Shindaiwa MTA-PP/S Multi-Tool System Brugermanual

Shindaiwa MTA-PP/S Multi-Tool System Brugermanual

1Deksel NORSK (Opprinnelige instruksjoner)

BRUKERHÅNDBOK GRENSAG MTA-PP/S

ADVARSEL LES INSTRUKSJONENE NØYE OG FØLG SIKKERHETSREGLE NE FOR BRUK.

HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PER SONSKADE.

Innhold

Sikker bruk av produktet ..................................................................................................... 3

Beskrivelse ......................................................................................................................... 7

Før du starter ...................................................................................................................... 8 Pakkliste ........................................................................................................................ 8 Montering....................................................................................................................... 8

Smøring av sverdstyring og sagkjede.......................................................................... 10 Justere skulderselen.................................................................................................... 10

Beskjæring........................................................................................................................ 11

Beskjæringsteknikker................................................................................................... 12

Vedlikehold og pleie.......................................................................................................... 13 Retningslinjer for service ............................................................................................. 13 Vedlikehold og pleie .................................................................................................... 13

Oppbevaring ................................................................................................................ 15

Spesifikasjoner ................................................................................................................. 17

Samsvarserklæring........................................................................................................... 18

2

Sikker bruk av produktet Sikker bruk av produktet

Viktig informasjon

ADVARSEL

Les denne brukerhåndboken før du bruker produktet.

Om brukerhåndboken

Denne håndboken inneholder nødvendig informasjon om montering, bruk og vedlikehold av produktet. Du må lese den nøye og forstå innholdet.

Oppbevar alltid håndboken på et sted hvor den er lett tilgjengelig.

 

Hvis du har mistet håndboken eller den er skadet og ikke er lesbar lenger, kan du kjøpe en ny hos forhandleren.

Enhetene som er brukt i denne håndboken, er SI-enheter (Internasjonalt målesystem). Tallene i parentes er referan severdier, og det kan være mindre omregningsfeil i enkelte tilfeller.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.

Tiltenkt bruk av dette produktet

Dette produktet er beregnet for lett til middels trimming av kvister og grener på opptil 203 mm i diameter.

Denne enheten må ikke brukes til andre formål enn det som er nevnt ovenfor.

 

Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel for å oppgradere produktet. Enkelte av illustrasjonene kan av vike fra produktet for å gjøre forklaringen mer tydelig.

Kontakt forhandleren hvis noe er uklart eller du lurer på noe.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.

Produktet må ikke endres

Du må ikke endre produktet.

Det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade. Feilfunksjoner som er resultat av endring av produktet, dekkes ikke av produsentens garanti.

Produktet må ikke brukes hvis det ikke er kontrollert og vedlikeholdt

Du må ikke bruke produktet hvis det ikke er kontrollert og vedlikeholdt. Sørg alltid for at produktet kontrolleres og vedlikeholdes regelmessig.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.

Låne bort eller overlate produktet til andre

Hvis du låner bort produktet til andre, må du sørge for at personen som låner produktet, har fått brukerhåndboken sammen med produktet.

Hvis du overlater produktet til andre, må du legge ved brukerhåndboken sammen med produktet når det leveres.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.

Brukere av produktet

Produktet skal ikke brukes av:

personer som er trette

        

personer som har drukket alkohol personer som tar medisiner personer som er gravide personer som er i dårlig fysisk form personer som ikke har lest brukerhåndboken barn Husk at brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som oppstår i forbindelse med andre mennesker eller deres ei endom.

Det kan føre til en ulykke hvis du ikke følger disse instruksjonene.

Tenningssystemet på dette produktet genererer elektromagnetiske felt under drift. Magnetiske felt kan forårsake in terferens eller driftsforstyrrelser i pacemakere. For å redusere helserisikoer anbefaler vi at brukere av pacemakere konsulterer sin lege og pacemakerprodusent innen de betjener dette produktet.

Nasjonale eller lokale forskrifter kan begrense bruken av dette produktet.

3

Sikker bruk av produktet

ADVARSEL

Vibrasjon og kulde

Det antas at et forhold som kalles Raynauds fenomen kan ha innvirkning på fingrene til enkelte personer når de ut settes for vibrasjon og kulde. Hvis du utsettes for vibrasjon og kulde, kan det forårsake dirring og sviing, som etter følges av at fingrene mister farge og blir følelsesløse. Følgende forholdsregler anbefales sterkt, fordi minimumsgrensen for det som kan utløse lidelsen, er ukjent.

Hold kroppen varm, spesielt hode, hals, føtter, ankler, hender og håndledd.

 

Oppretthold god blodsirkulasjon ved å utføre kraftige armbevegelser i hyppige pauser i arbeidet og ved å unngå røyking.

Begrens antall arbeidstimer. Prøv å fylle hver dag med jobber som ikke innebærer bruk av trimmer eller annet håndholdt motorutstyr.

Hvis du opplever ubehag, hvis fingrene blir røde eller hovne og deretter bleke og numne, må du kontakte lege før du utsetter deg for mer kulde og vibrasjon.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til helseskade.

Gjentatte belastningsskader

Man tror at for mye bruk av muskler og sener i fingre, hender, armer og skuldre kan forårsake ømhet, hovenhet, num menhet, utmattelse og smerte i områdene som er nevnt her. Visse gjentakende aktiviteter med hånden kan føre til at du utvikler en belastningsskade (RSI eller Repetitive Stress Injury). Dette kan du gjøre for å redusere faren for RSI:

Unngå å arbeide med håndleddet i en bøyd, strukket eller vridd stilling over lengre tid.

Ta regelmessige pauser for å minimere repetisjonen og la hendene få hvile. Reduser hastigheten og styrken på den gjentatte bevegelsen.

Gjør øvelser for å styrke hånden og armmusklene.

Kontakt lege hvis du føler dirring, nummenhet og smerte i fingrene, hendene, håndleddene eller armene. Jo ras kere RSI diagnostiseres, desto tidligere kan det forhindres permanent nerve- og muskelskade.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til helseskade.

Riktig opplæring

Ikke tillat bruk uten riktig opplæring og verneklær.

   

Gjør deg kjent med betjeningsorganer og riktig bruk av enheten.

Du må vite hvordan du stopper enheten og slår av motoren.

Du må vite hvordan du raskt tar av en enhet som er festet med sele.

La ikke andre bruke enheten uten riktig instruksjon.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til helseskade.

Bruk egnede klær.

Fest håret slik at det er over skuldrene.

 

Ikke bruk skjerf, smykker eller løse, vide klær som kan bli dratt inn i enheten.

Ikke bruk fottøy med åpen tå, eller gå uten sko eller med bare legger.

Hvis disse forholdsreglene ikke følges, kan det medføre skade på syn eller hørsel, eller alvor lig personskade.

Bruk verneklær

Bruk alltid følgende verneutstyr når du arbeider med grensaksen.

1. Hodebeskyttelse (hjelm): Beskytter hodet 2. Øreklokker eller ørepropper: Beskytter hørselen 3. Vernebriller: Beskytter øynene 4. Ansiktsskjerm: Beskytter ansiktet 5. Vernehansker: Beskytter hendene mot kulde og vibrasjon 6. Arbeidsklær som passer (lange ermer, lange bukser): Beskytter kroppen 7. Kraftige, sklisikre vernesko (med forsterket tupp) eller sklisikre arbeidssko (med forsterket tupp): Beskytter føttene

Hvis disse forholdsreglene ikke følges, kan det medføre skade på syn eller hørsel, eller alvorlig personskade.

Bruk verneutstyret nedenfor når det er nødvendig.

Støvmaske: Beskytter åndedrettsorganene

Binetting: Beskyttelse mot biangrep

4

Sikker bruk av produktet

ADVARSEL

Bruksmiljø og bruk

Produktet må ikke brukes:

i dårlig vær.

   

i bratte bakker eller glatte steder uten trygt fotfeste.

om natten eller på steder med dårlig sikt.

Når produktet brukes i en lett skråning, må du arbeide med en vannrett svingende bevegelse.

Det kan føre til alvorlig personskade hvis du faller eller sklir, eller ikke bruker produktet riktig.

For din egen helse og sikkerhet og komfortabelt arbeidsforhold, bør maskinen brukes innenfor et lufttemperaturom råde på -5 o C til 40 o C.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til helseskade.

Vær forberedt hvis det skulle skje en ulykke

Påse at du er forberedt hvis det skulle skje en ulykke eller oppstå en per sonskade.

Førstehjelpssett

Håndklær og tørkepapir (for å stoppe blødning)

Fløyte eller mobiltelefon (for å tilkalle hjelp ute)

Hvis du ikke kan utføre førstehjelp eller tilkalle hjelp ute, kan skaden forverres.

Sikkerheten må komme først ved brann eller røyk

Hvis det kommer ild fra motoren eller det siver ut røyk fra noe annet område enn eksosutløpet, må du holde god avstand til produktet for din egen sikkerhet.

Bruk en spade til å kaste sand eller lignende materiale på ilden for å hindre at den sprer seg, eller slukk den med en brannslukker.

En panikkreaksjon kan føre til at brann eller annen skade blir mer omfattende.

VIKTIG Dette tilbehøret er beregnet for bruk sammen med strømkilden M262S. Bruk tilbehøret sammen med andre produkter vil gjøre at det fort oppstår feil på girkassen og at garantien gjøres ugyldig.

Advarsler

FARE

Dette symbolet sammen med ordet

FARE

krever oppmerksomhet for en handling eller et forhold som kan føre til alvorlig personskade eller død for brukeren og tilskuerne.

ADVARSEL

Dette symbolet sammen med ordet

ADVARSEL

krever oppmerksomhet for en handling eller et forhold som kan føre til alvorlig personskade eller død for brukeren og tilskuerne.

FORSIKTIG FORSIKTIG

de.

indikerer en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat ska-

Andre indikatorer

Symbolet sirkel med skråstrek over betyr at det som vises er for budt.

MERK

Denne beskjeden gir tips for bruk, stell og vedlikehold av produktet.

VIKTIG

Tekst i ramme sammen med ordet

VIKTIG

inneholder viktig informasjon om bruk, kontroll, vedlikehold og lag ring av produktet som er beskrevet i denne håndboken.

Symboler

Symbolenes form Symbolenes beskrivelse/bruk Symbolenes form Symbolenes beskrivelse/bruk Les denne brukerhåndboken nøye Smøring av kjedet 5

Sikker bruk av produktet Symbolenes form Symbolenes beskrivelse/bruk Bruk vernebriller, hørselsvern og vernehjelm Symbolenes form Symbolenes beskrivelse/bruk Bruk sklisikkert fottøy Må ikke brukes nærmere enn 15 meter fra strømførende gjenstander. Tilskuere må hol de en avstand på minst 15 meter.

Sikkerhet/advarsel  

Sikkerhetsklebeskilt

Sikkerhetsmerket, som er vist nedenfor, er festet på produktene som er beskrevet i denne håndboken. Sørg for at du forstår hva merket betyr før du bruker produktet.

Hvis merket blir uleselig på grunn av slitasje eller skade, eller faller av og mistes, kan du kjøpe et nytt merke hos forhandleren og feste det på stedet som vises på illustrasjonen nedenfor. Påse at merket alltid er lesbart. 1. Delenummer X505-001823 6

Beskrivelse Beskrivelse 1. 2. 3. 4.

Sverdstyringsdeksel

- Brukes til å dekke sverdstyrin gen og sagkjedet under transport og oppbevaring. Fjern sverdstyringsdekselet før enheten brukes.

Sagkjede Sverdstyring Automatisk oljesmørerenhet

viskositet.

- Selvsmørende. Bruk usyntetisk sverd- og kjedeolje av høy kvalitet og med lav 5. 6. 7.

Skjæreanordning Skjæresko

- Brukes til å fange opp og stabilisere grener under beskjæring. Plasser skjæreskoen mot grenen, akselerer og senk sagbladet inn i grenen.

Fremre håndtak

- Polstret grep for venstre hånd.

7

Før du starter

Pakkliste

   Følgende deler er pakket separat i esken.

Kontroller delene som er i esken, når du har pakket ut.

Kontakt forhandleren hvis noe mangler eller er ødelagt.

Før du starter 1. Drivaksel og skjæreanordning 2. Sverdstyringsdeksel 3. Pipenøkkel

Montering

4. Opphengskrok 5. Brukerhåndbok

ADVARSEL

Les brukerhåndboken nøye for å sikre at du monterer produktet riktig.

Hvis du bruker et produkt som ikke er montert riktig, kan det føre til en ulykke eller alvorlig personskade.

Tilbehørsakselenhet

1. Plasser krafthodet/akselenheten på et vannrett underlag.

2. Trekk ut plasseringspinnen (A), og vri 1/4 omdreining mot klokken for å låse stillingen.

3. Fjern avstandsstykket i papp ved behov.

8

Demontering av fremre håndtak Justering av sagkjedestramming

Før du starter 4. Fest drivakselkontakten.

forsiktig til koblingen (B) til mon teringslinjen for merker (C), og kontroller at den innerste ne dre drivakselen aktiveres i den firkantede øvre

MERK

Nedre lagerhus og kraftenhet må være på linje med motoren heten.

5. Vri plasseringspinnen (A) 1/4 omdreining mot klokken for å aktivere det nedre akselhullet. Kontroller at plasseringspin nen er helt i inngrep ved å vri den nedre drivakselen. Plas seringspinnen skal gå plant i inngrep i koblingen. Fullt inngrep vil hindre ytterligere akselrotasjon.

6. Fest den nedre akselenheten til koblingen ved å trekke til klemmeskruen (D).

7. Demontering skjer i motsatt rekkefølge av monteringsanvis ningene.

1. Fjern skruene (A) og håndtakhalvdelene fra strømkilden.

2. Sett håndtakshalvdelene løst sammen og sett håndtaket vekk for senere bruk.

ADVARSEL

Tennplugghetten må alltid kobles fra før det utføres ser vice på skjærefestet. Bruk hansker ved håndtering av sagkjedet, ellers kan det oppstå alvorlige personska der.

1. Flytt stoppbryteren til STOP-posisjon.

2. Koble tennplugghetten.

3. Løsne to dekselmuttere (A) på girkassen til de er fingertette.

4. Hold opp sverdnesen, og drei justeringsskruen (B) med klok ken til kjedet sitter godt mot undersiden av sverdet, som vist. Bare kaldt kjede - drei justeringsskruen med klokken en ek stra 1/8-1/4 omdreining.

5. Stram begge mutterne på girkassen med nesen opp. Stram den bakre mutteren først.

6. Dra kjedet rundt sverdet for hånd. Reduser kjedestrammin gen hvis noen punkter er for stramme.

7. Når kjedet er ordentlig strammet, må du stramme girkas semutterne forsvarlig.

9

Før du starter

VIKTIG

Stram dekselmutterne på girkassen til 8 - 9 Nm. Mutter ne må ikke strammes for mye. Det kan forårsake skade.

8. Sørg for at kjedet er ordentlig strammet hele tiden.

MERK

Alle kjeder krever jevnlig justering.

Korrekt kald stramming Sideledd i kon takt med sverd styring Kjedet må stram mes Drivlenketanger henger ut av sverdstyringen Korrekt varm stramming Tre mm mellom sideledd og sverdstyring ne derst

Smøring av sverdstyring og sagkjede

1. Tørk bort smuss fra oljefylllokket.

2. Fjern oljefyllokket og fyll tanken med sverdstyrings- og sag kjedeolje av høy kvalitet og med lav viskositet.

MERK

 Utslippsvolumet til den automatiske oljesmøreren er for håndsinstilt til å avgi 3 til 4 ml/min. ved normal omdreinings hastighet. Ved tunge eller tørre skjæreforhold må muligens utslippssvolumet justeres for å sikre riktig smøring. Fyll på oljetanken hver gang du fyller drivstoff.

VIKTIG

 Ikke bruk syntetisk eller silikonbasert olje, for å unngå plas tisk forringelse.

Justere skulderselen

1. Fest kroken til remmen på hengeren på det ytre røret.

2. Ta på deg skulderremmen slik at du har kroken på høyre si de.

3. Juster lengden på skulderremmen slik at det er behagelig å holde i og betjene maskinen.

VIKTIG

 Sørg for at alle kroker og justeringsenheter er sikret.

 Skulderselen har en nødutløsningsfunksjon. I en eventuell nødssituasjon trekker du i ringen (A) for å koble maskinen fra remmen.

10

Beskjæring Beskjæring

FARE

Alle strømførende ledninger og kommunikasjonskabler kan ha strøm med høy spenning. Denne enheten er ikke iso lert mot elektrisk strøm. Berør aldri ledninger direkte eller indirekte under beskjæring, ellers kan alvorlig skade eller død forårsakes.

Området innenfor en 15 m radius fra produktet er en faresone. Følgende forholdsregler må overholdes når du arbei der med produktet.

Ikke la barn eller andre mennesker eller dyr komme innenfor faresonen.

ADVARSEL

    

Hvis skjæreanordningen roterer selv om gassknappen står i tomgangsstilling når motoren startes, må forgasseren justeres før produktet brukes.

Ikke start eller bruk enheten før alt beskyttelsesutstyr er satt riktig sammen for enheten.

Ikke strekk hånden inn i en åpning mens motoren går. Bevegelige deler synes kanskje ikke gjennom åpningene.

Bevegelige deler kan kutte av fingre eller forårsake alvorlige skader. Hold hender, klær og løse deler borte fra alle åpninger.

Du må alltid stoppe motoren, koble fra tennplugger, og sørge for at alle bevegelige deler står fullstendig stille før du fjerner hindringer, rydder opp eller utfører service.

    

Sørg for å ha en god arbeidsstilling

Sørg for at du alltid har godt fotfeste og balanse. Ikke stå på glatte, ujevne eller ustabile flater. Ikke arbeid i unaturlige stillinger eller på stiger. Ikke strekk deg lenger enn hva som er forsvar lig.

Produktet skal bare brukes fra bakkeb eller fra en godkjent gondolheis.

Kontroller alltid grenene som skal beskjæres, for å sjekke om det finnes døde grener som kan falle ned og treffe brukeren eller assistenter. Fjern farer før beskjæring.

Planlegg fluktvei fra fallende gjenstander.

Beskjærte grener spretter når de treffer bakken.

Kontroller at skulderselen er tilpasset for sikker og komfortabel bruk.

Slå av produktet når du flytter deg fra tre til tre.

Unngå enhver kontakt med sagkjedet.

Det kan oppstå alvorlige skader hvis du ikke følger disse instruksjonene.

Når du skal transportere enheten, tømmer du drivstofftanken, monterer sverdstyringsdekselet, setter enheten i opp reist posisjon og sikrer at den står støtt.

Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til skade på utstyr eller personer.

 

Prøv ikke på å betjene produktet med bare én hånd.

Pass på å plassere tomlene rundt håndtakene, hold dem med tommelen og de andre fingrene.

Rekyl

Rekyl kan gjøre at man mister kontrollen over produktet og resultere i at brukeren og de som står i nærheten, blir alvorlig skadet. Hold produktet fast med begge hender med tomler og fingre rundt fremre og bakre håndtak. Vær oppmerksom på at grensagen vil bevege seg ned og utover etter beskjæring.

 Det kan oppstå rekyl når sagkjedet i bevegelse på nesen eller tuppen av sverdstyringen kommer i kontakt med en gjenstand eller når treet legger klem på sagkjedet i kuttet. I noen tilfeller kan dette forårsake en lynrask baklengs reaksjon som sparker sverdstyringen og sagkjedet opp og bakover eller ned og bakover mot brukeren. Begge disse reaksjonene kan føre til at brukeren mister kontroll over produktet og dermed forårsake alvorlige personska der.

 Med en grunnleggende kunnskap om rekyl kan du redusere eller eliminere overraskelsesmomenter som fører til ulykker.

   Unngå at tuppen på sverdstyringen er i kontakt med gjenstander mens sagkjedet er i bevegelse.

Skjær bare i tre. Unngå å treffe betong, metall, kabler eller andre hindringer som kan forårsake rekyl eller skade på sag kjedet.

Hvis sagkjedet treffer et fremmedlegeme, må du stoppe motoren umiddelbart og inspisere og reparere produktet om nød vendig.

11

Beskjæring          Kontroller at skjæreanordningen, sverdstyringen og sagkjedet er forsvarlig festet og i god stand.

Unngå å treffe fjell, steiner, trestumper og andre fremmedlegemer med sagkjedet.

Ikke skjær i bakken med sagkjedet.

Slå alltid av maskinen når du fjerner ting som blokkerer sagkjedet.

Hvis enden av skjæreanordningen kommer borti en hindring, må du stoppe enheten umiddelbart og sjekke om sagkjedet t er blitt skadet.

Ikke bruk et sløvt, skadet eller misfarget sagkjede.

Fjern fremmedlegemer fra arbeidsområdet.

Dekk alltid sverdstyringen og sagkjedet til med et deksel under transport og ved lagring.

Bruk av utstyret kan danne gnister, som kan starte en brann rundt tørr vegetasjon. Produktet er utstyrt med en gnistfanger, og en gnistfanger kan være nødvendig. Brukeren skal kontakte den lokale brannetaten når det gjelder lover og forskrifter i forbindelse med forebygging av brann.

Beskjæringsteknikker

Sverd mot gren            Planlegg beskjæringen nøye. Kontroller i hvilken retning gre nen vil falle.

Planlegg fluktvei fra fallende grener. Beskjærte grener spretter når de treffer bakken.

Lange grener bør fjernes i flere deler.

Ikke stå rett under grener som beskjæres.

Når alt er klart for beskjæring: Hold skjæreskoen mot grenen. Dette vil forhindre at grenen beveger seg. Ikke sag frem og til bake.

Vær oppmerksom på grener rett bak grenen som beskjæres. Hvis sagbladet treffer bakenforliggende grener, kan det bli skadet.

Akselerer til full gass.

Benytt skjæretrykk.

Reduser skjæretrykket når du nærmer deg avslutningen for å beholde kontrollen.

Når du beskjærer en gren på 102 mm diameter eller større, gjør du som følger: (1) Kutt 1/4 av grenen fra undersiden nær trestammen.

(2) Avslutt beskjæringen fra oversiden litt lenger ut på gre nen.

(3) Kutt grenstubben ved stammen.

Ikke bruk denne metoden til felling eller oppkutting.

Bladet treffer bakenforliggende gren 12

Vedlikehold og pleie Vedlikehold og pleie

ADVARSEL Følgende forholdsregler må overholdes ved kontroll og vedlikehold av produktet etter bruk:

Slå av motoren, og ikke forsøk å kontrollere eller vedlikeholde produktet før motoren er avkjølt.

Du kan brenne deg.

Ta av tennplugghetten før du utfører kontroll og vedlikehold.

Hvis produktet starter uventet, kan det føre til en ulykke.

VIKTIG

  Kontroll og vedlikehold krever spesialkunnskap. Hvis du ikke er i stand til å kontrollere og vedlikeholde produktet eller rette feil selv, må du kontakte forhandleren. Prøv ikke å demontere produktet.

Bruk bare originale reservedeler og angitte produkter og komponenter som reservedeler og forbruksmateriell. Hvis du bruker deler fra andre produsenter eller ikke-anbefalte komponenter, kan det føre til feilfunksjon.

Retningslinjer for service

Område Vedlikehold Side Daglig eller før bruk Ved hver drivstoffyl ling Drivaksel Sverdstyring/kjedetann hjulsnese Undersøke/smøre Kontroller/rengjør/smør

13

14

U/R* U Sagkjede Undersøke/hvesse/skifte/ stramme

9/15

U* U* Skruer/mutre/bolter Kontroller/trekk til/skift U* Bokstavkoder for vedlikeholdsprosedyrer: U = Undersøke, S = Skifte, R = Rengjøre (1) Smør etter 25 timers bruk med litiumfett av god kvalitet. * Alle anbefalinger for utskiftning er basert på funn av skader eller slitasje under inspeksjon.

3 måneder eller 90 ti mer U (1) Årlig 600 ti mer

VIKTIG

 Tidsintervallene er maksimum. Bruk og erfaring vil avgjøre hvor ofte det trengs vedlikehold.

Vedlikehold og pleie

Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du kontakte forhandleren.

Smøre drivakselen

1. Skru ut skjæreanordningens lokaliseringsskrue (A).

2. Løsne to bolter (B): 3. Fjern 4. Fjern den fleksible kabelen (C), tørk av den og påfør 15 ml litiumbasert fett.

5. Skyv den fleksible kabelen tilbake i drevhuset. Ikke få smuss på den fleksible kabelen.

6. Monter og fest skjæreanordningen.

13

Vedlikehold og pleie

Utskiftning av sverdstyring Rengjøring av girkassedeksel

MERK

 YAMABIKO-sverd og kjede kan skiftes ut med en Carlton modell med samme mål og tannavstand.

1. Fjern to muttere (A) og skrue til girkassedeksel (B), og drei justeringsskruen på sagkjedet (C) mot klokken for å løsne strammingen.

2. Ta av girkassedekselet (D).

3. Fjern sverdstyringen og sagkjedet fra girkassen og kjede tannhjulet.

4. Fjern sagkjedet fra sverdstyringen og kontroller om det er skader eller merker etter overdreven eller ujevn bruk på sverdstyringen. Skift sverdstyring om nødvendig.

5. Monter sagkjedet på sverdstyringen med kutterne øverst på styringen i retning tuppen.

6. Monter er i inngrep med kjedetannhjulet (E).

7. Monter girkassedekselet (D), stram mutrene med fingrene og monter skruen til girkassedekselet (B).

strammingsjusteringsskruen med klokken for å fange opp slakk i sagkjedet.

1. Fjern de to mutrene (A) og skruen til sverdstyringsdekselet (B).

2. Ta av sverdstyringsdekselet (D).

3. Børst forsiktig bort smuss fra innsiden av sverdstyringsdek selet og rundt kjedetannhjulet.

4. Monter monter og stram mutrene og monter skruen til sverdstyringsdekselet.

Justering av automatisk oljesmører

MERK

 Svært lite synlig olje på sagkjedet gir tilstrekkelig smøring 1. Fra bunnen av girkassen dreier du justeringsskruen (A) med klokken for å redusere oljevolumet - mot klokken for å øke oljevolumet.

Sverdstyring- og kjedekombinasjoner

Delenummer sverdstyring 10" vanlig sverdstyring S10A0CD3739 Delenummer kjede 91VXL39CQ Kjedetype 91 Ledd 39 Tannavstand 3/8" Mål 0.050

VIKTIG

 Kontroller delenummeret til sverdstyringen på produktet. Målene på kjede og sverdstyring må være identiske. Bruk sverdsty rings- og kjedekmobinasjonene som er vist i tabellen ovenfor.

14

Vedlikehold og pleie

Filing av sagkjede

VIKTIG

 Sløve eller skadde blader vil resultere i dårlig beskjæringsy telse, økt vibrering og premature skader på sagkjedet.

1. Sett en rundfil (A) inn i beskjæreren i 30° vinkel. En femdel (1/5) av filen skal vises over beskjærerkanten.

2. Hold filen horisontalt i beskjæreren og fil i én retning.

3. Fil til den øverste delen av bladene og sideskråkantene er skarpe uten hakk.

4. Plasser (B) fast på toppen av beskjære ren med 0,65 tommers spor og ende mot fremre skjæreblad. Fil bladet med flatfil til det flukter den øvre delen av dybde måleren.

5. Avslutt slipingen med å avrunde den fremre kanten av bladet (C) med flatfil.

6. Riktig filt skjæreblad vises her.

D: Topplatevinkel 30° E: Kuttevinkel for topplate 55° F: Dybdemåler 0,65 mm G Parallell 7. Påfør ren olje og roter sagkjedet langsomt for å vaske vekk filspon.

8. Hvis sagkjedet er dekket til eller tilstoppet med harpiks, må det renses i parafin og deretter legges i olje.

Oppbevaring Lagring over lengre tid (30 dager eller mer)

Når produktet skal oppbevares over lengre tid (30 dager eller mer), må du sørge for at følgende forberedelser for oppbevaring blir utført.

1. Når produktet er tilstrekkelig avkjølt, tørker du vekk fett, olje, støv, skitt og annet materiale fra utsiden av produktet.

2. Utfør periodiske kontroller som foreskrevet i denne håndbo ken.

3. Kontroller at skruene og mutrene er trukket til. Trekk til alle som er løse.

VIKTIG

 Noen typer tresevje og harpiks er etsende. Vask områdene rundt sverdstyringen og kjedetannhjulet grundig etter hver bruk, smør deretter metalldeler med lettolje.

under oppbevaring.

5. Oppbevar produktet på et tørt og støvfritt sted hvor barn ikke får tak i det.

15

Vedlikehold og pleie

Installere opphengskrok

1. Før den lille enden av kroken inn i hullet på festeskaftet.

2. Skyv plasthetten inn på enden av festeskaftet.

Produsent: YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN

Autorisert representant i Europa: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nederland 16

Spesifikasjoner Spesifikasjoner MODELL Lengde × Bredde × Høyde Vekt (tørr) Type kjedetannhjul Drivaksel Girutvekslingsforhold Oljesmøringssystem Oljekapasitet for sagkjede Håndtak Sverdstyring og sagkjede Tilsvarende A-vektet lydtrykknivå: (ISO 22868) LpAeq= Usikkerhet A-vektet lydeffektnivå: (ISO 22868) L WARa = Usikkerhet Målt lydeffektnivå: (2000/14/EC) L WA = Garantert lydeffektnivå: (2000/14/EC) L WA = Vibrasjonsnivå: Målt i henhold til ISO 22867 Tilsvarende total vibrasjonsverdi, fremre håndtak Tilsvarende total vibrasjonsverdi, bakre håndtak Tilsvarende total vibrasjonsverdi, fremre håndtak med 3' forlengelse Tilsvarende total vibrasjonsverdi, bakre håndtak med 3' forlengelse Usikkerhet Disse spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

MTA-PP/S 1451 × 105 × 147 mm 2,25 kg 6 tennner, 9,53 mm avstand 6,35 mm fleksibel kabel 1,5:1 Automatisk 200 ml Venstre skumgrep 254 mm, 9,53 mm avstand, mål 0,050, 91VXL kjede 94,1 dB(A) 2,5 dB(A) 109,5 dB(A) 2,5 dB(A) 110 dB(A) 113 dB(A) 3,5 m/s 2 2,9 m/s 2 3,1 m/s 2 2,7 m/s 2 3,3 m/s 2 17

Samsvarserklæring Samsvarserklæring Undertegnede produsent: YAMABIKO CORPORATION 1-7-2 Suehirocho Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN Denne samsvarserklæringen er ene og alene produsentens ansvar.

Erklærer under vårt eneansvar at dette produktet:

Multiverktøysystem Merke: shindaiwa Type: M262S + MTA-PP/S

Montert av: ECHO, INCORPORATED 400 OAKWOOD ROAD, LAKE ZURICH, ILINOIS 60047-1564 USA Er i samsvar med direktivene

2006/42/EF

og

2014/30/EU

med gyldige endringer, og oppfyller følgende standarder:

EN ISO 12100:2010, EN ISO 11680-1:2011, ISO 14982:2009

Teknisk kontrollorgan: 0404 RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden har utsetedt et

EF Type inspeksjonssertifikat nr. 0404/18/2505

datert 8.juni 2011 “vedrørende begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr”

2011/65/EU (RoHS2)

(bruk av harmonisert standard

EN 50581: 2012

) Oppfyller kravene i Rådsdirektiv

2000/14/EF

vurderingsprosedyre ifølge

VEDLEGG V

Målt lydeffektnivå: 110

dB(A)

Garantert lydeffektnivå: 113

dB(A)

Serienummer 35101001 til 35200000 Tokyo, 1. januar 2019 Teknisk dokumentasjon oppbevares av: Firma: RISE SMP (Svensk Maskinprovning) Adresse: Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sverige

YAMABIKO CORPORATION Masayuki Kimura Administrerende direktør Kvalitetssikringsavdelingen Den godkjente representanten i Europa som er autorisert til å kompilere den tekniske filen.

Firma: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Adresse: P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nederland

Mr. Richard Glaser

18

1Notater og bakre omslag

NOTATER

19

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN TELEFON: 81-428-32-6118. FAKS: 81-428-32-6145

.

© 2018 X771209-5102

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement