MSI MS-1799 PE72 7RE مالک کی دستی

Add to My manuals
60 Pages

advertisement

MSI MS-1799 PE72 7RE مالک کی دستی | Manualzz
‫پیشگفتار‬
‫‪1‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ 1‬پیشگفتار ‪1-1......................................................................................‬‬
‫اعالمیه حق نسخه برداری‪1-4..........................................................................................‬‬
‫عالئم تجاری ‪1-4.........................................................................................................‬‬
‫تاریخچه بازبینی ‪1-4.....................................................................................................‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪1-5............................................................................ FCC-B‬‬
‫شرایط ‪1-5........................................................................................................ FCC‬‬
‫انطباق ‪1-5...........................................................................................................CE‬‬
‫مقررات باتری ‪1-6.......................................................................................................‬‬
‫بیانیه ‪1-6.......................................................................................................WEEE‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی‪1-6..............................................................................................‬‬
‫تهیه قطعات قابل تعویض‪1-7............................................................................................‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی‪1-8..............................................................................................‬‬
‫نکات مهم درباره ‪1-10............................................................................................. MSI‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪ 2‬مقدمه‪2-1..........................................................................................‬‬
‫باز کردن بسته بندی ‪2-2.................................................................................................‬‬
‫مرور کلی محصول‪2-3..................................................................................................‬‬
‫نمای باز از باال ‪2-3......................................................................................................‬‬
‫نمای قسمت جلو‪2-6..............................................................................................‬‬
‫نمای سمت راست ‪2-7.............................................................................................‬‬
‫نمای سمت چپ‪2-8................................................................................................‬‬
‫نمای قسمت پشت ‪2-10..............................................................................................‬‬
‫نمای قسمت زیر ‪11-2...............................................................................................‬‬
‫نحوه استفاده از صفحه کلید ‪2-12.........................................................................................‬‬
‫کلیدهای ‪2-12........................................................................................Windows‬‬
‫کلیدهای راه اندازی سریع ‪2-13....................................................................................‬‬
‫غیر فعال یا فعال کردن صفحه لمسی ‪2-13.......................................................................‬‬
‫وارد شدن به حالت خواب ‪2-14....................................................................................‬‬
‫روشن‪/‬خاموش کردن نمایشگر ‪2-14...............................................................................‬‬
‫استفاده از چندین نمایشگر ‪2-14....................................................................................‬‬
‫تنظیم میزان روشنایی نمایشگر‪2-14...............................................................................‬‬
‫تنظیم میزان صدای بلندگو ‪2-15....................................................................................‬‬
‫تنظیم میزان روشنایی ‪ LED‬نور زمینه صفحه کلید (اختیاری) ‪2-15..........................................‬‬
‫برنامه‪( True Color :‬رنگ واقعی) (اختیاری)‪2-16..........................................................‬‬
‫تصویر‪ :‬نحوه استفاده از دکمه های [‪16-2...................................................................]Fn‬‬
‫مشخصات ‪2-17............................................................................................................‬‬
‫‪1-2‬‬
‫‪1-3‬‬
‫پیشگفتار‬
‫‪ 3‬نحوه شروع‪3-1...................................................................................‬‬
‫شروع استفاده از لپ تاپ ‪3-2...........................................................................................‬‬
‫نحوه استفاده آسان از نوت بوک ‪3-3....................................................................................‬‬
‫نحوه مدیریت منبع برق ‪3-4.............................................................................................‬‬
‫آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم‪3-4...................................................................................‬‬
‫باتری ‪4-3...........................................................................................................‬‬
‫نحوه راه اندازی یک برنامه استفاده برق در ویندوز ‪3-6....................................................... 10‬‬
‫انتخاب یا سفارشی سازی یک برنامه استفاده از برق ‪3-6............................................................‬‬
‫ایجاد برنامه استفاده از برق خود ‪3-8...................................................................................‬‬
‫نحوه استفاده از صفحه لمسی ‪3-10.......................................................................................‬‬
‫درباره ‪ HDD‬و ‪3-11.............................................................................................SSD‬‬
‫درباره شکاف ‪3-11.........................................................................................M.2 SSD‬‬
‫نحوه اتصال به اینترنت‪3-12..............................................................................................‬‬
‫‪ LAN‬بی سیم‪3-12..................................................................................................‬‬
‫‪ LAN‬سیم دار ‪14-3.................................................................................................‬‬
‫نحوه راه اندازی اتصال بلوتوث ‪3-19....................................................................................‬‬
‫فعالسازی اتصال بلوتوث ‪19-3...............................................................................‬‬
‫نحوه اتصال دستگاه های خارجی ‪3-23..................................................................................‬‬
‫تصویر‪ :‬نحوه استفاده از عملکرد ‪3-24......................................................................... RAID‬‬
‫نحوه انتخاب حالت ‪ Boot‬در ‪3-25.............................................................................BIOS‬‬
‫تصویر‪ :‬نحوه بازیابی سیستم عامل ویندوز ‪ 10‬روی نوت بوک های ‪3-26...................................MSI‬‬
‫تصویر‪ :‬نحوه استفاده از نصب تک لمسی ‪3-27................................................................. MSI‬‬
‫اعالمیه حق نسخه برداری‬
‫موارد موجود در این سند‪ ،‬دارایی معنوی ‪ Micro-Star International Co., Ltd.‬به حساب می آیند‪ .‬ما نهایت‬
‫دقت خود را در تهیه این سند به کار گرفته ایم‪ ،‬اما هیچ ضمانتی مبنی بر صحت مطالب آن وجود ندارد‪ .‬محصوالت‬
‫ما بصورت مداوم در حال پیشرفت هستند و ما از چنین حقی برخوردار هستیم که بدون اطالع تغییراتی را ایجاد‬
‫کنیم‪.‬‬
‫عالئم تجاری‬
‫کلیه عالئم تجاری‪ ،‬دارایی های صاحبان آنها هستند‪.‬‬
‫تاریخچه بازبینی‬
‫‪e e‬نسخه‪1.0 :‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪e e‬تاریخ‪2017 ,05 :‬‬
‫‪1-4‬‬
‫به موجب بخش ‪ 15‬قوانین ‪( FCC‬کمیسیون ارتباطات فدرال)‪ ،‬این وسیله آزمایش شده و از محدودیت های مشخص‬
‫شده برای دستگاه های دیجیتالی رده ‪ B‬تبعیت می کند‪ .‬این محدودیت ها به منظور فراهم آوردن محافظت در برابر‬
‫تداخل های مضر هنگام نصب در مکان های مسکونی طراحی شده است‪ .‬این وسیله‪ ،‬انرژی فرکانس رادیویی ایجاد‪،‬‬
‫استفاده و پخش می کند و اگر نصب و استفاده از آن طبق دستورالعمل ها انجام نگیرد‪ ،‬ممکن است باعث تداخل‬
‫مضر در ارتباطات رادیویی شود‪ .‬با این وجود‪ ،‬تضمینی مبنی بر عدم ایجاد تداخل در یک نصب خاص وجود ندارد‪.‬‬
‫اگر این وسیله در دریافت رادیویی یا تلویزیونی تداخل مضر ایجاد کرد؛ که این امر را می توان آن را با روشن و‬
‫خاموش کردن این وسیله مورد بررسی قرار داد‪ ،‬به کاربر توصیه می شود با انجام یک یا چند مورد از اقدامات‬
‫زیر‪ ،‬تداخل را از بین ببرد‪:‬‬
‫‪e e‬جهت آنتن گیرنده یا مکان آن را تغییر دهید‪.‬‬
‫‪e e‬فاصله بین دستگاه و گیرنده را بیشتر کنید‪.‬‬
‫‪e e‬دستگاه را به یک پریز یا مدار متفاوت از پریز و مدار گیرنده وصل کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫‪e e‬تغییرات یا اصالحاتی که بطور واضح توسط فرد مسئول در زمینه سازگاری تأیید نشود‪ ،‬ممکن است حق‬
‫استفاده از این وسیله را از کاربر سلب کند‪.‬‬
‫‪e e‬برای پیروی از محدودیت های انتشار‪ ،‬در صورت وجود باید از سیم های رابط و سیم حفاظت شده برق‬
‫متناوب استفاده کرد‪.‬‬
‫شرایط ‪FCC‬‬
‫این دستگاه از بخش ‪ 15‬قوانین ‪ FCC‬تبعیت می کند‪ .‬کارکرد این دستگاه با پیروی از دو شرط زیر است‪:‬‬
‫‪e e‬این وسیله نباید باعث ایجاد تداخل مضر شود‪.‬‬
‫‪e e‬این وسیله باید هر نوع تداخل دریافتی‪ ،‬حتی تداخلی که سبب ایجاد عملکرد نامطلوبی شود را بپذیرد‪.‬‬
‫انطباق ‪CE‬‬
‫اين دستگاه با معيارهای ضروری ايمنی و ساير بندهای مرتبط مندرج در دستورالعمل‬
‫اروپايی سازگار است‪.‬‬
‫‪1-5‬‬
‫پیشگفتار‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪FCC-B‬‬
‫مقررات باتری‬
‫جامعه اروپا‪ :‬باتری ها‪ ،‬بسته های باتری‪ ،‬و انباشتگرها را نباید به عنوان زباله های خانگی‬
‫دسته بندی نشده دور انداخت‪ .‬لطفاً از سیستم جمع آوری عمومی برای بازگرداندن یا بازیافت‬
‫آنها استفاده کنید یا مطابق قوانین محلی درباره آنها اقدام کنید‪.‬‬
‫تایوان‪ :‬برای حفظ هرچه بهتر محیط‪ ،‬باتری های خالی شده باید بصورت جداگانه برای دور‬
‫ریزی جمع آوری شده یا بگونه ای خاص دور انداخته شود‪.‬‬
‫‪廢電池請回收‬‬
‫کالیفرنیا‪ ،‬ایاالت متحده آمریکا‪ :‬باتری سلولی دکمه ای ممکن است شامل مواد پرکلرات باشد و هنگام بازیافت یا‬
‫دور انداختن در کالیفرنیا به مراقبت خاصی نیاز داشته باشد‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر لطفاً به نشانی زیر مراجعه کنید‪:‬‬
‫‪http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/‬‬
‫دستورالعمل ایمنی برای استفاده از باتری لیتیوم‬
‫در صورت تعویض اشتباه باتری ممکن است انفجار رخ دهد‪ .‬باتری را تنها با همان نوع باتری یا نوع مشابه‬
‫توصیه شده توسط سازنده تعویض کنید‪ .‬باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های سازنده دوربیندازید‪.‬‬
‫بیانیه ‪WEEE‬‬
‫جامعه اروپا‪ :‬طبق مصوبه اتحادیه اروپا (“‪ )”EU‬در رابطه با دستگاه های الکتریکی و‬
‫الکترونیکی اسقاطی‪ ،‬بیانیه ‪ EC/96/2002‬که در تاریخ ‪ 13‬اوت سال ‪ 2005‬به اجرا‬
‫درآمده است‪ ،‬محصوالت "الکتریکی و الکترونیکی" را نمی توان مانند زباله های شهری‬
‫دور انداخت و تولید کنندگان محصوالت الکترونیکی تحت پوشش ملزم به بازگرداندن چنین‬
‫محصوالتی در انتهای عمر مفید آنها هستند‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫اطالعات مواد شیمیایی‬
‫بر طبق قوانین مواد شیمیایی‪ ،‬مانند قوانین ‪( EU REACH‬قانون شماره ‪ EC 1907/2006‬پارلمان و‬
‫انجمن اروپا)‪ MSI ،‬اطالعات مواد شیمیایی را در نشانی زیر ارائه می دهد‪:‬‬
‫‪http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html‬‬
‫‪1-6‬‬
‫ارتقا و ضمانت نامه‬
‫برای اطالعات بیشتر درباره محصول خریداری شده توسط کاربر‪ ،‬با فروشنده محلی تماس بگیرید‪ .‬اگر کاربران محل‬
‫قطعه یا نحوه مونتاژ‪/‬پیاده کردن را نمی دانند‪ ،‬نباید هیچیک از قطعات محصول را ارتقا دهند یا تعویض کنند‪ ،‬زیرا‬
‫ممکن است به محصول آسیب برسد‪ .‬توصیه می شود که کاربر برای دربافت خدمات محصول با فروشنده مجاز یا‬
‫مرکز خدمات تماس بگیرد‪.‬‬
‫تهیه قطعات قابل تعویض‬
‫لطفاً توجه داشته باشید که بسته به قوانین رسمی و عنوان شده در زمان خرید قطعات قابل تعویض (یا قطعات سازگار)‬
‫محصول توسط کاربر در کشورها یا مناطقی خاص‪ ،‬ممکن است این قطعات تا حداکثر ‪ 5‬سال از زمان توقف تولید‬
‫دستگاه توسط سازنده تحت پوشش قرار گیرد‪ .‬برای جزییات بیشتر در مورد دسترسی به قطعات یدکی از طریق‬
‫‪ http://www.msi.com/support/‬با تولید کننده تماس بگیرید‪.‬‬
‫‪1-7‬‬
‫پیشگفتار‬
‫لطفا توجه کنید که بسته به مدل هایی که کاربران خریداری می کنند‪ ،‬برخی از قطعات‪ ،‬از قبیل مادول های حافظه‪،‬‬
‫‪ HDD، SSD، ODD‬و ‪ Bluetooth/ WiFi combo‬کارتو غیره‪ ،‬که از قبل در محصول نصب شده اند‪،‬‬
‫ممکن است به درخواست کاربر قابل ارتقا یا قابل تعویض نباشند‪.‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی‬
‫دستورالعمل های ایمنی را با دقت و بطور کامل مطالعه کنید‪ .‬باید به همه احتیاط ها و هشدارهای‬
‫داده شده درج شده روی وسیله یا در دفترچه راهنمای کاربر توجه کرد‪.‬‬
‫نوت بوک را دور از رطوبت و دمای زیاد نگهدارید‪.‬‬
‫قبل از راه اندازی نوت بوک‪ ،‬آن را روی یک سطح ثابت قرار دهید‪.‬‬
‫برای جلوگیری از بیش از حد گرم شدن نوت بوک‪ ،‬از پوشاندن قسمت‬
‫تهویه آن خودداری کنید‪.‬‬
‫•از قرار دادن نوت بوک در مکانی که از این شرایط برخوردار نیست و دمای آن باالتر از‬
‫‪60º‬سانتی گراد (‪140º‬فارنهایت) یا پایین تر از ‪0º‬سانتی گراد (‪32º‬فارنهایت) خودداری‬
‫کنید زیرا ممکن است به نوت بوک آسیب وارد شود‪.‬‬
‫•نوت بوک باید تحت دمای محیطی حداکثر ‪35º‬سانتی گراد (‪95º‬فارنهایت) کار کند‪.‬‬
‫سیم برق را در محلی قرار دهید که احتمال عبور افراد از روی آن وجود نداشته باشد‪ .‬هیچ‬
‫وسیله ای را روی سیم برق قرار ندهید‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫اجسام دارای انرژی مغناطیسی یا الکتریکی بسیار زیاد را همیشه از نوت بوک دور‬
‫نگاه دارید‪.‬‬
‫•هرگز مایعی را به داخل نوت بوک نریزید چرا که این کار ممکن است موجب آسیب دیدن‬
‫این وسیله یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫ً‬
‫مثال صفحه کلید‪ ،‬صفحه‬
‫•هرگز از هیچ ماده شیمیایی برای پاک کردن سطح این وسیله‪،‬‬
‫لمسی و جلد رویی نوت بوک استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪1-8‬‬
‫خصوصيات محصول سبز‬
‫•کاهش مصرف انرژی در مدت استفاده و حالت آماده به کار‬
‫•استفاده محدود از مواد مضر برای محيط زيست و زمين‬
‫•پياده سازی و بازيافت آسان‬
‫•کاهش مصرف منابع طبيعی با بازيافت مناسب‬
‫•افزايش عمر محصول از طريق به روزرسانی های آسان‬
‫•کاهش توليد زايدات جامد از طريق سياست پس گرفتن محصول‬
‫سیاستمحیطی‬
‫•این محصول برای ایجاد قابلیت استفاده مجدد و بهینه از قطعات طراحی شده و نباید در پایان‬
‫عمر کاری خود دور انداخته شود‪.‬‬
‫•استفاده کنندگان بايد با مرکز مجاز محلی جمع آوری جهت بازيافت و دفع محصوالت‬
‫مستهلک خود تماس بگيرند‪.‬‬
‫•برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بازیافت از سایت ‪ MSI‬دیدن کنید و یک توزیع کننده‬
‫در نزدیکی خود پیدا کنید‪.‬‬
‫•کاربران می توانند برای کسب اطالعات درباره دور انداختن صحیح‪ ،‬پس گرفتن‪ ،‬بازیافت‪،‬‬
‫و پیاده کردن قطعات محصوالت ‪ MSI‬از طریق ‪ [email protected]‬نیز با ما‬
‫تماس بگیرند‪.‬‬
‫‪1-9‬‬
‫پیشگفتار‬
‫در صورت بروز هر یک از شرایط زیر‪ ،‬دستگاه را برای بررسی نزد متخصص خدمات مجاز‬
‫ببرید‪:‬‬
‫•سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫•مایعات به درون دستگاه وارد شده باشد‪.‬‬
‫•دستگاه در معرض رطوبت قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫•وسیله درست کار نکند یا نتوانید طبق دستوالعمل های مندرج در دفترچه ر‬
‫اهنما‪ ،‬آن را به کار بیندازید‪.‬‬
‫•دستگاه بر روی زمین افتاده یا آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫•آثاری از شکستگی بر روی دستگاه دیده شود‪.‬‬
‫نکات مهم درباره ‪MSI‬‬
‫برای جستجوی ویژگی های منحصر به فرد بیشتری از تمام سری های نوت بوک های ‪ ،MSI‬لطفاً از زیر دیدن‬
‫نمایید‪ http://www.msi.com:‬و ‪https://www.youtube.com/user/MSI‬‬
‫‪ SteelSeries Engine 3‬فقط در نوت بوک بازی ‪MSI‬‬
‫‪ MSI‬برای ایجاد یک ‪ SteelSeries Engine 3‬منحصر به فرد در نوت بوک‬
‫های بازی با ‪ SteelSeries‬همکاری می کند‪SteelSeries Engine 3 .‬‬
‫برنامه ای است که عملکردهای متداول را در مدیریت چندین دستگاه برای بازیکنان‬
‫ترکیب می کند‪.‬‬
‫نوت بوک بازی ‪ MSI‬اولین نوت بوک بازی است که دارای برنامه پخش زنده‬
‫‪ XSplit Gamecaster‬می باشد!‬
‫نوت بوک بازی ‪ MSI‬دارای ‪ ،XSplit Gamecaster‬آسان ترین سیستم پخش‬
‫زنده و ضبط برای بازیکنان‪ ،‬می باشد‪.‬‬
‫صداگذاری توسط ‪ Dynaudio‬در نوت بوک های بازی ‪MSI‬‬
‫‪ MSI‬در نوت بوک های بازی اش برای ارائه یک عملکرد صوتی راحت‪ ،‬کاربر‬
‫پسند‪ ،‬و معتبر به شما با ‪ ،Dynaudio‬متخصصان صداگذاری دانمارکی‪ ،‬همکاری‬
‫می کند‪.‬‬
‫با رنگ های واقعی زندگی خود را رنگارنگ کنید‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪ MSI‬در ایجاد کیفیت باالتر و دقت بیشتر در ساخت پانل با شرکت ‪Portrait‬‬
‫‪ Displays, Inc.‬مشارکت دارد‪.‬‬
‫فناوری رنگ واقعی ‪ MSI‬تضمین می کند که هر پانل در نوت بوک ‪ MSI‬از نظر‬
‫رنگ از ظریف ترین دقت برخوردار است‪.‬‬
‫خش آموزشی‪ :‬نحوه استفاده از ‪Nahimic‬‬
‫با نحوه استفاده از ‪ Nahimic‬و سه ویژگی آن آشنا شوید‪ :‬جلوه های صوتی‬
‫‪ ،Nahimic‬جلوه های میکروفن و ضبط صوت ‪.HD‬‬
‫‪1-10‬‬
‫‪1-11‬‬
‫پیشگفتار‬
‫‪1-12‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫مقدمه‬
‫‪2‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫به شما تبریک می گوییم که به مجموعه کاربران این نوت بوک زیبا پیوسته اید‪ .‬شما تجربه لذت بخش و حرفه ای‬
‫را در استفاده از این نوت بوک ظریف خواهید داشت‪ .‬مفتخریم که به کابران بگوییم که این لپ تاپ به طور کامل‬
‫آزمایش شده است و شهرت ما در قابلیت اطمینان و رضایت مشتری‪ ،‬نشانه کیفیت محصول ماست‪.‬‬
‫باز کردن بسته بندی‬
‫ابتدا‪ ،‬جعبه دستگاه را باز کرده و همه موارد را به دقت بررسی کنید‪ .‬در صورتی که هر یک از موارد آسیب دیده‬
‫یا موجود نیست‪ ،‬لطفاً فوراً با فروشنده محلی خود تماس بگیرید‪ .‬همچنین در صورت نیاز احتمالی به جابجایی این‬
‫وسیله در آینده‪ ،‬جعبه و لوازم بسته بندی آن را نگه دارید‪ .‬بسته بندی باید شامل موارد زیر باشد‪:‬‬
‫◀ ◀لپ تاپ‬
‫◀ ◀راهنمای شروع سریع‬
‫◀ ◀آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم و سیم برق متناوب‬
‫◀ ◀کیف حمل اختیاری‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫◀ ◀دیسک جامع اختیاری برنامه ها‪ ،‬شامل نسخه کامل دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬درایورها‪ ،‬برنامه های‬
‫کاربردی‪ ،‬و غیره است‪.‬‬
‫‪2-2‬‬
‫مرور کلی محصول‬
‫نمای باز از باال‬
‫شکل نمای باز از باال و توضیحاتی که در زیر آورده شده است به شما کمک می کند مهم ترین قسمت کاربردی لپ‬
‫تاپ خود را بشناسید‪.‬‬
‫‪2-3‬‬
‫مقدمه‬
‫در این قسمت‪ ،‬شرح ویژگی های اصلی این لپ تاپ را مشاهده خواهید کرد‪ .‬در این بخش به شما کمک می شود تا‬
‫قبل از استفاده از این لپ تاپ‪ ،‬درباره شکل ظاهری آن بیشتر بدانید‪ .‬لطفاً توجه کنید اشکالی که در اینجا نشان داده‬
‫شده اند فقط به عنوان مرجع ارائه می شوند‪.‬‬
‫‪1 .1‬وب کم‪ /‬ال ای دی وب کم‪ /‬میکروفن داخلی‬
‫•از این وب کم داخلی می توان جهت عکسبرداری‪ ،‬فیلمبرداری یا کنفرانس و غیره استفاده کرد‪.‬‬
‫•زمانی که عملکرد وب کم فعال می شود‪ ،‬نشانگر ‪ LED‬وب کم که در کنار وب کم قرار گرفته است‬
‫روشن می شود؛ و زمانی که این عملکرد غیرفعال می شود‪ ،‬این ‪ LED‬نیز خاموش می شود‪.‬‬
‫•میکروفن داخلی تعبیه شده و عملکرد آن مشابه میکروفن است‪.‬‬
‫‪2 .2‬دکمه روشن‪-‬خاموش‪ LED /‬روشن‪-‬خاموش ‪ LED /‬حالت ‪GPU‬‬
‫دکمه روشن‪/‬خاموش‬
‫•برای روشن و خاموش کردن نوت بوک از این دکمه استفاده کنید‪.‬‬
‫•برای خارج کردن نوت بوک از حالت خواب از این دکمه استفاده کنید‪.‬‬
‫دیود نورانی روشن‪-‬خاموش ‪ /‬دیود نورانی حالت ‪GPU‬‬
‫برق‬
‫•وقتی لپ تاپ روشن می شود و حالت ‪ UMA GPU‬انتخاب می شود‪ ،‬به‬
‫رنگ آبی روشن می شود‪.‬‬
‫•اگر حالت ‪ GPU‬گسسته که به‌طور اختیاری پشتیبانی می‌شود انتخاب گردد‪،‬‬
‫به رنگ کهربایی در می‌آید‪.‬‬
‫•هنگامی که نوت بوک به حالت خواب می رود‪ LED ،‬چشمک می زند‪.‬‬
‫•هنگامی که لپ تاپ خاموش می شود نشانگر دیود نوری خاموش می شود‪.‬‬
‫‪3 .3‬صفحه کلید‬
‫صفحه کلید تعبیه شده‪ ،‬همه عملکردهای یک صفحه کلید بزرگ را داراست‪ .‬برای کسب جزئیات بیشتر‪ ،‬به‬
‫نحوه استفاده از صفحه کلید رجوع کنید‪.‬‬
‫‪4 .4‬صفحه لمسی‬
‫این صفحه‪ ،‬دستگاه اشاره گر لپ تاپ شماست‪.‬‬
‫‪ LED5 .5‬وضعیت‬
‫قفل حروف بزرگ‬
‫زمانی که عملکرد ‪( Caps Lock‬قفل حروف بزرگ) فعال شود‪ ،‬روشن می‬
‫شود‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪ LED6 .6‬وضعیت‬
‫قفل شماره‬
‫زمانی که عملکرد ‪( Num Lock‬قفل شماره ها) فعال شود‪ ،‬روشن می شود‪.‬‬
‫‪2-4‬‬
‫‪7 .7‬دکمه های راه اندازی سریع‬
‫•برای به حداکثر رساندن سرعت فن جهت پایین آوردن دمای کلی لپ تاپ‪،‬‬
‫از این دکمه استفاده کنید‪.‬‬
‫‪Cooler Boost‬‬
‫(تقویت خنک کننده)‬
‫‪SSE‬‬
‫(اختیاری)‬
‫‪Dragon‬‬
‫‪Center‬‬
‫(اختیاری)‬
‫‪True Color‬‬
‫(رنگ واقعی)‬
‫یا‬
‫‪User Defined‬‬
‫(تعریف شده توسط کاربر)‬
‫(اختیاری)‬
‫•وقتی سرعت فن روی حداکثر تنظیم شده باشد‪ ،‬دکمه ال ای دی روشن می‬
‫شود؛ وقتی حالت خودکار انتخاب شده باشد‪ ،‬ال ای دی خاموش می شود‪.‬‬
‫•ممکن است یک برنامه مدیریت صفحه کلید منحصر به فرد به نام‬
‫(‪ SSE (SteelSeries Engine‬در این لپ تاپ از پیش نصب شده‬
‫باشد‪ .‬با این برنامه‪ ،‬کاربران می توانند ترکیبات مختلف از کلیدهای موقت‬
‫صفحه داشته باشند که به طور جداگانه برای ‪ 4‬مورد مختلف تعریف می‬
‫شوند‪.‬‬
‫•برای تغییر وضعیت مکرر بین صفحه کلید ‪( 1‬الیه ‪ ،)1‬صفحه کلید‬
‫‪( 2‬الیه ‪ ،)2‬صفحه کلید ‪( 3‬الیه ‪ )3‬و صفحه کلید ‪( 4‬الیه ‪ ،)4‬به طور‬
‫مکرر از این دکمه استفاده کنید‪.‬‬
‫•ممکن است یک ابزار بازی‪ ،‬به نام ‪ ،Dragon Center‬در این لپ تاپ‬
‫از پیش نصب شده باشد که یک راه شگفت انگیز و کارآمد برای بازی ها‬
‫را در اختیار کاربران قرار می دهد‪.‬‬
‫•برای باز کردن برنامه ‪ ،Dragon Center‬از این دکمه استفاده کنید‪.‬‬
‫•ممکن است برنامه رنگ واقعی از قبل در این نوت بوک نصب شده باشد‪.‬‬
‫با این برنامه‪ ،‬کاربران می توانند تنظیمات رنگ مختلفی را انتخاب کنند و‬
‫بهترین نما را تجربه نمایند‪.‬‬
‫•برای باز کردن برنامه رنگ واقعی‪ ،‬از این دکمه استفاده کنید‪.‬‬
‫•اگر برنامه ‪ True Color‬از قبل در نوت بوک نصب نشده است‪ ،‬فشار‬
‫دادن این دکمه موجب می شود تا برنامه تعریف شده توسط کاربر اجرا‬
‫شود‪.‬‬
‫‪2-5‬‬
‫مقدمه‬
‫برای فعالسازی برنامه ها یا ابزارهای خاص‪ ،‬از دکمه های راه اندازی سریع استفاده کنید‪ .‬دکمه های راه‬
‫اندازی سریع زیر فقط در سیستم عامل و وقتی برنامه ‪ SCM‬نصب شده باشد کار می کنند‪ .‬برای کارکرد‬
‫ساده و راحت‪ ،‬از فایل ‪ SCM exe‬که در دیسک چندکاره اختیاری داخل بسته بندی قرار دارد استفاده کنید یا‬
‫آن را از وب سایت ‪ MSI‬دانلود نمایید‪.‬‬
‫نمای قسمت جلو‬
‫‪ LED1 .1‬وضعیت‬
‫‪ LAN‬بی سیم (‪)WiFi‬‬
‫•هنگامی که عملکرد ‪ LAN‬بی سیم (‪ )WiFi‬فعال می شود‪ ،‬این نشانگر‬
‫ال ای دی روشن می شود‪.‬‬
‫•با غیر فعال شدن این عملکرد‪ ،‬ال ای دی خاموش می شود‪.‬‬
‫وضعیت باتری‬
‫•زمانی که باتری در حال شارژ شدن است‪ ،‬ال ای دی روشن می شود‪.‬‬
‫•وقتی باتری ضعیف شود‪ ،‬به طور مداوم چشمک می زند‪.‬‬
‫•برای خرید باتری یا تعویض آن با نوع مشابه باتری توصیه شده توسط‬
‫سازنده‪ ،‬همیشه با یک فروشنده مجاز یا مرکز خدمات مشورت کنید‪.‬‬
‫ً‬
‫کامال شارژ شده یا زمانی که آداپتور برق متناوب‪/‬‬
‫•هنگامی که باتری‬
‫مستقیم جدا شود‪ ،‬چراغ ‪ LED‬باتری خاموش می شود‪.‬‬
‫نشانگر فعالیت درایو‬
‫هنگامی که سیستم در حال دسترسی به درایوهای ذخیره‌سازی داخلی است‪،‬‬
‫‪ LED‬شمک می‌زند‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪2 .2‬بلندگوهای استریو‬
‫ممکن است این نوت بوک به بلندگوهای استریوی تعبیه شده مجهز باشد که صدای با کیفیتی را ارائه می دهد‪،‬‬
‫و از فناوری صوتی ‪ HD‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫‪2-6‬‬
‫مقدمه‬
‫نمای سمت راست‬
‫‪1 .1‬کارت خوان‬
‫کارت خوان داخلی از انواع مختلفی از کارت حافظه پشتیبانی می کند‪ .‬برای کسب جزئیات بیشتر‪ ،‬مشخصات‬
‫را بررسی کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬پورت ‪USB 2.0‬‬
‫درگاه ‪ USB 2.0‬به شما امکان می دهد تا سایر دستگاه های جانبی رابط ‪ USB‬مانند موس‪ ،‬صفحه کلید‪،‬‬
‫مودم‪ ،‬واحد دیسک سخت جداشدنی‪ ،‬چاپگر و سایر موارد را متصل کنید‪.‬‬
‫‪3 .3‬رابط برق‬
‫این رابط برای اتصال آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم و تأمین برق لپ تاپ مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬
‫‪2-7‬‬
‫نمای سمت چپ‬
‫‪1 .1‬قفل ‪Kensington‬‬
‫این لپ تاپ دارای محفظه قفل ‪ Kensington‬است و به کاربران امکان می دهد تا با بهره گیری از کلید یا‬
‫دستگاه پین مکانیکی که از طریق یک سیم فلزی با روکش پالستیکی به دستگاه متصل شده است‪ ،‬ایمنی لپ‬
‫تاپ را تضمین کنند‪ .‬یک حلقه کوچک در انتهای سیم وجود دارد که امکان می دهد کل سیم دور یک جسم‬
‫ثابت مثل یک میز سنگین یا وسایل مشابه حلقه شود و به این ترتیب لپ تاپ را در جای خود حفظ می کند‪.‬‬
‫‪2 .2‬پورت ‪USB 3.0‬‬
‫‪ ،USB 3.0‬که ‪ USB‬بسیار پرسرعت است‪ ،‬سرعتهای رابط باالتری برای اتصال به دستگاههای مختلف‬
‫مانند دستگاههای ذخیره سازی‪ ،‬درایوهای سخت‪ ،‬یا دوربینها ارائه می دهد و مزایای بیشتری از انتقال‬
‫پرسرعت داده ها دارد‪.‬‬
‫‪3 .3‬پورت مینی نمایشگر‬
‫‪( Mini DisplayPort‬پورت نمایشگر کوچک)‪ ،‬نسخه ای کوچک از پورت نمایشگر با آداپتور مناسب‬
‫است‪ .‬از پورت نمایشگر کوچک می توان برای نمایشگرهای دارای رابط ‪ VGA، DVI‬یا ‪ HDMI‬استفاده‬
‫کرد‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪4 .4‬درگاه ‪( USB 3.0/ 3.1‬نوع ‪( )C‬اختیاری)‬
‫‪ ،)+(USB 3.0/ 3.1، USB SuperSpeed‬سرعتهای رابط باالتری برای اتصال به دستگاههای مختلف‬
‫مانند دستگاههای ذخیره سازی‪ ،‬درایوهای سخت‪ ،‬یا دوربینها ارائه می دهد و مزایای بیشتری از انتقال‬
‫پرسرعت داده ها دارد‪.‬‬
‫رابط ‪ USB‬باریک و صیقلی از نوع ‪ C‬از قابلیت اتصال برعکس و جهت کابل برخوردار است‪ ،‬و‬
‫از عملکرد قابل درجه بندی برای راه حل تامین امنیت آینده پشتیبانی می کند‪ ،‬از جمله ‪USB 3.x،‬‬
‫‪ DisplayPort، PCIe، Audio‬و ‪( Thunderbolt 3‬اختیاری)‪.‬‬
‫‪5 .5‬رابط ‪RJ-45‬‬
‫رابط ‪ Ethernet‬با پهناهای باند ‪ 1000/100/10‬مگابیت در ثانیه برای وصل کردن یک کابل ‪ LAN‬جهت‬
‫استفاده در اتصاالت شبکه به کار می رود‪.‬‬
‫‪2-8‬‬
‫‪6 .6‬رابط ‪HDMI‬‬
‫‪( HDMI‬رابط چندرسانه ای با کیفیت باال) یک رابط استاندارد جدید برای رایانه ها‪ ،‬صفحه نمایش و دستگاه‬
‫های الکترونیکی مصرفی است که ویدیوی استاندارد‪ ،‬پیشرفته و با کیفیت باال و همچنین صدای دیجیتال‬
‫چندکاناله در یک کابل تکی را پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫‪8 .8‬رابط های درگاه صوتی‬
‫پخش صدا با کیفیت باال به همراه قابلیت پشتیبانی سیستم استریو و عملکرد ‪.Hi-Fi‬‬
‫میکروفن‬
‫مورد استفاده برای میکروفن خارجی‪.‬‬
‫هدفون‬
‫یک رابط برای بلندگوها یا هدفون ها‪.‬‬
‫‪2-9‬‬
‫مقدمه‬
‫‪7 .7‬پورت ‪USB 3.0‬‬
‫‪ ،USB 3.0‬که ‪ USB‬بسیار پرسرعت است‪ ،‬سرعتهای رابط باالتری برای اتصال به دستگاههای مختلف‬
‫مانند دستگاههای ذخیره سازی‪ ،‬درایوهای سخت‪ ،‬یا دوربینها ارائه می دهد و مزایای بیشتری از انتقال‬
‫پرسرعت داده ها دارد‪.‬‬
‫نمای قسمت پشت‬
‫‪1 .1‬ونتیالتور (اختیاری)‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫محفظه تهویه هوا برای خنک کردن سیستم طراحی شده است‪ .‬هرگز محفظه تهویه هوا را مسدود نکنید تا‬
‫امکان جریان هوا وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪2-10‬‬
‫مقدمه‬
‫نمای قسمت زیر‬
‫‪1 .1‬بلندگوی ووفر (اختیاری)‬
‫بلندگوی‪‎‬ووفر‪ ،‬فرکانس های صوتی پایین را دوباره تولید می کند‪.‬‬
‫‪2 .2‬محفظه تهویه هوا‬
‫محفظه تهویه هوا برای خنک کردن سیستم طراحی شده است‪ .‬هرگز محفظه تهویه هوا را مسدود نکنید تا‬
‫امکان جریان هوا وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪3 .3‬سوراخ بازنشانی باتری‬
‫وقتی میان افزار سیستم (‪ )EC‬به روز رسانی می شود یا سیستم گیر می کند‪ ،‬لطفاً ‪ )1‬لپ تاپ را خاموش‬
‫کنید؛ ‪ )2‬برق متناوب را وصل کنید؛ ‪ )3‬از یک گیره کاغذی صاف شده برای وارد کردن به داخل این سوراخ‬
‫به مدت ‪ 10‬ثانیه استفاده کنید؛ ‪ )4‬برق ‪ AC‬را وصل کنید؛ ‪ )5‬نوت بوک را روشن کنید‪.‬‬
‫‪4 .4‬بلندگوهای استریو‬
‫ممکن است این نوت بوک به بلندگوهای استریوی تعبیه شده مجهز باشد که صدای با کیفیتی را ارائه می دهد‪،‬‬
‫و از فناوری صوتی ‪ HD‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫‪2-11‬‬
‫نحوه استفاده از صفحه کلید‬
‫این لپ تاپ دارای یک صفحه کلید با عملکردهای کامل است‪ .‬برای اطمینان از اینکه صفحه کلید به درستی کار می‬
‫کند‪ ،‬باید قبل از استفاده از کلیدهای عملکرد‪ ،‬برنامه ‪ SCM‬را نصب کنید‪.‬‬
‫کلیدهای ‪Windows‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫کلید آرم ‪ Windows‬روی صفحه کلید وجود دارد که برای اجرای عملکردهای ویژه‬
‫‪ ،Windows‬مانند باز کردن منوی ‪( Start‬آغاز) و راه اندازی منوی میانبر مورد‬
‫استفاده قرار می گیرند‪.‬‬
‫‪2-12‬‬
‫کلیدهای راه اندازی سریع‬
‫‪+‬‬
‫تعریف شده توسط کاربر‬
‫‪+‬‬
‫‪ECO Mode‬‬
‫‪+‬‬
‫وب کم‬
‫•دکمه کلید ‪ Fn‬و ‪ F4‬استفاده کنید با برنامه تعریف شده توسط کاربر راه اندازی‬
‫شود‪.‬‬
‫•کلیدهای ‪ Fn‬و ‪ F5‬را فشار دهید تا به ‪ ECO Mode‬جابجا شوید‪ ،‬یک حالت‬
‫صرفه جویی در مصرف انرژی که با عملکرد ‪ SHIFT‬ارائه می شود‪.‬‬
‫•کلیدهای ‪ Fn‬و ‪ F6‬را فشار دهید تا قابلیت وب کم روشن شود‪ .‬برای خاموش‬
‫کردن عملکرد‪ ،‬دوباره دکمه را فشار دهید‪.‬‬
‫•در زیر تنظیمات پیش فرض‪ ،‬وب کم خاموش است‪.‬‬
‫•کلیدهای ‪ Fn‬و ‪ F7‬را مرتباً فشار دهید تا بین‬
‫‪( Turbo Mode‬اختیاری)‪Comfort Mode /Sport Mode /‬‬
‫‪ Power Options/ ECO Mode‬جابجا شوید و عملکرد نیز بسته به‬
‫درخواست کاربر تغییر می کند‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪SHIFT‬‬
‫•توجه کنید که انتخاب حالت های ‪Sport Mode/ Turbo Mode‬‬
‫‪ Comfort Mode‬فقط زمانی امکان پذیر است که برق ‪ AC‬وصل باشد‪.‬‬
‫•برای کسب جزئیات بیشتر به دفترچه راهنمای برنامه نرم افزاری لپ تاپ‬
‫رجوع کنید‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫حالت هواپیما‬
‫•به طور مکرر کلیدهای ‪ Fn‬و ‪ F10‬را فشار دهید تا حالت هواپیما به طور‬
‫مکرر روشن و خاموش شود‪.‬‬
‫غیر فعال یا فعال کردن صفحه لمسی‬
‫‪+‬‬
‫عملکرد صفحه لمسی را فعال یا غیرفعال کنید‪( .‬اختیاری)‬
‫‪2-13‬‬
‫مقدمه‬
‫از کلیدهای ترکیبی [‪ ]Fn‬موجود بر روی صفحه کلید برای فعال کردن برنامه ها یا ابزارهای خاص استفاده کنید‪ .‬به‬
‫کمک این کلیدها‪ ،‬کاربران می توانند راحت تر با لپ تاپ خود کار کنند‪.‬‬
‫وارد شدن به حالت خواب‬
‫‪+‬‬
‫کامپیوتر را به حالت خواب ببرید (بسته به پیکربندی سیستم)‪ .‬برای خارج کردن‬
‫سیستم از حالت خواب‪ ،‬دکمه روشن‪/‬خاموش را فشار دهید‪.‬‬
‫روشن‪/‬خاموش کردن نمایشگر‬
‫‪+‬‬
‫حالت های خروجی نمایش را بین ‪ ،LCD‬صفحه نمایش خارجی و استفاده از هر دوی‬
‫آنها تغییر دهید‪.‬‬
‫استفاده از چندین نمایشگر‬
‫اگر کاربران یک نمایشگر اضافی را به نوت بوک وصل کنند‪ ،‬سیستم به طور خودکار‬
‫نمایشگر خارجی متصل شده را شناسایی خواهد کرد‪ .‬کاربران مجاز هستند تا تنظیمات‬
‫نمایش را سفارشی کنند‪.‬‬
‫•نمایشگر را به نوت بوک وصل کنید‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫•کلید ویندوز را فشار دهید و نگه دارید‪ ،‬و سپس کلید [‪ ]P‬را فشار دهید تا‬
‫[‪( ]Project‬پروژه) ظاهر شود‪.‬‬
‫•از بین گزینه های فقط صفحه رایانه شخصی‪ ،‬دو نسخه ای‪ ،‬توسعه‪ ،‬و فقط صفحه‬
‫نمایش دوم‪ ،‬نحوه نمایش روی صفحه نمایش دوم دلخواه خود توسط نمایشگر را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫تنظیم میزان روشنایی نمایشگر‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫روشنایی ‪ LCD‬را افزایش دهید‪.‬‬
‫روشنایی ‪ LCD‬را کاهش دهید‪.‬‬
‫‪2-14‬‬
‫تنظیم میزان صدای بلندگو‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫میزان صدای بلندگوی داخلی را کاهش دهید‪.‬‬
‫بلندگوهای توکار را بی صدا کنید‪.‬‬
‫تنظیم میزان روشنایی ‪ LED‬نور زمینه صفحه کلید (اختیاری)‬
‫‪+‬‬
‫افزایش میزان روشنایی ال ای دی های نور زمینه صفحه کلید‪.‬‬
‫کاهش میزان روشنایی ال ای دی های نور زمینه صفحه کلید‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2-15‬‬
‫مقدمه‬
‫‪+‬‬
‫میزان صدای بلندگوی داخلی را افزایش دهید‪.‬‬
‫برنامه‪( True Color :‬رنگ واقعی) (اختیاری)‬
‫ممکن است برنامه رنگ واقعی از قبل در این نوت بوک نصب شده باشد‪ .‬با این برنامه‪ ،‬کاربران می توانند تنظیمات‬
‫رنگ مختلفی را انتخاب کنند و بهترین نما را تجربه نمایند‪.‬‬
‫برای کسب جزئیات بیشتر درباره دستورالعمل ها‪ ،‬به دفترچه راهنمای برنامه نرم افزاری لپ تاپ رجوع کنید‪.‬‬
‫‪True Color‬‬
‫(رنگ واقعی)‬
‫‪+‬‬
‫‪True Color‬‬
‫(رنگ واقعی)‬
‫‪Selections‬‬
‫(انتخاب ها)‬
‫•کلید ‪ Fn‬را فشار داده و نگه دارید و سپس کلید ‪ Z‬را فشار دهید تا برنامه‬
‫‪( True Color‬رنگ واقعی) اجرا شود‪.‬‬
‫•دکمه ‪ Fn‬را فشار داده و نگه دارید و سپس دکمه ‪ A‬را فشار دهید تا حالت‬
‫های مختلف مشاهده تغییر کند‪.‬‬
‫تصویر‪ :‬نحوه استفاده از دکمه های [‪]Fn‬‬
‫ویدئوی دستورالعمل را در زیر تماشا کنید‪https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ:‬‬
‫‪Youku‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪YouTube‬‬
‫‪2-16‬‬
‫مشخصات‬
‫مشخصات فهرست شده در زیر فقط جهت ارجاع است‪ ،‬و ممکن است بدون اطالع تغییر کند‪ .‬محصوالت موجود در‬
‫مناطق مختلف متفاوت هستند‪.‬‬
‫مشخصات ظاهری‬
‫ابعاد‬
‫‪( 383‬عرض) × ‪( 260‬قطر) ‪( 22 ~ 27‬طول) میلی متر("‪)15.6‬‬
‫‪( 419.9‬عرض) × ‪( 287.8‬قطر) ‪( 32 ~ 29.8‬طول) میلی متر("‪)17.3‬‬
‫وزن‬
‫‪( 2.4~2.2‬کیلوگرم) (‪ 15.6‬اینچ)‬
‫‪( 2.7‬کیلوگرم) (‪ 17.3‬اینچ)‬
‫‪CPU‬‬
‫بسته‬
‫‪BGA‬‬
‫نوع پردازنده ‪CPU‬‬
‫پردازنده تلفن همراه چهار‪/‬دو هسته ای ®‪Intel‬‬
‫تراشه اصلی‬
‫‪PCH‬‬
‫سری ‪Intel‬‬
‫®‬
‫حافظه‬
‫فناوری‬
‫‪2400 /2133، DDR4‬‬
‫حافظه‬
‫‪ DDR4 SO-DIMM‬شکاف ‪2 x‬‬
‫حداکثر‬
‫حداکثر ‪ 32‬گیکابایت‬
‫برق‬
‫آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم‬
‫(‪()1‬اختیاری)‬
‫‪ 180‬وات‪ 19.5 ،‬ولت‬
‫ورودی‪ 100 :‬تا ‪ 240‬ولت‪ 50 ،‬تا ‪ 60‬هرتز‬
‫‪9.23A‬‬
‫خروجی‪ 19,5 :‬ولت‬
‫آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم‬
‫(‪()2‬اختیاری)‬
‫‪ 120‬وات‪ 19,5 ،‬ولت‬
‫ورودی‪ 100 :‬تا ‪ 240‬ولت‪ 50 ،‬تا ‪ 60‬هرتز‬
‫‪ 6,15‬آمپر‬
‫خروجی‪ 19,5 :‬ولت‬
‫آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم‬
‫(‪()3‬اختیاری)‬
‫‪ 150‬وات‪ 19,5 ،‬ولت‬
‫ورودی‪ 100 :‬تا ‪ 240‬ولت‪ 50 ،‬تا ‪ 60‬هرتز‬
‫‪ 7,7‬آمپر‬
‫خروجی‪ 19,5 :‬ولت‬
‫آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم‬
‫(‪()4‬اختیاری)‬
‫‪ 135‬وات‪ 19,5 ،‬ولت‬
‫ورودی‪ 100 :‬تا ‪ 240‬ولت‪ 50 ،‬تا ‪ 60‬هرتز‬
‫‪ 6,92‬آمپر‬
‫خروجی‪ 19,5 :‬ولت‬
‫‪2-17‬‬
‫مقدمه‬
‫برای اطالع از مشخصات صحیح محصول خریداری شده توسط کاربر‪ ،‬از وب سایت رسمی ‪ MSI‬به نشانی‬
‫‪ www.msi.com‬دیدن نمایید‪ ،‬یا با فروشندگان محلی تماس بگیرید‪.‬‬
‫باتری‬
‫‪ 6‬سلولی‬
‫باتری ‪RTC‬‬
‫بله‬
‫ذخیره سازی‬
‫فاکتور فرم دیسک سخت‬
‫‪ 1‬عدد ‪HDD "2.5،‬‬
‫‪( SSD‬اختیاری)‬
‫‪ 1‬عدد ‪M.2 SSD ،SATA/ PCIE combo،‬‬
‫درگاه ورودی‪/‬خروجی‬
‫‪USB‬‬
‫‪ 2‬عدد (نسخه ‪)3.0‬‬
‫‪ 1‬عدد (نسخه ‪)2.0‬‬
‫‪ 1‬عدد (نسخه ‪ 3.0/3.1‬نوع ‪)C‬‬
‫ورودی میکروفن‬
‫‪ 1‬عدد‬
‫خروجی هدفون‬
‫‪ 1‬عدد (خروجی ‪ S/PDIF‬پشتیبانی می شود)‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪ 1‬عدد‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪ 1‬عدد‬
‫پورت مینی نمایشگر‬
‫‪ 1‬عدد‬
‫کارت خوان‬
‫‪ 1‬عدد (‪( )SD3.0/ MMC‬اختیاری)‬
‫درگاه ارتباطی‬
‫‪LAN‬‬
‫پشتیبانی می شود‬
‫‪ LAN‬بی سیم‬
‫پشتیبانی می شود‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫پشتیبانی می شود‬
‫صفحه نمایش‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫نوع ‪( LCD‬اختیاری)‬
‫صفحه ‪ 17.3‬اینچ ‪HD/ FHD/ 4K UHD LED‬‬
‫صفحه ‪ 15,6‬اینچ ‪HD/ FHD/ 4K UHD LED‬‬
‫تصویر‬
‫کارت گرافیک‬
‫کارت گرافیک گسسته ®‪NVIDIA® GeForce‬‬
‫با پشتیبانی ™‪NVIDIA® Optimus‬‬
‫گرافیک ‪Intel® HD UMA‬‬
‫‪ Virtual Reality‬به صورت اختیاری پشتیبانی می شود‬
‫‪VRAM‬‬
‫‪ ،GDDR5‬بر اساس ‪GPU‬‬
‫‪2-18‬‬
‫وب کم‬
‫‪HD‬‬
‫پشتیبانی می شود‬
‫بلندگوی داخلی‬
‫‪ 4‬عدد بلندگو‬
‫‪ 1‬عدد ووفر (اختیاری)‬
‫‪2-19‬‬
‫مقدمه‬
‫صدا‬
‫‪2-20‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫نحوه شروع‬
‫‪3‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫شروع استفاده از لپ تاپ‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫به کاربر جدید این لپ تاپ پیشنهاد می کنیم برای شروع استفاده از این لپ تاپ‪ ،‬راهنمایی های تصویری زیر را دنبال‬
‫کند‪ .‬لطفاً توجه کنید اشکالی که در اینجا نشان داده شده اند فقط به عنوان مرجع ارائه می شوند‪.‬‬
‫‪3-2‬‬
‫نحوه استفاده آسان از نوت بوک‬
‫اگر در استفاده از لپ تاپ‪ ،‬مبتدی هستید‪ ،‬دستورالعمل های زیر را برای اطمینان از ایمنی خود مطالعه کنید تا در زمان‬
‫کار با لپ تاپ نگرانی نداشته باشید‪.‬‬
‫‪e e‬تکیه گاه آن را طوری تنظیم کنید که وقتی روی صندلی نشسته اید‪ ،‬به راحتی کمر شما را نگاه دارد‪.‬‬
‫‪e e‬پاهای خود را به صورت صاف روی زمین قرار دهید به طوری که زانوها با زاویه ‪ 90‬درجه خم شوند‪.‬‬
‫‪e e‬برای داشتن بهترین حالت مشاهده‪ ،‬زاویه‪/‬وضعیت صفحه ‪ LCD‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪e e‬بدن خود را بطور مداوم کشش دهید و استراحت کنید‪ .‬همیشه پس از انجام کار‪ ،‬برای مدتی به خود‬
‫استراحت دهید‪.‬‬
‫‪15-20‬‬
‫‪38-76 cm‬‬
‫‪90-120‬‬
‫‪3-3‬‬
‫نحوه شروع‬
‫‪e e‬نور مناسب در محیط کار ضروری است‪.‬‬
‫‪e e‬یک میز و صندلی ارگونومیک مناسب انتخاب کرده و ارتفاع آنها را با توجه به حالت نشستن‬
‫خود تنظیم کنید‪.‬‬
‫نحوه مدیریت منبع برق‬
‫این بخش موارد احتیاطی ایمنی اولیه را به کاربران ارائه می دهد تا هنگام استفاده از آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم و‬
‫برق باتری به درستی این موارد را رعایت کنند‪.‬‬
‫آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم‬
‫قبل از روشن کردن نوت بوک خود برای اولین بار‪ ،‬مطمئن شوید که نوت بوک شما از طریق آداپتور متناوب به یک‬
‫منبع برق متناوب متصل است‪ .‬اگر نوت بوک به دلیل کم بودن میزان باتری به طور خودکار خاموش شود‪ ،‬احتمال دارد‬
‫موجب خرابی سیستم شود‪ .‬در زیر برخی از بایدها و نبایدها درباره آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم آمده است‪.‬‬
‫‪e e‬بایدها‬
‫•فقط از آداپتوری استفاده کنید که همراه با نوت بوک شما عرضه شده است‪.‬‬
‫•همیشه نسبت به گرمای تولید شده از آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم درحال استفاده آگاهی داشته باشید‪.‬‬
‫•قبل از پیاده سازی نوت بوک‪ ،‬سیم برق متناوب را از پریز بکشید‪.‬‬
‫‪e e‬نبایدها‬
‫•یک آداپتور در حال استفاده را با کاور نپوشانید زیرا ممکن است گرما تولید کند‪.‬‬
‫•وقتی قرار است برای یک مدت طوالنی از نوت بوک استفاده نشود‪ ،‬بعد از خاموش کردن سیستم سیم‬
‫برق متناوب را به پریز وصل کنید‪.‬‬
‫باتری‬
‫وقتی یک نوت بوک جدید یا یک باتری نوت بوک جدید می گیرید‪ ،‬باید از نحوه شارژ کردن و راقبت از باتری مطلع‬
‫باشید تا بتوانید تا حد امکان بهترین استفاده را از آن کنید‪.‬‬
‫توجه داشته باشید که باتری نباید توسط کاربران تعویض گردد‪.‬‬
‫‪e e‬راهنمای ایمنی‬
‫•این نوت بوک دارای باتری است که نمی توانید آن را دور بیندازید‪ .‬برای دور انداختن نوت بوک از‬
‫قوانین محلی پیروی کنید‪.‬‬
‫•همیشه نوت بوک را از رطوبت و دمای خیلی زیاد دور نگهدارید‪.‬‬
‫•هیمشه قبل از نصب خر ماژول به نوت بوک‪ ،‬سیم برق متناوب را از پریز جدا کنید‪.‬‬
‫‪e e‬نوع باتری‬
‫•بسته به مدل نوت بوک شما‪ ،‬ممکن است این دستگاه به بسته باتری لیتیوم یون یا لیتیوم پلیمر مجهز‬
‫باشد‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫•این بسته باتری قابل شارژ‪ ،‬یک منبع برق داخلی برای این لپ تاپ است‪.‬‬
‫‪e e‬وضعیت شارژ کردن باتری‬
‫برای افزایش عمر باتری و جلوگیری از خالی شدن ناگهانی باتری‪ ،‬نکات زیر را بخوانید‪:‬‬
‫•اگر از سیستم برای مدتی استفاده نمی کنید‪ ،‬کارکرد آن را به حالت تعلیق درآورید یا زمان تایمر تعلیق‬
‫را کوتاه کنید‪.‬‬
‫•اگر برای مدتی از سیستم استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را خاموش کنید‪.‬‬
‫•تنظیمات غیرضروری را غیرفعال کرده و یا لوازم جانبی بالاستفاده را از سیستم جدا کنید‪.‬‬
‫•هر زمان که امکان آن وجود داشته باشد‪ ،‬آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم را به سیستم وصل کنید‪.‬‬
‫‪3-4‬‬
‫‪e e‬نحوه شارژ کردن درست باتری‬
‫لطفاً پیش از شارژ کردن باتری‪ ،‬به نکات زیر توجه کنید‪:‬‬
‫•اگر بسته باتری شارژ شده ندارید‪ ،‬کار خود را ذخیره کنید و همه برنامه های در حال اجرا را ببندید و‬
‫سیستم ‪( Shut down‬را خاموش) کنید‪.‬‬
‫•می توانید بدون ایجاد وقفه در شارژ شدن باتری از سیستم استفاده کنید‪ ،‬کارکرد آن را به حالت تعلیق‬
‫درآورید یا آن را خاموش کنید‪.‬‬
‫•باتری لیتیوم یون یا لیتیوم پلیمر هیچ تاثیری روی حافظه دستگاه نمی گذارد‪ .‬قبل از شارژ باتری نیازی‬
‫به تخلیه شارژ آن وجود ندارد‪ .‬با این وجود پیشنهاد می شود که برای افزایش عمر مفید باتری‪ ،‬یک بار‬
‫ً‬
‫کامال خالی کنید‪.‬‬
‫در ماه آن را‬
‫•برنامه های کاربردی مورد استفاده هستند که زمان شارژ واقعی را تعیین می کنند‪.‬‬
‫‪3-5‬‬
‫نحوه شروع‬
‫•یک آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم را وصل کنید‪.‬‬
‫نحوه راه اندازی یک برنامه استفاده برق در ویندوز ‪10‬‬
‫برنامه استفاده از برق مجموعه ای از تنظیمات سخت افزاری و سیستم است که نحوه استفاده و نگهداری از برق توسط‬
‫رایانه شما را مدیریت می کند‪ .‬برنامه های استفاده از برق می تواند در مصرف انرژی صرفه جویی کند‪ ،‬عملکرد‬
‫سیستم را به حداکثر برساند‪ ،‬یا ذخیره انرژی را با عملکرد متعادل کند‪ .‬برنامه های استفاده از برق پیش فرض ‪ -‬متعادل‬
‫و ذخیره کننده برق ‪ -‬اکثر نیازهای افراد را برآورده می کنند‪ .‬اما شما می توانید تنظیمات مربوط به برنامه های موجود‬
‫را تغییر دهید یا برنامه مختص خود را ایجاد کنید‪.‬‬
‫انتخاب یا سفارشی سازی یک برنامه استفاده از برق‬
‫‪1.1‬آیکون [‪( ]Windows‬ویندوز) را در گوشه سمت چپ و پایین صفحه بیابید‪ .‬روی آن کلیک راست کنید تا‬
‫منوی انتخاب نشان داده شود‪( ]Power Options[ .‬گزینه های برق) را در منو انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬با کلیک چپ روی یکی از گزینه ها از فهرست برنامه استفاده از برق‪ ،‬یک برنامه استفاده از برق را‬
‫انتخاب کنید‪ .‬در اینجا برای نمونه برنامه استفاده از برق [‪( ]Balanced‬متعادل) انتخاب شده است‪ .‬برای‬
‫سفارشی سازی یک برنامه استفاده از برق‪ ،‬روی [‪( ]Change plan settings‬تغییر تنظیمات برنامه)‬
‫در سمت راست برنامه استفاده از برق کلیک کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬تنظیمات خواب و نمایشگری را که می خواهید رایانه شما از آن استفاده کند‪ ،‬انتخاب کنید‪ .‬برای اعمال‬
‫تغییرات در تنظیمات برنامه استفاده از برق انتخاب شده مطابق با نیازهای خود‪ ،‬روی‬
‫[‪( ]Change advanced power settings‬تغییر تنظیمات برق پیشرفته) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪4.4‬برای بازیابی برنامه استفاده از برق انتخاب شده به تنظیمات پیش فرض خود‪ ،‬روی‬
‫[‪( ]Restore plan defaults‬بازیابی پیش فرض های برنامه) کلیک کرده و سپس برای تایید روی‬
‫[‪( ]Yes‬بلی) کلیک کنید‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪5.5‬برای خاتمه روی [‪ ]OK‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪3-6‬‬
‫‪3-7‬‬
‫نحوه شروع‬
‫ایجاد برنامه استفاده از برق خود‬
‫شما می توانید برنامه استفاده از برق مختص خود را ایجاد کرده و آن را مطابق با نیاز خود سفارشی کنید‪ .‬با این‬
‫حال‪ ،‬توصیه می شود که برای بهینه سازی عمر باتری حین استفاده از این نوت بوک‪ ،‬از قابلیت صرفه جویی در برق‬
‫‪ ECO Mode‬استفاده کنید‪ .‬برای کسب جزئیات بیشتر‪ ،‬لطفاً به بخش مدیر کنترل سیستم (‪ )SCM‬در راهنمای برنامه‬
‫نرم افزاری نوت بوک رجوع کنید‪.‬‬
‫‪1.1‬گزینه های برق را در منو انتخاب کنید‪ .‬در پنجره سمت چپ‪ ،‬روی [‪( ]Create a power plan‬ایجاد‬
‫یک برنامه استفاده برق) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬یک برنامه موجود را که بیشتر از همه با نیازهای شما مطابقت دارد‪ ،‬انتخاب کرده و آن را نامگذاری کنید‪.‬‬
‫برای ادامه روی [‪( ]Next‬بعدی) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬تنظیمات مربوط به برنامه استفاده از برق جدید را تغییر دهید‪ .‬برای اجرای برنامه استفاده از برق سفارشی‬
‫شده‪ ،‬روی [‪( ]Create‬ایجاد) کلیک کنید‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪4.4‬اکنون شما یک برنامه استفاده از برق دارید که به طور خودکار فعال شده است‪.‬‬
‫‪3-8‬‬
‫‪3-9‬‬
‫نحوه شروع‬
‫نحوه استفاده از صفحه لمسی‬
‫صفحه لمسی تعبیه شده در این لپ تاپ‪ ،‬یک وسیله اشاره گر است که با موس استاندارد سازگار است و به شما امکان‬
‫می دهد با اشاره به محل مکان نما بر روی صفحه و انتخاب با دو دکمه‪ ،‬لپ تاپ را کنترل کنید‪.‬‬
‫‪e e‬پیکربندی صفحه لمسی‬
‫وسیله اشاره گر را می توانید مطابق با نیازهای شخصی خود بصورت اختصاصی تنظیم کنید‪ .‬بعنوان مثال‪،‬‬
‫اگر چپ دست هستید ممکن است بخواهید عملکردهای دو دکمه چپ و راست را جابجا کنید‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬
‫می توانید اندازه‪ ،‬شکل‪ ،‬سرعت حرکت و سایر ویژگی های پیشرفته مکان نما بر روی صفحه را تغییر دهید‪.‬‬
‫برای پیکربندی صفحه لمسی می توانید از درایو مایکروسافت یا ‪ IBM PS/2‬استاندارد موجود در سیستم‬
‫عامل ‪ Windows‬خود استفاده کنید‪( Mouse Properties .‬خصوصیات موس) در ‪Control Panel‬‬
‫(صفحه کنترل) به شما امکان تغییر پیکربندی را می دهد‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪e e‬موقعیت و حرکت‬
‫ً‬
‫(معموال انگشت اشاره) را روی صفحه لمسی قرار دهید و سپس صفحه مستطیلی شکل‪ ،‬به عنوان‬
‫انگشت خود‬
‫نسخه کوچکی از صفحه نمایش عمل می کند‪ .‬وقتی که نوک انگشت خود را بر روی صفحه حرکت می دهید‪،‬‬
‫مکان نما همزمان در همان جهت روی صفحه حرکت می کند‪ .‬وقتی که انگشت شما به حاشیه مستطیل می‬
‫رسد‪ ،‬آن را برداشته و بر نقطه مناسبی بر روی صفحه لمسی قرار دهید و حرکت را ادامه دهید‪.‬‬
‫‪3-10‬‬
‫‪e e‬کشیدن و انداختن‬
‫می توانید با استفاده از کشیدن و انداختن‪ ،‬فایل ها یا چیزهای دیگر را در لپ تاپ خود جابجا کنید‪ .‬برای این‬
‫کار‪ ،‬مکان نما را روی گزینه دلخواه قرار دهید و به آرامی دو ضربه به صفحه لمسی بزنید و سپس برای‬
‫ضربه دوم‪ ،‬نوک انگشت خود را همچنان در تماس با صفحه لمسی نگه دارید‪ .‬حاال می توانید با حرکت انگشت‬
‫بر روی صفحه لمسی‪ ،‬مورد انتخاب شده را بکشید و با برداشتن انگشت از روی صفحه لمسی‪ ،‬این مورد را‬
‫به محل مورد نظر خود بیندازید‪ .‬راه دیگر همین کار این است که وقتی موردی را برای کشیدن و انداختن‬
‫انتخاب می کنید‪ ،‬دکمه چپ را فشار داده و نگه دارید و سپس انگشت خود را به محل مورد نظر حرکت دهید؛‬
‫در آخر‪ ،‬دکمه چپ را رها کنید تا عملیات کشیدن و انداختن پایان یابد‪.‬‬
‫درباره ‪ HDD‬و ‪SSD‬‬
‫بسته به مدل هایی که کاربران خریداری می کنند‪ ،‬ممکن است این نوت بوک به یک درایو دیسک سخت (‪ )HDD‬یا‬
‫درایو حالت ثابت (‪ )SSD‬مجهز باشد‪.‬‬
‫درایو دیسک سخت و درایو حالت ثابت دستگاه های ذخیره سازی داده هستند که از آنها برای ذخیره سازی و بازیابی‬
‫اطالعات دیجیتال استفاده می شود‪ .‬اکثر ‪SSD‬ها از حافظه فلش مبتنی بر ‪ NAND‬استفاده می کنند‪ ،‬و نسبت به ‪HDD‬‬
‫ها سرعت انتقال داده باالتر‪ ،‬مصرف برق کمتر‪ ،‬و سرعت خواندن‪/‬رایت کردن سریعتری دارند‪.‬‬
‫وقتی نوت بوک روشن است‪ ،‬سعی نکنید ‪ HDD‬و ‪ SSD‬را خارج کرده یا نصب کنید‪ .‬لطفاً برای تعویض ‪ HDD‬و‬
‫‪ SSD‬با یک فروشنده مجاز یا مرکز خدمات مشورت کنید‪.‬‬
‫درباره شکاف ‪M.2 SSD‬‬
‫ممکن است نوت بوک دارای شکاف های ‪ M.2 SSD‬برای کارت های ‪ M.2 SSD‬باشد‪ ،‬که با رابط های ‪SATA‬‬
‫و ‪ PCIe‬سازگار هستند‪ ،‬و قابلیت ها و مصارف متنوعی را به کاربران ارائه می دهند‪ .‬برای اطالع از مشخصات و‬
‫نصب درست‪ ،‬لطفاً با یک فروشنده مجاز یا مرکز خدمات مشورت کنید‪.‬‬
‫‪3-11‬‬
‫نحوه شروع‬
‫‪e e‬اشاره و کلیک کردن‬
‫وقتی به نماد‪ ،‬گزینه منو یا فرمانی رسیدید که می خواهید آن را اجرا کنید‪ ،‬فقط به آرامی ضربه ای به صفحه‬
‫لمسی بزنید یا دکمه چپ را برای انتخاب فشار دهید‪ .‬به این کا که اشاره و کلیک نامیده می شود‪ ،‬از اصول‬
‫اولیه کار با لپ تاپ است‪ .‬بر خالف وسیله اشاره گر سنتی مانند موس‪ ،‬کل صفحه لمسی می تواند عملکردی‬
‫نظیر دکمه چپ داشته باشد‪ ،‬بنابراین ضربه زدن به صفحه لمسی برابر با فشار دادن دکمه چپ است‪ .‬دو ضربه‬
‫سریع بر روی صفحه لمسی همان دوبار کلیک است‪.‬‬
‫نحوه اتصال به اینترنت‬
‫‪ LAN‬بی سیم‬
‫‪ LAN‬بی سیم یک اتصال پهن باند بی سیم است که به شما امکان می دهد بدون استفاده از کابل به اینترنت متصل شوید‪.‬‬
‫برای راه اندازی یک اتصال ‪ LAN‬بی سیم‪ ،‬لطفاً دستورالعمل های زیر را انجام دهید‪.‬‬
‫‪e e‬اتصال ‪ LAN‬بی سیم‬
‫را در گوشه سمت راست و پایین نوار وظیفه پیدا کرده و روی آن کلیک‬
‫‪1.1‬به دسکتاپ بروید‪ .‬آیکون‬
‫کنید تا منوی تنظیمات شبکه باز شود‪.‬‬
‫‪2.2‬دو گزینه [‪ ]Wi-Fi‬و [‪( ]Airplane mode‬حالت هواپیما) در تنظیمات شبکه وجود دارد‪ ،‬در اینجا‬
‫[‪ ]Wi-Fi‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬از فهرست شبکه یک اتصال ‪ LAN‬بی سیم را برای اتصال به اینترنت انتخاب کنید‪ .‬برای ادامه کار‬
‫روی [‪( ]Connect‬اتصال) کلیک کنید‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪4.4‬ممکن است برای اتصال به شبکه انتخاب شده به یک کلید امنیتی نیاز داشته باشید‪ .‬سپس روی‬
‫[‪( ]Next‬بعدی) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪3-12‬‬
‫‪e e‬وضعیت ‪ LAN‬بی سیم را بررسی کنیدو‬
‫قتی حالت هواپیما فعال است‪ ،‬اتصال ‪ LAN‬بی سیم و بلوتوث خاموش خواهد شد‪ .‬قبل از تنظیم یک اتصال‬
‫‪ LAN‬بی سیم‪ ،‬مطمئن شوید که حالت هواپیما خاموش است‪.‬‬
‫‪2.2‬بررسی کنید که آیا حالت ‪ LAN‬بی سیم در تنظیمات شبکه موجود است یا خیر‪.‬‬
‫‪3.3‬یا‪ ،‬آیکون [‪ ]SCM‬را در گوشه سمت راست و پایین نوار وظیفه پیدا کرده و روی آن کلیک کنید تا‬
‫پنجره اصلی مدیر کنترل سیستم ظاهر شود‪ ،‬لطفاً بررسی کنید که حالت ‪ LAN‬بی سیم روشن است یا‬
‫خیر‪.‬‬
‫‪3-13‬‬
‫نحوه شروع‬
‫را در گوشه سمت راست و پایین نوار وظیفه پیدا کرده و روی آن کلیک‬
‫‪1.1‬به دسکتاپ بروید‪ .‬آیکون‬
‫کنید تا منوی تنظیمات شبکه باز شود‪.‬‬
‫‪ LAN‬سیم دار‬
‫برای اتصال به اینترنت از کابل ها و آداپتورهای شبکه استفاده کنید‪ .‬قبل از تنظیم اتصال ‪ IP/PPPoE‬پویا یا باند پهن‬
‫(‪ )PPPoE‬یا ‪ IP‬ایستا‪ ،‬لطفاً برای دریافت کمک در خصوص تنظیم اتصال اینترنت با ارائه دهنده خدمات اینترنت‬
‫(‪ )ISP‬خود یا مدیر شبکه تماس بگیرید‪.‬‬
‫‪e e‬اتصال ‪ IP/PPPoE‬پویا‬
‫را در گوشه سمت راست و پایین نوار وظیفه پیدا کرده‪ ،‬و سپس برای‬
‫‪1.1‬به دسکتاپ بروید‪ .‬آیکون‬
‫انتخاب [‪( ]Open Network and Sharing Center‬باز کردن شبکه و مرکز اشتراک گذاری)‬
‫روی آن راست کلیک کنید‪.‬‬
‫‪( ]Change adapter settings[2.2‬تغییر تنظیمات آداپتور) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬برای انتخاب [‪( ]Properties‬خصوصیات) از منوی کشویی روی [‪( ]Ethernet‬اترنت) راست‬
‫کلیک کنید‪.‬‬
‫‪4.4‬در پنجره خصوصیات اترنت‪ ،‬زبانه [‪( ]Networking‬شبکه سازی) را انتخاب کرده و‬
‫[(‪( ])Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4‬نسخه پروتکل اترنت ‪ ))TCP/IPv4( 4‬را‬
‫بررسی کنید‪ .‬سپس برای ادامه روی [‪( ]Properties‬خصوصیات) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪5.5‬زبانه [‪( ]General‬عمومی) را انتخاب کنید‪ ،‬روی [‪]Obtain an IP address automatically‬‬
‫(دریافت خودکار یک آدرس ‪ )IP‬و [‪]Obtain DNS server address automatically‬‬
‫(دریافت خودکار یک آدرس سرور ‪ )DNS‬کلیک کنید‪ .‬سپس روی [‪ ]OK‬کلیک کنید‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪Troubleshoot problems‬‬
‫‪Open Network and Sharing Center‬‬
‫‪3-14‬‬
‫‪3-15‬‬
‫نحوه شروع‬
‫‪e e‬اتصال باند پهن (‪)PPPoE‬‬
‫را در گوشه سمت راست و پایین نوار وظیفه پیدا کرده‪ ،‬برای انتخاب‬
‫‪1.1‬به دسکتاپ بروید‪ .‬آیکون‬
‫[‪( ]Open Network and Sharing Center‬باز کردن شبکه و مرکز اشتراک گذاری) روی آن‬
‫راست کلیک کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬در قسمت [‪( ]Change your networking settings‬تغییر تنظیمات شبکه سازی شما) گزینه‬
‫[‪( ]Set up a new connection or network‬راه اندازی یک اتصال یا شبکه جدید) را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪( ]Connect to the Internet[3.3‬اتصال به اینترنت) را انتخاب کرده و سپس روی [‪( ]Next‬بعدی)‬
‫کلیک کنید‪.‬‬
‫‪4.4‬روی [(‪( ]Broadband (PPPoE‬باند پهن (‪ ))PPPoE‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪5.5‬قسمت های نام کاربر‪ ،‬رمز عبور‪ ،‬و نام اتصال را تکمیل کنید‪ .‬سپس روی [‪( ]Connect‬اتصال)‬
‫کلیک کنید‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪Troubleshoot problems‬‬
‫‪Open Network and Sharing Center‬‬
‫‪3-16‬‬
‫‪3-17‬‬
‫نحوه شروع‬
‫‪e e‬اتصال ‪ IP‬ایستا‬
‫‪1.1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 4‬گذشته را در ‪( Dynamic IP/PPPoE Connection‬اتصال ‪ IP/PPPoE‬پویا)‬
‫انجام دهید‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪2.2‬زبانه [‪( ]General‬عمومی) را انتخاب کرده و روی [‪]Use the following IP address‬‬
‫(استفاده از آدرس ‪ IP‬زیر) و [‪( ]Use the following DNS server addresses‬استفاده از‬
‫آدرس های سرور ‪ DNS‬زیر) کلیک کنید‪ .‬از شما خواسته خواهد شد تا آدرس ‪ ،IP‬ماسک زیرشبکه‪ ،‬و‬
‫دروازه پیش فرض را در محل خالی وارد کرده و سپس روی [‪ ]OK‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪3-18‬‬
‫نحوه راه اندازی اتصال بلوتوث‬
‫فعالسازی اتصال بلوتوث‬
‫‪e e‬وضعیت بلوتوث را بررسی کنیدو‬
‫قتی حالت هواپیما فعال است‪ ،‬اتصال و بلوتوث خاموش خواهد شد‪ .‬قبل از تنظیم یک اتصال بلوتوث‪،‬‬
‫مطمئن شوید که حالت هواپیما خاموش است‪.‬‬
‫‪1.1‬به دسکتاپ بروید‪ .‬آیکون‬
‫کنید‪.‬‬
‫(ویندوز) را در گوشه سمت چپ و پایین صفحه بیابید و روی آن کلیک‬
‫‪( ]Settings[2.2‬تنظیمات) را انتخاب کنید‪ ،‬و سپس به قسمت [‪( ]Devices/ Bluetooth‬دستگاه ها ‪/‬‬
‫بلوتوث) بروید تا بررسی کنید که آیااتصال بلوتوث موجود است یا خیر‪.‬‬
‫‪3.3‬اگر اتصال بلوتوث روی [‪( ]Off‬خاموش) قرار دارد‪ ،‬آن را [‪( ]On‬روشن) کنید‪.‬‬
‫‪4.4‬یا‪ ،‬آیکون [‪ ]SCM‬را در گوشه سمت راست و پایین نوار وظیفه پیدا کرده و روی آن کلیک کنید تا‬
‫پنجره اصلی مدیر کنترل سیستم ظاهر شود‪ .‬بررسی کنید که آیا اتصال بلوتوث روشن است یا خیر‪.‬‬
‫‪3-19‬‬
‫نحوه شروع‬
‫جفت سازی بلوتوث روندی است که در آن دو دستگاه بلوتوث از طریق یک اتصال ایجاد شده با یکدیگر ارتباط برقرار‬
‫می کنند‪.‬‬
‫‪3-20‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪e e‬جفت سازی دستگاه های بلوتوث‬
‫‪1.1‬به دسکتاپ بروید‪ .‬آیکون [‪( ]Bluetooth‬بلوتوث) را در گوشه سمت راست و پایین نوار وظیفه بیابید‬
‫و روی آن کلیک کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬از فهرست شبکه یک اتصال بلوتوث را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4.4‬برای ادامه روی [‪( ]Pair‬جفت سازی) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪5.5‬کد عبور بین نوت بوک و دستگاه بلوتوث انتخاب شده را مطابقت دهید‪ ،‬و سپس برای اتمام کار روی‬
‫[‪( ]Yes‬بلی) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪3-21‬‬
‫نحوه شروع‬
‫‪( ]Add a Bluetooth Device[2.2‬افزودن یک دستگاه بلوتوث) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3-22‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫نحوه اتصال دستگاه های خارجی‬
‫برای اتصال این دستگاه ها‪ ،‬ابتدا به راهنمای دستورالعمل هر دستگاه رجوع کنید‪ ،‬و سپس دستگاه را به نوت بوک‬
‫متصل نمایید‪ .‬این نوت بوک قادر است به طور خودکار دستگاه های متصل شده را شناسایی کند و در صورتی که‬
‫دستگاه شناسایی نمی شود‪ ،‬لطفاً با رفتن به [‪Start Menu / Control Panel / Hardware and Sound‬‬
‫‪( ]Add a device/‬منوی شروع ‪ /‬صفحه کنترل ‪ /‬سخت افزار و صدا ‪ /‬افزودن یک دستگاه) دستگاه ها را به طور‬
‫دستی فعال کنید تا بتوانید دستگاه های جدید را اضافه نمایید‪.‬‬
‫‪3-23‬‬
‫نحوه شروع‬
‫این نوت بوک ممکن است دارای پورت های ‪( I/O‬ورودی‪/‬خروجی) اتصال مختلفی باشد‪ ،‬از قبیل ‪USB، HDMI،‬‬
‫‪ DisplayPort‬و ‪ DisplayPort‬مینی‪ .‬کاربران می توانند دستگاه های جانبی مختلفی را به نوت بوک متصل کنند‪.‬‬
‫تصویر‪ :‬نحوه استفاده از عملکرد ‪RAID‬‬
‫این نوت بوک ممکن است سطوح مختلف قابلیت ‪ RAID‬را پشتیبانی کند‪ RAID .‬به کاربران امکان می دهد تا داده ها‬
‫را روی درایوهای چندگانه دیسک سخت یا درایوهای حالت ثابت ذخیره کنند‪ .‬برای کسب اطالعات صحیح و بیشتر با‬
‫فروشنده محلی خود تماس بگیرید و به این نکته نیز توجه کنید که عملکرد های ‪ RAID‬پشتیبانی شده ممکن است بسته‬
‫به مدل هایی که کاربران خریداری کرده اند‪ ،‬تغییر کنند‪.‬‬
‫ویدئوی دستورالعمل را در زیر تماشا کنید‪https://youtu.be/u2C35-ctFbw:‬‬
‫‪Youku‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫یوتیوب‬
‫‪3-24‬‬
‫نحوه انتخاب حالت ‪ Boot‬در ‪BIOS‬‬
‫‪1.1‬روشن کردن سیستم‪ .‬به محض اینکه اولین صفحه لوگو ظاهر شد‪ ،‬بالفاصله کلید ‪ DEL‬را فشار دهید و‬
‫وارد منوی ‪ BIOS‬شوید‪.‬‬
‫‪3.3‬برای سیستم عامل هایی که از ‪ BIOS‬مبتنی بر ‪( UEFI‬ویندوز ‪ 10‬و ویندوز ‪ )8.1‬پشتیبانی می کنند‪،‬‬
‫توصیه می شود که [‪ ]UEFI‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4.4‬برای ویندوز ‪ 7‬یا نسخه های قدیمی تر ویندوز‪ ،‬حالت [‪( ]Legacy‬توارث) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5.5‬برای کسب اطالعات بیشتر درباره نصب سیستم عامل ‪ Windows‬روی نوت بوک به بخش سؤال‬
‫های متداول ‪ MSI‬در این آدرس مراجعه کنید‪https://www.msi.com/faq/notebook-1971 :‬‬
‫‪3-25‬‬
‫نحوه شروع‬
‫‪2.2‬اشاره گر را روی زبانه [‪( ]Boot‬منوی) قرار دهید‪ ،‬و در ‪( Boot Configuration‬پیکربندی راه‬
‫اندازی)‪ ،‬گزینه [‪( ]Boot mode select‬انتخاب حالت بوت) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تصویر‪ :‬نحوه بازیابی سیستم عامل ویندوز ‪ 10‬روی نوت بوک‬
‫های ‪MSI‬‬
‫ویدئوی دستورالعمل را در زیر تماشا کنید‪،https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU:‬‬
‫برای بازیابی سیستم عامل ویندوز ‪ 10‬با استفاده از [‪( ]F3 Recovery‬ریکاوری ‪ )F3‬و [‪Windows 10‬‬
‫‪( ]Settings‬تنظیمات ویندوز ‪ )10‬در صورت نیاز‬
‫‪Youku‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬
‫‪YouTube‬‬
‫‪3-26‬‬
‫تصویر‪ :‬نحوه استفاده از نصب تک لمسی ‪MSI‬‬
‫"نصب تک لمسی" ‪ ،MSI‬برنامه نصب کننده با یک کلیک‪ ،‬به کاربران امکان می دهد تا به طور کارآمد تمام‬
‫درایورهای مورد نیاز روی نوت بوک های ‪ MSI‬را فقط با یک کلیک نصب کند‪.‬‬
‫ویدئوی دستورالعمل را در زیر تماشا کنید‪:‬‬
‫‪Windows 10/ 8.1:https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs‬‬
‫‪Windows 7:https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500‬‬
‫ویندوز ‪ 10‬و ویندوز ‪8.1‬‬
‫‪Youku‬‬
‫یوتیوب‬
‫‪Youku‬‬
‫یوتیوب‬
‫ویندوز ‪7‬‬
‫‪3-27‬‬
‫‪3-28‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر نوت بوک‬

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents