0 i -10.
•• Digital. izlaz zvuka: digitalni audioizlaz koristi se za digitalni zvuk, smanjuje smetnje prema zvučnicima i drugim
digitalnim uređajima poput DVD uređaja.
Audio format: možete odabrati digitalni izlazni format zvuka. Dostupni digitalni izlazni format zvuka može se
razlikovati ovisno o ulaznom signalu.
✎✎Priključivanjem 5.1-kanalnih zvučnika u sklopu formata Dolby Digital moći ćete uživati u vrhunskom
interaktivnom 3D zvuku.
Odgoda zvuka: ispravljanje problema u zvuku i slici prilikom gledanja televizijskog programa ili videozapisa te prilikom
slušanja digitalnog zvuka preko vanjskog uređaja poput AV prijemnika (0 ms ~ 250 ms).
•• Dolby Digital Comp: ova funkcija smanjuje neujednačenost između signala Dolby Digital i signala glasa (npr. MPEG
zvučni zapis, HE-AAC, ATV zvuk).
✎✎Odaberite Line kako biste dobili dinamičan zvuk, a RF kako biste smanjili razliku između glasnih i tihih zvukova
noću.
Line: Postavljanje razine izlaza za signale jače ili slabije od -31 dB (referentno) na -20 dB ili -31 dB.
RF: Postavljanje razine izlaza za signale jače ili slabije od -20 dB (referentno) na -10 dB ili -20 dB.
Hrvatski - 41
Osnovne značajke
Reset. zvuka
MENU → Zvuk → Reset. zvuka → ENTERE
Sve postavke zvuka vratit će se na tvornički zadane vrijednosti.
Odabir opcije Opcije zvuka
Kada postavite vrijednost na Dual fg, na zaslonu se prikazuje trenutni način rada zvuka.
A2 Stereo
NICAM Stereo
Vrsta zvuka
Dual f-g
Mono
Mono
Stereo
Stereo  Mono
Dual
Dual f  Dual g
Mono
Mono
Stereo
Mono  Stereo
Dual
Mono  Dual f
 Dual g 
✎✎Ako je stereo signal slab i ako dođe do automatskog prebacivanja, prijeđite na Mono.
✎✎Aktivira se samo za signal stereo zvuka.
✎✎Dostupno samo kad je ulazni Izvor postavljen na TV.
Početno postavljanje
Postavljanje
MENU → Sustav → Postavljanje → ENTERE
Služi za postavljanje kanala i vremena prilikom prvog ili ponovnog postavljanja televizora.
✎✎Provedite početno postavljanje slijedeći upute na televizoru.
Hrvatski - 42
Zadano
Automatska promjena
Dual f
Automatska promjena
Dual f
Osnovne značajke
Pohranjivanje kanala
Antena
MENU → Emitiranje → Antena
✎✎Kako bi televizor mogao započeti s pohranjivanjem dostupnih kanala, označite vrstu izvora signala koji je
priključen na televizor.
Automatsko podešavanje
(ovisno o državi)
MENU → Emitiranje → Automatsko podešavanje → ENTERE
✎✎Automatski dodijeljeni brojevi programa ne moraju se poklapati sa stvarnim ili željenim brojevima programa. Ako je
kanal zaključan, prikazat će se prozor za unos PIN koda.
•• Automatsko podešavanje
Antena (Antenska/Kabelska TV): odabir antenskog izvora koji želite pohraniti.
✎✎Ako odaberete opciju Antenska, pokrenut će se automatsko pretraživanje kanala i njihovo pohranjivanje u
televizor.
Vrsta kanala (Digitalni i Analogni / Digitalno / Analogno): odabir izvora kanala koji želite pohraniti.
Ako ste odabrali Kabelska TV → Digitalni i Analogni, Digitalno
–– Način pretraž.: služi za pretraživanje svih kanala s aktivnim postajama koje emitiraju program i njihovo pohranjivanje u
memoriju televizora.
✎✎Ako odaberete Quick (Brzo), pritiskom na gumb na daljinskom upravljaču moći ćete ručno postaviti opcije
Network (Mreža), Network ID (ID mreže), Frequency (Frekvencija ), Modulation (Modulacija) i Symbol Rate
(Brzina simbola).
–– Mreža: služi za odabir načina postavljanja opcije ID mreže (Autom. ili Ručni).
•• ID mreže: kada je opcija Mreža postavljena na Ručni, pomoću numeričkih gumba možete postaviti vrijednost ID
mreže.
•• Frekvencija: prikaz frekvencije kanala (drukčija u svakoj državi).
•• Modulacija: prikaz dostupnih vrijednosti modulacije.
•• Brzina simbola: prikaz dostupnih brzina simbola.
Hrvatski - 43
Osnovne značajke
•• Opcije pretraž.kab. mreže
(ovisno o državi, vrijedi samo za kabelske kanale)
Postavlja dodatne opcije pretraživanja, poput frekvencije i brzine simbola kod pretraživanja u kabelskim mrežama.
Poč. frekven. / Završna frekv.: postavljanje početne ili završne frekvencije (razlikuje se u svakoj državi).
Brzina simbola: prikaz dostupnih brzina simbola.
Modulacija: prikaz dostupnih vrijednosti modulacije.
Država (područje)
MENU → Emitiranje → Postavke kanala → Država (područje)
Odaberite državu kako bi proizvod mogao ispravno automatski podesiti emitirane kanale.
✎✎Prikazat će se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN broj od 4 znamenke.
•• Digitalni kanal: promjena države za digitalne kanale.
•• Analogni kanal: promjena države za analogne kanale.
Hrvatski - 44
Osnovne značajke
Ručno podešavanje
Služi za ručno traženje kanala i njihovo pohranjivanje u televizor.
✎✎Ako je kanal zaključan, prikazat će se prozor za unos PIN koda.
✎✎Ovisno o ulaznom signalu kanala, možda će biti podržana opcija Ručno podešavanje.
Kada je izvor Antena postavljen na opciju Antenska ili Kabelska TV:
•• Traženje digitalnog kanala: služi za ručno traženje digitalnih kanala i njihovo pohranjivanje u televizor. Za pretraživanje
digitalnih kanala pritisnite gumb Novi. Nakon dovršetka pretraživanja, kanal će biti ažuriran na popisu kanala.
–– Ako ste odabrali Antena → Antenska: Kanal, Frekvencija, Širina pojasa
–– Ako ste odabrali Antena → Kabelska TV: Frekvencija, Modulacija, Brzina simbola
•• Traženje analognog kanala: traženje analognih kanala. Pritisnite gumb Novi za traženje kanala podešavanjem opcija
Program, Sustav boja, Sustav zvuka, Kanal, Pretraži.
✎✎Način rada kanala
–– P (programski način rada): po završetku podešavanja postajama koje emitiraju programe na vašem području
dodjeljuju se brojevi od P0 do P99. Kanal u ovom načinu rada možete odabrati unosom broja koji je dodijeljen
kanalu.
–– C (antenski način rada) / S (način rada s kabelskim kanalima): Ova dva načina rada omogućavaju odabir kanala
unosom broja koji je dodijeljen svakoj televizijskoj postaji ili kanalu kabelske televizije.
Hrvatski - 45
Osnovne značajke
Korištenje gumba INFO (&Vodič kroz emisije)
Prikaz sadrži podatke o trenutnom kanalu i statusu određenih postavki za zvuk i video.
Vodič kroz emisije prikazuje informacije o dnevnom televizijskom programu za sve kanale, ovisno o vremenu emitiranja.
•• Tijekom gledanja trenutačnog kanala pritišćite gumbe l i r za prikaz informacija o željenim programima.
•• Za prikaz informacija o drugim kanalima pritišćite gumbe u i d. Ako želite prijeći na trenutno odabrani kanal,
pomoću daljinskog upravljača odaberite E.
Korištenje izbornika Kanal
Popis kanala
MENU → Emitiranje → Popis kanala → ENTERE
•• Popis kanala
Popis kanala sadrži kanale koje vaš televizor prikazuje kad pritisnete gumb kanala. Možete pregledati informacije o
kanalu, Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogno ili Favoriti 1 – Favoriti 5.
Pritisnite gumb ► (Način rada) kako biste promijenili način rada kanala ili gumb ◄ (Razvrstavanje) kako biste
promijenili redoslijed kanala na popisu prema broju ili nazivu kanala.
✎✎Kad pritisnete gumb CH LIST na daljinskom upravljaču, odmah će se prikazati zaslon Popis kanala.
Sortiranje kanala
•• Po broju / Ime: uređivanje redoslijeda kanala prema broju ili nazivu kanala na popisu.
Način rada kanala
•• Antena: prelazak na opcije Antenska ili Kabelska TV.
•• Uredi omiljene: kanale koje često gledate možete postaviti kao favorite.
✎✎Podrobne informacije o korištenju opcije Uredi omiljene potražite u odjeljku "Uredi omiljene".
•• Favoriti 1 – Favoriti 5: prikaz svih omiljenih kanala razvrstanih u maksimalno 5 grupa. Svaka grupa ima zaseban
zaslon.
✎✎Televizor će popis Favoriti 1 – Favoriti 5 prikazati samo ako ste kanale favorite dodali pomoću opcije Uredi
omiljene.
•• Svi: prikaz svih trenutačno dostupnih kanala.
•• TV: prikaz svih trenutačno dostupnih televizijskih kanala.
•• Radio: prikaz svih trenutačno dostupnih radijskih kanala.
•• Podaci/ostalo: prikaz svih trenutačno dostupnih MHP (Multimedia Home Platform) ili ostalih kanala.
•• Analogno: prikaz svih trenutačno dostupnih analognih kanala.
Hrvatski - 46
Osnovne značajke
Vodič
MENU → Emitiranje → Vodič → ENTERE
Informacije u elektroničkom vodiču kroz programe daju televizijske kuće. Koristeći rasporede programa koje daju
televizijske kuće možete unaprijed odrediti koje programe želite gledati kako biste omogućili automatsku promjenu
kanala na odabrani program u određeno vrijeme. Ovisno o statusu kanala, programski unosi mogu biti prazni ili zastarjeli.
•• a Crveni (Brza navig.): brz prikaz televizijskih programa pomoću gumba ▲/▼/◄/►.
•• b Zeleni (Kategorija kanala): odabir vrste kanala koje želite prikazati.
•• { Žuti (Upravitelj rasporeda): prelazak na rezervirane programe u značajci Upravitelj rasporeda.
Upravitelj rasporeda
MENU → Emitiranje → Upravitelj rasporeda → ENTERE
Možete postaviti automatsko prikazivanje željenog kanala u određeno vrijeme. Usto možete pregledati, izmijeniti ili
izbrisati kanal koji ste rezervirali za gledanje.
✎✎Kako biste mogli koristiti ovu funkciju, najprije morate postaviti trenutno vrijeme pomoću funkcije Vrijeme → Sat u
izborniku Sustav.
1. Pritisnite Raspored na zaslonu Upravitelj rasporeda. Prikazat će se izbornik Raspored gledanja.
2. Za postavljanje svakog izbornika s opcijama pritisnite gumbe ▲/▼/◄/►.
•• Antena: Odabir željenog izvora antene.
•• Kanal: odabir željenog kanala.
•• Ponovi: odabir opcije Jednom, Ručni, Sub~Ned, Pon~Pet ili Svakodn. u skladu s vašim preferencijama. Ako
odaberete vrijednost Manual (Ručni), možete odabrati željeni dan.
✎✎Oznaka (c) označava dan koji ste odabrali.
•• Datum: možete postaviti željeni datum.
✎✎Ova je opcija dostupna kad odaberete Jednom za opciju Ponovi.
•• Vrijeme početka: možete postaviti željeno vrijeme početka.
✎✎Ako želite urediti ili poništiti rezervirani raspored, odaberite rezervirani raspored u izborniku Upravitelj rasporeda.
Zatim pritisnite gumb ENTER i odaberite Uredi ili Izbriši.
Hrvatski - 47
Osnovne značajke
Uredi kanal
MENU → Emitiranje → Uredi kanal → ENTERE
Možete uređivati ili brisati kanale.
1. Izravno prijeđite na zaslon Edit Channel (Uredi kanal).
2. Za odabir željenog kanala upotrijebite gumbe ▲/▼, a zatim pritisnite gumb ENTER. Oznaka (c) označava kanal
koji ste odabrali.
✎✎Možete odabrati više od jednog kanala.
✎✎Ponovo pritisnite gumb ENTER kako biste poništili odabir kanala.
✎✎Korištenje gumba u bojama i funkcijskih gumba s opcijom Uredi kanal.
•• a Crveni (Promjena broja): promjena redoslijeda kanala na popisu kanala.
–– E (Dovršeno): dovršavanje promjene redoslijeda kanala.
•• b Zeleni (Izbriši): brisanje kanala s popisa kanala.
•• { Žuti (Zaključaj/otključaj)): zaključavanje kanala tako da se ne može odabrati niti gledati / otključavanje kanala
koji ste zaključali.
✎✎Ova je funkcija dostupna ako je opcija Channel Lock (Zaključav. kanala) postavljena na On (Uključeno).
✎✎Prikazat će se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN kod od 4 znamenke. PIN možete promijeniti pomoću
opcije Promjena PIN-a.
•• } Plavi (Odabir svih / Poništi odabir za sve): odabir ili poništavanje odabira svih kanala odjednom.
•• Ÿ (Idi na): izravan prelazak na kanal pritiskanjem brojeva (0~9).
•• k (Stranica): prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.
•• T (Alati): prikaz izbornika s opcijama. Prikazane stavke izbornika s opcijama mogu se razlikovati ovisno o
statusu i vrsti kanala.
–– Razvrstavanje (samo digitalni kanali): promjena redoslijeda prema broju ili nazivu kanala.
–– Antena: odabir željenog signala emitiranja.
–– Kategorija: promjena načina rada kanala na vrijednosti Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogno, Nedavno
prikazano, Najgledanije. Prikazat će se odabrani način rada kanala.
–– Uredi omiljene: izravan prelazak na zaslon Uredi omiljene.
–– Preimenuj kanal (samo analogni kanali): Kanalu dodijelite naziv od najviše pet znakova. Primjerice, Hrana,
Golf itd. Time olakšavate traženje i odabir kanala.
–– Informacije o kanalu: prikaz pojedinosti odabranog kanala.
–– Informacija: prikaz pojedinosti odabranog programa.
Hrvatski - 48
Osnovne značajke
Uredi omiljene t
MENU → Emitiranje → Uredi omiljene → ENTERE
Možete dodavati, uređivati ili brisati omiljene kanale.
1. Otvorite zaslon Uredi omiljene.
2. Pritisnite gumbe ▲/▼ kako biste odabrali željeni kanal, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
3. Odaberite određeni popis favorita između Favoriti 1 – Favoriti 5 pomoću gumba b (Prom. favor.), a zatim pritisnite
gumb } (Dodaj). Odabrani će se kanal dodati na popis Favoriti 1 – Favoriti 5.
✎✎Jedan omiljeni kanal možete dodati u više grupa favorita u opcijama Favoriti 1 – Favoriti 5.
✎✎Korištenje gumba u bojama i funkcijskih gumba s opcijom Uredi omiljene.
•• a Crveni (Kategorija / Pr. redoslijeda)
–– Kategorija: promjena načina rada kanala na vrijednosti Svi, TV, Radio, Analogno, Podaci/ostalo,
Nedavno prikazano, Najgledanije. Prikazat će se odabrani način rada kanala.
–– Pr. redoslijeda: promjena redoslijeda omiljenih kanala.
–– E (Dovršeno): dovršavanje promjene redoslijeda kanala.
•• b Zeleni (Prom. favor.): promjena popisa favorita iz popisa Favoriti 1 – Favoriti 5.
•• { Žuti (Odabir svih / Poništi odabir za sve): odabir ili poništavanje odabira svih kanala odjednom.
•• } Plavi (Dodaj / Izbriši)
–– Dodaj: dodavanje odabranog kanala na popis Favoriti 1 - Favoriti 5.
–– Izbriši: brisanje kanala favorita s popisa Favoriti 1 – Favoriti 5.
•• Ÿ (Idi na): izravan prelazak na kanal pritiskanjem brojeva (0~9).
•• k (Stranica): prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.
•• T (Alati): prikaz izbornika s opcijama. Prikazane stavke izbornika s opcijama mogu se razlikovati ovisno o
statusu i vrsti kanala.
–– Razvrstavanje (samo digitalni kanali): promjena redoslijeda prema broju ili nazivu kanala.
–– Antena: odabir željenog signala emitiranja.
–– Uredi kanal: izravan prelazak na zaslon Uredi kanal.
–– Informacija: prikaz pojedinosti odabranog programa.
Hrvatski - 49
Osnovne značajke
Ostale značajke
•• Fino ugađanje
(samo analogni kanali)
Ako je signal slab ili izobličen, kanal trebate ručno ugoditi.
✎✎Fino podešeni kanali označeni su zvjezdicom "*".
✎✎Kako biste ponovo postavili fino podešavanje, odaberite Reset.
•• Prenesi popis progr.
(ovisno o državi)
Uvoz ili izvoz karte kanala. Kako biste mogli koristiti ovu funkciju, morate priključiti USB memoriju.
✎✎Prikazat će se zaslon za unos PIN koda. Unesite PIN broj od 4 znamenke.
✎✎Podržani su datotečni sustavi FAT i exFAT.
•• Izbriši profil CAM operatora: odabir CAM operatera za brisanje.
Podnaslov t
MENU → Emitiranje → Podnaslov → ENTERE
Pomoću ovog izbornika možete postaviti način rada Podnaslov.
•• Podnaslov: uključivanje/isključivanje titlova.
•• Način titla: postavljanje načina rada titlova.
✎✎Ako program koji gledate ne podržava funkciju Osobe ošt. Sluha, automatski će se aktivirati postavka
Preferirano, čak i ako je odabran način rada Osobe ošt. Sluha.
•• Jezik titlova: Postavljanje jezika podnaslova.
✎✎Dostupni jezik može se razlikovati ovisno o emisiji.
✎✎Engleski je zadani jezik u slučajevima kad prilikom emitiranja nije dostupan odabrani jezik.
•• Primarni podnaslovi: postavljanje primarnih titlova.
•• Sekundarni podnaslovi: postavljanje sekundarnih titlova.
Hrvatski - 50
Osnovne značajke
Audio format
•• Audio jezik (samo digitalni kanali)
Promjena zadane vrijednosti jezika za reprodukciju zvuka.
✎✎Dostupni jezik može se razlikovati ovisno o emisiji.
•• Audio format
Ako se zvuk emitira iz glavnog zvučnika i iz audio prijemnika, može doći do jeke zbog razlike u brzini dekodiranja
između glavnog zvučnika i audio prijemnika. U tom slučaju koristite funkciju zvučnika na televizoru.
✎✎Opcija Audio format može se razlikovati ovisno o emisiji. 5.1-kanalni Dolby Digital zvuk dostupan je samo ako
je vanjski zvučnik povezan pomoću optičkog kabela.
•• Audio - opis (ovisno o državi)
Ova funkcija upravlja emitiranjem zvuka za AD (Audio opis) kada ga TV postaja emitira uz glavni zvučni signal.
Audio - opis: uključivanje/isključivanje funkcije audio opisa.
Glasnoća: Podešavanje glasnoće audio opisa.
Jezik teleteksta
(ovisno o državi)
MENU → Emitiranje → Jezik teleteksta → ENTERE
•• Jezik teleteksta
✎✎Engleski je zadani jezik u slučajevima kad prilikom emitiranja nije dostupan odabrani jezik.
•• Primarni teletekst / Sekundarni teletekst
✎✎Opcije Primarni teletekst i Sekundarni teletekst možda nisu podržane na nekim lokacijama.
Digitalni tekst (samo UK)
MENU → Emitiranje → Digitalni tekst → ENTERE
Ova će značajka biti omogućena ako se emisija emitira s digitalnim tekstom.
✎✎MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Međunarodni standard za sustave
kodiranja podataka koji se koriste u multimediji i hipermediji. Ovo je viša razina od sustava MPEG koja obuhvaća
hipermedije s povezivanjem podataka kao što su fotografije, informacije o znakovima, animacije, grafike i video
datoteke, kao i multimedijske podatke. MHEG je interakcijska tehnologija koju pokreće korisnik i primjenjuje se
na različita područja, uključujući VOD (video na zahtjev), ITV (interaktivna televizija), EC (elektronička trgovina),
obrazovanje na daljinu, telekonferencije, digitalne knjižnice i mrežne igre.
Hrvatski - 51
Osnovne značajke
Uobičajeno sučelje
MENU → Emitiranje → Uobičajeno sučelje → ENTERE
•• CI izbornik: ovim putem korisnik može birati iz izbornika CAM uređaja. Odaberite CI izbornik na temelju izbornika PC
kartice.
•• Pretvorba CAM videozapisa: postavku možete konfigurirati tako da se prekodiranje videokodeka s CAM uređaja
izvršava automatski. Ako je ne želite koristiti, isključite je pomoću opcije Isključeno.
✎✎Morate koristiti CAM uređaj koji podržava prekodiranje video kodeka.
•• Informacije aplikacije: prikaz informacija o CAM uređaju umetnutom u CI utor te o kartici "CI ili CI+ CARD" umetnutoj
u CAM uređaj. CAM uređaj možete instalirati u bilo kojem trenutku, bez obzira je li televizor uključen ili isključen.
1. Modul CI CAM nabavite kod najbližeg distributera ili putem telefona.
2. Čvrsto umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" u CAM uređaj u smjeru strelice.
3. CAM uređaj s karticom "CI ili CI+ CARD" umetnite u utor uobičajenog sučelja u smjeru strelice, tako da bude
paralelan s utorom.
4. Provjerite vidite li sliku na kanalu s kodiranim signalom.
Hrvatski - 52
Preferirane značajke
Postavljanje vremena
Trajanje
MENU → Sustav → Trajanje → ENTERE
Trenutno vrijeme prikazuje se kad pritisnete gumb INFO.
•• Sat: svrha postavljanja sata je korištenje različitih funkcija s mjeračem vremena koje televizor nudi.
✎✎Ako iskopčate kabel za napajanje, morat ćete ponovno podesiti sat.
Način sata: ručno ili automatsko postavljanje trenutačnog vremena.
–– Autom.: automatsko postavljanje vremena na temelju vremena na digitalnom kanalu.
✎✎Za automatsko postavljanje vremena antena mora biti priključena.
–– Ručni: ručno postavljanje trenutnog vremena.
✎✎Ovisno o odašiljaču i signalu, automatski postavljeno vrijeme možda neće biti točno. U takvom slučaju vrijeme
postavite ručno.
Podešen. sat: postavljanje datuma i vremena.
✎✎Dostupno samo kad je opcija Način sata postavljena na Ručni.
✎✎Datum i Vrijeme možete izravno podesiti pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.
Vrem. zona (ovisno o državi): odabir vremenske zone.
✎✎Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija Način sata postavljena na Autom..
✎✎Ako odaberete Ručni u izborniku Vrem. zona, aktivirat će se opcije GMT i DST.
✎✎Ako televizor ne primi podatke o vremenu uključene u emitirani signal televizijskih postaja, trenutno će se vrijeme
postaviti putem mreže. (npr. gledanje televizije putem set-top box uređaja, satelitskog prijemnika itd.)
Hrvatski - 53
Preferirane značajke
Korištenje funkcije samoisključivanja
MENU → Sustav → Trajanje → Samoisklj. → ENTERE
•• Samoisklj.: automatsko isključivanje televizora nakon unaprijed postavljenog vremenskog razdoblja (30, 60, 90, 120,
150 ili 180 minuta).
✎✎Pomoću gumba ▲/▼ odaberite vremensko razdoblje, a zatim pritisnite ENTERE. Kako biste poništili odabir
funkcije Samoisklj., odaberite Isključeno.
Postavljanje brojača vremena za uključivanje / isključivanje
MENU → Sustav → Vrijeme → Uklj. br. vremena <ili> Isklj. br.vremena → ENTERE
•• Uklj. br. vremena: možete postaviti tri različite konfiguracije funkcije Uklj. br. vremena. (Uklj. br. vrem. 1, Uklj. br.
vrem. 2, Uklj. br. vrem. 3)
Postavljanje: odabir opcije Isključeno, Jednom, Svakodn., Pon~Pet, Pon.~Sub., Sub~Ned ili Ručni u skladu s vašim
preferencijama. Ako odaberete Ručni, moći ćete odabrati dan na koji želite aktivirati mjerač vremena.
Oznaka c označava dan koji ste odabrali.
Vrijeme: postavljanje sati i minuta.
Glasnoća: odabir željene glasnoće.
Izvor: odabir izvora s kojeg će se sadržaj reproducirati na televizoru kada se televizor uključi. Možete napraviti
sljedeće:
–– Odaberite opciju TV i televizor će prikazati određeni antenski ili kabelski kanal.
–– Odaberite USB i televizor će reproducirati fotografije ili zvukovne datoteke s USB uređaja.
–– Odaberite izvor na televizoru (HDMI1, HDMI2/DVI, AV, Komponenta itd.) koji ste povezali sa set-top box
uređajem i televizor će prikazivati kanal iz set-top box uređaja.
✎✎Prije nego odaberete USB, u televizor morate priključiti USB uređaj.
✎✎Ako odaberete izvor koji nije TV ili USB, učinite sljedeće:
•• Priključite kabelski ili satelitski set-top box uređaj na taj izvor.
•• Postavite set-top box uređaj na kanal koji želite gledati kad se televizor uključi.
•• Ostavite set-top box uređaj uključenim.
Hrvatski - 54
Preferirane značajke
✎✎Ako odaberete izvor koji nije TV, nestat će opcije za kanal i antenu.
Antena (kad je opcija Izvor postavljena na TV): Odaberite opciju ATV ili DTV.
Kanal (kad je opcija Izvor postavljena na TV): Odaberite željeni kanal.
Glazba / Foto (kad je opcija Izvor postavljena na USB): odabir mape na USB uređaju u kojoj se nalaze datoteke s
glazbom i fotografijama koje će se reproducirati prilikom automatskog uključivanja televizora.
–– Ako na USB uređaju nema datoteke s glazbom ili mapa s glazbenom datotekom nije odabrana, funkcija mjerača
vremena neće ispravno raditi.
–– Ako se na USB uređaju nalazi samo jedna datoteka s fotografijom, prikaz slajdova neće se reproducirati.
–– Ako je naziv mape predugačak, nećete je moći odabrati.
–– Svakom USB uređaju koji koristite dodjeljuje se posebna mapa. U slučaju korištenja nekoliko USB uređaja iste
vrste, provjerite imaju li mape dodijeljene svakom USB uređaju različite nazive.
–– Kada koristite Uklj. br. vremena, preporučuje se upotreba USB memorije i višenamjenskog čitača kartica.
–– Funkcija Uklj. br. vremena možda neće raditi s USB uređajima s ugrađenom baterijom, mp3 uređajima ili PMP
uređajima nekih proizvođača jer prepoznavanje tih uređaja dugo traje.
•• Isklj. br.vremena: možete postaviti tri različite konfiguracije funkcije Isklj. br.vremena. (Isklj. br. vrem. 1, Isklj. br. vrem.
2, Isklj. br. vrem. 3)
Postavljanje: odabir opcije Isključeno, Jednom, Svakodn., Pon~Pet, Pon.~Sub., Sub~Ned ili Ručni u skladu s vašim
preferencijama. Ako odaberete Ručni, moći ćete odabrati dan na koji želite aktivirati mjerač vremena.
✎✎Oznaka c označava dan koji ste odabrali.
Vrijeme: postavljanje sati i minuta.
Hrvatski - 55
Preferirane značajke
Ekonomična rješenja
Ekološko rješenje
MENU → Sustav → Ekološko rješenje → ENTERE
•• Ušteda energije
Ova značajka služi za podešavanje svjetline proizvoda kako bi se smanjila potrošnja energije.
•• Nema sig. st. ček.
Kako biste izbjegli nepotrebnu potrošnju energije, postavite koliko dugo želite da proizvod bude uključen ako ne
prima signal.
•• Auto. isključ.
Kako bi se spriječilo pregrijavanje, proizvod će se automatski isključiti ako unutar 4 sata ne pritisnete gumb na
daljinskom upravljaču ili na proizvodu.
Ostale značajke
•• Jezik izbornika
MENU → Sustav → Jezik izbornika → ENTERE
Postavljanje jezika izbornika.
•• Vrijeme aut. zaštite (Isključeno / 2 sata / 4 sata / 8 sati / 10 sati)
MENU → Sustav → Vrijeme aut. zaštite → ENTERE
Ako se tijekom razdoblja koje određuje korisnik na neaktivnom zaslonu prikazuje statična slika, aktivirat će se čuvar
zaslona kako bi se spriječilo stvaranje sjena na zaslonu.
Hrvatski - 56
Preferirane značajke
Zaključavanje programa
Zaklj. nepr. progr.
(ovisno o državi)
MENU → Emitiranje → Zaklj. nepr. progr. → ENTERE
Pomoću korisnički definiranog 4-znamenkastog PIN koda onemogućuje neovlaštenim korisnicima, primjerice djeci,
gledanje neprikladnih programa. Ako je odabrani kanal zaključan, prikazuje se simbol "\".
✎✎Stavke izbornika Zaklj. nepr. progr. razlikuju se ovisno o državi.
Promjena PIN-a
MENU → Sustav → Promjena PIN-a → ENTERE
Promijenite lozinku potrebnu za postavljanje televizora.
✎✎Prije zaslona za postavljanje prikazat će se zaslon za unos PIN koda.
✎✎Unesite PIN kod od 4 znamenke. PIN možete promijeniti pomoću opcije Promjena PIN-a.
Zaključav. kanala
MENU → Emitiranje → Zaključav. kanala → ENTERE
Zaključavanje kanala u izborniku Channel (Kanal) radi sprečavanja neovlaštenih korisnika, primjerice djece, u gledanju
neprikladnih programa.
✎✎Dostupno samo kad je opcija Izvor postavljena na TV.
Hrvatski - 57
Preferirane značajke
Ostale značajke
Jezik izbornika
MENU → Sustav → Jezik izbornika → ENTERE
Postavljanje jezika izbornika.
Općenito
MENU → Sustav → Općenito → ENTERE
•• Nač. igr.: kada uređaj priključujete na igraću konzolu kao što su PlayStation™ ili Xbox™, odabirom načina rada za
igranje možete postići realističnije iskustvo igranja.
✎✎NAPOMENA
•• Mjere opreza i ograničenja za način igranja
–– Za isključivanje igraće konzole i priključivanje nekog drugog vanjskog uređaja opciju Nač. igr. u izborniku
za postavljanje postavite na Isključeno.
–– Ako se u načinu rada Nač. igr. prikazuje izbornik televizora, slika na zaslonu blago će podrhtavati.
•• Funkcija Nač. igr. nije dostupna u načinu rada TV.
•• Nakon priključivanja igraće konzole opciju Nač. igr. postavite na Uključeno. Nažalost, možda će doći do
smanjivanja kvalitete slike.
•• Ako je opcija Nač. igr. postavljena na Uključeno:
–– opcija Način prik. Slike bit će postavljena na Standardno, a opcija Opcije zvuka na Film.
•• Zaključ. ploče: istovremeno zaključavanje ili otključavanje svih tipki na ploči. Kada je opcija Panel Lock (Zaključ.
ploče) uključena, nijedna tipka na ploči ne funkcionira.
•• Početni logotip: prikazivanje logotipa tvrtke Samsung prilikom uključivanja televizora.
Hrvatski - 58
Preferirane značajke
DivX® video na zahtjev
MENU → Sustav → DivX® video na zahtjev → ENTERE
Prikazivanje ovlaštene registracijske šifre za televizor. Ako se povežete s web-mjestom DivX i registrirate se pomoću šifre
od 10 znamenki, moći ćete preuzeti aktivacijsku datoteku videozapisa na zahtjev.
Registracija je dovršena nakon reprodukcije pomoću značajke Videozapisi.
✎✎Više informacija o DivX® videozapisima na zahtjev potražite na adresi http://vod.divx.com.
Hrvatski - 59
Preferirane značajke
Izbornik Podrška
Samodijagnoza
MENU → Podrška → Samodijagnoza → ENTERE
✎✎Samodijagnoza može potrajati nekoliko sekundi, što predstavlja normalan rad televizora.
•• Testiranje slike: služi za rješavanje problema sa slikom.
•• Testiranje zvuka: korištenje ugrađene melodije za provjeru problema sa zvukom.
✎✎Ako ne čujete zvuk iz zvučnika televizora, prije provođenja testiranja zvuka provjerite je li opcija Odabir
zvučnika postavljena na Zvuč. telev. u izborniku Zvuk.
✎✎Melodija će se prilikom testiranja čuti čak i ako je opcija Odabir zvučnika postavljena na Vanjski zvučnik ili
je zvuk isključen pritiskom na gumb MUTE.
•• Informacije o signalu (samo digitalni kanali): Kvaliteta prijema HDTV kanala je savršena ili ih uopće ne možete
primati. Podesite antenu kako biste pojačali snagu signala.
•• Reset: Sve postavke vratit će se na tvornički zadane vrijednosti.
✎✎Prije zaslona za postavljanje prikazat će se zaslon za unos PIN koda.
✎✎Unesite PIN kod od 4 znamenke. PIN možete promijeniti pomoću opcije Promjena PIN-a.
Hrvatski - 60
Preferirane značajke
Ažuriranje softvera
MENU → Podrška → Ažuriranje softvera → ENTERE
Izbornik Ažuriranje softvera omogućuje nadogradnju softvera televizora na najnoviju verziju.
✎✎Nakon nadogradnje softvera postavke za video i zvuk vraćaju se na tvornički zadane vrijednosti. Preporučujemo
zapisivanje postojećih postavki kako biste ih lakše ponovo postavili nakon nadogradnje.
•• Ažuriraj sada
Programske datoteke televizora možete ažurirati putem USB veze ili signala za emitiranje.
–– Putem USB kartice: u televizor umetnite USB memoriju koja sadrži datoteku za nadogradnju programskih
datoteka koju ste preuzeli s web-mjesta "www.samsung.com".
✎✎Prije dovršetka nadogradnje nemojte prekinuti napajanje ili isključiti USB uređaj. Nakon dovršetka
nadogradnje programskih datoteka televizor će se automatski isključiti i zatim uključiti.
–– Putem kanala: nadogradnja softvera putem emitiranog signala.
✎✎Ako tijekom prijenosa softvera odaberete ovu funkciju, izvršit će se automatsko pretraživanje i
preuzimanje.
✎✎Vrijeme koje je potrebno za preuzimanje softvera ovisi o statusu signala.
•• Autom. ažuriranje: ova opcija nadograđuje televizor dok je u stanju pripravnosti. To znači da se nadogradnja
televizora vrši automatski i to kada se televizor ne koristi. Budući da se izvode interni procesi u televizoru, zaslon
bi mogao lagano svijetliti i to bi moglo potrajati više od jednog sata dok se ne dovrši preuzimanje softvera.
Hrvatski - 61
Preferirane značajke
Način korištenja
MENU → Podrška → Use Mode → ENTERE
Odaberite Način korištenja koji odgovara vašem prostoru. Preporučujemo da odaberete Kućna upotreba.
•• Kućna upotreba: Kućna upotreba je zadana postavka.
•• Demo u trgovini: Demo u trgovini je funkcija namijenjena samo za korištenje u prodavaonicama. Ako odaberete
Demo u trgovini, neke funkcije neće raditi, a postavke slike ponovno će se postavljati svakih 5 minuta.
Pregled opcije Contact Samsung (Kontakt. Samsung)
Kontakt. Samsung
MENU → Podrška → Kontakt. Samsung → ENTERE
Pročitajte ove informacije ako vaš televizor ne radi pravilno ili želite nadograditi softver. Možete pronaći informacije o
našim centrima za korisničku podršku te načinu preuzimanja proizvoda i softvera.
Hrvatski - 62
Napredne značajke
Aplikacija
Izbornik Aplikacija
MENU → Programi → ENTERE.
Popis izvora
MENU → Programi → Popis izvora → ENTERE.
✎✎Ako pritisnete gumb SOURCEs, odmah će se prikazati zaslon Izvor.
✎✎Moguće je odabrati samo vanjske uređaje koji su povezani s televizorom. Na zaslonu Izvor istaknuti su povezani
izvori ulaznog signala.
✎✎Detaljne informacije potražite u odjeljku "Promjena izvora ulaznog signala" u korisničkom priručniku.
Priključivanje USB uređaja
1. Uključite televizor.
2. Priključite USB uređaj na kojem se nalaze datoteke s fotografijama, glazbom i filmovima na USB priključak na bočnoj
strani televizora.
3. Nakon priključivanja USB uređaja u televizor pojavljuje se skočni prozor. Izravno možete odabrati opcije Fotografije,
Videozapisi ili Glazba.
✎✎Prilikom reprodukcije nelicenciranih multimedijskih datoteka, uređaj možda neće dobro raditi.
✎✎Popis stvari koje morate znati prije upotrebe multimedijskih sadržaja.
•• MTP (protokol za prijenos multimedijskih sadržaja) nije podržan.
•• Podržani su datotečni sustavi FAT, exFAT i NTFS.
•• Neki USB digitalni fotoaparati i audiouređaji možda nisu kompatibilni s ovim televizorom.
•• Multimedijski sadržaji podržavaju samo sekvencijalni jpeg format.
•• Multimedijski sadržaji podržavaju samo USB uređaje za masovno pohranjivanje (MSC). MSC je uređaj iz klase
uređaja za prijenos masovno spremljenih datoteka. Primjeri MSC uređaja su male prijenosne memorije i čitači Flash
kartica (USB razdjelnici nisu podržani). Uređaje treba priključivati izravno u USB priključak televizora.
•• Prije priključivanja uređaja u televizor izvršite sigurnosno kopiranje svojih datoteka kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak podataka. Tvrtka SAMSUNG nije odgovorna za oštećenje datoteka ili gubitak podataka.
•• Tvrdi disk povezan putem USB priključka nije podržan.
•• Nemojte iskopčavati USB uređaj dok se učitava.
•• Što je veća rezolucije slike, više će vremena biti potrebno za njen prikaz na zaslonu.
•• Najveća podržana JPEG rezolucija je 15360 x 8640 piksela.
•• Kod nepodržane ili oštećene datoteke pojavit će se poruka "Format datoteke nije podržan".
•• Funkcija pretraživanja scena i funkcija sličica nisu podržane u opciji Videozapisi.
•• MP3 datoteke koje sadrže DRM, a preuzete su s web-mjesta koje nije besplatno, ne mogu se reproducirati. Digital
Rights Management (DRM - Upravljanje digitalnim pravima) je tehnologija koja podržava stvaranje sadržaja te
distribuciju i upravljanje sadržajima na integriran i sveobuhvatan način, uključujući zaštitu prava i interesa davatelja
sadržaja, sprečavanje nedopuštenog kopiranja sadržaja te upravljanje naplatama i nagodbama.
Hrvatski - 63
Napredne značajke
•• Način rada s PTP vezom potpuno je dostupan samo za digitalne kamere. Prilikom povezivanja pametnog telefona ili
tablet uređaja s televizorom pomoću načina rada PTP, pametni telefon ili tablet možda neće biti prepoznati.
•• USB uređaj za koji je potrebna jaka struja (jača od 500 mA ili 5 V) možda neće biti podržan.
•• Ako se na televizoru ništa nije događalo tijekom razdoblja određenog postavkom Vrijeme aut. zaštite, pokrenut će se
čuvar zaslona.
•• U slučaju korištenja produžnog USB kabela, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili se datoteke na uređaju neće
moći pročitati.
•• Ako USB uređaj povezan s televizorom nije prepoznat, popis datoteka na uređaju je oštećen ili se datoteka na
popisu ne reproducira, povežite USB uređaj s računalom, formatirajte uređaj i provjerite vezu.
•• Ako se datoteka koja je izbrisana iz računala još uvijek očitava pri pokretanju funkcije multimedijskih sadržaja,
koristite funkciju pražnjenja koša za smeće kako biste datoteku trajno izbrisali.
•• Ako je na USB uređaju za pohranu spremljeno približno više od 4000 datoteka i mapa, datoteke i mape se možda
neće prikazati, a neke se mape možda neće otvoriti.
Isključivanje USB uređaja
1. Pritisnite gumb SOURCEs.
2. Odaberite željeni USB uređaj, a zatim pritisnite gumb TOOLST. Prikazat će se izbornik Alati.
3. Odaberite Ukloni USB, a zatim pričekajte da se odabrani USB uređaj isključi. Možete izvaditi USB uređaj iz
televizora.
✎✎Za uklanjanje USB uređaja iz televizora preporučujemo korištenje funkcije Ukloni USB.
Media Play
MENU → Programi → Media Play → ENTERE.
Uživajte u reprodukciji datoteka s fotografijama, glazbom i filmovima spremljenih na USB uređaju za masovnu pohranu
(MSC).
1. Pritisnite gumb MEDIA.P.
2. Pritisnite gumb l/r kako biste odabrali željeni izbornik, a zatim pritisnite gumb E.
3. Pritisnite gumb l/r kako biste odabrali željeni uređaj, a zatim ponovno pritisnite gumb E.
4. Pritisnite gumb u/d/l/r kako biste odabrali željenu datoteku na popisu, a zatim pritisnite gumb E ili ∂ (Reprod.).
Reprodukcija odabranih datoteka
1. Pritisnite gumb u za odabir izbornika Opcije na vrhu bilo kojeg glavnog zaslona i odaberite Reprodukcija.
2. Odaberite željene datoteke.
✎✎S lijeve strane odabranih datoteka pojavljuje se potvrdni okvir.
✎✎Ponovno pritisnite gumb E kako biste poništili odabir datoteke.
3. Pritisnite gumb u kako biste odabrali Reprod..
✎✎Možete odabrati ili poništiti odabir svih datoteka pritiskom na opcije Odabir svih / Poništi odabir za sve.
Hrvatski - 64
Napredne značajke
Reprodukcija fotografija / videozapisa / glazbe
Tijekom reprodukcije datoteke pritisnite gumb ▲/▼/◄/► za odabir željenog izbornika.
✎✎Kada izbornik s opcijama nije prikazan, odaberite gumb TOOLS ili ENTERE.
✎✎Također, tijekom reprodukcije možete koristiti gumbe ∂/∑/∫/π/µ na daljinskom upravljaču.
✎✎Ako tijekom reprodukcije pritisnete gumb INFO, prikazat će se informacije o reprodukciji.
Izbornik reprodukcije
Gumb
Radnja
Fotografije
Videozapisi
Glazba
/
Preth. / Sljedeće
●
/
Pokreni prikaz slajdova / Zaustavi prikaz
slajdova
●
Reprod. / Pauza
Mini
reproduktor*
●
●
/
Preth. / Sljedeće
Mini
reproduktor*
●
●
/
Premotaj unatrag / Premotaj unaprijed
●
●
* Ovi gumbi prikazat će se nakon postavljanja opcije Pozadinska glazba na Mini reproduktor u izborniku Fotografije.
Izbornik za postavljanje
•• Fotografije
Gumb
Radnja
Postavke dijaprojekcije
Tijekom prikaza slajdova možete postaviti opcije Brzina i Efekti.
Zoom
Možete povećati sliku.
Okreni
Slike prikazane preko cijelog zaslona možete rotirati.
Pozadinska glazba / Mini
reproduktor
Možete postaviti pozadinsku glazbu prilikom prikaza slajdova. / Možete upravljati
jednostavnim izbornicima reprodukcije.
Postavke
Način prik. Slike / Opcije zvuka: podešavanje postavki slike ili zvuka.
Informacija: pregledavanje detaljnih podataka o datoteci koja se reproducira.
Hrvatski - 65
Napredne značajke
✎✎U prikazu slajdova redom će se prikazati sve datoteke koje se nalaze na popisu.
✎✎Ako na popisu datoteka pritisnete gumb ∂ (reprodukcija) (ili gumb ▲ → Opcije → Prik. prez.), prikaz slajdova
odmah će se pokrenuti.
✎✎Tijekom prikaza slajdova brzinu prikaza slajdova možete prilagoditi pomoću gumba π (Premotavanje unatrag) ili
µ (Premotavanje unaprijed).
•• Podržani formati fotografija
•• Videozapisi
Gumb
Radnja
Pretraži
Pretraga naslova: izravno premještanje u drugu datoteku.
Traka pretrage vremena: pretraživanje videozapisa u intervalima od jedne
minute ili neposrednim unosom broja pomoću gumba ◄ i ►.
Možda nije podržano, ovisno o izvoru ulaznog signala.
Način ponavljanja
Filmske datoteke možete reproducirati više puta zaredom.
Veličina slike
Veličinu slike možete podešavati prema preferencijama.
Postavke
Postavke podnaslova: reproduciranje videozapisa s titlovima. Funkcionira
samo ako titlovi imaju isti naziv kao datoteka videozapisa.
Način prik. Slike / Opcije zvuka: podešavanje postavki slike ili zvuka.
Audio jezik: odabir željenog jezika ako videozapis ima više od jednog jezika.
Informacija: pregledavanje detaljnih podataka o datoteci koja se reproducira.
✎✎Ako informacija o trajanju videozapisa nije poznata, ne prikazuje se vrijeme reprodukcije niti indikator
napredovanja.
✎✎Ovaj način rada omogućava uživanje u isječcima iz igre, ali ne i igranje.
•• Podržani formati podnaslova i videozapisa
Hrvatski - 66
Napredne značajke
•• Glazba
Gumb
Radnja
Ponovi
Glazbene datoteke možete reproducirati više puta zaredom.
Nasumično
Glazbu možete reproducirati nasumičnim redoslijedom.
Opcije zvuka
Možete podesiti postavku zvuka.
✎✎Prikazuje samo datoteke s podržanom ekstenzijom glazbene datoteke. Datoteke s drugim ekstenzijama neće se
prikazivati, čak ni ako su spremljene na istom USB uređaju.
✎✎Ako je prilikom reprodukcije zvukovnih datoteka zvuk neobičan, podesite Equalizer u izborniku Zvuk. (Datoteka s
glazbom s previše modulacije može uzrokovati probleme u zvuku.)
•• Podržani formati glazbe
Postavljanje jezika za kodiranje
Jezik za kodiranje možete postaviti ako tekst nije podržan.
1. Pritisnite gumb ▲ za odabir izbornika Opcije na vrhu glavnog zaslona za glazbu i odaberite Kodiranje.
2. Odaberite željeni jezik za kodiranje.
Hrvatski - 67
Napredne značajke
Pregled vodiča e-Manual
e-Manual
MENU → Podrška → e-Manual → ENTERE
Ovdje možete pročitati uvod i upute o značajkama televizora koje su pohranjene u vašem televizoru.
✎✎Detaljne informacije o zaslonu vodiča e-Manual potražite u odjeljku korisničkog priručnika "Upotreba vodiča
e-Manual".
Korištenje funkcije Sportski nač.
Sportski nač. t
MENU → Programi → Sportski nač. → ENTERE
Ovaj način rada pruža optimizirane uvjete za gledanje sportova.
•• a (Zoom): pauziranje reprodukcije i dijeljenje slike na 9 dijelova. Odaberite dio koji želite povećati. Za nastavak
pritisnite ovaj gumb još jedanput.
✎✎Kada se aktivira Način rada za sport, načini rada slike i zvuka automatski se postavljaju na Stadion.
✎✎Ako je prilikom isključivanja televizora aktivan Sportski nač., Sportski nač. bit će onemogućen.
✎✎Kad je pokrenuta značajka Podatkovna usluga, značajka Zoom nije dostupna.
✎✎Zumiranje ne funkcionira u sljedećim načinima rada:
–– PIP uključen
–– Videozapisi značajke Media play
–– Digitalni tekst (samo )
Hrvatski - 68
Ostale informacije
Rješavanje problema
Ako imate pitanja o LED televizoru, najprije pročitajte sljedeći popis. Ako se ne može primijeniti nijedan savjet za
rješavanje problema, posjetite web-mjesto "www.samsung.com", a zatim pritisnite Podrška ili se obratite centru za
korisničku podršku s popisa koji se nalazi na posljednjoj stranici ovog priručnika.
Problemi
Rješenja i objašnjenja
Kvaliteta slike
•• Najprije napravite Testiranje slike i potvrdite da se testna slika ispravno prikazuje
na televizoru. (idite na MENU - Podrška - Samodijagnoza - Testiranje slike) Ako
se testna slika ispravno prikazuje, loša kvaliteta slike možda je posljedica izvora ili
signala.
Slika na televizoru ne izgleda
onako dobro kako je izgledala
u trgovini.
•• Ako imate analogni kabelski / set top box uređaj, nadogradite ga na digitalni set
top box uređaj. Za postizanje HD kvalitete slike (slika visoke rezolucije) koristite
HDMI ili komponentni kabel.
•• Kabelski/satelitski pretplatnici: Isprobajte HD kanale s popisa kanala.
•• Povezivanje s antenskim priključkom: Nakon izvođenja funkcije Automatsko
podešavanje isprobajte HD kanale.
•• Mnogi HD kanali unaprijeđeni su u odnosu na sadržaje u standardnoj rezoluciji
(SD).
•• Postavite rezoluciju izlaznog videosignala na kabelskom / set-top box uređaju na
1080i ili 720p.
•• Provjerite gledate li televizor s minimalne preporučene udaljenosti s obzirom na
veličinu i rezoluciju signala koji se prikazuje.
Slika je izobličena: greška
makroblokova, mali blok,
točke, niska rezolucija
•• Kompresija videosadržaja može uzrokovati izobličenje slike, naročito na slikama
koje se brzo izmjenjuju poput slika sportskih prijenosa i akcijskih filmova.
•• Niska kvaliteta signala može uzrokovati izobličenja slike. To nisu problemi s
televizorom.
•• Korištenje mobilnih telefona u blizini televizora (unutar 1 m) može uzrokovati
smetnje na analognim i digitalnim kanalima.
Boja je pogrešna ili potpuno
nedostaje.
•• Koristite li komponentnu vezu, provjerite jesu li komponentni kabeli priključeni
u odgovarajuće priključnice. Neispravni ili labavi spojevi mogu prouzrokovati
probleme s bojom ili prazan zaslon.
Boja je loša ili slika nije
dovoljno svijetla.
•• Prilagodite Mogućnosti slike u izborniku televizora. (idite na Način prik. Slike / Boja
/ Svjetlina / Oštrina)
•• Prilagodite opciju Ušteda energije u izborniku televizora. (idite na MENU - Sustav Ekološko rješenje - Ušteda energije)
•• Za prikaz zadanih postavki slike ponovno postavite sliku. (idite na MENU - Slika Poč. post. slike)
Prisutna je isprekidana crta na
rubu zaslona.
•• Ako je veličina slike postavljena na Pod.zaslona, postavite je na 16:09.
•• Promijenite rezoluciju kabelskog/satelitskog prijemnika.
Slika je crno-bijela.
•• Ako koristite kompozitni AV ulaz, priključite videokabel (žuti) u zeleni komponentni
priključak na televizoru.
Prilikom promjene kanala slika
se smrzava, izobličava ili kasni.
•• Ako je priključen kabelski uređaj, ponovno ga postavite. Ponovno priključite
kabel napajanja izmjeničnom strujom i pričekajte da se kabelski uređaj ponovno
pokrene. To može potrajati do 20 minuta.
•• Izlaznu rezoluciju kabelskog uređaja postavite na 1080i ili 720p.
Hrvatski - 69
Ostale informacije
Problemi
Kvaliteta zvuka
Rješenja i objašnjenja
•• Najprije izvršite Sound Test (Testiranje zvuka) kako biste potvrdili da zvuk televizora
ispravno radi. (idite na MENU - Podrška - Samodijagnoza - Testiranje zvuka)
•• Ako je zvuk u redu, problem sa zvukom možda je uzrokovan izvorom ili signalom.
Zvuka nema ili je njegova
jačina na najvišoj postavki
premala.
•• Provjerite jačinu zvuka uređaja (kabelski/satelitski prijemnik, DVD uređaj, Blu-ray
uređaj itd.) povezanog s televizorom.
Slika je dobra, ali nema zvuka.
•• U izborniku zvuka opciju Odabir zvučnika postavite na Zvuč. telev..
•• Ako koristite vanjski uređaj, provjerite jesu li kabeli za zvuk s vanjskog uređaja
priključeni u odgovarajuće ulazne priključke za zvuk na televizoru.
•• Ako koristite vanjski uređaj, provjerite opcije izlaza zvuka uređaja (npr. ako je
na televizor spojen HDMI uređaj, možda ćete morati promijeniti opciju zvuka
kabelskog uređaja na HDMI).
•• Koristite li DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban kabel za zvuk.
•• Ponovo pokrenite povezani uređaj ponovnim priključivanjem njegovog kabela
napajanja.
Zvučnici proizvode neprikladan
šum.
•• Provjerite kabelske priključke. Provjerite nije li kabel za video priključen na ulaz za
zvuk.
•• Provjerite jačinu signala antenske/kabelske veze. Slab signal može uzrokovati
izobličenje zvuka.
Nema slike ni videosadržaja
Televizor se ne uključuje.
•• Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom dobro priključen u zidnu
utičnicu i u televizor.
•• Provjerite radi li zidna utičnica.
•• Pritisnite gumb POWER na televizoru kako biste provjerili je li problem u daljinskom
upravljaču. Ako se televizor uključuje, pogledajte odjeljak "Daljinski upravljač ne
radi" u nastavku.
Televizor se automatski
isključuje.
•• Provjerite je li opcija Samoisklj. postavljena na Isključeno u izborniku Vrijeme.
•• Ako je s televizorom povezano računalo, provjerite postavke potrošnje energije na
računalu.
•• Provjerite je li AC kabel za napajanje dobro priključen u zidnu utičnicu i u televizor.
•• Ako tijekom gledanja televizijskih programa preko antene ili kabelske televizije 10 ~
15 minuta nema signala, televizor će se isključiti.
Slika/videozapis se ne
prikazuje.
•• Provjerite priključke kabela (izvadite i ponovo priključite sve kabele koji su
priključeni u televizor i vanjske uređaje).
•• Videoizlazi vanjskog uređaja (kabelski / set top box uređaj, DVD uređaj, Blu-ray
uređaj itd.) moraju odgovarati priključcima za ulaz televizora. Npr. ako je izlazni
priključak vanjskog uređaja HDMI, taj uređaj treba povezati s HDMI ulazom na
televizoru.
•• Provjerite jesu li priključeni uređaji uključeni.
•• Pritiskom na gumb SOURCE provjerite jeste li odabrali ispravan izvor signala
televizora.
•• Ponovo pokrenite povezani uređaj ponovnim priključivanjem njegovog kabela
napajanja.
Hrvatski - 70
Ostale informacije
Problemi
Rješenja i objašnjenja
Antenska veza (antenska/kabelska)
Televizor ne prima sve kanale.
•• Provjerite je li antenski kabel ispravno priključen.
•• Za dodavanje kanala na popis kanala izvršite Postavljanje. Idite na MENU - Sustav
- Postavljanje i pričekajte da se svi dostupni kanali pohrane.
•• Provjerite je li antena ispravno postavljena.
Slika je izobličena: greška
makroblokova, mali blok,
točke, niska rezolucija
•• Kompresija videosadržaja može uzrokovati izobličenje slike, naročito na slikama
koje se brzo izmjenjuju poput slika sportskih prijenosa i akcijskih filmova.
•• Slab signal može uzrokovati izobličenje slike. To nisu problemi s televizorom.
Ostalo
Slika se ne prikazuje na
cijelom zaslonu.
•• HD kanali imaju crne trake uz rub zaslona kada se na njima prikazuje nadograđeni
SD (4:3) sadržaj.
•• Za vrijeme gledanja filmova koji imaju omjer drugačiji od omjera vašeg televizora,
na vrhu i dnu zaslona pojavit će se crne trake.
•• Podesite opcije veličine slike na vanjskom uređaju ili postavite televizor na puni
zaslon.
Daljinski upravljač ne radi.
•• Zamijenite baterije daljinskog upravljača pazeći da su polovi baterija (+/–)
postavljeni u pravom smjeru.
•• Očistite prozorčić senzora na daljinskom upravljaču.
•• Pokušajte usmjeriti daljinski upravljač izravno prema televizoru s otprilike 1,5 do
1,8 metra udaljenosti.
Daljinski upravljač kabelskog
/ set top box uređaja ne
uključuje niti isključuje
televizor, niti podešava
glasnoću.
•• Programirajte daljinski upravljač kabelskog / set top box uređaja za rad s
televizorom. U uputama za korištenje kabelskog / set top box uređaja potražite
šifru za televizor tvrtke SAMSUNG.
Prikazat će se poruka "Mode
Not Supported" (Način rada
nije podržan).
•• Provjerite koje rezolucije podržava televizor i u skladu s time podesite izlaznu
rezoluciju vanjskog uređaja.
Iz televizora dopire miris
plastike.
•• To je uobičajeni miris koji će s vremenom nestati.
Opcija televizora Informacije
o signalu nije dostupna
u izborniku testiranja
Samodijagnoza.
•• Ova je funkcija dostupna samo za digitalne kanale putem antenske /
radiofrekvencijske / koaksijalne veze.
Televizor je nagnut na desnu ili
na lijevu stranu.
•• Skinite postolje televizora i ponovno ga montirajte.
Prilikom montiranja postolja
javljaju se poteškoće.
•• Pazite da se televizor nalazi na ravnoj površini. Ako ne možete ukloniti vijke iz
televizora, upotrijebite odvijač s magnetnim vrhom.
Izbornik Emitiranje je siv (nije
dostupan).
•• Izbornik Emitiranje dostupan je tek nakon odabira izvora signala televizora.
Hrvatski - 71
Ostale informacije
Problemi
Rješenja i objašnjenja
Postavke se gube nakon 5
minuta ili prilikom svakog
isključivanja televizora.
•• Ako se televizor nalazi u načinu rada Demo u trgovini, svakih 5 minuta ponovno
će postavljati postavke zvuka i slike. Ako želite promijeniti postavke načina rada iz
Demo u trgovini u Kućna upotreba, pritisnite gumb SOURCE TV i idite na MENU
→ Podrška → Način korištenja.
Povremeno dolazi do gubitka
zvuka ili slike.
•• Provjerite kabelske veze i ponovo priključite kabele.
Ako se pažljivo gleda, u okviru
televizora vidljive su malene
čestice.
•• Ne radi se o kvaru na proizvodu – to je dio njegovog dizajna.
Izbornik PIP nije dostupan.
•• Funkcija PIP dostupna je kada koristite TV, AV, Component, HDMI2/DVI, EXT. ili
HDMI1 izvor.
Prije 45 minuta isključili ste
televizor i ponovno ga uključili.
•• To je normalno. Televizor sam izvršava funkciju OTA (Over The Aerial) (Putem
antene) kako bi se nadogradile programske datoteke preuzete dok ste gledali
televizor.
Pojavljuju se poruke “Kodiran
signal” ili “Signal je slab ili ga
nema”.
•• Ako koristite karticu CAM CARD (CI/CI+), provjerite je li umetnuta u uobičajeno
sučelje.
Ponavljaju se problemi sa
slikom/zvukom.
•• Provjerite i promijenite signal/izvor.
Između gumenih zaštitnih
podložaka i završnog sloja
nekog namještaja može doći
do reakcije.
•• Kako biste to spriječili, za sve površine televizora koje dolaze u dodir s
namještajem koristite podloške od filca.
Pojavljuje se poruka “Ova
se datoteka možda neće
ispravno reproducirati.” .
•• Ova se poruka pojavljuje zbog velike brzine prijenosa podataka sadržaja. Sadržaj
će se uglavnom prikazati, ali možda se jave problemi s reprodukcijom.
•• Gubitak zvuka ili slike može uzrokovati korištenje kabela koji su previše kruti
ili debeli. Kabeli moraju biti dovoljno fleksibilni za dugotrajno korištenje. Kod
montiranja televizora na zid preporučujemo korištenje kabela s priključcima od 90
stupnjeva.
•• Ako je problem i dalje prisutan, izvucite karticu CAM CARD iz televizora i ponovno
je umetnite u utor.
•• Uz najnovije nadogradnje programskih datoteka s web-mjesta (samsung.com → Podrška → Preuzimanja) pomoću
USB-a, vaš će televizor uvijek biti u optimalnom stanju.
Preporuka – samo za EU
•• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje kako je ovaj LED televizor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim
relevantnim odredbama smjernice 1999/5/EC.
•• Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.
•• Službenu izjavu o sukladnosti možete pronaći na adresi http://www.samsung.com; odaberite Podrška > Potraži
podršku za proizvod i unesite naziv modela.
Hrvatski - 72
Ostale informacije
Podržani formati podnaslova i datoteka funkcije Media Play
•• Podržani formati videozapisa
Ekstenzija
datoteke
Spremnik
Video kodek
Rezolucija
Brzina izmjene
sličica (fps)
Brzina
prijenosa
podataka
(Mb/s)
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711(A-Law,
μ-Law)
DivX 3.11 / 4 / 5 / 6
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
MPEG4 SP / ASP
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
1920 x 1080
30
640 x 480
8
H.264 BP / MP / HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
6~30
MPEG2
1920 x 1080
Audio kodek
30
MPEG1
✎✎Druga ograničenja
•• Videozapis se neće reproducirati, ili se neće reproducirati pravilno, ako u sadržaju ili formatu postoji pogreška.
•• Ako sadržaj ima standardnu brzinu prijenosa / brzinu izmjene sličica veću od kompatibilnog broja sličica u
sekundi navedenog u tabeli, zvuk ili videosadržaj možda se neće reproducirati.
•• Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija traženja (preskakanja) neće biti podržana.
•• Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s uređajem za reprodukciju.
•• Ako je brzina prijenosa videozapisa veća od 10 Mb/s, prikaz izbornika možda će kasniti.
Dekoder videozapisa
Dekoder zvuka
• Podržava do H.264, razine 4.1 (ne podržava FMO/ASO/RS)
• WMA 10 Pro podržava zvuk s do 5.1-kanala i M2 profila.
• brzina izmjene sličica:
• Nije podržan WMA zvuk u nekomprimiranom formatu.
−− Ispod 1280 x 720: maks. 60 sličica
• Vorbis podržava do 2 kanala.
−− Iznad 1280 x 720: maks. 30 sličica
• Dolby Digital Plus podržava do 5.1 kanala.
• VC1 AP L4 nije podržan.
• GMC 2 ili iznad nije podržan.
•• Podržani formati titlova
•• Vanjski
•• Interni
Naziv
Ekstenzija datoteke
Naziv
Spremnik
Format
MPEG-4 Timed text
.ttxt
Xsub
AVI
Format slike
SAMI
.smi
SubStation Alpha
MKV
Format teksta
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Advanced SubStation
Alpha
MKV
Format teksta
.sub ili .txt
SubRip
MKV
Format teksta
SubStation Alpha
.ssa
MPEG-4 Timed text
MP4
Format teksta
Advanced SubStation
Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Micro DVD
Hrvatski - 73
Ostale informacije
Podržani formati fotografija
Podržani formati glazbe
Ekstenzija
datoteke
Vrsta
Rezolucija
Ekstenzija
datoteke
Vrsta
Kodek
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
Podržava do 2 kanala.
WMA 10 Pro podržava zvuk
s do 5.1-kanala i M2 profila.
(Nije podržan WMA zvuk u
nekomprimiranom formatu.)
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
✎✎MPO datoteke ne podržavaju funkcije
Zoom (Zoom), Rotate (Okreni) i Slide
Show Effect (Efekt prik. prez.).
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
*.mid
*.midi
midi
midi
Hrvatski - 74
Napomena
Podržava do 2 kanala.
Funkcija traženja (preskakanja)
nije podržana.
vrsta 0 i vrsta 1
Ostale informacije
Montiranje zidnog nosača
Komplet zidnih nosača omogućuje postavljanje televizora na zid. Detaljne informacije o postavljanju zidnih nosača
potražite u uputama koje ste dobili sa zidnim nosačima. Prilikom postavljanja zidnog nosača obratite se stručnjaku. Ne
preporučujemo da to radite sami.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik samostalno montira
televizor.
Specifikacije kompleta za postavljanje na zid (VESA)
✎✎Zidni nosač montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Za postavljanje na druge građevinske materijale obratite se
najbližem distributeru. Ako se montira na strop ili nakošeni zid, može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede.
✎✎NAPOMENA
•• Standardne dimenzije kompleta za postavljanje na zid prikazane su u donjoj tablici.
•• Nemojte koristiti vijke koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA.
•• Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih dimenzija jer mogu oštetiti unutrašnjost televizora.
•• Kod zidnih nosača koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka može se
razlikovati ovisno o specifikacijama zidnih nosača.
•• Vijke nemojte prejako pritegnuti jer to može oštetiti uređaj i uzrokovati njegov pad, što može dovesti do tjelesnih
ozljeda. Tvrtka Samsung nije odgovorna za takve nesretne slučajeve.
•• Tvrtka Samsung ne preuzima odgovornost za štetu na uređaju ili tjelesne povrede proizašle iz upotrebe zidnog
nosača koji ne odgovara VESA standardu ili nije specificiran ili ako korisnik ne prati upute za montažu uređaja.
•• Nagib televizora koji se montira na zid ne smije biti veći od 15 stupnjeva.
inči
VESA specifikacije (A * B)
23,6
75 X 75
27,5
100 x 100
31,5
200 X 200
Komplet za postavljanje na zid nemojte montirati dok je televizor uključen. To može dovesti do ozljeda
uzrokovanih strujnim udarom.
Hrvatski - 75
Ostale informacije
Dodaci za montiranje na zid - T24E310EW T24E310EX
x4
: x2
: x4
(M4 X 20mm)
(M5 X 35mm )
A
B
C
D
F
G
H
: x6
(M4 X 12mm)
E
Montiranje na zid
1
5
4
5
3
4
2
3
1
2
1
0
0
2
3
D
1
30mm
B
A 70mm
A
A
A
B
B
Hrvatski - 76
B
24”: 96mm
Ostale informacije
4
Beton, drvo
1
″
2
3
4
″
0~48mm(1.8”)
0~11mm(0.4”)
1
B
A
2
13mm(0.5″)
Lijepljenje držača razmaka od filca
Hrvatski - 77
3
4
Ostale informacije
Pričvršćivanje postolja
G
1
E
X1 (M4 X 12mm)
2
3
Hrvatski - 78
Ostale informacije
Pričvršćivanje vodilice postolja
1
F
C
X2 24” (M4 X 20mm)
2
Montiranje televizora na zid
A
Hrvatski - 79
Ostale informacije
>Dodaci za montiranje na zid - T28E310EW T28E310EX T32E310EW T32E310EX
: x4
: x4
100mm
: x2
: x4
: x2
45mm
45mm
100mm
: x4
32”: (M8 X 35mm) 28”: (M4 X 25mm)
28”: (M5 X 35mm)
32”: (M5 X 55mm)
A
B
C
D
G
H
: x7
(M4 X 12mm)
28”
E
32”
F
Montiranje na zid
1
5
4
5
100mm
2
3
1
2
1
45mm
45mm
28”: 140.5 mm
3
4
32”: 95.8 mm
0
0
100mm
2
3
100mm
45mm
45mm
100mm
D
1
100mm
45mm
45mm
100mm
Hrvatski - 80
Ostale informacije
4
Beton, drvo
1
0~48mm(1.8”)
0~11mm(0.4”)
1
B
2
28":50mm(2.0")
32":70mm(2.7")
2
A
A
13mm(0.5″)
Lijepljenje držača razmaka od filca
H
G
Hrvatski - 81
3
3
4
4
Ostale informacije
Pričvršćivanje postolja
1
E
x1 (M4 x 12mm)
2
3
O
X
Hrvatski - 82
Ostale informacije
Pričvršćivanje vodilice postolja
1
F
C
2X
28”: (M4 X 25mm)
32”: (M8 X 35mm)
28"
32"
MJESTO VIJAK
SCREW LOCATION
2
Montiranje televizora na zid
A
Hrvatski - 83
Ostale informacije
Montiranje televizora na zid
Oprez: potezanje, guranje ili penjanje na televizor može uzrokovati njegov pad. Naročito pripazite
da se djeca ne ljuljaju na televizoru i da ga ne destabiliziraju. To može dovesti do prevrtanja
televizora i rezultirati ozbiljnim povredama ili smrću. Slijedite sve sigurnosne upute navedene u
sigurnosnom letku koji je isporučen s televizorom. Radi povećanja stabilnosti i sigurnosti montirajte
uređaj protiv pada koji je opisan u nastavku.
Izbjegavanje pada televizora
1. Vijke umetnite u kopče i dobro ih pričvrstite u zid. Provjerite jesu li vijci čvrsto
postavljeni na zid.
✎✎Ovisno o vrsti zida, možda će vam zatrebati dodatni materijal, poput
kotve.
✎✎Budući da potrebne kopče, vijci i kabel nisu uključeni u isporuku,
nabavite ih zasebno.
2. Izvadite vijke iz središnjeg dijela na stražnjoj strani televizora, umetnite ih u
kopče i zatim ponovo pritegnite vijke u televizor.
✎✎Specifikacije vijaka
Za veličinu 23,6 ~ 27,5 inča: M4
Za veličinu 31,5 inča: M8
3. Kopče pričvršćene na stražnjoj strani televizora i kopče pričvršćene na zid
povežite snažnom uzicom i zatim je čvrsto zavežite.
✎✎NAPOMENA
•• Televizor postavite blizu zida kako ne bi pao prema natrag.
•• Uzicu smijete povezati tako da kopče pričvršćene na zidu budu u ravnini
ili niže od kopči pričvršćenih na televizoru.
Zid
•• Boja i oblik proizvoda mogu
varirati ovisno o modelu.
•• Prije premještanja televizora odvežite uzicu.
4. Provjerite jesu li svi spojevi ispravno pričvršćeni. Povremeno provjerite
spojeve i potražite znakove zamora materijala ili oštećenja. Sumnjate li u sigurnost spojeva, obratite se
profesionalnom montažeru.
Hrvatski - 84
Ostale informacije
Osiguravanje prostora za montiranje
Za osiguravanje odgovarajuće ventilacije održavajte zahtijevani razmak između proizvoda i drugih objekata (npr. zidovi).
Ako to ne učinite, povećanje unutarnje temperature proizvoda može dovesti do požara ili poteškoća s proizvodom.
✎✎Ako koristite stalak ili montirate na zid, upotrebljavajte samo dijelove koje isporučuje tvrtka Samsung Electronics.
•• Ako koristite dijelove drugih proizvođača, može doći do poteškoća s proizvodom ili do ozljeda uzrokovanih
padom proizvoda.
✎✎Izgled se može razlikovati ovisno o proizvodu.
✎✎Pazite kada dodirujete televizor jer neki njegovi dijelovi mogu biti vrući.
Montaža s postoljem.
Montaža sa zidnim nosačem.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pohrana i održavanje
✎✎Ako sa zaslona televizora uklonite naljepnice, očistite ostatke i tek onda gledajte televizor.
✎✎Na vanjskim površinama proizvoda i njegovom zaslonu mogu tijekom čišćenja nastati ogrebotine. Kako biste
izbjegli stvaranje ogrebotina, pažljivo brišite vanjske površine i zaslon mekom krpom.
Ne prskajte vodu izravno na proizvod. Tekućina koja uđe u
proizvod može uzrokovati kvar, požar ili strujni udar.
Proizvod čistite mekom krpom natopljenom malom količinom
vode. Ne koristite zapaljive tekućine (npr. benzen, razrjeđivač) ili
sredstvo za čišćenje.
Hrvatski - 85
Ostale informacije
Uređaj za sprečavanje krađe Kensington Lock
Uređaj Kensington Lock ne isporučuje tvrtka Samsung. Riječ je o uređaju koji se fizički pričvršćuje na sustav kada
se uređaj montira na javnom mjestu. Ovisno o proizvođaču, slika i način zaključavanja mogu se razlikovati od onog
prikazanog na crtežu. Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington Lock potražite u priručniku za njegovo
korištenje.
✎✎Na stražnjoj strani televizora pronađite ikonu “K”. Utor za uređaj kensington nalazi se pored ikone “K”.
✎✎Položaj i boja mogu se razlikovati ovisno o modelu.
<Dodatno>
Kako biste zaključali proizvod, izvršite sljedeće korake:
1. Kabel uređaja za zaključavanje Kensington omotajte oko velikog, nepomičnog objekta kao što su stol ili stolica.
2. Kraj kabela na koji je pričvršćena brava provucite kroz omču na kraju kabela uređaja za zaključavanje Kensington.
3. Umetnite lokot u utor za Kensington na proizvodu.
4. Zaključajte bravu.
✎✎Ovo su općenite upute. Detaljne upute potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.
✎✎Uređaj se mora kupiti zasebno.
Hrvatski - 86
Ostale informacije
Licenca
Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby i simbol dvostrukog slova D trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the
Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS
Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All
Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in
the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced
features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to
your device.
Open Source Licence Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage.
(http://opensource.samsung.com) Open Source Licence Notice is written only English.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodacima i dokumentaciji označavaju da se proizvod i njegovi elektronički dodaci (npr.
punjač, slušalice, USB kabel) na kraju svog vijeka trajanja ne smiju odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva. Kako
biste spriječili zagađivanje okoliša ili narušavanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, ove predmete
svakako odvojite od ostalih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste potpomogli održivo iskorištavanje
materijalnih resursa. Privatni korisnici informacije o mjestima i načinu recikliranja ovog proizvoda koje je sigurno za
okoliš mogu zatražiti od trgovca kod kojeg su kupili proizvod ili ureda lokalnih vlasti. Tvrtke bi se trebale obratiti svom
dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci se prilikom
odlaganja ne bi smjeli miješati s ostalim komercijalnim otpadom.
Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu na kraju vijeka trajanja ne
smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd i Pb na oznakama govore da baterija sadrži
razine žive, kadmija ili olova više od referentnih razina u Direktivi EZ 2006/66. Ako se baterije ne odlože na pravilan
način, te tvari mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovnog korištenja
sirovina, baterije odvojite od ostalog otpada i reciklirajte ih u sklopu lokalnog sustava besplatnog vraćanja baterija.
Hrvatski - 87
Ostale informacije
–– UPOZORENJA: do zadržavanja slike, poznatog i kao "screen burn", može doći na većini vrsta televizora ako se
neprekidno prikazuje ista slika. Najčešći uzrok zadržavanja slike su nepomični logotipi na zaslonu televizora. Ti
su logotipi česti na programima koji se primaju putem set-top-box uređaja. Kako biste smanjili rizik, izbjegavajte
prikazivanje nepomičnih slika dulje razdoblje i smanjite postavke svjetline ili kontrasta kako bi se smanjio intenzitet
slike. Produženo gledanje filmova i programa u formatima koji se razlikuju od formata televizora može uzrokovati
zadržavanje slike. Uvijek izbjegavajte crne obrube pri vrhu i dnu pomoću funkcije zumiranja. Time ćete ukloniti crne
obrube i sliku prilagoditi preko cijelog zaslona. Korištenje konzole videoigara može uzrokovati zadržavanje slike i
ne preporučuje se. Prilikom korištenja ulaznog signala s računala izbjegavajte prikazivanje nepomičnih slika dulje
razdoblje i smanjite postavke svjetline ili kontrasta kako bi se smanjio intenzitet slike.
–– VAŽNO: problemi sa zadržavanjem slike nisu pokriveni jamstvom tvrtke Samsung®.
Hrvatski - 88
Ostale informacije
Specifikacije
Uvjeti u okruženju
Radna temperatura
Radna vlažnost
Temperatura pohrane
Vlažnost prilikom pohrane
Naziv modela
Veličina zaslona
10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)
10% do 80%, bez kondenzacije
-20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F)
5 % do 95 %, bez kondenzacije
T24E310EW / T24E310EX
23,6 inča (59 cm)
27,5 inča (69 cm)
Rezolucija zaslona
1366 x 768
Zvuk (izlaz)
Dimenzije (Š x V x D)
Kućište
S postoljem
Težina
Bez postolja
S postoljem
Naziv modela
5Wx2
561,1 x 340,0 x 52,3 mm
561,1 x 376,1 x 123,3 mm
643,4 × 383,6 × 52,7 mm
643,4 × 430,8 × 151,1 mm
3,63 kg
3,96 kg
3,85 kg
4,45 kg
T32E310EW / T32E310EX
Veličina zaslona
31,5 inča (80 cm)
Rezolucija zaslona
1920 x 1080
Zvuk (izlaz)
Dimenzije (Š x V x D)
Kućište
S postoljem
T28E310EW / T28E310EX
10 W x 2
721,4 x 424,8 x 52,7 mm
721,4 x 467,0 x154,7 mm
Težina
Bez postolja
S postoljem
4,79 kg
5,42 kg
✎✎Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
✎✎Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.
✎✎Tipična potrošnja energije izmjerena je u skladu sa standardom IEC 62087, izd. 2
Hrvatski - 89
Ostale informacije
Indeks
A
J
Antena43
Jezik izbornika
R
56
Audio format
51
Auto. isključ.
56
K
Automatsko podešavanje
43
Kontr. Boje
Ažuriranje softvera
61
Kontrast33
Reset. zvuka
42
RGB Only Mode
36
Rješavanje problema
69
37
S
Samodijagnoza60
B
Balans bijele boje
Svjetlina33
L
36
LED za čiste pokrete
37
Boja33
Licenca87
Č
M
T
Trajanje53
Čist dig. prikaz
37
C
Crni ton
Media Play
64
U
Mogućnosti slike
37
MPEG fil. za noise
37
Uređaj za sprečavanje krađe
Kensington Lock
86
Ušteda energije
36
N
D
Način prik. Slike
32
V
Veličina slike
Dinam. kontrast
36
Napredne postavke
36
DivX® video na zahtjev
59
Nema sig. st. ček.
56
DTS TruDialog
39
Nijansa (Z/C)
33
56
34
Z
Zabavi32
E
Ekološko rješenje
Zvučni efekt
O
56
Equalizer39
Općenito58
Opcije zvuka
38
Oštrina33
Osv. pokr. objekta
F
Film način rada
37
Fino ugađanje
50
36
P
PIP35
G
Poč. post. slike
38
Gama36
Pod. prema boji kože
36
Područje boje
36
H
HDMI crna
37
Podržani formati podnaslova i
datoteka funkcije Media Play 73
Popis kanala
46
Postavke zvučnika
40
Poz. osvjet.
33
Hrvatski - 90
39
Adaptor information
Kako biste izbjegli rizik, koristite sljedeći adapter
Manufacturer : Powernet
Adaptor model : A3514_FPN
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall
not be placed onthe apparatus.
For power cord use, see user manual.
ATENCION: SOLO PARA USO EN INTERIORES
Obratite se tvrtki SAMSUNG ŠIROM SVIJETA
Imate li pitanja ili komentare u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke SAMSUNG.
Država
Centar za korisničku podršku
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
02-201-24-18
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CYPRUS
CZECH
DENMARK
EIRE
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
EUROPE
Web-mjesto
http://www.samsung.com/at/support
http://www.samsung.com/be/support (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
055 233 999
http://www.samsung.com/support
*3000 Цена в мрежата
http://www.samsung.com/bg/support
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/support
8009 4000 only from landline, toll free
http://www.samsung.com/gr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/support
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/support
800-7267
http://www.samsung.com/ee/support
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/support
http://www.samsung.com/de/support
SERBIA
SLOVAKIA
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
8000-7267
8-800-77777
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
080 697 267 (brezplačna številka)
34902172678
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
UK
TURKEY
0330 SAMSUNG (7267864)
444 77 11
http://www.samsung.com/si
http://www.samsung.com/es/support
http://www.samsung.com/se/support
http://www.samsung.com/ch/support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
http://www.samsung.com/uk/support
http:// www.samsung.com/tr/support
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LATVIA
LITHUANIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
http://www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
http://www.samsung.com/it/support
http://www.samsung.com/lv/support
http://www.samsung.com/lt/support
http://www.samsung.com/be_fr/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/nl/support
http://www.samsung.com/no/support
http://www.samsung.com/pl/support
http://www.samsung.com/pt/support
http://www.samsung.com/ro/support
http://www.samsung.com/rs/support
http://www.samsung.com/sk/support
ARMENIA
AZERBAIJAN
BELARUS
GEORGIA
KAZAKHSTAN
KYRGYZSTAN
MOLDOVA
MONGOLIA
RUSSIA
CIS
0-800-05-555
0-88-555-55-55
810-800-500-55-500
0-800-555-555
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
00-800-500-55-500 (GSM: 9977)
0-800-614-40
+7-495-363-17-00
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN
00-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/kz_ru/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/ru/support
Obratite se tvrtki SAMSUNG ŠIROM SVIJETA
Imate li pitanja ili komentare u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke SAMSUNG.
Država
Centar za korisničku podršku
Web-mjesto
AUSTRALIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
MYANMAR
NEW ZEALAND
PHILIPPINES
http://www.samsung.com/au/support
http://www.samsung.com/id/support
http://www.samsung.com/jp/support
http://www.samsung.com/my/support
http://www.samsung.com/th/support
http://www.samsung.com/nz/support
http://www.samsung.com/ph/support
SRI LANKA
ALGERIA
EGYPT
IRAN
IRAQ
JORDAN
LEBANON
MOROCCO
PAKISTAN
SAUDI ARABIA
1300 362 603
021-56997777, 08001128888
0120-363-905
1800-88-9999, 603-77137477 (Overseas contact)
+95-1-2399-888
0800 726 786
1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free]
1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile]
02- 422-2111 [Standard Landline]
1800-SAMSUNG (726-7864)
0800-329999
0-2689-3232, 1800-29-3232
1800 588 889
0961-2300300, 0800-0300300 (Toll Free)
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
0117540540, 0115900000
3004
08000-7267864, 16580
021-8255
964 77 261 72220, 964 75 118 92525
0800-22273, 06 5777444
961 1484 999
080 100 22 55
0800-Samsung (72678)
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
SYRIA
TUNISIA
TURKEY
BAHRAIN
KUWAIT
OMAN
QATAR
U.A.E
962 5777444
80 1000 12
444 77 11
8000-GSAM (8000-4726)
183-CALL (183-2255)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-CALL (800-2255)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
AZERBAIJAN
ANGOLA
BOTSWANA
BURUNDI
CAMEROON
COTE D’ IVOIRE
DRC
GHANA
KENYA
MAURITIUS
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NIGERIA
REUNION
RWANDA
SENEGAL
SOUTH AFRICA
SUDAN
TANZANIA
TUNISIA
UGANDA
ZAMBIA
0-88-555-55-55
917 267 864
8007260000
200
67095-0077
8000 0077
499999
0800-10077, 0302-200077
0800 545 545
800 2550
847267864 / 827267864
08 197 267 864
0800-726-7864
0262 50 88 80
9999
800-00-0077
0860 SAMSUNG (726 7864)
1969
0685 889 900
80 1000 12
0800 300 300
0211 350370
SINGAPORE
TAIWAN
THAILAND
VIETNAM
BANGLADESH
INDIA
ASIA PACIFIC
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.
AFRICA
http://www.samsung.com/sg/support
http://www.samsung.com/tw/support
http://www.samsung.com/th/support
http://www.samsung.com/vn/support
http://www.samsung.com/in/support
http://www.samsung.com/in/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/n_africa/support
http://www.samsung.com/eg/support
http://www.samsung.com/iran/support
http://www.samsung.com/levant
http://www.samsung.com/levant
http://www.samsung.com/levant
http://www.samsung.com/n_africa/support
http://www.samsung.com/pk/support
http://www.samsung.com/sa/home
http://www.samsung.com/sa_en
http://www.samsung.com/levant
http://www.samsung.com/n_africa/support
http://www.samsung.com/tr/support
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/africa_fr/support
http://www.samsung.com/africa_fr/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/africa_en/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/africa_en/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/africa_fr/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/n_africa/support
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/support
BN46-00461A-08
Download PDF