Samsung | NX30 | Samsung NX30 راهنمای کاربر

‫دفترچه‬
‫راهنمای کاربر‬
‫‪ PER‬این دفترچه راهنمای کاربر شامل دستورالعمل های مشروح‬
‫استفاده از دوربین است‪ .‬لطفاً این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید‪.‬‬
‫اطالعات مربوط به حق نسخه برداری‬
‫•‪ Microsoft Windows‬و آرم ‪ Windows‬عالئم تجاری ثبت شده ‪Microsoft‬‬
‫‪ Corporation‬هستند‪.‬‬
‫•‪ Mac‬و ‪ Apple App Store‬عالئم تجاری ثبت شده ‪ Apple Corporation‬هستند‪.‬‬
‫•‪ Google Play Store‬عالمت تجاری ‪ Google, Inc‬است‪.‬‬
‫•‪ ،Adobe‬لوگوی ‪ Photoshop ، Adobe‬و ‪ Lightroom‬عالئم تجاری ثبت شده‬
‫‪ Adobe Systems Incorporated‬در ایاالت متحده و‪/‬یا سایر کشورهاست‪.‬‬
‫••™‪ ،microSDHC™ ،microSD‬و ™‪ microSDXC‬عالیم تجاری موسسه ‪SD‬‬
‫هستند‪.‬‬
‫•‪ ،HDMI‬لوگوی ‪ HDMI‬و اصطالح‬
‫"‪ ،"High Definition Multimedia Interface‬عالئم‬
‫تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده ‪HDMI Licensing LLC‬‬
‫هستند‪.‬‬
‫•®‪ ،Wi-Fi‬لوگوی ‪ ،Wi-Fi CERTIFIED‬و لوگوی ‪ ،Wi-Fi‬عالئم تجاری ثبت شده‬
‫‪ Wi-Fi Alliance‬هستند‪.‬‬
‫•عالیم تجاری و نام های تجاری استفاده شده در این دفترچه راهنما‪ ،‬تحت مالکیت صاحبان‬
‫مربوطه خود می باشند‪.‬‬
‫•مشخصات دوربین یا محتویات این دفترچه راهنما ممکن است به دلیل ارتقاء عملکردهای‬
‫دوربین‪ ،‬بدون اطالع قبلی تغییر کنند‪.‬‬
‫•بدون اجازه قبلی‪ ،‬اجازه استفاده مجدد یا انتشار هیچ بخشی از این دفترچه راهنما را ندارید‪.‬‬
‫•توصيه می شود که دوربين خود را در همان کشوری که آن را خريداری کرده ايد‪ ،‬استفاده‬
‫کنيد‪.‬‬
‫•با مسئولیت از این دوربین استفاده کنید و همه قوانین و مقررات مربوط به استفاده از آن را‬
‫رعایت کنید‪.‬‬
‫‪ PlanetFirst‬نشان دهنده تعهد ‪ Samsung Electronics‬نسبت به توسعه‬
‫پایدار و مسئولیت اجتماعی از طریق کسب و کار مبتنی بر محیط و فعالیت های‬
‫مدیریتی است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫همیشه از تدابیر ایمنی و نکات مربوط به استفاده که در زیر آمده است‪ ،‬پیروی کنید تا خطری به‬
‫وجود نیاید و از نهایت کارکرد دوربین خود بهره مند شوید‪.‬‬
‫  هشدار— وضعیت هایی که می تواند موجب مصدومیت شما یا سایر‬
‫افراد شود‬
‫از آسیب دیدن بینایی سوژه های خود جلوگیری کنید‪.‬‬
‫از فالش در فاصله نزدیک (کمتر از ‪ ۱‬متر) به افراد یا حیوانات استفاده نکنید‪ .‬استفاده از فالش‬
‫در فاصله خیلی نزدیک به چشم های سوژه‪ ،‬می تواند موجب آسیب موقت یا دائمی بینایی آنها‬
‫شود‪.‬‬
‫دوربین خود را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات خانگی قرار‬
‫دهید‪.‬‬
‫ممکن است به دوربین آسیب رسانده و خود را در معرض برق گرفتگی قرار دهید‪.‬‬
‫دوربین خود و تمام لوازم جانبی آن را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات قرار دهید‪.‬‬
‫قطعات کوچک ممکن است در صورت بلعیده شدن‪ ،‬موجب خفگی یا مصدومیت جدی شوند‪.‬‬
‫قطعات متحرک و لوازم جانبی نیز ممکن است خطرساز باشند‪.‬‬
‫از دوربین خود در نزدیکی گازها و مایعات قابل اشتعال یا قابل انفجار استفاده‬
‫نکنید‪.‬‬
‫دوربین را برای مدت طوالنی در معرض نور مستقیم خورشید یا دمای باال‬
‫قرار ندهید‪.‬‬
‫دوربین را باز نکنید و سعی نکنید خودتان آنرا تعمیر کنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا انفجار شود‪.‬‬
‫مواد قابل اشتعال داخل دوربین قرار ندهید یا این گونه مواد را در نزدیکی‬
‫دوربین نگه داری نکنید‪.‬‬
‫این کار ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫با دست خیس به دوربین دست نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث گرفتگي برقی شود‪.‬‬
‫قرار دادن دوربین در معرض نور خورشید یا دمای بسیار باال یا بسیار پایین به مدت طوالنی‪ ،‬می‬
‫تواند موجب آسیب دایمی اجزای داخلی دوربین شود‪.‬‬
‫از پوشاندن دوربین یا شارژر با پتو یا لباس خودداری کنید‪.‬‬
‫دوربین ممکن است بیش از حد گرم شود‪ ،‬که ممکن است باعث تغییر شکل دوربین یا آتش سوزی‬
‫شود‪.‬‬
‫هنگام رعد و برق به سیم منبع برق یا شارژر دست نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث گرفتگي برقی شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫میا و یتمالس هب طوبرم تاعالطا‬
‫اگر مایعات یا اجسام خارجی داخل دوربین شدند‪ ،‬بالفاصله منابع برقی مانند‬
‫باتری یا شارژر را قطع کنید و سپس با مرکز خدمات سامسونگ تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫از همه قوانینی که استفاده از دوربین را در منطقه خاصی ممنوع می کنند‪،‬‬
‫پیروی کنید‪.‬‬
‫•از تداخل با دستگاه های الکترونیکی اجتناب کنید‪.‬‬
‫•دوربین را در هواپیما خاموش کنید‪ .‬دوربین شما ممکن است در تجهیزات هواپیما تداخل ایجاد‬
‫کند‪ .‬از همه قوانین شرکت هواپیمایی پیروی کنید و هنگامی که کارکنان شرکت هواپیمایی از‬
‫شما خواستند‪ ،‬دوربین خود را خاموش کنید‪.‬‬
‫•دوربین را در نزدیکی تجهیزات پزشکی خاموش کنید‪ .‬دوربین شما ممکن است در تجهیزات‬
‫پزشکی موجود در بیمارستان ها یا تأسیسات درمانی تداخل ایجاد کند‪ .‬از همه قوانین‪،‬‬
‫هشدارهای نصب شده و دستورالعمل های کارکنان درمانی پیروی کنید‪.‬‬
‫از بروز تداخل در دستگاه تنظیم كننده ضربان قلب جلوگیری نمایید‪.‬‬
‫همانطور که توسط سازنده و گروه های تحقیقاتی توصیه شده است‪ ،‬فاصله ای ایمن بین دوربین و‬
‫دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب را حفظ کنید تا از تداخل احتمالی جلوگیری شود‪ .‬اگر به هر دلیلی‬
‫به دوربین تان مشکوک هستید که با دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب یا سایر تجهیزات پزشکی‬
‫تداخل می کند‪ ،‬بالفاصله دوربین را خاموش کرده و با سازنده دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب یا‬
‫دستگاه پزشکی برای گرفتن راهنمایی تماس بگیرید‪.‬‬
‫  احتیاط — وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دوربین شما‬
‫یا سایر وسایل شود‬
‫در صورتی که برای مدت طوالنی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬باتری ها را‬
‫از آن خارج کنید‪.‬‬
‫باتری های نصب شده ممکن است در اثر مرور زمان نشت کنند یا زنگ بزنند و باعث وارد آمدن‬
‫آسیب جدی به دوربین شوند‪.‬‬
‫فقط از باتری لیتیوم‪-‬یون جایگزین اصلی مورد تأیید سازنده استفاده کنید‪.‬‬
‫باتری را حرارت نداده و به آن ضربه نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا صدمات فردی شود‪.‬‬
‫فقط از باتری ها و شارژرها‪ ،‬کابلها و لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫•باتری ها‪ ،‬شارژرها‪ ،‬کابل ها یا لوازم جانبی غیرمجاز‪ ،‬می توانند باعث انفجار باتری‪ ،‬خراب‬
‫شدن دوربین یا صدمه و آسیب شوند‪.‬‬
‫•سامسونگ بابت خرابی ها یا صدمه های ناشی از استفاده از باتری ها‪ ،‬شارژها‪ ،‬کابل ها یا‬
‫لوازم جانبی غیرمجاز مسئولیتی ندارد‪.‬‬
‫از باتری ها فقط برای مقاصد طراحی شده استفاده کنید‪.‬‬
‫استفاده نادرست از باتری می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫میا و یتمالس هب طوبرم تاعالطا‬
‫هنگام فالش زدن‪ ،‬فالش را لمس نکنید‪.‬‬
‫فالش هنگام اجرا‪ ،‬بسیار گرم است و ممکن است باعث سوختگی پوست تان شود‪.‬‬
‫هنگام استفاده از شارژر برق متناوب‪ ،‬دوربین را پیش از قطع کردن برق‬
‫شارژر برق متناوب‪ ،‬خاموش کنید‪.‬‬
‫عدم انجام این کار ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫هنگامی که از شارژر استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را از پریز برق بکشید‪.‬‬
‫عدم انجام این کار ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫هنگام شارژ کردن باتری ها از سیم برق و دوشاخه آسیب دیده یا پریز برق‬
‫شل‪ ،‬استفاده نکنید‪.‬‬
‫این کار ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫اجازه ندهید شارژر برق متناوب با ترمینال های ‪ -/+‬باتری تماس پیدا کند‪.‬‬
‫این کار ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫هنگام وصل کردن کابل ها یا آداپتورها و نصب باتری ها و کارت های‬
‫حافظه‪ ،‬مراقب باشید‪.‬‬
‫فشار آوردن به محل های اتصال‪ ،‬اتصال نادرست کابل ها‪ ،‬یا نصب نادرست باتری ها و کارت‬
‫های حافظه می تواند به پورت ها‪ ،‬محل های اتصال و لوازم جانبی آسیب وارد کند‪.‬‬
‫کارتهای دارای نوار مغناطیسی را از قاب دوربین دور نگه دارید‪.‬‬
‫اطالعات ذخیره شده در کارت‪ ،‬ممکن است خراب شده یا پاک شود‪.‬‬
‫هرگز از شارژر‪ ،‬باتری یا کارت حافظه آسیب دیده استفاده نکنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث برق گرفتگی یا عملکرد بد دوربین یا آتش سوزی شود‪.‬‬
‫دوربین را درون یا در نزدیکی میدان مغناطیسی قرار ندهید‪.‬‬
‫انجام این کار می تواند باعث عملکرد نادرست دوربین شود‪.‬‬
‫در صورت آسیب دیدگی صفحه نمایش از دوربین استفاده نکنید‪.‬‬
‫اگر قطعات شیشه ای یا آکریلیک شکسته شده باشند‪ ٬‬مرکز خدمات سامسونگ باید دوربین را‬
‫تعمیر کند‪.‬‬
‫دوربین را نیانداخته یا به آن ضربه شدید نزنید‪.‬‬
‫انجام این کار ممکن است به نمایشگر یا قطعات داخلی و خارجی آسیب بزند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫میا و یتمالس هب طوبرم تاعالطا‬
‫قبل از استفاده از دوربین‪ ،‬بررسی کنید که دوربین درست کار می کند‪.‬‬
‫از تداخل با دستگاه های الکترونیکی اجتناب کنید‪.‬‬
‫تولیدکننده در قبال از دست رفتن فایل ها یا آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست یا نقص‬
‫عملکرد دوربین‪ ،‬هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نمی گیرد‪.‬‬
‫دوربین شما فرکانس های رادیویی (‪ )RF‬منتشر می کند که ممکن است در تجهیزات الکترونیکی‬
‫محافظت نشده یا دارای محافظت نامناسب‪ ،‬مانند دستگاه تنظيم ضربان قلب‪ ،‬سمعک‪ ،‬دستگاه‬
‫های پزشکی و دیگر دستگاه های الکترونیکی در منازل یا خودروها تداخل ایجاد کند‪ .‬برای رفع‬
‫هرگونه مشکل تداخل ایجاد شده با تولید کننده دستگاه های الکترونیکی خود تماس بگیرید‪ .‬برای‬
‫جلوگیری از تداخل ناخواسته‪ ،‬تنها از تجهیزات یا لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید‪.‬‬
‫بايد انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربين خود متصل کنيد‪.‬‬
‫در صورتی که کابل برعکس وصل شود‪ ،‬ممکن است به فايل های شما آسيب برسد‪ .‬سازنده اين‬
‫وسيله در قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هيچگونه مسئوليتی نمی پذيرد‪.‬‬
‫لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید‪.‬‬
‫از دوربین خود در حالت عادی استفاده کنید‪.‬‬
‫از تماس با آنتن داخلی دوربین خودداری کنید‪.‬‬
‫این کار ممکن است از بین رفتن رنگ حسگر تصویر شود یا عملکرد آن را مختل کند‪.‬‬
‫اگر دوربین بیش از حد گرم شد‪ ،‬باتری را در آورده و صبر کنید تا خنک‬
‫شود‪.‬‬
‫•استفاده طوالنی مدت از دوربین ممکن است باعث گرم شدن باتری شده و دمای داخلی‬
‫دوربین را باال ببرد‪ .‬اگر دوربین از کار افتاد‪ ،‬باتری را بیرون بیاورید و بگذارید خنک شود‪.‬‬
‫•دماهای داخلی باال ممکن است باعث ایجاد نویز در عکس‌های شما شود‪ .‬این مسئله عادی‬
‫است و تاثیری بر عملکرد کلی دوربین شما نخواهد داشت‪.‬‬
‫انتقال اطالعات و مسئولیت های شما‬
‫•اطالعات انتقال داده شده از طریق ‪ WLAN‬ممكن است فاش شود‪ ،‬بنابراین از انتقال‬
‫اطالعات مهم در مكان های عمومی یا شبكه های باز اجتناب كنید‪.‬‬
‫•تولید كننده دوربین مسئول هیچ گونه انتقال اطالعاتی كه قوانین حق نسخه برداری‪ ،‬عالئم‬
‫تجاری‪ ،‬مالكیت معنوی یا عفت عمومی را نقض می كند‪ ،‬نخواهد بود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫عالئم استفاده شده در این دفترچه راهنما‬
‫نمادهای استفاده شده در این دفترچه راهنما‬
‫نماد‬
‫عالئم حالت‬
‫عملکرد‬
‫حالت‬
‫عالمت‬
‫اطالعات بیشتر‬
‫اتوماتیک هوشمند‬
‫‪t‬‬
‫هشدارها و تدابیر ایمنی‬
‫برنامه‬
‫‪P‬‬
‫[  ]‬
‫دکمه های دوربین‪ .‬برای مثال‪[ ،‬شاتر] نشان دهنده دکمه شاتر است‪.‬‬
‫اولویت روزنه لنز‬
‫‪A‬‬
‫(  )‬
‫شماره صفحه اطالعات مربوطه‬
‫اولویت شاتر‬
‫‪S‬‬
‫ترتیب گزینهها یا منوهایی که باید برای اجرای یک مرحله انتخاب کنید‪،‬‬
‫بهطور مثال‪ ← b :‬کیفیت را انتخاب کنید (نشان دهنده این است که ‪ b‬و‬
‫سپس کیفیت را انتخاب کنید)‪.‬‬
‫دستی‬
‫‪M‬‬
‫سفارشی ‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫سفارشی ‪2‬‬
‫‪U‬‬
‫اولویت لنز‬
‫‪i‬‬
‫شیک‬
‫‪s‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫‪B‬‬
‫←‬
‫*‬
‫توضیح‬
‫‪6‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫توصیه ها‬
‫فصل ‪1‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫دوربین من‬
‫حالت های عکسبرداری ‪13 ........................................................................‬‬
‫شروع کار ‪29 .......................................................................................‬‬
‫نگه داشتن دوربین ‪13.....................................................................................‬‬
‫عکسبرداری در حالت ایستاده ‪13........................................................................‬‬
‫عکسبرداری در حالت دوال شده ‪14......................................................................‬‬
‫استفاده از نمایشگر‪14.....................................................................................‬‬
‫عکسبرداری با زاویه بسته‪15............................................................................‬‬
‫عکسبرداری با زاویه باز ‪15.............................................................................‬‬
‫دریچه دیافراگم ‪16 ..................................................................................‬‬
‫میزان دیافراگم و عمق میدان ‪17.........................................................................‬‬
‫سرعت شاتر‪18 .....................................................................................‬‬
‫حساسیت ‪19 ..................................................................................ISO‬‬
‫چگونگی کنترل نوردهی توسط تنظیم دیافراگم‪ ،‬سرعت شاتر و حساسیت ‪20 .........ISO‬‬
‫همبستگی بین فاصله کانونی‪ ،‬زاویه و دورنما‪21 ...............................................‬‬
‫عمق میدان ‪22 ......................................................................................‬‬
‫چه چیزی جلوه های خارج از فوکوس را کنترل می کند؟ ‪22.........................................‬‬
‫پیش نمایش عمق میدان ‪24................................................................................‬‬
‫ترکیب بندی‪24 ......................................................................................‬‬
‫قانون یک سوم ها‪24......................................................................................‬‬
‫عکس هایی با دو سوژه ‪25...............................................................................‬‬
‫فالش ‪26 .............................................................................................‬‬
‫شماره راهنمای فالش‪26..................................................................................‬‬
‫عکاسی برگشتی‪27........................................................................................‬‬
‫باز کردن بسته بندی ‪29 .....................................................................................‬‬
‫شکل ظاهری دوربین ‪30 ...........................................................................‬‬
‫تنظیم زاویه نمایاب و دیوپتر‪33 .........................................................................‬‬
‫استفاده از دکمه ‪33 ................................................................ DIRECT LINK‬‬
‫قرار دادن باتری و کارت حافظه‪34 ...............................................................‬‬
‫بیرون آوردن باتری و کارت حافظه ‪34 ................................................................‬‬
‫استفاده از آداپتور کارت حافظه‪34.......................................................................‬‬
‫شارژ کردن باتری و روشن کردن دوربین ‪35 ...................................................‬‬
‫شارژ کردن باتری ‪35 .......................................................................................‬‬
‫روشن کردن دوربین‪35 .....................................................................................‬‬
‫انجام راه اندازی اولیه‪36 ..........................................................................‬‬
‫انتخاب عملکردها (گزینه ها)‪38 ..................................................................‬‬
‫انتخاب با دکمه ها ‪38 ........................................................................................‬‬
‫انتخاب با لمس کردن‪38 .....................................................................................‬‬
‫استفاده ‪39 .........................................................................................m‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬تنظيم اندازه عکس در حالت ‪39 ................................................... P‬‬
‫استفاده از پانل هوشمند ‪40 ..................................................................................‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬تنظيم میزان نوردهی در حالت ‪40 ................................................ P‬‬
‫استفاده از ‪41 ........................................................................................... iFn‬‬
‫استفاده از عملکرد ‪42 ...............................................................iFn Standard‬‬
‫استفاده از عملکرد ‪44 ...................................................................... iFn Plus‬‬
‫‪7‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫نمادهای صفحه نمایش ‪45 .........................................................................‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪45 ...................................................................‬‬
‫عکسبرداری‪45 ...........................................................................................‬‬
‫فيلمبرداری‪46 .............................................................................................‬‬
‫درباره سنجش سطح ‪46 ..................................................................................‬‬
‫در حالت پخش‪47 ............................................................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها ‪47 ......................................................................................‬‬
‫پخش فیلم ها ‪47 ...........................................................................................‬‬
‫تغییر اطالعات نمایش داده شده ‪48 .........................................................................‬‬
‫مشاهده صفحه اعالن‪48 .....................................................................................‬‬
‫‪ i‬حالت اولویت لنز‪64 ....................................................................................‬‬
‫‪ s‬حالت هوشمند‪66 .......................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت بهترین چهره ‪68 .......................................................................‬‬
‫گرفتن عکس های پانورامایی ‪69 ........................................................................‬‬
‫استفاده از حالت تصویر پرشی هوشمند‪71 .............................................................‬‬
‫فیلمبرداری‪72 ................................................................................................‬‬
‫حالت ‪ 3‬بعدی‪73 .............................................................................................‬‬
‫عملکردهای موجود در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪75 ............................................‬‬
‫لنزها‪49 ..............................................................................................‬‬
‫شکل ظاهری لنز‪49 .........................................................................................‬‬
‫قفل کردن‪/‬باز کردن قفل لنز ‪50 .........................................................................‬‬
‫نشانه گذاری لنز‪52 ..........................................................................................‬‬
‫لوازم جانبی‪53 ......................................................................................‬‬
‫فصل ‪2‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫ابعاد و وضوح‪77 ...................................................................................‬‬
‫شکل ظاهری فالش خارجی‪53 .............................................................................‬‬
‫متصل کردن فالش بیرونی‪54 ...........................................................................‬‬
‫اندازه عکس ‪77 ..............................................................................................‬‬
‫کیفیت‪78 ......................................................................................................‬‬
‫حالت های گرفتن عکس‪55 ........................................................................‬‬
‫حساسیت ‪79 ..................................................................................ISO‬‬
‫‪ t‬حالت اتوماتیک هوشمند‪55 .....................................................................‬‬
‫‪ P‬حالت برنامه‪57 ...........................................................................................‬‬
‫جابجايی برنامه‪58 ........................................................................................‬‬
‫مینیمم سرعت شاتر ‪58 ...................................................................................‬‬
‫‪ A‬حالت اولویت روزنه لنز ‪59 ............................................................................‬‬
‫‪ S‬حالت اولویت شاتر ‪60 ...................................................................................‬‬
‫‪ M‬حالت تنظیمات دستی ‪61 ................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت انتخاب کادر ‪61 ........................................................................‬‬
‫استفاده از عملکرد ‪62 ............................................................................ Bulb‬‬
‫‪ T U‬حالت سفارشی‪63 .................................................................................‬‬
‫ذخیره کردن حالت های سفارشی‪63 ....................................................................‬‬
‫انتخاب حالت های سفارشی ‪63 ..........................................................................‬‬
‫حذف حالت های سفارشی ‪64 ............................................................................‬‬
‫رنگ ‪80 ...................................................................................OLED‬‬
‫توازن سفیدی‪81 ....................................................................................‬‬
‫سفارشی کردن گزینه های از پیش تنظیم شدۀ توازن سفیدی ‪82 ......................................‬‬
‫راهنمای عکس (سبک های عکس)‪83 ..........................................................‬‬
‫حالت ‪84 ........................................................................................AF‬‬
‫‪ AF‬تکی ‪85 ..................................................................................................‬‬
‫‪ AF‬مداوم‪85 .................................................................................................‬‬
‫فوکوس دستی‪86 .............................................................................................‬‬
‫‪8‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫ناحیه ‪87 ....................................................................................... AF‬‬
‫انتخاب فوکوس اتوماتیک‪87 ................................................................................‬‬
‫فوکوس اتوماتیک چندگانه ‪88 ...............................................................................‬‬
‫تشخيص چهره ‪88 ...................................................................................... AF‬‬
‫‏فوکوس اتوماتیک عکاسی از خود‏‪89 ......................................................................‬‬
‫فوکوس خودکار لمسی‪90 ..........................................................................‬‬
‫فوکوس خودکار لمسی ‪90 ...................................................................................‬‬
‫نقطه ‪90 ..................................................................................................AF‬‬
‫فوکوس اتوماتیک ردیابی‪90 ................................................................................‬‬
‫تصوير تک لمسی‪91 ........................................................................................‬‬
‫دستیار فوکوس‪92 ..................................................................................‬‬
‫فوکوس دستی کمکی ‪92 .....................................................................................‬‬
‫اوج فوکوس‪93 ...............................................................................................‬‬
‫‪( DMF‬فوکوس دستی مستقیم) ‪93 ........................................................................‬‬
‫تنظیم حساسیت ‪93 ............................................................................... DMF‬‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪94 ...............................................................)OIS‬‬
‫عکاسی پیاپی (روش عکسبرداری و فیلمبرداری) ‪95 ..........................................‬‬
‫تکی‪96 ........................................................................................................‬‬
‫مداوم ‪96 ......................................................................................................‬‬
‫توالی ‪97 ......................................................................................................‬‬
‫تایمر‪97 .......................................................................................................‬‬
‫براکتینگ نوردهی خودکار (کروشه ‪98 .............................................................)AE‬‬
‫براکتینگ توازن سفيدی (کروشه ‪98 ............................................................... )WB‬‬
‫براکتینگ راهنمای عکس (‏کروشه ‪P Wiz‬‏)‪99 ..........................................................‬‬
‫براکت عمق ‪99 ..............................................................................................‬‬
‫تنظیم کروشه‪99 ..............................................................................................‬‬
‫گرفتن عکس با فاصله زمانی‪100 ................................................................‬‬
‫فالش ‪101 ...........................................................................................‬‬
‫کاهش اثر قرمزی چشم ‪102 ................................................................................‬‬
‫استفاده از فالش توکار‪102 .................................................................................‬‬
‫تنظیم شدت فالش‪103 .......................................................................................‬‬
‫تنظیمات فالش‪104 ..........................................................................................‬‬
‫تنظيم فالش خارجی‪104 .................................................................................‬‬
‫تنظیم همگام سازی بی‌سیم برای فالش داخلی یا خارجی‪105 ........................................‬‬
‫اندازه گیری‪106 ....................................................................................‬‬
‫چندگانه ‪106 ..................................................................................................‬‬
‫مرکزی‪107 ..................................................................................................‬‬
‫نقطه ای ‪107 .................................................................................................‬‬
‫اندازه گیری میزان نوردهی محیط فوکوس  ‪108 .....................................................‬‬
‫محدوده دینامیک ‪109 ..............................................................................‬‬
‫فیلتر هوشمند‪110 ..................................................................................‬‬
‫جبران نوردهی ‪111 ................................................................................‬‬
‫مشاهده راهنمای نور بیش از حد ‪111 ..................................................................‬‬
‫قفل فوکوس‪/‬نوردهی‪112 ..........................................................................‬‬
‫جدا کردن نوردهی‪/‬فوکوس‪113 ...................................................................‬‬
‫عملکردهای فیلم ‪114 ..............................................................................‬‬
‫اندازه فیلم ‪114 ...............................................................................................‬‬
‫کیفیت فیلم ‪114 ...............................................................................................‬‬
‫حرکت چندگانه ‪115 .........................................................................................‬‬
‫‪( DIS‬ضد لرزش)‪115 .....................................................................................‬‬
‫محو کننده ‪116 ...............................................................................................‬‬
‫صدا ‪116 .....................................................................................................‬‬
‫حذف صدای باد ‪116 ........................................................................................‬‬
‫سطح صدای میکروفون ‪117 ...............................................................................‬‬
‫‪9‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫فصل ‪3‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫جستجو و مدیریت فایل ها‪119 ....................................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها ‪119 .......................................................................................‬‬
‫مشاهده تصاویر کوچک عکس ها ‪119 ....................................................................‬‬
‫مشاهده فایل ها بر اساس گروه‪120 ........................................................................‬‬
‫مشاهده فايل ها به صورت پوشه‪121 ......................................................................‬‬
‫حفاظت از فایل ها‪122 ......................................................................................‬‬
‫قفل‪/‬بازکردن همه فایل ها ‪122 ..........................................................................‬‬
‫حذف فایل ها‪123 ............................................................................................‬‬
‫حذف یک فایل تکی‪123 .................................................................................‬‬
‫حذف چند فایل‪123 .......................................................................................‬‬
‫حذف تمام فایل ها ‪123 ...................................................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها ‪124 .............................................................................‬‬
‫بزرگ کردن عکس ‪124 ....................................................................................‬‬
‫مشاهده اسالیدشو ‪124 .......................................................................................‬‬
‫مشاهده راهنمای نور بیش از حد ‪125 .....................................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها با فاصله زمانی‪125 .....................................................................‬‬
‫چرخش خودکار ‪125 ........................................................................................‬‬
‫پخش فیلم ‪126 ......................................................................................‬‬
‫جستجو به عقب یا به جلو‪126 ..............................................................................‬‬
‫تنظیم روشنايی فیلم‪127 .....................................................................................‬‬
‫تنظیم میزان صدای فیلم‪127 ................................................................................‬‬
‫برش فیلم در حین پخش‪128 ................................................................................‬‬
‫گرفتن عکس در حین پخش ‪128 ...........................................................................‬‬
‫ویرایش عکس ها‪129 .............................................................................‬‬
‫برش زدن عکس ‪129 .......................................................................................‬‬
‫چرخاندن عکس ‪130 ........................................................................................‬‬
‫تغییر اندازه عکس ها ‪130 ..................................................................................‬‬
‫تنظیم عکس ها ‪131 .........................................................................................‬‬
‫روتوش چهره ها ‪132 .......................................................................................‬‬
‫اعمال جلوه های فيلتر هوشمند ‪133 ........................................................................‬‬
‫فصل ‪4‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫اتصال به يک ‪ WLAN‬و پيکربندی تنظيمات شبکه ‪135 .....................................‬‬
‫اتصال به یک ‪135 ............................................................................... WLAN‬‬
‫تنظیم گزینه های شبکه ‪136 .............................................................................‬‬
‫تنظيم دستی آدرس ‪136 .............................................................................. IP‬‬
‫استفاده از مرورگر ورود‪137 ..............................................................................‬‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه ‪138 .......................................................................‬‬
‫وارد کردن متن‪139 .........................................................................................‬‬
‫استفاده از قابلیت ‪041 .................................................. )Tag & Go( NFC‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری ‪140 ..............................‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت پخش (‪140 ................................)Photo Beam‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت ‪140 .................................................... Wi-Fi‬‬
‫‪10‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫ذخیره کردن خودکار فایل ها بر روی تلفن هوشمند‪141 .......................................‬‬
‫ارسال عکس و فيلم به يک تلفن هوشمند‪143 ..................................................‬‬
‫ارسال عکس و فيلم به چندین تلفن هوشمند‪145 ...............................................‬‬
‫استفاده از يک تلفن کنترل کننده به عنوان آزاد کننده راه دور شاتر ‪147 ....................‬‬
‫استفاده از ‪149 ..............................................................Baby Monitor‬‬
‫تنظيم سطح نویز برای فعال سازی هشدار‪150 ...........................................................‬‬
‫استفاده از ‪ Auto Backup‬برای ارسال عکس يا ويدئو ‪151 .............................‬‬
‫نصب برنامه ‪ Auto Backup‬در رايانه ‪151 ...........................................................‬‬
‫ارسال عکس و فيلم به يک رايانه شخصی ‪151 ..........................................................‬‬
‫ارسال عکس يا فیلم با ایمیل‪153 .................................................................‬‬
‫تغيير تنظيمات ايميل ‪153 ...................................................................................‬‬
‫ذخیره اطالعات ‪153 .....................................................................................‬‬
‫تنظيم يک رمز ايميل ‪154 ...............................................................................‬‬
‫تغییر رمز عبور ايميل‪155 ..............................................................................‬‬
‫ارسال عکس يا فیلم با ایمیل‪155 ...........................................................................‬‬
‫استفاده از سرویس های اشتراك گذاری فیلم یا عكس ‪157 ....................................‬‬
‫دسترسی به يک سرويس اشتراک گذاری‪157 ............................................................‬‬
‫بارگذاری عكس یا فیلم‪158 .................................................................................‬‬
‫استفاده از ‪ Samsung Link‬برای ارسال فایل ها ‪159 ....................................‬‬
‫بارگذاری عکس ها در حافظه آنالین یا دستگاه های ثبت شده ‪159 .....................................‬‬
‫مشاهده عکس ها يا فيلم ها در دستگاه هايی که از ‪ Samsung Link‬پشتيبانی می کنند ‪160 ......‬‬
‫فصل ‪5‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین‬
‫تنظیمات کاربر‪163 .................................................................................‬‬
‫مدیریت حالت سفارشی ‪163 ................................................................................‬‬
‫سفارشی کردن ‪163 .................................................................................. ISO‬‬
‫گام ‪163 .............................................................................................ISO‬‬
‫محدوده ‪ ISO‬خودکار ‪163 ..............................................................................‬‬
‫کاهش نویز‪163 ..............................................................................................‬‬
‫تنظیم کروشه‪164 ............................................................................................‬‬
‫‪( DMF‬فوکوس دستی مستقیم) ‪164 .......................................................................‬‬
‫حساسیت ‪164 ........................................................................................DMF‬‬
‫فضای رنگ ‪165 ............................................................................................‬‬
‫تصحیح اعوجاج‪166 ........................................................................................‬‬
‫عملکرد لمسی ‪166 ..........................................................................................‬‬
‫تنظيمات ‪166 ...........................................................................................iFn‬‬
‫نمايشگر کاربر ‪167 .........................................................................................‬‬
‫نگاشت کلید ‪168 .............................................................................................‬‬
‫نمایش زنده ‪169 ..................................................................................... NFC‬‬
‫اندازه عکس ‪169 .................................................................Mobile Link/NFC‬‬
‫انتخاب نمایشگر ‪169 ........................................................................................‬‬
‫خطوط مشبک ‪169 ..........................................................................................‬‬
‫المپ فوکوس اتوماتیک‪170 ................................................................................‬‬
‫شاتر‪170 ................................................................................................. E-‬‬
‫تنظيمات سرعت دکمه لنز ‪170 .............................................................................‬‬
‫تنظيمات‪171 ........................................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫فصل ‪6‬‬
‫اتصال به دستگاههای خارجی‬
‫مشاهده فایل ها در یک تلویزیون ‪ HDTV‬یا تلویزیون ‪ 3‬بعدی ‪176 ........................‬‬
‫مشاهده فایل ها در یک تلویزیون ‪176 .......................................................... HDTV‬‬
‫مشاهده فایل ها با تلویزیون ‪ 3‬بعدی ‪177 ..................................................................‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه‪178 .......................................................................‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سيستم عامل ‪178 ...........................................Windows‬‬
‫اتصال دوربين به عنوان يک ‪178 ........................................... Removable Disk‬‬
‫جدا کردن دوربین (برای ‪179 .................................................... )Windows XP‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سيستم عامل ‪179 .................................................. Mac‬‬
‫استفاده از برنامه ها روی رایانه‪181 ............................................................‬‬
‫نصب برنامه ها از سی دی عرضه شده ‪181 .............................................................‬‬
‫برنامه های در دسترس هنگام استفاده از ‪181 ....................................... i-Launcher‬‬
‫استفاده از ‪182 ............................................................................. i-Launcher‬‬
‫نيازمندی های سیستم عامل ‪182 ......................................................... Windows‬‬
‫نيازمندی های سیستم عامل ‪182 .................................................................Mac‬‬
‫اجرای ‪182 ..............................................................................i-Launcher‬‬
‫دانلود نرم افزار داخلی ‪183 .............................................................................‬‬
‫دانلود برنامه ‪183 ..............................................................PC Auto Backup‬‬
‫نصب ‪183 ..................................................... Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫استفاده از ‪183 .................................................Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫تمیز کردن دوربین ‪186 .....................................................................................‬‬
‫لنز و صفحه نمایش دوربین‪186 ........................................................................‬‬
‫حسگر تصویر‪186 .......................................................................................‬‬
‫بدنه دوربين‪186 ..........................................................................................‬‬
‫استفاده یا نگهداری از دوربین ‪187 ........................................................................‬‬
‫مکانهای نامناسب برای استفاده یا نگهداری دوربین ‪187 .............................................‬‬
‫استفاده در ساحل یا کنار دریا ‪187 ......................................................................‬‬
‫نگهداری برای مدت زمان طوالنی‪187 ................................................................‬‬
‫استفاده با احتیاط از دوربین در محیط های مرطوب‪188 .............................................‬‬
‫سایر احتیاط ها ‪188 ......................................................................................‬‬
‫درباره کارت حافظه ‪189 ...................................................................................‬‬
‫کارت های حافظه پشتیبانی شده ‪189 ...................................................................‬‬
‫ظرفیت کارت حافظه ‪190 ...............................................................................‬‬
‫احتیاط های مربوط به استفاده از کارت حافظه ‪192 ..................................................‬‬
‫درباره باتری ‪193 ...........................................................................................‬‬
‫مشخصات باتری‪193 ....................................................................................‬‬
‫عمر باتری‪194 ...........................................................................................‬‬
‫پیغام ضعیف شدن باتری ‪194 ...........................................................................‬‬
‫نکاتی درباره استفاده از باتری‪194 .....................................................................‬‬
‫احتیاط های استفاده از باتری ‪195 ......................................................................‬‬
‫نکاتی درباره شارژ کردن باتری ‪195 ..................................................................‬‬
‫نکاتی درباره شارژ باتری با اتصال به رایانه‪196 ....................................................‬‬
‫باتری ها و شارژرها را با دقت حمل کنید و آنها را با دقت دور بیندازید ‪196 .....................‬‬
‫به روزرساني نرم افزار داخلی ‪197 ..............................................................‬‬
‫پیش از تماس با مرکز خدمات‪198 ...............................................................‬‬
‫فصل ‪7‬‬
‫مشخصات دوربین‪201 .............................................................................‬‬
‫فهرست اصطالحات ‪206 ...........................................................................‬‬
‫پیوست‬
‫لوازم جانبی اختیاری ‪212 .........................................................................‬‬
‫پیام های خطا‪185 ..................................................................................‬‬
‫فهرست‪213 .........................................................................................‬‬
‫نگهداری از دوربین ‪186 ..........................................................................‬‬
‫‪12‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫حالت های عکسبرداری‬
‫جهت گرفتن یک عکس خوب‪ ،‬یک حالت صحیح برای ثابت نگه داشتن دوربین ضروری است‪.‬‬
‫حتی اگر دوربین را درست در دست نگه داشته باشید‪ ،‬حالت نادرست می تواند باعث لرزش‬
‫دوربین شود‪ .‬صاف بایستید و حرکت نکنید تا یک پایه ثابت برای دوربین حفظ کنید‪ .‬هنگام‬
‫عکسبرداری با سرعت آهسته شاتر‪ ،‬نفس خود را حبس کنید تا لرزش بدن را به حداقل برسانید‪.‬‬
‫عکسبرداری در حالت ایستاده‬
‫عکس خود را ترکیب بندی کنید؛ صاف بایستید طوری که پاهایتان به اندازه طول شانه باز باشند‪،‬‬
‫و آرنج های خود را رو به طرف پایین نگه دارید‪.‬‬
‫نگه داشتن دوربین‬
‫دوربین را با دست راست خود نگه دارید و انگشت اشاره راست را روی دکمه شاتر قرار دهید‪.‬‬
‫دست چپ خود را برای کمک در زیر لنز قرار دهید‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫عکسبرداری در حالت دوال شده‬
‫عکس خود را ترکیب بندی کنید‪ ،‬دوال شوید طوری که یک زانویتان زمین را لمس کند‪ ،‬و یک‬
‫حالت صاف بگیرید‪.‬‬
‫استفاده از نمایشگر‬
‫نمایشگر را به اندازه ‪ °۱80‬به بیرون بگردانید و برای عکاسی با زاویه باز یا بسته یا عکاسی از‬
‫خود‪ ،‬آن را به طرف باال یا پایین بچرخانید ( )‪ .‬حداکثر زاویه چرخش نمایشگر ‪ °90‬به سمت‬
‫پایین و ‪ °۱80‬به سمت باالست ( )‪ .‬همچنین می توانید صفحه نمایش را ‪ °۱80‬به طرف باال‬
‫بچرخانید و آن را تا کنید ( )‪.‬‬
‫• وقتی دوربین در حال استفاده نیست‪ ،‬نمایشگر را بسته نگه دارید‪.‬‬
‫• فقط تا زاویه مجاز‪ ،‬نمایشگر را حرکت دهید‪ .‬قصور در انجام این کار‪ ،‬ممکن است باعث‬
‫آسیب دیدن دوربین تان شود‪.‬‬
‫می بینید تنظیم شده باشد‪ ،‬می توانید‬
‫و‬
‫• اگر صفحه نمایش همانگونه که در تصاویر‬
‫از عملکردهای ‪ Wi-Fi‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫عکسبرداری با زاویه بسته‬
‫عکسبرداری با زاویه بسته‪ ،‬نوعی از عکسبرداری است که در آن دوربین زیر خط چشم قرار‬
‫گرفته و از پایین به سوژه نگاه می کند‪.‬‬
‫عکسبرداری با زاویه باز‬
‫عکسبرداری با زاویه باز‪ ،‬نوعی از عکسبرداری است که در آن دوربین باالی خط چشم قرار‬
‫گرفته و از باال به سوژه نگاه می کند‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫دریچه دیافراگم‬
‫دیافراگم یکی از عواملی است که نوردهی را تعیین می کند‪ .‬محفظه دیافراگم شامل صفحه های‬
‫فلزی باریکی است که برای اجازه ورود نور به داخل دیافراگم و دوربین‪ ،‬باز و بسته می شوند‪.‬‬
‫اندازه دیافراگم با مقدار نور رابطه دارد‪ :‬یک دیافراگم بزرگتر‪ ،‬نور بیشتری را عبور می دهد و‬
‫یک دیافراگم کوچکتر‪ ،‬نور کمتری را عبور می دهد‪.‬‬
‫اندازه های دیافراگم‬
‫اندازه دریچه دیافراگم با میزانی موسوم به "شماره‪ "F-‬نشان داده می شود‪« .‬شماره‪ »F-‬نشان‬
‫دهندۀ فاصله کانونی تقسیم بر قطر لنز است‪ .‬مثالً‪ ،‬اگر عدد ‪ f‬لنزی با فاصله کانونی ‪ 50‬میلی‬
‫متر‪ F2 ،‬باشد‪ ،‬قطر دیافراگم ‪ 25‬میلی متر است (‪ 50/25‬میلی متر=‪ .)F2‬هرچه عدد ‪ f‬کمتر‬
‫باشد‪ ،‬اندازه دیافراگم بزرگتر خواهد بود‪.‬‬
‫دهانه دیافراگم به عنوان میزان نوردهی (‪ )EV‬تعریف می شود‪ .‬افزایش میزان نوردهی‬
‫(‪ )+۱ EV‬بدین معناست که مقدار نور دو برابر می شود‪ .‬کاهش میزان نوردهی (‪ )-۱ EV‬بدین‬
‫معناست که مقدار نور نصف می شود‪ .‬همچنین می توانید با تقسیم کردن میزان های نوردهی به‬
‫قسمت های کوچکتر ‪ ۱/3 EV ،۱/2 EV‬و به همین ترتیب‪ ،‬از ویژگی جبران نوردهی برای تنظیم‬
‫دقیق مقدار نور استفاده کنید‪.‬‬
‫‪-۱ EV‬‬
‫دیافراگم کوچک‬
‫دیافراگم متوسط‬
‫‪+۱ EV‬‬
‫دیافراگم بزرگ‬
‫‪F8‬‬
‫‪F5.6‬‬
‫‪F4‬‬
‫‪F2.8‬‬
‫‪F2‬‬
‫‪F1.4‬‬
‫گام های میزان نوردهی‬
‫دیافراگم کمی باز شده است‬
‫دیافراگم به طور کامل باز شده است‬
‫‪16‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫میزان دیافراگم و عمق میدان‬
‫می توانید با کنترل کردن دیافراگم‪ ،‬پس زمینه عکس را تار یا واضح کنید‪ .‬این دقیقا ً به عمق میدان‬
‫(‪ )DOF‬مربوط می شود‪ ،‬که می تواند به صورت کم یا زیاد نشان داده شود‪.‬‬
‫محفظه دیافراگم شامل چندین پره است‪ .‬این پره ها با یکدیگر حرکت می کنند و مقدار نوری که از‬
‫مرکز دیافراگم عبور می کند را کنترل می نمایند‪ .‬هنگام عکسبرداری از صحنه های شب‪ ،‬تعداد‬
‫پره ها بر روی شکل نور نیز تأثیر می گذارد‪ .‬اگر تعداد پره های دیافراگم زوج باشد‪ ،‬نور به‬
‫قسمت هایی برابر با تعداد پره ها تقسیم می شود‪ .‬اگر تعداد پره ها فرد باشد‪ ،‬تعداد قسمت های نور‬
‫تقسیم شده دو برابر تعداد پره ها است‪.‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬دیافراگمی با ‪ 8‬پره نور را به ‪ 8‬قسمت و دیافراگمی با ‪ 7‬پره نور را به ‪ ۱4‬قسمت‬
‫تقسیم می کند‪.‬‬
‫عکسی با عمق میدان زیاد‬
‫عکسی با عمق میدان کم‬
‫‪ 7‬پره‬
‫‪ 8‬پره‬
‫‪17‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫سرعت شاتر‬
‫به همین دلیل هرچه سرعت شاتر بیشتر باشد‪ ،‬نور کمتری وارد می شود و به همین ترتیب هرچه‬
‫سرعت شاتر کمتر باشد‪ ،‬نور بیشتری وارد می شود‪.‬‬
‫سرعت شاتر‪ ،‬به مدت زمان باز و بسته شدن شاتر گفته می شود‪ .‬مقدار نوری که پیش از رسیدن‬
‫به حسگر تصویر از دریچه دیافراگم عبور می کند را کنترل می کند‪.‬‬
‫معموالً سرعت شاتر به صورت دستی قابل تنظیم است‪ .‬واحد اندازه گیری سرعت شاتر موسوم به‬
‫"میزان نوردهی" (‪ )EV‬است که در فواصل زمانی ‪ ۱‬ثانیه‪ ۱/2 ،‬ثانیه‪ ۱/4 ،‬ثانیه‪ ۱/8 ،‬ثانیه‪،‬‬
‫‪ ۱/۱5‬ثانیه‪ ۱/۱,000 ،‬ثانیه‪ ۱/2,000 ،‬ثانیه و به همین ترتیب مشخص شده است‪.‬‬
‫عکس های زیر نشان می دهند که سرعت کم شاتر‪ ،‬زمان بیشتری برای ورود نور به دوربین‬
‫فراهم می کند‪ .‬این امر باعث اضافه شدن یک جلوه تاری به اشیای متحرک می شود‪ .‬از طرف‬
‫دیگر‪ ،‬سرعت زیاد شاتر زمان کمتری را برای ورود نور به داخل دوربین فراهم می کند و‬
‫عکس‪ ،‬سوژه های در حال حرکت را آسان تر بی حرکت می کند‪.‬‬
‫‪+۱ EV‬‬
‫نوردهی‬
‫‪-۱ EV‬‬
‫‪ 0/8‬ثانیه‬
‫‪ ۱/30‬ثانیه‬
‫‪ ۱/۱5‬ثانیه‬
‫‪ ۱/8‬ثانیه‬
‫‪ ۱/4‬ثانیه‬
‫‪ ۱/2‬ثانیه‬
‫‪ 0/004‬ثانیه‬
‫‪ ۱‬ثانیه‬
‫سرعت شاتر‬
‫‪18‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫نوردهی یک عکس به وسیله حساسیت دوربین تعیین می شود‪ .‬این حساسیت بر اساس‬
‫استانداردهای بین المللی فیلم‪ ،‬موسوم به استانداردهای ‪ ISO‬است‪ .‬در دوربین های دیجیتال‪ ،‬این‬
‫درجه بندی حساسیت برای نشان دادن حساسیت مکانیسم دیجیتالی که عکس می گیرد‪ ،‬استفاده می‬
‫شود‪.‬‬
‫چون حساسیت کم ‪ ISO‬بدین معناست که دوربین حساسیت کمتری به نور خواهد داشت‪ ،‬به‬
‫نور بیشتری برای داشتن یک نوردهی مطلوب نیاز دارید‪ .‬هنگام استفاده از حساسیت کم ‪،ISO‬‬
‫دیافراگم را بیشتر باز کنید یا سرعت شاتر را کم کنید تا امکان ورود نور بیشتری به داخل دوربین‬
‫فراهم شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در یک روز آفتابی وقتی نور بسیاری وجود دارد‪ ،‬حساسیت کم ‪ISO‬‬
‫به سرعت آهسته شاتر نیاز ندارد‪ .‬با این وجود‪ ،‬در یک مکان تاریک یا در شب‪ ،‬حساسیت کم‬
‫‪ ISO‬منجر به تار شدن عکس خواهد شد‪ .‬بنابراین‪ ،‬توصیه می شود حساسیت ‪ ISO‬را به مقدار‬
‫کمی افزایش دهید‪.‬‬
‫با دو برابر شدن این عدد‪ ،‬حساسیت ‪ ISO‬نیز دو برابر می شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تنظیمات‬
‫‪ ISO 200‬می تواند با سرعت دو برابر تنظیمات ‪ ISO 100‬عکس بگیرد‪ .‬با این وجود‪ ،‬ممکن‬
‫است تنظیمات باالتر ‪ ISO‬منجر به "نویز" شود ‪ -‬لکه های کوچک‪ ،‬نقطه ها و پدیده های دیگری‬
‫در عکس که باعث می شوند عکس کثیف یا پر از َخش به نظر برسد‪ .‬به عنوان یک قانون کلی‪،‬‬
‫بهتر است که از تنظیمات پایین ‪ ISO‬استفاده کنید تا در عکس های خود از ایجاد نویز جلوگیری‬
‫کنید‪ ،‬مگر اینکه در محیط های تاریک یا در شب عکسبرداری کنید‪.‬‬
‫عکس گرفته شده با سه پایه و حساسیت ‪ ISO‬باال‬
‫عکس تار گرفته شده با حساسیت کم ‪ISO‬‬
‫تغییرات در کیفیت و روشنایی بر اساس حساسیت ‪ISO‬‬
‫‪19‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫چگونگی کنترل نوردهی توسط تنظیم دیافراگم‪ ،‬سرعت‬
‫شاتر و حساسیت ‪ISO‬‬
‫تنظیمات‬
‫تنظیم دیافراگم‪ ،‬سرعت شاتر و حساسیت ‪ ISO‬در عکسبرداری ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند‪.‬‬
‫تنظیم دیافراگم دهانه ای را کنترل می کند که تنظیم کنندۀ نوری است که وارد دوربین می شود‪،‬‬
‫در حالی که سرعت شاتر مدت زمانی را تعیین می کند که امکان ورود نور به داخل دوربین‬
‫فراهم می شود‪ .‬حساسیت ‪ ،‌ ISO‬سرعت واکنش فیلم نسبت به نور را تعیین می کند‪ .‬این سه جنبه‬
‫با یکدیگر مثلث نوردهی نامیده می شوند‪.‬‬
‫سرعت باال‬
‫= نور کمتر‬
‫سرعت پایین‬
‫= نور بیشتر‬
‫سرعت شاتر‬
‫سریع = ثابت‬
‫کند = تار‬
‫تغییر در سرعت شاتر‪ ،‬میزان دیافراگم یا حساسیت ‪ ISO‬می تواند با انجام تنظیمات دیگر جبران‬
‫شود تا مقدار نور ثابت نگه داشته شود‪ .‬با این وجود‪ ،‬نتایج بر اساس تنظیمات تغییر می کند‪ .‬برای‬
‫مثال‪ ،‬سرعت شاتر برای نشان دادن حرکت مفید است‪ ،‬دیافراگم می تواند عمق میدان را کنترل‬
‫کند‪ ،‬و حساسیت ‪ ISO‬می تواند دانه دانه بودن عکس را کنترل کند‪.‬‬
‫تنظیمات‬
‫نتایج‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫میزان دیافراگم‬
‫دیافراگم گشاد‬
‫= نور بیشتر‬
‫دیافراگم باریک‬
‫= نور کمتر‬
‫نتایج‬
‫حساسیت باال‬
‫= حساسیت بیشتر به نور‬
‫حساسیت پایین‬
‫= حساسیت کمتر به نور‬
‫زیاد = بیشتر دانه دانه ای‬
‫کم = کمتر دانه دانه ای‬
‫گشاد = عمق میدان کم‬
‫باریک = عمق میدان زیاد‬
‫‪20‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫همبستگی بین فاصله کانونی‪ ،‬زاویه و دورنما‬
‫فاصله کانونی زیاد‬
‫فاصله کانونی‪ ،‬که بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود‪ ،‬فاصله بین وسط لنز تا فاصله كانونی‬
‫آن است‪ .‬فاصله کانونی بر روی زاویه و دورنمای عکس های گرفته شده تأثیر می گذارد‪ .‬فاصله‬
‫کانونی کم به صورت یک زاویه باز تبدیل می شود‪ ،‬که به شما امکان می دهد تا یک عکس‬
‫عریض بگیرید‪ .‬فاصله کانونی زیاد به صورت یک زاویه بسته تبدیل می شود‪ ،‬که به شما امکان‬
‫می دهد تا عکس های تِله بگیرید‪.‬‬
‫فاصله کانونی کم‬
‫لنز تِله‬
‫عکس تِله‬
‫زاویه تنگ‬
‫لنز زاویه باز‬
‫عکس های زیر را بررسی کنید و تغییرات را مقایسه نمایید‪.‬‬
‫عکس عریض‬
‫زاویه باز‬
‫زاویه ‪ ۱8‬میلی متری‬
‫زاویه ‪ 55‬میلی متری‬
‫زاویه ‪ 200‬میلی متری‬
‫معموالً یک لنز با زاویه باز برای عکسبرداری از مناظر مناسب است و یک لنز با زاویه تنگ‬
‫برای عکسبرداری از رویدادهای ورزشی یا چهره توصیه می شود‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫عمق میدان‬
‫چه چیزی جلوه های خارج از فوکوس را کنترل می کند؟‬
‫عکس هایی از چهره یا طبیعت بی جان که توسط مردم بیشتر مورد تحسین قرار می گیرند‪ ،‬عکس‬
‫هایی هستند که در آنها پس زمینه خارج از فوکوس است بنابراین سوژه آنها آشکار و برجسته به‬
‫نظر می رسد‪ .‬بسته به محیط های فوکوس شده‪ ،‬یک عکس می تواند تار یا واضح باشد‪ .‬این امر‬
‫«یک عمق میدان کم» یا «یک عمق میدان زیاد» نامیده می شود‪.‬‬
‫عمق میدان‪ ،‬محیط فوکوس شده پیرامون سوژه است‪ .‬بنابراین‪ ،‬یک عمق میدان کم نشان می دهد‬
‫که محیط فوکوس شده بسته است و یک عمق میدان زیاد به معنی محیط فوکوس شده باز است‪.‬‬
‫عمق میدان بستگی به میزان دیافراگم دارد‬
‫هر چه دیافراگم بازتر باشد (به عبارت دیگر هر چه میزان دیافراگم کمتر باشد)‪ ،‬عمق میدان کمتر‬
‫خواهد شد‪ .‬تحت شرایطی که فاصله کانونی برابر باشد‪ ،‬یک میزان دیافراگم کم منجر به عکسی با‬
‫عمق میدان کم می شود‪.‬‬
‫یک عکس با عمق میدان کم‪ ،‬که بر روی سوژه تأکید می کند و مابقی آن را تار می کند‪ ،‬می تواند‬
‫با استفاده از لنز تلسكوپی یا با انتخاب میزان دیافراگم کم گرفته شود‪ .‬برعکس‪ ،‬یک عکس با عمق‬
‫میدان زیاد که تمام اجزاء موجود در عکس را با فوکوس واضح نشان می دهد‪ ،‬می تواند با استفاده‬
‫از لنز زاویه باز یا با انتخاب میزان دیافراگم زیاد گرفته شود‪.‬‬
‫‪ 55‬میلی متر ‪F5.7‬‬
‫عمق میدان کم‬
‫‪ 55‬میلی متری ‪F22‬‬
‫عمق میدان زیاد‬
‫‪22‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫عمق میدان بستگی به فاصله کانونی دارد‬
‫عمق میدان بستگی به فاصله بین سوژه و دوربین دارد‬
‫هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد‪ ،‬عمق میدان کمتر می شود‪ .‬برای گرفتن یک عکس با عمق‬
‫میدان کم‪ ،‬یک لنز تلسكوپی با فاصله کانونی زیاد بهتر از یک لنز زاویه باز (واید) با فاصله‬
‫کانونی کم است‪.‬‬
‫هر چه فاصله بین سوژه و دوربین کمتر باشد‪ ،‬عمق میدان کمتر می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬گرفتن عکس‬
‫در فاصله نزدیک به سوژه می تواند منجر به عکسی با عمق میدان کم شود‪.‬‬
‫عکس گرفته شده با لنز ‪ ۱00‬میلی متری تلسکوپی‬
‫عکس گرفته شده با لنز زاویه باز (واید) ‪ ۱8‬میلی متری‬
‫عکس گرفته شده در نزدیکی سوژه‬
‫عکس گرفته شده با لنز ‪ ۱00‬میلی متری تلسکوپی‬
‫‪23‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫پیش نمایش عمق میدان‬
‫برای اینکه قبل از عکسبرداری ببینید که عکس خودتان چگونه به نظر می رسد‪ ،‬می توانید از‬
‫دکمه [پیش‌نمایش عمق] استفاده کنید‪ .‬دوربین دیافراگم را روی تنظیمات از پیش تعریف شده‬
‫تنظیم می کند و نتایج را روی صفحه نشان می دهد‪ .‬عملکرد دکمه پيش نمايش عمق را روی‬
‫پيش نمايش نوری تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)168‬‬
‫ترکیب بندی‬
‫گرفتن عکس از زیبایی دنیا با دوربین یک تفریح است‪ .‬هر چقدر دنیا زیبا باشد هم یک ترکیب‬
‫بندی ضعیف نمی تواند زیبایی آن را به تصویر بکشد‪.‬‬
‫هنگام ترکیب بندی‪ ،‬اولویت بندی کردن سوژه ها بسیار مهم است‪.‬‬
‫ترکیب بندی در عکسبرداری به معنی مرتب کردن اشیا در عکس است‪ .‬معموال تبعیت از قانون‬
‫یک سوم ها منجر به یک ترکیب بندی خوب می شود‪.‬‬
‫قانون یک سوم ها‬
‫جهت استفاده از قانون یک سوم ها‪ ،‬عکس را به یک الگوی ‪ ۳×۳‬از مستطیل های برابر تقسیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫جهت ترکیب بندی عکس هایی که بهترین تأکید را بر روی سوژه داشته باشند‪ ،‬مطمئن شوید که‬
‫سوژه در یکی از گوشه های مستطیل مرکزی قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫استفاده از قانون یک سوم ها‪ ،‬عکس هایی با ترکیب بندی های متعادل و جذاب را ایجاد می کند‪.‬‬
‫در زیر چند نمونه آورده شده است‪.‬‬
‫عکس هایی با دو سوژه‬
‫در صورتی که سوژه شما در یک گوشه عکس باشد‪ ،‬این امر یک ترکیب بندی نامتعادل را ایجاد‬
‫می کند‪ .‬می توانید با گرفتن عکس از یک سوژه دوم در گوشه مخالف‪ ،‬عکس را به حال تعادل‬
‫درآورید تا وزن عکس متعادل شود‪.‬‬
‫سوژه ‪2‬‬
‫سوژه ‪2‬‬
‫سوژه ‪۱‬‬
‫نامتعادل‬
‫سوژه ‪۱‬‬
‫متعادل‬
‫هنگام عکسبرداری از مناظر‪ ،‬در مرکز قرار دادن افق یک جلوه نامتعادل ایجاد خواهد کرد‪ .‬با‬
‫انتقال افق به باال یا پایین‪ ،‬وزن بیشتری به عکس دهید‪.‬‬
‫سوژه ‪۱‬‬
‫سوژه ‪2‬‬
‫نامتعادل‬
‫سوژه ‪۱‬‬
‫سوژه ‪2‬‬
‫متعادل‬
‫‪25‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫فالش‬
‫شماره راهنمای فالش‬
‫نور یکی از مهمترین عناصر در عکاسی است‪ .‬اما داشتن مقدار کافی نور در هر زمان و مکان‬
‫کار آسانی نیست‪ .‬استفاده از فالش به شما امکان می دهد تنظیمات نور را بهینه کنید و جلوه های‬
‫مختلفی ایجاد کنید‪.‬‬
‫فالش‪ ،‬که فلش یا نور سریع نیز نامیده می شود‪ ،‬کمک می کند تا در شرایط نور کم‪ ،‬نوردهی‬
‫کافی ایجاد شود‪ .‬فالش در موقعیت های پرنور نیز مفید است‪ .‬مثالً‪ ،‬می توان از فالش برای‬
‫جبران نوردهی سایه یک سوژه یا ضبط واضح سوژه و پس زمینه در شرایط نور زمینه استفاده‬
‫نمود‪.‬‬
‫شماره مدل فالش‪ ،‬قدرت فالش را نشان می دهد و حداکثر میزان نور ایجاد شده با مقداری موسوم‬
‫به "شماره راهنما" نشان داده می شود‪ .‬هر چه شماره راهنما بزرگتر باشد‪ ،‬نور بیشتری از فالش‬
‫ساطع می شود‪ .‬شماره راهنما با ضرب کردن فاصله فالش تا سوژه در میزان دیافراگم‪ ،‬در‬
‫هنگامی که حساسیت ‪ ISO‬روی ‪ ۱00‬تنظیم شده است‪ ،‬به دست می آید‪.‬‬
‫شماره راهنما = فاصله فالش تا سوژه × میزان دیافراگم‬
‫میزان دیافراگم = شماره راهنما‪/‬فاصله فالش تا سوژه‬
‫فاصله فالش تا سوژه = شماره راهنما‪/‬میزان دیافراگم‬
‫بنابراین‪ ،‬اگر شماره راهنمای یک فالش را بدانید‪ ،‬می توانید فاصله بهینه فالش تا سوژه را هنگام‬
‫تنظیم دستی فالش تخمین بزنید‪ .‬مثالً‪ ،‬اگر یک فالش دارای شماره راهنمای ‪ 20 GN‬باشد و‬
‫‪ 4‬متر تا سوژه فاصله داشته باشد‪ ،‬میزان دیافراگم مطلوب ‪ F5.0‬است‪.‬‬
‫پیش از تصحیح‬
‫پس از تصحیح‬
‫‪26‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫عکاسی برگشتی‬
‫عکاسی برگشتی به روش بازتاب دادن نور سقف و دیوارها برای پخش شدن یکنواخت نور بر‬
‫روی سوژه اطالق می شود‪ .‬معموالً‪ ،‬عکسهای گرفته شده با فالش ممکن است غیرطبیعی به نظر‬
‫برسند و دارای سایه باشند‪ .‬سوژه ها در عکاسی برگشتی هیچ سایه ای ندارند و به خاطر پخش‬
‫شدن یکنواخت نور صاف به نظر می رسند‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫فصل ‪1‬‬
‫دوربین من‬
‫با شکل ظاهری‪ ،‬نمادهای صفحه نمایش‪ ،‬لنز و لوازم جانبی اختیاری‪ ،‬و عملکردهای اولیه دوربین آشنا شوید‪.‬‬
‫دوربین من‬
‫شروع کار‬
‫باز کردن بسته بندی‬
‫جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقالم زیر در آن موجود است‪.‬‬
‫دوربین‬
‫(شامل درپوش بدنه و درپوش کفشک)‬
‫آداپتور برق متناوب‪/‬کابل ‪USB‬‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫بند‬
‫سی دی رام‬
‫(همراه با دفترچه راهنمای کاربر)‬
‫‪Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫دی وی دی رام‬
‫راهنمای شروع سریع‬
‫راهنمای مرجع سریع‬
‫• تصاویر ممکن است با اقالم واقعی فرق داشته باشند‪.‬‬
‫• لوازم جانبی اختیاری را می توانید از فروشگاهها یا مرکز خدمات سامسونگ خریداری کنید‪ .‬سامسونگ مسئولیتی در قبال مشکالت ناشی از استفاده‬
‫از لوازم جانبی غیرمجاز ندارد‪ .‬برای کسب اطالعات مربوط به لوازم جانبی‪ ،‬به صفحه ‪ 2۱2‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫دوربین من‬
‫شکل ظاهری دوربین‬
‫‪3 4‬‬
‫شماره‬
‫‪2‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪۱7‬‬
‫‪۱6‬‬
‫‪۱5‬‬
‫‪۱4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪۱0‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪۱3 ۱2 ۱۱‬‬
‫نام‬
‫گردونه فرمان‬
‫• در صفحه منو‪ :‬به گزینه منوی مورد نظر جابجا‬
‫شوید‪.‬‬
‫• در صفحه هوشمند‪ :‬گزینه انتخابی را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ :‬سرعت‬
‫شاتر و میزان دیافراگم را در برخی حالت های‬
‫گرفتن عکس تنظیم کرده یا اندازه ناحیه فوکوس‬
‫را تغییر دهید‪.‬‬
‫• در حالت پخش‪ :‬تصاویر کوچک را مشاهده‬
‫کنید یا یک عکس را بزرگ یا کوچک کنید‪.‬‬
‫پوشه تصویرهای مداوم یا متوالی را در حالت‬
‫پخش باز کنید‪ .‬روی یک فیلم به عقب یا به جلو‬
‫جستجو کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫کلید چرخشی حالت‬
‫• ‪ :t‬حالت اتوماتیک هوشمند (صفحه ‪)55‬‬
‫• ‪ :P‬حالت برنامه (صفحه ‪)57‬‬
‫• ‪ :A‬حالت اولویت دیافراگم (صفحه ‪)59‬‬
‫• ‪ :S‬حالت اولویت شاتر (صفحه ‪)60‬‬
‫• ‪ :M‬حالت تنظیمات دستی (صفحه ‪)6۱‬‬
‫• ‪ :T‬حالت سفارشی ‪( ۱‬صفحه ‪)63‬‬
‫• ‪ :U‬حالت سفارشی ‪( 2‬صفحه ‪)63‬‬
‫• ‪ :i‬حالت اولویت لنز (صفحه ‪)64‬‬
‫• ‪ :s‬حالت شیک (صفحه ‪)66‬‬
‫• ‪( Wi-Fi :B‬صفحه ‪)۱34‬‬
‫‪3‬‬
‫درپوش کفشک‬
‫شماره‬
‫نام‬
‫‪4‬‬
‫کفشک‬
‫‪5‬‬
‫فالش توکار (صفحه ‪)102‬‬
‫‪6‬‬
‫دکمه جهشی فالش (صفحه ‪)102‬‬
‫‪7‬‬
‫میکروفن‬
‫‪8‬‬
‫دکمه آزاد کننده لنز‬
‫‪9‬‬
‫حسگر تصویر‬
‫‪۱0‬‬
‫محل نصب لنز‬
‫‪۱۱‬‬
‫دکمه پیش نمایش عمق (صفحه ‪)24‬‬
‫‪۱2‬‬
‫شاخص محل نصب لنز‬
‫‪۱3‬‬
‫چراغ دستیار‪/AF‬چراغ تایمر‬
‫‪۱4‬‬
‫کلید روشن‪-‬خاموش‬
‫‪۱5‬‬
‫دکمه شاتر‬
‫‪۱6‬‬
‫دکمه اندازه گیری (صفحه ‪)106‬‬
‫‪۱7‬‬
‫دکمه ‪ :DIRECT LINK‬یک عملکرد‬
‫ازپیشتعیینشده ‪ Wi-Fi‬را اجرا کنید‪( .‬صفحه ‪)33‬‬
‫‪30‬‬
‫دوربین من > شکل ظاهری دوربین‬
‫شماره‬
‫‪۱‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪۱۱ ۱0 9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪۱3 ۱2‬‬
‫‪۱4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫نام‬
‫کلید چرخشی عکاسی پیاپی‬
‫• ‪ :H‬تک (صفحه ‪)96‬‬
‫• ‪ :J‬مداوم (صفحه ‪)96‬‬
‫• ‪ :K‬تایمر (صفحه ‪)97‬‬
‫• ‪ :L‬براکتینگ (صفحه ‪)98‬‬
‫دکمه ضبط صدا‬
‫شروع به ضبط یک فیلم کنید‪.‬‬
‫دکمه تنظیم ‪( EV‬صفحه ‪)111‬‬
‫دکمه را فشار داده و نگه دارید و سپس گردونه فرمان‬
‫را برای تنظیم میزان نوردهی حرکت دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪( AEL‬صفحه ‪)112‬‬
‫• در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ :‬میزان‬
‫نوردهی یا فوکوس تنظیم شده فعلی را قفل کنید‪.‬‬
‫• در حالت پخش‪ :‬فایل انتخاب شده را محافظت‬
‫کنید‪.‬‬
‫دکمه ‪Fn‬‬
‫به پانل هوشمند دسترسی پیدا كنید و برخی تنظیمات را‬
‫میزان كنید‪.‬‬
‫‪ o‬دکمه‬
‫• در صفحه منو‪ :‬گزینههای انتخابی را ذخیره کنید‪.‬‬
‫• در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ :‬به شما‬
‫اجازه می دهد تا محیط فوکوس را در برخی حالت‬
‫های گرفتن عکس به صورت دستی انتخاب کنید‪.‬‬
‫دکمه حذف‪/‬سفارشی‬
‫• در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ :‬عملکرد‬
‫اختصاص داده شده را انجام دهید‪( .‬صفحه ‪)۱68‬‬
‫• در حالت پخش‪ :‬فایل ها را حذف کنید‪.‬‬
‫شماره‬
‫نام‬
‫‪8‬‬
‫دکمه هدایت (شماره گیر هوشمند)‬
‫• در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫ ‪ :D‬اطالعات روی صفحه نمایش را‬‫تغییر دهید‪.‬‬
‫ ‪ :I‬یک میزان ‪ ISO‬انتخاب کنید‪.‬‬‫ ‪ :C‬یک گزینه توازن سفیدی را انتخاب‬‫کنید‪.‬‬
‫ ‪F‬یک حالت ‪ AF‬انتخاب کنید‪.‬‬‫• در سایر وضعیت ها‬
‫به ترتیب به باال‪ ،‬پایین‪ ،‬چپ‪ ،‬راست حرکت کنید‪.‬‬
‫(می توانید دکمه هدایت را نیز بچرخانید‪).‬‬
‫‪9‬‬
‫دکمه پخش‬
‫برای مشاهده عکسها یا فیلم ها‪ ،‬به حالت پخش مجدد‬
‫وارد شوید‪.‬‬
‫‪۱0‬‬
‫‪۱۱‬‬
‫چراغ وضعیت‬
‫وضعیت دوربین را نمایش دهید‪.‬‬
‫• چشمک زن‪ :‬هنگام ذخیره کردن عکس‪،‬‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬ارسال داده به‬
‫کامپیوتر‪ ،‬اتصال به ‪ WLAN‬یا ارسال عکس‪.‬‬
‫• ثابت‪ :‬هنگامی که هیچ اطالعاتی منتقل نمی شود‬
‫یا وقتی که انتقال اطالعات به رایانه یا چاپگر تمام‬
‫شده است یا باتری در حال شارژ شدن است‪.‬‬
‫دکمه ‪MENU‬‬
‫به گزینه ها یا منوها دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪۱2‬‬
‫حسگر نزدیکی (صفحه ‪)169‬‬
‫‪۱3‬‬
‫نمایاب (صفحه ‪)33‬‬
‫‪۱4‬‬
‫درپوش چشمی‬
‫‪31‬‬
‫دوربین من > شکل ظاهری دوربین‬
‫شماره‬
‫‪۱‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫نام‬
‫‪۱‬‬
‫کلید چرخشی تنظیم دیوپتر (صفحه ‪)33‬‬
‫‪2‬‬
‫حلقۀ بند دوربین‬
‫‪3‬‬
‫پورت میکروفن خارجی‬
‫یک میکروفن استریوی ‪ 3/5‬میلی متری وارد کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫بلندگو‬
‫‪5‬‬
‫تگ ‪NFC‬‬
‫‪6‬‬
‫پورت ‪HDMI‬‬
‫‪7‬‬
‫پورت آزاد کننده شاتر و ‪USB‬‬
‫دوربین را به رایانه یا آزاد کننده شاتر وصل کنید‪ .‬برای به حداقل رساندن حرکت دوربین‪ ،‬از یک کابل آزاد کننده شاتر به‬
‫همراه یک سه پایه استفاده کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫محفظه باتری‪/‬درپوش کارت حافظه‬
‫کارت حافظه و باتری را وارد کنید‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫صفحه نمایش (صفحه نمایش لمسی)‬
‫• برای عکس گرفتن در زاویه های باز یا بسته‪ ،‬نمایشگر را به باال یا پایین حرکت دهید‪( .‬صفحه ‪)۱4‬‬
‫• صفحه نمایش را لمس کنید تا یک منو یا گزینه را انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)38‬‬
‫‪۱0‬‬
‫آنتن داخلی‬
‫* هنگام استفاده از شبکه بی سیم از تماس با آنتن داخلی خودداری کنید‪.‬‬
‫‪۱۱‬‬
‫محل سوار شدن روی سه پایه‬
‫‪۱۱ ۱0‬‬
‫‪32‬‬
‫دوربین من > شکل ظاهری دوربین‬
‫‪2‬‬
‫تنظیم زاویه نمایاب و دیوپتر‬
‫برای گرفتن راحت عکس ها‪ ،‬زاویه نمایاب را تنظیم کنید‪ .‬نمایاب را به آرامی بیرون بکشید (‬
‫مورد نظر تنظیم شود ( )‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫) و آنرا بچرخانید تا زاویه‬
‫کلید چرخشی تنظیم دیوپتر هنگامی در دسترس است که نمایاب را بیرون بکشید‪ .‬اگر تصویر نمایاب واضح نیست‪ ،‬کلید چرخشی‬
‫تنظیم دیوپتر را حرکت دهید تا تصویر بهتر شود‪.‬‬
‫خارج از محدوده مجاز‪ ،‬زاویه نمایاب را تنظیم نکنید یا کلید چرخشی تنظیم دیوپتر را نچرخانید‪ .‬انجام این کار ممکن است به نمایاب یا‬
‫کلید چرخشی تنظیم دیوپتر آسیب بزند‪.‬‬
‫استفاده از دکمه ‪DIRECT LINK‬‬
‫شما می توانید به راحتی قابلیت ‪ Wi-Fi‬را با فشار دادن [‪ ]DIRECT LINK‬روشن کنید‪ .‬دوباره [‪ ]DIRECT LINK‬را فشار‬
‫دهید تا به حالت قبلی بازگردید‪.‬‬
‫تنظیم دکمه ‪DIRECT LINK‬‬
‫می توانید یک عملکرد ‪ Wi-Fi‬را انتخاب کنید تا هنگامیکه دکمه [‪ ]DIRECT LINK‬را فشار می دهید این عملکرد اجرا شود‪.‬‬
‫(صفحه ‪)۱68‬‬
‫برای تنظیم یک گزینه‬
‫‪،DIRECT LINK‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← d ← ]m[ ،‬نگاشت کلید ← ‪← DIRECT LINK‬‬
‫یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫دوربین من‬
‫قرار دادن باتری و کارت حافظه‬
‫طرز قرار دادن باتری و کارت حافظه اختیاری در دوربین را یاد بگیرید‪.‬‬
‫بیرون آوردن باتری و کارت حافظه‬
‫قفل باتری‬
‫کارت حافظه را طوری در دوربین قرار دهید که اتصاالت‬
‫طالیی رنگ رو به پایین باشد‪.‬‬
‫قفل را به سمت پایین بلغزانید تا باتری آزاد شود‪.‬‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫کارت را آرام فشار دهید تا از دوربین خارج شود‪ ،‬سپس آن‬
‫را از شکاف بیرون بکشید‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫باتری را طوری قرار دهید که لوگوی سامسونگ رو به‬
‫باال باشد‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫استفاده از آداپتور کارت حافظه‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫برای استفاده از کارت های حافظه میکرو در این محصول‪ ،‬رایانه یا کارت خوان حافظه‪،‬‬
‫کارت را داخل مبدل قرار دهید‪.‬‬
‫وقتی چراغ وضعیت دوربین در حال چشمک زدن است‪ ،‬کارت حافظه یا باتری را بیرون نیاورید‪.‬‬
‫انجام این کار می تواند به اطالعات ذخیره شده در کارت حافظه یا دوربین شما آسیب برساند‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫دوربین من‬
‫شارژ کردن باتری و روشن کردن دوربین‬
‫شارژ کردن باتری‬
‫روشن کردن دوربین‬
‫پیش از استفاده از دوربین برای اولین بار‪ ،‬باید باتری را شارژ کنید‪ .‬انتهای کوچک کابل ‪USB‬‬
‫را به دوربین وصل کرده و سپس انتهای دیگر کابل ‪ USB‬را به آداپتور برق متناوب متصل کنید‪.‬‬
‫کلید روشن‪-‬خاموش را بر روی وضعیت ‪ ON‬قرار دهید‪.‬‬
‫• برای خاموش کردن دوربین‪ ،‬کلید روشن‪/‬خاموش را روی ‪ OFF‬قرار دهید‪.‬‬
‫• وقتی دوربین را برای اولین بار روشن می کنید‪ ،‬صفحه ابتدایی راه اندازی ظاهر می شود‪.‬‬
‫(صفحه ‪)36‬‬
‫چراغ وضعیت‬
‫• چراغ قرمز روشن‪ :‬درحال شارژ‬
‫• چراغ سبز روشن‪ :‬کامل شارژ شده است‬
‫• چراغ قرمز چشمک زن‪ :‬بروز خطا در شارژ‬
‫فقط از آداپتور برق متناوب و کابل ‪ USB‬ارایه شده همراه دوربین استفاده کنید‪ .‬اگر از آداپتور برق‬
‫متناوب دیگری استفاده کنید‪ ،‬ممکن است باتری دوربین شارژ نشود یا درست کار نکند‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫دوربین من‬
‫انجام راه اندازی اولیه‬
‫وقتی دوربین خود را برای اولین بار روشن می کنید‪ ،‬صفحه راهاندازی اولیه ظاهر می شود‪ .‬زبان‬
‫بروی زبان کشور یا ناحیه فروش دوربین‪ ،‬از پیش تنظیم شده است‪ .‬می توانید زبان را به دلخواه‬
‫تغییر دهید‪ .‬همچنین می توانید یک مورد را با لمس آن روی صفحه‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫[‪ ]I‬را برای انتخاب منطقه زمانی فشار داده و سپس [‪ ]o‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برای انتخاب منطقه زمانی‪ ]I/D[ ،‬را فشار دهید‪ ،‬و سپس [‪]o‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫برای تنظیم گزینه‪ ]I/D[ ،‬و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫بازگشت‬
‫سال‬
‫تنظیمات تاریخ‬
‫ماه‬
‫روز‬
‫• بسته به زبان انتخاب شده‪ ،‬صفحه ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫بازگشت‬
‫منطقه زمانی‬
‫[‪ ]00:00+ GMT‬لندن‬
‫[‪ ]0۱:00- GMT‬کیپ ورد‬
‫‪6‬‬
‫[‪ ]I‬را برای انتخاب تنظیمات زمان فشار داده و سپس [‪ ]o‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫[‪ ]F/C‬را برای انتخاب یک گزینه (ساعت‪/‬دقیقه‪/‬تغییر ساعت‬
‫بهاره) انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫برای تنظیم گزینه‪ ]I/D[ ،‬و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫[‪ ]02:00- GMT‬آتالنتیک میانی‬
‫[‪ ]03:00- GMT‬بوینس آیرس‪ ،‬سائو پائلو‬
‫[‪ ]03:30- GMT‬نیوفاندلند‬
‫‪3‬‬
‫[‪ ]I‬را برای انتخاب تنظیمات تاریخ فشار داده و سپس [‪ ]o‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫[‪ ]F/C‬را برای انتخاب یک گزینه (سال‪/‬ماه‪/‬روز) انتخاب کنید‪.‬‬
‫بازگشت‬
‫تنظیمات زمان‬
‫تغییر ساعت بهاره‬
‫دقیقه‬
‫ساعت‬
‫‪36‬‬
‫دوربین من > انجام راه اندازی اولیه‬
‫‪9‬‬
‫[‪ ]I‬را برای انتخاب نوع تاریخ فشار داده و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 10‬برای انتخاب نوع تاریخ‪ ]I/D[ ،‬را فشار دهید‪ ،‬و سپس [‪ ]o‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫بازگشت‬
‫‪English‬‬
‫لندن‬
‫‪Language‬‬
‫منطقه زمانی‬
‫نوع تاریخ‬
‫تنظیمات تاریخ‪s‬‬
‫روز‪/‬ماه‪/‬سال‬
‫سال‪/‬روز‪/‬ماهتنظیمات زمان‪s‬‬
‫سال‪/‬ماه‪/‬روز‬
‫نوع تاریخ‬
‫‪ ]I[ 11‬را برای انتخاب نوع زمان فشار داده و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 12‬برای انتخاب نوع زمان‪ ]I/D[ ،‬را فشار دهید‪ ،‬و سپس [‪ ]o‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫بازگشت‬
‫لندن‬
‫‪2014/01/01‬‬
‫‪ 10:00‬ق‪.‬ظ‬
‫منطقه زمانی‬
‫تنظیمات تاریخ‬
‫تنظیمات زمان‬
‫نوع زمان‬
‫نوع تاریخ‬
‫‪12H‬‬
‫‪24H‬‬
‫نوع زمان‬
‫‪ 13‬برای اتمام راه اندازی اولیه‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫دوربین من‬
‫انتخاب عملکردها (گزینه ها)‬
‫انتخاب با دکمه ها‬
‫گردونه فرمان را حرکت دهید یا دکمه هدایت را بچرخانید یا [‪ ]F/C/I/D‬را فشار‬
‫دهید تا حرکت کنید و سپس [‪ ]o‬را برای انتخاب یک گزینه فشار دهید‪.‬‬
‫انتخاب با لمس کردن‬
‫از اشیاء تیز‪ ،‬مانند خودکار یا مداد‪ ،‬برای لمس کردن صفحه استفاده نکنید‪ .‬این کار می تواند به‬
‫صفحه آسیب برساند‪.‬‬
‫کشیدن‪ :‬ناحیه ای از صفحه را لمس کرده و نگه‬
‫دارید‪ ،‬سپس انگشت خود را بکشید‪.‬‬
‫لمس کردن‪ :‬برای انتخاب یک منو یا یک گزینه‪،‬‬
‫نماد آن را لمس کنید‪.‬‬
‫ضربه زدن‪ :‬با انگشت خود به آرامی بر روی‬
‫صفحه ضربه بزنید‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫دوربین من > انتخاب عملکردها (گزینه ها)‬
‫• وقتی صفحه را لمس می کنید یا روی آن می کشید‪ ،‬ممکن است تغییر رنگ روی دهد‪ .‬این‬
‫پدیده یک نقص محسوب نمی شود‪ ،‬بلکه جزو ویژگی های صفحه لمسی است‪ .‬برای به حداقل‬
‫رسیدن تغییر رنگ‪ ،‬کار لمس یا کشیدن را با مالیمت انجام دهید‪.‬‬
‫• در صورت استفاده دوربین در محیط هایی با رطوبت باال‪ ،‬ممکن است صفحه لمسی درست‬
‫کار نکند‪.‬‬
‫• استفاده از الیه محافظ صفحه یا سایر لوازم جانبی بر روی صفحه لمسی‪ ،‬ممکن است بر روی‬
‫عملکرد آن تاثیرگذار باشد‪.‬‬
‫• بسته به زاویه دید‪ ،‬صفحه ممکن است کم نور به نظر برسد‪ .‬برای بهبود وضوح‪ ،‬روشنایی یا‬
‫زاویه دید را تنظیم کنید‪.‬‬
‫استفاده ‪m‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهید یا‬
‫فیلمبرداری یا تنظیمات را تغییر دهید‪.‬‬
‫را روی صفحه لمس کنید و سپس گزینه های عکسبرداری و‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬تنظیم اندازه عکس در حالت ‪P‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ P‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهید یا‬
‫‪3‬‬
‫گردونه فرمان را حرکت دهید یا [‪ ]I/D‬را فشار دهید تا به ‪b‬‬
‫جابجا شوید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫• همچنین می توانید ‪ b‬را روی صفحه لمس کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫کمه هدایت را بچرخانید یا [‪ ]I/D‬دهید تا به اندازه عکس جابجا‬
‫شوید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• همچنین می توانید لیست گزینه ها را بکشید و سپس یک گزینه را لمس کنید‪.‬‬
‫انتخاب‬
‫بازگشت‬
‫‪AutoShare‬‬
‫اندازه عکس‬
‫کیفیت‬
‫‪ISO‬‬
‫‪Off‬‬
‫رنگ ‪OLED‬‬
‫‪39‬‬
‫دوربین من > انتخاب عملکردها (گزینه ها)‬
‫‪5‬‬
‫دکمه هدایت را بچرخانید یا [‪ ]I/D‬را فشار دهید تا به یک گزینه‬
‫جابجا شوید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• همچنین می توانید لیست گزینه ها را بکشید و سپس یک گزینه را لمس کنید‪.‬‬
‫• برای بازگشت به منوی قبلی‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید یا بازگشت را‬
‫لمس کنید‪.‬‬
‫انتخاب‬
‫برای دسترسی به بعضی عملکردها مانند نوردهی‪ ISO ،‬و توازن سفیدی‪ ]f[ ،‬را فشار دهید یا‬
‫را روی صفحه لمس کنید‪.‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬تنظیم میزان نوردهی در حالت ‪P‬‬
‫بازگشت‬
‫‪AutoShare‬‬
‫اندازه عکس‬
‫(‪)3:2( )5472x3648‬‬
‫اندازه عکس‬
‫(‪)3:2( )3888x2592‬‬
‫کیفیت‬
‫(‪)3:2( )2976x1984‬‬
‫‪ISO‬‬
‫(‪)3:2( )1728x1152‬‬
‫(‪)16:9( )5472x3080‬‬
‫‪6‬‬
‫استفاده از پانل هوشمند‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ P‬قرار گیرد‪.‬‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید یا‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫رنگ ‪OLED‬‬
‫برای جابجایی به حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ]m[ ،‬را فشار‬
‫دهید یا بازگشت را لمس کنید‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫دوربین من > انتخاب عملکردها (گزینه ها)‬
‫‪3‬‬
‫دکمه هدایت را بچرخانید یا [‪ ]F/C/I/D‬را فشار دهید تا‬
‫به ‪ EV‬جابجا شوید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• می توانید با حرکت دادن گردونه فرمان به چپ یا راست بدون نیاز به فشار‬
‫دادن [‪ ]o‬یک گزینه را مستقیما انتخاب کنید‪.‬‬
‫• شما همچنین می توانید یک گزینه با دست زدن به آن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم‬
‫استفاده از ‪iFn‬‬
‫دکمه [‪ ]i-Function‬روی یك لنز ‪ i-Function‬را فشار دهید تا بتوانید سرعت شاتر‪ ،‬میزان‬
‫دیافراگم‪ ،‬میزان نوردهی‪ ،‬حساسیت ‪ ISO‬و توازن سفیدی را روی لنز به صورت دستی انتخاب و‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫بازگشت‬
‫‪EV : 0.0‬‬
‫می توانید بعضی گزینه ها را با کشیدن‬
‫آنها‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫میزان یک گزینه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫گردونه فرمان را حرکت دهید یا دکمه هدایت را بچرخانید یا‬
‫[‪ ]F/C‬را فشار دهید تا میزان نوردهی را تنظیم کنید و سپس [‪]o‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• همچنین می توانید کلید چرخشی را روی صفحه بکشید و سپس تنظیم را لمس‬
‫کنید تا این گزینه تنظیم شود‪.‬‬
‫تنظیم‬
‫بازگشت‬
‫‪EV : 0.0‬‬
‫‪41‬‬
‫دوربین من > انتخاب عملکردها (گزینه ها)‬
‫‪4‬‬
‫استفاده از عملکرد ‪iFn Standard‬‬
‫وقتی از [‪ ]i-Function‬روی یك لنز ‪ i-Function‬استفاده می كنید‪ ،‬می توانید سرعت شاتر‪،‬‬
‫میزان دیافراگم‪ ،‬میزان نوردهی‪ ،‬حساسیت ‪ ISO‬و توازن سفیدی را روی لنز به صورت دستی‬
‫انتخاب و تنظیم کنید‪ .‬از عملکرد ‪ Z‬نیز می توانید استفاده کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ S ،A ،P‬یا ‪ M‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهید ← ‪ iFn ← d‬تامیظنت ← تلاح‬
‫‪.Standard iFn‬‬
‫‪3‬‬
‫برای بازگشت به حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ]m[ ،‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫برای انتخاب یک تنظیم‪ ]i-Function[ ،‬را روی لنز فشار دهید‪.‬‬
‫• جهت انتخاب موارد برای نمایان شدن‪ ← d ← ]m[ ،‬تنظیمات ‪iFn‬‬
‫← ‪ ← iFn Standard‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• همچنین می توانید [‪ ]i-Function‬و سپس [‪ ]I/D‬را فشار دهید یا‬
‫صفحه را بکشید تا یک تنظیم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫←‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫میزان دیافراگم‬
‫میزان دیافراگم را تنظیم کنید‪.‬‬
‫سرعت شاتر‬
‫سرعت شاتر را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪EV‬‬
‫میزان نوردهی را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ISO‬‬
‫حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫یک گزینه توازن سفیدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪Z‬‬
‫روی سوژه زوم کنید با این قابلیت که کیفیت تصویر از زوم دیجیتال کمتر‬
‫افت کند‪ .‬با این حال وضوح یا اندازه عکس شما ممکن است در مقایسه با‬
‫زمانی که بوسیله چرخاندن حلقه زوم‪ ،‬بزرگنمایی را انجام میدهید متفاوت‪،‬‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫دوربین من > انتخاب عملکردها (گزینه ها)‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫حلقه فوکوس را برای انتخاب یک گزینه تنظیم کنید‪.‬‬
‫• برای انتخاب یک گزینه همچنین می توانید گردونه فرمان را حرکت دهید یا‬
‫دکمه هدایت را بچرخانید یا روی صفحه بکشید‪.‬‬
‫برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید تا یک عکس بگیرد‪.‬‬
‫گزینه های موجود‬
‫سه بعدی‬
‫حالت گرفتن عکس‬
‫‪P‬‬
‫‪A‬‬
‫‪S‬‬
‫‪M‬‬
‫دیافراگم‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫سرعت شاتر‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪EV‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ISO‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫• هنگامی که یک لنز وصل می کنید و حالت خودکار‪ 3D‬را در حالت ‪ 3‬بعدی تنظیم می کنید‪،‬‬
‫این عملکرد در دسترس نیست‪.‬‬
‫• ‪ Z‬هنگامی که روش عکسبرداری و فیلمبرداری را روی توالی تنظیم می کنید‪ ،‬در‬
‫دسترس نیست‪.‬‬
‫• ‪ Z‬هنگام گرفتن عکس با فرمت فایل ‪ ،RAW‬در دسترس نیست‪.‬‬
‫• ‪ Z‬هنگام ضبط فیلم با فشردن دکمه ضبط فیلم‪ ،‬غیرفعال می شود‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫دوربین من > انتخاب عملکردها (گزینه ها)‬
‫استفاده از عملکرد ‪iFn Plus‬‬
‫در یک لنز ‪ ،i-Function‬دکمه [‪ ]i-Function‬را فشار داده و سپس [‪ ]W[ ،]N‬یا‬
‫[‪ ]a‬را روی دوربین فشار دهید‪ .‬توسط ‪ i-Function‬می توانید عملکردهای اختصاص داده‬
‫شده را اجرا کنید یا منوی تنظیمات را باز کنید‪.‬‬
‫به طور مثال‪ ،‬اختصاص عملکرد کیفیت عکس به دکمه اندازه گیری‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ S ،A ،P‬یا ‪ M‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهید ← ‪ ← d‬تنظیمات ‪iFn Plus ← iFn‬‬
‫اندازه گیری ← کیفیت‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫تنظیمات ‪ ← iFn‬حالت ← ‪ iFn Plus‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫←‬
‫‪5‬‬
‫برای بازگشت به حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ]m[ ،‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫[‪ ]i-Function‬را از روی یک لنز ‪ i-Function‬و سپس [‪ ]N‬را‬
‫از روی دوربین فشار دهید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫یک گزینه کیفیت عکس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید تا یک عکس بگیرد‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫دوربین من‬
‫نمادهای صفحه نمایش‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫•‬
‫نماد‬
‫‪ :‬به طور کامل شارژ شده‬
‫محیط فوکوس‬
‫است‬
‫‪ :‬تقریبا ً شارژ شده است‬
‫•‬
‫(قرمز)‪ :‬خالی است‬
‫•‬
‫(باتری را شارژ کنید)‬
‫‪ :‬در حال شارژ‬
‫•‬
‫عکسبرداری‬
‫‪۱‬‬
‫تشخیص چهره‬
‫توازن سفیدی (صفحه ‪)8۱‬‬
‫تنظیم دقیق توازن سفیدی‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪( )OIS‬صفحه ‪)94‬‬
‫لرزش دوربین‬
‫‪2‬‬
‫‪ Z‬روشن‬
‫مقیاس فوکوس دستی‬
‫‪ Z‬نسبت‬
‫سنجش سطح (صفحه ‪)46‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .1‬اطالعات عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫نماد‬
‫فوکوس‬
‫رنگ ‪( OLED‬صفحه ‪)80‬‬
‫سرعت شاتر‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫میزان تنظیم نوردهی‬
‫تاریخ جاری‬
‫حساسیت ‪( ISO‬صفحه ‪)79‬‬
‫نوار صفحه اعالن‬
‫کارت حافظه وارد نشده است**‬
‫‪100%‬‬
‫هیستوگرام (صفحه ‪)۱67‬‬
‫شرح‬
‫فاصله کانونی*‬
‫* این نماد هنگامی نمایان می شود که یک لنز ‪ Power Zoom‬وصل کنید‪.‬‬
‫** عکس هایی که بدون وارد کردن کارت حافظه گرفته می شوند را نمی توان‬
‫به یک کارت حافظه یا رایانه منتقل کرد‪.‬‬
‫‪ .2‬گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫نماد‬
‫فایل ‪RAW‬‬
‫محدوده دینامیک (صفحه ‪)۱09‬‬
‫میزان دیافراگم‬
‫زمان جاری‬
‫شرح‬
‫شرح‬
‫قفل نوردهی خودکار (صفحه ‪)۱۱2‬‬
‫اندازه عکس‬
‫قفل فوکوس خودکار (صفحه ‪)۱۱2‬‬
‫حالت توالی‬
‫تعداد موجود عکس‬
‫فالش (صفحه ‪)۱0۱‬‬
‫درصد باتری‬
‫تنظیم شدت فالش‬
‫کادر فوکوس خودکار‬
‫اندازه گیری (صفحه ‪)۱06‬‬
‫ناحیه اندازه گیری نقطه ای‬
‫حالت ‪( AF‬صفحه ‪)84‬‬
‫‪ .3‬گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری (لمسی)‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫حالت هوشمند را تغییر دهید**‬
‫ذخیره کردن حالت سفارشی***‬
‫اتصال همراه****‬
‫گزینه های فوکوس خودکار لمسی‬
‫گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫پانل هوشمند‬
‫** این نماد فقط وقتی از صفحه هوشمند استفاده کرده باشید‪ ،‬ظاهر می شود‪.‬‬
‫*** این نماد زمانی ظاهر میشود که شما حالت سفارشی ‪ 1‬یا سفارشی ‪ 2‬را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫**** شما میتوانید مستقیما ً یک عملکرد ‪ Wi-Fi‬را که به تلفن هوشمند وصل‬
‫میشود‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫نمادهای نشان داده شده بسته به حالتی که انتخاب می کنید‬
‫یا گزینه هایی که تنظیم می کنید‪ ،‬تغییر می کنند‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫دوربین من > نمادهای صفحه نمایش‬
‫فیلمبرداری‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫‪۱‬‬
‫میزان صدای فیلم‬
‫‪2‬‬
‫درباره سنجش سطح‬
‫سنجش سطح‪ ،‬به شما کمک می کند تا دوربین را با خطوط افقی‬
‫و عمودی روی نمایشگر تراز کنید‪ .‬اگر سنجش سطح تراز‬
‫نیست‪ ،‬سنجش سطح را با استفاده از عملکرد کالیبراسیون افقی‬
‫کالیبره کنید‪( .‬صفحه ‪)۱7۱‬‬
‫عمودی‬
‫‪ .2‬گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫اندازه فیلم‬
‫‪ .1‬اطالعات عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫نماد‬
‫اندازه گیری (صفحه ‪)۱06‬‬
‫شرح‬
‫توازن سفیدی (صفحه ‪)8۱‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫تنظیم دقیق توازن سفیدی‬
‫لغو فوکوس خودکار لمسی‪.‬‬
‫زمان ضبط فعلی‪/‬زمان ضبط موجود‬
‫‪100%‬‬
‫حالت ‪( AF‬صفحه ‪)84‬‬
‫درصد باتری‬
‫‪ :‬به طور کامل شارژ شده است‬
‫•‬
‫‪ :‬تقریبا ً شارژ شده است‬
‫•‬
‫(قرمز)‪ :‬خالی است‬
‫•‬
‫(باتری را شارژ کنید)‬
‫‪ :‬در حال شارژ‬
‫•‬
‫عالمت زوم*‬
‫میزان نوردهی‬
‫حساسیت ‪( ISO‬صفحه ‪)79‬‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪( )OIS‬صفحه ‪)94‬‬
‫افقی‬
‫▲ غیر تراز‬
‫▲ تراز‬
‫لرزشگیر دیجیتالی تصویر (‪( )DIS‬صفحه ‪)۱۱5‬‬
‫محو کننده (صفحه ‪)۱۱6‬‬
‫در جهت عمودی‪ ،‬نمی توانید از سنجش سطح استفاده کنید‪.‬‬
‫حرکت چندگانه (صفحه ‪)۱۱5‬‬
‫ضبط صدا خاموش است (صفحه ‪)۱۱6‬‬
‫میکروفن داخلی درحال استفاده است‬
‫دکمه زوم*‬
‫رنگ ‪( OLED‬صفحه ‪)80‬‬
‫* این نماد هنگامی نمایان می شود که یک لنز ‪ Power Zoom‬وصل کنید‪.‬‬
‫نمادهای نشان داده شده بسته به حالتی که انتخاب می کنید یا‬
‫گزینه هایی که تنظیم می کنید‪ ،‬تغییر می کنند‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫دوربین من > نمادهای صفحه نمایش‬
‫در حالت پخش‬
‫مشاهده عکس ها‬
‫پخش فیلم ها‬
‫‪۱‬‬
‫گرفتن عکس‬
‫حالت‬
‫‪F No‬‬
‫شاتر‬
‫‪ISO‬‬
‫اندازه گیری‬
‫فالش‬
‫فاصله کانونی‬
‫توازن سفیدی‬
‫‪EV‬‬
‫اندازه عکس‬
‫عدد پوشه‪-‬عدد فایل‬
‫تاریخ و ساعت‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫تصاویر کوچک عکسها را مشاهده کنید‪( .‬لمسی)‬
‫‪۱‬‬
‫عکس گرفته شده‬
‫سرعت پخش‬
‫فایل فعلی‪/‬تعداد کل فایل ها‬
‫‪2‬‬
‫هیستوگرام ‪( RGB‬صفحه ‪)۱67‬‬
‫حرکت چندگانه‬
‫حالت گرفتن عکس‪ ،‬اندازه گیری‪ ،‬فالش‪ ،‬توازن‬
‫سفیدی‪ ،‬میزان دیافراگم‪ ،‬سرعت شاتر‪ ،ISO ،‬فاصله‬
‫کانونی‪ ،‬میزان نوردهی‪ ،‬اندازه عکس‪ ،‬شماره پوشه‪-‬‬
‫شماره فایل‪ ،‬تاریخ‬
‫زمان پخش فعلی‬
‫نوار صفحه اعالن‬
‫یک فایل را اشتراک گذاری کنید‪( .‬لمسی)‬
‫‪m‬‬
‫اطالعات‬
‫توقف‬
‫منو پخش‪/‬ویرایش (لمسی)‬
‫فایل ‪RAW‬‬
‫فایل ‪ 3‬بعدی‬
‫فایل حفاظت شده‬
‫‪3‬‬
‫مدت فیلم‬
‫‪/‬‬
‫مشاهده فایل قبلی‪/‬جستجو به عقب‪( .‬هربار که نماد‬
‫جستجو به عقب را لمس کنید‪ ،‬سرعت جستجو را‬
‫به این ترتیب تغییر می دهید‪).8X ،4X ،2X :‬‬
‫‪/‬‬
‫پخش را متوقف کنید یا ادامه دهید‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫مشاهده فایل بعدی‪/‬جستجو به جلو‪( .‬هربار که نماد‬
‫جستجو به جلو را لمس کنید‪ ،‬سرعت اسکن را به‬
‫این ترتیب تغییر می دهید‪).8X ،4X ،2X :‬‬
‫تنظیم میزان صدا یا قطع کردن صدا‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫دوربین من > نمادهای صفحه نمایش‬
‫تغییر اطالعات نمایش داده شده‬
‫مشاهده صفحه اعالن‬
‫را در باالی نمایشگر لمس کنید‪ .‬می توانید روشنی نمایشگر‬
‫برای باز کردن پنل اعالن‪،‬‬
‫را تنظیم کنید یا عمر باتری و اطالعات ذخیره سازی دادهها را مشاهده نمایید‪ .‬اگر تنظیمات پیش‬
‫فرض دوربین را در مورد اندازه و کیفیت عکس‪ ،‬میزان نوردهی و حساسیت ‪ ISO‬تغییر داده اید‪،‬‬
‫می توانید این تنظیمات تغییر یافته را مشاهده نمایید‪ .‬پایین پنل اعالن را لمس کنید یا [‪ ]m‬یا‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید تا بسته شود‪.‬‬
‫روشنی نمایشگر‬
‫اتوماتیک‬
‫سطح باتری‬
‫‪۱0‬‬
‫سطح حافظه و باتری‬
‫حافظه‬
‫برداشت (ها)‬
‫تنظیمات تغییر یافته دوربین‬
‫برای تغییر دادن نوع نمایش‪ ]D[ ،‬را مکرراً فشار دهید‪.‬‬
‫حالت‬
‫نوع نمایش‬
‫عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‬
‫• اطالعات ابتدایی تصویربرداری (حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬سرعت‬
‫شاتر‪ ،‬میزان دیافراگم‪ ،‬میزان نوردهی‪ ،‬حساسیت ‪ ISO‬و غیره)‬
‫• اطالعات ابتدایی عکسبرداری و فیلمبرداری ‪ +‬دکمههای گزینه عکسبرداری‬
‫و فیلمبرداری (منو‪ ،Fn ،‬اتصال همراه‪ ،‬فوکوس خودکار لمسی) ‪ +‬سنجش‬
‫سطح‬
‫• اطالعات ابتدایی عکسبرداری و فیلمبرداری ‪ +‬دکمههای گزینه عکسبرداری‬
‫و فیلمبرداری ‪ +‬اطالعات گزینههای جاری عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫(اندازه عکس‪ ،‬حالت توالی‪ ،‬فالش‪ ،‬اندازهگیری‪ ،‬حالت ‪ AF‬و غیره)‬
‫• اطالعات ابتدایی عکسبرداری و فیلمبرداری ‪ +‬دکمههای گزینه عکسبرداری‬
‫و فیلمبرداری ‪ +‬اطالعات گزینههای جاری عکسبرداری و فیلمبرداری ‪+‬‬
‫هیستوگرام ‪ +‬تاریخ و ساعت‬
‫• بدون اطالعات (هنگام اتصال به یک ‪ HDTV‬یا نمایشگر دارای ‪)HDMI‬‬
‫پخش‬
‫• اطالعات اولیه‬
‫• همه اطالعات مربوط به فایل فعلی نمایش داده شود‪.‬‬
‫• همه اطالعات مربوط به فایل فعلی‪ ،‬از جمله هیستوگرام ‪ RGB‬نمایش داده‬
‫شود‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫دوربین من‬
‫لنزها‬
‫می توانید لنزهای اختیاری خریداری کنید که منحصراً برای دوربین سری ‪ NX‬شما ساخته شده‬
‫اند‪.‬‬
‫با عملکردهای هر لنز آشنا شوید و لنزی را که مطابق نیازها و ترجیحات شما است‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫شکل ظاهری لنز‬
‫لنز ‪( SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III‬مثال)‬
‫‪8‬‬
‫‪۱‬‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫‪۱‬‬
‫شاخص محل نصب لنز‬
‫‪2‬‬
‫حلقه زوم‬
‫‪3‬‬
‫حلقه فوکوس (صفحه ‪)92‬‬
‫‪4‬‬
‫شاخص محل نصب کالهک لنز‬
‫‪5‬‬
‫لنز‬
‫‪6‬‬
‫‪ i-Function‬دکمه (صفحه ‪)64‬‬
‫‪7‬‬
‫سوئیچ ‪( AF/MF‬صفحه ‪)84‬‬
‫‪8‬‬
‫اتصاالت لنز‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫در صورت استفاده نکردن از لنز‪ ،‬درپوش لنز و درپوش محل نصب لنز را وصل کنید تا از لنز در‬
‫برابر گرد و غبار و خراشیدگی محافظت شود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪49‬‬
‫دوربین من > لنزها‬
‫قفل کردن‪/‬باز کردن قفل لنز‬
‫لنز ‪( SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II‬مثال)‬
‫برای قفل کردن لنز‪ ،‬سوئیچ قفل زوم را از بدنه دوربین به بیرون بکشید و نگه دارید و حلقه زوم‬
‫را همانطور که در شکل نشان داده شده است‪ ،‬بچرخانید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫‪۱‬‬
‫شاخص محل نصب لنز‬
‫‪2‬‬
‫سوئیچ قفل زوم‬
‫‪3‬‬
‫لنز‬
‫‪4‬‬
‫حلقه فوکوس (صفحه ‪)92‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ i-Function‬دکمه (صفحه ‪)64‬‬
‫‪6‬‬
‫حلقه زوم‬
‫‪7‬‬
‫اتصاالت لنز‬
‫‪50‬‬
‫دوربین من > لنزها‬
‫برای باز کردن قفل لنز‪ ،‬حلقه زوم را همانطور که در تصویر نشان داده شده است‪ ،‬بچرخانید تا‬
‫صدای تق بشنوید‪.‬‬
‫لنز ‪( SAMSUNG 16 mm F2.4‬مثال)‬
‫‪5‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫در صورت قفل بودن لنز‪ ،‬امکان عکسبرداری وجود ندارد‪.‬‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫‪۱‬‬
‫‪ i-Function‬دکمه (صفحه ‪)64‬‬
‫‪2‬‬
‫شاخص محل نصب لنز‬
‫‪3‬‬
‫حلقه فوکوس (صفحه ‪)92‬‬
‫‪4‬‬
‫لنز‬
‫‪5‬‬
‫اتصاالت لنز‬
‫‪51‬‬
‫دوربین من > لنزها‬
‫نشانه گذاری لنز‬
‫شماره‬
‫یاد بگیرید که اعداد روی لنز نشان دهنده چه چیزی هستند‪.‬‬
‫‪۱‬‬
‫لنز ‪( SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS‬مثال)‬
‫‪3 4 5‬‬
‫‪2‬‬
‫شرح‬
‫میزان دیافراگم‬
‫محدوده میزان های دیافراگم پشتیبانی شده‪ .‬به عنوان مثال‪ 1:3.5–6.3 ،‬به این معناست که‬
‫حداکثر محدوده میزان دیافراگم‪ ،‬از ‪ 3/5‬تا ‪ 6/3‬است‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫فاصله کانونی‬
‫این فاصله از وسط لنز تا نقطه کانونی آن است (بر حسب میلی متر)‪ .‬این عدد در محدوده‪:‬‬
‫حداقل فاصله کانونی تا حداکثر فاصله کانونی لنز بیان می شود‪.‬‬
‫فاصله های کانونی بیشتر منجر به زوایای بسته تر نما می شوند و سوژه بزرگ نمایی می‬
‫شود‪ .‬فاصله های کانونی کمتر منجر به زوایای بازتر نما می شوند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ED‬‬
‫‪ ED‬به معنای پراکنش بسیار پایین است‪ .‬شیشه دارای پراکنش بسیار پایین‪ ،‬در به حداقل‬
‫رساندن انحراف رنگی موثر است (این انحراف زمانی پدید می آید که لنز نتواند تمام رنگ‬
‫ها را در یک نقطه همگرایی واحد متمرکز کند)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪( OIS‬صفحه ‪)94‬‬
‫ثابت سازی نوری تصویر‪ .‬لنزهای دارای این ویژگی می توانند لرزش دوربین را تشخیص‬
‫دهند و به طور مؤثری لرزش داخل دوربین را خنثی می کنند‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪Ø‬‬
‫قطر لنز‪ .‬هنگام اتصال یک فیلتر به لنز‪ ،‬مطمئن شوید که قطرهای لنز و فیلتر یکسان هستند‪.‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪52‬‬
‫دوربین من‬
‫لوازم جانبی‬
‫امکان استفاده از لوازم جانبی نظیر فالش خارجی که می توانند کیفیت و راحتی عکسبرداری را‬
‫افزایش دهند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬
‫شکل ظاهری فالش خارجی‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر در مورد لوازم جانبی اختیاری به دفترچه راهنمای آنها مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪( SEF220A‬مثال) (اختیاری)‬
‫‪7‬‬
‫• تصاویر ممکن است با اقالم واقعی فرق داشته باشند‪.‬‬
‫• لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ را می توانید از فروشگاه یا مرکز خدمات سامسونگ‬
‫خریداری کنید‪ .‬سامسونگ در قبال آسیب ناشی از استفاده از لوازم جانبی ساخت تولیدکنندگان‬
‫دیگر‪ ،‬هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫شماره‬
‫‪9‬‬
‫شرح‬
‫‪۱‬‬
‫نمادهای صفحه نمایش‬
‫‪2‬‬
‫چراغ ‪/READY‬دکمه تست‬
‫‪3‬‬
‫دکمه ‪MODE‬‬
‫‪4‬‬
‫دکمه آزاد کننده فالش‬
‫‪5‬‬
‫دکمه روشن‪-‬خاموش‬
‫‪6‬‬
‫درپوش باتری‬
‫‪7‬‬
‫المپ‬
‫‪8‬‬
‫کلید حالت تله‪/‬واید‬
‫‪9‬‬
‫اتصال کفشک‬
‫‪53‬‬
‫دوربین من > لوازم جانبی‬
‫متصل کردن فالش بیرونی‬
‫‪1‬‬
‫درپوش کفشک را از دوربین جدا کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫فالش را با لغزاندن درون کفشک نصب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دکمه روشن‪-‬خاموش روی فالش را فشار دهید‪.‬‬
‫• می توانید با فالشی که کامال شارژ نشده عکس بگیرید‪ ،‬اما توصیه می شود که از فالش کامال‬
‫شارژ استفاده کنید‪.‬‬
‫• ممکن است گزینه های موجود بسته به حالت عکسبرداری و فیلمبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫• بین دو بار فالش زدن‪ ،‬یک فاصله زمانی وجود دارد‪ .‬تکان نخورید تا فالش برای بار دوم‬
‫بزند‪.‬‬
‫• برای آگاهی از جزئیات بیشتر درباره فالش های اختیاری‪ ،‬به دفترچه راهنمای کاربر فالش‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫فقط از فالش های مورد تأیید سامسونگ استفاده نمایید‪ .‬استفاده از فالشهای ناسازگار ممکن است به‬
‫دوربین شما آسیب بزند‪.‬‬
‫• برای جدا کردن فالش‪ ،‬در حالی که دکمه ‪ PUSH‬را فشار داده اید‪ ،‬به آرامی‬
‫فالش را بیرون بکشید‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫دوربین من‬
‫حالت های گرفتن عکس‬
‫دو حالت ساده عکسبرداری ‪ -‬حالت —اتوماتیک هوشمند و شیک — به شما کمک می کند تا با‬
‫تنظیمات خودکار متعددی عکس بگیرید‪ .‬حالت های دیگر امکان بیشتر سفارشی کردن تنظیمات را‬
‫فراهم می کنند‪.‬‬
‫نماد‬
‫‪ t‬حالت اتوماتیک هوشمند‬
‫در حالت اتوماتیک هوشمند‪ ،‬دوربین شرایط پیرامون را تشخیص می دهد و به طور خودکار‬
‫عواملی را تنظیم می نماید که به نوردهی‪ ،‬از جمله سرعت شاتر‪ ،‬میزان دیافراگم‪ ،‬نورسنجی‪،‬‬
‫توازن سفیدی‪ ،‬و جبران نوردهی‪ ،‬کمک می کنند‪ .‬برخی از عملکردهای عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری محدود می شوند زیرا دوربین بیشتر عملکردها را کنترل می کند‪ .‬این حالت برای‬
‫گرفتن عکس های فوری با حداقل تنظیمات‪ ،‬مناسب است‪.‬‬
‫شرح‬
‫‪t‬‬
‫حالت اتوماتیک هوشمند (صفحه ‪)55‬‬
‫‪P‬‬
‫حالت برنامه (صفحه ‪)57‬‬
‫‪A‬‬
‫حالت اولویت دیافراگم (صفحه ‪)59‬‬
‫‪S‬‬
‫حالت اولویت شاتر (صفحه ‪)60‬‬
‫‪M‬‬
‫حالت تنظیمات دستی (صفحه ‪)6۱‬‬
‫‪T‬‬
‫حالت سفارشی ‪( ۱‬صفحه ‪)63‬‬
‫‪U‬‬
‫حالت سفارشی ‪( 2‬صفحه ‪)63‬‬
‫‪i‬‬
‫حالت اولویت لنز (صفحه ‪)64‬‬
‫‪s‬‬
‫شیک هوشمند (صفحه ‪)66‬‬
‫‪B‬‬
‫قابلیت های ‪( Wi-Fi‬صفحه ‪)۱34‬‬
‫‪55‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ t‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫سوژه خود را در کادر تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫منظره با پس زمینه روشن‬
‫چهره با پس زمینه روشن‬
‫چهره‬
‫عکس های نمای نزدیک از اشیا‬
‫• دوربین صحنه ای را انتخاب می کند‪ .‬نماد صفحه متناسب در صفحه ظاهر می‬
‫شود‪.‬‬
‫عکس های نمای نزدیک از متن‬
‫غروب‬
‫داخلی‪ ،‬تاریک‬
‫‪A‬‬
‫روشن جزیی‬
‫نمای نزدیک با نوردهی نقطه ای‬
‫چهره با نوردهی نقطه ای‬
‫آسمان آبی‬
‫نواحی جنگلی که معموالً پوشیده از سوژه های سبزرنگ هستند‬
‫عکس های نمای نزدیک از اشیای رنگی‬
‫صحنه های قابل تشخیص‬
‫نماد‬
‫دوربین بر روی سهپایه ثابت میشود و سوژه برای مدت معینی بیحرکت میماند‪( .‬در‬
‫هنگام عکسبرداری و فیلمبرداری در تاریکی)‬
‫شرح‬
‫منظره‬
‫اشیای دارای حرکت پیوسته‬
‫صحنه هایی با پس زمینه های سفید روشن‬
‫آتش بازی (با استفاده از سه پایه)‬
‫منظره در شب‬
‫چهره در شب‬
‫‪4‬‬
‫برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫• ممکن است دوربین بسته به عوامل خارجی‪ ،‬مانند لرزش دوربین‪ ،‬روشنایی یا فاصله نسبت به‬
‫سوژه‪ ،‬حتی برای سوژه های یکسان‪ ،‬صحنه های مختلفی را تشخیص دهد‪.‬‬
‫• اگر دوربین نتواند حالت صحنه مناسبی را انتخاب کند‪ ،‬برای حالت اتوماتیک هوشمند از‬
‫تنظیمات پیش فرض استفاده می کند‪.‬‬
‫• حتی اگر چهره ای تشخیص داده شود‪ ،‬ممکن است دوربین بسته به وضعیت یا روشنایی‬
‫سوژه‪ ،‬حالت عکسبرداری از چهره را انتخاب نکند‪.‬‬
‫• حتی اگر از سه پایه استفاده کنید‪ ،‬در صورتی که سوژه در حال حرکت باشد‪ ،‬ممکن است‬
‫دوربین حالت سه پایه ( ) را تشخیص ندهد‪.‬‬
‫• مصرف باتری دوربین افزایش می یابد زیرا دوربین برای انتخاب صحنه های مناسب اغلب‬
‫تنظیمات را تغییر می دهد‪.‬‬
‫‪ P‬حالت برنامه‬
‫دوربین به طور خودکار سرعت شاتر و میزان دیافراگم را تنظیم می کند تا یک میزان نوردهی‬
‫مطلوب به دست آید‪.‬‬
‫این حالت وقتی مناسب است که بخواهید در حالی که امکان انجام تنظیمات دیگر وجود دارد‪ ،‬با‬
‫نوردهی ثابت عکس بگیرید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ P‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫گزینه های دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید تا یک عکس بگیرد‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫جابجایی برنامه‬
‫جابجایی برنامه به شما اجازه می دهد در حالی كه دوربین همان نوردهی را حفظ می كند سرعت‬
‫شاتر و میزان دیافراگم را تنظیم كنید‪ .‬وقتی گردونه فرمان را به چپ حرکت می دهید یا کلید‬
‫ناوبری را خالف جهت عقربه های ساعت می چرخانید‪ ،‬سرعت شاتر کم می شود و میزان‬
‫دیافراگم زیاد می شود‪ .‬وقتی گردونه فرمان را به راست حرکت می دهید یا کلید ناوبری را در‬
‫جهت عقربه های ساعت حرکت می چرخانید‪ ،‬سرعت شاتر زیاد می شود و میزان دیافراگم کم می‬
‫شود‪.‬‬
‫مینیمم سرعت شاتر‬
‫مینیمم سرعت شاتر را تنظیم کنید‪ .‬هر چند‪ ،‬اگر امکان رسیدن به میزان بهینه نوردهی به دلیل‬
‫رسیدن حساسیت ‪ ISO‬به حداکثر مقدار ‪ ISO‬تنظیم شده بهوسیله محدوده ‪ ISO‬خودکار وجود‬
‫نداشته باشد‪ ،‬ممکن است سرعت شاتر پایینتر از حداقل سرعت شاتر انتخاب شده باشد‪.‬‬
‫برای تنظیم مینیمم سرعت‬
‫شاتر‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری [‪← b ← ]m‬‬
‫مینیمم سرعت شاتر ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫• استفاده از این قابلیت فقط زمانی ممکن است که حساسیت ‪ ISO‬بر روی اتوماتیک تنظیم شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫• از این قابلیت فقط میتوان در حالت برنامه یا اولویت روزنه لنز استفاده کرد‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫‪ A‬حالت اولویت روزنه لنز‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ A‬قرار گیرد‪.‬‬
‫در حالت اولویت روزنه لنز‪ ،‬بر اساس میزان دیافراگمی که انتخاب می کنید‪ ،‬دوربین به طور‬
‫خودکار سرعت شاتر را محاسبه می نماید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برای تنظیم مقدار دیافراگم‪ ،‬گردونه فرمان را حرکت دهید یا دکمه هدایت‬
‫را بچرخانید‪.‬‬
‫می توانید با تغییر میزان دیافراگم‪ ،‬عمق میدان (‪ )DOF‬را تنظیم کنید‪ .‬این حالت برای‬
‫عکسبرداری از چهره‪ ،‬گل و منظره مناسب است‪.‬‬
‫• همچنین می توانید میزان دیافراگم را با فشار دادن [‪ ،]f‬رفتن به میزان‬
‫دیافراگم و سپس حرکت دادن گردونه فرمان یا کشیدن روی صفحه‪ ،‬تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫گزینه های دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید تا یک عکس بگیرد‪.‬‬
‫• در محیط های کم نور‪ ،‬باید حساسیت ‪ ISO‬را افزایش دهید تا از تار شدن عکس ها جلوگیری‬
‫کنید‪.‬‬
‫• برای تنظیم مینیمم سرعت شاتر‪ ،‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← ]m[ ،‬‬
‫‪ ← b‬مینیمم سرعت شاتر ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫عمق میدان زیاد‬
‫عمق میدان کم‬
‫‪59‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫‪ S‬حالت اولویت شاتر‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ S‬قرار گیرد‪.‬‬
‫در حالت اولویت شاتر‪ ،‬بر اساس سرعت شاتری که انتخاب می کنید‪ ،‬دوربین به طور خودکار‬
‫میزان دیافراگم را تنظیم می نماید‪ .‬این حالت برای عکس گرفتن از سوژه هایی که به سرعت‬
‫حرکت می کنند یا برای ایجاد جلوه های ردیاب در عکس‪ ،‬مناسب است‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برای تنظیم سرعت شاتر‪ ،‬گردونه فرمان را حرکت دهید یا دکمه هدایت‬
‫را بچرخانید‪.‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬سرعت شاتر را روی بیشتر از ‪ ۱/500‬ثانیه تنظیم نمایید تا سوژه را بی حرکت‬
‫کنید‪ .‬جهت تار کردن سوژه‪ ،‬سرعت شاتر را روی کمتر از ‪ ۱/30‬ثانیه تنظیم کنید‪.‬‬
‫• همچنین می توانید سرعت شاتر را با فشار دادن [‪ ،]f‬رفتن به سرعت شاتر‬
‫و سپس حرکت دادن گردونه فرمان یا کشیدن روی صفحه‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫گزینه های دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید تا یک عکس بگیرد‪.‬‬
‫برای جبران مقدار کاهش یافته نوری که توسط سرعت زیاد شاتر فراهم می شود‪ ،‬دیافراگم را باز‬
‫کنید و اجازه دهید نور بیشتری وارد دوربین شود‪ .‬اگر باز هم عکس ها خیلی تاریک هستند‪ ،‬میزان‬
‫‪ ISO‬را افزایش دهید‪.‬‬
‫سرعت کم شاتر‬
‫سرعت زیاد شاتر‬
‫‪60‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫‪ M‬حالت تنظیمات دستی‬
‫حالت تنظیمات دستی به شما اجازه می دهد تا سرعت شاتر و میزان دیافراگم را به صورت دستی‬
‫تنظیم کنید‪ .‬در این حالت‪ ،‬می توانید نوردهی عکس های خود را به طور کامل کنترل کنید‪.‬‬
‫این حالت در محیط های عکسبرداری و فیلمبرداری کنترل شده‪ ،‬مانند یک استودیو‪ ،‬یا‬
‫هنگام ضروری بودن انجام دقیق تنظیمات دوربین‪ ،‬مناسب است‪ .‬حالت تنظیمات دستی برای‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری از صحنه های شب یا آتش بازی نیز توصیه می شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ M‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫گردونه فرمان را حرکت دهید تا سرعت شاتر تنظیم شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دکمه هدایت را بچرخانید تا میزان دیافراگم تنظیم شود‪.‬‬
‫استفاده از حالت انتخاب کادر‬
‫وقتی میزان دیافراگم یا سرعت شاتر را تنظیم می كنید‪ ،‬نوردهی مطابق با تنظیمات تغییر می كند‪،‬‬
‫بنابراین ممكن است صفحه تاریك شود‪ .‬وقتی این عملكرد روشن باشد‪ ،‬روشنایی صفحه نمایش‬
‫بدون توجه به تنظیمات ثابت است‪ ،‬بنابراین می توانید عكس خود را بهتر كادربندی كنید‪.‬‬
‫برای استفاده از حالت‬
‫انتخاب کادر‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫حالت انتخاب کادر ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫• همچنین می توانید سرعت شاتر یا میزان دیافراگم را با فشار دادن [‪،]f‬‬
‫رفتن به سرعت شاتر یا میزان دیافراگم و سپس حرکت دادن گردونه فرمان یا‬
‫کشیدن روی صفحه‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫گزینه های دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید تا یک عکس بگیرد‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫استفاده از عملکرد ‪Bulb‬‬
‫از عملکرد ‪ Bulb‬برای تصویربرداری از صحنه های شب یا آسمان شب استفاده كنید‪ .‬هنگامی که‬
‫[شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬شاتر باز می ماند تا بتوانید جلوه های نوری متحرک را ایجاد کنید‪.‬‬
‫برای استفاده از یک‬
‫المپ‪،‬‬
‫گردونه فرمان را به طور کامل به چپ تا ‪ ← Bulb‬حرکت دهید‪[ ،‬شاتر] را‬
‫به مدت دلخواه فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫• اگر مقدار ‪ ISO‬تنظیم شده باال باشد یا شاتر به مدت طوالنی باز نگه داشته شود‪ ،‬ممکن است‬
‫نویز تصویر افزایش یابد‪.‬‬
‫• گزینه های عکاسی پیاپی‪ ،‬فالش و تصویر تک لمسی را نمی توان همراه با عملکرد‬
‫‪ Bulb‬استفاده کرد‪.‬‬
‫• عملکرد ‪ Bulb‬فقط در حالت دستی قابل استفاده است‪.‬‬
‫• برای جلوگیری از لرزیدن دوربین خود‪ ،‬از سه پایه و آزاد کننده شاتر استفاده کنید‪.‬‬
‫• هر قدر شاتر را به مدت بیشتری باز نگه دارید‪ ،‬مدت بیشتری برای ذخیره عکس طول می‬
‫کشد‪ .‬هنگامی که عکسی ذخیره می شود‪ ،‬دوربین را خاموش نکنید‪.‬‬
‫• اگر می خواهید برای مدت طوالنی از این عملکرد استفاده کنید‪ ،‬از باتری کامال شارژ شده‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫‪ U T‬حالت سفارشی‬
‫‪4‬‬
‫حالت سفارشی به شما امکان می دهد با سفارشی سازی و ذخیره گزینه ها‪ ،‬حالت های گرفتن‬
‫عکس مخصوص خودتان را ایجاد کنید‪ .‬تنظیمات گزینه های متداول را ذخیره کنید و سپس آن را‬
‫به عنوان حالت گرفتن عکس مخصوص خودتان که برای محیط عکسبرداری سفارشی شده است‪،‬‬
‫باز کنید‪ .‬هنگام عکسبرداری در محیط های مختلف‪ ،‬داشتن تنظیمات عکسبرداری ترجیحی یا‬
‫استفاده متداول از گزینه های از پیش تنظیم شده در شرایط خاص‪ ،‬از حالت سفارشی استفاده کنید‪.‬‬
‫گزینههای عکسبرداری و فیلمبرداری را بررسی کرده و ذخیره را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫با استفاده از صفحه کلید یک نام برای حالت وارد کنید‪( .‬صفحه ‪)۱39‬‬
‫‪6‬‬
‫برای ذخیره یک حالت‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ذخیره کردن حالت های سفارشی‬
‫می توانید تا ‪ ۱0‬حالت سفارشی را ذخیره کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ T ،M ،S ،A ،P‬یا ‪U‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهید و سپس ‪ ← d‬مدیریت حالت سفارشی‬
‫ذخیره را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• همچنین میتوانید حالت سفارشی را با لمس کردن‬
‫کنید‪.‬‬
‫• همچنین با فشار دادن [‪ ]f‬و سپس لمس کردن‬
‫سفارشی را ذخیره کنید‪.‬‬
‫←‬
‫انتخاب حالت های سفارشی‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ T‬یا ‪ U‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫در پنجره بازشو‪ ،‬به یک حالت سفارشی ذخیره شده بروید و سپس‪ ،‬بلی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫از روی صفحه ذخیره‬
‫• همچنین می توانید [‪ ]m‬را فشار دهید و سپس ‪ ← d‬مدیریت حالت‬
‫سفارشی ← باز کردن ← یک حالت را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫نیز می توانید یک حالت‬
‫• اگر هیچ گونه حالت سفارشی ذخیره نشده باشد‪ ،‬می توانید یک حالت گرفتن‬
‫عکس را از پنجره ای که در دوربین باز می شود انتخاب کنید‪ ،‬گزینههای‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری را تنظیم کنید و حالت های سفارشی جدید را ذخیره‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫گزینههای عکسبرداری و فیلمبرداری را بررسی کرده و ‪ OK‬را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫‪ i‬حالت اولویت لنز‬
‫حذف حالت های سفارشی‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ T ،M ،S ،A ،P‬یا ‪U‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهید و سپس ‪ ← d‬مدیریت حالت سفارشی‬
‫حذف را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫یک حالت را برای حذف انتخاب کنید و سپس [‪ ]n‬را فشار دهید‪.‬‬
‫←‬
‫حالت اولویت لنز‪ ،‬به شما امکان می دهد که عمق میدان یا کنتراست عکس را تنظیم کنید یا از‬
‫عملکرد ‪ Z‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ i‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برای انتخاب یک تنظیم‪ ]i-Function[ ،‬را روی لنز فشار دهید‪.‬‬
‫• همچنین می توانید [‪ ]i-Function‬و سپس [‪ ]I/D‬را فشار دهید یا‬
‫صفحه را بکشید تا یک تنظیم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫‪3‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫‪E‬‬
‫عمق میدان را تنظیم کنید تا پس زمینه تار یا واضح شود‪.‬‬
‫‪G‬‬
‫کنتراست را تنظیم کنید تا اختالف سایه های عکس افزایش یا کاهش یابد‪.‬‬
‫‪Z‬‬
‫روی سوژه زوم کنید با این قابلیت که کیفیت تصویر از زوم دیجیتال‬
‫کمتر افت کند‪ .‬با این حال وضوح عکس شما ممکن است در مقایسه‬
‫با زمانی که بوسیله چرخاندن حلقه زوم‪ ،‬بزرگنمایی را انجام میدهید‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫حلقه فوکوس را برای انتخاب یک گزینه تنظیم کنید‪.‬‬
‫• برای انتخاب یک گزینه همچنین می توانید گردونه فرمان را حرکت دهید یا‬
‫دکمه هدایت را بچرخانید یا روی صفحه بکشید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید تا یک عکس بگیرد‪.‬‬
‫• هنگامی که یک لنز وصل می کنید و حالت خودکار‪ 3D‬را در حالت ‪ 3‬بعدی تنظیم می کنید‪،‬‬
‫این عملکرد در دسترس نیست‪.‬‬
‫تنظیم می کنید‪ ،‬میزان دیافراگم افزایش‬
‫• همان طور که گزینه ‪ E‬را نزدیک تر به‬
‫یافته و سرعت شاتر کاهش می یابد‪ .‬در شرایط کم نور‪ ،‬عکس ها ممکن است تار شوند‪.‬‬
‫• همان طور که گزینه ‪ G‬را به ‪ +4‬نزدیک تر تنظیم می کنید‪ ،‬اختالف سایه ها‬
‫در عکس افزایش می یابد‪.‬‬
‫• ‪ Z‬هنگامی که روش عکسبرداری و فیلمبرداری را روی توالی تنظیم می کنید‪ ،‬در‬
‫دسترس نیست‪.‬‬
‫• ‪ Z‬هنگام گرفتن عکس با فرمت فایل ‪ ،RAW‬در دسترس نیست‪.‬‬
‫• ‪ Z‬هنگام ضبط فیلم با فشردن دکمه ضبط فیلم‪ ،‬غیرفعال می شود‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫‪ s‬حالت هوشمند‬
‫در حالت هوشمند‪ ،‬می توانید با گزینه های از پیش تنظیم شده برای یک صحنه خاص‪ ،‬عکس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ s‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫یک صحنه انتخاب کنید‪.‬‬
‫عکسبرداری از چهره‬
‫به نمای مشبک جابجا شوید‪.‬‬
‫برای جابجایی بین گزینهها‪ ،‬بکشید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫آرایش چهره‬
‫با گزینه هایی برای مخفی کردن ایرادهای چهره‪ ،‬عکس پرتره بگیرید‪.‬‬
‫بهترین چهره‬
‫چندین عکس بگیرید و برای ایجاد بهترین تصویر ممکن‪ ،‬چهره ها را‬
‫جایگزین کنید‪.‬‬
‫منظره‬
‫از مناظر و صحنه های طبیعت بی جان عکس بگیرید‪.‬‬
‫فاصله نزدیک‬
‫از سوژه های کوچک یا نمای نزدیک عکس بگیرید‪.‬‬
‫ثابت کردن عملکرد‬
‫از سوژه هایی که با سرعت باال در حال حرکتند‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫صدای غنی‬
‫یک عکس با رنگ های شاداب بگیرید‪.‬‬
‫پانوراما‬
‫در یک عکس‪ ،‬از صحنه عریض پانوراما عکس بگیرید‪.‬‬
‫آبشار‬
‫از صحنه های آبشار عکس بگیرید‪.‬‬
‫نوردهی چندگانه‬
‫چندین عکس بگیرید و آنها را همپوشانی کنید تا یک تصویر ایجاد شود‪.‬‬
‫عکسبرداری خالقانه‬
‫عکس هایی بگیرید که جلوه های آن بطور خودکار اعمال شده اند‪.‬‬
‫تصویر پرشی هوشمند‬
‫ناحیه ای را تنظیم کنید که وقتی حرکتی شناسایی شد‪ ،‬به صورت خودکار‬
‫از سوژه درحال پرش عکس بگیرد‪.‬‬
‫سیاه یکدست‬
‫از سوژه ها با شکل های تیره در مقابل پس زمینه روشن‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫به نمای فهرست جابجا شوید‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫غروب آفتاب‬
‫از صحنه های غروب آفتاب با رنگهای قرمز و زرد طبیعی عکس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫شب‬
‫در شرایط کم نور بدون فالش چندین عکس بگیرید‪ .‬دوربین آنها را برای‬
‫ایجاد تصویری که روشن تر و واضح تر باشد‪ ،‬ترکیب می کند‪.‬‬
‫آتش بازی‬
‫از صحنه های آتش بازی عکس بگیرید‪.‬‬
‫ردپای نور‬
‫از صحنه های ردیابی نور در شرایط نور کم عکس بگیرید‪.‬‬
‫برخی از گزینه ها هنگام استفاده از نمایاب در دسترس نیستند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید تا عکس بگیرد‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫استفاده از حالت بهترین چهره‬
‫‪5‬‬
‫در حالت بهترین چهره‪ ،‬می توانید چندین عکس بگیرید و برای ایجاد بهترین تصویر ممکن‪ ،‬چهره‬
‫ها را جایگزین کنید‪ .‬از این حالت برای انتخاب بهترین تصویر از تک تک افراد در هنگام گرفتن‬
‫عکس گروهی استفاده کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ s‬قرار گیرد و سپس‬
‫بهترین چهره را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫سوژه خود را در فریم تراز کرده و سپس برای فوکوس‪ ،‬دکمه [شاتر] را‬
‫تا نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫• مراحل ‪ 4‬و ‪ 5‬را برای جایگزین کردن سایر چهره ها در عکس تکرار کنید‪.‬‬
‫• نماد‬
‫روی تصویری که دوربین توصیه می کند‪ ،‬ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫• برای مخفی کردن چهره های عکسبرداری شده‪،‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫• دوربین بطور متوالی ‪ 5‬عکس می گیرد‪.‬‬
‫• اولین عکس به عنوان تصویر پس زمینه تنظیم می شود‪.‬‬
‫• دوربین به طور اتوماتیک بعد از عکسبرداری‪ ،‬چهره ها را تشخیص می دهد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫از بین ‪ 5‬عکس چهره گرفته شده‪ ،‬بهترین تصویر را لمس کنید‪.‬‬
‫یک چهره را برای جایگزین کردن لمس کنید‪.‬‬
‫ذخیره‬
‫‪6‬‬
‫برای ذخیره عکس‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای جلوگیری از لرزیدن دوربین خود‪ ،‬از سه پایه استفاده کنید‪.‬‬
‫• دقت وضوح روی ‪ 5.9M‬یا کمتر تنظیم شده است‪.‬‬
‫بازگشت‬
‫‪68‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫گرفتن عکس های پانورامایی‬
‫‪5‬‬
‫یک عکس پانورامای ‪ 2‬بعدی یا ‪ 3‬بعدی بگیرید‪ .‬عکسهای پانورامای سه بعدی گرفته شده را فقط‬
‫می توان بر روی یک تلویزیون ‪ 3‬بعدی یا نمایشگر ‪ 3‬بعدی مشاهده کرد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ s‬قرار گیرد و سپس پانوراما‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫[‪ ← b ← ]m‬پانوراما ← پانورامای زنده یا ‪ 3‬بعدی را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫برای بازگشت به حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ]m[ ،‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫برای شروع تصویربرداری‪[ ،‬شاتر] را فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫وقتی [شاتر] فشار داده شده است‪ ،‬دوربین را به آرامی در جهت انتخاب‬
‫شده حرکت دهید‪.‬‬
‫• در حالت پانورامای ‪ 3‬بعدی‪ ،‬می توانید فقط در جهت افقی عکس بگیرید‪.‬‬
‫• در راستای حرکت‪ ،‬فلشی نشان داده می شود و تمام تصویر درحال‬
‫عکسبرداری در کادر پیش نمایش نشان داده می شود‪.‬‬
‫• وقتی صحنه ها تراز می شوند‪ ،‬دوربین بطور خودکار عکس بعدی را می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫وقتی کارتان تمام شد‪[ ،‬شاتر] را رها کنید‪.‬‬
‫• دوربین به طور خودکار عکسها را در یک عکس ذخیره می کند‪.‬‬
‫• اگر هنگام تصویر برداری‪[ ،‬شاتر] را رها کنید‪ ،‬عکسبرداری پانورامایی‬
‫متوقف شده و عکس های گرفته شده ذخیره می شوند‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫• بسته به عکس پانورامای گرفته شده‪ ،‬وضوح فرق می کند‪.‬‬
‫• در حالت پانوراما‪ ،‬بعضی از گزینه های عکسبرداری در دسترس نیست‪.‬‬
‫• دوربین ممکن است بدلیل ترکیب بندی عکسبرداری یا حرکت سوژه‪ ،‬عکسبرداری را متوقف‬
‫کند‪.‬‬
‫• در حالت پانوراما‪ ،‬اگر دوربین را برای بهبود کیفیت تصویر حرکت ندهید‪ ،‬ممکن است‬
‫دوربین آخرین تصویر از صحنه را نگیرد‪ .‬برای گرفتن عکس از تمام منظره‪ ،‬دوربین را‬
‫اندکی فراتر از نقطه ای که می خواهید صحنه پایان بگیرد‪ ،‬حرکت دهید‪.‬‬
‫• در حالت پانورامای ‪ 3‬بعدی‪ ،‬ممکن است بدلیل ماهیت جلوه ‪ 3‬بعدی‪ ،‬دوربین شما ابتدا یا‬
‫انتهای صحنه را عکس نگیرد‪ .‬برای ثبت تمام صحنه‪ ،‬دوربین را اندکی بیشتر از نقاط شروع‬
‫و پایان مورد نظر برای ثبت‪ ،‬حرکت دهید‪.‬‬
‫• عکس های گرفته شده در حالت ‪ 3‬بعدی‪ ،‬با فرمتهای ‪ 2( JPEG‬بعدی) و‬
‫‪ 3( MPO‬بعدی) ذخیره میشوند‪ .‬بر روی نمایشگر دوربین تان‪ ،‬تنها می توانید فایلهای‬
‫‪ JPEG‬را مشاهده کنید‪.‬‬
‫• برای مشاهده فایلهای ‪ 3‬بعدی‪ ،‬دوربین خود را با کابل اختیاری ‪ HDMI‬به تلویزیون ‪ 3‬بعدی‬
‫یا نمایشگر ‪ 3‬بعدی وصل کنید‪ .‬برای مشاهده تصاویر‪ ،‬از عینک ‪ 3‬بعدی مناسب استفاده کنید‪.‬‬
‫• گرفتن عکس در حالت پانورامای ‪ 3‬بعدی ممکن است منجر به ایجاد جلوه ‪ 3‬بعدی برجسته‬
‫کمتری نسبت به عکس های گرفته شده با لنز ‪ 3‬بعدی گردد‪ .‬برای افزایش جلوه ‪ 3‬بعدی‪ ،‬لنز‬
‫‪ 3‬بعدی اختیاری را متصل کرده و از حالت ‪ 3‬بعدی استفاده کنید‪( .‬صفحه ‪)73‬‬
‫• برای کسب بهترین نتیجه هنگام گرفتن عکس های پانورامایی‪ ،‬از موارد زیر پرهیز کنید‪:‬‬
‫ حرکت دادن بسیار سریع یا بسیار آهسته دوربین‬‫ حرکت دادن بسیار کم دوربین برای ضبط تصویر بعدی‬‫ حرکت دادن دوربین با سرعتی نامنظم‬‫ تکان دادن دوربین‬‫ تصویربرداری در یک مکان تاریک‬‫ عکس گرفتن از اشیای متحرک اطراف‬‫ شرایط عکسبرداری که روشنایی یا رنگ نور در حال تغییر باشد‬‫• تصاویر گرفته شده بطور خودکار ذخیره می شوند و عکسبرداری تحت شرایط زیر متوقف‬
‫می شود‪:‬‬
‫ وقتی هنگام عکسبرداری جهت عکسبرداری تغییر کند‬‫ وقتی دوربین با سرعت زیاد جابجا شود‬‫‪ -‬اگر دوربین را حرکت ندهید‬
‫‪70‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫استفاده از حالت تصویر پرشی هوشمند‬
‫‪4‬‬
‫در حالت تصویر پرشی هوشمند‪ ،‬می توانید ناحیه ای را برای گرفتن عکس از سوژه درحال پرش‬
‫تنظیم کنید‪ .‬هنگامی که حرکتی شناسایی شود‪ ،‬دوربین به طور خودکار عکس می گیرد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ s‬قرار گیرد و سپس‬
‫تصویر پرشی هوشمند را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫کادر روی صفحه را به محل مورد نظر بکشید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫گوشه های کادر را بکشید تا اندازه آن متناسب با سوژه در حال پریدن‬
‫تنظیم شود (یک شخص)‪.‬‬
‫برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] یا [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• چراغ دستیار‪/AF‬چراغ تایمر به مدت ‪ 5‬ثانیه چشمک خواهند زد‪ .‬هنگامی‬
‫که المپ در حال چشمک زدن است‪ ،‬به سوژه اطالع می دهد که آماده پریدن‬
‫باشد‪.‬‬
‫• هنگامی که پس از متوقف شدن چشمک چراغ دستیار‪/AF‬چراغ تایمر‪ ،‬سوژه‬
‫ای در داخل کادر روی صفحه شناسایی شد‪ ،‬دوربین ‪ 5‬عکس پشت سر هم می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫بهترین تصویر را از میان ‪ 5‬عکسی که گرفته اید‪ ،‬لمس کنید تا انتخاب‬
‫شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫برای ذخیره عکس‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای برگشت به حالت گرفتن عکس بدون ذخیره کردن عکس‪ ]m[ ،‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫• برای جلوگیری از لرزیدن دوربین خود‪ ،‬از سه پایه استفاده کنید‪.‬‬
‫• در محیط های تاریک‪ ،‬دوربین نمی تواند عکس بگیرد‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫فیلمبرداری‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬می توانید فیلم های ‪ )1920X1080( full HD‬با فشار‬
‫(ضبط ویدیو) ضبط کنید‪ .‬دوربین به شما اجازه می دهد که فایل های فیلم با طول حداکثر‬
‫دادن‬
‫‪ 29‬دقیقه و ‪ 59‬ثانیه تا زمانی که اندازه فایل فیلم به ‪ 4‬گیگابایت برسد و با سرعت ‪،30 ،60‬‬
‫‪ ،24‬یا ‪ ۱5‬فریم در ثانیه ضبط کرده و فایل ها را با فرمت ‪ )H.264( MP4‬ذخیره کنید‪( .‬برای‬
‫‪ 60( 1920X1080‬فریم بر ثانیه) می توانید تا‬
‫‪ 2۱‬دقیقه و ‪ ۱5‬ثانیه ضبط کنید‪ 60 ).‬فریم در ثانیه فقط در ‪ 1920X1080‬و ‪ 1280X720‬در‬
‫دسترس است و ‪ 24‬فریم بر ثانیه فقط برای ‪ 1920X810‬در دسترس است‪ ۱5 .‬فریم در ثانیه‬
‫فقط برای بعضی گزینه های فیلتر هوشمند در دسترس است‪ .‬صدا از طریق میکروفن دوربین‬
‫ضبط می شود‪( .‬اگر یک میکروفن خارجی وصل کنید‪ ،‬صدا از طریق میکروفون خارجی ضبط‬
‫خواهد شد‪).‬‬
‫می توانید با تنظیم میزان دیافراگم و سرعت شاتر برای حالت انتخاب شده‪ ،‬نوردهی را تنظیم کنید‪.‬‬
‫اگر هنگام ضبط فیلم از لنزی استفاده می کنید که دارای سوئیچ ‪ MF/AF‬نیست‪ ]F[ ،‬را فشار‬
‫دهید تا عملکرد ‪ AF‬فعال یا غیرفعال شود‪ .‬اگر از لنزی استفاده می کنید که دارای سوئیچ‬
‫‪ MF/AF‬است‪ ،‬عملکرد ‪ AF‬براساس تنظیمات این کلید عمل خواهد کرد‪.‬‬
‫برای محو یا ظاهر کردن تدریجی یک صحنه‪ ،‬محو کننده را انتخاب کنید‪ .‬برای تنظیم گزینه های‬
‫ضبط‪ ،‬می توانید صدا‪ ،‬حذف صدای باد یا سایر گزینه ها را انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)۱۱6‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪،M ،S ،A ،P ،t‬‬
‫‪ i ،U ،T‬یا ‪ s‬قرار گیرد‪.‬‬
‫• این ویژگی در بعضی حالت ها عمل نمی کند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫گزینه های دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫برای شروع ضبط‪،‬‬
‫(ضبط ویدیو) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫برای توقف ضبط‪،‬‬
‫(ضبط ویدیو) را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫• (‪ H.264 )MPEG-4 part10/AVC‬آخرین فرمت فشرده سازی ویدئویی است که در‬
‫سال ‪ 2003‬با همکاری ‪ ISO-IEC‬و ‪ ITU-T‬به وجود آمده است‪ .‬از آنجایی که این فرمت‬
‫از نرخ فشرده سازی باالیی استفاده می کند‪ ،‬اطالعات بیشتری را می توان در فضای حافظه‬
‫کمتر ذخیره کرد‪.‬‬
‫• اگر در هنگام فیلمبرداری گزینه لرزشگیر تصویر را روشن کرده باشید‪ ،‬ممکن است دوربین‬
‫صدای لرزشگیر تصویر را ضبط کند‪.‬‬
‫• در صورتیکه هنگام فیلمبرداری لنزها را تنظیم کنید‪ ،‬صدای بزرگنمایی یا سایر صداهای لنز‬
‫ممکن ضبط شود‪.‬‬
‫• هنگام استفاده از لنزهای ویدئویی اختیاری‪ ،‬صدای فوکوس اتوماتیک ضبط نمیشود‪.‬‬
‫• اگر هنگام فیلمبرداری لنز دوربین را جدا کنید‪ ،‬ضبط متوقف می شود‪ .‬هنگام فیلمبرداری‪ ،‬لنز‬
‫را عوض نکنید‪.‬‬
‫• اگر در حین فیلمبرداری میکروفون خارجی را وصل کرده یا جدا کنید‪ ،‬صدا از طریق‬
‫میکروفن دوربین ضبط خواهد شد‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫• اگر در حین فیلمبرداری‪ ،‬زاویه فیلمبرداری دوربین را ناگهان تغییر دهید‪ ،‬ممکن است دوربین‬
‫نتواند تصاویر را درست ضبط کند‪ .‬برای به حداقل رساندن لرزش دوربین‪ ،‬از سه پایه استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫• دوربین در هنگام ضبط فیلم‪ ،‬فقط از عملکرد فوکوس اتوماتیک چندگانه پشتیبانی می کند‪ .‬نمی‬
‫توانید از عملکردهای دیگر تنظیمات ناحیه فوکوس‪ ،‬مانند تشخیص چهره ‪ AF‬استفاده کنید‪.‬‬
‫• اگر اندازه یک فایل فیلم بیشتر از ‪ 4‬گیگابایت شود‪ ،‬حتی اگر حداکثر زمان فیلمبرداری‬
‫(‪ 29‬دقیقه و ‪ 59‬ثانیه) نرسیده باشد دوربین بهصورت خودکار فیلمبرداری را متوقف می کند‪.‬‬
‫• اگر از یک کارت حافظه با سرعت نوشتن پایین استفاده کنید‪ ،‬چون کارت نمی تواند با سرعت‬
‫فیلم در حال ضبط اطالعات را پردازش کند‪ ،‬ممکن است ضبط فیلم شما قطع شود‪ .‬اگر این‬
‫امر اتفاق افتاد‪ ،‬کارت خود را با یک کارت حافظۀ دارای سرعت باالتر تعویض کنید یا اندازه‬
‫تصویر را کاهش دهید (به عنوان مثال‪ ،‬از ‪ 1280X720‬به ‪.)640X480‬‬
‫• هنگام فرمت کردن کارت حافظه‪ ،‬همیشه با استفاده از دوربین فرمت کنید‪ .‬اگر کارت حافظه‬
‫را در دوربین دیگری یا رایانه فرمت کنید‪ ،‬ممکن است فایل های موجود در کارت را از‬
‫دست بدهید یا باعث تغییر در ظرفیت کارت شوید‪.‬‬
‫• وقتی دکمه ضبط فیلم را فشار می دهید‪ Z ،‬خاموش می شود‪.‬‬
‫• وقتی یک فیلم را با همان حساسیت ‪ ISO‬ضبط می کنید‪ ،‬صفحه ممکن است به نسبت عکس‪،‬‬
‫تاریکتر شود‪ .‬حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• هنگامی که در حالت ‪ A ،P‬یا ‪ S‬فیلمبرداری می کنید‪ ISO ،‬به صورت خودکار بر روی‬
‫اتوماتیک تنظیم می شود‪.‬‬
‫حالت ‪ 3‬بعدی‬
‫می توانید با لنزهای ‪ 3‬بعدی اختیاری‪ ،‬عکس ها یا فیلم های ‪ 3‬بعدی بگیرید‪.‬‬
‫لنز ‪( SAMSUNG 45 mm F1.8 ]T6[ 2D/3D‬مثال)‬
‫کلید ‪ 2‬بعدی‪ 3/‬بعدی روی لنز را روی ‪ 3‬بعدی تنظیم کنید و سپس با فاصله تا ‪ ۱/5‬تا ‪ 5‬متر از‬
‫سوژه‪ ،‬عکس یا فیلم بگیرید‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫• حالت ‪ 3D‬همیشه صرف نظر از کلید چرخشی دوربین حالت روشن است مگر در حالت‬
‫‪.B‬‬
‫• برای استفاده از گزینههای ‪ 3D‬اتوماتیک که امکان تنظیم خودکار گزینههای عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری دوربین را بر اساس شرایط ‪ 3D‬تنظیم می کنند‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫حالت خودکار‪ ← 3D‬روشن روشن را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای تغییر گزینه ضبط ‪ 3‬بعدی‪ ← g ← ]m[ ،‬حالت ‪ ← 3D REC‬یک گزینه‬
‫دلخواه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫پهلو به پهلو*‪ :‬دو تصویر را در کنار هم نشان می دهد‪.‬‬
‫بسته بندی فریم‪ :‬تصویر مربوط به چشم چپ و راست را به نوبت در فریم ها نشان می‬
‫دهد‪.‬‬
‫• گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری در دسترس بسته به حالت های عکسبرداری متفاوت‬
‫است‪.‬‬
‫• می توانید اندازه عکس (‪ 4.1M )2688X1512‬یا (‪ 2.1M )1920X1080‬را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫• وضوح فیلم بر روی ‪ 1920X1080‬تنظیم شده است‪.‬‬
‫• فیلم هایی که به صورت ‪ 3‬بعدی ضبط می شود ممکن است تیره ضبط شوند یا هنگام پخش‬
‫لرزان باشند‪.‬‬
‫• عکسبرداری و فیلمبرداری در دماهای پایین ممکن است منجر به اعوجاج رنگ در عکس ها‬
‫شده یا باتری بیشتری مصرف کند‪.‬‬
‫• در وضعیت نوری پایین تر از ‪ 900/LV 8/5‬ممکن است نتوانید بهدرستی عکس یا فیلم‬
‫بگیرید‪ .‬برای کسب بهترین نتیجه‪ ،‬عکس ها را در مکان های دارای نور کافی بگیرید‪.‬‬
‫• هنگام عکسبرداری از سوژه های دارای مواد پالریزه مانند نمایشگر‪ ،‬عینک آفتابی یا فیلتر‬
‫پالریزه‪ ،‬یا استفاده از مواد پالریزه به همراه لنز؛ ممکن است عکس ها تاریک به نظر برسند‬
‫یا جلوه ‪ 3‬بعدی به درستی اعمال نشود‪.‬‬
‫• برای جلوگیری از لرزیدن دوربین خود‪ ،‬از سه پایه استفاده کنید‪.‬‬
‫• اگر هنگام عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬دوربین را بچرخانید یا به صورت عمودی کج کنید‪،‬‬
‫ممکن است جلوه ‪ 3‬بعدی به درستی اعمال نشود‪ .‬عکس ها را در حالی که دوربین در‬
‫وضعیت عادی است بگیرید‪.‬‬
‫• اگر در نور فلورسنت عکس بگیرید یا از تصاویر تولید شده بهوسیله پروژکتور یا تلویزیون‬
‫عکس بگیرید‪ ،‬تصاویر گرفته شده ممکن است به دلیل پدیده سو‪-‬سو زدن تیره ظاهر شوند‪.‬‬
‫• در حالت ‪ 3‬بعدی‪ ،‬گزینه ‪ x8‬ندرک گرزب از فوکوس دستی کمکی ممکن است قابل استفاده‬
‫نباشد‪.‬‬
‫• نمایشگر دوربین‪ ،‬فیلم های ‪ 3‬بعدی را فقط در حالت ‪ 2‬بعدی نشان می دهد‪.‬‬
‫• عکس های گرفته شده در حالت ‪ 3‬بعدی‪ ،‬با فرمتهای ‪ 2( JPEG‬بعدی) و‬
‫‪ 3( MPO‬بعدی) ذخیره میشوند‪ .‬بر روی نمایشگر دوربین تان‪ ،‬تنها می توانید فایلهای‬
‫‪ JPEG‬را مشاهده کنید‪.‬‬
‫• برای مشاهده فایلهای ‪ 3‬بعدی‪ ،‬دوربین خود را با کابل اختیاری ‪ HDMI‬به تلویزیون ‪ 3‬بعدی‬
‫یا نمایشگر ‪ 3‬بعدی وصل کنید‪ .‬برای مشاهده تصاویر‪ ،‬از عینک ‪ 3‬بعدی مناسب استفاده کنید‪.‬‬
‫• در حالت ‪ 3‬بعدی‪ ،‬نمی توانید از فالش استفاده کنید‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫دوربین من > حالت های گرفتن عکس‬
‫عملکردهای موجود در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر درباره عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬به فصل ‪ 2‬مراجعه‬
‫کنید‪ .‬میانبر هر عملکرد را فشار دهید‪.‬‬
‫موجود در‬
‫میانبر‬
‫عملکرد‬
‫ناحیه ‪( AF‬صفحه ‪)87‬‬
‫‪*s/*i/M/S/A/P‬‬
‫‪F/f‬‬
‫حالت ‪( AF‬صفحه ‪)84‬‬
‫‪*3D/*s/*i/M/S/A/P‬‬
‫‪f‬‬
‫عکاسی پیاپی (تک‪/‬‬
‫مداوم‪/‬توالی‬
‫توالی‪/‬تایمر‪/‬براکتینگ)‬
‫(صفحه ‪)95‬‬
‫‪*3D/*t/*s/*i/M/S/A/P‬‬
‫‪f‬‬
‫محدوده دینامیک‬
‫(صفحه ‪)109‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫عملکرد‬
‫موجود در‬
‫میانبر‬
‫اتصال ‪ AE‬به نقطه ‪AF‬‬
‫(صفحه ‪)108‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫اندازه گیری (صفحه ‪)106‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪N‬‬
‫فوکوس دستی کمکی‬
‫(صفحه ‪)92‬‬
‫‪*3D/t/s/i/M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫‪( OIS‬ضد لرزش)‬
‫(صفحه ‪)94‬‬
‫‪t/*s/i/M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫رنگ ‪( OLED‬صفحه ‪)80‬‬
‫‪t/s/i/M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫اندازه عکس (صفحه ‪)77‬‬
‫‪*3D/t/*s/i/M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫راهنمای عکس (صفحه ‪)83‬‬
‫‪3D/M/S/A/P‬‬
‫‪f‬‬
‫کیفیت (صفحه ‪)78‬‬
‫‪*s/i/M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫جبران نوردهی (صفحه ‪)111‬‬
‫‪3D/S/A/P‬‬
‫‪W/f‬‬
‫قفل نوردهی‪/‬فوکوس‬
‫(صفحه ‪)112‬‬
‫فیلتر هوشمند (صفحه ‪)110‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪f‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪a‬‬
‫فالش (صفحه ‪)101‬‬
‫فوکوس خودکار لمسی‬
‫(صفحه ‪)90‬‬
‫‪*3D/t/*s/i/M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫‪*t/*s/*i/*M/*S/*A/*P‬‬
‫‪f‬‬
‫توازن سفیدی (صفحه ‪)81‬‬
‫‪*3D/M/S/A/P‬‬
‫‪C/f‬‬
‫اوج فوکوس (صفحه ‪)93‬‬
‫‪t/s/i/M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫حالت انتخاب کادر‬
‫(صفحه ‪)61‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫گرفتن عکس با فاصله زمانی‬
‫(صفحه ‪)100‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫‪( ISO‬صفحه ‪)79‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪I/f‬‬
‫* برخی از عملکردها در این حالت ها محدود هستند‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫فصل ‪2‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫با عملکردهای قابل تنظیم در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری آشنا شوید‪.‬‬
‫با استفاده از عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری می توانید از عکسها و فیلم بیشتر سفارشی شده لذت ببرید‪.‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫ابعاد و وضوح‬
‫اندازه عکس‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫با افزایش وضوح‪ ،‬عکس یا فیلم‪ ،‬پیکسل های بیشتری خواهد داشت و بنابراین می توان آن را‬
‫روی کاغذی بزرگتر چاپ کرد یا روی صفحه ای بزرگتر نمایش داد‪ .‬وقتی از وضوح باال استفاده‬
‫می کنید‪ ،‬اندازه فایل نیز افزایش می یابد‪ .‬برای عکس هایی که در فریم عکس دیجیتال نمایش داده‬
‫می شوند یا در وب بارگذاری می شوند‪ ،‬وضوح پایین تری انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم اندازه‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫اندازه عکس ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫اندازه‬
‫توصیه شده برای‬
‫*‪)3:2( 5472x3648‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪.A0‬‬
‫‪)3:2( 3888x2592‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪.A2‬‬
‫‪)3:2( 2976x1984‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪.A4‬‬
‫‪)3:2( 1728x1152‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪.A5‬‬
‫‪)16:9( 5472x3080‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪ A1‬یا پخش با تلویزیون ‪.HDTV‬‬
‫‪)16:9( 3712x2088‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪ A3‬یا پخش با تلویزیون ‪.HDTV‬‬
‫‪)16:9( 2944x1656‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪ A4‬یا پخش با تلویزیون ‪.HDTV‬‬
‫‪)16:9( 1920x1080‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪ A5‬یا پخش با تلویزیون ‪.HDTV‬‬
‫‪)1:1( 3648x3648‬‬
‫چاپ یك عكس مربع روی كاغذ ‪.A1‬‬
‫‪)1:1( 2640x2640‬‬
‫چاپ یك عكس مربع روی كاغذ ‪.A3‬‬
‫‪)1:1( 2000x2000‬‬
‫چاپ یك عكس مربع روی كاغذ ‪.A4‬‬
‫‪)1:1( 1024x1024‬‬
‫پیوست به ایمیل‪.‬‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > ابعاد و وضوح‬
‫کیفیت‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫فرمت‬
‫دوربین عکس ها را با فرمت ‪ JPEG‬یا ‪ RAW‬ذخیره می کند‪.‬‬
‫عکس های گرفته شده بوسیله دوربین اغلب به فرمت ‪ JPEG‬تبدیل می شوند و بر اساس تنظیمات‬
‫دوربین در زمان عکسبرداری در حافظه ذخیره می شوند‪ .‬فایل های ‪ RAW‬به فرمت ‪JPEG‬‬
‫تبدیل نمی شوند و بدون تغییرات در حافظه ذخیره می شوند‪.‬‬
‫فایل های ‪ RAW‬دارای پسوند فایل "‪ "SRW‬هستند‪ .‬برای تنظیم و کالیبره کردن نوردهی‪ ،‬توازن‬
‫سفیدی‪ ،‬رنگ‪ ،‬کنتراست و رنگ های فایل های ‪ ،RAW‬یا برای تبدیل آنها به فرمت ‪ JPEG‬یا‬
‫‪ ،TIFF‬از برنامه ‪ Adobe Photoshop Lightroom‬که در دی وی دی رام عرضه شده‬
‫یافت می شود استفاده کنید‪.‬‬
‫برای ذخیره عکسها با فرمت ‪ RAW‬از کافی بودن فضای آزاد کارت حافظه مطمئن شوید‪.‬‬
‫برای تنظیم کیفیت‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬کیفیت ←‬
‫‪JPEG‬‬
‫معمولی‪:‬‬
‫• برای کیفیت عادی فشرده شده است‪.‬‬
‫• برای چاپ با اندازه کوچک یا بارگذاری در اینترنت توصیه‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪RAW‬‬
‫‪:RAW‬‬
‫• بدون از دست دادن اطالعات‪ ،‬یک عکس را ذخیره کنید‪.‬‬
‫• برای ویرایش پس از عکسبرداری توصیه می شود‪.‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ + RAW‬خیلی خوب‪ :‬یک عکس را با فرمت ‪( JPEG‬کیفیت خیلی‬
‫خوب) و ‪ RAW‬ذخیره کنید‪.‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ + RAW‬خوب‪ :‬یک عکس را با فرمت ‪( JPEG‬کیفیت خوب) و‬
‫‪ RAW‬ذخیره کنید‪.‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ + RAW‬نرمال‪ :‬یک عکس را با فرمت ‪( JPEG‬کیفیت عادی) و‬
‫‪ RAW‬ذخیره کنید‪.‬‬
‫یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫فرمت‬
‫شرح‬
‫‪JPEG‬‬
‫خیلی خوب*‪:‬‬
‫• برای بهترین کیفیت فشرده شده است‪.‬‬
‫• برای چاپ با اندازه بزرگ توصیه می شود‪.‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫خوب‪:‬‬
‫• برای کیفیت بهتر فشرده شده است‪.‬‬
‫• برای چاپ با اندازه عادی توصیه می شود‪.‬‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫مقدار حساسیت ‪ ISO‬حساسیت دوربین به نور را نشان می دهد‪.‬‬
‫نمونه ها‬
‫هر چه مقدار ‪ ISO‬باالتر باشد‪ ،‬دوربین به نور حساس تر است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با انتخاب یک مقدار‬
‫حساسیت ‪ ISO‬باالتر‪ ،‬می توانید با سرعتهای شاتر بیشتر در مکانهای تاریک یا کم نور عکس‬
‫بگیرید‪ .‬اما‪ ،‬این کار ممکن است نویز الکترونیکی را افزایش دهد و باعث ایجاد عکسهای دانه دانه‬
‫شود‪.‬‬
‫برای تنظیم حساسیت ‪،ISO‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]I[ ،‬یک گزینه را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ISO 100‬‬
‫‪ISO 400‬‬
‫‪ISO 800‬‬
‫‪ISO 3200‬‬
‫• همچنین می توانید با فشاردادن [‪ ← ISO ← b ← ]m‬یک گزینه‪ ،‬در حالت‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬گزینه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• در مکانهایی که استفاده از فالش ممنوع است مقدار ‪ ISO‬را افزایش دهید‪ .‬شما می توانید‬
‫بدون نیاز به دریافت نور بیشتر با تنظیم یک مقدار ‪ ISO‬باالتر یک عکس واضح بگیرید‪.‬‬
‫• از عملکرد کاهش نویز برای کاهش نویز تصویری موجود در عکسهای دارای مقدار ‪ISO‬‬
‫باال‪ ،‬استفاده کنید‪( .‬صفحه ‪)۱63‬‬
‫• ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫رنگ ‪OLED‬‬
‫دوربین را تنظیم کنید که هنگام عکسبرداری یا پخش عکس ها‪ ،‬رنگ های نمایشگر ‪ OLED‬را‬
‫بهینه کند‪ .‬نمایشگر ‪ OLED‬دارای محدوده بازتولید رنگ وسیع تری نسبت به نمایشگر کریستال‬
‫مایع بوده و رنگ های روشن تر و طبیعی تری تولید می کند‪.‬‬
‫برای تنظیم رنگ ‪،OLED‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫رنگ ‪ ← OLED‬یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫توازن سفیدی‬
‫* پیش فرض‬
‫توازن سفیدی نشانگر منبع نوری است که بر روی رنگ عکس تاثیر می گذارد‪.‬‬
‫رنگ عکس به نوع و کیفیت منبع نور بستگی دارد‪ .‬اگر می خواهید رنگ عکس شما واقعی باشد‪،‬‬
‫شرایط روشنایی مناسب برای درجه بندی توازن سفیدی‪ ،‬مثل تنظیم خودکار توازن سفیدی‪ ،‬روز‪،‬‬
‫ابری‪ ،‬تنگستن را انتخاب کنید‪ ،‬یا دمای رنگ را به صورت دستی تنظیم کنید‪.‬‬
‫می توانید رنگ را برای منابع نور از پیش تنظیم شده نیز تنظیم کنید تا در شرایط روشنایی‬
‫مختلط‪ ،‬رنگهای عکستان با صحنه واقعی مطابقت داشته باشد‪.‬‬
‫برای تنظیم توازن‬
‫سفیدی‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]C[ ،‬یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی*‪ :‬بسته به شرایط نوری‪ ،‬از تنظیمات اتوماتیک استفاده کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫‪N‬‬
‫‪ NW‬فلوئوروسنت‪ :‬هنگام عکسبرداری زیر المپ فلورسنت در روشنایی روز‪ ،‬به‬
‫خصوص نور فلوئورسنت سفید با فام های خیلی سفید این گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫نور فلوئوروسنت روز‪ :‬هنگام عکسبرداری زیر المپ فلورسنت در روشنایی روز‪ ،‬به‬
‫خصوص نور فلوئورسنت سفید با فام های نسبتا آبی این گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنگستن‪ :‬هنگام عکس گرفتن در داخل ساختمان و زیر نور المپ های پرنور یا هالوژن‪،‬‬
‫این نماد را انتخاب کنید‪ .‬المپهای تنگستن سیمابی دارای ته رنگ قرمز هستند‪ .‬این گزینه‬
‫آن تأثیر را جبران می کند‪.‬‬
‫‪ WB‬فالش‪ :‬در هنگام استفاده از فالش انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم دلخواه‪ :‬از تنظیمات از پیش تعریف شده خود استفاده کنید‪ .‬می توانید با فشار دادن‬
‫[‪ ]D‬و سپس عکسبرداری از یک صفحه کاغذ سفید‪ ،‬توازن سفیدی را به صورت‬
‫دستی تنظیم کنید‪ .‬دایره اندازه گیری نقطه ای را با یک کاغذ پر کنید و توازن سفیدی را‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫روز‪ :‬هنگام عکس گرفتن در یک روز آفتابی در خارج از ساختمان‪ ،‬این نماد را انتخاب‬
‫کنید‪ .‬این گزینه منجر به عکسهایی می شود که به رنگهای طبیعی صحنه نزدیکتر هستند‪.‬‬
‫دمای رنگ‪ :‬دمای رنگ منبع نور را بهصورت دستی تنظیم کنید‪ .‬دمای رنگ‪ ،‬یک درجه‬
‫بندی در مقیاس کلوین است که نوع یک منبع نور خاص را نشان می دهد‪ .‬با یک میزان‬
‫باالتر می توانید عکس گرم تر و با میزان پایین تر می توانید عکس سردتری داشته باشید‪.‬‬
‫[‪ ]D‬را فشار دهید و سپس دمای رنگ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫سفید فلوئوروسنت‪ :‬هنگام عکسبرداری زیر المپ فلورسنت در روشنایی روز‪ ،‬به‬
‫خصوص نور فلوئورسنت سفید این گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• همچنین می توانید با فشاردادن [‪ ← b ← ]m‬توازن سفیدی ← یک گزینه‪ ،‬در‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬گزینه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫ابری‪ :‬هنگام عکس گرفتن در یک روز ابری در خارج از ساختمان یا در سایه‪ ،‬این نماد‬
‫را انتخاب کنید‪ .‬عکسهای گرفته شده در روزهای ابری معموالً آبی تر از روزهای آفتابی‬
‫هستند‪ .‬این گزینه آن تأثیر را جبران می کند‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > توازن سفیدی‬
‫سفارشی کردن گزینه های از پیش تنظیم شدۀ توازن سفیدی‬
‫نمونه ها‬
‫می توانید گزینه های توازن سفیدی از پیش تنظیم شده را نیز سفارشی کنید‪.‬‬
‫برای سفارشی سازی‬
‫گزینه های از پیش تنظیم‬
‫شده‪،‬‬
‫حذف‬
‫تنظیم‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]C[ ،‬یک گزینه را فشار دهید‬
‫← [‪ ← ]D‬گردونه فرمان را حرکت دهید یا دکمه هدایت را بچرخانید یا‬
‫[‪ ]F/C/I/D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫بازگشت‬
‫روز ‪ :‬توازن سفیدی‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی‬
‫روز‬
‫همچنین می توانید یک ناحیه را روی صفحه لمس کنید‪.‬‬
‫نور فلوئوروسنت روز‬
‫تنگستن‬
‫‪82‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫راهنمای عکس (سبک های عکس)‬
‫راهنمای عکس اجازه می دهد سبکهای عکس مختلفی روی عکس خود اعمال کنید تا نماهای‬
‫مختلف و حالتهای احساسی ایجاد کنید‪ .‬می توانید سبکهای عکس خود را نیز با تنظیم رنگ‪،‬‬
‫اشباع‪ ،‬وضوح‪ ،‬و کنتراست برای هر سبک ایجاد و ذخیره کنید‪.‬‬
‫هیچ قانونی برای این که کدام سبک مناسب کدام شرایط است وجود ندارد‪ .‬سبکهای مختلف را‬
‫تجربه کنید و تنظیمات خود را پیدا کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم یک سبک‬
‫عکسبرداری‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫راهنمای عکس ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫نمونه ها‬
‫استاندارد‬
‫واضح‬
‫عکسبرداری از چهره‬
‫منظره‬
‫طبیعی و روشن‬
‫پس زمینه قهوه ای‬
‫سرد‬
‫آرام‬
‫کالسیک‬
‫• می توانید مقدار تنظیمات سبک پیش فرض را نیز تغییر دهید‪ .‬یک گزینه راهنمای عکس را‬
‫انتخاب کنید‪ ]D[ ،‬را فشار دهید و سپس رنگ‪ ،‬اشباع رنگ‪ ،‬وضوح یا کنتراست را‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫را انتخاب کنید و سپس رنگ‪،‬‬
‫یا‬
‫‪،‬‬
‫• برای سفارشی کردن راهنمای عکس خود‪،‬‬
‫اشباع رنگ‪ ،‬وضوح و کنتراست را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• گزینه های راهنمای عکس را نمی توان همزمان با گزینه های فیلتر هوشمند تنظیم کرد‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫حالت ‪AF‬‬
‫با نحوه تنظیم فوکوس دوربین بر اساس سوژه ها آشنا شوید‪.‬‬
‫می توانید متناسب با سوژه از میان فوکوس خودکار تکی‪ ،‬فوکوس خودکار متوالی‪ ،‬و فوکوس‬
‫دستی‪ ،‬یک حالت فوکوس را انتخاب کنید‪ .‬عملکرد ‪( AF‬فوکوس خودکار) وقتی [شاتر] را تا نیمه‬
‫فشار دهید فعال می شود‪ .‬در حالت ‪( MF‬فوکوس دستی)‪ ،‬باید برای فوکوس دستی حلقه فوکوس‬
‫روی لنز را بچرخانید‪.‬‬
‫در بیشتر موارد می توانید با انتخاب ‪ AF‬تکی فوکوس کنید‪ .‬فوکوس روی سوژه های دارای‬
‫حرکت سریع یا دارای اختالف رنگ جزئی با پس زمینه مشکل است‪ .‬برای این موارد حالت‬
‫فوکوس متناسب را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم حالت‬
‫فوکوس خودکار‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]F[ ،‬یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫• همچنین می توانید با فشاردادن [‪ ← b ← ]m‬حالت ‪ ← AF‬یک گزینه‪ ،‬در‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬گزینه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• ممکن است گزینه های موجود بسته به لنز مورد استفاده متفاوت باشند‪.‬‬
‫اگر لنز شما دارای سوئیچ ‪ AF/MF‬باشد‪ ،‬باید این سوئیچ را مطابق حالت انتخاب شده تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای انتخاب ‪ AF‬تکی یا ‪ AF‬مداوم‪ ،‬سوئیچ را بر روی ‪ AF‬تنظیم کنید‪ .‬هنگام استفاده از‬
‫فوکوس دستی‪ ،‬سوئیچ را روی ‪ MF‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫اگر لنز شما دارای سوئیچ ‪ AF/MF‬نیست‪ ]F[ ،‬را برای انتخاب حالت ‪ AF‬دلخواه فشار دهید‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > حالت ‪AF‬‬
‫‪ AF‬تکی‬
‫‪ AF‬مداوم‬
‫‪ AF‬تکی برای عکسبرداری و فیلمبرداری از یک سوژه ثابت مناسب است‪ .‬وقتی [شاتر] را تا‬
‫نیمه فشار می دهید‪ ،‬فوکوس در ناحیه فوکوس ثابت می شود‪ .‬وقتی فوکوس انجام شود‪ ،‬آن ناحیه به‬
‫رنگ سبز در می آید‪.‬‬
‫هنگامی که [شاتر] را تا نیمه فشار داده اید‪ ،‬دوربین همچنان به فوکوس خودکار ادامه می دهد‪.‬‬
‫وقتی ناحیه فوکوس روی سوژه ثابت شد‪ ،‬سوژه همیشه در فوکوس است حتی وقتی حرکت کند‪.‬‬
‫این حالت برای عکسبرداری و فیلمبرداری یک شخص روی دوچرخه‪ ،‬یک سگ در حال دویدن‪،‬‬
‫یا یک صحنه اتومبیلرانی توصیه می شود‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > حالت ‪AF‬‬
‫فوکوس دستی‬
‫می توانید با چرخاندن حلقه فوکوس روی لنز به صورت دستی روی یک سوژه فوکوس کنید‪.‬‬
‫عملکرد فوکوس دستی کمکی به شما کمک می کند تا به راحتی به یک فوکوس برسید‪ .‬وقتی‬
‫حلقه فوکوس را می چرخانید‪ ،‬ناحیه فوکوس بزرگنمایی می شود‪ .‬وقتی از عملکرد اوج فوکوس‬
‫استفاده می کنید‪ ،‬رنگ انتخابی شما بر روی سوژه فوکوس شده ظاهر می شود‪ .‬این حالت برای‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری از یک شیء دارای رنگ مشابه با پس زمینه‪ ،‬یک صحنه شب‪ ،‬یا آتش‬
‫بازی توصیه می شود‪.‬‬
‫اگر از این عملکرد استفاده کنید‪ ،‬نمی توانید گزینه های فوکوس خودکار لمسی‪ ،‬ناحیه ‪ AF‬و‬
‫اتصال ‪ AE‬به نقطه ‪ AF‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫ناحیه ‪AF‬‬
‫عملکرد ناحیه ‪ AF‬وضعیتهای ناحیه فوکوس را تغییر می دهد‪.‬‬
‫انتخاب فوکوس اتوماتیک‬
‫به طور کلی‪ ،‬دوربین ها روی نزدیکترین سوژه فوکوس می کنند‪ .‬با این وجود هنگامی که تعداد‬
‫سوژه ها زیاد است‪ ،‬ممکن است روی سوژه های ناخواسته ای فوکوس شود‪ .‬به منظور جلوگیری‬
‫از قرار گرفتن سوژه های ناخواسته در فوکوس‪ ،‬ناحیه فوکوس را تغییر دهید تا سوژه مورد‬
‫نظر در فوکوس قرار گیرد‪ .‬با انتخاب ناحیه فوکوس مناسب می توانید یک تصویر واضح تر و‬
‫مشخص تر بگیرید‪.‬‬
‫می توانید فوکوس را در ناحیه مورد نظر تنظیم کنید‪ .‬یک جلوه خارج از فوکوس اعمال کنید تا‬
‫سوژه بیشتر قابل تشخیص باشد‪.‬‬
‫برای تنظیم ناحیه‬
‫فوکوس خودکار‪،‬‬
‫فوکوس در عکس زیر تغییر وضعیت و اندازه داده طوری که متناسب چهره سوژه باشد‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬ناحیه ‪AF‬‬
‫← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫• ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫• وقتی سوئیچ ‪ AF/MF‬روی ‪ MF‬تنظیم شده باشد‪ ،‬نمی توانید از منوی عکسبرداری‪ ،‬ناحیه‬
‫‪ AF‬را تغییر دهید‪.‬‬
‫• وقتی از گزینه تشخیص چهره ‪ AF‬استفاده می کنید‪ ،‬دوربین بطور خودکار روی ناحیه ای با‬
‫فریم سفید فوکوس می کند‪.‬‬
‫• بسته به گزینههای راهنمای عکس‪ ،‬ممکن است تشخیص چهره مؤثر نباشد‪.‬‬
‫• وقتی فوکوس دستی را تنظیم می کنید‪ ،‬تشخیص چهره ممکن است در دسترس نباشد‪.‬‬
‫• در موارد زیر ممکن است تشخیص چهره مؤثر نباشد‪:‬‬
‫ سوژه از دوربین دور است‬‫ وقتی فضا خیلی روشن یا خیلی تاریک باشد‬‫ وقتی سوژه رو به دوربین نباشد‬‫ وقتی سوژه عینک آفتابی یا ماسک بر روی صورت خود داشته باشد‬‫ حالت صورت سوژه تغییر زیادی می کند‬‫‪ -‬پس زمینه سوژه روشن است یا شرایط نوری ناپایدار است‬
‫برای تنظیم دوباره اندازه یا جابجایی ناحیه فوکوس‪ ،‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ]o[ ،‬را‬
‫فشار دهید‪ .‬از دکمه هدایت برای حرکت دادن محیط فوکوس استفاده کنید‪ .‬برای تغییر اندازه ناحیه‬
‫فوکوس‪ ،‬گردونه فرمان را حرکت دهید‪ .‬هنگامی که از نمایاب استفاده می کنید‪ ]f[ ،‬را فشار‬
‫دهید تا بتوانید یک محیط فوکوس را به راحتی انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > ناحیه ‪AF‬‬
‫فوکوس اتوماتیک چندگانه‬
‫تشخیص چهره ‪AF‬‬
‫دوربین یک مستطیل سبز را در قسمتهایی که فوکوس درست تنظیم شده نشان می دهد‪ .‬عکس به‬
‫دو یا چند قسمت تقسیم شده‪ ،‬و دوربین نقاط فوکوس هر قسمت را به دست می آورد‪ .‬برای عکاسی‬
‫از صحنه ها توصیه می شود‪.‬‬
‫دوربین ترجیحا ً روی چهره انسانها فوکوس می کند‪ .‬تا ‪ ۱0‬چهره انسان قابل شناسایی است‪ .‬این‬
‫تنظیم برای عکسبرداری و فیلمبرداری از یک گروه از افراد توصیه می شود‪.‬‬
‫وقتی [شاتر] را تا نیمه فشار می دهید‪ ،‬دوربین همان طور که در شکل زیر نشان داده شده ناحیه‬
‫های فوکوس را به رنگ سبز نشان می دهد‪.‬‬
‫هنگامی که [شاتر] را تا نیمه فشار می دهید‪ ،‬دوربین همان طور که در شکل زیر نشان داده شده‬
‫روی چهره ها فوکوس می کند‪ .‬هنگام عکسبرداری و فیلمبرداری از گروهی از افراد‪ ،‬دوربین‬
‫فوکوس روی چهره نزدیکترین فرد را به رنگ سفید نشان می دهد و فوکوس روی چهره بقیه‬
‫افراد را به رنگ خاکستری‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > ناحیه ‪AF‬‬
‫فوکوس اتوماتیک عکاسی از خود‬
‫هنگام گرفتن عکس از خود‪ ،‬تشخیص اینکه آیا چهره شما در فوکوس است ممکن است دشوار‬
‫باشد‪ .‬وقتی این عملکرد روشن است‪ ،‬وقتی چهره در مرکز ترکیب بندی قرار میگیرد‪ ،‬صدای بوق‬
‫دوربین تندتر می شود‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫فوکوس خودکار لمسی‬
‫ناحیه ای را که روی صفحه لمس میکنید انتخاب کنید یا روی آن فوکوس کنید‪ .‬در ضمن‪ ،‬روی‬
‫سوژه فوکوس کنید و با لمس کردن صفحه عکس بگیرید‪.‬‬
‫برای تنظیم فوکوس‬
‫خودکار لمسی‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬فوکوس‬
‫خودکار لمسی ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫فوکوس اتوماتیک ردیابی‬
‫فوکوس اتوماتیک ردیابی به شما امکان میدهد تا سوژه مورد نظر خود (حتی سوژههای متحرک‬
‫و حتی در هنگام تغییر دادن ترکیب تصویربرداری) را ردیابی و بهطور خودکار بر روی آن‬
‫فوکس کنید‪.‬‬
‫فریم سفید‪ :‬دوربین درحال ردیابی سوژه‬
‫است‪.‬‬
‫فوکوس خودکار لمسی‬
‫فوکوس خودکار لمسی به شما امکان میدهد تا ناحیه کانونی را که روی صفحه میبینید انتخاب‬
‫کنید و بر روی آن فوکوس نمایید‪.‬‬
‫فریم سبز‪ :‬هنگامی که [شاتر] را تا نیمه فشار‬
‫می دهید‪ ،‬سوژه در فوکوس است‪.‬‬
‫فریم قرمز‪ :‬دوربین نتوانست فوکوس کند‪.‬‬
‫نقطه ‪AF‬‬
‫ناحیه کانونی با ناحیهای که شما روی صفحه لمس میکنید متناظر است و فوکوس به دست نمیآید‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > فوکوس خودکار لمسی‬
‫• اگر ناحیه فوکوس را انتخاب نکنید‪ ،‬عملکرد فوکوس خودکار عمل نخواهد کرد‪.‬‬
‫• ردیابی سوژه ممکن است در موارد زیر ناموفق باشد‪:‬‬
‫ وقتی سوژه بسیار کوچک است‬‫ وقتی سوژه به صورت نامنظم حرکت می کند‬‫ وقتی که سوژه دارای نور پس زمینه است یا زمانی که در یک مکان تاریک عکسبرداری‬‫و فیلمبرداری می کنید‬
‫ وقتی رنگ ها یا طرح های سوژه و زمینه مشابه یکدیگر هستند‬‫ وقتی سوژه دارای طرح افقی است‪ ،‬مثل پرده کرکره‬‫ وقتی که دوربین لرزش شدیدی داشته باشد‬‫ به طور مداوم عکس بگیرید‬‫• هنگامی که ردیابی انجام نمی شود‪ ،‬این ویژگی حذف می شود‪.‬‬
‫• اگر دوربین نتواند سوژه را ردیابی کند‪ ،‬ناحیه فوکوس بازنشانی میشود‪.‬‬
‫• اگر دوربین نتواند فوکوس کند‪ ،‬کادر فوکوس به قرمز تغییر رنگ می دهد و فوکوس بازنشانی‬
‫می شود‪.‬‬
‫تصویر تک لمسی‬
‫می توانید با تماس انگشت خود روی سوژه ای عکس بگیرید‪ .‬وقتی سوژه ای را لمس می کنید‪،‬‬
‫دوربین به طور خودکار روی سوژه فوکوس کرده و از آن عکس می گیرد‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫دستیار فوکوس‬
‫در حالت فوکوس دستی‪ ،‬باید برای فوکوس دستی حلقه فوکوس روی لنز را بچرخانید‪ .‬وقتی از‬
‫عملكرد فوكوس دستی کمکی یا اوج فوکوس استفاده می کنید‪ ،‬می توانید فوكوس واضح تری به‬
‫دست بیاورید‪ .‬این عملکرد فقط روی لنزهایی موجود است که از فوکوس دستی پشتیبانی کنند‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫خاموش‬
‫شرح‬
‫از عملكرد فوکوس دستی کمکی استفاده نكنید‪.‬‬
‫با چرخاندن حلقه فوكوس‪ ،‬محیط فوكوس تا ‪ 5‬برابر بزرگ می شود‪.‬‬
‫همچنین می توانید از عملکرد فوکوس دستی مستقیم (‪ )DMF‬برای تنظیم فوکوس بهصورت دستی‬
‫استفاده کنید‪ .‬پس از فوکوس با عملکرد فوکوس اتوماتیک‪ ،‬فوکوس را با چرخاندن حلقه فوکوس‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ x5‬ندرک گرزب*‬
‫فوکوس دستی کمکی‬
‫در حالت فوکوس دستی‪ ،‬می توانید صحنه را بزرگ کنید و به آسانی فوکوس را در هنگام چرخش‬
‫حلقه فوکوس تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم فوکوس‬
‫دستی کمکی‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬فوکوس دستی‬
‫کمکی ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫با چرخاندن حلقه فوكوس‪ ،‬محیط فوكوس تا ‪ 8‬برابر بزرگ می شود‪.‬‬
‫‪ x8‬ندرک گرزب‬
‫‪92‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > دستیار فوکوس‬
‫اوج فوکوس‬
‫‪( DMF‬فوکوس دستی مستقیم)‬
‫در حالت فوکوس دستی‪ ،‬رنگ انتخابی شما در لبه سوژه فوکوس شده ظاهر می شود تا به شما در‬
‫فوکوس کردن هنگام چرخاندن حلقه فوکوس کمک کند‪.‬‬
‫پس از رسیدن به فوکوس با نیمه فشردن [شاتر]‪ ،‬با چرخاندن حلقه فوکوس می توانید فوکوس را به‬
‫طور دستی تنظیم کنید‪ .‬این ویژگی ممکن است در برخی لنزها موجود نباشد‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫اوج فوکوس‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫اوج فوکوس ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫برای تنظیم عملکرد‬
‫‪،DMF‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← DMF ← d ← ]m[ ،‬‬
‫یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫سطح‬
‫حساسیت تشخیص سوژه تحت فوکوس را تنظیم کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬زیاد‪ ،‬نرمال*‪ ،‬کم)‬
‫رنگ‬
‫رنگی را که باید بر روی سوژه تحت فوکوس ظاهر شود‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫(سفید*‪ ،‬قرمز‪ ،‬سبز)‬
‫تنظیم حساسیت ‪DMF‬‬
‫حساسیت حلقه فوکوس را برای زمانی که از عملکرد ‪ DMF‬استفاده می کنید‪ ،‬تنظیم کنید‪ .‬اگر‬
‫زیاد را انتخاب کنید‪ ،‬چرخش های مختصری از حلقه فوکوس برای تنظیم فوکوس ایجاد می شود‪.‬‬
‫اگر کم را انتخاب کنید‪ ،‬چرخش های بیشتری از حلقه فوکوس برای تنظیم فوکوس ایجاد می شود‪.‬‬
‫این ویژگی فقط هنگامی پشتیبانی می شود که یک لنز دارای این ویژگی را وصل کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫حساسیت ‪،DMF‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← d ← ]m[ ،‬‬
‫حساسیت ‪ ← DMF‬یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪)OIS‬‬
‫از عملکرد لرزشگیر نوری تصویر (‪ )OIS‬برای کاهش لرزش دوربین استفاده کنید‪ .‬ممکن است‬
‫‪ OIS‬در برخی لنزها موجود نباشد‪.‬‬
‫لرزش دوربین معموالً در مکانهای تاریک یا هنگام تصویربرداری در داخل ساختمان روی می‬
‫دهد‪ .‬در چنین مواردی‪ ،‬دوربین از سرعتهای شاتر کمتری استفاده می کند تا مقدار نور وارد شده‬
‫را افزایش دهد‪ ،‬که می تواند منجر به یک عکس تار شود‪ .‬با استفاده از عملکرد ‪ ،OIS‬می توانید‬
‫از بروز این وضعیت جلوگیری کنید‪.‬‬
‫اگر لنز شما دارای سوییچ ‪ OIS‬باشد‪ ،‬برای استفاده از عملکرد ‪ OIS‬باید این سوییچ را در‬
‫وضعیت ‪ ON‬قرار دهید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫‪،OIS‬‬
‫بدون اصالح ‪OIS‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫‪( OIS‬ضد لرزش) ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ :‬عملکرد ‪ OIS‬غیرفعال است‪( .‬این گزینه ممکن است در برخی لنزها موجود‬
‫نباشد‪).‬‬
‫حالت ‪ :*1‬عملکرد ‪ OIS‬فقط زمانی اعمال می شود که [شاتر] را تا نیمه یا به طور کامل‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫حالت ‪ :2‬عملکرد ‪ OIS‬فعال است‪.‬‬
‫با تصحیح ‪OIS‬‬
‫• ‪ OIS‬ممکن است در موارد زیر درست کار نکند‪:‬‬
‫ وقتی که برای دنبال کردن یک سوژه متحرک‪ ،‬دوربین را حرکت می دهید‬‫ وقتی که لرزش دوربین خیلی زیاد باشد‬‫ وقتی سرعت شاتر کم باشد (برای مثال‪ ،‬وقتی شب را در حالت ‪ s‬انتخاب می کنید)‬‫ وقتی که باتری ضعیف است‬‫ وقتی که یک عکس کلوزآپ می گیرید‬‫• در هنگام استفاده از ‪ OIS‬با سه پایه‪ ،‬تصاویر ممکن است بر اثر لرزش حسگر ‪ OIS‬تار‬
‫شوند‪ .‬در هنگام استفاده از سه پایه‪ ،‬عملکرد ‪ OIS‬را غیرفعال کنید‪.‬‬
‫• در صورت ضربه خوردن یا سقوط دوربین‪ ،‬صفحه نمایش تار خواهد شد‪ .‬در این صورت‪،‬‬
‫الزم است تا دوربین را خاموش کرده و دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫• از عملکرد ‪ OIS‬تنها در مواقع ضروری استفاده کنید‪ ،‬زیرا نیروی باتری بیشتری مصرف‬
‫می کند‪.‬‬
‫• برای تنظیم گزینه ‪ OIS‬در منو‪ ،‬سوییچ ‪ OIS‬را در لنز روی ‪ ON‬بگذارید‪.‬‬
‫• این گزینه ممکن است در برخی لنزها موجود نباشد‪.‬‬
‫• خاموش ممکن است در برخی لنزها موجود نباشد‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫عکاسی پیاپی (روش عکسبرداری و فیلمبرداری)‬
‫می توانید روش عکسبرداری و فیلمبرداری مانند مداوم‪ ،‬توالی‪ ،‬تایمر یا براکتینگ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای گرفتن یک عکس در هر بار تک را انتخاب کنید‪ .‬برای تصویربرداری از سوژه های دارای‬
‫حرکت سریع مداوم یا توالی را انتخاب کنید‪ .‬برای تنظیم نوردهی‪ ،‬توازن سفیدی‪ ،‬اعمال جلوه های‬
‫راهنمای عکس یا گرفتن عکس با عمق میدان های مختلف‪ ،‬کروشه ‪ ،AE‬کروشه ‪،WB‬‬
‫کروشه ‪ P Wiz‬یا براکت عمق را انتخاب کنید‪ .‬همچنین برای گرفتن عکس به صورت خودکار‬
‫پس از یک زمان معین‪ ،‬می توانید تایمر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫شرح‬
‫‪H‬‬
‫تک (صفحه ‪)96‬‬
‫‪J‬‬
‫مداوم (صفحه ‪)96‬‬
‫‪K‬‬
‫تایمر (صفحه ‪)97‬‬
‫‪L‬‬
‫براکتینگ (صفحه ‪)98‬‬
‫کلید چرخشی عکاسی پیاپی را بیشتر از محدوده های مجاز نچرخانید‪ .‬انجام این کار می تواند به‬
‫دوربین آسیب برساند‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > عکاسی پیاپی (روش عکسبرداری و فیلمبرداری)‬
‫تکی‬
‫مداوم‬
‫هر بار که [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬یک عکس بگیرید‪ .‬برای شرایط کلی توصیه می شود‪.‬‬
‫در حالی که [شاتر] را فشار داده اید‪ ،‬به طور مداوم عکس بگیرید‪ .‬شما می توانید تا ‪ 4‬عکس‬
‫(متوالی سرعت باال) یا ‪ 9‬عکس (متوالی سرعت باال ) در ثانیه بگیرید‪.‬‬
‫برای تنظیم روش‬
‫عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‪،‬‬
‫کلید چرخشی عکاسی پیاپی را بچرخانید تا روی ‪ H‬قرار گیرد‪.‬‬
‫برای تنظیم روش‬
‫عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‪،‬‬
‫کلید چرخشی عکاسی پیاپی را بچرخانید تا روی ‪ ،J‬قرار گیرد‪ ،‬سپس‬
‫[‪ ← b ← ]m‬تنظیمات درایو ← مداوم ← متوالی سرعت باال‬
‫یا متوالی سرعت باال را فشار دهید‪.‬‬
‫• اگر متوالی سرعت باال را انتخاب کنید‪ ،‬عملکرد کاهش نویز در دسترس نخواهد بود‪.‬‬
‫• حداکثر سرعت تصویربرداری ‪ 9‬فریم در ثانیه است‪ .‬بعد از تقریبا ً ‪ 27‬عکس ‪ JPEG‬و‬
‫‪ ۱۱‬عکس ‪ RAW‬سرعت کاهش می یابد‪( .‬ممکن است بسته به مشخصات کارت حافظه فرق‬
‫داشته باشد‪).‬‬
‫‪96‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > عکاسی پیاپی (روش عکسبرداری و فیلمبرداری)‬
‫توالی‬
‫تایمر‬
‫با یک بار فشردن [شاتر]‪ ،‬به طور پیاپی تا ‪ ۱0‬عکس در ثانیه (‪ 3‬ثانیه)‪ ۱5 ،‬عکس در ثانیه‬
‫(‪ 2‬ثانیه)‪ ،‬یا ‪ 30‬عکس در ثانیه (‪ ۱‬ثانیه) بگیرید‪ .‬برای عکسبرداری از حرکت سریع سوژه های‬
‫متحرک پرسرعت مانند اتومبیلهای مسابقه ای توصیه می شود‪.‬‬
‫پس از یک زمان معین‪ ،‬عکس بگیرید‪ .‬همچنین می توانید فاصله زمانی عکسبرداری‪ ،‬تعداد عکس‬
‫ها و زمان عکسبرداری را تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم روش‬
‫عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‪،‬‬
‫کلید چرخشی عکاسی پیاپی را بچرخانید تا روی ‪ J‬قرار گیرد‪ ،‬سپس‬
‫[‪ ← b ← ]m‬تنظیمات درایو ← مداوم ← توالی ← [‪ ]F‬را‬
‫فشار دهید و تعداد عکس ها را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• اندازه عکس روی ‪ 5M‬تنظیم شده است‪.‬‬
‫• ممکن است ذخیره عکس کمی بیشتر طول بکشد‪.‬‬
‫• در هنگام استفاده از این گزینه نمی توانید از فالش استفاده کنید‪.‬‬
‫• سرعت شاتر باید سریع تر از ‪ ۱/30‬ثانیه باشد‪.‬‬
‫• عکس های گرفته شده در هنگام استفاده از این گزینه ممکن است در هنگام ذخیره کردن قدری‬
‫بزرگ شده باشند‪.‬‬
‫• نمی توانید گزینه ‪ ISO‬باالتر از ‪ ISO 3200‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫• این گزینه را نمی توان با فرمت فایل ‪ RAW‬مورد استفاده قرار داد‪ .‬همچنین آنها در صورتی‬
‫که کیفیت تصویر بر روی ‪ RAW‬تنظیم شده باشند قابل استفاده نیستند‪.‬‬
‫برای تنظیم روش‬
‫عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‪،‬‬
‫کلید چرخشی عکاسی پیاپی را بچرخانید تا روی ‪ K‬قرار گیرد‪.‬‬
‫• [شاتر] را جهت توقف عکسبرداری فشار دهید‪.‬‬
‫• برای تنظیم جزئیات تایمر‪ ،‬کلید چرخشی عکاسی پیاپی را روی ‪ K‬قرار دهید‪]m[ ،‬‬
‫← ‪ ← b‬تنظیمات درایو ← تایمر ← را فشار دهید‪ ،‬فواصل عکسبرداری‪ ،‬تعداد عکس‬
‫ها و زمان عکسبرداری را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > عکاسی پیاپی (روش عکسبرداری و فیلمبرداری)‬
‫براکتینگ نوردهی خودکار (کروشه ‪)AE‬‬
‫براکتینگ توازن سفیدی (کروشه ‪)WB‬‬
‫هنگامی که [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬دوربین ‪ 3‬عکس پی در پی می گیرد‪ :‬اصلی‪ ،‬یک گام تیره‬
‫تر و یک گام روشن تر‪ .‬برای جلوگیری از تار شدن عکسها هنگامی که دوربین سه عکس پی در‬
‫پی می گیرد از سه پایه استفاده کنید‪ .‬می توانید تنظیمات را در منوی تنظیم کروشه تغییر دهید‪.‬‬
‫هنگامی که [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬دوربین ‪ 3‬عکس پی در پی می گیرد‪ :‬اصلی و دو عکس‬
‫با تنظیمات توازن سفیدی متفاوت‪ .‬هنگامی که [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬عکس اصلی گرفته می‬
‫شود‪ .‬دو عکس دیگر به طور خودکار مطابق با توازن سفیدی که تنظیم کرده اید تنظیم می شوند‪.‬‬
‫می توانید تنظیمات را در منوی تنظیم کروشه تغییر دهید‪.‬‬
‫برای تنظیم روش‬
‫عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‪،‬‬
‫کلید چرخشی عکاسی پیاپی را بچرخانید تا روی ‪ L‬قرار گیرد‪ ،‬سپس‬
‫[‪ ← b ← ]m‬تنظیمات درایو ← براکت ← کروشه ‪ AE‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫برای تنظیم روش‬
‫عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‪،‬‬
‫کلید چرخشی عکاسی پیاپی را بچرخانید تا روی ‪ L‬قرار گیرد‪ ،‬سپس‬
‫[‪ ← b ← ]m‬تنظیمات درایو ← براکت ← کروشه ‪ WB‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫نوردهی ‪+2‬‬
‫نوردهی ‪-2‬‬
‫استاندارد‬
‫‪+2WB‬‬
‫‪-2WB‬‬
‫استاندارد‬
‫از این گزینه نمی توان به همراه فرمت فایل ‪ RAW‬استفاده کرد‪ .‬انتخاب این گزینه باعث تغییر‬
‫کیفیت عکس از ‪ RAW‬به ‪ JPEG‬می شود‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > عکاسی پیاپی (روش عکسبرداری و فیلمبرداری)‬
‫براکتینگ راهنمای عکس (کروشه ‪)P Wiz‬‬
‫براکت عمق‬
‫هنگامی که [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬دوربین سه عکس پی در پی‪ ،‬هر کدام با یک تنظیم متفاوت‬
‫راهنمای عکس‪ ،‬می گیرد‪ .‬دوربین یک عکس می گیرد و سه گزینه راهنمای عکس را که تنظیم‬
‫کرده اید روی عکس گرفته شده اعمال می کند‪ .‬می توانید سه تنظیم متفاوت در منوی‬
‫تنظیم کروشه انتخاب کنید‪.‬‬
‫هنگامی که [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬دوربین با تنظیم میزان دیافراگم‪ ،‬سه عکس پی در پی‪ ،‬هر‬
‫کدام با یک عمق میدان متفاوت می گیرد‪ .‬برای جلوگیری از تار شدن عکسها هنگامی که دوربین‬
‫سه عکس پی در پی می گیرد از سه پایه استفاده کنید‪ .‬می توانید تنظیمات را در منوی‬
‫تنظیم کروشه تغییر دهید‪.‬‬
‫برای تنظیم روش‬
‫عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‪،‬‬
‫کلید چرخشی عکاسی پیاپی را بچرخانید تا روی ‪ L‬قرار گیرد‪ ،‬سپس‬
‫[‪ ← b ← ]m‬تنظیمات درایو ← براکت ← کروشه ‪ P Wiz‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫برای تنظیم روش‬
‫عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‪،‬‬
‫کلید چرخشی عکاسی پیاپی را بچرخانید تا روی ‪ L‬قرار گیرد‪ ،‬سپس‬
‫[‪ ← b ← ]m‬تنظیمات درایو ← براکت ← براکت عمق را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫از این قابلیت فقط میتوان در حالت "برنامه" یا "حالت اولویت دیافراگم" استفاده کرد‪.‬‬
‫پس زمینه قهوه ای‬
‫واضح‬
‫استاندارد‬
‫از این گزینه نمی توان به همراه فرمت فایل ‪ RAW‬استفاده کرد‪ .‬انتخاب این گزینه باعث تغییر‬
‫کیفیت عکس از ‪ RAW‬به ‪ JPEG‬می شود‪.‬‬
‫تنظیم کروشه‬
‫می توانید گزینهها را برای هر براکتینگ راهاندازی کنید‪( .‬صفحه ‪)۱64‬‬
‫برای تنظیم یک گزینه‬
‫براکتینگ‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← d ← ]m[ ،‬تنظیم کروشه‬
‫← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫گرفتن عکس با فاصله زمانی‬
‫فاصله زمانی عکسبرداری و فیلمبرداری و تعداد عکس هایی که باید به صورت خودکار گرفته‬
‫شوند را تنظیم کنید‪ .‬از این عملکرد برای گرفتن عکس ها با فواصل زمانی منظم درحین یک‬
‫رویداد نظیر کسوف یا طلوع خورشید‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫برای گرفتن عکس با‬
‫فاصله زمانی‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬گرفتن عکس‬
‫با فاصله زمانی ← یک فاصله عکسبرداری و تعداد عکس ها را فشار دهید‪،‬‬
‫← برای ذخیره تنظیمات‪ ]o[ ،‬یا [شاتر] را فشار دهید ← برای گرفتن‬
‫عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای مکث درحین گرفتن عکس‪،‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫• جهت ازسرگیری‪،‬‬
‫یا [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای متوقف کردن عکسبرداری‪،‬‬
‫• اگر فاصله زمانی عکسبرداری کمتر از یک دقیقه باشد‪ ،‬فواصل زمانی عکسبرداری را می‬
‫توان روی ثانیه تنظیم کرد‪ .‬برای فواصل زمانی بیشتر از یک دقیقه‪ ،‬فواصل را فقط می توان‬
‫روی دقیقه و ساعت تنظیم کرد‪.‬‬
‫• برای به حداقل رساندن حرکت دوربین هنگام عکاسی با فاصله زمانی‪ ،‬از یک کابل آزاد کننده‬
‫شاتر به همراه یک سه پایه استفاده کنید‪.‬‬
‫• اگر فاصله زمانی عکسبرداری طوالنی است یا تعداد عکس ها زیاد است‪ ،‬کابل برق را وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫• اگر فاصله عکسبرداری بین یک و ‪ ۱0‬دقیقه تنظیم شود‪ ،‬دوربین پس از گرفتن عکس‪ ،‬به‬
‫حالت صرفه جویی نمایشگر می رود‪ .‬اگر فاصله عکسبرداری از ‪ ۱0‬دقیقه بیشتر باشد‪،‬‬
‫دوربین به حالت صرفه جویی در نیرو می رود و در فاصله بعدی به صورت خودکار روشن‬
‫می شود و عکس می گیرد‪ .‬برای لغو کردن حالت صرفه جویی در نیرو‪[ ،‬شاتر] را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫فالش‬
‫برای گرفتن عکس واقعی از یک سوژه‪ ،‬باید مقدار نور ثابت باشد‪ .‬وقتی منبع نور تغییر می کند‪،‬‬
‫می توانید از یک فالش استفاده کنید و مقدار ثابتی از نور فراهم کنید‪ .‬تنظیمات مناسب را طبق‬
‫منبع نور و سوژه انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫فالش‪،‬‬
‫نماد‬
‫نماد‬
‫پرده دوم‪ :‬فالش درست قبل از بسته شدن شاتر‬
‫روشن می شود‪ .‬دوربین یک عکس واضح از‬
‫سوژه واقع در انتهای یک ترتیب از اعمال می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬فالش ←‬
‫یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ :‬از فالش استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫فالش هوشمند‪ :‬دوربین به طور خودکار روشنایی فالش را مطابق با مقدار نور محیط‬
‫اطراف تنظیم می کند‪.‬‬
‫شرح‬
‫‪H‬‬
‫جهت حرکت توپ‬
‫همزمانی پرسرعت‪ :‬اگر سرعت شاتر بیشتر از سرعت همگام سازی دوربین باشد (سریع‬
‫ترین زمان بین باز و بسته شدن شاتر)‪ ،‬فالش چندین بار با سرعت باال روشن می شود‪.‬‬
‫هنگامی که شاتر باز می شود‪ ،‬فالش روشن می شود‪ .‬تنظیم این گزینه فقط هنگامی ممکن‬
‫است که شما یک فالش خارجی سازگار اختیاری وصل کنید‪)SEF-580A( .‬‬
‫اتوماتیک‪ :‬در مکان های تاریک‪ ،‬فالش به طور خودکار روشن می شود‪.‬‬
‫قرمزی چشم خودکار‪ :‬فالش به طور خودکار روشن شده و قرمزی چشم ها را کاهش می‬
‫دهد‪.‬‬
‫فالش اصالح‪ :‬هر وقت عکس بگیرید دوربین فالش روشن می شود‪( .‬روشنایی بهطور‬
‫خودکار تنظیم میشود‪).‬‬
‫فالش اصالح قرمزی‪ :‬هر وقت عکس بگیرید دوربین فالش می زند و قرمزی چشم را‬
‫کاهش می دهد‪.‬‬
‫پرده اول‪ :‬فالش بالفاصله پس از باز شدن شاتر‬
‫روشن می شود‪ .‬دوربین یک عکس واضح از‬
‫سوژه واقع در ابتدای یک ترتیب از اعمال می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫• ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫• بین دو بار فالش زدن‪ ،‬یک فاصله زمانی وجود دارد‪ .‬تکان نخورید تا فالش برای بار دوم‬
‫بزند‪.‬‬
‫• اگر خاموش را انتخاب کنید‪ ،‬حتی در صورتی که فالش داخلی نصب باشد‪ ،‬فالش نمی زند‪.‬‬
‫اگر شدت فالش را به صورت دستی تنظیم کنید‪ ،‬فالش یک بار و بدون پیش فالش روشن می‬
‫شود‪.‬‬
‫فقط از فالش های مورد تأیید سامسونگ استفاده نمایید‪ .‬استفاده از فالشهای ناسازگار ممکن است به‬
‫دوربین شما آسیب بزند‪.‬‬
‫جهت حرکت توپ‬
‫‪101‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > فالش‬
‫کاهش اثر قرمزی چشم‬
‫استفاده از فالش توکار‬
‫اگر هنگام عکسبرداری از فرد در تاریکی فالش بزنید‪ ،‬نور قرمزی در چشم ها ظاهر می شود‪.‬‬
‫برای اصالح کردن اثر قرمزی چشم‪ ،‬قرمزی چشم خودکار یا فالش اصالح قرمزی را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫برای باز کردن فالش داخلی‪ ،‬دکمه جهشی فالش را فشار دهید‪ .‬هنگامی که فالش توکار بسته‬
‫است‪ ،‬فالش عمل نمی کند‪.‬‬
‫بدون کاهش قرمزی چشم‬
‫با کاهش قرمزی چشم‬
‫اگر سوژه از دوربین خیلی دور باشد یا در هنگام روشن شدن اولین فالش حرکت کند‪ ،‬ممکن است‬
‫قرمزی چشم ها کاهش نیابد‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > فالش‬
‫تنظیم شدت فالش‬
‫وقتی فالش روشن است‪ ،‬شدت سطوح ‪ 2-/+‬فالش را تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم شدت فالش‪،‬‬
‫لغو‬
‫تنظیم‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬فالش ← یک‬
‫گزینه را انتخاب کنید ← [‪ ← ]D‬گردونه فرمان را حرکت دهید یا دکمه‬
‫هدایت را بچرخانید یا [‪ ]F/C‬را فشار دهید تا شدت فالش را تنظیم کنید‪.‬‬
‫بازگشت‬
‫• همچنین برای تنظیم شدت‪ ،‬لغزانه را بکشید یا ‪ -/+‬را لمس کنید‪.‬‬
‫• تنظیم شدت فالش ممکن است در حاالت زیر مؤثر نباشد‪:‬‬
‫ وقتی سوژه به دوربین خیلی نزدیک است‬‫ وقتی حساسیت ‪ ISO‬باالیی تنظیم کرده باشید‬‫ وقتی میزان نوردهی بسیار زیاد یا بسیار کم است‬‫• در بعضی حالتهای عکسبرداری‪ ،‬نمی توانید از این عملکرد استفاده کنید‪.‬‬
‫• اگر یک فالش خارجی با قابلیت تنظیم شدت نور به دوربین متصل کرده باشید‪ ،‬تنظیمات شدت‬
‫نور فالش اعمال می شود‪.‬‬
‫• استفاده از فالش برای سوژه های خیلی نزدیک‪ ،‬ممکن است به بازتاب بخشی از نور و در‬
‫نتیجه تاریک شدن عکس بیانجامد‪ .‬اطمینان حاصل کنید که سوژه در محدوده برد پیشنهادی‬
‫است؛ این برد بسته به لنز متغیر است‪.‬‬
‫• وقتی کالهک لنز وصل شده باشد‪ ،‬ممکن است کالهک جلوی نور فالش را بگیرد‪ .‬برای‬
‫استفاده از فالش‪ ،‬کالهک را بردارید‪.‬‬
‫فالش اصالح ‪ :‬فالش‬
‫‪103‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > فالش‬
‫تنظیمات فالش‬
‫گزینه‬
‫هنگامی که یک فالش خارجی به دوربین وصل می کنید‪ ،‬حالت فالش‪ ،‬میزان نوردهی‪ ،‬روشنایی‬
‫فالش یا فالش چندگانه را تنظیم کنید‪ .‬همچنین می توانید همگامسازی بیسیم را تنظیم کنید که‬
‫فالش خارجی یا داخلی را کنترل کند‪ .‬تنظیمات فالش فقط هنگامی پشتیبانی می شود که یک فالش‬
‫خارجی سازگار اختیاری (‪ )SEF-580A‬که از ویژگی همگام سازی بی سیم پشتیبانی می کند‪،‬‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫تنظیم فالش خارجی‬
‫برای تنظیم فالش‬
‫خارجی‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬تنظیمات فالش‬
‫خارجی ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫حالت فالش‬
‫• ‪ :A-TTL‬درحالت ‪( A-TTL‬پیشرفته از طریق لنز)‪ ،‬نوری که توسط‬
‫سوژه و از طریق لنز منعکس می شود‪ ،‬توسط دوربین اندازهگیری می‬
‫شود‪ .‬سپس‪ ،‬نوردهی بهینه براساس میزان نوردهی و سرعت شاتر‬
‫محاسبه می شود‪.‬‬
‫• فالش دستی‪ :‬نور به طور کامل توسط فالش ساطع می شود یا اینکه شدت‬
‫فالش را می توان بهصورت دستی تنظیم کرد‪.‬‬
‫• فالش چندگانه‪ :‬هنگامی که [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬فالش چندین بار‬
‫براساس تعدادی که شما تنظیم کرده اید‪ ،‬روشن می شود‪.‬‬
‫کنترل نور فالش‬
‫هنگامی که حالت فالش روی ‪ A-TTL‬قرار دارد‪ ،‬نوردهی فالش را تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫روشنایی فالش‬
‫هنگامی که حالت فالش روی فالش دستی قرار دارد‪ ،‬روشنایی فالش را تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫تنظیمات فالش‬
‫چندگانه‬
‫هنگامی که حالت فالش روی فالش چندگانه قرار دارد‪ ،‬تعداد‪ ،‬روشنایی یا‬
‫فرکانس فالش را تنظیم کنید‪.‬‬
‫اگر داده بین دوربین و فالش تبادل شود‪ ،‬تنظیمات فالش خارجی را می توان در دوربین یا فالش‬
‫انجام داد‪ .‬گزینه های قبلی شما اعمال می گردد‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > فالش‬
‫تنظیم همگام سازی بیسیم برای فالش داخلی یا خارجی‬
‫تنظیم کنید که همگامسازی بیسیم بتواند فالش های داخلی و خارجی را از راه دور و از طریق‬
‫سیگنال های بی سیم کنترل کند‪ .‬سیستم راه دور شامل یک فالش اصلی است که روی دوربین بسته‬
‫می شود و یک یا چند فالش فرعی‪ .‬یک فالش فرعی به یکی از گروه های زیر اختصاص داده‬
‫می شود‪ B ،A :‬یا ‪.C‬‬
‫برای تنظیم همگامسازی‬
‫بیسیم‪،‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫استفاده از فالش‬
‫بی سیم‬
‫استفاده از همگام سازی بی سیم را تنظیم کنید‪( .‬خاموش*‪ ,‬روشن)‬
‫کانال‬
‫کانال های مورد نظر برای همگامسازی بیسیم را انتخاب کنید‪ .‬چهار کانال‬
‫راه دور برای اینکه سیستم های راه دور چندگانه بتوانند به صورت همزمان‬
‫کار کنند‪ ،‬وجود دارد‪ .‬فالش های اصلی و فرعی‪ ،‬در یک سیستم راه دور‬
‫مشابه‪ ،‬باید روی یک کانال تنظیم شوند‪( .‬کانال ‪ ,1‬کانال ‪ ,2‬کانال ‪ ,3‬کانال ‪)4‬‬
‫حالت فالش گروهی‬
‫حالت فالش را برای گروه ‪ B ،A‬یا ‪ C‬تنظیم کنید‪ .‬ایجاد تغییرات در حالت‬
‫فالش‪ ،‬باید روی فالش اصلی انجام شود‪ .‬سپس این تغییرات روی گروه فرعی‬
‫‪ B ،A‬یا ‪ C‬اعمال می شود و گروه های فرعی مانند یک سیستم راه دور برای‬
‫حالت فالش (‪ TTL‬یا دستی) و بر اساس تنظیمات فالش اصلی عمل می کنند‪.‬‬
‫• ‪ :A-TTL‬هنگامی که حالت فالش روی ‪ A-TTL‬قرار دارد‪ ،‬نوردهی‬
‫فالش را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• فالش دستی‪ :‬هنگامی که حالت فالش روی فالش دستی قرار دارد‪،‬‬
‫روشنایی فالش را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• خاموش‪ :‬از فالش استفاده نکنید‪..‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬فالش بی سیم‬
‫داخلی یا فالش بی سیم خارجی ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫• هنگامی که از عملکرد فالش خارجی بی سیم استفاده می کنید نمی توانید تنظیمات فالش‬
‫خارجی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• برای کسب اطالعات درباره استفاده از ویژگی همگام سازی بی سیم در فالش خارجی‪ ،‬به‬
‫دفترچه راهنمای کاربر فالش خارجی اختیاری (‪ )SEF-580A‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫اندازه گیری‬
‫حالت اندازه گیری به روشی گفته می شود که دوربین‪ ،‬کمیت نور را اندازه می گیرد‪.‬‬
‫چندگانه‬
‫دوربین مقدار نور را در یک صحنه اندازه گیری می کند‪ ،‬و در بسیاری از حالتها‪ ،‬از این اندازه‬
‫گیری برای تغییر تنظیمات مختلف استفاده می کند‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر یک سوژه تاریکتر از رنگ‬
‫واقعی خود به نظر برسد‪ ،‬دوربین یک عکس با نوردهی بیشتر از آن می گیرد‪ .‬اگر یک سوژه‬
‫روشنتر از رنگ واقعی خود به نظر برسد‪ ،‬دوربین یک عکس با نوردهی کمتر از آن می گیرد‪.‬‬
‫حالت چندگانه مقدار نور موجود در مناطق چندگانه را محاسبه می کند‪ .‬وقتی نور کافی یا ناکافی‬
‫است‪ ،‬دوربین با میانگین گرفتن از روشنایی کل صحنه نوردهی را تنظیم می کند‪ .‬این حالت برای‬
‫عکس های عمومی مناسب است‪.‬‬
‫روشنایی و حالت کلی عکس می تواند تحت تأثیر طرز اندازه گیری مقدار نور توسط دوربین نیز‬
‫باشد‪ .‬یک تنظیم مناسب برای شرایط تصویربرداری انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم یک گزینه‬
‫اندازه گیری‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]N[ ،‬یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > اندازه گیری‬
‫مرکزی‬
‫نقطه ای‬
‫حالت مرکزی در مقایسه با حالت نقطه ای‪ ،‬ناحیه وسیع تری را محاسبه می کند‪ .‬مقدار نور قسمت‬
‫مرکزی عکس (‪ 60‬تا ‪ )% 80‬و مابقی تصویر (‪ 20‬تا ‪ )% 40‬را جمع می کند‪ .‬این حالت برای‬
‫موقعیت هایی توصیه می شود که تفاوت اندکی در روشنایی بین سوژه و پس زمینه وجود دارد یا‬
‫قسمتی از سوژه نسبت به ترکیب کلی عکس بزرگ است‪.‬‬
‫حالت نقطه ای مقدار نور موجود در مرکز را محاسبه می کند‪ .‬وقتی در شرایطی عکس می‬
‫گیرید که نور پس زمینه شدیدی پشت سوژه وجود دارد‪ ،‬دوربین نوردهی را تنظیم می کند تا‬
‫تصویربرداری از سوژه درست انجام شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬وقتی حالت چندگانه را در یک شرایط با‬
‫نور پس زمینه شدید انتخاب کنید‪ ،‬دوربین محاسبه می کند که مقدار کلی نور زیاد است‪ ،‬که منجر‬
‫به یک عکس تاریکتر می شود‪ .‬حالت نقطه ای می تواند از این وضعیت جلوگیری کند زیرا مقدار‬
‫نور را در ناحیه تعیین شده محاسبه می کند‪.‬‬
‫سوژه‪ ،‬دارای رنگ روشن است در حالی که پس زمینه تاریک است‪ .‬حالت نقطه ای برای‬
‫وضعیتی مانند این توصیه می شود که تفاوت زیادی در نوردهی بین سوژه و پس زمینه وجود‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > اندازه گیری‬
‫اندازه گیری میزان نوردهی محیط فوکوس ‬
‫وقتی این عملکرد روشن باشد‪ ،‬دوربین به طور خودکار نوردهی مناسب را با محاسبه روشنایی‬
‫محیط فوکوس تنظیم می کند‪ .‬این عملکرد تنها در صورتی قابل استفاده است که شما یکی از موارد‬
‫نقطه ای اندازه گیری یا اندازه گیری چندگانه و انتخاب فوکوس اتوماتیک را انتخاب کرده باشید‪.‬‬
‫برای تنظیم این عملکرد‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫اتصال ‪ AE‬به نقطه ‪ ← AF‬یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫محدوده دینامیک‬
‫این عملکرد از دست رفتن جزییات روشن را که ممکن است به دلیل اختالف های سایه در عکس‬
‫روی دهد‪ ،‬تصحیح می کند‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینههای محدوده‬
‫دینامیک‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫محدوده دینامیک ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش*‪ :‬از محدوده دینامیک استفاده نکنید‪.‬‬
‫برد هوشمند‪ :+‬فقدان جزئیات روشن را تصحیح می کند‪.‬‬
‫تنظیم ‪ ISO 100‬ممکن نیست‪.‬‬
‫‪ 2 :HDR‬عکس با نوردهی های مختلف می گیرد و سپس آنها را بطور خودکار برای‬
‫ساختن یک تک تصویر ترکیب می کند‪.‬‬
‫• نمی توانید گزینه ‪ ISO‬باالتر از ‪ ISO 3200‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫• گزینه های محدوده دینامیک را نمی توان همزمان با گزینه های راهنمای‬
‫عکس تنظیم کرد‪.‬‬
‫بدون جلوه محدوده دینامیک‬
‫با جلوه محدوده دینامیک‬
‫‪109‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫فیلتر هوشمند به شما امکان می دهد جلوه های ویژه را به عکس های خود اضافه کنید‪ .‬برای ایجاد‬
‫جلوه های ویژه ای که ایجاد آنها با لنزهای نرمال مشکل است‪ ،‬می توانید گزینه های متعدد فیلتر‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫فیلتر هوشمند‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫فیلتر هوشمند ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫خاموش*‬
‫بدون جلوه‬
‫تزیین تصویر‬
‫رنگ پس زمینه قهوه ای‪ ،‬با کنتراست باال و افکت تزیین تصویر قوی‬
‫دوربین های ‪ Lomo‬را اعمال کنید‪.‬‬
‫مینیاتور‬
‫برای اینکه سوژه کوچک به نظر برسد‪ ،‬کجی‪-‬جابجایی را اعمال کنید‪.‬‬
‫مداد رنگی‬
‫جلوه نقاشی با مداد رنگی را اعمال کنید‪.‬‬
‫آبرنگ‬
‫یک جلوه نقاشى آبرنگ اعمال کنید‪.‬‬
‫نقاشی آب مرکب‬
‫یک جلوه آب مرکب اعمال کنید‪.‬‬
‫طرح رنگ روغن‬
‫یک جلوه رنگ روغن اعمال کنید‪.‬‬
‫طرح جوهری‬
‫یک جلوه طرح جوهری اعمال کنید‪.‬‬
‫آکریلیک‬
‫یک جلوه نقاشی آکریلیک اعمال کنید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫نگاتیو‬
‫یک جلوه نگاتیو اعمال کنید‪.‬‬
‫قرمز‬
‫همه رنگها بجز قرمز را بی رنگ می کند‪.‬‬
‫سبز‬
‫همه رنگها بجز سبز را بی رنگ می کند‪.‬‬
‫آبی‬
‫همه رنگها بجز آبی را بی رنگ می کند‪.‬‬
‫زرد‬
‫همه رنگها بجز زرد را بی رنگ می کند‪.‬‬
‫گزینه های فیلتر هوشمند را نمی توان همزمان با گزینه های راهنمای عکس تنظیم کرد‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫جبران نوردهی‬
‫دوربین به طور خودکار نوردهی را با اندازه گیری سطوح نور از ترکیب بندی عکس و موقعیت‬
‫سوژه تنظیم می کند‪ .‬اگر نوردهی تنظیم شده توسط دوربین باالتر یا پایین تر از مقدار مورد نظر‬
‫شما بود‪ ،‬می توانید مقدار نوردهی را بهصورت دستی تنظیم کنید‪ .‬میزان نوردهی با گام های ‪±3‬‬
‫قابل تنظیم است‪ .‬دوربین برای هر گام بیش از محدوده ‪ ±3‬هشدار نوردهی را به رنگ قرمز نشان‬
‫می دهد‪.‬‬
‫برای تنظیم میزان نوردهی‪ ،‬وقتی [‪ ]W‬را پایین نگه داشته اید‪ ،‬گردونه فرمان را حرکت دهید‪.‬‬
‫همچنین می توانید میزان نوردهی را با فشار دادن [‪ ]f‬و سپس انتخاب ‪ ،EV‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪-2‬‬
‫اصلی‬
‫با موقعیت نشانگر میزان نوردهی‪ ،‬می توانید مقدار نوردهی را بررسی کنید‪.‬‬
‫نمایه نوردهی استاندارد‬
‫پیش از گرفتن عکس‪ ،‬نواحی دارای نور بیش از حد عکس را در حالت عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری مشاهده کنید‪ .‬تنظیم این ویژگی باعث چشمک زدن نواحی دارای نور بیش از حد‬
‫عکس می شود‪.‬‬
‫نشانگر میزان نوردهی‬
‫نوردهی افزایش یافته‬
‫(روشن تر)‬
‫هشدار نوردهی‬
‫مشاهده راهنمای نور بیش از حد‬
‫نوردهی کاهش یافته‬
‫(تیره تر)‬
‫برای مشاهده راهنمای‬
‫نور بیش از حد‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫راهنمای نور بیش از حد ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫قفل فوکوس‪/‬نوردهی‬
‫اگر به دلیل کنتراست روشنایی قوی‪ ،‬نمی توانید به نوردهی مناسب دست پیدا کنید یا می خواهید‬
‫عکسی بگیرید که در آن سوژه خارج از محیط فوکوس اتوماتیک است‪ ،‬فوکوس یا نوردهی را قفل‬
‫کنید و سپس عکس بگیرید‪.‬‬
‫پس از قفل کردن نوردهی یا فوکوس‪ ،‬لنز را به سمت مورد نظر بگیرید‪ ،‬و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫برای قفل کردن نوردهی یا فوکوس‪ ،‬پس از تنظیم ترکیب بندی عکسی که می خواهید روی آن‬
‫فوکوس کرده یا نوردهی آن را محاسبه کنید‪ ]a[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫شما می توانید عملکرد این دکمه را به قفل فوکوس‪ ،‬قفل نوردهی یا هر دو تغییر دهید‪ .‬عملکردی‬
‫که توسط فشار دادن [شاتر] تا نیمه اجرا می شود‪ ،‬بر اساس عملکردی که به [‪ ]a‬اختصاص‬
‫یافته است‪ ،‬فرق می کند‪( .‬صفحه ‪)۱68‬‬
‫‪112‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫جدا کردن نوردهی‪/‬فوکوس‬
‫ناحیه نوردهی و ناحیه فوکوس را جدا کرده یا دوباره با هم ادغام کنید‪ .‬این ویژگی فقط زمانی در‬
‫دسترس است که فوکوس خودکار لمسی روی فوکوس خودکار لمسی تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫روی صفحه‪ ،‬یک ناحیه را برای فوکوس کردن لمس کنید‪.‬‬
‫• نماد جدا کردن نوردهی‬
‫گردد‪.‬‬
‫را به ناحیه نوردهی بکشید‪.‬‬
‫• ناحیه فوکوس و ناحیه نوردهی از هم جدا می شوند‪.‬‬
‫• برای قفل کردن تنظیمات فوکوس یا نوردهی‪ ،‬یک ناحیه را لمس کنید و نگه‬
‫دارید‪.‬‬
‫در باال و سمت راست کادر فوکوس نمایان می‬
‫• نواحی را به سمت یکدیگر بکشید تا ناحیه فوکوس و نوردهی با هم ادغام‬
‫شوند‪.‬‬
‫نوردهی‬
‫فوکوس‬
‫‪3‬‬
‫برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫• محیط فوکوس و ناحیه نوردهی به وضعیت قبل از عکسبرداری بر می گردند‪.‬‬
‫اگر [‪ ]a‬را در حالی که عملکرد آن روی نگه داشتن ‪ AEL‬تنظیم شده است فشار دهید‪،‬‬
‫نوردهی به صورت قفل باقی می ماند و ناحیه نوردهی‪ ،‬پس از عکسبرداری تغییر نمی کند‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫عملکردهای فیلم‬
‫کیفیت فیلم‬
‫عملکردهای موجود برای فیلم در قسمت زیر توضیح داده شده اند‪.‬‬
‫کیفیت فیلم را تنظیم کنید‪.‬‬
‫اندازه فیلم‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫کیفیت فیلم‪،‬‬
‫اندازه فیلم را تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫اندازه فیلم‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← g ← ]m[ ،‬اندازه فیلم‬
‫← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫اندازه‬
‫* ‪ 60( 1920X1080‬فریم در ثانیه) (‪)۱6:9‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← g ← ]m[ ،‬کیفیت فیلم‬
‫← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫پسوند‬
‫شرح‬
‫(‪MP4 )H.264‬‬
‫معمولی‪ :‬فیلمهایی با کیفیت عادی ضبط می شود‪.‬‬
‫(‪MP4 )H.264‬‬
‫‪ :*HQ‬فیلمهایی با کیفیت باال ضبط می شود‪.‬‬
‫توصیه شده برای‬
‫بر روی یک تلویزیون ‪ Full HD‬مشاهده‬
‫کنید‪( .‬فیلم هایی که با این گزینه ضبط می‬
‫شوند ممکن است در برخی از تلویزیون های‬
‫‪ HDTV‬یا تلفن های هوشمندی که از ‪60‬‬
‫فریم در ثانیه پشتیبانی نمی کنند‪ ،‬پخش نشود‪).‬‬
‫‪ 30( 1920X1080‬فریم در ثانیه) (‪)۱6:9‬‬
‫بر روی یک تلویزیون ‪ Full HD‬مشاهده‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ ۱5( 1920X1080‬فریم در ثانیه) (‪)۱6:9‬‬
‫بر روی یک تلویزیون ‪ Full HD‬مشاهده‬
‫کنید‪( .‬فقط برای بعضی گزینه های فیلتر‬
‫هوشمند در دسترس است‪).‬‬
‫‪ 24( 1920X810‬فریم بر ثانیه)‬
‫(تقریبا ‪)۱:2/35‬‬
‫بر روی یک تلویزیون ‪ Full HD‬مشاهده‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ 60( 1280X720‬فریم در ثانیه) (‪)۱6:9‬‬
‫بر روی تلویزیون ‪ HDTV‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪ 30( 1280X720‬فریم در ثانیه) (‪)۱6:9‬‬
‫بر روی تلویزیون ‪ HDTV‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪ 30( 640X480‬فریم در ثانیه) (‪)4:3‬‬
‫بر روی تلویزیون مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪ 30( 320X240‬فریم در ثانیه) (‪)4:3‬‬
‫با استفاده از شبكه بی سیم به یك وب سایت‬
‫ارسال كنید (حداکثر ‪ 30‬ثانیه)‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > عملکردهای فیلم‬
‫حرکت چندگانه‬
‫‪( DIS‬ضد لرزش)‬
‫سرعت پخش یک فیلم را تنظیم کنید‪.‬‬
‫عملکرد لرزش گیر تصویر دیجیتال را تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫سرعت ضبط‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← g ← ]m[ ،‬‬
‫حرکت چندگانه ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫برای تنظیم عملکرد‬
‫‪،DIS‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← g ← ]m[ ،‬‬
‫‪( DIS‬ضد لرزش) ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫* پیش فرض‬
‫شرح‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫‪ :x0.25‬یک فیلم ضبط کرده و آن را با ‪ 4/۱‬سرعت معمولی پخش تماشا کنید‪.‬‬
‫(فقط در ‪ 640x480‬یا ‪ 320x240‬در دسترس است)‬
‫خاموش*‬
‫از عملكرد ‪ DIS‬استفاده نكنید‪.‬‬
‫روشن‬
‫از عملکرد ‪ DIS‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ :x0.5‬یک فیلم ضبط کرده و آن را با ‪ 2/۱‬سرعت معمولی پخش تماشا کنید‪( .‬فقط‬
‫‪ 30( 1920x1080‬فریم در ثانیه)‪ 03( 1280x720 ،‬فریم در ثانیه)‪ 640x480 ،‬یا‬
‫‪ 320x240‬در دسترس است)‬
‫‪ :*x1‬یک فیلم ضبط کرده و آن را با سرعت معمولی پخش تماشا کنید‪.‬‬
‫• اگر فیلمی با عملکرد ‪ DIS‬ضبط کنید‪ ،‬فیلم با زاویه باریک تری نسبت به زاویه لنز ضبط می‬
‫شود‪.‬‬
‫• هنگامی که لنز چشم ماهی وصل کنید‪ ،‬عملکرد ‪ DIS‬پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫‪ :x5‬یک فیلم ضبط کرده و آن را با ‪ 5X‬سرعت معمولی پخش تماشا کنید‪.‬‬
‫‪ :x10‬یک فیلم ضبط کرده و آن را با ‪ 10X‬سرعت معمولی پخش تماشا کنید‪.‬‬
‫‪ :x20‬یک فیلم ضبط کرده و آن را با ‪ 20X‬سرعت معمولی پخش تماشا کنید‪.‬‬
‫• اگر گزینهای غیر از ‪ x1‬را انتخاب کنید‪ ،‬از عملکرد ضبط صدا و عملکرد "اصالح اعوجاج"‬
‫(‪ )Distortion Correct‬پشتیبانی نمیشود‪.‬‬
‫• ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > عملکردهای فیلم‬
‫محو کننده‬
‫صدا‬
‫می توانید با استفاده از عملکرد محو کننده روی دوربین بدون نیاز به انجام این کار در رایانه‬
‫صحنه را کم کم ظاهر یا محو کنید‪ .‬گزینه محو را تنظیم کنید تا به ابتدای صحنه محو شود‪ .‬گزینه‬
‫محو را تنظیم کنید تا کم کم صحنه را محو کند‪ .‬از این عملکرد به درستی استفاده کنید و جلوه های‬
‫نمایشی به فیلمهای خود اضافه کنید‪.‬‬
‫برخی اوقات‪ ،‬یک فیلم بدون صدا از فیلم با صدا مطلوب تر است‪ .‬برای ضبط یک فیلم بدون صدا‪،‬‬
‫صدا را خاموش کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫محو کننده‪،‬‬
‫یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← g ← ]m[ ،‬محو کننده‬
‫← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫صدا‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← g ← ]m[ ،‬صدا ←‬
‫شرح‬
‫خاموش*‪ :‬عملکرد محو کننده استفاده نمی شود‪.‬‬
‫داخل‪ :‬صحنه به تدریج محو می شود‪.‬‬
‫خارج‪ :‬صحنه به تدریج واضح می شود‪.‬‬
‫داخل‪-‬خارج‪ :‬عملکرد محو کننده در ابتدا و انتهای صحنه اعمال می شود‪.‬‬
‫حذف صدای باد‬
‫وقتی در محیط های پر سروصدا فیلم می گیرید‪ ،‬ممکن است صداهای ناخواسته در فیلم ضبط‬
‫شود‪ .‬بویژه صدای باد شدید ضبط شده در فیلم‪ ،‬حواس شما را از لذت تماشای فیلم پرت می کند‪ .‬با‬
‫استفاده از عملکرد حذف صدای باد‪ ،‬عالوه بر نویز باد می توان قدری از نویز محیط پیرامون را‬
‫نیز حذف کرد‪.‬‬
‫برای کاهش صدای باد‪،‬‬
‫وقتی از عملکرد محو کننده استفاده می کنید‪ ،‬ممکن است ضبط فایل کمی بیشتر طول بکشد‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← g ← ]m[ ،‬‬
‫حذف صدای باد ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری > عملکردهای فیلم‬
‫سطح صدای میکروفون‬
‫سطح صدای میکروفون را برای شرایط تصویربرداری تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم سطح صدای‬
‫میکروفون‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← g ← ]m[ ،‬‬
‫سطح صدای میکروفون ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫‪A‬‬
‫اتوماتیک*‪ :‬سطح صدای میکروفون به صورت خودکار تنظیم می شود‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫دستی‪ :‬سطح صدای میکروفون بهصورت دستی تنظیم می شود‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫فصل ‪3‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫با نحوه پخش و ویرایش عکس ها و فیلم ها‪ ،‬آشنا شوید‪.‬‬
‫جهت ویرایش فایل ها در رایانه‪ ،‬به فصل ‪ 6‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫جستجو و مدیریت فایل ها‬
‫چگونگی مشاهده تصاویر کوچک عکس ها و فیلم ها و محافظت یا حذف فایل ها را یاد بگیرید‪.‬‬
‫اگر چند لحظه هیچ عملی انجام ندهید‪ ،‬اطالعات و نمادهای روی صفحه ناپدید می شوند‪ .‬اگر دوباره‬
‫با دوربین کار کنید‪ ،‬آنها نمایان می شوند‪.‬‬
‫مشاهده عکس ها‬
‫‪1‬‬
‫مشاهده تصاویر کوچک عکس ها‬
‫برای جستجوی عکس ها و فیلم های مورد نظر‪ ،‬به نمای تصاویر کوچک بروید‪ .‬نمای تصاویر‬
‫کوچک‪ ،‬چندین عکس را در یک زمان نمایش می دهد تا بتوانید مواردی که می خواهید پیدا کنید‬
‫را به آسانی بررسی نمایید‪ .‬همچنین می توانید فایل ها را بر اساس گروه آنها مانند تاریخ یا نوع‬
‫فایل‪ ،‬طبقه بندی کرده و نمایش دهید‪.‬‬
‫همه‬
‫[‪ ]y‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• آخرین فایلی که گرفته اید‪ ،‬نمایش داده می شود‪.‬‬
‫برای انتخاب حالت نمای تصاویر کوچک‪ ،‬گردونه فرمان را به چپ حرکت دهید‪.‬‬
‫(برای بازگشت به حالت قبلی‪ ،‬گردونه فرمان را به راست حرکت دهید‪).‬‬
‫‪2‬‬
‫برای حرکت در بین فایلها‪ ،‬دکمه هدایت را بچرخانید یا [‪ ]F/C‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫• همچنین برای رفتن به یک فایل دیگر‪ ،‬می توانید تصویر را به چپ یا راست‬
‫بکشید‪.‬‬
‫ممکن است نتوانید فایل هایی که توسط سایر دوربین ها گرفته شده است را بخاطر اندازه یا کدک‬
‫های پشتیبانی نشده‪ ،‬ویرایش یا پخش کنید‪ .‬از رایانه یا دستگاه دیگری برای ویرایش یا پخش این‬
‫فایل ها استفاده کنید‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش > جستجو و مدیریت فایل ها‬
‫مشاهده فایل ها بر اساس گروه‬
‫‪1‬‬
‫در نمای تصاویر کوچک‪ ← z ← ]m[ ،‬فیلتر ← یک گروه را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫• همچنین می توانید نام گروه فعلی را برای باز کردن فهرست گزینه ها‪ ،‬لمس‬
‫کنید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫همه*‬
‫فایل ها را بطور عادی مشاهده کنید‪.‬‬
‫تاریخ‬
‫فایل ها را بر اساس تاریخی که ذخیره شده اند‪ ،‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫نوع‬
‫فایل ها را بر اساس نوع فایل مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫یک فهرست را انتخاب کنید تا باز شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫یک فایل را انتخاب کنید تا مشاهده شود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫را برای بازگشت به نمای قبلی لمس کنید‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش > جستجو و مدیریت فایل ها‬
‫مشاهده فایل ها به صورت پوشه‬
‫‪3‬‬
‫تصاویر مداوم و توالی به صورت یک پوشه ظاهر می شوند‪ .‬انتخاب یک پوشه بطور خودکار‬
‫همه عکس ها را پخش خواهد کرد‪ .‬با حذف پوشه‪ ،‬همه تصاویر آن پوشه حذف می شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬برای جابجایی به پوشه دلخواه‪ ،‬دکمه هدایت را بچرخانید‬
‫یا [‪ ]F/C‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• همچنین می توانید تصویر را به چپ یا راست بکشید تا به پوشه دلخواه بروید‪.‬‬
‫• دوربین بطور خودکار همه عکس های پوشه را پخش خواهد کرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برای جابجایی به یک فایل دیگر‪ ،‬دکمه هدایت را بچرخانید یا‬
‫[‪ ]F/C‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• همچنین برای رفتن به یک فایل دیگر‪ ،‬می توانید تصویر را به چپ یا راست‬
‫بکشید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫برای بازگشت به حالت پخش‪ ،‬گردونه فرمان را به چپ حرکت دهید یا‬
‫[‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای بازگشت به حالت پخش‪ ،‬همچنین می توانید دکمه‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫گردونه فرمان را به راست حرکت دهید تا پوشه باز شود‪.‬‬
‫• همچنین برای باز کردن پوشه‪ ،‬می توانید پوشه را روی صفحه لمس کنید یا‬
‫[‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش > جستجو و مدیریت فایل ها‬
‫حفاظت از فایل ها‬
‫از فایل های خود در برابر حذف تصادفی محافظت کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در حالت پخش‪ ← z ← ]m[ ،‬محافظت ← محافظت چندگانه‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه هدایت را بچرخانید یا [‪ ]F/C‬را فشار دهید تا یک فایل را‬
‫انتخاب کنید‪ ،‬سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• امکان حذف یا چرخاندن یک فایل محافظت شده وجود ندارد‪.‬‬
‫• با انتخاب یک فایل و فشردن [ ]‪ ،‬می توانید فایل را بهصورت مستقیم در حالت پخش‬
‫محافظت کنید‪ .‬برای محافظت نشدن فایل‪ ،‬دوباره [ ] را فشار دهید‪.‬‬
‫• در مورد عکس هایی که به عنوان پوشه ذخیره شده اند‪ ،‬در حالی که پوشه انتخاب شده است‪،‬‬
‫[ ] را فشار دهید تا همه فایل ها محافظت شوند‪.‬‬
‫قفل‪/‬بازکردن همه فایل ها‬
‫قفل یا بازکردن همه فایل ها‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در حالت پخش‪ ← z ← ]m[ ،‬محافظت ← محافظت از همه را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫قفل‬
‫همه فایل ها را قفل کنید‪.‬‬
‫باز کردن قفل‬
‫قفل همه فایل ها را باز کنید‪.‬‬
‫لغو‬
‫به منوی قبلی بازگردید‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش > جستجو و مدیریت فایل ها‬
‫حذف فایل ها‬
‫‪3‬‬
‫[‪ ]n‬را فشار دهید‪.‬‬
‫فایل ها را در حالت پخش حذف کنید و فضای بیشتری روی کارت حافظه خود فراهم نمایید‪ .‬فایل‬
‫های محافظت شده‪ ،‬حذف نمی شوند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫وقتی پنجره بازشو ظاهر می شود‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫حذف یک فایل تکی‬
‫می توانید یک فایل تکی انتخاب کنید و آن را حذف نمایید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬یک فایل را انتخاب نموده و سپس دکمه [‪ ]n‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫وقتی پنجره بازشو ظاهر می شود‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫حذف تمام فایل ها‬
‫می توانید همه فایل های موجود در کارت حافظه را به یکباره حذف نمایید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در حالت پخش‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ← z‬حذف ← حذف همه موارد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫وقتی پنجره بازشو ظاهر می شود‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫حذف چند فایل‬
‫می توانید چند فایل انتخاب کنید و آنها را حذف نمایید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در حالت پخش‪ ← z ← ]m[ ،‬حذف ← حذف چندگانه را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫• همچنین در نمای تصاویر کوچک‪ ،]n[ ،‬را فشار دهید و سپس فایل ها را‬
‫برای حذف انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫فایل هایی که باید حذف شوند را با چرخاندن دکمه هدایت یا فشردن‬
‫[‪ ،]F/C‬انتخاب کنید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای لغو انتخاب‪ ،‬دوباره [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫مشاهده عکس ها‬
‫بزرگ کردن عکس‬
‫مشاهده اسالیدشو‬
‫هنگام مشاهده عکس ها در حالت پخش‪ ،‬می توانید آنها را بزرگ کنید‪ .‬همچنین می توانید از‬
‫عملکرد آراسته کردن استفاده کنید تا قسمت مورد نظر از عکس نمایش داده شده روی صفحه را‬
‫انتخاب کنید و آن را به عنوان یک فایل جدید ذخیره نمایید‪.‬‬
‫می توانید عکس ها را در اسالیدشو مشاهده کنید‪ ،‬جلوه های مختلف به اسالیدشو اضافه کنید و‬
‫موسیقی پس زمینه پخش نمایید‪.‬‬
‫برش‬
‫تصویر کامل‬
‫بزرگ نمایی (ممکن است حداکثر بزرگ‬
‫نمایی بسته به وضوح تفاوت داشته باشد‪).‬‬
‫قسمت بزرگ شده‬
‫گردونه فرمان را به راست حرکت دهید تا عکس بزرگ شود‪.‬‬
‫(گردونه فرمان را به چپ حرکت دهید تا عکس کوچک شود‪).‬‬
‫برای‬
‫این کار را انجام دهید‬
‫جابجا کردن قسمت بزرگ شده‬
‫[‪ ]F/C/I/D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫بریدن عکس بزرگ شده‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید‪( .‬به عنوان یک فایل جدید‬
‫ذخیره شد)‬
‫بازگشت به عکس اصلی‬
‫[‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در حالت پخش‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ← z‬گزینه های نمایش اسالید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫یکی از گزینه های جلوه اسالیدشو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• برای شروع نمایش اسالید بدون هیچ جلوه ای‪ ،‬به مرحله ‪ 4‬بروید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫حالت پخش‬
‫تنظیم کنید که اسالیدشو تکرار شود یا خیر‪( .‬تک پخشی*‪ ،‬تکرار)‬
‫فواصل‬
‫تنظیم فاصله زمانی بین عکس ها‪.‬‬
‫(‪ 1‬ثانیه*‪ 3 ،‬ثانیه‪ 5 ،‬ثانیه‪ 10 ،‬ثانیه)‬
‫موسیقی‬
‫صدای پس زمینه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫افکت‬
‫• جلوه تغییر صحنه بین عکسها را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• خاموش را جهت لغو جلوه ها انتخاب کنید‪.‬‬
‫• برای کوچک یا بزرگ کردن عکس می توانید انگشتان خود را بر روی صفحه به هم نزدیک‬
‫یا از هم دور کنید‪ .‬همچنین میتوانید بر روی ناحیه مورد نظر خود دو بار متوالی تلنگر بزنید‬
‫تا بزرگ شود‪.‬‬
‫• می توانید با چرخاندن دکمه هدایت‪ ،‬حتی هنگامی که عکس بزرگ شده است‪ ،‬در بین فایل ها‬
‫حرکت کنید‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش > مشاهده عکس ها‬
‫‪4‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫مشاهده عکس ها با فاصله زمانی‬
‫‪5‬‬
‫شروع اسالیدشو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫عکس هایی که توسط عملکرد گرفتن عکس با فاصله زمانی گرفته شده اند را مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫مشاهده اسالیدشو‪.‬‬
‫برای مشاهده عکس ها‬
‫با فاصله زمانی‪،‬‬
‫در حالت پخش‪ ← z ← ]m[ ،‬پخش عکس ها با فاصله زمانی را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫• [‪ ]o‬را برای مکث فشار دهید‪.‬‬
‫• [‪ ]o‬را برای ازسرگرفتن فشار دهید‪.‬‬
‫• برای توقف اسالیدشو و بازگشت به حالت پخش‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای تنظیم میزان صدا‪ ]I/D[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫مشاهده راهنمای نور بیش از حد‬
‫تنظیم کنید که نواحی دارای نور بیش از حد عکس‪ ،‬چشمک بزنند‪.‬‬
‫برای مشاهده راهنمای نور‬
‫بیش از حد‪،‬‬
‫چرخش خودکار‬
‫وقتی چرخش خودکار روشن است‪ ،‬دوربین عکس های گرفته شده به صورت عمودی را به طور‬
‫خودکار می چرخاند تا به طور افقی در صفحه جا بگیرند‪.‬‬
‫جهت تنظیم گزینه های‬
‫چرخاندن خودکار‪،‬‬
‫در حالت پخش‪ ← z ← ]m[ ،‬چرخش خودکار ← یک گزینه را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← z ← ]m[ ،‬راهنمای‬
‫نور بیش از حد ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫پخش فیلم‬
‫در حالت پخش‪ ،‬می توانید فیلم پخش کنید‪ ،‬از فیلم عکس بگیرید یا فیلم را برش دهید و آن را به‬
‫عنوان فایلی جدید ذخیره کنید‪.‬‬
‫گرفتن عکس‬
‫توقف‬
‫جستجو به عقب یا به جلو‬
‫برای جستجو به عقب یا به جلو در یک فایل فیلم درحال پخش‪ ،‬از یکی از روش های زیر استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫• ‪ /‬را لمس کنید‪ .‬هربار که نماد را لمس کنید‪ ،‬سرعت جستجو را به این ترتیب تغییر می‬
‫دهید‪.8X ،4X ،2X :‬‬
‫• [‪ ]F/C‬را فشار دهید‪ .‬هربار که دکمه را فشار می دهید‪ ،‬سرعت جستجو را به این‬
‫ترتیب تغییر می دهید‪.8X ،4X ،2X :‬‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫‪/‬‬
‫مشاهده فایل قبلی‪/‬جستجو به عقب‪( .‬در هنگام پخش فیلم‪ ،‬هر بار که نمادی را لمس می‬
‫کنید‪ ،‬سرعت جستجو را به این ترتیب تغییر می دهید‪).X8 ،X4 ،X2 :‬‬
‫‪/‬‬
‫پخش را متوقف کنید یا ادامه دهید‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫مشاهده فایل بعدی‪/‬جستجو به جلو‪( .‬در هنگام پخش فیلم‪ ،‬هر بار که نمادی را لمس می‬
‫کنید‪ ،‬سرعت جستجو را به این ترتیب تغییر می دهید‪).X8 ،X4 ،X2 :‬‬
‫• گردونه فرمان را به چپ یا راست حرکت دهید‪ .‬هربار که گردونه فرمان را حرکت می دهید‪،‬‬
‫سرعت جستجو را به این ترتیب تغییر می دهید‪.8X ،4X ،2X :‬‬
‫• دستگیره هایی که روی نوار پیشرفت نمایان می شود را به سمت چپ یا راست بکشید‪ .‬می‬
‫توانید موقعیت پخش را در فیلم تغییر دهید‪.‬‬
‫تنظیم میزان صدا یا قطع کردن صدا‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش > پخش فیلم‬
‫تنظیم روشنایی فیلم‬
‫تنظیم میزان صدای فیلم‬
‫روشنایی یک فیلم درحال پخش را تنظیم کنید‪.‬‬
‫میزان صدای یک فیلم درحال پخش را تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم روشنایی‬
‫فیلم‪،‬‬
‫گرفتن عکس‬
‫توقف‬
‫نیمه سمت چپ نمایشگر را لمس کنید ← به سمت باال یا پایین بکشید‪.‬‬
‫برای تنظیم میزان صدای‬
‫فیلم‪،‬‬
‫گرفتن عکس‬
‫نیمه سمت راست نمایشگر را لمس کنید ← به سمت باال یا پایین بکشید‪.‬‬
‫توقف‬
‫همچنین می توانید‬
‫بکشید‪.‬‬
‫را لمس کنید و لغزانه روی نوار کنترل میزان صدا را به سمت باال یا پایین‬
‫‪127‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش > پخش فیلم‬
‫برش فیلم در حین پخش‬
‫‪1‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬به فیلم مربوطه بروید و سپس [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برش فیلم انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫برای شروع پخش فیلم‪ ]o[ ،‬را فشار دهید یا‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫• آراسته کردن فیلمی که در حالت ‪ 3D‬ضبط شده است امکان پذیر نیست‪.‬‬
‫• طول فیلم اصلی باید حداقل ‪ ۱0‬ثانیه باشد‪.‬‬
‫• دوربین‪ ،‬فیلم ویرایش شده را به عنوان یک فایل جدید ذخیره کرده و فیلم اصلی را بدون تغییر‬
‫باقی می گذارد‪.‬‬
‫گرفتن عکس در حین پخش‬
‫‪4‬‬
‫در نقطه ای که می خواهید اصالح را شروع کنید‪ ]o[ ،‬را فشار دهید یا‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در حین تماشای فیلم‪ ،‬در نقطه ای که قصد دارید تصویر آن را بگیرید‪،‬‬
‫[‪ ]o‬را فشار دهید یا را لمس کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید یا نقطه شروع را لمس کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید یا گرفتن عکس را لمس کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫برای ادامه پخش فیلم‪ ]o[ ،‬را فشار دهید یا‬
‫‪7‬‬
‫در نقطه ای که می خواهید اصالح را پایان دهید‪ ]o[ ،‬را فشار دهید یا‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید یا نقطه پایان را لمس کنید‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫برای اصالح ویدئو‪ ]f[ ،‬را فشار دهید یا آراسته کردن را لمس کنید‪.‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫• گرفتن عکس از فیلمی که در حالت ‪ 3D‬ضبط شده است امکان پذیر نیست‪.‬‬
‫• وضوح تصویر گرفته شده‪ ،‬به اندازه فیلم اصلی یکی خواهد بود‪.‬‬
‫• تصویر گرفته شده به عنوان یک فایل جدید ذخیره می شود‪.‬‬
‫• می توانید با کشیدن دستگیره هایی که روی نوار پیشرفت نمایان می شوند‪،‬‬
‫صحنه را برای برش تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ 10‬وقتی پنجره بازشو ظاهر می شود‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫ویرایش عکس ها‬
‫عكس های ویرایش شده با نام های فایل مختلفی به عنوان فایل های جدید ذخیره می شوند‪ .‬عکس‬
‫های گرفته شده در بعضی حالت ها را نمی توان با عملکرد ویرایش تصویر‪ ،‬ویرایش کرد‪.‬‬
‫برای ویرایش تصویرها‪،‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬به عکس مربوطه بروید و سپس [‪ ← ]f‬یک گزینه را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫• با انتخاب یک عکس و سپس فشار دادن [‪ ← z ← ]m‬ویرایش تصویر‪ ،‬می توانید‬
‫تصاویر را در حالت پخش نیز ویرایش کنید‪.‬‬
‫• بعضی تصاویر را نمی توان با عملکرد ویرایش تصویر‪ ،‬ویرایش کرد‪ .‬در این حالت‪ ،‬از نرم‬
‫افزار ویرایش تصویر ارایه شده استفاده کنید‪.‬‬
‫• این دوربین‪ ،‬عکسهای ویرایش شده را به صورت فایلهای جدید ذخیره می کند‪.‬‬
‫• در هنگام ویرایش عکسها‪ ،‬دوربین آنها را به طور خودکار به عکسی با تفکیک پایینتر تبدیل‬
‫می کند‪ .‬عکسهایی که به صورت دستی می چرخانید یا تغییر اندازه می دهید‪ ،‬به طور خودکار‬
‫به عکسی با تفکیک پایینتر تبدیل نمی شوند‪.‬‬
‫• هنگام مشاهده فایل ها به صورت پوشه‪ ،‬امکان ویرایش عکس ها وجود ندارد‪ .‬برای ویرایش‬
‫هر عکس‪ ،‬پوشه را باز کنید و یک عکس انتخاب کنید‪.‬‬
‫برش زدن عکس‬
‫‪1‬‬
‫←‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫کناره های کادر را بکشید تا اندازه ناحیه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫کادر را بکشید تا ناحیه را جابجا کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید یا انجام شد را لمس کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫برای ذخیره‪،‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش > ویرایش عکس ها‬
‫چرخاندن عکس‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫←‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫یک گزینه را لمس کنید‪.‬‬
‫لغو‬
‫انجام شد‬
‫تغییر اندازه عکس ها‬
‫اندازه یک عکس را کاهش داده و آن را به عنوان فایل جدید ذخیره کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫←‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫یک گزینه را لمس کنید‪.‬‬
‫لغو‬
‫انجام شد‬
‫راست ˚‪ : 90‬چرخش‬
‫‪ : 10.1M 3:2‬تنظیم دوباره اندازه‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید یا انجام شد را لمس کنید‪.‬‬
‫برای ذخیره‪،‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫• همچنین با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب ‪ ← z‬چرخش ← یک گزینه دلخواه‪،‬‬
‫می توانید عکس را در حالت پخش نیز بچرخانید‪.‬‬
‫• دوربین‪ ،‬فایل اصلی را بازنویسی خواهد کرد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید یا انجام شد را لمس کنید‪.‬‬
‫برای ذخیره‪،‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫ممکن است بسته به اندازه اصلی عکس انتخاب شده‪ ،‬گزینه های تنظیم دوباره اندازه موجود متفاوت‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ > اه سکع شیاریو‬
‫تنظیم عکس ها‬
‫عکس های گرفته شده را می توانید با تنظیم روشنایی‪ ،‬کنتراست یا رنگ‪ ،‬اصالح کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ را لمس کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬يک گزينه تنظيم را لمس کنيد‪.‬‬
‫ •در صورتی که‬
‫نماد‬
‫(تنظيم خودکار) را انتخاب کرده ايد‪ ،‬به مرحله ‪ 4‬برويد‪.‬‬
‫‪3 3‬از چرخاندن گردونه فرمان يا دکمه هدایت يا فشردن [‪ ]F/C‬برای‬
‫تنظیم گزینه استفاده کنید‪.‬‬
‫ •برای تنظیم گزینه‪ ،‬لغزانه را بکشید یا ‪ -/+‬را لمس کنید‪.‬‬
‫‪ ]f[4 4‬را فشار دهيد يا انجام شد را لمس کنيد‪.‬‬
‫‪5 5‬برای ذخيره‪،‬‬
‫ را لمس کنيد‪.‬‬
‫شرح‬
‫اصلی (بازگشت به عکس اصلی)‬
‫تنظیم خودکار‬
‫روشنایی‬
‫کنتراست‬
‫اشباع‬
‫تنظیم ‪RGB‬‬
‫دمای رنگ‬
‫نوردهی‬
‫رنگ‬
‫‪131‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش > ویرایش عکس ها‬
‫روتوش چهره ها‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫←‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫از چرخاندن گردونه فرمان یا دکمه هدایت یا فشردن [‪ ]F/C‬برای‬
‫تنظیم گزینه استفاده کنید‪.‬‬
‫• برای تنظیم گزینه‪ ،‬لغزانه را بکشید یا ‪ -/+‬را لمس کنید‪.‬‬
‫• با افزایش عدد‪ ،‬پوست روشنتر و صافتر به نظر می رسد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید یا انجام شد را لمس کنید‪.‬‬
‫• برای لغو اصالح‪،‬‬
‫برای ذخیره‪،‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش > ویرایش عکس ها‬
‫اعمال جلوه های فیلتر هوشمند‬
‫افكت های خاص را به عکس های خود اضافه کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را لمس کنید‪ ،‬و سپس یک گزینه را لمس کنید‪.‬‬
‫لغو‬
‫انجام شد‬
‫تزیین تصویر ‪ :‬فیلتر هوشمند‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫اصلی‬
‫بدون جلوه‬
‫تزیین تصویر‬
‫رنگ پس زمینه قهوه ای‪ ،‬با کنتراست باال و افکت تزیین‬
‫تصویر قوی دوربین های ‪ Lomo‬را اعمال کنید‪.‬‬
‫مینیاتور‬
‫برای اینکه سوژه کوچک به نظر برسد‪ ،‬کجی‪-‬جابجایی را‬
‫اعمال کنید‪.‬‬
‫مداد رنگی‬
‫جلوه نقاشی با مداد رنگی را اعمال کنید‪.‬‬
‫آبرنگ‬
‫یک جلوه نقاشى آبرنگ اعمال کنید‪.‬‬
‫نقاشی آب مرکب‬
‫یک جلوه آب مرکب اعمال کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫نقاشی رنگ روغن‬
‫یک جلوه رنگ روغن اعمال کنید‪.‬‬
‫نقاشی با جوهر‬
‫یک جلوه نقاشی با جوهر اعمال کنید‪.‬‬
‫آکریلیک‬
‫یک جلوه نقاشی آکریلیک اعمال کنید‪.‬‬
‫نگاتیو‬
‫یک جلوه نگاتیو اعمال کنید‪.‬‬
‫قرمز‬
‫همه رنگها بجز قرمز را بی رنگ می کند‪.‬‬
‫سبز‬
‫همه رنگها بجز سبز را بی رنگ می کند‪.‬‬
‫آبی‬
‫همه رنگها بجز آبی را بی رنگ می کند‪.‬‬
‫زرد‬
‫همه رنگها بجز زرد را بی رنگ می کند‪.‬‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید یا انجام شد را لمس کنید‪.‬‬
‫برای ذخیره‪،‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫فصل ‪4‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫با نحوه اتصال به شبکه های محلی بی سيم ( ‪ WLAN‬ها) و استفاده از قابليت های آنها آشنا شويد‪.‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه‬
‫یاد بگیرید وقتی در محدوده یک ‪ WLAN‬قرار دارید از طریق یک نقطه دسترسی (‪ )AP‬وصل‬
‫شوید‪ .‬شما می توانید تنظیمات شبکه را نیز پیکربندی کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫‪ AP‬ویژه‬
‫‪ AP‬ایمن‬
‫اتصال به یک ‪WLAN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪WPS AP‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪،‬‬
‫‪،‬‬
‫‪،‬‬
‫‪ ،‬یا‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا صفحه تنظیم ‪ Wi-Fi‬نمایان‬
‫گردد‪.‬‬
‫• در برخی از حالت ها‪ ]f[ ،‬را فشار داده و سپس تنظیم ‪ Wi-Fi‬را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫• دوربین به طور خودکار دستگاههای ‪ AP‬موجود را مورد جستجو قرار می‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫یک ‪ AP‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫توان سیگنال‬
‫برای باز کردن گزینه های تنظیمات شبکه‪ ]F[ ،‬را فشار دهید یا‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫• با انتخاب یک ‪ AP‬ایمن‪ ،‬یک پنجره بازشو ظاهر می شود‪ .‬رمز عبور الزم‬
‫برای اتصال به ‪ WLAN‬را وارد کنید‪ .‬برای دریافت اطالعات درباره وارد‬
‫کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)۱39‬‬
‫• اگر صفحه ورود نمایان شد‪ ،‬به "استفاده از مرورگر ورود" مراجعه کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)۱37‬‬
‫• در صورت انتخاب یک ‪ AP‬غیر ایمن‪ ،‬دوربین به ‪ WLAN‬متصل می شود‪.‬‬
‫• در صورتی که یک ‪ AP‬پشتیبانی شده توسط پروفایل ‪ WPS‬را انتخاب می‬
‫کنید‪ ،‬ابتدا ← اتصال پین ‪ WPS‬را انتخاب کرده و سپس پین را روی‬
‫دستگاه ‪ AP‬وارد کنید‪ .‬با انتخاب کردن ← اتصال دکمه ‪ WPS‬روی‬
‫دوربین و سپس فشردن دکمه ‪ WPS‬روی دستگاه ‪ AP‬نیز می توانید به یک‬
‫‪ AP‬پشتیبانی شده توسط پروفایل ‪ ،WPS‬متصل شوید‪.‬‬
‫تنظیم ‪Wi-Fi‬‬
‫• به دلیل اینکه دوربین شما از عملکرد دو بانده پشتیبانی می کند‪ ،‬ممکن است‬
‫یک ‪ AP‬یکسان با فرکانس های متفاوت‪ ،‬دو بار فهرست گردد‪.‬‬
‫‪Samsung1‬‬
‫• اگر پیام بازشویی درباره مقررات جمع آوری داده ها نمایان شد‪ ،‬آن را خوانده‬
‫و با آن موافقت نمایید‪.‬‬
‫تازه سازی‬
‫‪Samsung2‬‬
‫‪Samsung3‬‬
‫‪Samsung4‬‬
‫• برای به روز رسانی ‪ AP‬های قابل اتصال‪ ،‬تازه سازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• برای افزودن دستی یک ‪ ،AP‬افزودن شبکه بی سیم را انتخاب کنید‪ .‬نام ‪AP‬‬
‫باید به انگلیسی باشد تا بتوانید ‪ AP‬را بهصورت دستی اضافه کنید‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫شبکه بی سیم > اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه‬
‫تنظیم دستی آدرس ‪IP‬‬
‫تنظیم گزینه های شبکه‬
‫‪1‬‬
‫در صفحه تنظیم ‪ ،Wi-Fi‬یک ‪ AP‬را انتخاب کنید و سپس [‪ ]F‬را‬
‫فشار دهید یا‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در صفحه تنظیم ‪ ،Wi-Fi‬یک ‪ AP‬را انتخاب کنید و سپس [‪ ]F‬را‬
‫فشار دهید یا‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫پس از انتخاب هر یک از گزینه ها‪ ،‬اطالعات مورد نیاز را وارد کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫تنظیمات ‪ ← IP‬دستی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫پس از انتخاب هر یک از گزینه ها‪ ،‬اطالعات مورد نیاز را وارد کنید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫گذرواژه شبکه‬
‫گذرواژه شبکه را وارد کنید‪.‬‬
‫تنظیمات ‪IP‬‬
‫آدرس ‪ IP‬را به طور دستی یا خودکار تنظیم کنید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫‪IP‬‬
‫آدرس ‪ IP‬ثابت را وارد کنید‪.‬‬
‫‪Subnet Mask‬‬
‫‪ Subnet mask‬را وارد کنید‪.‬‬
‫‪Gateway‬‬
‫‪ Gateway‬را وارد کنید‪.‬‬
‫سرور ‪DNS‬‬
‫آدرس ‪ DNS‬را وارد کنید‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫شبکه بی سیم > اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه‬
‫استفاده از مرورگر ورود‬
‫در هنگام اتصال به برخی ‪ AP‬ها‪ ،‬سرویس های اشتراک گذاری یا سرورهای ابری‪ ،‬می توانید‬
‫اطالعات ورود را از طریق مرورگر ورود وارد کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫مرورگر ورود را ببندید‪.‬‬
‫• بسته به صفحه ای که به آن متصل شده اید‪ ،‬امکان انتخاب برخی گزینه ها وجود ندارد‪ .‬این‬
‫وضعیت باعث نقص عملکرد نمی شود‪.‬‬
‫• پس از ورود به برخی از صفحه ها‪ ،‬ممکن است مرورگر ورود به سیستم به صورت خودکار‬
‫‪ ،‬مرورگر ورود را ببندید و سپس به عمل‬
‫بسته نشود‪ .‬در این صورت‪ ،‬با لمس کردن‬
‫مورد نظر بپردازید‪.‬‬
‫• با توجه به اندازه صفحه یا سرعت شبکه ممکن است بارگذاری صفحه ورود زمان بیشتری‬
‫طول بکشد‪ .‬در این صورت‪ ،‬تا ظاهر شدن پنجره ورودی اطالعات جهت ورود صبر کنید‪.‬‬
‫به صفحه قبلی بروید‪.‬‬
‫به صفحه بعدی بروید‪.‬‬
‫بارگذاری صفحه را متوقف کنید‪.‬‬
‫صفحه را دوباره بارگذاری کنید‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫شبکه بی سیم > اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه‬
‫• برای استفاده از قابلیتهای ‪ Wi-Fi‬باید کارت حافظه وارد کنید‪.‬‬
‫• کیفیت اتصال شبکه توسط ‪ AP‬تعیین می شود‪.‬‬
‫• هرچه فاصله بین دوربین شما و ‪ AP‬بیشتر باشد‪ ،‬اتصال به شبکه زمان بیشتری خواهد برد‪.‬‬
‫• اگر دستگاه پیرامونی و دوربین شما از سیگنال فرکانس رادیویی مشابه استفاده کنند‪ ،‬ممکن‬
‫است در اتصال شما اختالل ایجاد شود‪.‬‬
‫• اگر نام ‪ AP‬شما انگلیسی نباشد‪ ،‬ممکن است دوربین نتواند دستگاه را پیدا کند یا ممکن است‬
‫نام دستگاه به درستی نمایش داده نشود‪.‬‬
‫• برای اطالع از تنظیمات شبکه و رمز عبور‪ ،‬با سرپرست شبکه یا ارائه دهنده خدمات شبکه‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫• اگر نتوانستید به ‪ WLAN‬متصل شوید‪ ،‬یک ‪ AP‬دیگر را از فهرست ‪ AP‬امتحان کنید‪.‬‬
‫• در صورت انتخاب ‪ WLANs‬های آزاد ارائه شده توسط برخی ارائه دهندگان سرویس‬
‫شبکه‪ ،‬ممکن است یک صفحه ورود ظاهر شود‪ .‬شناسه و رمز عبور خود را برای اتصال به‬
‫‪ WLAN‬وارد کنید‪ .‬برای کسب اطالعات درباره ثبت یا سرویس‪ ،‬با ارائه دهندگان سرویس‬
‫شبکه تماس بگیرید‪.‬‬
‫• در هنگام وارد کردن اطالعات شخصی ویژه اتصال ‪ ،AP‬احتیاط کنید‪ .‬از وارد کردن‬
‫اطالعات پرداخت یا کارت اعتباری بر روی دوربین بپرهیزید‪ .‬سازنده در قبال مشکالت‬
‫ناشی از ورود این گونه اطالعات‪ ،‬مسئولیتی ندارد‪.‬‬
‫• اتصاالت شبکه قابل استفاده در کشورهای مختلف فرق می کند‪.‬‬
‫• قابلیت ‪ WLAN‬دوربین شما باید قوانین ارتباطات رادیویی منطقه شما را رعایت کند‪ .‬برای‬
‫حصول اطمینان از سازگاری‪ ،‬از ویژگی ‪ WLAN‬فقط در همان کشوری استفاده کنید که‬
‫دوربین را از آنجا خریداری کرده اید‪.‬‬
‫• اگر یک ‪ WLAN‬به احراز هویت از ارائه دهنده خدمات نیاز داشته باشد‪ ،‬امکان اتصال شما‬
‫به آن وجود نخواهد داشت‪ .‬برای برقراری اتصال به ‪ ،WLAN‬با ارائه دهنده خدمات شبکه‬
‫خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫• به شبکه ای که مجاز به استفاده از آن نیستید وارد نشوید‪.‬‬
‫• بسته به نوع رمزگذاری‪ ،‬تعداد ارقام رمز عبور ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫• قبل از اتصال به یک شبکه‪ ،‬از شارژ بودن کامل باتری خود مطمئن شوید‪.‬‬
‫• برقراری اتصال به ‪ WLAN‬در برخی از محیط ها ممکن نیست‪.‬‬
‫• نمی توانید فایل های گرفته شده در بعضی حالت ها را بارگذاری یا ارسال کنید‪.‬‬
‫• دوربین ممکن است یک چاپگر دارای قابلیت ‪ WLAN‬را در فهرست ‪ AP‬نمایش دهد‪ .‬امکان‬
‫اتصال به شبکه از طریق چاپگر وجود ندارد‪.‬‬
‫• فایل هایی که به دستگاه دیگر منتقل می کنید ممکن است توسط آن دستگاه پشتیبانی نشده‬
‫باشند‪ .‬در این صورت از رایانه برای نمایش فایل ها استفاده کنید‪.‬‬
‫• فرآیند انجام تنظیمات شبکه ممکن است بسته به شرایط شبکه فرق داشته باشد‪.‬‬
‫• شما نمی توانید دوربین خود را همزمان به یک شبکه و یک تلویزیون متصل کنید‪.‬‬
‫• اتصال به شبکه ممکن است مستلزم پرداخت هزینه های اضافی باشد‪ .‬این هزینه ها بسته به‬
‫شرایط قرارداد شما فرق می کند‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫شبکه بی سیم > اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه‬
‫وارد کردن متن‬
‫نحوه وارد کردن متن را یاد بگیرید‪ .‬نمادهای جدول به شما امکان می دهند که مکان نما را حرکت‬
‫دهید‪ ،‬کوچکی و بزرگی حروف را تغییر دهید و غیره‪ .‬برای ورود به آن‪ ،‬یک کلید را لمس کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫مکان نما را حرکت دهید‪.‬‬
‫ورود متن را متوقف کنید و به صفحه قبلی باز گردید‪.‬‬
‫تغییر کوچکی و بزرگی حروف‪.‬‬
‫بین حالت نماد‪/‬عدد و حالت عادی جابجا شوید‪.‬‬
‫زبان ورودی را تغییر دهید‪.‬‬
‫یک فاصله وارد کنید‪.‬‬
‫متن نمایش داده شده را ذخیره کنید‪.‬‬
‫حرف آخر را حذف کنید‪.‬‬
‫• در بعضی حالت ها صرف نظر از زبان صفحه نمایش‪ ،‬فقط می توانید از حروف الفبای‬
‫انگلیسی استفاده کنید‪.‬‬
‫• تعداد نویسه هایی که می توانید وارد کنید‪ ،‬به وضعیت بستگی دارد‪.‬‬
‫• بسته به حالت ورودی‪ ،‬صفحه ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫• برای وارد کردن یک نویسه در گوشه باال و سمت راست کلید‪ ،‬یک کلید را لمس کرده و نگه‬
‫دارید‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫استفاده از قابلیت ‪)Tag & Go( NFC‬‬
‫برای اجرای ویژگی ذخیره سازی خودکار عکس ها در تلفن هوشمند یا ویژگی استفاده از تلفن‬
‫هوشمند به عنوان شاتر از راه دور‪ ،‬آنتن ‪ NFC‬تلفن هوشمند را نزدیک تگ ‪ NFC‬دوربین قرار‬
‫دهید‪ .‬در حالت پخش همچنین می توانید فایل ها را به یک دستگاه دارای ‪ NFC‬منتقل نمایید‪.‬‬
‫• این قابلیت در تلفن های هوشمندی که دارای سیستم عامل ‪ Android‬و ‪ NFC‬هستند پشتیبانی‬
‫می شود‪ .‬توصیه می شود که از آخرین نسخه استفاده کنید‪ .‬این ویژگی در دستگاه های دارای‬
‫‪ iOS‬موجود نیست‪.‬‬
‫• قبل از استفاده از این قابلیت باید برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را‬
‫در گوشی یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬می توانید برنامه را از ‪Google Play Store‬‬
‫‪ ،Samsung Apps‬دانلود کنید‪ Samsung SMART CAMERA App .‬با مدل های‬
‫دوربین سامسونگ ساخته شده در سال ‪ 20۱3‬یا بعد از این سال سازگار است‪.‬‬
‫• برای خواندن یک برچسب ‪ ،NFC‬دستگاه دارای ‪ NFC‬را به مدت بیش از ‪ 2‬ثانیه نزدیک‬
‫برچسب ‪ NFC‬دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫• با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب ‪ ← d‬اندازه تصویر ‪← MobileLink/NFC‬‬
‫یک گزینه‪ ،‬می توانید اندازه عکس های منتقل شده را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• برچسب ‪ NFC‬را به هیچ وجه تغییر ندهید‪.‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت پخش‬
‫(‪)Photo Beam‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬هنگامی که یک برچسب را از دستگاه دارای ‪ NFC‬می خوانید‪ ،‬فایل فعلی توسط‬
‫دوربین به صورت خودکار به تلفن هوشمند منتقل می شود‪.‬‬
‫• برای انتقال چندین فایل‪ ،‬آنها را از نمای تصاویر کوچک انتخاب کرده و سپس یک برچسب‬
‫را از دستگاهی که دارای ‪ NFC‬است بخوانید‪.‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت ‪Wi-Fi‬‬
‫‪ MobileLink‬یا ‪ Remote Viewfinder‬را با خواندن برچسب دستگاه دارای ‪ ،NFC‬از‬
‫پنجره ای که باز می شود انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)۱47 ،۱43‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‬
‫‪ AutoShare‬یا ‪ Remote Viewfinder‬را با خواندن یک برچسب از دستگاهی که دارای‬
‫‪ NFC‬است‪ ،‬اجرا کنید‪( .‬صفحه ‪ )۱47 ،۱4۱‬از پیش تعیین کنید که عملکرد ‪ Wi-Fi‬را توسط‬
‫خواندن برچسب دستگاه دارای ‪ NFC‬اجرا کنید‪( .‬صفحه ‪)۱69‬‬
‫‪140‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫ذخیره کردن خودکار فایل ها بر روی تلفن هوشمند‬
‫دوربین از طریق ‪ WLAN‬به یک تلفن هوشمند متصل می شود که از ویژگی ‪AutoShare‬‬
‫پشتیبانی می کند‪ .‬هنگامی که با دوربین خود‪ ،‬عکس می گیرید‪ ،‬عکس به طور خودکار در تلفن‬
‫هوشمند ذخیره می شود‪.‬‬
‫• ویژگی ‪ AutoShare‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل ‪ Android‬یا‬
‫‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪( .‬برخی از ویژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتیبانی نشود‪).‬‬
‫قبل از استفاده از این ویژگی‪ ،‬نرم افزار داخلی دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی‬
‫نمایید‪ .‬اگر نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫• قبل از استفاده از این قابلیت باید برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را‬
‫در گوشی یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬می توانید از ‪Samsung Apps، Google Play‬‬
‫‪ Store‬یا ‪ Apple App Store‬برنامه دانلود کنید‪Samsung SMART CAMERA .‬‬
‫‪ App‬با مدل های دوربین سامسونگ ساخته شده در سال ‪ 20۱3‬یا بعد از این سال سازگار‬
‫است‪.‬‬
‫• اگر این عملکرد را تنظیم کرده باشید‪ ،‬تنظیمات حتی وقتی حالت عکسبرداری و فیلمبرداری را‬
‫تغییر می دهید‪ ،‬حفظ می شوند‪.‬‬
‫• این ویژگی ممکن است در بعضی مدلها پشتیبانی نشود یا ممکن است در بعضی گزینه های‬
‫عکسبرداری در دسترس نباشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪،‬‬
‫←‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫• همچنین می توانید [‪ ← AutoShare ← b ← ]m‬روشن را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫• پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪ ،‬بعدی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن‬
‫هوشمند خود روشن کنید‪.‬‬
‫• برای دستگاه های ‪ iOS‬قبل از روشن کردن برنامه‪ ،‬ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن‬
‫کنید‪.‬‬
‫• برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن‬
‫کرده و تلفن هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )32‬روی دوربین‬
‫قرار دهید‪ .‬بررسی کنید که تلفن هوشمند به دوربین وصل است و سپس به‬
‫مرحله ‪ 5‬بروید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دوربین را از فهرست انتخاب کنید و تلفن هوشمند را به دوربین وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫• تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به یک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫شبکه بی سیم > ذخیره کردن خودکار فایل ها بر روی تلفن هوشمند‬
‫‪4‬‬
‫در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫• در صورتی که تلفن هوشمند قبالً به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار‬
‫وصل می شود‪.‬‬
‫• نمادی که وضعیت اتصال را نشان می دهد (‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪ ،‬روی صفحه دوربین ظاهر‬
‫یک عکس بگیرید‪.‬‬
‫• عکس گرفته شده در دوربین ذخیره می شود و سپس به تلفن هوشمند منتقل می‬
‫شود‪ .‬اگر کارت حافظه وارد نشده باشد یا حافظه پر باشد‪ ،‬عکس گرفته شده‬
‫بدون ذخیره شدن در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند منتقل می گردد‪.‬‬
‫• در صورتی که فیلم ضبط کردید‪ ،‬فقط در دوربین ذخیره می شود‪.‬‬
‫• فایل تصویر که در حین ضبط فیلم گرفته شده است‪ ،‬در تلفن هوشمند ذخیره‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫• اگر ویژگی ‪ GPS‬در تلفن هوشمند فعال شود‪ ،‬اطالعات ‪ GPS‬همراه با‬
‫عکس گرفته شده ذخیره می گردد‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫ارسال عکس و فیلم به یک تلفن هوشمند‬
‫دوربین از طریق ‪ WLAN‬به یک تلفن هوشمند دارای قابلیت پشتیبانی از قابلیت ‪MobileLink‬‬
‫متصل می شود‪ .‬شما می توانید عکسها یا فیلمها را به آسانی به تلفن هوشمند خود منتقل کنید‪.‬‬
‫• ویژگی ‪ MobileLink‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل ‪ Android‬یا‬
‫‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪( .‬برخی از ویژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتیبانی نشود‪).‬‬
‫قبل از استفاده از این ویژگی‪ ،‬نرم افزار داخلی دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی‬
‫نمایید‪ .‬اگر نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫• قبل از استفاده از این قابلیت باید برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را‬
‫در گوشی یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬می توانید از ‪Samsung Apps، Google Play‬‬
‫‪ Store‬یا ‪ Apple App Store‬برنامه دانلود کنید‪Samsung SMART CAMERA .‬‬
‫‪ App‬با مدل های دوربین سامسونگ ساخته شده در سال ‪ 20۱3‬یا بعد از این سال سازگار‬
‫است‪.‬‬
‫• برای دستگاههایی که با ‪ Android OS 2.3.3 – 2.3.7‬کار می کنند‪،‬‬
‫‪ Samsung SMART CAMERA App‬را از ‪ www.samsung.com‬دانلود کنید‪.‬‬
‫• وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫• می توانید در یک لحظه تا حداکثر ‪ ۱,000‬فایل را مشاهده کنید و تا حداکثر ‪ ۱,000‬فایل را‬
‫ارسال کنید‪.‬‬
‫• هنگامی که با استفاده از ویژگی ‪ MobileLink‬فیلم های ‪ Full HD‬را ارسال می کنید‪،‬‬
‫ممکن است نتوانید فایل ها را روی بعضی دستگاه ها پخش کنید‪.‬‬
‫• هنگام استفاده از این ویژگی در دستگاه دارای سیستم عامل ‪ ،iOS‬ممکن است دستگاه اتصال‬
‫‪ Wi-Fi‬را از دست بدهد‪.‬‬
‫• ارسال فایلهای ‪ RAW‬ممکن نیست‪.‬‬
‫• با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب ‪ ← d‬اندازه تصویر ‪← MobileLink/NFC‬‬
‫یک گزینه‪ ،‬می توانید اندازه عکس های منتقل شده را تنظیم کنید‪.‬‬
‫← ‪ MobileLink‬را در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری از روی صفحه‬
‫• میتوانید‬
‫لمس کنید‪.‬‬
‫• همچنین در حالت پخش‪ ،‬با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب اشتراک گذاری (‪)Wi-Fi‬‬
‫← ‪ MobileLink‬نیز می توانید فایل بفرستید‪.‬‬
‫← ‪ MobileLink‬یا با انتخاب‬
‫• اگر هیچ عملی را ظرف مدت ‪ 30‬ثانیه بر روی دوربین انجام ندهید‪ ،‬صفحه خاموش می شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫در دوربین‪ ،‬کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫در دوربین‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪ ،‬بعدی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫روی دوربین‪ ،‬یک گزینه ارسال انتخاب کنید‪.‬‬
‫• اگر فایل ها را از گوشی هوشمند انتخاب کنید را انتخاب کرده باشید‪ ،‬می‬
‫توانید از تلفن هوشمند خود را برای مشاهده و اشتراک گذاری فایل های‬
‫دوربین استفاده کنید‪ .‬اگر هیچ عملی را ظرف مدت ‪ 30‬ثانیه بر روی تلفن‬
‫هوشمند انجام ندهید‪ ،‬صفحه خاموش می شود‪.‬‬
‫• اگر فایل ها را از از دوربین انتخاب کنید را انتخاب کنید‪ ،‬می توانید فایل های‬
‫مورد نظر برای ارسال از دوربین را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫شبکه بی سیم > ارسال عکس و فیلم به یک تلفن هوشمند‬
‫‪4‬‬
‫برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن‬
‫هوشمند خود روشن کنید‪.‬‬
‫• برای دستگاه های ‪ iOS‬قبل از روشن کردن برنامه‪ ،‬ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن‬
‫کنید‪.‬‬
‫• برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن‬
‫کرده و تلفن هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )32‬روی دوربین‬
‫قرار دهید‪ .‬بررسی کنید که تلفن هوشمند به دوربین وصل است و سپس به‬
‫مرحله ‪ 7‬بروید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫در تلفن هوشمند یا دوربین‪ ،‬فایل ها را برای انتقال از دوربین انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫در تلفن هوشمند‪ ،‬دکمه کپی را لمس کنید یا در دوربین‪ ،‬ارسال را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫• دوربین‪ ،‬فایل ها را به تلفن هوشمند ارسال می کند‪.‬‬
‫دوربین را از فهرست انتخاب کنید و تلفن هوشمند را به دوربین وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫• تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به یک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫• در صورتی که تلفن هوشمند قبالً به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار‬
‫وصل می شود‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫ارسال عکس و فیلم به چندین تلفن هوشمند‬
‫دوربین از طریق ‪ WLAN‬به یک تلفن هوشمند متصل می شود که از ویژگی اشتراک گروهی‬
‫پشتیبانی می کند‪ .‬شما می توانید عکسها یا فیلمها را به آسانی به چند تلفن هوشمند منتقل کنید‪.‬‬
‫• ویژگی اشتراک گروهی در تلفنهای هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل ‪ Android‬یا‬
‫‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪( .‬برخی از ویژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتیبانی نشود‪).‬‬
‫قبل از استفاده از این ویژگی‪ ،‬نرم افزار داخلی دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی‬
‫نمایید‪ .‬اگر نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫• قبل از استفاده از این قابلیت باید برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را در‬
‫گوشی یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬می توانید از ‪Samsung Apps، Google Play Store‬‬
‫یا ‪ Apple App Store‬برنامه دانلود کنید‪ Samsung SMART CAMERA App .‬با‬
‫مدل های دوربین سامسونگ ساخته شده در سال ‪ 2013‬یا بعد از این سال سازگار است‪.‬‬
‫• برای دستگاههایی که با ‪ Android OS 2.3.3 – 2.3.7‬کار می کنند‪،‬‬
‫‪ Samsung SMART CAMERA App‬را از ‪ www.samsung.com‬دانلود کنید‪.‬‬
‫• وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫• انتقال فایل ها به چندین گوشی هوشمند ممکن است زمان بیشتری نسبت به انتقال فایل ها به‬
‫یک دستگاه طول بکشد‪.‬‬
‫• هنگامی که با استفاده از ویژگی اشتراک گروهی فیلمهای ‪ Full HD‬را ارسال می کنید‪،‬‬
‫ممکن است نتوانید فایل ها را روی بعضی دستگاه ها پخش کنید‪.‬‬
‫• هنگام استفاده از این ویژگی در دستگاه دارای سیستم عامل ‪ ،iOS‬ممکن است دستگاه اتصال‬
‫‪ Wi-Fi‬را از دست بدهد‪.‬‬
‫• ارسال فایلهای ‪ RAW‬ممکن نیست‪.‬‬
‫• با فشردن [‪ ]m‬و سپس انتخاب کردن ‪ ← d‬اندازه تصویر ‪← MobileLink/NFC‬‬
‫یک گزینه میتوانید اندازه عکس منتقل شده را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• همچنین در حالت پخش‪ ،‬با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب اشتراک گذاری (‪)Wi-Fi‬‬
‫← اشتراک گروهی نیز می توانید فایل بفرستید‪.‬‬
‫← اشتراک گروهی یا با انتخاب‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫در دوربین‪ ،‬کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫بر روی دوربین‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪ ،‬بعدی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن‬
‫هوشمند خود روشن کنید‪.‬‬
‫• برای دستگاه های ‪ iOS‬قبل از روشن کردن برنامه‪ ،‬ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن‬
‫کنید‪.‬‬
‫• برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن‬
‫کرده و تلفن هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )32‬روی دوربین‬
‫قرار دهید‪ .‬بررسی کنید که تلفن هوشمند به دوربین وصل است و سپس به‬
‫مرحله ‪ 6‬بروید‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫شبکه بی سیم > ارسال عکس و فیلم به چندین تلفن هوشمند‬
‫‪4‬‬
‫برقراری اتصال کنار تلفن هوشمند ثبت شده روی دوربین را لمس کنید‪.‬‬
‫• در صورتی که تلفن هوشمند قبالً به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار‬
‫وصل می شود‪.‬‬
‫• امکان اتصال به حداکثر ‪ 4‬تلفن هوشمند وجود دارد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫بعدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫در دوربین‪ ،‬فایل ها را برای انتقال از دوربین انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫بر روی دوربین‪ ،‬ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• دوربین‪ ،‬فایل ها را به تلفن هوشمند ارسال می کند‪.‬‬
‫• هنگامی که به چندین تلفن هوشمند متصل می شوید‪ ،‬دوربین به صورت‬
‫همزمان فایل ها را به همه دستگاه ها ارسال می کند‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫استفاده از یک تلفن کنترل کننده به عنوان آزاد کننده راه دور شاتر‬
‫دوربین از طریق ‪ WLAN‬به یک تلفن هوشمند متصل می شود که از ویژگی‬
‫‪ Remote Viewfinder‬پشتیبانی می کند‪ .‬با بهره گیری از ویژگی ‪Remote Viewfinder‬‬
‫از تلفن هوشمند به عنوان آزاد کننده راه دور شاتر استفاده کنید‪ .‬عکس گرفته شده بر روی تلفن‬
‫هوشمند نمایش داده می شود‪.‬‬
‫• ویژگی ‪ Remote Viewfinder‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل‬
‫‪ Android‬یا ‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪( .‬برخی از ویژگی ها ممکن است در برخی مدل ها‬
‫پشتیبانی نشود‪ ).‬قبل از استفاده از این ویژگی‪ ،‬نرم افزار داخلی دستگاه را به آخرین نسخه به‬
‫روز رسانی نمایید‪ .‬اگر نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی‬
‫کار نکند‪.‬‬
‫• قبل از استفاده از این قابلیت باید برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را‬
‫در گوشی یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬می توانید از ‪Samsung Apps، Google Play‬‬
‫‪ Store‬یا ‪ Apple App Store‬برنامه دانلود کنید‪Samsung SMART CAMERA .‬‬
‫‪ App‬با مدل های دوربین سامسونگ ساخته شده در سال ‪ 20۱3‬یا بعد از این سال سازگار‬
‫است‪.‬‬
‫• برای دستگاههایی که با ‪ Android OS 2.3.3 – 2.3.7‬کار می کنند‪،‬‬
‫‪ Samsung SMART CAMERA App‬را از ‪ www.samsung.com‬دانلود کنید‪.‬‬
‫← ‪ Remote Viewfinder‬را در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری از‬
‫• میتوانید‬
‫روی صفحه لمس کنید‪.‬‬
‫• هنگامی که یک لنز ‪ 3D‬را در حالت ‪ 3D‬وصل می کنید‪ ،‬این عملکرد در دسترس نیست‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫در دوربین‪ ،‬کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫در دوربین‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪ ،‬بعدی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن‬
‫هوشمند خود روشن کنید‪.‬‬
‫• برای دستگاه های ‪ iOS‬قبل از روشن کردن برنامه‪ ،‬ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن‬
‫کنید‪.‬‬
‫• برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن‬
‫کرده و تلفن هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )32‬روی دوربین‬
‫قرار دهید‪ .‬بررسی کنید که تلفن هوشمند به دوربین وصل است و سپس به‬
‫مرحله ‪ 6‬بروید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دوربین را از فهرست انتخاب کنید و تلفن هوشمند را به دوربین وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫• تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به یک دوربین متصل شود‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫شبکه بی سیم > استفاده از یک تلفن کنترل کننده به عنوان آزاد کننده راه دور شاتر‬
‫‪5‬‬
‫در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫را لمس کرده و نگه دارید تا فوکوس کنید و سپس‬
‫در تلفن هوشمند‪،‬‬
‫آن را رها کنید تا عکس بگیرید‪.‬‬
‫• در صورتی که تلفن هوشمند قبالً به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار‬
‫وصل می شود‪.‬‬
‫• برای ضبط فیلم‪،‬‬
‫‪6‬‬
‫در تلفن هوشمند‪ q ،‬را برای باز کردن صفحه هوشمند انتخاب کنید‪.‬‬
‫• اگر ویژگی ‪ GPS‬در تلفن هوشمند فعال شود‪ ،‬اطالعات ‪ GPS‬همراه با‬
‫عکس گرفته شده ذخیره می گردد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫بر روی تلفن هوشمند‪ ،‬گزینه های عکسبرداری را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• در هنگام استفاده از این ویژگی‪ ،‬برخی از دکمه های دوربین کارآیی نخواهند‬
‫داشت‪.‬‬
‫• دکمه زوم و دکمه شاتر روی تلفن هوشمند در هنگام استفاده از این ویژگی‬
‫کارآیی نخواهند داشت‪.‬‬
‫• بعضی از گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری پشتیبانی نمیشود‪.‬‬
‫• پس از اینکه اتصال از تلفن هوشمند قطع شد‪ ،‬گزینههای عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری که قبالً تنظیم کرده اید‪ ،‬به همان صورت در دوربین باقی می‬
‫مانند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫را برای بازگشت به صفحه عکسبرداری و فیلمبرداری لمس کنید‪.‬‬
‫را لمس کنید و برای توقف فیلم‪،‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫• فوکوس به طور خودکار بر روی فوکوس اتوماتیک چندگانه تنظیم می شود‪.‬‬
‫• هنگام استفاده از این قابلیت‪ ،‬فاصله مطلوب بین دوربین و تلفن هوشمند بسته به محیط اطراف‬
‫شما ممکن است متغیر باشد‪.‬‬
‫• برای استفاده از این ویژگی‪ ،‬تلفن هوشمند باید در محدوده ‪7‬متری دوربین باشد‪.‬‬
‫در تلفن هوشمند‪ ،‬کمی زمان می برد تا عکس گرفته شود‪.‬‬
‫• بعد از رها کردن‬
‫• اگر گزینه ذخیره فایل روی تلفن هوشمند ‪ +‬دوربین تنظیم شده باشد‪ ،‬فقط عکس ها به تلفن‬
‫هوشمند منتقل خواهند شد‪( .‬فایل های فیلم و ‪ RAW‬منتقل نخواهند شد‪).‬‬
‫• عملکرد ‪ Remote Viewfinder‬در موارد زیر غیر فعال است‪:‬‬
‫ تلفن هوشمند در حال دریافت یک تماس باشد‬‫ دوربین یا تلفن هوشمند خاموش باشد‬‫ قطع شدن ارتباط دستگاه با ‪WLAN‬‬‫ ضعیف یا ناپایدار بودن اتصال ‪Wi-Fi‬‬‫ انجام نگرفتن هیچ عملی به مدت ‪ 3‬دقیقه در مدت برقرار بودن ارتباط‬‫‪ -‬تعداد پوشه ها و فایلها به حداکثر تعداد مجاز رسیده است‬
‫‪148‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫استفاده از ‪Baby Monitor‬‬
‫از ویژگی ‪ Baby Monitor‬برای برقراری اتصال دوربین به یک تلفن هوشمند که‬
‫‪ Samsung Home Monitor‬در آن نصب شده باشد استفاده کنید و یک محل را نظارت‬
‫نمایید‪.‬‬
‫• ویژگی ‪ Baby Monitor‬در تلفن های هوشمندی پشتیبانی می شود که از وضوح‬
‫(‪ WVGA )800 X 480‬یا باالتر پشتیبانی می کنند و دارای سیستم عامل ‪ Android‬یا‬
‫‪ iOS‬هستند‪( .‬برخی از ویژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتیبانی نشود‪ ).‬قبل از‬
‫استفاده از این ویژگی‪ ،‬نرم افزار داخلی دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی نمایید‪ .‬اگر‬
‫نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫• برای استفاده از این ویژگی باید برنامه ‪ Samsung Home Monitor‬را در تلفن هوشمند‬
‫خود نصب کنید‪ .‬می توانید از ‪ Samsung Apps، Google Play Store‬یا ‪Apple‬‬
‫‪ App Store‬برنامه دانلود کنید‪.‬‬
‫• از این ویژگی فقط در داخل ساختمان استفاده کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫در دوربین‪ ،‬کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫در دوربین‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫در دوربین‪ ،‬یک ‪ AP‬را از فهرست انتخاب کرده و سپس دوربین را‬
‫مستقر کنید‪.‬‬
‫• دوربین را در یک محل امن قرار دهید تا کودکان یا حیوانات خانگی نتوانند به‬
‫آن دسترسی داشته باشند‪.‬‬
‫• لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید‪.‬‬
‫• توصیه می شود که دوربین را توسط آداپتور برق متناوب به پریز برق متصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫در تلفن هوشمند‪ AP ،‬که دوربین به آن متصل است را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• برای دستگاه های ‪ iOS‬قبل از روشن کردن برنامه‪ ،‬ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن‬
‫کنید‪.‬‬
‫برنامه ‪ Samsung Home Monitor‬را روی تلفن هوشمند خود اجرا‬
‫کنید‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪ ،‬بعدی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫شبکه بی سیم > استفاده از ‪Baby Monitor‬‬
‫‪6‬‬
‫نظارت ویدیویی یا صوتی زنده را شروع کنید‪.‬‬
‫• ویدیوی زنده دریافتی از دوربین را در تلفن هوشمند خود تماشا کنید‪ .‬درحین‬
‫نظارت ویدیویی‪ ،‬دکمه‬
‫را در تلفن هوشمند لمس کنید تا ویدیوی زنده‬
‫متوقف شود‪ .‬اگر نویزی توسط دوربین شناسایی شود‪ ،‬یک هشدار در تلفن‬
‫هوشمند شما را مطلع می کند‪.‬‬
‫• درحین نظارت ویدیویی زنده از طریق تلفن هوشمند‪ ،‬ویدیو در دوربین ذخیره نمی شود‪.‬‬
‫را لمس کنید تا نور فوکوس خودکار کمکی‬
‫• اگر محل تحت نظارت تاریک است‪،‬‬
‫روشن شود‪.‬‬
‫• اگر درحین نظارت صوتی‪ ،‬نویزی توسط دوربین شناسایی شود که در یک مدت زمان‬
‫کوتاه میزان صدای آن باالتر از سطح تعیین شده باشد‪ ،‬هشدار در تلفن هوشمند پخش‬
‫می شود‪.‬‬
‫• درحین نظارت ویدیویی زنده‪ ،‬حتی اگر نویزی توسط دوربین شناسایی شود‪ ،‬هیچ‬
‫هشداری در تلفن هوشمند پخش نمی شود‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫تنظیم سطح نویز برای فعال سازی هشدار‬
‫می توانید سطح نویز را تنظیم کنید که هنگام استفاده از نظارت صوتی باعث فعال شدن هشدار‬
‫گردد‪ .‬برای تنظیم سطح نویز‪ ]I/D[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم ‪Wi-Fi‬‬
‫خروج‬
‫سطح نویز برای فعال سازی‬
‫هشدار‪:‬‬
‫هنگامی که نویزی توسط‬
‫دوربین شناسایی شود که از‬
‫سطح تعیین شده برای مدت‬
‫کوتاهی تجاوز کند‪ ،‬هشدار‬
‫پخش می شود‪.‬‬
‫از این ویژگی برای مقاصد غیرقانونی استفاده نکنید‪.‬‬
‫را برای خروج از برنامه ‪ Samsung Home Monitor‬لمس کنید‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫استفاده از ‪ Auto Backup‬برای ارسال عکس یا ویدئو‬
‫می توانید عکس ها یا فیلم های گرفته شده با دوربین خود را به روش بی سیم به یک رایانه‬
‫شخصی منتقل کنید‪.‬‬
‫نصب برنامه ‪ Auto Backup‬در رایانه‬
‫‪1‬‬
‫‪ i-Launcher‬را روی رایانه نصب کنید‪( .‬صفحه ‪)۱8۱‬‬
‫‪2‬‬
‫با استفاده از کابل ‪ ، USB‬دوربین را به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫وقتی نماد برنامه ‪ Auto Backup‬ظاهر می شود‪ ،‬روی آن کلیک کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫• برنامه ‪ Auto Backup‬بر روی رایانه نصب می شود‪ .‬برای تکمیل نصب‪،‬‬
‫از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید‪.‬‬
‫ارسال عکس و فیلم به یک رایانه شخصی‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪ ،‬بلی را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫• دستگاه سعی می کند تا از طریق آخرین دستگاه ‪ AP‬متصل شده‪ ،‬به طور‬
‫خودکار به یک ‪ WLAN‬متصل شود‪.‬‬
‫• گر دوربین قبالً به ‪ WLAN‬متصل نشده باشد‪ ،‬به طور خودكار دستگاه های‬
‫‪ AP‬موجود را جستجو می كند‪( .‬صفحه ‪)۱35‬‬
‫‪3‬‬
‫یک رایانه پشتیبان گیری انتخاب کنید‪.‬‬
‫کابل ‪ USB‬را جدا کنید‪.‬‬
‫قبل از نصب برنامه‪ ،‬از اتصال رایانه به شبکه اطمینان حاصل کنید‪.‬‬
‫‪151‬‬
‫شبکه بی سیم > استفاده از ‪ Auto Backup‬برای ارسال عکس یا ویدئو‬
‫‪4‬‬
‫‪ OK‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• برای لغو ارسال‪ ،‬لغو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• شما نمی توانید فایلهای تکی را برای پشتیبان گیری انتخاب کنید‪ .‬این ویژگی‬
‫فقط از فایلهای جدید روی دوربین پشتیبان می گیرد‪.‬‬
‫• پیشرفت کار پشتیبان گیری بر روی نمایشگر رایانه نشان داده می شود‪.‬‬
‫• پس از کامل شدن روند انتقال‪ ،‬دوربین ظرف مدت حداکثر ‪ 30‬ثانیه به طور‬
‫خودکار خاموش می شود‪ .‬برای بازگشت به صفحه قبلی و پیشگیری از‬
‫خاموش شدن خودکار دوربین‪ ،‬لغو را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای خاموش شدن خودکار رایانه پس از پایان یافتن کار انتقال‪ ،‬خاموش کردن‬
‫رایانه پس از پشتیبان گیری را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• برای تغییر رایانه پشتیبانگیری‪ ،‬تغییر رایانه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• پس از متصل کردن دوربین به ‪ AP ،WLAN‬متصل به رایانه شخصی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• حتی اگر به یک نقطه دسترسی تکراری متصل شده باشید‪ ،‬دوربین نقاط دسترسی موجود را‬
‫مورد جستجو قرار می دهد‪.‬‬
‫• در صورت خاموش شدن دوربین یا خارج شدن باتری در حین ارسال فایلها‪ ،‬در عمل انتقال‬
‫فایل اختالل ایجاد می شود‪.‬‬
‫• هنگام استفاده از این ویژگی‪ ،‬کنترل شاتر در دوربین غیرفعال است‪.‬‬
‫• در هر بار‪ ،‬فقط می توانید یک دوربین را برای ارسال فایل به رایانه متصل کنید‪.‬‬
‫• کار پشتیبانی گیری ممکن است به دلیل شرایط شبکه لغو شود‪.‬‬
‫• وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫• شما باید فایروال ‪ Windows‬یا هر فایروال دیگری را قبل از استفاده از این قابلیت خاموش‬
‫کنید‪.‬‬
‫• شما می توانید حداکثر ‪ ۱,000‬فایل جدید را ارسال کنید‪.‬‬
‫• در نرم افزار کامپیوتر‪ ،‬نام سرور باید با حروف انگلیسی وارد شود و نباید بیش از ‪48‬‬
‫کاراکتر باشد‪.‬‬
‫• هنگامی که چند نوع فایل به یکباره ایجاد شوند‪ ،‬با این ویژگی‪ ،‬فقط فایل های تصویر (‪)JPG‬‬
‫به رایانه ارسال می شوند‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫ارسال عکس یا فیلم با ایمیل‬
‫شما می توانید تنظیمات منوی ایمیل را تغییر داده و عکس ها یا فیلمهای موجود در دوربین را از‬
‫طریق ایمیل ارسال کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫کادر نام را انتخاب کنید‪ ،‬نام خود را وارد کنید‪ ،‬و سپس‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫تنظیم فرستنده‬
‫نام‬
‫تغییر تنظیمات ایمیل‬
‫ایمیل‬
‫در منوی ایمیل‪ ،‬شما می توانید تنظیمات مربوط به ذخیره اطالعات را تغییر دهید‪ .‬همچنین می‬
‫توانید رمز عبور ایمیل را تعیین کرده یا تغییر دهید‪ .‬برای دریافت اطالعات درباره وارد کردن‬
‫متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)۱39‬‬
‫ذخیره اطالعات‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫حذف‬
‫ذخیره‬
‫‪6‬‬
‫کادر ایمیل را انتخاب کنید‪ ،‬آدرس ایمیل خود را وارد کنید‪ ،‬و سپس‬
‫لمس کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫برای ذخیره کردن تغییرات خود‪ ،‬ذخیره را انتخاب کنید‪.‬‬
‫را‬
‫• برای حذف اطالعات خود‪ ،‬حذف را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• دستگاه سعی می کند تا از طریق آخرین دستگاه ‪ AP‬متصل شده‪ ،‬به طور‬
‫خودکار به یک ‪ WLAN‬متصل شود‪.‬‬
‫• گر دوربین قبالً به ‪ WLAN‬متصل نشده باشد‪ ،‬به طور خودكار دستگاه های‬
‫‪ AP‬موجود را جستجو می كند‪( .‬صفحه ‪)۱35‬‬
‫‪3‬‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫تنظیم فرستنده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪153‬‬
‫شبکه بی سیم > ارسال عکس یا فیلم با ایمیل‬
‫تنظیم یک رمز ایمیل‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• دستگاه سعی می کند تا از طریق آخرین دستگاه ‪ AP‬متصل شده‪ ،‬به طور‬
‫خودکار به یک ‪ WLAN‬متصل شود‪.‬‬
‫• گر دوربین قبالً به ‪ WLAN‬متصل نشده باشد‪ ،‬به طور خودكار دستگاه های‬
‫‪ AP‬موجود را جستجو می كند‪( .‬صفحه ‪)۱35‬‬
‫‪3‬‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫تنظیم رمز عبور ← روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫یک رمز عبور ‪ 4‬رقمی وارد کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫دوباره رمز عبور را وارد کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫وقتی پنجره بازشو ظاهر می شود‪ OK ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در صورتی که رمز خود را فراموش کنید‪ ،‬می توانید با انتخاب حذف در صفحه تنظیم رمز‪ ،‬آن را‬
‫بازنشانی کنید‪ .‬وقتی اطالعات را بازنشانی می کنید‪ ،‬اطالعات تنظیمات کاربر که قبالً ذخیره شده‬
‫است و آدرس ایمیل حذف می شود‪.‬‬
‫• برای غیرفعال کردن رمز عبور‪ ،‬خاموش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫وقتی پنجره بازشو ظاهر می شود‪ OK ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫شبکه بی سیم > ارسال عکس یا فیلم با ایمیل‬
‫تغییر رمز عبور ایمیل‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• دستگاه سعی می کند تا از طریق آخرین دستگاه ‪ AP‬متصل شده‪ ،‬به طور‬
‫خودکار به یک ‪ WLAN‬متصل شود‪.‬‬
‫• گر دوربین قبالً به ‪ WLAN‬متصل نشده باشد‪ ،‬به طور خودكار دستگاه های‬
‫‪ AP‬موجود را جستجو می كند‪( .‬صفحه ‪)۱35‬‬
‫‪3‬‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫تغییر رمز عبور را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫رمز عبور فعلی ‪ 4‬رقمی خود را وارد کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫یک رمز عبور جدید ‪ 4‬رقمی وارد کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫دوباره رمز عبور جدید را وارد کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫وقتی پنجره بازشو ظاهر می شود‪ OK ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ارسال عکس یا فیلم با ایمیل‬
‫شما می توانید عکس ها یا فیلمهای موجود در دوربین را از طریق ایمیل ارسال کنید‪ .‬برای‬
‫دریافت اطالعات درباره وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)۱39‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫به یک ‪ WLAN‬متصل شوید‪( .‬صفحه ‪)۱35‬‬
‫‪4‬‬
‫کادر فرستنده را انتخاب کنید‪ ،‬آدرس ایمیل خود را وارد کنید‪ ،‬و سپس‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫• اگر قبالً اطالعات خود را ذخیره کرده اید‪ ،‬این اطالعات به طور خودکار درج‬
‫می شود‪( .‬صفحه ‪)۱53‬‬
‫• برای استفاده از یک نشانی از فهرست ارسال کنندگان قبلی‪،‬‬
‫نشانی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫← یک‬
‫‪155‬‬
‫شبکه بی سیم > ارسال عکس یا فیلم با ایمیل‬
‫‪5‬‬
‫کادر گیرنده را انتخاب کنید‪ ،‬آدرس ایمیل را وارد کنید‪ ،‬و سپس‬
‫لمس کنید‪.‬‬
‫• برای استفاده از یک نشانی از فهرست گیرندگان قبلی‪،‬‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫را‬
‫← یک نشانی را‬
‫• برای اضافه کردن گیرندگان بیشتر‪،‬‬
‫‪ 30‬گیرنده را وارد کنید‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪ .‬شما می توانید حداکثر‬
‫• برای حذف یک نشانی از فهرست‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫بعدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫فایل ها را برای ارسال انتخاب کنید‪.‬‬
‫• حتی در صورتی که ارسال عکس موفقیت آمیز به نظر برسد‪ ،‬خطاهای مربوط به حساب‬
‫ایمیل گیرنده ممکن است باعث شود که عکس برگشت بخورد یا به عنوان هرزنامه در نظر‬
‫گرفته شود‪.‬‬
‫• اگر هیچ شبکه ای موجود نباشد یا اگر تنظیمات اشتراک ایمیل به درستی انجام نشده باشد‪،‬‬
‫امکان ارسال ایمیل وجود نخواهد داشت‪.‬‬
‫• اگر اندازه فایل ترکیبی بیش از ‪ 7‬مگابایت باشد‪ ،‬نمی توانید ایمیل را ارسال کنید‪ .‬حداکثر‬
‫می‬
‫وضوح عکس های ارسالی‪ 2M ،‬می تواند باشد‪ .‬حداکثر وضوح فیلمهای ارسالی‪،‬‬
‫تواند باشد‪ .‬اگر عکس منتخب دارای وضوحی بیش از ‪ 2M‬باشد‪ ،‬به صورت خودکار به‬
‫وضوح پایین تری تغییر اندازه داده می شود‪.‬‬
‫• اگر به دلیل وجود یك فایروال یا تنظیمات احراز هویت كاربر نمی توانید به یك ایمیل دسترسی‬
‫داشته باشید‪ ،‬با مدیر شبكه یا ارائه دهنده خدمات شبكه تماس بگیرید‪.‬‬
‫• وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫• همچنین در حالت پخش‪ ،‬با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب اشتراک گذاری (‪)Wi-Fi‬‬
‫← ایمیل نیز می توانید ایمیل ارسال نمایید‪.‬‬
‫← ایمیل یا با انتخاب‬
‫• شما می توانید حداکثر ‪ 20‬فایل انتخاب کنید‪ .‬حجم کلی فایلها نباید از ‪7‬‬
‫مگابایت بیشتر باشد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫بعدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫کادر توضیحات را انتخاب کنید و پس از وارد کردن توضیحات خود‪،‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫‪ 10‬ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• دوربین ایمیل را ارسال می کند‪.‬‬
‫• اگر ارسال ایمیل ناموفق باشد‪ ،‬یک پیام برای مطلع کردن شما مبنی بر ارسال‬
‫دوباره آن نمایان می شود‪.‬‬
‫‪156‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫استفاده از سرویس های اشتراك گذاری فیلم یا عكس‬
‫عکس ها یا فیلمهای خود را در سرویس های اشتراک گذاری فایل بارگذاری کنید‪ .‬سرویس های‬
‫اشتراک گذاری موجود بر روی دوربین شما نمایش داده می شود‪ .‬برای بارگذاری فایلها در برخی‬
‫سرویس های اشتراک گذاری‪ ،‬باید پیش از وصل کردن دوربین خود‪ ،‬از وب سایت بازدید کرده و‬
‫در آنجا ثبت نام کنید‪.‬‬
‫دسترسی به یک سرویس اشتراک گذاری‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫به یک ‪ WLAN‬متصل شوید‪( .‬صفحه ‪)۱35‬‬
‫‪4‬‬
‫یک سرویس اشتراک گذاری انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫لطفا برای ورود‪ ،‬شناسه و رمزعبور خود را وارد کنید‪.‬‬
‫• برای دریافت اطالعات درباره وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه‬
‫کنید‪( .‬صفحه ‪)۱39‬‬
‫• اگر به برخی از سرویس های اشتراک گذاری متصل شده اید‪ ،‬به "استفاده از‬
‫مرورگر ورود" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)۱37‬‬
‫← یک شناسه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• برای انتخاب یک شناسه از فهرست‪،‬‬
‫• اگر قبالً وارد سرویس اشتراک گذاری شده باشید‪ ،‬ممکن است ورود شما به‬
‫طور خودکار انجام شود‪.‬‬
‫برای استفاده از این ویژگی باید در سرویس اشتراک گذاری فایل یک اشتراک فعال داشته باشید‪.‬‬
‫• پس از ظاهر شدن پنجره ای که ایجاد حساب را نشان می دهد‪ OK ،‬را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫شبکه بی سیم > استفاده از سرویس های اشتراك گذاری فیلم یا عكس‬
‫بارگذاری عكس یا فیلم‬
‫‪1‬‬
‫با دوربین خود به سرویس اشتراک گذاری دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫فایل ها را برای بارگذاری انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫• شما می توانید حداکثر ‪ 20‬فایل انتخاب کنید‪ .‬حجم کلی فایلها نباید از ‪۱0‬‬
‫مگابایت بیشتر باشد‪( .‬در برخی از سرویس های اشتراک گذاری امکان دارد‬
‫مجموع اندازه یا تعداد فایل ها متفاوت باشد‪).‬‬
‫بارگذاری را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• دوربین‪ ،‬عکس ها یا فیلم ها را بارگذاری می کند‪.‬‬
‫• اگر بارگذاری ناموفق باشد‪ ،‬یک پیام برای مطلع کردن شما مبنی بر بارگذاری‬
‫دوباره آن نمایان می شود‪.‬‬
‫• در برخی از سرویس های اشتراک گذاری می توانید نظرات خود را با انتخاب‬
‫کادر توضیح‪ ،‬وارد کنید‪ .‬برای دریافت اطالعات درباره وارد کردن متن‪ ،‬به‬
‫"وارد کردن متن" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)۱39‬‬
‫• با فشار دادن [‪ ،]f‬و سپس انتخاب پوشه آپلود (‪ )Facebook‬در صفحه فهرست سرویس‬
‫اشتراک گذاری‪ ،‬می توانید پوشه بارگذاری برای ‪ Facebook‬را تعیین کنید‪.‬‬
‫• فایلهایی که اندازه آنها بیش از حد مجاز باشند قابل بارگذاری نیستند‪ .‬حداکثر وضوح عکس ها‬
‫می تواند‬
‫برای بارگذاری‪ 2M ،‬می تواند باشد‪ .‬حداکثر وضوح فیلمها برای بارگذاری‪،‬‬
‫باشد‪ .‬اگر عکس منتخب دارای وضوحی بیش از ‪ 2M‬باشد‪ ،‬به صورت خودکار به وضوح‬
‫پایین تری تغییر اندازه داده می شود‪( .‬در برخی از سرویس های اشتراک گذاری امکان دارد‬
‫حداکثر وضوح عکس متفاوت باشد‪).‬‬
‫• بسته به سرویس اشتراک گذاری انتخاب شده ممكن است روش بارگذاری عكس ها یا فیلم ها‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫• اگر به دلیل وجود یك فایروال یا تنظیمات احراز هویت كاربر نمی توانید به یك سرویس‬
‫اشتراک گذاری دسترسی داشته باشید‪ ،‬با مدیر شبكه یا ارائه دهنده خدمات شبكه تماس بگیرید‪.‬‬
‫• ممکن است تاریخ گرفتن عکس یا ضبط فیلم بارگذاری شده‪ ،‬بر روی آنها درج شود‪.‬‬
‫• سرعت اتصال اینترنت شما می تواند بر روی سرعت بارگذاری عکس ها یا باز شدن صفحات‬
‫وب تاثیرگذار باشد‪.‬‬
‫• وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫• همچنین در حالت پخش‪ ،‬با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب اشتراک گذاری (‪)Wi-Fi‬‬
‫← یک سرویس اشتراک گذاری نیز می‬
‫← یک سرویس اشتراک گذاری یا با انتخاب‬
‫توانید عکس ها یا ویدیوها را در سرویس های اشتراک گذاری بارگذاری نمایید‪.‬‬
‫• نمی توانید فیلم ها را در برخی سرویس های اشتراک گذاری بارگذاری کنید‪.‬‬
‫• هنگامی که عکس ها را در یک سرویس اشتراک گذاری فایل بارگذاری می کنید‪ ،‬ممکن است‬
‫بر اساس سیاست آنها‪ ،‬اندازه عکس تا ‪ 2M‬یا ‪ 1M‬تغییر داده شود‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫استفاده از ‪ Samsung Link‬برای ارسال فایل ها‬
‫می توانید فایل ها را از دوربین خود در حافظه آنالین ‪ Samsung Link‬یا در دستگاه های ثبت‬
‫شده بارگذاری کنید یا فایل ها را در یک دستگاه ‪ Samsung Link‬که به یک ‪ AP‬متصل شده‬
‫باشد‪ ،‬مشاهده نمایید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫• برای دریافت اطالعات درباره وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)۱39‬‬
‫← یک شناسه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• برای انتخاب یک شناسه از فهرست‪،‬‬
‫• اگر قبالً وارد این وب سایت شده باشید‪ ،‬ممکن است ورود شما به طور خودکار‬
‫انجام شود‪.‬‬
‫بارگذاری عکس ها در حافظه آنالین یا دستگاه های ثبت‬
‫شده‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫← ذخیره سازی در وب ‪ /‬دستگاه ها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• پس از ظاهر شدن پیام راهنما‪ OK ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• دوربین سعی می کند تا از طریق آخرین دستگاه ‪ AP‬متصل شده‪ ،‬به طور‬
‫خودکار به یک ‪ WLAN‬متصل شود‪.‬‬
‫• گر دوربین قبالً به ‪ WLAN‬متصل نشده باشد‪ ،‬به طور خودكار دستگاه های‬
‫‪ AP‬موجود را جستجو می كند‪( .‬صفحه ‪)۱35‬‬
‫شناسه و رمز عبور خود را وارد کرده و سپس ورود به سیستم ← ‪ OK‬را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای استفاده از این ویژگی‪ ،‬باید حساب کاربری ‪ Samsung Link‬و یک حساب وابسته‬
‫به خدمات حافظه آنالین ایجاد کنید که از یارانه شما استفاده کند‪ .‬پس از به اتمام رسیدن ایجاد‬
‫حساب های کاربری‪ ،‬حساب حافظه آنالین خود را به ‪ Samsung Link‬اضافه کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫یک سرویس حافظه آنالین یا دستگاه ثبت شده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• برای تازه سازی فهرست حافظه آنالین یا دستگاههای ثبت شده‪،‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫• دستگاههایی که در حال حاضر به شبکه وصل نیستند‪ ،‬در این فهرست نمایان نمی‬
‫شوند‪.‬‬
‫• قبل از استفاده از این ویژگی‪ ،‬باید توسط رایانه خود از وب سایت‬
‫‪ Samsung Link‬بازدید کرده و یک حافظه آنالین یا دستگاه را ثبت نمایید‪.‬‬
‫• برای تغییر اندازه عکس های بارگذاری شده‪ ،]f[ ،‬را فشار دهید‪ ،‬و سپس‬
‫آپلود اندازه تصویر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫فایل ها را برای بارگذاری انتخاب کنید‪ ،‬و سپس بارگذاری را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• نمی توانید فایل های فیلم را در حافظه آنالین ‪ Samsung Link‬بارگذاری کنید‪.‬‬
‫• وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫• می توانید حداکثر ‪ 20‬فایل را بارگذاری کنید‪.‬‬
‫• همچنین در حالت پخش‪ ،‬با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب اشتراک گذاری (‪)Wi-Fi‬‬
‫← ‪ Samsung Link‬نیز می توانید عکس ها‬
‫← ‪ Samsung Link‬یا با انتخاب‬
‫را بارگذاری کنید‪.‬‬
‫‪159‬‬
‫شبکه بی سیم > استفاده از ‪ Samsung Link‬برای ارسال فایل ها‬
‫مشاهده عکس ها یا فیلم ها در دستگاه هایی که از‬
‫‪ Samsung Link‬پشتیبانی می کنند‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫← دستگاه های پیرامونی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• دستگاه سعی می کند تا از طریق آخرین دستگاه ‪ AP‬متصل شده‪ ،‬به طور‬
‫خودکار به یک ‪ WLAN‬متصل شود‪.‬‬
‫• گر دوربین قبالً به ‪ WLAN‬متصل نشده باشد‪ ،‬به طور خودكار دستگاه های‬
‫‪ AP‬موجود را جستجو می كند‪( .‬صفحه ‪)۱35‬‬
‫‪5‬‬
‫در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬دوربین را برای اتصال انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬عکس ها یا فیلم های به اشتراک گذاشته‬
‫شده را جستجو کنید‪.‬‬
‫• برای کسب اطالعات درباره جستجوی دوربین و مشاهده عکس ها یا فیلم ها‬
‫در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه مراجعه‬
‫نمایید‪.‬‬
‫• بسته به نوع دستگاه ‪ Samsung Link‬یا وضعیت شبکه‪ ،‬ممکن است فیلم ها‬
‫به طور روان پخش نشوند‪ .‬برای پخش یکنواخت‪ ،‬از یک دستگاه ‪ AP‬دو بانده‬
‫‪ 5‬گیگاهرتز استفاده نمایید‪.‬‬
‫• با فشار دادن [‪ ،]f‬و سپس انتخاب کنترل دسترسی به ‪ DLNA‬روی صفحه‪،‬‬
‫می توانید امکان وصل شدن فقط دستگاه های انتخاب شده یا همه دستگاه ها را‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫• فهرست اشتراک گذاری فایل ایجاد می شود‪ .‬صبر کنید تا سایر دستگاه ها‬
‫بتوانند دوربین را پیدا کنند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دستگاه ‪ Samsung Link‬را به یک شبکه وصل کنید‪ ،‬و سپس ویژگی‬
‫‪ Samsung Link‬را روشن کنید‪.‬‬
‫• برای دریافت اطالعات بیشتر‪ ،‬به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه خود مراجعه‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪AP‬‬
‫در دوربین‪ ،‬به دستگاه ‪ Samsung Link‬اجازه دهید که به دوربین‬
‫وصل شود‪.‬‬
‫‪ ‬دوربینی به تلویزیون وصل شده است که از ‪ Samsung Link‬از طریق ‪ WLAN‬پشتیبانی می‬
‫کند‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫شبکه بی سیم > استفاده از ‪ Samsung Link‬برای ارسال فایل ها‬
‫• شما می توانید حداکثر ‪ ۱,000‬فایل جدید را اشتراک گذاری کنید‪.‬‬
‫• روی دستگاه ‪ ،Samsung Link‬فقط می توانید عكس ها یا فیلم هایی را كه با دوربین خود‬
‫گرفته اید مشاهده كنید‪.‬‬
‫• محدوده اتصال بی سیم بین دوربین و دستگاه ‪ ،Samsung Link‬ممکن است بسته به‬
‫مشخصات ‪ AP‬فرق کند‪.‬‬
‫• اگر دوربین به دو دستگاه ‪ Samsung Link‬متصل باشد سرعت پخش ممكن است آهسته‬
‫تر شود‪.‬‬
‫• عکسها و فیلم ها با اندازه اصلی خود به اشتراک گذاشته می شوند‪.‬‬
‫• می توانید از این ویژگی فقط در دستگاه هایی که از ‪ Samsung Link‬پشتیبانی می کنند‪،‬‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫• عکس ها یا فیلم های به اشتراک گذاشته شده در دستگاه ‪ Samsung Link‬ذخیره نخواهند‬
‫شد‪ ،‬بلکه می توانند در دوربین ذخیره شوند تا با مشخصات دستگاه مطابقت داشته باشند‪.‬‬
‫• بسته به اتصال شبکه‪ ،‬تعداد فایل هایی که قرار است به اشتراک گذاشته شود یا حجم فایلها‪،‬‬
‫انتقال عکس ها یا فیلم ها به دستگاه ‪ Samsung Link‬ممکن است کمی طول بکشد‪.‬‬
‫• اگر هنگام مشاهده عکس ها یا فیلم ها روی دستگاه ‪ ،Samsung Link‬دوربین را به طور‬
‫ناگهانی خاموش کنید (مثالً با بیرون کشیدن باتری)‪ ،‬دستگاه دوربین را همچنان متصل در نظر‬
‫می گیرد‪.‬‬
‫• ترتیب عکس ها یا فیلم ها در دوربین ممکن است با ترتیب آنها در دستگاه ‪Samsung Link‬‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫• ممکن است بارگذاری عکس ها و فیلم ها و انجام فرایند راه اندازی اولیه بسته به تعداد عکس‬
‫ها یا فیلم هایی که می خواهید به اشتراک بگذارید قدری وقت بگیرد‪.‬‬
‫• هنگام مشاهده عكس ها یا فیلم ها در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬استفاده مداوم از كنترل از‬
‫راه دور دستگاه یا انجام عملیات جانبی در دستگاه ممكن است از درست كار كردن این ویژگی‬
‫جلوگیری كند‪.‬‬
‫• اگر هنگام مشاهده فایل ها در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬ترتیب آنها را در دوربین تغییر‬
‫دهید یا مرتب کنید‪ ،‬باید برای به روز رسانی فهرست فایل ها در دستگاه‪ ،‬فرایند نصب‬
‫مقدماتی را تكرار كنید‪.‬‬
‫• وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫• توصیه می شود که از یک کابل شبکه برای وصل کردن دستگاه ‪ Samsung Link‬به ‪AP‬‬
‫استفاده کنید‪ .‬این کار باعث کاهش "مکث های حین پخش" فیلم که ممکن است هنگام پخش‬
‫زنده رخ دهد‪ ،‬می شود‪.‬‬
‫• برای مشاهده عکس در یک دستگاه ‪ Samsung Link‬با استفاده از قابلیت بلی دستگاه های‬
‫پیرامونی‪ ،‬حالت ‪ multicast‬را در ‪ AP‬خود فعال کنید‪.‬‬
‫• ‪ 60( 1920X1080‬فریم در ثانیه) فیلم ها را فقط در ‪ HDTV‬های دارای قابلیت پخش مجدد‬
‫‪ 60‬فریم در ثانیه می توان پخش نمود‪.‬‬
‫• مشاهده فایلهای ‪ 3‬بعدی فقط بر روی تلویزیونها یا نمایشگرهای سازگار با فناوری نمایش ‪3‬‬
‫بعدی امکانپذیر است‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫فصل ‪5‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین‬
‫با تنظیمات کاربر و منوی تنظیمات معمولی آشنا شوید‪.‬‬
‫می توانید تنظیمات را برای تناسب بیشتر با نیازها و ترجیحات خود تغییر دهید‪.‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین‬
‫تنظیمات کاربر‬
‫می توانید محیط کاربر را با این تنظیمات تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫کاربر‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← d ← ]m[ ،‬یک گزینه را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫محدوده ‪ ISO‬خودکار‬
‫زمانیکه ‪ ISO‬را روی اتوماتیک تنظیم می کنید می توانید حداکثر میزان ‪ ISO‬را که تحت آن هر‬
‫گام ‪ EV‬انتخاب می شود تنظیم کنید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫موارد در دسترس و ترتیب آنها بسته به حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫میزان‬
‫مرحله ‪1/3‬‬
‫‪،ISO 320 ،ISO 250 ،ISO 200 ،ISO 160 ،ISO 125‬‬
‫‪،ISO 1000 ،ISO 800 ،ISO 640 ،ISO 500 ،ISO 400‬‬
‫‪*ISO 3200 ،ISO 2500 ،ISO 2000 ،ISO 1600 ،ISO 1250‬‬
‫مرحله ‪1‬‬
‫‪*ISO 3200 ،ISO 1600 ،ISO 800 ،ISO 400 ،ISO 200‬‬
‫مدیریت حالت سفارشی‬
‫با تنظیم و ذخیره کردن گزینه ها‪ ،‬می توانید حالت های تصویربرداری مخصوص خودتان را ایجاد‬
‫کنید‪ .‬حالت های سفارشی ذخیره شده را باز کنید یا آنها را حذف نمایید‪.‬‬
‫کاهش نویز‬
‫از کاهش نویز برای کاهش نویز تصویر در عکس ها استفاده کنید‪.‬‬
‫سفارشی کردن ‪ISO‬‬
‫گام ‪ISO‬‬
‫شما می توانید اندازه حساسیت ‪ ISO‬را با ‪ ۱/3‬گام یا ‪ ۱‬گام تنظیم کنید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫‪ ISO NR‬باال‬
‫این عملکرد‪ ،‬نویزی را که ممکن است در صورت تنظیم یک مقدار باال‬
‫برای حساسیت ‪ ISO‬ایجاد شود‪ ،‬کاهش دهید‪.‬‬
‫(خاموش‪ ،‬زیاد‪ ،‬نرمال*‪ ،‬کم)‬
‫(کاهش پارازیت بلند مدت)‬
‫این عملکرد زمانی که دوربین را برای یک نوردهی طوالنی تنظیم می‬
‫کنید‪ ،‬پارازیت را کاهش می دهد‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫‪163‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین > تنظیمات کاربر‬
‫تنظیم کروشه‬
‫‪( DMF‬فوکوس دستی مستقیم)‬
‫می توانید گزینهها را برای هر براکتینگ راهاندازی کنید‪.‬‬
‫پس از رسیدن به فوکوس با نیمه فشردن [شاتر]‪ ،‬با چرخاندن حلقه فوکوس می توانید فوکوس را به‬
‫طور دستی تنظیم کنید‪ .‬این ویژگی ممکن است در برخی لنزها موجود نباشد‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫تنظیمات کروشه گذاری‬
‫‪AE‬‬
‫فواصل نوردهی را تنظیم کنید‪ .‬از گردونه فرمان یا دکمه هدایت برای‬
‫انتخاب یک گزینه استفاده کنید‪ .‬همچنین می توانید لغزانه را بکشید یا‬
‫فلش ها را لمس کنید‪،-/+0.7 EV ،*-/+0.3 EV( .‬‬
‫‪،-/+2.0 EV ،-/+1.7 EV ،-/+1.3 EV ،-/+1.0 EV‬‬
‫‪)-/+3.0 EV ،-/+2.7 EV ،-/+2.3 EV‬‬
‫تنظیم براکت ‪WB‬‬
‫فاصله توازن سفیدی ‪ 3‬عکس دارای کروشه را تنظیم کنید‪ .‬از گردونه‬
‫فرمان یا دکمه هدایت برای انتخاب یک گزینه استفاده کنید‪ .‬همچنین‬
‫برای تنظیم میزان کهربایی‪/‬آبی‪ ،‬می توانید فلش های چپ‪/‬راست را‬
‫لمس کنید و برای تنظیم میزان قرمز‪/‬سبز‪ ،‬فلش های باال‪/‬پایین را لمس‬
‫کنید‪،MG-/+2 ،MG-/+3 ،AB-/+1 ،AB-/+2 ،*AB-/+3( .‬‬
‫‪)MG-/+1‬‬
‫مثالً‪ AB-/+3 ،‬میزان رنگ کهربایی را منفی سه گام یا مثبت سه گام‬
‫تنظیم می کند‪ MG-/+3 .‬میزان رنگ قرمز را به همان مقدار تنظیم‬
‫می کند‪.‬‬
‫تنظیم براکت ‪P Wiz‬‬
‫تنظیمات راهنمای ‪ 3‬عکسی را که دوربین برای گرفتن ‪ 3‬عکس دارای‬
‫کروشه به کار می برد‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیمات براکت عمق‬
‫فواصل عمق را تنظیم کنید‪ .‬از گردونه فرمان یا دکمه هدایت برای‬
‫انتخاب یک گزینه استفاده کنید‪ .‬همچنین برای انتخاب یک گزینه‪ ،‬می‬
‫توانید لغزانه را بکشید یا فلش ها را لمس کنید‪،-/+0.7 ،-/+0.3( .‬‬
‫‪)-/+3.0 ،-/+2.7 ،-/+2.3 ،-/+2.0 ،-/+1.7 ،-/+1.3 ،*-/+1.0‬‬
‫حساسیت ‪DMF‬‬
‫حساسیت حلقه فوکوس را برای زمانی که از عملکرد ‪ DMF‬استفاده می کنید‪ ،‬تنظیم کنید‪ .‬اگر‬
‫زیاد را انتخاب کنید‪ ،‬چرخش های مختصری از حلقه فوکوس برای تنظیم فوکوس ایجاد می شود‪.‬‬
‫اگر کم را انتخاب کنید‪ ،‬چرخش های بیشتری از حلقه فوکوس برای تنظیم فوکوس ایجاد می شود‪.‬‬
‫این ویژگی فقط هنگامی پشتیبانی می شود که یک لنز دارای این ویژگی را وصل کنید‪.‬‬
‫(زیاد‪ ،‬متوسط*‪ ،‬کم)‬
‫‪164‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین > تنظیمات کاربر‬
‫فضای رنگ‬
‫گزینه فضای رنگ به شما امکان می دهد تا روشهای نمایش رنگ ها را انتخاب کنید‪ .‬دستگاه های‬
‫تصویری دیجیتال مانند دوربین های دیجیتال‪ ،‬نمایشگرها‪ ،‬و چاپگرها روش های خود را برای‬
‫نشان دادن رنگ دارند‪ ،‬که فضاهای رنگ نامیده می شوند‪.‬‬
‫‪Adobe RGB‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫‪*sRGB‬‬
‫‪ RGB( sRGB‬استاندارد) خصوصیتی بین المللی برای تعریف فضای‬
‫رنگ است که توسط ‪( IEC‬کمیسیون بین المللی الکترونیک) ایجاد شده‬
‫است‪ .‬عموما ً برای ایجاد رنگ در نمایشگرهای رایانه به کار می رود‬
‫و یک فضای رنگ استاندارد برای ‪ Exif‬است‪ sRGB .‬برای تصاویر‬
‫عادی و تصاویری به کار می رود که قصد دارید در اینترنت منتشر‬
‫نمایید‪.‬‬
‫‪Adobe RGB‬‬
‫‪ Adobe RGB‬برای چاپ تجاری به کار می رود و محدوده رنگی‬
‫بزرگتری نسبت به ‪ sRGB‬دارد‪ .‬محدوده رنگ بزرگتر آن به شما کمک‬
‫می کند به آسانی عکسها را در یک رایانه ویرایش کنید‪ .‬توجه کنید که‬
‫برنامه های خاص معموالً با تعداد محدودی از فضاهای رنگ سازگار‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪sRGB‬‬
‫اگر فضای رنگ روی ‪ Adobe RGB‬قرار گیرد‪ ،‬نام فایل ها "‪ "_SAMXXXX.JPG‬خواهد‬
‫بود‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین > تنظیمات کاربر‬
‫تصحیح اعوجاج‬
‫تنظیمات ‪iFn‬‬
‫می توانید اعوجاج لنز را که ممکن است از لنزها ایجاد شود‪ ،‬اصالح کنید‪ .‬این ویژگی ممکن است‬
‫در برخی لنزها موجود نباشد‪.‬‬
‫می توانید گزینه هایی را انتخاب کنید که وقتی [‪ ]i-Function‬را روی لنزهای ‪i-Function‬‬
‫فشار می دهید‪ ،‬تنظیم شوند‪.‬‬
‫گزینه‬
‫عملکرد لمسی‬
‫حالت‬
‫تنظیم کنید تا عملکرد لمسی در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری فعال شود‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫خاموش‬
‫از عملکردهای لمسی در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری استفاده نکنید‪( .‬امکان استفاده‬
‫از عملکردهای لمسی در سایر وضعیتها نیز وجود دارد‪).‬‬
‫روشن*‬
‫از عملکردهای لمسی در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری استفاده کنید‪.‬‬
‫‪iFn Standard‬‬
‫‪iFn Plus‬‬
‫شرح‬
‫• ‪ :iFn Standard‬سرعت شاتر‪ ،‬میزان دیافراگم و سایر گزینههای‬
‫لنز را با فشار دادن [‪ ]i-Function‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫• ‪ :iFn Plus‬در یک لنز ‪ ،i-Function‬دکمه [‪ ]i-Function‬و‬
‫دکمه روی دوربین را با هم فشار دهید تا یک عملکرد را به یک‬
‫دکمه اختصاص دهید‪.‬‬
‫گزینه هایی را انتخاب کنید که وقتی [‪ ]i-Function‬را فشار می دهید‪،‬‬
‫تنظیم شوند‪.‬‬
‫• اندازه گیری‪ :‬گزینه ای را انتخاب کنید که وقتی دکمه‬
‫[‪ ]i-Function‬و [‪ ]N‬را با هم فشار می دهید‪ ،‬تنظیم شود‪.‬‬
‫• ‪ :EV‬گزینه ای را انتخاب کنید که وقتی دکمه [‪ ]i-Function‬و‬
‫[‪ ]W‬را با هم فشار می دهید‪ ،‬تنظیم شود‪.‬‬
‫• ‪ :AEL‬گزینه ای را انتخاب کنید که وقتی دکمه [‪ ]i-Function‬و‬
‫[‪ ]a‬را با هم فشار می دهید‪ ،‬تنظیم شود‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین > تنظیمات کاربر‬
‫نمایشگر کاربر‬
‫شماره‬
‫می توانید اطالعات عکسبرداری و فیلمبرداری را از صفحه نمایش حذف یا اضافه کنید‪.‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫شرح‬
‫‪۱‬‬
‫نمادها‬
‫تنظیم کنید که در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬نمادها در سمت راست نمایش داده شوند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫تاریخ و ساعت‬
‫تنظیم کنید تا تاریخ و ساعت نمایش داده شوند‪.‬‬
‫هیستوگرام‬
‫هیستوگرام را روی صفحه نمایش روشن یا خاموش کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫درباره هیستوگرام‬
‫هیستوگرام نموداری است که توزیع روشنایی را در عکس نشان می دهد‪ .‬هیستوگرام متمایل‬
‫به چپ‪ ،‬عکس تیره را نشان می دهد‪ .‬هیستوگرام متمایل به راست‪ ،‬عکس روشن را نشان‬
‫می دهد‪ .‬ارتفاع نمودار به اطالعات رنگ بستگی دارد‪ .‬اگر یک رنگ خاص بیشتر باشد‬
‫نمودار باالتر می رود‪.‬‬
‫نوردهی ناکافی‬
‫نوردهی متعادل‬
‫نوردهی بیش از حد‬
‫‪167‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین > تنظیمات کاربر‬
‫نگاشت کلید‬
‫* پیش فرض‬
‫دکمه‬
‫شما میتوانید عملکرد تعیین شده برای دکمه پیشنمایش‪ ،‬دکمه سفارشی‪ ،‬دکمه ‪ AEL‬یا‬
‫‪ DIRECT LINK‬را تغییر دهید‪.‬‬
‫‪AEL‬‬
‫عملکرد دکمه ‪ AEL‬را تنظیم کنید‪ .‬شما می توانید عملکرد این دکمه را‬
‫به قفل فوکوس یا قفل نوردهی تغییر دهید‪ .‬هنگامی که یک عکس گرفته‬
‫می شود‪ ،‬عملکردهای ‪ AEL‬و ‪ ،AFL‬مقادیر نوردهی یا ناحیه فوکوس‬
‫را ذخیره می کنند‪ .‬عملکردی که توسط فشار دادن [شاتر] تا نیمه اجرا‬
‫می شود‪ ،‬بر اساس عملکردی که به [‪ ]a‬اختصاص یافته است‪ ،‬فرق‬
‫می کند‪.‬‬
‫• ‪ :*AEL‬عملکرد قفل نوردهی اتوماتیک اجرا می شود‪( .‬تا نیمه فشار‬
‫دادن [شاتر]‪ ،‬موجب اجرای عملکرد قفل فوکوس خودکار می شود‪).‬‬
‫• نگه داشتن ‪ :AEL‬اجرای عملکرد قفل نوردهی خودکار پس از‬
‫عکسبرداری‪ ،‬حفظ می شود‪( .‬نوردهی حتی پس از گرفتن عکس قفل‬
‫باقی می ماند‪).‬‬
‫• ‪ :AFL‬عملکرد قفل فوکوس خودکار اجرا می شود‪( .‬تا نیمه فشار‬
‫دادن [شاتر]‪ ،‬موجب اجرای عملکرد قفل نوردهی خودکار می شود‪).‬‬
‫• ‪ :AEL + AFL‬عملکردهای قفل نوردهی خودکار و قفل فوکوس‬
‫با هم اجرا می شود‪( .‬تا نیمه فشار دادن [شاتر] باعث اجرای هیچ‬
‫عملکردی نمی شود‪).‬‬
‫‪DIRECT LINK‬‬
‫عملکرد دکمه ‪ DIRECT LINK‬را تنظیم کنید‪،AutoShare( .‬‬
‫‪،Group Share ،Remote Viewfinder ،MobileLink‬‬
‫‪ ،Auto Backup ،Baby Monitor‬ایمیل‪،SNS & Cloud ،‬‬
‫‪)Samsung Link‬‬
‫* پیش فرض‬
‫دکمه‬
‫عملکرد‬
‫پیش نمایش‬
‫عملکرد دکمه پیش نمایش عمق را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• پیش نمایش نوری*‪ :‬عملکرد پیش نمایش عمق میدان را برای میزان‬
‫دیافراگم فعلی اجرا می کند‪( .‬صفحه ‪)24‬‬
‫• ‪ WB‬تک لمسی (توازن سفیدی)‪ :‬عملکرد توازن سفیدی سفارشی را‬
‫اجرا می کند‪.‬‬
‫• تک لمسی ‪ :+ RAW‬فایل را در فرمت ‪ RAW+JPEG‬ذخیره می‬
‫کند‪ .‬برای ذخیره یک فایل در فرمت ‪ JPEG‬دوباره دکمه را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫سفارشی‬
‫عملکرد دکمه سفارشی را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• تنظیمات درایو*‪ :‬یک روش عکسبرداری انتخاب کنید‪.‬‬
‫• ناحیه ‪ :AF‬به صورت مستقیم یک گزینه محیط فوکوس اتوماتیک را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫• حذف‪ :‬برخی از تنظیمات را حذف کنید‪.‬‬
‫عملکرد‬
‫‪168‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین > تنظیمات کاربر‬
‫نمایش زنده ‪NFC‬‬
‫انتخاب نمایشگر‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬قابلیت ‪ NFC‬را در تلفن هوشمندی که دارای ‪ NFC‬است‬
‫روشن کنید و آنتن ‪ NFC‬تلفن هوشمند را نزدیک تگ ‪ NFC‬دوربین قرار دهید تا ‪AutoShare‬‬
‫یا ‪ Remote Viewfinder‬اجرا شود‪ .‬این قابلیت در تلفن های هوشمندی که دارای سیستم عامل‬
‫‪ Android‬و ‪ NFC‬هستند پشتیبانی می شود‪ .‬توصیه می شود که از آخرین نسخه استفاده کنید‪.‬‬
‫این ویژگی در دستگاه های دارای ‪ iOS‬موجود نیست‪.‬‬
‫چگونگی عملکرد نمایشگر و نمایاب دوربین را تنظیم کنید‪.‬‬
‫اندازه عکس ‪Mobile Link/NFC‬‬
‫اندازه عکس مورد نظر برای انتقال به یک تلفن هوشمند با استفاده از عملکرد ‪ MobileLink‬یا‬
‫‪ NFC‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫تنظیم دوباهر اندازه به‬
‫‪ 2M‬یا پایین تر‬
‫اگر اندازه یک عکس بیشتر از ‪ 3M‬باشد‪ ،‬پس از تنظیم دوباره اندازه به‬
‫‪ 2M‬یا پایین تر‪ ،‬منتقل می گردد‪.‬‬
‫اصلی*‬
‫عکس با اندازه اصلی منتقل می شود‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫اتوماتیک*‬
‫حسگر نزدیکی را تنظیم کنید تا به طور خودکار‪ ،‬نمایشگر یا نمایاب را‬
‫انتخاب کند‪.‬‬
‫منظره یاب الکترونیک‬
‫استفاده از نمایاب را تنظیم کنید‪.‬‬
‫نمایشگر اصلی‬
‫استفاده از نمایشگر را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• هنگامی که از نمایاب استفاده می کنید‪ ،‬عملکردهای ‪ ،Wi-Fi‬اسالیدشو‪ ،‬مدیریت حالت‬
‫سفارشی و ویرایش تصویر در دسترس نیستند‪.‬‬
‫• هنگام ضبط یا پخش فیلم ها دوربین به طور خودکار صفحه نمایش یا نمایاب را انتخاب نمی‬
‫کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬هنگامیکه شما در حین تماشا از طریق نمایاب‪ ،‬شروع به ضبط یا پخش‬
‫فیلمی می کنید‪ ،‬صفحه نمایش اصلی در حین ضبط یا پخش در دسترس نخواهد بود‪.‬‬
‫خطوط مشبک‬
‫یک راهنما انتخاب کنید تا در ترکیب بندی صحنه به شما کمک کند‪.‬‬
‫(خاموش*‪ ،3 X 3 ،4 X 4 ،‬متقاطع‪ ،‬مورب)‬
‫‪169‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین > تنظیمات کاربر‬
‫المپ فوکوس اتوماتیک‬
‫تنظیمات سرعت دکمه لنز‬
‫هنگام عکسبرداری در مکان های تاریک‪ ،‬المپ فوکوس اتوماتیک را برای داشتن فوکوس‬
‫خودکار بهتر‪ ،‬روشن کنید‪ .‬زمانی که المپ فوکوس اتوماتیک روشن است‪ ،‬فوکوس خودکار در‬
‫مکان های تاریک دقیق تر عمل می کند‪.‬‬
‫سرعت زوم دکمه های لنز ‪ Power Zoom‬را روی پرسرعت‪ ،‬سرعت متوسط یا سرعت پایین‬
‫تنظیم کنید‪ .‬در پرسرعت‪ ،‬صدای زوم افزایش می یابد و ممکن است در فیلم ها ضبط شود‪ .‬این‬
‫عملکرد فقط هنگامی در دسترس است که لنز ‪ Power Zoom‬را وصل کنید‪.‬‬
‫شاتر‪E-‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫خاموش‬
‫برای استفاده از شاتر مکانیکی تنظیم کنید‪ .‬باالترین سرعت شاتر به ‪ ۱/6,000‬ثانیه‬
‫محدود می شود‪.‬‬
‫روشن*‬
‫استفاده از پرده شاتر الکترونیکی در ابتدا و سپس استفاده از پرده مکانیکی‬
‫را تنظیم کنید‪ .‬به شما امکان می دهد از سرعت های شاتر باال از ‪ ۱/6,000‬تا‬
‫‪ ۱/8,000‬ثانیه استفاده کنید‪.‬‬
‫• این ویژگی فقط در صورتی پشتیبانی می شود که از یک لنز سامسونگ با محل نصب‬
‫سامسونگ ‪ NX‬استفاده کنید‪.‬‬
‫• وقتی که از لنزی با قطر بزرگ و سرعت شاتر سریع استفاده می کنید‪ ،‬جلوه "بوکه"‬
‫(یک تاری زیبا خارج از ناحیه فوکوس) ممکن است روی سوژه و شرایط عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری تاثیر بگذارد‪ .‬برای اینکه جلوه بوکه به صورت درستی ظاهر شود‪ ،‬شاتر‪ E-‬را‬
‫روی خاموش تنظیم کنید‪.‬‬
‫• هنگامی که تنظیمات شاتر‪ E-‬را تغییر می دهید‪ ،‬اولین پرده شاتر تنظیم می شود و شما صدای‬
‫تنظیم شدن شاتر را می شنوید‪ .‬هنگام آماده سازی دوربین برای اجرای شاتر‪ ،E-‬این یک‬
‫وضعیت عادی است‪.‬‬
‫• این قابلیت در صورت نصب فالش خارجی (‪ )SEF-580A‬در دسترس نیست‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین‬
‫تنظیمات‬
‫گزینه های مختلف جهت پیکربندی تنظیمات دوربین خود را یاد بگیرید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری یا پخش‪← q ← ]m[ ،‬‬
‫برای تنظیم گزینه ها‪،‬‬
‫یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫• میزان صدای سیستم‪ :‬میزان صدا را تنظیم کنید یا همه صداها را به طور‬
‫کامل خاموش کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬کم‪ ،‬متوسط*‪ ،‬زیاد)‬
‫تنظیم صفحه‬
‫نمایش‬
‫حتی اگر میزان صدای سیستم غیرفعال شده باشد‪ ،‬دوربین هنگام پخش‬
‫فیلم یا اسالیدشو‪ ،‬صدا منتشر می کند‪.‬‬
‫صدا‬
‫• صدای ‪ :AF‬صدایی را که هنگام تا نیمه فشار دادن دکمه شاتر از دوربین‬
‫پخش می شود‪ ،‬تنظیم کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫• صدای دکمه‪ :‬صدایی که دوربین هنگام فشار دادن دکمه یا لمس صفحه برای‬
‫روشن یا خاموش کردن‪ ،‬پخش می کند را تنظیم کنید‪.‬‬
‫(خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫• صدای شاتر‪ :E-‬تنظیم کنید که هنگام استفاده از شاتر الکترونیکی صدا‬
‫پخش شود‪( .‬خاموش*‪ ،‬روشن)‬
‫شرح‬
‫روشنی نمایشگر‪ ،‬تنظیم روشنایی خودکار‪ ،‬رنگ صفحه نمایش یا سنجش سطح‬
‫را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• روشنایی‪ :‬می توانید روشنی نمایشگر را به طور دستی تنظیم کنید‪.‬‬
‫• روشنایی خودکار‪ :‬روشنایی خودکار را روشن یا خاموش کنید‪.‬‬
‫(خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫• رنگ صفحه نمایش‪ :‬می توانید رنگ صفحه نمایش را به طور دستی تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫• کالیبراسیون افقی‪ :‬سنجش سطح را کالیبره کنید‪ .‬اگر سنجش سطح در سطح‬
‫نیست‪ ،‬دوربین را روی یک سطح قرار دهید و سپس دستورات روی صفحه‬
‫را دنبال کنید‪.‬‬
‫• در حالت پخش نمی توانید به گزینه کالیبراسیون افقی دسترسی‬
‫پیدا کنید‪.‬‬
‫• در جهت عمودی‪ ،‬نمی توانید سنجش سطح را کالیبره کنید‪.‬‬
‫نمایش خودکار‬
‫خاموش‬
‫زمان خاموش شدن صفحه نمایش را تنظیم کنید‪ .‬اگر از دوربین برای زمانی که‬
‫تنظیم کرده اید استفاده نکنید صفحه نمایش خاموش می شود‪.‬‬
‫(خاموش‪ 30 ،‬ثانیه*‪ 1 ،‬دقیقه‪ 3 ،‬دقیقه‪ 5 ،‬دقیقه‪ 10 ،‬دقیقه)‬
‫• دوربین فقط زمانی صدا پخش می کند که سرعت شاتر بیش از‬
‫‪ 0/5‬ثانیه باشد‪.‬‬
‫• این گزینه ممکن است در حالت هوشمند موجود نباشد‪.‬‬
‫نمای سریع‬
‫مدت زمان نمای سریع را تنظیم کنید ‪ -‬مقدار زمانی که دوربین عکس را‬
‫بالفاصله بعد از گرفتن آن نمایش می دهد‪.‬‬
‫(خاموش‪ 1 ،‬ثانیه*‪ 3 ،‬ثانیه‪ 5 ،‬ثانیه‪ ،‬نگه داشتن)‬
‫‪171‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین > تنظیمات‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫زمان خاموش شدن دوربین را تنظیم کنید‪ .‬اگر از دوربین برای زمانی که تنظیم‬
‫کرده اید استفاده نکنید دوربین خاموش می شود‪.‬‬
‫(‪ 30‬ثانیه‪ 1 ،‬دقیقه*‪ 3 ،‬دقیقه‪ 5 ،‬دقیقه‪ 10 ،‬دقیقه‪ 30 ،‬دقیقه)‬
‫صرفه جویی در‬
‫انرژی‬
‫نمایش راهنما‬
‫• دوربین تنظیم زمان خاموش شدن را نگه می دارد حتی اگر باتری‬
‫عوض شود‪.‬‬
‫• اگر دوربین در حال پخش اسالیدشو یا فیلم به رایانه‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬یا‬
‫چاپگر وصل باشد صرفه جویی در انرژی ممکن است کار نکند‪.‬‬
‫• حالت راهنماي عكسبرداري‪ :‬تنظیم کنید تا در هنگام تعویض حالتهای‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری متن راهنما درباره حالت انتخاب شده نمایش داده‬
‫شود‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫• عملکرد راهنماي عكسبرداري‪ :‬تنظیم کنید تا متن راهنمایی درباره منوها و‬
‫عملکردها نشان داده شود‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫تاریخ‪ ،‬زمان‪ ،‬فرمت تاریخ‪ ،‬منطقه زمانی و اینکه آیا تاریخ روی عکس ها‬
‫نوشته شود یا نه را تنظیم کنید‪( .‬منطقه زمانی‪ ،‬تنظیمات تاریخ‪،‬‬
‫تنظیمات زمان‪ ،‬نوع تاریخ‪ ،‬نوع زمان‪ ،‬نوشتن)‬
‫تاریخ و ساعت‬
‫خروجی ویدیو‬
‫برای مخفی کردن متن راهنما‪ ]n[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫صفحه نمایش پانل‬
‫سریع (روشن)‬
‫تنظیم کنید که هنگام روشن شدن دوربین‪ ،‬پانل اعالن را مشاهده کنید‪.‬‬
‫(خاموش*‪ ,‬روشن)‬
‫‪Language‬‬
‫زبانی که دوربین روی صفحه نمایش نشان می دهد را تنظیم کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫‪Anynet+‬‬
‫(‪)HDMI-CEC‬‬
‫• تاریخ در قسمت پایین سمت راست عکس ظاهر می شود‪.‬‬
‫• زمانی که عکسی چاپ می کنید‪ ،‬برخی چاپگرها ممکن است تاریخ‬
‫را درست چاپ نکنند‪.‬‬
‫زمانی که دوربین را به یک دستگاه تصویری خارجی از قبیل نمایشگر یا‬
‫‪ HDTV‬وصل می کنید خروجی سیگنال تصویری مناسب کشور خود را تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫• ‪ :NTSC‬ایاالت متحده آمریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‪ ،‬تایوان‪ ،‬مکزیک و‬
‫غیره‪.‬‬
‫• ‪( PAL‬فقط از ‪ H ،G ،D ،B PAL‬یا ‪ I‬پشتیبانی می کند)‪ :‬استرالیا‪،‬‬
‫اتریش‪ ،‬بلژیک‪ ،‬چین‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬انگلستان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬
‫کویت‪ ،‬مالزی‪ ،‬نیوزیلند‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬سوئد‪ ،‬سوئیس‪ ،‬تایلند‪ ،‬نروژ و‬
‫غیره‪.‬‬
‫زمانیکه دوربین را به ‪ HDTV‬وصل می کنید که از‬
‫(‪ Anynet+ )HDMI-CEC‬پشتیبانی می کند‪ ،‬می توانید عملکرد پخش را با‬
‫کنترل از راه دور تلویزیون کنترل کنید‪.‬‬
‫• خاموش‪ :‬نمی توانید با کنترل از راه دور تلویزیون عملکرد پخش دوربین‬
‫را کنترل کنید‪.‬‬
‫• روشن*‪ :‬می توانید با کنترل از راه دور تلویزیون عملکرد پخش دوربین را‬
‫کنترل کنید‪.‬‬
‫‪172‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین > تنظیمات‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫خروجی ‪HDMI‬‬
‫شرح‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫زمانیکه دوربین را با یک کابل ‪ HDMI‬به ‪ HDTV‬وصل می کنید‪ ،‬می توانید‬
‫تفکیک عکس را تغییر دهید‪.‬‬
‫• ‪ :NTSC‬اتوماتیک*‪،480p ،720p ،1080p ،‬‬
‫‪( 576p‬فقط زمانی فعال می شود که ‪ PAL‬انتخاب شود)‬
‫روش شماره گذاری فایلها و پوشه ها را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• حذف‪ :‬بعد از استفاده از عملکرد بازنشانی‪ ،‬نام فایل بعدی از ‪ 0001‬شروع‬
‫می شود‪.‬‬
‫• سری*‪ :‬شماره فایل جدید به ترتیب شماره موجود ادامه پیدا می کند‪ ،‬حتی‬
‫اگر یک کارت حافظه جدید نصب شود‪ ،‬کارت فرمت شود یا تمام عکسها‬
‫پاک شود‪.‬‬
‫اگر ‪ HDTV‬وصل شده نتواند وضوح انتخاب شده را پشتیبانی کند‪،‬‬
‫دوربین وضوح را یک سطح پایین تر تنظیم می کند‪.‬‬
‫خروجی ‪3D‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫برای پخش فایل ها روی تلویزیون ‪ 3‬بعدی یک گزینه انتخاب کنید‪.‬‬
‫• پهلو به پهلو*‪ :‬دو تصویر را در کنار هم نشان می دهد‪.‬‬
‫• بسته بندی فریم‪ :‬تصویر مربوط به چشم چپ و راست را به نوبت در فریم‬
‫ها نشان می دهد‪.‬‬
‫نام فایل‬
‫روش ایجاد نام های فایل را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• استاندارد*‪/)sRGB( SAM_XXXX.JPG :‬‬
‫‪)Adobe RGB(_SAMXXXX.JPG‬‬
‫• تاریخ‪:‬‬
‫ ‪ sRGB‬فایلهای ‪ .MMDDXXXX.JPG -‬مثالً برای عکس گرفته‬‫شده در ‪ ۱‬ژانویه‪ ،‬نام فایل ‪ 0101XXXX.jpg‬خواهد بود‪.‬‬
‫ فایل های ‪ _MDDXXXX.JPG - Adobe RGB‬برای ماه های‬‫ژانویه تا سپتامبر‪ .‬برای ماه های اکتبر تا دسامبر‪ ،‬شماره ماه با حروف‬
‫‪( A‬اکتبر)‪( B ،‬نوامبر) و ‪( C‬دسامبر) جایگزین می شود‪.‬‬
‫مثالً برای عکس گرفته شده در ‪ 03‬فوریه‪ ،‬نام فایل‬
‫‪ _203XXXX.jpg‬خواهد بود‪ .‬برای عکس گرفته شده در ‪ 5‬اکتبر‪ ،‬نام‬
‫فایل ‪ _A05XXXX.jpg‬خواهد بود‪.‬‬
‫شرح‬
‫شماره فایل‬
‫نوع پوشه‬
‫• نام اولین پوشه ‪ 100PHOTO‬است‪ ،‬اگر فضای رنگ ‪sRGB‬‬
‫و نامگذاری استاندارد فایل را انتخاب کرده باشید‪ ،‬اولین نام فایل‪،‬‬
‫‪ SAM_0001‬خواهد بود‪.‬‬
‫• شماره نام فایل یکی یکی از ‪ SAM_0001‬تا ‪SAM_9999‬‬
‫افزایش پیدا می کند‪.‬‬
‫• شماره پوشه یکی یکی از ‪ 100PHOTO‬تا ‪999PHOTO‬‬
‫افزایش پیدا می کند‪.‬‬
‫• حداکثر تعداد فایل هایی که می توان در یک پوشه ذخیره کرد‪،‬‬
‫‪ 9,999‬فایل است‪.‬‬
‫• شماره های فایل بر طبق مشخصات ‪( DCF‬قانون طراحی برای‬
‫سیستم فایل دوربین) اختصاص داده می شود‪.‬‬
‫• اگر نام یک فایل را تغییر دهید (برای مثال‪ ،‬روی رایانه)‪ ،‬دوربین‬
‫نمی تواند فایل را پخش کند‪.‬‬
‫نوع پوشه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• استاندارد*‪XXXPHOTO :‬‬
‫• تاریخ‪XXX_MMDD :‬‬
‫‪173‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین > تنظیمات‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫کارت حافظه را فرمت کنید‪ .‬فرمت کردن‪ ،‬همه فایل ها از جمله فایل های‬
‫محافظت شده را حذف می کند‪( .‬خیر*‪ ،‬بلی)‬
‫تخلیه کارت‬
‫اگر از یک کارت حافظه فرمت شده توسط دوربینی با مارک دیگر‪،‬‬
‫کارت خوان یا رایانه استفاده کنید ممکن است خطاهایی پیش بیاید‪ .‬لطفا ً‬
‫قبل از استفاده از کارتهای حافظه برای ذخیره عکس‪ ،‬آنها را در دوربین‬
‫فرمت کنید‪.‬‬
‫یک فرکانس جهت استفاده از دوربین به عنوان ‪ AP‬برای قابلیت‬
‫‪ Remote Viewfinder ،MobileLink ،AutoShare‬یا ‪Baby‬‬
‫‪ Monitor‬تنظیم کنید‪ 2.4( .‬گیگاهرتز*‪ 5 ،‬گیگاهرتز)‬
‫نقطه دسترسی‬
‫موبایل دو بانده‬
‫نسخه نرم افزار داخلی بدنه و لنزها‪ ،‬آدرس ‪ Mac‬و شماره مجوز شبکه را‬
‫مشاهده کنید یا نرم افزار داخلی را به روز کنید‪.‬‬
‫• به روز رسانی نرم افزار‪ :‬نرمافزار داخلی بدنه یا لنز دوربین را بهروز‬
‫کنید‪( .‬نرم افزار داخلی بدنه‪ ،‬نرم افزار داخلی لنز)‬
‫اطالعات دستگاه‬
‫• میتوانید نرمافزار را با وصل کردن دوربین به رایانه و اجرای‬
‫برنامه ‪ i-Launcher‬بهروز کنید‪ .‬برای آگاه شدن از جزئیات‪ ،‬به‬
‫صفحه ‪ ۱97‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫• نمی توانید بدون یک باتری کامالً شارژ شده ارتقای نرم افزار‬
‫داخلی را انجام دهید‪ .‬قبل از اجرای ارتقای نرم افزار داخلی باتری‬
‫را کامال شارژ کنید‪.‬‬
‫• اگر نرم افزار داخلی را به روز کنید‪ ،‬مقادیر و تنظیمات کاربر‬
‫حذف خواهد شد‪( .‬تاریخ‪ ،‬زمان‪ ،‬زبان و خروجی ویدیو تغییر‬
‫نخواهد کرد‪).‬‬
‫• هنگامی که به روزرسانی در حال انجام است‪ ،‬دوربین را خاموش‬
‫نکنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫اگر از دوربین در کشوری به غیر از محل خریداری آن استفاده کنید‪،‬‬
‫بهدلیل اختالف در فرکانس های رادیویی ممکن است قابلیت‬
‫‪ 5‬گیگاهرتز ‪ Wi-Fi‬بهدرستی کار نکند‪ .‬در این صورت‪ ،‬از قابلیت‬
‫‪ 2.4‬گیگاهرتز ‪ Wi-Fi‬به جای آن استفاده کنید‪.‬‬
‫• پاک کردن حسگر‪ :‬گرد و غبار از حسگر پاک می شود‪.‬‬
‫• اقدام راه اندازی‪ :‬هنگام روشن بودن این گزینه‪ ،‬هر بار دوربین را روشن‬
‫کنید حسگر را پاک می کند‪( .‬خاموش*‪ ،‬روشن)‬
‫• اقدام به خاموش کردن ‪ :‬هنگام روشن بودن این گزینه‪ ،‬هر بار که دوربین‬
‫را خاموش کنید حسگر را پاک می کند‪( .‬خاموش*‪ ،‬روشن)‬
‫پاک کردن حسگر‬
‫از آنجا که این محصول از لنزهای قابل تعویض استفاده می کند‪ ،‬ممکن‬
‫است وقتی لنزها را تعویض می کنید روی حسگر گرد و غبار بنشیند‪.‬‬
‫این موضوع می تواند منجر به ظاهر شدن ذرات گرد و غبار بر روی‬
‫عکس هایی که می گیرید شود‪ .‬توصیه می شود زمانیکه در یک منطقه‬
‫پر گرد و غبار هستید لنزها را عوض نکنید‪ .‬همچنین‪ ،‬حتما ً زمانیکه از‬
‫لنز استفاده نمی کنید درپوش آن را بگذارید‪.‬‬
‫حذف‬
‫منوی نصب و گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری را به مقادیر پیش فرض‬
‫کارخانه بازنشانی کنید‪( .‬تاریخ‪ ،‬ساعت‪ ،‬زبان و تنظیمات خروجی ویدیو تغییر‬
‫نمی کنند‪( ).‬خیر*‪ ،‬بلی)‬
‫مجوز منبع باز‬
‫مشاهده مجوزهای منبع آزاد‪.‬‬
‫‪174‬‬
‫فصل ‪6‬‬
‫اتصال به دستگاههای خارجی‬
‫با اتصال دوربین به دستگاههای خارجی مانند رایانه‪ ،‬تلویزیون ‪ HDTV‬یا تلویزیون ‪ 3‬بعدی‪ ،‬از دوربین به طور کامل استفاده کنید‪.‬‬
‫اتصال به دستگاههای خارجی‬
‫مشاهده فایل ها در یک تلویزیون ‪ HDTV‬یا تلویزیون ‪ 3‬بعدی‬
‫عکس ها یا فیلم های خود را با اتصال دوربین با استفاده از کابل ‪ HDMI‬اختیاری به یک‬
‫تلویزیون ‪( HDTV‬تلویزیون ‪ 3‬بعدی) پخش کنید‪.‬‬
‫مشاهده فایل ها در یک تلویزیون ‪HDTV‬‬
‫‪1‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری یا پخش‪q ← ]m[ ،‬‬
‫خروجی ‪ ← HDMI‬یک گزینه را فشار دهید‪( .‬صفحه ‪)۱73‬‬
‫‪2‬‬
‫دوربین و تلویزیون ‪ HDTV‬را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫با استفاده از کابل اختیاری ‪ HDMI‬دوربین خود را به تلویزیون ‪HDTV‬‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ HDTV‬خود را روشن کنید و سپس منبع فیلم ‪ HDMI‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫←‬
‫‪5‬‬
‫دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫با استفاده از دکمه های دوربین‪ ،‬عکس ها را مشاهده و فیلم ها را پخش‬
‫کنید‪.‬‬
‫• هنگام استفاده از کابل ‪ ،HDMI‬می توانید دوربین را به یک ‪ HDTV‬با استفاده از روش‬
‫(‪ Anynet+)CEC‬وصل کنید‪.‬‬
‫• عملکردهای (‪ Anynet+)CEC‬اجازه می دهد با استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون‬
‫دستگاههای متصل شده را کنترل کنید‪.‬‬
‫• اگر ‪ HDTV‬از (‪ Anynet+)CEC‬پشتیبانی کند‪ ،‬وقتی تلویزیون همراه با دوربین به کار‬
‫رود به طور خودکار روشن می شود‪ .‬این ویژگی ممکن است در برخی ‪ HDTV‬ها موجود‬
‫نباشد‪.‬‬
‫• هنگامی که دوربین به ‪ HDTV‬متصل است می توانید عکس یا فیلم بگیرید‪ ،‬ولی برخی از‬
‫عملکردها محدود می شوند‪ .‬عملکردهای تصویربرداری فقط زمانی پشتیبانی میشود که‬
‫خروجی ‪ HDMI‬بر روی ‪ 1080p‬یا اتوماتیک بر روی دوربین تنظیم شده باشد و گزینه‬
‫خروجی ‪ HDMI‬تلویزیون بر روی ‪ 1080p‬تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫• وقتی دوربین به یک ‪ HDTV‬وصل باشد‪ ،‬برخی عملکردهای پخش دوربین ممکن است‬
‫موجود نباشد‪.‬‬
‫• مدت زمانی که این دوربین و ‪ HDTV‬متصل می شوند بسته به کارت حافظه مورد استفاده‪،‬‬
‫متفاوت است‪ .‬به عنوان قابلیت اصلی یک کارت حافظه برای افزایش سرعت انتقال‪ ،‬گفتن‬
‫اینکه یک کارت حافظه با سرعت انتقال سریعتر همچنین باعث سرعت در استفاده از عملکرد‬
‫‪ HDMI‬می شود‪ ،‬صحیح نیست‪.‬‬
‫• ‪ 60( 1920X1080‬فریم در ثانیه) فیلم ها را فقط در ‪ HDTV‬های دارای قابلیت پخش مجدد‬
‫‪ 60‬فریم در ثانیه می توان پخش نمود‪.‬‬
‫• برای مشاهده عکس های ‪ 3D‬در تلویزیونی که از عملکرد ‪ 3D‬پشتیبانی نمی کند‪ ،‬دکمه ▼‬
‫را فشار دهید و به حالت آناگلیف جابجا شوید‪.‬‬
‫• همچنین اگر به یک نمایشگر دارای ‪HDMI‬متصل شوید می توانید پخش کنید یا عکس و‬
‫فیلم بگیرید‪ .‬اتصال ها بسته به نمایشگر ممکن است متفاوت باشند‪ .‬برای اطالعات بیشتر‪ ،‬به‬
‫راهنمای کاربر نمایشگر مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪176‬‬
‫اتصال به دستگاههای خارجی > مشاهده فایل ها در یک تلویزیون ‪ HDTV‬یا تلویزیون ‪ 3‬بعدی‬
‫‪7‬‬
‫مشاهده فایل ها با تلویزیون ‪ 3‬بعدی‬
‫تصاویر یا فیلم های گرفته شده در حالت ‪ 3‬بعدی یا گزینه پانورامای سه بعدی را می توانید در‬
‫حالت هوشمند بر روی تلویزیون ‪ 3‬بعدی مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری یا پخش‪q ← ]m[ ،‬‬
‫خروجی ‪ ← HDMI‬یک گزینه را فشار دهید‪( .‬صفحه ‪)۱73‬‬
‫‪2‬‬
‫خروجی ‪ ← 3D HDMI‬یک گزینه‪ ،‬را انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)۱73‬‬
‫‪3‬‬
‫دوربین و تلویزیون ‪ 3‬بعدی را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫با استفاده از کابل اختیاری ‪ HDMI‬دوربین خود را به تلویزیون ‪ 3‬بعدی‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫تلویزیون ‪ 3‬بعدی خود را روشن کنید و سپس منبع فیلم ‪ HDMI‬را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫←‬
‫به سمت یک فایل ‪ 3‬بعدی حرکت کرده و سپس [‪ ]I‬را فشار دهید تا‬
‫به حالت ‪ 3‬بعدی جابجا شوید‪.‬‬
‫• [‪ ]I‬را دوباره فشار دهید تا به حالت ‪ 2D‬جابجا شوید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫عملکرد ‪ 3‬بعدی تلویزیون را روشن کنید‪.‬‬
‫• برای اطالعات بیشتر‪ ،‬به راهنمای کاربر تلویزیون خود مراجعه کنید‪.‬‬
‫با استفاده از دکمه های دوربین‪ ،‬عکس های ‪ 3‬بعدی را مشاهده و فیلم‬
‫های ‪ 3‬بعدی را پخش کنید‪.‬‬
‫• فایل ‪ MPO‬دارای جلوه ‪ 3‬بعدی را نمی توانید در تلویزیونی که از این نوع فایل پشتیبانی‬
‫نمی کند‪ ،‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫• هنگام مشاهده فایل ‪ MPO‬یا فایل ویدئویی ‪ 3‬بعدی بر روی تلویزیون ‪ 3‬بعدی‪ ،‬از عینک های‬
‫‪ 3‬بعدی مناسب استفاده کنید‪.‬‬
‫• گرفتن عکس در حالت پانورامای سه بعدی ممکن است منجر به ایجاد جلوه ‪ 3‬بعدی برجسته‬
‫کمتری نسبت به عکس های گرفته شده در حالت ‪ 3‬بعدی با لنز ‪ 3‬بعدی گردد‪.‬‬
‫از نگاه کردن طوالنی مدت به تلویزیون ‪ 3‬بعدی یا نمایشگر ‪ 3‬بعدی برای مشاهده عکس ها یا فیلم‬
‫های ‪ 3‬بعدی گرفته شده توسط دوربین خود‪ ،‬بپرهیزید‪ .‬نگاه کردن طوالنی مدت به نمایشگرهای‬
‫‪ 3‬بعدی عوارض نامطلوبی نظیر خستگی چشم‪ ،‬خستگی جسمی‪ ،‬حالت تهوع و غیره را به همراه‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫اتصال به دستگاههای خارجی‬
‫انتقال فایل ها به رایانه‬
‫با اتصال دوربین به رایانه‪ ،‬فایلهای روی کارت حافظه را به رایانه خود منتقل کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ‪Windows‬‬
‫‪4‬‬
‫در رایانه خود‪ ،‬رایانه من ← دیسک قابل برداشتن ← ‪DCIM‬‬
‫‪ 100PHOTO‬یا ‪ 101_0101‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫فایل های مورد نظر را انتخاب کنید‪ ،‬و سپس آنها را بکشید یا در رایانه‬
‫ذخیره کنید‪.‬‬
‫اتصال دوربین به عنوان یک ‪Removable Disk‬‬
‫می توانید دوربین را به عنوان یک ‪ Removable Disk‬به رایانه خود وصل کنید‪.‬‬
‫‪ Removable Disk‬را باز کنید و فایلها را به رایانه خود منتقل کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوربین را به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫• رایانه‪ ،‬دوربین را به طور خودکار شناسایی می کند‪.‬‬
‫←‬
‫چنانچه نوع پوشه بر روی حالت تاریخ تنظیم شده باشد‪ ،‬نام پوشه به صورت "‪"XXX_MMDD‬‬
‫ظاهر خواهد شد‪ .‬مثالً‪ ،‬اگر عکسی را در ‪ ۱‬ژانویه بگیرید‪ ،‬نام پوشه "‪ "101_0101‬خواهد بود‪.‬‬
‫• باید انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربین خود متصل کنید‪ .‬در صورتی که کابل‬
‫برعکس وصل شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله در‬
‫قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫• اگر کابل ‪ USB‬را به پورت ‪ HDMI‬متصل کنید‪ ،‬دوربین ممکن است به درستی کار‬
‫نکند‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫اتصال به دستگاههای خارجی > انتقال فایل ها به رایانه‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ‪Mac‬‬
‫جدا کردن دوربین (برای ‪)Windows XP‬‬
‫در ‪ Windows 7 ،Windows Vista‬و ‪ ،Windows 8‬روشهای قطع اتصال دوربین یکسان‬
‫است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ Mac OS 10.5‬یا جدیدتر پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫مطمئن شوید که هیچ اطالعاتی بین دوربین و رایانه رد و بدل نمی شود‪.‬‬
‫• اگر چراغ وضعیت روی دوربین چشمک می زند‪ ،‬بدین معناست که انتقال‬
‫اطالعات در حال انجام است‪ .‬لطفا ً صبر کنید تا چشمک زدن چراغ وضعیت‬
‫قطع شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫در نوار ابزار در پایین سمت راست صفحه رایانه‪ ،‬روی‬
‫‪3‬‬
‫روی پیام بازشو کلیک کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫روی کادر پیام نشان دهنده جدا شدن ایمن‪ ،‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫کابل ‪ USB‬را جدا کنید‪.‬‬
‫کلیک کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دوربین را با استفاده از کابل ‪ USB‬به رایانه ‪ Macintosh‬وصل کنید‪.‬‬
‫• باید انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربین خود متصل کنید‪ .‬در صورتی که کابل‬
‫برعکس وصل شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله در‬
‫قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫• اگر کابل ‪ USB‬را به پورت ‪ HDMI‬متصل کنید‪ ،‬دوربین ممکن است به درستی کار‬
‫نکند‪.‬‬
‫‪179‬‬
‫اتصال به دستگاههای خارجی > انتقال فایل ها به رایانه‬
‫‪3‬‬
‫دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫• رایانه‪ ،‬دوربین را به صورت خودکار تشخیص می دهد و نماد دیسک‬
‫جداشدنی نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دیسک جداشدنی را باز کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫عکس ها یا فیلم ها را به رایانه دارای سیستم عامل ‪ Mac‬منتقل کنید‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫اتصال به دستگاههای خارجی‬
‫استفاده از برنامه ها روی رایانه‬
‫می توانید با استفاده از برنامه های عرضه شده‪ ،‬فایل ها را مشاهده و ویرایش کنید‪ .‬می توانید به‬
‫صورت بی سیم فایل ها را به رایانه ارسال کنید‪.‬‬
‫نصب برنامه ها از سی دی عرضه شده‬
‫‪1‬‬
‫سی دی نصب را در رایانه قرار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫یک زبان انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫برنامه ای را برای نصب انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫برای تکمیل نصب‪ ،‬روی ‪ Exit‬کلیک کنید‪.‬‬
‫برنامه های در دسترس هنگام استفاده از ‪i-Launcher‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫‪Firmware Upgrade‬‬
‫نرم افزار داخلی دوربین خود را می توانید دانلود کنید‪.‬‬
‫‪PC Auto Backup‬‬
‫وقتی دوربین را به رایانه وصل میکنید‪ i-Launcher ،‬پیوندی‬
‫را برای دانلود کردن برنامه ‪ PC Auto Backup‬در اختیار‬
‫شما قرار میدهد‪ .‬می توانید عکس ها یا فیلم های گرفته شده با‬
‫دوربین خود را به روش بی سیم به یک رایانه شخصی منتقل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪181‬‬
‫اتصال به دستگاههای خارجی > استفاده از برنامه ها روی رایانه‬
‫استفاده از ‪i-Launcher‬‬
‫• نیازمندی های ذکر شده در صفحه بعد‪ ،‬فقط پیشنهاد هستند‪ .‬بسته به وضعیت رایانه شما‪ ،‬حتی با‬
‫برآورده شدن این نیازمندی ها‪ ،‬ممکن است عملکرد ‪ i-Launcher‬با اختالل روبرو شود‪.‬‬
‫• اگر رایانه شما نیازمندی ها را برآورده نمی کند‪ ،‬ممکن است فیلم ها درست پخش نشوند‪.‬‬
‫‪ i-Launcher‬به شما امکان می دهد که نرم افزار داخلی دوربین یا لنز را به روز کنید یا یک‬
‫لینک برای دانلود برنامه ‪ PC Auto Backup‬ارائه می کند‪.‬‬
‫سازنده‪ ،‬در قبال آسیبهای ناشی از به کار گیری رایانه های نامناسب‪ ،‬مانند رایانه های مونتاژ شده‬
‫توسط شما‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی ندارد‪.‬‬
‫نیازمندی های سیستم عامل ‪Windows‬‬
‫گزینه‬
‫نیازمندی ها‬
‫سی پی یو‬
‫‪ 3/3 Intel i5‬گیگاهرتز یا باالتر‪/‬‬
‫‪ 3/2 AMD Phenom™ IIx4‬گیگاهرتز یا باالتر‬
‫®‬
‫نیازمندی های سیستم عامل ‪Mac‬‬
‫رم‬
‫حداقل ‪ 5۱2‬مگابایت ‪ ۱( RAM‬گیگابایت و باالتر توصیه می شود)‬
‫گزینه‬
‫نیازمندی ها‬
‫سیستم عامل*‬
‫‪Windows 8 ،Windows 7‬‬
‫سیستم عامل‬
‫‪ Mac OS 10.5‬یا جدیدتر‬
‫ظرفیت هارد دیسک‬
‫‪ 250‬مگابایت یا بیشتر (‪ ۱‬گیگابایت یا بیشتر توصیه می شود)‬
‫رم‬
‫حداقل ‪ 256‬مگابایت ‪ 5۱2( RAM‬مگابایت یا بیشتر توضیه‬
‫می شود)‬
‫ظرفیت هارد دیسک‬
‫حداقل ‪ ۱۱0‬مگابایت‬
‫موارد دیگر‬
‫پورت ‪ ،USB 2.0‬درایو سی دی رام‬
‫موارد دیگر‬
‫• درایو سی دی رام‬
‫• نمایشگر ‪ 1024x768‬پیکسل سازگار با نمایش رنگی ‪ ۱6‬بیتی‬
‫(صفحه نمایش رنگی ‪ 1280x1024‬پیکسل‪ 32 ،‬بیتی توصیه می شود)‬
‫• پورت ‪USB 2.0‬‬
‫• ‪ nVIDIA Geforce 7600GT‬یا باالتر‪/‬‬
‫سری ‪ ATI X1600‬یا باالتر‬
‫• ‪ Microsoft DirectX 9.0c‬یا جدیدتر‬
‫* یک نسه ‪ 32‬بیتی از ‪ i-Launcher‬نصب خواهد شد—حتی در نسخه های ‪ 64‬بیتی ‪ Windows 7‬و‬
‫‪.Windows 8‬‬
‫اجرای ‪i-Launcher‬‬
‫در رایانه خود‪ ،‬شروع ← همه برنامه ها ← ‪← i-Launcher ← Samsung‬‬
‫‪ Samsung i-Launcher‬را انتخاب کنید‪ .‬یا‪ ،‬در رایانه دارای سیستم عامل ‪ Mac‬روی‬
‫برنامه های کاربردی ← ‪ i-Launcher ← Samsung‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪182‬‬
‫اتصال به دستگاههای خارجی > استفاده از برنامه ها روی رایانه‬
‫دانلود نرم افزار داخلی‬
‫از صفحه ‪ Samsung i-Launcher‬روی ‪ Firmware Upgrade‬کلیک کنید‪ .‬برای کسب‬
‫اطالعات بیشتر درباره به روز رسانی نرم افزار داخلی‪ ،‬به صفحه ‪ ۱97‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫دانلود برنامه ‪PC Auto Backup‬‬
‫از صفحه ‪ Samsung i-Launcher‬روی ‪ PC Auto Backup‬کلیک کنید‪ .‬برای کسب‬
‫اطالعات درباره نصب برنامه ‪ ، PC Auto Backup‬به صفحه ‪ ۱5۱‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫نصب ‪Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫‪1‬‬
‫دی وی دی رام ‪ Adobe Photoshop Lightroom‬را در رایانه‬
‫خود قرار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫یک زبان انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید‪.‬‬
‫استفاده از ‪Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫عکس های گرفته شده بوسیله دوربین اغلب به فرمت ‪ JPEG‬تبدیل می شوند و بر اساس‬
‫تنظیمات دوربین در زمان تصویربرداری در حافظه ذخیره می شوند‪ .‬فایل های ‪ RAW‬به فرمت‬
‫‪ JPEG‬تبدیل نمی شوند و بدون تغییرات در حافظه ذخیره می شوند‪ .‬با استفاده از ‪Adobe‬‬
‫‪ Photoshop Lightroom‬می توانید نوردهی ها‪ ،‬توازن سفیدی‪ ،‬رنگ ها‪ ،‬کنتراست ها و‬
‫رنگ های عکس ها را تنظیم کنید‪ .‬می توانید فایل های ‪ JPEG‬یا ‪ TIFF‬را همانند فایل های‬
‫‪ RAW‬ویرایش کنید‪ .‬برای اطالع بیشتر‪ ،‬به راهنمای برنامه مراجعه کنید‪.‬‬
‫• بسته به نسخه ‪ ،Adobe Photoshop Lightroom‬ممکن است نتوانید فایلهای ‪ RAW‬را‬
‫باز کنید‪ .‬در این صورت برنامه خود را از طریق وب سایت ‪ Adobe‬به روز کنید‪.‬‬
‫• در ‪ ،Adobe Photoshop Lightroom‬روشنایی یک تصویر‪ ،‬رنگ و دیگر جلوه ها‬
‫ممکن است متفاوت به نمایش در آیند‪ .‬این اتفاق به خاطر تنظیمات دوربین اصلی و گزینه‬
‫های اعمال شده ای است که در حین گرفتن عکس حذف شده اند و آماده پردازش عکس در‬
‫‪ Adobe Photoshop Lightroom‬هستند‪.‬‬
‫‪183‬‬
‫فصل ‪7‬‬
‫پیوست‬
‫درباره پیام های خطا‪ ،‬تعمیر و نگهداری دوربین‪،‬‬
‫نکات رفع اشکال‪ ،‬مشخصات و لوازم جانبی اختیاری‪ ،‬اطالعات کسب کنید‪.‬‬
‫پیوست‬
‫پیام های خطا‬
‫وقتی پیام های خطای زیر ظاهر می شود‪ ،‬این راه حل ها را امتحان کنید‪.‬‬
‫پیام های خطا‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫لنز قفل است‬
‫لنز قفل است‪ .‬لنز را پاد‪-‬ساعتگرد بچرخانید تا صدای "تق" شنیده شود‪.‬‬
‫(صفحه ‪)50‬‬
‫خطای کارت حافظه‬
‫• دوربین را خاموش و مجدداً روشن کنید‪.‬‬
‫• کارت حافظه را بیرون بیاورید و دوباره وارد کنید‪.‬‬
‫• کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫باتری ضعیف است‬
‫یک باتری شارژ شده در دوربین قرار دهید یا باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫هیچ فایل تصویری موجود‬
‫نیست‬
‫عکس بگیرید یا کارت حافظه ای را وارد کنید که دارای عکس باشد‪.‬‬
‫خطای فایل‬
‫فایل آسیب دیده را حذف کنید یا با یک مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫کارت حافظه پر است‬
‫فایل های غیرضروری را حذف کنید یا یک کارت حافظه جدید داخل‬
‫دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫کارت حافظه قفل شده‬
‫است‬
‫می توانید کارت ‪ SDHC ،SD‬یا ‪ SDXC‬را قفل کنید تا از حذف شدن‬
‫فایل ها جلوگیری کنید‪ .‬هنگام عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬قفل کارت را‬
‫باز کنید‪( .‬صفحه ‪)۱89‬‬
‫پیام های خطا‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫تعداد پوشه ها و فایلها به‬
‫حداکثر تعداد مجاز رسیده‬
‫است‪ .‬کارت را عوض‬
‫کنید‬
‫نام فایل ها با استاندارد ‪ DCF‬مطابقت ندارد‪ .‬فایل های روی کارت‬
‫حافظه را به رایانه منتقل کنید‪( .‬صفحه ‪)۱74‬‬
‫‪Error 00‬‬
‫دوربین را خاموش کنید و لنز را دوباره نصب نمایید‪ .‬اگر باز هم این‬
‫پیام ظاهر شد‪ ،‬با یک مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫‪Error 01/02‬‬
‫دوربین را خاموش کنید‪ ،‬باتری را بیرون بیاورید و دوباره داخل دوربین‬
‫قرار دهید‪ .‬اگر باز هم این پیام ظاهر شد‪ ،‬با یک مرکز خدمات تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫‪185‬‬
‫پیوست‬
‫نگهداری از دوربین‬
‫تمیز کردن دوربین‬
‫لنز و صفحه نمایش دوربین‬
‫برای زدودن گرد و غبار‪ ،‬از یک بُرس استفاده کنید و لنز را به آرامی با یک پارچه نرم تمیز‬
‫کنید‪ .‬اگر باز هم گرد و غبار باقی ماند‪ ،‬مایع تمیزکننده لنز را به یک تکه کاغذ تمیزکننده زده و به‬
‫آرامی لنز را با آن تمیز کنید‪.‬‬
‫حسگر تصویر‬
‫بسته به شرایط مختلف عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬به خاطر اینکه حسگر تصویر در معرض‬
‫محیط خارج است‪ ،‬ممکن است گرد و غبار روی عکس ها ظاهر شود‪ .‬این مشکل عادی است‬
‫و قرار گرفتن در معرض گرد و غبار‪ ،‬در استفاده روزانه از دوربین اتفاق می افتد‪ .‬با به کار‬
‫انداختن عملکرد پاک کردن حسگر‪ ،‬می توانید گرد و غبار را از روی حسگر پاک کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪ )۱74‬اگر پس از تمیز کردن حسگر‪ ،‬باز هم گرد و غبار باقی ماند‪ ،‬با یک مرکز خدمات‬
‫تماس بگیرید‪ .‬بُرس دمنده را داخل دهانه پایه لنز نکنید‪.‬‬
‫بدنه دوربین‬
‫بدنه دوربین را به آرامی با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید‪.‬‬
‫هرگز از بنزین‪ ،‬تینر یا الکل برای تمیز کردن این وسیله استفاده نکنید‪ .‬این محلول ها ممکن است‬
‫به دوربین آسیب برسانند یا موجب نقص عملکرد آن شوند‪.‬‬
‫‪186‬‬
‫پیوست > نگهداری از دوربین‬
‫استفاده یا نگهداری از دوربین‬
‫مکانهای نامناسب برای استفاده یا نگهداری دوربین‬
‫• دوربین را در معرض دمای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار ندهید‪.‬‬
‫• از دوربین در محلهایی با رطوبت بسیار شدید‪ ،‬یا دارای تغییر رطوبت بسیار شدید‪ ،‬استفاده‬
‫نکنید‪.‬‬
‫• از قراردادن دوربین در معرض نور مستقیم خورشید و نگهداری آن در محیط های گرم‪ ،‬با‬
‫تهویه ناکافی مانند داخل ماشین در فصل تابستان‪ ،‬خودداری کنید‪.‬‬
‫• از دوربین و نمایشگر آن در برابر ضربه‪ ،‬حرکات خشن و لرزش های بیش از حد محافظت‬
‫نمایید تا دوربین آسیب جدی نبیند‪.‬‬
‫• از به کار بردن یا نگهداری دوربین در محیط های پر گرد و غبار‪ ،‬کثیف‪ ،‬مرطوب‪ ،‬یا دارای‬
‫تهویه نامناسب خودداری نمایید تا از آسیب دیدن قطعات متحرک و اجزای داخلی دوربین‬
‫جلوگیری شود‪.‬‬
‫استفاده در ساحل یا کنار دریا‬
‫• زمانی که از دوربین در ساحل یا مناطق مشابه دیگر استفاده می کنید از دوربین در برابر شن‬
‫و گرد و غبار محافظت کنید‪.‬‬
‫• دوربین شما ضد آب نیست‪ .‬باتری‪ ،‬آداپتور یا کارت حافظه را با دست خیس لمس نکنید‪.‬‬
‫استفاده از دوربین با دستهای خیس ممکن است به دوربین آسیب برساند‪.‬‬
‫نگهداری برای مدت زمان طوالنی‬
‫• وقتی دوربین را برای مدتی طوالنی نگهداری می کنید‪ ،‬آن را در محفظه بسته یا همراه با‬
‫مواد جاذب رطوبت مانند ژل سیلیکون قرار دهید‪.‬‬
‫• باتری هایی که استفاده نمی شوند‪ ،‬در طول زمان شارژ خالی می کنند و باید قبل از استفاده‪،‬‬
‫مجدداً شارژ شوند‪.‬‬
‫• اگر پس از دوره ای طوالنی از زمان خارج بودن باتری از دوربین‪ ،‬دوربین را روشن کنید‪،‬‬
‫تاریخ و زمان فعلی مقدار دهی اولیه می شود‪.‬‬
‫• از دوربین خود در نزدیکی مواد سوختی‪ ،‬مواد قابل احتراق‪ ،‬یا مواد شیمیایی قابل اشتعال‬
‫استفاده نکنید‪ .‬گازها و مایعات قابل اشتعال‪ ،‬یا مواد منفجره را در همان محفظه ای که دوربین‬
‫یا لوازم جانبی دوربین در آن قرار داد‪ ،‬نگهداری یا حمل نکنید‪.‬‬
‫• دوربین را در کنار گلوله نفتالین‪ ،‬نگهداری نکنید‪.‬‬
‫‪187‬‬
‫پیوست > نگهداری از دوربین‬
‫استفاده با احتیاط از دوربین در محیط های مرطوب‬
‫وقتی دوربین را از یک مکان سرد به مکانی گرم منتقل می کنید‪ ،‬ممکن است بر روی لنز یا‬
‫قطعات داخلی دوربین قطرات آب تشکیل شود‪ .‬در این شرایط‪ ،‬دوربین را خاموش کرده و حداقل‬
‫‪ ۱‬ساعت صبر کنید‪ .‬اگر قطرات آب روی کارت حافظه تشکیل شود‪ ،‬کارت حافظه را از دوربین‬
‫خارج کرده و قبل از داخل کردن مجدد‪ ،‬تا بخار شدن همه رطوبت صبر کنید‪.‬‬
‫سایر احتیاط ها‬
‫• دوربین را با بند تکان ندهید‪ .‬این کار ممکن است باعث صدمه بدنی به خود یا دیگران یا‬
‫آسیب به دوربین شود‪.‬‬
‫• دوربین خود را رنگ نکنید‪ ،‬زیرا رنگ ممکن است قطعات متحرک را مسدود کند و از‬
‫کارکرد صحیح دوربین جلوگیری کند‪.‬‬
‫• وقتی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را خاموش کنید‪.‬‬
‫• لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید‪ ،‬چرا که این کار ممکن است موجب تغییر‬
‫رنگ حسگر تصویر یا نقص عملکرد آن شود‪.‬‬
‫• از لنز در برابر اثر انگشت و خراشیدگی محافظت نمایید‪ .‬لنز را با یک پارچه نرم‪ ،‬تمیز و‬
‫بدون پرز مخصوص لنز‪ ،‬تمیز کنید‪.‬‬
‫• اگر ضربه بیرونی به دوربین بخورد‪ ،‬ممکن است خاموش شود‪ .‬این کار برای محافظت کارت‬
‫حافظه است‪ .‬برای استفاده مجدد‪ ،‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫• هنگام استفاده از دوربین‪ ،‬ممکن است دوربین گرم شود‪ .‬این وضعیت عادی است و نباید‬
‫تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دوربین شما داشته باشد‪.‬‬
‫• وقتی از دوربین در دماهای پایین استفاده می کنید‪ ،‬ممکن است روشن شدن آن مدتی طول‬
‫بکشد‪ ،‬رنگ صفحه نمایش ممکن است موقتا ً تغییر کند یا پس دید ظاهر شود‪ .‬این شرایط‪ ،‬به‬
‫معنای خرابی نیست و وقتی دوربین به دمای معتدلتر بازگردانده شود‪ ،‬خود به خود اصالح‬
‫می شود‪.‬‬
‫• دوربین شما از قطعات ظریفی تشکیل شده است‪ .‬از ضربه خوردن دوربین جلوگیری کنید‪.‬‬
‫• رنگ یا فلز قرار گرفته در بیرون دوربین می تواند در افرادی که حساسیت پوستی دارند‬
‫موجب حساسیت‪ ،‬خارش پوست‪ ،‬اگزما یا تورم شود‪ .‬در صورتی که هر یک از این عالئم را‬
‫مشاهده نمودید‪ ،‬فوراً استفاده از دوربین را متوقف کنید و با یک پزشک مشورت نمایید‪.‬‬
‫• وقتی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬صفحه نمایش را در جعبه نگه دارید تا نیروی بیرونی به‬
‫آن صدمه نزند‪ .‬با دور نگه داشتن دوربین از شن‪ ،‬قطعات تیز یا سکه‪ ،‬از افتادن خط و خش‬
‫روی دوربین محافظت کنید‪.‬‬
‫• اجسام خارجی را داخل هیچ یک از محفظه ها‪ ،‬شکاف ها یا نقاط دسترسی دوربین نکنید‪.‬‬
‫آسیب های ناشی از استفاده نادرست‪ ،‬تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرند‪.‬‬
‫• در صورت ترک خوردگی یا شکستن صفحه نمایش از دوربین استفاده نکنید‪ .‬شیشه شکسته‬
‫یا آکریلیک ممکن است موجب آسیب رسیدن به دست یا صورت شما شود‪ .‬دوربین را برای‬
‫تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید‪.‬‬
‫• به افراد غیرمجاز اجازه سرویس دوربین را ندهید و خودتان نیز اقدام به سرویس دوربین‬
‫نکنید‪ .‬هرگونه صدمه ای که ناشی از سرویس غیرمجاز باشد‪ ،‬تحت پوشش ضمانت نامه قرار‬
‫نمی گیرد‪.‬‬
‫• هرگز دوریین‪ ،‬باتری ها‪ ،‬شارژر یا لوازم جانبی را در نزدیکی‪ ،‬داخل یا روی وسایل‬
‫گرمازا‪ ،‬مانند اجاق مایکروویو‪ ،‬اجاق گاز‪ ،‬یا رادیاتور قرار ندهید‪ .‬گرما موجب تغییر شکل یا‬
‫باال بردن دمای این دستگاهها می شود و ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود‪.‬‬
‫‪188‬‬
‫پیوست > نگهداری از دوربین‬
‫درباره کارت حافظه‬
‫مبدل کارت حافظه‬
‫کارت های حافظه پشتیبانی شده‬
‫این دوربین از کارت های حافظه ‪،)Secure Digital( SD‬‬
‫‪،)Secure Digital High Capacity( SDHC‬‬
‫‪،)Secure Digital eXtended Capacity( SDXC‬‬
‫‪ microSDHC ،microSD‬یا ‪ microSDXC‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫پایانه‬
‫کارت حافظه‬
‫برای استفاده از کارت های حافظه میکرو در این محصول‪ ،‬رایانه یا کارت خوان حافظه‪ ،‬کارت‬
‫را داخل مبدل قرار دهید‪.‬‬
‫کلید حفاظت در برابر نوشتن‬
‫برچسب (جلو)‬
‫با استفاده از کلید حفاظت در برابر نوشتن کارت ‪ SDHC ،SD‬یا ‪ SDXC‬می توانید از حذف‬
‫فایل ها جلوگیری کنید‪ .‬سوییچ را به پایین بکشید تا قفل شود یا باال بکشید تا قفل باز شود‪ .‬هنگام‬
‫گرفتن عکس و فیلم‪ ،‬قفل کارت را باز کنید‪.‬‬
‫‪189‬‬
‫پیوست > نگهداری از دوربین‬
‫ظرفیت کارت حافظه‬
‫ظرفیت کارت حافظه ممکن است بسته به صحنه ها یا شرایط عکسبرداری و فیلمبرداری متفاوت باشد‪ .‬این ظرفیت ها بر اساس کارت ‪ 2 SD‬گیگابایتی هستند‪.‬‬
‫کیفیت‬
‫اندازه‬
‫عکس‬
‫خیلی خوب‬
‫خوب‬
‫معمولی‬
‫‪RAW‬‬
‫‪ + RAW‬خیلی خوب‬
‫‪ + RAW‬خوب‬
‫‪ + RAW‬نرمال‬
‫(‪20.0M )5472X3648‬‬
‫‪۱50‬‬
‫‪۱80‬‬
‫‪224‬‬
‫‪57‬‬
‫‪4۱‬‬
‫‪43‬‬
‫‪45‬‬
‫(‪10.1M )3888X2592‬‬
‫‪27۱‬‬
‫‪325‬‬
‫‪405‬‬
‫‪-‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪55‬‬
‫(‪5.9M )2976X1984‬‬
‫‪4۱۱‬‬
‫‪492‬‬
‫‪6۱3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪58‬‬
‫‪60‬‬
‫‪6۱‬‬
‫(‪2.0M )1728X1152‬‬
‫‪797‬‬
‫‪952‬‬
‫‪۱۱80‬‬
‫‪-‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫توالی‬
‫‪464‬‬
‫‪555‬‬
‫‪690‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪16.9M )5472X3080‬‬
‫‪۱74‬‬
‫‪209‬‬
‫‪26۱‬‬
‫‪-‬‬
‫‪44‬‬
‫‪46‬‬
‫‪48‬‬
‫(‪7.8M )3712X2088‬‬
‫‪335‬‬
‫‪40۱‬‬
‫‪499‬‬
‫‪-‬‬
‫‪55‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫(‪4.9M )2944X1656‬‬
‫‪47۱‬‬
‫‪564‬‬
‫‪70۱‬‬
‫‪-‬‬
‫‪60‬‬
‫‪6۱‬‬
‫‪63‬‬
‫(‪2.1M )1920X1080‬‬
‫‪78۱‬‬
‫‪933‬‬
‫‪۱۱58‬‬
‫‪-‬‬
‫‪66‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫(‪13.3M )3648X3648‬‬
‫‪2۱4‬‬
‫‪257‬‬
‫‪32۱‬‬
‫‪-‬‬
‫‪48‬‬
‫‪50‬‬
‫‪52‬‬
‫(‪7.0M )2640X2640‬‬
‫‪363‬‬
‫‪435‬‬
‫‪542‬‬
‫‪-‬‬
‫‪56‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫(‪4.0M )2000X2000‬‬
‫‪538‬‬
‫‪643‬‬
‫‪800‬‬
‫‪-‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫(‪1.1M )1024X1024‬‬
‫‪۱030‬‬
‫‪۱227‬‬
‫‪۱5۱9‬‬
‫‪-‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪69‬‬
‫‪190‬‬
‫پیوست > نگهداری از دوربین‬
‫کیفیت‬
‫اندازه‬
‫‪HQ‬‬
‫‪ 60( 1920X1080‬فریم در ثانیه)‬
‫‪ 30( 1920X1080‬فریم در ثانیه)‬
‫*‬
‫‪ 15( 1920X1080‬فریم در ثانیه)‬
‫فیلم‬
‫‪ 24( 1920X810‬فریم بر ثانیه)‬
‫‪ 60( 1280X720‬فریم در ثانیه)‬
‫‪ 30( 1280X720‬فریم در ثانیه)‬
‫‪ 30( 640X480‬فریم در ثانیه)‬
‫برای به اشتراک گذاشتن‬
‫(‪ 30‬فریم در ثانیه)‬
‫*‬
‫معمولی‬
‫تقریبا "‪۱0' ۱0‬‬
‫تقریبا "‪۱2' 43‬‬
‫تقریبا "‪۱7' 4۱‬‬
‫تقریبا "‪22' 09‬‬
‫تقریبا "‪23' 38‬‬
‫تقریبا "‪29' 24‬‬
‫تقریبا "‪2۱' 35‬‬
‫تقریبا "‪27' 02‬‬
‫تقریبا "‪۱6' 5۱‬‬
‫تقریبا "‪2۱' 06‬‬
‫تقریبا "‪29' ۱۱‬‬
‫تقریبا "‪36' 35‬‬
‫تقریبا "‪۱20' 47‬‬
‫تقریبا "‪۱53' 30‬‬
‫تقریبا "‪2۱8' 48‬‬
‫تقریبا "‪278' 24‬‬
‫فقط برای بعضی گزینه های فیلتر هوشمند در دسترس است‪.‬‬
‫• اعداد باال بدون استفاده از عملکرد زوم‪ ،‬اندازه گیری شده اند‪.‬‬
‫• هنگام استفاده از زوم‪ ،‬زمان قابل ضبط ممکن است تغییر کند‪.‬‬
‫• چندین فیلم به طور متوالی ضبط شد تا مجموع زمان ضبط محاسبه شود‪.‬‬
‫• حداکثر زمان ضبط ‪ 29‬دقیقه و ‪ 59‬ثانیه در هر فایل است‪.‬‬
‫• حداکثر زمان پخش مجدد برای به اشتراک گذاشتن فیلمها ‪ 30‬ثانیه در هر فایل است‪.‬‬
‫‪191‬‬
‫پیوست > نگهداری از دوربین‬
‫احتیاط های مربوط به استفاده از کارت حافظه‬
‫• از تماس پیدا کردن کارت های حافظه با مایعات‪ ،‬آلودگی یا اجسام خارجی جلوگیری کنید‪ .‬اگر‬
‫کارت حافظه کثیف باشد‪ ،‬آن را پیش از قرار دادن در داخل دوربین‪ ،‬با پارچه نرم تمیز کنید‪.‬‬
‫• کارت حافظه را در معرض هوای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار ندهید (پایین تر از‬
‫‪ F° 32/C° 0‬یا باالتر ‪ .)F° ۱04/C° 40‬دماهای شدید باعث نقص عملکرد کارت های‬
‫حافظه می شوند‪.‬‬
‫• اجازه ندهید مایعات‪ ،‬آلودگی یا اجسام خارجی با کارت حافظه یا شکاف کارت حافظه تماس‬
‫پیدا کنند‪ .‬انجام این کار می تواند باعث عملکرد نادرست کارت حافظه یا دوربین شود‪.‬‬
‫• کارت حافظه را در جهت درست وارد کنید‪ .‬وارد کردن کارت حافظه در جهت نادرست‬
‫ممکن است به دوربین و کارت حافظه شما آسیب برساند‪.‬‬
‫• هنگام حمل کارت حافظه‪ ،‬از کیف استفاده کنید تا از کارت در برابر الکتریسیتۀ ساکن‬
‫محافظت نمایید‪.‬‬
‫• از کارت های حافظه ای که با دوربین های دیگر یا رایانه فرمت شده اند‪ ،‬استفاده نکنید‪.‬‬
‫کارت حافظه را مجدداً با دوربین خود فرمت کنید‪.‬‬
‫• اطالعات مهم را به رسانه دیگری‪ ،‬مانند هارد دیسک یا سی دی‪/‬دی وی دی منتقل کنید‪.‬‬
‫• هنگام قرار دادن کارت حافظه و بیرون آوردن آن‪ ،‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫• هنگام چشمک زدن چراغ‪ ،‬کارت حافظه را بیرون نیاورید یا دوربین را خاموش نکنید‪ ،‬زیرا‬
‫این کار می تواند به اطالعات شما آسیب برساند‪.‬‬
‫• اگر طول عمر کارت حافظه به پایان رسیده باشد‪ ،‬دیگر نمی توانید عکسی روی کارت ذخیره‬
‫کنید‪ .‬از کارت حافظه جدید استفاده کنید‪.‬‬
‫• هنگام استفاده طوالنی مدت از دوربین‪ ،‬ممکن است کارت حافظه گرم شود‪ .‬این وضعیت‬
‫عادی است و باعث نقص عملکرد نمی شود‪.‬‬
‫• از یک کارت حافظه که دارای شرایط استاندارد است‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫سازنده این وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫• کارت های حافظه را خم نکنید‪ ،‬نیندازید و آنها را در معرض فشار یا ضربه های سنگین قرار‬
‫ندهید‪.‬‬
‫• از استفاده یا نگهداری کارتهای حافظه نزدیک میدانهای قوی مغناطیسی خودداری کنید‪.‬‬
‫• از استفاده یا نگهداری کارتهای حافظه در نزدیکی مواد با دمای باال‪ ،‬رطوبت باال یا مواد‬
‫خورنده‪ ،‬خودداری کنید‪.‬‬
‫‪192‬‬
‫پیوست > نگهداری از دوربین‬
‫درباره باتری‬
‫فقط از باتری های مورد تأیید سامسونگ استفاده نمایید‪.‬‬
‫مشخصات باتری‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫مدل‬
‫‪BP1410‬‬
‫نوع‬
‫باتری لیتیوم‪-‬یون‬
‫ظرفیت سلول‬
‫‪ ۱,4۱0‬میلی آمپر در ساعت‬
‫ولتاژ‬
‫‪ 7/6‬ولت‬
‫زمان شارژ* (هنگامی که باتری کامال خالی‬
‫است‪).‬‬
‫تقریبا ‪ 200‬دقیقه‬
‫* اشکال باال بر اساس زمانی است که از کابل ‪ USB‬و آداپتور برق متناوب عرضه شده استفاده می کنید‪ .‬شارژ کردن‬
‫باتری با اتصال آن به کامپیوتر‪ ،‬ممکن است زمان بیشتری طول بکشد‪.‬‬
‫اگر باتری با بی دقتی یا به طور نادرست مورد استفاده قرار گیرد ممکن است موجب جراحت یا‬
‫مرگ شود‪ .‬برای ایمنی خود‪ ،‬از این دستورالعمل ها در مورد استفاده صحیح از باتری پیروی‬
‫کنید‪:‬‬
‫• اگر از باتری درست استفاده نکنید ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود‪ .‬اگر متوجه هرگونه‬
‫تغییر شکل‪ ،‬شکاف‪ ،‬یا موارد غیرعادی دیگر در باتری شدید‪ ،‬بالفاصله استفاده از باتری را‬
‫متوقف کنید و با سازنده تماس بگیرید‪.‬‬
‫• فقط از شارژرهای مجاز و توصیه شده توسط سازنده استفاده کنید و باتری را فقط به روش‬
‫مشروح در این دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬شارژ کنید‪.‬‬
‫• باتری را نزدیک دستگاه های گرم کننده نگذارید یا در معرض محیطهای بسیار گرم‪ ،‬مانند‬
‫داخل اتومبیل دربسته در تابستان قرار ندهید‪.‬‬
‫• باتری را در اجاق مایکروویو قرار ندهید‪.‬‬
‫• از نگهداری یا به کار بردن باتری در مکان های گرم و مرطوب مانند سونا و حمام خودداری‬
‫کنید‪.‬‬
‫• دستگاه را به مدت طوالنی روی سطوح قابل اشتعال‪ ،‬مانند رختخواب‪ ،‬فرش‪ ،‬یا پتوهای برقی‬
‫قرار ندهید‪.‬‬
‫• وقتی دستگاه روشن است‪ ،‬آن را در هیچ مکان بسته ای به مدت طوالنی قرار ندهید‪.‬‬
‫• اجازه ندهید دو سر باتری با اشیاء فلزی‪ ،‬مانند گردنبند‪ ،‬سکه‪ ،‬کلید یا ساعت تماس پیدا کند‪.‬‬
‫• فقط از باتری لیتیوم‪-‬یون جایگزین اصلی مورد تأیید سازنده استفاده کنید‪.‬‬
‫• هرگز با اشیاء تیز‪ ،‬باتری را سوراخ یا باز نکنید‪.‬‬
‫• از قرار دادن باتری در معرض فشار زیاد یا خرد کردن آن خودداری کنید‪.‬‬
‫• از قرار دادن باتری در معرض ضربه های شدید‪ ،‬از قبیل انداختن آن از مکان های بلند‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫• باتری را در دمای ‪ )F° ۱40( C° 60‬یا باالتر قرار ندهید‪.‬‬
‫• باتری را در تماس با رطوبت یا مایعات قرار ندهید‪.‬‬
‫• باتری نباید در معرض گرمای شدید مثل نور خورشید‪ ،‬آتش یا مانند آن قرار بگیرد‪.‬‬
‫رهنمودهای دور انداختن‬
‫• با دقت باتری را دور بیندازید‪.‬‬
‫• باتری را در آتش نیندازید‪.‬‬
‫• مقررات دفع ممکن است بر حسب کشور یا ناحیه متفاوت باشد‪ .‬باتری را مطابق با مقررات‬
‫محلی و مرکزی خود‪ ،‬دفع کنید‪.‬‬
‫رهنمودهایی درباره شارژ کردن باتری‬
‫باتری را فقط به شیوه شرح داده شده در این دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬شارژ کنید‪ .‬اگر باتری درست‬
‫شارژ نشود‪ ،‬ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود‪.‬‬
‫‪193‬‬
‫پیوست > نگهداری از دوربین‬
‫نکاتی درباره استفاده از باتری‬
‫عمر باتری‬
‫حالت گرفتن عکس‬
‫زمان متوسط ‪ /‬تعداد عکس ها‬
‫عکس ها‬
‫تقریبا ‪ ۱80‬دقیقه‪/‬تقریبا ‪ 360‬عکس‬
‫فیلمها‬
‫تقریبا ‪ ۱45‬دقیقه (فیلمها را با تفکیک ‪ 1920X1080‬و‬
‫‪ 60‬فریم در ثانیه ضبط کنید‪).‬‬
‫• اعداد باال بر اساس استانداردهای آزمایشی ‪ CIPA‬است‪ .‬نتایج شما بسته به میزان استفاده‬
‫واقعی ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫• کارت حافظه را در معرض هوای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار ندهید (زیر ‪F° 32/C° 0‬‬
‫یا باالتر از ‪ .)F° ۱04/C° 40‬دماهای شدید می تواند باعث کاهش ظرفیت شارژ باتری های‬
‫شما شود‪.‬‬
‫• هنگام استفاده طوالنی مدت دوربین‪ ،‬اطراف محفظه باتری ممکن است گرم شود‪ .‬این کار بر‬
‫عملکرد عادی دوربین تاًثیری ندارد‪.‬‬
‫• برای جدا کردن سیم از پریز برق‪ ،‬سیم منبع برق را نکشید چراکه این کار می تواند باعث‬
‫آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫• بسته به پس زمینه‪ ،‬فاصله عکسبرداری و فیلمبرداری و شرایط استفاده‪ ،‬زمان عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری موجود متفاوت است‪.‬‬
‫• در دمای زیر ‪ ،F° 32/C° 0‬ممکن است ظرفیت باتری و عمر باتری کاهش یابد‪.‬‬
‫• چندین فیلم به طور متوالی ضبط شد تا مجموع زمان ضبط محاسبه شود‪.‬‬
‫• ظرفیت باتری ممکن است در دماهای پایین کاهش یابد اما در دمای معتدل به حالت عادی باز‬
‫می گردد‪.‬‬
‫پیغام ضعیف شدن باتری‬
‫هنگامی که باتری کامالً خالی شد‪ ،‬نماد باتری به رنگ قرمز در خواهد آمد و پیام "باتری ضعیف‬
‫است" ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫• در صورتی که برای مدت طوالنی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬هنگام نگهداری دوربین‪،‬‬
‫باتری ها را از آن خارج کنید‪ .‬باتری های نصب شده ممکن است در اثر مرور زمان نشت‬
‫کنند یا زنگ بزنند و باعث وارد آمدن آسیب جدی به دوربین شوند‪ .‬نگهداری دوربین در حالی‬
‫که باتری داخل آن است برای مدتهای طوالنی باعث خالی شدن باتری می شود‪ .‬ممکن است‬
‫نتوانید باتری کامالً تخلیه شده را دوباره شارژ کنید‪.‬‬
‫• وقتی از دوربین برای مدت طوالنی استفاده نمی کنید (‪ 3‬ماه یا بیشتر)‪ ،‬باتری را بررسی‬
‫نمایید و آن را مرتبا ً شارژ کنید‪ .‬اگر بگذارید باتری مرتبا ً تخلیه شود‪ ،‬ممکن است ظرفیت و‬
‫عمر آن کاهش یابد‪ ،‬که این امر ممکن است منجر به کارکرد نادرست‪ ،‬آتش سوزی‪ ،‬یا انفجار‬
‫شود‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫پیوست > نگهداری از دوربین‬
‫احتیاط های استفاده از باتری‬
‫از آسیب دیدن باتری ها‪ ،‬شارژرها و کارت های حافظه جلوگیری کنید‪.‬‬
‫از تماس باتری ها با اجسام فلزی جلوگیری نمایید‪ ،‬چرا که این کار می تواند باعث ایجاد اتصال‬
‫بین پایانه های ‪ +‬و ‪ -‬باتری شده و منجر به آسیب دیدن موقتی یا دائمی باتری شده و باعث آتش‬
‫سوزی یا شوک برقی شود‪.‬‬
‫نکاتی درباره شارژ کردن باتری‬
‫• در صورتی که چراغ وضعیت خاموش باشد‪ ،‬مطمئن شوید که باتری درست در داخل دوربین‬
‫گذاشته شده است‪.‬‬
‫• اگر دوربین در حال شارژ شدن روشن باشد‪ ،‬ممکن است باتری کامال شارژ نشود‪ .‬قبل از‬
‫شارژ کردن باتری‪ ،‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫• در هنگام شارژ کردن باتری‪ ،‬از دوربین خود استفاده نکنید‪ .‬این کار ممکن است موجب آتش‬
‫سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫• برای جدا کردن سیم از پریز برق‪ ،‬سیم منبع برق را نکشید چراکه این کار می تواند باعث‬
‫آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫• اگر هنگامی که باتری تخلیه شده است‪ ،‬دوربین را به منبع برق بیرونی وصل کنید‪ ،‬استفاده از‬
‫عملکردهای انرژی بر‪ ،‬ممکن است باعث خاموش شدن دوربین شود‪ .‬برای استفاده معمولی‬
‫از دوربین‪ ،‬باتری ها را مجدداً شارژ کنید‪.‬‬
‫• اگر کابل برق را پس از شارژ شدن کامل باتری دوباره وصل کنید‪ ،‬چراغ وضعیت به مدت‬
‫تقریبا ً ‪ 30‬دقیقه روشن می شود‪.‬‬
‫• استفاده از فالش یا فیلمبرداری‪ ،‬باتری را سریع خالی می کند‪ .‬باتری را تا زمانی که چراغ‬
‫وضعیت قرمز خاموش شود‪ ،‬شارژ کنید‪.‬‬
‫• اگر چراغ وضعیت به رنگ قرمز چشمک می زند‪ ،‬کابل را جدا کرده و دوباره وصل کنید یا‬
‫باتری را بیرون آورده و دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫• اگر وقتی كابل داغ شده است یا دما بسیار باال است باتری را شارژ كنید‪ ،‬چراغ وضعیت‬
‫ممكن است به رنگ قرمز چشمک بزند‪ .‬شارژ زمانی آغاز می شود که باتری خنک شود‪.‬‬
‫• شارژ کردن بیش از حد باتری ها ممکن است عمر باتری را کوتاه کند‪ .‬پس از پایان شارژ‬
‫کردن‪ ،‬کابل را از دوربین جدا کنید‪.‬‬
‫• کابل برق متناوب را خم نکنید یا اجسام سنگین روی آن قرار ندهید‪ .‬انجام این کار می تواند به‬
‫کابل آسیب برساند‪.‬‬
‫• قبل از روشن کردن دوربین‪ ،‬اجازه دهید باتری ها حداقل به مدت ‪ ۱0‬دقیقه شارژ شوند‪.‬‬
‫‪195‬‬
‫پیوست > نگهداری از دوربین‬
‫نکاتی درباره شارژ باتری با اتصال به رایانه‬
‫• فقط از کابل ‪ USB‬عرضه شده استفاده کنید‪.‬‬
‫• ممکن است در موارد زیر باتری شارژ نشود‪:‬‬
‫ وقتی از هاب ‪ USB‬استفاده می کنید‬‫ وقتی دستگاه های ‪ USB‬دیگری نیز به رایانه وصل است‬‫ وقتی کابل را به پورت جلویی رایانه خود وصل می کنید‬‫ وقتی پورت ‪ USB‬رایانه شما از استاندارد خروجی برق (‪ 5‬ولت‪ 500 ،‬میلی آمپر) پشتیبانی نمی‬‫کند‬
‫باتری ها و شارژرها را با دقت حمل کنید و آنها را با دقت دور بیندازید‬
‫• هرگز باتری ها را در آتش نیندازید‪ .‬هنگام دورانداختن باتری های مستعمل‪ ،‬از تمام مقررات‬
‫محلی پیروی کنید‪.‬‬
‫• هرگز باتری ها یا دوربین را در داخل یا روی وسایل گرمازا‪ ،‬مانند اجاق مایکروویو‪ ،‬اجاق‪،‬‬
‫یا رادیاتور قرار ندهید‪ .‬در صورتی که باتری ها بیش از حد گرم شوند‪ ،‬امکان انفجار آنها‬
‫وجود دارد‪.‬‬
‫‪196‬‬
‫پیوست‬
‫به روزرساني نرم افزار داخلی‬
‫دوربین را به رایانه وصل کنید و نرم افزار داخلی دوربین یا لنز را به روز کنید‪.‬‬
‫• نمی توانید بدون یک باتری کامالً شارژ شده ارتقای نرم افزار داخلی را انجام دهید‪ .‬قبل از‬
‫اجرای ارتقای نرم افزار داخلی باتری را کامال شارژ کنید‪.‬‬
‫• اگر نرم افزار داخلی را به روز کنید‪ ،‬مقادیر و تنظیمات کاربر حذف خواهد شد‪( .‬تاریخ‪،‬‬
‫زمان‪ ،‬زبان و خروجی ویدیو تغییر نخواهد کرد‪).‬‬
‫• هنگامی که به روزرسانی در حال انجام است‪ ،‬دوربین را خاموش نکنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوربین را به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫• باید انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربین خود متصل کنید‪ .‬در صورتی که کابل‬
‫برعکس وصل شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله در قبال‬
‫از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫• اگر کابل ‪ USB‬را به پورت ‪ HDMI‬متصل کنید‪ ،‬دوربین ممکن است به درستی کار‬
‫نکند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫در رایانه‪ Firmware Upgrade ← i-Launcher ،‬را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫دستورالعمل های روی صفحه را برای دانلود نرم افزار داخلی در‬
‫دوربین‪ ،‬دنبال نمایید‪.‬‬
‫• نرم افزار داخلی دوربین یا لنز را می توانید دانلود کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫دوربین را پس از کامل شدن دانلود خاموش کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫کابل ‪ USB‬را جدا کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫[‪ ← q ← ]m‬اطالعات دستگاه ← به روز رسانی نرم‬
‫نرم افزار داخلی بدنه یا نرم افزار داخلی لنز را فشار دهید‪.‬‬
‫افزار ←‬
‫‪ 10‬گزینه بلی را از پنجره ای که در دوربین باز می شود انتخاب کنید تا نرم‬
‫افزار داخلی به روز شود‪.‬‬
‫‪197‬‬
‫پیوست‬
‫پیش از تماس با مرکز خدمات‬
‫اگر دستگاه شما مشکلی دارد‪ ،‬پیش از تماس با متخصص مرکز خدمات‪ ،‬راه حل های عیب یابی‬
‫زیر را امتحان کنید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫هنگامی که دوربین خود را به مرکز خدمات می سپارید‪ ،‬حتما ً سایر اجزایی که موجب کارکرد‬
‫نادرست دوربین شده اند‪ ،‬مانند کارت حافظه و باتری‪ ،‬را هم به مرکز خدمات بسپارید‪.‬‬
‫نمی توان عکس گرفت‬
‫وضعیت‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫دوربین روشن نمی شود‬
‫• مطمئن شوید که باتری در داخل دوربین قرار داده شده است‪.‬‬
‫• مطمئن شوید که باتری بدرستی در داخل دوربین قرار داده‬
‫شده است‪.‬‬
‫• باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫دوربین ناگهان خاموش می‬
‫شود‬
‫• باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫• دوربین تان ممکن است در حالت صرفه جویی در انرژی یا‬
‫خاموش شدن خودکار صفحه قرار داشته باشد‪( .‬صفحه ‪)۱72‬‬
‫• ممکن است دوربین برای جلوگیری از آسیب دیدن کارت‬
‫حافظه در اثر گرمای بیش از حد‪ ،‬به طور خودکار خاموش‬
‫شود‪ .‬دوربین را دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫دوربین خیلی سریع باتری‬
‫خالی می کند‬
‫• ممکن است باتری در دمای پایین (زیر ‪ )F° 32/C° 0‬زودتر‬
‫تخلیه شود‪ .‬با گذاشتن باتری در جیب خود‪ ،‬آن را گرم نگه‬
‫دارید‪.‬‬
‫• استفاده از فالش یا فیلمبرداری‪ ،‬باتری را سریع خالی می کند‪.‬‬
‫در صورت لزوم‪ ،‬باتری را دوباره شارژ کنید‪.‬‬
‫• باتری ها قطعات مصرفی هستند و باید با گذشت زمان تعویض‬
‫شوند‪ .‬اگر باتری زود خالی می شود‪ ،‬یک باتری جدید تهیه‬
‫کنید‪.‬‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫• کارت حافظه جای خالی ندارد‪ .‬فایل های غیرضروری را‬
‫حذف کنید یا یک کارت جدید داخل دوربین بگذارید‪.‬‬
‫• کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫• کارت حافظه معیوب است‪ .‬کارت حافظه جدیدی تهیه کنید‪.‬‬
‫• کارت حافظه قفل است‪ .‬قفل کارت حافظه را باز کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)۱89‬‬
‫• مطمئن شوید که دوربین روشن است‪.‬‬
‫• باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫• مطمئن شوید که باتری بدرستی در داخل دوربین قرار داده‬
‫شده است‪.‬‬
‫دوربین ناگهان متوقف شده و‬
‫عملی انجام نمی دهد‬
‫باتری را بیرون آورده و دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫دوربین گرم می شود‬
‫هنگام استفاده از دوربین‪ ،‬ممکن است دوربین گرم شود‪ .‬این‬
‫وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دوربین‬
‫شما داشته باشد‪.‬‬
‫فالش به طور غیرمنتظره‬
‫روشن می شود‬
‫فالش ممکن است به علت الکتریسیته ساکن روشن شود‪ .‬دوربین بد‬
‫کار نمی کند‪.‬‬
‫فالش کار نمی کند‬
‫• ممکن است گزینه فالش روی خاموش تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)۱0۱‬‬
‫• در بعضی حالتها نمی توانید از فالش استفاده کنید‪.‬‬
‫تاریخ و ساعت درست نیست‬
‫در منوی ‪ ،q‬تاریخ و ساعت را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)۱72‬‬
‫صفحه نمایش یا دکمه ها کار‬
‫نمی کنند‬
‫باتری را بیرون آورده و دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫‪198‬‬
‫پیوست > پیش از تماس با مرکز خدمات‬
‫وضعیت‬
‫خطایی در کارت حافظه وجود‬
‫دارد‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫ً‬
‫• دوربین را خاموش و مجددا روشن کنید‪.‬‬
‫• کارت حافظه را بیرون بیاورید و دوباره داخل کنید‪.‬‬
‫• کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر‪ ،‬به بخش "احتیاط های مربوط به‬
‫استفاده از کارت حافظه" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)۱92‬‬
‫رایانه شما کارت حافظه‬
‫‪ SDXC‬یا ‪ UHS-1‬را‬
‫شناسایی نمی کند‬
‫کارتهای حافظه ‪ SDXC‬از سیستم فایل ‪ exFAT‬استفاده می کنند‪.‬‬
‫برای استفاده از کارت حافظه ‪ SDXC‬یا ‪ UHS-1‬که با سیستم‬
‫فایل ‪ exFAT‬بر روی سیستم عامل ‪ Windows XP‬فرمت شده‬
‫است‪ ،‬درایور سیستم فایل ‪ exFAT‬را از وب سایت ‪Microsoft‬‬
‫دانلود و به روز کنید‪.‬‬
‫امکان نمایش عکسها یا‬
‫فیلمهای ذخیره شده بر روی‬
‫کارت حافظه ‪ SDXC‬یا‬
‫‪ UHS-1‬برای تلویزیون یا‬
‫رایانه وجود ندارد‬
‫کارتهای حافظه ‪ SDXC‬از سیستم فایل ‪ exFAT‬استفاده می کنند‪.‬‬
‫برای استفاده از کارت حافظه ‪ SDXC‬یا ‪ UHS-1‬که با سیستم‬
‫فایل ‪ exFAT‬فرمت شده است‪ ،‬پیش از وصل کردن دوربین به‬
‫دستگاه‪ ،‬مطمئن شوید که دستگاه خارجی با سیستم فایل ‪exFAT‬‬
‫سازگار است‪.‬‬
‫فایل ها را نشان نمی دهد‬
‫اگر نام فایلی را تغییر دهید‪ ،‬ممکن است دوربین آن را پخش نکند‬
‫(نام فایل باید با استاندارد ‪ DCF‬مطابقت داشته باشد)‪ .‬اگر با چنین‬
‫وضعیتی روبرو شدید‪ ،‬فایل ها را روی رایانه نمایش دهید‪.‬‬
‫عکس تار است‬
‫• مطمئن شوید گزینه فوکوسی که تنظیم کرده اید برای نوع‬
‫عکسی که می گیرید مناسب است‪.‬‬
‫• برای جلوگیری از لرزیدن دوربین خود‪ ،‬از سه پایه استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫• مطمئن شوید که لنز دوربین تمیز است‪ .‬اگر لنز تمیز نیست‪،‬‬
‫آن را تمیز کنید‪( .‬صفحه ‪)۱86‬‬
‫وضعیت‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫رنگ های عکس با صحنه‬
‫واقعی مطابقت ندارند‬
‫توازن سفیدی نامناسب می تواند باعث ایجاد رنگ غیرواقعی شود‪.‬‬
‫گزینه توازن سفیدی مناسب منبع نور انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)8۱‬‬
‫عکس خیلی روشن یا خیلی‬
‫تیره است‪.‬‬
‫نوردهی عکس بیش از حد یا کمتر از حد است‪.‬‬
‫• میزان دیافراگم یا سرعت شاتر را تنظیم کنید‪.‬‬
‫• حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)79‬‬
‫• فالش را خاموش یا روشن کنید‪( .‬صفحه ‪)۱0۱‬‬
‫• میزان نوردهی را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)۱۱۱‬‬
‫عکس ها اعوجاج دارند‬
‫ممکن است هنگام استفاده از لنز زاویه باز (واید) که عکسبرداری‬
‫با نمای زاویه باز را فراهم می کند‪ ،‬دوربین اعوجاج جزئی داشته‬
‫باشد‪ .‬این وضعیت عادی است و باعث نقص عملکرد نمی شود‪.‬‬
‫صفحه پخش در دستگاه‬
‫خارجی وصل شده ظاهر نمی‬
‫شود‬
‫• مطمئن شوید که کابل ‪ HDMI‬به درستی به نمایشگر خارجی‬
‫وصل شده است‪.‬‬
‫• مطمئن شوید که کارت حافظه درست ضبط شده است‪.‬‬
‫رایانه‪ ،‬دوربین را شناسایی‬
‫نمی کند‬
‫• مطمئن شوید که کابل ‪ USB‬درست وصل شده است‪.‬‬
‫• مطمئن شوید که دوربین روشن است‪.‬‬
‫• مطمئن شوید که سیستم عاملی که استفاده می کنید‪ ،‬پشتیبانی‬
‫می شود‪.‬‬
‫در حین انتقال فایل‪ ،‬ارتباط‬
‫دوربین با رایانه قطع می شود‬
‫ممکن است الکتریسیته ساکن‪ ،‬انتقال فایل را مختل کند‪ .‬کابل ‪USB‬‬
‫را جدا کرده و دوباره وصل کنید‪.‬‬
‫‪199‬‬
‫پیوست > پیش از تماس با مرکز خدمات‬
‫وضعیت‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫‪ i-Launcher‬به درستی کار‬
‫نمیکند‬
‫• برنامه ‪ i-Launcher‬را ببندید و دوباره اجرا كنید‪.‬‬
‫• بسته به مشخصات و محیط رایانه شما‪ ،‬این برنامه ممكن‬
‫است به طور خودكار راه اندازی نشود‪ .‬در این صورت‬
‫در سیستم عامل ویندوز روی شروع ← همه برنامه ها‬
‫← ‪Samsung ← i-Launcher ← Samsung‬‬
‫‪ i-Launcher‬کلیک کنید‪( .‬در ‪ ،Windows 8‬صفحه‬
‫‪ Start‬را باز کنید و همه برنامه ها ← ‪Samsung‬‬
‫‪ i-Launcher‬را انتخاب کنید‪ ).‬یا‪ ،‬در رایانه دارای سیستم‬
‫عامل ‪ Mac‬روی برنامه های کاربردی ← ‪Samsung‬‬
‫←‪ i-Launcher‬کلیک کنید‪.‬‬
‫فوکوس اتوماتیک کار نمی کند‬
‫• سوژه خارج از فوکوس است‪ .‬وقتی سوژه خارج از ناحیه ‪AF‬‬
‫است‪ ،‬با آوردن سوژه به داخل ناحیه ‪ AF‬و فشار دادن [شاتر]‬
‫تا نیمه‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫• سوژه خیلی نزدیک است‪ .‬چند قدم از سوژه دور شوید و‬
‫عکس بگیرید‪.‬‬
‫• حالت فوکوس روی ‪ MF‬تنظیم شده است‪ .‬حالت فوکوس‬
‫اتوماتیک ‪ AF‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫ویژگی ‪ AEL‬کار نمی کند‬
‫ویژگی ‪ AEL‬در حالت های ‪ i ،M ،t‬و ‪ s‬کار نمی‬
‫کند‪ .‬برای استفاده از این ویژگی‪ ،‬یک حالت دیگر انتخاب کنید‪.‬‬
‫لنز کار نمی کند‬
‫فالش خارجی کار نمی کند‬
‫صفحه تنظیمات تاریخ و ساعت‬
‫پس از روشن کردن دوربین‬
‫نمایش داده می شود‬
‫• مطمئن شوید که لنز درست نصب شده است‪.‬‬
‫• لنز را از دوربین جدا کنید و آن را دوباره نصب نمایید‪.‬‬
‫مطمئن شوید که دستگاه خارجی درست نصب شده و روشن است‪.‬‬
‫• تاریخ و ساعت را دوباره تنظیم کنید‪.‬‬
‫• اگر منبع برق داخلی دوربین کامال تخلیه شده باشد‪ ،‬این صفحه‬
‫نمایش داده می شود‪ .‬یک باتری کامالً پر را وارد کرده و‬
‫دوربین را حداقل ‪ 72‬ساعت در وضعیت خاموش قرار دهید تا‬
‫منبع برق داخلی دوباره شارژ شود‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫پیوست‬
‫مشخصات دوربین‬
‫صفحه نمایش‬
‫حسگر تصویر‬
‫نوع‬
‫‪CMOS‬‬
‫نوع‬
‫‪ Super AMOLED‬با صفحه لمسی (کنترل لمسی نوع ‪)C‬‬
‫اندازه حسگر‬
‫‪ 23/5 X ۱5/7‬میلی متر‬
‫اندازه‬
‫‪ 3/0‬اینچ (تقریبا ‪ 76/7‬میلی متر)‬
‫پیکسل های مؤثر‬
‫تقریبا ‪ 20/3‬مگاپیکسل‬
‫وضوح‬
‫‪ ۱037 )720X480( FVGA‬کیلو نقطه (نوار ‪)S‬‬
‫کل پیکسل ها‬
‫تقریبا ‪ 2۱/6‬مگاپیکسل‬
‫میدان دید‬
‫تقریبا ً ‪% ۱00‬‬
‫فیلتر رنگ‬
‫فیلتر رنگ اصلی ‪RGB‬‬
‫زاویه‬
‫چرخش (افقی ‪ ،°۱80‬عمودی ‪)°270‬‬
‫نمایشگر کاربر‬
‫خطوط مشبک‪ ،‬نمادها‪ ،‬هیستوگرام‪ ،‬مقیاس فاصله‪ ،‬سنجش سطح‪،‬‬
‫راهنمای نور بیش از حد‬
‫اجزا در گروه‬
‫‪ 3‬لنز منحنی‬
‫تغییر لنز (بسته به لنز)‬
‫وضوح‬
‫‪ 2359 )۱024X768( XGA‬کیلو نقطه‬
‫خاموش‪/‬حالت ‪/1‬حالت ‪2‬‬
‫فاصله آسودگی چشم‬
‫تقریبا ‪ ۱8/5‬میلی متر‬
‫تصحیح اعوجاج‬
‫تنظیم دیوپتر‬
‫تقریبا ‪ -4/0~+۱/0‬متر‬
‫خاموش‪/‬روشن (به لنز بستگی دارد)‬
‫میدان دید‬
‫تقریبا ً ‪% ۱00‬‬
‫‪i-Function‬‬
‫بزرگنمایی‬
‫تقریبا ‪ 50 ،APS-C( X 0/96‬میلی متر)‬
‫محل نصب لنز‬
‫نوع‬
‫لنز موجود‬
‫محل نصب ‪Samsung NX‬‬
‫لنزهای ‪Samsung‬‬
‫ثابت سازی تصویر‬
‫نوع‬
‫حالت‬
‫نمایاب‬
‫‪۱-‬‬
‫‪G ،)X1.2, 1.4, 1.7, 2.0( Z ،E‬‬
‫كاهش گرد و غبار‬
‫نوع‬
‫رانشگر فراصوتی‬
‫‪201‬‬
‫پیوست > مشخصات دوربین‬
‫فوکوس‬
‫نوع‬
‫نقطه فوكوس‬
‫نوردهی‬
‫‪ AF‬هیبریدی (تشخیص فاز و کنتراست)‬
‫• کل نقطه ‪ ۱05 :AF‬نقطه (تشخیص فاز ‪،)AF‬‬
‫‪ 247‬نقطه (کنتراست ‪)AF‬‬
‫• انتخاب‪ ۱ :‬نقطه (انتخاب آزاد)‬
‫• چندگانه‪ :‬معمولی ‪ )3 X 7( 2۱‬نقطه‪ ،‬کلوزآپ (نمای‬
‫نزدیک) ‪ 35‬نقطه‬
‫• تشخیص چهره‪ :‬حداکثر ‪ ۱0‬چهره‬
‫حالت‬
‫‪ AF‬تکی‪ AF ،‬مداوم‪ ،‬فوکوس دستی‪ ،‬فوکوس خودکار لمسی و‬
‫شاتر‬
‫المپ فوکوس اتوماتیک کمکی‬
‫بلی‬
‫شاتر‬
‫نوع‬
‫سرعت‬
‫‪ )17 X 13( TTL 221‬بخش بلوکی‬
‫شاتر صفحه کانونی عمودی با کنترل الکترونیکی‬
‫• ‪ ۱/8,000‬تا ‪ ۱/4‬ثانیه (‪ EFS‬موجود)‬
‫• دستی‪ ۱/8,000 :‬تا ‪ 30‬ثانیه (گام ‪ EFS( )EV ۱/3‬موجود)‬
‫• ‪( Bulb‬محدوده زمان‪ 4 :‬دقیقه)‬
‫در صورت استفاده از شاتر مکانیکی‪ ،‬باالترین سرعت شاتر به‬
‫‪ ۱/6,000‬ثانیه محدود می شود‪.‬‬
‫سیستم اندازه گیری‬
‫اندازه گیری‪ :‬چندگانه‪ ،‬مرکزی‪ ،‬نقطه ای‬
‫محدوده اندازه گیری‪ 0 EV :‬تا ‪)ISO100 · 30 mm, F2( ۱8‬‬
‫جبران‬
‫‪ ۱⁄3 EV( ±3 EV‬ماگ)‬
‫قفل ‪AE‬‬
‫دکمه ‪AEL‬‬
‫معادل ‪ISO‬‬
‫• مرحله ‪ :۱‬اتوماتیک‪،ISO 400 ،ISO 200 ،ISO 100 ،‬‬
‫‪،ISO 6400 ،ISO 3200 ،ISO 1600 ،ISO 800‬‬
‫‪ISO 25600 ،ISO 12800‬‬
‫• مرحله ‪ :۱/3‬اتوماتیک‪،ISO 125 ،ISO 100 ،‬‬
‫‪،ISO 320 ،ISO 250 ،ISO 200 ،ISO 160‬‬
‫‪،ISO 800 ،ISO 640 ،ISO 500 ،ISO 400‬‬
‫‪،ISO 2000 ،ISO 1600 ،ISO 1250 ،ISO 1000‬‬
‫‪،ISO 5000 ،ISO 4000 ،ISO 3200 ،ISO 2500‬‬
‫‪،ISO 10000 ،ISO 8000 ،ISO 6400‬‬
‫‪،ISO 20000 ،ISO 16000 ،ISO 12800‬‬
‫‪ISO 25600‬‬
‫* تنظیمات ‪ ISO‬اتوماتیک را تا ‪ ISO 3200‬می توان انتخاب نمود‪.‬‬
‫‪202‬‬
‫پیوست > مشخصات دوربین‬
‫حالت توالی‬
‫حالت‬
‫تک‪ ،‬مداوم‪ ،‬توالی (فقط ‪ ،)5M‬تایمر‪ ،‬براکت (نوردهی خودکار‪،‬‬
‫توازن سفیدی‪ ،‬راهنمای عکس‪ ،‬عمق)‬
‫‪ 9‬فریم در ثانیه‬
‫سرعت همگام سازی‬
‫کمتر از ‪ ۱/200‬ثانیه‪.‬‬
‫فالش ‪EV‬‬
‫‪ -2‬تا ‪( EV +2‬گام ‪)EV 0/5‬‬
‫فالش خارجی‬
‫فالش های خارجی اختیاری سامسونگ‬
‫پایانه همزمانی‬
‫کفشک‬
‫* حداکثر سرعت تصویربرداری ‪ 9‬فریم در ثانیه است‪ .‬بعد از تقریبا ً ‪27‬‬
‫عکس ‪ JPEG‬و ‪ ۱۱‬عکس ‪ RAW‬سرعت کاهش می یابد‪( .‬ممکن‬
‫است بسته به مشخصات کارت حافظه فرق داشته باشد‪).‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫عکسبرداری براکت‬
‫کروشه نوردهی خودکار (‪ ،)±3 EV‬براکت توازن سفیدی‪،‬‬
‫براکت راهنمای عکس‪ ،‬کروشه عمق‬
‫حالت‬
‫تایمر خودکار‬
‫‪ 2‬تا ‪ 30‬ثانیه (‪ ۱‬ثانیه فاصله زمانی)‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی‪ ،‬روز‪ ،‬ابری‪ ،‬سفید فلوئوروسنت‪،‬‬
‫‪ NW‬فلوئوروسنت‪ ،‬نور فلوئوروسنت روز‪ ،‬تنگستن‪،‬‬
‫‪ WB‬فالش‪ ،‬تنظیم دلخواه‪ ،‬دمای رنگ (دستی)‬
‫آزاد کننده شاتر‬
‫از طریق پورت ‪Micro USB‬‬
‫ریز تنظیم‬
‫کهربایی‪/‬آبی‪/‬سبز‪/‬قرمز به ترتیب ‪ 7‬مرحله‬
‫عکسبرداری مداوم‬
‫فالش‬
‫نوع‬
‫فالش بازشوی ‪A-TTL‬‬
‫حالت‬
‫فالش هوشمند‪ ،‬اتوماتیک‪ ،‬قرمزی چشم خودکار‪ ،‬فالش اصالح‪،‬‬
‫فالش اصالح قرمزی‪ ،‬پرده اول‪ ،‬پرده دوم‪ ،‬خاموش‪ ،‬همگام‬
‫سازی اتوماتیک ‪( FP‬فقط در فالش های خارجی پشتیبانی شده‬
‫وجود دارد)‬
‫شماره راهنما‬
‫‪( ۱۱‬بر مبنای ‪)ISO 100‬‬
‫زاویه دید‬
‫‪ 28‬میلی متر (معادل فیلم ‪ 35‬میلی متری)‬
‫محدوده دینامیک‬
‫خاموش‪/‬برد هوشمند‪HDR/+‬‬
‫راهنمای عکس‬
‫حالت‬
‫استاندارد‪ ،‬واضح‪ ،‬عکسبرداری از چهره‪ ،‬منظره‪ ،‬طبیعی و‬
‫روشن‪ ،‬پس زمینه قهوه ای‪ ،‬سرد‪ ،‬آرام‪ ،‬کالسیک‪ ،‬سفارشی ‪،1‬‬
‫سفارشی ‪ ،2‬سفارشی ‪3‬‬
‫پارامتر‬
‫رنگ‪ ،‬اشباع رنگ‪ ،‬وضوح‪ ،‬کنتراست‬
‫‪203‬‬
‫پیوست > مشخصات دوربین‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫حالت‬
‫اتوماتیک هوشمند‪ ،‬برنامه‪ ،‬اولویت روزنه لنز‪ ،‬اولویت شاتر‪،‬‬
‫دستی‪ ،‬سفارشی ‪ ،۱‬سفارشی ‪ ،2‬اولویت لنز‪ ،‬شیک‬
‫حالت هوشمند‬
‫آرایش چهره‪ ،‬بهترین چهره‪ ،‬منظره‪ ،‬فاصله نزدیک‪،‬‬
‫ثابت کردن عملکرد‪ ،‬صدای غنی‪ ،‬پانوراما‪ ،‬آبشار‪ ،‬سیاه یکدست‪،‬‬
‫غروب آفتاب‪ ،‬شب‪ ،‬آتش بازی‪ ،‬ردپای نور‪ ،‬عکسبرداری‬
‫خالقانه‪ ،‬نوردهی چندگانه‪ ،‬تصویر پرشی هوشمند‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫تزیین تصویر‪ ،‬مینیاتور‪ ،‬مداد رنگی‪ ،‬آبرنگ‪ ،‬نقاشی آب مرکب‪،‬‬
‫طرح رنگ روغن‪ ،‬طرح جوهری‪ ،‬آکریلیک‪ ،‬نگاتیو‪ ،‬قرمز‪ ،‬سبز‪،‬‬
‫آبی‪ ،‬زرد‬
‫اندازه‬
‫کیفیت‬
‫استاندارد ‪RAW‬‬
‫(‪SRW )ver.2.0.0‬‬
‫فضای رنگ‬
‫‪Adobe RGB ،sRGB‬‬
‫فیلم‬
‫نوع‬
‫(‪MP4 )H.264‬‬
‫فرمت‬
‫فیلم‪ ،H.264 :‬صدا‪AAC :‬‬
‫حالت ‪ AE‬فیلم‬
‫برنامه‪ ،‬اولویت روزنه لنز‪ ،‬اولویت شاتر‪ ،‬دستی‬
‫کلیپ فیلم‬
‫صدا روشن‪/‬خاموش (زمان عکسبرداری و فیلمبرداری‪ :‬حداکثر‬
‫''‪)29' 59‬‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫تزیین تصویر‪ ،‬مینیاتور‪ ،‬مداد رنگی‪ ،‬آبرنگ‪ ،‬نقاشی آب مرکب‪،‬‬
‫طرح رنگ روغن‪ ،‬طرح جوهری‪ ،‬آکریلیک‪ ،‬نگاتیو‪ ،‬قرمز‪ ،‬سبز‪،‬‬
‫آبی‪ ،‬زرد‬
‫اندازه‬
‫‪،640X480 ،1280X720 ،1920X810 ،1920X1080‬‬
‫‪( 320X240‬برای به اشتراک گذاشتن)‬
‫نرخ فریم‬
‫‪ 60‬فریم در ثانیه‪ 30 ،‬فریم در ثانیه‪ 24 ،‬فریم بر ثانیه‬
‫(فقط با ‪ 1920X810‬در دسترس است) (‪ :3D‬فقط‬
‫‪ 30‬فریم در ثانیه در دسترس است)‬
‫* حالت ‪ 3D‬به همراه لنز ‪ 3D‬فقط با ‪)۱6:9( JPEG‬‬
‫(‪ 4.1M )2688X1512‬یا (‪ 2.1M )1920X1080‬در دسترس‬
‫است‪.‬‬
‫حرکت چندگانه‬
‫‪( x0.25‬فقط ‪،)320X240 ،640X480‬‬
‫‪( x0.5‬فقط ‪،x5 ،)320X240 ،640X480 ،1280X720‬‬
‫‪x20 ،x10‬‬
‫کیفیت‬
‫‪ ،HQ‬معمولی‬
‫خیلی خوب‪ ،‬خوب‪ ،‬معمولی‬
‫صدا‬
‫استریو (با تنظیم سطح ورودی‪ ،‬نمایش سطح صدا)‬
‫ویرایش‬
‫عکس گرفتن‪ ،‬برش زمانی‬
‫• ‪،20.0M )5472X3648( :)3:2( JPEG‬‬
‫(‪،5.9M )2976X1984( ،10.1M )3888X2592‬‬
‫(‪( 5.0M )2736X1824‬فقط حالت توالی)‪،‬‬
‫(‪2.0M )1728X1152‬‬
‫• ‪،16.9M )5472X3080( :)۱6:9( JPEG‬‬
‫(‪،4.9M )2944X1656( ،7.8M )3712X2088‬‬
‫(‪2.1M )1920X1080‬‬
‫• ‪،13.3M )3648X3648( :)۱:۱( JPEG‬‬
‫(‪،4.0M )2000X2000( ،7.0M )2640X2640‬‬
‫(‪1.1M )1024X1024‬‬
‫• ‪20.0M )5472X3648( :RAW‬‬
‫‪204‬‬
‫تسویپ > نیبرود تاصخشم‬
‫واسط‬
‫پخش‬
‫نوع‬
‫تک تصوي‪ ،‬تصاوير کوچک (‪ ،)24/15‬اساليدشو‪ ،‬فیلم‬
‫خروجی دیجیتال‬
‫‪( USB 2.0‬فیش ‪ USB‬میکرو)‬
‫ویرایش‬
‫فیلتر هوشمند‪ ،‬تنظیم دوباره اندازه‪ ،‬چرخش‪ ،‬رتوش صورت‪،‬‬
‫روشنی نمایشگر‪ ،‬کنتراست‬
‫خروجی فیلم‬
‫••‪( PAL ،NTSC‬قابل انتخاب)‬
‫•‪HDMI‬‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫تزيين تصوير‪ ،‬مینیاتور‪ ،‬مداد رنگی‪ ،‬آبرنگ‪ ،‬نقاشی آب مرکب‪،‬‬
‫نقاشی رنگ روغن‪ ،‬نقاشی با جوهر‪ ،‬آکریلیک‪ ،‬نگاتیو‪ ،‬قرمز‪،‬‬
‫سبز‪ ،‬آبی‪ ،‬زرد‬
‫واسط صدا‬
‫ورودی میکروفن استریوی ‪ 3/5‬میلی متری‬
‫آزاد کننده خارجی‬
‫بلی‬
‫میکروفن خارجی‬
‫بلی‬
‫ورودی جریان مستقیم‬
‫‪ 5/0‬ولت مستقیم‪ 1 ،‬آمپر از طریق ‪ USB‬میکرو‬
‫ذخیره سازی‬
‫رسانه‬
‫حافظه خارجی (اختیاری)‪:‬‬
‫کارت ‪ 2( SD‬گیگابایت تضمین شده)‪،‬‬
‫کارت ‪( SDHC‬تا ‪ 32‬گیگابایت تضمین شده)‪،‬‬
‫کارت ‪( SDXC‬تا ‪ 64‬گیگابایت تضمین شده‪،‬‬
‫‪ UHS-1‬پشتیبانی می شود)‬
‫منبع برق‬
‫نوع‬
‫‪ -‬کالس ‪ 6‬و باالتر توصیه می شود‬
‫فرمت فایل‬
‫))‪،JPEG (EXIF 2.3) ،RAW (SRW (ver.2.0.0‬‬
‫)‪DCF ،MPO (3D‬‬
‫باتری قابل شارژ‪BP1410 :‬‬
‫(‪ 1,410‬میلی آمپر بر ساعت‪ 7/6 ،‬ولت)‬
‫*ممکن است بسته به منطقه شما‪ ،‬منبع برق متفاوت باشد‪.‬‬
‫ابعاد(عمق ‪ X‬ارتفاع ‪ X‬عرض)‬
‫‪ 127 X 95/5 X 57/1‬میلی متر‬
‫وزن‬
‫شبکه بی سيم‬
‫نوع‬
‫‪ IEEE 802.11b/g/n‬پشتیبانی از دو بانده‬
‫‪ 375‬گرم (بدون باتری و کارت حافظه)‬
‫عملکرد‬
‫‪،Baby Monitor ،Remote Viewfinder ،MobileLink‬‬
‫‪ ،Auto Backup‬ایمیل‪،SNS & Cloud ،‬‬
‫‪ ،AutoShare ،Samsung Link‬اشتراک گذاری گروهی‪،‬‬
‫‪HomeSync ،Photo Beam‬‬
‫دمای کارکرد‬
‫‪NFC‬‬
‫بلی‬
‫‪ 0‬تا ‪°C 40‬‬
‫رطوبت کارکرد‬
‫‪ 5‬تا ‪% 85‬‬
‫نرم افزار‬
‫‪Adobe Photoshop Lightroom 5 ،i-Launcher‬‬
‫*مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی و به منظور بهبود عملکرد‪ ،‬تغییر کنند‪.‬‬
‫*آرم ها یا نام های محصوالت دیگر‪ ،‬عالئم تجاری مالکان مربوط به آنها هستند‪.‬‬
‫‪205‬‬
‫پیوست‬
‫فهرست اصطالحات‬
‫‪( AP‬نقطه دسترسی)‬
‫‪( AEL/AFL‬قفل نوردهی خودکار‪/‬قفل فوکوس خودکار)‬
‫نقطه دسترسی‪ ،‬وسیله ای است که به دستگاه های بی سیم امکان برقراری اتصال به یک شبکه با‬
‫سیم را می دهد‪.‬‬
‫با استفاده از این ویژگی می توانید نوردهی یا فوکوس را روی یک مقدار خاص قفل کرده یا‬
‫نوردهی را محاسبه کنید‪.‬‬
‫شبکه ویژه‬
‫‪( AF‬فوکوس اتوماتیک)‬
‫شبکه ویژه‪ ،‬یک اتصال موقتی برای به اشتراک گذاشتن فایل ها یا یک اتصال اینترت و بین رایانه‬
‫ها و دستگاه ها است‪.‬‬
‫سیستمی که لنز دوربین را به طور خودکار بر روی سوژه فوکوس می کند‪ .‬دوربین شما برای‬
‫فوکوس خودکار از کنتراست استفاده می کند‪.‬‬
‫‪AdobeRGB‬‬
‫‪( AMOLED‬دیود ساطعکننده نور آلی ماتریس فعال)‪( LCD /‬نمایشگر‬
‫کریستال مایع)‬
‫‪ Adobe RGB‬برای چاپ تجاری به کار می رود و محدوده رنگی بزرگتری نسبت به ‪sRGB‬‬
‫دارد‪ .‬محدوده رنگ بزرگتر آن به شما کمک می کند به آسانی عکسها را در یک رایانه ویرایش‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪( AEB‬کروشه نوردهی خودکار)‬
‫این قابلیت به طور خودکار چندین تصویر را با نوردهی های متفاوت می گیرد تا گرفتن عکسی با‬
‫نوردهی مناسب به سهولت انجام شود‪.‬‬
‫‪ AMOLED‬نمایشگری است که به دلیل نداشتن نیاز به نور پس زمینه‪ ،‬بسیار باریک و سبک‬
‫است‪ LCD .‬نمایشگری است که به طور گسترده در لوازم الکترونیکی مصرفی کاربرد دارد‪ .‬این‬
‫صفحه نمایش برای باز تولید رنگها به یک نور پس زمینه مجزا مانند ‪ CCFL‬یا ‪ LED‬نیاز دارد‪.‬‬
‫دریچه دیافراگم‬
‫مقدار نوری که به حسگر دوربین می رسد‪ ،‬توسط دریچه دیافراگم کنترل می شود‪.‬‬
‫‪206‬‬
‫پیوست > فهرست اصطالحات‬
‫لرزش دوربین (تاری)‬
‫ترکیب بندی‬
‫اگر دوربین در مدت باز بودن شاتر تکان بخورد‪ ،‬ممکن است کل تصویر تار شود‪ .‬این مشکل‬
‫بیشتر زمانی پیش می آید که سرعت شاتر پایین باشد‪ .‬با افزایش حساسیت‪ ،‬استفاده از فالش یا باال‬
‫بردن سرعت شاتر‪ ،‬از لرزش دوربین جلوگیری کنید‪ .‬همچنین‪ ،‬می توانید از سه پایه یا عملکرد‬
‫‪ OIS‬برای ثابت کردن دوربین استفاده کنید‪.‬‬
‫ترکیب بندی در عکسبرداری به معنی مرتب کردن اشیا در عکس است‪ .‬معموال تبعیت از قانون‬
‫یک سوم ها منجر به یک ترکیب بندی خوب می شود‪.‬‬
‫رایانش ابری‬
‫رایانش ابری‪ ،‬فن آوری ای است که به شما امکان می دهد اطالعات را در سرورهای راه دور‬
‫ذخیره کرده و از آنها در یک دستگاه با دسترسی به اینترنت استفاده کنید‪.‬‬
‫فضای رنگ‬
‫طیف نورهایی که دوربین می تواند ببیند‪.‬‬
‫‪( DCF‬قانون طراحی برای سیستم فایل دوربین)‬
‫خصوصیتی است که برای تعیین یک فرمت فایل و سیستم فایل برای دوربین های دیجیتال‪ ،‬توسط‬
‫اتحادیه صنایع الکترونیک و فناوری اطالعات ژاپن (‪ )JEITA‬ایجاد شده است‪.‬‬
‫عمق میدان‬
‫فاصله بین نزدیکترین و دورترین نقاط که می توان در عکس به طور قابل قبول بر روی آنها‬
‫فوکوس کرد‪ .‬عمق میدان بر حسب دیافراگم لنز‪ ،‬فاصله کانونی‪ ،‬و فاصله دوربین تا سوژه‪ ،‬متغیر‬
‫است‪ .‬مثالً‪ ،‬انتخاب یک دیافراگم کوچکتر‪ ،‬عمق میدان را افزایش داده و پس زمینه ترکیب بندی را‬
‫تار می کند‪.‬‬
‫دمای رنگ‬
‫دمای رنگ‪ ،‬یک درجه بندی در مقیاس کلوین (‪ )K‬است که رنگ یک منبع نور خاص را نشان‬
‫می دهد‪ .‬با افزایش دمای رنگ‪ ،‬کیفیت آبی رنگ منبع نور بیشتر می شود‪ .‬با کاهش دمای رنگ‪،‬‬
‫کیفیت قرمز رنگ منبع نور بیشتر می شود‪ .‬در دمای ‪ 5,500‬درجه کلوین‪ ،‬منبع نور همرنگ‬
‫خورشید نیمروز خواهد بود‪.‬‬
‫‪207‬‬
‫پیوست > فهرست اصطالحات‬
‫‪( EV‬میزان نوردهی)‬
‫فالش‬
‫تمام ترکیبات سرعت شاتر دوربین و دیافراگم لنز که به نوردهی یکسان منجر می شوند‪.‬‬
‫یک نور لحظه ای که به فراهم شدن نوردهی کافی در شرایط کم نور کمک می کند‪.‬‬
‫جبران ‪EV‬‬
‫فاصله کانونی‬
‫این قابلیت‪ ،‬به شما اجازه می دهد تا به منظور بهبود نوردهی عکس های خود‪ ،‬میزان نوردهی‬
‫اندازه گیری شده توسط دوربین را با واحدهای محدود‪ ،‬به سرعت تنظیم کنید‪.‬‬
‫این فاصله از وسط لنز تا نقطه کانونی آن است (بر حسب میلی متر)‪ .‬فاصله های کانونی بیشتر‬
‫منجر به زوایای بسته تر نما می شوند و سوژه بزرگ نمایی می شود‪ .‬فاصله های کانونی کمتر‬
‫منجر به زوایای بازتر نما می شوند‪.‬‬
‫‪( Exif‬فرمت فایل تصویری قابل مبادله)‬
‫خصوصیتی است که برای تعیین فرمت فایل تصویری ویژه دوربین های دیجیتال توسط اتحادیه‬
‫توسعه صنایع الکترونیک ژاپن (‪ )JEIDA‬ایجاد شده است‪.‬‬
‫نوردهی‬
‫مقدار نوری که اجازه دارد به حسگر دوربین برسد‪ .‬نوردهی با ترکیبی از سرعت شاتر‪ ،‬میزان‬
‫دیافراگم و حساسیت ‪ ISO‬کنترل می شود‪.‬‬
‫هیستوگرام‬
‫نمایش گرافیکی روشنایی یک تصویر‪ .‬محور افقی نماینده روشنایی و محور عمودی نماینده تعداد‬
‫پیکسل ها است‪ .‬نقاط باال در سمت چپ (خیلی تاریک) و سمت راست (خیلی روشن) هیستوگرام‪،‬‬
‫نشان دهنده عکسی است که به طور مناسب نوردهی نشده است‪.‬‬
‫‪H.264/MPEG-4‬‬
‫یک فرمت فیلم با فشرده سازی باالست که توسط سازمان های استاندارد بین المللی ‪ ISO-IEC‬و‬
‫‪ ITU-T‬عرضه شده است‪ .‬این کدک قادر است یک فیلم با کیفیت خوب و با نرخ بیت پایین ارائه‬
‫دهد که توسط گروه فیلم مشترک (‪ )JVT‬تولید شده است‪.‬‬
‫‪208‬‬
‫پیوست > فهرست اصطالحات‬
‫حسگر تصویر‬
‫اندازه گیری‬
‫بخش فیزیکی دوربین دیجیتال که حاوی فتوسایت برای هر پیکسل روی تصویر است‪ .‬هر‬
‫فتوسایت‪ ،‬روشنایی نوری را که در هنگام نوردهی به آن برخورد می کند‪ ،‬ثبت می کند‪ .‬انواع‬
‫متداول حسگر عبارتند از‪( CCD :‬دستگاه متصل به بار) و ‪( CMOS‬نیمه رسانای مکمل اکسید‬
‫فلزی)‪.‬‬
‫اندازه گیری به روشی گفته می شود که دوربین‪ ،‬مقدار نور را برای تنظیم نوردهی اندازه می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪( IP Address‬پروتکل اینترنت)‬
‫‪ ،IP Address‬یک شماره منحصر به فرد است که به هر وسیله ای که به اینترنت متصل می‬
‫شود‪ ،‬اختصاص می یابد‪.‬‬
‫‪( MF‬فوکوس دستی)‬
‫سیستمی که لنز دوربین را به طور دستی بر روی سوژه فوکوس می کند‪ .‬برای فوکوس روی یک‬
‫سوژه‪ ،‬می توانید از حلقه فوکوس استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ JPEG( MJPEG‬متحرک)‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫یک فرمت فیلم که به صورت تصویر ‪ JPEG‬فشرده می شود‪.‬‬
‫حساسیت دوربین به نور‪ ،‬بر اساس سرعت فیلم معادل مورد استفاده در یک دوربین معمولی (غیر‬
‫دیجیتال)‪ .‬در تنظیمات باالتر حساسیت ‪ ،ISO‬دوربین از سرعت شاتر باالتری استفاده کرده و‬
‫می تواند تاری ناشی از لرزش دوربین و نور کم را کاهش دهد‪ .‬هرچند‪ ،‬احتمال ایجاد نویز در‬
‫تصاویر دارای حساسیت باال‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬
‫‪( MPO‬شی تصویری چندگانه)‬
‫‪( JPEG‬گروه مشترک کارشناسان عکاسی)‬
‫یک فرمت فایل تصویری که شامل چندین تصویر در یک فایل است‪ .‬یک فایل ‪ ،MPO‬جلوه ‪3‬‬
‫بعدی را در نمایشگرهای سازگار با ‪ ،MPO‬نظیر تلویزیون ها یا نمایشگرهای ‪ 3‬بعدی‪ ،‬ارائه می‬
‫کند‪.‬‬
‫روشی برای فشرده سازی تصاویر دیجیتال که باعث افت کیفیت می شود‪ .‬تصاویر ‪ JPEG‬برای‬
‫کاهش حجم کلی فایل با حداقل افت وضوح تصویر‪ ،‬فشرده سازی می شوند‪.‬‬
‫‪209‬‬
‫پیوست > فهرست اصطالحات‬
‫نویز‬
‫‪( PAL‬خط متناوب فاز)‬
‫پیکسل های زاید بر روی یک تصویر دیجیتال که ممکن است به صورت پیکسل های جابجا شده یا‬
‫تصادفی با رنگ روشن‪ ،‬نمایان شوند‪ .‬نویز معموالً زمانی بروز می کند که عکس ها با حساسیت‬
‫باال گرفته شوند یا حساسیت در یک مکان تاریک به طور خودکار تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫استاندارد کدگذاری رنگی فیلم که در کشورهای زیادی از آفریقا‪ ،‬اروپا و خاورمیانه مورد استفاده‬
‫قرار می گیرد‪.‬‬
‫‪( NFC‬ارتباطات میدان نزدیک)‬
‫‪ NFC‬مجموعه ای از استانداردهای ارتباطات رادیویی در فاصله بسیار نزدیک است‪ .‬از دستگاه‬
‫های دارای ‪ NFC‬می توانید برای فعال سازی قابلیت ها یا تبادل داده ها با سایر دستگاه ها استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪( NTSC‬کمیته ملی سیستم تلویزیون)‬
‫استاندارد کدگذاری رنگی فیلم که استفاده از آن بیشتر در ژاپن‪ ،‬آمریکای شمالی‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬آمریکای‬
‫جنوبی‪ ،‬کره جنوبی و تایوان متداول است‪.‬‬
‫زوم نوری‬
‫این یک زوم عمومی است که می تواند تصاویر را با یک لنز بزرگ کرده و در عین حال کیفیت‬
‫تصاویر را حفظ کند‪.‬‬
‫کیفیت‬
‫عبارتی برای بیان نرخ فشرده سازی مورد استفاده در یک تصویر دیجیتال‪ .‬تصاویری با کیفیت‬
‫باال‪ ،‬نرخ فشرده سازی کمتری دارند و معموالً اندازه فایل آنها بزرگتر است‪.‬‬
‫‪( RAW‬داده خام ‪)CCD‬‬
‫داده های اصلی و پردازش نشده که مستقیما ً از حسگر تصویر دوربین دریافت می شود‪ .‬توازن‬
‫سفیدی‪ ،‬کنتراست‪ ،‬اشباع‪ ،‬وضوح و سایر داده ها را می توان قبل از تبدیل تصویر به یکی از‬
‫فرمت های فایل استاندارد‪ ،‬توسط نرم افزار ویرایش دستکاری کرد‪.‬‬
‫وضوح‬
‫تعداد پیکسل های موجود در یک تصویر دیجیتال‪ .‬تصاویری با کیفیت باال دارای پیکسلهای‬
‫بیشتری بوده و معموالً در مقایسه با تصاویری با تفکیک پایین تر‪ ،‬جزئیات بیشتری را نمایش می‬
‫دهند‪.‬‬
‫‪210‬‬
‫پیوست > فهرست اصطالحات‬
‫سرعت شاتر‬
‫‪( White Balance‬توازن رنگ)‬
‫سرعت شاتر به مقدار زمانی گفته می شود که طول می کشد تا شاتر باز و بسته شود‪ ،‬و چون پیش‬
‫از رسیدن نور به حسگر تصویر‪ ،‬مقدار نوری که از دیافراگم عبور می کند را کنترل می نماید‪،‬‬
‫سرعت شاتر عامل مهمی در روشنایی عکس است‪ .‬سرعت زیاد شاتر زمان کمتری را برای ورود‬
‫نور به داخل دوربین فراهم می کند و عکس تاریک تر می شود و آسان تر سوژه های در حال‬
‫حرکت را بی حرکت می کند‪.‬‬
‫تنظیم شدت رنگهای تصویر (معموالً رنگهای اصلی قرمز‪ ،‬سبز و آبی)‪ .‬هدف تنظیم توازن سفیدی‬
‫یا توازن رنگ‪ ،‬انتقال مناسب رنگ های موجود در تصویر است‪.‬‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫‪ RGB( sRGB‬استاندارد)‬
‫‪ Wi-Fi‬یک فن آوری است که به دستگاه های الکترونیکی امکان می دهد به صورت بی سیم و از‬
‫طریق یک شبکه‪ ،‬تبادل اطالعات نمایند‪.‬‬
‫استاندارد بین المللی فضای رنگ که توسط ‪( IEC‬کمیسیون بین المللی الکترونیک) ایجاد شده‬
‫است‪ .‬این از طریق فضای رنگی نمایشگرهای رایانه شخصی تعیین شده و نیز به عنوان استاندارد‬
‫فضای رنگی برای ‪ Exif‬مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬
‫‪( WPS‬نصب حفاظت شده ‪)Wi-Fi‬‬
‫‪ WPS‬یک فن آوری است که شبکه های خانگی بی سیم را ایمن می کند‪.‬‬
‫تزیین تصویر‬
‫کاهش روشنایی یا اشباع رنگ یک تصویر در حاشیه های (لبه های خارجی) آن در مقایسه با‬
‫مرکز تصویر‪ .‬تزیین تصویر‪ ،‬می تواند توجه بیننده را به سوژه های واقع در مرکز تصویر جلب‬
‫کند‪.‬‬
‫‪211‬‬
‫پیوست‬
‫لوازم جانبی اختیاری‬
‫موارد اختیاری زیر را می توانید خریداری نمایید‪:‬‬
‫لنز‪ ،‬فالش خارجی‪ ،‬آزاد کننده شاتر (نوع میکرو ‪ ،)USB‬میکروفون خارجی‪ ،‬باتری قابل شارژ‪،‬‬
‫شارژر باتری‪ ،‬کیف دوربین‪ ،‬کیس دوربین‪ ،‬کارت حافظه‪ ،‬فیلتر‪ ،‬کابل ‪ ، USB‬کابل ‪ ، HDMI‬بند‬
‫• برای یافتن نوع‪ ،‬تصویر و موجود بودن لوازم جانبی‪ ،‬از وب سایت سامسونگ بازدید نمایید‪.‬‬
‫• قبل از خرید لوازم جانبی‪ ،‬اطمینان حاصل کنید که این لوازم با دوربین شما سازگار هستند‪.‬‬
‫‪ GPS10‬و ‪ EM10‬با این دوربین سازگار نیستند‪.‬‬
‫• فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید‪ .‬سامسونگ در قبال آسیب ناشی از‬
‫استفاده از لوازم جانبی ساخت تولیدکنندگان دیگر‪ ،‬هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫‪212‬‬
‫پیوست‬
‫فهرست‬
‫ا‬
‫تصویر تک لمسی ‪91‬‬
‫اثر قرمزی چشم ‪102‬‬
‫اسالیدشو ‪124‬‬
‫انتقال فایل ها‬
‫‪۱79 Mac‬‬
‫‪۱78 Windows‬‬
‫اندازه گیری ‪106‬‬
‫اوج فوکوس ‪93‬‬
‫ب‬
‫باتری‬
‫احتیاط ‪۱93‬‬
‫درج ‪34‬‬
‫در حال شارژ ‪35‬‬
‫باز کردن بسته بندی ‪29‬‬
‫براکت گذاری ‪98‬‬
‫بزرگ کردن ‪124‬‬
‫پ‬
‫پانل هوشمند ‪40‬‬
‫ت‬
‫تاریخ و ساعت ‪172‬‬
‫تایمر ‪97‬‬
‫تصاویر کوچک ‪119‬‬
‫تصویر پرشی هوشمند ‪71‬‬
‫تلویزیون ‪176‬‬
‫تنظیمات ‪171‬‬
‫تنظیم تصویر‬
‫تنظیم عکسها ‪۱3۱‬‬
‫روتوش چهره ها ‪۱32‬‬
‫توازن سفیدی ‪81‬‬
‫حساسیت ‪79 ISO‬‬
‫ش‬
‫خ‬
‫شبکه بی سیم ‪135‬‬
‫خروجی ویدیو ‪172‬‬
‫ص‬
‫د‬
‫در حال شارژ ‪35‬‬
‫دریچه دیافراگم ‪20 ،16‬‬
‫دستیار فوکوس ‪92‬‬
‫چ‬
‫چرخاندن ‪130‬‬
‫دوربین‬
‫اتصال به رایانه شخصي ‪۱78‬‬
‫اتصال به عنوان ‪۱78 Removable Disk‬‬
‫جدا کردن (‪۱79 )Windows‬‬
‫شکل ظاهری ‪30‬‬
‫ح‬
‫حالت ‪ 3‬بعدی ‪73‬‬
‫حالت بهترین چهره ‪68‬‬
‫ر‬
‫حالت صرفه جویی در انرژی ‪172‬‬
‫راهنمای عکس ‪83‬‬
‫حالت پانوراما ‪69‬‬
‫حالت های گرفتن عکس‬
‫اتوماتیک هوشمند ‪55‬‬
‫اولویت روزنه لنز ‪59‬‬
‫اولویت شاتر ‪60‬‬
‫برنامه ‪57‬‬
‫دستی ‪6۱‬‬
‫سفارشی ‪63‬‬
‫شیک ‪66‬‬
‫ضبط ‪72‬‬
‫شماره‪16 F-‬‬
‫روتوش چهره ها ‪132‬‬
‫صفحه لمسی ‪38‬‬
‫ع‬
‫عکاسی برگشتی ‪13‬‬
‫عکاسی پیاپی ‪95‬‬
‫عکس ها‬
‫بزرگ کردن ‪۱24‬‬
‫گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری ‪77‬‬
‫مشاهده با تلویزیون ‪۱76 HDTV‬‬
‫مشاهده در تلویزیون ‪ 3‬بعدی ‪۱77‬‬
‫مشاهده در دوربین ‪۱۱9‬‬
‫ویرایش ‪۱29‬‬
‫عمق میدان (‪22 ،17 )DOF‬‬
‫روشنی نمایشگر ‪171‬‬
‫س‬
‫سرعت شاتر ‪20 ،18‬‬
‫‪213‬‬
‫پیوست > فهرست‬
‫ف‬
‫ق‬
‫ن‬
‫‪I‬‬
‫فاصله کانونی ‪21‬‬
‫قانون یک سوم ها ‪24‬‬
‫نگهداری ‪186‬‬
‫‪182 i-Launcher‬‬
‫فایلها‬
‫حذف ‪۱23‬‬
‫حفاظت ‪۱22‬‬
‫نوع عکس ‪78‬‬
‫نوع فیلم ‪۱۱4‬‬
‫ک‬
‫کارت حافظه‬
‫احتیاط ‪۱89‬‬
‫درج ‪34‬‬
‫فضای رنگ ‪165‬‬
‫فالش‬
‫شدت ‪۱03‬‬
‫شماره راهنما ‪26‬‬
‫عکاسی برگشتی ‪27‬‬
‫گزینه های فالش ‪۱0۱‬‬
‫ل‬
‫لنزها‬
‫باز کردن قفل ‪5۱‬‬
‫شکل ظاهری ‪49‬‬
‫قفل کردن ‪50‬‬
‫نشانهها ‪52‬‬
‫فوکوس خودکار ‪84‬‬
‫فوکوس خودکار لمسی ‪90‬‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫لوازم جانبی اختیاری‬
‫شکل ظاهری فالش ‪53‬‬
‫متصل کردن فالش ‪54‬‬
‫حالت پخش ‪۱33‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪۱۱0‬‬
‫فیلمها‬
‫ضبط ‪72‬‬
‫گرفتن ‪۱28‬‬
‫گزینه ها ‪۱۱4‬‬
‫مشاهده ‪۱26‬‬
‫حالت پخش ‪47‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪45‬‬
‫نوع نمایش ‪48‬‬
‫م‬
‫محو کننده ‪116‬‬
‫مرکز خدمات ‪198‬‬
‫مشخصات دوربین ‪201‬‬
‫میزان نوردهی (‪111 ،16 )EV‬‬
‫‪M‬‬
‫‪143 MobileLink‬‬
‫‪N‬‬
‫و‬
‫وضوح‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪94 )OIS‬‬
‫فوکوس اتوماتیک ردیابی ‪90‬‬
‫نمادها‬
‫حالت پخش ‪۱30‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری (عکس) ‪77‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری (فیلم) ‪۱۱4‬‬
‫(‪140 NFC )Tag & Go‬‬
‫‪R‬‬
‫‪147 Remote Viewfinder‬‬
‫‪A‬‬
‫‪S‬‬
‫‪Adobe Photoshop‬‬
‫‪183 Lightroom‬‬
‫‪159 Samsung Link‬‬
‫‪151 Auto Backup‬‬
‫‪B‬‬
‫‪149 Baby Monitor‬‬
‫‪D‬‬
‫‪33 DIRECT LINK‬‬
‫‪214‬‬
‫پیوست‬
‫دورانداختن صحیح این محصول‬
‫(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)‬
‫دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول‬
‫(قابل اجرا در کشورهای با سیستم جمع آوری جداگانه)‬
‫(قابل اجرا در کشورهای با سیستم جمع آوری جداگانه)‬
‫این عالمت بر روی محصول‪ ،‬لوازم جانبی یا نوشته هایی که نشانگر این هستند که این محصول و‬
‫لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر‪ ،‬هدست‪ ،‬کابل ‪ )USB‬نباید در پایان عمر کاری خود‪،‬‬
‫همراه با سایر زباله های خانگی دفع شوند‪ .‬لطفا ً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی‬
‫به محیط زیست و سالمت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله‪ ،‬این محصوالت را از انواع‬
‫دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی‪ ،‬با احساس‬
‫مسئولیت بازیافت کنید‪.‬‬
‫کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود‪ ،‬یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره‬
‫جزئیات محل و چگونگی تحویل این اقالم جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست‪ ،‬کسب اطالع‬
‫نمایند‪.‬‬
‫وجود این عالمت بر روی باتری‪ ،‬دفترچه راهنما یا بسته بندی‪ ،‬بدین معناست که باتری های‬
‫موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود‪ ،‬همراه با سایر زباله های خانگی دور‬
‫انداخته شوند‪ .‬هر جا که نشانه گذاری شده است‪ ،‬نمادهای شیمیایی ‪ Cd ،Hg‬یا ‪ Pb‬نشان می‬
‫دهند که باتری حاوی جیوه‪ ،‬کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در‬
‫دستورالعمل ‪ 66 / 2006‬کمیسیون اروپاست‪ .‬در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور‬
‫انداخته نشوند‪ ،‬این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سالمت انسان یا محیط زیست‬
‫شوند‪.‬‬
‫برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد‪ ،‬لطفا ً باتری ها را از سایر انواع‬
‫زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید‪.‬‬
‫کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی‬
‫کنند‪ .‬این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن را نباید همراه با سایر زباله های عادی دور‬
‫انداخت‪.‬‬
‫‪215‬‬
‫‬
‫احتیاط‬
‫در صورت جایگزاری ناصحیح باتری خطر انفجار وجود دارد‪.‬‬
‫از باتری ها به همان ترتیبی که در دستورالعمل مشخص شده است استفاده کنید‪.‬‬
‫‪216‬‬
‫برای اطالع از خدمات پس از فروش يا يافتن پاسخ پرسش های خود در اين زمينه‪ ،‬لطفا ً به ضمانت نامه‬
‫ای که همراه محصول عرضه شده مراجعه نماييد يا به پايگاه اينترنتی ‪ www.samsung.com‬برويد‪.‬‬
Download PDF

advertising