Samsung SGH-E700 Bruksanvisningar

Samsung SGH-E700 Bruksanvisningar
* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din
telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din
operatör.
ELECTRONICS
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
http://www.samsung.se.
Klicka in på
“Support”=>“Mobiltelefoner”=>“FAQ”
Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 08-585 36 787
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-04273A
Swedish. 01/2004. Rev. 1.2
DUAL BAND
GPRS TELEFON
SGH-E700
Innehåll
2
Viktiga säkerhetsåtgärder.......................
7
Packa upp ...............................................
9
Din telefon ..............................................
10
Telefonens utseende .......................................
Teckenfönster ................................................
Bakgrundsljus ................................................
Inbyggd antenn..............................................
10
13
17
17
Komma igång ..........................................
18
Sätta i/ta ur SIM-kortet ...................................
Installera/Ta bort/Ladda batteriet .....................
Slå av eller på telefonen ..................................
Välja funktioner och alternativ..........................
18
19
23
24
Samtalsfunktioner...................................
26
Ringa ett samtal .............................................
Avsluta ett samtal ..........................................
Besvara ett samtal..........................................
Avvisa ett samtal............................................
Justera volymen .............................................
Åtkomstalternativ under ett samtal ...................
Använda handsfree .........................................
26
29
29
29
30
30
38
Skriva in text ..........................................
39
Ändra textinmatningsläget ...............................
Använda T9-läget ...........................................
Använda ABC-läget .........................................
Använda symbolläget ......................................
Använda nummerläget ....................................
40
41
43
45
45
Använda menyerna .................................
46
Öppna en menyfunktion ..................................
Lista över menyfunktioner ...............................
46
47
3
Innehåll
Innehåll
Menyn Telefonbok ...................................
53
Telefoninställningar ................................
98
Sök namn (Telefonbok 1.1) ..............................
Lägg till post (Telefonbok 1.2) ..........................
Visa snabblista (Telefonbok 1.3) .......................
Kopiera alla till telefon (Telefonbok 1.4) .............
Sänd via infraröd (Telefonbok 1.5) ....................
Radera alla (Telefonbok 1.6) ............................
Ställ in eget nummer (Telefonbok 2.1) ...............
Grupper (Telefonbok 2.2).................................
Minnesstatus (Telefonbok 2.3) ..........................
Tjänstekatalog (Telefonbok 3.1)........................
53
56
57
59
60
62
63
64
65
65
Välkomsttext (Meny 4.1) .................................
Display (Meny 4.2) .........................................
Språk (Meny 4.3) ...........................................
Säkerhet (Meny 4.4) .......................................
Återuppringning (Meny 4.5) ............................
Sidoknapp (Menu 4.6) .....................................
Fax-läge (Meny 4.7) .......................................
Infraröd aktivering (Meny 4.8) .........................
Grundinställning (Meny 4.9).............................
98
99
101
102
105
105
106
106
107
Meddelanden...........................................
66
Textmeddelande (Meny 1.1) ............................
Bildmeddelande (Meny 1.2) .............................
Mobilsvar (Meny 1.3) ......................................
Förinställda meddelanden (Meny 1.4) ................
Broadcast (Meny 1.5)......................................
Profiler (Meny 1.6) .........................................
Minnesstatus (Meny 1.7) .................................
66
72
83
84
84
86
89
Samtalslista ............................................
90
Missade samtal (Meny 2.1) ..............................
Mottagna samtal (Meny 2.2) ............................
Ringda samtal (Meny 2.3) ...............................
Radera alla (Meny 2.4) ....................................
Samtalstid (Meny 2.5).....................................
Samtalskostnader (Meny 2.6) ..........................
90
90
91
91
92
92
Ljudinställningar ....................................
94
Inkommande samtal (Meny 3.1) .......................
Meddelanden (Meny 3.2) .................................
Påslagningston (Meny 3.3) ..............................
Anslutningston (Meny 3.4) ...............................
Knappljud (Meny 3.5) .....................................
Minutpåminnare (Meny 3.6) .............................
Tystläge (Meny 3.7) ........................................
94
95
96
96
96
97
97
Planering ................................................ 108
4
Nytt memo (Meny 5.1) ....................................
Kalender (Meny 5.2) .......................................
Prioritetslista (Meny 5.3) .................................
Klocka (Meny 5.4) ..........................................
Larm (Meny 5.5) ............................................
Kalkylator (Meny 5.6) .....................................
Omvandlingar (Meny 5.7) ................................
Timer (Meny 5.8) ...........................................
Stoppur (Meny 5.9) ........................................
108
110
113
114
116
118
119
120
121
Nätverkstjänster ..................................... 122
Vidarekoppling (Meny 6.1) ...............................
Samtalsspärrar (Meny 6.2) ..............................
Samtal väntar (Meny 6.3) ................................
Nätverksval (Meny 6.4) ...................................
Dölj ID (Meny 6.5) .........................................
Aktiv linje (Meny 6.6) .....................................
122
124
127
128
129
129
Nöjen ..................................................... 130
WAP Browser (Meny 7.1) .................................
Media (Meny 7.2) ...........................................
JAVA world (Meny 7.3) ....................................
Spel (Meny 7.4) .............................................
130
137
140
144
5
Innehåll
Kamera ................................................... 148
Tag Foto (Meny 8.1) .......................................
Mina foton (Meny 8.2) .....................................
Mina album (Meny 8.3) ...................................
Radera alla (Meny 8.4) ....................................
Inställningar (Meny 8.5) ..................................
Minnesstatus (Meny 8.6) .................................
148
153
153
154
154
155
Använda ALS (Alternate Line Service)..... 156
Problemlösning ....................................... 158
Åtkomstkoder ......................................... 161
Telefonenslösenord .........................................
PIN...............................................................
PIN2 .............................................................
PUK ..............................................................
PUK2 ............................................................
Lösenord för samtalsspärrar.............................
161
161
162
162
163
163
Hälso- och säkerhet-supplysningar ......... 164
Exponering för radiofrekvensenergi
(SAR-information) ..........................................
Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier ...
Säkerhet i trafiken ..........................................
Driftsmiljö .....................................................
Elektroniska utrustningar.................................
Potentiellt explosiva atmosfärer ........................
Nödsamtal .....................................................
Övriga viktiga säkerhetsupplysningar ................
Skötsel och underhåll ......................................
164
165
167
167
168
170
171
172
173
Förklaring av ord och begrepp ................ 175
Index ...................................................... 179
Snabbreferenskort .................................. 183
6
Viktiga
säkerhetsåtgärder
Läs dessa riktlinjer innan du använder din
mobiltelefon. Att inte följa dem kan vara farligt eller
olagligt.
Säkerhet i trafiken i alla lägen
Använd inte mobiltelefonen genom att hålla din i
handen när du kör. Parkera bilen först.
Stänga av telefonen när du tankar
Använd inte telefonen på bensinstationer eller i
närheten av bränslen eller kemikalier.
Stänga av telefonen på flygplan
Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Det är både
olagligt och farligt att använda dem på flygplan.
Stänga av telefonen på sjukhus
Stäng av telefonen i närheten av medicinsk
utrustning. Följ alla anvisningar och regler som
gäller.
Störning
Alla mobiltelefoner kan påverkas av störningar,
vilket kan inverka på deras prestanda.
Speciella bestämmelser
Följ alla särskilda bestämmelser som gäller i
området där du befinner dig och stäng alltid av
telefonen där det är förbjudet att använda den eller
då den kan orsaka störningar eller ge upphov till
fara (t.ex. på sjukhus).
7
Viktiga säkerhetsåtgärder
Packa upp
Känslig användning
Använd bara telefonen i den normala positionen
(mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen
när telefonen är på, särskilt när telefonen används.
Förpackningen innehåller följande delar:
Nödsamtal
Se till att telefonen är på och fungerar. Tryck in
larmnumret för området där du befinner dig och
tryck på knappen
. Om vissa funktioner
används, avaktivera dessa funktioner innan du kan
göra ett nödsamtal. Uppge all nödvändig
information så korrekt som möjligt. Avbryt inte
samtalet tills du fått tillåtelse att göra så.
Vattentät
Telefon
Reseadapter
Batteri
Handrem
Din telefon är inte vattentät. Håll den torr.
Tillbehör och batterier
Använd endast Samsung-godkända tillbehör och
batterier.
Användarhandbok
Kvalificerad tjänst
Endast utbildad servicepersonal får installera eller
reparera din telefon.
För ytterligare säkerhetsinformation, se “Hälso- och
säkerhet-supplysningar" på sidan 164.
Portabel
handsfree
Obs! Vilka delar som levereras med din telefon kan
variera beroende på land.
Utöver detta, kan du få följande tillbehör till din
telefon från din lokala Samsung-återförsäljare:
• Batteriladdare
• Portabel handsfree
• Öronmikrofon
• Datasats
8
9
Din telefon
Din telefon
Stängd
Telefonens utseende
Följande illustrationer visar telefonens viktigaste
delar:
Kamera
Yttre
display
Öppen
Kameraknapp
Hörlur
Knapp(ar)
Lucka
Huvuddisplay
(programstyrda
knappar)
1
Navigeringsknappar(Upp/
Ner/Vänster/
Höger)
Programstyrd
knapp (vänster)
Uttag för
portabel
handsfree
Blädderknappar
volym/meny
Uppringning/
bekräftelseknapp
meny
Avbryt/tillbaka/
korrigeringsknapp
IrDA-port
Programstyrd
knapp (höger)
1
WAP-browser
knapp
Ström av/på /
knapp för att
avsluta menyn
Alfanumeriska
knappar
Beskrivning
Utför funktionerna som anges av
texten ovanför dem, på
teckenfönstrets nedersta rad.
I menyläget, bläddra igenom
menyalternativen.
I viloläget öppnar vänster knapp
skärmen Nytt meddelande, höger
knapp öppnar menyn Standardmelodier för Inkommande
samtal och uppåtknappen öppnar
menyn Kalender. Nedåtknappen
öppnar menyn Kamera, när den
hålls ner växlar den till läget Tag
Foto.
I viloläget, startas WAP-browsern
(Wireless Application Protocol)
direkt.
Mikrofon
Speciella
funktionsknappar
10
11
Din telefon
Knapp(ar)
Din telefon
Beskrivning (fortsättning)
Knapp(ar)
Ringer upp eller svarar på ett
samtal.
I viloläget öppnar den
samtalslistan. I menyfunktionen,
väljer den en menyfunktion eller
lagrar informationen du skrivit in,
som t.ex. ett namn, i telefonen eller
SIM-minnet.
(på telefonens vänstra sida)
Justerar hörlurens volym under ett
samtal.
Justerar knappvolymen i viloläget
med telefonen öppen.
Avvisar samtalet eller dämpar
ringsignalen när den hålls ner
medan ett samtal tas emot med
luckan stängd. Se sida 105.
Raderar tecken från displayen.
När den hålls ner i viloläget kan
man snabbt öppna skärmen Nytt
memo.
I menyläget, gå tillbaka till en
föregående meny.
Avslutar ett samtal.
När den hålls ner sätts telefonen på
eller stängs av.
I menyläget raderas din inmatning
och går tillbaka till viloläget.
I viloläget direktöppnar du ditt
mobilsvar genom att hålla den
nedtryckt.
Beskrivning (fortsättning)
(på telefonens högra sida)
Aktiverar kamerans läge att ta foto.
Fungerar som en kameraslutare i
kamerans läge för att ta foton.
Teckenfönster
Huvudfönstrets utseende
Fönstret har tre områden:
Ikoner
Ange siffror, bokstäver och vissa
specialtecken.
Text- och
grafikområde
Används för olika syften i olika
funktioner.
När den hålls ner medan du matar
in ett nummer kan du med
knappen
mata in en paus.
När knappen
hålls ner i viloläget,
aktiverar eller avaktiverar du
tystläget.
12
Meny
Namn
Indikationer för
programstyrda
knappar
13
Din telefon
Din telefon
Område
Beskrivning
Översta raden
Visar olika ikoner. Se sida 14.
Mittenrader
Visar meddelanden, instruktioner
och all information som du matat
in, som till exempel nummer som
ska ringas upp.
Nedersta raden Visar funktionerna som för
närvarande tilldelats de två
programstyrda knapparna.
Ikoner
Ikon Beskrivning
Visar den mottagna signalens styrka. Ju
fler streck det finns desto starkare är
signalen.
Visas när ett samtal pågår. När ditt SIMkort stöder ALS (Alternate Line Service),
visas denna ikon med siffrorna 1, 2 eller
båda som
,
,
.
Visas när du är utanför ett serviceområde.
När den visas, kan du inte ringa upp eller
ta emot samtal.
Visas när ett nytt mobilsvarsmeddelande
har tagits emot (används inte i alla
länder). När ditt SIM-kort stöder ALS
(Alternate Line Service), visas denna ikon
som
,
,
.
Visas när du har nya eller olästa
meddelanden.
14
Ikon Beskrivning (fortsättning)
Visas när du har nya bildmeddelanden
eller bildmeddelanden som inte
kontrollerats.
Visas när du är tar emot ett bildmeddelande.
Visas när du ställer in larmen för ringning
på en viss tid.
Visas när IrDA-porten är aktiv. För
ytterligare information, se sida 102.
Visas när du ansluter telefonen till en
dator via IrDA-porten.
Visas när du är ansluten till GPRSnätverket.
Visas när vidarekopplingsfunktionen är
aktiverad. När ditt SIM-kort stöder ALS
(Alternate Line Service), visas denna ikon
med siffrorna 1, 2 eller båda som
,
,
.
Visas när du är i hemmaområdet. (Kan
endast visas om din operatör stöder denna
funktion)
Visas när du är i kontorets
hemmaområde. (Kan endast visas om din
operatör stöder denna funktion)
Visas när du ställer in signalen för
inkommande samtal på Vibrator eller
Vibrator därefter melodi. För
ytterligare information, se sida 94.
Visas när tystläget är aktiverat.
15
Din telefon
Ikon Beskrivning (fortsättning)
Visar batteriets laddningsnivå. Ju fler
streck du ser, desto mer laddning finns
kvar.
Din telefon
När bakgrundsljuset släcks, om ingen knapp trycks
ner inom en angiven tid, beroende på
Bakgrundsbelysning (Meny 4.2.5.2) övergår
den yttre displayen till Av-läget för att spara ström.
Tryck in någon av volymknapparna för att väcka
den yttre displayen från Av-läget.
Huvudfönstrets Av-läge
Om ingen knapp trycks ner inom en minut efter att
huvudfönstret har tonats ner, går huvudfönstret till
viloläget för att spara ström. Tryck på vilken knapp
som helst för att väcka huvudfönstret från från
viloläget.
Yttre display
Bakgrundsljus
Huvudfönstret och knappsatsen är belysta med ett
bakgrundsljus. När du trycker på någon knapp eller
öppnar luckan, tänds bakgrundsljuset. Det stängs
av om du inte trycker på någon knapp inom en viss
tid, beroende på menyalternativet Bakgrundsljus.
För ytterligare information, se sida 100.
Din telefon har en yttre display på luckan.
Det visar att du har ett inkommande samtal eller
meddelande.
Det är också en indikator som visar om en tjänst är
tillgänglig. Om du väljer i alternativet Nätindikator
(Meny 4.2.5.3) till Typ 1 eller Typ 2 så kommer
den yttre displayen visa ifall telefonen har kontakt
med nät eller inte.
När du håller ner en av volymknapparna med
luckan stängd tänds det externa teckenfönstrets
bakgrundsljus.
När handsfree är kopplad till telefonen kan du även
använda knappen på denna för att tända den.
16
Notera att batteritiden påverkas av
Bakgrundsljusets tidslängd. Kortare
tidsinställningar kan inverka på batteritiden
positivt.
Inbyggd antenn
Telefonen har en inbyggd antenn. Precis som med
annnan mobil radiosändningsutrustning bör du inte
vidröra antennen i onödan när telefonen är
påslagen. Kontakt med antennen kan påverka
samtalskvaliteten och göra att telefonen använder
mer ström än nödvändigt.
17
Komma igång
Komma igång
Ta ur SIM-kortet
Sätta i/ta ur SIM-kortet
För att ta ur SIM-kortet, låt kortet glida ut ur
hållaren enligt beskrivningen.
Med ditt abonnemang medföljer ett SIM-kort som
har dina abonnemangsuppgifter lagrade, t.ex din
PIN-kod och andra eventuella tjänster du abonnerar
på.
• Förvara SIM-kort i miniatyrformat utom räckhåll
för små barn.
• SIM-kortet och dess data kan lätt skadas genom
att de repas eller böjs, så var försiktig vid
hantering, isättning eller urtagning av kortet.
• När du sätter i SIM-kortet, se alltid till att
telefonen är avstängd innan du tar bort batteriet.
Sätta i SIM-kortet
1. Om nödvändigt, avlägsna batteriet enligt vad
som anges på sida 19.
2. Sätt i SIM-kortet under de två flikarna och se till
att det sneda hörnet är längst upp till vänster
och att guldkontakterna på kortets yta är vända
in mot telefonen.
Installera/Ta bort/Ladda batteriet
Telefonen drivs med ett uppladdningsbart
litiumbatteri. Använd endast godkända batterier
och laddare. Fråga din Samsung-återförsäljare efter
ytterligare information.
Obs! Du måste ladda upp batteriet helt innan du
använder telefonen för första gången. Ett
urladdat standardbatteri laddas upp helt på
ungefär 130 minuter.
Sätta i batteriet
1. För in taggarna på batteriets underdel i
motsvarande springor på telefonen.
18
19
Komma igång
2. Tryck batteriet mot telefonens baksida tills det
kommer på plats med ett klickljud.
Komma igång
Ladda batteriet med hjälp av
reseadaptern
Obs! Telefonen kan användas medan batteriet håller
på att laddas upp, men detta kommer att
medföra att batteriet laddas upp långsammare.
1. Anslut reseadapterns kontakt till uttaget på
telefonens underdel.
Observera: avlägsna inte batteriet ifrån telefonen
medans den laddas. Det kan skada
telefonen.
Ta bort batteriet
Kontrollera att pilen på kontakten är vänd mot
telefonens framsida.
1. Stäng av telefonen genom att trycka på och
hålla ner knappen
.
2. För att ta bort batteriet, tryck batterihaken mot
telefonens överdel och håll den i detta läget. Lyft
bort batteriet från telefonen.
2. Anslut adaptern till ett vanligt nätuttag.
Under laddningen fylls och töms hela tiden
batteriikonen i det övre högra hörnet av
teckenfönstret för att visa att batteriet håller på
att laddas.
20
21
Komma igång
3. När laddningen är avslutad och batteriikonen blir
fast och meddelandet "Fulladdad" visas, koppla
ur adaptern från nätuttaget och från telefonen
genom att trycka in de grå flikarna på båda
sidorna av kontakten och dra ut denna.
Komma igång
Slå av eller på telefonen
För att slå på telefonen:
1. Öppna luckan.
2. Håll ner knappen
tills telefonen slås på.
3. Om telefonen frågar efter en PIN-kod, ange PINkoden och tryck på den programstyrda knappen
OK. För ytterligare information, se sida 161.
Telefonen söker efter ditt nätverk och aktuellt
datum och tid visas på huvudfönstret och på det
yttre fönstret. När den hittat nätverket kan du
ringa eller ta emot ett samtal.
Indikator för svagt batteri
När batteriet är svagt och endast 5 minuter
samtalstid återstår informeras du av batteriets
sensor på följande sätt: en ikon för urladdat batteri
blinkar (
), du hör en varningssignal och ett
meddelande upprepas regelbundet på
teckenfönstret.
När batteriet blir så svagt att telefonen inte längre
fungerar stängs telefonen av automatiskt.
Operatör
Ons 17 sep 03
12:53
12:53
Ons 17/09
Meny
Namn
Obs! För att byta språk, använd menyalternativet
Språk (Meny 4.3). För ytterligare
information, se sida 101.
För att stänga av telefonen:
Håll ner knappen
animationen visas.
22
tills avstängnings-
23
Komma igång
Komma igång
Välja funktioner och alternativ
För att visa olika funktioner/alternativ och att välja
den som önskas:
Din telefon erbjuder ett urval av funktioner med
vilka du kan anpassa din telefon. Dessa funktioner
är anordnade i menyer och undermenyer som du
öppnar med de två programstyrda knapparna
och . Varje meny och undermeny låter dig visa
och ändra inställningarna av en speciell funktion.
1. Tryck på motsvarande programstyrd knapp.
De programstyrda knapparnas funktioner varierar
beroende på det aktuella sammanhanget. Bilderna
eller ikonerna på teckenfönstrets nedersta rad
ovanför knapparna anger deras aktuella funktion.
Exempel:
Operatör
Ons 17 sep 03
12:53
Meny
Namn
2. För att...
välj:
• funktionen som visas
• alternativet som
markerats
Tryck på...
den programstyrda
knappen Välj.
visa nästa funktion eller knappen Ner.
markera nästa alternativ
i en lista
gå tillbaka till föregående knappen Upp.
funktion eller alternativ i
en lista
gå tillbaka upp en nivå i
strukturen
(eller den
programstyrda
knappen Tillb.) eller
knappen C.
gå tillbaka till viloläget
knappen
.
I vissa funktioner uppmanas du att mata in ett
lösenord eller en PIN-kod. Ange koden som krävs
och tryck på den programstyrda knappen OK.
1
Tryck på den vänstra
programstyrda
knappen för att
komma åt
menyfunktionerna.
24
Tryck på den högra
programstyrda
knappen för att
öppna funktionen
Telefonbok.
25
Samtalsfunktioner
Samtalsfunktioner
Ringa ett utlandssamtal
Ringa ett samtal
1. Tryck och håll ner knappen 0 för det
internationella prefixet. Tecknet + visas.
Använda sifferknappsatsen
2. Mata in landsnummer, riktnummer och
telefonnummer och tryck på knappen
När vilolägesskärmen visas, knappa in riktnumret
och telefonnumret och tryck på knappen
.
Ringa ett samtal från telefonboken
Obs! Om du ställt menyalternativet
Återuppringning (Meny 4.5) till På, slås
numret automatiskt om upp till tio gånger om
den person du ringer till inte svarar eller om det
är upptaget. För ytterligare information, se
sida 105.
Du kan lagra namn och telefonnummer som du ofta
ringer i SIM-kortets och telefonens minne, som
tillsammans kallas för telefonboken. Du behöver då
inte komma ihåg alla dina nummer; markera bara
det önskade namnet för att ringa upp det tilldelade
numret.
Korrigera numret
För ytterligare information om hur telefonboken
fungerar, se sida 53.
.
För att radera...
Tryck på...
Använda samtalslistorna
den sista siffran
som visas
knappen C.
en annan siffra i
numret
vänster eller höger knapp tills
markören (|) ställer sig
omedelbart till höger om
numret som ska raderas och
tryck på knappen C. Du kan
även mata in en siffra som
saknas genom att bara trycka
på motsvarande knapp.
Telefonen lagrar kronologiskt upp till 20 uppringda,
mottagna eller missade samtal. Det senaste
samtalet sparas på den första platsen.
För att ringa upp ett av dessa nummer:
1. Tryck på knappen
samtalslistan.
i viloläget för att öppna
2. Använd knapparna Upp och Ner för att bläddra
fram listan tills det önskade numret markeras.
Samtalslistorna visas med följande ikoner:
alla siffror visas
26
knappen C och håll ner den
under minst en sekund.
•
: Ringda samtal
•
: Mottagna samtal
•
: Missade samtal
27
Samtalsfunktioner
3. För att ringa upp numret, tryck på knappen
Samtalsfunktioner
.
För att visa varje samtal, se "Samtalslista" på
sida 90.
Snabbuppringning från telefonboken
När du har lagrat nummer i telefonboken kan du
ringa ett nummer genom att bara trycka på en eller
två knappar. För ytterligare information, se sida 57.
Visa missade samtal
Om du har ett abonnemang med funktionen
Nummer presentation (CLI) och du inte kan svara
på ett samtal av någon orsak, kan du få veta vem
som ringde upp dig så att du sedan kan ringa
tillbaka till personen.
Avsluta ett samtal
Antalet missade samtal visas i vilolägeskärmen
omedelbart efter att samtalet missats.
Besvara ett samtal
För att omedelbart visa missade samtal:
När någon ringer dig ringer telefonen och visar
animationen för inkommande samtal.
När du har avslutat ditt samtal, tryck snabbt på
knappen
eller stäng luckan.
1. Om luckan är stängd, öppna den.
2. Tryck på den programstyrda knappen Missade.
Listan över missade samtal visas.
3. Om nödvändigt, bläddra till numret som du
önskar genom att trycka på knappen Upp eller
Ner.
4. För att ringa upp numret, tryck på knappen
För att svara på ett samtal, öppna luckan. Om den
redan är öppen, tryck på knappen
eller den
programstyrda knappen Svara.
.
För att använda alternativen för missade samtal, se
"Missade samtal" på sida 90.
Obs! För att radera textmeddelandet angående
missat samtal på teckenfönstret, tryck på
knappen
. När du även har nya
röstmeddelanden, SMS eller
multimediameddelanden ändras funktionen av
den högra programstyrda knappen i följande
ordning: Missade, Koppla, Visa, CB och
Namn.
28
Om den som ringer upp kan identifieras visas
dennes telefonnummer eller namn om det finns
lagrat i din telefonbok.
Obs! Du kan besvara ett samtal medan du använder
telefonboken eller menyfunktionerna. Den
aktuella åtgärden stoppas.
Avvisa ett samtal
För att avvisa ett inkommande samtal, tryck på
knappen
eller den programstyrda knappen
Avvisa.
Om alternativet Sidoknapp är inställt på Avvisa
kan du hålla in en av volymknapparna på vänster
sida om telefonen för att avvisa ett inkommande
samtal, se sida 105.
29
Samtalsfunktioner
Samtalsfunktioner
Justera volymen
Stänga av mikrofonen (Mikrofon av)
Under samtalet, om du önskar justera hörlurens
volym, använd volymknapparna på telefonens
vänstra sida.
När du hör ett ljud, t.ex. en rington, kan du också
justera hörlursvolymen. Men den är inte fast.
Tryck på knappen för att öka ljudnivån och på
knappen för att sänka nivån.
Du kan tillfälligt stänga av telefonens mikrofon så
att den andra personen inte kan höra dig.
Exempel: Du vill säga något till en annan person i
rummet, men vill inte att personen som
du talar med ska höra dig.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. När Mikrofon av markerats, tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Ikonen Mikrofon av (
) visas på
teckenfönstrets nedre rad och din
samtalspartner kan inte längre höra dig.
För att slå på mikrofonen igen:
1
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. När Mikrofon på markerats, tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Ikonen Mikrofon av försvinner och din
samtalspartner kan höra dig.
I viloläget med luckan öppen, kan du justera
knappvolymen med hjälp av knapparna och
.
Inga knapptoner/Knapptoner
Obs! När ett samtal kommer in, kan du avvisa
samtalet eller tysta ner ringsignalen genom att
trycka och hålla ner en av volymknapparna
beroende på din inställning av menyalternativet
Sidoknapp (Meny 4.6). För ytterligare
information, se sida 105.
Du kan slå på eller av knapptonerna under ett
samtal. När alternativet Ej knappton markeras
sänder inte din telefon några knapptoner. Det gör
att du kan trycka på knappar utan att det hörs
några knapptoner under ett samtal.
Åtkomstalternativ under ett samtal
För att kommunicera med telefonsvarare eller
datorstyrda system ska alternativet Knapptoner
markeras.
Telefonen har ett antal kontrollfunktioner som du
kan använda under ett samtal.
30
31
Samtalsfunktioner
Samtalsfunktioner
Parkera ett samtal
Besvara ett andra samtal
Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill. Du
kan ringa ett annat samtal medan du har ett samtal
igång, om ditt nät stöder denna tjänst. Det ena av
de båda samtalen är aktivt och det andra är
parkerat och du kan växla mellan samtalen.
Du kan besvara ett inkommande samtal medan du
har ett pågående samtal, om ditt nät stöder denna
tjänst och om du har aktiverat alternativet Samtal
väntar (se sida 127). En samtal väntar-signal
upplyser dig om inkommande samtal.
För att parkera ett samtal trycker du på den
programstyrda knappen Parkera. Du kan
återaktivera samtalet när du vill genom att trycka
på den programstyrda knappen Återta.
För att svara på ett samtal medan du har ett annat
pågående samtal:
För att ringa ett samtal medan du har ett annat
pågående samtal:
1. Mata in telefonnumret du vill ringa upp eller slå
upp det i telefonboken.
2. Tryck på knappen
för att ringa det andra
samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
Eller:
1. Parkera det aktuella samtalet genom att trycka
på den programstyrda knappen Parkera.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
För att växla mellan två samtal, tryck bara på
knappen Växla.
Det aktuella samtalet parkeras och det parkerade
samtalet återtas, så att du kan fortsätta samtala
med den andra parten.
För att avsluta det parkerade samtalet trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Avsluta parkerat samtal.
När du är klar avslutar du varje samtal på vanligt
sätt genom att trycka på knappen
.
32
1. Tryck på knappen
för att besvara det
inkommande samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. För att växla mellan två samtal, tryck på den
programstyrda knappen Växla.
3. För att avsluta det parkerade samtalet trycker
du på den programstyrda knappen Val och
väljer alternativet Avsluta parkerat samtal.
För att avsluta det aktuella samtalet, tryck på
knappen
. Det parkerade samtalet kommer
automatiskt att återkopplas till dig.
Överföra ett samtal
Du kan föra över det aktuella samtalet till det
parkerade samtalet, om ditt nät stöder denna
tjänst, så att samtalsparterna kan tala med
varandra. Du är frånkopplad från båda två.
1. Under ett samtal, svara eller ring ett samtal på
normalt sätt och tryck på den programstyrda
knappen Val.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att välja
alternativet Överföra och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
De två personerna är anslutna till varandra.
33
Samtalsfunktioner
Söka efter ett nummer i telefonboken
Du kan söka efter ett nummer i din telefonbok
under ett samtal.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Om nödvändigt, tryck på knappen Upp eller Ner
för att markera alternativet Telefonbok. Tryck
på den programstyrda knappen Välj.
3. Markera alternativet Sök namn och tryck på
den programstyrda knappen Välj.
Telefonbokens poster visas i en lista.
4. Skriv in de första bokstäverna i namnet som du
vill hitta.
Posterna i telefonboken är listade med början på
den första post som matchar det du skrivit in.
Obs! Du kan också bläddra igenom telefonboken
från början genom att trycka på knappen
Upp eller Ner.
5. För att visa den markerade posten, tryck på den
programstyrda knappen OK.
För ytterligare information om hur telefonboken
fungerar, se sida 53.
Använda meddelandetjänsten
Du kan läsa eller skriva ett nytt meddelande under
ett samtal.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att markera
alternativet Meddelande. Tryck på den
programstyrda knappen Välj.
34
Samtalsfunktioner
3. För att läsa ett meddelande som tagits emot,
markera alternativet Inkomna och bläddra
därefter till meddelandet som du önskar läsa.
För att skriva ett nytt meddelande, markera
alternativet Nytt meddelande.
4. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
För ytterligare information om SMS-funktionen, se
sida 66.
Ringa ett gruppsamtal
Ett gruppsamtal är en nättjänst som gör att upp till
sex personer kan delta samtidigt i ett gruppsamtal
eller konferenssamtal. Kontakta din operatör för
mer information.
Skapa gruppsamtal
1. Ring upp den första deltagaren på vanligt sätt.
2. Ring upp den andra deltagaren på vanligt sätt.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. För att föra samman den första deltagaren till
gruppsamtalet, tryck på den programstyrda
knappen Val och välj alternativet Koppla
samman. Tryck på den programstyrda knappen
Välj.
4. För att lägga till en ny person till gruppsamtalet,
ring upp personen på vanligt sätt. Tryck på den
programstyrda knappen Val och välj alternativet
Koppla samman. Tryck på den programstyrda
knappen Välj.
Du kan lägga till inkommande deltagare genom att
besvara samtalet och välja alternativet Koppla
samman. Upprepa efter behov.
35
Samtalsfunktioner
Ett andra samtal under ett gruppsamtal
För att besvara eller ringa ett samtal medan du har
ett annat pågående gruppsamtal:
Samtalsfunktioner
Nu kan du tala enskilt med den personen. De
övriga deltagarna kan fortsätta tala med
varandra.
1. För att parkera ett gruppsamtal, tryck på den
programstyrda knappen Parkera.
3. För att gå tillbaka till gruppsamtalet, tryck på
den programstyrda knappen Val och välj
alternativet Koppla samman.
2. Besvara eller ring ett samtal på vanligt sätt.
4. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
3. Du kan återaktivera det parkerade
gruppsamtalet genom att trycka på den
programstyrda knappen Återta.
För att avsluta ett parkerat gruppsamtal, tryck
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Avsluta parkerat samtal för.
För att svara på ett inkommande samtal när du har
det pågående gruppsamtalet och det parkerade
samtalet:
1. Tryck på den programstyrda knappen Svara.
2. Välj alternativet Avsluta parkerat samtal för
att avsluta det parkerade samtalet.
Eller, välj alternativet Avsluta aktuellt samtal
för att avsluta det pågående samtalet.
Samtliga deltagare i gruppsamtalet kan nu höra
varandra.
Koppla bort en deltagare
1. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj alternativet Ta bort.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att markera
en deltagare och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
Samtalet med denna deltagare avslutas, men du
kan fortsätta att tala med de övriga deltagarna.
3. Avsluta gruppsamtalet genom att stänga luckan
eller att trycka på knappen
.
3. Svara på det nya samtalet genom att trycka på
knappen
.
Tala privat med en deltagare
1. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj alternativet Dela. Tryck på den
programstyrda knappen Välj.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att markera
en deltagare och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
36
37
Samtalsfunktioner
Skriva in text
Använda handsfree
Med en portabel handsfree kan du ringa upp eller
svara på ett samtal utan att hålla i telefonen.
När du ansluter den portabla handsfreen till uttaget
på telefonens vänstra sida kommer knappen på
handsfreen att fungera på följande sätt:
För att...
Tryck på...
ringa upp det
senaste samtalet
knappen två gånger i
viloläget.
svara på ett samtal
och håll ner knappen när du
tar emot samtalet.
avsluta ett samtal
och håll ner knappen när du
avslutat samtalet.
Många gångar medan du använder din telefon kan
du behöva mata in text, som till exempel när du ska
spara ett namn i telefonboken, skriva ett nytt
meddelande, skapa din personliga
välkomsthälsning eller schemalägga händelser i din
kalender.
Du har tillgång till följande textinmatningslägen:
• T9-läge*
I det här läget kan du skriva in ord genom att
endast trycka på en knapp per bokstav. Varje
knapp på knappsatsen har mer än en bokstav –
när du trycker på knappen 5 kan J, K eller L
visas. T9-läget jämför automatiskt dina
knappslag med en intern ordbok för att fastställa
det korrekta ordet, detta kräver mindre
knappslag än det traditionella ABC-läget.
• ABC-läge
I det här läget kan du skriva bokstäver genom att
trycka på knappen med rätt bokstav en, två, tre
eller fyra gånger tills bokstaven visas.
• Nummerläge
Detta läge låter dig mata in siffror.
• Symbolläge
I det här läget kan du skriva in specialtecken.
*
38
är ett registrerat varumärke för Tegic
Communications, Inc. och är licenserat i USA under
patenten 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.
39
Skriva in text
Skriva in text
Ändra textinmatningsläget
När du är i ett fält där tecken kan krivas in kommer
du att se inmatningsindikatorn nederst i
teckenfönstret.
Exempel: Mata in ett namn i telefonboken
Snabbändring av textinmatningsläget
För att växla mellan...
Tryck och håll
ner...
Nummer och föregående
läge
knappen
.
Symbol och föregående läge
knappen
.
ABC- och T9-läge
höger programstyrd
knapp.
Ange namn
Använda T9-läget
För att skriva ett ord in T9-läget:
OK
20
Sve
Inmatningsindikator:
T9-läge
För att ändra till ett annat inmatningsläge:
1. Tryck på den högra programstyrda knappen som
anger det aktuella inmatningsläge.
2. Bläddra fram till läget som du önskar använda
genom att trycka på knappen Upp eller Ner.
Alternativet Välj språk låter dig ändra
inmatningens språk.
Du kan använda alternativet Lägg till ord för
att lägga till nya ord i T9-ordboken. Se sida 42.
Obs! Om du vill lämna menyn utan att ändra läget,
tryck på den programstyrda knappen
eller
knappen
.
3. Tryck på den programstyrda knappen Välj för
att bekräfta det markerade inmatningsläget.
1. Börja att skriva in ett ord genom att trycka ner
knapparna 2 till 9. Tryck på varje knapp bara en
gång för varje bokstav.
Exempel: För att skriva "hej" i T9-läget, tryck på
knapparna 4, 3, och 5.
Ordet som du håller på att skriva visas i
teckenfönstret. Det kan ändras för varje knapp
som du trycker in.
2. Skriv in hela ordet innan du redigerar eller
raderar något knappnedslag.
3. Om ordet är korrekt, börja att skriva in nästa
ord. Annars, tryck på knappen 0 flera gånger för
att visa alternativa ordval för knapparna som du
har tryckt in.
Exempel: Både "ge" och "id" har sekvensen
4 och 3. Telefonen visar det mest
använda alternativet först.
4. För att mata in ett mellanslag mellan varje ord,
tryck på knappen
.
5. Forstätt att skriva in nästa ord.
40
41
Skriva in text
Skriva in text
Om Stava kommer upp ovanför vänster
programstyrd knapp medan du skriver in texten,
finns inte ordet i T9-ordboken. Om du vill skriva ord
som inte finns i T9-läget, ändra textinmatningsläget
till ABC-läget eller gör så här.
1. Tryck på den programstyrda knappen Stava
och tryck på höger programstyrd knapp och välj
alternativet Lägg till ord.
2. Ange det önskad ordet med hjälp av ABC-läget
(se sida 43) och tryck på den programstyrda
knappen OK.
Ordet sparas i T9-ordboken och förs in i
inmatningsfältet.
3. Fortsätt att mata in andra ord i T9-läget.
Ange ett nummer direkt
Ändra stilkast
När textinmatningsfältet raderats, tryck och håll ner
knappen C för att gå tillbaka till föregående skärm.
För att ändra skiftläge för nästa bokstav(äver) som
du skriver, tryck på knappen . Det finns tre
alternativ:
• Gemener (ingen indikator)
• Börja med versal ( )
• Versaler ( )
Inmatning av ett mellanslag
För att mata in ett mellanslag mellan ord, tryck på
knappen
.
För att ange ett nummer, tryck och håll ner
nummerknappen.
Bläddring
För att flytta markören till vänster eller till höger
genom texten, tryck på vänster eller höger knapp.
Radering av bokstäver och ord
För att radera bokstaven till vänster om markören,
tryck på knappen C. För att radera alla bokstäver på
teckenfönstret, tryck och håll ner knappen C.
Gå tillbaka till föregående skärm.
Använda ABC-läget
När du skriver i ABC-läget, tryck på knappen som är
markerad med den önskade bokstaven.
- En gång för den första bokstaven
- Två gånger för den andra bokstaven
- Och så vidare
Exempel: För att visa bokstaven "C", tryck snabbt
på knappen 2 tre gånger. För att visa
bokstaven "K", tryck snabbt på
knappen 5 två gånger.
Obs! Markören flyttas åt höger när du trycker på en
annan knapp. När du skriver in samma bokstav
två gånger eller en annan bokstav på samma
knapp, tryck bara på högerknappen eller vänta
några sekunder så flyttas markören automatiskt
åt höger och matar sedan in nästa bokstav.
42
43
Skriva in text
Skriva in text
Gå till tabellen för ytterligare information om
tillgängliga tecken. Tecknen kan vara annorlunda
beroende på inmatningensspråk. Du kan välja
språket genom att ställa in ett av de följande
alternativen:
• Välj språk; se sida 40
• Inmatningsspråk (Meny 4.3.2); se sida 101
Lista över tillgängliga tecken
Knapp
Ange ett nummer direkt
För att ange ett nummer, tryck och håll ner
nummerknappen.
Bläddring
För att flytta markören till vänster eller till höger
genom texten, tryck på vänster eller höger knapp.
Radering av bokstäver och ord
Tecken i den ordning de visas
1
.
,
-
?
!
‘
2
A
B
C
Ä
Å
2
3
D
E
F
É
3
4
G
H
I
4
5
J
K
L
5
6
M
N
O
Ö
6
7
P
Q
R
S
7
8
T
U
V
Ü
8
9
W
X
Y
Z
9
0
0
@
:
1
För att radera bokstaven till vänster om markören,
tryck på knappen C. För att radera alla bokstäver på
teckenfönstret, tryck och håll ner knappen C.
Gå tillbaka till föregående skärm
När textinmatningsfältet är tomt, tryck och håll ner
knappen C för att gå tillbaka till föregående skärm.
Använda symbolläget
Symbolläget låter dig skriva in olika symboler i din
text.
(Versaler på Svenska)
För att...
Tryck på...
Ändra stilkast
visa fler symboler
knappen Upp eller Ner.
För att ändra skiftläge för nästa bokstav(äver) som
du skriver, tryck på knappen . Det finns tre
alternativ:
mata in en symbol
motsvarande sifferknapp.
gå tillbaka till det
föregående
textinmatningsläget
OK eller programstyrd
knapp .
• Liten Bokstav (ingen indikator)
• Börja med versal (
• Versaler (
)
)
Inmatning av ett mellanslag
För att mata in ett mellanslag mellan ord, tryck på
knappen
.
44
Använda nummerläget
Nummerläget låter dig skriva in nummer i din text.
Tryck på knapparna som motsvarar siffrorna som
du vill mata in.
45
Använda menyerna
Använda menyerna
Telefonen har ett urval av funktioner med vilka du
kan anpassa telefonen efter dina behov. Dessa
funktioner är indelade i menyer och undermenyer.
Du kan också öppna menyerna och undermenyerna
genom att snabbt skriva in motsvarande
menynummer.
Exempel: För att öppna menyalternativet
Mobilsvar, tryck på den programstyrda
knappen Meny, 1, 3 i viloläget.
Öppna en menyfunktion
Menyerna och undermenyerna kan öppnas genom
att trycka på den programstyrda knappen Meny
eller Namn i viloläget och sedan bläddra med
navigeringsknapparna.
1. I viloläget trycker du på den programstyrda
knappen Meny för att öppna huvudmenyn eller
på Namn för att öppna menyn Telefonbok.
2. Bläddra igenom menyerna med hjälp av vänster
eller höger knapp.
3. Sök efter undermenyn som du önskar
användamed knappen Upp eller Ner.
4. Tryck på den programstyrda knappen Välj för
att öppna undermenyn.
Om menyn som du har valt innehåller ytterligare
undermenyer, upprepa steg 3 och 4.
5. Bläddra till alternativet som du önskar välja med
knappen Upp eller Ner.
6. Tryck på den programstyrda knappen Välj för
att välja inställningen.
Obs! Du kan gå tillbaka till den föregående menynivån
genom att trycka på den programstyrda
knappen .
Lista över menyfunktioner
De olika menyerna låter dig kontrollera eller byta
dina telefoninställningar. Den följande listan visar
menystrukturen.
Numret som är tilldelat varje menyalternativ kanske
inte matchar menynumret på telefonen. Detta beror
på tjänsterna som stöds av ditt SIM-kort.
Menyn Telefonbok
1. Telefonbok
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
(se sida 53)
Sök namn
Lägg till post
Visa snabblista
Kopiera alla till telefon
Sänd via infraröd
Radera alla
2. Hantering
(se sida 63)
2.1 Ställ in eget nummer
2.2 Grupper
2.3 Minnesstatus
3. Infonummer
(se sida 65)
3.1 Tjänstekatalog
46
47
Använda menyerna
Använda menyerna
Huvudmeny
2. Samtalslista
1. Meddelanden
(se sida 66)
1.1 Textmeddelande
1.1.1 Inkomna SMS
1.1.2 Nytt meddelande
1.1.3 Utgående SMS
1.1.4 Radera alla
1.2 Bildmeddelande
1.2.1 Inkomna Bildmeddelanden
1.2.2 Nytt Bildmeddelande
1.2.3 Utgående Bildmeddelanden
1.2.4 Utkast
1.2.5 Minmapp
1.2.6 Radera alla
1.3 Mobilsvar
1.3.1 Koppla till mobilsvar
1.3.2 Centralnummer
1.4 Förinställda meddelanden
1.5 Broadcast
1.5.1 Läs
1.5.2 Ta emot
1.5.3 Kanal
1.5.4 Språk
1.6 Profiler
1.6.1 Textmeddelande
1.6.2 Bildmeddelande
1.7 Minnesstatus
1.7.1 Textmeddelande
1.7.2 Bildmeddelande
2. Samtalslista
2.1
2.2
2.3
2.4
(se sida 90)
Missade samtal
Mottagna samtal
Ringda samtal
Radera alla
(fortsättning)
2.5 Samtalstid
2.5.1 Senaste samtalet
2.5.2 Totalt ringt
2.5.3 Totalt ingående
2.5.4 Nollställ timers
2.6 Samtalskostnader*
2.6.1 Samtalskostnad
2.6.2 Total kostnad
2.6.3 Maxkostnad
2.6.4 Nollställ räknare
2.6.5 Ange maxkostnad
2.6.6 Debiteringstariff
3. Ljudinställningar
(se sida 94)
3.1 Inkommande samtal
3.1.1 Standardmelodier
3.1.2 Mina ljud
3.1.3 Ringvolym
3.1.4 Larmtyp
3.2 Meddelanden
3.2.1 Textmeddelande
3.2.2 Bildmeddelande
3.3 Påslagnignston
3.4 Anslutningston
3.5 Knappljud
3.6 Minutpåminnare
3.7 Tystläge
4. Telefoninställningar
(se sida 98)
4.1 Välkomsttext
4.2 Display
4.2.1 Bakgrundsbild
4.2.2 Färgtema
4.2.3 Bakgrundsljus
4.2.4 Kontrast
4.2.5 Yttre display
* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
48
49
Använda menyerna
4. Telefoninställningar
Använda menyerna
(fortsättning)
4.3 Språk
4.3.1 Menyspråk
4.3.2 Inmatningsspråk
4.4 Säkerhet
4.4.1 PIN-kontroll
4.4.2 Ändra PIN-kod
4.4.3 Telefonlås
4.4.2 Ändra lösenord
4.4.5 Privat
4.4.6 SIM-lås
4.4.7 FDN-läge*
4.4.8 Ändra PIN2*
4.5 Återuppringning
4.6 Sidoknapp
4.7 Fax-läge
4.8 Infraröd aktivering
4.9 Grundinställning
4.9.1 Ljudinställning
4.9.2 Telefoninställning
4.9.3 Återställning alla inställningar
5. Planering
(se sida 108)
5.1
5.2
5.3
5.4
Nytt memo
Kalender
Prioritetslista
Klocka
5.4.1 Ange tiden
5.4.2 Ange datum
5.4.3 Ställ in världstid
5.4.4 Ställ in format
5.5 Larm
5.6 Kalkylator
5.7 Omvandlingar
5.7.1 Valuta
5.7.2 Längd
5.7.3 Vikt
5.7.4 Volym
5.7.5 Yta
5.7.6 Temperatur
* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
50
5. Planering
(fortsättning)
5.8 Timer
5.9 Stoppur
6. Nätverkstjänster
(se sida 122)
6.1 Vidarekoppling
6.1.1 Alltid vidare
6.1.2 Upptaget
6.1.3 Inget svar
6.1.4 Otillgänglig
6.1.5 Avbryt alla
6.2 Samtalsspärrar
6.2.1 Alla utgående
6.2.2 Utlandssamtal
6.2.3 Utlandssamtal ej hemlandet
6.2.4 Alla inkommande
6.2.5 Inkommande utomlands
6.2.6 Avbryt alla
6.2.7 Ändra lösenord samtalsspärrar
6.3 Samtal väntar
6.4 Nätverksval
6.5 Dölj ID
6.6 Aktiv linje*
7. Nöjen
(se sida 130)
7.1 WAP Browser**
7.1.1 Hem
7.1.2 Bokmärke
7.1.3 Gå till URL
7.1.4 Töm cache
7.1.5 Profil inställning
7.1.6 Aktuell inställning
7.1.7 Push-meddelanden
* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
** Kanske inte visas eller stöds av din operatör.
51
Använda menyerna
Menyn Telefonbok
7. Nöjen
(fortsättning)
7.2 Media
7.2.1 Foton
7.2.2 Bilder
7.2.3 Ljud
7.2.4 Radera alla
7.2.5 Minnesstatus
7.3 JAVA world
7.3.1 Hämtningar
7.3.2 DNS-inställning
7.3.3 Minnesstatus
7.4 Spel
7.4.1 Honey ball
7.4.2 Go! Hamster
7.4.3 Bowling
8. Kamera
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
(se sida 148)
Tag Foto
Mina foton
Mina album
Radera alla
Inställningar
Minnesstatus
9. SIM-AT meny*
Telefonboken erbjuder följande funktioner:
• Telefonbok: låter dig hitta, skapa eller ställa in
snabbuppringningsfunktionen och hantera
telefonboksposter.
• Hantering: låter dig skapa eller att ta bort ditt
eget nummer, ställa in anropargrupper och
kontrollera minnesstatus.
• Infonummer: låter dig använda tjänsteregistret
beroende på ditt SIM-kort.
Sök namn
(Telefonbok 1.1)
Gör på följande sätt för att söka efter ett nummer i
telefonboken.
1. Skriv in en bokstav(äver) i namnet som du vill
hitta.
Posterna i telefonboken listas upp med den post
som matchar det du skrivit in markerad.
2. Om nödvändigt, tryck på knappen Upp eller Ner
för att bläddra fram till den önskade posten.
3. När du har hittat den önskade posten, tryck på
den programstyrda knappen Ok.
4.
För att...
Tryck på...
ringa upp numret
som visas
knappen
ändra telefonbokens
poster
den programstyrda
knappen Val. För
ytterligare information,
se sida 54.
.
* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
52
53
Menyn Telefonbok
Menyn Telefonbok
Ändra telefonminnets poster
Följande alternativ är tillgängliga:
Bläddra fram till kategorin som du önskar redigera
genom att trycka på vänster eller höger knapp.
Följande kategorier är tillgängliga och du kan
redigera informationen för varje kategori genom att
trycka på den programstyrda knappen Val.
Redigera nummer
Detta alternativ låter dig ändra numret. Du kan
också lägga till ett nytt nummer om inget har
lagrats för den markerade kategorin.
Kategori
Sedan
Ändra namn
Mobil
Hem
Kontor
Fax
Annat
Välj ett av följande alterntiv.
För ytterligare information om
alternativen, gå till sida 55.
Detta alternativ låter dig byta postens namn.
Redigera nummer
Ändra namn
Sänd meddelande (visas om
kategorin innehåller ett nummer)
Kopiera (visas om kategorin
innehåller ett nummer)
Sänd via infraröd (visas om
kategorin innehåller ett nummer)
Radera post
E-post
Ange eller redigera e-postadressen.
Grupp
Ställ in en av profilerna eller ingen
profil.
Tecken
Ställ in en av bilderna eller ingen bild.
Melodi
Ställ in en av melodierna eller ingen.
För att radera det gamla namnet, tryck på knappen C.
För ytterligare information om hur du skriver in ett
tecken, se sida 39.
Sänd meddelande
Detta alternativ låter dig sända ett meddelande till
numret. För ytterligare information om hur du
sänder ett meddelande, se sida 69.
Kopiera
Detta alternativ låter dig kopiera den valda posten
från telefonminnet till SMS-kortet och tvärtom.
Sänd via infraröd
Detta alternativ låter dig kopiera posten från din
telefon till någon annan utrustning som har
IrDA-port via infraröd.
Radera post
Ändra SIM-minnets poster
För att ändra informationen i SIM-minnets post,
tryck på den programstyrda knappen Val.
54
Detta alternativ låter dig radera posten från din
telefonbok. För att bekräfta raderingen, tryck på
den programstyrda knappen Ja. I annat fall, tryck
på den programstyrda knappen Nej.
55
Menyn Telefonbok
Lägg till post
Menyn Telefonbok
(Telefonbok 1.2)
Du kan lagra telefonnummer och deras tillhörande
namn i minnet på SIM-kortet. Utöver detta kan du
lagra upp till 1 000 namn i telefonminnet och varje
namn kan tilldelas upp till fem nummer.
1. Ange numret som du vill spara.
Obs!
• Om du gör något fel när du skriver in ett nummer
korrigerar du det med hjälp av knappen C. För
ytterligare information, se sida 26.
• Om du vill mata in en uppringningspaus för
speciella telefontjänster, som t.ex. bank på
telefon, håll ner knappen . "P" visas för att
ange pausen.
2. När du är säker på att numret är korrekt, tryck
på den programstyrda knappen Spara.
3. Välj minnet där numret ska lagras, antingen
Telefon eller SIM och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Obs! Om du byter telefon kommer de nummer
som lagrats på ditt SIM-kort att automatiskt
finnas tillgängliga på din nya telefon. De
nummer som lagrats i telefonminnet måste
dock lagras om på nytt.
6. När du är nöjd, tryck på den programstyrda
knappen OK.
7. Om du valt Telefon i steg 3, gå till steg 8.
Om du valt SIM i steg 3, ange platsnumret och
tryck på den programstyrda knappen OK.
8. Om du vill ändra posten, använd alternativen.
För information om hur du gör detta, se sida 54.
Om du vill gå tillbaka till viloläget, tryck på
den högra programstyrda knappen
eller
knappen
.
Lagra ett nummer i viloläget
Så snart du börjar skriva in ett nummer visas
Spara ovanför den vänstra programstyrda knappen
så att du kan lagra numret i telefonboken.
Fortsätt proceduren från steg 1 på sida 56 för att
lagra numret.
Visa snabblista
(Telefonbok 1.3)
Du kan ställa in upp till åtta snabbuppringningsposter och sedan lätt ringa upp dem när du vill
genom att bara trycka på motsvarande
nummerknapp.
4. Om du valt SIM i steg 3, gå till steg 5.
Om du valt Telefon i steg 3, välj en nummertyp
med hjälp av uppåt- och neråtknappen och tryck
på den programstyrda knappen Välj.
5. Skriva in det tilldelade namnet.
För information om hur du skriver in tecken, se
sida 39.
Ställa in snabbuppringningsposter
1. Tryck på knappen Upp eller Ner för att bläddra
fram till en tom plats och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
2. När alternativet Redigera nummer markeras,
tryck på den programstyrda knappen Välj.
3. Ange ett telefonnummer och tryck på den
programstyrda knappen OK. Eller,
56
57
Menyn Telefonbok
För att hämta ett nummer från din telefonbok,
tryck på den programstyrda knappen Namn.
Välj en post från listan och tryck på den
programstyrda knappen OK. Tryck på den
programstyrda knappen OK för att spara den.
4. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller knappen
för att stänga
funktionen.
Redigera snabbuppringningsposterna
1. Välj snabbuppringningsposten som du önskar
redigera från listan och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
2. Bläddra fram till följande menyalternativ genom
att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på
den programstyrda knappen Välj.
• Redigera nummer: låter dig ändra numret.
• Ändra namn: gör att du kan byta postens
namn.
• Radera: låter dig radera inställningen så att
inget nummer tilldelas knappen.
3. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller knappen
för att stänga
funktionen.
Använda snabbuppringningsfunktionen
I viloläget, tryck på den nummerknapp, 2 till 9,
som tilldelats snabbuppringningsposten och tryck
sedan på knappen
. Du kan också trycka och
hålla ner nummerknappen.
Menyn Telefonbok
Ringa upp ett nummer som lagrats på
SIM-kortet
Så fort som du har sparat telefonnummer på ditt
SIM-kort, kan du lätt ringa dem när det behövs.
För att ringa upp ett nummer som lagrats på
SIM-kortet:
1. Mata in SIM-kortets platsnummer där numret
som du vill ringa upp har lagrats.
2. Tryck på knappen
.
Teckenfönstret visar namnet och numret som
lagrats på den platsen.
3. Tryck på den programstyrda knappen Slå nr.
eller på knappen
.
Kopiera alla till telefon
(Telefonbok 1.4)
Du kan kopiera alla nummer som lagras på ditt
SIM-kort till telefonminnet.
1. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja.
Numret kopieras till telefonminnet, markerad
med typen Mobil som standard.
I annat fall, tryck på den programstyrda
knappen Nej.
2. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller knappen
för att stänga
funktionen.
Obs! Knappen 1 är reserverad för servernumret till
ditt mobilsvar.
58
59
Menyn Telefonbok
Sänd via infraröd
Menyn Telefonbok
(Telefonbok 1.5)
Via den infraröda kopplingen kan du sända dina
telefonboksposter till en annan IrDA-kompatibel
telefon och tvärtom.
Obs! Denna funktion är kanske inte tillgänglig
beroende på din telefon.
Sända din telefonbok
1. Lägg IrDA-portarna på båda telefonerna i linje
med varandra.
2. Öppna menyalternativet Sänd via infraröd i
menyn Telefonbok och välj ett av följande
alternativ och tryck på den programstyrda
knappen Välj:
• Alla: låter dig sända alla poster, från den post
du markerat till slutet på SIM-kortet och
telefonlistan.
• SIM: låter dig sända alla poster, från den post
du markerat till slutet på SIM-kortslistan.
• Telefonposter: låter dig sända alla poster,
från den post du markerat till slutet på
telefonlistan.
3. När du väljer Alla visar din telefon alla
telefonbokens poster.
När du väljer SIM eller Telefonposter listas
alla poster som lagrats på motsvarande
minnesplats.
4. Bläddra fram till posten som du vill sända och
tryck på den programstyrda knappen Välj.
Din telefon börjar att sända posten(erna).
IrDA-port
IrDA-port
Ta emot en telefonbok från en annan telefon
1. Lägg IrDA-portarna på båda telefonerna i linje
med varandra.
2. Öppna menyn Infraröd aktivering (Meny 4.8)
och välj På för att aktivera porten.
3. När din telefon tar emot telefonboksdata från
den andra telefonen:
Om den andra personen sänder dig en post visar
din telefon namnet och telefonnumret och du
kan ange om du vill spara den eller inte. Fortsätt
till steg 4.
Om en person sänder dig posterna genom
Alla, SIM, Telefonposter kan du välja en
minnesplats, SIM-kortet eller telefonminnet.
Fortsätt till steg 5.
4. Tryck på den programstyrda knappen Spara för
att spara posten.
Du kan också radera posten genom att trycka på
den programstyrda knappen Avbryt.
5. Tryck på den programstyrda knappen SIM eller
Telefon.
Posterna sparas i det valda minnet.
60
61
Menyn Telefonbok
Radera alla
Menyn Telefonbok
(Telefonbok 1.6)
Ställ in eget nummer
(Telefonbok 2.1)
Du kan radera enstaka telefonboksposter beroende
på minnesplatsen, eller alla på en gång.
Du kan lagra ditt(dina) telefonnummer med ett
namn:
1. Bläddra fram till ett minne och bocka för det
genom att trycka på den programstyrda
knappen Välj.
1. Bläddra fram till en tom plats genom att trycka
på knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Genom att välja Alla bockas alla minnen för.
2. Om nödvändigt, upprepa steg 1 för att bocka för
andra alternativ.
3. När du har bockat för så många som du vill,
tryck på den programstyrda knappen OK.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att radera
alla poster i minnet/minnena. Ange telefonens
lösenord och tryck på den programstyrda
knappen OK.
Lösenordet är förinställt till "00000000" på
fabriken. För att ändra det, se sida 103.
I annat fall, tryck på den programstyrda
knappen Nej.
2. När Redigera nummer markerats, tryck på den
programstyrda knappen Välj.
3. Ange ditt nummer och tryck på den
programstyrda knappen OK.
4. För att tilldela ett namn, tryck på knappen Upp
för att flytta till Ändra namn och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
5. Ange ett namn och tryck på den programstyrda
knappen OK.
6. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller knappen
för att stänga
funktionen.
För att ta bort ett av dina nummer:
1. Välj posten som du önskar redigera från listan
Eget nummer och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
2. Bläddra fram till Radera genom att trycka på
knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
3. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att radera
numret.
I annat fall, tryck på den programstyrda
knappen Nej.
4. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller knappen
för att stänga
funktionen.
62
63
Menyn Telefonbok
Grupper
(Telefonbok 2.2)
Menyn Telefonbok
Minnesstatus
(Telefonbok 2.3)
Du kan ändra inställningarna för de fem förinställda
samtalsprofilerna.
Du kan kontrollera hur många namn som finns
lagrade på SIM-kortet och i telefonminnet.
1. Välj en profil genom att trycka på knappen Upp
eller Ner och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller knappen
för att stänga
funktionen.
2. Bläddra fram till ett inställningsalternativ genom
att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på
den programstyrda knappen Välj.
Tjänstekatalog
Följande alternativ är tillgängliga:
• Melodi: gör att du kan välja en melodi som
hörs när ett samtal kommer in från en medlem
i profilen.
• Ändra namn: låter dig ändra namn på
profilen. För ytterligare information om hur du
matar in tecken, se sida 39.
(Telefonbok 3.1)
Obs! Denna funktion är kanske inte tillgänglig
beroende på ditt SIM-kort.
visar listan över nummer i tjänsteregistret.
Om nödvändigt, bläddra fram till ett nummer
genom att trycka på knappen Upp eller Ner och
tryck på knappen
för att slå numret.
• Visa bild: visar bilden på skärmen när en
medlem i profilen ringer.
3. Ändra inställningen och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att ändra andra
alternativ.
När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller knappen
för att stänga
funktionen.
64
65
Meddelanden
Meddelanden
Denna meny låter dig skapa, sända, läsa och spara
textmeddelanden med Short Message Service
(SMS: textmeddelande) och Enhanced Message
Service (EMS: meddelande inklusive en enkel bild,
animation eller melodi) och bildmeddelandetjänst
(MMS: meddelande som stöder presentationen av
olika medietyper som bilder i fullfärg och
polyfoniska ringsignaler). Mobilsvar är också
tillgängliga.
Obs! Denna funktion är endast tillgänglig om din
operatörs nätverk stöder denna. Kontakta din
operatör för mer information.
Textmeddelande
(Meny 1.1)
Short message service (SMS) låter dig sända och ta
emot korta textmeddelanden till och från andra
GSM-mobiltelefoner. Dessutom stöder din telefon
Enhanced Messaging Service (EMS) som ger dig
möjlighet att skapa SMS med enkla bilder, melodier,
animationer och stiliserad text som ger en ny
dimension till enkla textmeddelanden.
För att sända meddelanden via telefon måste du
erhålla numret till SMS-centralen från din operatör.
Ta emot ett nytt meddelande
När du tar emot ett nytt meddelande visar
teckenfönstret ikonen (
) och ett
textmeddelande som anger numret på meddelandet
som visas på skärmen. Du hör även en signal,
beroende på ljudinställningen för meddelande. För
ytterligare information, se sida 95.
För att läsa meddelandet(ena) omedelbart, tryck på
den programstyrda knappen Visa. Listan över
meddelanden visas.
66
Obs! För att radera meddelandet om nytt meddelande
på teckenfönstret, tryck på knappen
. När
du även har missade samtal, nya
röstmeddelanden, SMS eller multimediameddelanden och flera samtal att ringa tillbaka
ändras funktionen av den högra programstyrda
knappen i följande ordning: Missade, Koppla,
Visa, CB och Namn.
Hantera minne
Inkomna och utgående meddelanden delar på en
viss mängd minne på din telefon eller på SIMkortet. När meddelandets minne är fullt blinkar
ikonen Nytt meddelande (
) och ett
felmeddelande visas. (Det försvinner när du trycker
på knappen
, men det kommer tillbaka om du
inte raderar gamla meddelanden). I detta fall kan
du inte ta emot några nya meddelanden. Du måste
radera ett eller flera gamla meddelanden för att
frigöra minne och få plats för nya meddelanden
med hjälp av alternativet Radera i Inkomna SMS
eller Utgående SMS menyn eller alternativet
Radera alla. För ytterligare information, se
sida 72.
Inkomna SMS (Meny 1.1.1)
Din telefon tar emot inkommande meddelanden och
sparar dem i inlådan. SMS-meddelanden sparas i
vanliga fall på SIM-kortet, men om SIM-minnet är
fullt kommer de inkommande meddelandena att
sparas i telefonminnet.
När menyalternativet Inkomna SMS markerats
visas listan över meddelanden med:
• sändarens telefonnummer eller namn om det
lagrats i telefonboken.
• meddelandestatus;
för ett läst meddelande,
för ett meddelande som ska läsas
för ett
ofullständigt meddelande.
67
Meddelanden
Meddelanden
För att visa ett meddelande, bläddra fram till det
och tryck på den programstyrda knappen Välj.
Skärmen visar:
Nytt meddelande (Meny 1.1.2)
• datum och tid då meddelandet togs emot.
Med hjälp av denna menyn kan du skriva
meddelanden som innehåller text, bilder och
melodier.
• minnet där meddelandet lagrades,
kortet eller
för telefonens minne.
1. Skapa ett meddelande.
för SIM-
• meddelandets innehåll.
Du kan bläddra fram till nästa eller föregående
meddelande genom att trycka på vänster eller
höger knapp.
För att bläddra igenom meddelandets innehåll, tryck
på knappen Upp eller Ner. När du markerar ett
element som innehåller en melodi spelas melodin upp.
Du kan välja följande alternativ genom att trycka
på den programstyrda knappen Val.
På teckenfönstrets första rad kan du se antalet
återstående tecken som du kan mata in, antalet
i det aktuella meddelandet och det högsta
antalet meddelande som du kan skapa samt
teckensnittet som du ställt in i alternativet Text.
Obs! För ytterligare information om hur du matar
in tecken, se sida 39.
2. Medan du matar in ditt meddelande, tryck på
den programstyrda knappen Val för att använda
föjande alternativ.
Radera: låter dig radera meddelandet.
• Sänd: låter dig sända meddelandet. Se nästa
steg.
Textsvar: låter dig svara genom att sända ett
meddelande.
• Text: låter dig formatera texten. De följande
textattributen kan kombineras hur som helst.
Ring tillbaka: låter dig ringa upp avsändaren.
Textstorlek: Liten/Mellan/Stor
Kopiera nummer: låter dig sända ett meddelande
till numret eller klistra in numret i telefonboken.
Textfunktion: Normal/Understykt/
Genomstrykning
Sänd: låter dig sända meddelandet till en annan
person.
Kursiv: På/Av
Redigera: låter dig redigera meddelandet.
Hämta media: du kan spara media, (förutom de
förinställda EMS-animationerna och ljuden) från
meddelandet in i Media-Box. Du kan använda dessa
föremål när du skriver ett meddelande. För
ytterligare information, se sida 69.
Överför: låter dig överföra meddelandet från ditt
SIM-kort till telefonens minne.
68
Fet: På/Av
Textplacering: Vänster/Centrerad/Höger
• Lägg till multimedia: låter dig lägga till
bilder, animationer och/eller melodier till
meddelandet. Välj en kategori: Lägg till bild,
Lägg till animation eller Lägg till melodi.
Du kan sedan välja ett förinställt objekt eller
ett objekt som du har tagit emot från en
annan källa eller lagrat i Media-Box. Se
sida 137.
69
Meddelanden
• Förinställda meddelanden: låter dig lägga
till ett förinställt meddelande till din text. Välj
ett av de nio förinställda meddelandena
genom menyalternativet Förinställda
meddelanden (Meny 1.4). Se sida 84.
• Spara meddelande: låter dig spara
meddelandet för att sända det senare. Du kan
läsa meddelandet i Utlådan.
3. När du har skrivit in meddelandet, välj Sänd
från alternativen.
4. Mata in ett destinationsnummer på
adresskärmen.
Du kan söka efter ett nummer i telefonboken
genom att trycka på den programstyrda
knappen Namn.
Obs! För att radera ett tecken eller hela inmatningen,
tryck en gång eller håll ner knappen C. När det
du skrivit in raderats, tryck och håll ner knappen
C för att gå tillbaka till föregående skärm.
För att sända ett meddelande till upp till 5 olika
destinationer, tryck på den programstyrda
knappen Lägg till och upprepa steg 4.
5. När du är klar med att mata in numren, tryck på
den programstyrda knappen OK.
6. Om skärmen Ange center visas, ange
servicenumret och tryck på den programstyrda
knappen OK.
Du kan lagra SMS-servicecenternumret. För
ytterligare information, se sida 86.
Obs! När meddelandet inte går att sända, tryck på
den programstyrda knappen Försök för att
försöka sända igen. Eller tryck på den
programstyrda knappen Nej och Spara för att
spara meddelandet eller avsluta menyn genom
att trycka på den programstyrda knappen Nej.
70
Meddelanden
Utgående SMS (Meny 1.1.3)
Utlådan lagrar alla meddelanden som du redan sänt
eller bara sparat utan att sända.
När du väljer menyalternativet Utgående SMS
visas listan över meddelanden som du sänt eller
sparat med:
• sändarens telefonnummer eller namn om det
lagrats i telefonboken.
• meddelandestatus,
för ett läst meddelande,
för ett meddelande som ska sändas.
För att visa ett meddelande, bläddra fram till det
och tryck på den programstyrda knappen Välj.
Skärmen visar:
• meddelandestatus,
för ett läst meddelande,
för ett meddelande som ska sändas.
• minnet där meddelandet lagrades,
för
SIM-kortet eller
för telefonminnet.
• meddelandets innehåll.
Du kan bläddra fram till nästa eller föregående
meddelande genom att trycka på vänster eller
höger knapp.
För att bläddra igenom meddelandet, tryck på
knappen Upp eller Ner.
Du kan välja följande alternativ genom att trycka
på den programstyrda knappen Val.
Radera: låter dig radera meddelandet.
Kopiera nummer: låter dig sända ett meddelande
till numret eller klistra in numret i telefonboken.
Sänd: låter dig sända meddelandet till en annan
person.
Redigera: låter dig redigera meddelandet.
Överför: låter dig överföra meddelandet från ditt
SIM-kort till telefonens minne eller tvärtom.
71
Meddelanden
Meddelanden
Radera alla (Meny 1.1.4)
Du kan radera alla meddelanden som lagrats på
SIM-kortet och i telefonminnet i denna meny.
1. Bläddra fram till en meddelandelåda och bocka
för den genom att trycka på den programstyrda
knappen Välj.
Genom att välja Alla bockas alla
meddelandelådor för.
2. Upprepa steg 1 för att bocka för en annan låda
om det behövs.
3. När du har bockat för så många som du vill,
tryck på den programstyrda knappen OK.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att radera
alla meddelanden i lådan(orna).
I annat fall, tryck på den programstyrda knappen
Nej.
Bildmeddelande
(Meny 1.2)
Multimedia Message Service (MMS) är en
meddelandetjänst som i stort liknar Short Message
Service (SMS). Den tillhandahåller asynkron
leverans av personliga bildmeddelanden mellan
telefon och telefon, telefon och e-post och telefon
och Internet (via URL).
Utöver det bekanta textinnehållet i textmeddelanden kan bildmeddelanden innehålla bilder,
grafik, röst och ljud.
Vid användning av MMS-funktionen kan din telefon
ta emot och skicka bildmeddelanden. Denna
funktion är endast tillgänglig om din operatör stöder
den. Endast telefoner som erbjuder
bildmeddelande-funktioner kan erhålla och visa
bildmeddelanden.
72
Ta emot ett nytt meddelande
När du tar emot ett meddelande visas ikonen för Ta
emot (
) i teckenfönstret. När du tagit emot ett
nytt meddelande, visar teckenfönstret ikonen Nytt
meddelande (
) och ett textmeddelande som
anger numret på meddelandet som visas på
skärmen. Du hör även en signal, beroende på
ljudinställningen för meddelande. För ytterligare
information, se sida 95.
För att läsa meddelandet(ena) i viloläget, tryck på
den programstyrda knappen Visa. Därefter ser du
listan i Inlådan. Om du markerar ett meddelande
kan du läsa det.
Obs!
• När du ställer in Mottagning medd (se
sidan 87) på Automatiskt, kan du inte gå in i
menyn Hämtningar (Meny 7.3.1) och inte
heller få tillgång till WAP-sidorna medan du tar
emot ett nytt meddelande. Om du får ett
meddelande medan du spelar ett Java-spel, tar
din telefon endast emot ett meddelande om
detta. När du har spelat färdigt kan du hämta
meddelandet med hjälp av detta sparade
meddelande.
• För att radera meddelandet om nytt meddelande på
teckenfönstret, tryck på knappen
. När du även
har missade samtal, nya röstmeddelanden, SMS
eller multimedia-meddelanden och flera samtal att
ringa tillbaka ändras funktionen av den högra
programstyrda knappen i följande ordning:
Missade, Koppla, Visa, CB och Namn.
Om Mottagning medd. är inställd på Manuellt
(för information, se sida 88), när ikonen för Nytt
meddelande (
) visas i teckenfönstret måste du
ta emot meddelanden i Inlådan. Du markerar ett
meddelande med ikonen som
,
och
i
Inlådan. Sedan kan du välja ta emot eller radera
meddelande genom att trycka på den
programstyrda knappen Val.
73
Meddelanden
Hantera minne
När minnet är fullt blinkar ikonen för Nytt
meddelande (
) och ett felmeddelande visas.
(Det försvinner när du trycker på knappen
,
men det kommer tillbaka om du inte raderar gamla
meddelanden). I detta fall kan du inte ta emot
några nya meddelanden. Du måste radera ett eller
flera gamla meddelanden för att frigöra minne och
få plats för nya meddelanden med hjälp av
alternativet Radera i Inkomna, Utgående, Utkast
eller Min mapp eller alternativet Radera alla. För
ytterligare information, se sida 82.
Meddelanden
Obs! Ikonen för meddelandestatus kan se olika ut,
t.ex
, ,
beroende på avsändarens
angivna prioritet (se sida 87).
För att visa ett meddelande, bläddra fram till det
och tryck på den programstyrda knappen Välj.
För att bläddra igenom meddelandets innehåll,
tryck på knappen Upp eller Ner. När meddelandet
har mer än en sida kan du trycka på höger- eller
vänsterknappen för att förflytta dig genom sidorna
eller byts sida enligt sidtimern som angetts
automatiskt av avsändaren.
Obs!
• Du kan endast ta emot upp till 150 meddelanden.
• Bildmeddelandelådor, Kamera och Media-Box delar
på en bestämd mängd minne i telefonen. Du kan
också använda alternativet Radera eller Radera
alla för att radera några ljud eller bilder i Kamera
eller Media-Box.
Obs!
• Vissa typer av ljud eller bild kan eventuellt inte
spelas upp eller visas.
• När meddelandet har en bifogad fil som videoklipp
visas ikonen för bifogad fil ( ) i titelfältet. Det är
inte säkert att du kan spela upp den bifogade filen.
Det är inte heller säkert att du kan extrahera den
från meddelandet.
Inkomna Bildmeddelanden (Meny 1.2.1)
Du kan välja följande alternativ genom att trycka
på den programstyrda knappen Val.
Din telefon tar emot inkommande meddelanden och
sparar dem i Inlådan.
Radera: raderar meddelandet.
När menyalternativet Inkomna Bildmeddelanden
markerats visas listan över meddelanden med:
Svara: svarar genom att sända ett meddelande.
• meddelandets rubrik eller Inget ämne om
meddelandet inte hade något ämne.
• sändarens telefonnummer
• meddelandestatus;
för ett läst meddelande,
för ett meddelande som ska läsas,
för ett
läst meddelande,
för ett meddelande som ska
läsas.
74
Spela upp: spelar upp meddelandet igen.
Vidarebefodra: vidarebefordrar meddelandet till
någon annan.
Ring tillbaka: låter dig ringa upp avsändaren.
Kopiera ut media: extraherar bilden eller ljudet så
att du kan använda dem som bakgrund eller rington
eller sända dem som ett multimediameddelande.
Kopiera adress: extraherar telefonnummer,
e-postadresser eller URL-adresser i texten så att
du kan ringa numret eller sända ett meddelande
till numret eller spara det i telefonboken.
75
Meddelanden
Meddelanden
Detalj: visar detaljer om meddelandet.
Post
Lägga till
Flytta till min mapp: flyttar meddelandet till Min
mapp för att kunna användas senare.
Bild
Lägga till en bild ifrån Mina foton/
album;
1. Välj någon av bildkategorierna.
Listan med bilder i kategorin
visas.
Nytt Bildmeddelande (Meny 1.2.2)
Detta menyalternativ gör att du kan skapa ett nytt
multimediameddelande och sedan sända det till
flera destinationer.
1. Bläddra fram till följande poster genom att
trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på
den programstyrda knappen Ange.
Post
Lägga till
Rubrik
1. Ange en rubrik för ditt
meddelande. För information om
hur du matar in tecken, se
sida 39.
2. Tryck på den programstyrda
knappen OK.
Obs! För att flytta en föregående
skärm medan ett ämne matas in,
håll ner knappen C.
Bild
Lägga till en ny bild;
1. Välj alternativet Skapa ny.
2. Ta ett foto med kamerafunktionen. För information om
kamerafunktionen, se sida 148.
3. Välj en av bilderna du vill lägga
till. Bilden visas.
4. Tryck på den programstyrda
knappen Ange.
2. Välj en av bilderna du vill lägga
till. Bilden visas.
3. Tryck på den programstyrda
knappen Ange.
Ljud
Lägga till ett nytt ljud;
1. Välj alternativet Spela in nytt.
2. Tryck på den programstyrda
knappen Spela in för att starta
inspelningen.
3. Tryck på den programstyrda
knappen Stopp för att stoppa
inspelningen.
4. Tryck på den programstyrda
knappen Spela för att spela upp
ljudet. Eller tryck på den
programstyrda knappen Ange för
att lägga till den. Ange ljudets
namn och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Ljudet läggs till meddelandet och
sparas automatiskt i Media-Box.
Lägga till ett lagrat ljud;
1. Välj någon av ljudkategorierna.
Listan med ljud i kategorin visas.
2. Välj ett av de ljud du vill lägga till.
3. Tryck på den programstyrda
knappen Välj för att lägga till det.
76
77
Meddelanden
Post
Meddelanden
Lägga till
Meddelande 1. Ange ett meddelande som ämne.
Du kan också ange ett förinställt
meddelande.
Skriva in ett förinställt
meddelande;
• Tryck på den programstyrda
knappen Val och välj
alternativet Förinställda
meddelanden.
• Välj ett av de förinställda
meddelandena.
2. Tryck på den programstyrda
knappen Val och välj alternativet
Klar för att lägga till
meddelandet.
Obs! För att flytta en föregående
skärm medan ett meddelande
matas in, håll ner knappen C.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val för att
använda föjande alternativ.
• Föhandgranskning: visar hur ditt
meddelande kommer att se ut på mottagarens
telefon. För att återgå till meddelandet, tryck
på den programstyrda knappen Redig.. För
att sända meddelandet, tryck på den
programstyrda knappen Sänd och upprepa
steg 4.
• Sänd: låter dig sända meddelandet till en
annan person. Se nästa steg.
• Lägg till sida: låter dig lägga till upp till
10 sidor. Du kan förflytta dig till varje sida med
hjälp av höger- eller vänsterknappen på
meddelandeskärmen.
78
• Varaktighet: låter dig ställa in hur lång tid en
sida i det mottagna meddelandet visas. Efter
en angiven tid bläddrar skärmen automatiskt
vidare till nästa sida.
• Texteffekt: låter dig ange färg, storlek och
stil för meddelandets text.
• Radera Rubrik/Bild/Ljud/Meddelande:
låter dig radera ämne, bild, ljud eller
meddelande enligt val.
• Radera sida: låter dig att radera aktuell sida.
• Spara meddelande: sparar meddelandet i
Utkast (Meny 1.2.4) eller Min mapp
(Meny 1.2.5).
Obs! För att återgå till skärmen Redigera, tryck
på den programstyrda knappen
eller
knappen C.
3. När meddelandet är klart, välj Sänd från
alternativen.
4. Välj en post på skärmen Sänd.
Om det är en tom post, ange en destination
enligt nedan.
Telefonnummer: för att ange ett
destinationsnummer.
E-post: för att ange e-postadressen.
Telefonbok: för att ange ett
destinationsnummer från telefonboken.
När du har skrivit in en destination, tryck på den
programstyrda knappen OK.
Om det inte är en tom post, gör på följande sätt.
Redigera adress: för att ändra den valda
adressen.
Radera adress: för att radera den valda
adressen.
79
Meddelanden
Obs! För att radera ett tecken eller hela inmatningen,
tryck en gång eller håll ner knappen C. När det
du skrivit in raderats, tryck och håll ner knappen
C för att gå tillbaka till föregående skärm.
5. Upprepa steg 4 om du vill sända meddelandet
till upp till 20 destinationer.
6. När du är klar med att mata in destinationerna,
tryck på den programstyrda knappen Sänd.
Tryck på den programstyrda knappen Avbryt för
att inte sända meddelandet.
När meddelandet inte går att sända, tryck på den
programstyrda knappen Försök för att försöka
sända igen. Eller tryck på den programstyrda
knappen Avbryt för att spara meddelandet.
Utgående Bildmeddelanden (Meny 1.2.3)
Utlådan lagrar meddelanden som sänts, som inte
kunnat sändas och meddelanden vars sändning
avbrutits.
Meddelanden
För att bläddra igenom meddelandet, tryck på
knappen Upp eller Ner. När meddelandet har mer
än en sida kan du trycka på höger- eller
vänsterknappen för att förflytta dig genom sidorna
eller byta sida enligt sidtimern som angetts
automatiskt av avsändaren.
Du kan välja följande alternativ genom att trycka
på den programstyrda knappen Val.
Radera: raderar meddelandet.
Spela upp: spelar upp meddelandet igen.
Sänd: sänd meddelandet.
Detalj: visar detaljerad information om
meddelandet.
Flytta till Min mapp: flyttar meddelandet till Min
mapp för att kunna användas senare.
Utkast (Meny 1.2.4)
När du väljer menyalternativet Utgående
Bildmeddelande visas listan över meddelanden
som du sänt eller sparat med:
Denna meddelandelåda lagrar meddelanden som du
sparar, meddelande som avbrutits av ett
inkommande samtal eller ett meddelande när du
skriver.
• meddelandets rubrik eller Inget ämne om
meddelandet inte hade något ämne.
Obs! Sparar meddelanden som inte sänts i Utlådan.
• mottagarens telefonnummer
För att visa ett meddelande, bläddra fram till det
och tryck på den programstyrda knappen Välj.
• meddelandestatus;
för ett sänt meddelande,
för ett meddelande som inte gick att sända
eller vars sändning du avbröt,
för en
leveransrapport. När en mottagare tar emot ett
meddelande som du har sänt, ändras
till
.
För att visa ett meddelande, bläddra fram till det
och tryck på den programstyrda knappen Välj.
Du kan välja följande alternativ genom att trycka
på den programstyrda knappen Val.
Sänd: svarar genom att sända ett meddelande.
Spela upp: spelar upp meddelandet igen.
Radera: raderar meddelandet.
Detalj: visar detaljer om meddelandet.
80
81
Meddelanden
Min mapp (Meny 1.2.5)
Du kan flytta de meddelanden som lagrats i Inlådan
eller Utlådan till Min mapp med alternativet Flytta
till Min mapp. Medan du skriver ett nytt
meddelande kan du även spara i Min mapp genom
att använda alternativet Spara meddelande.
För att visa ett meddelande, bläddra fram till det
och tryck på den programstyrda knappen Välj.
Du kan välja följande alternativ genom att trycka
på den programstyrda knappen Val.
Radera: raderar meddelandet.
Spela upp: spelar upp meddelandet igen.
Sänd: sänd meddelandet.
Kopiera ut media: extraherar bilden eller ljudet så
att du kan använda dem som bakgrund eller rington
eller sända dem som ett multimediameddelande.
Kopiera adress: extraherar telefonnummer, epostadresser eller URL-adresser i texten så att du
kan ringa numret eller sända ett meddelande till
numret eller spara det i telefonboken.
Detalj: visar detaljerad information om
meddelandet.
Radera alla (Meny 1.2.6)
Detta menyalternativ låter dig radera alla
meddelanden i varje meddelandelåda. Du kan även
radera alla dina meddelanden på en gång.
1. Bläddra fram till en meddelandelåda och bocka
för den genom att trycka på den programstyrda
knappen Välj.
Genom att välja Alla bockas alla
meddelandelådor för.
82
Meddelanden
2. Upprepa steg 1 för att bocka för en annan låda
om det behövs.
3. När du har bockat för så många som du vill,
tryck på den programstyrda knappen OK.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att radera
alla meddelanden i lådan(orna).
I annat fall, tryck på den programstyrda
knappen Nej.
Mobilsvar
(Meny 1.3)
När du får ett mobilsvar visar telefonen ikonen
(stöds inte av alla operatörer) och du hör en signal.
Koppla till mobilsvar (Meny 1.3.1)
• I viloläget, när du tar emot ett nytt mobilsvar,
tryck på den programstyrda knappen Koppla för
att komma åt mobilsvarets server och följ
instruktionerna som ges.
• I viloläget, håll nere knappen 1 för att komma åt
din mobilsvarserver och följ instruktionerna som
ges.
• Ring centralnumret genom att komma åt menyn
Koppla till mobilsvar (Meny 1.3.1) och följ
instruktionerna som ges.
Centralnummer (Meny 1.3.2)
Innan du använder mobilsvartjänsten, måste du
spara mobilsvarets centralnummer som du får från
din operatör.
När du väljer en post finns följande alternativ.
83
Meddelanden
Meddelanden
Redigera nummer: ange mobilsvarets
centralnummer eller tryck på den programstyrda
knappen Namn för att ange ett nummer från
telefonboken. Tryck sedan på den programstyrda
knappen OK.
Ändra namn: ange ett servernamn och tryck på
den programstyrda knappen OK för att spara det.
Radera: när bekräftelsemeddelandet visas, tryck
på den programstyrda knappen Ja. För att avbryta,
tryck på den programstyrda knappen Nej.
Förinställda meddelanden
(Meny 1.4)
Med hjälp av denna meny kan du förinställa upp till
nio meddelanden som du ofta använder. När du
öppnar denna meny visas listan över förinställda
meddelanden.
1. Bläddra fram till ett meddelande eller en tom
post genom att trycka på knappen Upp eller Ner.
2. Tryck på den programstyrda knappen Välj och
mata in ett nytt meddelande eller ändra det
gamla meddelandet.
För ytterligare information om hur du matar in
tecken, se sida 39.
3. Tryck på den programstyrda knappen OK för att
spara meddelandet.
Broadcast
(Meny 1.5)
• telefonen är i viloläget.
• alternativet Ta emot (Meny 1.5.2) är På.
• meddelandekanalen är för närvarande aktiv i
kanallistan.
När du får broadcast-meddelanden kan du se
meddelandena i viloläget. Om det är kort visas det,
i annat fall, tryck på den programstyrda knappen
CB för att läsa meddelandet.
I menyalternativet Broadcast finns följande
alternativ:
Läs: låter dig läsa broadcast-meddelandet som
tagits emot.
Sparade meddelanden: visar listan över
meddelanden som du sparade från listan över
aktuella meddelanden.
Aktuella meddelanden: visar de senaste
meddelandena. Dessa meddelanden kommer att
försvinna när telefonen stängs av.
Om meddelandet är långt, tryck på knappen Upp
eller Ner.
När du läser ett meddelande, tryck på den
programstyrda knappen Val för att visa följande
alternativ:
Kopiera nummer: visar listan över nummer som
inkluderas i meddelandet.
Spara: (Endast tillfälligt) sparar detta meddelande
till listan över sparade meddelanden.
Radera: raderar detta meddelande.
Denna nättjänst gör att du kan ta emot
textmeddelanden om olika ämnen, t.ex. vädret eller
trafiken. Meddelanden visas så snart de tas emot,
under förutsättning att:
84
Radera alla: raderar alla meddelanden i listan.
Ta emot: låter dig slå på eller av mottagning av
broadcast-meddelanden.
85
Meddelanden
Kanal: bocken framför Alla anger om kanalen är
aktiverad.
För att aktivera eller avaktivera denna kanal, tryck
på den programstyrda knappen Välj, välj sedan
Aktivera eller Deaktivera.
Alternativet Lägg till lista tillåter dig att lägga till en
ny kanal till kanallistan. Skriv in korrekt kanalkod
som du fått från operatören samt ett namn för
kanalen.
Språk: väljer ett språk som du föredrar. Du kan
därefter ta emot broadcast-meddelanden endast på
det språk som du valt.
Profiler
(Meny 1.6)
Textmeddelande (Meny 1.6.1)
Med denna menyn kan du ställa in standardinformation för SMS-funktionen. Följande alternativ
är tillgängliga:
Tjänstecenter: låter dig lagra eller ändra numret till
SMS-centret som krävs när meddelanden sänds.
Detta nummer får du av din operatör.
Giltighetsperiod: låter dig ställa in perioden under
vilken dina meddelanden kommer att lagras i
meddelandecentret medan försök görs för att
leverera dem.
Meddelandetyp: låter dig ställa in meddelandetypen till Text, Fax, Röst, ERMES, X.400 eller Epost. Nätverket kan omvandla meddelandena till det
valda formatet.
Meddelanden
Leveransrapport: kan sättas på eller stängas av.
När denna funktion är på, informerar nätverket dig
om ditt meddelande har levererats eller inte.
Bildmeddelande (Meny 1.6.2)
Med denna menyn kan du göra standardinställningar för att sända eller ta emot MMSmeddelanden. Följande alternativ är tillgängliga:
Sänd inställningar: följande alternativ är
tillgängliga:
Prioritet: låter dig ställa in prioritet för
meddelandet.
Giltighetsperiod: låter dig ställa in perioden under
vilken dina meddelanden kommer att lagras i
meddelandecentret medan försök görs för att
leverera dem.
Leverans efter: du kan ställa in fördröjningen innan
telefonen sänder dina meddelanden.
Lämna en kopia: låter dig kopiera det meddelande
du sänt.
Dölj adress: när detta alternativ är På visas inte
ditt nummer på mottagarens telefonen.
Leveransrapport: när denna funktion är På,
informerar nätverket dig om ditt meddelande har
levererats eller inte.
Läs svar: när detta alternativ är På sänder
mottagarens telefon ett svar för att låta dig veta
när han eller hon läst ditt meddelande.
Motagningsinställningar : följande alternativ är
tillgängliga:
Svarsväg: låter mottagaren av ditt SMSmeddelande sända dig ett svar via ditt
meddelandecenter, om denna tjänst tillhandahålls av
nätverket.
86
87
Meddelanden
Mottagning medd.: låter dig ställa in hur du ska ta
emot ett meddelande. Du kan välja mellan
Manuellt, Automatiskt och Avvisa.
Anonym avvisning: när detta alternativ är På
avvisar din telefon meddelanden utan samtals-ID.
Avvisa reklam: när detta alternativ är På kan du
avvisa reklam från din operatör.
Rapport tillåten: när detta alternativ är Av sänder
din telefon inget svar till mottagarens telefon även
om avsändaren ber om mottagarkvittens.
MMS-profiler: i den här menyn kan du konfigurera
MMS-profilinställningar som krävs när du sänder
eller tar emot multimediameddelanden.
Meddelanden
- Användarnamn: ange det användar-ID som
behövs för att ansluta till GPRS-nätverket.
- Lösenord: ange det lösenord som behövs för
att ansluta till GPRS-nätverket.
• Bärare: välj den bärare som ska användas för
varje typ av nätverksåtkomst.
- GPRS endast: den fungerar endast i
GPRS-nätverket.
- GSM endast: den fungerar endast i
GSM-nätverk.
Minnesstatus
(Meny 1.7)
Aktuell profil: låter dig välja en profil att använda
just nu.
Du kan kontrollera minnesstatus för meddelanden.
Profilinställningar: låter dig ange upp till fem profiler.
Textmeddelande (Meny 1.7.1)
• Profilnamn: ange profilens namn.
Du kan kontrollera hur många meddelanden som
finns lagrade på SIM-kortet och i telefonminnet.
• Server-URL: ange profilserverns adress.
• GSM-inställning: låter dig ändra
proxyinställningarna för GSM-nätverket.
- IP-adress: ange IP-adressen och IP-porten.
- Uppkoppling: välj nätverksanslutning ISDN eller
Analog.
- Telefonnummer: ange servertelefonen nummer.
- Användarnamn: ange serverns inloggnings-ID.
- Lösenord: ange serverns lösenord.
• GPRS-inställning: låter dig ändra
proxyinställningarna för GPRS-nätverket.
- IP-adress: ange IP-adressen och IP-porten.
- APN: ange namnet på kopplingspunkten för
adressen till GPRS-nätverkets gateway.
88
När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller knappen
för att stänga
funktionen.
Bildmeddelande (Meny 1.7.2)
Bildmeddelandelådor, Kamera och
Media-Box delar på en bestämd mängd minne i
telefonen.
Teckenfönstret visar status för ledigt och använt
minne.
Du kan se hur mycket minne som använts för
bildmeddelandelådor, Kamera och
Media-box genom att trycka på höger- eller
vänsterknappen.
89
Samtalslista
Samtalslista
Genom denna menyn kan du visa:
• samtal du missat, tagit emot eller ringt upp.
Numret, eller namnet om tillgängligt, visas
tillsammans med datumet och tiden när samtalet
togs emot.
• kostnaden för dina samtal.
Genom att trycka på den programstyrda knappen
Val kan du även:
• längden på dina samtal.
• radera det aktuella samtalet från listan.
Obs! Du kan komma åt numren i de tre typerna av
samtalslistor genom att trycka på knappen
i
viloläget.
• radera alla samtal.
Missade samtal
(Meny 2.1)
Detta alternativ låter dig visa de 20 senaste
obesvarade samtalen.
Numret, eller namnet om tillgängligt, visas
tillsammans med datumet och tiden när samtalet
missades.
Genom att trycka på den programstyrda knappen
Val kan du även:
• radera det aktuella samtalet från listan.
Ringda samtal
(Meny 2.3)
Detta alternativ gör att du kan granska de
20 senaste uppringda numren.
Numret, eller namnet om tillgängligt, visas
tillsammans med datumet och tiden när samtalet
gjordes.
Genom att trycka på den programstyrda knappen
Val kan du även:
• radera det aktuella samtalet från listan.
• radera alla samtal.
• radera alla samtal.
• klistra in numret i telefonboken.
Mottagna samtal
• klistra in numret i telefonboken.
(Meny 2.2)
Detta alternativ låter dig granska de 20 senaste
mottagna samtalen.
• klistra in numret i telefonboken.
Radera alla
(Meny 2.4)
Du kan radera alla numren som lagrats i varje
samtalslista.
När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den
programstyrda knappen Ja för att bekräfta.
I annat fall, tryck på den programstyrda knappen
Nej.
90
91
Samtalslista
Samtalstid
Samtalslista
Följande alternativ är tillgängliga:
(Meny 2.5)
Detta alternativ låter dig granska alla timers för
samtal som ringts upp och tagits emot.
Obs!
• Om ditt SIM-kort stöder ALS-funktionen (Alternate
Line Service) måste du välja den lämpliga linjen
först.
• Den faktiska tiden som din operatör fakturerar för
samtalen kan variera beroende på
nätverksfunktioner, öresutjämnning i
faktureringssyften och så vidare.
Följande timers är tillgängliga:
Senaste samtalet: Det senaste samtalets längd.
Totalt ringt: total längd av alla samtal som gjorts
sedan timern senast nollställdes.
Totalt ingående: total längd av alla samtal som
tagits emot sedan timern senast nollställdes.
Nollställ timers: alternativet för att nollställa
samtalstimers. Du måste ange telefonens lösenord
och tryck på den programstyrda knappen OK.
Samtalskostnader
(Meny 2.6)
Samtalskostnad: kostnaden för det senaste
utgående samtalet.
Total kostnad: total kostnad för alla utgående
samtal sedan kostnadsräknaren senast nollställdes.
Om den totala kostnaden överstiger den högsta
kostnaden som ställs in med alternativet Ange
maxkostnad, kommer du inte längre att kunna
göra några samtal förrän du nollställer räknaren.
Maxkostnad: maximal kostnad, inställd med
alternativet Ange maxkostnad.
Nollställ räknare: alternativ som används för att
återställa kostnadsräknaren. Ange först PIN2-koden
(se sida 162) och tryck sedan på den
programstyrda knappen OK.
Ange maxkostnad: alternativ som används för att
ställa in den högsta kostnaden som du tillåter för
dina samtal. Ange först PIN2-koden (se sida 162)
och tryck sedan på den programstyrda knappen OK.
Debiteringstariff: alternativ som används för att
ställa in kostnaden för en enhet. Priset per enhet
används för att beräkna dina samtalskostnader.
Ange först PIN2-koden (se sida 162) och tryck på
den programstyrda knappen OK.
Denna funktion låter dig visa kostnaden för samtal.
Obs!
• Denna funktion är inte avsedd att användas i
faktureringssyften.
• AOC-information (Advice Of Charge) kan visas i
viloläget, beroende på ditt SIM-kort eller operatör.
92
93
Ljudinställningar
Ljudinställningar
Du kan använda ljudinställningsfunktionen för att
anpassa olika inställningar, som till exempel:
• ringsignal, volym och typ för inkommande samtal
eller meddelanden.
Melodi: telefonen ringer med hjälp av melodin som
valts med alternativet Melodi. Se ovan.
Vibrator: telefonen vibrerar men ringer inte.
Vibrator därefter melodi: Telefonen vibrerar först
och ringer sedan.
• ljud som görs när ditt samtal kopplas eller när du
trycker på en knapp.
• tyst läge till vilket din telefon växlar när du håller
ner knappen
.
Meddelanden
(Meny 3.2)
Detta alternativ låter dig ställa in signalen för
inkommande SMS och multimediameddelanden.
Inkommande samtal
(Meny 3.1)
Detta alternativ låter dig ställa in ringsignalen för
inkommande samtal.
Obs! Om ditt SIM-kort stöder ALS-funktionen
(Alternate Line Service), måste du välja linjen
som du önskar ändra först.
Följande alternativ är tillgängliga:
Varje gång du väljer en melodi från listan spelas
denna upp.
Standardmelodier: låter dig välja en av de
förinställda melodierna.
Mina ljud: låter dig välja ett av de ljud som du fått
från andra källor, som Internet eller andra telefoner.
Ringvolym: låter dig justera ringvolymen. Använd
knapparna Upp och Ner eller volymknapparna på
telefonens vänstersida. Ju fler streck du ser, desto
högre är volymen.
Larmtyp: låter dig ange hur du informeras om
inkommande samtal.
94
Textmeddelande (Meny 3.2.1) /
Bildmeddelande (Meny 3.2.2)
Följande alternativ är tillgängliga:
Signal: låter dig välja mellan många olika toner.
Varje gång du väljer en ton från listan spelas tonen
upp.
Larmtyp: låter dig ange hur du ska informeras om
inkommande meddelanden.
Tyst: endast textmeddelandet visas och telefonen
varken ringer eller vibrerar.
Signal: telefonen ringer med hjälp av tonen som
valts med alternativet Signal. Se ovan.
Vibrator: telefonen vibrerar men ringer inte.
Vibrator därefter ton: telefonen vibrerar först och
ringer sedan.
Repetition: låter dig ange hur ofta telefonen ska
underrätta dig om ett nytt meddelande. Du kan
välja mellan En gång eller Periodvis.
95
Ljudinställningar
Ljudinställningar
Påslagningston
(Meny 3.3)
Detta alternativ låter dig välja melodin som
telefonen avger när du sätter på eller stänger av
den.
Du kan välja mellan Classical eller Cheerful. För
att stänga av ljudet, välj Av.
Piano/Trumma: alla knappar avger olika ljud när
du trycker på dem, som att spela piano eller
trummor.
För att reglera knapptonens volym, tryck på
volymknapparna på telefonens vänstersida i
viloläget med luckan öppen.
Minutpåminnare
Anslutningston
Detta menyalternativ låter dig ange om telefon ska
avge en ljudsignal när telefonen kopplar upp mot
nätverket.
Följande alternativ är tillgängliga:
Av: telefonen piper inte.
På: telefonen piper när ditt samtal accepterats.
Knappljud
(Meny 3.6)
(Meny 3.4)
(Meny 3.5)
Detta menyalternativ låter dig välja tonen som
knappsatsen avger när du trycker på en
uppringningsknapp.
Följande alternativ är tillgängliga:
Av: knapparna avger inga ljud.
Ton: alla knappar avger olika ljud när du trycker på
dem.
Med detta menyalternativ kan du ange om
telefonen ska pipa eller inte varje minut under ett
samtal för att hålla dig underrättad om samtalets
längd.
Följande alternativ är tillgängliga:
Av: telefonen piper inte.
På: telefonen piper varje minut.
Tystläge
(Meny 3.7)
När du håller ner knappen
i viloläget växlar
telefonen till tystläget. Du kan ange om telefonen
ska vibrera eller dämpa alla ljud i tystläget.
Följande alternativ är tillgängliga:
Vibrator: telefonen vibrerar och ringer inte i
tystläget.
Tyst: telefonen dämpar alla ljudinställningar i
tystläget.
Pip: varje knapp avger samma ljud när du trycker
på dem.
96
97
Telefoninställningar
Telefoninställningar
Display
Många olika funktioner på telefonen kan anpassas
efter dina önskemål genom menyn Telefoninställningar.
Välkomsttext
(Meny 4.1)
När du öppnar denna meny visas det aktuella
meddelandet.
För att...
Tryck på...
radera det
befintliga
meddelandet
knappen C och håll ner den.
skriva in ett nytt
meddelande
motsvarande alfanumeriska
knappar.
spara din inmatning den programstyrda knappen
OK.
knappen
.
För ytterligare information om hur du matar in text,
se sida 39.
98
Du kan ändra bakgrundsbilden och färgen på
teckenfönstrets komponenter efter dina önskemål
och behov.
Bakgrundsbild (Meny 4.2.1)
Detta menyalternativ låter dig ställa in en
välkomsthälsning som visas en kort stund varje
gång du slår på telefonen.
radera din
inmatning och gå
tillbaka till viloläget
(Meny 4.2)
Detta alternativ låter dig ändra bakgrundsbilden
som visas i viloläget.
Följande alternativ är tillgängliga:
Animeringar: låter dig välja en av animationerna.
Foton: låter dig välja ett av fotona som tagits med
kameran.
Bilder: låter dig välja en av bilderna i menyn
Bilder i Media-Box som hämtats från Internet
eller dataprogrammet EasyStudio.
Text Placering: låter dig välja placeringen av
texten som visas på viloskärmen, som till exempel
operatörens namn, aktullt datum och tid och
textmeddelanden angående missade samtal eller
nya meddelanden. Du kan välja mellan Överst eller
Nederst. Om du ställer in detta alternativ till Av,
visar din telefon endast bakgrundsbilden.
Textstil: låter dig ställa in stilen på texten som
visas på viloskärmen.
Obs! När du ställer in bakgrundsbilden till Kalender
fungerar inte alternativen Textplacering och
Textstil.
99
Telefoninställningar
Färgtema (Meny 4.2.2)
Du kan ändra färginställningen på teckenfönstrets
komponenter, som till exempel funktionsområdet
för den programstyrda knappen eller menynamn
och ikoner.
Bakgrundsljus (Meny 4.2.3)
Du kan ange hur länge telefonen ska använda
bakgrundsbelysningen.
Välj hur länge bakgrundsljuset är på efter att den
sista knappen tryckts in eller efter att locket
öppnats.
Notera att detta kan påverka batteritiden.
Kontrast (Meny 4.2.4)
Detta alternativ tillåter dig att reglera ljusstyrkan
på huvudskärmen för göra den ljusare eller
mörkare.
1. Reglera ljusstyrkan med användning av
knapparna Upp och Ner eller volymknapparna
på telefonens vänstersida.
2. När du är nöjd, tryck på den programstyrda
knappen OK för att spara valet.
Telefoninställningar
Vänster till höger: den yttre displayen flyttar sig
från vänster till höger.
Ingen skrollning: den yttre displayen rör sig inte.
Obs! Om du väljer alternativet Höger till vänster
eller Vänster till höger visas skärmen
Hastighet. Du kan ställa in hur snabbt klockan
ska röra sig genom att trycka på den
programstyrda knappen Välj på skärmen
Hastighet.
Bakgrundsbelysning: låter dig ställa in hur länge
ljuset är tänt.
Nätindikator: låter dig ställa in ikonen för
nätindikatorn. Och du kan stänga av nätindikatorn.
Språk
(Meny 4.3)
Du kan välja ett annat språk för teckenfönstrets
text och textinmatningslägen. Följande alternativ är
tillgängliga:
Menyspråk: låter dig ändra språket på
teckenfönstrets text, som till exempel menyer,
alternativ eller varningsmeddelanden.
Inmatningsspråk: låter dig ställa in standardspråket som ska användas i textinmatningsläget.
Yttre-display (Meny 4.2.5)
Du kan välja en annan visningstyp för klockan på
den yttre displayen. Följande alternativ är
tillgängliga:
Skrollande klocka: låter dig ändra hur den
digitala klockan visas.
Höger till vänster: den yttre displayen flyttar sig
från höger till vänster.
100
101
Telefoninställningar
Säkerhet
(Meny 4.4)
Säkerhetsinställningarna gör att du kan begränsa
telefonens användning till personer och
samtalstyper efter din önskan.
Olika koder och lösenord används för att skydda
telefonens funktioner. För ytterligare information,
se sida 161 - 163.
PIN-kontroll (Meny 4.4.1)
När funktionen PIN-kodskontroll är aktiverad måste
du ange din PIN-kod varje gång du slår på
telefonen. Därmed kan ingen person som inte
känner till din PIN-kod använda din telefon utan ditt
tillstånd.
Obs! Innan du avaktiverar funktionen PIN-kontroll
måste du ange din PIN-kod.
Följande alternativ är tillgängliga:
Deaktivera: telefonen ansluter direkt till nätverket
när den slås på.
Aktivera: du måste ange PIN-koden varje gång
telefonen slås på.
Telefoninställningar
Telefonlås (Meny 4.4.3)
När funktionen Telefonlås är aktiverad är telefonen
låst och du måste ange telefonens 8-siffriga
lösenord varje gång telefonen sätts på.
Lösenordet är förinställt till "00000000" på
fabriken. För att byta telefonens lösenord, se
menyalternativet Ändra lösenord på sida 103.
Så fort det korrekta lösenordet angetts kan du
använda telefonen tills du stänger av den.
Följande alternativ är tillgängliga:
Deaktivera: du behöver inte ange telefonens
lösenord när du sätter på telefonen.
Aktivera: du måste ange telefonens lösenord när
du sätter på telefonen.
Ändra lösenord (Meny 4.4.4)
Funktionen Ändra lösenord gör att du kan ändra
telefonens aktuella lösenord till en nytt. Du måste
ange det aktuella lösenordet innan du kan ange ett
nytt.
För att byta din PIN-kod, se menyalternativet
(sida 102) Ändra PIN-kod.
Lösenordet är förinställt till "00000000" på
fabriken. När du skrivit in ett nytt lösenord
uppmanas du att bekräfta det genom att skriva in
det igen.
Ändra PIN-kod (Meny 4.4.2)
Privat (Meny 4.4.5)
Denna funktion låter dig ändra din aktuella PIN-kod
till en ny under förutsättning att funktionen PINkodskontroll är aktiverad. Du måste ange den
aktuella PIN-koden innan du kan ange en ny.
Denna funktion låter dig låsa eller låsa upp innhållet
i t.ex. bildmeddelanden, foton, bilder och ljud.
När du skrivit in en ny PIN-kod uppmanas du att
bekräfta den genom att skriva in den igen.
102
För att aktivera eller avaktivera funktionen Privat
måste du ange telefonens lösenord.
103
Telefoninställningar
SIM-lås (Meny 4.4.6)
För att aktivera funktionen SIM-lås måste du ange
en ny fyra- till åttasiffrig SIM-låskod och bekräfta
den genom att ange den en gång till.
Telefoninställningar
När du skrivit in den nya PIN2-koden uppmanas du
att bekräfta den genom att skriva in den igen.
Obs! Alla SIM-kort har inte en PIN2-kod. Om ditt SIMkort inte har det visas inte detta menyalternativ.
Följande alternativ är tillgängliga:
Deaktivera: du kan använda andra SIM-kort med
din telefon.
Aktivera: du måste ange SIM-låskoden för att
använda ett annat SIM-kort med din telefon.
För att låsa upp SIM-kortet, ange SIM-låskoden.
FDN-läge (Meny 4.4.7)
Om ditt SIM-kort stöder FDN-läget (Fixed Dialling
Number) kan kan du begränsa dina utgående
samtal till ett begränsat antal telefonnummer.
Återuppringning
(Meny 4.5)
Med funktionen Återuppringning gör telefonen upp
till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter
ett misslyckat försök.
Obs! Intervallen mellan två uppringningsförsök
varierar.
Följande alternativ är tillgängliga:
Av: numret slås inte om.
På: numret slås om automatiskt.
Följande alternativ är tillgängliga:
Deaktivera: du kan ringa vilket nummer som
helst.
Sidoknapp
(Menu 4.6)
Aktivera: du kan bara ringa telefonnummer som
lagrats i telefonboken. Du måste mata in din
PIN2-kod.
Detta menyalternativ låter dig ställa in
volymknapparnas funktion på telefonens
vänstersida när du tar emot ett inkommande
samtal.
Obs! Alla SIM-kort har inte en PIN2-kod. Om ditt SIMkort inte har det visas inte detta menyalternativ.
Följande alternativ är tillgängliga:
För att ändra din PIN2-kod, se menyalternativet
Ändra PIN2 på sida 104.
Avvisa: det inkommande samtalet avvisas när du
håller ner en av volymknapparna.
Ändra PIN2 (Meny 4.4.8)
Tyst: ringsignalen dämpas när du håller ner en av
volymknapparna; samtalet avvisas inte.
Funktionen Ändra PIN2 låter dig ändra den aktuella
PIN2-koden till en ny. Du måste ange den aktuella
PIN2-koden innan du kan ange en ny.
104
105
Telefoninställningar
Fax-läge
Telefoninställningar
(Meny 4.7)
Du kan använda din telefon som ett modem för att
sända fax när den är kopplat till en dator. Du måste
köpa en datasats från din lokala Samsungåterförsäljare.
I denna meny kan du aktivera faxläget på din
telefon.
Om det inte finns kommunikation mellan din telefon
och den IrDA-kompatibla apparaten inom 1 minut
efter att funktionen aktiverats, avaktiveras den
automatiskt.
Grundinställning
(Meny 4.9)
Följande alternativ är tillgängliga:
Av: du kan ringa upp eller ta emot datasamtal.
På: du kan sända eller ta emot faxsamtal.
I samtliga fall kan du sända eller ta emot
röstsamtal.
När telefonen kopplats till din dator med hjälp av
datakabeln, ställ in denna meny till På. Din telefon
fungerar som ett faxmodem.
För ytterligare information för att ställa in och
sända fax genom telefonen på din dator, se datorns
användarhandbok.
Infraröd aktivering
(Meny 4.8)
Detta menyalternativ låter dig återställa telefonen
till standardkonfigurationen. Du kan återställa
ljudinställningarna, telefoninställningarna eller
samtliga inställningar.
1. Välj en av inställningarna som du vill återställa
genom att trycka på den programstyrda
knappen Välj.
2. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att återställa
inställningar. Ange telefonens lösenord och tryck
på den programstyrda knappen OK.
Lösenordet är förinställt till "00000000" på
fabriken. För att ändra det, se sida 103.
I annat fall, tryck på den programstyrda
knappen Nej.
I den här menyn kan du aktivera eller avaktivera
den infraröda porten.
Följande alternativ är tillgängliga:
Av: avaktiverar telefonens infraröda funktion.
På: avaktiverar telefonens infraröda funktion. IrDAikonen (
) visas på teckenfönstrets översta rad.
106
107
Planering
Planering
Organiseringsfunktionen ger dig möjligheten att:
• granska kalendern och/eller skriva ett memo eller
en prioritetslista.
• ställa in aktuellt datum och aktuell tid och få reda
på vad klockan är i olika städer runt om i världen.
• ställa in larmet så att telefonen ringer på en
angiven tid.
• Födelsedag: årsdagar som du ska komma
ihåg, t.ex. bröllopsdagar, födelsedagar eller
andra speciella dagar.
Obs! Du kan spara upp till 25 poster för varje
kategori så du kan totalt spara 100 memon.
3. Bläddra fram till ett datum i kalendern genom
att trycka på navigeringsknapparna. Tryck på
den programstyrda knappen Välj.
• använda din telefon som en kalkylator,
enhetsomvandlare, timer eller ett stoppur.
4. Beroende på om den valda kategorin är
tillämplig, mata in händelsens tid och tryck på
den programstyrda knappen OK.
Nytt memo
5. Om du har valt 12-timmarsformatet (se
sida 115), välj FM eller EM genom att trycka på
knappen Upp eller Ner och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
(Meny 5.1)
Detta menyalternativ låter dig skapa ett nytt
memo.
Obs! Du kan också komma åt denna meny genom att
hålla ner knappen C i viloläget.
1. Skriv ditt memo på upp till 100 tecken och tryck
på den programstyrda knappen OK.
För ytterligare information om hur du matar in
text, se sida 39.
6. För att ställa in ett larm för memot, tryck på den
programstyrda knappen Ja.
I annat fall, tryck på den programstyrda
knappen Nej. Memot sparas omedelbart. Gå till
steg 10.
7. Ange tiden då larmet ska ringa och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Följande kategorier är tillgängliga:
8. Om du har valt 12-timmarsformatet (se
sida 115), välj FM eller EM genom att trycka på
knappen Upp eller Ner och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
• Dagbok: allmänna schemalagda händelser,
som sammanträffanden eller möten.
9. Välj en larmmelodi och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
2. Välj memots kategori som ska sparas och tryck
på den programstyrda knappen Välj.
• Prioritetslista: uppgifter som du behöver
uträtta. Dessa sparas i prioritetslistan.
Memot sparas och visas sedan på skärmen.
• Samtal: samtal du måste göra.
108
109
Planering
Planering
10. Du kan välja följande alternativ genom att
trycka på den programstyrda knappen Val:
• Lägg till: låter dig lägga till ett nytt memo på
den dagen
• Radera: låter dig radera memot.
• Redigera: låter dig redigera memot.
• Flytta: låter dig flytta det aktuella memot till
ett annat datum.
• Kopiera: låter dig kopiera memot till ett annat
datum.
Följande alternativ är tillgängliga när du trycker på
den programstyrda knappen Val på kalenderns
teckenfönster:
11. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller knappen
för att stänga
funktionen.
Radera dag: raderar den schemalagda händelsen
på den markerade dagen.
Kalender
Gå till datum: låter dig mata in ett speciellt datum
och sedan schemalägga en händelse på det
datumet.
Visa alla: visar alla händelser som du har
schemalagt.
Radera alla: raderar alla händelser som du har
schemalagt.
(Meny 5.2)
Kalendern hjälper dig att hålla ordning på
schemalagda händelser, samtal som du behöver
ringa, uppgifter som du behöver göra och årsdagar.
Du kan ställa larmet så att det ringer när datumet
som ställts in för en schemalagd händelse blir
aktuellt.
Konsultera kalendern
För att...
Tryck på...
flytta till en annan
dag
knappen Vänster eller
Höger.
flytta till en annan
vecka
knappen Upp eller Ner.
flytta till föregående
eller nästa månad
knappen Upp eller Ner och
håll ner den.
flytta till föregående
eller nästa år
knappen Vänster eller Höger
och håll ner den.
110
Lägg till memo: låter dig lägga till ett nytt memo
på den dagen
Skapa ett nytt memo
1. Bläddra fram till datumet på kalendern, se
sida 110, och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
2. Skriv ditt memo och tryck på den programstyrda
knappen OK.
För ytterligare information om hur du matar in
tecken, se sida 39.
3. Välj memots kategori som ska sparas och tryck
på den programstyrda knappen Välj.
Följande kategorier är tillgängliga:
• Dagbok: allmänna schemalagda händelser,
t.ex. sammanträffanden eller möten.
• Prioritetslista: uppgifter du behöver göra.
• Samtal: samtal du behöver göra.
• Födelsedag: årsdagar som du ska komma
ihåg, t.ex. bröllopsdagar, födelsedagar eller
andra speciella dagar.
111
Planering
4. Följ proceduren från steg 4 på sida 109 och
framåt för att spara memot.
Granska din kalenders memon
Ett datum som har ett tilldelat memo markeras i en
röd ruta. Om du väljer ett datum då händelser
redan har schemalagts, visas antalet memon för
varje typ längst ner på kalendern.
•
: Allmänna schemalagda händelser
•
: Prioritetslista
•
: Samtal
•
: Årsdagar
Tryck på den programstyrda knappen Välj för att
visa memon.
Om du har skapat mer än ett memo på samma dag
kan du bläddra fram till den önskade händelsen
som ska visas genom att trycka på vänster och
höger knapp.
De följande alternativen är tillgängliga när du
trycker på den programstyrda knappen Val.
Lägg till: låter dig lägga till ett nytt memo. För
ytterligare information om hur du matar in ett
memo, se sida 108.
Radera: låter dig radera memot.
Redigera: låter dig redigera memot.
Flytta: låter dig flytta det aktuella memot till ett
annat datum.
Kopiera: låter dig kopiera memot till ett annat
datum.
Planering
Prioritetslista
(Meny 5.3)
Denna meny låter dig granska en lista med
uppgifter.
För att skapa ett nytt memo av typen prioritetslista:
1. Skriv ditt memo angående din uppgift och tryck
på den programstyrda knappen OK.
För ytterligare information om hur du skriver in
ett tecken, se sida 39.
2. Bläddra fram till datumet på kalendern, se
sida 110, och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
3. Följ steg 4 på sida 109 och framåt för att spara
memot.
När du har fastställt uppgifter listas de med ett
statusmärke (
för Klar eller
för Ej utfört)
inom menyn Prioritetslista.
För att bläddra fram till en specifik uppgift, tryck på
knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj. Uppgiften visas med
tidsgränsen, larminställningen, arbetsdetaljer och
statusmärke.
Du kan bläddra fram till nästa eller föregående
uppgift genom att trycka på vänster eller höger
knapp.
Följande alternativ är tillgängliga när du trycker på
den programstyrda knappen Val.
Lägg till: låter dig lägga till en ny uppgift. För
detaljer om att lägga till memon av typ
prioritetslista, se sida 108.
Markera: låter dig ändra statusmärket.
Redigera: låter dig redigera innehållet i uppgiften.
112
113
Planering
Planering
Flytta: låter dig flytta uppgiften till ett annat
datum.
Kopiera: låter dig kopiera uppgiften till ett annat
datum.
Radera: låter dig radera uppgiften.
Radera alla: låter dig radera alla uppgifter från
listan.
• tidsskillnaden mellan den valda staden och din
hemstad om du ställt in lokal tid (se nedan) eller
GMT (standard).
För att välja tidszon:
1. Välj staden som motsvarar din tidzon genom att
trycka på vänster eller höger knapp en eller flera
gånger.
Det lokala datumet och den lokala tiden visas.
Klocka
(Meny 5.4)
Detta alternativ tillåter dig att ändra den aktuella
tiden och datumet som visas. Du kan också
kontrollera den aktuella tiden för Greenwich Mean
Time (GMT) och 21 större städer runt om i världen.
De följande alternativen är tillgängliga:
Ange tiden: tillåter dig att dig mata in aktuell tid.
Du kan välja tidsformatet i menyalternativet Ställ
in format, se sida 115.
Obs! Innan du ställer in tiden måste du ange din
tidzon med menyalternativet Ställ in
världstid.
Ange datum: låter dig mata in dagen, månaden
och året. Du kan ändra datumets format i
menyalternativet Ställ in format, se sida 115.
Ställ in världstid: låter dig kontrollera den
aktuella tiden i 21 storstäder världen över. Bläddra
igenom städerna med hjälp av vänster eller höger
knapp.
Skärmen visar:
• stadens namn.
• aktuellt datum och tid.
114
2. Tryck på den programstyrda knappen Ställ.
3.
För att...
Välj...
uppdatera aktuellt
Ställ in lokal.
datum/tid med den
här nya inställningen
anger att tidszonen
Ställ in DST. Ikonen
för nuvarande
visas bredvid
använder sommartid tidsskillnaden.
anger att tidszonen
inte längre använder
sommartid
Ta bort DST (endast
tillgänglig när ikonen
visas bredvid
tidsskillnaden).
4. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller knappen
för att stänga
funktionen.
Ställ in format: låter dig ändra formaten för
datum och tid.
Tidsformat: 24 -timmar
12 -timmar
Datumformat: DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/månad/år)
ÅÅÅÅ/MM/DD (år/månad/dag)
115
Planering
Larm
(Meny 5.5)
Med detta alternativ kan du ställa in ett larm som
ska ringa vid en viss tid. Du kan ställa in upp till tre
larm eller ställa in telefonen så att den avger ett
larm när den är avstängd.
För att ställa in ett larm:
1. Välj antingen Väckning, Larm 1 eller Larm 2
genom att trycka på knappen Upp eller Ner.
Ikonen
betyder att inget larm för nuvarande
är inställt. Ikonen
betyder att ett larm redan
har ställts in.
2. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val.
4. Rulla fram till ett alternativ genom att trycka på
knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj. Ändra
inställningen efter behov.
• Larmdag: placera eller ta bort en bock vid
den/de dagen(arna) i veckan genom att trycka
på den programstyrda knappen Välj. Om du
vill ställa ett dagslarm, välj Alla dagar. Om du
vill ställa ett tillfälligt larm, välj Endast en
gång. När du trycker på den programstyrda
knappen OK efter valet, uppmanas du att
ange larmtiden.
• Larmtid: ange tiden då larmet ska ringa.
• Larmton: välj larmmelodin.
• Ta bort larm: avaktiverar larmet.
Planering
5. Upprepa steg 4 för att ändra varje inställning.
6. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller knappen
för att stänga
funktionen.
Larmikonen ( ) kommer fram på teckenfönstrets
översta rad så fort larmet har ställts in. För att
stänga av larmet när det ringer, öppna och stäng
telefonen eller tryck på valfri knapp som helst.
Obs! När tystläget är aktiverat avges ingen larmton.
Men när du ställer in en väckning ringer
larmtonen även om tystläget är aktiverat.
För att ställa in larmet som ska ringa även om din
telefon är avstängd:
1. Bläddra fram till Autopåslag i larmlistan och
tryck på den programstyrda knappen Välj.
2. Om nödvändigt, tryck på knappen Upp eller Ner
för att välja På.
För att stänga av funktionen Autopåslag, välj Av.
3. Tryck på den programstyrda knappen Välj för
att spara inställningen.
4. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller knappen
för att stänga
funktionen.
Så fort du har aktiverat larmet med automatisk
tändning visas en markering framför framför
Autopåslag. Om telefonen är avstängd vid en
specifik larmtid sätts den automatiskt på och larmet
ringer. Den stängs sedan automatiskt av igen.
Obs! Larmtypen för Larm 1 och 2 påverkas av det
inkommande samtalets larmtyp. Larmtypen
för Väckning är alltid en melodi.
116
117
Planering
Kalkylator
Planering
(Meny 5.6)
Du kan använda telefonen som en kalkylator.
Kalkylatorn utför grundläggande räknefunktioner
som addition, subtraktion, multiplikation, division.
För att utföra en kalkylering:
1. Mata in det första numret med hjälp av
nummerknapparna.
Obs! För att radera misstag eller nollställa
teckenfönstret, tryck på knappen C.
2. Tryck på knappen
för att ange ett
decimaltecken (,) eller knappen
för att ange
lämplig räknesymbol: + (addition),
- (subtraktion),
(multiplikation), / (division),
% (procent), ( eller ).
3. Skriv in den andra siffran.
4. Upprepa steg 2 och 3 om det behövs.
5. Tryck på den programstyrda knappen Likamed
för att granska resultatet.
Resultatet visas i rutan Svar.
Obs! Resultat avrundas till sex decimaltecken.
6. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller knappen
för att stänga
funktionen.
Omvandlingar
(Meny 5.7)
Detta menyalternativ låter dig omvandla från en typ
av enhet till en annan.
För att omvandla en enhet:
1. Bläddra fram till typen av omvandling som ska
utföras från Valuta, Längd, Vikt, Volym, Yta
och Temperatur, och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
2. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på
knappen Ner för att flytta till fältet Från.
Du kan mata in ett decimaltecken (,) med
användning av knappen .
3. Välj den ursprungliga enheten genom att trycka
på vänster eller höger knapp och tryck på
knappen Ner för att gå till fältet Till.
Se tabellen över de tillgängliga enheterna på
nästa sida.
4. Markera den önskade enheten genom att trycka
på vänster eller höger knapp.
5. För att visa resultatet, tryck på den
programstyrda knappen OK eller på
knappen
.
Resultatet visas i rutan Svar.
6. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller knappen
för att stänga
funktionen.
118
119
Planering
Planering
Tillgängliga enheter
Typ
Enheter
Valuta
EURO
FRF
ATS
PTE
LUF
DEM
ESP
BEF
GRD
mm
km
yard
cm
tum
mile
m
fot
Vikt
g
grain
kg
oz
ton
pund
Volym
cm3
in3
gal
m3
ft3
l
yd3
cm2
m2
ft2
a
yd2
Längd
Yta
in2
acre
Temperatur
°C
ITL
NLG
FIM
IEP
°F
Även om du lämnar Timer-skärmen kommer timern
att fortsätta att fungera. När den angivna tiden har
gått ut meddelar telefonen med en melodi och ett
textmeddelande visas.
För att stänga av timerns melodi när den ringer,
öppna och stäng telefonen eller tryck på valfri
knapp som helst.
För att stoppa timern innan slutet, tryck på den
programstyrda knappen Stopp på Timer-skärmen.
Obs!
• Timern använder ström från batteriet och därmed
kommer telefonens funktionstid att sänkas.
• När tystläget är aktiverat avges inget ljud.
Stoppur
(Meny 5.9)
Stoppuret kan användas för att mäta tider för olika
sporter.
Exempel: Löpning eller simtävlingar
Upp till fyra stoppur kan användas.
Stoppurets precision är en hundradels sekund. Den
högsta mätningstiden är 10 timmar.
Timer
(Meny 5.8)
Med funktionen Timer kan du ställa in telefonen så
att den avger ett larm efter en speciell tid.
1. Tryck på den programstyrda knappen Ställ.
2. Mata in tidslängden under vilken du önskar
räkna ner i timmar och minuter och tryck ner
den programstyrda knappen OK.
3. Tryck på den programstyrda knappen Start för
att starta nedräkningen.
120
1. För att starta stoppuret, tryck på den
programstyrda knappen OK.
2. När du vill stoppa det första stoppuret, tryck på
den programstyrda knappen OK. Upprepa detta
steg för de andra stoppuren.
3. Tryck på den programstyrda knappen Nollställ
för att nollställa uren.
4. Tryck på knappen C eller
funktionen.
för att stänga
121
Nätverkstjänster
Nätverkstjänster
Dessa menyfunktioner är nätverkstjänster. Var god
kontakta din nätleverantör för att se om de finns
tillgängliga och för att abonnera på dem om du vill.
Vidarekoppling
(Meny 6.1)
Obs! Alternativen för vidarekoppling kan vara
annorlunda beroende på ditt SIM-kort och de
som inte stöds av din operatör visas inte.
Denna nättjänst gör att inkommande samtal
kopplas vidare till ett nummer du anger.
Exempel: Du kanske vill koppla vidare dina
affärssamtal till en kollega när du är på
semester.
Vidarekopplingen kan ställas in på följande sätt:
• Endast datasamtal (inte tillgängligt när linje 2
används)
Exempel: Du kan:
• systematiskt koppla vidare faxsamtal
till ditt kontors faxmaskin.
• vidarekoppla röstsamtal till din kollega
om du redan använder telefonen.
Ställa in vidarekopplingsalternativ
1. Välj typen av vidarekoppling genom att trycka
på knappen Upp eller Ner och tryck sedan på
den programstyrda knappen Välj.
2. Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas
genom att trycka på knappen Upp eller Ner och
tryck sedan på den programstyrda knappen
Välj.
Alltid vidare: alla samtal kopplas vidare.
3. Tryck på den programstyrda knappen Aktivera
för att bekräfta dina inställningar.
Upptaget: samtal kopplas vidare om din telefon är
upptagen med ett annat samtal.
4. Mata in numret till vilket samtalen ska
vidarekopplas.
Inget svar: samtal kopplas vidare om du inte
svarar.
Otillgänglig: samtal kopplas vidare om du befinner
dig i ett område som din operatör inte täcker.
Avbryt alla: alla vidarekopplingsalternativ
avaktiveras.
Du kan ange individuella vidarekopplingsalternativ
för följande samtalstyper:
• Endast röstsamtal
För att mata in koden för utlandssamtal, håll ner
knappen 0 tills tecknet + visas.
Du kan också välja ett nummer i telefonboken
eller centralnumret för mobilsvar genom att
trycka på den programstyrda knappen Val och
därefter Telefonbok eller Centralnummer.
5. När du är nöjd, tryck på den programstyrda
knappen OK.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och nätverkets godkännande visas.
• Endast faxsamtal (inte tillgängligt när linje 2
används)
122
123
Nätverkstjänster
Nätverkstjänster
Avaktivera specifika
vidarekopplingsalternativ
Ändra lösenord samtalsspärrar: låter dig ändra
lösenordet för spärrar.
1. Välj det vidarekopplingsalternativ som skall
avaktiveras.
Du kan ange individuella spärralternativ för följande
samtalstyper:
2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
• Endast röstsamtal
3. Tryck på den programstyrda knappen Ta bort.
• Endast faxsamtal (inte tillgängligt när linje 2
används)
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och nätverkets godkännande visas.
Du kan också avaktivera alla vidarekopplingsalternativ genom att välja alternativet Avbryt alla.
Samtalsspärrar
(Meny 6.2)
Nätverkstjänsten för samtalsspärrning ger dig
möjligheten att begränsa dina samtal.
Du kan spärra samtal på följande sätt:
Alla utgående: det går inte att ringa samtal.
Utlandssamtal: det går inte att ringa
utlandssamtal.
Utlandssamtal ej hemlandet: när du är
utomlands kan du bara ringa till nummer i det
aktuella landet och till ditt hemland, dvs. landet där
din operatör finns.
• Endast datasamtal (inte tillgängligt när linje 2
används)
Ställa in alternativ för samtalsspärrar
1. Välj typen av samtalsspärrar genom att trycka
på knappen Upp eller Ner och tryck sedan på
den programstyrda knappen Välj.
2. Välj typen av samtal som ska vidarekopplas
genom att trycka på knappen Upp eller Ner och
tryck sedan på den programstyrda knappen
Välj.
3. Tryck på den programstyrda knappen Aktivera
för att bekräfta dina inställningar.
4. Ange samtalsspärrarnas lösenord som
tillhandahålls av nätleverantören och tryck på
den programstyrda knappen OK.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och nätverkets godkännande visas.
Alla inkommande: samtal kan inte tas emot.
Inkommande utomlands: samtal kan inte tas
emot när du använder telefonen utanför ditt
hemnätområde.
Avbryt alla: alla alternativ för samtalsspärrar
avaktiveras. Du kan ringa och ta emot samtal som
vanligt.
124
125
Nätverkstjänster
Avaktivera specifika alternativ för
samtalsspärrar
1. Välj samtalsspärrarnas alternativ som ska
avaktiveras.
Nätverkstjänster
Samtal väntar
(Meny 6.3)
Denna nättjänst kan informera dig om att någon
försöker nå dig under ett annat samtal.
2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
Du kan ange individuella alternativ för väntande
samtal för följande samtalstyper:
3. Tryck på den programstyrda knappen
Deaktivera.
• Endast röstsamtal
4. Ange samtalsspärrarnas lösenord som
tillhandahålls av nätleverantören.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och nätverkets godkännande visas.
Du kan också avaktivera alla alternativ för
samtalsspärrar genom att välja alternativet Avbryt
alla.
• Endast faxsamtal (inte tillgängligt när linje 2
används)
• Endast datasamtal (inte tillgängligt när linje 2
används)
Aktivera funktionen Samtal väntar
Ändra samtalsspärrarnaslösenord
1. Välj den typ av samtal som alternativet Samtal
väntar ska gälla genom att trycka på knappen
Upp eller Ner och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
Du kan ställa in eller ändra samtalsspärrarnas
lösenord som tillhandahålls av nätleverantören.
2. Tryck på den programstyrda knappen Aktivera
för att bekräfta dina inställningar.
1. Välj Ändra lösenord samtalsspärrar på
samtalsspärrarnas skärm och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och nätverkets godkännande visas.
2. Ange det aktuella lösenordet och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Avaktivera specifika alternativ för Samtal
väntar
3. Ange ett nytt lösenord och tryck på den
programstyrda knappen OK.
1. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
4. Ange det nya lösenordet igen för att bekräfta det
och tryck på den programstyrda knappen OK.
2. Tryck på den programstyrda knappen
Deaktivera.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och nätverkets godkännande visas.
Du kan också avaktivera alla alternativ för samtal
väntar genom att välja alternativet Avbryt alla.
126
127
Nätverkstjänster
Nätverksval
Nätverkstjänster
(Meny 6.4)
Funktionen Nätverksval gör att du automatisk eller
manuellt kan välja vilket nätverket som ska
användas när du gör en roaming utanför ditt
hemnätområde.
Dölj ID
(Meny 6.5)
Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på
den telefon du ringer till.
Obs! Vissa nätverk tillåter inte användaren att ändra
denna inställning.
Obs! Du kan välja ett annat nät än ditt hemnät endast
om det har ett giltigt roamingavtal med ditt
hemnät.
Följande alternativ är tillgängliga:
För att ange att automatiskt eller manuellt välja
nätverk vid roaming:
Dölj nummer: ditt nummer visas inte på den
andra personens telefon.
1. Tryck på knappen Upp eller Ner tills lämpligt
alternativ markeras och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Sänd nummer: ditt nummer skickas med varje
gång du ringer ett samtal.
Om du väljer Automatisk ansluts du till första
tillgängliga nät vid roaming.
Om du väljer Manuellt söker telefonen själv
upp tillgängliga nätverk. Gå till steg 2.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner tills det nätverk
som önskas markeras och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Du ansluts till detta nätverk vid roaming.
128
Standard: nätets standardinställning används.
Aktiv linje
(Meny 6.6)
En del SIM-kort kan användas med två
anknytningsnummer. Denna funktion är endast
tillgänglig om ditt SIM-kort stöder den.
Detta menyalternativ låter dig välja den linje som
ska användas vid uppringningar. Samtal kan dock
tas emot på båda linjerna, oberoende av vilken linje
som valts.
129
Nöjen
Nöjen
Menyn Nöjen innehåller flera nöjesalternativ:
Obs! För att snabbt starta WAP-browsern från
viloläget, tryck på knappen .
För att bläddra igenom skärmen, tryck på knappen
Upp eller Ner.
• WWW-tjänster
• Media-Box
Tryck på knappen
när som helst för att stänga
browsern. Telefonen återgår till viloläget.
• JAVA-värld
• Spel
Navigera med WAP-browsern
WAP Browser
(Meny 7.1)
Din telefon är utrustad med en WAP (Wireless
Application Protocol) Browser, vilket gör det möjligt
att komma åt det trådlösa nätet.
Varje gång du startar WAP Browsern, ansluter
telefonen sig till det trådlösa nätet och
nätindikatorns ikon ( eller
) visas på
teckenfönstret för att informera dig om att du är
kopplad till det trådlösa nätet och kommer att
faktureras därefter. Avgifter varierar beroende på
ditt tjänstealternativ.
WAP-browsern avslutar nätverkets koppling efter
en viss periods inaktivitet och kopplar automatiskt
upp på nytt om nödvändigt. Av denna anledningen
kan du faktureras för flera kopplingar till nätverket
inom en enda session. Detta är normalt och är
utvecklat för att sänka din faktura.
Hem (Meny 7.1.1)
När du väljer detta menyalternativ, kopplas
telefonen till nätverket och laddar hemsidan för
nätleverantören av det trådlösa nätet.
För att...
Tryck på...
bläddra igenom
och välja
browserelement
knappen Upp eller Ner tills
lämpligt element markeras och
tryck på den programstyrda
knappen
.
välja ett numrerat motsvarande nummerknapp.
element
gå tillbaka till
föregående sida
(eller den programstyrda
knappen Tillb.) eller
knappen C.
gå tillbaka till
startsidan
knappen
och välj
browseralternativet Hem. För
ytterligare information, se
sida 132.
Mata in text i WAP-browsern
När du uppmanas att mata in text visas det
nuvarande textinmatningsläget ovanför den högra
programstyrda knappen.
För ytterligare information om hur du matar in text,
se sida 39.
När du kopplats visas startsidan. Innehållet beror
på nätleverantören.
130
131
Nöjen
Nöjen
Använda WAP-browsermenyerna
Använda WAP-browseralternativ
Det finns flera tillgängliga menyalternativ när du
surfar på det trådlösa nätet.
Det finns flera tillgängliga alternativ när man surfar
på det trådlösa nätet. För att komma åt desa
alternativ, tryck på knappen
så snart du är
ansluten till det trådlösa nätet.
För att komma åt WAP-browsermenyn:
1. Tryck på knappen
eller bläddra till logon
överst till vänster i alla WAP-sidor och tryck
sedan på den programstyrda knappen
.
Ett antal alternativ visas.
2. Markera det önskade alternativet med hjälp av
knappen Upp eller Ner.
3. Tryck på den programstyrda knappen
välja alternativet.
för att
4. Om nödvändigt, välj det sekundära alternativet
genom att trycka på knappen Upp eller Ner och
tryck på den programstyrda knappen
.
Obs! WAP-browserns menyer kan variera
beroende på din version av browser.
Följande WAP-browsermenyer är tillgängliga:
Föregående: går tillbaka till föregående sida.
Hem: tar dig när som helst tillbaka till det trådlösa
nätets leverantörs startsida.
Avsluta: avslutar WAP-browsern.
Uppdatera: uppdaterar den aktuella sidan.
Visa URL: visar URL-adressen för WAP-sidan som
just nu är öppen.
Avancerat: följande alternativ är tillgängliga:
Töm cache: raderar informationen som lagrats i
cache-minnet, telefonens tillfälliga minne som
används för att lagra de senaste WAP-sidorna som
öppnats.
Om: visar browser-information.
132
Gå till URL: låter dig manuellt mata in URLadressen till den sida som du önskar öppna.
Bokmärke: låter dig använda menyalternativet
Bokmärke. För ytterligare information, se
sida 133.
Meddelanden: låter dig läsa eller skriva ett
SMS-meddelande. För ytterligare information, se
sida 66.
Media: låter dig använda din Media-Box. För
ytterligare information, se sida 137.
Svara på ett samtal under en WAP-koppling
Du kan emot ett inkommande samtal medan du
navigerar med WAP-browsern.
Svara på det nya samtalet genom att trycka på
knappen
, som du gör i normala fall. När
samtalet avslutats kan du fortsätta att navigera på
WAP-sidan som du tidigare öppnade.
Bokmärke (Meny 7.1.2)
Detta menyalternativ låter dig lagra upp till 10 URLadresser till de webbsidor du föredrar.
För att lagra en URL-adress:
1. Välj en tom plats och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
2. Ange adressen och tryck på den programstyrda
knappen OK för att spara den.
133
Nöjen
3. Ange namnet på bokmärket och tryck på den
programstyrda knappen OK.
För ytterligare information om hur du matar in
text, se sida 39.
När du har lagrat en adress är följande alternativ
tillgängliga när du markerar det.
Nöjen
För varje proxy är följande alternativ tillgängliga:
Profil namn: skriv in namnet på HTTPproxyservern.
GSM-inställning: du kan ändra
proxyinställningarna för GSM-nätverket.
IP-adress: ange IP-adressen eller IP-porten.
Gå: låter dig öppna webbsidan direkt.
Redigera: låter dig ändra bokmärkets namn och
URL-adress.
Uppkoppling: välj en uppkoppling; ISDN eller
Analog.
Telefonnummer: ange PPP-serverns telefonnummer.
Radera: låter dig radera bokmärket.
Gå till URL (Meny 7.1.3)
Användarnamn: ange PPP-serverns ID
användarnamn.
Lösenord: ange PPP-serverns lösenord.
Detta menyalternativ låter dig manuellt mata in
URL-adressen till den webbsida du vill öppna.
GPRS-inställning: du kan ändra
proxyinställningarna för GPRS-nätverket.
Mata in URL-adressen och tryck på den
programstyrda knappen OK.
IP-adress: ange IP-adressen eller IP-porten.
För ytterligare information om hur du matar in text,
se sida 39.
APN: ange namnet på den kopplingspunkt som
används för adressen till GPRS-nätverkets gateway.
Töm cache (Meny 7.1.4)
Användarnamn: ange användarens ID som krävs
för att koppla upp mot GPRS-nätverket.
Detta menyalternativ låter dig radera informationen
som lagrats i cache-minnet, telefonens tillfälliga
minne som används för att lagra de senaste
WAP-sidorna som öppnats.
Proxyinställning (Meny 7.1.5)
Detta menyalternativ tillåter dig att ställa in upp till
fem proxyservrar.
Obs! Du behöver inte ändra browserinställningarna i
de flesta fallen. Ändra inställningarna endast
när din operatör ber dig göra detta.
134
Lösenord: ange lösenordet som krävs för att koppla
upp mot GPRS-nätverket.
Startsida URL: du kan ändra adressen till din
startsida.
När den standardinställda startsidan visas kan du
radera den med hjälp av knappen C och mata in ditt
eget val. För att ange speciella tecken, / till
exempel, använd symbolläget, se sida 45.
Bärare: du kan välja vilken bärare som ska
användas för varje typ av nätverksåtkomster.
135
Nöjen
GPRS först: din telefon kommer att söka efter
GPRS-nätverket först. Om denna tjänst inte är
tillgänglig, kan du tillfälligt ställa in GSM-tjänsten.
GPRS endast: telefonen fungerar endast i
GPRS-nätverk.
GSM endast: telefonen fungerar endast i
GSM-nätverk.
Nöjen
Media
(Meny 7.2)
Detta menyalternativ lagrar olika medieobjekt från
andra källor, t.ex. det trådlösa nätet eller
multimediameddelanden.
Foton (Meny 7.2.1)
Detta alternativ låter dig visa de bilder som tagits.
Aktuell inställning (Meny 7.1.6)
Mina foton: låter dig visa foton i Mina foton.
Detta menyalternativ låter dig aktivera en av de
proxy som du ställt in för att använda WAPkopplingen.
Mitt album1 / Mitt album 2: låter dig visa foton i
markerat album.
Push-meddelanden (Meny 7.1.7)
När ett foto visas, tryck på den programstyrda
knappen Val för att använda följande alternativ:
Sänd: låter dig att sända det i ett meddelande.
Den här menyn låter dig ställa in telefonen så att
den kan ta emot och läsa push-meddelanden.
Byt namn: låter dig ändra namnet.
Följande alternativ är tillgängliga:
Radera: låter dig radera det.
Inkomna meddelanden: din telefon tar emot
push-meddelanden och sparar dem i Inlådan. Du
kan läsa push-meddelanden i Utlådan.
Flytta till album: låter dig flytta det till ett av
albumen.
Inställning: det här alternativet låter dig ange
mottagaralternativ för push-meddelanden.
Alltid: push-meddelanden tas alltid emot.
Spara som bakgrundsbild: låter dig använda det
som bakgrund.
Skydda: låter dig skydda det från att raderas eller
inte.
Aldrig: push-meddelanden tas aldrig emot.
Egenskaper: låter dig visa detaljerad information
om fotot.
Valfri: endast de push-meddelande vars inställning
matchar numret i det här alternativet tas emot. Det
förinställda numret är SMS-servicecentret. Du kan
även ändra numret.
Bilder (Meny 7.2.2)
Radera alla: raderar alla push-meddelanden.
136
Det här alternativet låter dig visa bilder som du får
från andra källor, som WAP-sidor, dataprogrammet
EasyStudio eller multimediameddelanden.
137
Nöjen
När du visar en bild, tryck på den programstyrda
knappen Val för att sända, ändra namn, radera,
använda som bakgrund eller visa egenskaper.
För ytterligare information om dessa alternativ, se
alternativen i menyn Foton (Meny 7.2.1).
Ljud (Meny 7.2.3)
Det här alternativet låter dig lyssna på inspelade
rostmemon och melodier som du fått från andra
källor, som WAP-sidor, dataprogrammet EasyStudio
eller multimediameddelanden.
Rostmemon: låter dig lyssna på inspelade
rostmemon.
Mina ljud: låter dig lyssna på olika melodier.
När du väljer ett ljud, tryck på den programstyrda
knappen Val för att sända, ändra namn, radera,
använda som ringsignal (endast i Mina ljud) eller
visa egenskaper.
För ytterligare information om dessa alternativ, se
alternativen i menyn Foton (Meny 7.2.1).
Nöjen
2. Upprepa steg 1 för att bocka för en annan låda
om det behövs.
3. När du har bockat för så många som du vill,
tryck på den programstyrda knappen OK.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att radera
alla foton i lådan(orna).
I annat fall, tryck på den programstyrda
knappen Nej.
Bilder (Meny 7.2.4.2)
När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den
programstyrda knappen Ja för att radera alla
bilderna.
I annat fall, tryck på den programstyrda knappen
Nej.
Ljud (Meny 7.2.4.3)
1. Bläddra till en ljudlåda och bocka för den genom
att trycka på den programstyrda knappen Välj.
Genom att välja Alla bockas alla lådor för.
Radera alla (Meny 7.2.4)
2. Upprepa steg 1 för att bocka för en annan låda
om det behövs.
Detta alternativ raderar alla foton, bilder och
melodier i Media-Box.
3. När du har bockat för så många som du vill,
tryck på den programstyrda knappen OK.
Foton (Meny 7.2.4.1)
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att radera
alla ljuden i lådan(orna).
1. Bläddra till en låda och bocka för den genom att
trycka på den programstyrda knappen Välj.
Genom att välja Alla bockas alla lådor för. Om
du vill radera skyddade foton välj alternativet
med skyddade foton.
138
I annat fall, tryck på den programstyrda
knappen Nej.
139
Nöjen
Nöjen
Minnesstatus (Meny 7.2.5)
SnowBallFight
Media, Kamera och multimedia-meddelandelådor
delar på en bestämd mängd minne i telefonen.
Meningen med det här spelet är att utmana och
vinna över mästare i snöbollskrig från fyra olika lag.
Teckenfönstret visar status för ledigt och använt
minne.
Öppna ett spel
Du kan se hur mycket minne som använts för
Media-box, Kamera och multimediameddelandelådor genom att trycka på höger- eller
vänsterknappen.
När du har hämtat spelet, tryck på vilken knapp
som helst två gånger för att gå till den första
menyskärmen. I den första menyskärmen, tryck på
knappen
för att spela eller på knappen
för att
öppna spelets huvudmeny.
JAVA world
Play (Spela): låter dig starta ett nytt spel eller ett
sparat spel. Sparade spel låter dig fortsätta från
början på den senaste nivån som du spelade på.
(Meny 7.3)
Du kan hämta MIDlets (Java-program för
mobiltelefoner) från olika källor med hjälp av
WAP-browsern och lagra dem i telefonen.
Hämtningar: en lista med Java-spel visas. Som
standard finns redan två MIDlets (Java-spel) i
telefonen. Om listan med Java-spel är tom visas ett
pop up-meddelande som låter dig hämta ett nytt
spel. Om du vill lägga till MIDlets till listan kan du
hämta MIDlets från WAP-sidorna.
För att...
Tryck på...
hitta ett spel
knappen Upp eller Ner.
köra ett spel
den programstyrda knappen
Öppna.
visa detaljerad
information
den programstyrda knappen
Info.
radera spelet
den programstyrda knappen
Radera i informationsteckenfönstret.
140
Instructions (Instruktioner): visar förklaringar
till styrknappar, attackföremål och försvarsföremål.
Configuration (Konfigurering): låter dig sätta på
ljudet, sätta på/stänga av vibration och välja
hastighet för spelet (1-5).
Quit (Avsluta): avslutar spelet och återgår till
menyskärmen för hämtningar.
Spela ett spel
Flytta figuren längs med gatan med hjälp av
navigeringsknappen. Om du har tillräckligt med
guldmynt som du får när du kastar snöbollar för att
köpa föremål kan du köpa försvarsföremål i
kemikalieaffären och attackföremål i butiken. Flytta
figuren till det aktuella stadiets lag och tryck på
knappen
för att välja det. När snöbollskriget
startar ska du kasta snöbollar på dina rivaler och
försöka att undvika deras. Medan snöbollskriget
pågår kan du använda de föremål du har. Om du får
ihop tillräcklig med mana kan du även använda en
specialattack. Du måste vinna alla snöbollskrigen i
de fyra stadierna för att utamana mästarna i
snöbollskriget.
141
Nöjen
Knappkommandon
Nöjen
4/6 eller Vänster/Höger: flytta till höger eller
vänster.
• Skickligt läge: du måste få mer än 4 bubblor att
försvinna på en gång för att stapeln i
skicklighetsfältet ska växa. Om 3 eller inga
bubblor försvinner minskar stapeln.
2, 5 eller Upp, : kontrollera avståndet vid första
knapptryckningen och kasta snöbollen vid nästa
knapptryckning.
Continue (Fortsätt): låter dig fortsätta på det
senaste spelet du spelade. Menyn är tillgänglig
endast då ett spel redan spelats.
8 eller Ner: använd specialattacken beroende på din
mana.
High score (Rekord): visar dig rekordlistan.
3: öppnar föremålsläge för att använda ditt föremål,
välj det föremål du vill använda genom att trycka på
knappen 2, 5, Upp eller .
How to play (Så här spelar man): visar dig
spelinstruktioner.
Option (Val): låter dig sätta på eller stänga av
ljudet.
Specialattacker
Spela ett spel
Nivå 1: Aurora, alla fiender träffas av en snöboll.
Dina poäng ökar när du avlägsnar bubblorna. Det är
bara när 3 eller fler bubblor i samma färg samlas
horisontellt eller diagonalt som de försvinner. För
att rada upp bubblor, flytta bandet som omringar
tre bubblor till en lämplig plats och rotera det. När
spelet är slut rankas dina poäng på rekordlistan om
de ligger på tredje plats eller bättre.
Nivå 2: Ice dragon, alla fiender träffas av en snöboll
och är fastfrusna i 8 sekunder.
Nivå 3: Icicle storm, snöbollsattack med dubbel kraft
på alla fiender och mindre risk att träffas av fienders
bollar i 10 sekunder.
BubbleSmile
Knappkommandon
BubbleSmile är ett arkadpussel.
2, 4, 6, 8, eller navigeringsknapp: flytta bandet
upp, ner, till höger eller vänster.
Öppna ett spel
1: rotera bubblorna i bandet motsols.
När spelets har hämtats ser du följande alternativ.
Tryck på knappen
för att välja ett av dem:
3: rotera bubblorna i bandet medsols.
Start game (Starta spelet): låter dig starta ett
nytt spel i tidsbegränsat läge eller skickligt läge.
• Tidsbegränsat läge: du måste uppnå högsta
möjliga poäng innan stapeln försvinner i tidsfältet.
När du samlar bubblor med samma färg växer
stapeln i tidsfältet.
142
DNS-inställning: DNS-adressen (Domain Name
Server) för att ansluta Java-servern anges
automatiskt när datasamtal ställs in. Adressen
tillhandahålls automatiskt av operatören men du
kan ändra den manuellt i den här menyn.
143
Nöjen
Nöjen
Minnesstatus: du kan kontrollera ledigt utrymme
för Java-hämtning.
Spel
Vid spelets slut, om ditt resultat är på femte plats
eller högre, kan du mata in namnet på upp till
10 bokstäver.
Honey ball (Meny 7.4.1)
(Meny 7.4)
I detta menyalternativ kan du spela de tre
förinstallerade spelen.
Bläddra till det önskade spelet genom att trycka på
knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
För att välja ett alternativ, tryck på motsvarande
nummerknapp. Följande alternativ är tillgängliga:
New Game (Nytt spel): låter dig starta ett nytt
spel.
I det här spelet ska du ta sönder honungsklumpar
genom att studsa en boll mellan ett slagträ och
honungsklumparna.
När du startar ett nytt spel sitter bollen på slagträt i
mitten på skärmen. Så fort du börjar röra bollen
måste du placera slagträt så att bollen fortsätter att
studsa bort från det. Varje gång en boll träffar en
honungsklump går klumpen sönder och ibland
avslöjas bokstäver som förbättrar slagträts eller
bollens prestationsförmåga.
High Score (Rekord): visar dig rekordlistan. Inte
alla spel har detta alternativ.
B: slagträt eller bollen går tillbaka till sin
standardform.
Key Info (Knappinfo): visar dig vilka knappar
som gör vad under spelet.
C: bollen sitter fast på slagträt varje gång som den
nuddar det och ger dig tid att förbättra din
placering.
Continue (Fortsätt): låter dig fortsätta på det
senaste spelet du spelade. Menyn är tillgänglig
endast då ett spel redan spelats.
Medan du håller på att spela ett spel:
För att...
Tryck på...
reglera
spelvolymen
volymknapparna.
pausa/återuppta
spelet
knappen C.
avsluta spelet
knappen
eller på höger
programstyrd knapp.
144
H: slagträt blir längre.
P: bollen förändras till en superboll så att att den
inte längre studsar av klumparna. Den går rakt
igenom dem och förstör allt som den vidrör.
Om du kommer fram till spelets finalnivå är
reglerna något annorlunda. Honungsklumparna är
mycket starkare och mer än ett slag behövs för att
förstöra dem. Samtidigt anfaller små bin slagträt
och förstör det lite för varje gång tills det förstörs
helt och du förlorar ett liv.
145
Nöjen
Nöjen
Knappkommandon
Bowling (Meny 7.4.3)
3: luta upp.
Målet med detta spel är att slå ner en
triangelformad grupp av tio käglor genom att rulla
ett klot.
1: luta ner.
4, Vänster: gå till vänster.
6, Höger: gå till höger.
9, 5 eller
: slå bollen.
: stäng av eller sätt på ljudet.
Go! Hamster (Meny 7.4.2)
Go! Hamster är ett arkadspel. Det kräver tålamod
och omdöme. Målet är att ta bort ungefär 80 % av
den svarta bakgrunden medan bomberna ska
undvikas för att du ska kunna gå vidare till nästa
etapp.
När startskärmen kommer fram, tryck på vilken
knapp som helst för att sätta igång spelet.
När du startar ett nytt spel kan du välja önskat
läge, tävlande och klot genom att trycka på den
högra programstyrda knappen.
När spelet startar visar skärmen den tävlande och
klotet. Flytta den tävlande först, välj sedan
skruvning och riktning och ställ slutligen in klotets
kraft.
Knappkommandon
4, Vänster: gå till vänster.
6, Höger: gå till höger.
5,
: ställ in hastigheten eller skruvningen eller
rulla klotet.
: stäng av eller sätt på ljudet.
Knappkommandon
2, Upp: gå upp.
4, Vänster: gå till vänster.
6, Höger: gå till höger.
8, Ner: gå ner.
5: stopp.
: stäng av eller sätt på ljudet.
146
147
Kamera
Kamera
Med hjälp av telefonens inbyggda kameramodul kan
du ta bilder på personer eller händelser då du är på
rörlig fot. Dessutom kan du sända foton till andra
personer i ett bildmeddelande eller som en bilaga i
ett e-postmeddelande. Kameran framställer JPEGbilder.
3. Tryck på den programstyrda knappen Tag eller
knappen Kamera ( ) på telefonens högra sida
för att ta en bild.
Bilden sparas automatiskt i menyn Mina foton
(Meny 8.2).
4. För att...
Tryck på...
använda alternativen
den programstyrda
knappen Val. För
information om
alternativen, se nedan.
Den här menyn gör att du kan ta en bild för att
sända fotot som ett bildmeddelande till andra
destinationer. Du kan använda bilden som bakgrund
och lagra den separat i mappen Mitt album.
radera bildfilen
den programstyrda
knappen Radera.
återgå till läget Fånga
för att ta en ny bild
knappen C.
Ta en bild med luckan öppen
stänga av kameran och knappen
gå tillbaka till viloläget
Tag Foto
(Meny 8.1)
1. För att öppna den här menyn trycker du på den
programstyrda knappen Välj när Tag Foto
markeras. Eller tryck på knappen Ner i viloläget.
För att ta bilder direkt i viloläget, håll ner
knappen Kamera ( ) på telefonens högra sida
eller knappen Ner.
Bilden som ska fångas visas i teckenfönstret.
Ikonerna på teckenfönstrets övre rad visar
aktuellt läge, ljusstyrka, storlek och kvalitet.
2. Jusera bilden genom att rikta kameran mot
föremålet.
Använd knapparna Vänster och Höger för att
justera bildens ljusstyrka.
Knapparna Upp, Ner och volym zoomar in och ut
ur bilden.
Du kan ställa in kameraalternativen. Se
sida 150.
148
.
För att använda följande alternativ, tryck på den
programstyrda knappen Val i steg 4. Bläddra till
önskat alternativ genom att trycka på knappen
Upp eller Ner och tryck på den programstyrda
knappen Välj:
Sänd: låter dig sända ett multimediameddelande
med bilden som du tagit. För ytterligare information
om hur du sänder multimediameddelanden, se
sida 76.
Byt namn: låter dig ändra namn på bilden som
tagits.
Spara till mina foton: låter dig se den tagna
bilden i Mina foton (Meny 8.2).
Spara som bakgrundsbild: låter dig använda
bilden som bakgrundsbild.
149
Kamera
Skydda: låter dig skydda den tagna bilden från att
raderas eller inte.
Egenskaper: det här alternativet visar information
om bilden som t.ex namn, storlek, datum,
upplösning, typ av skydd samt format.
Använda kameraalternativen
När du trycker på den programstyrda knappen Val i
läget Fånga är följande alternativ tillgängliga för
den aktuella bilden:
Kamera läge: du kan ta en bild i olika lägen. När
du ändrar läge visas indikatorn för det läget överst
till vänster i teckenfönstret.
Normal: du kan ta en bild i normalt läge.
Självporträtt: i det här läget kan du ta en bild med
hjälp av den yttre displayen. Tryck på knappen
Kamera ( ) på telefonens högra sida när du har
justerat bilden så tar telefonen bilden och sparar
den. När du har tagit en självbild, tryck på den
programstyrda knappen Granska för att granska
bilden som tagits.
Multi-tagning: du kan ta action-stillbilder. Välj
hastighet och antal bilder du vill ta. När du trycker
på den programstyrda knappen Tag eller knappen
Kamera ( ) på telefonens högra sida tar och
sparar telefonen automatiskt bilderna i följd så
många gånger som du anger. En bildstorlek inställd
på Mobile (128 x 120) automatiskt.
Nattläge: det här alternativet låter dig ta en bild av
bästa kvalitet när det är mörkt.
Endast bildtagning: du kan ta bilder utan att
granska.
150
Kamera
Ram: detta alternativ låter dig använda en ram
med bilden. Tryck på navigeringsknappen för att
hitta det ramformat du vill använda. Du kan
förhandsgranska bilden med ramformatet genom
att använda den programstyrda knappen Granska.
Bildstorleken är inställd på Mobile (128 x 120)
automatiskt och Ramläget är inte tillåtet vid
Självporträtt.
Effekter: detta alternativ låter dig använda
specialeffekter med bilden. Tryck på knappen Upp
eller Ner för att hitta den ton du vill använda. Grå,
Negativ, Sepia, Relief, Skiss finns. För att
avaktivera effektinställningen, välj Av.
Rotation: det här alternativet låter dig vända
bilden vertikalt eller spegelvända den.
Självutlösare: du kan välja fördröjning för alla
lägen. I läget Självutlösare fångas bilder med den
programstyrda knappen Tag eller knappen Kamera
( ) på telefonens högra sida. I andra lägen fångas
bilden med den programstyrda knappen Vänster.
När du trycker på knappen Fånga tar telefonen
bilden efter den angivna tiden. När du avslutar
kameraläget eller väljer Av i menyn Timer är
timern avstängd.
Inställningar: detta alternativ låter dig ändra
alternativen för att ta en bild. Detta alternativ är
synkroniserat med menyn Inställningar
(Meny 8.5).
Fotoformat: ställer in bildstorleken till någon av
VGA(640 x 480), QVGA(320 x 240),
QQVGA(160 x 120) och Mobil (128 x 120). Den
valda bildstorleken visas på skärmen med bilden.
Fotokvalitet: låter dig välja mellan bildkvaliteterna
Superfin, Fin, Normal och Ekonomi. Det
alternativ du väljer visas på teckenfönstrets översta
rad.
151
Kamera
Kamera
Kamera ljud: låter dig välja ett ljud för när du
trycker på slutaren, den programstyrda knappen
Tag eller knappen Kamera ( ) på telefonens högra
sida.
Standardnamn: låter dig ändra standardprefixet för
bildens namn.
Hjälp: det här alternativet visar navigeringsknapparnas och volymknapparnas funktioner i
kamera läget.
Ta en bild med luckan stängd
1. Stäng luckan.
Mina foton
(Meny 8.2)
I den här menyn kan du granska de bilder du har
tagit.
För att...
Tryck på...
bläddra igenom bilderna
navigeringsknappar.
gå till läget Visa en
den programstyrda
knappen Se.
gå tillbaka till läget Visa
många
den programstyrda
knappen Multi.
använda alternativen
den programstyrda
knappen Val. För
ytterligare information,
se sida 149.
stänga av kameran och
gå tillbaka till viloläget
knappen
2. För att sätta på kameran, håll ner knappen
Kamera ( ) på telefonens högra sida.
Bilden som ska fångas visas i teckenfönstret.
Volymknapparna zoomar in och ut ur bilden.
3. Tryck på knappen Kamera (
högra sida för att ta bilden.
) på telefonens
Bilden sparas automatiskt i menyn Mina foton
(Meny 8.2).
4. För att granska en bild som tagits, öppna luckan
och tryck på den programstyrda knappen Nej.
Du kan radera bilden genom att trycka på den
programstyrda knappen Radera, återgå till
självporträttsläget genom att trycka på den
programstyrda knappen Granska.
Mina album
.
(Meny 8.3)
Mina album låter dig lagra bilder som ditt
fotoalbum. Välj ett av albumen. Det visar bilderna
som sparats i albumet. För information om att visa
dina bilder och använda dem, se sida 153.
För att avsluta kameraläget, öppna luckan och
tryck på den programstyrda knappen Ja eller
stäng luckan.
152
153
Kamera
Radera alla
Kamera
(Meny 8.4)
Du kan radera alla foton som sparats i varje
kategori.
1. Bläddra till en låda och bocka för den genom att
trycka på den programstyrda knappen Välj.
Genom att välja Alla bockas alla fotolådor för.
Om du vill radera skyddade foton välj
alternativet med skyddade foton.
2. Upprepa steg 1 för att bocka för en annan låda
om det behövs.
Fotokvalitet: låter dig välja mellan bildkvaliteterna
Superfin, Fin, Normal och Ekonomi. Det
alternativ du väljer visas på teckenfönstrets översta
rad.
Kamera ljud: låter dig välja ett ljud för när du
trycker på slutaren, den programstyrda knappen
Tag eller knappen Kamera ( ) på telefonens högra
sida.
Standardnamn: låter dig ändra standardprefixet
för bildens namn.
3. När du har bockat för så många som du vill,
tryck på den programstyrda knappen OK.
Minnesstatus
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att radera
alla foton i lådan(orna).
Kamera, Media-Box och bildmeddelandelådor delar
på en bestämd mängd minne i telefonen.
I annat fall, tryck på den programstyrda
knappen Nej.
Inställningar
(Meny 8.5)
(Meny 8.6)
Teckenfönstret visar status för ledigt och använt
minne.
Du kan se hur mycket minne som använts för
Kamera, Media och bildmeddelandelådor genom att
trycka på knappen Höger eller Vänster.
Det här menyalternativet låter dig ändra
standardinställningarna för alternativen för att
använda kamerans funktioner.
Följande alternativ är tillgängliga:
Fotoformat: ställer in bildstorleken till någon av
VGA(640 x 480), QVGA(320 x 240),
QQVGA(160 x 120) och Mobil(128 x 120). Den
valda bildstorleken visas på skärmen med bilden.
154
155
Använda ALS (Alternate Line Service)
Använda ALS
(Alternate Line Service)
ALS-funktionen ger dig möjlighet att ha två olika
linjer kopplade till ett SIM-kort. Du kan därmed
ringa och ta emot samtal på båda linjerna. Om du
abonnerar på denna nätverkstjänst kommer några
ytterligare menyalternativ att ge dig möjligheten att
ställa in denna funktion.
Obs! Kontakta din operatör för att se om denna
funktion finns tillgänglig och hur du abonnerar
på ALS.
Välja en linje
Ställa in vidarekopplingsalternativ
Du kan ställa in en vidarekoppling med
menyalternativet Vidarekoppling (Meny 6.1).
Denna tjänst dirigerar om inkommande samtal på
linjen som du valt till ett angivet nummer. För
ytterligare information, se sida 122.
Visa samtalsinformation
Du kan visa information om samtalstider och
senaste samtalskostnad för varje linje. För
ytterligare information, se sida 92.
Du kan välja en linje för varje samtal med
menyalternativet Aktiv linje (Meny 6.6). För
ytterligare information, gå till sida 129.
Redigera ett linjenamn
Du kan redigera namnet på varje linje med
menyalternativet Ställ in eget nummer.
När du redigerar namnet på en linje ersätter det
namnet "Linje1" eller "Linje 2". För ytterligare
information, gå till sida 63.
Ställa in ringtypen
För att kunna skilja på samtal på de två linjerna kan
du välja en annorlunda ringsignal för varje linje
med menyalternativet Inkommande samtal
(Meny 3.1). För ytterligare information, se sida 94.
156
157
Problemlösning
Problemlösning
"Ej service" visas
Innan du kontaktar efterförsäljningsservicen ska du
själv göra följande enkla kontroller. Det kan spara in
den tid och kostnad som onödig service medför.
• Nätkopplingen avbröts. Mottagningen kan vara
dålig där du befinner dig (i en tunnel eller
omgiven av byggnader). Flytta dig till en annan
plats och försök på nytt.
När du slår på telefonen kan följande
meddelanden visas
• Du försöker komma åt ett alternativ som du inte
abonnerar på från din operatör. Kontakta
operatören för ytterligare information.
Inget SIM-kort
Kontrollera att SIM-kortet har satts i rätt.
Du knappade in ett nummer men det
slogs inte
Telefon låst Ange lösenord
• Har du tryckt på knappen
Telefonens låsfunktion är aktiverad. Du måste ange
telefonens lösenord innan du kan använda
telefonen.
• Arbetar du mot rätt mobiltelefonnät?
?
• Du kan ha aktiverat spärrar mot utgående
samtal.
Ange PIN-kod
• Du använder telefonen för första gången. Du
måste ange PIN-koden som erhålls med SIMkortet.
• Telefonens PIN-kodskontroll är aktiv. Varje gång
telefonen slås på måste du ange PIN-koden. För
att avaktivera funktionen, använd
menyalternativet PIN-kontroll (Meny 4.4.1).
Se sida 102.
Ange PUK-kod
PIN-koden angavs felaktigt tre gånger i rad och
telefonen har nu spärrats. Skriv in PUK-koden som
du får av din nätoperatör.
158
Man kan inte ringa upp dig
• Är telefonen på (knappen
än en sekund)?
nedtryckt i mer
• Arbetar du mot rätt mobiltelefonnät?
• Du kan ha aktiverat spärrar mot inkommande
samtal.
Den som ringt upp dig kan inte höra din
röst
• Har du stängt av mikrofonen (Mikrofon av
visas)?
• Håller du telefonen tillräckligt nära munnen?
Mikrofonen sitter längst ner på telefonen.
159
Problemlösning
Åtkomstkoder
Telefonen börjar pipa och "Batteri lågt"
blinkar i teckenfönstret
Batteriet är inte tillräckligt laddat. Byt ut batteriet
och ladda upp det.
Ljudkvaliteten på samtalet är dålig
• Kontrollera signalens kraftindikator på
teckenfönstret (
). Antalet streck anger
signalstyrkan från stark (
) till svag ( ).
• Försök att flytta telefonen något eller gå närmare
ett fönster om du befinner dig inne i en byggnad.
Inget nummer slås när du använder en
post i telefonboken
• Kontrollera att numret lagrats på korrekt sätt
genom att använda sökfunktionen i telefonboken.
• Lagra dem på nytt om det behövs.
Din telefon och dess SIM-kort använder sig av flera
olika åtkomstkoder. Koderna hjälper dig att spärra
telefonen mot obehörig användning.
Vissa åtkomstkoder kan ändras med användning av
menyalternativet Säkerhet (Meny 4.4). Se
sida 102 för ytterligare information.
Telefonenslösenord
Telefonens låsfunktion (se sida 103) använder
telefonens lösenord för att skydda telefonen mot
obehörig användning.
Telefonens lösenord levereras med telefonen och är
förinställt till "00000000" på fabriken. För att ändra
lösenordet, använd menyalternativet Ändra
lösenord (Meny 4.4.4). Se sida 103.
Om du ändå inte lyckas lösa problemet med
riktlinjerna ovan ska du skriva upp:
PIN
• telefonens modell- och serienummer
• uppgifter angående din garanti
• en tydlig beskrivning av problemet
PIN-koden (Personal Identification Number)
skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning.
Det medföljer i normala fall SIM-kortet. När
funktionen PIN-kodskontroll är aktiverad (se
sida 102) måste du ange din PIN-kod varje gång du
slår på telefonen.
Kontakta därefter din lokala återförsäljare eller
Samsungs efterförsäljningsservice.
Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad,
knappa in PUK-koden och tryck på den
programstyrda knappen OK för att låsa upp
telefonen. Knappa in en ny PIN-kod och tryck på
den programstyrda knappen OK. Knappa in den nya
PIN-koden igen och tryck på den programstyrda
knappen OK.
160
161
Åtkomstkoder
Åtkomstkoder
PIN2
PUK2
PIN2-koden, som levereras med vissa SIM-kort,
krävs för att komma åt vissa funktioner, som
samtalskostnadsräknare. Dessa funktioner finns
endast tillgängliga om de stöds av ditt SIM-kort.
PUK2-koden, som levereras med vissa SIM-kort,
behövs för att kunna ändra en låst PIN2-kod.
Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i rad,
knappa in PUK2-koden och tryck på den
programstyrda knappen OK för att låsa upp
telefonen. Knappa in en ny PIN2-kod och tryck på
den programstyrda knappen OK. Knappa in den nya
PIN2-koden igen och tryck på den programstyrda
knappen OK.
PUK
PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att
ändra en blockerad PIN-kod. PUK-koden kan
levereras med SIM-kortet. Om detta inte är fallet,
kontakta din lokala nätleverantör.
Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i rad, kan
inte SIM-kortet användas mer. Kontakta din
operatör för att få ett nytt kort.
Om du skriver in fel PUK2-kod tio gånger i rad kan
du inte använda funktionerna som kräver PIN2koden. Kontakta din operatör för att få ett nytt kort.
Du kan inte ändra PUK2-koden. Kontakta din
operatör om du tappar bort koden.
Lösenord för samtalsspärrar
Det 4-siffriga lösenordet för samtalsspärrar krävs
då du använder funktionen Samtalsspärrar. Du får
lösenordet av din operatör när du abonnerar på
funktionen.
Du kan ändra detta lösenord genom att använda
menyalternativet Ändra lösenord samtalsspärrar (Meny 6.2.7). För ytterligare information,
se sida 126.
Du kan inte ändra PUK-koden. Kontakta din
operatör om du tappar bort koden.
162
163
Hälso- och säkerhet-supplysningar
Hälso- och säkerhetsupplysningar
Exponering för radiofrekvensenergi
(SAR-information)
Denna telefon överensstämmer med Europeiska
Unionens (EU) krav gällande exponering för
radiovåger.
Din mobiltelefon har en radiosändare och
mottagare. Den har formgetts och tillverkats för att
inte överstiga gränserna gällande exponeringen av
radiofrekvensenergi (RF) som rekommenderas av
Europarådet. Dessa gränser är en del av
omfattande riktlinjer och fastställer tillåtna nivåer
av RF-energi för befolkningen. Riktlinjerna
utvecklades av fristående vetenskapliga
organisationer genom periodiska och utvärderande
vetenskapliga studier. Gränserna inkluderar en
konkret säkerhetsmarginal för att försäkra samtliga
personers säkerhet, oavsett ålder och
hälsotillstånd.
Exponeringsstandarden för mobiltelefoner använder
en måttenhet som är känt under namnet SAR
(Specific Absorption Rate). SAR-gränsen som
rekommenderas av Europarådet är 2,0 W/kg.*
Det högsta SAR-värdet för denna
telefonmodell var 0.733W/kg.
* SAR-gränsen för mobiltelefoner som används av
offentlig publik är 2,0 watt/kilo (W/kg) för ett beräknat
medeltal av tio gram kroppsvävnad. Gränsen omfattar
en konkret säkerhetsmarginal för att ge ett ytterligare
skydd för användaren och för att svara för vissa
variationer av mätningarna. SAR-värdena kan variera
beroende på nationella rapporterade krav och
nätverkets band.
164
SAR-tester utförs med telefonen i standardpositioner under drift och under sändning på sin
högsta intygade kraftnivå i alla testade
frekvensband. Även om SAR är inställd på den
högsta intygade kraftnivån kan telefonens aktuella
SAR-nivå i funktion vara betydligt under det högsta
värdet. Detta beror på att telefonen är formgiven för
att fungera på flera kraftnivåer så att den endast
använder den kraft som krävs för att nå nätverket.
Generellt sett, ju närmare basstationen du befinner
dig, ju lägre är telefonens utgående kraft.
Innan en ny telefonmodell finns tillgänglig för allmän
försäljning måste överensstämmelse med
Europadirektivet R&TTE visas. Detta direktiv
inkluderar, som ett av sina viktigaste krav,
skyddskrav för hälsa och säkerhet för användaren
och andra människor.
Säkerhetsåtgärder vid användning av
batterier
• Använd aldrig en laddare eller ett batteri som är
skadat på något sätt.
• Använd endast batteriet för det ändamål det är
avsett för.
• Om du använder telefonen nära en av nätverkets
basstationer använder den mindre ström.
Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av
signalstyrkan på mobiltelefonnätet och de
parametrar operatören angivit.
• Batteriets laddningstid beror på den laddning som
återstår i batteriet samt på vilken typ av batteri
och laddare som används. Batteriet kan laddas
och laddas ur hundratals gånger, men det slits
emellertid ut så småningom. När driftstiden
(samtals- och standby-tiden) blivit märkbart
kortare än normalt är det dags att köpa ett nytt
batteri.
165
Hälso- och säkerhet-supplysningar
Hälso- och säkerhet-supplysningar
Säkerhet i trafiken
• Om det lämnas oanvänt kommer ett fulladdat
batteri att laddas ur av sig själv efter en tid.
• Använd endast Samsung-godkända batterier och
ladda om ditt batteri endast med Samsunggodkända laddare. Dra ut laddarens sladd ur
nätuttaget när den inte används. Lämna inte
batteriet anslutet till laddaren längre än en vecka
eftersom överladdning kan förkorta livslängden.
• Extrema temperaturer kommer att inverka på ditt
batteris laddningskapacitet. Det kan behöva kylas
ner eller värmas upp först.
• Lämna inte batteriet på kalla eller varma platser,
exempelvis i en bil i sommar- eller
vinterförhållanden eftersom det minskar
batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid
förvara batteriet vid rumstemperatur. Om
batteriet är varmt eller kallt kan telefonen
tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet
är fulladdat. Litiumbatterier påverkas speciellt av
temperaturer under 0 °C.
• Kortslut inte batteriet. En ofrivillig kortslutning
kan uppstå när ett metallföremål (mynt, gem,
penna) orsakar en direkt kontakt mellan dess
pluspol (+) och minuspol () (metallstrimmor på
batteriets baksida), t.ex. när du bär ett
reservbatteri i handväskan eller fickan.
Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller
det föremål som orsakar kortslutningen.
Din mobiltelefon ger dig en utmärkt möjlighet att
röstkommunicera, nästan var som helst och när
som helst. Men ett stort ansvar följer med
mobiltelefonens fördelar vilket samtliga användare
måste upprätthålla.
När du kör bil är körningen ditt första
ansvar. Om du använder din mobiltelefon medan
du kör, måste du se till att du följer de speciella
bestämmelser som gäller i området eller landet i
fråga.
Driftsmiljö
Tänk på att följa eventuella särskilda regler som
gäller i det område där du befinner dig och stäng
alltid av telefonen där det är förbjudet att använda
den och där den kan orsaka elektriska störningar
eller ge upphov till fara.
När telefonen eller något tillbehör ska kopplas till en
annan utrustning, läs igenom användarhandboken
för detaljerade säkerhetsinstruktioner. Anslut inte
inkompatibla produkter.
Användare rekommenderas att endast använda
utrustningen i normalt funktionsläge (håll den till
ditt öra med antennen riktad över din axel), vilket
gäller för all annan mobil radiosändningsutrusting,
för att utrustningen på så sätt ska fungera korrekt
och för personlig säkerhet.
• Kasta bort använda batterier enligt lokala
bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier
i öppen eld.
166
167
Hälso- och säkerhet-supplysningar
Hälso- och säkerhet-supplysningar
Elektroniska utrustningar
Andra medicinska utrustningar
De flesta elektroniska utrustningar är skyddade från
radiofrekvenssignaler (RF). Vissa elektroniska
utrustningar kanske dock inte kan skyddas mot
RF-signalerna som kommer från din mobiltelefon.
Konsultera tillverkaren för att diskutera alternativ.
Pacemakers
Tillverkare av pacemakers rekommenderar att ett
avstånd på minst 15 cm ska hållas mellan en
mobiltelefon och en pacemaker för att undvika en
eventuell störning med pacemakern. Dessa
rekommendationer överensstämmer med den
fristående undersökningen och rekomendationer av
Undersökning av Mobilteknologi.
Personer med pacemakers:
• ska alltid hålla telefonen minst 15 cm från deras
pacemaker när telefonen är på
• ska inte bära telefonen i bröstfickan
• ska använda örat på den motsatta sidan av
pacemakern för att minska eventuell störning
Om du misstänker att störningar uppstått, stäng av
din telefon omedelbart.
Om du använder andra personliga medicinska
utrustningar, kontakta tillverkaren av din utrustning
för att fastställa om det finns tillräckligt skydd mot
extern RF-energi. Din doktor kan kanske hjälpa dig
att skaffa fram dessa upplysningar. Stäng av din
telefon vid hälsovårdsanstalter när det finns
föreskrifter i dessa områden som uppmanar att
göra så. Sjukhus eller hälsovårdsanstalter kan
använda en utrustning som kan vara känslig mot
extern RF-energi.
Fordon
RF-signaler kan inverka på ett felaktigt installerat
eller ett olämpligt skyddat elektroniskt system i
motorfordon. Kontakta tillverkaren eller dess
återförsäljare angående ditt fordon.
Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell
extrautrustning för ditt fordon.
Skyltar i anstalter
Stäng av din telefon i anstalter om det finns skyltar
som uppmanar om detta.
Hörapparater
En del digitala mobiltelefoner kan störa vissa
hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå
kan du kontakta hörapparatens tillverkare för att
diskutera alternativ.
168
169
Hälso- och säkerhet-supplysningar
Hälso- och säkerhet-supplysningar
Potentiellt explosiva atmosfärer
Nödsamtal
Stäng av din telefon när det i något område finns
en potentiell risk för explosion och lyd samtliga
skyltar och instruktioner. Gnistor i dessa områden
skulle kunna orsaka en explosion eller brand som
kan leda till kroppsskador eller död.
Liksom alla andra mobiltelefoner använder sig
denna telefon av radiosignaler, mobiltelefonnät,
ledningsnät och olika användarprogrammerade
funktioner, som inte kan garantera nätkontakt
under alla slags förhållanden. Du bör därför aldrig
förlita dig enbart på en mobiltelefon för
livsnödvändig kommunikation (t.ex. medicinska
nödsituationer).
Användare rekommenderas att stänga av telefonen
medan de befinner sig på en bensinstation för att
fylla på bensin. Användare påminns om att de
behöver uppmärksamma en begränsad användning
av radioutrustningar i bensinförråd (lagring av
bensin och distributionsområden), kemiska
anläggningar eller där sprängningar pågår.
Områden med en potentiell explosiv atmosfär är
ofta, men inte alltid, tydligt markerade. De
inkluderar nederdäck på båtar, kemiska
överföringar eller lageranläggningar, fordon som
använder kondenserad petroleumgas (som propan
eller butan), områden där luft innehåller kemiska
ämnen eller partiklar som korn, damm eller
metallpulver och i något annat område där du i
normala fall blir uppmanad att stänga av ditt
fordons motor.
Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot
samtal måste telefonen vara påslagen och du måste
befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka.
Nödsamtal finns kanske inte som en tillgänglig
tjänst i alla mobiltelefonnät, eller när vissa
nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner
används. Fråga de lokala operatörerna.
För att ringa ett nödsamtal, gör på följande sätt:
1. Om telefonen inte är på, sätt på den.
2. Knappa in larmnumret som gäller för området
där du befinner dig (till exempel, 112 eller något
annat officiellt larmnummer). Larmnummer
varierar från plats till plats.
3. Tryck på knappen
.
Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar), kan du först behöva avaktivera dessa
funktioner innan du ringer upp ett nödsamtal.
Hänvisa till detta dokument och kontakta din lokala
operatör.
När du ringer ett nödsamtal, kom ihåg att uppge all
nödvändig information så korrekt som möjligt. Kom
ihåg att din telefon kanske är det enda
kommunikationsmedlet på en olycksplats avbryt
inte samtalet innan du har fått tillstånd om detta.
170
171
Hälso- och säkerhet-supplysningar
Övriga viktiga
säkerhetsupplysningar
• Endast kvalificerad personal får ge service för
telefonen eller installera den i ett fordon. Felaktig
installation eller service kan vara farlig och kan
göra att garanti för utrustningen blir ogiltig.
Hälso- och säkerhet-supplysningar
Skötsel och underhåll
• Förvara telefonen och dess delar samt tillbehör
utom räckhåll för små barn.
• Håll telefonen torr. Nederbörd, luftfuktighet och
vätskor som innehåller mineraler får de elektriska
kretsarna att rosta.
• Kontrollera regelbundet att all
mobiltelefonutrustning i fordonet är korrekt
monterad och fungerar.
• Använd inte telefonen när du är blöt om
händerna. Om du gör detta kan du få en elektrisk
stöt eller skada telefonen.
• Förvara eller transportera inte antändliga vätskor,
gaser eller explosiva material i samma utrymme
som telefonen, dess delar eller tillbehör.
• Använd eller förvara inte telefonen i dammiga
eller smutsiga områden eftersom dess rörliga
komponenter kan skadas.
• För fordon som är utrustade med en luftkudde,
kom ihåg att luftkudden vecklar ut sig med
kraftig styrka. Placera inga föremål, varken en
installerad eller en bärbar trådlös utrustning, i
området över luftkudden eller i området där
luftkudden vecklar ut sig. Om någon trådlös
utrustning på fordonet har installerats felaktigt
och om luftkudden vecklar ut sig kan detta
medfölja en allvarlig skada.
• Förvara inte telefonen i varma områden. Höga
temperaturer kan förkorta elektroniska
apparaters livslängd, skada batterierna och
deformera eller smälta vissa plaster.
• Stäng av mobiltelefonen innan du går ombord på
flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon
ombord på flygplan då detta kan vara farligt för
flygplanets funktion.
• Den som bryter mot dessa anvisningar kan få
mobiltelefontjänsten avbruten eller avstängd, bli
föremål för rättsliga åtgärder, eller bådadera.
• Förvara inte telefonen i kalla områden. När
telefonen värms upp till sin normala
funktionstemperatur, kan fukt kondensera inne i
telefonen, vilket kan skada de elektroniska
kretsarna.
• Undvik att tappa, skaka eller utsätta telefonen för
stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel
eller starka rengöringsmedel för att rengöra
telefonen. Torka av den med en mjuk trasa som
fuktats i mild tvållösning.
• Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till
apparatens rörliga delar och förhindra en korrekt
funktion.
172
173
Hälso- och säkerhet-supplysningar
Förklaring av ord och
begrepp
• Placera inte telefonen i eller på värmekällor,
exempelvis mikrovågsugn, en ugn eller ett
element. Telefonen kan explodera när den
överhettas.
• Använd endast en levererad eller en godkänd
antenn för utbyte. Ej godkända antenner eller
anpassade tillbehör kan skada telefonen och även
bryta mot gällande regler för radioapparater.
• Om telefonen, batteriet, laddaren eller något av
dess tillbehör inte fungerar korrekt, ska du ta
dem till närmaste kvalificerade servicecenter.
Personalen där hjälper dig och kan vid behov se
till att telefonen repareras.
För att hjälpa dig att förstå de viktigaste tekniska
begreppen och förkortningarna i den här
bruksanvisningen och för att kunna dra nytta av
telefonens alla funktioner, följer några
beskrivningar nedan.
ALS (Alternate Line Service)
Ger möjlighet att ha två olika linjer kopplade till ett
SIM-kort. Med denna tjänst kan du ringa och ta
emot samtal på båda linjerna.
CLI-tjänst (Caller Line Identification)
Tjänster som tillåter abonnenter att granska eller
låsa anropares telefonnumer.
EMS (Enhanced Message Service)
Nättjänst för att skicka eller ta emot meddelanden
som inkluderar bilder, ljud eller animationer, till och
från en annan användare utan att behöva prata
med denne.
GPRS (General Packet Radio Service)
En ny röstfri tjänst som ger användaren mervärde
och tillåter att information sänds och tas emot
genom en mobiltelefons nätverk. GPRS garanterar
en fortgående anslutning till Internet för mobil- och
datoranvändare. Den grundar sig på GSM (Global
System for Mobile Communication) kretsväxlade
mobiltelefonkopplingar och SMS (Short Message
Service).
Gruppsamtal
Ger möjlighet att utföra ett konferanssamtal med
upp till fem andra parter.
174
175
Förklaring av ord och begrepp
Förklaring av ord och begrepp
GSM (Global System for Mobile Communication)
Parkera samtal
Internationell norm för mobilkommunikation som
garanterar en kompatibilitet mellan olika
nätverksoperatörer. GSM täcker de flesta
europeiska länderna och många andra delar av
världen.
Ger möjlighet att parkera ett samtal medan ett
annat samtal besvaras eller rings upp. Du kan
sedan växla mellan de två samtalen.
IrDA (Infrared Data Association)
Säkerhetskod som skyddar SIM-kortet mot
obehörig användning. Du får PIN-koden av din
operatör tillsammans med ditt SIM-kort. Den består
av fyra till åtta siffror och du kan ändra den som du
vill.
En norm fastställd av IrDA-konsortiet. Den anger
ett sätt för hur man trådlöst kan överföra data via
infraröd strålning. IrDA-angivelserna innehåller
normer för både fysiska apparater och protokollen
som de använder för att kommunicera med
varandra.
MMS (Multimedia Message Service)
En meddelandetjänst för mobil miljö,
standardiserad av WAP Forum och 3GPP
(3rd Generation Partnership Program). För
telefonanvändare liknar MMS i Short Message
Service (SMS) - den tillhandahåller automatisk,
omedelbar leverans från telefon till telefon av
innehåll som skapats av användaren.
Meddelandeadressen är i första hand telefonnummer, dvs. trafiken går från telefon till telefon.
MMS kan även använda e-postadresser så
meddelanden kan även sändas via e-post. Förutom
textinnhållet i SMS kan MMS-meddelanden
innehålla stillbilder, röst- eller ljudklipp och senare
även videoklipp och presentationsinformation.
PIN (Personal Identification Number)
Programstyrda knappar
Två knappar som markerats
vars funktion:
och
på telefonen
• varierar beroende på funktionen som du för
tillfället använder
• anges på teckenfönstrets nedersta rad precis
ovanför motsvarande knapp
PUK (PIN Unblocking Key)
Säkerhetskod som används för att låsa upp
telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre
gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av din
operatör tillsammans med SIM-kortet.
Roaming (nätsökning)
Vid användning av telefonen utanför hemområdet
(t.ex. vid resa).
Mobilsvar
Samtal väntar
Datorstyrd telefonsvarartjänst som automatiskt
svarar på dina samtal när du inte är tillgänglig. Den
spelar upp ett välkomstmeddelande (valfritt med
din egen röst) och spelar in ett meddelande.
Ger möjlighet att informera användare om att de
har ett inkommande samtal under ett annat
pågående samtal.
176
177
Förklaring av ord och begrepp
Samtalsspärrar
Ger möjlighet att spärra utgående eller
inkommande samtal.
SDN (Service Dialling Numbers)
Telefonnummer som tillhandahålls av din operatör
och ger åtkomst till särskilda tjänster som
mobilsvar, katalogfrågor, kundsupport och
nödtjänster.
SIM (Subscriber Identification Module)
Ett kort som innehåller en krets med all information
som krävs för att driva telefonen (nät- och
minnesinformation, samt abonnentens personliga
data). SIM-kortet passar in i ett litet fack på
telefonens baksida och skyddas av batteriet.
SMS (Short Message Service)
Nättjänst för att skicka och ta emot meddelanden
till och från en annan abonnent utan att behöva
prata med denne. Meddelandet som skapats eller
tagits emot kan visas, tas emot, redigeras och
sändas.
Vidarekoppla av samtal
Ger möjlighet att vidarekoppla samtal till ett annat
nummer.
178
Index
A
G
ABC-läge • 39, 43
Aktiv linje
tjänst, använd • 156
välj • 129
ALS • 156
Alternativ, välj • 24
Andra samtal, besvara • 33
Automatisk återuppringning,
ställ in • 105
Auto-tändning larm • 117
Grundinställningar • 107
Grupper • 64
Gruppsamtal
koppla bort en
deltagare • 37
privat samtal • 36
ringa • 35
H
Hörlurens volym • 30
B
Bakgrundsbild, ställ in • 99
Bakgrundsljus • 17, 98
Batteri
åtgärder • 165
indikator för svagt
batteri • 22
ladda • 21
sätta i • 19
ta ur • 20
Bestämt uppringningsnummer-läge • 104
Bokstäver
skriva in • 39
Broadcast • 84
Browser, WAP • 130
D
Datum, ställ in • 114
Display
yttre • 16
F
FDN-läge • 104
Funktioner, välj • 24
Förinställda
meddelanden • 84
I
Ikoner • 14
Indikator för svagt
batteri • 22
Inlåda • 67
Inställningar
återställ • 107
datum • 114
larm • 116
ljud • 94
nätverk • 122
säkerhet • 102
teckenfönster • 99
telefon • 98
textspråk • 101
tid • 114
Internet • 130
K
Kalender • 110
Kalkylator • 118
Klocka • 114
Knappar
placering • 10
Knapptoner
typ, välj • 96
volym • 30
Konferenssamtal • 35
Kopplingston • 96
179
Index
Index
P
K
(fortsättning)
Kort, SIM
låsa • 104
ringa upp nummer • 59
sätta i • 18
ta ur • 19
L
Larm, ställ in • 116
Larmtyp • 95
LCD
huvud • 13
ikoner • 14
inställningar • 99
kontrast • 100
yttre • 16
Ljudinställningar • 94
Låsa
SIM-kort • 104
telefon • 103
Lösenord
spärrar • 126, 163
telefon • 103, 161
M
Meddelanden • 66
broadcast • 84
förinställda • 84
inlåda • 67
larmtyper • 95
läsa • 67
MMS • 72
mobilsvar • 83
radera • 72, 82
ringsignal • 95
skriva • 69
SMS • 66
utlåda • 71
välkomsttext • 98
Media-Box • 137
Memon
granska • 112
ringa • 108, 111
180
M
(fortsättning)
Meny
bläddring • 46
lista • 47
Mikrofon, av • 31
Minnesstatus,
telefonbok • 65
Minutton • 97
Missade samtal • 28, 90
Mottagna samtal • 90
N
Namn
lagra • 56
skriva in • 39
söka/ringa upp • 53
Nummer
FDN • 104
korrigera • 26
lagra • 56
läge • 39, 45
snabbuppringning • 57
Nätverkstjänster • 122
Nätverksval • 128
Nödsamtal • 171
Nöjen • 130
O
Omvandling, enhet • 119
P
Personal Identification
Number • 161
PIN2 • 162
ändra • 104
PIN-kod • 161
kontroll • 102
ändra • 102
Planering • 108
Prioritetslista • 113
Problem, lösa • 158
(fortsättning)
Programstyrda knappar,
använd • 23, 24
PUK • 162
PUK2 • 163
R
Reseadapter • 21
Ringda samtal • 91
Ringsignal
inkommande
samtal • 94
meddelanden • 95
S
Samtal
avsluta • 29
avvisa • 29
besvara • 29
ett andra
samtal • 33
grupp • 35
kostnader • 92
larmtyp • 94
lista • 27
listor • 90
missade • 28, 90
mottagna • 90
nöd • 171
Samtal (fortsättning)
parkera • 32
ringa • 26
ringda • 91
ringsignal • 94
söka efter ett nummer i
telefonboken • 53
spärrar • 124
tider • 92
utlands • 27
väntar • 33, 127
vidarekoppling • 122
återuppringning • 27
automatisk • 105
SamtalsID • 129
profiler • 64
S
(fortsättning)
Samtalskostnad • 92
Samtalslängd • 92, 97
Sidoknapp • 105
SIM-kort
låsa • 104
ringa upp nummer • 59
sätta i • 18
ta ur • 19
Skötsel • 173
Slå • 26
SIM-kortsnummer • 59
Slå på/av
mikrofon • 31
telefon • 23
SMS • 66
Snabbuppringning • 57
Spärrar
samtal • 124
Spel • 144
Bowling • 147
Go! Hamster • 146
Honey Ball • 145
Språk, ställ in • 101
Stoppur • 121
Symbolläge • 39, 45
Säkerhet
åtgärder • 7
batterier • 165
driftsmiljö • 167
elektroniska
utrustningar • 168
explosiva
atmosfärer • 170
information • 164, 172
medicinska
utrustningar • 169
trafik • 167
Säkerhetsinställningar • 102
T
T9-läge • 39, 41
Tecken
skriva in • 39
181
Index
T
(fortsättning)
Teckenfönster
huvud • 13
ikoner • 14
inställningar • 98
kontrast • 100
språk • 101
Telefon
inställningar • 98
slå på/av • 23
utseende • 10
Telefonbok • 53
kopiera nummer • 55
lagra nummer/
namn • 56
minnesstatus • 65
radera nummer • 55
redigera nummer • 55
sända SMS • 55
Text
inmatningslägen • 39
skriva in • 39
språk • 101
Textinmatningsläge
språk, ställ in • 101
ändra • 40
Tid
inställning • 114
värld • 114
Tillbehör • 9
Timer • 120
Tjänstekatalog, ring upp • 65
Ton
knappsats • 96
koppling • 96
meddelande • 95
ström på/av • 96
Ton för ström på/av • 96
Tystläge • 97
U
Underhåll • 174
Utlåda • 71, 80
Utlandssamtal • 27
182
V
Volym
hörlur • 30
knappar • 30
samtalsringning • 94
Välkomsttext • 98
Väntande samtal • 33, 127
Världstid • 114
W
WAP-browser • 130
WWW-tjänster • 130
Y
Yttre display • 16
Å
Återuppringning
automatisk • 105
Åtkomstkoder • 161
Ö
Öronmikrofon • 38
183
➃ Tryck på den
programstyrda knappen
Välj för att bekräfta.
➂ Bläddra med knappen Upp
eller Ner genom listan
över alternativ tills det
önskade alternativet
markeras.
➁ Bläddra med knappen
Vänster eller Ner genom
huvudmenyerna tills du
når den önskade menyn.
➀ Tryck på den
programstyrda knappen
Meny i viloläget.
Var och en av de två programstyrda
knapparna (
och
) utför funktionen
som anges av texten ovanför, på
teckenfönstrets understa rad.
Öppna
menyfunktionerna
Öppna telefonen.
eller
Tryck på knappen
Använd volymknapparna
på telefonens
vänstersida.
Besvara ett
samtal
Justera
volymen
.
Tryck på knappen
Avsluta ett
samtal
.
➀ Mata in numret.
➁ Tryck på knappen
Ringa ett
samtal
.
Tryck och håll ner
knappen
.
Påslagning/
Avstängning
SGH-E700 GPRS-telefon
Snabbreferenskort
Snabbuppringning
Mata in SIM-platsen, tryck
på knappen
och tryck på
knappen
.
I viloläget, håll ner
motsvarande knapp
(2 till 9).
Eller tryck på knappen och
knappen
.
Tryck två gånger på
knappen
.
Ringa upp
ett nummer
på ditt SIMkort
Tryck och håll ner
knappen 1.
Slå om det
senaste
numret
Lyssna på
ditt
mobilsvar
Söka efter
ett
nummer i
telefonboken
Lagra
nummer i
telefonboken
➀ Tryck på den programstyrda
knappen Namn i viloläget.
➁ Välj Sök namn.
➂ Mata in ett namn.
➃ Tryck på den programstyrda
knappen OK.
➄ Tryck på vänster eller höger
knapp om nödvändigt.
➅ Tryck på knappen
för att
ringa upp.
➀ Mata in numret.
➁ Tryck på den programstyrda
knappen Spara.
➂ Välj minnestyp och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
➃ Om du väljer Telefon, välj
nummertypen och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
➄ Mata in namnet och tryck på den
programstyrda knappen OK.
➅ Om du väljer SIM, ange
platsnumret och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement