Samsung | YP-60V | Samsung YP-60V Bruksanvisning

- Understøtter sport-funktion
- Kodning-funktion
- Udtagelig lagringsenhed
- 3D surroundsound
- MP3- og WMA-afspilning
- FM-modtagelse
- 15 timers uafbrudt afspilning
AH68-01509E (Rev 0.0)
Sikkerhedsadvarslerne (se side 4 og 5) skal beskytt
Indhold
Forberedelser
Sikkerhedsanvisninger
Batterioplader-sikkerhed
Forholdsregler ved genopladning
Funktioner
Tilbehør
Knappernes placering (yepp)
4
6
7
8
11
12
Tilslutning til computer
Tilslutte yepp til en pc
Manuel installation af USB-driveren
Brug af den udtagelige lagringsenhed
● Downloade/uploade filer
● Afbryde USB-kablet
Installere yepp Studio
● Sådan ser du Help på yepp Studio
Installere Fitness Manager
Brug af Fitness Manager
14
18
22
22
23
24
26
28
30
Grundlæggende funktioner
Afspille musik og slukke enheden
Justere lydstyrken / Hold-funktion
Søge efter musik/Voice-filer
Kodning af MP3’er
Lytte til FM-radio
Kodning fra FM-radio
2
Loop Repeating
MENU-indstilling
Ændre indstillinger
Indstilling af avancerede funktioner
Afspilning af mapper
Valg af afspilningsindstilling
Valg af lydeffekter
Styre filer
● Slette
● Formatere
Indstillingstider
● Indstilling af stop-tid/Strøm fra-tid
● Sleep-tid / Baggrundsbelysning-tid
Indstilling af lydmiljø
● Display
- Data / kontrast
● Lydkontrol
- WOW-niveau
- Kod bithastighed
- Bip til/fra / Standardlydstyrke
● Indstilling af yderligere regionalfunktioner
- Sprog / Enhed
Brug af Navigation
Indstilling af FM
Brug af sport-funktion
40
41
42
43
44
45
46
48
48
48
49
49
50
51
51
51
52
52
53
53
54
54
55
56
57
DAN
Yderligere funktioner
Tillæg
34
35
36
37
38
39
MENU-tabel
62
Kundesupport
Fejlsøgning
Specifikationer
64
66
3
Sikkerhedsanvisninger
Må ikke udsættes for meget høje
eller lave temperaturer (over 35°C
eller under 0°C). Må ikke udsættes
for fugt.
Udsæt ikke enheden for kraftigt
tryk.
Pas på, at der ikke kommer
fremmedlegemer ind i enheden.
Øretelefoner
Følg sikkerhedsanvisninger for trafik
● Brug ikke øretelefonerne, mens du kører bil eller cykler.
Det er både farligt og ulovligt.
DAN
Sæt dig ind i alle anvisningerne for at undgå at komme til skade eller beskadige udstyret.
● Det kan forårsage en ulykke, hvis du skruer op for lydstyrken på øretelefonerne, mens du
spadserer på gaden, særligt når du går over gadekryds.
Beskyt din hørelse
● Skru ikke lydstyrken for højt op.
Sæt ikke tunge genstande oven
på enheden.
Må ikke udsættes for kemikalier
som f.eks. rensebenzin eller fortynder.
Brug ikke enheden nær et apparat,
der frembringer et stærkt magnetfelt.
Læger advarer imod langvarig udsættelse for høje lydstyrker.
● Stands brug af enheden eller skru ned for lydstyrken, hvis du får ringen for ørerne.
Omgivende driftsforhold
● Temperatur i omgivelserne: 5°C ~ 35°C
Må ikke udsættes for direkte
sollys eller varmekilder.
Må ikke opbevares i støvede
omgivelser.
Forsøg ikke selv at skille
enheden ad eller reparere den.
● Fugtighed: 10 ~ 75%
Miljøoplysninger
● Følg lokale retningslinjer for affaldsbortskaffelse, når du bortskaffer emballage, batterier
og gamle elektroniske apparater.
● Til yepp-emballage bruges pap, polyethylen osv. Der bruges
✽ Vær opmærksom på, at vi fralægger os ethvert ansvar for skader ved tab af gemte eller optagede
data som følge af driftsforstyrrelse, reparation eller andre årsager.
4
ingen unødvendige materialer.
5
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE
ÅBNES
Forholdsregler ved genopladning
!
De uisolerede dele inden i opladeren kan
forårsage elektrisk stød.
Af sikkerhedshensyn til må opladerens kabinet ikke åbnes.
Der medfølger en oplader til YP-60.
Sørg for kun at bruge den medfølgende adapter.
Forbind opladeren til en lysnetkontakt.
✽ Når genopladning er gennemført,
vises “FULLY CHARGED” på displayvinduet.
✽ Der genoplades fortsat, selv om
USB-kablet er tilsluttet.
DAN
Batterioplader-sikkerhed
Forsigtig
!
Læs denne brugervejledning for at undgå eventuelle problemer ved brug af opladeren.
● Oplad ikke længere end den angivne opladningstid for at undgå risiko for brand.
● Forbind ikke flere enheder til den samme kontakt.
● Brug ikke et beskadiget internt genopladeligt batteri, og genoplad ikke adapteren.
● Når du bruger det genopladelige batteri for første gang, eller efter flere
måneder uden at bruge det, skal du først oplade det helt.
● Oplad ikke det genopladelige batteri i mere end 6 timer.
● Overopladning eller overafladning mindsker batterilevetiden.
Advarsel
● Brug opladeren på afstand af vand/fugt for at undgå brand eller elektrisk stød.
Forsigtig
● For at undgå elektrisk stød må du kun bruge opladeren med en lysnetkontakt, der passer til
konverterens stik.
● Sørg for, at opladerens stik er sat helt ind i kontakten.
6
● Du bør kontrollere genopladningstiden og skifte til et nyt internt genopladeligt batteri,
når batterilevetiden bliver lav.
● Det genopladelige batteri er en brugsgenstand, og dets kapacitet mindsker gradvist.
● For at forlænge levetiden for dit batteri skal du bruge det helt opladede batteri, indtil det er
heltafladet, og derefter oplade det helt igen inden brug. Hvis du oplader et batteri, der ikke er
helt afladet, mindskes batteridriftstiden. I så fald skal du fuldt oplade batteriet og aflade det
helt flere gange.
● Metalgenstande, f.eks. halskæder eller mønter, må ikke komme i kontakt med opladerens
tilslutninger (metaldele) og det indbyggede genopladelige batteri.
Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
● Pas på ikke at berøre opladningsadapteren med våde hænder.
7
DAN
Understøtter sport-funktion
3D surroundsound
● Ved
● Du
at bruge funktionerne kalorieforbrug, hjertefrekvens og stop-ur kan du træne
meget mere effektivt og kontrolleret.
●
hører en dyb bas og 3D surroundsound.
er et varemærke tilhørende SRS Labs, Inc.
WOW-teknologi anvendes på licens fra SRS Labs, Inc.
Kodning-funktion
● Du
kan lave en MP3-fil fra en ekstern kilde vha. ENC-jackstikket
på hovedenheden
● Du kan også omsætte et FM-radioprogram til en MP3-fil i realtid.
MP3- og WMA-afspilning
● MP3
er et MPEG1 Layer3-lydformat.
er et Microsoft Windows Media-lydformat.
● WMA
Udtagelig lagringsenhed
●
8
Du kan nemt kopiere og indsætte filer til yepp-afspilleren vha. Windows Explorer.
9
DAN
Tilbehør
FM-modtagelse
Afspiller
Sport-øretelefon
Armbånd
Fingerklemme
Øretelefon
forlængerkabel
● Det
er nemt at lytte til et FM-program med funktionerne Auto Search og
Frequency Memory.
Lyd
● Du
kan justere equalizeren manuelt.
15 timers uafbrudt afspilning
● Brug
et genopladeligt litiumpolymer-batteri for at kunne afspille uafbrudt i
op til 15 timer.
Line In-kabel
Model
Indbygget hukommelse
USB-kabel
YP-60 H
128 MB
Oplader
Installations-cd
Brugervejledning
YP-60 V
YP-60 X
YP-60 Z
256 MB
512 MB
1 GB
● Kapaciteten for den brugbare indbyggede hukommelse er mindre end angivet, da de interne
faste programmer også bruger en del af hukommelsen.
● Udformningen af tilbehøret kan som følge af løbende forbedringer ændres uden varsel.
10
11
Knappernes placering (yepp)
Sensor til måling af hjertefrekvens
DAN
Display
Øretelefon-jackstik
Equalizer, SRS-indikator
Display
Hold-kontakt
Mappe-afspilning-indikator
Kaloriemåling-indikator
Resterende batteri
Strøm-indikator
Sleep-tid-indikator
MENU/
Loop Repeating-knap
Ryk til spor/
Speed Search-knap
Sport-funktion-knap
Tid-indikator
Afspil/Stop/Pause
Til/fra-knap
07:32 AM
Nor
Track 1
Indstilling-indikator
Lydstyrke-knap
ENC/NAVI.
-knap
USB-kabel
Tilslutningsport
001
NOR
00:01:30
Titel (spor og kunstner) -indikator
Indikator for afspilningstid
Indikator for spornummer
Afspil/Stop/Pause-indikator
Afspilningsindstilling/Gentag interval-indikator
ENC-jackstik
Nulstil-hul
Bemærk
● Hvis enheden ikke reagerer, selv efter tryk på knapperne, skal du genstarte den ved at trykke på nulstil-hullet med en
spids genstand.
12
13
Tilslutte yepp til en pc
Pc-systemet skal opfylde
følgende specifikationer:
Inden du tilslutter yepp til en pc, skal du sørge for at installere
USB-driveren. Hvis “Add New Hardware Wizard” vises,
skal du trykke på [Cancel] -knappen, og installere USB-driveren.
● Pentium 133 MHz eller derover
Installere software
● Windows 98SE/ME/2000/XP.
DAN
Systemkrav.
2
Vælg det sprog, du vil bruge.
3
Klik på [Next] i den række vinduer,
der vises.
● 40 MB plads til rådighed på hard-
disken
● Cd-rom-drev.
(dobbelt hastighed eller derover)
● USB-port (1.1) understøttet.
● VGA-grafik.
● DirectX 8.0 eller nyere.
1
Sæt installations-cd’en i cd-rom-drevet.
Billedet nedenfor vises.
Vælg [yepp USB Driver].
?@6K
?
?@@@6X
?
?@@@@)X?
?
?@@@@@)X
?
?@@@@@@)X?
?
?@@@@@@@)X
?
?@@@@@@@@)X?
?
?@@@@@@@@@)X
?
?@@@@@@@@@@@@)X?
?
?@@@@@@@@@@@@@)X
?
?@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
?@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hf?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhf?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Khe?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xh?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhe?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hf?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@0Y
?
@@@@@@@@(M
?
@@@@@@@(Y?
?
Fortsættes...
@@@@@@(Y
@@@@@(Y?
@@@@(Y
@@@(Y?
@@(Y
@0Y?
14
?
?
?
?
?
?
15
Tilslutte yepp til en pc med et USB-kabel
Sådan kontrolleres USB-driveren
4
5
DAN
Tilslutte yepp til en pc
● Windows 98/ME:
Tilslut et USB-kabel til USB-porten på computeren.
Kontrolpanel → System → Enhedshåndtering →
Diskdrev → SAMSUNG YP-60
Tilslut den anden ende af et USB-kabel til USB-kabelporten på højre
side af yepp’en.
● Hvis du afbryder USB-kablet fra din pc, mens
en kommando implementeres, eller der initialiseres ved
USB-driver installation, fungerer din pc ikke altid korrekt.
● Windows 2000:
Kontrolpanel → System → Hardware →
Enhedshåndtering → Diskdrev →
SAMSUNG YP-60 USB-enhed
● Windows XP:
7
16
Efter installation af USB-driveren bliver
“SAMSUNG YP-60” vist i
[System Properties] → [Device Manager].
USB-tilslutningskabel
6
USB-driveren installeres med en meddelelse om, at den
søger efter en ny enhed. Du kan ikke altid se
displayskærmen ved installation.
Gå til enhedshåndtering for at kontrollere,
at installationen er blevet vel gennemført.
Kontrolpanel → System → Hardware →
Enhedshåndtering → Diskdrev → SAMSUNG YP-60 USBenhed
8
Se næste side, hvis USB-driveren ikke installeres automatisk.
17
Manuel installation af USB-driveren
DAN
Gå til “Downloade/uploade filer”, hvis USB-driveren er installeret.
Gå frem som følger, hvis USB-driveren ikke er installeret.
Hvis der opstår en fejl ved installation af USB-driveren
1
4
Efter at have valgt driveren
skal du klikke på [Update
Driver].
5
Vælg en kompatibel driver, og
klik på [Next] for at afslutte.
Kontroller enhedshåndtering.
● Windows 98,ME:
Kontrolpanel → System → Enhedshåndtering
● Windows 2000:
Kontrolpanel → System → Hardware →
Enhedshåndtering
● Windows XP:
Kontrolpanel → System → Hardware →
Enhedshåndtering
18
2
Kontroller, om der er opført en enhed med et
udråbstegn eller et spørgsmålstegn
(vist som ukendt enhed eller USB-enhed).
3
Dobbeltklik på enheden opført med et
udråbstegn eller et spørgsmålstegn.
19
DAN
Manuel installation af USB-driveren
I Windows 98
Klik på [Next] i den række vinduer, der vises.
Vælg [Specify a location],®
og vælg derefter
[CD-ROM]/driver for win98.
● Du skal genstarte din computer for at gennemføre installationen.
20
21
Brug af den udtagelige lagringsenhed
Downloade/uploade filer
Efter gennemførelse af filoverførsel, skal du afbryde kablet på følgende måde:
1
2
3
DAN
Afbryde USB-kablet
Tilslut yepp til din pc, og tænd den.
Åbn Windows Explorer på pc’en.
Vælg filen til lagring, og træk og slip den til ikonen for udtagelig disk.
(I numerisk, alfabetisk rækkefølge)
Bemærk
●
Musikfiler kan kun afspilles, når de er downloadet til MUSICmappen eller mappen lige under MUSIC-mappen.
●
Rækkefølgen for musikfiler er ikke i forhold til rækkefølgen for
genafspilning, når du vælger en udtagelig disk i Windows
Explorer.
●
Mens enten DOWNLOAD eller UPLOAD på yepp’ens LCD er
tændt, må du ikke udtage USB-kablet.
Der kan opstå funktionsfejl på din pc.
Hvis “READY” bliver vist på yepp’ens LCD, er overførsel
gennemført.Derefter kan du udtage USB-kablet.
1
Dobbeltklik på den grønne pil på
opgavelinjen nederst til højre på vinduet.
2
Når [Hardware device stopped]-meddelelsen vises,
skal du trykke på [OK] -knappen og afbryde USB-kablet.
N
Bemærk
●
I søgemaskinen i Windows 98, skal du læge musen på det bærbare drev og klikke på højre
museknap for at udføre “Udkast”.
(Når “READY” vises på yepp’ens LCD efter udførelse af “Udkast”, skal du udtage USB-kablet.)
22
23
1
Sæt installations-cd’en i cd-rom-drevet.
Vælg [yepp Studio].
2
24
3
Klik på [Next] i den række vinduer, der vises.
●
Se Help for flere oplysninger om brug af yepp Studio.
DAN
Installere yepp Studio
Vælg sprog
25
Installere yepp Studio
DAN
Sådan ser du Help på yepp Studio
Kør yepp Studio, og tryk på F1.
● Help bliver vist.
Bemærk
Ryk pilen til øverst på yepp Studio, og højreklik på musen. Følgende valgvindue bliver vist.
● Klik på Help, så Help-vinduet bliver vist.
● Teknologi til musikgenkendelse og relaterede data er leveret af Gracenote og Gracenote CDDB® Music
Recognition ServiceSM.
● CDDB er et registreret varemærke tilhørende Gracenote. Gracenote-logoet, Gracenote CDDB-logoet og
“Powered by Gracenote CDDB”-logoet er varemærker tilhørende Gracenote.
Music Recognition Service og MRS er servicemærker tilhørende Gracenote.
● Hvis der er installeret en firewall på pc’en, er det ikke altid muligt at importere CDDB-data.
N
26
27
28
1
Sæt installations-cd’en i pc’ens cd-rom-drev.
Vælg [Fitness Manager].
2
Vælg det sprog, du vil bruge.
3
Klik på [Next] i den række vinduer, der vises.
DAN
Installere Fitness Manager
29
Log Ind
1
2
3
Når Fitness Manager tilsluttes for første
gang, skal du klikke på [New Account] , og
oprette et nyt brugernavn på højst 6
bogstaver.
4
Tryk på [OK] -knappen efter at have indført dine
personlige data.
5
Efter at have indført et brugernavn og
adgangskode
skal du logge ind ved at klikke på [Login].
DAN
Brug af Fitness Manager
Tænd for yepp’en, og tilslut den til din pc.
Klik på [yepp Sports Fitness Manager] på computerskærmen.
® Opret et kaldenavn for
den YP-60, du bruger.
- Der kan højst indføres 6
engelske tegn.
Bemærk
● Hvis Fitness Manager køres efter tilslutning af enheden til pc’en, bliver de målte
data gemt på enheden automatisk opdateret til pc’en og derefter slettet.
● Fitness Manager kan ikke bruges, mens yepp Studio kører.
30
31
Brug af Fitness Manager
[Calorie Chart]
1
2
3
Tænd for yepp’en, og tilslut den til din pc.
Klik på [Account] efter at have valgt
Fitness Manager.
Efter opsætning af brugeren
skal du klikke på [OK] -knappen.
Opsætte en ny bruger
Slette en bruger
Brug af Fitness Manager
● Du kan kontrollere kalorieforbruget
ved træningen i enheder på år,
måneder og dage.
DAN
Opsætte en bruger
: Viser kaloriedata for et år baseret
på det aktuelle punkt.
: Viser kaloriedata for en måned baseret
på det aktuelle punkt.
: Viser kaloriedata efter tid pr. i dag.
[Biorhythm]
● Du kan kontrollere biorytmen for den
valgte bruger.
[Calorie List]
● Du kan se de målte data, som
er blevet gemt.
- Data: Viser data og tid, når en bruger er i gang med at træne.
- Træningstid: Viser træningen i time og minut.
- Starting HR: Viser hjertefrekvens (slag pr. min.) inden træning.
- Final HR: Viser hjertefrekvens (slag pr. min.) efter træning.
- Kaloriedata: Viser kalorieforbruget (kcal).
- Remark: Viser det indhold, som en bruger indfører.
32
Bemærk
● Hvis der klikkes på [Edit Profile], kan personlige data ændres.
● Den graf over biorytmen, der opstår, afspejler de statistiske værdier af de
målte data, og kan derfor være forskellig fra de faktiske værdier.
● Se Help for nærmere oplysninger om brug af yepp Studio.
33
Justere lydstyrken/Hold-funktion
Afspille musik og slukke enheden
Slå strømmen til og fra
● Slå strømmen fra: Tryk på
knappen for at slå strømmen til.
knappen og hold for at slå strømmen fra.
Tryk på
styrken.
knappen.
07:32 AM
● I pause-indstilling skal du trykke kortvarigt
sports
Track 1
001
NOR
30
NOR
00:01:30
00:01:30
,
● Tryk en gang på
Tryk på og hold
,
-knapperne for at justere lydstyrken med et trin.
-knapperne for at øge eller mindske lydstyrken i større intervaller.
Hold-funktion
07:32 AM
I Hold-indstilling er alle knapper desaktiveret.
Nor
Track 1
001
NOR
GOOD BYE
00:01:30
på
-knappen igen for at fortsætte
afspilning.
Bemærk
● WMA-filer kan kun afspilles som musikfiler med et komprimeringsforhold på 64 kbps - 192 kbps,
som kan laves i Windows Media Player (Version 8.0).
● Strøm fra-tiden kan indstilles i menuen.
34
Nor
● Lydstyrken kan justeres i intervaller mellem 0 og 40.
Nor
Holde pause i musik
knappen for at holde pause i
07:32 AM
Bemærk
● Afspilning begynder.
Tryk på
afspilning.
-knapperne for at justere lyd-
001
Afspille musik
Tryk på
,
DAN
● Slå strømmen til: Tryk på
Justere lydstyrken
Skyd kontakten
retning.
på afspilleren i pilens
● Når der trykkes på knappen,
HOLD!
bliver “
HOLD!”-meddelelsen vist på
displayet.
35
Søge efter musik/Voice-filer
● Der kan søges efter en ønsket passage ved at trykke
på
og holde
1
Tilslut Audio Output-porten på den eksterne lydkilde
(eller Line Out-porten) til ENC-porten på enheden med Line In-kablet.
DAN
Sådan søges efter bestemte dele ved afspilning
Kodning af MP3’er
knapperne ved afsp
Sådan skiftes spor ved afspilning
● Hvis der
trykkes påknappen ved afspilning, afspilles det næste spor.
trykkes påknappen inden 5 sekunder er forløbet siden begyndelsen af afspilning
af et spor,afspilles det foregående spor. Hvis der trykkes på
knappen efter 5 sekunder,
afspilles det aktuelle spor igen fra begyndelsen.
● Hvis der
Sådan skiftes spor, når afspilleren er standset
● Hvis der trykkes på
,
-knapperne ved stop, rykker yepp
til henholdsvis det foregående eller næste spor.
Bemærk
● VBR (variabel bithastighed) -fil:En fil hvis komprimeringsforhold konstant ændres alt efter
typen af lyde, f.eks. deres tone, i filen.
● Hvis du ved VBR-filer trykker på
-knappen inden for 5 sekunder fra begyndelsen af sporet, medfører det ikke
altid, at det foregående spor afspiller.
● Filer der er downloadet i MP2 eller MP1, og har fået ændret deres filtypenavn til MP3, kan ikke altid afspilles.
2
3
Hvis der trykkes på ENC-knappen, begynder MP3-kodning.
● Hvis der
trykkes på knappen, holdes der pause i kodning. Hvis der
pen igen, fortsætter kodning.
trykkes på knap-
Hvis der trykkes på ENC-knappen ved kodning, standser kodning,
og der laves en kodning-fil.
● Kodning udføres i rækkefølge (ENC001, ENC002 osv.),
og filer gemmes i MP3-format efter kodning.
Bemærk
● Bithastigheden kan indstilles til 64 kbps, 96 kbps og 128 kbps.
● Ved kodning er der ingen biplyd; knappen lyser, og
baggrundsbelysningen tændes ikke.
Forsigtig
● Afbryd ikke Line-kablet ved kodning.
● Hvis batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet, udføres kodning ikke.
● Juster lydstyrken på den eksterne lydkilde til et passende niveau, og kod den.
Hvis lydstyrkeniveauet er meget højt, er lydkvaliteten ikke altid god.
36
37
Sådan lyttes til FM-radio
Kodning fra FM-radio
Udføre FM-kodning
Manuel søgning efter en frekvens
,
-knapperne for at søge manuelt efter
den ønskede frekvens.
1
● Tryk på
DAN
Vælg først FM-indstilling. (Se “Ændre indstillinger”)
Tryk på ENC-knappen ved FM-modtagelse.
● Kodning af den aktuelt sendte
FM-udsendelse begynder.
07:32 AM
91.90MHz
FMCH — —
2
Tryk på ENC-knappen igen.
● Der oprettes en fil, og kodningen standser.
● Filer gemmes i rækkefølgen F001, F002…osv., og
der standses automatisk, når
hukommelsen er fyldt.
Automatisk søgning efter en frekvens
● Tryk og hold på
,
-knapperne for at søge
efter og standse ved frekvenser med modtagelse.
07:32 AM
91.90MHz
FM Scan
Bemærk
● Ved kodning er der ingen biplyd; knappen lyser, og baggrundsbelysningen tændes ikke.
● Kodede filer bliver 64 kbps-filer, efter de er kodet fra FM.
38
39
Loop Repeating
Slutpunkt
Startpunkt
Ved afspilning af musikfiler skal du
trykke kortvarigt på
knappen ved begyndelsen af den løkke,
du vil indstille.
A
Tryk på og hold
knappen i musik/Voice-indstilling.
Efter navigering med
,
-knapperne, skal du trykke på
knappen for at vælge den ønskede
menu.Menu-indstilling annulleres, hvis der trykkes på
knappen.
Tryk kortvarigt på
knappen
igen for at indstille slutningen af løkken.
A
B vises på displayet.
Løkken afspilles gentaget.
vises på displayet.
07:32 AM
Nor
07:32 AM
A
00:01:30
Track 1
001
MENU
EXIT
MODE SELECT
MODE SELECT
SETTING
SETTING
NAVIGATION
MENU
MENU
NAVIGATION
SETTING
FM SETTING
EXIT
NAVIGATION
FM SETTING
Nor
Track 1
001
MENU
DAN
MENU-indstilling
A
B
00:01:38
● MODE SELECT: Ved ændring af indstillinger.
● SETTING: Ved ændring af yepp’s avancerede funktioner.
● NAVIGATION: Ved udførelse af en simpel søgning efter gemte musikfiler.
● FM SETTING: Ved automatisk lagring af frekvenser eller kontrol af gemte frekvenser.
● EXIT: For at afslutte MENU.
Bemærk
● Tryk kortvarigt på
40
Bemærk
knappen for at annullere løkken.
● Loop Repeat udløses automatisk, hvis du udfører Speed Search med
,
-knapperne.
● I MENU-indstilling annulleres MENU-indstilling, hvis der ikke er noget input i 30 sekunder.
41
Indstilling af avancerede funktioner
Ændre indstillinger
Tryk og hold på
knappen.
Efter at have brugt
,
-knappen til at rykke til MODE SELECT skal du trykke på
Ryk til den ønskede indstilling ved at bruge
og tryk derefter på
knappen.
MODE SELECT
EXIT
MUSIC
FM
MODE SELECT
FM ENC
LINE ENC
EXIT
EXIT
LINE ENC-indstilling
MODE SELECT
MODE SELECT
FM
FM ENC
LINE ENC
MUSIC
FM
FM ENC
FM ENC-indstilling
Vælg SETTING i MENU. (Se “MENU-indstilling”)
2
I SETTING skal du efter at have rykket til den ønskede funktion med
trykke på
knappen.
,
-knappen,
-knapperne,
MODE SELECT
LINE ENC
EXIT
MUSIC
Music-indstilling
42
,
knappen.
1
DAN
1
2
3
SETTING
EXIT
FOLDER PLAY
PLAY MODE
SETTING
ENVIRONMENT
EXIT
FOLDER PLAY
SETTING
TIME
ENVIRONMENT
EXIT
SETTING
FILE
TIME
ENVIRONMENT
SETTING
SOUND EFFECT
FILE
TIME
SETTING
PLAY MODE
SOUND EFFECT
FILE
FM-indstilling
43
Valg af afspilningsindstilling
1
● De gemte mapper vises.
FOLDER PLAY
F
2
I PLAY-INDSTILLING skal du efter at have rykket til
den ønskede mappe med
, -knappen trykke på
knappen.
● Filerne i den valgte mappe afspilles.
● Mappe-afspilning virker ikke, når der
ikke er nogen filer i mappen.
● Ryk til hver af de respektive indstillinger ved at
vælge MUSIC, FM ENC eller LINE ENC.
44
1
2
Vælg FOLDER PLAY i SETTING-menuen.
MUSIC
Love You
LOCK
07:32 AM
Nor
Track 1
001
NOR
00:01:30
Vælg PLAY MODE i SETTING-menuen.
DAN
Afspilning af mapper
I PLAY MODE skal du efter at have rykket til den ønskede indstilling med ,
-knappen, trykke på
knappen.
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY MODE
EXIT
NORMAL
REPEAT ONE
NORMAL
REPEAT ONE
REPEAT ALL
REPEAT ONE
REPEAT ALL
SHUFFLE
● NORMAL: For at afspille alle sporene i rækkefølge en gang.
● REPEAT ONE : For at gentage et spor.
● REPEAT ALL : For at gentage alle spor.
● SHUFFLE : For at afspille spor vilkårligt.
● EXIT : For at rykke til en menu på et højere niveau.
45
Indstilling af lydeffekter
EQ
Vælg SOUND EFFECT i SETTING-menuen.
I SOUND EFFECT skal du efter at have rykket til den ønskede lydindstilling med
-knappen, trykke på
knappen.
SOUND EFFECT
EXIT
EQ
SOUND EFFECT
TRUBASS
WOW
SRS
EXIT
,
): Du hører 3D-stereolyd.
): Dette er en basforstærkning-funktion, som gør lyden mere mættet.
● WOW: Med denne funktion kan du bruge SRS- og Trubass-funktionerne på samme tid.
● EXIT: For at rykke til en menu på et højere niveau
● SRS (
● TRUBASS (
1
Brug
,
-knapperne til at
rykke til den ønskede indstilling
(af de 4 indstillinger til rådighed),
og tryk på
-knappen for at
vælge.
2
Hvis du vil justere
equalizeren manuelt, skal du
vælge User EQ og Bass/Treble.
DAN
1
2
EQ
EQ
EXIT
NORMAL
CLASSIC
JAZZ
ROCK
NORMAL DBB
EQ
EQ
USER EQ
EXIT
NORMAL
CLASSIC DBB
JAZZ DBB
ROCK DBB
USER EQ
USER EQ
EXIT
BASS
TREBLE
BASS
TREBLE
EXIT
● Bas/diskant kan begge justeres
fra 0 til 10 med
,
-knappen.
BASS
TREBLE
6
5
Bemærk
● Juster lydstyrken til et passende niveau, da lydstyrken kan forøges i SRS-indstillingen.
● Denne enhed understøtter samplingsfrekvenser på 32 kHz, 44,1 kHz eller 48 kHz.
● Du kan kun indstille SRS-funktioner i Music-indstilling.
46
47
Styre filer
Indstillingstider
1
2
3
Indstilling af stop-tid
Vælg FILE i SETTING.
MANUAL TIME SET
Vælg DELETE, og ryk derefter til den fil, du
vil slette.
● Hvis EXIT er valgt, kan filer i andre mapper
også vælges.
Vælg CONFIRM i DELETE CONFIRM-vinduet efter at
have trykket på
knappen.
● Den valgte fil slettes.
● Brug
MUSIC DELETE
EXIT
001:Track 1.mp3
002:Track 2.mp3
,
-knapperne til at indstille urets
klokkeslæt manuelt.
2004. 03. 07
09: 12 AM
UPDATE
DAN
Vælg TIME i SETTING-menuen.
Slette
CANCEL
● Vælg UPDATE for at afslutte indstilling af tid efter
manuel indstilling.
DELETE CONFIRM
CONFIRM
CANCEL
Formatering
Strøm fra-tid
● Brug
,
-knapperne til at indstille strøm fra-tiden.
● Strøm fra-tiden kan indstilles fra 3 til 180 sekunder.
1
2
Vælg FILE i SETTING.
FILE
Vælg FORMAT i FILE.
DELETE
FORMAT
EXIT
● Formatering udføres, hvis CONFIRM vælges.
Bemærk
● Alle filer bliver slettet, hvis yepp’en formateres.
48
FORMAT
Efter standsning af afspilning slås strømmen automatisk
fra, hvis der ikke er blevet trykket på nogen knapper
i løbet af det indstillede tidsrum.
● Når den er indstillet til NO POWER OFF, slås strømmen
ikke
fra, selv om enheden er standset.
POWER OFF TIME
120 sec
CONFIRM
CANCEL
49
Indstillingstider
Indstilling af lydmiljø
Vælg ENVIRONMENT i SETTING-menuen.
Sleep-tid
DAN
, -knapperne til at indstille sleep-tiden.
● Sleep-tiden kan indstilles fra 3 til 180 minutter.
Strømmen slås automatisk fra, efter det indstillede tid
srum er forløbet.
● Når den er indstillet til NO SLEEP, slås strømmen ikke
fra automatisk.
DISPLAY
● Brug
SLEEP TIME
DATA
● Brug
Baggrundsbelysning-tid
, -knapperne til at indstille baggrunds
belysning “ON”-tiden.
● Indstillingsområdet for baggrundsbelysning “On”-tid er 0 til
30 sekunder.
● Når den er indstillet på Always On, er baggrundsbelysningen tændt uafbrudt.
Vælg DISPLAY i ENVIRONMENT.
150 min
● Brug
BACKLIGHT TIME
,
-knapperne til at vælge Music-indstilling, og
vælg det indhold, der skal vises øverst på skærmdisplayvinduet.
● PLAY TIME : Viser den aktuelle afspilningstid
● REMAIN TIME : Viser den resterende afspilningstid
● REMAIN MEMORY : Viser den resterende hukommelse
● BIT RATE : Viser den bølge-bithastighed, der afspilles
INFORMATION
EXIT
PLAY TIME
REMAIN TIME
15 sec
KONTRAST
● Brug
,
-knapperne til at indstille kontrasten.
● Indstillingsområdet for den kontrast, som justerer
Bemærk
skærmens lysstyrke, er fra 0 til 15.
CONTRAST
11
● Baggrundsbelysningen tændes ikke, når det resterende batteriniveau er utilstrækkeligt.
50
51
Indstilling af lydmiljø
Kod bithastighed
● Brug ,
Vælg SOUND i ENVIRONMENT.
WOW-niveau
kan justeres.
,
-knapperne til at vælge
det ønskede niveau.
● Niveauet for SRS og TRUBASS kan
begge indstilles inden for området 0 til 10.
SRS LEVEL
TRUBASS LEVEL
8 Level
8 Level
nen til den tilsluttede enhed.
● Indstil den ønskede enhed til øretelefon, hovedtelefon,
højttaler eller bil-sæt (bilkassette-adapter)
ved at bruge
,
-knapperne.
● Brug
,
-knapperne til at indstille BEEP-indstillingen.
● BEEP ON: Der høres et bip, hver gang der trykkes på en
knap.
● BEEP OFF: Der høres intet bip, når der trykkes på en
knap.
BEEP ON/OFF
ON
OFF
STANDARDLYDSTYRKE
● Hvis OPTIMIZATION er valgt, optimeres SRS-funktio-
52
96 kbps
Bip til/fra
● Niveauerne for SRS og TRUBASS
● Brug
ENCODE BIT RATE
DAN
-knapperne til at indstille den ønskede
bithastighed for MP3-kodning.
● Du kan indstille den ønskede bithastighed til 64 kbps, 96
kbps eller 128 kbps, når du udfører MP3-kodning.
LYDKONTROL
OPTIMIZATION
EARPHONE
HEADPHONE
CARPACK
● Brug
,
-knapperne til at indstille standardlydstyrken.
● Det er muligt at indstille standardlydstyrken til en værdi
mellem 0 og 40. Hvis strømmen slås til igen,
efter at lydstyrken er blevet indstillet over standardværdien, afspilles musik ved standardlydstyrken.
● Hvis strømmen slås til igen, efter at lydstyrken er blevet
indstillet inden for standardværdien, afspilles musikken
igen ved den tidligere afspillede lydstyrke.
DEFAULT VOLUME
22
53
Indstilling af lydmiljø
Brug af Navigation
Vælg COUNTRY i SETTING-menuen.
1
Tryk og hold på
2
Efter at have brugt
knappen.
-knappen.
NAVIGATION
EXIT
001 : Track 1.mp3
002 : Track 2.mp3
● Den fil, der afspilles nu, vises.
SPROG
, -knappen til at vælge det ønskede
menusprog blandt ni sprog.
● Menuen vises på det valgte sprog.
● Indstilling, miljø, land og
sprog vises kun på engelsk.
DAN
✻ Der kan søges blandt op til 256 filer for hver mappe.
Indstilling af yderligere regionalfunktioner
● Brug
LANGUAGE
ITALIAN
JAPANESE
KOREAN
-knappen til at rykke til NAVIGATION skal du trykke på
● Hvis EXIT er valgt, kan du rykke til en anden mappe.
ENHED
, -knappen til at vælge kg/m eller pund/fod
som måleenhed.
,
NAVIGATION
NAVIGATION
NAVIGATION
EXIT
001:Track 1.MP3
002:Track 2.MP3
002:Track 2.MP3
EXIT
001:Track 1.MP3
EXIT
MUSIC
Love You
● Brug
UNIT
EXIT
kg/m
lb/ft
54
3
Vælg den fil eller mappe, du vil afspille.
●
,
: Når du indfører en mappe eller ved afspilning af en fil, ved afspilning af en fil.
●
: Når du rykker til en mappe på et højere niveau. Når du forlader NAVIGATION-indstilling.
●
,
: Når du rykker til en fil eller mappe i det samme bibliotek.
55
Indstilling af FM
Brug af sport-funktion
✽ Forsigtig ved måling af din hjertefrekvens
Automatisk lagring af en frekvens
Tryk og hold på
2
Efter at have rykket til AUTO PRESET med
-knappen skal du trykke på
knappen.
- Tryk ikke for hårdt, når du sætter fingeren på sensoren.
- Undgå at bevæge fingeren ved måling.
knappen i FM-indstilling.
● FM-indstilling vises.
,
● Frekvenser inden for området 87,50 MHz til
108,00 MHz vælges automatisk og gemmes.
● Frekvenser gemmes automatisk f.o.m. 1.
Indstilling af bruger
07:32 AM
91.90MHz
Tryk og hold på
● FM-indstilling vises.
1
2
knappen i FM-indstilling.
Tryk på
knappen efter at have brugt
,
-knapperne til at rykke til den ønskede FM-kanal.
Inden du bruger sport-funktionerne skal du vælge brugeren.
FM Scan
Søge efter gemte frekvenser
1
2
DAN
1
3
Tryk på valg-knappen til sport
-funktion.
PROFILE
Vælg PROFILE i SPORTS FUNCTION.
Vælg et bruger-ID registreret på pc’en eller TRY IT,
og indstil brugerens alder, køn, højde og vægt.
FM CHANNEL
CH1 95.9 MHz
CH2 91.9 MHz
CH3 89.1 MHz
4
Vælg CREATE, efter indstillingen er gennemført.
EXIT
TRY IT
EDIT PROFILE
NAME
AGE
GENDER
: GUEST
: 20
: MALE
Bemærk
● Du kan gemme op til 20 frekvenser.
Bemærk
● Når du måler efter at have valgt TRY IT, gemmes data ikke.
56
57
Brug af sport-funktion
Måle kalorieforbrug
1
2
USER
Inden du begynder træning, skal du trykke på valgknappen til sport
-funktion.
Vælg CALORIE COUNTER i SPORTS FUNCTION.
END
CALORIE
1
2
Tryk på valg-knappen til sport
-funktion.
Tryk på
knappen i SPORTS FUNCTION, og
vælg HEART RATE MONITOR.
Place your finger
on sensor and
press button
● Den valgte bruger, og om en
måling er begyndt eller ej, bliver vist.
HEART RATE
knappen.
● Måling af hjertefrekvens begynder.
Place your finger
on sensor and
press button
CALORIE COUNTER
Measuring
82bpm
● Når måling af hjertefrekvens slutter, gemmes den
målte hjertefrekvens automatisk, og en “
indikator vises på displayvinduet.
4
”
-
3
Mål din hjertefrekvens en gang til efter afslutning din træning som
i #2 og #3 ovenfor.
knappen.
HEART RATE
Measuring
82bpm
● Når måling er gennemført,
vises hjertefrekvensen på skærmen.
● Kalorierne er vist i kcal-enheder.
58
Efter at have sat fingeren på sensoren
øverst på enheden, skal du trykke på
● Måling af hjertefrekvens begynder.
● Viser kalorieforbruget ved din træning.
5
HEART RATE
USER
Try It
CALORIE COUNTER
● Viser den valgte bruger, og om
Efter at have sat fingeren på sensoren
øverst på enheden, skal du trykke på
Try It
1st Check
måling er begyndt eller ej.
3
CALORIE COUNTER
DAN
Måle hjertefrekvens
Mål din hjertefrekvens inden og efter træning for at kunne
udregne de forbrændte kalorier.
HEART RATE
Hvis du vil gemme dataene, skal du vælge CREATE.
● De målte data gemmes.
S
72
E
101
082
59
Brug af sport-funktion
Måle overlap-tid
Kontrollere databasen
Tryk på valg-knappen til sport
-funktion.
1
VIEW CALORIE
Vælg DATABASE i SPORTS FUNCTION.
S
72
CALORIE
D 03.01.01
For at se det målte kalorieforbrug
skal du vælge VIEW CALORIES. For at se hjertefrekvensen skal du vælge VIEW HEART RATE.
E
T
Stop-ur-funktion
VIEW HEART RATE
2
Tryk på ENC/NAVI.-knappen.
3
Tryk på
● Tidsmåling begynder.
1
2
3
60
● Viser stop-uret.
Tryk på ENC/NAVI.-knappen.
● Tidsmåling begynder.
-funktion.
knappen ved tidsmåling.
● “LAP” vises, og overlap-tiden optages, hver gang
der trykkes på
Tryk to gange på valg-knappen til sport
-funktion.
● Viser stop-uret.
101
: 576
12:07
HEART RATE
: 96
DATE
: 03.01.01
: 12:07
TIME
● Viser de senest målte data.
Tryk to gange på valg-knappen til sport
DAN
1
2
3
Du kan måle brugerens intervaltid, når du træner,
f.eks. når du jogger eller løber et maraton.
-knappen.
● Der kan maksimalt optages ni overlap-tider.
● Tryk på
-knappen for at optage op til
ni overlap-tider, og tryk derefter på
-knappen for at standse.
De ni overlap-tider og sluttid vises.
Tryk på ENC/NAVI.-knappen en gang til.
● Tidsmålingen slutter.
61
MENU-tabel
,
-knappen til at navigere, og vælg derefter vha.
knappen.
DAN
● Brug
62
63
Softwaren virker ikke
Knapperne virker ikke.
● Se de anbefalede pc-specifikationer.
● Kontroller indstillingen af Hold-kontakten.
yepp virker ikke, og der vises ikke noget på LCD-displayet.
● Kontroller det genopladelige batteris tilstand.
DAN
Fejlsøgning
● Tryk på nulstil-hullet på siden af hovedenheden med en spids genstand, der er mindre end hullet.
● Tryk på nulstil-hullet på siden af hovedenheden med en spids genstand.
yepp bliver ved med at slukkes.
● Hvis et problem ikke løses, efter du har nulstillet hovedenheden, kan du forsøge brug efter formatering.Da formatering ikke er understøttet på pc, skal du søge for at formatere vha. Format-funktionen i hovedenhedens menu.
● I stop-indstilling slås strømmen automatisk fra efter 10 sekunder (skifter afhængigt af indstillinger).
● Kontroller, om der er filer gemt i den.
Der er noget galt med afspilningstiden vist ved afspilningsindstilling.
I PLAY-indstilling afspilles musik ikke efter tryk på
-knappen
● “VBR SONG”-meddelelsen vises, mens VBR (variabel bithastighed) -filer afspiller.
● Kontroller, om enheden er indstillet på Music-indstilling.
● Kontroller, om der er MP3- eller WMA-filer gemt i den indbyggede hukommelse.
LCD-vinduet er mørkt
● Kontroller, om HOLD-kontakten er låst.
● Kontroller kontrasten.
● Kontroller, om REC-knappen er slået til.
Filer kan ikke downloades.
● Kontroller det genopladelige batteris tilstand.
● Kontroller tilslutningen mellem yepp og computeren.
● Kontroller og/eller udskift batteriet, tænd for yepp’en.
Der ses mærkelige tegn på skærmen ved afspilning.
● Skift sprogindstillingen i menuen.
yepp’ens ydre kabinet bliver beskidt.
● Tør det af med en klud eller vådt håndklæde efter at have presset fugten ud.
Baggrundsbelysningen virker ikke.
● Kontroller opsætningen af baggrundsbelysning.
● Når strømmen og spændingen på det genopladelige batteri er lav,
går baggrundsbelysningen ud for ikke længere at afspille.
64
65
Model
Indbygget hukommelseskapacitet
Spænding
Afspilningstid
Genopladningstid
Maksimalt antal filer der kan gemmes
Mål/vægt
Etui
Støj-forhold
Udgangseffekt for øretelefoner-jackstik
Udgangsfrekvensområde
Driftstemperaturområde
FM-frekvens
FM signal/støj-forhold
FM total harmonisk forvrængning
FM brugbar følsomhed
Filsupport
66
YP-60
128 MB (YP-60 H)/256 MB (YP-60 V)/512 MB (YP-60 X)/1 GB (YP60Z)
3,7 V (litiumpolymer-batteri batteri)
Varer op til 15 timer (MP3 128 kbps, lydstyrkeniveau 20)
Ca. 3 timer.
Op til 256 filer (pr. mappe).
39X93X17 mm/47 g (inkl. batteri)
Plast
80 dB med 20 kHz lavpasfilter
6 mW (max. 10 mW)/kanal (16 Ω)
20 Hz ~ 20 kHz
-5 ~ +35°C
87,50 ~ 108,00 MHz
50 dB
1%
10 dB
MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)
WMA (64 kbps ~ 192 kbps, 32 kHz, 44,1 kHz ~ 48 kHz)
Til egne notater
DAN
Specifikationer
Download PDF

advertising