Electrolux EDC1072LDW User manual

Electrolux EDC1072LDW User manual
EDC1072LDW
................................................
FI KUIVAUSRUMPU
NO KONDENSTØRKETROMMEL
SV KONDENSTUMLARE
DA KONDENSTØRRETUMBLER
.............................................
KÄYTTÖOHJE
2
BRUKSANVISNING
15
BRUKSANVISNING
28
BRUGSANVISNING
41
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Lue lisää osoitteessa www.electrolux.com
SISÄLLYS
Turvallisuusohjeet
Ympäristö
Asennus
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Ennen käyttöönottoa
Ohjelmataulukko
2
4
4
6
6
7
7
Päivittäinen käyttö
Puhdistus ja huolto
Käyttöhäiriöt ...
Tekniset tiedot
Koneen asetukset
Huolto
8
9
12
13
14
14
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSOHJEET
Tärkeää Lue tämä käyttöohje ja sen
sisältämät neuvot sekä varoitukset
huolellisesti ennen laitteen asentamista
ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit
käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla
tavalla. Virheiden ja onnettomuuksien
välttämiseksi on tärkeää, että kaikki
laitteen käyttäjät perehtyvät
huolellisesti sen toimintaan ja
turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee
aina laitteen mukana esimerkiksi
asunnon vaihdon yhteydessä tai
luovutetaan mahdolliselle uudelle
omistajalle. Näin kaikilla laitteen
käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet
turvallista käyttöä varten.
- Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä.
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen
laitteeseen on kielletty turvallisuussyistä.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai
sensorisesti rajoitteisten tai muulla tavalla
taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen
käytössä.
• Varmista, että pienet lapset tai kotieläimet
eivät pääse kiipeämään rumpuun. Tarkista rumpu ennen kuin aloitat koneen käytön.
• Kolikot, hakaneulat, hiuspinnit, naulat,
ruuvit, kivet tai muut kovat ja terävät esineet voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja,
eikä niitä sen vuoksi saa joutua koneen
sisälle.
• Tulipalon vaaran välttämiseksi kuivausrummussa ei saa kuivata seuraavanlaisia
tekstiilejä: Tyynyt, peitot, jne. (koska ne
keräävät lämpöä).
• Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahto), suihkumyssyjä, vettähylkiviä
tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita
eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
jälkeen sekä ennen kuin aloitat puhdistus- tai huoltotöiden suorittamisen.
• Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta omatoimisesti. Asiantuntemattoman
henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisten varaosien käyttöä.
• Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia,
petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta,
tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on
pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa.
• Räjähdysvaara: Kuivausrummussa ei
saa kuivata vaatteita tai tekstiilejä, jotka
on käsitelty tulenaroilla puhdistus- ja liuotinaineilla (pesubensiini, alkoholi, tahranpoistoaine, jne.). Tällaiset aineet ovat
haihtuvia ja voivat aiheuttaa räjähdyksen.
Kuivausrummussa saa kuivata vain vedellä pestyjä vaatteita.
electrolux 3
• Tulipalon vaara: kasvi- tai paistoöljyllä
kostuneet tai tahraantuneet vaatteet aiheuttavat tulipalon vaaran eikä niitä saa
sen vuoksi kuivata kuivausrummussa.
• Jos olet käyttänyt liuotinainetta sisältävää
tahranpoistoainetta, vaate on huuhdeltava huolellisesti ennen kuivausrumpukuivausta.
• Tarkista aina, ettei rummussa kuivattavien
vaatteiden taskuihin ole jäänyt tulitikkuja
tai sytytintä.
Varoitus!
• Tulipalovaara! Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellet
ota vaatteita heti pois koneesta
ja levitä niitä kuivumaan. Muuten
lämpö ei pääse poistumaan vaatteista, ja ne voivat vahingoittua.
• Huolehdi, ettei kuivausrumpuun
pääse kerääntymään nukkaa.
• Sähköiskun vaara! Älä puhdista laitetta
vesisuihkulla.
• Kuivausohjelman viimeinen vaihe on jäähdytysvaihe, joka suojaa pyykkiä korkean
lämpötilan aiheuttamilta vahingoilta.
• Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos tekstiilin puhdistuksessa on käytetty teollisuuskemikaaleja.
• Varmista, että huoneen ilmanvaihto on
hyvä. Muiden laitteiden kehittämät höyryt
tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.
ASENNUS
• Laite on painava. Sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
• Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut. Jos et
ole varma asiasta, älä käytä laitetta, vaan
ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen
laitteen käyttöä. Muussa tapauksessa
laitteelle tai muulle omaisuudelle voi aiheutua vakavia vahinkoja. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä kohta.
• Kaikki laitteen asennuksessa tarvittavat
sähkötyöt on annettava asiantuntevan
sähköasentajan tehtäväksi.
• Jos laite sijoitetaan lattiamaton päälle,
säädä jalkoja siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen alla.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu.
• Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, on käytettävä torniasennussarjaa (lisävaruste).
KÄYTTÖ
• Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Laitetta ei saa käyttää muihin kuin
sille tarkoitettuihin käyttökohteisiin.
• Kuivaa laitteessa vain tekstiilejä, joille
rumpukuivaus on sallittu. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.
• Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita.
• Älä täytä konetta liian täyteen. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä kohta.
• Kuivausrummussa ei saa koskaan kuivata
linkoamatonta pyykkiä.
• Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita, jotka ovat olleet kosketuksissa haihtuvien petrolituotteiden kanssa. Jos käytät
haihtuvia puhdistusnesteitä, varmista, että neste on poistettu vaatekappaleesta
ennen kuin laitat vaatteen koneeseen.
• Älä irrota verkkopistoketta johdosta vetämällä, vaan vedä aina pistokkeesta.
• Älä koskaan käytä kuivausrumpua, jos
virtajohto on vioittunut tai jos käyttöpaneeli, kansitaso tai jalusta ovat vaurioituneet siten, että kuivausrummun sisäosat
ovat esillä.
• Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien
tuotteiden käytössä tuotteen valmistajan
ohjeita.
• Varo kuumia pintoja! Älä koske luukun
lampun suojukseen valon palaessa.
(Koskee vain kuivausrumpuja, joissa on
sisävalo.)
LASTEN TURVALLISUUS
• Laite ei ole tarkoitettu pikkulasten tai taitamattomien henkilöiden käyttöön ilman
valvontaa.
• Lapset eivät välttämättä ymmärrä, että
sähkölaitteet voivat olla vaarallisia. Pikkulapsia on valvottava, eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
4 electrolux
Varoitus!
• Pakkausmateriaalit (esim. muovi, polystyreeni) saattavat olla vaarallisia
lapsille aiheuttaen tukehtumisvaaran.
Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
• Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
• Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät
pääse kiipeämään rumpuun.
YMPÄRISTÖ
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä
. Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä merkittyjä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEITA
• Rumpukuivauksessa vaatteista tulee pehmeitä ja ilmavia. Pyykin huuhtelussa ei tämän vuoksi tarvitse käyttää huuhteluainetta.
• Kuivausrummun käyttö on taloudellisinta,
kun noudatat seuraavia ohjeita:
– Pidä jalustan ilmanvaihtoaukot aina
puhtaina ja esteettöminä;
– Noudata ohjelmataulukossa mainittuja
täyttömääriä;
– Varmista, että huoneen ilmanvaihto on
hyvä;
– Puhdista mikrosiivilä ja hienosiivilä jokaisen kuivausohjelman jälkeen;
– Linkoa pyykki hyvin ennen kuivausta.
Energiankulutus riippuu pyykinpesukoneen linkousnopeudesta. Mitä suurempi linkousnopeus, sitä alhaisempi energiankulutus.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on
merkitty materiaalin tunniste, esim. >PE<,
>PS<, jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaiseen jätekeräykseen.
Varoitus! Kun poistat laitteen
lopullisesti käytöstä:
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto ja pistoke irti ja hävitä
ne.
• Irrota luukun lukitus. Näin lapset eivät
voi leikkiessään joutua loukkuun koneen sisälle ja aiheuttaa itselleen
hengenvaaraa.
ASENNUS
LAITTEEN SIJOITTAMINEN
• Laite on käytännöllistä sijoittaa pyykinpesukoneen lähelle.
• Kuivausrumpua ympäröivän tilan on oltava mahdollisimman pölytön.
• Varmista, että ilma pääsee kiertämään
kunnolla laitteen ympärillä. Älä tuki etupuolen ilmanvaihtoritilää tai laitteen takana sijaitsevia ilmanottoaukkoja.
• Sijoita laite vakaalle ja tasaiselle alustalle,
jotta tärinä ja siitä syntyvä ääni ovat mahdollisimman vähäisiä.
• Kun kuivausrumpu on sijoitettu lopullisesti
käyttöpaikalleen, tarkista vesivaa'alla, että
se on täysin vaakasuorassa. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjaloista.
• Säätöjalkoja ei saa irrottaa. Älä laita laitteen alle lattialle paksua mattoa, puulistoja tai mitään muuta, joka pienentää ilma-
rakoa. Huono ilmanvaihto nostaa kuivausrummun sisälämpötilaa, mikä voi vaikuttaa laitteen toimintaan.
Tärkeää
• Kuivausrummusta poistuvan ilman lämpötila voi olla jopa 60 °C. Sen vuoksi kuivausrumpua ei saa sijoittaa lämpöherkälle
lattialle.
• Huoneen lämpötilan on oltava välillä +5 35 °C, sillä lämpötila voi vaikuttaa laitteen
toimintakykyyn.
• Kuivausrumpua tulee kuljettaa pystysuorassa asennossa.
• Laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai
liukuoven taakse tai sellaisen oven viereen, joka auetessaan voi rikkoa luukun
tai estää kuivausrummun luukun avautumisen kokonaan auki.
electrolux 5
KULJETUSSUOJAUSTEN
POISTAMINEN
Huomio
Kaikki kuljetussuojaukset on poistettava ennen käyttöä.
1. Avaa luukku.
2. Irrota tarranauhat laitteen sisältä rummun päältä.
3. Poista kalvoletku ja polystyreenisuojus.
SÄHKÖLIITÄNTÄ
Verkkovirran jännite, sen tyyppi ja vaaditut
sulakkeet on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi
on kiinnitetty luukun aukkoon (katso kappaletta Laitteen kuvaus).
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan
voimassa olevien sähkömääräysten
mukaisesti.
Varoitus! Valmistaja ei vastaa
millään tavalla vaurioista tai
henkilövahingoista, jotka ovat
aiheutuneet edellä esitettyjen
turvallisuusohjeiden
laiminlyönnistä.
Jos laitteen virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutetussa huoltoliikkeessä
Varoitus! Varmista, ettei pistoke ja
virtajohto vaurioidu.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
LUUKUN AVAUTUMISSUUNNAN
VAIHTAMINEN
Pyykin täyttämisen ja poistamisen helpottamiseksi luukku voidaan vaihtaa avautumaan
toiselta puolelta.
Varoitus! Luukun avautumissuunnan
saa vaihtaa vain valtuutettu
huoltoteknikko.
Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoteknikko vaihtaa luukun
avautumissuunnan maksua vastaan.
ERIKOISVARUSTEET
TORNIASENNUSSARJA
Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Torniasennussarjaa käytetään kuivausrummun asentamiseksi 60 cm leveän edestä
täytettävän pesukoneen päälle. Asennus
säästää tilaa.
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet tarkasti ennen asennusta.
VEDENPOISTON ASENNUSSARJA
Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä (voidaan liittää joihinkin kuivausrumpuihin).
Asennuspakkaus lauhdeveden tyhjentämiseksi kokonaan astiaan, lappoon, viemäriin,
jne. Asennuksen jälkeen vesisäiliö tyhjennetään automaattisesti. Vesisäiliön on oltava
laitteessa.
Asennetun letkun on oltava vähintään 50
cm:n ja enintään 1 m:n korkeudella lattiatasosta. Letku ei saa olla mutkalla. Lyhennä
letkua, jos mahdollista.
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet tarkasti ennen asennusta.
VETOLAATIKOLLINEN JALUSTA
Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Laitteen asettamiseksi korkeammalle, jolloin
sen täyttäminen ja tyhjentäminen on helpompaa.
Laatikkoa voidaan käyttää pyykin säilytykseen, kuten: pyyhkeiden, puhdistustuotteiden jne. muiden tuotteiden säilytykseen.
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet tarkasti ennen asennusta.
6 electrolux
LAITTEEN KUVAUS
1
2
10
9
3
8
7
6
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Käyttöpaneeli
Nukkasiivilät
Luukku
Ilmanvaihtoritilä
Säätöjalat
Lauhduttimen luukku
Vesisäiliö
Lauhdutin
Arvokilpi
Jalustan luukun avauspainike
KÄYTTÖPANEELI
KÄYTTÖPANEELI
symboli
merkitys
Ekstra
Meget tørt
Skabstørt
Rulletørt
1
2
3 4 5
6 7
Strygetørt
8
30' 60'
virtakytkin
Ohjelmanvalitsin ja
Hellävarainen (Delicate) -painike
Kuivuus (Dryness) -painike
Hälytin (Buzzer) -painike
Kuivausvaiheen merkkivalot.
Käynnistä/Tauko (Start/Pause) -painike
puhdista lauhdutin,
7 Varoitusvalot:
puhdista nukkasihdit,
vesisäiliö täynnä
8 Ajastin (Delay) -painike ja ajastuksen
merkkivalot.
1
2
3
4
5
6
kuivausjakson pituus (minuutteina)
Mix
Siliävät +
Jeans
Afkøling (Cooling)
"O" Sluk
Skåne (Delicate)
Min Med
Max
kuivuustaso: minimi, keskitaso,
maksimi
Akustisk alarm (Buzzer)
Drying
kuivausvaihe
End/Anticjakson loppu
rease
SYMBOLIT
symboli
merkitys
puhdista lauhdutin
Bomuld
puhdista nukkasihdit
Tekokuidut / Tekokuidut Ekstra
vesisäiliö täynnä
Tid (Time)
Forsinket start (Delay)
Special
3h 6h 9h
tuntien määrä ennen ajastettua käynnistystä
electrolux 7
ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA
Poista koneeseen valmistuksen aikana
mahdollisesti jääneet aineet pyyhkimällä
rumpu kostealla liinalla tai suorittamalla lyhyt
kuivausohjelma (noin 30 min.) laittaen koneeseen kosteita vaatteita.
OHJELMATAULUKKO
Ohjelma
maksimitäyttömäärä
Käyttö/ominaisuudet
Lisätoiminnot
1)
Puuvilla
Erittäin
7 kg
Paksujen tai monikerroksisten tekstiilien perusteellinen kuivaus, esimerkiksi froteepyyhkeet, kylpytakit.
Ripustuskuiva
7 kg
Paksujen tekstiilien perusteellinen kuivaus, esimerkiksi paksut froteepyyhkeet ja muut pyyhkeet
kaikki muut
Kaappikuiva
7 kg
Samanpaksuisten tekstiilien perusteellinen kuivaus, esimerkiksi froteepyyhkeet, trikoovaatteet,
pyyhkeet
kaikki muut
Vähän
kuiva
7 kg
Ohuet silitettävät tekstiilit, esimerkiksi trikoovaatteet, puuvillapaidat.
kaikki muut
Silityskuiva
7 kg
Ohuet silitettävät tekstiilit, esimerkiksi trikoovaatteet, puuvillapaidat.
kaikki muut
Erittäin
3 kg
Paksujen tai monikerroksisten tekstiilien perusteellinen kuivaus, esimerkiksi villapuserot, vuodevaatteet, pöytäliinat.
kaikki muut
Kaappikuiva
3 kg
Ohuet tekstiilit, joita ei silitetä, esimerkiksi siliävät
paidat, pöytäliinat, vauvanvaatteet, sukat, valaanluiset tai kaarituelliset korsetit ja rintaliivit.
kaikki muut
Silityskuiva
3 kg
Ohuet silitettävät tekstiilit, esimerkiksi trikoovaatteet, puuvillapaidat.
kaikki muut
kaikki
Tekokuidut
Aika (Time)
30'
1 kg
Yksittäiset vaatekappaleet tai vähäiset pyykkimäärät.
kaikki muut
paitsi Kuivuus
(Dryness)
60'
3 kg
Yksittäiset vaatekappaleet tai vähäiset pyykkimäärät.
kaikki muut
paitsi Kuivuus
(Dryness)
Erikois
Mix
3 kg
Puuvillaisten ja tekokuitukankaisten vaatteiden
kuivaus alhaisessa lämpötilassa.
kaikki,
Hellävarainen
(Delicate) 2)
Hoitoohjemerkintä
8 electrolux
Ohjelma
maksimitäyttömäärä
Käyttö/ominaisuudet
Lisätoiminnot
kaikki muut
paitsi Kuivuus
(Dryness)
1)
Siliävät
1 kg
(tai 5
paitaa)
Silittämistä helpottava, rypistymisenestotoiminnolla varustettu ohjelma helposti siliäville tekstiileille, kuten paidoille ja puseroille. Lopputulos
riippuu kankaasta ja viimeistelystä. Aseta pyykki
kuivausrumpuun heti linkouksen jälkeen. Poista
vaatteet rummusta heti kuivauksen jälkeen ja
aseta ne vaateripustimille.
Farma-
7 kg
Vapaa-ajanvaatteet, esim. farmarit, college-paidat jne., joissa on eripaksuisia kohtia (esim. kaulukset, hihansuut ja saumat).
kaikki muut
1 kg
Tekstiilien raikastaminen tai hellävarainen pesu
yleisesti myynnissä olevilla kuivapesutarvikkeilla.
(Käytä vain tuotteita, jotka on merkitty kuivaukseen soveltuviksi; lue huolellisesti pakkauksen
ohjeet.)
Hälytin
(Buzzer)
rit
Jäähdytys
Hoitoohjemerkintä
1) kuivan pyykin enimmäispaino
2) oletusarvo
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
PYYKIN LAJITTELU
• Lajittele pyykki kuitutyypin mukaan:
– Puuvilla/pellava pestään ohjelmilla, jotPuuvilla -ohjelmaryhka kuuluvat
mään.
– Sekalaiset ja tekokuidut ohjelmilla, jotka
Tekokuidut -ohjelmaryhkuuluvat
mään.
• Lajittelu hoito-ohjemerkinnän mukaan:
Hoito-ohjeiden selitys:
Rumpukuivaus periaatteessa mahdollinen
Normaali rumpukuivaus
Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa
Kuivaaminen kuivausrummussa ei
mahdollista
Tärkeää Älä aseta koneeseen märkää
pyykkiä, jonka hoito-ohjemerkintä ei salli
rumpukuivausta.
Tässä kuivausrummussa voidaan kuivata
kaikki tekstiilit, joiden hoito-ohjemerkintä
osoittaa, että ne soveltuvat rumpukuivaukseen.
• Älä kuivaa kuivausrummussa uusia, värillisiä vaatteita yhdessä vaaleiden tekstiilien
kanssa. Ne voivat värjätä.
• Älä kuivaa jersey- tai trikoovaatteita
Erittäin -ohjelmalla. Ne voivat kutistua!
Pyykin valmistelu
• Vaatekappaleiden toisiinsa tarttumisen
välttämiseksi: sulje vetoketjut, napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat ja sido yhteen pitkät nauhat (esim. esiliinojen nauhat).
• Tyhjennä taskut. Poista metalliesineet
(paperinpidikkeet, hakaneulat, jne.).
• Käännä vuorilliset vaatteet nurin (esim.
puuvillavuoriset anorakit; puuvillakerroksen on oltava päällä). Näin vaatteet kuivuvat paremmin.
Tärkeää Älä täytä konetta liian täyteen.
Huomaa, että enimmäistäyttömäärä on 7
kg.
LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN
Käännä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman
kohdalle. Virta kytkeytyy laitteeseen.
electrolux 9
KÄYTTÖ
1
OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN
Paina Start/Pause (käynnistä/tauko) -painiketta.
2
3
4
5
KUIVAUKSEN LISÄTOIMINNOT
Hellävarainen (Delicate)
hellävarainen, alhaista lämpötilaa käyttävä kuivausohjelma aroille ja lämmölle herkille tekstiileille (esim. akryyli, viskoosi), joissa on hoito-ohjemerkintä:
Kuivuus (Dryness)
parantaa kuivatun pyykin kuivuusastetta valinnan mukaisesti:
• Max - maksimi
• Med - keskitaso
• Min - minimi
tämä vaihtoehto tuottaa paremman kuivaustuloksen (ei toimi joissakin ohjelmissa)
Äänimerkki (Buzzer)
vahvistaa äänimerkillä:
• jakson loppu
• rypistymisenestovaiheen alku ja loppu
• jakson keskeytys
• virhe
Ajastin
mahdollistaa kuivausohjelman ajastuksen: 3 tai
6 tai 9 tuntia
1. valitse kuivausohjelma ja tarvittavat lisätoiminnot
2. paina
Ajastin (Delay) -painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi viive on valittu
3. kytke ajastin toimintaan painamalla Käynnistä/Tauko (Start/Pause) -painiketta.
OHJELMAN MUUTTAMINEN
Kun haluat muuttaa käynnissä olevaa ohjeloffmaa, käännä ohjelmanvalitsin ensin
asentoon ja valitse sitten uusi ohjelma.
KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMINEN /
PYYKIN OTTAMINEN KONEESTA
Kun kuivausohjelma on suoritettu, merkkivalo End/Anti-crease palaa yhdessä varoipuhdista nukkasihdit
tusvalojen kanssa:
vesisäiliö täysi. Jos painiketta Akustisk
ja
alarm (Buzzer) on painettu, laitteesta kuuluu
noin minuutin pituinen äänimerkki. Poista
pyykki koneesta:
1. Avaa luukku.
2. Poista näkyvä nukka nukkasihdeistä.
Nukka lähtee parhaiten kostealla kädellä. (katso luku: Hoito ja puhdistus)
3. Ota pyykki koneesta.
4. Käännä ohjelmanvalitsin kohtaan
off.
Tärkeää Jokaisen kuivausohjelman jälkeen:
- Puhdista nukkasiivilät.
- Tyhjennä vesisäiliö.
(katso luku: Hoito ja puhdistus)
5. Sulje luukku.
Kuivausohjelmien lopussa on automaattinen rypistymisenestovaihe, joka
kestää noin 30 minuuttia. Rumpu pyörii
aika ajoin rypistymiseneston aikana
suojaten pyykkiä rypistymiseltä. Pyykin
voi ottaa pois koneesta milloin tahansa
rypistymisenestovaiheen aikana.
PUHDISTUS JA HUOLTO
NUKKASIIVILÖIDEN PUHDISTUS
Jotta laite toimii asianmukaisesti, ovessa ja
rummun edessä olevat nukkasiivilät on puhdistettava jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
Huomio Varoitus. Älä käytä
kuivausrumpua koskaan ilman
nukkasiivilöitä tai jos nukkasiivilät ovat
vaurioituneet tai tukossa.
10 electrolux
1. Avaa täyttöluukku
2. Puhdista täyttöaukon alaosassa oleva
mikrosiivilä kostealla kädellä.
3. Siivilöihin muodostuu laitetta käytettäessä valkoinen kalvo pyykin sisältämien pesuainejäämien vaikutuksesta.
Voit tällöin pestä siivilät lämpimällä vedellä ja harjalla. Irrota siivilä luukusta vetämällä sitä ulospäin. Vipu voi olla vasemmalla tai oikealla puolella). Muista
kiinnittää siivilä takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen.
4. Poista nukka nukkasiivilästä, mieluiten
kostealla kädellä.
5. Aseta siivilä takaisin paikalleen.
LAUHDUTTIMEN PUHDISTAMINEN
Puhdista lauhdutin, kun lauhduttimen merksyttyy.
kivalo
Lauhdutin sijaitsee laitteen alaosassa, pienen luukun takana. Avaa luukku painamalla
lukitusnuppia kuvan mukaisesti. On normaalia, että lauhduttimen päällä on vettä
kuivausohjelman aikana tai sen päättyessä.
1. Avaa luukku painamalla lukitusnuppia
kuvan mukaisesti. On normaalia, että
lauhduttimen päällä on vettä kuivausohjelman aikana tai sen päättyessä.
electrolux 11
2. Käännä ensin kaksi punaista lukitusvipua alas ja vedä lauhdutin sen jälkeen
ulos kahvasta.
Tärkeää Älä käytä koskaan teräviä esineitä
tai työkaluja levyjen välien puhdistamisessa.
Lauhdutin voi vaurioitua ja siihen voi tulla
vuotoja. Aseta lauhdutin takaisin paikalleen,
käännä punaiset lukitusvivut ylös ja sulje
luukku.
Tärkeää Älä käytä kuivausrumpua
koskaan, ellei lauhdutin ole paikallaan.
3. Puhdista lauhdutin harjalla ja huuhtele
tarvittaessa suihkulla. Puhdista myös
ulkopinnat ja poista kaikki nukka. Puhdista lauhduttimen ympärillä ja luukun
sisällä olevat kumitiivisteet kostealla liinalla.
VESISÄILIÖN TYHJENTÄMINEN
Pyykin kuivaamisessa syntyvä lauhdevesi
kerääntyy vesisäiliöön.
Vesisäiliö on tyhjennettävä jokaisen kuivausohjelman jälkeen, jotta kuivausrumpu toimii
asianmukaisesti seuraavalla käyttökerralla.
muistuttaa toiVesisäiliön merkkivalo
menpiteestä.
1. Avaa laitteen alaosassa oleva pieni
luukku.
2. Käännä keltainen lukitusvipu ylös.
3. Vedä säiliö ulos.
4. Avaa pieni kansi ja anna veden valua
ulos.
5. Sulje pieni kansi ja laita säiliö takaisin
paikalleen.
6. Työnnä säiliötä siten, että se napsahtaa
paikalleen, ja lukitse se kääntämällä keltainen vipu alas.
7. Sulje luukku ja paina uudelleen Start/
Pause (Start/Pause) -painiketta, jotta
ohjelma jatkuu.
PUHDISTA LUUKUN TIIVISTE
Pyyhi luukun tiiviste kostealla liinalla heti kuivausohjelman päättymisen jälkeen.
12 electrolux
RUMMUN PUHDISTAMINEN
Huomio Huomio! Älä puhdista rumpua
hankausaineilla tai teräsvillalla.
Rummun pintaan voi muodostua ohut
kalvokerros veden sisältämän kalkin ja
pyykinkäsittelyaineiden vaikutuksesta.
Tällöin laite ei pysty luotettavasti tunnistamaan pyykin kuivausastetta. Pyykki
on odotettua kosteampaa koneesta
poistettaessa.
KÄYTTÖPANEELIN JA ULKOPINTOJEN
PUHDISTAMINEN
Huomio Huomio! Älä puhdista laitetta
huonekalujen puhdistusaineilla tai muilla
voimakkailla puhdistusaineilla.
Pyyhi käyttöpaneeli ja ulkopinnat kostealla
liinalla.
Pyyhi rummun sisäpinnat ja rummun rivat
tavallisella yleispuhdistusaineella (esim. viinietikkapohjaisella puhdistusaineella).
KÄYTTÖHÄIRIÖT ...
OMATOIMINEN VIANMÄÄRITYS
Ongelma1)
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kuivausrumpua ei ole liitetty sähköverkkoon.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Tarkista
asunnon sähkötaulun sulake (sulakekaapista).
Luukku auki.
Sulje luukku
START PAUSE (KÄYNN. TAUKO) -painiketta ei ole painettu.
Paina painiketta START PAUSE
(KÄYNN. TAUKO) .
Olet valinnut väärän ohjelman.
Valitse oikea ohjelma. 2)
Nukkasiivilät tukossa.
Puhdista nukkasiivilät. 3)
Lämmönvaihdin tukossa.
Puhdista lämmönvaihdin. 3)
Enimmäispaino ylitetty.
Noudata täyttömääriä.
Ilmanvaihtoritilä tukossa.
Puhdista alaosan ilmanvaihtoritilä.
Jäämäaineita rummun sisällä.
Puhdista rumpu sisältä.
Veden kovuus korkea.
Aseta oikea veden kovuus.4).
Luukkua ei voi
sulkea
Siivilät eivät ole oikein paikoillaan.
Aseta hienosiivilä oikein ja/tai napsauta
karkeasiivilä paikalleen.
Err (Error)
nestekidenäytössä.5)
Asetusarvoja on yritetty muuttaa ohjelman käynnistymisen jälkeen.
Kytke virta pois ja takaisin päälle. Aseta
vaaditut asetusarvot.
Ohjelmanvalitsin on asennossa OFF
(POIS) .
Käännä se valintaan DRUM LIGHT
(RUMMUN VALO) (jos käytettävissä) tai
mihin tahansa ohjelmaan.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu (katso seuraavaa kappaletta).
Aika näytössä
kuluu epätavalliseen tapaan.5)
Päättymisaika lasketaan pyykin tyypin,
täyttömäärän ja kosteustason mukaan.
Automaattitoiminto: ei merkitse vikaa
laitteessa.
Ohjelma pysähtyy
Vesisäiliö täynnä.
Tyhjennä vesisäiliö 3). Paina START
PAUSE (KÄYNN. TAUKO) -painiketta.
Kuivausrumpu ei toimi.
Kuivaustulos
ei ole tyydyttävä.
Rummussa ei
ole valoa.
electrolux 13
Kuivausohjelma liian lyhyt
Kuivausohjelma liian pitkä.
6)
Vähän pyykkiä./Pyykki liian kuivaa valittua ohjelmaa varten.
Valitse aikaohjelma tai korkeampi kuivaustaso (esim. EXTRA DRY (ERITTÄIN
KUIVA) ).
Nukkasiivilät tukossa.
Puhdista nukkasiivilät.
Liikaa pyykkiä.
Noudata täyttömääriä.
Pyykkiä ei ole lingottu hyvin.
Linkoa pyykki kunnolla.
Epätavallisen korkea huoneenlämpötila ei laitevika.
Alenna huoneen lämpötilaa, mikäli mahdollista.
1) Jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti (esim. E51- vain nestekidenäytöllä varustetut kuivausrummut): Kytke virta
pois ja takaisin päälle. Valitse ohjelma. Paina painiketta START PAUSE (KÄYNN. TAUKO) . Kuivausrumpu ei toimi ilmoita asiasta valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja mainitse virhekoodi.
2) noudata ohjelmasuosituksia - katso kappaletta Ohjelmat
3) katso kappaletta Hoito ja puhdistus
4) katso kappaletta Koneen asetukset
5) Vain nestekidenäytöllä varustetut kuivausrummut.
6) Huomautus: Noin 5 tunnin kuluttua ohjelma päättyy automaattisesti (katso kohtaa Kuivausohjelman päättyminen).
TEKNISET TIEDOT
Mitat (mm)
Leveys / Korkeus / Syvyys
85 x 60 x 58 cm
Maks. syvyys
(laitteen luukku auki)
1090 mm
Maks. leveys
(laitteen luukku auki)
950 mm
Sähköliitäntä
Jännite
230 V
Taajuus
50 Hz
Sulake
10 A
Kokonaisteho
2350 W
Rummun tilavuus
108 l
Laitteen paino
38 kg
Pyykki: maksimipaino
7 kg
Käyttötapa
Kotitalous
Ympäristölämpötila
Energiankulutus 1)
Vuosittainen energiankulutus
Min.
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/kierros
4,70 kWh
2)
552 kWh
Energialuokka
Energiankulutus
C
Päällä-tila
0W
Pois päältä -tila
0W
1) Standardin EN 61121 mukaisesti. 7 kg puuvillaa ja linkousnopeus 1000 kierr./min.
2) Energiankulutus vuodessa yksikössä kWh, perustuu standardin puuvillaohjelman 160 kuivauskierrokseen täydellä ja
osittaisella täyttömäärällä, ja vähän energiaa kuluttavien tilojen energiankulutus. Kierroksen todellinen
energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta (MÄÄRÄYS (EU) Nro 392/2012).
14 electrolux
KONEEN ASETUKSET
Asetus
Käyttöönotto
Hälytys pysyvästi
käytössä/pois käytöstä
Oletusarvona hälytys on aina pois käytöstä. Jos haluat kytkeä hälytyksen
pysyvästi käyttöön (pois käytöstä):
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
2. Paina samanaikaisesti
Hellävarainen (Delicate) ja Kuivuus (Dryness)
-painikkeita ja pidä ne painettuina noin viiden sekunnin ajan.
Vedenkovuus1)
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
2. Paina samanaikaisesti Kuivuus (Dryness) ja Käynnistä/Tauko (Start/
Pause) -painikkeita ja pidä ne painettuina noin viiden sekunnin ajan.
3. Paina Käynnistä/Tauko (Start/Pause) -painiketta, kunnes haluttu taso
on asetettu:
- merkkivalo palaa - alhainen vedenkovuus <300 μS/cm
- merkkivalo palaa - keskitason vedenkovuus 300-600 μS/cm
- merkkivalo palaa - korkea vedenkovuus >600 μS/cm
4. Tallenna asetus painamalla samanaikaisesti Kuivuus (Dryness) ja Käynnistä/Tauko (Start/Pause) -painikkeita tai käännä valitsin
off -asentoon.
1) Vesi sisältää kalkkia ja mineraalisuoloja. Näiden aineiden pitoisuus eri alueiden vesijohtoverkon vedessä vaihtelee,
minkä vuoksi myös veden kovuustaso vaihtelee. Voimakkaat vaihtelut vedenkovuudessa verrattuna tehtaan
asettamiin tasoihin vaikuttavat helposti pyykin kosteustasoon ohjelman lopussa. Tämän kuivausrummun
kosteussensorin herkkyyttä voi säätää veden kovuustason perusteella.
HUOLTO
Jos laitteen käytössä esiintyy teknisiä ongelmia, tarkista ensin pystytkö itse poistamaan
ongelman käyttöohjeen avulla - katso kohta
Käyttöhäiriöt.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa itse,
ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jotta voimme palvella sinua nopeasti, seuraavat tiedot vaaditaan:
– Laitteen malli
– Tuotenumero (PNC)
– Sarjanumero (sarjanumero on merkitty
laitteeseen kiinnitettyyn arvokilpeen - katso
kohta Laitteen kuvaus)
– Ongelman kuvaus
– Mahdolliset näytössä näkyvät virheviestit.
Jotta löytäisit numerot aina helposti niitä
tarvitessasi, kirjoita ne muistiin tähän:
Laitteen malli:
........................................
Tuotenumero:
........................................
Sarjanumero:
........................................
electrolux 15
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
INNHOLD
Viktig sikkerhetsinformasjon
Miljøet
Montering
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Før første gangs bruk
Programtabell
15
17
17
19
19
20
20
Daglig bruk
Rengjøring og stell
Hva må gjøres, hvis
Tekniske data
Apparatets innstillinger
Service
21
22
25
26
26
27
Med forbehold om endringer.
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
Viktig For din egen sikkerhets skyld og
for å sikre korrekt bruk bør du lese
denne bruksanvisningen, inkludert tips
og advarsler, før du installerer og
bruker maskinen for første gang For å
unngå unødvendige feil og ulykker er
det viktig at du sørger for at alle som
skal bruke dette apparatet er fortrolige
med hvordan det brukes og kjenner til
sikkerhetsfunksjonene Ta vare på
denne bruksanvisningen og pass på at
den følger med maskinen hvis du
selger eller flytter den, slik at alle
brukerne kan sette seg inn i bruk og
sikkerhet så lenge maskinen er i bruk.
- Les bruksanvisningen før du bruker
apparatet.
GENERELT OM SIKKERHET
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller
prøve å endre dette produktet på noen
måte.
• Dette produktet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som
mangler erfaring eller kunnskaper om
bruken, med mindre de er under tilsyn eller har fått anvisninger om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet.
• Pass på at små barn eller kjæledyr ikke
klatrer inn i trommelen. Undersøk derfor
trommelen før du bruker tørketrommelen.
• Gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler,
spiker, skruer, steiner eller andre harde,
•
•
•
•
•
•
spisse materialer kan forårsake stor skade og må ikke følge med plaggene inn i
tørketrommelen.
Ikke bruk produktet til å tørke følgende
artikler, så unngår du risikoen for brann
på grunn av for kraftig tørking: Puter, vattepper osv. (disse artiklene holder på varmen).
Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede
artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi
bør ikke tørkes i tørketrommelen.
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten
etter bruk eller før rengjøring og vedlikehold.
Du må ikke under noen omstendighet
prøve å reparere tørketrommelen selv.
Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk
kan føre til skader eller alvorlige tekniske
feil. Ta kontakt med et autorisert servicesenter. Be alltid om at det bare brukes
originale reservedeler.
Artikler som er tilmusset av f.eks. matolje,
neglelakkfjerner, bensin, parafin, flekkfjerningsmidler, terpentin, voks og voksfjerningsmidler må vaskes i varmt vann
med litt ekstra vaskemiddel før de tørkes i
tørketrommelen.
Eksplosjonsfare: Du må aldri tørke artikler som har vært i kontakt med brannfarlige løsemidler (bensin, denaturert
sprit, rensevæske eller liknende) i tørketrommelen. Disse stoffene er flyktige og
kan forårsake eksplosjon. Tørketrommelen må bare brukes til artikler som har
vært vasket med vann.
16 electrolux
• Brannfare: Artikler som er flekket eller tilsølt med vegetabilsk olje eller matolje utgjør en brannfare og må ikke tørkes i tørketrommelen.
• Dersom du har vasket tøy med flekkfjerningsmiddel, må du gjennomføre en ekstra
skylling før du legger tøyet inn i tørketrommelen.
• Kontroller at det ikke ligger sigarettennere
eller fyrstikker i lommene på plagg som
skal tørkes i tørketrommelen
Advarsel
• Fare for brann! Du må aldri stoppe tørketrommelen før tørkesyklusen er ferdig hvis du ikke
raskt tar alt tøyet ut av trommelen og fordeler det utover, slik at
varmen får unnslippe.
• Fjern eventuelt lo som samler
seg rundt tørketrommelen.
• Fare for elektrisk støt! Ikke bruk apparater med vannstråler for å rengjøre apparatet.
• Den siste delen av en tørkesyklus gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase)
for at plaggene skal bli liggende ved en
temperatur som sikrer at de ikke blir ødelagt.
• Tørketrommelen må ikke brukes for
plagg som er blitt renset med industrielle
kjemikalier.
• Påse at det er god ventilasjon der apparatet står for å unngå at gasser fra eventuelle apparater som drives med brennbart drivstoff, inkludert åpen ild, ikke blir
blandet med luften i tørketrommelen.
MONTERING
• Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når det flyttes.
• Når du pakker ut produktet, må du kontrollere at det ikke er skadet Hvis du er i
tvil, må du ikke bruke det, men kontakte
servicesenteret
• All emballasje må fjernes før produktet
tas i bruk Ellers kan det medføre alvorlig
skade på produktet og inventar i nærheten. Se avsnittet om dette i bruksanvisningen.
• Alt elektrisk arbeid som kreves for å montere dette produktet, må utføres av kvalifisert personell.
• Hvis produktet plasseres på et teppebelagt gulv, må du stille inn de justerbare
føttene slik at luften kan sirkulere fritt under produktet.
• Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade
• Hvis tørketrommelen skal plasseres oppå
en vaskemaskin, må stablesettet (tilbehør) brukes.
BRUK
• Denne maskinen er beregnet for bruk i
vanlig husholdning. Den må ikke brukes
til andre formål enn det den er konstruert
for.
• Tørk kun tekstiler som tåler tørk i tørketrommel. Følg anvisningene på plaggets
vaskeanvisning.
• Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
• Ikke overfyll maskinen. Se avsnittet som
omhandler dette i bruksanvisningen.
• Plagg som er dryppende våte, må ikke
tørkes i tørketrommelen.
• Plagg som har vært i kontakt med flyktige
parafinprodukter, må ikke tørkes i tørketrommelen. Hvis slike væsker har vært
brukt til flekkfjerning, må de fjernes (skylt
med vann, fordampet) før de legges i maskinen.
• Trekk aldri i selve strømledningen for å ta
støpselet ut av stikkontakten; trekk alltid i
selve støpselet.
• Du må aldri bruke tørketrommelen hvis
strømledningen, betjeningspanelet, topplaten eller sokkelen er så skadet, at tørketrommelens innside er tilgjengelig.
• Skyllemiddel eller liknende bør brukes i
samsvar med produsentens anvisninger
på emballasjen.
• Forsiktig - varm overflate: Ikke berør
dekselet over dørlampen mens lampen er
tent.
(Gjelder kun maskiner som er utstyrt med
innvendig belysning)
BARNS SIKKERHET
• Maskinen må ikke brukes av barn eller
uføre uten tilsyn.
• Barn forstår ikke alltid farene som er forbundet med elektriske apparater. Sørg
for at barn ikke har mulighet til å leke
med produktet.
electrolux 17
Advarsel
• Fare for kvelning! Emballasjematerialet (f.eks. plastfolie, polystyren) kan
være farlig for barn - Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Oppbevar alle vaskemidler på et sikkert
sted utenfor barns rekkevidde.
• Pass på at barn eller kjæledyr ikke klatrer
inn i trommelen.
MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet
. Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av elektriske
og elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
MILJØTIPS
• I tørketrommelen blir tøyet mykt og deilig
Derfor trenger du ikke å bruke tøymykner
når du vasker tøyet
• Tørketrommelen arbeider mest økonomisk hvis du
– alltid holder ventilasjonsåpningene i tørketrommelens sokkel fri for hindringer
– følger de ileggsmengdene som er spesifisert i programoversikten
– påser at rommet der tørketrommelen
står er godt ventilert
– rengjør mikrofinfilteret og finfilteret etter
hver tørkesyklus
– sentrifugerer tøyet godt før det tørkes
Strømforbruket avhenger av sentrifugehastigheten som var innstilt på vaskemaskinen. Høyere sentrifugehastighet lavere strømforbruk.
MILJØINFORMASJON
Emballasjematerialet er miljøvennlig og kan
gjenvinnes. Deler av plast er merket med
f.eks. >PE<, >PS< osv. Kast emballasjen i
korrekt avfallsbeholder hos kommunens avfallsinnsamlingsstasjon.
Advarsel Når produktet ikke lenger er i
bruk:
• Trekk støpselet ut av stikkontakten.
• Skjær av strømkabelen og kast den
sammen med støpselet.
• Ødelegg dørlåsen. Dette forhindrer at
barn kan sperre seg inne i maskinen
og sette livet i fare.
MONTERING
PLASSERE APPARATET
• Det mest praktiske er å montere tørketrommelen i nærheten av vaskemaskinen.
• Tørketrommelen må monteres på et rent
sted, der det ikke samler seg smuss.
• Luften må kunne sirkulere fritt rundt apparatet. Du må ikke blokkere luftinntaksgitteret foran eller ventilasjonsåpningene
bak på apparatet.
• Plassere tørketrommelen på et flatt, stabilt underlag for å redusere vibrasjon og
støy til et minimum mens tørketrommelen
er i gang.
• Kontroller at apparatet står absolutt plant
ved hjelp av et vater når tørketrommelen
er plassert der den skal brukes. Hvis ap-
paratet ikke står helt plant, skrus justeringsføttene inn eller ut for å justere.
• Føttene må aldri tas av. Ikke sperr klaringen mot gulvet med tykke tepper, bretter
eller liknende. Dette kan føre til overoppheting, som gjør at apparatets effekt reduseres.
18 electrolux
Viktig
• Utblåsningsluften fra tørketrommelen kan
nå en temperatur på opptil +60°C. Plasser derfor aldri tørketrommelen på et
temperaturømfintlig gulv.
• Mens tørketrommelen er i gang, må romtemperaturen ikke være lavere enn +5°C
eller høyere enn +35°C, ellers kan dette
ha innvirkning på funksjonen.
• Tørketrommelen må transporteres stående.
• Apparatet må ikke plasseres inne i et
skap, eller slik at det kommer i konflikt
med den øvrige innredningen eller dørene
i rommet, fordi døren må kunne åpnes
helt.
FJERNE TRANSPORTSIKRING OG
EMBALLASJE
Obs
Før bruk må all transportemballasje fjernes.
1. Åpne ileggsdøren
2. Trekk av limbåndene inne i apparatet
øverst på trommelen.
3. Fjern folieposen og polystyrenputen fra
apparatet.
STRØMTILKOBLING
På typeskiltet finner du opplysninger om
maskinens spenning, strømtype og hvilke
sikringer som kreves. Typeplaten er plassert
ved døråpningen (se kapittelet "Produktbeskrivelse").
Koble maskinen til en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for kabelføring
Advarsel Produsenten frasier seg
ethvert ansvar for personskader
eller andre skader dersom
sikkerhetsanvisningene over ikke
er blitt fulgt.
Dersom strømkabelen til dette apparatet må skiftes, må dette gjøres
av vårt servicesenter
Advarsel Pass på at støpselet og
strømkabelen ikke blir påført
skade.
Ikke sett støpselet i stikkontakten
før monteringen er fullført.
Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
OMHENGSLING AV DØREN
Døren kan hengsles om for å gjøre det lettere å betjene trommelen.
Advarsel Døren skal bare hengsles om
av en godkjent servicetekniker.
Ta kontakt med det lokale autoriserte servicesenteret. En servicetekniker kan hengsle
om døren mot et vederlag.
SPESIALTILBEHØR
STABLESETT
Er å få gjennom den autoriserte forhandleren din.
Stablesettet brukes til å montere tørketrommelen oppå 60 cm frontmatet vaskemaskin. Plasseringen er plassbesparende.
Les nøye gjennom instruksjonene som følger med settet.
TØMMESETT
Tilgjengelig fra den autoriserte forhandleren
din (kan festes til noen tørketromler).
Monteringssett for tømming av kondensvann i en beholder, sluk, ol. Kondensvannet vil renne ut automatisk etter monteringen. Vannbeholderen må stå i produktet.
Monteringsslange må minimum være i en
høyde på 50 cm til maksimalt 1 m fra gulvnivået. Slangen kan ikke kveiles. Reduser
slangens lengde hvis mulig.
Les nøye gjennom instruksjonene som følger med settet.
SOKKEL MED SKUFF
Er å få gjennom den autoriserte forhandleren din.
Det å plassere produktet på et høyere nivå
vil bidra til å gjøre inn- og utlasting lettere.
Skuffen kan brukes til å lage klesvask
f.eks. : håndklær, rengjøringsprodukter med
mer.
Les nøye gjennom instruksjonene som følger med settet.
electrolux 19
PRODUKTBESKRIVELSE
BESKRIVELSE AV MASKINEN
1
2
1
2
3
4
5
6
10
9
3
8
7
6
4
5
Betjeningspanel
Lofiltre
Ileggsdør
Ventilasjonsgitter
Justerbare føtter
Varmeveksler-dør
7
8
9
10
Vannbeholder
Varmeveksler
Typeskilt
Trykk på knappen for å åpne sokkeldøren
BETJENINGSPANEL
SYMBOLER
BETJENINGSPANEL
symbol
betydning
Bomull
Syntet / Syntet Ekstra
Tid (Time)
Spesial
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3 4 5
6 7
8
av-bryter
Programvelger og
Skånsom -knapp
Tørkegrad (Dryness) -knappen
Lydsignal -knapp
Tørkefaseindikatorer.
Start/Pause -knappen
rengjør kondensatoVarsellamper:
rengjøre lofiltrene,
vannberen.
holderen er full
8 Starttidsforvalg -knapp og starttidsindikatorer.
Ekstra
Meget tørt
Skaptørt
Rulletørt
Stryketørt
30' 60' tørkesyklustid (minutter)
Mix
Strykelett
Jeans
Avkjøling (Cooling)
"O" Av
20 electrolux
symbol
betydning
symbol
Finvask (Delicate)
rengjør kondensatoren
Min. Med. tørkegrad ved: minimum; meMaks. dium; maksimum nivå
rengjør lofiltrene
vannbeholderen er full
Lydsignal (Buzzer)
Drying
betydning
Tidsforvalg (Delay)
tørkefase
3t, 6t, 9t antall starttidsforvalgtimer
End/Antiprogrammet er ferdig
crease
FØR FØRSTE GANGS BRUK
Tørk innsiden av trommelen med en fuktig
svamp for å fjerne eventuelle rester etter
produksjonen, eller kjør et kort tørkeprogam
(ca. 30 min.) med fuktige kluter i maskinen.
PROGRAMTABELL
Program
maks.
tøymengde 1)
Bruk/egenskaper
Alternativer
Bomull
7 kg
Gjennomtørking av tykkere tekstiler eller tekstiler
av flere lag, f.eks. frottèhåndklær, badekåper.
alle
7 kg
Gjennomtørking av tykkere tekstiler, f.eks. frottèhåndklær, bomullstøy.
alle
Skaptørt
7 kg
Gjennomtørking av tekstiler av lik tykkelse, f.eks.
frottè, trikot, håndklær.
alle
Rulletørt
7 kg
For tynne tekstiler som skal strykes, f.eks. strikkeplagg, bomullsskjorter
alle
Stryketørt
7 kg
For tynne tekstiler som skal strykes etterpå,
f.eks. trikotplagg, bomullsskjorter.
alle
Ekstra
tørt
Meget
tørt
Syntetisk
3 kg
Gjennomtørking av tykke tekstiler eller tekstiler
av flere lag, f.eks. trøyer, sengetøy, bordduker.
alle
Skaptørt
3 kg
For tynne tekstiler som ikke skal strykes, f.eks.
lettstelte skjorter, bordduker, babytøy, sokker,
dameundertøy med bøyler.
alle
Stryketørt
3 kg
For tynne tekstiler som skal strykes etterpå,
f.eks. trikotplagg, bomullsskjorter.
alle
Ekstra
tørt
Tid
30'
1 kg
For enkeltplagg eller for små mengder vask.
alle unntatt
Tørkegrad
(Dryness)
60'
3 kg
For enkeltplagg eller for små mengder vask.
alle unntatt
Tørkegrad
(Dryness)
Vaskeanvisninger
electrolux 21
Program
maks.
tøymengde 1)
Bruk/egenskaper
Alternativer
Vaskeanvisninger
Spesial
For tørking av tekstiler av bomull og syntetisk,
bruker lav temperatur.
alle;
Finvask (Delicate) 2)
Mix
3 kg
Strykelett
1 kg
(eller 5
skjorter)
Program med antikrøll-funksjon for lettstelte
tekstiler, som skjorter og bluser; for meget lett
stryking. Resultatene avhenger av tekstiltype og
etterbehandling. Legg tekstiler i tørketrommel like etter sentrifugering. Når de er tørre, ta tekstiler straks ut og heng på kleshenger.
alle unntatt
Tørkegrad
(Dryness)
7 kg
For fritidsklær, som f.eks. dongeribukser, treningsgensere osv. med forskjellig tykkelse (dvs.
ved mansjetter og sømmer).
alle
1 kg
For oppfrisking eller skånsom vask av tekstiler
med tørrens-sett som finnes i handelen. (bruk
bare produkter som er egnet for tørking. Les instruksjonene nøye som følger med pakken)
Jeans
Avkjøling
Lydsignal
(Buzzer)
1) maks. vekt av tørre klær
2) innstill som standard
DAGLIG BRUK
SORTERE TØYET
• Sorter tøyet etter tekstiltype:
– Bomull/lin for programmer i
Bomull
-programgruppen.
– Blandings- og syntetiske tekstiler for
Syntetisk programprogrammer i
gruppe.
• Sorter etter symbolene på vaskeanvisningene: Symbolene på vaskeanvisningene
betyr:
Tørking i tørketrommel i prinsippet
mulig
Tørking ved normal temperatur
Tørking ved redusert temperatur
Tørk i tørketrommelen ikke mulig
Viktig Ikke legg vått tøy i tørketrommelen,
dersom det ikke er merket med at det kan
tørkes i tørketrommel.
Dette apparatet kan brukes for alle våte
tekstiler som er merket med at de tåler tørking i tørketrommel.
• Ikke tørk nytt, kulørt tøy sammen med
lyst tøy. Tøyet kan farge av.
• Ikke tørk bomullsjersey og trikot med
Ekstra -programmet. Tøyet kan krympe!
Forberede tøyet
• For å forhindre at tøyet filtrer seg sammen: lukk glidelåser, knapp igjen dynetrekk og knytt sammen løse bånd eller
belter (f.eks. forklær).
• Tøm alle lommer. Fjern deler av metall
(binders, sikkerhetsnåler osv).
• Vreng plagg som består av doble lag
med innsiden ut (f.eks. anorakker med
bomullsfor, la foret vende ut). Da tørker
slike plagg bedre.
Viktig Ikke overfyll apparatet. Følg maks.
volum på 7 kg.
SLÅ MASKINEN PÅ
Drei programvelgeren til et vilkårlig program.
Apparatet slår seg på.
22 electrolux
MERKNADER
1
3
STARTE ET PROGRAM
Trykk på Start/Pause -knappen.
2
4
5
TØRKEALTERNATIVER
Finvask (Delicate)
skånsom tørking med redusert varme for sensitive tekstiler og temperatursensitive tekstiler
(f.eks. akryl, viskose) merket på vaskeanvisningsetiketten med:
Tørkegrad (Dryness)
øker tørrheten av det tørkede tøyet i apparatet
til valgt trinn:
• Max - maksimum
• Med - medium
• Min - minimum
dette alternativet bidrar til å oppnå tilfredsstillende tørkeresultat (inaktiv med noen programmer)
Lydsignal (Buzzer)
lydbekreftelse ved:
• enden av syklusen
• antikrøllfasen starter og er slutt
• syklusen avbrytes
• error
ENDRE PROGRAM
Hvis du vil endre et program etter at det har
startet, må du først dreie programvelgeren
"O" Av og deretter stille inn programtil
met på nytt.
TØRKEPROGRAMMET FERDIG / TA UT
TØY
Når tørkeprogrammet er ferdig, tennes lysdioden End/Anti-crease og varseldiodene:
rengjør lofiltre og
full vannbeholder.
Hvis du har trykket på knappen Lydsignal
(Buzzer) , høres et periodisk lydsignal i ca.
ett minutt. Ta ut tøyet:
1. Åpne døren.
2. Ta ut synlig lo fra lofiltrene. Dette går
lettest med fuktig hånd. (se kapittel:
Stell og rengjøring)
3. Ta ut tøyet.
4. Drei programvelgeren til
"O" Av.
Viktig etter hver tørkesyklus:
- rengjør lofiltrene
- tøm vannbeholderen
(se kapittel: Stell og rengjøring)
5. Lukk døren..
Tørkeprogrammene blir automatisk etterfulgt av en antikrøllfase, som varer i
omlag 30 minutter. Trommelen roterer
ved intervaller i denne fasen for å forhindre at tøyet krølles. Tøyet kan tas ut
til enhver tid under antikrøllfasen.
Utsettelse (Delay)
tillater utsettelse av start av et tørkeprogram: 3
eller 6 eller 9 timer
1. velg tørkeprogram og tilleggstørkefunksjoner
2. trykk på
Starttidsforvalg -knappen flere
ganger til ønsket starttid er valgt
3. for å aktivere starttidsforvalget, trykk på
Start/Pause -knappen
RENGJØRING OG STELL
RENGJØRING AV LOFILTRENE
For å sikre at tørketrommelen arbeider som
den skal, må lofiltrene i døren og fremst i
trommelen rengjøres etter hver tørkesyklus.
Obs Du må aldri bruke tørketrommelen
uten lofiltre eller dersom lofiltrene er
defekte eller blokkerte.
electrolux 23
1. Åpne ileggsdøren
2. Rengjør mikrofilteret med fuktige hender. Filteret sitter i den nedre delen av
ileggsåpningen.
3. Etter at det er gått en tid, danner det
seg et belegg på filtrene, som skyldes
vaskemiddelrester. Dette kan du fjerne
ved å rengjøre filtrene med varmt vann
og en børste. Fjern filteret fra døren ved
å trekke det ut. Det kan være plassert
med stopperen mot venstre eller mot
høyre. Ikke glem å sette filteret tilbake
etter rengjøring.
4. Fjern loet fra lofilteret, helst med en fuktig hånd.
5. Sett filteret tilbake på plass.
RENGJØRING AV
KONDENSATORENHETEN
Gjør kondensatoren ren når Kondensatorlyser.
lampen
Kondensatoren er plassert nederst på frontpanelet bak en liten luke. Du åpner luken
ved å trykke på låsesperren, som vist på
bildet. I løpet av eller når en tørkesyklus er
slutt, er det normalt at det danner seg vann
på overflaten der kondensatoren sitter.
1. Du åpner luken ved å trykke på låsesperren, som vist på bildet. I løpet av eller når en tørkesyklus er slutt, er det
normalt at det danner seg vann på
overflaten der kondensatoren sitter.
24 electrolux
2. Drei først de to røde låsespakene nedover og trekk så ut kondensatorenheten etter håndtaket.
Viktig Bruk aldri spisse gjenstander eller
verktøy for å komme inn mellom lamellene.
Da kan kondensatoren bli skadet og utett.
Sett kondensatoren på plass igjen, drei de
røde låsespakene oppover og lukk luken.
Viktig Du må aldri bruke tørketrommelen
uten at kondensatoren er på plass.
TØMME VANNBEHOLDEREN
Kondensvannet fra tøyet samles i en vannbeholder inne i maskinen.
Vannbeholderen må tømmes etter hvert
program for å sikre at tørketrommelen er like effektiv neste gang du skal bruke den.
Vannbeholder minner
Kontrollampen
deg om dette.
1. Åpne den lille luken nederst på kabinettet
2. Vri den gule stopperen oppover
3. Trekk ut vannbeholderen
4. Åpne det lille dekselet og la vannet renne ut
5. Lukk det lille dekselet og sett vannbeholderen tilbake på plass
6. Skyv beholderen inn til den klikker på
plass, og drei den gule stopperen ned
for å låse den.
7. Lukk den lille døren og trykk på Start/
Pause (Start/Pause) -knappen igjen, for
å fortsette programmet.
3. Rengjør den med en børste og skyll
den ved behov under springen. Også
utsiden må rengjøres og alt loet fjernes.
Bruk en fuktig klut og rengjør gummipakningen rundt kondensatoren og inni
luken.
RENGJØR DØRPAKNINGEN
Tørk av dørpakningen med en fuktig klut like etter at tørkesyklusen er ferdig.
electrolux 25
RENGJØR TROMMELEN
Obs Forsiktig! Ikke bruk slipende
rengjøringsmidler eller stålull ved
rengjøring av trommelen.
Kalk i vannet eller vaskemidler kan danne et nesten usynlig belegg på trommelens innside. Dette belegget kan føre
til at tøyets tørkegrad ikke kan registreres som det skal. Tøyet er fuktigere enn
beregnet når det tas ut av tørketrommelen.
over trommelribbene og trommelens innvendige overflater.
RENGJØRING AV BETJENINGSPANEL
OG UTVENDIGE OVERFLATER.
Obs Forsiktig! Ikke bruk møbelrens
eller aggressive rengjøringsmidler for å
rengjøre maskinen.
Bruk en fuktig klut for å tørke over betjeningspanelet og maskinens utvendige overflater.
Bruk et vanlig husholdningsvaskemiddel
(f.eks. eddikbasert vaskemiddel) for å tørke
HVA MÅ GJØRES, HVIS
FEILSØKING PÅ EGEN HÅND
Problem1)
Mulig årsak
Løsning
Tørketrommelen er ikke koplet til strømnettet.
Sett inn støpselet. Kontrollere sikringen i
husets elektriske installasjon (sikringsskapet).
Ileggsdøren er åpen.
Lukk døren
Knapp START PAUSE er ikke trykket
inn.
Trykk på START PAUSE -knappen.
Det er stilt inn feil program.
Still inn et passende program. 2)
Lofiltrene er blokkert.
Rengjør lofiltrene. 3)
Varmeutveksleren er blokkert.
Rengjør varmeutveksleren. 3)
Maks. tøymengde er overskridt.
Ta hensyn til maks. tøymengde.
Ventilasjonsgitteret er tildekket.
Frigjør ventilasjonsgitteret i sokkelen.
Det er belegg inni trommelen.
Rengjør trommelens innside.
Høy vannhardhet.
Still inn passende vannhardhet 4).
Døren lar seg
ikke lukke
Filtrene er ikke klikket på plass.
Sett i det fine filteret og/eller klikk det
grove lofilteret på plass.
Err ( Feil) på
LCD-en. 5)
Endre parametrene når programmet har
startet.
Slå tørketrommelen av og på. Still inn
ønskede parametre.
Det er ikke lys
i trommelen
Programvelger i Av (SLUK) -posisjonen.
Drei den til Lys på (BELYSNING) (hvis tilgjengelig) eller til et vilkårlig program.
Lyspæren er defekt.
Skift lyspære (se neste avsnitt).
Uvanlig resttid
på LCDen 5)
Tid frem til slutt beregnes på basis av:
tøyets type, volum og fuktighet.
Automatisk prosess; det er ikke noe galt
med apparatet.
Programmet
er ikke aktivt
Vannbeholderen er full.
Tøm vannbeholderen 3) , trykk på
START PAUSE -knappen.
Tørketrommelen virker
ikke.
Utilfredsstillende tørkeresultater.
Tørkesyklusen Liten tøymengde./Tøyet blir for tørt med
er for kort
valgt program.
Velg tidsprogram eller høyere tørkenivå
(f.eks. EKSTRA TØRT ).
26 electrolux
Lofiltrene er blokkert.
Rengjør lofiltrene.
For mye tøy.
Ta hensyn til maks. tøymengde.
Tørkesyklusen
Tøyet er ikke tilstrekkelig sentrifugert.
er for lang 6)
Svært høy romtemperatur - ikke noe
galt med apparatet.
Sentrifuger tøyet tilstrekkelig.
Senk romtemperaturen, hvis mulig.
1) Hvis det dukker opp en feilmelding på LCDen (f.eks. E51- kun for tørketromler med LCD): Slå tørketrommelen av
og på. Still inn program. Trykk på START PAUSE -knappen. Virker ikke? - informer lokal kundeservice og siter
feilkoden.
2) følg anbefalingene av programmer - se kapitlet Programoversikt
3) Se kapitlet Rengjøring og stell
4) se kapitlet Maskinens innstillinger
5) kun for tørketromler med LCD
6) Merk: Etter ca. 5 timer avsluttes tørkingen automatisk (se avsnittet Tørkesyklusen er ferdig ).
TEKNISKE DATA
Mål (mm)
Bredde/høyde/dybde
85 x 60 x 58 cm
Maksimal dybde
(med produktets dør åpen)
1090 mm
Maksimal bredde
(med produktets dør åpen)
950 mm
Elektrisk tilkopling
Elektrisk spenning
230 V
Frekvens
50 Hz
Sikring
10 A
Nominell effekt
2350 W
Trommelvolum
108 l
Produktets vekt
38 kg
Klesvask: maksimal vekt
7 kg
Bruksområde
Husholdning
Omgivelsestemperatur
Energiforbruk
1)
Min.
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/syklus
4,70 kWh
Årlig energiforbruk 2)
552 kWh
Energieffektivitetsklasse
Strømforbruk
C
Forblitt på-modus
0W
Av-modus
0W
1) Med referanse til EN 61121. 7 kg bomull og en sentrifugehastighet på 1000 opm.
2) Energiforbruk per år i kWh, basert på 160 tørkesykluser for standarden bomullsprogram med full og delvis last, og
forbruket av lavstrømmodi. Faktisk energiforbruk per syklus avhenger av hvordan produktet brukes (REGULERING
(EU) nr. 392/2012).
APPARATETS INNSTILLINGER
Innstilling
Lydsignal alltid på/
av
Slik gjør du
Alarmen er deaktivert som standard. Stille alarmen til å være konstant på
eller av:
1. Drei programvelgeren til et vilkårlig program.
2. Trykk samtidig på knappene
Finvask (Delicate) og Tørkegrad (Dryness) og hold inne i ca. 5 sekunder.
electrolux 27
Innstilling
Vannhardhet1)
Slik gjør du
1. Drei programvelgeren til et vilkårlig program.
2. Trykk samtidig på knappene Tørkegrad (Dryness) og Start/Pause og
hold inne i ca. 5 sekunder.
3. Trykk på Start/Pause -knappen til du angir ønsket nivå:
- LED på - lav ledeevne <300 μS/cm
- LED på - middels ledeevne 300-600 μS/cm
- LED på - høy ledeevne >600 μS/cm
4. For å legge innstillingen i minnet, trykk samtidig på knappene Tørkegrad (Dryness) og Start/Pause og drei bryteren til
"O" Av-posisjon
1) Vann inneholder ulike mengder av kalk og mineraler. Disse mengdene varierer i forhold til hvor du bor. Vann fra
forskjellige steder har derfor forskjellig spesifikk ledeevne. Vannets aktuelle spesifikke ledeevne sammenliknet med
fabrikkens forhåndsinnstilte verdier, kan til en viss grad påvirke den målte restfuktigheten i tøyet ved slutten av hver
syklus. Du kan stille inn tørkesensorenes følsomhet i forhold til vannets ledeevne på denne tørketrommelen.
SERVICE
Dersom det skulle oppstå teknisk feil, må
du først finne ut om du kan løse problemet
selv ved hjelp av bruksanvisningen - se kapittelet Hva må gjøres, hvis….
Hvis du ikke klarer å løse problemet selv,
kontakter du kundeserviceavdelingen eller
en av dine servicepartnere.
Du trenger følgende data for å få hjelp
raskt:
– Modellbeskrivelse
– Produktnummer (PNC)
– Serienummer (S No. finner du på typeskiltet på produktet - for å finne det, ser du etter i kapittel Produktbeskrivelse))
– Type feil
– Eventuelle feilmeldinger som vises i displayet.
For at du skal ha de nødvendige referansenumrene til maskinen din for hånden, anbefaler vi at du noterer dem her:
Modellbeskrivelse:
........................................
PNC (produktnummer):
........................................
S-nr. (serienummer):
........................................
28 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
INNEHÅLL
Viktig säkerhetsinformation
28
Miljö
30
Installation
30
Produktbeskrivning
32
Kontrollpanel
32
Innan torktumlaren används första gången
33
Programöversikt
33
Daglig användning
34
Rengöring och underhåll
35
Vad ska jag göra om ...
38
Tekniska data
39
Maskininställningar
39
Service
40
Med reservation för ändringar.
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Viktigt För din egen säkerhet och för
att du skall kunna använda
torktumlaren på korrekt sätt är det
viktigt att du noggrant läser igenom
denna bruksanvisning, inklusive tips
och varningar, innan du installerar och
använder torktumlaren första gången.
För att undvika onödiga misstag och
olyckor är det viktigt att alla som
använder torktumlaren har god
kännedom om dess användning och
skyddsanordningar. Spara denna
bruksanvisning och se till att den följer
med torktumlaren om den flyttas eller
säljs, så att alla som använder
torktumlaren får korrekt
säkerhetsinformation och information
om hur den ska skötas och användas.
- Läs igenom bruksanvisningen innan
produkten används.
ALLMÄN SÄKERHET
• Det är farligt att ändra specifikationerna
och att försöka modifiera denna produkt
på något sätt.
• Produkten är inte avsedd att användas av
personer (även barn) med nedsatt fysisk
eller sensorisk förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de
inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Se till att inte småbarn och husdjur kryper
in i trumman. Kontrollera trumman före
användning för att undvika detta.
• Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, nålar, skruvar, stenar eller andra hårda, vas-
•
•
•
•
•
•
•
sa föremål kan orsaka allvarliga skador
och får inte läggas i maskinen.
För att undvika brandrisk på grund av
överhettning, använd inte produkten för
att torka följande: Kuddar, täcken och liknande (de lagrar värme).
Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
Koppla alltid loss produkten från eluttaget
efter användning och före rengöring och
underhåll.
Du får inte under några omständigheter
försöka reparera torktumlaren själv. Reparationer som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador eller allvarliga felfunktioner. Kontakta vår lokala serviceavdelning. Begär alltid att original reservdelar används vid reparationer.
Plagg som har fläckar av matolja, aceton,
bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel,
terpentin, vax och vaxborttagningsmedel
skall tvättas i varmt vatten och tvättmedel
innan de torkas i torktumlaren.
Explosionsrisk: Torktumla aldrig textilier
som har varit i kontakt med lättantändliga
lösningar (bensin, denaturerad sprit,
kemtvättsvätska och liknande). Sådana
ämnen är flyktiga och kan orsaka explosion. Torktumla endast textilier som har
tvättats i vatten.
Brandrisk: Textilier som har fläckats eller
smutsats med vegetabilisk olja eller matolja kan orsaka brand och får inte läggas
i torktumlaren.
electrolux 29
• Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning genomföras innan tvätten läggs in i
torktumlaren.
• Kontrollera att inga gaständare eller tändstickor av misstag har lämnats kvar i fickorna på plaggen som skall läggas in i
produkten
Varning
• Avbryt aldrig ett torkprogram innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all
tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort. Brandrisk!
• Ludd och damm får inte ansamlas runt torktumlaren.
• Risk för elektrisk stöt! Spruta inte vatten på produkten.
• Sista delen av ett torkprogram sker utan
värme (avkylningsfas) för att tvätten skall
ligga i en temperatur som säkerställer att
den inte skadas.
• Torktumlaren får inte användas om
brandfarliga kemikalier har använts för
rengöring.
• Se till att du har god ventilation i rummet
där torktumlaren står för att undvika baksug av gaser, in i installationsrummet,
från produkter som använder andra
bränslen, inklusive öppna spisar.
INSTALLATION
• Torktumlaren är tung. Var försiktig när du
flyttar den.
• Kontrollera att torktumlaren inte är skadad när du packar upp den. Vid tveksamhet, använd inte maskinen och kontakta Kundtjänst.
• Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas innan maskinen används. Annars kan
både torktumlaren och annan egendom
skadas allvarligt. Se relevant avsnitt i
bruksanvisningen.
• Allt arbete avseende elektricitet som
krävs för att installera denna maskin skall
utföras av en behörig elektriker.
• Om torktumlaren placeras på ett mattbelagt golv, justera fötterna så att luft kan
cirkulera fritt under maskinen.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln
• Om torktumlaren placeras ovanpå en
tvättmaskin måste en monteringssats användas (extra tillbehör)
ANVÄNDNING
• Torktumlaren är konstruerad för användning i hemmet. Den får inte användas för
andra ändamål än de för vilka maskinen
är konstruerad.
• Torktumla endast material som är lämpade för maskintorkning. Följ anvisningarna
på varje klädvårdsetikett.
• Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
• Fyll inte maskinen med för mycket tvätt.
Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Genomblöta kläder får inte läggas in i
torktumlaren.
• Plagg som har varit i kontakt med flyktiga
petroleumprodukter bör inte maskintorkas. Om en flyktig rengöringsvätska har
använts, se till att vätskan avlägsnas innan plagget läggs in i maskinen.
• Dra aldrig i nätkabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget - ta tag i stickkontakten.
• Använd aldrig torktumlaren om nätkabeln, kontrollpanelen, topplocket eller basen är skadad på sådant sätt att det finns
risk att komma åt torktumlarens insida.
• Sköljmedel och liknande produkter skall
användas enligt tillverkarens anvisningar.
• Obs! Het yta: Ta inte på innerbelysningens täckglas när belysningen är tänd.
(Endast torktumlare med invändig trumbelysning.)
BARNSÄKERHET
• Torktumlaren får inte användas av barn
eller förståndshandikappade utan tillsyn.
• Barn förstår inte alltid riskerna med att
hantera elektriska hushållsapparater.
Barn skall övervakas för att säkerställa att
de inte leker med produkten.
Varning
• Kvävningsrisk! Förpackningsmaterialet (t.ex. plastfolie och polystyren)
kan vara farligt för barn - håll dessa
delar på behörigt avstånd från barn!
• Förvara alla tvättmedel på en säker plats
utom räckhåll för barn.
• Kontrollera att barn eller husdjur inte
kryper in i trumman.
30 electrolux
MILJÖ
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
MILJÖRÅD
• I torktumlaren blir tvätten fluffig och mjuk.
Mjukgöringsmedel behövs därför inte då
du tvättar.
• Torktumlaren fungerar mest ekonomiskt
om du:
– alltid håller ventilationsöppningarna på
maskinens baksida fria,
– fyller maskinen så mycket som anges i
programöversikten,
– ser till att ventilationen är god i rummet
där torktumlaren är placerad,
– rengör båda luddfiltren efter varje torkning,
– centrifugerar tvätten väl före torkning.
Energiförbrukningen påverkas av den
centrifugeringshastighet som tvättmaskinen är inställd på. Högre centrifugeringshastighet ger lägre energiförbrukning vid torkningen.
MILJÖINFORMATION
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och
kan återvinnas. Plastkomponenterna är
märkta med t.ex. >PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i härför avsedda
behållare på kommunens sopstationer.
Varning När en maskin inte längre skall
användas:
• Koppla loss maskinen från eluttaget.
• Skär av nätkabeln och kassera den
tillsammans med stickkontakten.
• Kassera lucklåset. Detta gör att barn
inte kan bli innestängda i maskinen
med risk för deras liv.
INSTALLATION
PLACERING AV PRODUKTEN
• Av bekvämlighetsskäl rekommenderar vi
att produkten placeras i närheten av
tvättmaskinen.
• Torktumlaren skall installeras på en ren
plats där smuts inte ansamlas.
• Luften måste kunna cirkulera obehindrat
runt produkten. Täck inte över ventilationsgallret på framsidan eller luftintagsgallren på baksidan av produkten.
• För att vibrationer och buller ska hållas på
lägsta möjliga nivå när torktumlaren används skall den placeras på en stadig
och plan yta.
• Använd ett vattenpass för att kontrollera
att torktumlaren står helt vågrätt när den
står på platsen där den skall användas.
Sänk eller höj eventuellt fötterna för att få
torktumlaren att stå helt plant och vågrätt.
• Fötterna får aldrig demonteras från torktumlaren. Ställ inte torktumlaren på tjocka
mattor, trälister eller dylikt så att det fria
avståndet mellan torktumlaren och golvet
minskar. Detta kan orsaka överhettning,
vilket i sin tur kan påverka produktens
funktion negativt.
Viktigt
• Utblåsningsluften från torktumlaren kan
nå temperaturer på upp till 60 °C. Produkten får därför inte placeras på golv
som inte tål höga temperaturer.
• När torktumlaren används får inte rumstemperaturen vara lägre än +5°C eller
högre än +35°C eftersom detta kan påverka produktens prestanda.
• Om produkten ska flyttas måste den
transporteras i vertikalt läge.
• Produkten skall inte installeras bakom en
låsbar dörr, skjutdörr eller en dörr vars
gångjärn sitter motsatt sida mot torktumlarens så att öppning av torktumlarens
lucka hindras.
BORTTAGNING AV
TRANSPORTEMBALLAGE
Försiktighet
electrolux 31
Innan torktumlaren används måste allt
transportemballage tas bort.
Varning Luckan får bara hängas om av
personal från Electrolux Service.
Kontakta Electrolux Service. Montören
hänger om luckan mot betalning.
1. Öppna luckan.
2. Dra bort tejpen som sitter upptill i trumman.
3. Ta bort plasten och frigoliten från torktumlaren.
ELEKTRISK ANSLUTNING
Uppgifter om nätspänning, strömtyp och
erforderliga säkringar finns på typskylten.
Typskylten sitter nära lucköppningen (se avsnittet ”Produktbeskrivning”).
Anslut maskinen till ett jordat eluttag
enligt gällande bestämmelser för elektrisk kabeldragning.
Varning Tillverkaren tar inte på sig
något ansvar för sak- eller
personskador orsakade av att
ovanstående säkerhetsanvisningar
inte har följts.
Om produktens nätkabel behöver
bytas måste det göras av vårt servicecenter
Varning Kontrollera så att du inte
skadar stickkontakten och
nätkabeln.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
OMHÄNGNING AV LUCKA
För att förenkla påfyllning och tömning av
torktumlaren kan luckan hängas om.
SPECIELLA TILLBEHÖR
PELARSATS
Finns att köpa hos närmaste auktoriserade
återförsäljare.
Pelarsatsen är till för att montera torktumlaren ovanpå den 60 cm breda frontlastade
tvättmaskinen. Monteringen ger mer utrymme.
Läs noga igenom anvisningarna som medföljer satsen.
AVLOPPSSATS
Finns att få hos din auktoriserade återförsäljare (kan bifogas några typer av torktumlare).
Installationssats för grundlig tömning av
kondenserat vatten i ett handfat, avlopp,
ränna, etc. Efter installationen töms vattenbehållaren automatiskt. Vattenbehållaren
måste vara i produkten.
Den installerade slangen måste vara minst
50 cm till max 1 m upp från golvnivå. Slangen får inte ligga i en ögla. Minska om möjligt
längden på slangen.
Läs noga igenom anvisningarna som medföljer satsen.
PIEDESTAL MED LÅDA
Finns att köpa hos närmaste auktoriserade
återförsäljare.
Det är enklare att fylla och ta ut tvätt ur produkten om den ställs på den högre nivån.
Lådan kan användas för förvaring av tvätt,
t.ex.: handdukar, rengöringsprodukter med
mera.
Läs noga igenom anvisningarna som medföljer satsen.
32 electrolux
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
10
9
3
8
7
6
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Luddfilter
Lucka
Ventilationsgaller
Justerbara fötter
Lucka för kondensor
Vattenbehållare
Kondensor
Typskylt
Tryckknapp för lucköppning
KONTROLLPANEL
KONTROLLPANEL
symbol
innebörd
Plustorrt
Skåptorrt
Fuktigt
Stryktorrt
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3 4 5
6 7
8
avstängning
Programväljare och
Skon -knapp
Restfuktighet -knapp
Signal -knapp
Torkfasindikatorer.
Start/Paus -knapp
Varningslampor:
rengör kondensorn,
rengör luddfilter,
full vattenbehållare
8 Fördröjd start -knapp och lampor för
fördröjd start.
SYMBOLER
30' 60' torkningscykeltid (minuter)
Mix
Lättstruket
Jeans
Avkylning (Cooling)
"O" Av
Skon
Min Med
Max
torkning vid: minimum-, medium-, maximumnivå
Signal
Drying
torkningsfas
End/Anticrease
programslut
rengör kondensorn
symbol
innebörd
Bomull
Syntet / Syntet Extra
Tid
Special
Extra
rengör luddfilter
full vattenbehållare
Med Fördröjd start
3 timmar 6
timmar 9 antal timmar till fördröjd start
timmar
electrolux 33
INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
För att avlägsna eventuella rester som kan
vara kvar från tillverkningen, torka ur trumman med en fuktig trasa eller kör ett kort
torkprogram (cirka 30 minuter) med fuktiga
trasor i torktumlaren.
PROGRAMÖVERSIKT
max.
vikt 1)
Användning/egenskaper
7 kg
Grundlig torkning av tjocka textilier eller textilier i
flera lager, t.ex. frottéhanddukar, badrockar.
alla
7 kg
Grundlig torkning av tjocka textilier, t.ex. frottéhanddukar, handdukar.
alla
7 kg
Grundlig torkning av material med jämn tjocklek,
t.ex. frottématerial, trikåvaror, handdukar.
alla
7 kg
För tunna textilier som ska strykas, t.ex. stickat,
bomullsskjortor.
alla
7 kg
För tunna plagg som också ska strykas, t.ex. trikåvaror, bomullsskjortor.
alla
Extra
3 kg
Grundlig torkning av tjocka textilier eller textilier i
flera lager, t.ex. pullovrar, sängkläder, bordslinne.
alla
Skåptorrt
3 kg
För tunna textilier som inte ska strykas, t.ex. lättskötta skjortor, dukar, babykläder, sockor, damunderkläder med kupor eller byglar.
alla
Stryktorrt
3 kg
För tunna plagg som också ska strykas, t.ex. trikåvaror, bomullsskjortor.
alla
30'
1 kg
För enskilda plagg eller små mängder tvätt.
alla utom Restfuktighet
60'
3 kg
För enskilda plagg eller små mängder tvätt.
alla utom Restfuktighet
Program
Tillval
Bomull
Extra
Plustorrt
Skåptorrt
Fuktigt
Stryktorrt
Syntet
Tid
Special
Mix
3 kg
För att torka bomull och syntetmaterial, använder låg temperatur.
Lättstruket
1 kg
(eller
fem
skjortor)
Program med skrynkelskydd för lättskötta material som skjortor och blusar, för minimal strykning. Resultatet beror på typen av material och
dess textur. Lägg plaggen i torktumlaren direkt
efter centrifugeringen. När de är torra ska de genast tas ut och hängas upp på klädhängare.
alla;
Skon
2)
alla utom Restfuktighet
Klädvårdsetikett
34 electrolux
Program
max.
vikt 1)
Jeans
7 kg
För fritidskläder såsom jeans, sweatshirts och
liknande med varierande materialtjocklek (t.ex.
vid hals, muddar och sömmar).
alla
1 kg
För att fräscha upp eller skonsamt tvätta textilier
med kemtvättmedel som finns att köpa i handeln. (Använd bara produkter som lämpar sig för
torkning. Läs medföljande instruktioner noga.)
Signal
Avkylning
Användning/egenskaper
Tillval
Klädvårdsetikett
1) maximal vikt på torra kläder
2) Ställ in som standardinställning
DAGLIG ANVÄNDNING
SORTERING AV TVÄTTEN
• Sortera efter typ av material:
– Bomull/linne för program i
programgruppen Bomull .
– Blandningar och syntetmaterial för proprogramgruppen Syntet .
gram i
• Sortera efter skötselråd: Symbolerna betyder följande:
Torkning i torktumlare är i princip
möjlig
Viktigt Fyll inte hushållsapparaten med för
mycket tvätt. Överskrid inte den maximala
tvättvikten på 7 kg.
SÄTTA PÅ TORKTUMLAREN
Vrid programväljaren till valfritt program.
Torktumlaren sätts på.
ANVISNING
1
2
3
4
Torkning vid normal temperatur
Torkning vid reducerad temperatur
Torkning i torktumlaren går inte
Viktigt Lägg inte in våt tvätt i hushållsapparaten som inte är märkt som lämplig för
torktumling.
Hushållsapparaten kan användas för alla typer av våt tvätt som är märkta som lämpliga
för torktumling.
• Torka inte nya, färgade textilier tillsammans med ljus färgad tvätt. Färgerna kan
färga av sig.
• Torka inte bomullsjersey och trikåplagg
Extra -programmet. Plaggen kan
med
krympa!
Förbereda tvätten
• Förhindra att plaggen trasslar in sig i varandra: Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan och knyt ihop lösa band (t.ex. på
förkläden).
• Töm alla fickor. Plocka ur alla metallföremål (gem, säkerhetsnålar, etc.).
• Vänd fodrade plagg ut och in (på t.ex.
anoraker med bomullsfoder ska fodret
vara vänt utåt). Dessa plagg torkar då
bättre.
5
TORKNINGSTILLVAL
Skon
skonsam torkning med reducerad värme av
ömtåliga plagg och temperaturkänsliga textilier
(till exempel akryl, viskos) som är märkta på
klädvårdsetiketten med:
Torrhetsgrad (Dryness)
ökar torrhetsgraden på den torkade tvätten i
proportion till den valda nivån:
• Max - maximalt
• Med - medel
• Min - minimalt
Detta tillval bidrar till att uppnå tillfredsställande
torkresultat (ej aktivt med vissa program).
Signal (Buzzer)
electrolux 35
Ljudsignal vid:
• programslut
• skrynkelskyddsfasens start och slut
• programavbrott
• fel
Fördröjd start (Delay)
kan du skjuta upp starten av torkprogrammet:
3 eller 6 eller 9 timmar
1. välj torkprogram och tillvalsfunktioner i
torkprogrammet
2. tryck på
Fördröjd start (Delay) -knappen flera gånger tills startfördröjning valts
3. för att aktivera fördröjningstimern trycker
du på Start/Paus -knappen
STARTA PROGRAMMET
Tryck på Start/Pause (start/paus) -knappen.
ÄNDRA PROGRAM
För att ändra ett program som valts av
misstag och som har startat, vrid först proAv och ställ sedan in ett
gramväljaren till
nytt program.
rengör luddfilter och
full
por tända:
vattenbehållare. Om du har tryckt på Signal
(Buzzer) -knappen ljuder en signal periodiskt under ungefär en minut. Ta ut tvätten:
1. Öppna luckan.
2. Ta bort synligt ludd från luddfiltren. Det
är bäst att använda en fuktad hand till
detta. (se avsnitt: Underhåll och rengöring)
3. Plocka ut tvätten.
4. Vrid programväljaren till
av.
Viktigt efter varje torkprogram:
- rengör luddfiltren
- töm vattenbehållaren
(se avsnitt: Underhåll och rengöring)
5. Stäng dörren.
Torkprogrammen följs automatiskt av
en skrynkelskyddsfas som varar i cirka
30 minuter. Trumman roterar i intervaller under fasen för att skydda tvätten
från att skrynklas. Tvätten kan plockas
ur när som helst under skrynkelskyddsfasen.
TORKPROGRAMMET KLART /
PLOCKA UR TVÄTTEN
När torkprogrammet är klart, är Slut/Skrynkelskydd -lampan och andra varningslam-
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
RENGÖRING AV LUDDFILTER
För att säkerställa att torktumlaren fungerar
perfekt måste luddfiltret i luckan och i trumöppningen rengöras efter varje torkning.
1. Öppna luckan
Försiktighet Observera. Använd aldrig
torktumlaren utan luddfilter eller med
skadat eller blockerat luddfilter.
2. Använd en fuktad hand för att rengöra
mikrofiltret som sitter i nedre delen i trumöppningen.
36 electrolux
3. Efter en tids användning bildas en beläggning på filtren beroende på tvättmedelsrester på tvätten. När detta uppstår, rengör filtren med varmt vatten
och en mjuk borste. Tag bort filtret från
luckan genom att dra upp det. Det kan
placeras med tappen till vänster eller
höger. Glöm inte att sätta tillbaka det
efter rengöring.
4. Tag bort ludd från filtret, det görs bäst
med en fuktad hand.
5. Sätt tillbaka filtret.
RENGÖRING AV KONDENSORN
Rengör kondensorn när dess kontrollampa
tänds.
Kondensorn sitter nedtill i fronten, bakom
en liten lucka. Öppna luckan genom att
trycka på spärren som på bilden. Det är
normalt att det finns vatten på ytorna där
kondensorn sitter, både under torkprogrammet och när programmet är klart.
1. Öppna luckan genom att trycka på
spärren som på bilden. Det är normalt
att det finns vatten på ytorna där kondensorn sitter, både under torkprogrammet och när programmet är klart.
2. Vrid först de två röda låsanordningarna
nedåt, ta tag i kondensorns handtag
och dra ut kondensorn.
electrolux 37
3. Rengör kondensorn med en borste och
spola den vid behov under duschen.
Rengör även kondensorns utsida och
ta bort allt ludd. Rengör gummitätningen runt kondensorhöljet och insidan av
den lilla luckan med en fuktig trasa.
Viktigt Använd inte spetsiga föremål eller
verktyg för att rengöra utrymmena mellan
lamellerna. Det kan skada kondensorn och
göra den otät. Sätt tillbaka kondensorn, vrid
de röda låsanordningarna uppåt och stäng
luckan.
Viktigt Använd inte torktumlaren om
kondensorn inte sitter på plats.
TÖMNING AV VATTENBEHÅLLAREN
Kondensvattnet från de torktumlade textilierna samlas upp i en vattenbehållare.
Vattenbehållaren måste tömmas efter varje
torkprogram för att säkerställa en effektiv
funktion nästa gång torktumlaren används.
(Full vattenbehållare)
Kontrollampan för
påminner dig om att göra detta.
1. Öppna den lilla luckan som sitter nedtill
på höljet.
2. Vrid den gula låsanordningen uppåt.
3. Dra ut vattenbehållaren
4. Öppna det lilla locket och låt vattnet rinna ut.
5. Stäng det lilla locket och sätt tillbaka
vattenbehållaren på plats.
6. Skjut in behållaren så att den klickar på
plats och lås fast den genom att vrida
den gula låsanordningen nedåt.
7. Stäng den lilla luckan och tryck på
Start/Pause (Start/Paus) -knappen igen
för att fortsätta programmet.
RENGÖR LUCKTÄTNINGEN
Torka av lucktätningen med en dammtrasa
omedelbart efter att torkningen är avslutad.
RENGÖRING AV TRUMMAN
Försiktighet Obs! Använd inte
slipmedel eller stålull för att rengöra
trumman.
Kalk i vattnet eller tvättmedlet kan bilda
en knappt synlig beläggning på trummans insida. Detta gör att maskinen
inte längre kan känna av tvättens RESTFUKTsgrad på ett tillförlitligt sätt.
Tvätten är då fuktigare än den borde
vara när den plockas ut ur trumman.
Använd ett vanligt rengöringsmedel för hushållsbruk (t.ex. ett ättiksbaserat rengöringsmedel) för att rengöra insidan av trumman
och trumvalkarna.
RENGÖRING AV KONTROLLPANELEN
OCH MASKINENS UTSIDA
Försiktighet Obs! Använd inte
möbelrengöringsmedel eller skarpa
rengöringsmedel för att rengöra
maskinen.
Använd en fuktig trasa för att torka av kontrollpanelen och maskinens utsida.
38 electrolux
VAD SKA JAG GÖRA OM ...
EGEN FELSÖKNING
Problem1)
Möjlig orsak
Åtgärd
Torktumlaren är inte ansluten till elnätet.
Sätt i stickkontakten i eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringsskåpet (husets
installation).
Luckan är öppen.
Stäng luckan
Knappen START PAUS har inte tryckts
in.
Tryck på START PAUS -knappen.
Fel program inställt.
Välj ett lämpligt program. 2)
Luddfiltren är igensatta.
Rengör luddfiltren. 3)
Kondensorn är igensatt.
Rengör kondensorn. 3)
Maximal tvättvikt har överskridits.
Överskrid inte den maximala tvättvikten.
Ventilationsgallret är övertäckt.
Tag bort det som täcker ventilationsgallret på sockeln.
Rester inuti trumman.
Rengör trummans insida.
Hög vattenhårdhet.
Ställ in lämplig vattenhårdhet. 4)
Luckan går
inte att stänga
Filtren är inte låsta på plats.
Sätt finfiltret på plats och/eller snäpp
fast grovfiltret.
Err ( Error) i
displayen. 5)
Parametrar har försökt att ändras efter
att programmet har startat.
Stäng av och sätt på torktumlaren. Ställ
in önskade parametrar.
Ingen trumbelysning
Programväljaren är i AV -läge.
Vrid den till Drum Belysning (om möjligt)
eller till något program.
Glödlampan är trasig.
Byt glödlampa (se nästa avsnitt).
Onormal nedräkning av tid
i displayen 5)
Tiden tills programmet är klart beräknas
baserat på: Typ av tvätt, tvättmängd
och tvättens fuktighet.
Automatisk process; Det är inte fel på
torktumlaren.
Program inaktivt
Full vattenbehållare.
Töm vattenbehållaren 3) , tryck på
START PAUS knappen.
Torkprogram
för kort
För lite tvätt./För torr tvätt för det valda
programmet.
Välj ett tidprogram eller högre torrhetsgrad (t.ex. Extratorrt ).
Luddfiltren är igensatta.
Rengör luddfiltren.
För stor tvättmängd.
Överskrid inte den maximala tvättvikten.
Tvätten inte tillräckligt centrifugerad.
Centrifugera tvätten ordentligt.
Ovanligt hög rumstemperatur - inget
maskinfel.
Sänk rumstemperaturen om det går.
Torktumlaren
fungerar inte.
Otillfredsställande torkresultat.
Torkprogram
tar för lång tid
6)
1) Vid felmeddelande i displayen (till exempel E51- endast torktumlare med display): Stäng av och sätt på
torktumlaren. Ställ in program. Tryck på START PAUS knappen. Fungerar inte? - kontakta vår lokala kundtjänst
och meddela felkoden.
2) Följ programrekommendationerna - se avsnitt Programöversikt.
3) Se avsnitt Skötsel och rengöring.
4) Se avsnitt Inställningar.
5) Bara torktumlare med display.
6) Anmärkning: Efter cirka 5 timmar avslutas torkprogrammet automatiskt (se avsnitt Torkprogram klart).
electrolux 39
TEKNISKA DATA
Mått (mm)
Bredd/Höjd/Djup
85 x 60 x 58 cm
Max. djup
(med öppen lucka)
1090 mm
Max. bredd
(med öppen lucka)
950 mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
230 V
Frekvens
50 Hz
Säkring
10 A
Total effekt
2350 W
Trummans volym
108 l
Produktens vikt
38 kg
Tvätt: max. vikt
7 kg
Typ av användning
Hushåll
Omgivningstemperatur
Energiförbrukning 1)
Årlig energiförbrukning
Min.
5 °C
Max.
35 °C
kWh/program
4,70 kWh
2)
552 kWh
Energiklass
C
Strömförbrukning
Standby-läge
0W
Av-läge
0W
1) Enligt EN 61121. 7 kg bomull och ett varvtal på 1 000 v/min.
2) Energiförbrukningen per år i kWh, baserad på 160 vanliga bomullsprogram vid full och delvis full maskin och
förbrukningen i lågenergilägen. Verklig energiförbrukning per program beror på hur produkten används
(BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012)
MASKININSTÄLLNINGAR
Inställning
Åtgärd
Ljudsignal permanent på/av
Signalen är som standard alltid av. Sätta på (stänga av) permanent signal:
1. Vrid programväljaren till valfritt program.
2. Tryck samtidigt på
Skon och Restfuktighet och håll dem intryckta
ungefär 5 sekunder.
Vattenhårdhet1)
1. Vrid programväljaren till valfritt program.
2. Tryck samtidigt på Restfuktighet och Start/Paus -knappen och håll
dem intryckta ungefär 5 sekunder.
3. Tryck på Start/Paus -knappen tills önskad nivå ställs in:
- lampan tänd - låg konduktivitet < 300 μS/cm
- lampan tänd - medelhög konduktivitet 300-600 μS/cm
- lampan tänd - hög konduktivitet < 600 μS/cm
4. Du kan memorera inställningen genom att trycka på Restfuktighet och
Start/Paus samtidigt eller vrida vredet till
av-läget
1) Vatten innehåller varierande mängder kalk och mineralsalter, vilket gör att vattnets elektriska ledningsförmåga
(konduktivitet) varierar beroende på det geografiska läget. Om vattnets konduktivitet avviker väsentligt från det
förinställda fabriksvärdet kan detta påverka restfuktigheten hos tvätten vid avslutad torkning. Med den här
torktumlaren kan du reglera känsligheten hos torrhetssensorn baserat på vattnets konduktivitetsvärde.
40 electrolux
SERVICE
Om tekniska fel uppträder, försök lösa problemet själv med hjälp av bruksanvisningen
- se avsnitt Om maskinen inte fungerar.
Om du inte kan lösa problemet själv, ska du
kontakta vår kundtjänstavdelning eller någon av våra servicepartners.
För att snabbt kunna hjälpa dig behöver vi
följande uppgifter:
– Modellbeteckning
– Produktnummer (PNC)
– Serienummer (S No.), anges på typskylten
som sitter på produkten - För att hitta den,
se avsnitt Produktbeskrivning
– Typ av fel
– Eventuella felmeddelanden som visas på
displayen.
För att du skall ha de nödvändiga referensnumren tillgängliga rekommenderar vi att du
antecknar dem här:
Modellbeteckning:
........................................
PNC:
........................................
S No:
........................................
electrolux 41
Electrolux. Thinking of you.
Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com
INDHOLD
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Miljø
Installation
Beskrivelse af maskinen
Betjeningspanel
Før ibrugtagning
Programoversigt
41
43
43
45
45
46
46
Daglig brug
Rengøring og vedligeholdelse
Hvis noget går galt
Tekniske specifikationer
Maskinindstillinger
Service
47
49
51
52
52
53
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Vigtigt Læs denne brugsanvisning
igennem (inkl. råd og advarsler), før
maskinen installeres og tages i brug.
Det forebygger ulykker og sikrer, at
maskinen bruges korrekt. For at undgå
unødvendige fejl og uheld er det vigtigt
at sikre, at alle, der bruger maskinen,
er fuldstændigt fortrolige med dens
drift og sikkerhedsfunktioner Gem
denne brugsanvisning, og sørg for, at
den følger med apparatet, hvis det
bliver flyttet eller solgt, så alle, der
bruger apparatet, er fortrolige med
dets betjening og sikkerhed.
- Læs denne brugsanvisning, før apparatet tages i brug.
GENERELT OM SIKKERHED
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på
nogen måde.
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med fysiske eller sensoriske handicaps eller med manglende erfaring og viden, medmindre de
er under opsyn af den, der har ansvaret
for deres sikkerhed, eller har fået vejledning i apparatets brug af den pågældende person.
• Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler
ind i tromlen. Kontroller derfor tromlen inden brug.
• Genstande som mønter, sikkerhedsnåle,
søm, skruer, sten eller andre hårde,
•
•
•
•
•
•
•
skarpe ting kan medføre stor skade og
må ikke kommes i maskinen.
For at undgå brandfare pga. for megen
tørring må følgende genstande ikke tørres i en tørretumbler: Puder, vattæpper
og lignende (disse genstande akkumulerer varmen).
Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting
med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke
tørres i tørretumbleren.
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter
brug og før rengøring eller vedligeholdelse.
Forsøg aldrig selv på at reparere maskinen. Reparationer udført af uerfarne personer kan medføre alvorlig fejlfunktion og
ulykker. Kontakt Electrolux Service A/S.
Kræv altid, at der anvendes originale reservedele.
Hvis tøjet er tilsmudset med substanser,
f.eks. eksempel madolie, acetone, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks
og voksfjerner, skal det vaskes i varmt
vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det
tørres i tørretumbleren.
Eksplosionsfare: Tørre genstande, der
har været i kontakt med antændelige opløsningsmidler (benzin, metylalkohol, rensemidler og lignende), må ikke tørretumbles. Disse midler er dampholdige og
kan forårsage eksplosioner. Kun genstande, der er vasket med vand, må tørretumbles.
Brandfare: Tøj, der er plettet eller gennemblødt med vegetabilsk olie eller mad-
42 electrolux
olie, udgør en brandfare og må ikke lægges i tørretumbleren.
• Hvis tøjet er vasket med pletfjerner, skal
det skylles en ekstra gang, før det kommes i tørretumbleren.
• Sørg for, at der ikke er glemt gaslightere
eller tændstikker i tøj, der kommes i tumbleren.
Advarsel
• Brandfare! Stands aldrig tørretumbleren, før tørreprogrammet
er helt slut, med mindre alt tøjet
tages ud med det samme og bredes ud, så varmen spredes.
• Lad ikke fnug hobe sig op omkring tørretumbleren.
• Risiko for elektrisk stød! Apparatet må
ikke spules med vandstråle.
• Varmelegemet er slået fra i sidste del af
tørreprogrammet (nedkølingstrin). Det
sikrer, at tøjet efterlades i maskinen med
en temperatur, der ikke kan skade tøjet.
• Tørretumbleren må ikke bruges til tørring
af tøj, hvis der er anvendt industrikemikalier til rensning af tøjet.
• Sørg for god ventilation i det lokale, hvor
tørretumbleren installeres, så der ikke kan
dannes gasser i rummet fra andre apparater, der bruger brændstof som f.eks.
gas, eller fra åbne ildsteder.
OPSTILLING
• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor
forsigtighed ved flytning af det.
• Når maskinen pakkes ud, skal det kontrolleres, om den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må man ikke tage den i anvendelse, men skal kontakte Electrolux Service A/S.
• Al emballage skal fjernes inden ibrugtagning. Det kan medføre stor skade på maskinen og andre ejendele, hvis dette ikke
overholdes. Se det pågældende afsnit i
brugsanvisningen.
• Eventuelt elarbejde skal udføres af en
autoriseret installatør eller en anden fagkyndig person.
• Hvis maskinen står på et gulv med tæppe, skal benene justeres, så luften kan
cirkulere frit under maskinen.
• Pas på, du ikke beskadiger vægstikket
og ledningen
• Hvis tørretumbleren står oven på en vaskemaskine, skal tørretumbleren sikres
mod at falde ned. Der kan med fordel anvendes sammenbygningsbeslag (ekstraudstyr).
BRUG
• Denne maskine er kun til husholdningsbrug. Den må ikke anvendes til andre formål end det, den er beregnet til.
• Tør kun tøj, der er beregnet til tørring i
maskine. Følg instruktionerne på hvert
vaskemærke.
• Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
• Fyld ikke for meget i maskinen. Se det
pågældende afsnit i brugsanvisningen.
• Tøj, der er drivvådt, må ikke anbringes i
tørretumbleren.
• Tøjstykker, der har været i kontakt med
flygtige opløsningsmidler, må ikke maskintørres. Hvis der er anvendt flydende
rensevæsker, skal man sørge for, at væsken er fjernet fra tøjet, før det kommes i
maskinen.
• Tag aldrig stikket ud af kontakten ved at
trække i ledningen. Hold altid på selve
stikket.
• Brug aldrig tørretumbleren, hvis strømkablet, betjeningspanelet, toppladen eller
soklen er beskadiget, så der er fri adgang
til maskinens indre.
• Skyllemidler og lignende produkter skal
bruges som angivet på produktets emballage.
• Forsigtig - varm overflade: Berør ikke
dækslet på lugens lampe, når lyset er
tændt
(kun tørretumblere med belysning i tromlen).
BØRNS SIKKERHED
• Maskinen er ikke beregnet til at blive betjent af mindre børn eller funktionshæmmede uden opsyn.
• Børn er ofte ikke klar over farerne ved
elektrisk udstyr. Børn skal være under
opsyn, så de ikke kan lege med apparatet.
Advarsel
• Fare for kvælning! Emballagekomponenterne (f.eks. plastfilm, polystyren)
kan være farlige for børn – opbevar
dem utilgængeligt for børn.
electrolux 43
• Opbevar altid vaskemidler et sikkert sted
og utilgængeligt for børn.
• Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler
ind i tromlen.
MILJØ
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge
affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er
mærket med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
MILJØTIPS
• Tøjet bliver luftigt og blødt i tørretumbleren. Derfor er der ikke behov for skyllemidler ved vask.
• Sådan bruges tumbleren så økonomisk
som muligt:
– Sørg for, at der altid er fri lufttilførsel til
ventilationsspalterne i maskinens sokkel
– Ilæg de tøjmængder, der er angivet under programoversigten
– Sørg for god ventilation i det lokale,
hvor maskinen står
– Rengør mikrofilteret og finfilteret efter
hvert tørreprogram
– Centrifugér tøjet godt inden tørring
Energiforbruget afhænger af den centrifugeringshastighed, der er valgt på vaskemaskinen. Jo højere centrifugeringshastighed - jo lavere energiforbrug.
MILJØOPLYSNINGER
Emballagematerialet er miljøvenligt og kan
genanvendes. Plastdelene er mærket, f.eks.
>PE<, >PS< osv. Aflever emballagens dele
i den rigtige container på kommunens genbrugsstation.
Advarsel Når maskinen bortskaffes:
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af, og kassér den
sammen med stikket.
• Fjern låsepalen i lågen. Det hindrer,
at børn kan låse sig inde og komme i
livsfare.
INSTALLATION
ANBRINGELSE AF APPARATET
• For bekvemmelighedens skyld anbefales
det at anbringe tørretumbleren i nærheden af vaskemaskinen.
• Tørretumbleren skal opstilles et rent sted,
hvor der ikke hober sig snavs op.
• Luften skal kunne cirkulere frit hele vejen
omkring apparatet. Den forreste ventilationsrist og luftindtaget bag på maskinen
må ikke blokeres.
• For at holde støj og vibrationer på et minimum, når tørretumbleren er i brug, skal
den placeres på en fast, plan overflade.
• Når først tørretumbleren står i den endelige position, kontrolleres det, at den er i
vater. Hvis ikke: Skru benene op og ned,
til maskinen er i vater.
• Maskinens ben må aldrig fjernes. Afstanden mellem maskinens bund og gulvet
må ikke formindskes af f.eks. et langluvet
tæppe, træ- eller pladestykker eller lignende. Det kan medføre, at der ophobes
varme, der kan påvirke apparatets funktion.
44 electrolux
Vigtigt
• Den varme luft, som tørretumbleren producerer, kan nå op på temperaturer omkring 60°C. Apparatet må derfor ikke installeres på et gulv, der ikke kan tåle høje
temperaturer.
• Når tørretumbleren bruges, må temperaturen i rummet ikke være under +5°C eller over +35°C, da dette kan påvirke tumblerens funktion.
• Hvis apparatet skal flyttes, skal det transporteres i lodret stilling.
• Apparatet må ikke installeres bag en dør,
der kan låses, en skydedør eller en dør
med hængsel i den modsatte side af apparatet, på en sådan måde, at tørretumblerens luge ikke kan åbnes helt.
FJERNELSE AF
TRANSPORTEMBALLAGE OG SIKRINGER
Bemærk
Inden ibrugtagning skal al transportemballage og -sikringer fjernes.
1. Åbn lugen
2. Træk klæbestrimlerne af, der sidder
øverst på tromlen indvendigt i maskinen.
3. Fjern slangefolie og flamingofyld fra maskinen.
ELEKTRISK TILSLUTNING
Kontrollér angivelserne vedr. netspænding,
strømtype og sikringer på typepladen. Typepladen sidder tæt ved lugeåbningen (se
afsnittet "Beskrivelse af maskinen).
Forbind kun apparatet til en stikkontakt
med en passende jordforbindelse i
henhold til aktuelle regler for ledningsføring.
Advarsel Producenten fralægger
sig ethvert ansvar for skader på
personer eller ting, der skyldes
manglende overholdelse af disse
sikkerhedsregler.
Hvis det bliver nødvendigt at udskifte apparatets netledning, skal
det udføres af Electrolux Kundeservice
Advarsel Pas på, du ikke
beskadiger vægstikket og
ledningen.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning.
Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
VENDING AF DØR
Lugen kan vendes for at gøre det lettere at
lægge tøj i og tømme maskinen.
Advarsel Lugen må kun vendes af en
autoriseret servicemontør.
Kontakt Electrolux Service A/S. Derefter vil
teknikeren vende lugen på din regning.
SPECIELT TILBEHØR
SAMMENBYGNINGSSÆT
Fås hos den autoriserede forhandler.
Sammenbygningssættet bruges til at installere tørretumbleren oven på en 60 cm bred
frontbetjent vaskemaskine. Installationen giver mere plads.
Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger
med sættet.
AFLØBSSÆT
Fås hos den autoriserede forhandler (kan
fastgøres til visse tørretumblertyper).
Installationssæt til direkte aftapning af kondensvandet ned i en skål, nedløbsbrønd
osv. Efter installationen tømmes vandbeholderen automatisk. Vandbeholderen skal blive i apparatet.
Installeret afløbsslange skal have en højde
på mellem mindst 50 cm og højst 1 meter
fra gulvniveau. Slangen kan ikke være i en
løkke. Forkort om muligt slangens længde.
Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger
med sættet.
SOKKELSKUFFE
Fås hos den autoriserede forhandler.
Til anbringelse af apparatet i højere niveau,
hvilket letter ilægning og udtagning af tøjet.
Skuffen kan bruges til opbevaring af vasketøj, f.eks.: Håndklæder, rengøringsmidler
osv.
electrolux 45
Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger
med sættet.
BESKRIVELSE AF MASKINEN
BESKRIVELSE AF TUMBLEREN
1
2
1
2
3
4
5
10
9
3
8
7
6
4
5
Betjeningspanel
Fnugfiltre
Luge
Ventilationsrist
Justérbare ben
6
7
8
9
10
Luge til varmeveksler
Vandtank
Varmeveksler
Typeplade
Knap til at åbne luge i sokkel
BETJENINGSPANEL
BETJENINGSPANEL
8 Forsinket start (Delay) -knap og indikatorer for senere start.
SYMBOLER
Symbol
Betydning
Bomuld
Syntetisk / Syntetisk Ekstra
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3 4 5
6 7
8
SLUK-knap
Programvælger og
Skåne (Delicate) -knap
Tørhedsgrad (Dryness) -knap
Akustisk alarm (Buzzer) -knap
Indikatorer for tørrefase.
Start/Pause -knap
Rens varmeveksAdvarselslamper:
leren
Rengør fnugfiltre
Fuld vandtank
Tid (Time)
Special
Ekstra
Meget tørt
Skabstørt
Rulletørt
Strygetørt
30' 60' Tørretid (minutter)
Mix
Strygelet
46 electrolux
Symbol
Betydning
Symbol
End/Anticrease
Jeans
Afkøling (Cooling)
Programmets slutning
Rens varmeveksleren
"O" Sluk
Rengør fnugfiltre
Skåne (Delicate)
Fuld vandtank
Min. Med. Tørring ved: Minimum, mediMaks. um, maksimum effekt
Forsinket start (Delay)
3t 6t 9t Antal timere til senere start
Akustisk alarm (Buzzer)
Drying
Betydning
Tørrefase
FØR IBRUGTAGNING
Der kan være belægninger fra fremstillingsprocessen i maskinen. Tør derfor tromlen af
med en fugtig klud, eller kør et kort tørre-
program (ca. 30 min.) med fugtige klude i
maskinen.
PROGRAMOVERSIGT
Program
Maks.
fyldning 1)
Anvendelse/funktioner
Tilvalg
Bomuld
7 kg
Gennemtørring af tykke eller flerlagede stoffer,
f.eks. frottéstof, badekåber.
Alle
7 kg
Gennemtørring af tykke stoffer, f.eks. frottéstof,
håndklæder.
Alle
Skabstørt
7 kg
Gennemtørring af stoffer med ensartet tykkelse,
f.eks. frottéstof, strik, håndklæder.
Alle
Rullet-
7 kg
Til tynde tekstiler, der skal stryges, som f.eks.
strikkede ting, bomuldsskjorter.
Alle
7 kg
Til tynde stoffer, der skal stryges bagefter, f.eks.
strik, bomuldsskjorter.
Alle
Ekstra
3 kg
Gennemtørring af tykke eller flerlagede stoffer,
f.eks. sweatere, sengelinned, duge.
Alle
Skabstørt
3 kg
Til tynde stoffer, der ikke skal stryges, for eksempel strygefri skjorter, duge, tøj til babyer,
sokker, undertøj med stivere eller bøjler.
Alle
Strygetørt
3 kg
Til tynde stoffer, der skal stryges bagefter, f.eks.
strik, bomuldsskjorter.
Alle
Ekstra
Meget
tørt
ørt
Strygetørt
Syntetisk
Tid (Time)
30'
1 kg
Til tørring af enkelte tøjstykker eller til portioner
under 1 kg.
Alle undtagen
Tørhedsgrad
(Dryness)
Vaskemærke
electrolux 47
Program
60'
Maks.
fyldning 1)
3 kg
Anvendelse/funktioner
Til tørring af enkelte tøjstykker eller til portioner
under 1 kg.
Tilvalg
Vaskemærke
Alle undtagen
Tørhedsgrad
(Dryness)
Special
Mix
Strygelet
Jeans
Afkøling
3 kg
Til tørring af bomuld og syntetiske stoffer ved lav
temperatur.
Alle
Skåne
(Delicate) 2)
1 kg
(eller 5
skjorter)
Program med antikrølfunktion til strygelette stoffer, f.eks. skjorter og bluser. Reducerer efterfølgende strygning. Resultaterne afhænger af tekstilernes type og overfladebehandling. Læg tøjet i
tørretumbleren straks efter centrifugering. Når
tøjet er tørt, tages det straks ud og hænges på
bøjle.
Alle undtagen
Tørhedsgrad
(Dryness)
7 kg
Til fritidstøj, f.eks. jeans, sweatshirts og lignende
med forskellig stoftykkelse (f.eks. i manchetter
og sømme).
Alle
1 kg
Til opfriskning eller nænsom rensning af tekstiler
med et sæt til kemisk rensning, der fås i almindelig handel (brug kun produkter, der er angivet
som velegnede til tørring, og læs de anvisninger,
der følger med sættet, grundigt).
Akustisk
alarm (Buzzer)
1) Maksimal vægt af tørt tøj
2) Standardindstilling
DAGLIG BRUG
SORTERING AF TØJET
• Sortér efter stoftype:
– Bomuld/hør til programmer i programBomuld .
gruppen
– Blandingsfibre og syntetiske stoffer til
programmer i programgruppen
Syntetisk .
• Sortering efter vaskemærke: Vaskemærkerne betyder:
Kan principielt tørres i tørretumbler
Tørring ved normal temperatur
Tørring ved lav temperatur
Tørring i tørretumbler er ikke mulig
Vigtigt Anbring ikke vådt tøj i tørretumbleren, hvis vaskemærket ikke udtrykkeligt angiver, at det er egnet til tørring i tørretumbler.
Denne maskine kan anvendes til alt vådt tøj,
der er mærket som egnet til tørring i tørretumbler.
• Tør ikke nyt, kulørt tøj sammen med lyst
tøj. Tekstilfarver kan smitte af.
• Tør ikke bomuldsjersey og strik med proEkstra . Tøjet kan krybe!
grammet
Forberedelse af tøj
• Undgå at tøjet bliver filtret: Luk lynlåse,
knap dynebetræk, og bind alle bånd (for
eksempel på forklæder).
• Tøm lommerne. Fjern metaldele (sikkerhedsnåle, clips o.lign.).
• Vend vrangen ud på tolaget stof (for eksempel skal bomuldslaget på bomuldsforede anorakker vende yderst). Tøjet vil
herefter tørre bedre.
Vigtigt Fyld ikke for meget i maskinen.
Overhold den maksimale tøjmængde på 7
kg.
48 electrolux
TÆNDE FOR MASKINEN
Drej programvælgeren hen på et vilkårligt
program. Maskinen tændes.
BETJENING
1
3
2
4
5
TØRREFUNKTIONER
Skåne (Delicate)
Til skånsom tørring med reduceret varme af
sarte stoffer og til temperaturfølsomme stoffer
(f.eks. akryl og viskose), der er mærket med:
Tørhedsgrad (Dryness)
Øger det tørrede tøjs tørhedsgrad til det valgte
niveau:
• Max - Maksimum
• Med - Medium
• Min - Minimum
Denne funktion bruges til at sikre, at tøjet bliver
tilstrækkeligt tørt (er inaktivt med nogle programmer)
Akustisk alarm (Buzzer)
Lydsignal til bekræftelse af:
• Programmets slutning
• Antikrølfasens start og slutning
• Programafbrydelse
• Fejl
Forsinket start (Delay)
Gør det muligt at udskyde programmets start
med: 3 eller 6 eller 9 timer
1. Vælg tørreprogram og evt. tilvalgsfunktioner til tørring
2. Tryk på knappen
Forsinket start (Delay)
gentagne gange, indtil den senere start er
valgt
3. Nedtællingen startes ved at trykke på
knappen Start/Pause
START AF PROGRAMMET
Tryk på knappen Start/Pause .
ÆNDRING AF PROGRAM
Hvis et program skal ændres, efter at det er
startet, sættes programvælgeren først i poSLUK, og derefter vælges prositionen
grammet igen.
TØRREPROGRAM SLUT/UDTAGNING
AF TØJ
Når tørreprogrammet er afsluttet, lyser lampen Slut/antikrøl-fase samt advarselslamrengør fnugfiltre og
fuld vandpen:
tank. Hvis der er blevet tryket på knappen
Akustisk alarm (Buzzer) , lyder der et afbrudt signal i ca. ét minut. Tag tøjet ud:
1. Åbn lugen.
2. Fjern synligt fnug fra fnugfiltrene. Det er
nemmest at gøre med en fugtig hånd
(se kapitlet: Vedligeholdelse og rengøring).
3. Tag tøjet ud.
4. Drej programvælgeren til
SLUK.
Vigtigt Efter hvert tørreprogram:
- Rengør fnugfiltrene
- Tøm vandtanken
(se kapitlet: Vedligeholdelse og rengøring)
5. Luk døren.
Tørreprogrammet efterfølges automatisk af en antikrølfase, der varer ca. 30
minutter. I denne fase drejer tromlen
med mellemrum for at undgå, at tøjet
krøller. Tøjet kan tages ud når som
helst under antikrølfasen.
electrolux 49
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
RENSNING AF FNUGFILTRE
Fnugfiltrene i lugen og forrest i tromlen skal
renses efter hvert tørreprogram for at sikre,
at maskinen altid virker som den skal.
5. Sæt filteret på plads.
Bemærk Forsigtig. Start aldrig
tørretumbleren uden fnugfiltre eller med
et defekt eller tilstoppet fnugfilter.
1. Åbn lugen
2. Rens med en fugtig hånd mikrofilteret,
der er indbygget i nederste del af lugeåbningen.
3. Efter et stykke tid dannes der en belægning på filtrene, der stammer fra
sæberester i tøjet. Når det sker, skal filtrene renses i varmt vand med en børste. Tag filtret ud af lugen ved at trække
det ud. (Spidsen kan vende mod venstre eller højre). Husk at sætte det på
plads, når det er renset.
4. Fjern fnug fra fnugfilteret, helst med en
fugtig hånd.
RENGØRING AF
KONDENSATORENHEDEN
Rengør kondensatoren, når lampen
(kondensator) lyser.
Kondensatoren befinder sig i den nederste
del af skabet bag en lille luge. Åbn lugen
ved at skubbe låsen som vist på figuren. I
løbet af tørreprogrammet, eller når det er
ved at slutte, er det normalt, at der er vand
på overfladen af kondensatoren.
1. Åbn lugen ved at skubbe låsen som
vist på figuren. I løbet af tørreprogrammet, eller når det er ved at slutte, er det
normalt, at der er vand på overfladen af
kondensatoren.
50 electrolux
2. Kondensatoren trækkes ud ved først at
dreje de to røde tapper nedad og herefter trække kondensatorenheden ud
ved at holde i håndtaget.
Vigtigt Brug ikke spidse genstande eller
redskaber til at rense mellemrummene
mellem pladerne, da dette kan beskadige
kondensatoren og gøre den utæt. Sæt
kondensatoren på plads, drej de røde
tapper opad, og luk lugen.
Vigtigt Brug ikke apparatet, hvis
kondensatoren ikke sidder på plads.
TØMNING AF VANDTANK
Det vand, der trækkes ud af vasketøjet,
kondenseres inde i tørretumbleren og samles i en vandtank.
Tanken skal tømmes efter hvert program,
så tørretumbleren kan fungere effektivt næste gang den bruges. Kontrollampen
(vandbeholder) husker dig på at gøre det.
1. Åbn lugen nederst på kabinettet
2. Drej den gule låseknap opad
3. Tag tanken ud
4. Åbn det lille låg, og tøm tanken for vand
5. Luk låget igen, og sæt tanken rigtigt i
6. Tryk den ind, indtil den klikker på plads,
og drej den gule tap nedad for at låse
den fast.
7. Luk den lille luge, og tryk på Start/Pause (Start/Pause) -knappen for at starte
programmet igen.
3. Rengør den med en børste, og rens
den eventuelt under rindende vand.
Rens den også udvendigt, og fjern alle
fnug. Gør rent rundt om kondensatoren
og på indersiden af den lille luge med
en fugtig klud.
RENGØRING AF LUGENS PAKNING
Tør pakningen af med en fugtig klud, så
snart tørreprogrammet er slut.
RENGØRING AF TROMLE
Bemærk Brug ikke skuremiddel,
skuresvampe eller stålsvampe til
rengøring af tromlen.
electrolux 51
Kalken i vandet eller vaskemidler kan
danne en næsten usynlig belægning på
tromlens inderside. Det gør, at følerne
ikke registrerer tørhedsgraden korrekt.
Tøjet er fugtigere end forventet, når det
tages ud af maskinen.
Rengør tromlens inderside og tromlebladene med et almindeligt rengøringsmiddel til
husholdningsbrug (f.eks. eddikebaseret
rengøringsmiddel).
RENGØR BETJENINGSPANEL OG
KABINET
Bemærk Brug ikke møbelrens eller
skrappe rengøringsmidler til at rengøre
maskinen.
Betjeningspanel og kabinet aftørres med en
fugtig klud.
HVIS NOGET GÅR GALT
FIND SELV FEJLEN
Fejl1)
Mulig årsag
Afhjælpning
Tumbleren er ikke sluttet til lysnettet.
Sæt stikket i stikkontakten. Kontrollér
sikringerne i husholdningens sikringsboks.
Lugen er åben.
Luk lugen
Der er ikke trykket på START PAUSE knappen.
Tryk på START PAUSE -knappen.
Der er valgt et forkert program.
Vælg et egnet program. 2)
Fnugfiltrene er tilstoppet.
Rens fnugfiltrene. 3)
Varmeveksleren er tilstoppet.
Rens varmeveksleren. 3)
Maks. tøjmængde overskredet.
Overhold maks. tøjmængde.
Ventilationsristen er dækket.
Sørg for, at ventilationsristen i soklen ikke er tildækket.
Belægninger på tromlens inderside.
Rengør tromlen indvendig.
Meget hårdt vand.
Indstil passende hårdhedsgrad 4).
Lugen lukker
ikke
Filtrene er ikke helt på plads.
Monter finfilteret og/eller klik grovfilteret
på plads.
Err ( Fejl) på
displayet. 5)
Forsøg på at ændre indstillinger efter
programmets start.
Sluk for tørretumbleren, og tænd igen.
Foretag de ønskede indstillinger.
Ingen lys i
tromlen
Programvælgeren står i SLUK -stilling.
Drej den hen på BELYSNING (hvis det
findes) eller et vilkårligt program.
Tørretumbleren virker ikke.
Utilfredsstillende tørring.
Pæren er sprunget.
Skift pære (se næste afsnit).
Unormal visning af resttid
på displayet 5)
Sluttiden beregnes på grundlag af: stoftype, tøjmængde og fugtighed.
Automatisk proces; der er ikke noget i
vejen med maskinen.
Programmet
starter ikke
Fuld vandtank.
Tøm vandtanken 3), tryk på START
PAUSE -knappen.
Tørreprogram
for kort
For lidt tøj i tumbleren./ Tøjet for tørt til
det valgte program.
Vælg tidsprogram eller højere tørhedsgrad (f.eks. EKSTRA TØRT ).
Tørreprogram
for langt 6)
Fnugfiltrene er tilstoppet.
Rens fnugfiltrene.
For meget tøj i tumbleren.
Overhold maks. tøjmængde.
52 electrolux
Tøjet er ikke centrifugeret nok.
Centrifugér tøjet tilstrækkeligt.
Usædvanlig høj temperatur i rummet der er intet galt med maskinen.
Sænk rumtemperaturen, hvis muligt.
1) Hvis displayet viser en fejlmeddelelse (f.eks. E51- gælder kun tumblere med LCD-display): Sluk for tørretumbleren,
og tænd igen. Indstil programmet. Tryk på START PAUSE -knappen. Maskinen virker ikke? - kontakt det lokale
servicecenter, og oplys fejlkoden.
2) følg anbefalingerne for programvalg - se Programoversigt
3) Se Rengøring og vedligeholdelse
4) se Maskinindstillinger
5) kun tørretumblere med LCD-display
6) Bemærk: Efter ca. 5 timer slutter tørreprogrammet automatisk (se under Tørreprogram slut).
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Mål (mm)
Bredde / Højde / Dybde
85 x 60 x 58 cm
Maks. dybde
(med åben apparatluge)
1090 mm
Maks. bredde
(med åben apparatluge)
950 mm
Tilslutning, el
Spænding
230 V
Frekvens
50 Hz
Sikring
10 A
Tilsluttet effekt i alt
2350 W
Tromlens rumfang
108 l
Apparatets vægt
38 kg
Vasketøj: maks. vægt
7 kg
Type af anvendelse
Husholdning
Omgivelsestemperatur
Energiforbrug 1)
Årligt
Min.
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/cyklus
4,70 kWh
energiforbrug2)
552 kWh
Energiklasse
C
Strømforbrug
Tændt-tilstand
0W
Slukket-tilstand
0W
1) Med reference til EN 61121. 7 kg bomuld og en centrifugeringshastighed på 1000 o/m.
2) Energiforbrug pr. år i kWh, baseret på 160 tørrecyklusser i standardprogrammet for bomuld, helt og halvt fyldt op,
og forbruget i sparefunktionerne. Aktuelt energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvordan apparatet bruges
(FORORDNING (EU) nr. 392/2012).
MASKININDSTILLINGER
Indstilling
Alarm permanent
slået fra
Fremgangsmåde
Som standard er alarmen altid slået fra. Sådan slås alarmen permanent til
(fra):
1. Drej programvælgeren hen på et vilkårligt program.
2. Tryk på knapperne
Skåne (Delicate) og Tørhedsgrad (Dryness)
samtidigt, og hold dem nede i ca. 5 sekunder.
electrolux 53
Indstilling
Vandets hårdhedsgrad1)
Fremgangsmåde
1. Drej programvælgeren hen på et vilkårligt program.
2. Tryk på knapperne Tørhedsgrad (Dryness) og Start/Pause samtidigt,
og hold dem nede i ca. 5 sekunder.
3. Tryk på knappen Start/Pause , indtil det ønskede niveau vælges:
- LED-displayet er tændt - lav ledningsevne < 300 μS/cm
- LED-displayet er tændt - middel ledningsevne 300-600 μS/cm
- LED-displayet er tændt - høj ledningsevne < 600 μS/cm
4. Gem indstillingerne ved at trykke på knapperne Tørhedsgrad (Dryness)
og Start/Pause samtidigt, eller drej programvælgeren til
SLUK
1) Vand indeholder forskellige mængder kalk og mineralsalte. Indholdet svinger meget fra sted til sted, men påvirker
vandets ledningsevne. Hvis vandets ledningsevne afviger fra den, der er forudsat ved indstilling fra fabrikken, kan
det påvirke restfugtigheden i tøjet, når programmet er slut. Det er muligt at indstille følerens følsomhed efter
vandets ledningsevne.
SERVICE
I tilfælde af teknisk fejl: Undersøg først, om
du selv kan løse problemet med hjælp fra
betjeningsvejledningen – se under Når der
opstår fejl.
Kontakt Electrolux Service A/S eller en af
vores servicepartnere, hvis du ikke kan afhjælpe problemet selv.
For at kunne hjælpe dig hurtigt, skal de have følgende oplysninger:
– Modelbeskrivelse
– Produktnummer (PNC)
– Serienummer (S No. står på typepladen,
der sidder på maskinen - se afsnittet Produktbeskrivelse for at finde den)
– Fejltype
– Eventuelle fejlmeddelelser, der vises i displayet.
Det er en god idé at skrive oplysningerne
her, så de er lige ved hånden, hvis der bliver
brug for dem:
Modelbeskrivelse:
........................................
PNC:
........................................
S No:
........................................
54 electrolux
electrolux 55
www.electrolux.com/shop
136925910-C-022013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement