Olivetti | Fax-Lab 275 Lidl | Owner Manual | Olivetti Fax-Lab 275 Lidl Kasutusjuhend

Olivetti Fax-Lab 275 Lidl Kasutusjuhend
Käyttöohje
Ink Jet Fax
Fax-Lab 275
JULKAISIJA:
Toimitusosasto:
Olivetti I- Jet S.p.A.
Località Le Vieux
11020 ARNAD (Italia)
Olivetti Tecnost, S.p.A.
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (Italia)
Copyright © 2004, Olivetti
Kaikki oikeudet pidätetään.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tämän käyttöohjeen kuvaamaan tuotteeseen milloin tahansa
ilman erillistä ilmoitusta.
Tämä laite on hyväksytty yhdenmukaisena yleiseurooppalaisia yhteyksiä koskevien Neuvoston määräysten
98/482/EY kanssa yksittäispäätteeksi analogiseen PSTN-puhelinverkkoon (Public Switched Telephone Network).
Eri maiden puhelinverkoissa saattaa kuitenkin esiintyä eroja, mistä syystä tämä hyväksyntä ei takaa sinänsä
moitteetonta toimintaa missä tahansa PSTN-verkon päätekohdassa.
Mikäli ongelmia ilmenee, käänny ensisijaisesti tuotteen toimittajan puoleen.
Valmistaja vakuuttaa oman vastuunsa mukaisesti, että tämä tuote on
yhdenmukainen direktiivin 1999/05/EY määräysten kanssa.
Yhdenmukaisuus vahvistetaan tuotteeseen asetettavan -merkinnän
välityksellä.
Vakuutus verkostoyhteensopivuudesta
Vakuutetaan, että tuote on suunniteltu toimimaan kaikissa EU-maiden sekä Sveitsin ja Norjan verkostoissa.
Täydellinen verkostoyhteensopivuus kussakin maassa saattaa vaihdella kyseisen maan ohjelmistoparametrien
mukaan, jotka pitää määrittää vastaavasti. Jos muihin kuin EC PSTN -verkkoihin kytkeytymisessä esiintyy ongelmia,
ota yhteyttä kansalliseen tekniseen neuvontakeskukseen.
Ota huomioon, että seuraavat seikat voivat vaarantaa laitteen toiminnan ja sen käyttöominaisuudet:
• väärä verkkojännite
• asennusvirheet, virheellinen käyttö tai laitteen mukana toimitetun käyttöohjeen vastainen käyttö
• alkuperäisten komponenttien tai lisälaitteiden korvaaminen osilla, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, tai
valtuuttamattomien henkilöiden suorittamat osien vaihdot.
Pistorasian tulee olla laitteen lähellä ja helposti käytettävissä. Laiteen virransaanti katkaistaan irrottamalla virtajohto
pistorasiasta.
PIKAOPAS
Seuraavassa on yksinkertaiset asennus-, lähetys-, vastaanotto- ja kopiointiohjeet. Yksityiskohtaiset ohjeet kustakin toiminnosta on toimintoa
käsittelevässä luvussa.
ASENTAMINEN
Lisätietoja on luvussa Toimituksen sisältö, asentaminen ja käyttöönotto.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
Liittäminen puhelinlinjaan
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
Puhelinkuulokkeen liittäminen
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
Faksilaitteen liittäminen sähköverkkoon
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
Syötä faksilaitteen käyttömaata koskeva parametri
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
Näytössä näkyy kieli, jolla ilmoitukset tulevat näyttöön.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
Jos näytössä näkyvä kieli on väärä, vaihda kieli painamalla näppäimiä
/ .
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
. Näyttöön tulee teksti CHOOSE COUNTRY.
Vahvista asetus painamalla näppäintä
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
Vahvista asetus painamalla näppäintä
. Näytössä näkyy kohdemaan nimi.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
.
Jos näytössä näkyvä maa on väärä, vaihda maa painamalla näppäimiä
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
. Päätä toimintojakso painamalla
Vahvista asetus painamalla näppäintä
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
näppäintä
.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
+
+
/
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
Paperin lisääminen
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
Tulostuspään asettaminen paikalleen
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
+
+
+
+
+
PIKAOPAS
LÄHETTÄMINEN
Lisätietoja on luvun Lähetyksen ja vastaanoton perustoiminnot kohdassa Lähettäminen.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
Asiakirjatuen valmisteleminen
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
Asiakirjan paneminen asiakirjansyöttölaitteeseen
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
Lähetettävän sivun pitää olla tekstipuoli ylöspäin.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
Vastaanottajan
numeron
(enintään
64 numeroa)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
syöttäminen
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
+
+
VASTAANOTTO
Lisätietoja on luvun Lähetyksen ja vastaanoton perustoiminnot kohdassa Vastaanotto.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
Paina näppäintä
, kunnes näytössä näkyy teksti RECEPTION MODE. Vahvista valinta painamalla näppäintä
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
. Näyttöön tulee teksti automatic. Paina näppäimiä
/ , kunnes näyttöön tulee teksti MANUAL. Vahvista
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
sitten valinta painamalla näppäintä
.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
Kun puhelin hälyttää, avaa linjayhteys nostamalla kuuloke
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
Kun kuulet linjaäänen, paina näppäintä
.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
KOPIOIMINEN
Lisätietoja on luvussa Kopioiminen.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
Pane asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen. Kopioitavan sivun pitää olla tekstipuoli
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
ylöspäin.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
.
Paina sitten näppäintä
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
Jos haluat tehdä vain yhden kopion, paina näppäintä
. Määritä muussa tapauksessa haluttu
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
kopiomäärä (enintään 9) ja paina sitten näppäintä
. Lisätietoja näytössä näkyvien kontrasti-,
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
erottelutarkkuus- ja pienennysasetusten muuttamisesta on luvussa Kopioiminen.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
SISÄLLYS
PIKAOPAS
3
ASENTAMINEN ............................................................................. 3
PIKAOPAS
4
LÄHETTÄMINEN ........................................................................... 4
VASTAANOTTO ............................................................................ 4
KOPIOIMINEN ............................................................................... 4
PERUSTURVALLISUUSOHJEET
1
SÄHKÖISKUVAARA ...................................................................... 1
TUKEHTUMISVAARA ................................................................... 1
TULIPALOVAARA .......................................................................... 1
TAPATURMAVAARA ...................................................................... 1
HUOMAUTUS ............................................................................... 1
TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ ......................................... 1
TOIMITUKSEN SISÄLTÖ, ASENTAMINEN JA
KÄYTTÖÖNOTTO
PUHELIMEN KÄYTTÄMINEN
24
SOITTAMINEN PIKAVALINTAA KÄYTTÄEN ................................ 24
SOITTAMINEN LYHYTVALINTAA KÄYTTÄEN ............................. 24
SOITTAMINEN PUHELINMUISTION AVULLA ............................. 24
UUDELLEENVALINTA JOHONKIN 20:STÄ
VIIMEKSI SAAPUNEESTA NUMEROSTA TAI
10:STÄ VIIMEKSI SOITETUSTA NUMEROSTA ......................... 25
KOPIOIMINEN
26
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT ASIAKIRJATYYPIT ........................... 26
KOPIOIMINEN ............................................................................. 26
PUHELINVASTAAJA
27
PUHELINVASTAAJAN KÄYTTÖPANEELI .................................... 27
HAKUKOODIN MUUTTAMINEN, POISTAMINEN
JA AKTIVOIMINEN ..................................................................... 27
VIESTIT JA MUISTIOT ................................................................ 28
2
MUISTIOIDEN JA SAAPUVIEN VIESTIEN
PITUUDEN OHJELMOINTI ........................................................ 30
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ............................................................... 2
SAAPUVIEN VIESTIEN JA MUISTIOIDEN (MEMOJEN)
KUUNTELEMINEN ...................................................................... 30
PUHELINVERKKOLIITÄNNÄN KYTKEMINEN .............................. 2
PUHELINKUULOKKEEN KYTKEMINEN ....................................... 3
SÄHKÖVERKKOLIITÄNTÄ ............................................................ 3
TÄRKEIDEN ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN .............................. 3
KIELEN JA VASTAANOTTOVALTION ASETTAMINEN ................... 3
PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN MÄÄRITTÄMINEN ................... 4
PAPERIN LISÄÄMINEN ................................................................. 5
KIRJOITUSPÄÄN ASENNUS ......................................................... 6
PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN MUUTTAMINEN ...................... 6
NIMEN JA FAKSINUMERON MÄÄRITTÄMINEN ........................... 7
LAITTEEN ASETUKSET PUHELINLINJAAN LIITTÄMISEKSI ....... 8
KUUNNELTUJEN VIESTIEN
JA MUISTIOIDEN POISTAMINEN ................................................ 30
SAAPUNEIDEN VIESTIEN JA MUISTIOIDEN SIIRTÄMINEN
ETÄPUHELIMEEN ...................................................................... 31
PUHELINVASTAAJAN ETÄKÄYTTÖ ........................................... 32
PUHELINVASTAAJAN ERITYISTOIMINNOT ............................... 32
PUHELINVASTAAJAN ASETUSPARAMETRIEN
TULOSTAMINEN ......................................................................... 33
LISÄTIETOJA LAITTEEN
KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA
34
MUITA HYÖDYLLISIÄ VASTAANOTTOASETUKSIA .................... 34
LAITEOSAT
10
MUITA HYÖDYLLISIÄ
LÄHETYSASETUKSIA ................................................................. 38
KÄYTTÖPANEELI
11
ASIAKIRJAN LÄHETTÄMINEN JA VASTAANOTTAMINEN
POLLAUSMENETELMÄLLÄ ........................................................ 40
LÄHETTÄMISEN JA VASTAANOTTAMISEN
PERUSTOIMINNOT
13
ONGELMAT JA NIIDEN RATKAISUT
42
LÄHETTÄMINEN ......................................................................... 13
SÄHKÖKATKO ............................................................................. 42
VASTAANOTTO .......................................................................... 18
PAPERIN TAI MUSTEEN LOPPUMINEN .................................... 42
PIKA- JA LYHYTVALINTOJEN OHJELMOINTI ............................. 18
LÄHETYKSEN EPÄONNISTUMINEN .......................................... 42
RAPORTTIEN JA LUETTELOIDEN TULOSTAMINEN ................. 21
VÄHÄISET ONGELMAT ............................................................... 42
VIRHEKOODIT ............................................................................ 43
ÄÄNIMERKIT JA SANOMAT ........................................................ 44
i
SISÄLLYS
HUOLTOTOIMENPITEET
46
KIRJOITUSPÄÄN VAIHTAMINEN ................................................ 46
KIRJOITUSPÄÄN KUNNOSTUS JA
SUUTTIMIEN TARKISTUS .......................................................... 46
KIRJOITUSPÄÄN SÄHKÖLIITTIMIEN
PUHDISTUS ................................................................................ 47
OPTISEN LUKIJAN PUHDISTAMINEN ....................................... 48
KOTELON PUHDISTAMINEN ..................................................... 48
JUUTTUNEIDEN ASIAKIRJOJEN POISTAMINEN ....................... 48
JUUTTUNEIDEN PAPERIARKKIEN POISTAMINEN ................... 48
VALMISTAJA JA HUOLTO
49
HÄVITTÄMINEN
50
TEKNISET TIEDOT
51
HAKEMISTO
52
ii
PERUSTURVALLISUUSOHJEET
SÄHKÖISKUVAARA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä koskaan yritä korjata faksilaitetta itse. Ulkokannen irrottaminen
asettaa sinut alttiiksi sähköiskulle. Vain ammattitaitoiset korjaajat
saavat avata faksilaitteen ja korjata sen.
Ukonilmalla faksilaite on kytkettävä irti sekä verkkovirran
pistorasiasta että puhelinpistokkeesta. Näin vältät sähköiskuvaaran
sekä laitteen mahdollisen vahingoittumisen.
Faksilaitteeseen ei saa joutua nesteitä tai kosteutta. Jos laitteeseen
kuitenkin joutuu nestettä, irrota virtajohdon pistoke heti pistorasiasta
ja anna pätevien korjaajien huoltaa laite, ennen kuin käytät sitä
uudelleen.
Faksilaitetta ei saa käyttää ulkona.
Käytä faksilaitetta vain ohjeiden mukaiseen maadoitettuun
pistorasiaan kytkettynä (vaihtovirta 220–240 V, 50–60 Hz).
Vedä aina virtajohdon pistokkeesta, älä koskaan johdosta.
Älä koskaan tartu virtajohtoon tai virtajohdon pistokkeeseen kostein
käsin.
Älä taivuta tai taita virtajohtoa. Aseta johto niin, että se ei joudu
kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
Poista virtajohdon pistoke pistorasiasta ennen laitteen
puhdistamista.
Käytä faksilaitetta vain silloin, kun se toimii oikein eikä se ole
vahingoittunut tai pudonnut. Jos faksilaite, virtajohdon pistoke tai
virtajohto on vahingoittunut, laitetta ei saa ottaa uudelleen käyttöön.
Toimita laite pätevien huoltohenkilöiden tarkistettavaksi ja
korjattavaksi
Älä työnnä mitään esineitä tuuletusaukkojen kautta faksilaitteen
sisälle.
TUKEHTUMISVAARA
•
HUOMAUTUS
Noudattamalla seuraavia ohjeita vältät faksilaitteen vahingoittumisen.
• Älä sijoita faksilaitetta kuumaan tai pölyiseen tilaan. Älä aseta laitetta
alttiiksi suoralle auringonvalolle.
• Jätä riittävä etäisyys faksilaitteen ja muiden esineiden tai seinien
väliin, jotta laitteen tuuletus toimii riittävän hyvin.
• Käytä faksilaitetta vain, kun sijoituspaikan lämpötila on 5-35 °C ja
suhteellinen ilmankosteus on 15-85 %.
• Pidä faksilaite riittävän etäällä muista sähköisistä ja elektronisista
laitteista, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä, kuten radiosta ja
televisiosta.
• Jos jännite vähenee tai virta katkeaa, et voi soittaa etkä vastaanottaa
puheluita, koska numeronäppäimistö ei ole käytössä.
• Jos faksilaitetta on käytettävä puheluiden soittamiseen
hätätapauksissa, hanki etukäteen puhelinyhtiön hyväksymä puhelin
hätätapausta varten. Sen voi kytkeä suoraan seinällä olevaan
puhelinpistokkeeseen.
• Jätä riittävästi tilaa lähetettyjen ja kopioitujen asiakirjojen
ulostuloaukon eteen. Muuten paperit voivat pudota lattialle.
TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ
Faksilaite on tarkoitettu vain faksien lähettämiseen ja
vastaanottamiseen sekä paperiasiakirjojen valokopiointiin yksityisissä
kotitalouksissa ja suljetuissa tiloissa. Tämän lisäksi faksilaitetta voi
käyttää puhelimena tai puhelinvastaajana. Muut käyttötavat eivät ole
tarkoituksenmukaisia, erityisesti suora kytkeminen ISDN-liitäntään tai
käyttö ulkotiloissa. Takuun voimassaolo lakkaa näissä tapauksissa.
Faksilaite ja lisävarusteet on pakattu muovikalvoon. Älä koskaan
anna lasten leikkiä laitteen tai kalvon kanssa ilman valvontaa.
TULIPALOVAARA
•
Jos et käytä faksilaitetta pitkään aikaan, irrota virtajohdon pistoke
pistorasiasta. Näin vältät sen, että satunnaiset häiriöt tai
jännitevaihtelut vahingoittaisivat laitetta.
TAPATURMAVAARA
•
•
•
Sijoita laite vakaalle, vaakasuoralle ja tärähtelemättömälle alustalle.
Näin vältät laitteen putoamisvaaran, mikä saattaisi vaurioittaa
laitetta.
Aseta virtajohto niin, että sen päälle ei voi astua eikä siihen voi
kompastua.
Älä koskaan anna lasten käyttää faksilaitetta tai leikkiä sillä ilman
valvontaa.
1
TOIMITUKSEN SISÄLTÖ, ASENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
FAKSILAITTEEN KYTKEMINEN
1. Käännä faksilaite oikealle kyljelleen.
2. Kytke puhelinjohdon liitin faksilaitteen pohjalevyssä sijaitsevaan
LINE-istukkaan (katso kaaviot).
3. Kytke johdon toisessa päässä oleva liitin seinällä olevaan
puhelinpistokkeeseen (katso kaaviot).
Faksilaitteen ja tämän oppaan lisäksi pakkaus sisältää seuraavat
tarvikkeet:
•
•
•
•
•
•
johto puhelinlinjaan liittämistä varten
virtajohto sähköverkkoon kytkemistä varten
puhelinpistoke (mikäli sisältyy toimitukseen)
pakkaus, jossa perusvarusteluna yksivärinen kirjoituspää
puhelinkuuloke
huoltoa ja takuuta koskevien palvelunumeroiden luettelo.
VARAPUHELIMEN KYTKEMINEN
(kytkentäesimerkit)
1. Kytke lisälaitteen pistoke seinällä olevaan puhelinpistokkeeseen.
2. Katso kytkentäesimerkkejä.
PUHELINVERKKOLIITÄNNÄN KYTKEMINEN
HUOMAUTUS:
Faksilaitteen pohjassa peitettynä olevaa EXT-pistoketta ei ole
tarkoitettu käytettäväksi Saksassa ja Itävallassa. Tätä EXT-liitäntää ei
saa käyttää.
Faksilaitteen, varapuhelimen ja muiden laitteiden kytkeminen
puhelinverkkoon on kansallisten lakien alainen. Nämä lait
vaihtelevat maittain. Seuraavissa kaavioissa on kuvattu eräitä
liitäntätapoja. Jos kuitenkin omassa maassasi kytkeminen
puhelinlinjaan on erilainen kuin kaavioissa annetut esimerkit, tutustu
omassa maassasi voimassa oleviin määräyksiin.
Faksilaite on määritetty kytkettäväksi yleiseen puhelinverkkoon.
Jos kytket sen yksityiseen puhelinverkkoon ja haluat käyttää
sitä myös yleisessä verkossa, tutustu jäljempänä olevaan kohtaan
Laitteen asetukset puhelinlinjaan liittämiseksi.
KYTKENTÄ TAPAUS
PUHELINLIITÄNNÄN PISTORASIAT
JOHTO
FAKSI
B
Kytkentäpistukat
C
A
A
B
VARAPUHELIN
2
C
PUHELINKUULOKKEEN KYTKEMINEN
TÄRKEIDEN ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN
Jotta faksilaite toimisi oikein, kohdepaikan kieli ja maa on
määritettävä.
Kun faksilaite on kytketty sähköverkkoon, se suorittaa automaattisesti
lyhyen testin tarkistaakseen kaikkien osiensa toimivuuden. Näyttöön
tulee kieli, jolla sanomat tuodaan näyttöön.
KIELEN JA VASTAANOTTOVALTION
1. Käännä faksilaite oikealle kyljelleen.
2. Kytke puhelinkuulokkeen johdon liitin pistokkeeseen, joka on
merkitty faksiin symbolilla .
3. Kiinnitä puhelinkuulokkeen kaapeli sitä varten varattuun uraan.
4. Käännä faksilaite takaisin normaaliasentoon.
5. Aseta puhelinkuuloke paikalleen.
SÄHKÖVERKKOLIITÄNTÄ
ASETTAMINEN
Tämän jälkeen näyttöön tulee näkyviin kieli, jolla sanomat
näytetään näytössä. Esimerkiksi:
ITALIANO
1. Valitse haluamasi kieli painamalla seuraavaa näppäintä:
/
Esimerkiksi:
ENGLISH
2. Vahvista valinta painamalla näppäintä
1. Kytke virtajohdon laitteeseen tulevan pään liitin laitteen takana
olevaan pistokkeeseen.
2. Kytke virtajohdon pistoke seinällä olevaan pistorasiaan.
KXRPDXWXV
Faksilaite jää pysyvästi kytketyksi, valmiina ottamaan vastaan ja
lähettämään asiakirjoja koko vuorokauden ajan. Mikäli haluat
sammuttaa laitteen, virtajohto on irrotettava seinäpistokkeesta,
koska faksilaitteessa ei ole virtakytkintä.
Näytössä lukee:
CHOOSE COUNTRY
3. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näytöllä näkyy kohdemaan nimi. Esimerkiksi:
ITALIA
3
4. Valitse kohdemaa painamalla seuraavaa painamalla
seuraavaa näppäintä:
/
tai jos kyseessä on laite, jossa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja,
laite näyttää myös vastaanotettujen viestien määrän, tässä
tapauksessa „00“:
AUTOMATIC 00
Esimerkiksi:
Alemmalla rivillä näkyy vuorotellen:
U.K.
DATE AND TIME
CHECK PRINT HEAD
Mikäli omaa maatasi ei löydy näyttöön tulevien maiden
joukosta, tutustu seuraavaan taulukkoon:
MAA
VALITTAVA VAIHTOEHTO
Alankomaat
Argentiina
Australia
Belgia
Brasilia
Chile
Espanja
Etelä-Afrikka
Irlanti
Iso-Britannia
Israel
Italia
Itävalta
Kiina
Kolumbia
Kreikka
Luxemburg
Meksiko
Muu maailma
Norja
Peru
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Suomi
Sveitsi
Taiwan
Tanska
Tšekin tasavalta
Turkki
Uruguay
Uusi-Seelanti
Venezuela
HOLLAND
AMERICA LATINA
NZL/AUSTRALIA
BELGIUM
BRASIL
AMERICA LATINA
ESPAÑA
S. AFRICA
U.K./IRELAND
U.K.
ISRAEL
ITALIA
ÖSTERREICH
CHINA
AMERICA LATINA
GREECE
BELGIUM
AMERICA LATINA
INTERNATIONAL
NORGE
AMERICA LATINA
PORTUGAL
FRANCE
SVERIGE
DEUTSCHLAND
FINLAND
SCHWEIZ
TAIWAN
DANMARK
CZECH
TURKEY
AMERICA LATINA
NZL/AUSTRALIA
AMERICA LATINA
PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN
MÄÄRITTÄMINEN
Päivämäärä ja kellonaika on määritettävä,
- kun kytket faksilaitteen ensimmäistä kertaa
sähköverkkoon
- jokaisen sähkökatkon jälkeen.
Voit muuttaa päivämäärän ja kellonajan noudattamalla
kohdassa Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen olevia
ohjeita.
1. Paina näppäintä
Näytössä lukee:
DATE AND TIME
2. Paina näppäintä
Näytössä lukee:
FORMAT: DD/MM/YY
3. Jos haluat määrittää toisen päivämäärämuodon, paina
seuraavaa paina seuraavaa näppäintä:
/
4. Paina näppäintä
Näytössä lukee:
FORMAT:
24
H
5. Jos haluat käyttää toista aikamuotoa (12 tunnin näyttöä),
paina seuraavaa näppäintä:
/
6. Paina näppäintä
Näytössä lukee:
5. Vahvista valinta painamalla seuraavaa näppäintä:
DD/MM/YY HH:MM
25-02-04
11:23
6. Lopeta asetusten määrittäminen painamalla seuraavaa
näppäintä:
7. Määritä
uusi
päivämäärä
ja
kellonaika
(esimerkiksi 15-03-04, 12:00) painamalla seuraavia
näppäimiä:
-
KXRPDXWXV
Jokaisen näppäilemäsi luvun jälkeen kohdistin siirtyy
seuraavan luvun kohdalle.
Voit muuttaa asetuksia myöhemmin.
DD/MM/YY HH:MM
26-02-04 12:00
+
.
1. Paina näppäimiä
2. Määritä uudelleen kieli tai kohdemaa.
3. Vahvista määrittämäsi asetukset painamalla näppäintä
Kun olet määrittänyt sanomien kielen ja laitteen kohdemaan, näyttöön
tulee seuraava sanoma:
AUTOMATIC
4
8. Voit muuttaa myös yksittäisiä kohtia siirtämällä kohdistimen
haluamaasi kohtaan.
Paina seuraavaa näppäintä:
.
/
9. Voit korvata muutettavan kohdan arvon painamalla
seuraavia näppäimiä:
7. Työnnä arkit paperilokeron vasenta reunaa vasten säätövivun avulla
(5).
10. Vahvista valinta painamalla seuraavaa näppäintä:
Nyt päivämäärän ja kellonajan muutostoimenpide on
päättynyt. Uusi päivämäärä ja kellonaika päivittyvät
automaattisesti, ja ne tulostuvat jokaiselle lähetetylle sivulle.
11. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
KXRPDXWXV
Kun lisäät paperia paperilokeroon, aseta uudet arkit aiemmin lisättyjen
arkkien alapuolelle, älä yläpuolelle.
FAKSILAITTEEN VAKIOTULOSTUSKOON TARKISTAMINEN
Tarkista, vastaako määritetty tulostuskoko käytettyä
paperikokoa. Muuten faksilaitteen moitteeton toiminta ei ole
varmaa.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
On muistettava, että alkutila osoittaa faksilaitteen sillä hetkellä
olevan toimettomassa tilassa ja että on kyseessä tila, josta
on mahdollista suorittaa toimintojen ohjelmointi.
FAX SET-UP
KXRPDXWXV
2. Paina näppäintä
Mikäli valitsit kellonajan esitystavaksi 12 tuntia, näytössä näkyy kirjain
a (aamupäivällä) tai kirjain p (iltapäivällä). Voit muuttaa kellonajan
muotoa seuraavasti:
1. Siirrä kohdistin muutettavan kirjaimen kohdalle painamalla
kohdistinnäppäimiä W/X.
2. Paina näppäintä .
Asetuksen arvo muuttuu.
3. Jos teet virheen tai haluat keskeyttää toiminnon, paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
DATE AND TIME
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
PRINTER PARAMET.
4. Paina näppäintä
.
PAPERIN LISÄÄMINEN
Näytössä näkyy teksti
FORMAT:A4
/
5. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy haluamasi paperikoko.
6. Vahvista valinta painamalla seuraavaa näppäintä:
7. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
AUTOMATIC
CHECK PRINT HEAD
1. Aseta paperilokero (ASF) sille varattuihin laitteessa oleviin aukkoihin
(1).
2. Työnnä paperilokeroa, kunnes se lukittuu paikalleen.
3. Avaa paperilokeron (ASF) kansi nuolen osoittamalla tavalla (2).
4. Tartu lisättäviin arkkeihin yläreunasta (3).
5. Anna arkkien pudota paperilokeroon antamatta niiden taittua.
6. Sulje paperilokeron (ASF) kansi nuolen osoittamalla tavalla (4).
5
KXRPDXWXV
KIRJOITUSPÄÄN ASENNUS
Kun kirjoituspää on vaihdettava, lue ohjeet kappaleesta
Huoltotoimenpiteet.
Laitetoimituksen perusvarusteluun kuuluvalla kirjoituspäällä voit
tulostaa 80 sivua*. Sen sijaan vaihtokirjoituspäillä, joilla on suurempi
tulostuskapasiteetti, voit tulostaa jopa 450 sivua*.
* Koko ITU-TS, Test Sheet nro 1 (mustan värin osuus 3,8 %).
EI!
1. Käännä käyttöpaneelia eteenpäin nuolen kuvaamalla tavalla.
2. Käännä käyttöpaneelia, kunnes kuulet sen lukittuvan paikalleen.
3. Käännä kirjoitusyksikön kansi vivun avulla eteen kuvassa esitetyllä
tavalla.
4. Vedä kirjoituspää ulos pakkauksestaan.
Huomautus:
Vältä koskemasta suuttimiin ja sähköliittimiin.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pidä kirjoituspäästä kiinni sivuilta.
Poista suuttimia suojaava kalvo.
Käännä kirjoituspäätä niin, että sähköliittimet osoittavat alaspäin.
Aseta kirjoituspää sille varattuun paikkaan.
Työnnä kirjoituspäätä, kunnes kuulet sen napsahtavan paikalleen.
Sulje kirjoitusyksikön kansi ja käyttöpaneeli.
KXRPDXWXV
Kulutettuasi loppuun perusvarusteluun kuuluvan kirjoituspään, muista
käyttää ainoastaan kirjoituspäitä, joita ei voi ladata uudelleen
(yksikäyttöinen kirjoituspääkokonaisuus).
KXRPDXWXV
Jos kirjoituspään asentamisen jälkeen näyttöön tulee sanoma CHECK
PRINT HEAD, irrota kirjoituspää paikaltaan ja aseta se sitten uudelleen
paikalleen painaen hieman kovempaa. Mikäli sanoma ei poistu, irrota
kirjoituspää paikaltaan ja puhdista sekä kirjoituspään että kirjoituspään
kuljettimen sähköliittimet. (Katso Huoltotoimenpiteet-kappaleen kohta
Kirjoituspään sähköliittimien puhdistus.)
KIRJOITUSPÄÄN SUUTTIMIEN AUTOMAATTINEN
KUNNOSTUSTOIMINTO JA TARKISTUS
Kun olet asentanut kirjoituspään, faksilaite käynnistää
kunnostustoiminnon ja suuttimien tarkistuksen. Tämä toiminto päättyy
seuraavasti:
• Laite tulostaa automaattisesti syötetylle arkille testimallin, joka
sisältää
- numeroidun asteikon kirjoituspään suuttimien
mustevirtauksen ja sähköpiirien tarkistusta varten
- grafiikasta ja tekstistä muodostuvan kokonaisuuden
tulostuslaadun arvioimista varten.
• Näytössä näkyy sanoma CHECK PRINT OUT, 1=EXIT
0=REPEAT.
Suorita tulostusmallin tarkistus seuraavalla tavalla:
Numeroasteikossa ei saa olla havaittavissa olevia keskeytyksiä eikä
mustilla alueilla vaakasuoria valkoisia viivoja. Jos tällaisia virheitä ei
ole, kirjoituspää on asianmukaisesti asennettu ja toimii moitteettomasti.
1. Jos virheitä on, valitse arvo 1. Faksilaite palautuu automaattisesti
valmiustilaan.
2. Jos havaitset keskeytyksiä tai valkoisia viivoja, valitse arvo 0.
Kirjoituspään suuttimien kunnostustoiminto ja tarkistus suoritetaan
uudelleen.
3. Jos uusi tulostusmalli on edelleen heikkolaatuinen, toista vielä
kerran edelliset toimenpiteet.
4. Jos tulostusmalli on tyydyttävä, lopeta toiminto painamalla
näppäintä
.
Faksilaite palautuu valmiustilaan.
TÄRKEÄÄ
Kun kirjoituspäässä oleva muste on vähissä, näyttöön tulee
sanoma:
INK LOW
Samanaikaisesti faksilaite tulostaa automaattisesti sivun, jossa
ilmoitetaan, että muste on vähissä ja että kirjoituspää on pian
vaihdettava.
Kun muste on loppunut, näyttöön tulee sanoma:
OUT OF INK
Kun kirjoituspää on vaihdettava, lue ohjeet kappaleesta
Huoltotoimenpiteet.
Kun hankit uusia kirjoituspäitä, käytä oppaan loppuosassa
annettuja tilausnumeroita.
PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN MUUTTAMINEN
Mikäli näytössä oleva päivämäärä ja kellonaika ovat
virheelliset, voit muuttaa niitä milloin tahansa.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
FAX SET-UP
6
2. Vahvista valinta painamalla seuraavaa näppäintä:
Esimerkki:
Jos haluat syöttää nimen „LARA“, paina seuraavia
näppäimiä:
Näytössä näkyy teksti
Kunnes olet valinnut kirjaimen „L“.
DATE AND TIME
Kunnes olet valinnut kirjaimen „A“.
Noudata tästä kohdasta alkaen kohdassa Päivämäärän ja
kellonajan määrittäminen esitettyä menettelyä.
Kunnes olet valinnut kirjaimen „R“.
Kunnes olet valinnut kirjaimen „A“.
NIMEN JA FAKSINUMERON MÄÄRITTÄMINEN
Faksilaitteeseesi tallennettu nimi (enintään 16 merkkiä) ja
numero (enintään 20 numeroa) säilyvät laitteen muistissa,
kunnes niitä muutetaan. Ne tulostuvat jokaiselle lähetetylle
faksisivulle.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
10. Vahvista nimi painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TYPE YOUR NUMBER
Määritä faksinumero seuraavassa kuvatulla tavalla.
FAKSINUMERON MÄÄRITTÄMINEN
INSTALLATION
1. Paina näppäintä
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
Näytössä näkyy teksti
TYPE YOUR NUMBER
TEL. LINE SET-UP
2. Määritä faksilaitteen numero painamalla seuraavia
näppäimiä:
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
-
TYPE YOUR NAME
4. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TYPE YOUR NAME
Kun määrität nimen, seuraavat vaihtoehdot ovat
käytettävissä:
Voit syöttää numeroita tai kirjaimia.
5. Paina tällöin näppäimiä
Paina näppäintä niin monta kertaa, että haluamasi merkki
tulee näkyviin. Kun vapautat näppäimen, kohdistin siirtyy
automaattisesti seuraavaan kohtaan, jolloin voit syöttää
seuraavan merkin.
6. Jos haluat jättää tyhjän välin, paina näppäintä
/
Voit lisätä nimeesi erikoismerkkejä, kuten &.
7. Paina tällöin näppäimiä
Voit korjata virheellisiä merkkejä siirtämällä kohdistimen
haluamasi merkin kohdalle.
8. Paina seuraavaa näppäintä:
/
Syötä sitten oikea merkki.
9. Jos haluat poistaa nimen kokonaan, paina seuraavaa
näppäintä:
3. Jos haluat jättää tyhjän välin, paina näppäintä
/
Voit korjata näppäilyvirheen samalla tavalla kuin omaa
nimeäsi näppäillessä.
Kun syötät kansainvälisen suuntanumeron, paina nollien
sijasta näppäintä *. Näytössä näkyy merkki „+“.
4. Vahvista faksinumero painamalla seuraavaa näppäintä:
5. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
NIMEN JA FAKSINUMERON SIJAINTI
Voit lisätä tietoja lähetettävän asiakirjan otsikkoon. Näitä
tietoja voivat olla nimi, faksinumero, päivämäärä ja kellonaika
sekä sivujen kokonaismäärä. Nämä tiedot näkyvät
vastaanottajalla sivun yläreunassa, faksin varsinaisen
sisällön ulkopuolella.
Faksilaitteesi on esiasetettu lähettämään nämä tiedot
tekstialueen sisäpuolella.
Sijainnin muuttaminen:
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
FAX SET-UP
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
DATE AND TIME
7
3. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
6. Saat näyttöön toisen valintatavan (maissa joissa tämä on
sallittua) painamalla näppäintä
/
VARIOUS SETTINGS
PSTN DIAL:PULSE
4. Paina näppäintä
7. Vahvista valinta painamalla näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
HEADER INSIDE
8. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
5. Valitse muut parametrit painamalla näppäintä
/
Näytössä näkyy teksti:
HEADER OUTSIDE
6. Vahvista valinta painamalla seuraavaa näppäintä:
FAKSILAITTEEN KYTKEMINEN YKSITYISEEN LINJAAN (PBX)
Jos kytket faksilaitteen yksityiseen linjaan ja haluat käyttää
sitä myös yleisessä puhelinverkossa, toimi seuraavasti:
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
•
•
Valitse parametri „PBX“.
Valitse valintatapa (tone = monitaajuusvalinta tai pulse =
kymmenjärjestelmä), joka vastaa sen yksityisen verkon
(keskuksen) ominaisuuksia, johon faksilaite on kytketty.
Mikäli et ole varma oikeasta valinnasta, tiedustele asiaa
yksityisen puhelinkeskuksen hoitajalta.
• Määritä parametri (suuntanumero tai flash), jonka avulla
pääset yksityisestä puhelinvaihteesta yleiseen
puhelinverkkoon.
• Mukauta valintajärjestelmä (monitaajuus- tai
kymmenjärjestelmä) julkisen puhelinlinjan käyttämään
järjestelmään.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
LAITTEEN ASETUKSET PUHELINLINJAAN
LIITTÄMISEKSI
LAITTEEN KYTKEMINEN YLEISEEN PUHELINVERKKOON
Faksilaite on valmiiksi asetettu kytkettäväksi yleiseen
puhelinverkkoon. Kannattaa kuitenkin tarkistaa, että
• asetus PUBLIC LINE (yleinen puhelinlinja) on valittuna
• valintatapa-asetus (tone = monitaajuusvalinta tai pulse =
kymmenjärjestelmä) vastaa sen yleisen puhelinkeskuksen
ominaisuuksia, jonka verkkoon faksilaite on kytketty. Mikäli
et ole varma järjestelmästä, ota yhteys puhelinyhtiöön.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
INSTALLATION
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TEL. LINE SET-UP
3. Paina näppäintä
INSTALLATION
Näytössä näkyy teksti
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TEL. LINE SET-UP
PUBL.LINE (PSTN)
4. Voit valita muun vaihtoehdon painamalla näppäintä
/
PRIV.LINE (PBX)
3. Paina näppäintä
5. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
Näytössä näkyy teksti
PUBL.LINE (PSTN)
Jos faksilaite kytketään yksityiseen linjaan, valitse
kytkentätyypiksi PBX.
4. Paina seuraavaa näppäintä:
/
PBX DIAL:PULSE
/
5. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
PSTN DIAL:TONE
8
PBX DIAL:TONE
6. Voit valita toisen valintatavan painamalla näppäintä
7. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
EXT.LINE:PREFIX
8. Voit valita vaihtoehdon EXT.LINE:FLASH painamalla
näppäintä
/
9. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Mikäli olet vahvistanut ulkolinjalle pääsyn tavaksi
EXT.LINE:PREFIX painamalla näppäintä
, faksilaite
kehottaa näppäilemään suuntanumeroa vastaavan numeron
(enintään 3 numeroa).
10. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
PBX DIAL:TONE
11. Voit valita toisen valintatavan painamalla näppäintä
/
PBX DIAL:PULSE
12. Vahvista valinta painamalla seuraavaa näppäintä:
13. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
KXRPDXWXV
Kytkentätavan vahvistamisen jälkeen faksilaite toimii vapaasti yleisessä
puhelinverkossa ja riittää, kun painat näppäintä
ennen
vastaanottajan puhelin- tai faksinumeron valitsemista. Näytössä näkyy
kirjain E ulkolinjan merkiksi.
VALINTATAVAN MUUTTAMINEN TILAPÄISESTI
Voit muuttaa valintatapaa yksittäistä numerovalintaa varten muuttamatta
ohjelmointia.
1. Paina näppäintä
, ennen kuin valitset faksi- tai puhelinnumeron
(tai valitsemisen aikana).
Faksilaite muuttaa valintatapaa kyseistä kertaa varten ja palauttaa
ohjelmoidun valintatavan tapahtuman jälkeen.
9
LAITEOSAT
Kuvassa on esitetty faksilaitteen ulkoiset ja sisäiset laiteosat.
Paperilokero tavalliselle paperille (ASF)
Säädettävissä seuraavien paperikokojen mukaan: A4, Letter,
Legal. Enimmäispaperimäärä: 100 arkkia (80 g/m2).
Paperituki
Paperin säätövipu
Kytkentäpistokkeet
(katso laitteen pohjalevy)
Asiakirjojen tuki
Vastaanotettujen tai kopioitujen
asiakirjojen ulostulo
Kaiutin
Paperin ohjaimet
Käyttöpaneeli
Integroitu puhelinkuuloke
Lähetettyjen tai kopioitujen asiakirjojen
ulostulo
Näyttö
Automaattinen lähetettävien ja
kopioitavien asiakirjojen syöttötaso
(ADF)
Enimmäispaperimäärä: 20 A4-arkkia (80 g/m2).
Näyttää kahdella 16 merkin rivillä
päivämäärän ja kellonajan, valikon
vaihtoehdot, virhesanomat, erottelutarkkuusja kontrastiarvot sekä vastaanotettujen
sanomien kokonaismäärän.
Kirjoitusyksikkö
Kirjoitusyksikön kansi
Optinen lukija
Laitteen sarjanumerokilpi (katso
laitteen pohjalevy)
10
KÄYTTÖPANEELI
•
Säätää lähetettävien ja kopioitavien asiakirjojen
erottelutarkkuuden (ainoastaan silloin, kun asiakirja on
asetettuna ADF-syöttölaitteeseen).
•
Asettaa linjan odotustilaan puhelinkeskustelun aikana
(puhelinkuulokkeen ollessa nostettuna).
•
Näppäimellä päästään
ohjelmointitoimintoon.
•
Valitsee eri valikot ja alivalikot.
•
painalluksen
Näppäimen
jälkeen kaiuttimen äänenvoimakkuus
lisääntyy asteittain maksimitasoon
saakka ja alkaa sitten uudestaan
minimitasosta.
•
Selaavat eteenpäin ja taaksepäin parametrin arvoja.
•
Siirtävät kohdistinta oikealle ja vasemmalle numeroita
ja nimiä syötettäessä.
•
Ohjaavat puhelinvastaajan toimintoja. Nämä on
kuvattu erillisessä kappaleessa.
Kun kuuloke on nostettuna, tällä
näppäimellä voi käyttää verkon hoitajan
käyttöönantamia erikoistoimintoja, joita
kutsutaan nimellä REGISTER RECALL
(R-toiminto).
Syttyneenä ilmaisee, että muistissa on jo kuunneltuja viestejä tai muistioita.
Vilkkuvana osoittaa, että muistissa on tulostamattomia asiakirjoja tai kuuntelemattomia viestejä
tai muistioita.
Sammuneena ilmaisee, että muisti on tyhjä.
•
Näppäimillä valitaan faksi- tai
puhelinnumerot.
•
Jos näppäimiä painetaan yli sekunnin
ajan, niillä voidaan automaattisesti
valita tallennettu puhelin- tai
faksinumero (pikavalintatoiminto).
•
Näppäimillä syötetään mikä tahansa
numeerinen tieto.
•
Näppäimillä syötetään numerot sekä
nimet.
•
Käytettäessä äänivalintaa nämä
lähettävät linjaäänen verkon
erikoispalveluita varten.
•
Näillä vieritetään taaksepäin ja
eteenpäin
merkkejä
sekä
erikoismerkkejä nimien syöttämisen
yhteydessä.
Virhe-merkkivalo
Ilmoittaa lähetyksen tai vastaanoton aikana
sattuneesta toimintahäiriöstä.
11
•
•
12
•
Poistaa ADF-syöttölaitteeseen jääneen
asiakirjan.
•
Sammuttaa merkkivalon „
•
Palauttaa faksilaitteen valmiustilaan.
•
Keskeyttää meneillään olevan ohjelmoinnin,
lähetyksen, vastaanoton tai kopioinnin.
“.
Kun näppäimen painallusta
seuraa
kahden
numeronäppäimen (01-50)
painallus, laite valitsee
automaattisesti
(mikäli
ohjelmoituna) lukuun kytketyn
puhelin- tai faksinumeron.
Poistaa virheelliset tiedot.
Näyttö
Kahden rivin nestekidenäyttö,
jolla kullekin riville mahtuu 16
merkkiä.
Antaa käyttöohjeita ja näyttää
virhesanomat.
•
Valitsee puhelin- tai faksinumeron ilman, että
puhelinkuuloke nostetaan.
Faksilaitteen ollessa kytkettynä yksityiseen
puhelinkeskukseen:
- Painettaessa näppäintä kerran ennen puhelin- tai
faksinumeron valitsemista laite ohjautuu yleiselle
puhelinlinjalle. Kahdesti painettuna laite ohjautuu
ohjelmoituun verkkoon.
Faksilaitteen ollessa kytkettynä yleisen puhelinyhtiön
verkkoon:
- Painettaessa näppäintä kerran ennen puhelin- tai
faksinumeron valitsemista laite ohjautuu ohjelmoituun
puhelinverkkoon.
•
Lisää viiveen (tauko) puhelin- tai faksinumeron suoran valinnan
yhteydessä.
•
Tuo näyttöön luettelon viimeisistä 10 valitusta puhelin- tai faksinumerosta
(lähtevät puhelut) tai viimeisistä 20 soittaneesta numerosta (saapuvat
puhelut) huolimatta siitä, onko ADF-syöttölaitteessa asiakirjaa.
•
Käynnistää vastaanoton.
•
Käynnistää
lähetyksen
faksilaitteen numeron valinnan
jälkeen (kun asiakirja on asetettu
ADF-syöttölaitteeseen).
•
Vahvistaa
valikoiden,
alivalikoiden, parametrien ja
niiden arvojen valinnan ja
käynnistää
siirtymisen
seuraavaan toimintoon.
•
Käynnistää kopioinnin (kun
asiakirja on asetettu ADFsyöttölaitteeseen).
LÄHETTÄMISEN JA VASTAANOTTAMISEN PERUSTOIMINNOT
Kun faksiin on määritetty nimi ja faksinumero, sillä voi suorittaa
seuraavia toimintoja:
•
lähettää asiakirjoja (myös ajastettuna lähetyksenä muistista tai
pollaustilassa)
•
vastaanottaa asiakirjoja (myös pollaustilassa)
•
käyttää puhelinta (lisätietoja kohdassa Puhelimen
käyttäminen)
•
kopioida asiakirjoja (lisätietoja kohdassa Kopioiminen).
LÄHETTÄMINEN
KÄYTETTÄVISSÄ
OLEVAT ASIAKIRJATYYPIT
ASIAKIRJAN
ASETTAMINEN ASIAKIRJANSYÖTTÖLAITTEESEEN
1. Aseta asiakirjansyöttölaite sille tarkoitettuun aukkoon.
2. Työnnä syöttölaitetta, kunnes se lukittuu paikalleen.
Huomautus:
Asiakirjaa ei saa työntää syöttölaitteeseen väkisin.
3. Pane asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen lähetettävä puoli ylöspäin.
Mitat
• Leveys
148 - 216 mm
•
216 - 600 mm
Pituus
Paksuus
80 g/m2 (enintään 20 arkkia)
60 - 90 g/m2 (enintään 10 arkkia)
50 - 140 g/m2 (1 arkki kerrallaan)
Asiakirjan alareuna siirtyy asiakirjansyöttölaitteeseen, näytön ylärivillä
näkyy teksti
DOCUMENT READY
ja näytön alarivillä näkyy määritetty kontrastin oletusasetus NORMAL.
KONTRASTIN
Asiakirjoissa, joiden mitat poikkeavat edellä kuvatusta, voi käyttää
paperitaustaista kalvoa.
ÄLÄ
JA EROTTELUTARKKUUDEN SÄÄTÄMINEN
Voit parantaa tulostuslaatua optimoimalla joitakin
asetuksia ennen lähettämistä.
KONTRASTIN
KOSKAAN KÄYTÄ
SÄÄTÄMINEN
1. Paina näppäintä
•
•
•
•
•
•
•
rullalla olevaa paperia
liian ohutta paperia
repeytynyttä paperia
märkää tai kosteaa paperia
liian pienikokoista paperia
rypistynyttä paperia
hiilipaperia.
kunnes näytössä näkyy teksti
FAX SET-UP
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
DATE AND TIME
3. Paina näppäintä
Voit välttää faksilaitteen toimintaa häiritseviä tai takuun mitätöiviä vaurioita
tarkistamalla, että käytettävissä asiakirjoissa ei ole
Näytössä näkyy teksti
•
•
•
•
niittejä
paperiliittimiä
teippiä
märkää korjausmustetta tai liimaa, joka ei ole vielä kuivunut.
VARIOUS SETTINGS
4. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
Kopioi näissä tapauksissa asiakirja ja lähetä kopio, tai käytä
paperitaustaista kalvoa.
CONTRAST: NORMAL
5. Paina näppäintä
/
kunnes muut käytettävissä olevat asetukset (DARK ja
LIGHT) näkyvät näytössä.
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
13
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
+820$8786
Valitse kontrasti asiakirjan ominaisuuksien mukaan:
• NORMAL, kun alkuperäinen asiakirja ei ole liian vaalea tai
tumma. Näytön alarivillä lukee NORMAL.
• LIGHT, kun alkuperäinen asiakirja on hyvin tumma. Näytön
alarivillä lukee LIGHT.
• DARK, kun alkuperäinen asiakirja on hyvin vaalea. Näytön
alarivillä lukee DARK.
+820$8786
EROTTELUTARKKUUDEN
SÄÄTÄMINEN
Vastaanottajan numeron voi valita myös pika- tai lyhytvalinnalla.
Lisätietoja on kohdissa Pika- ja lyhytvalintojen ohjelmointi,
Lähettäminen pikavalintaa käyttäen ja Lähettäminen
lyhytvalintaa käyttäen.
Voit keskeyttää lähettämisen painamalla näppäintä
.
Faksilaite poistaa asiakirjan asiakirjansyöttölaitteesta ja palaa
valmiustilaan.
Jos asiakirjassa on useita sivuja, poista kaikki ensimmäisen sivun
jälkeen olevat sivut manuaalisesti. Poista sen jälkeen ensimmäinen
sivu painamalla näppäintä
.
1. Paina näppäintä
kunnes haluttu arvo näkyy näytössä.
•
•
•
Valitse erottelutarkkuus asiakirjan ominaisuuksien
mukaan:
STANDARD, kun alkuperäisen asiakirjan kirjaimet ovat
selkeästi luettavissa. Näytön alarivillä näkyy nuoli, joka
on samassa kohdassa kuin käyttöpaneelissa oleva merkki
.
FINE, kun alkuperäisen asiakirjan kirjaimet tai kuviot
ovat hyvin pienikokoisia. Näytön alarivillä näkyy nuoli,
joka on samassa kohdassa kuin käyttöpaneelissa oleva
merkki
.
HALF TONES, kun alkuperäisessä asiakirjassa on
sävyeroja. Näytön alarivillä näkyy kaksi nuolta samassa
kohdassa kuin käyttöpaneelissa olevat merkit
ja
.
ASIAKIRJAN
LÄHETTÄMINEN
LINJAÄÄNIÄ KUUNNELLEN
1. Pane asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen.
Näytön ylärivillä näkyy teksti
DOCUMENT READY
ja näytön alarivillä näkyy määritetty kontrastin oletusasetus
NORMAL.
(STANDARD),
Erottelutarkkuuden oletusasetus on
vaikka asetus ei olisi näkyvissä.
Muuta tarvittaessa kontrastin ja erottelutarkkuuden asetuksia
edellä olevien ohjeiden mukaan.
2. Voit kuunnella linjaääniä painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
LÄHETTÄMINEN
ON LINE
1. Pane asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen.
Näytön ylärivillä näkyy teksti
ja ylhäällä oikealla näkyy lähetyksen kesto minuutteina ja
sekunteina.
3. Valitse vastaanottajan numero näppäimillä
DOCUMENT READY
ja näytön alarivillä näkyy määritetty kontrastin oletusasetus
NORMAL.
(STANDARD),
Erottelutarkkuuden oletusasetus on
vaikka asetus ei olisi näkyvissä.
Muuta tarvittaessa kontrastin ja erottelutarkkuuden asetuksia
edellä olevien ohjeiden mukaan.
2. Valitse vastaanottajan numero näppäimillä
Vastaanottajan numerossa voi olla enintään 64 numeroa.
3. Aloita lähettäminen painamalla näppäintä
Kun asiakirja on lähetetty, näyttöön tulee muutamaksi
sekunniksi ilmoitus TX COMPLETED.
Jos olet tehnyt virheen numeroa kirjoittaessasi, siirrä kohdistin
näppäimillä _/` virheellisen numeron kohdalle ja kirjoita oikea numero.
14
Vastaanottajan numerossa voi olla enintään 64 numeroa.
4. Kun kuulet vastaanottajan faksiäänen, paina näppäintä
Lähettäminen alkaa, ja näytössä näkyy ilmoitus
CONNECTING.
Kun asiakirja on lähetetty, näyttöön tulee muutamaksi
sekunniksi ilmoitus TX COMPLETED.
LÄHETYS
NOSTAMALLA PUHELINKUULOKE
1. Pane asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen.
Näytön ylärivillä näkyy teksti
DOCUMENT READY
+820$8786
Voit poistaa numeron painamalla näppäintä
-
.
ja näytön alarivillä näkyy määritetty kontrastin oletusasetus
NORMAL.
(STANDARD),
Erottelutarkkuuden oletusasetus on
vaikka asetus ei olisi näkyvissä.
Muuta tarvittaessa kontrastin ja erottelutarkkuuden asetuksia
edellä olevien ohjeiden mukaan.
2. Avaa puhelinlinja nostamalla kuuloke.
6. Vahvista asetus tai suuntanumero. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
Näytössä näkyy teksti
ON LINE
TYPE PREFIX:
(0 - 9):
ja ylhäällä oikealla näkyy puhelun kesto minuutteina ja
sekuteina.
3. Valitse vastaanottajan numero näppäimillä
7. Määritä uusi suuntanumero (enintään kuusi numeroa)
painamalla näppäimiä
-
-
8. Vahvista asetus tai suuntanumero. Paina näppäintä
Vastaanottajan numerossa voi olla enintään 64 numeroa.
Kun vastaanottajan faksilaitteen asetuksena on
automaattinen vastaanotto, kuulet faksiäänen.
Kun laitteen asetuksena on manuaalinen vastaanotto,
vastaanottaja vastaa puheluun. Pyydä vastaanottajaa
painamaan
vastaanottavan
faksilaitteen
käynnistysnäppäintä. Sen jälkeen kuuluu
vastaanottavan faksilaitteen faksiääni.
4. Aloita lähettäminen painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
ENTER ACRONYM
(A - Z):
Syötä lyhenne (yksi merkki), joka näkyy suuntanumeron
tunnisteena näytössä.
9. Paina näppäintä
-
Näytössä näkyy teksti CONNECTING. Kun asiakirja on
lähetetty, näyttöön tulee muutamaksi sekunniksi ilmoitus TX
COMPLETED.
AUTOMAATTINEN
UUDELLEENVALINTA
Jos yhteys epäonnistuu linjan häiriöiden vuoksi tai koska
vastaanottajan faksinumero on varattu, faksilaite valitsee numeron
automaattisesti uudelleen viisi kertaa.
USEIN
10. Vahvista asetus tai suuntanumero. Paina näppäintä
11. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
+820$8786
Suuntanumero valitaan automaattisesti painamalla näppäintä
KÄYTETYN SUUNTANUMERON AUTOMAATTINEN
VALINTA
Faksilaitteen muistiin voi tallentaa usein käytetyn
suuntanumeron. Se voi olla esimerkiksi jonkin alueen
suuntanumero tai toisen puhelinvaihteen etunumero.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
INSTALLATION
2. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
OTHER CARR.:ON
3. Paina näppäintä
ennen vastaanottajan numeron valitsemista.
Jos faksilaite on kytketty yksityiseen puhelinlinjaan, vastaanottajan
numeron voi valita painamalla näppäintä
kaksi kertaa. Asiakirjan
on molemmissa tapauksissa oltava asiakirjansyöttölaitteessa.
ASIAKIRJAN
LÄHETTÄMINEN ENNALTA MÄÄRITETTYYN
KELLONAIKAAN (AJASTETTU LÄHETYS)
Tämän toiminnon avulla voi välttää aikaerosta aiheutuvat
ongelmat (kun vastaanottaja on esimerkiksi toisessa
maanosassa) ja valita ajankohdan, jolloin hinta on halvempi
ja puhelinlinjalla ei ole ruuhkaa.
1. Pane asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen. Näytön
ensimmäisellä rivillä näkyy teksti
Näytössä näkyy teksti
ENTER NAME
Syötä suuntanumeron alueen tai puhelinvaihteen nimi.
4. Paina näppäimiä
5. Voit muuttaa kirjainta painamalla kohdistinnäppäintä
DOCUMENT READY
ja näytön alarivillä näkyy määritetty kontrastin oletusasetus
NORMAL.
(STANDARD),
Erottelutarkkuuden oletusasetus on
vaikka asetus ei olisi näkyvissä.
Muuta tarvittaessa kontrastin ja erottelutarkkuuden asetuksia
edellä olevien ohjeiden mukaan.
2. Paina näppäintä
/
Kohdistin siirtyy muutettavan kirjaimen kohdalle.
kunnes näytössä näkyy teksti
DELAYED TX
15
3. Paina näppäintä
3. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
Näytössä näkyy teksti
TYPE TIME
HH:MM
CHANGE PARAM.?
Kun haluat poistaa ajastetun lähetyksen, paina näppäintä
_/`. Näyttöön tulee teksti CANCEL SETTING?
4. Vahvista poisto painamalla näppäintä
Määritä lähetysaika, esimerkiksi 16:50.
4. Paina näppäimiä
-
Faksilaite palaa automaattisesti valmiustilaan.
Jos haluat muuttaa lähetyksen kellonaikaa tai vastaanottajan
numeroa, toimi seuraavasti:
5. Paina näppäintä
5. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TYPE FAX NUMBER
NUM/TOUCH/SPEED
Näytössä näkyy teksti
TYPE TIME
16:50
Valitse vastaanottajan numero jollakin edellä kuvatuista
tavoista:
suoraan
numeronäppäimillä
tai
pikavalintanäppäimillä tai käyttämällä lyhytvalintakoodia.
(Lisätietoja on kohdassa Pika- ja lyhytvalintojen
ohjelmointi.)
6. Paina näppäimiä
Voit korvata näytössä näkyvän kellonajan kirjoittamalla
uuden ajan.
6. Paina näppäimiä
-
-
Vahvista asetus tai näytössä näkyvä kellonaika.
7. Paina näppäintä
7. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näyttöön tulee muutaman sekunnin ajaksi teksti DELAYED
TX ja sen jälkeen
Näytössä näkyy teksti
TYPE FAX NUMBER
AUTOMATIC OO
TX AT
16:50
8. Määritä kellonaika painamalla näppäintä
+820$8786
9. Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla näppäintä
Ajastetun lähetyksen asetuksen voi poistaa. Poista asiakirja
asiakirjansyöttölaitteesta tai paina näppäintä
.
Voit korvata näytössä näkyvän numeron kirjoittamalla uuden
numeron.
10. Paina näppäimiä
+820$8786
Virtakatkoksen sattuessa ajastetun lähetyksen asetukset
poistetaan.
OHJELMOIDUN
Vahvista asetus tai näytössä näkyvä numero.
11. Paina näppäintä
AJASTETUN LÄHETYKSEN MUUTTAMINEN TAI
POISTAMINEN
Näytössä näkyy teksti
AUTOMATIC
OO
TX AT 18:00
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
DELAYED TX
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
ALREADY ENTERED
16
ASIAKIRJAN
LÄHETTÄMINEN USEILLE VASTAANOTTAJILLE
Faksilaitteessa on muisti, jonka avulla asiakirjan voi lähettää ennalta
määritettyyn kellonaikaan (ajastettu lähetys) enintään
kymmenelle vastaanottajalle (ryhmälähetys). Lisätietoja on
kohdassa Asiakirjan lähettäminen muistista.
ASIAKIRJAN
9. Kun haluat lähettää asiakirjan yhdelle vastaanottajalle,
paina näppäintä
LÄHETTÄMINEN MUISTISTA
1. Pane asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen.
Näytön ylärivillä näkyy teksti
Toiminnon päätyttyä näytössä näkyy teksti
DOCUMENT READY
AUTOMATIC 00
MEMORY TX
ja näytön alarivillä näkyy määritetty kontrastin oletusasetus
NORMAL.
(STANDARD),
Erottelutarkkuuden oletusasetus on
vaikka asetus ei olisi näkyvissä.
Muuta tarvittaessa kontrastin ja erottelutarkkuuden asetuksia
edellä olevien ohjeiden mukaan.
+820$8786
Virtakatkoksen sattuessa muistista lähetyksen asetukset
poistetaan.
OHJELMOITU
2. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
LÄHETTÄMINEN MUISTISTA
MUUTTAMINEN, TOISTAMINEN TAI POISTAMINEN
MEMORY TX
3.
Paina näppäintä
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
Faksilaite tallentaa asiakirjan muistiin. Tallennuksen päätyttyä
näytössä näkyy muutaman sekunnin ajan ilmoitus
DOC.N. XXXX.
MEMORY TX
2. Paina näppäintä
TYPE TIME
HH:MM
Näytössä näkyy teksti
ALREADY ENTERED
Syötä lähetysaika, esimerkiksi 16.50.
4. Paina näppäimiä
3. Paina näppäintä
Vahvista asetus tai kellonaika.
5. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
CANCEL SETTING?
Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:
PRINT SETTING? - Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
tulostaa vain muistilähetystä koskevat parametrit.
Tulostuksen päätyttyä faksilaite palaa automaattisesti
valmiustilaan.
CANCEL SETTING? - Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
poistaa asetuksen. Faksilaite palaa valmiustilaan.
CHANGE PARAM.? - Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
muuttaa vastaanottajan numeroa tai lähetyksen kellonaikaa.
4. Voit valita muita vaihtoehtoja painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TYPE FAX NUMBER
NUM/TOUCH/SPEED
Valitse vastaanottajan numero jollakin edellä kuvatuista
tavoista:
suoraan
numeronäppäimillä
tai
pikavalintanäppäimillä tai käyttämällä lyhytvalintakoodia.
(Lisätietoja on kohdassa Pika- ja lyhytvalintojen
ohjelmointi.)
6. Paina näppäimiä
/
7. Paina näppäintä
Faksilaite kehottaa syöttämään toisen numeron
TYPE FAX NUMBER
NUM/TOUCH/SPEED
Kun haluat lähettää asiakirjan useille vastaanottajille, toista
edellä kuvatut vaiheet jokaiselle vastaanottajalle.
8. Lopeta toiminto painamalla näppäintä
5. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TYPE TIME
HH:MM
Siirry kohdan Asiakirjan lähettäminen muistista
vaiheeseen 3.
17
3. Laske kuuloke.
VASTAANOTTO
Faksilaitteen voi määrittää vastaanottamaan asiakirjoja neljällä eri
tavalla:
•
Manuaalinen vastaanotto. Toimintoa käytetään silloin, kun
käyttäjä on paikalla ja voi vastata saapuviin puheluihin
henkilökohtaisesti.
Automaattinen vastaanotto. Toimintoa käytetään silloin, kun
käyttäjä ei ole paikalla, mutta haluaa siitä huolimatta vastaanottaa
fakseja. Tämä on faksilaitteen oletusasetus.
•
•
Automaattinen vastaanotto, jossa on puhelutyypin
tunnistus. Tässä vastaanottotavassa faksilaite kytkeytyy
puhelinlinjaan ennalta määritetyn hälytyskerran jälkeen (asetus:
2 hälytystä) ja tunnistaa, onko saapuva puhelu faksipuhelu vai
tavallinen puhelu.
Vastaanotto
puhelinvastaajan
avulla.
Tässä
vastaanottotavassa puhelinvastaaja ottaa puhelut vastaan ja
nauhoittaa mahdolliset viestit, minkä jälkeen faksilaite voi
vastaanottaa saapuvat asiakirjat.
•
VASTAANOTTOTAVAN
VALITSEMINEN
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
RECEPTION MODE
2. Paina näppäintä
Faksilaite aloittaa vastaanottamisen. Näytössä näkyy
vastaanottamiseen liittyviä tietoja, esimerkiksi lähettäjän
faksinumero sekä nimi, jos se on ohjelmoitu laitteeseen.
Kun kaikki tiedot on vastaanotettu, näyttöön tulee ilmoitus
RX COMPLETED. Faksilaite palaa tämän jälkeen
valmiustilaan.
AUTOMAATTINEN
VASTAANOTTO
Faksilaite aloittaa vastaanottamisen kahden hälytyksen
jälkeen. Vastaanotto tapahtuu samoin kuin manuaalisessa
vastaanotossa.
A UTOMAATTINEN
VASTAANOTTO ,
JOSSA
ON
PUHELUTYYPIN TUNNISTUS
Tässä vastaanottotavassa faksilaitteen toiminta vaihtelee
soittajan mukaan.
- Jos soittaja on toinen faksilaite, vastaanottava faksilaite
aloittaa vastaanottamisen automaattisesti kahden
hälytyksen jälkeen.
- Jos kyseessä on tavallinen puhelu, faksilaite antaa kahden
hälytyksen jälkeen noin 20 sekunnin äänimerkin ja
näyttöön tulee teksti LIFT HANDSET. Jos kuuloketta ei
nosteta 20 sekunnin kuluessa, faksilaite aloittaa
automaattisesti vastaanottamisen.
Jos kuuloke nostetaan, ennen kuin faksilaite on kytkeytynyt
puhelinlinjaan ja linjaääni kuuluu, toimi seuraavasti:
1. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
AUTOMATIC 00
Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat MANUAL, PHONE/
FAX ja TAD/FAX. Ilmoitus tulee näyttöön vain, kun viesti 1
on tallennettu. (Lisätietoja on kohdassa Puhelinvastaaja.)
3. Paina näppäintä
2. Laske kuuloke.
VASTAANOTTO
PUHELINVASTAAJAN AVULLA
Lisätietoja on puhelinvastaajaa käsittelevässä luvussa.
+820$8786
/
4. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Käynnissä olevan vastaanottamisen voi keskeyttää.
1. Paina näppäintä
5. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
.
Faksilaite palaa valmiustilaan.
PIKA- JA LYHYTVALINTOJEN OHJELMOINTI
VASTAANOTTOTAVAN
OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
MANUAALINEN
VASTAANOTTO
1. Nosta kuuloke, kun puhelin hälyttää.
Näytössä näkyy teksti
TEL CALL
2. Kun kuulet faksiäänen tai lähettäjä ilmoittaa saapuvasta
faksista, paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
CONNECTING
18
Faksilaitteella voi suorittaa pika- ja lyhytvalintoja, jotka pitää ensin
ohjelmoida laitteeseen.
PIKAVALINTA
Kaikkiin kymmeneen valintanäppäimeen (0-9) voi
ohjelmoida faksinumeron tai puhelinnumeron ja
nimen. Numero valitaan automaattisesti, kun
valintanäppäintä painetaan yli yhden sekunnin ajan.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
FAX SET-UP
2. Paina näppäintä
13. Voit poistaa koko nimen painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
14. Vahvista valinta painamalla näppäintä
DATE AND TIME
3. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
kunnes näytössä näkyy teksti
EDIT ANOTHER YES
ONE TOUCH DIAL
Voit nyt lopettaa toiminnon tai ohjelmoida toisen
numeronäppäimen pikavalinnan.
15. Lopeta toiminto painamalla näppäintä
4. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TYPE ONE TOUCH
KEY: 0-9
16. Ohjelmoi toisen numeronäppäimen pikavalinta painamalla
näppäintä
5. Paina numeronäppäintä, johon puhelin- tai faksinumero
ohjelmoidaan. Valittavissa olevat näppäimet ovat seuraavat:
-
Toista vastaanottajan numeron ja nimen ohjelmointivaiheet.
Näytössä näkyy teksti
1: NUM. FAX/TEL
Jos näppäimeen on jo tallennettu puhelin- tai faksinumero,
se tulee näyttöön.
Syötä vastaanottajan puhelin- tai faksinumero (enintään
64 numeroa).
6. Paina näppäimiä
LYHYTVALINTA
Voit ohjelmoida koodien (01 - 50) avulla lisää faksi- ja
puhelinnumeroita sekä nimiä, jotka valitaan painamalla
ja valitsemalla koodi.
näppäintä
Suorita ensimmäiset vaiheet kuten pikavalinnassa ja toimi
sitten seuraavasti:
1. Paina näppäintä
Voit korjata numeron siirtämällä kohdistimen numeron
kohdalle.
7. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
CODED SPEED DIAL
/
2. Paina näppäintä
Voit nyt korjata virheellisen numeron.
8. Voit poistaa koko numeron painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TYPE SPEED NO.
(01-50):
Jos faksilaite on kytketty yksityiseen puhelinlinjaan,
puhelinlinja pitää määrittää ennen numeron valitsemista.
9. Paina näppäintä
Näyttöön tulee kirjain E (ulkolinja).
10. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
1: NAME
Jos näppäimeen on jo tallennettu nimi, se tulee näyttöön.
Syötä vastaanottajan nimi (enintään 16 merkkiä) samalla
tavalla kuin nimeä tallennettaessa. (Lisätietoja on luvun
Toimituksen sisältö, asentaminen ja käyttöönotto
kohdassa Nimen ja faksinumeron määrittäminen.)
11. Paina näppäimiä
Valitse koodi, johon puhelin- tai faksinumero ohjelmoidaan
).
(esimerkiksi
3. Paina näppäimiä
Näytössä näkyy teksti
01: NUM. FAX/TEL
Noudata tämän jälkeen pikavalintaa koskevia ohjeita
vastaanottajan numeron ja nimen syöttämisestä alkaen.
+820$8786
Pikavalintojen 10 numeronäppäimeen ja 50 lyhytvalintakoodiin
tallennetut tiedot voi tarvittaessa tulostaa. (Lisätietoja on kohdassa
Raporttien ja luetteloiden tulostaminen.)
Voit korjata merkin siirtämällä kohdistimen haluamasi merkin
kohdalle.
12. Paina näppäintä
/
Voit nyt korjata virheellisen merkin.
19
PIKAVALINTOJEN
NUMERONÄPPÄINTEN TAI
LÄHETTÄMINEN
LYHYTVALINTAA KÄYTTÄEN
LYHYTVALINTAKOODIEN MUUTTAMINEN
1. Pane asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen.
Näytön ylärivillä näkyy teksti
DOCUMENT READY
1. Noudata pikavalinnan tai lyhytvalinnan ohjeita, kunnes
näyttöön tulee
- pikavalinnassa teksti
ja näytön alarivillä näkyy määritetty kontrastin oletusasetus
NORMAL.
1: NUM. FAX/TEL
(STANDARD),
Erottelutarkkuuden oletusasetus on
vaikka asetus ei olisi näkyvissä.
Muuta tarvittaessa kontrastin ja erottelutarkkuuden arvoja
kohdassa Kontrastin ja erottelutarkkuuden
määrittäminen annettujen ohjeiden mukaan.
2. Paina näppäintä
- lyhytvalinnassa teksti
01: NUM. FAX/TEL
2. Voit poistaa tekstin painamalla näppäintä
Syötä uusi puhelin- tai faksinumero (enintään 64 numeroa).
3. Paina näppäimiä
Näytössä näkyy teksti
ADDRESS BOOK
CODE OR < >
4. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Syötä haluamasi lyhytvalintakoodi, esimerkiksi
.
Näytössä näkyy teksti
3. Paina näppäimiä
1:NAME
tai
Näytössä näkyy koodiin tallennetun faksilaitteen numero.
Myös nimi näkyy näytössä, jos se on tallennettu.
Toiminto jatkuu tämän jälkeen normaalisti.
01:NAME
5. Voit poistaa tekstin painamalla näppäintä
6. Syötä uusi nimi (enintään 16 merkkiä).
7. Vahvista valinta painamalla näppäintä
LÄHETTÄMINEN
PIKA- TAI LYHYTVALINTAA JA OSOITEKIRJAA
KÄYTTÄEN
Jos et muista pikavalintanäppäintä tai lyhytvalintakoodia,
johon faksinumero on tallennettu, voit lähettää asiakirjan
käyttämällä osoitekirjaa.
1. Pane asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen.
Näytön ylärivillä näkyy teksti
8. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
DOCUMENT READY
LÄHETTÄMINEN
ja näytön alarivillä näkyy määritetty kontrastin oletusasetus
NORMAL.
PIKAVALINTAA KÄYTTÄEN
(STANDARD),
Erottelutarkkuuden oletusasetus on
vaikka asetus ei olisi näkyvissä.
Muuta tarvittaessa kontrastin ja erottelutarkkuuden arvoja
kohdassa Kontrastin ja erottelutarkkuuden
määrittäminen annettujen ohjeiden mukaan.
2. Paina näppäintä
1. Pane asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen.
Näytön ylärivillä näkyy teksti
DOCUMENT READY
ja näytön alarivillä näkyy määritetty kontrastin oletusasetus
NORMAL.
(STANDARD),
Erottelutarkkuuden oletusasetus on
vaikka asetus ei olisi näkyvissä.
Muuta tarvittaessa kontrastin ja erottelutarkkuuden arvoja
kohdassa Kontrastin ja erottelutarkkuuden
määrittäminen annettujen ohjeiden mukaan.
2. Paina tarvittavaa numeronäppäintä yli sekunnin ajan
Näytössä näkyy teksti
ADDRESS BOOK
CODE OR < >
Hae asiakirjan vastaanottajan faksinumero tai nimi
osoitekirjasta.
3. Paina näppäintä
Numerolle tallennettu faksinumero näkyy näytössä. Myös
nimi näkyy näytössä, jos se on tallennettu.
Toiminto jatkuu tämän jälkeen normaalisti.
20
/
4. Aloita lähettäminen painamalla näppäintä
LÄHETTÄMINEN
JOHONKIN
20:N
VIIMEKSI SAAPUNEEN
PUHELUN NUMEROON TAI JOHONKIN
10:STÄ
•
Toimintaraportti: Raportissa on viimeisten 42 lähetyksen ja
vastaanoton tiedot, jotka ovat faksilaitteen muistissa. Raportti
tulostuu automaattisesti 32 tapahtuman jälkeen tai käyttäjän
pyynnöstä.
•
Lähetysraportti: Raportissa on viimeisen lähetystapahtuman
tiedot. Raportin voi määrittää tulostumaan automaattisesti
jokaisen lähetystapahtuman jälkeen tai käyttäjän määrittämänä
ajankohtana.
•
Epäonnistuneen lähetyksen lähetysraportti: Raportissa on
viimeisen lähetystapahtuman tiedot, mutta raportti tulostuu
automaattisesti vain lähetyksen epäonnistuessa. Faksilaite
on määritetty tulostamaan tämä raportti automaattisesti. Lisätietoja
asetusten muuttamisesta on raportin käsittelyä käsittelevässä
kohdassa.
•
Viimeisen ryhmälähetyksen raportti: Raportissa on
viimeisimmän ryhmälähetyksen tiedot. Raportin voi määrittää
tulostumaan automaattisesti jokaisen lähetyksen jälkeen tai
käyttäjän pyynnöstä.
VIIMEKSI
VALITUSTA NUMEROSTA
1. Pane asiakirjan asiakirjansyöttölaitteeseen. Näytön
ensimmäisellä rivillä näkyy teksti
DOCUMENT READY
ja näytön alarivillä näkyy määritetty kontrastin oletusasetus
NORMAL.
(STANDARD),
Erottelutarkkuuden oletusasetus on
vaikka asetus ei olisi näkyvissä.
Muuta tarvittaessa kontrastin ja erottelutarkkuuden arvoja
kohdassa Kontrastin ja erottelutarkkuuden
määrittäminen annettujen ohjeiden mukaan.
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
INCOMING CALLS
3. Voit valita vaihtoehdon OUTGOING CALLS painamalla
näppäintä
RAPORTTIEN
TULKINTA
•
Tapahtuman numero
Suoritettujen lähetys- ja
vastaanottotapahtumien numero.
4. Vahvista valinta painamalla näppäintä
•
Tapahtuman tyyppi
Voit nyt valita viimeisten 20 saapuneen puhelun tai 10:n
viimeksi valitun numeron luettelosta faksinumeron tai sen
vastaanottajan nimen, jolle asiakirja lähetetään.
5. Paina näppäintä
Tapahtuma:
TX, TX POLL (lähetys)
RX, POLL RX (vastaanotto)
• Valittu numero
• Nimi
Vastaanottajan faksinumero.
• Vastaanottajan
Vastaanottajan numero (ja tallennettu
nimi). Numero vastaa valittua
numeroa vain, kun vastaanottaja on
määrittänyt
oikein
oman
faksinumeronsa.
Muussa
tapauksessa numero saattaa olla
erilainen tai se voi puuttua.
/
/
6. Aloita lähettäminen painamalla näppäintä
tunniste
RAPORTTIEN JA LUETTELOIDEN
TULOSTAMINEN
•
RAPORTIT
Raporttien avulla voit tarkistaa kaikkien suoritettujen toimintojen
(lähetyksen ja vastaanoton) tuloksen, käsiteltyjen asiakirjojen
lukumäärän sekä muita tärkeitä tietoja.
Faksilaite tulostaa seuraavat raportit:
• Virtakatkosraportti: Raportti tulostuu automaattisesti aina
virtakatkoksen jälkeen, kun muistissa on asiakirjoja.
Kun virtakatkos on ohi, faksilaite tulostaa automaattisesti raportin,
jossa on muistissa olleiden menetettyjen sivujen lukumäärä. Tällöin
on suositeltavaa tulostaa toimintaraportti, josta ilmenee asiakirjan
lähettäjän numero tai nimi.
Vastaanottajan nimi. Nimi on
näkyvissä vain, kun se on tallennettu
pikavalintanäppäimeen
tai
lyhytvalintakoodiin. Tätä kenttää ei
ole tapahtumaluettelossa.
Päivämäärä/kellonaika Tapahtuman päivämäärä ja
kellonaika.
• Kesto
Tapahtuman kesto (minuutteina ja
sekunteina)
• Sivut
Lähetettyjen tai vastaanotettujen
sivujen lukumäärä.
• Tulos
Tapahtuman tulos:
- OK: kun tapahtuma on suoritettu
- ERROR CODE XX: jos tapahtuma
on epäonnistunut. Virheen syy
näkyy virhekoodista. (Lisätietoja on
luvun Ongelmat ja niiden
ratkaisut kohdassa Virhekoodit.)
21
LÄHETYSRAPORTIN
JA EPÄONNISTUNEEN LÄHETYKSEN
3. Paina näppäintä
RAPORTIN AUTOMAATTISEN TULOSTUKSEN
OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
Näytössä näkyy teksti
VARIOUS SETTINGS
4. Paina näppäintä
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
kunnes näytössä näkyy teksti
BROADC. REP.:ON
FAX SET-UP
5. Voit valita vaihtoehdon BROADC. REP.:OFF painamalla
näppäintä
2. Paina näppäintä
/
Näytössä näkyy teksti
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
DATE AND TIME
3. Paina näppäintä
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
Näytössä näkyy teksti
VARIOUS SETTINGS
4. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
FAILED TX REPORT
AJASTETUN
LÄHETYKSEN TIETOJEN AUTOMAATTISEN
TULOSTUKSEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN
KÄYTÖSTÄ
Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat TX REPORT: ALWAYS
ja TX REPORT: OFF.
FAILED TX REPORT - Faksilaite tulostaa raportin
automaattisesti jokaisen epäonnistuneen lähetyksen jälkeen.
TX REPORT: ALWAYS - Faksilaite tulostaa raportin
automaattisesti kaikkien lähetysten jälkeen.
TX REPORT: OFF - Faksilaite ei tulosta raporttia.
5. Valitse vaihtoehto painamalla näppäintä
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
FAX SET-UP
2. Paina näppäintä
/
Näytössä näkyy teksti
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
DATE AND TIME
3. Paina näppäintä
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
Näytössä näkyy teksti
VARIOUS SETTINGS
4. Paina näppäintä
RYHMÄLÄHETYSRAPORTIN
kunnes näytössä näkyy teksti
AUTOMAATTISEN TULOSTUKSEN
DELAY LIST: ON
OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
5. Voit valita vaihtoehdon DELAY LIST: OFF painamalla
näppäintä
/
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
FAX SET-UP
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
DATE AND TIME
22
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
TOIMINTARAPORTIN,
5. Voit valita vaihtoehdot PRINT:BLACK LIST ja MENU EXIT
painamalla näppäintä
RYHMÄLÄHETYSRAPORTIN JA
SOITTAJAN TUNNISTUSRAPORTIN TULOSTAMINEN KÄYTTÄJÄN
/
PYYNNÖSTÄ
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
1. Paina näppäintä
+820$8786
kunnes näytössä näkyy teksti
PRINT OUT REPORT
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
Kun PRINT: INSTALL tai PRINT:BLACK LIST on valittu, faksilaite
palaa toiminnon suorittamisen jälkeen automaattisesti valmiustilaan.
Kun MENU EXIT on valittu, voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan
painamalla näppäintä
LAST TX REPORT
Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat LAST BROAD. REP.,
ACTIVITY REPORT, PRINT: ID LIST ja PRINT
OUT:EXIT.
3. Valitse vaihtoehto painamalla näppäintä
PIKA-
.
JA LYHYTVALINTOJEN KOKOONPANOPARAMETRIEN JA
TIETOJEN TULOSTAMINEN
/
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
4. Vahvista valinta painamalla näppäintä
FAX SET-UP
2. Paina näppäintä
Faksilaite palaa tulostuksen jälkeen automaattisesti
valmiustilaan.
Näytössä näkyy teksti
+820$8786
DATE AND TIME
Kun PRINT OUT:EXIT on valittu, voit palauttaa faksilaitteen
valmiustilaan painamalla näppäintä
3. Paina näppäintä
.
kunnes näytössä näkyy teksti
PRINT OUT SET-UP
LUETTELOT
4. Paina näppäintä
Voit halutessasi tulostaa luettelon asennusparametreista ja
asetuksista
sekä
pikavalintanäppäimiin
ja
lyhytvalintakoodeihin tallennetuista tiedoista.
Asennusparametrien ja asetusten luettelossa näkyvät laitteen
oletusasetukset sekä käyttäjän määrittämät asetukset.
ASENNUSPARAMETRIEN
Näytössä näkyy teksti
PRINT SETTINGS
5. Voit valita vaihtoehdot ONE TOUCH DIAL, CODED SPEED
DIAL ja OFF painamalla näppäintä
/
JA PUHELUNESTONUMEROIDEN
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
TULOSTAMINEN
Faksilaite palaa tulostuksen jälkeen automaattisesti
valmiustilaan.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
INSTALLATION
2. Paina näppäintä
+820$8786
Kun OFF on valittu, voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
.
Näytössä näkyy teksti
TEL. LINE SET-UP
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
PRINT INSTALL.
4. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
PRINT: INSTALL
23
PUHELIMEN KÄYTTÄMINEN
Kun avaat linjan nostamalla puhelimen kuulokkeen, voit käyttää
hyväksesi kaikkia tavallisten puhelinlaitteiden toimintoja.
Toimintoihin kuuluu myös R-toiminto (REGISTER RECALL, otetaan
käyttöön painamalla näppäintä ), jonka avulla pääset käyttämään
puhelinyhtiön tarjoamia erikoispalveluja.
SOITTAMINEN LYHYTVALINTAA KÄYTTÄEN
Älä pane asiakirjaa asiakirjansyöttölaitteeseen.
1. Avaa puhelinlinja nostamalla kuuloke
Tämän lisäksi voit käyttää seuraavia toimintoja:
•
Näytössä näkyy teksti
Soittaa toiselle osapuolelle käyttämällä ohjelmoituja nopeita
valintatapoja. Tutustu jäljempänä esitettyihin kappaleisiin
Soittaminen pikavalintaa käyttäen ja Soittaminen lyhytvalintaa
käyttäen.
•
OFF HOOK
Ylhäällä oikealla näkyy puhelun kesto minuuteissa ja
sekunneissa.
2. Paina näppäintä
Keskeyttää hetkellisesti puhelinkeskustelun painamalla
(HOLD). Voit jatkaa puhelua painamalla uudelleen
näppäintä
samaa näppäintä.
Näytössä näkyy teksti
TEL CALL
CODE OR < >
SOITTAMINEN PIKAVALINTAA KÄYTTÄEN
3. Valitse haluamasi lyhytvalintakoodi, esimerkiksi
Paina sitten näppäimiä
-
Älä pane asiakirjaa asiakirjansyöttölaitteeseen.
1. Paina yli sekunnin ajan haluamaasi numeronäppäintä
(esimerkki:
)
Näytössä näkyy se puhelinnumero, jonka olet kytkenyt
näppäimeen (katso kohta Pika- ja lyhytvalintojen ohjelmointi
luvusta Lähetyksen ja vastaanoton perustoiminnot).
Näyttöön tulee myös vastaanottajan nimi, mikäli olet
tallentanut sen muistiin.
Kun valinta on suoritettu ja vastaanottajan puhelin on vapaa,
voit aloittaa puhelun.
Näytössä näkyy se puhelinnumero, jonka olet kytkenyt
näppäimeen (katso kappaleen Lähetyksen ja vastaanoton
perustoiminnot kohta Pika- ja lyhytvalintojen ohjelmointi).
Näyttöön tulee myös vastaanottajan nimi, mikäli olet
tallentanut sen muistiin.
2. Kun valinta on suoritettu ja vastaanottajan puhelin on vapaa,
voit nostaa puhelinkuulokkeen ja aloittaa puhelun.
.
SOITTAMINEN PUHELINMUISTION AVULLA
Älä pane asiakirjaa asiakirjansyöttölaitteeseen.
1. Avaa puhelinlinja nostamalla kuuloke
Näytön oikeassa yläkulmassa näkyy puhelun kesto
minuuteissa ja sekunneissa.
Näytössä näkyy teksti
OFF HOOK
Ylhäällä oikealla näkyy puhelun kesto minuuteissa ja
sekunneissa.
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TEL CALL
CODE OR < >
Valitse haluamasi puhelinnumero tai vastaanottajan nimi.
3. Paina näppäintä
/
4. Aloita valinta painamalla näppäintä
Kun valinta on suoritettu ja vastaanottajan puhelin on vapaa,
voit aloittaa puhelun.
24
UUDELLEENVALINTA JOHONKIN 20:STÄ
VIIMEKSI SAAPUNEESTA NUMEROSTA TAI
10:STÄ VIIMEKSI SOITETUSTA NUMEROSTA
Älä pane asiakirjaa asiakirjansyöttölaitteeseen.
1. Avaa puhelinlinja nostamalla kuuloke
Näytössä näkyy teksti
OFF HOOK
Ylhäällä oikealla näkyy puhelun kesto minuuteissa ja
sekunneissa.
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
INCOMING CALLS
3. Voit valita vaihtoehdon OUTGOING CALLS painamalla
näppäintä
/
4. Vahvista valinta painamalla näppäintä
5. Voit etsiä 20 viimeksi saapuneen puhelun luettelosta tai 10
viimeksi soittamasi puhelun luettelosta sen vastaanottajan
puhelinnumeron tai nimen, jolle haluat soittaa. Paina
näppäintä
/
6. Aloita valinta painamalla näppäintä
Kun valinta on suoritettu ja vastaanottajan puhelin on vapaa,
voit aloittaa puhelun.
25
KOPIOIMINEN
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT ASIAKIRJATYYPIT
9. Voit valita toisen kahdesta mahdollisesta
kontrastivaihtoehdosta (CONTRAST: LIGHT tai
CONTRAST: DARK) painamalla näppäintä
Tarkista ennen kopion ottamista, että asiakirja täyttää ne vaatimukset,
jotka on esitetty luvun Lähetyksen ja vastaanoton perustoiminnot
kappaleen Lähetys kohdassa Käytettävissä olevat asiakirjatyypit.
/
10. Vah vista valinta painamalla näppäintä
KOPIOIMINEN
1.
•
•
•
•
•
Näytössä näkyvät juuri valitsemasi arvot. Valitse seuraavaksi
haluamasi erottelutarkkuus ja kopioiden lukumäärä:
11. Valitse haluamasi erottelutarkkuus (TEXT tai PHOTO)
painamalla näppäintä
Voit käyttää faksilaitetta myös kopiokoneena. Kopion laatuun
vaikuttaa haluttu kopiotyyppi (Normaali kopio tai
Korkealaatuinen kopio) ja se, millaiset kontrastin ja
erottelutarkkuuden arvot valitset ennen kopiointitoiminnon
aloittamista.
Valitse kontrasti asiakirjan ominaisuuksien mukaan:
NORMAL, kun alkuperäinen asiakirja ei ole erityisen vaalea
tai tumma.
LIGHT, jos alkuperäisasiakirja on erityisen tumma.
DARK, jos alkuperäisasiakirja on erityisen vaalea.
Valitse erottelutarkkuus asiakirjan ominaisuuksien mukaan:
TEXT, jos alkuperäisasiakirjan teksti on selvää tai kuvat
yksinkertaisia.
PHOTO, jos alkuperäisasiakirjassa on erilaisia sävyasteita.
2. Pane asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen.
Näytön ylärivillä näkyy teksti
DOCUMENT READY
ja näytön alarivillä näkyy määritetty kontrastin oletusasetus
NORMAL.
3. Paina näppäintä
12. Jos haluat luoda yksittäisen kopion, paina näppäintä
13. Jos haluat luoda useita kopioita (enintään 9), syötä
haluamasi määrä. Paina näppäintä
14. Aloita kopiointi painamalla näppäintä
Faksilaite tallentaa muistiin jokaisen asiakirjan sivun, ennen
kuin aloittaa kopioinnin.
KXRPDXWXV
Käynnissä olevan kopioinnin voi keskeyttää. Jos asiakirjassa on useita
sivuja, poista kaikki jäljellä olevat sivut manuaalisesti. Poista sen
jälkeen kopioitava sivu painamalla näppäintä
.
1. Poista asiakirja asiakirjansyöttölaitteesta painamalla näppäintä
Näyttöön tulee näkyviin kopiointityypin, kontrastin ja
erottelutarkkuuden oletusarvot: 100%, NORMAL ja TEXT.
4. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
COPY: HIGH QUAL.
5. Voit valita vaihtoehdon COPY: NORMAL painamalla
näppäintä
.
2. Palauta faksilaite valmiustilaan painamalla näppäintä
.
KXRPDXWXV
Jos haluat käyttää suurennusta tai pienennystä, asiakirjat on
keskitettävä pituussuunnassa. Käytä kohdistukseen syöttötason
keskimmäistä merkintää
.
/
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
ZOOM: 100%
7. Voit valita muut käytettävissä olevat kopiointikoon arvot
(140 %, 70 % tai 50 %) painamalla näppäintä
/
8. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
CONTRAST:NORM.
26
Tulostuksen enimmäisleveys on 204 mm ja enimmäispituus 282 mm.
Alue, jolle ei voi tulostaa, on oikeassa ja vasemmassa reunassa
4 mm, ylhäällä 3 mm ja alhaalla 14 mm.
PUHELINVASTAAJA
Faksilaitteessa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja, jolla voi
suorittaa samoja toimintoja kuin erillisellä puhelinvastaajalla.
Puhelinvastaajan avulla voit
• nauhoittaa lähtevän viestin, jonka soittaja kuulee
automaattisesti ja jossa soittajaa pyydetään jättämään viesti tai
soittamaan uudelleen
• nauhoittaa muistioita (eli memoja)
Tällä näppäimellä käynnistetään memon (henkilökohtaisen
•
•
kuunnella viestejä
korvata viestejä
aikana takaisin edelliseen viestiin tai muistioon. Kaikkien
viestien tai muistioiden pitää kuitenkin tällöin olla kuunneltuja.
•
Tällä näppäimellä poistetaan kuunnellut viestit ja muistiot.
•
nauhoittaa viestejä, joita soittajat ovat jättäneet vastaajaan. Näin
voit välttää saapuvien puhelujen menettämisen.
kuunnella muistioita ja nauhoitettuja viestejä
•
•
poistaa muistioita ja nauhoitettuja viestejä
siirtää viestejä etäpuhelimeen
•
käyttää vastaajaa kauko-ohjauksella.
muistion) nauhoittaminen.
Kun näppäintä painetaan viestin tai muistion kuuntelemisen
aikana, vastaaja siirtyy seuraavan viestin tai muistion alkuun.
Tällä näppäimellä palataan viestin tai muistion kuuntelemisen
MERKKIVALO (VIESTIT)
Kun merkkivalo palaa, muistissa on kuunneltuja viestejä tai
muistioita.
Kun merkkivalo vilkkuu, muistissa on viestejä tai muistioita,
joita ei ole vielä kuunneltu.
Jos merkkivalo ei pala, muistissa ei ole viestejä eikä
muistioita.
Puhelinvastaajan nauhoituskapasiteetti vaihtelee käytettävissä
olevan muistikapasiteetin mukaan (noin 15 minuuttia). Viestin keston
voi ohjelmoida 30–60 sekuntiin. Lisätietoja on kohdassa
Muistioiden ja saapuvien viestien pituuden ohjelmointi.
Puhelinvastaajan
näppäimet:
/
Näillä näppäimillä valitaan arvon tai parametrin asetuksia.
Tällä näppäimellä käynnistetään nauhoitus ja kuuntelu.
KXRPDXWXV
Näppäimellä käytetään lisäksi seuraavia toimintoja:
puhelinvastaajan asetusvalikoiden ja alivalikoiden
valitseminen, parametrien ja niiden arvojen vahvistaminen
sekä seuraavaan tilaan siirtyminen.
Kun faksilaite on TAD/FAX-tilassa, se siirtyy automaattisesti
vastaanottotilaan, kun toinen faksilaite soittaa. Näin varmistetaan, että
asiakirjat saapuvat perille.
Tällä näppäimellä keskeytetään nauhoitus ja kuuntelu. Lisäksi
KXRPDXWXV
Puhelinvastaajaan voi määrittää nelinumeroisen hakukoodin
(tehdasasetus on 1234). Koodin avulla voi estää puhelinvastaajan
luvattoman käytön (viestien jättäminen on kuitenkin mahdollista).
Hakukoodia voi muuttaa milloin tahansa. (Lisätietoja on kohdassa
Hakukoodin muuttaminen, poistaminen ja aktivoiminen.)
tarvittavat
Tällä näppäimellä avataan puhelinvastaajan asetusvalikko
ja valitaan eri alivalikoita.
TÄRKEÄÄ
Puhelinvastaajan voi ottaa käyttöön vasta, kun viesti 1 on
nauhoitettu. Lisätietoja on kohdissa Viestit ja muistiot ja Viestin 1
nauhoittaminen.
käyttämisessä
näppäimellä keskeytetään ohjelmointi ja palautetaan faksilaite
valmiustilaan.
HAKUKOODIN MUUTTAMINEN, POISTAMINEN
JA AKTIVOIMINEN
PUHELINVASTAAJAN
KÄYTTÖPANEELI
Hakukoodin avulla voit estää
muita käyttäjiä kuuntelemasta henkilökohtaisia viestejäsi
muita käyttäjiä muuttamasta puhelinvastaajan
henkilökohtaisia asetusparametrejasi.
1. Paina näppäintä
•
•
kunnes näytössä näkyy teksti
Tällä näppäimellä aloitetaan muistioiden ja nauhoitettujen
viestien kuunteleminen. Jos vastaajassa on muistioita tai
viestejä, joita ei ole vielä kuunneltu, toisto aloitetaan
ensimmäisestä kuuntelemattomasta viestistä. Näppäintä
painamalla voi myös keskeyttää muistioiden tai viestien
kuuntelun. Viestin toisto jatkuu, kun näppäintä painetaan
uudelleen.
TAD SET-UP
2. Vahvista valinta painamalla näppäintä
27
3. Paina näppäintä
VIESTIT JA MUISTIOT
kunnes näytössä näkyy teksti
ACCESS CODE
4. Paina näppäintä
Näytössä näkyy ohjelmoitu koodi 1234
TYPE CODE
(0 - 9): 1234
Voit nauhoittaa eri viestityyppejä:
• VIESTI 1: Tässä viestissä (enimmäiskesto 20 sekuntia) soittajaa
pyydetään jättämään viesti puhelinvastaajaan. Esimerkki:
Tämä on yrityksen (...) puhelinvastaaja. Emme valitettavasti voi
juuri nyt vastata puheluusi. Voitte jättää viestin äänimerkin jälkeen
tai lähettää faksin painamalla faksilaitteenne käynnistyspainiketta.
Kiitoksia yhteydenotostanne.
•
VIESTI 2: Viestiä (enimmäiskesto 10 sekuntia) voidaan käyttää,
• kun TAD/FAX-vastaanottotila on valittu ja soittajalle halutaan
ilmoittaa, että viestiä ei voi jättää käyttäjän poissaolon aikana,
koska muisti on täynnä. Esimerkki:
Tällä hetkellä voimme ainoastaan vastaanottaa fakseja.
Pyydämme soittamaan myöhemmin uudelleen.
• kun PHONE/FAX-vastaanottotila on valittu ja soittajaa
pyydetään käyttäjän poissaolon aikana olemaan laskematta
kuuloketta. Esimerkki:
Olkaa hyvä ja odottakaa.
•
SIIRTOVIESTI: Viesti (enimmäiskesto 10 sekuntia) ilmoittaa
käyttäjälle etäpuhelimen avulla, että puhelinvastaajassa on
viestejä, joita ei ole kuunneltu.
•
Voit siirtää kuuntelemattomat viestit toiseen puhelimeen seuraavasti:
• Puhelinvastaaja pitää ohjelmoida viestien siirtoon etukäteen.
(Lisätietoja on kohdassa Saapuneiden viestien ja
muistioiden siirtäminen etäpuhelimeen.)
• Puhelinvastaajan etäkäytön mahdollistavat toiminnot pitää
aktivoida ensin. (Lisätietoja on kohdassa Puhelinvastaajan
etäkäyttö.)
•
MEMO (puhuttu), jonka pituudeksi voi ohjelmoida 30 tai
60 sekuntia. Memoja käytetään henkilökohtaisina muistioina
(esimerkiksi muistutus). Soittaja ei kuule muistiota.
Voit nyt syöttää uuden koodin (esimerkiksi 0001), muuttaa
olemassa olevaa koodia tai poistaa sen.
5. Syötä koodi uudelleen tai muuta sitä painamalla näppäimiä
6. Poista koodi painamalla näppäintä
7. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
PLAY UNLOCK
8. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
Voit suojata puhelinvastaajan hakukoodilla edellisten
ohjeiden mukaisesti, kunnes näytössä näkyy teksti PLAY
UNLOCK. Toimi sitten seuraavasti:
Viestien kuuntelun voi määrittää sallituksi vain käyttäjille,
jotka tietävät hakukoodin.
1. Paina näppäintä
/
Näytössä näkyy teksti
PLAY LOCK
2. Vahvista valinta painamalla näppäintä
VIESTIN 1
NAUHOITTAMINEN
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
TAD SET-UP
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
SET-UP UNLOCK
Puhelinvastaajan ohjelmoinnin voi määrittää sallituksi vain
käyttäjille, jotka tietävät hakukoodin.
3. Paina näppäintä
/
Näytössä näkyy teksti
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
RECORD OGM1!
4. Paina näppäintä
SET-UP LOCK.
4. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
LIFT HANDSET
5. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
5. Nosta kuuloke
Näytössä näkyy teksti
TO RECORD
28
5. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
6. Aloita viestin nauhoittaminen painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
RECORDING 19
Käyttäjällä on 20 sekuntia aikaa sanella viesti (jäljellä oleva
aika näkyy näytössä sekunteina).
Jos viesti on lyhyempi kuin 20 sekuntia, nauhoituksen
voi lopettaa kolmella tavalla.
Nauhoitus lopetetaan,
• kun lasket kuulokkeen
VIESTIN 2
NAUHOITTAMINEN
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
TAD SET-UP
• kun painat näppäintä
2. Paina näppäintä
• kun painat näppäintä
Kun lopetat nauhoituksen painamalla näppäintä
,
faksilaite ei toista nauhoitettua viestiä automaattisesti.
Kun käytettävissä oleva aika on kulunut, faksilaite antaa
lyhyen äänimerkin ja toistaa automaattisesti nauhoitetun
viestin.
7. Laske kuuloke.
8. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
Jos viestin äänenvoimakkuus on liian suuri tai liian pieni, sitä voi
. Määritetty
äänenvoimakkuus näkyy näytössä ylhäällä oikealla.
VIESTIN 1
kunnes näytössä näkyy teksti
RECORD OGM #2
Nauhoita viesti kohdan Viestin 1 nauhoittaminen
ohjeiden mukaan vaiheesta 4 alkaen.
KXRPDXWXV
Käytettävissä on kuitenkin vain 10 sekuntia.
VIESTIN 2
KXRPDXWXV
säätää kuuntelun aikana näppäimellä
3. Paina näppäintä
KUUNTELEMINEN
KUUNTELEMINEN
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
TAD SET-UP
2. Paina näppäintä
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
1. Paina näppäintä
PLAY OGM #2
kunnes näytössä näkyy teksti
TAD SET-UP
Noudata kohdan Viestin 1 kuunteleminen ohjeita
vaiheesta 4 alkaen.
2. Paina näppäintä
SIIRTOVIESTIN
NAUHOITTAMINEN
1. Paina näppäintä
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
kunnes näytössä näkyy teksti
TAD SET-UP
PLAY OGM #1
4. Voit kuunnella nauhoitetun viestin 1 painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
PLAYING
Kuuntelun jälkeen faksilaite ehdottaa automaattisesti uuden
viestin 1 nauhoittamista. Voit tarvittaessa muuttaa nauhoitettua
viestiä tai korvata sen uudella viestillä. Toista siinä
tapauksessa nauhoitusvaiheet.
2. Paina näppäintä
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
REC.FORW.ANNOUNC
Nauhoita viesti kohdan Viestin 1 nauhoittaminen
ohjeiden mukaan vaiheesta 4 alkaen.
29
MUISTIOIDEN (MEMOJEN)
NAUHOITTAMINEN
Voit käyttää puhelinvastaajaa henkilökohtaisten muistioiden
(MEMO) nauhoittamiseen. Puhelinvastaaja käsittelee
muistioita samoin kuin saapuneita viestejä.
1. Paina näppäintä
SAAPUVIEN VIESTIEN JA MUISTIOIDEN
(MEMOJEN) KUUNTELEMINEN
Jos muistissa on kuuntelemattomia viestejä, merkkivalo
(VIESTIT) vilkkuu ja näytössä näkyy tallennettujen viestien
(mukaan lukien muistiot) lukumäärä, esimerkiksi 03.
TAD/FAX 03
01-03-04 10:32
Näytössä näkyy teksti
LIFT HANDSET
2. Nosta kuuloke
Näytössä näkyy teksti
REC.MEMO MSG?
3. Käynnistä nauhoittaminen painamalla näppäintä
Voit nyt kuunnella muistissa olevat viestit ja muistiot.
Kuuntelemattomat viestit on numeroitu lukuun 49 asti. Kun
kuuntelet viestiä, näytössä näkyy päivämäärä ja kellonaika,
jolloin viesti vastaanotettiin.
Voit kuunnella viestit kaiuttimen tai puhelinkuulokkeen kautta.
1. Käynnistä viestien kuuntelu kaiuttimen kautta painamalla
näppäintä
Näytössä näkyy teksti
RECORDING 30
KXRPDXWXV
Aikaa muistion sanelemiseen on käytettävissä 30 tai 60 sekuntia.
(Lisätietoja on kohdassa Muistioiden ja saapuvien viestien
pituuden ohjelmointi.) Nauhoita muistio samalla tavalla kuin viestit
1 ja 2.
MUISTIOIDEN JA SAAPUVIEN VIESTIEN
PITUUDEN OHJELMOINTI
1. Paina näppäintä
2. Käynnistä viestien kuuntelu puhelinkuulokkeen kautta
painamalla näppäintä
3. Nosta kuuloke
Faksilaite toistaa viestit ja antaa viestien välissä lyhyen
äänimerkin.
Kun viimeinen viesti on kuunneltu, faksilaite antaa kaksi lyhyttä
äänimerkkiä ja palaa automaattisesti valmiustilaan. Merkkivalo
(VIESTIT) lakkaa vilkkumasta.
kunnes näytössä näkyy teksti
TAD SET-UP
2. Paina näppäintä
KUUNNELTUJEN VIESTIEN
JA MUISTIOIDEN POISTAMINEN
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
ICM REC.TIME
4. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
Voit poistaa viestin tai muistion kuuntelun aikana tai kuuntelun
jälkeen.
Viestejä tai muistioita, joita ei ole kuunneltu, ei poisteta. Muistin voi
tyhjentää kokonaan vain, kun kaikki saapuneet viestit ja äänitetyt
muistiot on kuunneltu.
KUUNNELLUN
VIESTIN TAI MUISTION POISTAMINEN
REC.TIME:30 SECS
5. Voit valita toisen mahdollisen arvon (60 SECS) painamalla
näppäintä
/
1. Aloita viestien tai muistioiden kuunteleminen painamalla
näppäintä
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
30
PLAY MSG 01 03
30-03-04 10 :47
2. Voit poistaa kuunnellun viestin painamalla näppäintä
4. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
Puhelinvastaaja tarjoaa seuraavaa viestiä, ja näytössä lukee
teksti
PLAY MSG
30-03-04
OFF
5. Voit valita muut valittavissa olevat vaihtoehdot
(FORWARD.ONE TIME tai FORWARD. DAILY) painamalla
näppäintä
01 02
10 :47
3. Voit poistaa seuraavan viestin painamalla näppäintä
/
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Poista samalla tavalla muut poistettavat viestit.
Näytössä näkyy teksti
TYPE TIME
HH:MM
KXRPDXWXV
Jos et halua poistaa viestejä, paina näppäintä
KAIKKIEN
.
KUUNNELTUJEN VIESTIEN POISTAMINEN
Syötä viestinsiirron kellonaika, esimerkiksi 11:45.
7. Paina näppäimiä
8. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Esimerkki: puhelinvastaajassa on kuusi viestiä, joista kolme
on kuunneltu.
1. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TYPE TEL. NUMBER
Syötä käyttäjän puhelinnumero, esimerkiksi 02 614 456.
9. Paina näppäimiä
Näytössä näkyy teksti
-
DELETE OLD MSG?
CANCEL/
10. Vahvista valinta painamalla näppäintä
2. Voit poistaa kuunnellut viestit painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
REC.FORW.ANNOUNC
Näytössä näkyy valmiustila ja poistamatta jääneiden viestien
lukumäärä (esimerkissä 03).
Voit nyt nauhoittaa siirtoviestin (lisätietoja kohdassa
Siirtoviestin nauhoittaminen) tai lopettaa toiminnon.
11. Lopeta toiminto painamalla näppäintä
KXRPDXWXV
Jos et halua poistaa viestejä, paina näppäintä
.
SAAPUNEIDEN VIESTIEN JA MUISTIOIDEN
SIIRTÄMINEN ETÄPUHELIMEEN
Puhelinvastaajan voi ohjelmoida siten, että vastaaja soittaa
määritettynä kellonaikana käyttäjän etäpuhelimeen, jolloin
käyttäjä voi kuunnella kuuntelemattomat viestit.
Soiton kellonajan ja puhelinnumeron lisäksi
puhelinvastaajaan voi ohjelmoida viestinsiirtotavan (yksi
kerta tai päivittäin).
1. Paina näppäintä
KXRPDXWXV
Virtakatkoksen sattuessa viestien siirron ohjelmointi poistetaan.
KXRPDXWXV
Kun olet nauhoittanut siirtoviestin, näytössä näkyy teksti PLAYING ja
puhelinvastaaja toistaa viestin. Lisätietoja viestin muuttamisesta tai
korvaamisesta on kohdassa Siirtoviestin nauhoittaminen.
Kun puhelinvastaaja on ohjelmoitu siirtämään kuuntelemattomat viestit,
voit kuunnella viestit kohdan Puhelinvastaajan etäkäyttö ohjeiden
mukaan.
kunnes näytössä näkyy teksti
TAD SET-UP
2. Paina näppäintä
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
FORWARD MESSAGES
31
PUHELINVASTAAJAN
ETÄKÄYTTÖ
Puhelinvastaajaa voi käyttää faksilaitteen käyttöpaneelin lisäksi myös
muualta. Etäkäyttöön tarvitaan monitaajuusvalintapuhelin,
esimerkiksi matkapuhelin.
Jotta puhelinvastaajaa voi etäkäyttää, faksilaitteen pitää olla
TAD/FAX-vastaanottotilassa ja käyttäjän pitää syöttää VIESTIN 1
kuuntelun jälkeen hakukoodi (koodin tehdasasetus on 1234).
Etäkäyttötoiminnot aktivoidaan yksi- tai kaksinumeroisten lisäkoodien
avulla (lisätietoja seuraavassa taulukossa). Jos koodissa on kaksi
numeroa, odota vahvistussignaalia numeroiden välillä.
KOODI
1
2
3
4
5+5
KOODI
#1
#2
#3
#4
#5
#6
PUHELINVASTAAJAN
Puhelinvastaajaan voi ohjelmoida seuraavia erityistoimintoja:
• TOLL SAVER
• ANNOUNCE ONLY
• Viestien äänetön vastaanotto
PUHELINKUSTANNUSTEN
Kuuntelemattomien viestien kuuntelu.
Kaikkien viestien kuuntelu.
Kuunneltavan viestin toisto tai paluu edelliseen viestiin.
Viestin kuuntelun keskeytys ja siirtyminen seuraavaan
viestiin.
Kaikkien kuunneltujen viestien poistaminen.
OHJELMOINTITOIMINTO
TAD/FAX-vastaanottotilan poistaminen käytöstä ja
AUTOMATIC-tilan käyttöön ottaminen.
Faksilaitteen siirtäminen
TAD/FAX-vastaanottotilaan.
VIESTIN 1 nauhoituksen aktivoiminen.
VIESTIN 1 nauhoituksen lopettaminen ja vahvistaminen.
Viestien ja muistioiden etäpuhelimeen siirron poistaminen
käytöstä.
ANNOUNCE ONLY -kuuntelun ottaminen käyttöön.
kunnes näytössä näkyy teksti
TAD SET-UP
2. Paina näppäintä
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
TOLL SAVER
4. Vahvista asetus painamalla näppäintä
Voit suorittaa toiston ja ohjelmoinnin etäkäyttönä seuraavasti:
•
Valitse faksinumero etäpuhelimesta. Puhelinvastaaja vastaa
toistamalla VIESTIN 1.
Jos puhelinvastaajaan on ohjelmoitu hakukoodi, syötä koodi
VIESTIN 1 jälkeen.
•
Jos koodi on oikein, kuulet lyhyen vahvistusäänimerkin. Syötä
lopuksi faksilaitteen etäkäyttökoodi.
yhteys puhelimen ohjeiden mukaan.
32
Näytössä näkyy teksti
OFF
Valitse haluamasi toiminto ja syötä tarvittava koodi (lisätietoja edellä
olevassa taulukossa).
Puhelinvastaaja vahvistaa toiminnon äänimerkillä.
SÄÄSTÄMINEN
Kun toiminto on aktivoitu ja kuuntelet etäkäyttötoiminnolla
viestit, faksilaite vastaa seuraavasti:
• Kun puhelinvastaajassa ei ole viestejä, vastaaja vastaa
puheluun määritettyjen hälytyskertojen jälkeen kahden
hälytyskerran kuluttua.
• Kun vastaajassa on viestejä, vastaaja vastaa puheluun
määritettyjen hälytyskertojen jälkeen. (Lisätietoja on
luvun Lisätietoja laitteen käyttömahdollisuuksista
kohdassa Hälytyskertojen määrän muuttaminen.)
Ylimääräinen hälytysääni määritettyjen hälytyskertojen
jälkeen ilmoittaa, että uusia viestejä ei ole. Voit nyt sulkea
puhelimen, ennen kuin faksilaite vastaa puheluun.
Toiminto ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
1. Paina näppäintä
TOIMINTO
Kun syötät numeron 0 vaiheiden 1–5 aikana, käynnissä oleva toiminto
keskeytetään.
Kun syötät numeron 0 ohjelmointivaiheiden #1–#6 jälkeen, käynnissä
oleva ohjelmointi keskeytetään ja laite palaa valmiustilaan. Jos haluat
jatkaa ohjelmointia, syötä merkki #.
•
ERITYISTOIMINNOT
5. Voit valita vaihtoehdon ON painamalla näppäintä
/
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
PELKKÄ
LÄHTEVÄ VIESTI
SAAPUVIEN
VIESTIEN ÄÄNETÖN VASTAANOTTO
Kun toiminto on aktivoitu, viestejä voi vastaanottaa
äänettömästi. Puhelinvastaaja vastaanottaa viestit toistamatta
niitä kaiuttimessa, jolloin ulkopuoliset eivät kuule viestejä.
1. Paina näppäintä
Kun toiminto on aktivoitu, puhelinvastaaja ei nauhoita
saapuvaa viestiä VIESTIN 1 toistamisen jälkeen.
Käytä toimintoa, kun olet poissa pitkän aikaa, jolloin kaikki
saapuneet viestit eivät ehkä mahdu vastaajan muistiin.
Tässä tapauksessa voit vakioviestin asemesta käyttää
esimerkiksi seuraavaa viestiä:
22. kesäkuuta - 19. syyskuuta välisenä aikana voin
vastaanottaa vain fakseja. Älkää jättäkö ääniviestejä.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
TAD SET-UP
2. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
Näytössä näkyy teksti
ICM ON SPEAKER
TAD SET-UP
3. Paina näppäintä
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
ICM SPEAKER:ON
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
4. Voit valita toisen vaihtoehdon (ICM SPEAKER:OFF)
painamalla näppäintä
ANNOUNCE ONLY
4. Vahvista asetus painamalla näppäintä
/
5. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
ANNOUNC.ONLY:OFF
5. Voit valita toisen vaihtoehdon (ANNOUNC.ONLY:ON)
painamalla näppäintä
6. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
/
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
LIFT HANDSET
Jos VIESTI 1 on nauhoitettu, näytössä näkyy ilmoitus
PLAYING ja puhelinvastaaja toistaa VIESTIN 1.
Jos VIESTIÄ 1 ei ole nauhoitettu, näytössä näkyy ilmoitus
NOT RECORDED.
7. Jos haluat muuttaa nauhoitettua viestiä tai nauhoittaa uuden
viestin, nosta kuuloke.
Näytössä näkyy teksti
PUHELINVASTAAJAN ASETUSPARAMETRIEN
TULOSTAMINEN
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
TAD SET-UP
2. Paina näppäintä
TO RECORD
8. Käynnistä nauhoittaminen painamalla näppäintä
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
Näytössä näkyy teksti
RECORDING 20
PRINT TAD SET-UP
4. Vahvista asetus painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
PRINT OUT: YES
Kun näytössä näkyy teksti PRINT OUT:EXIT, voit valita
vaihtoehdon PRINT OUT: YES painamalla näppäimiä _/`.
5. Aloita tulostus painamalla näppäintä
Faksilaite palaa automaattisesti valmiustilaan tulostuksen
päätyttyä.
33
LISÄTIETOJA
MUITA
LAITTEEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA
4. Paina näppäintä
HYÖDYLLISIÄ VASTAANOTTOASETUKSIA
VASTAANOTETUN
kunnes näytössä näkyy teksti
SURPLUS:AUTO
ASIAKIRJAN TULOSTUSALUEEN
Muut valittavissa olevat asetukset ovat SURPLUS: OFF ja
SURPLUS: ON.
5. Paina näppäintä
PIENENTÄMINEN
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
/
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
FAX SET-UP
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
DATE AND TIME
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
PRINTER PARAMET.
4. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
REDUCTION:94%
Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat 80%, 76%, 70% ja
OFF.
5. Paina näppäintä
/
KXRPDXWXV
Kun parametri SURPLUS:AUTO on valittu, faksilaite tulostaa tekstin
ylimenevän osan (kun se on pidempi kuin 12 mm) toiselle arkille.
Kun parametri SURPLUS:ON on valittu, faksilaite tulostaa aina tekstin
ylimenevän osan toiselle arkille.
Kun parametri SURPLUS:OFF on valittu, faksilaite ei tulosta tekstin
ylimenevää osaa.
ÄÄNETTÖMÄN VASTAANOTTOTAVAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
Kun vastaanottotapa on AUTOMATIC, PHONE/FAX tai
TAD/FAX, faksilaitteen voi määrittää vastaanottamaan
asiakirjoja siten, että laite ei anna äänimerkkiä
faksipuhelun saapuessa.
Kun toiminto on aktivoituna, faksilaitteen toiminta vaihtelee
valitun vastaanottotavan ja soittajan mukaan.
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
PITKÄN
ASIAKIRJAN VASTAANOTTAMINEN
Jos vastaanotettava asiakirja on pitempi kuin faksilaitteessa
käytetty paperi, voit tulostaa tekstin ylimenevän osan toiselle
arkille.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
FAX SET-UP
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
DATE AND TIME
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
PRINTER PARAMET.
34
•
Kun vastaanottotapa on AUTOMATIC tai TAD/FAX,
faksilaite ei anna äänimerkkiä puhelun saapuessa.
•
Kun vastaanottotapa on PHONE/FAX, faksilaite ei anna
puhelun saapuessa äänimerkkiä, kun kyseessä on
faksipuhelu. Jos kyseessä on tavallinen puhelu,
faksilaite antaa äänimerkin, joka kehottaa käyttäjää
vastaamaan puheluun.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
INSTALLATION
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TEL. LINE SET-UP
3. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
ENHANCED FEATUR.
4. Paina näppäintä
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
Näytössä näkyy teksti
SILENT RX: NEVER
ENHANCED FEATUR.
Muut valittavissa olevat vaihtoehdot ovat SILENT
RX:ALWAYS ja SILENT RX: DAILY.
5. Paina näppäintä
4. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
/
CALLER ID: ON
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
5. Voit valita vaihtoehdon CALLER ID: OFF painamalla
näppäintä
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
/
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
KXRPDXWXV
Virtakatkoksen sattuessa päivittäisen äänettömän vastaanoton
(SILENT RX: DAILY) asetukset poistetaan.
SOITTAJAN
•
•
•
TUNNISTEEN NÄYTTÄMINEN
Puhelinverkon hoitaja voi aktivoida toiminnon asiakkaan
pyynnöstä. Toiminto ei ole käytettävissä kaikissa
maissa. Toiminto on normin ETSI-ETS-300-778-1
mukainen.
Toiminnon avulla käyttäjä näkee, kuka on saapuvan
puhelun soittaja. Näin käyttäjä voi päättää, ottaako hän
puhelun vastaan.
Kun faksilaite on valmiustilassa, toiminto näyttää puhelun
saapuessa aina automaattisesti jonkin seuraavista
tiedoista:
soittajan nimen tai numeron
PRIVATE: kun soittajan numero on salainen
NOT AVAILABLE: kun soittajan käyttämä puhelinvaihde
ei tue tätä palvelua.
Jos faksilaite on ohjelmoitu siten, että soittajan tiedot
näytetään, paina näppäintä
Virtakatkoksen sattuessa päivämäärän ja kellonajan asetukset
poistetaan. Kun toiminto aktivoidaan, päivämäärä ja kellonaika
määritetään uudelleen ensimmäisen saapuvan puhelun yhteydessä.
HÄLYTYSKERTOJEN
MÄÄRÄN MUUTTAMINEN
Toiminto on käytettävissä vain joissakin maissa.
Kun faksilaitteen vastaanottotila on PHONE/FAX tai
TAD/FAX, se tunnistaa kahden hälytyskerran jälkeen,
onko kyseessä toinen faksilaite (FAX) vai puhelin (PHONE).
Hälytyskertojen lukumäärää voi muuttaa seuraavasti:
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
INSTALLATION
2. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
ennen puheluun
vastaamista.
Soittajan numero ei ehkä näy faksilaitteen näytössä joidenkin
puhelinvaihteen ominaisuuksien vuoksi. Ota siinä
tapauksessa yhteyttä oman maasi tekniseen asiakastukeen.
Faksilaitteen oletusasetus on, että soittajan tunniste
näytetään. Laitteen voi määrittää siten, että tunnistetta ei
näytetä.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
INSTALLATION
KXRPDXWXV
RING COUNT:02
Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07 ja 08.
3. Paina näppäintä
/
4. Vahvista valinta painamalla näppäintä
5. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TEL. LINE SET-UP
SOITTOÄÄNEN
VOIMAKKUUDEN MUUTTAMINEN
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
FAX SET-UP
35
2. Paina näppäintä
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
Näytössä näkyy teksti
DATE AND TIME
TEL. LINE SET-UP
3. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
VARIOUS SETTINGS
ENHANCED FEATUR.
4. Paina näppäintä
4. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
Kunnes näytössä näkyy teksti
RING VOLUME:HIGH
Muut valittavissa olevat vaihtoehdot ovat RING
VOLUME:LOW, RING VOLUME: MED ja RING
VOLUME:OFF. Esimerkki: RING VOLUME:LOW.
5. Paina näppäintä
DISTINC.RING:OFF
5. Paina näppäintä
/
kunnes näytössä näkyy teksti
CHANGE PATTERN
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
/
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
AUTODETECT. RING
7. Soita faksilaitteeseen halutulla soittoäänellä, jotta faksilaite
tunnistaa äänen.
Näytössä näkyy teksti
RING DETECTED
SOITTOÄÄNIMALLIN
TUNNISTUKSEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
Joissakin maissa paikalliset puhelinkeskukset tarjoavat
mahdollisuuden määrittää samaan puhelinlinjaan
vähintään kaksi numeroa, jotka ovat eri käyttäjien
käytettävissä. Tällöin saapuvan puhelun äänimerkki
ilmaisee, kenelle käyttäjälle puhelu on.
KXRPDXWXV
Toiminto ei ole käytettävissä Saksassa.
Toimintoa kannattaa käyttää kotona sekä pienissä
toimistoissa, joissa useat henkilöt käyttävät samaa
puhelinlinjaa.
Faksilaite kykenee tunnistamaan yhden näistä
soittoäänistä (lisätietoja seuraavassa). Kun faksilaite on
vastaanottotilassa PHONE/FAX tai TAD/FAX, se aktivoituu
tunnistaessaan kyseisen soittoäänimallin ja aloittaa asiakirjan
vastaanottamisen.
Toimintoa
kannattaa
käyttää
äänettömän
vastaanottamisen kanssa. Tällöin faksilaite hälyttää vain,
kun kyseessä on tavallinen puhelu.
On suositeltavaa irrottaa puhelinvastaaja ennen
tunnistustoiminnon aktivoimista.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
INSTALLATION
36
8. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
KXRPDXWXV
Jos faksilaite ei tunnista soittoääntä, näyttöön tulee ilmoitus RING NOT
DETECT.
1. Paina näppäintä
ÄÄNIMERKIN
ja toista toiminto.
KESTON MUUTTAMINEN
Toiminto on käytettävissä vain joissakin maissa.
Kun faksilaite on määritetty automaattiseen
vastaanottoon
puhelutyypin
tunnistuksen
perusteella, se toimii seuraavasti:
• Kun soittaja on toinen faksilaite, faksilaite aloittaa asiakirjan
vastaanottamisen automaattisesti määritettyjen
hälytyskertojen jälkeen.
• Kun soittaja on puhelin, laite antaa 20 sekuntia kestävän
äänimerkin. Jos kuuloketta ei nosteta, laite aloittaa
asiakirjan vastaanottamisen.
Äänimerkin kestoa voi muuttaa seuraavasti:
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
INSTALLATION
2. Paina näppäintä
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
kunnes näytössä näkyy teksti
FAX/TEL TIMER:20
INSTALLATION
Valittavissa olevat kestoajat ovat seuraavat 15, 20, 30, 40.
3. Paina useita kertoja näppäintä
2. Paina näppäintä
/
Näytössä näkyy teksti
4. Vahvista valinta painamalla näppäintä
TEL. LINE SET-UP
3. Paina näppäintä
5. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
Näytössä näkyy puhelinlinja, johon faksilaite on määritetty,
esimerkiksi
TAUON
PUBL.LINE (PSTN)
KESTON MUUTTAMINEN
4. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
Toiminto on käytettävissä vain joissakin maissa.
Jos puhelinvastaajaan voi ohjelmoida lyhyemmän
tauon kuin faksilaitteeseen, faksilaite ei voi aloittaa
vastaanottamista automaattisesti, koska puhelinlinja on
vastaajan käytössä. Jos viestiä ei vastaanoteta määritetyn
ajan kuluessa, yhteys katkeaa automaattisesti. Tässä
tapauksessa faksilaitteen tauon kestoa pitää lyhentää,
jotta faksilaite kytkeytyy puhelinlinjaan ennen vastaajaa.
Tauon kestoa voi muuttaa seuraavasti:
1. Paina näppäintä
REMOTE START:ON
5. Paina näppäintä
Näytössä näkyy määritetty koodi, esimerkiksi
TYPE CODE
CODE (0/9,*) *8
Syötä uusi koodi, esimerkiksi *9.
6. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
INSTALLATION
2. Paina näppäintä
7. Vahvista valinta painamalla näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
SILENCE LAPSE.: 6
Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat 3, 4, 6, 8, 10 ja OFF.
3. Paina useita kertoja näppäintä
8. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
/
4. Vahvista valinta painamalla näppäintä
KXRPDXWXV
5. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
Voit poistaa toiminnon käytöstä seuraavasti:
1. Paina neljännen vaiheen jälkeen näppäintä _/`. Näytössä näkyy
teksti REMOTE START:OFF.
2. Vahvista valinta painamalla näppäintä
FAKSIN
ETÄKÄYTTÖKOODIN MUUTTAMINEN
Voit aktivoida faksilaitteen vastaanottotoiminnon
etäpuhelimesta. Faksilaitteen pitää olla manuaalisessa
vastaanottotilassa ja etäpuhelimessa pitää olla
monitaajuusvalinta. Syötä etäpuhelimeen faksilaitteen
etäkäyttökoodi **. Toiminto vastaa faksilaitteen näppäimen
painamista.
3. Paina näppäintä
.
.
Faksilaite palautuu valmiustilaan.
KXRPDXWXV
Jos faksilaite on kytketty yksityiseen linjaan, noudata normaaleja ohjeita,
kunnes näytössä on teksti PUBL.LINE (PSTN). Paina näppäimiä
_/`, kunnes näytössä on teksti PRIV.LINE (PBX), ja noudata sen
jälkeen normaaleja ohjeita.
Koodin jälkimmäisen tähtimerkin (*) voi korvata numerolla
0–9.
37
MUITA HYÖDYLLISIÄ
MUISTILÄHETYKSEN
LÄHETYSASETUKSIA
KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
NIMEN
UUDELLEEN LÄHETTÄMISEN OTTAMINEN
1. Paina näppäintä
JA FAKSINUMERON SIJAINNIN MUUTTAMINEN
kunnes näytössä näkyy teksti
Lähetettävän asiakirjan otsikkorivin tiedot (nimi, faksinumero,
päivämäärä ja kellonaika sekä sivujen kokonaismäärä)
voidaan lähettää tekstialueen ulkopuolisella alueella tai
tekstialueen sisällä.
Faksilaite lähettää tiedot oletusasetuksen mukaan
tekstialueen sisäpuolella.
FAX SET-UP
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
DATE AND TIME
Sijaintia voi muuttaa seuraavasti:
1. Paina näppäintä
3. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
Näytössä näkyy teksti
FAX SET-UP
VARIOUS SETTINGS
2. Paina näppäintä
4. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
Näytössä näkyy teksti
RETRANS. DOC.: ON
DATE AND TIME
5. Toisen
valittavissa
olevan
vaihtoehdon
(RETRANS.DOC.:OFF) voi valita painamalla näppäintä
3. Paina näppäintä
/
Näytössä näkyy teksti
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
VARIOUS SETTINGS
4. Paina näppäintä
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
HEADER INSIDE
5. Valitse muut parametrit painamalla näppäintä
/
Näytössä näkyy teksti
YHTEYSSIGNAALIT
HEADER OUTSIDE
Faksilaitteen oletusasetus on, että käyttäjä kuulee numeroa
valitessaan linjan merkkiäänet sekä oman faksilaitteen ja
toisen faksilaitteen väliset yhteysäänet. Jos äänet eivät
kuulu, ohjelmoi faksilaite seuraavasti:
1. Paina näppäintä
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
INSTALLATION
2. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
LINE MONITOR:OFF
3. Toisen valittavissa olevan vaihtoehdon (LINE
MONITOR:ON) voi valita painamalla näppäintä
/
4. Vahvista valinta painamalla näppäintä
5. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
38
KAIUTTIMEN
TIEDONSIIRTONOPEUDEN
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN
Jos linjan yhteys- ja valintaäänet ovat liian hiljaisia tai
voimakkaita, voit säätää voimakkuutta näppäimellä
VÄHENTÄMINEN
Faksilaitteen normaali tiedonsiirtonopeus on 14 400 bps
(bits per second). Jos puhelinlinjalla on häiriöitä, on
suositeltavaa käyttää nopeutta 9 600 bps tai 4 800 bps.
1. Paina näppäintä
.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
FAX SET-UP
Näytössä näkyy teksti
2. Paina näppäintä
OFF HOOK
2. Lisää tai vähennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla
näppäintä
Näytössä näkyy teksti
DATE AND TIME
3. Paina näppäintä
Määritetty äänenvoimakkuus näkyy näytössä ylhäällä
oikealla.
Näytössä näkyy teksti
VARIOUS SETTINGS
ÄÄNISIGNAALIN
4. Paina näppäintä
VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
kunnes näytössä näkyy teksti
Äänisignaalin äänenvoimakkuusasetus voi olla HIGH, MED
tai LOW.
1. Paina näppäintä
TX SPEED 14.4
Muut valittavissa olevat arvot ovat 9.6 ja 4.8,
5. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
FAX SET-UP
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
DATE AND TIME
/
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
3. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
VARIOUS SETTINGS
4. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
BUZZER VOL.:LOW
Muut valittavissa olevat vaihtoehdot ovat BUZZER
VOL.:HIGH, BUZZER VOL.:MED ja BUZZER VOL.:OFF.
5. Paina näppäintä
/
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
ECM-VIRHEENKORJAUSTILAN
OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA
POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
ECM-virheenkorjaustila (Error Correction Mode) on
linjassa olevien häiriöiden korjaustoiminto. Toiminto on
käytettävissä vain, kun se on aktivoitu sekä lähettävässä
että vastaanottavassa faksilaitteessa. Näytössä näkyy tällöin
tunnus E.
Faksilaitteen oletusasetus on, että toiminto on käytössä.
Laitteen voi myös ohjelmoida suorittamaan lähetykset
normaalilla tavalla seuraavasti:
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
FAX SET-UP
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
DATE AND TIME
3. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
VARIOUS SETTINGS
39
4. Voit vahvistaa syöttämäsi tai näytössä näkyvän kellonajan
painamalla näppäintä
4. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
ECM: ON
Näytössä näkyy teksti
5. Toisen valittavissa olevan vaihtoehdon (ECM: OFF) saa
näyttöön painamalla näppäintä
TYPE FAX NUMBER
NUM/TOUCH/SPEED
/
Valitse lähettäjän numero jollakin edellä kuvatuista tavoista
(suoraan numeronäppäimistöllä, pikavalintanäppäimillä tai
lyhytvalintakoodeilla).
5. Valitse numero suoraan tai lyhytvalintakoodilla painamalla
näppäimiä
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
7. Voit palauttaa faksilaitteen valmiustilaan painamalla
näppäintä
-
6. Vahvista valinta painamalla näppäintä
ASIAKIRJAN LÄHETTÄMINEN JA
Faksilaitteessa näkyy muutaman sekunnin ajan ilmoitus POLL
SET, jonka jälkeen laite palaa automaattisesti valmiustilaan.
Näytön toisella rivillä näkyy teksti POLL. RX 18:20.
VASTAANOTTAMINEN POLLAUSMENETELMÄLLÄ
MITÄ
POLLAAMINEN ON?
KXRPDXWXV
Pollausvastaanottoasetuksen voi poistaa seuraavasti:
Pollauksessa faksilaite pyytää toista faksilaitetta lähettämään
automaattisesti pyydetyn asiakirjan.
Pollausmenetelmän kaksi perusominaisuutta ovat seuraavat:
•
Vastaanottaja pyytää lähettämään itselleen asiakirjan.
Vastaanottaja voi ottaa yhteyden toiseen faksilaitteeseen ja pyytää
toista faksilaitetta lähettämään automaattisesti (laitteessa olevan)
asiakirjan ilman käyttäjän läsnäoloa.
•
Lähetyskulut maksaa lähetyspyynnön tekijä (eli asiakirjan
vastaanottaja) eikä lähettäjä.
.
1. Paina näppäintä
OHJELMOIDUN
POLLAUSVASTAANOTON
MUUTTAMINEN TAI POISTAMINEN
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
POLLING RX
LÄHETYSPYYNNÖN
2. Paina näppäintä
TEKEMINEN (POLLAUSVASTAANOTTO)
Sovi lähettäjän kanssa kellonaika, jolloin teet
lähetyspyynnön. Näin lähettäjä voi panna asiakirjan valmiiksi
omaan faksilaitteeseensa. Vastaanottava faksilaite pitää
ohjelmoida vastaanottamaan asiakirja. Ohjelmoi laitteeseen
soiton valintatapa sekä kellonaika, jolloin asiakirjan
pollausvastaanotto suoritetaan.
1. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
ALREADY ENTERED
3. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
CHANGE PARAM.?
kunnes näytössä näkyy teksti
Valittavissa on kaksi vaihtoehtoa CANCEL SETTING? Kun haluat poistaa asetuksen. Faksilaite palaa valmiustilaan.
CHANGE PARAM.? - Kun haluat muuttaa kellonaikaa, jolloin
lähetyspyyntö suoritetaan, tai kun haluat muuttaa numeroa,
josta asiakirja vastaanotetaan.
4. Toisen valittavissa olevan vaihtoehdon (CANCEL
SETTING? saa näyttöön painamalla näppäintä
POLLING RX
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TYPE TIME
HH:MM
Voit vahvistaa näytössä näkyvän kellonajan tai kirjoittaa
uuden ajan, esimerkiksi 18:20.
3. Voit korvata näytössä olevan kellonajan painamalla
näppäimiä
-
40
/
5. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
TYPE TIME
HH:MM
Noudata tämän jälkeen kohdan Lähetyspyynnön
tekeminen ohjeita.
ASIAKIRJAN VALMISTELEMINEN
(POLLAUSLÄHETYS)
LÄHETTÄMISTÄ VARTEN
1. Pane asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen.
Näytön ylärivillä näkyy teksti
DOCUMENT READY
ja näytön alarivillä näkyy määritetty kontrastin oletusasetus
NORMAL.
(STANDARD),
Erottelutarkkuuden oletusasetus on
vaikka asetus ei olisi näkyvissä.
Muuta tarvittaessa kontrastin ja erottelutarkkuuden asetuksia.
(Lisätietoja on luvun Lähettämisen ja vastaanottamisen
perustoiminnot
kohdassa
Kontrastin
ja
erottelutarkkuuden säätäminen.)
2. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
POLLING TX
3. Paina kaksi kertaa näppäintä
Näytön toisella rivillä näkyy teksti POLLING TX.
KXRPDXWXV
Määritetyn pollauslähetyksen voi poistaa seuraavasti:
1. Poista asiakirja asiakirjansyöttölaitteesta tai paina näppäintä
.
41
ONGELMAT JA NIIDEN RATKAISUT
SÄHKÖKATKO
Sähkökatkon sattuessa faksilaite säilyttää muistiin ohjelmoidut
pika- ja lyhytvalintanumerot sekä raportit, kun taas muistiin
tallennetut asiakirjat menetetään. Myös päivämäärä ja
kellonaika menetetään. Ne on asetettava uudelleen
kappaleessa Toimituksen sisältö, asentaminen ja käyttöönotto
olevan Päivämäärän ja kellonajan määrittäminen -kohdan
ohjeiden mukaan.
Jos soittajan tunnisteen näyttötoiminto on otettu käyttöön,
päivämäärä ja kellonaika palautuvat ensimmäisen puhelun
vastaanoton yhteydessä.
VÄHÄISET ONGELMAT
Seuraava luettelo saattaa olla hyödyksi vähäisten ongelmien
ratkaisussa.
ONGELMA
Faksilaite ei
toimi.
Varmista, että laite on
kytketty pistorasiaan.
Alkuperäisen asiakirjan syöttö
ei toimi oikein.
Tarkista, vastaako alkuperäinen
asiakirja
suosituksia, jotka on esitetty
kohdassa Käytettävissä
olevat
asiakirjatyypit (katso
Lähetyksen ja vastaanoton
perustoiminnot
-kappale).
Faksilaite ei lähetä.
Tarkista, onko alkuperäinen
asiakirja juuttunut.
PAPERIN TAI MUSTEEN LOPPUMINEN
Tulostus keskeytyy, jos vastaanoton aikana paperi loppuu tai
se juuttuu, muste loppuu, kirjoitusyksikön kansi on auki,
paperilokero on kiinni tai nostat käyttöpaneelin. Näytössä
näkyy tilannetta kuvaava sanoma ja faksilaite tallentaa
asiakirjan tilapäisesti. Kun häiriö on poistettu, faksilaite
käynnistää uudelleen tulostuksen.
Linja on varattu.
Odota, kunnes linja vapautuu, ja
yritä sitten lähetystä
uudelleen.
Faksilaite ei vastaanota
automaattisesti.
Faksilaite on asetettu
manuaalista vastaanottoa
varten. Valitse automaattinen
vastaanotto.
Joskus puhelinliikenteen ruuhkasta aiheutuvien linjahäiriöiden
tai muiden häiriöiden vuoksi vastaanottaja saa lähetetyn
asiakirjan epätäydellisenä ja pyytää lähettämään sen
uudelleen.
Tällaisissa tapauksissa asiakirja kannattaa lähettää uudelleen
pienemmällä nopeudella. Faksilaite lähettää normaalisti
nopeudella 14 400 bps (bits per second). Voit pienentää
nopeutta noudattamalla luvun Lisätietoja laitteen
käyttömahdollisuuksista kohdassa Tiedonsiirtonopeuden
vähentäminen annettuja ohjeita.
Faksilaitteella ei voi kopioida
eikä vastaanottaa.
Tarkista, onko alkuperäinen
asiakirja
tai tulostuspaperi
juuttunut.
Jos lähetys ei onnistu linjahäiriöiden tai faksin vian vuoksi,
syttyy ja faksilaite antaa lyhyen
virhemerkkivalo
äänimerkin. Faksilaite tulostaa automaattisesti lähetysraportin
(katso kappaleen Lähetyksen ja vastaanoton perustoiminnot
kohta Raporttien ja luetteloiden tulostaminen), jossa oleva
virhekoodi osoittaa häiriön syyn (jäljempänä on luettelo
kaikista virhekoodeista).
Faksilaite tulostaa valkoisia
kopioita.
LÄHETYKSEN EPÄONNISTUMINEN
42
RATKAISU
Käytetty paperi ei
sovellu laitteelle.
Tarkista paperin ominaisuudet
Tekniset tiedot
-kappaleesta.
Aseta alkuperäinen asiakirja
laitteeseen oikealla tavalla
kuvapuoli ylöspäin.
KXRPDXWXV
Faksilaitteen lähetys- ja vastaaotto-ongelmiin voi olla useita syitä.
Nämä syyt ilmenevät lähetysraportin ja tapahtumaluettelon
virhekoodeista. Katso kappaleen Lähetyksen ja vastaanoton
perustoiminnot kohta Raporttien ja luetteloiden tulostaminen.
VIRHEKOODIT
Virhekoodit tulostuvat lähetysraportteihin ja tapahtumaluetteloihin
kaksinumeroisina koodeina, jotka ilmoittavat virheen syyn.
Tapahtumaluetteloissa on tilan vähyyden vuoksi vain kaksinumeroinen
koodi ilman viestiä.
KOODI
SANOMA
VIRHEEN SYY
TOIMENPIDE
OK
Ei sanomaa. Positiivinen tapahtuma.
02
VERBINDUNG UNMÖGLICH
Faksilaitteesta ei kuulu linjaääntä, tai
signaali on katkonainen.
Tarkista, että laite on liitetty oikein
sähköverkkoon ja että kuuloke on
paikallaan. Yritä sitten yhteyden
muodostamista uudelleen.
03
EMPFÄNGER ABWESEND
Vastaanottaja ei vastaa, tai vastaanottaja
on faksilaite.
Tarkista vastaanottajan numero.
04
ÜBERTRAGUNGSFEHLER
NEUSENDUNG AB SEITE: nn
Epäonnistunut lähetys. nn =
epäonnistuneiden sivujen numerot.
Lähetä sivut uudelleen lähetysraportissa
ilmoitetusta sivusta alkaen.
05
ERNEUT SENDEN: SEITE(N)
nn, ..... nn
Vastaanottavassa faksilaitteessa on
tapahtunut joidenkin sivujen
vastaanottovirhe. nn = niiden sivujen
sivunumerot, joissa virhe on tapahtunut.
Lähetä lähetysraportissa ilmoitetut sivut
uudelleen.
07
DOKUMENT ZU LANG
Asiakirja on liian pitkä. Tapahtuman kesto
ylittää sallitun ajan.
Jaa asiakirja osiin.
08
CHECK DOCUMENT
Optinen lukija ei voi lukea asiakirjaa.
Poista asiakirja asiakirjansyöttölaitteesta ja
pane se uudelleen laitteeseen. Lähetä
asiakirja.
09
SENDUNG MIT STOP UNTERBROCHEN Käyttäjä on keskeyttänyt tapahtuman.
Ei toimenpiteitä.
10
Ei sanomaa.
Faksilaite on havainnut vastaanottovirheen.
Ilmoita faksin lähettäjälle virheestä ja pyydä
häntä lähettämään asiakirja uudelleen.
11
Ei sanomaa.
Tulostusvirhe vastaanoton aikana.
Vastaanottamista jatketaan muistista, joka
on täynnä, kunnes tapahtuma on suoritettu.
Poista häiriö ja odota, kunnes asiakirja on
tulostunut muistista.
13
ABRUFFEHLER
Lähettävää faksilaitetta ei ole määritetty
pollauslähetystä varten, eikä laitteen
asiakirjansyöttölaitteessa ole asiakirjaa.
Ota yhteyttä faksin lähettäjään.
16
NETZAUSFALL AB SEITE (NN)
Virtakatkos lähettämisen tai vastaanoton
aikana.
Lähetä sivut uudelleen raportissa ilmoitetusta
sivusta alkaen.
(OK)
Ei sanomaa.
Asiakirja otettiin vastaan, mutta tulostuslaatu Ota yhteyttä faksin lähettäjään.
on epätyydyttävä.
OCC
LEITUNG BESETZT
Linja on varattu.
Ei toimenpiteitä.
Yritä uudelleen, kun linja vapautuu.
43
COVER OPEN
ÄÄNIMERKIT JA SANOMAT
Olet unohtanut sulkea kirjoitusyksikön kannen. Sulje kansi.
Faksilaite ilmoittaa yleensä mahdollisista ongelmista äänimerkeillä
ja osittain visuaalisilla merkeillä (merkkivalon
syttymisellä) tai
näyttöön tulevilla virhesanomilla.
Faksilaite antaa myös äänimerkkejä ja näyttösanomia, jotka eivät
osoita virhetilaa.
Lyhyt, yhden sekunnin kestävä äänimerkki
• Olet painanut väärää näppäintä jonkin toimenpiteen aikana.
Pitkä, kolme sekuntia kestävä äänimerkki sekä virhemerkkivalon
syttyminen
• Epäonnistunut lähetys.
Jatkuva ääni
• Pane kuuloke takaisin paikoilleen (olet ehkä unohtanut asettaa sen
paikoilleen kuulokkeen nostamista vaatineiden aikaisempien
toimenpiteiden aikana).
NOT PROGRAMMED
Olet painanut pikavalintanäppäintä tai valinnut lyhytvalintakoodin, joihin
ei ole tallennettu tietoja. Ohjelmoi pikavalinta- tai lyhytvalintanumero
(tutustu luvun Lähetyksen ja vastaanoton perustoiminnot kohtaan
Pika- ja lyhytvalintojen ohjelmointi).
OUT OF INK
Muste on loppunut mustesäiliöstä. Vaihda kirjoituspää (tutustu luvun
Huoltotoimenpiteet kohtaan Kirjoituspään vaihtaminen).
KXRPDXWXV
Voit sammuttaa virhemerkkivalon
painamalla näppäintä
PAPER ERROR, PRESS
.
Paperi on juuttunut kopioinnin tai vastaanoton aikana. Paina näppäintä
. Jos paperi ei poistu automaattisesti, tarkista, mihin se on
juuttunut, ja poista se sitten (tutustu kappaleen Huoltotoimenpiteet
kohtaan Juuttuneiden paperiarkkien poistaminen).
NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄT VIRHESANOMAT
POLL.RETRY NNN
CHECK DOCUMENT, PRESS
Asiakirja ei kulje oikein laitteeseen: aseta asiakirja uudelleen
automaattiseen syöttölaitteeseen (ADF) ja palauta faksilaite
toimintavalmiuteen painamalla näppäintä
POLL.RETRY
Paperilokerossa ei ole paperia. Lisää paperia ja poista sanoma
näytöstä painamalla näppäintä
Yhteyttä ei ole saatu linjahäiriön vuoksi tai siksi, että toinen laite on
varattu. Faksilaite on odotustilassa yrittääkseen automaattista
uudelleenvalintaa.
.
CHECK PAPER, PRESS
•
MEMORY FULL
Vastaanoton aikana tapahtuneen häiriön vuoksi muisti on tullut täyteen
vastaanotetuista asiakirjoista. Tarkista, mikä häiriö on kyseessä (paperi
on loppunut tai juuttunut, muste on loppunut, kansi on auki jne.), ja
poista häiriö. Laite tulostaa asiakirjat automaattisesti, ja muisti
vapautuu.
ÄÄNIMERKIT
•
DOC IN MEMORY
Asiakirja on tallennettu muistiin, koska vastaanoton aikana on sattunut
jokin häiriö, joka on estänyt asiakirjan välittömän tulostuksen. Tarkista,
millaisesta häiriöstä on kysymys (paperi puuttui tai juuttui, muste loppui,
kansi auki jne.), ja korjaa ongelma.
.
Pollauslähetystä yritettiin, mutta yhteydenotto ei ole onnistunut joko
linjahäiriöiden vuoksi tai siksi, että toisen osapuolen numero on
varattuna. Faksilaite odottaa voidakseen suorittaa uusia, automaattisia
yhteydenottoyrityksiä.
Paperin syöttö ei toimi oikein. Aseta paperi uudelleen lokeroon ja
palauta faksilaite toimintavalmiuteen painamalla näppäintä
REMOVE DOCUMENT, PRESS
.
•
CHECK PRINT HEAD
•
Faksilaite ei tunnista kirjoituspäätä, koska sitä ei ole asennettu
paikalleen tai se on asennettu väärin. Aseta kirjoituspää oikein
paikoilleen.
•
Osa tulostussuuttimista on epäkunnossa, mikä heikentää
tulosteiden laatua. Suorita kirjoituspään kunnostus (tutustu kohtaan
Kirjoituspään kunnostus ja suuttimien tarkistus).
. Jos asiakirja ei tule ulos automaattisesti, poista
näppäintä
juuttunut asiakirja manuaalisesti (katso kappaleen
Huoltotoimenpiteet kohta Juuttuneiden asiakirjojen
poistaminen).
•
Olet keskeyttänyt asiakirjan skannausvaiheen painamalla näppäintä
.
RX ERROR
COPY INTERRUPTED
•
Olet keskeyttänyt kopioinnin painamalla näppäintä
•
Asiakirjan kopioinnin aikana on havaittu häiriö, joka on estänyt
tulostuksen. Tarkista näytöstä, millaisesta häiriöstä on kysymys, ja
korjaa ongelma.
44
Asiakirja on juuttunut kopioinnin tai lähetyksen aikana. Paina
.
Vastaanotto ei ole tapahtunut oikein: Sammuta virhemerkkivalo
ja poista sanoma näytöstä painamalla näppäintä
.
RX IN MEMORY
Vastaanotto jatkuu muistiin, koska vastaanoton aikana on sattunut jokin
häiriö, joka on estänyt saapuvan asiakirjan tulostuksen. Tarkista näytön
alariviltä, millaisesta häiriöstä on kysymys, ja poista häiriö.
SYSTEM ERROR NN
On tapahtunut faksilaitteen lukitseva häiriö. Sammuta faksilaite ja
käynnistä se sitten uudelleen. Jos häiriö ei poistu, sammuta faksilaite
ja ota yhteys tekniseen asiakaspalveluun.
Olet hetkellisesti keskeyttänyt puhelinkeskustelun painamalla
näppäintä
. Paina uudelleen näppäintä
ja jatka keskustelua
toisen osapuolen kanssa.
MEMORY TX
Olet ohjelmoinut muistista tapahtuvan lähetyksen.
NEW PRINT HEAD?, 1=YES 0=NO
TX ERROR
Viimeisin lähetys ei tapahtunut oikein. Sammuta virhemerkkivalo
ja poista sanoma näytöstä painamalla näppäintä
lähetystä uudelleen.
LINE ON HOLD,
PRESS HOLD
ja yritä sitten
Olet asettanut uuden, vaihdettavan kirjoituspään ensi kertaa paikoilleen
tai irrottanut kirjoituspään ja pannut uudelleen paikoilleen. Valitse
ensimmäisessä tapauksessa 1 ja jälkimmäisessä 0. Jos vastaat „YES“,
mutta kirjoituspää ei olekaan uusi, faksilaite ei havaitse musteen
loppumista.
WRONG CODE, PRESS
•
POLL RX: HH:MM
Puhelinvastaajan käyttökoodi on virheellinen. Paina näppäintä
ja syötä oikea koodi.
Lähetyspyyntö suoritettiin (pollausvastaanotto).
PRINTING
Faksilaite tulostaa parhaillaan raporttia tai luetteloa.
MUITA ÄÄNIMERKKEJÄ
REPLACE HANDSET
Lyhyt yhden sekunnin kestävä äänimerkki
• Toiminto on onnistunut.
20 sekuntia kestävä jaksottainen äänimerkki
• Kehottaa nostamaan kuulokkeen, jotta voit vastata puhelinsoittoon.
MUUT NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄT SANOMAT
CHECK PRINT OUT
1=EXIT 0=REPEAT
Faksilaite on tarkistanut automaattisesti kirjoituspään suuttimet ja tehnyt
sen jälkeen tulostustestin. Tarkista tulostustestistä, onko tulostuslaatu
hyväksyttävä, ja valitse toimenpiteet sen mukaan.
Olet aktivoinut kaiutintoiminnon. Laske kuuloke paikalleen.
RX COMPLETED
Vastaanotto on onnistunut.
RX INTERRUPTED
Olet keskeyttänyt vastaanoton painamalla näppäintä
STORING
Faksilaite tallentaa muistiin kopioitavan alkuperäisasiakirjan sivut.
TEL CALL
Olet ottamassa yhteyden puhelinlinjalle nostamalla kytketyn puhelimen
kuulokkeen.
CONNECTING
Faksilaite ottaa yhteyttä toiseen laitteeseen.
TRANSMITTING
Lähetys on käynnissä.
DIALLING
Faksilaite suorittaa parhaillaan sen puhelinnumeron valintaa, johon
olet soittamassa.
DOCUMENT READY
Olet syöttänyt asiakirjan oikein ADF-syöttölaitteeseen.
LAST TX OK
Lähetys on tapahtunut oikein.
.
TRANSMITTING....
Käynnissä on lähetys.
TX AT: HH:MM
Olet ohjelmoinut lähetyksen johonkin tiettyyn aikaan (ajastettu lähetys).
TX INTERRUPTED
Olet keskeyttänyt lähetyksen painamalla näppäintä
.
LAST TX OK
Viimeinen lähetys on onnistunut.
LIFT HANDSET
Soittava osapuoli haluaa puheyhteyden. Nosta kuuloke ja vastaa
puheluun.
45
HUOLTOTOIMENPITEET
KIRJOITUSPÄÄN VAIHTAMINEN
KXRPDXWXV
Jos vaihdoit kirjoituspään siksi, että muste oli loppunut, faksilaite
havaitsee kirjoitusyksikön kannen ja käyttöpaneelin sulkeutuessa
automaattisesti pään vaihdon ja näyttöön tulee sanoma NEW PRINT
HEAD? 1 = YES, 0 = NO. Valitse 1.
Tällöin faksilaite suorittaa automaattisesti kirjoituspään
kunnostustoimenpiteet ja suuttimien tarkistuksen sekä tulostaa
tarkistustoimenpiteen tulokset. Noudata kappaleen Toimituksen
sisältö, asentaminen ja käyttöönotto kohdassa Kirjoituspään
asennus olevia ohjeita.
Jos vaihdoit kirjoituspään siksi, että tulostuslaatu oli huonontunut,
toimi seuraavasti:
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
HEAD MAINTENANCE
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
NEW HEAD: ON
3. Paina näppäintä
EI!
Näytössä näkyy teksti
CLEANING: ON
Faksilaite suorittaa kirjoituspään kunnostustoimenpiteen ja
suuttimien tarkistuksen ja tulostaa tarkistuksen tulokset.
Noudata kappaleen Toimituksen sisältö, asentaminen
ja käyttöönotto kohdassa Kirjoituspään asennus
olevia ohjeita.
KIRJOITUSPÄÄN KUNNOSTUS JA
SUUTTIMIEN TARKISTUS
1.
2.
3.
4.
5.
Käännä käyttöpaneelia eteenpäin (1).
Nosta kirjoitusyksikön kansi vivun avulla (2).
Vapauta kirjoituspää lukitussalvan avulla.
Vedä kirjoituspää pois paikaltaan (3).
Pitele uutta kirjoituspäätä sivuilta ja poista suuttimia suojaava kalvo
(4).
Huomautus:
Älä kosketa suuttimia tai sähköliittimiä (5)
6. Aseta kirjoituspää paikalleen (6).
Varmista, että sähköliittimet osoittavat tällöin alaspäin.
7. Työnnä kirjoituspäätä, kunnes kuulet sen napsahtavan tiukasti
paikalleen (7).
8. Sulje kirjoitusyksikön kansi ja käyttöpaneeli.
46
Mikäli havaitset, että tulostuksen laatu heikkenee, voit
tehdä nopean kirjoituspään kunnostustoimenpiteen ja
suuttimien tarkistuksen, jonka päätyttyä laite tulostaa tulokset
niiden kunnon tarkistuksesta.
1. Paina näppäintä
kunnes näytössä näkyy teksti
HEAD MAINTENANCE
2. Paina näppäintä
Näytössä näkyy teksti
NEW HEAD: ON
3. Voit valita vaihtoehdon NEW HEAD: OFF painamalla
näppäintä
/
KIRJOITUSPÄÄN SÄHKÖLIITTIMIEN
PUHDISTUS
4. Vahvista valinta painamalla näppäintä
Näytössä näkyy teksti
CLEANING: ON
Faksilaite tekee kirjoituspään kunnostustoimenpiteen ja
suuttimien tarkistuksen ja tulostaa tarkistuksen tulokset.
Tarkista toimenpiteen tulokset noudattamalla kappaleen
Toimituksen sisältö, asentaminen ja käyttöönotto
kohdassa Kirjoituspään asennus olevia ohjeita.
KXRPDXWXV
Voit keskeyttää toiminnon missä vaiheessa tahansa.
1. Paina näppäintä
.
KXRPDXWXV
Jos kunnostustoimenpiteen lopputulos ei vieläkään vastaa odotuksiasi,
tee annetussa järjestyksessä seuraavat toimenpiteet ja keskeytä heti,
kun saat tulokseksi tyydyttävän tulostusjäljen:
- Kopioi faksilaitteella haluamaasi grafiikka- tai tekstityyppiä sisältävä
asiakirja ja tarkista tuloksen laatu.
- Vaihda käyttämäsi paperityyppi (paperi saattaa olla erityisen
huokoista) ja tee toiminto uudelleen.
- Irrota kirjoituspää ja asenna se sitten takaisin paikalleen.
- Irrota kirjoituspää paikaltaan ja tarkista silmämääräisesti, onko
suuttimissa jokin vieras hiukkanen. Jos näin on, poista hiukkanen
varovasti koskematta sähköliittimiin. Asenna kirjoituspää sitten takaisin
paikalleen.
- Irrota kirjoituspää paikaltaan ja puhdista sekä kirjoituspään että
kirjoituspään kuljettimen sähköliittimet (katso kohta Kirjoituspään
sähköliittimien puhdistus). Asenna kirjoituspää sitten takaisin
paikalleen.
- Ota yhteyttä tekniseen asiakaspalveluun.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Irrota faksilaitteen virtajohto pistorasiasta.
Käännä käyttöpaneelia eteenpäin (1).
Nosta kirjoitusyksikön kansi vivun avulla (2).
Vapauta kirjoituspää lukitussalvan avulla.
Vedä kirjoituspää pois paikaltaan (3).
Puhdista sähköliittimet kevyesti kostutetulla pyyhkeellä (4).
Huomautus:
Älä koske suuttimiin toimenpiteen aikana!
Puhdista hieman kostutetulla pyyhkeellä myös kirjoituspään
kuljettimen sähköliittimet (5).
Asenna kirjoituspää paikalleen.
Varmista, että sähköliittimet osoittavat tällöin alaspäin.
Työnnä kirjoituspäätä, kunnes kuulet sen napsahtavan tiukasti
paikalleen.
Sulje kirjoitusyksikön kansi ja käyttöpaneeli.
47
JUUTTUNEIDEN PAPERIARKKIEN POISTAMINEN
OPTISEN LUKIJAN PUHDISTAMINEN
Optisen lukijan lasille kerääntynyt pöly voi aiheuttaa ongelmia
asiakirjojen luvussa. Näiden häiriöiden välttämiseksi lasi on
puhdistettava säännöllisesti. Toimi seuraavasti:
Jos saapuvien sanomien tulostamiseen tai asiakirjojen kopiointiin
käytettävä paperi juuttuu laitteeseen, näyttöön tulee tilannetta kuvaava
sanoma PAPER ERROR, PRESS
.
Kokeile, tuleeko paperiarkki ulos laitteesta, kun painat näppäintä
. Jos ei, asiakirja on poistettava manuaalisesti. Toimi
seuraavasti:
Jos paperi juuttuu ASF-syöttötasolle:
1. Irrota faksilaitteen virtajohto pistorasiasta.
2. Käännä käyttöpaneelia eteenpäin (1).
3. Puhdista optisen lukijan lasi.
Käytä lasin puhdistukseen tarkoitetulla miedolla puhdistusaineella
kostutettua pyyhettä. Älä kaada tai suihkuta puhdistusainetta
suoraan lasille.
4. Kuivaa lasi huolellisesti.
5. Sulje käyttöpaneeli.
KXRPDXWXV
Tarkista, onko optisen lukijan lasi puhdas, ottamalla kopio tyhjästä
asiakirjasta. Jos kopiolla näkyy pystysuoria viivoja, vaikka optisen
lukijan lasi on täysin puhdas, ota yhteys asiakaspalveluun.
1. Avaa paperikaukalon (ASF) kansi (1).
2. Poista juuttunut paperiarkki (2).
Varo, ettei paperi repeä.
Jos paperi juuttuu vastaanotettujen/kopioitujen asiakirjojen
ulostuloalueelle:
KOTELON PUHDISTAMINEN
1. Irrota faksilaitteen virtajohto pistorasiasta.
2. Käytä puhdistamiseen nukkaamatonta, pehmeää pyyhettä.
Kostuta pyyhe vedellä laimennetulla, neutraalilla puhdistusaineella.
JUUTTUNEIDEN ASIAKIRJOJEN POISTAMINEN
Lähetyksen tai kopioinnin aikana asiakirja saattaa juuttua laitteeseen
(jolloin näyttöön tulee viesti REMOVE DOCUMENT, PRESS
).
Kokeile, tuleeko asiakirja ulos laitteesta, kun painat näppäintä
Jos ei, asiakirja on poistettava manuaalisesti. Toimi seuraavasti:
1. Käännä käyttöpaneelia eteenpäin.
2. Poista ADF-syöttölaitteeseen jäänyt asiakirja.
3. Sulje käyttöpaneeli.
48
.
1. Poista juuttunut paperiarkki (1).
Varo, ettei paperi repeä.
VALMISTAJA JA HUOLTO
VALMISTAJA
Olivetti Tecnost Spa, con unico azionista
Gruppo Telecom Italia
– Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A
Via Jervis 77
10015 Ivrea (TO)
Italy
HUOLTO
Jos faksilaite ei toimi odotetulla tavalla tai sinulla on kysymyksiä
valmistajalle, käytä maksutonta puhelinnumeroa, esimerkiksi
Saksassa 0800-1016153. Laitteen mukana toimitetussa takuukortissa
(asiakaspalvelun puhelinnumerot) on kaikkien maiden maksuttomat
puhelinnumerot.
49
HÄVITTÄMINEN
HÄVITTÄMINEN
Älä hävitä faksilaitetta tavallisen kotitalousjätteen joukossa. Noudata
maan tai alueen ohjeita laitteen ympäristöä säästävässä ja
asianmukaisessa hävittämisessä. Noudata voimassa olevia säädöksiä.
Pakkauslaatikko, pakkauksessa oleva muovi ja faksilaitteen osat
voidaan kierrättää omassa maassasi voimassa olevien kierrätystä
koskevien määräysten mukaisesti.
50
TEKNISET TIEDOT
YLEISET
OMINAISUUDET
Malli ........................... Pöytäfaksilaite
Näyttö ......................... LCD 16 + 16 CRT
Muistikapasiteetti .......... 360 kt
Mitat
Leveys ........................ 350 mm
Syvyys ....................... 280 mm (***)
Korkeus ...................... 140 mm (**)
Paino .......................... noin 4,7 kg
VIESTINTÄOMINAISUUDET
Puhelinverkko ............. yleinen/yksityinen
Yhteensopivuus .......... ITU
Tiedonsiirtonopeus ...................... 14 400-12 000-9 600-7 2004 800-2 400
Tiedonpakkausmenetelmä ........... MH, MR, MMR
SÄHKÖTEKNISET
TIEDOT
Jännite ........................................ 220–240 VAC tai 110–240 VAC
(tyyppikilpi faksilaitteen pohjassa)
Taajuus ....................................... 50–60 Hz (tyyppikilpi faksilaitteen
pohjassa)
Tehontarve:
- valmiustilassa ............................ noin 4 W
- enimmäisteho ............................ 35 W
KÄYTTÖYMPÄRISTÖ
VASTAANOTTO-OMINAISUUDET
Tulostusmenetelmä ...... Tulostus normaalipaperille
mustesuihkutulostimella
Enimmäistulostusleveys ........................ 204 mm
Tulostuspaperi ..................................... A4 (210 x 297 mm)
US Letter (216 x 279 mm)
US Legal (216 x 356 mm)
Paperin paino: 70–90 g/m2
Paperin syöttö ............. Normaalipaperin syöttölokero (enintään 100
arkkia 80 g/m2)
PUHELINVASTAAJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nauhoituskapasiteetti noin 15'
Muistiot
2 VIESTIÄ
Toiminto ANNOUNCE ONLY
Toiminto TOLL SAVER
Siirtoviesti
Nopea valinta käyttöpaneelista ja etäkäyttöominaisuuden avulla
Hakukoodi
Viestien nauhoitus
Viestien säilytys myös virtakatkoksen sattuessa
(*) = Perustuu ITU-TS-testiarkkiin numero 1 (Slerexe Letter)
vakioerottelutarkkuudella ja MH-tiedonpakkauksella.
(**) = Korkeus ilman paperitukea.
(***) = Syvyys ilman paperitukea.
Lämpötila .................... + 5 oC...+35 oC (käyttö)
-15 oC...+45oC (kuljetus)
0 oC...+45 oC (varastointi ja
käyttämättömänä)
Suhteellinen kosteus
OPTISEN
15–85 % (käytössä/varastoituna/
käyttämättömänä)
5–95 % (kuljetus)
LUKIJAN OMINAISUUDET
Lukumenetelmä .................................... CIS
Lukutarkkuus:
- vaakasuuntainen ............................... 8 pikseliä/mm
- pystysuuntainen STANDARD ............ 3,85 viivaa/mm
- pystysuuntainen FINE ........................ 7,7 viivaa/mm
LÄHETYSOMINAISUUDET
Lähetysnopeus ....................... noin 7 s (14 400 bps) (*)
Asiakirjansyöttölaitteen tilavuus Manuaalinen syöttö:
............................................... A4, Letter ja Legal (50 g/m 2 140 g/m2)
............................................... Automaattinen syöttö:
............................................... 20 arkkia A4 (80 g/m2)
............................................... 10 arkkia paperikoossa Letter ja
Legal (80 g/m2)
51
HAKEMISTO
A
H
Äänenvoimakkuus
äänisignaali 39
kaiutin 39
muuttaminen 35
Äänimerkin keston muuttaminen 36
Äänimerkki
äänenvoimakkuuden muuttaminen 35
määrän muuttaminen 35
Ajastettu lähetys
automaattinen tulostaminen 22
muuttaminen 16
poistaminen 16
Asennusparametrit
tulostaminen 23
Asetukset 3
Asiakirjan asettaminen 13
Asiakirjan vastaanottaminen
pitkä 34
Asiakirjat
juuttuneiden asiakirjojen poistaminen 48
Automaattinen tulostaminen
ajastettu lähetys 22
ryhmälähetysraportti 22
Automaattinen uudelleenvalinta 15
Automaattinen valinta
suuntanumero 15
Hälytyskerta
määrän muuttaminen 35
Hävittäminen 50
Huoltopalvelun puhelinnumero 49
E
Erityistoiminnot
pelkkä lähtevä viesti 33
puhelinkustannusten säästäminen 32
saapuvien viestien äänetön vastaanotto 33
Erottelutarkkuuden säätäminen 14
Etäkäyttö
puhelinvastaaja 32
F
Faksi
automaattinen pollausvastaanotto 40
lähettäminen uudelleen 38
tallennetun lähettäminen uudelleen 38
Faksilaite
asiakirjan asettaminen 13
käyttöpaneelin osat 11
paperin lisääminen 5
sammuttaminen 3
Faksilaitteen tauon keston muuttaminen 37
Faksin pollaaminen
automaattinen 40
valmisteleminen 41
Faksin vastaanotto
manuaalinen aktivoiminen 37
Faksinumero
lähettäminen 38
määrittäminen 7
mukauttaminen 38
muuttaminen 38
sijainti 7
52
J
Juuttuneiden asiakirjojen poistaminen 48
K
Kaiutin
äänenvoimakkuuden säätäminen 39
Kellonaika
muuttaminen 6
Kellonajan muoto 5
Keskeyttäminen
lähetys 14
Kieli
asettaminen 3
muuttaminen 4
Kirjoituspää
kunnostus 46
sähköliittimien puhdistus 47
vaihto 6
Kirjoituspään suuttimet
kunnostus 6
tarkistus 6, 46
Kohdemaa
asettaminen 3
muuttaminen 4
Kokoonpanoparametrit 23
Kontrasti
mahdolliset asetukset 14
Kontrastin säätäminen 13
Kopioiminen
kontrasti, erottelutarkkuus ja kopiointityyppi 26
Kotelon puhdistaminen 48
Kunnostus
kirjoituspään suuttimet 6
Kytkeminen
esimerkit 2
puhelinkuuloke 3
sähköverkkoon 3
varapuhelin 2
yksityinen linja 8
yleinen puhelinverkko 8
L
Lähettäminen
asiakirja 14
ennalta määritettyyn kellonaikaan 15
epäonnistuminen 42
linjaääniä kuunnellen 14
lyhytvalintaa käyttäen 20
mitat 13
muistista 17
paksuus 13
perustoiminnot 13
pikavalintaa käyttäen 20
saapuneen puhelun numeroon 21
useille vastaanottajille 16
valittuun numeroon 21
Lähetys
ajastettu 15
keskeyttäminen 14
ohjelmoitu 17
Lähetysraportti 21
epäonnistunut lähetys 21
Laitteen yleiskuvaus 11
Linjan merkkiäänet
kuuluvat 38
kuunteleminen 38
Luettelot
tulostaminen 23
Lukijan puhdistaminen 48
Lyhytvalinta 20, 23
kokoonpanoparametrien tulostaminen 23
M
Merkit
äänimerkit 44, 45
Muistiot
kuunteleminen 30
nauhoittaminen 30
pituus 30
poistaminen 30
Musteen loppuminen 42
Muuttaminen
ajastettu lähetys 16
kellonaika 6
kieli 4
kohdemaa 4
päivämäärä 6
puhelinvastaajan hakukoodi 27
valintatapa 9
N
Näytössä näkyvät sanomat 44, 45
Nimi
määrittäminen 7
sijainti 7
O
Ohjelmoiminen
lähetys 17
lyhytvalinta 19
pikavalinta 18
Ohjelmointi
saapuvat viestit 30
Ongelmat 42
Ongelmien ratkaisut 42
optisen lukijan puhdistaminen 48
Otsikko
mukauttaminen 38
muuttaminen 38
Otsikkorivi
mukauttaminen 38
muuttaminen 38
P
Päivämäärä
muuttaminen 6
Paperi
lisääminen 5
Paperikoko 5
Paperin loppuminen 42
Paperitukoksen poistaminen 48
Pikavalinta 20
kokoonpanoparametrien tulostaminen 23
Poistaminen
ajastettu lähetys 16
puhelinvastaajan hakukoodi 27
Pollauslähetys
valmisteleminen 41
Pollausvastaanotto
automaattinen 40
muuttaminen 40
ohjelmoiminen 40
poistaminen 40
Puhdistaminen
kotelo 48
lukija 48
Puhdistus
sähköliittimet 47
Puhelinkustannusten säästäminen 32
Puhelinkuuloke
kytkeminen 3
Puhelinliitäntä 2
Puhelinnumero
soittajan näyttäminen 35
Puhelinnumerot
saapuneet 25
soitetut 25
tarkasteleminen 25
Puhelinvastaaja
erityistoiminnot 32
etäkäyttö 32
hakukoodin aktivoiminen 27
hakukoodin muuttaminen 27
hakukoodin poistaminen 27
käyttöpaneeli 27
muistioiden nauhoittaminen 30
siirtoviestin nauhoittaminen 29
toiminnot 27
Puhelunestonumerot
tulostaminen 23
R
Raportit
tulostaminen 21, 23
Raportti
lähettäminen ja vastaanotto 21
lähetysraportti 21
ryhmälähetys 21
toiminta 21
virtakatkosraportti 21
Ryhmälähetysraportti
automaattinen tulostaminen 22
53
S
Saapuvat viestit
äänetön vastaanotto 33
kuunteleminen 30
ohjelmointi 30
Sähköliittimet 47
Sähköverkkoliitäntä 3
Sammuttaminen
faksilaite 3
Sijainti
faksinumero 7
muuttaminen 7
nimi 7
Soittaminen
aiemmin soitettuun numeroon 25
saapuneen puhelun numeroon 25
Soittoääni
äänenvoimakkuuden muuttaminen 35
Suuntanumero
automaattinen valinta 15
T
Tallennetun faksin lähettäminen uudelleen 38
Tarkistus
kirjoituspään suuttimet 6
Tarkoituksenmukainen käyttö 1
Tauon keston määrittäminen 37
Tiedonsiirtonopeus
määrittäminen 39
vähentäminen 39
Tulostaminen
asennusparametrit 23
luettelot 23
lyhytvalintojen kokoonpanoparametrit 23
pikavalintojen kokoonpanoparametrit 23
puhelunestonumerot 23
raportit 23
Tulostusalueen pienentäminen 34
Tulostuskoko 5
Tulostuslaadun parantaminen 13
Tulostusmallin tarkistus 6
Turvallisuusohjeet 1
U
Uudelleenvalinta
automaattinen 15
V
Vaihtokirjoituspää 6
Vakiotulostuskoko 5
Valintatapa
muuttaminen 9
Valmistaja
puhelinnumero 49
yhteystiedot 49
Varapuhelin
kytkeminen 2
Vastaanotto
automaattinen 18
jossa on puhelutyypin tunnistus 18
manuaalinen 18
perustoiminnot 13
puhelinvastaajan avulla 18
tavan valitseminen 18
54
Viesti 28
kuunteleminen 29
nauhoittaminen 28
Viestien poistaminen 30
Virheenkorjaus 42
aktivoiminen 39
aktivoinnin poistaminen 39
määrittäminen 39
Virheet
koodit 43
Y
Yhteysäänet
kuuluvat 38
kuunteleminen 38
Yksityinen linja
kytkeminen 8
Yleinen puhelinverkko
kytkeminen 8
Yksiväritulostuspään tilausnumero
Kirjoitusyksikkö: koodi B0336F
255913U-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising