Garmin | Panoptix™ PS21-TR | Garmin Panoptix™ PS21-TR Upute za instalaciju

Garmin Panoptix™ PS21-TR Upute za instalaciju
7 Ako bude potrebno, odaberite pogon koji označava
Panoptix™ PS21-TR
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U pakiranju plotera ili fishfindera potražite list Važni podaci o
sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne
informacije o proizvodu.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Sonar je alat koji vam daje informacije o vodi pod plovilom. No
on vas ne oslobađa odgovornosti da promatrate vodu oko
plovila dok navigirate.
memorijsku karticu i odaberite Sljedeće > Završi.
8 Datoteke spremite na memorijsku karticu.
NAPOMENA: Prijenos softverske nadogradnje na
memorijsku karticu može potrajati nekoliko minuta.
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Registriranje uređaja
OPREZ
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite my.garmin.com.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila, Garmin uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin.
®
• Informacije o službi za korisničku podršku u svojoj zemlji
potražite na www.garmin.com/support.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
Potrebni alati
Nadogradnja softvera
• Križni odvijač broj 2
• Ravni odvijač od 3 mm
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Preporuke za montažu
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku
podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana
nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom
Windows.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite Preuzmi pored softverskog paketa za vaš ploter.
NAPOMENA: Preuzeti softver uključuje nadogradnje za sve
uređaje povezane s ploterom. Odaberite ispravan paket za
ploter koji želite nadograditi. Kako biste provjerili uređaje
obuhvaćene preuzetim paketom, možete odabrati Prikaz svih
uređaja u kompletu.
4 Pročitajte i prihvatite uvjete.
5 Odaberite Preuzmi.
6 Po potrebi odaberite Pokreni.
®
Ožujak 2016
• Položaj sonde na vanbrodskom motoru ovisi o vrsti
vanbrodskog motora montiranog na vašem plovilu.
• Sondu možete montirati na motor nekih vanbrodskih motora
s električnim upravljanjem, ali morate biti sigurni da možete
sigurno otpustiti i ponovo uvući vanbrodski motor s
pričvršćenom sondom.
• Sondu je potrebno montirati tako da ne sprječava
postavljanje motora u bazu ili pravilno spremanje i otpuštanje
motora.
• Montiranje sonde u blizini snažnih magnetskih polja
interferira s mjerenjem zemljinog magnetskog polja
ugrađenim kompasom i sprječava kalibraciju. Uslijed
neispravne kalibracije neke će funkcije karte biti nedostupne,
a točke stvorene pomoću sonara LiveVü Forward koristit će
smjer kretanja plovila umjesto orijentaciju sonde za izračun
vašeg položaja.
• Sondu je potrebno montirati što dalje od motora tako da je
sonda istovremeno pod vodom. Postavljanje sonde na
bubanj vanbrodskog motora ili preblizu motoru na osovini
može spriječiti ispravnu kalibraciju kompasa.
Tiskano u Tajvanu
190-01949-86_0B
• Za korištenje kompasa, sondu je potrebno montirati na
osovinu. Kompas ne radi ako sondu montirate na motor.
Prednji radni domet
Sonda ima prednji radnji domet pet do osam puta veći u odnosu
na dubinu vode. Primjerice, na 3 m (10 ft) dubine vode, prednji
radni domet iznosi od 15 do 24 m (od 50 do 80 ft). Uvjeti u vodi i
na dnu utječu na stvarni domet.
Montaža sonde na osovinu vanbrodskog
motora
Sastavljanje pribora za montiranje na osovinu
vanbrodskog motora
Pomoću M6 vijaka À spojite poleđinu nosača za vanbrodski
motor Á i prednju stranu nosača za vanbrodski motor  oko
3 Provedite Ethernet kabel do mrežnog prekidača ili poleđine
plotera.
4 Provedite kabel za napajanje do izvora napajanja sa ili bez
prekidača od 10 do 35 Vdc.
Podešavanje kuta sonde na osovini vanbrodskog
motora
Sonda bi za optimalnu kvalitetu slika trebala biti nagnuta prema
dolje.
1 Sondu montiranu na osovinu vanbrodskog motora nagnite
prema dolje za 15 À do 30 stupnjeva Á od vodoravnog
središta vanbrodskog motora.
osovine vanbrodskog motora.
2 Zategnite polugu ili vijak za montiranje kako se uređaj ne bi
kretao prilikom upotrebe.
Montaža sonde na nosač na osovini vanbrodskog
motora
OBAVIJEST
Kabel sonde potrebno je pričvrstiti za osovinu ili neko drugo
sigurno mjesto tijekom montaže. Oštećenje žice ili izolacije
kabela može uzrokovati kvar sonde.
Sondu je potrebno montirati što dalje od motora. Postavljanje
sonde preblizu motoru može spriječiti ispravnu kalibraciju
kompasa. Na ploteru se u slučaju neuspješne kalibracije ne
prikazuju indikatori smjera i područja pokrivenosti, ali sve ostale
funkcije rade ispravno.
1 Pomoću priložene poluge À ili vijka za montiranje pričvrstite
sondu Á na nosač za montiranje na vanbrodski motor Â.
Montaža sonde na vanbrodski motor
Sastavljanje pribora za montiranje na vanbrodski
motor
1 Stezaljku za crijevo À provucite kroz prorez na nosaču za
vanbrodski motor Á.
2 Vezicama kabela pričvrstite kabel sonde za osovinu ili neko
drugo sigurno mjesto.
2
2 Zategnite polugu ili vijak za montiranje kako se uređaj ne bi
kretao prilikom upotrebe.
2 Postavite stezaljku za crijevo oko vanbrodskog motora.
3 Zategnite stezaljku za crijevo.
Montaža sonde na vanbrodski motor
OBAVIJEST
Kabel sonde potrebno je pričvrstiti za osovinu ili neko drugo
sigurno mjesto tijekom montaže. Oštećenje žice ili izolacije
kabela može uzrokovati kvar sonde.
1 Pomoću priložene poluge À ili vijka za montiranje pričvrstite
sondu Á na nosač za montiranje na vanbrodski motor Â.
Priključivanje sonde na napajanje i Garmin
Marine Network
Prije priključivanja uređaja na Garmin Marine Network i
napajanje, uređaj je potrebno montirati na vanbrodski motor.
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
1 Sprovedite kabele pomoću odgovarajućih držača, spona i
2 Kabel sonde pričvrstite za osovinu ili neko drugo sigurno
mjesto.
3 Provedite Ethernet kabel do mrežnog prekidača ili poleđine
plotera.
4 Provedite kabel za napajanje kroz izvor napajanja sa ili bez
prekidača od 10 do 35 Vdc.
Podešavanje kuta sonde na vanbrodskom motoru
Sonda bi za optimalnu kvalitetu slika trebala biti nagnuta prema
dolje.
1 Sondu montiranu na vanbrodski motor nagnite prema dolje
za 15 À do 30 stupnjeva Á od vodoravnog središta
vanbrodskog motora.
brtvila kako biste pričvrstili kabele duž rute i kroz moguće
pregrade ili palubu.
2 Postavite o-prsten i spojnicu za zabravljivanje na priključak
mreže Garmin Marine Network.
3 Gole žice kabela napajanja priključite na izvor napajanja od
10 do 35 Vdc i na uzemljenje.
4 Odaberite opciju:
• Za priključivanje mrežnog kabela na plovilo opremljeno
uređajem GMS™ 10 za proširenje broja ulaza na mreži,
mrežni kabel priključite u priključak na uređaju GMS 10.
• Za priključivanje mrežnog kabela na plovilo koje nije
opremljeno uređajem GMS 10 za proširenje broja ulaza na
mreži, mrežni kabel priključite na mrežu ili u Panoptix
priključak na ploteru.
Kapice za kabelske otvore
Kad sprovodite kabele kroz brod, ponekad može biti potrebno
probušiti rupe za prolazak kabela. Kapice za kabelske otvore
mogu se koristiti za pokrivanje kabelskog montažnog otvora.
Kapice nisu vodootporne. Po potrebi nakon postavljanja
upotrijebite brodsko sredstvo za brtvljenje oko kapice i kabela
kako bi spoj bio vodootporan. Kapice možete kupiti od
zastupnika tvrtke Garmin ili izravno Garmin na stranici
www.garmin.com.
Postavljanje prstenova za zabravljivanje na kabele
Prije postavljanja prstenova za zabravljivanje na kabele
potrebno je provesti kabele.
Prstenovi za zabravljivanje pakirani su odvojeno od kabela radi
jednostavnijeg provođenja kabela. Svaki prsten za zabravljivanje
zapakiran je u malu vrećicu s brojem na naljepnici radi lakšeg
prepoznavanja.
1 Odvojite dvije polovice prstena za zabravljivanje À.
3
Antivegetativni premaz
Kako biste spriječili koroziju metalnih trupova i usporili rast
organizama koji mogu utjecati na performanse i trajnost plovila,
trup plovila premažite antivegetativnim premazom na vodenoj
bazi svakih šest mjeseci.
NAPOMENA: Plovilo nemojte premazivati antivegetativnim
premazom na bazi ketona jer ketoni napadaju mnoge vrste
plastike i mogu oštetiti ili uništiti sondu.
Specifikacije
2 Umetnite o-prsten Á u priključak.
3 Polovice  prstena za zabravljivanje poravnajte preko kabela
i zatim ih spojite.
Dijagram ožičenja
Specifikacija
Mjere
Dimenzije (Š x V x D)
32 x 118 x 84 mm (1,3 x 4,6 x 3,3 in)
Težina
340 g (0,75 lb)
Maksimalna potrošnja energije
8W
Radni napon
Od 10 do 35 V DC
Raspon radne temperature
Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Temperaturni raspon za pohranu Od -40 do 70°C (od -40 do 158°F)
+
-
Materijal
ASA plastika
Maksimalni raspon*
91,4 m (300 ft)
Frekvencija
417 kHz
Nazivni napon osigurača
4,0 A min. 32 Vdc
*Ovisno o lokaciji sonde, salinitetu vode, vrsti dna i drugim
uvjetima u vodi.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Panoptix™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili
njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
Element
À
Á
Â
Opis
Uređaj za iscrtavanje
Panoptix PS21-TR
Izvor napajanja (prekidač je opcionalan)
Kalibracija kompasa
Prije kalibracije kompasa sonda mora biti montirana na osovini
dovoljno daleko od vanbrodskog motora da se izbjegne
magnetska interferencija i potrebno ju je otpustiti u vodu.
Kalibracija mora biti dovoljno kvalitetna da se omogući rad
ugrađenog kompasa.
NAPOMENA: Za korištenje kompasa, sondu je potrebno
montirati na osovinu. Kompas ne radi ako sondu montirate na
motor.
Prije kalibracije možete početi okretati plovilo, ali tijekom
kalibracije je potrebno potpuno okrenuti plovilo 1,5 put.
1 Na stranici sonara ForwardVü ili LiveVü Forward odaberite
MENU > Postavke sonara > Instalacija.
2 Po potrebi odaberite Koristi AHRS.
3 Odaberite Kalibriraj kompas.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Održavanje
Čišćenje sonde
Na uređaju se može brzo nakupiti vegetacija i tako smanjiti
performanse uređaja.
1 Očistite vegetaciju mekom krpom i blagim deterdžentom.
2 Ako se nakupilo mnogo vegetacije, skinite je lopaticom za
ribanje ili nožem za kit.
3 Obrišite uređaj suhom krpom.
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising