CD105 | Black&Decker CD105 SMALL ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

402011-21 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
AST6
CD105
CD110
CD115
2
3
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
e.
Polizorul unghiular Black & Decker a fost conceput
pentru polizarea şi tăierea metalului şi a zidăriei
folosind tipul adecvat de discuri de tăiere sau polizare.
Atunci când este echipat cu o carcasă adecvată de
protecţie, această unealtă este destinată exclusiv
uzului casnic.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
3.
a.
Avertisment! Citiţi toate avertizările
de siguranţă şi toate instrucţiunile.
Nerespectarea tuturor instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau
vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără
cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate şi întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
c.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor reduce
riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e.
f.
g.
4.
a.
4
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior
reduce riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru
dispozitivele de curent rezidual (RCD).
Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul
electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă
electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când
vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului
sau medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate conduce la
vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Echipamentul de protecţie precum măştile antipraf, încălţămintea de siguranţă antiderapantă,
căştile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe
de componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă
că aceste accesorii sunt conectate şi utilizate
în mod corespunzător. Utilizarea unor astfel de
dispozitive poate reduce pericolele impuse de
existenţa prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit
şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate
fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta
electrică înaintea efectuării oricăror reglaje,
modificării accesoriilor sau depozitării
uneltelor electrice. Astfel de măsuri preventive
de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta de
lucru sau cu aceste instrucţiuni să o utilizeze.
Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe accidente
sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei
de lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura
păstrarea caracterului sigur al uneltei de lucru.
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru operaţiuni de polizare,
şlefuire, frecare cu perii de sârmă, lustruire
sau tăiere abrazivă.
♦
Această unealtă electrică este destinată să
funcţioneze ca unealtă de polizat, şlefuit, frecat
cu peria de sârmă, lustruit sau debitat. Citiţi
toate avertizările de siguranţă, instrucţiunile,
ilustraţiile şi specificaţiile furnizate împreună
cu această unealtă electrică. Nerespectarea
tuturor instrucţiunilor enumerate în continuare
♦
5
poate conduce la electrocutare, incendii şi/sau
vătămări grave.
Operaţiunile pentru care nu a fost concepută
unealta electrică pot da naştere la pericole şi
pot cauza vătămări personale.
Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special
concepute şi recomandate de către
producătorul uneltei. Simplul fapt că un
accesoriu poate fi ataşat la unealta dvs. electrică
nu asigură operarea în siguranţă.
Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie
cel puţin egală cu viteza maximă marcată pe
unealta electrică. Accesoriile ce funcţionează mai
repede decât viteza lor nominală se pot rupe şi
pot ricoşa.
Diametrul exterior şi grosimea accesoriului
trebuie să se încadreze în specificaţie
capacităţii specifice uneltei dvs. electrice.
Accesoriile dimensionate incorect nu pot
supravegheate sau controlate în mod adecvat.
Dimensiunea mandrinei discurilor, flanşelor,
tălpilor de susţinere sau a oricăror alte
accesorii trebuie să se potrivească perfect
cu axul uneltei electrice. Accesoriile cu orificii
de mandrină ce nu se potrivesc cu elementele
metalice de montare ale uneltei electrice vor
funcţiona neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi
pot cauza pierderea controlului.
Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte de
fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul, cum ar
fi discurile abrazive pentru depistarea aşchiilor
formate şi a fisurilor, tălpile pentru depistarea
fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive,
periile de sârmă pentru depistarea sârmelor
desprinse sau crăpate. În cazul în care unealta
electrică sau accesoriul este scăpat pe jos,
inspectaţi-l pentru a depista eventualele
deteriorări sau montaţi un accesoriu
nedeteriorat. După inspectarea şi montarea
unui accesoriu, puneţi în funcţiune unealta
electrică în gol, la viteză maximă, timp de un
minut. În mod normal, accesoriile deteriorate se
vor rupe în timpul acestei perioade de testare.
Purtaţi echipament de protecţie personală. În
funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască pentru
faţă, ochelari sau vizoare de protecţie. Dacă
este cazul, purtaţi măşti anti-praf, dopuri
pentru urechi, mănuşi şi salopetă care să vă
protejeze de micile fragmente abrazive sau de
fragmente provenind de la piesa de prelucrat.
Echipamentul de protecţie pentru ochi trebuie să
aibă capacitatea de a opri reziduurile proiectate,
rezultate în urma diverselor operaţiuni. Masca
anti-praf sau masca de protecţie respiratorie
trebuie să aibă capacitatea de a filtra particulele
generate în urma operaţiei dvs. Expunerea
prelungită la zgomot de înaltă intensitate poate
determina pierderea auzului.
Ţineţi persoanele din jur la o distanţă sigură
faţă de zona de lucru. Orice persoană
care pătrunde în zona de lucru trebuie să
poarte echipament de protecţie personală.
Fragmentele provenite de la piesa de prelucrat
sau dintr-un accesoriu rupt pot fi proiectate şi
pot cauza vătămări asupra persoanelor aflate
dincolo de zona din apropierea locaţiei efective de
operare.
♦
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru apucare deoarece cureaua / baza de
şlefuit pot atinge cablul uneltei. Tăierea unui
cablu sub tensiune ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
♦
Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de accesoriul
care se roteşte. În cazul în care pierdeţi controlul,
cablul poate fi tăiat sau agăţat şi mâna sau braţul
dvs. poate fi trasă înspre accesoriul care se
roteşte.
♦
Nu aşezaţi niciodată unealta electrică pe jos
până când accesoriul nu s-a oprit complet.
Accesoriul care se roteşte poate prinde
suprafaţa de sprijin şi poate determina mişcarea
necontrolată a uneltei electrice.
♦
Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în timp
ce o căraţi pe lângă corp. Contactul accidental
cu accesoriul care se roteşte poate determina
agăţarea hainelor, trăgând accesoriul înspre corp.
♦
Curăţaţi în mod regulat orificiile de aerisire
ale uneltei electrice. Ventilatorul motorului va
trage praful în interiorul carcasei, iar acumularea
excesivă de particule metalice poate cauza
pericole electrice.
♦
Nu operaţi unealta electrică lângă materiale
inflamabile. Scânteile pot aprinde astfel de
materiale.
♦
Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi de
răcire lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi de
răcire lichizi pot cauza electrocutarea.
Notă:˝Avertizarea de mai sus nu se aplică uneltelor
electrice destinate în mod special utilizării împreună cu
un sistem pe bază de lichid.
♦
♦
♦
♦
♦
Apucaţi ferm unealta electrică şi poziţionaţi-vă
corpul şi braţul astfel încât să puteţi rezista
forţei unui recul. Utilizaţi întotdeauna mânerul
auxiliar, dacă este furnizat, pentru un control
maxim în caz de recul sau de reacţie de
cuplare în momentul pornirii. Operatorul poate
controla reacţiile de cuplare sau forţele de recul
dacă sunt adoptate măsuri adecvate de protecţie.
Nu poziţionaţi niciodată mâna aproape de
accesoriul care se roteşte. Accesoriul poate
ricoşa înspre mâna dvs.
Nu poziţionaţi corpul în zona în care unealta
electrică va ricoşa dacă survine reculul.
Reculul va propulsa unealta în direcţia opusă celei
de mişcare a roţii din momentul agăţării.
Fiţi deosebit de atenţi atunci când lucraţi pe
colţuri, muchii ascuţite etc., Evitaţi salturile şi
agăţarea accesoriului. Colţurile, muchiile ascuţite
sau salturile au tendinţa de a agăţa accesoriile
care se rotesc şi determină pierderea controlului
sau reculul.
Nu ataşaţi o lamă cu lanţ de drujbă pentru
lemn sau o lamă cu pânză de bomfaier. Astfel
de lame generează reculul şi pierderea controlului
în mod frecvent.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
operaţiunile de polizare şi tăiere
Avertizările de siguranţă specifice operaţiilor de
polizare şi tăiere abrazivă
♦
Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri recomandate
pentru unealta dvs. electrică şi apărătoarea
special concepută pentru discul ales. Discurile
pentru care unealta electrică nu a fost concepută
nu pot fi protejate în mod adecvat şi sunt nesigure.
♦
Apărătoarea trebuie ataşată fix pe unealta
electrică şi poziţionată pentru siguranţă
maximă, astfel încât o suprafaţă minimă
a discului să fie expusă în partea dinspre
operator. Apărătoarea ajută la protejarea
operatorului de fragmentele discurilor rupte şi de
contactul accidental cu discul.
♦
Discurile trebuie să fie utilizate numai pentru
aplicaţiile recomandate. Spre exemplu: nu
polizaţi cu partea laterală a discului de debitat.
Discurile abrazive de debitat sunt destinate
pentru polizarea periferică, forţele laterale aplicate
acestor discuri putând determina sfărâmarea
acestora.
♦
Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc cu
dimensiunile şi formele corecte pentru discul
pe care l-aţi ales. Flanşele de disc adecvate
susţin discul, reducând astfel posibilitatea ruperii
acestuia. Flanşele pentru discurile de debitat pot
diferi de flanşele pentru discurile de polizat.
♦
Nu folosiţi discuri uzate de la unelte electrici
de dimensiuni mai mari. Discurile destinate
uneltelor electrice de dimensiuni mai mari nu sunt
adecvate pentru viteza superioară a unei unelte
mai mici şi se pot rupe.
Reculul şi avertizările aferente acestuia
Reculul este o reacţie bruscă a unui disc, tălpii, periei
sau a oricărui alt accesoriu care a fost ciupit sau agăţat
în timpul rotirii.
Ciupirea sau agăţarea determină oprirea rapidă
a accesoriului care se roteşte, fapt care, la rândul său,
determină împingerea uneltei electrice scăpate de sub
control în direcţia opusă celei de rotire a accesoriului
din momentul incidentului.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat sau
ciupit de piesa de prelucrat, marginea discului ce
intră în contact poate săpa în suprafaţa materialului,
determinând discul să alunece sau să ricoşeze de
pe suprafaţa de lucru. Discul poate sări fie în direcţia
înainte, fie înspre operator, în funcţie de direcţia
mişcării sale din momentul agăţării. De asemenea,
discurile abrazive se pot rupe în astfel de situaţii.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a uneltei electrice şi pot fi evitate adoptând măsurile de
precauţie menţionate în continuare.
6
Avertizări suplimentare de siguranţă specifice
operaţiunilor de tăiere abrazivă
♦
Nu blocaţi discul de debitat sau nu
apăsaţi excesiv pe acesta. Nu încercaţi să
efectuaţi o tăiere cu o adâncime excesivă.
Suprasolicitarea discului măreşte sarcina şi
probabilitatea de răsucire şi blocare a discului
în tăietură, precum şi posibilitatea producerii
reculului sau a ruperii discului.
♦
Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi direcţie şi în
spatele discului ce se roteşte. În timpul operării,
atunci când discul de deplasează în direcţia opusă
corpului dvs., eventualul recul ar putea propulsa
discul ce se roteşte şi unealta electrică direct
înspre dvs.
♦
Atunci când discul se blochează sau când
se întrerupe debitarea din orice motiv, opriţi
unealta electrică şi ţineţi-o în poziţie fixă până
când discul se opreşte complet. Nu încercaţi
niciodată să scoateţi discul de debitat din
tăietură în timp ce acesta se află în mişcare;
în caz contrar, va surveni reculul. Examinaţi şi
adoptaţi măsuri de corecţie pentru a elimina cauza
blocării discului.
♦
Nu porniţi din nou operaţiunea de tăiere atunci
când discul se află în tăietura din piesa de
prelucrat. Lăsaţi discul să atingă viteza totală
şi reintroduceţi-l cu atenţie în tăietură. Discul
se poate bloca, poate aluneca în sus sau poate
ricoşa înapoi dacă unealta de lucru este repornită
atunci când discul se află în tăietura din piesa de
prelucrat.
♦
Susţineţi panourile sau orice alte piese de
prelucrat de mari dimensiuni pentru a reduce
la minim ciupirea discului şi reculul. Piesele
mari de prelucrat au tendinţa de a se îndoi
sub propria greutate. Suporturile trebuie să fie
poziţionate sub piesa de prelucrat, aproape de
linia de debitare şi aproape de marginea piesei
de prelucrat în raport cu fiecare parte laterală
a discului.
♦
Acordaţi o atenţie suplimentară atunci când
efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte zone
fără vizibilitate. Discul ce pătrunde în suprafaţa
de debitat poate tăia ţevi de gaze sau de apă,
cabluri electrice sau alte obiecte, fapt ce poate
cauza reculul.
de fixare ale acesteia. Pliaţi sau tăiaţi sforile
de fixare desprinse. Sforile de fixare desprinse
şi care se rotesc se pot încurca în jurul degetelor
dvs. sau se pot agăţa de piesa de prelucrat.
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de
frecare cu perii de sârmă
♦
Reţineţi că firele de sârmă sunt proiectate
din perie chiar şi în timpul operării obişnuite.
Nu suprasolicitaţi sârmele aplicând o sarcină
excesivă asupra periei. Firele de sârmă pot
penetra cu uşurinţă îmbrăcămintea subţire şi/sau
pielea.
♦
Dacă se recomandă utilizarea unei apărători
pentru frecarea cu perii de sârmă, nu permiteţi
niciun fel de contact al discului de sârmă cu
apărătoarea. Discul de sârmă îşi poate mări
diametrul datorită sarcinii de lucru şi forţelor
centrifuge.
Siguranţa terţilor
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
♦
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate
în specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate
au fost măsurate în conformitate cu metoda standard
de testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi
utilizate pentru compararea diverselor unelte. Valoarea
declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de
asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în
privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de
valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de
a determina măsurile de siguranţă solicitate de
Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor
ce folosesc în mod regulat unelte electrice la locul de
muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii
la vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi modalitatea
de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul toate
componentele ciclului de operare precum perioadele în
care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol,
pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de
şlefuit
♦
Nu utilizaţi discuri cu şmirghel
supradimensionate. Urmaţi recomandările
producătorului atunci când selectaţi tipul de
şmirghel. Şmirghelul mai mare, care depăşeşte
marginile tălpii de şlefuit prezintă risc de sfâşiere
şi poate determina distrugerea, ruperea discului
sau reculul.
Etichetele prezente pe unelte
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de
lustruire
♦
Nu permiteţi rotirea liberă a vreunei porţiuni
desprinse din calota de lustruit sau a sforilor
Avertisment! Pentru a reduce riscul
vătămării, utilizatorul trebuie să citească
manualul de instrucţiuni.
7
Montarea mânerului lateral
♦
Înşurubaţi mânerul lateral (2) într-unul din orificiile
de montare de pe unealtă.
Avertisment! Folosiţi întotdeauna mânerul lateral.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării uneltei.
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi în
timpul utilizării acestei unelte.
Montarea şi demontarea discurilor de polizare sau
debitare (fig. C - E)
Utilizaţi întotdeauna tipul corect de disc pentru
aplicaţia dvs. Utilizaţi întotdeauna discuri cu diametrul
corect şi dimensiunea corectă a alezajului (consultaţi
specificaţia tehnică).
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe
plăcuţa cu specificaţii.
♦
Montarea
♦
Fixaţi apărătoarea conform descrierii de mai sus.
♦
Poziţionaţi flanşa internă (10) pe ax (5) conform
ilustraţiei (C). Asiguraţi-vă că flanşa este
amplasată corect pe laturile plate ale axului.
♦
Poziţionaţi discul (11) pe ax (5) conform ilustraţiei
(C). În cazul în care discul prezintă o zonă
centrală în relief (12), asiguraţi-vă că aceasta este
orientată spre flanşa internă.
♦
Asiguraţi-vă că discul este amplasat corect pe
flanşa internă.
♦
Poziţionaţi flanşa externă (13) pe ax. Atunci când
montaţi un disc de polizare, zona centrală în relief
de pe flanşa externă trebuie să fie orientată către
disc (A în fig. D). Atunci când montaţi un disc
de debitare, zona centrală în relief de pe flanşa
externă trebuie să fie orientată în direcţia opusă
discului (B în fig. D).
♦
Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (3) şi
strângeţi flanşa externă folosind cheia cu două
ştifturi (14) (fig. E).
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service
Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.
Descriere
Unealta dvs. dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare:
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Mâner lateral
3. Buton de blocare a axului
4. Apărătoare
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea si demontarea apărătorii (fig. A şi B)
Unealta este prevăzută cu o apărătoare destinată
exclusiv lucrărilor de polizare. Dacă unitatea trebuie
să efectueze operaţii de debitare, trebuie să fie
echipată cu o apărătoarea specială pentru acest
scop. Este disponibilă o apărătoare adecvată pentru
operaţiunile de debitare, având codul de articol
1004484-00 şi poate fi procurată de centrele de service
Black & Decker.
Demontarea
♦
Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (3) şi
slăbiţi flanşa externă (13) folosind cheia cu două
ştifturi (14) (fig. E).
♦
Scoateţi flanşa externă (13) şi discul (11).
Montarea şi demontarea discurilor de şlefuire
(fig. E şi F)
Pentru şlefuire, este necesară o talpă de susţinere.
Talpa de susţinere este disponibilă ca accesoriu la
reprezentantul Black & Decker.
Montarea
♦
Poziţionaţi unealta pe o masă, cu axul (5) orientat
în sus.
♦
Poziţionaţi şaiba cu arc (6) pe ax şi amplasaţi-o pe
porţiunea de susţinere (7).
♦
Poziţionaţi apărătoarea (4) pe unealtă conform
ilustraţiei.
♦
Poziţionaţi flanşa (8) peste ax, cu crestăturile
în relief orientate spre apărătoare. Asiguraţi-vă
că orificiile din flanşă sunt aliniate cu orificiile
şuruburilor.
♦
Fixaţi flanşa cu ajutorul şuruburilor (9). Asiguraţivă că şuruburile sunt complet strânse şi că
apărătoarea poate fi rotită.
Montarea
♦
Poziţionaţi flanşa internă (10) pe ax (5) conform
ilustraţiei (fig. F). Asiguraţi-vă că flanşa este
amplasată corect pe laturile plate ale axului.
♦
Poziţionaţi talpa de susţinere (15) pe ax.
♦
Poziţionaţi discul de şlefuire (16) pe talpa de
susţinere.
♦
Poziţionaţi flanşa externă (13) pe ax, cu zona
centrală în relief orientată în direcţia opusă
discului.
♦
Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (3) şi
strângeţi flanşa externă folosind cheia cu două
ştifturi (14) (fig. E). Asiguraţi-vă că flanşa externă
este montată corect şi că discul este fixat strâns.
Demontarea
♦
Folosiţi o şurubelniţă pentru a scoate şuruburile
(9).
♦
Scoateţi flanşa (8), apărătoarea (4) şi şaiba cu arc
(7). Depozitaţi cu grijă aceste componente.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată unealta fără
apărătoare.
8
Întreţinerea
Demontarea
♦
Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (3) şi
slăbiţi flanşa externă (13) folosind cheia cu două
ştifturi (14) (fig. E).
♦
Scoateţi flanşa externă (13), discul de şlefuire (16)
şi talpa de susţinere (15).
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare
a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie
de întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale
sau o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de
curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este
montată) şi îndepărtaţi praful din interior.
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi
determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită
etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării
dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu
pot fi evitate. Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:
- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi MDF).
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua
principală de energie (numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune
din ştecherul nou.
♦
Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 13 A.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
♦
Ghidaţi cu atenţie cablul pentru a evita tăierea
accidentală a acestuia.
♦
Pregătiţi-vă pentru un jet de scântei produse în
momentul în care discul de polizare sau debitare
atinge piesa de prelucrat.
♦
Poziţionaţi întotdeauna unealta astfel încât
apărătoarea să ofere protecţie maximă la discul
de polizare sau debitare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Pornirea şi oprirea
♦
Pentru a porni unealta, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) înainte. Reţineţi că unealta
va continua să funcţioneze după ce eliberaţi
întrerupătorul.
♦
Pentru a opri unealta, apăsaţi pe partea din spate
a întrerupătorului de pornire/oprire.
Avertisment! Nu opriţi unealta când se află sub
sarcină.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul
menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru acest
produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
Ţineţi ferm unealta cu o mână în jurul mânerului
lateral şi cu cealaltă mână în jurul mânerului
principal.
♦
În timpul polizării, păstraţi întotdeauna un unghi
de aprox. 15° între disc şi suprafaţa piesei de
prelucrat.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de uz
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către
comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
9
Declaraţia de conformitate
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă
rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de
reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
DIRECTIVA UTILAJE
AST6, CD105, CD110, CD115
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN60745-1, EN60745-2-3
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Putere absorbită
Viteză în gol
Diametrul discului
Alezajul discului
Grosimea max. a discului
discuri de polizare
discuri de debitat
Dimensiunea axului
Greutate
Tensiune
Putere absorbită
Viteză în gol
Diametrul discului
Alezajul discului
Grosimea max. a discului
discuri de polizare
discuri de debitat
Dimensiunea axului
Greutate
Vc.a.
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
V c.a.
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
AST6
TIP 4
230
701
10.000
115
22
CD105
TIP 4
230
701
10.000
115
22
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M14
2,1
CD110
TIP 4
230
701
10.000
100
16
CD115
TIP 4
230
710
10.000
115
22
6
3,5
M10
2,1
6
3,5
M14
2,1
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
13-07-2010
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această
declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază
în niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se
defectează datorită materialelor, manoperei
defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte,
repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau
înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere.
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei.
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către
persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi
sau de personalul de service Black & Decker.
Nivelul presiunii sonore conform cu EN60745:
Presiune sonoră (LpA) 91 dB(A), incertitudine (K)
3 dB(A), Putere sonoră (LWA) 102 dB(A), incertitudine
(K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
direcţii) conform cu EN 60745:
Polizarea suprafeţelor (ah,AG) 7 m/s2,
incertitudine (K) 1,5 m/s2, Debitare (ah) 2,5 m/s2,
incertitudine (K) 1,5 m/s2
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
10
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
zst00150127 - 04-04-2011
11
IMPORTATOR ŞI DISTRIBUITOR AUTORIZAT
Bucureşti, Sector1, Str. Neagoe Voda 58,
Tel: 021/2323147-2323149; Fax: 021/2323176; www.yalco.ro; www.yalco.ro/blackanddecker
CERTIFICAT DE GARANŢIE
Perioada de garanţie: 24 de luni în cazul achiziţionării de către persoane juridice / persoane fizice
Domeniul de utilizare a produsului: Uz gospodăresc (Bricolaj)
Produsul: ....................................................... Tip:............................................ Seria: ..........................................
Vânzător autorizat (magazin) / adresă, tel., fax: .....................................................................................................
Cumpărător:.................................................... Reprezentat prin: ...........................................................................
Aparatul a fost cumpărat cu factura (nr.):
Data:
Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor tehnice şi a domeniului de utilizare ale aparatului. S-a efectuat proba de funcţionare a aparatului, a fost instruit
utilizatorul cu privire la modul de funcţionare şi la normele de siguranţă a muncii în conformitate cu Manualul Utilizatorului, s-a predat aparatul împreună cu accesoriile
în perfectă stare de funcţionare, s-au predat instrucţiunile, în limba română, privind transportul, depozitarea, utilizarea şi întreţinerea. S-a verificat corectitudinea
datelor înscrise în Certificatul de Garanţie.
Importator şi distribuitor autorizat:
Vânzător autorizat:
SC YALCO ROMANIA SRL
Cumpărător:
Am luat la cunoştinţă de conţinutul prezentului certificat.
Condiţiile de garanţie descrise mai jos fac parte din prezentul certificat, au fost luate la cunoştinţă de către cumpărător şi au fost însuşite de acesta. STIMAŢI CLIENŢI!
Vă rugăm:
să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în acest certificat de garanţie.
să prezentaţi acest certificat însoţit de factură, în cazul solicitarilor de reparaţii în perioada de garanţie.
Drepturile consumatorului sunt prevăzute de O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare şi de L. nr. 449/2003 privind
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, modificată şi completată şi nu sunt afectate prin garanţia oferită.
Persoana care aduce aparatul şi prezintă actele de proprietate (certificat de garanţie în original şi copia facturii sau a bonului fiscal) este considerată împuternicită să
reprezinte proprietarul în relaţia cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.
Produsele care fac obiectul garanţiei sunt conforme cu standardele de calitate în vigoare, au fost testate şi îndeplinesc cerinţele standardelor europene aplicabile.
Perioada de garanţie, acordată de producător, decurge de la data achiziţionării aparatului. Înainte de utilizarea aparatului, recomandăm citirea Manualul Utilizatorului.
ATENŢIE! Piesele de schimb înlocuite beneficiază de garanţie numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreţinere şi reparaţii.
În perioada de garanţie, distribuitorul autorizat suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb defecte. Pentru lucrările de reparaţie executate
se acordă garanţie. Garanţia nu se extinde asupra accesoriilor şi consumabilelor (furtunuri, curele, perii, lanţuri, cuţite, lance, pistol, cap prindere lamă, mandrină, role
ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanţ) care intră în componenţa aparatului, cu excepţia cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.
Defectele acoperite de garanţie vor fi remediate prin reparare gratuită sau prin înlocuire (după caz) conform legislaţiei în vigoare.
În perioada de garanţie, repararea sau înlocuirea produsului se va face într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la data prezentării aparatului la unitatea de
service autorizată.
Durata medie de utilizare a produselor este de 5 (cinci) ani, în condiţiile unei exploatări normale, conform specificaţiilor din manualul de utilizare. După expirarea
perioadei de garanţie, proprietarul beneficiază contra cost de service post-garanţie (cu piese de schimb, accesorii şi consumabile originale).
Pentru intervenţiile în perioada de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi celui mai apropiat centru de service autorizat, menţionat în prezentul certificat de garanţie sau
importatorului şi distribuitorului autorizat.
La fiecare intervenţie, unitatea de service este obligată să completeze detaliile reparaţiei efectuate. La solicitarea unei reparaţii în perioada de garanţie, cumpărătorul
are obligaţia de a prezenta aparatul complet (inclusiv accesoriile: discuri, apărători, cuţite).
Uz gospodăresc (Bricolaj) - această categorie nu este destinată uzului profesional, prestărilor de servicii sau lucrărilor către terţi.
PIERDEREA GARANŢIEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Neprezentarea certificatului de garanţie, ştampilat şi cu rubricile completate (tip, serie, factură, dată vânzare, nume client) atunci când se solicită o reparaţie în
garanţie.
Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere precizate în instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare
(unde este cazul).
Constatarea, de către specialişti autorizaţi, a faptului că defectul reclamat se datorează utilizatorului. Produsul prezintă defecţiuni cauzate de necunoaştere,
omitere, neglijenţă sau accident.
Încredinţarea produsului spre utilizare persoanelor minore sau persoanelor care nu au fost instruite cu privire la modul de funcţionare, utilizare şi manipulare a
aparatului.
Încredinţarea sau desfacerea aparatului spre a fi reparat sau orice intervenţie pentru aducerea la conformitate, făcută de alte persoane sau de firme neautorizate.
Utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat şi fabricat sau folosirea acestuia în alt domeniu decat cel înscris în prezentul certificat de
garanţie. Deteriorări sau modificări care afectează modul de funcţionare a aparatului, performanţa şi durabilitatea sa.
Utilizarea unor accesorii incompatibile sau necorespunzătoare (ex. disc cu pastilă spartă sau lipsă, perii de sârmă neechilibrate, discuri folosite la alte polizoare) cu
produsul şi care influenţează modul de funcţionare, performanţele şi durabilitatea sa.
Uzura normală, accesoriile şi consumabilele nu fac obiectul garanţiei.
Seria aparatului nu este lizibilă sau nu corespunde cu datele din certificatul de garanţie.
12
REPARAŢII ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
Data intrării:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
Data intrării:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Data intrării:
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
REŢEAUA AUTORIZATĂ DE SERVICE ŞI PUNCTE DE COLECTARE
SEDIU CENTRAL: YALCO ROMANIA SRL – Bucureşti, Str. Neagoe Voda 58, Sector 1, 021-2323137/47/49
Nr.
Oraş
1
Arad
2
Arad
3
Baia Mare
4
Brăila
5
6
Denumire
RGC ELECTRONICS
Adresă
Telefon
Detalii
Str. Cuza Vodă 39 AP. 3
0257 214 460
Colectare
TEHNOLOGIC PARK
Str. Andrei Şaguna 146
0257 210 330
Colectare
NORDEX
Str. Cloşca Nr. 16
0262 211 377
Depanare
HIT TRADING
Bd. A.I. Cuza 188
0239 611 633
Colectare
Braşov
BEVE SERVICII
Str. 13 decembrie Nr. 188
0368 445 509
Colectare
Braşov
MARSIPO
Str. Augustin Bunea nr. 8
0268 328 679
Depanare
Depanare
7
Bucureşti
YALCO ROMANIA
Str. Neagoe Vodă 58 Sector 1
021 232 31 47
8
Buzău
TEHNO SRL
BD. UNIRII BL. 16A
0238 710 5054
Colectare
9
Călăraşi
STEFAN ALEX SRL
Prelungirea Buc. nr. 17, bl. D26, sc. D, ap. 3
0735 199029
Depanare
10
Cluj Napoca
NOVOTECH
Str. Izei nr. 2
0264 435592
Colectare
11
Constanţa
PROSUD
Bd. Aurel Vlaicu 123 (incinta CET Palas)
0241 586 158
Colectare
12
Constanţa
MPM TEHNIC SERV
Bd. I.C. Brătianu nr. 131
0241 235 810; 0728 002 178
Depanare
13
Craiova
ROPHILL
Str. Ing. E. Marghitu, nr. 6
0351 451864
Depanare
14
Deva
ALPRO
Str. M. Eminescu 48
0254 219 630
Colectare
15
Galaţi
IFTODE UNIVERSAL
Bd. George Coşbuc Nr. 156
0236 310555
Colectare
16
Iaşi
EXPERT MOLDOVA
Str. Bucium 37
0332 405 720
Depanare
17
Oradea
ALCANO
BD. Ştefan cel Mare 70
0259 414 566
Colectare
18
Piatra Neamţ
KIRKOFF TOOLS
Bd. Decebal nr. 71, bl. E2 Parter Cartier Precista
0233 222244
Colectare
19
Piteşti
CIPROM
Sat Maniceşti, Băiculeşti 187
0749 100950
Depanare
20
Piteşti
TEHNIK SERVICE Tool
Str. Egalităţii nr. 28 Piteşti
0348 401412
Colectare
21
Ploieşti
EXPOTEHNICA
Sat Blejoi, Tarlaua 16, Parcela 104/24
0244 436617
Colectare
22
Rm. Vâlcea
COMERCIAL GRUP
Calea lui Traian nr. 164 Bl. 27 parter
0350 407740
Depanare
23
Satu-Mare
PROFITOOLS
Bd. Cloşca Nr. 41
0261 706 702
Colectare
24
Suceava
TEHNOACTIV
Str. Cernăuţi 123
0330 401083
Colectare
25
Târgovişte
ROMBAL
N. Radian bl. O1 Parter
0245 213 726
Colectare
26
Tg. Mureş
KIAGOLD
Gh. Doja 32
0265 266613
Colectare
Pentru orice informaţie suplimentară referitoare la service şi la reţeaua de service
(actualizată), contactaţi SC Yalco Romania S.R.L. Bucureşti – tel: 021 232 31 47
13
14
Download PDF

advertising