ESAB | LAF 630/ LAF 800 / LAF 1250/ LAF 1600 | Service manual | ESAB LAF 630/ LAF 800 / LAF 1250/ LAF 1600 Användarmanual

ESAB LAF 630/ LAF 800 / LAF 1250/ LAF 1600 Användarmanual
LAF 630/ 800/
1250/ 1600 DC
100
Servicemanual
0740 801 009
2007--04--02
Gäller från maskin nr 615
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
-- 2 --
3
SVENSKA
1 LÄS DETTA FÖRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Mjukvaruversioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Hårdvaruversioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
6
2
3
4
5
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KOMPONENTBESKRIVNING (LAF 630/800/1250/1600) . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LAF 630 FÖRBINDNINGSSCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LAF 800 FÖRBINDNINGSSCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1 Från maskinnummer 615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Från maskinnummer 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
14
6 LAF 1250/1600 FÖRBINDNINGSSCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.1 Från maskinnummer 615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Från maskinnummer 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
18
7 KOMPONENTPLACERING PÅ KRETSKORT AP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.1 Kretskort (AP1) med art. nr. 0486 368 001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Kretskort (AP1) med art. nr. 0486 368 001A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Kretskort (AP1) med art. nr. 0486 368 006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
24
8 FUNKTIONSBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8.1 Allmänt om kretskortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Programövervakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 Inställning av DIP--strömställare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
26
9 UNDERHÅLL (Dioder och Tyristorer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
9.1 Kontroll av dioder och tyristorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Montering av dioder (vid byte): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Montering av tyristorer (vid byte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
35
10 PROVDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
11 BELASTNINGSKARAKTERISTIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
12 Schema, Manöverkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
12.1 Manöverkabel LAF / 12polig -- PEH / 12polig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2 Manöverkabel LAF / 28polig -- PEH / 12polig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3 Manöverkabel LAF / 28polig -- PEI / 23polig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
39
INKOPPLINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
TOCs
-- 3 --
SE
1
LÄS DETTA FÖRST
1.1
Allmänt
Servicehandboken vänder sig till tekniker med elektroteknisk utbildning.
Den är avsedd att användas i samband med felsökning och reparation.
Du kan använda förbindningsschemat som innehållsförteckning till funktions-- och
komponentbeskrivningarna.
Kretskortet är indelat i numrerade block, dessa block återfinns i funktionsbeskrivningen. Alla komponentbenämningar i förbindningsschemat finns upptagna i
komponentbeskrivningen.
Observera att det finns olika schemor som gäller för olika maskinnummer .
Handboken innehåller alla konstruktionsförändringar som har införts till och med
mars 2007.
För mer information se respektive svetsströmkällas bruksanvisning.
Svetsströmkälla:
Best.nr för bruksanvisning:
LAF 630
0449 013 xxx
LAF 800
0449 014 xxx
LAF 1250
0449 015 xxx
LAF 1600
0449 017 xxx
fza1d1sa
-- 4 --
SE
1.2
Mjukvaruversioner
Från produktionsstart 97.07.04
LAF/TAF program (Flash, IC 6)
486525880
LAF/TAF 1.00A
Från 99.01.01
LAF/TAF program (Flash, IC 6)
486525880
LAF/TAF 2.0
Bandsvetsning och Elektroslaggsvetsning
Inställning för rostfritt stål. Om denna funktion behövs måste LAF--svetsströmkällans
kretskort 486367001A användas.
Konvertering till tum
Från 00.02.29
LAF/TAF program (Flash, IC 6)
486525880
LAF/TAF 2.1
Förbättrad wire creep speed LAF 1000ES
Från 00.10.04
LAF/TAF program (Flash, IC 6)
486525880
LAF/TAF 2.4
Förbättrad svets start och svetsning.
Safer detection of arc strike.
Ändrad svetsstartsekvens.
Faster engagement of the regulators.
Modified voltage regulation.
Från 02.11.15
LAF/TAF--program (Flash, IC 6)
486525880
LAF/TAF 4.0
Förbättrad svetsprestanda, bättre regulatorer.
Förbättrad bågtändning.
Parallellkoppling av LAF.
TAF 800 60% intermittens.
Fullständigt stöd för Weldoc.
Luftbågsmejsling tillagd.
Kalibrering. (Gäller inte för den kinesiska versionen)
Programversion 4.0 eller 4.0C krävs.
Från 03.04.14
LAF/TAF--program (Flash, IC 6) 486525880
LAF/TAF 4.01
Ökad kryphastighet
Spänningsreglering för analog interface (PEI).
Programversion från PEH 4.0, PEH 4.0C krävs.
Från 04.01.01
LAF/TAF program (Flash, IC 6)
486525880
LAF/TAF 4.2
Nytt alarm tillagd.
Förbättrad reglering.
Programversion från PEH 4.0, PEH 4.0C krävs.
fza1d1sa
-- 5 --
SE
Från 05.01.01
LAF/TAF program (Flash, IC 6)
486525880
LAF/TAF 4.3
Förbättrad svetsning mot analog Interface.
Programversion från PEH 4.0, PEH 4.0C krävs.
From 06.10.01
LAF/TAF program (Flash, IC 6)
486525880
LAF/TAF 5.0
Changed regulation, improved with dynamic characteristic.
Program version from PEH 5.0, PEH 5.0C is needed.
Require new hardware 486367008 for LAF.
1.3
Hårdvaruversioner
98.09.01 Kretskort 486368880 med komponentlayout 496367001A
Mjukvaruversion LAF 2.0
Ändring:
Hårdvaran har uppdaterats för förbättring av svetsning i rostfritt stål.
En ny transformator (T1) har använts.
Omkopplare (IC 30) har lagts till för förbättring av svetsning i rostfritt stål.
(Funktionen är endast tillgänglig tillsammans med mjukvaruversion LAF 2.0 och
senare. Se även kommentarer till mjukvaruversion LAF 2.0.)
Förbättring av ström-- och spänningsmätning (C11 och C21 har lagts till).
D39 och D40 har lagts till för att öka max. utgående spänning från strömkällan.
02.12.20 Kretskort 486368880 med komponentlayout 496367006
Från mjukvaruversion LAF/TAF2.4
Ändring:
Ny referens, 0--10 V, för analog referens.
06.10.01 Kretskort 486368880 med komponentlayout 486367008
Från mjukvaruversion LAF/TAF 5.0
Ändring:
Svetsegenskapsförbättringar.
fza1d1sa
-- 6 --
SE
2
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
fza1safeS
-- 7 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA. VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö
kan denna produkt orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta
lämpliga åtgärder.
fza1safeS
-- 8 --
SE
3
KOMPONENTBESKRIVNING (LAF 630/800/1250/1600)
Komponenterna gäller för LAF 630, LAF 800, LAF 1250 och LAF 1600 om inte annat
anges.
AP1
AP2
C1
C4
FU1
FU2
FU3
HL1
HL2
KM1
KM2
L1
M1
QF
QS
R1, R2
R3
R4
RS1
ST1
ST2
TM1
TC1
TC2
V1
V2
V3
V4
Kretskort
Kretskort, EMC filter (gäller endast för LAF 800/1250/1600).
Kondensator, 1.0 ìF
Kondensator
Säkring, 16 A trög
Automatsäkring, 20 A
Säkring, 315 mA (gäller endast för LAF 800)
Indikeringslampa (vit), tänds vid tillslag av huvudströmställaren.
Indikeringslampa (gul), tänds när temperaturen blir för hög
Huvudkontaktor
Hjälpkontaktor, se sidan 27.
Induktor
Fläkt
Huvudströmställare
Nödstopp (nödstopp är borttaget från och med maskinnr: 310)
Motstånd 50W, 80 Ù
Motstånd (gäller endast för LAF 630/800)
Motstånd induktor (gäller endast för LAF 630)
Motstånd 680R (gäller för LAF 800/1250/1600 från maskinnummer 310).
Shunt, se sidan 28.
Termovakt, se sidan 28.
Termovakt (gäller endast för LAF 630), se sidan 28
Huvudtransformator
Manövertransformator, 42V, 900VA
Transformator för synkroniseringspulser (gäller endast för LAF 1250/1600)
Tyristor 1100A/300V (gäller endast för LAF 630/800/1250)
1500A/500V (gäller endast för LAF 1600)
Diod
Diodbrygga (grundströmsbrygga) (gäller endast för LAF 630/800)
Diod (gäller endast för LAF 800/1250/1600)
Diodbrygga (grundspänningsbrygga) (gäller endast för LAF 630)
XS4
Burndy kontakt 12--polig
XS3
Polskruv för spänningsmätning
XT2
Kopplingsplint
Z1-- Z3 Kontaktskydd
fza1d2sa
-- 9 --
SE
4
LAF 630 FÖRBINDNINGSSCHEMA
Plint XT2 är kopplad för 400 V / 50 Hz, se inkopplingsanvisning på sidan 40.
claf0e2a
fza1d2sa
-- 10 --
SE
claf0e2b
1.
MATNINGSSPÄNNING
6.
TYRISTORTÄNDKRETSAR
2.
TERMOVAKT
7.
KOMMUNIKATIONSINTERFACE
3.
SHUNTINGÅNG
8.
START/STOPP
4.
SYNKRONISERING
9.
TESTINGÅNG
5.
BÅGSPÄNNING
Siffrorna 1 -- 9 refererar till funktionsbeskrivningen på sidorna 27 till 32.
fza1d2sa
-- 11 --
SE
5
LAF 800 FÖRBINDNINGSSCHEMA
5.1
Från maskinnummer 615
Plint XT2 är kopplad för 400/415V / 50Hz, se inkopplingsanvisning på sidan 41.
fza1e3--800a
fza1d2sa
-- 12 --
SE
1.
MATNINGSSPÄNNING
6.
TYRISTORTÄNDKRETSAR
2.
TERMOVAKT
7.
KOMMUNIKATIONSINTERFACE
3.
SHUNTINGÅNG
8.
START/STOPP
4.
SYNKRONISERING
9.
TESTINGÅNG
5.
BÅGSPÄNNING
Siffrorna 1 -- 9 refererar till funktionsbeskrivningen på sidorna 27 till 32.
fza1d2sa
-- 13 --
fza1e3--800b
SE
5.2
Från maskinnummer 310
Plint XT2 är kopplad för 400/415V / 50Hz, se inkopplingsanvisning på sidan 41.
fza1d2sa
-- 14 --
SE
1.
MATNINGSSPÄNNING
6.
TYRISTORTÄNDKRETSAR
2.
TERMOVAKT
7.
KOMMUNIKATIONSINTERFACE
3.
SHUNTINGÅNG
8.
START/STOPP
4.
SYNKRONISERING
9.
TESTINGÅNG
5.
BÅGSPÄNNING
Siffrorna 1 -- 9 refererar till funktionsbeskrivningen på sidorna 27 till 32.
fza1d2sa
-- 15 --
SE
6
LAF 1250/1600 FÖRBINDNINGSSCHEMA
6.1
Från maskinnummer 615
Plint XT2 är kopplad för 400/415V / 50Hz, se inkopplingsanvisning på sidan 42.
fza1e4--12501600a
fza1d2sa
-- 16 --
SE
fza1e4--12501600b
1.
MATNINGSSPÄNNING
6.
TYRISTORTÄNDKRETSAR
2.
TERMOVAKT
7.
KOMMUNIKATIONSINTERFACE
3.
SHUNTINGÅNG
8.
START/STOPP
4.
SYNKRONISERING
9.
TESTINGÅNG
5.
BÅGSPÄNNING
fza1d2sa
-- 17 --
SE
6.2
Från maskinnummer 310
Plint XT2 är kopplad för 400/415V / 50Hz, se inkopplingsanvisning på sidan 42.
fza1d2sa
-- 18 --
SE
1.
MATNINGSSPÄNNING
6.
TYRISTORTÄNDKRETSAR
2.
TERMOVAKT
7.
KOMMUNIKATIONSINTERFACE
3.
SHUNTINGÅNG
8.
START/STOPP
4.
SYNKRONISERING
9.
TESTINGÅNG
5.
BÅGSPÄNNING
Siffrorna 1 -- 9 refererar till funktionsbeskrivningen på sidorna 27 till 32.
fza1d2sa
-- 19 --
SE
6.3
Från maskinnummer 624
Plint XT2 är kopplad för 400/415V / 50Hz, se inkopplingsanvisning på sidan 43.
fza1d2sa
-- 20 --
SE
1.
MATNINGSSPÄNNING
6.
TYRISTORTÄNDKRETSAR
2.
TERMOVAKT
7.
KOMMUNIKATIONSINTERFACE
3.
SHUNTINGÅNG
8.
START/STOPP
4.
SYNKRONISERING
9.
TESTINGÅNG
5.
BÅGSPÄNNING
Siffrorna 1 -- 9 refererar till funktionsbeskrivningen på sidorna 27 till 32.
fza1d2sa
-- 21 --
SE
7
KOMPONENTPLACERING PÅ KRETSKORT AP1
7.1
Kretskort (AP1) med art. nr. 0486 368 001
claf0e01
fza1d2sa
-- 22 --
SE
7.2
Kretskort (AP1) med art. nr. 0486 368 001A
claf0e01--001A
fza1d2sa
-- 23 --
SE
7.3
fza1d2sa
Kretskort (AP1) med art. nr. 0486 368 006
-- 24 --
SE
8
FUNKTIONSBESKRIVNING
8.1
Allmänt om kretskortet
Kretskortet är uppbyggt kring en mikroprocessor med tillhörande programminne
(se bruksanvisning för respektive svetsströmkälla för mer information).
På kretskortet finns två DIP--strömställare:
S
SW1 som används vid inställning av Svetsströmkällans adress
S
SW2 som används vid inställning av Svetsströmkällans storlek
Kretskortet kommunicerar med PEH inställningslåda och
eventuellt med andra enheter om sådana finns via en
tvåtrådig seriell buss, LON-- bussen.
På kretskortet ingår också analoga kretsar för mätning
av bågspänning och shuntsignal samt kretsar för
tändning av Svetsströmkällans tyristorer.
Kretskortet kan delas in i tre stycken funktionsblock:
S
Intern strömförsörjning
Genererar matningsspänningar till kretskortets
elektronik
S
Processor
Sköter reglering av svetsspänning och svetsström samt kommunikation med
PEH inställningslåda.
S
Analogdel
Anpassar mät-- och kontrollsignaler till nivåer som processorn kan behandla
samt omvandlar processorns utsignaler till nivåer anpassade för strömkällan.
8.2
Programövervakning
På kretskortet sitter en röd lysdiod som normalt ska vara släckt.
S
Lampan lyser, mikroprocessorn kan inte läsa sitt program.
S
Lampan blinkar, kontrollera att minneskapsel IC6 är monterad samt att den är
rätt monterad.
fza1d3sa
-- 25 --
SE
8.3
Inställning av DIP--strömställare
DIP-- strömställare SW1
För att kommunikationen till
A2--A6 Process Controller (PEH) skall fungera
måste inställningen av DIP--strömställare 1 (SW1)
göras.
Inställning av DIP--strömställare SW1:
S
Ställ pol 6 i läge “OFF” och alla andra poler
i läge “ON”.
DIP-- strömställare SW2
För att A2--A6 Process Controller (PEH) skall veta
vilken strömkällestorlek som har anslutits måste
inställning av DIP--strömställare 2 (SW2) göras.
Inställning av DIP--strömställare SW2:
LAF 630
S
Ställ alla poler i läge “ON”.
LAF 800
S
Ställ pol 1 i läge “OFF” och alla
andra poler i läge “ON”.
LAF 1250/ 1250M
S
Ställ pol 2 i läge “OFF” och alla
andra poler i läge “ON”.
LAF 1600/1600M
S
Ställ pol 1 och 2 i läge “OFF” och
alla andra poler i läge “ON”.
fza1d3sa
-- 26 --
SE
Avsnitt 1 -- 9 nedan refererar till schemorna på sidorna 10 till 17.
1. MATNINGSSPÄNNING
Kontroll av extern matningsspänning:
Mät ingående matningsspänning på kontakt G mellan ingångarna G4 och G5.
Spänningen skall vara 19 V ± 2 V AC.
Kretskortet är kortslutningsskyddat med PTC--motstånden R57 och R58.
Dessa blir vid 0,6 A högohmiga och slutar att leda, först när de svalnat börjar de
att leda igen.
Kontroll av interna matningsspänningar
På kretskortet sitter en grön lysdiod LD1 som indikerar att +5 V finns.
Denna spänning och övriga matningsspänningar kan mätas med voltmeter på
plint P (se placeringen på kretskortet på sidan 22).
Minus på mätinstrumentet kopplas till GND (se kretskortet på sidan 22).
P1
P2
P3
P4
+ 5 V ± 0,1 V
+ 8 V tolerans: + 0,3/-- 0,1 V
-- 8 V tolerans: + 0,1/-- 0,3 V
+ 25 V ± 3,0 V
Spänningsbortfall
När Svetsströmkällans huvudkontaktor KM1 faller sluts hjälpkontaktor KM2.
Spänningen på ingång G1 blir då 0 V och ett meddelande sänds till PEH
inställningslåda att matningsspänningen kommmer att försvinna varvid inställda
svetsparametrar lagras.
fza1d3sa
-- 27 --
SE
2. TERMOVAKT
claf0e05
Vid 92±3˚C bryter termovakt ST1 i strömkällan och spänningen på ingång F1
blir cirka 20 V.
Spänningen på utgång F4 blir då cirka 18 V vilket tänder lampa HL2 på
Svetsströmkällans front. Vid normal temperatur är spänningen på ingång F1 =
0V.
Termovakt ST1 återansluter vid 73±3˚C.
Termovakt ST2 finns endast med i LAF 630, denna bryter vid 160±5˚C och
återansluter vid 130±15˚C.
3. SHUNTINGÅNG
claf0e09
Ingångarna H2 och H1 mäter shuntsignalen.
För LAF 630 ger shunten (RS1) 60 mV vid 600 A
För LAF 800 och LAF 1000 ger shunten (RS1) 60 mV vid 1000 A
För LAF 1250 och LAF 1600 ger shunten (RS1) 60 mV vid 1500 A
Anpassning till rätt shunt görs med hjälp av DIP strömställare SW2.
fza1d3sa
-- 28 --
SE
4. SYNKRONISERING
LAF 630
TM1
LAF 800
claf0e10
LAF 1250
TC2
LAF 1600
claf0e10
Nätsynkronisering för tyristortändkretsarna görs med hjälp av tre
nollgenomgångsdetektorer där respektive fas mäts på ingångar B1, B2 och B3.
Spänningen mellan ingångarna skall vara 12,5 V AC ± 2 V.
5. BÅGSPÄNNING
claf0e11
Ingångarna C1 och H3 mäter bågspänningen mellan svetsmunstycke och
arbetsstycke, oavsett vilken polaritet svetstråden har.
Max bågspänning som kan hanteras är 90 V.
fza1d3sa
-- 29 --
SE
6. TYRISTORTÄNDKRETSAR
claf0e06
Tändning av tyristorerna sker via utgångar A1-- A2, A3 -- A4 samt A5 -- A6.
Tändpulsernas toppspänning är cirka 20 V när tyristorerna är bortkopplade och
pulsbredden är cirka 350 µs.
Koppla aldrig bort enstaka tyristorer, det kan skapa obalans i tyristorbryggan
och förstöra övriga tyristorer.
fza1d3sa
-- 30 --
SE
7. KOMMUNIKATIONSINTERFACE
claf0e12
För att få kommunikationen mindre känslig mot störningar är kommunikationsbussen galvaniskt skild på kretskortet med en transformator (T1).
Om avbrott i kommunikationen misstänks kan lindningsresistansen på
transformatorns nätsida uppmätas med ohmmeter mellan pinne C5 -- C6.
OBS! Kontakt C måste vara urkopplade vid mätningen.
Rätt lindningsresistans är cirka 1 ohm.
För att få en säker kommunikation på kommunikationsbussen måste denna
avslutas med ett filter i vardera ändan av bussen.
Inkoppling av detta filter sker genom bygling av BY1.
Är en strömkälla avslutning på kommunikationsbussen skall BY1 byglas (filtret
kopplas in).
8. START/STOPP
claf0e13
Svetsströmkällans huvudkontaktor (KM1) styrs vid svetsstart och svetstopp via
utgångarna H4--H5.
fza1d3sa
-- 31 --
SE
9. TESTINGÅNG
K6 gäller från
maskinnr. 310
Med kontakt K kan strömkällan styras utan PEH inställningslåda.
Ett speciellt provdon kan användas (se ritning på sidan 36).
Då switchen på provdonet sätts i läge 1 (ingång K4 = 0 V) anropas en speciell
testrutin i programmet.
Från maskinnr. 615:
Huvudkontaktorn (KM1) slår då till och tyristorernas tändvinkel kan styras med
en analog referens 0 -- 5 V mellan ingångar K2 (+) och K1 (0V).
S
0 V (Potentiometern sätts i läge 0 (min)) ⇒ min tyristorutstyrning, cirka 0 V
bågspänning.
S
5 V (Potentiometern sätts i läge 100 (max)) ⇒ max tyristorutstyrning, cirka
50 V bågspänning.
Från maskinnr. 310:
Huvudkontaktorn (KM1) slår då till och tyristorernas tändvinkel kan styras med
en analog referens 0--10 (5) V mellan ingångarna K6 (+) och K1 (0V).
S
0 V (Potentiometern sätts i läge 0 (min)) ⇒ min tyristorutstyrning, cirka 0 V
bågspänning.
S
10 (5) V (Potentiometern sätts i läge 100 (max)) ⇒ max tyristorutstyrning,
cirka 50 V bågspänning.
OBS!
För svetsning med referens 0--5 V, måste noll--motstånd R120 lödas bort.
fza1d3sa
-- 32 --
SE
10. PROCESSOR
Processorn sköter reglering av bågspänning och svetsström samt
kommunikation med PEH inställningslåda samt andra enheter i systemet om
sådana finns.
Strömkällan har två strömgränser:
S
En hårdvaruströmgräns som styr ner strömmen efter cirka 10 ms
S
En lägre strömgräns som övervakas av processorn.
Denna strömgräns är anpassad till respektive strömkälla och slår ifrån
strömkällan efter cirka 3 sekunder.
Strömgränserna är:
för LAF 630
för LAF 800
för LAF 1250
för LAF 1600
700 A
1050 A
1300 A
1700 A
Processorn övervakar Svetsströmkällans termovakt och tänder indikeringslampa
HL2 när temperaturen blivit för hög varvid svetsning avbryts.
fza1d3sa
-- 33 --
SE
9
UNDERHÅLL (Dioder och Tyristorer)
9.1
Kontroll av dioder och tyristorer
OBS!
Vid kontroll av dioder och/eller tyristorer får ringklocka eller summer ej användas.
Dioder och tyristorer kan utan att demonteras från kylkroppen kontrolleras med t.ex.
ESABs diod-- och tyristorprovare ZPB (beställningsnr. 160 115--880).
Om tyristorprovare ej finns tillgänglig, kan man hjälpligt kolla tyristorer med ett
universalinstrument på följande sätt:
S
Lossa huvudtransformatorns sekundäruttag från tyristorbryggan.
S
Mät resistansen anod--katod på respektive tyristor (ska vara större än 5 kohm)
S Mät resistansen gate--katod på respektive tyristor (ska vara ca. 100 ohm).
Erhålls ej ovanstående värden, byt tyristor.
9.2
Montering av dioder (vid byte):
För dioder av fabrikat IR är åtdragningsmomentet 27 -- 32 Nm (ca 2,7--3,2 kpm).
fza1d3sa
-- 34 --
SE
9.3
Montering av tyristorer (vid byte)
Vid montering av tyristor är det mycket viktigt att rätt inspänningskraft,
9800 N +/-- 10% (ca 100 kp), erhålls.
Tyristorns och kylkropparnas kontaktytor skall vara helt plana samt fria från smuts
och grader. (Ojämnheten får ej överstiga 0,013 mm).
S
Smörj in kylkropparnas kontaktytor med en mycket tunn film av silikonfett.
S
Placera tyristorn mellan kylkropparna med likriktarsymbolen på tyristorn vänd åt
det håll som bilden visar.
Tyristorn centreras med hjälp av ett styrstift.
Kontrollera att styrstiftet är tillräckligt långt inslaget så att den inte sticker ut mer
än 1,5 mm från plåtarna (1), se bilden nedan.
S
Drag åt muttrarna för hand så att inget glapp finns mellan bricka och mutter.
S
Mät med indikatorklocka eller skjutmått avståndet (x) från plattan (2) till
fjädern (3).
S
Drag åt muttrarna växelvis med en nyckel tills måttet (x) har minskat med
0,75mm +/-- 0,05mm, detta gäller för platta (2) med tjocklek 2 mm.
Om plattans (2) tjocklek är 5 mm, drag åt muttrarna växelvis med en nyckel tills
måttet (x) har minskat med 0,9 mm +/-- 0,1 mm.
fza1d3sa
-- 35 --
SE
10
PROVDON
Kontakta Serviceavdelningnen (ECAP) vid beställning av Provdon.
Vid test av svetsströmkälla utan manöverlåda PEH ansluten, ska nödstoppskretsen
byglas i uttaget till pluggen på svetsströmkällan.
Gäller från maskinnr. 615
Gäller från maskinnr. 310
fza1d3sa
-- 36 --
SE
11
BELASTNINGSKARAKTERISTIK
U2 (V)
U2 (V)
I2 (A)
I2 (A)
MIG/MAG: Min 30 A
Max 630 A
UP:
Min 30 A
Max 630 A
16 V
44 V
21 V
44 V
MIG/MAG: Min 40 A
Max 800 A
UP:
Min 40 A
Max 800 A
16 V
45 V
22 V
45 V
MIG/MAG: Min 40 A
Max 1250 A
UP:
Min 40 A
Max 1250 A
16 V
44 V
22 V
44 V
UP:
22 V
46 V
fza1d3sa
-- 37 --
Min 40 A
Max 1600 A
SE
12
Schema, Manöverkabel
12.1
Manöverkabel LAF / 12polig -- PEH / 12polig
LAF
PEH
XS 4 12pol
M
AP1:C1
AP1:C2
L
AP1:C6
XT3:1
XT3:1
XT3:2
12.2
EMERG .STOP B
K
003
K9
004
K9
D
006
G
X2:1
K
009
Manöverkabel LAF / 28polig -- PEH / 12polig
LAF
AP1 :C1
AP1 :C2
AP1 :C5
XT3 :1
XT3 :1
XT3 :1
XT3 :2
XT3 :2
XT3 :2
AP1 :C3
AP1 :C4
RS1 U+
XS3 U AP1 :K4 START
AP1 :K1 0V
AP1 :K6 0 - 10V
RS1: SHUNT RS1 :SHUNT +
PEH
XS1 :12 pol 007 X2 :3 WELD HEAD
XS4 :28 pol
ARC VOLT 1 +
X
AP1 :C6
fza1d3sa
EMERG. STOP A
G
AP1:C3
OPT
K13 :2
C
42VAC B
D
AP1:C4
B
42VAC B
C
WELD HEAD
H
42VAC B
B
XT3:2
X2:3
K13 :1
J
42VAC A
H
XT3:2
A
42VAC A
J
L
F
42VAC A
A
007
E
SERIE COM B
F
XT3:1
ARC VOLT + (2 OPT)
XS1 12 pol
M
SERIE COM A
E
AP1:C5
ARC VOLT + (1)
Z
a
b
D
C
B
E
F
G
R
Y
W
J
K
L
M
N
P
S
T
ARC VOLT 2 OPT
SERIE COM A
SERIE COM B TWINED
42VAC A
42VAC A
M
L
E
F
A
J
42VAC A
H
B
42VAC B
42VAC B
C
42VAC B
EMERG. STOP A
EMERG. STOP B
PEI
SPARE
-- 38 --
D
G
K
OPT
003 k9
004 K9
42VAC A
42VAC B
006
X2 :1
009
SE
12.3
Manöverkabel LAF / 28polig -- PEI / 23polig
LAF
PEI
XS4:28 pol
R
AP1:C3
AP1:C4
Y
AP1:C1
XS3 U - POLSCREW
AP1:K4 START
AP1:K1 0V
AP1:K6
0 - 10 V
RS1:SHUNT RS1:SHUNT +
RS1:U +
XT3 :2
XT3 :2
XT3 :2
XT3 :1
XT3 :1
XT3 :1
AP1:C6 SERIE COM
AP1:C5 SERIE COM
fza1d3sa
X
J
K
L
M
N
P
W
E
F
G
B
C
D
EMERG.STOP A
EMERG.STOP B
ARC VOLT + REF.
USTART
0V
X1 :23 pol
R
Y
X
J
K
L
0 - 10 V
SHUNT - mV
SHUNT + mV
U+
42VAC B
42VAC B
42VAC B
42VAC A
42VAC A
42VAC A
a
b
-- 39 --
M
N
P
W
S4
S4
X2 :1
X2 :4
X13 :6
R1&X13 :4
R1&X13 :1
A1 - X9 :3
A1 - X9 :4
X2 :3
E
F
V1&T1
G
B
C
D
V1&T1
Inkopplingsanvisning
LAF 630
ba22c12a
-- 40 --
LAF 800
ba22c12a
-- 41 --
LAF 1250/1600
ba22c12a
-- 42 --
LAF 1250/1600 (valid from serial no. 624)
ba22c12a
-- 43 --
sida
-- 44 --
Reservdelsförteckning
Edition 2007--04--02
LAF 630/800/1250/1600
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan.
Vid beställning var vänlig uppge typ och tillverkningsnummer samt benämningar och
beställningsnummer enligt reservdelsförteckningen.
Ordering no.
Denomination
0456 320 880
Welding power source
Notes
LAF 630
0456 321 880
Welding power source
LAF 800
0456 323 880
Welding power source
LAF 1250
0456 324 880
Welding power source
LAF 1600
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
fza1spare
-- 45 --
Item
no.
Qty.
Ordering no.
Denomination
Notes
C
0456320880
Welding power source
1
1
0321033880
Diode bridge
2
1
0320415880
Diode bridge
3
6
0490600626
Silicon diode
4
4
0160362881
Cable connector
5
1
0318060001
Capacitor
6
2
0567200610
Fuse
7
1
0193503001
Contactor
KM1
0193296101
Contactor
KM2
8
LAF 630
V3
V2
C4
16 A, 500 V
FU1
9
1
0320746001
Switch
QF
10
1
0486368880
Circuit board
AP1
0457202001
Foot
11
12
1
0320007001
Resistor
13
1
0320620880
Thyristor bridge
14
1
0321033880
Diode bridge
V3
15
1
0320622881
Diode bridge
V4
16
1
0320460885
Transformer
TM1
17
1
0321003880
Resistor
R3
18
1
0320286001
Fan
M1
19
1
0318113003
Main switch (black)
QF
20
1
0192576004
Indicating lamp (white)
HL1
21
1
0192576304
Indicating lamp (yellow)
HL2
22
1
0193586104
Automatic fuse
23
1
0191632202
Emergency stop
24
2
0156388001
Handle
f456320serv
20 A
FU2
QS
-- 46 --
19
20
5
6 7 8
21 22 23 24
9
10
18
17
16
15
14
13
1
2
3
4
12
11
f456320serv
-- 47 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Remarks
LAF 800
C
0456321880
Welding power source
1
1
0469844882
Transformer
2
1
1
1
0469841884
0469841885
0469841886
Transformer coil
Transformer coil
Transformer coil
4
1
0318060001
Capacitor
C4
5
1
0318022001
Fan
M1
6
1
0321003881
Resistor
R3
7
2
0040894001
Connection block
XT2
8
1
0551202980
Shunt
RS1
ST1
TM1
9
1
0319445001
Thermal guard
10
1
0320116881
Thyristor bridge
11
2
0490600606
Silicon diode
V4
12
3
0041051606
Contact protection
Z1, Z2, Z3
13
3
0320946001
Thyristor
V1
0158115880
Cable inlet
14
15
1
0162772001
Connection block
16
1
0320746002
Main switch
Black
QF
17
2
0567200610
Fuse
16 A, 500 V
FU1
18
1
0192576004
Indicating lamp (white)
19
1
0192576304
Indicating lamp (yellow)
20
1
0193586104
Automatic fuse
20 A
FU2
21
1
0191632202
Emergency stop
Not used from Serial no. 310
QS
22
2
0156388001
Handle
23
1
1
0486368880
0486525880
Circuit board
Flash Memory
0193296101
0805586131
Contactor
Contactor
24
HL1
HL2
AP1
IC6
Valid from Serial no. 615
Valid from Serial no. 310
KM2
KM2
25
1
0193358102
Contactor
26
1
0319470016
Control transformer
27
1
0486224880
Circuit board, EMC filter
28
3
0321468003
Silicon diode
29
1
0321489880
Base current bridge
30
1
0318040883
Inductor
L1
0490600626
Silicon diode
V2
31
KM1
42 V, 900 VA
TC1
AP3
32
1
0567900129
Fuse
315 mA
FU3
33
1
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
28--pole, Burndy
AP2
XS24
0191093135
Resistor
680R, Valid from Serial no. 310
R4
0523300201
Positive terminal
0192579225
Resistor
80 Ù, 50 W
R1, R2
0191082201
Capacitor
1ìF, 400 V
C2
34
1
35
f456321serv
-- 48 --
f456321serv
-- 49 --
Item
no.
1
Qty.
1
2
Ordering no.
Denomination
Remarks
C
0456323 880
Welding power source
LAF 1250
0551203081
Shunt
1500 A
RS1
0191085105
Capacitor
400 V, valid from Serial no. 615 (1996,
week 15).
C4
0191085104
Capacitor
400 V, valid from Serial no. 712 (2007,
week 12).
C4
3
1
0490600606
Silicon diode
V4
6
1
0320445882
Inductor
L1
7
1
0320444882
Inductor coil
8
1
1
0320951001
0460004880
Fan
Fan complete, (includes Fan with
cone 0459983880)
Valid from Serial no. 615 (1996, week 15).
Valid from Serial no. 606 (2006, week 06).
M1
M1
1
0460004880
Fan complete, (includes Fan with
cone 0460294880)
Valid from Serial no. 712 (2007, week 12).
M1
9
3
0320924882
Thyristor bridge
10
3
0041051606
Contact protection
11
1
0320946001
Thyristor
1100 A/ 300 V
V1
12
2
0567200610
Fuse
16 A, 500 V
FU1
13
1
0320746002
Main switch (black)
QF
14
1
0192576004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192576303
Indicating lamp (yellow)
HL2
16
1
0193586104
Automatic fuse
20 A
FU2
17
1
0191632202
Emergency stop
Not used from Serial no. 310 (2003, week
10).
QS
18
2
0156388001
Handle
19
1
1
20
0486368880
0486525880
Z1, Z2, Z3
Circuit board
Flash memory
0193296101
0805586131
Contactor
Contactor
AP1
IC6
Valid from Serial no. 615 (1996, week 15).
Valid from Serial no. 310 (2003, week 10).
KM2
KM2
21
1
0442849880
Contactor
KM1
22
3
0319828001
Transformer
TC2
0319470016
Contact transformer
42 V, 900 VA, valid from Serial no. 615
(1996, week 15).
TC1
0460092001
Contact transformer
42 V, 900 VA, valid from serial no. 624
(2006, week 24).
TC1
23
24
1
0486224880
Circuit board, EMC filter
25
2
0158115880
Cable inlet
26
1
0469842880
Transformer coil
27
1
0469845880
Transformer
TM1
0490600626
Silicon diode
V2
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
0191093135
Resistor
35
0523300201
Positive terminal
36
0319445001
Thermostat
0192579225
0191082201
28
33
34
1
1
f456323serv
AP3
28--pole, Burndy
AP2
XS24
680R, valid from Serial no. 310 (2003,
week 10).
R4
Resistor
80 Ù, 50 W
R1, R2
Capacitor
1ìF, 400 V
C2
-- 50 --
f456323serv
-- 51 --
Item
no.
1
Qty.
1
2
Ordering no.
Denomination
Remarks
C
0456324880
Welding power source
LAF 1600
0551203082
Shunt
2000 A
RS1
0191085105
Capacitor
400 V, valid from Serial no. 615 (1996,
week 15).
C4
0191085104
Capacitor
400 V, valid from Serial no. 712 (2007,
week 12).
C4
3
1
0490600606
Silicon diode
V4
4
1
0320445883
Inductor
L1
5
1
0320444883
Inductor coil
8
1
1
0320951001
0460004880
Fan
Fan complete, (includes Fan with
cone 0459983880)
Valid from Serial no. 615 (1996, week 15).
Valid from serial no. 606 (2006, week 06).
M1
M1
1
0460004880
Fan complete, (includes Fan with
cone 0460294880)
Valid from Serial no. 712 (2007, week 12).
M1
3
0321452880
Thyristor bridge
9
10
0041051606
Contact protection
11
1
0321427001
Thyristor
1500 A/ 500 V
V1
12
2
0567200610
Fuse
16 A, 500 V
FU1
13
1
0320746002
Main switch (black)
QF
14
1
0192576004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192576303
Indicating lamp (yellow)
HL2
16
1
0193586104
Automatic fuse
20 A
FU2
17
1
0191632202
Emergency stop
Not used from Serial no. 310 (2003, week
10).
QS
18
2
0156388001
Handle
19
1
1
0486368880
0486525880
Circuit board
Flash memory
0193296101
0805586131
Contactor
Contactor
20
Z1, Z2, Z3
AP1
IC6
Valid from Serial no. 615 (1996, week 15).
Valid from Serial no. 310 (2003, week 10).
KM2
KM2
21
1
0442849880
Contactor
KM1
22
3
0319828001
Transformer
TC2
0319470016
Contact transformer
42 V, 900 VA, valid from Serial no. 615
(1996, week 15).
TC1
0460092001
Contact transformer
42 V, 900 VA, valid from serial no. 624
(2006, week 24).
TC1
23
24
1
0486224880
Circuit board, EMC filter
25
2
0158115880
Cable inlet
26
1
0469843880
Transformer coil
27
1
0469845881
Transformer
TM1
0490600626
Silicon diode
V2
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
0191093135
Resistor
35
0523300201
Positive terminal
36
0319445001
Thermostat
0192579225
0191082201
28
33
34
1
1
f456324serv
AP3
28--pole, Burndy
AP2
XS24
680R, Valid from Serial no. 310 (2003,
week 10).
R4
Resistor
80 Ù, 50 W
R1, R2
Capacitor
1ìF, 400 V
C2
-- 52 --
f456324serv
-- 53 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising