Miele PG 8504 Mycí automat Používateľská príručka | Manualzz
Instalační plán
PG 8504
Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do
provozu si bezpodmínečně pročtěte návod k obsluze a servisní dokumentaci. Ochráníte tak sebe a
zabráníte poškození svého přístroje.
cs - CZ
M.-Nr. 10 618 100
Pokyny k instalaci
Oprávnění pro instalaci
Mycí automat smí instalovat jen kvalifikování elektrikáři / vodoinstalatéři s koncesí a podle instalačního návodu.
Mycí automat je nutno instalovat v souladu s příslušnými platnými
normami a předpisy, zákonnými ustanoveními a bezpečnostními
předpisy.
Uvedení do provozu a zaškolení smí provést pouze servisní služba
Miele nebo specializovaná firma pověřená společností Miele.
Požadavky na
okolní prostředí
V okolí mycího automatu může vznikat kondenzační voda. Používejte
proto jen mobiliář, který je vhodný pro specifické použití. Pokud bude
přístroj instalován pod vhodnou pracovní deskou (varianta "podstavba"), tak musí být pod pracovní desku nalepena ochranná fólie a
namontován plech z nerez oceli pro ochranu před vodní párou nad otvorem dvířek. Vhodný nerezový plech lze zakoupit prostřednictvím
servisní služby Miele.
Elektrické připojení
Elektrické připojení je třeba vytvořit podle příslušných zákonných
podkladů, bezpečnostních předpisů a platných norem. Přívodní kabel
nainstalujte tak, aby byl chráněný před tepelnými vlivy.
Mycí a dezinfekční automat připojujte přednostně pomocí zástrčky,
aby se zjednodušila zkouška elektrické bezpečnosti při opravě nebo
údržbě.
Pokud mycí automat zprovozníte s pevným připojením, tak v místě
instalace nainstalujte hlavní vypínač s odpojováním všech pólů od sítě
a vzdáleností rozpojených kontaktů nejméně 3 mm.
Zástrčka a hlavní vypínač musí být po nainstalování mycího automatu
dobře přístupné.
Ochranný vodič a
vyrovnání potenciálů
Předřaďte proudový chránič (30 mA), abyste zvýšili bezpečnost mycího automatu.
Vyrovnejte potenciály. Připojovací šroub pro vyrovnání potenciálů je
umístěný na zadní straně mycího automatu. Vyrovnání potenciálů a
ochranný vodič musí být připojené před zprovozněním!
Připojení vody
Je přípustné připojit studenou vodu, teplou vodu, DEMI vodu (VE) a
odpadní vodu přímo bez pojistné armatury. Pokud není k dispozici
teplá voda, musí být obě přívodní hadice (KW/WW) připojeny
součástí tvaru Y na studenou vodu. Uzavírací ventily vodních potrubí
musí být dobře přístupné.
Tekutá média:
umístění externích nádob
Nádoba s tekutými médii pro externí dávkování smí být umístěna jen
vedle nebo pod mycím automatem. Nádobu je možno postavit na
podlahu nebo do sousední skříně. Nádoba nesmí být umístěna na
mycím automatu nebo nad ním. Dávkovací hadice nesmí být zalomená ani přiskřípnutá.
2
PG 8504
Vyobrazení
KW
přípojka studené vody
EL
elektrický přípoj
WW
přípojka teplé vody
DK
přípojka studené vody kondenzátoru par
VE
přípojka DEMI vody
DS
dávkovací systém
AW
přípojka odpadní vody
PA
vyrovnání potenciálů
PG 8504
3
Vyobrazení
4
KW
přípojka studené vody
EL
elektrický přípoj
WW
přípojka teplé vody
DK
přípojka studené vody kondenzátoru par
VE
přípojka DEMI vody
DS
dávkovací systém
AW
přípojka odpadní vody
PA
vyrovnání potenciálů
PG 8504
Vyobrazení
Varianty přístroje
PG 8504 podstavný
PG 8504
PG 8504 volně stojící
5
Technické údaje
Elektrické připojení
Napětí (stav při dodání)
3N AC 400/50
Příkon
9,2 kW
Jištění
3 x 16 A
Přívodní kabel, minimální průřez
5 x 2,5 mm²
Délka přívodního kabelu (H05(07)RN-F)
1,8 m
Napětí (lze přestavět)
AC 230/50
Příkon
3,2 kW
Jištění
1 x 16 A
Přívodní kabel, minimální průřez
3 x 1,5 mm²
Délka přívodního kabelu (H05(07)RN-F)
1,9 m
Studená voda
Max. teplota
20 °C
Max. přípustná tvrdost vody
12,6 mmol/l
70 °dH
Doporučený průtočný tlak
200 kPa
Minimální průtočný tlak při prodloužení doby napouštění
100 kPa
Maximální tlak
1.000 kPa
Průtok
7,5 l/min
Připojovací závit v místě instalace dle DIN 44991 (s plochým těsněním)
3/4 palce
Délka přívodní hadice studené vody
1,7 m
Teplá voda
Max. teplota
65 °C
Max. přípustná tvrdost vody
12,6 mmol/l
70 °dH
Doporučený průtočný tlak
200 kPa
Minimální průtočný tlak při prodloužení doby napouštění
40 kPa
Maximální tlak
1.000 kPa
Průtok
7,5 l/min
Připojovací závit v místě instalace dle DIN 44991 (s plochým těsněním)
3/4 palce
Délka přívodní hadice teplé vody
1,7 m
6
PG 8504
Technické údaje
DEMI voda
Max. teplota
65 °C
Doporučený průtočný tlak (AD tlakuvzdorná)
200 kPa
Minimální průtočný tlak při prodloužení doby napouštění
30 kPa
Maximální tlak (AD tlakuvzdorná)
1.000 kPa
Průtok
7,5 l/min
Připojovací závit v místě instalace dle DIN 44991 (s plochým těsněním)
3/4 palce
Délka přívodní hadice DEMI vody
1,7 m
Varianta s dopravním čerpadlem pro DEMI vodu (ADP) je vhodná jen pro provoz/připojení "bez tlaku".
Minimální průtočný tlak při prodloužení doby napouštění
8,5 kPa
Maximální tlak (AD bez tlaku)
60 kPa
Připojovací vsuvka přístroje (da x l)
6 x 30 mm
Odpadní voda
Teplota odpadní vody
93 °C
Standardní délka vypouštěcí hadice
1,4 m
Max. výtlačná délka
4,0 m
Max. výtlačná výška vypouštěcího čerpadla od spodního okraje přístroje
1,0 m
Max. krátkodobý průtok odtoku
16 l/min
Hadicová přípojka v místě instalace pro vypouštěcí hadici (da x l)
22 x 30 mm
Noha
Stavitelná výška nohy
0 - 60 mm
Průměr nohy
35 mm
Závit montážního otvoru pro nohy přístroje
M8
Údaje o přístroji
Vestavbová výška
820 mm
Výška včetně víka
835 mm
Šířka
598 mm
Hloubka
598 mm
Výška dvířek
622 mm
Hmotnost netto
72 kg
Zatížení podlahy za provozu
1.200 N
Min. přepravní šířka včetně přepravní palety
670 mm
Min. přepravní hloubka včetně přepravní palety
740 mm
Min. přepravní výška včetně přepravní palety
920 mm
Hodnoty hlukových emisí v dB (A),
hladina akustického tlaku LpA v čištění a sušení
< 70 dB
PG 8504
7
Technické údaje
Odvod tepla do prostoru instalace
vyzařováním v provozu
0,35 kWh
umytými předměty při vyjímání
0,40 kWh
Podmínky instalace
Přípustná teplota okolí
5 - 40 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. do 31 °C
80 %
Rel. vlhkost vzduchu lineárně klesající do 40 °C
50 %
Max. nadmořská výška instalace
1.500
8
PG 8504
Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
543 553 111-3
Tel.:
543 553 119
Fax:
Servis-tel.: 543 553 134-5
[email protected]
E-mail:
Internet: www.miele.cz
Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo
Změny vyhrazeny / datum vytvoření: 25.01.2017
PG 8504
800 MIELE1
(800 643531)
M.-Nr. 10 618 100 / 00
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement