Philips | GC361/20 | Philips Tragbare Dampfbürste GC362/80 Bedienungsanleitung

GC360, GC361
GC362, GC363
User manual
Användarhandbok
Benutzerhandbuch
Käyttöopas
Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning
Mode d’emploi
Brukerhåndbok
19
6
7
14
2
3
16
20
22
24
32
1
2
9
8
3
7
GC362, GC363
6
4
5
3
EN
FR
a Steamer head
a Embout vapeur
b Steam ready light
bVoyant indiquant que la vapeur
est prête
c Water tank
d Power button
e Power cord
fBrush
g Heat-resistant bag (GC362, GC363)
hGlove
i Steam trigger button
DE
a Kopf der Dampfeinheit
bDampf-Bereitschaftsanzeige
cWasserbehälter
dEin-/Ausschalter
eNetzkabel
fBürste
gHitzebeständige Tasche
(GC362, GC363)
hHandschuh
iDampfauslöser
NL
aStoomkop
b 'Stoom gereed'-lampje
cWaterreservoir
d Aan-uitknop
eNetsnoer
c Réservoir d’eau
d Bouton marche/arrêt
e Cordon d’alimentation
fBrosse
gHousse résistant à la chaleur
(GC362, GC363)
hGant
i Bouton actionnant la vapeur
SV
aÅnghuvud
b Klarlampa för ånga
cVattentank
dströmbrytare
eStrömsladd
fBorste
g Värmetålig påse (GC362, GC363)
hHandske
i Ångaktivatorknapp
FI
a höyrystimen pää
b höyryn valmiusvalo
cvesisäiliö
d virtapainike
fBorstel
evirtajohto
gHittebestendige opbergtas
(GC362, GC363)
fharja
g lämmönkestävä pussi (GC362, GC363)
hHandschoen
hhansikas
i Stoomhendelknop
i höyrypainike
4
DA
aDamphoved
bDampindikator
cVandtank
d Tænd/sluk-knap
eNetledning
fBørste
g Varmebestandig pose (GC362, GC363)
hHandske
i Dampudløserknap
NO
aDamphode
bDampindikatorlampe
cVannbeholder
d Av/på-knapp
eNettledning
fBørste
g Varmebestandig bag (GC362, GC363)
hHanske
i Dampbryter
5
ENDo not use your bare hand as a supporting surface when you steam.
Pull the sides of the garment to stretch it.
Do not place the steamer head on the power cord after use.
DEVerwenden Sie während des Dampfvorgangs Ihre bloße Hand nicht als
stützende Unterlage.
Ziehen Sie die Kleidung auseinander, um sie zu spannen.
Legen Sie den Kopf der Dampfeinheit nach dem Gebrauch nicht auf das
Netzkabel.
NLGebruik uw blote hand niet als ondersteuning wanneer u stoomt.
Trek aan de zijkanten van het kledingstuk om het strak te trekken.
Plaats de stoomkop na gebruik niet op het netsnoer.
FRNe dirigez pas la vapeur vers votre main à travers le vêtement.
Tirez sur les côtés du vêtement pour le tendre.
Ne déposez pas le défroisseur sur son cordon d’alimentation après utilisation.
SVAnvänd inte din oskyddade hand som stödyta när du använder ångan.
Dra i plaggets sidor för att sträcka det.
Placera inte ånghuvudet på nätsladden efter användning.
FIÄlä tue laitetta kättäsi vasten höyrytyksen aikana.
Venytä vaatetta vetämällä sitä eri puolilta.
Älä aseta höyrystimen päätä virtajohdon päälle käytön jälkeen.
DAStøt ikke med din ubeskyttede hånd, når du damper.
Træk i tøjets sider for at strække det.
Placer ikke damphovedet på netledningen efter brug.
NOIkke bruk bare hender som underlag for plagget mens du damper det.
Strekk plagget ved å trekke i sidene.
Ikke plasser dampenheten på strømledningen etter bruk.
6
ENYou can dewrinkle garments more easily if you spread the laundry properly
after you have washed it. Hang the garments on hangers to dry them with
fewer wrinkles.
DESie können Kleidungsstücke leichter glätten, wenn Sie die Wäsche nach dem
Waschen richtig ausbreiten. Hängen Sie die Kleidungsstücke auf Kleiderbügel,
damit Sie mit weniger Falten trocknen.
NLU kunt kledingstukken gemakkelijker ontkreuken als u ze goed uithangt nadat
ze zijn gewassen. Hang de kledingstukken op hangers om ze te drogen met
minder kreukels.
FRVous pouvez défroisser les vêtements plus facilement si vous les étendez
correctement après le lavage. Accrochez les vêtements à des cintres pour qu’ils
sèchent sans froisser.
SVOm du ser till att plaggen hängs upp slätt efter tvätt blir de inte lika skrynkliga.
Häng upp plaggen på galgar när de torkar så blir de slätare.
FIVaatteesi suoristuvat pesun jälkeen paremmin, jos levität ne kunnolla
kuivumaan. Ripusta vaatteet kuivumaan vaateripustimille, jolloin niihin jää
vähemmän ryppyjä.
7
DADu kan lettere fjerne folder i tøjet, hvis du spreder det korrekt efter vask. Hæng
tøjet på bøjler, så det tørrer med færre folder.
NODet er lettere å få vekk skrukker fra plaggene hvis du henger dem opp ordentlig
etter vask. Heng plaggene til tørk på kleshengere for færre skrukker.
ENWhen you are steaming, press the steamer head against the garment and pull
the sides of the garment with your other hand to stretch it.
DEDrücken Sie während des Dampfvorgangs den Kopf der Dampfeinheit gegen
das Kleidungsstück. Ziehen Sie gleichzeitig die Kleidung mit Ihrer anderen
Hand auseinander, um sie zu spannen.
NLDruk tijdens het stomen de stoomkop op het kledingstuk. Trek de zijkanten
van het kledingstuk met uw andere hand strak.
FRPour bien défroisser, appuyez l’embout du défroisseur contre le vêtement et
tirez sur les côtés du vêtement avec votre autre main pour le tendre.
SVNär du stryker ska du pressa ånghuvudet mot plagget och dra plaggets sidor
med din andra hand för att dra ut det.
FIAseta höyrystyksen aikana höyrystimen pää vaatetta vasten. Venytä samalla
kangasta vetämällä vaatetta sivuista.
DANår du damper, skal du trykke damphovedet mod tøjet og trække i tøjets sider
med din anden hånd for at strække det.
NONår du damper, trykker du damphodet mot plagget mens du strekker plagget
ved å trekke i sidene.
8
ENFor garments with buttons such as shirts, jackets and pants, close the first
button to help straighten the fabric.
For shirt pockets, move the steamer head upwards while pressing against the
fabric.
To steam sleeves, start from the shoulder area and move the steamer head
downwards. Steam while you pull the sleeve diagonally down with the other
hand.
For garment with collar, move the steamer horizontally along the collar.
ote: The appliance can be used for creating a natural look and for quick
N
touch-ups. For garments with tough wrinkles and for a more formal look, it is
recommended to use an iron in addition.
DESchließen Sie zum Glätten des Stoffs bei Kleidungsstücken mit Knopfleisten,
wie Hemden, Jacken und Hosen, den ersten Knopf.
Bewegen Sie den Kopf der Dampfeinheit bei Hemdtaschen auf dem Stoff nach
oben und drücken Sie ihn gleichzeitig dagegen.
Um die Ärmel zu dämpfen, beginnen Sie bei der Schulterfläche und führen
Sie den Kopf der Dampfeinheit nach unten. Ziehen Sie den Ärmel beim
Dampfbügeln mit der anderen Hand diagonal nach unten.
Bei Kleidungsstücken mit Kragen bewegen Sie die Dampfeinheit horizontal
entlang des Kragens.
Hinweis: Das Gerät kann zum Erzeugen eines natürlichen Looks und
für schnelle Korrekturen verwendet werden. Bei Kleidungsstücken mit
hartnäckigen Falten und für ein formelleres Aussehen wird zusätzlich die
Verwendung eines Bügeleisens empfohlen.
NLHebt u kledingstukken met knopen zoals overhemden, colberts of broeken?
Sluit dan de bovenste knoop zodat de stof rechter blijft hangen.
Voor zakken in overhemden beweegt u de stoomkop omhoog terwijl u tegen
de stof drukt.
Start bij de schouders en beweeg de stoomkop omlaag om mouwen te stomen.
Stoom terwijl u de mouw met de andere hand diagonaal naar beneden trekt.
Bij kledingstukken met een kraag beweegt u de stomer horizontaal langs de kraag.
Opmerking: Het apparaat kan worden gebruikt voor het creëren van een
natuurlijke look en om kledingstukken snel bij te werken. Voor kledingstukken
met stevige kreukels en voor een meer formele look wordt u geadviseerd
tevens een strijkijzer te gebruiken.
FRPour les vêtements avec des boutons comme les chemises, les vestes et les
pantalons, fermez le premier bouton pour aider à aligner le tissu.
Pour les poches de chemise, déplacez le défroisseur vers le haut tout en
appuyant sur contre le tissu.
Pour les manches, commencez à l’épaule et déplacer le défroisseur vers le
bout des manches. Appliquez la vapeur en tendant la manche à la diagonale
avec votre autre main.
Pour les vêtements avec col, déplacez le défroisseur horizontalement le long
du col.
9
Remarque : Cet appareil peut être utilisé pour créer un style naturel et pour
un défroissage rapide. Pour les plis tenaces ou pour un style plus formel, il est
recommandé d’utiliser un fer à repasser.
SVStäng den översta knappen på plagg med knappar, till exempel tröjor, jackor
och byxor. Då sträcks tyget ut.
För skjortfickor flyttar du ånghuvudet uppåt medan du trycker det mot tyget.
När du ångstryker ärmarna börjar du vid axelpartiet och drar ånghuvudet
nedåt. Ångstryk samtidigt som du drar ärmen diagonalt nedåt med den andra
handen.
För plagg med krage, flyttar du ångenheten horisontellt längs kragen.
Obs! Apparaten kan användas för att skapa en naturlig stil och för snabba
förbättringar. För plagg med svåra veck och för att få en mer formell stil så
rekommenderas att du dessutom använder ett vanligt strykjärn.
FIJos paidassa, takissa, housuissa tai muussa vaatteessa on nappeja, sulje ylin
nappi, jotta kangas suoristuu paremmin.
Käsittele paidan taskut painamalla höyrystimen pää kangasta vasten ja
liikuttamalla sitä ylöspäin.
Kun höyrytät hihoja, aloita hartioista ja liikuta höyrystimen päätä alaspäin.
Jatka höyrystämistä ja vedä samalla hihaa viistosti alaspäin toisella kädellä.
Pidä painiketta painettuna ja liikuta höyrystintä vaakasuoraan kaulusta pitkin.
Huomautus: laitteen avulla saat vaatteet näyttämään luonnollisilta ja
voit tehdä nopeita viimeistelyjä. Jos vaate on hyvin ryppyinen tai haluat
muodollisemman lopputuloksen, käytä lisäksi silitysrautaa.
DAPå tøj med knapper, såsom skjorter, jakker og bukser, lukkes den første knap,
så stoffet kan glattes ud.
Når du damper skjortelommer, skal du flytte damphovedet opad, mens du
trykker ind mod stoffet.
Når du damper ærmer, skal du starte fra skulderområdet og bevæge
damphovedet nedad. Damp, mens du trækker ærmet skråt nedad med den
anden hånd.
Hvis tøjet har en krave, bevæges steameren vandret langs kraven.
10
Bemærk: Apparatet kan bruges til at give skjorten et naturligt look og til hurtig
strygning. Hvis du har tøj med vanskelige folder og har brug for et mere formelt
udseende, bør du også anvende et strygejern.
NOFor klær med knapper, som skjorter, jakker og bukser, kan du lukke den øverste
knappen for å rette ut stoffet mer.
For å dampe skjortelommer må du bevege damphodet oppover mens du
presser det mot stoffet.
Når du skal dampe ermer, starter du fra skulderområdet og flytter damphodet
nedover. Trekk ermet diagonalt nedover med den andre hånden mens du
damper.
For plagg med krage flytter du dampenheten vannrett langs kragen.
Merk: Apparatet kan brukes til å fjerne vanlige skrukker og gi plaggene en
rask oppfriskning. For klær med vanskelige skrukker og for en mer formell stil
anbefaler vi at du også bruker et strykejern.
ENKeep the steamer head a slight distance away from dresses with frills, ruffles,
ruching or sequins. Use only the steam to loosen the fabric. You can also
steam from the inside.
DEHalten Sie zwischen dem Kopf der Dampfeinheit und Kleidern mit Rüschen,
Spitze oder Pailletten etwas Abstand. Verwenden Sie den Dampf nur, um den
Stoff zu lockern. Sie können Dampf auch auf der Innenseite anwenden.
NLHoud de stoomkop op enige afstand van jurken met franjes, plooien, ruches of
lovertjes. Gebruik de stoom uitsluitend om de stof losser te maken. U kunt ook
van binnenuit stomen.
FRLaissez un peu d’espace entre l’embout du défroisseur et les robes à volants,
à ruches et à paillettes. N’utilisez la vapeur que pour relâcher le tissu. Vous
pouvez également passer l’intérieur du vêtement à la vapeur.
SVHåll ånghuvudet en liten bit bort från klänningar med volanger, krås, rysch eller
paljetter. Använd endast ångan för att släta ut tyget. Du kan även ångstryka inifrån.
FIJos asussa on röyhelöitä, rypytyksiä, rimpsuja tai paljetteja, pidä höyrystimen
pää irti kankaasta. Käytä höyryä vain kankaan kireyden poistamiseen. Voit
höyryttää vaatetta myös sisäpuolelta.
DAHold damphovedet en smule væk fra kjoler med flæser, rucher, pailletter og
lignende detaljer. Brug kun dampen til at løsne stoffet. Du kan også dampe fra
indersiden.
11
NOHold damphodet med en liten avstand fra plagg med rynkekapper, rysjer,
folder eller paljetter. Bruk bare damp til å løsne tekstilet. Du kan også dampe
plagget fra innsiden.
ENGarment may be placed on a horizontal surface (e.g. ironing board, sofa,
mattress) to make crisp pleats on sleeves and pants and better remove creases
on difficult areas such as shirt collar or cuffs.
DEDer Stoff kann horizontal abgelegt werden (z. B. auf Bügelbrett, Sofa, Matratze),
um perfekte Falten bei Ärmeln und Hosen und bessere Glättergebnisse an
schwierigen Stellen wie Hemdkragen oder Manschetten zu erzielen.
NLPlaats het kledingstuk op een horizontaal oppervlak (bijvoorbeeld een
strijkplank, bank of matras) als u nette vouwen wilt maken in mouwen of
broeken, of als u vouwen op moeilijke plekken (bijvoorbeeld de kraag of de
manchetten van een overhemd) wilt verwijderen.
FRLe vêtement peut être placé sur une surface horizontale (par ex. une planche à
repasser, un canapé, un matelas) pour créer un pli durable sur les manches ou
les jambes d’un pantalon et pour mieux éliminer les plis sur les zones les plus
difficiles, comme le col ou les manchettes d’une chemise.
SVPlacera plagget på en plan yta (t.ex. strykbräda, soffa, madrass) för att göra
skarpa veck på ärmar och byxor och bättre ta bort veck på svåra områden som
krage och muddar.
FIVaatteen voi asettaa silityslaudalle, sohvalle, lattialle tai muulle vaakasuoralle
pinnalle, jos hihoihin tai housuihin on saatava terävät laskokset tai jos
vaatteessa on ryppyjä hankalissa paikoissa, kuten kauluksessa tai kalvosimissa.
DATøjet kan anbringes på et vandret underlag (f.eks. strygebræt, sofa, madras)
for at lave skarpe folder på ærmer og bukser og bedre kunne fjerne folder på
vanskelige områder som skjortekraven eller manchetterne.
NODu kan plassere plagget på et vannrett underlag (f.eks. strykebrett, sofa,
madrass) for å lage pressfolder på ermer og bukser, og for å gjøre det enklere å
fjerne skrukker fra vanskelige områder som skjortekrager eller mansjetter.
12
ENFor more tips on how to steam different types of garments, please visit
www. philips.com/garmentsteamers.
DEWeitere Tipps zum Dampfbügeln verschiedener Arten von Stoffen finden Sie
unter www. philips.com/garmentsteamers.
NLVoor meer tips over het stomen van verschillende soorten kledingstukken gaat
u naar www. philips.com/garmentsteamers .
FRPour plus de conseils sur la façon de défroisser à la vapeur différents types de
vêtements, veuillez consulter le www. philips.com/garmentsteamers.
SVFör fler tips om ångstrykning av olika typer av plagg kan du besöka
www. philips.com/garmentsteamers.
FIOhjeita erityyppisten vaatteiden höyrytykseen on osoitteessa
www. philips.com/garmentsteamers.
DADu kan finde flere tip om, hvordan du damper forskellige typer tøj på
www. philips.com/garmentsteamers.
NODu finner flere tips til hvordan du damper forskjellige typer plagg på
www. philips.com/garmentsteamers.
13
ENYour appliance has been designed to be used with tap water.
Warning: Do not add perfume, water from tumble dryer, vinegar, magnetically
treated water (e.g., Aqua+), starch, descaling agents, ironing aids, chemically
descaled water or other chemicals as they may cause water spitting, brown
staining or damage to your appliance.
DEIhr Gerät wurde für die Verwendung mit Leitungswasser entwickelt.
Warnung: Geben Sie kein Parfüm, Wasser aus dem Wäschetrockner, Essig,
magnetisch behandeltes Wasser (z. B. Aqua+), Stärke, Entkalkungsmittel,
Bügelhilfsmittel, chemisch entkalktes Wasser oder andere Chemikalien hinzu,
da dies zu Austreten von Wasser, braunen Flecken oder Schäden am Gerät
führen kann.
NLUw apparaat is ontworpen voor gebruik met kraanwater.
Waarschuwing: voeg geen parfum, condensatiewater uit de wasdroger, azijn,
magnetisch behandeld water (bijv. Aqua+), stijfsel, ontkalkingsmiddelen,
strijkhulpmiddelen, chemisch ontkalkt water of andere chemische stoffen
toe. Deze kunnen bruine vlekken en schade aan uw apparaat veroorzaken en
ervoor zorgen dat uw apparaat water gaat sputteren.
FRVotre appareil a été conçu pour être utilisé avec l’eau du robinet.
Avertissement : Ne pas ajouter de parfum, d’eau de sèche-linge, de vinaigre,
d’eau traitée magnétiquement (p. ex. : Aqua+), d’amidon, de détartrant, de
produits facilitant le repassage, d’eau détartrée chimiquement ou d’autres
produits chimiques, car ils pourraient causer des crachotements d’eau, des
taches brunes ou des dommages à votre appareil.
SVApparaten är utformad för att användas med kranvatten.
Varning! Använd inte parfym, vatten från torktumlare, ättika, magnetiskt
behandlat vatten (t.ex. Aqua+), stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel,
kemiskt avkalkat vatten eller andra kemikalier eftersom det kan orsaka
vattenstänk, bruna fläckar eller skada på apparaten.
FILaite on suunniteltu käyttämään vesijohtovettä.
Varoitus: älä käytä hajustettua vettä, kuivausrummun vettä, magnetisoitua
vettä (esim. Aqua+) tai vettä, johon on lisätty etikkaa, tärkkiä,
kalkinpoistoaineita, silitysaineita, kemiallisesti puhdistettua vettä tai muita
kemikaaleja, koska se voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa veden pirskahtelua
ja ruskeita tahroja silitettävään kankaaseen.
DAApparatet er udviklet til brug med vand fra hanen.
14
Advarsel: Tilsæt ikke parfume, vand fra tørretumbler, eddike, magnetisk
behandlet vand (f.eks. Aqua+), stivelse, afkalkningsmiddel, strygemiddel,
kemisk afkalket vand eller andre kemikalier, da de kan medføre vandstænk,
brune pletter eller skader på apparatet.
NOApparatet er utformet for bruk med springvann.
Advarsel: Ikke tilsett parfyme, vann fra en tørketrommel, eddik, magnetisk
behandlet vann (f.eks. Aqua+), stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler, kjemisk
avkalket vann eller andre kjemikalier, ettersom dette kan føre til vannsprut,
brune flekker eller skade på apparatet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15
ENThe ‘steam ready’ lights up when the steamer is plugged in and powered on
to indicate that the steamer is heating up. The steamer is ready to be used
approximately after 45 seconds when the light goes off.
When steam is ready, direct the steam away for a few seconds before you
begin your session, as the initial steam may contain water droplets.
Always keep the steam trigger pressed during steaming.
The steaming process can create small wet spots in the garment. The garment
may also be slightly damp due to the steam.
After your session, leave your garment out to dry before you keep or wear it.
DEWenn die Bereitschaftsanzeige bei eingesteckter Dampfeinheit aufleuchtet,
bedeutet dies, dass sich die Dampfeinheit aufheizt und eingeschaltet
ist. Die Dampfeinheit ist nach ca. 45 Sekunden einsatzbereit, wenn die
Bereitschaftsanzeige erlischt.
Sobald die für den Dampfvorgang erforderliche Temperatur erreicht ist, halten
Sie das dampfausstoßende Gerät vor dem Gebrauch für einige Sekunden
in eine andere Richtung, da der erste ausstoßende Dampf Wassertropfen
enthalten kann.
Halten Sie während des Dampfbügelns den Dampfauslöser durchgehend
gedrückt.
Während des Dampfbügelns können kleine nasse Flecken auf der Kleidung
entstehen. Die Kleidung kann durch den Dampf auch leicht feucht werden.
Lassen Sie die Kleidung nach dem Dampfvorgang vollständig trocknen, bevor
Sie sie in den Schrank räumen oder anziehen.
NLHet lampje voor ‘stoom gereed’ gaat branden als de stomer is aangesloten en
ingeschakeld om aan te geven dat de stomer aan het opwarmen is. U kunt de
stomer na ongeveer 45 seconden gebruiken als het lampje is uitgegaan.
Richt de stoom gedurende enkele seconden van u af wanneer deze de juiste
temperatuur heeft bereikt, aangezien de eerste stoom waterdruppels kan
bevatten.
Houd de stoomhendel ingedrukt tijdens het stomen.
Het stoomproces kan kleine natte plekken op het kledingstuk veroorzaken. Het
kledingstuk kan ook enigszins vochtig zijn door de stoom.
16
Laat het kledingstuk na de sessie drogen voordat u het opbergt of draagt.
FRLe voyant indiquant que la vapeur est prête s’allume lorsque le défroisseur est
branché et allumé pour indiquer que le défroisseur chauffe. Le défroisseur est
prêt à être utilisé après 45 secondes environ, lorsque le voyant s’éteint.
Lorsque la vapeur est prête, dirigez le jet de vapeur ailleurs que vers le
vêtement, car la vapeur initiale pourrait contenir des gouttelettes d’eau.
Appuyez continuellement sur le bouton actionnant la vapeur pendant le
défroissage.
Le défroissage à la vapeur pourrait laisser de petites zones humides sur le
vêtement. Le vêtement pourrait également être légèrement humide en raison
de la vapeur.
Après le défroissage, laissez vos vêtements sécher avant de les ranger ou de
les porter.
SVOm ånglampan blinkar när ångenheten ansluts och slås på innebär det
att ångenheten värms upp. Ångstrykjärnet är klart att användas ungefär
45 sekunder efter att lampan slocknar.
När ångan är klar riktar du först ångan bort från plagget i några sekunder
eftersom den första ångan kan innehålla vattendroppar.
Håll alltid ångaktivatorn nedtryckt under användning.
När du ångstryker kan det uppstå små fuktfläckar på plagget. Plagget kan
också bli lite fuktigt på grund av ångan.
Efter ångstrykningen hänger du plagget på tork innan du lägger undan eller
använder det.
FIHöyrystimen merkkivalo syttyy, kun höyrystin virta on kytketty, ja se ilmaisee,
että höyrystin lämpenee. Höyrystin on käyttövalmis noin 45 sekunnin kuluttua,
kun merkkivalo sammuu.
Kun laite on valmis, suuntaa höyryä poispäin muutaman sekunnin ajan, koska
höyrytyksen alussa höyrystimestä voi valua vesitippoja.
Pidä höyrypainiketta pohjassa koko höyrytyksen ajan.
Höyrytyksen jäljiltä vaatteeseen voi jäädä pieniä märkiä kohtia. Vaate voi myös
tuntua hieman kostealta.
Aseta vaate kuivumaan höyrytyksen jälkeen, ennen kuin asetat sen kaappiin tai
puet vaatteen päälle.
DADampindikatoren lyser, når steameren sluttes til strøm og tændes, for at vise,
at den er ved at varme op. Steameren er klar til brug ca. efter 45 sekunder, når
lyset slukker.
Når dampen er klar, rettes dampstrålen væk i et par sekunder, før du begynder
behandlingen, idet den første damp kan indeholde vanddråber.
Hold altid dampudløseren nede under dampning.
Dampningsprocessen kan skabe små våde pletter på tøjet. Tøjet kan også blive
let fugtigt pga. damp.
Efter behandlingen skal du hænge tøjet til tørre, før du opbevarer eller bærer
det.
17
NODampindikatorlampen blinker når dampenheten er koblet til strøm og slått på,
for å vise at dampenheten varmes opp. Dampenheten er klar til bruk etter cirka
45 sekunder når lampen slukker.
Når dampen er klar, bør du rette dampen vekk i et par sekunder før du
begynner, siden den første dampen kan inneholde vanndråper.
Hold alltid inne dampbryteren mens du damper.
Dampingen kan lage små, våte flekker på plagget. Plagget kan også bli litt
fuktig på grunn av dampen.
Når du er ferdig, lar du plagget tørke før du bruker det eller rydder det på plass.
1
2
3
4
~45 sec.
18
ENPut the glove on the hand you are using to hold a garment. The glove protects
your hand against the steam from the steamer head.
DEZiehen Sie den Handschuh an der Hand an, mit der Sie das Kleidungsstück
halten. Der Handschuh schützt Ihre Hand vor dem Dampf aus der
Dampfeinheit.
NLTrek de handschoen aan aan de hand waarmee u een kledingstuk vasthoudt.
De handschoen beschermt uw hand tegen stoom uit de stoomkop.
FRPortez le gant sur la main que vous utilisez pour tenir un vêtement. Le gant
protège votre main contre la vapeur provenant du défroisseur.
SVSätt handsken på den hand du använder för att hålla i plagget. Handsken
skyddar din hand mot ångan.
FIPue käsine siihen käteen, jossa pitelet vaatetta. Käsine suojaa kättäsi
höyrystimen päästä tulevalta höyryltä.
DATag handsken på den hånd, du bruger til at holde en beklædningsgenstand.
Handsken beskytter din hånd imod damp fra damphovedet.
NOSett hansken på hånden du bruker til å holde opp plagget. Hansken beskytter
hånden mot damp fra damphodet.
19
ENThe brush attachment improves steam penetration to achieve faster and
better steaming result on thick and heavy garment such as coat and jacket.
Brush is to be used together with steam by pressing the steam trigger and
slowly moving the bristles along the garment.
Note: Always unplug the steamer before you attach or detach the brush
attachment. Be careful, the steamer head may still be hot.
DEDer Bürstenaufsatz verbessert den Dampfausstoß für schnellere und bessere
Dampfergebnisse auf dicken und schweren Stoffen wie Mänteln und Jacken.
Die Bürste sollte zusammen mit dem Dampf verwendet werden, indem Sie den
Dampfauslöser gedrückt halten und die Borsten langsam entlang des Stoffes
bewegen.
Hinweis: Ziehen Sie immer den Netzstecker der Dampfeinheit aus der
Steckdose, bevor Sie den Bürstenaufsatz anbringen oder abnehmen. Vorsicht,
die Dampfeinheit kann noch heiß sein.
NLDe opzetborstel zorgt ervoor dat uw stoom beter doordringt voor snellere en
betere stoomresultaten bij dikke en zware kledingstukken zoals jassen en
colberts. Gebruik de borstel samen met stoom door de stoomhendel in te
drukken en de borstelharen langzaam over het kledingstuk te bewegen.
Opmerking: verwijder de stekker van de stomer altijd uit het stopcontact
voordat u de opzetborstel bevestigt of verwijdert. Wees voorzichtig; de
stoomkop kan nog heet zijn.
FRLa brosse amovible améliore la pénétration de la vapeur pour un résultat plus
rapide et efficace sur les tissus épais et robustes, comme ceux des vestons et
des manteaux. La brosse est conçue pour être utilisée en conjonction avec la
vapeur en la frottant doucement sur le vêtement pendant que le jet de vapeur
est actionné par le bouton.
Remarque : Débranchez toujours le défroisseur avant d’installer ou d’enlever la
brosse. Soyez prudent, car l’embout du défroisseur pourrait encore être chaud.
SVBorsttillbehöret förbättrar penetrationen av ånga för att ge snabbare och bättre
ångresultat på tjocka och tunga plagg som kappor och jackor. Du använder
borsten tillsammans med ånga genom att trycka på ångaktivatorn och sakta
föra borsten längs plagget.
Obs! Dra alltid ur ångenheten innan du sätter dit eller tar bort borsttillbehöret.
Var försiktig, ånghuvudet kan fortfarande vara varmt.
FIHarjaspää tehostaa höyryn imeytymistä kankaaseen. Se on hyödyllinen
paksujen ja raskaiden vaatteiden, esimerkiksi takkien, höyryttämisessä.
Harjaspäätä käytetään höyryttämisen aikana. Pidä höyrystinpainiketta
painettuna ja siirrä harjaksia hitaasti kangasta pitkin.
20
Huomautus: katkaise höyrystimestä aina virta ennen harjaspään irrottamista
tai liittämistä. Ole varovainen, sillä höyrystimen pää voi olla kuuma.
DABørstetilbehøret forbedrer indtrængningen af damp, så du opnår et hurtigere
og bedre dampningsresultat på tykt og tungt tøj såsom frakker og jakker.
Børsten bruges sammen med damp ved at trykke på dampudløseren og
langsomt bevæge børstehårene langs tøjet.
Bemærk: Tag altid stikket ud af dampkogeren, før du monterer eller fjerner
børstetilbehøret. Vær forsigtig, damphovedet kan stadig være varmt.
NOBørstehodet gjør at dampen trenger bedre inn, noe som gir raskere og bedre
resultater på tykke og tunge plagg som kåper og jakker. Børstehodet skal
brukes ved å trykke på dampbryteren og bevege børstebusten sakte langs
plagget.
Merk: Koble alltid fra dampenheten før du fester eller tar av børstehodet. Vær
forsiktig siden damphodet fortsatt kan være varmt.
1
2
3
21
ENAlways empty the water tank after use, to prevent scale build-up. Rinse the
water tank to remove any deposits.
Wipe any deposits off the steamer head with a damp cloth and a non-abrasive
liquid cleaning agent.
Warning: Do not use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive
liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.
DEEntleeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch, um
Kalkablagerungen zu verhindern. Spülen Sie den Wasserbehälter aus, um
Ablagerungen zu entfernen.
Wischen Sie sämtliche Ablagerungen mit einem feuchten Tuch und etwas
Spülmittel vom Kopf der Dampfeinheit.
Warnung: Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts nie Scheuerschwämme und
-mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Azeton.
NLLeeg het waterreservoir altijd na gebruik om kalkvorming te voorkomen. Spoel
het waterreservoir om eventuele kalkaanslag te verwijderen.
Veeg eventuele verontreinigingen van de stoomkop met een vochtige doek en
een niet-schurend, vloeibaar schoonmaakmiddel.
Opmerking: gebruik geen schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen
of agressieve vloeistoffen zoals alcohol, benzine of aceton om het apparaat
schoon te maken.
FRVidez toujours le réservoir d’eau après chaque utilisation, pour éviter toute
accumulation de tartre. Rincez le réservoir d’eau pour éliminer les dépôts.
Essuyez tous les dépôts sur l’embout du défroisseur avec un chiffon humide et
un détergent liquide non abrasif.
Avertissement : N’utilisez jamais de tampons à récurer, de nettoyants abrasifs
ou de produits puissants tels que de l’essence ou de l’acétone pour nettoyer
l’appareil.
SVTöm alltid vattentanken efter användning för att förhindra förkalkning. Skölj
vattentanken för att få bort alla avlagringar.
Torka bort eventuella avlagringar på ånghuvudet med en fuktig trasa och ett
icke-slipande, flytande rengöringsmedel.
Varning! Använd inte skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som
alkohol, bensin eller aceton när du rengör apparaten.
FIEstä kalkin muodostuminen tyhjentämällä vesisäiliö aina käytön jälkeen. Poista
mahdolliset saostumat huuhtelemalla vesisäiliö.
Pyyhi höyrystimen pään tahrat kostealla liinalla ja naarmuttamattomalla
nestemäisellä puhdistusaineella.
22
Varoitus: älä käytä laitteen puhdistamiseen naarmuttavia tai syövyttäviä
puhdistusaineita tai -välineitä (kuten alkoholia, bensiiniä tai asetonia tai
hankaussientä).
DATøm altid vandtanken efter brug for at forhindre kalkaflejringer. Skyl vandtanken
for at fjerne eventuelle aflejringer.
Tør eventuelle aflejringer af damphovedet med en fugtig klud og et ikkeridsende flydende rengøringsmiddel.
Advarsel: Brug ikke skuresvampe, slibende rengøringsmidler eller skrappe
rengøringsmidler såsom sprit, benzin eller acetone til rengøring af apparatet.
NOFor å unngå at det danner seg kalkbelegg må du alltid tømme vannbeholderen
etter bruk. Skyll vannbeholderen for å fjerne eventuelle avleiringer.
Tørk av alle avleiringer på damphodet med en fuktig klut og et flytende
vaskemiddel uten skureeffekt.
Advarsel: Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som alkohol, bensin
eller aceton til å rengjøre apparatet.
1
2
3
~60 min.
4
5
GC362
GC363
23
Problem
Possible cause
Solution
EN The steamer does
not heat up.
The steamer is not plugged
in properly or not switched
on.
Check if the mains plug is
inserted properly and its wall
socket is working.
Check if the steamer is
switched on.
The steamer does
not produce any
steam.
The steamer is not plugged
in properly or not switched
on.
Check if the mains plug is
inserted properly and its wall
socket is working.
Check if the steamer is
switched on.
The steamer has not
heated up sufficiently.
Let the steamer heat up for
45 seconds (steam-ready
lights up). The steamer is
ready to be used when the
light goes off.
You have not pressed the
steam trigger fully.
Press the steam trigger fully
for a few seconds.
The water level in the water Unplug the steamer and refill
tank is too low.
the water tank.
Water droplets drip
from the steamer
head.
The water tank is not in
place.
Insert the water tank
properly.
The steamer has not
heated up sufficiently.
Let the steamer heat up for
45 seconds (steam-ready
lights up). The steamer is
ready to be used when the
light goes off.
The steamer
Water is pumped to
produces a pumping the steamer head to be
sound/the handle
converted into steam.
vibrates.
Water inside the tank has
all been used up.
This is normal.
Refill the water tank.
Water leaks from the Water tank filling door is not Ensure that filling door is
water tank.
closed properly
closed properly.
Steam leaves stains
on the garment or
impurities come out
of the steamer head
24
Apart from tap water, you
have filled other liquids /
additives or descaling
agents into the water tank.
Use only tap, demineralized
or filtered water when filling
up the water tank.
DE
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Die Dampfeinheit
erwärmt sich nicht.
Die Dampfeinheit ist nicht
ordnungsgemäß eingesteckt
oder eingeschaltet.
Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig an
die Stromversorgung angeschlossen
wurde und ob die Steckdose
funktioniert.
Prüfen Sie, ob die Dampfeinheit
eingeschaltet ist.
Die Dampfeinheit
erzeugt keinen Dampf.
Die Dampfeinheit ist nicht
ordnungsgemäß eingesteckt
oder eingeschaltet.
Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig an
die Stromversorgung angeschlossen
wurde und ob die Steckdose
funktioniert.
Prüfen Sie, ob die Dampfeinheit
eingeschaltet ist.
Die Dampfeinheit heizt nicht
ausreichend auf.
Lassen Sie die Dampfeinheit
45 Sekunden lang aufheizen
(Bereitschaftsanzeige leuchtet auf). Die
Dampfeinheit ist einsatzbereit, wenn
die Bereitschaftsanzeige erlischt.
Sie haben den
Dampfauslöser nicht
vollständig heruntergedrückt.
Halten Sie den Dampfauslöser für
einige Sekunden gedrückt.
Der Wasserstand im
Wasserbehälter ist zu niedrig.
Ziehen Sie den Netzstecker der
Dampfeinheit aus der Steckdose, und
füllen Sie den Wasserbehälter nach.
Der Wasserbehälter ist nicht
ordnungsgemäß eingesetzt.
Setzen Sie den Wasserbehälter
ordnungsgemäß ein.
Wasser tropft aus dem
Kopf der Dampfeinheit.
Die Dampfeinheit heizt nicht
ausreichend auf.
Lassen Sie die Dampfeinheit
45 Sekunden lang aufheizen
(Bereitschaftsanzeige leuchtet auf). Die
Dampfeinheit ist einsatzbereit, wenn
die Bereitschaftsanzeige erlischt.
die Dampfeinheit
erzeugt ein
Pumpgeräusch/der Griff
vibriert.
Wasser wird zum Kopf der
Dampfeinheit gepumpt
und anschließend in Dampf
umgewandelt.
Das ist normal.
Das Wasser im Behälter
wurde vollständig
aufgebraucht.
Füllen Sie den Wasserbehälter.
Aus dem Wassertank tritt Die Füllabdeckung des
Stellen Sie sicher, dass die
Wasser aus.
Wasserbehälters ist nicht
Füllabdeckung ordnungsgemäß
ordnungsgemäß geschlossen. geschlossen ist.
Der Dampf hinterlässt
Flecken auf der
Kleidung, oder
Verunreinigungen
kommen aus dem Kopf
der Dampfeinheit
Neben Leitungswasser
haben Sie andere
Flüssigkeiten/Zusätze oder
Entkalkungsmittel in den
Wasserbehälter gegeben.
Verwenden Sie nur Leitungswasser,
demineralisiertes oder gefiltertes
Wasser zum Füllen des
Wasserbehälters.
25
NL
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De stomer warmt niet
op.
De stomer is niet goed
aangesloten of is niet
ingeschakeld.
Controleer of de stekker goed is
aangesloten en of het stopcontact
werkt.
Controleer of de stomer is
ingeschakeld.
De stomer produceert
geen stoom.
De stomer is niet goed
aangesloten of is niet
ingeschakeld.
Controleer of de stekker goed is
aangesloten en of het stopcontact
werkt.
Controleer of de stomer is
ingeschakeld.
De stomer is niet voldoende
opgewarmd.
Laat de stomer ongeveer
45 seconden opwarmen
(het lampje voor 'stoom gereed'
brandt). U kunt de stomer
gebruiken zodra het lampje uitgaat.
U hebt de stoomhendel niet
helemaal ingedrukt.
Druk de stoomhendel een paar
seconden lang volledig in.
Het waterniveau in het
waterreservoir is te laag.
Haal de stekker van de stomer
uit het stopcontact en vul het
waterreservoir opnieuw.
Het waterreservoir zit niet op Plaats het waterreservoir op de
zijn plek.
juiste manier.
Er vallen druppeltjes
De stomer is niet voldoende
water uit de stoomkop. opgewarmd.
De stomer maakt een
pompend geluid/de
hendel trilt.
26
Laat de stomer ongeveer
45 seconden opwarmen (het
lampje voor 'stoom gereed' brandt).
U kunt de stomer gebruiken zodra
het lampje uitgaat.
Er wordt water naar de
Dit is normaal.
stoomkop gepompt waar het
in stoom wordt omgezet.
Het water in het reservoir
is op.
Vul het waterreservoir weer.
Er lekt water uit het
waterreservoir.
De vulopening van het
waterreservoir is niet goed
gesloten
Zorg dat de watervulopening goed
is gesloten.
De stoom laat
vlekken achter op
het kledingstuk of er
komen onzuiverheden
uit de stoomkop
U hebt naast kraanwater
ook andere vloeistoffen,
toevoegingen of
ontkalkingsmiddelen in het
waterreservoir gedaan.
Gebruik alleen kraanwater,
gedemineraliseerd water of
gefilterd water wanneer u het
waterreservoir vult.
FR
Problème
Cause possible
Solution
Le défroisseur ne
chauffe pas.
Le défroisseur n’est pas
branché correctement
ou n’est pas allumé.
Assurez-vous que le cordon
d’alimentation est correctement
branché et que la prise murale
fonctionne.
Vérifiez si le défroisseur est allumé.
Le défroisseur ne
produit pas de vapeur.
Le défroisseur n’est pas
branché correctement
ou n’est pas allumé.
Assurez-vous que le cordon
d’alimentation est correctement
branché et que la prise murale
fonctionne.
Vérifiez si le défroisseur est allumé.
Le défroisseur n’a pas
suffisamment chauffé.
Laissez le défroisseur chauffer pendant
45 secondes (pendant que le voyant
s’allume). Le défroisseur est prêt à être
utilisé lorsque le voyant s’éteint.
Vous n’avez pas appuyé
à fond sur le bouton.
Appuyez complètement et pendant
quelques secondes sur le bouton
actionnant la vapeur.
Le réservoir ne contient
pas assez d’eau.
Débranchez le défroisseur et
remplissez le réservoir d’eau.
Le réservoir d’eau n’est
pas en place.
Insérez correctement le réservoir d’eau.
Des gouttelettes d’eau
sont projetées avec la
vapeur.
Le défroisseur n’a pas
suffisamment chauffé.
Laissez le défroisseur chauffer pendant
45 secondes (pendant que le voyant
s’allume). Le défroisseur est prêt à être
utilisé lorsque le voyant s’éteint.
Le défroisseur émet
un bruit de pompe / le
manche vibre.
L’eau est pompée dans
le défroisseur pour être
convertie en vapeur.
Ce phénomène est normal.
Toute l’eau du réservoir a Remplir le réservoir d’eau.
été utilisée.
L’eau s’écoule du
réservoir d’eau.
La fenêtre de
remplissage du réservoir
n’est pas fermée
correctement
Assurez-vous que fenêtre de
remplissage du réservoir est fermée
correctement.
La vapeur laisse des
taches sur le vêtement
ou des impuretés
sortent de l’embout du
défroisseur
Vous avez ajouté
d’autres liquides que de
l’eau du robinet, comme
des additifs ou des
agents détartrants, dans
le réservoir d’eau.
Utilisez uniquement l’eau du robinet,
de l’eau déminéralisée ou de l’eau
filtrée lors du remplissage du réservoir.
27
Problem
Möjlig orsak
SV Ångenheten blir inte Ångenheten är inte
varm.
ordentligt ansluten eller
påslagen.
Ångenheten avger
inte någon ånga.
28
Lösning
Kontrollera att stickkontakten
sitter i ordentligt och att
vägguttaget fungerar.
Kontrollera om ångenheten
är påslagen.
Ångenheten är inte
ordentligt ansluten eller
påslagen.
Kontrollera att stickkontakten
sitter i ordentligt och att
vägguttaget fungerar.
Kontrollera om ångenheten
är påslagen.
Ångstrykjärnet har inte
värmts upp tillräckligt.
Låt ångenheten värmas upp
i 45 sekunder (ånglampan
tänds). Ångenheten är klar att
användas när belysningen
slocknar.
Du har inte tryckt ned
ångaktivatorn helt.
Tryck på ångaktivatorn helt i
några sekunder.
Vattennivån i
vattenbehållaren är för låg.
Dra ur ångenheten och fyll
på vattentanken.
Vattenbehållaren sitter inte
på plats.
Sätt fast vattenbehållaren
korrekt.
Vattendroppar
kan droppa från
ånghuvudet.
Ångstrykjärnet har inte
värmts upp tillräckligt.
Låt ångenheten värmas upp
i 45 sekunder (ånglampan
tänds). Ångenheten är klar att
användas när belysningen
slocknar.
Ångenheten
ger ifrån sig ett
pumpande ljud/
handtaget vibrerar.
Vatten pumpas till
ånghuvudet för att
omvandlas till ånga.
Det är normalt.
Allt vatten inuti tanken har
använts.
Fyll på vattenbehållaren.
Det läcker vatten
från vattentanken.
Vattentankens öppning är
inte ordentligt stängd
Se till att vattentankens
öppning är ordentligt stängd.
Ångan lämnar
fläckar på kläderna
eller annan smuts
kommer ut ur
ånghuvudet
Du har fyllt på med
andra vätskor/tillsatser
eller avkalkningsmedel
i vattenbehållaren än
kranvatten.
Använd endast vatten från
kranen, avsaltat vatten eller
filtrerat vatten vid påfyllning
av vattentanken.
FI
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Höyrystin ei
kuumennu.
Höyrystimen pistoke
ei ole kunnolla
pistorasiassa tai
höyrystimeen ei ole
kytketty virtaa.
Tarkista, onko virtajohto
kunnolla kiinni pistorasiassa ja
onko pistorasia toiminnassa.
Tarkista, onko höyrystimeen
kytketty virta.
Höyrystin ei tuota
lainkaan höyryä.
Höyrystimen pistoke
ei ole kunnolla
pistorasiassa tai
höyrystimeen ei ole
kytketty virtaa.
Tarkista, onko virtajohto
kunnolla kiinni pistorasiassa ja
onko pistorasia toiminnassa.
Tarkista, onko höyrystimeen
kytketty virta.
Höyrystin ei ole
kuumentunut riittävästi.
Anna höyrystimen kuumeta
45 sekuntia (höyrystimen
merkkivalo syttyy). Höyrystin
on käyttövalmis, kun
merkkivalo sammuu.
Et ole painanut
höyrypainiketta pohjaan
saakka.
Paina höyrypainike pohjaan
muutaman sekunnin ajaksi.
Vesisäiliössä on liian
vähän vettä.
Irrota höyrystimen virtajohto ja
täytä vesisäiliö.
Vesisäiliö ei ole
paikallaan.
Aseta vesisäiliö kunnolla
paikalleen.
Höyrystimen päästä
valuu vesitippoja.
Höyrystin ei ole
kuumentunut riittävästi.
Anna höyrystimen kuumeta
45 sekuntia (höyrystimen
merkkivalo syttyy). Höyrystin
on käyttövalmis, kun
merkkivalo sammuu.
Höyrystimestä
kuuluu pumppaavaa
ääntä tai kahva
tärisee.
Vettä pumpataan
höyrystimen päähän,
jossa se muuttuu
höyryksi.
Tämä on normaalia.
Säiliössä ollut vesi on
käytetty loppuun.
Täytä vesisäiliö.
Vesisäiliöstä vuotaa
vettä.
Vedentäyttöaukon
luukkua ei ole suljettu
kunnolla.
Tarkista, että
vedentäyttöaukon luukku on
suljettu kunnolla.
Höyry jättää tahroja
vaatteisiin tai
höyrystimen päästä
tulee epäpuhtauksia.
Vesisäiliöön on lisätty
vesijohtoveden lisäksi
muita nesteitä, lisäaineita
tai kalkinpoistoainetta.
Lisää vesisäiliöön
vain vesijohtovettä tai
demineralisoitua tai
suodatettua vettä.
29
Problem
Mulig årsag
Løsning
DA Steameren varmer
ikke op.
Steameren er ikke sluttet
korrekt til stikkontakten
eller ikke tændt.
Kontroller, om stikket er sat
korrekt i stikkontakten, og om
stikkontakten fungerer.
Kontroller, om steameren er
tændt.
Apparatet danner
ikke damp.
Steameren er ikke sluttet
korrekt til stikkontakten
eller ikke tændt.
Kontroller, om stikket er sat
korrekt i stikkontakten, og om
stikkontakten fungerer.
Kontroller, om steameren er
tændt.
Steameren er ikke varmet
tilstrækkeligt op.
Lad steameren varme
op i 45 sekunder
(dampindikatorerne lyser).
Steameren er klar til brug, når
indikatoren lyser konstant.
Du har ikke trykket
dampudløseren helt ned.
Tryk dampudløseren helt ned
i et par sekunder.
Vandstanden i
vandbeholderen er for lav.
Tag stikket ud af steameren,
og fyld vand i beholderen.
Vandtanken er ikke på
plads.
Sæt vandtanken i korrekt.
30
Der drypper vand fra Steameren er ikke varmet
damphovedet.
tilstrækkeligt op.
Lad steameren varme
op i 45 sekunder
(dampindikatorerne lyser).
Steameren er klar til brug, når
indikatoren lyser konstant.
Steameren afgiver
en pumpende lyd/
håndgrebet vibrerer.
Der pumpes vand ind i
damphovedet, hvor det
omdannes til damp.
Dette er normalt.
Vandet inde i tanken er
løbet ud.
Fyld vandtanken op igen.
Der drypper vand fra Vandtankens
vandtanken.
påfyldningslåg er ikke
ordentligt lukket
Kontroller, at
påfyldningslåget er lukket
ordentligt.
Dampen efterlader
pletter på tøjet,
eller der kommer
urenheder ud af
damphovedet
Brug kun vand fra hanen,
demineraliseret eller filtreret
vand ved påfyldning af
vandtanken.
Ud over vand fra hanen
har du fyldt andre væsker/
tilsætningsstoffer eller
afkalkningsmiddel i
vandtanken.
Problem
NO Dampenheten
varmes ikke opp.
Dampenheten avgir
ikke damp.
Mulig årsak
Løsning
Dampenheten er ikke
Kontroller at støpselet er
koblet til på riktig måte eller satt inn ordentlig og at
ikke slått på.
stikkontakten fungerer.
Kontroller at dampenheten
er slått på.
Dampenheten er ikke
Kontroller at støpselet er
koblet til på riktig måte eller satt inn ordentlig og at
ikke slått på.
stikkontakten fungerer.
Kontroller at dampenheten
er slått på.
Dampenheten er ikke
tilstrekkelig oppvarmet.
La dampenheten varmes
opp i 45 sekunder
(dampindikatorlampen lyser).
Dampenheten er klar til bruk
når lampen slukker.
Du har ikke trykket
dampbryteren helt inn.
Trykk dampbryteren helt inn i
et noen sekunder.
Vannivået i vannbeholderen Koble fra apparatet, og fyll
er for lavt.
på vannbeholderen.
Vannbeholderen er ikke
riktig plassert.
Plasser vannbeholderen
riktig.
Det kommer
vanndråper ut av
dampenheten.
Dampenheten er ikke
tilstrekkelig oppvarmet.
La dampenheten varmes
opp i 45 sekunder
(dampindikatorlampen lyser).
Dampenheten er klar til bruk
når lampen slukker.
Dampenheten
lager en pumpelyd/
håndtaket vibrerer.
Vann pumpes inn i
dampenheten for å bli
omformet til damp.
Dette er normalt.
Vannet i beholderen er
brukt opp.
Fyll vannbeholderen på nytt.
Det lekker vann fra
vannbeholderen.
Luken der du fyller på vann, Kontroller at påfyllingsluken
er ikke ordentlig lukket.
er ordentlig lukket.
Dampen etterlater
flekker på tøyet
eller det kommer
urenheter ut av
damphodet
Du har fylt andre
væsker enn springvann
i vannbeholderen, f.eks.
tilsetningsstoffer eller
avkalkingsmidler.
Bruk bare springvann,
avmineralisert vann eller
filtrert vann når du fyller opp
vannbeholderen.
31
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 001 09611
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising