Model: pM-FM
FULL FACE MASK
YÜZ MASKESİ
Kullanım Kılavuzu
Instruction Manual
www.plusmed-health.com
1
PLUSMED pM-FM Yüz Maskesi
PLUSMED pM-FM Yüz Maskesi ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu maske konforlu, esnek ve sessizdir. Yüzünüzle teması en aza indirecek ve bu sayede tedavi
sırasında kendinizi rahat hissetmenizi sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu kullanma kılavuzu,
maskenizi doğru kullanmanız için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sunmaktadır.
Kullanım Amacı
PLUSMED pM-FM Yüz Maskesi, sürekli hava yolu basıncı (CPAP) veya iki dereceli sistemler gibi
bir pozitif hava yolu basıncı cihazından gelen hava akışını invazif olmayan bir şekilde hastaya
yönlendirir.
PLUSMED pM-FM Yüz Maskesi:
• pozitif hava yolu basıncı tedavisi öngörülmüş yetişkin hastalar (> 30 kg) tarafından kullanılmalıdır.
• ev ortamında tek hasta tarafından tekrar kullanılabilecek, hastane / sağlık kurumu ortamında ise
birden fazla hasta tarafından tekrar kullanılabilecek özelliktedir.
DİKKAT: Bu cihaz sadece doktorlar tarafından veya doktorların siparişi üzerine satılır.
Maskeyi Kullanmadan Önce
UYARILAR









2
Havalandırma delikleri açık olmalıdır.
Uyarı Açıklaması: CPAP sistemleri, maskeden dışarıya kesintisiz hava akışına
olanak verecek havalandırma deliklerine sahip konektörleri bulunan özel maskelerle
birlikte kullanılmak üzere geliştirilmişlerdir. CPAP makinesi açık ve sorunsuz
çalışıyorken, CPAP makinesinden gelen taze hava, verilen soluğu bağlı durumdaki
maske soluk verme portu aracılığıyla dışarı atar. Bununla birlikte, CPAP makinesi
çalışmıyorken maske üzerinden yeterince taze hava akışı sağlanamaz ve verilen
soluk tekrar alınır. Verilen soluğun birkaç dakikadan uzun bir süre boyunca tekrar
alınması ise bazı durumlarda boğulmaya neden olur. Bu uyarı, CPAP sistemlerinin
çoğu modeli için geçerlidir.
Düşük CPAP basınçlarında, soluk verme portundan geçen hava akışı tüpten dışarı
verilen gazın tamamen giderilmesine yetmez. Bir miktar tekrar soluma yaşanabilir.
Uyku sırasında kusma riskinin asgariye indirilmesi için, hastanın maskeyi
kullanmadan önceki 3 saat boyunca bir şey yiyip içmekten kaçınması gerekir.
Hasta kusmasına neden olabilecek reçeteli bir ilaç kullanıyorsa bu maskenin
kullanılmaması önerilir.
Maskeyi, Yeniden Solumayı Önleme Valfi takılı değilken kullanmayın.
Bu maske, talimatlara uymayan, zihinsel bakımdan donuklaşmış, tepki vermeyen
veya maskeyi çıkaramayacak durumdaki hastalarda kullanılmamalıdır.
Takviye amaçlı oksijen kullanırken tüm talimatlara uyun.
Akış üreteci çalışmıyorken oksijen akışı kesilmeli ve bu sayede kullanılmamış
oksijenin akış üreteci muhafazasında birikerek yangına neden olma riski
önlenmelidir.
Sabit bir takviye oksijen akış hızında, solunan oksijen yoğunluğu basınç ayarlarına,
hastanın soluma düzenine, maskeye, uygulama noktasına veya sızıntı oranına /



miktarına bağlı olarak değişir.
Maskenin teknik özellikleri, klinisyeninizin maske ile akış üretecinin uyumlu olup
olmadığını kontrol etmesi maksadıyla verilmiştir. Belirtilen teknik özellikler aşılarak
veya uyumsuz cihazlarla birlikte kullanılırsa maskenin sızdırmazlığı ve konforu
zayıflayabilir, optimum tedavi elde edilemeyebilir ve kaçak ya da kaçak oranındaki
bir değişiklik akış üretecinin işlevini olumsuz etkileyebilir.
Maskeyi kullanırken HERHANGİ bir yan etki fark ederseniz PLUSMED pM-FM Yüz
Maskesini kullanmaya son verin ve hekiminize ya da uyku terapistinize başvurun.
Ayarlar ve kullanım bilgileri hakkında detaylı bilgi almak için, akış üretecinizin
kullanma kılavuzuna bakın.
PLUSMED pM-FM Yüz Maskesinin Parçaları
PLUSMED pM-FM Yüz Maskesinin Parçaları
3
Doğru Tampon Boyutunu Bulma


Aşağıdaki çizim, farklı yüz özelliklerini ve ölçmeniz gereken yüz boylarını (yükseklik, Y ile ifade
edilen kısım) tasvir etmektedir.
Konforlu bir tedavi için maskeler üç farklı boyda sunulmaktadır.
 Aşağıdaki tablodan yardım alarak uygun boyu seçin.
Doğru Tampon Boyutunu Bulma
Maskenin Takılması
ab
1
2
3
Alın çerçevesinin
açısının size uygun olup
olmadığını belirlemek için,
maskeyi yüzünüzde tutun.
Açının uygun olduğunu
düşünüyorsanız, 4.adıma
geçin.
Alın dolgusundaki çıkıntıları
uygun seviyeye kadar
bastırarak veya dışa doğru
çekerek alın dolgusunu
ayarlayın. Rahatsa, 4. adıma
geçin.
Alın dolgusunu ayarlamak için,
“Alın Dolgusunun Ayarlanması”
bölümüne bakın. Önceki adımları
tekrarlayın. “1”, “2” ve “3” olarak
tanımlanmış üç seviye vardır.
4
5
6
Baş aparatı kayışlarını, alın
çerçevesi boşluklarından
ve klipslerden geçirerek
bağlayın.
Maskeyi yüzünüzde tutun
ve baş aparatı kayışlarını
başınızın arkasına doğru
çekin.
Alt kayışları kulaklarınızın
altına yerleştirin ve klipsleri ana
çerçeveye bağlayın.
4
7
8
9
Rahat ve sıkı bir hale gelene
kadar baş aparatı kayışlarını
eşit olarak ayarlayın ve
PLUSMED pM-FM Yüz
Maskesini tekrar bağlayın.
Ana hava tübajını doğrudan
boyna veya daha kolay
çıkarabilmek için isteğe bağlı
sıkmalı boyna bağlayın. Hava
tübajının boşta kalan ucunu
akış üretecinize bağlayın ve
akış üretecini açın.
Maske yüzünüze her taraftan
eşit bir biçimde oturana kadar
ana çerçeveyi ayarlayın. Maske
konforlu olmalı ve sızdırmazlığı
güçlü olmalıdır. Gerekiyorsa baş
tertibatı kayışlarını ayarlayın.
Alın Dolgusunun Ayarlanması
1
321
2
2
3
1
Çizimde görüldüğü gibi, ana çerçeve farklı bireylerin
yüzlerine tam oturması 3 farklı konuma sahiptir. Konum
“2” varsayılan konumdur. Varsayılan bu konumun
size uygun olup olmadığını belirlemek için “Maskenin
Takılması” bölümündeki 1. adımda belirtilenleri
uygulayabilirsiniz.
Alın dolgusundaki çıkıntıları uygun
seviyeye kadar bastırarak veya
dışa doğru çekerek alın dolgusunu
ayarlayın. Rahatsa, "Maskenin
Takılması" bölümündeki 4. adıma
geçin.
3
4
5
Ana çerçevenin
tampon çerçevesinden
ayrılabildiğini teyit
etmek için dirseği ve
alın çerçevesini dışarı
doğru çekin.
Ana çerçeveyi ayırın ve başka
bir konuma doğru döndürün.
Alın çerçevesini ayar konumuna
yerleştirin ve dirseği sokarak maskeyi
monte edin. Maske en rahat ve iyi
şekilde oturana kadar bu bölümdeki 2
~ 5 arası adımları tekrarlayın.
5
Maskenin Parçalarına Ayrılması
1
2
3
Hava tübajını veya isteğe
bağlı sıkmalı boynu
çıkarın.
Klipsleri açın ve baş aparatının
üst kayışlarını çözün. Klipsleri
baş tertibatından çıkarmanız
gerekmez.
Alın çerçevesini çekerek ana
çerçeveden çıkarın.
4
5
6
Alın dolgusunu alın
çerçevesinden çıkarın.
Dirsek grubunu maske
çerçevesinden çıkarın. Ana
çerçeve ayrılacaktır.
İnce dolguyu ve tamponu
tampon çerçevesinden çıkarın.
Maskenin Evde Temizlenmesi
Notlar:
Maske ve baş aparatı yalnızca elde yıkamayla temizlenmelidir.
 Baş aparatı klipsler sökülmeden de yıkanabilir.

İKAZLAR



Sistemin veya hava tübajının herhangi bir parçasını temizlemek için asla beyazlatıcı, klor, alkol,
aromatik çözücü, nemlendirici, antibakteriyel ajan veya esanslı yağ ihtiva eden solüsyonlar
kullanmayın. Bu solüsyonlar ürüne hasar verebilir ve hizmet ömrünü kısaltabilir.
Sistemin veya tübajın herhangi bir parçasının doğrudan güneş ışığına veya ısıya maruz
kalması bozulmasına neden olabilir.
Görünür bir bileşen bozulması varsa (çatlama, yırtılma, yarılma vs.) söz konusu bileşen atılmalı
ve yenisiyle değiştirilmelidir.
Günlük Kullanım / Her Kullanımdan Sonra Yapılacaklar
Optimum maske sızdırmazlığının temin edilmesi için, her kullanımdan önce tampondaki yüz
yağları giderilmelidir.
Maskeyi, hafif bir sabun veya seyreltilmiş bulaşık deterjanı kullanarak ılık suda (30°C) hafifçe
ovalayarak elde temizleyin.
Kaldırma elemanı portunun kapağının temizlenmesi gerekiyorsa, yumuşak kıllı bir fırça kullanın.
Tüm bileşenleri içme suyu kalitesinde suyla durulayın ve doğrudan güneş ışığına maruz
kalmayacakları bir yerde havayla kurumaya bırakın. Maskeyi suya batırmayın.
6
Haftalık
Baş aparatını ve tüm bileşenleri ılık (yaklaşık 30°C) ve sabunlu suyla elde yıkayın. Saf sabun
kullanın. Tüm bileşenleri iyice durulayın ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacakları bir
yerde havayla kurumaya bırakın.
Hastalar Arası Kullanım Sırasında Maskenin Dezenfekte Edilmesi
PLUSMED pM-FM maske, hastalar arasındaki kullanımlarda mutlaka dezenfekte edilmelidir.
Detaylı dezenfeksiyon talimatları Dezenfeksiyon Talimatları bölümünde mevcuttur ve çoklu hasta
kullanımında bu talimatlara mutlaka uyulmalıdır.
Maskenin Tekrar Monte Edilmesi
1
2
3
Tampon ile ince dolguyu aynı
hizaya getirin.
Tamponu ince dolguyla
kapatın (örtün). İnce dolgu
ile tamponun aynı yöne
baktıklarını teyit edin.
Ana çerçeveyi hafifçe
tampon çerçevesinin üzerine
doğru bastırın. Ayarlanan
konumda rahat ettiğinizden ve
sızdırmazlığın sağlandığından
emin olun.
4
5
6
Dirsek grubunu maske
grubuna bağlayın. Bunu
yapmak için, dirseği tam
olarak yerine oturana kadar
sızdırmazlık halkasının içine
doğru bastırın.
Alın dolgusunu, istenen
konuma gelecek biçimde alın
çerçevesinin içine yerleştirin.
Alın çerçevesini, seçilen ana
çerçeve konumunun içine
sokun.
7
8
Baş aparatı kayışlarını, alın
Ana hava tübajını doğrudan
çerçevesi boşluklarından ve
boyna veya daha kolay
klipslerden geçirerek bağlayın. çıkarabilmek için isteğe bağlı
sıkmalı boyna bağlayın.
7
Sorun Giderme
Sorun
Olası neden
Maske yeterli Maske yanlış
sızdırmazlık
takılmış veya yanlış
seviyesine
ayarlanmış olabilir.
sahip değil
veya rahatsız.
Maske boyu yanlış.
İnce dolgu tampon
çerçevesinde
yerinden oynamış.
Maskenin ince
dolgusu yanlış
hizalanmış veya
yüzün üzerinde
buruşmuş.
Maskenin tamponu
ve ince dolgusu kirli
olabilir.
Maske çok
Maske yanlış monte
gürültülü.
edilmiş.
Havalandırma
delikleri kısmen veya
tamamen tıkanmış.
Olası çözüm
“Maskenin Takılması” bölümündeki talimatları dikkatle
uygulayın. Baş aparatının aşırı sıkılmadığından emin
olun. Ana çerçeveyi, uygun bir konum bulacağınız
biçimde ayarlayın.
Klinisyene danışın.
İnce dolgunun doğru yerleştirildiğini kontrol edin
ve “Maskenin Tekrar Monte Edilmesi” bölümündeki
talimatlara göre doğru bir şekilde yeniden yerleştirin.
İnce dolgunun, “Maskenin Tekrar Monte Edilmesi”
bölümündeki talimatlara göre doğru hizalandığından
emin olun. İnce dolguda hiçbir kırışma olmadığından
emin olun. Klipsleri çözün, tamponu ve ince dolguyu
kontrol edin ve maskeyi yeniden yüzünüze takın.
Tamponu ve ince dolguyu, “Maskenin Evde
Temizlenmesi” bölümündeki talimatlara göre temizleyin.
Maskeyi tekrar monte edin.
Havalandırma deliklerini, “Maskenin Evde
Temizlenmesi” bölümündeki talimatlara göre temizleyin.
Teknik Özellikler
Basınç - Akış
Eğrisi
Ölü Alan
Bilgileri
Tedavi
Basıncı
Maske Basıncı (cmH2O)
Ölü alan, maskenin boyun parçasına kadar olan kısımdaki boş hacmidir.
Maskenin ölü alanı tampon büyüklüklerine göre değişmekle beraber, 246
ml’den azdır.
4 ila 30 cmH2O
Ölçülen basınç düşüşü (3 boy için ortalama değerler):
50 lt/dak’ta: 0,1 cmH2O
100 lt/dak’ta: 0,5 cmH2O
Maskenin inspiratuar direnci (Yeniden Solumayı Önleme Valfi ile
İnspiratuar ve
kullanıldığında) 1,2 cmH2O / L/S’dir.
Ekspiratuar
Maskenin ekspiratuar direnci (Yeniden Solumayı Önleme Valfi ile
Direnç
kullanıldığında) 1,4 cmH2O / L/S’dir.
Direnç
8
ISO 4871’e GÖRE BEYAN OLUNAN İKİLİ GÜRÜLTÜ EMİSYONU
DEĞERLERİ. Maskenin “A ağırlıklı” gürültü seviyesi, 3 dBA belirsizlikle 30
dBA’dır. Maskenin 1 metre mesafeden “A ağırlıklı” gürültü seviyesi ise, 3 dBA
belirsizlikle 22 dBA’dır.
Çalışma sıcaklığı: +5°C ila +40°C
Çalışma nemi: %0 ila %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Muhafaza ve taşıma sıcaklığı: -20°C ila +55°C
Muhafaza ve taşıma nemi: %0 ila %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Gürültü
Çevre
Koşulları
Muhafaza
Maskeyi uzun bir süreliğine muhafaza etmeden önce iyice temiz ve kuru olduğunu teyit edin. Maskeyi
doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan kuru bir yerde muhafaza edin.
Elden çıkarma
PLUSMED pM-FM hiçbir zararlı madde ihtiva etmez ve normal evsel atıklarla birlikte elden çıkarılabilir.
Semboller
Sistem ve Ambalajlama
Dikkat; birlikte verilen belgelere bakın
LOT numarası
Lateks içermez
Sıcaklık sınırlaması
Nem sınırlaması
Kullanma Kılavuzu
Bir Uyarı ya da İkaz durumunu belirtir ve olası yaralanmalara karşı sizi uyarır ya da cihazın
emniyetli ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik alınması gereken tedbirleri açıklar.
Sınırlı Garanti
PLUSMED pM-FM Yüz Maskesinin, tüm bileşenleri, çerçevesi, tamponu, baş aparatı, tübajı ve
diğer aksesuarlarıyla birlikte, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren doksan (90) gün
süreyle malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti kapsamında olduğunu beyan ederiz.
Bu Garanti kapsamındaki haklarınızdan faydalanmak için yerel satıcıya veya üreticiye başvurun.
9
PLUSMED pM-FM Full Face Mask
Thank you for choosing PLUSMED pM-FM Full Face Mask.
This mask is comfortable, flexible and quiet. It is designed in a way to minimize touch on your face
and therefore make your feel comfortable during treatment. This user’s manual provide information
required for you to use the mask correctly.
Intended Use
PLUSMED pM-FM Full Face Mask directs the airflow coming from positive airway pressure device
such as continuous airway pressure (CPAP) or bi-level systems in an non-invasive way to the patient.
PLUSMED pM-FM Full Face Mask:
• Should be used by adult patients (> 30 kg) prescribed with positive airway pressure treatment.
• It is in a quality to be used by one patient in domestic atmosphere again, and used by more than
one patients in hospital/health center environment.
CAUTION: Federal laws restricts the sale of this device only by doctors or based on doctor order.
Before Using the Mask
WARNINGS










10
Ventilation holes must be open.
Warning Description:CPAP systems are intended to be used with special masks
with connectors which have vent holes to allow continuous flow of air out of the
mask. When the CPAP machine is turned on and functioning properly, new air from
the CPAP machine flushes the exhaled air out through the attached mask exhalation
port. However, when the CPAP machine is not operating, enough fresh air will not
be provided through the mask, and exhaled air will be rebreathed. Rebreathing of
exhaled air for longer than several minutes can, in some circumstances, lead to
suffocation. This warning applies to most models of CPAP systems.
At low CPAP pressures the flow through the exhaled port may be inadequate to
clear all exhaled gas from the tube. Some rebreathing may occur.
To minimize the risk of vomiting during sleep, the patient should abstain from eating
and drinking anything during the last 3 hours before using the mask. If the patient
is using a prescriptive drug, it is suggested not to use this mask.
Do not use the Mask if Rebreathing Prevention Valve is not attached.
This mask should not be used on patients who are uncooperative, obtunded,
unresponsive, or unable to remove the mask.
When using oxygen as reinforce, obey all the instructions.
While flow generator is not working, oxygen flow must be cut and thus the risk of fire
caused by oxygen accumulation in flow generator container should be prevented.
In a constant oxygen flow rate, respired oxygen density varies based on pressure
adjustments, patient’s breathing pattern, mask, application point or leakage rate/
amount.
The technical specifications of the mask are provided for your clinician to check if
it is compatible with the flow generator. If it is used beyond technical specifications


or used with incompatible devices, the seal and comfort of the mask may not be
effective, optimum therapy may not be achieved, and leak, or variation in the rate
of leak, may affect the function of the flow generator.
If you notice ANY side effects while using the mask, please stop using PLUSMED
pM-FM Full Face Mask and contact your physician or sleep therapist.
To get detailed information about settings and usage information, check your flow
generator user manual.
PLUSMED pM-FM Full Face Mask Parts
PLUSMED pM-FM Full Face Mask Parts
11
Finding The Right Buffer Size


The following diagram depicts different facial features and face dimensions you need to measure
(height, expressed with H).
For a comfortable treatment, three different dimensions are provided for masks.
 Choose the correct size by using the table below.
Finding the Right Buffer Size
Fitting the Mask
1
2
3
ab
To determine whether the
angle around the forehead
suits you, hold the mask on
your mask. If you think the
angle is correct, skip to step
4.
Set the forehead filling, by
pushing or pulling the pawls
in forehead filling. If it fits,
proceed to the 4th step.
To adjust the forehead filling,
check the section name
“Adjusting the Forehead Filling”.
Repeat the previous steps.
There are three levels defined as
“1”, “2” and “3”.
4
5
6
Attach the head apparatus by
passing through holes and
clips around the forehead
frame.
Hold the mask to your face
and pull the head apparatus
belts to the back of your
head.
Place the sub belts under your
ears and connect clips to the
main frame.
12
7
8
9
Equally adjust belts until
it becomes comfortable
and tight and re-connect
PLUSMED pM-FM Full Face
Mask.
Connect the main air tubing
to the neck or optional
adjustable neck for easier
taking out. Connect the free
end of air tubing to your flow
generator and open the air
generator.
Adjust the main frame until the
mask fits your face from all
angles. The mask should be
comfortable and its sealing be
powerful. If necessary, adjust the
head strap assembly.
Adjusting the Forehead Filling
1
321
2
2
3
1
As shown in the illustration, the main frame has 3
different position to fit on different faces. Position “2” is
the default position. To determine whether this default
position is suitable for you, you can apply the facts
determined in the 1st step in “Fitting the Mask” section.
Set the forehead filling, by pushing or
pulling the pawls in forehead filling. If
it is comfortable, proceed to the 4th
step in “Fitting the Mask” section.
3
4
5
To confirm that the
main frame can be
separated from the
buffer framework,
take the bracket and
pull out of forehead
framework.
Separate the main frame and
turn it to another direction.
Place the forehead frame to
adjustment position and fit the mask
by inserting the bracket. Repeat the
steps between 2 - 5 until the mask fits
most comfortably and perfectly.
13
Disassembling the Mask into Parts
1
3
Remove the air tubing
or on-demand tightening
neck.
Open the clips and remove
the upper belts of the head
apparatus. It is not necessary
to remove clips from the head
apparatus.
Put the forehead framework
from the main frame.
4
5
6
Remove the forehead
filling from framework.
Remove the bracket group from
the mask framework. The main
framework will be separated.
Remove thin filling and bumper
from the bumper frame.
Cleaning the Mask at Home
Notes:
Mask and head apparatus should be cleaned only by hand washing.
 The headgear may be washed without removing the clips.

CAUTIONS



Do not use solutions containing bleach, chlorine, alcohol, aromatics, moisturizers, antibacterial
agents, or scented oils to clean any part of the system or air tubing. These solutions may cause
damage and reduce the life of the product.
Exposure to direct sunlight or heat for any part of the system or tubing may cause deterioration.
If there is a visible component breakdown (cracking, tearing or splitting etc.), this part should be
disposed and changed with a new one.
Daily Use/Actions to be taken after Each Use
To ensure optimum mask leak proofing, facial oils on the buffer should be removed before each use.
Clean the mask by lightly scrubbing in warm water (30°C) using a light soap or diluted dish-washing
detergent.
If cover of raising element port needs cleaning, use a soft bristle brush.
Rinse all components with water in drinking water quality and leave them in a dry place where they shall not
be exposed direct sunlight. Do not immerse the mask.
14
Weekly
Wash the head apparatus and all components in warm (approx. 30°C) and soapy water. Use
pure soap. Rinse all components throughly and leave them in a dry place where they shall not be
exposed direct sunlight.
Disinfection of the Mask during Use with Multiple Patients
PLUSMED pM-FM mask should be disinfected before using in various patients. Detailed
disinfection instructions are available inDisinfection Instructions section and these instructions
must be followed in multiple patient usage.
Re-Mounting the Mask Again
1
2
3
Align the buffer with thin filling. Close the buffer with thin filling
(cover). Confirm that the thin
filling and buffer face the same
direction.
Press down slightly the
main frame on the buffer
framework. Make sure you
feel comfortable in adjusted
position and leak proofing is
provided.
4
5
6
Connect the bracket group to
the mask group. To do this,
press the bracket fully in its
place through the inside of
leak-proofing ring.
Place the forehead filling in the Place the forehead frame
forehead frame to the desired into the selected main frame
position.
position.
7
8
Attach the head apparatus by
passing through holes and
clips around the forehead
frame.
Connect the main air tubing to
the neck or optional adjustable
neck for easier taking out.
15
Troubleshooting
Problem
The mask
does not
have enough
leak-proofing
level or it is
uncomfortable.
The mask is
too noisy.
Possible cause
The mask may be
worn or adjusted
wrongly.
Possible solution
Follow carefully the instructions in "Fitting the Mask"
section. Make sure the head apparatus not tightened
very much. Adjust the main frame in a way to find a
convenient position
The mask length is
wrong.
Thin filling is come
loose around the
buffer frame.
Thin filling of the
mask is misaligned or
creased on the face.
Consult the clinician.
Buffer and thin filling
of the mask may be
dirty.
Mask is incorrectly
mounted.
Ventilation holes are
partially or completely
clogged.
Check the correct placement of thin filling and relocate
correctly according to instructions in "Remounting of the
Mask" section.
Make sure the thin filling is aligned according to the
instructions in "Remounting of the Mask" section. Make
sure thin filling has no wrinkling. Unbind the clips, check
the buffer and thin filling and wear the mask on your
face again.
Clean the buffer and thin filling according to the
instructions in "Cleaning of the Mask at Home" section.
Assemble the mask again.
Clean ventilation holes according to the instructions in
"Cleaning of the Mask at Home" section.
Technical Features
Pressure Flow Curve
Dead Space
Information
Dead space is the empty volume of the mask up to the swivel.
The dead space of the mask varies according to cushion sizes
but is less than 246 ml.
Therapy
Pressure
4 to 30 cmH2O
Resistance
16
Drop in Pressure measured (average for 3 sizes)
at 50 L/min: 0.1 cmH2O
at 100 L/min: 0.5 cmH2O
The inspiratory resistance (when used with the Non-Rebreathing Valve)
Inspiratory
1.2 cmH2O / L/S.
and Expiratory
The expiratory resistance (when used with the Non-Rebreathing Valve)
Resistance
1.4 cmH2O / L/S.
DECLARED DUAL-NUMBER NOISE EMISSION VALUES in
accordance with ISO 4871. The A-weighted sound power level
Sound
of the mask is 30 dBA, with uncertainty 3 dBA. The A-weighted
sound pressure level of the mask at a distance of 1 m is 22
dBA, with uncertainty 3 dBA.
Operating temperature: +5°C and +40°C
Operating humidity: 0% and 93% relative humidity, without condensation
Environmental
Storage and transport temperature: -20°C and +55°C
Conditions
Storage and transport humidity: 0% and 93% relative humidity, without
condensation
Preservation
Make sure the mask is clean and dry thoroughly before storing it for a long period of time. Store the
mask in a dry place not exposed to direct sunlight.
Disposals
PLUSMED pM-FM does not contain any harmful substances and can be disposed together with
normal household wastes.
Symbols
System and Packaging
Caution, consult accompanying documents
Lot number
Does not contain latex
Temperature limitation
Humidity limitation
User Manual
This specifies a Warning or Alert status and it warns you against possible injury or explains
measures required to be taken for secure and effective usage of the device.
Limited Warranty
We announce that PLUSMED pM-FM Full Face Mask, together with all components, frame, buffer,
head apparatus, tubing and other accessories are under warranty for a period of ninety (90) days for
material and workmanship flaws from the date of purchase.
To use your rights under this warranty, contact your local vendor and contact the manufacturer.
17
www.plusmed-health.com
18
Trimpeks_IB_pM-FM_ver1514
Basım Tarihi: 2015/Mart
Revizyon:0
Download PDF