Whirlpool WTNF 81I X Use and care guide

Whirlpool WTNF 81I X Use and care guide
Podręcznik użytkownika
www.whirlpool.eu/register
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register
INDEKS
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OPIEKI TECHNICZNEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Akcesoria*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Panel sterowania i ustawienie temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Komora chłodziarki z funkcją no-frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komora zamrażarki z funkcją no-frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komora w strefie 3 w 1*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
System chłodziarki (funkcja No-frost). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kontrolka temperatury*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pojemnik na owoce i warzywa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Humidity control (Kontrola wilgotności)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Oświetlenie chłodziarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Półki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jak używać zmywarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pierwsze użycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Jak przechowywać świeżą żywność i napoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Komora zamrażarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wyjmowanie pojemnika szuflady zamrażarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Porady dotyczące zamrażania i przechowywania świeżej żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Żywność mrożona: wskazówki dotyczące kupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Czas przechowywania mrożonej żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odgłosy pracy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tabela alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Czyszczenie i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Serwis techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
INSTRUKCJA INSTALACJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
* Dostępne tylko w wybranych modelach
2
PL
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia należy
uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu korzystania
w przyszłości.
Instrukcje zawierają ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których
należy ściśle przestrzegać. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania instrukcji
bezpieczeństwa, niewłaściwego użytkowania urządzenia lub
nieprawidłowych ustawień elementów sterowania.
 Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w pobliżu
urządzenia. Dzieci (3-8 lat) nie powinny przebywać w pobliżu
urządzenia bez stałego nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze,
osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i
wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem
lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego
użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją
zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą
używać tego urządzenia do zabawy. Dzieci nie mogą bez
nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
 OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest przeznaczone do
użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego programatora
czasowego, takiego jak minutnik, lub odrębnego systemu
zdalnego sterowania.
 To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowań takich jak: kuchnie dla pracowników w sklepach,
biurach i innych środowiskach roboczych; gospodarstwa
rolne; wykorzystanie przez klientów w hotelach, motelach
oraz innych obiektach mieszkalnych.
 
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań
przemysłowych. Urządzenia nie należy używać na zewnątrz.
 Żarówka stosowana w urządzeniu jest przeznaczona do
urządzeń domowych i nie jest odpowiednia do ogólnego
oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie domowym
(dyrektywa WE 244/2009).
 Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w miejscach o
temperaturze zgodnej z podanymi poniżej zakresami, zależnie
od klasy klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej.
Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy
czas będzie pozostawało w pomieszczeniu o temperaturze
przekraczającej podany zakres.
Temperatura otoczenia w zależności od klasy klimatycznej:
SN: SN: Od 10°C do 32°C ;
N: Od 16°C do 32°C
ST: Od 16°C do 38°C ;
T: Od 16°C do 43°C
 To urządzenie nie zawiera chlorofluorowęglowodorów
(CFC). W układzie chłodniczym wykorzystywany jest
R600a (HC). Urządzenia zawierające izobutan (R600a):
izobutan jest gazem naturalnym i nieszkodliwym dla
środowiska, ale jest łatwopalny. Dlatego należy uważać,
aby przewody rurowe obwodu chłodzenia nie uległy
uszkodzeniu, zwłaszcza podczas opróżniania obwodu
chłodzenia.
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
 OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić przewodów obwodu
chłodniczego urządzenia.
 OSTRZEŻENIE: Nie zatykać otworów wentylacyjnych
znajdujących się wewnątrz urządzenia lub w jego obudowie.
 OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia procesu odszraniania
nie stosować środków mechanicznych, elektrycznych lub
chemicznych innych niż zalecane przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie umieszczać urządzeń
elektrycznych w komorach urządzenia, jeżeli nie zostały one
wyraźnie dopuszczone do tego celu przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu lub dozowniki wody,
które nie są podłączone bezpośrednio do instalacji wodnej,
napełniać wyłącznie wodą pitną.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu lub dystrybutory wody
powinny być podłączone wyłącznie do doprowadzenia wody
pitnej, o ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
 Nie przechowywać materiałów wybuchowych takich jak
pojemniki z aerozolami ani nie umieszczać lub używać
benzyny lub innych materiałów łatwopalnych w urządzeniu
lub w jego pobliżu.
 
Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we wkładach
chłodzących (w niektórych modelach) nie nadaje się do picia.
Nie spożywać kostek lodu ani lizaków lodowych zaraz po
wyjęciu z zamrażarki, gdyż może to spowodować odmrożenia.
 W przypadku produktów przeznaczonych do użycia filtra
wewnątrz pokrywy wentylatora filtr musi być zawsze
dostępny podczas pracy chłodziarki.
 Nie przechowywać szklanych pojemników z płynami
w komorze zamrażarki, ponieważ mogą pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w wyposażeniu)
produktami spożywczymi.
Po włożeniu żywności sprawdzić, czy drzwiczki komór
zamykają się prawidłowo, zwłaszcza drzwiczki zamrażarki.
 Uszkodzone uszczelki należy jak najszybciej wymienić.
 Komora chłodziarki powinna być używana wyłącznie do
przechowywania świeżych produktów żywnościowych,
natomiast komora zamrażarki wyłącznie do przechowywania
mrożonek, zamrażania świeżych produktów oraz
przygotowywania kostek lodu.
 
Unikać przechowywania nieopakowanej żywności
w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami wewnętrznymi
komór chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone w specjalne komory
(komora na świeżą żywność, komora „Zero Degree” itd.).
Jeśli w broszurze danego produktu nie określono inaczej,
można je wyjąć, zachowując równoważne poziomy
wydajności.
C-pentan jest stosowany jako czynnik porotwórczy
w piance izolacyjnej i jest gazem palnym.
INSTALACJA
 Urządzenie musi być przytrzymywane oraz montowane
przez co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. Podczas
wypakowywania i instalacji stosować rękawice ochronne ryzyko skaleczenia.
3
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 
Instalacje, w tym instalacje wodne (jeżeli dotyczy),
podłączenia elektryczne i wszelkie naprawy powinny być
przeprowadzane przez wykwalifikowanego technika. Nie
naprawiać ani nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie
jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy
pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po
rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało
uszkodzone podczas transportu. W przypadku problemów
należy się skontaktować z najbliższym serwisem technicznym.
Po zakończeniu instalacji niepotrzebne elementy opakowania
(plastik, elementy ze styropianu, itd.) należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci - ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem
do jakichkolwiek czynności montażowych należy odłączyć
urządzenie od zasilania elektrycznego. Występuje ryzyko
porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić się, że
urządzenie nie może uszkodzić przewodu zasilającego.
Występuje ryzyko porażenia prądem. Urządzenie można
uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
 Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić podłogi (np.
parkietu) podczas przemieszczania urządzenia. Urządzenie
należy zainstalować na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości
i w miejscu odpowiednim do jego masy, rozmiarów
i przeznaczenia. Upewnić się, że urządzenie nie znajduje się w
pobliżu źródeł ciepła i stoi stabilnie na podłodze, na wszystkich
czterech nóżkach, ustawiając je odpowiednio i sprawdzić za
pomocą poziomnicy, czy jest dokładnie wypoziomowane.
Przed włączeniem urządzenia należy odczekać co najmniej
dwie godziny, aby obwód chłodzenia był w pełni efektywny.
 Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić
trochę miejsca nad i po obu stronach urządzenia. Odległość
pomiędzy tylną ścianką urządzenia a ścianą za urządzeniem
powinna wynosić co najmniej 50 mm, aby uniknąć kontaktu z
gorącą powierzchnią. Zmniejszenie tej odległości spowoduje
zwiększenie zużycia energii przez produkt.
 OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, upewnić się, że
przewód zasilania nie jest zablokowany lub uszkodzony.
 OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka związanego z brakiem
stabilności, pozycjonowanie lub mocowanie urządzenia
należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie wolno umieszczać chłodziarki w taki sposób, aby przewód
metalowy kuchenki gazowej, rury kanalizacyjne lub przewody
elektryczne stykały się z tylną ścianką chłodziarki (skraplaczem).
ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA
ELEKTRYCZNEGO
 Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła
zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka jest dostępna)
lub za pomocą dostępnego przełącznika wielobiegunowego,
zainstalowanego w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie musi także
posiadać uziemienie zgodne z obowiązującymi normami
krajowymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego.
 Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani adapterów.
Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć
dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie
korzystać z urządzenia, będąc mokrym lub na boso.
Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka
są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub
jeśli zostało ono uszkodzone bądź upuszczone.
4
 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę na
identyczny należy ze względów bezpieczeństwa zlecić
przedstawicielowi producenta, serwisowi technicznemu lub
innej wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia potencjalnego
ryzyka – ryzyko porażenia prądem.
 OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać gniazdek ruchomych o kilku
wejściach lub przenośnych źródeł energii z tyłu urządzenia.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
 OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało wyłączone i
odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do czynności
konserwacyjnych; nie należy w żadnym przypadku stosować
urządzeń parowych w celu czyszczenia – ryzyko porażenia prądem.
 Do czyszczenia plastikowych części produktu, uszczelek i
wewnętrznych lub zewnętrznych okładzin drzwiczek nie
używać ściernych ani żrących środków czyszczących, takich
jak płyny do mycia szyb, mleczka do mycia, płyny łatwopalne,
woski do czyszczenia, koncentraty czyszczące, wybielacze,
czy środki czyszczące zawierające produkty ropopochodne.
Nie używać papierowych ręczników, gąbek lub innych
ostrych narzędzi do czyszczenia.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem .
Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części opakowania,
przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.
Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania
oraz recyklingu urządzeń AGD należy skontaktować się z lokalnym
urzędem, punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono
urządzenie. To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol
na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej
oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu
domowego. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i
recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Zainstalować urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.)
oraz w miejscu niewystawionym na bezpośrednie światło słoneczne.
Jeśli to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie z instrukcją
instalacji.
Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu zwiększa zużycie energii i
zmniejsza efektywność chłodzenia.
Częste otwieranie drzwiczek urządzenia może spowodować zwiększone
zużycie energii.
Na temperaturę wewnątrz urządzenia oraz na zużycie energii może
wpływać temperatura otoczenia, jak również miejsce, w którym
urządzenie jest ustawione. Podczas ustawiania temperatury należy
uwzględnić te czynniki. Ograniczyć otwieranie drzwiczek do minimum.
Rozmrażane potrawy umieszczać w chłodziarce. Zamrożone produkty
dzięki swojej niskiej temperaturze będą chłodzić potrawy w chłodziarce.
Potrawy i napoje należy pozostawić do ostygnięcia przed umieszczeniem
ich w urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu na efektywność
wykorzystania energii. Żywność powinna być umieszczona na półkach w
taki sposób, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza: potrawy
nie powinny dotykać się nawzajem, należy również pozostawić trochę
miejsca między produktami spożywczymi a tylną ścianką.
Można zwiększyć pojemność przechowywania zamrożonej żywności,
usuwając kosze i, jeżeli jest na wyposażeniu, półkę Stop Frost.
Nie należy niepokoić się dźwiękami wydawanymi przez sprężarkę,
ponieważ są to normalne odgłosy pracy.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OPIS PRODUKTU
Komora chłodziarki
1. Stopki poziomujące
2. Strefa przechowywania
3. Komora zamrażania i
przechowywania zamrożonej
żywności
4. Pojemnik na owoce i warzywa
5. Komora w strefie 3 w 1*
6. Panel sterowania
7. Stojak na wino*
8. Półki
9. Oświetlenie piekarnika
10.Wyjmowana półka do
przechowywania z pokrywą*
11.Wyjmowane półki wielofunkcyjne
12.Półka na butelki
13.Pojemnik na jajka
14.Easy ice/tacka do lodu*
* Liczba akcesoriów i/lub położenie mogą
być różne; dostępne tylko w niektórych
modelac
AKCESORIA*
POJEMNIK NA JAJKA
UCHWYT NA BUTELKI
POJEMNIK NA LÓD
PRZEGRODA SZUFLADY CHŁODZIARKI
PÓŁKA NA BUTELKI
TACKA DO LODU
* Dostępne tylko w wybranych modelach
5
PANEL STEROWANIA I USTAWIENIE TEMPERATURY
6
2
3
5
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
WŁ./WYŁ.
Kontrolka temperatury chłodziarki
Ustawianie temperatury chłodziarki
Kontrolka Super (szybkie zamrażanie)
Przycisk Super (szybkie zamrażanie)
Kontrolka 6th Sense Fresh control
4
1
WŁ./WYŁ.
PRZYCISK SUPER (SZYBKIE ZAMRAŻANIE)
Całe urządzenie (zarówno chłodziarkę, jak i komory
zamrażarki) można włączyć poprzez wciśnięcie i
przytrzymanie tego przycisku przez 2 sekundy.
Interfejs pokazuje poprzednio ustawioną wartość. Nacisnąć
ten przycisk, by wyłączyć urządzenie. Sygnał dźwiękowy
potwierdzi „wyłączono komutację urządzenia”.
Do używania w przypadku zamrażania świeżej żywności.
Po naciśnięciu tego przycisku zapala się kontrolka SUPER
FREEZE (patrz Uruchomienie i użytkowanie).
Podczas działania funkcji SUPER NIE włączać funkcji AiR
w komorze chłodziarki, ponieważ może to spowodować
wystąpienie zbyt niskiej temperatury. Aby uzyskać
optymalne warunki przechowywania żywności, zaleca się
ustawienie w położeniu MED.
Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze
w całej chłodziarce.
KONTROLKA TEMPERATURY CHŁODZIARKI
Pokazuje temperaturę komory chłodziarki.
USTAWIANIE TEMPERATURY CHŁODZIARKI
Pozwala zmienić ustawioną wartość temperatury
chłodziarki, w sposób cykliczny; Potwierdza również
temperaturę wybraną na interfejsie.
KONTROLKA SUPER (SZYBKIE ZAMRAŻANIE)
Zapala się po naciśnięciu przycisku SUPER ZAMRAŻANIE.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
6
6TH SENSE
Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do
przechowywania żywności. Funkcja „6th Sense” uruchamia
się automatycznie, gdy:
• w chłodziarce znajduje się duża ilość żywności
• drzwi chłodziarki są otwarte przez dłuższy czas
• nastąpiła długa przerwa w dopływie energii
elektrycznej, w wyniku czego temperatura wewnątrz
urządzenia wzrosła i nie gwarantuje bezpiecznego
przechowywania żywności.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
Odszranianie komory chłodziarki przebiega całkowicie
automatycznie
Krople wody gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz
komory chłodziarki oznaczają, że uruchomiła się funkcja
samoodszraniania.
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego powietrza
wokół przechowywanej żywności zapobiega osadzaniu się
lodu i tym samym całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania
komory.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety
pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania pozostaje
czysta i uporządkowana.
KOMORA W STREFIE 3 W 1*
Jest to nowy rodzaj pojemnika, oferujący maksymalną
uniwersalność i doskonałe warunki do przechowywania
żywności.
• przechowywania mięsa, ryb oraz produktów łatwo
psujących się;
• szybkie chłodzenie gorącego jedzenia od 70°C do 3°C
oraz innej świeżej żywności i resztek
•
odszraniania w niskiej temperaturze (zapobiega
namnażaniu się mikroorganizmów).
W normalnych warunkach użytkowania temperaturę 0°C
można uzyskać, gdy temperatura komory lodówki wynosi
około 4°C.
Obniżając temperaturę lodówki, obniża się również
temperaturę komory CHŁODZENIA.
SYSTEM CHŁODZIARKI (FUNKCJA NO-FROST)
System No Frost zarządza stałym obiegiem zimnego
powietrza, aby wilgoć została zebrana, co zapobiega
tworzeniu się lodu i szronu. System utrzymuje wilgotność
w komorze na optymalnym poziomie, dzięki czemu zostaje
zachowana pierwotna jakość żywności, produkty nie sklejają
się, a usuwanie lodu staje się zbyteczne. Produkty i pojemniki
ustawiać tak, by nie dotykały tylnej ścianki chłodzącej i nie
blokowały otworów napowietrzania. Zamknąć butelki i
owinąć produkty żywnościowe.
NAJLEPSZY SPOSÓB WYKORZYSTANIA
CHŁODZIARKI
•
•
•
Wkładać do komory wyłącznie zimne lub chłodne
produkty
Należy pamiętać, że ugotowana żywność nie jest bardziej
trwała od surowej.
Nie przechowywać płynów w otwartych pojemnikach:
zwiększy to poziom wilgotności i spowoduje formowanie
się skroplin.
KONTROLKA TEMPERATURY*
Aby zidentyfikować najzimniejsze miejsce w lodówce.
1. Sprawdzić, czy na kontrolce jest wyraźnie widoczne
słowo „OK" (patrz rysunek).
3. Sprawdzić ponownie kontrolkę: w razie potrzeby
ustawić temperaturę od początku. Jeśli do urządzenia
włożono duże ilości produktów spożywczych, lub jeśli
drzwiczki chłodziarki były często otwierane, normalne
jest, że wskaźnik nie pokazuje napisu OK. Odczekać co
najmniej 10 godzin przed ustawieniem pokrętła OBSŁUGI
CHŁODZIARKI na wyższą temperaturę.
2. Jeśli komunikat „OK” nie pojawia się, oznacza to, że
temperatura jest zbyt wysoka: przestawić pokrętło
DZIAŁANIE LODÓWKI na wyższą pozycję (zimniej)
i odczekać około 10 godzin na ustabilizowanie się
temperatury.
POJEMNIK NA OWOCE I WARZYWA
Szuflady na owoce i warzywa, w które wyposażona
jest lodówka, są specjalnie zaprojektowane w celu
przechowywania owoców i warzyw, tak aby zachowywały
świeżość i zapach.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
7
HUMIDITY CONTROL (KONTROLA WILGOTNOŚCI)*
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
Otworzyć regulator wilgotności (pozycja B), aby
przechowywać żywność (np. owoce) w mniej wilgotnych
warunkach lub zamknąć go (pozycja A), aby zapewnić
bardziej wilgotne warunki (np. warzywom).
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy
jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z
serwisem w celu jego wymiany.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest
włączane po otwarciu drzwiczek chłodziarki.
Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut,
oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można wyjmować.
DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
* Dostępne tylko w wybranych modelach
8
Uwaga: kierunek otwierania drzwiczek można zmienić. Jeżeli
operację tę wykona Serwis Techniczny, jest to usługa nieobjęta
gwarancją.
Zaleca się, aby zamocowanie drzwiczek w celu zmiany kierunku
ich otwierania było wykonywane przez dwie osoby. Postępować
zgodnie z instrukcją.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
JAK UŻYWAĆ ZMYWARKI
PIERWSZE UŻYCIE
Przed podłączeniem urządzenia oczyścić komory i
wyposażenie letnią wodą z dodatkiem wodorowęglanu sodu.
Po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania rozpoczyna
ono pracę w trybie automatycznym.
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4-6
godzin przed włożeniem żywności do środka.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania wyświetlacz zostaje
podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie
ikony. Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości
ustawień komory chłodziarki.
KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora chłodziarki umożliwia przechowywanie świeżej
żywności i napojów. Komora chłodziarki rozmraża się
całkowicie w sposób automatyczny. Okazjonalna obecność
kropel wody na wewnętrznej ścianie tylnej komory jest
objawem automatycznej fazy rozmrażania. Skropliny
spływają do otworu spustowego i zbierają się w pojemniku,
z którego następnie wyparowują.
Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi
i miejsce ustawienia urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę
we wnętrzu obu komór. Wartości temperatury należy ustawić
w zależności od tych czynników.
W warunkach dużej wilgotności, wewnątrz komory chłodziarki
może występować kondensacja, zwłaszcza na szklanych półkach.
W tym przypadku zaleca się zamykanie pojemników z płynami (np.
kubek z bulionem), zawijanie żywności o dużej zawartości wody
(np. warzywa) i włączenie wentylatora (jeśli jest dostępny).
Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można wyciągnąć.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki
sprawia, że tworzą się strefy o różnych temperaturach.
Najzimniej jest bezpośrednio nad pojemnikiem na owoce i
warzywa oraz przy tylnej ściance. Najwyższa temperatura
panuje na górze i z przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie zużycia
energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu
etylenowego (jabłka, morele, brzoskwinie, awokado, figi,
suszone śliwki, borówki, melony, fasolka) i produkty wrażliwe
na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i sałaty, należy zawsze
umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu
ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie
przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.
Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy
przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.
Używać pojemników wielokrotnego użytku – plastikowych,
metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylepnej.
Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość
żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem
na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar
w komorze. Żywność i napoje, które mogą wydzielać
lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać
w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem. Aby
zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w
specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów,
marynat, masła, dżemu
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zale 9cana do przechowywania serów,
mleka, wyrobów mleczarskich, produktów
delikatesowych, jogurtów
* Dostępne tylko w wybranych modelach
9
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
KOMORA ZAMRAŻARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki
umożliwia przechowywanie
zamrożonej żywności (przez okres wskazany na opakowaniu)
i zamrażanie świeżej żywności.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu
24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej.
Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz
komory zamrażarki, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca
wokół opakowań żywności na swobodny przepływ powietrza.
Nie zaleca się ponownego zamrażania częściowo rozmrożonej
żywności. Ważne jest, aby owinąć żywność w sposób
zapobiegający przedostawaniu się wody, wilgoci lub kondensacji.
Aby uzyskać większą przestrzeń, można korzystać z komory
zamrażarki bez szuflad. › Sprawdzić, czy drzwiczki są
prawidłowo zamknięte.
KOSTKI LODU
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do
komory zamrażarki. Nigdy nie używać ostrych lub ostro
zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.
Legenda
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana
do zamrażania świeżej/gotowanej żywności.
SZUFLADA ZAMRAŻARKI
WYJMOWANIE POJEMNIKA SZUFLADY ZAMRAŻARKI
•
•
•
Otworzyć drzwiczki zamrażarki
Pociągnąć górny pojemnik do góry, trzymając za prawy i
lewy róg (1)
Wyjąć szufladę (2)
1
•
2
Wkładać górny pojemnik, wykonując czynności
w odwrotnej kolejności
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
•
•
•
Zalecamy oznaczanie i datowanie żywności mrożonej.
Etykieta pomoże w zidentyfikowaniu artykułu i
określeniu, kiedy powinien zostać zużyty, by nie stracił
wartości odżywczych. Nie należy ponownie mrozić
rozmrożonej żywności.
Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając: folii aluminiowej, folii kuchennej,
szczelnych worków plastikowych, pojemników
plastikowych z pokrywkami lub specjalnych pojemników,
o ile są odpowiednie do zamrażania żywności.
Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, produkty
spożywcze muszą być świeże, dojrzałe i najwyższej jakości.
•
•
•
•
Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak
najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości
odżywcze, konsystencję, kolor i smak. Niektóre gatunki
mięs, szczególnie dziczyznę, należy przed zamrożeniem
pozostawić do skruszenia.
Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność należy jak
najszybciej spożyć.
Rozmrożonej żywności nie należy ponownie zamrażać,
chyba że zostanie ugotowana. Rozmrożoną żywność po
ugotowaniu można zamrozić ponownie.
Nie należy zamrażać butelek z płynami.
ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
• Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone
(żywność mrożona w uszkodzonym opakowaniu może
tracić wartość odżywczą).
Jeśli opakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci,
prawdopodobnie produkt nie był przechowywany w
optymalnych warunkach i doszło do jego rozmrożenia.
• Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone pod
koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w izolacyjnej
torbie chłodniczej.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
10
•
•
•
•
Po powrocie do domu należy natychmiast umieścić
mrożoną żywność w zamrażarce.
Jeśli żywność została rozmrożona, nawet częściowo, nie
należy jej ponownie zamrażać. Spożyć przed upływem
24 godzin.
Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności do
spożycia podanej na opakowaniu.
Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
CZAS PRZECHOWYWANIA MROŻONEJ ŻYWNOŚCI
Urządzenie
Okres przechowywania
Masło lub margaryna
Sery
Ryby
Małże
Owoce (z wyjątkiem owoców cytrusowych)
Lody i sorbety
Mięso
Szynka - wędliny
Mięsa pieczone (wołowina-wieprzowina-baranina)
Steki lub kotlety (wołowina-baranina-wieprzowina)
Mleko, świeże płyny
Drób (kurczak-indyk)
Warzywa
6 miesięcy
3 miesiące
2-3 miesiące
1 miesiąc
8-12 miesięcy
2-3 miesiące
PL
2 miesiące
8-12 miesięcy
4 miesiące
1-3 miesiące
5-7 miesięcy
8-12 miesięcy
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Urządzenie wydaje dźwięki, ponieważ wyposażone jest
w kilka wentylatorów oraz napędów regulujących jego
działania, które włączają i wyłączają się automatycznie.
3. Odgłos „BRRR" wydawany przez pracującą sprężarkę
chłodziarki.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA OGRANICZYĆ
PRZEZ:
•
•
•
•
Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na
równej powierzchni.
Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów np.
mebli.
Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się ze
sobą.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA
UŻYTKOWNIKA
4. Brzęczenie, gdy zaczyna pracować zawór wody lub
wentylator.
5. Trzaskanie, gdy zaczyna działać sprężarka.
1. Syczenie po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po
dłuższej przerwie.
6. Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez termostat, który
włącza się za każdym uruchomieniem sprężarki.
2. Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca przechodzi do
przewodów rurowych.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
11
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
TABELA ALARMÓW
TYP ALARMU
SYGNAŁ
PRZYCZYNA
Alarm otwartych drzwiczek.
Oświetlenie chłodziarki miga. Drzwi są otwarte przez
ponad 3 minuty.
Zamknąć drzwiczki.
Usterka.
Miga dowolna kontrolka
temperatury.
Skontaktować się z serwisem.
Usterka urządzenia.
ROZWIĄZANIE
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, opróżnić je,
rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić.
Zostaw lekko otwarte drzwi, aby umożliwić przepływ
powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu
pleśni i przykrych zapachów.
W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU
Zostawić zamknięte drzwi, aby jak najdłużej utrzymać niską
temperaturę żywności. Nie zamrażać ponownie żywności,
która uległa częściowemu rozmrożeniu. Jeżeli zasilanie
jest odcięte przez dłuższy czas, może być także aktywny
alarm długiej awarii zasilania (w przypadku produktów
wyposażonych w sterownik elektroniczny).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do mycia lub innych czynności konserwacyjnych odłączyć urządzenie od źródła zasilania lub
wyjąć wtyczkę z gniazda.
Nie stosować substancji ściernych. Nie czyścić elementów urządzenia środkami łatwopalnymi.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.
•
Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą szmatki
zwilżonej roztworem letniej wody i neutralnego
detergentu przeznaczonego do czyszczenia wnętrz
chłodziarek.
• Części, które można wyjąć, mogą być myte w ciepłej
wodzie z mydłem lub płynem do mycia naczyń. Ostrożnie
wypłukać i dokładnie wysuszyć.
• Zewnętrzną stronę urządzenia oraz uszczelkę drzwi
należy czyścić zwilżoną szmatką, a następnie wytrzeć
miękką szmatką.
• Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić odkurzaczem.
• O ile nie wskazano inaczej, akcesoria dostarczane wraz z
urządzeniem
nie nadają się do mycia w zmywarce.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
12
Ważne:
• Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy
czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej
szmatki.
• Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się w
pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie nagrzewać.
Okresowo należy je czyścić za pomocą odkurzacza.
Aby zapewnić stałe i prawidłowe odprowadzanie skroplin,
należy regularnie czyścić otwór odpływowy znajdujący się
na ściance tylnej komory chłodziarki, w pobliżu szuflady
na owoce i warzywa. Używać do tego celu narzędzia
dostarczonego w komplecie*.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
Urządzenie nie działa.
Być może wystąpił problem
z zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
•
•
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu.
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin
znajduje się woda.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i dużej
wilgotności. Pojemnik może być
nawet wypełniony do połowy.
•
Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym,
aby woda nie wylewała się.
Krawędzie obudowy
urządzenia mające
styczność z uszczelką
drzwiczek są gorące w
dotyku.
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i podczas
pracy sprężarki.
Oświetlenie nie działa.
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania.
•
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu
Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować
się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego
typu dostępne jedynie w punktach serwisowych i u
autoryzowanych sprzedawców.
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników: częstotliwości
otwierania drzwiczek, ilości
przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
•
Wydaje się, że silnik
włącza się zbyt często.
Temperatura urządzenia Przyczyn może być wiele
jest zbyt wysoka.
(patrz „Rozwiązania”).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Drzwiczki zamykają
się lub otwierają
nieprawidłowo.
Przyczyn może być wiele
(patrz „Rozwiązania”).
•
•
•
•
Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo
ustawione.
Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej
ilości żywności.
Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest
zakurzony i zabrudzony.
Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają.
W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik
pracuje dłużej.
Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte
lub w przechowywana jest duża ilość żywności, silnik
pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi.
Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne
części wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych
pozycjach.
Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub
lepkie.
Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
13
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie rozwiązanie
problemu za pomocą wskazówek podanych w
INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić,
czy usterka nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL
NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM
SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy, zadzwonić pod numer znajdujący
się na karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z
instrukcjami ze strony internetowej www.‌whirlpool.‌eu
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
•
numer serwisowy (numer po słowie Service na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy jest również podany w
karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancją
użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej naprawy).
* Dostępne tylko w wybranych modelach
14
1
2
400011230239
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement