Aeg-Electrolux A75248-GA2, A75248-GA3 User manual

Aeg-Electrolux A75248-GA2, A75248-GA3 User manual
ARCTIS
no_frost Gefrierautomaten
Congélateur no_frost
Electronische diepvrieskasten no-frost
Congelatori elettronici no-frost
Gebrauchsanweisung
Notice d’utilisation
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
818 35 84-01/3
Geachte klant,
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe
apparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een
veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het
apparaat.
De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren voor latere naslag. Aan eventuele
volgende bezitters van het apparaat doorgeven.
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft het vrieskastonderdeel van uw ‘sideby side’ koel-/vriescombinatie.
1
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden
(Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd
op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist
functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten.
0 1. Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening
van het apparaat.
2. ....
3
Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het
praktisch gebruik van het apparaat.
2
Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch
en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat gegeven.
Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt
worden, vindt u aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen".
Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding
aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen
als...". Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat
onze klantendienst u te allen tijde ter beschikking.
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...
58
818 35 84-01/3
Inhoud
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Transport apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het apparaat heeft lucht nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat uitlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
65
66
66
66
Het openen van de deur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Het no-frost-systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Beschrijving apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vooraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koude-accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toetsen voor het instellen van de temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperatuurindicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FROSTMATIC-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAARSCHUWING UIT toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
68
68
69
69
70
70
70
Voor ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Temperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Apparaat uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Controle- en informatiesysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Open Deur"-waarschuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperatuurwaarschuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functiestoringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
818 35 84-01/3
74
74
74
75
59
Inhoud
Invriezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Bewaren van diepvriesproducten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Het maken van ijsblokjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Maximale belading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Tips voor energiebesparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Wat te doen als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Lamp verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Geluiden als het apparaat in bedrijf is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Vaktermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
60
818 35 84-01/3
1 Veiligheid
De veiligheid van onze apparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Desondanks zien wij ons genoodzaakt U met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken:
Juist gebruik
• Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Het is geschikt
voor het invriezen en bewaren van diepgevroren levensmiddelen alsmede voor de bereiding van ijs. Als het apparaat anders dan bedoeld
of verkeerd gebruikt wordt, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor
eventuele schaden.
• Het ombouwen van of veranderingen aan het apparaat aanbrengen is
uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Als het apparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor
het invriezen en bewaren van diepgevroren levensmiddelen gebruikt
wordt, s.v.p. letten op de hiervoor van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen
wordt
• Controleren of het apparaat transportschade heeft. Een beschadigd
apparaat in geen geval aansluiten! In geval van schade dient u zich
tot de leverancier te wenden.
Koelmiddelen
Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutaan (R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel
brandbaar is.
• Waarschuwing - Bij het transport en het opstellen van het apparaat
erop letten dat geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.
• Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:
– open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;
– het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsonderdelen (bijv. folie, piepschuim) kunnen gevaarlijk zijn
voor kinderen. Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal weghouden
bij kinderen!
• Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar maken voordat ze
weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer doorknippen, even818 35 84-01/3
61
Veiligheid
tuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor
wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten
worden (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties
terechtkomen.
• Kinderen zien de gevaren die in het omgaan met huishoudelijke
apparaten schuilen vaak niet. Zorg daarom voor het nodige toezicht
en laat kinderen niet met het apparaat spelen!
Bij dagelijks gebruik
• Houders met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen door bevriezing lek raken. Explosiegevaar! Geen houders met brandbare stoffen,
zoals sprays, aanstekervullingen etc. in het apparaat plaatsen.
• Flessen en dozen niet in de diepvriesruimte plaatsen. Deze kunnen
springen als de inhoud bevriest - bij koolzuurhoudende inhoud zelfs
exploderen! Geen limonades, sappen, bier, wijn, champagne etc. in de
diepvriesruimte bewaren. Uitzondering: Dranken met een hoog alcoholgehalte kunnen wel in de diepvriesruimte bewaard worden.
• Consumptieijs en ijsblokjes niet direct vanuit de diepvriesruimte in de
mond stoppen. Zeer koud ijs kan aan de lippen of de tong vastvriezen
en verwondingen veroorzaken.
• Diepgevroren producten niet met natte handen aanraken. De handen
kunnen eraan vastvriezen.
• Waarschuwing - Geen elektrische apparaten (bijv. electrische ijsmachines, mixers etc.) in het apparaat gebruiken.
• Waarschuwing - Ventilatie-openingen in de ommanteling van het
apparaat of in inbouwmeubelen niet afsluiten.
• Voordat met het schoonmaken van het apparaat begonnen wordt
altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact
trekken of de zekering in de woning uitschakelen, er resp. uitdraaien.
• Als u boven op het apparaat bevroren producten legt, kan zich door
de kou in de holle ruimte van de opbergplaat condenswater vormen.
In deze holle ruimte zitten elektronische onderdelen. Als er condenswater op deze onderdelen druppelt, kan kortsluiting het apparaat
beschadigen. Leg daarom geen bevroren producten boven op het
apparaat.
• De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit
aan het snoer.
62
818 35 84-01/3
Bij storing
• Bij storing aan het apparaat eerst in deze handleiding onder "Wat te
doen als..." kijken. Als de daar genoemde aanwijzingen niet verder
helpen, niet zelf reparaties uitvoeren.
• Elektrische apparaten mogen alleen door vaklieden gerepareerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
Wendt u zich voor reparaties s.v.p. tot de AEG klantenservice.
2Weggooien
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
Het symbool
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
1
Waarschuwing! Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar
maken voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer
doorknippen, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten worden (verstikkingsgevaar!) of in andere
levensgevaarlijke situaties terechtkomen.
Aanwijzingen voor het weggooien:
• Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.
• Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de
achterkant, mag niet beschadigd worden.
• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij
de plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.
818 35 84-01/3
63
Transport apparaat
Er zijn twee personen nodig om het apparaat te transporteren. Voor een
betere grip zijn voor aan de onderkant en achter aan de bovenkant van
het apparaat twee grepen aanwezig.
0 1. Het apparaat vastpakken aan de grepen op de plaatsen zoals op de
tekening afgebeeld en transporteren
2. Om het apparaat op de definitieve plaats te schuiven voorzichtig boven
aan de deur duwen en het apparaat iets naar achteren kantelen. Het
gewicht wordt daardoor naar de achterste rolletjes verplaatst, waardoor het apparaat gemakkelijker te schuiven is.
Transportbescherming verwijderen
Het apparaat alsmede delen van het interieur zijn voor het transport
beschermd.
0 1. Alle plakband en vulling uit het interieur van het apparaat verwijderen.
3
Eventuele plakbandresten kunnen met wasbenzine verwijderd worden.
2. Aan de binnenkant van de deur de beschermende delen van de deurafsluiting verwijderen.
64
818 35 84-01/3
Opstellen
De klant kan de plaats van het vries- en koeldeel van de koel-/
vriescombinatie zelf bepalen. De eindmontage van het apparaat of een
plaatsverwisseling van het vries- en koelgedeelte op een later tijdstip,
dient echter door de AEG klantendienst uitgevoerd te worden.
Opstelplaats
Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.
Een optimale plaats voor diepvrieskasten is de kelder.
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik en het
onberispelijk functioneren van het apparaat.
Het apparaat daarom
– niet aan directe straling van de zon blootstellen;
– niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen;
– alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatcategorie waarvoor het apparaat is ontworpen.
De klimaatcategorieën staan op het typeplaatje dat zich rechts aan de
binnenkant van het apparaat bevindt.
De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke
klimaatcategorie behoort:
Klimaatcategorie
voor een omgevingstemperatuur van
SN
+10 tot +32 °C
N
+16 tot +32 °C
ST
+18 tot +38 °C
T
+18 tot +43 °C
Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaatsen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:
– tot elektrische kachels 3 cm;
– tot olie- en kolenkachels 30 cm.
Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolatieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen.
818 35 84-01/3
65
Opstellen
Het apparaat heeft lucht nodig
Lucht wordt onder de deur toegevoerd via de
ventilatieopeningen in de sokkel en gaat dan
via de ontluchting langs de achterwand naar
boven. Deze ventilatieopeningen nooit afdekken of versperren zodat de lucht kan circuleren.
Let op! Als het apparaat bijv. onder een kast
geplaatst wordt, dient een afstand van minstens 10 cm tussen de bovenkant van het
apparaat en het daarboven aangebrachte
meubel aangehouden te worden.
Apparaat uitlijnen
0 1. Het apparaat dient horizontaal en stevig te staan. Oneffenheden van de
bodem compenseren door in- of uitdraaien van de beide stelvoetjes aan
de voorkant.
Elektrische aansluiting
Voor de elektrische aansluiting is een overeenkomstig de voorschriften
geïnstalleerd, randgeaard stopcontact vereist. De elektrische beveiliging
dient minstens 10 Ampère te bedragen.
Als het stopcontact na het opstellen van het apparaat niet meer bereikbaar is, dient een passende maatregel in de elektrische installatie ervoor
te zorgen dat het apparaat van het lichtnet afgekoppeld kan worden
(bijv. zekering, LS-schakelaar, foutstroomveiligheidsschakelaar e.d. met
een contactopeningswijdte van minstens 3 mm).
0 1. Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren
of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van
het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan.
bijv: AC 220 ... 240 V 50 Hz of
220 ... 240 V~ 50 Hz
(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)
Het typeplaatje bevindt zich rechts aan de binnenkant van het apparaat.
Attentie: De netaansluiting mag alleen door een vakman worden vervangen. Wend u in geval van reparatie tot uw vakhandelaar of tot onze
service-afdeling.
66
818 35 84-01/3
Het openen van de deur
Als het apparaat ingeschakeld is en de deur gesloten wordt, kan hij niet
direct weer geopend worden omdat er eerst een vacuüm ontstaat dat
de deur gesloten houdt tot de druk weer gelijk is. Na een paar minuten
kan de deur weer geopend worden.
Het no-frost-systeem
• Met het no-frost-systeem kunnen zowel verse levensmiddelen ingevroren worden als bevroren producten opgeslagen worden door
koude lucht. Een verdamper koelt de lucht binnen in het apparaat af,
die door een ventilator gecirculeerd en gelijkmatig verdeeld wordt.
Deze gelijkmatig circulerende luchtstroom zorgt voor een droog
klimaat, geringe temperatuurwisselingen en -verschillen in het gehele
apparaat. De in de lucht aanwezige vochtigheid slaat op de
verdamper neer als rijp. De verdamper wordt volautomatisch
ontdooid, zodra dat nodig is. Het dooiwater wordt naar buiten naar
de compressor gevoerd en verdampt daar door de opgewekte warmte.
Daardoor blijven het interieur van het apparaat en de opgeslagen
diepvriesproducten steeds rijp- en ijsvrij. Handmatig ontdooien is niet
nodig.
818 35 84-01/3
67
Beschrijving apparaat
Vooraanzicht
á
à
â
ä
ã
å
ç
Bedieningspaneel
Binnenverlichting
Koude-accu (niet bij alle modellen)
Koudevakken met klep(pen) en laden
Maxi-Box
Lade (alleen voor bewaren)
Typeplaatje
Koude-accu
In het apparaat bevindt zich een koude-accu.
Lees voor het invriezen van de koude-accu hoofdstuk “Voor ingebruikneming”.
3
68
Bij stroomuitval of een storing aan het apparaat verlengt de koudeaccu de veilige bewaartijd van de levensmiddelen met meerdere uren.
De koude-accu kunt u ook tijdelijk als koelelement voor koeltassen
gebruiken.
818 35 84-01/3
Beschrijving apparaat
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
Toets AAN/UIT
Toets voor temperatuurinstelling (voor warmere temperaturen)
Temperatuurindicatie
Toets voor temperatuurinstelling (voor koudere temperaturen)
Indicatie voor ingeschakelde FROSTMATIC-functie (geel)
Toets FROSTMATIC
Waarschuwingslampje (rood)
Toets WAARSCHUWING UIT
(zie hoofdstuk "Controle- en Informatiesysteem")
Toetsen voor het instellen van de temperatuur
De temperatuur wordt ingesteld via de toetsen
„+“ (WARMER) en „-“ (KOUDER).
De toetsen staan in verbinding met de temperatuurindicatie.
• Door te drukken op één van de twee toetsen „+“ (WARMER) of „-“
(KOUDER) wordt de temperatuuraanwijzing van de WERKELIJKE temperatuur (temperatuurindicatie brandt) op de GEWENSTE temperatuur (temperatuurindicatie knippert) omgeschakeld.
• Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE
temperatuur 1 °C verder gesteld.
• Als geen toets wordt ingedrukt, schakelt de temperatuuraanwijzing
na korte tijd (ca. 5 sec.) automatisch weer op de WERKELIJKE temperatuur terug.
GEWENSTE temperatuur betekent:
De temperatuur die in het apparaat heerst. De GEWENSTE temperatuur
wordt met knipperende cijfers aangegeven.
WERKELIJKE temperatuur betekent:
De temperatuuraanwijzing geeft de temperatuur aan die op dat
moment werkelijk in het apparaat heerst. De WERKELIJKE temperatuur
wordt met brandende cijfers aangegeven.
3
Bij ingeschakelde FROSTMATIC-functie kan er geen wijziging in de temperatuurinstelling worden uitgevoerd.
818 35 84-01/3
69
Beschrijving apparaat
Temperatuurindicatie
De temperatuurindicatie kan meerdere soorten informatie aangeven.
• Bij normaal gebruik wordt de temperatuur aangegeven die op dat
moment in de vriesruimte heerst (WERKELIJKE temperatuur).
• Als de temperatuur wordt ingesteld, wordt knipperend de op dat
moment ingestelde temperatuur getoond (GEWENSTE temperatuur).
• Als bijv. door langere stroomuitval de diepvriesproducten gedeeltelijk
of geheel ontdooid zijn, geeft de temperatuurindicatie, als u toets
WAARSCHUWING UIT indrukt, de warmste temperatuur aan, die de
diepvriesproducten bij het terugkeren van de stroomverzorging hebben bereikt.
• Is er sprake van een storing, dan verschijnt in de temperatuurindicatie
een vierkant.
FROSTMATIC-toets
De FROSTMATIC-functie versnelt het invriezen van verse
levensmiddelen en beschermt tegelijkertijd de reeds ingevroren waren tegen ongewenste verwarming.
0 1. Door te drukken op de FROSTMATIC toets wordt de FROSTMATIC-functie ingeschakeld. Het gele lampje gaat branden. Het koelaggregaat
werkt kontinu.
2. Door opnieuw op de FROSTMATIC toets te drukken kan de FROSTMATIC-functie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Het gele lampje
gaat uit. Als de FROSTMATIC-functie niet handmatig beëindigd wordt,
schakelt de elektronica van het apparaat de FROSTMATIC-functie na 50
uur uit. Het gele lampje gaat uit.
Let op! Bij ingeschakelde FROSTMATIC-functie kan de temperatuurinstelling niet worden gewijzigd.
WAARSCHUWING UIT toets
Met de toets WAARSCHUWING UIT kan het akoestische
waarschuwingssignaal uitgeschakeld worden, bijv. de
"Open Deur"-waarschuwing als gedurende langere tijd
diepvriesproducten in- of uitgeladen worden.
Bij ontdooiwaarschuwing geeft de temperatuurindicatie, als u toets
WAARSCHUWING UIT indrukt, de warmste temperatuur aan, die de
diepvriesproducten bij het terugkeren van de stroomverzorging hebben
bereikt.
70
818 35 84-01/3
Voor ingebruikneming
1
Laat het apparaat, voordat u het op het elektriciteitsnet aansluit en
voor de eerste ingebruikname, 30 minuten staan, als het rechtop vervoerd is. Als het liggend vervoerd is, moet het apparaat voor ingebruikname eerst 4 uur staan, zodat de olie naar de compressor kan
terugstromen. Anders kan de compressor beschadigd worden.
0 1. Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt
eerst van binnen en alle accessoires schoonmaken (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud").
2. Voordat het voor de eerste keer in gebruik wordt genomen dient het
apparaat aan de hand van hoofdstuk "Opstellen en Aansluiten" juist
opgesteld te worden. Let er in het bijzonder op dat de netspanning en
netfrequentie met de gegevens van het apparaat overeenstemmen.
3. De koude-accu uit het apparaat nemen.
4. De koude-accu pas na het bereiken van de optimale bewaartemperatuur van -18 °C in een vak/lade leggen en laten bevriezen.
5. Na ca. 24 uur de koude-accu vooraan in het bovenste vak leggen.
6. Ontdooide koude-accu op dezelfde manier weer invriezen, bijv. na reiniging van het apparaat.
Ingebruikneming
0 1. Stekker in het stopcontact stoppen.
2. AAN/UIT toets indrukken. Er klinkt een alarmtoon en het rode waarschuwingslampje gaat knipperen om aan te geven dat de noodzakelijke
bewaartemperatuur nog niet bereikt is.
3. Druk de toets WAARSCHUWING UIT in om het alarm uit te schakelen.
4. Temperatuur op -18 °C of lager instellen (zie hoofdstuk "Temperatuur
instellen").
Let op! Met het opbergen van diepvriesartikelen wachten tot de vriesruimtetemperatuur -18 °C is, resp. tot het rode waarschuwingslampje
uit gaat.
818 35 84-01/3
71
Temperatuur instellen
0 1. Druk op de toetsen „+“ (WARMER) of „-“ (KOUDER).
De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat
moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan.
2. Druk op de toets „+“ (WARMER) on hogere temperaturen in te stellen.
Druk op de toets „-“ (KOUDER) om lagere temperaturen in te stellen.
Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE
temperatuur 1 °C verder gesteld.
Instelbaar temperatuurbereik: -15 °C tot -24 °C.
Aanwijzing: Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is -18 °C een voldoende lage bewaartemperatuur.
3
72
Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer ingedrukt
worden, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. 5 sec.) om
en geeft weer de in de vriesruimte aanwezige WERKELIJKE temperatuur
aan. De indicatie wisselt van knipperen op continu branden.
Belangrijk! Regelmatig via het rode alarmlampje en de temperatuurindicatie de juiste bewaartemperatuur controleren.
818 35 84-01/3
Apparaat uitschakelen
Ter bescherming van de diepvriesproducten is het apparaat beschermd
tegen abusievelijk uitschakelen (kinderbeveiliging).
0 1. Voor uitschakelen de AAN/UIT toets ca. 5 seconden ingedrukt houden.
In de temperatuuraanwijzing volgt een zogenaamde "count down",
waarbij terug geteld wordt van "3" naar "1". Als de "1" bereikt is, wordt
het apparaat uitgeschakeld. De verlichting van de temperatuuraanwijzing gaat uit.
Aanwijzing:
De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is.
Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de
stand waar het voor de stroomonderbreking op stond.
Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt
gesteld:
0 1. Apparaat uitschakelen, daartoe AAN/UIT toets ingedrukt houden.
2. Stekker uit het stopcontact halen of zekering uitschakelen, er resp. uithalen.
3. Apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud").
4. Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming.
818 35 84-01/3
73
Controle- en informatiesysteem
Het controle- en informatiesysteem bestaat uit temperatuurindicatie,
optische waarschuwingsindicaties en akoestische waarschuwingsinrichting.
Het systeem waarschuwt:
– als de deur van het apparaat langer dan 80 seconden open staat;
– als de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt;
– bij functiestoringen aan het apparaat.
"Open Deur"-waarschuwing
Als de deur langer dan 80 seconden openstaat, knippert het rode
waarschuwingslampje en klinkt tevens een alarm. Als er meer tijd nodig
is voor het inruimen of eruit halen van diepvriesproducten kan het
alarm gedurende 80 seconden uitgeschakeld worden door de toets
WAARSCHUWING UIT in te drukken.
Het rode waarschuwingslampje gaat uit als de deur gesloten wordt.
Temperatuurwaarschuwing
De rode waarschuwingsindicatie knippert en er klinkt een waarschuwingssignaal zodra de temperatuur in de vriesruimte hoger dan -11 °C
wordt.
Een dergelijke temperatuurstijging kan eventueel veroorzaakt worden
door:
– het vaak en langdurig openen van de deur;
– het opslaan van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen;
– hoge omgevingstemperatuur
– een defect in het apparaat.
0 1. Met toets WAARSCHUWING UIT kunt u het signaal uitschakelen.
De temperatuurindicatie voor de vriesruimte geeft de warmste temperatuur aan, die tijdens het temperatuuralarm in de vriesruimte is
bereikt. Na ca. 5 seconden schakelt de temperatuurindicatie weer op de
actuele vriesruimtetemperatuur om.
3
74
Zolang de actuele vriesruimtetemperatuur boven -11 °C ligt, is de
warmste temperatuur, die tijdens het temperatuuralarm in de vriesruimte is bereikt, opgeslagen en kan deze met toets WAARSCHUWING
UIT altijd weer worden opgeroepen.
818 35 84-01/3
Controle- en informatiesysteem
Als de temperatuur in de vriesruimte lager dan -11 °C wordt, schakelt
het waarschuwingssignaal automatisch uit. De rode waarschuwingsindicatie blijft knipperen.
Wordt nu toets WAARSCHUWING UIT ingedrukt, dan wordt de rode
waarschuwingsindicatie uitgeschakeld. Bovendien geeft de temperatuurindicatie vijf seconden lang de warmste temperatuur aan die de
diepvriesproducten hebben bereikt. Daarna schakelt de indicatie op de
actuele vriesruimtetemperatuur om. De opgeslagen warmste temperatuur is nu gewist.
Let op! Als de verdenking bestaat dat de levensmiddelen ontdooid zijn,
de kwaliteit en het verdere gebruik ervan controleren.
Functiestoringen
Als de elektronica van het apparaat een technische storing heeft herkend, die door de service-afdeling moet worden verholpen, laat de
temperatuurindicatie een vierkant in het onderste deel van de temperatuurindicatie zien. De rode waarschuwingsindicatie knippert. Het
apparaat loopt in noodschakeling verder.
818 35 84-01/3
75
Invriezen
Behalve de onderste lade, die alleen voor bewaren bestemd is, kunnen
alle andere vakken en laden voor invriezen van kleine hoeveelheden
levensmiddelen gebruikt worden. Voor het invriezen van grotere hoeveelheden levensmiddelen zijn de twee bovenste vakken het best
geschikt.
Let op!
• Voor het invriezen van levensmiddelen moet de WERKELIJKE temperatuur in de diepvriesruimte -18 °C of kouder zijn.
• Let op het invriesvermogen op het typeplaatje. Het invriesvermogen
is de maximale hoeveelheid verse producten die binnen 24 uur ingevroren kan worden. Neem slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid die
aangegeven staat op het typeplaatje als er gedurende meerdere
dagen achter elkaar ingevroren wordt.
• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst laten
afkoelen.
• Bij het invriezen van grotere hoeveelheden levensmiddelen de bevroren koude-accu boven op de in te vriezen producten leggen.
• Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking
(bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer
invriezen.
0 1. Voor gebruik van de maximale invriesmogelijkheid de FROSTMATIC
toets 24 uur - bij kleinere hoeveelheden zijn 4 tot 6 uur voldoende voor het invriezen indrukken. Het gele lampje gaat branden.
3
De FROSTMATIC toets behoeft niet ingedrukt te worden bij kleine in te
vriezen hoeveelheden tot 3 kg.
2. Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze
niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere
diepvriesproducten overgebracht wordt.
Voorzichtig! Niet met natte handen aan diepvriesproducten komen.
De handen kunnen eraan vastvriezen.
3. De verpakte levensmiddelen in de vakken of laden leggen. Niet bevroren producten mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren producten omdat deze laatste dan kunnen ontdooien.
3
76
De elektronica van het apparaat schakelt de FROSTMATIC-functie na
50 uur automatisch uit. Het gele lampje gaat uit. U kunt de FROSTMATIC-functie ook handmatig beëindigen door nog een keer op de FROSTMATIC toets te drukken.
818 35 84-01/3
Tips:
• Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn:
– diepvrieszakken en -folie van polyethyleen;
– speciale diepvriesdozen;
– aluminiumfolie, extra sterk.
• Voor het sluiten van zakken en folie zijn geschikt:
plastic klemmen, elastiekjes of plakband.
• Voor het sluiten de lucht uit zakken en folie strijken, omdat lucht het
uitdrogen van de diepvriesproducten bevordert.
• Maak platte pakjes, deze bevriezen sneller.
• Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half)vloeibare
diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet.
Aanwijzing voor testinstituten:
Stapelschema’s ter vaststelling van de diepvriesprestatie resp. opwarmtijd kunnen direct bij de fabrikant aangevraagd worden.
Bewaren van diepvriesproducten
Let op! Voordat voor de eerste keer reeds bevroren diepvriesproducten
in de diepvriesruimte worden gedaan, moet de vereiste bewaartemperatuur van -18 °C bereikt zijn.
• Alleen verpakte diepvriesproducten bewaren opdat ze niet uitdrogen,
de smaak niet verloren gaat en de geur- of smaak niet op andere producten overgedragen wordt.
• Let op de bewaartijd resp. houdbaarheidsdatum van de diepvriesproducten.
2
Diepvriesproducten zo mogelijk naar soort apart in de vakken/laden
leggen. Daardoor heeft men een beter overzicht, staat de deur niet te
lang open en wordt stroom bespaard.
Het maken van ijsblokjes
0 1. IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen en in een la plaatsen en laten
bevriezen.
2. Als de ijsblokjes klaar zijn kunnen ze uit het ijsbakje gehaald worden
door de schaal om te draaien of kort onder de kraan te houden.
Let op! Als het ijsbakje vastgevroren zit nooit met puntige of scherpe
voorwerpen losmaken. Een pollepel of iets dergelijk gebruiken.
818 35 84-01/3
77
Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender
(niet bij alle modellen)
• De symbolen op de vakkleppen
en laden geven de diverse soorten diepvriesproducten aan.
• De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de bewaartijd in
maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven
bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en
de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen
met een hoog vetgehalte geldt altijd de laagste waarde.
Maximale belading
Om grotere hoeveelheden of veel plaats in beslag nemende levensmiddelen op te bergen, kunt u er laden en roosters uithalen en de diepvriesproducten direct op de roosters leggen.
De onderste lade en de bovenste vakklep mogen niet uitgehaald worden, omdat deze zorgen voor correcte luchtcirculatie.
Als de laden eruit gehaald zijn, mogen de levensmiddelen niet over de
voorkant van de roosters uitsteken.
2
Tips voor energiebesparing
• Het apparaat niet bij kachels, verwarmingen of andere warmtebronnen zetten. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor
vaker en langer.
• Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onder- en achterkant van het apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.
• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst laten
afkoelen.
• Deur slechts zolang open laten staan als nodig is.
• De temperatuur niet kouder instellen dan nodig is.
• Diepvriesproducten om te ontdooien in de koelkast leggen. De koude
van de diepvriesproducten wordt zo voor koeling van de koelkast
gebruikt.
• De condensor aan de achterkant van het apparaat altijd schoon houden.
78
818 35 84-01/3
Reiniging en onderhoud
Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met
toebehoren geregeld gereinigd te worden.
1
Waarschuwing!
• Het apparaat mag tijdens het schoonmaken niet op het lichtnet aangesloten zijn. Gevaar voor elektrische schok! Voor het schoonmaken
het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen of
de zekering uitschakelen er resp. uithalen.
• Het apparaat nooit met stoomapparaten schoonmaken. Er zou anders
vocht in de elektrische onderdelen kunnen komen, gevaar voor elektrische schokken! Hete damp kan de kunststof onderdelen beschadigen.
• Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt.
• Het apparaat ontdooit automatisch. Geen mechanische of kunstmatige hulpmiddelen gebruiken om het ontdooiproces te bespoedigen.
Let op!
• Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof
onderdelen aantasten, bijv.
– sap van de schil van citroenen of sinaasappels;
– boterzuur;
– schoonmaakmiddelen die azijnzuur bevatten.
Dergelijke substanties niet met de apparaatonderdelen in contact
brengen.
• Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
0 1. Ca. 12 uur voor het ontdooien de FROSTMATIC toets indrukken om in
de diepvriesproducten genoeg koudereserve op te slaan voor het tijdelijk uitschakelen van het apparaat.
Voorzichtig! Niet met natte handen aan diepvriesproducten komen.
De handen kunnen eraan vastvriezen.
2. De diepvriesproducten eruit halen, in een aantal lagen krantenpapier
wikkelen en afgedekt op een koele plaats leggen.
3. Apparaat uitschakelen, daartoe AAN/UIT toets ingedrukt houden.
4. Stekker uit het stopcontact halen of zekering uitschakelen, er resp. uithalen.
5. Apparaat binnen en buiten met een doek en lauwwarm water schoonmaken. Eventueel een beetje normaal afwasmiddel toevoegen.
818 35 84-01/3
79
6. Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.
1 Let op: Gebruik geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal en ook geen
andere agressieve of schurende reinigingsmiddelen. De beschermende
laklaag van het roestvrij stalen oppervlak kan daardoor worden
aangetast.
De aanwezige laklaag beschermt tegen vingerafdrukken, extra
reinigings- of onderhoudsmiddelen zijn daarom niet meer vereist.
2
Stof op de condensor verhoogt het energieverbruik. Daarom eenmaal
per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een
zachte borstel of met de stofzuiger voorzichtig schoonmaken.
7. Als alles droog is het apparaat weer in gebruik nemen.
Wat te doen als ...
Hulp bij storingen
Het kan zich bij een storing om een klein defect handelen dat u zelf
met behulp van de volgende aanwijzingen kunt oplossen. Geen verdere
actie ondernemen als de volgende informatie in concrete gevallen niet
verder helpt.
1
Waarschuwing! Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door
vakmensen uitgevoerd worden. Door verkeerd uitgevoerde reparaties
kunnen grote gevaren voor de gebruiker ontstaan. Went u voor
reparaties tot de AEG klantenservice wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Apparaat is niet ingeschakeld.
Apparaat werkt niet,
temperatuur-indicatie is
donker.
80
Hulp
Apparaat inschakelen.
Stekker zit niet in stopcon- Stekker in stopcontact stetact of zit los.
ken.
Zekering zit los of is kapot.
Zekering controleren,
eventueel vernieuwen.
Stopcontact is kapot.
Storingen in het lichtnet
door uw elektrovakman
laten verhelpen.
818 35 84-01/3
Wat te doen als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
Hulp
Rode waarschuwingsindicatie knippert, temperatuurindicatie geeft
temperatuur beneden
-11 °C aan, deur is gesloten.
Temperatuurwaarschuwing.
Temperatuur van
diepvriesproducten is zo
gestegen dat ze ontdooid
zijn.
Nalezen in hoofdstuk
"Controle- en
Informatiesysteem".
Rode waarschuwingsindicatie knippert, waarschuwingssignaal klinkt,
temperatuurindicatie geeft
temperatuur boven -11 °C
aan, deur is gesloten.
Temperatuurwaarschuwing.
Temperatuur van
diepvriesproducten is zo
gestegen dat ze ontdooid
zijn.
Nalezen in hoofdstuk
"Controle- en
Informatiesysteem".
Er is een functiestoring
opgetreden.
Aangegeven storing noteren en contact opnemen
met de service-afdeling.
Deur van het apparaat niet
meer openen.
Temperatuur is niet juist
ingesteld.
Nalezen in hoofdstuk
"Temperatuur instellen".
Deur heeft langere tijd
opengestaan.
Deur niet langer openlaten
dan nodig is.
Rode waarschuwingsindicatie knippert, temperatuurindicatie geeft een
vierkant aan.
De temperatuur in de diep- Tijdens de laatste 24 uur
vriesruimte is te hoog.
zijn grotere hoeveelheden
warme levensmiddelen
opgeslagen.
Het apparaat staat naast
een warmtebron.
Sterke rijpvorming in het
Deurafdichting is lek
apparaat, eventueel ook op (eventueel na verwisseling
de deurafsluiting.
van deurdraairichting).
818 35 84-01/3
FROSTMATIC toets indrukken.
Nalezen in hoofdstuk
"Opstelplaats".
Op lekkende plaatsen de
deurafsluiting voorzichtig
met een föhn verwarmen
(niet warmer dan ca.
50 °C). Tegelijkertijd de
verwarmde deurafsluiting
met de hand in zodanige
vorm trekken dat hij weer
correct past.
81
Wat te doen als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
Hulp
Nadat de FROSTMATIC
toets ingedrukt is of nadat
Dit is normaal, het betreft
de temperatuurinstelling
geen storing.
veranderd is, start de compressor niet direct.
De compressor start na
enige tijd automatisch.
Binnenverlichting werkt
niet.
Lamp is kapot.
In dit hoofdstuk nalezen
onder "Lamp verwisselen".
Apparaat staat niet recht.
Voorste stelvoetjes bijstellen.
Apparaat staat tegen de
muur of tegen andere
voorwerpen aan.
Apparaat iets wegtrekken.
Ongewone geluiden.
Een onderdeel, bijv. een
buis, aan de achterkant van
het apparaat maakt conEventueel dit onderdeel
tact met een ander onder- voorzichtig wegbuigen.
deel van het apparaat of
met de muur
Lamp verwisselen
1
Waarschuwing! Gevaar voor electrische schok! Voor het wisselen van
de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen
of de zekering uitschakelen er resp. uithalen.
Gegevens lamp: 220-240 V, max. 25 W, fitting: E 14
0 1. De AAN/UIT toets ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.
2. Stekker uit het stopcontact trekken.
3. Om de lamp te vervangen afdekrooster volgens de afbeelding
platdrukken en naar beneden
uitnemen.
4. Kapotte lamp verwisselen.
5. Afdekrooster weer inzetten.
82
818 35 84-01/3
Geluiden als het apparaat in bedrijf is
De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten:
• Klikken
Altijd als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, is een klikgeluid
te horen.
• Zoemen
Zodra de compressor werkt, is een zoemgeluid te horen.
• Borrelen/kabbelen
Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is
dit geluid nog korte tijd te horen.
Doel, normen, richtlijnen
Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met
inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt.
Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn
volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG), de Duitse
voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koude-installaties
(VBG 20) en de bepalingen van de vereiniging van Duitse elektrotechnici (VDE).
De koudecirculatie is op dichtheid getest.
;
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 3.5.1989
(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMC-richtlijn
818 35 84-01/3
83
Vaktermen
• Koelmiddelen
Vloeistoffen die voor het opwekken van koude gebruikt kunnen worden noemt men koelmiddelen. Ze hebben een verhoudingsgewijs laag
kookpunt, zo laag, dat de warmte van de in het koelapparaat opgeslagen levensmiddelen het koelmiddel tot koken resp. verdampen kan
brengen.
• Koelmiddelcircuit
Gesloten circuit, waarin zich het koelmiddel bevindt. Het koelmiddelcircuit bestaat in principe uit een verdamper, een compressor, een
condensor en pijpleidingen.
• Verdamper
In de verdamper verdampt het koelmiddel. Deze warmte wordt aan
het interieur van het apparaat onttrokken, dat daardoor afkoelt. Net
als alle vloeistoffen hebben koelmiddelen warmte nodig om te verdampen. Daarom zit de verdamper binnen in het apparaat of direct
achter de binnenwand en is daardoor niet zichtbaar.
• Compressor
De compressor heeft de vorm van een kleine ton. Hij wordt door een
ingebouwde eletromotor aangedreven en is aan de achterkant van de
sokkel geplaatst. De taak van de compressor is dampvormige
koelmiddelen aan de verdamper te onttrekken, samen te persen en
verder naar de condensor te leiden.
• Condensor
De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor
wordt het door de compressor samengeperste koelmiddel vloeibaar
gemaakt. Daarbij komt warmte vrij, die via het oppervlak van de condensor aan de omringende lucht wordt afgegeven. De condensor
wordt daarom aan de buitenkant, meestal aan de achterkant van het
apparaat geplaatst.
84
818 35 84-01/3
818 35 84-01/3
85
Klantenservice
Als bij een storing geen oplossing in deze gebruiksaanwijzing gevonden
kan worden, gelieve men zich tot de handelaar of tot onze klantenservice te wenden. Adressen en telefoonnummers staan in bijgevoegde
boekje "Garantievoorwaarden/Klantendienst".
Een gerichte onderdeelvoorbereiding kan onnodige moeite en kosten
besparen. Vermeld daarom de volgende gegevens van het apparaat:.
• Model naam
• Productnummer (PNC)
• Productienummer (S-No.)
Deze gegevens staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje aan de
binnenkant van het apparaat. Aanbevolen wordt deze gegevens hier in
te vullen om ze snel bij de hand te hebben.
Aanwijzing: Voor het ten onrechte contact opnemen met de klantendienst tijdens de garantieperiode worden kosten berekend.
86
818 35 84-01/3
Klantenservice (Nederland)
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op
geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen:
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Consumentenbelangen
tel. 0172 - 468 172
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie) fax 0172 - 468 470
Storingen / reparaties
tel. 0172 - 468 300
(voor bezoek servicetechnicus)
fax 0172 - 468 255
Onderdelenverkoop
tel. 0172 - 468 400
fax 0172 - 468 376
www.aeg-huishoudelijk.nl
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het PNC- en S-nummer van
uw apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje aan
de binnenkant van het apparaat en kunt u het beste hieronder en voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.
• Model naam
• Productnummer (PNC)
• Productienummer (S-No.)
Aan de hand van deze nummers kan onze service afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u
slechts één maal thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of
vanwege foutieve bediening de AEG service-afdeling inschakelt, wordt dit
bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen
gedekt.
Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende
veiligheidsbepalingen. Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door
vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot de AEG
service-afdeling. Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan AEG geen
aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan
alle eisen!
Onze service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die
tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging Leveranciers Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaten Nederland) zijn overeengekomen.
818 35 84-01/3
87
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
"Le Groupe Electrolux est le premier fabricant mondial d'appareils de cuisine, d'entretien et d'extérieur. Plus de
55 millions de produits du Groupe Electrolux (tels que réfrigérateurs, cuisinières, lave-linge, aspirateurs,
tronçonneuses, tondeuses à gazon) sont vendus chaque année pour un montant d'environ 14 milliards de
dollars US dans plus de 150 pays à travers le monde."
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
818 35 84 – 01/3 - 0705
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications
Wijzigingen voorbehouden
Con riserva di modifiche
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement