Canon | Zoemini S | User guide | Canon Zoemini S User guide

Canon Zoemini S User guide
Pikakameratulostin
Käyttöopas
SISÄLLYS
TURVALLISUUSTIEDOT
YLEISKATSAUS
S. 3
S. 4
Toimitetut tarvikkeet
Tuotteen ominaisuudet
ASETUS
S. 8
Lataus
Lisää paperia
Ulkoinen muisti
KÄYTTÖ
S. 9-15
Virta päälle/pois
Valokuvan ottaminen
Etsin
Selfie-peili
Salama ja täyttövalo
Kuvasuhde
Tulostaminen ja tulostuksen toisto
Etäkuvaus
Kameran ääni
LED-merkkivalo
Vianmääritys
TEKNISET TIEDOT
SOVELLUKSEN ASENTAMINEN
MOBIILILAITTEEN JA
PIKAKAMERATULOSTIMEN PARILIITOS
S. 16
S. 17-18
S. 19-23
Android-pariliitos
iOS-pariliitos
Android-pariliitos (NFC-toiminnolla)
KÄYTTÖLIITTYMÄ
Kotinäyttö
Päävalikko
Älypuhelimen kamera
Valokuvagalleria
Valokuvien tulostaminen
Valokuvien muokkaaminen
Ruudukkotulostus
Kollaasitulostus
Valokuvien jakaminen
Valokuvien tallentaminen
Lähettäminen Mini Print -sovellukseen
S. 24-33
TURVALLISUUSTIEDOT
LUE ENNEN KÄYTTÖÄ
Lue seuraavat ohjeet ja turvaohjeet ennen laitteen käyttöä.
Tietoja säännöksistä ja lisää turvaohjeita on pakkauksessa olevassa säännös- ja
turvatietoarkissa.
RMN : PP2001
Säännösten mukaista mallin tunnistusnumeroa käytetään säännösten mukaiseen
tunnistustarkoitukseen.
VAROITUS
• Pidä poissa lasten ja vauvojen ulottuvilta. Tämän tuotteen virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tukehtumisen tai tapaturman.
• Lopeta laitteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai se toimii
epänormaalisti.
• Älä katso etsimen tai linssin läpi kohti aurinkoa tai kirkkaita valoja. Siitä voi
aiheutua näönmenetys tai muita näköongelmia.
• Älä laukaise salamaa silmien lähellä. Se saattaa sattua silmiin.
• Lapsen kaulan ympärille kietoutunut hihna voi aiheuttaa tukehtumisen.
Jos tuotteessa on virtajohto, sen kiertyminen vahingossa lapsen kaulan ympärille
saattaa aiheuttaa tukehtumisen.
• Katkaise laitteesta virta paikoissa, joissa kameran käyttö on kielletty.
Kameran tuottamat sähkömagneettiset aallot voivat häiritä elektronisten laitteiden
ja muiden laitteiden toimintaa. Noudata huolellisuutta käyttäessäsi tuotetta
paikoissa, joissa elektronisten laitteiden käyttöä on rajoitettu. Tällaisia paikkoja
ovat esimerkiksi lentokoneet ja sairaalat.
VAROITUS
• Kun tulostinta käytetään ääriolosuhteissa, se ei ehkä toimi. Anna laitteen
lämpötilan sopeutua suositeltuun käyttölämpötilaan 15–32 °C ennen kuin
yrität tulostaa uudelleen.
• Kun lataat, tee se suositellussa 15–32 °C lämpötilassa.
• Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä puhdista kostealla liinalla tai
tulenaroilla nesteillä, kuten maalinohentimella.
• Pidä yläkansi suljettuna niin, etteivät pöly ja muut hiukkaset pääse laitteen sisään.
• Jos laite ei toimi oikein, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen, tai
Canonin tukipalveluun osoitteessa https://www.canon.fi/support.
• Älä koskaan altista akkua korkeille lämpötiloille tai suoralle kuumuudelle tai hävitä
sitä polttamalla.
• Sähkömagneettiset häiriöt tai staattisen sähkön purkautuminen voivat aiheuttaa
laitteeseen virhetoiminnon tai tallennettujen tietojen katoamisen tai muuttumisen.
Jos näin tapahtuu, paina laitteen pohjassa olevaa Nollauspainiketta puikolla tai
vastaavalla esineellä.
3
YLEISKATSAUS
TOIMITETUT TARVIKKEET
ZINK
Paper
Pikakameratulostin
Pikaopas
Säännös- ja
turvatietoarkki
USB-kaapeli CANON ZINK™
-valokuvapaperi
(10 arkkia)
Rannehihna
TUOTTEEN OMINAISUUDET
3
2
1
11
6
4
5
7
8
12
5
9 10
14 15
13
18
19
16
17
1 Kameran linssi
11 Etsin
2 Selfie-peili
3 Täyttövalo (8 LED-valoa)
12 Kaiutin
13 Tulostimen kansi
4 Tulosteen ulostuloaukko
14 Kuvasuhdepainike
5 Hihnan reikä
6 Salama
15 Tulostuksen toistopainike
16 Micro USB-portti
7 Tilan LED-valo
17 Latauksen tilan LED-valo
8 Liukukytkin (pois/automaattnen/
18 MicroSD-korttipaikka (enintään 256 Gt)
täyttövalo)
9 Virtapainike
19 Nollauspainike
* Nollaa laite painamalla tätä puikolla
10 Laukaisinpainike
4
ASETUS
LATAUS
Latauksen tilan
LED-valo
Lataa : Punainen
Täysi : Vihreä
Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Lataa laitteen akku täyteen mukana tulevan
USB‑kaapelin avulla ennen käyttöä.
1 Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin pienempi liitin laitteeseen ja toinen liitin
lataavaan USB-sovittimeen.
2 Latauksen LED-valo muuttuu punaiseksi ja osoittaa latauksen.
3 Kun lataus on valmis, latauksen LED-valo muuttuu vihreäksi.
- Käyttöaika voi vaihdella akun tilan, käyttötilan ja käyttöympäristön mukaan.
HUOMAUTUS
USB-kaapeli
KÄSITTELE USB-KAAPELIA VAROVASTI, KUN LATAAT
• Älä aseta mitään painavia esineitä kaapelin päälle.
• Älä aseta USB-kaapelia lähelle lämmönlähdettä.
• Älä naarmuta, vahingoita, väännä tai kisko kaapelia.
• Älä liitä tai irrota kaapelia märin käsin.
• Vältä liian korkeaa/alhaista lämpötilaa tai kosteita olosuhteita.
• Irrota USB-kaapeli virtalähteestä latauksen jälkeen.
• Käytä lataukseen mukana toimitettua USB-kaapelia.
5
LISÄÄ PAPERIA
1 Poista kansi liu'uttamalla sitä eteenpäin nuolen osoittamaan suuntaan.
2 Avaa yksi valokuvapaperipussi (10 arkkia + sininen SMART SHEET™ -arkki).
3 Aseta kaikki 10 valokuvapaperiarkkia ja yksi SMART SHEET™ -arkki
valokuvapaperin lokeroon.
Pinoa valokuvapaperit sinisen SMART SHEET™ -arkin päälle ja
varmista, että sininen viivakoodi ja valokuvapaperin logot osoittavat
alaspäin.
4 Aseta yläkansi takaisin paikalleen laitteeseen. Sen pitäisi napsahtaa
paikalleen, kun se on suljettu kunnolla.
Sininen SMART SHEET™ -arkki lähetetään laitteen läpi automaattisesti
ennen ensimmäistä tulostusta.
6
ULKOINEN MUISTI
Otettujen kuvien tallentamiseen tarvitaan ulkoinen MicroSD-kortti (enintään
256 Gt). Vain FAT16-, FAT32- ja exFAT-muotoja tuetaan.
MUISTIKORTIN VALMISTELEMINEN
Käytä seuraavia muistikortteja (myydään erikseen)
• MicroSD-muistikortit *1
• MicroSDHC-muistikortit *1*2
• MicroSDXC-muistikortit *1*2
*1 SD-standardien mukaiset kortit. Kaikkien muistikorttien toimintaa kameran
kanssa ei kuitenkaan ole voitu varmistaa.
*2 Myös UHS-1-muistikortteja tuetaan.
MicroSD-KORTIN ASENTAMINEN JA POISTAMINEN
•
•
•
•
Aseta MicroSD-kortti laitteen pohjassa olevaan paikkaan. Tunnet pienen
napsahduksen, kun kortti on kunnolla paikallaan.
Vapauta kortti työntämällä sen yläosasta. Poista kortti laitteesta vetämällä
sitä varovasti.
Jos MicroSD-kortin lukemisen/kirjoittamisen aikana tapahtuu virhe,
VIRHE-ääni kuuluu kerran. Poista MicroSD-kortti ja käynnistä laite uudelleen.
Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Kaksoisnapsauta ulkoisen
aseman kuvaa, kun se näkyy tietokoneen näytössä, ja tallenna kuvat.
HUOMAUTUS
LAITTEEN YLLÄPITO
•
•
•
Käytä ja säilytä laitetta suositelluissa ympäristöoloissa 15–32 °C ja 40–55 %
suhteellinen kosteus.
Pidä laitteen laiteohjelmisto ajan tasalla. Voit tarkistaa, tarvitseeko
laiteohjelmisto päivittää. Avaa Canon Mini Print -sovellus, mene kohtaan
Päävalikko > Asetukset > Tulostimet, valitse laite ja mene kohtaan Tuotetiedot,
napauta kohtaa ”Laiteohjelmiston päivitys”.
− Varmista ennen tarkistusta, että mobiililaitteessa on Internet-yhteys
käytössä. Jos laiteohjelmisto vaatii päivitystä, tulostimen latauksen on
oltava suurempi kuin 50 %.
Varmista, että käytät uusinta Canon Mini Print -sovelluksen versiota. Jos
sovellukset eivät päivity automaattisesti, mene sovelluskauppaan ja tarkista,
onko päivitys tarpeen.
7
HUOMAUTUS
VALOKUVAPAPERIN KÄYTTÄMINEN
• Lisää vain 10 ZINK™-valokuvapaperiarkkia ja 1 SMART SHEET™ -arkki.
Älä lisää enempää, sillä siitä voi aiheutua paperitukos tai tulostusvirheitä.
• Parhaat tulokset saat käyttämällä Canon Zoemini S -laitteisiin tarkoitettua
ZINK™‑valokuvapaperia.
− Voit ostaa lisää valokuvapaperia Canon Mini Print -sovelluksen kautta
napauttamalla päävalikon kohtaa ”Osta paperia”.
• Jos tapahtuu paperitukos, katkaise tulostimesta virta (OFF) ja kytke se takaisin
(ON), niin paperitukos poistetaan automaattisesti. Älä yritä vetää paperia ulos.
• Kun laite tulostaa, älä vedä tai nykäise valokuvapaperia.
• Käsittele valokuvapaperia varovasti, ettei se vahingoitu tai taitu.
• Pidä valokuvapaperi puhtaana, kun lisäät sitä. Jos valokuvapaperi on likainen tai
vahingoittunut, se voi aiheuttaa paperitukoksen tai tulostusvirheen.
• Älä avaa uutta valokuvapaperipussia ennen kuin olet valmis lisäämään paperit
laitteeseen.
• Älä altista valokuvapaperia suoralle auringonvalolle tai kosteudelle.
• Älä jätä valokuvapaperia paikkaan, jossa lämpötila tai kosteus on pussissa
ilmoitettujen suositeltujen olosuhteiden ulkopuolella. Se voi heikentää tulostetun
kuvan laatua.
SMART SHEET™ -ARKKI
• Jokaisessa valokuvapaperipussissa on 10 arkkia valokuvapaperia ja 1 sininen
SMART SHEET™ -arkki.
• Käytä samassa pussissa olevaa SMART SHEET™ -arkkia ja valokuvapapereita,
niin saat parhaan tulostuslaadun. Jokainen SMART SHEET™ -arkki on erityisesti
säädetty samassa pussissa olevaa paperia varten.
• SMART SHEET™ -arkki lähetetään laitteen läpi automaattisesti ennen
ensimmäistä tulostustyötä. Se puhdistaa tulostimen ja optimoi tulostuslaadun
samassa pussissa olevaa paperia (10 arkkia) varten.
• Säilytä SMART SHEET™ -arkki ja hävitä se vasta, kun olet tulostanut kaikki
10 samassa pussissa ollutta valokuvapaperia. Jos tulostuslaatu ei ole odotetun
mukainen, voit käyttää SMART SHEET™ -arkin uudelleen, jos paperi on yhä
samassa pussissa ollutta paperia. Aseta vain SMART SHEET™ -arkki jäljellä
olevien valokuvapaperien alle niin, että sen viivakoodipuoli on alaspäin.
• Toisesta pussista peräisin olevan SMART SHEET™ -arkin käyttäminen voi
heikentää tulostuslaatua.
8
KÄYTTÖ
VIRTA PÄÄLLE/POIS
1 Paina virtapainiketta
ja pidä sitä
painettuna, kunnes LED-merkkivalo
syttyy.
2 Kun LED-merkkivalo palaa tasaisesti
valkoisena, laite on valmis käytettäväksi.
3 Katkaise laitteesta virta painamalla
virtapainiketta
painettuna.
ja pitämällä sitä
Automaattinen virrankatkaisu
• Kun laite on käyttämättä noin 3 minuuttia (oletus), siitä katkeaa virta
automaattisesti. Laitteen käyttöä voi jatkaa painamalla virtapainiketta
uudelleen.
• Ajan voi muuttaa (3 minuuttia / 5 minuuttia / 10 minuuttia) sovelluksessa.
VALOKUVAN OTTAMINEN
1 Pitele laitetta ja sommittele kuva halua-
30cm-∞
mallasi tavalla.
2 Ota kuva painamalla
laukaisinpainiketta
.
- Lukitse tarkennus painamalla
puoliväliin
- Ota kuva painamalla pohjaan
ETSIN
Sommittele kuva etsimessä olevan kehysmerkin avulla.
30cm - ∞
2x3
2x2
2x3
Ulkokehyksen merkki
otettaessa lähikuva
etäisyydeltä 1 m– ∞
2 x 2 -kehyksen merkki
otettaessa lähikuva
etäisyydeltä 1 m– ∞
Sisäkehyksen merkki
otettaessa lähikuva
etäisyydeltä 30 cm
9
SELFIE-PEILI
Sommittele kuva selfie-peilin kehysmerkin avulla.
50cm - ∞
2x3
2x2
Tarkennusetäisyys
50 cm
Tarkennusetäisyys
50 cm
SALAMA JA TÄYTTÖVALO
SALAMA
Kun laitteessa on virta ja salaman
asetuksena on AUTOMAATTINEN, kamera
käyttää automaattisesti salamaa, jos se on tarpeen kyseisissä
kuvausolosuhteissa.
TÄYTTÖVALO
Laitteessa on 8 kiinteää LED-täyttövaloa
linssin ympärillä. Ne tuottavat pehmeän
valon kuvauksen tueksi.
Jos olet ottamassa selfietä täyttövalotilassa,
linssin ympärillä renkaan muodossa olevat
8 LED-täyttövaloa valaisevat kasvosi
tasaisesti. Näin saat kauniin selfien, jossa
varjot on minimoitu ja kirkkaus on tasaisesti
sama koko kuvassa.
* Täyttövalon tehollinen alue: 30 cm–60 cm
10
KUVASUHDE
Käyttäjä voi valita kahdesta kuvasuhteesta,
2x3 ja 2x2, kuvasuhdepainikkeen
avulla.
Kuvasuhteen voi vaihtaa koska tahansa
ennen kuvan ottamista.
Kun kuvasuhde on 2x2, valokuvapaperin tyhjä alue on erilainen. Se määräytyy
sen mukaan, miten laitetta pidellään.
TULOSTAMINEN JA TULOSTUKSEN TOISTO
TULOSTAMINEN
• Kuva tulostetaan heti sen kuvaamisen jälkeen.
• Laitteessa voi olla enintään 3 kuvaa kerralla tulostettavana.
• Laite voi myös tulostaa älypuhelimessa olevia kuvia sovelluksen kautta.
TULOSTUKSEN TOISTO
Kun olet ottanut kuvan ja se on
tulostettu, voit halutessasi toistaa
kuvan tulostuksen tai tulostaa
useita kappaleita samaa kuvaa
jaettavaksi juhlissa painamalla
tulostuksen toistopainiketta
,
joka tulostaa viimeksi otetun kuvan
uudelleen.
11
ETÄKUVAUS
Käyttäjä voi kauko-ohjata laitetta sovelluksen
kautta, esimerkiksi ottaa kuvia.
Avaa kauko-ohjaussivu valitsemalla
sovelluksessa
.
AJASTIN
Paina
, kun haluat ottaa kuvan heti. Paina
ja valitse 3 sekunnin /
5 sekunnin / 10 sekunnin ajastin (oletus: POIS) ja paina
, niin laskenta
alkaa.
• Selfie-peilin ympärillä oleva Timer LED -valo ilmoittaa, jos ajastin on käytössä
KUVASUHDE
Valitse kahdesta kuvasuhteesta (2x3 tai 2x2) painamalla
.
12
KAMERAN ÄÄNI
Kun kamera on yhdistetty mobiililaitteeseen, käyttäjä voi mukauttaa toimintojen
”Kytke virta”, ”Virta pois” ja ”Suljin” äänitehosteita. Käyttäjä voi tallentaa 3
äänitiedostoa (enintään 4 sekuntia) kullekin kameran äänelle sovelluksen avulla.
Napauta päävalikossa
, mene kohtaan Asetukset > Tulostimet, valitse laite ja
napauta kohtaa ”Kameran ääni”.
Aloita tallennus napauttamalla halutun äänitiedoston kuvaketta
ja sitten
.
Toista ääni painamalla
painamalla
Audio 1
ja tallenna ja ota ääni käyttöön kamerassa
.
13
LED-MERKKIVALO
Tila
Kytke virta
Käyttö/tilanne
LED-merkkivalo
Paina virtapainiketta ja pidä sitä
painettuna
Sininen
Valmiustila
Kun laitteeseen on kytketty virta
Virta pois
Paina virtapainiketta ja pidä sitä
painettuna
SMART SHEET™
-virhe
Kun laite havaitsee, että on
asetettu väärä SMART SHEET™
tai on tapahtunut jokin muu
SMART SHEET™ -virhe
SMART SHEET™
-arkin käsittely
Kun laite tulostaa
SMART SHEET™ -arkkia
Ei paperia
Kun laitteessa ei ole paperia,
sillä ei voi ottaa kuvaa
Paperitukos /
kansi auki
Kun laitteessa on paperitukos
tai sen kansi on auki
Valmistaudu
tulostamaan
Tulostuksen valmistelu
Valokuvan
tulostaminen
Kun laite tulostaa kuvaa
MS-tila
(massamuistitila)
Laite on yhdistetty tietokoneeseen
MicroSDkorttivirhe Tietojen tallennus MicroSDkortille
ei onnistu
Liian korkea
lämpötila
Kun laite on liian kuuma
Liian alhainen
lämpötila
Kun laite on liian kylmä
Tulostuspää
jäähtyy
Tulostuspään lämpötilan
tarkistus ja sen antaminen
jäähtyä ennen tulostusta
Valkoinen
Valkoinen
Pois
Sininen (kiertää)
Valkoinen
Punainen
Punainen
Valkoinen
Keltainen > Magenta > Syaani > Valkoinen
(kiertää)
Magenta
Magenta
Punainen (kunnes lämpötilaa
palaa normaaliksi)
Syaani (kunnes lämpötilaa
palaa normaaliksi)
Syaani (kiertää)
14
Alhainen akun
varaus
Kun akun varaustaso on alle 20 %
Erittäin alhainen Kun akun varaustaso on liian
akun varaus
alhainen
Valkoinen > Punainen (kiertää)
Punainen > Valkoinen (kiertää)
Laiteohjelmiston
Kun laite päivittää laiteohjelmistoa
päivitys
Valkoinen
Kun 2x3-kuvasuhde on valittu,
2x3-kuvasuhde täyttövalon 8 LED-valoa välähtävät
kerran
Kun 2x2-kuvasuhde on valittu,
2x2-kuvasuhde täyttövalon 4 LED-valoa välähtävät
kerran
VIANMÄÄRITYS
Tila
LED-merkkivalo
MicroSDkorttivirhe
Paperin syöttö
epäonnistui
Paperitukos
Ei paperia
Tulostimen
kantta ei ole
suljettu
kunnolla
Ylikuumeneminen
Yhdistäminen
Magenta
Punainen
Punainen
Punainen
Punainen
Punainen
Ei käytössä
Kauko-ohjaus
epäonnistui
Ei käytössä
Mukautettu
ääni ei toimi
Ei käytössä
Laite ei toimi
Ota kuva
Toimet
• Tarkista, onko MicroSD-kortti on asetettu oikein
• Tarkista, onko MicroSD-kortti täynnä
• Tarkista, onko MicroSD-kortti viallinen
• Tarkista, onko MicroSD-kortti yhteensopiva
• Avaa paperilokeron kansi ja tarkista, onko
Canon ZINK™ -valokuvapaperia asetettu
• Katkaise laitteesta virta ja kytke se uudelleen;
valokuvapaperi tulee ulos automaattisesti
• Lisää Canon ZINK™ -valokuvapaperia
laitteeseen
• Sulje tulostimen kansi kunnolla
• Odota, että laitteen lämpötila putoaa
normaaliksi, niin laite alkaa taas toimia
• Varmista, että älypuhelimen Bluetooth® -yhteys
on määritetty oikein
• Varmista, että sovelluksessa on valittu oikea laite
• Varmista, että älypuhelimen käyttöjärjestelmä
on yhteensopiva ja ajan tasalla
• Varmista, että laite on yhdistetty sovellukseen
• Varmista, että sovellus ja laiteohjelmisto ovat
ajan tasalla
• Varmista, että laite on yhdistetty sovellukseen
• Varmista, että sovellus ja laiteohjelmisto ovat
ajan tasalla
Ei käytössä
• Varmista, että akun varaustaso ei ole liian
alhainen. Jos on, lataa laite
Ei käytössä
• Varmista, että laiteohjelmisto on ajan tasalla
• Varmista, että tulostusjonon puskuri on käytettävissä
• Varmista, että laitteessa on Canon ZINK™
-valokuvapaperia
15
TEKNISET TIEDOT
Tulostusteknologia
ZINK™
Tulostustarkkuus
314 x 600 dpi (pistettä tuumalle)
Tulostusnopeus
Noin 50 sekuntia (moottori käynnistyy ja pysähtyy,
huoneenlämpötilassa 25 °C)
Valokuvan kuvasuhde
2" x 2" tai 2" x 3"
Yhteensopiva paperi
Canon ZINK™
ZP-2030-20 (20 arkkia)
-valokuvapaperi:
ZP-2030-50 (50 arkkia)
2" x 3" / tarratausta
Paperikapasiteetti
Enintään 10 arkkia ZINK™-valokuvapaperia + 1 SMART SHEET™ -arkki
Kuvan tarkkuus
8 MP
Polttoväli
25,4 mm
Aukko
f / 2.2
Tarkennusalue
30 cm–∞
Herkkyys
Automaattinen (ISO 100–1600)
Salama
KYLLÄ (automaattinen)
Salaman käyttöetäisyys
0,5 m–1,0 m
Muistikortti
MicroSD-kortti, enintään 256 Gt
Virtalähde
Sisäänrakennettu ladattava litiumpolymeeriakku 700 mAh, 7,4 V
Latausnopeus
Noin 120 minuuttia (Täysi lataus)
Verkkolaite
Ulostuleva virta: 1 A (pienin) Jännite : 5 V
Ympäristön olosuhteet
- Suositeltu käytön, latauksen ja säilytyksen
lämpötila: 15–32 °C
- Suositeltu käytön, latauksen ja säilytyksen
ilmankosteus: 40–55 % suhteellinen kosteus
- Käyttölämpötila: 5–40 °C
- Käytönaikainen ilmankosteus: <70 % suhteellinen kosteus
Automaattinen
3 minuuttia / 5 minuuttia / 10 minuuttia (voidaan valita
virrankatkaisu
sovelluksessa)
Mitat
121 mm (L) x 80,3 mm (K) x 21,5 mm (S)
Paino
188 g
Yhteensopiva
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
käyttöjärjestelmä
Mac OSX 10.10–10.14
(tietokone)
Yhteydet
Bluetooth® 4.0
Yhteensopiva
iOS 9.0 tai uudemmat & Android 4.4 tai uudemmat
käyttöjärjestelmä
Mobiilisovellus
Canon Mini Print
Yhteys latausta ja
USB 2.0 (Micro USB)
tiedonsiirtoa varten
Voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
16
SOVELLUKSEN ASENTAMINEN
VAIHTOEHTO ①
ETSI APP STORE -SOVELLUSKAUPASTA NIMELLÄ ”Canon Mini Print”
Android™ - Google Play™
iOS® - App Store®
17
VAIHTOEHTO ②
KÄYTÄ QR-KOODIA - SKANNAA QR-KOODI, JOKA LÖYTYY ”Pikaoppaasta”
Android
iOS
VAIHTOEHTO ③
Siirry laitteen selaimella osoitteeseen https://app.canonminiprint.com/
VAIHTOEHTO ④
NFC-TOIMINNON KÄYTTÄMINEN VAIN Android
NAPAUTA SITÄ
NFC
18
MOBIILILAITTEEN JA PIKAKAMERATULOSTIMEN
PARILIITOS
Android-pariliitos
①
②
③
Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä alhaalla,
kunnes tilan LED-valo syttyy.
Avaa mobiililaitteen ”Asetukset”, niin voit ottaa Bluetooth® -toiminnon käyttöön
ja muodostaa pariliitoksen tulostimen kanssa.
VAIHTOEHTO A – Lisää tulostin sovellukseen. Napauta yläoikealla olevaa
kuvaketta ja valitse tulostin.
Kuvake vaihtuu ilmaisemaan akun varaustasoa, kun yhteys on muodostettu.
19
—TAI—
③
VAIHTOEHTO B - Lisää tulostin sovellukseen. Siirry päävalikon kohtaan
”Asetukset”, valitse ”Tulostimet”, napauta ”Lisää tulostin” ja valitse tulostin.
Tulostin näkyy ”Tulostimet” -luettelossa ja kuvake vaihtuu ilmaisemaan
akun varaustasoa, kun yhteys on muodostettu.
20
iOS-pariliitos
①
②
Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä alhaalla,
kunnes LED-merkkivalo syttyy.
Avaa mobiililaitteen ”Asetukset”, niin voit ottaa Bluetooth® -toiminnon
käyttöön ja muodostaa pariliitoksen tulostimen kanssa.
21
③
VAIHTOEHTO A - Lisää tulostin sovellukseen. Napauta yläoikealla olevaa
kuvaketta ja valitse tulostin.
Kuvake vaihtuu ilmaisemaan akun varaustasoa, kun yhteys on muodostettu.
—TAI—
③
VAIHTOEHTO B - Lisää tulostin sovellukseen. Siirry päävalikon kohtaan
”Asetukset”, valitse ”Tulostimet”, napauta ”Lisää tulostin” ja valitse tulostin.
Tulostin näkyy ”Tulostimet” -luettelossa ja kuvake vaihtuu ilmaisemaan
akun varaustasoa, kun yhteys on muodostettu.
22
Android-pariliitos (NFC-toiminnolla)
①
②
③
④
Varmista mobiililaitteesta, että NFC ja Bluetooth® ovat käytössä.
Avaa Canon Mini Print -sovellus.
Aseta mobiililaite tulostimen päälle.
Noudata näytössä näkyviä ohjeita ja tee ensimmäisen kerran pariliitos ja
yhdistäminen loppuun. Tulostin voi myös muodostaa pariliitoksen
mobiililaitteen kanssa automaattisesti.
NAPAUTA SITÄ
NFC
HUOMAUTUS
Tulostimen tilakuvake (näytetään sovelluksessa)
Lisää uusi
tulostin
Tulostinta
ei ole
yhdistetty
Tulostin on yhdistetty
(akun tila näytetään)
Tietoja pariliitoksesta
• Yhdestä tulostimesta voidaan muodostaa pariliitos vain yhteen
iOS-/Androidlaitteeseen.
• Yksi iOS-/Android-laite voidaan yhdistää useaan tulostimeen.
Kun haluat muodostaa pariliitoksen uuden tulostimen kanssa, mene
Päävalikon kohtaan Tulostimen asetukset ja napauta ”Lisää tulostin”.
• Etsi tulostinta ”Canon (xx:xx) Pikakamera” ja muodosta pariliitos. Katso
MACnumeron (xx:xx) viimeiset 4 numeroa tulostimen sisäpuolella olevasta
tarrasta.
• Bluetooth® -haku ja -siirto voivat epäonnistua ympäristöstä riippuen. Tarkista
mobiililaitteen Bluetooth® -tila ja yritä uudelleen.
MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx
23
KÄYTTÖLIITTYMÄ
KOTINÄYTTÖ
Päävalikko
Tulostimen tila
Kameratila
Valokuvagalleria
Kauko-ohjaus
Verkkoalbumit¹
Facebook
Instagram
Google Drive
Dropbox
iCloud (vain iOS)
PÄÄVALIKKO
Näytä sovelluksen ilmoitukset
Näytä ja poista kuvia tulostusjonossa
Käytä liitetyn tulostimen tietoja ja asetuksia
Näytä käyttöopas ja UKK verkossa
Osta valokuvapaperia verkkokaupasta
Tarkista sovelluksen versio,
käyttöoikeussopimus ja yksityisyydensuoja
Sovelluksen käyttö, ominaisuudet ja käytettävissä olevat verkkoalbumit voivat vaihdella laitteen ja alueen mukaan.
1) Internet-yhteys vaaditaan. Käyttö vaatii aktiivisen sosiaalisen median tilin tai pilvipalvelun tilin.
24
ÄLYPUHELIMEN KAMERA
①
Ota kuva älypuhelimen kameralla napauttamalla kotinäytön kohtaa
.
(Vaihtoehtoisesti voit napauttaa alaosan kuvakkeita ja ottaa kuvan käyttäen
②
③
tehosteita.)
Kun olet ottanut valokuvan, voit tulostaa, muokata, jakaa tai tallentaa.
Tulosta napauttamalla
.
Ruudukkotulostus
Takaisin
Salama
Kameran valinta
Kuvan säätö
Kehykset
Kasvojen
vääristymä
AR Live
-suodatin*
* Kasvojen tunnistus kuvassa vaaditaan
25
VALOKUVAGALLERIA
Valokuvagalleriassa voit selata kuvia gallerianäkymässä, kansioittain tai kalenterin
avulla.
①
②
③
Napauta kotinäytön kohtaa
, niin valokuvagalleria aukeaa.
Kun olet valinnut valokuvan, voit tulostaa, muokata, jakaa tai tallentaa.
Tulosta napauttamalla
Kaikki kuvat - galleria
.
Kansionäkymä
Kalenterinäkymä
26
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN
Kun olet valmis, tulosta kuva napauttamalla
Varmista, että tulostimessa on virta ja
pariliitos/yhteys on muodostettu.
.
Tulostusjonosivulla voit
① Poistaa kuvan tulostusjonosta napauttamalla
② Vaihtaa tulostusjärjestystä napauttamalla ja pyyhkäisemällä kuvaa
③ Napauttaa ja pysäyttää tietyn kuvan tulostuksen, jolloin pysäytysmerkki
näytetään
①
②
③
Huomautus tulostusjonosta: Kuva tallennetaan tulostusjonoon, jos tulostimeen
ei ole kytketty virtaa tai sitä ei ole yhdistetty, kun lähetät kuvan. Vapauta tuloste
kytkemällä virta ja muodostamalla yhteys, jolloin näet kysymyksen, haluatko
tulostaa tulostusjonon kuvan. Jos haluat katsoa tai poistaa tulostusjonossa olevia
kuvia, mene kohtaan Päävalikko > Tulostusjono.
HUOMAUTUS
• Tulostettu kuva voi poiketa alkuperäisestä kuvasta, koska ”näyttöteknologia”, jota
käytetään mobiililaitteissa värien näyttämiseen, on erilainen kuin ”tulostusteknologia”,
jota käytetään tulostettaessa väriä paperille.
• Älä vedä paperia ulos väkisin tulostuksen aikana tai paperitukoksen tapahtuessa.
• Älä avaa yläkantta tulostuksen aikana. Se saattaa vaikuttaa tulostuslaatuun.
• Jos tulostin tärisee tai sitä ravistetaan, valokuvien tulostuslaatu saattaa heiketä.
27
VALOKUVIEN MUOKKAAMINEN
Voit muokata kuvia muokkaustoiminnoilla, kuten suodattimet, tarrat, teksti ja
paljon muuta.
①
②
③
Napauta näytön alapalkissa olevia kuvakkeita.
Muokkaa haluamallasi tavalla.
Älä unohda tallentaa, jakaa tai tulostaa muutoksia ennen näytöltä
poistumista.
Kuvan säätö
Kehykset
Teksti
Kirkkaus Kontrasti Värikylläisyys
RGB
Kasvojen
vääristymä*
Tarrat
Kuvasuodin
Piirtäminen
Käännä
Käännä
(pystysuora) (vaakasuora)
Kierrä
* Kasvojen tunnistus kuvassa vaaditaan.
28
RUUDUKKOTULOSTUS
Käytä ruudukkotulostustoimintoa, kun haluat tulostaa yhden kuvan usealle arkille
niin, että voit luoda suuremman tulosteen.
①
Kun olet valmis tulostamaan, napauta
ja napauta ruudukkovaihtoehtoa
2 x 2 tai 3 x 3 tulostetta. (Kuvassa näytetään viivat, jotka näyttävät, miten
kuva jaetaan.)
②
Napauta
, niin ruudut tulostetaan ja voit sitten yhdistää ne ja luoda
suuremman tulosteen.
29
KOLLAASITULOSTUS
Käytä Kollaasi-toimintoa, kun haluat tulostaa enintään 6 kuvaa yhdelle 2x3 arkille.
①
②
Avaa kuvat valokuvagalleriassa tai verkkoalbumeissa.
Napauta
niin näet kollaasimallipohjat. Valitse malli, jota haluat käyttää
(voit käyttää mallissa 2–6 kuvaa).
③
④
Merkitse käytettävien kuvien määrä ja napauta ”Valittu”.
Säädä kollaasin kuvia haluamallasi tavalla ja tulosta napauttamalla
jaa napauttamalla
tai tallenna napauttamalla
,
.
30
VALOKUVIEN JAKAMINEN
Voit jakaa tai tallentaa kuvia ja muokkauksia helposti.
①
②
Kun olet valmis, napauta
, niin vaihtoehdot tulevat esiin laitteessa.
Jaa luettelossa olevassa sovelluksessa tai tallenna laitteen valokuviin.
Android
iOS
31
VALOKUVIEN TALLENTAMINEN
Voit tallentaa kuvat helposti sovelluksen Canon-kansioon.
① Kun olet valmis, tallenna kuva napauttamalla .
② Kun haluat katsella tallennettuja kuvia, napauta
ja sitten ”Kansio” ja
”Paikallinen - Canon”.
Kun haluat poistaa kuvan sovelluksen Canon-kansiosta, napauta
valokuvagallerian.
①
②
, joka avaa
Napauta ”Kansio” ja sitten ”Paikallinen - Canon”.
Napauta
ja valitse sitten pysyvästi poistettava(t) valokuva(t).
32
LÄHETTÄMINEN MINI PRINT -SOVELLUKSEEN
Voit lähettää laitteen valokuvagalleriassa tai kameran kuvissa olevan valokuvan Canon Mini Print -sovellukseen.
Android
① Etsi kuva laitteen galleriasta ja napauta jakopainiketta.
② Napauta Mini Print -kuvaketta, niin kuva lähetetään sovellukseen, jossa voit
muokata ja tulostaa sen.
iOS
① Etsi kuva laitteen galleriasta ja napauta jakopainiketta.
② VAIHTOEHTO A - Napauta ”Avaa Mini Print -sovelluksessa”, niin kuva
lähetetään sovelluksen muokkausnäyttöön, jossa voit muokata ja tulostaa sen.
③ VAIHTOEHTO B - Napauta ”Tulosta Canoniin”, niin kuva lähetetään suoraan
tulostusjonoon.
Muokkausnäyttö
Tulostusjono
33
SMART SHEET, ZINK-teknologia ja ZINK-tavaramerkit ovat ZINK Holdings LLC. -yhtiön omaisuutta. Käytetään
lisenssin alaisena. Apple, Apple-logo, iPad, iPad Air, iPad Pro ja iPhone ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yhtiön tuotemerkki. iOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssin alaisena. Android,
Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC. -yhtiön tavaramerkkejä. Bluetooth Bluetooth SIG -yhtiön
rekisteröity tavaramerkki. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut kolmannen osapuolen tuotenimet, brändinimet ja logot ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising