Samsung | HT-DB1350 | Samsung HT-DB1350 Felhasználói kézikönyv

DIGITÁLIS HÁZIMOZI
RENDSZER
HT-DB1350
A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
TV DVD RECEIVER
OPEN/CLOSE
TV/VIDEO
DIMMER
DVD
TUNER
BAND
AUX
ASC
SLOW
MO/ST
SUB TITLE
SUPER5.1
MUSIC
MODE
LSM
ASC
LSM
V-H/P
MOVIE
V-H/P
TUNING/CH
VOLUME
U
MEN
INFO
PL II
EFFECT
E
UT
M
RE
TU
RN
PL II
MODE
ENTER
RDS DISPLAY
PTY–
PTY SEARCH
TA
TEST TONE
PTY+
SOUND EDIT
TUNER
MEMORY
SLEEP
LOGO
EZ VIEW
NTSC/PAL
COMPACT
VIDEO
AH68-01342H
DIGITAL AUDIO
COMPACT
DIGITAL VIDEO
CANCEL
ZOOM
REPEAT
REMAIN
Biztonsági elôírások
A készüléken figyelmeztetô tábla található,
az alábbi felirattal:
FIGYELEM
FESZÜLTSÉG ALATT!
NE NYISSA KI A BURKOLATOT!
FIGYELEM:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne
vegye le a készülék burkolatát. A készülék belsejében
nincsen olyan alkatrész, amelyet házilag lehetne
javítani. A készüléket bízza szakemberre.
A készülék besorolása
„CLASS 1 LASER PRODUCT”
(1. osztályú lézerberendezés).
ELÔKÉSZÜLETEK
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
1. osztályú lézerberendezés
Figyelmeztetések
A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint
használja, így megóvhatja magát a káros lézersugárzástól.
FIGYELEM: A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR
LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A
KÉSZÜLÉKBÔL. NE TEGYE KI MAGÁT A
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK!
A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi a
készülék belsejében, amely áramütést okozhat.
A felkiáltójel szimbólum fontos mûködtetési és
karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.
FIGYELMEZTETÉS: A tûz és áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket csapadéknak, nedvességnek.
A készülék használatbavétele elôtt ellenôrizze, hogy a használat helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség értéke megegyezik-e a
készülék üzemi feszültségével (mely a készülék hátlapján van feltüntetve). A készüléket vízszintes, stabil felületen helyezze el, és a
készülék körül megfelelô hely (kb. 7-10 cm) legyen a szellôzéshez. Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a szellôzônyílásokat. Ne tegyen
nehéz tárgyakat a készülék tetejére. Ne tegye a lejátszót erôsítô vagy más olyan berendezés tetejére, amelyik használat közben
felmelegszik. A készülék szállítása elôtt ellenôrizze, hogy ne legyen a készülékben lemez. A készüléket hosszantartó, folyamatos
lejátszásra tervezték. A készülék kikapcsolásával nem feszültségmentesíti a készüléket. A készülék teljes feszültségmentesítéséhez
húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból, különösen akkor, ha hosszú idôn keresztül nem szándékozik használni a készüléket.
AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI
CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A
CSATLAKOZÓALJZATBA.
Nagy viharban húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját
az aljzatból.
A villámlás miatt fellépô feszültségcsúcsok kárt tehetnek
a készülékben.
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól,
hôforrásoktól, nehogy a készülék túlmelegedjen, mert
az károsíthatja a készüléket.
Phones
Óvja a készüléket nedvességtôl (ne tegyen a készülékre
folyadékkal teli edényt, nehogy kiömöljön), hôtôl (pl. hôsugárzó),
erôs mágneses hatástól (ne tegye hangsugárzók közelébe).
Hibás mûködés esetén azonnal húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját az aljzatból. A készüléket kizárólag otthoni
használatra tervezték. Ha a készüléket hideg helyen tárolta
(vagy pl. télen szállította), várjon kb. 2 órát, amíg felveszi a
szoba hômérsékletét, és csak azután vegye használatba.
1
Az elemek a környezetet károsító vegyi anyagokat
tartalmaznak.
Ne dobja a háztartási szemét közé.
2
Jellemzôk
A HT-DB1350 lejátszó többfajta lemez lejátszására alkalmas, így lejátszhat vele
a DVD, VCD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW és DVD-RW lemezeket is.
A készülék szolgáltatásainak körét tovább bôvíti a beépített AM/FM rádió.
5.1 csatornás erôsítô
A HT-DB1350 beépített 5.1 csatornás erôsítôvel rendelkezik,
mellyel dinamikus, életszerû hangteret állíthat elô.
Super Digital Sound Master
A készülékben új digitális audio technológiát (automatikus
hang-kalibráció, „magic” hangzásképek, „magic” fejhallgató
üzemmód) alkalmaztunk, melyet a japán DiMagic Co. Ltdvel közösen fejlesztettünk ki a még érzékenyebb,
életszerûbb hangvisszaadás érdekében.
Hangjelzés (Sound Logo)
Amikor bekapcsolja a készüléket, a készülék hangjelzéssel jelzi,
hogy készen áll a lemez lejátszására.
Képernyôkímélô üzemmód
A HT-DB1350 automatikusan sötétíti a tv-képernyôt, ha a készülék 2
percen keresztül állj vagy pillanat áll üzemmódban van, 20 perc után
pedig a készülék automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol.
Energiatakarékos üzemmód
3
ELÔKÉSZÜLETEK
Biztonsági elôírások............................................................................................................................................................1
Figyelmeztetések ................................................................................................................................................................2
Jellemzôk ............................................................................................................................................................................3
Tudnivalók a lemezekrôl .....................................................................................................................................................5
A készülék leírása...............................................................................................................................................................7
CSATLAKOZTATÁSOK
A hangsugárzók csatlakozatása .........................................................................................................................................11
Az FM és AM(MW/LW) antennák csatlakoztatása..............................................................................................................13
A lejátszó csatlakoztatása a tv-készülékhez.......................................................................................................................14
Külsô berendezések csatlakoztatása..................................................................................................................................15
A DVD lejátszó használata elôtt .........................................................................................................................................17
MÛKÖDTETÉS
DVD lejátszás ....................................................................................................................................................................18
A lemezre vonatkozó információk megjelenítése................................................................................................................19
A hátralevô idô ellenôrzése.................................................................................................................................................20
Gyorsított/lassított lejátszás ................................................................................................................................................21
Jelenetek/mûsorszámok átugrása ......................................................................................................................................22
Ismételt lejátszás ................................................................................................................................................................23
A-B szakaszismétlés...........................................................................................................................................................24
A kameraállás kiválasztása.................................................................................................................................................25
ZOOM (nagyítás) ................................................................................................................................................................26
A lejátszás és a feliratozás nyelvének kiválasztása............................................................................................................27
Jelenet vagy mûsorszám közvetlen kiválasztása ...............................................................................................................28
A lemezmenü használata....................................................................................................................................................29
A fôcím menü használata ...................................................................................................................................................30
BEÁLLÍTÁSOK
A nyelvi jellemzôk beállítása ...............................................................................................................................................31
A tv-képarány beállítása .....................................................................................................................................................33
A készülék használatának korlátozása (Szülôi felügyelet) ................................................................................................35
A jelszó beírása ..................................................................................................................................................................37
A háttérkép beállítása .........................................................................................................................................................39
Hangsugárzó beállítások ....................................................................................................................................................41
A teszthang .........................................................................................................................................................................42
A késleltetési idô beállítása.................................................................................................................................................43
A hangjellemzôk beállítása ....................................................................................................................................................................45
A DRC üzemmód beállítása (dinamikatartomány csökkentése).........................................................................................47
Az automatikus hang-kalibráció beállítása..........................................................................................................................49
Térhatású üzemmódok .......................................................................................................................................................51
Dolby Pro Logic II üzemmódok ...........................................................................................................................................53
Dolby Pro Logic II hangeffektusok ......................................................................................................................................54
Ha a készülék Állj vagy Pillanat állj üzemmódban van, 20 perc
elteltével automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol.
A RÁDIÓ
Háttérkép beállítása
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
Kiválaszthatja kedvenc képét JPEG, DVD vagy VCD lejátszás alatt, és
ez a kép jelenik meg, mint képernyô háttér.
ELÔKÉSZÜLETEK
Többfajta lemez lejátszása és AM/FM rádió
Tartalom
Rádióhallgatás ....................................................................................................................................................................55
Rádióállomások tárolása.....................................................................................................................................................56
RDS adások vétele .............................................................................................................................................................57
További szolgáltatások .......................................................................................................................................................59
A tv vezérlése a távvezérlôvel ............................................................................................................................................61
Hibaelhárítás.......................................................................................................................................................................63
Elôírások a lemezek kezelésével és tárolásával kapcsolatban ..........................................................................................65
Minôségtanúsítás................................................................................................................................................................66
Szótár..................................................................................................................................................................................67
Feljegyzések .......................................................................................................................................................................68
4
Tudnivalók a lemezekrôl
1
~ 6
ellátva. A lejátszó csak olyan lemezeket tud lejátszani, amelyen a lejátszóval azonos kód
szerepel. Más kóddal ellátott lemezt a készülék nem tud lejátszani.
Ennek a lejátszónak a területi kódja a készülék hátlapján van feltüntetve.
Használható lemezek
Embléma
Felvétel típusa
Lemezméret
12 cm
8 cm
VIDEO
COMPACT
VIDEO-CD
DIGITAL VIDEO
Audio + Video
COMPACT
Audio
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
A CD-R lemezekrôl
• A felvételi eszköztôl (CD-író vagy személyi számítógép), valamint a lemez állapotától függôen elôfordulhat,
hogy egyes CD-R lemezeket nem lehet lejátszani.
• 650MB/74 perces CD-R lemezt használjon. Lehetôség szerint azonban inkább kerülje a CD-R lemezek
használatát, mert lejátszásuk esetenként problémába ütközhet.
• Lehetôleg ne használjon CD-RW (újraírható) lemezeket, mert ezeknek a lejátszása problémába ütközhet.
• Csak a megfelelôen lezárt (véglegesített) CD-R lemezeket lehet végig lejátszani. Ha egy adott menetet lezárt,
A CD-R MP3 lemezekrôl
Audio + Video
DVD
Lemez felvételi formátumok
de magát a lemezt nem, elôfordulhat, hogy nem lehet a teljes lemezt lejátszani.
(A készülék csak az ugyanezzel a kóddal ellátott DVD lemezeket tudja lejátszani.)
Lemez fajtája
ELÔKÉSZÜLETEK
VIDEO
A DVD (Digital Versatile Disc) lemez a Dolby Digital surround hangnak és az
MPEG-2 video tömörítési technológiának köszönhetôen fantasztikus hang és kép
élményt biztosít. Otthonába varázsolja a filmszínházakban vagy koncerttermekben
tapasztalt élményt.
Területi kód Mind a DVD lejátszó, mind a DVD lemez úgynevezett területi kóddal van
Max. lejátszási idô
Kb. 240 perc (Egyoldalas)
Kb. 480 perc (Kétoldalas)
Kb. 80 perc (Egyoldalas)
Kb. 160 perc (Kétoldalas)
12 cm
74 perc
8 cm
20 perc
12 cm
74 perc
8 cm
20 perc
• A készülék csak azokat a CD-R lemezeket tudja lejátszani, melyekre az MP3 fájlokat ISO 9660 vagy Joliet
formátumnak megfelelôen rögzítették.
• Az MP3 fájl neve nem lehet több 8 karakternél, és nem tartalmazhat szóköz karaktereket, vagy speciális karaktereket
(. / = +).
• Ha a fájlnév koreai nyelvû, megjelenik a tv-képernyôn, azonban a lejátszó kijelzôjén csak egy * jelzés látható.
• Csak 128Kb/s-nél nagyobb bitsebességû lemezeket játsszon le.
• A készülék csak az „.mp3” és „.MP3” kiterjesztésû fájlokat tudja lejátszani.
• A készülék lejátssza a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket. Ha azonban a többmenetes lemezen üres
szegmens van, a lejátszás csak az üres szegmensig történik.
• Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás elindítása, és elôfordulhat, hogy nem az összes rögzített fájlt
játssza le a készülék.
• A változó bitsebességû (VBR) formátumú fájlok (melyeket több bitsebességgel, pl. 32Kb/s-320Kb/s vettek fel)
lejátszásakor hangkiesés léphet fel.
Ne tegye a készülékbe az alábbi típusú lemezeket:
• Ha egy lemez 500-nál több fájlt (mûsorszámot) tartalmaz, csak 500 fájl lejátszása lehetséges.
• Ha a lemezen levô mappák száma meghaladja a 300-t, csak 300 mappát lehet lejátszani.
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM és DVD-ROM lemezek nem játszhatók le a készülékkel.
•
Ha ilyen lemezt tesz a készülékbe, a tv-képernyôn a „WRONG DISC FORMAT” (Nem a
megfelelô lemez formátum) üzenet jelenik meg.
Elôfordulhat, hogy a külföldön vásárolt DVD lemez nem játszható le.
Ha ilyen lemezt helyez be a készülékbe, a tv-képernyôn a következô felirat jelenik meg:
„WRONG REGION CODE” (Nem megfelelô területi kód).
Másolás elleni védelem
• A DVD lemezeket másolás elleni védelemmel látják el. Emiatt a készüléket közvetlenül a tv•
készülékhez csatlakoztassa, és ne a videomagnóhoz. Ha a készüléket a videomagnóhoz
csatlakoztatja, a védett DVD lemezek lejátszásakor a kép torzulhat.
Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva, amely a módszer tekintetében az
Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt áll, illetve a Macrovision Corporation és más
jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezi. E másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision
Corporation engedélyével lehet használni, és kizárólag otthoni, vagy kiscsoportos szórakoztatásra
vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation másképpen nem rendelkezik. Feltörése és másolása tilos.
Mi az MP3?
Az MP3 az MPEG-1 Audio Layer 3 nemzetközileg szabványos audio jeltömörítési technológia
rövid jelzése. (A MPEG a Moving Pictures Experts Group elnevezés rövidítése). Ez a digitális
tömörítési technológia a hangminôség csökkentése nélkül tömöríti tizenketted részére (128 Kb/s)
az audio jeleket. Ez által egy hagyományos CD lemezre 12-szeres adatmennyiség rögzíthetô.
A CD-R JPEG lemezekrôl
• Csak a „.jpeg” és „.JPEG” kiterjesztésû fájlok játszhatók le.
• Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás elindítása, és elôfordulhat, hogy nem lehet a lemezrôl az összes
képet lejátszani.
• Csak azokat a CD-R lemezeket lehet lejátszani, amelyek a JPEG fájlokat ISO 9660 vagy Joliet formátumban
tartalmazzák.
• A JPEG fájlnév nem haladhatja meg a 8 karaktert, nem tartalmazhat szóközt és speciális karaktereket (. / = +).
• Csak a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket lehet lejátszani. Ha üres szegmens van a többmenetes lemezen, a
lejátszás csak az üres szegmensig lehetséges.
• Egy CD lemezre maximum 9999 képet lehet rögzíteni.
• A Kodak/Fuji Picture CD lemezekrôl csak a képmappákból lehet a JPEG fájlokat lejátszani.
• A nem Kodak/Fuji Picture CD, hanem más típusú lemez lejátszása egyáltalán nem lehetséges, vagy a lejátszás
lassabban indul el.
5
6
A készülék leírása
Készenléti jelzô
Üzemi kapcsoló (
)
Lejátszás/
pillanat állj ( ) Üzemmód
választó gomb
Automatikus hang-kalibrálás
Stop ( )
Térhatású üzemmód
választó gomb
Nyitás/zárás
Magic fejhallgató
üzemmód
választó gomb
ASC
Automatikus hangkalibrálás bemeneti
aljzat
Lemezfiók
LSM
V-H/P
Hangerôszabályzó
Fejhallgató csatlakozó aljzat
Hangolás/léptetés felfelé (
) gomb
Hangolás/léptetés lefelé (
) gomb
ELÔKÉSZÜLETEK
— Az elôlap —
— Hátlap —
Video kimeneti csatlakozó
Csatlakoztassa a tv video bemenetét
(VIDEO IN) a VIDEO OUT aljzathoz.
Külsô digitális eszköz bemeneti csatlakozó
Ide csatlakoztassa a külsô digitális berendezés digitális kimenetét
5.1 csatornás hangsugárzó
kimeneti aljzatok
Külsô hangbemenet
Video kimenet választó kapcsoló
Használja a kapcsolót a kimenet kiválasztásához
SCART aljzat
Csatlakoztassa SCART bemeneti
aljzattal rendelkezô televízióhoz.
FM antenna
csatlakozó
AM antenna
csatlakozó
— A kijelzô —
Dolby Digital jelzés
Fejezet jelzés
Sztereo jelzés
Program jelzés
Lineáris PCM jelzés
RDS jelzés
„Behangolva”
DSP jelzés Fôcím Lejátszási
RT jelzés
jelzés
jelzés vezérlôjel
TA jelzés
jelzés
Tartozékok
Távvezérlô
DTS jelzés
Pro Logic II jelzés
Hangsugárzók jelzése
7
Audio kábel
Video kábel
FM antenna
Használati útmutató
Rendszerállapotok jelzése
Rádiófrekvencia
jelzése
AM antenna
Mikrofon az automatikus
hang-kalibráláshoz
8
A készülék leírása
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe
TV üzemmód jelzô
Üzemi kapcsoló
TV/VIDEO, kijelzô sötétítése
Lemezfiók nyitás/zárás
Automatikus hang-kalibrálás gomb
SUPER 5.1 gomb
Térhatású üzemmód/Magic
fejhallgató üzemód
ELÔKÉSZÜLETEK
— A távvezérlô —
1
DVD üzemmód jelzô
Üzemmód választás (MODE)
DVD és
AUX üzemmód választás
Rádió/hullámsáv választás
Feliratozás (SUBTITLE)
Lassítás (SLOW), Mono/sztereo (MO/ST)
Mozi üzemmód (MOVIE)
Lejátszás/Pillanat állj
Nyomja meg a
távvezérlô hátoldalán
az elemtartó rekesz
tetejét, és a nyíl
irányában
elcsúsztatva vegye le
a távvezérlôrôl.
2
Tegyen az elemtartó
rekeszbe két 1,5 V-os,
AAA méretû elemet,
ügyelve a helyes
polaritásra (+ és –).
3
Tegye vissza az
elemtartó rekesz
tetejét.
Állj
Tárolt állomások keresése/CD léptetés
PL II üzemmód gomb
Hangolás/csatorna választás
Menü (MENU) gomb
Visszatérés (RETURN)
PL II EFFECT gomb
Hangerôszabályzó
Lemez-információk (INFO)
Némítás (MUTE)
Nyílgombok/Beírás
RDS választás gomb
Számgombok (0-9)
Automatikus kikapcsolás
(SLEEP)
Háttérkép (LOGO) gomb
EZ VIEW, NTSC/PAL gomb
Teszthang (TEST TONE)
Hangszerkesztés (SOUND EDIT)
Rádióállomások tárolása (TUNER MEMORY)
Kinagyítás (ZOOM)
Törlés (CANCEL)
Hátralevô idô ellenôrzése (REMAIN)
Figyelem
Tartsa be az alábbi biztonsági elôírásokat, így elkerülheti a szivárgó elektrolit okozta
meghibásodásokat:
• Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra: az elemen feltüntetett (+) jelzést
illessze az elemtartó rekesz belsejében látható (+) jelzéshez, a (–) jelzést pedig a (–)
jelzéshez.
• Megfelelô elemeket használjon. Még az azonos méretû elemek is eltérhetnek teljesítményben.
• A két elemet mindig egyszerre cserélje ki.
• Óvja az elemeket hôtôl, nyílt lángtól.
A távvezérlô mûködési tartománya
A távvezérlô a készüléktôl egyenes vonalban mérve
körülbelül 7 méter távolságig használható. A távvezérlô
érzékelôhöz képest 30°-os vízszintes szögtartományban
mozoghat vele.
A távvezérlô takarófedelének levételéhez
nyomja meg a fedelet a jelzésnél, majd
csúsztassa lefelé.
Ismétlés (REPEAT) gomb
9
10
A hangsugárzók csatlakoztatása
A készülék üzembe helyezése elôtt vagy mozgatásakor kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati
kábelt az aljzatból.
Bal elsô hangsugárzó
Jobb elsô hangsugárzó
Középsugárzó
C
CSATLAKOZTATÁSOK
SW
L
R
fehér
piros
zöld
A TV méretének 2-3-szorosa
LS
RS
A DVD lejátszó elhelyezése
• A DVD lejátszót helyezze külön állványra,
polcra, vagy a tv-állvány alsó polcára.
Az elsô hangsugárzók L R
elhelyezése(Bal, Jobb)
• Az elsô hangsugárzókat úgy helyezze el, hogy kb.
45 fokos szöget zárjanak be a hallgatási hellyel. .
• A hangsugárzókat olyan magasra helyezze, hogy
magassugárzójuk fülmagasságban legyen.
• Az elsô hangsugárzók egy síkban legyenek a
középsugárzóval, vagy attól egy kissé a hallgatási
hely felé.
A középsugárzó elhelyezése C
• Az ideális az, ha a középsugárzó ugyanolyan
•
magasságban van, mint az elsô hangsugárzók.
A középsugárzót elhelyezheti a tv tetején is, vagy a tv
alatt is.
11
A hallgatási hely kiválasztása
A hallgatási helyet úgy válassza meg, hogy annak
távolsága a tv-tôl a tv-képernyô méretének 2,5–3-szorosa
legyen. Pl. 32”-os készüléknél 2 – 2,4m.
55”-os készüléknél 3,5 – 4m.
Hátsó hangsugárzók elhelyezése LS RS
(Bal hátsó, Jobb hátsó)
• A hátsó hangsugárzókat a hallgatási hely mögött helyezze el.
• Ha nem áll rendelkezésre elegendô hely a hátsó hangsugárzók
elhelyezésére, helyezze a hátsó hangsugárzókat egymással szembe.
• A hátsó hangsugárzókat 60-90 cm-rel a hallgatási hely (fülmagasság)
fölött helyezze el, kissé lefelé döntve.
elsô és középsô hangsugárzókkal szemben a hátsó
* Az
hangsugárzók fôleg a hangeffektusok létrehozásában vesznek
Mélyhangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
Jobb hátsó hangsugárzó
A hangsugárzó hátlapján
1 Nyomja le és tartsa
2 Dugja be a csatlakozólenyomva az aljzat fülét.
vezetéket az aljzatba, és
engedje el a fület.
• Csatlakoztassa a szürke vezetéket
részt, így a hang nem folyamatosan hallható belôlük.
•
A mélysugárzó elhelyezése SW
• A mélysugárzót a hallgatási környezeten belül bárhol elhelyezheti.
• A mélysugárzót általában az elsô hangsugárzók mellett helyezik el.
szürke
kék
lila
(+) a szürke (+) aljzathoz, és a
fekete vezetéket (–) a fekete (–)
aljzathoz.
Ellenôrizze a csatlakoztatás
megfelelô polaritását (+ és –).
fekete
Back of the Main Unit
3 Csatlakoztassa a vezetékeket a készülék
hátoldalán a csatlakozó aljzatokhoz.
• A csatlakozókat az azonos színû
aljzatokhoz csatlakoztassa.
• Ellenôrizze a csatlakoztatás megfelelô
polaritását (+ és –).
szürke
12
Az FM és AM (MW/LW) antennák csatlakoztatása
Ha az AM vétel gyenge, csatlakoztasson
kültéri AM antennát (nem tartozék).
1
2
3
A lejátszó csatlakoztatása
a tv-készülékhez
CSATLAKOZTATÁSOK
Ha az FM vétel gyenge,
akkor csatlakoztasson kültéri
FM antennát (nem tartozék)
AM keretantenna
(tartozék)
ANTENNA
FM antenna (tartozék)
Állítsa össze az AM keretantennát.
Nyomja a keret füleit az antenna
talpába.
TV
VIDEO
IN
SCART
IN
Összetett video (jó minôség)
Csatlakoztassa a mellékelt videó csatlakozóvezetéket a készülék hátoldalán található VIDEO
OUT aljzathoz, majd a televízió VIDEO IN aljzatához.
Az FM antenna csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a tartozék FM antennát az FM
75Ω COAXIAL aljzathoz.
2. Mozgassa körbe az antennavezetéket
mindaddig, amíg jó vételt biztosító helyzetet
talál, majd erôsítse a falhoz.
• Ha gyenge a vétel, csatlakoztasson kültéri antennát.
Szüntesse meg a mellékelt FM antenna csatlakoztatását,
majd csatlakoztassa a 75 ohmos koaxiális kábelt
szabványos csatlakozó dugóval.
Az AM(MW/LW) antenna csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a tartozék AM
keretantennát az AM és
aljzatokhoz.
2. Ha a vétel gyenge, csatlakoztasson
kültéri, mûanyag szigetelésû vezetéket
az AM aljzathoz. (Az AM keretantenna
csatlakozását ne szüntesse meg.)
A hûtôventillátorról A készülék hátoldalán hûtôventillátor található, mely megakadályozza a túl magas hômérséklet
kialakulását a készülék belsejében, és így biztosítja a készülék megfelelô mûködését.
A hûtôventillátor automatikusan elindul, amikor a belsô hômérséklet elér egy adott értéket, hogy
további hûtést biztosítson a készülék számára.
Scart (legjobb minôség)
Amennyiben televízióját SCART bemenettel látták el, csatlakoztasson SCART
csatlakozóvezetéket (nem tartozék) a készülék hátoldalán található AV OUT aljzathoz, majd a
televízió SCART IN bemenetéhez.
Ha SCART kábelt használ
• Ha a tv-készülék rendelkezik SCART aljzattal, állítsa az RGBCOMPOSITE kapcsolót RGB állásba. A SCART beállítással
érhetô el a lehetô legjobb kép.
• Ha a tv nem rendelkezik SCART bemenettel, állítsa az RGBCOMPOSITE kapcsolót COMPOSITE állásba.
RGB
COMPOSITE
RGB
COMPOSITE
A biztonság érdekében ellenôrizze a következôket:
• Ellenôrizze, hogy megfelelô legyen a szellôzés a készülék körül. A nem megfelelô szellôzés túlmelegedést okozhat,
Megjegyzés
• A hátlapon a SCART kimenetet „AV OUT” jelzéssel látták el.
és meghibásodhat a készülék.
• Ne takarja el a hûtôventillátort és a szellôzônyílásokat, valamint lyukakat. (Ha letakarja újsággal, terítôvel, stb., a hô
nem tud eltávozni a készülékbôl, és a túlzott felmelegedés tüzet okozhat.)
13
14
Külsô berendezések csatlakoztatása
Külsô analóg berendezés csatlakoztatása
Pl.: Digitális berendezés, pl. DVD lejátszó vagy CD író.
Pl.: Analóg berendezés, pl. videomagnó, videokamera vagy tv csatlakoztatása
CSATLAKOZTATÁSOK
Külsô digitális berendezés csatlakoztatása
Audio csatlakozóvezeték
Ha a külsô analóg berendezés
csak egy kimeneti aljzattal
rendelkezik, akkor azt
csatlakoztathatja akár az L (Bal),
akár az R (Jobb) aljzathoz.
Optikai kábel
(nem tartozék)
DIGITAL OUT
L
1
Csatlakoztassa a DVD lejátszó Digital Input (OPTICAL) bemenetét a
külsô digitális berendezés Digital Output kimenetéhez.
2
Nyomja meg a távvezérlôn a Külsô bemenet választó (AUX) gombot a DIGITAL IN bemenet
kiválasztásához.
1
R
Csatlakoztassa a DVD lejátszó Audio In bemenetét a külsô analóg berendezés Audio Out
kimenetéhez.
• A csatlakozókat a megfelelô színû aljzatokhoz csatlakoztassa.
• A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át: DIGITAL IN ❖AUX 1 ❖AUX 2.
• A bemenet kiválasztásához a készüléken az Üzemmód választó (Function) gombot is használhatja.
A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át: DVD/CD ❖DIGITAL IN ❖AUX1
❖AUX2 ❖FM ❖MW ❖LW.
15
2
Nyomja meg a távvezérlôn a Külsô bemenet választó (AUX) gombot az AUX 1 vagy AUX 2
bemenet kiválasztásához.
• A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át: DIGITAL IN ❖AUX 1 ❖AUX 2.
• A bemenet kiválasztásához a készüléken az Üzemmód választó (Function) gombot is használhatja.
A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át: DVD/CD ❖DIGITAL IN ❖
AUX1 ❖AUX2 ❖FM ❖MW ❖LW.
16
A DVD lejátszó használata elôtt
DVD lejátszás
A DVD lejátszó alkalmas a DVD, VCD, CD, MP3 és JPEG lemezek lejátszására.
A készülék kezelése a lejátszott lemez típusától függôen eltérô lehet. Figyelmesen olvassa el a
használati útmutatót a bekapcsolás elôtt.
2
Nyomja meg az
Üzemmód
választó gombot
(MODE), hogy a
távvezérlôn a tv
jelzô villogjon.
TV
4
Válassza ki a
VIDEO
üzemmódot a
TV/VIDEO gomb
megnyomásával.
5
DVD RECEIVER
Nyomja meg az
Üzemmód választó
gombot (MODE),
hogy a távvezérlôn
a DVD RECEIVER
jelzô villogjon.
TV
3
Az Üzemi
kapcsolóval
(POWER)
kapcsolja be a tvkészüléket.
6
Nyomja meg a
DVD gombot a
DVD/CD
üzemmód
kiválasztásához.
DVD RECEIVER
1
2
3
Nyomja meg a Lemezfiók nyitás/zárás
(Open/Close) gombot a lemezfiók
kinyitásához.
Helyezzen be egy lemezt.
• A lemezt pontosan helyezze a lemeztálcára, a
feliratos oldallal felfelé.
Nyomja meg a Lemezfiók nyitás/zárás
(Open/Close) gombot a lemezfiók
bezárásához.
DVD
VCD
CD
• A lejátszás automatikusan elindul.
MP3
JPEG
• A lejátszás automatikusan elindul.
• Ha a tv be van kapcsolva, a tv-
képernyôn megjelenik a CD lemezen
levô MP3 fájlok listája.
Megjegyzés:
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
• Az egyes lemezeknél a képernyô más formában is megjelenhet.
• A felvételi módtól függôen elôfordulhat, hogy egyes MP3-CD
•
A színrendszer kiválasztása
CSATLAKOZTATÁSOK
1
Csatlakoztassa a
DVD lejátszó
hálózati
csatlakozóját a
hálózati aljzathoz.
lemezeket nem lehet lejátszani.
Az MP3-CD lemezek tartalomjegyzéke különféle lehet az MP3 fájl
felvételi formátumától függôen.
A tv és a DVD lejátszó vezérlése
ugyanazzal a távvezérlôvel
Kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg az NTSC/PAL gombot.
Nyomja meg az Üzemmód választó (MODE) gombot.
A lejátszás leállításához nyomja meg az
Állj (STOP) gombot lejátszás közben.
• A készülék alapbeállítása a „PAL” video formátum.
• Az NTSC/PAL gomb minden egyes megnyomására a
• A gomb minden egyes megnyomására a tv jelzô (piros) és
• Ha lejátszás közben egyszer megnyomja az Állj (STOP)
készülék átkapcsol a két formátum („NTSC” és „PAL”)
között.
• Az egyes országok különféle videó formátumokat
alkalmaznak.
• Ahhoz, hogy a készülék le tudja játszani a lemezt, a DVD
lemeznek és a tv-nek azonos rendszerûnek kell lennie.
17
DVD Receiver jelzô (zöld) villog felváltva.
• A tv-t akkor tudja vezérelni, ha a tv jelzô villog, a DVD
lejátszót pedig akkor, ha a DVD jelzô villog.
• A tv vezérlésére alkalmas gombok: Üzemi kapcsoló (POWER),
Csatorna választás (CHANNEL), Hangerô (VOLUME),
TV/VIDEO üzemmód választás, és a Számgombok (0-9).
• Alapbeállítás szerint a távvezérlô a Samsung tv-k
vezérlésére alkalmas. A 61. oldalon további információkat
olvashat a távvezérlô mûködtetésérôl.
A lejátszás ideiglenes leállításához nyomja
meg a Lejátszás/pillanat állj (PLAY/PAUSE)
gombot lejátszás közben.
• A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a
Lejátszás/pillanat állj (PLAY/PAUSE) gombot.
•
gombot, megjelenik a „PRESS PLAY” (Nyomja meg a
lejátszás folytatásához) felirat, és a pozíció tárolásra
kerül a memóriában. Ha ezt követôen megnyomja a
Lejátszás/pillanat állj (PLAY/PAUSE)
, vagy a Beírás
(ENTER) gombot, akkor a lejátszás a megállítás helyétôl
folytatódik. (Ez csak a DVD lemezeknél mûködik.)
Ha kétszer nyomja meg az Állj (STOP) gombot, a kijelzôn
a „STOP” felirat jelenik meg, és a Lejátszás/pillanat állj
(PLAY/PAUSE)
gomb megnyomására a lejátszás a
lemez elejétôl indul.
18
A lemezre vonatkozó
információk megjelenítése
A hátralevô idô ellenôrzése
A lemez lejátszására vonatkozó információkat megtekintheti a tv-képernyôn is.
Nyomja meg az INFO gombot.
Nyomja meg a Hátralévô játékidô (REMAIN) gombot.
• A gomb többszöri megnyomására az alábbi kijelzések jelennek meg:
• Ellenôrizheti az éppen játszott fôcím vagy fejezet teljes és
hátralévô játékidejét.
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
A Hátralévô játékidô (Remain) gomb megnyomására a
kijelzés a következôk szerint változik:
DVD RECEIVER
SMART NAVI
DVD
VCD
CD
VCD 2.0, ha a PBC üzemmódot kikapcsolja
A kijelzés eltûnik.
Fôcímbôl eltelt lejátszási idô
A mûsorszámból eltelt lejátszási idô
A fôcímbôl hátralevô lejátszási idô
A mûsorszámból hátralevô lejátszási idô
Fejezetbôl eltelt lejátszási idô
A teljes eltelt játékidô
A fejezetbôl hátralevô lejátszási idô
A teljes hátralevô játékidô
A kijelzés eltûnik.
A kijelzés eltûnik.
• Mi a fôcím (Title)?
A DVD lemezen található film.
• Mi a fejezet (Chapter)?
Megjegyzés
A DVD lemez minden egyes fôcíme számos kisebb részre osztható, melyeket
„fejezetnek” nevezünk.
• Egyes lemezeknél a lemez-információs
képernyô más formában is megjelenhet.
a
szimbólum jelenik meg a tv-képernyôn:
• A lemeztôl függôen kiválaszthatja a DTS, • Ha
Ha a gombok megnyomásakor a fenti kéz szimbólum jelenik meg a tv-képernyôn,
DOLBY DIGITAL vagy PRO LOGIC
üzemmódot is.
azt jelenti, hogy az adott mûveletet nem lehet elvégezni az éppen játszott lemezzel.
• Mi a mûsorszám (fájl)?
A VCD, CD vagy MP3-CD lemezen rögzített kép vagy zene egy részlete.
A képernyôn megjelenô kijelzések
19
DVD kijelzés
MP3 CD kijelzés
Mûsorszám (fájl)
Lejátszás nyelve
Dolby Digital kijelzés
VCD kijelzés
Fôcím kijelzés
Eltelt lejátszási idô
Feliratozás
Kameraállás kijelzés
CD kijelzés
Fejezet kijelzés
Ismételt lejátszás
Sztereo (bal/jobb)
20
MÛKÖDTETÉS
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
Gyorsított/lassított lejátszás
Gyorsított lejátszás
Nyomja meg hosszan a
DVD
VCD
CD
MP3
gombot.
• Ha lejátszás közben hosszan megnyomja a gombot, a gomb minden egyes
megnyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik.
Jelenetek/mûsorszámok
átugrása
DVD
VCD
CD
MP3
Nyomja meg röviden a
gombot.
• Lejátszás közben a gomb minden egyes megnyomására a készülék a következô vagy az elôzô fejezetre,
mûsorszámra, könyvtárra (fájl) lép, és lejátssza azt.
• Nem lehet azonban sorban egymás után következô fejezeteket átugrani.
DVD
VCD
CD
MP3
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
SMART NAVI
MÛKÖDTETÉS
DVD RECEIVER
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
Lassított lejátszás
Nyomja meg a Lassított lejátszás
(SLOW) gombot.
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
• Ha lejátszás közben megnyomja a gombot, a gomb minden egyes
megnyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik.
DVD
VCD
• Ha a videó CD lemezrôl egy 15
percnél hosszabb mûsorszámot
játszik le, a
gomb megnyomására a készülék 5 perccel lép elôbbre.
A
gomb megnyomására pedig
5 perccel lép hátra.
Megjegyzés
• CD és MP3-CD lemezek gyorsított lejátszásakor a hang csak a 2-szeres
gyorsításnál hallható, 4-szeres, 8-szoros és 32-szeres gyorsításnál nem.
Megjegyzés
21
•
VCD lemezeket nem lehet lejátszani hátrafelé lassított lejátszással.
• Nem hallható hang lassított lejátszás és képkockánkénti léptetés közben.
22
Ismételt lejátszás
A-B szakaszismétlés
Az Ismétlés üzemmóddal ismételten lejátszhatja a lemez egyetlen mûsorszámát, egy fejezetet, egy
fôcímet, egy kiválasztott könyvtárat (MP3 fájlok), vagy az egész lemezt.
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
DVD
Nyomja meg az Ismételt lejátszás (REPEAT) gombot.
1
• Az Ismételt lejátszás (REPEAT) gomb többszöri megnyomásával az alábbi ismétlési módok közül választhat:
DVD
MP3
JPEG
Ismételt lejátszáskor az alábbi ismétlési
lehetôségek közül választhat
VCD
CD
Nyomja meg kétszer
az INFO gombot.
2
A gombbal válassza
ki az ismételt lejátszási
ikont.
• VCD és CD lemezeknél egyszer
nyomja meg az INFO gombot.
CHAPTER
A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott
fejezetet.
RANDOM
A készülék véletlenszerû sorrendben lejátssza a
lemezre rögzített mûsorszámokat (a már lejátszott
mûsorszám ismét a mûsorba kerülhet.).
VCD
TRACK
A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott
mûsorszámot.
CD
FOLDER
A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott
mappában levô mûsorszámokat.
3
Válassza ki az „A-” betût
a , gombokkal, és az
ismételni kívánt szakasz
kezdôpontjánál nyomja meg
a Beírás (ENTER) gombot.
• A készülék tárolja azt a helyet, ahol
az ENTER gombot megnyomta.
• A készülék ismételten lejátssza a
megjelölt szakaszt.
A-
A-B
REPEAT : A–B
DISC
A készülék ismételten lejátssza az egész lemezt.
OFF
Az ismételt lejátszás kikapcsolása.
4
A szakasz
végpontjánál
nyomja meg ismét
az ENTER
gombot.
A -?
REPEAT : A–
Az ismételt lejátszási üzemmód kiválasztása a lemez-információs képernyôrôl
Megjegyzés
• Az ismételt lejátszás nem
lehetséges 2.0 verziójú Video-CD
lemezek esetén, ha a lejátszási
vezérlôjel (PBC) be van
kapcsolva. Az Ismételt lejátszás
használatához a lemezmenüben
válassza a PBC „OFF” (PBC
vezérlôjel kikapcsolva) sort (lásd
a 29. oldalon).
23
1
2
Nyomja meg kétszer az
INFO gombot.
3
A
gombbal válassza
ki a kívánt ismétlési
módot.
4
Ha vissza kíván térni a normál lejátszáshoz, a
gombokkal válassza ki az
ikont.
DVD
,
A gombbal válassza ki
az ismételt lejátszási
ikont.
VCD
CD
Megjegyzés
• MP3 és JPEG lemezeknél az A-B szakaszismétlés nem mûködik.
Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.
és JPEG lemezeknél az ismételt lejátszás nem
* MP3
választható ki a lemez-információs képernyôrôl.
24
MÛKÖDTETÉS
TITLE
A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott
fôcímet.
A kameraállás kiválasztása
Zoom (nagyítás)
Ezzel az üzemmóddal egy adott jelenetet több, különbözô kameraállásból rögzítve is megnézhet.
A Zoom üzemmóddal kinagyíthatja a kép egy kiválasztott részletét.
Zoom (Képrészlet nagyítás)
DVD
1
2
Nyomja meg az
INFO gombot.
A
gombbal
válassza ki a
Kameraállás ikont.
1
Nyomja meg a
ZOOM gombot.
2
DVD
A , , ,
gombokkal
válassza ki a
kinagyítandó
képrészletet.
3
VCD
Nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
• A gomb többszöri megnyomásával
kiválaszthatja a nagyítás mértékét:
1/3
1/3
ENTER SELECT
MÛKÖDTETÉS
Nagyítás
kikapcsolva
3
Válassza ki a kívánt kameraállást a ,
gombokkal, vagy a számgombokkal.
A képméretarány módosítása
DVD
• A gomb minden egyes megnyomására a következô kameraállás kerül
kiválasztásra, az alábbi sorrendben:
1/3
Nyomja meg az EZ VIEW gombot.
2/3
3/3
• A gomb minden egyes megnyomására az üzemmód be-, majd kikapcsol.
• A szélesvásznú filmek lejátszásakor fekete sáv látható a képernyô alján és tetején.
Ezek a fekete sávok eltûnnek az EZ VIEW gomb megnyomására.
EZ VIEW
Megjegyzés
• Ez csak azokkal a lemezekkel használható, amelyek több
kameraállásból rögzítve tartalmazzák a felvételeket.
EZ VIEW OFF
EZ VIEW kikapcsolva
Megjegyzés
• Ez nem mûködik, ha a DVD lemez több kameraállásból készült felvételt tartalmaz.
• Egyes DVD lemezeknél a vízszintes - függôleges képarány kötött, ezeknél a filmeknél a fekete sáv
nem tüntethetô el.
25
26
A lejátszás és a felirat nyelvének
kiválasztása
A lejátszás nyelvének kiválasztása
1
Nyomja meg
kétszer az INFO
gombot.
2
DVD
Jelenet vagy mûsorszám
közvetlen kiválasztása
DVD
A , gombokkal vagy
a számgombokkal
válassza ki a kívánt
nyelvet.
1
VCD
Fôcím/mûsorszám
közvetlen kiválasztása
A , gombokkal vagy a
számgombokkal válassza ki a
kívánt fôcímet/mûsorszámot,
majd nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
CD
Jelenet közvetlen
kiválasztása
2
Nyomja meg az
INFO gombot.
3
A , gombokkal
válassza ki a fejezet
ikon.
• Attól függôen, hogy a DVD lemezen a hangot
01/05
001/040
0:00:37
1/1
03/05
001/002
0:00:01
01/05
1/1
001/040
0:00:01
1/1
MÛKÖDTETÉS
hány nyelven rögzítették, a gomb minden egyes
megnyomására egy másik nyelv kerül
kiválasztásra (Koreai, Angol, Japán, stb.).
EN 2/3
JA 3/3
A felirat nyelvének kiválasztása
1
Nyomja meg
kétszer az INFO
gombot.
2
Jelenet közvetlen
kiválasztása
A , gombokkal vagy a
számgombokkal válassza ki
a kívánt jelenetet, majd
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
DVD
4
A
gombbal
válassza ki a
Felirat (SUBTITLE)
ikont.
01/05
MP3
3
Válassza ki a kívánt
nyelvet a
gombbal vagy a
Számgombokkal.
KO 1/3
KO 01/ 03
OFF
Megjegyzés
• A feliratozás nyelvét a távvezérlô
OFF / 03
•
27
0:00:01
5
1/1
Felirat gombjával is
kiválaszthatja.
A lemeztôl függôen elôfordulhat,
hogy a lejátszás és feliratozás
nyelve nem választható ki.
01/05
025/040
1:17:30
6
1/1
A számgombokkal írja
be a kívánt idôpontot,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
01/05
028/040
1:30:00
1/1
JPEG
• A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.
• Az MP3 vagy JPEG lemez tartalmát nem
•
Idôpont közvetlen
kiválasztása
A , gombokkal
válassza ki az
idôpont ikont.
Használja a
számgombokat.
EN 02/ 03
JA 03/ 03
025/040
Idôpont közvetlen
kiválasztása
lehet eltüntetni az információs képernyôrôl.
MP3 vagy JPEG lemez lejátszása közben a
, gombokkal nem
lehet mappát váltani. Ha új mappát akar választani, állítsa le a
lejátszást az Állj (STOP ( )) gombbal, és ezután válasszon a ,
gombokkal.
Megjegyzés
• A kívánt fôcímet, fejezetet vagy
•
mûsorszámot kiválaszthatja a
távvezérlô
gombjaival is.
A lemeztôl függôen elôfordulhat,
hogy a fôcím vagy idô kiválasztás
nem mûködik.
28
A lemezmenü használata
A fôcím menü használata
A lemezmenük segítségével kiválaszthatja, hogy milyen nyelven szóljon a hang, milyen
nyelvû legyen a felirat, a profil, stb. Lemezenként más és más DVD menü jelenik meg.
A több fôcímet tartalmazó DVD lemezek esetében megtekintheti az egyes filmek címeit.
A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy ez egyáltalán nem mûködik, vagy lemezenként eltérôen
mûködik.
DVD
1
Nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
• 2.0 verziójú Video-CD lemez
3
A , , ,
gombokkal
válassza ki a
kívánt sort.
2
A , gombokkal válassza ki a Lemezmenü
(DISC MENU) menüpontot, majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
• A lemezmenü csak akkor jelenik meg, ha a lemez
tartalmazza a menüt. Ha a lejátszó nem támogatja
a lemezmenü megjelenítését, a „This menu is
not supported” felirat jelenik meg.
4
1
Nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
2
A , gombokkal
válassza ki a
Fôcím menü
(TITLE MENU)
menüpontot.
3
Nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
• Megjelenik a fôcím menü.
MÛKÖDTETÉS
lejátszása esetén a PBC vezérlôjel
be- és kikapcsolásával mûködtetheti
ezt a funkciót.
DVD
Nyomja meg a
Beírás (Enter)
gombot.
A menübôl való kilépéshez nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
Megjegyzés
A PBC (lejátszás vezérlôjel) üzemmód
A 2.0 verziójú CD lemezek lejátszásakor kiválaszthatja a kívánt jelenetet a menüképernyô segítségével.
Lejátszási vezérlôjel bekapcsolva (PBC ON): Az éppen játszott VCD lemez 2.0 verziójú. A lejátszás a lemezmenü
szerint történik. Bekapcsolt vezérlôjelnél (PBC ON) egyes üzemmódok nem mûködnek. Ha ezeket
használni kívánja, kapcsolja ki a PBC üzemmódot (PBC OFF).
Lejátszási vezérlôjel kikapcsolva (PBC OFF): Az éppen játszott VCD lemez 1.1 verziójú. A lemezt ugyanúgy lehet
lejátszani, mint a normál zenei CD lemezeket.
29
30
A nyelvi jellemzôk beállítása
A DVD lejátszó alapbeállítása szerint a képernyô kijelzések angol nyelven jelennek meg.
1
Nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
2
A gombbal válassza
ki a Beállítás menüt
(Setup), majd nyomja
meg a Beírás
(ENTER) gombot.
3
Nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
4
A , gombokkal
válassza ki a beállítandó
menüpontot, és nyomja
meg a Beírás (ENTER)
gombot.
5
A , gombokkal
válassza ki a kívánt
nyelvet, és nyomja meg a
Beírás (Enter) gombot.
• Ha a Beállítás menüben egyszer már
kiválasztotta az angol nyelvet, a készülék
további bekapcsolásakor a képernyôkijelzések
angol nyelven jelennek meg.
BEÁLLÍTÁSOK
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki
a menübôl.
A képernyômenü
nyelvének kiválasztása
A lejátszás nyelvének
kiválasztása (a lemezen
rögzített nyelvek közül).
A feliratozás nyelvének
kiválasztása (a lemezen
rögzített nyelvek közül).
A lemezmenü nyelvének kiválasztása
(a lemezen rögzített nyelvek közül).
a lemez nem tartalmazza a
* Ha
menüt a kiválasztott nyelven, a
menü az eredeti nyelven jelenik
meg.
31
32
A tv-képarány beállítása
1
Nyomja meg a Menü
(Menu) gombot.
2
A gombbal
válassza ki a Beállítás
menüt (Setup), majd
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
A tv-képarány (képernyôméret) beállítása
A hagyományos tv-készülékeknél a képernyô szélességének és magasságának az aránya 4:3. Ugyanez
az arány a szélesvásznú képernyôvel rendelkezô tv készülékeknél 16:9. Ha olyan DVD filmet kíván
nézni, amelyet a tv-tôl eltérô képaránnyal rögzítettek, ki kell választani a képernyônek megfelelô
beállítást.
Q Hagyományos tv-készülék esetén válassza a „4:3LB” vagy „4:3PS” beállítást
tetszése szerint. Ha viszont szélesvásznú tv-t használ, a „16:9 WIDE”
beállítást válassza.
: 16:9 Ezt a beállítást válassza, ha 16:9 képarányú
(szélesvásznú) filmet 16:9 képarányú tvkészüléken néz meg.
WIDE
4
• Miután elvégezte a beállítást, a
készülék visszakapcsol az elôzô
képernyôre.
: 4:3LB (Letter box) Ennél a beállításnál a teljes
16:9 arányú kép látható a hagyományos
képarányú tv-képernyôn, de fekete sávok jelennek
meg a képernyô alsó és felsô részén.
4:3PS
: 4:3PS (Pan&Scan) Ennél a beállításnál a 16:9
arányú képnek csak a középsô része látható a
hagyományos képernyôn, mert a 16:9 arányú
filmnek a két széle levágásra kerül.
(4:3 Letterbox)
(4:3 Pan&Scan)
BEÁLLÍTÁSOK
3
A gombbal válassza
ki a TV-képernyô (TV
DISPLAY) menüpontot.
A , gombokkal
válassza ki a kívánt
beállítást, és nyomja
meg a Beírás
(ENTER) gombot.
4:3LB
Megjegyzés • Ha azonban a film 4:3 képarányban került felvételre, akkor a fenti beállításokkal sem
tekintheti meg a filmet 16:9 képaránnyal.
• Mivel a DVD filmeket általában többféle formátumban rögzítik, a használt szoftvertôl, a
tv- készüléktôl, és a tv-képarány beállítástól függôen más és más a lejátszott kép.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
33
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki
a Beállítás menübôl.
34
A készülék használatának korlátozása
(Szülôi felügyelet)
Ezzel letilthatja az olyan jelenetek (erôszakos vagy csak felnôtteknek való) lejátszását, melyek a
gyermekek számára károsak.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
MENU gombot.
2
A gombbal
válassza ki a Beállítás
(Setup) menüt, majd
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
3
A gombbal válassza
ki a Szülôi felügyelet
(PARENTAL) menüt,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
4
A , gombokkal
válassza ki a korlátozási
szintet, majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
• Ha a 6. korlátozási szintet választja ki, nem
•
lehet lejátszani a 7-es, és az e feletti
korlátozási szintû lemezeket.
Minél alacsonyabb korlátozási szint értéket
állít be, annál szigorúbb a korlátozás.
Magasabb korlátozási szintnél a filmben
benne maradnak az erôszakos és a
gyermekek számára nem kívánatos jelenetek.
• Alapbeállítás szerint a jelszó „7890”.
• A beállítás végeztével a készülék
visszakapcsol az elôzô képernyôre.
• A Szülôi felügyelet (PARENTAL CONTROL) funkció olyan DVD
lemezek esetén használható, melyek tartalmazzák a lemez
lejátszásának korlátozásához a megfelelô információkat.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki
a Beállítás menübôl.
35
36
BEÁLLÍTÁSOK
Megjegyzés
5
Írja be a jelszót,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
A jelszó beírása
A korlátozási szint megadásához jelszót kell beírnia.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
MENU gombot.
2
A gombbal
válassza ki a Beállítás
(Setup) menüt, majd
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
3
A gombbal válassza ki
a Jelszó (PASSWORD)
menüpontot, majd nyomja
meg a Beírás (ENTER)
gombot.
4
Nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
5
Írja be a jelszót,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
• Írja be a régi jelszót, majd az új
jelszót, és erôsítse meg az új jelszót.
• Ezzel elkészült a beállítással.
BEÁLLÍTÁSOK
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet
ki a Beállítás menübôl.
37
38
A háttérkép beállítása
JPEG
DVD
VCD
DVD, VCD vagy JPEG CD lemez lejátszásakor kiválaszthat egy képet, mely képernyô háttérként fog
megjelenni.
1
Lejátszás közben nyomja
meg a Lejátszás/pillanat állj
(PLAY/PAUSE) gombot
akkor, amikor egy háttérképnek alkalmas képet lát.
2
Nyomja meg a
LOGO gombot.
3
Nyomja meg a
MENU gombot.
8
A Lemezfiók nyitás/zárás
(OPEN/CLOSE) gombbal
nyissa ki, majd zárja be a
lemezfiókot.
4
A gombbal válassza
ki a Beállítás (Setup)
menüt, majd nyomja meg
a Beírás (ENTER)
gombot.
5
A gombbal válassza
ki a Logó (LOGO)
menüpontot, majd
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
• A képernyôn megjelenik elôször a „LOGO
COPYING” (Logó másolás alatt), majd a
„LOGO COPIED” (Logó átmásolva) felirat.
LOGO COPYING
PAUSE
PAUSE
7
Lépjen ki a
Beállítás
menübôl a
MENU gombbal.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet
ki a Beállítás menübôl.
A háttérkép megváltoztatása
közben nyomja meg a
1 Lejátszás
Lejátszás/pillanat állj
Ezt a beállítást válassza,
ha a Samsung Logót
kívánja használni
háttérképként.
39
Ezt a beállítást válassza, ha
az Ön által kiválasztott képet
kívánja használni
háttérképnek.
(PLAY/PAUSE) gombot akkor,
amikor egy háttérképnek alkalmas
képet lát.
2
JPEG
DVD
Nyomja meg a LOGO gombot.
• A képernyôn megjelenik elôször a
„LOGO COPYING” (Logó másolás
alatt), majd a „LOGO COPIED” (Logó
átmásolva) felirat.
LOGO COPYING
PAUSE
VCD
3
A Lemezfiók nyitás/zárás
(OPEN/CLOSE) gombbal
nyissa ki, majd zárja be a
lemezfiókot.
• Ezek után az újonnan kiválasztott
kép jelenik meg háttérképként.
PAUSE
40
BEÁLLÍTÁSOK
6
A gombbal válassza ki
a Felhasználó (USER)
menüpontot, majd nyomja
meg a Beírás (ENTER)
gombot.
Hangsugárzó beállítások
1
2
Nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
A gombbal válassza
ki az „AUDIO”
menüpontot, majd
nyomja meg az
ENTER gombot.
A teszthang
1
Nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
2
A gombbal válassza
ki az „AUDIO”
menüpontot, majd
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
3
A gombbal válassza
ki a Teszthang (TEST
TONE) menüpontot,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
• A teszthang a bal elsô, középsô,
jobb elsô, jobb hátsó, bal hátsó
hangsugárzókból, majd a
mélysugárzóból hallható, ebben a
sorrendben. Ha ekkor ismételten
megnyomja a gombot, a teszthang
kikapcsol.
4
A , , , gombokkal
válassza ki a beállítandó
hangsugárzót, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
• A C (Középsugárzó), LS (Bal hátsó) és RS (Jobb
•
hátsó) hangsugárzóknál két beállítás között
választhat: SMALL (Van) ❖ NONE (Nincs).
Az L (Bal elsô) és R (Jobb elsô) hangsugárzóknál
az alapbeállítás a SMALL.
SMALL : Ezt a beállítást válassza, ha használja az adott hangsugárzót.
NONE : Ezt a beállítást válassza, ha nem csatlakoztatta az adott hangsugárzót.
Megjegyzés
BEÁLLÍTÁSOK
3
Válassza ki a
Hangsugárzó beállítás
(Speaker Setup)
menüpontot, és nyomja
meg a Beírás (ENTER)
gombot.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki
a Beállítás menübôl.
A teszthang bekapcsolása a Teszthang (TEST TONE) gombbal
Többcsatornás Pro Logic üzemmód
Nyomja meg a Teszthang (TEST TONE) gombot.
Start
• DVD és CD lemezeknél a teszthang csak Állj (STOP)
üzemmódban hallható.
• Ezzel ellenôrizheti, hogy minden csatlakoztatott
•A
41
•
•
Dolby Pro Logic II üzemmódoknál a késleltetési idô más és más lehet az
egyes üzemmódokban.
AC-3 és DTS beállításnál a késleltetési idô 00 és 15 msec között választható ki.
Más a hangsugárzó beállítás a PRO LOGIC és a STEREO üzemmódoknál.
hangsugárzó megfelelôen mûködik-e.
A teszthang kikapcsolásához nyomja meg ismét a Teszthang
(TEST TONE) gombot.
L: Bal elsô hangsugárzó
R: Jobb elsô hangsugárzó
C: Középsugárzó
SW: Mélysugárzó
LS: Bal hátsó hangsugárzó RS: Jobb hátsó hangsugárzó
42
A késleltetési idô beállítása
1
Nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
2
A gombbal válassza
ki az „AUDIO”
menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
3
A gombbal válassza
ki a Késleltetési idô
(DELAY TIME) menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4
A , , , gombokkal válassza ki a
beállítandó hangsugárzót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
5
A , gombokkal
válassza ki a
késleltetési idôt,
majd nyomja meg
az ENTER gombot.
• A késleltetési idôt a középsugárzóra
00 és 05 msec között, a hátsó
hangsugárzókra 00 és 15 msec
között lehet beállítani.
BEÁLLÍTÁSOK
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki
a Beállítás menübôl.
A késleltetési idô beállítása a hangsugárzókhoz
Ha 5.1 csatornás térhatású hanggal játszik le, akkor a legjobb a térhatás,
ha a hangsugárzók egyenlô távolságban vannak Öntôl.
Ha ezt a szoba berendezése nem teszi lehetôvé, a késleltetési idô
beállításával érheti el ugyanezt a hatást.
A késleltetési idô a közép és a hátsó hangsugárzókra állítható be.
• Késleltetési idô beállítása a középhangsugárzóhoz
Ha a Dc távolság megegyezik a Df távolsággal
vagy annál nagyobb (lásd az ábrán), válassza a
0ms beállítást. Egyéb esetben azonban végezze
el a beállítást az alábbi táblázat alapján.
Df és Dc távolsága
50
100
150
200
Érték (ms)
1,3 ms
2,6 ms
3,9 ms
5,3 ms
• Késleltési idô beállítása a hátsó hangsugárzókhoz
Ha a Df távolság megegyezik a Ds távolsággal (lásd
az ábrát), válassza a 0 ms beállítást. Egyéb esetben
végezze el a beállítást az alábbi táblázat alapján.
Df és Dc távolsága
200
400
600
43
A középhangsugárzó
ideális helye
A hátsó
hangsugárzók
ideális helye
Érték (ms)
5,3 ms
10,6 ms
15,9 ms
A hangsugárzókat egy körön helyezze el, ahogyan az ábrán is látható.
Df: Az elsô hangsugárzóknak a hallgatási helytôl mért távolsága.
Dc: A középsugárzónak a hallgatási helytôl mért távolsága.
Ds: A hátsó hangsugárzóknak a hallgatási helytôl mért távolsága.
44
A hangjellemzôk beállítása
Minden egyes hangsugárzóra beállíthatja a balanszot és a hangerôt.
1. módszer:
1
Beállítás az alapbeállítási menüben
Nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
2
A gombbal válassza
ki az „AUDIO” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. módszer:
Beállítás a Hangszerkesztés (SOUND EDIT) gombbal
Az elsô hangsugárzók közötti
Hangegyensúly (Balansz) beállítása
1
TITLE
Nyomja meg a
Hangszerkesztés
(SOUND EDIT)
gombot, majd a ,
gombokkal végezze el
a beállítást.
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
A hátsó hangsugárzók közötti
Hangegyensúly (Balansz) beállítása
2
TITLE
Nyomja meg a
Hangszerkesztés
(SOUND EDIT)
gombot, majd a ,
gombokkal végezze el
a beállítást.
CHAP PRGM RDS RT
ST
kHz
MHz
4
A , , , gombokkal
válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A hátsó hangsugárzók jelszintjének
a beállítása
4
TITLE
Nyomja meg a
Hangszerkesztés
(SOUND EDIT)
gombot, majd a ,
gombokkal végezze el
a beállítást.
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
3
TITLE
Nyomja meg a
Hangszerkesztés
(SOUND EDIT)
gombot, majd a ,
gombokkal végezze el
a beállítást.
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
kHz
MHz
A mélyhangsugárzó jelszintjének a
beállítása
5
TITLE
BEÁLLÍTÁSOK
3
A gombbal válassza
ki a Hangszerkesztés
(SOUND EDIT) menüpontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
TUNED
A középhangsugárzó jelszintjének a
beállítása
Nyomja meg a
Hangszerkesztés
(SOUND EDIT)
gombot, majd a ,
gombokkal végezze el
a beállítást.
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
Megjegyzés
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
45
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet
ki a Beállítás menübôl.
Az elsô/hátsó hangsugárzók hangegyensúlyának beállítása
• A beállítást a 00 és -6 közötti tartományban végezheti el, vagy választhatja a Kikapcsolva (OFF) beállítást.
• Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje.
A közép/hátsó hangsugárzók és a mélyhangsugárzó hangerejének beállítása
• A hangerô beállítást a +6 dB és –6 dB közötti tartományban végezheti el.
• Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje, és minél jobban megközelíti a +6
értéket, annál nagyobb a hangsugárzó hangereje.
46
A DRC üzemmód beállítása (dinamikatartomány csökkentése)
Használja ezt, ha a Dolby Digital hang minden elônyét szeretné élvezni alacsony
hangerô mellett is (pl. amikor éjszaka filmet néz).
1
Nyomja meg a
Menü (MENU)
gombot.
2
A gombbal
válassza ki az
„AUDIO”
menüpontot, és
nyomja meg az
ENTER gombot.
3
A gombbal
válassza ki a
„DRC” sort, és
nyomja meg az
ENTER gombot.
4
A ,
gombokkal állítsa
be a „DRC”
üzemmódot.
• Minél tovább tartja lenyomva a
gombot, annál jobban érvényesül a
hatása, és minél tovább tartja lenyomva
a
gombot, annál kevésbé.
BEÁLLÍTÁSOK
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki
a Beállítás menübôl.
47
48
Az automatikus hang-kalibráció
beállítása
1
2
3
* Ez csak DVD/CD lejátszáskor áll rendelkezésre.
Automatikus hang-kalibráció
Ha a készülék üzembe helyezése, vagy a helyének megváltoztatása után egyszer végrehajtja az
automatikus hang-kalibrációt, a készülék felismeri a hangsugárzók távolságát, a csatornák jelszintje közötti
különbséget, valamint a frekvenciajellemzôket, és ennek alapján a hallgatói környezethez igazítja az 5.1
csatornás térhatású hangzást.
a kép csak illusztráció, a
* Ez
készülék és annak tartozékai a
valóságban eltérhetnek a képen
ábrázolttól.
Csatlakoztassa a kalibrációs mikrofont
a készüléken a megfelelô (Auto sound
calibration) aljzathoz.
Tegye a kalibrációs mikrofont a
hallgatási helyre.
Állítsa be a készüléken a hangerôt az
alábbiak szerint:
• Ha a hallgatási hely 5 m-nél távolabb van a hangsugárzótól, állítsa a
készüléken a hangerô-szabályzót a 25-ösnél magasabb állásba.
• Ha a hallgatási hely 3-5 m-re van a hangsugárzótól, állítsa a
készüléken a hangerô-szabályzót a 25-ös állásba.
• Ha a hallgatási hely 3 m-nél közelebb van a hangsugárzótól, állítsa a
készüléken a hangerô-szabályzót a 15-ös állásba.
Kalibrációs mikrofon
4
Nyomja meg az ASC gombot.
• A teszthang kétszer végighalad a hangsugárzókon a meghatározott sorrendben
•
Megjegyzés
• Ha most vásárolta a készüléket, vagy most helyezi üzembe, és megnyomja az automatikus hang-kalibráció
•
•
Amikor bekapcsolja a készüléket, a lemez beolvasása után egy
hangjelzés jelzi, hogy a készülék optimalizálása megtörtént.
Az automatikus hang-kalibráció
visszaigazolása
1
Nyomja meg kétszer hosszan az
ASC gombot.
meg és tartsa lenyomva az ASC gombot.
1 Nyomja
2 Nyomja meg röviden az ASC gombot.
meg röviden az ASC gombot.
2 Nyomja
• A kijelzôn megjelennek a távolságra és
• A gomb minden egyes megnyomására a hangjelzés
49
A teszthang végighalad a
hangsugárzókon
(Auto Sound Calibration) gombot, anélkül, hogy csatlakoztatná a készülékhez a kalibrációs mikrofont, a
kijelzôn a "PLEASE SET ASC FUNCTION FIRST" (Kérjük, indítsa el elôször az automatikus hangkalibrációt) üzenet jelenik meg.
Mivel a beállítási hang hangereje állandó és adott a kalibrációs eljárás alatt, nem változtathat rajta a készülék
hangerô-szabályzó gombjaival.
Ha kihúzza a kalibrációs mikrofont a végrehajtás közben, a beállítás megszakad.
A hangjelzés be és kikapcsolása
•
A beállítás végét
csengô hang jelzi.
R: Jobb elsô hangsugárzó
SW: Mélysugárzó
RS: Jobb hátsó hangsugárzó
felváltva Bekapcsol („S.LOGO ON”) és Kikapcsol
(„S.LOGO OFF”).
Ha bekapcsolja a hangjelzést („S.LOGO ON”), a készülék
a bekapcsolás és a lemez beolvasása utána hangjelzéssel
jelentkezik be. Ha a Kikapcsolt („S.LOGO OFF”) beállítást
választja, nincs hangjelzés.
a jelszintre vonatkozó információk a
kijelzôn.
5
Megjelenik a beállítás eredménye minden
hangsugárzóra
Amikor a kijelzôn megjelenik a „REMOVE
MIC” (Távolítsa el a mikrofont) üzenet,
húzza ki a mikrofont az aljzatból.
Az automatikus hang-kalibráció megszakításához nyomja meg az ASC gombot.
• A teszthang abbamarad, a kijelzô megjelenik a „CANCEL ASC” (Kalibráció törölve), majd a „REMOVE MIC”
(Húzza ki a mikrofont) üzenet, és a beállítást ezzel kikapcsolta.
Ha bele kíván hallgatni az automatikus hang-kalibrációs folyamatba, nyomja meg röviden az
ASC gombot. (Ha a kalibrációt a fenti 1–4. lépések szerint indította el.)
• A kijelzôn a Bekapcsolva („ASC ON”) és Kikapcsolva („ASC OFF”) jelzés váltakozik.
• Ha a Bekapcsolt („ASC ON”) beállítást választja, belehallgathat az automatikus kalibráció menetébe.
• Ha a Kikapcsolt („ASC OFF”) beállítást választja, az alapbeállítási képernyôn kiválasztott audio beállítási üzemmód
lesz érvényben.
50
BEÁLLÍTÁSOK
L: Bal elsô hangsugárzó
C: Középsugárzó
LS: Bal hátsó hangsugárzó
(L ❖ C ❖ R ❖ RS ❖ LS ❖ SW)), és a készülék automatikusan optimalizálja
az 5.1 csatornás hangteret.
Az automatikus hang-kalibrálási eljárás körülbelül két percet vesz igénybe.
Térhatású üzemmódok
Super 5.1 csatornás üzemmód
Ezzel az üzemmóddal a készülék a 2 csatornás
hangforrás (pl. VDC, CD vagy rádió) hangját 5.1
csatornás térhatású hanggá alakítja.
Nyomja meg a
SUPER 5.1
gombot.
Zenei hangzásképek
Ha 2 csatornás mûsorforrást hallgat, és választ a
zenei hangzásképek közül, a készülék a 2
csatornás hangot 5.1 csatornás térhatású hanggá
alakítja. A hangzás sokkal dinamikusabb és élettel
telibb lesz, mintha ott ülne az események közepén.
Filmek nézésekor 3 különféle hangzáskép közül
válassza ki a megfelelôt.
Nyomja meg a
MUSIC gombot.
Nyomja meg a
MOVIE gombot.
• A gomb minden egyes megnyomására • A gomb minden egyes
•
Mozi hangzásképek
a készülék átvált a Bekapcsolt
(„SUPER 5.1”) és Kikapcsolt („SUPER
OFF”) beállítás között.
Válassza a „SUPER 5.1” beállítást, ha
a 2 csatornás hangot 5.1 csatornás,
térhatású hangként szeretné hallgatni.
megnyomására a hangzásképek az
alábbi sorrendben váltják egymást:
C
LS
LINEAR PCM
C
LS
DSP TITLE
PBC
CHAP
PRGM
RDS
RT
TA
ST
LS
DSP TITLE
PBC
CHAP
PRGM
RDS
RT
TA
ST
RS
TUNED
R
RS
LINEAR PCM
L
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
C
RS
TA
ST
TUNED
L
C
ST
LSM
V-H/P
TUNED
DSP TITLE
PBC
CHAP
PRGM
RDS
RT
TA
ST
TUNED
R
CMX
SW
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
LS
CMX
TA
Akciófilmekhez
kHz
MHz
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
PRGM
megnyomására az alábbi két
beállítás váltja egymást:
VIRTUAL ON (Bekapcsolva) és
VIRTUAL OFF (Kikapcsolva).
kHz
MHz
TUNED
R
SW
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
LS
CHAP
• A gomb minden egyes
BEÁLLÍTÁSOK
LINEAR PCM
C
SW
PBC
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
LINEAR PCM
L
DSP TITLE
R
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
lépjen kapcsolatba a Samsung
vevôszolgálattal.
2
Nyomja meg a
V-H/P gombot.
R
SW
SW
1
Csatlakoztassa a
fejhallgatót a
fejhallgató aljzathoz.
ASC
LINEAR PCM
L
L
Ha mások zavarása nélkül kívánja a mûsort hallgatni, csatlakoztasson a készülékhez fejhallgatót.
Az 5.1 csatornás térhatású hangzáshoz hasonló dinamikus hangzást élvezhet, még egy
hagyományos, sztereo fejhallgató csatlakoztatásakor is.
• Ha fejhallgatót kíván vásárolni,
• A gomb minden egyes
megnyomására a hangzásképek
elnevezései az alábbi sorrendben
váltják egymást:
Fejhallgató
Drámai filmekhez
LINEAR PCM
L
C
CMX
SW
LS
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
RS MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
LINEAR PCM
L
C
DSP
RT
TA
ST
R
LINEAR PCM
CMX
SW
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
LS
TUNED
L
C
LINEAR PCM
L
C
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
CMX
C
SW
RS
C
C
SW
Megjegyzés
TA
ST
ST
TUNED
kHz
MHz
TUNED
TA
ST
TUNED
R
CMX
RS MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
kHz
MHz
TA
ST
CMX
TUNED
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
LINEAR PCM
L
TA
R
SW
LS
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
LINEAR PCM
L
RT
R
SW
LS
RDS
TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
LINEAR PCM
L
LS
PRGM
Musicalekhez
TUNED
LS
C
CHAP
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
LINEAR PCM
L
PBC
CMX
RS MPEG-2 AAC MPEG
R
SW
LS
DSP TITLE
R
SW
LS
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
• Ha fejhallgatót használ, ne állítsa túl nagyra a hangerôt.
A hosszantartó, magas hangerôn történô zenehallgatás
halláskárosodást okoz.
TUNED
R
CMX
RS MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
• Ha olyan DVD lemezt helyez a készülékbe, amelyre a hangot 2 vagy sokcsatornás formátumban
rögzítették, és megnyomja a SUPER5.1 gombot, a kijelzôn a „THIS FUNCTION APPLIES ONLY
2CH SOURCE” (Csak 2 csatornás mûsorforrásokkal mûködik) üzenet jelenik meg, és a funkció nem
mûködik.
51
Megjegyzés
• VIRTUAL ON: Ha ezt a beállítást választja, a fejhallgatón keresztül úgy fogja
hallani a mûsort, mintha a koncertterem közepén ülne.
• VIRTUAL OFF: Ezt a beállítást válassza a normál 2 csatornás sztereo
mûsorok hallgatásához.
52
Dolby Pro Logic II üzemmódok
Dolby Pro Logic II hangeffektusok
Ez az üzemmód csak a Dolby Pro Logic MUSIC üzemmódban használható
Válassza ki a használni kívánt Dolby Pro Logic II üzemmódot.
Nyomja meg a
Nyomja meg a Pro Logic II
üzemmód választó
(PL II
MODE) gombot a MUSIC
üzemmód kiválasztásához.
1
PL II MODE gombot.
• A gomb ismételt megnyomására az üzemmódok az alábbi
sorrendben váltják egymást:
Nyomja meg a PL II effektus
választó ( PL II EFFECT)
gombot, majd , gombokkal
végezze el a beállítást.
2
• 0 és 1 között választhat.
LINEAR PCM
L
C
LINEAR PCM
C
C
TA
ST
LINEAR PCM
TUNED
kHz
MHz
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
C
TA
ST
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
LINEAR PCM
L
CMX
SW
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
LS
C
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
CMX
SW
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
LS
TUNED
R
CMX
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
TUNED
R
SW
LS
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
ST
L
SW
LS
L
TA
CMX
RS MPEG-2 AAC MPEG
LINEAR PCM
L
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
R
SW
LS
RS
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
LINEAR PCM
L
C
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
CMX
LINEAR PCM
L
C
kHz
MHz
C
ST
TUNED
kHz
MHz
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
3
CMX
RS MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
• A beállítást a 0 és 7 közötti tartományban végezheti.
Nyomja meg a PL II effektus
választó ( PL II EFFECT)
gombot, majd a , gombokkal
végezze el a beállítást.
4
• A beállítást a 0 és 6 közötti tartományban
végezheti.
LINEAR PCM
L
C
Megjegyzés
TA
ST
TUNED
R
SW
LS
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
RS
LINEAR PCM
L
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
C
LS
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
SW
RS
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
• Ha külsô berendezést csatlakoztat a készülékhez, és kiválasztja a
Pro Logic II üzemmódot, ügyeljen rá, hogy az audio
csatlakozóvezetékeket mind a jobb, mind a bal AUDIO INPUT
bemeneti aljzatokhoz csatlakoztassa. Ha csak a bal, vagy csak a
jobb aljzathoz csatlakoztat, nem lehet hallgatni az 5.1 csatornás
térhatású hangot.
Megjegyzés
• Ha két vagy többcsatornás kódolású DVD-t játszik le, a PLII
(Dolby Pro Logic II)
gomb nem mûködik, hanem a készülék automatikusan a többcsatornás üzemmódra vált.
Pro Logic II üzemmódok:
• MUSIC: Zenehallgatás közben a jelenlét érzetét kelti.
• CINEMA: A mozifilm hangja a megtévesztésig valósághû lesz.
• PRO LOGIC: Többcsatornás hangeffektus, mely 5 hangsugárzó érzetét kelti, holott csak az elsô két hangsugárzót
használja.
MATRIX:
Az
5.1
csatornás surround hang elôállítása
•
STEREO: Válassza ezt a beállítást, ha a hang elôállításához csak az elsô két hangsugárzót és a mélysugárzót
kívánja használni.
53
• Panoráma (Panorama) mód Ezzel a beállítással az elsô hangsugárzók által sugárzott sztereo hangzásnak a
•
•
háttér hangsugárzókra történô kiterjesztésével kitágíthatja a hangteret, azt a hatást
keltve, mintha körbevenné a zene.
Középcsatorna beállítás (Center Width Control) A hangot csak a középsugárzó közvetíti. A jobb és bal elsô
hangsugárzók csak fantom hangot állítanak elô.
Dimenzió (Dimension) A hangtér fokozatos eltolása az elsô vagy a hátsó hangsugárzók irányában.
54
BEÁLLÍTÁSOK
Nyomja meg a PL II effektus
választó (
PL II EFFECT)
gombot, majd a , gombokkal
végezze el a beállítást.
R
SW
LS
TA
CMX
RS MPEG-2 AAC MPEG
LINEAR PCM
L
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
R
SW
LS
TUNED
R
SW
LS S RS MPEG-2 AAC MPEG
Rádióhallgatás
Rádióállomások tárolása
Maximálisan a következô számú állomások tárolhatók:
Hangolja be a kívánt állomást (az FM, MW vagy LW hullámsávokon) az
automatikus vagy kézi hangolási mód segítségével.
• FM
• AM(MW)
• LW
15 FM állomás
8 MW állomás
7 LW állomás
Ultrarövidhullám
Középhullám
Hosszúhullám
A távvezérlôvel
Példa: Az FM 89,1 tárolása a memóriában.
Nyomja meg a Rádió/
hullámsáv választó
(TUNER/BAND)
gombot.
1
2
Hangolja be a
hallgatni kívánt
állomást.
Automatic Tuning 1
• A Rádió/hullámsáv választó
(TUNER/BAND) gomb
megnyomásával
átkapcsolhat az FM ❖ MW ❖
LW hullámsávok között.
(Automatikus hangolás 1)
Automatic Tuning 2
(Automatikus hangolás 2)
Manual Tuning
(Kézi hangolás)
A készülék gombjaival
1
Nyomja meg az Üzemmód választó (Function)
gombot a kívánt
hullámsáv (FM, MW, LW)
kiválasztásához.
2
Nyomja meg a
gombot,
ha a korábban tárolt állomások közül kíván választani.
Tartsa lenyomva
a
gombot. Az automatikus
keresés elkezdôdik.
Nyomja meg röviden a
gombot ismételten. Minden
egyes gombnyomásra a
frekvencia újból változni
kezd a megnyomott
gombnak megfelelô
irányban.
Hangolja be a
hallgatni kívánt
állomást.
Nyomja meg a Mono/sztereo (MO/ST) gombot a Mono/Sztereo
üzemmód kiválasztására. (Csak az FM hullámsávon.)
• A Mono/sztereo (MO/ST) gomb minden egyes megnyomásával a „STEREO” (Sztereo)
• A Rádió/hullámsáv választó
2
• Olvassa el a rádióállomások
(TUNER/BAND) gomb minden
egyes megnyomására a
készülék átvált az FM, MW és
LW hullámsávok között.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
Hangolja be a
gombbal a 89,1
frekvenciaértéket.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
kHz
MHz
4
Válassza ki a kívánt
memóriahelyet a
gombokkal.
• 1–15 között választhat.
RDS RT
ST
TUNED
jelzés.
TITLE
RDS RT
kHz
MHz
5
Nyomja meg a Tárolás
(TUNER MEMORY)
gombot az állomás
tárolásához.
ST
TUNED
kHz
MHz
6
További állomások
tárolásához hajtsa
végre újból a 2–5.
lépéseket.
• A TUNER MEMORY gombot az alatt az idô
•
TITLE
• A kijelzôn villog a „PRGM”
automatikus vagy kézi
behangolásáról olvasottakat az
55. oldal 2. lépésben.
TUNED
3
Nyomja meg a
Tárolás (TUNER
MEMORY) gombot.
TUNED
kHz
MHz
alatt nyomja meg, amikor a „PRGM” jelzés
villog a kijelzôn.
A TUNER MEMORY gomb megnyomására
a „PRGM” jelzés eltûnik a kijelzôrôl, és a
készülék tárolja az állomást.
TITLE
CHAP
RDS RT
ST
A RÁDIÓ
Nyomja meg az Állj (Stop)(
) gombot a „PRESET” (Tárolt
állomások behívása) üzemmód kiválasztásához. Válasszon a
gombbal a korábban
tárolt állomások közül.
meg az Állj (Stop)( )
Automatic Tuning 2 Nyomja
gombot a ”MANUAL” (Kézi)
üzemmód kiválasztásához. Tartsa nyomva
a
gombot az automatikus keresés
elindításához.
meg az Állj (Stop) ( )
Manual Tuning Nyomja
gombot a „MANUAL” (Kézi)
üzemmód kiválasztásához. Nyomja meg
a
gombot ismételten. Minden egyes
gombnyomásra a frekvencia újból változni kezd
a megnyomott gombnak megfelelô irányban.
Automatic Tuning 1
1
Nyomja meg a
Rádió/hullámsáv választó
(TUNER/BAND) gombot,
és válassza ki az FM
hullámsávot.
TUNED
kHz
MHz
A tárolt állomások elôhívásához nyomja meg a
távvezérlôn.
gombokat a
és „MONO” (Mono) üzemmód közül választhat.
55
• Gyenge vétel esetén válassza a mono üzemmódot a tiszta, zavarmentes rádióhallgatás
érdekében.
56
RDS adások vétele
PTY (mûsortípus) kijelzés és Mûsortípus szerinti keresés (PTY-SEARCH)
FM állomások behangolása az RDS szolgáltatással
Ez a készülék rendelkezik az RDS (Rádiós Adatrendszer) szolgáltatással, amely lehetôvé teszi azt,
hogy az FM RDS rádióállomások a normál rádiójelekkel együtt olyan információkat juttassanak el a
hallgatókhoz, mint pl. a rádióállomás neve, mûsortípus azonosítók (sport, zene, stb...)
Ha olyan állomást hangol be, amely RDS információkat is sugároz, a kijelzôn világít
az RDS jelzô.
• Az RDS szolgáltatások leírása
1. PTY (Mûsortípus): Az éppen sugárzott mûsor típusának kijelzése.
2. PS NAME (Állomásnév): az éppen hallgatott rádióállomás max. 8 karakter hosszúságú
neve.
3. RT (Rádiós szöveg): Dekódolja a rádióállomás által sugárzott max. 64 karakteres
szöveges információt.
4. CT (Pontos idô): Dekódolja az FM frekvencián sugárzott pontos idô információt.
• Egyes állomások nem sugároznak PTY, RT vagy CT információkat. Ilyenkor ezek a
jelzések nem jelennek meg.
5. TA (Közlekedési információk beolvasása): Ez a jelzés akkor villog, amikor a közlekedési
információk beolvasása történik.
Megjegyzés • Az MW/LW adók nem sugároznak RDS jeleket.
Az RDS szolgáltatás egyik elônye, hogy megkereshet egy bizonyos típusú mûsort sugárzó állomást a
tárolt állomások között úgy, hogy megadja a mûsortípus azonosítóját (PTY).
Rádiómûsor keresése a PTY (mûsortípus) azonosító segítségével
A keresés elôtt vegye figyelembe a következôket:
• A mûsortípus azonosító (PTY) szerinti keresés
•
•
•
csak a tárolt adók között lehetséges.
A keresés bármikor megállítható, ha keresés
közben megnyomja a Mûsortípus szerinti keresés
(PTY-SEARCH) gombot.
A következô lépések elvégzésének ideje idôben
korlátozva van. Ha a beállítás törlôdik, mielôtt
befejezné a beállítási mûveletet, kezdje újra az
1-es lépéstôl.
Amikor a távvezérlôn megnyomja a gombokat,
ellenôrizze, hogy a távvezérlôvel FM adót
választott-e.
Kijelzés
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
1
Amikor FM rádióadó mûsorát hallgatja,
nyomja meg a Mûsortípus szerinti keresés
(PTY SEARCH) gombot.
Az RDS szolgáltatásokról
A kijelzôn látható, ha az adó sugároz RDS jeleket.
Az RDS információk megjelenítése
2
FM adás hallgatásakor nyomja meg az RDS kijelzések megjelenítése (RDS DISPLAY) gombot.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzôn a következô információk jelennek meg::
A kijelzôn megjelenô karakterek
Amikor a kijelzôn PS vagy RT jelek láthatók, a következô karakterek fordulhatnak elô.
• A kijelzô nem tesz különbséget a kis és nagybetû között, és mindig nagybetû jelenik
meg.
• Nem jelennek meg ékezetes betûk. Például „A” jelenik meg a különbözô nyelvekben
elôforduló változatok helyett (Á, Ä).
3
Mialatt az elôzô lépésben választott PTY
azonosító látható a kijelzôn, újra nyomja
meg a Mûsortípus szerinti keresés (PTY
SEARCH) gombot.
• A készülék végigkeresi mind a 15 tárolt
FM állomást, és ha talál egyet, ami
megfelel a kívánságnak, akkor megáll a
keresés, és a készülék behangolja az
adott állomást.
• Információk, a vásárlókat érdeklô kérdések,
orvosi témák, stb.
• Sport
• Oktatás
• Rádiójátékok, sorozatok, stb.
• Nemzeti vagy helyi kulturális témák, pl. vallási
és szociális kérdések, nyelvek, színház, stb.
SCIENCE
• Természettudomány és technológia
VARIED
• Egyéb prózai, szórakoztató programok
(vetélkedôk, játékok), interjúk, vígjátékok,
szatirikus darabok, stb.
POP M
• Popzene
ROCK M
• Rockzene
M.O.R.M
• Mai „könnyûzene”
LIGHT M
• Könnyû klasszikus zene, hangszeres és
kórusmûvek
CLASSIC
• Komoly klasszikus zene, zenekari darabok,
szimfóniák, kamarazene, operák
OTHER M
• Egyéb zene, jazz, R&B, pop, country, rap
WEATHER
• Idôjárás
FINANCE
• Pénzügy
CHILDREN
• Gyermekprogramok
SOCIAL A
• Társadalmi ügyek
RELIGION
• Vallás
PHONE IN
• Betelefonálás
TRAVEL
• Utazás
LEISURE
• Szabadidô
JAZZ
• Jazz zene
COUNTRY
• Country zene
NATION M
• Nemzetek zenéje
OLDIES
• Régi zene
FOLK M
• Népzene
DOCUMENT
A RÁDIÓ
PS (Program Service = Rádióadó neve): Keresés közben megjelenik a „PS” jelzés, és
az adó neve kijelzésre kerül. Ha az adó nem sugároz ilyen információt, akkor a „NO PS”
jelzés jelenik meg.
RT(RadioText = Rádiós szöveg): Keresés közben megjelenik az „RT” jelzés, és az adó
által küldött üzenetek. Ha az adó nem sugároz ilyen információt, akkor a „NO RT” jelzés
jelenik meg.
Frekvencia: Az adó frekvenciája (nem RDS szolgáltatás).
Tartsa nyomva addig a PTY- vagy PTY+
gombot, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a
kívánt PTY azonosító.
• A kijelzôn a táblázatban látható PTY azonosítók
jelennek meg.
• Különbözô témák, pl. pillanatnyi események,
ismeretterjesztés, párbeszédek és elemzések
CULTURE
• Ha az adó nem megfelelôen sugározza az RDS jelet vagy
gyenge a vétel, az RDS szolgáltatások mûködése nem lesz
megfelelô.
Mûsortípus
• Hírek, pl. a közlemények és riportok
• Ismeretterjesztés
Megjegyzés • Ha a keresés igen gyorsan befejezôdik, a PS és RT jelzés nem
jelenik meg a kijelzôn.
57
58
További szolgáltatások
Automatikus kikapcsolás (Sleep)
A kijelzô fényerejének beállítása
Ezzel beállíthatja a készüléket úgy, hogy automatikusan
kikapcsoljon a kiválasztott idôtartam eltelte után.
A DVD lejátszó kijelzôjének a fényereje módosítható, hogy
tv-nézés közben ne zavarja Önt a túl nagy fényerô.
Nyomja meg az Automatikus
kikapcsolás (SLEEP) gombot.
• A kijelzôn megjelenik a „SLEEP” jelzés. A gomb minden egyes
megnyomására a kiválasztás a következôk szerint változik:
10 ❖ 20 ❖ 30 ❖ 60 ❖ 90 ❖ 120 ❖ 150 ❖ OFF (Kikapcsolva).
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
Nyomja meg a Kijelzô sötétítése
(DIMMER) gombot.
• A gomb minden egyes megnyomására a kijelzô
fényereje az alábbiak szerint kapcsol át:
kissé sötétített ❖ teljesen sötétített ❖ nem sötétített.
TUNED
kHz
MHz
A készülék némítása
A némítással a hangerôt veheti le egy gombnyomással,
ha pl. csöng a telefon vagy csengetnek.
Az Automatikus kikapcsolás beállításának
ellenôrzéséhez nyomja meg a SLEEP gombot.
•
•
A kijelzôn látható a kikapcsolásig hátralevô idô.
A gomb ismételt megnyomásával megváltoztathatja az utolsó beállítást.
• A kijelzôn villogni kezd a „MUTE” (Némítás) kijelzés.
• A hang visszakapcsolásához nyomja meg újból a
Némítás (MUTE) vagy a Hangerô (VOLUME)
gombokat.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
A kikapcsoláshoz nyomja meg a SLEEP gombot
annyiszor, hogy a kijelzôn az OFF (Kikapcsolva)
jelzés legyen látható.
Nyomja meg a Némítás
(MUTE) gombot.
TUNED
kHz
MHz
59
60
A tv vezérlése a távvezérlôvel
Ha a tv-készüléket is a DVD lejátszó távvezérlôjével szeretné mûködtetni:
1
2
3
4
Nyomja meg az Üzemmód választó (MODE)
gombot a távvezérlôn, hogy a tvTVjelzô
DVD RECEIVER
villogjon.
Kapcsolja be a tv-t az Üzemi kapcsolóval
(POWER).
Irányítsa a távvezérlôt a tv-készülék felé.
Mialatt lenyomva tartja a POWER gombot, írja
be a tv-jének megfelelô kódot.
• Ha megfelelô kódot írt be, a tv kikapcsol.
• Ha az elsô kód nem megfelelô, próbálja meg az ugyanazon
gyártmányhoz tartozó következô kódot beírni.
Például Samsung tv-nél:
Mialatt lenyomva tartja a POWER gombot, írja be a 00, 01, 02, 03, 04
vagy 05 kódot.
Sorszám
Gyártmány
Kód
Sorszám
Gyártmány
Kód
1
SAMSUNG
00(Initial Value), 01, 02, 03, 04, 05, 73
30
BRANDT
41
2
ANAM
06~11, 59
31
FERGUSON
41
3
DAEWOO
12~18, 20, 21
32
PIONEER
41, 48, 74
4
LG
05, 20, 21, 22, 53
33
TELEAVA
41
5
HITACHI
23, 40, 41, 49
34
FINLUX
05, 42, 47
6
JVC
24, 55
35
FISHER
31
7
SHARP
27, 33, 34, 35, 54
36
AKAI
31
8
SONY
27, 36
37
YOKO
05
9
TOSHIBA
27, 37, 42, 43, 44, 46
38
PHONOLA
05, 45, 47
10
SANYO
27, 30, 31, 32
39
RADIOLA
05, 45
11
MITSUBISHI
05, 27, 28
40
SCHNEIDER
05
12
MATSUSHITA
09, 26
41
NEWSAN
58
13
TELEFUNKEN
41, 49, 51, 57
42
CONTINENTAL EDISON
49
14
RCA
29, 61
43
SALORA
48
15
PANASONIC
07, 09, 26, 48, 49, 50
44
SELECO
48
16
SABA
40, 41, 47, 48, 49
45
NOKIA
48
17
PHILIPS
05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69
46
REX
48
18
GRUNDIG
39, 42, 46, 70, 71, 72
47
MIVAR
46
19
ZENITH
38
48
IMPERIAL
46
20
MIVAL
52
49
CGE
46
21
NOBLEX
56
50
BANG & OLUFSEN
47
22
EMERSON
19
51
BRIONVEGA
47
23
MAGNAVOX
25
52
FORMENTI
47
24
LOEWE
05, 60
53
METZ
47
25
THOMSON
40, 41, 49, 62, 63
54
WEGA
47
26
NORDMENDE
40, 41, 49
55
RADIOMARELLI
47
27
LOEWE OPTA
36, 47, 05
56
SINGER
47
28
BLAUPUNKT
39
57
SINUDYNE
47
29
SIEMENS
39
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
5
Irányítsa a távvezérlôt a tv-készülék felé, és
nyomja meg a POWER gombot. Ha a tv be vagy
kikapcsol, a beállítás megtörtént.
Tv kódok listája
• A tv vezérléséhez használja a TV POWER (Bekapcsolás),
Megjegyzés
VOLUME (Hangerô), CHANNEL (Csatornaválasztás) gombokat,
valamint a Számgombokat (0-9).
• Elôfordulhat, hogy a DVD lejátszó távvezérlôje nem mindegyik tv-típust tudja vezérelni a listából, vagy
61
•
egyes üzemmódok nem mûködnek.
Ha nem állítja be a tv-nek megfelelô kódot, a készülék alapbeállítás szerint Samsung tv-készülékekkel
mûködik.
62
Hibaelhárítás
Ha a készülék mûködésében hibát észlel, ellenôrizze az alábbi hibalistát. Ha nem talál megfelelô
magyarázatot, és nem segít a használati útmutató a hiba megoldásában, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki
a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Probléma
Nem nyílik ki a lemezfiók.
Ellenôrzés
• A készüléket megfelelôen csatlakoztatta a hálózatra?
• Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja újra vissza.
• Ellenôrizze a DVD lemez területi kódját. Elôfordulhat, hogy a
A készülék nem játssza a
lemezt.
A lejátszás nem indul el
azonnal, amikor megnyomja a
Lejátszás/pillanat állj
(Play/Pause) gombot.
Nem hallható a hang.
•
•
külföldön vásárolt lemezt nem lehet lejátszani.
A CD-ROM és DVD-ROM lemezeket nem játssza le a
készülék.
Ellenôrizze a korlátozási szintet.
• Ellenôrizze, hogy nem karcos-e vagy deformált a lemez.
• Tisztítsa meg a lemezt.
• Nagy sebességû, lassított és képkockánkénti lejátszásnál nincs
hang.
a hangsugárzó beállítást?
Dolby Digital 5.1 csatornás
surround hang nem kerül
reprodukálásra.
63
• A lemez forog, de nincs kép.
• A képen interferencia
látható, és gyenge a
minôség.
• Be van kapcsolva a tv ?
• A videokábel megfelelôen van csatlakoztatva ?
• Nem szennyezett vagy sérült a lemez ?
• Egyes DVD lemezeket a gyenge gyártási minôség miatt nem lehet
Nem mûködik a távvezérlô.
• Megfelelô távolságból és szögbôl mûködteti a távvezérlôt ?
• Kimerültek az elemek?
• A MODE gombbal kiválasztotta a vezérelni kívánt készüléket
lejátszani.
• Sérült a lemez?
• CD vagy rádió hallgatása esetén a hang csak az elsô (bal/jobb)
•
•
hangsugárzókra kerül. Kapcsolja be a PRO LOGIC II üzemmódot
a távvezérlô
PL II (Dolby Pro Logic II) gombjának
megnyomásával, hogy mind a hat hangsugárzót használja.
Ellenôrizze, hogy a DVD lemez 5.1 csatornás kódolású-e.
Ha az alapbeállítási menü audio menüpontjában a C, SL, és SR
opciókra a „NONE” beállítást választotta ki, nem szól a
középsugárzó, valamint a jobb és bal hátsó hangsugárzók.
Válassza a „SMALL” beállítást.
• Hideg helyrôl hirtelen meleg helyiségbe vitte a készüléket? Ha
páralecsapódás következik be a készülék belsejében, távolítsa el a
lemezt, és hagyja a készüléket 1-2 órán át kiszáradni, bekapcsolt
állapotban. (A lejátszó a nedvesség elpárolgása után használható.)
• Megtalálható a lejátszott lemezen a „Dolby Digital 5.1CH” jelzés?
•
5.1 csatornás hang csak akkor reprodukálható, ha 5.1 csatornás
hanggal rögzítették a lemez tartalmát.
Az információs képernyô audio menü pontjában kiválasztotta a
DOLBY DIGITAL 5.1-CH beállítást?
A szinkronhangnál vagy a
szinkronfeliratnál nem lehet
átkapcsolni másik nyelvre.
A menü kiválasztásakor
nem jelenik meg a menü.
• Azoknál a lemezeknél, amelyekre nem lett felvéve több nyelven
hang és felirat, nem mûködik ez a szolgáltatás. A lemeztôl függôen
ezek a szolgáltatások nem egyformán mûködnek.
• Tartalmaz a lemez menüt ?
• A 16:9 képarányú DVD mûsoranyag a lejátszásnál megjelenhet
Nem lehet megváltoztatni a
képarányt.
A kívánt rádióadó nem
hangolható be.
• Meghibásodott a készülék
(nem mûködik, vagy furcsa zaj
hallható).
• A DVD lejátszó hibásan
mûködik.
Elfelejtette a korlátozási
szint beállításához a jelszót.
16:9 ún. szélesvásznú formában, ill. 4:3 képarányú LETTER BOX
vagy PAN-SCAN formátumban. Azonban a 4:3 képarányban
készült DVD mûsoranyag csak 4:3 formátumban jelenhet meg.
Nézze meg a DVD lemez tokján található információt, és annak
megfelelôen végezze el a beállítást.
• Megfelelôen csatlakozik az antenna a készülékhez?
• Ahol az antenna jele nem elegendô, a jó vétel érdekében
szereltessen fel külsô FM antennát.
• Kapcsolja ki a készüléket, és tartsa nyomva a készüléken lévô Állj
(Stop) (
) gombot legalább 5 mp-ig.
A RESET gombbal minden beállítást töröl; csak szükség esetén
használja ezt az üzemmódot.
• Állj üzemmódban tartsa nyomva a készüléken lévô Állj (Stop) (
)
gombot legalább 5 mp-ig. A kijelzôn megjelenik az INITIAL (Kezdeti)
felirat, és minden beállítás visszatér az eredeti gyári beállításra.
• Kapcsolja be a készüléket.
A RESET minden beállítást töröl; csak szükség esetén használja .
64
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
Nem látható kép; nem hallható
hang; a lemezfiók csak 2-5
másodperc múlva nyílik ki.
Ellenôrzés
(TV/DVD)?
• Megfelelôen csatlakoznak a hangsugárzók? Megfelelôen végezte el
A hang csak néhány
hangsugárzóból hallható,
és nem mind a hatból.
Probléma
Elôírások a lemezek kezelésével és
tárolásával kapcsolatban
Minôségtanúsítás
A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó,
tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, HT-DB1350 típusú készülék megfelel
az alábbi mûszaki jellemzôknek:
A lemez felületén lévô apró karcok csökkenthetik a hang és képminôséget vagy a
lejátszás megszakadását okozhatják. Különösen figyeljen oda, hogy ne karcolja meg a
lemezeket kezelésük közben.
A lemezek kezelése
Ne fogja meg a lemez adathordozó (fényes)
oldalát. A lemezt a szélénél fogja meg, így nem
szennyezi ujjlenyomattal a felületet.
Ne ragasszon matricát a lemezre.
A lemezek tárolása
Ne tárolja közvetlen
napfénynek kitett
helyen a lemezeket.
Figyelmeztetés
Hûvös, jól szellôzô
helyen tárolja a
lemezeket.
A lemezeket a saját
dobozukban, függôleges
helyzetben tárolja.
• Vigyázzon arra, hogy a lemezek felülete ne szennyezôdjön.
• Repedt vagy karcos lemezt ne tegyen a készülékbe.
A lemezek kezelése és tárolása
• Tisztításkor a középrôl kifelé haladva, óvatosan törölje át a felületet.
Megjegyzés
• Amikor a készüléket hideg helyrôl meleg helyiségbe viszi, a készülék
belsejében páralecsapódás keletkezhet. Ilyen esetben elôfordulhat,
hogy nem mûködik megfelelôen a DVD lejátszó. Ha ez elôfordul, vegye
ki a lemezt, és bekapcsolt állapotban hagyja állni 1 vagy 2 órán
keresztül.
65
Teljesítményfelvétel
Tömeg
Méretek
Üzemi hômérséklet tartomány
Megengedett páratartalom üzemi környezetben
r
Hasznos érzékenység
F á
d
Jel/zaj arány
M i
ó
Torzítás
r
MW á Hasznos érzékenység
/ d Jel/zaj arány
LW ói Torzítás
k
V i Összetett video
i m
d e
e n SCART csatlakozó aljzat
o e
t
Elsô hangsugárzó kimenet
E
Középsugárzó kimenet
r
Hátsó hangsugárzó kimenet
ô
Mélysugárzó kimenet
s
Frekvenciaátviteli sáv
í
Jel/zaj arány
t
ô
Áthallási csillapítás
Érzékenység
H
a
n
g
s
u
g
á
r
z
ó
Hangsugárzó rendszer
Impedancia
Frekvenciaátviteli sáv
Érzékenység
Névleges bemeneti teljesítmény
Maximális bemeneti teljesítmény
Méretek
Tömeg
160 W
7,2 kg
360 mm x 65 mm x 368mm (szé x ma x mé)
+5°C~+35°C
10%~75%
10 dB
60 dB
0,5%
54 dB
40 dB
2%
1,0 Vp-p (75Ω terhelés)
Összetett video: 1.0 Vp-p (75 Ω terhelésnél)
Fényességjel: 1,0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Színjel: 0,286 Vp-p (75 Ω terhelés)
30 W (8 Ω)/csatorna
30 W (8 Ω)
30 W (8 Ω)/csatorna
100 W (3 Ω)
20 Hz~20 kHz
75 dB
50 dB
(AUX) 500mV
5.1 csatornás hangsugárzó rendszer
Elsô/közép/hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
8Ωx5
400 Hz~20 kHz
85 dB/W/M
30 W
60 W
Elsô/hátsó 148 x 312 x 99 mm
Közép
259 x 191 x 99 mm
Elsô/hátsó 0,6 kg
Közép
0,6 kg
3Ω
30 Hz~300 Hz
86 dB/W/M
100 W
200 W
195 x 420 x 355 mm
7,7 kg
66
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
Amikor ujjlenyomat vagy szennyezôdés van a
lemezen, törölje át a felületét enyhe tisztítószeres
vízzel, majd puha ronggyal törölje szárazra.
Á
l
t
a
l
á
n
o
s
SZÓTÁR
Kameraállás
Fejezet
sorszám
DVD
PCM
PBC
(lejátszás vezérlés)
Vannak olyan DVD lemezek, amelyeknél egyes jelenetek különbözô látószögbôl is rögzítették
(ugyanaz a jelenet elölrôl, balról, jobbról, stb.). Ezeknél a jeleneteknél a Kameraállás (Angle)
gomb megnyomásával lehet átkapcsolni egy másik látószögre.
Ezeket a számokat a DVD lemezeken rögzítik. Egy-egy fôcím részekre van
felosztva, a részek sorszámot kapnak, s e számok segítségével az egyes részek
gyorsan megkereshetôk.
Nagy tömörítésû optikai lemez, melyre digitális jelek segítségével kiváló minôségû kép és
hanganyag kerül felvételre. Az új mozgókép tömörítô (MPEG-2) és a nagy sûrûségû felvételi
technológiának köszönhetôen a DVD lemez két 0,6 mm vastagságú lemezt foglal magába.
A PCM a Pulse Code Modulation (Impulzus kód moduláció) rövidítése, a
digitális hang másik elnevezése.
A 2.0 verziójú Video CD-lemezekre lejátszási vezérlôjelet vesznek fel.
A jelenetek vagy más információk kiválasztása a tv készüléken megjelenô menük
segítségével történik.
Területi kód
Mind a DVD lejátszó, mind a DVD lemezek régiókóddal vannak ellátva. Ha a
lemezen szereplô régiókód nem egyezik a készülék régiókódjával, a készülék
nem játssza le a lemezt.
Feliratozás
A képernyô alján a szöveg írott formában jelenik meg. A DVD lemezen max. 32
nyelven szerepelhet a felirat.
Fôcím sorszám
Mûsorszám sorszám
Video CD
Feljegyzések
Ezeket a számokat a lemezen rögzítik. Ha a lemez kettônél több filmet
tartalmaz, az egyes filmek címei (Fôcím 1, Fôcím 2, stb.) sorszámot kapnak.
A video és audio CD-lemezeken az egyes mûsorszámok meg vannak számozva.
E számok ismeretében az egyes mûsorszámok gyorsan megkereshetôk.
Kép és hangfelvételeket tartalmaz, melynek minôsége megközelítôleg a
videokazettákéval azonos. A készülék lejátssza a lejátszási vezérlôjelet
tartalmazó (2.0 verziójú) Video CD lemezeket.
67
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
A különbözô hangforrásokról, mint a DVD- és CD-lemezek, 5.1-csatornás (vagy
6-csatornás) Hi-Fi minôségû digitális hangot hallgathat. A DTS valósághû,
tiszta, térhatású hangzást biztosít, melyet a korábbi, hagyományos
rendszerekkel nem lehetett elérni.
A jelzés az 5.1 (vagy 6)-csatornás digitális surround hangot jelöli, melyet digitális
jelként vettek fel DVD- és LD lemezekre (
jelzés a lemezen). Az ilyen
lemezrôl valósághû, dinamikus hangzás élvezhetô, melynek jobb a
hangminôsége, dinamikatartománya és irányítottsága, mint a hagyományos
Dolby Surround technológiával készült lemeznek.
A jelzés a 4-csatornás analóg hangot jelöli, ami olyan mûsorforrásról érkezik, mint
a
II jelzéssel ellátott videokazetta vagy lézerlemez. Ilyen lemezekrôl sokkal
élethûbb, erôteljesebb hangzás élvezhetô, mint a hagyományos sztereo
hangforrások esetében.
68
Download PDF

advertising