Sony | DPF-D830L | Sony DPF-D830L D830L Digital Photo Frame Album Upute za upotrebu

4-265-301-12 (1)
Prije uporabe
Digitalni
fotookvir
Osnovne funkcije
Napredne funkcije
DPF-D830/D830L
Korištenje s računalom
Poruke o pogreškama
U slučaju problema
Dodatne informacije
Priručnik za digitalni fotookvir
© 2010 Sony Corporation
Odlaganje dotrajale električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na
ambalaži označava da se uređaj
ne smije tretirati kao kućni otpad.
Uređaj se treba predati na mjesto
za prikupljanje otpada i recikliranje električne i elektroničke
opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda, pomažete u
sprečavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog
odlaganja ovog uređaja. Recikliranjem materijala
pomaže se u očuvanju prirodnih izvora. Za dodatne
informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
Odlaganje isluženih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s odvojenim
sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija isporučena s
ovim proizvodom ne smije tretirati kao
kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj
simbol može biti naveden zajedno s
kemijskim simbolom. Mogu biti dodani i kemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
odlaganjem ovih baterija, pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog
odlaganja baterija. Recikliranjem materijala pomaže
se u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga,
performansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja
zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom,
takvu bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni
serviseri. Kako bi osigurali pravilno zbrinjavanje
baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mjesto
za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na
sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Sadržaj
Prije uporabe
Razni načini uživanja u fotookviru.........4
Značajke...............................................5
Opis dijelova.........................................7
[[Digitalni fotookvir.........................7
[[Daljinski upravljač........................8
Osnovne funkcije
Priprema daljinskog upravljača.............9
Uključivanje fotookvira........................10
Podešavanje točnog vremena.............11
Ulaganje memorijske kartice...............12
Izmjena prikaza..................................14
Slideshow prikaz................................15
Prikaz sata i kalendara........................16
Pojedinačni prikaz slike
(single image display).........................17
Indeksni prikaz slika...........................18
Reproduciranje video datoteke............20
Napredne funkcije
Uživanje u slideshow prikazu..............21
Promjena postavki za slideshow......21
Reproduciranje slideshowa uz
pozadinsku glazbu..............................24
Importiranje glazbene datoteke........24
2
Odabir glazbene datoteke za
reprodukciju...................................24
Reproduciranje pozadinske glazbe
uz slideshow..................................25
Funkcija osvježavanja.........................26
Importiranje slika u unutrašnju
memoriju............................................26
Odabir memorije za reprodukciju........28
Eksportiranje slike iz unutrašnje
memorije............................................29
Brisanje slike......................................30
Registriranje oznake...........................31
Razvrstavanje slika (filtriranje)............33
Podešavanje veličine i orijentacije
slike...................................................34
Povećavanje/smanjivanje slike.........34
Rotiranje slike.................................34
Promjena postavki automatskog
uključivanja/isključivanja........................35
Mijenjanje postavki.............................37
Postupak podešavanja....................37
Opcije za podešavanje....................39
Prikaz slike koja je pohranjena na USB
uređaju...............................................41
Korištenje s računalom
Spajanje na računalo..........................42
Sistemski zahtjevi...........................42
Spajanje na računalo radi razmjene
slika..............................................42
Odspajanje s računala....................43
Poruke o pogreškama
Pojavi li se poruka o pogrešci..............44
U slučaju problema
Pojavi li se problem.............................46
Dodatne informacije
O memorijskim karticama...................51
"Memory Stick"..............................51
SD memorijska kartica....................52
Napomene o uporabi memorijske
kartice...........................................52
Tehnički podaci...................................53
O ilustracijama i slikama zaslona
koji se koriste u ovim uputama
Ilustracije i slike zaslona koje se koriste u ovim
uputama možda neće biti u potpunosti jednake
stvarnom izgledu.
3
Prije uporabe
Razni načini uživanja u fotookviru
Ovaj Sony digitalni fotookvir omogućuje jednostavan prikaz slika snimljenih digitalnim fotoaparatom
ili drugim uređajem, bez uporabe računala.
4
Značajke
[[Razne funkcije za prikaz
Možete uživati u raznim načinima prikaza,
primjerice u prikazu slideshowa, prikazu sata
i kalendara, pojedinačnom prikazu i indeksnom prikazu. (str. 14)
[[Razni stilovi slideshowa
Prikazane slike mogu se izmjenjivati automatski kao da sami okrećete stranice albuma.
Možete odabrati razne stilove slideshowa,
uključujući i one koji prikazuju sat i kalendar. Možete također mijenjati podešenja
reprodukcije, primjerice redoslijed prikaza.
(str. 21)
** Kad koristite miniSD/miniSDHC A,
microSD/ microSDHC B ili "Memory Stick
Micro" medij C, umetnite ga u odgovarajući
adapter.
[[Ugrađena baterija omogućava uživanje
u fotookviru na bilo kojem mjestu u
domaćinstvu.
Nastavlja se
5
Prije uporabe
[[Prikaz slika s memorijske kartice i importiranje slika u unutrašnju memoriju
Jednostavno umetnite memorijsku karticu,
primjerice "Memory Stick" ili SD memorijsku
karticu, izvađenu iz digitalnog fotoaparata
ili drugog uređaja i odmah ćete moći gledati
slike.
Slike s memorijske kartice možete importirati
i pohraniti u ugrađenu memoriju. (str. 26)
[[Eksportiranje slika
Slike iz ugrađene memorije možete eksportirati na svoju memorijsku karticu. (str. 29)
[[Automatsko zakretanje slika
Fotookvir automatski rotira slike u njihovu
odgovarajuću orijentaciju. Slike se također
automatski rotiraju kad se fotookvir namjesti
u portretni ili panoramski položaj*.
** Video datoteke ne rotiraju se automatski čak i
ako promijenite orijentaciju fotookvira.
** Kad koristite miniSD/miniSDHC A, microSD/
microSDHC B ili "Memory Stick Micro"
medij C, umetnite ga u odgovarajući adapter.
[[Reprodukcija video datoteka/reprodukcija pozadinske glazbe (BGM) s
fotografijama
Možete uživati u gledanju video datoteka
snimljenih digitalnim fotoaparatom kao i u
gledanju fotografija uz pratnju pozadinske
glazbe (str. 20, 24).
[[Funkcija razvrstavanja
Slike možete razvrstati prema datumu, mapi,
orijentaciji slike, oznaci i kategoriji videozapis/fotografija (str. 33).
6
Opis dijelova
[[ Digitalni fotookvir
Prednja strana
Prije uporabe
LCD zaslon
Senzor daljinskog upravljača
Sony logotip (str. 10)
Stražnja strana
Tipka VIEW MODE (str. 14)
Preklopka RESET
Tipka MENU
Tipke /// (smjer)/ (unos)
Tipka BACK
Tipka  (uključenje/pripravno stanje)/Indikator pripravnog stanja
Indikator pristupa
Utor za memorijsku karticu (str. 12)
Priključnica EXT INTERFACE (USB A)
 USB mini B priključnica (str. 42)
I/O pokrov
Zvučnik
Priključnica DC IN 12V
Nožica
Nastavlja se
7
[[ Daljinski upravljač
Tipke VIEW MODE
Tipka  (uključenje/pripravno stanje)
Tipka SLIDE-SHOW ()
Tipka SINGLE
Tipka CLOCK ()
Tipka MENU
Tipka INDEX ()
Tipka za uvećanje ()
Navigacijske tipke (///)
Tipka BACK
Tipka MARKING ()
Tipka SORT
Tipka SELECT DEVICE
Tipka ENTER ()
Tipka za smanjivanje ()
Tipka IMPORT (Э)
Tipka DELETE ()
Tipka ROTATE ()
O opisima u ovom priručniku
Postupci opisani u ovom priručniku zasnivaju se na uporabi tipaka na fotookviru. Kad se postupak
izvodi drukčije, primjerice daljinskim upravljačem i tipkama na fotookviru, to će biti dodatno
objašnjeno.
8
Osnovne funkcije
Priprema daljinskog
upravljača
Isporučena litijeva baterija (CR2025) je već
uložena u daljinski upravljač. Prije uporabe
izvucite zaštitnu foliju kao što je prikazano
slikom.
Zamjena baterije daljinskog
upravljača
Ako daljinski upravljač prestane raditi, zamijenite bateriju (CR2025 litijeva baterija) novom.
1
Pritisnite graničnik.
2
Izvucite držač baterije.
Osnovne funkcije
Zaštitna folija
Uporaba daljinskog upravljača
Usmjerite prednji kraj daljinskog upravljača
prema pripadajućem senzoru na fotookviru.
3
Senzor
daljinskog
upravljača
Umetnite novu bateriju i vratite držač
baterije u daljinski upravljač.
Umetnite bateriju tako da oznaka "+" bude
okrenuta prema gore.
Napomene
•• Uporaba drukčije baterije može uzrokovati njenu
eksploziju.
•• Istrošene baterije odložite u skladu s lokalnim
propisima.
•• Ne ostavljajte daljinski upravljač na vrlo toplom i
vlažnom mjestu.
•• Pazite da u daljinski upravljač ne uđe kakav strani
predmet, primjerice kod zamjene baterije.
•• Nepravilna uporaba baterije može uzrokovati curenje
elektrolita i koroziju.
Napomena
Tipka  (pripravno stanje) na daljinskom upravljaču
ne može se koristiti kad se fotookvir napaja samo
pomoću ugrađene baterije. Upotrijebite tipku 
(pripravno stanje) na fotookviru.
–– Nemojte puniti bateriju.
–– Kad daljinski upravljač nećete koristiti duže
vrijeme, izvadite bateriju iz njega kako biste
spriječili curenje elektrolita i koroziju.
Nastavlja se
9
–– Nepravilno ulaganje, rastavljanje, rezanje ili
zagrijavanje baterije, ili bacanje u vatru, mogu
uzrokovati pucanje baterije i istjecanje elektrolita.
Uključivanje fotookvira
Uključivanje
Pritisnite  (uključenje/pripravno stanje) na
fotookviru za uključenje. Indikator pripravnog
stanja prelazi iz crvene u zelenu boju. Na prednjoj ploči se uključi Sonyjev logo.
Uporaba daljinskog upravljača
Možete uključiti/isključiti fotookvir tipkom 
(uključenje/pripravno stanje) na daljinskom
upravljaču.
Kad se fotookvir napaja pomoću
ugrađene baterije
Uključite fotookvir pritiskom tipke  (pripravno
stanje) na fotookviru.
Ako se fotookvir napaja samo pomoću ugrađene
baterije, tipka  (pripravno stanje) na daljinskom
upravljaču ne radi.
Isključivanje
Zadržite  (uključenje/pripravno stanje)
na fotookviru sve dok se uređaj ne isključi.
Indikator pripravnog stanja prelazi iz zelene u
crvenu boju.
Napomena
Nemojte isključivati fotookvir ili odspajati mrežni
adapter iz zidne utičnice ili s fotookvira. U protivnom
možete oštetiti fotookvir.
10
Rad u početnom stanju
Kad se fotookvir uključi, na zaslonu se pojavi
početni prikaz.
Podešavanje točnog
vremena
1
2
3
Pritisnite MENU.
Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
Pritisnite / za odabir [Date/time
Settings] i pritisnite ENTER.
Osnovne funkcije
Nakon 10 sekundi bez pritiska na tipke, pokazuje
se demo-mod. Kod pritiska na bilo koju tipku
osim tipke uključenja, početni izbornik se vraća
na zaslon. Tada pritisnite prvo tipku MENU a
zatim podesite datum i vrijeme.
4
Podesite datum.
APritisnite / za odabir [Date] i priti-
snite ENTER.
BPritisnite / za odabir mjeseca, dana
5
i godine, zatim pritisnite / za odabir
vrijednosti, te na koncu pritisnite
ENTER.
Podesite vrijeme.
APritisnite / za odabir [Time] i priti-
snite ENTER.
BPritisnite / za odabir sata, minute i
6
sekunde, zatim pritisnite / za odabir
vrijednosti, te na koncu pritisnite
ENTER.
Odaberite format datuma.
APritisnite / za odabir [Date Display
Order] i pritisnite ENTER.
BPritisnite / za odabir formata i priti-
7
snite ENTER.
•• Y-M-D
•• M-D-Y
•• D-M-Y
Podesite početni dan u tjednu za
kalendar.
Možete podesiti dan koji je prikazan na
lijevoj strani kalendara.
Nastavlja se
11
APritisnite / za odabir [First day of the
week] i pritisnite ENTER.
BPritisnite / za odabir [Sunday] ili
8
9
[Monday] i pritisnite ENTER.
Odaberite prikaz vremena.
APritisnite / za odabir [12hr/24hr
display] i pritisnite ENTER.
BPritisnite / za odabir [12 hours] ili
[24 hours] i pritisnite ENTER.
Pritisnite MENU.
Izbornik se zatvara.
Ulaganje memorijske
kartice
1
2
Otvorite I/O pokrov.
Uložite memorijsku karticu čvrsto u
odgovarajući utor tako da naljepnica
bude okrenuta prema vama (dok se
nalazite iza poleđine fotookvira).
Indikator pristupa treperi kad je memorijska
kartica umetnuta pravilno. Ako indikator
pristupa ne treperi, provjerite na koju stranu
je okrenuta naljepnica te ponovno umetnite
memorijsku karticu.
Indikator pristupa
SD memorijska
kartica (Utor A)
"Memory
Stick"
(Utor A)
"Memory
Stick Duo"
(Utor B)
I/O pokrov
12
Napomena
Kad koristite miniSD/miniSDHC A, microSD/
microSDHC B ili "Memory Stick Micro" medij
C, umetnite ga u odgovarajući adapter.
Savjet
•• S-Frame neće automatski zakrenuti sliku ako je:
–– Slika snimljena DSC fotoaparatom koji ne podržava snimanje Exif taga za zakretanje.
–– Slika retuširana i spremljena pomoću softvera za
obradu koji poništava Exif tag za zakretanje.
1
2
Osnovne funkcije
3
Za detalje o kompatibilnim memorijskim karticama, pogledajte "O memorijskim karticama"
(str. 51). Za podržane formate datoteka, pogledajte Tehničke podatke.
Pri ulaganju memorijske kartice
Kad uložite memorijsku karticu, automatski se
prikazuju slike s nje. Isključite li uređaj tijekom
prikaza slika te ga zatim ponovno uključite,
nastavit će se prikazivati iste slike.
Za promjenu memorije za reprodukciju
Progledajte "Odabir memorije za reprodukciju"
(str. 28).
Za vađenje memorijske kartice
Izvadite memorijsku karticu iz utora u smjeru
suprotnom od ulaganja. Memorijsku karticu
nemojte vaditi dok treperi indikator pristupa.
Napomene
•• Utor je kompatibilan sa standardom i Duo veličinom
za "Memory Stick", stoga vam ne treba "Memory
Stick" adapter.
•• Utor za "Memory Stick" (Standard/Duo)/SD
memorijsku karticu/MMC automatski prepoznaje
vrstu kartice.
•• Nemojte umetati više memorijskih kartica u utore
A, B istodobno. Umetnete li više memorijskih
kartica, fotookvir neće raditi pravilno.
13
Ŧ
Izmjena prikaza
Prikaz jedne slike
(str. 17)
Način prikaza možete promijeniti pritiskom
tipke VIEW MODE.
1

Više puta pritisnite tipku VIEW
MODE za odabir načina prikaza.
Indeksni prikaz
(str. 18)
Uporaba daljinskog upravljača
Pritisnite odgovarajuću VIEW MODE tipku,
u skladu sa željenim načinom prikaza.
Tipke VIEW MODE
Prikazuje izbornik načina prikaza.
Područje za odabir načina prikaza
2
Prikazuje se odabrani način prikaza.
Odaberite stil tipkama /// i
pritisnite ENTER.
Na zaslonu se aktivira odabrani stil
prikaza.
Savjeti
Područje za odabir stila

Slideshow
(str. 15)
•• Nalazi li se kursor u području za odabir načina
prikaza, pomaknite ga u područje za odabir
stila pritiskom tipke .
•• U području za odabir stila prikaza možete
pomicati kursor pritiskom odgovarajuće tipke
VIEW MODE na daljinskom upravljaču, u
skladu s trenutno odabranim načinom prikaza
(, , Ŧ ili ) ili višestrukim pritiskom tipke VIEW MODE na fotookviru.
Napomena

Sat i kalendar
(str. 16)
14
Ako fotookvirom ne rukujete duže vrijeme,
automatski će se odabrati stil na kojem se nalazi
kursor.
Slideshow prikaz
Prikaz
Stil
Opis
Slike se prikazuju pojedinačno jedna za drugom.

Slideshow
Pojedinačni prikaz
Prikaz više slika
Prikazivanje slika jedne za drugom s trenutnim datumom i
vremenom.
Prikaz sata
Prikazivanje slika jedne za drugom uz prikazivanje kalendara.
Prikazani su trenutni datum i vrijeme.
Prikaz kalendara
Prikazivanje slika jedne za drugom s datumom i vremenom
snimanja. Trenutni datum i vrijeme se ne prikazuju.
Time Machine
Nasumični prikaz
Prikazivanje slika uz nasumičnu izmjenu različitih stilova slideshowa
i efekata.
U nasumičnom prikazu
To je raspoloživo kad je [Shuffle] u [Slideshow Settings] podešen
na [ON] (str. 22).
Savjeti
•• Pri odabiru slideshow prikaza možete odabrati interval, efekt, redoslijed ili efekt boje. Pogledajte "Promjena
postavki za slideshow" (str. 21).
•• Pritisnete li ENTER tijekom slideshowa, aktivira se pojedinačni prikaz.
•• Ako tijekom slideshowa isključite i ponovno uključite fotookvir pritiskom tipke  (uključenje/pripravno stanje),
slideshow ponovno počinje od zadnje gledane slike.
15
Osnovne funkcije
Prikazivanje više slika odjednom. Za video datoteke prikazuje se
samo prva sličica datoteke.
Prikaz sata i kalendara
Sat 1
Sat 2
Sat 3
Sat 4
Sat 5
Sat 6
Sat 7
Sat 8
Sat 9
Sat 10
Kalendar 1
Kalendar 2
Kalendar 3
Lunarni
kalendar (ako
u [Language
Setting]
odaberete
[Simplified
Chinese])
Arapski
kalendar
(ako u
[Language
Setting]
odaberete
[Arabic])
Perzijski
kalendar
(ako u
[Language
Setting]
odaberete
[Persian])
Sat 11
Napomena
Kada su prikazani sat i kalendar, možete odabrati samo karticu ŧ (Settings).
16
Pojedinačni prikaz slike (single image display)
Prikaz
Stil
Ŧ
Opis
Prikazuje cijelu sliku na zaslonu. Slike možete izmjenjivati
pritiskom na tipke /.
Entire image
Fit to screen
Entire image (with
Exif)
Fit to screen (with
Exif)
Prikazuje informacije o slici, primjerice broj slike, naziv datoteke
i datum snimanja tijekom prikaza cijele slike. Slike možete
izmjenjivati pritiskom na tipke /. Za pojedinosti o podacima
o slikama pogledajte "O informacijama prikazanim na LCD
zaslonu" (str. 19).
Prikazuje informacije o slici, primjerice broj slike, naziv datoteke
i datum snimanja u modu Fit to screen. (Ovisno o formatu snimljene slike, rub slike će možda biti prikazan samo djelomično.)
Slike možete izmjenjivati pritiskom na tipke /. Za pojedinosti
o podacima o slikama pogledajte "O informacijama prikazanim
na LCD zaslonu" (str. 19).
17
Osnovne funkcije
Prikazuje sliku preko cijelog zaslona. (Ovisno o formatu snimljene
slike, rub slike će možda biti prikazan samo djelomično.) Slike
možete izmjenjivati pritiskom na tipke /.
Indeksni prikaz slika
Prikaz
Stil
Opis
Prikazuje niz većih sličica. Pomicanjem kursora pritiskom na
tipke /// možete odabirati slike.

Indeksni
prikaz
Index 1
Prikazuje niz sličica. Pomicanjem kursora pritiskom na tipke
/// možete odabirati slike.
Index 2
Prikazuje niz manjih sličica. Pomicanjem kursora pritiskom na
tipke /// možete odabirati slike.
Index 3
Savjeti
•• Sličica (thumbnail) je slika malih dimenzija namijenjena indeksnom prikazivanju slika snimljenih digitalnim
fotoaparatom.
•• U indeksnom prikazu slika, možete odabrati sliku pritiskom tipaka /// i zatim tipke ENTER. Na zaslonu se
aktivira pojedinačan prikaz.
18
O informacijama prikazanim na
LCD zaslonu
[[Kad se reproducira video datoteka
–– Format datoteke (AVI, MOV)
–– Broj piksela (širina  visina)
–– Trajanje reprodukcije
–– Veličina video datoteke
DInformacije o postavkama
Ikone
Značenje
Oznaka zaštite
Prikazuju se sljedeće informacije.
ANačin prikaza (u modu Single)
Prikazuje se ako ste slici pridijelili oznaku.
–– Entire image
–– Fit to screen
–– Entire image (with Exif)
–– Fit to screen (with Exif)
BRedni broj prikazane slike/Ukupni broj
slika
Oznake medija za prikazanu sliku su sljedeće:
Ikone
Značenje
Unutrašnja memorija
"Memory Stick"
SD memorijska kartica
Vanjski USB uređaj
CDetalji o slici
[[Kad je prikazana fotografija
–– Format datoteke (JPEG(4:4:4),
JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF,
RAW)
–– Broj piksela (širina  visina)
–– Naziv proizvođača spojene memorije
–– Naziv modela spojene memorije
–– Brzina zatvarača (npr.: 1/8)
–– Otvor blende (npr.: F2.8)
–– Ekspozicija (npr.: +0.0EV)
–– Podaci o rotiranju slike
Označava video datoteku.
EBroj slike (broj mape-datoteke)
Prikazuje se ako je slika kompatibilna s DCF
standardom.
Ako slika nije kompatibilna s DCF standardom, prikazuje se naziv datoteke.
Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali
na računalu te njezin naziv sadržava i druge
znakove uz alfanumeričke, fotookvir možda
neće taj naziv prikazivati pravilno. Također,
za datoteku načinjenu na računalu ili drugom
uređaju, fotookvir može prikazati najviše 10
znakova od početka naziva datoteke.
Napomena
Moguće je prikaz samo alfanumeričkih znakova.
FDatum/vrijeme snimanja
GIndikator preostalog napona baterije
Označen je preostali napon baterije. Ako
indikator baterije nije prikazan na zaslonu,
pritisnite MENU. Prikazat će se u gornjem
desnom uglu izbornika.
19
Osnovne funkcije
Oznaka pridijeljene datoteke
(Prikazana kad postoji pridijeljena datoteka poput videozapisa ili minijaturne slike za
e-mail.)
Reproduciranje video
datoteke
Postupci opisani u ovom priručniku zasnivaju
se na uporabi tipaka na isporučenom daljinskom
upravljaču.
1
Odaberite video datoteku.
APritisnite SINGLE.
BPritisnite / za odabir željenog stila i
pritisnite ENTER.
CTipkama / odaberite video datoteku
koju želite reproducirati.
2
Uporaba indeksnog prikaza
APritisnite  (INDEX).
BPritisnite /// za odabir video
datoteke koju želite reproducirati.
Pritisnite ENTER.
Pokreće se reprodukcija odabrane video
datoteke.
Za podešavanje glasnoće
Pritisnite / tijekom reprodukcije ili pauze
video datoteke.
Za pauzu reprodukcije
Pritisnite ENTER tijekom reprodukcije video
datoteke.
Za nastavljanje reprodukcije, ponovno pritisnite
ENTER.
Pretraživanje reprodukcije
unaprijed/unatrag
Pritisnite / tijekom reprodukcije video datoteke.
Dok držite pritisnutu tipku  ili , datoteka se
ubrzano reproducira unaprijed ili unatrag. Kad
otpustite tipku, nastavlja se normalna reprodukcija od tog mjesta.
Ovisno o video datoteci, značajka pretraživanja
reprodukcije unaprijed/unatrag možda neće biti
dostupna.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite tipku BACK tijekom reprodukcije
video datoteke.
20
Napomene
•• Ne možete reproducirati sljedeće vrste video
datoteka:
–– Video datoteke koje nisu obrađene kodekom
Motion JPEG
–– Video datoteke čija širina ili visina sadrži veći
broj piksela od maksimalnog dozvoljenog
(Ne možemo jamčiti rad s video datotekama koje
nisu navedene iznad.)
•• Značajka pretraživanja reprodukcije unaprijed/
unatrag i pauza reprodukcije nisu dostupne tijekom
slideshow prikaza.
•• Videozapis pauziran tijekom reprodukcije unaprijed/
unatrag.
Napredne funkcije
Uživanje u slideshow
prikazu
1
Više puta pritisnite tipku VIEW
MODE za odabir  (Slideshow) u
području za odabir prikaza.
 (Slideshow)
Područje za odabir načina prikaza
2
Uporaba daljinskog upravljača
Pritisnite  (SLIDE-SHOW).
Pritisnite /// za odabir željenog
stila i pritisnite ENTER.
Promjena postavki za slideshow
1
2
3
4
Pritisnite MENU.
Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
Pritisnite / za odabir [Slideshow
Settings] i pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir opcije koju
želite promijeniti i zatim pritisnite
ENTER.
Za pojedinosti o podešavanju stavki pogledajte tablicu na idućoj stranici.
Napomene
•• Prilikom odabira slideshow prikaza slika pohranjenih
na memorijsku karticu imajte na umu sljedeće.
–– Zbog jedne od značajki memorijskih kartica,
slike koje se često pregledavaju mogu pretrpjeti
oštećenje podataka.
–– Nemojte podesiti dugotrajno slideshow prikazivanje malog broja slika. To može dovesti do
oštećenja podataka.
Savjeti
•• Nalazi li se kursor u području za odabir načina
prikaza, pomaknite ga u područje za odabir
stila pritiskom tipke .
•• U području za odabir stila prikaza možete
pomicati kursor pritiskom odgovarajuće tipke
VIEW MODE na daljinskom upravljaču, u
skladu s trenutno odabranim načinom prikaza
(, , Ŧ ili ) ili višestrukim pritiskom tipke VIEW MODE na fotookviru.
–– Preporučujemo često pohranjivanje sigurnosnih
kopija slika na memorijskoj kartici.
•• Dok fotookvir, primjerice, prikazuje slideshow
promjena nekih postavki nije moguća. Te opcije
zasjenjene su sivom bojom i ne možete ih odabrati.
•• Slideshow ne započinje od mjesta na kojem je zaustavljen isključite li fotookvir ili ako ga resetirate.
Nastavlja se
21
Napredne funkcije
Područje za odabir stila
Pogledajte "Slideshow prikaz" (str. 15) za
detalje o stilovima za slideshow.
•• Presvijetao zaslon može izazivati mučninu. Pripazite da ne podesite preveliku svjetlinu zaslona
prilikom uporabe fotookvira.
Opcija
Podešenje
Opis
Slideshow
Settings
Photo Interval
Odaberite vrijednost od 3 s, 7 s*, 20 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 sat, 3 sata,
12 sati ili 24 sata za interval između slika.
Video Duration
Podesite interval trajanja reprodukcije od početka datoteke. Odaberite
jednu od sljedećih vrijednosti: First 10 sec., First 15 sec., First 30 sec.,
First 1 min., First 3 min. ili Full Playback*
Napomena
Slike se možda neće izmjenjivati sukladno podešenom intervalu, što će ovisiti o stilu slideshowa,
efektu boje ili veličini slike.
Effect
Shuffle
Color effect
**: Tvorničke postavke
22
Center cross
Prijelaz na sljedeću sliku na način da se prethodna slika
pomiče iz središta u jedan od četiri ugla.
Vert. blinds
Prijelaz na sljedeću sliku kao da se okomito spušta zastor.
Horiz. blinds
Prijelaz na sljedeću sliku kao da se zastor vuče vodoravno.
Fade*
Prijelaz na sljedeću sliku iščezavanjem trenutne slike i
polaganim pojavljivanjem sljedeće slike.
Wipe
Prijelaz na sljedeću sliku kao da je trenutna slika izbrisana sa zaslona kako bi se vidjela sljedeća slika.
Random
Koristi prethodnih pet efekata nasumice.
ON
Slike se prikazuju nasumice.
OFF*
Slike se prikazuju prema podešenju [Listing Order] iz
[General Settings].
Color*
Slika se prikazuje u boji.
Sepia
Slika se prikazuje smeđe tonirana.
Monochrome
Crno-bijeli prikaz slike.
Opcija
Podešenje
Opis
Slideshow
Settings
Display Mode
Možete odabrati veličinu prikaza slike:
Napomene
•• Izvorna slika se ne mijenja.
•• Tijekom reprodukcije video datoteke, video slika uvijek se prikazuje u
Entire image načinu prikaza.
Entire image*
Prikazuje sliku uvećanu na odgovarajuću veličinu.
(Slika može biti prikazana s obrubom s gornje, donje,
lijeve i desne strane.)
Fit to screen
Uvećava sliku kako bi ispunila cijeli zaslon, bez promjene
formata slike.
Napomena
Slika možda neće biti prikazana u veličinu koju ste podesili na izborniku budući da to ovisi o stilu slideshowa.
Napredne funkcije
**: Tvorničke postavke
23
Reproduciranje slideshowa
uz pozadinsku glazbu
pritisnite ENTER. Pored odabrane datoteke prikaže se
kvačica. Pritisnite MENU, zatim pritisnite ENTER
kad se prikaže izbornik za potvrdu. Datoteka je
obrisana iz popisa glazbenih datoteka.
Napomene
Importiranje glazbene datoteke
1
2
3
4
5
6
Umetnite memorijsku karticu ili spojite
vanjski USB uređaj koji sadrži glazbenu datoteku na fotookvir.
Pritisnite MENU, odaberite karticu
ŧ (Settings) tipkama /, zatim
pritisnite / za odabir [Slideshow
BGM Settings].
Pritisnite / za odabir [Import
BGM] i pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir memorijske
kartice ili vanjskog USB uređaja
kojeg ste spojili u koraku 1.
U popisu glazbenih datoteka,
tipkama / odaberite glazbenu
datoteku koju želite importirati,
zatim pritisnite ENTER.
Pored odabrane datoteke prikaže se kvačica
(ă).
Ponovite korak 5 ako želite odabrati
dvije ili više datoteka.
•• Importiranu glazbenu datoteku možete reproducirati
samo kao pozadinsku glazbu za slideshow.
•• Samo glazbene datoteke koje su importirane u unutrašnju memoriju mogu se koristiti kao pozadinska
glazba.
•• U unutrašnju memoriju fotookvira možete importirati najviše 40 glazbenih datoteka.
•• Može se prikazati najviše 200 glazbenih datoteka na
umetnutoj memorijskoj kartici.
•• Za glazbenu datoteku prikazuje se samo naziv
datoteke. Naslov albuma i izvođača ne može se
prikazati.
Odabir glazbene datoteke za
reprodukciju
1
2
3
Savjet
7
8
Za poništavanje odabira, odaberite greškom
označenu datoteku, zatim pritisnite ENTER. Isključi se kvačica (ă) pored odabrane datoteke.
Nakon što dovršite odabir glazbene
datoteke (datoteka), pritisnite MENU.
Pritisnite ENTER kad se prikaže
izbornik za potvrdu.
Odabrana glazbena datoteka importira se u
unutrašnju memoriju fotookvira.
Savjet
Za brisanje importirane glazbene datoteke iz unutrašnje
memorije, odaberite [Delete BGM] u izborniku
[Slideshow Settings] u koraku 2, zatim pritisnite
ENTER. Tipkama / odaberite glazbenu datoteku
koju želite obrisati iz popisa glazbenih datoteka, zatim
24
4
5
Pritisnite MENU, odaberite karticu
ŧ (Settings) tipkama /, zatim
pritisnite / za odabir [Slideshow
BGM Settings].
Pritisnite / za odabir [Select
BGM] i pritisnite ENTER.
U popisu importiranih glazbenih
datoteka, tipkama / odaberite
glazbenu datoteku koju želite reproducirati, zatim pritisnite ENTER.
Pored odabrane datoteke prikaže se kvačica
(ă).
Ponovite korak 3 ako želite odabrati
dvije ili više glazbenih datoteka.
Pritisnite MENU.
Kad odaberete  (Slideshow) u izborniku
za odabir načina prikaza, reproducira se
glazbena datoteka označena kvačicom (ă).
Za pojačavanje glasnoće, pritisnite . Za stišavanje glasnoće, pritisnite .
Reproduciranje pozadinske
glazbe uz slideshow
Za vrijeme reproduciranja slideshow prikaza
fotografija i glazbene datoteke koju ste importirali u unutrašnju memoriju kao pozadinsku
glazbu, postupite na sljedeći način.
1
2
Pritisnite MENU, odaberite karticu
ŧ (Settings) tipkama /, zatim
pritisnite / za odabir [Slideshow
BGM Settings].
Pritisnite / za odabir [BGM ON/
OFF] i pritisnite ENTER.
[OFF]: Pozadinska glazba se ne reproducira
tijekom reprodukcije slideshow prikaza.
Za podešavanje glasnoće
Izbornik za podešavanje glasnoće prikaže se s
desne strane zaslona ako pritisnete /.
Opcija
Podešenje
Slideshow BGM BGM ON/OFF
Settings
Napomene
•• Pretraživanje pozadinske glazbe unaprijed/unatrag
nije dostupno. Također, ne možete promijeniti
redoslijed reprodukcije datoteka odabranih za
pozadinsku glazbu.
•• Pozadinska glazba ne može se reproducirati tijekom
reprodukcije videozapisa. Uz videozapis se reproducira zvuk video datoteke. Pozadinska glazba za
fotografiju prikazanu nakon reprodukcije video
datoteke pokreće se od početka sljedeće glazbene
datoteke.
•• Ako glazbena datoteka za reproduciranje nije odabrana
u popisu importiranih glazbenih datoteka, pozadinska
glazba neće se reproducirati čak i ako je opcija [BGM
ON/OFF] podešena na [ON].
•• Ne možete obrisati glazbene datoteke BGM1, BGM2
i BGM3, koje su tvornički dodane u unutrašnju
memoriju.
Opis
ON*
Pozadinska glazba reproducira se tijekom reprodukcije slideshow prikaza.
OFF
Pozadinska glazba se ne reproducira tijekom reprodukcije
slideshow prikaza.
Select BGM
Prikaz popisa glazbenih datoteka u unutrašnjoj memoriji, u kojem možete
odabrati željenu pozadinsku glazbu. (BGM1*, BGM2*, BGM3*).
Import BGM
Omogućuje importiranje glazbenih datoteka pohranjenih na "Memory
Stick" mediju, SD memorijskoj kartici ili vanjskom USB uređaju, u
unutrašnju memoriju.
Delete BGM
Brisanje glazbenih datoteka koje su importirane u unutrašnju memoriju.
**: Tvorničke postavke
25
Napredne funkcije
[ON]: Pozadinska glazba reproducira se
tijekom reprodukcije slideshow prikaza.
Savjet
Možete podesiti glasnoću u početnom prikazu ili u
pojedinačnom prikazu slike.
Funkcija osvježavanja
Zbog značajki uređaja, slike koje su dugotrajno
pohranjene ili su učitane mnogo puta mogu se
oštetiti.
Ovisno o stanju ugrađene memorije, uređaj
je automatski osvježava kako bi spriječio te
greške. Izbornik za osvježavanje ugrađene memorije prikazuje se automatski kad je potrebno
osvježavanje.
Osvježavanje započinje automatski kad odaberete [Yes] ili kad ne pokušate izvesti nikakav
postupak kroz 30 sekundi. Ako odaberete [No],
izbornik za osvježavanje ponovno se prikazuje
kad je potrebno osvježavanje.
Importiranje slika u
unutrašnju memoriju
Fotookvir možete koristiti kao digitalni album
za spremanje važnih slika u ugrađenu memoriju.
Savjeti
•• Pri spremanju slika u ugrađenu memoriju možete u
opciji [Image import size] unutar izbornika odabrati
hoće li se veličina slike optimizirati ili će se slika
spremati kakva jest i bez kompresije (str. 40).
•• Kada u opciji [Image import size] odaberete [Resize],
u ugrađenu memoriju možete spremiti približno
4000 slika. Odaberete li [Original], broj spremljenih
slika može varirati ovisno o veličini originalne
slikovne datoteke.
1
Pritisnite MENU kad se na zaslonu
prikazuje slika pohranjena na memorijskoj kartici ili na vanjskom USB
uređaju.
Prikaže se izbornik.
Nemojte isključivati uređaj dok se osvježava
ugrađena memorija. Tako možete uzrokovati
kvar.
Osvježavanje ugrađene memorije traje oko 5
minuta.
Napomene
•• Savjetujemo vam da redovito načinite sigurnosne
kopije podataka kako ih ne biste izgubili.
•• Izbjegavajte kontinuirano reproduciranje slideshow
prikaza s manje od 10 slika i intervalom podešenim
na 3 sekunde. Time možete oštetiti slikovne podatke
u unutrašnjoj memoriji.
26
2
Uporaba daljinskog upravljača
Pritisnite
(IMPORT) kad se na zaslonu
prikazuje slika pohranjena na memorijskoj
kartici ili na vanjskom USB uređaju. Prikaže
se izbornik [Import], opisan u koraku 2
ispod. Prijeđite na korak 3.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing), tipkama / odaberite
[Import], zatim pritisnite ENTER.
Pojedinačni prikaz slike (single
image display)
Slideshow prikaz
Indeksni prikaz slika
5
6
Želite li poništiti odabir, odaberite sliku i
pritisnite ENTER. "ă" nestaje sa slike.
Pritisnite MENU.
Prikazuje izbornik za odabir mape.
Pritisnite / za odabir željene mape
za pohranu i pritisnite ENTER.
3
4
Pritisnite / za odabir [Import this
image], [Import multiple images] ili
[Import all images] i zatim pritisnite
ENTER.
Odaberete li [Import this image], trenutno
prikazana slika se dodaje u ugrađenu memoriju. Prijeđite na korak 6. (Ta opcija se
ne može odabrati u slideshow prikazu.)
Odaberete li [Import multiple images],
sliku koju želite dodati možete odabrati u
popisu slika. Prijeđite na korak 4. Odaberite li opciju [Import all images], prikaže
se popis slika i sve slike su označene
kvačicama. Prijeđite na korak 5.
Pritisnite /// za odabir slike
koju želite importirati iz popisa i
pritisnite ENTER.
Odabranoj slici dodaje se "ă".
Želite li dodati više slika odjednom, ponovite
taj korak.
Savjet
7
8
Kad odaberete [New folder], automatski se
kreira nova mapa.
Pritisnite / za odabir [Yes] i zatim
pritisnite ENTER.
Slika se sprema u odabranu mapu u ugrađenoj memoriji.
Pritisnite ENTER kad se prikaže
izbornik za potvrdu.
Napomene
•• Opcija "Import to the internal memory" nije raspoloživa za slike u ugrađenoj memoriji.
•• Pri importiranju slika u ugrađenu memoriju
izbjegavajte sljedeće. U protivnom možete oštetiti
fotookvir, memorijsku karticu, vanjski USB uređaj
ili podatke:
Nastavlja se
27
Napredne funkcije
Prikazuje se izbornik za potvrdu importiranja slika u unutrašnju memoriju.
–– Isključivanje uređaja
–– Uklanjanje memorijske kartice
–– Odspajanje vanjskog USB uređaja
–– Ulaganje druge memorijske kartice
•• Importiranje video datoteka u unutrašnju memoriju
pomoću tipaka na fotookviru nije podržano. Za
importiranje video datoteke, spojite računalo na
fotookvir i kopirajte video datoteku s računala u
unutrašnju memoriju fotookvira. Za detalje, pogledajte "Spajanje na računalo" (str. 42).
Savjet
Odabir memorije za
reprodukciju
Možete odabrati hoće li se prikazivati slike iz
memorijske kartice, vanjskog USB uređaja ili
ugrađene memorije.
1
Veličinu sličica u popisu slika možete mijenjati
pomoću [/] na daljinskom upravljaču.
Pritisnite MENU, zatim tipkama
/ odaberite karticu  (Select
device).
Uporaba daljinskog upravljača
Pritisnite SELECT DEVICE.
Savjeti
•• Ako nije uložena memorijska kartica koju
želite odabrati, umetnite je sada.
•• Ako vanjski USB uređaj kojeg želite odabrati
nije spojen, spojite ga sada.
Napomena
2
U prikazu sata i kalendara ne možete odabrati
karticu  (Select device).
Pritisnite / za odabir željene
memorije za prikaz i zatim pritisnite
ENTER.
Prikazuju se slike iz odabrane memorije.
28
Eksportiranje slike iz
unutrašnje memorije
5
Slike iz unutrašnje memorije možete eksportirati
na memorijsku karticu ili vanjski USB uređaj.
1
2
3
Pritisnite MENU kad se na zaslonu
prikazuje slika pohranjena u ugrađenu memoriju.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing).
6
7
Odabranoj slici dodaje se "ă".
Želite li eksportirati više slika odjednom,
ponovite taj korak.
Želite li poništiti odabir, odaberite sliku i
pritisnite ENTER. "ă" nestaje sa slike.
Pritisnite MENU.
Prikazuje se izbornik za odabir memorijske
kartice ili vanjskog USB uređaja na kojeg
želite eksportirati sliku.
Pritisnite / za odabir memorijske
kartice na koju želite eksportirati
sliku i zatim pritisnite ENTER.
Napredne funkcije
Pritisnite / za odabir [Export] i
pritisnite ENTER.
Pritisnite /// za odabir slike
koju želite eksportirati iz popisa i
pritisnite ENTER.
Pojedinačni prikaz slike
(Single image display)
8
4
Pritisnite / za odabir [Export this
image], [Export multiple images] ili
[Export all images] i zatim pritisnite
ENTER.
Odaberete li [Export this image], trenutno
prikazana slika se eksportira na memorijsku karticu. Prijeđite na korak 7. (Ta
opcija se ne može odabrati u slideshow
prikazu.) Odaberete li [Export multiple
images], sliku koju želite eksportirati
možete odabrati u popisu slika. Prijeđite
na korak 5. Odaberite li opciju [Export
all images], prikaže se popis slika i sve
slike su označene kvačicama. Prijeđite na
korak 6.
Pritisnite / za odabir odredišne
mape i zatim pritisnite ENTER.
Prikaže se potvrdni izbornik za eksportiranje slike.
Savjet
Kad odaberete [New folder], automatski se
kreira nova mapa.
Nastavlja se
29
9
Pritisnite / za odabir [Yes] i zatim
pritisnite ENTER.
Slika je eksportirana.
10Pritisnite ENTER kad se prikaže
izbornik za potvrdu.
Brisanje slike
1
Slika se kopira na odabranu memorijsku
karticu ili vanjski USB uređaj.
Napomena
Pri eksportiranju slike izbjegavajte sljedeće. U protivnom
možete oštetiti fotookvir, memorijsku karticu, vanjski
USB uređaj ili podatke:
–– Isključivanje uređaja
2
–– Uklanjanje memorijske kartice
–– Odspajanje vanjskog USB uređaja
–– Ulaganje druge memorijske kartice
3
Savjeti
•• Veličinu sličica u popisu slika možete mijenjati
pomoću [/] na daljinskom upravljaču.
•• Svaka memorijska kartica ili vanjski USB uređaj
koji fotookvir ne prepoznaje prikazuje se sivo i ne
može se odabrati.
Pritisnite MENU kad se na zaslonu
prikazuje slika koju želite obrisati.
Uporaba daljinskog upravljača
Pritisnite  (DELETE) kad se na zaslonu
prikazuje slika koju želite obrisati. Prikaže
se izbornik za brisanje slike, opisan u
koraku 2 ispod. Prijeđite na korak 3.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing), tipkama / odaberite
[Delete], zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir [Delete this
image], [Delete multiple images] ili
[Delete all images] i zatim pritisnite
ENTER.
Odaberete li [Delete this image], trenutno
prikazana slika se briše. Prijeđite na korak
6. (Ta opcija se ne može odabrati u slideshow
prikazu.)
4
Odaberete li [Delete multiple images],
sliku koju želite izbrisati možete odabrati
u popisu slika. Prijeđite na korak 4.
Odaberite li opciju [Delete all images],
prikaže se popis slika i sve slike su označene
kvačicama. Prijeđite na korak 5.
Pritisnite /// za odabir slike koju
želite obrisati iz popisa i pritisnite
ENTER.
Odabranoj slici dodaje se "ă".
Želite li izbrisati više slika odjednom,
ponovite taj korak.
5
30
Želite li poništiti odabir, odaberite sliku i
pritisnite ENTER. "ă" nestaje sa slike.
Pritisnite MENU.
Prikazuje izbornik za potvrdu brisanja.
6
7
Pritisnite / za odabir [Yes] i zatim
pritisnite ENTER.
Registriranje oznake
Pritisnite ENTER kad se prikaže
izbornik za potvrdu.
Slideshow možete načiniti i samo od slika koje
ste prethodno odabrali i označili. Koje slike
imaju oznake lako ćete vidjeti na indeksnom ili
pojedinačnom prikazu.
Slika je izbrisana.
Napomene
•• Pri brisanju slike izbjegavajte sljedeće. U protivnom
možete oštetiti fotookvir, memorijsku karticu,
vanjski USB uređaj ili podatke:
1
–– Isključivanje uređaja
–– Uklanjanje memorijske kartice
–– Odspajanje vanjskog USB uređaja
2
3
Uporaba daljinskog upravljača
Pritisnite  (MARKING) kad se na zaslonu
prikazuje slika. Prikaže se izbornik Marking,
opisan u koraku 2 ispod. Prijeđite na korak
3.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing), tipkama / odaberite
[Marking], zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir željene
oznake i pritisnite ENTER.
Savjet
Veličinu sličica u popisu slika možete mijenjati pomoću
[/] na daljinskom upravljaču.
Za formatiranje ugrađene
memorije
1 Pritisnite MENU.
2 Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
3 Pritisnite / za odabir [Initialize] i
zatim pritisnite ENTER.
4 Pritisnite / za odabir [Format internal
memory] i zatim pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik za formatiranje
ugrađene memorije.
5 Pritisnite / za odabir [Yes] i zatim
4
Pritisnite / za odabir [Mark this
image], [Mark/Unmark multiple
images] ili [Mark all images] i zatim
pritisnite ENTER.
Odaberete li [Mark this image], trenutno
prikazana slika bit će označena i kao takva
će se prikazivati i ubuduće. (Ta opcija se
ne može odabrati u slideshow prikazu.)
Odaberete li [Mark/Unmark multiple
images], sliku kojoj želite dodati oznaku
možete odabrati u popisu slika. Prijeđite
na korak 4.
pritisnite ENTER.
Nastavlja se
31
Napredne funkcije
–– Ulaganje druge memorijske kartice
•• Kad se na zaslonu prikaže poruka [Cannot delete a
protected file.], slikovna datoteka je na računalu bila
podešena na "Read Only". U tom slučaju spojite
fotookvir na računalo i izbrišite datoteku pomoću
računala.
•• Ukupan kapacitet ugrađene memorije nije jednak
preostalom kapacitetu čak ni neposredno nakon
formatiranja.
•• Jednom kad je brisanje započelo, izbrisana slika ne
može se vratiti čak ni ako zaustavite brisanje. Slike
izbrišite jedino nakon što ste se uvjerili da ih doista
želite izbrisati.
Pritisnite MENU kad se na zaslonu
prikazuje slika.
5
Odaberete li [Mark all images], prikazuje
se popis slika. Kvadratići za odabir koji
stoje uz svaku sliku označeni su. Prijeđite
na korak 5.
Pritisnite /// za odabir slike
koju želite označiti iz popisa i zatim
pritisnite ENTER.
Odabranoj slici dodaje se "ă".
Želite li označiti više slika odjednom,
ponovite taj korak.
Želite li poništiti odabir, odaberite sliku i
pritisnite ENTER. "ă" nestaje sa slike.
O razvrstavanju slika u popisu
Tijekom razvrstavanja:
Izlistavaju se sve slike koje odgovaraju
kriteriju razvrstavanja.
Ne tijekom razvrstavanja:
Izlistavaju se sve slike s memorije koja
sadržava trenutno prikazanu sliku.
6
7
Pogledajte "Razvrstavanje slika (filtriranje)"
(str. 33).
Pritisnite MENU.
Prikazuje se izbornik.
Pritisnite / za odabir [Yes] i zatim
pritisnite ENTER.
Odabranoj slici dodaje se oznaka.
Za brisanje registrirane oznake
Odaberite [Unmark this image] ili [Unmark all
images] i pritisnite ENTER u koraku 3. Također
možete poništiti odabir uklanjanjem kvačice
pored stavke.
•• [Unmark this image]:
Uklanja oznaku s trenutno prikazane slike.
(Ta opcija se ne može odabrati u slideshow
prikazu.)
•• [Unmark all images]:
Uklanja oznake sa svih slika iz memorije koja
sadržava trenutno prikazanu sliku.
Tijekom razvrstavanja:
Uklanja oznake sa svih slika koje ispunjavaju
kriterije razvrstavanja.
32
Napomena
Oznaka se sprema samo ako je registrirana sa slikom
u ugrađenoj memoriji. Oznaka registrirana za sliku
na memorijskoj kartici ili vanjskom USB uređaju se
uklanja pri isključenju fotookvira ili ako promijenite
memoriju za prikaz slike.
Savjeti
•• Možete odabrati između 3 vrste oznaka.
•• Veličinu sličica u popisu slika možete mijenjati
pomoću [/] na daljinskom upravljaču.
Razvrstavanje slika
(filtriranje)
Slike pohranjene u ugrađenu memoriju, vanjski
uređaj ili na memorijsku karticu možete razvrstati prema datumu, mapi, orijentaciji slike,
oznakama ili kategoriji videozapis/fotografija.
1
3
5
Pritisnite /// za odabir željene
opcije i zatim pritisnite ENTER.
Ako želite razvrstati slike drugim
načinom razvrstavanja, pritisnite
MENU i ponovite korake 3 i 4.
Za poništenje razvrstavanja
Pritisnite MENU dok su prikazane razvrstane
slike, odaberite [Exit sort (show all photos)] i
pritisnite ENTER.
Za promjenu načina razvrstavanja
Uporaba daljinskog upravljača
Pritisnite SORT kad se na zaslonu prikazuje
slika. Prikaže se izbornik Sort, opisan u
koraku 2 ispod. Prijeđite na korak 3.
Pritisnite BACK dok su prikazane razvrstane
slike, zatim odaberite [Reselect].
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing), tipkama / odaberite
[Sort], zatim pritisnite ENTER.
•• Tijekom razvrstavanja nemojte isključivati fotookvir,
uklanjati memorijsku karticu ili odspajati vanjski
USB uređaj. U protivnom možete oštetiti fotookvir,
memorijsku karticu ili podatke:
•• Razvrstavanje se automatski poništava u sljedećim
slučajevima:
Odaberite način razvrstavanja tipkama
/ i pritisnite ENTER.
Napomene
–– Pri promjeni memorije za reprodukciju.
–– Ako ste razvrstali slike na memorijskoj kartici i
uklonili tu memorijsku karticu.
–– Ako ste razvrstali slike na vanjskom USB uređaju
i uklonili taj USB uređaj.
•• [Sort by date]:
Filtriranje prema datumu snimanja.
•• [Sort by folder]:
Filtriranje prema mapi.
•• [Sort by vertical/horizontal]:
Filtriranje prema orijentaciji slike.
•• [Sort by mark]:
Filtriranje prema oznaci.
•• [Sort by videos/photos]:
Filtriranje prema datotekama koje sadrže
videozapise ili fotografije.
Razvrstavaju se ili video datoteke ili
fotografije.
33
Napredne funkcije
2
Pritisnite MENU kad se na zaslonu
prikazuje slika.
4
Podešavanje veličine i
orijentacije slike
Savjet
Pomaknete li uvećanu sliku tipkama /// i pritisnete
MENU u koraku A, slika se reže u prikazanu veličinu
i pohranjuje.
Napomene
Povećavanje/smanjivanje slike
Slike možete povećavati i smanjivati u pojedinačnom prikazu.
1
2
3
4
Pritisnite MENU u pojedinačnom
prikazu.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing).
Pritisnite / za odabir [Zoom] i
pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir faktora uvećanja i zatim pritisnite ENTER.
Sliku možete uvećati od 1,5 puta do najviše
5 puta u odnosu na veličinu originala.
Uvećanu sliku možete pomicati gore,
dolje, lijevo i desno.
•• Snimati (Overwrite) možete samo preko JPEG
datoteka (ekstenzija: .jpg).
•• Uvećavanje slike može joj smanjiti kvalitetu ovisno
o veličini.
•• Videozapis se ne može uvećati ili smanjiti.
Rotiranje slike
Možete rotirati sliku u pojedinačnom prikazu.
1
2
3
Pritisnite MENU u pojedinačnom
prikazu.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing).
Pritisnite / za odabir [Rotate] i
pritisnite ENTER.
Uporaba daljinskog upravljača
Za povećavanje slike, pritisnite  (povećavanje) na daljinskom upravljaču u pojedinačnom
prikazu. Za smanjenje uvećane slike, pritisnite
 (smanjivanje).
Za pohranjivanje uvećane ili smanjene
slike (orezivanje i spremanje)
APritisnite MENU dok je prikazana uvećana
ili smanjena slika.
BPritisnite / za odabir načina pohranjivanja.
Odaberete li [Save as new image], pohranjuje
se kopija slike. Prijeđite na korak C.
Odaberete li [Overwrite], nova slika će
zamijeniti staru Prijeđite na korak E.
CPritisnite / za odabir memorije u koju će
se slika pohraniti i pritisnite ENTER.
DPritisnite / za odabir odredišne mape i
zatim pritisnite ENTER.
EPritisnite / za odabir [Yes] i zatim pritisnite
ENTER. Slika je pohranjena.
FKad se prikaže potvrdni izbornik, pritisnite
ENTER.
34
4
Pritisnite / za odabir kuta rotiranja
i pritisnite ENTER.
Možete odabrati rotiranje pod kutom od 90
stupnjeva, 180 stupnjeva ili 270 stupnjeva
u smjeru kazaljke sata.
Uporaba daljinskog upravljača
Sliku možete također rotirati tipkom 
(ROTATE) na daljinskom upravljaču.
Slika se rotira 90 stupnjeva ulijevo pri
svakom pritisku tipke.
Savjeti
•• Za sliku s ugrađene memorije će se rotacija sačuvati
i nakon isključenja fotookvira.
•• Sliku možete također rotirati u indeksnom prikazu.
Napomena
Ne možete rotirati videozapis.
Promjena postavki
automatskog
uključivanja/isključivanja
Možete koristiti funkciju timera kako biste
automatski uključili ili isključili fotookvir.
1
2
3
Pritisnite MENU.
Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
Pritisnite / za odabir [Auto Power
ON/OFF] i zatim pritisnite ENTER.
4
Napredne funkcije
Prikaže se izbornik [Auto Power ON/
OFF].
Pritisnite / za odabir [Setup
method] i zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir [Simple],
[Advanced] ili [Auto off] i zatim pritisnite ENTER.
[Simple]:
Podešava automatsko uključivanje/isključivanje, s vremenskim jedinicama od jedne
minute.
[Advanced]:
Podešava automatsko uključivanje/isključivanje na odabrani dan u tjednu, s vremenskim
jedinicama od jednoga sata.
[Auto off]:
Podešava automatsko isključenje nakon
isteka podešenog vremenskog perioda
od neaktivnosti uređaja. Možete odabrati
vremenski period od dva ili četiri sata.
Nastavlja se
35
Napomena
5
[Advanced]
Funkcija automatskog uključenja je onemogućena
kad se fotookvir napaja pomoću ugrađene
baterije.
Pritisnite / za odabir [Time
Setting] i pritisnite ENTER.
[Simple]
APritisnite /// za odabir vremena
AOdaberite stavku za koju želite podesiti
vrijeme.
Pritisnite / za odabir [Power-ON timer]
ili [Power-OFF timer] i pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir [Enable] i
pritisnite ENTER.
BPodesite vrijeme u koje želite aktivirati
Power-ON timer ili Power-OFF timer.
Pritisnite / za odabir [Auto ON time]
ili [Auto OFF time] i pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir sata ili minuta,
pritisnite / za podešavanje sata ili
minuta i na koncu pritisnite ENTER.
CPodesite dan u tjednu za aktivaciju
timera.
Pritisnite / za odabir [Auto ON day]
ili [Auto OFF day] i pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir dana u tjednu
za aktivaciju timera i pritisnite ENTER.
Odabrani dan u tjednu označava se
kvačicom.
Pritisnite / za pomak kursora na
[OK] i pritisnite ENTER.
36
za uporabu funkcije automatskog uključivanja/isključivanja.
Funkciju možete podesiti prema danu
u tjednu u vremenskim jedinicama od
jednoga sata. Boja odabrane vremenske
zone promijenit će se u plavu nakon
što pritisnete ENTER. Fotookvir će se
uključiti kad nastupi vrijeme plave vremenske zone. Boja odabranog vremena
mijenja se u sivu nakon što odaberete
plavu vremensku zonu i pritisnete
ENTER. Fotookvir će se isključiti dok se
nalazi u sivoj vremenskoj zoni.
Savjet
Za vrijeme korištenja fotookvira napajanje
će se automatski isključiti u vrijeme koje ste
podesili pod opcijom [Power-OFF timer].
Tijekom pripravnog stanja fotookvir će
se automatski uključiti u vrijeme koje ste
podesili pod opcijom [Power-ON timer].
BPritisnite /// za odabir [OK] i
zatim pritisnite ENTER.
[Auto off]
6
Pritisnite / za odabir proteklog
vremena nakon kojeg se fotookvir
automatski isključi. 2 sata, 4 sata ili
isključenje funkcije.
Zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite MENU.
Mijenjanje postavki
Možete promijeniti sljedeće postavke.
•• Slideshow Settings
•• Slideshow BGM Settings
•• Auto Power ON/OFF
•• Date/time Settings
•• General Settings (Listing Order, Sony logo
ON/OFF i sl.)
•• Language Setting
•• Initialize
Postupak podešavanja
3
Pritisnite MENU.
Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
Pritisnite / za odabir opcije koju
želite promijeniti i zatim pritisnite
ENTER.
Prikazuje se izbornik s postavkama za
odabranu opciju.
Primjerice, kad odaberete [Slideshow
Settings].
Nastavlja se
37
Napredne funkcije
1
2
4
Pritisnite / za odabir opcije koju
želite promijeniti i zatim pritisnite
ENTER.
To vam omogućuje da podesite svaku od
opcija (str. 39).
Napomena
5
Dok fotookvir, primjerice, prikazuje slideshow
promjena postavki za neke opcije nije moguća.
One su prikazane sivom bojom i ne možete ih
odabrati.
Pritisnite / za odabir vrijednosti i
pritisnite ENTER.
Vrijednost se mijenja kod svakog pritiska
tipaka /. U slučaju numeričke vrijednosti, pritisnite  za povećanje vrijednosti ili
pritisnite  za smanjenje vrijednosti.
6
Pritisnete li ENTER, podešenje se potvrdi.
Pritisnite MENU.
Izbornik se zatvori.
Za resetiranje na tvornička
podešenja
1 Pritisnite MENU i odaberite karticu ŧ
(Settings) pritiskom tipaka /.
2 Pritisnite / za odabir [Initialize] i zatim
pritisnite ENTER.
3 Pritisnite / za odabir [Initialize settings]
i zatim pritisnite ENTER.
Sve podešene vrijednosti, osim postavke
datuma/vremena, vraćaju se na tvornička
podešenja.
38
Opcije za podešavanje
Opcija
Podešenje
Opis
Slideshow
Settings
Pogledajte "Uživanje u slideshow prikazu" (str. 21).
Slideshow BGM Pogledajte "Reproduciranje slideshowa uz pozadinsku glazbu" (str. 24).
Settings
Auto Power
ON/OFF
Advanced*
OK
Povratak na prethodni izbornik nakon potvrde
postupka.
Cancel
Povratak na prethodni izbornik nakon poništenja
postupka.
Reset all
Brisanje svih podešenih vremena.
Podešava funkciju timera koji može automatski uključiti ili isključiti
fotookvir. Možete precizno podesiti automatsko uključivanje/isključivanje,
u koracima od po jedne minute. (str. 35)
Power-ON timer Možete podesiti timer (vrijeme/dan u tjednu) za automatsko uključenje napajanja.
Power-OFF
timer
Auto off
Date/time
Settings
Možete podesiti timer (vrijeme/dan u tjednu) za automatsko isključenje napajanja.
Možete podesiti timer koji automatski isključuje fotookvir nakon isteka
podešenog vremenskog perioda neaktivnosti fotookvira. Kad odaberete
opciju [Disable], funkcija Auto off nije aktivna.
Podešava datum, vrijeme, prvi dan u tjednu, itd. (str. 11)
General Settings Listing Order
Podešava redoslijed prikaza slika. Postavka se odnosi na redoslijed u opciji
[Slideshow Settings].
Shoot. Date
Prikaz slika redoslijedom datuma snimanja.
Number Order*
Prikaz slika prema njihovim rednim brojevima.
Auto display
orientation
ON*/OFF: Možete automatski promijeniti orijentaciju slika, u skladu s
orijentacijom fotookvira.
LCD backlight
Omogućuje podešavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona
na razinu od 1 do 10*.
**: Tvorničke postavke
Nastavlja se
39
Napredne funkcije
Simple
Podešava automatsko uključivanje/isključivanje na odabrani dan u tjednu,
s vremenskim jedinicama od jednoga sata.
Opcija
Podešenje
General Settings Image import
size
System
Information
Opis
Resize*
Omogućuje promjenu veličine slika i spremanje slika
u unutrašnju memoriju prilikom importiranja slika s
memorijske kartice. Zahvaljujući toj opciji, možete
pohraniti veći broj slika. Ipak, kad se slike prikažu na
većem zaslonu, putem računala, i sl. kvaliteta slike je
lošija u usporedbi s originalom.
Original
Sprema slike u ugrađenu memoriju bez kompresije. Nema
gubitka kvalitete slike, no nećete ih moći pohraniti u
većem broju.
Sony logo ON/
OFF
ON*/OFF: Možete podesiti hoće li Sonyjev logotip fotookvira svijetliti ili
ne.
Version
Prikazuje verziju softvera ugrađenog u fotookvir.
Internal memory Memory
capacity
Remaining
capacity
Language
Setting
Prikazuje maksimalni kapacitet ugrađene memorije u
početnom stanju.
Prikazuje trenutno dostupan kapacitet ugrađene memorije.
Podešava jezik izbornika na LCD zaslonu.
Japanese, English*, French, Spanish, German, Italian, Russian, Korean, Simplified Chinese,
Traditional Chinese, Dutch, Portuguese, Arabic, Persian, Hungarian, Polish, Czech, Thai,
Greek, Turkish, Malay, Swedish, Norwegian, Danish, Finnish
Napomena
Tvorničko podešenje jezika nije isto za sva područja.
Initialize
Format internal
memory
Možete formatirati ugrađenu memoriju.
Napomene
•• Sve slike dodane u ugrađenu memoriju bit će izbrisane.
•• Nemojte ugrađenu memoriju formatirati pomoću spajanja na računalo.
Initialize
settings
**: Tvorničke postavke
40
Vraća sve postavke, osim tekućeg datuma/vremena podešenog pod [Date/
time Settings], na njihova tvornička podešenja.
Prikaz slike koja je
pohranjena na USB
uređaju
Slike koje su pohranjene na USB uređaju možete
prikazati na zaslonu fotookvira.
Napomene
•• Ne možemo jamčiti povezivanje sa svim vrstama
USB memorijskih uređaja.
•• Vanjski USB uređaj odabrat će se kao izvor
reprodukcije ako spojite USB memoriju na USB A
priključnicu tijekom reprodukcije slike iz unutrašnje
memorije.
2
3
4
Spojite mrežni adapter na fotookvir
i na zidnu utičnicu.
Uključite fotookvir (str. 10).
Otvorite I/O pokrov.
Spojite USB memoriju na EXT
INTERFACE (USB A) priključnicu na
fotookviru.
Odaberite [USB] vanjski uređaj pod
Select device (str. 28).
Slika s USB memorijskog uređaja prikazuje se na zaslonu.
Za detalje o slideshow prikazu, pogledajte
str. 21. Za detalje o dodavanju slika u unutrašnju memoriju, pogledajte str. 26.
Napomene
•• Nemojte odspajati USB memoriju ili isključivati fotookvir kad treperi indikator pristupa na fotookviru.
U suprotnom, može doći do oštećenja podataka u
USB memoriji. Tvrtka Sony ne preuzima odgovornost za bilo koje oštećenje ili gubitak podataka.
•• Fotookvir ne može koristiti podatke na USB
memoriji koji su kriptirani ili komprimirani uz
uporabu, primjerice, autorizacije otiskom prsta ili su
zaključani zaporkom.
•• Nemojte spajati računalo na  USB mini B
priključnicu na fotookviru istovremeno kad je na
priključnicu EXT INTERFACE (USB A) spojena
USB memorija.
•• Fotookvir možda neće moći normalno pristupiti datotekama s USB huba ili USB uređaji s ugrađenim
hubom možda neće raditi pravilno.
•• I/O pokrov ne može se zatvoriti kad je umetnuta
USB memorija.
USB memorijski uređaj
41
Napredne funkcije
1
5
Korištenje s računalom
Spajanje na računalo
Fotookvir možete spojiti na računalo radi prikaza
i kopiranja slika s ugrađene memorije fotookvira na računalo i kopiranja slika s računala na
fotookvir.
Sistemski zahtjevi
Za spajanje računala koje ćete koristiti s fotookvirom, ono treba zadovoljiti sljedeće sistemske
zahtjeve.
[[Windows
Spajanje na računalo radi
razmjene slika
Napomena
Ovo poglavlje pokazuje primjer spajanja uz uporabu
sustava Windows Vista. Ovisno o operativnom sustavu,
prikaz na zaslonu i postupci mogu se razlikovati.
1
2
3
Preporučeni OS: Microsoft Windows 7/Windows
Vista SP2/Windows XP SP3
Spojite mrežni adapter na fotookvir i
na zidnu utičnicu.
Otvorite I/O pokrov.
Povežite računalo i fotookvir dodatno
nabavljivim USB kabelom.
Priključnica: USB priključnica
[[Macintosh
Preporučeni OS: Mac OS X (v10.4 ili noviji)
Priključnica: USB priključnica
Napomene
•• Ako se na računalo spoji više USB uređaja ili ako
se koristi hub, mogući su problemi. U tom slučaju
smanjite broj priključenih USB uređaja.
•• Fotookvirom ne možete upravljati s drugog USB
uređaja koji se koristi istovremeno.
•• Nemojte odspajati USB kabel tijekom podatkovne
komunikacije.
•• Nije zajamčen rad sa svim računalima koja zadovoljavaju navedene sistemske uvjete.
•• Potvrđen je rad fotookvira u slučaju spajanja na
računalo ili na Sonyjev digitalni fotopisač. Kad se
na fotookvir spajaju ostali uređaji, ti uređaji možda
neće prepoznati ugrađenu memoriju fotookvira.
•• Nemojte spajati računalo na  USB mini B
priključnicu na fotookviru istovremeno kad je na
priključnicu EXT INTERFACE (USB A) spojena
USB memorija ili vanjski uređaj.
42
Na  USB
mini B
priključnicu
Računalo
Na USB priključnicu
Napomena
4
Koristite B-tip USB kabela koji je kraći od 3
metra.
Uključite fotookvir. (str. 10)
5
6
Kada se na zaslonu računala pojavi
[Auto Play] izbornik, kliknite na opciju
[Open folder to view files].
Ako se izbornik [AutoPlay] ne pojavi, kliknite
na opciju [Computer (My Computer)] u
izborniku Start, a zatim otvorite uklonjivi
disk.
Pomaknite kursor u ovom izborniku
i upotrijebite desni klik, a zatim
klikom odaberite [New] - [Folder].
Imenujte novu mapu. U ovim uputama
kao primjer za ime mape korišteno je ime
"sony".
•• Neke slikovne datoteke kreirane ili editirane na
računalu nije moguće prikazivati. Datoteke računala
u "Read only" modu nije moguće izbrisati na
fotookviru. Prije pohranjivanja slikovnih datoteka s
računala na fotookvir, poništite opciju "Read only".
•• I/O pokrov ne može se zatvoriti kad je spojen USB
kabel.
Odspajanje s računala
Odspojite USB kabel ili isključite fotookvir
nakon što ga odspojite s računala.
1
2
3
8
u traci
Kliknite na
(USB Mass Storage
Device) - [Stop].
Nakon odabira pogona koji želite
odspojiti kliknite na [OK].
Korištenje s računalom
7
Kliknite dvaput na ikonu
sa zadacima.
Kliknite dvaput na tipku miša kako
biste otvorili mapu "sony".
Otvorite mapu koja sadrži slikovne
datoteke koje želite kopirati, a zatim
pomoću funkcije "drag-and-drop"
kopirajte željene datoteke.
Napomene
•• Kad se slike s računala spremaju u ugrađenu
memoriju fotookvira, potrebno je kreirati mapu u
ugrađenoj memoriji i pohraniti ih u nju. Ne kreirate
li mapu, moći ćete pohraniti samo do 512 slika.
Osim toga, broj slika može biti i manji ovisno o
duljini naziva datoteke ili vrsti znakova.
•• Kada se slike urede ili pohrane na računalo, datum
snimanja datoteke može se promijeniti ili obrisati.
U tom slučaju, slike se možda neće prikazati prema
datumu snimanja u indeksnom prikazu.
•• Kad se slike s računala spremaju u ugrađenu memoriju fotookvira, slikovne datoteke se pohranjuju bez
kompresije. Zbog toga ćete u ugrađenu memoriju
fotookvira moći pohraniti manje slika.
43
Poruke o pogreškama
Pojavi li se poruka o pogrešci
U slučaju greške, na LCD zaslonu fotookvira može se prikazati jedna od sljedećih poruka greške. Za
rješenje problema postupite prema odgovarajućem savjetu iz sljedeće tablice.
Poruka o pogrešci
Značenje/Rješenja
No Memory Stick. / No SD
•• Memorijska kartica nije uložena u utor. Ili, vanjski uređaj
Memory Card. / No External Device.
nije spojen na priključnicu EXT INTERFACE.
Uložite memorijsku karticu u odgovarajući utor (str. 12).
Ili, spojite vanjski uređaj (str. 41).
An incompatible Memory Stick is
•• Uložena je memorijska kartica koju fotookvir ne podržava.
inserted. / An incompatible SD
Ili, nepodržan vanjski uređaj je spojen na priključnicu EXT
Memory Card is inserted. / An
INTERFACE. Upotrijebite memorijsku karticu ili vanjski
incompatible External Device is
uređaj koju fotookvir podržava.
inserted.
No images on file.
•• Na memorijskoj kartici nema slikovnih datoteka koje
se mogu prikazivati na zaslonu fotookvira. Upotrijebite
memorijsku karticu koja sadržava slikovne datoteke koje
se mogu prikazati ovim fotookvirom.
Cannot delete a protected file.
•• Za brisanje zaštićene datoteke, poništite zaštitu na vašem
digitalnom fotoaparatu ili računalu.
Memory card is protected. Remove •• Memorijska kartica je zaštićena protiv snimanja. Pomaprotection then try again.
knite zaštitni graničnik u položaj u kojem je snimanje
omogućeno. (str. 51)
The Memory Stick is full. / The SD •• Ne možete spremiti dodatne podatke jer su memorijska
Memory Card is full. / The External
kartica, vanjski uređaj ili unutrašnja memorija puni.
Device is full./ The internal memory
Izbrišite slike ili upotrijebite memorijsku karticu ili vanjski
is full.
uređaj na kojem ima slobodnog prostora.
Error reading the Memory Stick. /
•• Za memorijsku karticu:
Error reading the SD Memory
Pojavila se greška. Provjerite je li memorijska kartica
Card. / Error reading the External
uložena pravilno. Ako se poruka o grešci prikazuje često,
Device. / Error reading the internal
provjerite stanje memorijske kartice na nekom drugom
memory.
uređaju.
•• Za vanjski uređaj:
Write error on the Memory Stick. /
Vanjski uređaj možda je zaštićen od snimanja. Isključite
Write error on the SD Memory
zaštitu od pisanja za uređaj kojeg koristite.
Card. / Write error in the External
Device. / Write error on the internal •• Za ugrađenu memoriju:
Formatirajte ugrađenu memoriju.
memory.
Napomena
Pri formatiranju ugrađene memorije ne zaboravite da će se izbrisati
sve slikovne datoteke dodane na nju.
The Memory Stick is read only.
44
•• Uložen je "Memory Stick-ROM". Za pohranu slika koristite
preporučeni "Memory Stick".
Poruka o pogrešci
Značenje/Rješenja
The Memory Stick is protected.
•• Uložen je zaštićeni "Memory Stick". Za editiranje i pohranu slika, upotrijebite vanjski uređaj kako biste uklonili
zaštitu.
•• Za memorijsku karticu koristite digitalni fotoaparat ili
drugi uređaj kako biste je formatirali.
•• Upotrijebite fotookvir za formatiranje unutrašnje memorije.
Memory card format not supported.
Napomena
Formatiranjem memorijske kartice brišu se sve datoteke s nje.
Cannot open the image.
Incompatible USB device. Check
device’s USB settings.
•• Fotookvir ne može prikazati ili otvoriti slikovnu datoteku
čiji format ne podržava.
•• Spojite uređaj koji podržava mass storage standard. Ako USB
podešenje vašeg uređaja nije ispravno, podesite opciju
mass storage u postavkama USB uređaja.
Poruke o pogreškama
45
U slučaju problema
Pojavi li se problem
Prije odnošenja fotookvira na popravak, pokušajte primijeniti sljedeće savjete kako biste riješili problem.
Ako problem postoji i dalje, obratite se prodavatelju Sonyjevih uređaja ili ovlaštenom Sonyjevom
servisu.
Napajanje
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Nije moguće uključiti
fotookvir.
•• Je li pravilno priključen kabel FF Pravilno spojite mrežni adapter.
napajanja?
•• Možda je ispražnjena ugrađena
baterija?
Prikaz slika
Ako je fotookvir uključen ali ne prikazuje slike ili se ne mogu podešavati postavke izbornika, provjerite
sljedeće.
Simptom
Provjera
Na zaslonu se ne prika- •• Je li memorijska kartica
zuju slike.
uložena pravilno, odnosno,
je li vanjski uređaj ispravno
spojen?
•• Sadržava li memorijska
kartica slike pohranjene
digitalnim fotoaparatom ili
drugim uređajem?
•• Jesu li na vanjski uređaj
pohranjene slike?
•• Je li format datoteke kompatibilan s DCF standardom?
Slike se ne prikazuju
prema datumu snimanja.
46
•• Jesu li slike pohranjene s
računala?
•• Jesu li slike bile editirane na
računalu?
Uzrok/Rješenja
FF Pravilno uložite memorijsku karticu
(str. 12) ili pravilno spojite vanjski
uređaj (str. 41).
FF Uložite memorijsku karticu ili spojite
vanjski uređaj koji sadrži slike.
FF Provjerite formate datoteka koje ovaj
fotookvir može prikazati. (Pogledajte
"Tehničke podatke")
FF Fotookvir možda neće moći prikazati
datoteku koja nije kompatibilna s
DCF standardom, iako se ona može
prikazati na računalu.
FF Ako uredite ili spremite slikovnu
datoteku na računalo, datum datoteke
se mijenja. Slike se tada prikazuju
redoslijedom datuma izmjene umjesto
prema datumu snimanja.
Provjera
Uzrok/Rješenja
Neke slike se ne
prikazuju.
•• Jesu li slike vidljive u indeksnom prikazu?
FF Ako je slika vidljiva u indeksnom prikazu ali nije moguć njezin pojedinačni
prikaz, slikovna datoteka je možda
oštećena iako je njena sličica dobro
prikazana.
FF Fotookvir možda neće moći prikazati
datoteku koja nije kompatibilna s
DCF standardom, iako se ona može
prikazati na računalu.
FF Ako je prikazana oznaka iz lijevog
stupca, fotookvir možda ne podržava tu
slikovnu datoteku jer je to, primjerice,
JPEG datoteka kreirana računalom.
Također, fotookvir možda podržava tu
slikovnu datoteku, ali ne sadrži podatke
o sličici. Odaberite oznaku i pritisnite
ENTER za prelazak na prikaz pojedinačne slike. Ako se oznaka iz lijevog
stupca prikaže ponovno, slika se ne
može prikazati jer je fotookvir ne
podržava.
FF Ako je vidljiva oznaka iz lijevog stupca,
fotookvir podržava tu datoteku, ali se
podaci o sličici ili sama slika ne mogu
otvoriti. Odaberite oznaku i pritisnite
ENTER. Ako se oznaka iz lijevog
stupca prikaže ponovno, slika se ne
može prikazati na fotookviru.
FF Fotookvir može reproducirati, pohraniti,
izbrisati ili drukčije koristiti do 4999
slikovnih datoteka.
FF Ako ste datoteku imenovali ili
preimenovali na računalu te njezin
naziv sadržava i druge znakove uz
alfanumeričke, fotookvir možda neće
prikazivati tu sliku.
FF Fotookvir ne može prikazati slike
pohranjene u mapu na većoj razini od
osme.
•• Pojavljuje li se donja oznaka
u indeksnom prikazu?
•• Jesu li slike kreirane
aplikacijom na računalu?
•• Pojavljuje li se donja oznaka
u indeksnom prikazu?
•• Sadrži li unutrašnja memorija,
memorijska kartica ili vanjski
uređaj više od 4999 slika?
•• Jeste li preimenovali datoteku
računalom ili drugim uređajem?
•• Nalazi li se na memorijskoj
kartici ili vanjskom uređaju
mapa s više od 8 razina
hijerarhije?
Nastavlja se
47
U slučaju problema
Simptom
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
Naziv datoteke nije
prikazan pravilno.
•• Jeste li preimenovali datoteku FF Ako ste datoteku imenovali ili
računalom ili drugim uređajem?
preimenovali na računalu te njezin
naziv sadržava i druge znakove uz
alfanumeričke, fotookvir možda neće
taj naziv prikazivati pravilno. Također,
za datoteku načinjenu na računalu ili
drugom uređaju, fotookvir može prikazati najviše 10 znakova od početka
naziva datoteke.
Napomena
Moguće je prikaz samo alfanumeričkih znakova.
Reproduciranje video datoteke
Simptom
Provjera
Video datoteka se ne
može reproducirati.
•• Pojavljuje li se donja oznaka FF Ako je prikazana oznaka s lijeve
u indeksnom ili pojedinačnom
strane, fotookvir možda ne podržava
prikazu?
video datoteku. Za video datoteke
koje se ne mogu reproducirati, pogledajte "Reproduciranje video datoteke"
(str. 20).
Pretraživanje reprodukcije unaprijed/unatrag
nije dostupno.
Uzrok/Rješenja
–
FF Fotookvir možda neće podržati
pretraživanje reprodukcije nekih video
datoteka unaprijed/unatrag.
Pohrana ili brisanje slika
Simptom
Provjera
Ne možete pohraniti
sliku.
•• Je li memorijska kartica zašti- FF Isključite zaštitu i ponovno pokušajte
ćena protiv snimanja?
snimanje.
•• Je li zaštitni graničnik na
FF Pomaknite zaštitni graničnik u položaj
memorijskoj kartici podešen
u kojem je snimanje omogućeno.
u položaj [LOCK]?
•• Je li memorijska kartica
FF Uložite memorijsku karticu s dovoljno
puna?
slobodnog prostora. Ili izbrišite nepotrebne slike. (str. 30)
•• Je li ugrađena memorija
FF Izbrišite nepotrebne slike. (str. 30)
puna?
48
Uzrok/Rješenja
Simptom
Provjera
Ne možete pohraniti
sliku.
•• Jeste li slike s računala pohranili u ugrađenu memoriju
bez kreiranja mape u njoj?
Ne možete izbrisati
sliku.
Slučajno ste izbrisali
sliku.
Uzrok/Rješenja
FF Ne kreirate li mapu, moći ćete pohraniti
samo do 512 slika. Osim toga, broj
slika koje se mogu spremiti može biti i
manji ovisno o duljini naziva datoteke
ili vrsti znakova. Pri pohranjivanju
slika s računala u ugrađenu memoriju,
provjerite jeste li kreirali mapu i
pohranite slike u nju.
•• Je li memorijska kartica zašti- FF Na uređaju koji koristite za podešavanje
ćena protiv snimanja?
zaštite poništite zaštitu od snimanja i
ponovno pokušajte brisanje.
•• Je li zaštitni graničnik na
FF Pomaknite zaštitni graničnik u položaj
memorijskoj kartici podešen
u kojem je snimanje omogućeno.
u položaj [LOCK]?
•• Koristite li "Memory StickFF Nije moguće brisati slike s "Memory
ROM"?
Stick-ROM" kartice niti je formatirati.
•• Je li slika zaštićena?
FF Provjerite podatke o slici u pojedinačnom prikazu. (str. 19)
FF Slika s oznakom
podešena je na
"Read Only". Ne možete je izbrisati
pomoću fotookvira.
FF Sliku nije moguće obnoviti kad se
—
jednom izbriše.
Fotookvir
Simptom
Provjera
Uzrok/Rješenja
—
FF Isključite uređaj (str. 10) i ponovno ga
uključite.
FF Gurnite preklopku RESET tankim
predmetom, primjerice, vrhom kemijske
olovke. (str. 7)
Napomena
Ako gurnete preklopku RESET za vrijeme rada
fotookvira, podaci u unutrašnjoj memoriji
mogu se obrisati ili može doći do resetiranja
postavki.
Nastavlja se
49
U slučaju problema
Ništa se ne događa pri
rukovanju fotookvirom.
Daljinski upravljač
Simptom
Provjera
Ništa se ne događa pri
rukovanju daljinskim
upravljačem.
•• Je li baterija pravilno umetnuta FF Zamijenite bateriju. (str. 9)
u daljinski upravljač?
FF Umetnite bateriju. (str. 9)
FF Umetnite bateriju sukladno polaritetu.
(str. 9)
FF Usmjerite prednji kraj daljinskog
upravljača prema pripadajućem senzoru
na fotookviru. (str. 9)
—
FF Otklonite sve predmete koji mogu
predstavljati prepreku između
daljinskog upravljača i senzora na
fotookviru.
•• Je li umetnuta zaštitna folija? FF Uklonite zaštitnu foliju. (str. 9)
•• Je li mrežni adapter pravilno FF Tipka  (pripravno stanje) na daljinspojen?
skom upravljaču ne može se koristiti
kad se fotookvir napaja samo pomoću
ugrađene baterije. Upotrijebite tipku
 (pripravno stanje) na fotookviru.
Uzrok/Rješenja
Ugrađena baterija
Simptom
Provjera
Ugrađena baterija se
ne puni.
•• Svijetli li indikator pripravnog FF Ako unutrašnja temperatura fotookvira
stanja?
poraste uslijed izravnog sunčevog
svjetla i sl. punjenje baterije nije
moguće. U tom slučaju, indikator
pripravnog stanja ne svijetli, ali to ne
predstavlja kvar fotookvira.
50
Uzrok/Rješenja
Dodatne informacije
O memorijskim karticama
"Memory Stick"
Vrste "Memory Stick" kartica
koje fotookvir može koristiti
S fotookvirom možete koristiti sljedeće vrste
"Memory Stick"*1 kartica:
Vrste "Memory
Stick" kartica
Prikazivanje
Brisanje/
Pohrana
"Memory Stick"*2
(nekompatibilan
s "MagicGate")
OK
OK
"Memory Stick"*2
(kompatibilan s
"MagicGate")
OK*5
OK*5
"MagicGate
Memory Stick"*2
OK*5
OK*5
"Memory Stick
PRO"*2
OK*5
OK*5
"Memory Stick
PRO-HG"*2
OK*5*6
OK*5*6
"Memory Stick
Micro"*3 ("M2"*4)
OK*5
OK*5
•• Za najnovije informacije o vrstama "Memory
Stick" kartica koje fotookvir podržava, pogledajte informacije o "Memory Stick" kompatibilnosti na Sony web stranici: http://www.
memorystick.com/en/support/support.html
(Odaberite područje u kojem koristite fotookvir
i odaberite "Digital Photo Frame" na stranici
područja.)
•• Nemojte umetati više od jedne "Memory
Stick" kartice istovremeno.
•• Koristite li karticu "Memory Stick Micro" s
ovim fotookvirom, uvijek je umetnite u "M2"
adapter.
•• Uložite li "Memory Stick Micro" karticu u
fotookvir bez "M2" adaptera, možda je nećete
moći izvaditi.
•• Uložite li "Memory Stick Micro" u "M2"
adapter, te uložite "M2" adapter u "Memory
Stick Duo" adapter, fotookvir možda neće
raditi pravilno.
•• Kad formatirate "Memory Stick", koristite
funkciju formatiranja na vašem digitalnom
fotoaparatu. Formatirate li "Memory Stick"
računalom, slike se možda neće prikazivati
pravilno.
•• Formatiranjem kartice "Memory Stick"
brišu se sve pa i zaštićene slike. Kako biste
spriječili slučajno brisanje važnih podataka,
provjerite sadržaj "Memory Stick" kartice
prije formatiranja.
•• Ne možete snimati, editirati ili brisati podatke
ako je zaštitni graničnik u položaju LOCK.
•• Na mjesto za naljepnicu nemojte stavljati ništa
osim isporučene naljepnice. Kod postavljanja
isporučene naljepnice, namjestite je na pripadajuće mjesto. Pazite da ne proviruje preko
rubova kartice.
Nastavlja se
51
Dodatne informacije
Fotookvir podržava FAT32. Fotookvir dokazano
radi s "Memory Stick" karticama kapaciteta 32 GB
ili manje, koje su proizvod tvrtke Sony Corporation.
Međutim, ne jamčimo da će raditi sa svim "Memory
Stick" medijima.
*2
Fotookvir je opremljen utorom kompatibilnim s
medijem standardne i Duo veličine. Možete koristiti
"Memory Stick" standardne veličine i "Memory
Stick Duo" kompaktne veličine bez "Memory Stick
Duo" adaptera.
*3
Kad koristite "Memory Stick Micro" s ovim fotookvirom, uvijek ga umetnite u M2 adapter.
*4
"M2" je kratica za "Memory Stick Micro". U ovom
poglavlju, "M2" označava "Memory Stick Micro".
*5
Fotookvir ne podržava čitanje/snimanje podataka
koje zahtijeva "MagicGate" zaštitu autorskog prava.
"MagicGate" je općeniti naziv za tehnologiju zaštite
autorskih prava koju je razvila tvrtka Sony te koristi
provjeru i šifriranje.
*6
Fotookvir ne podržava 8-bitni paralelni prijenos
podataka.
*1
Napomene o uporabi
SD memorijska kartica
Utor za SD memorijsku karticu na fotookviru
omogućuje vam uporabu sljedećih kartica:
•• SD memorijska kartica*1
•• miniSD kartica, microSD kartica (Potreban je
adapter.)*2
•• SDHC memorijska kartica*3
•• miniSDHC kartica, microSDHC kartica
(Potreban je adapter.)*2
•• MMC standardna memorijska kartica*4
Ne jamčimo da će sve vrste SD memorijskih
kartica i MMC standardnih memorijskih kartica
raditi pravilno.
Fotookvir je ispitan za funkcioniranje sa SD memorijskim karticama kapaciteta 2 GB ili manjeg.
*2
Neki kartični adapteri raspoloživi u prodaji imaju
priključke na poleđini. Ta vrsta adaptera možda
neće raditi pravilno s ovim fotookvirom.
*3
Fotookvir je ispitan za funkcioniranje sa SDHC
memorijskim karticama kapaciteta 32 GB ili
manjeg.
*4
Fotookvir je ispitan za funkcioniranje s MMC
standardnim memorijskim karticama kapaciteta 2
GB ili manjeg.
*1
Napomene o uporabi
•• Fotookvir ne podržava čitanje/snimanje podataka koje zahtijeva zaštitu autorskog prava.
•• SDXC memorijske kartice nisu podržane.
52
Napomene o uporabi
memorijske kartice
•• Pri uporabi kartice, provjerite je li ispravno
okrenuta u odnosu na utor. Nepravilnim
umetanjem možete oštetiti fotookvir.
•• Kod ulaganja memorijske kartice, ona će
ući u utor samo određenim dijelom, stoga je
ne pokušavajte gurati nasilu jer tako možete
oštetiti memorijsku karticu i/ili fotookvir.
•• Nemojte vaditi karticu ili isključivati fotookvir
dok fotookvir čita ili upisuje podatke, ili dok
treperi indikator pristupa. U protivnom se
podaci mogu izbrisati ili postati nečitljivi.
•• Savjetujemo vam da načinite sigurnosne kopije važnih podataka.
•• Fotookvir možda neće moći prikazati podatke
obrađene računalom.
•• Kad prenosite ili spremate karticu, stavite je u
kutiju isporučenu s njom.
•• Nemojte dirati priključke kartice rukama ili
metalnim predmetom.
•• Nemojte udarati, savijati ili bacati karticu.
•• Nemojte rastavljati ili preinačivati karticu.
•• Ne izlažite karticu vodi.
•• Nemojte koristiti ili držati karticu na sljedećim
mjestima:
–– Mjestima na kojima nisu zadovoljeni potrebni radni uvjeti, uključujući mjesta poput
vruće unutrašnjosti vozila parkiranog na
suncu i/ili ljeti, na vanjskim mjestima izloženim izravnom suncu, ili pored grijalice.
–– Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim tvarima.
–– Mjestima izloženim statičkom elektricitetu
ili električnim smetnjama.
Tehnički podaci
[[Fotookvir
LCD zaslon
LCD ploča
20,3 cm/8", TFT aktivna matrica
Ukupni broj točaka:
1 440 000 točaka
(800  3 (RGB)  600) točaka
Efektivna površina zaslona
Format slike
4:3
Površina LCD zaslona:
20 cm / 7,9"
Ukupni broj točaka:
1 398 897 točaka
(789  3 (RGB)  591) točaka
Trajanje osvjetljenja LCD-a
20 000 sati
(prije smanjenja svjetline na pola
intenziteta)
Ulazne/izlazne priključnice
USB priključnica (tipa mini B, Hi-Speed
USB)
USB priključnica (USB memorija)
Utori
Utor za "Memory Stick PRO" (Standard/
Duo)/SD memorijska kartica/MMC
Maksimalan broj piksela koje ovaj
fotookvir može prikazati
8000 (H)  6000 (V) točaka*4
Sustav datoteka
FAT12/16/32
Naziv slikovne datoteke
DCF format, 256 znakova unutar 8.
hijerarhije
Maksimalan broj datoteka koje ovaj
fotookvir može koristiti
4999 datoteka za unutrašnju memoriju ili
memorijsku karticu
Kapacitet ugrađene memorije*5
2 GB
(Moguće je pohraniti oko 4000 slika*6.)
Napajanje
Priključnica DC IN, DC 12V
Potrošnja
Potrošnja s maksimalnim opterećenjem:
16,5 W
normalan mod*: 5,5 W
** Uobičajeno korištenje je stanje uređaja u kojem
je podešen slideshow prikaz slika na ugrađenoj memoriji sa standardnim podešenjima,
bez umetanja memorijske kartice i bez
spajanja dodatnih uređaja.
Radna temperatura
5 °C – 35 °C
Dimenzije (širina/visina/dubina)
[S otvorenom nožicom]
Približno 246 mm  179 mm  123,2 mm
[Bez nožice]
Približno 246 mm  179 mm  23 mm
Masa
Oko 742 g
(bez AC adaptera)
Nastavlja se
53
Dodatne informacije
Kompatibilni formati slikovnih datoteka
Fotografije:
JPEG: DCF 2.0-kompatibilan, Exif
2.21-kompatibilan, JFIF*1
TIFF: Exif 2.21-kompatibilan
BMP: 1-, 4-, 8-, 16-, 24-, 32-bitni Windows
format
RAW (samo pregled*2): SRF, SR2,
ARW (2,2 ili niža verzija)
(Neki formati slikovnih datoteka nisu
kompatibilni.)
Videozapisi: MotionJPEG*3
Maksimalna rezolucija: 726  576
točaka
Format audio kompresije: Linear PCM,
µ-law, IMA-ADPCM
Maksimalna brzina prijenosa: 12 Mbps
Maksimalan broj sličica u sekundi: 30
fps (640  480) / 25 fps (726  576)
Glazba: MP3*3
Frekvencija uzorkovanja: 32/44,1/48 kHz
Brzina prijenosa: 32 kbps do 320 kbps
Isporučeni pribor:
Digitalni fotookvir (1)
Daljinski upravljač (1)
Mrežni adapter (1)
Pokrov nožice (1)
Pokrov (1) (samo DPF-D830L)
Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
CD-ROM (digitalni priručnik) (1)
Jamstvo (1) (u nekim regijama jamstvo se
ne isporučuje)
[[AC adapter
Napajanje
 100 V – 240 V, 50/60 Hz, 0,4 A
Nazivni izlazni napon
 12 V, 1,5 A
Dimenzije (dubina/širina/visina)
Približno 64 mm  50 mm  30 mm
(bez dijelova koji strše)
Masa
Oko 110 g
Za detalje pogledajte naljepnicu AC adaptera.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni
bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Baseline JPEG s 4:4:4, 4:2:2 ili 4:2:0 formatom
RAW datoteke Sony α fotoaparata se prikazuju kao
sličice.
*3
Neke datoteke koje udovoljavaju spomenutim
zahtjevima možda se neće pravilno reproducirati,
ovisno o učinkovitosti ili statusu korištene memorijske kartice ili vanjskog USB uređaja.
*4
Potrebno je 17 ili više bitova i okomito i vodoravno.
Slika formata 20:1 ili većim možda se neće prikazivati
pravilno. Čak i kad je format slike manji od 20:1,
mogući su problemi sa sličicama, slideshowom ili u
drugim slučajevima.*
*5
Kod mjerenja kapaciteta medija, 1 GB odgovara
1 000 000 000 bajta, dio čega se koristi za upravljanje podacima i/ili za aplikacijske datoteke.
Kapacitet kojeg korisnik može upotrijebiti iznosi
približno 1,9 GB.
*6
Broj pohranjenih slika je približan pri promjeni
veličine i importiranju slika. Pri promjeni veličine
i importiranju slika, one se automatski prebace na
otprilike 2 000 000 piksela. To se razlikuje ovisno o
objektu i uvjetima snimanja.
*1
*2
Sony Corporation
Download PDF

advertising