KTM 1290 Super Duke R JP 2019 Naked Bike Användarmanual

KTM 1290 Super Duke R JP 2019 Naked Bike Användarmanual

BRUKSANVISNING

2019

1290 Super Duke R

Art.nr 3213927sv

KÄRA KTM-KUND KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM-motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som du kommer ha mycket glädje av om du tar hand om den och sköter den på rätt sätt.

Mycket nöje!

Notera ditt fordons serienummer.

Fordonsidentifieringsnummer ( s 26)

Återförsäljarens stämpel

Motornummer ( s 27) Nyckelnummer ( s 27)

Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av motorcyklarnas konstruktion kan ej helt uteslutas.

Inga uppgifter är bindande. KTM Sportmotorcycle GmbH förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller stryka teknisk information, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersätt ning eller förvarning, samt att anpassa dessa till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell utan förvarning. KTM kan inte garantera leverans eller ansvara för avvikelser från bilder och beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis specialutrustning som inte ingår i standard leveransen.

© 2018 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Österrike Alla rättigheter förbehållna

*3213927sv*

3213927sv 07/2018

KÄRA KTM-KUND Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skrift liga medgivande.

ISO 9001(12 100 6061) I enlighet med den internationella kvalitetsstyrningsstandarden ISO 9001 tillämpar KTM kvalitets styrningsprocesser för högsta möjliga produktkvalitet.

Utfärdat av: TÜV Management Service KTM Sportmotorcycle GmbH Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen, Österrike Detta dokument gäller för följande modeller: 1290 Super Duke R EU (F9903S9, F9903S2) 1290 Super Duke R JP (F9986S2) 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL ........................... 10 1.1

1.2

Använda symboler .............................. 10

Format................................................. 11

2

3

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

SÄKERHETSANVISNINGAR.......................... 12 2.1

Användningsdefinition - avsedd användning ......................................... 12 Felaktig användning............................ 12 Säkerhetsanvisningar ......................... 12

Risknivåer och symboler..................... 13

Varning för manipulationer.................. 14 Säker drift............................................ 14

Skyddsutrustning ................................ 16 Arbetsregler ........................................ 16

Miljö..................................................... 17 Bruksanvisning ................................... 17

VIKTIG INFORMATION .................................. 18 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Garanti, reklamationsrätt .................... 18 Bränslen, vätskor, oljor och övriga medel .................................................. 18 Reservdelar, tillbehör.......................... 18

Service................................................ 19 Bilder................................................... 19 Kundtjänst........................................... 19

4

5

6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FORDONSVY.................................................. 22 4.1

4.2

Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt) ............................................. 22

Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt) ............................................. 24

SERIENUMMER ............................................. 26

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Fordonsidentifieringsnummer ............. 26 Typskylt............................................... 26

Nyckelnummer.................................... 27 Motornummer ..................................... 27

Gaffelns artikelnummer....................... 28 Fjäderbensartikelnummer ................... 28

Styrdämparens artikelnummer............ 29

REGLAGE ....................................................... 30 Kopplingshandtag ............................... 30 Bromshandtag .................................... 30

Gashandtag ........................................ 31 Kombinationsbrytare till vänster.......... 31

Ljusomkopplare .................................. 32 Menyknapp ......................................... 32

Blinkersomkopplare ............................ 33

Signalhornsknapp ............................... 34

Farthållarens knapp ............................ 35

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

7

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

Höger kombinationsbrytare................. 38 Varningsblinkerknapp ......................... 38

Nödavstängnings knapp/elstartknapp ............................. 39

Race‑on‑knapp ................................... 40

Styrlås................................................. 41

Startspärr ............................................ 42 Race‑on‑nyckel................................... 42

Öppna tanklocket................................ 44

Stänga tanklocket ............................... 46

Sadellås .............................................. 47 Remmar för packning ......................... 47

Verktygssats ....................................... 48 Öppna förvaringsfacket....................... 48

Stänga förvaringsfacket ...................... 49

Hållrem................................................ 50 Passagerarfotpinnar ........................... 50

Växelspak ........................................... 51

Fotbromspedal.................................... 52 Sidostöd.............................................. 52

KOMBINATIONSINSTRUMENT ..................... 54 7.1

7.2

7.3

Kombinationsinstrument ..................... 54 Aktivering och test .............................. 54

Dag‑natt‑läge ...................................... 55

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Varningar ............................................ 56

Kontrollampor ..................................... 58

Display ................................................ 62

TRACK-display (tillval)........................ 64

Växlingsblixt........................................ 66

Bränsleindikator .................................. 67

Tid....................................................... 68 7.11

7.12

7.13

7.14

7.14.1

7.14.2

7.14.3

7.14.4

7.14.5

7.14.6

7.14.7

7.14.8

7.14.9

7.14.10

7.14.11

7.14.12

7.14.13

7.14.14

Visning av kylvätsketemperatur .......... 68

Avståndsmätare.................................. 69 Visning av farthållare .......................... 69

Meny ................................................... 70 Favorites......................................... 70

Set Favorites .................................. 71 Trip 1 .............................................. 71

Trip 2 .............................................. 72

Settings .......................................... 73 Language ....................................... 73

Unit settings.................................... 74

Fuel Cons....................................... 75

Distance ......................................... 76

Temp .............................................. 77

Pressure......................................... 78

Service ........................................... 79 Clock/Date...................................... 79

Shift Light ....................................... 80

4

8

7.14.15

7.14.16

7.14.17

7.14.18

7.14.19

7.14.20

7.14.21

DRL ................................................ 81

Quick Selector 1............................. 82

Quick Selector 2............................. 83

Extra Functions .............................. 84

General Info.................................... 85

Warning.......................................... 86 MTC/ABS ....................................... 86

7.14.22

7.15

Ride Mode...................................... 88

TPMS.................................................. 89

7.16

7.17

7.18

7.19

Heated grips (tillval) ............................ 90

Heating (tillval) .................................... 91 Quick Shift + (tillval) ............................ 91

Track (tillval)........................................ 92 7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

Launch Control (tillval) ........................ 92

Anti Wheelie Mode (tillval) .................. 93

Bluetooth ® (tillval)................................ 94

KTM MY RIDE (tillval)......................... 95

Pairing (tillval) ..................................... 96

Audio (tillval) ....................................... 99

Telefoni (tillval).................................. 100

ERGONOMI .................................................. 102 8.1

8.2

Styrets läge....................................... 102 Ställa in styrets läge ...................... 102

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

9

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge ...................................... 104

Ställa in bromshandtagets utgångsläge ...................................... 105

Ställa in fotbromspedalens utgångsläge .................................. 106

Ställa in fotbromsens topp ................ 107

Kontrollera växelspakens utgångsläge ...................................... 108

Ställa in växelspakens utgångsläge .................................. 109

Ställa in kopplingspedalens trampyta............................................ 110

Ställa in kombinationsinstrumentets lutning ... 111

IDRIFTTAGNING .......................................... 114 9.1

9.2

9.3

Anvisningar för första idrifttagningen ................................... 114

Köra in motorn .................................. 116 Lasta fordonet................................... 116

10 KÖRANVISNING........................................... 119 10.1

Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagning .............................. 119

5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

10.2

10.3

10.4

10.5

Starta fordonet .................................. 120

Launch‑Control (tillval)...................... 123 Börja köra.......................................... 123

Köra iväg med Launch‑Control (tillval)................................................ 124

10.6

10.7

Quickshifter+ (tillval) ......................... 125

Växla, köra........................................ 126

10.8

MSR (tillval)....................................... 132 10.9

Bromsa in.......................................... 132

10.10 Stanna, parkera ................................ 135

10.11 Transport........................................... 137

10.12 Fylla på bränsle ................................ 139

11 SERVICESCHEMA ....................................... 141 11.1

11.2

11.3

Extra information............................... 141 Obligatoriskt arbete........................... 141

Rekommenderat arbete .................... 144

12 INSTÄLLNING AV CHASSIT ........................ 145 12.1

12.2

12.3

12.4

Gaffel/fjäderben ................................ 145 Ställa in gaffelns kompressionsdämpning.................... 145

Ställa in gaffelns returdämpning ....... 147

Kompressionsdämpning fjäderben ... 148

12.5

12.6

12.7

12.8

Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning lowspeed.... 149

Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning highspeed ......................................... 150

Ställa in fjäderbenets returdämpning................................... 152

Bestämma måttet för det avlastade bakhjulet............................................ 153

12.9

Kontrollera fjäderbenets statiska häng.................................................. 154

12.10 Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning .......................... 155

13 SERVICEARBETEN CHASSI ....................... 157 13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen baktill ....................... 157 Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill ....................... 157

Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet fram .................... 158

Ta ned motorcykeln från monteringsstativet fram .................... 159

Lyfta upp motorcykeln med monteringsstativ (istucket) ................ 160

6

13.6

13.7

Ta ned motorcykeln från monteringsstativet (istucket) ............. 162

Rengöra gaffelbenens dammtätningar .............................. 164

13.8

Ta bort passagerarsadeln................. 165 13.9

Montera passagerarsadeln ............... 165

13.10 Ta bort förarsadel ............................. 166

13.11 Montera förarsadel............................ 167 13.12 Montera hjälmlås på fordonet ........... 167

13.13 Demontera slutdämpare

13.14 Montera slutdämpare .................... 170

13.15 Kontrollera kedjans nedsmutsning.... 172 13.16 Rengöra kedjan ................................ 172

13.17 Kontrollera kedjespänning ................ 174

13.18 Ställa in kedjespänningen................. 176

13.19 Kontrollera kedja, bakdrev,

13.20 Kontrollera/åtgärda

............... 169

framdrev och kedjestyrare ................ 177

hydraulkopplingens vätskenivå......... 182

14 BROMSSYSTEM .......................................... 185 14.1

14.2

14.3

Låsningsfria bromsar (ABS).............. 185

Kontrollera bromsskivorna ................ 188

Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen..................................... 189

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Fylla på frambromsens bromsvätska .................................. 190

Kontrollera frambromsens bromsbelägg ..................................... 193

Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen ...................................... 194

Fylla på bromsvätska för bakbromsen .................................. 195

Kontrollera bakbromsens bromsbelägg ..................................... 198

15 HJUL, DÄCK ................................................. 200 15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Demontera framhjulet

Montera bakhjulet

................... 200

Montera framhjulet ........................ 201

Demontera bakhjulet ..................... 204

......................... 206

Kontrollera däckens skick ................. 209

Kontrollera däcktrycket ..................... 211

Användning av punkteringsspray...... 213

16 ELSYSTEM ................................................... 214 16.1

16.2

16.3

16.4

Varselljus (DRL) ............................... 214

Demontera 12 V-batteri ................. 215

Montera 12 V-batteri ..................... 217

Ladda 12 V-batteriet ..................... 220

7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

16.5

16.6

16.7

16.8

Byta Race-on-nyckelbatteri............... 226

Byta huvudsäkring ............................ 227

Byta säkringar i säkringslådan.......... 231

Kontrollera strålkastarinställningen ..................... 236

16.9

Ställa in strålkastarens räckvidd ....... 237

16.10 Anslut USB-kabeln............................ 238

16.11 Koppla ifrån USB-kabeln .................. 240

16.12 Diagnoskontakt ................................. 242 16.13 ACC1 och ACC2 fram....................... 242

16.14 ACC1 och ACC2 bak ........................ 243

17 KYLSYSTEM................................................. 244 17.1

17.2

Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet............................... 244

Fylla på kylvätska i expansionskärlet............................... 246

18 MOTORINSTÄLLNING ................................. 249 18.1

18.2

18.3

18.4

Ride Mode......................................... 249

Motorcykelns traktionskontroll (MTC) ..................... 250

Anpassning av hjulspinn ................... 251

Throttle Response (tillval) ................. 252

19 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN............... 253 19.1

19.2

19.3

Kontrollera motoroljenivån ................ 253

Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilar ............................ 254

Fylla på motorolja ............................. 260

20 RENGÖRING, SKÖTSEL.............................. 263 20.1

20.2

Rengöra motorcykeln........................ 263

Kontroll- och skötselarbeten inför vinterkörning ..................................... 266

21 FÖRVARING ................................................. 268 21.1

21.2

Förvaring........................................... 268

Idrifttagning efter förvaring................ 270

22 FELSÖKNING ............................................... 271

23 TEKNISK INFORMATION............................. 275 23.1

23.2

23.3

23.3.1

23.3.2

23.3.3

23.4

Motor................................................. 275

Åtdragningsmoment motor ............... 277

Volymer............................................. 282 Motorolja....................................... 282 Kylvätska...................................... 282 Bränsle ......................................... 282 Chassi............................................... 282

8

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

Elsystem ........................................... 284

Däck.................................................. 285 Gaffel ................................................ 285

Fjäderben.......................................... 286

Åtdragningsmoment chassi .............. 288

24 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE............................... 295 24.1

24.2

Försäkran om överensstämmelse .... 295

Landsspecifika försäkringar om överensstämmelse............................ 300

25 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.......... 301

26 ÖVRIGA MEDEL ........................................... 305

27 STANDARDER.............................................. 307

28 FACKORDSFÖRTECKNING ........................ 308

29 LISTA MED FÖRKORTNINGAR................... 310

30 LISTA MED SYMBOLER .............................. 311 30.1

30.2

30.3

Röda symboler.................................. 311 Gula och orangea symboler.............. 311

Gröna och blåa symboler.................. 312

INDEXFÖRTECKNING ......................................... 313

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9

1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL

1.1

Använda symboler

Nedan förklaras hur några av symbolerna används.

Betecknar en väntad reaktion (t.ex. ett arbetssteg eller en funktion).

Betecknar en oväntad reaktion (t.ex. ett arbetssteg eller en funktion).

Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen säkerhet, överlåt dessa arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel av utbildad personal med specialverktyg på bästa sätt.

Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa på den sidan).

Betecknar en upplysning som innehåller närmare information eller tips.

Betecknar resultatet av ett testmoment.

10

FRAMSTÄLLNINGSMEDEL 1 Betecknar en spänningsmätning.

Betecknar en strömmätning.

Betecknar att arbetsuppgiften inklusive eventuella efterarbeten har slutförts.

1.2

Format

Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.

Egennamn Betecknar ett egennamn.

Namn ® Varumärke™ Understrukna begrepp Betecknar ett registrerat namn.

Betecknar ett varumärke.

Hänvisar till tekniska detaljer om fordonet eller facktermer som förklaras i facktermsförteckningen.

11

2 SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1

Användningsdefinition - avsedd användning

Detta fordon är utformat och konstruerat på ett sådant sätt att det klarar av vanliga belastningar i normal trafik och vid användning på tävlingsbanor. Det här fordonet är inte lämpligt för användning på oasfalterade vägar.

Info Detta fordon är endast godkänt för allmän vägtrafik i ett homologerat utförande.

2.2

Felaktig användning

Använd fordonet endast på avsett vis.

Vid icke ändamålsenlig användning av fordonet föreligger risk för person­, material- och miljöskador.

All typ av användning av fordonet som inte motsvarar ändamålsenlig användning och användningsdefinitionen, klassas som felaktig användning.

Felaktig användning innefattar dessutom användning av drivmedel och tillsatsmedel som inte uppfyller kraven för den aktuella tillämpningen.

2.3

Säkerhetsanvisningar

För säker hantering av den beskrivna produkten måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför ige nom denna anvisning och alla ytterligare anvisningar i leveransen noggrant. Säkerhetsanvisningarna är tydligt utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.

12

SÄKERHETSANVISNINGAR 2 Info På den beskrivna produkten finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta på väl synliga ställen.

Ta inte bort några informations- eller varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra perso ner missa faror och skada sig på grund av detta.

2.4

Risknivåer och symboler Fara

Informerar om en fara som omedelbart och med säkerhet leder till dödsolyckor eller bestående skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

Varning

Informerar om en fara som sannolikt leder till dödsolyckor eller svåra skador om inte nödvändiga åtgär der vidtas.

Se upp

Informerar om en fara som eventuellt kan leda till lättare skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

Obs!

Informerar om en fara som leder till avsevärda skador på maskiner och material om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

Obs!

Informerar om en fara som leder till skador på miljön om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

13

2 SÄKERHETSANVISNINGAR

2.5

Varning för manipulationer

Det är förbjudet att göra ändringar på ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande åtgärder eller att ändra till något av nedanstående tillstånd: 1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter på ett nytt fordon innan det säljs eller levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service, reparation eller byte samt 2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.

Exempel på olaglig manipulation: 1 Borttagning eller borrning av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.

2 Borttagning eller borrning av hål i delar av insugningssystemet.

3 Användning i felaktigt underhållsskick.

4 Att byta rörliga delar på fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte godkänts av tillverkaren.

2.6

Säker drift Fara

Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.

– Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.

– Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.

14

SÄKERHETSANVISNINGAR 2

Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

Varning

Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

– Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat av.

– Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.

Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet och miljö.

Fordonet får endast användas av personer med rätt kunskaper. Vid körning på allmän väg krävs ett godkänt kör kort.

Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas på en auktoriserad KTM-verkstad.

Observera de informations- och varningsdekaler som sitter på fordonet.

15

2 SÄKERHETSANVISNINGAR

2.7

Skyddsutrustning Varning

Risk för personskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhets risk.

– Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all körning.

– Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.

För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.

2.8

Arbetsregler

Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer som står inom parentes. Exempel: lagerurdragare (15112017000) Delar som inte kan återanvändas (t.ex. självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, o-ringar, sprintar, låsbleck) ska bytas ut mot nya delar vid hopmonteringen.

För vissa skruvar krävs det skruvlåsning (t.ex. Loctite ® ). Följ tillverkarens specifika instruktioner vid använd ningen.

Rengör och kontrollera delar som ska återanvändas efter isärtagningen så att de inte är skadade eller slitna.

Skadade eller slitna delar ska ersättas med nya.

Efter reparations- och servicearbeten ska fordonets driftsäkerhet säkerställas.

16

SÄKERHETSANVISNINGAR 2

2.9

Miljö

Genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att problem och konflikter uppstår. För att säkerställa motorcyklismens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln lagligt, visar miljömedve tande och respekterar andra människors rättigheter.

Vid återvinning och hantering av spillolja, reservdelar och övriga drivmedel och tillsatsmedel ska det aktuella lan dets gällande lagar och bestämmelser alltid följas.

Eftersom motorcyklar inte berörs av EU-direktivet för skrotning av fordon finns det inga lagar som reglerar hur skrotningen av motorcyklar ska gå till. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.

2.10

Bruksanvisning

Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruks anvisningen innehåller mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service.

Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du kan skydda dig mot skador.

Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, så att den finns till hands när du måste slå upp något.

Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en auktoriserad KTM‑återförsäljare.

Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.

Bruksanvisningen kan dessutom laddas ner från din auktoriserade KTM‑återförsäljare och från KTMs hemsida.

Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com

17

3 VIKTIG INFORMATION

3.1

Garanti, reklamationsrätt

Arbetena i serviceschemat ska utföras på en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras både i service- och garan tihäftet och i KTM Dealer.net eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som beror på manipulation eller ombyggnad av fordonet omfattas inte av garantin.

Mer information om garanti och reklamationsrätt samt hur dessa anspråk hanteras står i service- och garantihäf tet.

3.2

Bränslen, vätskor, oljor och övriga medel

Obs!

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

– Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

Använd bränslen, vätskor, oljor och övriga medel enligt bruksanvisningen och specifikationen.

3.3

Reservdelar, tillbehör

För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommen deras av KTM. Låt en auktoriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra produkter eller för skador som uppstår p g a att andra produkter används.

Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parantes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.

18

VIKTIG INFORMATION 3 De aktuella KTM PowerParts för ditt fordon hittar du på KTMs webbsida.

Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com

3.4

Service

För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angå ende service, skötsel samt anpassning av motor och chassi följas. Felaktig anpassning av chassit kan leda till skador och brott på chassits komponenter.

Om fordonet används under svåra förhållanden, t ex i ösregn, stark hetta eller med tung packning, kan det leda till att vissa komponenter utsätts för ökat slitage. Detta gäller främst drivlinan, bromssystemet och fjädringen.

Därför kan det vara nödvändigt att kontrollera och ev. byta ut dessa delar redan innan underhållsintervallet har gått ut.

De föreskrivna inkörningstiderna samt serviceintervallen måste hållas. Detta förlänger din motorcykels livslängd.

3.5

Bilder

Bilderna i denna instruktion visar i vissa fall fordon med specialutrustning.

För att förtydliga beskrivningen och förklaringen kan vissa delar vara demonterade eller saknas på bilden. Det är inte alltid nödvändigt att demontera delen för att kunna följa beskrivningen. Följ anvisningarna i texten.

3.6

Kundtjänst

Om du har frågor om ditt fordon eller om KTM hjälper din auktoriserade KTM-återförsäljare gärna till.

19

3 VIKTIG INFORMATION En lista över auktoriserade KTM-återförsäljare finns på KTM:s webbplats.

Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com

20

VIKTIG INFORMATION 3 21

4 FORDONSVY

4.1

Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt)

22 S03091-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 bk

Kopplingshandtag (

Hållrem ( s 50)

Verktygssats ( s 48)

Sadellås ( s 47)

s 30)

Passagerarfotpinnar (

Förarfotpinnar

Växelspak (

Sidostöd (

s 51)

s 52)

s 50)

Expansionskärl, kylsystem Synglas för motorolja FORDONSVY 4 23

4 FORDONSVY

4.2

Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt)

24 S03092-10

1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 bk Tanklock

Kombinationsbrytare till vänster ( s 31)

Nödavstängningsknapp/elstartknapp ( s 39)

Race‑on‑knapp ( s 40)

Varningsblinkerknapp (

Gashandtag ( s 31)

s 38)

Bromshandtag ( s 30)

Gaffel, inställning av kompressionsdämpning Gaffel, inställning av returdämpning

Fotbromspedal ( s 52)

Kompressionsdämpning fjäderben (

Returdämpning fjäderben

s 148)

FORDONSVY 4 25

5 SERIENUMMER

5.1

Fordonsidentifieringsnummer

Fordonsidentifieringsnumret 1 är instansat på styrhuvudets högra sida.

Fordonsidentifieringsnumret finns även på typskylten.

5.2

Typskylt

402324-10 Typskylten 1 sitter på styrhuvudet.

402302-10 26

5.3

Nyckelnummer

SERIENUMMER 5 Nyckelnumret Code number 1 anges på KEYCODECARD.

Info Du behöver nyckelnumret om du vill beställa en reservnyc kel. Förvara KEYCODECARD på ett säkert ställe.

5.4

Motornummer

F01249-10 Motornumret 1 är instansat på motorns högra sida.

402296-10 27

5 SERIENUMMER

5.5

Gaffelns artikelnummer

Gaffelns artikelnummer 1 är instansat på axelklämmans insida.

5.6

402295-10

Fjäderbensartikelnummer

Fjäderbenets artikelnummer 1 är instansat på fjäderbenets överdel över ställringen åt motorn till.

402798-10 28

5.7

SERIENUMMER 5

Styrdämparens artikelnummer

Styrdämparens artikelnummer styrdämparen.

1 är instansat på undersidan av H01060-10 29

6 REGLAGE

6.1

Kopplingshandtag

Kopplingshandtaget 1 sitter till vänster på styret.

Kopplingen är hydraulisk och återgår automatiskt till utgångsläget.

6.2

Bromshandtag

S01712-10 Bromshandtaget 1 sitter till höger på styret.

Med bromshandtaget manövreras frambromsen.

S01709-10 30

6.3

Gashandtag

Gashandtaget 1 sitter till höger på styret.

REGLAGE 6

6.4

S01710-10

Kombinationsbrytare till vänster

Den vänstra kombinationsbrytaren sitter till vänster på styret.

Översikt vänster kombinationsbrytare 1

Ljusomkopplare ( s 32)

2

Farthållarens knapp ( s 35)

3

Menyknapp ( s 32)

4

Blinkersomkopplare ( s 33)

5

Signalhornsknapp ( s 34)

S01713-10 31

6 REGLAGE

6.5

Ljusomkopplare

S01714-10 Ljusomkopplaren 1 sitter till vänster på kombinationsbrytaren.

Möjliga tillstånd Halvljus på – Ljusomkopplare i läget är halvljuset och bakljuset tända.

A . I detta läge Helljus på – Ljusomkopplare i läget är helljuset och bakljuset tända.

B . I detta läge Ljustuta – Ljusomkopplare i läget manövreras ljustutan. Ljusomkopplaren går tillbaka till mittläget A C efter manövreringen.

. I detta läge

6.6

Menyknapp

Menyknappen sitter i mitten på kombinationsbrytaren till vänster.

Med menyknapparna styr man displayen på kombinationsinstru mentet.

Knapp 1 är UP‑knappen.

Knapp 2 är DOWN‑knappen.

Knapp Knapp 3 är SET‑knappen.

4 är BACK‑knappen.

S01715-10 32

6.7

REGLAGE 6

Blinkersomkopplare

S01716-10 Blinkersomkopplaren ren.

1 sitter till vänster på kombinationsbryta Möjliga tillstånd Körriktningsvisare från – Blinkersomkopplaren tryckt mot höljet.

Vänster körriktningsvisare på – Blinkersomkopplaren tryckt åt vänster. Blinkersomkopplaren går tillbaka till mittläget igen efter manövreringen.

Körriktningsvisaren till höger till – Blinkersomkoppla ren tryckt åt höger. Blinkersomkopplaren går tillbaka till mittläget igen efter manövreringen.

33

6 REGLAGE

6.8

Signalhornsknapp

Info Som programvarufunktion finns en automatisk avstängning av körriktningsvisare (ATIR).

ATIR‑funktionen använder en räknare för tid och en för körsträcka.

Om körriktningsvisaren har varit tillkopplad i minst 10 sekunder och under en körsträcka på minst 150 meter, stängs körriktningsvisaren av.

Om fordonet står stilla stoppas båda räknarna.

Om blinkersomkopplare aktiveras igen, nollställs båda räk narna.

Signalhornsknappen ren.

1 sitter till vänster på kombinationsbryta Möjliga tillstånd • Signalhornsknappen • Signalhornsknapp net.

i utgångsläget.

nedtryckt – I detta läge hörs signalhor S01716-11 34

6.9

REGLAGE 6

Farthållarens knapp

M01485-10 Farthållarens knapp ren.

1 sitter till vänster på kombinationsbryta Möjliga tillstånd • • • • • Farthållarens knapp Håll farthållarens knapp i utgångsläge.

tryckt åt vänster. – I detta läge slås farthållarfunktionen på och av. Driftläget visas på kombi nationsinstrumentet.

Tryck farthållarens knapp kort till läget RES/+. – Den senast sparade inställda hastigheten aktiveras igen. För varje ytterligare kort knapptryckning ökas inställd hastighet med 1 km/h eller 1 mph.

Håll farthållarens knapp intryckt i läget RES/+. – Inställd hastighet ökar nu i steg om 5 km/h eller 5 mph.

Tryck farthållarens knapp • kort till läget SET/-. – Farthål larfunktionen aktiveras och den aktuella hastigheten bibe hålls. För varje ytterligare kort knapptryckning minskar den inställda hastigheten med 1 km/h eller 1 mph.

Håll farthållarens knapp intryckt i läget SET/-. – Inställd hastighet minskar nu i steg om 5 km/h eller 5 mph.

35

6 REGLAGE Info När farthållarfunktionen aktiverats kan gashandtaget vri das tillbaka till utgångsläget. Den hastighet som har valts kommer att hållas.

Om den inställda hastigheten överskrids genom att gashandtaget vrids under kortare tid än 30 sekunder fortsätter farthållaren att vara aktiverad.

Tryck farthållarens knapp åt vänster för att stänga av farthållar funktionen.

Farthållarfunktionen inaktiveras dessutom i följande situationer: – Bromshandtaget dras in – Fotbromsen trampas ned – Kopplingshandtaget dras in – En växling görs – Gashandtaget vrids tillbaka förbi utgångsläget – Reglering för motorcykelns traktionskontroll (MTC) – Vid sladd på bakhjulet eller om framhjulet lyfter sig – Ett fel inträffar som försämrar farthållarfunktionen – Den inställda hastigheten överskrids vid en omkörning under längre tid än 30 sekunder 36

REGLAGE 6

Varning

Risk för olyckor Farthållarfunktionen lämpar sig inte för alla körsituationer.

Den inställda hastighet som valts underskrids om moto reffekten inte räcker till i en uppförsbacke.

Den inställda hastighet som valts överskrids om motor bromsverkan inte räcker till i en nedförsbacke.

– Använd inte farthållarfunktionen på kurviga vägar.

– Använd inte farthållarfunktionen i halt väglag (t.ex.

regn, is, snö) eller på oasfalterade vägar (t.ex. med grus, makadam osv.).

– Använd inte farthållarfunktionen om trafikmängden inte gör det möjligt att hålla en konstant hastighet.

Farthållarfunktionen är endast tillgänglig om motorcykelns trak tionskontroll (MTC) är aktiverad.

När motorcykelns traktionskontroll (MTC) stängs av stängs även farthållarfunktionen av.

Farthållarfunktionen går inte att aktivera vid kraftig acceleration.

Farthållarfunktionen kan aktiveras endast vid körning med 3:ans, 4:ans, 5:ans eller 6:ans växel.

Reglerområdet sträcker sig från 40 till 200 km/h eller från 25 till 125 mph.

37

6 REGLAGE

6.10

Höger kombinationsbrytare

Den högra kombinationsbrytaren sitter till höger på styret.

Översikt höger kombinationsbrytare 1

Varningsblinkerknapp ( s 38)

2

Nödavstängningsknapp/elstartknapp (

3

Race‑on‑knapp ( s 40)

s 39)

6.11

S01717-13

Varningsblinkerknapp

S01717-12 Varningsblinkerknappen 1 sitter till höger på kombinationsbryta ren.

Varningsblinkers används för att indikera nödsituationer.

Info Varningsblinkers kan slås på och av med påslagen tänd ning eller senast 60 sekunder efter att tändningen slagits av.

Ha inte varningsblinkers påslagna längre än absolut nöd vändigt, annars laddas 12 V-batteriet ur.

38

6.12

REGLAGE 6 Möjliga tillstånd Varningsblinkers på – Alla fyra körriktningsvisare och de gröna kontrollamporna för körriktningsvisare på kombinationsinstrumentet blinkar.

Nödavstängningsknapp/elstartknapp

S01717-10 Nödavstängningsknappen/elstartknappen kombinationsbrytaren.

Möjliga tillstånd 1 sitter på den högra Nödavstängningsknapp/elstartknapp av (övre läge) – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten. Om motorn är igång stängs den av, om den är avstängd går den inte att starta. Ett meddelande visas på dis playen.

Nödavstängningsknapp/elstartknapp på (mittläge) – Detta läge behövs för körningen, tändningsström kretsen är sluten.

Startmotor på (nedre läge) – I detta läge aktiveras startmotorn.

39

6 REGLAGE

6.13

Race‑on‑knapp

S01717-11 Race‑on‑knappen taren.

1 är monterad till höger på kombinationsbry Info På det här fordonet fungerar Race-on-knappen som tänd ningslås.

Styrningen kan blockeras endast när styret är ställt till vänster.

Möjliga tillstånd • • • Race‑on‑knapp styrlåset.

i utgångsläge.

Tryck kort på Race‑on‑knappen tändningen samt låsa upp styrlåset eller slå av tändningen.

Kontrollampan för Race-on tänds tillfälligt som bekräftelse.

Håll Race‑on‑knappen – Tryck kort för att slå på intryckt länge – Håll knappen intryckt länge för att slå av tändningen och samtidigt låsa 40

6.14

Styrlås

REGLAGE 6 S01723-10

En trådlös nyckel med transponder (Race‑on‑nyckel ( s 42))

ersätter tändnings- och styrlåset på detta fordon.

Styret måste ställas till vänster för att aktivera styrlåset.

Race‑on‑knappen

( s 40) används för att låsa och låsa upp

styret elektromekaniskt.

När Race‑on‑nyckelns batterispänning är för låg, lägg ner antingen Race‑on‑nyckeln eller den svarta tändningsnyckeln i området A och prova att starta på nytt.

Info Lägg tändningsnyckeln på en säker plats igen så snart motorn startat.

Möjliga tillstånd • Tändning av, styrning blockerad – I detta driftläge är tänd ningsströmkretsen bruten och styrningen blockerad.

• • Tändning av, styrning upplåst – I detta driftläge är tändnings strömkretsen bruten och styrningen upplåst.

Tändning på, styrning upplåst – I detta driftläge är tändnings strömkretsen sluten och styrningen upplåst.

41

6 REGLAGE

6.15

Startspärr

Den elektroniska startspärren skyddar fordonet mot obefogad användning.

Så fort man stänger av tändningen med Race‑on‑knappen

( s 40) är startspärren aktiverad och motorelektroniken spärrad.

Race‑on‑kontrollampan 1 kan visa fel genom att blinka.

Om tillvalet larmsystem finns, blinkar Race-on-kontrollampan 1 när tändningen är bortkopplad och larmsystemet är aktiverat.

6.16

S01737-10

Race‑on‑nyckel

S01724-10 På de här fordonen fungerar Race‑on‑nyckeln 1 som en traditio nell tändningsnyckel.

Tryck på knappen används bara för att låsa upp sadellåset och öppna packväskorna (tillval).

2 för att fälla ut nyckelaxet. Nyckelaxet Den svarta tändningsnyckeln 3 ska bara användas i situationer när Race-on-nyckeln inte är tillgänglig eller fungerar korrekt.

Den svarta tändningsnyckeln kan användas för att starta fordonet när Race‑on‑nyckelns batterispänning är för låg och fordonet inte identifierar transpondern. Den svarta tändningsnyckeln kan också 42

REGLAGE 6 användas för att låsa upp sadellåset och öppna packväskorna (tillval).

Info Tändningsnycklarna är utrustade med elektroniska kom ponenter. Håll den alltid på behörigt avstånd från andra produkter med elektroniska komponenter.

Om du tappar en tändningsnyckel måste den bytas ut av en behö rig KTM-verkstad för att skydda fordonet mot obehörig använd ning.

Vid leverans är de medföljande tändningsnycklarna aktiverade.

Man kan aktivera upp till totalt fyra tändningsnycklar hos en behö rig KTM-verkstad genom att ange nyckelnumret.

43

6 REGLAGE

6.17

Öppna tanklocket Fara

Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

– Tanka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.

– Stäng av motorn när du tankar bränsle.

– Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.

– Torka omedelbart upp utspillt bränsle.

– Följ anvisningarna avseende bränsletankning.

Varning

Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.

– Andas inte in bränsleångor.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.

– Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

– Förvara bränslet i en lämplig dunk enligt gällande regler och oåtkomligt för barn.

44

REGLAGE 6 Obs!

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

– Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

Krav Motorcykeln står upp.

Motorn är avstängd.

Tändningen är påslagen eller avstängd sedan mindre än 1 minut.

– Fäll långsamt upp skyddet 1 .

Tanklocket är upplåst.

– Fäll upp tanklocket 2 .

S01718-10 45

6 REGLAGE

6.18

Stänga tanklocket

S01719-10

Varning

Brandrisk Bränslet är lättantändligt, giftigt och hälso vådligt.

– Kontrollera att tanklocket är korrekt låst efter stängning.

– Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Fäll ner tanklocket 1 och tryck ner det.

Tanklocket hakar i så att det hörs.

46

6.19

Sadellås

REGLAGE 6 Sadellåset 1 sitter på vänster fordonssida under sadeln.

Man kan låsa upp det med Race‑on‑nyckeln eller den svarta tänd ningsnyckeln.

6.20

S01720-10

Remmar för packning

S01721-10 Remmarna för packningen rarsadeln.

1 sitter på undersidan av passage Info Om remmarna vänds utåt går de att komma åt när passa gerarsadeln är monterad.

Endast mindre packning, se angiven vikt, får fästas i packnings remmarna som är vridna utåt.

Max. vikt, packning 5 kg 47

6 REGLAGE

6.21

Verktygssats

Verktygssatsen 1 finns under passagerarsadeln.

S01722-10

6.22

Öppna förvaringsfacket

Info Under passagerarsadeln finns ett fack där föremål kan förvaras.

Elektroniska enheter kan laddas med USB i facket.

Förvarade föremål ska dessutom alltid skyddas mot fukt.

Förarbete

– Ta bort passagerarsadeln. ( s 165)

48

REGLAGE 6 Huvudarbete – För att öppna förvaringsfacket trycker du på området – Ta bort förvaringsfacket.

A .

– Öppna gummifliken ket.

1 och lägg ner föremål i förvaringsfac-

6.23

E00713-10

Stänga förvaringsfacket

Huvudarbete – Stäng gummifliken 1 .

– Montera förvaringsfacket på sadeln.

Piggarna 2 hakar in i öppningarna 3 .

E00714-10 Efterarbete

– Montera passagerarsadeln. ( s 165)

49

6 REGLAGE

6.24

Hållrem

Hållremmen 1 är monterad på passagerarsadeln.

Passageraren kan hålla sig fast i hållremmen.

6.25

E00669-10

Passagerarfotpinnar

Passagerarfotpinnarna är in- och utfällbara.

Möjliga tillstånd • Passagerarfotpinnar infällda – För körning utan passagerare.

• Passagerarfotpinnar utfällda – För körning med passagerare.

S01726-10 50

6.26

Växelspak

Växelspaken 1 är monterad till vänster på motorn.

REGLAGE 6 402299-10 De olika växlarnas lägen framgår av bilden.

Tomgångsläget ligger mellan 1:ans och 2:ans växel.

402299-11 51

6 REGLAGE

6.27

Fotbromspedal

Fotbromspedalen 1 sitter framför den högra fotpinnen.

Med fotbromspedalen manövreras bakbromsen.

6.28

Sidostöd

402301-10 402029-10 Sidostödet 1 sitter på fordonets vänstra sida.

Motorcykeln parkeras på sidostödet.

Info Under körning måste sidostödet vara uppfällt.

Sidostödet är sammankopplat med säkerhetsstartsyste met, följ anvisningarna i kapitlet Stanna, parkera.

Möjliga tillstånd • Utfällt sidostöd – Fordonet kan ställas på sidostödet. Säker hetssystemet är aktiverat.

52

• REGLAGE 6 Sidostödet infällt – Detta läge krävs vid all typ av körning.

Säkerhetssystemet är aktiverat.

53

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.1

Kombinationsinstrument

Kombinationsinstrumentet sitter framför styret.

Kombinationsinstrumentet är indelat i två funktionsområden.

1 Display 2

Kontrollampor ( s 58)

7.2

E00727-10

Aktivering och test

S01734-10 Aktivering Kombinationsinstrumentet slås på tillsammans med tändningen.

Info Displayernas ljusstyrka styrs av en omgivningsljussensor i kombinationsinstrumentet.

Test På displayen visas välkomsttexten och kontrollamporna aktiveras för en funktionskontroll.

54

7.3

Dag‑natt‑läge

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 I dagläget visas instrumenten i ljusa färger.

S01735-10 S01736-10 I nattläget visas instrumenten i mörka färger.

Info Omgivningsljussensorn i kombinationsinstrumentet iden tifierar omgivningens ljusstyrka och aktiverar automatiskt dag- eller nattläget. Beroende på vilken ljusstyrka som omgivningsljussensorn identifierar höjs eller sänks ljus styrkan på displayen, eller så aktiveras ett annat läge.

Visningsläget kan inte växlas manuellt.

55

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.4

Varningar

Om kontrollampornas (

aktiva längre.

s 58) allmänna varningslampa

tänds visas ett tillhörande meddelande på displayen. Använd SET‑knappen för att bekräfta att informationen uppfattats.

Därefter försvinner meddelandet.

Alla aktuella varningar visas i menyn Warning tills de inte är 402795-01 56

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 57

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.5

Kontrollampor

58 M01492-01

Kontrollamporna ger extra information om motorcykelns status.

När tändningen slås på tänds alla kontrollampor kort.

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 Info Kontrollampan för funktionsfel lyser alltid när motorn inte är igång. Om motorn är igång och kontrollam pan för funktionsfel tänds ska du stanna fordonet på ett säkert sätt och kontakta en auktoriserad KTM verkstad.

Varningslampan för oljetryck lyser alltid när motorn inte är igång. När varningslampan för oljetryck tänds och motorn är igång ska du omedelbart stanna fordonet på ett säkert sätt och stänga av motorn.

ABS-varningslampan och TC-kontrollampan lyser tills en hastighet på ca 6 km/h (ca 4 mph) eller högre har uppnåtts.

Möjliga tillstånd Vänster kontrollampa för körriktningsvisare blinkar grönt i samma takt som körriktningsvisa ren – Vänster körriktningsvisare är påslagen.

Kontrollampan för funktionsfel lyser gult – OBD har identifierat ett fel i fordonselektroniken.

Stanna fordonet på ett säkert sätt och kontakta en auktoriserad KTM-verkstad.

ABS-varningslampan lyser/blinkar gult – Status- eller felmeddelande på ABS.

ABS-varningslampan blinkar när ABS-läget SMOTO är aktiverat.

TC-kontrollampan för funktionsfel lyser/blinkar gult – MTC (

per eller när Launch Control ( s 123) (tillval) är aktiverat.

s 250) är inte aktiverat eller

håller på att reglera bromsarna. TC-kontrollampan lyser även när ett fel har registrerats. Ta kontakt med en auktoriserad KTM-verkstad. TC‑kontrollampan blinkar när MTC aktivt ingri 59

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT Kontrollampan för tomgång lyser grönt – Växellådan är i friläge.

Höger kontrollampa för körriktningsvisare blinkar grönt i samma takt som körriktningsvisaren – Höger körriktningsvisare är påslagen.

Varningslampan för oljetryck lyser rött – Oljetrycket är för lågt. Stanna fordonet omedelbart och stäng av motorn.

Race-On‑kontrollampa lyser/blinkar gult/orange/rött – Status- eller felmeddelande för KTM RACE ON/för larmanläggningen.

Kontrollampan för helljus lyser blått – Helljuset är tänt.

Den allmänna varningslampan lyser gult – Information/varning om driftsäkerhet har identifie rats. Denna visas dessutom på kombinationsinstrumentet.

60

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 61

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.6

Display

62 M01493-10

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 Info På bilden visas kombinationsinstrumentets startskärm. När menyn är öppen visas fortfarande hastighe ten.

2 3 4 5 6 7 8 9 bk bl bm 1 1 Varvtalsmätare

Växlingsblixt ( s 66)

Växlingsblixten är integrerad i varvtalsmätarindikeringen.

Bränsleindikator (

Tid ( s 68)

s 67)

Visning av kylvätsketemperatur (

Ride Mode ( s 249)

Avståndsmätare ( s 69)

s 68)

Omgivningstemperatur Bluetooth ® (tillval)

Visning av farthållare (

Hastighet

s 69)

Enhet för hastighetsmätaren Växelindikering 63

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.7

TRACK-display (tillval)

64 H02626-10

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 Info Bilden visar kombinationsinstrumentets startskärm i aktiverat körläge TRACK (tillval). När menyn är öppen visas fortfarande hastigheten.

1 2 3 4 5 6

Bränsleindikator ( s 67)

Vid ändring av hjulspinnsanpassningen visas hjulspinnsanpassningen i några sekunder istället.

Visning av kylvätsketemperatur ( s 68)

Vid ändring av hjulspinnsanpassningen visas hjulspinnsanpassningen i några sekunder istället.

Throttle Response (tillval) ( s 252)

Anpassning av hjulspinn (

Anti-Wheelie-läge (tillval)

Launch‑Control (tillval) (

s 251)

s 123)

65

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.8

Växlingsblixt

E00737-01 Växlingsblixten är integrerad i varvtalsmätarindikeringen.

I menyn Shift Light kan varvtalet för växlingsblixten ställas in.

Under inkörningsfasen (till 1 000 km/600 mi) är växlingsblixten alltid aktiv. Först därefter kan man inaktivera växlingsblixten och ställa in värdena för RPM1 och RPM2. Vid RPM1 lyser växlings blixten rött och vid RPM2 blinkar den rött.

Kylvätsketemperatur > 35 °C RPM1 Växlingsblixt lyser rött RPM2 Växlingsblixt blinkar rött Kylvätsketemperatur ≤ 35 °C Växlingsblixten lyser alltid vid 6 500 v/min 66

7.9

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7

Bränsleindikator

E00719-10 Bränslenivån visas med staplar. Ju fler staplar som lyser, desto mer bränsle finns det i bränsletanken.

Info När bränslet börjar ta slut tänds de sista båda staplarna och dessutom visas varningen LOW FUEL. När den sista stapeln lyser rött ska du tanka så snart som möjligt.

Bränslenivån visas med en viss fördröjning för att förhindra att indikatorn ständigt pendlar fram och tillbaka under kör ning.

Bränsleindikatorn uppdateras inte när sidostödet är utfällt eller när nödavstängningsknappen är avstängd.

När sidostödet fälls in och nödavstängningsknappen slås på sker den första uppdateringen först efter 2 minuter.

Bränsleindikatorn blinkar om kombinationsinstrumentet inte tar emot någon signal från bränslenivågivaren.

67

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.10

Tid

På alla språk, förutom EN-US, visas tiden i 24‑timmarsformat.

Tiden visas i 12‑timmarsformat om EN‑US ställts in som språk.

Tiden kan ställas in i menyn Clock/Date.

Info Klockan måste ställas in om 12 V-batteriet har kopplats bort från fordonet eller om säkringen har varit urmonterad.

7.11

E00730-01

Visning av kylvätsketemperatur

Kylvätsketemperaturen visas med staplar. Ju fler staplar som lyser, desto varmare är kylvätskan.

E00729-01 Info När alla staplar lyser visas dessutom varningen ENGINE TEMP HIGH.

Möjliga tillstånd • Motorn är kall – Max. tre staplar lyser.

• • Driftvarm motor – Fyra till fem staplar lyser.

Motorn är varm – Sex till åtta staplar lyser.

68

• KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 Motorn är mycket varm – Alla åtta staplar lyser rött.

7.12

Avståndsmätare

Trip 1 visas som avståndsmätare på startskärmen. Detta går inte att ändra.

Uppgifter om hela körsträckan kan hämtas i menyn General Info under menyalternativet ODO.

I menyn Trip 1 kan avståndsmätaren konfigureras.

I menyn Trip 2 kan man visa och konfigurera information om ytter ligare en körsträcka.

7.13

E00731-01

Visning av farthållare

När farthållaren är aktiv visas driftläget på kombinationsinstru mentets display.

Farthållarens knapp

( s 35) används för att styra farthållaren.

E00732-01 69

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.14

Meny

Info För att öppna menyn, tryck på SET‑knappen 1 .

Använd UP-knappen 2 eller DOWN-knappen 3 navigera i menyn.

Tryck på BACK-knappen 4 menyn eller menyöversikten.

för att för att stänga den aktuella V01145-10 7.14.1

Favorites – Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på SET‑knappen en gång till för att öppna menyn.

– Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen och välj med SET‑knappen.

I menyn Favorites kan fem fritt konfigurerbara menyer kontrolle ras direkt.

I menyn Set Favorites konfigureras menyn Favorites.

K00751-01 70

7.14.2

Set Favorites KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 K00774-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Set Favori tes visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Välj meny med UP eller DOWN‑knappen. Tryck på SET‑knappen för att lägga till menyn till snabbvalet.

I menyn Set Favorites konfigureras menyn Favorites.

7.14.3

Trip 1 K00750-01 – Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Trip 1 visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

Trip 1 visar körsträckan från den senaste nollställningen, till exempel mellan två tankningar. Trip 1 är aktiverad och går till 9999.

Ø Speed 1 visar genomsnittshastigheten utifrån Trip 1 och Trip Time 1.

Ø Consumption 1 visar genomsnittshastigheten utifrån Trip 1.

Trip Time 1 visar körtiden utifrån Trip 1 och går igång så fort det kommer en hastighetssignal.

Fuel Range visar den möjliga räckvidden med bränslemängden.

71

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT Håll SET‑knappen intryckt i 3–5 sekunder.

Alla inmatningar i menyn Trip 1 tas bort utom Fuel Range.

7.14.4

Trip 2 K00749-01 – Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Trip 2 visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

Trip 2 visar körsträckan från den senaste nollställningen, till exempel mellan två tankningar. Trip 2 är aktiverad och går till 9999.

Ø Speed 2 visar genomsnittshastigheten utifrån Trip 2 och Trip Time 2.

Ø Consumption 2 visar genomsnittshastigheten utifrån Trip 2.

Trip Time 2 visar körtiden utifrån Trip 2 och går igång så fort det finns en hastighetssignal.

Fuel Range visar den möjliga räckvidden med bränslemängden.

Håll SET‑knappen intryckt i 3–5 sekunder.

Alla inmatningar i menyn Trip 2 tas bort, utom Fuel Range.

72

7.14.5

Settings 7.14.6

Language KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

I menyn Settings ställer du in enheter och olika värden. Vissa funktioner kan aktiveras och avaktiveras.

K00761-01 K00765-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Language visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills önskat språk är mar kerat. Välj med SET-knappen.

73

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT Menyerna finns på amerikansk engelska, brittisk engelska, tyska, italienska, franska och spanska.

7.14.7

Unit settings K00764-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på SET‑knappen.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Unit settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

I menyn Unit settings visas inställningarna för enheterna.

74

7.14.8

Fuel Cons KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 K00776-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Unit settings är markerat på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Fuel Cons är marke rat på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills önskad enhet är mar kerad på displayen. Tryck på SET‑knappen för att bekräfta den önskade enheten.

75

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7.14.9

Distance K00777-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Unit settings är markerat på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Distance är markerat på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills önskad enhet är mar kerad på displayen. Tryck på SET‑knappen för att bekräfta den önskade enheten.

76

7.14.10 Temp KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 K00778-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Unit Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Temp är markerat på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills önskad enhet är mar kerad på displayen. Tryck på SET‑knappen för att bekräfta den önskade enheten.

77

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7.14.11 Pressure K00779-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Unit Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Pressure är markerat på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills önskad enhet är mar kerad på displayen. Tryck på SET‑knappen för att bekräfta den önskade enheten.

78

7.14.12 Service 7.14.13 Clock/Date KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 V01146-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Service visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

I menyn Service visas information om nästa service.

K00763-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Clock/Date är marke rat på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Ställ in tiden med UP eller DOWN‑knappen och bekräfta med SET‑knappen.

– Ställ in datum med UP eller DOWN‑knappen och bekräfta med SET‑knappen.

79

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT Om 12 V-batteriet har varit lossat måste man ställa in datum och tid.

Info Om 12 V-batteriet har varit lossat, visas även programva ruversionen.

7.14.14 Shift Light K00762-01 Krav • Motorcykeln står upp.

• ODO > 1 000 km.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Shift Light är marke rat på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Välj funktion med UP eller DOWN‑knappen. Med SET‑knappen ställs varvtalet för växlingsblixten in.

När motorvarvtalet uppnår RPM 1 lyser växlingsblixten rött.

När motorvarvtalet uppnår RPM 2 blinkar växlingsblixten rött.

80

7.14.15 DRL KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 K00759-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

Varning

Risk för olyckor Varselljus får inte ersätta halvljus vid dåliga siktförhållanden.

Vid avsevärt nedsatt sikt på grund av dimma, snöfall eller regn kan den automatiska omkopplingen mellan varselljus och halvljus endast användas i begränsad omfattning.

– Säkerställ alltid att lämplig belysning har valts.

– Slå av varselljuset före körning eller när fordonet står still via menyn så att halvljuset är tillkopplat hela tiden.

– Följ gällande lagar om varsel- och halvljus.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills DRL är markerat på displayen. Tryck på SET‑knappen för att tända eller släcka varselljuset.

81

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7.14.16 Quick Selector 1 K00769-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Quick Selector visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Quick Selector 1 visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills önskad meny är mar kerad.

– Tryck på SET‑knappen för att bekräfta valet.

I menyn Quick Selector 1 kan du välja en meny som öppnas som direktval.

Tryck på UP‑knappen när menyn är stängd för att öppna den meny som valts i Quick Selector 1.

Info I körläget TRACK (tillval) ställs traktionskontrollen in med UP-knappen.

82

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 7.14.17 Quick Selector 2 K00770-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Quick Selector visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Quick Selector 2 visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills önskad meny är mar kerad.

– Tryck på SET‑knappen för att bekräfta valet.

I menyn Quick Selector 2 kan du välja en meny som öppnas som direktval.

Tryck på DOWN‑knappen när menyn är stängd för att öppna den meny som valts i Quick Selector 2.

Info I körläget TRACK (tillval) ställs traktionskontrollen in med DOWN-knappen.

83

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7.14.18 Extra Functions K00790-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills Extra Functions är markerat på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Använd UP eller DOWN‑knappen för att navigera bland extra funktionerna.

Info I Extra Functions listas extrafunktionerna som kan väl jas som tillval. De aktuella KTM PowerParts och till gängliga programmen för ditt fordon hittar du på KTMs webbsida.

84

7.14.19 General Info KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 K00780-01 – Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn General Info visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

Date visar datum.

ODO visar den totala körsträckan.

Info Värdet ODO bibehålls även när 12 V-batteriet lossas från fordonet eller när en säkring går.

Battery visar batterispänningen.

Air Temp visar omgivningstemperaturen.

Oil Temp visar motoroljetemperaturen.

85

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7.14.20 Warning K00758-01 Krav • Det finns minst en varning.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Warning visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Med UP eller DOWN‑knappen kan du navigera bland varning arna.

I menyn Warning visas alla varningar som uppkommer och spa ras tills de inte längre är aktuella.

7.14.21 MTC/ABS K00757-01 Krav • Motorcykeln står upp.

Obs!

Försäkring och fordonstillstånd kan sluta att gälla Om ABS stängs av helt upphör fordonets tillstånd att färdas på allmän väg.

– Kör fordonet endast på avspärrade vägar utanför det all männa vägnätet om du stänger av ABS helt.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

86

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 – Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn MTC/ABS visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen för att komma till önskat menyalternativ.

– Håll SET‑knappen intryckt i 3–5 sekunder.

På kombinationsinstrumentet visas kommandona Keep pressed och Release button.

I menyn MTC/ABS kan MTC och ABS stängas av.

I ABS Mode kan du välja mellan ROAD och SMOTO.

Info MTC kan även stängas av under körning. Gasa inte när du gör denna inställning.

När tändningen har slagits på är motorcykelns traktions kontroll och ABS aktiverade igen.

I ABS-läget ROAD kan ABS ställas in för båda hjulen.

I ABS‑läget SMOTO är ABS endast aktiverat på framhjulet. På bakhjulet sker ingen ABS-reglering.

ABS‑varningslampan blinkar långsamt för att påminna om att ABS‑läget SMOTO är aktiverat.

I ABS-läget SMOTO kan bakhjulet låsa sig – risk för omkullkörning.

87

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7.14.22 Ride Mode K00752-01 – Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Ride Mode visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Använd UP- eller DOWN‑knappen för att navigera i menyn.

Med SET‑knappen kan du välja färdiganpassade inställningar för motor och motorcykelns traktionskontroll.

SPORT – homologerad effekt med mycket direkt respons, motorcykelns traktionskontroll tillåter ökat hjulspinn på bakhjulet.

STREET - homologerad effekt med balanserad respons, motorcykelns traktionskontroll tillåter normalt hjulspinn på bakhjulet.

RAIN - reducerad homologerad effekt för bättre körbarhet, motorcykelns traktionskontroll tillåter normalt hjulspinn på bakhjulet.

TRACK – en inställning som finns tillgänglig som tillval, med homologerad effekt och mycket direkt respons.

Motorcykelns traktionskontroll och gasresponsens egenskaper kan ställas in individuellt.

Info Gasa inte när du gör denna inställning.

88

7.15

TPMS

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 K00775-01 Krav • Modell med TPMS.

Varning

Risk för olyckor Kontrollsystemet för däcktryck är ingen ersättning för manuell kontroll innan färden påbörjas.

För att undvika felaktiga larm analyseras däcktrycks värdena under flera minuter.

– Kontrollera däcktrycket före varje körtillfälle.

– Korrigera däcktrycket om det avviker från rekom menderat värde.

– Stanna omedelbart om fordonets beteende tyder på tryckförlust i däcken, även om däcktrycksvär dena verkar stämma.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn TPMS visas på displayen.

89

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT Specifikation Däcktryck enbart förare fram: vid kalla däck bak: vid kalla däck 2,5 bar 2,5 bar Menyn TPMS visar däcktrycket i fram- och bakhjulet.

FRONT visar däcktrycket fram.

REAR visar däcktrycket bak.

7.16

Heated grips (tillval)

Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET-knappen.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills Heated grips är mar kerat på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna eller stänga menyn för handtagsvärmen.

K00760-01 90

7.17

7.18

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7

Heating (tillval)

Krav • Menyn Heated grips är aktiverad.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Heating visas på displayen.

– Med SET‑knappen kan du välja värmeläge för handtagsvär men eller stänga av handtagsvärmen.

K00756-01

Quick Shift + (tillval)

K00782-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills Quick Shift + är mar kerat på displayen.

– Använd SET‑knappen för att aktivera eller stänga av

Quickshifter+ ( s 125).

91

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.19

Track (tillval)

K00753-01 Krav • Körläget TRACK (tillval) är aktiverat.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Använd UP- eller DOWN‑knappen för att navigera i menyn.

Använd SET‑knappen för att anpassa de enskilda inställning arna på TRACK PACK.

Info Via Leave Track avslutas körläget TRACK och körlä get STREET aktiveras. Gasa inte när du gör denna inställning.

7.20

Launch Control (tillval)

Krav • Körläget TRACK (tillval) är aktiverat.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyalternativet Launch Control är markerat på displayen.

K00753-01 92

7.21

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7

Varning

Risk för olyckor När Anti‑Wheelie‑läget är avaktive rat förhindrar inte längre motorcykelns traktionskon troll att motorcykeln går upp på bakhjulet.

– Stäng av Anti‑Wheelie‑läget endast om du har tillräckligt med erfarenhet för att kunna hantera motorcykeln ändå.

– Använd SET-knappen för att slå på eller stänga av Launch Control.

Anti Wheelie Mode (tillval)

Krav • Körläget TRACK (tillval) är aktiverat.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyalternati vet Anti Wheelie Mode är markerat på displayen.

K00753-01 93

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.22

Varning

Risk för olyckor När Anti‑Wheelie‑läget är avaktive rat förhindrar inte längre motorcykelns traktionskon troll att motorcykeln går upp på bakhjulet.

– Stäng av Anti‑Wheelie‑läget endast om du har tillräckligt med erfarenhet för att kunna hantera motorcykeln ändå.

– Använd SET-knappen för att aktivera eller stänga av Anti‑Wheelie‑läget.

Bluetooth

®

(tillval)

K00783-01 Krav • Motorcykeln står upp.

• Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).

– Tryck på SET-knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn Settings visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills Bluetooth rat på displayen.

® är marke – Använd SET‑knappen för att aktivera eller stänga av Blue tooth ® ‑funktionen.

94

7.23

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 Info Funktionen Bluetooth med KTM MY RIDE (tillval).

När Bluetooth ® ® kan endast användas tillsammans -funktionen är på visas och blinkar Blue tooth ® -symbolen på kombinationsinstrumentets display.

Så fort en enhet har anslutits lyserBluetooth ® -symbolen.

KTM MY RIDE (tillval)

K00786-01 Krav • Motorcykeln står upp.

• • Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).

Funktionen Bluetooth ® aktiverad (tillval).

– Tryck på SET-knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn KTM MY RIDE visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

I KTM MY RIDE kan man via Bluetooth ® para ihop en mobiltele fon eller ett headset med KTM MY RIDE‑styrdonet.

Info Det går tyvärr inte att parkoppla alla mobiltelefonsmodeller eller headsets med KTM MY RIDE‑styrdonet.

Standarden Bluetooth ® 2.1 måste stödjas.

95

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.24

Pairing (tillval)

K00788-01 • • Krav • Motorcykeln står upp.

• Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).

Funktionen Bluetooth ® aktiverad (tillval).

Funktionen Bluetooth också aktiverad.

® på enheten som ska parkopplas är • På den enhet som ska kopplas måste Bluetooth ® -synlighet vara aktiverad.

– Tryck på SET-knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn KTM MY RIDE visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills KTM MY RIDE Setup är markerat på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills det önskade menyal ternativet PHONE eller HEADSET är markerat.

96

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 Info Man kan aldrig samtidigt parkoppla två mobiltelefoner eller två headsets med KTM MY RIDE‑styrdonet. Man kan endast parkoppla en mobiltelefon och ett headset samtidigt med KTM MY RIDE‑styrdonet.

– I undermenyn PHONE kan man parkoppla en mobiltelefon med KTM MY RIDE‑styrdonet.

– I undermenyn HEADSET kan man parkoppla ett headset med KTM MY RIDE‑styrdonet.

– Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Om enheten ska parkopplas för första gången, tryck på UP eller DOWN‑knappen tills Pairingär markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN-knappen för att gå till önskad enhet.

Bekräfta valet med SET-knappen.

Info Kopplingen av headsetet slutförs då.

– Bekräfta Passkey för att slutföra parkopplingen av mobiltele fonen.

97

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT Info När en enhet har parkopplats visas namnet på den parkopplade mobiltelefonen eller det parkopplade headsetet i menyerna PHONE eller HEADSET.

Tryck på UP eller DOWN-knappen tills den parkopp lade enheten är markerad. Tryck på SET-knappen för att radera den parkopplade enheten.

Om Bluetooth ® är tillkopplat parkopplas den senast anslutna enheten automatiskt med KTM MY RIDE‑styrdonet, när den är inom räckvidd och inte tidigare har raderats.

Det går tyvärr inte att parkoppla alla mobiltelefoner eller headsets med KTM MY RIDE‑styrdonet.

98

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7

7.25

Audio (tillval)

S03090-01 Krav • Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).

• Funktionen Bluetooth ® aktiverad (tillval).

• Funktionen Bluetooth ® är aktiverad också på parkopplade enheter.

• Headset anslutet till lämplig audioenhet.

– Tryck på SET-knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills menyn KTM MY RIDE visas på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

Varning

Risk för olyckor För hög hörlursvolym utgör en dis traktion från trafiken.

– Välj en hörlursvolym som är tillräckligt låg för att du ska kunna höra ljudsignaler tydligt nog.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills Audio är markerat på displayen. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Håll UP‑knappen intryckt för att höja ljudvolymen.

– Håll DOWN‑knappen intryckt för att sänka ljudvolymen.

– Tryck kort på UP‑knappen för att gå till nästa spår.

99

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT – Tryck kort på DOWN-knappen för att spela upp spåret från början.

– Tryck kort på DOWN‑knappen två gånger för att gå till föregå ende spår.

– Tryck på SET‑knappen för att spela upp eller pausa spåret.

Tips På vissa mobiltelefoner måste mobiltelefonens ljudspe lare startas innan det går att spela upp ett spår.

För enklare användning kan du tilldela audiofunktio nerna till Quick Selector 1 eller till Quick Selector 2.

7.26

Telefoni (tillval)

• • Krav • Funktion KTM MY RIDE aktiverad (tillval).

• Funktion Bluetooth enheter.

® aktiverad.

Funktionen Bluetooth ® är aktiverad också på parkopplade Headset anslutet till lämplig mobiltelefon.

V01147-01 100

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7

Varning

Risk för olyckor För hög hörlursvolym utgör en dis traktion från trafiken.

– Välj en hörlursvolym som är tillräckligt låg för att du ska kunna höra ljudsignaler tydligt nog.

– Tryck på SET‑knappen för att ta emot ingående samtal.

– Tryck på BACK‑knappen för att avvisa ingående samtal.

– Håll UP‑knappen intryckt för att höja ljudvolymen.

– Håll DOWN‑knappen intryckt för att sänka ljudvolymen.

Info Samtalets längd och kontakt visas. Beroende på mobil telefonens inställning visas kontakten med namn.

101

8 ERGONOMI

8.1

Styrets läge

S01727-11 På den övre gaffelkronan finns det två hål med ett avstånd på från varandra.

A Avstånd mellan hålen A 15 mm Styret kan monteras i två olika positioner. Föraren kan på så sätt välja det bekvämaste läget för styret.

Info KTM rekommenderar det främre läget vid körning på täv lingsbana.

8.2

Ställa in styrets läge Varning

Risk för olyckor Ett reparerat styre innebär en säkerhetsrisk.

Om styret böjs eller riktas, blir materialet utmattat. Resultatet kan bli ett brott på styret.

– Byt ut styret om det har skadats eller böjts.

102

0 0 S01727-10 ERGONOMI 8 – Ta bort skruvarna styret 2 1 . Ta bort klämelementen som håller fast . Justera styret så att det går att komma åt skru varna 3 .

Info Täck över komponenterna så att de inte skadas.

Se till att kablar och ledningar inte viks.

– Ta bort skruvarna 3 . Ta bort styrhållarna 4 .

– Sätt styrhållarna i önskat läge skruvarna 3 och dra åt dem.

A eller Specifikation B . Sätt dit Montera styrhållarna till vänster och höger i samma läge.

Skruv styrhål lare M10 – Placera styret i korrekt läge.

40 Nm Loctite ® 243™ Info Se till att kablarna och ledningarna ligger rätt.

– Sätt styrets klämelement på plats. Sätt i och dra åt skruvarna 1 jämnt.

103

8 ERGONOMI Specifikation Skruv styrets kläme lement M8 20 Nm

8.3

Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge

– Tryck kopplingshandtaget framåt.

– Anpassa kopplingshandtagets utgångsläge efter handens storlek genom att vrida på justerskruven 1 .

S01728-10 Info När justerskruven vrids medsols ökar avståndet mellan kopplingshandtaget och styret.

När justerskruven vrids motsols minskar avståndet mellan kopplingshandtaget och styret.

Inställningsområdet är begränsat.

Skruva bara justerskruven för hand, utan att använda våld.

Justeringar får inte utföras under körning.

104

8.4

ERGONOMI 8

Ställa in bromshandtagets utgångsläge

– Tryck bromshandtaget framåt.

– Anpassa bromshandtagets utgångsläge till handens storlek genom att vrida på justerskruven 1 .

S01729-10 Info När justerskruven vrids medsols ökar avståndet mellan bromshandtaget och styret.

När justerskruven vrids motsols minskar avståndet mellan bromshandtaget och styret.

Inställningsområdet är begränsat.

Skruva bara justerskruven för hand, utan att använda våld.

Justeringar får inte utföras under körning.

105

8 ERGONOMI

8.5

Ställa in fotbromspedalens utgångsläge

– Lossa muttern 1 .

– Tryck ner fotbromspedalen så att tryckstången att vrida.

2 går lättare – Vrid på tryckstången tills fotbromspedalen är i önskat läge.

S01730-10 Info Inställningsområdet är begränsat.

Minst fem gängvarv måste vara inskruvade i kulleden.

– Lås muttern 1 .

106

8.6

ERGONOMI 8

Ställa in fotbromsens topp

– Ta bort skruven 1 och fotbromsens pedal.

– För att ställa in rätt längd på fotbromsen ska pedalen sättas i ett hål 2 med hjälp av skruven 1 .

Specifikation Standard hål i mitten – Dra åt skruven 1 .

Specifikation Skruv fotbrom sens topp M6 10 Nm Loctite ® 243™ S01731-10 107

8 ERGONOMI

8.7

Kontrollera växelspakens utgångsläge

Info Vid körning får växelspaken inte ligga an mot stöveln i normalläget.

Om växelspaken ständigt ligger an mot stöveln överbelastas växellådan, vilket kan medföra att quickshifter-funktionen inte fungerar som den ska.

– Sätt dig på fordonet i körposition och mät avståndet mellan stövelns övre kant och växelspaken.

A Avstånd mellan växelspaken och stövelns övre kant 10 … 20 mm » Om avståndet inte överensstämmer med specifikationen: – Ställ in växelspakens utgångsläge.

( s 109)

400692-10 108

8.8

ERGONOMI 8

Ställa in växelspakens utgångsläge

– Lossa muttern 1 , håll samtidigt emot på gängstången 2 .

Info Muttern 1 är vänstergängad.

– Lossa muttern 3 , håll samtidigt emot på gängstången 2 .

– Ställ in växelspaken genom att vrida på gängstången 2 .

S01732-10 Info Inställningsområdet är begränsat.

Växelspaken får inte ha kontakt med någon av fordo nets komponenter vid växling.

– Dra åt muttern Specifikation 3 Mutter växelstång , håll samtidigt emot på gängstången M8 12 Nm 2 .

– Dra åt muttern Specifikation 1 Mutter växelstång , håll samtidigt emot på gängstången M8LH 12 Nm 2 .

109

8 ERGONOMI

8.9

Ställa in kopplingspedalens trampyta

– Ta bort skruven 1 med kopplingspedalens trampyta.

– Sätt kopplingspedalens trampyta i önskat läge beroende på pedalens längd i ett hål 2 .

Specifikation Standard hål i mitten – Dra åt skruven.

Specifikation Skruv kopp lingspedalens trampyta M6 10 Nm Loctite ® 243™ E00707-10 110

8.10

Ställa in kombinationsinstrumentets lutning

Info Kombinationsinstrumentets lutning kan ställas in steglöst via klämman på styret.

– Dra ut kontakten 1 med skyddshylsa.

ERGONOMI 8 E00715-11 – Ta ut kabelgenomföringen skydd.

2 ur körriktningsvisarhållarens E00725-10 111

8 ERGONOMI E00726-10 – Lossa skruven 3 med insexnyckeln från verktygssatsen.

Insexnyckel med kulhuvud (61329099200) – Ställ in kombinationsinstrumentets lutning.

Info Kombinationsinstrumentet får inte heller vidröra några andra komponenter när arbetet har avslutats.

– Dra åt skruven Specifikation 3 med insexnyckeln från verktygssatsen.

Skruv klämma kom binationsinstrument M6 2 Nm – Montera kabelgenomföringen skydd.

2 i körriktningsvisarhållarens E00725-10 112

E00715-11 – Sätt i kontakten 1 med skyddshylsa.

ERGONOMI 8 113

9 IDRIFTTAGNING

9.1

Anvisningar för första idrifttagningen Fara

Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.

– Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.

– Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.

Varning

Risk för personskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhets risk.

– Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all körning.

– Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.

Varning

Risk för omkullkörning Vid olika däckprofiler på fram‑ och bakhjulet påverkas köregenskaperna.

Vid olika däckprofiler kan kontrollen över fordonet försvåras avsevärt.

– Säkerställ att däcken på fram- och bakhjulet har likartade profilmönster.

Varning

Risk för olyckor Däck som inte är godkända eller rekommenderade försämrar köregenskaperna.

– Använd endast hjul och däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angivet hastighets index.

114

IDRIFTTAGNING 9

Varning

Risk för olyckor Nya däck har sämre väggrepp.

På nya däck är löpytan ännu inte uppruggad.

– Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen med nya däck.

Inkörningsfas 200 km

Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent.

– Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.

Info Tänk på att andra människor kan störas av överdrivet buller när du använder fordonet.

– Kontrollera att en auktoriserad KTM-verkstad har utfört de inspektionsarbeten som måste göras före försälj ningen.

Leveransdokumentet och service- och garantihäftet överlämnas till dig tillsammans med fordonet.

– Läs hela bruksanvisningen innan du gör din första åktur med motorcykeln.

– Lär känna manöveranordningarna.

– Ställ in motorcykeln efter dina behov, se beskrivningen i kapitlet Ergonomi.

– Testa att manövrera motorcykeln på en lämplig plats innan du gör en längre åktur. Försök även att köra så långsamt som möjligt för att få bättre känsla för motorcykeln.

– Håll fast i styret med båda händerna när du kör och låt fötterna vila på fotpinnarna.

115

9 IDRIFTTAGNING – Kör in motorn.

9.2

Köra in motorn

– Under inkörningstiden får det angivna motorvarvtalet inte överskridas.

Specifikation Max. motorvarvtal Under de första: 1 000 km Efter de första: 1 000 km 6 500 v/min 10 250 v/min – Undvik att köra med fullt gaspådrag!

9.3

Lasta fordonet Varning

Risk för olyckor Totalvikt och axellaster påverkar köregenskaperna.

Totalvikten motsvarar: en driftklar och fulltankad motorcykel, förare och passagerare med skyddskläder och hjälm, packning.

– Överskrid varken den max. tillåtna totalvikten eller axellasterna.

116

IDRIFTTAGNING 9

Varning

Risk för olyckor Felaktig montering av packväskan eller tankväskan påverkar körningen.

– Montera och säkra packväskan och tankväskan enligt tillverkarföreskriften.

Varning

Risk för olyckor Instabila köregenskaper vid hög hastighet.

– Anpassa hastigheten till packningen. Kör långsammare om din motorcykel har lastats med väskor eller annan packning.

Max hastighet med packning 130 km/h

Varning

Risk för olyckor Väsksystemet förstörs.

– Om du har monterat packningsväskor på motorcykeln måste tillverkarens uppgifter angående max last följas.

Varning

Risk för olyckor Förpackningar som har halkat omkull påverkar sikten.

Om bakljusen är skymda är de särskilt svåra att upptäcka i för efterföljande trafikanter i mörker.

– Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.

Varning

Risk för olyckor Mycket packning förändrar körsättet och förlänger bromssträckan.

– Anpassa hastigheten efter packningen.

117

9 IDRIFTTAGNING

Varning

Risk för olyckor Förpackningar som har halkat omkull påverkar körsättet.

– Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.

Varning

Brandrisk Det heta avgassystem kan skada packningen (brännskador).

– Fäst packningen så att det inte kan skadas av det heta avgassystemet.

– Om packning ska tas med: se till att fästa packningen så nära fordonets mitt som möjligt och att fördela packningens vikt jämnt mellan framhjulet och bakhjulet.

– Överskrid inte den högsta tillåtna totalvikten eller de högsta tillåtna axellasterna.

Specifikation Maximal tillåten totalvikt Högsta tillåtna axellast fram Maximal tillåten axellast bak 418 kg 160 kg 260 kg 118

KÖRANVISNING 10

10.1

Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagning

Info Kontrollera alltid fordonet samt dess trafiksäkerhet innan du påbörjar en körning.

Fordonet måste vara i tekniskt felfritt skick när det körs.

H02217-01

– Kontrollera motoroljenivån. ( s 253)

– Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (

– Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (

– Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (

s 189)

s 194)

s 193)

– Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. ( s 198)

– Kontrollera att bromssystemet fungerar korrekt.

– Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. (

– Kontrollera kedjans nedsmutsning. ( s 172)

s 244)

– Kontrollera kedjespänningen. (

– Kontrollera däckens skick. (

s 174)

s 209)

– Kontrollera däcktrycket. ( s 211)

– Kontrollera att alla manöveranordningar är korrekt inställda och inte kärvar.

– Kontrollera elsystemets funktion.

– Kontrollera att packningen sitter fast.

– Kontrollera backspegelinställningen.

– Kontrollera bränslenivån.

119

10 KÖRANVISNING

10.2

Starta fordonet Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

Se upp

Risk för olyckor Elkomponenter och säkerhetsanordningar skadas om 12 V-batteriet är skadat eller saknas.

– Använd aldrig fordonet med urladdat 12 V-batteri eller utan 12 V-batteri.

Obs!

Motorskada Höga varvtal vid kall motor minskar motorns livslängd.

– Värm alltid upp motorn på lågt varvtal.

120

E00711-10 KÖRANVISNING 10 – Ta bort sidostöden och sätt dig på motorcykeln.

– Placera Race-on-nyckeln inom styrlåsets räckvidd.

– Säkerställ att Race‑on‑nyckeln är inom räckvidd under kör ningen.

Specifikation Maximal räckvidd för Race‑on‑nyckeln kring styrlåset 1,5 m Info Om Race-on-nyckelns batterispänning avtar och det finns störande radiovågor, kan detta minska räckvid den.

Om Race‑on‑nyckelns batterispänning är för låg, lägg ner en av tändningsnycklarna i området kring styrlåset

( s 41) och förvara den på ett säkert ställe efter att

motorn startats igen.

– Säkerställ att nödavstängningsknappen/elstartknappen befin ner sig i mittläget .

– Slå på tändningen genom att trycka kort på Race‑on‑knappen (max. 1 sekund).

Styrningen låses upp.

Funktionstestet av kombinationsinstrumentet genomförs.

ABS‑kontrollampan slocknar när man har börjat köra.

121

10 KÖRANVISNING E00712-10 Info Rör styret något om styret inte låses upp.

– Lägg i växellådans friläge .

Den gröna kontrollampan för tomgång tänds.

– Tryck nödavstängningsknappen/elstartknappen till det nedre läget .

Info Tryck inte nödavstängningsknappen/elstartknappen till det nedre läget nedre läget förrän kombinationsinstrumentets funktionskontroll har genomförts.

Ge INGET gaspådrag vid start av motorcykeln. Om man gasar vid starten sprutar motorstyrsystemet inte in något bränsle, vilket medför att motorn inte kan startas.

Tryck nödavstängningsknappen/elstartknappen till det under maximalt 5 sekunder. Vänta minst 5 sekunder innan nästa startförsök görs.

Denna motorcykel har ett säkerhetsstartsystem.

Motorn kan endast startas när växellådans friläge är ilagt eller om kopplingshandtaget har dragits in när en växel är ilagd. Om du lägger i en växel när sidostödet är utfällt stannar motorn.

122

KÖRANVISNING 10

10.3

Launch‑Control (tillval)

H02000-01 Launch‑Control är en fordonselektronisk tillvalsfunktion.

Launch‑Control anpassar motorvarvtalet för att uppnå bästa möj liga acceleration.

Launch‑Control kan användas maximalt tre gånger efter varandra för ivägkörning. För att skydda motorn, växellådan och kylsystemet mot överbelastning avaktiveras Launch‑Control tillfälligt efter den tredje ivägkörningen.

Launch‑Control avaktiveras också när alla villkor för aktiveringen inte längre är uppfyllda.

Launch‑Control kan börja användas igen vid följande tillfällen: Motorn är igång minst tre minuter, motorn har varit avstängd i 20 minuter eller sträcka på 1,5 km (0,93 mi) har körts.

10.4

Börja köra

– Dra i kopplingshandtaget, lägg in 1:ans växel, släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa samtidigt försik tigt.

123

10 KÖRANVISNING

10.5

Köra iväg med Launch‑Control (tillval) Varning

Risk för olyckor Launch‑Control möjliggör mycket kraftig acceleration som kan vara svår att hantera för nyblivna förare.

– Använd Launch-Control endast om du besitter motsvarande erfarenheter.

– Använd inte Launch‑Control på allmän väg.

H02000-01 Krav Körläget TRACK (tillval) är aktiverat.

Ettans växel är ilagd.

TC-kontrollampan lyser inte.

Kylvätsketemperatur: > 60 °C Tillryggalagd total körsträcka: > 1 000 km – Aktivera Launch‑Control i kombinationsinstrumentet.

TC‑kontrollampan blinkar snabbt.

– Ge full gas samtidigt som du håller in kopplingshandtaget.

Motorvarvtalet ställs in.

6 500 v/min – Släpp kopplingshandtaget snabbt men doserat.

124

10.6

Quickshifter+ (tillval)

KÖRANVISNING 10 När Quickshifter+ (tillval) är aktiverad kan man växla upp och ned utan att använda kopplingen.

Eftersom man inte behöver släppa på gashandtaget, kan man växla upp utan avbrott.

Via växelaxelns positionen kan Quickshifter+ identifiera om en annan växel ska läggas i. Om så är fallet skickas en signal om detta till motorstyrningen.

När funktionen Quickshifter+ i kombinationsinstrumentet är avstängd måste man använda kopplingen som vanligt.

H01989-10 125

10 KÖRANVISNING

10.7

Växla, köra Varning

Risk för olyckor Vid plötsligt gaspådrag/gassläpp kan föraren tappa kontrollen över fordonet.

– Undvik abrupta gaspådrag/gassläpp och kraftfulla bromsmanövrer.

– Anpassa hastigheten efter vägförhållandena.

Varning

Risk för olyckor Nedväxling vid högt motorvarvtal blockerar bakhjulet och överbelastar motorn.

– Växla inte tillbaka till en lägre växel vid högt motorvarvtal.

Varning

Risk för olyckor Utför inga inställningar medan fordonet är i trafik.

– Genomför inställningar när fordonet står still.

Varning

Risk för personskador Felaktigt agerande kan leda till att passageraren ramlar av motorcykeln.

– Säkerställ att passageraren sätter sig på rätt sätt på passagerarsadeln, placerar fötterna på passa gerarfotpinnarna och håller i sig i föraren eller handtagen.

– Följ föreskrifterna om minimiålder på passagerare som gäller i ditt land.

126

KÖRANVISNING 10

Varning

Risk för olyckor En riskabel körstil innebär ett stort risktagande.

– Följ trafikreglerna och kör defensivt samt med god framförhållning så att du kan bedöma faror på ett så tidigt stadium som möjligt.

Varning

Risk för olyckor Kalla däck har sämre väggrepp.

– Kör alltid i maklig takt under de första kilometrarna tills däcken har uppnått drifttemperatur.

Varning

Risk för olyckor Nya däck har sämre väggrepp.

På nya däck är löpytan ännu inte uppruggad.

– Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen med nya däck.

Inkörningsfas 200 km

Varning

Risk för olyckor Totalvikt och axellaster påverkar köregenskaperna.

Totalvikten motsvarar: en driftklar och fulltankad motorcykel, förare och passagerare med skyddskläder och hjälm, packning.

– Överskrid varken den max. tillåtna totalvikten eller axellasterna.

127

10 KÖRANVISNING

Varning

Risk för olyckor Förpackningar som har halkat omkull påverkar körsättet.

– Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.

Varning

Risk för olyckor Vid en omkullkörning kan fordonet skadas mer än vad som framgår vid första anblick.

– Kontrollera fordonet efter en omkullkörning enligt rutinen vid driftstart.

Obs!

Motorskador Ofiltrerad insugningsluft har negativ inverkan på motorns livslängd.

Utan luftfilter tränger damm och smuts in motorn.

– Ta aldrig fordonet i drift utan luftfilter.

Obs!

Motorskada Motorn skadas vid överhettning.

– Stanna genast på ett trafiksäkert sätt och stäng av motorn när kylvätsketemperaturvarningen visas.

– Låt motorn och kylsystemet svalna.

– Kontrollera eller/och justera kylvätskenivån när kylsystemet har svalnat.

Obs!

Skador på växellådan Växellådan skadas vid felaktig användning av Quickshifter+.

Quickshifter+ kan användas endast när funktionen i kombinationsinstrumentet är aktiverad.

Quickshifter+ är inte aktiv när man drar in kopplingshandtaget.

– Använd Quickshifter+ endast i det angivna, tillåtna varvtalsområdet.

128

KÖRANVISNING 10 Info Om ovanliga ljud hörs vid körning måste du omedelbart stanna. Stäng av motorn och kontakta en auktori serad KTM-verkstad.

402299-11 – När situationen (uppförsbacke, körsituation etc.) tillåter det kan du lägga i en högre växel.

– Lätta på gashandtaget, dra samtidigt in kopplingshandtaget, lägg i nästa växel, släpp kopplingshandtaget och gasa.

Info Hur de 6 framåtväxlarna ligger syns på bilden. Tom gångsläget är mellan 1:ans och 2:ans växel. 1:ans växel är start- och bergväxeln.

– När högsta möjliga hastighet har uppnåtts genom fullt gaspå drag, släpp gashandtaget något till ¾ gaspådrag. Hastigheten sjunker knappt, medan bränsleförbrukningen minskar avse värt.

– Gasa aldrig mer än väglaget och vädret tillåter. I synnerhet ska man vara väldigt försiktig med att gasa i kurvor.

– För nedväxling måste du vid behov bromsa motorcykeln och lätta på gashandtaget.

– Dra in kopplingshandtaget och lägg i nästa lägre växel. Släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa eller upprepa väx lingen.

129

10 KÖRANVISNING – Om motorn till exempel stryps vid en korsning kan man bara dra in kopplingshandtaget och trycka nödavstängningsknap pen/elstartknappen till det nedre läget . Växellådans neut ralläge behöver inte läggas i.

– Stäng av motorn i stället för att köra resp. stå längre tid på tomgångsvarvtal.

– Om oljetryckslampan omedelbart och stänga av motorn. Ta kontakt med en auktori serad KTM-verkstad.

tänds under körning måste du stanna – Om felfunktions-kontrollampan tänds under körning bör en auktoriserad KTM‑verkstad kontaktas så snart som möjligt.

– Om den allmänna varningslampan tänds under körning visas ett meddelande på displayen i 10 sekunder.

Info Extra viktiga meddelanden visas dessutom i menyn Warning.

– När halkvarningen visas på kombinationsinstrumentet är det risk för ishalka. Anpassa hastigheten till de ändrade vägförhål landena.

130

H01997-10 H01997-11 KÖRANVISNING 10 Krav Quickshifter + (tillval) aktiverat.

– När quickshifter + är aktiverad i kombinationsinstrumentet, kan du lägga i en högre växel i det angivna varvtalsområ det utan att dra in kopplingshandtaget.

Info På bilden visas minimivarvtal i varv/minut innan högre växel läggs i.

Flytta snabbt växelspaken tills det tar stopp utan att ändra gashandtagets läge.

– När quickshifter + är aktiverat i kombinationsinstrumentet, kan du lägga i en lägre växel i det angivna varvtalsområ det utan att dra in kopplingshandtaget.

Info På bilden visas max. varvtal i varv/minut innan lägre växel läggs i.

Tryck växelspaken tills det tar stopp utan att ändra gashandtagets läge.

131

10 KÖRANVISNING

10.8

MSR (tillval)

402423-01 MSR är en tillvalsfunktion i motorstyrningen.

Om motorbromsverkan blir för stor, förhindrar MSR att bakhjulet låser sig vid körning rakt fram, eller kanar iväg vid snedläge.

MSR öppnar gasspjällen bara så mycket det behövs för att för hindra sladd på bakhjulet.

MSR används på vägunderlag med för låg friktion för att öppna antihopping‑kopplingen.

För att öka körsäkerheten är MSR snedlägesberoende.

Info Om ABS eller MTC är avstängt eller om ABS-läget SMOTO är aktivt, är MSR inte aktivt.

10.9

Bromsa in Varning

Risk för olyckor Väta och smuts påverkar bromssystemet.

– Bromsa försiktigt flera gånger för att torka bromsbeläggen och bromsskivorna och befria dem från smuts.

132

KÖRANVISNING 10

Varning

Risk för olyckor En instabil tryckpunkt i fram- eller bakbromsen försämrar bromskraften.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent.

– Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.

Varning

Risk för olyckor Högre totalvikt förlänger bromssträckan.

– Tänk på att bromssträckan blir längre om du har en passagerare eller packning på motorcykeln.

Varning

Risk för olyckor Bromssystemet påverkas negativt av saltade vägar.

– Bromsa försiktigt flera gånger för att befria bromsbeläggen och bromsskivorna från salt.

Varning

Risk för olyckor Användning av ABS kan i vissa lägen göra att bromssträckan förlängs.

– Bromsa i enlighet med körsituationen och vägförhållandena.

133

10 KÖRANVISNING

Varning

Risk för olyckor Vid alltför kraftig inbromsning blockeras hjulen.

ABS-funktionen garanteras endast om den är tillkopplad.

– För att utnyttja skyddsfunktionen måste ABS-funktionen vara tillkopplad.

Varning

Risk för olyckor Körhjälpen kan endast hindra fordonet att slå runt inom naturlagarnas gränser.

Det är inte alltid möjligt att kompensera för extrema körsituationer som packningen med hög tyngd punkt, växlande vägunderlag, branta nedförsbackar eller tvärbromsning utan urkoppling.

– Anpassa körstilen till vägförhållandena och din egen körkompetens.

– Bromsa genom att släppa på gasen och bromsa samtidigt fram- och bakbromsen.

Info Med ABS kan du använda hela bromskraften, både vid tvärbromsning och vid dåligt väggrepp på sandigt, regnvått eller halt underlag utan risk för att hjulen låser sig.

Varning

Risk för olyckor Bakhjulet kan låsas på grund av motorbromsens inverkan.

– Dra åt kopplingen när du gör en nödbromsning eller annan kraftig inbromsning eller bromsar på halt underlag.

134

KÖRANVISNING 10

Varning

Risk för olyckor Lutande underlag minskar den maximalt möjliga bromseffekten.

– Sluta om möjligt bromsa innan kurvor börjar.

– Bromsningen bör alltid ha avslutats innan en kurva påbörjas. Lägg i en lägre växel, beroende på hastighe ten.

– Använd motorns bromsverkan under längre nedförsbackar. Växla ned en eller två växlar men utan att motor går på för högt varvtal. På så sätt behöver du bromsa mindre och bromsarna överhettas inte.

10.10

Stanna, parkera Varning

Risk för personskador Obehöriga som arbetar med fordonet utsätter både sig själva och andra för fara.

Om det finns en giltig transponder inom räckhåll kan fordonet startas.

– Lämna aldrig fordonet obevakat när motorn är igång.

– Lämna aldrig fordonet utan tillsyn när Race‑on‑nyckeln eller den svarta tändningsnyckeln befinner sig i närheten av fordonet.

– Säkra fordonet så att obehöriga inte kan använda det.

– Spärra styret när du lämnar fordonet utan tillsyn.

135

10 KÖRANVISNING

Varning

Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

– Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat av.

– Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.

Obs!

Materialskador Fordonet skadas om det parkeras på ett felaktigt sätt.

Om fordonet rullar iväg eller ramlar omkull kan allvarliga skador uppstå.

Komponenterna som används när man parkerar fordonet är utformade endast för fordonets vikt.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

– Se till att ingen person sätter sig på fordonet när fordonet är parkerat på ett stöd.

Obs!

Brandrisk Varma fordonsdelar utgör en brand- och explosionsrisk.

– Parkera inte fordonet i närheten av lättantändliga eller explosiva material.

– Låt fordonet svalna innan du täcker över det.

– Bromsa in motorcykeln.

– Lägg i växellådans friläge .

– Stäng av tändningen genom att trycka kort på Race‑on‑knappen gen.

(max. 1 sekund) när tändningen är påsla 136

KÖRANVISNING 10 Info När motorn stängs av med nödavstängningsknappen och tändningen på Race-on-knappen förblir påslagen, stängs tändningen inte av. Strömförsörjningen till de flesta strömförbrukarna avbryts inte.

12 V-batteriet laddas då ur. Stäng därför alltid av motorn med Race-on-knappen. Nödavstängnings knappen ska bara användas i nödsituationer.

– Parkera motorcykeln på fast mark.

– Fäll ner sidostödet med foten, för stödet framåt till stoppläget. Ställ fordonet på stödet.

– Vrid styret åt vänster och håll Race‑on‑knappen Styrningen blockeras.

intryckt (minst 2 sekunder).

Info Rör styret något om styrlåset inte hakar i.

10.11

Transport

Obs!

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

137

10 KÖRANVISNING Obs!

Brandrisk Varma fordonsdelar utgör en brand- och explosionsrisk.

– Parkera inte fordonet i närheten av lättantändliga eller explosiva material.

– Låt fordonet svalna innan du täcker över det.

– Stäng av motorn.

– Fixera motorcykeln med spännband eller andra lämpliga fäs tanordningar så att den inte kan ramla omkull eller rulla iväg.

401475-01 138

KÖRANVISNING 10

10.12

Fylla på bränsle Fara

Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

– Tanka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.

– Stäng av motorn när du tankar bränsle.

– Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.

– Torka omedelbart upp utspillt bränsle.

– Följ anvisningarna avseende bränsletankning.

Varning

Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.

– Andas inte in bränsleångor.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.

– Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

Obs!

Materialskador Vid undermålig bränslekvalitet sätts bränslefiltret igen i förtid.

139

10 KÖRANVISNING I vissa länder och regioner är den tillgängliga bränslekvaliteten och ‑renheten otillräcklig under vissa omstän digheter. Detta leder till problem i bränslesystemet.

– Tanka endast rent bränsle som uppfyller angiven standard. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Obs!

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

– Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

– Stäng av motorn.

– Öppna tanklocket. ( s 44)

– Fyll på bränsle i bränsletanken, max upp till nedre kanten av påfyllningsstutsen.

A Volym bränsletank, totalt ca

– Stäng tanklocket. (

18 l

s 46)

Blyfri bensin (ROZ

95) ( s 301)

E00705-10 140

SERVICESCHEMA 11

11.1

Extra information

Alla påföljande arbeten som uppstår genom obligatoriska eller rekommenderade arbeten kräver en separat order och beräknas separat.

Beroende på lokala körförhållanden kan andra serviceintervall gälla i ditt land.

Vissa serviceintervall och vad dessa omfattar kan ändra sig beroende på teknisk vidareutveckling. Det senast gällande serviceschemat finns alltid i KTM Dealer.net. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.

11.2

Obligatoriskt arbete

Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

Kontrollera avgasventilstyrningen med KTM‑diagnosverktyget.

Kontrollera elsystemets funktion.

Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilarna.

Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (

(

s 193)

Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (

Kontrollera bromsskivorna. ( s 188)

s 198)

s 254)

Kontrollera att bromsslangarna är täta och oskadade.

vartannat år varje år var 30 000 km var 15 000 km efter 1 000 km ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 141

11 SERVICESCHEMA Byt frambromsens bromsvätska.

Byt bakbromsens bromsvätska.

Byt vätska i hydraulkopplingen.

Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (

Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (

s 189)

s 194)

Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå. ( s 182)

Kontrollera att fjäderbenet och gaffeln är täta. Utför service efter behov och använd ning.

Rengör gaffelbenens dammtätningar.

( s 164)

Kontrollera spelet i styrhuvudets lager.

Kontrollera däckens skick. ( s 209)

Kontrollera däcktrycket. ( s 211)

Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrare. (

Kontrollera kedjespänningen. ( s 174)

s 177)

Mät hjullagerspel, smörj hjullager och bakhjulsnav.

Kontrollera att bakhjulsmuttern (höger sida) är åtdragen med rätt åtdragningsmo ment.

vartannat år varje år var 30 000 km var 15 000 km efter 1 000 km ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 142

SERVICESCHEMA 11 Byt tändstift (luftfiltret demonterat).

Kontrollera ventilspelet (luftfiltret och tändstiften är demonterade).

Byt SLS-membranventiler.

Kontrollera att kablarna inte är skadade eller vikta (demonterad bränsletank).

Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. (

Byt ut luftfiltret. Rengör luftfilterboxen.

s 244)

Kontrollera bränsletrycket.

Kontrollera strålkastarinställningen. ( s 236)

Kontrollera kylarfläktens funktion.

Slutkontroll: Kontrollera fordonets trafiksäkerhet och provkör fordonet.

Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget efter provkörningen.

Återställ serviceindikeringen med KTM‑diagnosverktyget.

Dokumentera servicearbetet i KTM Dealer.net samt i service- och garantihäftet.

vartannat år varje år var 30 000 km var 15 000 km efter 1 000 km ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ engångsintervall ● återkommande intervall 143

11 SERVICESCHEMA

11.3

Rekommenderat arbete

Kontrollera ramen.

Kontrollera svingen.

Kontrollera/rengör oljemunstycket för kopplingssmörjning.

Kontrollera svinglagret.

Kontrollera hjullagret.

Rengör fjäderbensfästets avrinningshål.

Smörj alla rörliga delar (t ex sidostöd, handspak och kedja) och kontrollera att de går lätt.

Töm dräneringsslangarna.

Kontrollera att alla slangar (t ex bränsle­, kyl­, avluftnings- och dräneringsslangar) och hylsor inte har sprickor, är täta och korrekt dragna.

Kontrollera frostskyddet.

Kontrollera att skruvarna och muttrarna är fast åtdragna.

Byt kylvätskan.

vart fjärde år varje år var 30 000 km var 15 000 km efter 1 000 km ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ engångsintervall ● återkommande intervall 144

INSTÄLLNING AV CHASSIT 12

12.1

12.2

Gaffel/fjäderben

Med gaffeln och fjäderbenet kan flera inställningar göras för att anpassa motorcykelchassit till förarens stil och vikt.

Info Rekommenderade chassiinställningar finns sammanställda i tabellen 1 . Tabellen sitter på undersidan av förarsadeln.

M01494-10 Dessa inställningsvärden är riktvärden och ska bara fungera som utgångspunkt vid inställning av chassit. Om man avviker från rikt värdena kan köregenskaperna försämras, särskilt om man kör fort.

Ställa in gaffelns kompressionsdämpning

Info Den hydrauliska kompressionsdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid kompression.

145

12 INSTÄLLNING AV CHASSIT – Vrid den vita justerskruven 1 medsols tills det tar stopp.

E00702-10 Info Justerskruven 1 sitter längst upp på vänster gaffel ben.

Kompressionsdämpningen sitter i vänster gaffelben COMP (vit justerskruv). Returdämpningen sitter i höger gaffelben REB (röd justerskruv).

– Vrid det antal klick som motsvarar gaffeltypen motsols.

Specifikation Kompressionsdämpning Komfort Standard Sport Max tillåten lastvikt 15 klickningar 12 klickningar 9 klickningar 9 klickningar Info Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen vid kompressionsrörelsen.

146

INSTÄLLNING AV CHASSIT 12

12.3

Ställa in gaffelns returdämpning

Info Den hydrauliska returdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid utfjädringen.

E00703-10 – Vrid den röda justerskruven 1 medsols tills det tar stopp.

Info Justerskruven 1 sitter längst upp på höger gaffelben.

Returdämpningen sitter i höger gaffelben REB (röd justerskruv). Kompressionsdämpningen sitter i vänster gaffelben COMP (vit justerskruv).

– Vrid det antal klick som motsvarar gaffeltypen motsols.

Specifikation Returdämpning Komfort Standard Sport Max tillåten lastvikt 15 klickningar 12 klickningar 9 klickningar 9 klickningar 147

12 INSTÄLLNING AV CHASSIT Info Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen vid utfjädringen.

12.4

Kompressionsdämpning fjäderben

E00701-10 Fjäderbenets kompressionsdämpning är uppdelad i två områden, highspeed och lowspeed.

Highspeed och lowspeed gäller bakhjulets kompressionshastighet och inte körhastigheten.

Höghastighetsinställningen verkar t.ex. när man kör över en asfaltskant, bakhjulets fjädrar komprimeras då snabbt.

Inställningen för låg hastighet är exempelvis verksam vid kör ning över långa gupp i marken, då bakhjulets fjädrar komprimeras långsamt.

Dessa två områden kan ställas in separat, men övergången mellan highspeed och lowspeed är dock flytande. Därigenom påverkar ändringar av höghastighetsområdet kompressionen även i låghastighetsområdet och tvärtom.

148

12.5

INSTÄLLNING AV CHASSIT 12

Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning lowspeed Se upp

Risk för personskador Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas omkring.

Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.

– Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Info Låghastighetsinställningen gör sig gällande när fjäderbenet komprimeras långsamt eller medelsnabbt.

– Vrid justerskruven 1 medsols med en skruvmejsel ända till det sista kännbara klicket.

Info Lossa inte skruvförbandet 2 !

– Vrid det antal klick som motsvarar fjäderbenstypen motsols.

E00699-10 149

12 INSTÄLLNING AV CHASSIT Specifikation Kompressionsdämpning lowspeed Komfort Standard 20 klickningar 15 klickningar Sport Max tillåten lastvikt 12 klickningar 12 klickningar Info Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen.

12.6

Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning highspeed Se upp

Risk för personskador Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas omkring.

Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.

– Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) 150

INSTÄLLNING AV CHASSIT 12 Info Höghastighetsinställningen gör sig gällande när fjäderbenet komprimeras snabbt.

E00700-10 – Vrid justerskruven stopp.

1 medsols med en hylsnyckel tills det tar Info Lossa inte skruvförbandet 2 !

– Vrid det antal varv som motsvarar fjäderbenstypen motsols.

Specifikation Kompressionsdämpning highspeed Komfort 1,5 varv Standard Sport Max tillåten lastvikt 1,5 varv 1,5 varv 1 varv Info Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen.

151

12 INSTÄLLNING AV CHASSIT

12.7

Ställa in fjäderbenets returdämpning Se upp

Risk för personskador Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas omkring.

Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.

– Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) E00698-10 – Vrid justerskruven klickljudet.

1 medsols ända till det sista kännbara – Vrid det antal klick som motsvarar fjäderbenstypen motsols.

Specifikation Returdämpning Komfort Standard Sport Max tillåten lastvikt 15 klickningar 12 klickningar 10 klickningar 10 klickningar Info Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen vid utfjädringen.

152

12.8

INSTÄLLNING AV CHASSIT 12

Bestämma måttet för det avlastade bakhjulet

Förarbete – Lyft upp motorcykeln med monteringsstativ (istucket).

( s 160)

Huvudarbete – Mät helst ett vertikalt avstånd mellan bakhjulsaxeln och en fixpunkt, t.ex. ett märke på bakkåpan.

– Anteckna värdet som mått A .

400988-10 Efterarbete – Ta ned motorcykeln från monteringsstativet (istucket).

( s 162)

153

12 INSTÄLLNING AV CHASSIT

12.9

Kontrollera fjäderbenets statiska häng

– Bestäm måttet A

för det avlastade bakhjulet. ( s 153)

– En annan person ska hålla motorcykeln i vertikalt läge.

– Mät avståndet mellan bakhjulets axel och fixpunkten igen.

– Anteckna värdet som mått B .

Info Differensen mellan mått hänget.

A och B är det statiska – Kontrollera det statiska hänget.

Full bränsletank (standard) 20 mm Full bränsletank (körning på tävlingsbana) 14 mm » Om det statiska hänget är större eller mindre än det angivna måttet: – Ställ in fjäderbenets fjäderförspänning.

( s 155)

400989-10 154

INSTÄLLNING AV CHASSIT 12

12.10

Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning Varning

Risk för olyckor Ändringar av chassiinställningen kan påverka köregenskaperna avsevärt.

– Kör till en början långsamt efter att inställningarna gjorts för att kontrollera köregenskaperna.

Info Fjäderförspänningen bestämmer fjädringens utgångsläge på fjäderbenet.

En optimalt inställd fjäderförspänning är anpassad efter förarens vikt och eventuell packning och passa gerare och ger motorcykeln en väl avvägd kombination av körbarhet och stabilitet.

Förarbete Krav – Svingen är avlastad.

Huvudarbete – Lossa skruven 1 .

– Skruva ställringen 2 med tappnyckeln (verktygssatsen) motsols tills fjädern inte har någon spänning längre.

Tappnyckel fjäderben (61329083000) E00697-10 155

12 INSTÄLLNING AV CHASSIT – Spänn fjädern genom att vrida ställringen cerade måttet A har uppnåtts.

2 Specifikation tills det specifi Fjäderförspänning Komfort Standard Sport Max tillåten lastvikt 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 402002-10 Info Vridning medsols ger ökad förspänning, vridning motsols ger minskad förspänning av fjädern.

För körning på tävlingsbana bör man utifrån behov välja mer förspänning.

– Dra åt skruven Specifikation 1 .

Skruv ställring fjäder ben M5 5 Nm 156

SERVICEARBETEN CHASSI 13

13.1

Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen baktill

Obs!

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

– Sätt in adaptern i depåstödet bak.

Bakhjulsmonteringsstativ, enarmssving (61329955000) – Ställ motorcykeln vågrätt, sätt lyftanordningen på plats i hju laxeln och lyft upp motorcykeln.

E00695-01

13.2

Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill

Obs!

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

157

13 SERVICEARBETEN CHASSI – Se till att motorcykeln inte kan falla omkull.

– Ta bort lyftanordnignen bak och ställ fordonet på sidostö det 1 .

402029-10

13.3

Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet fram

Obs!

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. ( s 157)

158

E00696-01 SERVICEARBETEN CHASSI 13 Huvudarbete – Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Justera monterings stativet framtill i förhållande till gaffelbenen.

Framhjul-monteringsstativ litet (61129965000) Info Lyft alltid upp motorcykeln bak först.

– Lyft upp motorcykeln fram.

13.4

Ta ned motorcykeln från monteringsstativet fram

Obs!

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

159

13 SERVICEARBETEN CHASSI – Se till att motorcykeln inte kan falla omkull.

– Avlägsna monteringsstativet fram.

402777-01

13.5

Lyfta upp motorcykeln med monteringsstativ (istucket)

Obs!

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

160

R01907-10 SERVICEARBETEN CHASSI 13 – Se till att monteringsstativet med plastbussningen går att haka i öppningen på svingbulten. Välj ett monteringsstativ i pas sande höjd och bredd.

Monteringsstativ (62529055200) – Lyft upp motorcykeln.

Info Kontrollera att monteringsstativet sitter ordentligt.

161

13 SERVICEARBETEN CHASSI

13.6

Ta ned motorcykeln från monteringsstativet (istucket)

Obs!

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

162

R01907-10 SERVICEARBETEN CHASSI 13 – Kör ner motorcykeln från monteringstativet och ställ den på sidostödet.

– Ta bort monteringsstativet.

Monteringsstativ (62529055200) 163

13 SERVICEARBETEN CHASSI

13.7

Rengöra gaffelbenens dammtätningar

– Skjut ner båda gaffelbenens dammtätningar 1 .

Info Dammtätningarna stryker av damm och grov smuts från gaffelbenen. Med tiden kan smuts samla sig bakom dammtätningarna. Om denna smuts inte avlägsnas kan de bakomliggande oljeringarna bli otäta.

T00511-11

Varning

Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna för sämrar bromskraften.

– Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.

– Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsren göringsmedel.

– Rengör och olja in dammtätningar och gaffelns innerrör på båda gaffelbenen.

Universal oljespray ( s 306)

– Tryck tillbaka dammtätningen till monteringsläget.

– Torka bort överflödig olja.

164

13.8

SERVICEARBETEN CHASSI 13

Ta bort passagerarsadeln

– Sätt i Race‑on‑nyckeln eller den svarta tändningsnyckeln i sadellåset 1 och vrid medsols.

– Lyft upp passagerarsadeln fram och dra den framåt så att den lossnar ur fästet.

– Ta bort passagerarsadeln.

– Dra ut tändningsnyckeln.

13.9

E00693-10

Montera passagerarsadeln

– Haka på passagerarsadelns hål på styrpiggarna den fram och skjut den bakåt.

1 , sänk ner – Sätt låsbulten 2 i låset och tryck ner passagerarsadeln fram.

Låsbulten hakar i med ett klickande.

– Kontrollera att passagerarsadeln är korrekt monterad.

401922-10 165

13 SERVICEARBETEN CHASSI

13.10

Ta bort förarsadel

Förarbete

– Ta bort passagerarsadeln. ( s 165)

Huvudarbete – Lyft upp förarsadeln baktill.

– Haka av förarsadeln framtill och ta bort den.

E00694-10 166

13.11

Montera förarsadel

SERVICEARBETEN CHASSI 13 Huvudarbete – Haka fast förarsadelns hål 1 på bränsletanken och skjut förarsadeln framåt samtidigt som den sänks ner baktill.

Piggen 2 sitter i hålet.

– Kontrollera att förarsadeln är korrekt monterad.

401921-10 Efterarbete

– Montera passagerarsadeln. ( s 165)

13.12

Montera hjälmlås på fordonet Varning

Risk för olyckor Ett monterat hjälmlås eller en monterad hjälm påverkar köregenskaperna.

– Använd inte hjälmlåset för att fästa en hjälm eller andra föremål under körningen.

– Avlägsna hjälmlåset innan körningen påbörjas.

167

13 SERVICEARBETEN CHASSI Info Med stållinan från verktygssatsen kan hjälmen låsas fast i fordonet så att den inte blir stulen.

E00692-10

– Ta bort passagerarsadeln. ( s 165)

– Sätt stållinan 1 mans med öglan.

från verktygssatsen på piggen 2 tillsam Stållina (60012015000) – Dra stållinan genom öppningen på hjälmen.

– Sätt stållinans lösa ögla på piggen 3 .

– Sätt försiktigt hjälmen bak på fordonet.

– Montera passagerarsadeln. ( s 165)

168

SERVICEARBETEN CHASSI 13

13.13

Demontera slutdämpare

– Ta bort skruven 1 .

– Ta av avgasklämman.

V01153-10 – Ta bort skruven 2 – Ta av slutdämparen.

och brickan.

R01827-10 169

13 SERVICEARBETEN CHASSI – Ta bort tätningsringen 3 .

13.14

V01152-10

Montera slutdämpare

– Sätt dit tätningsringen 1 .

V01152-11 170

SERVICEARBETEN CHASSI 13 – Placera slutdämparen i rätt läge.

– Sätt i skruven 2 och brickan men dra inte åt än.

Specifikation Övriga skruvar chassi M8 25 Nm R01827-10 V01153-11 – Sätt avgasklämman på plats.

– Sätt dit och dra åt skruven 3 .

Specifikation Skruv avgasklämma på slutdämparen M6 – Dra åt skruven 2 .

Specifikation Övriga skruvar chassi M8 8 Nm 25 Nm 171

13 SERVICEARBETEN CHASSI

13.15

Kontrollera kedjans nedsmutsning

– Kontrollera om kedjan är mycket smutsig.

» Om kedjan är mycket smutsig:

– Rengör kedjan. ( s 172)

400678-01

13.16

Rengöra kedjan Varning

Risk för olyckor Smörjmedel på däcken försämrar väghållningen.

– Ta bort smörjmedel från däcken med ett lämpligt rengöringsmedel.

Varning

Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

– Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.

– Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

172

SERVICEARBETEN CHASSI 13 Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Kedjans livslängd beror till stor del på hur den sköts.

Regelbunden rengöring ökar kedjans livslängd.

Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. ( s 157)

Huvudarbete – Spola bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.

– Ta bort smörjmedelsrester med kedjerengöringsmedel.

Kedjerengöringsmedel ( s 305)

– Spruta på kedjesprej efter torkningen.

Kedjesprej Street ( s 305)

400725-01 Efterarbete

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. ( s 157)

173

13 SERVICEARBETEN CHASSI

13.17

Kontrollera kedjespänning Varning

Risk för olyckor En felaktig kedjespänning skadar komponenter och leder till olyckor.

Om kedjan spänns alltför hårt kommer kedjan, framdrevet, bakdrevet samt växel- och bakhjulslagren att slitas ut fortare. Några komponenter kan spricka eller knäckas vid överbelastning.

Om kedjan är för lös, kan den lossna från framdrevet eller bakdrevet. Därigenom blockeras bakhjulet eller blir motorn skadad.

– Kontrollera kedjespänningen regelbundet.

– Ställ in kedjespänningen enligt anvisningarna.

Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. ( s 157)

Huvudarbete – Lägg i växellådans friläge .

– Tryck kedjan uppåt vid kedjeskyddet vid markeringarna och B och mät kedjespänningen.

A Info Kedjans nedre del ska vara spänd.

Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

E00691-10 174

SERVICEARBETEN CHASSI 13 Kedjans övre kant är mellan markeringarna A och B .

» Om kedjespänningen inte överensstämmer med specifika tionen:

– Ställ in kedjespänningen. ( s 176)

– Kontrollera att skyddshättorna inte är skadade.

1 sitter ordentligt och att de » Om skyddshättorna är skadade eller sitter löst: – Byt skyddshättorna.

Skyddshätta sving (61304041100) H00380-11 Efterarbete

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. ( s 157)

175

13 SERVICEARBETEN CHASSI

13.18

Ställa in kedjespänningen Varning

Risk för olyckor En felaktig kedjespänning skadar komponenter och leder till olyckor.

Om kedjan spänns alltför hårt kommer kedjan, framdrevet, bakdrevet samt växel- och bakhjulslagren att slitas ut fortare. Några komponenter kan spricka eller knäckas vid överbelastning.

Om kedjan är för lös, kan den lossna från framdrevet eller bakdrevet. Därigenom blockeras bakhjulet eller blir motorn skadad.

– Kontrollera kedjespänningen regelbundet.

– Ställ in kedjespänningen enligt anvisningarna.

Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (

– Kontrollera kedjespänningen. ( s 174)

Huvudarbete – Lossa skruven 1 .

– Ställ in kedjespänningen genom att vrida på navhuset.

s 157)

Fästnyckel (61329085000) Handtag för fästnyckel (60012060000) E00690-10 176

SERVICEARBETEN CHASSI 13 Info Vrid medsols för att öka kedjespänningen, vrid motsols för att minska kedjespänningen.

Verktyget som ska användas befinner sig i verktygs satsen.

– Kontrollera kedjespänningen. ( s 174)

Kedjespänningen överensstämmer med det specificerade värdet.

Info Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

– Dra åt skruven 1 .

Specifikation Skruv excenter M16 70 Nm

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. ( s 157)

13.19

Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrare

Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. ( s 157)

177

13 SERVICEARBETEN CHASSI Huvudarbete – Kontrollera om kedjan, bakdrevet och framdrevet är slitna.

» Om kedjan, bakdrevet eller framdrevet är nedslitna: – Byt drivningssats.

Info Framdrev, bakdrev och kedja bör alltid bytas ut samtidigt.

100132-10 178

402004-11 SERVICEARBETEN CHASSI 13 – Lägg i växellådans friläge .

– Dra i kedjans nedre del med angiven vikt Specifikation Vikt, mätning av kedjans slitage 15 kg A .

– Mät avståndet del.

B mellan 18 kedjelänkar på kedjans nedre Info Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

Maximalt avstånd längsta del B mellan 18 kedjelänkar på kedjans 272 mm » Om avståndet B är större än det angivna måttet: – Byt drivningssats.

Info När en ny kedja monteras bör även bakdrevet och framdrevet bytas ut.

Nya kedjor slits snabbare när de går på gamla bakdrev eller framdrev.

Av säkerhetsskäl har kedjan ingen låslänk.

179

13 SERVICEARBETEN CHASSI – Kontrollera om kedjeskyddet är slitet genom öppningen.

» Om niten ten C 1 på kedjan inte längre går att se i nederkan av öppningen i kedjeskyddet: – Byt ut kedjeskyddet.

– Kontrollera att kedjeskyddet sitter fast ordentligt.

» Om kedjeskyddet sitter löst: – Dra åt kedjeskyddets skruvar.

Specifikation Skruv kedjeskydd M5 5 Nm E00689-10 180

SERVICEARBETEN CHASSI 13 – Kontrollera om kedjeglidaren är sliten.

» Om underkanten av kedjan är i höjd med eller under ked jeglidaren: – Byt glidstycke för kedjan.

– Kontrollera att kedjeglidaren för kedjan sitter fast ordentligt.

» Om kedjeglidaren sitter lös: – Dra åt kedjeglidarens skruv.

Specifikation Övriga skruvar chassi M8 25 Nm E00688-10 Efterarbete

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. ( s 157)

181

13 SERVICEARBETEN CHASSI

13.20

Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå Varning

Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

– Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.

– Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

182

SERVICEARBETEN CHASSI 13 Info Vätskenivån stiger när kopplingens lamellbelägg slits ned.

Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och kopp lingskablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

183

13 SERVICEARBETEN CHASSI – Placera hydraulkopplingens behållare i horisontellt läge.

Behållaren sitter på styret.

– Kontrollera vätskenivån.

Vätskenivån måste befinna sig mellan MIN och MAX-märket.

» Om vätskenivån inte överensstämmer med specifikatio nen: – Ta bort skruvlocket 1 med membran 2 – Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.

och bricka.

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 301)

– Montera skruvlocket och dra åt det.

1 med membran 2 och bricka Info Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

S01738-01 184

14.1

BROMSSYSTEM 14

Låsningsfria bromsar (ABS)

ABS-enheten 1 består av hydraulenhet, ABS‑styrdon och retur pump och är monterad på höger sida under bränsletanken. Det sitter en hjulvarvtalssensor 2 på framhjulet och en på bakhjulet.

Varning

Risk för olyckor Om fordonet modifieras försämras ABS-funktionen.

– ABS måste vara avstängt för att, utanför det allmänna vägnätet, spinna loss med bakhjulet med åtdragen frambroms.

– Utför inga förändringar på fjädervägen.

– Använd endast reservdelar på bromssystemet som godkänts och rekommenderats av KTM.

– Använd endast hjul och däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angivet hastighetsindex.

– Observera det angivna däcktrycket.

– Servicearbeten och reparationer måste utföras med fackkunskaper. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjäl per gärna till.) H01998-10 185

14 BROMSSYSTEM Obs!

Försäkring och fordonstillstånd kan sluta att gälla Om ABS stängs av helt upphör fordonets tillstånd att färdas på allmän väg.

– Kör fordonet endast på avspärrade vägar utanför det allmänna vägnätet om du stänger av ABS helt.

ABS är ett säkerhetssystem som förhindrar att hjulen blockeras och kanar iväg vid inbromsning.

Varning

Risk för olyckor Körhjälpen kan endast hindra fordonet att slå runt inom naturlagarnas gränser.

Det är inte alltid möjligt att kompensera för extrema körsituationer som packningen med hög tyngdpunkt, växlande vägunderlag, branta nedförsbackar eller tvärbromsning utan urkoppling.

– Anpassa körstilen till vägförhållandena och din egen körkompetens.

ABS har två driftsätt, ABS-läget ROAD och ABS‑läget SMOTO.

I ABS-läget ROAD kan ABS ställas in för båda hjulen.

I ABS‑läget SMOTO är ABS endast aktiverat på framhjulet. På bakhjulet sker ingen ABS-reglering. ABS‑varningslampan kar långsamt för att påminna om att ABS‑läget SMOTO är aktive rat.

3 blin 186

BROMSSYSTEM 14 Info I ABS-läget SMOTO kan bakhjulet låsa sig – risk för omkullkörning.

ABS arbetar med två av varandra oberoende bromskretsar (fram och bakbroms). När ABS-styrdonet registrerar en tendens till låsning på något av hjulen börjar ABS arbeta genom att reglera bromstrycket. Regleringen känns av genom ett lätt pulserande på bromshandtaget eller fotbromspedalen.

ABS‑varningslampan 3 ska tändas när tändningen slås på och slockna när man har börjat köra. Om den inte släcks när man har börjat köra eller tänds under körningen indikerar detta att det är fel på ABS‑systemet. ABS är då inte längre aktivt och hjulen kan låsa sig vid inbromsning. Bromssystemet i sig fungerar, det är bara ABS-regleringen som är ur funktion.

ABS‑varningslampan kan även tändas i extrema körsituationer då skillnaden i varvtal mellan fram- och bakhjul är stor, t.ex. vid wheelie eller spinnande bakhjul. Detta gör att ABS stängs av.

För att aktivera ABS igen, stanna fordonet och slå av tändningen. När fordonet startas igen aktiveras ABS igen.

ABS‑varningslampan slocknar när man har börjat köra.

MSC MSC är en extrafunktion till ABS som (inom naturlagarnas grän ser) kan förhindra att hjulen låser sig och kanar iväg vid inbroms ning i lutande läge (i kurvor).

187

14 BROMSSYSTEM Genom 5 D‑sensorn är ABS-regleringen lutnings- och stegrings vinkelberoende.

Info MSC är endast aktiv i ABS-läget ROAD.

14.2

Kontrollera bromsskivorna Varning

Risk för olyckor Slitna bromsskivor försämrar bromskraften.

– Säkerställ att slitna bromsskivor byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) 100135-10 – Kontrollera måttet A för bromsskivans tjocklek (fram och bak) på flera ställen på bromsskivan.

Info Slitage gör bromsskivan tunnare inom det område där bromsbeläggen ligger an 1 .

Bromsskivor, slitagegräns fram bak 4,5 mm 4,5 mm » Om bromsskivans tjocklek är lägre än det angivna värdet: 188

BROMSSYSTEM 14 – Byt frambromsens bromsskivor.

– Byt bakbromsens bromsskiva.

– Kontrollera bromsskivorna fram och bak avseende skador, sprickor och deformation.

» Om skador, sprickor eller deformation upptäcks: – Byt frambromsens bromsskivor.

– Byt bakbromsens bromsskiva.

14.3

Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbe läggen nedslitna.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning

Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

– Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktorise rade KTM-verkstad hjälper gärna till.) 189

14 BROMSSYSTEM – Placera bromsvätskebehållaren på styret i horisontellt läge.

– Kontrollera bromsvätskenivån på bromsvätskebehållaren 1 .

» Om bromsvätskan har sjunkit under markeringen MIN A : – Fyll på frambromsens bromsvätska.

( s 190)

14.4

E00686-11

Fylla på frambromsens bromsvätska Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbe läggen nedslitna.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.) 190

BROMSSYSTEM 14

Varning

Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

– Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.

– Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

Varning

Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

– Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktorise rade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

191

14 BROMSSYSTEM Info Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och broms kablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

E00685-10 Förarbete

– Kontrollera frambromsens bromsbelägg. ( s 193)

Huvudarbete – Placera bromsvätskebehållaren på styret i horisontellt läge.

– Ta bort skruvarna 1 .

– Ta bort locket 2 och membranet 3 .

– Fyll på bromsvätska upp till markeringen MAX A .

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 301)

– Placera locket 2 – Montera skruvarna med membranet 1 3 och dra åt dem.

i rätt läge.

Info Utspilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska omedelbart tvättas bort med vatten.

192

BROMSSYSTEM 14

14.5

Kontrollera frambromsens bromsbelägg Varning

Risk för olyckor Slitna bromsbelägg försämrar bromskraften.

– Säkerställ att slitna bromsbelägg byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning

Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.

Om bromsbeläggen byts ut för sent skrapar bromsbelägghållaren mot bromsskivorna. Detta medför att bromseffekten minskar kraftigt och att bromsskivorna förstörs.

– Kontrollera bromsbeläggen regelbundet.

E00684-10 – Kontrollera att alla bromsbelägg på båda bromsoken har till räckligt tjocka bromsbelägg A .

Minsta tillåtna beläggtjock lek A ≥ 1 mm » Om den minsta tillåtna beläggtjockleken underskrids: – Byt frambromsens bromsbelägg.

– Kontrollera alla bromsbelägg på båda bromsoken avseende skador och sprickor.

» Om det finns skador eller sprickor: 193

14 BROMSSYSTEM – Byt frambromsens bromsbelägg.

14.6

Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbe läggen nedslitna.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning

Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

– Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktorise rade KTM-verkstad hjälper gärna till.) 194

BROMSSYSTEM 14 – Ställ upp fordonet lodrätt.

– Kontrollera bromsvätskenivån på bromsvätskebehållaren 1 .

» Om vätskenivån nått MIN-märket A : – Fyll på bromsvätska för bakbromsen.

( s 195)

14.7

E00683-10

Fylla på bromsvätska för bakbromsen Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbe läggen nedslitna.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.) 195

14 BROMSSYSTEM

Varning

Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

– Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.

– Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

Varning

Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

– Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktorise rade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

196

BROMSSYSTEM 14 Info Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och broms kablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

E00682-11 Förarbete

– Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. ( s 198)

Huvudarbete – Ställ upp fordonet lodrätt.

– Ta bort skruvlocket 1 med brickan och membranet – Fyll på bromsvätska upp till markeringen MAX A .

2 .

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 301)

– Sätt tillbaka skruvlocket dra åt det.

1 med bricka och membran 2 och Info Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvät tas bort omedelbart med vatten.

197

14 BROMSSYSTEM

14.8

Kontrollera bakbromsens bromsbelägg Varning

Risk för olyckor Slitna bromsbelägg försämrar bromskraften.

– Säkerställ att slitna bromsbelägg byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning

Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.

Om bromsbeläggen byts ut för sent skrapar bromsbelägghållaren mot bromsskivorna. Detta medför att bromseffekten minskar kraftigt och att bromsskivorna förstörs.

– Kontrollera bromsbeläggen regelbundet.

500320-10 – Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjock lek A .

Minsta tillåtna beläggtjock lek A ≥ 1 mm » Om den minsta tillåtna beläggtjockleken underskrids: – Byt bakbromsens bromsbelägg.

– Kontrollera bromsbeläggen med avseende på skador och sprickor.

» Om det finns skador eller sprickor: 198

– Byt bakbromsens bromsbelägg.

BROMSSYSTEM 14 199

15 HJUL, DÄCK

15.1

Demontera framhjulet

R01777-10 R01778-10 Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (

– Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet fram. (

s 157)

s 158)

Huvudarbete – Ta bort skruvarna 1 på båda bromsoken.

– Tryck tillbaka bromsbeläggen genom att luta bromsoken lite lätt åt sidan på bromsskivan. Dra försiktigt bak bromsoken från bromsskivorna och fäll dem åt sidan.

Info Dra inte i bromshandtaget när bromsoken är demonte rade.

– Lossa skruven 2 och skruvarna 3 .

– Skruva ur skruven 2 ca 6 varv, tryck handen mot skruven för att skjuta ut hjulaxeln ur axelklämman. Ta bort skruven 2 .

Varning

Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.

– Lägg alltid ner hjulet så att bromsskivorna inte skadas.

200

HJUL, DÄCK 15 – Håll fast framhjulet och ta bort hjulaxeln. Ta ut framhjulet ur gaffeln.

– Ta bort distanshylsorna 4 .

15.2

309489-10

Montera framhjulet

– Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.

» Om hjullagret är skadat eller slitet: – Byt hjullagret fram.

– Rengör och fetta in axeltätningsringarna sornas löpytor A .

1 och distanshyl-

Långtidsfett ( s 306)

309490-10 201

15 HJUL, DÄCK – Sätt in den breda distanshylsan 2 till vänster i löpriktningen.

Info Pilen B visar framhjulets färdriktning.

ABS‑sensorhjulet sitter till vänster i löpriktningen.

– Sätt in den smala distanshylsan till höger i löpriktningen.

309491-10 R01780-10

Varning

Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna för sämrar bromskraften.

– Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.

– Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsren göringsmedel.

– Rengör skruven – Smörj in hjulaxeln 3 och hjulaxeln 4 .

4 något.

Långtidsfett ( s 306)

– Lyft in framhjulet i gaffeln, placera det i rätt läge och sätt i hju laxeln.

202

R01777-11 HJUL, DÄCK 15 – Sätt dit och dra åt skruven Specifikation 3 .

Skruv hjulaxel fram M25x1,5 45 Nm Gängorna smorda – Positionera bromsoken och se till att bromsbeläggen sitter rätt.

– Sätt i skruvarna 5 på båda bromsoken, men dra inte åt än.

– Dra i bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och en tydlig tryckpunkt känns. Fixera bromshandtaget i manövrerat läge.

Bromsoken justeras.

– Dra åt skruvarna 5 Specifikation på båda bromsoken.

Skruv bromsok fram M10 45 Nm Loctite ® 243™ – Ta bort bromshandtagets fixering.

– Ta ned motorcykeln från monteringsstativet fram. (

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (

s 159)

s 157)

203

15 HJUL, DÄCK – Dra i frambromsen och komprimera gaffeln ordentligt några gånger.

Gaffelbenen justeras.

– Dra åt skruvarna 6 .

Specifikation Skruv axelklämma M8 15 Nm

15.3

M01495-10

Demontera bakhjulet

Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (

– Demontera slutdämparen.

( s 169)

Huvudarbete – Ta bort den inre låstråden – Ta bort den yttre låstråden 1 .

2 .

s 157)

B04149-10 204

HJUL, DÄCK 15 – Be en medhjälpare bromsa med bakbromsen.

– Lossa muttern 3 och ta bort den med brickan 4 .

B04139-10 – Ta av bakhjulet.

B04138-10 205

15 HJUL, DÄCK

15.4

Montera bakhjulet Varning

Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

– Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.

– Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

206

E00180-10 HJUL, DÄCK 15 Huvudarbete – Kontrollera om bakhjulslagret är skadat eller slitet.

» Om bakhjulslagret är skadat eller slitet: – Byt bakhjulslager.

– Rengör och smörj hjulaxelns och axelmutterns gängor.

Långtidsfett ( s 306)

– Skjut på bakhjulet på hjulaxeln.

Medbringarbultarna 1 hakar i hålen A på fälgen.

207

15 HJUL, DÄCK – Montera brickan 2 och muttern 3 .

– Be en medhjälpare bromsa med bakbromsen.

– Dra åt muttern Specifikation Mutter bakre hjulaxel 3 .

M50x1,5 250 Nm Gänga smord/Försegla låstråden med låslack E00181-10 – Sätt dit den yttre låstråden 4 .

– Sätt dit den inre låstråden 5 .

Stiften på låstråden hakar i de två hålen på hjulaxeln.

E00182-10 Efterarbete

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (

– Montera slutdämparen.

( s 170)

s 157)

208

HJUL, DÄCK 15

15.5

Kontrollera däckens skick Varning

Risk för olyckor Om ett däck går sönder under körningen förlorar man kontrollen över fordonet.

– Se till att omedelbart byta ut skadade eller nedslitna däck. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning

Risk för omkullkörning Vid olika däckprofiler på fram‑ och bakhjulet påverkas köregenskaperna.

Vid olika däckprofiler kan kontrollen över fordonet försvåras avsevärt.

– Säkerställ att däcken på fram- och bakhjulet har likartade profilmönster.

Varning

Risk för olyckor Däck som inte är godkända eller rekommenderade försämrar köregenskaperna.

– Använd endast hjul och däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angivet hastighets index.

Varning

Risk för olyckor Nya däck har sämre väggrepp.

På nya däck är löpytan ännu inte uppruggad.

– Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen med nya däck.

Inkörningsfas 200 km 209

15 HJUL, DÄCK Info Däckens typ, skick och lufttryck påverkar fordonets broms- och köregenskaper.

Slitna däck har extra stor negativ inverkan vid vått väglag.

400602-10 – Kontrollera fram- och bakhjulets däck med avseende på snittskador, föremål som fastnat eller andra skador.

» Om däcket har snittskador, om föremål fastnat eller om det har andra skador: – Byt däck.

– Kontrollera mönsterdjupet.

Info Beakta gällande bestämmelser angående mönsterdju pet.

Minsta mönsterdjup » Om mönsterdjupet är för litet: – Byt däck.

≥ 2 mm 210

H01144-01 HJUL, DÄCK 15 – Kontrollera däckens ålder.

Info Däckens tillverkningsdatum anges för det mesta på däcken med hjälp av de fyra sista siffrorna i DOT beteckningen. De två första siffrorna anger tillverkningsveckan och de två sista tillverkningsåret.

KTM rekommenderar ett däckbyte senast efter 5 år, oberoende av däckens slitage.

» Om däcket är äldre än 5 år: – Byt däck.

15.6

Kontrollera däcktrycket

Info För lågt däcktryck ökar däckets slitage och leder till att däcket överhettas.

Korrekt däcktryck säkerställer bästa möjliga körkomfort och ökar däckets livslängd.

211

15 HJUL, DÄCK 400695-01 – Ta bort skyddshättan.

– Kontrollera däcktrycket när däcken är kalla.

Däcktryck enbart förare fram: vid kalla däck bak: vid kalla däck 2,5 bar 2,5 bar Däcktryck med passagerare/max tillåten lastvikt fram: vid kalla däck 2,5 bar bak: vid kalla däck 2,9 bar » Om däcktrycket inte överensstämmer med specifikatio nen: – Korrigera däcktrycket.

– Sätt tillbaka skyddshättan.

212

15.7

HJUL, DÄCK 15

Användning av punkteringsspray

H03319-01

Varning

Risk för olyckor Felaktig användning av punkterings spray leder till tryckförlust hos däcket som reparerats.

Det går inte att reparera alla skador med punkterings spray.

– Följ anvisningarna och angivelserna från punkterings sprayens tillverkare.

– Kör långsamt och försiktigt när du har reparerat ett däck med punkteringsspray.

– Kör inte längre än till närmaste verkstad för att låta byta däcket där.

En reparation med punkteringsspray ska bara görs i nödfall.

Det rekommenderas att fordonet med punkteringen transporteras till närmaste verkstad istället för att repareras med spray.

(1290 Super Duke R EU) Obs!

Materialskador Punkteringsspray skadar däcktrycksgivaren.

– Tänk på att däcktrycksgivaren kan behöva bytas ut efter användning av punkteringsspray.

213

16 ELSYSTEM

16.1

Varselljus (DRL)

E00681-10

Varning

Risk för olyckor Varselljus får inte ersätta halvljus vid dåliga siktförhållanden.

Vid avsevärt nedsatt sikt på grund av dimma, snöfall eller regn kan den automatiska omkopplingen mellan varsel ljus och halvljus endast användas i begränsad omfatt ning.

– Säkerställ alltid att lämplig belysning har valts.

– Slå av varselljuset före körning eller när fordonet står still via menyn så att halvljuset är tillkopplat hela tiden.

– Följ gällande lagar om varsel- och halvljus.

Varselljuset (DRL)/positionsljuset är inbyggt i huvudstrålkastaren.

Varselljuset lyser starkare än positionsljuset.

Varselljuset får bara tändas vid goda ljusförhållanden.

Styrningen tar över omgivningsljussensorn i kombinationsinstru mentet. Om det råder goda ljusförhållanden stängs halvljuset och positionsljuset av medan varselljuset tänds.

Om varselljuset är avstängt lyser halvljuset och positionsljuset.

Om helljus eller ljustuta används kopplas varselljuset automatiskt om till positionsljus.

214

ELSYSTEM 16

16.2

Demontera 12 V-batteri Varning

Risk för personskador Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.

– Förvara 12 V-batterier oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Undvik kontakt med batterisyra eller batterigaser.

– Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av 12 V-batteriet.

– Ladda endast 12 V-batterierna i väl ventilerade lokaler.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Skölj ögonen i minst 15 minuter med vatten och uppsök omedelbart läkare om batterisyra eller batte rigaser har hamnat i ögonen.

Se upp

Risk för olyckor Elkomponenter och säkerhetsanordningar skadas om 12 V-batteriet är skadat eller saknas.

– Använd aldrig fordonet med urladdat 12 V-batteri eller utan 12 V-batteri.

Förarbete – Stäng av tändningen genom att trycka kort på Race‑on‑knappen (max. 1 sekund) när tändningen är påslagen.

– Ta bort passagerarsadeln. (

– Ta bort förarsadeln. ( s 166)

s 165)

215

16 ELSYSTEM Huvudarbete – Ta bort skruven – Lyft upp locket 1 .

2 baktill och dra det bakåt.

– Fäll upp locket.

T00488-10 – Lossa minuskabeln 3 från 12 V-batteriet.

– Ta bort pluspolens lock batteriet.

4 och lossa pluskabeln från 12 V – Ta ut 12 V-batteriet 5 ur batterifacket.

L01483-10 216

ELSYSTEM 16

16.3

Montera 12 V-batteri Varning

Risk för personskador Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.

– Förvara 12 V-batterier oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Undvik kontakt med batterisyra eller batterigaser.

– Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av 12 V-batteriet.

– Ladda endast 12 V-batterierna i väl ventilerade lokaler.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Skölj ögonen i minst 15 minuter med vatten och uppsök omedelbart läkare om batterisyra eller batte rigaser har hamnat i ögonen.

Se upp

Risk för olyckor Elkomponenter och säkerhetsanordningar skadas om 12 V-batteriet är skadat eller saknas.

– Använd aldrig fordonet med urladdat 12 V-batteri eller utan 12 V-batteri.

217

16 ELSYSTEM Huvudarbete – Fäll upp locket 1 .

– Sätt in 12 V-batteriet 2 i batterifacket.

12 V-batteri (YTX14-BS) ( s 284)

L01484-10 L01483-11 – Sätt pluskabeln på plats, sätt i och dra åt skruven.

Specifikation Skruv batteripol M6 4,5 Nm – Montera skyddet till pluspolen – Sätt minuskabeln 4 3 .

på plats, sätt dit skruven och dra åt.

Specifikation Skruv batteripol M6 4,5 Nm 218

– Sätt skyddet 1 på plats.

Skruvskallarna A hakar i öppningarna – Sätt dit och dra åt skruven 5 .

B .

ELSYSTEM 16 V01154-10 Efterarbete

– Montera förarsadeln. ( s 167)

– Montera passagerarsadeln. ( s 165)

– Ställ in tid och datum.

219

16 ELSYSTEM

16.4

Ladda 12 V-batteriet Varning

Risk för personskador Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.

– Förvara 12 V-batterier oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Undvik kontakt med batterisyra eller batterigaser.

– Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av 12 V-batteriet.

– Ladda endast 12 V-batterierna i väl ventilerade lokaler.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Skölj ögonen i minst 15 minuter med vatten och uppsök omedelbart läkare om batterisyra eller batte rigaser har hamnat i ögonen.

Obs!

Risker för miljön 12 V-batterier innehåller miljöfarliga ämnen.

– 12 V-batterier får inte kasseras bland hushållssopor.

– Lämna in 12 V-batterierna till en återvinningscentral.

Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

220

ELSYSTEM 16 Info Batteriets laddningsnivå sjunker även när 12 V-batteriet inte belastas.

Laddningsnivå och laddningssätt är mycket viktiga för 12 V-batteriets livslängd.

Snabb uppladdning med hög laddningsström minskar livslängden.

När laddningsström, laddningsspänning och laddningstid överskrids läcker elektrolyt ut via säkerhetsven tilerna. Detta gör att 12 V-batteriets kapacitet minskar.

Om 12 V-batteriet tömts på grund av upprepade startförsök ska det laddas upp direkt.

Om 12 V-batteriet står urladdat under en längre tid djupurladdas det och sulfateras, vilket leder till att bat teriet förstörs.

12 V-batteriet är underhållsfritt. Syranivån behöver inte kontrolleras.

Om 12 V-batteriet inte laddas med KTM:s batteriladdare måste 12 V-batteriet tas ut vid laddning. Annars kan överspänning orsaka skador på elektroniska komponenter. Ladda 12 V-batteriet enligt angivelserna på batterihuset.

Förarbete – Stäng av tändningen genom att trycka kort på Race‑on‑knappen (max. 1 sekund) när tändningen är påslagen.

– Ta bort passagerarsadeln. (

– Ta bort förarsadeln. ( s 166)

s 165)

221

16 ELSYSTEM Huvudarbete – Ta bort skruven – Lyft upp locket 1 .

2 baktill och dra det bakåt.

– Fäll upp locket.

T00488-10 – Ta bort minuskabeln 3 från 12 V-batteriet för att undvika skador på fordonets elsystem.

– Ta bort skyddet till pluspolen 4 .

L01483-12 222

602678-01 ELSYSTEM 16 – Anslut laddaren på 12 V-batteriet. Slå på laddaren.

Batteriladdare (58429074000) Laddaren kan även användas för att testa vilospänningen, 12 V-batteriets startförmåga och generatorn. Dessutom kan 12 V-batteriet inte överladdas med denna laddare.

Info Ladda 12 V-batteriet med max 10 % av den kapacitet som är angiven på batterihöljet.

– Stäng av laddaren efter laddningen och koppla bort den från 12 V-batteriet.

Specifikation Laddningsström, laddningsspänning och laddningstid får inte överskridas.

Ladda upp 12 V-batteriet med jämna mellanrum om motorcykeln inte körs 3 månader 223

16 ELSYSTEM L01483-12 – Montera skyddet till pluspolen – Sätt minuskabeln 3 4 .

på plats, sätt dit skruven och dra åt.

Specifikation Skruv batteripol M6 4,5 Nm 224

– Sätt skyddet 2 på plats.

Skruvskallarna A hakar i öppningarna – Sätt dit och dra åt skruven 1 .

B .

ELSYSTEM 16 V01154-11 Efterarbete

– Montera förarsadeln. ( s 167)

– Montera passagerarsadeln. ( s 165)

– Ställ in tid och datum.

225

16 ELSYSTEM

16.5

Byta Race-on-nyckelbatteri

– Fäll ut Race‑on‑nyckelns nyckelax.

– Skjut den nedre halvan av Race‑on‑nyckeln i pilens riktning och ta bort den.

S01740-10 – Ta bort batteritäcklocket 1 .

– Ta bort Race-on-nyckelbatteriet 2 .

– Sätt i ett nytt Race-on-nyckelbatteri med texten vänd uppåt.

Race-on-nyckelbatteri (CR 2032) (

– Montera batteritäcklocket 1 .

s 284)

S01739-10 226

ELSYSTEM 16 – Sätt dit Race‑on‑nyckelns nedre halva och för den i pilens rikt ning tills den hakar i.

16.6

S01740-11

Byta huvudsäkring Varning

Brandrisk Felaktiga säkringar överbelastar elsystemet.

– Använd endast säkringar med föreskrivet amperevärde.

– Förbikoppla och reparera aldrig säkringar.

Förarbete – Stäng av tändningen genom att trycka kort på Race‑on‑knappen (max. 1 sekund) när tändningen är påslagen.

– Ta bort passagerarsadeln. ( s 165)

– Ta bort förarsadeln. ( s 166)

227

16 ELSYSTEM Huvudarbete – Ta bort skruven – Lyft upp locket 1 .

2 baktill och dra det bakåt.

– Fäll upp locket.

T00488-10 – Ta bort skyddshättorna 3 .

500327-11 228

C00935-10 ELSYSTEM 16 – Ta bort den defekta huvudsäkringen 4 .

Info En defekt säkring har en avbrunnen smälttråd A .

Inne i startreläet finns en reservsäkring Alla strömförbrukare i fordonet är säkrade via huvud säkringen.

5 .

– Sätt i en ny huvudsäkring.

Säkring (58011109130) ( s 284)

– Kontrollera elsystemets funktion.

– Montera skyddshättorna.

Tips Sätt i en ny reservsäkring i startreläet så att den finns till hands vid behov.

229

16 ELSYSTEM – Sätt skyddet 2 på plats.

Skruvskallarna B hakar i öppningarna – Sätt dit och dra åt skruven 1 .

C .

230 V01154-12 Efterarbete

– Montera förarsadeln. ( s 167)

– Montera passagerarsadeln. ( s 165)

– Ställ in tid och datum.

ELSYSTEM 16

16.7

Byta säkringar i säkringslådan Varning

Brandrisk Felaktiga säkringar överbelastar elsystemet.

– Använd endast säkringar med föreskrivet amperevärde.

– Förbikoppla och reparera aldrig säkringar.

Info Säkringslådan med de enskilda förbrukarnas säkringar sitter under sadeln.

Förarbete – Stäng av tändningen genom att trycka kort på Race‑on‑knappen (max. 1 sekund) när tändningen är påslagen.

– Ta bort passagerarsadeln. (

– Ta bort förarsadeln. ( s 166)

s 165)

231

16 ELSYSTEM Huvudarbete – Ta bort skruven – Lyft upp locket 1 .

2 baktill och dra det bakåt.

– Fäll upp locket.

T00488-10 – Öppna säkringslådans lock 3 .

500329-11 232

E00680-10 ELSYSTEM 16 – Kontrollera säkringarna.

Info En defekt säkring har en avbrunnen smälttråd A .

– Ta bort den defekta säkringen.

Specifikation Säkring 1 - 10 A - spänningsförsörjning styrdon och kompo nenter Säkring 2 - 10 A - konstant plus för extra utrustning Säkring 3 - 10 A - konstant plus för strålkastare Säkring 4 - 10 A - konstant plus för strålkastare Säkring 5 - 10 A - styrdon Säkring 6 – 25 A – ABS‑returpump Säkring 7 – 15 A – ABS‑hydraulenhet Säkring 8 - används ej Säkring 9 - används ej Säkring 10 - används ej Säkring res – 10 A – reservsäkringar Säkring res - 15 A - reservsäkring Säkring res - 25 A - reservsäkring – Sätt i en reservsäkring med passande amperetal.

233

16 ELSYSTEM

Säkring (58011109110) ( Säkring (58011109115) ( Säkring (58011109125) ( s 284) s 284) s 284)

Tips Sätt i en ny reservsäkring så att den finns till hands vid behov.

– Kontrollera att förbrukaren fungerar.

– Stäng säkringslådans lock.

234

– Sätt skyddet 2 på plats.

Skruvskallarna B hakar i öppningarna – Sätt dit och dra åt skruven 1 .

C .

ELSYSTEM 16 V01154-12 Efterarbete

– Montera förarsadeln. ( s 167)

– Montera passagerarsadeln. ( s 165)

235

16 ELSYSTEM

16.8

Kontrollera strålkastarinställningen

400726-10 – Ställ fordonet på ett vågrätt underlag framför en ljus vägg och rita ett märke i höjd med strålkastarens (halvljusets) mitt.

– Rita ett annat märke på avstånd Specifikation B under det första märket.

Avstånd B 5 cm – Ställ fordonet rakt upp med avståndet tänd halvljuset.

Specifikation A framför väggen och Avstånd A 5 m – Nu sätter sig föraren på motorcykeln, vid behov med packning och passagerare.

– Kontrollera strålkastarinställningen.

För en motorcykel med förare och ev. packning och passa gerare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna sig exakt vid det nedre märket.

» Om gränsen mellan ljust och mörkt område inte överens stämmer med specifikationen:

– Ställ in strålkastarens räckvidd. ( s 237)

236

16.9

ELSYSTEM 16

Ställa in strålkastarens räckvidd

Förarbete

– Kontrollera strålkastarinställningen. ( s 236)

Huvudarbete – Ställ in strålkastarens räckvidd med justerskruven 1 .

E00679-10 Info Vrid medsols för att öka räckvidden, vrid motsols för att minska räckvidden.

Extra vikt kan eventuellt leda till att strålkastarens räck vidd måste korrigeras.

Skruven 1 håller även fast strålkastaren. Säkerställ att skruven alltid är tillräckligt iskruvad.

– Ställ in strålkastaren på markeringen B .

Specifikation För en motorcykel med förare och ev. packning och passa gerare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna sig exakt vid det nedre märket B .

400726-11 237

16 ELSYSTEM

16.10

Anslut USB-kabeln

Förarbete

– Ta bort passagerarsadeln. (

– Ta bort förarsadeln. ( s 166)

s 165)

– Öppna förvaringsfacket. ( s 48)

238

ELSYSTEM 16 Huvudarbete – Anslut en USB-kabel till USB-uttaget 1 .

– För USB-kabeln bakåt till område A .

– Anslut USB-kabeln till enheten och sätt fast kabeln i fästet 2 .

Info Om den anslutna enheten är stor kan ett vinklat uttag behövas.

Se även till att alltid skydda förvarade enheter mot fukt.

Vik undan kabeln på ett sådant sätt att den inte skadas.

V01148-10 Efterarbete

– Stäng förvaringsfacket. (

– Montera förarsadeln. (

s 49)

s 167)

– Montera passagerarsadeln. ( s 165)

239

16 ELSYSTEM

16.11

Koppla ifrån USB-kabeln

Förarbete

– Ta bort passagerarsadeln. (

– Ta bort förarsadeln. ( s 166)

s 165)

– Öppna förvaringsfacket. ( s 48)

240

Huvudarbete – Lossa USB-kabeln från fästet 1 och från enheten.

– Dra försiktigt ut USB-kabeln från område A .

– Lossa USB-kabeln från uttaget 2 .

ELSYSTEM 16 V01149-10 Efterarbete

– Stäng förvaringsfacket. (

– Montera förarsadeln. (

s 49)

s 167)

– Montera passagerarsadeln. ( s 165)

241

16 ELSYSTEM

16.12

Diagnoskontakt

Diagnoskontakten 1 sitter under förarens sadel.

16.13

H01949-01

ACC1 och ACC2 fram

Monteringsställe – Strömförsörjningarna ACC1 1 och ACC2 2 fram befinner sig bakom skyddet till höger mellan gaffelkronorna.

E00777-10 242

16.14

ACC1 och ACC2 bak

ELSYSTEM 16 Monteringsställe – Strömförsörjningarna ACC1 sig under sadeln.

1 och ACC2 2 bak befinner E00778-10 243

17 KYLSYSTEM

17.1

Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.

– Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.

– Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

Varning

Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.

– Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

Krav Motorn är kall.

Kylaren är helt full.

244

E00676-10 KYLSYSTEM 17 – Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

– Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet 1 .

Kylvätskenivån måste vara mellan MIN och MAX.

» Om det inte finns någon kylvätska i expansionskärlet: – Kontrollera att kylsystemet är tätt.

Info Starta inte motorcykeln!

– Fyll på kylvätska/avlufta kylsystemet.

» Om kylvätskenivån i expansionskärlet inte stämmer med specifikationen, utan att kylvätskan är helt slut:

– Fyll på kylvätska i expansionskärlet. ( s 246)

245

17 KYLSYSTEM

17.2

Fylla på kylvätska i expansionskärlet Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.

– Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.

– Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

Varning

Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.

– Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

Krav Motorn är kall.

Kylaren är helt full.

246

E00677-10 KYLSYSTEM 17 Förarbete

– Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. ( s 244)

Huvudarbete – Dra bort expansionskärlet på sidan med piggen bort.

1 och ta 247

17 KYLSYSTEM E00678-10 – Ta bort locket 2 till expansionskärlet.

– Fyll på kylvätska upp till markeringen MAX.

Kylvätska ( s 302)

– Sätt tillbaka expansionskärlets lock 2 .

– Montera expansionskärlet och låt det haka i med piggen 1 .

248

18.1

Ride Mode

MOTORINSTÄLLNING 18 K00752-01 Möjliga tillstånd • SPORT – Homologerad effekt med mycket direkt respons, motorcykelns traktionskontroll tillåter ökat hjulspinn på bak hjulet.

• • • STREET – Homologerad effekt med balanserad respons, motorcykelns traktionskontroll tillåter normalt hjulspinn på bakhjulet.

RAIN – Homologerad effekt med mjuk respons för bättre kör barhet, traktionskontrollen tillåter normalt hjulspinn på bak hjulet.

TRACK – En inställning som finns tillgänglig som tillval, med homologerad effekt och ytterst direkt respons. Motorcykelns traktionskontroll och gasresponsens egenskaper kan ställas in individuellt.

I menyn Ride Mode kan fordonets köregenskaper ställas in på olika sätt. Det finns SPORT, STREET, RAIN och TRACK (tillval).

Det senast valda körläget visas på displayen.

Du kan ändra körläget även under körning när gashandtaget är tillbakavridet och farthållaren är inaktiverad.

Info Valet av körläge påverkar inte ABS-funktionen.

249

18 MOTORINSTÄLLNING

18.2

Motorcykelns traktionskontroll (MTC)

Motorcykelns traktionskontroll (MTC) minskar motorns vridmo ment om det inte är någon traktion på bakhjulet.

K00757-01 Info När motorcykelns traktionskontroll är avstängd kan bak hjulet börja spinna vid kraftig acceleration eller vid dåligt grepp på vägbanan vilket innebär en risk för omkullkör ning.

När tändningen har slagits på är motorcykelns traktions kontroll aktiverad igen.

Motorcykelns traktionskontroll styrs via menyn Ride Mode

( s 249) på kombinationsinstrumentet. Motorcykelns

traktionskontroll kan stängas av i menyn MTC/ABS.

Info När motorcykelns traktionskontroll arbetar blinkar TC‑kontrollampan .

När motorcykelns traktionskontroll är avstängd lyser TC‑kontrollampan .

250

18.3

MOTORINSTÄLLNING 18

Anpassning av hjulspinn

402790-01 Anpassning av hjulspinn är en tillvalsfunktion i motorcykelns trak tionskontroll.

Med anpassning av hjulspinn kan du anpassa motorcykelns trak tionskontroll i nio steg till önskade egenskaper.

Steg 1 möjliggör maximalt hjulspinn på bakhjulet, steg 9 innebär minimalt hjulspinn.

När menyn är stängd, använd UP eller DOWN‑knappen för att ställa in anpassningen av hjulspinn under körningen.

Info Traktionskontroll kan endast användas vid aktivt

körläge TRACK ( s 249) (tillval).

251

18 MOTORINSTÄLLNING

18.4

Throttle Response (tillval)

K00754-01 Möjliga tillstånd • TRACK – Ytterst direkt respons • • SPORT – Mycket direkt respons STREET – Balanserad respons I menyn Throttle Response kan du anpassa gasresponsens egenskaper.

När gashandtaget är tillbakavridet och farthållaren är inaktiverad kan man ställa in Throttle Response även under körning.

Info Throttle Response kan endast användas vid aktivt

körläge TRACK ( s 249) (tillval).

252

SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 19

19.1

Kontrollera motoroljenivån

Info Oljeförbrukningen beror på körstilen och användningsförhållandena.

E00670-11 Krav Motorn är driftsvarm.

Förarbete – Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

Huvudarbete – Kontrollera motoroljenivån i synglaset.

Info Stäng av motorn och vänta en minut. Genomför sedan kontrollen.

Motoroljenivån bör vara i övre delen B av synglaset.

» Om motoroljenivån är området – Fyll inte på motorolja.

» Om motoroljenivån är området – Motorolja kan fyllas på.

A i synglaset: B i synglaset: » Om motoroljenivån är området

– Fyll på motorolja. ( s 260)

C i synglaset: 253

19 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN

19.2

Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilar Varning

Risk för skållskador Motor‑ och växellådsoljan blir mycket varm när motorcykeln körs.

– Bär lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

– Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Huvudarbete – Ställ upp motorcykeln på en vågrät yta med hjälp av sidostö det.

– Ställ en lämplig behållare under motorn.

– Ta bort oljeavtappningsskruvarna och oljesil.

1 samt magnet, o-ringar E00672-10 254

SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 19 – Ta bort skruvarna o-ringen.

2 . Ta bort oljefiltrets lock 3 och E00673-11 – Dra ut oljefiltret 4 ur oljefilterhuset.

Låsringstång (51012011000) – Låt motoroljan rinna ut helt.

– Rengör noggrant delarna och tätningsytorna.

E00675-10 255

19 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN – Sätt i ett nytt oljefilter 4 .

Info Sätt i oljefiltret endast för hand.

– Smörj oljefilterlockets o-ring. Sätt dit oljefilterlocket 3 .

E00674-10 – Montera skruvarna Specifikation 2 och dra åt dem.

Övriga skruvar motor M5 6 Nm E00673-10 256

SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 19 – Gör rent oljeavtappningsskruvarnas magneter lar B noggrant.

A och oljesi 100773-12 – Sätt tillbaka och skruva åt oljeavtappningsskruvarna magneterna, o-ringarna och oljesilarna.

1 med Specifikation Oljeavtappnings skruv M20x1,5 20 Nm E00672-10 257

19 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN E00671-11 – Förbered hela påfyllningsmängden.

Motorolja Omgivningstempera tur: ≥ 0 °C Motorolja Omgivningstempera tur: < 0 °C 3,50 l Motorolja (SAE

10W/50) ( s 303)

Motorolja (SAE

5W/40) ( s 303)

– Fyll på oljemängden i två arbetssteg.

– Ta bort oljepåfyllningsskruven första delmängd.

5 med o-ringen och fyll på en Motorolja (1:a del mängden) ca Omgivningstempera tur: ≥ 0 °C Motorolja (1:a del mängden) ca Omgivningstempera tur: < 0 °C 3,0 l Motorolja (SAE

10W/50) ( s 303)

Motorolja (SAE

5W/40) ( s 303)

– Montera oljepåfyllningsskruven 5 samt o-ringen.

258

SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 19 E00670-10

Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Starta motorn och kontrollera att den är tät.

– Stäng av motorn.

– Ta bort oljepåfyllningsskruven samt o-ringen och fyll på den andra delmängden upp till den översta markeringen C på synglaset för motorolja.

Motorolja (2:a del mängden) ca Omgivningstempera tur: ≥ 0 °C Motorolja (2:a del mängden) ca Omgivningstempera tur: < 0 °C 0,50 l Motorolja (SAE

10W/50) (

Motorolja (SAE

5W/40) (

– Montera oljepåfyllningsskruven samt o-ringen.

s 303) s 303)

259

19 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN

Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Starta motorn och kontrollera att den är tät.

Efterarbete

– Kontrollera motoroljenivån. ( s 253)

19.3

Fylla på motorolja

Info För lite motorolja eller motorolja av låg kvalitet leder till ökat motorslitage.

Om motoroljenivån är för hög kan motorn skadas.

Krav Motorn är driftsvarm.

Förarbete – Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

260

SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 19

– Kontrollera motoroljenivån. ( s 253)

Huvudarbete – Ta bort oljepåfyllningsskruven 1 samt o-ringen.

E00671-10 E00670-12 – Fyll på motorolja upp till översta markeringen set.

A Krav Omgivningstemperatur: ≥ 0 °C på syngla-

Motorolja (SAE 10W/50) (

Krav Omgivningstemperatur: < 0 °C

s 303) Motorolja (SAE 5W/40) ( s 303)

Info För optimal effekt bör inte olika motoroljor blandas.

KTM rekommenderar motoroljebyte vid behov.

– Montera oljepåfyllningsskruven samt o-ringen.

261

19 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN

Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Starta motorn och kontrollera att den är tät.

Efterarbete

– Kontrollera motoroljenivån. ( s 253)

262

RENGÖRING, SKÖTSEL 20

20.1

Rengöra motorcykeln

Obs!

Materialskador Vid felaktig användning av en högtrycksrengörare kommer komponenter att skadas eller för störas.

Genom det höga trycket tränger vattnet in i elektriska komponenter, stickkontakter, vajrar, lager etc.

Alltför högt tryck orsakar störningar och förstör komponenter.

– Rikta inte vattenstrålen direkt mot elektriska komponenter, stickkontakter, vajrar eller lager.

– Håll ett minimiavstånd mellan högtrycksmunstycket och komponenten.

Minimiavstånd 60 cm Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Rengör motorcykeln med jämna mellanrum. På så sätt behåller den sitt värde och utseende under en lång tid.

Undvik direkt solljus på motorcykeln när du rengör den.

263

20 RENGÖRING, SKÖTSEL 401061-01 – Förslut avgassystemet så att det inte kommer in vatten.

– Börja med att ta bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.

– Mycket smutsiga ställen ska sprayas in med vanligt rengö ringsmedel för motorcyklar och bearbetas med en pensel.

Rengöringsmedel för motorcykel ( s 306)

Info Använd varmt vatten med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och en mjuk svamp.

Använd aldrig rengöringsmedlet direkt på ett torrt for don, utan skölj det alltid först med vatten.

När fordonet har körts på saltade vägar ska det ren göras med kallt vatten. Varmt vatten förstärker saltets frätande effekt.

– När motorcykeln har spolats av noggrant med en mjuk vatten stråle bör den torka ordentligt.

– Ta bort skyddet för avgassystemet.

264

RENGÖRING, SKÖTSEL 20

Varning

Risk för olyckor Väta och smuts påverkar bromssy stemet.

– Bromsa försiktigt flera gånger för att torka broms beläggen och bromsskivorna och befria dem från smuts.

– Efter rengöringen ska man köra ett stycke tills motorn har nått drifttemperatur.

Info Tack vare värmen försvinner vattnet även från oåtkom liga ställen på motorn och bromssystemet.

– Smörj alla glid- och lagerställen när motorcykeln har svalnat.

– Rengör kedjan. ( s 172)

– Blanka metalldelar (utom bromsskivan och avgassystemet) ska behandlas med korrosionsskyddsmedel.

Konserveringsmedel för lack, metall och gummi ( s 305)

– Behandla lackade delar med ett milt lackvårdande medel.

Perfect Finish och högglanspolermedel för lack ( s 306)

265

20 RENGÖRING, SKÖTSEL Info Vid leveransen får matta plastdelar inte poleras.

Annars påverkas materialets kvalitet negativt.

– Alla delar av plast eller med pulverbeläggning ska behandlas med milda rengöringsmedel och vårdande medel.

Specialrengöringsmedel för glänsande eller matta lack­,

metall- och plastytor ( s 306)

– Olja in styrlåset och sadellåset.

Universal oljespray ( s 306)

20.2

Kontroll- och skötselarbeten inför vinterkörning

Info Om motorcykeln används vintertid bör man tänka på saltet som strös ut på gatorna. Motorcykeln bör skyddas mot det aggressiva saltet.

Om fordonet har körts i vägsalt ska det rengöras med kallt vatten efter körningen. Varmt vatten förstärker saltets inverkan.

266

401060-01

– Rengör motorcykeln. (

– Gör rent bromsarna.

RENGÖRING, SKÖTSEL 20

s 263)

Info Efter ALL körning på saltade vägar ska bromsoken och bromsbeläggen göras rent ordentligt med kallt vatten och därefter torka. Komponenterna ska ha svalnat och behöver inte demonteras.

När motorcykeln har körts på saltade vägar ska den tvättas noggrant med kallt vatten och torkas av.

– Behandla motorn, svingen och alla övriga blanka eller förzin kade delar (utom bromsskivorna) med vaxbaserat korrosions skyddsmedel.

Info Det får inte komma korrosionsskyddsmedel på broms skivorna. Bromseffekten minskar då dramatiskt.

– Rengör kedjan. ( s 172)

267

21 FÖRVARING

21.1

Förvaring

Info När motorcykeln inte ska användas under en längre tid bör du utföra eller låta utföra följande åtgärder.

Kontrollera motorcykelns alla delar med avseende på funktion och slitage innan du ställer undan den.

Eventuella underhållsarbeten, reparationer eller ombyggnader bör utföras under avställningstiden. Verk städerna har då mindre att göra. På så sätt slipper du långa väntetider inför säsongstarten.

401058-01 – Vid sista tankningen innan motorcykeln ställs av ska bränsle tillsats blandas i.

Bränsletillsats ( s 305)

– Fyll på bränsle. ( s 139)

– Rengör motorcykeln. ( s 263)

– Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilarna.

– Kontrollera kylvätskenivån och frostskyddet.

– Kontrollera däcktrycket. (

– Demontera 12 V-batteriet.

Specifikation

s 211)

( s 215)

Förvaringstemperatur för 12 V-batteriet utan direkt solljus 0 … 35 °C – Ladda 12 V-batteriet.

( s 220)

( s 254)

268

FÖRVARING 21 – Ställ fordonet på en torr förvaringsplats. Inga större tempera turväxlingar bör förekomma.

Info KTM rekommenderar att motorcykeln lyfts upp.

– Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (

– Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet fram. (

s 157)

s 158)

– Täck över motorcykeln med en luftgenomsläpplig presenning eller ett luftgenomsläppligt täcke.

Info Använd inte lufttätt material som hindrar fukt från att avdunsta och gynnar korrosion.

Under avställningstiden bör motorn inte gå under kor tare perioder. Motorn värms inte upp tillräckligt. Vatten ångan som bildas vid förbränningen kondenseras och gör att ventiler och avgassystemet rostar.

269

21 FÖRVARING

21.2

Idrifttagning efter förvaring

401059-01

– Ta ned motorcykeln från monteringsstativet fram. (

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (

– Montera 12 V-batteriet.

( s 217)

s 159)

s 157)

Info Om 12 V-batteriet har varit urmonterat måste man ställa in datum och tid.

– Genomför alltid kontroll- och skötselarbetena före idrifttagan-

det. ( s 119)

– Provkör fordonet.

270

FELSÖKNING 22 Race‑on‑kontrollampan har aktiverats.

1 kan påvisa fel genom att blinka.

Dessa visas i upp till fem sekunder efter att Race-on-knapparna Info Blinkkoder som rör KTM RACE ON visas bara en gång.

Fel Inget händer när du trycker på Race-on-knappen S01737-10 Möjlig orsak Race‑on‑knapp defekt Åtgärd – Kontrollera om Race-on-knappen är skadad.

– Kontrollera om Race-on-knappens kabel och kontakt är skadade.

271

22 FELSÖKNING Fel Race-on-kontrollampan blinkar två gånger Race-on-kontrollampan blinkar tre gånger Race-on-kontrollampan blinkar fyra gånger Race-on-kontrollampan blinkar fem gånger Kombinationsinstrumentet visar inget på displayen Möjlig orsak Ingen svarssignal från Race on-nyckeln Urladdning av 12 V-batteriet Åtgärd – Säkerställ att Race‑on‑nyckeln är inom räckvidd.

– Avlägsna andra elektroniska enheter från Race-on-antennens närhet.

– Kontrollera att batterifacket på Race on-nyckeln är ordentligt stängt.

– Kontrollera att batterifacket på Race on-nyckeln inte visar tecken på rost.

– Byt Race-on-nyckelbatteri. ( s 226)

– Använd den svarta tändningsnyckeln.

– Ladda 12 V-batteriet.

(

– Kontrollera viloströmmen.

– Vrid på styret en aning.

s 220)

Styrlåsets sprint blockerad eller överspänd Race‑on‑antenn defekt Säkringen 1 har gått Huvudsäkringen har gått sön der Urladdning av 12 V-batteriet – Kontrollera om Race-on-antennen är skadad.

– Byt säkringar i säkringslådan.

( s 231)

– Byt huvudsäkring. ( s 227)

– Ladda 12 V-batteriet.

(

– Kontrollera viloströmmen.

s 220)

272

FELSÖKNING 22 Fel Motorn roterar inte när nödavstängningsknap pen/elstartknappen trycks till det nedre läget Motorn roterar bara när kopp lingshandtaget används Möjlig orsak Handhavandefel Urladdning av 12 V-batteriet Säkerhetsstartsystemet defekt Elektroniskt fel En växel är ilagd Säkerhetsstartsystemet defekt Motorn roterar trots att en växel lagts i Säkerhetsstartsystemet defekt Motorn roterar, men startar inte Kopplingen för bränsleslangen är inte ansluten Fel i den elektroniska bränsle insprutningen Inte tillräckligt bra bränslekvali tet Motorn får motorstopp under körningen Bränslebrist Fel i den elektroniska bränsle insprutningen Åtgärd – Utför arbetsmomenten för att starta

motorcykeln. ( s 120)

– Ladda 12 V-batteriet.

(

– Kontrollera viloströmmen.

s 220)

– Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

– Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

– Lägg i växellådans friläge .

– Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

– Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

– Anslut kopplingen för bränsleslangen.

– Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

– Fyll på lämpligt bränsle.

– Fyll på bränsle. ( s 139)

– Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

273

22 FELSÖKNING Fel Kontrollampan för funktionsfel lyser eller blinkar ABS-varningslampan lyser Hög oljeförbrukning Urladdning av 12 V-batteriet Möjlig orsak Fel i den elektroniska bränsle insprutningen Säkringen ABS har gått Hjulvarvtalet på fram- och bak hjul skiljer sig kraftigt åt Funktionsfel i ABS För hög motoroljenivå Motoroljan för tunnflytande (viskositet) Varningsblinkers är på 12 V-batteriet laddas inte av generatorn Tändningen inte avstängd när fordonet parkerades Åtgärd – Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

– Byt säkringar i säkringslådan.

( s 231)

– Stanna, slå av tändningen och starta om.

– Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

– Kontrollera motoroljenivån. ( s 253)

– Byt motorolja och oljefilter, rengör olje silarna.

( s 254)

– Stäng av varningsblinkers.

– Ladda 12 V-batteriet.

( s 220)

– Kontrollera laddningsspänningen.

– Ladda 12 V-batteriet.

( s 220)

274

23.1

Typ

Motor

Cylindervolym Slag Diameter Kompression Tomgångsvarvtal Styrning Ventil - ventiltallrikens diameter Inlopp Utlopp Ventilspel Utlopp vid: 20 °C Inlopp vid: 20 °C Vevaxellager Vevstakslager Kolv Kolvring Motorsmörjning TEKNISK INFORMATION 23 Tvåcylindrig, fyrtakts bensinmotor, 75° V-placering, vätskekyld 1 301 cm³ 71 mm 108 mm 13,6:1 1 400 … 1 600 v/min DOHC, fyra ventiler per cylinder, kedjedrivning 42 mm 34 mm 0,25 … 0,30 mm 0,10 … 0,15 mm Glidlager Glidlager Lättmetall, smidd 1 rektangulär ring, 1 konisk avstrykarring, 1 oljeav strykarring Torrsumpssmörjning med tre rotorpumpar 275

23 TEKNISK INFORMATION Primärutväxling Koppling Växellåda Utväxlingsförhållande 1:ans växel 2:ans växel 3:ans växel 4:ans växel 5:ans växel 6:ans växel Beredning av bränsleluftblandningen Tändsystem Generator Tändstift Inre tändstift Yttre tändstift Elektrodavstånd tändstift Kylning Starthjälp 276 40:76 Antihopping-koppling med oljebad/hydraulstyrd 6-växlad växellåda med klokoppling 12:35 15:32 18:30 20:27 24:27 27:26 Elektronisk bränsleinsprutning Helelektroniskt tändsystem med digital tändningsre glering och kontaktfri styrning 12 V, 450 W NGK LKAR9BI‑10 NGK LMAR7DI‑10 1 mm Vätskekylning, permanent cirkulation av kylvätskan genom vattenpump Startmotor

23.2

Åtdragningsmoment motor

Skruv dämpplåt EJOT ALtracs ® M6x14 Skruv hållplåt ventillock bak Slangklämma insugningsfläns Oljemunstycke Skruv fästplåt till lagerskålar EJOT ALtracs ® M6x10 M4 M5 M5 Skruv för vevaxelns varvtalsgivare M5 Skruv lagersäkring M5 Skruv resonator Skruv synglas motoroljan Skruv växelavkänningsgivare Övriga skruvar motor Avluftningsskruv vattenpumplock Mutter topplock M5 M5 M5 M5 M6 M6 TEKNISK INFORMATION 23 10 Nm 10 Nm 1,5 Nm 2 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 8 Nm 4 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 9 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 277

23 TEKNISK INFORMATION Skruv arreteringsspak M6 Skruv frihjulshållare Skruv frihjulsring Skruv kamaxelarmkors Skruv kopplingsfjäder Skruv kopplingslock Skruv kylvätskeanslutning på topplocket Skruv motorhölje Skruv motorhölje Skruv motorhölje Skruv oljepumplock Skruv startmotor Skruv stator Skruv vattenpumphjul Skruv vattenpumplock Skruv ventillock M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 – 10.9

M6 – 10.9

M6 M6 M6 M6x60 M6x80 M6x90 M6 278 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 15 Nm 10 Nm 12 Nm 10 Nm 8 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 648™ Loctite Loctite ® ® 243™ 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Skruv växelspak Skruv växlingsarretering Stiftskruv för styrkedjeschakt Vakuumanslutning Övriga skruvar motor Munstycke 100 Låsskruv vevaxelfixering Skruv kamaxelarmkors M6 M6 – 12.9

M6 M6 M6 M6x0,75 M8 M8 – 10.9

Skruv kamaxelarmkors M8 – 10.9

Skruv kamkedjans styrskena M8 TEKNISK INFORMATION 23 15 Nm Loctite ® 243™ 18 Nm Loctite ® 243™ 8 Nm 5 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm 4 Nm Loctite ® 243™ 15 Nm 1:a steget 10 Nm 2:a steget 18 Nm 1:a steget 8,5 Nm 2:a steget 14,5 Nm Gäller endast vid användning av Överdel insexnyckel (61229025000) 15 Nm Loctite ® 243™ 279

23 TEKNISK INFORMATION Skruv kamkedjespännskena M8 Skruv motorhölje Stiftskruv avgasrörfläns Skruv motorfäste Låsskruv fördelningsdrevspärr Låsskruv kopplingssmörjning Låsskruv släpventillyftarens axel Oljetryckvakt Skruv upplåsning av styrkedje spännare Skruv vevstakslager M8 M8 M10 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 Tändstift M10x1 15 Nm 18 Nm 10 Nm 45 Nm 12 Nm 10 Nm 15 Nm 10 Nm 10 Nm 1:a steget 25 Nm 2:a steget 30 Nm 3:e steget 90° 11 Nm Loctite ® 243™ 280

Skruv topplock M11x1,5 Kylvätsketemperaturgivare Skruv rotor Tändstift Mutter framdrev Oljeavtappningsskruv Mutter kopplingsmedbringare Låsskruv styrkedjespännare Skruv i generatorlocket Mutter för primärdrev M12x1,5 M12x1,5 M12x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M33LHx1,5 TEKNISK INFORMATION 23 Åtdragningsföljd: korsvis 1:a steget 15 Nm 2:a steget 30 Nm 3:e steget 90° 4:e steget 90° Smord med motorolja 12 Nm 115 Nm 18 Nm 100 Nm Loctite ® 243™ 20 Nm 120 Nm Loctite ® 243™ 25 Nm 8 Nm 130 Nm Loctite ® 243™ 281

23 TEKNISK INFORMATION

23.3

Volymer

23.3.1

Motorolja Motorolja Omgivningstemperatur: ≥ 0 °C Motorolja Omgivningstemperatur: < 0 °C 3,50 l 23.3.2

Kylvätska Kylvätska 3,20 l 23.3.3

Bränsle Volym bränsletank, totalt ca Bränslereserv ca

23.4

Ram Gaffel Fjäderben

Chassi

18 l

Motorolja (SAE 10W/50) ( s 303) Motorolja (SAE 5W/40) ( s 303)

Kylvätska ( s 302)

Blyfri bensin (ROZ 95) ( s 301)

3,6 l Ramrör av krom-molybden-stålrör, med pulverbelägg ning WP Suspension 4860 ROTA SPLIT WP Suspension 4618 BAVP DCC 282

Fjäderväg fram bak Bromssystem fram bak Bromsskivor - diameter fram bak Bromsskivor, slitagegräns fram bak Däcktryck enbart förare fram: vid kalla däck bak: vid kalla däck Sekundärutväxling Kedja Styrhuvudvinkel Hjulbas TEKNISK INFORMATION 23 125 mm 156 mm Dubbel skivbroms med radiellt fastskruvade bromsok med fyra kolvar, bromsskivorna lagrade flytande Enkel skivbroms med bromsok med två kolvar, fast lagrad bromsskiva 320 mm 240 mm 4,5 mm 4,5 mm 2,5 bar 2,5 bar 17:38 5/8 x 5/16” (525) X‑ring 65,1° 1 482 mm 283

23 TEKNISK INFORMATION Sitthöjd utan last Markfrigång utan last Vikt utan bränsle ca Högsta tillåtna axellast fram Maximal tillåten axellast bak Maximal tillåten totalvikt

23.5

Elsystem

12 V-batteri YTX14-BS 835 mm 141 mm 203 kg 160 kg 260 kg 418 kg Race-on-nyckelbatteri Säkring Säkring Säkring Säkring CR 2032 58011109110 58011109115 58011109125 58011109130 Halvljus/helljus Varselljus/positionsljus Kombinationsinstrumentbelysning och kontrollampor Körriktningsvisare Bakljus LED LED LED LED LED Batterispänning: 12 V Märkkapacitet: 12 Ah underhållsfri 3 V 10 A 15 A 25 A 30 A 284

TEKNISK INFORMATION 23 Bromsljus Nummerskyltsbelysning LED LED

23.6

Däck

Framdäck 120/70 ZR 17 M/C (58K) TL Metzeler Sportec M7 RR Bakdäck 190/55 ZR 17 M/C (75K) TL Metzeler Sportec M7 RR De angivna däcken tillhör gruppen av möjliga standarddäck. För ytterligare information, se avsnittet Service på: http://www.ktm.com

23.7

Gaffel

Gaffelns artikelnummer Gaffel Kompressionsdämpning Komfort Standard Sport Max tillåten lastvikt Returdämpning Komfort 14.18.8Q.22

WP Suspension 4860 ROTA SPLIT 15 klickningar 12 klickningar 9 klickningar 9 klickningar 15 klickningar 285

23 TEKNISK INFORMATION Standard Sport Max tillåten lastvikt Fjäderlängd med förspänningsbussning(ar) Fjäderkonstant Mellan (standard) Gaffellängd Luftkammarlängd Gaffelolja per gaffelben 680 ml

23.8

Fjäderben

Fjäderbenets artikelnummer Fjäderben Kompressionsdämpning lowspeed Komfort Standard Sport Max tillåten lastvikt Kompressionsdämpning highspeed 12 klickningar 9 klickningar 9 klickningar 255 mm 10 N/mm 776 mm 110 + 10 − 30 mm

(

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

s 302)

15.18.7Q.22

WP Suspension 4618 BAVP DCC 20 klickningar 15 klickningar 12 klickningar 12 klickningar 286

Komfort Standard Sport Max tillåten lastvikt Returdämpning Komfort Standard Sport Max tillåten lastvikt Fjäderförspänning Komfort Standard Sport Max tillåten lastvikt Fjäderkonstant Mellan (standard) Fjäderlängd Gastryck Statiskt häng Standard Körning på tävlingsbana 1,5 varv 1,5 varv 1,5 varv 1 varv 15 klickningar 12 klickningar 10 klickningar 10 klickningar TEKNISK INFORMATION 23 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 170 N/mm 185 mm 10 bar 20 mm 14 mm 287

23 TEKNISK INFORMATION Monteringslängd

Stötdämparolja ( s 304)

23.9

Åtdragningsmoment chassi

Skruv bakljus Skruv fäste skydd avgasventil Skruv kombinationsbrytare till vänster Skruv luftfilterboxens skydd Skruv tankkåpa snabblåsnippel Övriga skruvar chassi Övriga skruvar chassi Övriga skruvar chassi Övriga skruvar chassi Övriga skruvar chassi Skruv fast grepp vänster Skruv sidostödsbrytare Skruv bränslenivågivare Skruv dämpningselement kombi nationsinstrument Skruv gashandtag EJOT PT ® K50x14 EJOT SF ® M4x6‑K EJOT PT ® K60 EJOT PT ® K60 EJOT PT ® K50x12 EJOT PT ® K50x14 EJOT PT ® K50x16 EJOT PT ® K50x18 EJOT PT ® K45x12 M4 M4 M5 M5 M5 384 mm SAE 2,5 2,5 Nm 4 Nm 5 Nm 2 Nm 2 Nm 1 Nm 1 Nm 2 Nm 2 Nm 1 Nm 2 Nm 2 Nm 3 Nm 2 Nm 3,5 Nm 288 Loctite ® 243™

Skruv kabelkanal Skruv kedjeskydd Skruv kombinationsbrytare till höger Skruv kombinationsinstrument Skruv kåpa Skruv körriktingsvisarhållare fram Skruv körriktningsvisarhållare bak Skruv ställring fjäderben Skruv tanklock Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi Chassiskruvförband på ramen Mutter kabel till startmotor Mutter linskiva avgasventilens styrdon Skruv anslutningsstycke broms slang bak Skruv avgasklämma på grenröret Skruv avgasklämma på slutdämparen Skruv batteripol M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M5 M5x12 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 TEKNISK INFORMATION 23 5 Nm 5 Nm 5 Nm 3,5 Nm 3,5 Nm 3 Nm 3 Nm 5 Nm 3 Nm 5 Nm 5 Nm 10 Nm 4 Nm 14 Nm 10 Nm 8 Nm 8 Nm 4,5 Nm Loctite ® 243™ 289

23 TEKNISK INFORMATION Skruv bränslepump Skruv fotbromscylinder M6 M6 Skruv fotbromsens topp Skruv fäste ABS-modul Skruv hjulvarvtalssensor bak Skruv hjulvarvtalssensor fram Skruv instrumenthållare Skruv kopplingsarmatur Skruv kopplingsaxelns länkage på kopplingsaxeln M6 Skruv kopplingspedalens trampyta M6 M6 Skruv kulled tryckstång på fot bromscylindern Skruv kylarfästplåt Skruv registreringsskylthållare på nedre bakpartiet Skruv sidostödets trampyta M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 290 6 Nm 10 Nm 10 Nm 5 Nm 4 Nm 4 Nm 2 Nm 5 Nm 18 Nm 10 Nm 5 Nm 7 Nm 12 Nm 6 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite Loctite Loctite Loctite ® ® ® ® 243™ 243™ 243™ 243™ Loctite ® 243™

Skruv skydd snedlägessensor Skruv slangklämma kylarslangar Skruv styrdämparfäste på ram Skruv växelstång Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi Mutter vajer avgasventil Mutter bakdrev Mutter linskivsfäste avgasventil Mutter ventil (1290 Super Duke R JP) Mutter ventil (1290 Super Duke R EU) Mutter växelstång Skruv axelklämma Skruv bromsok bak Skruv bromsskiva bak M8 M8 M8 M8 M8 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6x1 M8 M8 M8 TEKNISK INFORMATION 23 6 Nm Loctite ® 243™ 3 Nm 8 Nm Loctite ® 243™ 5 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm 10 Nm 5 Nm 36 Nm 7 Nm 4 Nm 6 Nm 12 Nm 15 Nm 25 Nm 30 Nm Loctite ® 2701™ Loctite ® 243™ 291

23 TEKNISK INFORMATION Skruv bromsskiva fram M8 Skruv fotbromspedal Skruv förarfotpinnens hållare Skruv gaffelkrona nedtill Skruv gaffelkrona upptill Skruv klämma gaffelrör M8 M8 M8 Skruv kopplingsaxelns länkage på ramen Skruv kopplingspedal på fotpin nens fäste Skruv sidostödets konsol M8 M8 M8 Skruv sidostödfjäder Skruv styrdämpare på gaffelkro nan Skruv styrdämpare på hållaren Skruv styrets klämelement M8 M8 M8 M8 M8 M8 292 30 Nm 20 Nm 25 Nm 15 Nm 18 Nm 20 Nm 10 Nm 20 Nm 25 Nm 15 Nm 8 Nm 8 Nm 20 Nm Loctite ® 2701™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Skruv tändningslås (engångs skruv) Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi Skruv bromsok fram Skruv motorfäste Skruv sidostöd Skruv sidostödets konsol Skruv sidostödsfäste M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 Skruv styrhållare M10 Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi Hålskruv bromsslang Hålskruv bromsslang anslutnings stycke bak Mutter ryckutjämnarhållare M10 M10 M10x1 M10x1 M10x1,25 TEKNISK INFORMATION 23 25 Nm 25 Nm 25 Nm 45 Nm 45 Nm 35 Nm 45 Nm 45 Nm 40 Nm 45 Nm 45 Nm 25 Nm 15 Nm 45 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 293

23 TEKNISK INFORMATION Syresensor Skruv fjäderben nedtill M12x1,25 M14x1,5 Skruv fjäderben upptill Skruv excenter Mutter svingbult Mutter sadellås Skruv hjulaxel fram Skruv styrhuvud upptill Mutter bakre hjulaxel ryckutjäm narsidan Mutter bakre hjulaxel M14x1,5 M16 M19x1,5 M22x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M35x1,5 M50x1,5 25 Nm 80 Nm Gängorna smorda 80 Nm Gängorna smorda 70 Nm 130 Nm Gängorna smorda 6 Nm 45 Nm Gängorna smorda 18 Nm 200 Nm Loctite ® 262™ / Försegla låstråden med låslack 250 Nm Gänga smord/Försegla låstråden med låslack 294

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 24

24.1

Försäkran om överensstämmelse

Info De tillgängliga funktionerna och den tillgängliga utrustningen varierar beroende på modell och innefattar ibland inte alla angivna radiosystem och användningsområden.

Härmed intygar COBO SpA att radiosystemtypen BT‑ROUTER uppfyller tillämpliga direktiv. Den fullständiga texten med försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats.

Hemsida för certifieringen: http://www.ktm.com/btrouter Härmed intygar JNS Instruments Ltd. att radiosystemtypen 210M1100 uppfyller tillämpliga direktiv. Den fullstän diga texten med försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats.

Hemsida för certifieringen: http://www.ktm.com/210m1100 Härmed intygar KTM AG att radiosystemtypen Immo641 uppfyller tillämpliga direktiv. Den fullständiga texten med försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats.

Hemsida för certifieringen: http://www.ktm.com/immo641 Härmed intygar KTM AG att radiosystemtypen KTM RACE ON system uppfyller tillämpliga direktiv. Den full ständiga texten med försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats.

Hemsida för certifieringen: http://www.ktm.com/ktm-race-on-system Härmed intygar KTM AG att radiosystemtypen LC8 DASHBOARD uppfyller tillämpliga direktiv. Den fullständiga texten med försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats.

Hemsida för certifieringen: http://www.ktm.com/lc8-dashboard 295

24 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Härmed intygar Schrader Electronics Ltd att radiosystemtypen Tyre Pressure Monitoring System uppfyller tillämpliga direktiv. Den fullständiga texten med försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats.

Hemsida för certifieringen: http://www.ktm.com/tpms 210M1100 FCC ID: 2AKR7‑210M1100 IC: 22291‑210M1100 BT‑ROUTER FCC ID: Z64‑2564N IC: 451I‑2564N Immo641 FCC ID: 2AKP9IMMO641 IC: 22273-IMMO641 KTM RACE ON system ‑ Active Key FCC ID: VFZKLGKZADI01 IC: 22239-KLGKZADI01 KTM RACE ON system ‑ Main Unit FCC ID: VFZKLGMZADI01 IC: 22239-KLGMZADI01 LC8 DASHBOARD FCC ID: 2AKP9-LC8CLUSTER1 IC: 22273-LC8CLUSTER1 Tyre Pressure Monitoring System ‑ Receiver "MC34MA4" FCC ID: MRXMC34MA4 IC: 2546A-MC34MA4 296

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 24 Tyre Pressure Monitoring System ‑ Sensor "BC5A4" FCC ID: MRXBC5A4 IC: 2546A-BC5A4 Tyre Pressure Monitoring System ‑ Sensor "RDC3" FCC ID: MRXRDC3 IC: 2546A-RDC3 Information om modifieringar Ändringar och modifieringar som inte uttryckligen godkänts av behörig myndighet, kan leda till att användaren förbjuds att använda produkterna.

Information om störningar Denna produkt uppfyller del 15 i FCC‑bestämmelserna och de licensfria RSS‑standarderna från det kanaden siska regeringsdepartement Industry Canada.

Följande två villkor måste vara uppfyllda för att produkten ska få användas: 1 Denna produkt får inte orsaka några störningar.

2 Denna produkt måste kunna ta upp störningar, även störningar som eventuellt orsakar oönskade effekter vid användningen av produkten.

Information om radioöverföring Denna produkt uppfyller FCC‑gränsvärdena för strålningsexponering som fastlagts för en okontrollerad miljö, och FCC‑direktiven för radiofrekvensexponering.

Sändaren får inte ställas upp i närheten av andra antenner eller sändare eller användas tillsammans med andra antenner eller sändare.

För att uppfylla ISED Canada‑kraven, ska ett minsta avstånd på 1 cm hållas mellan denna produkts antenn och personer vid drift. För att säkerställa att föreskrifterna följs, rekommenderas inte drift vid kortare avstånd.

297

24 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Information digitala produkter i klass B enligt FCC-bestämmelserna Denna produkt har testats och uppfyller gränsvärdena för digitala produkter i klass B enligt FCC‑bestämmelserna, del 15.

Dessa gränsvärden är utformade så att de erbjuder tillräckligt med skydd mot skadliga störningar i bostadsområ den.

Produkter av denna typ alstrar och använder höga frekvenser och kan även utstråla dessa. Om produkterna inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan de därför orsaka skadliga störningar på radiomottag ningen. Det kan dock inte garanteras att inga störningar uppstår i bestämda användningsfall.

Om produkten orsakar störningar i radio- och tevemottagningen (kontrollera detta genom att slå på och stänga av produkten), kan du möjligtvis åtgärda dessa störningar på följande sätt: – Justera mottagarantennen på nytt.

– Öka avståndet mellan produkten och radiomottagaren.

– Anslut produkten och radiomottagaren till skilda strömkretsar.

– Vänd dig till din återförsäljare eller en specialist på radio-/tv-teknik.

CAN ICES‑3 (B)/NMB‑3 (B) Denna digitala produkt i klass B uppfyller bestämmelserna enligt den kanadensiska standarden för störningar orsakade av produkter ICES‑003/NMB‑003.

298

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 24 299

24 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

24.2

Landsspecifika försäkringar om överensstämmelse

300 F01503-01

BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR 25

Blyfri bensin (ROZ 95)

Standard/klassificering – DIN EN 228 (ROZ 95) Specifikation – Använd endast blyfri bensin som motsvarar den angivna standarden eller är likvärdig med denna.

– En etanolhalt på max. 10 % (E10-bensin) är helt ofarlig.

Info Använd inte bränsle av metanol (t ex M15, M85, M100) eller med en etanolhalt på över 10 % (t ex E15, E25, E85, E100).

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1

Standard/klassificering – DOT Specifikation – Använd endast bromsvätska som motsvarar angiven standard (se uppgifter på behållaren) och som har mot svarande egenskaper.

Rekommenderad leverantör Castrol – REACT PERFORMANCE DOT 4 MOTOREX ® – Brake Fluid DOT 5.1

301

25 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

Standard/klassificering

– SAE ( s 307) (SAE 4)

Specifikation – Använd endast oljor som uppfyller kraven i angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsva rande egenskaper.

Kylvätska

Specifikation – Använd endast silikatfri kylvätska av hög kvalitet med korrosionsskyddstillsats för aluminiummotorer. Olämp liga frostskyddsmedel och frostskyddsmedel av lägre kvalitet orsakar korrosion, avlagringar och skumbild ning.

– Använd inte rent vatten eftersom endast kylvätska har smörjegenskaper och kan skydda mot korrosion.

– Använd endast kylvätska som motsvarar de angivna kraven (se uppgifter på behållaren) och som har mot svarande egenskaper.

Frostskydd minst ner till −25 °C Blandningsförhållandet måste anpassas till det nödvändiga frostskyddet. Använd destillerat vatten om kylväts kan måste spädas ut.

Vi rekommenderar att färdigblandad kylvätska används.

302

BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR 25 Följ anvisningarna från kylvätskans tillverkare gällande frostskydd, utspädning och blandbarhet (kompatibilitet) med andra kylvätskor.

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – COOLANT M3.0

Motorolja (SAE 10W/50)

Standard/klassificering

– JASO T903 MA2 ( – SAE ( s 307) s 307) (SAE 10W/50)

Specifikation – Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och som har mot svarande egenskaper.

Helsyntetisk motorolja Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Power Synt 4T

Motorolja (SAE 5W/40)

Standard/klassificering

– JASO T903 MA2 ( – SAE ( s 307) s 307) (SAE 5W/40)

303

25 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR Specifikation – Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och som har mot svarande egenskaper.

Helsyntetisk motorolja Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Power Synt 4T

Stötdämparolja (SAE 2,5) (50180751S1)

Standard/klassificering

– SAE ( s 307) (SAE 2,5)

Specifikation – Använd endast oljor som uppfyller angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.

304

Bränsletillsats

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Fuel Stabilizer

Kedjerengöringsmedel

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Chain Clean

Kedjesprej Street

Specifikation Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Chainlube Road Strong

Konserveringsmedel för lack, metall och gummi

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Moto Protect ÖVRIGA MEDEL 26 305

26 ÖVRIGA MEDEL

Långtidsfett

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Bike Grease 2000

Perfect Finish och högglanspolermedel för lack

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Moto Shine

Rengöringsmedel för motorcykel

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Moto Clean

Specialrengöringsmedel för glänsande eller matta lack­, metall- och plastytor

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Quick Cleaner

Universal oljespray

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Joker 440 Synthetic 306

STANDARDER 27

SAE

SAE-viskositetsklasserna har framtagits av Society of Automotive Engineers och delar in oljor efter deras visko sitet. Viskositeten beskriver bara en oljas egenskap och ger ingen upplysning om kvaliteten.

JASO T903 MA2

Olika tekniska utvecklingstendenser ledde till en egen specifikation för motorcyklar - standarden JASO T903 MA2.

I motorcyklar användes tidigare motoroljor för personbilar eftersom det saknades en egen specifikation för motorcyklar.

För bilmotorer är långa serviceintervall viktiga. För motorcykelmotorer är det viktigt med högt effektutbyte vid höga varvtal.

I de flesta motorcykelmotorer används samma olja för att smörja växellådan och kopplingen.

Standarden JASO T903 MA2 tar hänsyn till dessa speciella krav.

307

28 FACKORDSFÖRTECKNING ATIR TPMS – – – ABS MSR MTC MSC OBD Automatisk blinkersåterställning (Automatic Turn Indicator Reset) Däcktryckskontrollsystem (Tire Pressure Monitoring System) KTM MY RIDE KTM RACE ON Launch‑Control Låsningsfria bromsar Motorbromsstyrning Motorcykelns traktionskontroll (Motorcycle Traction Control) Motorcykelstabilitetskontroll (Motor cycle Stability Control) On Board Diagnosis (diagnossy stem) Programvara som efter en viss tid eller körsträcka stänger av körriktningsvisarna automatiskt Säkerhetssystem som med hjälp av sensorer i däc ken övervakar däcktrycket och visar föraren detta System för radiokommunikation med lämpliga mobil telefoner och headsets för telefoni och ljud System där tändning, styrlås och tanklock frikopplas med hjälp av en trådlös nyckel med transponder Fordonselektronikens aktuella funktion för optimal acceleration Säkerhetssystem som förhindrar att hjulen låser sig vid körning rakt fram utan inverkan från sidokrafter Extrafunktion till motorstyrningen som förhindrar att bakhjulet låser sig vid för stor motorbromsverkan, genom att öppna gasspjällen något Extrafunktion till motorstyrningen som minskar motorns vridmoment om bakhjulet spinner loss Extrafunktion till ABS som (inom naturlagarnas grän ser) förhindrar att hjulen låser sig och kanar iväg vid inbromsning i lutande läge Fordonssystem som övervakar fordonselektronikens angivna parametrar 308

– DRL Quickshifter + Varselljus (Daytime Running Light) FACKORDSFÖRTECKNING 28 Motorelektronikens funktion för upp- och nedväxling utan kopplingsmanövrering Ljus som ökar fordonets synlighet på dagen, men till skillnad från halvljuset inte är fokuserat och inte lyser upp vägbanan 309

29 LISTA MED FÖRKORTNINGAR Art.nr

bl.a.

ca el.dyl.

etc.

ev.

ev.

jfr.

Nr osv.

resp.

t.ex.

artikelnummer bland annat cirka eller dylikt et cetera eventuellt vid behov jämför nummer och så vidare respektive till exempel 310

LISTA MED SYMBOLER 30

30.1

Röda symboler

Röda symboler visar ett fel som måste åtgärdas omedelbart.

Varningslampan för oljetryck lyser rött – Oljetrycket är för lågt. Stanna fordonet omedelbart och stäng av motorn.

30.2

Gula och orangea symboler

Gula och orangea symboler visar ett fel som måste åtgärdas snart. Aktiv körhjälp visas också med gula eller orangea symboler.

Kontrollampan för funktionsfel lyser gult – OBD har identifierat ett fel i fordonselektroniken.

Stanna fordonet på ett säkert sätt och kontakta en auktoriserad KTM-verkstad.

ABS-varningslampan lyser/blinkar gult – Status- eller felmeddelande på ABS.

ABS-varningslampan blinkar när ABS-läget SMOTO är aktiverat.

TC-kontrollampan för funktionsfel lyser/blinkar gult – MTC (

per eller när Launch Control ( s 123) (tillval) är aktiverat.

s 250) är inte aktiverat eller

håller på att reglera bromsarna. TC-kontrollampan lyser även när ett fel har registrerats. Ta kontakt med en auktoriserad KTM-verkstad. TC‑kontrollampan blinkar när MTC aktivt ingri Race-On‑kontrollampa lyser/blinkar gult/orange/rött – Status- eller felmeddelande för KTM RACE ON/för larmanläggningen.

Den allmänna varningslampan lyser gult – Information/varning om driftsäkerhet har identifie rats. Denna visas dessutom på kombinationsinstrumentet.

311

30 LISTA MED SYMBOLER

30.3

Gröna och blåa symboler

Gröna och blåa symboler anger information.

Vänster kontrollampa för körriktningsvisare blinkar grönt i samma takt som körriktningsvisa ren – Vänster körriktningsvisare är påslagen.

Kontrollampan för tomgång lyser grönt – Växellådan är i friläge.

Höger kontrollampa för körriktningsvisare blinkar grönt i samma takt som körriktningsvisaren – Höger körriktningsvisare är påslagen.

Kontrollampan för helljus lyser blått – Helljuset är tänt.

312

INDEXFÖRTECKNING 1 12 V-batteri

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

laddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

A

ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

ACC1

bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

ACC2

bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Anpassning av hjulspinn . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Användningsdefinition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Arbetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Avsedd användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

B Bakdrev

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

INDEXFÖRTECKNING Bakhjul

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Blinkersomkopplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Bromsa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Bromsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Bromsbelägg

kontroll av bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . 198

kontroll av frambromsen . . . . . . . . . . . . . . 193

Bromshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . 105

Bromsskivor

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Bromssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185-199

Bromsvätska

påfyllning i bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . 195

påfyllning i frambromsen . . . . . . . . . . . . . . 190

Bromsvätskenivå

kontroll av bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . 194

kontroll av frambromsen . . . . . . . . . . . . . . 189

Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Bränslen, vätskor och oljor . . . . . . . . . . . . . . . 18

313

INDEXFÖRTECKNING D

Diagnoskontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

DRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Däckens skick

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Däcktryck

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

E

Elstartknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

F Farthållare

användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Felaktig användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271-274

Fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

inställning av fjäderförspänning . . . . . . . . . 155

inställning av kompressionsdämpning high-

speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

inställning av kompressionsdämpning low-

speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

inställning av returdämpning . . . . . . . . . . . 152

kompressionsdämpning allmänt . . . . . . . . . 148

kontroll av statiskt häng . . . . . . . . . . . . . . 154

Fjäderbensartikelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Fordon

lastning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Fordonsidentifieringsnummer . . . . . . . . . . . . . 26

Fordonsvy

bakifrån, höger sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

vänster sida fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Fotbromspedal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

inställning av trampyta . . . . . . . . . . . . . . . 107

inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . 106

Framdrev

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Framhjul

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Förarsadel

borttagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Försäkran om överensstämmelse . . . . . . 295-300 landsspecifika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

314

Förvaringsfack

stängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

öppning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

G

Gaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 inställning av kompression . . . . . . . . . . . . 145

inställning av returdämpning . . . . . . . . . . . 147

Gaffelben

rengöring av dammtätningar . . . . . . . . . . . 164

Gaffelns artikelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Gashandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

H Hjälmlås

montering på fordonet . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Huvudsäkring

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Hållrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

I Idrifttagning

anvisningar för första idrifttagningen . . . . . . 114

efter förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

INDEXFÖRTECKNING kontroll- och skötselarbeten inför varje idrift-

tagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Inställning av chassit . . . . . . . . . . . . . . . 145-156

K Kedja

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

kontroll av nedsmutsning . . . . . . . . . . . . . . 172 rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Kedjespänning

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Kedjestyrare

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Kombinationsbrytare

höger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

till vänster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Kombinationsinstrument . . . . . . . . . . . . .

54-101

ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

aktivering och test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

anpassning av hjulspinn . . . . . . . . . . . . . . 251

Anti Wheelie Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

avståndsmätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

315

INDEXFÖRTECKNING Bluetooth ®

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

bränsleindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Clock/Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

dag‑natt‑läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

DRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Extra Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Favorites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Fuel Cons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

General Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Heated grips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Heating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

inställning av lutning . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

kontrollampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

KTM MY RIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Launch Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

meny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

MTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Pairing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Quick Shift + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Quick Selector 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Quick Selector 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Ride Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 249

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Set Favorites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Shift Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

telefoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Temp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Throttle Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

TPMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

TRACK-display (tillval) . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Trip 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Trip 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Unit settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Warning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

visning av farthållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

visning av kylvätsketemperatur . . . . . . . . . . 68

växlingsblixt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Koppling

kontroll/åtgärd av vätskenivå . . . . . . . . . . . 182

316

Kopplingshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . 104

Kopplingspedalens trampyta

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Kundtjänst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Kylvätskenivå

kontroll i expansionskärlet . . . . . . . . . . . . . 244

påfyllning i expansionskärlet . . . . . . . . . . . 246

Körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

börja köra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

ivägkörning med Launch‑Control . . . . . . . . 124

L

Launch‑Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Ljusomkopplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Låsningsfria bromsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

M

Menyknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Motor

inkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Motorbromsstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

INDEXFÖRTECKNING Motorcykel

lyft med monteringsstativ (istucket) . . . . . . . 160

lyft med monteringsstativet fram . . . . . . . . . 158

lyftning med lyftanordning bak . . . . . . . . . . 157 nedtagning från lyftanordning bak . . . . . . . . 157

nedtagning från monteringsstativ (istucket) . 162

rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

ta ned från monteringsstativet fram . . . . . . . 159

Motorcykelns traktionskontroll . . . . . . . . . . . . 250

Motornummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Motorolja

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

påfyllning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Motoroljenivå

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

MSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

MTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

N

Nyckelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Nödavstängningsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

O Oljefilter

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

317

INDEXFÖRTECKNING Oljesilar

rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

P

Packning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Parkera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Passagerarfotpinnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Passagerarsadel

borttagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Punkteringsspray

användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Q

Quickshifter+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

R

Race‑on‑knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Race‑on‑nyckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

byte av Race-on-nyckelbatteri . . . . . . . . . . 226

Reklamationsrätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Remmar för packning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

S

Sadellås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Serviceschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141-144

Sidostöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Signalhornsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Skyddsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Slutdämpare

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Stanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Startspärr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Strålkastare

inställning av räckvidd . . . . . . . . . . . . . . . . 237

varselljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Strålkastarinställning

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Styrdämparens artikelnummer . . . . . . . . . . . . . 29

Styrets läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Styrlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Säker drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Säkringar

byte i säkringslådan . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

318

T Tanka

bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Tanklock

stängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

öppning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Teknisk information

chassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

elsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

gaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

volymer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

åtdragningsmoment chassi . . . . . . . . . . . . 288

åtdragningsmoment motor . . . . . . . . . . . . . 277

Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Typskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

U USB-kabel

anslut USB-kabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

koppla ifrån USB-kabeln . . . . . . . . . . . . . . 240

INDEXFÖRTECKNING V

Varningsblinker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Varningsblinkerknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Varselljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Verktygssats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Vinterkörning

kontroll- och skötselarbeten . . . . . . . . . . . . 266

Volym

bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140, 282 kylvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258, 282

Växelspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . 109

kontroll av utgångsläget . . . . . . . . . . . . . . 108

Växla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Ö

Övriga medel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

319

*3213927sv*

3213927sv 07/2018 KTM Sportmotorcycle GmbH 5230 Mattighofen/Österrike http://www.ktm.com

Foto: Mitterbauer/KTM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement