Sony | HDR-AS300 | Sony HDR-AS300 Przewodnik pomocniczy

Cyfrowa kamera wideo o rozdzielczości 4K / Cyfrowa kamera wideo HD
X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
Czynności wstępne
Opis części
Opis części (FDR-X3000/HDR-AS300) [1]
Opis części (HDR-AS50) [2]
Menu ekranowe [3]
Wprowadzenie
Kontrola zawartości opakowania [4]
Wkładanie akumulatora [5]
Ładowanie akumulatora [6]
Wkładanie karty pamięci
Wkładanie karty pamięci [7]
Karty pamięci, których można używać w aparacie [8]
Ustawianie daty i czasu [9]
Użytkowanie obudowy podwodnej
Opis części (obudowa podwodna) [10]
Użytkowanie obudowy podwodnej [11]
Właściwości obudowy podwodnej [12]
Uwagi dotyczące korzystania z obudowy podwodnej [13]
Przeciek wody [14]
FDR-
Uszczelka [15]
Kontrolowanie szczelności [16]
Serwisowanie [17]
Korzystanie z akcesoriów
Stosowanie obejmy [18]
Uwagi dotyczące korzystania z uchwytu samoprzylepnego (sprzedawanego
oddzielnie) [19]
Filmowanie
Filmowanie i robienie zdjęć
Filmowanie (tryb filmu) [20]
Robienie zdjęć (tryb fotografowania) [21]
Tryb fotografii poklatkowej [22]
Tryb nagrywania ciągłego [23]
Używanie funkcji zoom [24]
Uwagi dotyczące długotrwałego nagrywania [25]
Zmienianie ustawień
Lista opcji ustawień
Lista opcji ustawień [26]
Jak konfigurować opcje ustawień [27]
Ustawienia nagrywania
Ustawienia jakości obrazu [28]
Format filmu [29]
Rozmiar obrazu fotografii poklatkowej [30]
Czas nagrywania w trybie ciągłym [31]
Przełączanie trybów fotografowania [32]
Prędkość robienia zdjęć seryjnych [33]
Self-timer (Samowyzwalacz) [34]
Prędkość robienia zdjęć poklatkowych [35]
Liczba zdjęć fotografii poklatkowej [36]
Stabilizator obrazu SteadyShot (film) [37]
Stabilizator obrazu SteadyShot (zdjęcie) (FDR-X3000/HDR-AS300) [38]
Ustawienie kąta [39]
Ustawienia zbliżenia (zoom) [40]
Obrót [41]
Przesunięcie AE [42]
Tryb AE fotografii poklatkowej [43]
Scena [44]
Balans bieli [45]
Tryb koloru [46]
Ustawienia nagrywania dźwięku [47]
Redukcja szumu wiatru [48]
Ustawienia aparatu
Tryb samolotowy [49]
Ustawienia połączenia Wi-Fi [50]
Ustawienia wysokiej mocy Wi-Fi [51]
Ustawienia Bluetooth [52]
Ustawienia zasilania pilota Bluetooth [53]
Zapis GPS (FDR-X3000/HDR-AS300) [54]
Formatowanie [55]
Kod czasowy / bit użytkownika (FDR-X3000) [56]
Pilot na podczerwień (FDR-X3000) [57]
Ustawienia HDMI (FDR-X3000/HDR-AS300) [58]
Zasilanie USB [59]
Brzęczyk [60]
Głośność brzęczyka [61]
Ustawienia kontrolek [62]
Nagrywanie jednym przyciskiem [63]
Automatyczne wyłączanie zasilania [64]
Przełączanie NTSC/PAL [65]
Ustawienia daty i czasu [66]
Ustawienia regionu [67]
Ustawienia czasu letniego [68]
Wersja [69]
Resetowanie ustawień [70]
Wyświetlanie
Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora (FDR-X3000/HDR-AS300) [71]
Wyświetlanie przy użyciu pilota Live-View [72]
Usuwanie [73]
Tworzenie filmu
Highlight Movie Maker
Tworzenie filmu z najważniejszych scen [74]
Importowanie BGM [75]
Przesyłanie strumieniowe filmu w czasie rzeczywistym do witryny
umożliwiającej strumieniowe przesyłanie/odtwarzanie filmów
Przesyłanie strumieniowe na żywo za pomocą aparatu (przesyłanie
strumieniowe filmu w czasie rzeczywistym)
Przesyłanie strumieniowe na żywo [76]
Przygotowanie do przesyłania strumieniowego na żywo [77]
Realizacja przesyłania strumieniowego na żywo [78]
Ograniczenia [79]
Korzystanie z aparatu podłączonego do innych urządzeń przez WiFi
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem
Przygotowanie do nawiązania połączenia ze smartfonem [80]
Przykładowy ekran smartfona [81]
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem obsługującym funkcję NFC systemu
Android za pomocą funkcji obsługiwanych jednym dotknięciem (FDR-X3000/HDRAS300) [82]
Łączenie smartfona z Wi-Fi za pomocą kodu QR (urządzenie z systemem
Android) [83]
Konfigurowanie ustawienia Wi-Fi na smartfonie za pomocą kodu QR (iPhone/iPad)
[84]
Łączenie ze smartfonem za pomocą identyfikatora/hasła (urządzenie z systemem
Android) [85]
Łączenie ze smartfonem za pomocą identyfikatora/hasła (iPhone/iPad) [86]
Nawiązywanie połączenia z pilotem Live-View
Nawiązywanie połączenia między jednym aparatem a pilotem Live-View
(pojedyncze połączenie) [87]
Nawiązywanie połączenia między wieloma aparatami a pilotem Live-View
(połączenie multi) [88]
Nawiązywanie połączenia z kamerą Handycam
Nawiązywanie połączenia między pojedynczym aparatem a kamerą Handycam
(pojedyncze połączenie) [89]
Nawiązywanie połączenia między wieloma aparatami a kamerą Handycam
(połączenie multi) [90]
Montaż obrazów zaimportowanych do komputera
Korzystanie z aplikacji Action Cam Movie Creator
Przydatne funkcje aplikacji Action Cam Movie Creator [91]
Instalowanie aplikacji Action Cam Movie Creator na komputerze [92]
Montaż obrazów zaimportowanych do smartfona/tableta
Korzystanie z aplikacji Action Cam
Przydatne funkcje aplikacji Action Cam [93]
Instalowanie aplikacji Action Cam [94]
Informacje
Czas nagrywania
Szacowany czas nagrywania i odtwarzania z dołączonym akumulatorem [95]
Szacowany czas nagrywania filmów [96]
Szacowana liczba nagrywanych zdjęć [97]
Akumulator
Ładowanie akumulatora [98]
Efektywne korzystanie z akumulatora [99]
Informacje o stanie naładowania akumulatora [100]
Zasady przechowywania akumulatora [101]
Trwałość akumulatora [102]
Ustawienia zmniejszające zużycie energii [103]
Korzystanie z aparatu za granicą
Systemy przesyłania kolorów w telewizorze (FDR-X3000/HDR-AS300) [104]
Kraje i regiony, w których stosowany jest system telewizji NTSC [105]
Kraje i regiony, w których stosowany jest system telewizji PAL [106]
Lista różnic czasu dla różnych stolic na świecie [107]
Środki ostrożności
Miejsca, w których nie należy używać ani przechowywać aparatu [108]
Noszenie [109]
Dbanie o obiektyw i przechowywanie go [110]
Czyszczenie [111]
Temperatury użytkowania [112]
Informacje na temat kondensacji wilgoci [113]
Uwagi dotyczące opcjonalnych akcesoriów [114]
Użytkowanie aparatu w pobliżu wibrujących silników i maszyn (FDR-X3000/HDRAS300) [115]
Uwaga dotycząca utylizacji/oddawania karty pamięci [116]
GPS (FDR-X3000/HDR-AS300) [117]
Błędy GPS (FDR-X3000/HDR-AS300) [118]
Ograniczenia funkcji GPS (FDR-X3000/HDR-AS300) [119]
Dane techniczne [120]
Znaki towarowe [121]
Uwagi dotyczące licencji
Odnośnie zastosowanego oprogramowania licencji GNU GPL/LGPL [122]
Lista ustawień domyślnych [123]
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów [124]
Akumulator i zasilanie
Nie można włączyć aparatu. [125]
Zasilanie nagle się wyłącza. [126]
Czas pracy akumulatora jest krótki. [127]
Nie można naładować aparatu. [128]
Wskazanie stanu naładowania jest błędne. [129]
Karta pamięci
Nie można wykonywać operacji na karcie pamięci. [130]
Robienie zdjęć
Nie można nagrywać obrazów. [131]
Nie można wstawiać dat na obrazach. [132]
Wyświetlanie obrazów
Nie można odtwarzać obrazów. [133]
Na ekranie telewizora nie pojawia się obraz. (FDR-X3000/HDR-AS300) [134]
GPS
Aparat nie odbiera sygnału GPS. (FDR-X3000/HDR-AS300) [135]
Nadmierny błąd w informacjach o lokalizacji. (FDR-X3000/HDR-AS300) [136]
Triangulacja zajmuje dużo czasu, chociaż dane pomocnicze GPS są pobrane.
(FDR-X3000/HDR-AS300) [137]
Informacje o lokalizacji nie zostały zarejestrowane. (FDR-X3000/HDR-AS300)
[138]
Komputery
Komputer nie rozpoznaje aparatu. [139]
Nie można importować obrazów. [140]
Nie można zainstalować aplikacji Action Cam Movie Creator. [141]
Aplikacja Action Cam Movie Creator nie działa poprawnie. [142]
Nie można odtwarzać obrazów na komputerze. [143]
Wi-Fi
Przesyłanie obrazu trwa zbyt długo. [144]
Inne
Obiektyw zaparował. [145]
Aparat się rozgrzewa, gdy jest długo używany. [146]
Data lub godzina są niepoprawne. [147]
Komunikaty i wskaźniki ostrzegawcze
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty o błędach [148]
[1] Czynności wstępne
Opis części
Opis części (FDR-X3000/HDR-AS300)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
przycisk (on/standby)
Czujnik GPS
Odbiornik podczerwieni (FDR-X3000)
Przycisk MENU
Panel wyświetlacza
Przycisk UP / przycisk DOWN
Lampka REC
Przycisk REC (film/zdjęcie) / przycisk ENTER (wejście do menu)
Lampka REC/LIVE
(symbol N)
Obiektyw
Głośnik
Mikrofony
Gniazdo HDMI OUT
Gniazdo Multi/Micro USB
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
*1
*2
Gniazdo Mic*1
Lampka CHG (ładowanie)
Pokrywa akumulatora
Komora akumulatora
Dźwignia wyjmowania akumulatora
Osłona złącza (HDMI OUT, złącze Multi/Micro USB / gniazdo Mic)
Lampka REC
Dźwignia blokady
Otwór na wkręt statywu*2
Lampka dostępu
Gniazdo karty pamięci
Pokrywa karty pamięci
Jeśli jest podłączony zewnętrzny mikrofon (sprzedawany osobno), nie można nagrywać dźwięku poprzez
wbudowany mikrofon.
Długość odpowiedniej śruby statywu powinna być mniejsza niż 5,5 mm (7/32 cala).
[2] Czynności wstępne
Opis części
Opis części (HDR-AS50)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
*
przycisk (on/standby)
Przycisk MENU
Panel wyświetlacza
Przycisk UP / przycisk DOWN
Lampka REC
Przycisk REC (film/zdjęcie) / przycisk ENTER (wejście do menu)
Lampka REC/LIVE
Obiektyw
Głośnik
Mikrofony
Gniazdo Multi/Micro USB
Lampka CHG (ładowanie)
Pokrywa akumulatora
Komora akumulatora
Dźwignia wyjmowania akumulatora
Osłona złącza (gniazdo multi/micro USB)
Lampka REC
Dźwignia blokady
Otwór gwintowany statywu*
Lampka dostępu
Gniazdo karty pamięci
Pokrywa karty pamięci
Długość odpowiedniej śruby statywu powinna być mniejsza niż 5,5 mm (7/32 cala).
[3] Wprowadzenie
Menu ekranowe
Opisane poniżej wskaźniki są wyświetlane na aparacie. Przykładowy ekran jest wyświetlany
podczas nagrywania filmów.
Ikony wyświetlane w polu 1
: Ustawienia połączenia Wi-Fi (połączenie pojedyncze)
: Ustawienia połączenia Wi-Fi (połączenie wielopunktowe)
: Nawiązano połączenie Bluetooth
: Wyszukiwanie satelitów GPS w celu odbioru sygnałów GPS. Nie można uzyskać
informacji o lokalizacji. (FDR-X3000/HDR-AS300)
: Dostępne rejestrowanie informacji o lokalizacji podczas triangulacji (FDR-X3000/HDRAS300)
: Temperatura aparatu zwiększyła się
: Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora aparatu
: Tryb samolotowy włączony
Ikony i wartość wyświetlane w polu 2
: Format filmu
: Liczba klatek na sekundę podczas kręcenia filmu
: stabilizator obrazu SteadyShot
: Liczba zdjęć fotografii poklatkowej
: Widzowie transmisji strumieniowych
Liczba widzów transmisji strumieniowej
: Tryb robienia zdjęć
: Samowyzwalacz
Wartości wyświetlane w polu 3
: Nagrywanie dźwięku jest wyłączone (ustawienie [OFF])
czas na nagrywanie, czas nagrywania, czas nagrywania ciągłego
Liczba zdjęć do nagrania, liczba zdjęć seryjnych
ON AIR: rozpoczęcie transmisji strumieniowej
Ostrzeżenie/komunikat o błędzie
Ikony wyświetlane w polu 4
: tryb filmu
: tryb fotografowania
: tryb zdjęć seryjnych
: tryb transmisji strumieniowej
: tryb nagrywania ciągłego
: ustawienie kąta
: współczynnik zoomu
: przycisk UP / przycisk DOWN — instrukcja obsługi (przyłączanie funkcji zoom,
przyłączanie trybu nagrywania, działanie nieprawidłowe)
[4] Czynności wstępne
Kontrola zawartości opakowania
Upewnij się, że opakowanie zawiera wymienione poniżej elementy.
Liczba w nawiasie oznacza, ile sztuk danego elementu jest w zestawie.
Kamera (1)
Kamera jest umieszczona w obudowie wodoodpornej. Otwórz osłonę kasetki, jak pokazano
poniżej.
Przewód micro USB (1)
Akumulator (NP-BX1) (1)
Obudowa wodoodporna (1)
Obejma (1 szt.)
Podręcznik uruchamiania (1)
Podręcznik referencyjny (1 szt.)
[5] Czynności wstępne
Wkładanie akumulatora
1
Aby otworzyć pokrywę akumulatora, przesuń dźwignię blokady w dół.
2
Włóż akumulator.
Strzałki na kamerze i akumulatorze muszą wskazywać w tym samym kierunku.
3
Zamknij pokrywę akumulatora, a następnie przesuń dźwignię blokady w górę, aby ją
zablokować.
Upewnij się, że żółty symbol na dźwigni blokady jest niewidoczny.
Zamknij prawidłowo pokrywę akumulatora. W przeciwnym razie może dojść do
przeciekania wody.
Wyjmowanie akumulatora
Otwórz pokrywę i przesuń dźwignię wyjmowania akumulatora, a następnie wyjmij go.
Włączanie funkcji automatycznego wyłączania
Funkcja automatycznego wyłączania powinna być włączona, aby zmniejszyć zużycie energii z
akumulatora.
Naciśnij przycisk MENU i przyciskiem UP lub przyciskiem DOWN wybierz
(Ustawienia
aparatu) —
(Automatyczne wyłączenie zasilania) — czas, po którym zostanie
wyłączone zasilanie, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
Domyślne ustawienie to
(60 s). W razie potrzeby ustawienie można zmienić.
Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie „Automatyczne wyłączanie”.
[6] Czynności wstępne
Ładowanie akumulatora
1
Wyłącz aparat.
Kiedy kamera jest włączona, nie można jej ładować.
2
Otwórz osłonę złącza i podłącz kamerę do włączonego komputera za pomocą
przewodu micro USB (w zestawie).
Lampka CHG (ładowanie) świeci się na bursztynowo.
: Osłona złącza
: Przewód micro USB
: Lampka CHG (ładowanie)
3
Gdy ładowanie dobiegnie końca, odłącz przewód micro USB od kamery i komputera.
Ładowanie (pełne naładowanie) jest zakończone, gdy przestaje świecić lampka CHG
(ładowanie).
Czas trwania ładowania
Akumulator z zestawu (NP-BX1)
Z komputera: około 265 minut
*
Czas potrzebny do naładowania całkowicie wyczerpanego akumulatora w temperaturze 25°C. W pewnych
sytuacjach lub warunkach ładowanie może trwać dłużej.
Kontrola stanu naładowania akumulatora
Wskaźnik stanu naładowania jest widoczny u góry z prawej strony panelu wyświetlacza.
Wskaźnik może w pewnych sytuacjach nie oddawać poprawnie stanu naładowania.
Na wyświetlenie poprawnego wskazania stanu naładowania potrzeba około jednej minuty.
Uwaga
W tej kamerze można używać tylko akumulatora typu X.
Podczas ładowania akumulatora kamera musi być wyłączona. Ładowanie zostanie przerwane, jeśli
włączysz kamerę w trakcie ładowania.
Podłączając kamerę do komputera, nie używaj siły. Grozi to uszkodzeniem kamery i komputera.
Podłączenie kamery do notebooka, który nie jest podłączony do gniazdka sieciowego, może
spowodować szybkie wyczerpanie akumulatora notebooka. Nie pozostawiaj kamery podłączonej do
komputera na długi czas.
Jeśli kamera zostanie podłączona do komputera zmontowanego na indywidualne zamówienie lub we
własnym zakresie, może nie działać komunikacja lub ładowanie akumulatora. Zależnie od typu
urządzenia USB ładowanie może nie działać poprawnie.
Nie jest gwarantowane działanie z każdym komputerem.
Jeśli kamera nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją ładować co 6–12 miesięcy lub wyjąć z
niej akumulator, aby utrzymać sprawność akumulatora.
Szybkie ładowanie umożliwia zasilacz sieciowy (do kupienia osobno). Do podłączania zasilacza
sieciowego służy przewód mikro-USB (w zestawie).
[7] Czynności wstępne
Wkładanie karty pamięci
Wkładanie karty pamięci
1
Otwórz pokrywę karty pamięci.
2
Wsuwaj kartę pamięci, aż się zatrzaśnie.
Karta microSD, microSDHC lub microSDXC: Wkładanie stroną
Nośnik Memory Stick Micro (M2): Wkładanie stroną .
.
: Strona z nadrukiem
: Strona ze złączami
3
Zamknij osłonę karty pamięci.
Aby wysunąć kartę pamięci
Otwórz osłonę i lekko popchnij kartę pamięci.
Uwaga
Włóż prawidłowo kartę pamięci, upewniając się, że jest zwrócona odpowiednią stroną we właściwym
kierunku.
Upewnij się, że karta jest wsunięta w odpowiednim kierunku. Włożenie karty pamięci do gniazda na
siłę złą stroną może spowodować uszkodzenie karty, gniazda lub zapisanych na niej obrazów.
Przed użyciem karty pamięci należy ją sformatować w kamerze.
Zanim sformatujesz kartę pamięci, zapisz ważne dane z tej karty na innym nośniku, np. na
komputerze.
Nie wkładaj do gniazda karty pamięci niczego innego niż karta pamięci o pasujących wymiarach.
W przeciwnym wypadku może dojść do awarii.
Podczas wkładania lub wysuwania karty pamięci należy uważać, aby nie wyskoczyła ani nie upadła.
[8] Czynności wstępne
Wkładanie karty pamięci
Karty pamięci, których można używać w kamerze
Poniżej wymieniono karty pamięci, których można używać w aparacie.
Karta pamięci
Karta Memory Stick Micro (M2)
mp4
(wyłącznie Mark2)
XAVC S
—
Karta pamięci microSD
*1
Karta pamięci microSDHC
*1
*2
Karta pamięci microSDXC
*1
*2
*1
*2
—
Klasa prędkości SD 4:
lub wyższa, lub klasa prędkości UHS 1:
lub wyższa.
Karta pamięci spełniająca wszystkie poniższe warunki.
Pojemność: 4 GB lub więcej.
lub wyższa, lub klasa prędkości UHS 1:
lub wyższa.
Klasa prędkości SD 10:
w razie potrzeby. (FDR-X3000)
Jeśli chcesz nagrywać z prędkością ponad 100 Mb/s, klasa prędkości UHS 3:
Uwaga
W razie filmowania dłuższych sekwencji XAVC S lub mp4 nagrywanych na kartę pamięci SDHC plik
zostanie podzielony na pliki wielkości 4 GB. Aplikacja Action Cam Movie Creator umożliwia
połączenie i przetwarzanie danych jako 1 plik.
Odtwarzane podzielone przez aparat pliki będą odtwarzane w trybie ciągłym. (FDR-X3000/HDRAS300)
Nie jest gwarantowane działanie z każdą kartą pamięci. Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat kart pamięci innych niż karty produkowane przez Sony, skontaktuj się z indywidualnymi
producentami.
Upewnij się, że karta jest wsunięta w odpowiednim kierunku. Włożenie karty pamięci do gniazda na
siłę złą stroną może spowodować uszkodzenie karty, gniazda lub zapisanych na niej obrazów.
Przed użyciem karty pamięci należy ją sformatować przy użyciu kamery.
Przed użyciem aparatu upewnij się, że osłony złącza, akumulatora i karty pamięci są szczelnie
zamknięte i pod żadną z nich nie dostały się zanieczyszczenia. W przeciwnym razie ryzykujesz
wniknięciem wody do wnętrza urządzenia.
[9] Wprowadzenie
Ustawianie daty i czasu
Naciśnij przycisk
(on/standby), aby włączyć aparat po raz pierwszy. Na ekranie wyświetlone
zostanie ustawienie regionu, czasu letniego, daty i godziny. Z kamery można korzystać po
ustawieniu daty i godziny.
1
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk REC/ENTER.
Na ekranie są kolejno wyświetlane następujące opcje.
: Ustawienia regionu
: Ustawienia czasu letniego
Rok/miesiąc/dzień
Ustawienie czasu
2
Gdy wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia daty i czasu/regionu, naciśnij
przycisk REC/ENTER.
Wskazówka
Regiony są określane na podstawie różnicy czasu Twojego obszaru w stosunku do czasu
uniwersalnego (GMT). Różnice czasowe — zob. „Lista różnic czasu dla różnych stolic na świecie”.
Ustawień tych można dokonać w ustawieniach aparatu. Patrz „Ustawienia daty i godziny”,
„Ustawienia regionu” oraz „Ustawienia czasu letniego”.
[10] Wprowadzenie
Użytkowanie obudowy podwodnej
Opis części (obudowa podwodna)
FDR-X3000/HDR-AS300
HDR-AS50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
przycisk (on/standby)
Korpus kasetki
Otwór do mocowania paska
przełącznik (on/standby) / REC HOLD
Przycisk REC (film/zdjęcie)/przycisk ENTER (wejście do menu)
Osłona kasetki
Przycisk MENU
Otwór na wkręt statywu
Przycisk UP
Przycisk DOWN
Blokada sprzączki
Sprzączka
Połączenie
Adapter (HDR-AS50)
Uszczelka
[11] Wprowadzenie
Użytkowanie obudowy podwodnej
Użytkowanie obudowy podwodnej
Gdy kamera jest włożona w obudowę wodoodporną, można nią rejestrować obraz pod wodą,
przebywając na głębokości do 60 m przez 30 min bez przerwy.
1
Przesuń blokadę sprzączki w kierunku
i przytrzymaj ją, a następnie,
przytrzymując elementy zaznaczone na ilustracji, wychyl sprzączkę w kierunku
.
2
Otwórz osłonę kasetki.
3
Włóż kamerę do korpusu kasetki.
4
Włóż zaczep korpusu kasetki w otwór w osłonie kasetki.
5
Zahacz sprzączkę o zaczep w dolnej części osłony kasetki
sprzączkę, przesuwając ją w kierunku .
, a następnie zamknij
Sprawdź, czy blokada mocno trzyma sprzączkę. (Jeśli nie jest dobrze przymocowana,
woda może przeciekać do wnętrza lub kamera może wypaść).
Uwaga
Przyciski
(włącznik/czuwanie) i REC/ENTER nie działają, gdy przełącznik REC HOLD jest
ustawiony w pozycji blokady. Przed przystąpieniem do używania aparatu zwolnij blokadę,
przesuwając ją w kierunku strzałki na poniższej ilustracji.
W przypadku używania FDR-X3000/HDR-AS300 wraz z obudową podwodną dostarczoną w
zestawie z HDR-AS50, odłącz adapter ( ) od obudowy podwodnej.
W przypadku używania HDR-AS50, upewnij się, że adapter jest przymocowany do obudowy
podwodnej. Nieprzymocowanie adaptera może wpłynąć na wykonywane zdjęcia.
Gdy adapter znajduje się w obudowie podwodnej, można nagrywać dźwięk, ale jest on cichszy.
Przewlecz odpowiednią linkę przez otwór do mocowania paska w obudowie podwodnej, a następnie
przymocuj linkę do przedmiotu, którego zamierzasz używać wraz z kamerą.
[12] Czynności wstępne
Korzystanie z obudowy wodoodpornej
Informacje o wodoszczelności obudowy
wodoodpornej
Gdy kamera jest włożona w otrzymaną w zestawie obudowę wodoodporną, może
rejestrować obraz pod wodą na głębokości do 60 m przez 30 min bez przerwy.
Wodoszczelność jest określana na podstawie standardów testowych naszej firmy.
Nie poddawaj obudowy wodoodpornej działaniu wody pod ciśnieniem, na przykład
strumienia z kranu.
Nie używaj obudowy wodoodpornej w gorących źródłach.
Obudowa wodoodporna wytrzymuje działanie wody o temperaturze poniżej 40°C.
Czasem obudowa wodoodporna może utracić wodoszczelność pod wpływem silnego
wstrząsu, na przykład gdy zostanie upuszczona. Zaleca się przegląd obudowy
wodoodpornej przez autoryzowany punkt naprawy (usługa płatna).
Wodoszczelność nie jest gwarantowana we wszystkich sytuacjach.
Wkładka zapobiegająca zaparowaniu (AKA-AF1 (sprzedawana osobno))
Wkładkę zapobiegającą zaparowaniu należy wkładać w pomieszczeniach o niskiej
wilgotności.
Włóż wkładkę zapobiegającą zaparowaniu na kilka godzin przed filmowaniem.
Nieużywaną wkładkę zapobiegającą zaparowaniu włóż do szczelnej torebki.
Po wystarczającym wysuszeniu możesz użyć wkładki zapobiegającej zaparowaniu około
200 razy.
Uwaga
Gdy wkładasz wkładkę zapobiegającą zaparowaniu (AKA-AF1), umieść kamerę w obudowie
wodoodpornej, a następnie umieść wkładkę zapobiegającą zaparowaniu we wnęce na spodzie
kamery i obudowy wodoodpornej.
Jeśli włożysz wkładkę zapobiegającą zaparowaniu przed aparatem, może ona ulec zgnieceniu, co
sprawi, że trudno będzie wyjąć aparat.
: Wkładka zapobiegająca zaparowaniu
[13] Czynności wstępne
Korzystanie z obudowy wodoodpornej
Uwagi dotyczące korzystania z obudowy
wodoodpornej
Nie wrzucaj obudowy wodoodpornej do wody.
Unikaj używania obudowy wodoodpornej w poniższych sytuacjach. W takich sytuacjach
może wystąpić skroplenie wilgoci lub przeciek wody i spowodować uszkodzenie kamery.
W miejscach, w których jest bardzo gorąco lub wilgotno.
W wodzie o temperaturze powyżej 40°C.
W temperaturze poniżej –10°C.
Nie pozostawiaj obudowy wodoodpornej na dłuższy czas w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym, bardzo ciepłym i wilgotnym. Jeśli pozostawienie obudowy wodoodpornej
w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym jest konieczne, przykryj ją czymkolwiek, np.
ręcznikiem.
Jeśli kamera się przegrzeje, może się automatycznie wyłączyć lub nagrywanie może nie
działać poprawnie. Aby przywrócić poprawne działanie kamery, pozostaw ją na chwilę w
chłodnym miejscu, aby ostygła.
Jeśli obudowa wodoodporna zostanie zabrudzona olejkiem do opalania, dokładnie ją opłucz
w letniej wodzie. Pozostawienie olejku do opalania na obudowy podwodnej może
spowodować odbarwienie lub uszkodzenie jej powierzchni (np. popękanie).
[14] Czynności wstępne
Korzystanie z obudowy wodoodpornej
Przeciek wody
W mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia urządzeń (aparat, akumulator itd.) i
nagranych materiałów na skutek nieszczelności obudowy podwodnej firma Sony nie ponosi
żadnej odpowiedzialności finansowej.
[15] Czynności wstępne
Korzystanie z obudowy wodoodpornej
Uszczelka
Kamera jest chroniona przed działaniem wody za pomocą wodoszczelnej uszczelki. Uszczelka
musi być odpowiednio konserwowana. Jeśli uszczelka nie będzie konserwowana według
instrukcji, woda może przedostać się do wnętrza i zalać kamerę.
Kontrola uszczelki
Dokładnie sprawdź, czy na uszczelce nie ma brudu, piasku, włosów, pyłu, soli, nitek itp.
Jeśli są, zetrzyj je miękką ściereczką.
Delikatnie przesuń czubek palca po uszczelce, aby sprawdzić, czy nie ma na niej
niewidocznego brudu.
Uważaj, aby w trakcie wycierania uszczelki nie pozostawić na niej włókien ze ściereczki.
Obejrzyj uszczelkę, aby sprawdzić, czy nie jest porwana, skrzywiona, zniekształcona,
rozwarstwiona, porysowana, zapiaszczona itp.
W ten sam sposób skontroluj stykającą się z uszczelką powierzchnię korpusu kasetki.
[16] Czynności wstępne
Korzystanie z obudowy wodoodpornej
Kontrolowanie szczelności
Zawsze zanim do obudowy wodoodpornej zostanie włożona kamera, należy zamknąć tę
obudowę i zanurzyć ją w wodzie, a następnie sprawdzić, czy nie przeciekła do niej woda.
W przypadku stwierdzenia nieszczelności obudowy wodoodpornej
Jeśli w wyniku kontroli wodoszczelnego opakowania zostanie stwierdzona nieszczelność,
natychmiast przestań korzystać z aparatu i zanieś go do najbliższego punktu sprzedaży
produktów Sony.
[17] Czynności wstępne
Serwisowanie
Korzystanie z obudowy wodoodpornej
Jeśli kamera była używana w miejscu, gdzie występuje wiatr od morza, dokładnie ją umyj w
słodkiej wodzie, aby usunąć z niej sól i piasek, a następnie przetrzyj suchą, miękką
ściereczką. Wskazane jest zanurzenie obudowy wodoodpornej w słodkiej wodzie na około
30 minut. Pozostawienie na niej soli może spowodować uszkodzenie lub rdzewienie
metalowych elementów, a w konsekwencji przeciek wody.
Jeśli obudowa wodoodporna zostanie zabrudzona olejkiem do opalania, dokładnie ją opłucz
w letniej wodzie.
Przetrzyj wnętrze obudowy wodoodpornej suchą, miękką ściereczką. Nie używaj wody.
Obudowa wodoodporna musi być poddawana tym zabiegom za każdym razem, gdy zostanie
użyta. Nie używaj do czyszczenia żadnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna lub
rozcieńczalnik, ponieważ mogłyby one uszkodzić powłokę powierzchni obudowy wodoodpornej.
Przechowywanie obudowy wodoodpornej
Aby uszczelka nie straciła swoich właściwości, należy przechowywać obudowę
wodoodporną w chłodnym i przewiewnym miejscu. Nie zapinaj sprzączki.
Nie dopuszczaj do gromadzenia się kurzu na uszczelce.
Nie przechowuj obudowy podwodnej w zimnym, bardzo gorącym lub wilgotnym miejscu czy
też wraz z naftalenem lub kamforą, ponieważ mogłoby to spowodować jej uszkodzenie.
[18] Czynności wstępne
Korzystanie z akcesoriów
Korzystanie z obejmy
Obejma służy do mocowania kamery lub obudowy wodoodpornej do opcjonalnego akcesorium,
z którego chcesz w danej chwili korzystać.
W tym punkcie jest opisana procedura mocowania obejmy do obudowy wodoodpornej.
1
Przyłóż otwór gwintowany na spodzie obudowy wodoodpornej do wkrętu statywu w
obejmie i wkręć mocno wkręt statywu.
2
Przypnij obejmę do akcesorium, wsuwając ją tak, aby się zatrzasnęła.
Wypinanie obejmy z akcesorium
Naciśnij i przytrzymaj elementy zaznaczone na ilustracji, a następnie przesuń obejmę w
kierunku przeciwnym niż w kroku 2.
Przykładowe przypięte opcjonalne akcesoria
Uniwersalny uchwyt nagłowny
BLT-UHM1
Uchwyt do plecaka
VCT-BPM1
Uwaga
Przewlecz odpowiedni pasek przez otwór do mocowania paska w obudowie wodoodpornej, a
następnie przymocuj pasek do przedmiotu, którego zamierzasz używać wraz z kamerą.
Przed użyciem należy upewnić się, że śruba na obejmie nie poluzowała się.
[19] Czynności wstępne
Korzystanie z akcesoriów
Uwagi dotyczące korzystania z uchwytu
samoprzylepnego (do kupienia osobno)
Uchwyt samoprzylepny służy do mocowania kamery do elementu, z którego chcesz w danej
chwili korzystać. Uchwyt samoprzylepny to ogólne określenie obejmy, płaskiego uchwytu
samoprzylepnego i zaokrąglonego uchwytu samoprzylepnego.
Dociśnij mocno fragment pokryty klejem.
Klej osiąga największą moc po upływie 24 godzin od momentu przymocowania.
Płaski ani zaokrąglony uchwyt samoprzylepny nie mogą zostać użyte ponownie, gdy
zostaną oderwane od powierzchni, do której zostały przyklejone.
Aby odkleić uchwyt, należy go odrywać powoli. Odrywanie uchwytu na siłę może
spowodować uszkodzenie powierzchni, do której jest przyklejony.
Zanim uchwyt zostanie przyklejony do danej powierzchni, obejrzyj ją. Jeśli jest brudna,
zakurzona, wilgotna lub zatłuszczona, klej może nie wiązać dobrze i uchwyt może się
odkleić przy lekkim uderzeniu.
Należy wybrać właściwy uchwyt samoprzylepny (płaski lub zaokrąglony) odpowiedni do
powierzchni, do której kamera ma zostać przymocowana. Jeśli uchwyt nie pasuje do danej
powierzchni, może się odkleić przy lekkim uderzeniu.
Zanim użyjesz kamery, upewnij się, że otwór wkrętu w obejmie nie ma luzu, a płaski lub
zaokrąglony uchwyt samoprzylepny mocno trzyma się powierzchni.
[20] Filmowanie
Filmowanie i robienie zdjęć
Filmowanie (tryb filmu)
Nagrywanie filmów.
(włącznik/czuwanie), aby włączyć zasilanie.
1
Naciśnij przycisk
2
Naciśnij przycisk MENU.
3
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
filmu) i naciśnij przycisk REC/ENTER.
*
4
*
(tryb nagrywania) —
Wyświetlana jest ikona bieżącego trybu nagrywania.
Aby rozpocząć filmowanie, naciśnij przycisk REC/ENTER.
Aby przerwać filmowanie
Naciśnij przycisk REC/ENTER podczas filmowania.
(tryb
Wskazówka
Gdy nagrywanie jednym przyciskiem jest włączone (ustawienie [ON]), jeśli naciśniesz przycisk
REC/ENTER przy wyłączonym zasilaniu, fotografowanie rozpocznie się we wcześniej wybranym
trybie nagrywania.
[21] Filmowanie
Filmowanie i robienie zdjęć
Robienie zdjęć (tryb fotografowania)
Nagrywanie zdjęć.
1
Naciśnij przycisk
2
Naciśnij przycisk MENU.
3
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
zdjęć) i naciśnij przycisk REC/ENTER.
*
4
(włącznik/czuwanie), aby włączyć zasilanie.
*
(tryb nagrywania) —
(tryb
Wyświetlana jest ikona bieżącego trybu nagrywania.
Naciśnij przycisk REC/ENTER, aby zrobić zdjęcie.
[22] Filmowanie
Filmowanie i robienie zdjęć
Tryb fotografii poklatkowej
Kamera robi zdjęcia w regularnych przedziałach czasu i kończy, gdy osiągnięta zostanie
ustawiona liczba zdjęć.
1
Naciśnij przycisk
2
Naciśnij przycisk MENU.
3
* (tryb nagrywania) —
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
fotografii poklatkowej) i naciśnij przycisk REC/ENTER.
*
4
(włącznik/czuwanie), aby włączyć zasilanie.
(tryb
Wyświetlana jest ikona bieżącego trybu nagrywania.
Aby rozpocząć filmowanie, naciśnij przycisk REC/ENTER.
Aby przerwać filmowanie
Filmowanie zostanie zakończone w momencie osiągnięcia liczby ustawionej jako „Liczba
zdjęć seryjnych”.
Jeśli jako „Liczba zdjęć seryjnych” wybrano
, filmowanie można przerwać,
naciskając przycisk REC/ENTER.
Wskazówka
Zmiana rozmiaru obrazu — zob. „Rozmiar obrazu fotografii poklatkowej”.
Zmiana prędkości robienia zdjęć — zob. „Prędkość robienia zdjęć poklatkowych”.
Zmiana liczby zdjęć — zob. „Liczba zdjęć fotografii poklatkowej”.
Gdy liczba zdjęć fotografii poklatkowej ustawiona jest na wartość
, fotografowanie trwa,
dopóki nie naciśniesz przycisku REC/ENTER w celu zatrzymania fotografowania.
Zrobione zdjęcia można pobrać do komputera przy użyciu aplikacji „Action Cam Movie Creator” i
utworzyć z nich film poklatkowy. Możesz również stworzyć film poklatkowy, pobierając zdjęć na
smartfon itp., korzystając z aplikacji „Action Cam” na smartfony/tablety.
[23] Filmowanie
Filmowanie i robienie zdjęć
Tryb nagrywania ciągłego
Tryb nagrywania ciągłego służy do nagrywania przez ustawiony czas. Kamera filmuje bez
przerwy przez określony czas nagrywania ciągłego.
1
Naciśnij przycisk
2
Naciśnij przycisk MENU.
3
* (tryb nagrywania) —
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
nagrywania ciągłego) i naciśnij przycisk REC/ENTER.
*
4
(włącznik/czuwanie), aby włączyć zasilanie.
(tryb
Wyświetlana jest ikona bieżącego trybu nagrywania.
Aby rozpocząć filmowanie, naciśnij przycisk REC/ENTER.
Aby przerwać filmowanie
Naciśnij przycisk REC/ENTER podczas filmowania.
Wskazówka
Nie można usunąć filmów i zdjęć zrobionych przed rozpoczęciem nagrywania ciągłego.
Informacje dotyczące żywotności nośnika zapisu i czasu zapisu
W przypadku długotrwałego nagrywania z dużą przepływnością w trybie ciągłym żywotność karty
pamięci może się znacznie skrócić.
Obniżając przepływność przy długotrwałym nagrywaniu, możesz zminimalizować niekorzystne
oddziaływanie zapisu na żywotność karty pamięci.
W przypadku długotrwałego nagrywania filmów w trybie ciągłym na karcie pamięci może dojść do
fragmentacji danych. Zapisywanie danych może trwać wtedy na tyle długo, że kamera
automatycznie przerwie nagrywanie.
Sformatowanie karty pamięci może poprawić warunki nagrywania.
Formatując wcześniej kartę pamięci, można zminimalizować niekorzystne skutki fragmentacji
danych przez zwiększenie ilości wolnej pamięci.
Nagrywanie ciągłe nie rozpocznie się, jeśli nie można zapewnić wolnego miejsca na nośniku. W
takim przypadku na ekranie pojawi się ostrzeżenie [05-04].
[24] Filmowanie
Filmowanie i robienie zdjęć
Korzystanie z zoomu
Gdy zoom cyfrowy jest włączony (ustawienie [ON]), aparat może dokonać 3-krotnego zbliżenia
podczas fotografowania. Niezależnie od ustawienia kąta, powiększenie może być maksymalnie
trzykrotne. Jakość obrazu jest niższa ze względu na cyfrowe przetwarzanie.
Zoom w kamerze nie działa w trakcie filmowania, nagrywania ciągłego, transmisji
strumieniowej oraz robienia zdjęć seryjnych.
Zoomem można sterować ze smartfona podłączonego do kamery lub pilota Live-View.
1
Upewnij się, że na ekranie wyświetla się
(ustawienie [ON]).
Jeśli
2
a zoom cyfrowy jest włączony
nie wyświetla się, sprawdź „Ustawienia zbliżenia (zoom)”.
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, zmień powiększenie zbliżenia (zoom).
Przycisk UP: teleobiektyw
Przycisk DOWN: szeroki kąt
Jeśli funkcja jest włączona, naciskaniu będzie towarzyszył sygnał dźwiękowy.
Uwaga
Gdy kamera jest połączona poprzez połączenie wielopunktowe z pilotem Live-View, przyciski UP i
DOWN sterują następującymi operacjami.
Obsługa za pomocą kamery
Gdy
, zmienia się powiększenie zoomu
Gdy
, zmienia się tryb filmowania
Obsługa za pomocą pilota Live-View
Przełączenie ekranu podglądu na żywo podłączonej kamery
Używanie zoomu powoduje zmianę kąta widzenia.
Sprawdź kąt widzenia w PlayMemories Mobile, zanim zaczniesz fotografowanie.
[25] Filmowanie
Filmowanie i robienie zdjęć
Uwagi dotyczące długotrwałego nagrywania
Opis długotrwałego nagrywania.
Jeśli filmowanie trwa długo, kamera się rozgrzewa. Jeśli jej temperatura osiągnie pewien
poziom, filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane.
Aby temperatura we wnętrzu kamery spadła do bezpiecznego poziomu, przerwij korzystanie
z niej na co najmniej 10 minut.
W wysokiej temperaturze otoczenia kamera rozgrzewa się szybciej.
Wzrost temperatury we wnętrzu kamery może spowodować pogorszenie jakości obrazu.
Wskazane jest, aby kontynuować filmowanie dopiero wtedy, gdy temperatura aparatu
spadnie.
Korpus aparatu może nagrzewać się w trakcie użytkowania — jest to normalne zjawisko.
[26] Zmienianie ustawień
Lista opcji ustawień
Lista opcji ustawień
Opcje, które można dostosować, różnią się w zależności od trybu nagrywania.
Ustawienia zawarte w menu
* (tryby nagrywania)
: tryb filmu
: tryb fotografowania
: tryb zdjęć seryjnych
: tryb transmisji strumieniowej
: tryb nagrywania ciągłego
*
Wyświetlana jest ikona bieżącego trybu nagrywania.
Ustawienia zawarte w menu
/
/
/
/
–
–
(Ustawienia nagrywania)
Elementy ustawień
Ustawienia jakości obrazu
–
–
–
–
Format filmu
–
–
–
–
–
–
Rozmiar obrazu fotografii poklatkowej
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Czas nagrywania w trybie ciągłym
Przełączanie trybu robienia zdjęć
(FDR-X3000/HDR-AS300)
Prędkość robienia zdjęć seryjnych
(HDR-AS50)
Prędkość robienia zdjęć seryjnych
Samowyzwalacz
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Prędkość robienia zdjęć poklatkowych
Liczba zdjęć fotografii poklatkowej
(FDR-X3000/HDR-AS300)
–
–
–
–
Stabilizator obrazu SteadyShot (film)
(HDR-AS50)
Stabilizator obrazu SteadyShot (film)
(FDR-X3000/HDR-AS300)
–
Stabilizator obrazu SteadyShot (zdjęcie)
–
Ustawienie kąta
Ustawienia zbliżenia (zoom)
Obrót
Przesunięcie AE
–
–
–
Tryb AE zdjęć seryjnych
Scena
Balans bieli
–
–
–
–
–
–
Tryb koloru
Ustawienia nagrywania dźwięku
Redukcja szumu wiatru
Ustawienia zawarte w menu
(Ustawienia aparatu)
: Tryb samolotowy
: Ustawienia połączenia Wi-Fi
: Ustawienia wysokiej mocy Wi-Fi*
: Ustawienia Bluetooth
: Ustawienia zasilania pilota Bluetooth
–
: Zapis GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)
: Formatowanie
: Kod czasowy / bit użytkownika (FDR-X3000)
: Pilot na podczerwień (FDR-X3000)
: Ustawienia HDMI (FDR-X3000/HDR-AS300)
: Podkład muzyczny*
: Zasilanie USB
: Brzęczyk
: Głośność brzęczyka
: Ustawienia kontrolek
: nagrywanie jednym dotknięciem
: automatyczne wyłączanie
: przełączanie NTSC/PAL
: ustawienie daty i godziny
: Ustawienia regionu
: Ustawienia czasu letniego
: wersja
: resetowanie ustawień
*
To ustawienie może być niedostępne w niektórych krajach i regionach.
[27] Zmienianie ustawień
Lista opcji ustawień
Konfigurowanie opcji ustawień
Do ustawiania opcji służą 4 przyciski na kamerze:
: przycisk MENU
Wyświetla menu
: przycisk REC/ENTER
Wejście do menu
: przycisk UP
Przejście do poprzedniego menu
: przycisk DOWN
Przejście do następnego menu
1
Naciśnij przycisk
(włącznik/czuwanie), aby włączyć zasilanie.
Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij ponownie przycisk
(włącznik/czuwanie).
2
Naciśnij przycisk MENU.
3
Naciśnij przycisk UP lub przycisk DOWN, aby wybrać ikonę opcji, a następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
Aby spróbować ponownie, naciśnij
[28] Zmienianie ustawień
, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
Ustawienia nagrywania
Ustawienie jakości obrazu
Można ustawić rozdzielczość obrazu i liczbę klatek na sekundę na potrzeby nagrywania filmów
lub nagrywania w trybie ciągłym. Jakości obrazu, które można wybrać, zależą od ustawienia
„Movie format” (Format filmu).
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
/
(Ustawienia
nagrywania) —
(Ustawienia jakości obrazu) — wartość ustawienia, a następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
Wskazówka
Ustawienia wartości
Ekran zmienia się zależnie od ustawienia przełącznika NTSC/PAL.
Gdy jest wybrany system NTSC, są wyświetlane wartości po lewej stronie znaku /. Gdy jest
wybrany system PAL, są wyświetlane wartości po prawej stronie znaku /.
(Przykład) 1080 60p PS (NTSC)/1080 50p PS (PAL)
Gdy jest wybrany format filmu
(nagrywanie w formacie MP4)
/
Nagrywany obraz: najwyższa rozdzielczość (płynny obraz nagrywany z 2× liczbą klatek
na sekundę)
Rozdzielczość: 1920×1080
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu*1: 60p/50p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania*1: 60p/50p
/
Nagrywany obraz: najwyższa rozdzielczość
Rozdzielczość: 1920×1080
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu*1: 30p/25p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania*1: 30p/25p
/
Nagrywany obraz: wysoka rozdzielczość
Rozdzielczość: 1280×720
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu*1: 30p/25p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania*1: 30p/25p
*2,*4
/
Nagrywany obraz: nagrywanie z dużą prędkością (płynny obraz nagrywany z 4× liczby
klatek na sekundę) *3
Rozdzielczość: 1280×720
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu*1: 120p/100p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania*1: 120p/100p*5
*4 (FDR-X3000/HDR-AS300)
/
Nagrywany obraz: Nagrywanie z dużą szybkością (płynny obraz nagrywany z 8× liczbą
klatek na sekundę) *3
Rozdzielczość: 800×480
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu*1: 240p/200p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania*1: 240p/200p*5
Format filmu ustawiony na
/
(nagrywanie w XAVC S)
Nagrywany obraz: XAVC S 50 Mbps
Rozdzielczość: 1920×1080
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu*1: 60p/50p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania*1: 60p/50p
/
Nagrywany obraz: XAVC S 50 Mbps
Rozdzielczość: 1920×1080
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu*1: 30p/25p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania*1: 30p/25p
(jeśli przełącznik NTSC/PAL znajduje się w pozycji NTSC)
Nagrywany obraz: XAVC S 50 Mbps
Rozdzielczość: 1920×1080
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu: 24p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania: 24p
*4
/
(FDR-X3000)
Nagrywany obraz: Nagrywanie z dużą szybkością XAVC S 100 Mb/s *3
Rozdzielczość: 1280×720
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu*1: 240p/200p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania*1: 240p/200p *5
*4
/
(FDR-X3000)
Nagrywany obraz: Nagrywanie z dużą szybkością XAVC S 60 Mb/s *3
Rozdzielczość: 1280×720
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu*1: 240p/200p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania*1: 240p/200p *5
*4
/
(FDR-X3000)
Nagrywany obraz: Nagrywanie z dużą szybkością XAVC S 100 Mb/s *3
Rozdzielczość: 1920×1080
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu*1: 120p/100p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania*1: 120p/100p *5
/
*4
(FDR-X3000)
Nagrywany obraz: Nagrywanie z dużą szybkością XAVC S 60 Mb/s *3
Rozdzielczość: 1920×1080
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu*1: 120p/100p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania*1: 120p/100p *5
Format filmu ustawiony na
(nagrywanie w XAVC S) (FDR-X3000)
*4
/
Nagrywany obraz: XAVC S 100 Mb/s
Rozdzielczość: 3840×2160
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu*1: 30p/25p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania*1: 30p/25p
*4
/
Nagrywany obraz: XAVC S 60 Mb/s
Rozdzielczość: 3840×2160
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu*1: 30p/25p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania*1: 30p/25p
*4
(wyłącznie, gdy ustawienie NTSC/PAL ma wartość NTSC)
Nagrywany obraz: XAVC S 100 Mb/s
Rozdzielczość: 3840×2160
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu: 24p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania: 24p
*4
(wyłącznie, gdy ustawienie NTSC/PAL ma wartość NTSC)
Nagrywany obraz: XAVC S 60 Mb/s
Rozdzielczość: 3840×2160
Liczba klatek na sekundę przetwarzania obrazu: 24p
Liczba klatek na sekundę odtwarzania: 24p
*1
*2
*3
*4
*5
Liczba klatek na sekundę zależy od ustawienia NTSC/PAL.
Stabilizator obrazu SteadyShot jest wyłączony. (HDR-AS50)
Action Cam Movie Creator umożliwia określenie płynnego zwolnionego tempa odtwarzania fragmentu do
montażu.
Kąt widzenia ustawiony jest na wartość
.
W zależności od urządzenia i oprogramowania obrazy są odtwarzane ze standardową prędkością 60p/50p.
Uwaga
Czas nieprzerwanego nagrywania filmu to około 13 godzin.
Przy odtwarzaniu obrazów nagranych z dużą prędkością liczba klatek na sekundę będzie wynosić
60p/50p, a odtwarzanie będzie się odbywać ze standardową prędkością.
[29] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Format filmu
Można wybrać format filmu do filmowania lub nagrywania ciągłego.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
/
(Ustawienia
nagrywania) —
(Format filmu) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij
przycisk REC/ENTER.
: Nagrywanie filmu 4K (XAVC S) (FDR-X3000).
Wybierz odpowiednią jakość obrazu w ustawieniach jakości obrazu.
: Nagrywanie filmu HD (XAVC S).
Wybierz odpowiednią jakość obrazu w ustawieniach jakości obrazu.
: nagrywanie filmu MP4.
Wybierz ten format, jeśli chcesz przesłać film do smartfona lub na witrynę internetową.
[30] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Rozmiar zdjęć w trybie zdjęć seryjnych
Można ustawić rozmiar zdjęć robionych w trybie zdjęć seryjnych.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienie trybu
fotografii poklatkowej) —
(Rozmiar obrazu fotografii poklatkowej) — wartość
ustawienia, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Robione są zdjęcia w rozmiarze 4K (3840 x 2160) (wielkość obrazu 8,3 M))
(Wykonywanie zdjęć w rozdzielczości HD (1920 x 1080) (wielkość obrazu
2,1 M))
[31] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Czas nagrywania ciągłego
Ta opcja służy do ustawienia zakresu czasu (obszaru nośnika) nagrywania ciągłego. Ten
zakres można ustawić po ustawieniu w kamerze trybu nagrywania ciągłego.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
(Ustawienia nagrywania w trybie
ciągłym) —
(Czas nagrywania w trybie ciągłym) — wartość ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Ustawienie 5 minut czasu nagrywania ciągłego. Wielkość tworzonego filmu
to 1 minuta na plik).
(Ustawienie 20 minut czasu nagrywania ciągłego. Wielkość tworzonego
filmu to 5 minut na plik).
(Ustawienie 60 minut czasu nagrywania ciągłego. Wielkość tworzonego
filmu to 15 minut na plik).
(Ustawienie 120 minut czasu nagrywania ciągłego. Wielkość tworzonego
filmu to 15 minut na plik).
(Nagrywanie trwa do wyczerpania dostępnej pamięci. Wielkość tworzonego
filmu to 15 minut na plik).
Wskazówka
Gdy jako czas nagrywania ciągłego ustawiono 5 minut.
Tworzone są kolejne pliki o wielkości jednej minuty na plik.
Gdy czas nagrywania przekroczy pięć minut, zostanie utworzony szósty plik filmu (
).
Przed utworzeniem siódmego pliku (
kontynuować nagrywanie.
) kamera usunie pierwszy plik filmu (
) i będzie
Szacowany czas filmowania potrzebny do nagrywania ciągłego (wolne miejsce w pamięci)
Oprócz ustawienia czasu nagrywania ciągłego jest potrzebny szacowany czas filmowania (wolne
miejsce w pamięci) 2 plików.
(Przykład) Ustawiono czas
20 min + 5 min + 5 min = potrzebne jest miejsce na co najmniej 30 min
*
*
Szacowany czas filmowania można odczytać, ustawiając jako tryb filmowania „Tryb filmu”.
Nawet, jeśli na karcie pamięci jest ilość miejsca przekraczająca szacowany czas, zależnie od ustawienia jakości obrazu lub
formatu filmu na ekranie może zostać wyświetlony komunikat [05-04].
W takim przypadku zwolnij więcej miejsca na karcie pamięci lub zmień ustawienie jakości obrazu lub ustawienie formatu filmu.
[32] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Przełączanie trybów fotografowania
Można ustawić tryb fotografowania.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
(Ustawienia trybu fotografowania)
—
(Przełączanie trybu robienia zdjęć) — wartość ustawienia, a następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Robienie pojedynczego zdjęcia. Robione jest jedno zdjęcie.)
Rozmiar obrazu
FDR-X3000/HDR-AS300: 12,0 M (Ustawienie kąta:
) / 6,1 M (Ustawienie kąta:
) /3. 0 M (Ustawienie kąta:
)
HDR-AS50: 11. 9 M (Ustawienie kąta:
)/7. 0 M (Ustawienie kąta:
)
(Zdjęcia seryjne. Zdjęcie wykonywane w odstępach ustawionych w
(FDRX3000/HDR-AS300)/
(HDR-AS50) (Prędkość robienia zdjęć seryjnych).)
Rozmiar obrazu
FDR-X3000/HDR-AS300: 12,0 M (Ustawienie kąta:
) / 6,1 M (Ustawienie kąta:
) / 3,0 M (Ustawienie kąta:
)
HDR-AS50: 11.9 M (Ustawienie kąta:
) / 7,0 M (Ustawienie kąta:
)
(Tryb Motion Shot LE. Generowane jest zdjęcie ze zdjęć seryjnych robionych w
odstępach czasu ustawionych w
(FDR-X3000/HDR-AS300)/
(HDR-
AS50) (Prędkość robienia zdjęć seryjnych).)
Rozmiar obrazu
FDR-X3000/HDR-AS300: 2,1 M
HDR-AS50: 3,0 M
Aby robić dobre zdjęcia w trybie Motion Shot LE
Wypróbuj następujące metody fotografowania:
Ustaw kamerę nieruchomo, aby wyeliminować drgania.
Użyj funkcji zdalnego sterowania smartfona lub pilota Live-View albo samowyzwalacza, aby
uniknąć drgań kamery i uzyskać lepsze efekty.
Upewnij się, że poruszające się obiekty nie są za duże i że nie ma ich zbyt wiele.
Rób zdjęcia przy dobrym świetle i unikaj zmiany jasności.
Aby robić dobre zdjęcia w trybie zdjęć seryjnych
Wypróbuj następujące metody fotografowania:
Ustaw kamerę nieruchomo, aby wyeliminować drgania.
Użyj funkcji zdalnego sterowania smartfona lub pilota Live-View albo samowyzwalacza, aby
uniknąć drgań kamery i uzyskać lepsze efekty.
Uwaga
Jeśli nie zadziała automatyczne generowanie w trybie Motion Shot LE, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat [05-06]. W zależności od czasu pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu [05-06] obraz
może nie zostać zapisany.
Po robieniu zdjęć w serii lub trybie Motion Shot LE niezbędny jest czas przetwarzania, w czasie
którego nie można wykonywać kolejnej czynności.
Do smartfonu można przesłać tylko zdjęcia.
(W trybie zdjęć seryjnych można przesłać ostatnie zdjęcie. W trybie Motion Shot LE można przesłać
wygenerowany obraz).
[33] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Prędkość robienia zdjęć seryjnych
Można wybrać ustawienie nagrywania ciągłego na potrzebę robienia zdjęć w serii lub trybie
Motion Shot LE.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
(Ustawienia trybu fotografowania)
—
(FDR-X3000/HDR-AS300)/
(HDR-AS50) (Prędkość robienia zdjęć
seryjnych) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Rejestrowanych jest łącznie 10 zdjęć w ciągu 1 sekundy z prędkością 10 zdjęć
na sekundę) (FDR-X3000/HDR-AS300)
Ustawienie odpowiednie do fotografowania szybko poruszających się obiektów.
(Rejestrowanych jest łącznie 10 zdjęć w ciągu 1,25 sekundy tzn. z prędkością
8 zdjęć na sekundę) (HDR-AS50)
Ustawienie odpowiednie do fotografowania szybko poruszających się obiektów.
(Rejestrowanych jest łącznie 10 zdjęć w ciągu 2 sekund, tzn. z prędkością
5 zdjęć na sekundę)
Ustawienie odpowiednie w przypadku fotografowania poruszających się obiektów.
(Rejestrowanych jest łącznie 10 zdjęć w ciągu 5 sekund, tzn. z prędkością
2 zdjęć na sekundę)
Ustawienie odpowiednie do fotografowania powoli poruszających się obiektów.
Uwaga
„10f1s” (FDR-X3000/HDR-AS300), „8f1s” (HDR-AS50), „5f2s” oraz „2f5s” to szacunkowe wartości
maksymalnej prędkości. W zależności od warunków maksymalna prędkość może nie zostać
osiągnięta.
[34] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Samowyzwalacz
Podczas robienia zdjęć można użyć samowyzwalacza.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
(Ustawienia trybu fotografowania)
—
(Samowyzwalacz) — pozycja ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
(Samowyzwalacz nie jest używany)
(Ustawienie czasu samowyzwalacza na 2 sekundy)
(Ustawienie czasu samowyzwalacza na 10 sekund)
Uwaga
Samowyzwalacz nie działa podczas filmowania.
Funkcja samowyzwalacza jest włączona do czasu anulowania jej. Po zakończeniu używania
samowyzwalacza zmień jego ustawienie na
.
[35] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Przedział czasowy robienia zdjęć seryjnych
Można wybrać przedział czasowy robienia zdjęć seryjnych.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienie trybu
fotografii poklatkowej) —
(Prędkość robienia zdjęć poklatkowych) — wartość
ustawienia, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Zdjęcia są nagrywane w jednosekundowych odstępach czasu)
(Zdjęcia są nagrywane w dwusekundowych odstępach czasu)
(Zdjęcia są nagrywane w pięciosekundowych odstępach czasu)
(Zdjęcia są nagrywane w dziesięciosekundowych odstępach czasu)
(Zdjęcia są nagrywane w trzydziestosekundowych odstępach czasu)
(Zdjęcia są robione w 60-sekundowych odstępach czasu)
Uwaga
Pierwsze zdjęcie jest robione od razu po rozpoczęciu nagrywania bez oczekiwania na upływ
ustawionego przedziału czasowego. Drugie i kolejne zdjęcia są robione w ustawionych przedziałach
czasowych.
W zależności od warunków fotografowania ustawiona prędkość może nie zostać osiągnięta.
[36] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Liczba zdjęć seryjnych
Można ustawić liczbę zdjęć robionych w trybie zdjęć seryjnych.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienie trybu
fotografii poklatkowej) —
(Liczba zdjęć fotografii poklatkowej) — wartość
ustawienia, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Zostanie zrobionych 300 zdjęć)
(Zostanie zrobionych 600 zdjęć)
(Zostanie zrobionych 900 zdjęć)
(Robienie zdjęć w regularnych odstępach czasu, dopóki nagrywanie nie
zostanie zatrzymane)
Wskazówka
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych to 40 000.
[37] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Stabilizator SteadyShot (film)
Na czas filmowania można włączyć funkcję stabilizacji, która przeciwdziała drganiom aparatu.
Funkcja ta jest dostępna w trybie Film, trybie Przesyłanie strumieniowe na żywo oraz w trybie
Nagrywanie ciągłe.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
/
/
(Ustawienia nagrywania)
—
(FDR-X3000/HDR-AS300)/
(HDR-AS50) (Stabilizator obrazu
SteadyShot (film)) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
FDR-X3000/HDR-AS300
(Wykorzystuje obejmującą wszystkie elementy funkcję stabilizatora obrazu
SteadyShot podczas nagrywania filmów)
(Wykorzystuje funkcję stabilizatora obrazu SteadyShot podczas nagrywania
filmów)
(Nie wykorzystuje funkcji stabilizatora obrazu SteadyShot podczas nagrywania
filmów)
HDR-AS50
(Wykorzystuje funkcję stabilizatora obrazu SteadyShot podczas nagrywania
filmów)
(Nie wykorzystuje funkcji stabilizatora obrazu SteadyShot podczas
nagrywania filmów)
Uwaga
Ta funkcja nie jest dostępna, gdy dla trybu ustawień jakości obrazu zostanie wybrana jakość
nagrywania z dużą szybkością (liczba klatek na sekundę ponad 120p) (HDR-AS50).
[38] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Stabilizator obrazu SteadyShot (zdjęcia) (FDRX3000/HDR-AS300)
Na czas wykonywania zdjęć można włączyć funkcję stabilizacji, która przeciwdziała drganiom
aparatu. Ta funkcja jest dostępna w trybie fotografowania.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
(Ustawienia trybu fotografowania)
—
(Stabilizator obrazu SteadyShot (zdjęcie)) — wartość ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Wykorzystuje funkcję stabilizatora obrazu SteadyShot podczas robienia zdjęć.)
(Nie wykorzystuje funkcji stabilizatora obrazu SteadyShot podczas robienia
zdjęć.)
[39] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Ustawienia kąta
Można skonfigurować kąt widzenia aparatu na potrzeby fotografowania.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
/
/
/
/
(Ustawienia nagrywania) —
(Ustawienie kąta) — wartość ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
: Szeroki (nagrywanie z szerokim kątem widzenia)
: Średni (nagrywanie ze standardowym kątem widzenia (FDR-X3000/HDR-AS300))
: Wąski (nagrywanie z wąskim kątem widzenia)
Uwaga
W przypadku nagrywania z dużą prędkością (liczba klatek na sekundę ponad 120p), kąt widzenia
ustawiony jest na wartość
.
Gdy rozmiar obrazu fotografii poklatkowej wynosi
.
, to kąt widzenia ustawiony jest na wartość
Gdy Stabilizator obrazu SteadyShot (film) ustawiony jest na
wartość
. (HDR-AS50)
Gdy format filmu ustawiony jest na
X3000)
[40] Zmienianie ustawień
, to kąt widzenia ustawiony jest na
, to kąt widzenia ustawiony jest na wartość
. (FDR-
Ustawienia nagrywania
Ustawienia zbliżenia (zoom)
Możesz zdecydować, czy chcesz używać funkcji zoom cyfrowy.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
/
/
/
/
(Ustawienia nagrywania) —
(Ustawienia zbliżenia (zoom)) — wartość
ustawienia, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Stosowanie funkcji Zoom cyfrowy)
(Niestosowanie funkcji Zoom cyfrowy)
[41] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Obrót
Można nagrać obraz do góry nogami. Ta funkcja jest przydatna, gdy kamera jest zamontowana
do góry nogami.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
/
/
/
/
(Ustawienia nagrywania) —
(Obrót) — wartość ustawienia, a następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Odwrócenie obrazu w pionie i zamiana lewego kanału dźwięku z prawym)
(Obraz nie jest odwracany)
[42] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Przesunięcie AE
Możliwa jest regulacja ekspozycji stosownie do uznania użytkownika.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
/
/
/
/
(Ustawienia nagrywania) —
(Przesunięcie AE) — wartość ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Przesunięcie AE nie jest używane)
(Przesunięcie AE jest używane (ustaw na przykład wartość +0.3EV))
[43] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Tryb AE zdjęć seryjnych
Można ustawić metodę regulacji automatycznej ekspozycji (AE) w trakcie robienia zdjęć
seryjnych.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienie trybu
fotografii poklatkowej) —
(Tryb AE fotografii poklatkowej) — wartość
ustawienia, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Ekspozycja jest regulowana w momencie robienia każdego zdjęcia. Płynnie
dostosowuje się do zmian jasności)
(Ustawienie stałej ekspozycji od pierwszego zdjęcia)
[44] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Scena
Można dobrać jakość obrazu odpowiednią do filmowanej sceny.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
/
/
/
/
(Ustawienia nagrywania) —
(Scena) — wartość ustawienia, a następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Filmowanie w standardowej jakości obrazów)
(Filmowanie w jakości obrazu odpowiedniej do zdjęć podwodnych)
Uwaga
Jeśli wybierzesz ustawienie
, nie możesz ustawiać balansu bieli.
Do nagrywania pod wodą używaj obudowy podwodnej dołączonej do zestawu.
[45] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Balans bieli
Można dostosować balans kolorów do środowiska nagrywania.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
/
/
/
/
(Ustawienia nagrywania) —
(Balans bieli) — wartość ustawienia, a następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Balans bieli jest regulowany automatycznie, tak aby kolory wyglądały naturalnie)
(Ustawienie temperatury barwowej źródła światła (od 2500 K do 9900 K))
(Użycie ustawienie uzyskanego za pomocą funkcji
)
(uzyskanie bazowego koloru białego do filmowania przy oświetleniu konkretnym
źródłem światła)*
*
Umieść biały obiekt odniesienia w tym samym oświetleniu, w którym znajduje się filmowany obiekt, a
następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
Uwaga
Jeśli scena ustawiona jest na wartość
[46] Zmienianie ustawień
, nie można ustawiać balansu bieli.
Ustawienia nagrywania
Tryb koloru
Podczas filmowania / nagrywania w trybie ciągłym / przesyłania strumieniowego na żywo
można zmieniać odcień kolorów.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
/
/
(Ustawienia
nagrywania) —
(Tryb koloru) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij
przycisk REC/ENTER.
(Nagrywanie naturalnych kolorów)
(Nagrywanie intensywnych kolorów)
Uwaga
W przypadku używania ustawienia
to nieprawidłowego działania.
[47] Zmienianie ustawień
obraz może się wydawać mało kontrastowy. Nie oznacza
Ustawienia nagrywania
Ustawienie nagrywania dźwięku
Ustawienie nagrywania dźwięku można włączyć lub wyłączyć.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
/
/
(Ustawienia
nagrywania) —
(Ustawienia nagrywania dźwięku) — wartość ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Dźwięk jest nagrywany podczas filmowania)
(Dźwięk nie jest nagrywany podczas filmowania)
[48] Zmienianie ustawień
Ustawienia nagrywania
Redukcja szumu wiatru
Ta funkcja podczas nagrywania dźwięku przez wbudowany mikrofon odcina szum wiatru w
niskim zakresie.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
/
/
(Ustawienia
nagrywania) —
(Redukcja szumu wiatru) — wartość ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Odcięcie niskiego zakresu w celu ograniczenia zakłóceń wiatru)
(Brak redukcji zakłóceń wiatru)
Uwaga
Funkcja nie uaktywnia się, gdy do aparatu (FDR-X3000/HDR-AS300) jest podłączony mikrofon
zewnętrzny.
[49] Zmienianie ustawień
Ustawienia aparatu
Tryb samolotowy
Podczas przebywania w samolocie lub w innym miejscu, w którym obowiązują ograniczenia,
można tymczasowo wyłączyć wszystkie funkcje aparatu związane z aplikacjami
bezprzewodowymi, takie jak Wi-Fi, Bluetooth, GPS itp. Jeśli włączysz tryb samolotowy [ON], na
wyświetlaczu pojawi się symbol samolotu.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Tryb samolotowy) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
(Funkcja Wi-Fi/Bluetooth/GPS* jest wyłączona. Wybierz to ustawienie, gdy
wsiadasz do samolotu)
(Funkcja Wi-Fi/Bluetooth/GPS* jest włączona)
*
Funkcja GPS dotyczy wyłącznie FDR-X3000/HDR-AS300.
[50] Zmienianie ustawień
Ustawienia aparatu
Ustawienia połączenia Wi-Fi
Kamerą można sterować za pomocą zgodnych urządzeń (pilot Live-View, smartfon itp.)
połączonych z kamerą przez Wi-Fi.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia połączenia Wi-Fi) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij
przycisk REC/ENTER.
(Sterowanie pojedynczą kamerą za pomocą zgodnego urządzenia)
(Bez sterowania kamerą za pomocą zgodnego urządzenia)
(Sterowanie kilkoma kamerami za pomocą zgodnego urządzenia)
/
/
/
).
3
Wybierz tryb nagrywania (
4
Połącz kamerę ze zgodnym urządzeniem przez Wi-Fi.
5
Steruj kamerą za pomocą zgodnego urządzenia.
Uwaga
Gdy sterujesz kamerą za pomocą zgodnego urządzenia, akumulator szybciej się wyczerpuje.
Kamerę należy łączyć przez Wi-Fi tylko z urządzeniami opisanymi w temacie „Korzystanie z kamery
podłączonej do innych urządzeń przez Wi-Fi”. Nie należy jej łączyć z innymi punktami dostępu Wi-Fi.
Jeśli podłączasz kamerę do innych punktów dostępu Wi-Fi, robisz to na własne ryzyko. W takich
przypadkach ktoś nieupoważniony może uzyskać dostęp do kamery i przechwycić komunikację.
[51] Zmienianie ustawień
Ustawienia kamery
Ustawienie zwiększenia mocy Wi-Fi
Zwiększenie mocy Wi-Fi umożliwia w przybliżeniu dwukrotne wydłużenie zasięgu komunikacji
między kamerą a pilotem Live-View* podłączonym przez Wi-Fi, co umożliwia sterowanie
kamerą za pomocą pilota Live-View na odległość.
To ustawienie jest dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
Dotyczy modelu RM-LVR3.
*
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia wysokiej mocy Wi-Fi) — wartość ustawienia, a następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Tryb zwiększenia mocy. Zasięg komunikacji jest dłuższy niż w trybie
standardowym)
(Tryb standardowy)
Uwaga
Gdy ta funkcja jest włączona, zależnie od fizycznego środowiska i odległości między kamerą a
pilotem Live-View, może nie być możliwe włączenie/wyłączenie kamery za pomocą pilota Live-View.
W takich sytuacjach należy podejść z pilotem Live-View na tyle blisko kamery, aby symbol na
ekranie zmienił się z
na
.
Zależnie od fizycznego środowiska i podłączonego urządzenia, zasięg komunikacji może zostać
zmieniony.
Gdy jest włączone ustawienie zwiększenia mocy Wi-Fi, akumulator wyczerpuje się szybciej niż
wtedy, gdy to ustawienie jest wyłączone.
Ikona Wi-Fi może nie zostać wyświetlona na ekranie od razu po włączeniu ustawienia zwiększenia
mocy Wi-Fi, ale po pewnej chwili od zmiany ustawienia.
Nie można korzystać z tej funkcji, gdy Wi-Fi jest wyłączone (ustawienie [OFF]) lub gdy tryb
samolotowy jest włączony (ustawienie [ON]).
[52] Zmienianie ustawień
Ustawienia kamery
Ustawienie Bluetooth
Gdy jest nawiązane połączenie Wi-Fi między kamerą a odpowiednimi urządzeniami, kamera
może komunikować się z odpowiednimi urządzeniami przez Bluetooth. Proces wzajemnej
rejestracji, który umożliwia komunikowanie się między urządzeniami (kamerą i odpowiednim
urządzeniem) przez Bluetooth nazywa się „parowaniem”. Gdy parowanie zostanie zakończone,
urządzenia będą automatycznie komunikowały się przez Bluetooth, gdy zostaną ponownie ze
sobą połączone.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia Bluetooth) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
(Komunikacja Bluetooth jest włączona. Na ekranie jest wyświetlana ikona
lub
).
(Brak komunikacji Bluetooth. Ikona Bluetooth nie jest wyświetlona na ekranie).
Parowanie ze smartfonem
Wykonaj następujące operacje z kamerą i smartfonem, który jest połączony przez Wi-Fi.
Instrukcje podłączania kamery do smartfona zawiera temat „Nawiązywanie połączenia ze
smartfonem”.
1. Włącz ustawienie Bluetooth w smartfonie.
2. Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie.
3.
4.
5.
6.
W aplikacji włącz funkcję zdalnego zasilania kamery.
W aplikacji wybierz kamerę, którą chcesz podłączyć.
Zezwól na parowanie z wybraną kamerą na ekranie aplikacji, który zostanie wyświetlony.
Poczekaj na wyświetlenie ekranu i sygnał dźwiękowy prośby o zezwolenie na parowanie z
wybraną kamerą, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER na kamerze.
Gdy parowanie zostanie ukończone, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Wskazówka
Ustawienie Bluetooth jest domyślnie włączone w kamerze. W przypadku pierwszego połączenia
pilota Live-View (RM-LVR3) do Wi-Fi, parowanie Bluetooth z aparatem odbywa się automatycznie, a
ikona
wyświetlana na ekranie aparatu zmienia się w
.
Uwaga
Gdy tryb samolotowy jest włączony (ustawienie [ON]), ikona Bluetooth nie pojawia się na ekranie,
zaś połączenia Bluetooth są nieaktywne, nawet jeśli włączono opcję Bluetooth (ustawienie [ON]).
Kamerę można sparować z maksymalnie 15 urządzeniami Bluetooth. Sparowanie 16. urządzenia z
kamerą spowoduje usunięcie informacji o parowaniu urządzenia zarejestrowanego jako pierwsze.
W czasie, gdy kamera komunikuje się przez Bluetooth, nie można sparować jej z innym
urządzeniem.
Inicjowanie kamery powoduje także zresetowanie informacji o parowaniu. Aby ponownie
przeprowadzić parowanie, należy także usunąć informacje o parowaniu z podłączonych zgodnych
urządzeń.
Jeśli parowanie odbywa się podczas fotografowania aparatem, nie będzie słychać dźwięku.
[53] Zmienianie ustawień
Ustawienia kamery
Ustawienie zasilania pilota Bluetooth
Urządzenie, które zostało już sparowane z kamerą, jest w stanie włączać i wyłączać kamerę.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia zasilania pilota Bluetooth) — wartość ustawienia, a następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Możliwość włączania/wyłączania kamery przez odpowiednie urządzenie jest
włączona).
(Możliwość włączania/wyłączania kamery przez odpowiednie urządzenie jest
wyłączona).
Aby włączyć tę funkcję, należy wcześniej włączyć to ustawienie i ustawienie Bluetooth w
kamerze i odpowiednim urządzeniu.
Informacje na temat ustawienia i obsługi pilota Live-View (RM-LVR3) zawiera temat „Ustawienie
zasilania pilota Bluetooth” w przewodniku pilota Live View.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
Procedura konfigurowania i obsługi smartfona jest opisana poniżej. Zapoznaj się też z
najnowszymi wiadomościami oraz informacjami na temat działania PlayMemories Mobile.
http://www.sony.net/pmm/
Ustawienia zasilania pilota Bluetooth dla smartfonów
Wykonaj następujące operacje z kamerą i smartfonem, który jest połączony przez Wi-Fi.
Instrukcje podłączania kamery do smartfona zawiera temat „Nawiązywanie połączenia ze
smartfonem”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Włącz ustawienie Bluetooth w smartfonie.
Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie.
W aplikacji włącz funkcję zdalnego zasilania kamery.
W aplikacji wybierz kamerę, którą chcesz podłączyć.
Zezwól na parowanie z wybraną kamerą na ekranie aplikacji, który zostanie wyświetlony.
Poczekaj na wyświetlenie ekranu i sygnał dźwiękowy prośby o zezwolenie na parowanie z
wybraną kamerą, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER na kamerze.
Zakończenie sparowania sygnalizowane jest dźwiękowo, co oznacza, że jest włączone
sterowanie zasilaniem kamery.
Sterowanie zasilaniem kamery za pomocą smartfona
Aby włączyć/wyłączyć kamerę, uruchom aplikację PlayMemories Mobile i dotknij [Camera
Remote Power ON/OFF].
Wskazówka
Jeśli kamera jest połączona z pilotem Live-View „RM-LVR3”, zasilanie kamery zostanie włączone w
momencie włączenia zasilania pilota Live-View. Jeśli kamera jest połączona z pilotem Live-View
„RM-LVR3” poprzez połączenie wielopunktowe, w momencie włączenia zasilania pilota Live-View
może zostać włączone zasilanie maksymalnie pięciu kamer.
Uwaga
Ta funkcja nie działa, gdy jest włączony tryb samolotowy.
Odpowiednie urządzenie pozostaje włączone, nawet gdy kamera zostanie wyłączona.
Gdy ta funkcja jest włączona, akumulator będzie się wyczerpywał, mimo że kamera jest wyłączona.
Po zakończeniu użytkowania wyjmij akumulator z aparatu.
[54] Zmienianie ustawień
Ustawienia aparatu
Zapis GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)
Podczas nagrywania filmów można rejestrować informacje o lokalizacji oraz prędkości ruchu za
pomocą funkcji GPS kamery.
Aplikacja Action Cam Movie Creator umożliwia zaimportowanie filmów zarejestrowanych z
zapisem GPS i wyświetlanie ich z mapą, na której widoczna jest prędkość ruchu i śledzenie
działań.
Można też rejestrować informacje o lokalizacji oraz wyświetlać lokalizację na mapie podczas
robienia zdjęć.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Zapis GPS) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
(Rejestruje filmy z zapisem GPS lub zdjęcia z informacją o lokalizacji)
(Nie korzysta z funkcji zapisu GPS)
Sprawdzanie stanu triangulacji
Wskaźnik zmienia się zgodnie z siłą odbieranego sygnału GPS, gdy jest uaktywniona funkcja
GPS.
Brak wskaźnika (Funkcje zapisu GPS są wyłączone): Zapis GPS jest wyłączony
(ustawienie [OFF]) lub wystąpił błąd.
(Szukanie / trudne warunki): Aparat szuka satelitów GPS. (Do rozpoczęcia triangulacji
może upłynąć kilka minut).
(Triangulacja): kamera odbiera sygnał GPS. (Kamera może rejestrować informacje o
lokalizacji).
Informacje na temat danych pomocniczych GPS
Czas pobierania informacji o lokalizacji GPS można skrócić, przyjmując dane pomocnicze GPS.
Jeśli połączenie z Internetem jest ustanowione za pomocą oprogramowania Action Cam Movie
Creator, dane pomocnicze GPS mogą być aktualizowane automatycznie.
Jeśli ustawienie daty i czasu aparatu nie jest określone lub jest znacznie przesunięte, nie
można skrócić czasu pobierania informacji o lokalizacji GPS.
Jeśli upłynie termin ważności danych pomocniczych GPS, nie można skrócić czasu
pobierania informacji o lokalizacji GPS.
Korzystanie z narzędzia pomocy
Dane pomocnicze GPS można też zaktualizować, wkładając kartę pamięci do komputera.
Wyświetl ekran ustawień kamery aplikacji Action Cam Movie Creator, wybierz „Update GPS
Assist Data” — odpowiedni napęd karty pamięci, która ma zostać zainstalowana na
komputerze, a następnie zaktualizuj dane pomocnicze GPS. Jeśli włożysz tę kartę pamięci do
aparatu, dane pomocnicze GPS zostaną uwzględnione przez aparat.
Uwaga
Podczas startu i lądowania samolotu włącz tryb samolotowy (ustawienie [ON]).
Korzystaj z GPS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podczas pierwszego używania funkcji GPS lub używania jej po długiej przerwie rejestrowanie
informacji o lokalizacji może trwać od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Czas triangulacji można
skrócić, przyjmując dane pomocnicze GPS.
Nie zakrywaj czujnika GPS palcem, gdy trwa wyszukiwanie satelitów GPS lub triangulacja.
Zmniejsza to czułość czujnika GPS i triangulacja może się nie powieść.
Firma Sony nie gromadzi informacji o lokalizacji ani informacji o trasie.
Aby wyświetlić informacje o lokalizacji i informacje o trasie jako mapę na komputerze, firma Sony
udostępnia dane o lokalizacji i o trasie firmie Google Inc.
Wprawdzie kamera nie ma funkcji usuwania plików dziennika, ale możesz usunąć je, formatując
nośnik.
Maksymalna liczba plików dziennika, jakie można nagrać to 256/dzień. Gdy zostanie osiągnięta
maksymalna liczba zarejestrowanych plików dziennika, można kontynuować filmowanie, ale nie
można rejestrować plików dziennika.
[55] Zmienianie ustawień
Ustawienia aparatu
Format
Proces formatowania polega na usunięciu wszystkich obrazów z karty pamięci i przywróceniu
jej początkowego stanu.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Format), a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
Formatowanie rozpoczyna się po wybraniu
i naciśnięciu przycisku REC/ENTER.
Zostanie wyświetlony pasek postępu.
Formatowanie można anulować, wybierając opcję
, a następnie naciskając przycisk
REC/ENTER.
Formatowanie kończy się wyświetleniem ekranu ze znakiem potwierdzenia. Naciśnij
przycisk REC/ENTER, aby wrócić do poprzedniego MENU.
Uwaga
Przed rozpoczęciem formatowania należy zapisać ważne obrazy. Chronione dane także zostaną
skasowane.
W trakcie formatowania nie wolno wykonywać następujących operacji:
naciskanie przycisków,
wysuwanie karty pamięci,
podłączanie/odłączanie przewodu,
wkładanie/wyjmowanie akumulatora.
[56] Zmienianie ustawień
Ustawienia aparatu
Kod czasowy / bit użytkownika (FDR-X3000)
Informacje o kodzie czasowym
Kod czasowy to przydatna funkcja zaawansowanej edycji obrazów, która rejestruje
godziny/minuty/sekundy/klatki danych obrazu.
Informacje na temat bitu użytkownika
Bit użytkownika to funkcja, która rejestruje informacje (8-cyfrowe liczby szesnastkowe) takie jak
data/godzina/numer sceny. Ta funkcja jest przydatna przy edycji filmów utworzonych za
pomocą dwóch lub więcej kamer.
Uwaga
Kod czasowy / bit użytkownika nie jest dostępny, jeśli jakość obrazu ustawiono na mp4.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Kod czasowy / bit użytkownika) — pozycja ustawienia, a następnie naciśnij
przycisk REC/ENTER.
Poniżej przedstawiono pozycje ustawień i szczegółowe informacje na ich temat.
(Wyświetlanie kodu czasowego / bitu użytkownika)
: Wyświetlanie kodu czasowego.
: Wyświetlanie bitu użytkownika.
: Nie jest wyświetlany kod czasowy ani bit użytkownika.
(Ustawienie kodu czasowego)
1. Naciśnij przycisk UP lub przycisk DOWN, aby wybrać 2-cyfrowe liczby, następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
2. Powtórz krok 1 aż do ustawienia czterech 2-cyfrowych liczb, a następnie powróć do
poprzedniego MENU.
Kod czasowy można wybrać z następującego zakresów.
W przypadku wybrania 30p lub 60p
00:00:00:00 - 23:59:59:29,
w przypadku wybrania 25p lub 50p
00:00:00:00 - 23:59:59:24,
W przypadku wybrania 24p możesz określić ostatnie 2 cyfry kodu czasowego
ramek jako wielokrotność liczby 4, z przedziału od 0 do 23.
(Resetowanie kodu czasowego)
Resetowanie rozpoczyna się po wybraniu
i naciśnięciu przycisku REC/ENTER.
(Wybieranie metody nagrywania kodu czasowego)
: Nagrywanie kodu czasowego w formacie z kompensacją.
: Rejestrowanie kodu czasowego w formacie bez kompensacji.*
*
W poniższych przypadkach, kod czasowy ustawiony jest na wartość
Gdy jakość obrazu ustawiono na 24p.
.
Gdy przełącznik NTSC/PAL ustawiono na
.
(Ustawianie formatu zliczania kodu czasowego)
: Kod czasowy przyrasta w czasie nagrywania filmów XAVC S. Jest
rejestrowany sekwencyjnie od wartości kodu czasowego na ostatnim zapisanym
obrazie.
: Kod czasowy przyrasta sekwencyjnie niezależnie od działania kamery.
(Określanie kodu czasowego, który ma zostać zarejestrowany)
: Ustawiony na nowo kod czasowy jest rejestrowany na nośniku zapisu.
: Z nośnika zapisu jest odczytywany ostatni kod czasowy poprzedniego
nagrania i nowy kod czasowy jest rejestrowany sekwencyjnie, poczynając od
ostatniego kodu czasowego.
(Ustawianie bitu użytkownika)
1. Naciśnij przycisk UP lub przycisk DOWN, aby wybrać 2-cyfrowe liczby, następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
2. Powtórz krok 1 aż do ustawienia czterech 2-cyfrowych liczb, a następnie powróć do
poprzedniego MENU.
Bit użytkownika można wybrać z następującego zakresu.
00 00 00 00 – FF FF FF FF
(Inicjacja bitu użytkownika)
Resetowanie rozpoczyna się po wybraniu
i naciśnięciu przycisku REC/ENTER.
(Ustawianie czasu zarejestrowania bitu użytkownika)
: Rejestrowanie czasu jako bit użytkownika.
: Czas nie jest rejestrowany jako bit użytkownika.
[57] Zmienianie ustawień
Ustawienia aparatu
Pilot na podczerwień (FDR-X3000)
Można rozpocząć/zatrzymać nagrywanie i zainicjować kod czasowy przy użyciu pilota na
podczerwień (sprzedawanego oddzielnie).
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Pilot na podczerwień) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
(Można sterować aparatem za pomocą pilota na podczerwień)
(Nie można sterować aparatem za pomocą pilota na podczerwień)
Uwaga
Do korzystania z tej funkcji potrzebny jest pilot na podczerwień i czujnik podczerwieni RMT-VP1K
oraz RMT-845 (sprzedawane osobno).
Zakup RMT-845 w centrum serwisowym firmy Sony.
Za pomocą pilota RMT-845 (sprzedawany osobno) można sterować jedynie poniższymi
ustawieniami. Innymi ustawieniami nie można sterować.
Inicjacja kodu czasowego.
Podczas inicjacji tego ustawienia, lampka REC mruga na niebiesko przez około 5 sekund.
Uruchamianie/zatrzymywanie nagrywania.
[58] Zmienianie ustawień
Ustawienia aparatu
Ustawienia HDMI (FDR-X3000/HDR-AS300)
Ustawianie sygnału wyjściowego HDMI.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia HDMI) — pozycja ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
Poniżej przedstawiono pozycje ustawień i szczegółowe informacje na ich temat.
: Ustawienie rozdzielczości wyjściowej sygnału HDMI.
: Automatyczne ustawianie rozdzielczości sygnału HDMI.
(FDR-X3000): Ustawienie rozdzielczości sygnału HDMI na 2160p.
: Ustawienie rozdzielczości sygnału HDMI na 1080p.
: Ustawienie rozdzielczości sygnału HDMI na 1080i.
: Ustawienie rozdzielczości sygnału HDMI na 720p.
: Ustawianie liczby klatek na sekundę sygnału wyjściowego HDMI.
: Wyjściowy sygnał HDMI to 60p.
: Wyjściowy sygnał HDMI to 24p.
*
*
*
Dostępne jedynie w trybie filmu (niedostępne podczas odtwarzania).
To ustawienie jest wyłączone, jeśli ustawienie jakości obrazu ma wartość inną niż 1080 24p.
To ustawienie jest wyłączone, jeśli rozdzielczość HDMI ma wartość inną niż 1080.
: Wysyłanie kodu czasowego lub informacji o bicie użytkownika do urządzenia
korzystającego z połączenia (FDR-X3000).
: Wysyłanie kodu czasowego lub bitu informacji użytkownika.
: Kod czasowy ani bit informacji użytkownika nie są wysyłane.
*
Niedostępne, jeśli format filmu jest ustawiony na mp4.
: Sterowanie nagrywaniem na urządzeniu korzystającym z połączenia HDMI (FDRX3000).
: Sterowanie nagrywaniem na urządzeniu.
: Nie ma sterowania nagrywaniem na urządzeniu.
*
Niedostępne, jeśli format filmu jest ustawiony na mp4.
Uwaga
Dostępne dla zewnętrznych rejestratorów/odtwarzaczy kompatybilnych z
Gdy
wynosi
,
jest ustawione na
.
.
W zależności od ustawień i stanu zewnętrznego rejestratora/odtwarzacza, ustawienie może nie
działać prawidłowo, nawet jeśli
aparatu ustawiono na wartość
. Sprawdź, czy urządzenie
działa, zanim zaczniesz go używać wraz z aparatem.
[59] Zmienianie ustawień
Ustawienia aparatu
Zasilanie USB
Gdy aparat zostanie podłączony do komputera lub urządzenia USB przez przewód micro USB
(w zestawie), aparat zasilany jest z takiego urządzenia.
Zasilanie USB można włączyć, wykonując następującą operację.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Zasilanie USB) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
(Zasilanie jest dostarczane przy podłączeniu przewodu micro USB)
(Energia nie jest odbierana po podłączeniu przewodu micro USB)
Zasilanie kamery za pomocą zewnętrznego zasilacza
Aparat jest kompatybilny z następującymi zewnętrznymi źródłami zasilania.
Zewnętrzne źródło zasilania 1,5 A
FDR-X3000/HDR-AS300: Zużycie energii akumulatora ulega zmniejszeniu podczas
fotografowania/odtwarzania
HDR-AS50: Jest zasilany z podłączonego urządzenia przez USB
Uwaga
Jeśli zmienisz ustawienie zasilania USB, gdy jest podłączony przewód micro USB, odłącz przewód,
a następnie podłącz ponownie.
Jeśli włączysz zasilanie aparatu w czasie ładowania akumulatora, ładowanie zostanie wstrzymane, a
zasilanie będzie podawane do aparatu z urządzenia podłączonego przez USB.
Można fotografować i odtwarzać obrazy, korzystając z zasilania przez USB. Jednak w tym czasie
akumulator nie jest ładowany.
Gdy kamera jest zasilana za pomocą zewnętrznego zasilacza, na ekranie powinna być wyświetlana
ikona (
) oznaczająca dopływ energii przez USB.
W czasie, gdy dopływa energia USB, ciągły czas filmowania może być krótszy ze względu na
rozgrzanie kamery.
Nawet jeśli zasilacz jest podłączony do aparatu, akumulator nie będzie ładowany, gdy aparat jest
włączony.
Nie należy wyjmować akumulatora, gdy świeci kontrolka dostępu. Dane na karcie pamięci mogą ulec
uszkodzeniu.
FDR-X3000/HDR-AS300
Aby nagrywać/odtwarzać podczas odbierania zasilania z zewnętrznego źródła, włóż naładowany
akumulator do aparatu.
Nie wyjmuj akumulatora z aparatu, gdy aparat zasilany jest z zewnętrznego źródła.
[60] Zmienianie ustawień
Ustawienia aparatu
Brzęczyk Można ustawić dźwiękowe powiadomienie o operacjach: ON/OFF.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Brzęczyk) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Włączone wszystkie dźwięki operacji)
(Dźwięki są generowane tylko dla następujących operacji)
włączenie zasilania,
rozpoczęcie nagrywania,
zatrzymanie nagrywania,
naciśnięcie spustu migawki,
wybranie wyłączonej operacji lub wystąpienie błędu,
ustanowienie połączenia Wi-Fi,
wyłączenie zasilania (FDR-X3000/HDR-AS300)
(Wyłączone wszystkie dźwięki operacji)
[61] Zmienianie ustawień
Ustawienia aparatu
Głośność brzęczyka
Głośność brzęczyka można ustawiać podczas pracy aparatu.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, ustaw
(Ustawienia aparatu) —
(Głośność brzęczyka) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
(Głośny dźwięk brzęczyka)
(Delikatny dźwięk brzęczyka)
Wskazówka
Funkcji tej nie można ustawić, gdy brzęczyk jest wyłączony (ustawienie [OFF]).
[62] Zmienianie ustawień
Ustawienia aparatu
Ustawienia kontrolek
Aby zapobiec odbiciu światła kontrolki od obiektu można ograniczyć liczbę kontrolek REC
włączanych podczas nagrywania.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, ustaw
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia kontrolek) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
(Świecą się wszystkie lampki REC)
(Świeci się tylko lampka REC na osłonie złącza)
(Nie świeci się żadna lampka REC)
Wskazówka
Zmień ustawienie kontrolek aparatu, jeśli odbicie w obiektach takich jak szkło może pojawić się
w kierunku nagrywania.
[63] Zmienianie ustawień
Ustawienia kamery
Nagrywanie jednym dotknięciem
Jeśli naciśniesz przycisk REC/ENTER wyłączonej kamery, kamera zostanie włączona i
rozpocznie nagrywanie.
Ta funkcja jest dostępna podczas filmowania, robienia zdjęć seryjnych, nagrywania ciągłego i
transmisji strumieniowej.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, ustaw
(Ustawienia aparatu) —
(Nagrywanie jednym przyciskiem) — wartość ustawienia, a następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Nagrywanie jednym dotknięciem jest włączone)
(Nagrywanie jednym dotknięciem jest wyłączone)
Uwaga
W przypadku korzystania z funkcji nagrywania jednym przyciskiem nagrywanie rozpocznie się w
trybie nagrywania, który został ustawiony bezpośrednio przed wyłączeniem zasilania.
[64] Zmienianie ustawień
Ustawienia kamery
Automatyczne wyłączanie
Można zmienić ustawienie funkcji automatycznego wyłączania zasilania.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Automatyczne wyłączenie zasilania) — wartość ustawienia, a następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
(Wyłączenie zasilania po około 20 sekundach)
(Wyłączenie zasilania po około 60 sekundach)
(Zasilanie nie jest wyłączane automatycznie)
Uwaga
Automatyczne wyłączanie zasilania nie działa w poniższych sytuacjach:
Podczas nagrywania danych na nośniku
Podczas filmowania lub nagrywanie zdjęć seryjnych
Podczas odtwarzania filmu
Gdy jest ustanowione połączenie Wi-Fi, podłączony jest pilot Wi-Fi, ma miejsce przesyłanie obrazu
do smartfona lub przesyłanie strumieniowe na żywo
Podczas nawiązywania połączenia HDMI (FDR-X3000/HDR-AS300)
Podczas czerpania energii z podłączonego urządzenia USB
Podczas podłączania urządzenia pamięci masowej
Gdy pilot na podczerwień jest włączony (ustawienie ON) (FDR-X3000)
W poniższych przypadkach czas, który upływa do momentu wyłączenia, jest wydłużany, nawet jeśli
wybrano opcję
lub
funkcji automatycznego wyłączania zasilania.
Podczas ustawiania menu
Podczas odtwarzania zdjęć
[65] Zmienianie ustawień
Ustawienia kamery
Przełączanie NTSC/PAL
Ustawienie NTSC/PAL można wybrać w zależności od systemu telewizji kraju lub regionu, w
którym jest używana kamera.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
/
(Przełączanie NTSC/PAL), a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
(Przełączanie aparatu z systemu NTSC na system PAL)
(Przełączenie kamery z PAL na NTSC)
Przy próbie zmiany bieżącego ustawienia zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.
Przejdź do punktu 3.
3
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
REC/ENTER.
, a następnie naciśnij przycisk
Po dokonaniu zmiany ustawienia aparat automatycznie uruchomi się ponownie.
[66] Zmienianie ustawień
Ustawienia kamery
Ustawienie daty i godziny
Umożliwia ustawienie roku/miesiąca/dnia.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia daty i czasu) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran rok/miesiąc/dzień.
3
Ustaw rok/miesiąc/dzień.
Naciskając przycisk UP lub DOWN, ustaw rok, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
Kursor przejdzie wtedy do miesiąca i dnia, gdzie należy powtórzyć tę samą operację, aby
ustawić miesiąc i dzień.
Zostanie wyświetlony ekran ustawienia godziny.
4
Ustaw godzinę, wykonując tę samą procedurę co w kroku 3.
5
Naciśnij przycisk REC/ENTER.
Czas zostaje ustawiony, a system powraca do poprzedniego menu.
Uwaga
Godzina 0:00 oznacza północ, 12:00 — południe.
Gdy włączony jest zapis GPS (ustawienie [ON]), aparat automatycznie dostosowuje datę i godzinę w
trybie nagrywania. (FDR-X3000/HDR-AS300)
Nie ma możliwości zmiany kolejności wyświetlania: rok/miesiąc/dzień.
[67] Zmienianie ustawień
Ustawienia aparatu
Ustawienia regionu
Można wyregulować zegar aparatu, aby pokazywał czas w danym regionie, bez zatrzymywania
zegara.
Region jest wyznaczany na podstawie różnicy w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT).
Patrz „Lista różnic czasu różnych stolic na świecie”.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, ustaw
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia regionu) — różnica czasowa, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
3
Potwierdź czas wyświetlony na ekranie, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
Wskazówka
Gdy włączony jest zapis GPS (ustawienie [ON]), aparat automatycznie dostosowuje ustawienie
regionu w trybie nagrywania. (FDR-X3000/HDR-AS300)
[68] Zmienianie ustawień
Ustawienia aparatu
Ustawienia czasu letniego
Włączanie i wyłączenie ustawień czasu letniego w ustawieniach daty i czasu.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia czasu letniego) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij
przycisk REC/ENTER.
(Ustawianie czasu letniego/zimowego)
(Nie jest ustawiany czas letni/zimowy)
[69] Zmienianie ustawień
Ustawienia kamery
Wersja
Może zostać wyświetlona wersja oprogramowania aparatu.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Wersja), a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
[70] Zmienianie ustawień
Ustawienia aparatu
Resetowanie ustawień
Można zresetować ustawienia, aby przywrócić ich wartości domyślne.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Resetowanie ustawień) — wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
3
Wybierz
, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
, a następnie naciskając przycisk
Resetowanie można anulować, wybierając opcję
REC/ENTER.
Gdy ustawienia zostaną zresetowane, kamera automatycznie uruchomi się ponownie.
Uwaga
Zresetowanie ustawień powoduje także zresetowanie informacji o parowaniu. Aby ponownie
nawiązać połączenie, usuń informacje o parowaniu z podłączonego urządzenia przed podłączeniem.
[71] Wyświetlanie
Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora (FDRX3000/HDR-AS300)
Podłącz kamerę do telewizora z gniazdem HDMI za pomocą przewodu mikro-HDMI®
(sprzedawany osobno). Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach obsługi telewizora.
1
Wyłącz kamerę i telewizor.
2
Otwórz osłonę złącza i podłącz kamerę do telewizora za pomocą przewodu mikroHDMI® (sprzedawany osobno).
3
Włącz telewizor i jako wejście wybierz na nim [HDMI Input].
4
Naciśnij przycisk
(on/standby) na aparacie, aby go włączyć.
5
Naciśnij przycisk MENU.
6
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
żądany format filmu/obrazu do wyświetlenia.
(odtwarzanie przez telewizor) —
Do wyboru są następujące ustawienia.
: filmy mp4
: zdjęcia
: film XAVC S 4K (30p) (
jest wyświetlany, gdy wybrano NTSC, zaś
jest wyświetlany, gdy wybrano PAL) (FDR-X3000)
: film XAVC S 4K (24p) (
jest wyświetlany, wyłącznie gdy wybrano NTSC)
(FDR-X3000)
: film XAVC S HD
7
Naciśnij przycisk REC/ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Odtwarzanie zostaje wstrzymane po ponownym naciśnięciu przycisku REC/ENTER.
Sterowanie odtwarzaniem materiału
Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu (tylko filmy): Naciśnij przycisk UP lub przycisk
DOWN. Każde naciśnięcie przycisku podczas szybkiego przewijania do tyłu / do przodu
powoduje zmianę prędkości na 4 poziomach.
Wstrzymanie (tylko filmy): Naciśnij przycisk REC/ENTER.
Jeśli w trakcie wstrzymania naciśniesz i przytrzymasz przycisk UP lub DOWN, może zostać
wykonane odtwarzanie do przodu lub do tyłu. Jeśli w trakcie wstrzymania naciśniesz i
przytrzymasz przycisk UP lub DOWN, może zostać wykonane odtwarzanie do przodu lub do
tyłu ze zwolnieniem.
Uruchamianie pokazu slajdów (tylko zdjęcia): Naciśnij przycisk REC/ENTER.
* (tryb
Zakończenie odtwarzania: Naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz
nagrywania), aby przejść do trybu nagrywania.
Wyświetlana jest ikona bieżącego trybu nagrywania.
*
Regulacja głośności
1. Naciśnij przycisk MENU podczas odtwarzania lub wstrzymania.
2. Naciśnij przycisk UP lub przycisk DOWN, aby wybrać
—
, a następnie naciśnij
przycisk REC/ENTER w celu wyświetlenia regulacji głośności.
3. Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, zwiększ lub zmniejsz poziom głośności.
Odtwarzanie na innych urządzeniach
Filmy nagrane przy użyciu tego aparatu mogą nie być poprawnie odtwarzane na urządzeniach
innych niż ten aparat, a filmy nagrane na innych urządzeniach mogą nie być poprawnie
odtwarzane na tym aparacie.
[72] Wyświetlanie
Wyświetlanie przy użyciu pilota Live-View
Możliwe jest odtwarzanie obrazów zarejestrowanych na aparacie przy użyciu pilota Live-View.
Poniżej znajduje się instrukcja odtwarzania filmów przy użyciu pilota Live-View „RM-LVR3”.
Wyświetlane informacje różnią się zależnie od używanego modelu pilota Live-View.
1
Naciśnij przycisk MENU na pilocie, gdy kamera znajduje się w trybie filmowania.
2
Naciskając przycisk UP lub DOWN na pilocie, wybierz
(odtwarzanie przy
użyciu pilota), a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER pilota.
3
Naciskając przycisk UP lub DOWN wybierz wymagany obraz.
4
Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk REC/ENTER na pilocie.
Aby zatrzymać odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk REC/ENTER.
Powracanie do trybu filmowania
Aby wrócić do trybu filmowania, wykonaj dowolną z następujących operacji.
Naciśnij klawisz MENU na pilocie Live-View, aby wybrać
następnie naciśnij przycisk REC/ENTER na pilocie.
Naciśnij przycisk REC/ENTER na aparacie.
(tryb nagrywania), a
Uwaga
Nie można odtwarzać dźwięku.
Liczba odtwarzanych klatek na sekundę na wyświetlaczu LCD podczas odtwarzania na pilocie
będzie zmieniać się w zależności od stanu połączenia Wi-Fi między kamerą a pilotem. Ponadto różni
się ona od liczby klatek na sekundę ustawionej podczas nagrywania.
Wskazówka
Aby przewinąć film do przodu, należy wcisnąć przycisk UP na pilocie, a do tyłu – przycisk DOWN na
pilocie.
[73] Wyświetlanie
Usuwanie
Niechciane obrazy na karcie pamięci są usuwane przy użyciu smartfona z zainstalowaną
aplikacją PlayMemories Mobile lub za pomocą pilota Live-View.
Szczegółowe informacje na temat używania aplikacji PlayMemories Mobile lub pilota Live-View
można znaleźć w instrukcji obsługi w witrynie internetowej.
Uwaga
Jeśli chcesz usunąć wszystkie obrazy z karty pamięci, sformatuj ją w kamerze.
[74] Tworzenie filmu
Highlight Movie Maker
Tworzenie filmu z najważniejszych scen
Kamera wykrywa charakterystyczne sceny w filmach nią nakręconych i automatycznie tworzy
film składający się z takich scen. Możesz kopiować filmy z najważniejszych scen za pomocą
smartfona. Korzystając ze smartfona, można rozpocząć tworzenie filmu z najważniejszych scen
i określić ustawienia tworzenia.
1
Otwórz aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie i połącz go z kamerą przez WiFi.
Przeczytaj temat „Nawiązywanie połączenia ze smartfonem”, aby dowiedzieć się, jak
połączyć kamerę ze smartfonem.
2
Wybierz pozycję „Highlight Movie Maker” w grupie „In-Camera Application Setting”
z menu „Settings” aplikacji PlayMemories Mobile.
3
Naciśnij ikonę
, aby wybrać format treści, którą chcesz dodać do filmu z
najważniejszych scen.
4
Na podstawie daty lub listy treści wybierz film, który chcesz dodać do filmu z
najważniejszych scen, a następnie naciśnij przycisk „Next”.
Rozpocznie się tworzenie filmu z najważniejszych scen.
Nie można wybrać jednocześnie treści MP4 i XAVC S.
Można wybrać do 100 filmów na podstawie daty lub pliku.
Jeśli rozłączysz połączenie Wi-Fi kamery i smartfona w trakcie tworzenia filmu z
najważniejszych scen, kamera będzie dalej tworzyć film.
Naciśnij przycisk REC/ENTER kamery, aby zakończyć tworzenie filmu z
najważniejszych scen.
Wskazówka
Długość filmu, podkład muzyczny* i mix audio można zmienić, wybierając wcześniej
odpowiednie ustawienia w menu „Settings”.
*
5
To ustawienie jest dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
Utworzony film z najważniejszych scen możesz skopiować do smartfona za pomocą
polecenia „Copy”.
Wskazówka
Użyj aplikacji do odtwarzania filmów na smartfonie, aby odtworzyć skopiowany film z
najważniejszych scen.
Uwaga
Najpierw zaktualizuj aplikację PlayMemories Mobile do najnowszej wersji oprogramowania
układowego.
Utworzony film z najważniejszych scen jest w formacie MP4.
Następujące opcje nie są zgodne z filmem z najważniejszych scen:
XAVC S 4K (FDR-X3000)
XAVC S HD 24p
Nagrywanie z dużą szybkością
Metody obsługi i wyświetlane ekrany mogą w przyszłości zostać zmienione bez powiadomienia.
Więcej szczegółów znajduje się w temacie „PlayMemories Mobile” w poniższej witrynie:
http://www.sony.net/pmm/
Podkład muzyczny fabrycznie zainstalowany w tym produkcie podlega oficjalnym umowom zawartym
przez firmę Sony z licencjodawcami. Filmy zawierające wspomniany podkład muzyczny są
dopuszczone do użytku prywatnego, powielania, dystrybucji lub publicznej transmisji tylko wtedy, gdy
wspomniane filmy przeznaczone są do celów niekomercyjnych i nie wiążą się z otrzymaniem
jakiegokolwiek wynagrodzenia od osoby, której są przedstawiane wspomniane filmy.
[75] Tworzenie filmu
Highlight Movie Maker
Importowanie podkładu muzycznego
Domyślnie kamera zawiera osiem utworów, których możesz używać jako podkładu muzycznego
podczas odtwarzania filmu z najważniejszych scen.
Gdy używasz aplikacji Action Cam Movie Creator i połączysz kamerę z komputerem, możesz
zastąpić podkład muzyczny kamery muzyką z komputera.
Zainstaluj wcześniej aplikację Action Cam Movie Creator na komputerze.
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Podkład muzyczny) —
3
, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
Podłącz kamerę do komputera za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu
mikro-USB.
Zostanie automatycznie uruchomiona funkcja Music Transfer aplikacji Action Cam Movie
Creator.
4
Zastąp podkład muzyczny przy użyciu funkcji Music Transfer aplikacji Action Cam
Movie Creator.
Aby przesłuchać podkłady muzyczne
Odwiedź poniższą witrynę internetową, aby dowiedzieć się, jak przesłuchać podkłady muzyczne
zainstalowane w kamerze.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mt_bgm/index.html
Aby usunąć wszystkie podkłady muzyczne
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Podkład muzyczny) —
(format), a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
Gdy usuwanie zostanie zakończone, pojawi się
.
Wskazówka
Jeśli nie można połączyć kamery z aplikacją Action Cam Movie Creator, należy wykonać procedurę
opisaną w temacie „Aby usunąć wszystkie podkłady muzyczne”.
Uwaga
To ustawienie jest dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
Podkład muzyczny fabrycznie zainstalowany w tym produkcie podlega oficjalnym umowom zawartym
przez firmę Sony z licencjodawcami. Filmy zawierające wspomniany podkład muzyczny są
dopuszczone do użytku prywatnego, powielania, dystrybucji lub publicznej transmisji tylko wtedy, gdy
wspomniane filmy przeznaczone są do celów niekomercyjnych i nie wiążą się z otrzymaniem
jakiegokolwiek wynagrodzenia od osoby, której są przedstawiane wspomniane filmy.
[76] Przesyłanie strumieniowe filmu w czasie rzeczywistym do witryny odbierającej transmisję
strumieniową filmów
Transmisja strumieniowa za pomocą kamery (przesyłanie strumieniowe
filmu w czasie rzeczywistym)
Transmisja strumieniowa
Możesz przesyłać filmy w czasie rzeczywistym za pośrednictwem witryn do udostępniania
wideo, np. Ustream, korzystając z połączenia z routerem Wi-Fi lub smartfonem pośredniczącym
w komunikacji z Internetem. Możesz także wysyłać komunikaty do zarejestrowanej usługi sieci
społecznościowej, aby poinformować innych, że zaczynasz przesyłanie strumieniowe wideo na
żywo*.
Wymagane jest zarejestrowanie się w witrynie do przesyłania strumieniowego wideo lub w usłudze sieci
społecznościowej.
*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wi-Fi
3G/LTE
Tryb tetheringu
Ustream
Widzowie
Komentarze widzów
Ustawienia, które muszą zostać skonfigurowane na potrzeby transmisji
strumieniowej
Określ następujące ustawienia dystrybucji w ustawieniach transmisji strumieniowej kamery:
Rejestracja użytkownika w witrynie Ustream
Smartfon (z funkcją tetheringu) lub środowisko sieciowe Wi-Fi
*
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień tetheringu smartfona lub ustawień sieci Wi-Fi, zajrzyj do
instrukcji obsługi smartfona lub usługi sieciowej. Aby uzyskać dalsze szczegóły na temat środowiska sieciowego,
skontaktuj się z dostawcą usług sieciowych.
Funkcja przesyłania strumieniowego na żywo zależy od usług zewnętrznego dostawcy Internetu oraz warunków
obowiązujących w Twoim regionie. Funkcja może nie być dostępna z powodu ograniczeń sieci szerokopasmowej
w regionie oraz usługi internetowej.
[77] Przesyłanie strumieniowe filmu w czasie rzeczywistym do witryny odbierającej transmisję
strumieniową filmów
Transmisja strumieniowa za pomocą kamery (przesyłanie strumieniowe
filmu w czasie rzeczywistym)
Przygotowanie do transmisji strumieniowej
1. Przed rozpoczęciem transmisji strumieniowej załóż konto w witrynie Ustream i zainstaluj na
komputerze aplikację „Action Cam Movie Creator”.
Pobierz aplikację „Action Cam Movie Creator” z poniższej witryny internetowej:
http://www.sony.net/acmc/.
2. Podłącz kamerę do komputera za pomocą przewodu micro USB (w zestawie).
3. Skonfiguruj ustawienia sieciowe, załóż konto w witrynie umożliwiającej dystrybucję wideo i
skonfiguruj ustawienia SNS w opcjach „Camera Settings for Live Streaming” (Ustawienia
kamery do przesyłania strumieniowego na żywo) w ustawieniach kamery aplikacji Action
Cam Movie Creator.
Informacje na temat korzystania z aplikacji Action Cam Movie Creator znajdują się w
podanej niżej witrynie.
http://www.sony.net/guide/nst/
Możliwe ustawienia aparatu do przesyłania strumieniowego na żywo
Ustawienia sieci
Możesz ustawić sieć Wi-Fi, z którą łączy się kamera.
SSID sieci, hasło, tryb zabezpieczeń
Ustawienia przesyłania strumieniowego
Możesz ustawić metodę przesyłania strumieniowego.
Witryna do przesyłania strumieniowego, kanał, jakość obrazu oraz ustawienia zapisywania
witryny do przesyłania strumieniowego
Tytuł i opis wideo przesyłanego strumieniowo
Ustawienia SNS
Skonfigurowanie tego ustawienia umożliwia zamieszczanie komentarzy za pośrednictwem
usług sieci społecznościowych po rozpoczęciu przesyłania strumieniowego.
Ustawienia sieciowe dla usług sieciowych
Zamieszczane komentarze
Informacje na temat witryny Ustream
Ustream to witryna do udostępniania wideo, za pośrednictwem której można przesyłać
strumieniowo i oglądać nagrania wideo przy użyciu funkcji transmisji strumieniowej kamery.
Szczegółowe informacje na temat Ustream znajdują się w podanej niżej witrynie.
http://www.ustream.tv/
Uwaga
Twoje informacje osobowe (informacje wymagane do logowania się w usługach sieci
społecznościowych) są zapisane w kamerze.
Zanim wyrzucisz lub oddasz komuś aparat, naciśnij przycisk MENU, następnie przycisk UP lub
przycisk DOWN i wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Resetowanie ustawień) w
celu usunięcia ustawień.
[78] Przesyłanie strumieniowe filmu w czasie rzeczywistym do witryny umożliwiającej
strumieniowe przesyłanie/odtwarzanie filmów
Przesyłanie strumieniowe na żywo za pomocą
aparatu (przesyłanie strumieniowe filmu w czasie rzeczywistym)
Realizacja przesyłania strumieniowego na żywo
Transmisję strumieniową można rozpocząć po zakończeniu przygotowań. Gdy przesyłanie
strumieniowe na żywo jest realizowane po raz pierwszy, zaleca przeprowadzenie próby w
przygotowanym środowisku po wcześniejszym skonfigurowaniu komputera.
Wskazówka
Gdy ustawienie
ma wartość ON (wł.), kod czasowy i bit użytkownika znajdą się w przekazie
strumieniowym wideo. (FDR-X3000)
1
Naciśnij przycisk MENU.
2
* (tryb filmowania) —
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
przesyłania strumieniowego na żywo) i naciśnij przycisk REC/ENTER.
*
3
(Tryb
Wyświetlana jest ikona bieżącego trybu nagrywania.
Aby rozpocząć przesyłanie strumieniowe, naciśnij przycisk REC/ENTER.
Lampka REC na górze kamery zacznie świecić na niebiesko.
Ekran podczas transmisji strumieniowej
Przygotowanie do połączenia z witryną sieci umożliwiającą dystrybucję wideo
1 Są widzowie. Wyświetlana liczba to liczba widzów.
2 Rozpoczyna się przesyłanie strumieniowe
Uwaga
Między rozpoczęciem transmisji strumieniowej z kamery a rozpoczęciem odtwarzania
strumieniowego wideo w witrynie może wystąpić opóźnienie rzędu 10–20 sekund.
Dystrybuowane w transmisji filmy można zapisywać na karcie pamięci kamery. Jeśli karta pamięci
jest już włożona, filmy są rejestrowane w tym samym czasie, w którym są przesyłane*.
Gdy karta pamięci zapełni się, zatrzymane zostanie rejestrowanie bez zatrzymywania przesyłania.
Gdy karta pamięci nie jest włożona, będzie miało miejsce jedynie przesyłanie filmu.
*
Jednocześnie rejestrowane filmy są przetwarzane w trybie MP4/HQ.
Lampka REC/LIVE podczas transmisji strumieniowej
Jeśli zostanie wybrany tryb transmisji strumieniowej, stan transmisji strumieniowej jest
sygnalizowany przez lampkę REC/LIVE na kamerze.
1: lampka REC/LIVE
Nie świeci: przed przesyłaniem
Świeci na niebiesko: trwa dystrybucja
Miga na niebiesko: trwa dystrybucja (są widzowie)
Miga na czerwono: błąd przesyłania
Aby przerwać dystrybucję na żywo
Naciśnij ponownie przycisk REC/ENTER.
[79] Przesyłanie strumieniowe filmu w czasie rzeczywistym do witryny odbierającej transmisję
Transmisja strumieniowa za pomocą kamery (przesyłanie strumieniowe
strumieniową filmów
filmu w czasie rzeczywistym)
Ograniczenia
Powiadomienie o ograniczeniach podczas korzystania z transmisji strumieniowej.
Ograniczenia dotyczące witryny Ustream
Istnieją pewne ograniczenia dotyczące przesyłania strumieniowego wideo w witrynie
Ustream. Szczegółowe informacje znajdują się w witrynie Ustream.
GPS oraz Wi-Fi działają podczas przesyłania strumieniowego na żywo
Funkcja GPS jest automatycznie wyłączana podczas przesyłania strumieniowego na żywo
(FDR-X3000/HDR-AS300).
W czasie przesyłania strumieniowego na żywo nie można monitorować obrazów za pomocą
smartfona lub pilota Live-View.
Połączenie z siecią
Do przesyłania strumieniowego na żywo użyj smartfona z funkcją tetheringu lub routera WiFi. Nie ma jednak gwarancji prawidłowej pracy ze wszystkimi smartfonami i routerami Wi-Fi.
Do przesyłania strumieniowego na żywo nie można używać publicznych bezprzewodowych
sieci LAN.
Jednoczesne przesyłanie strumieniowe na żywo przy użyciu wielu kamer
Nie jest możliwa jednoczesna transmisja strumieniowa przy użyciu tego samego konta na
więcej niż jednej kamerze. Musisz się połączyć za pomocą innego konta.
Efekty wywołane stanem komunikacji bezprzewodowej
W przypadku połączenia przy użyciu funkcji tetheringu smartfona lub przez router Wi-Fi
obrazy i dźwięki mogą być przerywane lub komunikacja może zostać przerwana z powodu
stanu komunikacji bezprzewodowej.
Połączenie do przesyłania strumieniowego na żywo
Czas komunikacji, przez który możesz używać przesyłania strumieniowego na żywo, jest
ograniczony stosownie do umowy dotyczącej smartfona lub routera Wi-Fi. Upewnij się
wcześniej.
Czas ciągłego przesyłania strumieniowego
Ciągła transmisja strumieniowa za pomocą kamery jest ograniczona do około 13 godzin.
Ograniczenia połączeń sieciowych
W niektórych krajach lub regionach nie można łączyć się z witrynami odbierającymi
transmisje strumieniowe. Korzystaj z tej funkcji zgodnie z przepisami obowiązującymi w
takich krajach lub regionach.
[80] Korzystanie z kamery podłączonej do innych urządzeń przez Wi-Fi
połączenia ze smartfonem
Nawiązywanie
‎‬Przygotowanie do nawiązania połączenia ze
smartfonem
Instalowanie aplikacji na smartfonie
Zainstaluj na smartfonie aplikację PlayMemories Mobile. Jeśli aplikacja PlayMemories Mobile
jest już zainstalowana na smartfonie, zaktualizuj ją do najnowszej wersji.
Najnowsze informacje na temat funkcji aplikacji PlayMemories Mobile znajdują się na poniższej
stronie internetowej:
http://www.sony.net/pmm/
Wyszukaj w serwisie Google Play aplikację PlayMemories Mobile, a następnie ją zainstaluj.
Wyszukaj w serwisie App Store aplikację PlayMemories Mobile, a następnie ją zainstaluj.
Jeśli hasło zostanie utracone
1. Podłącz kamerę do komputera za pomocą przewodu micro USB (w zestawie).
2. Włącz kamerę.
3. Na komputerze otwórz kolejno [Computer] - [PMHOME] - [INFO] - [WIFI_INF.TXT], a
następnie sprawdź identyfikator użytkownika i hasło.
Uwaga
Usługa Google Play może nie być obsługiwana w niektórych krajach lub regionach. W takim
wypadku wyszukaj w Internecie aplikację „PlayMemories Mobile”, a następnie ją zainstaluj.
Do korzystania z funkcji obsługiwanych jednym dotknięciem (NFC) wymagany jest smartfon lub
tablet z funkcją NFC (FDR-X3000/HDR-AS300).
Nie ma gwarancji, że opisane tutaj funkcje Wi-Fi oraz Bluetooth będą działać na wszystkich
smartfonach i tabletach.
[81] Korzystanie z kamery podłączonej do innych urządzeń przez Wi-Fi
połączenia ze smartfonem
Przykładowy ekran smartfona
Nawiązywanie
: cechy funkcji zdalnego sterowania przez Wi-Fi
Sprawdzanie pola widzenia w czasie nagrywania
monitorowanie obrazów w czasie nagrywania
: różne ustawienia
: ustawienia trybu nagrywania
[Tryb filmu]
[Tryb fotografowania]
[Tryb fotografii poklatkowej]
[Tryb nagrywania ciągłego]
: Uruchamianie/zatrzymywanie nagrywania
Uwaga
Gdy tryb samolotowy jest włączony [ON], funkcje Wi-Fi oraz Bluetooth są niedostępne.
W zależności od lokalnych zakłóceń elektrycznych lub możliwości smartfona obrazy mogą nie być
wyświetlane płynnie.
[82] Korzystanie z aparatu podłączonego do innych urządzeń przez Wi-Fi
połączenia ze smartfonem
Nawiązywanie
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem
obsługującym funkcję NFC systemu Android za
pomocą funkcji obsługiwanych jednym dotknięciem
(FDR-X3000/HDR-AS300)
Przed połączeniem wykonaj czynności przygotowawcze do nawiązania połączenia ze
smartfonem.
1
Włącz połączenie Wi-Fi aparatu (ustawienie [ON]).
2
Zetknij
(symbol N) na smartfonie z
(symbol N) na aparacie.
Najpierw anuluj tryb uśpienia i blokadę ekranu smartfona.
Dotykaj bez poruszania, dopóki nie uruchomi się aplikacja PlayMemories Mobile (1–2
sekundy).
Zetknij (symbol N) na smartfonie z (symbol N) na kamerze. Jeśli na smartfonie
nie ma symbolu N , zajrzyj do instrukcji obsługi smartfona, aby dowiedzieć się, którą
część smartfona zetknąć z aparatem.
Jeśli nie można połączyć kamery ze smartfonem za pomocą funkcji NFC, zajrzyj do
tematu „Łączenie smartfona z Wi-Fi za pomocą kodu QR (urządzenie z systemem
Android)” i połącz urządzenia.
Informacje o funkcji NFC
NFC to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu między
różnymi urządzeniami, np. telefonami komórkowymi i tagami IC. Komunikację danych realizuje
się, stykając po prostu konkretne punkty urządzeń.
NFC (ang. Near Field Communication, komunikacja bliskiego zasięgu) to międzynarodowy
standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu.
Uwaga
Gdy tryb samolotowy jest włączony [ON], funkcje Wi-Fi oraz Bluetooth są niedostępne.
W zależności od lokalnych zakłóceń elektrycznych lub możliwości smartfona obrazy mogą nie być
wyświetlane płynnie.
Funkcja NFC obsługiwana jednym dotknięciem jest niedostępna w przypadku połączenia urządzenia
z wieloma aparatami.
[83] Korzystanie z aparatu podłączonego do innych urządzeń przez Wi-Fi
połączenia ze smartfonem
Nawiązywanie
Łączenie smartfona z Wi-Fi za pomocą kodu QR
(urządzenie z systemem Android)
Przed połączeniem wykonaj czynności przygotowawcze do nawiązania połączenia ze
smartfonem.
1
Naciśnij przycisk MENU w aparacie.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia połączenia Wi-Fi) —
, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
3
Wybierz tryb nagrywania (
4
Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie.
5
Wybierz opcję [Scan QR Code of the Camera] (zeskanuj kod QR na kamerze) na
ekranie aplikacji PlayMemories Mobile.
/
/
/
).
6
Wybierz [OK] (w razie wyświetlenia komunikatu naciśnij ponownie [OK]).
7
Zeskanuj kod QR nadrukowany na naklejce z tyłu pokrywy akumulatora kamery.
8
Gdy na smartfonie wyświetla się [Connect with the camera? (Czy połączyć z
aparatem?)], wybierz [OK].
Uwaga
Gdy tryb samolotowy jest włączony [ON], funkcja Wi-Fi jest niedostępna.
W zależności od lokalnych zakłóceń elektrycznych lub możliwości smartfona obrazy mogą nie być
wyświetlane płynnie.
Nie można połączyć smartfona z Wi-Fi za pomocą kodu QR w przypadku połączenia urządzenia z
wieloma aparatami.
[84] Korzystanie z kamery podłączonej do innych urządzeń przez Wi-Fi
połączenia ze smartfonem
Nawiązywanie
Ustawianie Wi-Fi w smartfonie za pomocą kodu QR
(iPhone/iPad)
Przed połączeniem wykonaj czynności przygotowawcze do nawiązania połączenia ze
smartfonem.
1
Naciśnij przycisk MENU w aparacie.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia połączenia Wi-Fi) —
, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
3
Wybierz tryb nagrywania (
4
Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie.
/
/
/
).
5
Wybierz opcję [Scan QR Code of the Camera] (zeskanuj kod QR na kamerze) na
ekranie aplikacji PlayMemories Mobile.
6
Wybierz [OK] (w razie wyświetlenia komunikatu naciśnij ponownie [OK]).
7
Zeskanuj kod QR nadrukowany na naklejce z tyłu pokrywy akumulatora kamery.
8
Przeprowadź instalację profilu (dane ustawień), postępując zgodnie z instrukcjami
widocznymi na ekranie.
9
Na ekranie głównym wybierz [Settings] (ustawienia) - [Wi-Fi].
10 Wybierz SSID nadrukowany na naklejce z tyłu pokrywy akumulatora kamery.
11 Wróć do ekranu głównego i uruchom aplikację PlayMemories Mobile.
Uwaga
Gdy tryb samolotowy jest włączony [ON], funkcja Wi-Fi jest niedostępna.
W zależności od lokalnych zakłóceń elektrycznych lub możliwości smartfona obrazy mogą nie być
wyświetlane płynnie.
Nie można ustawić połączenia Wi-Fi na smartfonie za pomocą kodu QR w przypadku połączenia
urządzenia z wieloma aparatami.
[85]
Korzystanie z kamery podłączonej do innych urządzeń przez Wi-Fi
Podłączanie do smartfona za pomocą
identyfikatora/hasła (urządzenie z systemem Android)
Przed połączeniem wykonaj czynności przygotowawcze do nawiązania połączenia ze
smartfonem.
1
Naciśnij przycisk MENU w aparacie.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia połączenia Wi-Fi) —
, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
3
Wybierz tryb nagrywania (
4
Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie.
5
Wybierz SSID nadrukowany na naklejce z tyłu pokrywy akumulatora kamery.
/
/
/
).
6
Wprowadź hasło wydrukowane na naklejce z tyłu pokrywy akumulatora aparatu
(tylko za pierwszym razem).
Uwaga
Gdy tryb samolotowy jest włączony [ON], funkcja Wi-Fi jest niedostępna.
W zależności od lokalnych zakłóceń elektrycznych lub możliwości smartfona obrazy mogą nie być
wyświetlane płynnie.
[86] Korzystanie z kamery podłączonej do innych urządzeń przez Wi-Fi
połączenia ze smartfonem
Podłączanie do smartfona za pomocą
identyfikatora/hasła (iPhone/iPad)
Nawiązywanie
Przed połączeniem wykonaj czynności przygotowawcze do nawiązania połączenia ze
smartfonem.
1
Naciśnij przycisk MENU w aparacie.
2
Naciskając przycisk UP lub przycisk DOWN, wybierz
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia połączenia Wi-Fi) —
, a następnie naciśnij przycisk
REC/ENTER.
3
Wybierz tryb nagrywania (
4
Na ekranie głównym smartfona wybierz [Settings] (ustawienia) - [Wi-Fi].
5
Wybierz SSID nadrukowany na naklejce z tyłu pokrywy akumulatora kamery.
/
/
/
).
6
Wprowadź hasło wydrukowane na naklejce z tyłu pokrywy akumulatora aparatu
(tylko za pierwszym razem).
7
Sprawdź, czy jest podłączony SSID nadrukowany na naklejce z tyłu pokrywy
akumulatora kamery.
8
Wróć do ekranu głównego i uruchom aplikację PlayMemories Mobile.
Uwaga
Gdy tryb samolotowy jest włączony [ON], funkcja Wi-Fi jest niedostępna.
W zależności od lokalnych zakłóceń elektrycznych lub możliwości smartfona obrazy mogą nie być
wyświetlane płynnie.
[87] Korzystanie z kamery podłączonej do innych urządzeń przez Wi-Fi
połączenia z pilotem Live-View
Nawiązywanie
Nawiązywanie połączenia między jedną kamerą a
pilotem Live-View (pojedyncze połączenie)
W tym podrozdziale jest opisana procedura nawiązywania połączenia z pilotem Live-View „RMLVR3”. W przypadku korzystania z innego modelu pilota Live-View należy skorzystać z
przewodnika do danego pilota.
1
Włącz pilot Live-View.
Szczegółowe informacje znajdują się w temacie „Connecting the remote control to a single
camera via Wi-Fi” (Podłączanie pilota do pojedynczej kamery przez Wi-Fi) w Przewodniku
pilota Live-View (RM-LVR3).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
2
Ustaw tryb połączenia kamery.
Naciśnij przycisk MENU, następnie przycisk UP lub przycisk DOWN, aby wybrać
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia połączenia Wi-Fi) —
, a następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
3
Za pomocą pilota Live-View wybierz SSID nadrukowany na naklejce z tyłu pokrywy
akumulatora.
Usłyszysz sygnał połączenia, a następnie na wyświetlaczu pojawi się komunikat
.
4
Naciskając przycisk UP lub DOWN, wybierz
REC/ENTER.
, a następnie naciśnij przycisk
Uwaga
Gdy brzęczyk jest wyłączony (ustawienie [OFF]), sygnał dźwiękowy potwierdzający połączenie nie
zostanie wygenerowany.
Jeśli połączenie nie zostało nawiązane, przyczyną może być przeciążenie częstotliwości radiowej.
Spróbuj dokonać połączenia, zmieniając miejsce.
[88] Korzystanie z kamery podłączonej do innych urządzeń przez Wi-Fi
połączenia z pilotem Live-View
Nawiązywanie
Nawiązywanie połączenia między wieloma kamerami a
pilotem Live-View (połączenie wielopunktowe)
W tym podrozdziale jest opisana procedura nawiązywania połączenia z pilotem Live-View „RMLVR3”. W przypadku korzystania z innego modelu pilota Live-View należy skorzystać z
przewodnika do danego pilota.
1
Włącz pilot Live-View.
Szczegółowe informacje znajdują się w temacie „Connecting the remote control to multiple
cameras via Wi-Fi” (Podłączanie pilota do wielu kamer przez Wi-Fi) w Przewodniku pilota
Live-View (RM-LVR3).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
2
Ustaw kamerę.
Nawiązywanie połączenia między jedną kamerą a pilotem Live-View po raz pierwszy
Naciśnij przycisk MENU, następnie przycisk UP lub przycisk DOWN, aby wybrać
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia połączenia Wi-Fi) —
(połączenie
wielopunktowe) —
, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy połączenia i na wyświetlaczu pojawi się komunikat
, zarejestruj kamerę za pomocą pilota Live-View.
Gdy proces łączenia zakończy się, na wyświetlaczu pojawi się komunikat
.
Naciśnij przycisk REC/ENTER.
Nawiązywanie połączenia między jedną kamerą a pilotem Live-View kolejny raz
Naciśnij przycisk MENU, następnie przycisk UP lub przycisk DOWN, aby wybrać
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia połączenia Wi-Fi) —
(połączenie
wielopunktowe) —
, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
3
Jeśli podłączasz kolejne kamery, powtórz operację od kroku 2.
Uwaga
Gdy brzęczyk jest wyłączony (ustawienie [OFF]), sygnał dźwiękowy potwierdzający połączenie nie
zostanie wygenerowany.
[89] Korzystanie z aparatu podłączonego do innych urządzeń przez Wi-Fi
połączenia z kamerą Handycam
Nawiązywanie
Nawiązywanie połączenia między jedną kamerą a
kamerą Handycam (pojedyncze połączenie)
Kamerę można obsługiwać za pośrednictwem kamery Handycam obsługującej funkcję
sterowania wieloma kamerami.
1
Włącza kamerę Handycam.
Szczegółowe informacje znajdują się w temacie „Connecting this product to one camera
with Multi Camera Control (Single Connection)” (Podłączanie tego produktu do
pojedynczej kamery za pomocą funkcji sterowania wieloma kamerami) w Przewodniku
kamery Handycam.
Przykład: Przewodnik do kamery FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/
2
Ustaw tryb połączenia kamery.
Naciśnij przycisk MENU, następnie przycisk UP lub przycisk DOWN, aby wybrać
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia połączenia Wi-Fi) —
, a następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
3
Za pomocą kamery Handycam wybierz SSID nadrukowany na naklejce z tyłu
pokrywy akumulatora.
Zostaje wygenerowany sygnał dźwiękowy potwierdzający połączenie, na panelu
.
wyświetlacza pojawia się
4
Naciśnij przycisk REC/ENTER.
Uwaga
Gdy brzęczyk jest wyłączony (ustawienie [OFF]), sygnał dźwiękowy potwierdzający połączenie nie
zostanie wygenerowany.
[90] Korzystanie z aparatu podłączonego do innych urządzeń przez Wi-Fi
połączenia z kamerą Handycam
Nawiązywanie
Nawiązywanie połączenia między wieloma kamerami a
kamerą Handycam (połączenie multi)
Kamerę można obsługiwać za pośrednictwem kamery Handycam obsługującej funkcję
sterowania wieloma kamerami.
1
Włącza kamerę Handycam.
Szczegółowe informacje znajdują się w temacie „Connecting this product to more than one
camera with Multi Camera Control (Multi Connection)” (Podłączanie tego produktu do kilku
kamer za pomocą funkcji sterowania wieloma kamerami) w Przewodniku kamery
Handycam.
Przykład: Przewodnik do kamery FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/
2
Ustaw tryb połączenia kamery.
Nawiązywanie połączenia między kamerą a kamerą Handycam po raz pierwszy
Naciśnij przycisk MENU, następnie przycisk UP lub przycisk DOWN, aby wybrać
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia połączenia Wi-Fi) —
(połączenie
wielopunktowe) —
, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy połączenia i na wyświetlaczu kamery pojawi się
komunikat
, zarejestruj kamerę za pomocą kamery Handycam.
Gdy proces łączenia zakończy się, na wyświetlaczu pojawi się komunikat
.
Nawiązywanie połączenia między kamerą a kamerą Handycam kolejny raz
Naciśnij przycisk MENU, następnie przycisk UP lub przycisk DOWN, aby wybrać
(Ustawienia aparatu) —
(Ustawienia połączenia Wi-Fi) —
(połączenie
wielopunktowe) —
, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER.
3
Jeśli podłączasz kolejne kamery, powtórz operację od kroku 2.
Uwaga
Gdy brzęczyk jest wyłączony (ustawienie [OFF]), sygnał dźwiękowy potwierdzający połączenie nie
zostanie wygenerowany.
[91] Montaż obrazów zaimportowanych do komputera
Movie Creator
Korzystanie z aplikacji Action Cam
Przydatne funkcje aplikacji Action Cam Movie Creator
Aplikacja Action Cam Movie CreatorTM umożliwia importowanie filmów do komputera i montaż
obrazów na różne sposoby.
Aby zainstalować aplikację, przejdź na stronę:
http://www.sony.net/acmc/.
W tym samym czasie zostanie zainstalowana aplikacja Action Cam Movie Creator, która
umożliwia import i montaż filmów, oraz aplikacja PlayMemories Home, która odtwarzanie treści.
Przydatne funkcje aplikacji Action Cam Movie Creator
Importowanie filmów i zdjęć
Edytowanie filmów (w przypadku filmów z FDR-X3000/HDR-AS300 wyświetlane są
informacje o trasie i prędkości ruchu)
Przydatne funkcje aplikacji PlayMemories Home
Odtwarzanie filmów i zdjęć
Uwaga
Gdy importujesz filmy na komputer, użyj aplikacji Action Cam Movie Creator. Jeśli do importowania
użyjesz innej metody, informacje GPS nie zostaną zaimportowane z FDR-X3000/HDR-AS300.
Kamerę należy podłączyć do komputera za pomocą przewodu mikro-USB (w zestawie).
[92] Montaż obrazów zaimportowanych do komputera
Movie Creator
Korzystanie z aplikacji Action Cam
Instalowanie aplikacji Action Cam Movie Creator na
komputerze
Zainstaluj aplikację Action Cam Movie Creator na komputerze. Wykonaj poniższe czynności.
1
Włącz komputer.
Zaloguj się jako administrator.
Zanim zainstalujesz oprogramowanie, zamknij wszystkie aplikacje działające na
komputerze.
2
Na komputerze otwórz w przeglądarce następującą stronę i zainstaluj aplikację
Action Cam Movie Creator:
http://www.sony.net/acmc/.
Gdy instalacja zakończy się, zostanie uruchomiona aplikacja Action Cam Movie
Creator.
3
Podłącz kamerę do komputera za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu
mikro-USB.
Do aplikacji Action Cam Movie Creator mogą być dodane nowe funkcje. Nawet jeśli
aplikacja Action Cam Movie Creator jest już zainstalowana na komputerze, podłącz
kamerę do komputera.
Uwaga
Nie odłączaj przewodu micro USB od kamery, gdy z ekranu komputera wynika, że kamera jest
używana. Mogłoby to spowodować uszkodzenie danych.
Aby odłączyć kamerę od komputera, kliknij
na pasku zadań, a następnie kliknij
do usuwania). Jeśli używasz Windows Vista, kliknij na pasku zadań.
[93] Montaż obrazów zaimportowanych do smartfona/tabletu
Cam
(ikona służąca
Korzystanie z aplikacji Action
Przydatne funkcje aplikacji Action Cam
Mając aplikację Action Cam na smartfon/tablet, można rejestrować film nagrywany smartfonem,
a także montować go, wykonując proste operacje.
Ponadto można dodawać efekty, jak wiele widoków i zróżnicowana szybkość odtwarzania, oraz
tworzyć filmy poklatkowe.
Najnowsze informacje na temat funkcji aplikacji Action Cam znajdują się na poniższej stronie
internetowej:
http://www.sony.net/acap/
[94] Montaż obrazów zaimportowanych do smartfona/tabletu
Cam
Instalowanie aplikacji Action Cam
Korzystanie z aplikacji Action
Zainstaluj aplikację Action Cam zgodną z Twoim smartfonem/tabletem.
Najnowsze informacje na temat funkcji aplikacji Action Cam znajdują się na poniższej stronie
internetowej.
http://www.sony.net/acap/
Wyszukaj w serwisie Google Play aplikację Action Cam, a następnie ją zainstaluj.
Usługa Google Play może nie być obsługiwana w niektórych krajach lub regionach.
Wyszukaj w serwisie App Store aplikację Action Cam, a następnie ją zainstaluj.
[95] Informacje
Czas nagrywania
Szacowany czas nagrywania i odtwarzania z
dołączonym akumulatorem
Orientacyjny dostępny czas w przypadku używania w pełni naładowanego akumulatora.
Czas nagrywania
FDR-X3000
Jakość obrazu: 4K 30p
Czas ciągłego nagrywania: 50 minut (60 minut)
Typowy czas nagrywania: 40 minut (45 minut)
Jakość obrazu: HQ
Czas ciągłego nagrywania: 125 minut (135 minut)
Typowy czas nagrywania: 80 minut (85 minut)
HDR-AS300
Jakość obrazu: HQ
Czas ciągłego nagrywania: 125 minut (135 minut)
Typowy czas nagrywania: 80 minut (85 minut)
HDR-AS50
Jakość obrazu: HQ
Czas ciągłego nagrywania: 165 minut (195 minut)
Typowy czas nagrywania: 110 minut (130 minut)
Czas odtwarzania
FDR-X3000
Dla jakości obrazu 4K 30p: 90 minut (100 minut)
Dla jakości obrazu HQ: 170 minut (195 minut)
HDR-AS300
Dla jakości obrazu HQ: 170 minut (195 minut)
Czas zmierzono przy używaniu jednego w pełni naładowanego akumulatora.
( ) wskazuje czas nagrania, gdy sterowanie zdalne Wi-Fi jest wyłączone, oraz czas
odtwarzania, gdy aparat jest podłączony do telewizora przewodem HDMI (sprzedawanym
oddzielnie).
Czas nagrywania może być krótszy w zależności od warunków nagrywania.
Czas nagrywania może być dłuższy, jeśli ustawienia Wi-Fi i GPS* zostaną wyłączone [OFF].
*
GPS dotyczy wyłącznie FDR-X3000/HDR-AS300
Nagrywanie zdjęć 4K i łączenie z siecią Wi-Fi wymaga dużej ilości energii elektrycznej, więc
nagrywanie filmu w trybie ciągłym może spowodować przegrzanie aparatu. Aby ochronić
aparat, w przypadku przegrzania, zasilanie wyłączane jest automatycznie.
W przypadku rozpoczęcia nagrywania filmu po tym, gdy aparat był przez pewien czas
wyłączony, dostępny jest czas ciągłego nagrywania filmów (czas od początku do końca
nagrania) przedstawiony poniżej. Czas nagrywania może być krótszy, zwłaszcza przy
nagrywaniu filmów 4K w środowisku o wysokiej temperaturze.
Czas nieprzerwanego nagrywania filmu (*1)
Format filmu
FDR-X3000
Ustawienia
połączenia
Wi-Fi
Nawiązywanie
połączenia z pilotem
Live-View / smartfonem
XAVC S
4K
mp4
1080
HDRAS300
HDRAS50
mp4
1080
mp4
1080
2160
30p/25p
60 M
30p/25p
HQ
30p/25p
HQ
30p/25p
HQ
(*2)
Około
115 minut
Około
115 minut
Około
150 minut
Rozłączono
Około
50 minut
Około
125 minut
Około
125 minut
Około
165 minut
-
Około
60 minut
Około
135 minut
Około
135 minut
Około
195 minut
Około
25 minut
Połączono
ON
OFF
Czas nagrywania filmów w trybie ciągłym różni się w zależności od formatu pliku, ustawienia
jakości obrazu, środowiska sieciowego Wi-Fi, a także sposobu użytkowania aparatu przed
nagraniem. Jeśli wielokrotnie sprawdzasz kompozycję przy włączonym aparacie, dojdzie do
przegrzania urządzenia oraz skrócenia czasu nagrywania.
Przerwij nagrywanie, gdy na ekranie pojawi się
.
Jeśli przerwano nagrywanie filmu z powodu przegrzania, należy pozostawić wyłączony
aparat do ostygnięcia. Możesz rozpocząć nagrywanie, gdy temperatura aparatu
wystarczająco spadnie.
*1
*2
Czas mierzony przy całkowicie naładowanym akumulatorze w temperaturze 25°C (77°F) (bez obudowy
podwodnej).
W przypadku przegrzania aparatu, zasilanie wyłączane jest automatycznie — nawet, jeśli akumulator nie jest
(Automatyczne wyłączenie monitora podczas nagrywania) na pilocie
wyczerpany. Jeśli wybierzesz
Live-View (RM-LVR3) i nie korzystasz z pilota przez pewien czas, funkcja Wi-Fi wyłączy się automatycznie
(połączenie Bluetooth nie zostanie przerwane), aby zmniejszyć zużycie akumulatora.
[96] Informacje
Czas nagrywania
Szacowany czas nagrywania filmów
XAVC S 4K (FDR-X3000)
Szybkość transmisji bitów
Karta pamięci
Średni czas nagrywania
64 GB
75 minut
128 GB
155 minut
100 Mb/s
64 GB
125 minut
128 GB
255 minut
60 Mb/s
XAVC S HD (FDR-X3000)
Szybkość transmisji bitów
Karta pamięci
Średni czas nagrywania
64 GB
75 minut
128 GB
155 minut
64 GB
125 minut
128 GB
255 minut
64 GB
155 minut
128 GB
310 minut
100 Mb/s
60 Mb/s
50 Mb/s
XAVC S HD (HDR-AS300/HDR-AS50)
Szybkość transmisji bitów
Karta pamięci
Średni czas nagrywania
64 GB
155 minut
128 GB
310 minut
50 Mb/s
mp4 (FDR-X3000/HDR-AS300)
Jakość obrazu
PS
Karta pamięci
Średni czas nagrywania
8 GB
35 minut
16 GB
75 minut
32 GB
155 minut
64 GB
320 minut
128 GB
640 minut
8 GB
60 minut
HQ
STD
HS120/HS100*
HS240/HS200*
*
16 GB
120 minut
32 GB
250 minut
64 GB
505 minut
128 GB
1015 minut
8 GB
155 minut
16 GB
320 minut
32 GB
655 minut
64 GB
1320 minut
128 GB
2650 minut
8 GB
35 minut
16 GB
75 minut
32 GB
155 minut
64 GB
320 minut
128 GB
640 minut
8 GB
35 minut
16 GB
75 minut
32 GB
155 minut
64 GB
320 minut
128 GB
640 minut
Liczba klatek na sekundę zostanie zmieniona w zależności od przełączenia NTSC/PAL.
mp4 (HDR-AS50)
Jakość obrazu
Karta pamięci
Średni czas nagrywania
8 GB
35 minut
16 GB
75 minut
PS
HQ
STD
HS120/HS100*
*
32 GB
155 minut
64 GB
320 minut
128 GB
640 minut
8 GB
60 minut
16 GB
120 minut
32 GB
250 minut
64 GB
505 minut
128 GB
1015 minut
8 GB
155 minut
16 GB
320 minut
32 GB
655 minut
64 GB
1320 minut
128 GB
2650 minut
8 GB
35 minut
16 GB
75 minut
32 GB
155 minut
64 GB
320 minut
128 GB
640 minut
Liczba klatek na sekundę zostanie zmieniona w zależności od przełączenia NTSC/PAL.
W przypadku korzystania z karty pamięci firmy Sony.
Uwaga
Czas nagrywania może się zmieniać w zależności od warunków nagrywania, obiektów i ustawień
jakości obrazu.
Czas nieprzerwanego nagrywania filmu to około 13 godzin.
[97] Informacje
Czas nagrywania
Szacowana liczba nagrywanych zdjęć
FDR-X3000/HDR-AS300
Liczba pikseli: 8,3 M (Fotografia poklatkowa) (16:9)
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 8 GB: 2500 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 16 GB: 5000 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 32 GB: 10 000 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 64 GB: 20 000 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 128 GB: 40 000 obrazów
Liczba pikseli: 12,0 M (obrazy)
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 8 GB: 1250 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 16 GB: 2500 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 32 GB: 5000 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 64 GB: 9900 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 128 GB: 20 000 obrazów
HDR-AS50
Liczba pikseli: 8,3 M (Fotografia poklatkowa) (16:9)
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 8 GB: 2500 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 16 GB: 5000 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 32 GB: 10 000 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 64 GB: 20 000 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 128 GB: 40 000 obrazów
Liczba pikseli: 11,9 M (zdjęcia)
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 8 GB: 1250 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 16 GB: 2500 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 32 GB: 5100 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 64 GB: 10 000 obrazów
W przypadku korzystania z karty pamięci o pojemności 128 GB: 20 000 obrazów
[98] Informacje
Akumulator
Ładowanie akumulatora
Zanim użyjesz kamery po raz pierwszy, naładuj akumulator.
Zalecamy ładowanie akumulatora przy temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C, dopóki nie
zgaśnie lampka CHG (ładowanie). Poza tym zakresem temperatur ładowanie akumulatora
może nie działać poprawnie.
Lampka CHG może migać podczas ładowania kamery w następujących sytuacjach:
Akumulator nie jest poprawnie włożony.
Akumulator jest uszkodzony.
Temperatura akumulatora jest wysoka lub niska.
[99] Informacje
Akumulator
Efektywne korzystanie z akumulatora
Wydajność akumulatora spada przy niskiej temperaturze powietrza (poniżej 10°C). W
zimnych miejscach czas pracy akumulatora może być zatem krótszy. Zalecamy następujący
sposób na to, aby akumulator dłużej działał: umieść akumulator w kieszeni blisko ciała, aby
utrzymywać go w cieple, i włóż do kamery na krótko przed rozpoczęciem filmowania.
Akumulator szybko się rozładowuje, jeśli często są używane funkcje odtwarzania,
przewijania do przodu oraz przewijania do tyłu.
Za każdym razem, gdy nie używasz kamery, wyłączaj ją. Akumulator wyczerpuje się, gdy
funkcja nagrywania znajduje się w stanie gotowości.
Zalecamy posiadanie pod ręką zapasowych akumulatorów na dwu- lub trzykrotność
spodziewanego czasu nagrywania oraz wykonanie próbnych nagrań przed faktycznymi.
Zabrudzenie styków akumulatora może uniemożliwić włączenie kamery lub poprawne
ładowanie akumulatora. W takim przypadku należy delikatnie zetrzeć kurz miękką
ściereczką, aby wyczyścić akumulator.
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody. Akumulator nie jest wodoodporny.
Nawet przy wyłączonym zasilaniu zużywana jest energia akumulatora. Wyjmij akumulator
przed schowaniem sprzętu.
[100] Informacje
Akumulator
Informacje o stanie naładowania akumulatora
Jeśli akumulator wyczerpuje się szybko, mimo że wskaźnik nadal pokazuje wysoki stan
naładowania, ponownie naładuj akumulator do pełna. Wskaźnik stanu naładowania będzie
wtedy wyświetlany poprawnie. Może on jednak być wyświetlany niepoprawnie w następujących
sytuacjach:
Kamera jest długo używana w wysokiej temperaturze.
Aparat pozostawiono z całkowicie naładowanym akumulatorem.
Akumulator jest mocno wyeksploatowany.
[101] Informacje
Akumulator
Zasady przechowywania akumulatora
Aby przechowywany akumulator zachował sprawność, należy raz do roku w pełni go
naładować, a następnie rozładować, używając go w aparacie. Wyjmij akumulator z kamery i
umieść w suchym chłodnym miejscu.
Aby zapobiec zabrudzeniu styków, zwarciu itp. w trakcie przechowywania lub przenoszenia,
należy osłaniać metalowe elementy plastikowym woreczkiem.
[102] Informacje
Akumulator
Trwałość akumulatora
Trwałość akumulatora jest ograniczona. Pojemność akumulatora zmniejsza się wraz z
upływem czasu i wielokrotnym używaniem. Znaczne skrócenie czasu pracy między
kolejnymi ładowaniami będzie sygnałem, że należy wymienić akumulator.
Trwałość akumulatora zależy od sposobu przechowywania i używania go.
[103] Informacje
Akumulator
Oszczędzanie zużycia energii z akumulatora
Przedstawione poniżej ustawienie aparatu umożliwia zmniejszenie zużycia baterii w trakcie
użytkowania o około 20%–30% w porównaniu do korzystania z początkowych ustawień
aparatu.
Ustawienia połączenia Wi-Fi:
Format filmu:
Ustawienia jakości obrazu:
Ustawienia kontrolek:
/
W trybie czuwania należy często wyłączać zasilanie kamery. Umożliwia to dalsze ograniczenia
zużycia energii akumulatora przez aparat.
Jeśli wybierzesz
(Automatyczne wyłączenie monitora podczas nagrywania) na pilocie
Live-View (RM-LVR3) i nie korzystasz z pilota przez pewien czas, funkcja Wi-Fi wyłączy się
automatycznie (połączenie Bluetooth nie zostanie przerwane), aby zmniejszyć zużycie
akumulatora.
[104] Informacje
Korzystanie z aparatu za granicą
Systemy przesyłania kolorów w telewizorze (FDRX3000/HDR-AS300)
Do wyświetlania na ekranie telewizora obrazów nagranych kamerą jest potrzebny telewizor (lub
monitor) z gniazdem HDMI® i przewód mikro-HDMI® (sprzedawany osobno).
Przed rozpoczęciem filmowania pamiętaj, aby ustawić NTSC/PAL zgodnie z systemem
telewizyjnym kraju lub regionu, w którym będziesz wyświetlać nagrania.
[105] Informacje
Korzystanie z aparatu za granicą
Kraje i regiony, w których stosowany jest system
telewizji NTSC
Barbados, Bermudy, Boliwia, Chile, Dominikana, Ekwador, Filipiny, Guam, Gujana, Gwatemala,
Haiti, Honduras, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Mikronezja,
Myanmar, Nikaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Saint Lucia, Salwador, Samoa, Stany
Zjednoczone, Surinam, Tajwan, Trynidad i Tobago, Wenezuela itp.
[106] Informacje
Korzystanie z aparatu za granicą
Kraje i regiony, w których stosowany jest system
telewizji PAL
Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania,
Finlandia, Francja, Grecja, Gujana Francuska, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indonezja, Irak,
Iran, Kuwejt, Malezja, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Paragwaj, Polska,
Portugalia, Rumunia, Rosja, Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja,
Ukraina, Urugwaj, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy itd.
[107] Informacje
Korzystanie z kamery za granicą
Lista różnic czasu różnych stolic na świecie
Różnice czasu w stosunku do czasu standardowego w miastach na świecie (na rok 2016).
Miasto
Różnica czasu
Lizbona
GMT
Londyn
Berlin
+01:00
Paryż
Helsinki
Kair
+02:00
Stambuł
Moskwa
+03:00
Nairobi
Teheran
+03:30
Abu Zabi
+04:00
Baku
Kabul
+04:30
Karaczi
+05:00
Islamabad
Kalkuta
+05:30
Nowe Delhi
Ałmaty
+06:00
Dhaka
Jangon
+06:30
Bangkok
+07:00
Dżakarta
Hongkong
Singapur
+08:00
Pekin
Tokio
+09:00
Seul
Adelaide
+09:30
Darwin
Melbourne
+10:00
Sydney
Nowa Kaledonia
+11:00
Fidżi
+12:00
Wellington
Midway
-11:00
Hawaje
-10:00
Alaska
-09:00
San Francisco
-08:00
Tijuana
Denver
-07:00
Arizona
Chicago
-06:00
Meksyk
Nowy Jork
-05:00
Bogota
Santiago
-04:00
St. John's
-03:30
Brasilia
-03:00
Montevideo
Fernando de Noronha
-02:00
Azory
-01:00
Republika Zielonego Przylądka
[108] Informacje
Środki ostrożności
Miejsca, w których nie należy używać ani
przechowywać kamery
Miejsca, w których jest bardzo gorąco, zimno lub wilgotno.
Miejsca takie jak zaparkowany w nasłonecznionym miejscu samochód, ponieważ mogłoby
to spowodować nieprawidłowe działanie kamery wskutek odkształcenia jej korpusu.
Miejsca znajdujące w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu grzejnika nie są
odpowiednie do przechowywania.
Korpus kamery mógłby się odbarwić lub odkształcić, a to mogłoby spowodować
nieprawidłowe działanie.
Miejsca poddawane silnym wibracjom.
W pobliżu silnych pól magnetycznych.
Miejsca, w których występuje dużo piasku lub kurzu.
Uważaj, aby piasek lub kurz nie dostał się do wnętrza kamery. Mogłoby to spowodować
usterkę kamery, czasami niemożliwą do naprawienia.
[109] Informacje
Środki ostrożności
Noszenie
Jeśli trzymasz kamerę w tylnej kieszeni spodni lub spódnicy, nie siadaj, ponieważ mogłoby to
spowodować usterkę lub uszkodzenie urządzenia.
[110] Informacje
Środki ostrożności
Dbanie o obiektyw i przechowywanie go
W sytuacjach wymienionych poniżej wytrzyj powierzchnię obiektywu do czysta miękką
ściereczką:
na powierzchni obiektywu widać odciski palców;
kamera jest używana w miejscu gorącym lub wilgotnym;
obiektyw jest narażony na działanie zasolonego powietrza, na przykład od morza.
Przechowuj w przewiewnym miejscu o jak najmniejszej ilości brudu i kurzu.
Aby zapobiec powstawaniu pleśni, okresowo czyść obiektyw w sposób opisany powyżej.
[111] Informacje
Środki ostrożności
Czyszczenie
Kamerę należy czyścić z zewnątrz miękką ściereczką zwilżoną lekko wodą, a następnie
wycierać do sucha inną ściereczką. Do czyszczenia nie wolno używać wymienionych poniżej
środków, ponieważ mogłyby one uszkodzić lakier lub obudowę.
Preparaty chemiczne takie, jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol, jednorazowe ściereczki,
środek odstraszający owady, środek owadobójczy, krem przeciwsłoneczny itp.
Nie dotykaj kamery, mając na dłoni którąkolwiek z powyższych substancji.
Nie trzymaj kamery przez dłuższy czas w styczności z gumą lub winylem.
[112] Informacje
Środki ostrożności
Temperatury użytkowania
Kamera jest przeznaczona do użytkowania w temperaturze od –10°C do +40°C (od 14°F do
104°F). Niewskazane jest nagrywanie w miejscach tak zimnych lub gorących, że panuje w nich
temperatura poza tym zakresem.
[113] Informacje
Środki ostrożności
Informacje na temat kondensacji wilgoci
Jeśli kamera zostanie przeniesiona bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia, na jej
powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej może skroplić się wilgoć, co może skutkować
nieprawidłowym działaniem kamery.
Jeśli wystąpi skroplenie wilgoci
Wyłącz kamerę i poczekaj około 1 godziny, aby wilgoć wyparowała.
Uwaga o skraplaniu wilgoci
Skroplenie wilgoci może wystąpić, gdy kamera została przeniesiona z miejsca zimnego do
ciepłego (lub odwrotnie) albo jest używana w miejscu o dużej wilgotności. Oto kilka przykładów:
przyniesienie kamery ze stoku narciarskiego do ogrzewanego miejsca,
wyniesienie kamery z klimatyzowanego samochodu lub pomieszczenia do gorącego
otoczenia na zewnątrz,
używanie kamery po ulewie lub przelotnych opadach,
używanie kamery w gorącym i wilgotnym miejscu.
Jak zapobiec skraplaniu wilgoci
Przenosząc kamerę z chłodnego miejsca w ciepłe, włóż ją do plastikowego worka i szczelnie go
zamknij. Wyjmij urządzenie z worka, gdy temperatura wewnątrz niego zrówna się z temperaturą
otoczenia (po około 1 godzinie).
[114] Informacje
Środki ostrożności
Uwagi dotyczące opcjonalnych akcesoriów
W niektórych krajach/regionach oryginalne akcesoria firmy Sony mogą nie być dostępne.
[115] Informacje
Środki ostrożności
Użytkowanie aparatu w pobliżu wibrujących silników i
maszyn (FDR-X3000/HDR-AS300)
Zniekształcenia jakości obrazu lub brak ostrości mogą wystąpić w przypadku użytkowania
aparatu w bezpośredniej bliskości wibrujących silników i maszyn.
W takich przypadkach amortyzator Motor Vibration Absorber dla X3000/AS300 „AKA-MVA”
(akcesorium sprzedawane oddzielnie, dostępne jesienią 2016 r.) umożliwia zminimalizowanie
zniekształceń i brak ostrości.
[116] Informacje
Środki ostrożności
Uwaga dotycząca utylizacji/oddawania karty pamięci
Pomimo usunięcia danych z karty pamięci lub sformatowania jej w kamerze lub na komputerze
dane mogą wcale nie zostać z niej całkowicie usunięte. Gdy dajesz komuś kartę pamięci,
wskazane jest, aby całkowicie usunąć z niej dane przy użyciu uruchamianego na komputerze
programu do usuwania danych. Nawet wówczas, gdy wyrzucasz kartę pamięci, warto zniszczyć
mechanicznie jej korpus.
[117] Informacje
Środki ostrożności
Informacje na temat GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)
W związku ze zmienną lokalizacją satelitów GPS określenie lokalizacji może być utrudnione
lub niemożliwe, zależnie od ustawień czasu i lokalizacji kamery.
GPS to system określający lokalizację na podstawie otrzymanych sygnałów satelitarnych.
Unikaj używania funkcji GPS aparatu w miejscach, gdzie sygnały radiowe są blokowane lub
odbijane, takich jak zacienione przestrzenie między budynkami lub drzewami itp. Używaj
kamery pod otwartym niebem.
Zapis informacji o lokalizacji nagrania może być utrudniony w miejscach i sytuacjach
opisanych poniżej, w których odbiór sygnałów satelitarnych przez kamerę może ulec
zakłóceniu.
W tunelach, wewnątrz lub w cieniu budynków.
Między wysokimi budynkami lub w wąskich uliczkach otoczonych budynkami.
Pod ziemią, w otoczeniu gęstych drzew, pod wiaduktami oraz w miejscach, gdzie
wytwarzane jest pole magnetyczne, jak w pobliżu kabli wysokiego napięcia.
W pobliżu urządzeń emitujących fale radiowe o tej samej częstotliwości co kamera: np.
telefonów komórkowych emitujących fale o częstotliwości 1,5 GHz.
W przypadku udostępnienia w Internecie zdjęć zrobionych z włączonym zapisem GPS
(ustawienie [ON]) lokalizacja może być widoczna dla innych użytkowników. Aby temu
zapobiec, przed rozpoczęciem robienia zdjęć wyłącz zapis GPS (ustawienie [OFF]).
[118] Informacje
Środki ostrożności
Błędy GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)
Rozpoczęcie triangulacji może zajmować więcej czasu, gdy zmienisz lokalizację
bezpośrednio po włączeniu kamery, niż gdy pozostaniesz w tym samym miejscu.
Błędy wynikające z pozycji satelitów GPS
Kamera automatycznie przeprowadza triangulację Twojej bieżącej pozycji, gdy odbiera
sygnały radiowe z co najmniej 3 satelitów GPS. Błąd triangulacji dopuszczalny przez satelity
GPS wynosi około 10 m (33 stopy). W zależności od warunków otoczenia błąd triangulacji
może być większy. W takich przypadkach lokalizacja podana na mapie GPS może być
niezgodna z rzeczywistą lokalizacją. Obecnie satelity GPS pozostają pod kontrolą
Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych i stopień dokładności pozycjonowania może
być zmieniany celowo.
Błędy podczas procesu triangulacji
Podczas triangulacji kamera pobiera okresowo informacje o lokalizacji. Z uwagi na niewielki
upływ czasu od momentu określenia lokalizacji do chwili jej zapisu, rzeczywista lokalizacja
nagrania może nieznacznie różnić się od lokalizacji na mapie GPS.
[119] Informacje
Środki ostrożności
Ograniczenia funkcji GPS (FDR-X3000/HDR-AS300)
Korzystaj z funkcji GPS zgodnie z przepisami obowiązującymi kraju/regionie, w którym używasz
kamery.
[120] Informacje
Dane techniczne
FDR-X3000
[System]
Sygnał wideo:
UHDTV
HDTV
System kolorów NTSC, standardy EIA
System kolorów PAL, standardy CCIR
Przetwornik obrazu:
Przetwornik Exmor R CMOS typu 1/2.5 (7,20 mm)
Pikseli brutto: około 8,57 megapiksela
Efektywna liczba pikseli (film): Około 8,18 megapiksela (16:9) (stabilizator obrazu
: szeroki”)
SteadyShot wyłączony, a kąt ustawiony jest na wartość „
Efektywna liczba pikseli (zdjęcie): Około 8,18 megapiksela (16:9) (stabilizator obrazu
SteadyShot wyłączony, a kąt ustawiony jest na wartość „
: szeroki”)
Maksymalna liczba pikseli dla zdjęcia: Około 12,0 megapiksela (16:9) (stabilizator obrazu
SteadyShot wyłączony, a kąt ustawiony jest na wartość „
: szeroki”)
Liczba pikseli w trybie fotografii poklatkowej: Około 2,07 megapiksela (16:9) HD (1920 ×
1080), około 8,29 megapiksela (16:9) 4K (3840 × 2160)
Obiektyw:
ZEISS Tessar Lens
Przysłona: F2.8
Odległość ogniskowa: f = 2,6 mm
Ogniskowa (odpowiednik 35 mm): f = 17 mm (Ustawienie kąta „
(Ustawienie kąta „
: średni”), f = 32 mm (Ustawienie kąta „
obrazu SteadyShot wyłączony — ustawienie [OFF])
Aparat:
: szeroki”), f = 23 mm
: wąski”) (stabilizator
Sterowanie ekspozycją: Automatyczna ekspozycja
Minimalne wymagane oświetlenie: 6 lx (luksów)
Stabilizacja obrazu: Optyczna i elektroniczna stabilizacja obrazu SteadyShot
Minimalna odległość fotografowania: około 50 cm (19 3/4 cala)
Format pliku:
Filmy: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Dźwięk: MPEG-4 AAC-LC (2 kanały) (przy nagrywaniu filmów MP4), LPCM (2 kanały) (przy
nagrywaniu filmów XAVC S)
Zdjęcia: zgodne z JPEG (DCF wer. 2.0, Exif wer. 2.3, MPF Baseline)
Nośnik zapisu:
Podczas nagrywania filmów MP4:
Nośnik Memory Stick Micro (Mark 2)
Karta microSD/SDHC/SDXC (klasa 4 lub szybsza)
Podczas nagrywania filmów XAVC S (50 Mb/s / 60 Mb/s):
Karta microSDXC/SDXC (klasa 10 lub szybsza)
Podczas nagrywania filmów XAVC S (100 Mb/s):
Karta microSDXC/SDXC (UHS-I U3 lub szybsza)
[Złącza wejściowe/wyjściowe]
Złącze multi/mikro-USB*: micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(obsługuje urządzenia zgodne z micro USB).
*
Połączenie USB służy tylko jako wyjście. (Dla klientów z innych krajów lub regionów).
[Zasilanie]
Wymagane zasilanie:
Wejście zacisku akumulatora: 3,6 V (NP-BX1 (w zestawie))
Złącze Multi/Micro USB: 5,0 V
Metoda ładowania:
Ładowanie przez USB: prąd stały 5,0 V; 500 mA/800 mA
Czas ładowania:
Z komputera
NP-BX1 (w zestawie): ok. 4 godz. 25 min
Metoda zasilania:
Zasilacz USB (zalecane co najmniej 1,5 A)
Pobór mocy:
Około 2,0 W (przy jakości obrazu „MP4 HQ 1920 × 1080 30p”)
Akumulator:
Akumulator: NP-BX1 (w zestawie)
Maksymalne napięcie wyjściowe: 4,2 V prądu stałego
Napięcie wyjściowe: 3,6 V prądu stałego
Maksymalne napięcie ładowania: 4,2 V prądu stałego
Maksymalny prąd ładowania: 1,89 A
Pojemność: 4,5 Wh (1240 mAh)
Typ: Li-ion
[Ogólne]
Wodoszczelność: Głębokość wody 60 m (197 stóp), 30 minut ciągłej pracy (używanie w
obudowy podwodnej dołączonej do zestawu (MPK-UWH1))
Odporność na zachlapania: Odpowiednik IPX4*
Zakres temperatur użytkowania: od -10°C do +40°C (od 14°F do 104°F)
Zakres temperatur przechowywania: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Wymiary: około 29,4 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (1 3/16 cala × 1 7/8 cala × 3 3/8 cala)
(szer./wys./gł., z wystającymi elementami oraz wyłączając obudowę podwodną w zestawie)
Masa: około 89 g (3,2 uncji) (sama kamera)
Masa (podczas nagrywania): około 114 g (4,1 uncji) (z akumulatorem NP-BX1 (w zestawie),
z wyłączeniem obudowy podwodnej w zestawie)
Mikrofon: stereo
Głośnik: monofoniczny
*
Odporność na zachlapanie na podstawie standardu testowego Sony.
[Bezprzewodowa sieć LAN]
Zgodność: IEEE 802.11b/g/n
Częstotliwość: 2,4 GHz
Obsługiwane protokoły zabezpieczeń: WPA-PSK/WPA2-PSK
Metoda konfiguracji: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Metoda dostępu: tryb Infrastructure
NFC: zgodność z NFC Forum Type 3 Tag
[komunikacja Bluetooth]
Standardy Bluetooth Wer. 4.1 (urządzenie Bluetooth® Smart)
Pasmo częstotliwości użytkowania: 2,4 GHz
HDR-AS300
[System]
Sygnał wideo:
HDTV
System kolorów NTSC, standardy EIA
System kolorów PAL, standardy CCIR
Przetwornik obrazu:
Przetwornik Exmor R CMOS typu 1/2.5 (7,20 mm)
Pikseli brutto: około 8,57 megapiksela
Efektywna liczba pikseli (film): Około 8,18 megapiksela (16:9) (stabilizator obrazu
: szeroki”)
SteadyShot wyłączony, a kąt ustawiony jest na wartość „
Efektywna liczba pikseli (zdjęcie): Około 8,18 megapiksela (16:9) (stabilizator obrazu
SteadyShot wyłączony, a kąt ustawiony jest na wartość „
: szeroki”)
Maksymalna liczba pikseli dla zdjęcia: Około 12,0 megapiksela (16:9) (stabilizator obrazu
SteadyShot wyłączony, a kąt ustawiony jest na wartość „
: szeroki”)
Liczba pikseli w trybie fotografii poklatkowej: Około 2,07 megapiksela (16:9) HD (1920 ×
1080), około 8,29 megapiksela (16:9) 4K (3840 × 2160)
Obiektyw:
ZEISS Tessar Lens
Przysłona: F2.8
Odległość ogniskowa: f = 2,6 mm
Ogniskowa (odpowiednik 35 mm): f = 17 mm (Ustawienie kąta „
(Ustawienie kąta „
: średni”), f = 32 mm (Ustawienie kąta „
obrazu SteadyShot wyłączony — ustawienie [OFF])
: szeroki”), f = 23 mm
: wąski”) (stabilizator
Aparat:
Sterowanie ekspozycją: Automatyczna ekspozycja
Minimalne wymagane oświetlenie: 6 lx (luksów)
Stabilizacja obrazu: Optyczna i elektroniczna stabilizacja obrazu SteadyShot
Minimalna odległość fotografowania: około 50 cm (19 3/4 cala)
Format pliku:
Filmy: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Dźwięk: MPEG-4 AAC-LC (2 kanały) (przy nagrywaniu filmów MP4), LPCM (2 kanały) (przy
nagrywaniu filmów XAVC S)
Zdjęcia: zgodne z JPEG (DCF wer. 2.0, Exif wer. 2.3, MPF Baseline)
Nośnik zapisu:
Podczas nagrywania filmów MP4:
Nośnik Memory Stick Micro (Mark 2)
Karta microSD/SDHC/SDXC (klasa 4 lub szybsza)
Podczas nagrywania filmów XAVC S (50 Mb/s):
Karta microSDXC/SDXC (klasa 10 lub szybsza)
[Złącza wejściowe/wyjściowe]
Złącze multi/mikro-USB*: micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(obsługuje urządzenia zgodne z micro USB).
*
Połączenie USB służy tylko jako wyjście. (Dla klientów z innych krajów lub regionów).
[Zasilanie]
Wymagane zasilanie:
Wejście zacisku akumulatora: 3,6 V (NP-BX1 (w zestawie))
Złącze Multi/Micro USB: 5,0 V
Metoda ładowania:
Ładowanie przez USB: prąd stały 5,0 V; 500 mA/800 mA
Czas ładowania:
Z komputera
NP-BX1 (w zestawie): ok. 4 godz. 25 min
Metoda zasilania:
Zasilacz USB (zalecane co najmniej 1,5 A)
Pobór mocy:
Około 2,0 W (przy jakości obrazu „MP4 HQ 1920 × 1080 30p”)
Akumulator:
Akumulator: NP-BX1 (w zestawie)
Maksymalne napięcie wyjściowe: 4,2 V prądu stałego
Napięcie wyjściowe: 3,6 V prądu stałego
Maksymalne napięcie ładowania: 4,2 V prądu stałego
Maksymalny prąd ładowania: 1,89 A
Pojemność: 4,5 Wh (1240 mAh)
Typ: Li-ion
[Ogólne]
Wodoszczelność: Głębokość wody 60 m (197 stóp), 30 minut ciągłej pracy (używanie w
obudowy podwodnej dołączonej do zestawu (MPK-UWH1))
Odporność na zachlapania: Odpowiednik IPX4*
Zakres temperatur użytkowania: od -10°C do +40°C (od 14°F do 104°F)
Zakres temperatur przechowywania: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Wymiary: około 29,4 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (1 3/16 cala × 1 7/8 cala × 3 3/8 cala)
(szer./wys./gł., z wystającymi elementami oraz wyłączając obudowę podwodną w zestawie)
Masa: około 84 g (3,0 uncji) (sama kamera)
Masa (podczas nagrywania): około 109 g (3,9 uncji) (z akumulatorem NP-BX1 (w zestawie),
z wyłączeniem obudowy podwodnej w zestawie)
Mikrofon: stereo
Głośnik: monofoniczny
*
Odporność na zachlapanie na podstawie standardu testowego Sony.
[Bezprzewodowa sieć LAN]
Zgodność: IEEE 802.11b/g/n
Częstotliwość: 2,4 GHz
Obsługiwane protokoły zabezpieczeń: WPA-PSK/WPA2-PSK
Metoda konfiguracji: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Metoda dostępu: tryb Infrastructure
NFC: zgodność z NFC Forum Type 3 Tag
[komunikacja Bluetooth]
Standardy Bluetooth Wer. 4.1 (urządzenie Bluetooth® Smart)
Pasmo częstotliwości użytkowania: 2,4 GHz
HDR-AS50
[System]
Sygnał wideo
HDTV
System kolorów NTSC, standardy EIA
System kolorów PAL, standardy CCIR
Przetwornik obrazu:
Przetwornik Exmor R CMOS typu 1/2.3 (7,77 mm)
Pikseli brutto: około 16,8 megapiksela
Efektywna liczba pikseli (film): Około 11,1 megapiksela (16:9) (stabilizator obrazu
SteadyShot wyłączony, a kąt ustawiony jest na wartość „
: szeroki”)
Efektywna liczba pikseli (zdjęcie): Około 11,1 megapiksela (16:9) (kąt ustawiony jest na
wartość „
: szeroki”)
Maksymalna liczba pikseli dla zdjęcia: Około 11,9 megapiksela (16:9) (kąt ustawiony jest na
wartość „
: szeroki”)
Liczba pikseli w trybie fotografii poklatkowej: Około 2,07 megapiksela (16:9) HD (1920 ×
1080), około 8,29 megapiksela (16:9) 4K (3840 × 2160)
Obiektyw:
ZEISS Tessar Lens
Przysłona: F2.8
Odległość ogniskowa: f = 2,8 mm
Ogniskowa (odpowiednik 35 mm): f = 18.4 mm (Ustawienie kąta „
21.8 mm (Ustawienie kąta „
: wąski”)
: szeroki”), f =
Aparat
Sterowanie ekspozycją: Automatyczna ekspozycja
Minimalne wymagane oświetlenie: 6 lx (luksów)
Stabilizacja obrazu: elektroniczna stabilizacja obrazu SteadyShot
Minimalna odległość fotografowania: około 30 cm (11 7/8 cala)
Format pliku:
Filmy: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Dźwięk: MPEG-4 AAC-LC (2 kanały) (przy nagrywaniu filmów MP4), LPCM (2 kanały) (przy
nagrywaniu filmów XAVC S)
Zdjęcia: zgodne z JPEG (DCF wer. 2.0, Exif wer. 2.3, MPF Baseline)
Nośnik zapisu:
Podczas nagrywania filmów MP4:
Nośnik Memory Stick Micro (Mark 2)
Karta microSD/SDHC/SDXC (klasa 4 lub szybsza)
Podczas nagrywania filmów XAVC S (50 Mb/s):
Karta microSDXC/SDXC (klasa 10 lub szybsza)
[Złącza wejściowe/wyjściowe]
Złącze multi/mikro-USB*: micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(obsługuje urządzenia zgodne z micro USB).
*
Połączenie USB służy tylko jako wyjście. (Dla klientów z innych krajów lub regionów).
[Zasilanie]
Wymagane zasilanie:
Wejście zacisku akumulatora: 3,6 V (NP-BX1 (w zestawie))
Złącze Multi/Micro USB: 5,0 V
Metoda ładowania:
Ładowanie przez USB: prąd stały 5,0 V; 500 mA/800 mA
Czas ładowania:
Z komputera
NP-BX1 (w zestawie): ok. 4 godz. 25 min
Metoda zasilania:
Zasilacz USB (zalecane co najmniej 1,5 A)
Pobór mocy:
Około 1,6 W (przy jakości obrazu „MP4 HQ 1920 × 1080 30p”)
Akumulator:
Akumulator: NP-BX1 (w zestawie)
Maksymalne napięcie wyjściowe: 4,2 V prądu stałego
Napięcie wyjściowe: 3,6 V prądu stałego
Maksymalne napięcie ładowania: 4,2 V prądu stałego
Maksymalny prąd ładowania: 1,89 A
Pojemność: 4,5 Wh (1240 mAh)
Typ: Li-ion
[Ogólne]
Wodoszczelność: Głębokość wody 60 m (197 stóp), 30 minut ciągłej pracy (używanie w
obudowy podwodnej dołączonej do zestawu (MPK-UWH1))
Zakres temperatur użytkowania: -10°C do +40°C
Zakres temperatur przechowywania: od -20°C do +60°C
Wymiary: około 24,2 × 47,0 × 83,0 mm (szer. × wys. × głęb., wraz z częściami wystającymi,
bez znajdującej się w zestawie obudowy wodoodpornej)
Masa: około 58 g (sam aparat)
Masa (podczas nagrywania): około 83 g (z akumulatorem NP-BX1 (w zestawie) ale bez
znajdującej się w zestawie obudowy wodoodpornej)
Mikrofon: stereo
Głośnik: monofoniczny
[Bezprzewodowa sieć LAN]
Zgodność: IEEE 802.11b/g/n
Częstotliwość: 2,4 GHz
Obsługiwane protokoły zabezpieczeń: WPA-PSK/WPA2-PSK
Metoda konfiguracji: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Metoda dostępu: tryb Infrastructure
[Komunikacja Bluetooth]
Standardy Bluetooth Wer. 4.1 (urządzenie Bluetooth® Smart)
Pasmo częstotliwości użytkowania: 2,4 GHz
Akcesoria
Obudowa wodoodporna (MPK-UWH1)
Wymiary: około 46,1 mm × 69,2 mm × 89,1 mm (1 7/8 cala × 2 3/4 cala × 3 5/8 cala)
(szer./wys./gł., z wystającymi elementami)
Masa: Około 81 g (2,8 uncji) (FDR-X3000/HDR-AS300), około 82 g (2,9 uncji) (HDR-AS50,
81 g (2,8 uncji), gdy nie jest podłączony adapter)
Wytrzymałość na ciśnienie: możliwe ciągłe filmowanie pod wodą na głębokości 60 m (197
stopy) przez 30 minut*.
*
Z włożoną kamerą.
Obejma:
Wymiary: około 47,0 mm × 14,0 mm × 58,5 mm (szer./wys./gł., z wystającymi elementami)
Masa: około 15 g
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą się zmienić bez powiadomienia.
[121] Informacje
Znaki towarowe
Memory Stick i
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
Terminy HDMI i High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.
Mac jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.
Intel, Pentium i Intel Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach
Zjednoczonych lub innych krajach.
Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych lub innych
krajach.
Logo microSDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
Symbol N jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym NFC Forum,
Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.
Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.
Wi-Fi, logo Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Wi-Fi Alliance.
„ ” i „PlayStation” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Computer
Entertainment Inc.
Znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc, a
użycie tych znaków przez Sony Corporation jest objęte licencją. Pozostałe znaki towarowe i
nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
QR Code jest zarejestrowanym znakiem towarowym DENSO WAVE INCORPORATED.
Ponadto nazwy systemów i produktów zamieszczone w niniejszym podręczniku są, na ogół,
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich twórców lub producentów.
Jednak znaki ™ i ® mogą nie być stosowane w tej instrukcji obsługi.
[122] Informacje
Uwagi dotyczące licencji
Informacje dotyczące zastosowanego
oprogramowania na licencji GNU GPL/LGPL
Kamera zawiera oprogramowanie, do którego przysługuje licencja GNU General Public License
(zwana dalej „GPL”) lub GNU Lesser General Public License (zwana dalej „LGPL”).
Niniejszym informujemy, że masz prawo uzyskiwać dostęp, modyfikować i rozpowszechniać
kod źródłowy tych programów na warunkach licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest zamieszczony w Internecie. Można go pobrać na poniższej stronie:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Prosimy o niekontaktowanie się z nami w sprawie zawartości tego kodu źródłowego.
Kopie licencji (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej kamery.
Nawiąż połączenie między aparatem a komputerem za pomocą kabla USB, a następnie
odczytaj pliki zawarte w folderze „LICENSE” na dysku „PMHOME”.
[123] Informacje
Lista ustawień domyślnych
Poniżej podano domyślne wartości poszczególnych ustawień.
Ustawienia jakości obrazu
Format filmu mp4:
/
Format filmu HD:
/
Format filmu 4K:
/
Format filmu:
Rozmiar obrazu fotografii poklatkowej:
(FDR-X3000)
Czas nagrywania w trybie ciągłym:
Przełączanie trybu robienia zdjęć:
Prędkość robienia zdjęć seryjnych:
(FDR-X3000/HDR-AS300)/
(HDRAS50)
Samowyzwalacz:
Prędkość robienia zdjęć poklatkowych:
Liczba zdjęć fotografii poklatkowej:
Stabilizator obrazu SteadyShot (film):
(FDR-X3000/HDR-AS300)/
(HDRAS50)
Stabilizator obrazu SteadyShot (zdjęcie):
(FDR-X3000/HDR-AS300)
Ustawienie kąta:
Ustawienia zbliżenia (zoom):
Obrót:
Przesunięcie AE:
Tryb AE fotografii poklatkowej:
Scena:
Balans bieli:
Tryb koloru:
Ustawienie nagrywania dźwięku:
Redukcja szumu wiatru:
Tryb samolotowy:
Ustawienie połączenia Wi-Fi:
Ustawienie zwiększenia mocy Wi-Fi:
Ustawienia Bluetooth:
Ustawienia zasilania pilota Bluetooth:
Zapis GPS:
(FDR-X3000/HDR-AS300)
Kod czasowy / bit użytkownika (FDR-X3000)
(Wyświetlacz):
(Format wyświetlania):
(Format zliczania kodu czasowego):
(Ustawienie kodu czasowego):
(Ustawienie czasu zarejestrowania bitu użytkownika):
Pilot na podczerwień:
(FDR-X3000)
Ustawienia HDMI (FDR-X3000/HDR-AS300)
(Rozdzielczość HDMI):
(Liczba klatek na sekundę):
(Przekazywanie informacji do podłączonego urządzenia):
(FDR-X3000)
(Sterowanie nagrywaniem na podłączonym urządzeniu):
(FDR-X3000)
Zasilanie USB:
Brzęczyk:
Głośność brzęczyka:
Ustawienia kontrolek:
Nagrywanie jednym przyciskiem:
Automatyczne wyłączanie:
Przełączanie NTSC/PAL: NTSC (w zależności od regionu)
Ustawienia czasu letniego:
[124] Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W razie wystąpienia problemów z kamerą warto wypróbować rozwiązania opisane poniżej.
1
Przejrzyj tematy dotyczące rozwiązywania problemów i sprawdź kamerę.
2
Wyłącz kamerę, a następnie po minucie włącz ją ponownie.
3
Skontaktuj się telefonicznie z przedstawicielem lub autoryzowanym punktem
serwisowym firmy Sony.
[125] Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
Nie można włączyć kamery.
Włóż naładowany akumulator.
Upewnij się, że akumulator jest poprawnie włożony.
[126] Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
Zasilanie nagle się wyłącza.
Przy pewnych temperaturach kamery i akumulatora zasilanie kamery może zostać
automatycznie prewencyjnie wyłączone. W takim przypadku, zanim zasilanie zostanie
wyłączone, na panelu wyświetlacza jest wyświetlany komunikat.
Kamera, która nie jest przez pewien czas używana przy włączonym zasilaniu, wyłączy się
automatycznie, aby nie zużywać akumulatora. Ponownie włącz kamerę.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączenia zasilania została ustawiona na wartość
,
zasilanie nie będzie wyłączane automatycznie.
[127] Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
Czas pracy akumulatora jest krótki.
Używasz kamery w miejscu, gdzie panuje bardzo wysoka lub niska temperatura, albo
akumulator jest niewystarczająco naładowany. Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
Jeśli kamera nie była przez dłuższy czas używana, można zwiększyć wydajność
akumulatora, kilkakrotnie go ładując i rozładowując.
Gdy użyteczny czas pracy akumulatora stanie się o połowę krótszy niż typowy mimo
pełnego naładowania akumulatora, należy wymienić akumulator. Należy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.
[128] Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
Nie można naładować kamery.
Wyłącz kamerę i nawiąż połączenie USB.
Odłącz przewód mikro-USB (w zestawie), a następnie podłącz go.
Użyj przewodu mikro-USB (w zestawie).
Akumulator należy ładować w temperaturze od 10°C do 30°C (od 50°F do 86°F).
Włącz komputer i podłącz do niego kamerę.
Wyłącz w komputerze stan uśpienia lub hibernacji.
Podłącz kamerę bezpośrednio do komputera przy użyciu przewodu mikro-USB (w
zestawie).
Podłącz kamerę do komputera działającego pod kontrolą systemu operacyjnego, który jest
obsługiwany przez kamerę.
[129] Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
Wskazanie wskaźnika stanu naładowania jest błędne.
To zjawisko występuje, gdy kamera jest używana w miejscu, gdzie panuje bardzo wysoka
lub niska temperatura.
Nastąpiła rozbieżność między wskazaniem stanu naładowania a rzeczywistym stanem
naładowania akumulatora. Rozładuj całkowicie akumulator, a następnie go naładuj, aby
skorygować wskazanie.
Ponownie całkowicie naładuj akumulator. Jeśli problem nadal występuje, akumulator jest
zużyty. Wymień akumulator na nowy.
[130] Rozwiązywanie problemów
Karta pamięci
Nie można wykonywać operacji na karcie pamięci.
Jeśli używasz karty pamięci sformatowanej w komputerze, ponownie sformatuj ją w
kamerze.
[131] Rozwiązywanie problemów
Robienie zdjęć
Nie można nagrywać obrazów.
Sprawdź, ile wolnego miejsca zostało na karcie pamięci.
[132] Rozwiązywanie problemów
Nagrywanie obrazów
Nie można wstawiać dat na obrazach.
Kamera nie ma funkcji nakładania daty na obrazach.
[133] Rozwiązywanie problemów
Wyświetlanie obrazów
Nie można odtwarzać obrazów.
Nazwa folderu/pliku w aparacie została zmieniona wskutek połączenia z komputerem.
Podłącz przewód mikro-HDMI® (sprzedawany osobno). (FDR-X3000/HDR-AS300)
[134] Rozwiązywanie problemów
Wyświetlanie obrazów
Na ekranie telewizora nie pojawia się obraz. (FDRX3000/HDR-AS300)
Sprawdź, czy połączenie jest poprawne.
[135] Rozwiązywanie problemów
GPS
Aparat nie odbiera sygnału GPS. (FDR-X3000/HDRAS300)
Włącz zapis GPS (ustawienie [ON]).
Aparat może nie być w stanie odbierać sygnałów radiowych z satelitów GPS z powodu
przeszkód.
Aby triangulacja informacji o lokalizacji przebiegała poprawnie, przenieś aparat do otwartej
przestrzeni.
[136] Rozwiązywanie problemów
GPS
Nadmierny błąd w informacjach o lokalizacji. (FDRX3000/HDR-AS300)
Margines błędu może sięgać kilkuset metrów w zależności od otaczających budynków,
osłabienia sygnałów GPS itp.
[137] Rozwiązywanie problemów
GPS
Triangulacja zajmuje dużo czasu, chociaż dane
pomocnicze GPS są pobrane. (FDR-X3000/HDR-AS300)
Nie ustawiono daty i godziny lub ustawiona godzina jest znacznie przesunięta. Poprawnie
ustaw datę i godzinę.
Wygasła ważność danych pomocniczych GPS. Zaktualizuj dane pomocnicze GPS.
W związku ze zmienną lokalizacją satelitów GPS określenie lokalizacji może być utrudnione
lub niemożliwe, zależnie od ustawień czasu i lokalizacji kamery.
GPS to system służący do określania lokalizacji geograficznej na podstawie triangulacji
sygnałów z satelitów GPS. Unikaj używania kamery w miejscach, gdzie sygnały radiowe są
blokowane lub odbijane, takich jak zacienione przestrzenie między budynkami lub drzewami
itp. Używaj kamery pod otwartym niebem.
[138] Rozwiązywanie problemów
GPS
Informacje o lokalizacji nie zostały zarejestrowane.
(FDR-X3000/HDR-AS300)
Użyj aplikacji Action Cam Movie Creator do zaimportowania do komputera filmów z
informacjami o lokalizacji z GPS.o komputera.
[139] Rozwiązywanie problemów
Komputery
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
Jeśli stan naładowania akumulatora jest niski, naładuj kamerę.
Włącz kamerę i podłącz do komputera.
Użyj przewodu mikro-USB (w zestawie).
Odłącz przewód micro-USB (w zestawie) zarówno od komputera, jak i kamery, a następnie
podłącz go solidnie.
Odłącz od złączy USB komputera wszystkie podłączone do nich urządzenia poza kamerą,
klawiaturą i myszą.
Podłącz kamerę bezpośrednio do komputera bez użycia koncentratora USB lub innego
urządzenia.
[140] Rozwiązywanie problemów
Komputery
Nie można importować obrazów.
Prawidłowo połącz kamerę z komputerem za pomocą połączenia USB.
[141] Rozwiązywanie problemów
Komputery
Nie można zainstalować aplikacji Action Cam Movie
Creator.
Dowiedz się, jakie są wymagania dotyczące środowiska komputerowego lub procedury
instalowania aplikacji Action Cam Movie Creator.
[142] Rozwiązywanie problemów
Komputery
Aplikacja Action Cam Movie Creator nie działa
poprawnie.
Zamknij aplikację Action Cam Movie Creator i ponownie uruchom komputer.
[143] Rozwiązywanie
Komputery
Nie można odtwarzać obrazów na komputerze.
Zwróć się do producenta komputera lub oprogramowania.
[144] Rozwiązywanie problemów
Wi-Fi
Przesyłanie obrazu trwa zbyt długo.
Komunikację mogą zakłócać kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia z interfejsem
Bluetooth, ponieważ używają one pasma 2,4 GHz. Jeśli w pobliżu znajdują się takie
urządzenia, odsuń od nich kamerę lub wyłącz je.
[145] Rozwiązywanie problemów
Inne
Obiektyw zaparował.
Wystąpiło skroplenie wilgoci. Wyłącz kamerę i poczekaj około godziny, aby wilgoć
wyparowała.
[146] Rozwiązywanie problemów
Inne
Aparat się rozgrzewa, gdy jest długo używany.
Jest to zwykłe zjawisko.
[147] Rozwiązywanie problemów
Inne
Data lub godzina są niepoprawne.
Ustaw ponownie datę i godzinę.
[148] Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty o błędach
Wskaźnik akumulatora (poziom naładowania akumulatora jest niski)
Jeśli stan naładowania akumulatora jest niski, wyświetlany jest symbol
. Niezwłocznie
naładuj akumulator.
05-05
Niezbędne do fotografowania akumulator nie został włożony.
Włóż naładowany akumulator.
05-06
Scalanie zdjęć w trybie Motion Shot LE nie powiodło się.
05-07
Obrazy nie zostały nagrane.
06-01
Nośnik zapisu nie został sformatowany.
06-02
Karta pamięci nie obsługuje nagrywania filmów XAVC S 100 Mb/s.
W przypadku nagrywania filmów w formacie XAVC S należy korzystać z karty pamięci
microSDXC/SDXC o klasie szybkości 10 lub wyższej.
06-04 (FDR-X3000)
Karta pamięci nie obsługuje nagrywania filmów XAVC S 100 Mb/s.
Użyj karty pamięci obsługującej standardy UHS-I U3, gdy nagrywasz w opcji XAVC S
100 M/bps.
06-05
Nie udało się odzyskać karty pamięci.
06-06
Karta pamięci nie jest poprawnie włożona
Karta pamięci jest uszkodzona.
06-09
Nie jest włożona karta pamięci.
07-02
Błąd odtwarzania.
Na nośniku zapisu znajdują się nietypowe dane.
08-01
Określ wymagane ustawienia dla witryny Ustream za pomocą polecenia „Camera Settings
for Live Streaming” (Ustawienia kamery do przesyłania strumieniowego na żywo) w
ustawieniach kamery aplikacji Action Cam Movie Creator.
08-03
Kanał określony przez „Camera Settings for Live Streaming” (Ustawienia kamery do
przesyłania strumieniowego na żywo) w ustawieniach kamery aplikacji Action Cam Movie
Creator jest niepoprawny.
Ten komunikat jest wyświetlany także, gdy inny nośnik zaczyna przesyłanie przez ten sam
kanał, gdy trwa przesyłanie strumieniowe z kamery.
Ponownie ustaw kanał.
08-04
Całkowity czas wideo zapisywanego w witrynie Ustream osiągnął limit. Zatrzymaj
przesyłanie strumieniowe wideo.
08-05
Nie można zapisać ustawień zapisywania wideo w witrynie Ustream, ponieważ w sieci
wystąpił błąd.
Wystąpił jakiś inny błąd sieci.
Potwierdź ustawienia lub zabezpieczenia punktu dostępu za pomocą polecenia „Camera
Settings for Live Streaming” (Ustawienia kamery do przesyłania strumieniowego na żywo) w
ustawieniach kamery aplikacji Action Cam Movie Creator.
08-06
Znaleziono punkt dostępu, ale nie jest połączony. Sprawdź hasło punktu dostępu i połącz
ponownie.
08-07
Nie znaleziono punktu dostępu. Potwierdź ustawienia punktu dostępu za pomocą polecenia
„Camera Settings for Live Streaming” (Ustawienia kamery do przesyłania strumieniowego
na żywo) w ustawieniach kamery aplikacji Action Cam Movie Creator.
08-08
Ponownie ustaw datę i godzinę w kamerze.
08-09
Podczas przesyłania strumieniowego na żywo wystąpił nieznany błąd w witrynie Ustream.
Odczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie potwierdzić połączenie.
10-02
Wyłącz i włącz zasilanie.
10-03
Prąd dostarczany przez akumulator przekracza maksymalny prąd rozładowania (aparat
działa poprawnie nawet, gdy jest podłączony zewnętrzny mikrofon itp.).
W momencie włączenia zasilania kamery wykryto inny akumulator.
Wykryto pogorszenie stanu akumulatora.
Stan naładowania akumulatora jest niewystarczający do działania.
10-04
Nie można nagrywać obrazów, ponieważ kamera się nagrzała.
Karta pamięci nie zawiera obrazów, które można odtworzyć.
Odzyskiwanie karty pamięci.
Akumulator się wyczerpuje.
Kamera jest zanadto rozgrzana. Zasilanie może zostać automatycznie wyłączone lub
funkcja nagrywania obrazów może przestać działać.
Pozostaw kamerę w chłodnym miejscu, aby ostygła.
Jeśli nagrywasz obrazy przez długi czas, kamera się rozgrzewa. W takim przypadku
przerwij nagrywanie obrazów.
Na karcie pamięci pozostało zbyt mało wolnego miejsca, aby nagrywać.
Osiągnięto maksymalną liczbę plików, jakie można nagrać.
Nie jest włożona karta pamięci.
Karta pamięci nie jest poprawnie włożona.
Karta pamięci jest uszkodzona.
(FDR-X3000/HDR-AS300)
Uruchomiono odtwarzanie, a kamera nie jest podłączona do telewizora.
Wystąpił błąd publikowania na Twitterze.
Sprawdź sieć lub ponownie zaloguj się na Twitterze.
Wystąpił błąd publikowania na Facebooku.
Sprawdź połączenie z siecią lub ponownie zaloguj się na Facebooku.
Download PDF

advertising