Volvo XC40 2019 Early Kezelési útmutató

Volvo XC40 2019 Early Kezelési útmutató
XC40
K EZ ELÉSI ÚTMUTA TÓ
VÄLKOMMEN!
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét. Az autó úgy van
kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Önnek és utasainak.
A Volvo arra törekszik, hogy a világ egyik legbiztonságosabb autóját
hozza létre. Az Ön Volvója kielégíti az összes jelenlegi biztonsági és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban élvezhesse a Volvóját, azt javasoljuk,
hogy olvassa el a jelen kezelési útmutató utasításait és karbantartási
információit. A kezelési útmutató mobilalkalmazásként (Volvo Manual) és
a Volvo Cars támogató oldalán (support.volvocars.com) is elérhető.
Mindenkit arra buzdítunk, hogy, ebben és más autókban is mindig viseljen biztonsági övet. Kérjük, ne vezessen, ha alkohol vagy gyógyszer
hatása alatt áll – illetve vezetési képessége bármely más módon csökkent.
TARTALOMJEGYZÉK
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
2
AZ ÖN VOLVÓJA
BIZTONSÁG
Tulajdonosi információk
18
Volvo ID
28
Biztonság
44
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
19
Volvo ID létrehozása és regisztrálása
28
Biztonság terhesség alatt
44
Navigálás a kezelési útmutatóban a
központi kijelzőn
20
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
30
Whiplash Protection System
45
A kezelési útmutató mobil eszközökön
22
IntelliSafe-vezetőtámogatás
33
Biztonsági övek
46
A Volvo Cars támogató oldala
23
Sensus - online kapcsolat és szórakoztatás
34
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
47
A kezelési útmutató olvasása
24
Szoftverfrissítések
37
Biztonságiöv-feszítő
48
A kezelési útmutató és a környezet
26
Adatok rögzítése
37
Az elektromos biztonságiöv-feszítő*
visszaállítása
49
A szolgáltatások felhasználási feltételei
38
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
50
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat
38
Légzsákok
51
A tartozékokkal és kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
39
Vezető oldali légzsákok
52
Utaslégzsák
53
Tartozékok beszerelése
39
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
54
Berendezés csatlakoztatása az autó
diagnosztikai aljzatához
40
Oldallégzsákok
56
Függönylégzsákok
57
Az autó azonosító számának mutatása
41
Biztonsági üzemmód
57
A járművezető figyelmének elvonása
41
Az autó beindítása és mozgatása a
biztonsági üzemmód bekapcsolása után
58
Gyermekbiztonság
59
Gyermekülés
60
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
60
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
61
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez
62
Gyermekülés elhelyezése
62
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Gyermekbiztonsági rögzítés
63
Gyermekülések elhelyezésének áttekintő táblázata
65
Az autó biztonsági övével rögzített
gyermekülések elhelyezésének táblázata
66
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata
68
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének táblázata
69
Műszerek és kezelőszervek balkormányos autóban
74
A járművezetői kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
Műszerek és kezelőszervek jobbkormányos autóban
75
A központi kijelző áttekintése
101
Járművezetői kijelző
78
A központi kijelző kezelése
104
A járművezetői kijelző beállításai
80
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása
107
Üzemanyagszint-mérő
81
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
107
Fedélzeti számítógép
81
Alnézetek kezelése a központi kijelzőn
111
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn
82
Funkció nézet a központi kijelzőn
114
A napi kilométer-számláló visszaállítása
83
Alkalmazások és gombok mozgatása
a központi kijelzőn
116
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn.
84
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
116
Az útstatisztikák beállításai
84
Billentyűzet a központi kijelzőn
118
Idő és dátum
85
121
Külső hőmérsékletmérő
86
A billentyűzet nyelvének módosítása
a központi kijelzőn
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn
86
Írja be a karaktereket, betűket és
szavakat manuálisan a központi kijelzőn
121
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői kijelzőn
89
A megjelenés módosítása a központi
kijelzőn
123
A járművezetői kijelző licencszerződése.
90
124
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
95
Kikapcsolás és a rendszerhang
hangerejének módosítása a központi
kijelzőn
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői kijelzőn
95
Rendszermértékegységek módosítása
124
A rendszernyelv módosítása
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
124
96
Üzenetek kezelése a járművezetői
kijelzőn
125
98
Egyéb beállítások a központi kijelző
felső nézetében
99
3
VILÁGÍTÁS
125
Világításkapcsolók
140
Ablakok, üvegek és tükrök.
156
A felhasználói adatok visszaállítása
tulajdonosváltás esetén
126
A világítás funkciók beállítása a központi kijelzőn
141
Az ablakok és napellenzők becsípődés-védelme
156
A járművezetői kijelző beállításainak
visszaállítása
126
Helyzetjelző lámpák
142
157
Nappali világítás lámpái
142
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása
A központi kijelző beállításait mutató
táblázat
127
Tompított fényszóró
143
Elektromos ablakok
157
A távolsági fényszóró használata
144
Az elektromos ablakok kezelése
158
128
Aktív távolsági fényszóró
144
Belső és külső visszapillantó tükrök
159
Járművezetői profil kiválasztása
129
Az irányjelzők használata
146
160
Járművezetői profil átnevezése
130
A visszapillantó tükör sötétségének
beállítása
Aktív kanyarlámpák*
146
Járművezetői profil védelme
130
A külső tükrök lebillentése
161
Első ködlámpák/kanyarlámpák*
147
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése
131
Panorámatető*
162
Hátsó ködlámpa
148
A panorámatető működtetése*
163
Féklámpák
148
Vészféklámpák
166
149
A panorámatető* napellenzőjének
automatikus zárása
149
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
166
150
Az ablaktörlők használata
167
150
Az esőérzékelő használata
168
Belső világítás
150
169
A belső világítás beállítása
152
Az esőérzékelő memória funkciójának használata
Ablak- és fényszórómosók használata
169
136
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
170
Rádió és média hangvezérlése
137
171
A hangfelismerés beállításai
137
Az automatikus hátsó ablaktörlés
használata tolatáskor
Járművezetői profilok
A járművezetői profilok beállításainak
visszaállítása
132
Üzenet a központi kijelzőn
132
Vészvillogók
133
A hazakísérő világítás használata
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
A központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése
134
Hangfelismerés
134
A hangfelismerés használata.
135
Telefon vezérlése hangvezérléssel
4
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Környezetérzékeny beállítás megnyitása a központi kijelzőn
Megközelítő világítás időtartama
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
KLÍMAVEZÉRLÉS
Manuális első ülés
174
Klímavezérlés
186
Elektromos* első ülés
175
Klímazónák
186
Az első elektromos* ülés beállítása
175
Klímavezérlés - érzékelők
187
Az ülés és a külső tükrök helyzetének tárolása
176
Érzékelt hőmérséklet
Az ülés és a külső tükrök tárolt helyzetének használata
A klíma hangvezérléses szabályozása
177
Levegőminőség
Clean Zone*
189
Clean Zone Interior Package*
190
Az első ülés üléspárnahosszának
beállítása*
178
A kormánykerékfűtés* aktiválása és
inaktiválása
201
202
187
A kormánykerékfűtés automatikus
bekapcsolásának* aktiválása és inaktiválása
188
Az automata klímaszabályozás aktiválása
202
189
A levegő-visszakeringtetés aktiválása
és inaktiválása
203
A levegő-visszakeringtetés időbeállításának aktiválása és inaktiválása
203
A maximális páramentesítés bekapcsolása és kikapcsolása
204
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
205
A szélvédőfűtés* automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása
206
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének aktiválása és inaktiválása
206
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés
automatikus aktiválása és inaktiválása
207
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
178
Interior Air Quality System*
190
A háttámlák lehajtása a hátsó ülésen
179
191
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
181
A levegőminőség-érzékelő* aktiválása és inaktiválása
Utastérszűrő
191
Levegőelosztás
191
A levegőelosztás módosítása
192
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
193
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
194
Klímakezelőszervek
197
Az első ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása
199
Az első ülés ventilátorszintjének szabályozása
207
Az első ülésfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása
199
Az első ülés hőmérsékletének szabályozása
208
Hőmérséklet szinkronizálása
209
210
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
183
Kormányzár
183
A kormánykerék beállítása
184
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
200
A légkondicionáló aktiválása és inaktiválása
Az első ülésszellőztetés* aktiválása
és inaktiválása
200
Állóklíma*
210
Előkészítés*
211
5
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
6
Az előkészítés* elindítása és kikapcsolása
211
Előkészítési idő beállítása*
212
Zárás megerősítése
222
A zárás jelzésének beállítása
223
távvezérlős kulcs
223
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása
és inaktiválása
252
Automatikus zárás vezetéskor
253
Az elektromosan működtetett csomagérajtó nyitása és zárása*
253
256
Előkészítés időbeállításának hozzáadása és szerkesztése*
213
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
225
Az előkészítés* időbeállításának aktiválása és inaktiválása
214
A távolról vezérelt és belső nyitás
beállításai
227
Az előkészítés időbeállításának eltávolítása*
215
A csomagtérajtó nyitása a távvezérlős kulccsal
227
Az elektromosan működtetett csomagtérajtó* maximális nyílásának
programozása
215
228
A csomagtérajtó nyitása és zárása
lábmozdulattal*
257
Klímakomfort parkoláskor*
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
A klímakomfort bekapcsolása és
kikapcsolása parkoláskor*
216
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
229
Szervizzárás
259
További távvezérlős kulcsok rendelése
232
A szervizzárás aktiválása és inaktiválása
259
Az állóklíma-vezérlés* szimbólumai
és üzenetei
217
Kivehető kulcsszár
233
Riasztó*
260
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
262
218
234
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
Fűtés*
Indításgátló
263
219
236
Csökkentett riasztási szint*
Állófűtés*
237
Biztonsági zár*
Kiegészítő fűtés*
263
220
A távvezérlős kulcs rendszer típusengedélye
A kiegészítő fűtés automatikus
bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
246
264
220
A biztonsági zárak ideiglenes inaktiválása*
Kulcs nélküli zárás és nyitás*
247
A kulcs nélküli nyitás beállításai*
248
A csomagtérajtó kulcs nélküli kioldása*
248
Az indító- és zár rendszerek antennáinak elhelyezkedése
249
Zárás és nyitás az autó belsejéből
250
A csomagtérajtó nyitása az autó belsejéből
251
VEZETŐTÁMOGATÁS
Vezetéstámogató rendszer
266
Sebességfüggő kormányzási erő
266
Menetstabilizáló rendszer, Roll
Stability Control
267
elektronikus menetstabilizáló
Az automata sebességhatároló tűrésének módosítása
279
Automatikus fékezés adaptív sebességtartóval
297
Az automata sebességhatároló korlátai
280
Az adaptív sebességtartó korlátai
298
Sebességtartó
280
299
268
A sebességtartó aktiválása és elindítása
281
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó között
Sport üzemmód az elektronikus
menetstabilzálóhoz
269
A sebességtartó sebességének kezelése
282
Az adaptív sebességtartó szimbólumai és üzenetei
301
A Sport mód aktiválása/inaktiválása
az elektronikus menetstabilizálóban
269
A sebességtartó inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
283
Vezetősegéd
303
270
A sebességtartó újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
284
307
A sport mód korlátai az elektronikus
menetstabilizálóban
Pilot Assist és ütközési kockázat
figyelmeztetés
307
271
285
A Pilot Assist aktiválása és elindítása
Az elektronikus menetstabilizáló
szimbólumai és üzenetei
A sebességtartó kikapcsolása
Adaptív sebességtartó*
286
A Pilot Assist sebességének kezelése
309
Sebességhatároló
272
289
310
A sebességhatároló aktiválása és
elindítása
273
Adaptív sebességtartó és ütközési
kockázat figyelmeztetés
A Pilot Assist időközének beállítása
A Pilot Assist inaktiválása/aktiválása
311
313
Az adaptív sebességtartó aktiválása
és elindítása
289
Előzési segéd Pilot Assist funkcióval
Az adaptív sebességtartó sebességének
291
Előzési segéd bekapcsolása Pilot
Assist használatával
314
A sebességhatároló sebességének
kezelése
273
A sebességhatároló inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
274
Az adaptív sebességtartó időintervallumának beállítása
292
Az előzési segéd korlátai Pilot Assist
használatával
314
A sebességhatároló újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
275
Az adaptív sebességtartó inaktiválása/újbóli aktiválása
293
A cél módosítása a Pilot Assist használatával
314
A sebességhatároló inaktiválása
275
Előzési segéd adaptív sebességtartóval
295
A sebességhatároló korlátai
276
296
Automatikus fékezés Pilot Assist
funkcióval
315
Automatikus sebességhatároló
276
Az előzési segéd adaptív sebességtartóval elindítása
A Pilot Assist korlátai
316
Az automatikus sebességhatároló
aktiválása/inaktiválása
278
Az előzési segéd korlátai adaptív
sebességtartóval
296
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
318
Cél váltása adaptív sebességtartóval
297
Radar egység
319
A radar eszköz korlátai
320
7
8
A radar eszköz ajánlott karbantartása
323
A BLIS ajánlott karbantartása
351
A Driver Alert Control korlátai
368
A radar eszköz típusengedélye
324
A BLIS funkcióval kapcsolatos üzenetek
352
Sávtartó segéd
368
Kamera egység
329
Cross Traffic Alert*
353
Kormányzási segítség sávtartó segéddel
370
A kamera egység korlátai
330
354
A sávtartó segéd aktiválása/inaktiválása
371
A kamera eszköz ajánlott karbantartása
333
Bekapcsolás/kikapcsolás Cross
Traffic Alert
333
A Cross Traffic Alert korlátai
355
371
City Safety™
A sávtartó segéd segítési módjának
kiválasztása
A City Safety paraméterei és részfunkciói
334
A Cross Traffic Alert előírt karbantartása
A City Safety figyelmeztetési távolságának beállítása
336
Akadályok észlelése City Safety
funkcióval
338
A City Safety keresztirányú forgalomban
340
A City Safety korlátai keresztirányú
forgalomban
341
City Safety kitérő manőverek megakadályozásakor
341
A City Safety fékez a szembejövő járművek esetén*
342
A City Safety korlátai
343
A City Safety funkcióval kapcsolatos
üzenetek
346
Rear Collision Warning
347
A Rear Collision Warning korlátai
347
BLIS*
348
Bekapcsolás/kikapcsolás BLIS
349
A BLIS korlátai
350
356
A sávtartó segéd korlátai
371
A Cross Traffic Alert funkcióval kapcsolatos üzenetek
357
A sávtartó segéd szimbólumai és
üzenetei
373
Jelzőtábla-felismerés*
358
359
A sávtartó segéd szimbólumai a járművezetői kijelzőn
375
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/
inaktiválása
360
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
376
Jelzőtábla-felismerés és megjelenítés
Jelzőtábla-felismerés és Sensus
Navigation
362
A kormányzási segítség aktiválása/
inaktiválása ütközés kockázata esetén
376
Jelzőtábla-felismerés sebességfigyelmeztetéssel és beállítások
362
Kormányzási segítség sávelhagyás
kockázata esetén
377
A sebességfigyelmeztetés és a jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása
364
A kormányzási segítség szintje az
úttest elhagyásának kockázata esetén
377
Jelzőtábla-felismerő funkció sebességmérő kamera adatokkal
364
A kormányzásos segítség aktiválása/
inaktiválása az út elhagyásának kockázata esetén
378
A jelzőtábla-felismerés korlátai
365
366
A kormányzási segítség az úttest
elhagyásának kockázata esetén korlátai
379
Driver Alert Control
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver
Alert Control
367
Kormányzási segítség szemből történő ütközés kockázata esetén
379
Pihenőhelyre vezetés kiválasztása a
Driver Alert Control funkció figyelmeztetése esetén
368
A kormányzási segítség aktiválása/
inaktiválása szemből történő ütközés
kockázata esetén
380
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
A kormányzási segítség szemből történő ütközés esetén korlátai
381
A kormányzási segéd szimbólumai és
üzenetei ütközés kockázata esetén
382
Parkolósegéd*
383
Parkolóhely elhagyása park Assist
Pilot használatával
404
A parkolósegéd* korlátai
405
A Park Assist Pilot javasolt karbantartása
407
A parkolósegéd* üzenetei
408
Indítsa be az autót
410
Az autó leállítása.
411
Gyújtáshelyzetek
412
Gyújtásmód kiválasztása
413
Alkoholzár*
414
Az alkoholzár megkerülése*
414
Park Assist Pilot elöl, hátul és az oldalak mentén
384
A parkolósegéd aktiválása/inaktiválása
386
A motor bendítása előtt az alkoholzárral
415
A parkolósegéd korlátai
386
Fék funkciók
415
A Park Assist Pilot ajánlott karbantartása
387
Lábfék
416
A parkolósegéd szimbólumai és üzenetei
388
Fékerőnövelés
417
Parkolókamera*
389
Fékezés nedves utakon
417
A parkoló kamera kameranézetei
390
Fékezés sózott utakon
417
Parkoló segédvonalak a parkoló
kamerához
392
A fékrendszer karbantartása
418
A parkoló kamera érzékelőmezői a
Pilot Assist funkcióból
394
Rögzítőfék
418
A rögzítőfék aktiválása és inaktiválása
419
A parkolókamera bekapcsolása
395
420
A parkolókamera korlátai
396
Az automatikus rögzítőfék aktiválásának beállítása
A parkoló kamera ajánlott karbantartása
397
Parkolás emelkedőn
420
A parkolókamera szimbólumai és
üzenetei
398
A rögzítőfék hibája esetén
421
Automatikus fékezés álló helyzetben
421
Az álló helyzetben történő automatikus fékezés aktiválása és inaktiválása
422
Segítség emelkedőn induláskor
423
Automatikus fékezés ütközés után
423
Sebességváltó
424
Parkolósegéd*
400
Parkolási változatok Park Assist Pilot
használatával
401
Parkolás aktív parkolósegéddel
402
9
Manuális sebességváltó
424
Gazdaságos vezetés
444
Vezetés utánfutóval
465
Az automata sebességváltó fokozathelyzetei
425
Előkészületek hosszú utazás előtt
445
Utánfutó-stabilizáló*
466
Fokozatváltás a kormánykerék váltófüleivel*
427
Téli vezetés
445
Az utánfutó lámpáinak ellenőrzése
467
Gázlás
446
Vonóhorogra rögzített kerékpártartó*
469
Fokozatválasztás-gátló
428
Az üzemanyagtöltő fedél nyitása és
zárása
447
Vontatás
470
Üzemanyag betöltés
447
A vonószem felszerelése és eltávolítása
471
Az üzemanyag kezelése
448
Benzin
449
Benzin-részecskeszűrő
450
Dízel
451
Padlógáz funkció
Fokozatváltás-jelző
429
Összkerékhajtás*
429
Vezetési módok*
430
Hajtásmód* váltása
10
428
432
477
Az iránytű* kalibrálása
477
Vezetés a start/stop funkcióval
435
A Start/Stop funkció ideiglenes
kikapcsolása
437
454
455
437
AdBlue® szimbólumok és üzenetek
457
439
Túlmelegedés a motorban és hajtásrendszerben
459
Az indítóakkumulátor túlterhelése
460
Szintvezérlés* és lengéscsillapítás
Alacsony sebességű szabályozás*
441
Az alacsony sebességű vezetés*
aktiválása és inaktiválása funkciógomb használatával
441
Lejtmenetvezérlő*
A lejtmenetvezérlő* aktiválása és
inaktiválása a funkciógombbal
476
453
435
ellenőrzése és feltöltése
használata
477
Start/Stop funkció
Az
A
Iránytű*
452
Dízel-részecskeszűrő
A Start/Stop funkció feltételei
474
HomeLink®*
Az iránytű aktiválása és inaktiválása*
Üres tartály és dízelmotor
434
AdBlue®
A HomeLink®* programozása
452
432
Az AdBlue® kezelése
473
476
Az ECO hajtásmód aktiválása és
inaktiválása a funkciógombbal
Kibocsátás-szabályozás
használatával
472
HomeLink®*
HomeLink®* típusengedély
ECO hajtásmód
AdBlue®
Szállítás
Segédindítás másik akkumulátorral
460
Vonóhorog*
461
442
A vonóhorog* műszaki adatai
462
443
Kihúzható/visszahúzható vonókonzolok*
463
HANG, MÉDIA ÉS INTERNET
Hang, média és internet
480
DivX® lejátszása
Audio-beállítások
480
A videó beállításai
496
Hangzásélmény*
481
Bluetooth® média
497
Alkalmazások
481
497
Alkalmazások letöltése
482
Készülék csatlakoztatása Bluetooth®
kapcsolaton
Alkalmazások frissítése
483
Média USB-csatlakozón
497
Alkalmazások törlése
484
Rádió
485
Készülék csatlakoztatása USB-csatlakozón
A rádió bekapcsolása
485
Rádiósáv és rádióállomás váltása
486
Rádióállomások keresése
487
Rádiókedvencek beállítása
487
A rádió beállításai
488
RDS rádió
489
Digitális rádió*
490
Kapcsolat az FM és a digitális rádió*
között
491
Médialejátszó
Médialejátszás
Média vezérlése és váltása
Telefon csatlakoztatása az autóhoz
Bluetooth kapcsolaton az első alkalommal
509
Telefon automatikus csatlakoztatása
az autóhoz Bluetooth kapcsolaton
511
Telefon manuális csatlakoztatása az
autóhoz Bluetooth kapcsolaton
511
498
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefon lecsatlakoztatása
512
Az USB eszközök műszaki adatai
498
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefonok közötti váltás
512
Kompatibilis médiaformátumok
499
TV*
Bluetooth kapcsolaton csatlakozó
készülékek eltávolítása
513
500
A TV* használata
501
Telefonhívások kezelése
513
TV-beállítások*
501
Szöveges üzenetek kezelése
514
502
Szöveges üzenetek beállításai
515
A telefonkönyv kezelése
516
Telefon-beállítások
516
Bluetooth eszközök beállításai
517
Vezeték nélküli telefontöltő*
517
505
A vezeték nélküli telefontöltő* használata
518
518
Apple®
496
CarPlay®*
Apple®
CarPlay®*
használata
503
Az Apple® CarPlay®* beállításai
504
505
491
Tanácsok az Apple® CarPlay®* használatához
492
Android Auto*
493
Az Android Auto* használata
506
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
507
520
521
Az
494
Android Auto* beállítások
Gracenote®
495
508
Videó
495
Tanácsok az Android Auto* használatához
Az autó csatlakoztatása az internethez Bluetooth funkcióval rendelkező
telefonon keresztül
Videó lejátszása
496
Telefon
508
Az autó csatlakoztatása az internethez telefonon keresztül (Wi-Fi)
Média keresése
11
ECALL
Az autó csatlakoztatása az internethez autómodemen (SIM-kártyán)
keresztül
Az autómodem beállításai
522
Internet-hozzáférés megosztása az
autóból Wi-Fi hotspoton keresztül
523
Nincs vagy gyenge internetkapcsolat
524
Wi-Fi hálózat eltávolítása
525
A Wi-Fi technológiája és biztonsága
12
522
525
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
eCall
538
Gumiabroncsok
542
Automatikus ütközésfigyelmeztetés
eCall szolgáltatással
538
A gumiabroncs méretjelölése
544
Segélyszolgálat eCall szolgáltatással
539
A keréktárcsa méretjelölése
545
Országúti segélyszolgálat
539
A gumiabroncsok forgási iránya
545
Futófelület-kopásjelzők a gumiabroncsokon
546
A gumiabroncsnyomás ellenőrzése
546
A gumiabroncsnyomás beállítása
547
Előírt gumiabroncsnyomás
548
Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer*
549
526
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer* kalibrálása
550
Tárolóhely a merevlemezen
526
527
Lásd gumiabroncs-nyomás állapot a
központi kijelzőn*
552
Audio és média licencszerződés
Teendők alacsony gumiabroncsnyomás-figyelmeztetés esetén
553
Amikor kerekeket cserél
554
Szerszámkészlet
554
Emelő*
555
Kerékcsavarok
556
Kerék eltávolítása
556
A kerekek felszerelése
558
Pótkerék*
560
A pótkerék elővétele
561
Téli kerekek
561
Hóláncok
562
Felhasználási feltételek és adatmegosztás
525
Az adatmegosztás aktiválása és inaktiválása
Szükséghelyzeti defektjavító készlet
563
RAKODÁS, TÁROLÁS ÉS
UTASTÉR
Defektjavító készlet használata
563
Az utastér belseje
570
Volvo szervizprogram
586
567
Alagútkonzol
571
586
A szivargyújtó* használata
571
Adatátvitel az autó és a műhely
között Wi-Fi kapcsolaton keresztül
A hamutartó* kiürítése
572
Letöltési központ
587
Elektromos aljzatok
572
Rendszerfrissítések kezelése a letöltési központban
587
Az elektromos aljzatok használata
573
Autó állapota
588
A kesztyűtartó használata
574
Szervizelés és javítás előjegyzése
589
Napellenzők
575
Autóadatok küldése a szerviznek
590
Raktér
576
Az autó felemelése
591
Javaslatok a rakodáshoz
576
A motortérfedél nyitása és zárása
593
Tetőterhelés és rakodás tetőcsomagtartóra
577
A klímavezérlő rendszer szervizelése
594
Táskatartó kampók
578
A motortér áttekintése
595
Csomagrögzítő szemek
578
Motorolaj
596
Átvezető rakodónyílás a hátsó ülésben*
579
A motorolaj ellenőrzése és feltöltése
597
A csomagtér padlójának felhajtása
579
A hűtőfolyadék feltöltése
598
Oldja ki a felhajtható csomagtérpadlót*
579
Lámpacsere
599
A biztonsági háló* felszerelése és
eltávolítása
581
Külső lámpák elhelyezkedése
600
A hátsó irányjelző izzó cseréje
600
A kalaptartó eltávolítása és tárolása
az autóban
583
A féklámpaizzó cseréje
602
A hátsó ködlámpaizzó cseréje
Elsősegélycsomag*
603
584
Izzók műszaki adatai
Elakadásjelző háromszög
603
584
Akkumulátor
604
Segédakkumulátor
607
Fújja fel a gumiabroncsot a defektjavító készlet kompresszorával
KARBANTARTÁS ÉS
SZERVIZELÉS
13
MŰSZAKI ADATOK
14
Szimbólumok az akkumulátorokon
608
Az autó fényezése
629
Típusjelölések
636
Biztosítékok és központi elektromos
egységek
609
Kisebb fényezési sérülések javítása
629
Méretek
639
Biztosítékcsere
610
Színkódok
630
Tömegek
641
Biztosítékok a motortérben
611
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
630
Vontató képesség és vonóhorog-terhelés 642
Biztosítékok a bal oldali első ülés alatt
614
Az ablaktörlő lapátok cseréje
631
A motor műszaki adatai
644
A belső tisztítása
618
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
632
Motorolaj — műszaki adatok
645
A központi kijelző tisztítása
618
633
A motorolaj tekintetében nehéz vezetési feltételek
647
Szövetkárpit és tetőkárpit tisztítása
619
Hűtőfolyadék — műszaki adatok
648
A biztonsági övek tisztítása
620
648
Padlószőnyegek és berakott szőnyegek tisztítása
620
Sebességváltó-folyadék — műszaki
adatok
Fékfolyadék — műszaki adatok
648
A bőr kárpitok tisztítása
621
Üzemanyagtartály - méret
649
A bőr kormánykerék tisztítása
621
AdBlue®
tartály kapacitása
649
A belső műanyag, fém és fa alkatrészek tisztítása
622
Légkondicionáló — műszaki adatok
649
A külső tisztítása
622
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
651
Polírozás és viaszolás
623
624
Jóváhagyott kerék- és gumiabroncsméretek
655
Kézi mosás
Automata autómosó
625
657
Nagy nyomású mosás
626
A gumiabroncsok legalacsonyabb
megengedett terhelésmutatója és
sebesség-besorolása
Az ablaktörlő lapátok tisztítása
626
Jóváhagyott gumiabroncs-nyomások
659
A külső műanyag, gumi és díszítő
komponensek tisztítása
627
Keréktárcsák tisztítása
628
Rozsdavédelem
628
Mosófolyadék betöltése
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Betűrendes tárgymutató
661
15
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
Tulajdonosi információk
A kezelési információk számos különböző termék
formájában, digitálisan és nyomtatva, állnak rendelkezésre. A kezelési útmutató elérhető az autó
központi kijelzőjén, mobilalkalmazásként, a Volvo
Cars támogató weboldalán. Egy Quick Guide és
a kezelési útmutató melléklete megtalálható a
kesztyűtartóban, amely többek között műszaki
adatokat és a biztosítékokkal kapcsolatos információkat tartalmaz. A nyomtatott kezelési útmutató megrendelhető.
Az autó központi kijelzője1
A központi kijelzőn, húzza le a
felső nézetet, és érintse meg a
Kezelési útmutató lehetőséget. Itt érhetők el a vizuális navigáció lehetőségei az autó külső
és belső képeivel. Az információk kereshetők és kategóriákra
is vannak osztva.
Mobilalkalmazás
Az App Store vagy Google Play
áruházban, töltse le az alkalmazást az okostelefonjára vagy
táblagépére, és válassza ki az
autót. Az alkalmazásban oktató
videók és a vizuális navigáció
lehetőségei érhetők el az autó
külső és belső képeivel. A kezelési útmutató
különböző szakaszai között könnyen lehet navigálni és annak tartalma kereshető.
A Volvo Cars támogató weboldala
Menjen a support.volvocars.com
oldalra, és válassza ki az
országát. Itt online és PDF formátumú kezelési útmutatókat
találhat. A Volvo Cars támogatói
oldalon oktató videók és
további információk valamint a
Volvójára és az autó tulajdonlására vonatkozó
további segítség is található. Az oldalak a legtöbb
piacon elérhetők.
Nyomtatott információk
A kesztyűtartóban található a
kezelési útmutató1 melléklete,
amely a biztosítékokkal kapcsolatos információkat és műszaki
adatokat valamint fontos és
gyakorlati információk összefoglalását tartalmazza.
Egy Quick Guide is elérhető nyomtatott formában, amely segít megismerkedni az autó leggyakrabban használt funkcióival.
A választott felszereltségi szinttől, piactól stb. függően további tulajdonosi információk is lehetnek
nyomtatott formában az autóban.
Nyomtatott kezelési útmutató és hozzá kapcsolódó melléklet rendelhető. A rendeléshez lépjen
kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
1A
18
teljes nyomtatott kezelési útmutató az olyan piacokon található meg az autóban, ahol nem áll rendelkezésre a központi kijelzőn.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
FONTOS
Mindig a járművezető felelős a jármű biztonságos vezetéséért és a vonatkozó törvények
és szabályok betartásáért. Az is fontos, hogy
az autót a Volvo kezelési útmutatóban leírt
előírásainak megfelelően tartsa karban és
kezelje.
Ha bármilyen eltérés van a központi kijelzőn
megjelenő és a nyomtatott információk között,
akkor mindig a nyomtatott információk élveznek elsőbbséget.
Kezelési útmutató a központi
kijelzőn
A kezelési útmutató digitális2 változata elérhető
az autó központi kijelzőjén.
A digitális kezelési útmutató a felső nézetből
érhető el és bizonyos esetekben a környezetérzékeny kezelési útmutató szintén a felső nézetből
érhető el.
A kezelési útmutató megnyitásához - húzza le a
felső nézetet a középső kijelzőn, és érintse meg a
Kezelési útmutató lehetőséget.
A kezelési útmutatóban található információk
közvetlenül a kezelési útmutató kezdőlapján vagy
annak felső menüéből érhető el.
MEGJEGYZÉS
A digitális kezelési útmutató vezetés közben
nem használható.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző nyelvének módosítása azt
jelenti, hogy bizonyos tulajdonosi információk
nem felelnek meg az országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak. Ne váltson
olyan nyelvre, amelyet nehezen ért meg, mert
ez nehézzé teheti a visszatalálást képernyőstruktúrában.
Kezelési útmutató
Kapcsolódó információk
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
A kezelési útmutató mobil eszközökön
(22. oldal)
•
•
A Volvo Cars támogató oldala (23. oldal)
2
Felső nézet a kezelési útmutató gombjával.
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
A legtöbb piacra érvényes.
}}
19
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
||
Környezetérzékeny kezelési útmutató
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a kezelési útmutatóban a központi
kijelzőn (20. oldal)
•
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(107. oldal)
•
Alkalmazások letöltése (482. oldal)
Navigálás a kezelési útmutatóban a
központi kijelzőn
A digitális kezelési útmutató az autó központi
kijelzőjének felső nézetében érhető el. A tartalom
kereshető és könnyen navigálhat a különböző
részek között.
Felső nézet a környezetfüggő kezelési útmutató gombjával.
A környezetfüggő kezelési útmutató egy gyorshivatkozás a kezelési útmutató azon cikkéhez,
amely a képernyőn látható aktív funkciót írja le.
Amikor környezetfüggő kezelési útmutató áll rendelkezésre, akkor az a Kezelési útmutató jobb
oldalán jelenik meg a felső nézetben.
A környezetfüggő kezelési útmutató megérintése
ezért egy, a képernyőn megjelenő tartalommal
kapcsolatos cikket nyit meg a kezelési útmutatóban. Például nyomja meg a Navigáció
kézikönyve lehetőséget – a navigációval kapcsolatos cikk nyílik meg.
Ez csak az autó bizonyos alkalmazásaira vonatkozik. A harmadik féltől származó alkalmazások esetében nem érhetők el például az alkalmazással
kapcsolatos cikkek.
20
A kezelési útmutatót a felső nézetből érheti el.
–
A kezelési útmutató megnyitásához - húzza
le a felső nézetet a középső kijelzőn, és érintse meg a Kezelési útmutató lehetőséget.
A kezelési útmutatóban számos különböző
módon kereshet információkat. A lehetőségek a
kezelési útmutató kezdőlapjáról és a felső menüből érhetők el.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
A menü megnyitása a felső menüből
–
Nyomja meg a
lehetőséget a felső listában a kezelési útmutatóban.
> Egy információk megkeresésére szolgáló
különböző funkciókat tartalmazó menü
nyílik meg:
Kezdőlap
Érintse meg a szimbólumot,
hogy visszalépjen a kezelési
útmutató kezdőlapjához.
Kategóriák
A kezelési útmutató szakaszai
fő kategóriákba és alkategóriákba van szervezve. Ugyanazt a
szakaszt több megfelelő kategória is tartalmazza, így könynyebben megtalálható.
1.
Nyomja meg a Kategóriák gombot.
> A fő kategóriák egy listában jelennek
meg.
2.
Érintsen meg egy fő kategóriát ( ).
> Megjelenik az alkategóriák ( ) és cikkek
( ) listája.
3.
Érintsen meg egy cikket a megnyitásához.
Quick Guide
Nyomja meg a szimbólumot
egy olyan oldal megnyitásához,
amely különösen hasznos, az
autó legáltalánosabb funkcióit
ismertető cikkekhez mutató
hivatkozásokat tartalmaz. A szakaszok kategóriák szerint is
elérhetők, de itt össze vannak gyűjtve a gyors
hozzáférés érdekében. Érintsen meg egy cikket
annak teljes elolvasásához.
Interaktív területek a belső és külső
részekhez.
Az autó külső és belső áttekintő képei. A különböző részek
interaktív területekkel vannak
jelölve, amelyek az autó adott
részeivel kapcsolatos cikkekhez
vezetnek.
1.
Nyomja meg a Külső vagy Belső gombot.
> Külső vagy belső képek jelennek meg
interaktív területekkel. Az interaktív területek az autó vonatkozó részeivel kapcsolatos cikkekhez mutatnak. Csúsztassa az
ujját vízszintesen a képernyőn a képek
közötti váltáshoz.
2.
Érintsen meg egy interaktív területet.
> A területről szóló cikk címe jelenik meg.
3.
Érintse meg a címet a cikk megnyitásához.
A visszalépéshez, nyomja meg a vissza nyilat.
Kedvencek
Nyomja meg a szimbólumot a
kedvencként mentett cikkek
eléréséhez. Érintsen meg egy
cikket annak teljes elolvasásához.
Kedvenc cikkek mentése vagy törlése
A cikkeket a jobb oldalon fent található
megnyomásával mentheti el kedvencként, amikor meg
van nyitva az adott cikk. Ha a cikk el van mentve
kedvencként, akkor a csillag ki van töltve:
.
A cikk eltávolításához a kedvencekből, nyomja
meg újra a csillagot az aktuális cikkben.
A visszalépéshez, nyomja meg a vissza nyilat.
}}
21
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
||
Videó
•
Nyomja meg a szimbólumot az
autó funkcióit magyarázó rövid
bemutató videókhoz.
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
A kezelési útmutató mobil
eszközökön
A kezelési útmutató mobilalkalmazás3 formájában is elérhető az App Store és Google Play
áruházakban. Az alkalmazás okostelefonokhoz és
táblagépekhez készült.
Információk
Érintse meg a szimbólumot az
autóban található kezelési
útmutató verziójával kapcsolatos valamint egyéb hasznos
információk eléréséhez.
A keresés funkció használata a felső
menüben
1.
elemet a kezelési útmuÉrintse meg a
tató felső menüjében. Egy billentyűzet jelenik
meg a képernyő alsó részén.
2.
Írjon be egy kulcsszót, például "biztonsági
öv".
> A javasolt cikkek és kategóriák a betűk
beírása közben jelennek meg.
3.
Érintse meg a cikket vagy kategóriát annak
megnyitásához.
Kapcsolódó információk
22
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
Billentyűzet a központi kijelzőn (118. oldal)
A kezelési útmutató letölthető
mobilalkalmazásként az App
Store és Google Play áruházakból. Az itt látható QR-kód közvetlenül az alkalmazásra mutat.
Vagy meg is keresheti azt az
App Store illetve Google Play
áruházban a "Volvo manual" keresési kifejezéssel.
Az alkalmazás tartalmaz egy videót a külső és
belső képekkel, ahol az autó különböző részei
interaktív területekkel vannak kiemelve, amelyek a
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
kérdéses területről szóló cikkhez vezetnek. A
kezelési útmutató különböző szakaszai között
könnyen lehet navigálni és annak tartalma kereshető.
A Volvo Cars támogató oldala
Az autójával kapcsolatos további információk a
Volvo Cars weboldalon és támogató oldalon
találhatók.
Támogatás az interneten
Menjen a support.volvocars.com címre az oldal
meglátogatásához. A támogató oldal a legtöbb
piacon elérhető.
Támogatást tartalmaz az olyan funkciókhoz,
mint a webes alapú szolgáltatások és funkciók, a
Volvo On Call*, a navigációs rendszer* és az alkalmazások. Videók és lépésenként leírt útmutatások magyarázzák a különböző eljárásokat, például
azt, hogyan csatlakoztassa az autót az internethez
mobiltelefonon keresztül.
Jelentkezzen be a Volvo Cars
weboldalra
Hozzon létre személyes Volvo ID azonosítót, és
jelentkezzen be a www.volvocars.com weboldalon.
Amikor be van jelentkezve, akkor áttekintést láthat többek között a szervizekről, szerződésekről
és garanciákról. Itt az autómodelljéhez illő tartozékokról és szoftverekről is találhat információkat.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID (28. oldal)
Letölthető információk
Térképek
A Sensus navigation felszereltségű autókhoz
lehetőség van térképek letöltésére a támogató
weboldalról.
A mobilalkalmazás megtalálható az App Store és Google
Play áruházakban.
Kapcsolódó információk
•
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
Kezelési útmutatók PDF formátumban
A kezelési útmutatók PDF formátumban tölthetők
le. Válasszon autómodellt és modellévet az útmutató szükség szerinti letöltéséhez.
Kapcsolat
A támogató weboldal tartalmazza az ügyfélszolgálat és a legközelebbi Volvo kereskedő kapcsolati adatait.
3
Bizonyos mobilkészülékek esetében.
* Opció/tartozék.
23
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
A kezelési útmutató olvasása
Opciók/tartozékok
Lábjegyzet
A kezelési útmutató elolvasása, ideális esetben
az első út előtt, jó módja az autó megismerésének.
A normál felszereltségen kívül, a használati útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
A kezelési útmutató bizonyos helyeken lábjegyzetek formájában is tartalmaz információkat a lapok
alján vagy a táblázatok végén. Ezek az információk kiegészítik a számmal rájuk hivatkozó szöveget. Ha a lábjegyzet egy táblázatban található
szövegre vonatkozik, akkor az a lábjegyzet szám
helyett betűvel van jelölve.
A kezelési útmutató tanulmányozása jó módja az
új funkciók, az autó kezelésének megértésére a
különböző helyzetekben és, hogy megtanulja az
autó funkcióinak legjobb kihasználását. Kérjük,
fordítson figyelmet a kezelési útmutatóban található biztonsági utasításokra.
A jelen kezelési útmutató célja, hogy elmagyarázza a Volvo járművekben található összes lehetséges jellemzőt, funkciót és opciót. Nem arra
szolgál, hogy garantálja azt, hogy az összes tárgyalt jellemző, funkció és opció minden járműbe
be van építve. Előfordulhat, hogy bizonyos használt terminológia nem pontosan egyezik az értékesítési, marketing és reklámanyagokban.
A fejlesztési munka folyamatosan zajlik a termék
javítása érdekében. A módosítások azt okozhatják, hogy a kezelési útmutatóban található információk, leírások és ábrák különböznek az autó
berendezéseitől. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
Ne vegye ki ezt az útmutatót az autóból - ha
problémák merülnek fel, akkor itt találhat információkat arról, hol és hogyan érhető el szakszerű
segítség.
© Volvo Car Corporation
24
Az összes opció/tartozék csillaggal van jelölve: *.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre - ezek
a különböző piacok igényeinek és az adott
országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és az
opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Speciális szövegek
FIGYELEM
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető szövegek jelennek meg.
Üzenetszövegek
Az autóban kijelzők találhatók, amelyek menüket
és üzenetszövegeket jelenítenek meg. A kezelési
útmutatóban ezeknek a szövegeknek a megjelenése különbözik a normál szövegektől. Példák a
menüszövegekre és üzenetszövegekre: Telefon,
Új üzenet.
Címkék
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek,
egyszerű és világos módon, fontos információkat
közölnek. Az autóban található matricák az alábbi,
csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/információkat tartalmazzák.
FONTOS
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás
veszélye áll fenn.
MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZÉS szövegek tanácsokat vagy
tippeket adnak például szolgáltatások és
funkciók használatakor.
* Opció/tartozék.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
Személyi sérülésre vonatkozó
figyelmeztetés
Anyagi kár kockázata
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják az
autóban. Az adott autóra vonatkozó adatok az
autóban található matricákon találhatók.
Eljáráslisták
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet, amely,
figyelmen kívül hagyása esetén súlyos vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása esetén anyagi
kárt eredményezhet.
Információk
Olyan eljárások, amelyeket a kezelési útmutatóban található számozás alapján bizonyos sorrendben kell végrehajtani:
Ha képek sorozata illusztrálja az utasításokat
lépésről-lépésre, akkor az egyes lépések az
ábrával megegyező számozással rendelkeznek.
Betűk listája jelenik meg a felsorolások
egyes elemei mellett, ahol az utasítások sorrendje nem lényeges.
Nyilak számozással vagy a nélkül, amelyek
mozgásokat ábrázolnak.
Nyilak betűjelöléssel olyan mozgások jelölésére, ahol a fordított sorrendnek nincs jelentősége.
Ha a lépésről-lépésre végrehajtandó utasításokhoz nem tartozik ábrák sorozata, akkor a különböző lépések normál számokkal vannak jelölve.
}}
25
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
||
Elhelyezkedési listák
A számot tartalmazó piros körök olyan áttekintő képeken találhatók, ahol a különböző
komponensek meg vannak jelölve. A szám
szerepel az ábrához kapcsolódó pozíciólistában, amely leírja az adott elemet.
Listajeles listák
A listajeles felsorolások olyan helyeken szerepelnek, ahol a kezelési útmutató listába szedett pontokat tartalmaz.
Folytatás az előző oldalról.
A kezelési útmutató és a környezet
|| Ez a szimbólum jelenik meg bal oldalt legfelül,
amikor egy szakasz az előző oldalról folytatódik.
A kezelési útmutatót ellenőrzött erdőkből származó papírra nyomtatták.
Kapcsolódó információk
A Forest Stewardship Council (FSC)® (Erdőgondnoksági Tanács) szimbólum mutatja, hogy a használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag FSC® minősítésű erdőkből vagy
egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
A kezelési útmutató mobil eszközökön
(22. oldal)
•
A Volvo Cars támogató oldala (23. oldal)
Példa:
•
•
Hűtőfolyadék
Motorolaj
Kapcsolódó információk
A kapcsolódó információk más, szorosan kapcsolódó információkat tartalmazó cikkekre utalnak.
Illusztrációk és videók
Kapcsolódó információk
A kezelési útmutatóban használt illusztrációk és
videók bizonyos esetekben vázlatosak, amelyek
célja, hogy átfogó képet nyújtsanak egy bizonyos
funkcióról. Ezek a felszereltségi szinttől és a piactól függően eltérhetnek autó tényleges megjelenésétől.
•
Folytatódik
}} Ez a szimbólum jelenik meg jobb oldalt legalul,
amikor egy szakasz a következő oldalon folytatódik.
26
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
(30. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
AZ ÖN VOLVÓJA
Volvo ID
Kapcsolódó információk
A Volvo ID egy személyes azonosító, amely szolgáltatások széles köréhez biztosít hozzáférést
egyetlen felhasználónévvel és jelszóval.
•
Volvo ID létrehozása és regisztrálása
(28. oldal)
•
Szervizelés és javítás előjegyzése
(589. oldal)
Példa a szolgáltatásokra:
•
Volvo On Call alkalmazás* – az autó ellenőrzése telefon használatával. Például ellenőrizheti az üzemanyagszintet, megjelenítheti a
legközelebbi üzemanyagtöltő állomást és
távolról bezárhatja az autót.
•
Send to Car – címeket küldhet internetes térképszolgáltatásokból közvetlenül az autóhoz.
•
Szervizelés és javítás előjegyzése – regisztrálhatja kedvenc műhelyét/kereskedését a
volvocars.com weboldalon, hogy közvetlenül
az autóból jegyezhesse elő a szervizeléseket.
MEGJEGYZÉS
Ha egy szolgáltatáshoz (például Volvo On
Call) használt felhasználónév megváltozik,
akkor az automatikusan módosul a többi szolgáltatás esetében is.
Volvo ID létrehozása és
regisztrálása
Volvo ID létrehozása különböző módokon lehetséges. Ha a Volvo ID azonosítót a volvocars.com
oldalon vagy a Volvo On Call alkalmazásban2
hozta létre, akkor a Volvo ID azonosítót regisztrálnia is kell az autóhoz, hogy használhassa a
különböző Volvo ID szolgáltatásokat.
Volvo ID létrehozása a Volvo ID
alkalmazással
1. Töltse le a Volvo ID alkalmazást a
Letöltőközpont helyről a központi kijelző
alkalmazás nézetében.
2.
Indítsa el az alkalmazást, és regisztrálja személyes e-mail címét.
3.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozott egy Volvo ID azonosítót, és
automatikusan regisztrálta azt az autóhoz.
Most már használhatja a Volvo ID szolgáltatásokat.
Volvo ID létrehozása az autóból, a volvocars.com
weboldalon vagy a Volvo On Call alkalmazásban
lehetséges1.
Ha Volvo ID azonosítót regisztrált az autóban,
akkor számos szolgáltatás válik elérhetővé.
1
28
Ha rendelkezik Volvo On Call* opcióval.
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
Volvo ID létrehozása a Volvo Cars
weboldalon
1. Menjen a www.volvocars.com oldalra, és
jelentkezzen be3 a jobb felső részen található
ikon használatával. Válassza a Volvo ID létrehozása lehetőséget.
2.
Írjon be egy személyes e-mail címet.
3.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozta a Volvo ID azonosítót. Olvassa
el az alábbiakban, hogyan regisztrálhatja
az azonosítót az autóhoz.
Volvo ID létrehozása a Volvo On Call
alkalmazással4
1. Töltse le a Volvo On Call alkalmazás legújabb
verzióját egy okostelefonra az App Store,
Windows Phone vagy Google Play áruházból.
2.
Válassza a Volvo ID létrehozása lehetőséget
az alkalmazás kezdőoldalán, és írjon be egy
személyes e-mail címet.
3.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozta a Volvo ID azonosítót. Olvassa
el az alábbiakban, hogyan regisztrálhatja
az azonosítót az autóhoz.
2 Csak bizonyos piacokra vonatkozik.
3 Bizonyos piacokon áll rendelkezésre.
4 Volvo On Call* szolgáltatással felszerelt
Volvo ID regisztrálása az autóhoz
Ha Volvo ID azonosítóját az interneten vagy a
Volvo On Call alkalmazásban hozta létre, akkor
regisztrálja azt az autóhoz az alábbiak szerint:
1.
•
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(518. oldal)
Ha még nem tette meg, akkor töltse le a
Volvo ID alkalmazást a Letöltőközpont webhelyről a központi kijelző alkalmazás nézetében.
MEGJEGYZÉS
Alkalmazások letöltéséhez az autónak az
internethez kell csatlakoznia.
2.
Indítsa el az alkalmazást, és írja be Volvo ID
azonosítóját/e-mail címét.
3.
Kövesse az automatikusan a Volvo ID azonosítójához rendelt e-mail címére küldött utasításokat
> A Volvo ID most már regisztrálva van az
autóhoz. Használhatja Volvo ID szolgáltatásokat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Volvo ID (28. oldal)
Alkalmazások letöltése (482. oldal)
Rendszerfrissítések kezelése a letöltési központban (587. oldal)
autók.
* Opció/tartozék.
29
AZ ÖN VOLVÓJA
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
A Volvo Car Corporation folyamatosan dolgozik
a biztonságosabb és hatékonyabb termékek és
A környezetvédelem a Volvo Car egyik legfontosabb értéke, amely minden tevékenységére
hatással van. A környezetvédelmi munka az autó
teljes életciklusán alapszik és figyelembe veszi a
környezeti hatást a tervezéstől a selejtezésig és
újrahasznosításig. A Volvo Car alapelve, hogy
minden újonnan fejlesztett terméknek a kevesebb
környezeti hatással kell rendelkeznie, mint annak
a terméknek, amelyet levált.
A Volvo környezetgazdálkodási munkája hatékonyabb és kevésbé szennyező hajtásláncok, a
Drive-E kifejlesztését eredményezte. A személyes
környezet szintén fontos a Volvo számára - a
30
megoldások fejlesztésén, hogy csökkentse a
káros környezeti hatásokat.
Volvo belső levegője például a klímaszabályozó
rendszernek köszönhetően tisztább, mint a külső
levegő.
Az ön Volvója megfelel a szigorú nemzetközi környezetvédelmi szabványoknak. A Volvo összes
gyártóegységének ISO 14001 minősítéssel kell
rendelkeznie, és ez támogatja a környezetvédelmi
problémák módszeres megközelítését, ami folyamatos fejlődést tesz lehetővé a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése terén. Az ISO
minősítés megtartása a hatályos környezetvédelmi törvények és szabályozások betartását is
jelenti. A Volvo azt is megköveteli, hogy partnerei
is megfeleljenek ezeknek a követelményeknek.
Üzemanyag-fogyasztás
Mivel az autó teljes környezeti hatásának nagy
része annak használatából ered, a Volvo Car környezetvédelmi munkájában az üzemanyagfogyasztás, a széndioxid-kibocsátás és egyéb
levegőszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére helyezi a hangsúlyt. A Volvo autók minden vonatkozó kategóriában versenyképes üzemanyag-fogyasztással rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás általában az üvegház hatású gázok, széndioxid alacsonyabb kibocsátását eredményezi.
AZ ÖN VOLVÓJA
Hozzájárulás egy jobb környezethez
Az energiahatékony és üzemanyag-hatékony autó
nem csak a kisebb környezetre gyakorolt hatáshoz járul hozzá, hanem kisebb költségekkel is jár
az autó tulajdonosa számára. Mint járművezető,
könnyen csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást,
és hozzájárulhat egy jobb környezethez - íme
néhány tanács:
•
Tervezzen hatékony átlagsebességet. A körülbelül 80 km/h (körülbelül 50 mph) feletti
és 50 km/h (körülbelül 30 mph) alatti sebesség nagyobb energiafogyasztást eredményez.
•
Tartsa be a szerviz és garanciafüzet által az
autó szervizeléséhez és karbantartásához
előírt intervallumokat.
•
Kerülje a motor alapjáraton járatását - állítsa
le a motort, amikor hosszabb időre megáll.
Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
•
Tervezze meg az utat - a sok szükségtelen
megállás és egyenetlen sebesség nagyobb
üzemanyag-fogyasztással jár.
•
Használja az előkészítést* mielőtt hideg időben elindulna - ez javítja az indítási képességet és csökkenti a kopást hideg időben. A
motor gyorsabban eléri az üzemi hőmérsékletét, ami csökkenti a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.
Ne feledje a környezetre biztonságos módon
selejtezni a veszélyes hulladékokat, például az
akkumulátorokat és olajokat sem. Vegye fel a
kapcsolatot egy műhellyel, ha bizonytalan az ilyen
típusú hulladékok kezelésével kapcsolatban lehetőleg forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Hatékony kibocsátás-szabályozás
Az Ön Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta belső
környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában. A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok esetben jóval a
vonatkozó szabványok alatt van.
Tiszta levegő az utastérben
Egy levegőszűrő segít megakadályozni a por és a
pollenek bejutását az utastérbe a levegő beszívásakor.
A belső levegőminőség rendszer (IAQS)* biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább legyen, mint a
külső forgalom levegője.
Az rendszer megtisztítja az utastér levegőjét a
szennyeződésektől, mint amilyenek a részecskék,
szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti
ózon. Ha a külső levegő szennyezett, akkor a légbeszívás megszűnik és a levegő visszakeringtetésre kerül. Az ilyen helyzetek például erős forgalomban, sorban állás közben és alagutakban fordulhatnak elő.
Az IAQS a tiszta belső zóna csomag (CZIP)*
része, amely egy olyan funkciót is tartalmaz,
amely lehetővé teszi a ventilátor beindítását, amikor kinyitják az autót a távvezérlős kulccsal.
Belső
A Volvók belsejében használt anyagok gondosan
vannak kiválasztva és tesztelve, hogy az kellemes
és kényelmes legyen. Bizonyos részek, például a
kormánykerék varratai kézzel készülnek. A belső
megfigyelés alatt áll, hogy például nagy melegben vagy erős fényben ne bocsásson ki erős szagokat vagy anyagokat, amelyek kellemetlen
érzést okoznak.
Volvo műhelyek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja az autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon a tisztább környezethez is hozzájárulhat. Amikor egy Volvo
műhelyre bízza az autója szervizelését és karbantartását, akkor az a Volvo rendszerének részévé
válik. A Volvo világos követelményeket támaszt a
műhelyek kialakítására vonatkozóan, hogy megakadályozza a káros anyagok környezetbe jutását.
A műhelyek munkatársai rendelkeznek a jó környezetvédelem biztosításához szükséges tudással
és eszközökkel.
Újrahasznosítás
Mivel a Volvo életciklusban gondolkodik, fontos
az is, hogy az autók újrahasznosítása környezetbarát módon történjen. Majdnem a teljes autó
újrahasznosítható. Az autó utolsó tulajdonosát
ezért arra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot
egy kereskedővel, ahol tanúsított/jóváhagyott
újrahasznosító létesítményt tudnak ajánlani.
}}
* Opció/tartozék.
31
AZ ÖN VOLVÓJA
||
32
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
(651. oldal)
•
•
Gazdaságos vezetés (444. oldal)
•
A kezelési útmutató és a környezet
(26. oldal)
•
Levegőminőség (189. oldal)
Az előkészítés* elindítása és kikapcsolása
(211. oldal)
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
IntelliSafe-vezetőtámogatás
Az IntelliSafe a Volvo Cars biztonsági koncepciója. Az IntelliSafe számos rendszerből áll, amelyek lehetnek az alapfelszereltség részei vagy
opcionálisak, amelyek célja az autózás biztonságossá tétele, a sérülések elkerülése és az utasok
valamint a többi közlekedő védelme.
Támogatás
Az IntelliSafe olyan vezetőtámogató funkciókat
foglal magában, mint az adaptív sebességtartó*,
amely segít a járművezetőnek az egyenletes
sebesség fenntartásában és egy előre beállított
időköz tartásában az elöl haladó járműhöz képest.
A Pilot Assist5 kormányzási segítség használatával segít a járművezetőnek az autónak a sáv
oldalvonalai között tartásában és az egyenletes
sebesség fenntartásában, előre kiválasztott időköz tartásával az elöl haladó járműhöz viszonyítva.
A Park Assist Pilot* segít a járművezetőnek a parkolásban és a parkolóhely elhagyásában.
További példák azokra a rendszerekre, amelyek
segíthetik a járművezetőt az aktív távolsági fényszóró, a Cross Traffic Alert (CTA)* és a Blind Spot
Information (BLIS)* rendszer.
Megelőzés
A City Safety egy olyan funkció, amely hozzájárulhat a balesetek elkerüléséhez. A funkció megakadályozhatja a gyalogosokkal,kerékpárosokkal,
5
nagyobb állatokkal vagy járművekkel történő
ütközéseket vagy mérsékelheti azok következményeit. Ütközés kockázata esetén vizuális, akusztikus és fékimpulzusos figyelmeztetések segítik a
járművezetőt, hogy időben cselekedjen. Ha a járművezető nem reagál a figyelmeztetésre, és az
ütközés kockázatának megítélése fenyegető,
akkor a City Safety automatikusan fékezheti az
autót.
A sávtartó segéd (LKA) egy másik példa az olyan
funkciókra, amelyek segíthetnek a járművezetőnek megakadályozni a baleseteket - autópályán
és hasonló nagyobb utakon - azáltal, hogy csökkenti annak a kockázatát, hogy az autó elhagyja a
sávját.
szerrel is rendelkezik, amely az ostorcsapásos
sérülésektől véd.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (266. oldal)
Aktív távolsági fényszóró (144. oldal)
Biztonság (44. oldal)
Biztonsági övek (46. oldal)
Légzsákok (51. oldal)
Whiplash Protection System (45. oldal)
A Kormányzási rásegítés fokozott
ütközésveszélyben funkció segíthet a járművezetőnek a kockázat csökkentésében, hogy az
autó akaratlanul elhagyja a sávját és/vagy egy
másik járművel vagy akadállyal ütközik. Ezt az
autó sávba történő visszakormányzásával és/vagy
elfordulással éri el.
Védelem
A járművezető és az utasok védelmének céljával,
az autó biztonságiöv-feszítőkkel van felszerelve,
amelyek kritikus helyzetekben vagy ütközések
alkalmával megfeszítik a biztonsági öveket. Az
autó légzsákokkal és függönylégzsákokkal valamint Whiplash Protection System (WHIPS) rend-
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
* Opció/tartozék.
33
AZ ÖN VOLVÓJA
Sensus - online kapcsolat és
szórakoztatás
Információk, amikor arra szükség van
és ahol arra szükség van
A Sensus lehetővé teszi az internet böngészését,
különböző típusú alkalmazások használatát és az
autó Wi-Fi hozzáférési pontként történő használatát.
Az autó különböző kijelzői a megfelelő időben
biztosítanak információkat. Az információk különböző helyeken jelennek meg, attól függően, hogy
azok milyen fontosak a járművezető számára.
Ez a Sensus
A Sensus intelligens interfészt és online kapcsolódási lehetőséget biztosít a digitális világhoz. Az
intuitív navigációs struktúra lehetővé teszi a
vonatkozó támogatás, információk és szórakoztatás elérését, amikor erre szükség van, anélkül,
hogy elvonná a járművezető figyelmét.
A Sensus minden olyan megoldást lefed az autóban, amely a szórakoztatáshoz, online csatlakoztatáshoz, navigációhoz* és a járművezető valamint
az autó közötti felhasználói interfészhez kapcsolódik. A Sensus teszi lehetővé a kommunikációt
Ön, az autó és a külső világ között.
34
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
A különböző típusú információk különböző kijelzőkön jelennek meg azok fontosságától függően.
Járművezetői kijelző
A járművezetői kijelző a sebességről és például a
bejövő hívásokról vagy lejátszott zeneszámokról
mutat információkat. A kijelző kezelése a kormánykerék billentyűzeteivel lehetséges.
Középső kijelző
Járművezetői kijelző6.
6
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
}}
35
AZ ÖN VOLVÓJA
||
Az autó fő funkcióit a központi kijelzővel lehet
vezérelni, ami egy érintésre reagáló érintőképernyő. A fizikai gombok és kezelőszervek száma
ezért minimális. A képernyő akár kesztyűben is
kezelhető.
Innen vezérelhető például a klímavezérlő rendszer, a szórakoztató rendszer és az üléshelyzet*. A
központi kijelzőn megjelenő információkra reagálhat a járművezető vagy valaki más az autóban, ha
arra lehetőség adódik.
Hangfelismerő rendszer
A hangfelismerő rendszer anélkül használható, hogy a járművezetőnek le kellene vennie a
kezét a kormánykerékről. A
rendszer képes a természetes
beszéd megértésére. A hangfelismerést használhatja például zeneszámok lejátszására, személyek felhívására, a hőmérséklet növelésére vagy szöveges
üzenetek felolvastatására.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
36
Járművezetői kijelző (78. oldal)
A központi kijelző áttekintése (101. oldal)
Hangfelismerés (134. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(518. oldal)
Internet-hozzáférés megosztása az autóból
Wi-Fi hotspoton keresztül (523. oldal)
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
Szoftverfrissítések
Adatok rögzítése
Annak érdekében, hogy a Volvo ügyfeleként a
lehető legjobb tapasztalatai legyenek az autóval,
a Volvo folyamatosan fejleszti az autó rendszereit
és Önnek nyújtott szolgáltatásait.
A Volvo biztonsági és minőségbiztosítási rendszerének részeként a jármű használatával, működésével és az eseményekkel kapcsolatos bizonyos információk rögzítésre kerülnek az autóban.
A Volvójában található szoftvert a legújabb verzióra frissítheti, amikor az hivatalos Volvo kereskedőnél szervizelteti az autót. A legújabb szoftverfrissítés új funkciók és fejlesztések elérését
teszi lehetővé és tartalmazza a korábbi szoftverfrissítések fejlesztéseit is.
A jármű "Event Data Recorder" (EDR) egységgel
van felszerelve. Ennek elsődleges feladata a közlekedési balesetekkel vagy ütközésekhez hasonló
eseményekkel kapcsolatos adatok észlelése és
rögzítése, például amikor a légzsák működésbe
lép vagy a jármű valamilyen tárgynak ütközik az
úton. Az adatok rögzítése annak a jobb megismerésére szolgál, hogy milyen módon működnek a
járműrendszerek az ilyen típusú helyzetekben. Az
EDR úgy van kialakítva, hogy rövid időtartamon
keresztül, általában 30 másodpercig vagy ennél
kevesebb ideig rögzítse a járműdinamikai és biztonsági rendszerekkel kapcsolatos adatokat.
A kiadott frissítésekkel és a gyakran felmerülő
kérdésekre adott válaszokkal kapcsolatos további
információkért, látogasson el a
support.volvocars.com oldalra.
MEGJEGYZÉS
A frissítést követő működés a piactól, modelltől, modellévtől és opcióktól függően változó
lehet.
Kapcsolódó információk
A járműbe épített EDR az alábbiakkal kapcsolatos
adatokat rögzíti a közlekedési balesetek vagy az
ütközéshez hasonló események során:
•
Hogyan működtek az autóban a különböző
rendszerek
•
Sensus - online kapcsolat és szórakoztatás
(34. oldal)
•
•
Rendszerfrissítések kezelése a letöltési központban (587. oldal)
Be volt-e kapcsolva/meg volt-e feszítve a járművezető illetve az utasok biztonsági öve
•
Használta-e a járművezető a gáz- vagy fékpedált
•
A jármű haladási sebessége
Ezek az adatok segítenek a közlekedési balesetek, sérülések és károsodások körülményeinek
jobb megismerésében. Az EDR csak akkor rögzít
adatokat, amikor nem szokványos ütközési helyzet áll elő. Az EDR normál vezetési körülmények
között nem rögzít semmilyen adatot. Ehhez
hasonlóan, a rendszer soha nem rögzíti azt, hogy
ki vezeti a járművet vagy a baleset földrajzi helyzetét illetve az ütközés közeli helyzeteket. Azonban egyéb felek, például a rendőrség felhasználhatja a rögzített adatokat a közlekedési baleset
után szokásosan összegyűjtött személyes adatokkal együtt. A rögzített adatok értelmezéséhez
speciális berendezés és hozzáférés szükséges a
járműhöz illetve az EDR rendszerhez.
Az EDR rendszeren kívül, az autó számos számítógéppel rendelkezik, amelyek folyamatosan
ellenőrzik és figyelik az autó működését. Ezek
normál vezetési feltételek mellett is képesek adatok rögzítésére, de főleg a jármű működését és
funkcióit befolyásoló hibákat vagy akkor rögzítenek, amikor a jármű vezetőtámogató funkciója
(például a City Safety és az automatikus fékezés
funkció) működésbe lép.
Bizonyos rögzített adatokra szüksége van a szerviz és karbantartó technikusoknak a járműben
történt hibák meghatározásához és javításához. A
rögzített információk ahhoz is szükségesek, hogy
a Volvo eleget tudjon tenni a törvények és a hatóságok által megkövetelt jogi feltételeknek. A járműben rögzített információk annak számítógépében kerülnek tárolásra a jármű szervizeléséig
vagy javításáig.
}}
37
AZ ÖN VOLVÓJA
A fentiek mellett, a rögzített információk összesített formában kutatási és termékfejlesztési céllal
is felhasználhatók a Volvo autók biztonságának
és minőségének folyamatos fejlesztéséhez.
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk harmadik feleknek történő kiadásához a jármű tulajdonosának beleegyezése nélkül. Országos rendelkezések és szabályozások teljesítése érdekében a Volvo felszólítható arra, hogy átadjon ilyen
jellegű információkat a rendőrségnek vagy egyéb
hatóságoknak, akiknek törvényes joguk lehet arra,
hogy hozzáférjenek ezekhez. A rögzített adatok
kiolvasásához és értelmezéséhez speciális
műszaki berendezések szükségesek, amelyekhez
a Volvo és a Volvóval szerződésben álló márkaszervizek férhetnek hozzá. A Volvo felelős azért,
hogy ezek az információknak a tárolása és kezelése, amelyekhez a Volvo a szervizelési és karbantartási munkák során jutott, biztonságos
módon történjen, amely megfelel a vonatkozó jogi
követelményeknek. További tájékoztatásért - lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
38
A szolgáltatások felhasználási
feltételei
A Volvo olyan szolgáltatásokat nyújt, hogy a
lehető legbiztonságosabban és legkényelmesebben vezethesse Volvóját.
Ezek a szolgáltatások, a szükséghelyzeti segélynyújtástól a navigációig és a karbantartási szolgáltatásokig mindent magukban foglalnak.
A szolgáltatások használata előtt fontos, hogy
elolvassa a szolgáltatásokra vonatkozó használati
feltételeket a support.volvocars.com oldalon.
Kapcsolódó információk
•
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat (38. oldal)
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat
A Volvo tiszteletben tartja a weboldal minden
látogatójának személyes integritását.
Ez a szabályzat az ügyféladatok és személyes
adatok kezelésére vonatkozik. Célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson a meglévő, múltbeli és
potenciális ügyfelek számára az alábbiakról:
•
A személyes adatok gyűjtésének és kezelésének körülményei.
•
•
•
A gyűjtött személyes adatok típusai.
A személyes adatok gyűjtésének oka.
Hogyan kezeljük a személyes adatokat.
A teljes szabályzat a support.volvocars.com
weboldalon olvasható el.
Kapcsolódó információk
•
Felhasználási feltételek és adatmegosztás
(525. oldal)
•
A szolgáltatások felhasználási feltételei
(38. oldal)
•
Adatok rögzítése (37. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
A tartozékokkal és kiegészítő
berendezésekkel kapcsolatos
fontos információk
FIGYELEM
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget az autó biztonságos használatáért és a
hatályos törvények valamint szabályok betartásáért.
A tartozékok és az extra felszerelések helytelen
csatlakoztatása negatívan befolyásolja az autó
elektronikus rendszerét.
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok csak a
Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat használjanak és a tartozékok beszerelését csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok végezzék. Bizonyos tartozékok csak akkor működnek,
amikor telepítik a hozzájuk tartozó szoftvert az
autó számítógépes rendszerére.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre - ezek
a különböző piacok igényeinek és az adott
országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
A jelen útmutatóban található opciók és tartozékok csillaggal vannak jelölve. Ha kétségei vannak
az alapfelszereltséggel és az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Az is fontos, hogy az autót a Volvo előírásainak megfelelően, a kezelési útmutató valamint
a szerviz és garanciafüzet szerint karbantartsák és szervizeljék.
Ha a fedélzeti információk eltérnek a nyomtatott kezelési útmutatótól, akkor mindig a
nyomtatott információk élveznek elsőbbséget.
Tartozékok beszerelése
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok csak
a Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat
használjanak és a tartozékok beszerelését csak
képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok
végezzék. Bizonyos tartozékok csak akkor
működnek, amikor telepítik a hozzájuk tartozó
szoftvert az autó számítógépes rendszerére.
•
Az eredeti Volvo tartozékok teszteken esnek
keresztül, ami biztosítja, hogy teljesítmény,
biztonság és károsanyag-kibocsátás szempontjából együtt működjenek az autó rendszereivel. Ezen felül, a képzett és minősített
Volvo szerviztechnikusok tudják, hova vagy
hova nem biztonságos beszerelni a tartozékokat a Volvójába. Mindig kérje képzett és
minősített Volvo szerviztechnikus tanácsát,
mielőtt bármilyen tartozékot szerelne az autójába vagy az autójára.
•
Lehetséges, hogy a Volvo által nem jóváhagyott tartozékok nem estek át kifejezetten az
autóval történő használathoz.
•
Az autó funkcióira vagy biztonsági rendszereire negatív hatással lehet, ha olyan tartozékokat szerel be, amelyeket nem teszteltek a
Volvóval vagy megengedi, hogy tapasztalattal
nem rendelkező személy tartozékokat szereljen be.
•
A nem jóváhagyott vagy helytelen módon
beszerelt tartozékok által okozott károkra
nem vonatkozik semmilyen új autó garancia.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Tartozékok beszerelése (39. oldal)
Berendezés csatlakoztatása az autó diagnosztikai aljzatához (40. oldal)
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
}}
39
AZ ÖN VOLVÓJA
A szerviz és garanciafüzetben további információkat találhat a garanciával kapcsolatban.
A Volvo nem vállal semmilyen felelősséget a
nem eredeti tartozékok beszerelése miatt
bekövetkező halálesetekre, személyi sérülésekre vagy felmerülő költségekre vonatkozóan.
||
Kapcsolódó információk
•
A tartozékokkal és kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
(39. oldal)
Berendezés csatlakoztatása az autó
diagnosztikai aljzatához
Szoftver vagy diagnosztikai eszközök helytelen
csatlakoztatása negatív hatással lehet az autó
elektronikai rendszerére.
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok csak a
Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat használjanak és a tartozékok beszerelését csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok végezzék. Bizonyos tartozékok csak akkor működnek,
amikor telepítik a hozzájuk tartozó szoftvert az
autó számítógépes rendszerére.
Az adatkapcsolati csatlakozó (On-board Diagnostic,
OBDII) a vezető oldalon, a műszerfal alatt található.
40
MEGJEGYZÉS
A Volvo Cars nem vállal felelősséget nem
engedélyezett berendezéseknek az On-board
Diagnostic aljzathoz (OBDII) csatlakoztatásáért. Ezt az aljzatot csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok használhatják.
Kapcsolódó információk
•
A tartozékokkal és kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
(39. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
Az autó azonosító számának
mutatása
A járművezető figyelmének
elvonása
Amikor felkeres egy Volvo kereskedést például a
Volvo On Call előfizetésével kapcsolatban, akkor
szüksége lesz az autó azonosító számára (VIN7).
A járművezető felelős azért, hogy mindent megtegyen a saját, utasai és a többi közlekedő biztonsága érdekében. Ennek a felelősségnek a
része, hogy elkerülje a figyelme elvonását azáltal,
hogy nem végez olyan tevékenységeket, amelyek
nem kapcsolódnak az autó működtetéséhez a
forgalmi környezetben.
1.
2.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
Lépjen tovább a Rendszer
Rendszerinformációk Alvázszám
menüponthoz.
> A jármű azonosító száma jelenik meg.
Az Ön új Volvója tartalomgazdag szórakoztató és
kommunikációs rendszerekkel van vagy lehet felszerelve. Ezek lehetnek kihangosított mobiltelefonok, navigációs rendszerek és sokféle funkcióval
rendelkező audiorendszerek. Saját kényelme
érdekében egyéb hordozható elektronikus eszközökkel is rendelkezhet. Helyesen, biztonságosan
használva, ezek gazdaggá tehetik a vezetési
élményt. Ha rosszul használja őket, akkor viszont
elvonhatják a figyelmét.
Az alábbi figyelmeztetéseket szeretnénk adni az
ilyen rendszerekkel kapcsolatban, hogy jelezzük a
Volvo biztonságra vonatkozó törődését. Soha ne
használjon készüléket vagy funkciót az autóban
olyan módon, ami elvonhatja a figyelmét a biztonságos vezetés feladatáról. A figyelemelvonás
súlyos balesetekhez vezethet. Ezeken általános
figyelmeztetéseken kívül, az alábbi tanácsokkal
szolgálhatunk azokról az új funkciókról, amelyekkel az autó rendelkezhet.
7
FIGYELEM
•
Soha ne használjon vezetés közben kézben tartott mobiltelefont. Bizonyos területeken a járművezető számára tilos a
mobiltelefon használata, amíg az autó
mozgásban van.
•
Ha az autó navigációs rendszerrel van felszerelve, akkor csak az autó álló helyzetében szabad módosítani az útitervet.
•
Soha ne programozza az audiorendszert,
miközben az autó mozgásban van. Állítsa
be a rádió programmemóriáját, amikor az
autó parkol, majd használja az előre beállított memóriákat a rádió gyorsabb és
egyszerűbb használatához.
•
Soha ne használjon laptopokat vagy kézben tartott számítógépeket, miközben az
autó mozog.
Kapcsolódó információk
•
Hang, média és internet (480. oldal)
Vehicle Identification Number
41
BIZTONSÁG
BIZTONSÁG
Biztonság
FIGYELEM
A jármű számos biztonsági rendszerrel rendelkezik, amelyek együttesen működve védik a jármű
vezetőjét és utasait egy esetleges baleset során.
Ha a figyelmeztető szimbólum továbbra is
világít vagy vezetés közben bekapcsol, és
megjelenik a SRS légzsák Szerviz sürgős.
Menjen szervizbe üzenet a járművezetői
kijelzőn, akkor a biztonsági rendszerek valamelyike nem működik teljes mértékben. A
Volvo azt javasolja, hogy amint lehetséges lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Az autó számos érzékelővel rendelkezik, amelyek
baleset esetén reagálnak és különböző biztonsági rendszereket aktiválnak, mint amilyenek a
különböző típusú légzsákok és biztonsági övfeszítők. Az adott baleset körülményeitől függően, például a különböző szögben történő ütközés, felborulás vagy lehajtás az útról, a rendszerek eltérő
módon reagálnak, hogy a legjobb védelmet nyújtsák.
Mechanikus biztonsági rendszerek is vannak,
mint például az Whiplash Protection System. Az
autó is úgy van kialakítva, hogy az ütközés erejének nagy része eloszlik a hossztartók, oszlopok,
padló, tető és a karosszéria egyéb részei között.
Az autó biztonsági üzemmódja aktiválódhat egy
olyan balesetet követően, amelyben az autó valamely fontos funkciója károsodott.
Figyelmeztető szimbólum a
járművezetői kijelzőn
A figyelmeztető szimbólum a járművezetői kijelzőn akkor világít, amikor az
autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van. A szimbólum körülbelül
6 másodperc elteltével kikapcsol, ha az autó biztonsági rendszere hibamentes.
44
Biztonság terhesség alatt
Fontos a biztonsági öv terhesség alatti megfelelően használata és, hogy a terhes járművezető
megfelelően állítsa be az üléshelyzetét.
Biztonsági öv
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan az
autó különböző biztonsági rendszereit. Valamelyik rendszer helytelen javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet. A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Ha az adott figyelmeztető szimbólum
hibás, akkor helyette az általános
figyelmeztető szimbólum világít és a
járművezetői kijelzőn ugyanaz az üzenet
jelenik meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Biztonság terhesség alatt (44. oldal)
Biztonsági övek (46. oldal)
Légzsákok (51. oldal)
Whiplash Protection System (45. oldal)
Biztonsági üzemmód (57. oldal)
Gyermekbiztonság (59. oldal)
Az átlós szakasznak a váll felett, majd a mellek
között kell áthaladnia a has oldaláig.
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok felett
és a lehető legalacsonyabban a has alatt. – Soha
nem szabad hagyni, hogy feljebb csússzon. Szüntesse meg a biztonsági öv lazaságát és ügyeljen
arra, hogy a testhez legközelebb helyezkedjen el.
Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta csavarodások.
Üléshelyzet
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülést és a kormánykereket, hogy könnyen kezelhessék a jármű-
BIZTONSÁG
vet vezetés közben (ami azt jelenti, hogy könnyen
kezelhessék a lábpedálokat és a kormánykereket). A cél az ülés olyan beállítása, hogy a lehető
legnagyobb távolság legyen a has és a kormánykerék között.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Biztonsági övek (46. oldal)
Manuális első ülés (174. oldal)
Elektromos* első ülés (175. oldal)
Whiplash Protection System
A Whiplash Protection System (WHIPS) csökkenti az ostorcsapásos sérülések kockázatát. A
rendszer energia-elnyelő háttámlákból és üléspárnából valamint különlegesen kialakított fejtámlákból áll az első üléseken.
A WHIPS rendszer a hátulról érkező ütközések
esetén lép működésbe, amelyre az ütközés szöge
és sebessége valamint az ütköző jármű természete is hatással van.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan az
ülést vagy a WHIPS rendszert. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Ha az első ülések nagy terhelésnek lettek
kitéve, például egy baleset során, akkor az
üléseket ki kell cserélni. Az ülések akkor is
elveszíthették bizonyos védelmi jellemzőiket,
ha sértetlennek tűnnek.
Amikor a WHIPS működésbe lép, akkor az első
üléstámlák hátrafelé ereszkednek és az üléspárnák lefelé mozdulnak, hogy megváltoztassák a
járművezető és az első utas üléshelyzetét. Ennek
mozgása segít elnyelni a felmerülő és az ostorcsapás jelenséget okozó erők egy részét.
FIGYELEM
A WHIPS a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón az első ülések
mögött vagy alatt a hátsó ülésen, amely akadályozhatná
a WHIPS működését.
}}
* Opció/tartozék.
45
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első üléstámla közé.
Ha a hátsó ülés háttámlája le van hajtva, akkor
minden csomagot rögzíteni kell, hogy megakadályozza azok előre csúszását az első ülés
háttámlájához egy baleset esetén.
FIGYELEM
Ha lehajtja a hátsó ülés háttámláját vagy hátrafelé néző gyermekülést használ a hátsó
üléssorban, akkor előre kell mozdítani a vonatkozó első ülést, hogy ne érj en hozzá a lehajtott háttámlához vagy gyermeküléshez.
Üléshelyzet
A WHIPS által nyújtott optimális védelem érdekében a járművezetőnek és az utasnak megfelelő
üléshelyzetben kell elhelyezkedniük és ügyelniük
kell arra, hogy a funkció ne legyen gátolva.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Manuális első ülés (174. oldal)
Elektromos* első ülés (175. oldal)
Rear Collision Warning (347. oldal)
Biztonsági övek
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket.
Fontos, hogy a biztonsági öv felfeküdjön a testre,
hogy maximális védelmet nyújthasson. Ne hajtsa
túlságosan hátra a háttámlát. A biztonsági öv úgy
van kialakítva, hogy normál üléshelyzetben nyújtson védelmet.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kapcsozza vagy akaszsza a biztonsági övet kampókra vagy egyéb
belső eszközökbe, mert ezzel megakadályozza
az öv megfelelő megfeszülését.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a biztosított védelmet egy baleset során.
Állítsa be a megfelelő üléshelyzetet az első ülésben, mielőtt elindulna.
A járművezetőnek és az első utasnak az ülés
közepén kell ülnie úgy, hogy a feje és a fejtámasz
között a hely a lehető legkisebb legyen.
WHIPS és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott védelmet nem csökkenti a WHIPS.
46
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonsági övek felhelyezése és
levétele
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
(47. oldal)
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
(50. oldal)
Az első üléseken állítható a biztonsági öv
magassága.
Győződjön meg arról, hogy minden utas bekapcsolta a biztonsági övét, mielőtt elindul.
Biztonsági övek felhelyezése
1.
Húzza ki lassan a biztonsági övet, és győződjön meg arról, hogy nincs megcsavarodva és
nem sérült.
MEGJEGYZÉS
A biztonsági öv reteszel és nem húzható ki:
•
•
•
ha túl gyorsan húzzák
fékezés és gyorsítás közben
ha az autó erősen megdől.
Nyomja össze az üléstartót, és mozgassa fel
vagy le a biztonsági övet.
Reteszelje az övet a reteszelő fül megfelelő
csatba helyezésével.
> Egy hangos "kattanás" jelzi, hogy az öv be
van csatolva.
Helyezze az övet a lehető legmagasabbra,
anélkül, hogy az a torkához dörzsölődne.
Biztonság (44. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (48. oldal)
3.
2.
FIGYELEM
Mindig helyezze a biztonsági öv nyelvét a
megfelelő csatba. Különben előfordulhat,
hogy a biztonsági övek és csatok nem megfelelően működnek egy baleset során. Fennáll a
súlyos sérülés kockázata.
}}
47
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Minden biztonsági öv egy személy számára
van tervezve.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kapcsozza vagy akaszsza a biztonsági övet kampókra vagy egyéb
belső eszközökbe, mert ezzel megakadályozza
az öv megfelelő megfeszülését.
FIGYELEM
A biztonsági övnek a váll felett kell elhaladnia (nem a kar
alatt).
4.
Ne végezzen módosítást a biztonsági öveken
és nem helyezzen idegen tárgyakat a csatba.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a biztonsági övek
és csatok nem megfelelően működnek egy
baleset során. Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
Feszítse meg a medenceövet az öle felett, a
válla felé felhúzva az átlós övet.
Biztonsági övek levétele
1.
Nyomja meg a piros gombot a biztonsági öv
csatján, majd hagyja visszahúzódni az övet.
2.
Ha a biztonsági öv nem húzódik vissza teljesen, akkor tolj be kézzel, ne hagyja lazán
lógni.
Kapcsolódó információk
A medenceövnek lent kell elhelyezkednie (nem a has
felett).
48
•
•
•
Biztonsági övek (46. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (48. oldal)
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
(50. oldal)
Biztonságiöv-feszítő
Az normál biztonságiöv-feszítőkkel és elektromos* biztonságiöv-feszítőkkel van felszerelve,
amelyek kritikus helyzetekben és ütközéskor
megfeszíthetik a biztonsági öveket.
Normál biztonságiöv-feszítő
Az első ülés biztonsági övei és a hátsó üléssor
külső övei normál övfeszítővel rendelkeznek.
Az övfeszítő ütközés esetén elegendő erővel
feszíti meg az övet ahhoz, hogy hatékonyabban
tartsa az utast.
Elektromos biztonságiöv-feszítő*
A vezető és az első utas biztonsági övei elektromos övfeszítővel vannak felszerelve.
Az övfeszítő a vezetőtámogató rendszerekkel, City
Safety és Rear Collision Warning, együtt működik
és azokkal együtt aktiválható. Kritikus helyzetekben, például vészfékezéskor, az útról történő
lehajtáskor (az autó például az árokbab borul, elemelkedik a talajtól vagy korlátnak ütközik), megcsúszáskor vagy ütközés kockázata esetén a biztonsági övet megfeszítheti az övfeszítő elektromos motorja.
Az elektromos övfeszítő segít jobb helyzetbe
mozdítani az utast, csökkentve annak a kockázatát, hogy az autó belsejének ütközzön és javítva a
biztonsági rendszerek, például a légzsákok hatását.
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Amikor a kritikus helyzet megszűnik, a biztonsági
öv és az elektromos biztonságiöv-előfeszítő automatikusan visszaáll, de manuálisan is visszaállítható.
FONTOS
Ha az utaslégzsák ki van iktatva, akkor az utas
oldali elektromos biztonságiöv-feszítő is inaktív.
•
Az elektromos biztonságiöv-feszítő* visszaállítása (49. oldal)
Az elektromos biztonságiöv-feszítő*
visszaállítása
•
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(54. oldal)
•
•
City Safety™ (333. oldal)
Az elektromos biztonságiöv-feszítő úgy van kialakítva, hogy automatikusan visszaálljon, de a biztonságiöv-feszítő manuálisan visszaállítható, ha
az öv kihúzva marad.
Rear Collision Warning (347. oldal)
1.
Álljon meg egy biztonságos helyen.
2.
Csatolja ki, majd csatolja be újra a biztonsági
övet.
> A biztonsági öv és az elektromos biztonságiöv-feszítő alaphelyzetbe áll.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági övek (46. oldal)
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
(47. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonságiöv-feszítő (48. oldal)
Biztonsági övek (46. oldal)
* Opció/tartozék.
49
BIZTONSÁG
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
Biztonsági öv emlékeztető
A rendszer emlékezteti az utasokat a biztonsági
öv használatára és a nyitott ajtókra, motorháztetőre vagy csomagtérfedélre is figyelmeztet.
Hátsó ülés
A biztonsági öb emlékeztetőnek a hátsó ülések
esetében van két alfunkciója:
•
Információt nyújt arról, hogy mely biztonsági
övek vannak használatban a hátsó ülésen. A
járművezetői kijelző grafikái megjelennek,
amikor a biztonsági övek használatban vannak.
•
Vizuális és akusztikus jelzés emlékeztet, hogy
egy biztonsági övet kikapcsoltak a hátsó ülésen utazás közben. Az emlékeztető a biztonsági öv újbóli becsatolását követően megszűnik.
Járművezetői kijelző grafika
Vizuális emlékeztető a tetőkonzolon.
Egy vizuális emlékeztető jelenik meg a tetőkonzolon és egy figyelmeztető szimbólum a járművezetői kijelzőn.
Ábrák a járművezetői kijelzőn különböző típusú figyelmeztetésekkel. A figyelmeztetés színe az ajtón és a csomagtérajtón a jármű sebességétől függ.
A járművezetői kijelző grafikája mutatja, hogy az
autó mely ülésein helyezkednek el utasok becsatolt és be nem csatolt biztonsági övvel.
Ugyanez az ábra mutatja, ha a motorháztető, a
csomagtérajtó vagy valamelyik ajtó nyitva van.
Az ábra a O gomb megnyomásával nyugtázható a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetén.
50
A hangos emlékeztető a sebesség, a vezetési idő
és távolság függvénye.
A járművezető és az utasok övének állapota megjelenik a járművezetői kijelző ábráján, amikor
becsatolnak vagy kicsatolnak egy övet.
A gyermekülésekre nem vonatkozik a biztonsági
öv becsatolására emlékeztető rendszer.
Első ülés
A járművezetőt és az első utast hangjelzés és
visszajelző lámpa figyelmezteti a biztonsági öv
használatára, ha valamelyikük nem viseli azt.
Az ajtók, motorháztető, csomagtérajtó
és üzemanyagtöltő fedél emlékeztetője
Ha a motorháztető, csomagtérajtó vagy üzemanyagtöltő fedél nincs megfelelően csukva, akkor
a járművezetői kijelző grafikája mutatja, hogy mi
van nyitva. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen amint lehetséges, és csukja be a figyelmeztetést okozó forrást.
Ha az autót körülbelül 10 km/h (6
mph) sebességnél lassabban vezeti,
akkor világít a járművezetői kijelző tájékoztató szimbóluma.
Ha az autót körülbelül 10 km/h (6
mph) sebességnél gyorsabban vezeti,
akkor világít a járművezetői kijelző
figyelmeztető szimbóluma.
BIZTONSÁG
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági övek (46. oldal)
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
(47. oldal)
Légzsákok
Felfúvódott légzsákok
Az autó légzsákokkal és függönylégzsákokkal
rendelkezik a járművezető és az utasok számára.
Ha valamelyik légzsák kinyílt, akkor az alábbiakat
javasoljuk:
MEGJEGYZÉS
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be vannak-e kapcsolva a biztonsági övek. Az összes
biztonsági övre vonatkozik.
Ezért lehetséges, hogy csak egy (vagy egy
sem) légzsák lép működésbe egy ütközés
során. Az érzékelők érzékelik az ütközés járműre ható erejét és a reagálás ennek megfelelően történik úgy, hogy egy sem vagy egy
illetve több légzsák működésbe lép.
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy ezt bízza hivatalos Volvo műhelyre. Ne
vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági rendszer
komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
FIGYELEM
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
Ezek nehézzé tehetik a kormányzást. Más biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A légzsákok felfúvódásakor keletkező füst és por
intenzív kitettség esetén a bőr és a szem irritációját /sérülését okozhatják. Irritáció esetén
mossa le hideg vízzel. A gyors felfúvódási
folyamat és a légzsák szövete horzsolást és
bőrégést okozhat.
FIGYELEM
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a középkonzolban helyezkedik el. Ha víz vagy egyéb
folyadék folyik a középkonzolra, akkor csatlakoztassa le az indítóakkumulátor kábeleit. Ne
próbálja beindítani az autót, mert a légzsákok
működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A
Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos
Volvo szervizbe.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Vezető oldali légzsákok (52. oldal)
Utaslégzsák (53. oldal)
Oldallégzsákok (56. oldal)
Függönylégzsákok (57. oldal)
51
BIZTONSÁG
Vezető oldali légzsákok
A biztonsági övek kiegészítéseként az autó kormánykeréklégzsákkal és térdlégzsákkal1 rendelkezik a vezető felöli oldalon.
gedését beleértve, tizedmásodpercek alatt lezajlik.
FIGYELEM
A térdlégzsák1 elhelyezkedése
A légzsák a műszerfal alsó részébe van hajtogatva a vezető felőli oldalon. A fedőlapján az
AIRBAG jelölés található.
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a légzsák által biztosított védelmet egy baleset
során.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor, az utasoknak a lehető legegyenesebben kell ülniük,
lábukkal a padlón és hátukkal a háttámlának
dőlve.
FIGYELEM
Kormánykeréklégzsák és
első ülésnél.
térdlégzsák1
a vezető oldali
Frontális ütközés során a légzsákok segítenek a
járművezető fejének, nyakának, arcának és mellkasának valamint térdeinek és lábainak sérülése
elleni védelmében.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és a légzsák/légzsákok felfúvódnak. A
légzsákpárnák jelentik az elsődleges behatást az
utas számára. A légzsák az ütközés hatására
összenyomódva leenged. Amikor ez történik,
akkor füst áramlik az autóba. Ez teljesen normális.
A teljes folyamat, a légzsák felfúvódását és leen1
52
Az autó csak bizonyos piacokon rendelkezik térdlégzsákkal.
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. A
légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
A kormánykeréklégzsák
elhelyezkedése
Ez a légzsák a kormánykerék közepébe van szerelve. A kormánykeréken az AIRBAG jelölés található.
FIGYELEM
Ne helyezzen vagy rögzítsen semmit a panel
tetejére, ahol a térdlégzsák elhelyezkedik.
Kapcsolódó információk
•
•
Légzsákok (51. oldal)
Utaslégzsák (53. oldal)
BIZTONSÁG
Utaslégzsák
A biztonsági övek kiegészítéseként a jármű légzsákkal van felszerelve az első utasüléshez.
FIGYELEM
Az utaslégzsák címkéje
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a légzsák által biztosított védelmet egy baleset
során.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor, az utasoknak a lehető legegyenesebben kell ülniük,
lábukkal a padlón és hátukkal a háttámlának
dőlve.
FIGYELEM
Első utaslégzsák az első ülésnél.
Frontális ütközés során a légzsák segít a járművezető és az utas fejének, nyakának, arcának és
mellkasának valamint térdeinek és lábainak sérülése elleni védelmében.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és a légzsák felfúvódik. A légzsákpárnák
jelentik az elsődleges behatást az utas számára.
A légzsák az ütközés hatására összenyomódva
leenged. Amikor ez történik, akkor füst áramlik az
autóba. Ez teljesen normális. A teljes folyamat, a
légzsák felfúvódását és leengedését beleértve,
tizedmásodpercek alatt lezajlik.
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. A
légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
Címke az utas oldali napellenzőn.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek
szerint van elhelyezve.
FIGYELEM
Az utaslégzsák elhelyezkedése
A légzsák a kesztyűtartó feletti rekeszbe van hajtogatva. A fedőlapján az AIRBAG jelölés található.
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot
aktiváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a légzsák mindig aktív.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra
vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
}}
53
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés előtt
álljon vagy üljön.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van a
légzsák.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák ki van
kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
Az utaslégzsák aktiválása és
inaktiválása*
Az utaslégzsák kikapcsolható, ha az autó rendelkezik Passenger Airbag Cut Off Switch
(PACOS) kapcsolóval.
Kapcsoló
FIGYELEM
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot
aktiváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a légzsák mindig aktív.
Az utaslégzsák aktiválása
Az utaslégzsák kapcsolója a műszerfal utas oldalának végén található és akkor érhető el, ha ki
van nyitva az utasajtó.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben
van-e.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Légzsákok (51. oldal)
Vezető oldali légzsákok (52. oldal)
Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa OFF (B)
helyzetből ON (A) helyzetbe.
> A járművezetői kijelző a Utaslégzsák be
Kérjük engedélyezze üzenetet mutatja.
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(54. oldal)
MEGJEGYZÉS
ON - a légzsák aktív és az összes előre néző
utasok (gyermekek és felnőttek) biztonságosan ülhetnek az utasülésen.
OFF - a légzsák inaktív és a gyermekek hátrafelé néző gyermekülésben biztonságosan
utazhatnak az utasülésben.
54
Ha az utaslégzsákot az autó I vagy ennél alacsonyabb gyújtáshelyzetben aktiválták/inaktiválták, akkor egy üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és az alábbi visszajelző a tetőkonzolon körülbelül 6 másodperccel az autó
elektromos rendszerének II gyújtáshelyzetbe
kapcsolását követően.
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
2.
Hagyja jóvá az üzenetet a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének O gombjával.
> Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon
látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy
az első utaslégzsák aktív.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, amikor aktiválva van
a légzsák.
Mindig be kell kapcsolni az utaslégzsákot,
amikor előre néző utas (gyermek vagy felnőtt)
utazik az első utasülésen.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
Az utaslégzsák inaktiválása
Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa ON (A)
helyzetből OFF (B) helyzetbe.
> A járművezetői kijelző a Utaslégzsák ki
Kérjük engedélyezze üzenetet mutatja.
MEGJEGYZÉS
Ha az utaslégzsákot az autó I vagy ennél alacsonyabb gyújtáshelyzetben aktiválták/inaktiválták, akkor egy üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és az alábbi visszajelző a tetőkonzolon körülbelül 6 másodperccel az autó
elektromos rendszerének II gyújtáshelyzetbe
kapcsolását követően.
2.
Hagyja jóvá az üzenetet a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének O gombjával.
> Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon
látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy
az első utaslégzsák ki van iktatva.
FIGYELEM
Az utasülésen soha nem szabad előre néző
utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek)
ülnie, amikor a légzsák ki van kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
FONTOS
Ha az utaslégzsák ki van iktatva, akkor az utas
oldali elektromos biztonságiöv-feszítő is inaktív.
}}
55
BIZTONSÁG
||
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonságiöv-feszítő (48. oldal)
Gyermekülés (60. oldal)
Oldallégzsákok
FIGYELEM
A vezető és az első utas üléseinek oldallégzsákjai védik a mellkast és a csípőt egy baleset esetén.
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. Az
oldallégzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmit az ülés külseje és az
ajtópanel közé, mert erre a területre szüksége
van az oldallégzsáknak.
A Volvo azt javasolja, hogy csak a Volvo által
jóváhagyott üléshuzatokat használjon. Más
üléshuzatok akadályozhatják az oldallégzsákok működését.
FIGYELEM
Az oldallégzsákok a első ülések külső háttámlakeretébe vannak szerelve és az első ülésben ülő
járművezető és utas védelmében segítenek.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és az oldallégzsákok felfúvódnak. Az légzsák az utas és az ajtópanel között fúvódik fel és
így tompítja a kezdeti ütközést. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Az oldallégzsák normális esetben csak az ütközés oldalán
lép működésbe.
Az oldallégzsákok a biztonsági övek kiegészítői. Mindig használjon biztonsági övet.
Oldallégzsákok és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott védelmet nem csökkenti az oldallégzsák.
Kapcsolódó információk
•
56
Légzsákok (51. oldal)
BIZTONSÁG
Függönylégzsákok
FIGYELEM
A függönylégzsák, Inflatable Curtain (IC) segít
megakadályozni azt, hogy a járművezető és az
utasok egy ütközés során beüssék a fejüket az
autón belül.
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz tárgyakat a tető fogantyúira. A kampók csak
könnyű kabátokhoz és zakókhoz vannak tervezve (nem nehezebb tárgyakhoz, például
esernyőkhöz).
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az autó
tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett védelmet. A
Volvo azt javasolja, hogy csak eredeti Volvo
alkatrészeket használjon, amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
FIGYELEM
Hagyjon 10 cm (4 hüvelyk) távolságot a csomag és az oldalablakok között, ha az autóban
az ajtóablakok felső szélénél magasabban
helyez el csomagokat. Különben csökkenhet a
tetőkárpitba süllyesztett függönylégzsák tervezett védelmi funkciója.
A függönylégzsák a tetőkárpit két oldalán helyezkedik el és segít a járművezető és az autó külső
utasainak védelmében. A paneleken IC AIRBAG
címke található.
FIGYELEM
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és a függönylégzsák felfúvódik.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. Az
függönylégzsákrendszer helytelen javítása
meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági üzemmód
A biztonsági üzemmód egy védelmi állapot,
amely akkor kapcsol be, amikor az ütközés károsította az autó valamely olyan alapvető funkcióját,
mint például az üzemanyag-vezetékek, a biztonsági rendszerek érzékelői vagy a fékrendszer.
Ha az autó ütközésben vett részt, akkor a Safety
mode Lásd a kézikönyvet üzenet jelenhet meg
a járművezetői kijelzőn egy figyelmeztető szimbólummal, amennyiben nem károsodott a kijelző és
még működőképes az autó elektromos rendszere.
Ez az üzenet azt jelenti, hogy az autó csökkent
funkcionalitással rendelkezik.
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne próbálja újraindítani az autót, ha annak üzemanyagszaga van és a Safety mode Lásd a
kézikönyvet üzenet látható a járművezetői
kijelzőn. Késedelem nélkül hagyja el az autót.
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
lehetőség van a rendszer alaphelyzetbe állítására,
hogy az autó beindítható, és rövid távolságra
vezethető legyen, ha például a közlekedés szempontjából veszélyes helyen tartózkodik.
Légzsákok (51. oldal)
}}
57
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Soha ne próbálja önállóan javítani az autóját
vagy visszaállítani az elektronikát, ha az autó
biztonsági üzemmódba lépett. Ez személyi
sérülést vagy azt okozhatja, hogy az autó nem
normálisan működik. A Volvo azt javasolja,
hogy hivatalos Volvo szervizben ellenőriztesse
és állíttassa vissza az autó normál állapotát a
Safety mode Lásd a kézikönyvet üzenet
megjelenését követően.
FIGYELEM
Az autó beindítása és mozgatása a
biztonsági üzemmód bekapcsolása
után
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
lehetőség van a rendszer alaphelyzetbe állítására, hogy az autó beindítható, és rövid távolságra vezethető legyen, ha például a közlekedés
szempontjából veszélyes helyen tartózkodik.
Az autó beindítása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után
1.
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
nem szabad vontatni. Azt el kell szállítani a
helyéről. A Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
Ha a sérülés csak kismértékű és az ellenőrzés során nem talált üzemanyag-szivárgást,
akkor megpróbálható az indítás.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Ellenőrizze az autó általános károsodási állapotát és hogy van-e bármilyen üzemanyagszivárgás. Nem szabad üzemanyagszagnak
sem lennie.
Biztonság (44. oldal)
Az autó beindítása és mozgatása a biztonsági üzemmód bekapcsolása után
(58. oldal)
Szállítás (472. oldal)
3.
FONTOS
Ha a Safety mode Lásd a kézikönyvet
üzenet még mindig látható a kijelzőn, akkor az
autót nem szabad vezetni vagy vontatni,
hanem autómentő szolgálattal kell elszállíttatni. Még ha vezethetőnek is tűnik az autó,
rejtett károsodása lehet, amely lehetetlenné
teszi annak mozgás közbeni irányítását.
Az autó mozgatása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után
1.
Ha a járművezetői kijelző a Normal mode
The car is now in normal mode üzenetet
jeleníti meg az indítási próbálkozás után,
akkor az autót óvatosan elmozdíthatja, ha
veszélyes helyen áll.
2.
Ne mozgassa az autót a szükségesnél
tovább.
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne próbálja újraindítani az autót, ha annak üzemanyagszaga van és a Safety mode Lásd a
kézikönyvet üzenet látható a járművezetői
kijelzőn. Késedelem nélkül hagyja el az autót.
2.
Állítsa le az autót.
Ezután próbálja meg beindítani az autót.
> Az autó elektronikája rendszerellenőrzést
végez, majd megpróbál visszatérni normál
állapotba.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
nem szabad vontatni. Azt el kell szállítani a
helyéről. A Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
58
BIZTONSÁG
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági üzemmód (57. oldal)
Indítsa be az autót (410. oldal)
Szállítás (472. oldal)
Gyermekbiztonság
MEGJEGYZÉS
A gyermekeknek mindig biztonságosan kell
ülniük, amíg az autóban utaznak.
A Volvo kifejezetten az adott autóhoz tervezett
gyermekbiztonsági felszereléseket (gyermekülések és rögzítőeszközök) kínál. A Volvo gyermekbiztonsági felszereléseit használva optimális feltételeket teremt a gyermek biztonságos utazásához
az autóban. Ezen felül, a gyermekbiztonsági felszerelések illeszkednek és egyszerűen használhatók.
A használandó tartozékot a gyermek súlyának és
méretének figyelembe vételével kell kiválasztani.
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a lehető
legidősebb, legalább 3-4 éves korig hátrafelé
néző gyermekülésben utazzanak, majd 140 cm
(4 láb 7 hüvelyk) magasságig előre néző gyermekülésben.
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati útmutató
tanulmányozása.
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági
berendezések beszerelésével kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Minden korú és méretű gyermeknek mindig megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban. Soha ne
hagyja, hogy egy gyermek egy másik utas ölében
üljön.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Gyermekülés (60. oldal)
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása és
inaktiválása (252. oldal)
MEGJEGYZÉS
A különböző korosztályokhoz tartozó gyermekek esetében használandó gyermeküléstípusokra országonként más jogi szabályozások
érvényesek. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
59
BIZTONSÁG
Gyermekülés
Mindig megfelelő gyermeküléseket kell használni, amikor gyermekek utaznak az autóban.
A gyermekeknek kényelmesen és biztonságosan
kell ülniük. Ügyeljen a gyermekülés helyes elhelyezésére, beszerelésére és használatára.
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati útmutató
tanulmányozása.
•
•
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (62. oldal)
A gyermekülések felső
rögzítőpontjai
Gyermekülés elhelyezése (62. oldal)
Az autó felső rögzítőpontokkal rendelkezik gyermekülésekhez a hátsó üléssor külső ülésein.
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(54. oldal)
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző
gyermekülések számára vannak kialakítva.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat a felső rögzítőpontokhoz.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági
berendezések beszerelésével kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
MEGJEGYZÉS
Soha ne hagyjon rögzítetlen gyermekülést az
autóban. Mindig rögzítse a gyermekülés utasításai szerint, akkor is, ha nincs használatban.
Kapcsolódó információk
•
•
•
60
Gyermekbiztonság (59. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(60. oldal)
A rögzítőpontok helyét a háttámla hátulján található
szimbólumok jelzik.
A rögzítőpontok a hátsó üléssor külső üléseinek
hátulján helyezkednek el.
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(61. oldal)
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
A gyermekülés felső hevedereit át kell vezetni
a fejtámla szárán található furaton, mielőtt
megfeszítené a rögzítési pontnál. Ha ez nem
lehetséges, akkor kövesse a gyermekülés
gyártójának utasításait.
MEGJEGYZÉS
Hajtsa le a fejtámlákat az ilyen típusú gyermekülések rögzítésének lehetővé tételéhez a
külső üléseken lehajtható fejtámlákkal rendelkező autókban.
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
Az autó alsó rögzítőpontokkal rendelkezik a gyermekülésekhez az első ülésen* és a hátsó ülésen.
Az alsó rögzítőpontok úgy vannak kialakítva, hogy
bizonyos hátrafelé néző gyermekülésekkel lehessen azokat használni.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat az alsó rögzítőpontokhoz.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
Rögzítőpontok elhelyezkedése a hátsó ülésen.
A hátsó ülés rögzítőpontjai az első ülések padlósínjeinek hátsó részén helyezkednek el.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
A kalaptartóval rendelkező autók esetében azt
el kell távolítani, mielőtt gyermeküléseket
lehetne rögzíteni a rögzítő pontokhoz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Gyermekülés (60. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (62. oldal)
•
Gyermekülések elhelyezésének áttekintő
táblázata (65. oldal)
•
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (66. oldal)
Gyermekülés (60. oldal)
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(61. oldal)
Rögzítőpontok elhelyezkedése az első ülésen.
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (62. oldal)
A rögzítőpontok az első ülésen az utasülés lábterének oldalain helyezkednek el.
•
Gyermekülések elhelyezésének áttekintő
táblázata (65. oldal)
•
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (66. oldal)
Az első ülés rögzítőpontjai csak akkor csak akkor
találhatók meg, ha a jármű rendelkezik az utaslégzsák aktiválására/inaktiválására szolgáló kapcsolóval*.
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(60. oldal)
* Opció/tartozék.
61
BIZTONSÁG
i-SizeISOFIX rögzítőpontok
gyermekülésekhez
Az autó i-Size/ISOFIX2 rögzítőpontokkal rendelkezik a gyermekülésekhez a hátsó ülésen.
Emelje fel a fedeleket, hogy hozzáférjen a rögzítőpontokhoz.
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés (60. oldal)
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat az i-Size/
ISOFIX rögzítőpontokhoz.
•
•
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai (61. oldal)
A rögzítőpontok elhelyezkedése
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (68. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (69. oldal)
Az i-Size/ISOFIX egy nemzetközi szabványon
alapuló gyermekülés-rögzítő rendszer.
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(60. oldal)
Gyermekülés elhelyezése
Fontos a megfelelő helyen elhelyezni a gyermekülést az autóban és ez, többek között attól függ,
hogy milyen típusú a gyermekülés és aktiválva
van-e az utaslégzsák.
Gyermekülések elhelyezésének áttekintő
táblázata (65. oldal)
A hátrafelé néző gyermekülés és a légzsák nem kompatibilis egymással.
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján található
szimbólumok2 jelzik.
Az i-SizeISOFIX rögzítőpontok a fedelek mögött
helyezkednek el a hátsó üléstámla alsó részén, a
külső üléseken.
2
62
A nevek és szimbólumok a piactól függően változóak.
Mindig a hátsó ülésen helyezze el a hátrafelé
néző gyermeküléseket, ha az utaslégzsák aktiválva van. Ha gyermek utazik az első utasülésben,
akkor a kinyíló légzsáktól súlyos sérüléseket
szenvedhet.
Ha az utaslégzsák ki van kapcsolva, akkor szerelhetők hátrafelé néző gyermekülések az első utasülésre.
BIZTONSÁG
MEGJEGYZÉS
Az utaslégzsák címkéje
Gyermekbiztonsági rögzítés
Fontos tisztában lenni azzal, hogy gyermekülés
beszerelésekor és használatakor sok minden
függ attól, hol helyezkedik el a gyermekülés.
A gyermekek autóban történő elhelyezésének
szabályai országonként változhatnak. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
FIGYELEM
FIGYELEM
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező vagy
egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/
gyermeküléseket használni, amelyek a biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak, mert
ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés előtt
álljon vagy üljön.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van a
légzsák.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák ki van
kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
Címke az utas oldali napellenzőn.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek
szerint van elhelyezve.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az ülés
vízszintes beállító rúdjához illetve az ülés alatt
lévő rugókhoz vagy sínekhez és rudakhoz. Az
éles szélek károsíthatják a hevedereket.
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a szélvédőnek támaszkodni.
Gyermekülés (60. oldal)
Gyermekbiztonsági rögzítés (63. oldal)
Gyermekülések elhelyezésének áttekintő
táblázata (65. oldal)
•
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (66. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (68. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (69. oldal)
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati útmutató
tanulmányozása.
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági
berendezések beszerelésével kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
}}
63
BIZTONSÁG
||
meküléseket használjon, ahol az autó szerepel a gyártó járműlistáján.
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (68. oldal)
•
A támasztó lábakkal rendelkező gyermeküléseket nem szabad a középső ülésre szerelni.
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (69. oldal)
•
A külső ülések ISOFIX rögzítőrendszerrel
rendelkeznek és az i-Size4 esetében jóváhagyottak.
•
A külső ülések felső rögzítőpontokkal rendelkeznek. A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekülés felső hevedereit húzza át a fejtámla
nyílásán, mielőtt megfeszítené a felső rögzítőpontnál. Ha ez nem lehetséges, akkor
kövesse a gyermekülés gyártójának utasításait.
•
Ha a gyermekülés alsó hevederekkel rendelkezik, akkor soha ne állítsa az elől lévő ülés
helyzetét, miután rögzítette a hevedereket az
alsó rögzítőpontokhoz. Mindig ügyeljen arra,
hogy eltávolítsa az alsó hevedereket, amikor
nincs beszerelve a gyermekülés.
MEGJEGYZÉS
Soha ne hagyjon rögzítetlen gyermekülést az
autóban. Mindig rögzítse a gyermekülés utasításai szerint, akkor is, ha nincs használatban.
Beszerelés az első ülésbe
•
Hátrafelé néző gyermekülések beszerelésekor ellenőrizze, hogy az utaslégzsák ki van-e
kapcsolva.
•
Előre néző gyermekülések beszerelésekor
ellenőrizze, hogy az utaslégzsák be van-e
kapcsolva.
•
Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan jóváhagyott vagy féluniverzális illetve olyan gyermeküléseket használjon, ahol az autó szerepel a gyártó járműlistáján.
•
ISOFIX gyermekülések csak akkor szerelhetők be, ha az autó rendelkezik ISOFIX konzol3
tartozékkal.
•
Ha a gyermekülés alsó hevederekkel rendelkezik, akkor a Volvo azt javasolja, hogy az
alsó rögzítőpontokat ezekkel3 használja.
Kapcsolódó információk
•
•
Beszerelés a hátsó ülésre
•
3
4
64
Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan jóváhagyott vagy féluniverzális illetve olyan gyer-
A tartozékkínálat a piactól függően változó.
A piactól függően változik.
•
Gyermekülés elhelyezése (62. oldal)
Gyermekülések elhelyezésének áttekintő
táblázata (65. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (66. oldal)
BIZTONSÁG
Gyermekülések elhelyezésének
áttekintő táblázata
A táblázat áttekintést nyújt az autó üléseihez
alkalmas gyermekülések típusairól.
ÜléshelyzetB
A
B
i-Size
gyermekülések
Univerzálisan
jóváhagyott
gyermekülések az autó
biztonsági
övével rögzítve
Egyéb
gyermekülés-kategóriákA
3, 5
2, 3, 4, 5
2, 3, 5
További tájékoztatásért, lépjen kapcsolatba a gyermekülés gyártójával.
A fenti számozásnak megfelelően.
Kapcsolódó információk
Üléshelyzetek balkormányos autókban.
•
•
•
Gyermekülés elhelyezése (62. oldal)
Gyermekbiztonsági rögzítés (63. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (66. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (68. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (69. oldal)
Üléshelyzetek jobbkormányos autókban.
65
BIZTONSÁG
Az autó biztonsági övével rögzített
gyermekülések elhelyezésének
táblázata
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
milyen gyermekülést használjon.
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
1. csoport
9-18 kg
2. csoport
15-25 kg
66
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé
néző gyermekülések)
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
UA, B
X
UB
UB
UA, B
X
UB
UB
LC
UFA, D
UD, LC
UD
LC
UFA, E
UE, LC
UE
BIZTONSÁG
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé
néző gyermekülések)
3. csoport
22-36 kg
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
UE
UE
UFA, E
X
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
UF: Előre néző, univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
L: Speciális gyermekülésekhez alkalmas. Ezek korlátozott vagy féluniverzális kategóriájú gyermekülések az adott járműhöz.
X: Az ülés nem alkalmas ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekekhez.
A
B
C
D
E
Állítsa magasabb állásba az ülést.
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo hátrafelé néző gyermekülés (típusengedély: E5 04212).
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
A Volvo az alábbiakat javasolja: Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító (típusengedély: E1 04301312).
FIGYELEM
•
Biztonsági övek (46. oldal)
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van az
utaslégzsák.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekülés elhelyezése (62. oldal)
Gyermekbiztonsági rögzítés (63. oldal)
Gyermekülések elhelyezésének áttekintő
táblázata (65. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (68. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (69. oldal)
67
BIZTONSÁG
Az i-Size gyermekülések
elhelyezésének táblázata
A gyermekülést az UN Reg R129 figyelembe
vételével kell jóváhagyni.
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
melyik i-Size gyermekülést használja.
A gyermekülés típusa
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé néző gyermekülések)
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre
néző gyermekülések)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
i-Size gyermekülések
X
X
i-UA, B
X
i-U: "Univerzális" i-Size előre és hátra néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez.
A
B
A Volvo hátrafelé néző gyermeküléseket javasol ehhez a csoporthoz.
A Volvo javaslata: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (típusengedély: E4-129R-000002).
Kapcsolódó információk
•
•
•
68
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
Gyermekülés elhelyezése (62. oldal)
Gyermekbiztonsági rögzítés (63. oldal)
Gyermekülések elhelyezésének áttekintő
táblázata (65. oldal)
•
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (66. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (69. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (62. oldal)
BIZTONSÁG
Az ISOFIX gyermekülések
elhelyezésének táblázata
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
melyik ISOFIX gyermekülést használja.
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
A gyermekülésnek a UN Reg R44 szerint jóváhagyottnak kell lennie és az autómodellnek szerepelnie kell a gyártó járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
MéretosztályA
A gyermekülés típusa
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé
néző gyermekülések)B
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)B
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
E
Hátra néző babaülés
ILB, C, XD
X
ILC
X
E
Hátra néző babaülés
C
Hátra néző gyermekülés
ILB, C, E, XD
X
ILC
X
D
Hátra néző gyermekülés
}}
69
BIZTONSÁG
||
Súly
MéretosztályA
1. csoport
9-18 kg
A gyermekülés típusa
A
Előre néző gyermekülés
B
Előre néző gyermekülés
B1
Előre néző gyermekülés
C
Hátra néző gyermekülés
D
Hátra néző gyermekülés
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé
néző gyermekülések)B
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)B
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
X
ILB, E, F, XD
ILF, IUFF
X
ILB, E, XD
X
IL
X
IL: Speciális ISOFIX gyermekülésekhez alkalmas. Ezek a gyermekülések egy adott autómodellhez készülhetnek, lehetnek korlátozottan használhatók vagy
féluniverzálisak.
IUF: A súlycsoporthoz jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX előre néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez.
A
B
C
D
E
F
Az ISOFIX rögzítőrendszerrel rendelkező gyermekülések esetében méretbesorolás segíti a felhasználókat a megfelelő típusú gyermekülés kiválasztásában. A méretbesorolás a gyermekülés címkéjén található.
ISOFIX gyermekülések beszereléséhez, amelyek féluniverzálisan jóváhagyottak (IL), ha az autó ISOFIX konzollal van felszerelve (a tartozékválaszték piactól függően változik). Itt nincsenek felső rögzítőpontok
gyermekülésekhez.
A Volvo javaslata: ISOFIX rendszer használatával rögzített Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
Akkor, ha az autó nincs ISOFIX konzollal felszerelve.
Állítsa be úgy a háttámlát, hogy a fejtámla ne érjen hozzá a gyermeküléshez.
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van az
utaslégzsák.
70
MEGJEGYZÉS
Ha az i-SizeISOFIX gyermekülés nem rendelkezik méretbesorolással, akkor az autómodellnek szerepelnie kell a gyermekülés járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedéssel a
Volvo által ajánlott i-SizeISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatos tájékoztatásért.
BIZTONSÁG
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekülés elhelyezése (62. oldal)
Gyermekbiztonsági rögzítés (63. oldal)
Gyermekülések elhelyezésének áttekintő
táblázata (65. oldal)
•
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (66. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (68. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (62. oldal)
71
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Műszerek és kezelőszervek
balkormányos autóban
Az áttekintés mutatja, hogy találhatók a vezető
közelében a kijelzők és a kezelőszervek.
Kormánykerék és műszerfal
Kürt
Közép- és alagútkonzol
Bal oldali kormánykerék-billentyűzet
Kijelző-világítás, a csomagtérajtó nyitása/
kinyitása*/zárása*
Tetőkonzol
Középső kijelző
Indítógomb
Vészvillogók, páramentesítés, média, hajtásmód gomb*
Helyzetjelző lámpák, nappali világítás, tompított fényszóró, távolsági fényszóró, irányjelzők,
első ködlámpák/kanyarlámpák*, hátsó ködlámpák, a napi kilométer-számláló nullázása
Első olvasólámpák és belső világítás
Elektromos aljzat, USB-csatlakozó, vezeték
nélküli telefontöltő*
Panorámatető*
Fokozatválasztó
Kormánykerékfülek* a manuális fokozatváltáshoz automatikus sebességváltó esetén.
Kijelző a tetőkonzolon, ON CALL gomb*
Rögzítőfék
A belső visszapillantó tükör manuális sötétítése
Automatikus fékezés álló helyzetben
Járművezetői kijelző
Ablaktörlők és mosó, esőérzékelő*
Jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
A kormánykerék beállítása
74
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Vezetőajtó
•
•
•
Járművezetői kijelző (78. oldal)
A központi kijelző áttekintése (101. oldal)
Sebességváltó (424. oldal)
Műszerek és kezelőszervek
jobbkormányos autóban
Az áttekintés mutatja, hogy találhatók a vezető
közelében a kijelzők és a kezelőszervek.
Memória az első elektromos ülés*, külső tükrök beállításához
Központi zárás, elektromos ablakok, külső
visszapillantó tükrök, elektromos gyermekbiztonsági zárak*
Motorháztető-nyitás
Az első ülés beállítása
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Manuális első ülés (174. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(175. oldal)
A kormánykerék beállítása (184. oldal)
Világításkapcsolók (140. oldal)
Indítsa be az autót (410. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
75
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Kormánykerék és műszerfal
Közép- és alagútkonzol
Tetőkonzol
Helyzetjelző lámpák, nappali világítás, tompított fényszóró, távolsági fényszóró, irányjelzők,
első ködlámpák/kanyarlámpák*, hátsó ködlámpák, a napi kilométer-számláló nullázása
Kormánykerékfülek* a manuális fokozatváltáshoz automatikus sebességváltó esetén.
Járművezetői kijelző
Középső kijelző
Első olvasólámpák és belső világítás
Panorámatető*
Indítógomb
Kijelző a tetőkonzolon, ON CALL gomb*
Vészvillogók, páramentesítés, média, hajtásmód gomb*
A belső visszapillantó tükör manuális sötétítése
Elektromos aljzat, USB-csatlakozó, vezeték
nélküli telefontöltő*
Ablaktörlők és mosó, esőérzékelő*
Fokozatválasztó
Kijelző-világítás, a csomagtérajtó nyitása/
kinyitása*/zárása*
Rögzítőfék
Jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
Automatikus fékezés álló helyzetben
Kürt
A kormánykerék beállítása
Bal oldali kormánykerék-billentyűzet
76
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Vezetőajtó
•
•
A központi kijelző áttekintése (101. oldal)
Sebességváltó (424. oldal)
Memória az első elektromos ülés*, külső tükrök beállításához
Központi zárás, elektromos ablakok, külső
visszapillantó tükrök, elektromos gyermekbiztonsági zárak*
Motorháztető-nyitás
Az első ülés beállítása
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Manuális első ülés (174. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(175. oldal)
A kormánykerék beállítása (184. oldal)
Világításkapcsolók (140. oldal)
Indítsa be az autót (410. oldal)
Járművezetői kijelző (78. oldal)
* Opció/tartozék.
77
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Járművezetői kijelző
Nyissa ki valamelyik ajtót.
•
A járművezetői kijelző információkat mutat az
autóról és a vezetésről.
FIGYELEM
Ha a járművezetői kijelző kialszik, bekapcsoláskor/indításkor nem világít illetve teljesen
vagy részben olvashatatlan, akkor az autót
nem szabad használni. Haladéktalanul szervizbe kell látogatnia. A Volvo azt javasolja,
hogy vegyen igénybe hivatalos Volvo márkaszerviz segítségét.
A járművezetői kijelző műszereket, visszajelzőket
és visszajelző valamint figyelmeztető szimbólumokat tartalmaz. A járművezetői kijelző tartalma az
autó felszereltségétől, a beállításoktól és attól
függően változik, hogy milyen funkciók aktívak az
adott pillanatban.
A járművezetői kijelző egy ajtó kinyitásakor azonnal aktiválódik, azaz a 0 gyújtáshelyzetben. A járművezetői kijelző bizonyos idő elteltével kialszik,
ha nincs használatban. Az újbóli aktiváláshoz,
tegye az alábbiak valamelyikét:
•
•
FIGYELEM
Ha meghibásodik a járművezetői kijelző, akkor
lehetséges, hogy például a fékekre, légzsákokra vagy egyéb biztonsági rendszerekre
vonatkozó információk nem jelennek meg.
Ebben az esetben a járművezető nem tudja
ellenőrizni az autó rendszereinek állapotát
vagy fogadni az aktuális figyelmeztetéseket és
információkat.
Nyomja be a fékpedált
Aktiválja az I gyújtáshelyzetet.
Járművezetői kijelző1.
Elhelyezkedés a járművezetői kijelzőn:
1
78
Bal oldalon
Középen
Jobb oldalon
Sebességmérő
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Fordulatszámmérő/ECO műszerA
Napi kilométer-számláló
Külső hőmérsékletmérő
Fokozatváltás-jelző
Kilométer-számlálóB
Óra
Vezetési mód
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A
B
Bal oldalon
Középen
Jobb oldalon
Sebességtartó és sebességhatároló információk
Üzenetek, bizonyos esetekben grafikákkal
Üzemanyagszint-mérő
Jelzőtábla információk*
Ajtó és biztonsági öv információk
A Start/Stop funkció állapota
–
Médialejátszó
Távolság a tartály kiürüléséig
–
Navigációs térkép*
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
–
Telefon
Alkalmazás menü (a kormánykerék billentyűzetével aktiválható)
–
Hangfelismerés
–
–
IránytűA
–
A kiválasztott hajtásmódtól függően.
Halmozott futásteljesítmény.
Dinamikus szimbólum
Kapcsolódó információk
A dinamikus szimbólum annak
alapformájában.
•
•
•
A járművezetői kijelző közepe egy dinamikus
szimbólumot tartalmaz, amely a különböző típusú
üzenetek szerint változtatja a megjelenését. A
kezelőszerv vagy figyelmeztető üzenet súlyosságát sárga vagy piros jelölés jelzi a szimbólum
körül. Animációkkal az alap forma nagyobb képpé
alakítható a kialakult probléma grafikus jelzése
vagy az információk tisztázása érdekében.
•
•
•
A járművezetői kijelző beállításai (80. oldal)
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői
kijelzőn (89. oldal)
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn (86. oldal)
Fedélzeti számítógép (81. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (96. oldal)
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői
kijelzőn (95. oldal)
A visszajelző szimbólum példái.
* Opció/tartozék.
79
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A járművezetői kijelző beállításai
Beállítások a központi kijelzőn
A járművezetői kijelző kijelzési beállításai a járművezetői kijelző alkalmazás menüjéből és a központi kijelző beállítások menüjéből módosíthatók.
Információtípus kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
Beállítások a járművezetői kijelző
alkalmazás menüjéből
2.
Nyomja meg a My Car Vezető kijelzője
Vezetői kijelzőn megjelenő
információk gombot.
3.
Válassza ki, hogy minek kell megjelennie a
háttérben.
• Semmiféle információ ne jelenjen
meg a háttérben
• Lejátszás alatt álló forrás
információinak megjelenít.
• Navigáció megjelenítése, még beáll.
Nyelv kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Ezek a beállítások személyesek és automatikusan
mentésre kerülnek a járművezetői profilban.
Kapcsolódó információk
•
•
útvonal nélkül is.
Az ábra vázlatos - az elrendezés változó lehet.
Az alkalmazás menü a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének használatával nyitható meg és
kezelhető.
Az alkalmazás menüben beállíthatja, hogy milyen
információk jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn a:
•
•
•
•
80
Fedélzeti számítógép
médialejátszó
telefon
navigációs rendszer*.
Téma kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Érintse meg a My Car Vezető kijelzője
Témák megjelenítése menüpontot.
3.
Válasszon ki egy témát (megjelenést) a járművezetői kijelzőhöz.
•
•
•
•
Érintse meg a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Rendszer nyelve menüpontot a nyelv kiválasztásához.
> A módosítás az összes kijelző nyelvére
hatással van.
•
Járművezetői kijelző (78. oldal)
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői
kijelzőn (95. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (125. oldal)
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Üzemanyagszint-mérő
Fedélzeti számítógép
A járművezetői kijelzőn található üzemanyagszintmérő mutatja az üzemanyag szintjét a tartályban.
Az autó fedélzeti számítógépe vezetés közben
rögzíti az olyan értékeket, mint például a távolság, üzemanyag-fogyasztás és átlagsebesség.
Az üzemanyag-hatékony vezetés elősegítése
érdekében rögzítésre kerülnek a pillanatnyi és az
átlagos üzemanyag-fogyasztási adatok. A napi
kilométer-számláló információi megjeleníthetők a
központi kijelzőn.
•
•
Távolság a tartály kiürüléséig
Turista - alternatív sebességmérő
A távolság, sebesség stb. mértékegységei a
rendszerbeállításokon keresztül módosíthatók a
központi kijelzőn.
Napi kilométer-számláló
Két napi kilométer-számláló van, a TM és a TA.
A TM manuálisan nullázható, a TA pedig automatikusan nullázódik, ha az autót legalább négy
óráig nem használja.
Az alábbi információk kerülnek rögzítésre vezetés
közben:
•
•
•
•
Az üzemanyagszint-mérő bézs zónája jelzi az
üzemanyag mennyiségét a tartályban.
Amikor az üzemanyagszint alacsony és rövidesen
ideje tankolni, akkor az üzemanyagtöltő szimbólum világít és sárga színűre változik. A fedélzeti
számítógép a tartály kiürüléséig hátralévő távolságot is jelzi.
Kapcsolódó információk
•
•
•
2
Járművezetői kijelző (78. oldal)
Üzemanyag betöltés (447. oldal)
Üzemanyagtartály - méret (649. oldal)
Megtett távolság
Vezetési idő
Átlagsebesség
Átlagos üzemanyag-fogyasztás.
Az értékek a napi kilométer-számláló utolsó viszszaállításától kerülnek kiszámításra.
Példák a fedélzeti számítógép információira a járművezetői kijelzőn.2
A fedélzeti számítógép az alábbi számlálókat foglalja magában:
•
•
•
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Kilométer-számláló
A kilométer-számláló rögzíti az autó teljes futásteljesítményét. Ez az érték nem állítható vissza
nullára.
Napi kilométer-számláló
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
Kilométer-számláló
Ez a műszer mutatja az autó pillanatnyi üzemanyag-fogyasztását. Az érték hozzávetőlegesen
másodpercenként frissül.
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
}}
81
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Távolság a tartály kiürüléséig
Kapcsolódó információk
A napi kilométer-számláló kiszámítja a tartályban
lévő üzemanyaggal megtehető távolságot.
•
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn (82. oldal)
A számítás az utolsó megtett 30 km (20 mérföld)
üzemanyag-fogyasztásán és a megmaradt felhasználható üzemanyag-mennyiségen alapszik.
•
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(83. oldal)
•
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn. (84. oldal)
•
•
Járművezetői kijelző (78. oldal)
Amikor a műszer a "----" jelzést mutatja, akkor
nem maradt elég üzemanyag a megtehető távolság kiszámításához. Tankoljon a lehető leghamarabb.
Út adatok megjelenítése a
járművezetői kijelzőn
A fedélzeti számítógép rögzített és számított adatai megjeleníthetők a járművezetői kijelzőn.
Az értékek egy fedélzeti számítógép alkalmazásban kerülnek mentésre. Az alkalmazás menüjében beállíthatja, hogy milyen információk jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn.
Rendszermértékegységek módosítása
(124. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a vezetési stílus.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb távolság tehető meg.
Turista - alternatív sebességmérő
Az alternatív digitális sebességmérő megkönnyíti
a vezetést az olyan országokban, ahol a sebességkorlátozások más mértékegységben vannak
megadva, mint az autó műszerfalán.
A digitális sebesség ezután az ellentétes mértékegységben jelenik meg, mint az analóg sebességmérőn. Ha az analóg sebességmérő mph
egységben van skálázva, akkor a digitális sebességmérő km/h egységben mutat és fordítva.
3
82
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Az alkalmazás menüjét3 a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével nyithatja meg és kezelheti.
Alkalmazás menü
Bal/jobb
Fel/le
Megerősítés
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
1.
Nyissa meg az alkalmazás menüt a járművezetői kijelzőn az (1) gomb megnyomásával.
(Amíg nem nyugtázott üzenet van a járművezetői kijelzőn, addig nem lehet megnyitni az
alkalmazás menüt. Először nyugtázni kell az
üzenetet, hogy meg lehessen nyitni az alkalmazás menüt.)
2.
Navigáljon balra vagy jobbra a fedélzeti számítógép alkalmazáshoz a (2) használatával.
> A felső négy menüsor a TM napi kilométer-számláló mért értékeit mutatja. A
következő négy menüsor a TA napi kilométer-számláló mért értékeit mutatja. Görgessen fel vagy le a listában a (3) használatával.
3.
Görgessen le a lehetőségek gombjaihoz
annak kiválasztásához, hogy milyen információk jelenjenek meg a kijelzőn:
•
•
•
Fedélzeti számítógép (81. oldal)
A napi kilométer-számláló
visszaállítása
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(83. oldal)
A napi kilométer-számláló visszaállítása a bal
oldali bajuszkapcsolóval.
Kapcsolódó információk
•
•
–
Távolság a tartály kiürüléséig
Kilométer-számláló
Megtett út a TM, TA számlálóra vonatkozóan vagy nem jelenik meg megtett út
•
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás, TM
vagy TA átlagos üzemanyag-fogyasztás,
nem jelenik meg az üzemanyag-fogyasztás
•
Turista (alternatív sebességmérő).
Válassza ki vagy szüntesse meg egy lehetőség kiválasztását a O gombbal (4). A módosítás azonnal megtörténik.
A TM napi kilométer-számláló összes adatát
(azaz megtett távolság, átlagfogyasztás,
átlagsebesség és vezetési idő) a bal oldali
bajuszkapcsoló RESET gombjának hosszú
megnyomásával állíthatja alaphelyzetbe.
A RESET gomb rövid megnyomása csak a
megtett távolságot állítja alaphelyzetbe.
A TA napi kilométer-számláló csak akkor áll viszsza automatikusan, amikor az autót négy vagy
több óráig nem használták.
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép (81. oldal)
83
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Útstatisztikák megjelenítése a
központi kijelzőn.
Az útstatisztikák beállításai
Az út statisztikák beállításainak visszaállítása
vagy beállítása.
A fedélzeti számítógép útstatisztikái grafikusan
megjelennek a központi kijelzőn és áttekintést
nyújtanak, ami segít az üzemanyag-gazdaságosabb vezetésben.
1.
Nyissa meg a Vezetési összefoglaló alkalmazást az alkalmazás nézetben, hogy megtekintse az útstatisztikákat.
Nyissa meg a Vezetési
összefoglaló alkalmazást az
alkalmazás nézetben, hogy
megtekintse az útstatisztikákat.
Az ábra egyes sávjai 1, 10 vagy
100 kilométert illetve mérföldet
jelentenek. A sávok jobbról kerülnek feltöltésre
vezetés közben. A jobb oldali szélső sáv mutatja
az értéket a pillanatnyi távolságra vonatkozóan.
Az átlagos üzemanyag-fogyasztás és a teljes
vezetési idő az útstatisztikák legutolsó visszaállítása óta számítva.
Utazási statisztikák a fedélzeti számítógépből4.
Kapcsolódó információk
•
•
Az útstatisztikák beállításai (84. oldal)
2.
Nyomja meg a Preferenciák lehetőséget
•
a grafikon beosztásának módosításához.
Válassza ki az 1, 10 vagy 100 km/mérföld
felbontást a sávhoz.
•
az adatok visszaállításához minden út
után. Akkor kerül végrehajtásra, amikor az
autó több mint 4 órán keresztül áll.
•
az aktuális út adatainak visszaállításához.
Fedélzeti számítógép (81. oldal)
Az útstatisztikák, a számított átlagos fogyasztás és a teljes vezetési idő visszaállítása mindig együtt történik.
A távolság, sebesség stb. mértékegységei a
rendszerbeállításokon keresztül módosíthatók a
központi kijelzőn.
4
84
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn. (84. oldal)
•
•
Fedélzeti számítógép (81. oldal)
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(83. oldal)
Idő és dátum
Az óra a járművezetői kijelzőn és a központi kijelzőn is megjelenik.
Az óra elhelyezkedése
Az óra elhelyezkedése a járművezetői kijelzőn.
A központi kijelzőn az óra az állapot mező jobb
oldali felső részén jelenik meg.
Bizonyos helyzetekben az üzenetek és szimbólumok eltakarhatják a járművezetői kijelző óráját.
Automatikus idő GPS rendszerrel felszerelt
autókban
Ha az autó navigációs rendszerrel van felszerelve,
akkor ki lehet választani a Automatikus
időbeállítás lehetőséget. Az időzóna ezután
automatikusan beállítható az autó helyének megfelelően. Bizonyos típusú navigációs rendszerek
esetében az aktuális helyet (országot) is be kell
állítani a megfelelő időzóna eléréséhez. Ha nincs
kiválasztva az Automatikus időbeállítás lehetőség, akkor az idő és a dátum az érintőképernyő
fel és le nyilaival állítható be.
Nyári időszámítás
Bizonyos országokban lehetőség van a nyári idő
automatikus beállítására is a Auto segítségével.
Bizonyos országok esetében a nyári idő a Be
vagy Ki használatával állítható be.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői kijelző (78. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (125. oldal)
Az idő és a dátum beállításai
–
Válassza a Beállítások Rendszer
Dátum és idő menüt a központi kijelző felső
nézetében az idő és a dátum formátumának
beállításához.
Állítsa be az időt és a dátumot az érintőképernyőn látható fel vagy le nyíl megnyomásával.
85
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Külső hőmérsékletmérő
Kapcsolódó információk
A külső hőmérséklet megjelenik a járművezetői
kijelzőn.
•
•
Az érzékelő észleli az autón kívüli hőmérsékletet.
Járművezetői kijelző (78. oldal)
Rendszermértékegységek módosítása
(124. oldal)
Visszajelző szimbólumok a
járművezetői kijelzőn
A visszajelző szimbólumok értesítik a járművezetőt, hogy egy funkció aktív, a rendszer működik
vagy hiba illetve meghibásodás történt.
Szimbólum
Leírás
Információ, olvassa el a megjelenített szöveget
Ha az autó egy ideig álló helyzetben volt, akkor a
hőmérsékletmérő túl magas értéket mutathat.
Amikor a külső hőmérséklet –5 °C és
+2 °C (23 °F és 36 °F) között van,
akkor egy hópehely szimbólum is megjelenik a járművezetői kijelzőn, ami a
potenciálisan csúszós útviszonyokra figyelmeztet.
A hőmérsékletmérő stb. mértékegysége a rendszerbeállításokon keresztül módosítható a központi kijelző felső nézetében.
86
Amikor az autó rendszerei nem a
megfelelő módon működnek,
akkor ez a tájékoztató szimbólum
világít, és egy szöveg jelenik meg
a járművezetői kijelzőn. A tájékoztató szimbólum egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Hiba a fékrendszerben
A szimbólum akkor világít, amikor
meghibásodás van jelen a rögzítőfékben.
ABS hiba
Ha ez a szimbólum világít, akkor
a rendszer nem működik. Az autó
rendes fékrendszere továbbra is
működik, de az ABS funkció nélkül.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szimbólum
Leírás
Automatikus fék bekapcsolva
A szimbólum akkor világít, amikor
a funkció aktív, és a lábfék vagy a
rögzítőfék működik. A fék álló
helyzetben tartja az autót, amikor
az megállt.
Gumiabroncsnyomás rendszer
A szimbólum alacsony gumiabroncsnyomás esetén világít. Ha
hiba van a gumiabroncsnyomásfigyelő rendszerben, akkor a
szimbólum körülbelül 1 percig villog, majd folyamatosan világít. A
hiba az lehet, hogy a rendszer
nem a tervezetteknek megfelelően képes az alacsony gumiabroncsnyomás észlelésére és a
figyelmeztetésre.
Szimbólum
Leírás
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Ha a szimbólum világít a motor
beindítását követően, akkor hiba
lehet az autó kibocsátás-szabályozó rendszerében. Menjen
műhelybe az ellenőrzéshez. A
Volvo azt javasolja, hogy lépjen
kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Bal és jobb oldali irányjelző
A szimbólum az irányjelzők használata közben villog.
Szimbólum
Leírás
Hiba a fényszóró rendszerben
A szimbólum akkor világít, ha
meghibásodás történt az ABL
(aktív kanyarlámpa) funkcióban
vagy más meghibásodás történt
a fényszórórendszerben.
Aktív távolsági fényszóró
bekapcsolva
A szimbólum kéken világít, amikor be van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró.
Aktív távolsági fényszóró
kikapcsolva
A szimbólum fehéren világít, amikor ki van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró.
Helyzetjelző lámpák
Távolsági fényszóró be
A szimbólum akkor világít, amikor
be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák.
A szimbólum a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában és
a fénykürt használatakor is világít.
}}
87
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Szimbólum
Leírás
Aktív távolsági fényszóró
bekapcsolva
A szimbólum kéken világít, amikor be van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró. Be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák.
Aktív távolsági fényszóró
kikapcsolva
A szimbólum fehéren világít, amikor ki van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró. Be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák.
Távolsági fényszóró be
A szimbólum akkor világít, amikor
be vannak kapcsolva a távolsági
fényszórók és a helyzetjelző lámpák.
Első ködlámpák bekapcsolva
Ez a szimbólum akkor világít,
amikor be van kapcsolva az első
ködlámpa.
88
Szimbólum
Leírás
Hátsó ködlámpa be
Ez a szimbólum akkor világít,
amikor be van kapcsolva a hátsó
ködlámpa.
Esőérzékelő bekapcsolva
Ez a szimbólum akkor világít, ha
be van kapcsolva az esőérzékelő.
Előkészítés bekapcsolva
A szimbólum akkor világít, amikor
a motorblokkfűtés és az utastérfűtés/légkondicionáló előkészíti
az autót.
Stabilizáló rendszer
Egy villogó szimbólum jelzi, hogy
a menetstabilizáló rendszer
működik. Ha a szimbólum folyamatosan világít, akkor hiba van a
rendszerben.
Szimbólum
Leírás
Stabilizáló rendszer, sport
üzemmód
A szimbólum világít, amikor a
sport üzemmód aktív. A sport
üzemmód aktívabb vezetési
élményt tesz lehetővé. A rendszer észleli a gázpedál és kormánykerékmozgásokat és a
kanyarodás aktívabb, mint a normál vezetés során, és megengedi
a hátsó rész kontrollált csúszását
egy bizonyos szintig, mielőtt beavatkozna és stabilizálná az autót.
Sávtartó segéd
Fehér szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva és észleli az útra festett vonalakat.
Szürke szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva, de nem
észleli az útra festett vonalakat.
Sárga szimbólum: A sávtartó
segéd figyelmeztet/beavatkozik.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szimbólum
Leírás
Figyelmeztető szimbólumok a
járművezetői kijelzőn
Sávtartó segéd és esőérzékelő
A figyelmeztető szimbólumok figyelmeztetik a járművezetőt, hogy egy fontos funkció bekapcsolt,
vagy súlyos hiba illetve súlyos meghibásodás történt.
Fehér szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva és észleli az útra festett vonalakat. Az
esőérzékelő be van kapcsolva.
Szürke szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva, de nem
észleli az útra festett vonalakat.
Az esőérzékelő be van kapcsolva.
AdBlue rendszer
A szimbólum akkor világít, amikor
az AdBlue szint alacsony vagy
meghibásodás van az AdBlue
rendszerben.
Kapcsolódó információk
•
•
Szimbólum
Leírás
Figyelem
A piros figyelmeztető szimbólum
akkor világít, amikor olyan hiba
jelzése történt, amely hatással
lehet a biztonságra és/vagy az
autó vezethetőségére. Ezzel egy
időben magyarázó szöveg jelenik
meg a járművezetői kijelzőn. A
figyelmeztető szimbólum egyéb
szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Járművezetői kijelző (78. oldal)
Biztonsági öv emlékeztető
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői
kijelzőn (89. oldal)
Ez a szimbólum akkor világít vagy
villog, ha az első üléseken valaki
nem kapcsolta be a biztonsági
övet vagy, ha valaki a hátsó ülésen kicsatolta a biztonsági övet.
Szimbólum
Leírás
Légzsákok
Ha a szimbólum továbbra is világít
vagy vezetés közben bekapcsol,
akkor hiba észlelhető az autó
valamelyik biztonsági rendszerében. Olvassa el az üzenetet a járművezetői kijelzőn. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel.
Hiba a fékrendszerben
Ha ez a szimbólum világít, akkor a
fékfolyadék szintje alacsony lehet.
Menjen a legközelebbi hivatalos
szervizbe a fékfolyadékszint ellenőrzéséhez és beállításához.
Rögzítőfék behúzva
Ez a szimbólum folytonos fénnyel
világít, amikor be van húzva a rögzítőfék.
A villogó szimbólum azt jelenti,
hogy hiba merült fel. Olvassa el az
üzenetet a járművezetői kijelzőn.
}}
89
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Szimbólum
Leírás
Kapcsolódó információk
•
Alacsony olajnyomás
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn (86. oldal)
•
Járművezetői kijelző (78. oldal)
Ha ez a szimbólum vezetés közben világít, akkor a motorolajnyomás alacsony. Haladéktalanul
állítsa le a motort és ellenőrizze a
motorolajszintet, töltse fel, ha
szükséges. Ha a szimbólum
világít és az olajszint normális,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
A generátor nem tölt
Ez a szimbólum akkor világít haladás közben, ha hiba lépett fel az
elektromos rendszerben. Menjen
szervizbe. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Ütközés kockázata
A City Safety figyelmeztet a más
járművekkel, gyalogosokkal,
kerékpárosokkal vagy nagyobb
állatokkal történő ütközés kockázatára.
90
A járművezetői kijelző
licencszerződése.
Az engedély bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a szerződés feltételeinek megfelelően történő használatára vonatkozó szerződés. Az alábbi szöveg a
Volvo szerződése a gyártóval vagy fejlesztővel és
angolul van.
Freetype Project License
3rd Party Software Disclaimers and License
Agreements Confidential ID 06-00004-004 39 /
75 Revision 06.00A, 2015-06-09 2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Introduction
The FreeType Project is distributed in several
archive packages; some of them may contain, in
addition to the FreeType font engine, various
tools and contributions which rely on, or relate to,
the FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do not
fall under their own explicit license. The license
affects thus the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles, at the
very least. This license was inspired by the BSD,
Artistic, and IJG (Independent JPEG Group)
licenses, which all encourage inclusion and use
of free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main points
are that: o We don't promise that this software
works. However, we will be interested in any kind
of bug reports. (`as is' distribution) o You can use
this software for whatever you want, in parts or
full form, without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote this
software. If you use it, or only parts of it, in a
program, you must acknowledge somewhere in
your documentation that you have used the
FreeType code. (`credits') We specifically permit
and encourage the inclusion of this software, with
or without modifications, in commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType
Project and assume no liability related to The
FreeType Project. Finally, many people asked us
for a preferred form for a credit/disclaimer to use
in compliance with this license. We thus
encourage you to use the following text:
"Portions of this software are copyright © <year>
The FreeType Project (www.freetype.org). All
rights reserved."
Please replace <year> with the value from the
FreeType version you actually use.
Legal Terms
0. Definitions – Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the
`FreeType Project', be they named as alpha, beta
or final release. `You' refers to the licensee, or
person using the project, where `using' is a
generic term including compiling the project's
source code as well as linking it to form a
`program' or `executable'. This program is
referred to as `a program using the FreeType
engine'. This license applies to all files distributed
in the original FreeType Project, including all
source code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you must
contact us to verify this. The FreeType Project is
copyright (C) 1996-2000 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below.
1. No Warranty – THE FREETYPE PROJECT IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN
NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE
INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE
PROJECT. '
2. Redistribution – This license grants a
worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable
right and license to use, execute, perform,
compile, display, copy, create derivative works of,
distribute and sublicense the FreeType Project
(in both source and object code forms) and
derivative works thereof for any purpose; and to
authorize others to exercise some or all of the
rights granted herein, subject to the following
conditions: o Redistribution of source code must
retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any
additions, deletions or changes to the original
files must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in all
copies of source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states that
the software is based in part of the work of the
FreeType Team, in the distribution
documentation. We also encourage you to put an
URL to the FreeType web page in your
documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived
}}
91
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
from or based on the FreeType Project, not just
the unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising – Neither the FreeType authors
and contributors nor you shall use the name of
the other for commercial, advertising, or
promotional purposes without specific prior
written permission. We suggest, but do not
require, that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType
library', or `FreeType Distribution'. As you have
not signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType Project is
copyrighted material, only this license, or another
one contracted with the authors, grants you the
right to use, distribute, and modify it. Therefore,
by using, distributing, or modifying the FreeType
Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts – There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected] Discusses
general use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the library and
distribution. If you are looking for support, start in
this list if you haven't found anything to help you
in the documentation. o [email protected] Discusses bugs, as well as
engine internals, design issues, specific licenses,
92
porting, etc. Our home page can be found at
http://www.freetype.org
HarfBuzz / UCDN License
Copyright © 2010,2011,2012 Google, Inc.
•
•
•
•
•
•
Copyright © 2012 Mozilla Foundation
Copyright © 2011 Codethink Limited
Copyright © 2008,2010 Nokia Corporation
and/or its subsidiary(-ies)
Copyright © 2009 Keith Stribley
Copyright © 2009 Martin Hosken and SIL
International
•
•
•
•
Copyright © 2007 Chris Wilson
•
Copyright © 1998-2004 David Turner and
Werner Lemberg
Copyright © 2006 Behdad Esfahbod
Copyright © 2005 David Turner
Copyright © 2004,2007,2008,2009,2010
Red Hat, Inc.
For full copyright notices consult the individual
files in the package. Permission is hereby
granted, without written agreement and without
license or royalty fees, to use, copy, modify, and
distribute this software and its documentation for
any purpose, provided that the above copyright
notice and the following two paragraphs appear
in all copies of this software. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE
TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT,
SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN
IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE. THE COPYRIGHT HOLDER
SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS
ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT
HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE
MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES,
ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Libunibreak License
This library is released under an open-source
licence, the zlib/libpng licence. Please check the
file LICENCE for details. Apart from using the
algorithm, part of the code is derived from the
data provided under http://www.unicode.org/
Public. And the Unicode Terms of Use may apply:
URL:http://www.unicode.org/copyright.html
LICENSE:
•
Copyright (C) 2008-2012 Wu Yongwei
<wuyongwei at gmail dot com>
•
Copyright (C) 2012 Tom Hacohen <tom dot
hacohen at samsung dot com>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
author be held liable for any damages arising
from the use of this software. Permission is
granted to anyone to use this software for any
purpose, including commercial applications, and
to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgement
in the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Unicode Inc. License Agreement
EXHIBIT 1 UNICODE, INC. LICENSE
AGREEMENT - DATA FILES AND SOFTWARE
Unicode Data Files include all data files under
the directories http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/ . Unicode Software
includes any source code published in the
Unicode Standard or under the directories http://
www.unicode.org/Public/, http://
www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/. NOTICE TO USER:
Carefully read the following legal agreement. BY
DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING OR
OTHERWISE USING UNICODE INC.'S DATA
FILES ("DATA FILES"), AND/OR SOFTWARE
("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY
ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY, ALL
OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT
DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR
USE THE DATA FILES OR SOFTWARE.
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright © 1991-2010 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified. THE DATA FILES AND
SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
}}
93
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of a copyright holder shall not be used
in advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of the
copyright holder.
ZLIB Data Compression Library License
Agreement
(C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software. Permission is
granted to anyone to use this software for any
purpose, including commercial applications, and
to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:
1.
94
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Jean-loup Gailly Mark Adler [email protected]
[email protected] If you use the zlib
library in a product, we would appreciate *not*
receiving lengthy legal documents to sign. The
sources are provided for free but without
warranty of any kind. The library has been entirely
written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it
does not include third-party code. If you
redistribute modified sources, we would
appreciate that you include in the file ChangeLog
history information documenting your changes.
Please read the FAQ for more information on the
distribution of modified source versions.
GLEW licenc (módosított BSD licenc)
The OpenGL Extension Wrangler Library
•
Copyright (C) 2002-2008, Milan Ikits
<[email protected] org>
•
Copyright (C) 2002-2008, Marcelo E.
Magallon <[email protected]>
•
Copyright (C) 2002, Lev Povalahev
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. * Redistributions in
binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution. * The
name of the author may be used to endorse or
promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői kijelző (78. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alkalmazás menü a járművezetői
kijelzőn
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje gyors
hozzáférést biztosít az általánosan használt funkciókhoz bizonyos alkalmazások esetében.
alkalmazások és a hozzájuk tartozó funkciók az
alkalmazás menüből kezelhetők:
Alkalmazás
Funkciók
Fedélzeti
számítógép
A fedélzeti számítógép valamint annak kiválasztása, hogy
mi jelenjen meg a járművezetői
kijelzőn stb.
Médialejátszó
A médialejátszó aktív forrásának kiválasztása.
Telefon
Partner hívása a hívásnaplóból.
Navigáció
Célbairányítás úti célhoz stb.
Az alkalmazás menü kezelése a
járművezetői kijelzőn
A járművezetői kijelző alkalmazás menüjét a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével lehet
kezelni.
Kapcsolódó információk
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje használható a
központi kijelző helyett. Az ábra vázlatos - az elrendezés
változó lehet.
Az alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn jelenik meg és a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével kezelhető. Az alkalmazás menü megkönynyíti a különböző alkalmazások vagy funkciók
közötti váltást az alkalmazásokon belül anélkül,
hogy el kellene engednie a kormánykereket.
•
•
•
Járművezetői kijelző (78. oldal)
A központi kijelző áttekintése (101. oldal)
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői
kijelzőn (95. oldal)
Az alkalmazás menü és a kormánykerék jobb oldali billentyűzete.
Nyitás/zárás
Bal/jobb
Fel/le
Megerősítés
Az alkalmazás menü funkciói
A különböző alkalmazások különböző típusú
funkciókhoz nyújtanak hozzáférést. Az alábbi
}}
95
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Az alkalmazás menü megnyitása/
bezárása
Nyomja meg a nyitást/zárást (1).
–
(Amíg nem nyugtázott üzenet van a járművezetői kijelzőn, addig nem lehet megnyitni az
alkalmazás menüt. Először nyugtázni kell az
üzenetet, hogy meg lehessen nyitni az alkalmazás menüt.)
> Az alkalmazás menü megnyílik/bezárul.
Ha újra megnyitja az alkalmazás menüt, akkor az
a legutóbb kiválasztott alkalmazás funkcióitól
jobbra nyílik meg.
Kapcsolódó információk
•
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
(95. oldal)
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (96. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
A járművezetői kijelző üzeneteket képes megjeleníteni, hogy tájékoztassa a vezetőt a különböző
eseményekről.
Az alkalmazás menü egy idő elteltével vagy bizonyos lehetőségek kiválasztásakor automatikusan
bezárul.
Navigálás és kiválasztás az alkalmazás
menüben
1.
2.
Fent vagy lent megérintve (3) böngészhet a
kiválasztott alkalmazás funkciói között.
3.
A megerősítés gomb (4) megnyomásával
erősíthet meg vagy emelhet ki egy lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és bizonyos lehetőségek kiválasztásra kerülnek, majd az
alkalmazás menü bezárul.
5
96
Bal vagy jobb oldalon megérintve (2) navigálhat a különböző rendelkezésre álló alkalmazások között.
> Az előző/következő alkalmazás funkciói
megjelennek az alkalmazás menüben.
8-hüvelykes járművezetői kijelzővel.
Üzenet a járművezetői kijelzőn5.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szervizüzenetek
Az alábbiakban néhány fontos szervizüzenetet és
azok jelentését láthatja.
Üzenet a járművezetői
kijelzőn6.
A járművezetői kijelző olyan üzeneteket jelenít
meg, amelyek nagy fontosságúak a járművezető
számára.
Az üzenetek a járművezetői kijelző különböző
részein jelenhetnek meg, attól függően, hogy pillanatnyilag milyen egyéb információk láthatók.
Egy idő elteltével vagy amikor az üzenetet nyugtázták/végrehajtották a szükséges tevékenységet, az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről. Ha
egy üzenetet menteni kell, akkor az az Autó
állapota alkalmazásba kerül, amely a központi
kijelző alkalmazások nézetéből nyitható meg.
Az üzenet szerkezete változó lehet és grafikákkal,
szimbólumokkal vagy gombokkal együtt jelenhetnek meg például az üzenet nyugtázásához vagy
egy kérés elfogadásához.
6
Üzenet
Leírás
Biztonságosan álljon
megA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Kapcsolja ki a
motortA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Szerviz sürgős. Menjen
szervizbeA
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó haladéktalan ellenőrzéséhez.
Szerviz szükségesA
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó lehető
leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Rendszeres
karbantar.
Foglaljon időpontot a karbantartásra
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. A következő szervizelési dátum
előtt jelenik meg.
Üzenet
Leírás
Rendszeres
karbantar.
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. A következő szervizelési dátum időpontjában jelenik meg.
Ideje elvégezni a karbantartást
Rendszeres
karbantar.
Karbantartás
késésben
Ideiglenesen
kiA
A
B
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. Akkor
jelenik meg, amikor túllépi a
szervizelés dátumát.
A funkció ideiglenesen
kikapcsolt és vezetés közben vagy újraindításkor
automatikusan visszaáll.
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval, hogy hol
lépett fel a probléma.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn
(98. oldal)
•
A járművezetői kijelzőről mentett üzenetek
kezelése (99. oldal)
•
Üzenet a központi kijelzőn (132. oldal)
12-hüvelykes járművezetői kijelzővel.
97
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Üzenetek kezelése a járművezetői
kijelzőn
Gombok nélküli üzenetek:
–
A járművezetői kijelzőn megjelenő üzenetek a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével kezelhetők.
Zárja be az üzenetet a megerősítés (2) gomb
használatával vagy hagyja, hogy az üzenet
egy idő elteltével magától bezáruljon.
> Az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről.
Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az az Autó
állapota alkalmazásba kerül, amely a központi
kijelző alkalmazások nézetéből nyitható meg.
Ezzel együtt az Autó üzenete tárolva a Autó
állapota alk.-ban üzenet jelenik meg a központi
kijelzőn.
Üzenet a járművezetői kijelzőn8 és a kormánykerék jobb
oldali billentyűzete.
Bal/jobb
Megerősítés
Üzenet a járművezetői kijelzőn7 és a kormánykerék jobb
oldali billentyűzete.
Bizonyos üzenetek a járművezetői kijelzőn egy
vagy több gombot tartalmaznak például az üzenet
nyugtázásához vagy egy kérés elfogadásához.
Új üzenetek kezelése
Gombokkal rendelkező üzenetek:
7
8
98
8-hüvelykes járművezetői kijelzővel.
12-hüvelykes járművezetői kijelzővel.
1.
Bal vagy jobb oldalon megérintve (1) navigálhat a különböző rendelkezésre álló gombok
között.
2.
A megerősítés gombbal (2) erősítheti meg a
kiválasztott lehetőséget.
> Az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (96. oldal)
A járművezetői kijelzőről mentett üzenetek
kezelése (99. oldal)
Üzenet a központi kijelzőn (132. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A járművezetői kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
Mind a járművezetői mind a központi kijelzőről
mentett üzenetek kezelése a központi kijelzőn
történik.
Mentett üzenet olvasása
Egy mentett üzenet azonnali olvasásához:
–
Nyomja meg az Autó üzenete tárolva a
Autó állapota alk.-ban jobb oldalán elhelyezkedő gombot a központi kijelző.
> A mentett üzenet az Autó állapota alkalmazásban jelenik meg.
Szervizelés előjegyzéséhez egy mentett üzenethez:
–
Egy mentett üzenet későbbi olvasásához:
1.
2.
Válassza ki az alkalmazás Üzenetek fülét.
> A mentett üzenetek listája jelenik meg.
3.
Érintse meg az üzenetet annak kibontásához/összecsukásához.
> Az üzenettel kapcsolatos további információk a listában és a képen jelennek meg
grafikus formában a bal oldalon az alkalmazásban.
A mentett üzenetek a Autó állapota alkalmazásban
tekinthetők meg.
A járművezetői kijelzőn megjelenő és mentendő üzenetek a
központi kijelző Autó állapota
alkalmazásába kerülnek. Ezzel
együtt az Autó üzenete
tárolva a Autó állapota alk.ban üzenet jelenik meg a központi kijelzőn.
9
Nyissa meg az Autó állapota alkalmazást az
alkalmazás nézetből a központi kijelzőn.
> Az alkalmazás a kezdőlap nézet alsó alnézetében nyílik meg.
Mentett üzenetek kezelése
Kibontott módban bizonyos üzenetek két gombbal rendelkeznek szervizelés előjegyzéséhez vagy
a kezelési útmutató olvasásához.
Piacfüggő. A Volvo ID azonosítót és a kiválasztott műhelyt is rögzíteni kell.
Az üzenet kibontott módjában, nyomja meg a
Időpont kéréseHívás időpontfoglalási
célból9 lehetőséget a szervizelés előjegyzésének segítéséhez.
> Időpont kérése esetén: A Időpontok fül
az alkalmazásban nyílik meg, és egy
kérést hoz létre szervizelési vagy javítási
munka előjegyzéséhez.
Hívás időpontfoglalási célból esetén:
Elindul a telefon alkalmazás és felhív egy
szervizközpontot a szervizelési és javítási
munka előjegyzéséhez.
A kezelési útmutató olvasása egy mentett üzenettel kapcsolatban:
–
Az üzenet kibontott módjában, nyomja meg a
Kezelési útmutató lehetőséget a kezelési
útmutató olvasásához az üzenettel kapcsolatban.
> Megnyílik a kezelési útmutató a központi
kijelzőn, és információkat mutat az üzenettel kapcsolatban.
A mentett üzenetek az alkalmazásban a motor
minden indításakor automatikusan törlésre kerülnek.
}}
99
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
100
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (96. oldal)
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn
(98. oldal)
Üzenet a központi kijelzőn (132. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző áttekintése
Az autó számos funkciójának kezelése a központi kijelzőről történik. Itt kerül bemutatásra a
központi kijelző és annak lehetőségei.
}}
101
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A központi kijelző három alapvető nézete. Pöccintsen jobbra vagy balra a funkció vagy az alkalmazás nézet eléréséhez10.
Funkció nézet - az autó egy gombnyomással
aktiválható vagy inaktiválható funkciói. Bizo10
102
A nézetek jobbkormányos autókban fordított sorrendben helyezkednek el.
nyos funkciók kiváltó funkciók is, ami azt
jelenti, hogy megnyitnak egy beállítási lehető-
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
ségeket tartalmazó ablakot Erre példák
többek között Kamera.
Telefon - innen érhető el a telefon funkció.
Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Kezdőlap nézet - az első nézet, amely a képernyő bekapcsolásakor megjelenik.
Extra alnézet - azok a legutóbb használt
alkalmazások vagy autófunkciók, amelyek
nem tartoznak az egyéb alnézetekhez. Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Alkalmazás nézet - a letöltött (harmadik féltől
származó) alkalmazások és a beágyazott
funkciók alkalmazásai, például FM rádió.
Érintse meg egy alkalmazás ikonját az alkalmazás megnyitásához.
Állapotsáv - az autóban zajló tevékenységek
jobbra a képernyő tetején jelennek meg. A
hálózati és kapcsolati információk az állapotmező bal oldalán jelennek meg, miközben a
médiával kapcsolatos információk, az óra és
a folyamatban lévő háttértevékenységek a
jobb oldalon.
Felső nézet - húzza le a fület a felső nézet
eléréséhez. Beállítások, Kezelési
útmutató, Profil és az autó mentett üzenetei
innen érhetők el. Bizonyos esetekben környezetérzékeny beállítások (például
Navigáció beállításai) és a környezetérzékeny kezelési útmutató (például Navigáció
kézikönyve) is elérhető a felső nézetből.
Navigáció - a térképes navigációhoz vezet,
például Sensus Navigation* rendszerrel. Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Média - a médiához kapcsolódó legutóbb
használt alkalmazások. Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Klíma sor - információk és közvetlen interakció például a hőmérséklet és az ülésfűtés*
beállításához. Érintse meg a klíma sor
közepén található szimbólumot, hogy megnyissa a további lehetőségeket tartalmazó
klíma nézetet.
•
•
•
Telefon (508. oldal)
Klímakezelőszervek (197. oldal)
Kikapcsolás és a rendszerhang hangerejének módosítása a központi kijelzőn
(124. oldal)
•
A megjelenés módosítása a központi kijelzőn
(123. oldal)
•
•
A rendszernyelv módosítása (124. oldal)
•
•
Rendszermértékegységek módosítása
(124. oldal)
A központi kijelző tisztítása (618. oldal)
Üzenet a központi kijelzőn (132. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
A központi kijelző kezelése (104. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(107. oldal)
•
Funkció nézet a központi kijelzőn
(114. oldal)
•
•
Alkalmazások (481. oldal)
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (125. oldal)
•
Környezetérzékeny beállítás megnyitása a
központi kijelzőn (125. oldal)
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
Médialejátszó (491. oldal)
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
(116. oldal)
* Opció/tartozék. 103
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző kezelése
Az autó sok funkciója vezérelhető és szabályozható a központi kijelzőről. A központi kijelző egy
érintőképernyő, amely reagál az érintésre.
Az érintőképernyő funkció használata a
központi kijelzőn
A képernyő eltérően reagál attól függően, hogy
megnyomja, húz vagy pöccint azon. Az olyan tevékenységek, mint a különböző nézetek közötti
böngészés, objektumok kijelölése, görgetés a lisEljárás
104
tákban és az alkalmazások mozgatása a képernyő
megérintésével lehetséges különböző módokon.
A képernyő felülete felett közvetlenül elhelyezkedő infravörös fényfüggöny teszi lehetővé, hogy
a képernyő észlelje az ujját, amely közvetlenül a
képernyő előtt van. Ez a technológia lehetővé
teszi a képernyő kesztyűben történő használatát.
Két személy is kezelheti a képernyőt egy időben,
például a klíma beállításához a járművezető és az
utas felőli oldalon.
FONTOS
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn,
mert azok megkarcolhatják.
Az alábbi táblázat mutatja be a képernyő használatának különböző módjait:
Végrehajtás
Eredmény
Nyomja meg egyszer.
Kiemel egy objektumot, megerősít egy választást vagy aktivál egy funkciót.
Nyomja meg gyorsan egymást követően kétszer.
Digitális objektumokat, például a térképet nagyítja.
Nyomja meg és tartsa.
Megfog egy objektumot. Alkalmazások vagy térképpontok mozgatásához használható a térképen. Nyomja
meg, és tartsa az ujját a képernyőn, és ezzel egy időben húzza az objektumot a kívánt helyre.
Koppintson egyszer két
ujjal.
Digitális objektumokat, például a térképet kicsinyíti.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Eljárás
Végrehajtás
Eredmény
Húzás
Vált a különböző nézetek között, görget egy listában, szövegben vagy nézetben. Tartsa nyomva, és húzza
alkalmazások vagy térképpontok mozgatásához a térképen. Húzás vízszintesen vagy függőlegesen a képernyőn.
Pöccintés/gyors húzás
Vált a különböző nézetek között, görget egy listában, szövegben vagy nézetben. Húzás vízszintesen vagy
függőlegesen a képernyőn.
Ne feledje, hogy a képernyő felső részének megérintése a felső nézet megnyitását okozhatja.
Széthúzás
Nagyít.
Összehúzás
Kicsinyít.
}}
105
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Visszatérés a kezdőlap nézethez egy
másik nézetből
1.
2.
A kezelőszerv az autó számos funkciójához használható. Szabályozza például a hőmérsékletet az
alábbiak szerint:
Nyomja meg röviden a kezdőlap gombot a
központi kijelző alatt.
> A kezdőlap nézet utolsó pozíciója látható.
Nyomja meg újra röviden.
> A kezdőlap nézet minden alnézete az
alapértelmezéseire áll.
•
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez
•
érintse meg a + vagy − lehetőséget a hőmérséklet fokozatos növeléséhez vagy csökkentéséhez, vagy
•
érintse meg a kívánt hőmérsékletet a kezelőszerven.
MEGJEGYZÉS
A kezdőlap nézet normál módjában - röviden
nyomja meg a kezdőlap gombot. Egy, a különböző nézetekhez való hozzáférést magyarázó
animáció jelenik meg a képernyőn.
A görgetésjelző jelenik meg a központi kijelzőn, amikor
lehetőség van a nézet görgetésére.
A kezelőszervek használata a központi
kijelzőn
Görgetés egy listában, cikkben vagy
nézetben
Amikor megjelenik egy görgetésjelző a képernyőn, akkor lehetőség van a lefelé vagy felfelé
görgetésre a nézetben. Pöccintsen lefelé/felfelé
bárhol a nézetben.
Hőmérséklet-szabályozás.
106
Kapcsolódó információk
•
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása
(107. oldal)
•
Alkalmazások és gombok mozgatása a központi kijelzőn (116. oldal)
•
Billentyűzet a központi kijelzőn (118. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző aktiválása és
inaktiválása
1.
A központi kijelző a képernyő alatti kezdőlap
gomb használatával sötétíthető el, majd aktiválható újra.
2.
Nyomja meg hosszan a fizikai kezdőlap gombot a képernyő alatt.
> A képernyő elsötétül, a klíma sor kivételével, ami továbbra is látható. A képernyőhöz
kapcsolódó összes funkció továbbra is fut.
A képernyő visszakapcsolása - érintse meg
röviden a kezdőlap gombot.
> Újra megjelenik az a nézet, amely a képernyő kikapcsolásakor aktív volt.
MEGJEGYZÉS
A képernyő nem inaktiválható, ha egy tevékenység végrehajtására vonatkozó üzenet látható a képernyőn.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző kezdőlap gombja.
A kezdőlap gomb használatának hatása, hogy a
képernyő elsötétül és az érintőképernyő nem reagál az érintésre. A klíma sor továbbra is látható. A
képernyőhöz kapcsolódó összes funkció, mint a
klíma, audio, célbairányítás* és az alkalmazások
továbbra is futnak. A központi kijelző elsötétített
állapota jó alkalom a képernyő tisztítására. Az
elsötétítés funkció is használható a képernyő
elhalványítására, hogy az vezetés közben ne
legyen zavaró.
A központi kijelző automatikusan kikapcsol,
amikor leállítja a motort és kinyitja a vezetőajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző tisztítása (618. oldal)
A megjelenés módosítása a központi kijelzőn
(123. oldal)
Navigálás a központi kijelző
nézeteiben
A központi kijelző öt alapvető nézettel rendelkezik: kezdőlap nézet, felső nézet, klíma nézet,
alkalmazás nézet és funkció nézet. A képernyő a
vezetőajtó kinyitásakor automatikusan bekapcsol.
Kezdőlap nézet
A kezdőlap nézet látható, amikor a képernyő
bekapcsol. Ez négy alnézetet tartalmaz:
Navigáció, Média, Telefon és egy extra alnézet.
Az alkalmazás vagy funkció nézetben kiválasztott
alkalmazások vagy funkciók a kezdőlap nézet
vonatkozó alnézetében nyílnak meg. Például a
FM rádió a Média alnézetben indul el.
Az extra alnézet tartalmazza az utoljára használt
alkalmazást vagy autófunkciót, amely nem kapcsolódik a másik három területhez.
Az alnézetek rövid információkat mutatnak az
egyes különböző alkalmazásokról.
MEGJEGYZÉS
Az autó beindításakor a kezdőlap nézet különböző alnézetei mutatják az alkalmazások pillanatnyi állapotát.
A központi kijelző áttekintése (101. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 107
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
A kezdőlap nézet normál módjában - röviden
nyomja meg a kezdőlap gombot. Egy, a különböző nézetekhez való hozzáférést magyarázó
animáció jelenik meg a képernyőn.
Állapotsáv
megnyomásával vagy a lefelé húzva/pöccintve a
képernyőn.
A felső nézetben mindig elérheti az alábbiakat:
• Beállítások
• Kezelési útmutató
• Profil
• Az autó mentett üzenetei.
A felső nézetben bizonyos esetekben elérhetők
az alábbiak:
Az autóban zajló tevékenységek a képernyő tetején jelennek meg. A hálózati és kapcsolati információk az állapotmező bal oldalán jelennek meg,
miközben a médiával kapcsolatos információk, az
óra és a folyamatban lévő háttértevékenységek a
jobb oldalon.
•
Felső nézet
•
Környezetfüggő beállítás (például Navigáció
beállításai). Beállítások megváltoztatása
közvetlenül a felső nézetben, amikor egy
alkalmazás (például navigáció) fut.
Környezetfüggő kezelési útmutató (például
Navigáció kézikönyve). Olyan cikkekhez
férhet hozzá közvetlenül a felső nézetben a
digitális kezelési útmutatóban, amelyek a
képernyőn megjelenő tartalomhoz kapcsolódnak.
MEGJEGYZÉS
A felülnézet nem elérhető indítás/leállítás
közben vagy amikor üzenet látható a képernyőn. Akkor sem érhető el, amikor a klíma
nézet látható.
Klíma nézet
A klíma sor mindig látható a képernyő alján. Közvetlenül innen elvégezhetők a legáltalánosabb klímabeállítások, mint a hőmérséklet és az ülésfűtés*.
Nyomja meg a szimbólumot a klíma sor
közepén a klíma nézet megnyitásához,
és további klímabeállítások eléréséhez.
Nyomja meg szimbólumot a klíma
nézet bezárásához, és az előző nézethez történő visszatéréshez.
Lépjen ki a felső nézetből - nyomja meg a képernyőt a felső nézeten kívül, nyomja meg a kezdőlap gombot vagy nyomja meg a felső nézet alját,
és húzza felfelé. Ekkor láthatóvá válik, és újból
használható az alul elhelyezkedő nézet.
A felső nézet lehúzva.
A képernyő tetején található állapotsáv közepén
egy fül található. Nyissa meg a felső nézetet a fül
108
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alkalmazás nézet
szöveges üzenetek száma az Üzenetek esetében.
Funkció nézet
Érintsen meg egy alkalmazást a megnyitásához.
Ez a kapcsolódó, például Média alnézetben nyílik
meg.
Az alkalmazások számától függően, az alkalmazás
nézet legörgethető. Ehhez pöccintsen alulról felfelé.
A kezdőlap nézethez balról jobbra11 pöccintve a
képernyőn vagy a kezdőlap gomb megnyomásával juthat.
Alkalmazás nézet az autó alkalmazásaival.
balra11
Pöccintsen jobbról
a képernyőn az alkalmazás nézet eléréséhez a kezdőlap nézetből. Itt
találhatók a letöltött (harmadik féltől származó)
alkalmazások és a beágyazott funkciók alkalmazásai, például FM rádió. Bizonyos alkalmazásokhoz rövid információk jelennek meg közvetlenül
az alkalmazás nézetben, például az olvasatlan
11
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
A funkció nézet gombokkal az autó különböző funkcióihoz.
Pöccintsen balról jobbra11 a képernyőn a funkció
nézet eléréséhez a kezdőlap nézetből. Innen kapcsolhatja be vagy ki a különböző autófunkciókat,
például BLIS*, Lane Keeping Aid* és Parkoló
automatika*.
}}
* Opció/tartozék. 109
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A funkciók mennyiségétől függően lehetőség van
a nézet lefelé görgetésére is. Ehhez pöccintsen
alulról felfelé.
•
Funkció nézet a központi kijelzőn
(114. oldal)
•
A központi kijelző áttekintése (101. oldal)
Az alkalmazás nézettől eltérően, ahol az alkalmazások egy nyomással megnyithatók, a funkciókat
a vonatkozó funkciógomb megnyomásával aktiválhatja vagy inaktiválhatja. Bizonyos funkciók
(kiváltó funkciók) megnyomáskor új ablakban nyílnak meg.
A kezdőlap nézethez jobbról balra11 pöccintve a
képernyőn vagy a kezdőlap gomb megnyomásával juthat.
Kapcsolódó információk
•
Alnézetek kezelése a központi kijelzőn
(111. oldal)
•
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
(116. oldal)
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (125. oldal)
•
Környezetérzékeny beállítás megnyitása a
központi kijelzőn (125. oldal)
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
•
•
Járművezetői profilok (128. oldal)
11
110
Klímakezelőszervek (197. oldal)
Alkalmazások (481. oldal)
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alnézetek kezelése a központi
kijelzőn
A kezdőlap nézet négy alnézetet tartalmaz:
Navigáció, Média, Telefon és egy extra alnézet.
Ezek a nézetek kibonthatók.
}}
111
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Alnézetek kibontása az alapértelmezett módból
Alnézet normál módja és kibontott módja a központi kijelzőn.
112
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alnézetek kibontása:
–
A Navigáció, Média és Telefon csempék
esetén. Nyomja meg bárhol az alnézetet.
Amikor egy alnézet ki van bontva, akkor a
kezdőlap nézet extra alnézete átmenetileg
eltűnik. A kettő másik csempe kis méretű és
csak bizonyos információk jelennek meg.
Amikor megnyomja az extra alnézetet, akkor
a másik három alnézet kis méretűvé válik, és
csak bizonyos információk jelennek meg.
A kibontott nézet hozzáférést biztosít az
alkalmazás alapvető funkcióihoz.
Kibontott alnézet összecsukása:
–
Amikor új alnézetet nyit meg teljes képernyős
módban, akkor nem jelennek meg más alnézetek
adatai.
Kibontott módban nyissa meg
az alkalmazást teljes képernyőn
- nyomja meg a szimbólumot.
Mindig van lehetőség a kezdőlap nézethez lépni a
kezdőlap gomb megnyomásával. Ha vissza szeretne térni a kezdőlap nézet normál nézetébe a
teljes képernyős módból – nyomja meg kétszer a
kezdőlap gombot.
Kapcsolódó információk
•
•
Nyomja meg a szimbólumot a
kibontott módhoz történő viszszatéréshez vagy nyomja meg a
képernyő kezdőlap gombját.
•
A központi kijelző kezelése (104. oldal)
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása
(107. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(107. oldal)
Az alnézet három különböző módon zárható
be.
•
Érintse meg a kibontott alnézet felső
részét.
•
Érintsen meg egy másik csempét (ez a
csempe jelenik meg kibontott módban).
•
Nyomja meg röviden a fizikai kezdőlap
gombot a központi kijelző alatt.
Alnézet megnyitása vagy bezárása
teljes képernyős módban
Az extra alnézet12 és a Navigáció alnézet teljes
képernyős módban kinyitható, ami további információkat és beállítási lehetőségeket nyújt.
12
A központi kijelző kezdőlap gombja.
Nem minden alkalmazásra vagy az extra csempén keresztül megnyitott autófunkcióra vonatkozik.
113
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Funkció nézet a központi kijelzőn
Az összes autófunkciókhoz tartozó gomb a funkció nézetben található, amely a központi kijelző
egyik alapnézete. Menjen a funkció nézethez a
képernyőn balról jobbra pöccintve a kezdőlap
nézetből13.
Különböző típusú gombok
Az autó funkcióihoz három különböző típusú
gomb áll rendelkezésre, lásd lent:
Gomb típusa
Tulajdonság
Befolyásolt autófunkció
Funkciógombok
Be/ki állapotokkal rendelkeznek.
A funkció nézet legtöbb gombja
funkciógomb.
Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor egy LED világít a gomb ikonjától balra. Nyomja meg a
gombot a funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Kiváltó gombok
Nem rendelkeznek be/ki állapottal.
Amikor megnyom egy működtető gombot, akkor a funkció egyik ablaka megnyílik. Például lehet
egy ablak az üléshelyzet módosításához.
Parkoló gombok
Be, ki és keresés módokkal rendelkeznek.
A funkciógombokhoz hasonló, de egy extra helyzete van a parkolóhely-kereséshez.
13
114
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
• Kamera
• Fejtámla lehajtása
• Beparkolás
• Kiállás parkolóhelyről
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A gombok különböző módjai
Amikor a LED visszajelző zölden világít egy funkció vagy parkoló gombon, akkor a funkció aktív.
Amikor egy funkció aktív, akkor bizonyos funkciókhoz egy extra magyarázó szöveg jelenik meg. A
szöveg néhány másodpercig látható, majd a
gomb a LED visszajelző világító állapotával jelenik
meg.
A Lane Keeping Aid esetében a Csak
bizonyos sebességeken működik szöveg
jelenik meg, például amikor megnyomnak egy
gombot.
Nyomja meg egyszer röviden a gombot a funkció
aktiválásához vagy inaktiválásához.
A funkció akkor van kikapcsolva, amikor a LED
kialszik.
Amikor egy figyelmeztető háromszög látható a
gomb jobb oldali részén, akkor valami nem a tervezett módnak megfelelően működik.
Kapcsolódó információk
•
•
A központi kijelző kezelése (104. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(107. oldal)
115
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alkalmazások és gombok
mozgatása a központi kijelzőn
MEGJEGYZÉS
Rejtse el a ritkán vagy soha nem használt
alkalmazásokat alulra, a látható képernyőn
kívülre mozgatva azokat. Így könnyebben
megtalálja a gyakrabban használt alkalmazásokat.
Az alkalmazások és az autófunkciók gombjai az
alkalmazás nézetben és a funkció nézetben mozgathatók és igény szerint rendszerezhetők.
1.
Pöccintsen jobbról balra14 az alkalmazás
nézet eléréséhez vagy balról jobbra14 a funkció nézet eléréséhez.
2.
Érintsen meg, és tartson nyomva egy alkalmazást vagy gombot.
> Az alkalmazás vagy gomb mérete megváltozik és kissé átlátszó lesz. Ezután lehetséges a mozgatása.
3.
Húzza az alkalmazást vagy gombot a nézet
egy üres helyére.
Az alkalmazások vagy gombok elhelyezéséhez
használható sorok maximális száma 48. Az alkalmazások vagy gombok látható nézeten kívülre
mozgatásához húzza azt a nézet aljára. Ekkor új
sorok jelennek meg, ahol elhelyezhető az alkalmazás vagy gomb.
MEGJEGYZÉS
Alkalmazások és autófunkció gombok nem
helyezhetők már foglalt helyekre.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Funkció nézet a központi kijelzőn (114. oldal)
Alkalmazások (481. oldal)
A központi kijelző kezelése (104. oldal)
Egy alkalmazás vagy gomb így lejjebb is elhelyezhető, és ilyenkor a nézet normál módjában nem
látható.
Pöccintsen a képernyőn keresztben, a nézeten
belüli felfelé vagy lefelé görgetéshez.
Szimbólumok a középső kijelző
állapotsávján
A központi kijelző állapotsávján megjeleníthető
szimbólumok áttekintése.
Az állapotsáv mutatja a folyamatban lévő tevékenységeket és, bizonyos esetekben azok állapotát. Az állapotsáv korlátozott területe miatt nem
minden szimbólum jelenik meg mindig.
Szimbólum
Leírás
Az internethez csatlakoztatva
Az internethez történő csatlakozás sikertelen
Barangolás bekapcsolva.
A mobiltelefon-hálózat jelerőssége.
Bluetooth eszköz csatlakoztatva.
A Bluetooth bekapcsolva, de
nem csatlakozik eszköz.
GPS információk küldése és
fogadása.
Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.
14
116
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szimbólum
Leírás
Szimbólum
Internetmegosztás bekapcsolva
(Wi-Fi hotspot). Az autó megosztja a rendelkezésre álló kapcsolatot.
Autómodem bekapcsolva.
Aktív USB megosztás.
Telefon vezeték nélküli töltése.
Közlekedési információk fogadása.
Óra.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Eljárás folyamatban.
•
Időzítő az előkészítés aktiválásához.
Audioforrás lejátszása folyamatban.
Leírás
•
•
•
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(107. oldal)
Üzenet a központi kijelzőn (132. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(518. oldal)
Készülék csatlakoztatása USB-csatlakozón
(498. oldal)
Vezeték nélküli telefontöltő* (517. oldal)
Telefon (508. oldal)
Idő és dátum (85. oldal)
Audioforrás leállítva.
Telefonhívás folyamatban.
Audioforrás elnémítva.
Hírek fogadása a rádiócsatornáról.
* Opció/tartozék. 117
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Billentyűzet a központi kijelzőn
A központi kijelző lehetővé teszi a billentyűkön
keresztüli adatbevitelt. Lehetőség van kézzel
betűk és karakterek "rajzolására" a képernyőn.
A billentyűzet használható karakterek, betűk és
számok bevitelére, például szöveges üzenetek
írására, jelszavak bevitelére vagy cikkek keresésre
a digitális kezelési útmutatóban az autóban.
A billentyűzet csak akkor jelenik meg, amikor
bejegyzések végezhetők a képernyőn.
118
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A kép bizonyos gombok áttekintését mutatja, amelyek megjelenhetnek a billentyűzeten. A megjelenés a nyelvi beállítások és a környezet függvényében változik, amelyben a billentyűzetet használják.
}}
119
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Javasolt szavak vagy karakterek sora15. A
javasolt szavak sora az új betűk bevitelével
módosul. A javaslatok között a jobb vagy bal
nyíl megnyomásával lépegethet. Érintsen
meg egy javaslatot annak kiválasztásához. Ne
feledje, hogy ezt a funkciót nem minden
nyelv támogatja. Ha nem áll rendelkezésre,
akkor a sor nem jelenik meg a billentyűzeten.
A billentyűzeten rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott nyelv függvényében változnak (lásd 7. pont). Érintsen meg egy karaktert a beviteléhez.
A gomb különböző módokon működik, attól
függően, hogy milyen környezetben használja
a billentyűzetet - @ karakter bevitelére (email cím beírásakor) vagy új sor létrehozására szolgál (normál szöveg bevitele esetén).
Elrejti a billentyűzetet. Ha ez nem lehetséges,
akkor a gomb nem jelenik meg.
Nagybetűk írására szolgál. Nyomja meg újra,
hogy egy nagybetűt írjon, majd kisbetűkkel
folytassa. Újabb megnyomásra az összes
betű nagybetű lesz. A következő megnyomás
visszaállítja kisbetűkre a billentyűzetet. Ebben
a módban az első pont, felkiáltójel vagy kérdőjel utáni betű nagybetű lesz. A szövegmező
első betűje szintén nagybetű. A nevek vagy
címek bevitelére szolgáló szövegmezők minden szava automatikusan nagybetű lesz. A
jelszavak, webcímek vagy e-mail címek bevi15
120
Ázsiai nyelvek esetén.
telére szolgáló szövegmezők összes betűje
automatikusan kisbetű, hacsak máshogy nem
állítja be a gombbal.
Betűk vagy karakterek változatai
Számbevitel. A billentyűzet (2) ilyenkor számokkal jelenik meg. Nyomja meg a
gombot, amely szám módban a
helyett
jelenik meg, hogy visszatérjen a betűbillentyűzethez, vagy a
gombot, hogy megnyissa a speciális karaktereket tartalmazó billentyűzetet.
Módosítja a szövegbeviteli nyelvet, például
EN. A rendelkezésre álló karakterek és szójavaslatok (1) a kiválasztott nyelvtől függően
eltérőek. A billentyűzet nyelvei közötti váltáshoz, először be kell állítani a nyelveket a
Beállítások alatt.
Szóköz.
Törli a bevitt szöveget. A rövid megnyomások
egyszerre egy karaktert törölnek. Tartsa
nyomva a gombot karakterek gyorsabb törléséhez.
Módosítja a billentyűzet módot, hogy kézzel
vihessen be betűket és karaktereket.
A megerősítő gomb megnyomása (a képen nem
látható) a billentyűzet felett megerősíti a bevitt
szöveget. A gomb megjelenése a környezet függvényében változó.
A betűk vagy karakterek egyes változatai, például
é vagy è a betű vagy karakter nyomva tartásával
vihetők be. Egy négyzet jelenik meg, amely a
betűk vagy karakterek lehetséges változatait
mutatja. Nyomja meg a kívánt változatot. Ha nem
választ ki egy változatot sem, akkor az eredeti
betű/karakter kerül bevitelre.
Kapcsolódó információk
•
A billentyűzet nyelvének módosítása a központi kijelzőn (121. oldal)
•
Írja be a karaktereket, betűket és szavakat
manuálisan a központi kijelzőn (121. oldal)
•
•
A központi kijelző kezelése (104. oldal)
Szöveges üzenetek kezelése (514. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A billentyűzet nyelvének
módosítása a központi kijelzőn
Váltás a különböző nyelvek között a
billentyűzeten
A különböző nyelvek közötti váltáshoz a billentyűzetet, először be kell állítani a nyelveket a
Beállítások alatt.
Ha több nyelv van kiválasztva a
Beállítások alatt, akkor a billentyűzeten található gomb
szolgál a különböző nyelvek
közötti váltásra.
Nyelvek hozzáadása vagy törlése a
beállításokban
A billentyűzet automatikusan a rendszernyelvvel
megegyező nyelvre áll. A billentyűzet nyelve
manuálisan módosítható anélkül, hogy befolyásolná a rendszernyelvet.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Billentyűzetkiosztások gombot.
3.
Válasszon ki egy vagy több nyelvet a listából.
> Mostantól lehetőség van a nyelvek közötti
váltásra közvetlenül a billentyűzetről szöveg beírásához.
A billentyűzet nyelvének váltásához a listával:
1.
Nyomja meg hosszan a gombot.
> Egy lista nyílik meg.
2.
Válassza ki a kívánt nyelvet. Ha több mint
négy nyelv van kiválasztva a Beállítások
alatt, akkor lehetőség van a lista görgetésére
a billentyűzetről.
> A billentyűzet alkalmazkodik a kiválasztott
nyelvhez és más szójavaslatokat kínál.
–
A gomb egyszeri rövid megnyomása.
> A billentyűzet a listában a következő
nyelvre vált anélkül, hogy megjelenne a
lista.
Kapcsolódó információk
•
•
Bizonyos rendszernyelvekre vonatkozik.
A központi kijelző lehetővé teszi karakterek,
betűk és szavak bevitelét a képernyőn, kézzel történő "rajzolással".
Nyomja meg a gombot a billentyűzeten a betűk billentyűkkel
történő bevitele és a kézzel történő rajzolás között.
A billentyűzet nyelvének módosításához a lista
megjelenítése nélkül:
Ha nincsenek aktívan kiválasztva nyelvek a
Beállítások alatt, akkor a billentyűzet nyelve
ugyanaz, mint az autó rendszerének nyelve.
16
Írja be a karaktereket, betűket és
szavakat manuálisan a központi
kijelzőn
A rendszernyelv módosítása (124. oldal)
Billentyűzet a központi kijelzőn (118. oldal)
Karakterek/betűk/szavak/szavak részeinek
beírására szolgáló terület.
A szövegmező, ahol a javasolt karakter vagy
szó16 megjelenik a képernyőn történő írás
közben (1).
}}
121
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Javaslatok karakterekre/betűkre/szavakra/
szórészletekre. Lehetőség van a listában történő görgetésre.
||
Szóköz. Szóköz kötőjel (-) rajzolásával is létrehozható a kézzel írott betűk területén (1).
Lásd az alábbi "Szóköz bevitele a szabad
szöveges mezőbe kézírás-felismeréssel" címszót.
Bevitt szöveg törlése. Nyomja meg röviden
egyszerre egy karakter/egy betű törléséhez.
Várjon egy kicsit, mielőtt újra megnyomná a
következő karakter/betű törléséhez, és így
tovább.
Visszatérés a normál karakterbevitelű billentyűzethez.
Beviteli hang be-/kikapcsolása.
A billentyűzet elrejtése. Ha ez nem lehetséges, akkor a gomb nem jelenik meg.
A szövegbevitel nyelvének módosítása.
17
122
Karakterek/betűk/szavak bevitele kézzel
1. Írjon be egy karaktert, szót, szórészletet a
kézzel írt betűk területén (1). Írjon be egy
szót vagy szórészletet egymás fölé vagy egy
sorban.
> Több javasolt karakter, betű vagy szó jelenik meg (3). A legvalószínűbb választás a
lista elején található.
Kézzel írt karakterek/betűk törlése/
módosítása
FONTOS
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn,
mert azok megkarcolhatják.
2.
Írja be a karaktert/betűket/szót úgy, hogy vár
egy kicsit.
> A lista elején elhelyezkedő karakter/
betű/szó kerül beírásra. Lehetőség van
más karakter kiválasztására is a kívánt
karakter, betű vagy szó megnyomásával a
listában.
Arab billentyűzet esetén - pöccintsen az ellentétes irányba. Jobbról balra pöccintéssel helyet hoz létre.
Pöccintsen a kézírásos mezőben (1) az összes bevitt
karakter törléséhez a szövegmezőben (2).
–
A karakterek/betűk törlésének/módosításának számos módja van.
•
Nyomja meg a kívánt betűt vagy szót a listában (3).
•
Nyomja meg a szövegtörlés gombot (5) a
betű törléséhez, és az újrakezdéshez.
•
Pöccintsen vízszintesen jobbról balra17 a
kézírásos betűk területén (1). Több betűt
is törölhet, ha több alkalommal pöccint a
terület felett.
•
Az X megnyomása a szövegmezőben (2)
törli az összes bevitt szöveget.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Sorváltás a szabad szöveges mezőben
kézírással
A megjelenés módosítása a
központi kijelzőn
•
A központi kijelző tisztítása (618. oldal)
A képernyő megjelenése a központi kijelzőn a
téma kiválasztásával módosítható.
A kézírásos mezőben kézzel a fenti karaktert rajzolva
válthat sort18.
Szóköz bevitele a szabad szöveges mezőbe
kézírás-felismeréssel
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car Vezető kijelzője
Témák megjelenítése gombot.
3.
Ezután válassza ki a témát, például
Minimalistic vagy Chrome Rings.
Ezen megjelenések kiegészítéseként lehetőség
van a Normál és Fényes közötti választásra. A
Normál beállítással a háttér sötét és a szöveg
világos. Ez az alapértelmezett alternatíva az
összes témához. Olyan világos változat is választható, amelyben a háttér világos és a szöveg
sötét. Ez a változat például erős napsütésben
lehet hasznos.
Ez az alternatíva mindig rendelkezésre áll a felhasználó számára és nem befolyásolja a környezeti megvilágítás.
Írjon be egy szóközt egy kötőjel balról jobbra történő
rajzolásával19.
Kapcsolódó információk
•
18
19
Billentyűzet a központi kijelzőn (118. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (125. oldal)
•
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása
(107. oldal)
Arab billentyűzetek esetén - rajzolja le ugyanezt a karaktert, de fordítva.
Arab billentyűzet esetén - rajzoljon egy kötőjelet jobbról balra.
123
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Kikapcsolás és a rendszerhang
hangerejének módosítása a
központi kijelzőn
A központi kijelző használható a rendszer hangerejének módosítására vagy teljes kikapcsolására.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Hang
hangereje gombot.
3.
Az Érintési hangok alatt húzza a kezelőszervet a képernyő-érintési hangok hangerejének módosításához/kikapcsolásához.
Húzza a kezelőszervet a kívánt hangerőhöz.
Rendszermértékegységek
módosítása
A mértékegységek beállításai a központi kijelző
Beállítások menüjében határozhatók meg.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Lépjen tovább a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Mértékegységek menüponthoz.
3.
Válasszon mértékegység szabványt:
A rendszer
• Metrikus - kilométer, liter és Celsius-fok.
• Angolszász - mérföld, gallon és Celsius• USA - mérföld, gallon és Fahrenheit-fok.
•
> A járművezetői kijelző és a központi kijelző
mértékegységei módosíthatók.
A központi kijelző áttekintése (101. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (125. oldal)
Audio-beállítások (480. oldal)
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző nyelvének módosítása azt
jelenti, hogy bizonyos tulajdonosi információk
nem felelnek meg az országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak. Ne váltson
olyan nyelvre, amelyet nehezen ért meg, mert
ez nehézzé teheti a visszatalálást képernyőstruktúrában.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Lépjen tovább a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
menüponthoz.
3.
Válassza az Rendszer nyelve lehetőséget.
A hangvezérlést támogató nyelvek egy hangvezérlés szimbólummal rendelkeznek.
> A járművezetői kijelző és a központi kijelző
nyelve módosítható.
fok.
Kapcsolódó információk
•
•
A rendszernyelv módosítása
A nyelvi beállítások a központi kijelző
Beállítások menüjében vannak meghatározva.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (101. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (125. oldal)
A rendszernyelv módosítása (124. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
124
A központi kijelző áttekintése (101. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (125. oldal)
Rendszermértékegységek módosítása
(124. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Egyéb beállítások a központi kijelző
felső nézetében
Környezetérzékeny beállítás
megnyitása a központi kijelzőn
Az autó számos beállításait módosíthatja és
információkat tekinthet meg a központi kijelzőn.
Az autó legtöbb beépített alkalmazása esetén
lehetőség van környezetérzékeny beállítás megnyitására, így közvetlenül a központi kijelző felső
nézetében módosíthatja a beállításokat.
1.
Nyissa meg a felső nézetet a felül található
fül megnyomásával vagy a lefelé húzva/
pöccintve a képernyőn.
2.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
beállítások menü megnyitásához.
Alkategória a beállítások menüben különböző típusú
beállításokkal (itt egy többszörös választógomb és
választógombok).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Felső nézet Beállítások gombbal.
3.
Nyomja meg a kategóriák és az alkategóriák
egyikét, hogy a kívánt beállításhoz jusson.
4.
Egy vagy több beállítás módosítása. A különböző típusú beállítások eltérő módon módosíthatók.
> A módosítások azonnal mentésre kerülnek.
A központi kijelző áttekintése (101. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (126. oldal)
A központi kijelző beállításait mutató táblázat
(127. oldal)
Felső nézet a környezeti beállítások gombjával.
A környezetfüggő beállítás egy gyorshivatkozás a
képernyőn megjelenő aktív funkcióra vonatkozó
specifikus beállítás eléréséhez. Az autóba kezdettől telepített alkalmazások, például FM rádió és
USB, a Sensus és az autó beépített funkcióinak
részei. Ezen alkalmazások beállításai környezetfüggő beállításon keresztül módosíthatók közvetlenül a felső nézetben.
}}
125
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Amikor környezetérzékeny beállítás áll rendelkezésre:
A felhasználói adatok visszaállítása
tulajdonosváltás esetén
A járművezetői kijelző beállításainak
visszaállítása
1.
Húzza le a felső nézetet az alkalmazás kibontott módjában, például Navigáció.
2.
Nyomja meg a Navigáció beállításai gombot.
> Egy navigációs beállítás oldal nyílik meg.
Tulajdonosváltás esetén vissza kell állítani a felhasználói adatok és a rendszerbeállítások gyári
értékeit.
Lehetőség van az összes beállítás alapértelmezett értékeinek visszaállítására a központi kijelző
beállítások menüjében.
Az autóban különböző szintekre állíthatók vissza a
beállítások. Tulajdonosváltás esetén állítsa vissza
az összes felhasználói adatot és rendszerbeállítást az eredeti gyári beállításokra. Tulajdonosváltás esetén a Volvo On Call* szolgáltatás tulajdonosváltása is fontos.
A visszaállítás két típusa
Kapcsolódó információk
• Személyes beállítások visszaállítása -
3.
Módosítsa igény szerint a beállításokat, majd
hagyja jóvá a választásokat.
A beállítás nézet bezárásához nyomja meg a
Lezárás lehetőséget vagy a központi kijelző fizikai kezdőlap gombját.
Az autó alapvető alkalmazásainak legtöbbe rendelkezik ezzel a külső beállítási lehetőséggel, de
nem mindegyik.
Harmadik fél alkalmazásai
A harmadik féltől származó alkalmazások nincsenek kezdettől az autó rendszerében, hanem
letölthetők, ilyen például a Volvo-azonosító. Itt a
beállítások mindig az alkalmazáson belül végezhetők el és nem a felső nézetben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
126
•
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (126. oldal)
•
A járművezetői profilok beállításainak viszszaállítása (132. oldal)
A visszaállítási lehetőségeknek két különböző
típusa van a beállítások menüben:
• Gyári beállítások visszaállítása - törli az
összes adatot és fájlt, és az összes beállítást
visszaállítja az alapértelmezett értékekre.
törli a személyes adatokat és visszaállítja a
személyes beállításokat az alapértékekre.
Visszaállítási beállítások
Kövesse ezeket az utasításokat a beállításai viszszaállításához.
MEGJEGYZÉS
Gyári beállítások visszaállítása csak az
autó álló helyzetében lehetséges.
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (125. oldal)
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
A központi kijelző áttekintése (101. oldal)
2.
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (126. oldal)
Lépjen tovább a Rendszer Gyári
beállítások visszaállítása menüponthoz.
3.
Válassza ki a kívánt visszaállítási típust.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
Alkalmazások letöltése (482. oldal)
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
4.
Nyomja meg a OK lehetőséget a visszaállítás
jóváhagyásához.
A központi kijelző beállításait
mutató táblázat
Alkategóriák
A Személyes beállítások visszaállítása
esetében a visszaállítást meg kell erősíteni a
Visszaállítás az aktív profilra vagy
Visszaállítás az összes profilra megnyomásával.
> A kiválasztott beállítások visszaállításra
kerülnek.
A központi kijelző beállítások menüje számos fő
kategóriát és alkategóriát tartalmaz, ahol az autó
számos funkciójának beállítása és információi
találhatók.
Rögzítőfék és felfüggesztés
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (101. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (125. oldal)
A központi kijelző beállításait mutató táblázat
(127. oldal)
Hét fő kategória létezik: My Car, Hang,
Navigáció, Média, Kommunikáció, Klíma és
Rendszer.
Másfelől, az egyes kategóriák számos alkategóriát és beállítási lehetőséget tartalmaznak. Az
alábbi táblázatok az alkategóriák első szintjét
mutatják. A funkciók vagy területek beállítási
lehetőségei a kezelési útmutató vonatkozó
részeiben kerülnek részletesen leírásra.
Zárás
Ablaktörlő
Audio
Alkategóriák
Hangszín
Bal-jobb hangeloszlás
A rendszer hangereje
Navigáció
Bizonyos beállítások személyesek, ami azt jelenti,
hogy menthetők Vezetői profilok profil alatt.
Más beállítások globálisak, ami azt jelenti, hogy
nem kapcsolódnak járművezetői profilokhoz.
Alkategóriák
My Car
Forgalom
Alkategóriák
Kijelzők
IntelliSafe
Térkép
Útvonal és útmutatás
MEDIA
Alkategóriák
AM/FM rádió
Vezetési beállítások/Egyedi vezetési
mód*
DAB*
Lámpák és világítás
Gracenote®
Tükrök és kényelem
}}
* Opció/tartozék. 127
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Alkategóriák
TV*
Videó
Kommunikáció
Alkategóriák
Telefon
Szöveges üzenetek
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth-eszközök
Wi-Fi
Autó Wi-Fi hotspotja
Rendszer
Alkategóriák
Vezetői profil
Dátum és idő
Rendszernyelvek és mértékegységek
Adatok és adatvédelem
Billentyűzetkiosztások
Hangvezérlés*
Gyári beállítások visszaállítása
Rendszerinformációk
Kapcsolódó információk
•
•
Autómodemes Internet*
Volvo On Call*
Volvo-szolgáltatóhálózatok
Klímavezérlés
A Klíma fő kategória nem rendelkezik alkategóriákkal.
128
•
A központi kijelző áttekintése (101. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (125. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (126. oldal)
Járművezetői profilok
Az autó számos beállítása a járművezető személyes igényeihez alakítható és egy vagy több vezetői profilba menthető.
A személyes beállítások mentése automatikusan
megtörténik az aktív járművezetői profilban. Az
egyes kulcsok járművezetői profilokhoz rendelhetők A hozzárendelt kulcs használatakor az autó az
adott járművezetői profil beállításait alkalmazza.
Milyen beállítások kerülnek mentésre a
járművezetői profilokban?
Az autóban végrehajtott számos beállítás automatikusan mentésre kerül az aktív járművezetői
profilban, ha a profil nem védett. Az autóban a
beállítások lehetnek személyesek vagy globálisak.
Csak a személyes beállítások kerülnek mentésre
a járművezetői profilokban.
A járművezetői profilba menthető beállítások
többek között a képernyők, tükrök, első ülések,
navigáció*, audio és média rendszer, nyelv és
hangvezérlés.
Bizonyos beállítások, amelyeket globális beállításoknak nevezünk, módosíthatók, de nem kerülnek
mentésre a járművezetői profilban. A globális
beállítások módosítása minden profilt érint.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Globális beállítások
A globális beállítások és paraméterek nem változnak a járművezetői profilok közötti váltáskor. Ezek
attól függetlenül megmaradnak, hogy melyik járművezetői profil aktív.
A billentyűzet elrendezése például globális beállítás. Ha az X járművezetői profilban további
nyelvet adnak a billentyűzethez, akkor azok elérhetők lesznek az Y járművezetői profilban is. A
billentyűzet elrendezésének beállításai nem kerülnek mentésre az adott járművezetői profilban - a
beállítások globálisak.
Személyes beállítások
Ha az X járművezetői profilt használták például a
központi kijelző fényerejének beállításához, akkor
az Y járművezetői profilt nem érinti ez a beállítás.
Ez az X járművezetői profilban van mentve - a
fényerő-beállítás személyes beállítás.
3.
Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
4.
Nyomja meg a Megerősítés gombot.
> A járművezetői profil kiválasztásra kerül, és
a rendszer betölti az új járművezetői profil
beállításait.
Egy másik járművezetői profilra váltásnak kétféle
módja van.
•
•
Lehetőségek 1:
1.
Érintse meg a járművezetői profil nevét a
központi kijelző tetején, amikor bekapcsolt a
kijelző.
> Megjelenik a kiválasztható járművezetői
profilok listája.
Járművezetői profil kiválasztása (129. oldal)
2.
Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
Járművezetői profil átnevezése (130. oldal)
3.
Nyomja meg a Megerősítés gombot.
> A járművezetői profil kiválasztásra kerül, és
a rendszer betölti az új járművezetői profil
beállításait.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői profil kiválasztása
A központi kijelző elindulását követően a kiválasztott járművezetői profil megjelenik a képernyő
tetején. Az autó következő kinyitásakor az utoljára
használt járművezetői profil lesz aktív. Az autó
kinyitását követően lehetőség van másik járművezetői profilra váltásra. Azonban, ha a távvezérlős
kulcs egy járművezetői profilhoz van rendelve,
akkor ez kerül kiválasztásra az autó beindításakor.
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése (131. oldal)
•
•
Járművezetői profil védelme (130. oldal)
A járművezetői profilok beállításainak viszszaállítása (132. oldal)
Lehetőségek 2:
1.
Húzza le a felső nézetet a központi kijelzőn.
•
A központi kijelző beállításait mutató táblázat
(127. oldal)
2.
Nyomja meg a Profil gombot.
> Az 1. lehetőségben bemutatott lista jelenik meg.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői profilok (128. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(107. oldal)
Járművezetői profil átnevezése (130. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése (131. oldal)
129
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Járművezetői profil átnevezése
Járművezetői profil védelme
Lehetőség van az autóban használt különböző
járművezetői profilok nevének módosítására.
Bizonyos esetekben nem kívánatos az autóban
végrehajtott bizonyos beállítások mentése az
aktív járművezetői profilba. Ebben az esetben
lehetőség van a járművezetői profil védelmére.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
3.
Válassza az Profil szerkesztése lehetőséget.
> Egy menü nyílik meg, ahol szerkeszthető a
profil.
4.
5.
Mentse a név módosítását a Vissza vagy
Lezárás megnyomásával.
> A név megváltozott.
MEGJEGYZÉS
A profilok neve nem kezdődhet szóközzel,
mert akkor a profil neve nem menthető.
Kapcsolódó információk
•
•
130
MEGJEGYZÉS
Vezetői
Érintse meg a Profilnév négyzetet.
> Egy billentyűzet jelenik meg, és lehetőség
van a név módosítására. Érintse meg a
lehetőséget a billentyűzet bezárásához.
Járművezetői profil kiválasztása (129. oldal)
Billentyűzet a központi kijelzőn (118. oldal)
5.
A járművezetői profilok védelme csak az autó
álló helyzetében lehetséges.
Járművezetői profil védelméhez:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
3.
Válassza az Profil szerkesztése lehetőséget.
> Egy menü nyílik meg, ahol szerkeszthető a
profil.
4.
Válassza a Profil védelme lehetőséget a
profil védelméhez.
Vezetői
Mentse a járművezetői profil védelmének
lehetőségét a Vissza/Lezárás megnyomásával.
> Amikor a profil védett, akkor az autóban
végrehajtott beállítások nem kerülnek
automatikusan mentésre a profilban. A
módosítások ehelyett manuálisan menthetők a Aktuális beállítások mentése a
profilban megnyomásával. Másrészt
viszont, ha a járművezetői profil nem
védett, akkor a beállítások automatikusan
mentésre kerülnek a profilban.
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői profilok (128. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Távvezérlős kulcs járművezetői
profilhoz rendelése
még nem aktív. Az aktív profil ezután a kulcshoz
rendelhető.
Lehetőség van a kulcs járművezetői profilhoz
rendelésére. Ezután a járművezetői profil az
összes beállításával minden alkalommal automatikusan kiválasztásra kerül, amikor az adott távvezérlős kulccsal használja az autót.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
A távvezérlős kulcs első használatakor nincs
semmilyen járművezetői profilhoz rendelve. Amikor beindítja az autót, akkor automatikusan a
Vendég profil aktiválódik.
3.
Válassza ki a kívánt profilt. A kijelző visszatér
a kezdőlap nézethez. A Vendég profil nem
rendelhető kulcshoz.
4.
Húzza le újra a felső nézetet, és érintse meg
a Beállítások Rendszer Vezetői
profilok Profil szerkesztése menüpontot.
A járművezetői profil manuálisan kiválasztható
anélkül, hogy a kulcshoz rendelné azt. Az autó
kinyitásakor az utoljára aktív járművezetői profil
aktiválódik. Ha a kulcs egyszer egy járművezetői
profilhoz lett rendelve, akkor a járművezetői profilt
nem kell kiválasztani, amikor az adott kulcsot
használja.
Távvezérlős kulcs járművezetői
profilhoz rendelése
5.
Vezetői
A biztonsági olvasó a tárolórekeszben helyezkedik el.
> Amikor megjelenik a Profil a kulcshoz
kapcsolva üzenet, akkor a kulcs és a járművezetői profil egymáshoz vannak rendelve.
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése csak az autó álló helyzetében lehetséges.
Először válassza ki a profilt, amelyhez a kulcsot
rendelni szeretné, ha a hozzárendelni kívánt profil
Válassza ki a Kulcs kapcsolódása lehetőséget a profil kulcshoz rendeléséhez. A járművezetői profilt nem lehet olyan kulcshoz
rendelni, amelyet pillanatnyilag nem használ
az autóban. Ha több kulcs van az autóban,
akkor a A rendszer több kulcsot talált.
Tegye a másodlagos kulcsolvasóra azt a
kulcsot, amellyel csatlakozni kíván üzenet jelenik meg.
6.
Nyomja meg a OK gombot.
> Ez a kulcs mostantól a járművezetői profilhoz van rendelve, és ez így marad, amíg a
Kulcs kapcsolódása jelölőnégyzet nincs
bejelölve.
}}
131
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői profilok (128. oldal)
Járművezetői profil átnevezése (130. oldal)
távvezérlős kulcs (223. oldal)
A járművezetői profilok
beállításainak visszaállítása
Az egy vagy több járművezetői profilhoz mentett
beállítások az autó álló helyzetében állíthatók
vissza.
Üzenet a központi kijelzőn
A központi kijelző üzeneteket képes megjeleníteni, hogy tájékoztassa a vezetőt a különböző
eseményekről.
MEGJEGYZÉS
Gyári beállítások visszaállítása csak az
autó álló helyzetében lehetséges.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer Gyári
beállítások visszaállítása Személyes
beállítások visszaállítása gombot.
3.
Válassza ki a Visszaállítás az aktív profilra,
Visszaállítás az összes profilra vagy
Mégse lehetőségek valamelyikét.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői profilok (128. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (126. oldal)
Üzenet a központi kijelző felső nézetében.
A központi kijelző olyan üzeneteket jelenít meg,
amelyek kisebb fontosságúak a járművezető számára.
A legtöbb üzenet a központi kijelző állapotsávja
felett jelenik meg. Egy idő elteltével vagy amikor
végrehajtanak valamilyen, az üzenettel kapcsolatos tevékenységet, az üzenet eltűnik az állapotsávról. Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az a
központi kijelző felső nézetébe kerül.
Az üzenet szerkezete változó lehet és grafikákkal,
szimbólumokkal vagy gombokkal együtt jelenhetnek meg például az üzenethez kapcsolódó funkciók aktiválásához/inaktiválásához.
132
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Felugró üzenetek
Bizonyos esetekben az üzenetek felugró ablakban jelennek meg. A felugró üzenetek magasabb
prioritással rendelkeznek, mint az állapotsávban
megjelenő üzenetek és nyugtázást/valamilyen
tevékenységet igényelnek, mielőtt eltűnnének. A
mentendő üzenetek a központi kijelző felső nézetébe kerülnek.
Üzenetek kezelése a központi
kijelzőn
A központi kijelzőn megjelenő üzenetek a központi kijelző nézeteiben kezelhetők.
Gombok nélküli üzenetek:
–
Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az a központi
kijelző felső nézetébe kerül.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
(133. oldal)
•
•
•
A központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése (134. oldal)
•
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (96. oldal)
•
Zárja be az üzenetet annak megérintésével
vagy hagyja, hogy az üzenet egy idő elteltével
magától bezáruljon.
> Az üzenet eltűnik az állapotsávról.
Üzenet a központi kijelzőn (132. oldal)
A központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése (134. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (96. oldal)
Üzenet a központi kijelző felső nézetében.
Bizonyos üzenetek a központi kijelzőn egy gombbal rendelkeznek (vagy több gombbal a felugró
üzenetekben), például az üzenethez kapcsolódó
funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Új üzenetek kezelése
Gombokkal rendelkező üzenetek:
–
Nyomja meg a gombot a tevékenység végrehajtásához vagy hagyja, hogy az üzenet egy
idő elteltével bezáródjon.
> Az üzenet eltűnik az állapotsávról.
133
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
2.
Mind a járművezetői mind a központi kijelzőről
mentett üzenetek kezelése a központi kijelzőn
történik.
Érintse meg az üzenetet annak kibontásához/összecsukásához.
> Az üzenettel kapcsolatos további információk a listában és a képen jelennek meg
grafikus formában a bal oldalon az alkalmazásban.
Mentett üzenetek kezelése
Bizonyos üzenetek egy gombbal rendelkeznek,
például az üzenethez kapcsolódó funkció aktiválásához/inaktiválásához.
–
Nyomja meg a gombot a tevékenység végrehajtásához.
A mentett üzenetek a felső nézetben automatikusan törlésre kerülnek, amikor az autó le van
állítva.
Hangfelismerés20
A járművezető a médialejátszó, a Bluetooth kapcsolattal csatlakoztatott telefon, a klímarendszer
és a Volvo navigációs rendszer* bizonyos funkcióit vezérelheti hangfelismeréssel.
A hangutasítások további kényelmet és segítséget kínálnak a járművezető számára, hogy ne kelljen elvonnia a figyelmét a vezetésről, az útról és a
forgalmi helyzetről.
FIGYELEM
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Kapcsolódó információk
Mentett üzenetek és lehetőségek a felső nézetben.
A központi kijelzőn megjelenő és mentendő üzenetek a központi kijelző felső nézetébe kerülnek.
Mentett üzenet olvasása
1. Nyissa meg a felső nézetet a központi kijelzőn.
> A mentett üzenetek listája jelenik meg. A
jobb oldalon nyíllal rendelkező üzenetek
kibonthatók.
•
•
•
Üzenet a központi kijelzőn (132. oldal)
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
(133. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (96. oldal)
A hangvezérlő rendszer mikrofonja
20
134
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A hangvezérlés párbeszédes formában működik,
ahol a felhasználó utasításokat ad, és szöveges
válaszokat kap a rendszertől. A hangfelismerő
rendszer a ugyanazt a mikrofont használja, mint a
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott eszközök,
és a hangfelismerő rendszer az autó hangszóróin
keresztül válaszol. Bizonyos esetekben egy szöveges üzenet is megjelenik a járművezetői kijelzőn. A funkciók vezérlése a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetéről történik. A beállítások a központi kijelzőn hajthatók végre.
Rendszerfrissítés
A hangfelismerő rendszer folyamatos fejlesztés
alatt áll. Töltse le a frissítéseket az optimális
működéshez a support.volvocars.com oldalról.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
21
A hangfelismerés használata. (135. oldal)
A hangfelismerés használata.21
Nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját a
rendszer aktiválásához és a
hangutasításos párbeszéd kezdeményezéséhez.
Ügyeljen az alábbiakra:
•
Beszéljen a hangot követően, normál hangon
és normál tempóban.
•
Ne beszéljen, miközben a rendszer válaszol
(a rendszer eközben nem érti meg az utasításokat).
•
Kerülje a háttérzajokat az utastérben az ajtók,
ablakok és a panorámatető* zárva tartásával.
A hangfelismerés az alábbiak szerint aktiválható:
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(136. oldal)
•
a "Cancel" kimondásával.
Rádió és média hangvezérlése (137. oldal)
•
hangfelismerés gomb hosszú mega
nyomásával a kormánykeréken.
A klíma hangvezérléses szabályozása
(188. oldal)
A hangfelismerés beállításai (137. oldal)
Bizonyos piacokra vonatkozik.
A kommunikáció gyorsításához és a rendszer
üzeneteinek átugrásához, nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját, amikor
a rendszerhang beszél, és mondja ki a következő
utasítást.
Példa a hangfelismeréses vezérlésre
Nyomja meg a
lehetőséget, mondja "Call
[keresztnév] [vezetéknév] [számkategória]"
- tárcsázza a kiválasztott partnert a telefonkönyvből. Ha a partner több telefonszámmal rendelkezik (például otthoni, mobil, munkahelyi), akkor
meg kell adni a megfelelő kategóriát.
Ezért nyomja meg az
gombot, és mondja
"Call Robin Smith Mobil".
Utasítások/kifejezések
Az alábbi utasítások mindig használhatók:
•
•
•
"Repeat" - megismétli az utolsó hangos
üzenetet a folyó párbeszédben.
"Cancel" - befejezi a párbeszédet
"Help" - elindítja a súgó párbeszédet. A
rendszer az adott helyzetben használható
utasításokkal, egy kéréssel vagy egy példával
válaszol.
Az egyes funkciókhoz tartozó egyedi utasításokat,
mint a telefon és a rádió, a vonatkozó fejezetekben találja.
}}
* Opció/tartozék. 135
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Számok
A számokból álló utasításokat a vezérelt funkciótól függően eltérően kell kiadni:
•
•
•
A telefonszámokat és irányítószámokat
egyenként, számról-számra kell kimondani,
például nulla három egy kettő kettő négy
négy három (03122443).
A házszámok kimondhatók számjegyenként
vagy csoportokban, például kettő kettő vagy
huszonkettő (22). Az angol és a holland nyelv
esetében több csoport is kimondható egymás után, például huszonkettő huszonkettő
(22 22). Az angol nyelv esetében használható a dupla és a tripla kifejezés, például
dupla nulla (00). A számok a 0-2300 tartományban adhatók meg.
A frekvenciák kimondhatók kilencvennyolc
pont nyolc (98.8), száz és négy pont kettő
vagy száznégy pont kettő (104.2) formában.
Telefon vezérlése
hangvezérléssel22
Bluetooth kapcsolaton csatlakozó telefonnal felhívhat egy partnert, üzeneteket olvastathat fel
vagy rövid üzeneteket diktálhat hangutasításokkal.
Egy partner megadásához a telefonkönyvből, a
hangfelismeréses utasításnak tartalmaznia kell a
telefonkönyvben szereplő kapcsolati adatokat. Ha
egy partner, például Robyn Smith, több telefonszámmal rendelkezik, akkor a számkategóriát is
meg kell adni, például Home vagy Mobil: "Call
Robin Smith Mobil".
•
•
•
22
23
136
Hangfelismerés (134. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(136. oldal)
•
"Call [contact]" - tárcsázza a telefonkönyvből kiválasztott partnert.
•
"Call [telefonszám]" - tárcsázza a telefonszámot.
•
•
"Recent calls" - megjeleníti a híváslistát.
Rádió és média hangvezérlése (137. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(188. oldal)
A hangfelismerés beállításai (137. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Hangfelismerés (134. oldal)
A hangfelismerés használata. (135. oldal)
Rádió és média hangvezérlése (137. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(188. oldal)
A hangfelismerés beállításai (137. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(518. oldal)
Nyomja meg a
gombot, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
Kapcsolódó információk
•
•
az üzenet küldése23 vagy módosítása között.
A funkció működéséhez az autónak csatlakoznia kell az internethez.
•
"Read message" - felolvassa az üzenetet.
Ha több üzenet van - válassza ki, hogy melyik
üzenetet kell felolvasni.
"Message to [contact]" a felhasználók felszólítást kapnak egy rövid üzenet kimondására. Az üzenetet ezután a rendszer hangosan megismétli, és a felhasználó választhat
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Csak bizonyos telefonok képesek üzenet közvetítésére az autóból. A kompatibilitáshoz, lásd support.volvocars.com.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Rádió és média hangvezérlése24
•
Az alábbiakban láthatók a rádió és a médialejátszó eszköz kezeléséhez szükséges utasítások.
"Tune to [frekvencia] [hullámhossz]" elkezdi a kiválasztott rádiófrekvencia lejátszását a kiválasztott frekvenciasávból.
"Radio" - elindítja az FM rádiót.
•
"Play [előadó]" - lejátssza a kiválasztott előadó zeneszámait.
•
•
•
•
•
•
•
•
"Play [zeneszám címe]" - lejátssza a kiválasztott zeneszámot.
•
"Bluetooth" - elindítja a lejátszást Bluetooth
kapcsolaton csatlakoztatott médiaforrásról.
•
"Similar music" — az USB-eszközről pillanatnyilag játszott zenéhez hasonló zenét játszik.
Érintse meg a
lehetőséget, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
•
•
"Media" - elindít egy párbeszédet a média
és rádió kezeléséhez, és példákat mutat az
utasításokra.
"Play [zeneszám címe] from [album]" lejátssza a kiválasztott zeneszámot a kiválasztott albumról.
"Play [TV channel name]" - elindítja a kiválasztott TV-csatornát*25.
•
"Play [rádióállomás]" - elkezdi a kiválasztott rádiócsatorna lejátszását.
•
"Tune to [frekvencia]" - elkezdi a kiválasztott rádiófrekvencia lejátszását az aktuális
frekvenciasávban. Ha nincs aktív rádióforrás,
akkor alapértelmezetten az FM hullámhossz
indul el.
24
25
26
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
"Radio FM" - elindítja az FM rádiót.
"Radio AM" - elindítja az AM rádiót.
"DAB " - elindítja a DAB rádiót*.
"TV" - elindítja a lejátszást TV-ről*25.
"USB" - elindítja a lejátszást USB-ről.
"iPod" - elindítja a lejátszást iPod készülékről.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Hangfelismerés (134. oldal)
A hangfelismerés használata. (135. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(136. oldal)
•
A klíma hangvezérléses szabályozása
(188. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (137. oldal)
A hangfelismerés beállításai26
Itt választhatók ki a hangvezérlő rendszer beállításai.
Beállítások
Rendszer
Hangvezérlés
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Hangutasítás megismétlése
• Neme
• Beszédsebesség
Audio-beállítások
Válassza ki a hangbeállításokat az alábbi alatt:
Beállítások
hangereje
Hang A rendszer
Hangvezérlés
Nyelvi beállítások
A hangfelismerés nem minden nyelv esetében
lehetséges. A hangfelismeréshez rendelkezésre
álló nyelvek egy ikonnal vannak jelölve a nyelvek
.
listájában A nyelv módosítása a menüre, üzenetekre és
súgó szövegekre is hatással van.
}}
* Opció/tartozék. 137
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Beállítások Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Rendszer nyelve
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
138
Hangfelismerés (134. oldal)
A hangfelismerés használata. (135. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(136. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(188. oldal)
Rádió és média hangvezérlése (137. oldal)
Audio-beállítások (480. oldal)
A rendszernyelv módosítása (124. oldal)
VILÁGÍTÁS
VILÁGÍTÁS
Világításkapcsolók
A különböző világítás-kezelőszervek szolgálnak a
külső és belső világítás vezérlésére. A bal oldali
bajuszkapcsoló szolgál a külső világítás bekapcsolására és beállítására. A belső fényerő a
műszerfalon található forgókapcsolóval szabályozható.
Külső világítás
Állás
Leírás
Állás
Nappali világítás lámpái.
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák nappal.
Használható a fénykürt.
Tompított fényszóró és helyzetjelző
lámpák gyenge megvilágításban
vagy sötétben vagy, amikor be vannak kapcsolva az első ködlámpák*
és/vagy a hátsó ködlámpák.
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák.
Helyzetjelző lámpák, amikor az autó
parkol.A
Az aktív távolsági fényszóró funkció
bekapcsolható.
Használható a fénykürt.
Tompított fényszóró és helyzetjelző
lámpák.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró.
A távolsági fényszóró bekapcsolható.
Használható a fénykürt.
Használható a fénykürt.
Aktív távolsági fényszóró be-/kikapcsolva.
A
Forgógyűrű a bal oldali bajuszkapcsolón.
Amikor az autó elektromos rendszere a II gyújtáshelyzetben van, akkor az alábbi funkciók állnak
rendelkezésre a forgógyűrű különböző helyzeteihez:
140
Leírás
Ha az autó álló helyzetben van, de jár a motor, akkor a forgógyűrű egy másik helyzetből a
állásba mozdítható csak a
helyzetjelző lámpák bekapcsolásához a többi világítás helyett.
A Volvo a
üzemmód használatát javasolja a
jármű vezetése közben.
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
FIGYELEM
Az autó világítási rendszere nem minden helyzetben, például ködben vagy esőben, képes
érzékelni a túl gyenge vagy elégségesen erős
napfényt.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a közlekedési szabályoknak és a közlekedési helyzetnek megfelelő világítással vezesse az autót.
Forgókapcsoló a műszerfalon
•
•
•
•
•
•
•
Tompított fényszóró (143. oldal)
Első ködlámpák/kanyarlámpák* (147. oldal)
A világítás funkciók beállítása a
központi kijelzőn
Féklámpák (148. oldal)
A központi kijelzőn számos világítás beállítás
végezhető el és aktiválható. Például az aktív
távolsági fényszóró, hazakísérő világítás és a
megközelítő világítás.
Vészféklámpák (149. oldal)
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car
világítás gombot.
3.
Válassza a Külső világítás vagy Belső
világítás lehetőséget, majd a beállítani kívánt
funkciót.
Hátsó ködlámpa (148. oldal)
Aktív kanyarlámpák* (146. oldal)
Vészvillogók (149. oldal)
Lámpák és
Kapcsolódó információk
Forgókapcsoló (balra) a belső fényerő beállításához.
•
•
•
•
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (141. oldal)
•
Világításkapcsolók (140. oldal)
Aktív távolsági fényszóró (144. oldal)
A hazakísérő világítás használata (150. oldal)
Megközelítő világítás időtartama (150. oldal)
Az irányjelzők használata (146. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (125. oldal)
Funkció nézet a központi kijelzőn (114. oldal)
Belső világítás (150. oldal)
Helyzetjelző lámpák (142. oldal)
Az irányjelzők használata (146. oldal)
A távolsági fényszóró használata (144. oldal)
* Opció/tartozék. 141
VILÁGÍTÁS
Helyzetjelző lámpák
A helyzetjelző lámpák használhatók arra, hogy a
többi közlekedő lássa az autót, ha az megáll vagy
parkol. A helyzetjelző lámpa a kormánykerék
bajuszkapcsolójának forgógyűrűjével kapcsolható be.
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje helyzetjelző lámpa állásban.
Forgassa a forgógyűrűt
állásba - bekapcsolnak a helyzetjelző lámpák (ugyanakkor
bekapcsol a rendszámtábla-világítás is).
Ha az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van, akkor a nappali világítás kapcsol be a
parkolólámpák helyett. Amikor ebbe az állásba
mozdítja a gyűrűt, akkor a helyzetjelző lámpák
attól függetlenül bekapcsolnak, hogy milyen gyújtáshelyzetben van az autó elektromos rendszere.
1
142
Daytime Running Lights
Ha az autó álló helyzetben van, de jár a motor,
akkor a forgógyűrű egy másik helyzetből a
helyzetjelző lámpa állásba mozdítható csak a
helyzetjelző lámpák bekapcsolásához a többi
világítás helyett.
Amikor több mint 30 másodpercig 10 km/h (körülbelül 6 mph) alatti sebességgel vezet, vagy a
sebesség meghaladja a 10 km/h
(körülbelül 6 mph) értéket, akkor a nappali világítás bekapcsol. A járművezetőnek a
pozíciótól eltérő pozíciót kell választania.
Nappali világítás lámpái
Az autó a fényviszonyokat és a környezetet
figyelő érzékelőkkel rendelkezik. A nappali világítás akkor kapcsol be, amikor a kormánykerék
,
vagy
állásbajuszkapcsolója
ban, az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyállásban a fényszórók gyenge
zetben van.
napfényben vagy sötétben automatikusan tompított fényre váltanak.
Ha kinyitják a csomagtérajtót amikor odakint
sötét van, akkor bekapcsolnak a hátsó helyzetjelző lámpák (ha még nincsenek bekapcsolva),
hogy figyelmeztessék a hátulról érkező közlekedőket. Ez a forgógyűrű helyzetétől és az autó
elektromos rendszerének gyújtáshelyzetétől függetlenül megtörténik.
Kapcsolódó információk
•
•
Világításkapcsolók (140. oldal)
Gyújtáshelyzetek (412. oldal)
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje AUTO állásban van.
Ha a bajuszkapcsoló forgógyűrűje a
állásban van, akkor be van kapcsolva a nappali világítás (DRL1), amikor az autót nappali fényviszonyok
között vezeti. Az autó gyenge megvilágítás vagy
sötétség esetén automatikusan tompított fényszóróra váltja a nappali világítást. Akkor is tompí-
VILÁGÍTÁS
tott fényszóróra vált, ha bekapcsolja az első ködlámpát* és/vagy a hátsó ködlámpát.
FIGYELEM
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani nem képes minden helyzetben meghatározni,
mikor túl gyenge vagy elégségesen erős a
megvilágítás, például ködben vagy esőben.
Tompított fényszóró
Amikor a bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
állásában vezet, akkor a tompított fényszóró
gyenge megvilágítás mellett vagy sötétben automatikusan bekapcsol, ha az autó elektromos
rendszere II gyújtáshelyzetben van.
Alagútészlelés
Az autó észleli, hogy alagútba fog hajtani, és nappali világításról tompított fényszóróra vált.
Ne feledje, hogy a bal oldali bajuszkapcsoló formódban kell lennie az alaggógyűrűjének
útészlelés működéséhez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt, és a közlekedési szabályoknak megfelelő, a közlekedési
helyzetnek megfelelő állásba kapcsolt fényszóróval vezesse.
Világításkapcsolók (140. oldal)
Gyújtáshelyzetek (412. oldal)
Nappali világítás lámpái (142. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (140. oldal)
Gyújtáshelyzetek (412. oldal)
Tompított fényszóró (143. oldal)
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje AUTO állásban van.
A bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
helyzetében a tompított fényszóró is automatikusan
bekapcsol, ha:
•
•
•
bekapcsolja az első ködlámpákat*
bekapcsolja a hátsó ködlámpát
bekapcsolja az első és hátsó ködlámpákat
helyzeA bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
tében a tompított fényszóró mindig be van kapcsolva, amikor az autó elektromos rendszere II
gyújtáshelyzetben van.
* Opció/tartozék. 143
VILÁGÍTÁS
A távolsági fényszóró használata
A távolsági fényszóró a bal oldali bajuszkapcsolóval működtethető. A távolsági fényszóró az
autó legerősebb világítása, sötétben történő
használatra szolgál, amennyiben nem zavarja a
többi közlekedőt.
kapcsoló előre mozdításával. Kapcsolja ki a
bajuszkapcsoló hátrafelé mozdításával.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró,
szimbólum világít a kombinált
akkor a
műszerfalon.
Kapcsolódó információk
•
•
Aktív távolsági fényszóró
Az aktív távolsági fényszóró egy olyan funkció,
amely a szélvédő felső szélén található kameraérzékelőt használja a szembejövő forgalom fényszóróinak vagy az elől haladó forgalom hátsó
lámpáinak észleléséhez, hogy távolsági fényszóróról tompított fényszóróra váltson.
Világításkapcsolók (140. oldal)
Aktív távolsági fényszóró (144. oldal)
A kormánykerék bajuszkapcsolója a forgó gyűrűvel.
Fénykürt
Mozdítsa hátrafelé a bajuszkapcsolót a fénykürt helyzetbe. A távolsági fényszórók a
bajuszkapcsoló elengedéséig világítanak.
Távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be,
amikor a kormánykerék bajuszkapcsolójának
2 vagy
állásban van.
forgógyűrűje
Kapcsolja be a távolsági fényszórót a bajusz-
2
144
Amikor a tompított fényszóró be van kapcsolva.
Az aktív távolsági fényszóró a bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
állásában aktiválható.
A funkció az utcai lámpákat is figyelembe veheti.
A távolsági fényszóró újra bekapcsol, amikor a
kameraérzékelő már nem látja a szembejövő vagy
elöl haladó járműveket.
A funkció akkor kapcsolhat be, amikor sötétben
haladva a jármű sebessége körülbelül 20 km/h
(körülbelül 12 mph) vagy ennél nagyobb.
VILÁGÍTÁS
Ha az aktív távolsági fényszórót a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában inaktiválja, akkor
világítás azonnal tompított fényre kapcsol.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró,
szimbólum világít fehér fénnyel a
akkor a
járművezetői kijelzőn.
Amikor a távolsági fényszóró aktív, akkor a szimbólum kéken világít.
LED3 fényszórókkal* rendelkező autó
Ha az aktív távolsági fényszóró be/ki funkcióval4
rendelkezik, akkor a világítás körülbelül egy
másodperccel azután kapcsol vissza a távolsági
fényszóróra, hogy a kameraérzékelő már nem
észleli a szembejövő fényszórókat vagy az elöl
haladó jármű hátsó lámpáit.
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével
visszavált teljes távolsági fényszóróra, miután a
kameraérzékelő már nem észleli a szembejövő
forgalom fényszóróit vagy az elöl haladó járművek
hátsó lámpáit.
Az aktív távolsági fényszóró korlátai
A kameraérzékelő, amelyen a funkció alapszik,
korlátokkal rendelkezik.
Ha ez a szimbólum a Aktív távolsági
fénysz. Ideiglenesen nem áll
rendelkezésre üzenettel együtt jelenik meg a járművezetői kijelzőn, akkor a
távolsági és a tompított fényszóró közötti váltást
manuálisan kell végrehajtani. A kormánykerék
bajuszkapcsolójának forgógyűrűje még a
helyzetben lehet. A
szimbólum kialszik,
amikor az üzenet megjelenik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (140. oldal)
A távolsági fényszóró használata (144. oldal)
A kamera egység korlátai (330. oldal)
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is,
amikor ez a szimbólum a Szélvédőérzékelő Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet üzenettel jelenik meg.
Az aktív távolsági fényszóró ideiglenesen elérhetetlen lehet például olyan körülmények között,
mint a sűrű köd vagy a zuhogó eső. Amikor az
aktív távolsági fényszóró újra elérhető vagy a szélvédő-érzékelők már nincsenek gátolva, akkor az
üzenet eltűnik és a
szimbólum világít.
FIGYELEM
Az aktív távolsági fényszóró segítség a világítás optimális használathoz, amikor a feltételek
kedvezőek.
Mindig a járművezető felelős a távolsági és a
tompított fényszóró közötti manuális váltásért,
amikor a forgalmi helyzetek vagy az időjárási
feltételek ezt igénylik.
3 LED Light Emitting Diode
4 Az autó felszereltségi szintjétől
függően
* Opció/tartozék. 145
VILÁGÍTÁS
Az irányjelzők használata
MEGJEGYZÉS
Az autó irányjelzői a bal oldali bajuszkapcsolóval
működtethetők. Az irányjelző lámpák három alkalommal vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben mozdítja fel vagy le
a bajuszkapcsolót.
•
Ez az automatikus villogási sorozat a
bajuszkapcsoló azonnali ellentétes
irányba mozgatásával leállítható.
•
Ha az irányjelző szimbólum a normálisnál
gyorsabban villog a járművezetői kijelzőn lásd az üzenetet a járművezetői kijelzőn.
Aktív kanyarlámpák*
Az aktív kanyarlámpák úgy vannak kialakítva,
hogy maximális megvilágítást biztosítsanak
kanyarokban és útkereszteződésekben. A LED5
fényszórókkal* felszerelt autók, a felszereltségi
szinttől függően, aktív kanyarlámpákkal rendelkezhetnek.
Folyamatos villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a véghelyzetbe.
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad és
manuálisan kell visszamozdítani, vagy automatikusan mozdul vissza a kormánykerék mozgatásának
hatására.
Kapcsolódó információk
Irányjelzők.
Rövid villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
első helyzetbe, majd engedje el. Az irányjelző
lámpák három alkalommal felvillannak. Ha a
funkciót kikapcsolja a központi kijelzőn, akkor
a lámpák egyszer felvillannak.
•
•
Vészvillogók (149. oldal)
•
A hátsó irányjelző izzó cseréje (600. oldal)
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (141. oldal)
A fényszóróminta a funkció kikapcsolt (bal) és bekapcsolt (jobb) állapotában.
Az aktív kanyarlámpák követik a kormánymozdulatokat, hogy maximális megvilágítást nyújtsanak
a kanyarokban és kereszteződésekben és így
javíthatják a kilátást a járművezető számára.
A funkció az autó beindításakor automatikusan
kapcsol be. A funkció hibája esetén a
szimbólum világít a járművezetői kijelzőn és ezzel
5
146
LED Light Emitting Diode
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
egy időben a járművezetői kijelző egy magyarázó
szöveget jelenít meg.
A funkció csak gyenge megvilágítás mellett vagy
sötétben és csak akkor aktív, amikor az autó
mozog és be van kapcsolva a tompított fényszóró.
Első ködlámpák/kanyarlámpák*
Az első ködlámpák kanyarlámpa funkciót tartalmazhatnak, amely átmenetileg megvilágítja az
autó előtti átlós területet a kormánykerék éles
elfordításának irányában vagy az irányjelzők használatának irányában.
A funkció be van kapcsolva, amikor az autó megérkezik a gyárból, és a központi kijelzőn keresztül
aktiválható/inaktiválható a funkció nézetben.
Nyomja meg a Aktív
kanyarfényszórók gombot.
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (141. oldal)
•
Első ködlámpák/kanyarlámpák* (147. oldal)
A ködlámpák használatának szabályai országonként eltérőek.
Kanyarlámpák*
A funkció kikapcsolása/bekapcsolása
Kapcsolódó információk
MEGJEGYZÉS
Az első ködlámpák erősebb fénysugarat bocsátanak ki, mint a tompított fényszóró, ezért hatékonyabbak ködben.
A funkció gyenge megvilágítás mellett vagy sötétben aktiválódik, amikor a bajuszkapcsoló forgóvagy
állásban van és az autó
gyűrűje
sebessége alacsonyabb mint körülbelül 30 km/h
(körülbelül (20 mph)).
Az első ködlámpák gombja.
A hátsó ködlámpák csak akkor kapcsolhatók be,
amikor az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van és a bajuszkapcsoló forgógyűrűje
,
vagy
állásban van.
Nyomja meg a gombot a funkció bekapcsolásászimbólum
hoz és kikapcsolásához. A
világít a járművezetői kijelzőn, amikor az első ködlámpák be vannak kapcsolva.
Az első ködlámpák automatikusan kikapcsolnak,
helyzetbe
amikor leállítja az autót vagy
állítja a bajuszkapcsoló forgógyűrűjét.
Ezen felül, mindkét kanyarlámpa bekapcsol hátramenetben a tolatólámpa kiegészítésére.
A funkció be van kapcsolva, amikor az autó megérkezik a gyárból, és a központi kijelzőn keresztül
aktiválható és inaktiválható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Világításkapcsolók (140. oldal)
Gyújtáshelyzetek (412. oldal)
Hátsó ködlámpa (148. oldal)
Aktív kanyarlámpák* (146. oldal)
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (141. oldal)
* Opció/tartozék. 147
VILÁGÍTÁS
Hátsó ködlámpa
A hátsó ködlámpa jelentősen erősebb fényű,
mint a hátsó lámpák és csak akkor szabad használni, ha a látótávolság köd, hó, füst vagy por
miatt csökkent, hogy a többi közlekedő idejében
észrevegye az előtte haladó járművet.
Nyomja meg az On/Off (be/ki) gombot. A
szimbólum világít a járművezetői kijelzőn, amikor
be van kapcsolva a hátsó ködlámpa.
Féklámpák
A hátsó ködlámpa automatikusan kikapcsol, ha:
A féklámpa a fékpedál lenyomásakor kapcsol be.
Akkor is bekapcsol, amikor az autót automatikusan fékezi valamely vezetőtámogató rendszer.
•
az autó le van állítva vagy a bajuszkapcsoló
forgógyűrűje
állásban van
•
helyzeta bajuszkapcsoló forgógyűrűje
ben van és ki vannak kapcsolva az első ködlámpák.
MEGJEGYZÉS
A féklámpa fékezés közben automatikusan
bekapcsol.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vészféklámpák (149. oldal)
Fék funkciók (415. oldal)
A féklámpaizzó cseréje (602. oldal)
A hátsó ködlámpák használatának szabályai
országonként eltérőek.
Kapcsolódó információk
A hátsó ködlámpa gombja.
A hátsó ködlámpa az autó hátulján, a vezető oldalán elhelyezkedő lámpa.
•
•
•
•
Világításkapcsolók (140. oldal)
Első ködlámpák/kanyarlámpák* (147. oldal)
Gyújtáshelyzetek (412. oldal)
A hátsó ködlámpaizzó cseréje (603. oldal)
A hátsó ködlámpa csak akkor kapcsolható be,
amikor:
148
•
aktív a II gyújtáshelyzet és a bajuszkapcsoló
forgógyűrűje
vagy
állásban van
•
helyzeta bajuszkapcsoló forgógyűrűje
ben van és be vannak kapcsolva az első ködlámpák.
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
Vészféklámpák
Vészvillogók
A vészféklámpák figyelmeztetik a hátul jövő járműveket a hirtelen fékezésre.
A vészvillogó az autó irányjelzőinek egyszerre történő működtetésével figyelmeztetik a többi közlekedőt. A funkció közlekedési veszélyekre történő
figyelmeztetésre használható.
A funkció azt jelenti, hogy a féklámpa villog ahelyett, hogy - ahogyan a normál fékezés során folytonosan világítana.
MEGJEGYZÉS
A vészvillogók használatára vonatkozó szabályozások országonként változhatnak.
Kapcsolódó információk
•
•
A vészféklámpák erős fékezés esetén lépnek
működésbe vagy amikor az ABS rendszer magas
sebességek mellett aktiválódik.
Vészféklámpák (149. oldal)
Az irányjelzők használata (146. oldal)
Miután a járművezető alacsony sebességre fékez,
majd elengedi a fékpedált, a féklámpa normál
világításra vált.
Ugyanakkor bekapcsolnak az autó vészvillogói.
Ezek addig villognak, amíg a járművezető újra
magasabb sebességre nem gyorsít vagy ki nem
kapcsolja az autó vészvillogóit.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Féklámpák (148. oldal)
Lábfék (416. oldal)
Vészvillogók (149. oldal)
Vészvillogó gombja.
Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához.
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, amikor az
autó olyan erőteljesen fékez, hogy bekapcsolnak
a vészféklámpák és a sebesség alacsony. A vészvillogók villogni kezdenek, miután a vészféklámpák villogása megszűnik, majd automatikusan
kikapcsolnak, amikor az autó újra elindul vagy
megnyomja a gombot.
149
VILÁGÍTÁS
A hazakísérő világítás használata
Megközelítő világítás időtartama
Belső világítás
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók az
autók bekapcsolását követően, hogy hazakísérő
világításként működjenek.
A megközelítő világítás az autó kinyitásával kapcsolható be és az autó világításának távoli
bekapcsolására szolgál.
A funkció aktiválásához:
A funkció akkor aktiválódik, amikor a távvezérlős
gombot használja a nyitáshoz. Ennél a pontnál, a
helyzetjelző lámpák, a külső kilincsek világítása*, a
rendszámtábla-világítás, a belső tetőlámpák, a
padlólámpák és a csomagtér-világítás bekapcsol.
Ha az aktiválási időn belül kinyitnak egy ajtót,
akkor a külső ajtókilincsek világítása* és a belső
világítás időtartama meghosszabbodik.
A belső tér számos különböző világítással rendelkezik az élmény javítása érdekében. Ez olvasólámpákat, kesztyűtartó-világítást és talajvilágítást foglal magában.
1.
Állítsa le az autót.
2.
Mozdítsa előre, a műszerfal felé a bal oldali
bajuszkapcsolót, majd engedje el.
3.
Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
Amikor a funkció aktív, akkor a szimbólum világít
a járművezetői kijelzőn és a helyzetjelző lámpák, a
külső kilincsek világítása* és a rendszertáblavilágítás világít.
A hazakísérő világítás bekapcsolásának időtartama a központi kijelzőn állítható be.
Kapcsolódó információk
•
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (141. oldal)
A funkció a központi kijelzőn aktiválható és inaktiválható.
Az utastér összes világítása az alábbiaktól számított legalább 5 percen belül manuálisan be- és
kikapcsolható:
•
az autót leállították és elektromos rendszere
0 gyújtáshelyzetben van
•
az autót kinyitották, de nem indították be.
Első tetővilágítás
Kapcsolódó információk
•
•
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (141. oldal)
A hazakísérő világítás használata (150. oldal)
távvezérlős kulcs (223. oldal)
Megközelítő világítás időtartama (150. oldal)
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás kezelőszervei a tetőkonzolon.
Olvasólámpa, bal oldali
Belső világítás
150
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Hátsó tetővilágítás*
Olvasólámpa, jobb oldali
Az autó hátsó része olvasólámpával van felszerelve, amely utastér-világításként is szolgál.
Olvasó világítás
A jobb és bal oldali olvasólámpák a tetőkonzol
gombjainak rövid megnyomásával kapcsolhatók
be és ki. A fényerőt a megnyomott gomb nyomva
tartásával lehet állítani.
Napellenzőtükör-világítás*
A napellenző tükrének világítása a fedél nyitásakor és zárásakor kapcsol be és ki.
Talajvilágítás*
A talajvilágítás a vonatkozó ajtó nyitásakor vagy
csukásakor kapcsol be vagy ki.
Világítás a csomagtérben
Olvasólámpák a hátsó ülés felett.
akkor világít, amikor az autót kinyitják és le
van állítva.
•
kialszik, amikor beindítják az autót és amikor
bezárják az autót
•
az oldalajtók nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be és ki
•
2 percig bekapcsolva marad, ha valamelyik
oldalajtó nyitva van.
A csomagtér-világítás a csomagtérajtó nyitásakor
vagy zárásakor kapcsol be vagy ki.
Díszvilágítás
A környezeti világítás akkor kapcsol be, amikor
kinyitja az ajtókat és akkor kapcsol ki, amikor
bezárja az autót. A dekorvilágítás intenzitása a
központi kijelzőhöz igazítható és pontosan beállítható a műszerfali forgókapcsoló használatával.
Utastér-világítás:
•
Kesztyűtartó-világítás
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor vagy
zárásakor kapcsol be és ki.
Belső világítás
A padlóvilágítás és a belső tetővilágítás a tetőkonzolon található gomb rövid megnyomásával
kapcsolhatók be és ki.
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Az automatikus funkció a tetőkonzol AUTO
gombjának rövid megnyomásával aktiválható. Az
automata rendszer aktív állapotában a gomb viszszajelző lámpája világít és az utastér-világítás az
alábbiaknak megfelelően van be- és kikapcsolva.
erőt a megnyomott gomb nyomva tartásával lehet
állítani.
Hangulatvilágítás*
A panorámatetővel* felszerelt járművekben két lámpa
egység van, a tető két oldalán.
Az olvasólámpák a lámpán található gomb rövid
megnyomásával kapcsolhatók be vagy ki. A fény-
Az autó LED-ekkel rendelkezik a világítás színének módosításához. Ezek a lámpák akkor világítanak, amikor az autó be van indítva. A környezeti
világítás a központi kijelzőhöz igazítható és pontosan beállítható a műszerfali forgókapcsoló használatával.
}}
* Opció/tartozék. 151
VILÁGÍTÁS
||
Világítás a tárolórekeszekben az
ajtókban
A tárolórekeszek világítása az ajtókban akkor
kapcsol be, amikor kinyitja az ajtókat és akkor
kapcsol ki, amikor bezárja az autót. A fényerő
finoman beállítható a műszerfalon található forgókapcsolóval.
A belső világítás beállítása
A belső világítás a használt gyújtáshelyzettől függően eltérően kapcsol be. A belső világítás a
műszerfalon elhelyezkedő forgókapcsolóval állítható be és bizonyos világítás funkciók a központi
kijelzőn is beállíthatók.
A műszerfali forgókapcsoló, a
kormánykerék mellett, használható a kijelző-világítás, a térmegvilágítás és a környezeti
világítás* fényerejének beállításához.
Világítás az alagútkonzol első
pohártartójában
Az első pohártartók világítása akkor van bekapcsolva, amikor az autó ki van nyitva és kikapcsol,
amikor az autót bezárja. A fényerő finoman beállítható a műszerfalon található forgókapcsolóval.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
A belső világítás beállítása (152. oldal)
Világításkapcsolók (140. oldal)
Gyújtáshelyzetek (412. oldal)
Az utastér belseje (570. oldal)
A környezeti dekorvilágítás beállítása
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás gombot.
3.
Válasszon az alábbi beállítások közül:
A lámpák fényerejének módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás Belső
hangulatvilágítás gombot.
3.
A Belső hangulatvilág. intenzitása alatt
válasszon a Ki, Alacsony és Magas lehetőségek közül.
A lámpa színének módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás Belső
hangulatvilágítás gombot.
3.
Válasszon a Hőmérséklet szerint és Szín
szerint lehetőségek közül a világítás színének módosításához.
•
A Szórt háttérvilágítás intenzitása alatt
válasszon a Ki, Alacsony és Magas lehetőségek közül.
A Hőmérséklet szerint lehetőség esetén a
világítás az utastér beállított hőmérsékletének megfelelően változik.
•
A Szórt háttérvilágítás szintje alatt válasszon a Csökkentett és Teljes lehetőségek közül.
A Szín szerint lehetőséggel, a Téma színei
alkategória használható a további beállításhoz.
A térmegvilágítás* beállítása
Az autó számos LED-del rendelkezik a világítás
színének módosításához. Ezek a lámpák akkor
világítanak, amikor az autó be van indítva.
152
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Belső világítás (150. oldal)
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (141. oldal)
Gyújtáshelyzetek (412. oldal)
153
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Ablakok, üvegek és tükrök.
•
Az autó kezelőszerveket tartalmaz az ablakokhoz,
üvegekhez és tükrökhöz. Az autó bizonyos ablakai lamináltak.
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(205. oldal)
Az ablakok és napellenzők
becsípődés-védelme
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (206. oldal)
Minden elektromos ablak és napellenző* becsípődés-védelemmel rendelkezik, ami akkor lép
működésbe, ha azokat nyitás vagy zárás közben
valami gátolja a mozgásban.
Többrétegű üveg
A szélvédő laminált üvegből készült és a laminált
üveg opcionálisan bizonyos egyéb üvegfelületekhez is elérhető. A laminált üveg megerősített, ami
jobb védelmet nyújt a betörések ellen és fejlettebb hangszigetelést biztosít az utastérnek.
A panorámatető* szintén laminált üveggel rendelkezik.
Ez a szimbólum látható az ablakokon, ha az üveg többrétegű1
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
1
156
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (156. oldal)
Panorámatető* (162. oldal)
Elektromos ablakok (157. oldal)
Belső és külső visszapillantó tükrök
(159. oldal)
Elakadás esetén a megakadás helyétől számítva
körülbelül 50 mm-re (körülbelül 2 hüvelykre)
(vagy a teljes szellőztető helyzetbe) automatikusan visszahúzódik.
Lehetőség van a becsípődés-védelem kényszerítésére a zárás megszakadását követően, például
amikor jég alakult ki az ablakon, a kezelőszerv
ugyanabban az irányban történő további nyomva
tartásával.
Ha valamilyen hiba lép fel a becsípődés-védelemmel, akkor kipróbálhat egy visszaállítási eljárást.
FIGYELEM
Ha az indítóakkumulátort lecsatlakoztatták,
akkor az automata nyitás és zárás funkciót
alaphelyzetbe kell állítani, hogy megfelelően
működjön. A becsípődés-védelem működéséhez visszaállítást kell végrehajtani.
Az ablaktörlők használata (167. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(169. oldal)
Nem vonatkozik a szélvédőre és a panorámatetőre*, amelyek minden esetben többrétegűek és így nem látható rajtuk ez a szimbólum.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Kapcsolódó információk
•
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása (157. oldal)
•
•
Az elektromos ablakok kezelése (158. oldal)
Panorámatető* (162. oldal)
A becsípődés-védelem
működésének alaphelyzetbe
állítása
Ha probléma merül fel az elektromos ablakok
elektromos működésével, akkor tesztelhető egy
visszaállítási művelet.
Elektromos ablakok
Az elektromos ablakok az egyes ajtók vezérlőpaneljeinek használatával működtethetők. A vezetőajtó az összes ajtó elektromos ablakaihoz és a
gyermekbiztonsági zárakhoz is rendelkezik kezelőszervvel.
FIGYELEM
Ha az indítóakkumulátort lecsatlakoztatták,
akkor az automata nyitás és zárás funkciót
alaphelyzetbe kell állítani, hogy megfelelően
működjön. A becsípődés-védelem működéséhez visszaállítást kell végrehajtani.
Ha továbbra is fennáll a panorámatetőt vagy napfénytetőt érintő probléma, akkor lépjen kapcsolatba egy műhellyel2.
Az elektromos ablak visszaállítása
1. Kezdje az ablak csukott helyzetében.
2.
Ezután működtesse azt manuális helyzetben
3 alkalommal felfelé, a csukott helyzet felé.
> A rendszer automatikusan alapállapotba
áll.
Kapcsolódó információk
2
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (156. oldal)
•
Az elektromos ablakok kezelése (158. oldal)
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
Elektromos gyermekbiztonsági zárak*, amelyek megakadályozzák a hátsó ajtók vagy
ablakok kezelőszerveinek belülről történő
működtetését.
A hátsó ablakok kezelőszervei.
Az első ablakok kezelőszervei.
Az elektromos ablakok becsípődés-védelemmel
rendelkeznek. Ha valamilyen hiba lép fel a becsí-
}}
* Opció/tartozék. 157
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
pődés-védelemmel, akkor kipróbálhat egy viszszaállítási eljárást.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül az
autóban.
•
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor sem,
ha az autó elektromos rendszere teljesen
ki van kapcsolva.
Az elektromos ablakok kezelése
A járművezető-ajtó vezérlőpaneljének használatával az összes elektromos ablak működtethető - a
többi ajtón található vezérlőpanelek használatával
az adott ajtó elektromos ablaka működtethető.
Az elektromos ablakok becsípődés-védelemmel
rendelkeznek. Ha valamilyen hiba lép fel a becsípődés-védelemmel, akkor kipróbálhat egy viszszaállítási eljárást.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül az
autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor sem,
ha az autó elektromos rendszere teljesen
ki van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
158
•
•
Az elektromos ablakok kezelése (158. oldal)
•
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása (157. oldal)
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (156. oldal)
Az elektromos ablakok használata.
Használat automata működés nélkül. Mozgassa finoman fel vagy le a kezelőszerveket.
Az elektromos ablakok fel vagy le mozognak,
amíg a helyén tartja a kezelőszervet.
Használat automata működéssel. Mozdítsa a
kezelőszerveket fel vagy le a végállásig, majd
engedje el. Az ablakok automatikusan a véghelyzetbe mozognak.
Az elektromos ablakok működtetéséhez I vagy II
gyújtáshelyzet szükséges. Az elektromos ablakok
az autó leállítása és a gyújtás kikapcsolása után
pár percig működtethetők - de az ajtók kinyitását
követően már nem. Egyszerre csak egy vezérlőpanel működtethető.
Távvezérlős kulcs használatával, kulcs nélküli nyitással*, az ajtókilinccsel is működtethető.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy gyermekek vagy más utasok
nincsenek-e kitéve a becsípődés kockázatának, amikor az összes ablakot bezárja a távvezérlős kulccsal vagy a kulcs nélküli zárással*
az ajtókilinccsel.
MEGJEGYZÉS
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező lüktető szélzaj csökkentéséhez, nyissa ki kissé az
első ablakokat is.
Belső és külső visszapillantó tükrök
A visszapillantó tükrök és külső visszapillantó
tükrök jobb kilátást biztosítanak hátrafelé.
Mindig a jármű vezetője felelős az érvényben
lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Kapcsolódó információk
•
•
Elektromos ablakok (157. oldal)
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (156. oldal)
•
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása (157. oldal)
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (247. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(225. oldal)
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (206. oldal)
Belső visszapillantó tükör
A belső visszapillantó tükör manuálisan egyszerűen beállítható. A belső visszapillantó tükör
HomeLink funkcióval*, automatikus sötétedéssel*
és iránytűvel* rendelkezhet.
Külső tükrök
FIGYELEM
Mindkét tükör széles az optimális látótér érdekében hajlított. A tárgyak távolabbinak látszhatnak a valóságosnál.
MEGJEGYZÉS
Az ablakok körülbelül 180 km/h
(körülbelül 112 mph) sebesség felett nem
nyithatók, de zárhatók.
•
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőpaneljének botkormányával állíthatja be. Számos automatikus beállítás is van, amelyek az elektromos
ülés* memória funkció gombjaihoz rendelhetők.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
HomeLink®* (473. oldal)
Iránytű* (477. oldal)
A visszapillantó tükör sötétségének beállítása
(160. oldal)
A külső tükrök lebillentése (161. oldal)
Az ülés és a külső tükrök helyzetének tárolása (176. oldal)
* Opció/tartozék. 159
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
A visszapillantó tükör sötétségének
beállítása
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó tükrökből visszaverődve elvakíthatja a jármű vezetőjét.
Használja a sötétítést, amikor zavarja a hátulról
érkező fény.
Manuális sötétítés
A belső visszapillantó tükör a tükör alsó szélén
található kezelőszervvel sötétíthető.
Automatikus sötétedés*
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétítik
a belső és a külső visszapillantó tükrök. Az automatikus sötétítés mindig aktív, kivéve a sebességváltó hátrameneti fokozatának kiválasztásakor.
Ahhoz, hogy a külső tükrök automatikus sötétedés funkcióval legyenek ellátva, a belső visszapillantó tükörnek is automatikus sötétedés funkcióval kell rendelkeznie.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Ha az érzékelőket például parkolójegyek, jeladók, napellenzők vagy az üléseken illetve a
csomagtérben elhelyezett tárgyak takarják,
amelyek megakadályozzák, hogy a fény elérje
az érzékelőket, akkor a belső visszapillantó
tükör és a külső tükrök elsötétítés funkciója
csökken.
Az érzékenység módosításakor nincs azonnal
észrevehető változás a fényerőben, a változás
fokozatosan következik be:
A sötétedés érzékenysége a belső és a külső
visszapillantó tükrökre is hatással van.
Manuális sötétítő kezelőszerv.
1.
Használja a sötétítést a kezelőszerv utastér
felé mozdításával.
2.
Helyezze vissza a normál helyzetbe a kezelőszerv szélvédő felé mozgatásával.
A manuális sötétítés nem elérhető az automatikusan sötétedő tükrök esetében.
160
A sötétítés érzékenységének módosítása:
Kapcsolódó információk
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
•
Belső és külső visszapillantó tükrök
(159. oldal)
2.
Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
•
A külső tükrök lebillentése (161. oldal)
3.
A Visszapillantó tükör automatikus
sötétítése alatt válassza ki a Normál, Sötét
vagy Világos lehetőséget.
Tükrök és
A belső visszapillantó tükör két érzékelőt tartalmaz - egy előre nézőt és egy hátra nézőt - amelyek együttesen működnek a vakító fények azonosítása és kiküszöbölése érdekében. Az előre
néző érzékelő észleli a környezeti fényt, míg a
hátrafelé néző érzékelő észleli az autó mögött
haladó járművek fényszóróit.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
A külső tükrök lebillentése
A jobb kilátás érdekében a külső tükröket a járművezető igényeinek megfelelően kell beállítani.
Számos automatikus beállítás van, amelyek az
elektromos ülés* memória funkció gombjaihoz
rendelhetők.
A külső tükrök kezelőszerveinek
használata
2.
Állítsa be a helyzetet a középső botkormánynyal.
A tükrök most vissza vannak állítva a semleges
helyzetbe.
3.
Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A lámpának ki kell aludnia.
Lebillentés parkoláskor3
A visszapillantó tükrök elektromos
behajtása*
A tükrök parkoláshoz/szűk helyen történő áthaladáshoz behajthatók.
1.
Nyomja meg egyszerre az L és R gombot.
2.
Engedje el azokat körülbelül 1 másodperc
elteltével. A tükrök automatikusan megállnak
a teljesen behajtott helyzetben.
Hajtsa ki a tükröket az L és R gombok egyszerre
történő megnyomásával. A tükrök automatikusan
megállnak a teljesen kihajtott helyzetben.
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőpaneljének botkormányával állíthatja be. Legalább I
gyújtáshelyzetet kell választani.
1.
Nyomja meg az L gombot a bal oldali külső
tükörhöz vagy az R gombot a jobb oldali
külső tükörhöz. A gomb lámpája világít.
3 Csak
memóriagombokkal* rendelkező elektromos üléssel együtt.
–
Kapcsoljon hátramenetbe, és nyomja meg az
L vagy R gombot.
Ne feledje, hogy lehetséges, hogy a gombot kétszer kell megnyomni, attól függően, hogy ki volt-e
választva előre. A gomb villog a külső tükör lehajtásakor. Amikor elkapcsol hátrameneti fokozatból,
akkor a külső tükör 3 másodperc elteltével automatikusan elkezd visszatérni, majd körülbelül 8
másodperc múlva éri el az eredeti helyzetét.
Automatikus lebillentés parkoláskor3
A külső erő hatására elmozdult tükröknek elektromosan vissza kell térniük a semleges helyzetbe
az elektromos behajtás/kihajtás* megfelelő
működéséhez.
Ezzel a beállítással a külső tükör automatikusan
lehajlik a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor. A behajtott helyzet előre beállított és
nem módosítható. A külső tükröt az L és R gomb
kétszeri megnyomásával állíthatja vissza eredeti
helyzetébe.
1.
Hajtsa be a külső tükröket az L és R gombok
egyszerre történő megnyomásával.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Hajtsa ki azokat újra az L és R gombok egyszerre történő megnyomásával.
2.
Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
3.
Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
Visszaállítás semleges helyzetbe
A külső tükrök kezelőszervei.
A külső tükrök lehajthatók, hogy a járművezető
például parkoláskor láthassa az út szélét.
Tükrök és
}}
* Opció/tartozék. 161
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
3.
A Külső tükör döntése tolatáshoz alatt,
válassza a Ki, Vezető, Utas vagy Mindkettő
lehetőséget az aktiváláshoz/inaktiváláshoz és
annak kiválasztásához, hogy melyik tükörnek
kell lehajolnia.
Automatikus behajtás záráskor*
Az autó távvezérlős kulccsal történő zárásakor/
nyitásakor, a külső tükrök automatikusan behajthatók/kihajthatók.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
3.
Válassza a Tükör behajtása záráskor lehetőséget az aktiválásához/inaktiválásához.
Panorámatető*
A panorámatető két üveg szakaszra van osztva.
Az első rész függőlegesen a hátsó szélénél
(szellőztető helyzet) vagy vízszintesen nyitható ki
(nyitott helyzet). A hátsó rész rögzített tetőüveg.
A panorámatető szélterelővel és perforált szövetből készült napellenzővel van felszerelve az üvegtető alatt, hogy extra védelmet nyújtson az olyan
tényezők ellen, mint az erős napsütés.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül az
autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor sem,
ha az autó elektromos rendszere teljesen
ki van kapcsolva.
Tükrök és
Kapcsolódó információk
162
•
Belső és külső visszapillantó tükrök
(159. oldal)
•
A visszapillantó tükör sötétségének beállítása
(160. oldal)
•
Az ülés és a külső tükrök helyzetének tárolása (176. oldal)
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (206. oldal)
FONTOS
A panorámatető és a napellenző a tetőn elhelyezett kezelőszervvel működtethető.
•
Ne nyissa ki a panorámatetőt, ha tetőcsomagtartó van felszerelve.
Távvezérlős kulcs használatával, kulcs nélküli nyitással*, az ajtókilinccsel is működtethető.
•
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a panorámatetőre.
A panorámatető és a napellenző működtetéséhez
az autó elektromos rendszerének I vagy II gyújtáshelyzetben kell lennie.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
•
•
FONTOS
•
A panorámatető kinyitása előtt távolítsa el
a jeget és a havat. Ügyeljen arra, hogy ne
karcolja meg a felületeket vagy sértse
meg a csíkokat.
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (156. oldal)
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (247. oldal)
Ne működtesse a panorámatetőt, ha az
befagyott.
Szélterelő
A panorámatető szélterelővel rendelkezik, amely
akkor hajlik fel, amikor a panorámatető nyitott
állásban van.
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(225. oldal)
A panorámatető működtetése*
A panorámatető és a napellenző a tetőpanelen
található kezelőszervvel működtethető és becsípődés-védelemmel rendelkezik.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül az
autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor sem,
ha az autó elektromos rendszere teljesen
ki van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
•
A panorámatető működtetése* (163. oldal)
A panorámatető* napellenzőjének automatikus zárása (166. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 163
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
FONTOS
•
Ne nyissa ki a panorámatetőt, ha tetőcsomagtartó van felszerelve.
•
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a panorámatetőre.
FONTOS
•
A panorámatető kinyitása előtt távolítsa el
a jeget és a havat. Ügyeljen arra, hogy ne
karcolja meg a felületeket vagy sértse
meg a csíkokat.
•
Ne működtesse a panorámatetőt, ha az
befagyott.
A panorámatető és a napellenző működtetéséhez
az autó elektromos rendszerének I vagy II gyújtáshelyzetben kell lennie.
Távvezérlős kulcs használatával, kulcs nélküli nyitással*, az ajtókilinccsel is működtethető.
FIGYELEM
FONTOS
Záráskor ellenőrizze, hogy a panorámatető
megfelelően becsukódott-e.
A tető mozgása megáll, ha manuális működés
közben elengedi a kezelőszervet vagy az üveg
eléri a komfort helyzetet4 vagy a teljesen nyitott
illetve a csukott helyzetet. A panorámatető és a
napellenző mozgása is megáll, ha újra működésbe hozza a tető kezelőszervét az aktuális mozgással ellentétes irányban.
A panorámatető és a napellenző is becsípődésvédelemmel rendelkezik. Ha valamilyen hiba lép
fel a becsípődés-védelemmel, akkor kipróbálhat
egy visszaállítási eljárást.
MEGJEGYZÉS
A manuális nyitáshoz a napellenzőnek teljesen nyitva kell lennie, mielőtt ki lehetne nyitni
a panorámatetőt. Az eljárás megfordításakor a
panorámatetőt teljesen be kell zárni ahhoz,
hogy a napellenző teljesen bezárható legyen.
Ellenőrizze, hogy gyermekek vagy más utasok
nincsenek-e kitéve a becsípődés kockázatának, amikor az összes ablakot bezárja a távvezérlős kulccsal vagy a kulcs nélküli zárással*
az ajtókilinccsel.
4
164
Szellőztető helyzet nyitása és csukása
Szellőztető helyzet, függőleges nyitás a hátsó élnél.
Nyissa ki a kezelőszerv egyszeri felfelé nyomásával.
Csukja be a kezelőszerv egyszeri lefelé nyomásával.
A szellőztető helyzet kiválasztásakor az első üvegfedél hátsó éle felemelkedik. Ha a napellenző teljesen zárva van a szellőztető helyzet kiválasztásakor - akkor az automatikusan körülbelül
50 mm-re (körülbelül 2 hüvelykre) kinyílik.
A napellenző automatikusan követi, ha a panorámatetőt szellőztető állásból becsukják.
A komfort helyzet olyan helyzet, amikor a menetzaj és a rezonancia hangja vezetés közben komfortosan alacsony szinten marad.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
A panorámatető teljes nyitása és
csukása a tető kezelőszervének
használatával
Automatikus működés
1. Nyissa ki a napellenzőt a maximális helyzetbe
- nyomja hátrafelé a kezelőszervet az automatikus nyitás állásba, majd engedje el azt.
2.
Nyissa ki a panorámatetőt komfort helyzetbe
- nyomja hátra a kezelőszervet másodszor az
automata nyitás állásba, majd engedje el azt.
3.
Nyissa ki a panorámatetőt maximálisan nyitott helyzetbe - nyomja hátra a kezelőszervet
harmadszor az automata nyitás állásba, majd
engedje el azt.
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (156. oldal)
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (247. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(225. oldal)
Az előző eljárás fordítva történő végrehajtásával
lehet bezárni - nyomja előre/lefelé a kezelőszervet az automatikus zárás helyzetbe.
Működtetés, manuális mód
Működtetés, automata mód
Manuális működtetés
1. A napellenző kinyitásához - nyomja hátrafelé
a kezelőszervet a manuális nyitás helyzetéig.
2.
3.
Automatikus működés - gyors nyitás vagy
zárás
A panorámatető és a napellenző egyszerre is
nyitható vagy csukható:
–
Nyissa ki a panorámatetőt komfort helyzetbe
- nyomja hátra a kezelőszervet másodszor a
manuális nyitás állásba.
A nyitáshoz - nyomja hátra a kezelőszervet az
automatikus működés állásba kétszer, majd
engedje el azt.
–
Nyissa ki a panorámatetőt maximálisan nyitott helyzetbe - nyomja hátra a kezelőszervet
harmadszor a manuális nyitás állásba.
A záráshoz - nyomja előre/lefelé a kezelőszervet az automatikus működés állásba kétszer, majd engedje el azt.
Kapcsolódó információk
Az előző eljárás fordítva történő végrehajtásával
lehet bezárni - nyomja előre/lefelé a kezelőszervet a manuális zárás helyzetbe.
•
•
Panorámatető* (162. oldal)
A panorámatető* napellenzőjének automatikus zárása (166. oldal)
* Opció/tartozék. 165
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
A panorámatető* napellenzőjének
automatikus zárása
•
Ezzel a funkcióval meleg időben a napellenző
15 perccel az autó bezárását követően automatikusan becsukódik. Ez az autó utastér-hőmérsékletének csökkentése és az autó kárpitjainak a
nap okozta kifakulásának megelőzése érdekében
történik.
•
•
A funkció ki van kapcsolva, amikor az autó megérkezik a gyárból, és a központi kijelzőn keresztül
aktiválható/inaktiválható.
1.
2.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
Nyomja meg a My Car
Zárás gombot.
Válassza a Napfénytető-árnyékoló
automatikus zárása lehetőséget az aktiválásához/inaktiválásához.
MEGJEGYZÉS
A napellenző is becsukódik, amikor becsukja
az összes ablakot a távvezérlős kulcs vagy a
kulcs nélküli nyitás* használatával egy ajtókilinccsel.
Kapcsolódó információk
•
•
166
Panorámatető* (162. oldal)
A panorámatető működtetése* (163. oldal)
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (156. oldal)
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (247. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(225. oldal)
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
A mosófolyadékkal együtt, az ablaktörlők működése javítja a kilátást valamint a fényszóró mintáját.
A mosófúvókák fűtése* hideg időben automatikusan bekapcsol a mosófolyadék megfagyásának
megelőzése érdekében.
A járművezetői kijelzőn a mosófolyadék feltöltésére vonatkozó tájékoztatás jelenik meg, amikor
körülbelül 1 liter (1 kvart) mosófolyadék maradt.
Kapcsolódó információk
•
•
Az esőérzékelő használata (168. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(169. oldal)
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (171. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (169. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(170. oldal)
•
•
Mosófolyadék betöltése (633. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (631. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (167. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(632. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(630. oldal)
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Az ablaktörlők használata
Szakaszos törlés
•
Az ablaktörlő tisztítja a szélvédőt. Az ablaktörlő
különböző beállításai a kormánykerék jobb oldali
bajuszkapcsolójával végezhetők el.
Állítsa be az időegységenkénti törlések
számát a forgókapcsolóval, amikor a szakaszos törlés van kiválasztva.
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(166. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (169. oldal)
Folyamatos törlés
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(170. oldal)
Emelje fel a bajuszkapcsolót az ablaktörlők normál sebességű működéséhez.
Emelje tovább a bajuszkapcsolót az
ablaktörlők nagy sebességű működéséhez.
FONTOS
Forgókapcsoló, az esőérzékelő érzékenységének és a törlés gyakoriságának beállításához.
Az ablaktörlő lapátok cseréje (631. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(630. oldal)
FONTOS
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell lennie,
amikor működnek az ablaktörlők.
Egy törlés
Nyomja le a bajuszkapcsolót, majd
engedje el egy törlés végrehajtásához.
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a 0 állásba az
ablaktörlők kikapcsolásához.
•
•
Mosófolyadék betöltése (633. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(632. oldal)
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről
és a hátsó ablakról a havat vagy jeget.
Jobb oldali bajuszkapcsoló.
Ablaktörlők ki
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az esőérzékelő használata (168. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(169. oldal)
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (171. oldal)
167
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Az esőérzékelő használata
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az
ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi vizet
érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő érzékenysége a jobb oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolójával állítható.
törlő bajuszkapcsolója a 0 vagy az egyes törlés
helyzetében van.
Kapcsolja be az esőérzékelőt a
kelő gomb megnyomásával.
esőérzé-
Nyomja le a bajuszkapcsolót, ha azt szeretné,
hogy az ablaktörlők még egyet töröljenek.
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb
érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. Egy extra törlés megy végbe, amikor
felfelé forgatja a forgókapcsolót.
Az esőérzékelő kikapcsolása
Kapcsolja ki az esőérzékelőt az
esőérzékelő gomb megnyomásával vagy mozdítsa fel a
bajuszkapcsolót egy másik törlési programhoz.
Az esőérzékelő a 0 gyújtáshelyzetben vagy a
motor leállításakor automatikusan kikapcsol.
Jobb oldali bajuszkapcsoló.
Az esőérzékelő gombja
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Amikor be van kapcsolva az esőérzékelő, akkor az
szimbóluma jelenik meg a járesőérzékelő
művezetői kijelzőn.
Az esőérzékelő bekapcsolása
Az esőérzékelő aktiválásakor az autónak járnia
kell vagy az elektromos rendszernek az I vagy II
gyújtáshelyzetben kell lennie, miközben az ablak-
168
Az esőérzékelő az ablaktörlő lapátok szervizhelyzetbe állításakor automatikusan kikapcsol. Az
esőérzékelő a szervizmód inaktiválásakor újra
bekapcsol.
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki
az esőérzékelőt az autó járása közben vagy
amikor az autó elektromos rendszere az I vagy
II gyújtáshelyzetben van. Kialszik a szimbólum
a járművezetői kijelzőn.
Kapcsolódó információk
•
Ablak- és fényszórómosók használata
(169. oldal)
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (171. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(166. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (169. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(170. oldal)
•
•
Mosófolyadék betöltése (633. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(632. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (631. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (167. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(630. oldal)
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Az esőérzékelő memória
funkciójának használata
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az
ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi vizet
érzékel a szélvédőn.
A memória funkció bekapcsolása/
kikapcsolása
Az esőérzékelő memória funkciója bekapcsolható
úgy, hogy nem kelljen minden alkalommal megnyomnia az esőérzékelő gombját, amikor beindítja
az autót:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car
bot.
3.
Válassza ki a Esőérzékelő memóriája
lehetőséget a memória funkció aktiválásakor/inaktiválásakor.
Mosófolyadék betöltése (633. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (631. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (167. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(632. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(630. oldal)
Ablak- és fényszórómosók
használata
Az ablak- és fényszórómosók tisztítják a szélvédőt és a fényszórókat. Az ablak- és lámpamosók
a jobb oldali bajuszkapcsolóval kapcsolhatók be.
Az ablak- és fényszórómosók
bekapcsolása
Ablaktörlő gom-
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Az esőérzékelő használata (168. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(169. oldal)
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (171. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(166. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(170. oldal)
Mosás funkció, jobb oldali bajuszkapcsoló.
–
Mozdítsa a jobb oldali bajuszkapcsolót a kormánykerék felé az ablak- és fényszórómosók
bekapcsolásához.
> Az ablaktörlők számos további törlést
végeznek, miután elengedte a bajuszkapcsolót.
}}
169
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
FONTOS
Kerülje a mosó rendszer bekapcsolását, ha be
van fagyva vagy üres a mosótartály, különben
fennáll a szivattyú károsodásának kockázata.
Fényszórómosó*
A folyadéktakarékosság érdekében a fényszórók
mosása meghatározott időközönként, automatikusan történik, amikor be vannak kapcsolva a
fényszórók.
Csökkentett mosás
Ha csak körülbelül 1 liter (1 kvart) mosófolyadék
marad a tartályban és megjelenik a Ablakmosó
folyadék Alacsony szint, töltse fel üzenet és a
szimbólum a járművezetői kijelzőn, akkor a
lámpamosók mosófolyadék-ellátása megszűnik.
Ez azért van, mert a kilátás miatt az ablakmosó
elsőbbséget élvez. A fényszórók mosása csak
akkor működik, ha be van kapcsolva a távolsági
vagy a tompított fényszóró.
•
•
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(170. oldal)
A hátsó ablaktörlő és mosó
használata
Mosófolyadék betöltése (633. oldal)
A hátsó ablaktörlő és mosó tisztítja a hátsó ablakot. A mosás/törlés elindul, és a beállítások a
kormánykerék jobb oldali bajuszkapcsolójával
módosíthatók.
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(632. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (631. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (167. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(630. oldal)
A hátsó ablaktörlő és mosó aktiválása
MEGJEGYZÉS
A hátsó ablaktörlő motor túlmelegedés-védelemmel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy túlmelegedés esetén kikapcsol. A hátsó ablaktörlő a lehűlési időszakot követően újra működik.
Kapcsolódó információk
•
•
170
Az esőérzékelő használata (168. oldal)
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (171. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(166. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (169. oldal)
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Válassza a
lehetőséget a hátsó ablaktörlő szakaszos működéséhez.
–
Válassza a
lehetőséget a hátsó ablaktörlő folyamatos működéséhez.
Mozdítsa előre a kormánykerék jobb oldali
bajuszkapcsolóját a hátsó ablaktörlő és mosó
bekapcsolásához.
Kapcsolódó információk
•
•
Az esőérzékelő használata (168. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(169. oldal)
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (171. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (169. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(166. oldal)
•
•
Mosófolyadék betöltése (633. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (631. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (167. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(632. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(630. oldal)
Az automatikus hátsó ablaktörlés
használata tolatáskor
A hátrameneti fokozat kiválasztása az ablaktörlő
bekapcsolt állapotában, beindítja a hátsó ablaktörlő törlését. A funkció a hátrameneti fokozat
kikapcsolásakor kikapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car
bot.
3.
Válassza a Automatikus hátsó törlés lehetőséget a törlés aktiválásához/inaktiválásához tolatáskor.
Ablaktörlő gom-
Ha a hátsó ablaktörlő már folyamatosan működik,
akkor nem történik változás.
Kapcsolódó információk
•
•
Az esőérzékelő használata (168. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(169. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(166. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (169. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(170. oldal)
•
•
Mosófolyadék betöltése (633. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(632. oldal)
}}
171
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
172
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (631. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (167. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(630. oldal)
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Manuális első ülés
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem
érdekében.
Állítsa az ülést előre/hátra a fogantyú felemelésével a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság beállításához. Ellenőrizze,
hogy az ülés rögzült-e, miután beállította a
helyzetét.
Az üléspárna hossza a kar felfelé húzásával,
és az üléspárna kézzel történő előre/hátra
mozgatásával módosítható*.
A kezelőszerv fel/le pumpálásával emelheti/
süllyesztheti az üléspárnát*1.
A kar felfelé/lefelé pumpálásával emelheti/
süllyesztheti az ülést.
Az szabályozógomb forgatásával módosíthatja a háttámla dőlését.
Kapcsolódó információk
•
•
Elektromos* első ülés (175. oldal)
•
Az ülés és a külső tükrök helyzetének tárolása (176. oldal)
•
Az ülés és a külső tükrök tárolt helyzetének
használata (177. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(178. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(178. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(175. oldal)
Manuálisan állíthatja a fejtámlák magasságát
a gomb benyomásával.
FIGYELEM
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét,
soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy
az ülés rögzített állapotban legyen, hogy elkerülje a személyi sérüléseket egy erős fékezés
vagy baleset esetén.
A deréktámaszt* a gomb megnyomásával
állíthatja felfelé/lefelé/előre/hátra.
1
174
Csak a vezetőülésre vonatkozik.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Elektromos* első ülés
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem
érdekében. Az elektromosan állítható ülés előre/
hátra és fel/le mozgatható. Az üléspárna eleje
emelhető/süllyeszthető és a háttámla szöge változtatható. A deréktámasz* felfelé/lefelé/előre/
hátra állítható. Az üléspárna hossza manuálisan
állítható*.
•
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(178. oldal)
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(178. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
Állítsa be a kívánt üléshelyzetet az első ülés ülőrészén található kezelőszervvel. Aktiválja a deréktámaszt* a négyutas kezelőszerv megnyomásával.
Az ülés az ajtó kinyitását követően bizonyos ideig
akkor is állítható, ha a nem jár a motor. Az ülés
beállítása mindig végrehajtható, amikor jár a
motor. A beállítás a motor leállítását követően is
végrehajtható egy bizonyos ideig.
FONTOS
Az elektromos ülések túlterhelés-védelemmel
rendelkeznek, amely akkor lép működésbe, ha
valami gátolja az ülés mozgását. Ha ez történik, akkor távolítsa el az akadályt, majd mozgassa újra az ülést.
Kapcsolódó információk
A deréktámasz aktiválása és használata a
négyutas kezelőszerv fel/le/előre/hátra nyomásával történik.
A kezelőszerv fel/le állításával emelheti/
süllyesztheti az üléspárnát.
•
•
Manuális első ülés (174. oldal)
A kezelőszerv felfelé/lefelé állításával emelheti/süllyesztheti az ülést.
Az első elektromos* ülés beállítása
(175. oldal)
Mozgassa előre/hátra az ülést a kezelőszerv
előre/hátra mozgatásával.
•
Az ülés és a külső tükrök helyzetének tárolása (176. oldal)
•
Az ülés és a külső tükrök tárolt helyzetének
használata (177. oldal)
A háttámla dőlését a kezelőszerv előre/hátra
mozgatásával módosíthatja.
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/
hátra/fel/le) végezhető.
}}
* Opció/tartozék. 175
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
Az első ülések háttámlái nem hajthatók teljesen
előre.
Az ülés és a külső tükrök
helyzetének tárolása
2.
Nyomja meg, és tartsa nyomva az M gombot.
A gomb visszajelzője világít.
Tárolhatja az elektromos* ülés és a külső tükrök
helyzetét a memóriagombokon.
3.
Három másodpercen belül nyomja meg, és
tartsa nyomva az 1 vagy 2 gombot.
> Amikor a helyzet tárolásra került a kiválasztott memóriagombon, akkor egy hangjelzés hallható és az M gomb visszajelző
lámpája elalszik.
A memóriagombok használatával az elektromos*
ülések és a külső tükrök két különböző helyzetét
tárolhatja. A gombok az egyik vagy mindkét* első
ajtó belsején helyezkednek el.
Ha egy memóriagombot sem nyom meg három
másodpercen belül akkor az M gomb kialszik, és
nem tárolódnak a beállítások.
Az ülést vagy a külső tükröket újra be kell állítani,
mielőtt új memória lenne beállítható.
Manuálisan állíthatja a fejtámlák magasságát
a gomb benyomásával.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
176
•
•
•
Manuális első ülés (174. oldal)
•
Az ülés és a külső tükrök tárolt helyzetének
használata (177. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(178. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(178. oldal)
Elektromos* első ülés (175. oldal)
M gomb a beállítások tárolásához.
Az ülés és a külső tükrök helyzetének tárolása (176. oldal)
Memóriagomb
Memóriagomb
Helyzet tárolása
1.
Állítsa az ülést és a külső tükröket a kívánt
helyzetbe.
•
•
•
Manuális első ülés (174. oldal)
•
Az ülés és a külső tükrök tárolt helyzetének
használata (177. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(178. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(178. oldal)
•
A külső tükrök lebillentése (161. oldal)
Elektromos* első ülés (175. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(175. oldal)
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Az ülés és a külső tükrök tárolt
helyzetének használata
Ha az elektromos* ülés és a külső tükrök helyzete tárolva van, akkor azok egyszerűen a memóriagombok használatával aktiválhatók.
Tárolt beállítás használata
Csukott első ajtó
– Tartsa nyomva az 1 ( ) vagy 2 ( ) memóriagombok valamelyikét, amíg az ülés és a
külső tükrök meg nem állnak a kiválasztott
memóriagombon tárolt helyzetben.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(178. oldal)
•
A külső tükrök lebillentése (161. oldal)
Ha elengedi a memóriagombot, akkor az ülés és
a külső tükrök mozgása megáll.
FIGYELEM
A tárolt beállítások akkor is használhatók, amikor
az első ajtó nyitva vagy csukva van:
Nyitott első ajtó
– Nyomja meg röviden az 1 ( ) vagy 2 ( )
memóriagombok valamelyikét. Az elektromos
ülés és a külső tükrök mozogni kezdenek, és
megállnak a kiválasztott memóriagombon
tárolt helyzetben.
•
Mivel a járművezető ülése állítható a gyújtás kikapcsolt állapotában, soha ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket a járműben.
•
Az ülés mozgása bármikor MEGÁLLÍTHATÓ bármely gomb megnyomásával az
elektromos ülés vezérlőpaneljén.
•
•
Vezetés közben ne állítsa az ülést.
Ügyeljen arra, hogy semmi ne legyen az
ülések alatt, amikor beállítja azokat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (174. oldal)
•
Az ülés és a külső tükrök helyzetének tárolása (176. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(178. oldal)
Elektromos* első ülés (175. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(175. oldal)
* Opció/tartozék. 177
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Az első ülés üléspárnahosszának
beállítása*
•
Az ülés és a külső tükrök helyzetének tárolása (176. oldal)
Az első ülés deréktámaszának
beállítása*
A nagyobb kényelem érdekében, beállíthatja az
üléspárna hosszát.
•
Az ülés és a külső tükrök tárolt helyzetének
használata (177. oldal)
A deréktámasz beállítása az üléspárna oldalán
található kezelőszervvel történik.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(178. oldal)
Az üléspárna beállításának kezelőszerve.
fogantyút az ülés elején, és
1.
Fogja meg a
húzza felfelé.
2.
Állítsa be az üléspárna hosszát.
3.
Engedje el a fogantyút, és győződjön meg
arról, hogy az üléspárna elérte a megfelelő
helyzetet.
A négyutas gomb az ülés ülőrészének oldalán helyezkedik el.
A négyutas deréktámasz beállítása a négyutas
(kerek) gomb használatával történik, amely az
ülés ülőrészének oldalán helyezkedik el. A deréktámasz előre/hátra és felfelé/lefelé állítható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
178
Manuális első ülés (174. oldal)
Elektromos* első ülés (175. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(175. oldal)
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
A deréktámasz beállítása
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(178. oldal)
A háttámlák lehajtása a hátsó
ülésen
A hátsó üléstámla két részre van osztva. A két
rész külön lehajtható.
FIGYELEM
•
Állítsa be, és rögzítse az ülést, mielőtt
elindulna. Legyen óvatos az ülés beállításakor. A szabályozatlan vagy figyelmetlen
beállítás becsípődéses sérüléseket eredményezhet.
•
Amikor nehéz tárgyakat helyez be, akkor
mindig kösse le azokat szorosan, hogy
hirtelen fékezéskor ne okozhassanak
sérülést vagy kárt.
1.
/le
a négyutas gombot a
Nyomja fel
deréktámasz fel/le mozgatásához.
2.
Nyomja a négyutas gomb
deréktámasz növeléséhez.
első részét a
•
Mindig állítsa le a motort, és húzza be a
rögzítőféket az autó rakodásakor és kirakodásakor.
3.
Nyomja a négyutas gomb
deréktámasz növeléséhez.
hátsó részét a
•
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetében, állítsa a fokozatválasztót
P állásba, hogy megakadályozza a nem
szándékos elindulást.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (174. oldal)
Elektromos* első ülés (175. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(175. oldal)
•
Az ülés és a külső tükrök helyzetének tárolása (176. oldal)
•
Az ülés és a külső tükrök tárolt helyzetének
használata (177. oldal)
FONTOS
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen
tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági övek sem
lehetnek becsatolva. Különben fennáll a hátsó
üléskárpit sérülésének kockázata.
}}
* Opció/tartozék. 179
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
FONTOS
A középső ülés kartámaszát* fel kell emelni az
ülés lehajtása előtt.
A háttámla lehajtása a csomagtérben
elhelyezkedő gombok használatávalç
A háttámlák lehajtása a hátsó ülésben
található fogantyúkkal
A hátsó ülés lehajtásának segítése érdekében az
autónak álló helyzetben és a csomagtérajtónak
nyitva kell lennie. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek
utasok vagy tárgyak a hátsó ülésen.
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek utasok vagy tárgyak a hátsó ülésen.
A hátsó ülésben található átmenő fedélnek*
bezárva kell lennie a lehajtás előtt.
MEGJEGYZÉS
Lehetséges, hogy az első üléseket előre kell
csúsztatni és/vagy fel kell hajtani a háttámlájukat, hogy teljesen előre lehessen hajtani a
háttámlát.
A háttámla lehajtása elektronikusan
vezérelt lehajtással* rendelkező
autókban
Ha az autó elektronikusan lehajtható hátsó üléssel van felszerelve, akkor lehajthatja az ülést a
csomagtérben található gombok használatával. A
hátsó ülés az ülés tetején található fogantyúk
használatával is lehajtható.
1.
Engedje le manuálisan a középső ülés fejtámláját.
2.
Tartsa nyomva a lehajtás gombját. A bal és
jobb oldali háttámla részekhez tartozó gombok L (bal) és R (jobb) betűkkel vannak
jelölve.
3.
A háttámlák kioldódnak a reteszekből. Először leereszkednek a fejtámlák, ezután történik meg a háttámlák lehajtása vízszintes helyzetbe.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kockáztassa senki
beszorulását a hátsó ülés automatikus lehajtása közben. Mivel ez automatikusan történik
a gomb megnyomásakor, senkinek nem szabad a hátsó ülésen vagy annak közelében lennie.
180
Engedje le manuálisan a középső ülés fejtámláját.
Húzza előre az autó bal és jobb oldali üléseinek háttámláján elhelyezkedő fogantyúkat az
ülés bal és jobb oldali részének lehajtásához.
> A háttámlák kioldódnak a reteszekből.
Először leereszkednek a fejtámlák, ezután
történik meg a háttámlák lehajtása vízszintes helyzetbe.
A háttámlák manuális lehajtása
Ha az autó csak a hátsó ülés manuális lehajtását
teszi lehetővé, akkor hajtsa le az ülés bal és jobb
oldalát a hátsó ülésen található fogantyúkkal.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
4.
Ha szükséges, emelje fel a középső ülés fejtámláját.
FIGYELEM
Amikor fel van emelve a háttmla, akkor a piros
visszajelzőnek el kell tűnnie. Ha még mindig
látható, akkor a háttámla nem rögzült a
helyén.
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
Állítsa be a középső ülés fejtámláját az utas
magasságának megfelelően. Hajtsa le a külső
ülések fejtámláit*, hogy javítsa a kilátást hátrafelé
A középső ülés fejtámlájának beállítása
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák
megfelelően rögzültek-e a felhajtást követően.
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek utasok vagy tárgyak a hátsó ülésen.
A külső hátsó ülések fejtámláit mindig fel kell
emelni, amikor utasok tartózkodnak a hátsó
üléseken.
Engedje le manuálisan a középső ülés fejtámláját.
Húzza előre az autó bal és jobb oldali üléseinek háttámláján elhelyezkedő fogantyúkat az
ülés bal és jobb oldali részének lehajtásához.
3.
A háttámla kiakad a reteszből és manuálisan
kell lehajtani vízszintes helyzetbe.
A háttámla felemelése
A háttámla egyenes helyzetbe történő felemelése
manuálisan történik:
1.
Mozdítsa fel/hátra a háttámlát.
2.
Nyomja addig a háttámlát, amíg a retesz be
nem akad.
3.
Emelje fel manuálisan a fejtámlákat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
(181. oldal)
Szervizzárás (259. oldal)
A középső ülés fejtámláját úgy kell beállítani az
utas magasságának megfelelően, hogy lehetőleg
az utas fejének teljes hátsó részét takarja. Szükség szerint csúsztassa fel manuálisan.
A szervizzárás aktiválása és inaktiválása
(259. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 181
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Kapcsolódó információk
||
•
A fejtámla leengedéséhez meg kell nyomni a
gombot (lásd az ábrát), miközben óvatosan lefelé
nyomja a fejtámlát.
A háttámlák lehajtása a hátsó ülésen
(179. oldal)
Nyomja meg a Fejtámla
lehajtása gombot a leengedés
aktiválásához/inaktiválásához.
FIGYELEM
A középső ülés fejtámlájának a legalsó helyzetben kell lennie, amikor a középső ülés
nincs használatban. Amikor használatban van
a középső ülés, akkor a fejtámlát megfelelően
be kell állítani az utas magasságához, hogy az
lehetőleg takarja a fej teljes hátsó részét.
Hajtsa le a hátsó ülés külső fejtámláit a
központi kijelzőn keresztül*
A külső fejtámlák a központi kijelző funkció nézetében húzhatók vissza. A fejtámlák leengedhetők
0 gyújtáshelyzetben.
182
Hajtsa vissza manuálisan a fejtámlát, amíg kattanó hang nem hallható.
FIGYELEM
Ne engedje le a külső fejtámlákat, ha utasok
utaznak valamelyik hátsó, külső ülésben.
FIGYELEM
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített
állásban kell lennie.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Kormánykerék-kezelőszervek és
kürt
Kürt
Kormányzár
A kormányzár megnehezíti az autó kormányzását,
ha például ellopják azt. A kormányzár zárásakor
és kioldásakor mechanikus hang észlelhető.
A kormánykerék tartalmazza a kürtöt és a vezetőtámogató rendszerekhez valamint a hangfelismeréshez tartozó kezelőszerveket.
A kormányzár aktiválása
A kormányzár akkor aktiválódik, amikor az autót
kívülről bezárja és a motor le van állítva. Ha az
autót nyitva hagyja, akkor a kormányzár egy idő
elteltével automatikusan aktiválódik.
A kormányzár kioldása
A kürt a kormánykerék közepén helyezkedik el.
Kapcsolódó információk
•
•
Kormányzár (183. oldal)
A kormánykerék beállítása (184. oldal)
Billentyűzetek és fülek* a kormánykeréken.
A vezetőtámogató rendszerek kezelőszervei2.
A kormányzár akkor old ki, ha az autót kívülről
kinyitja. Ha az autó nincs bezárva, akkor a kormányzár kikapcsol, amennyiben a távvezérlős
kulcs az utastérben van és beindítja az autót.
Kapcsolódó információk
•
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
(183. oldal)
•
A kormánykerék beállítása (184. oldal)
Váltófül* a manuális fokozatváltáshoz automata sebességváltó esetén.
Kezelőszervek a hangfelismeréshez és
menühöz, üzenet és telefonkezeléshez.
2
Sebességhatároló, sebességtartó, adaptív sebességtartó*, távolságfigyelmeztetés* és Pilot Assist.
* Opció/tartozék. 183
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
A kormánykerék beállítása
A kormánykerék különböző helyzetekbe állítható.
Kar a kormánykerék beállításához.
A kormánykerék magassága és mélysége állítható.
1.
Nyomja előre a kart a kormánykerék kioldásához.
2.
Állítsa a kormánykereket az Önnek megfelelő
helyzetbe.
3.
Húzza vissza a kart a kormánykerék helyzetének rögzítéséhez. Ha a kar merev, akkor a kar
visszanyomásával egy időben nyomja meg
kissé a kormánykereket.
FIGYELEM
Állítsa be és rögzítse a kormánykereket,
mielőtt elindulna. A kormánykereket soha nem
szabad vezetés közben állítani.
A sebességfüggő szervokormánnyal beállítható a
kormányzási erő szintje. A kormányzási erő az
autó sebességének megfelelően kerül beállításra,
hogy fejlett útérzékenységet biztosítson a vezetőnek.
Kapcsolódó információk
•
•
•
184
Kormányzár (183. oldal)
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
(183. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(175. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímavezérlés
Klímazónák
Az autó manuális vagy elektronikus* klímavezérléssel rendelkezik. A klímavezérlő rendszer hűti
vagy fűti valamint szárítja az utastér levegőjét.
A klímazónák száma, amelyekre az autó osztva
van, határozza meg az utastár különböző részeihez tartozó hőmérséklet-beállítási lehetőségeket.
Az összes klímavezérlő funkció a központi kijelzőn
és a középkonzol fizikai gombjaival szabályozható.
1-zónás légkondicionáló
2-zónás légkondicionáló*
A hátsó ülés bizonyos funkciói az alagútkonzol
hátulján található klímakezelőszervekkel* is szabályozhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
186
Klímazónák (186. oldal)
Klímavezérlés - érzékelők (187. oldal)
Klímazónák 2-zónás légkondicionáló esetén.
Érzékelt hőmérséklet (187. oldal)
2-zónás légkondicionáló esetén az utastér
hőmérséklete külön állítható be a bal és jobb
oldalon.
A klíma hangvezérléses szabályozása
(188. oldal)
Állóklíma* (210. oldal)
Klímazónák 1-zónás légkondicionáló esetén.
Kapcsolódó információk
Fűtés* (218. oldal)
1-zónás légkondicionáló esetén az utastér
hőmérséklete együttesen állítható be a bal és a
jobb oldalon.
•
Levegőminőség (189. oldal)
Levegőelosztás (191. oldal)
Klímavezérlés (186. oldal)
Klímakezelőszervek (197. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímavezérlés - érzékelők
A klímavezérlő rendszer számos érzékelőt használ a klíma szabályozásának segítéséhez az autóban.
Az érzékelő elhelyezkedése
Az Interior Air Quality System* esetén egy levegőminőség érzékelő is van a klímaszabályozó
rendszer levegőbeszívó részébe építve.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímavezérlés (186. oldal)
Interior Air Quality System* (190. oldal)
Érzékelt hőmérséklet
A klímavezérlő rendszer az érzékelt hőmérséklet
alapján szabályozza az utastér klímáját és nem a
tényleges hőmérséklet alapján.
Az utastér beállított hőmérséklete folyamatosan
megfelel a fizikai észlelésnek az olyan tényezőket
figyelembe véve, mint a külső hőmérséklet, az
autó környezetében lévő levegő áramlási sebessége, nedvességtartalma és a napsugárzás stb.
az autóban és a környezetében.
A rendszer egy napérzékelőt tartalmaz, amely
észleli, hogy melyik irányból süti a nap az utasteret. Ez azt jelenti, hogy a jobb és bal oldali szellőzőkből áramló levegő hőmérséklete annak ellenére eltérő lehet, hogy mindkét oldalon ugyanazt a
hőmérsékletet állította be.
Nedvességérzékelő - a belső visszapillantó
tükör házában.
Kapcsolódó információk
•
Klímavezérlés (186. oldal)
Külső hőmérséklet-érzékelő - a jobb oldali
külső tükörben.
Napérzékelő - a műszerfal felső részén.
Az utastér hőmérsékletérzékelője - a fizikai
gombokkal a középkonzolon.
MEGJEGYZÉS
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
* Opció/tartozék. 187
KLÍMAVEZÉRLÉS
A klíma hangvezérléses
szabályozása1
A klímaszabályozó rendszer hangutasításai például a hőmérséklet módosításához, az ülésfűtés*
aktiválásához vagy a ventilátor szintjének változtatásához.
Nyomja meg a
gombot, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Climate" - elindít egy párbeszédet a klíma
szabályozásához, és példákat mutat az utasításokra.
•
"Set temperature to X degrees" - beállítja
a kívánt hőmérsékletet.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - a hőmérséklet-beállítás
lépésenkénti növelése/csökkentése.
•
•
"Air on feet"/"Air on body" - megnyitja a
kívánt levegőáramlást.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" bezárja a kívánt levegőáramlást.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - a
Max/Off beállításra változtatja a levegőáramlást.
1
188
"Sync temperature" - a vezető oldalon
beállított hőmérséklettel szinkronizálja az
összes klímazónát az autóban.
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" lépésenként növeli/csökkenti a ventilátor
szintjét.
•
"Turn on auto" - aktiválja az automatikus
klímaszabályozást.
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktiválja/inaktiválja a légkondicionálást.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktiválja/inaktiválja a levegőkeringtetést.
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
- aktiválja/inaktiválja az ablakok és a külső
tükrök páramentesítését.
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktiválja/inaktiválja a maximális páramentesítést.
•
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktiválja/inaktiválja a
szélvédőfűtést*.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktiválja/inaktiválja a hátsó
ablak és a külső tükrök fűtését.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktiválja/inaktiválja a kormánykerékfűtést*.
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - lépésenként emeli/
csökkenti a kormánykerékfűtés* beállítását.
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktiválja/inaktiválja az ülésfűtést*.
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" lépésenként emeli/csökkenti az ülésfűtés*
beállítását.
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" - aktiválja/inaktiválja az ülészszellőztetést*.
•
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - lépésenként emeli/csökkenti
az ülésszellőztetés* beállítását.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Klímavezérlés (186. oldal)
Hangfelismerés (134. oldal)
A hangfelismerés használata. (135. oldal)
A hangfelismerés beállításai (137. oldal)
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőminőség
Clean Zone*
Az utastérhez kiválasztott anyagok és a levegőtisztító rendszer biztosítja az utastér levegőjének
magas minőségét.
A Clean Zone funkció ellenőrzi és jelzi, hogy
minden feltétel megfelel-e az utastér jó levegőminőségéhez.
•
•
A Clean Zone nem azt jelenti, hogy a levegő
minősége jó. Csak azt jelzi, hogy fennállnak a
jó levegőminőség feltételei.
Az utastér belseje úgy van kialakítva, hogy a kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától
vagy asztmától szenvedő személyek számára is.
Kapcsolódó információk
Tesztelt anyagok kerültek kifejlesztésre az utastér
pormennyiségének minimálisra csökkentéséhez
és, hogy hozzájáruljanak az utastér könnyebb tisztán tarthatóságához.
•
•
•
•
A szőnyegek az utastérben és a csomagtérben is
könnyen kivehetők és tisztíthatók.
Használja a Volvo által ajánlott autóápolási termékeket a belső tisztításához.
Levegőtisztító rendszer
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Klímavezérlés (186. oldal)
Clean Zone* (189. oldal)
Clean Zone Interior Package* (190. oldal)
Interior Air Quality System* (190. oldal)
Utastérszűrő (191. oldal)
Ki van kapcsolva a levegő-visszakeringtetés.
MEGJEGYZÉS
Anyagok az utastérben
Az utastér szűrőjén kívül a Clean Zone Interior
Package* és a Interior Air Quality System* is
segít fenntartani az utastér magas levegőminőségét.
Be van kapcsolva a szellőztető ventilátor.
Levegőminőség (189. oldal)
Clean Zone Interior Package* (190. oldal)
Interior Air Quality System* (190. oldal)
Utastérszűrő (191. oldal)
A visszajelző a klíma nézetben látható a központi kijelzőn.
A visszajelző a klímasorban látható, amikor
nincs nyitva a klíma nézet.
Ha a feltételek megfelelőek, akkor a Tiszta zóna
szöveg fehér. Amikor minden feltétel megfelelő,
akkor ezt a szöveg kék színűre változása jelzi.
Az ellenőrzött feltételek:
•
•
Az összes ajtó és a csomagtérajtó zárva van.
•
Be van kapcsolva a levegőminőség rendszer
Interior Air Quality System*.
Az összes oldalablak és a panorámatető*
zárva van.
* Opció/tartozék. 189
KLÍMAVEZÉRLÉS
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
A Clean Zone Interior Package (CZIP) olyan
módosítások összességéből áll, amelyek még
tisztábban tartják az utasteret az allergiát és asztmát okozó anyagoktól.
Az Interior Air Quality System IAQS egy teljesen
automatikus rendszer, amely kiválasztja a gázokat és részecskéket a szagok és szennyeződések szintjének csökkentéséhez az utastérben.
Az alábbiakat tartalmazza:
Az IAQS a Clean Zone Interior Package (CZIP)
része és megtisztítja az utastér levegőjét az olyan
szennyeződésektől, mint a részecskék, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti ózon.
•
•
Fejlett ventilátor funkció, ami azt jelenti, hogy
a ventilátor beindul, amikor kinyitják az autó
ajtóját a távvezérlős kulccsal. A ventilátor friss
levegővel tölti meg az utasteret. A funkció
akkor kapcsol be, amikor szükséges és egy
idő elteltével vagy az utastér ajtóinak kinyitásakor kapcsol ki automatikusan. A ventilátor
működési ideje az autó 4 éves koráig fokozatosan csökken a kisebb szükségesség miatt.
Clean Zone Interior Package* (190. oldal)
Utastérszűrő (191. oldal)
Ha a levegőminőség érzékelő azt észleli, hogy a
külső levegő szennyezett, akkor a levegőbeszívás
leáll, és bekapcsol a visszakeringtetés.
MEGJEGYZÉS
A levegőminőség-érzékelő mindig be van
kapcsolva az utastér legjobb levegőminőségének biztosítása érdekében.
A teljesen automatikus levegőminőség rendszer Interior Air Quality System (IAQS).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Hideg időben, a párásodás megelőzése érdekében, a visszakeringetés korlátozott.
Levegőminőség (189. oldal)
Clean Zone* (189. oldal)
Párásodás esetén a szélvédő, oldalablakok és
hátsó ablak páramentesítő funkcióját kell
használni.
Interior Air Quality System* (190. oldal)
Utastérszűrő (191. oldal)
Kapcsolódó információk
190
•
A levegőminőség-érzékelő* aktiválása és
inaktiválása (191. oldal)
•
•
Levegőminőség (189. oldal)
Clean Zone* (189. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegőminőség-érzékelő*
aktiválása és inaktiválása
A levegőminőség-érzékelő a teljesen automatikus levegőminőség rendszer, Interior Air Quality
System (IAQS) része.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a levegőminőség-érzékelő bekapcsoljon/kikapcsoljon-e.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza a Levegőminőség-érzékelő lehetőséget a levegőminőség-érzékelő aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
Interior Air Quality System* (190. oldal)
Utastérszűrő
Levegőelosztás
A szűrő megszűri az utastérbe áramló összes
levegőt.
A klímavezérlő rendszer számos szellőző között
osztja el a levegőt az utastérben.
Az utastérszűrő cseréje
Automatikus és manuális
levegőelosztás
A klímarendszer teljesítményének fenntartásához
rendszeresen ki kell cserélni a szűrőt. Tartsa be a
Volvo szervizprogramban előírt csereidőközöket.
Ha az autót súlyosan szennyezett környezetben
használja, akkor szükség lehet a szűrő gyakoribb
cseréjére.
MEGJEGYZÉS
Többféle típusú utastérszűrő létezik. Ügyeljen
arra, hogy a megfelelő szűrőt szerelje be.
Manuális klímavezérlés esetén nem áll rendelkezésre.
Állítható szellőzők
Az autó bizonyos szellőzői állíthatók, ami azt
jelenti, hogy kinyithatja/lezárhatja a szellőzőt a
levegő áramlásának irányításához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
2
Az automatikusan szabályozott légkondicionáló2
működésekor a levegő elosztása automatikusan
történik. Szükség esetén a levegőelosztás
manuálisan szabályozható.
Levegőminőség (189. oldal)
Clean Zone* (189. oldal)
Clean Zone Interior Package* (190. oldal)
Interior Air Quality System* (190. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 191
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
A levegőelosztás módosítása
Kapcsolódó információk
A levegőelosztás szükség esetén manuálisan
módosítható.
•
•
Levegőelosztás (191. oldal)
•
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(194. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(193. oldal)
Az állítható szellőzők elhelyezkedése az utastérben.
1-zónás klíma esetén - négy a műszerfalon.
Kiegészítés 2-zónás klíma* esetén - kettő az
alagútkonzol hátulján.
A levegőelosztó gombok a klíma nézetben.
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
szellőzők
MEGJEGYZÉS
Levegőelosztás - szellőzők a műszerfalon és
középkonzolon
Alacsony külső hőmérsékleten nem áramlik
levegő a hátsó alagútkonzol állítható szellőzőiből.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
192
Klímavezérlés (186. oldal)
A levegőelosztás módosítása (192. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(193. oldal)
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(194. oldal)
Levegőelosztás - szellőzők a padlóban
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomjon meg egy vagy több levegőelosztás
gombot az adott irányú levegőáramlás megnyitásához/elzárásához.
> A levegőelosztás módosul és a gombok
világítanak/kialszanak.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A szellőzők nyitása/zárása és
irányítása
A szellőzők irányítása
Az utastérben bizonyos szellőzők egyenként nyithatók, zárhatók és irányíthatók.
Ha az autó külső szellőzőit az oldalablakokra
irányítja, akkor megszüntetheti a párásodást.
Ha az autó külső szellőzőit meleg időben befelé
irányítja, akkor kényelmes környezetet hozhat
létre az utastérben.
A szellőzők nyitása és zárása
A szellőző karja3.
–
Mozgassa oldalra/függőlegesen a kart a
fúvókából áramló levegő irányának beállításához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Levegőelosztás (191. oldal)
A levegőelosztás módosítása (192. oldal)
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(194. oldal)
Szellőzőgomb3.
–
Forgassa a gombot a szellőzőből áramló
levegő kinyitásához/elzárásához.
A levegő áramlása akkor a maximális, amikor
a gombon látható jelölés függőleges helyzetben van.
3
Az ábra vázlatos - a fúvóka kialakítása annak elhelyezkedésétől függ.
193
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegőelosztási lehetőségek
táblázata
A levegőelosztás szükség esetén manuálisan
módosítható. Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre.
Levegőelosztás
Cél
Ha az összes levegőelosztó gomb manuális módban ki van iktatva, akkor a klímavezérlő rendszer visszatér az automatikusan szabályozott
klímavezérlésre.
Manuális klímavezérlés esetén nincs lehetőség az összes levegőelosztás gomb kiválasztásának megszüntetésére.
194
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből. Bizonyos mennyiségű levegő
jön a többi szellőzőből.
Megakadályozza a párásodást és jegesedést hideg és
nedves környezetben (ehhez a ventilátor szintjének nem
szabad túl alacsonynak lennie).
Fő levegőáramlás a műszerfal szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a
többi szellőzőből.
Hatékony hűtést biztosít meleg időben.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőelosztás
Cél
Fő levegőáramlás a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a
többi szellőzőből.
Jó fűtést és hűtést biztosít a padlónak.
A levegő nagy része a páramentesítő szellőzőkből és a műszerfal szellőzőiből
áramlik. Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot biztosít hideg és száraz időben.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből és a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot és jó páramentesítést biztosít hideg vagy
párás időben.
}}
195
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Levegőelosztás
Cél
Fő levegőáramlás a műszerfal és a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű
levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot biztosít napos időben, hideg külső hőmérséklet mellett.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből, a műszerfal és a padló szellőzőiből.
Kiegyensúlyozott komfortot biztosít az utastérben.
Kapcsolódó információk
196
•
•
Levegőelosztás (191. oldal)
•
A levegőelosztás módosítása (192. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(193. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímakezelőszervek
jobbra pöccintve vagy a vonatkozó címsort megnyomva válthat.
A klímavezérlő rendszer funkcióit a középkonzol
fizikai gombjaival, a központi kijelzőről és az alagútkonzol hátsó klímakezelőszerveivel* lehet szabályozni.
Fizikai gombok a középkonzolon
Klíma sor 2-zónás klíma esetén. 1-zónás klíma esetén a
kezelőszervek elhelyezkedése bizonyos eltéréseket
mutat.
Hőmérséklet-kezelőszervek a vezető és utas
oldalhoz4.
A szélvédőfűtés* és a maximális páramentesítés gombja.
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés
gombja.
Klíma sor a központi kijelzőn
A legáltalánosabb klímafunkciók szabályozhatók a
klíma sorból.
4
5
A fűthető* és szellőztethető* vezető és utasülés valamint a kormánykerékfűtés*5 kezelőszervei.
Gomb a klíma nézet eléréséhez. A gomb grafikája mutatja az aktív klímabeállításokat.
Klíma nézet a központi kijelzőn
A klíma sor középső gombjának egyszeri megérintésével a klíma nézethez juthat.
A felszereltségi szinttől függően, a klíma nézet
számos fülre lehet osztva. A fülek között balra/
1-zónás klíma esetén a kezelőszerv a középső gombtól jobbra helyezkedik el. Manuális klímavezérlés esetén a beállított hőmérséklet nem látható, csak egy skála.
1-zónás klíma esetén a gombok a klíma sor legszélén, a bal vagy jobb oldalon helyezkednek el.
}}
* Opció/tartozék. 197
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Fő klíma
A klíma sor funkcióin felül egyéb fő klíma funkciók is vezérelhetők a Fő klíma fülön.
A levegőelosztás kezelőszervei.
•
Ventilátor-kezelőszerv (2-zónás klíma esetén
a kezelőszerv a hátsó ülésé is).
A maximális páramentesítés bekapcsolása és
kikapcsolása (204. oldal)
•
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(205. oldal)
AUTO - A
klíma6
automatikus szabályozása.
•
Állóklíma*
Az autó állófűtés-vezérlése a Parkolási klíma
fülön szabályozható.
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (206. oldal)
•
Az első ülés ventilátorszintjének szabályozása
(207. oldal)
Klímakezelőszervek az alagútkonzol
hátulján*
•
•
Hőmérséklet szinkronizálása (209. oldal)
Ha az autó hátsó ülésfűtéssel* rendelkezik, akkor
fizikai gombok találhatók az alagútkonzol hátulján
annak kezeléséhez.
A légkondicionáló aktiválása és inaktiválása
(210. oldal)
Kapcsolódó információk
6
198
•
•
Klímavezérlés (186. oldal)
•
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása
(200. oldal)
•
Az első ülésszellőztetés* aktiválása és inaktiválása (200. oldal)
Max, Elektromos, Hátsó - Kezelőszervek az
ablakok és külső tükrök páramentesítéséhez.
•
A kormánykerékfűtés* aktiválása és inaktiválása (201. oldal)
Légkondi - A légkondicionáló kezelőszervei.
•
Légkeverés - A levegő-visszakeringtetés
kezelőszervei.
Az automata klímaszabályozás aktiválása
(202. oldal)
•
A levegő-visszakeringtetés aktiválása és
inaktiválása (203. oldal)
Az első ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása
(199. oldal)
Manuális klímavezérlés esetén nem áll rendelkezésre.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az első ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
2.
Az ülések hideg időben a járművezető és az utasok kényelme érdekében fűthetők.
Nyomja meg többször az ülésfűtés gombját a
négy szint közötti váltáshoz: Ki, Magas,
Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy
egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési
sérüléseket szenvedhetnek.
Kapcsolódó információk
Kormánykerék és ülésgombok a klíma sorban7.
1.
Nyomja meg a kormánykerék bal vagy jobb
oldali és az ülés gombját a központi kijelző
klíma sorában az ülés és a kormánykerék
kezelőszerveinek megnyitásához.
•
•
Klímakezelőszervek (197. oldal)
Az ülések hideg időben a járművezető és az utasok kényelme érdekében fűthetők.
Lehetőség van annak beállítására, hogy az ülésfűtés automatikusan aktív/inaktív legyen-e a
motor beindításakor. Az automatikus indítás
bekapcsolt állapotában a fűtés alacsony környezeti hőmérséklet esetén bekapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza a Vezetőülés automatikus
fűtésének szintje és Utasülés
automatikus fűtésének szintje lehetőséget az első vezetőülés és utasülés fűtésének
automatikus aktiválásához/inaktiválásához.
4.
Válassza a Alacsony, Közepes vagy Magas
lehetőséget a szint kiválasztásához a funkció
aktiválását követően.
Az első ülésfűtés* automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása (199. oldal)
Ha az autó nincs ülésszellőztetéssel vagy
kormánykerékfűtéssel felszerelve, akkor az
ülésfűtés gombja közvetlenül a klíma sorban
érhető el.
7
Az első ülésfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (197. oldal)
Az első ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása
(199. oldal)
1-zónás klíma esetén a gombok a klíma sor legszélén, a bal vagy jobb oldalon helyezkednek el.
* Opció/tartozék. 199
KLÍMAVEZÉRLÉS
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy
egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési
sérüléseket szenvedhetnek.
Az ülések hideg időben a járművezető és az utasok kényelme érdekében fűthetők.
A hátsó ülésfűtés aktiválása és
inaktiválása a hátsó ülésből
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (197. oldal)
Az első ülésszellőztetés* aktiválása
és inaktiválása
Az ülések szellőztethetők, hogy például meleg
időben jobb komfortot biztosítsanak.
A szellőztető rendszer ventilátorokból áll az ülésekben és a háttámlákban, amelyek átszívják a
levegőt az üléskárpiton. A hűtő hatás annál
nagyobb lesz, minél hidegebbé válik az utastér
levegője. A rendszer akkor kapcsolható be, amikor jár a motor.
Az ülésfűtés gombjai az alagútkonzol hátulján.
–
200
Nyomja meg többször egymás után az ülésfűtés bal vagy jobb oldali fizikai gombját az
alagútkonzol hátulján a négy szint közötti váltáshoz: Ki, Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb LED-jei mutatják a beállított szintet.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A kormánykerékfűtés* aktiválása és
inaktiválása
2.
A kormánykerék hideg időben a járművezető
kényelme érdekében fűthető.
Nyomja meg többször a kormánykerékfűtés
gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (197. oldal)
A kormánykerékfűtés automatikus bekapcsolásának* aktiválása és inaktiválása
(202. oldal)
Kormánykerék és ülésgombok a klíma sorban8.
1.
Nyomja meg a kormánykerék bal vagy jobb
oldali és az ülés gombját a központi kijelző
klíma sorában az ülés és a kormánykerék
kezelőszerveinek megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésszellőztetéssel vagy
kormánykerékfűtéssel felszerelve, akkor az
ülésszellőztetés gombja közvetlenül a klíma
sorban érhető el.
2.
Nyomja meg többször az ülésszellőztetés
gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
Kormánykerék és ülésgombok a klíma sorban9.
1.
Nyomja meg a vezető oldali kormánykerék és
ülés gombot a központi kijelző klíma sorában
az ülés és a kormánykerék kezelőszerveinek
megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésfűtéssel vagy ülésszellőztetéssel felszerelve, akkor a kormánykerékfűtés gombja közvetlenül a klíma sorban
érhető el.
Kapcsolódó információk
•
8
9
Klímakezelőszervek (197. oldal)
1-zónás klíma esetén a gombok a klíma sor legszélén, a bal vagy jobb oldalon helyezkednek el.
1-zónás klíma esetén a gombok a klíma sor legszélén, a bal vagy jobb oldalon helyezkednek el.
* Opció/tartozék. 201
KLÍMAVEZÉRLÉS
A kormánykerékfűtés automatikus
bekapcsolásának* aktiválása és
inaktiválása
A kormánykerék hideg időben a járművezető
kényelme érdekében fűthető.
Az automata klímaszabályozás
aktiválása10
2.
Az automata klímavezérlés bekapcsolt állapotában több klímafunkció automatikusan szabályozott.
•
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza az Kormánykerék automatikus
fűtésének szintje lehetőséget a kormánykerékfűtés automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához.
4.
Válassza a Alacsony, Közepes vagy Magas
lehetőséget a szint kiválasztásához a funkció
aktiválását követően.
Hosszú megnyomás - a levegő-visszakeringtetés, légkondicionálás és levegőelosztás automatikus szabályozása, a
hőmérséklet és a ventilátor fordulatszámának normál beállításai: 22 °C/72 °F és
3 szint.
> A klíma automatikus szabályozása aktív és
a gomb világít.
MEGJEGYZÉS
A hőmérséklet és a ventilátor fordulatszáma
az automatikusan szabályozott klímavezérlő
rendszer kikapcsolása nélkül módosítható. Az
automatikusan szabályozott klímavezérlő
rendszer akkor kapcsol ki, amikor manuálisan
módosítja a levegőelosztást vagy bekapcsolja
a maximális páramentesítést.
Az automatikus szabályozás gombja a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
Kapcsolódó információk
•
10
202
A kormánykerékfűtés* aktiválása és inaktiválása (201. oldal)
Rövid megnyomás - a levegő-visszakeringtetés, légkondicionálás és levegőelosztás automatikus szabályozása.
•
Lehetőség van annak beállítására, hogy a kormánykerékfűtés automatikusan aktív/inaktív
legyen-e a motor beindításakor. Az automatikus
indítás bekapcsolt állapotában a fűtés alacsony
környezeti hőmérséklet esetén bekapcsol.
1.
Nyomja meg röviden vagy hosszan az AUTO
lehetőséget.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (197. oldal)
Manuális klímavezérlés esetén nem áll rendelkezésre.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegő-visszakeringtetés
aktiválása és inaktiválása
A levegő-visszakeringtetés úgy zárja ki az autón
kívülről a rossz levegő, kipufogógázok stb. beáramlását, hogy a klímavezérlő rendszer újra felhasználja az utastér levegőjét.
MEGJEGYZÉS
A levegő-visszakeringtetést nem lehet bekapcsolni, amikor aktiválva van a maximális páramentesítés.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (197. oldal)
A levegő-visszakeringtetés időbeállításának
aktiválása és inaktiválása (203. oldal)
A levegő-visszakeringtetés
időbeállításának aktiválása és
inaktiválása
A levegő-visszakeringtetés úgy zárja ki az autón
kívülről a rossz levegő, kipufogógázok stb. beáramlását, hogy a klímavezérlő rendszer újra felhasználja az utastér levegőjét.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a levegővisszakeringtetés időzítője aktív/inaktív legyen-e.
Amikor az időzítő aktiválva van, akkor a levegővisszakeringtetés 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza az Belső levegő keringtetés
időzítője lehetőséget a levegő-visszakeringtetés időzítőjének aktiválásához/inaktiválásához.
Levegő-visszakeringtetés gomb a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Légkeverés gombot.
> A levegő-visszakeringtetés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
Kapcsolódó információk
•
A levegő-visszakeringtetés aktiválása és
inaktiválása (203. oldal)
FONTOS
Ha a levegő túl hosszú ideig kering az autóban, akkor fennáll a párásodás kockázata az
ablakok belsején.
203
KLÍMAVEZÉRLÉS
A maximális páramentesítés
bekapcsolása és kikapcsolása
A max. páramentesítés a párásodás és a jég
gyors eltávolítására szolgál az ablakokról.
A maximális páramentesítés aktiválása
és inaktiválása a középkonzolról
A maximális páramentesítés gyors eléréséhez a
középkonzolon egy fizikai gomb helyezkedik el.
Szélvédőfűtéssel* a maximális páramentesítés
csak külön kapcsolható be a központi kijelző
klíma nézetében.
Szélvédőfűtéssel rendelkező autók esetén:
–
Nyomja meg többször a gombot a három
szint közötti váltáshoz:
•
•
A maximális páramentesítés aktiválása
és inaktiválása a központi kijelzőről
Bekapcsolt szélvédőfűtés
Bekapcsolt szélvédőfűtés és maximális
páramentesítés
Kikapcsolva.
> A szélvédőfűtés és a maximális páramentesítés bekapcsol/kikapcsol és a gomb
világít/kialszik.
•
MEGJEGYZÉS
A maximális páramentesítés bizonyos késleltetéssel kapcsol be, hogy elkerülje a ventilátorfokozat rövid növekedését, ha kikapcsolta a
szélvédőfűtést a gomb két gyors megnyomásával.
Fizikai gomb a középkonzolon.
Szélvédőfűtés nélküli autók esetén:
–
204
Nyomja meg a gombot.
> A maximális páramentesítés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
A maximális páramentesítés gombja a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Max gombot.
> A maximális páramentesítés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
A maximális páramentesítés kikapcsolja a
klíma és a levegő-visszakeringtetés automatikus szabályozását, bekapcsolja a légkondicionálót, 5 fokozatra állítja a ventilátort és HI szintre állítja a hőmérsékletet.
Amikor be van kapcsolva a maximális
páramentesítés, akkor a klímavezérlő
rendszer visszatér a korábbi beállításokhoz.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
MEGJEGYZÉS
A ventilátor szintjének 5 beállítása növeli a
zajszintet.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (197. oldal)
A szélvédőfűtés* aktiválása és
inaktiválása
A szélvédőfűtés aktiválása és
inaktiválása a központi kijelzőről
A szélvédőfűtés a pára és jég gyors eltávolítására szolgál az ablakról.
A szélvédőfűtés aktiválása és
inaktiválása a középkonzolról
A középkonzolon egy fizikai gomb található a
szélvédőfűtés gyors eléréséhez.
A szélvédőfűtés gombja a klíma nézetben.
Fizikai gomb a középkonzolon.
–
Nyomja meg többször a gombot a három
szint közötti váltáshoz:
•
•
Bekapcsolt szélvédőfűtés
Bekapcsolt szélvédőfűtés és maximális
páramentesítés
• Kikapcsolva.
> A szélvédőfűtés és a maximális páramentesítés bekapcsol/kikapcsol és a gomb
világít/kialszik.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Elektromos gombot.
> A szélvédőfűtés bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
MEGJEGYZÉS
A szélvédő egyes oldalainak háromszögű
területe nem elektromosan fűtött, itt a jégmentesítés hosszabb ideig tarthat.
MEGJEGYZÉS
A szélvédőfűtés befolyásolhatja a jeladók vagy
egyéb kommunikációs eszközök működését.
}}
* Opció/tartozék. 205
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
Ha a szélvédőfűtést olyankor kapcsolja be,
amikor a Start/Stop funkció automatikusan
leállította a motort, akkor a motor újraindul.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (197. oldal)
A szélvédőfűtés* automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása (206. oldal)
A szélvédőfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
A szélvédőfűtés a pára és jég gyors eltávolítására szolgál az ablakról.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a szélvédőfűtés automatikusan aktív/inaktív legyen-e a
motor beindításakor. Az automatikus indítás aktiválása esetén a fűtés bekapcsol, ha fennáll a
szélvédő/ablakok jegesedésének vagy párásodásának kockázata. A fűtés automatikusan kikapcsol, amikor a szélvédő/ablak elég meleg és a
jegesedés vagy párásodás megszűnt.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza az Első szélvédő automatikus
jégtelenítése lehetőséget a szélvédőfűtés
automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához.
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés a pára
és a jég gyors eltávolítására szolgál az ablakokról
és a tükrökről.
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása a
középkonzolról
A középkonzolon egy fizikai gomb található a
hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés gyors eléréséhez.
Kapcsolódó információk
•
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(205. oldal)
Fizikai gomb a középkonzolon.
–
206
Nyomja meg a gombot.
> A hátsó ablak és a külső visszapillantó
tükrök fűtése bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása a
központi kijelzőről
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés
automatikus aktiválása és
inaktiválása
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés a pára
és a jég gyors eltávolítására szolgál az ablakokról
és a tükrökről.
A hátsó ablakfűtés és a külső tükrök gombja a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Hátsó gombot.
> A hátsó ablak és a külső visszapillantó
tükrök fűtése bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
11
12
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza a Hátsó szélvédő automatikus
jégtelenítése lehetőséget az ablak- és
külső tükörfűtés automatikus indításának
aktiválásához/inaktiválásához.
Klímakezelőszervek (197. oldal)
Kapcsolódó információk
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés automatikus aktiválása és inaktiválása (207. oldal)
•
2-zónás légkondicionáló esetében a hátsó ülésre vonatkozóan is.
Csak elektromos klímavezérléssel.
A ventilátor számos különböző automatikusan
szabályozott12 ventilátorszintre állítható az első
üléshez.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a hátsó
ablakfűtés és a külső tükörfűtés automatikusan
aktív/inaktív legyen-e a motor beindításakor. Az
automatikus indítás aktiválása esetén a fűtés
bekapcsol, ha fennáll a szélvédő/ablakok jegesedésének vagy párásodásának kockázata. A fűtés
automatikusan kikapcsol, amikor a szélvédő/
ablak elég meleg és a jegesedés vagy párásodás
megszűnt.
Kapcsolódó információk
•
•
Az első ülés ventilátorszintjének
szabályozása11
Ventilátorszabályozó gombok a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Érintse meg a kívánt ventilátorszintet, Off,
1-5 vagy Max.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a kiválasztott szint világít.
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (206. oldal)
}}
207
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
FONTOS
Ha teljesen ki van kapcsolva a ventilátor,
akkor a légkondicionáló nem működik, ami az
ablakok belső párásodásának kockázatával
jár.
Az első ülés hőmérsékletének
szabályozása14
A hőmérséklet a kívánt fokra15 állítható az első
ülés klímazónáiban.
MEGJEGYZÉS
A klímaszabályozó rendszer a kiválasztott ventilátor-fordulatszámnak megfelelően szabályozza a levegő áramlását. Ez azt jelenti, hogy
a ventilátor fordulatszáma akkor is változhat,
ha a ventilátorfokozat ugyanaz.13
Hőmérséklet-szabályozás.17, 15.
2.
Kapcsolódó információk
•
A hőmérsékletet az alábbiak szerint szabályozhatja:
•
Klímakezelőszervek (197. oldal)
Hőmérséklet gombok a klíma sorban.16, 15.
1.
Nyomja meg a bal vagy jobb oldali hőmérséklet gombot a központi kijelző klíma sorában a
kezelőszervek megnyitásához.
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez, vagy
nyomja meg a +/− gombot a hőmérséklet
fokozatos emeléséhez/csökkentéséhez.
> A hőmérséklet változik, és a gomb mutatja
a beállított hőmérsékletet15.
•
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb
vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
13
14
15
16
17
208
Csak elektronikus klímavezérlés esetén.
2-zónás légkondicionáló esetében a hátsó ülésre vonatkozóan is.
Manuális klímavezérlés esetén a beállított fok nem látható, csak egy skála.
1-zónás klíma esetén a hőmérséklet gomb a középső gombtól jobbra található.
1-zónás klíma esetén a kezelőszerv nem függőleges, hanem vízszintes.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (197. oldal)
Hőmérséklet szinkronizálása18
Az autó különböző klímazónáinak hőmérséklete
szinkronizálható a vezetőoldalhoz beállított
hőmérséklettel.
vezetőétől eltérő zóna hőmérsékleti beállításának
módosításával kapcsolható ki.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (197. oldal)
Szinkronizálás gomb a vezető oldali hőmérséklet-kezelőszerven.
1.
Nyomja meg a vezető oldali hőmérséklet
gombot a központi kijelző klíma sorában a
kezelőszerv megnyitásához.
2.
Nyomja meg a Hőmérséklet
szinkronizálása gombot.
> Az autó összes zónájának hőmérséklete
szinkronizálásra kerül a vezetőével és a
szinkronizálás szimbóluma megjelenik a
hőmérséklet gomb mellett.
A szinkronizálás a Hőmérséklet
szinkronizálása további megnyomásával vagy a
18
1-zónás légkondicionáló esetén nem áll rendelkezésre.
209
KLÍMAVEZÉRLÉS
A légkondicionáló aktiválása és
inaktiválása
MEGJEGYZÉS
Csukja be az összes ablakot és a panorámatetőt* a légkondicionáló optimális működéséhez.
A légkondicionáló szükség szerint hűti és szárítja
a beáramló levegőt.
Állóklíma*
Az állóklíma-vezérlés olyan általános kifejezés a
különböző olyan funkciókra, amelyek javítják az
utastér klímáját, amikor az autó parkol, ilyen például az előkészítés.
MEGJEGYZÉS
A légkondicionáló bekapcsolása nem lehetséges, ha a ventilátor kezelőszerve Off helyzetben van.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (197. oldal)
Légkondicionáló gomb a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Légkondi gombot.
> A légkondicionáló bekapcsol/kikapcsol és
a gomb világít/kialszik.
Amikor be van kapcsolva a légkondicionáló, akkor a klímaszabályozó rendszer
szükség szerint automatikusan vezérli a
bekapcsolást és kikapcsolást.
210
Az állóklíma-vezérléshez kapcsolatos funkciók a központi
kijelző klíma nézetének Parkolási klíma menüpontjából
vezérelhetők.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Klímavezérlés (186. oldal)
Előkészítés* (211. oldal)
Klímakomfort parkoláskor* (215. oldal)
Az állóklíma-vezérlés* szimbólumai és üzenetei (217. oldal)
Előkészítés*
Az autó vezetés előtti előkészítése csökkentheti
a kopást és az út során szükséges energiát.
Az előkészítés* elindítása és
kikapcsolása
Az előkészítés közvetlenül vagy időzítőn keresztül
indítható el.
Az előkészítés* felmelegíti az utasteret vagy
kiszellőzteti az utasteret az indulás előtt. A funkció közvetlenül a központi kijelzőről vagy mobiltelefonról indítható.
A funkció számos rendszert használ a különböző
esetekben:
Elindítás és kikapcsolás az autóból
•
Hideg időben az állófűtés* komfortos hőmérsékletre melegíti az utasteret.
•
Amikor meleg, akkor a szellőztetés külső
levegő befúvásával hűti az utasteret.
MEGJEGYZÉS
Az utastér előkészítése során az autó a komfort hőmérséklet és nem a klímavezérlő rendszeren beállított hőmérséklet elérésén dolgozik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Állóklíma* (210. oldal)
Az előkészítés* elindítása és kikapcsolása
(211. oldal)
Előkészítési idő beállítása* (212. oldal)
Az előkészítés gombja a Parkolási klíma fülön a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a Előkondícionálás gombot.
> Az előkészítés elindul/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
}}
* Opció/tartozék. 211
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
Az autó ajtóinak és ablakainak zárva kell lenniük az utastér előkészítése során.
Az utastér a távoli autóindítás funkcióval (Engine
Remote Start - ERS)19 is előkészíthető a Volvo
On Call* alkalmazáson keresztül.
Kapcsolódó információk
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést, ha az autó fűtéssel* van felszerelve:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például az
autó eleje alatt található mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
•
•
•
Állóklíma* (210. oldal)
Előkészítés* (211. oldal)
Előkészítési idő beállítása* (212. oldal)
Előkészítési idő beállítása*
Az időzítő beállítható úgy, hogy az előkészítés
egy előre meghatározott időpontban fejeződjön
be.
Az időzítő legfeljebb 8 különböző beállítást képes
kezelni az alábbiakra vonatkozóan:
•
•
Egy idő egy adott dátumon
Egy idő a hát egy vagy több napján ismétléssel vagy anélkül.
Kapcsolódó információk
•
•
Előkészítés* (211. oldal)
•
Az előkészítés* időbeállításának aktiválása és
inaktiválása (214. oldal)
•
Az előkészítés időbeállításának eltávolítása*
(215. oldal)
Előkészítés időbeállításának hozzáadása és
szerkesztése* (213. oldal)
Indítás az alkalmazásból*
Az előkészítés elindítása és a kiválasztott beállítások információi kezelhetők Volvo On Call* alkalmazással rendelkező készülékről. Az előkészítés*
komfortos hőmérsékletre melegíti az utasteret
vagy külső levegő befúvásával kiszellőzteti az
utasteret.
19
212
Bizonyos piacok.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Előkészítés időbeállításának
hozzáadása és szerkesztése*
3.
Az előkészítés időzítője legfeljebb 8 időbeállítást
képes kezelni.
Időbeállítás hozzáadása
Nyomja meg a Időzítés hozzáadás gombot.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
Nem lehetséges időbeállítás hozzáadása, ha
már bevitt 8 időzítő-beállítást. Egy időbeállítás
törléséhez, hogy újat adhasson hozzá.
4.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
Napok esetén: Az ismétlés bekapcsolásához/kikapcsolásához jelölje be a Ismétlés
hetente jelölőnégyzetet vagy távolítsa el
annak jelölését.
5.
Dátum esetén: Válassza ki a dátumot az előkészítéshez a dátumlistában görgetve a nyilakkal.
Napok esetén: Válassza ki a hét napjait az
előkészítéshez a hét napjaihoz tartozó gombok megérintésével.
6.
Állítsa be a nyilakkal az időt, amikor az előkészítésnek be kell fejeződnie.
Érintse meg a Megerősítés lehetőséget az
időbeállítás hozzáadásához.
> Az időbeállítás hozzáadódik a listához és
aktiválódik.
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést, ha az autó fűtéssel* van felszerelve:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például az
autó eleje alatt található mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Érintse meg a Dátum lehetőséget az idő
beállításához egy adott dátumhoz.
Érintse meg a Napok lehetőséget az idő
beállításához a hét egy vagy több napjához.
Az időbeállítás hozzáadására szolgáló gomb a klíma
nézet Parkolási klíma menüjében.
7.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Időbeállítások szerkesztése
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a módosítani kívánt időbeállítást.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
}}
* Opció/tartozék. 213
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
4.
Szerkessze az időbeállítást a fenti "Időbeállítás hozzáadása" részben leírtaknak megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Az előkészítés* időbeállításának
aktiválása és inaktiválása
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést, ha az autó fűtéssel* van felszerelve:
Az előkészítés időzítőjének időbeállítása szükség
szerint aktiválható vagy inaktiválható.
Előkészítés* (211. oldal)
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például az
autó eleje alatt található mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Előkészítési idő beállítása* (212. oldal)
Az előkészítés* időbeállításának aktiválása és
inaktiválása (214. oldal)
Az előkészítés időbeállításának eltávolítása*
(215. oldal)
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Az időzítő gombok a Parkolási klíma fülön a klíma
nézetben.
214
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Az időbeállítás aktiválásához/inaktiválásához
érintse meg az időzítő gombot a beállítás
jobb oldalán.
> Az időbeállítás bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Előkészítés* (211. oldal)
Előkészítési idő beállítása* (212. oldal)
Előkészítés időbeállításának hozzáadása és
szerkesztése* (213. oldal)
Az előkészítés időbeállításának eltávolítása*
(215. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az előkészítés időbeállításának
eltávolítása*
Az előkészítés már nem szükséges időbeállítása
törölhető.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Előkészítés* (211. oldal)
Előkészítési idő beállítása* (212. oldal)
Előkészítés időbeállításának hozzáadása és
szerkesztése* (213. oldal)
Az előkészítés* időbeállításának aktiválása és
inaktiválása (214. oldal)
Klímakomfort parkoláskor*
Az autó utasterének klímája fenntartható, miközben az autó parkol, például amikor a motort le
kell állítani, de a járművezető vagy az utas(ok) az
autóban szeretnének maradni és fenn kell tartani
a klímakomfort szintjét.
A klímakomfort-fenntartás csak közvetlenül indítható el.
A funkció számos rendszert használ a különböző
esetekben:
•
Hideg időben a motor maradék hője fűti
komforthőmérsékletre az utasteret.
•
Amikor meleg, akkor a szellőztetés külső
levegő befúvásával hűti az utasteret.
A lista szerkesztésére/időbeállítás törlésére szolgáló
gomb a klíma nézet Parkolási klíma menüjében.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a Lista szerkesztése gombot.
4.
Nyomja meg a jobb oldali törlés ikont a listában.
> Az ikon a Törlés szövegre változik.
5.
Nyomja meg az Törlés gombot a jóváhagyáshoz.
> Az időbeállítás eltávolításra kerül a listából.
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort-fenntartás kikapcsol, ha az
autót kívülről bezárja, hogy elkerülje a maradék hő szükségtelen felhasználását. A funkció
célja a klímakomfort fenntartása, amikor a járművezető vagy az utasok az autóban maradnak.
Kapcsolódó információk
•
•
Állóklíma* (210. oldal)
A klímakomfort bekapcsolása és kikapcsolása parkoláskor* (216. oldal)
* Opció/tartozék. 215
KLÍMAVEZÉRLÉS
A klímakomfort bekapcsolása és
kikapcsolása parkoláskor*
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort fenntartásának elindítása nem
lehetséges, ha nincs elég maradék hő a
motorban az utastér klímájának fenntartásához vagy a külső hőmérséklet körülbelül 20
°C (68°F) felett van.
A klímakomfort-fenntartás fenntartja a klímát az
utastérben a vezetés után. A funkciót közvetlenül
a központi kijelzőről lehet elindítani.
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort-fenntartás kikapcsol, ha az
autót kívülről bezárja, hogy elkerülje a maradék hő szükségtelen felhasználását. A funkció
célja a klímakomfort fenntartása, amikor a járművezető vagy az utasok az autóban maradnak.
Kapcsolódó információk
A klímakomfort-fenntartás gombja a klíma nézet
Parkolási klíma fülén található.
1.
216
•
Klímakomfort parkoláskor* (215. oldal)
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a Klíma komfort üzemmód
gombot.
> A klímakomfort-fenntartás elindul/kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az állóklíma-vezérlés* szimbólumai
és üzenetei
Az állóklímára vonatkozóan számos szimbólum
és üzenet megjelenhet a járművezetői kijelzőn.
Szimbólum
Az állóklíma-vezérléssel kapcsolatos üzenetek
olyan készüléken is megjeleníthetők, amelyre
telepítve van a Volvo On Call* alkalmazás.
Üzenet
Leírás
Parkolási klíma
Az állóklíma-vezérlés ki van kapcsolva. Vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelA a funkció lehető
leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Szerviz szükséges
Parkolási klíma
Ideiglenesen nem áll rendelkezésre
Parkolási klíma
Nem áll rend., üzemanyag szintje túl
alacsony
Parkolási klíma
Nem áll rendelkezésre töltés szintje
túl alacsony
Parkolási klíma
Korlátozott, töltés szintje túl alacsony
A
Ez a szimbólum világít a járművezetői
kijelzőn, amikor aktív az állófűtés.
Az állóklíma-vezérlés ideiglenesen ki van kapcsolva. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor
keressen fel egy műhelytA a funkció ellenőrzéséhez.
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha az üzemanyagszint túl alacsony az állófűtés bekapcsolásához*. Töltse fel a jármű normál üzemanyagtartályát.
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha az indítóakkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony az
állófűtés bekapcsolásához*. Indítsa be az autót.
Az állófűtés működési ideje korlátozott, amikor az indítóakkumulátor töltöttsége alacsony. Indítsa
be az autót.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
Állóklíma* (210. oldal)
* Opció/tartozék. 217
KLÍMAVEZÉRLÉS
Fűtés*
Üzemanyag és üzemanyagtöltés
FIGYELEM
A fűtés segít a motornak és az utastérnek, hogy
vezetés közben elérje a megfelelő hőmérsékletet.
A kiömlő üzemanyag meggyulladhat. Kapcsolja ki az üzemanyaggal működtetett kiegészítő fűtést az üzemanyagtöltés megkezdése
előtt.
A fűtésnek két alfunkciója van:
•
Állófűtés - fűti az utasteret, ha szükséges,
amikor be van kapcsolva az állóklíma-vezérlés
előkészítése.
•
Kiegészítő fűtés - vezetés közben fűti az
utasteret és a motort, ha szükséges.
Ellenőrizze a járművezetői kijelzőn,
hogy ki van-e kapcsolva a fűtés. Ez
a szimbólum világít, amikor állófűtésként működik.
Kapcsolódó információk
A fűtés üzemanyaggal működik és a motortérbe
van építve.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés, akkor füst áramolhat
ki az autó első része alól és halk zümmögés
hallható. Az üzemanyag-szivattyútól származó
kattogó hang is hallható az autó hátsó része
felől. Ez teljesen normális.
Akkumulátor és töltés
A fűtés tápellátását az autó indítóakkumulátora
biztosítja. Ha az indítóakkumulátor töltöttségi
szintje túl alacsony, akkor a fűtés automatikusan
kikapcsol és a járművezetői kijelző egy üzenetet
jelenít meg.
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
A fűtés az autó normál üzemanyagtartályában
található üzemanyagot használja.
•
•
•
Klímavezérlés (186. oldal)
Állófűtés* (219. oldal)
Kiegészítő fűtés* (220. oldal)
Ha az autóval meredek emelkedőn parkol, az korlátozhatja a fűtés üzemanyag-ellátását.
Ha az üzemanyagtartály töltöttségi szintje túl alacsony, akkor a fűtés automatikusan kikapcsol és
a járművezetői kijelző egy üzenetet jelenít meg.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell a fűtést.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen az
akkumulátorban, ha használnia kell a fűtést.
218
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Állófűtés*
Az állófűtés vezetés előtt szükség szerint felmelegíti az utasteret, ha be van kapcsolva az előkészítés.
Az állófűtés az autófűtés két részfunkciójának
egyike. A fűtés a motortérbe van építve.
Ez a szimbólum világít a járművezetői
kijelzőn, amikor aktív az állófűtés.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést, ha az autó fűtéssel* van felszerelve:
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell az állófűtést.
•
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen az
indítóakkumulátorban, ha használnia kell az
állófűtést.
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például az
autó eleje alatt található mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
FONTOS
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés, akkor füst áramolhat
ki az autó első része alól és halk zümmögés
hallható. Az üzemanyag-szivattyútól származó
kattogó hang is hallható az autó hátsó része
felől. Ez teljesen normális.
Az állófűtés automatikusan bekapcsol, ha be van
kapcsolva az állóklíma előkészítése* és fel kell
fűteni az utasteret.
Az állófűtés ismételt használata rövid utak
megtétele közben az akkumulátor lemerülését
okozhatja, ami megakadályozza az indítást.
Ha rendszeresen használja a fűtést, akkor az
autót a fűtés használatával megegyező ideig
vezetni kell az akkumulátor elégséges töltéséhez, hogy visszanyerje az állófűtés által felhasznált energiát. Az állófűtést alkalmanként
legfeljebb 30 percig szabad használni.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
FIGYELEM
Ha üzemanyagszagot érez vagy szokatlan
mennyiségű füstöt, fekete füstöt érez vagy
szokatlan hangokat hall az állófűtéstől, akkor
kapcsolja ki a fűtést és, ha lehetséges, húzza
ki annak biztosítékát. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel a javításhoz.
Automatikusan kikapcsol, amikor a beállított időzítő ideje lejár, letelik a fűtés maximális működési
ideje vagy újraindítják az autót.
A fűtés maximális működési ideje 30 perc.
Kapcsolódó információk
•
•
Fűtés* (218. oldal)
Kiegészítő fűtés* (220. oldal)
* Opció/tartozék. 219
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kiegészítő fűtés*
A kiegészítő fűtés segíti az utastér és a motor
vezetés közbeni fűtését.
A kiegészítő fűtés az autófűtés két részfunkciójának egyike. A fűtés a motortérbe van építve.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés, akkor füst áramolhat
ki az autó első része alól és halk zümmögés
hallható. Az üzemanyag-szivattyútól származó
kattogó hang is hallható az autó hátsó része
felől. Ez teljesen normális.
A kiegészítő fűtés automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
A kiegészítő fűtés segíti az utastér és a motor
vezetés közbeni fűtését.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a kiegészítő fűtés automatikusan bekapcsoljon-e.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza ki az Kiegészítő fűtés lehetőséget
a kiegészítő fűtés automatikus indításának
aktiválásához/inaktiválásához.
A kiegészítő fűtés indítása és vezérlése automatikusan történik, amikor fűtésre van szükség az
autó vezetése közben.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy rövidebb utakra
kapcsolja ki a kiegészítő fűtés automatikus
indítását.
Az autó leállításakor automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell a kiegészítő fűtést.
Kapcsolódó információk
•
Kiegészítő fűtés* (220. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
220
Fűtés* (218. oldal)
Állófűtés* (219. oldal)
A kiegészítő fűtés automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása (220. oldal)
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás megerősítése
Zár és riasztó visszajelző
Az autó zárásakor vagy nyitásakor az irányjelzők
erősítik meg, hogy a zárás vagy nyitás megfelelően végrehajtásra került.
Visszajelzés a zárógombokon
Első ajtó
Külső visszajelzés
Zárás
•
Az autó vészvillogóinak villogása jelzi a zárást
és visszahúzódnak a külső visszapillantó tükrök1.
Nyitás
•
Az autó vészvillogóinak két felvillanása jelzi a
nyitást és kinyúlnak a külső visszapillantó
tükrök1.
Az összes ajtónak, a csomagtérajtónak és a
motorháztetőnek csukva kell lennie az autó zárásának jelzéséhez. Ha a zárást csak a vezetőajtó
becsukott2 állapotában hajtja végre, akkor az autó
bezáródik, de csak azután történik meg a zárás
visszajelzése a vészvillogóval, hogy az összes
ajtót, a csomagtérajtót és a motorháztetőt
becsukták.
1
2
222
A zár és a műszerfali riasztó visszajelző mutatja a riasztó
rendszer állapotát:
Hosszú felvillanás jelzi az autó zárását. Amikor az
autó be van zárva, akkor ezt rövid, lüktető villogások jelzik.
Egyéb jelzés
A hazakísérő világítás és a megközelítő világítás
funkció visszajelzést biztosít a zárásról és nyitásról.
Záró gombok visszajelző lámpával az első ajtóban.
A záró gomb világító visszajelző lámpája mutatja
az első ajtókon, hogy minden ajtó zárva van. Ha a
valamelyik ajtót kinyitják, akkor a lámpa mindkét
ajtóban kialszik.
Csak behajtható külső tükrök esetén.
Kulcs nélküli zárás/nyitás (Passive Entry*) funkcióval felszerelt autókra nem vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A hátsó ajtóban*
A zárás jelzésének beállítása
távvezérlős kulcs
A központi kijelző beállítások menüjében lehetőség van annak kiválasztására, hogyan jelzi vissza
a központi kijelző a zárást és nyitást.
A távvezérlős kulcs zárja és nyitja az ajtókat, a
csomagtérajtót és az üzemanyagtöltő fedelet. A
távvezérlős kulcsnak az autó belsejében kell lennie ennek elindításához.
Zárási válasz:
A záró gomb világító visszajelző lámpája mutatja
az ajtókon, hogy az ajtó zárva van. Ha valamelyik
ajtót kinyitják, akkor annak lámpája kialszik,
miközben a többi továbbra is világít.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A zárás jelzésének beállítása (223. oldal)
Megközelítő világítás időtartama (150. oldal)
A hazakísérő világítás használata (150. oldal)
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Érintse meg a Zárás látható visszajelzése
lehetőséget annak beállításához, hogy az
autónak kell-e látható választ adnia: Zárás,
Nyitás, Mindkettő vagy a funkció kikapcsolása.
Zárás gombot.
Visszajelzés visszahúzható külső tükrökkel*:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
3.
Válassza a Tükör behajtása záráskor lehetőséget a funkció aktiválásához vagy inaktiválásához.
Tükrök és
Kapcsolódó információk
•
3
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Távvezérlős kulcs3 a bal oldalon és gomb nélküli kulcs
(Key Tag)* a jobb oldalon.
A távvezérlős kulcs fizikailag nem szükséges a
beindításhoz, mert az autó alapfelszereltségben
támogatja a kulcs nélküli indítást (Passive Start).
A kulcsnak az utastér első részében kell lennie,
például a járművezető zsebében vagy az alagútkonzol tárolórekeszében az autó beindításához.
Zárás megerősítése (222. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 223
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Opcionálisan az ajtók, a csomagtérajtó kulcs nélküli zárása és nyitása (Passive Entry*) is rendelkezésre áll. A kulcsnak körülbelül 1,5 méter
(5 láb) sugarú, félkör alakú hatóterülete van a
vezetőajtótól számítva és körülbelül 1 méteres
(3 láb) hatóterülete a csomagtérajtótól.
A távvezérlős kulcs gombjai
A kulcs nélküli indítás és a kulcs nélküli zárás és
nyitás esetén a távvezérlős kulcs bárhol lehet az
utastérben vagy a csomagtérben, és így is fenntartja az autó beindításának képességét.
Az autó minden távvezérlős kulcsa egy vezetői
profilhoz rendelhető az autó egyedi beállításaival.
Amikor egy bizonyos profilhoz rendelt kulcsot
használ, akkor az autó a profilnak megfelelően
viselkedik.
A távvezérlős kulcs négy gombbal rendelkezik - egy a
bal oldalon és három a jobb oldalon3.
Gomb nélküli kulcs (Key Tag)
A kulcs nélküli zárással és nyitással* felszerelt
autókhoz kissé kisebb, könnyebb és gomb nélküli
kulcs (Key Tag) is tartozik. Ez a kulcs nélküli indítás valamint nyitás és zárás tekintetében ugyanúgy működik, mint a normál távvezérlős kulcs. A
kulcs körülbelül 10 méteres (30 láb) mélységig
és 60 percig vízálló. Nem rendelkezik kivehető
kulcsszárral és az akkumulátora nem cserélhető.
Zárás - A gomb megnyomása zárja az ajtókat, a csomagtérajtót és az üzemanyagtöltő
fedelet, és élesíti a riasztót is*.
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes
ablak és a panorámatető* egyszerre történő
zárásához.
mos csomagtérajtóval* felszerelt autókon a
csomagtérajtó a gomb nyomva tartását követően nyílik ki. A csomagtérajtó mindig egy
hosszú megnyomással zárható – figyelmeztető hangjelzések szólalnak meg.
Pánik funkció – A figyelem felkeltésére
szolgál vészhelyzet esetén. Nyomja meg és
tartsa nyomva legalább 3 másodpercig vagy
nyomja meg kétszer 3 másodpercen belül az
irányjelzők és a kürt bekapcsolásához. A
funkció ugyannak a gombnak a megnyomásával kapcsolható ki, miután legalább
5 másodpercig aktív volt. Ellenkező esetben
a funkció 3 perc elteltével automatikusan
kikapcsol.
FIGYELEM
Ha valakit az autóban hagy, akkor ügyeljen
arra, hogy kikapcsolja az ablakokat és a panorámatetőt* úgy, hogy mindig magával viszi a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az autót.
Nyitás - A gomb megnyomása nyitja az
ajtókat és a csomagtérajtót és kikapcsolja a
riasztót.
Egy hosszabb megnyomás egyszerre nyitja
az összes ablakot. Ez a teljes szellőztetés
funkció használható például az autó gyors
átszellőztetésére meleg időben.
Csomagtérajtó - Csak a csomagtérajtót
nyitja és hatástalanítja a riasztót. Az elektro-
3
224
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának
kockázatára.
•
•
Ha még mindig fennáll a zavar, akkor használja a
távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárát a nyitáshoz,
és helyezze a kulcsot a tartalék olvasóba a tárolórekeszben a riasztó kikapcsolásához.
Az autóban hagyott távvezérlős kulcs vagy
Key Tag inaktiválódik, amikor bezárják az
autót és élesítik a riasztót egy másik
érvényes kulcs használatával. A "biztonsági zár" funkció is inaktiválódik. Az inaktivált kulcs az autó nyitásakor lesz újra
aktív.
Az autóban hagyott Red Key akkor is
inaktiválódik, amikor az autót a Volvo On
Call használatával zárja be, és akkor aktiválódik újra, amikor kinyitja az autót a
Volvo On Call használatával vagy megnyomja a kulcs nyitó gombját.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(225. oldal)
Interferencia
•
A távvezérlős kulcs nélküli indítást és kulcs nélküli zárást és nyitást* elektromos mezők és
árnyékolás zavarhatják.
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(228. oldal)
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(229. oldal)
•
•
•
Kivehető kulcsszár (233. oldal)
Kerülje a távvezérlős kulcs fém tárgyak vagy
elektronikus készülékek, például mobiltelefonok, táblagépek, laptopok vagy töltők közelében tárolását - lehetőleg ne tárolja ezekhez
10-15 cm-nél (4-6 hüvelyknél) közelebb.
A távvezérlős kulcs gombjai is használhatók az
összes ajtó, a csomagtérajtó és az üzemanyagtöltő fedél egyszerre történő zárásához és nyitásához.
Amikor a távvezérlős kulcs a tartalék olvasóba
van helyezve a tárolórekeszben, akkor ügyeljen arra, hogy ne legyenek autókulcsok, fém
tárgyak vagy elektronikus eszközök (például
mobiltelefonok, táblagépek, laptopok vagy töltők) a tartalék olvasó közelében. Ha több
autókulcs van egymáshoz közel a tárolórekeszben, akkor azok zavarhatják egymást.
•
MEGJEGYZÉS
Zárás és nyitás a távvezérlős
kulccsal
Indításgátló (236. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése (131. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 225
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Zárás a távvezérlős kulccsal
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának
kockázatára.
Távvezérlős kulcs4.
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
a záráshoz.
gombját
A vezetőajtónak csukva kell lennie a zárási művelet aktiválásához5. Ha bármelyik ajtó vagy vagy a
csomagtérajtó nyitva van, akkor ezek nem záródnak be és a riasztójuk* nem élesedik, amíg nincsenek becsukva. A riasztó mozgásérzékelői*
akkor aktiválódnak, amikor az összes ajtó és a
csomagtérajtó be van csukva és le van zárva.
4
5
6
226
•
Az autóban hagyott távvezérlős kulcs vagy
Key Tag inaktiválódik, amikor bezárják az
autót és élesítik a riasztót egy másik
érvényes kulcs használatával. A "biztonsági zár" funkció is inaktiválódik. Az inaktivált kulcs az autó nyitásakor lesz újra
aktív.
•
Az autóban hagyott Red Key akkor is
inaktiválódik, amikor az autót a Volvo On
Call használatával zárja be, és akkor aktiválódik újra, amikor kinyitja az autót a
Volvo On Call használatával vagy megnyomja a kulcs nyitó gombját.
Zárás, amikor a csomagtérajtó nyitva van
MEGJEGYZÉS
Ha az autót bezárja, miközben a csomagtérajtó nyitva van, akkor ügyeljen arra, hogy ne
hagyja a csomagtérben a távvezérlős kulcsot
a csomagtérajtó lecsukásakor és az autó teljes lezárásakor6.
Nyitás a távvezérlős kulccsal
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
a nyitáshoz.
–
gombját
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő két percen belül nem
nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót,
akkor azok automatikusan lezárnak. Ez a funkció
megakadályozza az autó nem szándékos nyitva
hagyását.
Amikor a távvezérlős kulcs nem
működik
MEGJEGYZÉS
Mindig próbáljon közelebb menni az autóhoz,
és próbálja újra kinyitni.
Ha nem lehetséges a távvezérlős kulccsal történő
zárás vagy nyitás, akkor előfordulhat, hogy az
elem lemerült - ebben az esetben zárja be vagy
nyissa ki a vezető oldali ajtót a kivehető kulcszszárral.
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Ha az autó kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval rendelkezik, akkor az összes oldalajtót be kell csukni.
Ha az autó kulcs nélküli zárással/nyitással rendelkezik és a kulcs észlelhető az autó belsejében, akkor a csomagtérajtó nem záródik le a lecsukáskor.*
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kapcsolódó információk
•
A távolról vezérelt és belső nyitás beállításai
(227. oldal)
•
A csomagtérajtó nyitása a távvezérlős kulcscsal (227. oldal)
•
•
távvezérlős kulcs (223. oldal)
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(229. oldal)
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
(234. oldal)
A távolról vezérelt és belső nyitás
beállításai
A csomagtérajtó nyitása a
távvezérlős kulccsal
A távoli nyitáshoz különböző nyitási műveletek
választhatók ki.
Lehetőség van csak a csomagtérajtó nyitására a
távvezérlős kulcs egy gombjának megnyomásával.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car Zárás
Távvezérelt és belülről történő nyitás
gombot.
3.
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
• Minden ajtó
- egyszerre nyitja az összes ajtót.
• Egy ajtó
- kinyitja a vezetőajtót. Az összes ajtó nyitásához a távvezérlős kulcs nyitó gombjának két
megnyomása szükséges.
A beállítások a nyitó kilincsekkel belülről történő
központi zárásra is hatással vannak.
Használja a távvezérlős kulcs
gombját a csomagtérajtó nyitásához és a riasztó kikapcsolásához.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(225. oldal)
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(250. oldal)
}}
227
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
1.
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
gombját.
> Kialszik a zár és a riasztó visszajelzője a
műszerfalon annak jelzésére, hogy a
riasztó nincs a teljes autóra vonatkozóan
élesítve.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(225. oldal)
•
Az elektromosan működtetett csomagérajtó
nyitása és zárása* (253. oldal)
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
A távvezérlős kulcs megfelelő működéséhez
annak az autó bizonyos közelségében kell elhelyezkednie.
Manuális használat esetén
A riasztási szint és a mozgásérzékelők
valamint a csomagtérajtó nyitásérzékelői
nem működnek.
A távvezérlős kulcs olyan funkcióihoz, mint pélvagy
gomb megnyodául a zárás/nyitás a
másával, a kulcsnak az autótól körülbelül
20 méter (65 láb) távolságon belül kell lennie.
A csomagtérajtó zárja kiold, de csukva
marad, miközben az ajtók zárva és riasztó
funkcióik élesítve maradnak.
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására
- akkor menjen közelebb, és próbálja újra.
Finoman fogja meg a gumírozott nyomólapot a csomagtérajtó kilincse alatt a csomagtérajtó nyitásához.
Kulcs nélküli használat esetén7
Ha nem nyitja ki 2 percen belül a csomagtérajtót, akkor az visszazár és a riasztó
újra bekapcsol.
2.
Elektromosan működtetett csomagtérajtó
opció* esetén Nyomja meg hosszan (körülbelül 1,5 másodgombját
percre) a távvezérlős kulcs
> A csomagtérajtó zárja kiold, és kinyílik,
miközben az ajtók zárva és riasztó funkcióik élesítve maradnak.
7 Csak
228
A kulcs nélküli használathoz a távvezérlős kulcsnak vagy a gomb nélküli kulcsnak (Key Tag) az
autó két hosszú oldalától körülbelül 1,5 méteres
kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval (Passive Entry*) felszerelt autók esetén.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
(5 láb) sugarú félkörön és a csomagtérajtótól
körülbelül 1 méteren (3 láb) belül kel lennie.
MEGJEGYZÉS
Az elem cseréje a távvezérlős
kulcsban
A távvezérlős kulcs elemét ki kell cserélni, ha
lemerül.
A távvezérlős kulcs működését zavarhatják a
környező rádióhullámok, épületek, földrajzi feltételek stb. Az autó a kulcsszárral ilyenkor is
zárható/nyitható.
MEGJEGYZÉS
Minden elem korlátozott élettartammal rendelkezik és végül ki kell cserélni (ez Key Tag
esetében nem igaz). Az elem hasznos élettartama a jármű/kulcs használatának gyakoriságától függ.
Ha eltávolítja a távvezérlős kulcsot az
autóból
Ha a távvezérlős kulcsot eltávolítja az
autóból, miközben jár a motor, akkor a
Autókulcs nem találh. Az autóból
eltávolítva figyelmeztető üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és hangos figyelmeztetés szólal meg, amikor becsukja az utolsó
ajtót.
Az üzenet eltűnik, amikor a kulcsot visszahelyezi
az autóba, és megnyomja a jobb oldali billentyűzet O gombját vagy becsukja az utolsó ajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
8
A gomb nélküli kulcs8 (Key Tag) eleme nem cserélhető - új kulcs rendelhető a hivatalos Volvo
műhelyekben.
FONTOS
A lemerült Key Tag kulcsokat át kell adni egy
hivatalos Volvo márkaszerviznek. A kulcsot
törölni kell az autóból, mert az még alkalmas
az autó beindítására a tartalék indításon
keresztül.
A távvezérlős kulcs elemét akkor kell kicserélni,
ha:
a tájékoztató szimbólum világít és az
Autókulcselem lemer. Lásd a
kézikönyvet üzenet látható a járművezetői kijelzőn
és/vagy
•
a zárak többször egymást követően nem reagálnak a távvezérlős kulcs jeleire az autótól
20 méteren (65 láb) belülről.
távvezérlős kulcs (223. oldal)
Az indító- és zár rendszerek antennáinak
elhelyezkedése (249. oldal)
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(246. oldal)
MEGJEGYZÉS
Mindig próbáljon közelebb menni az autóhoz,
és próbálja újra kinyitni.
Ez a kulcs a kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval (Passive Entry*) felszerelt autók tartozéka.
}}
* Opció/tartozék. 229
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
A kulcs kinyitása és az akkumulátor
töltése
Tartsa a távvezérlős kulcsot az első oldalával láthatóan és a Volvo emblémával a jobb
irányba mutatva - csúsztassa a gombot az
alsó szélén a kulcstartóval jobbra. Csúsztassa
az első oldal burkolatát néhány milliméterrel
felfelé.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
230
Fordítsa el a kulcsot, mozdítsa oldalra a
gombot, és csúsztassa a hátsó burkolatot
néhány milliméterrel felfelé.
Használjon egy csavarhúzót vagy hasonló
eszközt az elemfedél elfordításához, amíg a
jelek el nem érik az OPEN szöveget.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
Óvatosan emelje le az elem fedelét, például a
körmét a horonyba nyomva.
Ezután feszítse felfelé az elem fedelét.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős kulcsban használt elemek megfeleljenek az UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3 követelményeinek. A gyárilag
vagy a hivatalos Volvo műhelyben beszerelt
elemek eleget tesznek a fenti követelményeknek.
Az elem (+) oldala néz felfelé. Ezután óvatosan lazítsa meg az elemet az ábrának megfelelően.
FONTOS
Kerülje az új elemek érintkező felületeinek
ujjaival történő megérintését, mert ez károsan
befolyásolhatja a működésüket.
Helyezze be az új elemet a (+) oldalával felfelé. Kerülje az elem érintkezőinek megérintését az ujjaival.
Helyezze az elemet a tartóba az élével
lefelé. Ezután csúsztassa az elemet előre
úgy, hogy az rögzüljön a két műanyag biztosítóelem alatt.
Nyomja le az elemet úgy, hogy az rögzüljön a felső fekete műanyag biztosítóelem
alatt.
MEGJEGYZÉS
Használjon CR2032, 3 V jelölésű elemeket.
Helyezze vissza az elem fedelét, és fordítsa el
az óramutató járásával megegyező irányban,
amíg a jelölések egybe nem esnek a CLOSE
szöveggel.
}}
231
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
További távvezérlős kulcsok
rendelése
||
Az autó az átadáskor két távvezérlős kulccsal
rendelkezik. Gomb nélküli kulcs tartozik az autóhoz, ha az kulcs nélküli zárással és nyitással van
felszerelve*. További kulcsok rendelhetők.
Helyezze vissza a hátsó oldal burkolatát,
és nyomja le, amíg kattanó hangot nem hall.
Fordítsa meg a távvezérlős kulcsot, és
helyezze vissza az első oldal burkolatát addig
nyomva lefelé, amíg kattanó hangot nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat
megfelelően helyezkedik el és biztosan
rögzült.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat
biztosan rögzült.
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy környezetbarát módon
selejtezze a lemerült elemeket.
Kapcsolódó információk
•
távvezérlős kulcs (223. oldal)
Egy autóhoz legfeljebb tizenkét kulcs programozható és használható. Ha további kulcsokat rendel,
akkor további járművezetői profilok adódnak
hozzá - távvezérlős kulcsonként egy. Ez a kulcscédulára is vonatkozik.
A távvezérlős kulcs elvesztése
Ha elveszti a távvezérlős kulcsot, akkor egy szervizben újat rendelhet - hivatalos Volvo műhelyt
ajánlunk. A megmaradt kulcsokat el kell vinnie a
műhelybe. A hiányzó kulcs kódját törlik a rendszerből a lopás megakadályozása érdekében.
Az autóhoz regisztrált kulcsok száma vezetői profilokon keresztül ellenőrizhető a központi kijelző
felső nézetében, válassza a Beállítások
Rendszer Vezetői profilok menüpontot.
Kapcsolódó információk
•
232
távvezérlős kulcs (223. oldal)
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kivehető kulcsszár
A kulcsszár leválasztása
A távvezérlős kulcs egy kivehető fém kulcsszárat
tartalmaz, amellyel bizonyos funkciók aktiválhatók
és végrehajthatók bizonyos műveletek.
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg tudják adni a
hivatalos Volvo műhelyekben.
A kulcsszár alkalmazási területei
A távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárának használata:
•
a bal oldali9 első ajtó manuálisan kinyitható,
ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal.
•
minden ajtó szükséghelyzeti zárása megtörténik.
•
a hátsó ajtó mechanikus gyermekbiztonsági
zárjai aktiválhatók és inaktiválhatók.
Vegye ki a kulcsszárat annak felhajtásáTartsa a távvezérlős kulcsot az első oldalával láthatóan és a Volvo emblémával a jobb
irányba mutatva - csúsztassa a gombot az
alsó szélén a kulcstartóval jobbra. Vezesse az
első oldal burkolatát néhány milliméterrel felfelé.
val.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
A gomb nélküli kulcs10 (Key Tag) nem rendelkezik kivehető kulcsszárral. Ha szükséges, használja
a normál távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárát.
Használat után tegye vissza a kulcsszárat a
helyére a távvezérlős kulcsban.
Helyezze vissza a fedelet előre nyomva,
amíg kattanó hangot nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat
biztosan rögzült.
9 Ez bal és jobb kormányos autókra is vonatkozik.
10 Kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval (Passive Entry*)
felszerelt autók tartozéka.
}}
* Opció/tartozék. 233
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
(234. oldal)
•
távvezérlős kulcs (223. oldal)
Zárás és nyitás a kivehető
kulcsszárral
5.
A kivehető kulcsszár használható többek között
az autó kívülről történő nyitásához - például ha a
távvezérlős kulcs eleme lemerült.
A zárás ugyanilyen módon hajtható végre, de
45 fokkal az óramutató járásával ellentétesen
elfordítva a 3.lépésben.
Nyitás
Húzza ki az első ajtókilincset a bal oldalon11
a véghelyzetéig úgy, hogy láthatóvá váljon a
zárhenger.
Helyezze a kulcsot a zárhengerbe.
Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban 45 fokban úgy, hogy a kulcszszár egyenesen hátrafelé mutasson.
Fordítsa vissza a kulcsot 45 fokkal a kezdő
helyzetébe. Vegye ki a kulcsot a zárhengerből, és engedje el a kilincset, hogy annak
hátsó része újra az autón nyugodjon.
11
234
Ez jobbkormányos és balkormányos autókra is vonatkozik.
Húzza ki a kilincset.
> Az ajtó kinyílik.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A riasztó* kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszár használatával, majd kinyitja azt, akkor riasztást vált ki.
Zárás
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet nyitni.
Lehetséges az autó bezárása is a kivehető
kulcsszár használatával, például amikor nincs
tápellátás vagy ha a kulcs eleme lemerült.
A bal oldali első ajtó annak zárhengerével és a
kivehető kulcsszárával zárható.
A többi ajtó nem rendelkezik zárhengerrel és
ehelyett az egyes ajtók végén található zárkapcsolót kell megnyomni a kulcsszár segítségével ezek ekkor mechanikusan lesznek zárva/gátolva
a kívülről történő nyitás megakadályozásához.
Az ajtót nem lehet kívülről kinyitni. Az
A helyzetbe történő visszatéréshez, ki kell
nyitni az ajtót a belső ajtókilinccsel.
Az ajtók a távvezérlős kulcs nyitó gombjával vagy
a vezetőajtó nyitó gombjával is nyithatók.
MEGJEGYZÉS
Az ajtók belülről továbbra is nyithatók.
•
Az ajtógomb csak az adott ajtót zárja nem egyszerre az összes ajtót.
•
A manuálisan zárt hátsó ajtó, bekapcsolt
manuális vagy elektromos gyermekbiztonsági zárakkal, nem nyitható ki sem belülről, sem kívülről. Az ilyen módon zárt
hátsó ajtó csak a távvezérlős kulccsal
vagy a központi záró gombbal nyitható.
A biztonsági olvasó a tárolórekeszben helyezkedik el.
Kapcsolódó információk
Kapcsolja ki a riasztót az alábbiak szerint:
•
•
1.
2.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a kulcs szimbólumra a biztonsági olvasóban az alagútkonzol tárolórekeszében.
Nyomja meg az indítógombot.
> A riasztó jel elhallgat és a riasztó kikapcsol.
Az ajtó manuális zárása. Nem tévesztendő össze a gyermekbiztonsági zárakkal.
–
Kivehető kulcsszár (233. oldal)
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
(262. oldal)
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(229. oldal)
•
távvezérlős kulcs (223. oldal)
Távolítsa el a kivehető kulcsszárat a távvezérlős kulcsról. Helyezze a kulcsszárat a zárviszszaállító nyílásba, majd nyomja be ütközésig a
kulcsot, körülbelül 12 mm (0,5 hüvelyk).
* Opció/tartozék. 235
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Indításgátló
Az elektronikus indításgátló egy lopásvédelmi
rendszer, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beindíthassák az autót.
Az autó csak a megfelelő távvezérlős kulccsal
indítható be.
A járművezetői kijelzőn megjelenő alábbi hibaüzenet az elektronikus indításgátlóval kapcsolatos:
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Autókulcs
nem
találh.
Hiba a távvezérlős
kulcs olvasásakor
az indítás során helyezze a kulcsot a
kulcs szimbólumra a
tárolórekeszben, és
próbálja újra.
Lásd a
kézikönyvet
Kapcsolódó információk
•
•
236
távvezérlős kulcs (223. oldal)
További távvezérlős kulcsok rendelése
(232. oldal)
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A távvezérlős kulcs rendszer
típusengedélye
Az alábbi táblázatban látható az autó távirányítós
kulcs rendszerének típusengedélye.
Zárrendszer, kulcs nélküli indítás
(passzív indítás) és kulcs nélküli zárás/
nyitás (passzív beszállás*)
A típusengedéllyel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd support.volvocars.com.
CEM jelölés a távvezérlős kulcs rendszerhez. A kiegészítő típusengedély számokhoz, lásd az alábbi táblázatokat.
Ország/terület
Típusengedély
Európa
A Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal ezennel kijelenti, hogy ez a
CV1-134TRX megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelvbe foglalt alapvető
követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a
support.volvocars.com oldalon.
Jordánia
TRC/LPD/2014/250
Szerbia
P1614120100
Argentína
CNC ID: C-14771
}}
* Opció/tartozék. 237
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Típusengedély
Brazília
MT-3245/2015
Indonézia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malajzia
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Mexikó
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Oroszország
Egyesült Arab Emírségek
ER37847/15
DA0062437/11
238
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Namíbia
TA-2016-02
Dél-Afrika
TA-2014-1868
távvezérlős kulcs
Ország/terület
Típusengedély
Európa
A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy ez a HUF8423
típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a support.volvocars.com
oldalon.
Hullámhossz: 433,92 MHz
Maximális sugárzási átviteli teljesítmény: 10 mW
Gyártó: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany
Jordánia
TRC/LPD/2015/104
}}
239
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Marokkó
Típusengedély
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexikó
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namíbia
240
TA-2015-102
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Oman
Szerbia
}}
241
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Típusengedély
Dél-Afrika
TA-2015-432
Egyesült Arab
Emírségek
Kulcscédula
Ország/terület
Típusengedély
Európa
A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy ez a HUF8432
típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a support.volvocars.com
oldalon.
Hullámhossz: 433,92 MHz
Maximális sugárzási átviteli teljesítmény: 10 mW
Gyártó: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany
Jordánia
242
TRC/LPD/2015/107
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Marokkó
Típusengedély
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexikó
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namíbia
TA-2015-103
}}
243
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Oman
Szerbia
244
Típusengedély
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Dél-Afrika
TA-2015-414
Egyesült Arab
Emírségek
Kapcsolódó információk
•
távvezérlős kulcs (223. oldal)
245
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli és érintésérzékeny
felületek*
Ha az autó kulcs nélküli zárás és nyitás funkcióval rendelkezik, akkor elég a közelben, például a
zsebében vagy a tárcájában lennie a távvezérlős
kulcsnak, így könnyebben kinyithatja az autót, ha
foglaltak a kezei.
MEGJEGYZÉS
Fontos, hogy egyszerre csak egy érintésérzékeny felületet aktiváljon. Ha megfogja a kilincset, miközben megérinti a záró felületet, akkor
dupla utasítás kiadását kockáztatja. Ez azt
jelenti, hogy a kért tevékenység (zárás/nyitás)
nem vagy késéssel kerül végrehajtásra.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (247. oldal)
A csomagtérajtó kulcs nélküli kioldása*
(248. oldal)
Érintésérzékeny felületek
Ajtókilincs
Az ajtók külső kilincsei egy horonnyal rendelkeznek a záráshoz, miközben a belsők egy érintésre
érzékeny felülettel rendelkeznek a nyitáshoz.
Érintésérzékeny mélyedés a záráshoz
Érintésérzékeny felület a nyitáshoz
246
Csomagtérajtó
A csomagtérajtó-kilincsnek egy gumírozott nyomólapja van, amely csak nyitásra szolgál.
MEGJEGYZÉS
Legyen tudatában annak, hogy a rendszer
autómosással kapcsolatban is aktiválódhat, ha
a távvezérlős kulcs a hatótávolságon belül
van.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli zárás és nyitás*
–
Az autó kívülről az ajtó vagy a csomagtérajtó
kilincsével zárható és nyitható, ha az autó kulcs
nélküli zárás/nyitás (Passive Entry)* funkcióval
rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a zárási
és nyitási tartományon belül kell lennie a
működéshez.
Gumírozott nyomólap a csomagtérajtón csak nyitáshoz.
MEGJEGYZÉS
Legyen tudatában annak, hogy a rendszer
autómosással kapcsolatban is aktiválódhat, ha
a távvezérlős kulcs a hatótávolságon belül
van.
Érintésérzékeny mélyedés a záráshoz
Érintse meg a megjelölt felületet az ajtókilincs külsejének hátulja felé, miután becsukta
az ajtót, vagy nyomja meg a záró12 gombot a
csomagtérajtó alsó szélén a zárak működésbe hozásához, mielőtt becsukná azt.
> A szélvédőnél elhelyezett zárjelző villogni
kezd, hogy jelezze az autó zárt állapotát.
Az összes oldalablak és a panorámatető* egyszerre történő zárásához - helyezze az ujját az
érintésérzékeny mélyedéshez az ajtókilincs külsején, és tartsa ott, amíg az oldalablakok és a panorámatető be nem záródnak.
Zárás, amikor a csomagtérajtó nyitva van
MEGJEGYZÉS
Kulcs nélküli zárás
Ha az autót bezárja, miközben a csomagtérajtó nyitva van, akkor ügyeljen arra, hogy ne
hagyja a csomagtérben a távvezérlős kulcsot
a csomagtérajtó lecsukásakor és az autó teljes lezárásakor.
Az autó bezárásához be kell csukni az összes
oldalajtót. A csomagtérajtó másfelől nyitva lehet a
külső ajtókilinccsel történő zárás közben.
Ha a kulcs észlelhető az autó belsejében,
akkor a csomagtérajtó nem záródik le, amikor
lecsukja azt.
Érintésérzékeny felület a nyitáshoz
12
Elektromosan működtetett csomagtérajtó* esetén.
}}
* Opció/tartozék. 247
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Kulcs nélküli nyitás
–
Fogjon meg egy ajtókilincset vagy nyomja
meg a csomagtérajtó alatti gumírozott nyomólapot az autó nyitásához.
> A szélvédőnél elhelyezett zárvisszajelző
kialszik, hogy megerősítse az autó kinyitott
állapotát - nyissa ki a szokott módon az
ajtókat vagy a csomagtérajtót.
Automatikus visszazárás
A kulcs nélküli nyitás beállításai*
A kulcs nélküli nyitáshoz különböző nyitási műveletek választhatók ki.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Érintse meg a My Car Zárás
nélküli nyitás menüpontot.
3.
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
• Minden ajtó
Ha a zárak nyitását követő két percen belül nem
nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót,
akkor azok automatikusan lezárnak. Ez a funkció
megakadályozza az autó nem szándékos nyitva
hagyását.
Kapcsolódó információk
•
•
•
248
A kulcs nélküli nyitás beállításai* (248. oldal)
A csomagtérajtó kulcs nélküli kioldása*
(248. oldal)
Kulcs
- egyszerre nyitja az összes ajtót.
A csomagtérajtó kulcs nélküli
kioldása*
A csomagtérajtó kulcs nélküli nyitásához mindössze annyit kell tennie, hogy például a zsebében vagy a táskájában tartja a távvezérlős kulcsot.
A csomagtérajtót elektromos zár tartja zárva.
A csomagtérajtó nyitásához:
1.
Nyomja meg finoman a gumírozott nyomólapot a csomagtérajtó kilincse alatt.
> A zár kiold.
• Egy ajtó
- kinyitja a kiválasztott ajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (247. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a zárási
és nyitási tartományon belül kell lennie az
autó mögött a működéshez.
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(246. oldal)
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(246. oldal)
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
2.
Emelje fel a külső ajtókilincset a csomagtérajtó teljes felnyitásához.
FONTOS
•
A csomagtér zárjának kioldásához minimális erő szükséges - csak finoman nyomja
meg a gumírozott lapot.
•
Ne fejtsen ki emelő erőt a gumírozott lapra
a csomagtér nyitásakor - emelje a kilincset.
A túl nagy erő károsíthatja a gumírozott
panel elektromos érintkezőit.
Az indító- és zár rendszerek
antennáinak elhelyezkedése
Az autó kulcs nélküli indító- és zárrendszerrel13
van felszerelve, ezért számos beépített antennával rendelkezik az autó különböző helyein.
Kapcsolódó információk
Kéz nélkül, a lökhárító alatt végzett lábmozdulattal
is lehetséges a csomagtérajtó nyitása, lásd a
különálló részt.
FIGYELEM
Ne vezessen nyitott csomagtérajtóval! Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a
csomagtéren keresztül.
FIGYELEM
A szívritmus-szabályozót használó személyek
nem közelíthetik meg 22 cm-nél (9 hüvelyk)
közelebb a kulcs nélküli antennát a szívritmusszabályozójukkal. Ezzel elkerülheti a szívritmus-szabályozó és a kulcs nélküli rendszer
közötti interferenciát.
•
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(246. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(228. oldal)
A tárolórekeszben az alagútkonzolban
A bal oldali hátsó ajtó felső, első részében14
A jobb oldali hátsó ajtó felső, első részében14
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (247. oldal)
A csomagtérben14
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(246. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(228. oldal)
•
A csomagtérajtó nyitása és zárása lábmozdulattal* (257. oldal)
* Opció/tartozék. 249
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás és nyitás az autó belsejéből
Alternatív nyitási mód
Az ajtók és a csomagtérajtó zárhatók és nyithatók az első ajtókon található központi zár kezelőszervekkel. A hátsó ajtókon elhelyezkedő zárkezelőszervek* csak az adott ajtót vezérlik.
Zárás az első ajtón elhelyezkedő gomb
használatával
–
Központi zárás
Nyomja meg a
gombot - mindkét első
ajtónak zárva kell lennie.
> Az összes ajtó és a csomagtérajtó bezáródik.
Zárás a hátsó ajtón elhelyezkedő gomb
használatával*
Nyitó fogantyú az oldalajtó alternatív nyitásához15.
–
Záró és nyitó gomb visszajelző lámpával az első ajtóban.
Nyitás az első ajtón elhelyezkedő gomb
használatával
–
Nyomja meg a
gombot az összes oldalajtó és a csomagtérajtó nyitásához.
Húzza meg az egyik oldalajtó nyitó fogantyúját, majd engedje el azt.
> A távvezérlős kulcs beállításaitól függően,
az összes ajtó vagy csak a kiválasztott ajtó
zárja oldható és nyitható.
Ennek a beállításnak a módosításához,
érintse meg a Beállítások My Car
Zárás Távvezérelt és belülről
történő nyitás menüpontot a központi
kijelző felső nézetében.
Záró gomb visszajelző lámpával a hátsó ajtóban.
A hátsó ajtó zárógombjai csak az adott hátsó
ajtót zárják.
A hátsó ajtó nyitása
–
13
14
15
250
Húzza meg a nyitó fogantyút.
> A hátsó ajtó zárja old és az ajtó kinyílik.
A kulcs nélküli zárrendszer csak kulcs nélküli zárással és nyitással (Passive Entry*) felszerelt autókban áll rendelkezésre.
Csak kulcs nélküli zárással és nyitással (Passive Entry*) felszerelt autók.
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kapcsolódó információk
•
A távolról vezérelt és belső nyitás beállításai
(227. oldal)
•
A csomagtérajtó nyitása az autó belsejéből
(251. oldal)
•
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása és
inaktiválása (252. oldal)
A csomagtérajtó nyitása az autó
belsejéből
A csomagtérajtó belülről nyitható a műszerfalon
található gomb megnyomásával.
1.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(250. oldal)
•
Az elektromosan működtetett csomagérajtó
nyitása és zárása* (253. oldal)
Nyomja meg röviden a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó kioldható és kinyitható
kívülről a gumírozott nyomólap megfogásával.
2.
Elektromosan működtetett csomagtérajtó
opció* esetén gombot a
Nyomja meg hosszan a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó kinyílik.
* Opció/tartozék. 251
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A gyermekbiztonsági zárak
aktiválása és inaktiválása
2.
A gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák azt,
hogy a gyermekek belülről kinyithassák a hátsó
ajtót. Van egy elektromos* és egy manuális zár.
Elektromos aktiválása és inaktiválás*
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak az
összes, a 0 gyújtáshelyzetnél magasabb kulcshelyzetben aktiválhatók és inaktiválhatók. Az aktiválás és inaktiválás az autó leállítását követően
2 percig hajtható végre, feltéve, hogy nem nyitnak
ki egy ajtót sem.
Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A járművezetői kijelző a Hátsó
gyermekzár Aktiválva üzenetet jeleníti
meg és a gomb lámpája világít - a zárak
aktívak.
Amikor az elektromos gyermekbiztonsági zárak
be vannak kapcsolva, akkor a hátsó:
•
ablakok csak a vezető oldali ajtópanelről nyithatók
•
az ajtók belülről nem nyithatók ki.
Indítsa be az autót vagy válasszon a 0-nál
magasabb gyújtáshelyzetet.
Leírás
Hátsó gyermekzár
Aktiválva
A gyermekbiztonsági zárak
aktiválva.
Hátsó gyermekzár
Deaktiválva
A gyermekbiztonsági zárak
inaktiválva.
Manuális aktiválás és inaktiválás
Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A járművezetői kijelző a Hátsó
gyermekzár Deaktiválva üzenetet jeleníti meg és a gomb lámpája kialszik - a
zárak inaktívak.
Az autó leállításakor mentésre kerül a pillanatnyi
beállítás – ha a gyermekbiztonsági zárak aktívak
az autó leállításakor, akkor a funkció az autó
következő beindításakor is aktív lesz.
1.
Üzenet
A zárak inaktiválásához:
–
Gomb az elektromos aktiváláshoz és inaktiváláshoz.
Szimbólum
Gyermekbiztonsági zárakkal. Nem tévesztendő össze a
manuális ajtózárakkal.
–
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát a gomb elfordításához.
Az ajtó belülről történő nyitása gátolható.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet nyitni.
252
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárral
felszerelt autók nem rendelkeznek
manuális gyermekzárral.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(250. oldal)
•
Kivehető kulcsszár (233. oldal)
Automatikus zárás vezetéskor
Az ajtók és a csomagtérajtó automatikusan lezár,
amikor az autó elkezd mozogni.
A beállítás módosításához:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Válassza a Automatikus ajtózárás menet
közben lehetőséget a funkció aktiválásához
vagy inaktiválásához.
Zárás gombot.
Az elektromosan működtetett
csomagérajtó nyitása és zárása*
Az autó csomagtérajtója elektromosan nyitható
és zárható.
Nyitás
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét az
elektromosan működtetett csomagtérajtó nyitásához:
–
A távvezérlős gomb
gombjának hosszú
megnyomása. Tartsa nyomva a gombot, amíg
a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(250. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 253
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
–
A műszerfal
gombjának hosszú megnyomása. Tartsa nyomva a gombot, amíg a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
–
Lábmozdulat* a hátsó lökhárító alatt.
Nyomja meg a
gombot a csomagtérajtó
alján a bezáráshoz.
–
Zárás
–
16
254
A csomagtérajtó kilincsének finom megnyomása.
> A csomagtérajtó automatikusa lecsukódik
– a csomagtérajtó zárja nyitva marad.
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét az
elektromosan működtetett csomagtérajtó zárásához16:
MEGJEGYZÉS
•
A gomb a fedél nyitva hagyását követő
24 órában aktív. Ezután azt manuálisan kell
bezárni.
•
Ha a fedél több mint 30 percen keresztül
nyitva van, akkor lassan becsukódik.
A kulcs nélküli zárás és nyitás (passzív nyitás*) funkcióval felszerelt autók esetében egy gomb szolgál a zárásra és egy a becsukásra és zárásra.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
–
–
–
Nyomja meg hosszan a
gombot a távvezérlős kulcson.
> A csomagtérajtó automatikusan becsukódik és hangjelzések szólalnak meg – a
csomagtérajtó zárja nyitva marad.
Lecsukás és zárás16
Nyomja meg a csomagtérajtó alján található
gombot a lecsukáshoz és ezzel együtt a
csomagtérajtó és az ajtók zárásához (a záráshoz az összes ajtónak csukva kell lennie).
> A csomagtérajtó automatikusan lecsukódik – a csomagtérajtó és az ajtók bezáródnak és bekapcsol a riasztó*.
–
Nyomja meg hosszan a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó automatikusan becsukódik és hangjelzések szólalnak meg – a
csomagtérajtó zárja nyitva marad.
Lábmozdulat* a hátsó lökhárító alatt.
> A csomagtérajtó automatikusan becsukódik és hangjelzések szólalnak meg – a
csomagtérajtó zárja nyitva marad.
A nyitást vagy zárást az alábbi módokon szakíthatja meg:
•
•
•
Nyomja meg a gombot a műszerfalon.
•
Nyomja meg a gumírozott nyomólapot a
külső kilincs alatt.
•
Lábmozdulat használata*.
MEGJEGYZÉS
•
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a nyitási és zárási tartományon belül kell lennie
a működéshez.
•
A kulcs nélküli* becsukás vagy zárás használatakor három hangjelzés szólal meg, ha
nem észlelhető kulcs a csomagtérajtóhoz
elégségesen közel.
FONTOS
A csomagtérajtó működtetése közben, nyissa
és csukja azt lassan. Ne erőltesse a nyitást/
zárást, ha ellenállást érez. Lehetséges, hogy
megsérült, és nem működik megfelelően.
16
A nyitás vagy zárás visszavonása
Nyomja meg a távvezérlős kulcs gombját.
Nyomja meg a zárógombot a csomagtérajtó
alján.
A csomagtérajtó mozgása megszakad és megáll.
A csomagtérajtó ezután manuálisan működtethető.
Ha a csomagtérajtó a csukott helyzet közelében
állt meg, akkor a következő aktiválási kinyitja azt.
Becsípődés-védelem
Ha valami elégséges ellenállással megakadályozza a csomagtérajtó nyitását vagy zárását,
akkor aktiválódik a becsípődés-védelem.
•
Nyitás közben - a mozgás megszakad, a csomagtérajtó megáll, és egy hosszú jelzés szólal meg.
•
Zárás közben - a mozgás megszakad, a csomagtérajtó megáll, egy hosszú hangjelzés
szólal meg, és a csomagtérajtó visszatér a
programozott maximális helyzetébe.
A kulcs nélküli zárás és nyitás (passzív nyitás*) funkcióval felszerelt autók esetében egy gomb szolgál a zárásra és egy a becsukásra és zárásra.
}}
* Opció/tartozék. 255
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
FIGYELEM
Fordítson figyelmet a zúzódásos sérülés
veszélyére a nyitáskor/záráskor. A nyitás/
zárás elkezdése előtt ellenőrizze, hogy van-e
valaki a csomagtérajtó közelében, mert a
zúzódásos sérüléseknek súlyos következményei lehetnek.
Mindig körültekintően működtesse a csomagtérajtót.
Kapcsolódó információk
•
Az elektromosan működtetett csomagtérajtó*
maximális nyílásának programozása
(256. oldal)
•
A csomagtérajtó nyitása és zárása lábmozdulattal* (257. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(228. oldal)
Az elektromosan működtetett
csomagtérajtó* maximális
nyílásának programozása
Állítsa a csomagtérajtó nyitási helyzetét a menynyezet magasságához.
A maximális nyílás beállításához:
1.
Előfeszített rugók
Nyissa ki a csomagtérajtót - állítsa meg azt a
nyitott helyzetben.
MEGJEGYZÉS
A csomagtérajtó alacsonyabb mint félig nyitott állapota nem lehetséges.
2.
gombot a csomagtérajtó
Nyomja meg a
alján legalább 3 másodpercre.
> Két rövid hangjelzés szólal meg, jelezve,
hogy a beállított helyzet mentésre került.
A maximális nyílás visszaállításához:
–
Az előfeszített rugók az elektromosan működtetett csomagtérajtóhoz.
FIGYELEM
Ne nyissa fel az elektromosan működtetett
csomagtérajtó előfeszített rugóit. Ezek nagy
nyomással vannak előfeszítve, ami felnyitáskor
sérüléseket okozhat.
256
Manuálisan mozdítsa a csomagtérajtót a
lehető legmagasabb helyzetbe – nyomja
meg, és tartsa nyomva a
gombot a csomagtérajtón legalább 3 másodpercig.
> Két hangjelzés szólal meg, jelezve, hogy a
beállított helyzet törlésre került. A csomagtérajtó ezután a maximális helyzetet
veszi fel nyitáskor.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
•
Ha a rendszert hosszabb ideig folyamatosan működtette, akkor a túlterhelés elkerülése érdekében kapcsolt ki.
Körülbelül 2 perc elteltével használható
újra.
Kapcsolódó információk
•
Az elektromosan működtetett csomagérajtó
nyitása és zárása* (253. oldal)
A csomagtérajtó nyitása és zárása
lábmozdulattal*
A csomagtérajtó kezelésének megkönnyítése
érdekében, amikor a kezei foglaltak, az egy előre
irányuló rúgó lábmozdulattal is nyitható és zárható.
Ha az autó kulcs nélküli zárással és nyitással*
rendelkezik, akkor lábmozdulattal is nyithatja a
csomagtérajtót.
A csomagtérajtó nyitásának és zárásának funkciója akkor is rendelkezésre áll, amikor az autó
elektromosan működtetett csomagtérajtóval* rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
A lábbal működtethető csomagtérajtó kétféle
változatban létezik:
•
•
Az érzékelő a lökhárító közepétől balra található.
Az autó egyik távvezérlős kulcsának az autó
mögötti hatótávolságon belül ()körülbelül 1 méter
(3 láb) kell lennie a nyitáshoz és záráshoz. Ez
vonatkozik a már kinyitott autóra is, hogy megakadályozza a véletlen nyitást például egy autómosóban.
Nyitás és zárás lábmozdulattal
Csak kioldás lábmozdulattal (a csomagtérajtót manuálisan kell felemelni a nyitáshoz)
Ne feledje, hogy a lábmozdulattal történő nyitás és zárás funkcióhoz elektromosan működtetett csomagtérajtó* szükséges.
}}
* Opció/tartozék. 257
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Nyitás és zárás lábmozdulattal
Ne hagyja a lábát az autó alatt a rúgó mozdulat
során. Ez az aktiválás sikertelenségét okozhatja.
A nyitás vagy zárás megszakítása
lábmozdulattal
– Végezzen egy lassú, előre irányuló rúgó mozdulatot a nyitás vagy zárás közben, hogy
megállítsa a csomagtérajtó mozgását.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(246. oldal)
•
Az elektromosan működtetett csomagérajtó
nyitása és zárása* (253. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(228. oldal)
A távvezérlős kulcsnak nem kell az autó közelében lennie a nyitás vagy zárás megszakításához.
Ha a csomagtérajtó a csukott helyzet közelében
állt meg, akkor a következő aktiválási kinyitja azt.
Rúgó mozdulat az érzékelő érvényes aktiválási területén
belül.
–
Végezzen egy lassú, előre irányuló rúgó mozdulatot a hátsó lökhárító bal oldali része alatt.
Ezután lépjen hátra. Nem szabad hozzáérnie
a lökhárítóhoz.
> Egy rövid hangjelzés szólal meg, amikor a
nyitás vagy zárás aktiválódik - a csomagtérajtó kinyílik/becsukódik.
Ha a csomagtérajtó nyitott helyzetben van,
akkor lábmozdulattal történő aktiváláskor
becsukódik17.
Ha több rúgó mozdulatot végez anélkül, hogy
jóváhagyott távvezérlős kulcs lenne az autó
mögött, akkor a nyitás egy bizonyos késleltetési
idő elteltéig nem lehetséges.
17
258
MEGJEGYZÉS
Fennáll a kockázata a korlátozott működésnek vagy a működésképtelenségnek, ha a
hátsó lökhárítón nagy mennyiségű jég, hó,
szennyeződés vagy ehhez hasonló anyag
található. Ezért ügyeljen arra, hogy mindig
tisztán tartsa azt.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy fennáll a rendszer aktiválásának lehetősége egy autómosóban vagy
hasonló helyzetben, ha a távvezérlős kulcs a
hatótávolságon belül van.
Elektromosan működtetett csomagtérajtóval* rendelkező autók esetén.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Szervizzárás
A csomagtérajtó a nyitást megakadályozó, szervizzár funkcióval zárható például akkor, amikor
szervizbe viszi, szállodában vagy hasonló helyen
hagyja az autót.
A szervizzárás funkciógombja a
központi kijelző funkció nézetében található. A zár pillanatnyi
állapotától függően, a
Szervizzár kioldva vagy
Szervizzár lezárva jelenik
meg.
Kapcsolódó információk
•
A szervizzárás aktiválása és inaktiválása
(259. oldal)
A szervizzárás aktiválása és
inaktiválása
A szervizzárás egy funkciógombbal és egy opcionális PIN-kóddal aktiválható a központi kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
Az autónak legalább I gyújtásmódban kell lennie a szervizzár funkció aktiválásához.
2.
Írja be a kívánt biztonsági kódot.
> A biztonsági kód mentve van. A szervizzárás funkció készen áll az aktiválásra.
Ha a rendszert nullázták, akkor meg kell ismételni
a fenti eljárást.
A szervizzár aktiválása
1.
Nyomja meg a gombot a szervizzáráshoz a
funkció nézetben.
Írja be a biztonsági kódot az első
használat előtt.
A funkció első használata során be kell állítani
egy biztonsági kódot. Ezután ez használható a
szervizzárás kikapcsolásához, ha elvesztette vagy
elfelejtette a kiválasztott PIN-kódot. A biztonsági
kód PUK-kódként szolgál a szervizzárás funkcióhoz a későbbiekben beállított összes PIN-kódhoz.
Őrizze meg biztos helyen a biztonsági kódot.
Biztonsági kód létrehozásához:
1.
Nyomja meg a gombot a szervizzáráshoz a
funkció nézetben.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
2.
Írja be a zárás után a csomagtérajtó kinyitásához szükséges kódot, majd érintse meg a
Megerősítés lehetőséget.
> A csomagtérajtó zárva van. A zárás megerősítése egy, a funkció nézetben a gomb
mellett megjelenő zöld visszajelzővel történik.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
}}
259
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
A szervizzár inaktiválása
Kapcsolódó információk
1.
•
Nyomja meg a gombot a szervizzáráshoz a
funkció nézetben.
Szervizzárás (259. oldal)
Riasztó*
A riasztó hallható és látható figyelmeztetést ad,
amikor valaki érvénytelen távvezérlős kulcs nélkül
hatol az autóba vagy manipulálja az indítóakkumulátort illetve a riasztó szirénáját.
Az élesített riasztó akkor aktiválódik, ha:
> Egy felugró ablak jelenik meg.
2.
Írja be a záráskor használt kódot, és érintse
meg a Megerősítés lehetőséget.
> A csomagtérajtó nyitva van. A nyitás megerősítése azzal történik, hogy a zöld viszszajelző kialszik a funkció nézetben található gomb mellett.
•
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy a
csomagtérajtót18
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő*)
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha van
beszerelve billenésérzékelő*)
•
•
lecsatlakoztatják az akkumulátor kábelét
lecsatlakoztatják a szirénát.
A riasztó jelei
MEGJEGYZÉS
Ha elvesztette/elfelejtette a PIN-kódot vagy
több mint háromszor beírta a PIN-kódot,
akkor a biztonsági kódot kell használnia a
szervizzár kikapcsolásához.
MEGJEGYZÉS
Ha aktiválva van a szervizzár, és az autót a
Volvo On Call* szolgáltatással vagy a Volvo
On Call* alkalmazással nyitja ki, akkor a szervizzár automatikusan kikapcsol.
18
260
Riasztás kiváltásakor az alábbiak történnek:
•
Egy sziréna szólal meg körülbelül
30 másodpercre vagy a riasztó kikapcsolásáig.
•
Az irányjelzők 5 percig vagy a riasztó kikapcsolásáig villognak.
Ha a riasztó bekapcsolásának oka nem szűnt
meg, akkor a riasztási ciklus legfeljebb 10 alkalommal megismétlődik18.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Riasztó visszajelző
Ezért a riasztó akkor is bekapcsolhat, ha nyitva
marad egy ablak vagy a panorámatető* vagy, ha
be van kapcsolva az utastérfűtés.
MEGJEGYZÉS
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az ilyen
próbálkozások hatással vannak a biztosítás
feltételeire.
Ennek elkerüléséhez:
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer
állapotát:
•
•
•
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve.
A LED két másodpercenként egyet villan – a
riasztó élesítve van.
A riasztó kikapcsolását követően a LED legfeljebb 30 másodpercig vagy az I gyújtáshelyzet aktiválásáig gyorsan villog - a riasztó
működésbe lépett.
Mozgás- és dőlésérzékelők*
A mozgás és dőlésérzékelők az autón belüli mozgásra, az ablakok betörésére vagy arra reagálnak,
ha valaki megpróbálja ellopni a kerekeket vagy
elvontatni az autót.
•
Zárja be az ablakokat é a panorámatetőt,
amikor elhagyja az autót.
•
Ha használni kell az utasteret vagy az állófűtést – irányítsa úgy a levegőáramlást a szellőzőkből, hogy azok ne mutassanak felfelé az
utastérben.
Vagy használjon kisebb riasztási szintet a mozgás- és dőlésérzékelők ideiglenes inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
(262. oldal)
•
•
Csökkentett riasztási szint* (263. oldal)
Biztonsági zár* (263. oldal)
Akkor is kapcsolja ki a mozgás- és dőlésérzékelőket, amikor az autót kompon vagy vonaton szállítja, mert ezek a mozgások hatással lehetnek az
autóra, ami riasztást válthat ki.
A riasztó rendszer hibája esetén
Ha hiba van a riasztó rendszerben,
akkor a szimbólum és a Riasztó műk.
hibája Szerviz szükséges üzenet
jelenik meg a járművezetői kijelzőn.
Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha mozgást
észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli.
* Opció/tartozék. 261
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
1.
A riasztó akkor élesedik, amikor bezárja az autót.
A riasztó élesítése
2.
Zárja be az autót és élesítse a riasztót az alábbiak
szerint:
•
nyomja meg a távvezérlős kulcs záró gombját
•
érintse meg a jelölt felületet az ajtókilincsek
külsején vagy a csomagtérajtó gumírozott
nyomólapján19.
Ha az autó kulcs nélküli zárással/nyitással* és
elektromosan működtetett csomagtérajtóval* is
rendelkezik, akkor a csomagtérajtó alján található
gomb is használható az autó bezárásához és
a riasztó élesítéséhez.
A piros LED két másodpercenként felvillan a műszerfalon, amikor az autó be van zárva és a riasztó élesítve van.
A riasztó kikapcsolása
Nyissa ki az autót és kapcsolja ki a riasztót az
alábbiak szerint:
•
nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitó gombját
•
fogja meg valamelyik ajtókilincset vagy
nyomja meg a csomagtérajtó gumírozott nyomólapját19.
A riasztó inaktiválása működő távvezérlős
kulcs nélkül
Az autó kinyitható és a riasztó kikapcsolható
akkor is, ha a távvezérlős kulcs nem működik, például amikor a távvezérlős kulcs eleme lemerült.
19
262
Nyissa ki a vezetőajtót a levehető kulcsszárral.
> A riasztás bekapcsolt.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a kulcs szimbólumra a biztonsági olvasóban az alagútkonzol tárolórekeszében.
3.
Nyomja meg az indítógombot.
> A riasztó kikapcsol.
Kiváltott riasztás kikapcsolása
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitó gombját vagy állítsa az autó gyújtását I helyzetbe
az indítógomb megnyomásával.
Csak kulcs nélküli zárással és nyitással* (Passive Entry) rendelkező autók esetében.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
A riasztó automatikus élesítése és
újbóli élesítése
Csökkentett riasztási szint*
Biztonsági zár*
A csökkentett riasztási szint azt jelenti, hogy a
mozgás- és dőlésérzékelők ideiglenesen ki vannak kapcsolva.
A biztonsági zárás azt jelenti, hogy az összes nyitókilincs mechanikusan kiiktatásra kerül, ami
megakadályozza a belülről történő nyitást, amikor
kívülről bezárta az autót.
Kapcsolja ki a mozgás- és dőlésérzékelőket, hogy
elkerülje a riasztó akaratlan bekapcsolását - például amikor kutyát hagy az autóban vagy vonaton
illetve kompon szállítja az autót.
Nyomja meg a Csökkentett
védelem gombot a központi
kijelző funkció nézetében a
mozgás- és dőlésérzékelők
kikapcsolásához, amikor a
következő alkalommal bezárja
az autót.
Az automatikus újraélesítés megakadályozza az
autó akaratlan élesített riasztó nélkül hagyását.
Ha az autót kinyitja a távvezérlős kulccsal (és
kikapcsolja a riasztót), de egyik ajtót és a csomagtérajtót sem nyitja ki két percen belül, akkor a
riasztó újból élesedik. Az autó ugyanekkor visszazár.
Bizonyos piacokon a riasztó a vezetőajtó kinyitása, majd becsukása után automatikusan újra
élesít egy bizonyos idő elteltével, ha nem zárja be
az ajtót.
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
Ha kinyitja, majd újra bezárja az autót, akkor inaktiválni kell a csökkentett riasztási szintet.
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás gombot.
Nyomja meg a My Car
3.
Válassza ki a Passzív élesítés deaktiv.
lehetőséget a funkció ideiglenes inaktiválásához.
MEGJEGYZÉS
•
1.
2.
Ha a késleltetési időn belül kinyitja valamelyik
ajtót, akkor a folyamat megszakad és a riasztó
nem aktiválódik.
Ugyanakkor kikapcsol a biztonsági zárás funkció,
azaz belülről lehetséges a nyitás.
A beállítás módosításához:
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
A biztonsági zárak a távvezérlős kulccsal és a
kulcs nélküli zárással (Passive Entry)* aktiválhatók. A biztonsági zárak körülbelül
10 másodperces késleltetéssel aktiválódnak az
ajtók bezárását követően.
Riasztó* (260. oldal)
Biztonsági zár* (263. oldal)
Az autó csak a távvezérlős kulccsal, a kulcs nélküli nyitással vagy a Volvo On Call* alkalmazással,
amikor aktiválva vannak a biztonsági zárak.
A bal oldali első ajtó a kivehető kulcsszárral is
nyitható. Ha az autót a kivehető kulcsszárral nyitja
ki, akkor bekapcsol a riasztó.
Kapcsolódó információk
•
Riasztó* (260. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 263
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon,
ha nem kapcsolta ki a biztonsági zárat, ezzel
elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az
autóban.
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági zárak ideiglenes inaktiválása*
(264. oldal)
•
Riasztó* (260. oldal)
A biztonsági zárak ideiglenes
inaktiválása*
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat kívülről
be kell zárni, akkor a biztonsági zárás funkciót ki
kell kapcsolni a belülről történő nyitáshoz.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági zár* (263. oldal)
Riasztó* (260. oldal)
Nyomja meg a Csökkentett
védelem gombot a központi
kijelző funkció nézetében a biztonsági zárás funkció ideiglenes kikapcsolásához.
Ez azt jelenti, hogy a riasztó mozgás- és dőlésérzékelői* ki vannak kapcsolva.
Ezután a Csökkentett védelem jelenik meg a
központi kijelzőn és a biztonsági zárak az autó
következő zárásakor ideiglenesen kikapcsolnak.
A hagyományos zárás esetén az elektromos aljzatok azonnal kikapcsolnak, de amikor ideiglenesen
ki vannak iktatva a biztonsági zárak, akkor azok
maximum 10 percig aktívak maradnak a zárást
követően.
Ha kinyitja, majd újra bezárja az autót, akkor a biztonsági zárás funkciót újra ideiglenesen inaktiválni kell.
A rendszer a motor következő beindításakor viszszaáll.
264
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
VEZETŐTÁMOGATÁS
Vezetéstámogató rendszer
Az autó különböző vezetőtámogató rendszerekkel van felszerelve, amelyek különböző helyzetekben segíthetik aktívan vagy passzívan a járművezetőt.
A rendszerek segíthetik a járművezetőt például:
•
•
•
•
egy beállított sebesség fenntartásában
bizonyos időköz fenntartásában az elöl
haladó autóhoz képest
ütközés megelőzésében azzal, hogy figyelmezteti a járművezetőt és fékezi az autót
segítenek a járművezetőnek a parkolásban.
Bizonyos rendszerek alapfelszereltségként be
vannak építve, míg mások opcionálisak – ez az
adott piactól függ.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
266
Sebességfüggő kormányzási erő (266. oldal)
elektronikus menetstabilizáló (268. oldal)
Menetstabilizáló rendszer, Roll Stability
Control (267. oldal)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (333. oldal)
Sebességfüggő kormányzási erő
Rear Collision Warning (347. oldal)
A sebességfüggő kormányszervo alkalmazásával
a kormánykerékre kifejtendő erő nagysága az
autó sebességével együtt növekszik, hogy jobb
érzékenységet biztosítson a járművezető számára.
BLIS* (348. oldal)
Cross Traffic Alert* (353. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (358. oldal)
Driver Alert Control (366. oldal)
Sávtartó segéd (368. oldal)
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(376. oldal)
Parkolósegéd* (383. oldal)
Parkolókamera* (389. oldal)
Parkolósegéd* (400. oldal)
Autópályán a kormányzás keményebb. A kormányzáshoz parkoláskor és alacsonyabb sebesség mellett nem szükséges különösebb erőkifejtés.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos helyzetekben a kormányszervo túlságosan felmelegedhet, és ideiglenesen
hűtésre szorul - ezen idő alatt a kormányszervo csökkent rásegítéssel működik és a
kormánykerék forgatása kissé nehezebbnek
érezhető.
A csökkent kormányzási segítséggel párhuzamosan, a járművezetői kijelző egy üzenetet
valamint egy KORMÁNYKERÉK szimbólumot
mutat.
Sebességhatároló (272. oldal)
Automatikus sebességhatároló (276. oldal)
Sebességtartó (280. oldal)
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Vezetősegéd (303. oldal)
Radar egység (319. oldal)
Kamera egység (329. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
Miközben a kormányszervo csökkentett teljesítménnyel működik, a vezetőtámogató funkciók és a kormányzási segéd rendszer nem áll
rendelkezésre.
Ilyen helyzetekben a járművezetői kijelző a
Szervokormány hibája üzenetet és egy
KORMÁNYKERÉK szimbólumot mutat.
A kormányzási erő módosítása*
A kormányzási erő szintjének beállításához, menjen a "Hajtásmódok" részhez, és olvassa el az
INDIVIDUAL mód leírását a "Választható hajtásmódok" címszó alatt.
A hajtásmód-kezelőszerv INDIVIDUAL lehetőségével nem rendelkező autómodellek esetében a
kormányzási erő kiválasztása a központi kijelző
felső nézetén keresztül hajtható végre az alábbi
keresési útvonalon:
Beállítások My Car
Kormányzási erő
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(376. oldal)
Menetstabilizáló rendszer, Roll
Stability Control
•
Parkolósegéd* (400. oldal)
Az RSC1 menetstabilizáló rendszer minimálisra
csökkenti a felborulás kockázatát, például hirtelen kitérő manőverek során vagy amikor az autó
megcsúszik.
Az RSC rendszer figyeli, hogy milyen mértékben
változik az autó oldalirányú dőlése. Ezt az információt használja a rendszer az autó felborulási
kockázatának kiszámításához. Ha az autót a felborulás kockázata fenyegeti, akkor az elektronikus vezérlő rendszer bekapcsol, a motor nyomatéka csökken és egy vagy több keréken működésbe lép a fék, amíg az autó vissza nem nyeri a
stabilitását.
FIGYELEM
Normál vezetési körülmények között a RSC
rendszer javítja az autó közúti biztonságát, de
ez nem lehet ok a gyorsabb haladásra. Mindig
tartsa be a biztonságos vezetésre vonatkozó
normál óvintézkedéseket.
Vezetési módok
A kormányzási erő beállítása nem érhető el
kanyarban, ha a sebesség meghaladja a 10 km/h
(6 mph) értéket.
Kapcsolódó információk
•
Vezetéstámogató rendszer (266. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vezetési módok* (430. oldal)
Vezetősegéd (303. oldal)
Sávtartó segéd (368. oldal)
* Opció/tartozék. 267
VEZETŐTÁMOGATÁS
elektronikus menetstabilizáló
Az elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC2)
segíti a járművezetőt a megcsúszás elkerülésében és javítja az autó tapadását.
FIGYELEM
•
A járművezetői kijelző ezt a
szimbólumot mutatja, amikor az
ESC rendszer működik.
Az ESC rendszer fékezése pulzáló hangként hallható és az
autó a gázpedál használata
közben a vártnál lassabban gyorsul.
Az ESC rendszer az alábbi részfunkciókat tartalmazza:
•
•
•
•
Stabilizáló funkció3
Forgásszabályozó és kipörgésgátló rendszer
Motorellenállás-vezérlés
•
Az ESC menetstabilizáló rendszer kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek
célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele – nem képes minden
helyzet kezelésére bármilyen forgalmi,
időjárási és útviszonyok mellett.
A ESC nem helyettesíti a járművezető
figyelmét és ítélőképességét. Mindig a
járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Stabilizáló funkció3
A funkció egyenként ellenőrzi a kerekek hajtó- és
fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
Utánfutó-stabilizáló
Forgásszabályozó és kipörgésgátló
rendszer
A funkció a kerekek kipörgését is megakadályozza az útfelületen gyorsítás közben.
Motorellenállás-vezérlés
A motorellenállás-vezérlés (EDC4) megakadályozza a kerekek nem szándékos blokkolását, például visszakapcsoláskor vagy csúszós útfelületen
történő motorfékezéskor alacsony sebességfokozatban.
A kerekek akaratlan blokkolása vezetés közben,
többek között, akadályozza a járművezetőt az autó
kormányzásában.
Utánfutó-stabilizáló*5
Az utánfutó-stablizáló (TSA6) funkciója, hogy
utánfutó vontatásakor stabilizálja az autót, ha az
kígyózni kezdene. További tájékoztatáshoz, lásd
még az "Utánfutó-stablizáló" részt.
MEGJEGYZÉS
A TSA funkció kikapcsol, ha a ESC sport
mód be van kapcsolva.
A funkció alacsony sebesség mellett aktív és
fékezi a kipörgő hajtott kerekeket, hogy további
tapadást biztosítson azoknak a hajtott kerekeknek, amelyek nem pörögnek ki.
1 Roll Stability Control
2 Electronic Stability Control
3 Aktív farolásgátlóként is ismert.
4 Engine Drag Control
5 Az eredeti Volvo vonóhorog tartalmazza
6 Trailer Stability Assist
268
az utánfutó-stabilizáló funkciót.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
Sport üzemmód az elektronikus menetstabilzálóhoz (269. oldal)
•
A Sport mód aktiválása/inaktiválása az elektronikus menetstabilizálóban (269. oldal)
•
A sport mód korlátai az elektronikus menetstabilizálóban (270. oldal)
•
Az elektronikus menetstabilizáló szimbólumai
és üzenetei (271. oldal)
•
Utánfutó-stabilizáló* (466. oldal)
Sport üzemmód az elektronikus
menetstabilzálóhoz
A Sport mód aktiválása/inaktiválása
az elektronikus menetstabilizálóban
Az ESC7 rendszer mindig aktív — nem kapcsolható ki. Azonban a járművezető kiválaszthatja a
ESC sport mód lehetőséget, ami aktívabb vezetési élményt tesz lehetővé.
Az ESC9 rendszer mindig aktív — nem kapcsolható ki. Azonban a járművezető kiválaszthatja a
sport üzemmódot, ami aktívabb vezetési élményt
tesz lehetővé.
A ESC sport mód részfunkció kiválasztásával az
ESC beavatkozása csökken és az autó megcsúszhat, így a vezetőre a normálisnál nagyobb
irányítás hárul.
A Sport üzemmód aktiválása/
inaktiválása a központi kijelző
funkció nézetében lehetséges.
Amikor a ESC sport mód van kiválasztva, akkor
az ESC kikapcsoltnak tekinthető, annak ellenére,
hogy a funkció sok esetben továbbra is segíti a
járművezetőt.
–
MEGJEGYZÉS
Ha ki van választva a ESC sport mód, akkor
az utánfutó-stabilizáló (TSA8) kikapcsol.
A ESC sport mód maximális tapadást is biztosít,
ha az autó megragadt vagy amikor laza felületen,
például homokban vagy mély hóban halad.
A ESC sport mód aktív állapotát
ennek a szimbólumnak a világítása jelzi
a járművezetői kijelzőn a funkció kikapcsolásáig vagy a motor leállításáig. A
motor következő beindítását követően az ESC
rendszer újra normál üzemmódban fog működni.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
•
•
7
8
9
Érintse meg a ESC sport mód gombot a
funkció nézetben.
> A sport üzemmód aktív/inaktív - egy zöld/
szürke visszajelző látható a gombon.
elektronikus menetstabilizáló (268. oldal)
•
elektronikus menetstabilizáló (268. oldal)
Vonóhorog* (461. oldal)
Electronic Stability Control
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Opció/tartozék. 269
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sport mód korlátai az elektronikus
menetstabilizálóban
Az ESC10 rendszer ESC sport mód részfunkciójához kapcsolódó bizonyos korlátozások vannak
aktiválva.
A ESC sport mód funkció nem választható ki,
amikor az alábbi funkciók valamelyike aktív:
•
•
•
•
Sebességhatároló
Sebességtartó
Adaptív sebességtartó
Pilot Assist.
Kapcsolódó információk
•
10
270
elektronikus menetstabilizáló (268. oldal)
Electronic Stability Control
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az elektronikus menetstabilizáló
szimbólumai és üzenetei
szimbólum és üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Az elektronikus menetstabilizálóra (Electronic
Stability Control - ESC) vonatkozóan számos
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Körülbelül 2 másodpercig folyamatosan
világít.
Rendszerellenőrzés a motor beindításakor.
Villogó fény.
A ESC a rendszer bekapcsolás alatt áll.
Folyamatos fény.
A sport üzemmód ki van választva.
MEGJEGYZÉS: Az ESC rendszer ebben az üzemmódban nem kapcsol ki — részlegesen csökken a
működése.
Az ESC rendszer ideiglenes csökkentése a fék túl magas hőmérséklete miatt - a funkció automatikusan visszaáll, amikor a fékek lehűltek.
ESC
Ideiglenesen ki
Lásd az üzenetet a járművezetői kijelzőn.
ESC
A ESC rendszer kikapcsolva.
Szerviz szükséges
•
•
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Álljon meg az autóval biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa be újra a motort.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
elektronikus menetstabilizáló (268. oldal)
271
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességhatároló
: aktív módból - inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a sebességhatárolót
A sebességhatároló (SL11) fordított sebességtartóhoz hasonlítható - a járművezető szabályozza
a sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre kiválasztott/beállított maximális sebesség akaratlan
túllépését.
Kapcsolódó információk
•
•
A sebességhatároló korlátai (276. oldal)
A tárolt maximális sebesség jele
•
A sebességhatároló sebességének kezelése
(273. oldal)
Az autó pillanatnyi sebessége
•
A sebességhatároló inaktiválása és készenléti üzemmódba kapcsolása (274. oldal)
•
A sebességhatároló újbóli aktiválása készenléti üzemmódból (275. oldal)
: Csökkenti a tárolt maximális sebességet
Tárolt maximális sebesség
FIGYELEM
•
•
A funkciók gombjai és szimbólumai12.
: aktiválja a sebességhatárolót készenléti
üzemmódból és visszatér a tárolt maximális
sebességhez
: növeli a tárolt maximális sebességet
: készenléti üzemmódból - aktiválja a
sebességhatárolót és tárolja a pillanatnyi
sebességet
11
12
272
•
A sebességhatároló funkció kiegészítő
vezetőtámogató funkció, amelynek célja a
vezetés megkönnyítése – nem képes
minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
A járművezetőnek mindig figyelembe kell
vennie a forgalmi viszonyokat és be kell
avatkoznia, ha a sebességhatároló nem
tart fenn alkalmas sebességet.
A sebességhatároló nem helyettesíti a
járművezető figyelmét és ítélőképességét.
Mindig a járművezető felelős az autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes
megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően.
Speed Limiter
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
•
•
•
A sebességhatároló aktiválása és elindítása
(273. oldal)
A sebességhatároló inaktiválása (275. oldal)
Automatikus sebességhatároló (276. oldal)
Az automata sebességhatároló korlátai
(280. oldal)
•
Az automatikus sebességhatároló aktiválása/
inaktiválása (278. oldal)
•
Az automata sebességhatároló tűrésének
módosítása (279. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességhatároló aktiválása és
elindítása
Először ki kell választani és aktiválni kell a sebességhatároló funkciót (SL13), hogy szabályozni
lehessen a sebességet.
A sebességhatároló készenléti módba
állítása
A sebességhatároló elindítása
A sebességhatároló nem aktiválható, amíg be
nem indítja a motort. A sebességhatárolóban
tárolt legalacsonyabb maximális sebesség
30 km/h (20 mph) lehet.
–
Amikor a sebességhatároló készenléti üzem-
A sebességhatároló sebességének
kezelése
A sebességhatároló (SL14) különböző sebességekre állítható.
A tárolt sebesség beállítása/
módosítása
szimbómódban van és a látható a
lum - nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A sebességhatároló elindul és a pillanatnyi sebesség kerül tárolásra maximális
sebességként.
Kapcsolódó információk
•
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
–
Sebességhatároló (272. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) lehetőséget a
(4) szimbólumsebességhatároló
hoz/funkcióhoz lépéshez.
> Megjelenik a (4) szimbólum és a sebességhatároló készenléti üzemmódba kerül.
13
14
Sebességhatároló
Speed Limiter
}}
273
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
–
•
A sebesség a
(1) vagy
(3) gomb
rövid megnyomásával vagy megnyomásával,
és nyomva tartásával módosítható.
•
Rövid megnyomások: Az egyes megnyomások +/- 5 km/h (+/- 5 mph) mértékű
lépésekben módosítják a sebességet.
•
Megnyomás és nyomva tartás: Engedje
el a gombot, amikor a beállított sebességjelző (4) a kívánt sebességhez mozdult.
A sebességhatároló inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
A sebességhatároló (SL15) ideiglenesen inaktiválható és készenléti üzemmódba kapcsolható.
Ideiglenes inaktiválás a gázpedállal
A sebességhatároló ideiglenesen inaktiválható és
felülbírálható a gázpedállal anélkül, hogy először
készenléti üzemmódba kapcsolná a sebességhatárolót - hogy például gyorsan kigyorsítsa az autót
egy helyzetből.
Ebben az esetben járjon el az alábbiak szerint:
1.
Nyomja le teljesen a gázpedált, majd engedje
fel úgy, hogy a gyorsulás megszakadjon, amikor elérte kívánt sebességet.
> Ebben a módban a sebességhatároló még
aktív, ezért FEHÉR a szimbólum a járművezetői kijelzőn.
2.
Engedje fel teljesen a gázpedált, amikor
befejezte az átmeneti gyorsítást.
> Az autó ezután automatikusan az utoljára
beállított küszöbérték alá motorfékez.
Az utolsó gombnyomás után beállított sebesség tárolódik a memóriában.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló (272. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A sebességhatároló inaktiválásához és készenléti
üzemmódba kapcsolásához:
–
15
274
Speed Limiter
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességhatár jelzései és szimbólumai
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre változnak járművezetői kijelzőn - a sebességhatároló ideiglenesen kikapcsol, és a járművezető átlépheti a beállított maximális
sebességet.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló (272. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességhatároló újbóli
aktiválása készenléti üzemmódból
A sebességhatároló (SL16) az ideiglenes inaktiválás és készenléti üzemmódba helyezést követően újra aktiválható.
vagy
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességhatároló jelölései és szimbólumai SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak járművezetői kijelzőn — az autó
ezután a pillanatnyi sebességét alkalmazza maximális sebességként.
A sebességhatároló inaktiválása
A sebességhatároló (SL17) kikapcsolható.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló (272. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A sebességhatároló újbóli aktiválásához készenléti üzemmódból:
–
16
17
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A járművezetői kijelző sebességhatároló
jelölései SZÜRKE színűről FEHÉR színűre
változnak - az autó sebessége ezután újra
az utoljára tárolt maximális sebességre
korlátozódik.
Speed Limiter
Speed Limiter
A sebességtartó kikapcsolásához:
1.
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
(2).
> A sebességhatároló készenléti üzemmódban van.
}}
275
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
2.
3.
Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra váltson.
> A járművezetői kijelző sebességhatároló
szimbóluma és visszajelzője (4) kikapcsol
- ami törli a beállított/tárolt maximális
sebességet.
A sebességhatároló korlátai
Meredek lejtőkön a sebességhatároló fékhatása
elégtelen lehet, ami miatt a jármű túllépheti a
tárolt maximális sebességet. Ebben az esetben a
járművezetőt a Sebességkorlát túllépve üzenet figyelmezteti a járművezetői kijelzőn.
Nyomja meg újra a kormánykerék
gombját (2).
> Egy másik funkció aktiválódik.
MEGJEGYZÉS
Egy, a maximális sebesség túllépésére vonatkozó szöveges üzenet jelenik meg, ha legalább 3 km/h (körülbelül 2 mph) értékkel túllépi a sebességet.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló (272. oldal)
Kapcsolódó információk
•
18
19
20
276
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
Sebességhatároló (272. oldal)
Automatikus sebességhatároló
Az automata sebességhatároló (ASL18) funkció
segít a járművezetőnek az autó maximális sebességének a közlekedési jelzőtáblákon feltüntetett
sebességhez igazításában.
A sebességhatároló funkció (SL19) automatikus
sebességhatárolóra (ASL) váltható.
Az automata sebességkorlátozó a jelzőtábla-felismerő (RSI20) funkciótól származó információkat
használja az autó maximális sebességének beállításához.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
•
•
•
•
Az ASL funkció kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek célja a vezetés
megkönnyítése és biztonságosabbá
tétele – nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
A jelzőtábla-felismerő (RSI) funkciótól az
ASL számára átadott sebességinformáció
akkor is helytelen lehet, ha a járművezető
tisztán látja a sebességre vonatkozó jelzőtáblát – ilyen esetekben a járművezetőnek kell beavatkoznia a megfelelő sebességre gyorsítás vagy lassítás érdekében.
A ASL nem helyettesíti a járművezető
figyelmét és ítélőképességét. Mindig a
járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Aktív az SL vagy az ASL?
Szimbólumok mutatják a járművezetői kijelzőn,
hogy melyik sebességhatároló funkció aktív:
Szimbólum
A jelzés szimbólumának
színe
Jelentés
Az ASL aktív
SL
ASL
Zöldessárga
✓
✓
Szürke
✓
Sárga/narancs
A
A jelzés szimbólumaB "70" után = az
ASL aktív.
A
B
FEHÉR szimbólum: A funkció aktív, SZÜRKE szimbólum:
Készenléti üzemmód.
A szimbólum színének jelentésével kapcsolatban, lásd a későbbi
"ASL szimbólum" címszót.
Az ASL szimbólum
A jelzés szimbóluma (a tárolt sebesség,
"70" mellett a sebességmérő közepén)
háromféle színnel jelenhet meg az
alábbi jelentésekkel:
Az ASL készenléti üzemmódba van kapcsolva
Az ASL átmeneti készenléti
üzemmódban van - például
egy azért, mert egy közlekedési jelzőtábla nem olvasható.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességhatároló (272. oldal)
Az automatikus sebességhatároló aktiválása/
inaktiválása (278. oldal)
•
Az automata sebességhatároló tűrésének
módosítása (279. oldal)
•
Az automata sebességhatároló korlátai
(280. oldal)
Lásd még "A jelzőtábla-felismerés korlátai" címszót.
277
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az automatikus sebességhatároló
aktiválása/inaktiválása
Az automata sebességhatároló funkció (ASL21)
a sebességhatároló (SL22) kiegészítőjeként aktiválható és inaktiválható.
•
Az ASL aktiválása
Az Automatikus
sebességkorlát gomb a központi kijelző funkció nézetében
található.
Az automatikus sebességhatároló aktiválásához:
1.
2.
21
22
23
278
Nyomja meg a Automatikus
sebességkorlát gombot.
> Az ASL készenléti üzemmódban van, egy
zöld visszajelző jelenik meg a gombon, és
a járművezetői kijelző egy jelzés szimbólumát mutatja a sebességmérő közepén.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> Az ASL az autó pillanatnyi sebességével
aktiválódik.
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Jelzőtábla információk – RSI
MEGJEGYZÉS
Az ASL inaktiválása
Ha be van kapcsolva az automata sebességkorlátozó funkció, akkor a jelzőtáblainformációk akkor is megjelennek a járművezetői kijelzőn, ha nincs bekapcsolva
az RSI23.
–
•
Ha el akarja távolítani a jelzőtábla-információkat a járművezetői kijelzőről, akkor
egyidejűleg ki kell kapcsolni az automata sebességkorlátozót és az RSI funkciót is.
•
Amikor az automata sebességhatároló
funkció aktív, de az RSI inaktív, akkor nincsenek figyelmeztetések az RSI funkciótól. A figyelmeztetésekhez az RSI bekapcsolása is szükséges.
Az automatikus sebességhatároló inaktiválásához:
Érintse meg a Automatikus
sebességkorlát gombot a funkció nézetben.
> Az ASL kikapcsol és a gomb jelzése
SZÜRKE színűre változik - helyette az SL
lesz aktív.
FIGYELEM
Az ASL funkcióról SL funkcióra váltást követően az autó a későbbiekben nem a táblával
jelzett, hanem a memóriában tárolt maximális
sebességet követi.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességhatároló (272. oldal)
Automatikus sebességhatároló (276. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (359. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az automata sebességhatároló
tűrésének módosítása
Az automatikus sebességhatároló funkció
(ASL24) különböző tűrési szintekhez állítható.
Lehetőség van a kitáblázott sebességkorlát növelésére/csökkentésére. Ha például az autó egy
70 km/h (43 mph) értékű kitáblázott sebességkorlátozást követ, akkor a járművezető dönthet
úgy, hogy ehelyett 75 km/h (47 mph) sebességet tartson.
–
Nyomja a kormánykerék
gombját (1),
amíg a sebességmérő (4) közepén a
70 km/h (43 mph) jelzés helyett a 75 km/h
(47 mph) jelzés nem jelenik meg.
> Ezután az autó a kiválasztott 5 km/h
(4 mph) tűrést használja, amíg a táblák,
amelyek mellett elhalad, 70 km/h
(43 mph) sebességet mutatnak.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességhatároló (272. oldal)
Automatikus sebességhatároló (276. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (359. oldal)
A tűrés addig marad érvényben, amíg el
nem halad egy alacsonyabb vagy magasabb sebességértékű jelzőtábla mellett ezután az autó az új kitáblázott sebességhatárt követi, és a tűrés törlődik a memóriából.
Ha a jelzőtábla-felismerő*26 funkció aktív,
akkor a jelzett sebességkorlátozás a
sebességmérőn is megjelenik egy színes
visszajelzővel.
A tűrés beállítása ugyanúgy történik, mint a
sebességhatároló sebesség-beállítása.
A funkciók gombjai és szimbólumai25.
24
25
26
MEGJEGYZÉS
A legnagyobb kiválasztható tűrés
+/- 10 km/h (5 mph).
Automatic Speed Limiter
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Jelzőtábla-információk - RSI
* Opció/tartozék. 279
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az automata sebességhatároló
korlátai
Az automata sebességkorlátozás (ASL27) az
RSI28 funkció sebességinformációinak használatával történik - nem a jelzőtáblákon feltüntetett
sebességet használva, amelyek mellett az autó
elhalad.
Sebességtartó
A sebességtartó (CC29) segít a járművezetőnek
az egyenletes sebesség fenntartásában, ami
kényelmesebb vezetést eredményez autópályákon és hosszú, egyenes utakon a forgalom normális haladásakor.
Áttekintés
Ha az RSI28 nem képes értelmezni és továbbítani
a sebességinformációkat az ASL számára, akkor
az ASL készenléti üzemmódba áll, és átvált SL
funkcióra. ilyen esetekben a járművezetőnek be
kell avatkoznia, és megfelelő sebességre kell lassítania.
•
27
28
29
30
280
Sebességhatároló (272. oldal)
Automatikus sebességhatároló (276. oldal)
Az automata sebességhatároló korlátai
(280. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (359. oldal)
: Csökkenti a tárolt sebességet
A tárolt sebesség jele
Tárolt sebesség
MEGJEGYZÉS
Az adaptív sebességtartóval* felszerelt autókban lehetőség van a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó közötti váltásra – lásd a
"Váltás a CC és az ACC között" címszót.
Lásd még a "Jelzőtábla-felismerés korlátai" részt.
Kapcsolódó információk
: aktív módból - inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a sebességtartót
Az autó pillanatnyi sebessége
Az ASL újra aktiválódik, amikor az RSI28 funkció
újra képes értelmezni és továbbítani a sebességinformációkat az ASL számára.
•
•
•
: készenléti üzemmódból - aktiválja a
sebességtartót és tárolja a pillanatnyi sebességet
A funkciók gombjai és szimbólumai30.
: aktiválja a sebességtartót készenléti
üzemmódból és visszatér a tárolt sebességhez
: növeli a tárolt sebességet
Automatic Speed Limiter
Jelzőtábla-információk - RSI
Cruise Control
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
•
A sebességtartó funkció kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek célja a
vezetés megkönnyítése – nem képes
minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie (lásd a hivatkozások listáját a cikk végén).
•
A sebességtartó nem helyettesíti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes
megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
A sebességtartó aktiválása és elindítása
(281. oldal)
•
A sebességtartó sebességének kezelése
(282. oldal)
•
A sebességtartó inaktiválása és készenléti
üzemmódba kapcsolása (283. oldal)
31
Cruise Control
•
•
•
A sebességtartó újbóli aktiválása készenléti
üzemmódból (284. oldal)
A sebességtartó aktiválása és
elindítása
A sebességtartó kikapcsolása (285. oldal)
Először ki kell választani és aktiválni kell a sebességtartó funkciót (CC31), hogy szabályozni
lehessen a sebességet.
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó között (299. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A sebességtartó készenléti
üzemmódba állítása
A sebességtartó készenléti üzemmódba állításához:
–
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) gombot a
(4) szimbólumhoz/funkcióhoz
lépéshez.
> A szimbólum megjelenik és a sebességtartó aktiválható.
}}
281
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A sebességtartó aktiválása/elindítása
A sebességtartó elindításához készenléti üzemmódból, az autó pillanatnyi sebességének
30 km/h (20 mph) vagy ennél magasabb értékűnek kell lennie. A sebességhatárolóban tárolt legalacsonyabb sebesség 30 km/h (20 mph) lehet.
A sebességtartó elindításához:
–
A sebességtartó sebességének
kezelése
A sebességtartó (CC32) különböző sebességekre állítható.
A tárolt sebesség beállítása/
módosítása
A
szimbólum/funkció megjelenített
állapotában, nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A sebességtartó elindul és a pillanatnyi
sebesség kerül beállításra tárolt sebességként.
•
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó 30 km/h (20 mph) sebesség alatt nem kapcsolható be.
Kapcsolódó információk
•
Sebességtartó (280. oldal)
–
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként és piaconként változhatnak.
A sebesség a
(1) vagy
(3) gomb
rövid megnyomásával vagy megnyomásával,
és nyomva tartásával módosítható.
•
Rövid megnyomások: Az egyes megnyomások +/- 5 km/h (+/- 5 mph) mértékű
lépésekben módosítják a sebességet.
•
Megnyomás és nyomva tartás: Engedje
el a gombot, amikor a beállított sebességjelző (4) a kívánt sebességhez mozdult.
Az utolsó gombnyomás után beállított sebesség tárolódik a memóriában.
Ha a járművezető a gázpedál használatával növeli
az autó sebességét, mielőtt megnyomná a kormánykerék
gombját (1), akkor a tárolt
sebesség az autó sebessége lesz, amikor megnyomja a gombot, feltéve, hogy a járművezető
lába a gázpedálon van a gomb megnyomásának
pillanatában.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
A motorfék használata a lábfék helyett
A sebességtartóval a sebesség a lábfék kevesebb használatával is szabályozható. Lejtőn
haladva bizonyos esetekben kívánatosabb egy
kissé gyorsabban haladni, és motorfékezéssel
korlátozni a gyorsulást. Ebben az esetben a jár32
282
Cruise Control
VEZETŐTÁMOGATÁS
művezető ideiglenesen kiválthatja a lábfék használatát a sebességtartóval.
Ehhez tegye az alábbiakat:
–
Nyomja be körülbelül félig a gázpedált, majd
engedje el azt.
> A sebességtartó kikapcsolja az automatikus üzemi fékezést, és csak a motorféket
használja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességtartó (280. oldal)
Vezetési módok* (430. oldal)
ECO hajtásmód (432. oldal)
A sebességtartó inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
A sebességtartó (CC34) ideiglenesen kikapcsolhat úgy, hogy készenléti üzemmódba lép, és
később újra aktiválható.
A sebességtartó inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
A sebességtartó függése a
hajtásmódtól
Annak a módja, ahogy a sebességtartó fenntartja
a sebességet, a kiválasztott hajtásmódtól függően változhat33.
Eco Cruise sebességtartó ECO
hajtásmóddal
ECO hajtásmódban a sebességtartó gyorsításai
és lassításai, az üzemanyag-fogyasztás és a környezetvédelem érdekében, a többi hajtásmódhoz
képest finomabbak. Ez azt okozhatja, hogy az
autó sebessége átmenetileg a beállított sebesség felett vagy alatt van.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
További információkért, lásd az "ECO hajtásmód"
részt a "Sebességtartó Eco Cruise" alatt.
Sebességtartó Dynamic Cruise
Dynamic hajtásmódban a sebességtartó gyorsításai és lassításai a többi hajtásmódhoz képest
erősebben érezhetők és közvetlenebbnek tűnnek.
33
34
További információkért, lásd a "Hajtásmódok" részt.
Cruise Control
}}
* Opció/tartozék. 283
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A sebességtartó készenléti üzemmódba állításához:
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai
a járművezetői kijelzőn FEHÉR színűről
SZÜRKE színűre változnak - a sebességtartó ilyenkor átmenetileg inaktív és a járművezetőnek manuálisan kell szabályoznia
a sebességet.
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
A sebességtartó ideiglenesen kikapcsol és
készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált
•
a járművezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
a tengelykapcsoló-pedált több mint 1 percig
nyomva tartják
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
284
•
•
•
•
a kerekek elvesztik a tapadást
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas
a fékek hőmérséklete túl magas
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá esett.
A sebességtartó újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
A sebességtartó (CC35) ideiglenesen kikapcsolhat úgy, hogy készenléti üzemmódba lép, és
később újra aktiválható.
A sebességtartó újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Kapcsolódó információk
•
Sebességtartó (280. oldal)
a fokozatválasztót N állásba helyezik
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
35
Automatikus készenléti üzemmód
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
készenléti üzemmódba kapcsol, ha:
Cruise Control
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességtartó elindításához készenléti üzemmódból:
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai
SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak a járművezetői kijelzőn — az autó
ezután újra az utoljára tárolt sebességet
tartja.
A sebességtartó kikapcsolása
2.
Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra váltson.
>
A járművezetői kijelző
sebességtartó szimbóluma (4) kialszik - ami törli a
beállított/tárolt sebességet.
3.
Nyomja meg újra a kormánykerék
gombját (2).
> Egy másik funkció aktiválódik.
A sebességtartó Cruise Control — CC kikapcsolható.
vagy
A sebességtartó elindításához készenléti üzemmódból:
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai
SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak járművezetői kijelzőn — az autó ezután a pillanatnyi sebességet tartja.
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet
be, amikor visszaállítja a sebességet a korgombjával.
mánykerék
MEGJEGYZÉS
Az adaptív sebességtartóval* felszerelt autókban lehetőség van a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó közötti váltásra – lásd a
"Váltás a CC és az ACC között" címszót.
A funkciók gombjai és szimbólumai36.
A sebességtartó kikapcsolásához:
1.
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
(2).
> A sebességtartó készenléti üzemmódban
van.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó (280. oldal)
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó között (299. oldal)
Kapcsolódó információk
•
36
Sebességtartó (280. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék. 285
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó*
(ACC37)
Az adaptív sebességtartó
segít a járművezetőnek az egyenletes sebesség és az előző
autóhoz képest beállított követési időköz fenntartásában.
újra szabad, akkor az autó visszatér a beállított
sebességhez.
FIGYELEM
•
Az adaptív sebességtartó kényelmesebb vezetési
élményt eredményez hosszú utakon, autópályákon és hosszú, egyenes főutakon a forgalom
sima haladásakor.
A kamera és radar egység méri a távolságot az elöl
haladó járműtől38.
A járművezető kiválasztja a kívánt sebességet és
az elöl haladó járműhöz képest. Ha a kamera és
radar egység egy lassabban haladó autót észlel
az autó előtt, akkor automatikusan beállítja a
sebességet a beállított időközhöz. Amikor az út
37
38
286
Az adaptív sebességtartó funkció kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek
célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele – nem képes minden
helyzet kezelésére bármilyen forgalmi,
időjárási és útviszonyok mellett.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció a piactól függően alapfelszereltség vagy opció is lehet.
Az adaptív sebességtartó gyorsítással és fékezéssel szabályozza a sebességet. Normális, hogy
a fékek halk hangot adnak a sebesség beállításakor.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie (lásd a hivatkozások listáját a cikk végén).
Az adaptív sebességtartó célja a sebesség finom
szabályozása. A hirtelen fékezést igénylő helyzetekben a járművezetőnek magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbségek esetén
vagy akkor lehet szükséges, ha az elöl halad
jármű hirtelen fékez. A radar egység korlátai miatt
előfordulhat, hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán nem történik meg.
•
Az adaptív sebességtartó nem helyettesíti
a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az autó
biztonságos vezetéséért és a sebesség
valamint a többi járműtől való távolság
helyes megválasztásáért az érvényben
lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően.
Az adaptív sebességtartó célja, hogy egy, a járművezető által beállított időközzel kövesse az elől,
ugyanabban a sávban haladó járművet. Ha a
radar egység nem lát semmilyen járművet a jármű
előtt, akkor ehelyett a járművezető által beállított
sebességet tartja. Akkor is ez történik, ha az elől
haladó jármű sebessége növekszik, és meghaladja a tárolt sebességet.
Adaptive Cruise Control
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az alábbiak automata sebességváltóra vonatkoznak:
•
Az adaptív sebességtartó 0 km/h sebességtől akár 200 km/h (125 mph) sebességig
képes egy másik jármű követésére.
Az alábbiak manuális sebességváltóra vonatkoznak:
•
FIGYELEM
Áttekintés
•
Az adaptív sebességtartó nem ütközéselkerülő rendszer. Mindig a járművezető
felelős és neki kell beavatkoznia, ha a
rendszer nem észlel egy elöl haladó járművet.
Kezelőszervek
•
Az adaptív sebességtartó nem fékez
emberek vagy állatok valamint kisméretű
járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem alacsony utánfutók,
szembejövő, lassú vagy álló járművek vagy
tárgyak esetén.
•
Ne használja az adaptív sebességtartót
nagy körültekintést igénylő helyzetekben,
például városi forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz
vagy hólé van az úttesten, erős esőben/
havazásban, rossz látási viszonyok mellett,
kanyargós vagy keskeny utakon.
Az adaptív sebességtartó 30 km/h (20 mph)
sebességtől 200 km/h (125 mph) sebességig képes egy másik jármű követésére.
FONTOS
Az adaptív sebességtartó komponenseinek
karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
A funkciók gombjai és szimbólumai38.
: aktiválja az adaptív sebességtartót
készenléti üzemmódból és visszatér a tárolt
sebességhez
: növeli a tárolt sebességet
: készenléti üzemmódból - aktiválja az
adaptív sebességtartót és tárolja a pillanatnyi
sebességet
: aktív módból - inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja az adaptív sebességtartót
: Csökkenti a tárolt sebességet
38
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
287
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
Az adaptív sebességtartó sebességének
(291. oldal)
Csökkenti az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
•
Az adaptív sebességtartó időintervallumának
beállítása (292. oldal)
A céljármű kijelzés: az ACC észlelt és követ
egy céljárművet az előre beállított időközzel
•
Az adaptív sebességtartó inaktiválása/újbóli
aktiválása (293. oldal)
Az időköz és az elöl haladó járművek szimbóluma
•
Előzési segéd adaptív sebességtartóval
(295. oldal)
•
Az előzési segéd adaptív sebességtartóval
elindítása (296. oldal)
•
Az előzési segéd korlátai adaptív sebességtartóval (296. oldal)
•
Cél váltása adaptív sebességtartóval
(297. oldal)
Az elől haladó jármű sebessége.
•
Az Ön autójának pillanatnyi sebessége.
Automatikus fékezés adaptív sebességtartóval (297. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó korlátai
(298. oldal)
•
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó között (299. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó szimbólumai és
üzenetei (301. oldal)
Növeli az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
||
Járművezetői kijelző
MEGJEGYZÉS
Az adaptív sebességtartóval* felszerelt autókban lehetőség van a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó közötti váltásra – lásd a
"Váltás a CC és az ACC között" címszót.
A sebességek jelzése38.
Tárolt sebesség
A szimbólumok közlekedési helyzettől függően
megjelenő különböző kombinációinak megtekintéséhez - lásd az "Adaptív sebességtartó szimbólumai és üzenetei" címszót.
Kapcsolódó információk
38
288
•
Adaptív sebességtartó és ütközési kockázat
figyelmeztetés (289. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó aktiválása és elindítása (289. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó és ütközési
kockázat figyelmeztetés
Az adaptív sebességtartó figyelmeztetheti a járművezetőt, ha az elöl haladó járműhöz viszonyított távolság túl rövid lesz.
fékez, akkor bekapcsol a figyelmeztető lámpa és
a figyelmeztető hangjelzés, hogy figyelmeztesse a
járművezetőt az azonnali beavatkozás szükségességére.
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó csak olyan járművekre figyelmeztet, amelyeket a radar egység
észlel - ezért előfordulhat, hogy nem vagy
csak bizonyos késéssel ad figyelmeztetést.
•
Az adaptív sebességtartó aktiválása
és elindítása
A adaptív sebességtartót (ACC40) először aktiválni kell, majd el kell indítani, hogy szabályozza a
sebességet és a távolságot.
Az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódba kapcsolása
Soha ne várjon a figyelmeztetésre. Fékezzen, amikor a helyzet úgy kívánja.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Hang és szimbólum az ütközésfigyelmeztetéshez39.
Figyelmeztető hangjelzés ütközés kockázata
esetén
Figyelmeztető jelzés ütközés kockázata esetén
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
Az adaptív sebességtartó a lábfék kapacitásának
körülbelül 40%-át képes használni. Ha az autót
az adaptív sebességtartó fékezési kapacitásánál
erősebben kell fékezni és a járművezető nem
39
40
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Adaptive Cruise Control
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Közvetlenül a motor beindítását követően az
adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba lép.
}}
* Opció/tartozék. 289
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az aktív módból készenléti üzemmódba kapcsoláshoz, járjon el az alábbiak szerint:
–
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése.
Nyomja meg a kormánykerék ◀ (2) vagy ▶
(4) szimbólumhoz/funkci(3) gombját a
óhoz lépéshez.
> A szimbólum megjelenik és az adaptív
sebességtartó készenléti üzemmódba
kapcsol.
A magasabb sebesség a tárolt/
kiválasztott sebesség, az alacsonyabb sebesség pedig az
elöl haladó jármű (céljármű)
sebessége.
Kapcsolódó információk
•
Az adaptív sebességtartó elindítása/
aktiválása
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük az ACC
elindításához:
290
•
A járművezető biztonsági övének becsatolva
és a vezető ajtajának csukva kell lennie.
•
Kell, hogy legyen az autó előtt ésszerű távolságban egy jármű (a "céljármű") vagy a pillanatnyi sebességnek legalább 15 km/h
(9 mph) értékűnek kell lennie.
•
Manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetén. A sebességnek legalább 30 km/h
(20 mph) értékűnek kell lennie.
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
–
A
szimbólum/funkció (4) megjelenített
állapotában, nyomja meg a kormánykerék
gombját (1).
> Az adaptív sebességtartó elindul, és a pillanatnyi sebesség tárolásra kerül, ami számokként megjelenik a sebességmérő
közepén.
Az időintervallumot csak akkor
állítja be az ACC az elől haladó
járműhöz képest, ha a távolság
szimbólum két járművet mutat.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó
sebességének
–
Az adaptív sebességtartó (ACC41) különböző
sebességekre állítható.
A tárolt sebesség beállítása/
módosítása
•
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként és piaconként változhatnak.
: növeli a tárolt sebességet.
: Csökkenti a tárolt sebességet.
Tárolt sebesség.
A sebesség a
(1) vagy
(2) gomb
rövid megnyomásával vagy megnyomásával,
és nyomva tartásával módosítható.
•
Rövid megnyomások: Az egyes megnyomások +/- 5 km/h (+/- 5 mph) mértékű
lépésekben módosítják a sebességet.
•
Megnyomás és nyomva tartás: Engedje
el a gombot, amikor a sebességjelző (3) a
kívánt sebességhez mozdult.
Az utolsó gombnyomás után beállított sebesség tárolódik a memóriában.
Ha a járművezető a gázpedál használatával növeli
az autó sebességét, mielőtt megnyomná a kormánykerék
gombját (1), akkor a tárolt
sebesség az autó sebessége lesz, amikor megnyomja a gombot, feltéve, hogy a járművezető
lába a gázpedálon van a gomb megnyomásának
pillanatában.
(20 mph) - még ha a sebességtartó képes is egy
másik jármű követésére 0 km/h sebességig,
30 km/h (20 mph) sebességnél alacsonyabb
érték nem választható/tárolható.
A legnagyobb kiválasztható sebesség 200 km/h
(125 mph).
Manuális sebességváltó
Az adaptív sebességtartó 30 km/h (20 mph)
sebességtől 200 km/h (125 mph) sebességig
képes egy másik jármű követésére.
Az adaptív sebességtartó legalacsonyabb programozható sebessége 30 km/h (20 mph) - maximális sebessége 200 km/h (125 mph).
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Automata sebességváltó
Az adaptív sebességtartó 0 km/h sebességtől
akár 200 km/h (125 mph) sebességig képes egy
másik jármű követésére.
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó legalacsonyabb programozható sebessége 30 km/h
41
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék. 291
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó
időintervallumának beállítása
MEGJEGYZÉS
Az adaptív sebességtartó (ACC42) különböző
időközökre állítható.
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a járművezetői kijelzőn 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest,
5 vonal körülbelül 3 másodpercet jelent.
42
43
292
•
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
•
Ha úgy tűnik, hogy az adaptív sebességtartó bekapcsoláskor nem reagál a
sebesség növelésével, annak az lehet az
oka, hogy az elöl haladó járműhöz viszonyított időablak a beállított időablaknál
rövidebb.
Az időköz csökkentése
FIGYELEM
Az időköz növelése
Távolságfigyelmeztetés
MEGJEGYZÉS
Amikor csak egy autó látszik, akkor nem halad
elől ésszerű távolságon belül jármű.
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
Az időintervallum kezelőszerve43.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be van
kapcsolva a távolságfigyelmeztetés.
Amikor a járművezetői kijelző szimbóluma két
autót mutat, akkor az ACC az előre beállított
időközzel követi elől haladó járművet.
•
–
Nyomja meg a kormánykerék (1) vagy (2)
gombját az időköz növeléséhez vagy csökkentéséhez.
> A távolságjelző (3) mutatja a pillanatnyi
időközt.
Az adaptív sebességtartó bizonyos helyzetekben
lehetővé teszi az időköz jelentős változtatását,
hogy elősegítse az elől haladó jármű sima és
kényelmes követését. Alacsony sebességnél,
amikor a távolság rövid, az adaptív sebességtartó
enyhén növeli az időközt.
Adaptive Cruise Control
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
•
Csak olyan időablakot használjon, amely
megfelel a pillanatnyi forgalmi feltételeknek.
•
A járművezetőnek mindig figyelembe kell
vennie, hogy a rövid időablakok korlátozzák a cselekvésre rendelkezésre álló időt
egy váratlan forgalmi helyzet felmerülése
esetén.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Annak beállítása, hogyan tartsa fenn az
ACC a távolságot* az elöl haladó
járműhöz képest
A járművezető különböző vezetési stílusokat
választhat ahhoz, hogyan tartsa az adaptív sebességtartó az előre beállított időközt az elöl haladó
járműhöz képest. A választást a DRIVE MODE
hajtásmód-kezelőszervvel lehet végrehajtani.
•
A sebességtartó sebességének kezelése
(282. oldal)
Az adaptív sebességtartó
inaktiválása/újbóli aktiválása
•
ECO hajtásmód (432. oldal)
Az adaptív sebességtartó (ACC44) ideiglenesen
kikapcsolhat úgy, hogy készenléti üzemmódba
lép, és később újra aktiválható.
Az adaptív sebességtartó inaktiválása
és készenléti üzemmódba kapcsolása
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
• Eco - az ACC az optimális üzemanyagfogyasztásra összpontosít, ami hosszabb időközt jelent az elöl haladó járműhöz képest.
•
Az Comfort - ACC a beállított időköz lehető
legsimább tartására összpontosít az elöl
haladó járműhöz képest.
•
Az Dynamic - az ACC a beállított időköz
szorosabb tartására összpontosít az elöl
haladó járműhöz képest, ami bizonyos esetekben hirtelenebb gyorsítást és fékezést
jelenthet.
További tájékoztatásért, lásd a "Hajtásmódok"
részt.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Kiegészítő információk találhatók a "A sebességtartó sebességének kezelése" és az "ECO hajtásmód" részben is.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Vezetési módok* (430. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 293
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az adaptív sebességtartó ideiglenes kikapcsolásához és készenléti módba kapcsolásához:
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A középkonzol sebességmérőjében látható tárolt sebesség BÉZS színűről
SZÜRKE színűre változik és az időköz
visszajelzője valamint a céljármű szimbólum, ha be van kapcsolva, kikapcsol.
–
FIGYELEM
44
45
294
•
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódjában a járművezetőnek kell beavatkoznia és szabályozni a sebességet és az
elöl haladó járműhöz viszonyított távolságot.
•
Amikor az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódban van és az autó túl közel kerül
az elöl haladó járműhöz, akkor a járművezetőt ehelyett a távolságfigyelmeztető funkció
figyelmezteti.
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen kikapcsol
és készenléti üzemmódba vált, ha:
FIGYELEM
Az automatikus készenléti üzemmódban a járművezetőt hangjelzés és üzenet figyelmezteti
a járművezetői kijelzőn.
•
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált.
a járművezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia az autó sebességét, használnia a
fékeket, hogy fenntartsa a biztonságos
távolságot a többi járműtől.
•
a tengelykapcsoló-pedál körülbelül 1 percig
be van nyomva - manuális sebességváltóval
felszerelt autók esetén.
Az automatikus készenléti üzemmód oka lehet,
hogy:
•
a fokozatválasztót N állásba helyezik.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és a
ACC nem biztos abban, hogy a céltárgy egy
álló jármű vagy valamilyen más objektum, például egy fekvőrendőr.
Automatikus készenléti üzemmód
Az adaptív sebességtartó más rendszerektől függ,
ilyen például az elektronikus menetstabilizáló
rendszer, ESC45. Ha valamely más rendszer nem
működik, akkor az adaptív sebességtartó automatikusan kikapcsol.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a ACC funkciónak már nincs mit követnie.
•
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá csökken csak manuális sebességváltóval felszerelt
autókra vonatkozik.
•
•
•
•
•
a járművezető kinyitja az ajtót.
a járművezető leveszi a biztonsági övét.
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas.
egy vagy több kerék elveszti a tapadást.
a fékek hőmérséklete magas.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
•
be van húzva a rögzítőfék.
FIGYELEM
a kamera és radar egységet például hó vagy
zuhogó eső takarja el (kameralencse/rádióhullámok blokkolása).
Az adaptív sebességtartó újbóli
aktiválása készenléti üzemmódból
A sebesség jelentős növekedése következhet
be, amikor visszaállítja a sebességet a korgombjával.
mánykerék
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Előzési segéd adaptív
sebességtartóval
Az adaptív sebességtartó (ACC46) segíthet a járművezetőnek, amikor más járműveket előz.
Hogyan működik az előzési segéd
Amikor az ACC egy másik járművet követ, és a
járművezető az irányjelző bekapcsolásával47 azt
jelzi, hogy szeretné megelőzni azt, akkor az adaptív sebességtartó segít a jármű másik jármű felé
gyorsításával, mielőtt a járművezető elérné az
előzési sávot.
A funkció ezután késlelteti a sebesség csökkentését, hogy megakadályozza az idő előtti fékezést,
amikor a járművezető autója egy lassabb járműhöz közelít.
A funkció addig marad aktív, amíg a járművezető
járműve el nem hagyja a megelőzött járművet.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Az ACC újbóli aktiválásához készenléti üzemmódból:
–
46
47
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebesség ekkor a legutolsó tárolt
sebességre áll.
Adaptive Cruise Control
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
FIGYELEM
Legyen tudatában annak, hogy a funkció nem
csak előzés során, hanem akkor is bekapcsolhat, amikor például az irányjelzőt használja a
sávváltás vagy egy másik útra hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid időre gyorsítani fog.
}}
* Opció/tartozék. 295
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az előzési segéd adaptív
sebességtartóval elindítása
Az előzési segéd korlátai adaptív
sebességtartóval
Az előzési segéd adaptív sebességtartóval
elindítása (296. oldal)
Az előzési segéd számos feltételt igényel.
Az előzési segéd funkció bizonyos helyzetekben
korlátozott működéssel rendelkezhet.
Az előzési segéd korlátai adaptív sebességtartóval (296. oldal)
Ezeknek a feltételeknek kell fennállniuk az előzési segéd aktiválásához:
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Az előzési segéd folytatása
•
•
kell lennie egy járműnek elöl (a "céljármű")
•
a tárolt ACC sebességnek elegendőnek kell
lennie az előzés biztonságos végrehajtásához.
FIGYELEM
Az előzést segítő rendszer használatakor a
járművezetőnek mindig tisztában kell lennie
azzal, hogy nem kívánt gyorsítás következhet
be, ha a körülmények hirtelen változnak.
a saját autója pillanatnyi sebessége
legalább 70 km/h (43 mph)
Ezért használata bizonyos helyzetekben kerülendő, például amikor:
•
az autó olyan kijárathoz közeledik, amely
ugyanabban az irányban van, amerre normál esetben az előzés történne.
•
az elöl haladó jármű lelassít, mielőtt a járművezető autója az előző sávba érne
•
•
az előző sávban lelassul a forgalom
Az előzési segéd elindítása
Az előzési segéd elindításához:
–
Kapcsolja be az irányjelzőt.
Balkormányos autóban használja a bal oldali
irányjelzőt jobbkormányos autóban pedig a
jobb oldalit.
> Az előzési segéd elindul.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Előzési segéd adaptív sebességtartóval
(295. oldal)
Az ilyen helyzeteket az ACC48 ideiglenesen
készenléti módba kapcsolásával lehet elkerülni.
Kapcsolódó információk
•
•
48
296
jobbkormányos autót vezet olyan országban, ahol jobb oldali közlekedés van (vagy
fordítva).
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Előzési segéd adaptív sebességtartóval
(295. oldal)
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Cél váltása adaptív
sebességtartóval
FIGYELEM
Amikor az adaptív sebességtartó több mint
körülbelül 30 km/h (20 mph) sebességgel
követ egy másik járművet és a cél mozgó járműből álló járműre változik, akkor az adaptív
sebességtartó figyelmen kívül hagyja az álló
járművet és ehelyett a tárolt sebességre gyorsít.
Automata sebességváltó esetén az adaptív
sebességtartó (ACC49) a cél váltása és fékezés
funkciókkal rendelkezik bizonyos sebességek
mellett.
Cél váltása
•
A járművezetőnek ilyenkor magénak kell
beavatkoznia és fékeznie.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
Az adaptív sebességtartó inaktiválódik és készenléti üzemmódba vált:
•
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Amikor az adaptív sebességtartó kisebb mint
30 km/h (20 mph) sebességgel követ egy másik
járművet és mozgó céljárműről álló járműre változik, akkor az adaptív sebességtartó lelassít az álló
járműhöz.
•
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van,
és az adaptív sebességtartó bizonytalan
abban, hogy a céltárgy egy álló jármű vagy
valamilyen más objektum, például fekvőrendőr.
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van,
és az elöl haladó jármű elfordul, akkor az
adaptív sebességtartónak a továbbiakban
nincs mit követnie.
Automatikus fékezés adaptív
sebességtartóval
Az adaptív sebességtartó (ACC50) lassú forgalomban és álló helyzetben speciális fékezés
funkcióval rendelkezik.
Fékezés funkció lassú sorban álláskor
és álló helyzetben
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni
vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő rövid
megállások esetén a haladás automatikusan viszszatér, ha a megállás időtartama nem haladja
meg a körülbelül 3 másodpercet - ha az elől
haladó autó újbóli elindulása ennél hosszabb
ideig tart, akkor az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol automatikus fékezéssel.
–
Az adaptív sebességtartót az alábbi módok
valamelyikével aktiválhatja újra:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
gomb-
Nyomja le a gázpedált.
> Az adaptív sebességtartó folytatja az elől
haladó jármű követését, ha az
6 másodpercen belül mozogni kezd.
•
Kapcsolódó információk
•
49
50
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 297
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
Az ACC legfeljebb 10 percig képes álló helyzetben tartani az autót. Ezután bekapcsol a
rögzítőfék és az adaptív sebességtartó kikapcsol.
A rögzítőféket ki kell engedni hogy az adaptív
sebességtartó újra bekapcsolható legyen.
Az automatikus fékezés megszűnése
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés az
álló helyzet elérésekor megszűnik és az adaptív
sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol. Ez
azt jelenti, hogy a fékek felengednek és az autó
gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért be kell
avatkoznia és magának kell fékeznie az autót,
hogy az álló helyzetben maradjon.
Ez az alábbi helyzetekben történhet:
•
•
•
•
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
behúzza a rögzítőféket
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba helyezik
a járművezető a készenléti üzemmódba állítja
az adaptív sebességtartót.
Ez akkor történik, ha az adaptív sebességtartó a
lábfékkel álló helyzetben tartja az autót és:
•
a járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét
•
Az ACC több mint körülbelül 10 percig álló
helyzetben tartotta az autót
•
•
a fékek túlmelegedtek
a vezető manuálisan leállítja a motort.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Az adaptív sebességtartó korlátai
Az adaptív sebességtartó (ACC51) bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó elsődlegesen egyenes útfelületeken történő használatra szolgál. A funkciónak meredek lejtőkön
nehézséget okozhat a megfelelő távolság tartása
- ilyen esetekben különös figyelem szükséges és
készen kell állni a fékezésre.
•
Ne használja az adaptív sebességtartót, ha az
autó nehéz rakományt szállít vagy utánfutót
vontat.
Különféle beállítások
•
A Off Road hajtásmód nem választható ki,
amikor aktív az adaptív sebességtartó.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kombinált kamera és radar
egységét használja, ami bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik – lásd a "Kamera egység korlátai" és a "radar egység korlátai"
részeket.
A rögzítőfék automatikus aktiválása
Bizonyos esetekben a rendszer behúzza rögzítőféket, hogy álló helyzetben tartsa az autót.
51
298
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
A kamera egység korlátai (330. oldal)
A radar eszköz korlátai (320. oldal)
Váltás a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó között
2.
Az adaptív sebességtartóval (ACC52) felszerelt
autókban a járművezető válthat a sebességtartó
(CC53) és az ACC között.
Egy szimbólum mutatja a járművezetői kijelzőn,
hogy melyik sebességtartó aktív:
CC
Sebességtartó
A
CC szimbólumra
szimbólumról a
vált. Az adaptív sebességtartó most ki van
kapcsolva, a sebességtartó pedig készenléti üzemmódban van.
ACC
A
A
3.
Adaptív sebességtartó
FEHÉR szimbólum: A funkció aktív, SZÜRKE szimbólum:
Készenléti üzemmód
Váltás ACC sebességtartóról CC
sebességtartóra
Járjon el az alábbiak szerint:
1.
Állítsa készenléti üzemmódba az adaptív
sebességtartót a kormánykerék
gombjával.
Nyomja meg a Tempomat gombot a központi kijelző funkció nézetében - a gomb
visszajelzője SZÜRKE színűről ZÖLD színűre
változik.
>
A járművezetői kijelző az
ACC
gombját.
Nyomja meg a kormánykerék
> A sebességtartó bekapcsol, és tárolja a
pillanatnyi sebességet.
FIGYELEM
Az ACC funkcióról CC funkcióra váltás azt
jelenti, hogy az autó:
•
a továbbiakban nem tartja fenn az előre
beállított időintervallumot az elöl haladó
járműhöz képest.
•
csak a tárolt sebességet tartja, ezért a járművezetőnek szükség esetén használnia
kell a fékeket.
Ha a CC aktív a motor leállításakor, akkor a motor
következő beindításakor automatikusan az ACC
lesz aktív.
52
53
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
}}
* Opció/tartozék. 299
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Váltás CC sebességtartóról ACC
sebességtartóra
Járjon el az alábbiak szerint:
1.
Állítsa készenléti üzemmódba a sebességtargombjával.
tót a kormánykerék
2.
Érintse meg a Tempomat gombot a funkció
nézetben - a gomb visszajelzője ZÖLD színűről SZÜRKE színűre változik.
>
CC
A járművezetői kijelzőn a
szimbólum az
ACC szimbólumra
változik. Az adaptív sebességtartó most
aktív és készenléti üzemmódban van.
3.
gombját.
Nyomja meg a kormánykerék
> Az adaptív sebességtartó bekapcsol, és
tárolja a pillanatnyi sebességet az elöl
haladó járműhöz viszonyított beállított időközzel együtt.
Kapcsolódó információk
•
•
300
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Sebességtartó (280. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó
szimbólumai és üzenetei
Az adaptív sebességtartóval (ACC54) kapcsolatban számos szimbólum és üzenet megjelenhet a
járművezetői kijelzőn.
Az alábbiakban néhány példát láthat55.
Az előző ábra56 azt mutatja, hogy az adaptív
sebességtartó 110 km/h (68 mph) sebesség
tartására van beállítva és nincs jármű, amelyet
követhetne.
54
55
56
A fenti ábra56 azt mutatja, hogy az adaptív sebességtartó 110 km/h (68 mph) sebesség tartására
van beállítva és ugyanakkor követi az elöl haladó
járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
Adaptive Cruise Control
Az alábbi szemléltető példában az RSI (Road Sign Information) funkció arról tájékoztat, hogy a maximális megengedett sebesség 130 km/h (80 mph).
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
301
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Szimbólum
Üzenet
Leírás
A szimbólum FEHÉR.
Az autó tartja a tárolt/beállított sebességet.
Adaptive Cruise Contr.
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van.
Nem elérhető
A szimbólum SZÜRKE.
Adaptive Cruise Contr.
Szerviz szükséges
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
A szimbólum SZÜRKE.
Szélvédő-érzékelő
Tisztítsa meg a szélvédőt a kamera és radar egység érzékelői előtt.
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
302
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Vezetősegéd
hagyhatja a Pilot Assist kormányzási segítségét
és kormányozhat más irányban, például sávot
válthat vagy kikerülhet egy akadályt az úton.
A Pilot Assist kormányzási segítség használatával segít a járművezetőnek az autónak a sáv
oldalvonalai között tartásában és az egyenletes
sebesség fenntartásában, előre kiválasztott időköz tartásával az elöl haladó járműhöz viszonyítva.
Ha a Pilot Assist nem képes egyértelműen értelmezni a sávot, például a kamera és radar egység
nem látja a sáv oldalvonalait, akkor a Pilot Assist
ideiglenesen kikapcsolja a kormányzási segítséget, de visszakapcsolja azt, ha újra képes felismerni a sávot - ilyenkor a sebesség és távolságszabályozó funkciók továbbra is aktívak.
Így működik a Pilot Assist
A Pilot Assist funkció elsődlegesen autópályákon
és hasonló nagyobb utakon történő használatra
szolgál, ahol hozzájárulhat a kényelmesebb vezetéshez és nyugodtabb vezetési élményt nyújthat.
A kamera és radar egység méri a távolságot a z elöl
haladó járműtől és észleli az oldalvonalakat57.
Kamera és radar egység
FIGYELEM
A Pilot Assist kormányzási segítsége előzetes
figyelmeztetés nélkül, automatikusan kapcsol
ki és vissza.
Távolságjelzők
Leolvasók, oldalsó jelzések
A járművezető kiválasztja a kívánt sebességet és
az elöl haladó járműhöz viszonyított időközt. A
Pilot Assist méri a távolságot az elöl haladó járműhöz és az útfelületen található sávjelzésekhez
képest a kamera és radar egység használatával.
A beállított időköz fenntartása automatikus
sebesség-beállítással történik, miközben a kormányzási segéd segít az autót a sávban tartani.
A kormányzási segítség pillanatnyi állapotát a kormánykerék
szimbólumának színe jelzi:
• A ZÖLD kormánykerék azt
jelzi, hogy a kormányzási segítség aktív
• A SZÜRKE kormánykerék azt jelzi (illusztrációként), hogy a kormányzási segítség inaktív.
A Pilot Assist kormányzási segítsége figyelembe
veszi az elöl haladó autó sebességét és a sáv
jelöléseit. A járművezető bármikor figyelmen kívül
57
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
303
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
•
•
•
•
304
Az Pilot Assist funkció kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá
tétele – nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie (lásd a hivatkozások listáját a cikk végén).
A Pilot Assist csak akkor használható, ha
egyértelműen felfestett vonalak vannak a
sáv két oldalán. Minden más használat
megnöveli a környező olyan akadályokkal
történő ütközés kockázatát, amelyeket a
funkció nem képes észlelni.
A Pilot Assist nem helyettesíti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig
a járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért, a sávban történő megfelelő
elhelyezkedésért és a sebesség valamint
a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció a piactól függően alapfelszereltség vagy opció is lehet.
A Pilot Assist funkció gázadással és fékezéssel
szabályozza a sebességet. Normális, hogy a fékek
halk hangot adnak a sebesség beállításakor.
A Pilot Assist megpróbálja finoman szabályozni a
sebességet. A hirtelen fékezést igénylő helyzetekben a járművezetőnek magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbségek esetén
vagy akkor lehet szükséges, ha az elöl haladó
autó hirtelen fékez. A kamera és radar egység
korlátai miatt előfordulhat, hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán nem történik meg.
A Pilot Assist célja, hogy egy, a járművezető által
beállított időközzel kövesse az elől, ugyanabban a
sávban haladó járművet. Ha a radar egység nem
lát semmilyen járművet a jármű előtt, akkor ehelyett a járművezető által beállított sebességet
tartja. Akkor is ez történik, ha az elől haladó jármű
sebessége növekszik, és meghaladja a tárolt
sebességet.
Az alábbiak automata sebességváltóra vonatkoznak:
•
A Pilot Assist 0 km/h sebességtől 200 km/h
(125 mph) sebességig képes egy másik
jármű követésére.
•
A Pilot Assist majdnem álló helyzettől akár
140 km/h (87 mph) sebességig képes kormányzási segítséget nyújtani.
Az alábbiak manuális sebességváltóra vonatkoznak:
•
A Pilot Assist 30 km/h (20 mph) sebességtől 200 km/h (125 mph) sebességig képes
egy másik jármű követésére.
•
A Pilot Assist 30 km/h (20 mph) sebességtől 140 km/h (87 mph) sebességig képes
kormányzási segítséget nyújtani.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
•
A Pilot Assist nem ütközés-elkerülő rendszer. A vezetőnek be kell avatkoznia, ha a
rendszer nem észleli az elöl haladó járművet.
•
A Pilot Assist nem fékez személyek, állatok, tárgyak, kis járművek (például kerékpárok vagy motorkerékpárok), alacsony
utánfutók valamint szembejövő, lassú
vagy álló járművek esetén.
•
Ne használja a Pilot Assist rendszert nagy
körültekintést igénylő helyzetekben, például városi forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz
vagy hólé van az úttesten, erős esőben/
havazásban, rossz látási viszonyok mellett,
kanyargós, csúszós utakon vagy amikor
utánfutó van az autóhoz csatlakoztatva.
FONTOS
A Pilot Assist belső komponenseinek karbantartását csak szervizben szabad végezni lehetőleg hivatalos Volvo márkaszervizben.
gére, hanem mindig fel kell készülnie a kormányzás növelésére, különösen kanyarokban.
•
Kezelőszervek
Amikor az autó kijárathoz vagy elágazáshoz
közeledik, akkor a járművezetőnek a kívánt
sáv felé kell kormányoznia, hogy megadja a
kívánt irányt a Pilot Assist számára.
A Pilot Assist arra törekszik, hogy a sáv
közepén tartsa az autót
Amikor a Pilot Assist segít a kormányzásban,
akkor a sáv jelölései között igyekszik elhelyezni az
autót, ezért a lehető legsimább vezetési élmény
érdekében ajánlatos hagyni, hogy az autó megtalálja az optimális elhelyezkedést. A járművezető
ellenőrzi, hogy az autó biztonságosan helyezkedik-e el a sávban és mindig van lehetősége arra,
hogy saját kormányzási korrekcióival beállítsa a
helyzetet.
•
Ha a Pilot Assist nem a megfelelő módon
helyezi el az autót a sávban, akkor ajánlott
kikapcsolni a Pilot Assist funkciót vagy adaptív sebességtartóra váltani.
Hajtűkanyarok és amikor az út elágazik
A Pilot Assist jelez a járművezetőnek, akinek nem
szabad várnia a Pilot Assist kormányzási segítsé-
57
Áttekintés
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
A funkciók gombjai és szimbólumai57.
: készenléti üzemmódból aktiválja a Pilot
Assist funkciót, és visszatér a tárolt sebességhez és időközhöz.
: növeli a tárolt sebességet
: készenléti üzemmódból - aktiválja a
Pilot Assist funkciót, és tárolja a pillanatnyi
sebességet
: aktív módból - inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a Pilot Assist funkciót
◀: Pilot Assist funkcióról adaptív sebességtartóra vált
: Csökkenti a tárolt sebességet
}}
305
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
A Pilot Assist sebességének kezelése
(309. oldal)
▶: adaptív sebességtartóról Pilot Assist funkcióra vált
•
A Pilot Assist időközének beállítása
(310. oldal)
Csökkenti az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
•
A Pilot Assist inaktiválása/aktiválása
(311. oldal)
A funkció szimbóluma
•
A céljármű és az elől haladó járművek időközének szimbólumai
Előzési segéd Pilot Assist funkcióval
(313. oldal)
•
Az aktív/inaktív kormányzási segítség szimbóluma
Előzési segéd bekapcsolása Pilot Assist
használatával (314. oldal)
•
Az előzési segéd korlátai Pilot Assist használatával (314. oldal)
•
A cél módosítása a Pilot Assist használatával
(314. oldal)
•
Automatikus fékezés Pilot Assist funkcióval
(315. oldal)
Növeli az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
||
Járművezetői kijelző
A sebességek jelzése57.
Tárolt sebesség
Az elől haladó jármű sebessége
Az Ön autójának pillanatnyi sebessége
A szimbólumok közlekedési helyzettől függően
megjelenő különböző kombinációinak megtekintéséhez - lásd az "A Pilot Assist szimbólumai és
üzenetei" címszót.
•
•
A Pilot Assist korlátai (316. oldal)
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
(318. oldal)
Kapcsolódó információk
57
306
•
Pilot Assist és ütközési kockázat figyelmeztetés (307. oldal)
•
A Pilot Assist aktiválása és elindítása
(307. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Pilot Assist és ütközési kockázat
figyelmeztetés
A Pilot Assist figyelmeztetheti a járművezetőt, ha
az elöl haladó járműhöz viszonyított távolság túl
rövid lesz.
bekapcsol a figyelmeztető lámpa és a figyelmeztető hangjelzés, hogy figyelmeztesse a járművezetőt az azonnali beavatkozás szükségességére.
FIGYELEM
A Pilot Assist csak azokról a járművekről ad
figyelmeztetést, amelyeket észlel a kamera és
radar egység - ezért előfordulhat, hogy a
figyelmeztetés késik vagy nem történik meg.
A Pilot Assist aktiválása és
elindítása
Először aktiválni kell, majd el kell indítani a Pilot
Assist rendszert, hogy szabályozhassa a sebességet és a távolságot valamint kormányzási
segítséget nyújtson.
Soha ne várjon a figyelmeztetésre. Fékezzen, amikor a helyzet úgy kívánja!
•
Kapcsolódó információk
•
Vezetősegéd (303. oldal)
Hang és szimbólum az ütközésfigyelmeztetéshez58.
Figyelmeztető hangjelzés ütközés kockázata
esetén
Figyelmeztető jelzés ütközés kockázata esetén
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
A Pilot Assist a fékek kapacitásának
körülbelül 40%-át használja. Ha az autót a Pilot
Assist fékezési kapacitásánál erősebben kell
fékezni és a járművezető nem fékez, akkor
58
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Pilot
Assist elindításához:
•
A járművezető biztonsági övének becsatolva
és a vezető ajtajának csukva kell lennie.
•
Kell, hogy legyen az autó előtt ésszerű távolságban egy jármű (a "céljármű") vagy a pilla-
}}
307
VEZETŐTÁMOGATÁS
natnyi sebességnek legalább 15 km/h
(9 mph) értékűnek kell lennie.
||
•
Manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetén. A sebességnek legalább 30 km/h
(20 mph) értékűnek kell lennie.
A Pilot Assist csak akkor szabályozza az időintervallumot az elöl haladó autóhoz képest, amikor a
távolság szimbólum egy járművet (1) mutat a kormánykerék szimbólum felett.
2.
Nyomja meg a kormánykerék ▶ gombját (6).
> A
szimbólum Pilot Assist szimbólumra vált készenléti üzemmódban (8).
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
(2).
> A Pilot Assist elindul, és tárolásra kerül a
pillanatnyi sebesség, amely számokkal
jelenik meg a sebességmérő közepén.
...vagy...
Az adaptív sebességtartó elindított állapotában:
–
Nyomja meg a kormánykerék ▶ gombját (6).
> A Pilot Assist elindult.
A Pilot Assist kormányzási
segítsége csak akkor aktív,
amikor a kormánykerék szimbólum (2) SZÜRKE színűről
ZÖLD színűre változik.
308
MEGJEGYZÉS
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése.
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódjában:
1.
Assist funkciót újra kell indítani a kormánykerék
gombjának használatával.
A magasabb sebesség a tárolt/
kiválasztott sebesség, az alacsonyabb sebesség pedig az
elöl haladó jármű (céljármű)
sebessége.
Kezek a kormánykeréken
A Pilot Assist működéséhez a járművezetőnek a
kormánykeréken kell tartania a kezeit.
Ha a Pilot Assist azt észleli,
hogy a járművezető nem fogja
a kormánykereket, akkor a járművezetőt egy idő után egy
szimbólum és egy üzenet
figyelmezteti az autó aktív kormányzására.
Ha néhány másodperc múlva a járművezető kezei
még mindig nem észlelhetők a kormánykeréken,
akkor megismétlődik a figyelmeztetés, amelyet
hangjelzés egészít ki.
Ha a Pilot Assist további néhány másodpercig
nem észleli a járművezető kezeit a kormányon,
akkor a figyelmeztető jel intenzívvé válik és a
kikapcsol a kormányzási funkció. Ezután a Pilot
Ne feledje, hogy a Pilot Assist csak akkor
működik, amikor a járművezető a kezeit a kormánykeréken tartja.
Kapcsolódó információk
•
Vezetősegéd (303. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist sebességének
kezelése
–
A Pilot Assist különböző sebességekre állítható.
A tárolt sebesség beállítása/
módosítása
•
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként és piaconként változhatnak.
: növeli a tárolt sebességet
: Csökkenti a tárolt sebességet
Tárolt sebesség
A sebesség a
(1) vagy
(2) gomb
rövid megnyomásával vagy megnyomásával,
és nyomva tartásával módosítható.
•
Rövid megnyomások: Az egyes megnyomások +/- 5 km/h (+/- 5 mph) mértékű
lépésekben módosítják a sebességet.
•
Megnyomás és nyomva tartás: Engedje
el a gombot, amikor a sebességjelző (3) a
kívánt sebességhez mozdult.
Az utolsó gombnyomás után beállított sebesség tárolódik a memóriában.
Ha a járművezető a gázpedál használatával növeli
az autó sebességét, mielőtt megnyomná a kormánykerék
gombját (1), akkor a tárolt
sebesség az autó sebessége lesz, amikor megnyomja a gombot, feltéve, hogy a járművezető
lába a gázpedálon van a gomb megnyomásának
pillanatában.
jármű követésére 0 km/h sebességig,
30 km/h-nál (20 mph) alacsonyabb sebesség
nem választható/tárolható.
A legnagyobb kiválasztható sebesség 200 km/h
(125 mph).
Manuális sebességváltó
A Pilot Assist 30 km/h (20 mph) sebességtől
200 km/h (125 mph) sebességig képes egy
másik jármű követésére.
A Pilot Assist legalacsonyabb programozható
sebessége 30 km/h (20 mph) - maximális
sebessége 200 km/h (125 mph).
Kapcsolódó információk
•
Vezetősegéd (303. oldal)
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Automata sebességváltó
A Pilot Assist 0 km/h sebességtől 200 km/h
(125 mph) sebességig képes egy másik jármű
követésére.
Ne feledje, hogy a Pilot Assist legalacsonyabb
programozható sebessége 30 km/h (20 mph) még ha a sebességtartó képes is egy másik
309
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist időközének beállítása
MEGJEGYZÉS
A Pilot Assist különböző időközökre állítható.
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a járművezetői kijelzőn 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest,
5 vonal körülbelül 3 másodpercet jelent.
MEGJEGYZÉS
310
•
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
•
Ha úgy tűnik, hogy a Pilot Assist bekapcsoláskor nem reagál a sebesség növelésével, annak az lehet az oka, hogy az elöl
haladó járműhöz viszonyított időablak a
beállított időablaknál rövidebb.
Az időköz csökkentése
Az időköz növelése
FIGYELEM
•
Csak olyan időablakot használjon, amely
megfelel a pillanatnyi forgalmi feltételeknek.
•
A járművezetőnek mindig figyelembe kell
vennie, hogy a rövid időablakok korlátozzák a cselekvésre rendelkezésre álló időt
egy váratlan forgalmi helyzet felmerülése
esetén.
Távolságfigyelmeztetés
–
Nyomja meg a kormánykerék (1) vagy (2)
gombját az időköz növeléséhez vagy csökkentéséhez.
> A távolságjelző (3) mutatja a pillanatnyi
időközt.
Az elöl haladó jármű sima és kényelmes követéséhez, a Pilot Assist bizonyos körülmények az
időköz észrevehető változását teszi lehetővé. Például alacsony sebesség mellett, amikor a távolság röviddé válik, a Pilot Assist kis mértékben
megnöveli az időközt.
59
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
Az időintervallum kezelőszerve59.
Amikor a járművezetői kijelzőn látható szimbólum egy autót és egy kormánykereket mutat,
akkor a Pilot Assist előre beállított időközzel
követi az elöl haladó járművet.
Amikor csak egy kormánykereket mutat, akkor
nincs elöl ésszerű távolságban jármű.
•
Annak beállítása, hogyan tartsa fenn az
Pilot Assist a távolságot* az elöl haladó
járműhöz képest
A járművezető különböző vezetési stílusokat
választhat ahhoz, hogyan tartsa a Pilot Assist az
előre beállított időközt az elöl haladó járműhöz
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
képest. A választást a DRIVE MODE hajtásmódkezelőszervvel lehet végrehajtani.
A Pilot Assist inaktiválása/
aktiválása
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
A Pilot Assist készenléti üzemmód beállításával
ideiglenesen kikapcsolható, és később újra aktiválható.
• Eco - az Pilot Assist az optimális üzemanyag-fogyasztásra összpontosít, ami hoszszabb időközt jelent az elöl haladó járműhöz
képest.
•
Az Comfort - Pilot Assist a beállított időköz
lehető legsimább tartására összpontosít az
elöl haladó járműhöz képest.
•
Az Dynamic - az Pilot Assist a beállított időköz szorosabb tartására összpontosít az elöl
haladó járműhöz képest, ami bizonyos esetekben hirtelenebb gyorsítást és fékezést
jelenthet.
A Pilot Assist inaktiválása és készenléti
üzemmódba kapcsolása
További tájékoztatásért, lásd a "Hajtásmódok"
részt.
Kiegészítő információk találhatók a "A sebességtartó sebességének kezelése" és az "ECO hajtásmód" részben is.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetősegéd (303. oldal)
Vezetési módok* (430. oldal)
ECO hajtásmód (432. oldal)
A sebességtartó sebességének kezelése
(282. oldal)
...vagy...
Nyomja meg a kormánykerék ◀ gombját (3).
> A Pilot Assist ki van kapcsolva, és aktív
üzemmódú adaptív sebességtartóra vált.
–
FIGYELEM
•
A Pilot Assist készenléti üzemmódjában a
járművezetőnek be kell avatkoznia és kormányoznia kell, szabályoznia kell a sebességet és az elöl haladó autóhoz viszonyított távolságot is.
•
Amikor a Pilot Assist készenléti üzemmódban van és az autó túl közel kerül az
elöl haladó járműhöz, akkor a járművezetőt ehelyett a távolságfigyelmeztető funkció figyelmezteti.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A Pilot Assist ideiglenes kikapcsolásához és
készenléti módba kapcsolásához:
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A Pilot Assist készenléti üzemmódba vált a szimbólum (8) a járművezetői kijelzőn
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre és a
tárolt sebesség a sebességmérő közepén
BÉZS színűről SZÜRKE színűre változik.
}}
* Opció/tartozék. 311
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
A Pilot Assist ideiglenesen kikapcsol és készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
•
Az automatikus készenléti üzemmódban a járművezetőt hangjelzés és üzenet figyelmezteti
a járművezetői kijelzőn.
a fokozatválasztót N állásba helyezik.
több mint 1 percig be vannak kapcsolva az
irányjelzők
•
a járművezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia az autó sebességét, használnia a
fékeket, hogy fenntartsa a biztonságos
távolságot a többi járműtől.
•
a tengelykapcsoló-pedál körülbelül 1 percig
be van nyomva - manuális sebességváltóval
felszerelt autók esetén.
Az automatikus készenléti üzemmód oka lehet
például, hogy:
Az irányjelzők használatakor a Pilot Assist kormányzási segítsége ideiglenesen kikapcsol. Amikor ez már nem áll fenn, akkor a kormányzási
segítség automatikusan újra bekapcsol, ha még
észlelhetők a sáv oldaljelzései.
Automatikus készenléti üzemmód
A Pilot Assist működése más rendszerektől függ,
mint amilyen az ESC60 menetstabilizáló/kipörgésgátló. Ha ezen egyéb rendszerek bármelyiké-
60
Electronic Stability Control
tárgy egy álló jármű vagy valamilyen más
objektum, például egy fekvőrendőr.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a Pilot
Assist funkciónak már nincs milyen járművet
követnie.
•
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá csökken csak manuális sebességváltóval felszerelt
autókra vonatkozik.
FIGYELEM
a vezető megnyomja a fékpedált.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
312
nek a működése megszűnik, akkor a Pilot Assist
automatikusan kikapcsol.
•
•
•
•
A Pilot Assist újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
a járművezető kinyitja az ajtót.
a fékek hőmérséklete magas.
a járművezető kezei nincsenek a kormánykeréken.
•
•
•
•
•
be van húzva a rögzítőfék.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és a
Pilot Assist nem biztos abban, hogy a cél-
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas.
a járművezető leveszi a biztonsági övét.
egy vagy több kerék elveszti a tapadást.
a kamera és radar egységet például hó vagy
zuhogó eső takarja el (kameralencse/rádióhullámok blokkolása).
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist újbóli aktiválásához.
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebesség ekkor a legutolsó tárolt
sebességre áll.
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet
be, amikor visszaállítja a sebességet a korgombjával.
mánykerék
Kapcsolódó információk
•
Vezetősegéd (303. oldal)
Előzési segéd Pilot Assist
funkcióval
A Pilot Assist segíthet a járművezetőnek más járművek előzésekor.
Hogyan működik az előzési segéd
Amikor a Pilot Assist egy másik járművet követ,
és a járművezető az irányjelző bekapcsolásával61
azt jelzi, hogy szeretné megelőzni azt, akkor a
Pilot Assist segít a jármű másik jármű felé gyorsításával, mielőtt a járművezető elérné az előzési
sávot.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetősegéd (303. oldal)
•
Az előzési segéd korlátai Pilot Assist használatával (314. oldal)
Előzési segéd bekapcsolása Pilot Assist
használatával (314. oldal)
A funkció ezután késlelteti a sebesség csökkentését, hogy megakadályozza az idő előtti fékezést,
amikor a járművezető autója egy lassabb járműhöz közelít.
A funkció addig marad aktív, amíg a járművezető
járműve el nem hagyja a megelőzött járművet.
FIGYELEM
Legyen tudatában annak, hogy a funkció nem
csak előzés során, hanem akkor is bekapcsolhat, amikor például az irányjelzőt használja a
sávváltás vagy egy másik útra hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid időre gyorsítani fog.
61
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
313
VEZETŐTÁMOGATÁS
Előzési segéd bekapcsolása Pilot
Assist használatával
Az előzési segéd korlátai Pilot
Assist használatával
A cél módosítása a Pilot Assist
használatával
Az előzési segéd számos feltételt igényel.
Az előzési segéd funkció bizonyos helyzetekben
korlátozott működéssel rendelkezhet.
Automata sebességváltó esetén a Pilot Assist
bizonyos sebességek mellett a cél váltása funkcióval rendelkezik.
Ezeknek a feltételeknek kell fennállniuk az előzési segéd aktiválásához:
•
•
•
FIGYELEM
kell lennie egy járműnek elöl (a "céljármű")
Az előzést segítő rendszer használatakor a
járművezetőnek mindig tisztában kell lennie
azzal, hogy nem kívánt gyorsítás következhet
be, ha a körülmények hirtelen változnak.
a saját autója pillanatnyi sebessége
legalább 70 km/h (43 mph)
a tárolt Pilot Assist sebességnek elegendőnek kell lennie az előzés biztonságos végrehajtásához.
Ezért használata bizonyos helyzetekben kerülendő, például amikor:
•
az autó olyan kijárathoz közeledik, amely
ugyanabban az irányban van, amerre normál esetben az előzés történne.
Kapcsolja be az irányjelzőt.
•
Balkormányos autóban használja a bal oldali
irányjelzőt jobbkormányos autóban pedig a
jobb oldalit.
> Az előzési segéd elindul.
az elöl haladó jármű lelassít, mielőtt a járművezető autója az előző sávba érne
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
•
•
az előző sávban lelassul a forgalom
Amikor a Pilot Assist kisebb mint 30 km/h
((20 mph)) sebességgel követ egy másik járművet és mozgó céljárműről álló járműre változik,
akkor a Pilot Assist lelassít az álló járműhöz.
Az előzési segéd elindítása
Az előzési segéd elindításához:
–
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetősegéd (303. oldal)
Előzési segéd Pilot Assist funkcióval
(313. oldal)
jobbkormányos autót vezet olyan országban, ahol jobb oldali közlekedés van (vagy
fordítva).
Az ilyen helyzeteket az Pilot Assist ideiglenesen
készenléti módba kapcsolásával lehet elkerülni.
Kapcsolódó információk
•
•
314
Cél váltása
Vezetősegéd (303. oldal)
Előzési segéd Pilot Assist funkcióval
(313. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
Amikor a Pilot Assist több mint
körülbelül 30 km/h (20 mph) sebességgel
követ egy másik járművet és a cél mozgó járműből álló járműre változik, akkor a Pilot
Assist figyelmen kívül hagyja az álló járművet és ehelyett a tárolt sebességre gyorsít.
•
A járművezetőnek ilyenkor magénak kell
beavatkoznia és fékeznie.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
A Pilot Assist kikapcsol, és készenléti üzemmódba vált:
•
•
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van
és a Pilot Assist bizonytalan abban, hogy a
céltárgy egy álló jármű vagy valamilyen más
objektum, például fekvőrendőr.
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van
és az elöl haladó jármű elfordul, akkor a Pilot
Assist rendszernek már nincs mit követnie.
Kapcsolódó információk
•
Vezetősegéd (303. oldal)
Automatikus fékezés Pilot Assist
funkcióval
MEGJEGYZÉS
A Pilot Assist lassú forgalomban és álló helyzetben speciális fékezés funkcióval rendelkezik.
A Pilot Assist legfeljebb 10 percig képes álló
helyzetben tartani az autót - ezután bekapcsol
a rögzítőfék és a funkció kikapcsol.
Fékezés funkció lassú sorban álláskor
és álló helyzetben
Mielőtt újra bekapcsolható lenne a Pilot
Assist rendszer ki kell engedni a rögzítőféket.
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni
vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő rövidebb megállások esetén a haladás automatikusan visszatér, ha a megállás időtartama nem
haladja meg a körülbelül 3 másodpercet - ha az
elől haladó jármű újbóli elindulásáig ennél hoszszabb idő telik el, akkor a Pilot Assist készenléti
üzemmódba kapcsol automatikus fékezéssel.
–
A Pilot Assist az alábbi módon aktiválható
újra:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
gomb-
Nyomja le a gázpedált.
> A Pilot Assist folytatja az elől haladó jármű
követését, ha az 6 másodpercen belül
mozogni kezd.
•
Az automatikus fékezés megszűnése
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés az
álló helyzet elérésekor megszűnik és a Pilot
Assist készenléti üzemmódba kapcsol. Ez azt
jelenti, hogy a fékek felengednek és az autó
gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért be kell
avatkoznia és magának kell fékeznie az autót,
hogy az álló helyzetben maradjon.
Ez az alábbi helyzetekben történhet:
•
•
•
•
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
behúzza a rögzítőféket
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba helyezik
a járművezető készenléti üzemmódba állítja a
Pilot Assist funkciót.
A rögzítőfék automatikus aktiválása
Bizonyos helyzetekben a rendszer működésbe
hozza a rögzítőféket, hogy álló helyzetben tartsa
az autót.
}}
315
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Ez akkor történik, ha a Pilot Assist a lábfékkel álló
helyzetben tartja az autót és:
•
a járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét
•
Az Pilot Assist több mint körülbelül 10 percig
álló helyzetben tartotta az autót
•
•
a fékek túlmelegedtek
a vezető manuálisan leállítja a motort.
Kapcsolódó információk
•
A Pilot Assist korlátai
A Pilot Assist funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
A Pilot Assist funkció egy segítség, amely sok
helyzetben segítheti a járművezetőt. Azonban
mindig a járművezető felelős a biztonságos távolság fenntartásáért környező objektumoktól és a
megfelelő elhelyezkedésért a sávban.
FIGYELEM
Bizonyos helyzetekben a Pilot Assist kormányzási segítségének nehézséget okozhat a
járművezető megfelelő segítése vagy automatikusan kikapcsolhat - ilyen esetekben a Pilot
Assist használata nem javasolt. Példák az
ilyen helyzetekre:
•
a sávokat jelölő vonalak kopottak, hiányoznak vagy keresztezik egymást.
•
a sávok elválasztása nem egyértelmű, például amikor a sávok egyesülnek vagy kijáratoknál illetve, amikor több jelölés is
jelen van.
•
élek vagy egyéb vonalak vannak jelen az
úton vagy annak közelében, például járdaszegélyek, illesztések vagy javítások az
útfelületen, korlátok szélei, az út szélének
pereme vagy erős árnyékok.
•
•
•
a sáv szűk vagy kanyargós.
Vezetősegéd (303. oldal)
a sáv gerinceket vagy lyukakat tartalmaz.
az időjárási viszonyok rosszak, például
esik, havazik, köd van illetve latyak van az
úton vagy rosszak a fényviszonyok, fényvisszaverődés van jelen, nedves az útfelület stb.
A járművezetőnek azt is figyelembe kell vennie, hogy a Pilot Assist az alábbi korlátokkal
rendelkezik:
•
316
A magas járdaszegélyek, útelzáró eszközök (terelőkúpok, biztonsági korlátok stb.)
VEZETŐTÁMOGATÁS
nem észlelhetők. Vagy a rendszer tévesen
sávjelölésekként észleli ezeket, és emiatt
fennáll az autó és az ilyen akadályok
közötti ütközés kockázata. A járművezetőnek biztosítania kell azt, hogy az autó
megfelelő távolságra legyen az ilyen akadályoktól.
A járművezetőnek mindig megvan a lehetősége a
Pilot Assist kormányzási beavatkozásainak módosítására és a kívánt helyzetbe forgathatja a kormánykereket.
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
Ne feledje, hogy a Pilot Assist elsődlegesen
egyenes útfelületeken történő használatra szolgál. A funkciónak meredek lejtőkön nehézséget
okozhat a megfelelő távolság tartása - ilyen esetekben különös figyelem szükséges és készen
kell állni a fékezésre.
•
A kamera és radarérzékelő nem képes
minden közeledő minden tárgyat és akadályt észlelni a forgalmi környezetben,
ilyenek például a kátyúk, álló akadályok
vagy az olyan objektumok, amelyek teljesen vagy részben elzárják az utat.
•
A Pilot Assist nem "látja" a gyalogosokat,
állatokat stb.
Ne használja a Pilot Assist funkciót, ha az
autó nehéz rakományt szállít vagy utánfutót
vontat.
•
A javasolt kormányzási bemenet ereje
korlátozott, ami azt jelenti, hogy nem mindig képes segíteni a járművezetőt a kormányzásban és az autó sávban tartásában.
A Pilot Assist nem aktiválható, ha utánfutó,
kerékpártartó vagy hasonló van csatlakoztatva
az autó elektromos rendszeréhez.
•
•
A Sensus Navigation* felszereltségű
autókban a funkció használhatja a térképadatok információit, ami eltérő működéshez vezethet.
A Pilot Assist ki van kapcsolva, ha a szervokormány csökkent teljesítménnyel
működik - például a túlmelegedés miatti
hűtés során (lásd Sebességfüggő kormányzási erő").
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetősegéd (303. oldal)
Sebességfüggő kormányzási erő (266. oldal)
A kamera egység korlátai (330. oldal)
A radar eszköz korlátai (320. oldal)
MEGJEGYZÉS
Különféle beállítások
•
A Off Road hajtásmód nem választható ki,
amikor be van kapcsolva a Pilot Assist.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kombinált kamera és radar
egységét használja, ami bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik – lásd a "Kamera egység korlátai" és a "radar egység korlátai"
részeket.
* Opció/tartozék. 317
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist* szimbólumai és
üzenetei
A Pilot Assist funkcióra vonatkozóan számos
szimbólum és üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbiakban néhány példát láthat62.
A fenti ábra63 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és ugyanakkor követi az elöl haladó járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
A fenti ábra63 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és ugyanakkor követi az elöl haladó járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget,
mert nem észlelhetők a sáv oldalvonalai.
Itt a Pilot Assist kormányzási segítséget is nyújt,
mert észlelhetők a sáv oldalvonalai.
Az előző ábra63 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és nincs jármű, amelyet követhetne.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget,
mert nem észlelhetők a sáv oldalvonalai.
62
63
318
Az alábbi szemléltető példában az RSI (Road Sign Information) funkció arról tájékoztat, hogy a maximális megengedett sebesség 130 km/h (80 mph).
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Radar egység
Kapcsolódó információk
A radar egységet számos vezetőtámogató rendszer használja és a feladata más járművek észlelése.
•
•
•
A radar eszköz korlátai (320. oldal)
A radar eszköz ajánlott karbantartása
(323. oldal)
A radar eszköz típusengedélye (324. oldal)
Az előző ábra63 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és nincs jármű, amelyet követhetne.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget,
mert a sáv jelölései nem észlelhetők.
Kapcsolódó információk
•
Vezetősegéd (303. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A radar egységet az alábbi funkciók használják:
•
•
•
•
•
Távolságfigyelmeztetés*
Adaptív sebességtartó*
Sávtartó segéd
Pilot Assist*
City Safety
A radar egység módosítása ahhoz vezethet, hogy
annak használata illegális lesz.
63
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék. 319
VEZETŐTÁMOGATÁS
A radar eszköz korlátai
A radar egység bizonyos korlátokkal rendelkezik
- ami korlátozza az egységet használó funkciókat
is.
Gátolt egység
A radar egység a szélvédő felső részének belsején helyezkedik el az autó kamera egységével
együtt.
FONTOS
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen semmit a szélvédő külsejére a kamera és radar
egység elé vagy közelébe — ez zavarhatja a
kamera- és radarfüggő funkciókat.
Ha a járművezetői kijelző ezt a szimbólumot és a "Szélvédő-érzékelő
Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet" üzenetet mutatja, az azt
jelenti, hogy a kamera és radar egység nem észlel más járműveket, kerékpárosokat, gyalogosokat
és nagyobb állatokat az autó előtt és az autó
kamera alapú funkciói nem megszakadtak, csökkentek vagy teljesen kikapcsoltak vagy helytelen
választ adnak.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
A jelzett területet matricáktól, tárgyaktól, árnyékoló fóliától stb. mentesen kell tartani.64
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre tartalmaz példát:
Ok
Teendő
A szélvédő kamera és radar egység előtti felülete szennyezett, vagy
jég illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera és radar egység előtti felületét a szennyeződésektől,
jégtől és hótól.
A sűrű köd és a zuhogó eső vagy hó gátolhatja a radarjeleket vagy
a kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben az egység zuhogó esőben vagy hóesésben nem
működik.
64
320
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ok
Teendő
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket vagy a
kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar egység nagyon nedves vagy hóval borított
útfelületeken nem működik.
Szennyeződések jelentek meg a szélvédő belseje és a kamera és
radar egység között.
Menjen szervizbe a szélvédő belsejének az egység előtti fedélen belüli tisztíttatásához hivatalos Volvo szakszerviz igénybe vétele ajánlott.
az elöl haladó jármű és az Ön járműve közé
hajtó járművet.
MEGJEGYZÉS
Tartsa tisztán a szélvédőt a kamera és a radar
egység előtt.
A kis méretű járművek, például motorkerékpárok vagy nem a sáv közepén haladó járművek észrevétlenek maradhatnak.
Járműsebesség
Kanyarokban, a radar egység a rossz járművet észlelheti vagy szem elől tévesztheti az
észlelt járművet.
A radar egység képessége az elöl haladó járművek észlelésére jelentősen csökken, ha:
•
az elől haladó jármű sebessége jelentősen
eltér az Ön autójának sebességétől
Korlátozott látómező
A radar egység korlátozott látómezővel rendelkezik. Bizonyos helyzetekben a másik jármű nem
észlelhető vagy észlelése a vártnál később történik.
A radar egység látómezeje.
Bizonyos esetekben a radar egység későn
észleli a közel lévő járműveket - például egy,
}}
321
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Alacsony utánfutók
Sérült szélvédő
ket - ehelyett ki kell cserélni a teljes szélvédőt.
FONTOS
Alacsony utánfutó a radarárnyékban.
Az alacsony utánfutók észlelése szintén nehéz
vagy nem lehetséges a radarérzékelő számára - a
járművezetőnek ezért különösen óvatosnak kell
lennie, amikor alacsony utánfutók mögött halad
bekapcsolt adaptív sebességtartóval vagy Pilot
Assist funkcióval.
Magas hőmérséklet
Nagyon magas hőmérsékleten a kamera és radar
egység a motor beindítása után
körülbelül 15 percre ideiglenesen kikapcsolhat,
hogy védje az egység elektronikáját. A kamera és
radar egység automatikusan újraindul, amikor a
hőmérséklet megfelelően lecsökkent.
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a kamera és radar
egység "ablakán" és ezek takarják a felület
körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es
(0,02 × 0,12 hüvelyk) vagy ennél nagyobb felületét, akkor fel kell venni a kapcsolatot egy
szervizzel a javításhoz vagy a szélvédő cseréjéhez – hivatalos Volvo műhely igénybe vétele
javasolt.
A radar egységet használó vezetőtámogató
rendszerek hibás, elégtelen vagy csökkent
működésének elkerülése érdekében, vegye
figyelembe az alábbiakat:
•
322
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa meg
a kamera és radar egység előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődése-
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel
annak ellenőrzéséhet, hogy a helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e be.
•
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
FONTOS
Ha kicserélik a szélvédőt, akkor szervizben
újra kell kalibrálni a kamera és radar egységet, hogy biztosítsa az autó kamera és radar
alapú rendszereinek működését. Hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Ha nem javíttatja meg, akkor csökken az olyan
járművezető-támogató rendszerek teljesítménye, amelyek használják a kamera és radar
egységet.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
•
Kapcsolódó információk
•
Radar egység (319. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A radar eszköz ajánlott
karbantartása
A kamera és radar egység megfelelő működéséhez szennyeződésektől, jégtől és hótól tisztán kell
tartani a szélvédő egység előtti felületét, és rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
MEGJEGYZÉS
A kamera és radar egységet takaró szennyeződések, jég és hó csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
Kapcsolódó információk
•
Radar egység (319. oldal)
323
VEZETŐTÁMOGATÁS
A radar eszköz típusengedélye
Itt olvasható ki az autó radar egységeinek típusengedélye az ACC65, PA66 és BLIS67 funkciókban.
Piac
ACC &
PA
Szimbólum
Típusengedély
✓
Botswana
Brazília
BLIS
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
✓
65
66
67
324
Adaptive Cruise Control
Pilot Assist
Blind Spot Information
03563-17-05364
VEZETŐTÁMOGATÁS
Piac
ACC &
PA
BLIS
Szimbólum
Típusengedély
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The
original declaration of conformity can be accessed at the following link www.delphi.com/
automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Európa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co., declares that RS4 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
✓
The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker
Straße 75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc.
Frequency Band: 24050-24250 MHz
Maximum Output Power: 20 dBm EIRP
Registered No: ER37536/15
✓
Egyesült Arab Emírségek (UAE)
Dealer No: DA37380/15
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonézia
✓
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
PLG ID: 6051
}}
325
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Piac
Jordánia
ACC &
PA
BLIS
Típusengedély
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
✓
Korea
Szimbólum
TRC/LPD/2017/63
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
✓
MSIP-CMM-HLA-RS4
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokkó
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
✓
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
Mexikó
✓
RS4
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
Moldova
326
✓
✓
VEZETŐTÁMOGATÁS
Piac
ACC &
PA
BLIS
Típusengedély
✓
Oroszország
И011 14
✓
Szerbia
✓
✓
Szingapúr
И011 17
DA 105753
✓
✓
Dél-Afrika
DA 103238
TA-2014/1824
✓
✓
Taiwan
Szimbólum
TA-2016/3407
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB17LP0470T5
}}
327
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
ACC &
PA
Piac
BLIS
Szimbólum
Típusengedély
Delphi і
✓
і
.) Д
Ukrajna
✓
A rádiókészülék típusengedélye
Piac
Európa
Szimbólum
Típusengedély
A Volvo Cars ezennel
kijelenti, hogy minden
rádió berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek.
Kapcsolódó információk
•
328
Radar egység (319. oldal)
(
і
і
і
є, щ
і
ь
)
і
і
RACAM і
і є
П
і
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
: Delphi.
2009
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kamera egység
Kapcsolódó információk
A kamera egységet számos vezetőtámogató
rendszer használja és feladata például a sávot
jelölő vonalak vagy a közlekedési jelzőtáblák észlelése.
•
•
A kamera egység korlátai (330. oldal)
A kamera eszköz ajánlott karbantartása
(333. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A kamera egységet az alábbi funkciók használják:
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptív sebességtartó*
Pilot Assist*
Sávtartó segéd*
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
City Safety
Driver Alert Control*
Jelzőtábla-felismerés*
Aktív távolsági fényszóró *
* Opció/tartozék. 329
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kamera egység korlátai
Gátolt egység
A kamera egység bizonyos korlátokkal rendelkezik - ami korlátozza az egységet használó funkciókat is.
Csökkent látás
A kamera az emberi szemhez hasonló korlátokkal
rendelkezik, például rosszul "lát" erős hóesésben
vagy esőben, sűrű ködben, erős porviharokban és
hóviharokban. Ilyen körülmények között a kamerától függő rendszerek funkciói jelentősen csökkenhetnek vagy átmenetileg megszűnhetnek.
Az erős ellenfény, fényvisszaverődések az úton,
hó vagy jég az útfelületen, a szennyezett útfelület
vagy elmosódott sávjelölések szintén jelentősen
csökkenthetik a kamera képességét az úttest
figyelésére és a gyalogosok, kerékpárosok, nagytestű állatok és egyéb járművek észlelésére
vonatkozóan.
A jelzett területet matricáktól, tárgyaktól, árnyékoló fóliától stb. mentesen kell tartani.68
A kamera egység a szélvédő felső részének belsején helyezkedik el az autó radar egységével
együtt.
FONTOS
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen semmit a szélvédő külsejére a kamera és radar
egység elé vagy közelébe — ez zavarhatja a
kamera- és radarfüggő funkciókat.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
68
330
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Ha a járművezetői kijelző ezt a szimbólumot és a "Szélvédő-érzékelő
Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet" üzenetet mutatja, az azt
jelenti, hogy a kamera és radar egység nem
képes más járművek, kerékpárosok, gyalogosok
és nagyobb állatok észlelésére az autó előtt és az
autó kamera valamint radar alapú funkciói megszakadhattak, csökkenhettek vagy teljesen kikapcsolhattak vagy helytelen választ adnak.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre tartalmaz példát:
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ok
Teendő
A szélvédő kamera és radar egység előtti felülete szennyezett,
vagy jég illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera és radar egység előtti felületét a szennyeződésektől, jégtől és hótól.
A sűrű köd és a zuhogó eső vagy hó gátolhatja a radarjeleket
vagy a kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben az egység zuhogó esőben vagy hóesésben nem működik.
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket vagy a
kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar egység nagyon nedves vagy hóval borított útfelületeken nem működik.
Szennyeződések jelentek meg a szélvédő belseje és a kamera
és radar egység között.
Menjen szervizbe a szélvédő belsejének az egység előtti fedélen belüli tisztíttatásához hivatalos Volvo szakszerviz igénybe vétele ajánlott.
Erős szembejövő fény
Nincs teendő. A kamera egység kedvezőbb fényviszonyok között automatikusan visszaáll.
MEGJEGYZÉS
Tartsa tisztán a szélvédőt a kamera és a radar
egység előtt.
Magas hőmérséklet
Nagyon magas hőmérsékleten a kamera és radar
egység a motor beindítása után
körülbelül 15 percre ideiglenesen kikapcsolhat,
hogy védje az egység elektronikáját. A kamera és
radar egység automatikusan újraindul, amikor a
hőmérséklet megfelelően lecsökkent.
Sérült szélvédő
FONTOS
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a kamera és radar
egység "ablakán" és ezek takarják a felület
körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es
(0,02 × 0,12 hüvelyk) vagy ennél nagyobb felületét, akkor fel kell venni a kapcsolatot egy
szervizzel a javításhoz vagy a szélvédő cseréjéhez – hivatalos Volvo műhely igénybe vétele
javasolt.
Ha nem javíttatja meg, akkor csökken az olyan
járművezető-támogató rendszerek teljesítménye, amelyek használják a kamera és radar
egységet.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
A radar egységet használó vezetőtámogató
rendszerek hibás, elégtelen vagy csökkent
működésének elkerülése érdekében, vegye
figyelembe az alábbiakat:
•
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa meg
a kamera és radar egység előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődéseket - ehelyett ki kell cserélni a teljes szélvédőt.
•
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel
}}
331
VEZETŐTÁMOGATÁS
annak ellenőrzéséhet, hogy a helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e be.
||
•
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
FONTOS
Ha kicserélik a szélvédőt, akkor szervizben
újra kell kalibrálni a kamera és radar egységet, hogy biztosítsa az autó kamera és radar
alapú rendszereinek működését. Hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Kapcsolódó információk
•
332
Kamera egység (329. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kamera eszköz ajánlott
karbantartása
A kamera és radar egység megfelelő működéséhez szennyeződésektől, jégtől és hótól tisztán
kell tartani a szélvédő egység előtti felületét, és
rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
City Safety™
A City Safety akusztikus figyelmeztetéssel és a
fékpedál remegésével figyelmeztetheti a járművezetőt, hogy segítsen a hirtelen megjelenő gyalogosok, kerékpárosok, nagyobb állatok és járművek észlelésében - az autó megpróbál automatikusan fékezni, ha a járművezető nem reagál
ésszerű időn belül.
MEGJEGYZÉS
A kamera és radar egységet takaró szennyeződések, jég és hó csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
A funkció az autó automatikus fékezésével segít
a járművezetőnek amikor ütközés fenyeget, ha a
járművezető nem reagál időben fékezéssel vagy
elkormányzással.
A City Safety rövid, erős fékezést aktivál és normál körülmények között éppen az első jármű
mögött megállítja az autót.
A City Safety olyan helyzetekben kapcsol be, amikor a járművezetőnek korábban kellett volna
fékeznie, ezért nem segíthet a vezetőnek minden
helyzetben.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
A City Safety, a szükségtelen beavatkozások
elkerülése érdekében úgy van tervezve, hogy a
lehető legkésőbb kapcsoljon be.
Kapcsolódó információk
•
dául sorban álláskor, amikor az elöl haladó forgalom változik, ami a járművezető figyelmének csökkenésével együtt balesethez vezethet.
Kamera egység (329. oldal)
A radar egység elhelyezkedése69.
A City Safety képes megakadályozni az ütközéseket vagy csökkenteni azok sebességét.
A járművezető vagy az utasok normális esetben
nem észlelik City Safety funkció működését csak akkor ha olyan helyzet alakul ki, amikor a
jármű rendkívül közel kerül az ütközéshez.
A City Safety egy segítség, amely segít a járművezetőnek, amikor fennáll a veszélye, hogy gyalogossal, nagyobb állattal, kerékpárossal vagy járművel ütközik.
A City Safety egy olyan funkció, amely segíthet a
járművezetőnek az ütközések elkerülésében, pél69
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
333
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
334
•
FIGYELEM
•
A City Safety a közlekedés biztonságának
növelését segítő kiegészítő vezetőtámogató funkció – nem képes minden helyzet
kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási
és útviszonyok mellett.
•
A City Safety automatikus fékezés funkciója megakadályozhatja az ütközést vagy
csökkentheti annak sebességét, de a teljes fékhatás biztosításához a járművezetőnek mindig be kell nyomnia a fékpedált
– akkor is, amikor az autó automatikusan
fékez.
•
A figyelmeztetés csak akkor aktiválódik,
ha az ütközés kockázata magas – ezért
soha nem szabad megvárni, hogy a City
Safety beavatkozzon.
•
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások 80 km/h (50 mph) feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
•
A City Safety erős gyorsítás esetén nem
aktivál semmilyen automata fék funkciót.
•
A City Safety nem helyettesíti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig
a járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, a City Safety
funkcióval kapcsolatos részét, hogy a
rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat
és azt, hogy mire kell ügyelnie (lásd az
összes alfejezetre mutató hivatkozások
listáját).
Kapcsolódó információk
•
A City Safety paraméterei és részfunkciói
(334. oldal)
•
A City Safety figyelmeztetési távolságának
beállítása (336. oldal)
•
Akadályok észlelése City Safety funkcióval
(338. oldal)
•
A City Safety keresztirányú forgalomban
(340. oldal)
•
A City Safety korlátai keresztirányú forgalomban (341. oldal)
•
City Safety kitérő manőverek megakadályozásakor (341. oldal)
•
A City Safety fékez a szembejövő járművek
esetén* (342. oldal)
•
•
A City Safety korlátai (343. oldal)
A City Safety paraméterei és
részfunkciói
A City Safety képes a járművekkel, kerékpárosokkal, gyalogosokkal vagy nagyobb állatokkal
történő ütközés elkerülésére az autó sebességének csökkentésével, az automatikus fékezés
funkcióval.
Ha a sebességkülönbség nagyobb, mint az alábbiakban meghatározott sebességek, akkor a City
Safety automatikus fékezés funkciója nem képes
elkerülni az ütközést, de enyhítheti annak következményeit.
Járművek
Elöl haladó jármű esetén a City Safety legfeljebb
60 km/h (37 mph) értékkel képes a sebesség
csökkentésére.
Kerékpárosok
Kerékpárosok esetén a City Safety legfeljebb
50 km/h (30 mph) értékkel képes a sebesség
csökkentésére.
Gyalogosok
Gyalogos esetén a City Safety legfeljebb
45 km/h (28 mph) értékkel képes a sebesség
csökkentésére.
A City Safety funkcióval kapcsolatos üzenetek (346. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Nagyobb állatok
Ha fennáll az ütközés kockázata egy nagyobb
állattal, akkor a City Safety akár 15 km/h (9 mph)
mértékben képes csökkenteni az autó sebességét.
A City Safety részfunkciói
1. - Ütközésfigyelmeztetés
A rendszer először figyelmezteti a járművezetőt a
fenyegető ütközésre.
A City Safety képes észlelni az autó előtt lévő álló
vagy az autóval azonos irányban mozgó gyalogosokat, kerékpárosokat vagy járműveket. A City
Safety az olyan gyalogosokat, kerékpárosokat
vagy nagyobb állatokat is észlelni képes, amelyek
az autó előtt keresztezik az utat.
A fékezés funkció nagyobb állatok esetén elsősorban az ütközés erejének csökkentését szolgálja nagyobb sebességek mellett és 70 km/h
(43 mph) sebesség felett a leghatékonyabb,
viszont alacsonyabb sebességek mellett kevésbé
hatékony.
A funkció áttekintése70.
Figyelmeztető hangjelzés ütközés kockázata
esetén
Figyelmeztető jelzés ütközés kockázata esetén
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
Az City Safety három lépést hajt végre az alábbi
sorrendben:
1.
Ütközésfigyelmeztetés
2.
Féksegéd
3.
Automatikus fék
Gyalogossal, nagyobb állattal, kerékpárossal vagy
járművel (a "City Safety keresztirányú forgalomban" részben leírt járműveket beleértve) történő
ütközés kockázata esetén a járművezető figyelmét vizuális, akusztikus és fékimpulzusos figyelmeztetés hívja fel. Alacsony sebesség mellett, és
ha a járművezető hirtelen fékez illetve gyorsít,
nincs fékimpulzusos figyelmeztetés. A fék lüktetésének frekvenciája az autó sebességétől függően változik.
2 - Féksegéd
Ha az ütközés kockázata az ütközésfigyelmeztetést követően tovább növekszik, akkor a bekapcsol a féksegéd.
A féksegéd fel isi erősíti a járművezető fékezését,
ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a fékezés nem
elégséges mértékű az ütközés elkerüléséhez.
Az alábbi szöveg azt magyarázza, hogy mi történik
a három eljárás során:
70
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
335
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
3. - Automata fék
Az automatikus fék funkció kapcsol be utoljára.
Ebben a helyzetben a járművezető még nem
kezdte meg a fékezést a megelőző tevékenység
végrehajtásához és az ütközés kockázata fenyeget, ekkor bekapcsol az automatikus fékezés
funkció - ez attól függetlenül történik, hogy fékeze a járművezető vagy sem. A fékezés ezután teljes fékerővel történik az ütközés sebességének
csökkentése érdekében, vagy korlátozott fékerővel, ha ez is elégséges az ütközés elkerüléséhez.
MEGJEGYZÉS
A manuális sebességváltóval rendelkező
autókon a motor leáll, amikor az automata
fékezés funkció megállítja az autót, akkor is,
ha a járművezető korábban benyomta a tengelykapcsoló-pedált.
A járművezető mindig megszakíthatja a fékezési
beavatkozást a gázpedál padlóig nyomásával.
MEGJEGYZÉS
Az automatikus fékezéssel kapcsolatban a biztonságiöv-feszítő is aktiválódhat. További tájékoztatásért, lásd a "Biztonságiöv-feszítő" részt.
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés
enyhe fékezéssel kezdődhet, majd teljes fékezéssel folytatódik.
Amikor a City Safety megakadályozott egy ütközést egy álló objektummal, akkor az autó álló
helyzetben marad a járművezető cselekvésére
várva. Ha az autót egy elől haladó lassabb jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az elől haladó járművel megegyező értékre csökken.
Amikor a City Safety rendszer fékez, akkor
kigyulladnak a féklámpák.
Amikor a City Safety funkció aktiválja a fékeket,
akkor a járművezetői kijelzőn megjelenik egy üzenet, hogy a funkció aktív/aktív volt.
FIGYELEM
A City Safety rendszert a járművezető nem
használhatja arra, hogy megváltoztassa a
vezetési stílusát - a járművezető nem támaszkodhat kizárólag a City Safety rendszerre és
hagyhatja, hogy egyedól az fékezzen.
Kapcsolódó információk
•
336
City Safety™ (333. oldal)
A City Safety figyelmeztetési
távolságának beállítása
A City Safety mindig aktív, de a járművezetőnek
lehetősége van a funkció figyelmeztetési távolságának beállítására.
MEGJEGYZÉS
A City Safety funkció nem kapcsolható ki.
Automatikusan aktiválódik, amikor beindítja a
motort/elektromos működést, és aktív marad,
amíg le nem állítja a motort/elektromos
működést.
A figyelmeztetési távolság határozza meg a rendszer érzékenységét és szabályozza a távolságot,
amelynél vizuális, akusztikus és fékimpulzusos
figyelmeztetést kell adni.
A figyelmeztetési távolság beállításához:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe lehetőséget a központi kijelző
felső nézetében.
2.
A City Safety figyelmeztetés alatt, válaszsza ki a Késői, Normál vagy Korai lehetőséget a kívánt figyelmeztetési távolság beállításához.
Ha a Korai beállítás túl sok figyelmeztetést okoz,
ami bizonyos helyzetekben zavaró lehet, akkor
beállítható a Normál vagy Késői figyelmeztetési
távolság.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ha túl gyakorinak vagy zavarónak érzi a figyelmeztetéseket, akkor csökkenthető a figyelmeztetési távolság, ami csökkenti a figyelmeztetések
teljes számát és azt eredményezi, hogy a City
Safety később ad figyelmeztetést.
FIGYELEM
•
A Késői figyelmeztetési távolságot ezért csak
kivételes esetekben, például dinamikus vezetéskor szabad használni.
•
MEGJEGYZÉS
Semmilyen automata rendszer nem
garantálhatja a 100 %-osan helyes
működést minden helyzetben. Ezért, soha
ne tesztelje a City Safety rendszert úgy,
hogy embereknek, állatoknak vagy járműveknek hajt - ez súlyos károsodáshoz
és súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.
A City Safety figyelmezteti a járművezetőt
az ütközés kockázatára, de a funkció nem
rövidítheti a járművezető reakcióidejét.
•
Bizonyos esetekben még a figyelmeztetési távolság Korai beállításakor is későn
észlelhetők a figyelmeztetések, például,
amikor nagy különbségek vannak a
sebességek között vagy az elöl haladó
járművek hirtelen erősen fékeznek.
•
A Korai figyelmeztetési távolság beállítás
esetén a figyelmeztetések előre érkeznek.
Ez azt jelentheti, hogy a figyelmeztetések
gyakrabban érkeznek, mint Normál
figyelmeztetési távolság esetén, de javasolt, mert ez hatékonyabbá teszi a City
Safety funkciót.
A Rear Collision Warning irányjelzőkkel történő figyelmeztetése kikapcsol, ha a City
Safety funkció ütközésfigyelmeztetés figyelmeztetési távolsága a legalacsonyabb
"Késői" szintre van állítva.
A biztonságiöv-előfeszítő és fékező funkciók
azonban aktívak maradnak.
Kapcsolódó információk
•
City Safety™ (333. oldal)
337
VEZETŐTÁMOGATÁS
Akadályok észlelése City Safety
funkcióval
A City Safety által észlelhető akadályok járművek,
kerékpárosok, nagyobb állatok és gyalogosok
lehetnek.
Járművek
A City Safety észleli a legtöbb álló vagy az autójával azonos irányban mozgó járművet valamint a
"City Safety keresztező forgalomban" és "City
Safety fékezés szembejövő forgalom esetén"
részekben leírt járműveket.
Ahhoz, hogy a City Safety sötétben is észlelni
tudja a járműveket, a járművek első és hátsó lámpáinak működniük kell és tisztán kell világítaniuk.
Kerékpárosok
Optimális példák arra, hogy mit értelmez a City Safety
kerékpárosként — tiszta testkontúrokkal és a kerékpárkörvonalakkal.
338
Az optimális kerékpáros-észleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test és a kerékpár körvonalairól, ez magában foglalja a lehetőséget a kerékpár,
a fej, a karok, a vállak, lábak a felső és alsó test
és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
Ha a kerékpár vagy a kerékpáros testének nagy
részei nem láthatók a funkció kamerája számára,
akkor a rendszer nem képes a kerékpáros észlelésére.
Ahhoz, hogy a funkció észlelni tudja a kerékpárosokat, azoknak felnőtteknek kell lenniük és felnőtt méretű kerékpáron kell közlekedniük.
FIGYELEM
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató
funkció, de nem képes minden kerékpárost
minden helyzetben észlelni, például nem látja:
•
a részben takarásban lévő kerékpárosokat.
•
a kerékpárosokat, ha a kerékpáros hátterének kontrasztja gyenge – ilyenkor a
figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
•
a testük korvonalait elfedő ruházatot
viselő kerékpárosokat.
•
a nagy tárgyakat hordozó kerékpárosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Gyalogosok
FIGYELEM
Nagyobb állatok
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató
funkció, de nem képes minden gyalogost minden helyzetben észlelni, például nem látja:
A világos testkörvonalakkal rendelkező gyalogosok optimális példák arra, hogy mit tekint a rendszer gyalogosnak.
Az optimális gyalogosészleléshez az szükséges,
hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test körvonalairól, ez magában foglalja a lehetőséget a fej, a karok, a vállak, lábak a
felső és alsó test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
Ahhoz, hogy a gyalogosok észlelhetők legyenek,
kontrasztnak kell lennie a háttérrel és ezt olyan
tényezők befolyásolják, mint a ruházat, a háttér és
az időjárás. Gyenge kontraszt esetén a gyalogos
későn vagy egyáltalán nem észlelhető, ami azt
jelenti, hogy a figyelmeztetés illetve a fékezés
késik vagy elmarad.
•
a részben takarásban lévő gyalogosokat,
a testük kontúrjait elrejtő ruházatot viselő
gyalogosokat vagy a 80 centiméternél
(32 in.) alacsonyabb gyalogosokat.
•
a gyalogosokat, ha a gyalogosok hátterének kontrasztja gyenge - ilyenkor a figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások
késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
•
a nagyobb tárgyakat hordozó gyalogosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Optimális példák arra, hogy mit értelmez a City Safety
nagyobb állatokként - egy helyben állva vagy lassan
mozogva és világosan kivehető testkörvonalakkal.
Az optimális működéshez az szükséges, hogy a
nagyobb állatokat (például szarvas vagy ló) észlelő rendszerfunkció a legvilágosabb információkat kapja a test körvonalairól, ami az állat közvetlen azonosításának képességét igényli oldalról
azzal kombinálva, hogy milyen az állat normál
mozgási mintája.
Ha az állat testének egyes részei nem láthatók a
funkció kamerája számára, akkor a rendszer nem
képes az állat észlelésére.
A City Safety sötétben is képes észlelni a
nagyobb állatokat, ha megvilágítják azokat az
autó fényszórói.
A City Safety sötétben is képes észlelni a gyalogosokat, ha megvilágítják őket az autó fényszórói.
}}
339
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató
funkció, de nem képes minden nagyobb állatot minden helyzetben észlelni, például nem
látja:
•
részben takarásban lévő nagyobb állatokat,
•
szemből vagy hátulról látható nagyobb
állatokat.
•
gyorsan futó vagy mozgó nagyobb állatokat,
•
a nagyobb állatokat, ha az állat hátterének
kontrasztja gyenge - ilyenkor a figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
•
kisebb állatokat, például kutyákat és
macskákat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Kapcsolódó információk
•
•
•
340
City Safety™ (333. oldal)
A City Safety keresztirányú forgalomban
(340. oldal)
A City Safety fékez a szembejövő járművek
esetén* (342. oldal)
A City Safety keresztirányú
forgalomban
A City Safety segíthet a járművezetőnek az elfordulásban és amikor más közeledő járművek útját
keresztezi kereszteződésekben.
FIGYELEM
Szektor, amelyben a City Safety észlelni képes a
keresztirányban közeledő járműveket.
Ahhoz, hogy a City Safety észlelni tudja az ütközési pályán közeledő járműveket, a közeledő járműnek először be kell lépnie a szektorba, amelyben a City Safety elemezni tudja a helyzetet.
Az alábbiakban felsorolt további feltételeknek is
teljesülniük kell:
•
a saját autójának 4 km/h (3 mph) sebességnél nem szabad gyorsabban haladnia
•
az autónak balra kell fordulnia jobb oldali
közlekedés esetén (vagy jobbra bal oldali
közlekedés esetén)
a közeledő jármű fényszóróinak bekapcsolva
kell lenniük
•
•
A "City Safety keresztirányú forgalomban"
funkció a közlekedés biztonságának
növelését segítő kiegészítő vezetőtámogató funkció – nem képes minden helyzet
kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási
és útviszonyok mellett.
•
A szembejövő járművel történő ütközés
kockázata miatt megjelenő figyelmeztetések és fékbeavatkozások gyakran nagyon
későn történnek.
•
Soha ne várjon arra, hogy a City Safety
figyelmeztessen vagy beavatkozzon.
•
A City Safety nem helyettesíti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig
a járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
City Safety™ (333. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety korlátai keresztirányú
forgalomban
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kombinált kamera és radar
egységét használja, ami bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik – lásd a "Kamera egység korlátai" és a "radar egység korlátai"
részeket.
Bizonyos esetekben a City Safety számára
nehéz lehet a járművezető segítése a közeledő
keresztirányú forgalom ütközési kockázata miatt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
City Safety™ (333. oldal)
City Safety kitérő manőverek
megakadályozásakor
A City Safety segíthet a járművezetőnek az autó
automatikus fékezésével, amikor az ütközés elkerülése csak félrekormányzással nem lehetséges.
A City Safety annak feltérképezésével segít a járművezetőnek, hogy vannak-e oldalra "menekülési
útvonalak" a lassú vagy álló járművek késői stádiumban történő észlelése esetén.
A City Safety korlátai (343. oldal)
A City Safety keresztirányú forgalomban
(340. oldal)
A kamera egység korlátai (330. oldal)
A radar eszköz korlátai (320. oldal)
Példák:
•
a menetstabilizáló (ESC) csúszós útviszonyok
esetén beavatkozik
•
ha a közeledő jármű észlelése túl későn történik
•
•
•
ha a szembejövő járművet eltakarja valami
ha a közeledő jármű fényszórói ki vannak
kapcsolva
ha a közeledő jármű előre nem megjósolható
módon halad, például hirtelen sávot vált egy
késői időpontban.
Az autója (1) "látja", hogy nem kerülhető ki az elöl
haladó jármű (2), ezért korábban automatikusan fékezhet.
Az Ön autója
Lassú/álló jármű
A City Safety nem avatkozik be az automata fékezés funkcióval, amíg a járművezetőnek magának
is van lehetősége kormányzással elkerülni az
ütközést.
}}
341
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Azonban, ha a City Safety azt látja, hogy az elkerülő manőver egy szomszédos sáv forgalma miatt
nem lehetséges, akkor a funkció egy korábbi stádiumban automatikusan fékezve segíthet a járművezetőnek.
FIGYELEM
•
A City Safety képessége egy adott helyzet előrelátására a közlekedés biztonságának növelését szolgáló kiegészítő vezetőtámogató funkció – nem képes minden
helyzet kezelésére bármilyen forgalmi,
időjárási és útviszonyok mellett.
•
A City Safety nem helyettesíti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig
a járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
A City Safety korlátai a kitérő
manőverek akadályoztatásakor
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (333. oldal)
A kamera egység korlátai (330. oldal)
A radar eszköz korlátai (320. oldal)
A City Safety fékez a szembejövő
járművek esetén*
A City Safety segíthet a járművezetőnek a vészfékezésben, ha egy szembejövő jármű az autó
sávjában van.
Ha egy szembejövő jármű az autó sávjába lép, és
az ütközés elkerülhetetlen, akkor a City Safety
csökkentheti az autó sebességét, hogy csökkentse az ütközés erősségét.
Az Ön autója
Szembejövő járművek
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kombinált kamera és radar
egységét használja, ami bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik – lásd a "Kamera egység korlátai" és a "radar egység korlátai"
részeket.
342
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A funkció működéséhez az alábbi feltételeknek
kell teljesülniük:
•
a saját autójának több mint 4 km/h (3 mph)
sebességgel kell haladnia
•
•
az útszakasznak egyenesnek kell lennie
•
az autónak egyenesen kell elhelyezkednie a
sávban
•
a szembejövő járműnek az Ön autójának sávjában kell lennie
•
a közeledő jármű fényszóróinak bekapcsolva
kell lenniük
•
a funkció csak "szemtől szemben" ütközéseket képes kezelni
•
ez a funkció csak négykerekű járművek észlelésére képes
•
a funkció működő elektromos biztonsági
öv-előfeszítőket* igényel (lásd "biztonsági
öv-előfeszítő" rész).
FIGYELEM
•
az autó sávjának világosan látható sávjelölésekkel kell rendelkeznie
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kombinált kamera és radar
egységét használja, ami bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik – lásd a "Kamera egység korlátai" és a "radar egység korlátai"
részeket.
A "City Safety fékezés szembejövő járművek esetén" funkció a közlekedés biztonságának növelését segítő kiegészítő
vezetőtámogató funkció – nem képes
minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A szembejövő járművel történő ütközés
kockázata miatt megjelenő figyelmeztetések és fékbeavatkozások mindig nagyon
későn történnek.
•
A járművezetőnek soha nem szabad ütközésfigyelmeztetésre vagy a City Safety
beavatkozására várnia, hanem teljes erővel fékeznie kell, ha észleli a veszélyt.
•
A City Safety nem helyettesíti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig
a járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
A City Safety korlátai
A City Safety funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Környezet
Alacsony objektumok
Az alacsonyan lógó tárgyak, például a kinyúló
rakományokra helyezett jelzőzászló vagy az olyan
tartozékok, mint a kiegészítő lámpák és a motorháztető fölé nyúló gallytörő rácsok korlátozhatják
a működést.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
City Safety™ (333. oldal)
A City Safety korlátai (343. oldal)
A kamera egység korlátai (330. oldal)
A radar eszköz korlátai (320. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (48. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 343
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Megcsúszás
Csúszós útfelületeken a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a City Safety rendszer ütközéselkerülő képességét. Ilyen helyzetekben a blokkolásgátló fékek és a menetstabilizáló (ESC71)
nyújtja a lehető legjobb fékerőt, miközben fenntartja a stabilitást.
Szemből jövő fény
A szélvédő vizuális figyelmeztető jelét nehéz lehet
észrevenni erős napfényben, visszatükröződések
esetén, napszemüvegben vagy, ha a járművezető
nem egyenesen előre néz.
Hőség
Az utastér magas hőmérséklete esetén, például
erős napsütés miatt, a vizuális figyelmeztető szimbólum a szélvédőn ideiglenesen kikapcsolhat.
A kamera és radar egység látómezeje
A kamera látótere korlátozott, ezért van az, hogy
bizonyos helyzetekben a gyalogosok, nagyobb
állatok, kerékpárosok és járművek nem észlelhetők vagy a vártnál később észlelhetők.
Lehetséges, hogy a szennyezett járművek észlelése később történik meg, mint másoké és amikor
sötét van, akkor a motorkerékpárosok későn vagy
egyáltalán nem észlelhetők.
Ha egy szöveges üzenet a járművezetői kijelzőn
azt mondja, hogy a radar egység gátolva van,
akkor előfordulhat, hogy a City Safety nem képes
a gyalogosok, nagyobb állatok. kerékpárosok vagy
71
344
Electronic Stability Control
járművek vagy az út vonalainak észlelésére az
autó előtt. Ez azt jelenti, hogy a City Safety működése csökkent lehet.
az olyan helyzetekben, amikor a járművezető
egyértelmű módon kormányoz vagy gázt ad, akkor
sem, ha az ütközés elkerülhetetlen.
Azonban a hibaüzenet nem minden helyzetben
jelenik meg, amikor a szélvédő érzékelői gátolva
vannak. A járművezetőnek ezért figyelmet kell fordítania a szélvédő és a kamera és radar egység
előtti területek tisztán tartására.
Az aktív és éber vezetési magatartás, a szükségtelen figyelmeztetések elkerülése érdekében
ezért késleltetheti az ütközési figyelmeztetést és
beavatkozást.
FONTOS
A City Safety komponensek cseréjét szervizben kell elvégeztetni - lehetőleg hivatalos
Volvo műhelyben.
Vezetői beavatkozás
Hátramenet
Tolatáskor a City Safety rendszer ideiglenesen
kikapcsol.
Alacsony sebesség
A City Safety nagyon alacsony sebességek mellett - 4 km/h (3 mph) alatt - nem kapcsol be, ami
miatt a rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben, amikor az autó lassan közelíti meg elöl
haladó járművet, például parkoláskor.
Aktív járművezető
A járművezető utasításai mindig elsőbbséget
élveznek, ezért a City Safety nem avatkozik be
vagy elhalasztja a figyelmeztetést/beavatkozást
VEZETŐTÁMOGATÁS
Különféle beállítások
FIGYELEM
•
•
•
A figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy egyáltalán
nem működhetnek, ha a forgalmi helyzet
vagy a külső hatások megakadályozzák
azt, hogy a kamera és radar egység észlelje a gyalogosokat, kerékpárosokat,
nagyobb állatokat vagy az elöl haladó járműveket.
Ahhoz, hogy a járművek éjjel észlelhetők
legyenek, a fényszóróiknak és a hátsó
lámpáiknak bekapcsolva kell lenniük és
fényesen világítaniuk kell.
A kamera és radar egység a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozóan
korlátozott hatótávolsággal rendelkezik. A
rendszer addig képes hatékony figyelmeztetéseket és fékezéses beavatkozásokat nyújtani, amíg a relatív sebesség
50 km/h (30 mph) alatt van. Az álló vagy
lassan mozgó járművek esetében a figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások 70 km/h (43 mph) sebességig hatásosak. A nagyobb állatok esetében a
sebesség csökkenése kisebb mint 15
km/h (9 mph) és 70 km/h (43 mph)
felett érhető el. A nagyobb állatok esetében megjelenő figyelmeztetés és a féke-
zéses beavatkozás alacsonyabb sebességeken kevésbé hatásos.
•
Sötét vagy rossz látási viszonyok miatt az
álló és a lassan mozgó járművekre valamint nagyobb állatokra vonatkozóan
kikapcsolhatnak a figyelmeztetések.
•
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások
80 km/h (50 mph) feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
•
•
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen
semmit a szélvédő külsejére a kamera és
radar egység elé vagy közelébe — ez
zavarhatja a kamerától függő funkciókat.
Piaci korlátozások
A City Safety nem minden országban áll rendelkezésre. Ha a City Safety nem jelenik meg a központi kijelző Beállítások menüjében, akkor az
autó nincs felszerelve ezzel a funkcióval.
Keresési útvonal a központi kijelző felső nézetében:
•
Beállítások
My Car
IntelliSafe
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (333. oldal)
A kamera egység korlátai (330. oldal)
A radar eszköz korlátai (320. oldal)
A kameraérzékelő közelében lévő tárgyak,
hó, jég vagy szennyeződések csökkenthetik annak működését, teljesen inaktiválhatják azt vagy helytelen működést okozhatnak.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kombinált kamera és radar
egységét használja, ami bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik – lásd a "Kamera egység korlátai" és a "radar egység korlátai"
részeket.
345
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety funkcióval kapcsolatos
üzenetek
A City Safety funkcióra vonatkozóan számos
üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Leírás
City Safety
Amikor a City Safety fékez vagy automatikus fékezést hajtott végre, akkor a járművezetői kijelző számos szimbóluma világíthat egy szöveges üzenettel együtt.
Automat. beavatkozás
City Safety
Csökkentett funkciók. Szerviz szükséges
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe
vételét javasoljuk.
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
346
City Safety™ (333. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Rear Collision Warning
A Rear Collision Warning korlátai
A Rear Collision Warning (RCW) funkció segíthet a járművezetőnek annak elkerülésében, hogy
egy hátulról érkező autó a járműnek ütközzön.
Bizonyos esetekben az RCW funkciónak nehéz
lehet segíteni a járművezetőt egy ütközés esetén.
Az RCW a motor minden beindításakor automatikusan bekapcsol.
Az RCW az irányjelzők gyors villogtatásával figyelmeztetheti a hátulról közeledő jármű vezetőjét a
fenyegető ütközésre.
Ha 30 km/h alatti (20 mph) sebesség mellett az
RCW funkció azt észleli, hogy fennáll a veszélye
egy hátulról érkező járművel történő ütközésnek,
akkor megfeszülhetnek a biztonságiöv-feszítők és
aktiválódhat a Whiplash Protection System biztonsági rendszer.
A hátulról történő ütközés előtt közvetlenül az
RCW a lábféket is működésbe hozhatja, hogy
csökkentse az autó gyorsulását az ütközés során.
Azonban a lábfék csak akkor aktiválódik, ha az
autó álló helyzetben van. A lábfék azonnal felold,
ha megnyomja a gázpedált.
MEGJEGYZÉS
A Rear Collision Warning irányjelzőkkel történő figyelmeztetése kikapcsol, ha a City
Safety funkció ütközésfigyelmeztetés figyelmeztetési távolsága a legalacsonyabb
"Késői" szintre van állítva.
Ez előfordulhat például, ha:
•
a hátulról közelítő jármű észlelése túl későn
történik
•
a hátulról érkező jármű az utolsó pillanatban
vált sávot
•
a hátulról közelítő jármű sebessége meghaladja a 80 km/h (50 mph) értéket
•
utánfutó, kerékpártartó vagy hasonló eszköz
van az autó elektromos rendszeréhez csatlakoztatva - az RCW funkció ekkor automatikusan kikapcsol.
A biztonságiöv-előfeszítő és fékező funkciók
azonban aktívak maradnak.
Kapcsolódó információk
•
Rear Collision Warning (347. oldal)
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon az RCW a helyi közlekedési szabályok miatt nem ad figyelmeztetést
az irányjelzőkkel - ilyen esetekben a funkciónak ez a része ki van iktatva.
Kapcsolódó információk
•
A Rear Collision Warning korlátai
(347. oldal)
•
Whiplash Protection System (45. oldal)
347
VEZETŐTÁMOGATÁS
BLIS*
A BLIS72 funkció célja, hogy segítsen a járművezetőnek az autója mögött vagy mellett átlósan
haladó járművek észlelésében, hogy segítséget
nyújtson az egy irányban sok sávval rendelkező,
nagy forgalmú utakon.
A BLIS egy járművezetői segédfunkció, amely az
alábbiakra figyelmeztet:
•
•
járművek az autó holtterében
gyorsan közeledő járművek az autóhoz legközelebbi bal és jobb oldali sávokban.
A BLIS lámpa73 elhelyezkedése.
A BLIS alapelve
Visszajelző lámpa
Zóna a holttérben
A funkció a központi kijelző funkció nézetében található BLIS gomb használatával aktiválható/inaktiválható.
Gyorsan közeledő jármű zónája.
A BLIS funkció 10 km/h (6 mph) feletti sebességeken aktív.
A rendszer úgy van kialakítva, hogy akkor reagáljon, amikor:
•
•
az autóját más járművek előzik
az autójához gyorsan közelít egy másik jármű.
Amikor a BLIS járművet észlel az 1. zónában vagy
gyorsan közeledő járművet a 2. zónában, akkor a
külső tükrön elhelyezett BLIS lámpa bekapcsol,
és folyamatosan világít. Ha a járművezető a figyelmeztetéssel megegyező oldalon aktiválja az irány-
72
73
348
Blind Spot Information Systems
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
jelzőt, akkor a visszajelző lámpa folyamatos fényről villogó és erősebb fényre vált.
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol a
rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik, akkor mindkét lámpa
egyszerre világít.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Bekapcsolás/kikapcsolás BLIS (349. oldal)
Bekapcsolás/kikapcsolás BLIS
A BLIS74 funkció aktiválható/inaktiválható.
A BLIS korlátai (350. oldal)
A BLIS ajánlott karbantartása (351. oldal)
A BLIS funkcióval kapcsolatos üzenetek
(352. oldal)
FIGYELEM
•
74
75
Az BLIS funkció kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek célja a vezetés
megkönnyítése és biztonságosabbá
tétele – nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
Az autóval történő biztonságos sávváltás
és a megfelelő döntés felelőssége mindig
a járművezetőt terheli.
•
A BLIS nem helyettesíti a járművezető
figyelmét és ítélőképességét. Mindig a
járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Blind Spot Information
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
A BLIS lámpa75 elhelyezkedése.
Visszajelző lámpa
–
A funkció a központi kijelző funkció nézetében található BLIS gomb használatával aktiválható/inaktiválható.
Érintse meg a BLIS gombot a funkció nézetben.
> A BLIS aktív/inaktív - egy zöld/szürke
visszajelző látható a gombon.
Ha a BLIS a motor beindításakor aktív, akkor ezt
a külső tükörbe épített visszajelző lámpák egyszeri felvillanása erősíti meg.
}}
349
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Ha a BLIS a motor leállításakor ki volt kapcsolva,
akkor a motor újbóli beindításakor továbbra is
inaktív marad, és nem világítanak a visszajelző
lámpák.
A BLIS korlátai
Kapcsolódó információk
•
FIGYELEM
A BLIS76 funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
•
•
A BLIS éles kanyarokban nem működik.
A BLIS tolatás közben nem működik.
Kapcsolódó információk
BLIS* (348. oldal)
•
BLIS* (348. oldal)
Tartsa tisztán a jelzett felületet – az autó bal és jobb
oldalán is77.
Példák a korlátokra:
76
77
350
•
A szennyeződések, jég és hó borította érzékelők csökkenthetik a funkciókat és inaktiválhatják a riasztásokat.
•
A BLIS funkció automatikusan kikapcsol, ha
utánfutó, kerékpártartó vagy hasonló van
csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
•
A BLIS optimális működéséhez, nem lehet
kerékpártartó, csomagtartó vagy hasonló az
autó vonóhorgához csatlakoztatva.
Blind Spot Information
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A BLIS ajánlott karbantartása
•
Az optimális működés biztosításához az érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését csak
szervizben szabad végezni - hivatalos Volvo
műhely igénybe vételét javasoljuk.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Tartsa tisztán a jelzett felületet – az autó bal és jobb
oldalán is78.
BLIS* (348. oldal)
Cross Traffic Alert* (353. oldal)
Bekapcsolás/kikapcsolás Cross Traffic Alert
(354. oldal)
•
•
A Cross Traffic Alert korlátai (355. oldal)
•
A Cross Traffic Alert funkcióval kapcsolatos
üzenetek (357. oldal)
•
Rear Collision Warning (347. oldal)
A Cross Traffic Alert előírt karbantartása
(356. oldal)
A BLIS érzékelői a hátsó sárvédő/lökhárító sarkain helyezkednek el. Az érzékelőket a Cross
Traffic Alert (CTA) és a Rear Collision Warning
funkció is használja.
78
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék. 351
VEZETŐTÁMOGATÁS
A BLIS funkcióval kapcsolatos
üzenetek
A BLIS79 funkcióra vonatkozóan számos üzenet
jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Leírás
Holttérérzékelő
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Szerviz szükséges
Holttér-info rendsz. ki
A BLIS és a CTA kikapcsolt, mert utánfutót csatlakoztattak az autó elektromos rendszeréhez.
Utánfutó csatlakoztatva
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
79
352
BLIS* (348. oldal)
Blind Spot Information
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Cross Traffic Alert*
CTA80
A
automatikus fékezés funkcióval kiegészítő vezetőtámogatás a BLIS81 funkcióhoz,
ami úgy van kialakítva, hogy tolatáskor segítse a
járművezetőt az autó mögötti keresztirányú forgalom észlelésében. Az automatikus fékezés
részfunkció egy nem észlelt járművel történő
ütközés elkerülése érdekében megállíthatja az
autót.
A CTA elsődlegesen járművek észlelésére szolgál. Kedvező körülmények között kisebb objektumok, például kerékpárosok és gyalogosok észlelésére is képes.
A CTA csak akkor aktív, ha az autó hátrafelé gurul
vagy ki van választva a hátrameneti sebességfokozat.
Ha a CTA azt észleli, hogy valami oldalról közelít,
akkor ezt az alábbiak is jelzik:
•
•
•
hangjelzés - a hang a bal oldali vagy a jobb
oldali hangszóróból hallható az iránynak
megfelelően, amelyből az objektum közelít.
A CTA világító ikonja a PAS ábrában a képernyőn83.
világító ikon a PAS82 ábrában a képernyőn.
•
ikon a parkolókamera felső nézetében.
Ha a jármű vezetője nem észleli a CTA figyelmeztetését, és az ütközés elkerülhetetlen,
akkor az autó megállítása érdekében működésbe lép az automatikus fékezés funkció,
miután a járművezetői kijelző egy magyarázó
szöveges üzenetet jelenít meg, hogy miért
volt szükség az autó fékezésére.
A CTA alapelve.
A CTA a BLIS funkció kiegészítője azzal, hogy
tolatás közben, például parkolóhelyről történő
kitolatáskor, észlelni képes a keresztirányú forgalmat.
80
81
82
83
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Park Assist System: parkolósegéd rendszer tolatóérzékelőkkel
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
* Opció/tartozék. 353
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
•
Az Cross Traffic Alert funkció kiegészítő
vezetőtámogató funkció, amelynek célja a
vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele – nem képes minden helyzet
kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási
és útviszonyok mellett.
•
Az automata fékezés részfunkció csak a
mozgó járműveket észleli - álló akadályokat, kerékpárosokat vagy gyalogosokat
például nem.
•
Az autóval történő biztonságos tolatás és
a megfelelő döntés felelőssége mindig a
járművezetőt terheli.
•
A Cross Traffic Alert nem helyettesíti a
járművezető figyelmét és ítélőképességét.
Mindig a járművezető felelős az autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes
megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően.
•
A Cross Traffic Alert funkcióval kapcsolatos
üzenetek (357. oldal)
Bekapcsolás/kikapcsolás Cross
Traffic Alert
A járművezető kikapcsolhatja a figyelmeztető
funkciót a CTA84 funkcióban - az automatikus
fékezés részfunkció nem kapcsolható ki és
továbbra is aktív marad. Járjon el az alábbiak szerint:
Nyomja meg a Cross Traffic
Alert gombot a központi kijelző
funkció nézetében.
•
SZÜRKE gomb jelzés - a figyelmeztető jel és
visszajelzés a CTA kijelzőjén kikapcsol.
•
ZÖLD gombvisszajelzés - az CTA aktív.
A CTA a motor minden beindításakor automatikusan bekapcsol.
Kapcsolódó információk
•
Cross Traffic Alert* (353. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
354
Bekapcsolás/kikapcsolás Cross Traffic Alert
(354. oldal)
A Cross Traffic Alert korlátai (355. oldal)
A Cross Traffic Alert előírt karbantartása
(356. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Cross Traffic Alert korlátai
Traffic Alert javasolt karbantartása" részben
található kiegészítő információkat.
Az automatikus fékezéssel rendelkező CTA85
funkció bizonyos esetekben korlátozott működéssel rendelkezhet.
A CTA nem minden helyzetben működik optimálisan, hanem bizonyos korlátokkal rendelkezik. Például a CTA érzékelők nem "látnak" át a többi parkoló járművön vagy akadályokon.
Az alábbiakban néhány példát láthat az olyan
helyzetekre, amikor a CTA "látómezője" korlátozott és ezért a közeledő járművek nem észlelhetők, amíg nagyon közel nem érnek:
•
A CTA automatikusan kikapcsol, ha utánfutó,
kerékpártartó vagy hasonló van csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
•
A CTA optimális működéséhez, nem lehet
kerékpártartó, csomagtartó vagy hasonló az
autó vonóhorgához csatlakoztatva.
Kapcsolódó információk
Ferde parkolóhelyen a CTA az egyik oldalon teljesen
"vak".
•
•
Cross Traffic Alert* (353. oldal)
A Cross Traffic Alert előírt karbantartása
(356. oldal)
Vak CTA szektor.
Az a szektor, ahol a CTA észlelni/"látni"
képes.
Azonban, amikor lassan tolat az autóval, akkor a
takaró járműhöz/objektumhoz viszonyított szög
megváltozik, és a holttér gyorsan csökkenni kezd.
Az autó mélyen helyezkedik el egy parkolóhelyen.
Példák a további korlátokra
• Az automatikus fékezés részfunkció csak a
mozgó járműveket észleli, ezért nem képes
"látni" az álló akadályokat, például kerékpárosokat vagy gyalogosokat.
•
84
85
A szennyeződések, jég és hó borította érzékelők csökkenthetik a funkciókat és inaktiválhatják a riasztásokat. Lásd az "A Cross
Cross Traffic Alert
Cross Traffic Alert
* Opció/tartozék. 355
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Cross Traffic Alert előírt
karbantartása
•
Az optimális működés biztosításához az érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését csak
szervizben szabad végezni - hivatalos Volvo
műhely igénybe vételét javasoljuk.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Cross Traffic Alert* (353. oldal)
BLIS* (348. oldal)
Rear Collision Warning (347. oldal)
Tartsa tisztán a jelzett felületet – az autó bal és jobb
oldalán is86.
A CTA érzékelői a hátsó sárvédő/lökhárító sarkain helyezkednek el. Az érzékelőket a BLIS87 és
Rear Collision Warning funkció is használja.
86
87
356
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Blind Spot Information
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Cross Traffic Alert funkcióval
kapcsolatos üzenetek
Az automatikus fékezéssel rendelkező CTA88
funkcióval kapcsolatban számos üzenet jelenhet
meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Leírás
Holttérérzékelő
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Szerviz szükséges
Holttér-info rendsz. ki
A BLIS és a CTA kikapcsolt, mert utánfutót csatlakoztattak az autó elektromos rendszeréhez.
Utánfutó csatlakoztatva
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
88
Cross Traffic Alert* (353. oldal)
Cross Traffic Alert
* Opció/tartozék. 357
VEZETŐTÁMOGATÁS
Jelzőtábla-felismerés*
FIGYELEM
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI89) segíthet a
járművezetőnek a sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák és bizonyos tiltó táblák észlelésében.
Példa90 az észlelt sebességinformációkra.
Ha az autó elkerül egy sebességkorlátozó táblát,
akkor ez megjelenik a járművezetői kijelzőn.
Példák az olvasható jelzőtáblákra90.
Az RSI tájékoztatást nyújthat a pillanatnyi sebességről, amellyel az autópálya vagy országút kezdődik/végződik és például az előzés tilalmáról
vagy a tilos haladási irányról.
89
90
358
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon a jelzőtábla-felismerő
funkció (RSI) csak Sensus Navigation* esetén
lehetséges.
•
A jelzőtábla-felismerő funkció kiegészítő
vezetőtámogató funkció, amelynek célja a
vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele – nem képes minden helyzet
kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási
és útviszonyok mellett.
•
A jelzőtábla-felismerő funkció nem
helyettesíti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az autó biztonságos vezetéséért és a
sebesség valamint a többi járműtől való
távolság helyes megválasztásáért az
érvényben lévő közlekedési szabályoknak
és rendelkezéseknek megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (359. oldal)
•
Jelzőtábla-felismerés és megjelenítés
(360. oldal)
•
Jelzőtábla-felismerés és Sensus Navigation
(362. oldal)
•
Jelzőtábla-felismerés sebességfigyelmeztetéssel és beállítások (362. oldal)
•
A sebességfigyelmeztetés és a jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (364. oldal)
Road Sign Information
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen leírásban található ábrák csak néhány példát mutatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
Jelzőtábla-felismerő funkció sebességmérő
kamera adatokkal (364. oldal)
•
A jelzőtábla-felismerés korlátai (365. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/
inaktiválása
MEGJEGYZÉS
•
Ha be van kapcsolva az automata sebességkorlátozó funkció, akkor a jelzőtáblainformációk akkor is megjelennek a járművezetői kijelzőn, ha nincs bekapcsolva
az RSI91.
•
Ha el akarja távolítani a jelzőtábla-információkat a járművezetői kijelzőről, akkor
egyidejűleg ki kell kapcsolni az automata sebességkorlátozót és az RSI funkciót is.
•
Amikor az automata sebességhatároló
funkció aktív, de az RSI inaktív, akkor nincsenek figyelmeztetések az RSI funkciótól. A figyelmeztetésekhez az RSI bekapcsolása is szükséges.
A jelzőtábla-felismerő funkció választható - a járművezető a Be és Ki lehetőség közül választhat.
Nyomja meg a Road Sign
Information gombot a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
ZÖLD gombvisszajelzés - az RSI aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés - az RSI inaktív.
A RSI a motor minden beindításakor automatikusan bekapcsol.
Kapcsolódó információk
•
91
Jelzőtábla-felismerés* (358. oldal)
Jelzőtábla információk – RSI
* Opció/tartozék. 359
VEZETŐTÁMOGATÁS
Jelzőtábla-felismerés és
megjelenítés
A jelzőtábla-felismerés funkció (RSI92) a helyzettől és a jelzőtáblától függően különböző módokon mutatja a jelzőtáblákat.
ha nem haladt el a sebességre vonatkozó jelzőtábla mellett.
A sebességhatároló szimbólum
mellett, egy további93 jelzés is
megjelenhet, például az "előzni
tilos".
Ha a járművezető behajt egy
behajtani tilos táblával jelzett
útra, akkor figyelmeztetésként
ennek a jelzőtáblának93 a szimbóluma villog a járművezetői
kijelzőn.
Példa93 az észlelt sebességinformációkra.
Amikor az RSI sebességkorlátozást magában
foglaló jelzőtáblát észlel, akkor szimbólumként
megjeleníti a táblát és egy színes jelzést a sebességmérőben.
Ha az autó Sensus Navigation* rendszerrel van
felszerelve, akkor a sebességgel kapcsolatos
információk is felhasználásra kerülnek a térképadatokból, ami azt jelenti, hogy a járművezetői
kijelző akkor is mutathatja vagy módosíthatja a
sebességkorlátozásra vonatkozó információkat,
92
93
360
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű,
akkor a térkép adatokat is felhasználja annak
meghatározásához, hogy az autó rossz irányban
halad-e.
A járművezető hangos figyelmeztetést is kaphat,
amikor rossz irányban halad, ha be van kapcsolva
a Jelzőtábla hangos figyelmeztetés funkció –
lásd a "Hangos figyelmeztetés be-/kikapcsolása"
címszót a "Jelzőtábla-felismerés sebességfigyelmeztetéssel és beállítások" részben.
Sebességkorlátozás vagy autópálya
vége
Amikor az RSI "közvetett sebességkorlátozó táblát" észlel, amely a jelenlegi sebességkorlát végét
jelzi - például egy autópálya végén - akkor egy
szimbólum jelenik meg a járművezetői kijelzőn a
megfelelő jelzőtáblával.
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű,
akkor normális esetben a közvetlen sebességkorlátozó táblák jelennek meg – a közvetett sebességkorlátozó táblák csak akkor jelennek meg, ha
a térképadatok nem tartalmaznak a kérdéses
útszakaszra vonatkozó információkat.
Példa közvetett sebességkorlátozó táblára93:
Összes korlátozás vége.
Autópálya vége.
A járművezetői kijelzőn látható szimbólum
10-30 másodperc után kialszik, és ez addig így
Road Sign Information
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen útmutatóban található illusztrációk csak egy példákat mutatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
marad, amíg el nem kerüli a következő sebességgel kapcsolatos jelzőtáblát.
Kiegészítő táblák
Módosult sebességkorlátozás
Amikor elkerül egy közvetlen sebességkorlátozó
táblát, és a sebességkorlátozás változik, akkor
megjelenik a megfelelő jelzőtábla a járművezetői
kijelzőn.
Példa közvetlen sebességkorlátozó táblára93.
Példák a kiegészítő táblákra93.
A járművezetői kijelzőn látható szimbólum
körülbelül 5 perc után kialszik, amíg el nem kerüli
a következő sebességgel kapcsolatos jelzőtáblát.
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű,
akkor a sebességkorlátozó táblák megjelennek a
járművezetői kijelzőn, amikor a térképadatok
sebességre vonatkozó információkat tartalmaznak, akkor is, ha nem került el közvetlen jelzőtáblát. Ha nincsenek információk a térképadatokban,
akkor a jelzőtáblák a sebességkorlátozó tábla
elkerülését követően körülbelül 3 perc elteltével
eltűnnek.
93
94
Bizonyos esetekben ugyanarra az útra különböző
sebességkorlátozások érvényesek - egy kiegészítő tábla jelzi azokat a körülményeket, amelyekre a különböző sebességek vonatkoznak. Az
útszakasz különösen balesetveszélyes lehet például esőben és/vagy ködben.
Az esőre vonatkozó kiegészítő tábla csak akkor
jelenik meg a kijelzőn, ha használatban vannak az
ablaktörlők.
Ha az autó elektromos rendszeréhez utánfutó van
csatlakoztatva és elhagy egy jelzőtáblát, amely a
"pótkocsi" kiegészítő jelzéssel van ellátva, akkor a
jelzett sebesség megjelenik a járművezetői kijelzőn.
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen útmutatóban található illusztrációk csak egy példákat mutatnak.
Csak Sensus Navigation rendszerrel felszerelt autókban.
Bizonyos sebességkorlátozások
például csak bizonyos távolság
után vagy bizonyos napszakban
érvényesek. A járművezetőt egy
kiegészítő jel figyelmezteti a
helyzetre a sebességet mutató
szimbólum alatt. A járművezetői
kijelző kiegészítő szimbóluma a "DIST" vagy
"TIME" jelzést mutatja.
A kiegészítő tábla üres keret
formájában jelenik meg a járművezetői kijelző sebességszimbóluma alatt93, ami azt
jelenti, hogy az RSI kiegészítő
táblát észlelt a pillanatnyi
sebességkorlátozásra vonatkozó további információkkal.
"Iskola" és "Gyermekek" jelzőtábla.
Ha "Iskola" vagy "Gyermekek"
veszélyt jelző tábla93 szerepel a
műholdas navigáció térképadataiban94, akkor a járművezetői
kijelző ilyen típusú táblát mutat.
}}
* Opció/tartozék. 361
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (358. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (359. oldal)
Jelzőtábla-felismerés sebességfigyelmeztetéssel és beállítások (362. oldal)
Jelzőtábla-felismerés és Sensus
Navigation
Ha az autó Sensus Navigation rendszerrel van
felszerelve, akkor a sebességinformációk az
alábbi esetekben jelennek meg a navigációban:
•
Olyan jelzőtáblák észlelésekor, amelyek közvetve jeleznek sebességkorlátozást, például
autópálya, osztottpályás úttest és településnévtáblák.
•
Ha az előzőleg észlelt sebességkorlátozó
tábla feltételezhetően már nem érvényes,
hanem új jelzőtábla észlelése történik.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon a jelzőtábla-felismerő
funkció (RSI) csak Sensus Navigation* esetén
lehetséges.
MEGJEGYZÉS
Ha harmadik fél letöltött alkalmazását használja a navigáláshoz, akkor nincs támogatás a
sebességgel kapcsolatos információkhoz.
Kapcsolódó információk
•
95
96
362
Jelzőtábla-felismerés* (358. oldal)
Jelzőtábla-felismerés
sebességfigyelmeztetéssel és
beállítások
Az RSI95 Sebességkorlátra figyelmeztetés
részfunkciója választható - a járművezető a Be és
Ki lehetőség közül választhat.
A Sebességkorlátra figyelmeztetés figyelmezteti a járművezetőt, amikor túllépi az érvényben lévő sebességkorlátozást vagy egy előre
beállított "csúcssebességet" – ez a figyelmeztetés körülbelül 30 másodperc elteltével megismétlődik ugyanazon a sebességkorlátozási területen
belül, ha a járművezető nem csökkenti a sebességet.
Másik figyelmeztetés csak akkor áll rendelkezésre, amikor a járművezető legalább 5 km/h
(3 mph) mértékben csökkentette a sebességet,
majd újra túllépi a sebességkorlátot vagy amikor
az autó új/különböző sebességkorlátozási területhez ér.
A sebességfigyelmeztetés az
érvényben lévő maximális
sebességet mutató szimbólum96 átmeneti villogása formájában jelenik meg a járművezetői kijelzőn a megengedett
sebesség túllépésekor.
Road Sign Information
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen útmutatóban található illusztráció csak egy példát mutat.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Mindig sebességfigyelmeztetést kap, ha meghaladja a
sebességhatárt egy sebességmérő kamera információval
kapcsolatban.
Beállítások
A sebességfigyelmeztetés határának
beállítása
A járművezető beállíthatja, hogy a kitáblázott
sebességnél magasabb sebesség esetén kapjone figyelmeztetést.
Állítsa be a sebességfigyelmeztetés határát az
alábbiak szerint:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2.
Válassza a Sebességkorlátra
figyelmeztetés lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és megjelenik a
sebességhatár-választó.
3.
Állítsa be a sebességfigyelmeztetés határát a
fel/le nyilakkal a képernyőn.
Vegye figyelembe, hogy a funkció semmilyen beállított korlátot
nem vesz figyelembe, amikor a
járművezetői kijelző a sebességmérő kamera szimbólumot
mutatja.
Hangos figyelmeztetés be/ki
A sebességfigyelmeztetésre vonatkozó hallható
figyelmeztetés beállítása is lehetséges.
A hangos figyelmeztetés beállítása az alábbiak
szerint módosítható:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2.
Jelölje ki/szüntesse meg a Jelzőtábla
hangos figyelmeztetés jelölését a hangos
figyelmeztetés aktiválásához/kikapcsolásához.
A Jelzőtábla hangos figyelmeztetés funkció
aktív állapotában a járművezető akkor is figyelmeztetést kap, amikor egy egyirányú forgalom/
behajtani tilos bejáratához közelít.
A hangos figyelmeztetés beállítása az alábbiak
szerint módosítható:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2.
Jelölje ki/távolítsa a Sebességmérő
kamera hangos figyelmeztet jelölését a
hallható sebességmérő kamera figyelmeztetés aktiválásához/kikapcsolásához.
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (358. oldal)
Jelzőtábla-felismerő funkció sebességmérő
kamera adatokkal (364. oldal)
Traffipaxra figyelmeztetés Be/ki
Ha az autó Sensus Navigation*
felszereltséggel rendelkezik és
a térképadatok sebességmérő
kamerákra vonatkozó információkat tartalmaznak, akkor a járművezető beállíthatja, hogy
hangos figyelmeztetést kapjon,
amikor sebességmérő kamerához közeledik.
* Opció/tartozék. 363
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességfigyelmeztetés és a
jelzőtábla-felismerés aktiválása/
inaktiválása
A Sebességkorlátra figyelmeztetés részfunkció az alábbiak szerint aktiválható:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2.
Válassza a Sebességkorlátra
figyelmeztetés lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és megjelenik a
sebességhatár-választó.
(Lásd "A sebességfigyelmeztetés határának beállítása" leírást a "Jelzőtábla-felismerés sebességfigyelmeztetéssel és
beállítások" részben)
Kapcsolódó információk
•
•
97
98
364
Jelzőtábla-felismerő funkció
sebességmérő kamera adatokkal
Az RSI97 és Sensus Navigation* felszereltségű
autó tájékoztatást nyújthat a közeledő sebességmérő kamerákról a járművezetői kijelzőn.
Ha az autó a
Sebességkorlátra
figyelmeztetés funkció
bekapcsolt állapotában túllépi
az észlelt sebességkorlátozást,
akkor sebességfigyelmeztetés
figyelmezteti a járművezetőt,
amikor az autó egy sebességmérő kamerához
közeledik, feltéve, hogy a kérdéses terület navigációs térképe tartalmaz információkat a sebességmérő kamerákról.
A sebességmérő kamerákkal kapcsolatos sebességfigyelmeztetésre vonatkozó további tájékoztatásért - lásd még a "Jelzőtábla-felismerés sebességfigyelmeztetéssel és beállítások" és "A jelzőtábla-felismerés korlátai" részeket.
Sebességmérő kamera információk a járművezetői kijelzőn98.
Jelzőtábla-felismerés* (358. oldal)
Jelzőtábla-felismerés sebességfigyelmeztetéssel és beállítások (362. oldal)
Road Sign Information
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként és piaconként/területenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
MEGJEGYZÉS
•
•
•
Ahhoz, hogy hangos figyelmeztetést kapjon a kívánt sebesség meghaladásakor,
akkor a Sebességkorlátra
figyelmeztetés funkciót aktiválni kell és
a Jelzőtábla hangos figyelmeztetés
részfunkciót Be állásba kell kapcsolni.
Ezután hangos figyelmeztetést kap, ha az
autó átlépi az RSI funkció által, a járművezetői kijelzőn jelzett sebességet.
•
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (358. oldal)
Jelzőtábla-felismerés sebességfigyelmeztetéssel és beállítások (362. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai (365. oldal)
Akusztikus figyelmeztetés lehetősége áll
rendelkezésre a sebességmérő kamerákhoz, attól függetlenül, hogy az autó
sebessége meghaladta-e a sebességkorlátot, akkor is, ha ki van kapcsolva a
Jelzőtábla hangos figyelmeztetés
funkció. Lásd a "Traffipaxra
figyelmeztetés be/ki" címszót a "Jelzőtábla-felismerő funkció sebességfigyelmeztetéssel és beállítások" részben, és itt
válassza a Sebességmérő kamera
hangos figyelmeztet lehetőséget.
A sebességmérő kamerákra vonatkozó
információk nem minden piacon/területen állnak rendelkezésre a navigációs térképen.
99 Road Sign Information
100Sensus Navigation* felszereltségű autókban.
101A térképadatok nem minden területen állnak
rendelkezésre sebesség információkkal.
A jelzőtábla-felismerés korlátai
A jelzőtábla-felismerés (RSI99) funkció bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Az alábbiakban talál példákat arra, hogy mi csökkentheti az RSI működését:
•
•
•
•
Kifakult jelzőtáblák
•
Teljesen/részben takarásban lévő vagy
rosszul elhelyezett táblák
•
teljesen vagy részben jéggel, hóval és/vagy
szennyeződéssel takart jelzőtáblák
•
a digitális úttérképek100 elavultak, pontatlanok vagy nem tartalmaznak sebesség információkat101.
Kanyarokban elhelyezett jelzőtáblák
Elfordult vagy sérült jelzőtáblák
A táblák magasan az út felett vannak elhelyezve
MEGJEGYZÉS
Az RSI funkció bizonyos típusú kerékpártartókat (az elektromos utánfutó-csatlakozó aljzathoz) csatlakoztatott utánfutóként értelmezhet.
Ilyen esetekben a járművezetői kijelző helytelen sebességinformációkat mutathat.
}}
* Opció/tartozék. 365
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kamera egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Kamera egység korlátai" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (358. oldal)
A kamera egység korlátai (330. oldal)
Driver Alert Control
A Driver Alert Control (DAC) funkció célja, hogy
segítsen a járművezetőnek észlelni azt, amikor
elkezdi következetlenül vezetni a járművet, például, ha a járművezető figyelmetlenné válik vagy
elálmosodik.
A DAC célja a vezetési képesség lassú csökkenésének észlelése és elsősorban főutakon történő használatra szolgál. A funkció nem városi
forgalomban történő használatra szolgál.
A funkció akkor aktív, amikor a sebesség meghaladja a 65 km/h (40 mph) értéket és addig
marad bekapcsolva, amíg a sebesség 60 km/h
(37 mph) felett van.
A DAC meghatározza az autó helyzetét a sávban.
A kamera észleli az úttest szélének jelöléseit és
összeveti az út elhelyezkedését a járművezető
kormánymozdulataival.
366
Az autót szabálytalanul vezetik a sávban.
Ha a vezetési viselkedés jelentősen következetlenné válik,
akkor a járművezetőt ez a szimbólum figyelmezteti a járművezetői kijelzőn, amelyet egy
hangjelzés és a Ideje
szünetet tartani szöveges üzenet kísér.
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltséggel
rendelkezik és aktiválva van a Útmutatás
pihenő megállóhoz funkció, akkor javaslatok is
megjelennek a pihenésre alkalmas helyre vonatkozóan (lásd a "Pihenőhelyre vezetés kiválasztása
a Driver Alert Control funkció figyelmeztetése
esetén" részt).
A figyelmeztetés egy idő után megismétlődik, ha
a járművezetési viselkedés nem javul.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
•
•
•
FIGYELEM
Az Driver Alert Control funkció kiegészítő
vezetőtámogató funkció, amelynek célja a
vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele – nem képes minden helyzet
kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási
és útviszonyok mellett.
A Driver Alert Control riasztásait nagyon
komolyan kell venni, mert az álmos járművezető gyakran nincs tudatában saját állapotának.
A Driver Alert Control használata nem
javasolt a vezetés meghosszabbítására. A
járművezetőnek ehelyett rendszeres időnként pihenőket kell terveznie, és gondoskodnia kell arról, hogy jól kipihent legyen.
•
A Driver Alert Control nem helyettesíti a
járművezető figyelmét és ítélőképességét.
Mindig a járművezető felelős az autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes
megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően.
Ha a riasztás megszólal vagy fáradtnak érzi
magát:
Amint lehet, álljon meg biztonságosan az
autóval, és pihenjen.
Tanulmányok igazolják, hogy fáradtan éppen
olyan veszélyes vezetni, mint alkohol vagy
egyéb serkentő szerek befolyása alatt.
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver
Alert Control
A Driver Alert Control (DAC) funkció aktiválható/
inaktiválható.
Be/ki
A DAC beállításainak módosítása:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Válassza ki a My Car IntelliSafe
Driver Alert Control lehetőséget.
3.
Jelölje ki/szüntesse meg a Éberségi
figyelmeztetés kijelölését a DAC aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver Alert Control
(367. oldal)
•
Pihenőhelyre vezetés kiválasztása a Driver
Alert Control funkció figyelmeztetése esetén
(368. oldal)
•
A Driver Alert Control korlátai (368. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Driver Alert Control (366. oldal)
367
VEZETŐTÁMOGATÁS
Pihenőhelyre vezetés kiválasztása a
Driver Alert Control funkció
figyelmeztetése esetén
Lehetőség van annak kiválasztására, hogy aktív/
inaktív legyen a Útmutatás pihenő
megállóhoz funkció.
A Sensus Navigation* felszereltségű autókban a
járművezető aktiválhat egy útmutatót, amely automatikusan javaslatot tesz egy megfelelő pihenőhelyre, amikor a DAC figyelmeztetést ad.
A Driver Alert Control korlátai
Sávtartó segéd
A Driver Alert Control (DAC) funkció bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
A sávtartó segéd (LKA102) funkciója, hogy autópályán vagy hasonló főbb útvonalakon haladva
csökkentse annak a kockázatát, hogy az autó
véletlenül elhagyja a sávot.
Bizonyos esetekben a rendszer akkor is figyelmeztetést ad ki, ha a vezetési képesség nem
csökken, például:
•
•
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Válassza ki a My Car IntelliSafe
Driver Alert Control lehetőséget.
3.
Jelölje ki/szüntesse meg a Útmutatás
pihenő megállóhoz kijelölését a funkció
aktiválásához/inaktiválásához.
Bizonyos esetekben – például a Pilot Assist
funkció használatakor – a vezetési stílus akkor
sem változik, ha a járművezető fáradt, ami azt
eredményezi, hogy a vezető nem kap figyelmeztetést a DAC funkciótól.
A sávtartó segéd visszakormányozza az autót a
sávjába és/vagy a kormánykerék rezgésével
figyelmezteti a járművezetőt.
A sávtartó rendszer a 65-200 km/h
(40-125 mph) sebességtartományban működik a
tisztán látható oldalvonalakkal rendelkező utakon.
Keskeny utakon előfordulhat, hogy a funkció nem
elérhető, ebben az esetben készenléti üzemmódba kapcsol. A funkció akkor válik újra elérhetővé, amikor az út elég széles.
Ezért fontos, hogy mindig álljon meg, és tartson pihenőt már a fáradtság legenyhébb
érzése esetén is, akár kap figyelmeztetést a
DAC funkciótól, akár nem.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
nyomvályús útfelületeken.
FIGYELEM
A Útmutatás pihenő megállóhoz beállításához:
1.
erős oldalszélben
A funkció az autó kamera egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Kamera egység korlátai" részt.
Driver Alert Control (366. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
102Lane
368
Driver Alert Control (366. oldal)
Egy kamera figyeli az út/sáv oldalvonalait.
A kamera egység korlátai (330. oldal)
Keeping Aid
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A beállításoktól függően, a sávtartó segéd az
alábbiaknak megfelelően viselkedik:
• Kormányzássegítő104 aktiválva: Amikor az
FIGYELEM
•
A sávtartó segéd funkció a közlekedés
biztonságának növelését segítő kiegészítő vezetőtámogató funkció – nem
képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok
mellett.
•
A funkció nem helyettesíti a járművezető
figyelmét és ítélőképességét. Mindig a
járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
autó megközelít egy oldalvonalat, akkor az
LKA aktívan visszakormányozza az autót a
sávjába, enyhe nyomatékot alkalmazva a kormánykerékre.
• Figyelmeztetés104 aktiválva: Ha az autó
átlépne egy oldalvonalat, akkor a kormánykerék rezgése figyelmezteti a járművezetőt.
A sávtartó segéd visszakormányozza az autót a sávjába.
MEGJEGYZÉS
Amikor be van kapcsolva az irányjelző, akkor a
sávtartó nem biztosít kormányzási korrekciókat vagy riasztásokat.
A sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével figyelmeztet103.
103A kormánykerék rezgése változó - minél hosszabb
104Lásd az "LKA segítségének változatai" címszót "A
ideig marad az autó a sáv oldalvonalain kívül, annál hosszabb a rezgés.
sávtartó segéd aktiválása/inaktiválása" részben.
}}
369
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A sávtartó segéd nem avatkozik be
•
A sávtartó segéd szimbólumai a járművezetői
kijelzőn (375. oldal)
Kormányzási segítség sávtartó
segéddel
Az LKA105 kormányzási segéd működéséhez a
járművezetőnek a kormánykeréken kell tartania a
kezeit – a rendszer ezt folyamatosan ellenőrzi.
Ha a járművezető nem tartja a
kezeit a kormánykeréken, akkor
a járművezetői kijelző egy szimbólumot és egy üzenetet jelenít
meg, hogy figyelmeztesse a járművezetőt az autó aktív kormányzására:
A sávtartó segéd éles belső kanyarokban nem kapcsol
be.
Bizonyos esetekben a sávtartó segéd lehetővé
teszi az oldalvonalak átlépését anélkül, hogy kormányzási segítséggel avatkozna be vagy figyelmeztetne - például az irányjelzők használatakor
vagy kanyarok levágásakor.
•
•
370
Ha a járművezető ezután sem kezd kormányozni,
akkor újra a szimbólum jelenik meg, egy figyelmeztető hanggal és ezzel az üzenettel:
• Lane Keeping Aid Kormányozzon
A sávtartó segéd korlátai (371. oldal)
Ha a járművezető ezután nem követi a kormányzás elkezdésére vonatkozó figyelmeztetést, akkor
az LKA készenléti üzemmódba kapcsol – a funkció ezután egészen addig nem áll rendelkezésre,
amíg a járművezető újra kormányozni nem kezdi
az autót.
A sávtartó segéd aktiválása/inaktiválása
(371. oldal)
•
Kapcsolódó információk
•
• Lane Keeping Aid Kormányozzon
Kormányzási segítség sávtartó segéddel
(370. oldal)
•
A sávtartó segéd segítési módjának kiválasztása (371. oldal)
•
A sávtartó segéd szimbólumai és üzenetei
(373. oldal)
Kapcsolódó információk
Sávtartó segéd (368. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sávtartó segéd aktiválása/
inaktiválása
A sávtartó segéd segítési módjának
kiválasztása
A sávtartó segéd, LKA106 funkció választható - a
járművezető a Be és Ki lehetőség közül választhat.
A járművezető beállíthatja, hogyan reagáljon az
LKA107, ha az autó elhagyja a sávját.
Be/ki
Nyomja meg a Lane Keeping
Aid gombot a központi kijelző
funkció nézetében.
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe lehetőséget a központi kijelző
felső nézetében.
2.
Válassza ki, hogyan reagáljon az LKA Lane
Keeping Aid mód esetén:
• Kormányzássegítő - a járművezető
•
•
figyelmeztetés nélkül kormányzási támogatást kap.
ZÖLD gombvisszajelzés - az LKA aktív.
• Mindkettő - a járművezető figyelmezte-
SZÜRKE gombvisszajelzés - az LKA inaktív.
tést és kormányzási támogatást is kap.
Kapcsolódó információk
•
• Figyelmeztetés — csak a járművezető
figyelmeztetése
Sávtartó segéd (368. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd (368. oldal)
A sávtartó segéd korlátai
Bizonyos nehéz feltételek mellett a sávtartó
segédnek gondot okozhat a járművezető megfelelő segítése. Ilyen esetekben ajánlatos kikapcsolni ezt a funkciót.
Példák az ilyen feltételekre:
•
•
•
•
•
•
útjavítási munkák
téli útviszonyok
rossz minőségű útfelület
nagyon "sportos" vezetési stílus
rossz időjárás korlátozott látási viszonyokkal
gyengén látszó vagy nem létező oldaljelölések
•
éles szegélyek vagy vonalak az oldaljelzéseken kívül
•
amikor a kormányszervo csökkent teljesítménnyel működik - például túlmelegedés
miatti hűtés közben (lásd "Sebességfüggő
kormányzási erő").
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kamera egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Kamera egység korlátai" részt.
105Lane
106Lane
107Lane
Keeping Aid
Keeping Aid
Keeping Aid
}}
371
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
372
Sávtartó segéd (368. oldal)
Sebességfüggő kormányzási erő (266. oldal)
A kamera egység korlátai (330. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sávtartó segéd szimbólumai és
üzenetei
A sávtartó segéd LKA108 funkcióra vonatkozóan
számos szimbólum és üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Vez.támogató rendsz.
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Csökkentett funkciók. Szerviz szükséges
Szélvédő-érzékelő
Csökken a kamera képessége az úttest figyelésére az autó előtt.
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
Lane Keeping Aid
Kormányozzon
Lane Keeping Aid
Kormányozzon
108Lane
Keeping Aid
Az LKA kormányzási segítség funkciója nem működik, ha a járművezető nem tartja kezeit
a kormánykeréken. Kövesse az utasításokat és kormányozza az autót.
Az LKA készenléti üzemmódban marad, amíg a járművezető újra kormányozni nem kezdi
az autót.
}}
373
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
374
Sávtartó segéd (368. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sávtartó segéd szimbólumai a
járművezetői kijelzőn
Nem elérhető
A sávtartó segéd, LKA109 a helyzettől függően
szimbólumokat jelenít meg a járművezetői kijelzőn.
A sávtartó segéd azt jelenti, hogy a rendszer
figyelmeztetést ad és/vagy megpróbálja viszszakormányozni az autót a sávba.
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd (368. oldal)
Az alábbiakban néhány példát
láthat a szimbólumokra és a
helyzetekre, amelyben megjelennek:
Nem elérhető — a sáv oldalvonalai a szimbólumban
SZÜRKÉK.
Elérhető
A sávtartó segéd nem képes az oldalvonalak észlelésére, a sebesség túl alacsony vagy az út túl
keskeny.
A kormányzási segítség jelzése/
figyelmeztetés
Elérhető — a sáv oldalvonalai a szimbólumban FEHÉREK.
A sávtartó segéd figyeli az egyik vagy mindkét
oldalvonalat.
Kormányzási segítség/figyelmeztetés - a sáv oldalvonalai SZÍNESEN jelennek meg a szimbólumban.
109Lane
Keeping Aid
375
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kormányzási segítség ütközés
kockázatakor
Az Ütközésmegelőző rendszer funkció feladata, hogy segítsen a járművezetőnek a kockázat csökkentésében, hogy az autó akaratlanul
elhagyja a sávját és/vagy egy másik járművel
vagy akadállyal ütközzön. Ezt az autó sávba történő visszakormányzásával és/vagy elfordulással
éri el.
Az Ütközésmegelőző rendszer funkció két
részfunkcióból áll:
•
A kormányzási segítség aktiválása/inaktiválása ütközés kockázata esetén (376. oldal)
A kormányzási segítség aktiválása/
inaktiválása ütközés kockázata
esetén
•
A kormányzási segéd szimbólumai és üzenetei ütközés kockázata esetén (382. oldal)
A funkció választható - a járművezető a Be és Ki
lehetőség közül választhat.
•
Kormányzási segítség sávelhagyás kockázata
esetén (377. oldal)
•
A kormányzási segítség szintje az úttest
elhagyásának kockázata esetén (377. oldal)
•
A kormányzásos segítség aktiválása/inaktiválása az út elhagyásának kockázata esetén
(378. oldal)
Ennek a gombnak a használatával válthat a bekapcsolt és
kikapcsolt állapot között a
központi kijelző funkció nézetében.
Kapcsolódó információk
Ez a funkció a motor minden
beindításakor automatikusan bekapcsol110.
•
Kormányzási segítség sávelhagyás kockázata
esetén
•
•
Kormányzási segítség szemből történő ütközés kockázata esetén
A kormányzási segítség az úttest elhagyásának kockázata esetén korlátai (379. oldal)
•
Az automatikus bekapcsolást követően, a járművezetőt erről egy szöveges üzenet tájékoztatja:
Kormányzási segítség szemből történő ütközés kockázata esetén (379. oldal)
•
A kormányzási segítség aktiválása/inaktiválása szemből történő ütközés kockázata esetén (380. oldal)
•
A kormányzási segítség szemből történő
ütközés esetén korlátai (381. oldal)
Kormányzási segítség sávelhagyás kockázatakor
•
Kormányzási segítség szemből történő
ütközés kockázatakor
• Ütközésmegelőző rendszer Automat.
beavatkozás
MEGJEGYZÉS
•
MEGJEGYZÉS
Amikor a Ütközésmegelőző rendszer
funkció inaktív, akkor az összes részfunkció ki
van kapcsolva:
Habár a funkció inaktiválható, tanácsos mindig bekapcsolva tartani, mert a legtöbb esetben javítja a vezetés biztonságát.
Mindig a járművezető dönti el, milyen mértékben kell kormányozni az autót – az autó soha
nem veheti át az irányítást.
Kapcsolódó információk
•
110Bizonyos
376
piacokon a motor leállításakor aktív beállítás aktiválódik újra.
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(376. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kormányzási segítség sávelhagyás
kockázata esetén
FIGYELEM
•
A részfunkció feladata, hogy az autó aktív viszszakormányzásával segítsen a járművezetőnek
annak a kockázatnak a csökkentésében, hogy az
autó akaratlanul elhagyja az úttestet.
A funkció a 65-140 km/h (40-87 mph) sebességtartományban működik a tisztán látható jelölésekkel/oldalvonalakkal rendelkező utakon.
Egy kamera figyeli az úttest széleit és festett
oldaljelzéseket. Ha az autó arra készül, hogy
elhagyja az út szélét, akkor az autó visszakormányoz az útra, és ha a kormányzásos beavatkozás
nem elég az út elhagyásának megakadályozásához, akkor a fékek is működésbe lépnek.
Azonban a funkció nem avatkozik be aktív kormányzási segítséggel vagy fékezéssel, ha használja az irányjelzőket. És ha a funkció azt észleli,
hogy a járművezető aktívan vezeti az autót, akkor
a funkció aktiválása késhet.
Az automatikus bekapcsolást követően, a járművezetőt erről egy szöveges üzenet tájékoztatja:
• Ütközésmegelőző rendszer Automat.
beavatkozás
A "Kormányzási segítség sávelhagyás
kockázatakor" részfunkció a közlekedés
biztonságának növelését segítő kiegészítő vezetőtámogató funkció – nem
képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok
mellett.
•
A funkció nem képes a kerítések, korlátok
vagy hasonló akadályok észlelésére az út
szélén.
•
A "Kormányzási segítség sávelhagyás
kockázatakor" nem helyettesíti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig
a járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(376. oldal)
A kormányzási segítség szintje az
úttest elhagyásának kockázata
esetén
A funkció a beavatkozás két aktiválási szintjével
rendelkezik:
•
•
Csak kormányzási segítség
Kormányzási segítség fékezéses beavatkozással
Csak kormányzási segítség
Beavatkozás kormányzási segítséggel.
}}
377
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kormányzási segítség fékezéses
beavatkozással
A kormányzásos segítség
aktiválása/inaktiválása az út
elhagyásának kockázata esetén
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(376. oldal)
A funkció választható - a járművezető a Be és Ki
lehetőség közül választhat.
•
Kormányzási segítség sávelhagyás kockázata
esetén (377. oldal)
Ennek a gombnak a használatával válthat a bekapcsolt és
kikapcsolt állapot között a
központi kijelző funkció nézetében.
Ez a funkció a motor minden
beindításakor automatikusan bekapcsol111.
Beavatkozás kormányzási segítséggel és fékezéssel.
•
Kapcsolódó információk
Kormányzási segítség sávelhagyás kockázatakor
•
Kormányzási segítség szemből történő
ütközés kockázatakor
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(376. oldal)
111Bizonyos
378
MEGJEGYZÉS
A fékezéses beavatkozás az olyan helyzetekben
segít, amikor a kormányzási segítség önmagában
nem elégséges. A fékezési erő automatikusan
alkalmazkodik a úttestelhagyási helyzettől és az
időtől.
piacokon a motor leállításakor aktív beállítás aktiválódik újra.
Amikor a Ütközésmegelőző rendszer
funkció inaktív, akkor az összes részfunkció ki
van kapcsolva:
Habár a funkció inaktiválható, tanácsos mindig bekapcsolva tartani, mert a legtöbb esetben javítja a vezetés biztonságát.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kormányzási segítség az úttest
elhagyásának kockázata esetén
korlátai
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kombinált kamera és radar
egységét használja, ami bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik – lásd a "Kamera egység korlátai" és a "radar egység korlátai"
részeket.
Bizonyos nehéz feltételek mellett a funkciónak
gondot okozhat a járművezető megfelelő segítése. Ilyen esetekben ajánlatos kikapcsolni ezt a
funkciót.
Példák az ilyen feltételekre:
•
•
•
•
•
•
•
útjavítási munkák
téli útviszonyok
keskeny utak
rossz minőségű útfelület
nagyon "sportos" vezetési stílus
Kormányzási segítség szemből
történő ütközés kockázata esetén
A részfunkció segíthet a figyelmetlen járművezetőnek, aki nem veszi észre, hogy az autó a szemközti sávba sodródik.
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(376. oldal)
•
•
•
Sebességfüggő kormányzási erő (266. oldal)
A kamera egység korlátai (330. oldal)
A radar eszköz korlátai (320. oldal)
rossz időjárás korlátozott látási viszonyokkal
gyengén látszó vagy nem létező oldaljelölések
•
éles szegélyek vagy vonalak az oldaljelzéseken kívül
•
amikor a kormányszervo csökkent teljesítménnyel működik - például túlmelegedés
miatti hűtés közben (lásd "Sebességfüggő
kormányzási erő").
A funkció az autó saját sávba történő visszairányításával
segíthet.
Szembejövő járművek
Az Ön autója
A funkció a 60-140 km/h (37-87 mph) sebességtartományban működik a tisztán látható jelölésekkel/oldalvonalakkal rendelkező utakon.
Ha az autó a sáv elhagyására készül, miközben
egy szembejövő jármű közeledik, akkor a funkció
segíthet a járművezetőnek az autó visszakormányzásában a saját sávjába.
}}
379
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Azonban funkció nem avatkozik be kormányzási
segítséggel, ha használja az irányjelzőt. És ha a
funkció azt észleli, hogy a járművezető aktívan
vezeti az autót, akkor a funkció aktiválása késhet.
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(376. oldal)
•
A kormányzási segítség aktiválása/inaktiválása szemből történő ütközés kockázata esetén (380. oldal)
•
A kormányzási segítség szemből történő
ütközés esetén korlátai (381. oldal)
Az automatikus bekapcsolást követően, a járművezetőt erről egy szöveges üzenet tájékoztatja:
• Ütközésmegelőző rendszer Automat.
beavatkozás
A kormányzási segítség aktiválása/
inaktiválása szemből történő
ütközés kockázata esetén
A funkció választható - a járművezető a Be és Ki
lehetőség közül választhat.
Ennek a gombnak a használatával válthat a bekapcsolt és
kikapcsolt állapot között a
központi kijelző funkció nézetében.
FIGYELEM
•
A "Kormányzási segítség szemből történő
ütközés kockázatakor" részfunkció a közlekedés biztonságának növelését segítő
kiegészítő vezetőtámogató funkció – nem
képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok
mellett.
•
A kormányzási segítség csak akkor aktiválódik, ha magas az ütközés kockázata –
ezért soha nem szabad megvárni, hogy a
funkció beavatkozzon.
•
A funkció nem helyettesíti a járművezető
figyelmét és ítélőképességét. Mindig a
járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
112Bizonyos
380
piacokon a motor leállításakor aktív beállítás aktiválódik újra.
Ez a funkció a motor minden
beindításakor automatikusan bekapcsol112.
MEGJEGYZÉS
Amikor a Ütközésmegelőző rendszer
funkció inaktív, akkor az összes részfunkció ki
van kapcsolva:
•
Kormányzási segítség sávelhagyás kockázatakor
•
Kormányzási segítség szemből történő
ütközés kockázatakor
Habár a funkció inaktiválható, tanácsos mindig bekapcsolva tartani, mert a legtöbb esetben javítja a vezetés biztonságát.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(376. oldal)
•
Kormányzási segítség szemből történő ütközés kockázata esetén (379. oldal)
A kormányzási segítség szemből
történő ütközés esetén korlátai
Ilyen esetekben ajánlatos kikapcsolni ezt a funkciót.
Bizonyos helyzetekben a funkció korlátozott
működéssel rendelkezhet, és nem avatkozik be,
például az alábbi esetekben:
•
kis járművek, például motorkerékpárok esetében
•
olyan utakon, ahol a sáv nem rendelkezik jól
kivehető sávjelölésekkel
•
ha az autó nagy része a szomszédos sávba
van kormányozva
•
a 60-140 km/h (37-87 mph) sebességtartományon kívül
•
amikor a kormányszervo csökkent teljesítménnyel működik - például túlmelegedés
miatti hűtés közben (lásd "Sebességfüggő
kormányzási erő").
Az egyéb, nagy kihívást jelentő helyzetek többek
között az alábbiak lehetnek:
•
•
•
•
•
•
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kombinált kamera és radar
egységét használja, ami bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik – lásd a "Kamera egység korlátai" és a "radar egység korlátai"
részeket.
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(376. oldal)
•
Kormányzási segítség szemből történő ütközés kockázata esetén (379. oldal)
•
•
•
Sebességfüggő kormányzási erő (266. oldal)
A kamera egység korlátai (330. oldal)
A radar eszköz korlátai (320. oldal)
útjavítási munkák
téli útviszonyok
keskeny utak
rossz minőségű útfelület
nagyon "sportos" vezetési stílus
rossz időjárás és látási viszonyok
Ezekben a nehéz helyzetekben a funkciónak gondot okozhat a járművezető megfelelő segítése.
381
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kormányzási segéd szimbólumai
és üzenetei ütközés kockázata
esetén
A funkcióra vonatkozóan számos szimbólum és
üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Ütközésmegelőző rendszer
A funkció aktiválásakor egy üzenet jelenik meg, hogy tájékoztassa a járművezetőt a rendszer
aktív állapotáról.
Automat. beavatkozás
Szélvédő-érzékelő
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
382
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(376. oldal)
Csökken a kamera képessége az úttest figyelésére az autó előtt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolósegéd*
A parkolósegéd funkció segít a vezetőnek, amikor szűk helyekre jár be, az akadályoktól való
távolság hallható egy grafikus jelzéssel együtt a
központi kijelzőn.
Az elöl és oldalt található akadályokra vonatkozó
hangjelzés akkor aktív, amikor az autó mozog, de
kikapcsol, miután az autó
körülbelül 2 másodperce álló helyzetben van. A
hátul elhelyezkedő akadályokra vonatkozó hangjelzés akkor is aktív, amikor az autó áll.
FIGYELEM
Amikor az autó mögött vagy előtt elhelyezkedő
akadály körülbelül 30 cm (1 láb) távolságon belül
van, akkor a hangjelzés állandó és az autóhoz
legközelebbi aktív érzékelőmező ki van töltve.
Az oldalsó akadályoktól körülbelül 25 cm távolságon belül (0,8 láb) a hangjelzés intenzíven pulzál
és az aktív szektormező színe NARANCSSÁRGÁRÓL PIROSRA változik.
Képernyőnézet az akadályzónákkal és érzékelő szektorokkal.
A központi kijelző áttekintést mutat az autó és az
észlelt akadályok viszonyáról.
A kiemelt szektor jelzi az akadály elhelyezkedését.
Minél közelebb van elöl/hátul a kiemelt szektornégyzet az autó szimbólumhoz, annál kisebb a
távolság az autó és az észlelt akadály között.
A parkolósegéd jelzésének hangereje akkor állítható be a középkonzol [>II] gombjával, amikor
hallható a hangjelzés. A beállítás a felső nézet
Beállítások menüpontjában is elvégezhető.
MEGJEGYZÉS
•
Az autó szimbólumhoz legközelebbi szektor kivételével, hangos figyelmeztetések
csak közvetlenül az autó nyomvonalán
elhelyezkedő akadályok esetében hallhatók.
•
A parkolósegéd funkció kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek célja a
vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele – nem képes minden helyzet
kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási
és útviszonyok mellett.
•
A parkolóérzékelők holtterekkel rendelkeznek, ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
Fordítson különös figyelmet az autó közelében tartózkodó emberekre vagy állatokra.
•
A parkolósegéd rendszer nem helyettesíti
a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az autó
biztonságos vezetéséért és a sebesség
valamint a többi járműtől való távolság
helyes megválasztásáért az érvényben
lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
Park Assist Pilot elöl, hátul és az oldalak
mentén (384. oldal)
Az oldalsó szektorok színe megváltozik, ahogy
csökken az autó és az akadály közötti távolság.
•
A parkolósegéd aktiválása/inaktiválása
(386. oldal)
Minél rövidebb a távolság, annál gyorsabban szól
a hangjelzés. Az audiorendszer egyéb hangjai
automatikusan elnémulnak.
•
A parkolósegéd korlátai (386. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 383
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
•
A Park Assist Pilot ajánlott karbantartása
(387. oldal)
Park Assist Pilot elöl, hátul és az
oldalak mentén
A parkolósegéd szimbólumai és üzenetei
(388. oldal)
A Park Assist Pilot különböző paraméterekkel
rendelkezik attól függően, hogy az autó mely
része közelít meg akadályt.
Elől
MEGJEGYZÉS
A parkolósegéd a rögzítőfék behúzásakor
vagy automata sebességváltó esetén a P mód
kiválasztásakor kapcsol ki.
FONTOS
Ha kiegészítő lámpákat szerel fel: Ne feledje,
hogy ezek nem takarhatják el az érzékelőket a kiegészítő lámpákat így akadályként érzékelhetik.
Hátrafelé
Figyelmeztető jel, folyamatos hangjelzés kisebb mint
körülbelül 30 cm (1 láb) távolságra az akadálytól 113.
Az első parkolósegéd érzékelői automatikusan
aktiválódnak a motor beindításakor. Ezek
10 km/h alatti (6 mph) sebesség mellett aktívak.
A mérési tartomány körülbelül 80 centiméterre
(2,5 láb) terjed ki az autó előtt.
113Az
384
ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Figyelmeztető jel, folyamatos hangjelzés kisebb mint
körülbelül 30 cm (1 láb) távolságra az akadálytól 113/>
VEZETŐTÁMOGATÁS
A hátsó érzékelők akkor aktiválódnak, ha az autó
hátrafelé gurul anélkül hogy sebességben lenne
vagy hátrameneti fokozatba kapcsol.
Az oldalak mentén
Kapcsolódó információk
•
•
A mérési tartomány körülbelül 1,5 méterre (5 láb)
terjed ki az autó mögött.
Parkolósegéd* (383. oldal)
A parkoló kamera érzékelőmezői a Pilot
Assist funkcióból (394. oldal)
Amikor az autó elektromos rendszeréhez csatlakoztatott utánfutóval tolat, akkor a parkolósegéd
automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Amikor például utánfutóval vagy kerékpártartóval a vonóhorogra szerelve - eredeti Volvo
utánfutó-vezetékezés nélkül - tolat, akkor
lehetséges, hogy a parkolósegédet ki kell
kapcsolni, hogy ne érzékelje ezeket.
Figyelmeztető jel, intenzív pulzálás kisebb mint
körülbelül 25 cm (0,8 láb) távolságra az akadálytól 113.
A parkolósegéd oldalsó érzékelői automatikusan
aktiválódnak a motor beindításakor. Ezek
10 km/h alatti (6 mph) sebesség mellett aktívak.
A mérési tartomány az oldalaktól
körülbelül 25 cm-re (0,8 láb) kezdődik.
Az oldalsó érzékelők észlelési területe azonban
jelentősen megnő az első kerekek kormányzási
szögének növelésekor és amikor a kormánykerék
el van fordítva, akkor legfeljebb körülbelül 90 cm
(3 láb) magasságig észlelhetők akadályok átlósan
az autó mögött vagy előtt. (lásd még az "Oldalsó
érzékelő mezők" címszót "A parkoló kamera érzékelő mezői a Pilot Assist funkcióból" részben).
113Az
ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
* Opció/tartozék. 385
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd aktiválása/
inaktiválása
A parkolósegéd funkció aktiválható/inaktiválható.
Be/ki
Az első és oldalsó parkolósegéd-érzékelők automatikusan kapcsolnak be a motor beindításakor.
A hátsó érzékelők akkor aktívak, amikor az autó
hátrafelé halad vagy hátrameneti fokozatba van
kapcsolva.
A funkció aktiválása/inaktiválása a központi kijelző funkció
nézetében lehetséges.
–
Érintse meg a Parkoló automatika gombot
a funkció nézetben.
> A parkolósegéd aktív/inaktív, egy zöld/
szürke visszajelző látható a gombon.
A parkolósegéddel, Park Assist Pilot funkcióval
felszerelt autók a vonatkozó kamera nézetből is
aktiválhatók/inaktiválhatók.
Kapcsolódó információk
•
386
Parkolósegéd* (383. oldal)
A parkolósegéd korlátai
A parkolósegéd rendszer nem képes minden
helyzetben mindent észlelni, ezért bizonyos esetekben korlátozott működéssel rendelkezhet.
A járművezetőnek tisztában kell lennie a parkolósegéd rendszer korlátainak alábbi példáival:
FIGYELEM
Fordítson különös figyelmet
a tolatásra, amikor ez a
szimbólum látható, ha utánfutó, kerékpártartó vagy
hasonló van szerelve és
elektromosan csatlakoztatva
az autóhoz.
A szimbólum azt jelzi, hogy a hátsó parkolósegéd érzékelők ki vannak kapcsolva és nem
figyelmeztetnek az akadályokra.
FONTOS
Bizonyos tárgyak, például láncok, vékony
fényes oszlopok vagy alacsony akadályok
"jelárnyékban" lehetnek és átmenetileg nem
észlelhetők az érzékelők számára - a lüktető
hang váratlanul megszűnhet ahelyett, hogy a
várt folyamatos hangra változna.
Az érzékelők nem képesek a magas tárgyak,
például kiugró rakodórámpák észlelésére.
•
Ilyen esetekben fordítson különös figyelmet és nagyon lassan manőverezzen/
váltson irányt vagy hagyja abba a pillanatnyi parkolási manővert - fennáll járművek
vagy egyéb tárgyak károsodásának a kockázata, mert az érzékelők információi ilyen
helyzetekben nem mindig megbízhatók.
FONTOS
Bizonyos körülmények között a parkolósegéd
rendszer helytelen figyelmeztető jeleket
adhat, amelyeket olyan külső hangforrások
okoznak, amelyek a rendszer által használttal
megegyező ultrahang-frekvenciákat használnak.
Ilyenek lehetnek például többek között a kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek, motorkerékpárok kipufogóhangja stb.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
Mivel a vonóhorog az autó elektromos rendszeréhez van konfigurálva, annak kinyúlását
figyelembe veszi a rendszer az autó mögötti
akadály távolságának kiszámításakor.
A Park Assist Pilot ajánlott
karbantartása
A Park Assist pilot optimális működéséhez a parkolósegéd érzékelőit rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
Kapcsolódó információk
•
Parkolósegéd* (383. oldal)
A parkolóérzékelők elhelyezkedése114.
MEGJEGYZÉS
A szennyezett, jéggel és hóval borított érzékelők helytelen figyelmeztető jelzéseket, csökkent működést vagy nem működést okozhatnak.
Kapcsolódó információk
•
114MEGJEGYZÉS:
Parkolósegéd* (383. oldal)
Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék. 387
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd szimbólumai és
üzenetei
A parkolósegéd rendszer szimbólumai és üzenetei a járművezetői kijelzőn és/vagy a központi
kijelzőn láthatók.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Szimbólum
Üzenet
Leírás
A hátsó parkolósegéd érzékelők inaktiválva vannak, így nincsenek az akadályokra/tárgyakra
vonatkozó hangos figyelmeztetések.
Parkolássegítő rendsz.
A funkció egy vagy több érzékelője gátolva van - ellenőrizze és javítsa ki, amint lehetséges.
Érzékelők blokkolva, tisztítás szükséges
Parkolássegítő rendsz.
Nem áll rendelkezésre, szerviz
szükséges
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo
márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
388
Parkolósegéd* (383. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolókamera*
Vonalak - aktiválja/inaktiválja a parkolási
segédvonalakat
A parkolósegéd segíthet a járművezetőnek, amikor szűk helyekre jár be, a kamera képével és
ábrákkal jelezve az akadályokat a központi kijelzőn.
Vonórúd* - aktiválja/inaktiválja a vonóhorog
parkolási segédvonalát*117
CTA* - aktiválja/inaktiválja a Cross Traffic
Alert funkciót
A parkolókamera egy támogató funkció, amely
automatikusan kapcsol be a hátrameneti sebességfokozat kapcsolásakor vagy manuálisan is
bekapcsolható a központi kijelzőn.
Példa a kameranézetre115.
Zoom116 - nagyítás/kicsinyítés
360°-os nézet* - aktiválja/inaktiválja az
összes kamerát.
PAS* - aktiválja/inaktiválja a parkolósegéd
rendszert
115Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően
116Nagyításkor a parkolósegéd-vonalak kikapcsolnak.
117Nem minden piacon áll rendelkezésre.
eltérőek lehetnek.
}}
* Opció/tartozék. 389
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
•
A parkolókamera funkció kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek célja a
vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele – nem képes minden helyzet
kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási
és útviszonyok mellett.
•
A parkolókamerák holtterekkel rendelkeznek, ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
Fordítson különös figyelmet az autó közelében tartózkodó emberekre vagy állatokra.
•
A kijelzőn megjelenő tárgyak/akadályok
közelebb lehetnek, mint amilyen közelinek
a képernyőn látszanak.
•
A parkolókamerák nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét.
Mindig a járművezető felelős az autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes
megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően.
•
A parkoló kamera érzékelőmezői a Pilot
Assist funkcióból (394. oldal)
•
•
•
A parkolókamera bekapcsolása (395. oldal)
•
A parkolókamera szimbólumai és üzenetei
(398. oldal)
•
A parkolósegéd aktiválása/inaktiválása
(386. oldal)
•
Cross Traffic Alert* (353. oldal)
A parkolókamera korlátai (396. oldal)
A parkoló kamera ajánlott karbantartása
(397. oldal)
A parkoló kamera kameranézetei
A funkció képes 360° összetett nézetet és
egyedi nézeteket megjeleníteni a négy kamerára
vonatkozóan: hátsó, első, bal és jobb oldali
kamera nézet.
Kapcsolódó információk
390
•
A parkoló kamera kameranézetei
(390. oldal)
•
Parkoló segédvonalak a parkoló kamerához
(392. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Egy kamera szimbólum jelzi a
központi kijelző autó szimbólumán, hogy melyik kamera aktív.
360°-os nézet*
Ha az autó Parkoló
automatika* funkcióval is rendelkezik, akkor színes mezőkkel, különböző színekkel megjelenik az észlelt
akadályok távolsága.
rító egy része valamint bizonyos esetekben a
vonóhorog is látható.
A központi kijelzőn megjelenő objektumok kissé
ferdén jelenhetnek meg — ez normális.
Elől
A kamerák automatikusan vagy manuálisan aktiválhatók – lásd "A parkolókamera elindítása"
részt.
Hátrafelé
A parkolókamerák "látótere" a hozzávetőlegesen lefedett területtel.
A 360°-os nézet funkció aktiválja az összes parkolókamerát, miután az autó négy oldala egyszerre jelenik meg a központi kijelzőn, ami segít a
járművezetőnek az autó körüli terület megfigyelésében, amikor alacsony sebességgel manőverez.
Az első parkolókamera119 a hűtőrácsban helyezkedik el.
Az első kamera hasznos lehet akkor, amikor korlátozott kilátással rendelkező kereszteződésen
halad át, például amikor magas sövények találhatók a kereszteződésben. Ez 25 km/h (16 mph)
sebességig aktív - ezután az első kamera kikapcsol.
A 360°-os nézetből az egyes kamera nézetek
különállóan aktiválhatók:
•
Nyomja meg a kívánt kamera "látóterét" a
képernyőn, például az első kamera előtti/
feletti felületen.
A hátra néző kamera118 a rendszámtábla felett helyezkedik el.
A hátra néző kamera széles területet mutat az
autó mögött. Bizonyos modellek esetén a lökhá-
118MEGJEGYZÉS:
119MEGJEGYZÉS:
Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Ha az autó nem éri el az 50 km/h (30 mph)
sebességet, és a sebesség az első kamera kikapcsolását követő 1 percen belül 22 km/h
(14 mph) alá esik, akkor a kamera újra bekapcsol.
}}
* Opció/tartozék. 391
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az oldalak
Parkoló segédvonalak a parkoló
kamerához
A parkolókamerák vonalak megjelenítésével jelzik
a képernyőn az autó helyzetét annak környezetéhez képest.
mánykerékszög esetén - ez segíti a párhuzamos
parkolást, a szűk helyekre tolatást és az utánfutó
csatlakoztatását.
A képernyőn megjelenő vonalak úgy vannak kivetítve, mintha a talaj szintjén lennének és közvetlen
kapcsolatban vannak a kormánykerék mozgatásával, ami akár forgatás közben is mutatja a járművezetőnek, hogy milyen útvonalon haladna az
autó, akkor is, amikor az autó kanyarodik.
Ezek a parkolósegéd-vonalak magukban foglalják