Samsung | SM-A530F/DS | User manual | Samsung Galaxy A8 (2018, Dual SIM) User manual

Samsung Galaxy A8 (2018, Dual SIM) User manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
SM-A530F
SM-A530F/DS
Croatian. 04/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Osnovne funkcije
4
7
11
16
18
24
28
29
31
33
36
49
51
71
88
94
97
100
100
101
102
106
108
109
110
111
112
113
116
120
122
126
130
131
Prvo pročitajte ovo
Pregrijavanje uređaja i rješenja
Prikaz i funkcije uređaja
Baterija
SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)
Memorijska kartica (microSD kartica)
Uključivanje i isključivanje uređaja
Početno podešavanje
Samsung račun
Prijenos podataka s prethodnog uređaja
(Smart Switch)
Poznavanje zaslona
Okvir obavijesti
Unos teksta
Aplikacije i značajke
54
56
61
65
68
70
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Telefon
Imenik
Poruke
Internet
E-pošta
2
Kamera
Galerija
Always On Display
Višenamjenski prozor
Samsung Members
Samsung Notes
Kalendar
Samsung Health
S Voice
Radio
Diktafon
Moje Datoteke
Sat
Kalkulator
Game Launcher
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
SmartThings
Dijeljenje sadržaja
Google aplikacije
Sadržaj
Postavke
174 Google
175 Napredne značajke
176 Dvostruki messenger
177 Podrška za uređaj
179 Aplikacije
180 Opće upravljanje
181 Pristupačnost
181 Aktualizacija softvera
182 Korisnički priručnik
182 O telefonu
133 Uvod
133 Veze
135 Wi-Fi
137 Bluetooth
138 NFC i plaćanje
141 Ušteda podataka
142 Upravitelj SIM kartice (modeli s
dvije SIM kartice)
142 Mob. prist. točka i Dijeljenje
144 Više postavki veze
147 Zvukovi i vibracija
147 Dolby Atmos (surround zvuk)
148 Obavijesti
148 Značke za ikone aplikacija
149 Zaslon
150 Filtar plavog svjetla
151 Promjena načina zaslona ili
prilagodba boje prikaza
152 Čuvar zaslona
153 Pozadine i teme
153 Zaslon zaključavanja
154 Smart Lock
155 Biometrija i sigurnost
156 Prepoznavanje lica
159 Prepoznavanje otiska prsta
162 Samsung Pass
167 Sigurna mapa
172 Računi i sigurnosno kopiranje
173 Samsung Cloud
Dodatak
183 Rješavanje problema
190 Uklanjanje baterije
3
Osnovne funkcije
Prvo pročitajte ovo
Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga,
specifikaciji modela ili softveru uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač
nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o
vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi
postavke.
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
4
Osnovne funkcije
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
• Ovisno o regiji ili davatelju usluga, zaštita zaslona je pričvršćena za zaštitu tijekom
proizvodnje i distribucije. Oštećenje priključenog zaštitnika zaslona nije pokriveno
jamstvom.
• Zaslon osjetljiv na dodir možete jasno vidjeti čak i na jakoj vanjskoj sunčevoj svjetlosti
automatskim podešavanjem kontrasta na temelju okoline. Zbog prirode proizvoda,
prikazivanje fiksne grafike dulje vrijeme može rezultirati naknadnim slikama (pregorijevanje
zaslona) ili mutnim slikama.
– – Preporuča se da ne upotrebljavate fiksne grafike na dijelu ili sve dodirnog zaslona dulje
vrijeme i isključite zaslon osjetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
– – Zaslon osjetljiv na dodir možete postaviti da se automatski isključi kada ga ne koristite.
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon → Istek zaslona, a zatim odaberite
duljinu vremena kada uređaj želite čekati prije isključivanja zaslona osjetljivog na dodir.
– – Da biste zaslon osjetljiv na dodir postavili da automatski prilagodi njegovu svjetlinu
na temelju okoline, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon, a zatim dodirnite
prekidač Prilagodljiva svjetlina kako biste ga aktivirali.
• Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za
komunikacije (Federal Communications Commission, FCC). Ako vaš uređaj ima odobrenje
FCC-a, možete vidjeti njegov FCC ID. Za prikaz FCC ID-a pokrenite aplikaciju Postavke i
dodirnite O telefonu → Status.
5
Osnovne funkcije
Otpornost na vodu i prašinu
Vaš je uređaj otporan na vodu i prašinu. Slijedite ove savjete kako bi vaš uređaj ostao otporan na
vodu i prašinu. Ako to ne napravite može doći do oštećenja vašeg uređaja.
• Ne uranjajte uređaj u slatku vodu dublje od 1,5 m ili ga ne držite uronjenog duže od
30 minuta. Ako uronite uređaj u bilo koju tekućinu koja ne uključuje slatku vodu, kao što je
slana voda, ionizirana voda ili alkoholno piće, tekućina će brže prodrijeti u uređaj.
• Uređaj ne izlažite snažnom toku vode.
• Ako je uređaj bio izložen slatkoj vodi, dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako je
uređaj bio izložen drugim tekućinama, kao što su slana voda, voda iz bazena, sapunica, ulje,
parfemi, krema za sunčanje, sredstvo za čišćenje ruku ili kemijskim proizvodima kao što je
kozmetika, isperite ga čistom vodom i dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako ne
slijedite navedene upute, to bi moglo utjecati na rad i izgled uređaja.
• Ako je uređaj uronjen u vodu ili ako su mikrofon ili zvučnik mokar, zvuk možda neće biti
jasan tijekom poziva. Nakon brisanja suhom krpom uređaj dobro osušite prije upotrebe.
• Zaslon osjetljiv na dodir i ostale funkcije možda neće ispravno raditi ako se uređaj koristi u
vodi.
• Ako vam uređaj ispadne ili bude udaren, mogu se oštetiti značajke otpornosti na vodu ili
prašinu uređaja.
• Vaš uređaj je ispitan u kontroliranom okruženju, i potvrđeno je otporan na vodu I prašinu
u određenim situacijama (udovoljava zahtjevima klasifikacije IP68 kako je to opisano
u međunarodnom standardu IEC 60529-Stupnjevi zaštite osigurani kućištima [IP kod];
uvjeti ispitivanja: 15-35 °C, 86-106 kPa, slatka voda, 1,5 m, 30 min). Unatoč klasifikaciji,
postoji mogućnost oštećenja vašega uređaja u određenim situacijama.
Ikone uputa
Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
6
Osnovne funkcije
Pregrijavanje uređaja i rješenja
Ako se uređaj zagrijava tijekom punjenja baterije
Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Uređaj može biti topliji na dodir tijekom
bežičnog punjenja ili brzog punjenja. To ne utječe na radni vijek ili izvedbu uređaja te je dijelom
normalnog rada uređaja. Ukoliko se baterija previše zagrije, punjač može prestati s punjenjem.
Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:
• Odspojite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Pričekajte da se uređaj
ohladi, a zatim ponovno započnite s punjenjem uređaja.
• Ako se pregrije donji dio uređaja, do toga može doći zbog oštećenog spojenog USB
kabela. Zamijenite oštećeni USB kabel novim koji je odobrila tvrtka Samsung.
• Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača
za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s
magnetskom trakom.
Funkcija bežičnog ili brzog punjenja dostupna je samo na podržanim modelima.
7
Osnovne funkcije
Ako se uređaj zagrijava tijekom upotrebe
Kada se koristite funkcijama ili aplikacijama kojima je potrebno više snage ili ako ih
upotrebljavate dulje vrijeme, uređaj se može privremeno zagrijati zbog povećane potrošnje
baterije. Zatvorite sve otvorene aplikacije i neko vrijeme ne upotrebljavajte uređaj.
U nastavku su navedeni primjeri situacija u kojima može doći do zagrijavanja uređaja. Ovisno o
funkcijama i aplikacijama koje upotrebljavate, ovi se primjeri možda neće odnositi na vaš model.
• Tijekom početnog postavljanja nakon kupovine ili tijekom povrata podataka
• Tijekom preuzimanja velikih datoteka
• Tijekom upotrebe aplikacija kojima je potrebno više snage ili upotrebi aplikacija dulje
vrijeme
– – Tijekom duljeg reproduciranja igrica visoke kvalitete
– – Tijekom duljeg snimanja videozapisa
– – Tijekom emitiranja videozapisa uz postavljenu maksimalnu svjetlinu
– – Povezivanje s televizorom
• Tijekom istodobnog obavljanja više zadaća (ili kada je u pozadini otvoreno više aplikacija)
– – Tijekom uporabe višenamjenskog prozora
– – Tijekom ažuriranja ili instaliranja aplikacija za vrijeme snimanja videozapisa
– – Tijekom preuzimanja velikih datoteka za vrijeme videopoziva
– – Tijekom snimanja videozapisa za vrijeme upotrebe aplikacije za navigaciju
• Tijekom upotrebe velike količine podataka za sinkronizaciju s oblakom, e-poštom ili drugim
računima
• Tijekom upotrebe aplikacije za navigaciju u autu kad se uređaj nalazi na izravnom sunčevu
svjetlu
• Tijekom upotrebe mobilne pristupne točke i funkcije povezivanja
• Tijekom upotrebe uređaja u područjima sa slabim signalom ili bez prijema
• Tijekom punjenja baterije uz pomoć oštećenog USB kabela
• Ako je višenamjenski priključak uređaj oštećen ili izložen stranim materijalima, kao što su
tekućina, prašina, metalni prah i olovo iz olovke
• Tijekom roaminga
8
Osnovne funkcije
Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:
• Ažurirajte uređaj najnovijim softverom.
• Konflikti između otvorenih aplikacija mogu dovesti do pregrijavanja uređaja. Ponovo
pokrenite uređaj.
• Deaktivirajte funkcije Wi-Fi, GPS, i Bluetooth kada ih ne upotrebljavate.
• Kada ih ne upotrebljavate, zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje
su otvorene u pozadine.
• Izbrišite nepotrebne datoteke ili nekorištene aplikacije.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
• Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme
upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke
Samsung.
Ograničenja uređaja prilikom pregrijavanja
Kada se uređaj zagrije, značajke i radni učinak mogu se ograničiti ili se uređaj može isključiti kako
bi se ohladio. Funkcija je dostupna samo na podržanim modelima.
• Ako se uređaj zagrije više nego obično, prikazuje se poruka o pregrijavanju uređaja. Kako bi
se temperatura uređaja snizila, svjetlina zaslona i brzina rada ograničeni su dok se punjenje
baterije prekida. Aplikacije koje se izvode zatvaraju se i vi možete samo obavljati hitne pozive
dok se uređaj ne ohladi.
• Ako se uređaj pregrije ili je dulje razdoblje vruć, prikazuje se poruka o isključivanju. Isključite
uređaj i pričekajte da se ohladi.
9
Osnovne funkcije
Mjere opreza za radno okruženje
Uređaj se može pregrijati zbog okruženja u sljedećim uvjetima. Budite oprezni kako ne biste
skratili vijek trajanja baterije, oštetili uređaj ili uzrokovali požar.
• Nemojte držati uređaj na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama.
• Nemojte dugotrajno izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Nemojte dugotrajno držati ili upotrebljavati uređaj u jako vrućim prostorima poput
unutrašnjosti automobila tijekom ljeta.
• Ne stavljajte uređaj na prostore koji se mogu pregrijati, kao što je podloga s električnim
grijanjem.
• Ne pohranjujte uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili
spremnika pod visokim tlakom.
• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
10
Osnovne funkcije
Prikaz i funkcije uređaja
Sadržaj pakiranja
Pogledajte kratke upute za sadržaj pakiranja.
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog
dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne
pokriva.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
11
Osnovne funkcije
Prikaz uređaja
Senzor blizine/svjetlosti
Zvučnik
LED indikator
Prednja kamera
(dvostruka)
Zvučnik
Tipka za glasnoću
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Nosač SIM kartice
Zaslon osjetljiv na dodir
Višenamjenski priključak
(USB Tip-C)
12
Osnovne funkcije
Stražnja kamera
Mikrofon
Nosač SIM
kartice/memorijske
kartice
GPS antena
Bljeskalica
Senzor prepoznavanja
otiska prsta
NFC antena /
MST antena
Glavna antena
Priključak za slušalicu
Mikrofon
• Prilikom uporabe zvučnika, primjerice tijekom reprodukcije medijskih datoteka,
uređaj ne postavljajte u blizini ušiju.
• Budite pažljivi da objektiv kamere ne izlažete jakom izvoru svjetlosti, kao što je izravno
sunčevo svjetlo. Ako je leća kamere izložena jakom izvoru svjetlosti, kao što je izravno
sunčevo svjetlo, senzor slike kamere može se oštetiti. Oštećeni senzor slike ne može se
popraviti i uzrokovat će točke i mrlje na slikama.
• Ako upotrebljavate uređaj sa slomljenim staklenim ili akrilnim kućištem, može
postojati opasnost od ozljede. Ponovno upotrijebite uređaj tek nakon što je
popravljen u Samsungovu servisnom centru.
13
Osnovne funkcije
• Do problema sa spajanjem i pražnjenja baterije može doći u sljedećim situacijama:
– – Ako nalijepite metalizirane naljepnice na području antene uređaja.
– – Ako na uređaj pričvrstite poklopac za uređaj od metaliziranog materijala.
– – Ako rukama ili drugim predmetima prekrijete područje antene uređaja za vrijeme
upotrebe određenih funkcija, poput poziva ili mobilne podatkovne veze.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene
zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
• Ne pokrivajte područje senzora blizine/svjetlosti dodacima za zaslon, kao što su zaštita
za zaslon ili naljepnice. To bi moglo dovesti do neispravnog rada senzora.
Tvrde tipke
Tipka za glasnoću
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Tipka
Uključivanje
Glasnoća
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
14
Osnovne funkcije
Višefunkcijski gumbi
Gumbi za nedavne
aktivnosti
Gumb za povratak
Gumb za početni
zaslon
Nakon uključivanja zaslona na dnu zaslona pojavit će se višefunkcijski gumbi. Višefunkcijski
gumbi prema zadanome su podešeni na gumb za nedavne aktivnosti, gumb za početni zaslon i
gumb za povratak. Više informacija potražite u odjeljku Navigacijska traka (višefunkcijski gumbi).
15
Osnovne funkcije
Baterija
Punjenje baterije
Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo
ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Upotrebljavajte samo kabel USB Tip-C koji je isporučen s uređajem. Uređaj može biti
oštećen ako upotrebljavate mikro USB kabel.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
1
2
Spojite USB kabel na USB punjač.
3
4
Uključite USB punjač u strujnu utičnicu.
Spojite USB kabel s višenamjenskim priključkom uređaja.
Kad se baterija u potpunosti napuni, odvojite punjač od uređaja. Zatim isključite punjač iz
električne utičnice.
16
Osnovne funkcije
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.
• Optimizirajte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
• Kada ne koristite uređaj, isključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje i isključivanje.
• Aktivacija načina uštede energije.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije.
• Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte automatsko sinkroniziranje aplikacija koje je potrebno sinkronizirati.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač.
Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
• Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje
s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje gubitka snage tijekom
prijenosa podataka te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.
• Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može
biti sporija zbog slabije struje.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda
neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više
od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako je višenamjenski priključak mokar dok punite uređaj, uređaj se može oštetiti. Temeljito
osušite višenamjenski priključak prije punjenja uređaja.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke
Samsung.
17
Osnovne funkcije
Brzo punjenje
Uređaj ima ugrađenu funkciju brzog punjenja. Možete brže napuniti bateriju dok je uređaj ili
njegov zaslon isključen.
Povećanje brzine punjenja
Za povećanje brzine punjenja tijekom punjenja baterije isključite uređaj ili zaslon. Kad se baterija
puni dok je uređaj isključen, na zaslonu se javlja ikona .
Ako funkcija brzog punjenja nije aktivirana, na početnom zaslonu pokrenite aplikaciju Postavke,
dodirnite Podrška za uređaj → Baterija → → Postavke, a zatim dodirnite prekidač Brzo
kabelsko punjenje za aktivaciju.
• Ne možete koristiti ugrađenu funkciju brzog punjenja ako punite bateriju pomoću
standardnog punjača.
• Ako se uređaj zagrijava ili ako poraste temperatura okoliša, brzina punjenja može se
automatski smanjiti. To je normalno radno stanje radi sprečavanja oštećenja uređaja.
SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.
Kod modela s dvostrukom SIM karticom možete umetnuti dvije SIM ili USIM kartice pa možete
imati dva telefonska broja ili pružatelja usluge za jedan uređaj. U nekim područjima brzine
prijenosa podataka mogu biti manje ako su u uređaj umetnute dvije SIM kartice nego kad je
umetnuta jedna.
• Upotrebljavajte samo nano SIM karticu.
• Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog
izgubljenih ili ukradenih kartica.
Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija
o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
18
Osnovne funkcije
► Modeli s jednom SIM karticom:
1
2
3
4
5
19
Osnovne funkcije
► Modeli s dvije SIM kartice:
– – Nosač SIM kartice 1:
1
2
3
4
5
20
Osnovne funkcije
– – Nosač SIM kartice 2:
1
2
3
4
5
21
Osnovne funkcije
1
Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom,
mogli biste oštetiti uređaj.
2
3
Izvucite nosač iz utora za nosač.
► Modeli s jednom SIM karticom: Postavite SIM karticu ili USIM karticu na nosač s
pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
► Modeli s dvije SIM kartice: Postavite SIM karticu ili USIM karticu na nosač s pozlaćenim
kontaktima okrenutima prema dolje. Postavite glavnu SIM karticu ili USIM karticu na nosač 1,
a dodatnu SIM karticu ili USIM karticu na nosač 2.
4
Nježno pritisnite SIM ili USIM karticu u nosač kako biste je učvrstili.
Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, SIM kartica mogla bi izići ili ispasti iz nosača.
5
Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
• Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti.
Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
• Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.
22
Osnovne funkcije
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1
2
3
4
Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
Izvucite nosač iz utora za nosač.
Izvadite SIM ili USIM karticu.
Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
Upotreba dvije SIM ili USIM kartice (modeli s dvije SIM kartice)
Ako umetnete dvije SIM ili USIM kartice, morate imati dva telefonska broja ili pružatelja usluge za
jedan uređaj.
Aktivacija SIM ili USIM kartica
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Veze → Upravitelj SIM kartice. Odaberite SIM ili USIM
karticu i dodirnite prekidač za aktivaciju.
Prilagođavanje SIM ili USIM kartica
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Veze → Upravitelj SIM kartice, a zatim odaberite SIM ili
USIM karticu za pristup sljedećim opcijama:
• Ikona: Promijenite ikonu SIM ili USIM kartice.
• Naziv: Promijenite zaslonski naziv SIM ili USIM kartice.
• Način rada mreže: Odaberite tip mreže koji ćete upotrebljavati sa SIM ili USIM karticom.
Postavljanje preferiranih SIM ili USIM kartica
Kada su aktivirane dvije kartice, određenoj kartici možete dodijeliti glasovne pozive, razmjenu
poruka i podatkovne usluge.
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Veze → Upravitelj SIM kartice, a zatim podesite
pogodnosti funkcije za svoje kartice u Preferirana SIM kartica.
23
Osnovne funkcije
Memorijska kartica (microSD kartica)
Instaliranje memorijske kartice
Kapacitet memorijske kartice vašeg uređaja može se razlikovati od ostalih modela te neke
memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem ovisno o proizvođaču i
vrsti memorijske kartice. Za prikaz maksimalnog kapaciteta memorijske kartice vašeg uređaja
pogledajte Samsungovu internetsku stranicu.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema
gore.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će
vas zatražiti ponovno formatiranje kartice ili neće prepoznati karticu. Memorijsku
karticu morate formatirati kako biste je upotrijebili. Ako vaš uređaj ne može formatirati
ili prepoznati memorijsku karticu, obratite se proizvođaču memorijske kartice ili
Samsungovu serivsnom centru.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD kartica.
24
Osnovne funkcije
1
2
3
4
1
5
Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom,
mogli biste oštetiti uređaj.
2
Izvucite nosač iz utora za nosač.
Kada uklonite nosač iz uređaja, mobilna podatkovna veza bit će onemogućena.
25
Osnovne funkcije
3
Postavite memorijsku karticu na nosač 2 s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
Nosač 1
Nosač 2
4
Nježno pritisnite memorijsku karticu u nosač kako biste je učvrstili.
Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, memorijska kartica mogla bi izići ili ispasti iz
nosača.
5
Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
• Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti.
Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
• Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Podrška za uređaj → Pohrana → → Postavke
memorije → SD kartica → Odspoji.
1
2
Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
Izvucite nosač iz utora za nosač.
26
Osnovne funkcije
3
4
Uklonite memorijsku karticu.
Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
Nemojte uklanjati uređaje za vanjsku pohranu, kao što su memorijska kartica ili USB
pohranu tijekom prenošenja ili pristupanja informacija s uređaja ili odmah nakon
prijenosa podataka. To može izazvati oštećenje ili gubitak podataka ili može oštetiti
vanjsku pohranu ili uređaj. Samsung nije odgovoran za gubitke, uključujući gubitke
podataka, nastale neispravnom uporabom uređaja za vanjsku pohranu.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Podrška za uređaj → Pohrana → → Postavke
memorije → SD kartica → Formatiraj.
Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke
pohranjene na memorijskoj kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
27
Osnovne funkcije
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite
Isključivanje.
Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
Ponovno pokretanje uređaja
Da biste ponovo pokrenuli uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje, a zatim dodirnite
Ponovo pokretanje.
Ako se uređaj zamrzava i ne reagira, istodobno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće više od 7 sekundi kako biste ga ponovno pokrenuli.
Tipka za smanjivanje
glasnoće
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Hitni način
Uređaj možete prebaciti na način rada u hitnom slučaju kako biste smanjili potrošnju baterije.
Neke će aplikacije i funkcije biti ograničene. U načinu rada u hitnom slučaju možete uputiti hitan
poziv, poslati podatke o svojoj trenutačnoj lokaciji drugima, oglasiti alarm za opasnost i drugo.
Aktiviranje načina rada u hitnom slučaju
Za aktiviranje načina rada u hitnom slučaju, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a
zatim dodirnite Hitni način.
Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg
uređaja.
28
Osnovne funkcije
Deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju
Za deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju dodirnite → Isključi Hitni način. Ili pritisnite i
držite tipku za uključivanje i isključivanje a zatim dodirnite Hitni način.
Početno podešavanje
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Postupci početnog podešavanja mogu se razlikovati ovisno o softveru uređaja i
području.
1
2
Uključite uređaj.
Odaberite željeni jezik uređaja i odaberite
.
Odaberite jezik.
29
Osnovne funkcije
3
4
5
Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe i dodirnite Dalje.
Preuzmite svoj sadržaj iz prethodnog uređaja.
Odaberite Wi-Fi mrežu i spojite se s njom.
Ako se ne spojite s Wi-Fi mrežom, možda nećete moći podesiti neke značajke uređaja
tijekom početnog podešavanja.
6
7
Slijedite upute na zaslonu kako biste nastavili s početnim podešavanjem.
8
9
Ako se prikaže zaslon preporučenih aplikacija, odaberite aplikacije koje želite i preuzmite ih.
Postavite način zaključavanja zaslona za zaštitu uređaja. Svoje osobne informacije možete
zaštititi kako biste spriječili da druge osobe imaju pristup vašem uređaju. Ako želite kasnije
podesiti način zaključavanja zaslona dodirnite Ne sada.
Prijavite se na svoj Samsungov račun. Možete uživati u uslugama Samsunga i svoje podatke
održavati ažuriranima i sigurnima na svim svojim uređajima. Više informacija pogledajte u
Samsung račun.
30
Osnovne funkcije
Samsung račun
Uvod
Vaš Samsung račun je integrirana usluga računa koja vam omogućuje uporabu različitih
Samsung usluga dostupnih putem mobilnih uređaja, TV-a i internetske stranice tvrtke Samsung.
Nakon što ste registrirali svoj Samsung račun, svoje podatke možete održavati ažuriranima i
sigurnima na svim svojim Samsung uređajima uz pomoć Samsung Clouda, možete pronaći i
upravljati svojim izgubljenim ili ukradenim uređajem, vidjeti savjete i trikove Samsung članova i
drugo.
Kreirajte Samsung račun pomoću svoje adrese e-pošte.
Za provjeru popisa usluga koje se mogu upotrebljavati s vašim Samsung računom, posjetite
account.samsung.com. Za više informacija o Samsung računima pokrenite aplikaciju Postavke i
dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Računi → Samsung account → → Upute.
Registracija Samsung računa
Registracija novog Samsung računa
Ako nemate Samsung račun, potrebno ga je kreirati.
1
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Računi →
Dodaj račun → Samsung account.
Ili pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite
2
3
.
Dodirnite Novi račun.
Za dovršetak kreiranja računa slijedite upute na zaslonu.
31
Osnovne funkcije
Registracija postojećeg Samsung računa
Ako već imate Samsung račun, registrirajte ga na uređaj.
1
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Računi →
Dodaj račun → Samsung account.
Ili pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite
2
.
Unesite lozinku i ID svojeg Samsung računa i dodirnite Prijava.
Ako zaboravite informacije o svojem računu, dodirnite Pronađi ID ili Ponovno postavi
lozinku. Možete pronaći informacije o računu kada unesete potrebne informacije.
Ako se pojavi skočni prozor o korištenju biometrijskih podataka, dodirnite Registriraj.
Lozinku za Samsung račun možete potvrditi putem biometrijskih podataka, poput otisaka
prstiju. Više informacija potražite u odjeljku Samsung Pass.
3
Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe i dodirnite Dalje za dovršetak registracije vašeg
Samsung računa.
Uklanjanje Samsung računa
Prilikom uklanjanja registriranog Samsung računa iz uređaja, vaši podaci, kao što su kontakti ili
događaji, također će biti uklonjeni.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Računi.
Dodirnite Samsung account → → Ukloni račun.
Dodirnite Ukloni, unesite šifru vašeg Samsung računa, a zatim dodirnite U redu.
32
Osnovne funkcije
Prijenos podataka s prethodnog uređaja (Smart
Switch)
Povežite se s prethodnim uređajem putem Smart Switcha za prijenos podataka.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Smart Switch.
• Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim uređajima ili računalima.
• Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch.
Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate
pravo.
Bežični prijenos podataka putem Wi-Fi Directa
Bežično prenesite podatke s prethodnog uređaja na svoj uređaj putem Wi-Fi Directa.
1
Pokrenite aplikaciju Smart Switch na prethodnom uređaju.
Ako nemate tu aplikaciju preuzmite ju sa Galaxy Store ili Trgovina Play.
2
Na svojem uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje
→ Smart Switch.
3
4
5
6
7
Postavite uređaje blizu jedan drugoga.
Na prethodnom uređaju dodirnite Pošalji podatke → Bežično.
Na prethodnom uređaju odaberite stavku za prijenos i dodirnite Pošalji.
Na uređaju dodirnite Primi.
Pratite zaslonske upute za prijenos podataka iz prethodnog uređaja.
33
Osnovne funkcije
Prenošenje podataka uz pomoć vanjske pohrane
Prenesite podatke uz pomoć vanjske pohrane, kao što je microSD kartica.
1
2
3
Prenesite podatke s vašeg prethodnog uređaja na vanjsku pohranu.
4
Pratite zaslonske upute za prijenos podataka s vanjske pohrane.
Uređaj za vanjsku pohranu umetnite u vaš uređaj ili ga s njim spojite.
Na svojem uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje
→ Smart Switch → → Vrati.
Prijenos sigurnosno kopiranih podataka s računala
Prenesite podatke između vašeg uređaja i računala. Morate preuzeti računalnu verziju aplikacije
Smart Switch sa www.samsung.com/smartswitch. Sigurnosno kopirajte podatke sa svog
prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj uređaj.
1
Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje aplikacije Smart
Switch.
2
Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo
pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijeđite na peti korak.
34
Osnovne funkcije
3
4
Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela uređaja.
5
6
Spojite svoj uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim
odspojite svoj prethodni uređaj s računala.
Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na svoj uređaj.
Pregled uvezenih podataka
Možete vidjeti uvezene podatke na istoj aplikaciji sa svojeg prethodnog uređaja.
Ako vaš uređaj nema iste aplikacije koje želite pregledati ili reproducirati uvezene podatke,
podaci će biti spremljeni u sličnoj aplikaciji.
35
Osnovne funkcije
Poznavanje zaslona
Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Preporuča se da ne upotrebljavate fiksne grafike na dijelu ili cijelom zaslonu
osjetljivom na dodir dulje vrijeme. To može rezultirati naknadnim slikama (snimanje
zaslona) ili kašnjenjem slike.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Preporučuje se korištenje prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.
Dodirivanje
Dodirnite zaslon.
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite zaslon otprilike 2 sekunde.
36
Osnovne funkcije
Povlačenje
Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je
povucite na željeni položaj.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite zaslon.
Pomicanje
Pomaknite se prema gore, prema dolje, u
lijevo ili u desno.
Širenje i skupljanje prstiju
Na zaslonu raširite dva prsta ili ih spojite.
37
Osnovne funkcije
Navigacijska traka (višefunkcijski gumbi)
Nakon uključivanja zaslona na navigacijskoj traci na dnu zaslona pojavit će se višefunkcijski
gumbi. Višefunkcijski gumbi prema zadanome su podešeni na gumb za nedavne aktivnosti,
gumb za početni zaslon i gumb za povratak. Funkcije gumba mogu se mijenjati prema
aplikacijama koje se trenutačno koriste ili radnom okruženju.
Gumbi za nedavne
aktivnosti
Gumb za povratak
Gumb za početni
zaslon
Gumb
Funkcija
Nedavne
aktivnosti
Početna
Nazad
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Dodirnite za povratak na početni zaslon.
• Dodirnite i držite za pokretanje aplikacije Google.
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
38
Osnovne funkcije
Skrivanje navigacijske trake
Skrivanjem navigacijske trake pregledajte datoteke ili upotrebljavajte aplikacije na širem zaslonu.
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon → Navigacijska traka, a zatim dodirnite Geste
na cijelom zaslonu u odjeljku Vrsta navigacije. Navigacijska traka bit će skrivena i pojavit će
se savjeti o pokretu gdje se nalaze višefunkcijski gumbi. Da biste koristili višefunkcijske gumbe,
povucite savjet geste željenog gumba prema gore.
Ako želite sakriti savjete o pokretu pri dnu zaslona, dodirnite prekidač Savjeti za gestu kako biste
ga deaktivirali.
Podešavanje navigacijske trake
Pokrenite aplikaciju Postavke dodirnite Zaslon → Navigacijska traka te zatim odaberite opciju.
• Vrsta navigacije: Postavite uređaj da biste sakrili ili prikazali navigacijsku traku. Da biste
sakrili navigacijsku traku, dodirnite Geste na cijelom zaslonu. Dok je navigacijska traka
skrivena, možete koristiti višefunkcijske gumbe povlačenjem savjeta geste željenog gumba
prema gore.
• Redoslijed gumba: Promijenite raspored gumba na navigacijskoj traci.
• Savjeti za gestu: Postavite uređaj da prikaže indikatore pri dnu zaslona kako bi se prikazalo
gdje se nalaze višefunkcijski gumbi. Ova se značajka prikazuje samo ako odaberete Geste na
cijelom zaslonu.
39
Osnovne funkcije
Početni zaslon i zaslon aplikacija
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.
Zaslon se može razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Widget
Aplikacija
Mapa
Indikator Bixby Homea. Prikaz
prilagođenog sadržaja.
Omiljene aplikacije
Navigacijska traka (višefunkcijski
gumbi)
40
Osnovne funkcije
Prebacivanje između početnog zaslona i zaslona aplikacija
Pomaknite se prema gore ili prema dolje na početnom zaslonu za otvaranje zaslona aplikacija.
Za povratak na početni zaslon pomaknite se prema gore ili prema dolje na zaslonu aplikacija. Ili
dodirnite gumb za početni zaslon ili gumb za povratak.
Početni zaslon
Zaslon aplikacija
Ako na početnom zaslonu dodate gumb za aplikacije, možete otvoriti zaslon aplikacija dodirom
na taj gumb. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite Postavke
početnog zaslona, a zatim dodirnite prekidač Gumb za aplikacije za aktivaciju. Gumb aplikacija
bit će dodan na dno početnog zaslona.
Gumb aplikacija
41
Osnovne funkcije
Prikažite zaslon u vodoravnom prikazu
Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite Postavke početnog zaslona,
a zatim dodirnite prekidač Zakretanje na pejzažni način za aktivaciju.
Okrećite uređaj dok ne dođe u vodoravan položaj za vodoravan prikaz zaslona.
Premještanje stavki
Dodirnite i zadržite stavku a zatim je pomaknite na novu lokaciju. Za prebacivanje stavke na
drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početnom zaslonu dodirnite i držite stavku na zaslonu
aplikacija, a zatim je odvucite na vrh zaslona. Prečac za aplikaciju dodat će se na početni zaslon.
Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog
zaslona.
42
Osnovne funkcije
Kreiranje mapa
Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije.
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko
druge aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije. Dodirnite Unos naziva mape i unesite
naziv datoteke.
• Dodavanje aplikacija
Na mapi dodirnite Dodaj aplikacije. Označite aplikacije za dodavanje i dodirnite Dodaj.
Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu.
• Premještanje aplikacija iz mape
Dodirnite i držite aplikaciju kako biste ju premjestili na novu lokaciju.
• Brisanje mape
Dodirnite i držite mapu, a zatim dodirnite Izbriši mapu. Samo ta mapa bit će izbrisana.
Aplikacije iz mape bit će premještene u zaslon aplikacija.
43
Osnovne funkcije
Uređivanje početnog zaslona
Kako biste pristupili opcijama uređivanja, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno
područje ili skupite prste zajedno. Možete postaviti pozadinu, dodati widgete i više. Isto tako
možete dodati, brisati ili rasporediti okvire početnog zaslona.
• Dodavanje okvira: Pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite
.
• Pomicanje okvira: Dodirnite i držite pretprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
• Brisanje okvira: Dodirnite
na okviru.
• Pozadine: Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
• Teme: Promijenite temu uređaja. Vizualni elementi sučelja, kao što su boje, ikone i pozadine,
mijenjat će se ovisno o odabranoj temi.
• Widgeti: Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje
informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu. Dodirnite i zadržite widget, a
zatim ga pomaknite u početni zaslon. Widget će se dodati na početni zaslon.
• Postavke početnog zaslona: Promijenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na
početnom zaslonu i drugo.
44
Osnovne funkcije
Prikazivanje svih aplikacija na početnom zaslonu
Uređaj možete podesiti za prikaz svih aplikacija na početnom zaslonu bez upotrebe zasebnog
zaslona aplikacija. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, a zatim dodirnite
Postavke početnog zaslona → Izgled početnog zaslona → Samo početni zaslon → Primijeni.
Sada možete pristupati svim svojim aplikacijama pomicanjem u lijevo na početnom zaslonu.
Ikone za indikaciju
Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
• Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
• Neke ikone pokazivača pojavljuju se samo kada otvorite ploču s obavijestima.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
/
Željena SIM ili USIM kartica za pozive (modeli s dvostrukom SIM karticom)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
/
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
Usluge lokacije koje se koriste
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
Aktiviran način bez zvuka
45
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Punjenja baterije
Razina napunjenosti baterije
Zaslon zaključavanja
Pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se
isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.
Kako biste otključali zaslon, pomaknite se u bilo kojem smjeru kada se zaslon uključi.
Ako je zaslon ugašen: da biste ga uključili, pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje, pritisnite
gumb za uvijek uključen zaslon ili dva puta dodirnite gumb za početni zaslon.
Zaključani zaslon
46
Osnovne funkcije
Promjena načina zaključavanja zaslona
Za promjenu načina zaključavanja zaslona, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon
zaključavanja → Vrsta zaključavanja zaslona, a zatim odaberite način.
Postavljanjem uzorka, PIN-a, lozinke ili biometrijskih podataka kao načina zaključavanja
zaslona možete zaštititi svoje osobne informacije sprječavanjem drugih osoba da pristupe
vašem uređaju. Nakon postavljanja načina zaključavanja zaslona, uređaj će zahtijevati šifru za
otključavanje prilikom svakog otključavanja.
• Klizanje: Za otključavanje kliznite u bilo kojem smjeru na zaslonu.
• Uzorak: Za otključavanje zaslona ucrtajte uzorak od četiri ili više točaka.
• PIN: Za otključavanje zaslona unesite PIN od najmanje četiri broja.
• Lozinka: Za otključavanje zaslona unesite lozinku od najmanje četiri znaka, broja ili simbola.
• Nema: Nemojte postaviti način zaključavanja zaslona.
• Lice: Registrirajte svoje lice za otključavanje zaslona. Pogledajte Prepoznavanje lica kako
biste saznali više informacija.
• Otisci prstiju: Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Pogledajte Prepoznavanje
otiska prsta kako biste saznali više informacija.
Možete podesiti uređaj da izvrši vraćanje na tvorničke postavke ako nekoliko puta
za redom unesete neispravnu šifru i dostignete ograničeni broj pokušaja. Pokrenite
aplikaciju Postavke i dodirnite Zaslon zaključavanja → Postavke sigurn. zaključavanja,
otključajte zaslon upotrebom unaprijed postavljene metode zaključavanja, a zatim
dodirnite prekidač Auto. vra. tvor. postavki za aktivaciju.
47
Osnovne funkcije
Snimka zaslona
Snimite snimku zaslona za vrijeme upotrebe uređaja i pišite, crtajte po snimljenom zaslonu ili ga
izrežite ili podijelite. Možete snimiti trenutačni zaslon i područje pomicanja.
Koristite sljedeće metode za snimanje zaslona. Snimljene snimke zaslona bit će spremljene u
Galerija.
• Snimanje tipkom: Istodobno pritisnite i držite tipku za smanjivanje glasnoće i tipku za
uključivanje i isključivanje.
• Snimanje klizanjem: Rukom kliznite lijevo ili desno po zaslonu.
• Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.
• Ako nije aktivirano snimanje zaslona pomicanjem, pokrenite aplikaciju Postavke,
dodirnite Napredne značajke → Pokreti i geste, a zatim dodirnite prekidač Snimanje
zaslona dlanom za aktivaciju.
Nakon snimanja snimke zaslona upotrijebite navedene opcije na alatnoj traci na dnu zaslona:
•
: Snimite trenutačan sadržaj i skriveni sadržaj na produženoj stranici, kao što je
internetska stranica. Prilikom dodiravanja , zaslon će se automatski pomicati prema dolje i
snimit će se više sadržaja.
•
: Izrežite dio iz snimke zaslona. Izrezano područje bit će spremljeno u Galerija.
•
: Pišite ili crtajte po snimci zaslona.
•
: Dijeljenje snimke zaslona s drugima.
Ako na snimljenom zaslonu nisu vidljive opcije, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite
Napredne značajke, a zatim dodirnite prekidač Pametna snimka za aktivaciju.
48
Osnovne funkcije
Okvir obavijesti
Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone
indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.
Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira
obavijesti kližite na zaslonu prema gore.
Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.
Potražite sadržaj ili aplikacije
pohranjene na uređaju.
Pokrenite Postavke.
Gumbi brzih postavki
Preferirana SIM ili USIM kartica za
pojedinačnu opciju. Dodirnite za
pristup upravljanju SIM karticom.
(modeli s dvije SIM kartice)
Pregledajte pojedinosti o
obavijesti i izvršite različite
postupke.
Brisanje svih obavijesti.
Pristupite postavkama obavijesti.
49
Osnovne funkcije
Uporaba gumba brzih postavki
Dodirnite gumbe za brze postavke za aktiviranje određenih funkcija. Kliznite prema dolje na
okviru obavijesti za prikazi više gumba.
Za promjenu postavki funkcija dodirnite tekst ispod svakog gumba. Za pregled detaljnijih
postavki dodirnite i držite gumb.
Za preraspoređivanje gumba dodirnite → Redoslijed gumba, dodirnite i držite gumb, a zatim
ga povucite na drugu lokaciju.
50
Osnovne funkcije
Unos teksta
Prikaz tipkovnice
Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate bilješke i sl.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Dodatne funkcije tipkovnice
Pregled više funkcija tipkovnice.
Unos velikog slova. Za sva slova,
dodirnite dva puta.
Brisanje prethodnog znaka.
Unesite simbole.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unos razmaka.
Promjene jezika unosa
Dodirnite → Jezici i vrste → Upravljaj jezicima unosa, a zatim odaberite jezike. Ako
odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezika unosa pomicanjem razmaknice
ulijevo ili udesno.
51
Osnovne funkcije
Promjena tipkovnice
Dodirnite
za promjenu tipkovnice.
Za promjenu vrste tipkovnice dodirnite
željenu vrstu tipkovnice.
→ Jezici i vrste, odaberite jezik, a zatim odaberite
• Ako se gumb tipkovnice (
) ne pojavi na navigacijskoj traci, pokrenite aplikaciju
Postavke, dodirnite Opće upravljanje → Jezik i unos, a zatim dodirnite prekidač
Prikaži gumb Tipkovnica radi aktivacije.
• Na Tipkovnica 3x4, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku
dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.
Dodatne funkcije tipkovnice
Neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o području ili pružatelju usluga.
•
: Unos emotikona.
•
: Unos naljepnica.
•
: Prilaganje animiranih GIF-ova.
•
: Glasovni unos teksta.
•
: Promjena postavki tipkovnice.
•
→
•
→
: Promijenite način ili veličinu tipkovnice.
•
→
: Otvorite ploču za uređivanje teksta.
: Dodavanje stavke u međuspremnik.
52
Osnovne funkcije
Kopiranje i lijepljenje
1
2
3
Dodirnite i držite iznad teksta.
Povucite
ili
za odabir željenog teksta ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta.
Dodirnite Kopiraj ili Izreži.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4
Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite Zalijepi.
Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite Međuspremnik, a zatim
odaberite tekst.
Rječnik
Potražite definicije riječi tijekom korištenja određenih opcija, na primjer prilikom pretraživanja
mrežnih stranica.
1
Dodirnite i držite preko riječi koju želite potražiti.
Ako riječ koju tražite nije odabrana, povucite
2
ili
za odabir željenog teksta.
Dodirnite Dictionary na popisu opcija.
Ako rječnik nije unaprijed instaliran na uređaju, dodirnite Move to Manage dictionaries,
dodirnite
pored rječnika, a zatim dodirnite INSTALIRAJ za preuzimanje.
3
Pogledajte definiciju u skočnom prozoru rječnika.
Za prebacivanje na prikaz punog zaslona dodirnite . Dodirnite definiciju na zaslonu da
biste vidjeli više definicija. U detaljnom prikazu dodirnite za dodavanje riječi popisu
omiljenih riječi ili dodirnite Search Web za upotrebu riječi kao pojma za pretraživanje.
53
Aplikacije i značajke
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Galaxy Store
Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje
Samsung Galaxy.
Pokrenite aplikaciju Galaxy Store.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite polje za pretraživanje za pretraživanje pomoću
ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → Postavke → Automatsko
ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
Trgovina Play
Kupujte i preuzimajte aplikacije.
Pokrenite aplikaciju Trgovina Play.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
→ Postavke →
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
54
Aplikacije i značajke
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija
Dodirnite i držite aplikaciju i odaberite opciju.
• Isključi: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.
• Deinstal.: Deinstalirajte preuzete aplikacije.
Aktiviranje aplikacija
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Aplikacije →
zatim dodirnite Uključi.
→ Isključeno, odaberite aplikaciju, a
Postavljanje dozvola za aplikaciju
Kako bi neke aplikacije ispravno radile možda će biti potrebna dozvola za pristup ili upotrebu
informacija na uređaju. Prilikom otvaranja aplikacije može se pojaviti skočni prozor kojim se traži
odobrenje pristupa određenim funkcijama ili informacijama. Dodirnite Dopusti na skočnom
prozoru kako biste dozvolili pristup aplikaciji.
Za prikaz postavki dozvole aplikacije, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Aplikacije.
Odaberite aplikaciju i dodirnite Dopuštenja. Možete pregledati popis dozvola za aplikacije i
promijeniti njihove dozvole.
Za pregled ili promjenu postavki dozvole aplikacije po kategoriji dozvola pokrenite aplikaciju
Postavke i dodirnite Aplikacije → → Dopuštenja za aplikacije. Odaberite stavku i dodirnite
prekidače uz aplikacije za odobrenje pristupa.
Ako ne odobrite pristup aplikaciji, osnovne funkcije aplikacija možda neće ispravno
raditi.
55
Aplikacije i značajke
Telefon
Uvod
Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.
Upućivanje poziva
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite Tipkovnica.
Unesite telefonski broj.
Dodirnite
za upućivanje poziva ili dodirnite
za upućivanje videopoziva.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje broja popisu
kontakata.
Predprikaz telefonskog broja.
Brisanje prethodnog znaka.
56
Aplikacije i značajke
Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata
Dodirnite Nedavno ili Imenik, a zatim se pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za
upućivanje poziva.
Ako je ta značajka onemogućena, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne značajke
→ Pokreti i geste, a zatim dodirnite prekidač Prel. prs. za poziv / sl. poruka.
Neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o području ili pružatelju usluga.
Upotreba brzog biranja
Brzo birajte za brze pozive.
Za postavljanje brzog biranja dodirnite Tipkovnica ili Imenik → → Brojevi za brzo biranje,
odaberite broj za brzo biranje, a i zatim dodajte telefonski broj.
Za upućivanje poziva dodirnite i držite broj brzog biranja na tipkovnici. Za deset i više brojeva
brzog biranja dodirnite prvu(e) znamenku(e) broja i dodirnite i držite zadnju znamenku.
Na primjer, ako podesite broj 123 kao broj brzog biranja, dodirnite 1, pa 2, a zatim dodirnite i
držite 3.
Upućivanje poziva sa zaključanog zaslona
Na zaključanom zaslonu povucite
izvan kruga.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite Tipkovnica.
Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +.
Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite
57
.
Aplikacije i značajke
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku Pošalji
poruku. Ako se aktivira prekidač Dodaj podsjetnik, podsjetnik će biti spremljen kako bi vas
obavijestio o odbijenom pozivu sat vremena kasnije.
Za kreiranje različitih poruka odbijanja pokrenite aplikaciju Telefon, dodirnite → Postavke →
Poruke brzog odbijanja, unesite poruku, a zatim dodirnite .
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, ikona
pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s obavijestima za
pregled popisa propuštenih poziva. Ili pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite Nedavno za prikaz
propuštenih poziva.
Odbijanje telefonskih brojeva
Blokirajte pozive s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1
2
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite → Postavke → Blokiraj brojeve.
Dodirnite Nedavno ili Imenik, odaberite kontakte i zatim odaberite GOTOVO.
Za ručni unos broja, dodirnite Dodaj telefonski broj, unesite telefonski broj, a zatim
dodirnite .
Kada vas odbijeni brojevi pokušaju nazvati, nećete primati obavijesti. Pozivi će biti u zapisu
poziva.
Također možete blokirati dolazne pozive od osoba za koje se ne prikazuje ID pozivatelja.
Dodirnite prekidač Blokiraj nepoznate pozivatelje za aktivaciju funkcije.
58
Aplikacije i značajke
Opcije tijekom poziva
Ako su područje oko stražnje kamere i senzor prepoznavanja otiska prsta prekriveni,
tijekom poziva može doći do neželjenih zvukova. Uklonite dodatni pribor kao što je
zaštita za zaslon ili naljepnice oko stražnje kamere.
Tijekom glasovnog poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
•
: Pristup dodatnim opcijama.
• Dodaj poziv: Pozivanje drugog poziva. Prvi će poziv biti stavljen na čekanje. Nakon što
završite drugi poziv, prvi će se poziv nastaviti.
• Stavi poziv na čekanje: Poziv na čekanju. Dodirnite Nastavak poziva da biste preuzeli poziv
na čekanju.
• Bluetooth: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na
vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
• Bez zvuka: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Tipkovnica / Sakrij: Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
•
: Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
Tijekom video poziva
Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:
•
: Pristup dodatnim opcijama.
• Kamera: Isključivanje kamere tako da vas sugovornik ne može vidjeti.
• Promij.: Prebacite s prednje na stražnju kameru.
•
: Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na
vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
59
Aplikacije i značajke
Dodavanje tel. broja kontaktu
Dodavanje tel. broja kontaktima sa tipkovnice
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite Tipkovnica.
Unesite broj.
Dodirnite Dodaj u Imenik.
Dodirnite Novi kontakt za kreiranje novog kontakta ili dodirnite Aktualiziraj postojeće za
dodavanje broja postojećem kontaktu.
Dodavanje tel. broja kontaktima sa popisa poziva
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite Nedavno.
Dodirnite sliku pozivatelja i dodirnite Dodaj, ili dodirnite telefonski broj i dodirnite Dodaj u
Imenik.
Dodirnite Novi kontakt za kreiranje novog kontakta ili dodirnite Aktualiziraj postojeće za
dodavanje broja postojećem kontaktu.
Dodavanje oznake telefonskom broju
Brojevima možete dodavati oznake bez da ih spremite u kontakte. Time možete prikazati
informacije o pozivatelju tijekom poziva bez da se oni nalaze u kontaktima.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite Nedavno.
Dodirnite telefonski broj →
.
Dodirnite Dodaj oznaku, unesite oznaku, a zatim dodirnite Dodaj.
Prilikom primanja poziva s tog broja, oznaka će se prikazati ispod broja.
60
Aplikacije i značajke
Imenik
Uvod
Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.
Dodavanje kontakata
Kreiranje novog kontakta
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
.
Odaberite lokaciju pohrane i dodirnite Odaberi.
Unesite kontaktne podatke.
Odaberite mjesto pohrane.
Umetanje slike.
Unesite kontaktne podatke.
Otvorite više polja s
informacijama.
Ovisno o odabranoj lokaciji pohrane mogu se razlikovati vrste informacija koje možete
spremiti.
4
Dodirnite Spremi.
61
Aplikacije i značajke
Uvoz kontakata
Dodajte kontakt uvoženjem s drugim pohrana na svoj uređaj.
1
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
kontakata → Uvoz.
2
3
4
Odaberite lokaciju pohrane za uvoz kontakata.
→ Upravljanje kontaktima → Uvoz/izvoz
Odaberite VCF datoteke koje želite uvesti i dodirnite GOTOVO.
Odaberite lokaciju pohrane za pohranu kontakata i dodirnite Uvoz.
Sinkroniziranje kontakata s mrežnim računima
Sinkronizirajte kontakte svojega uređaja s kontaktima s interneta pohranjenima u svojim
mrežnim računima, poput Samsung računa.
1
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Računi i
odaberite račun za sinkroniziranje.
2
Dodirnite Sinkroniziraj račun i dodirnite prekidač Imenik za aktivaciju.
Za Samsung račun dodirnite → Postavke sinkronizacije i dodirnite prekidač Imenik za
aktivaciju.
Traženje kontakata
Pokrenite aplikaciju Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
• Dodirnite
na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
62
Aplikacije i značajke
Dodirnite kontakt. Poduzmite jednu od sljedećih radnji:
•
: Dodavanje omiljenih kontakata.
•
/
•
: Sastavljanje poruke.
•
: Sastavljanje e-poruke.
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
Dijeljenje kontakata
Možete dijeliti kontakte s ostalima upotrebom različitih opcija dijeljenja.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite → Dijeli.
Odaberite kontakte i dodirnite Dijeli.
Odaberite način dijeljenja.
Spremanje i dijeljenje profila
Spremite i podijelite informacije o svojem profilu kao što je fotografija ili poruka statusa s
ostalima koji koriste funkciju dijeljenja profila.
• Funkcija dijeljenja profila možda neće biti dostupna ovisno o regiji ili pružatelju
usluga.
• Funkcija dijeljenja profila dostupna je samo za kontakte koji na svojim uređajima
imaju aktiviranu funkciju dijeljenja profila.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Imenik i odaberite svoj profil.
Dodirnite Uredi, uredite svoj profil i dodirnite Spremi.
Dodirnite Dodir. ovdje za dijelj. profila i dodirnite prekidač da biste aktivirali.
Za upotrebu funkcije dijeljenja profila vaš telefonski broj mora biti potvrđen. Ažurirane
profilne informacije kontakta možete vidjeti u Imenik.
Za promjenu opsega kontakata s kojima dijelite profil, dodirnite Odaberite sadrž. koji se
dijeli, odaberite stavku za dijeljenje i zatim odaberite opciju.
63
Aplikacije i značajke
Stvaranje grupa
Možete dodavati grupe, kao što su obitelj ili prijatelji te upravljati kontaktima po grupi.
1
2
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
→ Grupe → Nova grupa.
Unesite naziv grupe.
Za podešavanje tona zvona grupe dodirnite Ton zvona grupe i odaberite ton zvona.
3
Dodirnite Dodaj člana, odaberite kontakte koje ćete dodati grupi, a zatim dodirnite
GOTOVO.
4
Dodirnite Spremi.
Slanje grupne poruke
Možete poslati grupnu poruku članovima grupe istodobno.
Pokrenite aplikaciju Imenik, dodirnite
Pošalji poruku.
→ Grupe, odaberite grupu, a zatim dodirnite →
Spajanje duplih kontakata
Prilikom uvoženja kontakata iz drugih pohrana ili sinkroniziranja kontakata s drugim računima,
u vašem popisu kontakata mogu biti dupli kontakti. Spojite duple kontakte u jedan kako biste
pojednostavili svoj popis kontakata.
1
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
kontakata.
2
Označite kontakte i dodirnite Spoji.
→ Upravljanje kontaktima → Spajanje
Brisanje kontakata
1
2
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite → Izbriši.
Odaberite kontakte i dodirnite Izbriši.
Za pojedinačno brisanje kontakata, otvorite popis kontakata i dodirnite kontakt. Zatim dodirnite
→ Izbriši.
64
Aplikacije i značajke
Poruke
Uvod
Šaljite i pregledavajte poruke razgovorom.
Slanje poruka
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja
poruka.
1
2
Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite
.
Dodajte primatelje i unesite poruku.
Za snimanje i slanje glasovne poruke dodirnite i držite , izgovorite svoju poruku, a zatim
maknite prst. Ikona snimanja pojavljuje se samo kada je tipkovnica skrivena.
Primatelj
Unos primatelja.
Dodavanje datoteka.
Slanje poruke.
Unos poruke.
3
Dodirnite
Unos naljepnica.
za slanje poruke.
65
Aplikacije i značajke
Pregled poruka
Poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova primanja
poruka.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite Razgovori.
Na popisu poruka odaberite kontakt.
Pregledajte svoj razgovor.
Za odgovaranje na poruku, dodirnite Unesite poruku, unesite poruku, a zatim dodirnite
Za prilagodbu veličine fonta na zaslonu raširite dva prsta ili ih spojite.
Odbijanje neželjenih poruka
Blokirajte poruke s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1
Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite → Postavke → Blokiraj brojeve i poruke →
Blokiraj brojeve.
2
Dodirnite Dolazne poruke i odaberite kontakt. Ili dodirnite Imenik, odaberite kontakte, a
zatim dodirnite GOTOVO.
Za ručni unos broja, unesite broj telefona pod Unesite broj, a zatim dodirnite
66
.
.
Aplikacije i značajke
Postavljanje obavijesti poruka
Možete promijeniti zvuk, opcije prikaza i više kad je riječ o obavijestima.
1
Pokrenite aplikaciju Poruke, dodirnite → Postavke → Obavijesti, a zatim dodirnite
prekidač za aktivaciju.
2
Promijenite postavke obavijesti.
Postavljanje podsjetnika na poruke
Možete podesiti obavijest u intervalu da biste znali da imate nepročitane obavijesti. Ako ova
funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Pristupačnost → Napredne
postavke → Podsjetnik na obavijesti, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
Brisanje poruka
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite Razgovori.
Na popisu poruka odaberite kontakt.
Dodirnite i držite poruku, dodirnite Izbriši.
Za brisanje većeg broja poruka, označite poruke za brisanje.
4
Dodirnite Obriši.
67
Aplikacije i značajke
Internet
Uvod
Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako
biste im lako pristupili.
O Internetu
1
2
3
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Internet.
Dodirnite adresno polje.
Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite Idi.
Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.
Za brzo prebacivanje između kartice pomaknite se ulijevo ili udesno na polju za unos adrese.
Označavanje trenutne internetske
stranice.
Osvježavanje trenutne internetske
stranice.
Otvaranje početne stranice.
Otvaranje upravitelja kartica
preglednika.
Pomicanje kroz stranice.
Pristup dodatnim opcijama.
68
Aplikacije i značajke
Uporaba tajnog načina
U tajnom načinu možete odvojeno upravljati otvorenim karticama, oznakama i spremljenim
internetskim stranicama. Tajni način možete zaključati pomoću lozinke i biometrijskih podataka.
Aktivacija tajnog načina
→ Uključi Tajni način. Ako prvi puta upotrebljavate
Na alatnoj traci na dnu zaslona dodirnite
ovu funkciju, ako želite postavite lozinku za tajni način.
U skrivenom načinu uređaj će promijeniti boju alatnih traka.
U tajnom načinu ne možete upotrebljavati neke funkcije, kao što je snimanje zaslona.
Promjena sigurnosnih postavki
Možete promijeniti svoju lozinku ili način zaključavanja.
Dodirnite → Postavke → Privatnost i sigurnost → Postavke Tajnog načina → Promjena
lozinke. Za postavljanje registriranih biometrijskih podataka kao načina zaključavanja zajedno s
lozinkom dodirnite prekidač Otisci prstiju za aktivaciju. Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta za
više informacija o upotrebi biometrijskih podataka.
Deaktivacija skrivenog načina
Na alatnoj traci na dnu zaslona dodirnite
→ Isključi Tajni način.
69
Aplikacije i značajke
E-pošta
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite E-pošta.
1
2
3
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju E-pošta.
Na popisu odaberite uslugu e-pošte ili dodirnite Ostalo.
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite
→
→ Dodaj račun.
Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite
→ → → Postavi zadani račun.
Slanje poruka e-pošte
1
2
3
Dodirnite
za sastavljanje poruke e-pošte.
Dodajte primatelje i unesite predmet i tekst.
Dodirnite
za slanje pošte.
Čitanje e-pošte
Kada je otvoreno E-pošta uređaj automatski vraća nove poruke e-pošte. Za ručno vraćanje
poruka e-pošte s vrha popisa e-pošte kližite prema dolje.
Dodirnite na zaslonu poruku e-pošte za čitanje.
Ako nije omogućeno sinkroniziranje poruka e-pošte, ne mogu se vratiti nove poruke
e-pošte. Za omogućivanje sinkroniziranja poruka e-pošte dodirnite → → naziv
svojeg računa, a zatim dodirnite prekidač Sinkroniziraj račun za aktivaciju.
70
Aplikacije i značajke
Kamera
Uvod
Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Pokretanje kamere
Za pokretanje Kamera koristite sljedeće načine:
• Pokrenite aplikaciju Kamera.
• Dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje.
• Na zaključanom zaslonu povucite
izvan kruga.
• Neki načini možda neće biti dostupni ovisno o području ili pružatelju usluga.
• Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete aplikaciju Kamera sa zaključanog
ekrana ili kad je zaslon isključen dok je postavljen način zaključavanja zaslona.
• Ako su snimljene fotografije mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovno.
71
Aplikacije i značajke
Osnovno snimanje
Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa
1
2
3
Na popisu načina snimanja dodirnite Fotografija ili Videozapis.
Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
Dodirnite
za snimanje fotografije ili dodirnite
za snimanje videozapisa.
Trenutačan način
Opcije
trenutačnog
načina snimanja
Prebacite s prednje
na stražnju
kameru.
Snimite fotografiju.
Naljepnica
Prikaz minijature
Bixby Vision
Načini
fotografiranja
Odabir objektiva
Postavke kamere
• Za prilagodbu svjetline fotografija ili videozapisa dodirnite zaslon. Kada se pojavi traka za
podešavanje, odvucite na traci za podešavanje prema ili .
• Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
• Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za
upotrebu načina automatskog fokusiranja dodirnite .
72
Aplikacije i značajke
• Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv oštećen ili onečišćen. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi
u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
• Kamera vašeg uređaja ima širokokutni objektiv. Kod širokokutnih fotografija ili
videozapisa može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači
kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.
Odabir objektiva za snimanje
Snimite fotografiju ili snimite video nakon odabira željene kamere.
Na zaslonu za pregled odaberite objektiv.
Ova je značajka dostupna samo u nekim načinima rada.
•
: Možete snimiti osnovnu fotografiju ili snimiti normalan videozapis uobičajenim
objektivom.
•
: Možete snimiti fotografiju ili snimati videozapis puno jasnije tako da ga proširite
objektivom od 2x optičkog zuma.
Osnovno snimanje
snimanje s 2x optičkim
zumom
73
Aplikacije i značajke
Povećanje i smanjenje zuma
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Značajke zumiranja dostupne su samo pri upotrebi stražnje kamere.
• 2x optički zum možda neće raditi u okruženjima slabog osvjetljenja.
Uređivanje popisa načina snimanja.
Možete urediti popis načina snimanja na zaslonu pretprikaza.
1
Na zaslonu prikaza dodirnite
→ Načini rada kamere → Uredi načine.
Ili dodirnite i držite popis načina snimanja na zaslonu pretprikaza.
2
Označite načine koje ćete upotrebljavati.
Za promjenu redoslijeda načina snimanja, odvucite
Popis načina
fotografiranja
74
na drugu lokaciju.
Aplikacije i značajke
Podešavanje radnje gumba kamere
Dodirivanjem i držanjem gumba kamere možete snimiti niz fotografija ili izraditi animirani GIF.
Na zaslonu pretprikaza dodirnite
→ Drži gumb Okidača za te odaberite radnju koju želite.
• Snimi fotografiju: Snimite fotografiju.
• Snimi uzast. fotografiju: Snimite niz fotografija.
• Stvori GIF: Stvorite animirani GIF s nizom snimljenih fotografija.
Značajke Snimi uzast. fotografiju i Stvori GIF dostupne su samo u određenim načinima
snimanja.
Upotreba značajki fokusa i ekspozicije
Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE)
Možete zaključati fokus ili ekspoziciju na odabranom području kako biste spriječili automatsko
podešavanje kamere na temelju promjena na predmetima ili izvora svjetla.
Dodirnite i držite područje koje želite fokusirati, pojavit će se okvir AF/AE i fokus i ekspozicija bit
će zaključani. Postavka ostaje zaključana čak i nakon što fotografirate.
Ova funkcija dostupna je samo u načinima Fotografija ili Profesionalno.
75
Aplikacije i značajke
Odvajanje područja fokusa i područja ekspozicije
Možete odvojiti područje fokusa i područje ekspozicije.
Dodirnite i držite zaslon prikaza. Na zaslonu će se pojaviti okvir AF/AE. Odvucite okvir na
područje na kojem želite odvojiti područje fokusa i područje ekspozicije.
Ova funkcija dostupna je samo u načinu Profesionalno.
76
Aplikacije i značajke
Fokus uživo
Kamera omogućuje snimanje fotografija sa zamućenom pozadinom i jasno istaknutim objektom.
Snimanje portreta koji se ističu upotrebom značajke Fokus uživo
Prilagodite razinu zamućenja pozadine na zaslonu prikaza i snimite fotografiju koja ističe objekt.
• Upotrijebite ovu značajku na mjestu koje ima dovoljno sunčeve svjetlosti.
• Pozadinsko zamagljenje možda neće ispravno raditi u sljedećim situacijama:
– – Uređaj ili subjekt se kreće.
– – Objekt je tanak ili proziran.
– – Objekt ima sličnu boju ili uzorak kao pozadina.
– – Objekt ili pozadina su jednolični.
1
Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite
prednju kameru za autoportrete.
2
3
Na popisu načina snimanja dodirnite Fokus uživo.
za prebacivanje na
Povucite traku za podešavanje zamućenja na lijevo ili na desno i podesite razinu zamućenja.
77
Aplikacije i značajke
4
Kada se na zaslonu pretprikaza pojavi Spreman Fokus uživo. Dodirnite
fotografije.
Traka za prilagodbu zamućenja
pozadine
Fokus uživo
78
za snimanje
Aplikacije i značajke
Uređivanje pozadine fotografija snimljenih uz Fokus uživo
Također možete urediti razinu zamućenja pozadine na fotografiji snimljenoj uz Fokus uživo.
1
Odaberite fotografiju koju ste snimili uz pomoć značajke Fokus uživo i dodirnite Promijeni
pozadinski efekt.
2
Za podešavanje razine zamućenja pozadine, povucite traku podešavanja zamućenja
pozadine u lijevo ili u desno.
Prilagodite razinu
zamućenja
pozadine.
3
Dodirnite Primijeni za spremanje fotografije.
79
Aplikacije i značajke
Više zabave uz animirane naljepnice
Snimajte fotografije i videozapise uz različite animirane naljepnice. Kako pomičete lice, naljepnice
će pratiti vaše pokrete. Možete i snimiti ljupku i zabavnu naljepnicu koja se kreće u videozapisu.
1
2
Na zaslonu prikaza dodirnite Naljepnica.
Dodirnite
i odaberite željenu naljepnicu.
3
Dodirnite
za snimanje fotografije ili dodirnite
za snimanje videozapisa.
Nasumična primjena naljepnica
Možete nasumično primijeniti naljepnice umjesto da ih birate s popisa naljepnica.
Ponovljeno dodirnite Nas. dok se ne pojavi željena naljepnica.
80
Aplikacije i značajke
Upotreba načina snimanja
Za promjenu načina snimanja, popis načina snimanja odvucite u lijevo ili u desno, ili se na
zaslonu pretprikaza pomaknite u lijevo ili u desno.
Odaberite željeni način snimanja.
Način fotografija
Kamera automatski podešava opcije snimanja na temelju okoline radi lakog snimanja fotografija.
Na popisu načina snimanja dodirnite Fotografija.
Da biste snimili autoportrete s prednjom kamerom, kliznite prema gore ili prema dolje ili
dodirnite
za prebacivanje na prednju kameru.
Primjena efekata za ljepotu
Možete odabrati efekt filtra i mijenjati značajke lica, poput boje kože ili oblika lica, prije nego što
snimite autoportret.
1
2
Na zaslonu prikaza dodirnite
.
Odaberite efekt filtra ili efekte za ljepotu i snimite fotografiju.
Video način rada
Kamera automatski podešava opcije snimanja na temelju okoline radi lakog snimanja
videozapisa.
Na popisu načina snimanja dodirnite Videozapis.
81
Aplikacije i značajke
Način Hyperlapse
Snimajte prizore, poput kretanja ljudi ili automobila i pregledajte ih kao videozapise u ubrzanom
načinu.
1
2
Na popisu načina snimanja dodirnite Hipersnimanje.
Dodirnite
i odaberite opciju razmjera okvira.
Ako razmjer okvira postavite na Automatski, uređaj će automatski prilagoditi razmjer okvira
prema promjeni razmjera prizora.
3
4
5
Dodirnite
za početak snimanja.
Dodirnite
za završetak snimanja.
Na zaslonu pregleda dodirnite prikaz minijature i dodirnite Reproduciraj hipersnimku za
pregled videozapisa.
Sportski način rada
Snimite jasnije fotografije osoba koje se brzo kreću, kao što su osobe koje trče ili kućni ljubimci u
pokretu.
Na popisu načina snimanja dodirnite Sport.
Prije nego što upotrijebite ovaj način, morate ga dodati na popis načina snimanja. Na
zaslonu pretprikaza dodirnite → Načini rada kamere → Uredi načine, a zatim
označite Sport.
Rear-cam selfie
Ovaj način omogućuje kameri da automatski otkrije i fokusira vaše lice prilikom snimanja
autoportreta stražnjom kamerom.
1
2
3
Na popisu načina snimanja dodirnite Autoportret stražnje kamere.
Pomaknite okvir u položaj u kojem će vaše lice biti unutar okvira i prilagodite njegovu veličinu.
Postavite uređaj tako da stražnja kamera bude usmjerena prema vašem licu. Uređaj oglašava
zvučni signal nakon što otkrije lice. Zatim uređaj automatski snima fotografiju nakon 2 sekunde.
Prije nego što upotrijebite ovaj način, morate ga dodati na popis načina snimanja. Na
zaslonu pretprikaza dodirnite → Načini rada kamere → Uredi načine, a zatim
označite Autoportret stražnje kamere.
82
Aplikacije i značajke
Način rada Pro
Fotografirajte i ručno podešavajte različite opcije snimanja kao što su vrijednost ekspozicije i ISO
vrijednost.
Na popisu načina snimanja dodirnite Profesionalno. Odaberite opcije i prilagodite postavke, a
zatim dodirnite
za snimanje fotografija.
Dostupne opcije
•
: Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male
vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze
ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim
fotografijama.
•
: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja.
Možete podesiti temperaturu boje.
•
: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere.
Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
Panoramski način
Upotrebom panoramskog načina rada snimite niz fotografija i zatim ih zalijepite kako biste
kreirali široki prikaz.
Za najbolje snimke dobivene panoramskom načinom slijedite donje savjete:
• Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
• Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere. Ako je prikazana slika izvan
okvira vodiča ili ako ne želite pomaknuti uređaj, uređaj će automatski prestati snimati.
• Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili
obični zid.
1
2
3
Na popisu načina snimanja dodirnite Panorama.
Dodirnite
i polako pomaknite uređaj u jednom smjeru.
Dodirnite
za prestanak snimanje fotografija.
83
Aplikacije i značajke
Način hrane
Dodajte živopisne boje fotografijama hrane.
1
2
Na popisu načina snimanja dodirnite Hrana.
Dodirnite zaslon i povucite kružni okvir preko područja za isticanje.
Područje izvan kružnog okvira bit će zamagljeno.
Za promjenu veličine kružnog okvira, povucite rub okvira.
3
4
Dodirnite
i povucite traku za podešavanje kako biste podesili nijansu boje.
Dodirnite
za snimanje fotografije.
Noćni način rada
Snimite fotografiju pri slabom osvjetljenju bez uporabe bljeskalice.
Na popisu načina snimanja dodirnite Noćno.
Prije nego što upotrijebite ovaj način, morate ga dodati na popis načina snimanja. Na
zaslonu pretprikaza dodirnite → Načini rada kamere → Uredi načine, a zatim
označite Noćno.
84
Aplikacije i značajke
Način širokog autoportreta
Snimite široki autoportret i uključite što više osoba u fotografiju i izbjegnite izostavljanje osoba s
fotografije.
1
Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite
prednju kameru za autoportrete.
2
3
4
Na popisu načina snimanja dodirnite Šir. autopor.
za prebacivanje na
Okrenite se prema leći prednje kamere.
Dodirnite
za snimanje fotografije.
Ili pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja dlana, pojavit će se brojilo
vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.
5
Polako okrećite uređaj ulijevo pa udesno ili obratno kako biste napravili panoramski
autoportret.
Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se bijeli okvir pomakne na sve krajeve prozora
optičkog tražila.
• Pobrinite se da bijeli okvir ostane unutar prozora optičkog tražila.
• Prilikom snimanja širokih autoportreta osobe trebaju mirovati.
• Zavisno od uvjeta snimanja gornji i donji dijelovi slike prikazane na prethodnom
zaslonu mogu biti isječeni iz fotografije.
85
Aplikacije i značajke
Prilagodba postavki kamere
Opcije trenutačnog načina snimanja
Na zaslonu prikaza koristite sljedeće opcije.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja.
•
: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
•
: Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi fotografiju.
•
: Odaberite omjer slike za fotografije.
•
: Nanesite efekte ljepote ili efekt filtra.
•
: Odaberite razmjer okvira.
•
: Odaberite omjer slike za videozapise.
•
: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. Centar
upotrebljava osvjetljenje u središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke.
Točke upotrebljava osvjetljenje u koncentriranom središnjem dijelu slike za izračunavanje
ekspozicije snimke.
Matrica daje prosjek cijelog prizora.
•
: U načinu Hrana fokusirajte se na objekt unutar okrugog okvira i zamutite sliku izvan
okvira.
•
: U načinu Hrana, prilagodite ton boje.
Postavke kamere
Na zaslonu prikaza dodirnite
fotografiranja.
. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o načinu
Slike
• Veličina fotogr. straž. kamere: Odaberite razlučivost za fotografije koje želite snimiti sa
stražnjom kamerom. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetnije fotografije, no
one će zauzeti više memorije.
• Veličina fotogr. prednje kamere: Odaberite razlučivost za fotografije koje želite snimiti sa
prednjom kamerom. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetnije fotografije, no
one će zauzeti više memorije.
• Drži gumb Okidača za: Odabir radnje koja će se izvršiti kada dodirnete i zadržite gumb
kamere.
• Opcije spremanja: Odaberite kako želite spremiti fotografije.
86
Aplikacije i značajke
Videozapisi
• Veličina vid. stražnje kamere: Odaberite razlučivost za videozapise koje želite snimiti sa
stražnjom kamerom. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetniji videozapisi, no
oni će zauzeti više memorije.
• Veličina vid. prednje kamere: Odaberite razlučivost za videozapise koje želite snimiti sa
prednjom kamerom. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetniji videozapisi, no
oni će zauzeti više memorije.
• Visokoučinkoviti videozapis: Aktivirajte značajku Videozapis visoke učinkovitosti, možete
snimati videozapise u formatu visokoučinkovite tehnologije kodiranja videozapisa (HEVC).
Videozapisi u formatu HEVC bit će spremljeni kao komprimirane datoteke radi uštede
memorije uređaja.
Videozapise u formatu HEVC ne možete reproducirati na drugim uređajima ili ih
dijeliti putem interneta.
• Stabiliz. videozapisa: Aktivirajte sustav protiv podrhtavanja kako biste smanjili ili uklonili
zamućenu sliku iz podrhtavanja kamere dok snimate videozapis.
Korisne značajke
• HDR (bogati ton): Snimite fotografije s bogatim bojama i reproducirajte detalje čak i u jako
svijetlim i tamnim područjima.
• Rešetkaste linije: Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru
subjekta.
• Lokacijske oznake: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Načini rada kamere: Prikažite dostupne načine snimanja ili uredite popis načina snimanja.
• Načini snimanja: Odaberite način snimanja za fotografiranje ili snimanje videozapisa.
• Mjesto spremanja: Odabir memorijske lokacije za pohranu. Ta značajka pojavit će se kada
umetnete memorijsku karticu.
• Brzo pokretanje: Postavite uređaj za pokretanje kamere pritiskom na tipku za uključivanje i
isključivanje dva puta brzo.
• Brzi osvrt: Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
• Poništavanje postavki: Vratite postavke kamere.
• Obratite nam se: Postavite pitanja ili pregledajte često postavljenja pitanja. Više informacija
pogledajte u Samsung Members.
• O Kameri: Prikažite verziju aplikacije kamere i pravne informacije.
87
Aplikacije i značajke
Galerija
Uvod
Gledajte slike i videozapise pohranjene na mobilnom uređaju. Također možete upravljati slikama
i videozapisima po albumu ili stvoriti vijesti.
Pregledavanje slika
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite Slike.
Odaberite sliku.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje slika na popis favorita.
Uređivanje slike.
Podijeli sliku s drugima.
Bixby Vision
Brisanje slike.
Od više slika možete kreirati animirani GIF ili kolaž. Na popisu dodirnite → Stvori GIF ili
Stvori kolaž, a zatim odaberite slike.
Traženje slika
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite
lokacije ili dokumenti.
za prikaz slika sortiranih po kategoriji, kao što su vrste,
Za traženje slika na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite polje pretrage.
88
Aplikacije i značajke
Uređivanje pozadine fotografija snimljenih uz Fokus uživo
Možete urediti razinu zamućenja pozadine na fotogafiji koju ste snimili uz pomoć značajke Fokus
uživo.
Pokrenite aplikaciju Galerija, odaberite fotografiju snimljenu uz Fokus uživo, dodirnite Promijeni
pozadinski efekt da biste uredili razinu zamućenja ili promijenili oblik zamućenja pozadine.
Prikaz videozapisa
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite Slike.
Odaberite video za reproducirati.
Dodirnite Reproduciraj video za reproduciranje videozapisa.
Prebacivanje
prema naprijed ili
natrag
povlačenjem trake.
Snimi trenutačni
zaslon.
Pristup dodatnim
opcijama.
Izradi animirani
GIF.
Prebacivanje na
reproduktor
videozapisa u
skočnom prozoru.
Izmjena omjera
zaslona.
Rotirajte zaslon
Zaključavanje
zaslona
reprodukcije.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje
unaprijed.
Prebacivanje na
prethodni
videozapis.
Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje
unatrag.
Pauziranje i
nastavak
reprodukcije.
Povucite prst gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili
povucite prst gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće.
Za prebacivanje unaprijed ili unatrag kližite ulijevo ili udesno na zaslonu reprodukcije.
89
Aplikacije i značajke
Prikazivanje pojedinosti slika i videozapisa
Možete prikazati pojedinosti datoteke, kao što osobe, lokacija i osnovne informacije. U slučaju
postojanja automatski stvorenog sadržaja, kao što je vijest ili GIF, taj će se sadržaj isto prikazati.
Povucite prstom prema gore na zaslonu tijekom prikazivanja slike ili na zaslonu pretprikaza
videozapisa. Prikazat će se pojedinosti datoteke.
Također možete prikazati i povezani sadržaj dodirivanjem informacija na zaslonu.
Uredi informacije.
Pojedinosti
datoteke
Informacije o
ljudima
Informacije o
lokaciji
Automatski
stvoren sadržaj
Oznake
90
Aplikacije i značajke
Prikaz albuma
Možete pregledavati slike i videozapise koji su poredani prema mapama ili albumima. Animirani
GIF-ovi ili kolaži koje ste stvorili također će biti sortirani u mapama na popisima albuma.
Pokrenite aplikaciju Galerija, dodirnite Albumi, a zatim odaberite album.
Skrivanje albuma
Albume možete sakriti.
Ne možete sakriti albume koji su stvoreni prema zadanim postavkama, kao što su albumi
Kamera i Slike zaslona.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite Albumi.
Dodirnite → Sakrij ili otkrij albume.
Dodirnite prekidač albuma da biste sakrili.
Prikaz vijesti
Kada snimite ili spremite slike ili videozapise uređaj će očitati njihov datum i oznaku lokacije,
sortirati slike i videozapise, a zatim stvoriti vijesti. Za automatsko stvaranje vijesti morate snimiti
ili spremiti više slika ili videozapisa.
Pokrenite aplikaciju Galerija, dodirnite Priče, a zatim odaberite vijest.
Stvaranje doživljaja
Stvorite vijesti s različitim temama.
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite Priče.
Dodirnite → Stvori priču.
Unesite naziv vijesti i dodirnite Novi.
Označite slike ili videozapise koje ćete uključiti u vijest i dodirnite Obavljeno.
91
Aplikacije i značajke
Za dodavanje slika ili videozapisa u vijest, odaberite vijest i dodirnite → Dodaj.
Za uklanjanje slika ili videozapisa iz vijesti, odaberite vijest, dodirnite → Uredi, označite slike ili
videozapise za uklanjanje, a zatim dodirnite Ukloni iz priče.
Brisanje vijesti
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite Priče.
Dodirnite i držite vijest za brisanj i dodirnite Obriši.
Dijeljenje albuma
Kreirajte albume i podijelite ih s obitelji i prijateljima koji su spremljeni u vašim kontaktima. Oni
mogu prikazati podijeljene albume na uređajima koji su prijavljeni na njihovom Samsung računu,
kao što su pametni telefoni, TV prijamnici ili hladnjaci.
• Za upotrebu ove funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen.
• Za uporabu ove značajke morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne
mreže.
Kreiranje albuma za dijeljenje
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite Dijeljeno.
Dodirnite Stvori zajedn. album.
Prilikom prvog korištenja ove značajke najprije pristanite na uvjete i odredbe usluge
Samsung Social.
3
4
5
Unesite naziv albuma i dodirnite Novi.
Odaberite grupu s kojom ćete ga podijeliti.
Dodirnite U REDU.
Primatelji će primiti obavijest.
92
Aplikacije i značajke
Dodavanje slika ili videozapisa u album
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite Dijeljeno.
Odaberite album za dodavanje slika ili videozapisa.
Dodirnite
i označite slike ili videozapise za dodavanje.
Dodirnite OBAVLJENO.
Sinkronizacija slika i videozapisa uz pomoć Samsung Clouda
Nakon što sinkronizirate aplikaciju Galerija uz pomoć Samsung Clouda, fotografije i videozapisi
također će biti spremljeni u Samsung Cloudu. Slike i videozapise spremljene u Samsung Cloudu
u aplikaciji Galerija možete prikazati i iz drugih uređaja.
Pokrenite aplikaciju Galerija, dodirnite → Postavke, a zatim dodirnite prekidač Sinkroniziraj sa
Samsung Cloudom za aktivaciju. Aplikacija Galerija i Samsung Cloud će se sinkronizirati.
Brisanje slika ili videozapisa
Brisanje slike ili videozapisa
Odaberite sliku ili videozapis i dodirnite
na vrhu zaslona.
Višestruko brisanje slika i videozapisa
1
2
3
Na zaslonu galerije dodirnite i držite sliku ili videozapis za brisanje.
Označite slike ili videozapise za brisanje.
Dodirnite Obriši.
93
Aplikacije i značajke
Always On Display
Možete vidjeti informacije kao što je sat ili kalendar ili kontrolirati reprodukciju glazbe dok je
zaslon isključen.
Također možete provjeravati obavijesti za nove poruke ili propuštene pozive.
• Svjetlina značajke Always On Display može se automatski mijenjati ovisno o uvjetima
osvjetljenja.
• Ako je senzor na vrhu uređaja pokriven određeno vrijeme, značajka Always On Display
isključit će se.
Postavljanje prikaza Always On Display
Možete izabrati način prikaza Always On Display. Always On Display može se postaviti da se
neprekidno pojavljuje ili se pojavljuje samo kada dodirnete zaslon dok je isključen. Također,
možete postaviti vrijeme za prikaz Always On Display.
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon zaključavanja → Always On Display → Način
prikaza i odaberite željeni način rada.
94
Aplikacije i značajke
Otvaranje obavijesti uz značajku Always On Display
Kada primite poruku, propušteni poziv ili obavijesti o aplikacijama, ikone obavijesti pojavit će se
na Always On Display. Dodirnite dvaput ikonu obavijesti za prikaz obavijesti.
Ako je zaslon zaključan, morate ga otključati za prikaz obavijesti.
Kontroliranje reprodukcije glazbe na Always On Display
Možete upravljati reprodukcijom glazbe na Always On Display.
1
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon zaključavanja → FaceWidgets, a zatim
dodirnite prekidač Glazba za aktivaciju.
2
3
4
Za upravljanje reprodukcijom glazbe na Always On Display dvaput dodirnite sat.
Za pomicanje u regulator za glazbu kližite ulijevoili udesno na satu.
Dodirnite ikonu za upravljanje reprodukcijom.
95
Aplikacije i značajke
Prikazivanje slike uz funkciju Always On Display
Uz funkciju Always On Display možete prikazati sliku. Također možete prikazati i animirani GIF.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Postavke → Zaslon zaključavanja → Vrsta sata → Always On Display.
Popis vrsta odvucite u lijevo ili u desno te odaberite tip sa slikom.
Dodirnite GOTOVO.
Deaktiviranje funkcije Always On Display
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon zaključavanja, a zatim dodirnite prekidač
Always On Display za deaktivaciju.
96
Aplikacije i značajke
Višenamjenski prozor
Uvod
Višenamjenski prozor omogućuje vam pokretanje dviju aplikacija istovremeno u prikazu
podijeljenog zaslona. Možete također pokrenuti više aplikacija istovremeno u skočnom prikazu.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
Prikaz podijeljenog zaslona
Skočni pregled
Prikaz podijeljenog zaslona
1
2
Dodirnite gumb za nedavne aktivnosti za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Prijeđite prstom ulijevo ili udesno, dodirnite ikonu aplikacije, a zatim dodirnite Otvaranje u
podijeljenom zaslonu.
Odabrana aplikacija pokrenut će se u gornjem prozoru.
97
Aplikacije i značajke
3
Na donjem prozoru prijeđite prstom ulijevo ili udesno da biste odabrali drugu aplikaciju za
pokretanje.
Za pokretanje aplikacija koje nisu na popisu nedavno korištenih aplikacija dodirnite gumb za
početni zaslon ili gumb za povratak i odaberite aplikaciju.
Podešavanje veličine prozora
Povucite traku između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.
Prozor će se maksimizirati kada traku povučete između prozora aplikacije na vrh ili dno ruba
zaslona.
98
Aplikacije i značajke
Skočni pregled
1
2
Dodirnite gumb za nedavne aktivnosti za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Prijeđite prstom ulijevo ili udesno, dodirnite ikonu aplikacije, a zatim dodirnite Otvori u
skočnom prikazu.
Zaslon aplikacija pojavit će se u skočnom prikazu.
Minimiziranje
prozora.
Maksimiziranje
prozora.
Zatvaranje
aplikacije.
Podesite razinu
transparentnosti.
Premještanje skočnih prozora
Za premještanje skočnog prozora dodirnite alatnu traku prozora i povucite ju na novu lokaciju.
99
Aplikacije i značajke
Samsung Members
Samsung Members pruža usluge podrške korisnicima, kao što je dijagnosticiranje problema
uređaja te omogućuje korisnicima postavljanje pitanja i prijavu izvješća o greškama. Isto tako
možete dijeliti informacije s ostalima u zajednici Galaxy korisnika ili pregledavati najnovije vijesti
i savjete Galaxy. Samsung Members može vam pomoći riješiti problem s kojim se možda suočite
tijekom uporabe uređaja.
• Dostupnost i podržane funkcije ove aplikacije mogu se razlikovati ovisno o području
ili pružatelju usluge.
• Kako biste dali svoju povratnu informaciju ili objavili komentare, morate se registrirati i
prijaviti u svoj Samsung račun. Više informacija pogledajte u Samsung račun.
Samsung Notes
Kreirajte bilješke unosom teksta tipkovnicom ili pisanjem ili crtanjem po zaslonu. U svoje bilješke
isto tako možete umetnuti slike ili glasovne snimke.
Kreiranje bilješki
1
2
Pokrenite aplikaciju Samsung Notes i dodirnite
.
Odaberite način unosa s alatne trake na vrhu zaslona i sastavite bilješku.
Unesite tekst pomoću tipkovnice.
Umetanje slike ili snimanja glasa.
Pisanje ili crtanje olovkama.
Slikanje kistovima.
3
Kad završite sa sastavljanjem bilješke, dodirnite Spremi.
100
Aplikacije i značajke
Brisanje bilješki
1
2
Pokrenite aplikaciju Samsung Notes.
Za brisanje dodirnite i držite bilješku.
Za brisanje većeg broja bilješki označite više bilješki za brisanje.
3
Dodirnite izbriši.
Kalendar
Upravljajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja ili zadataka u svoj planer.
Kreiranje događaja
1
Pokrenite aplikaciju Kalendar i dodirnite
ili dvaput dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite
2
.
Unesite detalje o događanjima.
Odaberi naljepnicu koja će se
prikazati uz događaja.
Unos naslova.
Promijenite boju događaja.
Postavi trajanje.
Odaberite kalendar u koji ćete
spremiti događaj.
Postavite alarm.
Unesi lokaciju.
Dodaj bilješku.
Dodavanje više detalja.
3
Dodirnite Spremi za spremanje događanja.
101
Aplikacije i značajke
Dodavanje podsjetnika
Pokrenite aplikaciju Kalendar i dodirnite → Reminder da biste pokrenuli aplikaciju Reminder.
Dodajte zadatak u aplikaciji Reminder. Više informacija potražite u odjeljku Reminder.
Sinkronizacija događanja s vašim računima
1
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Računi i
odaberite račun za sinkroniziranje.
2
Dodirnite Sinkroniziraj račun i dodirnite prekidač Kalendar za aktivaciju.
Za Samsung račun dodirnite → Sinkroniziraj postavke i dodirnite prekidač Kalendar za
aktivaciju.
Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati pokrenite aplikaciju Kalendar i dodirnite →
→ Dodaj novi račun. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je
račun dodan, pojavit će se na popisu.
Samsung Health
Uvod
Samsung Health pomaže vam upravljati zdravljem i tjelesnom kondicijom. Postavite si
zdravstvene ciljeve, provjeravajte napredak i pratite zdravlje i tjelesnu kondiciju u cjelini. Jednako
tako svoje zapise broja koraka možete usporediti s drugim korisnicima aplikacije Samsung
Health, natjecati se s prijateljima i prikazivati savjete o zdravlju.
102
Aplikacije i značajke
Upotreba Samsung Health aplikacije
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Samsung Health. Ako prvi put pokrećete ovu
aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje podešavanja.
Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o području.
Za dodavanje stavke na početni zaslon Samsung Healtha dodirnite → Upravljaj stavkama, a
zatim odaberite stavke.
Prikažite i upravljajte pratiteljima.
Prikažite savjete o zdravlju.
Pratite svoje zdravlje i kondiciju.
Svoje zapise broja koraka
usporedite s drugim korisnicima
aplikacije Samsung Health ili se
natječite s prijateljima.
103
Aplikacije i značajke
Together
Zajedno vam omogućuje postavljanje cilja za broj koraka i natjecanje s prijateljima. Možete
pozvati prijatelje u zajedničku šetnju, da zajedno postavite ciljani broj koraka, da se natječete u
izazovima i pogledate svoje mjesto.
Na početnom zaslonu Samsung Healtha dodirnite Together.
Koraci
Uređaj mjeri broj koraka koje napravite i mjeri prijeđenu udaljenost.
Na početnom zaslonu Samsung Health dodirnite pratitelja koraka.
Trenutačni broj koraka
Cilj
• Može doći do kratke vremenske zadrške između praćenja koraka od strane pratitelja
te prikaza broja prijeđenih koraka. Možda će doći i do kratke odgode prije nego li
skočni prozor prikaže da ste dostigli svoj cilj.
• Ako koristite pratitelj koraka dok se vozite automobilom ili vlakom, vibracija može
utjecati na brojač koraka.
• Možete provjeriti trenutne korake na ploči s obavijestima. Da biste isključili obavijesti,
na početnom zaslonu usluge Samsung Health dodirnite → Postavke → Obavijesti,
a zatim dodirnite prekidač Trenutačni koraci pod Trenutačni koraci kako biste ga
deaktivirali. Možete i otvoriti ploču s obavijestima, dodirnuti i zadržati obavijest,
dodirnuti Details, a zatim dodirnuti prekidač Trenutačni koraci kako biste ga
deaktivirali.
104
Aplikacije i značajke
Dodatne informacije
• Samsung Health je namijenjen samo za svrhe fitnessa i wellnessa i nije namijenjen za
dijagnosticiranje bolesti ili drugih stanja ili za liječenje, ublažavanje, tretiranje ili sprječavanje
bolesti.
• Dostupne funkcije, značajke i aplikacije koje se mogu dodati u Samsung Health mogu
varirati od zemlje do zemlje zbog različitih lokalnih zakona i propisa. Prije korištenja
provjerite značajke i aplikacije dostupne na vašem području.
• Samsung Health aplikacije i usluge mogu se izmijeniti ili obustaviti bez prethodne najave.
• Svrha prikupljanja podataka ograničena je na pružanje usluge koju ste zatražili, uključujući
pružanje dodatnih informacija za poboljšanje vašeg zdravlja, sinkroniziranje podataka,
analizu podataka i statistiku, ili na svrhu daljnjeg razvoja ili poboljšanja usluga. (Ali, ako ste
prijavljeni na vaš Samsung račun iz Samsung Health aplikacije, vaši podaci mogu se spremiti
na poslužitelj u svrhu sigurnosne pohrane podataka.) Osobni podaci mogu se spremiti sve
do ispunjenja tih namjena. Osobne podatke možete izbrisati iz Samsung Health aplikacije
koristeći opciju brisanja osobnih podataka koja se nalazi u izborniku postavki. Za brisanje
bilo kakvih podataka koje ste podijelili na društvenim mrežama ili prebacili na uređaje
pohrane, morate ih zasebno obrisati.
• Možete dijeliti i/ili sinkronizirati svoje podatke s dodatnim Samsung uslugama ili
kompatibilnim uslugama trećih strana koje odaberete, kao i s bilo kojim svojim drugim
povezanim uređajima. Pristup takvih dodatnih usluga ili uređaja trećih strana informacijama
iz vaše aplikacije Samsung Health dopustit će se samo uz vaše izričito dopuštenje.
• Vi ste ti koji se smatrate potpuno odgovornim za neadekvatnu uporabu podataka
podijeljenih na društvenim mrežama ili prebačenih drugima. Budite oprezni prilikom
dijeljenja svojih osobnih podataka s drugima.
• Ako je uređaj spojen na mjerne uređaje potvrdite komunikacijski protokol radi potvrđivanja
ispravnog rada. Ako koristite bežičnu vezu, npr. Bluetooth, na uređaj mogu utjecati
elektroničke smetnje koje izazivaju drugi uređaji. Izbjegavajte koristiti uređaj u blizini drugih
uređaja koji emitiraju radio valove.
• Molimo pažljivo pročitajte Uvjete korištenja i politiku privatnosti aplikacije Samsung Health.
105
Aplikacije i značajke
S Voice
Uvod
Jednostavno izvršavajte razne radatke govorom.
Podešavanje naredbe aktiviranja
Možete pokrenuti S Glas korištenjem svoje vlastite naredbe aktiviranja.
Kad pokrećete S Glas prvi put, dodirnite NEXT i postavite svoju vlastitu naredbu aktiviranja.
→ Voice wakeZa promjenu naredbe aktiviranja pokrenite aplikaciju S Glas. Zatim dodirnite
up → Change wake-up command → Custom → START, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Za podešavanje uređaja da pokrene funkciju S Glas korištenjem glasovne naredbe dok je uređaj
zaključan dodirnite
i dodirnite prekidač Wake up in secured lock za aktivaciju.
Uporaba aplikacije S Voice
1
Izgovorite postavljenu glasovnu naredbu.
Ili pokrenite aplikaciju S Glas.
Kada je pokrenuta aplikacija S Glas uređaj započinje prepoznavanje glasa.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Postavke S Voice
2
Prikaz primjera glasovnih naredbi.
Izgovorite glasovnu naredbu.
Ako uređaj prepozna naredbu, izvest će odgovarajuću radnju. Za ponavljanje glasovne
naredbe ili izgovor druge naredbe dodirnite
ili izgovorite postavljenu glasovnu naredbu.
106
Aplikacije i značajke
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koristite nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
Podešavanje jezika
Pokrenite aplikaciju S Glas. Zatim dodirnite
→ Language, i odaberite jezik.
Odabrani jezik primijenit će se samo na S Glas, a ne na jezik prikazan na uređaju.
107
Aplikacije i značajke
Radio
Slušanje FM radija
Pokrenite aplikaciju Radio.
Prije upotrebe ove aplikacije morate priključiti slušalice koje služe kao radijska antena.
FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog
pokretanja.
Odaberite željenu radijsku postaju s popisa postaja.
Snimanje pjesme s FM radija.
Pretražujte i spremite automatski
dostupne stanice.
Uključivanje ili isključivanje FM
radija.
Pristup dodatnim opcijama.
Ručno unesite frekvenciju radio
postaje.
Dodajte trenutačnu radiopostaju
popisu omiljenih postaja.
Tražite dostupnu radiopostaju.
Precizno namjestite frekvenciju.
Pogledajte popis omiljenih
postaja.
Pregledajte popis dostupnih
postaja.
Igranje putem zvučnika
Radijski program možete slušati putem zvučnika umjesto putem povezanih slušalica.
Dodirnite → Reproduciraj kroz zvučnik.
108
Aplikacije i značajke
Pretraživanje radijskih postaja
Pokrenite aplikaciju Radio i dodirnite Skeniraj.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
Odaberite željenu radijsku postaju s popisa postaja.
Diktafon
Uvod
Upotrebljavajte različite načine snimanja za različite situacije. Uređaj može pretvoriti vaš glas u
pisani tekst.
Snimanje glasa
1
2
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Diktafon.
Dodirnite
za početak snimanja. Govorite u mikrofon.
Dodirnite
za prekid snimanja.
Prilikom snimanja glasa dodirnite OZNAKA za umetanje oznake.
Promjena načina snimanja.
Započnite sa snimanjem.
109
Aplikacije i značajke
3
4
Dodirnite
za završetak snimanja.
Unesite naziv datoteke i dodirnite Spremi.
Promjena načina snimanja
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Diktafon.
Odaberite način na vrhu zaslona diktafona.
• Standardno: Ovo je normalni način snimanja.
• Govor u tekst: Uređaj snima vaš glas i istovremeno ga pretvara u tekst na zaslonu. Za
najbolje rezultate držite uređaj blizu usta i govorite glasno i jasno na tihom mjestu.
Ako sustav jezika glasovnog zapisa ne odgovara jeziku kojim govorite, uređaj
vam neće prepoznati glas. Prije korištenja ove opcije dodirnite trenutačni jezik za
postavljanje jezika sustava glasovnih zapisa.
Moje Datoteke
Pristupite raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge
pohrane na oblaku, i upravljajte njima.
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Moje Datoteke.
Prikažite datoteke spremljene u pojedinoj pohrani.
Da biste provjerili nepotrebne podatke i oslobodili pohranu uređaja, dodirnite → Analiza
memorije.
Za pretraživanje datoteka ili mapa dodirnite
.
110
Aplikacije i značajke
Sat
Uvod
Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta,
odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.
Alarm
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite Alarm.
Postavljanje alarma
Dodirnite na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm
ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite Spremi.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite polje za unos vremena.
Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite prekidač pored alarma na popisu alarma.
Zaustavljanje alarma
Dodirnite Odbaci za zaustavljanje alarma. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja
dodirnite Odgođeno za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, označite alarme za brisanje, a zatim dodirnite Izbriši.
Svjetsko vrijeme
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite Svjetsko vrijeme.
Kreiranje satova
Dodirnite
, unesite ime grada ili odaberite grad na karti, a zatim dodirnite Dodaj.
Za upotrebu pretvarača vremenske zone, dodirnite → Pretvornik vremenske zone.
Brisanje satova
Dodirnite i držite sat, označite sate za brisanje, a zatim dodirnite Izbriši.
111
Aplikacije i značajke
Štoperica
1
2
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite Štoperica.
Dodirnite Početak za mjerenje trajanja događaja.
Za snimanje vremena krugova tijekom mjerenja vremena na događaju dodirnite Krug.
3
Dodirnite Zaustavi za prekidanje brojanja vremena.
Za poništavanje vremena krugova dodirnite Nastavi.
Za brisanje memoriranih vremena dodirnite Pon. post.
Brojač
1
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite Brojač.
Za dodavanje često korištenog brojača vremena, dodirnite
zatim dodirnite Dodaj.
2
, postavite trajanje i naziv, a
Podesite trajanje, a zatim dodirnite Početak.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite polje za unos trajanja.
3
Dodirnite Odbaci kad se odbrojavanje završi.
Kalkulator
Obavite jednostavne ili složene matematičke operacije.
Pokrenite aplikaciju Kalkulator.
Dodirnite
za prikaz znanstvenog kalkulatora.
Za pregled povijesti izračuna dodirnite
Za brisanje povijesti, dodirnite
. Za zatvaranje povijesti izračuna dodirnite
.
→ Izbriši povijest.
Za upotrebu alata za pretvaranje jedinica dodirnite
. Različite vrijednosti, kao što su površina,
duljina ili temperaturu, možete pretvarati u druge jedinice.
112
Aplikacije i značajke
Game Launcher
Uvod
Pokretač igrica stavlja igrice preuzete s aplikacije Trgovina Play i Galaxy Store na jedno mjesto
za jednostavan pristup. Vaš uređaj možete podesiti na način za igrice kako biste jednostavno
igrali igrice.
Pristup dodatnim opcijama.
Preuzete aplikacije.
Prikaz informacija o igranju.
Otvorite igrice sa zvukom ili bez
njega.
Promjena načina rada.
Prikažite više igrica i instalirajte ih.
113
Aplikacije i značajke
Upotreba pokretača igrica
1
Pokrenite aplikaciju Game Launcher.
Ako se ne pojavi Game Launcher, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne
značajke a zatim dodirnite prekidač Game Launcher za aktivaciju.
2
Dodirnite igricu s popisa igrica.
Zaslon povucite prema gore kako biste pronašli više igrica.
Igrice preuzete s usluga Trgovina Play i Galaxy Store automatski će se prikazati na
zaslonu pokretača igrica. Ako ne vidite svoje igrice dodirnite → Dodaj aplikacije.
Uklanjanje igrice iz pokretača igrica.
Dodirnite i držite igricu te dodirnite Uk. iz apl. Game Launcher.
Promjena načina rada
Možete promijeniti način rada igrice.
Pokrenite aplikaciju Game Launcher, dodirnite
načina.
a zatim odvucite traku za odabir željenog
• Fok. na šted. baterije: Time se tijekom igranja igrica štedi snaga baterije.
• Uravnoteženo: Dovodi se u ravnotežu način rada igrice i vrijeme korištenja baterije.
• Fokus na rad: Time se fokus stavlja na najbolji mogući način rada tijekom igranja igrica.
Za promjenu postavki za pojedinu igricu, dodirnite prekidač Postavke pojedinih igara za
aktivaciju.
Učinkovitost energije baterije može se razlikovati prema igricama.
114
Aplikacije i značajke
Upotreba alata za igrice
Za vrijeme igranja igrice na okviru alata za igrice možete upotrijebiti različite opcije. Za otvaranje
okvira alata za igrice, dodirnite
na navigacijskoj traci. Ako je navigacijska traka skrivena, s dna
zaslona povucite prema gore kako biste ju prikazali.
Pokretanje aplikacija u skočnom
prozoru.
Postavite kako prikazivati dolazne
pozive i obavijesti tijekom igara.
Uređivanje popisa aplikacija.
Pristupite postavkama alata za
igrice.
Zaključajte određene značajke
tijekom igrica.
Postavite dodatne funkcije.
Snimite sesiju igrice.
Sakrijte gumbe na navigacijskoj
traci.
Snimite zaslone.
Zaključajte zaslon osjetljiv na
dodir tijekom igranja igrice.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o igrici.
Postavka kako prikazivati dolazne pozive i obavijesti tijekom igara
Možete uživati u igri bez ometanja čak i kada primite poziv ili obavijest.
Dodirnite
→ Pozivi i obavijesti i odaberite opciju za aktiviranje.
• Smanjene obavijesti o pozivima: Pri vrhu zaslona pojavit će se mala obavijest kada primite
poziv tijekom igre.
• Ne prikazuj obavijesti: Prikazuj samo obavijesti iz nekih aplikacija ili obavijesti o hitnim
slučajevima tijekom igara.
115
Aplikacije i značajke
Bixby Vision
Bixby Vision je usluga koja pruža informacije, kao što su slične slike, lokacija, prevedeni tekst i
informacije QR kodova. Bixby Vision brzo i intuitivno prepoznaje predmete čak i kada ne znate
nihov naziv.
Upotrijebite sljedeće značajke Bixby Vision.
Tekst
Mjesto
Slika
QR kod
Vino
• Da biste koristili tu značajku, uređaj mora biti povezan s Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
• Za uporabu ove značajke morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun.
• Dostupne značajke i rezultati pretrage mogu se razlikovati ovisno o području i
pružatelju usluga.
• Značajka vam možda neće biti dostupna ili nećete dobiti točne rezultate pretraživanja,
ovisno o veličini, formatu ili rezoluciji slike.
• Samsung nije odgovoran za informacije o proizvodu koje vam pruža Bixby Vision.
116
Aplikacije i značajke
Pokretanje značajke Bixby Vision
1
Pokrenite Bixby Vision pomoću jedne od ovih metoda.
• U aplikaciji Kamera dodirnite Bixby Vision.
• U aplikaciji Galerija odaberite sliku i dodirnite
.
• U aplikaciji Internet, dodirnite i držite sliku te dodirnite Bixby Vision.
• Ako ste na početni zaslon i zaslon aplikacija dodali ikonu aplikacije Bixby Vision, pokrenite
aplikaciju Bixby Vision.
2
3
Odaberite željenu značajku.
Za prepoznavanje držite predmet unutar zaslona.
Nakon što je predmet prepoznat, na zaslonu će se pojaviti rezultati pretraživanja.
Za prikaz više informacija dodirnite ikonu značajke ili odaberite rezultat pretraživanja.
Prevođenje ili izdvajanje teksta
Prepoznajte i prikažite prevedeni tekst na zaslonu. Također možete izdvojiti tekst iz dokumenta ili
slikovne datoteke.
Primjerice, ako želite saznati što piše na znaku tijekom putovanja po inozemstvu, upotrijebite
značajke Bixby Vision. Uređaj će prevesti tekst znaka na odabrani jezik.
1
2
Pokrenite Bixby Vision kada imate željenu sliku ili predmet.
Odaberite
i za prepoznavanje držite tekst unutar zaslona.
Na zaslonu će se prikazati prevedeni tekst.
• Za izdvajanje teksta dodirnite
. Izdvojeni tekst možete podijeliti ili spremiti.
• Za promjenu izvornog ili ciljanog jezika, dodirnite okvir postavki jezika na vrhu zaslona.
117
Aplikacije i značajke
Traženje sličnih slika
Putem interneta potražite slike koje su slične prepoznatom predmetu. Možete prikazati različite
slike sa svojstvima koja su slična predmetu, kao što su boja ili oblik.
Primjerice, ako želite saznati naziv fotografije ili slike, upotrijebite značajke Bixby Vision. Uređaj će
pretražiti i prikazati vam povezane informacije ili slike sa sličnim značajkama.
1
2
3
Pokrenite Bixby Vision kada imate željenu sliku ili predmet.
Odaberite
i za prepoznavanje držite predmet unutar zaslona.
Dodirnite
ili odaberite rezultat pretraživanja na zaslonu.
Pojavit će se slične slike.
Traženje obližnjih mjesta
Potražite informacije o obližnjim mjestima prepoznavajući trenutačnu lokaciju.
Primjerice, ako želite potražiti obližnje kafiće, upotrijebite značajke Bixby Vision. Uređaj će
potražiti i pokazati vam obližnje kafiće.
1
2
Pokrenite Bixby Vision kada imate željeno mjesto ili predmet.
Odaberite
i za prepoznavanje držite mjesto ili predmet unutar zaslona.
Možete prikazati osnovne informacije o obližnjim mjestima.
Ako želite pretraživati mjesta u drugom smjeru, u tom smjeru postavite kameru.
Ako Bixby Vision upotrebljavate uz pomoću kamere, možete prikazati svoju trenutačnu
lokaciju i informacije o vremenu. Za prikaz trenutačne lokacije na karti, usmjerite kameru
prema tlu. Za prikaz informacija o trenutačnom vremenu, usmjerite kameru prema nebu.
3
Dodirnite
ili odaberite rezultat pretraživanja na zaslonu.
Uređaj će prikazati informacije o obližnjim mjestima.
118
Aplikacije i značajke
Traženje informacija o vinu
Otkrijte informacije s etikete vina i potražite informacije o tom vinu.
Primjerice, ako pronađete svoje omiljeno vino ili želite saznati više o vinu, upotrijebite značajke
Bixby Vision.
1
2
3
Pokrenite Bixby Vision kada imate željenu sliku ili predmet.
Odaberite
i za prepoznavanje držite etiketu vina unutar zaslona.
Dodirnite
ili odaberite rezultat pretraživanja na zaslonu.
Pojavit će se informacije o etiketi vina.
Čitanje QR kodova
Prepoznajte QR kodove i prikažite razne informacije, kao što su internetske stranice, fotografije,
videozapisi, karte i posjetnice.
1
2
Pokrenite Bixby Vision kada imate željenu sliku ili predmet.
Odaberite
i za prepoznavanje držite informacije QR koda unutar zaslona.
Prikazat će se informacije koje se odnose na QR kod.
Preuzimanje dodatnih značajki
Možete preuzeti različite značajke Bixby Vision.
Na zaslonu Bixby Vision dodirnite
→ DODAJ i preuzmite aplikacije ili značajke.
119
Aplikacije i značajke
Bixby Home
Na zaslonu Bixby Home možete prikazati preporučene usluge i informacije koje vam Bixby pruža
analiziranjem svojih obrazaca uporabe i svoje rutine.
• Za prikaz veće količine sadržaja, spojite se na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
• Za uporabu ove značajke u cjelosti morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung
račun.
Otvaranje zaslona Bixby Home
1
Pomaknite se u desno na početnom zaslonu.
Pojavit će se zaslon Bixby Home.
Ako prvi put pokrećete ovu značajku ili nakon resetiranja podatak, slijedite upute na zaslonu
za dovršavanje podešavanja.
2
Za pregled preporučenog sadržaja kližite gore ili dolje.
Pristup dodatnim opcijama.
Predstojeći podsjetnik
Preporučeni sadržaj
3
Da biste zatvorili zaslon Bixby Home, kliznite ulijevo na zaslonu ili dodirnite gumb za
povratak.
120
Aplikacije i značajke
Upotreba preporučenog sadržaja na zaslonu Bixby Home
Nakon što otvorite zaslon Bixby Home možete prikazati sadržaj koji se često ažurira kao kartice.
Za pregled kartica kliznite gore ili dolje.
Primjerice, ujutro na putu do ureda, možete vidjeti dnevni raspored i reproducirati omiljenu
glazbu na zaslonu Bixby Home. Navečer možete pregledati alarme, provjeriti svoju dnevnu
aktivnost i prikazati vijesti svojih prijatelja.
Sadržaj i raspored kartica automatski će se ažurirati u određeno vrijeme. Za ručno
ažuriranje kartica kližite po zaslonu prema dolje.
Uređivanja popisa kartica
• Kako biste karticu prikačili na vrh zaslona Bixby Home dodirnite
→ Otkvači.
biste otkvačili karticu, dodirnite
→ Prikvači na vrh. Da
• Za prestanak prikaza kartice s popisa, povucite karticu udesno i dodirnite Ne prikazuj
ponovno.
• Za sakrivanje kartice s popisa, povucite karticu udesno i dodirnite Sakrij zasada.
Odabir aplikacija za prikazivanje u obliku kartica
Dodajte ili obrišite aplikacija za prikazivanje u obliku kartica na zaslonu Bixby Home.
Na zaslonu Bixby Home dodirnite → Kartice i dodirnite prekidače pored stavki za dodavanje ili
brisanje.
Ako aplikacija nije instalirana na uređaju, kako biste ju upotrebljavali morate ju instalirati.
Na zaslonu Bixby Home dodirnite → Kartice te zatim preuzmite aplikaciju.
Prilagođavanje postavki zaslona Bixby Home
Na zaslonu Bixby Home dodirnite → Postavke.
• Usluga prilagođavanja: Postavite kako biste upotrebljavali interaktivne i prilagođene usluge
značajke Bixby za poboljšanje doživljaja.
• Davatelji sad. usl. Bixby Home: Pročitajte i prihvatite ili povucite svoj ugovor s uvjetima i
pravilima o privatnosti svakog davatelja sadržaja.
• O usluzi Bixby Home: Prikažite verziju zaslona Bixby Home i pravne informacije.
121
Aplikacije i značajke
Reminder
Stvarajte podsjetnike kako biste zakazali stavke popisa zadaća ili kako biste kasnije vidjeli sadržaj.
Primat ćete obavijesti u trenutačnom vremenu ili lokaciji za svaki podsjetnik.
• Da biste primali preciznije obavijesti, spojite se na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
• Za uporabu ove značajke u cjelosti morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung
račun.
• GPS značajka mora biti aktivirana za upotrebu podsjetnika lokacije.
Pokretanje aplikacije Reminder
Podsjetnik možete pokrenuti sa zaslona Bixby Home.
1
Pomaknite se u desno na početnom zaslonu.
Pojavit će se zaslon Bixby Home.
2
Dodirnite Počni na kartici Reminder.
Prikazat će se zaslon Podsjetnik i ikona aplikacije Reminder (
aplikacija.
122
) bit će dodana na zaslon
Aplikacije i značajke
Izrada podsjetnika
Stvarajte podsjetnike pomoću različitih metoda. Podsjetnik će vas upozoriti ako izradite
podsjetnik s naznačenom postavkom vremena ili lokacije. Isto tako možete spremiti i različiti
sadržaj, kao što su pojedinačni zapis ili adresa internetske stranice, te ga kasnije prikazati.
Primjerice, izradite podsjetnik koji će glasiti „Zaliti cvijeće kada dođem kući”.
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Reminder.
5
Dodirnite Spremi za spremanje podsjetnika.
Dodirnite Napišite podsjetnik ili
i unesite informacije „Zaliti cvijeće”.
Dodirnite Mjesto → Postavi uvjete → Odaberi mjesto i postavite lokaciju „kuća”.
Dodirnite Kada stignem do → Gotovo.
Kada dođete kući, prikazat će se obavijest „Zaliti cvijeće”.
123
Aplikacije i značajke
Provjera obavijesti podsjetnika
Skočni prozor obavijesti pojavit će se u unaprijed postavljeno vrijeme ili u unaprijed postavljenoj
lokaciji. Dodirnite Završi ili Odgođeno.
Prikaz popisa podsjetnika
Pokrenite aplikaciju Reminder za prikaz popisa podsjetnika. Za pregled detalja podsjetnika,
odaberite podsjetnik.
124
Aplikacije i značajke
Uređivanje pojedinosti podsjetnika
Dodajte ili uredite pojedinosti podsjetnika, kao što su učestalost, datum i vrijeme ili lokacija.
1
2
S popisa podsjetnika odaberite podsjetnik za uređivanje i dodirnite Uredi.
Uredite uvjete i dodirnite Spremi.
Informacije za podsjetnik
Promijenite boju podsjetnika.
Dodajte kontrolni popis.
Umetanje slike.
Uvjeti podsjetnika
Dovršavanje podsjetnika
Podsjetnike za koje vas nije potrebno podsjetiti označite kao dovršene.
S popisa podsjetnika odaberite podsjetnik i dodirnite Završi. Ili povucite podsjetnik na lijevo.
Obnova podsjetnika
Obnovite dovršene podsjetnike.
1
2
Na popisu podsjetnika dodirnite → Završeno → Uredi.
Označite stavke koje želite obnoviti i dodirnite Vrati.
Podsjetnici će biti dodani na popis podsjetnika i podsjetit će vas u unaprijed postavljeno
vrijeme.
Brisanje podsjetnika
Za brisanje podsjetnika odvucite podsjetnik u desno. Za brisanje više podsjetnika, dodirnite i
držite podsjetnik, označite podsjetnike za brisanje, a zatim dodirnite Izbriši.
125
Aplikacije i značajke
SmartThings
Uvod
Brzo i jednostavno se spojite s obližnjim uređajima, kao što su Bluetooth slušalice ili drugi
pametni telefoni. Možete i kontrolirati i upravljati TV uređajima, kućanskim aparatima i
proizvodima interneta stvari (IoT) sa svojim pametnim telefonom.
Možete dodavati i upravljati uređajima ovisno o lokaciji i sobi. Primjerice, dodajte „kod kuće” kao
lokaciju i upravljajte uređajima po sobama, primjerice u dnevnoj ili spavaćoj sobi.
• Povezivanje s uređajima u blizini: Brzo i jednostavno se povežite s obližnjim uređajima,
kao što su Bluetooth slušalice ili drugi prijenosni uređaji.
• Registracija i upravljanje kućanskim aparatima, TV prijamnicima i proizvodima IoT-a:
Registrirajte pametne hladnjake, perilice, klima uređaje, pročišćivače zraka, TV prijemnike
i proizvode Interneta stvari (IoT) na svoj pametni telefon i prikažite njihov status ili njima
upravljajte sa zaslona pametnog telefona.
• Primanje obavijesti: Primajte obavijesti s povezanih uređaja na svoj pametni telefon.
Primjerice, možete primiti obavijest na pametni telefon da je perilica rublja gotova s radom.
• Za upotrebu aplikacije SmartThings vaš pametni telefon i ostali uređaji moraju biti
spojeni na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
• Za uporabu aplikacije SmartThings u cijelosti morate se prijaviti na svoj Samsung
račun.
• Uređaji koje možete spojiti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
• Dostupne značajke mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju.
• Greške ili oštećenja spojenih uređaja nisu pokrivena jamstvom tvrtke Samsung.
Obratite se proizvođaču uređaja kada se na spojenim uređajima pojave greške ili
oštećenja.
126
Aplikacije i značajke
Spajanje s obližnjim uređajima
Brzo i jednostavno se spojite s obližnjim uređajima, kao što su Bluetooth slušalice.
Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom sadržaju.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju SmartThings.
Dodirnite
→ Dodaj uređaj → Automatsko otkrivanje.
Odaberite uređaj s popisa i povežite se s njim prateći zaslonske upute.
Upotreba kućanskih aparata, TV prijamnika i proizvoda IoT-a
Prikažite status svojih pametnih aparata, TV prijamnika i proizvoda IoT-a na zaslonu svojeg
pametnog telefona. Uređaje možete grupirati prema lokaciji i dodati pravila za jednostavno
kontroliranje uređaja.
Spajanje uređaja
1
2
3
Pokrenite aplikaciju SmartThings.
Dodirnite
→Dodaj uređaj.
Odaberite tip uređaja.
Ili dodirnite Automatsko otkrivanje ili
4
za traženje uređaja.
Slijedite upute na zaslonu za povezivanje uređaja.
127
Aplikacije i značajke
Prikazivanje i upravljanje spojenim uređajima
Svoje uređaje možete prikazivati i njima upravljati. Primjerice, možete provjeriti namirnice u
svojem hladnjaku ili prilagoditi glasnoću TV prijemnika.
1
Pokrenite aplikaciju SmartThings.
Pojavit će se popis spojenih uređaja.
2
Na popisu prikažite status uređaja.
Za upravljenjem uređaja, odaberite uređaj. Uređajem možete upravljati nakon preuzimanja
kontrolera uređaja koji je isporučen s odabranim uređajem.
Dodavanje uređaja i scene prema lokacijama
Dodavajte uređaje prema lokacijama, pregledajte popis uređaja na istoj lokaciji i kontrolirajte ih.
Isto tako lokaciji možete dodati prizor za upravljanje većim brojem uređaja u isto vrijeme.
Dodavanje lokacija
1
2
Pokrenite aplikaciju SmartThings i dodirnite
→
→ Dodaj novu lokaciju.
Unesite naziv lokacije.
• Za postavljanje lokacije dodirnite Geolokacija da biste odabrali na karti i dodirnite
Gotovo.
• Da biste dodali sobe na lokaciji, dodirnite Sobe, označite sobe koje želite dodati, a zatim
dodirnite Gotovo.
3
Dodirnite Gotovo.
Vaša lokacija bit će dodana.
Za dodavanje uređaja na lokaciju, dodirnite
da biste registrirali uređaje.
128
→ Dodaj uređaj i slijedite upute na zaslonu
Aplikacije i značajke
Dodavanje scene
Dodajte prizor i registrirajte uređaje kako biste istodobno kontrolirali višestruke uređaje.
1
2
3
4
5
6
Pokrenite aplikaciju SmartThings.
Dodirnite
→
Dodirnite
→ Dodaj scenu.
i izaberite lokaciju.
Unesite naziv scene.
Dodirnite
pod stavkom Dodaj radnje da biste dodali radnju koju želite provesti.
Dodirnite Spremi.
Dodavanje automatizacija
Možete postaviti i automatizaciju za automatsko upravljanje uređajima ovisno o prethodno
postavljenom vremenu, statusu uređaja ili više.
Na primjer, dodajte automatizaciju da uključi zvuk automatski svaki dan u 7:00.
1
2
3
4
5
6
Pokrenite aplikaciju SmartThings.
Dodirnite
→
Dodirnite
→ Dodavanje automatizacije.
Dodirnite
pod stavkom Ako i postavite uvjete aktivacije za automatizaciju.
Dodirnite
pod stavkom Onda i postavite radnje koje želite provesti.
i izaberite lokaciju.
Dodirnite Spremi.
129
Aplikacije i značajke
Primanje obavijesti
Primajte obavijesti od spojenih uređaja na svojem pametnom telefonu. Primjerice, možete primiti
obavijest na pametni telefon da je perilica rublja gotova s radom.
Za postavljanje uređaja na primanje obavijesti, pokrenite aplikaciju SmartThings, dodirnite
→ → Obavijesti, a zatim dodirnite prekidače pored željenih uređaja.
Ako se drugi uređaj ne može spojiti s mobilnom pristupnom točkom, na uređaju
dodirnite → Omogućeni uređaji te dodirnite prekidač Samo omogućeni uređaji za
deaktivaciju.
Dijeljenje sadržaja
Dijelite sadržaj pomoću različitih opcija dijeljenja. Radnje u nastavku primjer su dijeljenja slika.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
Dodirnite
i odaberite način dijeljenja, kao što je poruka ili e-pošta.
Osobe koje ste kontaktirali pojavit će se na okviru dijeljenja opcija ako imate povijest
komunikacije ili dijeljenja. Za izravno dijeljenje sadržaja putem odgovarajuće aplikacije,
odaberite ikonu osobe. Ako funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke,
dodirnite Napredne značajke, a zatim dodirnite prekidač Izravno dijeljenje za aktivaciju.
130
Aplikacije i značajke
Uporaba dodatnih funkcija
• Dijeli velike datoteke: Podijelite velike datoteke. Učitajte datoteke na Samsungov server
za pohranu i podijelite ih s drugima putem internetske poveznice ili šifre. Za upotrebu ove
funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen.
• Smart View: Dijelite sadržaj s obližnjim uređajima putem Wi-Fi Direct ili Bluetooth veze, ili
uređajima koji podržavaju SmartThings. Možete i pregledati prikazani sadržaj svojeg uređaja
na velikom zaslonu povezivanjem svojeg uređaja s TV uređajem ili monitorom koji ima
funkciju zrcaljenja zaslona.
Kada je slika poslana u uređaje primatelja, na njihovim se uređajima pojavljuje obavijest.
Dodirnite obavijest za pregled ili preuzimanje slike.
Google aplikacije
Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google
račun za pristup nekim aplikacijama.
Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o
području i pružatelju usluga.
Chrome
Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
Gmail
Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
Karte
Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte karte svijeta i pogledajte informacije o lokaciji o
raznim mjestima oko vas.
Play glazba
Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju. Glazbene zbirke spremljene na vašem
uređaju možete učitati na oblak i kasnije im pristupiti.
131
Aplikacije i značajke
Play filmovi
Kupite ili iznajmite videozapise, kao što su filmovi i TV programi, iz Trgovina Play.
Disk
Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
YouTube
Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
Fotografije
Na jednom mjestu pretražujte, upravljajte i uređujte sve fotografije i videozapise iz različitih
izvora.
Google
Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
Duo
Upućivanje jednostavnog video poziva.
132
Postavke
Uvod
Prilagodba postavki uređaja. Možete više personalizirati uređaj konfiguriranjem brojnih opcija
postavki.
Pokrenite aplikaciju Postavke.
Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite
.
Veze
Opcije
Promijenite postavke za različite veze, kao što su značajka Wi-Fi i Bluetooth.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze.
• Wi-Fi: Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim
mrežnim uređajima. Više informacija pogledajte u Wi-Fi.
• Bluetooth: Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s
drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth. Više informacija pogledajte u
Bluetooth.
• Vidljivost telefona: Omogućite drugim uređajima da pronađu vaš uređaj kako bi s vama
podijelili sadržaj. Kada je funkcija aktivirana, uređaj će biti vidljiv drugim uređajima prilikom
njihovog pretraživanja dostupnih uređaja upotrebom opcije Prenesi datoteke na uređaj.
133
Postavke
• NFC i plaćanje: Podesite svoj uređaj ne čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka
koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje
i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne
aplikacije. Više informacija potražite u odjeljku NFC i plaćanje.
• Zrakoplovni način: Podesite uređaj da onemogući sve bežične funkcije na vašem uređaju.
Možete koristiti samo izvan mrežne usluge.
Poštujte propise zrakoplovne kompanije i upute osoblja zrakoplovnog prijevoznika.
U slučajevima kad je dopušteno upotrebljavati uređaj, uvijek ga upotrebljavajte u
zrakoplovnom načinu rada.
• Mobilne mreže: Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.
• Korištenje podataka: Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za
ograničenje. Podesite uređaj da automatski onemogući mobilnu podatkovnu mrežu kada
količina mobilnih podataka koje ste upotrijebili dostigne zadanu granicu.
Možete aktivirati i značajku čuvara podataka kako biste spriječili da određene aplikacije,
koje rade u pozadini šalju ili primaju podatke. Više informacija potražite u odjeljku Ušteda
podataka.
• Upravitelj SIM kartice (modeli s dvostrukom SIM karticom): Aktivirajte svoju SIM ili USIM
kartiu i prilagodite postavke SIM kartice. Više informacija potražite u odjeljku Upravitelj SIM
kartice (modeli s dvije SIM kartice).
• Mob. prist. točka i Dijeljenje: Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje
mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna.
Veze je moguće uspostaviti putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha. Pogledajte Mob. prist. točka
i Dijeljenje kako biste saznali više informacija.
• Više postavki veze: Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama. Više
informacija potražite u odjeljku Više postavki veze.
134
Postavke
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi.
Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Unesite lozinku i dodirnite
Spoji.
• Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s
tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja
automatskog spajanja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite Zaboravi.
• Ako se ne možete spojiti na Wi-Fi mrežu kako treba, ponovno pokrenite Wi-Fi funkciju
na uređaju ili bežični usmjerivač.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potrebe za pristupnim točkama.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
Dodirnite Wi-Fi Direct.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi
Direct.
3
Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjeve za povezivanjem s Wi-Fi Direct.
135
Postavke
Slanje i primanje podataka
S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći
postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
Dodirnite
→ Wi-Fi Direct i odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju.
Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.
Prekidanje veze s uređajem
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi.
Dodirnite Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
3
Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.
136
Postavke
Bluetooth
Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji
imaju uključenu opciju Bluetooth.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
1
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
Prikazat će se otkriveni uređaji.
2
Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, podesite uređaj na ulaz u načina rada
uparivanja putem Bluetooth veze. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog
uređaja.
Vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.
3
Prihvatite zahtjev za povezivanjem Bluetooth na svom uređaju za potvrdu.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.
137
Postavke
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima
možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer
slanja slike na drugi uređaj.
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
Dodirnite
→ Bluetooth, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde
automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti.
3
Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.
Odspajanje Bluetooth uređaja
1
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
2
3
Dodirnite
pored naziva uređaja za deaktiviranje uparivanja.
Dodirnite Odspoji.
NFC i plaćanje
Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže
informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje
karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo rukujte s uređajem kako biste izbjegli
oštećenja NFC antene.
138
Postavke
Očitavanje informacije s NFC oznaka
NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o
proizvodu putem NFC oznake.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Veze i dodirnite prekidač NFC i plaćanje za aktivaciju.
Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored NFC oznake.
Prikazat će se informacije s oznakom.
Vodite računa o tome da je zaslon uređaja uključen i otključan. U protivnom uređaj neće
moći očitati NFC oznake ili primati podatke.
139
Postavke
Plaćajte pomoću NFC funkcije
Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za
prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Veze i dodirnite prekidač NFC i plaćanje za aktivaciju.
Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.
Za postavljanje zadane aplikacije za plaćanje otvorite zaslon postavki i dodirnite Veze → NFC i
plaćanje → Dodirni i plati → PLAĆANJE, a zatim odaberite aplikaciju.
Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.
Slanje podataka putem NFC funkcije
Omogućite razmjenu podataka kada NFC antena vašeg uređaja dodirne NFC antenu drugog
uređaja.
1
2
3
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → NFC i plaćanje te dodirnite prekidač radi aktivacije.
Dodirnite prekidač Android beam radi aktivacije.
Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
140
Postavke
4
Kada se na zaslonu pojavi Pritisnite za slanje. dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.
Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa
datoteka.
Ušteda podataka
Smanjite upotrebu podataka tako da spriječite da određene aplikacije, koje rade u pozadini šalju
ili primaju podatke.
Na zaslonu postavku dodirnite Veze → Korištenje podataka → Ušteda podataka i dodirnite
prekidač radi aktivacije.
Kada je aktivirana značajka čuvara podataka, ikona
pojavit će se na statusnoj traci.
Aktivirana značajka čuvara
podataka
Za odabir podataka za upotrebu bez ograničenja dodirnite Dop. ap. dok je uklj. Ušt.
pod. i odaberite aplikacije.
141
Postavke
Upravitelj SIM kartice (modeli s dvije SIM kartice)
Aktivirajte svoju SIM ili USIM kartiu i prilagodite postavke SIM kartice. Pročitajte odjeljak
Upotreba dvije SIM ili USIM kartice (modeli s dvije SIM kartice) kako biste saznali više informacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Upravitelj SIM kartice.
• Pozivi: Odaberite SIM ili USIM karticu za glasovne pozive.
• SMS poruke: Odaberite karticu SIM ili USIM za razmjenu poruka.
• Mobilni podaci: Odaberite SIM ili USIM karticu za podatkovne usluge.
• Potvrdi SIM karticu za pozive: Postavite uređaj da prikaže skočni prozor za odabir SIM
ili USIM kartice prilikom uzvraćanja poziva ili pozivanja iz poruke. Skočni poziv pojavit
će se samo ako je SIM ili USIM kartica korištena za prethodni poziv ili poruku različita od
preferirane SIM ili USIM kartice.
• Dvije SIM kartice uvijek uključene: Podesite uređaj za dopuštanje dolaznih poziva s druge
SIM ili USIM kartice tijekom poziva.
Kad je ova značajka omogućena, mogu se obračunati dodatne naknade za
prosljeđivanje poziva ovisno o području ili pružatelju usluge.
Mob. prist. točka i Dijeljenje
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna. Veze je moguće uspostaviti putem Wi-Fi-ja,
USB-a ili Bluetootha.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mob. prist. točka i Dijeljenje.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne
podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima.
• Bluetooth dijeljenje: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze
s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
• USB dijeljenje: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze
uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični
modem za računalo.
142
Postavke
Uporaba mobilne pristupne točke
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mob. prist. točka i Dijeljenje → Mobilna pristupna
točka.
2
Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu
Wi-Fi mreža.
Za postavljanje lozinke mobilne pristupne točke dodirnite → Konfiguracija Mobilne
pristupne točke i poništite odabir Sakrij moj uređaj.
3
Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
Ako se drugi uređaj ne može spojiti s mobilnom pristupnom točkom, na uređaju
dodirnite → Dopušteni uređaji te dodirnite prekidač Samo dopušteni uređaji za
deaktivaciju.
4
Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
143
Postavke
Više postavki veze
Prilagodite postavke za upravljanje drugim funkcijama veze.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze.
• Traž. uređaja u blizini: Podesite uređaj za pretraživanje uređaja u blizini s kojima se možete
spojiti.
• Ispis: Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače
možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Više informacija pogledajte u Ispis.
• MirrorLink: Koristite opciju MirrorLink za upravljanje aplikacijama MirrorLink na svojem
uređaju na glavnom zaslonu vozila. Više informacija pogledajte u MirrorLink.
• Ubrzivač skidanja: Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem
Wi-Fi i mobilnih mreža istovremeno. Više informacija pogledajte u Ubrzivač skidanja.
• VPN: Postavite virtualne mreže (VPN) na svojem uređaju kako biste se povezali s privatnom
mrežom škole ili tvrtke.
• Privatni DNS: Upotrijebite pouzdani sustav naziva domene (DNS) za školsku ili internu
privatnu mrežu tvrtke umjesto korištenja vanjske hosting mreže. DNS će se automatski tražiti
i povezati, ili možete tražiti DNS i povezati ga ručno.
• Ethernet: Nakon što spojite Ethernet adapter, možete upotrebljavati žičanu mrežu i
konfigurirati postavke mreže.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s
pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.
Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Dodavanje plug-inova za pisače
Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → Ispis → Preuzmi dodatak.
144
Postavke
2
3
4
Potražite plug-in pisača u Trgovina Play.
Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.
Odaberite instalirani dodatak pisaču.
Uređaj će automatski tražiti pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.
5
Odaberite pisač koji želite dodati.
Za ručno dodavanje pisača dodirnite → Dodaj pisač.
Ispis sadržaja
Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata pristupite popisu opcija, dodirnite Ispis →
→ Svi pisači, a zatim odaberite pisač.
Načini ispisa mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
MirrorLink
Zaslon svojeg uređaja možete prikazati na glavnom zaslonu vozila.
Spojite svoj uređaj na vozilo kako biste upravljali MirrorLink aplikacijama na glavnom zaslonu
vozila.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → MirrorLink.
Uređaj je kompatibilan s vozilima koja podržavaju verziju aplikacije MirrorLink 1.1 ili
noviju.
145
Postavke
Spajanje uređaja s vozilom preko aplikacije MirrorLink
Kad ovu opciju koristite prvi put, spojite uređaj na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
1
Uparite svoj uređaj s vozilom putem Bluetooth funkcije.
Više informacija pogledajte u Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima.
2
Spojite svoj trenutačni uređaj s vozilom pomoću USB kabela.
Kad su spojeni, pristupite aplikacijama MirrorLink na uređaju preko glavnog zaslona vozila.
Prekidanje MirrorLink veze
Isključite USB kabel iz uređaja i vozila.
Ubrzivač skidanja
Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem Wi-Fi i mobilnih mreža
istovremeno. Jači signal Wi-Fi-ja omogućit će veću brzinu preuzimanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → Ubrzivač skidanja.
• Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne
mreže.
• Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši
zadanu temperaturu funkcija će se isključiti.
• Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
• Ako veze Wi-Fi i mobilne mrežne veze imaju značajno različite brzine prijenosa
podataka, uređaj može koristiti samo najbržu vezu.
• Ova opcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Ova funkcija ne može se koristiti s drugim
protokolima poput FTP.
146
Postavke
Zvukovi i vibracija
Opcije
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i vibracija.
• Način zvuka: Podesite uređaj da koristi način zvuka, način vibracije ili način bez zvuka.
• Vibracija tijekom zvona: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne
pozive.
• Ton zvona: Promijenite zvuk zvona poziva.
• Način vibracije: Odaberite oblik vibracije.
• Zvukovi obavijesti: Promijenite zvuk obavijesti.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova
sustava i obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Upot. tipke za glasn. za medije: Podesite uređaj da prilagodi razinu glasnoće medija kada
pritisnite tipku za glasnoću.
• Zvukovi i vibracija sustava: Postavite uređaj da zvuči ili vibracija radi radnji, poput
uključivanja ili isključivanja zaslona ili upravljanja zaslonom osjetljivim na dodir.
• Napredne postavke zvuka: Optimizirajte postavke za reprodukciju medija. Više informacija
potražite u odjeljku Dolby Atmos (surround zvuk).
Dolby Atmos (surround zvuk)
Odaberite najoptimalniji način okružujućeg zvuka za različite vrste zvuka, kao što su filmovi,
glazba i glas. Uz Dolby Atmos možete osjetiti kretanje zvukova koji vas okružuju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i vibracija → Napredne postavke zvuka → Kvaliteta
zvuka i efekti → Dolby Atmos, dodirnite prekidač za aktivaciju, a zatim odaberite način rada.
Prije upotrebe ove značajke morate priključiti slušalice.
147
Postavke
Obavijesti
Opcije
Promijenite postavke obavijesti.
Na zaslonu postavki dodirnite Obavijesti.
• Značke za ikone aplikacija: Promijenite postavke za značke ikona aplikacija. Više informacija
potražite u Značke za ikone aplikacija.
• Ne ometaj: Podesite uređaj da utiša zvukove dolaznih poziva, obavijesti i medija osim u
dopuštenim iznimkama.
• Statusna traka: Postavite uređaj da prikazuje samo tri nedavne obavijesti i prikazuje li se
preostala razina napunjenosti postotka na traci stanja.
• LED indikator: Podesite uređaj da uključi LED indikator za vrijeme punjenja baterije, kada
vam dođu obavijesti ili prilikom snimanja glasa kada je zaslon isključen.
• Nedavno poslano: Pregledajte aplikacije koje su primale nedavne obavijesti i izmijenite
postavke obavijesti. Da biste prilagodili postavke obavijesti za više aplikacija, dodirnite
→ Sve i odaberite aplikaciju s popisa aplikacija.
Prikaži sve →
Značke za ikone aplikacija
Promijenite postavke za značke ikona aplikacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Obavijesti → Značke za ikone aplikacija.
Za prikaz znački ikone dodirnite prekidač za aktivaciju. Da biste promijenili stil značke, odaberite
opciju u odjeljku Stil značke.
S brojem
Bez broja
148
Postavke
Zaslon
Opcije
Promijenite postavke prikaza i početnog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon.
• Svjetlina: Podešavanje osvjetljenja zaslona.
• Prilagodljiva svjetlina: Postavite uređaj da upamti vaše prilagodbe osvjetljenja te ih
automatski primijenite u sličnim uvjetima osvjetljenja.
• Filtar plavog svjetla: Aktivirajte filtar plave svjetlosti i promijenite postavke filtra. Više
informacija pogledajte u Filtar plavog svjetla.
• Noćni način: Smanjite naprezanje očiju primjenom tamne teme pri korištenju uređaja noću
ili na tamnom mjestu.
• Uključite značajku GPS da postavite uređaj da aktivira noćni način noću i isključi
ga ujutro na temelju vaše trenutačne lokacije.
• Tamna tema možda se neće primijeniti u nekim aplikacijama.
• Način zaslona: Promijenite način zaslona kako biste prilagodili boju i kontrast prikaza. Više
informacija potražite u odjeljku Promjena načina zaslona ili prilagodba boje prikaza.
• Veličina i stil fonta: Promijenite veličinu i stil fonta.
• Zumiranje zaslona: Promijenite postavku zumiranja zaslona.
• Aplikacije na cijelom zaslonu: Odaberite aplikacije koje ćete upotrebljavati u formatu
zaslona punog prikaza.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Početni zaslon: Promijenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na početnom
zaslonu i drugo.
• Jednostavan način: Prebacite se na jednostavan način za prikaz većih ikona i primijenite
jednostavniji prikaz početnog zaslona.
149
Postavke
• Navigacijska traka: Promijenite postavke navigacijske trake. Više informacija potražite u
odjeljku Navigacijska traka (višefunkcijski gumbi).
• Zaštita od slučajnih dodira: Podesite uređaj da onemogući detektiranje unosa dodirnom na
mračnom mjestu, poput džepa ili torbe.
• Osjetljivost na dodir: Povećajte osjetljivost na dodir zaslona koju ćete upotrebljavati uz
zaštite za zaslon.
• Čuvar zaslona: Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni. Više
informacija potražite u odjeljku Čuvar zaslona.
Filtar plavog svjetla
Smanjite naprezanje očiju ograničavanjem količine plave svjetlosti koju emitira zaslon.
Tijekom gledanja HDR videozapisa s ekskluzivnih HDR usluga videozapisa, filtar plave
svjetlosti možda se neće primjenjivati.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon → Filtar plavog svjetla, a zatim dodirnite prekidač
Uključi sada za aktivaciju.
2
3
Povucite traku za podešavanje kako biste podesili prozirnost filtra.
Za primjenu filtera plave svjetlosti na zaslonu prema rasporedu dodirnite prekidač Uključi
prema rasporedu radi aktivacije te odaberite opciju.
• Od sumraka do zore: Postavite uređaj da primijeni filtar plave svjetlosti tijekom noći i
isključi funkciju ujutro, na temelju vaše trenutačne lokacije.
• Uobičajeni raspored: Podesite određeno vrijeme u kojem će uređaj primjenjivati filtar
plave svjetlosti.
150
Postavke
Promjena načina zaslona ili prilagodba boje prikaza
Odaberite način rada zaslona prikladan za prikazivanje filmova ili slika ili boju zaslona podesite
prema želji. Ako odaberete način Prilagodljivi prikaz, možete prilagoditi balans boje zaslona
prema vrijednosti boje.
Izmjena načina rada zaslona
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon → Način zaslona i odaberite željeni način rada.
• Prilagodljivi prikaz: Njime optimizirate raspon boja, zasićenost i oštrinu zaslona. Možete
odabrati i balans boje zaslona prema vrijednosti boje.
• AMOLED kino: Prikladno za gledanje videozapisa.
• AMOLED fotografija: Prikladno za gledanje slika.
• Osnovno: Postavljeno je kao zadano i prikladno je za opću upotrebu.
• Boju zaslona možete podesiti samo u načinu rada Prilagodljivi prikaz.
• Način rada Prilagodljivi prikaz možda nije kompatibilan s aplikacijama treće strane.
• Način rada zaslona ne možete izmijeniti tijekom primjene filtra plave svjetlosti.
Optimiziranje uravnoteženosti boje cijelog zaslona
Boje zaslona optimizirajte podešavanjem željene nijanse boje.
Kada traku za podešavanje boje odvučete na Hladni ton, pojačat će se nijansa plave boje. Kada
traku odvučete na Topli ton, pojačat će se nijansa crvene boje.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon → Način zaslona → Prilagodljivi prikaz.
Traku za podešavanje boje podesite u stavci Kor. bijele boje.
Optimizirat će se uravnoteženost boje zaslona.
151
Postavke
Podešavanje nijanse zaslona prema vrijednosti boje
Pojačajte ili smanjite određene nijanse boja pojedinačnim podešavanjem vrijednosti.
1
2
3
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon → Način zaslona → Prilagodljivi prikaz.
Dodirnite Napredne postavke.
Prilagodite trake boja po želji.
Podesit će se zaslon nijanse zaslona.
Čuvar zaslona
Možete podesiti prikaz slika kao čuvar zaslona kada se zaslon automatski isključi. Čuvar zaslona
prikazat će se za vrijeme punjenja uređaja.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon → Čuvar zaslona i dodirnite prekidač za aktivaciju.
Odaberite opciju.
Ako odaberete Okvir slike, pokrenut će se dijaprojekcija s odabranim slikama. Ako
odaberete Stol sa slikama ili Fotografije, odabrane slike pojavit će se kao male kartice i
međusobno se preklapati.
3
4
Dodirnite
za odabir albuma za prikaz slika.
Nakon dovršetka dodirnite gumb za povratak.
Za pregled odabrane opcije dodirnite Pregledaj.
Kada dodirnete zaslon dok se prikazuje čuvar zaslona, zaslon će se uključiti.
152
Postavke
Pozadine i teme
Promijenite postavke pozadine za početni zaslon i zaključani zaslon ili na uređaj primijenite
različite teme.
Na zaslonu postavki dodirnite Pozadine i teme.
• Pozadine: Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
• Teme: Promijenite temu uređaja.
• Ikone: Promijenite vrstu ikone.
• AOD-ovi: Odaberite sliku za prikaz uz funkciju Uvijek prikaži.
Zaslon zaključavanja
Opcije
Promijenite postavke zaključanog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaključavanja.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.
• Vrsta zaključavanja zaslona: Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
• Smart Lock: Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju lokacije ili uređaji kojima vjerujete.
Više informacija potražite u odjeljku Smart Lock.
• Postavke sigurn. zaključavanja: Promijenite postavke zaključavanja zaslona za odabrani
način zaključavanja.
• Always On Display: Postavite uređaj za prikaz informacija dok je zaslon isključen. Više
informacija pogledajte u Always On Display.
• Vrsta sata: Promijenite vrstu sata i boju koje se prikazuju na uvijek uključenom zaslonu ili na
zaključanom zaslonu.
• Sat za roaming: Promijenite sat tako da prikazuje lokalno vrijeme i vrijeme u domaćoj zoni
na zaključanom zaslonu tijekom roaminga.
153
Postavke
• FaceWidgets: Promijenite postavke stavki koje se prikazuju na zaslonu Uvijek prikaži ili na
zaključanom zaslonu.
• Podaci za kontakt: Postavite uređaj da prikazuje informacije kao što su vaša e-adresa na
zaključanom zaslonu.
• Obavijesti: Odredite kako prikazati obavijesti na zaslonu Always On Display ili na
zaključanom zaslonu.
• Prečaci aplikacije: Odaberite aplikacije za koje ćete prikazati prečace na zaključanom
zaslonu.
• O Zaslonu za zaključavanje: Prikažite verziju zaslona zaključavanja i pravne informacije.
Smart Lock
Možete podesiti uređaj da se otključa i ostane otključan kada se otkriju lokacije ili uređaji kojima
vjerujete.
Na primjer, ako ste postavili dom kao lokaciju kojoj vjerujete, kada dođete kući, vaš će uređaj
otkriti lokaciju i automatski se otključati.
• Ta će funkcija biti dostupna nakon što postavite način zaključavanja zaslona.
• Ako četiri sata ne upotrebljavate uređaj ili kada ga uključite, morate otključati zaslon
pomoću obrasca, PIN-a ili lozinke koju ste postavili.
1
2
3
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaključavanja → Smart Lock.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Odaberite opciju i slijedite upute na zaslonu za dovršenje postavke.
154
Postavke
Biometrija i sigurnost
Opcije
Promijenite postavke za zaštitu uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost.
• Prepoznavanje lica: Podesite uređaj na otključavanje zaslona prepoznavanjem vašeg lica.
Pogledajte Prepoznavanje lica kako biste saznali više informacija.
• Otisci prstiju: Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Pogledajte Prepoznavanje
otiska prsta kako biste saznali više informacija.
• Postavke biometrije: Promijenite postavke za biometrijske podatke.
• Google Play Protect: Postavite uređaj da provjerava zlonamjerne aplikacije i ponašanje te da
vas upozorava o potencijalnom oštećenju te da ga uklanja.
• Pronađi moj mobitel: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pronađi moj mobilni. Pristupite
mrežnom mjestu Find my mobile (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i
kontrolirali svoj izgubljeni ili ukradeni uređaj.
Isto tako možete omogućiti usluzi Google lokacije pružanje preciznijih informacija o lokaciji
vašeg uređaja.
• Sigurnosno ažuriranje: Pogledajte verziju softvera svojeg uređaja i provjerite ažuriranja.
• Samsung Pass: Jednostavno i sigurno potvrdite svoj identitet putem svojih biometrijskih
podataka. Više informacija potražite u odjeljku Samsung Pass.
• Instaliraj nepoznate aplikacije: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s
nepoznatih izvora.
• Sigurna mapa: Kreirajte zaštićenu mapu kako biste od drugih zaštitili privatan sadržaj i
aplikacije. Više informacija pogledajte u Sigurna mapa.
• Sigurno pokretanje: Zaštitite svoj uređaj postavljanjem zahtjeva za šifru za otključavanje
zaslona pri uključivanju uređaja. Morate unijeti šifru za otključavanje za pokretanje uređaja i
primanje poruka i obavijesti.
• Šifriranje SD kartice: Postavite uređaj za šifriranje datoteka na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj
neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije
resetiranja uređaja.
155
Postavke
• Ostale postavke sigurnosti: Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.
• Lokacija: Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Dopuštenja za aplikacije: Pregledajte popis funkcija i aplikacija koje imaju dozvolu za
korištenje. Možete i urediti postavke dozvola.
• Nadziranje upotrebe dopuštenja: Postavite kako bise primali obavijesti kada dozvole koje
odaberite upotrebljavaju aplikacije koje ne upotrebljavate. Možete upravljati postavkama
svake aplikacije.
• Pošalji dijagnostičke podatke: Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung
informacija o dijagnostici i korištenju uređaja.
• Primajte marketin, informacije: Podesite želite li primati Samsungove informacije
marketinga, kao što su posebne ponude, pogodnosti članstva i letci.
Prepoznavanje lica
Možete podesiti uređaj na otključavanje zaslona prepoznavanjem vašeg lica.
• Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate svoje lice, vaše lice neće se moći
upotrijebiti za otključavanje zaslona kada prvi put uključite uređaj. Za upotrebu
uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili
prilikom registracije lica. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
• Ako promijenite način zaključavanja zaslona na Klizanje ili Nema, koje nisu sigurne,
svi vaši biometrijski podaci bit će izbrisani. Ako svoje biometrijske podatke želite
koristiti u aplikacijama ili značajkama, morate ponovno registrirati svoje biometrijske
podatke.
Mjere opreza pri prepoznavanju lica
Prije upotrebe prepoznavanja lica za otključavanje uređaja, imajte na umu sljedeće mjere opreza.
• Vaš uređaj može otključati osoba ili predmet koji je nalik na vašu sliku.
• Prepoznavanje lica nije toliko sigurno kao uzorak, PIN ili lozinka.
156
Postavke
Za bolje prepoznavanje lica
Prilikom prepoznavanja lica uzmite u obzir sljedeće:
• Prilikom registriranja uzmite u obzir okolnosti, kao što je nošenje naočala, šešira, maski,
brade ili jakog make-upa
• Pobrinite se da se nalazite u dobro osvijetljenom području i da je objektiv kamere čist
prilikom registracije
• Pobrinite se da slika nije mutna radi boljih rezultata prepoznavanja
Registriranje vašeg lica
Radi bolje registracije lica, registrirajte svoje lice u zatvorenom prostoru ili izvan izravne sunčeve
svjetlosti.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Prepoznavanje lica.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Kreirajte metodu zaključavanja zaslona ako je još niste postavili.
3
4
5
Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite Nastavi.
6
Postavite lice unutar okvira na zaslonu.
Odaberite nosite li naočale i dodirnite Nastavi.
Držite uređaj sa zaslonom okrenutim prema dolje i gledajte u zaslon.
Kamera će skenirati vaše lice.
Kada se pojavi korisni zaslon prepoznavanja lica, uključite prekidač da biste aktivirali
značajku i dodirnite U redu.
Ako otključavanje zaslona pomoću lica ne funkcionira ispravno, dodirnite Ukloni
podatke o licu za uklanjanje svojeg registriranog lica te ponovno registrirajte lice.
157
Postavke
Brisanje podataka o registriranom licu
Možete izbrisati podatke o registriranom licu.
1
2
3
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Prepoznavanje lica.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite Ukloni podatke o licu → Ukloni.
Nakon što ste izbrisali registrirano lice, sve povezane funkcije isto će se tako izbrisati.
Otključavanje zaslona pomoću prepoznavanja lica
Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati svojim licem.
1
2
3
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Prepoznavanje lica.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite prekidač Otključavanje licem radi aktivacije.
Ako želite smanjiti mogućnost prepoznavanja lica na fotografijama ili videozapisima,
dodirnite prekidač Brže prepoznavanje za deaktivaciju. Time će se smanjiti brzina
prepoznavanja lica.
4
Na zaključanom zaslonu, gledajte u zaslon.
Nakon prepoznavanja lica, zaslon možete otključati bez upotrebe bilo kojeg dodatnog
načina zaključavanja zaslona. Ako vaše lice nije prepoznato, upotrijebite unaprijed postavljen
način zaključavanja.
158
Postavke
Prepoznavanje otiska prsta
Kako bi funkcija prepoznavanja otiska prsta radila, informacije o vašem otisku prsta moraju biti
registrirane i pohranjene u vašem uređaju. Nakon što ste se registrirali, možete uređaj postaviti
da koristi vaš otisak prsta za opcije u nastavku:
• Samsung Pass (potvrda Samsung računa i prijava na mrežu)
• Zaključavanje zaslona
• Sigurna mapa
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Prepoznavanje s pomoću otiska prsta upotrebljava jedinstvene karakteristike svakog
otiska prsta kako bi se poboljšala sigurnost vašeg uređaja. Šanse da će senzor otiska
prsta pobrkati i dva otiska prstiju vrlo su slabe. Međutim, u rijetkim slučajevima kada
su otisci prstiju jako slični, senzor bi ih mogao prepoznati kao identične.
• Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate otisak prsta, vaš otisak prsta neće se
moći upotrijebiti za otključavanje zaslona kada prvi put uključite uređaj. Za upotrebu
uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili
prilikom registracije otiska prsta. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
• Ako vaš otisak prsta nije prepoznat, otključajte uređaj upotrebom uzorka, PIN-a ili
lozinke koje ste postavili pri registraciji otiska prsta, a zatim ponovno registrirajte svoje
otiske prstiju. Ako ste zaboravili svoj uzorak, PIN ili lozinku, nećete moći upotrebljavati
uređaj ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili
neugodnost prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.
• Ako promijenite način zaključavanja zaslona na Klizanje ili Nema, koje nisu sigurne,
svi vaši biometrijski podaci bit će izbrisani. Ako svoje biometrijske podatke želite
koristiti u aplikacijama ili značajkama, morate ponovno registrirati svoje biometrijske
podatke.
159
Postavke
Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju
Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na
performanse funkcije:
• Senzor prepoznavanja otiska prsta prepoznaje otiske prstiju. Vodite računa o tome da senzor
prepoznavanja otiska prsta nije izgreban ili oštećen metalnim objektima poput kovanica,
ključeva i ogrlica.
• Pokrivanjem senzora prepoznavanja otiska prsta zaštitnim filmovima, naljepnicama
ili drugim priborom mogli biste usporiti prepoznavanje otiska prsta. Ako je senzor
prepoznavanja otiska prsta na početku prekriven zaštitnim filmom, uklonite ga prije uporabe
senzora prepoznavanja otiska prsta.
• Vodite računa o tome da je senzor prepoznavanja otiska prsta čist i suh kao i vaši prsti.
• Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
• Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
• Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju.
Vodite računa da prstom prekrijete cijeli senzor prepoznavanja otiska prstiju.
• Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite
za izvršavanje zadataka na uređaju.
• U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte
korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do
izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.
Registriranje otisaka prstiju
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Otisci prstiju.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Kreirajte metodu zaključavanja zaslona ako je još niste postavili.
160
Postavke
3
Prst postavite na senzor prepoznavanja otiska prsta.
Ponovite ovu radnju dok vaš otisak ne bude registriran. Kada završite s registracijom svojih
otisaka prstiju dodirnite Gotovo.
Brisanje registriranih otisaka prstiju
Možete izbrisati registrirane otiske prstiju.
1
2
3
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Otisci prstiju.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Označite otisak prsta za brisanje i dodirnite Ukloni → Ukloni.
Upotreba aplikacije Samsung Pass
Nakon što svoje otiske prsta registrirate za Samsung Pass možete ih upotrebljavati za
jednostavnu potvrdu identiteta ili prijavu na internetske stranice. Više informacija potražite u
odjeljku Samsung Pass.
161
Postavke
Otključavanje zaslona uz pomoć otisaka prsta
Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati otiskom prsta.
1
2
3
4
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Otisci prstiju.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite prekidač Otklj. otiskom prsta radi aktivacije.
Na zaključanom zaslonu postavite prst na senzor prepoznavanja otiska prstiju i skenirajte ga.
Samsung Pass
Samsung Pass omogućuje vam lakšu i sigurniju prijavu u Samsung račun, na internetske stranice
ili u aplikacije putem vaših biometrijskih podataka, a ne unošenjem informacija za prijavu.
Također, Samsung Pass omogućuje vam lakši i brži unos osobnih podataka, poput vaše adrese ili
podataka o platnoj kartici, putem registriranih biometrijskih podataka.
Registrirajte svoje biometrijske podatke u Samsung Pass i prijavite se na podržane internetske
stranice ili aplikacije upotrebom podataka putem opcije Samsung Pass.
• Za upotrebu ove značajke vaš uređaj mora biti spojen na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
• Za uporabu ove značajke morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun. Više
informacija potražite u odjeljku Samsung račun.
• Funkcija prijave putem interneta dostupna je samo za internetske stranice kojima
pristupate putem aplikacije Internet. Neke internetske stranice možda neće
podržavati ovu funkciju.
• Registrirani biometrijski podaci i spremljene informacije o platnoj kartici spremaju se
samo na vaš uređaj i nisu sinkronizirani s drugim uređajima ili poslužiteljima.
162
Postavke
Registriranje Samsung Pass
Prije upotrebe Samsung Pass registrirajte svoje biometrijske podatke za Samsung Pass.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Samsung Pass.
3
4
Prihvatite uvjete i odredbe Samsung Pass.
Dodirnite Prijava, unesite svoj ID za Samsung račun i lozinku, a zatim ponovo dodirnite
Prijava.
Skenirajte svoj otisak prstiju i dodirnite Dalje za dovršetak registracije značajke Samsung
Pass.
Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta kako biste saznali više informacija.
Ako je označena opcija Dodaj Samsung Pass na početni zaslon, ikona opcije Samsung Pass
bit će dodana na početni zaslon.
Ako je odabrana opcija Upotrijebi aplikaciju Samsung Pass umjesto lozinke za uslugu
Samsung account, možete koristiti svoje registrirane biometrijske podatke kako biste
potvrdili svoj identitet umjesto da unesete lozinku za Samsung račun.
Potvrda lozinke Samsung računa
Možete upotrijebiti svoje registrirane biometrijske podatke kako biste potvrdili svoj identitet
umjesto da unesete svoju lozinku za Samsung račun kada, na primjer, kupite sadržaj iz Galaxy
Store.
1
2
3
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Samsung Pass.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite → Postavke → Samsung account, a zatim dodirnite prekidač Provjeri s
pomoću aplikacije Samsung Pass.
163
Postavke
Upotreba Samsung Passa za prijavu na internetske stranice
Svoju Samsung Pass možete jednostavno koristiti za prijavljivanje na internetske stranice koje
podržavaju automatski unos ID-a i lozinke.
1
2
Otvorite internetsku stranicu na koju se želite prijaviti.
3
Kad se pojavi skočni prozor u kojem se traži spremanje podataka za prijavu, označite Prijavi
se s pomoću otisaka prstiju putem Samsung Passa i dodirnite Zapamti.
Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite gumb za prijavu na internetske
stranice.
Sada prilikom prijave na internetsku stranicu možete upotrebljavati biometrijske podatke
koje ste registrirali za Samsung Pass.
Upotreba Samsung Passa za prijavu u aplikacije
Svoju Samsung Pass možete jednostavno koristiti za prijavljivanje u aplikacije koje podržavaju
automatski unos ID-a i lozinke.
1
2
3
Otvorite aplikaicju u koju se želite prijaviti.
Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite gumb za prijavu u aplikaciju.
Kada se pojavi skočni prozor s pitanjem želite li spremiti podatke za prijavu, dodirnite
Spremi.
Sada prilikom prijave u aplikaciju možete upotrebljavati biometrijske podatke koje ste
registrirali za Samsung Pass.
164
Postavke
Upravljanje informacijama za prijavu
Pogledajte popis internetskih stranica i aplikacija koje ste postavili za Samsung Pass i upravljajte
svojim informacijama za prijavu.
1
2
3
4
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Samsung Pass.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite Prijava i odaberite internetsku stranicu ili aplikaciju s popisa.
Dodirnite Uredi i promijenite svoj ID, lozinku i naziv web-mjesta ili aplikacije.
Za brisanje web-mjesta dodirnite Obriši.
Upotreba Samsung Passa s mrežnim stranicama i aplikacijama
Prilikom upotrebe mrežnih stranica ili aplikacija koje podržavaju Samsung Pass možete se
jednostavno prijavljivati uz pomoć Samsung Pass.
Da biste vidjeli popis web stranica i aplikacija koje podržavaju Samsung Pass, na zaslonu postavki
dodirnite Biometrija i sigurnost → Samsung Pass, otključajte zaslon pomoću unaprijed
postavljene metode zaključavanja zaslona, a zatim dodirnite → Partneri. Ako ne postoje
internetske stranice ili aplikacije koje podržavaju Samsung Pass, Partneri se neće pokazati.
• Dostupne mrežne straice i aplikacije mogu se razlikovati, ovisno o području ili
davatelju usluga.
• Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak ili neugodnost nastalu prijavom u
aplikacije ili internetske stranice putem Samsung Pass.
165
Postavke
Unos osobnih podataka automatski
Pomoću usluge Samsung Pass možete jednostavno unijeti podatke o adresi ili platnoj kartici o
aplikacijama koje podržavaju automatsko popunjavanje osobnih podataka.
1
2
3
4
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Samsung Pass.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite Auto. ispunj. obrazaca i odaberite Dodaj adresu ili Dodaj karticu.
Unesite dodatne informacije i dodirnite Spremi.
Sada možete upotrijebiti biometrijske podatke koje ste registrirali na Samsung Pass kada
automatski unosite osobne podatke na podržane aplikacije.
Brisanje podataka Samsung Pass
Možete izbrisati svoje biometrijske podatke, informacije za prijavu i podatke za aplikaciju koji su
registrirani za Samsung Pass. Vaša suglasnost o uvjetima i odredbama i vaš Samsung račun ostat
će aktivni.
1
2
3
4
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Samsung Pass.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite → Postavke → Brisanje podataka → Obriši.
Unesite šifru vašeg Samsung računa i dodirnite U redu.
Vaši podaci Samsung Pass bit će izbrisani.
166
Postavke
Sigurna mapa
Sigurna mapa štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, od pristupa
drugih osoba. Privatni sadržaj i aplikacije mogu biti zaštićeni čak i kada je uređaj otključan.
Sigurna mapa jest zaseban i zaštićen prostor za pohranu. Podaci u sigurnoj mapi ne
mogu se prenositi na druge uređaje neodobrenim načinima dijeljenja, kao što je
USB ili Wi-Fi Direct. Pokušaj prilagodbe operacijskog sustava ili softvera dovest će do
automatskog zaključavanja sigurne mape i zabrane pristupa. Prije spremanja podataka
u zaštićenu mapu obvezno napravite sigurnosnu kopiju i kopirajte podatke na drugu
zaštićenu lokaciju.
167
Postavke
Postavljanje sigurne mape
1
2
3
4
5
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Biometrija i sigurnost → Sigurna mapa.
Dodirnite Nastavak.
Unesite lozinku i ID svojeg Samsung računa i dodirnite Prijava.
Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe i dodirnite Dalje.
Odaberite način zaključavanja za upotrebu sigurne mape i slijedite upute na zaslonu za
dovršenje podešavanja.
Za promjenu naziva ili boje ikone sigurne mape dodirnite → Prilagodi ikonu.
• Prilikom pokretanja aplikacije Sigurna mapa, aplikaciju morate otključati upotrebom
svojeg unaprijed postavljenog načina zaključavanja.
• Ako zaboravite šifru za otključavanje sigurne mape, možete je resetirati upotrebom
Samsung računa. Dodirnite gumb za resetiranje na dnu zaključanog zaslona i unesite
lozinku za svoj Samsung račun.
Podešavanje automatskog zaključavanja za sigurnoj mapu
Podesite uređaj da automatski zaključa sigurnu mapu kada nije u upotrebi.
1
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Auto. zaključajte Sigurnu
mapu.
2
Odaberite način zaključavanja.
Za ručno zaključavanje sigurne mape dodirnite → Zaključaj.
168
Postavke
Premještanje sadržaja u sigurnu mapu
Premjestite sadržaj, kao što su fotografije i kontakti u sigurnu mapu. Navedeni su radni primjeri
premještanja slike sa zadane pohrane u sigurnu mapu.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite Dodaj datoteke.
Dodirnite Slike, označite slike za premještanje, a zatim dodirnite GOTOVO.
Dodirnite Premjesti.
Odabrane stavke bit će izbrisane iz izvorne mape i premještene u sigurnu mapu. Za
kopiranje stavki dodirnite Kopiraj.
Načini premještanja sadržaja mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
Premještanje sadržaja iz sigurne mape
Sadržaj iz sigurne mape premjestite u odgovarajuće aplikacije u zadanoj pohrani. Navedeni su
radni primjeri premještanja slike iz sigurne mape u zadanu pohranu.
1
2
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite Galerija.
Odaberite sliku i dodirnite → Premjesti iz aplikacije Sigurna mapa.
Odabrane stavke premjestit će se u Galerija u zadanoj pohrani.
169
Postavke
Dodavanje aplikacija
Dodajte aplikaciju za upotrebu u sigurnoj mapi.
1
2
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite Dodaj aplikacije.
Označite jednu ili više aplikacija instaliranih na uređaju i dodirnite Dodaj.
Za instaliranje aplikacija iz Trgovina Play ili Galaxy Store, dodirnite Preuzmi iz tr. Play Store
ili Preuz. iz tr. Galaxy Store.
Uklanjanje aplikacija iz sigurne mape.
Dodirnite i držite vijest za brisanje i dodirnite Deinstaliraj.
Dodavanje računa
Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju s aplikacijama u
sigurnoj mapi.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Računi → Dodaj račun.
Odaberite uslugu računa.
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.
Skrivanje sigurne mape
Prečac sigurne mape možete sakriti sa zaslona aplikacija.
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa, dodirnite → Postavke, a zatim dodirnite prekidač Prikaži
Sigurnu mapu za deaktivaciju.
Ili za otvaranje okvira obavijesti statusnu traku povucite prema dolje. Zatim se pomaknite prema
dolje na okviru obavijesti i dodirnite Sigurna mapa za deaktivaciju funkcije.
170
Postavke
Sigurnosno pohranjivanje i obnova sigurne mape
Upotrebom Samsung računa sigurnosno kopirajte sadržaj i aplikacije iz sigurne mape u Samsung
Cloud i potom ih obnovite.
Sigurnosno kopiranje podataka
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Sig. kopiranje i vraćanje.
Dodirnite Dodaj račun i prijavite se u svoj Samsung račun.
Dodirnite Sigur. kopir. Sigurna mapa podatke.
Označite stavke koje želite sigurnosno kopirati i dodirnite Sigurnosno kopiraj.
Podaci će se sigurnosno kopirati na Samsung Cloud.
Vraćanje podataka
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Sig. kopiranje i vraćanje.
Dodirnite Vrati.
Dodirnite
za odabir uređaja za vraćanje podataka.
Odaberite vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite Vrati.
Sigurnosno kopirani podaci bit će vraćeni na uređaj.
Deinstalacija sigurne mape
Zaštićenu mapu možete deinstalirati, uključujući njezin sadržaj i aplikacije.
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Više postavki → Deinstaliraj.
Za sigurnosno kopiranje sadržaja prije deinstaliranja sigurne mape označite Premjesti medijske
datoteke iz Sigurne mape i dodirnite Deinstaliraj. Za pristup podacima sigurnosno kopiranim
iz sigurne mape otvorite mapu Samsung, pokrenite aplikaciju Moje Datoteke, a zatim dodirnite
Unutarnja memorija → Secure Folder.
Bilješke pohranjene u Samsung Notes bit će sigurnosno kopirane.
171
Postavke
Računi i sigurnosno kopiranje
Opcije
Sinkronizirajte, sigurnosno pohranite ili ponovno vratite podatke sa svojeg uređaja upotrebom
Samsung Clouda. Također možete registrirati i upravljati računima, kao što su Samsung račun i
Google račun ili prenijeti podatke na ili sa drugih uređaja putem Smart Switcha.
Na zaslonu postavki dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje.
• Računi: Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.
• Sig. kopiranje i vraćanje: Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i
postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti i pristupiti im
kasnije. Morate se prijaviti na Google ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje
podataka.
• Samsung Cloud: Sadržajem koji želite spremite možete sigurno upravljati na Samsung
oblaku. Provjerite status potrošnje vaše pohrane Samsung Cloud te sinkronizirajte,
sigurnosno kopirajte i vratite svoje podatke. Više informacija pogledajte u Samsung Cloud.
• Smart Switch: Pokrenite Smart Switch i prenesite podatke s prethodnog uređaja. Više
informacija potražite u odjeljku Prijenos podataka s prethodnog uređaja (Smart Switch).
Redovito sigurnosno kopirajte svoje podatke na sigurne lokacije, kao što je Samsung
Cloud ili računalo, kako biste ih mogli ponovno vratiti ako se podaci oštete ili izgube ili
ako nenamjerno vratite tvorničke postavke.
172
Postavke
Samsung Cloud
Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na Samsung Cloud i vratite podatke
na svoj novi uređaj. Podatke spremljene na vašem uređaju možete također sinkronizirati sa
Samsung Cloudom i prikazivati podatke spremljene na Samsung Cloudu. Za upotrebu Samsung
Clouda morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun. Više informacija pogledajte u
Samsung račun.
Sigurnosno kopiranje podataka s prethodnog uređaja
1
2
Prijavite se na svoj račun Samsung račun na svom prethodnom uređaju.
Pokrenite aplikaciju Postavke, odaberite opciju sigurnosnog kopiranja i sigurnosno kopirajte
svoje podatke.
• Ako vaš uređaj podržava Samsung Cloud, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite
Računi i sigurnosno kopiranje → Samsung Cloud → Sigurnosno kopiranje
telefona, označite stavke koje želite izraditi sigurnosnu kopiju, a zatim dodirnite
Sigurnosno kopiraj da biste kopirali podatke.
• Način sigurnosnog kopiranja podataka može se razlikovati ovisno o modelu.
• Neki podaci neće se sigurnosno kopirati. Kako biste provjerili koji će se podaci
sigurnosno kopirati pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Računi i sigurnosno
kopiranje → Samsung Cloud → Sigurnosno kopiranje telefona.
• Da biste pogledali podatke sigurnosne kopije za svaki uređaj u vašem Samsung
Cloudu, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje →
Samsung Cloud → Vrati podatke →
, a zatim odaberite željeni uređaj.
173
Postavke
Vraćanje podataka s prethodnog uređaja
1
Na svojem novom uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno
kopiranje → Samsung Cloud.
2
3
Dodirnite Vrati podatke →
i odaberite prethodni uređaj.
Označite vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite Vrati.
Sinkroniziranje podataka s vašeg uređaja
Podatke spremljene na vašem uređaju, kao što su slike, videozapisi i događaji, možete
sinkronizirati sa Samsung Cloudom i pristupiti im s drugih uređaja.
1
Na svojem novom uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno
kopiranje → Samsung Cloud.
2
3
Dodirnite → Postavke → Sink. i auto. sig. kopir. post. → Sinkroniziraj.
Dodirnite prekidače pored stavki s kojima se želite sinkronizirati.
Možete provjeriti spremljene podatke ili promijeniti postavke tako što ćete dodirnuti
Galerija, Drugi sinkronizirani podaci ili Samsung Cloud Drive.
Google
Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.
Na zaslonu postavki dodirnite Google.
174
Postavke
Napredne značajke
Opcije
Aktivirajte napredne funkcije i promijenite postavke koje njima upravljaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke.
Prekomjerno drmanje ili udaranje uređaja može prouzročiti nenamjeran unos za neke
funkcije koje upotrebljavaju senzore.
• Pametni prikaz skočnog prozora: Odaberite aplikacije da biste vidjeli njihove obavijesti
putem skočnih prozora. Kada koristite ovu značajku, možete brzo pregledati sadržaj putem
skočnih prozora tako što ćete dodirnuti ikonu na zaslonu.
Ova je značajka dostupna samo za aplikacije koje podržavaju značajke
višenamjenskog prozora.
• Pametna snimka: Postavite uređaj za snimanje trenutačnog zaslona i područja na kojem se
možete pomicati te odmah izrežite i podijelite snimku.
• Izravno dijeljenje: Postavite uređaj na prikazivanje osoba koje ste kontaktirali na okviru
opcija dijeljenja kako biste omogućili izravno dijeljenje sadržaja.
• Smanji animacije: Postavite uređaj da biste smanjili određene efekte zaslona ako ste
osjetljivi na animacije ili kretanje zaslona.
• Pokreti i geste: Aktivirajte značajku pokreta i konfigurirajte postavke.
• Game Launcher: Aktivirajte Pokretač igrica. Više informacija pogledajte u Game Launcher.
• Dvostruki messenger: Instalirajte drugu aplikaciju i upotrebljavajte dva različita računa za
istu aplikaciju za razmjenu poruka. Više informacija potražite u odjeljku Dvostruki messenger.
• Slanje SOS poruka: Podesite uređaj na slanje poruka pomoći kad tri puta pritisnete tipku za
uključivanje i isključivanje. Primateljima uz poruke možete slati i zvučne zapise.
175
Postavke
Dvostruki messenger
Instalirajte drugu aplikaciju i upotrebljavajte dva različita računa za istu aplikaciju za razmjenu
poruka.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke → Dvostruki messenger.
Pojavit će se podržane aplikacije.
2
Dodirnite prekidač aplikacije kako biste instalirali drugu aplikaciju.
Druga aplikacija bit će instalirana. Ikona druge aplikacije bit će prikazana uz . Kada
dobijete obavijesti iz druge aplikacije, obavijesti će biti prikazane s kako bi ih se
razlikovalo od obavijesti prve aplikacije.
Druga aplikacija
• Značajka Dvostruki alat za razmjenu poruka možda neće biti dostupna, ovisno o
aplikaciji.
• Neke značajke aplikacije možda će biti ograničene za drugu aplikaciju.
Deinstaliranje druge aplikacije.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke → Dvostruki messenger.
Dodirnite prekidač aplikacije koju želite onemogućiti i dodirnite Isključi ili Deinstaliraj.
Svi pdoaci povezani s drugom aplikacijom bit će izbrisani.
Ako deinstalirate prvu aplikaciju, druga aplikacija također će biti izbrisana.
176
Postavke
Podrška za uređaj
Održavanje uređaja omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, memorije i
sigurnosti sustava. Također možete automatski optimirati uređaj dodirom prsta.
Baterija
Sigurnost
Pohrana
RAM
Uporaba funkcije brzog optimiziranja
Na zaslonu postavki dodirnite Podrška za uređaj → Popravi sada ili Optimiziraj sad.
Funkcija brzog optimiziranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima:
• Brisanje dijela memorije.
• Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
• Upravljanje neuobičajenom potrošnjom baterije.
• Skeniranje radi pronalaženje aplikacija koje ne rade i zlonamjernog softvera.
177
Postavke
Baterija
Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom
baterije, čuvajte snagu baterije aktivacijom funkcija uštede energije.
Na zaslonu postavki dodirnite Podrška za uređaj → Baterija.
• Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada
vašeg uređaja.
• Možda nećete primati obavijesti od aplikacija koje upotrebljavaju način uštede
energije.
Upravljanje potrošnjom baterije
Odaberite način rada napajanja koji odgovara vašim potrebama korištenja uređaja.
Dodirnite Način baterije i odaberite opciju.
• Optimizirano: Optimizirano za ravnotežu između performansi uređaja i korištenja baterije.
• Sred. šted. baterije: Aktivirajte način štednje energije kako biste produljili preostalo vrijeme
baterije.
• Najv. šted. baterije: U načinu maksimalne uštede energije, uređaj smanjuje potrošnju
baterije aktiviranjem noćnog načina rada i ograničavanjem dostupnih aplikacija i značajki.
Mrežne veze, osim mobilne mreže, bit će deaktivirane.
Možete podesiti da uređaj brže puni bateriju. Dodirnite → Postavke i dodirnite prekidač Brzo
kabelsko punjenje za aktivaciju.
Upravljanje potrošnjom baterije za svaku aplikaciju
Možete uštediti snagu baterije onemogućavanjem aplikacijama koje rade u pozadini da troše
snagu baterije kada se ne koriste. Odaberite aplikacije s popisa aplikacija i dodirnite stavku St.
apl. u st. mirov. na prekidaču za aktiviranje značajke. Također dodirnite → Postavke i postavite
opcije pod Upravljanje baterijom aplikacije.
178
Postavke
Pohrana
Provjerite status iskorištene i raspoložive memorije.
Na zaslonu postavki dodirnite Podrška za uređaj → Pohrana.
• Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada ažurirate uređaj.
• Dostupan kapacitet unutarnje memorije svojeg uređaja možete prikazati u dijelu
specifikacija na internetskoj stranici Samsunga.
Upravljanje memorijom
Za brisanje preostalih datoteka, poput predmemorije, dodirnite Očisti sada. Za brisanje datoteka
ili deinstalaciju aplikacija koje više ne upotrebljavate, odaberite kategoriju ispod Korisnički
podaci. Zatim označite stavke za odabir i dodirnite IZBRIŠI ili DEINSTALIRAJ.
RAM
Na zaslonu postavki dodirnite Podrška za uređaj → RAM.
Kako biste ubrzali uređaj zatavaranjem aplikacija koje rade u pozadini, označite aplikacije s
popisa aplikacija i dodirnite Očisti sada.
Sigurnost
Provjerite status sigurnosti uređaja. Ta funkcija skenira vaš uređaj u potrazi za zlonamjernim
softverom.
Na zaslonu postavki dodirnite Podrška za uređaj → Sigurnost → Pregledaj telefon.
Aplikacije
Upravljajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke. Možete pregledati informacije
o potrošnji aplikacije, promijeniti postavke obavijesti ili dozvola ili deinstalirati ili onemogućiti
nepotrebne aplikacije.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije.
179
Postavke
Opće upravljanje
Prilagodite postavke sustava uređaja ili resetirajte uređaj.
Na zaslonu postavki dodirnite Opće upravljanje.
• Jezik i unos: Odaberite jezike uređaja i promijenite postavke, kao što su vrste tipkovnice
i glasovnog unosa. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.
Pogledajte odjeljak Dodavanje jezika uređaja kako biste saznali više informacija.
• Datum i vrijeme: Pristupite i izmijenite postavke za kontrolu načina prikaza vremena i
datuma na zaslonu uređaja.
Ako se baterija potpuno isprazni vraćaju se postavke vremena i datuma.
• Obratite nam se: Postavite pitanja ili pregledajte često postavljenja pitanja. Više informacija
pogledajte u Samsung Members.
• Ponovno postavljanje: Resetirajte postavke uređaja ili vratite uređaj na tvorničke postavke.
Možete vratiti sve postavke, ili samo mrežne postavke ili postavke pristupačnosti. Isto tako
možete podesiti uređaj da se resetira u unaprijed zadano vrijeme radi optimizacije uređaja.
Dodavanje jezika uređaja
Isto tako možete dodati jezike koje ćete upotrebljavati na svojem uređaju.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Opće upravljanje → Jezik i unos → Jezik → Dodaj jezik.
Za prikaz svih jezika koji se mogu dodati dodirnite → Svi jezici.
2
3
Odaberite jezik koji želite dodati.
Za postavljanje odabranog jezika kao zadanog dodirnite Pos. kao zadano. Za zadržavanje
trenutačne postavke jezika dodirnite Zadrži trenut.
Odabrani jezik bit će dodan na popis jezika. Ako ste promijenili zadani jezik, odabrani jezik
bit će dodan na vrh popisa.
Za promjenu zadanog jezika s popisa jezika povucite pokraj jezika i pomaknite ga na vrh
popisa. Zatim dodirnite Primjena. Ako aplikacija ne podržava zadani jezik, upotrijebit će se
sljedeći podržani jezik s popisa.
180
Postavke
Pristupačnost
Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pristupačnost.
• Čitač zaslona: Aktivirajte opciju Voice Assistant koja omogućuje glasovnu povratnu
informaciju. Da biste pregledali informacije pomoći ili naučili koristiti ovu funkciju, dodirnite
Vodič.
• Poboljšanja vidljivosti: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa
slabovidnim ili slijepim osobama.
• Poboljšanja sluha: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa nagluhim i
gluhim osobama.
• Interakcija i motorika: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa
osobama s otežanim kretanjem.
• Napredne postavke: Konfigurirajte postavke izravnog pristupa i funkcije obavijesti.
• Instalirane usluge: Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.
Aktualizacija softvera
Ažurirajte softver uređaja putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA). Isto tako možete
zakazati ažuriranja softvera.
Na zaslonu postavki dodirnite Aktualizacija softvera.
Ako se radi sigurnosti uređaja i blokiranja novih vrsta sigurnosnih prijetnji objave
ažuriranja softvera u hitnom slučaju, automatski će se instalirati bez vaše suglasnosti.
• Preuzimanje i instalacija: Ručno pretražite i instalirajte ažuriranja.
• Autom. preuz putem Wi-Fi mreže: Postavite uređaj na automatsko preuzimanje ažuriranja
kada je spojen na Wi-Fi mrežu.
• Posljednja aktualizacija: Pogledajte informacije o najnovijem ažuriranju softvera.
Informacije o sigurnosnom ažuriranju
Sigurnosna ažuriranja predviđena su za jačanje sigurnosti vašeg uređaja i zaštitu vaših osobnih
informacija. Za sigurnosna ažurranja za vaš model posjetite security.samsungmobile.com.
Mrežna stranica podržava samo neke jezike.
181
Postavke
Korisnički priručnik
Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati
važne postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite Korisnički priručnik.
O telefonu
Pristupite informacijama svojeg uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite O telefonu.
Za promjenu naziva uređaja dodirnite Uredi.
• Status: Prikažite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice Wi-Fi MAC adresa i
serijski broj.
• Pravne informacije: Prikažite pravne informacije vezano uz uređaj, kao što su sigurnosne
informacije te licencu otvorenog koda.
• Podaci o softveru: Prikažite informacije o softveru uređaja, kao što je verzija operacijskog
sustava i verzija softvera.
• Podaci o bateriji: Prikažite status i informacije o bateriji uređaja.
182
Dodatak
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi
više informacija.
Uređaj se ne uključuje
Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju
prije uključivanja uređaja.
183
Dodatak
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke, u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritičnu grešku
Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
Prisiljeno ponovno pokretanje
Ako se uređaj zamrzava i ne reagira, istodobno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće više od 7 sekundi kako biste ga ponovno pokrenuli.
Resetiranje uređaja
Ako navedene metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Opće upravljanje → Ponovno postavljanje →
Vraćanje tvorničkih postavki → Pon. post. → Obriši sve. Ne zaboravite prije vraćanja na
tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
184
Dodatak
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na tipku za glasnoću ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite bateriju.
185
Dodatak
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Odnesite uređaj na zamjenu baterije u Samsungov servisni centar.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti
sposobnost potpunog punjenja.
• Potrošnja baterije će se povećati ako koristite određene funkcije ili aplikacije, poput GPS-a,
igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamnim područjima, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama
se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
186
Dodatak
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke one ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Bluetooth ne radi ispravno
Ako se ne može locirati drugi Bluetooth uređaj ili postoje poteškoće pri spajanju ili nepravilnosti
u radu, isprobajte sljedeće:
• Provjerite je li uređaj koji želite spojiti spreman za skeniranje ili spajanje.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
• Na svojem uređaju pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Veze, a zatim dodirnite prekidač
Bluetooth za ponovnu aktivaciju.
• Na svojem uređaju pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Opće upravljanje → Ponovno
postavljanje → Ponovno postavljanje postavki mreže → Poništavanje postavki → Pon.
post. da biste resetirali mrežne postavke. Prilikom resetiranja možete izgubiti registrirane
informacije.
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
187
Dodatak
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih u uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
U uređaju nema dovoljno mjesta za pohranu
Izbrišite nepotrebne podatke, kao što je predmemorija, pomoću značajke za njegu uređaja ili
ručno brisanje neiskorištenih aplikacija ili datoteka kako biste oslobodili prostor za pohranu.
188
Dodatak
Na početnom zaslonu ne pojavljuje se gumb za aplikacije
Bez da upotrijebite gumb za aplikacije zaslon aplikacija možete otvoriti pomicanjem prema gore
ili dolje na početnom zaslonu. Za prikaz gumba za aplikacije na dnu početnog zaslona pokrenite
aplikaciju Postavke i dodirnite Zaslon → Početni zaslon, a zatim dodirnite prekidač Gumb za
aplikacije da aktivirate.
Ne pojavljuje se gumb za početni zaslon
Navigacijska traka na kojoj se nalazi gumb za početni zaslon može nestati za vrijeme upotrebe
određenih aplikacija ili značajki. Za prikaz navigacijske trake povucite prema gore s dna zaslona.
Bixby ne reagira
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako i dalje imate problema sa značajkom Bixby, nakon što ste primijenili ove savjete,
kontaktirajte Samsung servisni centar.
U okviru obavijesti ne pojavljuje se traka za podešavanje osvjetljenja
zaslona
Otvorite okvir obavijesti povlačenjem statusne trake prema dolje, a zatim prema dolej povucite
okvir obavijesti. Dodirnite
pored trake za podešavanje osvjetljenja i dodirnite prekidač
Prikaži kontrolu na vrhu za aktivaciju.
Samsung Cloud ne radi
• Pobrinite se da ste ispravno spojeni s mrežom.
• Tijekom provjere usluge Samsung Cloud ne možete upotrebljavati Samsung Cloud. Ponovno
pokušajte kasnije.
189
Dodatak
Uklanjanje baterije
• Za uklanjanje baterije kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Za upute o uklanjanju
baterije posjetite stranicu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Zbog vlastite sigurnosti nemojte pokušavati ukloniti bateriju. Ako baterija nije ispravno
uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti
sigurnost uređaja.
• Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili
deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa,
a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.
190
Autorsko pravo
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog
priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje
fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, i duplo-D simbol su
zaštitne marke Dolby Laboratories.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising