ESAB | Mig C3000i - Origo™ Mig C3000i | Instruction manual | ESAB Mig C3000i - Origo™ Mig C3000i User manual

ESAB Mig C3000i - Origo™ Mig C3000i User manual
HU
Mig C3000i
Aristot / Origot
Kezelési utasítások
0459 825 101 HU 070306
Valid for serial no. 613--xxx--xxxx
1 IRÁNYELV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
A berendezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vezérlõpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 MÛSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
7
5.1
5.2
5.3
Emelési utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helyszín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hálózati áramellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
6 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Bekötések és vezérlõ eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventillátor szabályozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Túlhevülés elleni védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hegesztés védõgáz nélkül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huzaladagolási nyomás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A huzal cseréje és bevezetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A huzaladagoló cseréje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
10
10
11
11
7 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1
Ellenõrzés és tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
8 HIBAKERESÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPÓ ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPÓ ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
16
18
20
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
IRÁNYELV
MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
Az ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 LAXÅ, Svédország, felelõssége tudatában ijelenti, hogy a Mig
C3000i hegesztõ áramforrás a 613 gyártási számtól kielégíti az IEC/EN 60974--1 /--5 szabványt a
(73/23/EGK) irányelv és az azt módositó a (93/68/EGK) lirányelv, valamint az IEC/EN 60974-10
szabványt a (89/336/EGK) és az azt módositó (93/68/EGK) irányelv elõírásai szerint.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--04--21
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BIZTONSÁG
Az ESAB hegesztõkészülék használói végsõ soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a
berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést
betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú hegesztõkészülékre
vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos elõírások mellett a következõ
ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztõkészülék mûködését.
A hegesztõkészülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltetõ sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
Mindenkinek, aki a hegesztõkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következõkkel:
S a hegesztõkészülék mûködésével,
S a vészkapcsolók helyével,
S azok funkciójával,
S a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
S a hegesztés menetével.
2.
A készülék üzemeltetõjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
S a hegesztõív közelében mindenki használja a védõeszközöket.
3.
A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4.
Egyéni védõeszközök
S Mindig használják az ajánlott egyéni védõeszközöket, azaz a védõszemüveget, a tûzálló
védõruhát és a védõkesztyûket.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötõt, gyûrût, stb., ami beakadhat
vagy égési sérülést okozhat.
5.
Általános óvintézkedések
S Ellenõrizzük, hogy a visszavezetõ kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségû berendezésen csak szakképzett villanyszerelõ dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelõ tûzoltó készülék legyen kéznél.
S Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhetõ olajozás és karbantartás.
bc19d1ua
-- 3 --
HU
VIGYÁZAT!
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a bekötés és
használatbavétel elött.
VIGYÁZAT!
ÍVHEGESZTÉS ÉS VÁGÁS SÉRÜLÉSVESZÉLYES LEHET ÖNRE ÉS KÖRNYEZETÉRE. LEGYEN ÓVATOS
HEGESZTÉSKOR. TARTSA BE A BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOKAT MELYEK A GYÁRTÓ FIGYELMEZTETÕ
SZÖVEGEIRE ÉPÜLNEK.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az elõírásoknak megfelelõen kösse be és földelje a hegesztõgépet.
S
Ne nyúljon áram alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves védõberendezéssel.
S
Szigetelje el önmagát a földtõl és a munkadarabtól.
S
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a hegesztési füsttõl.
S
Szellõztessen és szivassa el a hegesztési füstöt és gázt a munkakörnyezetbõl
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bõrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szûrõbetétes hegesztõsisakot és viseljen védõöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TÛZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetõt a munkakörnyezetbõl.
ZAJ - Erõs zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a füleit. Használjon füldugót vagy más hallásvédõt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A BEKÖTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL ELÕTT
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védõeszközt és kiegészítõt kínál.
FIGYELEM!
Ne használja a hegesztõ berendezést befagyott csövek kiolvasztására!
Ez a termék kizárólag csak ívhegesztésre alkalmas.
Az elektromos berendezéseket ne helyezze el a közönséges szeméttel együtt!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvre és
annak a nemzheti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az elektromos
berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével külön-külön össze kell gyûjteni és vissza
kell szállítani egy környezetvédelmi szempontból megfelelõ újrahasznosító létesítménybe.
A berendezés tulajdonosaként a helyi képviselõtõl kell információt szereznie a jóváhagyott
begyûtõ rendszerekrõl.
Ennek az EU irányelvnek az alkalmazásával javul a környezet minõsége és az emberi
egészség.
bc19d1ua
-- 4 --
HU
3
BEVEZETÉS
Az Mig C3000i olyan MÍG/MAG hegesztéshez kialakított hegesztõ áramforrás, amelyhez
tömör acél, saválló acél, alumínium, valamint belsõ magos hegesztõhuzal használható
védõgázzal, vagy anélkül. Végezhetõ hegesztés bevonatos elektródákkal is
(MMA-hegesztés).
Az áramforrások különféle változatokban állnak rendelkezésre, lásd az 16oldalt.
A termékkel kapcsolatos ESAB tartozékok a 20 oldalon találhatók.
3.1
A berendezés
A hegesztõ áramforrást az alábbi tartozékokkal együtt szállítják:
S
Használati útmutató a hegesztõ áramforráshoz
S
a vezérlõpanelre vonatkozó használati útmutató angol nyelven.
S
Matrica az ajánlott kopó alkatrészekkel,
S
ötméteres összekötõ kábel
3.2
Vezérlõpanel
A berendezéseket az alábbi vezérlõpanelek valamelyikével szállítjuk:
MA6
Gombok a feszültség és a huzal sebességének / az áramnak
a beállításához. Az egyéb paramétereket nyomógombokkal
lehet szabályozni, a szöveg a kijelzõn jelenik meg.
MA23
feszültség és huzaladagolási sebesség /áram szabályozó
gombokkal. Egyéb beállítások nyomógombokkal.
MA23A
a feszültség / Qsett és huzaladagolási sebesség /áram
szabályozó gombokkal. Egyéb beállítások nyomógombokkal.
A vezérlõpanelek részletes leírása megtalálható a külön használati útmutatókban.
4
MÛSZAKI ADATOK
Mig C3000i
Hálózati feszültség
400 V, ±10%, 3∼ 50/60 Hz
Primér áram
Imax MIG/MAG
Imax MMA
21 A
23 A
Terhelés nélküli áramigény energiatakarékos
üzemmódban, hegesztés után 6,5 perccel
bc19d1ua
30 W
-- 5 --
HU
Mig C3000i
Beállítási tartomány
MIG/MAG
MMA
8-48 V / 16-300 A
16 -300 A
Megengedhetõ terhelés -nál MIG/MAG
35%-os mûködési ciklus
60%-os mûködési ciklus
100%-os mûködési ciklus
300 A / 29 V
240 A / 26 V
200 A / 24 V
Megengedhetõ terhelés -nál MMA hegesztéskor
30%-os mûködési ciklus esetén
60%-os mûködési ciklus
100%-os mûködési ciklus
300 A / 32 V
230 A / 29,2 V
190 A / 27,6 V
Teljesítménytényezõ maximális áram esetén
MIG/MAG
MMA
0.70
0.73
Hatékonyság maximális áram esetén
MIG/MAG
MMA
84 %
83 %
Nyílt áramköri feszültség
MIG/MAG
MMA
70 -80 V
57 -67 V
Üzemi hõmérséklet
-10 − +40˚C
Állandó A-súlyozású hangnyomás
<70 dB
Befoglaló méretek, h x sz x m
652 x 412 x 423 mm
Tömeg
38 kg
Szigetelési fokozat transzformátor
H
A készülékház védettségi foka
IP 23C
Alkalmazási osztály
A hegesztõpisztoly csatlakozása
EURO
A huzalcséve maximális átmérõje
300 mm
Huzalelõtolás sebessége
0,8-25,0 m/perc
Huzalátmérõ
Fe
Ss
Al
Beles hegesztõpálca
0,6-1,2 mm
0,6-1,2 mm
1,0-1,2 mm
0,8-1,2 mm
Védõgáz
max. nyomás
Minden típus MÍG/MAG hegesztéshez készült.
5 bar
Motor áram Imax
3,5 A
Szakaszossági tényezõ
A szakaszossági tényezõ 10 perces idõszakra vetítve százalékban azt az idõt fejezi ki, ami alatt
meghatározott terheléssel lehet hegeszteni.
A takarólemez osztályba sorolása
Az IP-kód a takarólemez osztályba sorolását adja meg, vagyis a szilárd testek, illetve a víz behatolása elleni
védelmet. A berendezés IP23 védettségû, egyaránt alkalmas bel- és kültéri használatra.
Alkalmazási osztály
Az
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrás megnövekedett veszélyességû területen történõ használatra
lett tervezve.
bc19d1ua
-- 6 --
HU
5
TELEPÍTÉS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
VIGYÁZAT!
Ez a termék ipari használatra készült. Lakásban és irodai környezetben rádiófrekvenciás vételi zavart
okozhat. Az üzemeltetõ kötelessége, hogy megtegye a megfelelõ óvintézkedéseket.
5.1
Emelési utasítások
5.2
Helyszín
Az áramforrás elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy semmi se akadályozza a hûtõlevegõ
áramlását a bemeneti és kimeneti nyílásokon keresztül.
5.3
Hálózati áramellátás
Ellenõrizze, hogy a hegesztõ áramforrás megfelelõ feszültségû
hálózathoz van-e csatlakoztatva és megfelelõ méretû biztosítékkal
védett-e. Az elõírásoknak megfelelõ védõföldelést kell kialakítani.
Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival
bc19d1ua
-- 7 --
HU
Ajánlott biztosíték méret és minimális kábel keresztmetszet
Mig C3000i
Hálózati feszültség
A hálózati kábel
keresztmetszete mm2
Fázisáram, I RMS
Biztosíték
Túláramgátló
C MCB típus
MIG/MAG
MMA
400 V 3μ 50 Hz
4G2.5
400 V 3μ 50 Hz
4G2.5
13 A
14 A
16 A
20 A
16 A
20 A
Megjegyzés! A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosíték méretek megfelelnek
a svéd elõírásoknak. A hegesztõáram-forrást a vonatkozó nemzeti rendeletekkel összhangban kell
használni.
Megjegyzés! Ez a hegesztõ áramforrás úgy lett kialakítva, hogy négyeres 230/400 V rendszerhez
lehessen csatlakoztatni.
Amennyiben az áramforrást olyan országban kívánják használni, ahol magasabb a hálózati feszültség, az
áramforrást biztonsági transzformátoron keresztül kell csatlakoztatni.
6
ÜZEMELTETÉS
A berendezés kezelésére vonatkozó általános biztonsági elõírások a 3. oldaltól
olvashatók. Mielõtt beüzemelné a berendezést, olvassa végig!
A berendezés mozgatásakor a rászerelt fogantyút ragadja meg. MEGJEGYZÉS! Soha ne
a hegesztõpisztolynál fogva húzza!
FIGYELEM!
Gondoskodjon róla, hogy muködés közben az oldalsó panelek zárva legyenek.
VIGYÁZAT!
Az elktródaorsó lecsúszását a féktengelyagyról megelõz endõ: Zárja le az
orsót a piros karral, a féktengelyagy közelében elhelyezett figyelmeztetõ
címke sz!
VIGYÁZAT!
Forgó alkatrészek becsípési veszélyt jelentenek, legyen óvatos
bc19d1ua
-- 8 --
HU
6.1
Bekötések és vezérlõ eszközök
1
Vezérlõpanel,
Lásd a külön használati útmutatót!
5
A hegesztõpisztoly bekötése
2
CAN csatlakozás a hûtõegység, illetve a
távvezérlõ egység számára
6
Fõáramköri kapcsoló
3
A visszafutó kábel bekötése (-)
7
A védõgáz csatlakoztatása
4
A hegesztõáram-kábel bekötése (+)
(MMA hegesztés)
6.2
Ventillátor szabályozás
Az áramforrás olyan idõzítõvel rendelkezik, amely a hegesztés befejezése után 6,5 perccel
kikapcsolja a ventilátorokat és a berendezés energiatakarékos üzemmódra kapcsol. A
hegesztés újrakezdésével a ventilátorok újraindulnak.
A ventillátorok 110 A áramerõsségig csökkentett fordulattal üzemelnek, nagyobb
áramerõsség mellett teljes sebességgel.
6.3
Túlhevülés elleni védelem
A hegesztõ áramforrás túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely akkor lép
mûködésbe, ha a hõmérséklet túl magasra szökik. Ha ez bekövetkezik, a hegesztõáram
megszakad, és egy hibakód jelenik meg a vezérlõpanelen.
A túlmelegedés elleni védelem automatikusan kikapcsol, amikor a hõmérséklet lecsökken.
bc19d1ua
-- 9 --
HU
6.4
Hegesztés védõgáz nélkül
Lehetõség van arra, hogy a tömör huzallal végzett hegesztésrõl a védõgázzal végzett
hegesztésre váltsanak, illetve védõgáz nélkül, saját védelmet biztosító belsõ magos huzallal
végezzenek hegesztést.
Tömör huzal
Saját védelemmel rendelkezõ belsõ mag,
védõgáz nélkül
S
Kapcsolja le a hegesztõ áramforrást a fõáramkörrõl.
S
Nyissa fel az oldalsó panelt. Távolítsa el a védõburkolatot.
S
Cserélje meg a sorkapcson pozitív csatlakozást (+) és a negatív
csatlakozást (-) az adagoló mechanizmus felett.
S
Illessze vissza el a védõburkolatot. Csukjuk be az oldalsó panelt.
S
Helyezze át a csatlakozó kábelt a negatív kimenetrõl (-) a pozitív
kimenetre (+).
6.5
Huzaladagolási nyomás
Elõször is ellenõrizze hogy a drót könnyen járjon a vezetõvályatban. Állítsa be ezután a
nyomást az adagoló görgõin. A nyomás ne legyen túl nagy.
1 ábra
2 ábra
Az adagolónyomás ellenõrzése elvégezhetõ a drót adagolásával egy szigetelt test, pl. egy
fadarab felé.
Ha a pisztolyt kb. 5 mm-re tartja a fadarabtól (1 ábra), a görgõknek csúszni kell.
Ha a pisztolyt kb. 50 mm-re tartja a fadarabtól, a drótnak ki kell jönnie és elgörbülnie (2
ábra).
bc19d1ua
-- 10 --
HU
6.6
S
S
S
S
S
S
A huzal cseréje és bevezetése
Nyissa fel az oldalsó panelt.
Visszahajtva kösse ki a nyomásérzékelõt; a nyomógörgõk felfelé mozdulnak el.
Az új huzal 10-20 cm-ét egyenesítsük ki. Mielõtt a huzal végét beillesztenénk a
huzaladagoló egységbe, távolítsuk el a revéket és az éles széleket.
Ellenõrizzük, hogy a huzal megfelelõen illeszkedjen a huzaltovábbító vájatába és az
adagoló csúcsba, és a huzalvezetõbe.
Rögzítsük a nyomásérzékelõt.
Csukjuk be az oldalsó panelt.
6.7
A huzaladagoló cseréje
Nyissa fel az oldalsó panelt.
Visszahajtva kössük ki a nyomásérzékelõt; a
nyomógörgõk felfelé mozdulnak el.
S A tengelyt (3) az óramutató járásával azonos irányban,
egy negyed fordulattal elforgatva kapcsoljuk szét a
nyomógörgõket (2) és húzzuk ki a tengelyt. A
nyomógörgõk szétkapcsolódnak.
S Az anyákat (5) lecsavarozva szereljük szét az
adagológörgõket (4) és húzzuk ki a görgõket.
A telepítés során ismételje meg a fenti lépéseket, de fordított sorrendben.
S
S
Vájatválasztás az adagológörgõkben
A kívánt vájathoz tartozó, méretbeállító jellel ellátott adagológörgõt fordítsa maga felé.
7
KARBANTARTÁS
A rendszeres karbantartás fontos a biztonságos és megbízható mûködéshez.
MEGJEGYZÉS!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszûnik, ha a vevõ kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális idõszak alatt.
A karbantartást szakembernek kell végeznie.
A biztonsági lemezeket csak megfelelõ villanyszerelõi ismeretekkel (és engedéllyel)
rendelkezõ személyek távolíthatják el.
bc19d1ua
-- 11 --
HU
7.1
Ellenõrzés és tisztítás
Áramforrás
Rendszeresen ellenõrizze, hogy a hegesztõ áramforrás nem tömõdött-e el a
szennyezõdéstõl.
A tisztítás gyakorisága, és az alkalmazandó módszer függ a hegesztési eljárástól, az ív
idejétõl, az elhelyezkedéstõl, és a környezettõl. Általában elegendõ, ha évente egyszer
sûrített levegõvel (csökkentett nyomással) kifúvatja a port az áramforrásból.
Az elzáródott vagy eltömõdött légbemeneti vagy kimeneti fúvókák túlmelegedést
eredményezhetnek.
A huzaladagoló egység
Rendszeresen ellenõrizze, hogy a huzaladagoló egység nem tömõdött-e el a
szennyezõdéstõl.
S
Rendszeres idõközönként meg kell tisztítani és cserélni kell a huzaladagoló egység
elhasználódó részeit, hogy a huzaladagolás zavarmentes legyen. Megjegyzendõ, hogy
ha az elõfeszítés túl erõs, a nyomógörgõ, az adagológörgõ és a huzalvezetõ túlzottan
elkophat.
A fékagy
A fékagyat a berendezés leszállításakor beállítják. Ha
utánállítás szükséges, kövessük az alábbi utasításokat.
Úgy állítsuk be a fékagyat, hogy a huzaladagolás
leállításakor a huzal kicsit laza maradjon.
S
A féknyomaték beállítása:
S
A piros kart fordítsuk rögzített állásba.
S
Illesszük be a csavarhúzót a fékagyon lévõ rugókba.
A féknyomaték csökkentéséhez az óramutató járásával azonos irányban fordítsuk el a
rugókat.
A féknyomaték növeléséhez az óramutató járásával ellentétes irányban fordítsuk el a
rugókat. MEGJEGYZÉS: Mindkét rugót azonos mértékben fordítsuk el.
Hegesztõpisztoly
S
Rendszeres idõközönként meg kell tisztítani és cserélni kell a hegesztõpisztoly kopó
részeit, hogy a huzaladagolás zavarmentes legyen. Rendszeresen fúvassa ki a
huzalvezetõt és tisztítsa meg az érintkezõ csúcsot.
bc19d1ua
-- 12 --
HU
8
HIBAKERESÉS
Mielõtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenõrzési és
vizsgálati módszerekkel:
A hiba típusa
Nincs ív
Intézkedés
S
S
S
Hegesztés közben megszakad a
hegesztõáram-ellátás.
S
S
Ellenõrizze, hogy a fõkapcsoló be van-e kapcsolva?
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek
helyesen vannak-e bekötve?
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenõrizze, hogy a túlmelegedés elleni védelem mûködésbe
lépett-e? (Az E6 hibakód jelenik meg a vezérlõ panelen.)
Ellenõrizze az áramköri biztosítékokat.
A túlmelegedés elleni védelem
gyakran lekapcsol.
S
Gyõzõdjön meg róla, hogy nem lépték-e túl a
hegesztõáram-forrásra megadott határértékeket (azaz a
berendezés nincs-e túlterhelve).
Gyenge hegesztési teljesítmény
S
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek
helyesen vannak-e bekötve?
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenõrizze, hogy megfelelõ huzalt használ-e?
Ellenõrizze az áramköri biztosítékokat.
S
S
S
9
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
A Mig C3000i kialakítása és tesztelése az IEC/EN 60974--1, 60974--5 és az 60974--10
nemzetközi és európai szabványok szerinti. A szervizelést vagy javítást végzõ szerviz
feladata annak ellenõrzése, hogy a termék még megfelel-e a felsorolt szabványoknak.
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
bc19d1ua
-- 13 --
Kapcsolási rajz
bc19e
-- 14 --
Edition 070306
bc19e
-- 15 --
Edition 070306
Mig C3000i
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
Type
0459 750 880 Welding power source
Origot Mig C3000i, MA23 with gun PSF 305
0459 750 881 Welding power source
Origot Mig C3000i, MA23A with gun PSF 305
0459 750 882 Welding power source
Aristot Mig C3000i, MA6
0459 839 002 Spare parts list
Mig C3000i
0459 912 xxx Instruction manual
Control panel Origot
MA23 and Origot
MA23A
0459 839 003 Spare parts list
Control panel Origot
MA23 and Origot
MA23A
0458 854 xxx Instruction manual
Control panel Aristot
MA6
0458 854 990 Spare parts list
Control panel Aristot
MA6
0458 870 201 Instruction manual
Welding gun PSF 305, 4,5 m
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bc19o
-- 16 --
Edition 070306
p
-- 17 --
Kopó alkatrészek
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0458 825 001
Feed/pressure rollers
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.2 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.2 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 0.9/1.0 S2
0.9/1.0 S2 & 1.2 S2
Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V--Knurled
1.0 R2 & 1.2 R2
Al
Al
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 mm
U
U
U
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
ba40w
-- 18 --
R0459
825/E070306/P21
ba40w
-- 19 --
R0459
825/E070306/P21
Mig C3000i
Kopó alkatrészek
0459 840 880
Cooling unit CoolMidi 1800i
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bc19a
-- 20 --
R0459
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
825/E070306/P21
Mig C3000i
Return cable 5 m 50mm2
0156 743 907
Welding torch
Type
yp
Ordering no.
Max welding current
Hose length
Shielding gas
Wi
Wire
dimensions
3m
4.5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 250 C
0468 410 882
0468 410 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 315 CLD
0468 410 885
0468 410 886
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C
0458 499 882
0458 499 883
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 405 RS3
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
--
0458 499 889
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 410 CW
0458 450 880
0458 450 881
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W
0458 400 882
0458 400 883
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 CW RS3
0458 450 884
0458 450 885
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W RS3
0458 400 898
0458 400 899
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C RS3
C
LD
W
RS3
bc19a
=
=
=
=
=
Self cooled
Smoke exhausters, Centrovac
Smaller, Light duty
Water cooled
3--step program switch for selecting preset programs.
-- 21 --
R0459
825/E070306/P21
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising