Sony | ICF-C1T | Sony ICF-C1T Rádiós óra Használati útmutató

4-480-528-41(3)
FM/AM rádiós óra
Kezelési útmutató
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt az elemek állandó használata szükséges, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának
végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató azon
szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kijelölt hulladékgyűjtő
helyen. A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
FIGYELEM!
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat.
Ne töltse fel, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.
Semmisítse meg az elemet haladéktalanul és a helyi
környezetvédelmi szabályok és törvények betartásával.
Tartsa távol gyermekektől.
©2014 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
Megjegyzés a licenszekkel és
védjegyekkel kapcsolatban
ICF-C1T
A „No Power No Problem™” a Sony Corporation védjegye.
Óvintézkedések
A jelenleg hallgatott rádióadás frekvenciája
csak tájékoztató értékkel van megjelenítve.
A „Minőségtanusítás” szakaszban meghatározott
tápellátással használja a készüléket.
A hálózati vezeték kihúzásakor mindig a dugaszt, és ne a
vezetéket fogja meg.
Ne hagyja a készüléket hőkibocsátó eszközök közelében,
illetve olyan helyen, ahol a készülék közvetlen napfénynek,
túlzott pornak vagy ütődésnek van kitéve.
Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet. Ne
helyezze a készüléket puha felületre (szőnyegre, takaróra), vagy
olyan anyagok közelébe (függöny), amelyek eltakarhatják a
szellőzőnyílásokat.
Ha bármilyen tárgy beleesik vagy folyadék ömlik a
készülékbe, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a
hálózati aljzatból és ellenőriztesse szakemberrel mielőtt újra
használná.
A burkolatot száraz tiszta puha törlőkendővel tisztítsa. Ne
használjon súrolószert vagy oldószert, mint például benzin
vagy alkohol, mert azok károsíthatják a készülék külső
felületét.
Ne csatlakoztassa az antenna vezetékét külső antennához.
Megjegyzések a lítium elemmel
kapcsolatban
Semmisítse meg az elemet haladéktalanul. Tárolja olyan
helyen az elemet, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá.
Ha bárki lenyelné az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az elemet egy
száraz ruhával.
Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással helyezze a
készülékbe.
Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az elemet fém
csipesszel.
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet, például
közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb hatásának.
Kijelző
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.
Hálózati vezeték
Kezdeti lépések
Csatlakoztatás hálózati
áramforráshoz
FM huzalantenna
A VOLUME + gomb mellett egy tapintható pont segít a hangerőbeállítás irányának
megállapításában.




Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati aljzathoz.
A helyes CET (Közép-Európai Idő) jelenik meg a kijelzőn.
(Ez a készülék tartalmazza a helyes naptári adatot és
időbeállítást a gyári beállításban és tartalékelemmel
rendelkezik.)
Az óra beállítása első
alkalommal
Nyomja meg: TIME ZONE.
Az „1”-es régiókód jelenik meg a kijelzőn.
2A TIME ZONE többszöri megnyomásával válasszon
egy számot a következők szerint:
Terület száma
Időzóna
0
Nyugat-Európai Idő
1 (alapérték)
Közép-Európai Idő
2
Kelet-Európai Idő
Az órakijelzés a kiválasztott időzóna szerinti kijelzésre vált kb 4
mp. múlva.
Ha ezeken az időzónákon kívüli időzónában lakik
Az európai vásárlók számára
Regisztrálja termékét ingyenesen most ezen a
honlapon:
www.sony-europe.com/myproducts
FIGYELEM!
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. Soha
ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a
készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha ne tegyen
folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni
és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el
olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van kitéve, például a napfény
vagy tűz.
Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a rendszert, a
készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel
a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.
A készülék kikapcsolt állapotban is áram alatt van. A teljes
áramtalanításhoz húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból.
Az adattábla és a biztonságra vonatkozó fontos információk a
készülék alján.
ICF-C1T-OI.indd 1
Figyelem!
Ha az elemet nem megfelelően helyezi be, robbanást idézhet
elő. Kizárólag azonos típusú elemet használjon a cseréhez.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy fontos kezelési és
üzembentartási (szervizelési) utasítások találhatóak a
készülékkel kapott nyomtatott anyagokban.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan,
Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az Európai
Úniós előírásokkal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a
jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon.
Feleslegessé vált akkumulátorok és elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a terméken, az elemen vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt
elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes
elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van
feltűntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltűntetve, ha az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy
0,004% ólomot tartalmaz. Az elemek hulladékként való
elhelyezésének szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
Az önműködő nyári időszámítás kikapcsolható.
Tartsa nyomva a DST gombot legalább 3 másodpercig
miközben az óra látható.
A Hangjelzés hallható és az „Aut  OFF” jelenik meg a kijelzőn,
amely arról tájékoztat, hogy az önműködő nyári időszámítás
kikapcsolásra került. Az órakijelzés jelenik meg.
Az önműködő nyári időszámítás visszakapcsolása.
P Tartsa nyomva a DST gombot legalább 3 másodpercig
miközben az óra látható. Hangjelzés hallható és az „Aut  On”
jelenik meg a kijelzőn, amely arról tájékoztat, hogy az
önműködő nyári időszámítás bekapcsolásra került. Az
órakijelzés jelenik meg.
Műveletek
Az óra kézi beállítása
Az óra kézi beállításához a következők szerint járjon el.
1
Legalább 3 másodpercig tartsa nyomva a ENTER/
TIME SET gombot.
Hangjelzést fog hallani és az évszám utolsó két helyiértéke
villogni fog a kijelzőn.
2A + vagy a – gomb többszöri megnyomásával
válassza ki az évet, majd nyomja meg az ENTER/
TIME SET gombot.
3
A pontos kézi órabeállításhoz nézze meg a „Kézi órabeállítás”
szakaszt.
Megjegyzés
Szállítás közben és az első használatkor az óra értéke
eltérhet. Ebben az esetben a pontos kézi órabeállításhoz
nézze meg a „Kézi órabeállítás” szakaszt.
Az önműködő nyári időszámítási
beállítás
Ez a készülék automatikusan beállítja a nyári időszámítást. A „DST”
automatikusan megjelenik a kijelzőn a nyári időszámítás
kezdetekor és eltűnik a nyári időszámítás elmúltával.
A nyári időszámítás beállítása a GMT (Greenwich-i Idő) alapján fog
megtörténni.
A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján 13:00-kor
kezdődik.
A nyári időszámítás október utolsó vasárnapján 02:00-kor
végződik.
Megjegyzés
A nyári időszámítás bevezetése a helyi törvények és
jogszabályok hatálya alá esik. Amennyiben ezek a kívánt
beállítással ellentmondásban vannak, kapcsolja ki a nyári
időszámítás funkciót és szükség szerint kézzel állítsa azt be.
Azon vásárlók, akik olyan régióban élnek, ahol nincs nyári
időszámítás használatban ki kell kapcsolják a funkciót a
készülék használata előtt.
Ha ébresztés (vagy szundi funkció) közben egy második
ébresztési hangot hall, akkor a második ébresztési időpont
aktiválódott.
Az ENTER/TIME SET, DST és TIME ZONE gombok nem
használhatók miközben az ébresztés vagy a szunyókálás
funkció be van kapcsolva.
Ha ugyanaz az ébresztési idő van beállítva mind az ALARM
A és ALARM B ébresztéshez, akkor az ALARM A elsőbbséget
élvez.
Ha nem történik művelet mialatt az ébresztés történik, akkor
az mintegy 60 perc után leáll.
Az ébresztési funkció a nyári időszámítás első és utolsó
napján is a szokásosnak megfelelően működik. Ha az
automatikus nyári időszámítás funkció be van kapcsolva, és
az ébresztés a kihagyott időszakra esik a nyári időszámítás
kezdetekor, akkor az ébresztés nem fog megszólalni. Ha az
ébresztés arra az időszakra van beállítva a nyári időszámítás
végekor, ami kétszer történik meg, akkor az ébresztés kétszer
fog megszólalni.
Megjegyzés az ébresztésről áramkimaradás esetén
Ismételje meg a 2. lépést a hónap, nap, óra
beállításához.
Az óra beállítása után két rövid hangjelzést fog hallani és
másodpercek nullától kezdik meg a számlálást.
Megjegyzés
Ha nem nyom meg semmilyen gombot kb. 1 percen
keresztül a beállítás közben, akkor az órabeállítás
megszakad.
Ha a nyári időszámítás megkezdődik
akkor, ha az automatikus nyári
időszámítás funkció ki van kapcsolva
Állítsa be az órát kézzel, ha kikapcsolta az automatikus nyári
időszámítás funkciót.
Rádió hallgatása
1
Nyomja meg a RADIO gombot a rádió
bekapcsolásához.
2
Válassza ki a kívánt BAND hullámsávot (AM vagy
FM).
3
4
Hangolja be a kívánt állomást a TUNING gombbal.
Áramkimaradás esetén az ébresztési funkciók működni fognak, az
akkumulátor teljes lemerüléséig. Azonban egyes funkciók az
alábbiak szerint változnak:
A képernyőkijelzés eltűnik.
Ha az ébresztési hang RADIO-ra van állítva, automatikusan
BUZZ-ra kerül átállításra.
Ha az áram visszatér mialatt az ébresztés történik, akkor az
ébresztés mintegy 60 percig folyamatosan hallható lesz.
Az ébresztési hang hallható lesz kb. egy percen keresztül,
egy időre elhallgat, majd újból hallható lesz a zümmögő
ébresztési hang, ha sem a SNOOZE/BRIGHTNESS sem az
ALARM RESET/OFF gombot nem nyomja meg a zümmögő
ébresztési hang elhangzása közben.
Áramszünet esetén ha az ébresztési hang hallható, majd
elhallgat (akár automatikusan 1 perc után vagy a SNOOZE/
BRIGHTNESS gomb megnyomása miatt) öt alkalommal,
akkor az ébresztés automatikusan törlésre kerül. A zümmögő
ébresztés 30 percen keresztül lesz hallható az áram
visszatérte után, ha az az ébresztési időszak 60 perces
időablakán belül történik meg.
Ha megnyomja a SNOOZE/BRIGHTNESS gombot mialatt az
ébresztési hangot hallja, a szundikálási időtartam 10 percre
fog beállni. Áramki SNOOZE/BRIGHTNESS maradás esetén a
szundikálási idő nem állítható be 10 percnél hosszabb
időtartamra.
I Ha az „” látható a kijelzőn, akkor az ébresztés nem lesz
hallható áramkimaradás esetén. Cserélje ki az elemet, ha az „”
látható.
Az ébresztés beállítása
A kétszeres ébresztés funkcióval két különböző időpontot
állíthat be ébresztésként (ALARM A és ALARM B).
Mindkét programhoz beállítható egy időpont és az ébresztés
hangjának kiválaszthatja a RADIO-t (rádió) vagy a BUZZ-t
(zümmögő).
Az ébresztés beállítása előtt
Ellenőrizze, hogy beállította-e a pontos időt (lásd „Az óra kézi
beállítása” szakaszban).
A rádiós ébresztési hang használatához először hangoljon be egy
rádióállomást és állítsa be a hangerőt. (Lásd a „Rádió hallgatása”
szakaszt.)
Ébresztés beállítása
1 Válassza ki az ALARM A (vagy B) ébresztéshez az
ébresztési hangot (RADIO vagy BUZZ).
ALARM A esetén
Zenehallgatás közben aludhat el a beépített kikapcsolás
időzítő alkalmazásával, amely önműködően kikapcsolja a
készüléket a beállított időtartam leteltekor.
2A SET ALARM TIME + vagy – gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a kívánt időpontot
miközben az ébresztés ideje látható a kijelzőn.
Beállítás közben az „A” (vagy „B”) villog a kijelzőn.
Az ébresztési idő beállításának elvégzésével az órakijelzés
pár másodperc után visszatér és az „A” (vagy „B”) jelzés
villogás helyett világít.
A beállított időpontban megszólal a rádió, vagy a
zümmögő hang lassan felhangosodva megszólalni. (az „A”
(vagy „B”) villog a kijelzőn.)
Az időzítés törlése
Nyomja meg az ALARM RESET/OFF gombot az
ébresztés kikapcsolásához.
Az ébresztés a következő napon ugyanabban az időpontban
megismétlődik.
Néhány perces további szunyókáláshoz
Nyomja meg: SNOOZE/BRIGHTNESS.
Az ébresztőhang kikapcsol, azonban körülbelül 10 perc után
ismét megszólal.
A SNOOZE/BRIGHTNESS gomb többszöri megnyomására a
szunyókálás ideje az alábbiak szerint változik:
A kijelző kb. 4 másodpercen keresztül a szunyókálás idejét
mutatja, majd visszatér az órakijelzéshez. (Az „A” (vagy „B”)
villog a kijelzőn.)
A rádió a beállított időtartamon keresztül fog működni, majd
kikapcsol.
Az elalvásidőzítő kikapcsolásához nyomja meg a SLEEP
gombot többször, az „OFF” megjelenéséig.
A rádió kikapcsolása a beállított
időtartam letelte előtt
Nyomja meg: ALARM RESET/OFF.
Az elalvásidőzítő és az ébresztés
használata egyszerre
Rádióhallgatás közben aludhat el és felébredhet a zümmögő
vagy rádió hangra a beállított időpontban.
Állítsa be az ébresztést, majd állítsa be az elalvás
időzítőt.
Helyezzen be új elemet az elemtartóba a  oldallal
felfelé.
T Az elemet az elemtartóból úgy vegye ki, hogy kitolja azt a
PUSHfelirattal jelölt irányba tolva. (Lásd: -).
3
Helyezze vissza az elemtartót a készülékbe a horony
mentén, majd nyomja vissza kattanásig. (Lásd:
-).
A fül rögzíti az elemtartót.
4
Nyomja meg a RADIO gombot, hogy a „”
eltűnjön a kijelzőről.
Megjegyzések
Elemcsere közben ne húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóból. Ellenkező esetben a beállított dátum, idő,
ébresztés és állomáshely adatok elvesznek.
Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki
belőle az elemet, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a
korrózió okozta meghibásodásokat.
Hibaelhárítás
Ha az alábbi ellenőrzések elvégzése után a probléma még
mindig fenn áll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
A kijelzőn a „0:00” felirat villog áramkimaradás
miatt.
Az elem lemerült. Cserélje ki az elemet. Vegye ki a régi
elemet, és helyezzen be egy újat.
Nem kielégítő vétel
Húzza ki teljesen az FM huzalantennát a vételi érzékenység
növeléséhez.
AM/LW: forgassa a készüléket vízszintesen a megfelelő vétel
eléréséhez. A ferrit antenna a készülékbe van építve.
A rádiós vagy a zümmögő ébresztés nem szólal
meg a beállított ébresztési időben.
Ellenőrizze, hogy a „A” vagy „B” megjelenik-e a kijelzőn.
A rádiós ébresztés bekapcsolódik, de nem hallható
hang a beállított ébresztési időben.
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/– gombbal.
Ha az óra nem alkalmazza a nyári időszámítás
időátállítását önműködően a nyári időszámítás
kezdetekor.
Ellenőrizze, hogy az óra beállítása megfelelő-e.
Ha az „Aut  On” megjelenik a kijelzőn, miután a DST
gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartotta,
akkor az önműködő nyári időszámítás funkció
bekapcsolódik.
Minőségtanúsítás
Megjegyzés
Ha az ébresztési időt a kikapcsolási időzítő ideje alatt állítja
be, akkor a kikapcsolás időzítő önműködően kikapcsol az
ébresztés idejében.
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az ICF-C1T típusú készülék a
2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak
szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Idő kijelzés
24-órás rendszer
Frekvenciatartomány
Három fényerősség beállítás lehetséges.
Hullámsáv
Frekvencia
Nyomja meg: SNOOZE/BRIGHTNESS.
FM
87,5 MHz – 108 MHz
A SNOOZE/BRIGHTNESS gomb többszöri megnyomásakor az
a kijelző fényereje az alábbiak szerint változik:
AM
531 kHz – 1602 kHz
Magas(alapérték)
Közepes
Alacsony
Középfrekvencia
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Megjegyzés
Hangszóró
Mialatt az ébresztés hallható, vagy a szunyókálás funkció
aktív, a kijelző fényereje nem állítható.
Kb. 6,6 cm átmérő, 8 Ω
Általános információk
Az elem másodlagos
áramforrásként
Ez a készülék tartalmaz egy CR2032 elemet másodlagos
áramforrásként, amellyel az órabeállítás értékét őrzi meg és az
ébresztési funkciót szolgáltatja áramkimaradás esetén.
Kimenőteljesítmény
115 mW (10% harmonikus torzításon)
Energiaellátás
220–240 V, 50 Hz-es váltóáram
A biztonsági tápellátásához: 3 V, egyenáram, 1 db CR2032
gombelem
Méretek
Kb. 101 mm  102 mm  101 mm (szé × ma × mé) a
legnagyobb kinyúlásokkal
Tömeg
Kb. 490 g a CR2032 elemmel együtt
Mikor szükséges az elem cseréje?
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
W Az elem lemerülésekor a „” jelenik meg a kijelzőn.
Ha az elem lemerült állapotában történik áramkimaradás,
akkor a pontos idő és az ébresztés beállításai törlődnek.
Megjegyzés európai vásárlók számára
Az órát a gyárban beállítják, és a memóriát a behelyezett
Sony CR2032 elem táplálja. Ha a hálózati tápellátás első
alkalommal csatlakoztatásakor a „0:00” jelenik meg a
kijelzőn, elképzelhető, hogy az elem gyenge. Ilyen esetben
vegye fel a kapcsolatot a Sony kereskedéssel. Az előre
behelyezett CR2032 elem a termék részeként tekintendő, így
a jótállás vonatkozik rá. A jótállás érvényesítéséhez erre a
termékre meg kell mutatnia a kereskedőnek a „Megjegyzés
az európai vásárlók számára” szakaszt (ebben az
útmutatóban).
Az ébresztés ideje nem változtatható meg, ha az ALARM A
(vagy B) OFF-ra van állítva. Ha megnyomta a SET ALARM
TIME + vagy – gombot, akkor az „OFF” jelenik meg a kijelzőn
kb 0,5 másodpercig.
2
Ne használja a készüléket acél asztalon vagy fém felületen,
mert az interferenciához vezethet.
Kapcsolja az ALARMA A-t (vagy B-t) OFF állásba.
Megjegyzések
Tartsa bedugva a készüléket a hálózati aljzatba,
vegye ki az elemet az elemtartóból a készülék alján
úgy, hogy kihúzza azt, miközben elcsúsztatja a
fedelet. (Lásd: -)
A SLEEP gomb többszöri megnyomásakor az időtartamok
(kikapcsolásig hátralévő idő) az alábbi sorrendben jelennek
meg:
Az ébresztés kikapcsolása
Az „A” (vagy „B”) eltűnik a kijelzőről.
1
Nyomja meg: SLEEP.
A kijelző fényerejének
beállítása.
Az ébresztés ideje megjelenik pár másodpercig a kijelzőn, majd
az „A” (vagy „B”) jelenik meg. (Nem jelenik meg, ha a kapcsoló
OFF állásban van.)
A biztonsági áramforrás elem
cseréje
Elalvás időzítő beállítása
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/– gombbal.
A rádió kikapcsolásához nyomja meg az ALARM RESET/
OFF gombot.
Az óra legelső beállításakor mindössze az időzónát kell
kiválasztania.
Ha a Közép-Európai Idő szerinti időzónában lakik, akkor ezt a
beállítást nem kell végrehajtani.
1
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük, szíveskedjen
elolvasni ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg a későbbi
használat érdekében.
A nyári időszámítás kikapcsolása
2014.05.05. 10:48:44
Download PDF

advertising