ESAB | PSF 505C | Instruction manual | ESAB PSF 505C Kasutusjuhend

ESAB PSF 505C Kasutusjuhend
PSF 305C- 510CW CentroVac
AH 0538
PSF 305C, 405C, 505C
PSF 305C RS3, 405C RS3, 505C RS3
PSF 410CW, 510CW,
PSF 410CW RS3, 510CW RS3
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0458 496 001
010330
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Valid from manufacturing week 105
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
-- 2 --
SUOMI
1
2
3
4
5
DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KULUTUSOSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
22
22
23
23
24
Kosketussuuttimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langanjohtimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langanjohtimen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaasusuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaasusuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaasuvirtausmittari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
24
25
25
26
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
26
69
78
TOCx
-- 21 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että poltin PSF
305C/405C/505C, PSF 305C RS3/405C RS3/505C RS3, PSF 410CW/510CW/410CW RS3/510CW
RS3 alkaen numerosta 105 täyttää standardin EN 60974--7 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2001--01--26
Joakim Cahlin
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja kaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
bg09d1xa
-- 22 --
FI
3
JOHDANTO
PSF 305C, 405C, 505C, 305C RS3, 405C RS3, 505C RS3, 410CW, 510CW, 410CW RS3 ja 510C
WRS3 ovat sarja savun kohdepoistolla varustettuja hitsauspistooleja. Pistoolit on saatavan sekä itse-että vesijäähdytteisinä ja ne ovat joutsenkaulatyyppisiä.
Pistoolit PSF 305CRS3, 405CRS3, 410C WRS3 sekä 510C WRS3 on varustettu ohjelmanvalitsimella
valmiiden hitsausohjelmien vaihtamista varten. (Esiasetus tehdään hitsausvirtalähteestä.)
Pistoolien rakenne ja niiden varaosat on esitetty varaosaluettelon kuvissa ja luetteloissa.
Hitsauspistoolista on erilaisia muunnoksia, ks. varaosaluettelo sivulla 69.
Lisävarusteena on saatavana valikoima kaasusuuttimia, joutsenkauloja ja kosketussuuttimia.
ESABin lisävarusteet pistooleihin löytyvät sivulta 78.
4
TEKNISET TIEDOT
Hitsauspistooli
PSF 305C
PSF 405C
PSF 505C
PSF 410CW
PSF 510CW
Hiilidioksidi CO2
330 A
400 A
500 A
400 A
500 A
Sekakaasu, Argon
(Al--elektrodi)
300 A
350 A
440 A
350 A
440 A
Hiilidioksidi CO2
315 A
380 A
450 A
--
--
Sekakaasu, Argon
(Al--elektrodi)
285 A
325 A
400 A
--
--
Hiilidioksidi CO2
--
--
--
380 A
460 A
Sekakaasu, Argon
(Al--elektrodi)
--
--
--
325 A
410 A
Suositeltu kaasuvirtaus
10--15 l/min
11--16 l/min
12--18 l/min
11--16 l/min
12--18 l/min
Lankakoko
0,6--1,2 mm
0,6--1,6 mm
0,6--1,6 mm
0,6--1,6 mm
0,6--1,6 mm
Paino 3,0 m letkupaketti
4,4 kg
4,6 kg
4,8 kg
4,0 kg
4,1 kg
Paino 4,5 m letkupaketti
6,6 kg
6,8 kg
7,0 kg
6,2 kg
6,3 kg
Sallittu kuormitus
50% kuormitusaikasuhteella
Sallittu kuormitus
60% kuormitusaikasuhteella
Sallittu kuormitus
100% kuormitusaikasuhteella
Kuormitusaikasuhdekerroin
Kuormitusaikasuhdekerroin ilmoittaa sen ajan prosentteina 10 minuutin jaksosta, joka voidaan hitsata
tietyllä kuormituksella ilman, että hitsauspistooli ylikuormittuu.
bg09d1xa
-- 23 --
FI
5
KULUTUSOSAT
5.1
Kosketussuuttimet
Kosketussuuttimen reikäkoko valitaan lankakoon, suojakaasun tyypin sekä käytettävän
virranvoimakkuuden perusteella. Katso lisävarusteet sivulta 78, taulukko 1--3.
Ensi sijaisesti kosketussuutin valitaan lyhytkaaritaulukon (CO2) mukaan. Jos argon-- tai sekakaasun
suurilla hitsausarvoilla esiintyy rosoisuutta, valitse kuumakaaritaulukon mukaan.
5.2
Langanjohtimet
Pistoolin mukana vakiona toimitettavaa teräskierrelanganjohdinta voidaan käyttää kaikilla kyseisen
kokoisilla lankatyypeillä ruostumattomia ja alumiinilankoja lukuunottamatta.
Teflonpohjaiset langanjohtimet soveltuvat hitsaukseen kaikentyyppisillä langoilla (Al, Ss, ja Fe). Yli 1,2
mm:n Fe-- ja CW--langoilla hitsaamiseen ei suositella teflonpohjaisia langanjohtimia lisääntyneen
kulumisen vuoksi. Teflonpohjaisen langanjohtimen kitka on pienempi mutta käyttöikä hieman lyhyempi
teräskierukkaan verrattuna.
Valitse tyydyttävän langansyötön saamiseksi langanjohdin sivun 80 taulukon 4 mukaisesti.
5.3
Langanjohtimen vaihto
1. Asenna oikea nippa
ESAB--liitäntä
EURO--liitäntä
HUOM! Jokaisen langanjohtimen mukana toimitetaan 2 nippaa, 1 ESAB--liitännälle ja 1
EURO-- liitännälle.
2. Irrota kaasukupu ja välisuutin.
3. Asenna langanjohdin letkupakettiin.
a) Kierrä liitäntäosaa myötäpäivään vasteen kohdalta
bg09d1xa
-- 24 --
b) Langanjohdin menee paikalleen
FI
4. Katkaise langanjohdin oikean mittaiseksi.
Katkaisun aikana hitsauspistoolin on oltava ojennettuna ja langanjohtimen täysin sisääntyönnettynä
takimmaiseen liitäntään. Katkaise langanjohdin niin, että ulkonema “X” on alla olevan taulukon mukainen.
Hitsauspistooli
Pituus
Sovitin
Mitta X
PSF 305C, PSF 305C RS3
PSF 305C, PSF 305C RS3
PSF 405C, PSF 405C RS3
PSF 405C, PSF 405C RS3
PSF 505C, PSF 505C RS3
3,0 m
4,5 m
3,0 m
4,5 m
3.0 m
0366 394 001
0366 394 001
0366 394 002
0366 394 002
0366 395 001
21 mm
25 mm
15 mm
21 mm
21 mm
PSF 505C, PSF 505C RS3
4.5 m
0366 395 001
21 mm
PSF 410CW, PSF 410CW RS3
3.0 m
0366 394 002
20 mm
PSF 410CW, PSF 410CW RS3
4.5 m
0366 394 002
25 mm
PSF 510CW, PSF 510CW RS3
3.0 m
0366 394 002
20 mm
PSF 510CW, PSF 510CW RS3
4.5 m
0366 394 002
25 mm
Langanjohtimen sisäpuolella ei saa olla teräviä reunoja katkaisun jälkeen.
5. Asenna välisuutin ja kaasukupu takaisin paikalleen.
6. Asenna hitsauspistooli koneeseen.
5.4
Kaasusuutin
Kaasusuuttimessa on roiskesuoja. Sen on oltava paikallaan hitsauksen aikana, jotta hitsausroiskeet
eivät tartu kiinni ja aiheuta oikosulkua joutsenkaulassa.
Jokaiseen pistooliin on saatavana pienemmällä ja isommalla aukkohalkaisijalla varustettu kaasusuutin.
Katso varaosaluettelo.
5.5
Kaasusuoja
Useat tekijät yhdessä vaikuttavat hyvän kaasusuojaan. Tärkeimmät niistä ovat:
1.
Suojakaasun valinta
-- Sekakaasu ja argon vaativat suuremman virtauksen kuin hiilidioksidi
2.
Asetettu virtausmäärä
-- Ks. Tekniset tiedot (mitattava kaasusuuttimen luota).
3.
Asetettu hitsausvirta
-- Suuri virranvoimakkuus vaatii suuremman kaasuvirtauksen.
4.
Hitsausrailon asento
-- Pystyasento vaatii suuremman kaasuvirtauksen.
5.
Hitsausrailon tyyppi
-- Ulkonurkkarailo vaatii suuremman kaasuvirtauksen kuin päittäissauma. Pienarailo vaatii vastaavasti pienemmän kaasuvirtauksen.
6.
Pistoolin savunpoisto
-- Savun kohdepoiston käyttö lisää suojakaasun tarvetta 10--12%
7.
Hitsauspistoolin kaltevuus
työkappaleeseen nähden.
-- Alle 45˚ merkitsee huonon kaasusuojan vaaraa.
bg09d1xa
-- 25 --
FI
5.6
Kaasuvirtausmittari
Kaasuvirtauksen mittaukseen on saatavana lisävarusteena kaasuvirtausmittari tuotenumerolla
0155 716 880.
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 22. Lue ne ennen kuin
alat käyttää laitetta.
7
HUOLTO
Säännöllinen hoito vähentää tarpeettomien ja kalliiden seisokkien määrää.
1. Kaasusuuttimessa olevat hitsausroiskeet heikentävät kaasusuojaa ja lisäävät läpilyöntien vaaraa.
--Puhdista säännöllisesti ja käytä kohtuullinen määrä hitsaustahnaa tai hitsaussuihketta.
2. Kaasusuuttimen roiskesuoja on vaihdettava, kun se on ohentunut etupäästään.
3. Jokaisen lankakelan vaihdon yhteydessä hitsausletku on irrotettava syöttölaitteesta ja
puhallettava puhtaaksi paineilmalla.
4. Langan päässä ei saa olla teräviä reunoja, kun se työnnetään langanjohtimeen. Tämä on
erityisen tärkeää teflonpohjaista langanjohdinta käytettäessä.
Sisäänrakennettu savunpoisto
Tänä hitsauspistooli on sisäisesti teknisesti samanlainen kuin vastaava PSF--vakiopistooli. Erityiset
varaosat, ks. varaosaluettelo.
Imukyky säädetään avaamalla kahvan yläsivulla olevaa läppää.
Imulähde sisäänrakennetulla savunpoistolla varustetulle hitsauspistoolille
Hyvän imutehon varmistamiseksi savunpoistopistooli on yhdistettävä imulähteeseen, jonka alipaine
ei ole alle 15 kPa.
Sisäänrakennetulla savunpoistolla varustetun hitsauspistoolin puhdistus
Imukyvyn pitämiseksi vakiona pistoolinkahvan sisäpuoli on puhdistettava säännöllisesti.
Puhdistusvälit riippuvat täysin hitsauksen kuormitusaikasuhteesta sekä hitsaussavun pöly-- ja
öljypitoisuudesta.
8
VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET
PSF 305C/405C/505C, PSF 305C RS3/405C RS3, 505C RS3, PSF 410CW/510CW, PSF
410CW RS3/510CW RS3 on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen
standardin IEC/EN 60974--7 ja EN 60974--7) mukaisesti.
Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä
varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosat tilataan lähimmältä ESAB--edustajalta, ks. tämän julkaisun viimeinen sivu. Ilmoita tilauksen
yhteydessä tuotteen tyyppi ja sarjanumero sekä varaosaluettelon mukaiset nimitykset ja
varaosanumerot. Tämä helpottaa tilausten käsittelyä ja varmistaa oikeat toimitukset.
bg09d1xa
-- 26 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising