Aeg-Electrolux T55540 Handleiding

Aeg-Electrolux T55540 Handleiding
LAVATHERM 55540
Gebruiksaanwijzing
Condensdroger
2
Geachte mevrouw, heer
Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft een
goede keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en
hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. En
onze zorg voor het milieu, komt o.a. tot uitdrukking in het energiebesparend
functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal
en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te
lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen.
Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets
kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar
van het apparaat.
Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat.
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het
voorkomen van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Inhoud
3
136900760-01-25092007
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
5
Belangrijke veiligheidsinformatie
5
Productbeschrijving
9
Bedieningspaneel
10
Voor het eerste gebruik
10
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
11
Programmaoverzicht
12
Dagelijks gebruik
Machine inschakelen
Vuldeur openen / wasgoed in de trommel doen
Het programma selecteren
Functie DELICAAT
Functie ZOEMER
Functie STARTUITSTEL
Het programma starten
Het programma veranderen
Extra artikelen in de trommel doen of eruit halen, voordat het programma is
afgelopen
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen
14
14
14
14
14
15
15
16
16
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter schoonmaken
De deurpakking schoonmaken
Het condenswaterreservoir leegmaken
De warmtewisselaar reinigen
De trommel reinigen
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
18
18
20
20
21
22
23
Wat moet u doen als…
Zelf problemen oplossen
24
24
Machine-instellingen
26
Technische gegevens
28
17
17
4
Inhoud
Verbruikswaarden
28
Informatie voor testinstanties
29
Installatie
Plaatsing van het apparaat
Verwijdering van de transportbeveiliging
Elektrische aansluiting
De draairichting van de deur veranderen
Speciale accessoires
29
29
30
31
31
33
Milieu
Verpakkingsmaterialen
Oud apparaat
Milieutips
34
34
34
34
Service
36
Belangrijke veiligheidsinformatie
5
Gebruiksaanwijzing
Belangrijke veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het belangrijk dat u alvorens het apparaat te installeren en in
gebruik te nemen deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk te waarborgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat
blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat
gedurende zijn hele levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over
het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei
wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke gesteldheid of een gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie
hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om
dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of
andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en dienen niet in het apparaat terecht te komen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet
gebruikt te worden om de volgende artikelen te drogen: Kussens, gewatteerde
dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding,
artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van
schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten
te worden van stroomvoorziening.
6
Belangrijke veiligheidsinformatie
• Probeer onder geen enkele omstandigheid zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige
schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met een klantenservice
bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum,
vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet
water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
• Explosiegevaar: Droog nooit artikelen in de trommeldroger die in contact hebben gestaan met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten
voor chemische reiniging en soortgelijke producten). Daar deze bestanddelen
vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen artikelen in de
trommeldroger die met water gewassen zijn.
• Brandgevaar: artikelen die vlekken bevatten van of gedrenkt zijn in plantaardige
of bakolie vormen een brandgevaar en dienen niet in de trommeldroger geplaatst
te worden.
• Als u uw was met vlekkenwater heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus
uitvoeren voordat u uw was in de trommeldroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven
van kleding die in de trommeldroger geladen wordt
WAARSCHUWING!
Stop een trommeldroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle artikelen snel uit de trommeldroger verwijderd en uitgehangen worden, zodat de
hitte wordt verdreven.
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik
het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met ELECTROLUX SERVICE.
• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden
verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en
andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in
de gebruiksaanwijzing.
• Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats zonder warmte
(koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur
hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
Belangrijke veiligheidsinformatie
7
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische
werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of competent persoon.
• Er moet voor gezorgd worden dat het apparaat niet op het aansluitsnoer komt
te staan.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de
stelvoetjes te worden aangepast om de lucht toch goed te kunnen laten circuleren.
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer drukt
of staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk
de stapelkit te gebruiken (optionele accessoire).
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het
apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de
instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de droogtrommel.
• Laad het apparaat niet te vol. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipend nat is mag niet in de droger worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten
dienen niet in de trommeldroger gedroogd te worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het
kledingstuk is verwijderd voordat u het in de wasmachine doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
• Gebruik de trommeldroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel,
het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, opdat de binnenkant van de
wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies.
Veiligheid van kinderen
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of lichamelijk
zwakke personen zonder toezicht.
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
8
Belangrijke veiligheidsinformatie
• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar
opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het
bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
Productbeschrijving
9
Productbeschrijving
2
1
3
4
5
7
6
9
8
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bedieningspaneel
Lade met condenswaterreservoir
Fijne zeef (pluisfilter)
Filter met grote mazen (pluisfilter)
Microfilter (pluisfilter)
Typeplaatje
Vuldeur (omkeerbaar)
Deur in sokkel bovenstrooms van de warmtewisselaar
Toets om de deur in de sokkel te openen
Ventilatieopeningen
Schroefpootjes (in hoogte verstelbaar)
10
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
1
1
2
3
4
5
5
4
2
3
Programmaknop en UIT schakelaar
Functietoetsen
START PAUZE toets
STARTUITSTEL toets
Functie- en waarschuwingslampjes
Voor het eerste gebruik
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de
trommel van de droger afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus (30 MIN)
met vochtige lappen in de trommel laten draaien.
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
11
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
Het wasgoed sorteren
• Sorteren op stofsoort:
– Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep KATOEN.
– Gemengde en synthetische stoffen voor programma's in de programmagroep
SYNTHETISCH.
• Sorteren op wasvoorschrift. Betekenis van de wasvoorschriften:
Drogen in de droogtrommel in principe
mogelijk
Drogen bij normale
temperatuur
Drogen bij lage temperatuur (druk op de
toets DELICAAT!)
Drogen in de droogtrommel niet mogelijk
Plaats geen nat wasgoed in het apparaat dat niet is voorzien van een wasvoorschrift
dat geschikt is voor drogen in de droogtrommel.
Dit apparaat kan worden gebruikt voor nat wasgoed dat geschikt is voor drogen in
de droogtrommel.
• Droog geen nieuw, gekleurd textiel samen met lichtgekleurde artikelen. De kleuren van het textiel kunnen uitlopen.
• Droog geen tricot en gebreide artikelen op het programma EXTRA. De artikelen
kunnen krimpen!
• Droog geen wol in de droogtrommel. Dit kan verstrikt raken!
Het wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken
dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden
enz.).
• Keer artikelen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen
afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te zitten) Deze
weefsels drogen dan beter.
12
Programmaoverzicht
SPECIAAL
TIJD
EXTRA
DROOG
6 kg
•
•
•
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, zoals
badstof artikelen en badjassen.
KASTDROOG
6 kg
•
•
•
Droogt grondig textiel van gelijke dikte, zoals badstof, gebreide artikelen en handdoeken.
STRIJKDROOG
6 kg
•
•
•
Voor katoenen of linnen wasgoed van normale dikte,
bijv. beddengoed, tafellinnen.
EXTRA
DROOGEN
3 kg
•
•
•
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv.
truien, beddengoed, tafellinnen.
Toepassing/eigenschappen
Wasvoorschrift
STARTUITSTEL
max. belading
(droog gewogen)
DELICAAT
Extra
functies
ZOEMER
SYNTHETISCH
KATOEN
Programma's
Programmaoverzicht
1)
KASTDROOG
3 kg
•
•
•
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv.
shirts die gemakkelijk in onderhoud zijn, tafelkleden,
babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of met 1)
beugels.
STRIJKDROOG
3 kg
•
•
•
Voor dunne stoffen die ook gestreken moeten wor1)
den, zoals gebreide artikelen en overhemden.
30 MIN.
1 kg
•
•
•
Voor het extra drogen van losse artikelen of kleine
hoeveelheden wasgoed van minder dan 1 kg.
OPFRISSEN
1 kg
•
•
•
Voor het opfrissen of behoedzaam reinigen van textiel met in de handel verkrijgbare producten voor
chemische reiniging.
BEDLINNEN
3 kg
•
•
•
Beddengoed (een- en tweepersoonslakens, kussenslopen, spreien, dekbedovertrekken).
1) selecteer DELICAAT
•
•
•
Toepassing/eigenschappen
Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts e.d.,
van verschillende materiaaldikte (bijv. bij de kraag,
de manchetten en de naden).
13
Wasvoorschrift
STARTUITSTEL
max. belading
6 kg
ZOEMER
JEANS
Extra
functies
(droog gewogen)
DELICAAT
Programma's
Programmaoverzicht
14
Dagelijks gebruik
Dagelijks gebruik
Machine inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een programma. De machine is ingeschakeld.
Het lampje van de toets START PAUZE knippert.
Vuldeur openen / wasgoed in de trommel doen
1. Vuldeur openen:
Duw met kracht tegen de vuldeur
(drukpunt)
2. Vul de trommel met wasgoed (druk
het niet aan).
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de deur en
de rubber pakking terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet
een duidelijke klik horen.
Het programma selecteren
Gebruik de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren.
Functie DELICAAT
Voor zeer behoedzaam drogen van gevoelige stoffen met het wasvoorschrift
en voor temperatuurgevoelig textiel (zoals acryl en viscose). Het programma wordt
uitgevoerd bij lage temperatuur.
De functie fijne was is alleen geschikt voor gebruik bij ladingen tot 3kg.
Dagelijks gebruik
15
DELICAAT activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets DELICAAT - het lampje
erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets DELICAAT als u
deze functie wilt uitschakelen. Het
bovenstaande lampje gaat uit.
Functie ZOEMER
Het apparaat wordt geleverd met uitgeschakelde ZOEMER functie.
Als de zoemer is geactiveerd, laat deze een signaal of een melodietje horen bij:
– het einde van de cyclus
– antikreukfase en bij het begin of einde van de fase
– onderbreking van de cyclus door een waarschuwing
– alarm
ZOEMER activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets ZOEMER - het lampje
erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets ZOEMER als u deze
functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande
lampje gaat uit.
Functie STARTUITSTEL
Met de toets STARTUITSTEL kunt u de start van een programma 3, 6 of 9
uur uitstellen.
1. Selecteer het programma en de eventuele extra functies.
16
Dagelijks gebruik
2. Druk net zo vaak op de toets STARTUITSTEL totdat de gewenste uitsteltijd is geselecteerd. Het bijbehorende
lampje gaat branden.
– weergave 9hom het programma
over 9 uur te laten starten.
– weergave 6hom het programma
over 6 uur te laten starten.
– weergave 3hom het programma over 3 uur te laten starten.
Druk nogmaals op de toets STARTUITSTEL om de uitsteltijd te annuleren. Het lampje
gaat uit.
3. Druk op de toets START PAUZE om de timer te activeren.
Als een uitsteltijd van 9 uur is geselecteerd, brandt het lampje 9h. Na 3 uur gaat
het lampje 9h uit en gaat het lampje 6h branden. Na nogmaals 3 uur gaat het
lampje 3h branden. Na in totaal 9 uur wordt het programma gestart.
Het programma starten
Druk op de toets START PAUZE. Het
bovenstaande lampje stopt met knipperen en
gaat continu branden. Het programma wordt
gestart. Het brandende statuslampje geeft
aan dat de cyclus wordt uitgevoerd.
Het programma veranderen
Als u een verkeerd programma hebt gestart, kunt u dit wijzigen. Zet eerst de programmakeuzeknop op UIT. Het programma wordt geannuleerd.
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als
toch wordt geprobeerd het programma op de programmakeuzeknop te wijzigen
of als er op een functietoets (met uitzondering van de toets ZOEMER) wordt gedrukt, gaat er boven de toets START PAUZE tijdelijk een geel lampje knipperen. Het
droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).
Dagelijks gebruik
17
Extra artikelen in de trommel doen of eruit halen, voordat het
programma is afgelopen
1. Open de vuldeur.
WAARSCHUWING!
Het wasgoed en de trommel kunnen heet worden. Gevaar voor brandwonden!
2. Doe de artikelen in de trommel, of haal ze eruit.
3. Doe de deur stevig dicht. U moet een duidelijke klik horen.
4. Druk op de toets START PAUZE om verder te gaan met de droogcyclus
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen
Zodra de droogcyclus voltooid is, gaat het statuslampje EINDE branden. Als de
ZOEMER toets is ingedrukt, klinkt er gedurende ongeveer een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.
De droogcycli worden automatisch gevolgd door een antikreukfase die ongeveer
30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen.
Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de
antikreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed moet
uiterlijk tegen het einde van deze antikreukfase uit de droogtrommel worden gehaald, om te voorkomen dat het gaat kreuken.)
1. Open de deur.
2. Verwijder voordat u het wasgoed uit de trommel haalt het pluis van het microfilter. U kunt dat het beste met een vochtige hand doen. (Zie hoofdstuk
"Onderhoud en reiniging".)
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Draai de programmakeuzeknop op UIT.
Na elke droogcyclus:
- Het microfilter en het fijne filter schoonmaken
- De condenswaterreservoir leegmaken
(Zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".)
5. Sluit de vuldeur.
18
Onderhoud en reiniging
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter schoonmaken
De filters verzamelen al het pluis dat tijdens het drogen vrijkomt. Om ervoor te
zorgen dat de droger perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters (microfilter en
fijne zeef) na elke droogcyclus schoongemaakt worden.
Het waarschuwingslampje ZEEF gaat branden om u hieraan te herinneren.
LET OP!
Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilters of met beschadigde of verstopte
pluizenfilters.
1.
2.
Vuldeur openen
Maak het microfilter schoon met
een vochtige hand, het filter is in
het onderste deel van de vuldeur
ingebouwd.
3.
Na verloop van tijd ontstaat er aanslag van restanten wasmiddel op
het wasgoed op de filters. Wanneer
dit gebeurt dienen de filters gereinigd te worden met warm water en
een borstel. Verwijder het filter uit
de deur door het naar buiten te
trekken. Het filter kan worden geplaatst met het vleugeltje naar links
of naar rechts.
Vergeet niet het filter na reiniging terug te zetten.
Onderhoud en reiniging
4.
Druk de ontgrendelknop op het filter met grote mazen in.
Het filter met grote mazen springt
naar buiten.
5.
6.
Verwijder de fijne zeef.
Verwijder het pluis van de fijne zeef.
U kunt dat het beste met een
vochtige hand doen.
19
Maak het gebied rond het filter
schoon
Het gebied rond de zeef hoeft niet
na elke droogcyclus schoongemaakt te worden, maar dient wel
regelmatig gecontroleerd te worden en, indien noodzakelijk, moet het pluis verwijderd worden.
7. Om dat te kunnen doen de bovenkant van het filter met grote mazen vastpakken en naar voren trekken totdat het loskomt van de twee beugels.
8. Verwijder het pluis van het gehele
filtergebied. U kunt dat het beste
met een stofzuiger doen.
9. Druk beide uitsteeksels van het filter met grote mazen in de beugels
van de vuldeur tot ze op hun plaats
vastklikken.
10. Zet de fijne zeef weer op zijn plaats.
11. Duw tegen het filter met grote mazen tot het in de vergrendeling zit.
20
Onderhoud en reiniging
Als de fijne zeef niet geplaatst is, zal het filter
met grote mazen niet op zijn plaats vergrendeld worden en kan de vuldeur niet gesloten
worden.
De deurpakking schoonmaken
Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek
af.
Het condenswaterreservoir leegmaken
Maak het condenswaterreservoir na elke droogcyclus leeg.
Als het condenswaterreservoir vol is, wordt een actief programma automatisch
afgebroken en gaat het waarschuwingslampje TANK branden. Om verder te kunnen
gaan met het programma, moet het reservoir eerst leeggemaakt worden.
WAARSCHUWING!
Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of om voedsel mee klaar te maken.
1. Trek de lade met het condenswaterreservoir helemaal naar buiten 1 en
trek de condenswaterafvoerslang zo
ver mogelijk naar boven 2.
2
1
Onderhoud en reiniging
21
2. Giet het condenswater in een teil of
ander soort opvangbak.
3. Schuif de geleiders naar binnen en
zet het reservoir weer op zijn plaats.
Als het programma onderbroken is
omdat het condenswaterreservoir
vol was: Druk op de toets START
PAUZE om verder te gaan met de
droogcyclus
Het condenswaterreservoir heeft een inhoud van ongeveer 3.6 liter. Dit is voldoende
voor ongeveer 6 kg wasgoed, dat daarvoor gecentrifugeerd is op 1000 toeren per
minuut.
Het condenswater kan gebruikt worden als gedistilleerd water, bijv. voor een
stoomstrijkijzer. Filter het water wel eerst (bijv. via een koffiefilter) om eventuele
restanten en kleine pluisjes te verwijderen.
De warmtewisselaar reinigen
Als het waarschuwingslampje WARMTEWISSELAAR brandt, moet de warmtewisselaar worden gereinigd.
LET OP!
Laat u de droger werken terwijl de warmtewisselaar verstopt is door pluis, dan kan
dat schade toebrengen aan de droger. Bovendien gaat dan ook het energieverbruik
omhoog.
1. Open de deur.
2. Open het deurtje in de sokkel. Druk
hiervoor op de ontgrendelknop aan
de onderkant van de deuropening en
open het deurtje in de sokkel naar
links.
3. Verwijder het pluis aan de binnenkant van het deurtje en bij de voorkamer van de warmtewisselaar.
Neem de deurpakking af met een
vochtige doek.
22
Onderhoud en reiniging
4. Draai beide vergrendelingen naar
binnen.
5. Trek de warmtewisselaar aan de
handgreep naar buiten en houd deze
horizontaal om te voorkomen dat er
water wordt gemorst.
6. Houd de warmtewisselaar verticaal
boven een teiltje om deze te legen.
LET OP!
Gebruik geen scherpe voorwerpen om te
warmtewisselaar reinigen. Hierdoor kan de warmtewisselaar gaan lekken.
7. Reinig de warmtewisselaar.
Hiervoor kunt u het beste een borstel gebruiken, of u spoelt de warmtewisselaar
grondig af.
8. Plaats de warmtewisselaar terug en zet hem vast (draai beide vergrendelingen
naar buiten totdat deze vastklikken).
9. Doe het deurtje in de sokkel dicht.
LET OP!
Laat de droger nooit werken zonder de warmtewisselaar.
De trommel reinigen
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.
Onderhoud en reiniging
23
Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag
op de binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger
dan verwacht wanneer het uit de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. op azijn gebaseerde
reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te
vegen.
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
LET OP!
Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine
schoon te maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.
24
Wat moet u doen als…
Wat moet u doen als…
Zelf problemen oplossen
Als de droger tijdens het uitvoeren van een programma een foutmelding weergeeft
(een of meerdere lampjes branden op het bedieningspaneel), kijk dan eerst of u het
probleem zelf kunt oplossen aan de hand van onderstaande tabel. Als u het probleem niet kunt oplossen: Schakel de machine uit en weer aan. Reset het
programma. Druk op de toets START PAUZE. Als de foutmelding nog steeds wordt
weergegeven, neem dan contact op met onze klantenservice en vertel welke lampjes knipperen.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Stekker is niet in het stopcontact of Steek de stekker in het stopcontact.
de zekering werkt niet op de juiste Controleer de zekering in de zekemanier.
ringkast (huishoudelijke installatie).
Droger doet het niet.
Droogresultaten niet
naar tevredenheid.
De vuldeur staat open.
Sluit de vuldeur.
Heeft u de toets START PAUZE ingedrukt?
Druk nogmaals op de toets START
PAUZE.
Verkeerd programma geselecteerd.
Selecteer een ander programma
wanneer u de volgende keer droogt
(zie het hoofdstuk "Programmatabel").
Pluisfilters verstopt.
Reinig het pluisfilter.
Pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Warmtewisselaar verstopt met
pluis.
Reinig de warmtewisselaar.
Te grote hoeveelheid wasgoed.
Houd u aan de geadviseerde beladingsvolumes.
Zorg dat de ventilatiesleuven in het
Ventilatiesleuven in het gebied van
gebied van de sokkel niet zijn afgede sokkel afgedekt.
dekt.
Reinig het oppervlak aan de binRestanten op binnenkant oppervlak
nenkant van de trommel en de
trommel of trommelribbels.
trommelribbels.
Geleiding van water op installatieplaats verschilt van standaardinstellingen van machine.
Herprogrammeer de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie
het hoofdstuk "Machine-instellingen").
Wat moet u doen als…
Vuldeur sluit niet.
25
Fijne zeef of filter met grote mazen Plaats de fijne zeef en/of klik het
niet op hun plaats vergrendeld.
filter met grote mazen vast.
Als op een toets wordt
Draai de programmakeuzeknop op
gedrukt, gaat boven de Wasbeveiliging. Nadat het
toets START PAUZE tij- programma is gestart, kan deze op- UIT. Stel het programma opnieuw
in.
delijk een geel lampje tie niet meer worden ingesteld.
branden.
Programma werkt niet,
waarschuwingslampje
Condenswaterreservoir is vol.
waterreservoir leegmaken brandt.
Maak het condenswaterreservoir
leeg en start dan het programma
met de toets START PAUZE.
Droogcyclus eindigt
Niet voldoende wasgoed geladen of
kort nadat het
de geladen was is te droog voor het
programma wordt gegeselecteerde programma.
start.
Selecteer een tijdgestuurd
programma of een hogere droogtegraad (bijv. EXTRA DROOG in
plaats van KASTDROOG).
De droogcyclus duurt
ongewoon lang. Opmerking: Na ongeveer
5 uur stopt de droogcyclus automatisch
(zie "Droogcyclus voltooid")
Pluisfilter verstopt.
Reinig het pluisfilter.
Pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Toets DELICAAT ingedrukt en/of
laadvolume te groot
Verminder laadvolume.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.
Het wasgoed moet grondig gecentrifugeerd zijn.
Kamertemperatuur uitzonderlijk
hoog. De compressor is tijdelijk uitgeschakeld om overbelasting te
voorkomen.
Automatisch proces, er is geen storing aan het apparaat. Verlaag indien mogelijk de kamertemperatuur.
26
Machine-instellingen
Machine-instellingen
Instelling
Zoemer permanent aan/uit
Uitvoering
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen DELICAAT en ZOEMER en
houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. Mogelijke uitkomsten:
– lampje boven ZOEMER gaat branden - zoemer permanent
aan.
– lampje gaat uit - zoemer permanent uit.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit. U kunt de toets ZOEMER
gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen, maar deze
selectie wordt door de machine niet in het geheugen opgeslagen.
Waterhardheid
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
Water bevat een variabele hoe- 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen DELICAAT en START PAUZE
en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige
veelheid kalksteen en minerale
instelling wordt weergegeven met een brandend
zouten waarvan de hoeveelhestatuslampje:
den variëren afhankelijk van
– lampje TANK - lage geleiding <300 micro S/cm
geografische locaties. Hierdoor
kunnen de geleidingswaarden
– lampje ZEEF - gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm
van het water variëren.
– lampje WARMTEWISSELAAR - lage geleiding >600 micro
S/cm
Relevante variaties in de geleiding van het water ten opzichte 3. Druk net zo lang op de toets START PAUZE totdat het gevan de door de fabrikant
wenste niveau is ingesteld.
vastgestelde geleiding kunnen 4. Druk tegelijkertijd op de toetsen DELICAAT en START PAUZE
enigszins van invloed zijn op de
of draai de programmakeuzeknop op UIT om deze instelling
restvochtigheid van het wasin het geheugen op te slaan.
goed aan het einde van de cyclus. Uw droger biedt de mogelijkheid om de gevoeligheid van
de droogsensor af te stemmen
op de geleidingswaarden van
het water.
Machine-instellingen
27
Waarschuwingsbericht wa- 1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
terreservoir reinigen perma- 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen ZOEMER en STARTUITSTEL
nent uit
en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
Bij gebruik van een externe afvoer voor het condenswater.
De huidige instelling wordt weergegeven met een brandend
lampje TANK:
– lampje TANK knippert - waarschuwing is permanent uitgeschakeld
– lampje TANK knippert en gaat continu branden waarschuwingslampje is geactiveerd
Standaard is het waarschuwingslampje geactiveerd en brandt het
altijd aan het einde van de droogcyclus of tijdens de cyclus als
het waterreservoir vol is.
28
Technische gegevens
Technische gegevens
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 Richtlijn EMC inclusief wijzigingen 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.1993 CE-markeringsrichtlijn
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ca. 40 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1)
max. 6 kg
Energieverbruik in overeenstemming met IEG
61121 s. e. (6 kg katoen, voorgecentrifugeerd op 3,8 kWh
1000 tpm, programma KATOEN KASTDROOG)
Gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen
afwijken bij gebruik van de machine in een huishoudelijke omgeving.
Programma
KATOEN KASTDROOG 1)
KATOEN STRIJKDROOG 1)
SYNTHETISCH KASTDROOG
2)
1) voorgecentrifugeerd op 1000 tpm
2) voorgecentrifugeerd op 1200 tpm
Laadvolume in kg
Energieverbruik in kWh
6
3.8
6
3.0
3
1.36
Informatie voor testinstanties
29
Informatie voor testinstanties
Parameters die gecontroleerd kunnen worden door testinstanties:
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de
cyclus katoen kastdroog met nominale lading.
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de
cyclus katoen kastdroog met halve lading.
• Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens katoen kastdroog, katoen strijkdroog en
Easy care kastdroog)
• Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog met nominale en halve lading
Alle cycli moeten gecontroleerd worden in overeenstemming met IEC 61121
(Trommeldrogers voor huishoudelijk gebruik – Methode voor het meten van de
gebruikseigenschappen).
Installatie
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De trommeldroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen
vuilophoping kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Zorg ervoor dat de
luchtroosters aan de voor- en achterkant van de machine niet worden geblokkeerd.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in
gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger volledig horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas.
Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat de machine horizontaal
staat.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Zorg ervoor dat de ruimte tussen
het apparaat en de vloer niet wordt geblokkeerd door hoogpolig tapijt, houten
strips en dergelijke. Hierdoor kan er hitte worden opgebouwd die storing kan
veroorzaken bij het gebruik van het apparaat
30
Installatie
De hete lucht die door de trommeldroger wordt uitgestoten kan temperaturen
bereiken tot 60°C. Het apparaat mag daarom niet worden geïnstalleerd op een vloer
die niet bestendig is tegen hoge temperaturen.
Bij het gebruik van de trommeldroger mag de kamertemperatuur niet lager zijn
dan +5°C en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat negatief kan beïnvloeden.
WAARSCHUWING!
Als het apparaat moet worden verplaatst, houd het dan in verticale positie.
WAARSCHUWING!
Plaats het apparaat mag niet achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een
deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde ten opzichte van de scharnieren van het apparaat.
Verwijdering van de transportbeveiliging
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt moeten
alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
1. Open de vuldeur.
2. Trek de repen plakband los van de binnenkant van de machine, boven op de
trommel.
3. Verwijder de plasticfolie en de polystyreenvulling van de machine.
Installatie
31
Elektrische aansluiting
Gegevens over het voltage, het stroomtype en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk
"Productbeschrijving").
WAARSCHUWING!
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die
voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan dient dit te gebeuren
door onze klantenservice.
Het aansluitsnoer moet toegankelijk zijn na het installeren van de machine.
Sluit de machine aan op een geaarde contactdoos, in overeenstemming met de
huidige bedradingsvoorschriften.
De draairichting van de deur veranderen
WAARSCHUWING!
Het deurscharnier mag alleen door een vakman worden omgezet. Wendt u zich
indien nodig tot onze service-afdeling of uw vakhandel.
WAARSCHUWING!
Haal voordat u de draairichting van de deur verandert de stekker uit het stopcontact
(bij een permanente aansluiting: draai de zekering los of haal deze weg).
32
Installatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Open de vuldeur.
Schroef scharnier A aan de voorkant
van de machine los en verwijder de vuldeur.
Verwijder de afdekplaten B en C. Steek
hiervoor een smalle schroevendraaier in
de openingen (zie afbeelding), duw een
klein stukje omlaag en de wrik de afdek- A
C
platen los.
Gebruik geschikt gereedschap en oefen
druk uit om het vergrendelingsblokje D
D
B
los te maken van de bevestiging. Neem
het blokje uit, draai het 180° om en
monteer het aan de andere kant van de A
C
deur.
Schroef scharnier A van de vuldeur los, draai het 180°, plaats het aan de andere
kant en schroef het vast.
Draai de afdekplaten B en C 180° en zet ze vast aan de andere kant.
Schroef afdekplaat E los van de
E
voorkant van de machine, draai de
plaat 180° en schroef hem aan de
G
andere kant vast.
F
8. Schroef de deurvergrendeling Flos,
duw hem enigszins naar beneden
en verwijder hem van de voorkant
E
van de machine.
9. Maak de kabelverbinding van de
F
deurvergrendeling Flos.
G
10. Druk de knop G in en naar beneden,
duw de afdekplaat enigszins naar
beneden en verwijder hem van de
voorkant van de machine.
11. Maak de kabelverbinding los van
afdekplaat G.
12. Monteer de deurvergrendeling F aan de andere kant, plaats de kabelverbinding
en schroef de vergrendeling vast.
7.
Installatie
33
13. Plaats de kabelverbinding aan de andere kant in afdekplaat G, plaats de afdekplaat en klik de knop vast.
14. Plaats de vuldeur en scharnieren in de openingen aan de voorkant van de
machine en schroef ze vast.
Opmerking betreffende contactbescherming: De machine kan alleen veilig
worden gebruikt als alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.
Speciale accessoires
Installatieset om de droger bovenop een wasmachine te plaatsen:
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de droger op een automatische
AEG-Electrolux wasmachine (60cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te
besparen. De automatische wasmachine onderop en de droger bovenop.
Uitvoering die geleverd moet worden:
– met verwijderbare stapelplaat 916.018 903
Lees de bij de set geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Installatieset voor externe condensafvoer
Bij het apparaat geleverd
Installatieset 125 122 510 om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een
teil, sifon, gootsteen, enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer te worden geleegd. Wel moet het op de daarvoor bedoelde plaats in de machine blijven
zitten. Zie het hoofdstuk "Machine-instellingen" voor de aanwijzingen hoe u de
waarschuwing TANK kunt uitschakelen.
Max. verplaatsingshoogte: 1m vanaf de onderkant van de droger. Max.
verplaatsingslengte: 3m.
Lees de bij de set geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
34
Milieu
Milieu
Verpakkingsmaterialen
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled De
kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS < enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
Oud apparaat
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als
u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over
het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
WAARSCHUWING!
Trek de stekker uit het stopcontact als u de machine niet meer gebruikt. Snijd de
voedingskabel af en gooi deze samen met de stekker weg. Maak de deurvergrendeling onklaar, zodat kinderen zich niet in de machine kunnen opsluiten en hun
leven in gevaar kunnen brengen.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het wassen
geen wasverzachter nodig.
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrijhoudt
– de in het programmaoverzicht aanbevolen laadvolumes aanhoudt
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is
– het microfilter en de fijne zeef na elke droogcyclus reinigt
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt. Bijvoorbeeld: verbruikswaarden – afhankelijk van centrifugesnelheid – voor 6 kg
wasgoed, gedroogd met het programma KATOEN KASTDROOG.
Milieu
Voorcentrifugeren
35
Droogcyclus
Restvochtigheid
Toeren per minuut
in liter
percentage
1000
3.6
1200
Energie in kWh
Kosten in euro 1)
60
3.8
0,57
3.2
53
3.4
0,51
1400
3.0
50
3.3
0,49
1800
2.5
42
2.5
0,38
1) Tarief: 0,15 euro/kWh
36
Service
Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt
oplossen met behulp van de bedieningsinstructies (hoofdstuk "Wat moet u doen
als…").
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de
klantenservice of een van onze geautoriseerde dealers.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende informatie nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No.) (zie typeplaatje voor
de nummers)
– Soort storing
– De foutmeldingen die op het display worden weergegeven
Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben,
adviseren wij u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving: ................................................................................
Productnummer: .....................................................................................................
Serienummer: ...................................................................................................
37
38
39
www.electrolux.com
136900760-01-25092007
Subject to change without notice
www.aeg-electrolux.nl
www.aeg-electrolux.be
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement