MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Owner's Manual


Add to my manuals
48 Pages

advertisement

MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Owner's Manual | Manualzz
1
Előszó
Notebook
Kezelési útmutató
Előszó
Tartalomjegyzék
1. Fejezet: Előszó
Tartalomjegyzék ............................................................. 1-2
Jogszabályok és nyilatkozatok ..................................... 1-4
FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló
nyilatkozat ................................................................... 1-4
Az FCC által előírt feltételek ........................................ 1-4
CE-megfelelőség ......................................................... 1-4
Akkumulátorokra vonatkozó jogszabályok .................. 1-5
WEEE-nyilatkozat ....................................................... 1-5
Biztonsági utasítások .................................................... 1-6
Védjegyek........................................................................ 1-8
Változtatások jegyzéke .................................................. 1-8
2. FEJEZET: Bevezetés
Kiigazodás a kézikönyvben ........................................... 2-2
Kicsomagolás ................................................................. 2-2
Termékáttekintés ............................................................ 2-3
Felülnézet nyitott állapotban........................................ 2-3
Elölnézet...................................................................... 2-7
Jobb oldali nézet ......................................................... 2-9
Bal oldali nézet .......................................................... 2-10
Hátulnézet ................................................................. 2-12
Alulnézet.................................................................... 2-13
Műszaki adatok ............................................................. 2-14
3. FEJEZET: Első lépések
A noteszgép használatba vétele ................................... 3-2
Energiagazdálkodás....................................................... 3-3
Hálózati (AC) feszültség .............................................. 3-3
Akkumulátoros működés ............................................. 3-3
1-2
Energiafelhasználás Windows operációs
rendszerben ................................................................ 3-7
Energiatakarékossági tippek ....................................... 3-9
Alapvető működtetés ................................................... 3-10
Tanácsok a biztonságos és kényelmes
használathoz ............................................................. 3-10
A billentyűzet ismertetése ......................................... 3-12
Vezeték nélküli aktiválás ........................................... 3-16
Az érintőpad ismertetése........................................... 3-17
A merevlemez-meghajtó ........................................... 3-19
Az optikai adattároló eszköz használata ................... 3-19
Külső eszközök csatlakoztatása ................................. 3-21
Perifériák ................................................................... 3-21
Kommunikációs eszközök ......................................... 3-22
Alkatrészek cseréje és bővítése ................................. 3-23
1-3
Előszó
 Jogszabályok és nyilatkozatok
FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat
Ez a készülék bevizsgálásra került és megfelelt az FCC szabályok 15. részében foglalt B
osztályú digitális berendezésekre vonatkozó előírásoknak.
E határértékek úgy vannak
tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen.
Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát állít elő, alkalmaz és sugároz ki,
és amennyiben felszerelése és használata nem az előírások és az útmutató szerint történik,
káros interferenciát képes előidézni a rádiókommunikációban.
hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia.
Arra azonban nincs garancia,
Amennyiben a berendezés
használata közben káros interferenciát okoz a rádiófrekvenciás vagy televíziós jeleknek – amely
a berendezés ismételt ki- és bekapcsolásával állapítható meg – a következő intézkedésekkel
próbálja megoldani a problémát:

Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.

Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra.

Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió/TV szerelő segítségét.
MEGJEGYZÉS
 A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve
módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést
működtesse.
 Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy biztosítsák
a határértékeknek való megfelelőséget.
Az FCC által előírt feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A
működtetésnek az alábbi két feltétele van:


Az eszköz nem okozhat ártalmas zavart.
A készüléknek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó
zavarokat is.
CE-megfelelőség
Az eszköz megfelel az európai direktívában megfogalmazott alapvető biztonsági
követelményeknek, illetve egyéb fontos rendelkezéseknek.
1-4
Akkumulátorokra vonatkozó jogszabályok
Európai Unió:
Az elemeket, elektromos készülékek és járművek akkumulátorait tilos
a háztartási szemétbe dobni.
Kérjük, használja a nyilvános
gyűjtőrendszereket, hogy visszaküldje, újrafelhasználásra küldje vagy
a helyi jogszabályok alapján kezelje.
Tajvan:
For better environmental protection, waste batteries should be
collected separately for recycling or special disposal.
Kalifornia, Egyesült Államok: A gombelem perklorátot tartalmazhat, ezért speciális kezelést
igényel, ha Kaliforniában hasznosítják újra vagy dobják ki.
További információért lásd: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Lítium akkumulátorra vonatkozó biztonsági irányelv
A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes.
Kizárólag ugyanolyan, vagy a
készülék gyártója által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon.
Az elhasznált
akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.
WEEE-nyilatkozat
Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az
elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.
1-5
Előszó
 Biztonsági utasítások
Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat.
Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
A készüléket tartsa távol a nedvességtől és a magas hőmérséklettől.
Az üzembe helyezéshez tegye a készüléket stabil, vízszintes felületre.
A burkolaton lévő nyílások a szellőzést szolgálják és megakadályozzák,
hogy túlmelegedjen a készülék.
Ne zárja el a szellőzőnyílásokat.
 Ne hagyja a készüléket nem szabályozott környezetben, ahol a
tárolási hőmérséklet meghaladja a 60OC (140OF) értéket vagy 0OC
(32OF) alá eshet, mert ez károsíthatja a készüléket.
 Ezt a készüléket maximum 40OC (120OF) környezeti hőmérsékleten
üzemeltesse.
 Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség a biztonságos
tartományon belül van és 100–240V közötti értékre állították be,
mielőtt a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatják.
 A bővítőkártya vagy bővítőmodul beszerelése előtt ne felejtse el
kihúzni a hálózati tápkábelt.
 Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, mindig
húzza ki az AC hálózati tápkábelt a fali aljzatból, vegye ki az
akkumulátor egységet, vagy kapcsolja ki a konnektort, hogy a
készülék ne fogyasszon áramot.
Soha ne töltsön semmiféle folyadékot a nyílásokba, mivel ez
károsíthatja a készüléket vagy áramütést okozhat.
A tápkábelt oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni.
helyezzen tárgyakat a tápkábelre.
1-6
Ne
A készüléktől tartsa távol az erős mágneses vagy elektromos teret
gerjesztő tárgyakat.
Amikor a koaxiális kábelt a TV tunerhez csatlakoztatja, meg kell
győződni arról, hogy a fémárnyékolás megfelelően csatlakozik az épület
védőföldelési rendszeréhez.
A kábeles műsorterjesztő rendszert az ANSI/NFPA 70 szabvány, vagyis
az amerikai Nemzeti Elektromos Szabályzat (NEC) koaxiális kábelek
külső vezető köpenyének földeléséről szóló 820.93-as szakaszának
előírásai szerint földelni kell.
 A nem megfelelő akkumulátor használata miatti robbanásveszély
elkerülése érdekében, kizárólag az eredetivel megegyező, vagy a
gyártó által ajánlott, azzal egyenértékű akkumulátort használjon.
 Kérjük tartsa az akkumulátort biztonságos helyen.
Amennyiben az alábbiak közül valamelyik előfordul, tanácsos
megvizsgáltatnia a készüléket egy szakemberrel:
 A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.
 Folyadék ömlött a készülékbe.
 A készüléket nedvességnek tették ki.
 A készülék nem működik megfelelően, illetve nem sikerül
működőképes állapotba hoznia a Használati Utasításnak
megfelelően.
 A készüléket elejtették és megsérült.
 A készülék a sérülés nyilvánvaló jeleit viseli.
Környezetkímélő termékek tulajdonságai
 Csökkentett energiafogyasztás használat közben és készenléti
üzemmódban.
 A környezetre és egészségre ártalmas anyagok korlátozott
használata.
 Egyszerűen szétbontható és újrahasznosítható.
 Természetes erőforrások csökkentett használata és
újrahasznosításra való ösztönzés.
 Hosszabb élettartam az egyszerű bővíthetőségnek köszönhetően.
 Csökkentett mennyiségű szilárd hulladék a visszavételi
programoknak köszönhetően.
1-7
Előszó
Környezetvédelmi programok
 A termék a tervezésének köszönhetően egyszerűen
újrahasznosítható, ezért nem kell kidobni.
 Ha a felhasználók az elhasználódott terméket újra szeretnék
hasznosítani és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a
helyi hivatalos gyűjtőközponttal.
 Optikai meghajtóra vonatkozó figyelmeztetés
VIGYÁZAT: Ez a készülék lézerrendszert tartalmaz.
LÉZERTERMÉK”.
Besorolása „1. OSZTÁLYÚ
A készülék helyes használata érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen a
használati utasítást és tartsa meg a jövőbeni hivatkozás céljából. Ha bármilyen probléma
lépne fel a készülékkel, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi „HIVATALOS márkaszervizzel”.
A lézersugárzás kibocsátásának megelőzése érdekében ne próbálja meg kinyitni a
készülékházat.
 Védjegyek

Minden védjegy az adott tulajdonosok birtokában van.

Az SRS Premium Sound, az SRS és a szimbólum az SRS Labs, Inc. védjegyei.

A THX és a THX TruStudio Pro a THX Ltd. védjegyei, amelyek egyes joghatóságokban
bejegyzettek lehetnek.

Minden jog fenntartva.
A Soundblaster® a Creative Technology Ltd. bejegyzett védjegye.
 Változtatások jegyzéke
1-8
Verzió
Változtatások jegyzéke
Dátum
1.0
Első kiadás
03, 2014
2
Bevezetés
Bevezetés
Gratulálunk új, finoman kidolgozott noteszgépe megvásárlásához! E vadonatúj, kifinomult
noteszgép kellemes és professzionális élményt fog nyújtani használat közben. Büszkén valljuk,
hogy noteszgépünk számos próbán esett át, amit igazol cégünk hírneve a megbízhatóság és
felhasználói elégedettség terén.
 Kiigazodás a kézikönyvben
A Felhasználói Kézikönyv utasításokat és ábrákat tartalmaz a noteszgép használatával
kapcsolatban. Tanácsos figyelmesen átolvasni a kézikönyvet, mielőtt használatba venné a
noteszgépet.
Az 1. fejezet: Előszó alapvető biztonsági és elővigyázatossági információt nyújt a
felhasználónak a noteszgép használatával kapcsolatban. Tanácsos figyelmesen elolvasni az
információkat és elővigyázatossági felhívásokat, mielőtt használatba veszi a noteszgépet.
A 2. fejezet: Bevezetés a noteszgép valamennyi tartozékának leírását tartalmazza.
Kicsomagolás közben tanácsos ellenőrizni, hogy valamennyi tartozék megvan-e. Ha valamelyik
tartozék sérült vagy hiányzik, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a noteszgép értékesítőjével.
Ezen kívül a fejezet bemutatja a noteszgép műszaki adatait, a funkcióbillentyűket,
gyorsbillentyűket, csatlakozókat, LED-eket és a noteszgép külsejét.
A 3. fejezet: Első lépések alapvető kezelési utasításokat tartalmaz a billentyűzet, érintőpad,
merevlemez-meghajtó és optikai adattároló használatával kapcsolatban. Amellett, hogy
utasításokat tartalmaz az akkumulátor beszerelésével, illetve a különféle külső eszközök,
kommunikációs eszközök stb. csatlakoztatásával kapcsolatban, segít a felhasználónak
megismerni a noteszgépet.
 Kicsomagolás
Először is, bontsa fel a szállító kartondobozt és tüzetesen vizsgáljon meg minden elemet. Ha a
valamelyik elem sérült vagy hiányzik, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék
értékesítőjével. Ezen kívül őrizze meg a dobozt és a csomagolóanyagokat, mivel szüksége
lehet rájuk a készülék esetleges későbbi szállításakor. A csomagnak tartalmazni a kell a
következő elemeket:
 Notebook
 Első lépések
 Nagy kapacitású Li-ion akkumulátor
 AC/DC hálózati adapter és AC tápkábel
 Hordtáska (opcionális)
 Minden az egyben alkalmazás-lemez, amely tartalmazza a felhasználói útmutató teljes
változatát, az illesztőprogramokat, segédprogramokat és opcionális
rendszer-visszaállítási funkciót stb.
2-2
 Termékáttekintés
Ez a fejezet a noteszgép alapvető leírását tartalmazza. Segít a noteszgép külsejének
megismerésében, mielőtt használatba veszi. Kérjük vegye figyelembe, hogy az itt ábrázolt
noteszgép eltérhet a tényleges készüléktől.
Felülnézet nyitott állapotban
A felülnézet nyitott állapotban és az alatta lévő leírás magyarázza a noteszgép elsődleges
kezelési felületét.
Az ábrák kizárólag hivatkozás célját szolgálják.
2-3
Bevezetés
1.
Webkamera

A beépített webkamerát fényképezéshez, videofelvételhez, videokonferenciához és
egyéb interaktív alkalmazáshoz használhatja.

A webkamera melletti webkamera-LED sárga fénnyel világít, ha bekapcsolják a
webkamerát. A LED kialszik, ha a funkciót kikapcsolják.
2.
Belső mikrofon
Ez a beépített mikrofon, és funkciója megegyezik a kívülről csatlakoztatható mikrofonéval.
3.
Sztereó hangszórók
Minőségi hanglejátszás sztereó rendszerrel, Hi-Fi funkció támogatással.
4.
Főkapcsoló gomb / Bekapcsolt állapot LED / GPU üzemmód LED
Főkapcsoló gomb

A főkapcsoló gombbal be- és kikapcsolhatja a notebook-ot.

A főkapcsoló gombbal felélesztheti a készüléket alvó
üzemmódból.
Bekapcsolt állapot LED / GPU üzemmód LED

Folyamatos kék fény, ha a notebook be van kapcsolva, és
az UMA GPU üzemmód van kiválasztva.

Folyamatos sárga fény, ha az opcionálisan támogatott
külső GPU üzemmód van kiválasztva.

5.
A LED kialszik, ha a funkciót kikapcsolják.
Gyorsindító gombok
Nyomja meg a gyorsgombokat az adott alkalmazások vagy eszközök aktiválásához. A
következő gyorsindító gombok csak akkor működőképesek az operációs rendszer alatt, ha
az SCM alkalmazást telepítették. A könnyebb és kényelmesebb kezelés érdekében,
keresse meg az SCM alkalmazást a csomagban mellékelt minden-az-egyben lemezen.
Nyomatékosan javasoljuk, hogy telepítse az SCM alkalmazást.

Nyomja meg a gombot az optikai meghajtó
lemeztálcájának kiadásához.

Megjegyzés: A ODD kiadógomb tiszta DOS
rendszerben működik. Azon operációs rendszerek alatt,
amelyekre nem telepítették az SCM alkalmazást, az
ODD Eject
(ODD kiadás)
Eject (Kiadás) gomb nem működik.
Ilyen esetekben, ha a felhasználó a jobb egérgombbal
rákattint a „Sajátgép” ablakban az optikai meghajtóra, a
„Kiadás” („Eject”) menüelemmel nyithatja ki az optikai
meghajtó tálcáját.
2-4

Nyomja meg ezt a gombot a kijelző azonnali
kikapcsolásához energiatakarékosság érdekében.
Megjelenítő
kikapcsolása

Nyomja meg ezt a gombot a ventilátor-fordulatszám
növeléséhez, hogy lehűtse a noteszgép egészének
Gyors hűtés
hőmérsékletét.

Nyomja meg ezt a gombot a vezeték nélküli LAN
funkció bekapcsolásához.
WLAN (WiFi)

A gomb segítségével aktiválhatja a játék
minialkalmazást, amely hihetetlenül hatékony
G-Panel
6.
megoldást kínál játékokhoz.
Érintőpad
Ez a noteszgép mutatóeszköze.
7.
Érintőpad kapcsoló
Nyomja meg a gombot az érintőpad funkció engedélyezéséhez, illetve letiltásához. Az
érintőpad kijelző – amennyiben van a gépen – világít, ha az érintőpad letiltott állapotban
van.
8.
Billentyűzet
A beépített billentyűzet a teljes méretű billentyűzet valamennyi funkcióját biztosítja.
Gyorsindító [Fn] billentyűk
Nyomja meg a billentyűzeten lévő [Fn] billentyűket az adott alkalmazások vagy eszközök
aktiválásához.
E billentyűk segítségével a felhasználók hatékonyabban tudnak dolgozni.
A következő billentyűk csak akkor működőképesek az operációs rendszer alatt, ha az SCM
alkalmazást telepítették.
2-5
Bevezetés

+
Felhasználói
meghatározású
vagy
Windows keresés
(opcionális)
Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt,
majd nyomja meg az F4 billentyűt a felhasználó által
definiált alkalmazás indításához.

Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn
billentyűt, majd nyomja meg az F4 billentyűt a
Windows keresési funkció bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt,
majd nyomja meg többször az F5 billentyűt, hogy az
+
ECO Engine (ÖKO motor) által biztosított
ÖKO motor
(Energiatakarékosság)
energiatakarékossági módok között váltson, illetve a
funkció kikapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt,
majd nyomja meg az F6 billentyűt a Webkamera
+
funkció bekapcsolásához. A kikapcsolásához nyomja
Webkamera
meg újra a gombot.

Nyomja le és tartsa lenyomva az Fn billentyűt, majd
nyomja meg az F10 billentyűt többször a Repülési
üzemmód engedélyezéséhez, illetve letiltásához.

A repülés biztonsága érdekében győződjön meg
arról, hogy bekapcsolta a Repülőgép módot, amikor
a repülőgép fedélzetén tartózkodik.
+

Lásd az Repülőgép mód váltóikont a
[Kezdőképernyő/ Beállítások/ Gépház/ Hálózat/
Repülőgép mód
Repülési üzemmód] alatt az asztalon az
eszközállapot ellenőrzéséhez.

A WLAN vagy Bluetooth funkció engedélyezéséhez
lásd a „Vezeték nélküli aktiválás” alatt a 3.
fejezetben található utasításokat.
2-6
Elölnézet
1. Állapotjelző LED
Merevlemez/ Optikai megható tevékenység
Kék színnel villog, miközben a rendszer hozzáfér a merevlemezhez
vagy az optikai meghajtóhoz.
Bluetooth (opcionális)

A Bluetooth LED kijelző kék fénnyel világít, ha a Bluetooth
funkció engedélyezve van.
Bluetooth

A funkció letiltásakor a LED jelzőfény kialszik.
Vezeték nélküli LAN (WiFi)

Ez a LED kijelző kék fénnyel világít, ha a vezeték nélküli LAN
(WiFi) funkció engedélyezve van.
WLAN(WiFi)


A funkció letiltásakor a LED jelzőfény kialszik.
Megjegyzés: A megvásárolt típustól függően elképzelhető, hogy az itt felsorolt
funkciók opcionálisan támogatottak.

Figyelmeztetés: A repülés biztonsága érdekében győződjön meg arról, hogy a
WLAN és Bluetooth LED jelzőfény nem világít, amikor a repülőgép fedélzetén
tartózkodik.

A WLAN vagy Bluetooth funkció letiltása vagy engedélyezése a Windows 8.x
operációs rendszerben: lásd a „Vezeték nélküli aktiválás” c. rész utasításait a
3. fejezetben.

Ha többet szeretne tudni a vezeték nélküli kapcsolatról, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi márkakereskedővel.
2-7
Bevezetés
Akkumulátor állapota


Folyamatos kék fény, ha az akkumulátor töltődik.
Villogó sárga fény, ha meghibásodik az akkumulátor, és
cserére szorul.

A gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátor
beszerzését illetően vegye fel a kapcsolatot a helyi
kereskedővel.

Az akkumulátor LED kialszik a töltés végén, vagy ha az
AC/DC hálózati adaptert leválasztják.
Caps Lock
Kéken világít, ha a Caps Lock be van kapcsolva.
Num Lock
Kéken világít, ha a Num Lock be van kapcsolva.
Alvás funkció

Villogó kék fény, amikor a rendszer Alvó módban van.

A LED kialszik, ha a rendszert kikapcsolják.
2. Kártyaolvasó
A beépített kártyaolvasó különböző memóriakártya formátumokat támogathat, mint például:
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) és MS Pro (Memory Stick
Pro) kártyák. Lépjen kapcsolatba a helyi kereskedővel a további helyes információkért,
illetve jegyezze meg, hogy a támogatott memóriakártya típusok előzetes figyelmeztetés
nélkül megváltozhatnak.
3. Ventilátor
A ventilátor biztosítja a rendszer megfelelő hűtését. SOHA NE zárja el a ventilátor
szellőzőnyílását.
2-8
Jobb oldali nézet
1.
Optikai meghajtó
A noteszgép optikai meghajtóval rendelkezik. Az Ön noteszgépében lévő eszköz pontos
típusa a megvásárolt modelltől függ.
2.
VGA csatlakozó
A 15 érintkezős D-sub port külső monitor vagy egyéb szabványos VGA-kompatibilis eszköz
(például kivetítő) használatát támogatja, ami nagyobb külső megjelenítést tesz lehetővé.
3.
USB 2.0 csatlakozó / Super Charger USB csatlakozó
Az USB 2.0 port USB csatolóval rendelkező perifériás eszközök, pl. egér, billentyűzet,
modem, hordozható merevlemez-meghajtó, nyomtató és egyebek csatlakoztatását teszi
lehetővé.
A Super Charger USB csatlakozó gyorsabb töltés funkciót biztosít az Apple termékek
számára, amikor a noteszgép ki van kapcsolva.
4.
RJ-45 csatlakozó
A 10/100/1000 Ethernet csatlakozóhoz LAN kábelt lehet kötni, hogy hálózathoz
csatlakozhasson.
2-9
Bevezetés
Bal oldali nézet
1.
Kensington zár
A noteszgép Kensington-zárhoz való nyílást tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy a
felhasználó kulcs vagy valamilyen mechanikus zár és egy gumírozott kábel segítségével
helyhez rögzítse a noteszgépet. A kábel végén kisméretű hurok van, ami lehetővé teszi,
hogy a kábelt egy helyhez rögzített tárgy, pl. nehéz asztal vagy hasonló köré hurkolja,
ezáltal helyhez rögzítve a noteszgépet.
2.
Ventilátor
A ventilátor biztosítja a rendszer megfelelő hűtését. NE zárja el a ventilátor nyílását.
3.
USB 3.0 csatlakozó
Az USB 3.0, a SuperSpeed USB, nagyobb csatolófelületi sebességet kínál különféle
eszközök csatlakoztatásához, úgymint adattároló eszközök, merevlemezek vagy
videokamerák, illetve további lehetőségeket kínál a nagy sebességű adatátvitelhez.
4.
Adaptercsatlakozó
Az AC/DC hálózati adapter csatlakoztatásához, amely energiával látja el a noteszgépet.
5.
USB 2.0-csatlakozó
Az USB 2.0 port USB csatolóval rendelkező perifériás eszközök, pl. egér, billentyűzet,
modem, hordozható merevlemez-meghajtó, nyomtató és egyebek csatlakoztatását teszi
lehetővé.
6.
HDMI-csatlakozó
A HDMI (High Definition Multimedia Interface) újfajta csatolófelület-szabvány PC-khez,
megjelenítőkhöz és szórakoztatóelektronikai eszközökhöz, ami egyetlen kábel
használatával támogatja a normál, fejlett vagy nagy felbontású videó, plusz a
többcsatornás digitális audió átvitelét.
2-10
7.
Audio ki-/bemeneti csatlakozók
Minőségi hanglejátszás sztereó rendszerrel, Hi-Fi funkció támogatással.
Fejhallgató: hangszórók vagy fejhallgató csatlakoztatásához való.
Mikrofon: külső mikrofon jelének fogadásához.
2-11
Bevezetés
Hátulnézet
1.
Akkumulátor
A noteszgép az akkumulátorról működik, ha nem csatlakoztatják az AC/DC adaptert.
2-12
Alulnézet
1. Akkumulátor kioldó gomb
Visszaugró szerkezet az akkumulátor kioldásához. Az egyik kezével csúsztassa el, a
másikkal pedig óvatosan húzza ki az akkumulátort.
2. Akkumulátor
A noteszgép az akkumulátorról működik, ha nem csatlakoztatják az AC/DC adaptert.
3. Akkumulátor rögzítő/ kioldó retesz
Az akkumulátort nem lehet eltávolítani, ha a gomb „lock” (lezárt) helyzetben áll. Ha a
gombot „unlock” (kioldva) helyzetbe tolja, az akkumulátort el lehet távolítani.
4. Ventilátor
A ventilátor biztosítja a rendszer megfelelő hűtését. SOHA NE zárja el a ventilátor
szellőzőnyílását.
2-13
Bevezetés
 Műszaki adatok
A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak. Az egyes térségekben értékesített
termékek eltérőek. A részletes műszaki adatokról érdeklődjön helyi kereskedőjénél.
Fizikai jellemzők
Méretek
383 (széles) x 249,3 (mély) x 39,5 (magas) mm
Tömeg
2,5 kg (6 cellás akkumulátorral)
Processzor
Foglalat
BGA-1364 tűs
Processzor típusa
Intel® Haswell
Támogatott processzor
Intel® Quad/ Dual-Core processzor
Core chip
PCH
Intel® Lynx Point (HM8 sorozat)
Memória
Memória
DDR3L 1333/ 1600 MHz SO-DIMM x 2 foglalat
Maximum
legfeljebb 16 GB
Tápellátás (a mellékelt hálózati adapter előzetes értesítés nélkül változhat.)
AC/DC adapter (1)
90 W, 19 V
(opcionális)
Bemenet: 100~240 V, 1,5 A~2,0 A, 50~60 Hz
Kimenet: 19V
4,74A
AC/DC adapter (2)
120 W, 19,5 V
(opcionális)
Bemenet: 100–240 V 50–60 Hz
Kimenet: 19,5 V
6,15 A
AC/DC adapter (3)
120 W, 19 V
(opcionális)
Bemenet: 100–240 V 50–60 Hz
Kimenet: 19 V
Akkumulátor típusa
6-cellás/ 9-cellás
RTC akkumulátor
Igen
2-14
6,32 A
Háttértároló (az itt felsorolt eszközök előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.)
HDD kialakítás
2,5” HDD/ mSATA SSD (opcionális)
Optikai meghajtó
Super Multi / Blu-ray (opcionális)
I/O csatlakozó
Monitor (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 2 (3.0 verzió)
x 2 (2.0 verzió)
Mikrofon-csatlakozó
x1
Vonalszintű bemenet
x1
Fejhallgató kimenet
x1 (SPDIF kimenet támogatott)
RJ45
x1
HDMI
x1
Kártyaolvasó
x 1 (SD/ MMC)
A támogatott memóriakártya típusok előzetes értesítés
nélkül megváltozhatnak.
Kommunikációs port
LAN
10/ 100/ 1000Mb Ethernet
Vezeték nélküli LAN
Opcionálisan támogatott
Bluetooth
Opcionálisan támogatott
Megjelenítő
Az LCD típusa
15,6” LED panel
Fényerő
A billentyűzet gyorsgombjai szabályozzák
Kép
Grafika
Különálló / UMA (opcionális)
CRT kimenet
Támogatott
HDMI-kimenet
Támogatott
Multi-Display funkció
Támogatott
Webkamera
HD CMOS kamera
Támogatott
2-15
Bevezetés
Hang
Belső hangszóró
2 hangszóró
Hangerõ
A billentyűzet gyorsbillentyűivel és kapcsolókkal állítható.
Szoftver és BIOS
Rendszerindítás USB
USB-hajlékonylemezről csak a DOS indítása
flash eszközről
BIOS
Gyorsindítás támogatása
Egyéb
Kompatibilitás
WHQL
Nyílás Kensington zárhoz
x1
2-16
3
Első lépések
Első lépések
 A noteszgép használatba vétele
Ha új felhasználója a noteszgépnek, javasoljuk, hogy a használatba vételhez kövesse az alábbi
illusztrációkat.
3-2
 Energiagazdálkodás
Hálózati (AC) feszültség
Ne feledje, hogy a noteszgép első használata alkalmával csatlakoztatni kell az AC/DC hálózati
adaptert és az AC hálózatról működtetni a noteszgépet. Amikor az AC hálózati adaptert
csatlakoztatják, azonnal megkezdődik az akkumulátor töltése.
MEGJEGYZÉS: a csomagban lévő AC/DC hálózati adapter a noteszgéphez készült. Más
típusú adapter használata megrongálhatja a noteszgépet, vagy a hozzá kapcsolódó egyéb
eszközöket.
Ne takarja le az AC/DC adaptert, mert az használat közben bizonyos mértékig felmelegedhet.
Mindig figyeljen az AC/DC adapter hőleadására működés közben.
Akkumulátoros működés
A noteszgép nagyteljesítményű lítium-ion akkumulátor egységgel van felszerelve.
Az
újratölthető Li-Ion akkumulátor egység a noteszgépet belső áramforrása.
Vegye figyelembe, hogy az akkumulátor egység megsérülhet, ha saját maga próbálja meg
szétszerelni.
Emellett vegye figyelembe, hogy az akkumulátorra vonatkozó korlátozott jótállás
érvényét veszti, ha nem hivatalos szerelő szereli szét.
A nem megfelelő akkumulátor használata miatti robbanásveszély elkerülése érdekében,
kizárólag az eredetivel megegyező, vagy a gyártó által ajánlott, azzal egyenértékű akkumulátort
használjon.
Kérjük tartsa az akkumulátort biztonságos helyen, amikor nem használja.
Az elhasznált akkumulátor egység újrahasznosítását a helyi törvényeknek és előírásoknak
megfelelően végezze.
Tanácsos mindig készenlétben tartani egy tartalék akkumulátor egységet, hogy ne maradjon
energiaellátás nélkül.
A szabvány akkumulátor egység beszerzését illetően lépjen
kapcsolatba a helyi kereskedővel.
3-3
Első lépések
Az akkumulátor egység beszerelése
1. Keresse meg az akkumulátor egység hornyát és az akkumulátortálca rögzítő csavarját az
alábbi ábra szerint.
2. Illessze a hornyot az akkumulátor csavarjához, ügyelve a megfelelő irányra és a kettő
szoros rögzítésére.
3. Fordítsa meg az akkumulátor egységet az alábbi ábrán látható, megfelelő irányban.
4. Nyomja le az akkumulátor egységet, hogy a tálcájához rögzüljön.
5. Nyomja meg a Lock/Unlock (Lezárva/Kioldva) gombot, hogy Lock (Lezárt) helyzetben
legyen, hogy meggyőződjön az akkumulátor egység szilárd rögzítéséről.
3-4
Az akkumulátor egység kioldása
1. Győződjön meg arról, hogy a noteszgép kikapcsolt állapotban van és leválasztották a
hálózati adaptert.
2. Nyomja meg a Lock/Unlock (Lezár/Kiold) gombot, hogy kioldott helyzetben legyen.
3. Keresse meg az akkumulátor kioldó reteszét a számítógép alján.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátor kioldó gombját a számítógép alján
feltüntetett ábra szerint.
5. Emelje ki ujjheggyel az akkumulátor egység szélét a tálcájából.
Vigyázzon az ujjára, amikor megkísérli kivenni az akkumulátor egységet.
6. Majd húzza ki az akkumulátor egységet.
3-5
Első lépések
Biztonsági tippek az akkumulátorral kapcsolatban
Az akkumulátor helytelen módon történő cseréje vagy kezelése tűzveszéllyel vagy
robbanásveszéllyel járhat, ami súlyos sérülést okozhat.


Az akkumulátor egységet kizárólag egyforma vagy egyenértékű típusúra cserélje.
Ne szedje szét, zárja rövidre, égesse el vagy tárolja +60°C (+140°F) hőmérséklet
fölött az akkumulátorokat.

Tartsa távol gyermekektől.

Ne használjon rozsdás vagy sérült akkumulátort.

Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi szabályozást betartva szabaduljon meg.
Érdeklődjön a helyi szilárdhulladék-kezelő tisztviselőinél az újrahasznosítási
lehetőségeket, valamint a megfelelő helyi elhelyezést illetően.
Akkumulátor feszültség megőrzése
Az akkumulátor energiájának gazdaságos kihasználása elengedhetetlen a normális működés
szempontjából.
Ha az akkumulátor energiaszintjét nem kezelik megfelelően, a mentett adatok
és egyéni beállítások elveszhetnek.
Kövesse az alábbi tanácsokat az akkumulátor élettartamának optimális kihasználása és a
hirtelen áramkimaradás elkerülése érdekében.

Függessze fel a rendszer működését, ha egy ideig üresjáratban fog működni, vagy
rövidítse le a felfüggesztés időzítőjének beállítását.

Kapcsolja ki a rendszert, ha meghatározott ideig nem tervezi használni.

Tiltsa le a szükségtelen beállításokat, vagy távolítsa el a tétlen perifériákat.

Amikor csak lehet, csatlakoztassa az AC/DC hálózati adaptert a rendszerhez.
Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátor egység akkor tölthető fel, ha beszerelték a noteszgépbe.
Az akkumulátor
feltöltése előtt vegye figyelembe a következőket:

Ha nincs kéznél feltöltött akkumulátor egység, mentse a munkáját és zárja be az
összes futó programot, majd kapcsolja ki vagy hibernálja a rendszert.


Csatlakoztasson külső AC/DC adaptert.
A töltési folyamat megszakítása nélkül használhatja, függesztheti fel a működését,
illetve kapcsolhatja ki a rendszert.

Az akkumulátor egység lítium-ion akkumulátorcellákkal működik, amelyeknek nincs
ún. „memóriaeffektusa”.
Nem szükséges újratöltés előtt kisütni az akkumulátort.
Azonban az akkumulátor élettartamának optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy
havonta mindenféleképpen merítse le teljesen az akkumulátort.

Ha huzamosabb ideig nem tervezi használni a noteszgépet, vegye ki az akkumulátor
egységet belőle. Ez segíthet az akkumulátor élettartamának meghosszabbításában.

3-6
A tényleges töltésidő a használatban lévő alkalmazásoktól függ.
Energiafelhasználás Windows operációs rendszerben
A személyi számítógépek és monitorok energiatakarékossága jelentős mértékben csökkentheti
az elektromos áram mennyiségét, illetve környezetvédelmi előnyöket is kínál.
Az
energiahatékonyság érdekében kapcsolja ki a monitort, vagy állítsa a számítógépet
készenléti/hibernált üzemmódra, ha a készüléket bizonyos ideig nem használja.
Kövesse az alábbi utasításokat az energiagazdálkodási lehetőségeket beállításához Windows
operációs rendszer alatt:
A Windows operációs rendszer által nyújtott „Energiagazdálkodási lehetőségek” lehetővé teszik a
kijelző, a merevlemez és az akkumulátor energiafelhasználási tulajdonságainak szabályozását.
Húzza az egérkurzort a képernyő bal sarkába, és megjelenik a Start ikon.
Jobb kattintással az ikonra meglejenik a választási menü.
Válassza ki a Vezérlőpult
elemet.
Kattintson a Rendszer és biztonság elemre.
3-7
Első lépések
Kattintson az Energiagazdálkodási lehetőségek elemre.
Válasszon ki egy olyan energiasémát, amely megfelel személyes
igényeinek.
Az Energia ikon számos erre vonatkozó opciót jelenít meg az alábbiak szerint:
Ha megnyomják a főkapcsoló gombot, a rendszer felébreszthető az energiatakarékos
üzemmódból.
3-8
Energiatakarékossági tippek
 A számítógép energiafogyasztásának kezeléséhez aktiválja az ECO energiatakarékossági
funkciót.
 Kapcsolja ki a monitort, ha hosszabb ideig nem tervezi használni.
 Az Fn és F12 alvó üzemmód billentyűkombinációval kapcsoljon energiatakarékos
üzemmódba.
 Windows operációs rendszerben adja meg a megfelelő beállításokat az
Energiafelhasználási lehetőségek résznél a számítógép energiafogyasztásának
optimalizálásához.
 Amennyiben a számítógépet hosszabb ideig nem használja, mindig húzza ki az AC hálózati
tápkábelt a fali aljzatból, vegye ki az akkumulátort, vagy kapcsolja ki a konnektort, hogy a
készülék ne fogyasszon áramot.
Az energiagazdálkodási szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a számítógép alacsony
energiafelhasználású „alvó” állapotba kapcsoljon egy bizonyos idejű inaktivitást követően. Ha
külső ENERGY STAR besorolású monitorral használja, a szolgáltatás támogatja a monitor
hasonló energiagazdálkodási funkcióit. Hogy kihasználhassa ezeket az energiatakarékossági
lehetőségeket, az energiagazdálkodási szolgáltatást előre beállítottuk, hogy a következő
módon viselkedjen, ha tápról üzemel:
 Képernyő kikapcsolása 5 perc után
 Alvó állapotba kapcsolás 10 perc után
A számítógép kilép az alvó üzemmódból, ha a főkapcsoló/elalvás gombot megnyomják. Ha a
Wake On Lan (Ébresztés LAN-on keresztül, WOL) funkció be van kapcsolva, a számítógép egy
hálózati jelre reagálva is kiléphet alvó üzemmódból.
3-9
Első lépések
 Alapvető működtetés
Amennyiben még nem használt noteszgépet, kérjük olvassa el a következő tanácsokat, amelyek
követésével biztonságban és kényelemben érezheti magát a számítógép kezelése közben.
Tanácsok a biztonságos és kényelmes használathoz
A noteszgép csaknem bárhol lehetővé teszi a munkát. A megfelelő munkakörnyezet
kiválasztása azonban fontos, ha hosszabb ideig szándékozik dolgozni a noteszgépével.
3-10
1.
2.
A munkaterület megvilágítása megfelelő legyen.
Válasszon megfelelő munkaasztalt és széket, továbbá állítsa be a magasságukat,
hogy a számítógép kezelése közben illeszkedjenek testtartásához.
3.
A szék háttámláját úgy kell beállítani (ha lehetséges), hogy kényelmesen
megtámassza a hátát.
4.
A talpát természetes módon, laposan helyezze a padlóra, hogy térde és könyöke a
számítógép kezelése közben megfelelő helyzetben (kb. 90 fokos szögben) álljon.
5.
Helyezze a kezét kényelmesen az asztalra úgy, hogy csuklóját megtámasztja.
6.
Állítsa be az LCD panel szögét/helyzetét az optimális betekintési szög érdekében.
7.
Ne használja notebookját kényelmetlen környezetben.
8.
Gyakran váltson testtartást.
9.
Rendszeresen nyújtózkodjon és tornáztassa testét.
10.
Ne felejtsen el szünetet tartani hosszabb munkák után.
3-11
Első lépések
A billentyűzet ismertetése
A noteszgép teljes értékű billentyűzetet tartalmaz. A billentyűzet négy részre osztható: Gépíró
billentyűk, kurzorbillentyűk, számbillentyűk és funkcióbillentyűk.
3-12
1.
Gépíró billentyűk
2.
Számbillentyűk
3.
Kurzorbillentyűk / Funkcióbillentyűk
Gépíró billentyűk
a billentyűzet fő funkciói mellett több, speciális célú billentyűt is tartalmaz, mint például a
[Ctrl], [Alt], és [Esc] billentyű.
Amikor a zárbillentyűket megnyomják, a hozzájuk tartozó LED-ek kigyulladnak az
állapotuk jelzéséhez:
1.
Num Lock: Nyomja meg ezt a billentyűt a Num Lock (számzár) ki-, illetve
bekapcsolásához. Ha ezt a funkciót aktiválja, a gépíró billentyűkbe integrált
számbillentyűket tudja használni.
2.
Caps Lock: Nyomja meg ezt a billentyűt a Caps Lock (nagybetűzár) ki-, illetve
bekapcsolásához. Ha ezt a funkciót aktiválja, a begépelt betűk mind nagybetűk
lesznek.
3.
Scroll Lock: Nyomja meg ezt a billentyűt a Scroll Lock (görgetészár) ki-, illetve
bekapcsolásához. Ez a funkció az adott programtól függ és általában DOS alatt
használják.
Számbillentyűk
Keresse meg a billentyűzet számbillentyűit és aktiválja a Num Lock (számzár) billentyűt számok
beviteléhez és számoláshoz.
Kurzorbillentyűk
A billentyűzet négy kurzor- (nyíl-) billentyűt tartalmaz a [Home], [PgUp], [PgDn], [End]
billentyűkkel együtt, amelyekkel kurzor mozgását lehet vezérelni.
A [Backspace] (visszatörlés), [Ins] és [Del] billentyűk a jobb felső sarokban szerkesztésre valók.
Funkcióbillentyűk
A következő [Fn] billentyűk csak akkor működőképesek az operációs rendszer alatt, ha az SCM
alkalmazást telepítették.
 Windows billentyű
A Windows Logo billentyűt (
) a billentyűzeten találja, segítségével használhat bizonyos
Windows-specifikus funkciókat, például így jelenítheti meg a Start menüt, és használhatja a
gyorsindító menüt.
 Általános [Fn] billentyűk
+
A kijelző kimenetet váltja az LCD, a külső monitor és mindkettő
között.
3-13
Első lépések
Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.
+
Az LCD fényerejének csökkentése.
+
Az LCD fényerejének növelése.
+
A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.
+
A beépített hangszóró hangerejének növelése.
+
A számítógép hangfunkciójának letiltása.
+
A számítógépet alvó állapotba helyezi (a rendszerkonfigurációtól
függően).
+
 Gyorsindító [Fn] billentyűk
Nyomja meg a billentyűzeten lévő [Fn] billentyűket az adott alkalmazások vagy eszközök
aktiválásához.
E billentyűk segítségével a felhasználók hatékonyabban tudnak dolgozni.

+
Felhasználói
meghatározású
vagy
Windows keresés
(opcionális)
Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt,
majd nyomja meg az F4 billentyűt a felhasználó által
definiált alkalmazás indításához.

Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn
billentyűt, majd nyomja meg az F4 billentyűt a
Windows keresési funkció bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt,
majd nyomja meg többször az F5 billentyűt, hogy az
+
ÖKO motor
(Energiatakarékosság)
3-14
ECO Engine (ÖKO motor) által biztosított
energiatakarékossági módok között váltson, illetve a
funkció kikapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt,
majd nyomja meg az F6 billentyűt a Webkamera
+
funkció bekapcsolásához. A kikapcsolásához nyomja
Webkamera
meg újra a gombot.

Nyomja le és tartsa lenyomva az Fn billentyűt, majd
nyomja meg az F10 billentyűt többször a Repülési
üzemmód engedélyezéséhez, illetve letiltásához.

A repülés biztonsága érdekében győződjön meg
arról, hogy bekapcsolta a Repülőgép módot, amikor
a repülőgép fedélzetén tartózkodik.
+

Lásd a Repülési üzemmód váltóikont a
[Kezdőképernyő/ Beállítások/ Gépház/ Hálózat/
Repülőgép mód
Repülési üzemmód] alatt az asztalon az
eszközállapot ellenőrzéséhez.

A WLAN vagy Bluetooth funkció engedélyezéséhez
kapcsolódó útmutatásért lásd: „Vezeték nélküli
aktiválás”.
3-15
Első lépések
Vezeték nélküli aktiválás
1.
Keresse meg a Beállítások ikont az asztalon, majd kattintson rá.
2.
Lépjen be a Gépház főoldalára, ehhez kattintson a Beállítások elemre.
3.
Nyissa le a Repülési üzemmód választási lehetőségeit a Hálózat elem alatt.
4.
Győződjön meg arról, hogy a Repülési üzemmód KIKAPCSOLT állapotban van.
5.
Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi vagy Bluetooth funkciót a funkcióváltó csúszka eltolásával.
Az eszköz állapotát az Állapot LED jelzi.
1. Ha a Repülési üzemmód mód BE van kapcsolva, sem a Wi-Fi,
sem a Bluetooth funkció nem működik.
2. Az itt közzétett információk csak tájékoztató jellegűek, és
előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
3-16
Az érintőpad ismertetése
A noteszgépbe épített érintőpad egy szabványos egérrel kompatibilis mutatóeszköz, ami
lehetővé teszi a noteszgép vezérlését a kurzor helyzetének beállításával a képernyőn, illetve
elemek kijelölésével a két gombja segítségével.
1.
Egérmutató mozgatási terület
Az érintőpad nyomásra érzékeny
területe, amin az ujjhegyével
vezérelheti a kurzort a képernyőn.
2.
Jobb / Bal gomb
Jobb / Bal egérgombként működik.
Az érintőpad használata
Olvassa el az alábbi információkat az érintőpad használatával kapcsolatban:
 Az érintőpad konfigurálása
A mutatóeszközt az egyéni igényeinek megfelelően állíthatja be. Például, ha balkezes,
elképzelhető, hogy fel kívánja cserélni a két gomb funkcióit. Ezen kívül módosíthatja a
képernyőn lévő kurzor méretét, alakját, mozgási sebességét és egyéb speciális jellemzőit.
Az érintőpad konfigurálásához használhatja a szabvány Microsoft vagy IBM PS/2
illesztőprogramot a Windows operációs rendszer alatt. A Vezérlőpult Egértulajdonságok
eleme lehetővé teszi a konfiguráció módosítását.
 Elhelyezés és mozgatás
Helyezze az ujját az érintőpadra (általában a mutatóujját) és a négyszögletű pad a képernyő
miniatűr megfelelőjeként fog viselkedni. Amikor végighúzza az ujját az érintőpadon, a
képernyőn lévő kurzor ugyanabba az irányba fog mozogni. Amikor az ujja eléri az érintőpad
szélét, emelje fel és helyezze a megfelelő területre az érintőpadon a mozgás folytatásához.
3-17
Első lépések
 Mutatás és kattintás
Amikor elhelyezte a kurzort egy ikon, menüelem vagy végrehajtandó parancs fölött,
egyszerűen koppintson gyengén az érintőpadra, vagy az elem kijelöléséhez nyomja meg a
bal gombot. Ez a mutatás és kattintásnak nevezett eljárás a noteszgép alapvető kezelési
művelete. A hagyományos mutatóeszközökkel, például az egérrel ellentétben az egész
érintőpad működhet bal gombként, így minden egyes koppintás az érintőpadon egyenértékű
a bal gomb megnyomásával. Az érintőpadra történő gyors dupla koppintás, ugyanolyan
mintha az egér gombjával duplán kattintana.
 Húzás és ejtés
A noteszgépen fájlokat és objektumokat tud áthelyezni a fogd és vidd technikával. Ehhez
helyezze a kurzort a kívánt elemre és könnyedén koppintson duplán az érintőpadra, majd
tartsa ott az ujját a második koppintáskor. Így már elhúzhatja a kijelölt elemet a kívánt helyre
ujja mozgatásával az érintőpadon, majd emelje fel az ujját, hogy letegye az elemet a helyén.
Más megoldásként lenyomhatja és lenyomva tarthatja a bal gombot, amikor kijelöl egy
elemet, majd húzza a kívánt helyre, és végül emelje fel az ujját a bal gombról, hogy letegye
az elemet a helyén.
1.
Az egérmutatót ujjhegye
csúsztatásával húzza el.
2.
Helyezze csuklóját
kényelmesen az asztalra.
3-18
A merevlemez-meghajtó
A noteszgépe 2,5 hüvelykes merevlemez-meghajtóval rendelkezik. A merevlemez-meghajtó
adattároló eszköz, amely sokkal gyorsabb és nagyobb kapacitású, mint a többi adattároló
eszköz, pl. hajlékonylemez-meghajtó és optikai tárolóeszközök. Ezért általában operációs
rendszer és szoftveralkalmazások telepítésére használják.
A váratlan adatvesztés elkerülése érdekében készítsen rendszeresen biztonsági másolatot az
eszközön lévő fontos fájlokról.
Ne kapcsolja ki a noteszgépet, ha a merevlemez működésjelző LED-je világít.
Ne távolítson el vagy szereljen be merevlemez-meghajtót, ha a noteszgép be van kapcsolva. A
merevlemez-meghajtók cseréjét kizárólag a hivatalos szervizközpont munkatársai, illetve
kereskedők végezhetik.
Az optikai meghajtó használata
A noteszgépe optikai adattároló eszközzel rendelkezik. Az Ön noteszgépében lévő eszköz
pontos típusa a megvásárolt modelltől függ.
 DVD Super Multi: Többfunkciós DVD Dual és DVD RAM meghajtóként működik. A meghajtó
CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW vagy DVD+R/DVD+RW stb. formátumú lemezek
megírására képes.
 Blu-ray: Nagy kapacitású optikai lemez, amely nagy felbontású (HD) videót képes tárolni
egyoldalas lemezen. A Blu-ray támogatja a fejlettebb H.264 és VC-1 videokódolási
algoritmusokat (kodekeket) a DVD-n használatos MPEG-2 mellett. Támogatja továbbá a
legnagyobb HDTV felbontást.
3-19
Első lépések
Lemez behelyezése
1.
2.
Győződjön meg arról, hogy a noteszgép be van kapcsolva.
Nyomja meg a kiadógombot (Eject) a meghajtó előlapján, amire részlegesen kicsúszik a
lemeztálca.
3.
Ezután óvatosan húzza ki teljesen a tálcát.
4.
Tegye a lemezt a tálcára, a lemez címkéje mutasson felfelé. Nyomja le könnyedén a
lemezt a közepénél, hogy a tengelyre kattanjon.
5.
Tolja vissza a tálcát a meghajtóba.
1.
Győződjön meg arról, hogy a lemez megfelelően
helyezkedik el a tálcán, mielőtt becsukja.
3-20
2.
Ne hagyja nyitott állapotban a lemeztálcát.
3.
Az itt látható készülék csak illusztáció.
 Külső eszközök csatlakoztatása
A noteszgép I/O (input/output – bemenet/kimenet) portjai perifériák és kommunikációs
eszközök csatlakoztatását teszik lehetővé. Az itt felsorolt funkciók és eszközök csupán
tájékoztató jellegűek.
Perifériák
3-21
Első lépések
Kommunikációs eszközök
Az itt felsorolt funkciók opcionálisak, a megvásárolt modelltől
függenek.
A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a helyi
kereskedővel.
3-22
 Alkatrészek cseréje és bővítése
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termékbe gyárilag szerelt memória, merevlemez-meghajtó,
vezeték nélküli LAN / Bluetooth modul és akkumulátor egység a megvásárolt típustól függően a
felhasználó kívánsága szerint bővíthető, illetve kicserélhető.
A noteszgép nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral
van felszerelve, amely felhasználó által cserélhető.
A noteszgép vezeték nélküli LAN/ Bluetooth modullal van
felszerelve, amely a hivatalos forgalmazónál vagy
szervizben bővíthető, illetve cserélhető. (Opcionálisan
támogatott)
3-23
Első lépések
A noteszgép merevlemez-meghajtóval van felszerelve,
amely a hivatalos forgalmazónál vagy szervizben
bővíthető, illetve cserélhető.
További memóriamodulok szerelhetők be a hivatalos
forgalmazó vagy szerviz által a noteszgép teljesítményének
javítása érdekében, a műszaki korlátozások függvényében.
A noteszgép optikai meghajtóval van felszerelve, amely a
hivatalos forgalmazónál vagy szervizben bővíthető, illetve
cserélhető.
A bővítési korlátozásokkal kapcsolatos további információkért tekintse át a mellékelt
Felhasználói Kézikönyvben szereplő műszaki adatokat. A megvásárolt termékkel kapcsolatos
további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.
Ne kísérelje meg a termék részegységeinek bővítését vagy cseréjét, amennyiben nem hivatalos
forgalmazó vagy szerviz, mivel ez a garancia elvesztésével jár. Nyomatékosan javasoljuk, hogy
bővítés vagy csere tekintetében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy
szervizzel.
3-24

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Laptop Clamshell Black, Red
  • Intel® Core™ i5 i5-4200H 2.8 GHz
  • 39.6 cm (15.6")
  • 8 GB DDR3L-SDRAM 1600 MHz
  • 750 GB HDD
  • NVIDIA® GeForce® GTX 850M 2 GB Intel® HD Graphics 4600
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 120 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement