Sony KDL-46X3500, KDL-52X3500, KDL-40X3500, KDL-46X3000, KDL-40X3000, KDL-70X3500 User guide

Sony KDL-46X3500, KDL-52X3500, KDL-40X3500, KDL-46X3000, KDL-40X3000, KDL-70X3500 User guide
3-219-178-83(1)
LCD Digital Colour TV
Kezelési utasítás
Mielőtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a
jelen kézikönyv Biztonsági előírások c. szakaszát.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.
KDL-70X3500
KDL-52X3500
KDL-46X3500 KDL-46X3000
KDL-40X3500 KDL-40X3000
Sony termékekről hasznos információkat
találhat az alábbi weboldalon
© 2007 Sony Corporation
Bevezetés
Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta.
A tv-készülék használata előtt figyelmesen
olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a
későbbiekben is szüksége lehet rá.
A KDL-70X3500 típusú készülékek
tulajdonosai figyelmébe
A részletes felszerelési utasításokat a „KDL70X3500 Üzembe helyezési útmutató”-ban
találja.
A tv-készülék eltávolítása
hulladékként
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken
vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
2 HU
Megjegyzés a digitális tvfunkcióhoz
• A digitális televíziós (
) funkciók kizárólag olyan
országban vagy területen működnek, ahol DVB-T
(MPEG2 és MPEG4 AVC) digitális földi sugárzású
jelek foghatók, vagy ahol elérhető egy kompatibilis
DVB-C (MPEG2 és MPEG4 AVC) kábeles
szolgáltatás. Érdeklődjön kereskedőjénél, hogy
sugároznak-e DVB-T jeleket a lakóhelyén, vagy
kérdezze meg kábeltelevízió szolgáltatóját, hogy az
általa szolgáltatott DVB-C jellel tudja-e használni a
készülékét.
• A kábeltelevízió szolgáltató esetleg külön díjat
számolhat fel a szolgáltatásért, és Önnek esetleg bele
kell egyeznie a szerződési feltételekbe.
• Jóllehet, ez a tv-készülék megfelel a DVB-T és a
DVB-C műszaki előírásoknak, nem garantálható a
kompatibilitás a jövőbeni DVB-T digitális földi és
DVB-C digitális kábeltelevíziós adásokkal.
• Néhány digitális tv-funkció esetleg nem érhető el
bizonyos országban/körzetben és a DVB-C rendszer
nem mindegyik kábeltelevízió szolgáltató esetén
működik megfelelően.
Tekintse meg a kompatibilis kábeltelevízió szolgáltatók
listáját az alábbi terméktámogató honlapon:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Védjegy információ
•
is a registered trademark of the DVB Project
• A HDMI, a HDMI-logo és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az Adobe az Adobe Systems Incorporated bejegyzett
védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
• Készült a Dolby Laboratories licence alapján.
A „Dolby” és a két D betű alkotta jel a Dolby
Laboratories védjegye.
E kezelési útmutatóban található ábrák a KDL40X3500 típusra vonatkoznak, ha másképpen
nincs jelezve.
Tartalomjegyzék
Üzembe helyezési útmutató
4
Biztonsági előírások ..................................................................................................................9
Óvintézkedések.......................................................................................................................11
A távvezérlő áttekintése .......................................................................................................12
A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése....................................................14
Tv-nézés
Tv-nézés..................................................................................................................................15
A Digitális elektronikus műsorújság (EPG) használata
....................................................18
A Digitális kedvencek lista használata
............................................................................20
Külső készülékek használata
Külső készülékek csatlakoztatása ..........................................................................................21
Képek megtekintése a csatlakoztatott készülékről.................................................................23
A távvezérlő használata ..........................................................................................................24
Az USB képnézegető használata............................................................................................27
A HDMI vezérlés használata ...................................................................................................28
A menüfunkciók használata
Navigálás a menükben............................................................................................................29
Kép menü................................................................................................................................30
Hang menü..............................................................................................................................32
Képernyő menü (kivéve PC-bemenet) ....................................................................................34
Képernyő menü (PC-bemenethez)..........................................................................................36
Videó beállítások menü...........................................................................................................37
Audió beállítások menü...........................................................................................................39
Beállítás menü.........................................................................................................................40
Analóg beállítások menü.........................................................................................................43
Digitális beállítások menü
...............................................................................................46
Kiegészítő információk
Minőségtanúsítás ....................................................................................................................49
Tisztítás ...................................................................................................................................51
Hibaelhárítás ...........................................................................................................................51
: csak digitális csatornák esetén
3 HU
Üzembe helyezési útmutató
1: A tartozékok
ellenőrzése
Hálózati vezeték (C-6-os típusú)* (1)
Koaxiális vezeték* (1)
PC-kábel* (1)
2: Az állvány
felszerelése (kivéve
KDL-70X3500/
52X3500)
Tartószíj (1) és csavarok (2)
Állvány (1) és csavarok (4) (csak KDL46X3500/40X3500/46X3000/40X3000
készülékekhez)
Távvezérlő RM-ED010 (1)
AA méretű elemek (R6-os típusú) (2)
* Ne távolítsa el a ferritmagokat.
Elemek behelyezése a távvezérlőbe
Nyomja meg és tolja a kinyitáshoz.
~
• Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket
megfelelő polaritással helyezi be a távvezérlőbe.
• Ne használjon együtt régi és új, illetve eltérő típusú
elemeket.
• Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát
elhelyezéséről. Bizonyos régiókban törvény
szabályozza az elemek hulladékként történő
elhelyezését. Lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal.
• Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne ejtse le, ne lépjen
rá és ne öntsön rá semmilyen folyadékot.
• Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás közelébe, ne tegye
ki közvetlen napfény hatásának, és ne tárolja nyirkos
helyiségben.
1
A csavarfurat illesztővonalait az ábrán
látható módon beállítva helyezze a tvkészüléket az állványra.
2
Rögzítse a tv-készüléket az állványra a
mellékelt csavarokkal.
~
A káva cseréje
(csak KDL-46X3000/40X3000)
A káva kicserélhető külön kapható kávákra. Más
célból ne távolítsa el a kávát, kizárólag csere
céljából. A részleteket lásd a kávához mellékelt
utasításokban.
4 HU
• A tv-készülék rendkívül nehéz, állványra
helyezéséhez legalább ketten kellenek.
• Elektromos csavarhúzó használata esetén a
meghúzási nyomatékot állítsa kb. 1,5 Nm (15 kgf·cm)
értékre.
4: A tv-készülék
felborulásának
megakadályozása
Üzembe helyezési útmutató
3: Antenna/kábeltelevízió/
videomagnó
csatlakoztatása
Antenna/kábeltelevízió csatlakoztatása
Koaxiális vezeték (tartozék)
Hálózati vezeték
(tartozék)
Földi sugárzású
jel vagy
kábeltelevízió
Antenna/kábeltelevízió és videomagnó
csatlakoztatása
Hálózati vezeték
(tartozék)
Koaxiális vezeték
(tartozék)
Földi sugárzású
jel vagy
kábeltelevízió
SCART-vezeték
(külön megvásárolható)
Koaxiális vezeték
(külön megvásárolható)
Videomagnó
5 HU
5: A kábelek
összefogása
6: A kezdeti beállítás
elvégzése
~
3, 4, 6, 7
3, 4, 6, 7
9
A kábeltartó bármelyik oldalról kinyitható a rögzítési
helyzettől függően.
A nyelv és az ország/régió
kiválasztása
1
Csatlakoztassa a tv-készüléket a hálózati
aljzathoz (220–240 V-os váltakozó áram,
50 Hz).
2
Nyomja meg a tv-készülék jobb oldalán
található 1 gombot.
Amikor először bekapcsolja a tv-készüléket, a
Language (Nyelv) menü megjelenik a
képernyőn.
6 HU
3
6
Használja a G/g gombokat az „OK”
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
7
Használja a F/f gombokat a „Földi
sugárzású” vagy a „Kábel”
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
Amennyiben a „Kábel”-t választja ki,
megjelenik a keresés típusának kiválasztására
szolgáló képernyő. Lásd „A tv-készülék
hangolása digitális kábeltelevízió
csatlakoztatáshoz” szakaszt a 8. oldalon.
A tv-készülék elkezdi keresni az összes
elérhető digitális csatornát, majd az összes
elérhető analóg csatornát. Ez némi időbe
telhet, ezért ne nyomjon meg egyetlen gombot
sem a tv-készüléken vagy a távvezérlőn a
művelet közben.
Amennyiben egy üzenet jelenik meg, mely
kéri az antennacsatlakozás ellenőrzését
A készülék nem talált digitális vagy analóg
csatornát. Ellenőrizze az összes
antennacsatlakozást, és nyomja meg a
gombot az automatikus hangolás
újraindításához.
Használja a F/f gombokat az ország/
régió kiválasztásához, ahol a tv-készüléket
használni fogja, majd nyomja meg a
gombot.
Amennyiben a listán nem jelenik meg az az
ország/régió, ahol a tv-készüléket használni
fogja, válassza a „-” opciót.
8
Amennyiben nem kívánja módosítani a tvkészüléken eltárolt analóg csatornák
sorrendjét, ugorjon a következő lépéshez.
A tv-készülék automatikus
hangolása
5
Mielőtt elindítja a tv-készülék automatikus
hangolását, helyezzen be egy műsoros
videokazettát a tv-készülékhez
csatlakoztatott videomagnóba (5. oldal),
és indítsa el annak lejátszását.
Az automatikus hangolás során a készülék a
videocsatornát is megkeresi és tárolja.
Amennyiben nincs videomagnó
csatlakoztatva a tv-készülékhez, ugorja át ezt
a lépést.
Amikor a Programrendezés menü
megjelenik a képernyőn, kövesse a
„Programrendezés” lépéseit a 43. oldalon.
9
Nyomja meg a MENU gombot a
kilépéshez.
A tv-készülék behangolta az összes elérhető
csatornát.
~
Ha nem fogható digitális adás, vagy ha a 4 (7. oldal)
lépésben olyan országot/területet választott, ahol nincs
digitális adás, be kell állítani a pontos időt a 9. lépés
elvégzése után.
Folytatódik
7 HU
Üzembe helyezési útmutató
4
Használja a F/f/G/g gombokat a menü
képernyők nyelvének kiválasztásához,
majd nyomja meg a gombot.
A tv-készülék hangolása digitális
kábeltelevízió csatlakoztatáshoz
1
Használja a F/f gombokat, a „Keresés
jellege” kiválasztásához, majd nyomja meg
a
gombot.
2
Használja a F/f gombokat a
„Gyorskeresés” vagy a „Teljes keresés”
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
„Gyorskeresés”: a csatornákat a
kábeltelevízió szolgáltató által kiadott jelek
információinak megfelelően hangolja be a
készülék. A „Frekvencia”, „Hálózati
azonosító” és „Jelsebesség” ajánlott beállítása
„Automatikus”, ha a kábelszolgáltató nem
adta meg a használandó beállításokat. A
„Gyorskeresés” beállítás ajánlott a gyors
behangoláshoz, amennyiben ezt támogatja az
Ön kábeltelevízió szolgáltatója.
„Teljes keresés”: az összes elérhető csatornát
behangolja és eltárolja a készülék. Ez a
művelet némi időbe telhet. Ez az opció
ajánlott akkor, amikor a „Gyorskeresés”-t
nem támogatja az Ön kábeltelevízió
szolgáltatója.
További információkat a támogatott
kábeltelevízió szolgáltatókról az alábbi
terméktámogató honlap tartalmaz:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
3
Használja a G/g/f gombokat az „Start”
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
A tv-készülék elkezdi keresni a csatornákat.
Ne nyomjon meg egyetlen gombot sem a tvkészüléken vagy a távvezérlőn.
~
Néhány kábeltelevízió szolgáltató nem támogatja a
„Gyorskeresés” szolgáltatást. Ha a készülék nem
érzékel csatornákat a „Gyorskeresés” végrehajtásakor,
akkor használja a „Teljes keresés”-t.
8 HU
Az asztali állvány
eltávolítása a tvkészülékről
~
Ne távolítsa el az asztali állványt más okból, mint a
tévékészülék falra szerelése vagy opcionális tv-állvány
felszerelése.
Falra szerelve
Biztonsági előírások
30 cm
10 cm
10 cm
Üzembe helyezés, beállítás
Tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése
érdekében a tv-készüléket az alábbi utasításoknak
megfelelően helyezze üzembe és használja.
Üzembe helyezés
• A tv-készüléket egy könnyen elérhető hálózati aljzat
közelébe helyezze.
• Helyezze a készüléket stabil, sík felületre.
• A készülék falra szerelését szakemberrel végeztesse!
• Biztonsági okokból, határozottan javasolt az eredeti
Sony tartozékok használata, közöttük a következők:
KDL-52X3500/46X3500/40X3500/46X3000/40X3000:
– SU-WL500 fali konzol.
KDL-52X3500/46X3500/40X3500/46X3000/40X3000:
– SU-FL62 padlóállvány.
Szállítás
• A készülék szállítása előtt
kivéve KDL-52X3500
szüntesse meg a készülék
összes csatlakozását.
• A készülék szállításához
legalább két ember szükséges.
• A készülék megemelése
illetve mozgatása esetén, a
jobboldali ábrán látható
KDL-52X3500
módon fogja azt. Ne
gyakoroljon nyomást az LCDképernyőre és a képernyőt
körülvevő keretre.
• Amikor felemeli vagy
mozgatja a tv-készüléket,
biztonságosan fogja meg az
alsó részen.
• Amikor szállítja a készüléket,
ne tegye ki ütődésnek vagy
erős rázkódásnak.
• Ha a készüléket
szervizbe
szállítja vagy
költözködik,
mindig
csomagolja
vissza az eredeti
dobozába.
10 cm
Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.
Állványon történő használat esetén
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.
• A megfelelő szellőzés biztosítása, és por vagy
szennyeződés felhalmozódásának megelőzése
érdekében:
– Ne üzemeltesse a készüléket a hátára vagy az
oldalára fordítva.
– Ne üzemeltesse a készüléket zárt polcon, ágyra
vagy takaróra helyezve, illetve szekrényben.
– Ne takarja le a készüléket függönnyel vagy hasonló
textíliával, illetve újsággal vagy hasonló anyaggal.
– Ne üzemeltesse a készüléket az alábbi módokon.
A légáramlás gátolt.
Fal
Fal
Szellőzés
• Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, illetve
ne tegyen semmit a készülékbe.
• Az alábbi ábrán látható mértékű helyet hagyjon a
készülék körül.
• Határozottan javasolt Sony fali konzol használata, a
megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.
Folytatódik
9 HU
Hálózati csatlakozóvezeték
Környezet:
A tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés
elkerülése érdekében a hálózati
csatlakozóvezetéket az alábbi utasításoknak
megfelelően használja:
Forró, párás vagy túlzottan poros környezetben; ahol
rovarok juthatnak a belsejébe, ahol rázkódásnak van
kitéve, gyúlékony anyagok (pl. gyertya stb.) közelében
tilos. Ne tegye ki a tv-készüléket csepegő vagy fröccsenő
víz hatásának, és ne helyezzen vízzel telt tárgyakat (pl.
vázát) a tv-készülékre.
– A tv-készüléket háromvezetékes, földelt típusú
hálózati csatlakozódugasszal kell a védőföldeléssel
ellátott aljzathoz csatlakoztatni.
– Csak eredeti Sony hálózati csatlakozóvezetéket
használjon, ne használja más gyártó termékét.
– Ütközésig tolja csatlakozódugaszt a hálózati
aljzatba.
– A tv-készüléket csak 220–240 V-os váltóáramú
hálózatról üzemeltesse.
– Egyéb vezetékek csatlakoztatása előtt, a
biztonsága érdekében, mindig húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket. Ügyeljen rá, hogy lábai ne
akadjanak a vezetékekbe.
– Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati
aljzatból, mielőtt a készüléken munkát végez vagy
mozgatja azt.
– A hálózati csatlakozóvezetéket tartsa távol
mindenféle hőforrástól.
– Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg alaposan a
csatlakozódugaszt. Ha a dugasz beszennyeződik, az
magába szívhatja a nedvességet, ami a szigetelési
tulajdonságok romlásához vezethet, és ez tüzet
okozhat.
Megjegyzések
• A mellékelt hálózati csatlakozóvezetéket ne
használja más készülékhez.
• A vezetéket nem szabad túlzott mértékben
megszorítani, meghajlítani vagy megcsavarni. A belső
érpár csupaszolódhat vagy elszakadhat.
• A hálózati csatlakozóvezetéket nem szabad
átalakítani.
• Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati
csatlakozóvezetékre.
• Kihúzásnál soha ne magát a vezetéket húzza, hanem a
csatlakozódugaszt.
• Ügyeljen arra, hogy ne csatlakoztasson túl sok
készüléket ugyanahhoz a hálózati aljzathoz.
• Soha ne használjon szakszerűtlenül felszerelt hálózati
aljzatot.
Alkalom:
Ne használja nedves kézzel, eltávolított készülékházzal;
ne használja olyan kiegészítő berendezésekkel, amelyet
a gyártó nem javasolt. Villámlással kísért vihar esetén
húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból, és távolítsa el
az antennavezetéket is.
Letört darabok:
• Ne dobjon semmit a tv-készüléknek. Az ütéstől a
képernyő üvege betörhet, és komoly sérüléseket
okozhat.
• Ha a készülék felülete megreped, ne érintse meg
addig, amíg meg nem szüntette a hálózati vezeték
csatlakozását. Ellenkező esetben áramütést
szenvedhet.
Ha a készüléket nem használja
• Környezetvédelmi és biztonsági okokból javasoljuk,
hogy áramtalanítsa teljesen a készüléket, ha hosszabb
ideig nem használja azt.
• A tv-készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt
áll, amíg a hálózati aljzathoz csatlakozik. A készülék
áramtalanításához húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból.
• Elképzelhető, hogy némely tv-készülék bizonyos
funkcióinak helyes működéséhez szükséges, hogy a
készüléket készenléti üzemmódban hagyja. A jelen
kézikönyvben szereplő utasítások tájékoztatnak
arról, ha ez a szabály érvényes.
A gyermekekre vonatkozóan
• Ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a
készülékre.
• A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekek elől
elzárva, nehogy véletlenül lenyeljék azokat.
Tilos a készülék használata!
Ne helyezze üzembe, és ne használja a tvkészüléket az alábbiakban felsorolt helyeken,
környezetekben vagy alkalmakkor. Ellenkező
esetben a készülék meghibásodhat, tüzet,
áramütést, anyagi kárt vagy sérülést okozhat.
Elhelyezés:
Kültéren (közvetlen napsugárzásnak kitett helyen),
tengerparton, hajón vagy más vízi járművön, járműben,
egészségügyi intézményekben, instabil helyen, víz
közelében, esőben, nedves vagy füstös környezetben
tilos.
10 HU
Ha a következő problémák merülnek
fel...
Kapcsolja ki a tv-készüléket, és azonnal húzza ki
a hálózati csatlakozóvezetéket, amikor a
következő problémák valamelyikét tapasztalja.
Lépjen kapcsolatba egy Sony márkaszervizzel, és
vizsgáltassa meg a készüléket szakemberrel.
Amikor:
– A hálózati csatlakozóvezeték megsérült.
– A csatlakozódugasz nem illeszkedik tökéletesen a
hálózati aljzatba.
– A tv-készülék megsérült, mert elejtették,
megütötték vagy valamit nekidobtak.
– Valamilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül a
készülék valamely nyílásába.
Óvintézkedések
Tv-nézés
• A tv-készüléket közepes megvilágítás mellett nézze,
mert a túl gyenge fénynél történő tv-nézés, vagy
hosszú ideig történő használat megerőlteti szemeit.
• Fejhallgató használata esetén kerülje a túl nagy
hangerőt, mert károsodhat a hallása.
LCD-képernyő
• Annak ellenére, hogy az LCD-képernyőt
nagypontosságú technológiával gyártják, és a
képpontok legalább 99,99%-a működőképes, fekete
vagy világos (piros, kék, zöld) pontok jelenhetnek
meg tartósan a képernyőn. Ez az LCD-képernyő
szerkezeti jellemzője, és nem jelent hibás működést.
• Ne nyomja vagy karcolja meg a képernyő felületét, és
ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére.
A megjelenítés egyenetlenné válhat, és az LCDképernyő megsérülhet.
• Ha a készüléket hideg helyen üzemelteti, a kép
elmosódottá válhat, vagy a képernyő elsötétülhet. Ez
nem hibajelenség. A jelenség megszűnik, amint a
hőmérséklet emelkedik.
• Ha hosszabb ideig állóképet jelenít meg a képernyőn,
szellemkép jelenhet meg. Ez pár pillanat múlva
eltűnik.
• A készülék üzemeltetése közben a képernyő és a
készülékház felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
• Az LCD-képernyő kis mennyiségű folyadékkristályt
és higanyt tartalmaz. A tv-készülékben használt
fénycső szintén tartalmaz higanyt. Kövesse a helyi
előírásokat és szabályozásokat hulladékként történő
elhelyezéskor.
A készülék képernyőjének és házának
kezelése és tisztítása
A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóvezetékét az aljzatból.
Az anyagok, illetve a képernyő bevonatának
károsodását elkerülendő tartsa be az alábbi
óvintézkedéseket.
• A képernyő és a készülékház portalanításához
használjon puha tisztítókendőt. Ha a port nem lehet
letörölni, nedvesítse meg a tisztítókendőt enyhe
mosószeres oldattal.
• Soha ne használjon súrolóeszközt, lúgos vagy savas
tisztítószert, súrolóport, illetve oldószert, például
alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtót. Ezek az
anyagok károsíthatják a képernyő és a készülékház
felületét.
• A készülék dőlésszögének beállításakor lassan
mozgassa a készüléket, így elkerülheti, hogy az
elmozduljon vagy lecsússzon az állványról.
Külső készülékek
Tartsa távol a tv-készüléktől a külön megvásárolható
készülékeket vagy bármely eszközt, amely
elektromágneses sugárzást bocsát ki. Ellenkező esetben
torzult kép vagy zaj jelentkezhet.
11 HU
A távvezérlő áttekintése
1 TV "/1 — Tv-készülék készenléti üzemmód
Be- és kikapcsolja a tv-készüléket a készenléti üzemmódból.
2 Számgombok
• Tv üzemmódban: csatornaválasztás; 10 és annál nagyobb
csatornaszám esetén kis időközzel adja meg a második és harmadik
számjegyet.
• Teletext üzemmódban: oldalszám beírása egy oldal kiválasztásához.
3
— Előző csatorna
Visszatér az előzőleg (több mint öt másodpercig) nézett csatornához.
4
5
— Képernyő üzemmód (16. oldal)
— Képkimerevítés (15. oldal)
Kimerevíti a tv-képet.
6
/
— Bemenet kiválasztás / Teletext oldaltartás
• Tv üzemmódban (23. oldal): kiválasztja a bemenő forrást a tv
aljzatokhoz csatlakoztatott készülékekről.
• Teletext üzemmódban (16. oldal): tartja az aktuális oldalt.
7
F/f/G/g/
(15., 29. oldal)
8 TOOLS (17., 23. oldal)
Különböző tv-nézési lehetőséget választhat, illetve a jelforrások és
képernyőmódok közötti beállításokat, változtatásokat végezheti el.
9 MENU (29. oldal)
0 PROG +/–/
/
• Tv üzemmódban (15. oldal): kiválasztja a következő (+) vagy az
előző (–) csatornát.
• Teletext üzemmódban (16. oldal): kiválasztja a következő ( ) vagy
az előző ( ) oldalt.
qa % — Elnémítás (16., 23. oldal)
qs 2 +/– — Hangerő (23. oldal)
qd THEATRE
A Színház üzemmódot „bekapcsolt” vagy „kikapcsolt” állapotba
állíthatja. Bekapcsolt Színház üzemmódban a tv-készülék
automatikusan aktiválja az optimális audiokimenetet (amennyiben a
tv-készülék HDMI kábellel audiorendszerhez van csatlakoztatva) és
beállítja a képminőségét a film videotartalmához.
z
A tv-készülék kikapcsolásakor a Színház üzemmód is kikapcsolódik.
12 HU
qf RETURN /
Visszatérés bármely megjelenített menü előző képernyőjére.
qg
— EPG (Digitális elektronikus műsorújság) (18. oldal)
qh Színes gombok (16., 18., 20. oldal)
qj DIGITAL/ANALOG — Tv üzemmód (15. oldal)
qk A/B — Kettős hang (33. oldal)
ql / — Teletext (16. oldal)
w; LIGHT
Megvilágítja a távvezérlő gombjait, hogy sötét szobában is jól láthatók
legyenek.
wa
/
— Információ / Szöveg felfedés
• Digitális üzemmódban: megjeleníti az aktuálisan nézett műsor rövid
kivonatát.
• Analóg üzemmódban: információkat jelenít meg, mint például az
aktuális csatorna sorszámát és a képernyő formátumot.
• Teletext üzemmódban (16. oldal): láthatóvá teszi a rejtett
információkat (pl. a választ egy vetélkedőben feltett kérdésre).
ws Opcionális készülék használata
Lásd a 24. oldalon.
z
Az 5-ös, a H, PROG + és az A/B gomboknak tapintható pontjai vannak.
Használja a tapintható pontokat tájékozódási pontokként, amikor vezérli a tvkészüléket.
13 HU
A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek
áttekintése
1 1 — Áramellátás
Ki- vagy bekapcsolja a tv-készüléket.
~
A tv-készülék teljes áramtalanításához húzza ki a
hálózati vezetéket a hálózati aljzatból.
PROG
2 PROG +/–/
/
• Tv üzemmódban: kiválasztja a következő (+)
vagy az előző (–) csatornát.
• Tv menüben: fel- ( ) vagy le- ( ) mozgat az
opciók között.
3 2 +/–/
/
• Tv üzemmódban: növeli (+) vagy csökkenti
(–) a hangerőt.
• Tv menüben: jobbra ( ) vagy balra ( )
mozgat a menüpontok között.
MENU
4
/
— Bemenet kiválasztás / OK
• Tv üzemmódban (23. oldal): kiválasztja a
bemenő forrást a tv aljzatokhoz
csatlakoztatott készülékekről.
• Tv menüben: kiválasztja a menüt vagy az
opciót, és megerősíti a beállítást.
5
6
(29. oldal)
— Kép kikapcsolása / Idő kijelzése
• Zölden világít, amikor a kép ki van kapcsolva
(42. oldal).
• Narancssárgán világít, amikor az időzítőt
beállította (40. oldal).
7 1 — Készenléti üzemmód kijelzés
Pirosan világít, amikor a tv-készülék készenléti
üzemmódban van.
8 "
— Áramellátás / Időzített
programfelvétel kijelzés
• Zölden világít amikor a tv-készülék be van
kapcsolva.
• Narancssárgán világít, amikor az időzített
felvételt beállította (18. oldal).
• Pirosan világít az időzített felvétel közben.
9 Távvezérlő érzékelője / Fényérzékelő
(42. oldal)
• A távvezérlő jeleinek érzékelése.
• Ne tegyen semmit az érzékelő elé, mert
befolyásolhatja annak működését.
~
Mielőtt kihúzza a hálózati vezetéket, győződjön meg
arról, hogy a tv-készüléket teljesen kikapcsolta. Ha a
hálózati vezetéket úgy húzza ki, hogy a tv-készülék be
van kapcsolva, a kijelzés tovább világíthat, vagy a
készülék meghibásodhat.
14 HU
Tv-nézés
Tv-nézés
3
3
2
Csatornaválasztás; 10 és annál nagyobb
csatornaszám esetén kis időközzel adja meg a
második és harmadik számjegyet.
Digitális csatorna kiválasztása a digitális
elektronikus műsorújság (EPG) segítségével,
lásd a 18. oldalon.
Digitális üzemmódban
Egy információs felirat jelenik meg rövid
időre. Az alábbi ikonok jelenhetnek meg a
feliraton.
:
:
:
:
:
HD szolgáltatás
Rádió szolgáltatás
Kódolt/Előfizetéses szolgáltatás
Feliratozás vehető igénybe
Feliratozás vehető igénybe
halláskárosultak számára
:
Több nyelv vehető igénybe
: Ajánlott minimális életkor az aktuális
műsorhoz (4-től 18 éves korig)
: Szülői letiltás
c (pirosan világít):
Az aktuális műsor felvétele folyamatban
További műveletek
Ehhez a funkcióhoz
3
1
Nyomja meg a tv-készülék jobb oldalán
lévő 1 gombot a tv-készülék
kikapcsolásához.
Amikor a tv-készülék készenléti üzemmódban
van (a 1 (készenlét) kijelzés a tv-készülék
előlapján pirosan világít), nyomja meg a
TV "/1 gombot a távvezérlőn, hogy
bekapcsolja a készüléket.
2
Nyomja meg a DIGITAL/ANALOG gombot
a digitális és analóg üzemmódok közti
váltáshoz.
A kép kimerevítése
(Képkimerevítés)
Nyomja meg ezt a
gombot:
.
Nyomja meg ismét a
normál tv-üzemmódba
való visszatéréshez.
~
Ez a funkció nem vehető
igénybe PC bemenet
használata esetén.
Hozzáférés a Program
.
index táblázathoz (csak Analóg csatorna
analóg üzemmódban) kiválasztásához használja a
F/f gombokat, majd
nyomja meg a
gombot.
Digitális kedvencek
elérése (csak digitális
üzemmódban)
.
Részletek a 20. oldalon.
Az elérhető csatornák az üzemmódtól
függően eltérnek.
Folytatódik
15 HU
Tv-nézés
1
Használja a számgombokat vagy nyomja
meg a PROG +/– gombot egy csatorna
kiválasztásához.
Ehhez a funkcióhoz
Nyomja meg ezt a
gombot:
Hang némítása
%.
Nyomja meg újra a
visszakapcsoláshoz.
Hang nélkül kapcsolja
be a tv-készüléket
készenléti
üzemmódból
%.
4:3
A helyes arányokkal
jeleníti meg a
hagyományos 4:3-as
(pl. a nem
szélesképernyős)
adásokat.
Wide
A helyes arányokkal
jeleníti meg a
szélesképernyős
(16:9) adásokat.
A Teletext funkció használata
Nyomja meg a / gombot. A / gomb minden
egyes megnyomásakor a kijelző ciklikusan
módosul, a következőképpen:
Teletext és tv-kép t Teletext t Nincs teletext
(kilépés a teletext szolgáltatásból)
Egy oldal kiválasztásához használja a
számgombokat vagy nyomja meg a / gombot.
Egy oldal tartásához nyomja meg a
/
gombot.
Rejtett információ láthatóvá tételéhez nyomja
meg a / gombot.
A szélesvásznú, mozi
képarányú
(„letterbox”
formátumú) adásokat
megfelelő
képaránnyal jeleníti
meg.
14:9*
z
• A képernyőn megjelenő oldalszám kiválasztásával
közvetlenül is a kívánt oldalra léphet. A
gomb
megnyomása után a F/f/G/g gomb segítségével
válassza ki az oldalszámot, majd nyomja meg a
gombot.
• Amikor négy, színes pont jelenik meg a Teletext
oldalon, akkor igénybe vehető a Fastext. A Fastext
lehetővé teszi az oldalak gyors és könnyű elérését. Az
oldalak eléréséhez nyomja meg a megfelelő színes
gombot.
A képernyő üzemmód kézi
megváltoztatása, az adásnak
megfelelően
Nyomja meg a
gombot, egymás után többször
a kívánt képernyő üzemmód kiválasztásához.
Smart*
Szélesképernyős
hatás imitálásával
jeleníti meg a
hagyományos 4:3-as
adásokat. A
képernyő
kitöltéséhez
széthúzza a 4:3-as
képet.
16 HU
Zoom*
A helyes arányokkal
jeleníti meg a 14:9-es
adásokat. Ennek
eredményeképpen
fekete sávok láthatók
a képernyőn.
* A kép felső és alsó részei levágásra kerülhetnek.
~
Előfordulhat, hogy egyes karakterek illetve betűk nem
olvashatók a kép felső vagy alsó részén „Smart”
üzemmódban. Ilyen esetben a „Képernyő beállítás”
menüben kiválaszthatja a „Függőleges méret” opciót, és
beállíthatja a függőleges méretet, hogy láthatóvá váljon
a szükséges információ.
z
• Amikor az „Auto formátum” opciót „Be”-re állította,
a tv-készülék automatikusan kiválasztja az adásnak
legmegfelelőbb üzemmódot (34. oldal).
• Szabályozhatja a kép helyzetét, ha kiválasztja a
„Smart” opciót (50Hz), a „Zoom” opciót vagy a
„14:9” opciót. Használja a F/f gombokat a felfelé
vagy lefelé mozgatáshoz (pl. felirat olvasásához).
• Válassza a „Smart” vagy a „Zoom” opciót 720p, 1080i
vagy 1080p jelforrás esetén, hogy a széleinek
levágását beállítsa.
Az Eszközök menü használata
Tv-műsor megtekintése közben, nyomja meg a
TOOLS gombot az alábbi menüpontok
megjelenítéséhez.
Leírás
Bezárás
Bezárja az Eszközök menüt.
Kép üzemmód
Lásd a 30. oldalon.
Hang mód
Lásd a 32. oldalon.
Mozgásjavító
Lásd a 37. oldalon.
Hangszóró
Lásd a 39. oldalon.
PAP
Lásd a 24. oldalon.
Audio nyelv
(csak digitális
üzemmódban)
Lásd a 47. oldalon.
Feliratok beállítása
(csak digitális
üzemmódban)
Lásd a 46. oldalon.
Digitális kedvencek
(csak digitális
üzemmódban)
Lásd a 20. oldalon.
i Hangerő
Lásd a 39. oldalon.
Elalvás időzítő
Lásd a 40. oldalon.
Tv-nézés
Menüpontok
Takarékos üzemmód Lásd a 42. oldalon.
Automatikus
Lehetővé teszi, hogy
órabeállítás (csak
digitális üzemmódra
analóg üzemmódban) kapcsoljon és elérje az idő
funkciót.
Rendszerinformáció
(csak digitális
üzemmódban)
Megjeleníti a
rendszerinformáció
képernyőt.
17 HU
A Digitális elektronikus műsorújság (EPG)
használata
*
1
Digitális üzemmódban nyomja meg a
gombot.
2
Végezze el a kívánt műveletet, ahogy az
alábbi táblázatban vagy a képernyőn
megjelenítve látható.
Digitális elektronikus műsorújság (EPG)
* Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhetők egyes országokban/régiókban.
Ehhez a funkcióhoz
Ezt kell tennie
Műsor megtekintése
Használja a F/f/G/g gombokat a műsor kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Az EPG kikapcsolása
Nyomja meg a
A műsorinformáció megjelenítése
kategóriánként
– Kategória lista
1 Nyomja meg a kék gombot.
2 Használja a F/f gombokat a kategória kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
gombot.
Az igénybe vehető kategóriák a következők:
„Minden kategória”, „Rádió”: az összes elérhető csatornát
tartalmazza.
Más kategórianév (pl. „Hírek”): a kiválasztott kategóriának
megfelelő minden műsort tartalmaz.
Felvenni kívánt műsor beállítása
– Időzített felvétel
1 A F/f/G/g gombokkal válassza ki a rögzíteni kívánt műsort,
majd nyomja meg a / gombot.
2 Használja a F/f gombokat az „Időzített felvétel”
kiválasztásához.
3 Nyomja meg a
gombot a tv-készülék és a csatlakoztatott
videomagnó időzítőjének beállításához.
Egy piros c szimbólum jelenik meg a műsorinformáció mellett. A
jelző a tv-készülék előlapján narancssárgán világít.
z
A fenti műveletet akkor is elvégezheti, ha a felvenni kívánt műsor már
elkezdődött.
Műsor automatikus megjelenítése a
műsor kezdetekor
– Emlékeztető
1 Használja a F/f/G/g gombokat a később megjeleníteni
kívánt műsor kiválasztásához, majd nyomja meg a /
gombot.
2 Használja a F/f gombokat, a „Emlékeztető” kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
A c szimbólum jelenik meg a műsorinformáció mellett. A jelző a
tv-készülék előlapján narancssárgán világít.
~
Amennyiben a tv-készüléket készenléti üzemmódba kapcsolja, az a
műsor induláskor automatikusan bekapcsol.
18 HU
Ezt kell tennie
A felvenni kívánt műsor idejének és
dátumának beállítása
– Kézi időzített felvétel
1 Nyomja meg a / gombot.
2 Használja a F/f gombokat, a „Kézi időzített felvétel”
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
3 Használja a F/f gombokat a dátum kiválasztásához, majd
nyomja meg a g gombot.
4 Ugyanúgy állítsa be az indítás és a leállítás idejét, ahogy a 3.
lépésben.
5 Használja a F/f gombokat a műsor kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
6 Nyomja meg a
gombot a tv-készülék és a csatlakoztatott
videomagnó időzítőjének beállításához.
A
Felvétel/emlékeztető kikapcsolása
– Időzítő lista
jelző a tv-készülék előlapján narancssárgán világít.
1 Nyomja meg a / gombot.
2 Használja a F/f gombokat, a „Időzítő lista” kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
3 Használja a F/f gombokat a törölni kívánt műsor
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
4 Használja a F/f gombokat, a „Időzítő törlése”
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
A törlés végrehajtásának megerősítését kérő képernyő jelenik meg.
5 Használja a G/g gombokata a „Igen” kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
~
• A tv-készüléken csak akkor állíthatja be a videomagnó időzítését, ha a videomagnó SmartLink kompatibilis. Ha a
videomagnó nem SmartLink kompatibilis, egy üzenet jelenik meg, mely a videomagnó időzítőjének beállítására hívja
fel a figyelmet.
• Ha a műsor felvétele már megkezdődött, a tv-készüléket készenléti üzemmódba kapcsolhatja, de ne kapcsolja ki
teljesen, mert akkor a felvétel leáll.
• Ha életkor korlátozást állított be a kiválasztott műsorhoz, egy kódkérő üzenet jelenik meg a képernyőn. A részleteket
lásd a „Gyermekzár” című részben a 47. oldalon.
19 HU
Tv-nézés
Ehhez a funkcióhoz
A Digitális kedvencek lista használata
*
A Kedvencek szolgáltatás lehetővé teszi négy lista
felállítását az Ön kedvenc műsoraiból.
Digitális kedvencek lista
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
3
Végezze el a kívánt műveletet, ahogy az
alábbi táblázatban vagy a képernyőn
megjelenítve látható.
Használja a F/f gombokat, a „Digitális
kedvencek” kiválasztásához, majd nyomja
meg a gombot.
* Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhetők egyes országokban/régiókban.
Ehhez a funkcióhoz
Ezt kell tennie
Kedvencek listájának létrehozása első
alkalommal
1 Nyomja meg a gombot a „Igen” kiválasztásához.
2 Nyomja meg a sárga gombot a Kedvencek Listája
kiválasztásához.
3 Használja a F/f gombokat a hozzáadni kívánt műsor
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
A Kedvencek listán eltárolt csatornákat
szimbólum jelöli.
Műsor megtekintése
1 Nyomja meg a sárga gombot a Kedvencek listákban történő
navigáláshoz.
2 Nyomja meg a
gombot egy műsor kiválasztásához.
A kedvencek listájának kikapcsolása
Nyomja meg a RETURN gombot.
Az épp szerkesztett Kedvencek
listához műsor hozzáadása vagy
eltávolítása
1 Nyomja meg a kék gombot.
2 Nyomja meg a sárga gombot a szerkeszteni kívánt Kedvencek
lista kiválasztásához.
3 Használja a F/f gombokat a hozzáadni vagy eltávolítani
kívánt műsor kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
Az összes csatorna törlése az aktuális
kedvencek listából
1 Nyomja meg a kék gombot.
2 Nyomja meg a sárga gombot a szerkeszteni kívánt Kedvencek
lista kiválasztásához.
3 Nyomja meg a kék gombot.
4 Használja a G/g gombokat a „Igen” kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
20 HU
Külső készülékek használata
Külső készülékek csatlakoztatása
Sokféle külső készüléket csatlakoztathat tv-készülékéhez.
Számítógép
DVD-lejátszó, komponens kimenettel
Digitális audiokészülék
PC IN
Hi-Fi
audiokészülék
DVD-lejátszó
Videomagnó
Dekóder
DVD-lejátszó
Blu-ray lemez lejátszó
Audiokészülék
Dekóder
Számítógép
(HDMI kimenettel)
Csak
szervizeléshez
használt
Előfizetői kártya
(CAM)
Fejhallgató
Videokamera
Videokamera
Digitális fényképezőgép
(HDMI kimenet)
Számítógép (HDMI kimenettel)
Digitális fényképezőgép
Videokamera
USB tárolóeszköz
DVD-lejátszó
Blu-ray lemez lejátszó
Audiokészülék
Folytatódik
21 HU
Külső készülékek használata
DVD-felvevő
Videojáték
Csatlakozás
Bemenet
szimbólum a
képernyőn
Leírás
A
/
1
AV1 vagy
AV1
A dekóder csatlakoztatásakor a tv-vevőegységből
származó kódolt jel a dekóderre kerül, majd a dekódolt jel
jut vissza a tv-készülékre.
B
/
2
AV2 vagy
AV2
A SmartLink egy közvetlen adatkapcsolat a tv-készülék és
a videomagnó/DVD-felvevő között.
/ 3 vagy
4
AV3 vagy
AV4
C
/
D DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Használjon optikai hangkábelt.
E
A tv-készülék hangját kivezetheti egy Hi-Fi
audiokészülékre.
F PC IN
/
G HDMI IN 5 vagy 6
K HDMI IN 8
PC
Ajánlott a mellékelt ferritmagos PC-kábel használata.
AV5,
AV6
vagy
AV8
Ez az aljzat a digitális video- és audiojeleket is fogadja.
Továbbá, ha HDMI-vezérléssel kompatibilis eszközt
csatlakoztat, az adatátvitel is támogatott. Ennek a
lehetőségnek a beállításához lapozzon a 41. oldalra.
Ha a készülék DVI aljzattal rendelkezik, csatlakoztassa a
DVI aljzatot a HDMI IN 5 aljzathoz egy DVI-HDMI
átalakító segítségével (nem tartozék), és csatlakoztassa a
készülék audiokimeneti aljzatait a HDMI IN 5 aljzathoz.
~
• A HDMI aljzatok csak az alábbi videojeleket támogatják:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p és 1080/24p. A PC
videobemenetekkel kapcsolatban lásd a 50. oldalt.
• Győződjön meg arról, hogy csak olyan HDMI-vezetéket
használ, amelyen rajta van a HDMI logo.
• Ha a HDMI vezérléssel audiokészüléket csatlakoztat, akkor
csatlakoztassa a kábelt DIGITAL OUT (OPTICAL)
aljzathoz is.
H Előfizetői kártya
(CAM)
Előfizetéses tv-szolgáltatásokhoz. A részletekről
bővebben az előfizetői kártyához tartozó kezelési
útmutatóban olvashat.
Az előfizetői kártya használatához vegye ki a vak kártyát a
CAM aljzatból. Kapcsolja ki a tv-készüléket, mielőtt az
előfizetői kártyát a CAM aljzatba illeszti. Ha nem
használja az előfizetői kártyát, helyezze vissza a vak
kártyát a CAM aljzatba.
~
Az előfizetős tv-adás nem minden országban érhető el.
Konzultáljon hivatalos kereskedőjével.
I Fejhallgató
J
7 vagy
7
L
22 HU
USB
Fülhallgatón keresztül hallhatja a tv-készülék hangját.
7, és
AV7 vagy
AV7
A képzaj elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a
videokamkordert egyszerre a
7 videó és a
7 Svideó aljzathoz. Ha mono készüléket csatlakoztat, a
7
aljzat „L” részét használja.
Megtekintheti a tv-készülékhez csatlakoztatott Sony
digitális fényképezőgépen, videokamerán vagy USB
tárolóeszközön lévő fényképeit. Részletek a 27. oldalon.
Képek
megtekintése a
csatlakoztatott
készülékről
Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket,
majd végezze el az alábbi műveletek
egyikét.
Ezt kell tennie
HDMI-vezérléssel
kompatibilis
csatlakoztatott
audiokészülék
hangerejének
módosításához
Nyomja meg a 2 +/–
gombot.
HDMI-vezérléssel
kompatibilis
csatlakoztatott
audiokészülék
hangjának
elnémításához
Nyomja meg a % gombot.
Nyomja meg újra a
visszakapcsoláshoz.
Az Eszközök menü használata
Amíg a csatlakoztatott készülék képe látható a
képernyőn, nyomja meg a TOOLS gombot a
következő opciók megjelenítéséhez.
Menüpontok
Leírás
Bezárás
Bezárja az Eszközök menüt.
Kép üzemmód
Lásd a 30. oldalon.
Hang mód
Lásd a 32. oldalon.
Más csatlakoztatott készülékhez (21. oldal)
Nyomja meg a
/ gombot a csatlakoztatott
készülékek listájának megjelenítéséhez.
Használja a F/f gombokat a bemenő forrás
kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
(A kijelölt tétel kiválasztásra kerül, amennyiben a
F/f gombok megnyomását követően 2
másodperc telik el, más művelet végzése nélkül.)
Ha a bemenő forrást „Ugrás”-ra állította, az „AV
beállítás” menüben, a „Beállítás” menü alatt
(41. oldal), az adott bemenet nem jelenik meg a
listában.
Mozgásjavító
Lásd a 37. oldalon.
Hangszóró
Lásd a 39. oldalon.
További műveletek
Önműködően behangolt videomagnó esetén
(7. oldal)
Analóg üzemmódban nyomja meg a PROG +/–
gombot vagy használja a számgombokat a
videocsatorna kiválasztásához.
Ehhez a
funkcióhoz
Ezt kell tennie
Visszatérés a normál
tv üzemmódhoz
Nyomja meg a DIGITAL/
ANALOG gombot.
A bemeneti jelek
táblázatának
megjelenítése
(kivéve analóg
üzemmód esetén)
Nyomja meg a
gombot a
bemeneti jelek táblázatának
megjelenítéséhez. A kívánt
műsorforrás kiválasztásához
használja a F/f gombokat,
majd nyomja meg a
gombot.
PAP (kivéve PCLásd a 24. oldalon.
bemenet üzemmód)
PIP (csak PCbemenet
üzemmódban)
Lásd a 24. oldalon.
Automatikus
beállítás (csak PCbemenet
üzemmódban)
Lásd a 36. oldalon.
Vízszintes eltolás
(csak PC-bemenet
üzemmódban)
Lásd a 36. oldalon.
i Hangerő
Lásd a 39. oldalon.
Elalvás időzítő
Lásd a 40. oldalon.
(kivéve PC-bemenet
üzemmód)
Takarékos
üzemmód
Lásd a 42. oldalon.
Automatikus
órabeállítás
Lehetővé teszi, hogy digitális
üzemmódra kapcsoljon és
elérje az idő funkciót.
Folytatódik
23 HU
Külső készülékek használata
Teljesen bekötött 21 érintkezős SCARTvezetékkel csatlakoztatott készülékek
esetében (21. oldal)
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott készüléken.
A csatlakoztatott készülék képe megjelenik a
képernyőn.
Ehhez a
funkcióhoz
Két kép egyidejű megtekintése
– PAP (Kép és Kép)
Két képet tekinthet meg (külső bemenetről és tvműsorről) a képernyőn egyidejűleg.
Csatlakoztassa az külső készüléket (21. oldal), és
győződjön meg arról, hogy a készülékről érkező
képek megjelennek-e a képernyőn (23. oldal).
~
A távvezérlő
használata
Opcionális készülék használata
• Ez a funkció nem vehető igénybe PC bemenet
használata esetén.
• Nem lehetséges a képek méretének módosítása.
1
Nyomja meg a TOOLS gombot az
Eszközök menü megjelenítéséhez.
2
Használja a F/f gombokat, a „PAP”
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
A kép a csatlakoztatott készülékről a bal
oldalon, a tv-műsor pedig a jobb oldalon
jelenik meg.
3
Használja a számgombokat vagy nyomja
meg a PROG +/– gombot a tv-csatorna
kiválasztásához.
Visszatérés az egy képes üzemmódhoz
Nyomja meg a gombot vagy a RETURN
gombot.
z
A zöldkeretes kép hangja hallható. A G/g gombok
megnyomásával választhatja ki a hallható kép hangját.
Két kép egyidejű megtekintése
– PIP (Kép a Képben)
Két képet tekinthet meg (PC-bemenetről és tvműsorról) a képernyőn egyidejűleg.
Csatlakoztasson egy számítógépet (21. oldal), és
győződjön meg arról, hogy a számítógép képe
megjelenik a képernyőn.
1
2
Nyomja meg a TOOLS gombot az
Eszközök menü megjelenítéséhez.
Használja a F/f gombokat, a „PIP”
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
A csatlakoztatott számítógép képe teljes
nagyságban, míg a tv-műsor a jobb sarokban
jelenik meg.
A F/f/G/g gombokat használhatja, hogy a tvműsor képernyő pozícióját léptesse.
3
Használja a számgombokat vagy nyomja
meg a PROG +/– gombot a tv-csatorna
kiválasztásához.
Visszatérés az egy képes üzemmódhoz
Nyomja meg a RETURN gombot.
z
Az Eszközök menü „TV-hang / PC-hang” opciójával
kiválaszthatja a hallható forrás hangját.
24 HU
1 "/1
Be- vagy kikapcsolja a funkciógombokkal
kiválasztott opcionális készüléket.
2 Funkciógombok
Lehetővé teszi a megfelelő készülék vezérlését.
Bővebben lásd a „A távvezérlő programozása”
részt a 25. oldalon.
3 BD/DVD kezelőgombok
• . : Újrajátssza az aktuális műsort az előző
fejezettől (ha van).
• > : Továbblép a következő fejezetre (ha
van).
•
: Egy maghatározott időtartamot
megismétel az aktuális műsorból.
•
: Továbblép egy meghatározott
időtartammal.
• m : A műsort gyors visszatekerés
üzemmódban játssza le.
• M : A műsort gyors előretekerés
üzemmódban játssza le.
• H : A műsort normál sebességen játssza le.
• X : Lejátszás szüneteltetése.
• x : Lejátszás leállítása.
A távvezérlő programozása
A távvezérlő gyári beállítása lehetővé teszi Sony
tv-készülékek, a legtöbb Sony BD-lejátszó, DVDlejátszó és erősítő (házimozi stb.) vezérlését.
Más gyártók BD- és DVD-lejátszóinak (és egyes
Sony BD-, DVD-lejátszó és erősítőknek) a
vezérléséhez az alábbiak szerint programozza be a
távvezérlőt.
~
Először keresse meg a BD-, DVD- készülék vagy erősítő
háromjegyű kódját a „Gyártók kódjai” táblázatban a
26. oldalon.
4 DVD felvevőgombok
1
2
5 F1/F2
• Lemez kiválasztása DVD lemeztárból.
• Funkció kiválasztása kombinált készülék (pl.
BD/DVD) használatakor.
A részleteket lásd a DVD lemeztárhoz vagy a
kombinált készülékhez mellékelt használati
utasításban.
1
3
6 BD/DVD MENU
Megjeleníti a DVD-lemez menüjét. A
részleteket lásd a csatlakoztatott készülékhez
mellékelt használati utasításban.
7 BD/DVD TOP MENU
Megjeleníti a DVD-lemez felső szintű menüjét.
A részleteket lásd a csatlakoztatott készülékhez
mellékelt használati utasításban.
1
z
A H gombon egy kitapintható pont található. Más
készülékek kezelésekor a kitapintható pontot
viszonyítási pontként használhatja.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a BD,
DVD vagy AMP funkciógombot, amelyet a
távvezérlőn be kíván programozni, majd
nyomja meg a
/ gombot a
funkciógombot lenyomva tartva.
A kiválasztott funkciógomb (BD, DVD vagy
AMP) villog.
2
A számgombokkal adja meg a gyártó
háromjegyű kódját, amikor a gomb villog.
Ha a kódot nem írja be 10 másodpercen belül,
akkor ismét el kell végeznie az 1. lépést.
3
Nyomja meg a
gombot.
Ha a programozás helyes, a kiválasztott
funkciógomb kétszer, ha nem, akkor pedig
ötször felvillan.
Folytatódik
25 HU
Külső készülékek használata
• z REC: Felvétel indítása.
• X REC PAUSE: Felvétel szüneteltetése.
• x REC STOP: Felvétel leállítása.
4
Kapcsolja be a készüléket és ellenőrizze,
hogy az alábbi fő funkciók működnek-e.
H (lejátszás), x (leállítás), m
(visszatekerés), M (gyors előretekerés),
csatornaválasztás BD- és DVD-készüléken,
TOP MENU/MENU és F/f/G/g csak DVDlejátszón.
Ha a készülék nem működik, vagy egyes
funkciók nem működnek
Írja be a helyes kódot vagy próbálkozzon a
márka következő kódjával. Előfordulhat,
hogy nem minden márka minden modellje
szerepel a felsorolásban.
Visszatérés a normál tv-üzemmódhoz
Nyomja meg a TV funkciógombot.
BD (Blu-ray Disc) lejátszó
Márka
Kód
SONY
101 – 103
DVD/VCR-lejátszó
Márka
Kód
SONY
251
DVD-felvevő
Márka
Kód
SONY
201 – 203
Gyártók kódjai
Videomagnó-márkák listája
DVD márkák listája
DVD-lejátszó
Márka
Kód
SONY
301 – 310, 362
Márka
Kód
AIWA
325, 331, 351
SONY
001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055
AKAI
326, 329, 330
AIWA
021
DAEWOO
342, 343
AKAI
032
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
DENON
018, 027, 020, 002
HITACHI
327, 333, 334
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
JVC
314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348, 349
HITACHI
025, 026, 015, 004, 035
LG
332, 338
JVC
006, 017
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
KENWOOD 008
MATSUI
356, 357
LG
015, 014, 034
ORION
328
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
PANASONIC
321, 323
MATSUI
013, 016
PHILIPS
ONKYO
022, 033
311 – 313, 316 – 318, 358, 359, 363,
364
SAMSUNG
339 – 341, 345
SANYO
335, 336
SHARP
324
THOMSON
319, 350, 365
TOSHIBA
337
PANASONIC 018, 027, 020, 002, 045 – 047
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
PIONEER
004, 050, 051, 052
SAMSUNG
011, 014
SANYO
007
SHARP
019, 027
THOMSON
012
TOSHIBA
003, 048, 049
YAMAHA
018, 027, 020, 002
26 HU
AUX Sony rendszerek listája
DAV házimozirendszer
Márka
Kód
SONY (DAV) 401 – 404
AV-vevő
Márka
Kód
SONY
451 – 454
Digitális földi vevő
Márka
Kód
SONY
501 – 503
Az USB
képnézegető
használata
A Sony digitális fényképezőgépen, videokamerán
vagy USB tárolóeszközön tárolt fényképeit
(JPEG formátumban) megtekintheti a tvkészüléken.
1
Csatlakoztassa a támogatott USB eszközt
a tv-készülékhez.
2
3
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelennek a kicsinyített képek.
4
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a
megtekinteni kívánt fényképet vagy
mappát, majd nyomja meg a gombot.
Ha diavetítést kíván nézni, a G/f gombbal
válassza ki a „Diabemutató” opciót, majd
nyomja meg a gombot.
Speciális műveletek
Használja a G/f gombokat az opciók
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
Menüpontok
Leírás
Eszközválasztás
Válassza ki az eszközt, ha több
eszköz van csatlakoztatva.
Kép beállítások
Elvégezheti a „Háttérfény”
(30. oldal), „Kontraszt”
(30. oldal) és
„Színhőmérséklet” beállítását.
Beállítás
Elvégezheti a diavetítés
speciális beállítását és
meghatározhatja a kicsinyített
képek sorrendjét.
Folytatódik
27 HU
Külső készülékek használata
Használja a F/f gombokat, a „Fotó”
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
~
• Az USB képnézegető csak a DCF-kompatibilis JPEG
fényképeket támogatja.
• Állítsa az USB csatlakozási üzemmódot Automatikus
vagy „Mass Storage” (Adattároló) opcióra, amikor
csatlakoztatja a Sony digitális fényképezőgépet. Az
USB csatlakozási üzemmóddal kapcsolatban a
további tudnivalókat lásd a használt eszközhöz
mellékelt használati utasításban.
• Ne kapcsolja ki a tv-készüléket, ne csatlakoztasson
USB eszközt, ne húzza ki az USB kábelt és ne vegye
ki az adathordozót miközben megnyitja az adattároló
eszközön lévő adatokat. Az adattároló eszközön lévő
adatok sérülhetnek.
• A nem támogatott USB eszközök használhatósága
nem garantált, és azok hibákat okozhatnak.
• A Sony nem felel az adattároló eszközön lévő adatok
sérüléséért vagy elvesztéséért, ha azt a csatlakoztatott
eszközök vagy a tv-készülék meghibásodása okozta.
• Az alábbi weboldalon tájékozódhat a kompatibilis
USB eszközökről.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
A HDMI vezérlés
használata
A HDMI vezérlés lehetővé teszi, hogy a
készülékek a HDMI szabvány által leírt HDMI
CEC (szórakoztatóelektronikai eszközök
vezérlése) rendszer segítségével vezéreljék
egymást.
Csatlakoztathat Sony HDMI-vezérléssel
kompatibilis készülékeket, pl. TV-készüléket,
merevlemezes DVD-írót és hangrendszereket
(HDMI-kábellel) és azokat integráltan
üzemeltetheti.
A HDMI vezérlés használatához győződjön meg
arról, hogy helyesen csatlakoztatta és állította be
a kompatibilis készüléket.
HDMI vezérléssel kompatilis
készülék csatlakoztatása
Csatlakoztassa a kompatibilis készüléket és a tvkészüléket HDMI-vezetékkel. Amikor a HDMIvezetéken kívül audiokészüléket is csatlakoztat,
győződjön meg arról, hogy a TV DIGITAL OUT
(OPTICAL) aljzatát és az audiokészüléket is
csatlakoztatta optikai audiovezeték segítségével.
Bővebben lásd a 21. oldalon.
HDMI vezérlés beállítása
A HDMI vezérlést a tv-készüléken és a
csatlakoztatott készüléken egyaránt be kell
állítani. A tv-készülék beállításával kapcsolatban
olvassa el a 41. oldalon a „HDMI beállítás” részt.
A csatlakoztatott készülék beállítását a készülék
kezelési útmutatójában találja.
A HDMI vezérlés funkciói
• Automatikusan kikapcsolja a készüléket a tvkészülék kikapcsolásakor.
• Bekapcsolja a tv-készüléket és automatikusan a
csatlakoztatott készülék bemenetére vált,
amikor a készülék megkezdi a lejátszást.
• Ha bekapcsolja a csatlakoztatott
hangrendszert, amikor a tv-készülék be van
kapcsolva, akkor a hangkimenet a tv-készülék
hangszórójáról a hangrendszerre vált.
• A csatlakoztatott audiokészülék hangját
kapcsolja ki, vagy szabályozza annak
hangerejét.
28 HU
A menüfunkciók használata
Navigálás a
menükben
A menüfunkciókkal kényelmesen használhatja a
tv-készülék szolgáltatásait. Egyszerűen válthat
csatornákat vagy külső bemeneteket és
módosíthatja a tv-készülék beállításait.
1 Digitális kedvencek*
A Kedvencek listájának megjelenítése
(20. oldal).
2 Analóg
Visszatérés az előzőleg nézett analóg
csatornára.
3 Digitális*
Visszatérés az előzőleg nézett digitális
csatornára.
4 Digitális EPG*
Megjeleníti a digitális elektronikus
műsorújságot (EPG) (18. oldal).
5 Külső bemenetek
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
Használja a F/f gombokat az opciók
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
A menüből való kilépéshez nyomja meg a
MENU gombot.
6 Fotó
Megjelennek a kicsinyített képek (27. oldal).
7 Beállítások
Megjelenítheti a „Beállítások” menüt,
melyben a legtöbb beállítás elvégezhető.
1 Használja a F/f gombokat a menü
ikon kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Használja a F/f/G/g gombokat az
opciók kiválasztásához vagy beállítás
megváltoztatásához, majd nyomja
meg a gombot.
A beállítások részleteit lásd a 30 – 48.
oldalakon.
~
A menüpontok beállítható paramétereinek
listája az aktuális helyzettől függ. Az igénybe
nem vehető opciók nem, vagy kiszürkítve
jelennek meg.
* Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhetők
egyes országokban/régiókban.
29 HU
A menüfunkciók használata
2
2
1
Kiválaszthatja a tv-készülékhez
csatlakoztatott eszközöket.
• A külső készülék műsorának
megtekintéséhez válassza ki a megfelelő
bemeneti műsorforrást, majd nyomja meg
a
gombot.
• Egy külső bemenet felcímkézéséhez
válassza az „AV címke szerkesztése”
(41. oldal) opciót.
• A csatlakoztatott HDMI-vezérléssel
kompatibilis készülék kiválasztásához
válassza a „HDMI eszközválasztás”
opciót.
Kép menü
Az alábbi opciókat választhatja ki a „Kép”
menüben. A „Beállítások” opcióinak
kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”
(29. oldal).
Bemenetek
A bemenet helyes megjelenítéséhez adjon meg egy közös beállítást, vagy
állítson be minden elemet külön.
„Közös”: közös beállításokat alkalmaz, amelyekben az értékek megegyeznek
azokkal a bemenetekkel, amelyekben a „Bemenetek” opciónál „Közös”
beállítás van megadva.
Aktuális bemenet neve (pl. AV1): az aktuális bemenet minden opcióját külön
beállíthatja.
z
Állítsa az egyes bemeneteket „Közös” értékre, ha minden bemenetnél ugyanazokat a
beállításokat kívánja használni.
Kép üzemmód
Kiválasztja a kép üzemmódot. A „Kép üzemmód” opciói eltérhetnek a
„Videó/Fotó mód” beállításától függően (37. oldal).
„Élénk”: fokozott képkontraszt és élesség.
„Normál”: hagyományos kép. Mindennapi tévézéshez ajánlott.
„Mozi”: filmek megtekintéséhez. A legjobban moziszerű környezethez illik.
„Fotó”: beállítja a fényképekhez legjobb képminőséget.
„Egyéni”: lehetővé teszi a kedvenc beállítások tárolását.
Törlés
A „Kép” menü minden beállítását a gyári értékre állíthatja vissza (a
„Bemenetek”, a „Kép üzemmód” és a „Részletes beállítások” menüpontok
kivételével).
Háttérfény
Beállíthatja a háttérvilágítás fényerejét.
Kontraszt
Növelheti vagy csökkentheti a kép kontrasztját.
Fényerő
Világosíthatja vagy sötétítheti a képet.
Színtelítettség
Növelheti vagy csökkentheti a színtelítettséget.
Színárnyalat
Növelheti vagy csökkentheti a zöld és piros tónusokat.
~
A „Színárnyalat” paraméter csak NTSC színjel esetén állítható be (pl. amerikai
videokazetták).
30 HU
Színhőmérséklet
A kép fehérségét állíthatja be.
„Hideg”: a fehér színeknek kékes színezetet ad.
„Semleges”: a fehér színeknek semleges színezetet ad.
„Meleg 1”/„Meleg 2”: a fehér színeknek vöröses színezetet ad. A „Meleg 2”
vörösebb színezetet ad, mint a „Meleg 1”.
z
A „Meleg 1” és a „Meleg 2” beállítás nem vehető igénybe, amikor a „Kép üzemmód”ot „Élénk”-re állította.
Élesítheti vagy lágyíthatja a képet.
Zajcsökkentés
Csökkentheti a képzajt (kásás kép) gyenge jel esetén.
„Automatikus”: automatikusan csökkenti a képzajt (csak analóg tvüzemmódban vagy kompozit jeleknél).
„Magas”/„Közepes”/„Alacsony”: módosítja a zajcsökkentés hatását.
„Ki”: a „Zajcsökkentés” funkció kikapcsolása.
MPEG
zajcsökkentés
Csökkenti a képzajt az MPEG tömörítésű műsorokban.
DRC mód
Nagyfelbontású képet ad a nagy jelsűrűségű forrásoknál (pl. Blu-ray lejátszó,
DVD-lejátszó, műholdvevő).
„Mód 1”: ajánlott üzemmód.
„Mód 2”: csak 1080i formátumban használható. A „Mód 2” különösen
hatékony, ha az eredeti hagyományos felbontású jeleket 1080i formátumra
konvertálták.
„Ki”: a „DRC mód” funkció kikapcsolása.
DRC színskála
Egyedileg beállítja a részletességet („Élethűség”) és simítást („Tisztaság”)
minden jelforrásnál. Például létrehozhat egy saját beállítást a kábeles
bemenethez és egy másikat a DVD-lejátszóhoz.
Megjelenik a „DRC színskála”. A F/f/G/g gombokkal állítsa be a jelzés
helyét (z).
A z jelet magasabbra tolva az „Élethűség” tengelyen, a kép részletesebb lesz.
A z jelet jobbra tolva a „Tisztaság” tengelyen, a kép simább lesz.
Részletes
beállítások
Részletesebb képbeállítás. Ha a „Kép üzemmód” opciónál az „Élénk”
beállítást választja, akkor ezeket a beállításokat nem módosíthatja.
„Törlés”: minden módosított képbeállítás visszaállítása a gyári értékre.
„Fekete korrekció”: finomítja a kép fekete területeinek árnyalását, ezzel
növelve a kontrasztot.
„Részl. kontraszt kiemelő”: a képernyő világosságának függvényében
önműködően a „Háttérfény” és a „Kontraszt” beállításokat a legmegfelelőbb
értékre állítja. Ez a beállítás különösen sötét jeleneteknél hatásos. Növeli a
kontrasztot a sötétebb jelenetekben.
„Gamma”: beállítja a kép világos és sötét területei közötti egyensúlyt.
„Tiszta fehér”: kiemeli a fehér színeket.
„Színtartomány”: módosítja a színtartományt. A „Kibővített” opció az élénk
színeket adja vissza természetesebb módon, míg a „Normál” opcióval a
hagyományos színek jelennek meg.
„Élő szín”: élénkebbé teszi a színeket.
„Fehéregyensúly”: beállítja a színhőmérsékletet színenként.
„Részlet kiemelő”: növeli a kép részletességét.
„Él kiemelő”: kiemeli a kép kontúrjait.
31 HU
A menüfunkciók használata
Képélesség
Hang menü
Az alábbi opciókat választhatja ki a „Hang”
menüben. A „Beállítások” opcióinak
kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”
(29. oldal).
Bemenetek
A bemenet helyes megjelenítéséhez adjon meg egy közös beállítást, vagy
állítson be minden elemet külön.
„Közös”: közös beállításokat alkalmaz, amelyekben az értékek megegyeznek
azokkal a bemenetekkel, amelyekben a „Bemenetek” opciónál „Közös”
beállítás van megadva.
Aktuális bemenet neve (pl. AV1): az aktuális bemenet minden opcióját külön
beállíthatja.
z
Állítsa az egyes bemeneteket „Közös” értékre, ha minden bemenetnél ugyanazokat a
beállításokat kívánja használni.
Hang mód
„Dinamikus”: kiemeli a magas és a mély hangokat.
„Normál”: normál hang. Mindennapi tévézéshez ajánlott.
„Egyéni”: lapos átviteli görbe. Egyéni beállítások tárolását is lehetővé teszi.
Törlés
A „Hang” menü minden beállítását a gyári értékre állíthatja vissza (a
„Bemenetek”, a „Hang mód” és a „Kettős hang” menüpontok kivételével).
Magas hangszín
Beállíthatja a magashangokat.
Mély hangszín
Beállíthatja a mélyhangokat.
Balansz
Eltolhatja a hangerőegyensúly beállítást a bal vagy jobb hangsugárzó felé.
Állandó hangerőszintet tarthat akkor is, ha a hangerő ugrásszerűen
Auto
hangerőszabályozás megváltozik (pl. a reklámok általában hangosabbak az egyéb műsoroknál).
Hangerő eltolás
Beállítja az aktuális bemenet hangszintjét a többi bemenethez képest, ha a
„Bemenetek” opciónál az aktuális bemenet neve van megadva (pl. AV1).
Térhang
„S-FORCE Front Surround”: normál sztereó adáshoz, 5.1 csatornás digitális
sugárzású térhangzású hanghoz és csatlakoztatott készülékről érkező hanghoz
vehető igénybe.
„Ki”: normál (2 csatornás) sztereó hanggá alakítja át az 5.1-es és egyéb
digitális sugárzású térhangzású hangot. A többi adás hangját az eredeti módon
adja vissza.
32 HU
Beszédkiemelés
Beállítja az emberi hang tisztaságát. Ha például a hírolvasó hangja nem
érthető, akkor az érték növelésével tisztábbá teheti a hangot. Ezzel szemben
sportműsor nézésekor az érték csökkentésével lágyíthatja a kommentátor
hangját.
Hangkiemelő
Erőteljesebb hatást kölcsönözhet a hangnak, kiegyenlítve a hangsugárzók
fáziselcsúszását.
Kettős hang
Sztereó vagy kétnyelvű adáshoz választhatja ki a hangszóróból hallható
hangot.
„Sztereó”/„Mono”: sztereó adáshoz.
„A”/„B”/„Mono”: kétnyelvű adáshoz válassza ki az „A”-t az 1-es
hangcsatornához, a „B”-t a 2-es hangcsatornához vagy a „Mono”-t mono
hanghoz, amennyiben elérhető.
~
Amennyiben, a tv-készülékhez csatlakoztatott külső készüléket választ ki, állítsa a
„Kettős hang” beállítást „Sztereó”-ra, „A”-ra vagy „B”-re. Ha azonban a HDMIaljzatba csatlakoztatott külső készülék van kiválasztva, akkor a „Sztereó” beállítás van
rögzítve (kivéve a hangbemenet aljzat használatakor).
A menüfunkciók használata
33 HU
Képernyő menü (kivéve PC-bemenet)
Az alábbi opciókat választhatja ki a „Képernyő
beállítás” menüben. A „Beállítások” opcióinak
kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”
(29. oldal).
Bemenetek
A bemenet helyes megjelenítéséhez adjon meg egy közös beállítást, vagy
állítson be minden elemet külön.
„Közös”: közös beállításokat alkalmaz, amelyekben az értékek megegyeznek
azokkal a bemenetekkel, amelyekben a „Bemenetek” opciónál „Közös”
beállítás van megadva.
Aktuális bemenet neve (pl. AV1): az aktuális bemenet minden opcióját külön
beállíthatja.
~
A következő elemek közül választhat: „Képernyő formátum”, „Képeltolás”,
„Függőleges eltolás” és „Függőleges méret”.
z
Állítsa az egyes bemeneteket „Közös” értékre, ha minden bemenetnél ugyanazokat a
beállításokat kívánja használni.
Képernyő formátum A képernyőformátummal kapcsolatban lásd a „A képernyő üzemmód kézi
megváltoztatása, az adásnak megfelelően” című részt a 16. oldalon.
Auto formátum
Önműködően beállítja a képernyő formátumot a műsor jelének megfelelően.
A beállítás megtartásához válassza az „Ki” opciót.
4:3 alaphelyzet
Kiválaszthatja az alapértelmezett képernyű üzemmódot a 4:3 arányú adáshoz.
„Smart”: a hagyományos 4:3 adásokat szélesképernyős formában jeleníti meg.
„4:3”: a hagyományos 4:3 adásokat az eredeti képaránnyal jeleníti meg.
„Ki”: akkor is megtartja az aktuális „Képernyő formátum” beállítást, ha
átkapcsol egy másik csatornára vagy bemenetre.
Képeltolás
Beállíthatja a képterületet.
„Teljes felbontás”: az eredeti méretben jeleníti meg a képet 1080i vagy 1080p
jelforrás esetén úgy, hogy a széleit levágja.
„+1”: megjeleníti az eredeti képterületet. Ez a beállítás kiválasztható a
bemenő HDMI videojeleknél, kivéve a 1080i vagy 1080p jeleket.
„Normál”: megjeleníti az ajánlott képterületet.
„-1”/„-2”: nagyítja a képet a szélek elrejtésével.
34 HU
Vízszintes eltolás
Beállíthatja a kép vízszintes helyzetét.
Függőleges eltolás
Beállítja a kép függőleges pozícióját, ha a „Képernyő formátum” beállítása
„Smart”, „Zoom” vagy „14:9”.
Függőleges méret
Beállítja kép függőleges méretét, ha a „Képernyő formátum” beállítása
„Smart”.
A menüfunkciók használata
35 HU
Képernyő menü (PC-bemenethez)
A PC-bemenet kiválasztásakor kiválaszthatja a
„Képernyő beállítás” menü opcióit. A
„Beállítások” opcióinak kiválasztásához lásd:
„Navigálás a menükben” (29. oldal).
Automatikus
beállítás
Automatikusan beállítja a kép pozícióját, fázisát és pixelértékét, amikor a tvkészülék bemenő jelet kap a csatlakoztatott PC-ről.
z
Előfordulhat, hogy az „Automatikus beállítás” funkció nem működik megfelelően
bizonyos bemeneti jelek esetén. Ilyen esetben kézzel állítsa be a „Fázis”, „Pixel”,
„Vízszintes eltolás” és a „Függőleges eltolás” paramétereket.
Törlés
Visszaállítja a PC képernyőbeállításit a gyári értékekre.
Fázis
Beállíthatja a fázist a kép villogása esetén.
Pixel
Beállíthatja a képpontok kiosztását, ha a képen függőleges csíkok jelennek
meg.
Vízszintes eltolás
Beállíthatja a kép vízszintes helyzetét.
Függőleges eltolás
Beállíthatja a kép függőleges pozícióját.
Képernyő formátum Kiválaszthat egy képernyő üzemmódot a számítógépes jel megjelenítéséhez.
„Normál”: a képet az eredeti méretben jeleníti meg.
„Teljes 1”: felnagyítja a képet a függőleges képterület kitöltéséhez megőrizve
a vízszintes-függőleges képarányt.
„Teljes 2”: felnagyítja a képet a képterület teljes kitöltéséhez.
36 HU
Videó beállítások menü
Az alábbi opciókat választhatja ki a „Videó
beállítások” menüben. A „Beállítások” opcióinak
kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”
(29. oldal).
Mozgásjavító
Egyenletesebb mozgású képet biztosít és csökkenti a kép elmosódottságát.
„Magas”: simább képmozgást biztosít, pl. filmeknél.
„Normál”: egyenletes mozgású képeket biztosít. Ezt a beállítást normál
használatnál alkalmazza.
„Ki”: ezt a beállítást akkor alkalmazza, amikor a „Magas” és a „Normál”
beállítás képzajt eredményez.
~
A videojel függvényében előfordulhat, hogy nem látja a hatást, még akkor sem, ha
megváltoztatja a beállítást.
Javítja a képmozgást DVD vagy videokazetta lejátszásakor, csökkentve a kép
elmosódottságát és szemcsézettségét.
„Automatikus 1”: az eredeti filmnél simább képmozgást biztosít. Ezt a
beállítást normál használatnál alkalmazza.
„Automatikus 2”: az eredeti filmet változatlanul hagyja.
„Ki”: a „Film üzemmód” funkció kikapcsolása.
~
Amennyiben a kép rendellenes jeleket tartalmaz vagy túl sok a képzaj, a „Film
üzemmód” önműködően kikapcsolásra kerül, még akkor is, ha az „Automatikus 1” vagy
az „Automatikus 2” opció van kiválasztva.
Játék/Szöveg mód
Az optimális képernyőt biztosítja a videojátékokról és számítógépekről
érkező, finom vonalakat és karaktereket tartalmazó képekhez. A „Be”
beállítás aktív a finom vonalak és karakterek megjelenítéséhez.
Videó/Fotó mód
Megfelelő képminőséget biztosít a bemenő jelforrásnak (videó vagy fénykép)
az adott opció kiválasztásával.
„Videó-A”: beállítja a képminőséget a bemenő jelforrásnak (videó vagy
fénykép) megfelelően, ha közvetlenül csatlakoztat Sony HDMI-kimenetre
képes készüléket, amely támogatja a „Videó-A” üzemmódot.
„Videó”: megfelelő képminőséget biztosít a mozgóképekhez.
„Fotó”: megfelelő képminőséget biztosít az állóképekhez.
~
A beállítás „Videó” módon marad, ha a Videó-A üzemmód nem támogatott a
csatlakoztatott készüléken, akkor is, ha a „Videó-A” van kiválasztva.
Folytatódik
37 HU
A menüfunkciók használata
Film üzemmód
x.v.Colour
A forrás színterét átvéve az eredetihez hűebben jeleníti meg a mozgóképeket.
~
A beállítás „Normál” módon marad, ha a bemeneti jel HDMI (RGB), akkor is, ha az
„x.v.Colour” van kiválasztva.
Fotó színtartomány Kiválasztja az (sRGB, sYCC, Adobe RGB) opciót a kimeneti színtér HDMI
vagy komponens-bemenethez csatlakoztatott készülék kimeneti
jeltartományához való illesztésére.
~
• Válassza a „sYCC” beállítást, ha a készülék támogatja az „x.v.Colour” opciót.
• A beállítás „sRGB” módon marad, ha a bemeneti jel HDMI (RGB), akkor is, ha az
„sYCC” van kiválasztva.
Szín mátrix
Általában a gyári beállításban használatos (ha az AV1/2/7 (Kompozit és SVideo bemenet) beállítása „ITU601”, és az AV3/4/5/6/8 (komponens
bemenet) beállítása „Automatikus”). Ha a bemenő kép színtónusa nem felel
meg a színnormának és természetellenesnek tűnik, válassza az „ITU601” vagy
„ITU709” beállítást, amely normalizálja a színtónust.
RGB dinamika
tartomány
Természetes színt állít elő a HDMI színbemenet (RGB) fényességértékeinek
reprodukálásával. Állítsa „Automatikus” értékre a normál használathoz.
Csak akkor módosítsa, ha a kép színei nem természetesek.
Színrendszer
A bemeneti műsorforrás jelének megfelelően kiválasztja a színrendszert
(„Automatikus”, „PAL”, „SECAM”, „NTSC3.58” vagy „NTSC4.43”).
38 HU
Audió beállítások menü
Az alábbi opciókat választhatja ki a „Audió
beállítások” menüben. A „Beállítások” opcióinak
kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”
(29. oldal).
Be- és kikapcsolhatja a tv-készülék beépített hangszóróit.
„TV-hangszóró”: tv hangsugárzók bekapcsolt állapotában a tv hangját a tv
hangszóróin keresztül hallja.
„Audió rendszer”: tv hangsugárzók kikapcsolt állapotában tv hangját csak az
audiokimeneti aljzatokhoz csatlakoztatott, külső audiokészüléken keresztül
hallja.
Ha HDMI vezérléssel kompatibilis készüléket csatlakoztatott, akkor
bekapcsolhatja a tv-készülékhez kapcsolódóan kezelt készüléket. Ezt a
beállítást el kell végezni a készülék csatlakoztatását követően.
Fejhallgató
beállítások
i Csatlakoztatva
Be- és kikapcsolhatja a tv-készülék beépített hangsugárzóit, ha fejhallgatót
csatlakoztat.
„Be”: a hang csak a fejhallgatóból hallható.
„Ki”: a hang a fejhallgatóból és a tv-készülék hangsugárzóiból is hallható.
i Hangerő
Beállítja a fejhallgató hangerejét, ha a „i Csatlakoztatva” beállítása „Ki”.
i Kettős hang
Kiválasztja a fejhallgató hangjelét sztereó vagy kétnyelvű sugárzáshoz.
Hang kimenet
„Változó”: az Ön audio rendszerének hang kimenete vezérelhető a tvkészülék távvezérlőjével.
„Rögzített”: a tv-készülék hang kimenete állandó. Használja audio
rendszerének távvezérlőjét a hangerő (és más jellemzők) beállításához.
39 HU
A menüfunkciók használata
Hangszóró
Beállítás menü
Az alábbi opciókat választhatja ki a „Beállítás”
menüben. A „Beállítások” opcióinak
kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”
(29. oldal).
Időzítő beállítások
Beállíthatja az időzítőt a tv-készülék be- és kikapcsolásához.
Elalvás időzítő
Beállíthat egy időtartamot, amely után a tv-készülék automatikusan
készenléti üzemmódba kapcsol.
Amikor az „Elalvás időzítő” funkciót bekapcsolta, az (Időzítő) kijelzés a tvkészülék előlapján narancssárgán világít.
z
• Ha kikapcsolja a tv-készüléket, majd visszakapcsolja, az „Elalvás időzítő” visszaáll
„Ki” állásba.
• Egy perccel a készenléti üzemmódba kapcsolás előtt egy értesítő üzenet jelenik meg
a képernyőn.
Bekapcsolási időzítő
Beállíthatja az időzítőt a készülék készenléti üzemmódból való
bekapcsolásához.
„Nap”: beállítja a napot, amelyen aktiválni kívánja a „Bekapcsolási időzítő”
funkciót.
„Idő”: beállíthatja a tv-készülék bekapcsolásának időpontját.
„Időtartam”: beállíthatja azt az időtartamot, mely után a tv-készülék
önműködően készenléti üzemmódba kapcsol.
„Hangerő beállítás”: beállíthatja a tv-készülék bekapcsolásakor érvényes
hangerőt.
Óra beállítása
Lehetővé teszi az óra kézzel történő beállítását. Ha a tv-készülék digitális
csatornákat fog, az óra nem állítható be kézzel, mivel a vett adásba kódolt
időjel állítja be.
40 HU
AV beállítás
Nevet rendelhet azokhoz a külső készülékhez, melyeket az oldalsó vagy a
hátoldali aljzatokhoz csatlakoztatott. A név rövid ideig megjelenik a
képernyőn, a megfelelő bemenet kiválasztásakor. Kihagyhatja annak a
csatlakoztatott eszköznek a bemeneti jeleit, amelyiket nem szeretné
megjeleníteni a képernyőn.
1 Használja a F/f gombokat a bemenő forrás kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
2 Használja a F/f gombokat az opció kiválasztásához, majd nyomja meg
a
gombot.
Készüléknevek: a tárolt nevek közül hozzárendelhet egyet a csatlakoztatott
készülékhez.
„Szerkesztés:”: saját nevet hozhat létre. Végezze el a 2 – 4. lépéseket a
„Programnevek” (43. oldal) című részben.
„Ugrás”: kihagyja azokat a bemeneteket, melyekhez nem csatlakoztatott külső
készüléket.
Automatikus
S-Video
Az
7 S-videó aljzat bemeneti jelét választhatja ki, ha az
aljzatokat egyaránt csatlakoztatta.
AV2 kimenet
Beállíthatja a készülék hátoldalán található
/
2 aljzaton továbbítani
kívánt jelet. A
/
2 aljzathoz csatlakoztatott videomagnóval vagy más
felvevő készülékkel felvételt készíthet a tv-készülék egyéb aljzataihoz
csatlakoztatott külső készülékről.
„TV”: a sugárzott műsort továbbítja.
„AV1”: az
/
1 aljzathoz csatlakoztatott készülék jelét továbbítja.
/
7 aljzathoz csatlakoztatott készülék jelét továbbítja.
„AV7”: az
„Automatikus”: mindig a képernyőn megjelenített műsort továbbítja (kivéve
a
/ 3,
/ 4, HDMI IN 5, HDMI IN 6, HDMI IN 8 és a PC IN
/
aljzatok jeleit).
HDMI beállítás
Ez a menü a HDMI aljzathoz csatlakoztatott, HDMI vezérléssel kompatibilis
készülékek beállítására használható. Felhívjuk a figyelmét, hogy a HDMI
vezérléssel kompatibilis csatlakoztatott készüléken is el kell végeznie az
összehangolással kapcsolatos beállításokat.
/
7
Eszközök auto. kikapcsolása
Ha „Be”-ra állítja, a HDMI vezérléssel kompatibilis készülék a tv-készülékkel
egy ütemben kapcsolódik ki.
TV auto. bekapcsolása
Amikor ezt „Be” -re állítja, továbbá ha a csatlakoztatott HDMI vezérléssel
kompatibilis készülék be van kapcsolva, akkor a TV-készülék automatikusan
bekapcsol, és a csatlakoztatott készüléktől érkező HDMI bemenetet jeleníti
meg.
HDMI eszközlista
Megjeleníti a csatlakoztatott, HDMI vezérléssel kompatibilis készülékek
listáját.
~
Nem használhatja a „HDMI vezérlés” opciót, ha a tv-készülék vezérlését HDMI
vezérléssel kompatibilis hangrendszerrel kapcsolta össze.
Folytatódik
41 HU
A menüfunkciók használata
HDMI vezérlés
Beállítja hogy HDMI vezérléssel kompatibilis készülék és a tv-készülék
összehangoltan végezze a műveleteket, vagy sem. Ha ezt a beállítást „Be”-ra
állítja, az alábbi lehetőségek lesznek elérhetők.
Autom. beállítás
Elindítja a kezdeti beállítást a nyelv és az ország/régió kiválasztásához
valamint minden elérhető digitális és analóg csatorna behangolásához.
Rendszerint nincs szükség erre a műveletre, mert a nyelv és ország/régió
kiválasztása, illetve a csatornák tárolása a tv-készülék első üzembe
helyezésekor megtörtént (6. oldal).
Ez az opció lehetővé teszi az említett művelet megismétlését (pl. a tvcsatornák újrahangolását költözés után, vagy új csatornák keresését,
melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg).
Takarékos
üzemmód
Kiválaszthatja az energiatakarékos üzemmódot a tv-készülék
energiafogyasztásának csökkentésére.
Ha a „Kép kikapcsolás” opciót választja, a kép kikapcsol, és a
világít a készülék előlapján. A hang változatlan marad.
Fényérzékelő
„Be”: önműködően optimalizálhatja a képbeállítást a helyiség
fényviszonyainak megfelelően.
„Ki”: a „Fényérzékelő” funkció kikapcsolása.
jelző zölden
~
Győződjön meg arról, hogy nem tett semmit az érzékelő elé, mert az befolyásolhatja
annak működését. Lásd a 14. oldalt az érzékelővel kapcsolatos további információkért.
Logo világítás
Be- és kikapcsolja a Sony emblémát a tv-készülék elején.
A tv-készüléket készenléti üzemmódba állítja, ha 30 másodpercig nem érkezik
PC
energiagazdálkodás jel a PC-bemenetre.
Nyelv/Ország
Kiválaszthatja a menü nyelvét.
Termékinformáció
A tv-készülék rendszerinformációit jelenítheti meg.
Mindent visszaállít
Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékre, majd megjeleníti az
„Autom. beállítás” képernyőt.
~
• Ügyeljen arra, hogy ne kapcsolja ki a tv-készüléket, vagy ne nyomjon meg semmilyen
gombot ez idő alatt (kb. 30 másodpercig).
• Az összes beállítás (beleértve a Digitális kedvencek listáját, az ország, a nyelv
beállításait, az önműködően behangolt csatornákat, stb.) visszaáll a gyárilag
megadott értékre.
42 HU
Analóg beállítások menü
Az alábbi opciókat választhatja ki a „Analóg
beállítások” menüben. A „Beállítások” opcióinak
kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”
(29. oldal).
Közvetlen
számbeírás
Ha a „Be” opciót választja a „Közvetlen számbeírás” menüben, a kívánt
analóg csatornát a távvezérlő számgombjaival (0 – 9) is kiválaszthatja.
~
Ha a „Be” opciót választja a „Közvetlen számbeírás” menüben, a 10-es vagy annál
nagyobb (két számjegyű) csatornák kiválasztása nem lehetséges a számgombokkal.
Behangolhat minden rendelkezésre álló analóg csatornát.
Ez az opció lehetővé teszi a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy új
csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg.
Programrendezés
Megváltoztathatja a tárolt csatornák sorrendjét.
1 Használja a F/f gombokat az új helyzetbe elmozdítani kívánt csatorna
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
2 Használja a F/f gombokat a csatorna új helyzetének kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
Programnevek
Maximum 5 betűből vagy számból álló nevet rendelhet a csatornához. A
csatorna kiválasztásakor a név rövid ideig megjelenik. (A csatornák nevét a
készülék általában önműködően beolvassa a Teletext rendszerből (ha
rendelkezésre áll).)
1 Használja a F/f gombokat a megnevezni kívánt csatorna
kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
2 Használja a F/f gombokat a kívánt betű vagy szám (használja a „_”
karaktert szóköz beviteléhez), majd nyomja meg a g gombot.
Amennyiben hibás karaktert vitt be
Használja a G/g gombokat a helytelen karakter kiválasztásához. Ezután
használja a F/f nyilakat a helyes karakter kiválasztásához.
Az összes karakter törlése
Válassza ki az „Törlés”-t, majd nyomja meg a
gombot.
3 Ismételje a 2-es lépést a teljes név megadásához.
4 Válassza ki az „OK” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
Folytatódik
43 HU
A menüfunkciók használata
Automatikus
hangolás
Kézi hangolás
Mielőtt kiválasztaná a „Cimke”/„AFT”/„Audio szűrő”/„Ugrás”/„Dekóder”/
„LNA” opciót, a PROG +/– gombokkal válassza ki a megfelelő csatornát.
Olyan csatornát nem választhat ki, amelynél a kihagyás („Ugrás”) funkció
aktív (45. oldal).
Programhely/Rendszer/Csatorna
Csatornák kézi tárolása.
1 Használja a F/f gombokat, a „Programhely” kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
2 Használja a F/f gombokat a kézzel behangolni kívánt programhely
sorszámának kiválasztásához (amennyiben videomagnót hangol be,
válassza ki a 00 programhelyet), majd nyomja meg a RETURN gombot.
3 Használja a F/f gombokat, a „Rendszer” kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
4 Használja a F/f gombokat a tv-rendszer kiválasztásához, majd nyomja
meg a RETURN gombot.
B/G: Nyugat-európai országok/régiók
I: Az Egyesült Királyság
D/K: Kelet-európai országok/régiók
L: Franciaország
5 Használja a F/f gombokat, a „Csatorna” kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
6 Használja a F/f gombokat az „S” (kábelcsatornák esetén) vagy a „C”-t
(földi sugárzású csatornák esetén), majd nyomja meg a g gombot.
7 Az alábbiak szerint hangolja be a csatornákat:
Amennyiben nem tudja a csatorna sorszámát (frekvenciáját)
Használja a F/f gombokat a következő elérhető csatorna megkereséséhez.
Amikor egy csatornát a tv-készülék megtalál, a keresés leáll. A keresés
folytatásához használja a F/f gombokat.
Amennyiben tudja a csatorna sorszámát (frekvenciáját)
A számgombok segítségével adja meg a kívánt programcsatorna vagy a
videomagnó csatornájának számát.
8 Nyomja meg a gombot a „Megerősít” opcióhoz való ugráshoz, majd
nyomja meg a
gombot.
9 Használja a f gombot az „OK” kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
A többi csatorna kézzel történő beállításához ismételje meg a fenti
műveletsort.
Cimke
Tetszés szerinti nevet rendelhet (maximum 5 betű vagy szám) a kiválasztott
csatornához. A csatorna kiválasztásakor a név rövid ideig megjelenik.
A karakterek beírásához kövesse a „Programnevek” rész 2 – 4. lépéseit
(43. oldal).
AFT
Ha úgy érzi, hogy finomhangolással tovább javítható a kép, kézi vezérléssel
beállíthatja a megfelelő vételi minőséget.
A finomhangolást –15 és +15 között állíthatja be. Ha az „Be” beállítás van
kiválasztva, akkor a finomhangolás automatikusan történik.
44 HU
Audio szűrő
Ha a mono adások hangja torzított, az egyes csatornáknál javíthatja a
hangminőséget. A nem szabványos jelek hangtorzítást vagy szaggatott hangot
okozhatnak mono műsorok megtekintésekor.
Amennyiben nem tapasztal hangtorzulást, ajánljuk, hogy hagyja ezt a
menüpontot az alapértelmezett „Ki”-ra beállítva.
~
Nem hallgathat sztereó vagy kettős hangot, ha az „Alacsony” vagy „Magas” opciót
választotta.
Ugrás
A készülék kihagyja a nem kívánt analóg csatornákat, amikor a PROG +/–
gombokkal csatornát vált. (A számgombokkal továbbra is kiválaszthatja a
kihagyott csatornákat.)
Dekóder
Megjelenítheti és felveheti a kódolt csatorna műsorát, ha közvetlenül a
1, SCART aljzathoz, vagy egy videomagnón keresztül a
/
2
aljzathoz dekódert csatlakoztat.
/
~
Az „Ország” opciónál (7. oldal) kiválasztott országtól/régiótól függően előfordulhat,
hogy ez a menüpont nem elérhető.
Megerősít
Elmentheti a „Kézi hangolás” beállítások módosításait.
45 HU
A menüfunkciók használata
LNA
Nagyon gyenge adásjel (zajos kép) esetén javítja az egyes csatornák
képminőségét.
Amennyiben nem lát javulást a kép minőségében, még akkor sem, ha „Be”-ra
állítja ezt az opciót, akkor állítsa „Ki”-ra (alapértelmezett beállítás).
Digitális beállítások menü
Az alábbi opciókat választhatja ki a „Digitális
beállítások” menüben. A „Beállítások” opcióinak
kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”
(29. oldal).
~
Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhetők egyes
országokban/régiókban.
Digitális hangolás
Digitális automatikus hangolás
Behangolhatja az elérhető digitális csatornákat.
Ez az opció lehetővé teszi a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy új
csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg.
Bővebben lásd a „A tv-készülék automatikus hangolása” részt a 7. oldalon.
Programlista szerkesztése
Törölheti a feleslegessé vált digitális csatornákat, és megváltoztathatja a
csatornák sorrendjét.
1 Használja a F/f gombokat a törölni vagy áthelyezni kívánt csatorna
kiválasztásához.
A számgombok segítségével adja meg a kívánt programcsatorna számát.
2 A digitális csatornák törlése, vagy a sorrend megváltoztatása a
következőképpen történik.
A digitális csatorna eltávolításához
Nyomja meg a gombot. A megerősítő üzenet megjelenését követően nyomja
gombot.
meg a G gombot a „Igen” kiválasztásához, majd nyomja meg a
A digitális csatornák sorrendjének módosításához
Nyomja meg a g gombot, majd használja a F/f gombokat a csatorna új
helyzetének kiválasztásához és nyomja meg a G gombot.
3 Nyomja meg a RETURN gombot.
Digitális kézi hangolás
Kézzel is behangolhatja a digitális csatornákat. Akkor vehető igénybe ez a
szolgáltatás, ha a „Digitális automatikus hangolás”-t „Földi sugárzású”-ra
állította.
1 Használja a számgombot a kézzel behangolni kívánt csatorna
sorszámának kiválasztásához, majd használja a F/f gombokat a
csatorna behangolásához.
2 Amikor az elérhető csatornákat megtalálta, használja a F/f gombokat
az eltárolni kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
3 A F/f gombokkal válassza ki azt a programhelyet, ahol az új csatornát
tárolni szeretné, majd nyomja meg a gombot.
A többi csatorna behangolásához ismételje meg a fenti műveletsort.
Felirat beállítás
46 HU
„Feliratok beállítása”: ha kiválasztja a „Gyengénhallóknak” opciót, további
vizuális segédjelek jelenhetnek meg a feliratok mellett (ha a tv-csatorna
sugároz ilyen információt).
„Feliratok nyelve”: kiválaszthatja a megjelenítendő feliratok nyelvét.
„Audio típus”: az adás hangját a gyengénhallók részére érvényes állásban
játssza le, amennyiben a „Gyengénhallóknak” opciót kiválasztotta.
„Audio nyelv”: kiválasztja a műsorhoz használt nyelvet. Egyes digitális
csatornák több nyelven sugároznak műsort.
„Audio leírás”: a képi információ hangos leírását (narrációt) nyújtja, ha a tvcsatorna sugároz ilyen információt.
„Keverési szint”: beállíthatja a tv-adás hangjának és az „Audió leírás”
hangerejét.
„Dinamika tartomány”: kiegyenlíti a különböző csatornák hangereje közti
különbséget. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a funkció esetleg nem működik
egyes csatornáknál.
„Optikai kimenet”: kiválasztja a tv-készülék hátoldalán lévő DIGITAL OUT
(OPTICAL) aljzatról kimenő audiojelet. Állítsa „Automatikus” beállításra,
ha Dolby Digital-kompatibilis a csatlakoztatott készülék, illetve állítsa „PCM”
beállításra, ha a csatlakoztatott készülék nem kompatibilis.
Információs ablak
„Alap”: az információs ablakban megjelenít egy műsorinformációt.
„Teljes”: az információs ablakban megjelenít egy műsorinformációt és alatta
részletes műsorinformációt jelenít meg.
Rádió csatorna
A képernyőn háttérképet jelenít meg, miközben rádióadást hallgat.
Kiválaszthatja a háttérkép színét, vagy választhat egy véletlenszerű színt. A
háttérkép megjelenítésének ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg
bármelyik gombot.
Gyermekzár
Korhatárt állíthat be a műsorokhoz. A beállított korhatárt meghaladó műsor
csak akkor nézhető, ha beírja a megfelelő PIN kódot.
1 A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kódot.
Ha korábban nem állított be PIN kódot, egy PIN kód kérő képernyő jelenik
meg. Kövesse az alábbi „PIN kód” rész utasításait.
2 Használja a F/f gombokat a korhatár vagy a „Nincs” opció
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
3 Nyomja meg a RETURN gombot.
PIN kód
A PIN kód beállítása első alkalommal
1 A számgombokkal adja meg az új PIN kódot.
2 Nyomja meg a RETURN gombot.
A PIN kód módosításához
1 A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kódot.
2 A számgombokkal adja meg az új PIN kódot.
3 Nyomja meg a RETURN gombot.
z
A 9999-es PIN kód minden esetben elfogadásra kerül.
Folytatódik
47 HU
A menüfunkciók használata
Hang beállítás
Technikai beállítás
„Auto szolgáltatásfrissítés”: lehetővé teszi új digitális szolgáltatások észlelését
és eltárolását, amint azok elérhetővé válnak.
„Szoftverletöltés”: lehetővé teszi, hogy a tv-készülék önműködően fogadjon
szoftverfrissítéseket a meglévő antennán vagy kábeltelevíziós vezetéken
keresztül (ha kiadnak frissítést). A Sony a „Be” opció használatát javasolja.
Ha nem szeretné a készülék szoftverét frissíteni, válassza a „Ki” opciót.
„Rendszerinformáció”: megjeleníti az aktuális szoftver verziót és a jelszintet.
„Időzóna”: lehetővé teszi az adott időzóna kézi kiválasztását, ha ez nem
egyezik meg az ország alapértelmezett időzónájával.
„Auto. téli/nyári időszám.”: beállíthatja, hogy a készülék önműködően
váltson-e a nyári és a téli időszámítás között.
• „Ki”: az „Időzóna” beállítás szerint jeleníti meg az időt.
• „Be”: a naptárnak megfelelően a készülék önműködően vált a nyári és a téli
időszámítás között.
CA-modul beállítása Lehetőséget biztosít az előfizetős tv-adás eléréséhez, amennyiben igényelt egy
előfizetői kártyát (CAM). Lásd a 21. oldalon a
elhelyezkedését.
48 HU
(PCMCIA) aljzat
Kiegészítő információk
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a KDL-70X3500, KDL-52X3500, KDL-46X3500, KDL-40X3500, KDL46X3000, KDL-40X3000 típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben
előírtak szerint megfelelnek a következő műszaki jellemzőknek.
Modell neve
Rendszer
A képernyő típusa
Tv képrendszer
Szín- és videorendszer
Csatorna lefedettség
KDL-40X3500/
40X3000
KDL-46X3500/
46X3000
KDL-52X3500
KDL-70X3500
LCD (folyadékkristályos) kijelző
Analóg: A kiválasztott országától/régiótól függ: B/G/H, D/K, L, I
Digitális: DVB-T/DVB-C
Analóg: PAL, SECAM, NTSC 3,58, 4,43 (csak videó bemenet)
Digitális: MPEG-2 [email protected]/HL, MPEG-4 [email protected]/L4
Analóg: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitális: VHF/UHF
11 W + 11 W
Hangkimenet teljesítménye
Bemeneti-, kimeneti aljzatok
75 Ω-os külső aljzat VHF/UHF vételhez
Antenna/kábeltelevíziós
vezeték
21 érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC szabvány) audio-, videobemenettel,
/
1
/
3/
2 (SmartLink)
4
3/ 4
HDMI IN 5, 6, 8
Videó: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: két csatornás lineáris PCM
32, 44,1 és 48 kHz, 16, 20 és 24 bit
Analóg audiobemenet (RCA csatlakozók): 500 mV effektív, impendancia: 47 kΩ
(csak a HDMI IN 5 esetén)
PC-bemenet (lásd a 50. oldalon)
S-videobemenet (4 érintkezős mini DIN)
Kiegészítő információk
7
7
7
RGB bemenettel és TV audio-, videokimenettel.
21 érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC szabvány) audio-, videobemenettel,
RGB bemenettel, választható audio-, videokimenettel és SmartLink felülettel.
Támogatott formátumok: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 Ω, 0,3 V negatív szinkron./PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 Ω/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
Audiobemenet (RCA csatlakozók): 500 mV effektív, impedancia: 47 kΩ
Videobemenet (RCA csatlakozó)
Audiobemenet (RCA csatlakozó)
DIGITAL OUT (OPTICAL) (digitális optikai csatlakozó)/Audiokimenet (RCA csatlakozók)
PC IN
i
PC-bemenet (15 érintkezős D-sub) (lásd a 50. oldalon)
G: 0,7 Vp-p, 75 Ω, a zöldszinkron nem támogatott/B: 0,7 Vp-p, 75 Ω/
R: 0,7 Vp-p, 75 Ω/HD: 1–5 Vp-p/VD: 1–5 Vp-p
PC-audiobemenet (minijack)
Fejhallgató aljzat
Előfizetői kátya (CAM) nyílás
USB port
Energiaellátási követelmények és egyebek
220–240 V-os váltakozó áramú, 50 Hz
Tápfeszültség szükséglet
40 hüvelyk
46 hüvelyk
Képernyőméret
Kijelző felbontása
Teljesítményfelvétel
Teljesítményfelvétel
készenléti üzemmódban*
(kb. 101,6 cm képátló)
1 920 sor × 1 080 oszlop
(kb. 116,8 cm képátló)
52 hüvelyk
(kb. 132,2 cm képátló)
70 hüvelyk
(kb. 177,8 cm képátló)
240 W
285 W
320 W
630 W
0,3 W
0,4 W
Folytatódik
49 HU
Modell neve
Méretek
(szél. ×
mag. ×
mély.)
(állvánnyal)
(állvány
nélkül)
Tömeg
(állvánnyal)
(állvány
nélkül)
Mellékelt tartozékok
KDL-40X3500/
40X3000
KDL-46X3500/
46X3000
KDL-52X3500
KDL-70X3500
kb. 1 111 × 717 ×
322 mm
kb. 1 111 × 657 × 123
mm (KDL-40X3500)
kb. 1 111 × 657 × 121
mm (KDL-40X3000)
kb. 31,0 kg
kb. 1 262 × 795 ×
322 mm
kb. 1 262 × 734 × 123
mm (KDL-46X3500)
kb. 1 262 × 734 × 121
mm (KDL-46X3000)
kb. 38,0 kg
kb. 1 415 × 890 ×
384 mm
kb. 1 842 × 1 131 ×
422 mm
kb. 1 415 × 827 ×
125 mm
kb. 1 842 × 1 073 ×
150 mm
kb. 49,0 kg
kb. 93,5 kg
kb. 26,0 kg
kb. 33,0 kg
kb. 42,0 kg
kb. 80,5 kg
Lásd a „KDL-70X3500
Üzembe helyezési
útmutató”-t.
Lapozzon az „1: A tartozékok ellenőrzése” részhez a 4. oldalon.
Külön megvásárolható
tartozék
SU-WL500 fali konzol
SU-FL62 padlóállvány
Cserélhető színes előlap Cserélhető színes előlap
CRU-40X1 (csak KDL- CRU-46X1 (csak KDL40X3000)
46X3000)
* A megadott teljesítményfelvételt a készülék készenléti üzemmódban azután éri el, amikor az előzetes belső műveletek
végrehajtásra kerültek.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
PC bemeneti jel referencia táblázat
Jelek
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
HDTV
Vízszintes (oszlop) Függőleges (sor)
Vízszintes
Függőleges
Szabvány
frekvencia (kHz) frekvencia (Hz)
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESA irányelvek
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESA irányelvek
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60,0
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1280
768
60,3
75
1360
768
47,7
60
VESA
1280
1024
64,0
60
VESA
1280
1024
80,0
75
VESA
1920
1080
67,5
60
• A tv-készülék PC-bemenete nem támogatja a zöldszinkron vagy kompozit szinkron jeleket.
• A tv-készülék PC-bemenete nem támogatja a sorváltásos jeleket.
• A legjobb képminőség érdekében javasoljuk, hogy használja a fenti táblázatban vastag betűkkel szereplő
formátumokat, 60 Hz-es függőleges frekvencia beállítással. Plug-and-play üzemmódban automatikusan 60 Hz-es
függőleges frekvencia lesz kiválasztva.
50 HU
Tisztítás
Hibaelhárítás
Rendszeresen (havonta) tisztítsa meg a tvkészülék szellőzőnyílásait. Ha felgyülemlik a por,
akkor a hűtőventilátor nem működik
megfelelően.
Ellenőrizze, hogy a 1 (készenlét) kijelzés
vörösen villog-e.
Szellőzőnyílások
Ha villog
Bekapcsolt az öndiagnózis funkció.
1 Számolja meg, hogy hányszor villan a 1
(készenlét) kijelzés a két másodperces
szünetek között.
Például a kijelzés háromszor villan, majd egy két
másodperces szünet következik, ezt követően
újabb három villanás stb.
2
A tv-készülék jobb oldalán lévő 1 gombbal
kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati
csatlakozót, és közölje az eladóval vagy a
Sony szervizzel, hogyan villognak a
jelzőfények (villanások száma).
Amikor nem villog
1 Ellenőrizze a lehetőségeket az alábbi
táblázatban.
2 Ha a probléma továbbra is fennáll, javíttassa
meg készülékét egy szakemberrel.
Kép
Nincs kép vagy nincs menü információ arról az
eszközről, melyet a SCART aljzathoz
csatlakoztatott
• Nyomja meg a
/
gombot a csatlakoztatott
készülékek listájának megjelenítéséhez, majd
válassza ki a kívánt bemenetet.
• Ellenőrizze a csatlakozást a készülék és a tv-készülék
között.
Kettős kép vagy szellemkép
• Ellenőrizze az antenna/kábeltelevízió vezeték
csatlakozását.
• Ellenőrizze az antenna elhelyezését és irányát.
Csak kásás és zajos kép jelenik meg a képernyőn
• Ellenőrizze, hogy nem törött vagy görbe-e az antenna.
• Ellenőrizze, hogy az antenna nem érte-e el
élettartamának végét (3–5 év általában, tenger
közelében 1–2 év).
Folytatódik
51 HU
Kiegészítő információk
Nincs kép (a képernyő sötét) és nincs hang
• Ellenőrizze az antenna/kábeltelevízió vezeték
csatlakozását.
• Csatlakoztassa a tv-készüléket a hálózathoz, és
nyomja meg a 1 gombot a tv-készülék jobb oldalán.
• Amennyiben a 1 (készenlét) kijelzés pirosan világít,
nyomja meg a TV "/1 gombot.
Torz kép (pontozott sorok vagy sávok)
• Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajok
forrásától, mint például autóktól,
motorkerékpároktól, hajszárítóktól vagy optikai
készülékektől.
• Ha külső készüléket csatlakoztat, hagyjon elegendő
szabad helyet a külső készülék és a tv-készülék
között.
• Ellenőrizze, hogy az antennát vagy kábeltelevízió
vezetéket a mellékelt koaxiális vezetékkel
csatlakoztatta-e.
• Tartsa távol az antennavezetéket más
csatlakozóvezetékektől.
Képzaj látható a tv-csatorna megjelenitésekor
• Az „AFT” (automatikus finomhangolás) funkcióval
finomítsa a képet (44. oldal).
Néhány apró fekete és/vagy világos pont látszik a
képernyőn
• A kijelző egység képét képpontok alkotják. A kis
fekete pontok és/vagy fényes pontok a képernyőn
nem utalnak hibás működésre.
Nincsenek színek a színes műsorban
• Válassza ki a „Törlés”-t (30. oldal).
Nincs szín vagy helytelen a szín a
3. vagy 4.
aljzaton
• Ellenőrizze a
3. vagy 4. aljzat csatlakozását, és
ellenőrizze, hogy az egyes aljzatok szorosan
illeszkednek-e.
Hang
A kép jó minőségű, de nincs hang
• Nyomja meg a 2 +/– gombot vagy a % gombot
(Elnémítás).
• Ellenőrizze, hogy a „Hangszóró” beállítást a „TVhangszóró” értékre (39. oldal) állította-e be.
• Ha a HDMI-bemeneten Super Audio CD-t vagy
DVD-Audio lemezt használ, akkor előfordulhat,
hogy a DIGITAL OUT (Optical) nem ad audiojelet.
Surrogó hang hallatszik
• Ez a tv-készülék belső ventilátorának a hangja
(kivéve KDL-52X3500). Ez nem hiba.
Csatornák
Nem lehetséges a kívánt csatorna kiválasztása
• Kapcsoljon a digitális vagy az analóg üzemmódra, és
válassza ki a kívánt digitális/analóg csatornát.
Egyes csatornákon nem látható műsor
• Kódolt/Előfizetéses csatorna. Fizessen elő a fizetős
tv-adásra.
• A csatornát csak adatok továbbítására használják
(nincs kép és hang).
• Forduljon a műsorszolgáltatóhoz az adás részleteivel
kapcsolatban.
Nem jelenik meg digitális csatorna
• Kérdezze meg egy helyi szakembertől, hogy
elérhetők-e digitális adások a területen.
• Szerezzen be nagyobb érzékenységű antennát.
52 HU
Általános tanácsok
A tv-készülék automatikusan kikapcsol (a tvkészülék készenléti üzemmódba lép)
• Ellenőrizze, hogy az „Elalvás időzítő”-t aktiválta-e,
vagy erősítse meg a „Bekapcsolási időzítő” (40. oldal)
„Időtartam” beállítását.
• Amennyiben nem kap jelet és nem végez műveletet tv
üzemmódban 10 percig, a tv-készülék önműködően
készenléti üzemmódba kapcsol.
A tv-készülék automatikusan bekapcsol
• Ellenőrizze, hogy a „Bekapcsolási időzítő”-t
aktiválta-e (40. oldal).
Nem lehetséges egyes bemenő források
kiválasztása
• Válassza az „AV beállítás”-t és az „Ugrás” opcióval
törölje a bemeneti jelforrást (41. oldal).
A távvezérlő nem működik
• Cserélje ki az elemeket.
Nem lehetséges a csatorna hozzáadása a
Kedvencek listához
• Maximum 999 csatornát lehet eltárolni a Kedvencek
listában.
A „Üzleti bemutató mód: Be” üzenet jelenik meg a
képernyőn
• Válassza ki a „Mindent visszaállít” opciót a
„Beállítás” menüben (42. oldal).
Nem minden csatorna van a kábeles
műsorszórásra hangolva
• Tájékozódjon a kábelszolgáltató weboldalán.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
A kontúros képek szélei szakadozottak
• Válassza ki a „Normál” vagy a „Ki” opciót a
„Mozgásjavító” menüben (37. oldal).
A „HDMI vezérlés”-ben a „Ki” nem választható.
• Ha bármilyen HDMI vezérléssel kompatibilis audiokészüléket csatlakoztatott a TV-készülékhez, akkor
ebben a menüben a „Ki” nem választható. Ha audiokimenetet a TV hangszórókra akarja irányítani,
akkor válassza ki a „TV-hangszóró”-t a „Hangszóró”
menüben (39. oldal).
KDL-70X3500
KDL-52X3500
KDL-46X3500 KDL-46X3000
KDL-40X3500 KDL-40X3000
3-219-178-83(1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement