Garmin | eTrex® 20 | User guide | Garmin eTrex® 20 Käyttöopas

Garmin eTrex® 20 Käyttöopas
ETREX 10/20/20X/30/30X
®
Käyttöopas
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , AutoLocate , City Navigator ja eTrex ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BaseCamp™,
chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Thumb Stick™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista
lupaa.
®
®
®
®
®
Apple ja Mac ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD ja microSDHC logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. NMEA , NMEA 2000 ja NMEA
2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Akkutiedot ................................................................................... 1
AA-paristojen asentaminen .................................................... 1
Akunkeston maksimoiminen .................................................. 1
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön ...................................... 1
Pitkäaikaissäilytys .................................................................. 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 1
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 1
Taustavalon ottaminen käyttöön ................................................. 1
Päävalikon avaaminen ................................................................1
Geokätköjen lataaminen tietokoneella ................................... 5
Navigoiminen geokätkölle ...................................................... 5
chirp™ .................................................................................... 5
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen langattomasti .......... 5
Läheisyyshälytyksen asettaminen .............................................. 5
Alueen koon laskeminen ............................................................ 5
Päävalikon lisätyökalut ............................................................... 6
GPS ja muut satelliittijärjestelmät ................................ 6
Satelliittisivu ................................................................................ 6
Satelliittinäkymän muuttaminen ............................................. 6
GPS-toiminnon poistaminen käytöstä .................................... 6
Sijainnin simuloiminen ........................................................... 6
GPS-satelliittiasetukset .......................................................... 6
Reittipisteet, reitit ja jäljet.............................................. 1
Laitteen mukauttaminen................................................ 6
Minne?‑valikko ............................................................................ 1
Sijainnin etsiminen toisen sijainnin läheltä ............................. 1
Navigoinnin lopettaminen ....................................................... 1
Reittipisteet ................................................................................. 1
Reittipisteen luominen ............................................................ 2
Reittipisteen projisointi ........................................................... 2
Navigointi reittipisteeseen ...................................................... 2
Paikan etsiminen nimellä ....................................................... 2
Reittipisteen muokkaaminen .................................................. 2
Reittipisteen poistaminen ....................................................... 2
Reittipisteen keskiarvo ........................................................... 2
Reitit ............................................................................................2
Reitin luominen ...................................................................... 2
Reitin näyttäminen kartassa ................................................... 2
Tallennetun reitin navigoiminen ............................................. 2
Aktiivisen reitin tarkasteleminen ............................................. 2
Reitin nimen muokkaaminen .................................................. 2
Reitin muokkaaminen ............................................................ 2
Reitin poistaminen ................................................................. 2
Reitin muuttaminen käänteiseksi ........................................... 2
Jäljet ........................................................................................... 2
Jälkilokien tallentaminen ........................................................ 2
Nykyisen jäljen tarkasteleminen ............................................. 3
Nykyisen jäljen tallentaminen ................................................. 3
Tallennetun jäljen navigoiminen ............................................ 3
Nykyisen jäljen tyhjentäminen ................................................ 3
Jäljen poistaminen ................................................................. 3
Jälkien asetukset ................................................................... 3
Lisäkarttojen ostaminen .............................................................. 3
Osoitteen etsiminen ............................................................... 3
Taustavalon kirkkauden säätäminen .......................................... 6
Päävalikon mukauttaminen ......................................................... 6
Sivujärjestyksen muuttaminen .................................................... 6
Sivun lisääminen .................................................................... 6
Sivun poistaminen .................................................................. 6
Tietokenttien mukauttaminen ...................................................... 6
Tietokentät ............................................................................. 7
Profiilit ......................................................................................... 8
Mukautetun profiilin luominen ................................................ 8
Profiilin valitseminen .............................................................. 8
Profiilin nimen muokkaaminen ............................................... 8
Profiilin poistaminen ............................................................... 8
Järjestelmäasetukset .................................................................. 8
Näyttöasetukset .......................................................................... 8
Laitteen merkkiäänten määrittäminen ........................................ 8
Mittayksiköiden määrittäminen ................................................... 8
Aika-asetukset ............................................................................ 8
Sijaintimuotoasetukset ................................................................ 8
Reititysasetukset ......................................................................... 9
Korkeusmittariasetukset ............................................................. 9
Veneilyasetukset ......................................................................... 9
Merenkulkuhälytysten määrittäminen .................................... 9
Tietojen nollaaminen ................................................................... 9
Navigointi........................................................................ 3
Navigoiminen kohteeseen .......................................................... 3
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla ................................ 3
Kulkusuunta-asetukset ........................................................... 3
Kartta .......................................................................................... 4
Navigoiminen kartan avulla .................................................... 4
Kartan suunnan vaihtaminen ................................................. 4
Etäisyyden mittaaminen kartassa .......................................... 4
Kartta-asetukset ..................................................................... 4
Kompassi .................................................................................... 4
Kompassin kalibroiminen ....................................................... 4
Navigoiminen kompassin avulla ............................................. 4
Suuntaosoitin ......................................................................... 4
Korkeuskäyrä .............................................................................. 4
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen .......................... 5
Korkeuskäyrän asetukset ....................................................... 5
Matkatietokone ........................................................................... 5
Ajotietokoneen asetukset ....................................................... 5
Sivun oletusasetusten palauttaminen ......................................... 5
Päävalikon toiminnot ja asetukset................................ 5
Laitteen tiedot................................................................. 9
Tuotepäivitykset .......................................................................... 9
Määrittäminen: Garmin Express ............................................ 9
Laitteen rekisteröiminen ......................................................... 9
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen
tarkasteleminen .......................................................................... 9
Laitteen huoltaminen .................................................................. 9
Laitteen puhdistaminen .......................................................... 9
Tietojen hallinta ........................................................................... 9
Muistikortin asettaminen ...................................................... 10
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 10
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ..................................... 10
Tietojen lähettäminen kohteeseen BaseCamp™ ................ 10
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 10
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 10
Tekniset tiedot .......................................................................... 10
Liite................................................................................ 10
Valinnaiset lisävarusteet ........................................................... 10
ANT+ antureiden pariliitos ........................................................ 10
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen ............................................................................ 11
Vianmääritys ............................................................................. 11
Laitteen uudelleenkäynnistäminen ...................................... 11
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen ............................. 11
Garmin tukikeskus .................................................................... 11
Hakemisto ..................................................................... 12
Geokätköt ................................................................................... 5
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
Akunkeston maksimoiminen
Akun käyttöikää voi pidentää monella tavalla.
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Taustavalon kirkkauden
säätäminen, sivu 6).
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa (Näyttöasetukset,
sivu 8).
• Käytä akunsäästötilaa (Akunsäästötilan ottaminen käyttöön,
sivu 1).
• Vähennä kartan piirtonopeutta (Kartta-asetukset, sivu 4).
• Poista GLONASS käytöstä (GPS ja muut
satelliittijärjestelmät, sivu 6).
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön
Akun käyttöikää voi pidentää akunsäästötilan avulla.
HUOMAUTUS: akunsäästötila on vain eTrex 30/30x laitteissa.
Valitse Määritä > Näyttö > Akunsäästö > Käytössä.
Akunsäästötilassa näyttö sammuu, kun taustavalo
aikakatkaistaan. Käynnistä näyttö painamalla .
Pitkäaikaissäilytys
Zoomauspainikkeet. Voit lähentää ja loitontaa painamalla.
Paluupainike. Palaa edelliseen valikkoon painamalla.
Thumb Stick™ ohjain. Voit vierittää tai korostaa kohteen siirtämällä
johonkin suuntaan. Valitse kohde painamalla tätä.
Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, poista akut.
Tallennetut tiedot eivät häviä, kun akut poistetaan.
Laitteen käynnistäminen
Paina
-painiketta pitkään.
Valikkopainike. Avaa valikkosivu painamalla. Palaa päävalikkoon
painamalla kaksi kertaa.
Satelliittisignaalien etsiminen
Painamalla tätä voit säätää taustavaloa. Käynnistä ja sammuta
laite painamalla painiketta pitkään.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
2 Käynnistä laite tarvittaessa.
3 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
vilkkuu, kun laite määrittää sijaintiasi.
osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden.
Mini-USB-portti (suojuksen alla).
Akkupaikan kansi.
Akkupaikan kannen lukitusrengas.
Kiinnityskohta.
Akkutiedot
VAROITUS
Laitteen suositeltu käyttölämpötila saattaa ylittää joidenkin
akkujen käyttölämpötilan. Alkaliparistot saattavat haljeta
kuumassa.
HUOMAUTUS
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittävästi, kun lämpötila
laskee. Käytä litiumakkuja, jos käytät laitetta jäätymispisteen
alittavissa lämpötiloissa.
AA-paristojen asentaminen
Käsilaite tarvitsee kaksi AA-paristoa (eivät sisälly toimitukseen).
Parhaan tuloksen saat käyttämällä NiMH- tai litiumparistoja.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Aseta kaksi AA-paristoa paikoilleen oikeinpäin.
Taustavalon ottaminen käyttöön
Sytytä taustavalo valitsemalla jokin painikkeista.
Taustavalo syttyy automaattisesti, kun näyttöön tulee
hälytyksiä ja viestejä.
Päävalikon avaaminen
Päävalikosta voit käyttää esimerkiksi reittipisteisiin, suorituksiin
ja reitteihin liittyviä työkaluja ja määritysnäyttöjä (Päävalikon
lisätyökalut, sivu 6).
Valitse millä tahansa sivulla menu kaksi kertaa.
Reittipisteet, reitit ja jäljet
Minne?‑valikko
Minne?-valikon avulla voit etsiä määränpään, johon haluat
navigoida. Kaikki Minne?-luokat eivät ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa kartoissa.
Sijainnin etsiminen toisen sijainnin läheltä
1 Valitse Minne? > menu > Etsi läheltä.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
3 Valitse sijainti.
Navigoinnin lopettaminen
Valitse Minne? > Lopeta navigointi.
3 Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
Akun tyypin valitseminen
1 Valitse päävalikosta Määritä > Järjestelmä > Akun tyyppi.
2 Valitse Alkali, Litium tai Ladattava NiMH.
Johdanto
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet
1
menossa tai joissa olet käynyt. Voit lisätä tietoja sijainneista,
kuten nimen, korkeuden ja syvyyden.
Voit lisätä reittipisteitä sisältävän .gpx-tiedoston siirtämällä
tiedoston GPX-kansioon (Tiedostojen siirtäminen laitteeseen,
sivu 10).
Reittipisteen luominen
2
3
4
5
6
Valitse luokka.
Valitse reitin ensimmäinen piste.
Valitse Käytä.
Lisää reitin muut pisteet valitsemalla Valitse seuraava piste.
Tallenna reitti valitsemalla back.
Voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.
1 Valitse Merkitse reittipiste.
2 Valitse tarvittaessa kenttä ja tee muutoksia reittipisteeseen.
3 Valitse Valmis.
Reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Näytä kartta.
Reittipisteen projisointi
Tallennetun reitin navigoiminen
1 Valitse Minne? > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Siirry.
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse menu > Projisoi reittipiste.
4 Kirjoita suuntima ja valitse Valmis.
5 Valitse mittayksikkö.
6 Kirjoita matka ja valitse Valmis.
7 Valitse Tallenna.
Navigointi reittipisteeseen
1 Valitse Minne? > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Siirry.
Paikan etsiminen nimellä
1 Valitse Minne? > Reittipisteet > menu > Kirjoitushaku.
2 Kirjoita nimi tai osa nimestä.
3 Valitse Siirry.
Reittipisteen muokkaaminen
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse muokattava kohde, esimerkiksi nimi.
4 Anna uudet tiedot ja valitse Siirry.
Reittipisteen poistaminen
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse menu > Poista.
Reittipisteen keskiarvo
Voit tarkentaa reittipisteen sijaintia. Keskiarvolaskennassa laite
käyttää useita saman sijainnin lukemia ja laskee niiden
keskiarvon mahdollisimman tarkan sijainnin määrittämiseksi.
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse menu > Keskimääräinen sijainti.
4 Siirry reittipisteen sijaintiin.
5 Valitse Aloita.
6 Seuraa näytön ohjeita.
7 Kun luotettavuuspalkin arvo on 100 %, valitse Tallenna.
Saat parhaan tuloksen keräämällä 4 - 8 reittipisteen näytettä ja
odottamalla näytteiden välillä vähintään 90 minuuttia.
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen
1 Valitse Reittisuunnittelu > Luo reitti > Valitse 1. piste.
2
Aktiivisen reitin tarkasteleminen
1 Kun navigoit reittiä, valitse Aktiivinen reitti.
2 Voit näyttää lisätietoja valitsemalla jonkin pisteen reitiltä.
Reitin nimen muokkaaminen
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Vaihda nimi.
4 Kirjoita uusi nimi.
Reitin muokkaaminen
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä.
4 Valitse piste.
5 Valitse vaihtoehto:
• Näytä piste kartalla valitsemalla Katso.
• Jos haluat vaihtaa pisteiden paikkaa reitillä, valitse Siirry
ylös tai Siirry alas.
• Jos haluat lisätä uuden pisteen reitille, valitse Lisää.
Uusi piste lisätään muokattavan pisteen edelle.
• Jos haluat poistaa pisteen reitiltä, valitse Poista.
6 Tallenna reitti valitsemalla back.
Reitin poistaminen
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista reitti.
Reitin muuttaminen käänteiseksi
Voit vaihtaa reitin lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida
reitin käänteiseen suuntaan.
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Käännä reitti.
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tietoja
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan,
sijainnin ja korkeuden.
Jälkilokien tallentaminen
1 Valitse päävalikosta Määritä > Jäljet > Jälkiloki.
2 Valitse Tallenna, älä näytä tai Tallenna, näytä kartassa.
Jos valitset Tallenna, näytä kartassa, jälki näkyy kartassa
viivana.
3 Valitse Tallennustapa.
Reittipisteet, reitit ja jäljet
4 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljet vaihtelevaan tahtiin valitsemalla
Automaattinen.
• Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin välein etäisyyden mukaan
valitsemalla Etäisyys.
• Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin välein ajan mukaan
valitsemalla Aika.
Valitse
Tallennusväli.
5
6 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos valitsit Tallennustapa-asetukseksi Automaattinen,
valitse haluamasi jälkien tallennusväli.
HUOMAUTUS: jos valitset Useimmin, laite tallentaa eniten
jälkitietoja, mutta sen muisti täyttyy nopeammin.
• Jos valitsit Tallennustapa-asetukseksi Etäisyys tai Aika,
anna arvo.
Jälkiloki luodaan, kun lähdet liikkeelle laite käynnissä.
Nykyisen jäljen tarkasteleminen
1 Valitse Jälkienhallinta > Nykyinen jälki.
2 Valitse vaihtoehto:
• Näytä nykyinen jälki kartassa valitsemalla Näytä kartta.
• Näytä nykyisen jäljen korkeuskäyrä valitsemalla
Korkeuskäyrä.
Nykyisen jäljen tallentaminen
1 Valitse Jälkienhallinta > Nykyinen jälki.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Tallenna jälki voit tallentaa koko jäljen.
• Valitsemalla Tallenna osa ja valitsemalla jäljen osan voit
tallentaa osan jäljestä.
Tallennetun jäljen navigoiminen
1 Valitse Minne? > Jäljet.
2 Valitse tallennettu jälki.
3 Valitse Siirry.
Nykyisen jäljen tyhjentäminen
Valitse Jälkienhallinta > Nykyinen jälki > Tyhjennä
nykyinen jälki.
Jäljen poistaminen
1 Valitse Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Poista.
Jälkien asetukset
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytössä kaikissa
laitemalleissa.
Valitse Määritä > Jäljet.
Jälkiloki: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä jälkitallennuksen.
Tallennustapa: määrittää jälkien tallennustavan. Automaattinen
tallentaa jälkiä vaihtelevassa tahdissa jälkien esittämiseksi
parhaalla mahdollisella tavalla.
Tallennusväli: määrittää jälkilokin tallennustahdin. Jos pisteitä
tallennetaan usein, jälki on yksityiskohtainen, mutta jälkiloki
täyttyy nopeasti.
Automaattinen arkistointi: asettaa automaattisen
arkistointitavan jälkien järjestämistä varten. Jäljet
tallennetaan ja tyhjennetään automaattisesti.
Väri: vaihtaa jälkiviivan värin kartassa.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Osoitteen etsiminen
Voit hakea osoitteita valinnaisten City Navigator karttojen
avulla.
1 Valitse Minne? > Osoitteet.
2 Valitse maa tai osavaltio tarvittaessa.
3 Kirjoita kaupunki tai postinumero.
HUOMAUTUS: kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerohaun mahdollisuutta.
4 Valitse kaupunki.
5 Anna talon numero.
6 Anna kadun nimi.
®
Navigointi
Voit navigoida reittiä, jälkeä, reittipisteeseen, geokätkölle tai
mihin tahansa laitteeseen tallennettuun sijaintiin. Voit navigoida
määränpäähän kartan tai kompassin avulla.
Navigoiminen kohteeseen
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka.
3 Valitse tarvittaessa menu > Kirjoitushaku ja kirjoita
määränpään nimi tai osa siitä.
4 Valitse määränpää.
5 Valitse Siirry.
Reitti näkyy kartassa magentalla värillä.
6 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 4) tai
kompassin avulla (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 4).
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla
Voit osoittaa laitteella matkan päässä olevaa kohdetta, lukita
suunnan ja navigoida kohteeseen.
HUOMAUTUS: tähtää ja mene -toiminto on käytettävissä vain
eTrex 30/30x laitteissa.
1 Valitse Tähtää ja mene.
2 Osoita laitteella jotakin kohdetta.
3 Valitse Lukitse suunta > Aseta suunta.
4 Navigoi kompassin avulla.
Kulkusuunta-asetukset
Voit mukauttaa kompassiasetuksia.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytössä kaikissa
laitemalleissa.
Valitse Määritä > Kulkusuunta.
Näyttö: asettaa kompassissa näkyvän liikesuunnan tyypin.
Pohjoisen viite: asettaa kompassin pohjoisen viitteen.
Viiva määränpäähän / osoitin: määrittää kartassa näkyvän
osoittimen toiminnan. Suuntima osoittaa määränpään
suunnan. Suunta näyttää sijaintisi suhteessa määränpäähän
johtavaan suuntaviivaan.
Kompassi: siirtyy automaattisesti sähköisestä kompassista
GPS-kompassiin, kun kuljet tavallista suurempaa nopeutta
tietyn ajan.
Kalibroi kompassi: katso kohtaa Kompassin kalibroiminen,
sivu 4.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa
laitemalleissa.
Navigointi
3
Kartta
osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi liikkuu vastaavasti ja
jättää jäljen (polku). Myös reittipisteiden nimet ja symbolit
näkyvät kartassa. Kun navigoit määränpäähän, reitti näkyy
kartassa värillisenä viivana.
Yksityiskohdat: säätää kartan yksityiskohtien määrää. Mitä
enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta
piirtyy uudelleen.
Varjostettu korkeusero: näyttää yksityiskohtaisen korkeuseron
kartassa (jos käytettävissä) tai poistaa varjostuksen käytöstä.
Navigoiminen kartan avulla
Kompassi
HUOMAUTUS
Laitteessa olevilla kartoilla voidaan luoda kävely- tai
pyöräilyreittejä käyttäen teitä ja polkuja, mutta ei reittejä
navigointiin autolla.
Kun navigoit, osoittaa määränpäähän kulkusuunnasta
riippumatta. Kun osoittaa sähköisen kompassin yläreunaa
kohti, olet matkalla suoraan kohti määränpäätä. Jos osoittaa
johonkin muuhun suuntaan, käännä sitä, kunnes se osoittaa
sähköisen kompassin yläreunaa kohti.
1 Aloita navigointi määränpäähän.
2 Valitse Kartta.
osoittaa sijaintisi kartassa. Reitti on merkitty värillisellä
viivalla.
3 Voit tehdä seuraavat toimet:
• Voit tarkastella eri alueita siirtämällä kohdistinta kartassa
Thumb Stick ohjaimella.
• Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla ja .
Kartan suunnan vaihtaminen
1 Valitse kartasta menu.
2 Valitse Määritä kartta > Suunta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.
• Valitsemalla Jälki ylös voit näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunassa.
• Valitsemalla Ajoneuvotila voit näyttää autoperspektiivin ja
ajosuunnan näytön yläreunassa.
Etäisyyden mittaaminen kartassa
Voit mitata kahden sijainnin välisen etäisyyden.
1 Valitse sijainti kartassa.
2 Valitse menu > Laske etäisyys.
3 Siirrä nasta johonkin toiseen pisteeseen kartassa.
Kartta-asetukset
Valitse Määritä > Kartta.
Suunta: määrittää kartan näyttötavan sivulla. Pohjoinen ylös
näyttää pohjoisen aina sivun yläreunassa. Jälki ylös on
näkymä ylhäältäpäin. Nykyinen kulkusuunta on sivun
yläreunassa. Ajoneuvotila näyttää 3D-autonäkymän ja
ajosuunnan näytön yläreunassa.
Tietokentät: voit mukauttaa kartan, kompassin, korkeuskäyrän
ja ajotietokoneen tietokenttiä ja kojelautoja.
Kartan lisäasetukset: voit avata kartan lisäasetukset (Kartan
lisäasetukset, sivu 4).
Kartan tiedot: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat.
Kartan lisäasetukset
Valitse Määritä > Kartta > Kartan lisäasetukset.
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun Ei käytössä
on valittuna, lähennä ja loitonna manuaalisesti.
Zoomaustasot: säätää zoomaustasoa, jolla karttakohteet
näkyvät. Karttakohteet eivät näy, kun kartan zoomaustaso on
valittua tasoa korkeampi.
Opasteteksti: voit määrittää, milloin opasteteksti näkyy
kartassa.
Tekstin koko: määrittää karttakohteiden tekstin koon.
4
Kompassin kalibroiminen
Laitteessa on kolmiakselinen sähköinen kompassi (vain eTrex
30/30x laitteet). Kalibroi kompassi, kun olet liikkunut pitkiä
matkoja, siirtynyt lämpöoloista toisenlaisiin tai olet vaihtanut
akut.
1 Mene ulos ja pysy mahdollisimman kaukana kohteista, jotka
vaikuttavat magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai
jännitelinjat.
2 Valitse kompassissa menu.
3 Valitse Kalibroi kompassi > Aloita.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Navigoiminen kompassin avulla
Kun navigoit määränpäähän, osoittaa määränpäähän
kulkusuunnasta riippumatta.
1 Aloita navigoiminen määränpäähän (Navigoiminen
kohteeseen, sivu 3).
2 Valitse Kompassi.
3 Käänny, kunnes osoittaa kompassin yläreunaa kohti, ja liiku
kyseiseen suuntaan määränpäähän.
Suuntaosoitin
Suuntaosoittimesta on eniten hyötyä, kun navigoit vesillä tai
paikassa, jossa reitillä ei ole suuria esteitä. Sen avulla voit myös
välttää reitin lähellä olevia vaaroja, kuten matalikkoja tai
vedenalaisia kareja.
Ota suuntaosoitin käyttöön valitsemalla kompassissa menu >
Määritä kulkusuunta > Viiva määränpäähän / osoitin >
Suunta (CDI).
Suuntaosoitin
näyttää sijaintisi suhteessa reittiviivaan, joka
johtaa määränpäähän. Kurssilta poikkeamisosoitin (CDI)
näyttää, miten paljon olet ajautunut reitiltä (oikealle tai
vasemmalle). Mittakaava
viittaa kurssilta
poikkeamisosoittimen pisteiden
väliseen etäisyyteen.
Korkeuskäyrä
HUOMAUTUS: korkeuskäyrä on käytettävissä vain eTrex
30/30x laitteissa.
Korkeuskäyrä näyttää oletusarvoisesti korkeuden suhteessa
kuljettuun matkaan. Voit muuttaa korkeuskäyrän asetuksia
(Korkeuskäyrän asetukset, sivu 5). Voit tarkastella minkä
tahansa käyrän pisteen tietoja valitsemalla pisteen.
Navigointi
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen
Voit kalibroida barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos
tiedät oikean korkeuden tai ilmanpaineen.
1 Siirry paikkaan, jonka korkeuden tai ilmanpaineen tiedät.
2 Valitse Korkeuskäyrä > menu > Kalibroi korkeusmittari.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Korkeuskäyrän asetukset
Valitse korkeuskäyrässä menu.
Vaihda käyrätyyppi: määrittää korkeuskäyrässä näkyvien
tietojen tyypin. .
Muuta zoomausalueita: säätää korkeusmittarisivulla näkyviä
zoomausalueita.
Muuta tietokenttiä: voit mukauttaa korkeusmittarin tietokenttiä.
Nollaa: nollaa korkeusmittarin tiedot, mukaan lukien
reittipisteiden, reitin ja matkan tiedot.
Kalibroi korkeusmittari: katso (Barometrisen korkeusmittarin
kalibroiminen, sivu 5).
Palauta oletukset: palauttaa korkeusmittarin oletusasetukset.
Matkatietokone
Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden, keskinopeuden,
matkamittarin ja muita hyödyllisiä tilastotietoja. Voit mukauttaa
ajotietokoneen asettelua, päävalikkoa ja tietokenttiä.
Ajotietokoneen asetukset
Valitse ajotietokoneessa menu.
Nollaa: nollaa kaikki ajotietokoneen arvot. Nollaa matkatiedot
aina ennen matkan aloittamista, jotta saat tarkat tiedot.
Isot numerot: muuttaa ajotietokonesivulla näkyvien numeroiden
koon.
Muuta tietokenttiä: mukauttaa matkatietokoneen tietokenttiä.
Muuta kojelautaa: muuttaa kojelaudassa näkyvän teeman ja
tiedot.
HUOMAUTUS: kojelauta muistaa mukautetut asetukset.
Asetuksia ei menetetä, kun vaihdat profiilia (Profiilit,
sivu 8).
Palauta oletukset: palauttaa matkatietokoneen oletusarvot.
Sivun oletusasetusten palauttaminen
1 Avaa sivu, jonka asetukset aiot palauttaa.
2 Valitse menu > Palauta oletukset.
Päävalikon toiminnot ja asetukset
Geokätköt
Geokätkentä on aarteenetsintää, jossa piilotetaan tai etsitään
kätköjä vihjeiden ja GPS-koordinaattien avulla.
Geokätköjen lataaminen tietokoneella
Voit ladata geokätköjä laitteeseesi manuaalisesti tietokoneen
avulla (Tiedostojen siirtäminen laitteeseen, sivu 10). Voit liittää
geokätkötiedostot GPX-tiedostoon ja tuoda sitten tiedot laitteesi
GPX-kansioon. Jos sinulla on geocaching.com-sivuston
premium-jäsenyys, voit ladata Pocket Query -toiminnolla
laitteeseesi useita geokätköjä yhdellä kertaa yhtenä GPXtiedostona.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.geocaching.com.
3 Luo tili tarvittaessa.
4 Kirjaudu.
5 Etsi ja lataa geokätköjä laitteeseen geocaching.com-sivuston
ohjeiden mukaisesti.
Päävalikon toiminnot ja asetukset
Navigoiminen geokätkölle
1 Valitse Geokätköt.
2 Valitse geokätkö.
3 Valitse Siirry.
Yrityksen kirjaaminen
Kun olet yrittänyt etsiä geokätköä, voit kirjata tuloksesi. Voit
vahvistaa joitakin geokätköjä osoitteessa www.geocaching.com.
1 Valitse Geokätköt > Kirjaa yritys.
2 Valitse Löytyi, Ei löytynyt, On korjattava tai Ei yritetty.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit lopettaa kirjaamisen valitsemalla Valmis.
• Voit aloittaa navigoinnin lähimmälle geokätkölle
valitsemalla Etsi seuraavaksi lähin.
• Voit lisätä kommentin kätkön etsimisestä tai itse kätköstä
valitsemalla Lisää kommentti, kirjoittamalla kommentin ja
valitsemalla Valmis.
Jos olet kirjautunut www.geocaching.com-sivustoon, loki
ladataan automaattisesti www.geocaching.com-tilillesi.
chirp™
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa
laitemalleissa.
chirp on pieni Garmin lisävaruste, jonka voit ohjelmoida ja jättää
geokätkölle. Laitteen avulla voi etsiä geokätkölle jätettyä chirp
laitetta. Lisätietoja chirp laitteesta on chirp käyttöoppaassa
osoitteessa www.garmin.com.
®
chirp haun ottaminen käyttöön
1 Valitse Määritä > Geokätköt.
2 Valitse Etsi chirp™ > Käytössä.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
langattomasti
Tietojen jakaminen langattomasti edellyttää sitä, että
yhteensopiva laite on enintään 3 metrin (10 jalan) päässä.
Laite voi lähettää ja vastaanottaa tietoja, kun se on pariliitetty
toiseen yhteensopivaan laitteeseen tai älypuhelimeen
langattomalla ANT+ tekniikalla. Voit jakaa reittipisteitä,
geokätköjä, reittejä ja jälkiä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa malleissa.
1 Valitse Jaa langattomasti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lähetä ja valitse tietotyyppi.
• Valitsemalla Vastaanotto voit vastaanottaa tietoja toisesta
laitteesta. Toisen yhteensopivan laitteen on yritettävä
lähettää tietoja.
3 Seuraa näytön ohjeita.
®
Läheisyyshälytyksen asettaminen
Läheisyyshälytykset ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä
tietystä sijainnista.
1 Valitse Läheisyyshälytykset > Luo hälytys.
2 Valitse luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Käytä.
5 Määritä säde.
Kun saavut alueelle, jolla on läheisyyshälytys, laitteesta kuuluu
merkkiääni.
Alueen koon laskeminen
1 Valitse Pinta-alamittaus > Aloita.
2 Kävele laskettavan alueen ympäri.
5
3 Valitse Laske, kun olet valmis.
Päävalikon lisätyökalut
Herätyskello: äänihälytyksen määrittäminen. Jos et käytä
laitetta tällä hetkellä, voit määrittää sen käynnistymään
tiettyyn aikaan.
Laskin: näyttää laskimen.
Kalenteri: näyttää kalenterin.
Metsästys ja kalastus: näyttää nykyisen sijainnin parhaiden
metsästys- ja kalastusaikojen ennusteet.
Sekuntikello: voit käyttää ajanottoa, merkitä kierroksen ja
mitata kierrosaikoja.
Aurinko ja kuu: näyttää auringonnousu- ja -laskuajat sekä kuun
vaiheen GPS-sijaintisi perusteella.
GLONASS-vaihto: ota GLONASS-satelliittijärjestelmä käyttöön
tai poista se käytöstä (GPS ja muut satelliittijärjestelmät,
sivu 6).
Käytä, GPS käytössä tai Käytä satelliittijärjestelmää: voit
ottaa GPS-ominaisuuden käyttöön.
Käytä, GPS pois tai Käytä esittelytilaa: voit käyttää laitetta,
kun GPS ei ole käytössä.
Jälki ylös: osoittaa, näytetäänkö satelliitit siten, että pohjoinen
on näytön yläreunassa vai siten, että jäljen ajosuunta on
näytön yläreunassa.
Yksi väri: voit valita, onko satelliittisivu moni- vai yksivärinen.
Aseta sijainti kartassa: voit merkitä nykyisen sijaintisi karttaan.
Tämän sijainnin avulla voit luoda reittejä tai etsiä tallennettuja
sijainteja.
Automaattipaikannuksen sijainti: laskee GPS-sijaintisi Garmin
AutoLocate toiminnolla.
®
GPS ja muut satelliittijärjestelmät
Kun käytät GPS:ää ja toista satelliittijärjestelmää
samanaikaisesti, suorituskyky haastavissa ympäristöissä
paranee ja paikannus nopeutuu verrattuna pelkän GPSjärjestelmän käyttöön. Useat järjestelmät kuitenkin kuluttavat
akun virtaa nopeammin kuin pelkkä GPS.
Laitteesi voi käyttää näitä GNSS (Global Navigation Satellite
Systems) -järjestelmiä.
GPS: yhdysvaltojen luoma satelliittipaikannusjärjestelmä.
GLONASS: venäjän luoma satelliittipaikannusjärjestelmä.
Satelliittisivu
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen sijainti, GPS-tarkkuus,
satelliittien sijainnit ja signaalin voimakkuus.
Satelliittinäkymän muuttaminen
1 Valitse päävalikosta Satelliitti.
2 Valitse menu.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Jälki ylös voit kääntää satelliittinäkymän
siten, että nykyinen jälki osoittaa näytön yläreunaa kohti.
• Valitse Monivärinen, jotta jokainen näkymässä oleva
satelliitti ja sen signaalin voimakkuuspalkki näkyvät eri
värillä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa
laitemalleissa.
GPS-toiminnon poistaminen käytöstä
Voit lopettaa sijainnin paikantamisen poistamalla GPS-toiminnon
käytöstä laitteessa.
1 Valitse päävalikosta Satelliitti.
2 Valitse menu > Käytä, GPS pois.
Sijainnin simuloiminen
Voit päivittää reittipisteitä ja reittejä tai säästää akun virtaa
poistamalla GPS-toiminnon käytöstä, ennen kuin käytät laitetta.
Voit asettaa sijainnin manuaalisesti, jotta näet nykyisen sijainnin
kartassa.
1 Valitse päävalikosta Satelliitti.
2 Valitse menu > Käytä, GPS pois.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Käytä.
GPS-satelliittiasetukset
Valitse Satelliitti > menu.
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ovat käytettävissä ainoastaan,
kun Käytä, GPS pois on käytössä.
6
Laitteen mukauttaminen
Taustavalon kirkkauden säätäminen
Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi lyhentää akunkestoa
merkittävästi. Voit maksimoida akunkeston säätämällä
taustavalon kirkkautta.
HUOMAUTUS: taustavalo saattaa hämärtyä, kun paristojen virta
on vähissä.
1 Valitse .
2 Voit säätää taustavalon tasoa liukusäätimellä.
Laite saattaa tuntua lämpimältä, kun taustavaloasetus on suuri.
Päävalikon mukauttaminen
Voit siirtää, lisätä ja poistaa päävalikon kohteita.
1 Valitse päävalikosta menu > Vaihda järjestys.
2 Valitse valikkokohde.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Siirrä voit muuttaa kohteen sijaintia
luettelossa.
• Valitsemalla Lisää voit lisätä uuden kohteen luetteloon.
• Valitsemalla Poista voit poistaa kohteen luettelosta.
Sivujärjestyksen muuttaminen
Lisää sivuja järjestykseen, jotta voit muuttaa sivujärjestystä.
1 Valitse Määritä > Sivujärjestys.
2 Valitse sivu.
3 Valitse Siirrä.
4 Siirrä sivua ylös- tai alaspäin luettelossa.
5 Paina Thumb Stick ohjainta.
Sivun lisääminen
1 Valitse Määritä > Sivujärjestys.
2 Valitse Lisää sivu.
3 Valitse lisättävä sivu.
Sivun poistaminen
1 Valitse Määritä > Sivujärjestys.
2 Valitse sivu.
3 Valitse Poista.
4 Paina Thumb Stick ohjainta.
Tietokenttien mukauttaminen
Voit mukauttaa pääsivujen tietokenttiä.
1 Avaa sivu, jonka tietokenttiä aiot muuttaa.
GPS ja muut satelliittijärjestelmät
2
3
4
5
Valitse menu.
Valitse Muuta tietokenttiä.
Valitse uusi tietokenttä.
Seuraa näytön ohjeita.
Tietokentät
Jotkin tietokentät edellyttävät navigointia tai ANT+ lisävarusteita
tietojen näyttämiseen.
24 tunnin enimmäislämpötila: viimeisten 24 tunnin aikana
tallennettu enimmäislämpötila. Laite on liitettävä
langattomaan lämpötila-anturiin, jotta nämä tiedot näkyvät.
24 tunnin vähimmäislämpötila: viimeisten 24 tunnin aikana
tallennettu vähimmäislämpötila. Laite on liitettävä
langattomaan lämpötila-anturiin, jotta nämä tiedot näkyvät.
Aika määränpäähän: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seuraavalle: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin
seuraavaan reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
GPS-signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/- 3,65 metriä (12 jalkaa).
Hälytysajastin: laskuriajastimen nykyinen aika.
Ilmanpainemittari: nykyinen kalibroitu ilmanpaine.
Jäljen matka: nykyisen jäljen kuljettu matka.
Käännös: määränpään suuntiman ja nykyisen suunnan välinen
kulman muutos (asteina). L merkitsee käännöstä
vasemmalle. R merkitsee käännöstä oikealle. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Kellonaika: nykyinen kellonaika nykyisen sijaintisi ja aikaasetusten perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Keskimääräinen kierros: nykyisen toiminnon keskimääräinen
kierrosaika.
Kierrokset: nykyisen toiminnon aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrokset yhteensä: kaikkien kokonaisten kierrosten
sekuntikellon aika.
Kierrosmatka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kompassisuunta: kompassiin perustuva kulkusuuntasi.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Korkeus maanpinnasta: nykyisen sijaintisi korkeus maan
tasosta (jos kartat sisältävät riittävät korkeustiedot).
Korkeus - pienin: matalin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Korkeus - suurin: suurin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin. Laite on liitettävä langattomaan lämpötila-anturiin,
jotta nämä tiedot näkyvät.
Lämpö - vesi: veden lämpötila. Laitteen on oltava kytkettynä
NMEA 0183 laitteeseen, joka voi mitata veden lämpötilan.
Lasku - keskimääräinen: keskimääräinen laskuetäisyys
edellisestä nollauksesta.
Lasku - kokonais: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Laskusuhde: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetäisyyden muutokseen.
Laitteen mukauttaminen
Laskusuhde kohteeseen: laskusuhde, jonka tarvitset
laskeutumiseen nykyisestä sijainnista määränpään
korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Lasku - suurin: maksimilasku (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Määränpään reittipiste: viimeinen piste reitillä määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Määränpään sijainti: määränpään sijainti. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Matka määränpäähän: jäljellä oleva matka määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Matkan aika: muuttuva luku, liikkeellä ja pysähdyksissä oltu
kokonaisaika edellisen nollauksen jälkeen.
Matkan aika - liikkeellä: muuttuva luku, liikkeelläoloaika
edellisen nollauksen jälkeen.
Matkan aika - pysähdyksissä: muuttuva luku, pysähdyksissä
oltu aika edellisen nollauksen jälkeen.
Matka seuraavaan: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeuden edut: nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeus - kokonaiskeskimäärä: keskimääräinen nopeus
edellisen nollauksen jälkeen pysähdykset mukaan lukien.
Nopeus - liike keskimäärin: keskimääräinen kulkunopeus
edellisen nollauksen jälkeen.
Nopeus - maksimi: suurin kulkunopeus edellisen nollauksen
jälkeen.
Nopeusrajoitus: tien ilmoitettu nopeusrajoitus. Ei käytettävissä
kaikissa kartoissa ja kaikilla alueilla. Tarkista todelliset
nopeusrajoitukset aina liikennemerkeistä.
Nousu - keskimääräinen: keskimääräinen nousuetäisyys
edellisestä nollauksesta.
Nousu - kokonais: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Nousu - suurin: maksiminousu (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Osamatka: muuttuva luku, kuljettu matka edellisen nollauksen
jälkeen.
Osoitin: nuoli osoittaa seuraavan reittipisteen tai käännöksen
suuntaan. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Päiväys: nykyinen päivä, kuukausi ja vuosi.
Pois suunnasta: alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai
oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Poljinnopeus: poljinkammen kierrosten määrä minuutissa. Laite
on liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin,
jotta tiedot saa näkyviin.
Pystyetäisyys määränpäähän: nykyisen sijaintisi ja
määränpään välinen nousumatka. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Pystynopeus määränpäähän: nousu-/laskunopeus ennalta
määritettyyn korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Saapumisaika - Perillä: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Saapumisaika seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
seuraavaan reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen
7
paikalliseen aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Sekuntikellon ajastin: nykyisen toiminnon sekuntikellon aika.
Seuraavan reittipiste: reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Sijainti (leveyspiiri/pituuspiiri): nykyisen sijainnin leveyspiiri ja
pituuspiiri valituista sijaintimuotoasetuksista riippumatta.
Sijainti (valittu): nykyinen sijainti valituilla
sijaintimuotoasetuksilla.
Suunta: suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit
tarkastella suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Suuntima: suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Syvyys: veden syvyys. Laitteen on oltava kytkettynä NMEA
0183 tai NMEA 2000 laitteeseen, joka voi mitata veden
syvyyden.
Takaisin suunnalle: suunta, johon kulkemalla palaat reitille.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Tämä kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Taso: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna etäisyydellä).
Jos kuljet esimerkiksi 60 metriä (200 jalkaa) aina noustessasi
3 metriä (10 jalkaa), kaltevuus on 5 %.
Viime kierroksen aika: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Ympäröivä ilmanpaine: kalibroimaton ympäristön ilmanpaine.
®
®
Profiilit
Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot
käyttötavan mukaan. Voit esimerkiksi käyttää eri asetuksia ja
näkymiä metsästykseen ja geokätkentään.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.
Mukautetun profiilin luominen
Voit mukauttaa asetuksia ja tietokenttiä tiettyä toimintoa tai
matkaa varten.
1 Valitse Määritä > Profiilit > Luo profiili > OK.
2 Mukauta asetukset ja tietokentät.
Profiilin valitseminen
Kun vaihdat toiminnosta toiseen, voit muuttaa laitteen asetuksia
vaihtamalla profiilia.
1 Valitse Profiilimuutos.
2 Valitse profiili.
Profiilin nimen muokkaaminen
1 Valitse Määritä > Profiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Muokkaa nimeä.
4 Kirjoita uusi nimi.
Profiilin poistaminen
HUOMAUTUS: jos haluat poistaa aktiivisen profiilin, aktivoi
ensin jokin toinen profiili. Profiilia ei voi poistaa, kun se on
aktiivinen.
1 Valitse Määritä > Profiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Poista.
8
Järjestelmäasetukset
Valitse Määritä > Järjestelmä.
Satelliittijärjestelmä: määrittää satelliittijärjestelmän (GPS ja
muut satelliittijärjestelmät, sivu 6).
WAAS/EGNOS: valitsee järjestelmäksi WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System / European Geostationary
Navigation Overlay Service).
Kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteessa.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Akun tyyppi: voit vaihtaa käyttämäsi AA-pariston tyypin.
USB-tila: määrittää laitteen käyttämään massamuistitilaa tai
Garmin tilaa, kun se liitetään tietokoneeseen.
Näyttöasetukset
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytössä kaikissa
laitemalleissa.
Valitse Määritä > Näyttö.
Taustavalon aikakatkaisu: säätää aikaa, jonka kuluttua
taustavalo sammuu.
Akunsäästö: säästää akun virtaa ja pidentää akunkestoa
sammuttamalla näytön taustavalon aikakatkaisuaikana.
Värit: Voit muuttaa näytön taustakuvan ulkoasua ja valinnan
korostusta.
Kuvankaappaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Laitteen merkkiäänten määrittäminen
Voit mukauttaa viestien, näppäinten ja käännösvaroitusten
merkkiääniä sekä hälytyksiä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa
laitemalleissa.
1 Valitse Määritä > Äänet > Äänet > Käytössä.
2 Valitse merkkiääni kutakin äänityyppiä varten.
Mittayksiköiden määrittäminen
Voit mukauttaa etäisyyden, nopeuden, korkeuden, syvyyden,
lämpötilan, paineen ja pystynopeuden mittayksiköitä.
1 Valitse Määritä > Yksiköt.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö.
Aika-asetukset
Valitse Määritä > Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aikavyöhyke: Määrittää laitteen aikavyöhykkeen.
Automaattinen määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti
GPS-sijainnin mukaan.
Sijaintimuotoasetukset
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.
Valitse Määritä > Sijaintimuoto.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa sijaintilukema
näkyy.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen.
Kartan sferoidi: näyttää laitteen käyttämän
koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä
koordinaattijärjestelmä on WGS 84.
Laitteen mukauttaminen
Reititysasetukset
Käytettävissä olevat reititysasetukset vaihtelevat valitun
suorituksen mukaan.
Valitse Määritä > Reititys.
Opastustapa: määrittää, miten reitin laskenta optimoidaan
matkan, ajan, tie- tai maastoreitityksen mukaan.
Laske reitit: määrittää reitin laskentatavan.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan sinisen
kolmion lähimpään tiehen. Tästä on eniten hyötyä, kun ajat
tai navigoit teillä.
Pois tieltä -siirtymät: määrittää uudelleenlaskennan asetukset
navigoitaessa poissa aktiiviselta reitiltä.
Vältettävien määritys: määrittää vältettävät teiden, maaston ja
liikkumistapojen tyypit navigoinnin aikana.
Korkeusmittariasetukset
HUOMAUTUS: korkeusmittari on käytettävissä ainoastaan
eTrex 30/30x laitteissa.
Valitse Määritä > Korkeusmittari.
Automaattinen kalibrointi: kalibroi korkeusmittarin
automaattisesti aina, kun laite käynnistetään.
Ilmanpainemittaritila: Muuttuva korkeus määrittää
ilmanpainemittarin mittaamaan korkeusmuutoksia
liikkuessasi. Kiinteä korkeus olettaa, että laite on paikallaan
kiinteässä korkeudessa, joten ilmanpaineen pitäisi muuttua
ainoastaan sään vuoksi.
Ilmanpaineen mittaus: määrittää, miten laite tallentaa
painetietoja. Tallenna aina tallentaa kaikki painetiedot, mikä
voi olla hyödyllistä, kun tarkkailet painerintamia.
Käyrätyyppi: tallentaa korkeuden muutokset tietyltä ajalta tai
matkalta, ilmanpainetietoja tietyltä ajalta tai ympäröivän
paineen muutoksia tietyltä ajalta.
Kalibroi korkeusmittari: kalibroi korkeusmittarin.
2 Valitse nollattava kohde.
Laitteen tiedot
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect™ sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.
1 Valitse Määritä.
2 Valitse Tietoja.
Veneilyasetukset
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa
laitemalleissa.
Valitse Määritä > Veneily.
Merikarttatila: määrittää laitteen käyttämän karttatyypin, kun
laite näyttää veneilytietoja. Merenkulku näyttää kartan
ominaisuuksia eri väreillä, jotta merenkulkukohdepisteet
näkyvät paremmin ja kartta vastaa paperikarttojen
piirtotapaa. Kalastus (edellyttää merikarttoja) näyttää pohjan
muodot ja syvyysluotaukset yksityiskohtaisessa näkymässä
ja yksinkertaistaa kartan esitystapaa optimaalista
kalastuskäyttöä varten.
Ulkoasu: määrittää kartassa näkyvien navigointiapumerkkien
ulkoasun.
Merihälytysasetukset: voit määrittää hälytyksen kuulumaan,
kun vene ylittää ankkurissa ollessaan tietyn
laahausetäisyyden, kun olet tietyn matkan päässä poissa
suunnalta ja kun vesi muuttuu tietyn syvyiseksi.
HUOMAUTUS
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää 30 minuutin upottamisen 1 metrin syvyyteen. Pidempi
upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi ja
kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laitetta on
käytetty kloori- tai suolavedessä.
Merenkulkuhälytysten määrittäminen
1 Valitse Määritä > Veneily > Merihälytysasetukset.
2 Valitse hälytyksen tyyppi.
3 Valitse Käytössä.
4 Anna etäisyys ja valitse Siirry.
Tietojen nollaaminen
Voit nollata matkatiedot, poistaa kaikki reittipisteet, tyhjentää
nykyisen jäljen tai palauttaa oletusarvot.
1 Valitse Määritä > Nollaa.
Laitteen tiedot
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite tukee Windows 7:ää ja uudempia sekä
Mac OS 10.4:ää ja uudempia.
®
®
9
Muistikortin asettaminen
2 Liitä laite tietokoneeseen.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa
laitemalleissa.
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
3 Avaa Garmin asema tai muistikorttiasema/-taltio.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kohde liitetyssä laitteessa ja vedä se Oma
kokoelma -kansioon tai luetteloon.
• Valitse kohteessa BaseCamp Laite > Vastaanota
laitteesta ja valitse laite.
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa paristoa terävällä esineellä.
Käsilaitteeseen voi lisätä microSD muistikortin lisätilaksi tai
esiladattuja karttoja varten.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Irrota akku.
3 Työnnä korttipidike vasemmalle ja nosta sitä ylöspäin.
®
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
4
5
6
7
Aseta muistikortti kullanväriset liitinpinnat alaspäin.
Sulje korttipidike.
Lukitse korttipidike työntämällä se oikealle.
Aseta akku ja kansi paikoilleen.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Aseta paristot paikoilleen, ennen kuin käytät laitetta liitettynä
tietokoneeseen. Tietokoneen USB-portin virta ei välttämättä riitä
laitteen käyttämiseen.
1 Avaa mini-USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai taltio, joka vastaa laitetta tai
muistikorttia.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
Tietojen lähettäminen kohteeseen BaseCamp™
1 Avaa BaseCamp.
10
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
HUOMAUTUS: jos käytät Apple tietokonetta, poista tiedostot
kokonaan tyhjentämällä roskakori.
®
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
Irrota
kaapeli tietokoneesta.
2
Tekniset tiedot
Käyttölämpötila
–20–70 °C (–4–158 °F)
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz (nimellinen –1,13 dBm)
Liite
Valinnaiset lisävarusteet
Lisävarusteita, kuten telineitä, karttoja, kuntoilulisävarusteita ja
varaosia, on saatavilla osoitteesta http://buy.garmin.com tai
Garmin myyjältä.
ANT+ antureiden pariliitos
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa
laitemalleissa.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ anturit, kuten sykevyö,
liitetään laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (30 jalan) päässä muista
ANT+ antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Määritä > ANT-anturi.
Liite
3 Valitse anturi.
4 Valitse Etsi uusi.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila muuttuu
Haetaan-tilasta Yhteys muodostettu-tilaan.
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen
• Varmista, että ANT+ lisävaruste on yhteensopiva Garmin
laitteen kanssa.
• Ennen kuin muodostat pariliitoksen ANT+ lisävarusteen ja
Garmin laitteen välille, siirry 10 metrin (33 jalan) päähän
muista ANT+ lisävarusteista.
• Tuo Garmin laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän ANT+
lisävarusteesta.
• Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen kerran,
Garmin laite tunnistaa ANT+ lisävarusteen automaattisesti
aina, kun se aktivoidaan. Tämä tapahtuu automaattisesti, kun
käynnistät Garmin laitteen. Lisävarusteet aktivoituvat ja
alkavat toimia muutamassa sekunnissa.
• Kun Garmin laitteen ja lisävarusteen välille on muodostettu
pariliitos, laite vastaanottaa tietoja vain lisävarusteestasi,
vaikka menisit muiden lisävarusteiden lähelle.
Vianmääritys
Laitteen uudelleenkäynnistäminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä käynnistettävä
uudelleen. Tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi
asetuksia.
1 Poista paristot.
2 Asenna akut uudelleen.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletukset.
Valitse Määritä > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset > Kyllä.
Garmin tukikeskus
Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.
Liite
11
Hakemisto
A
aika-asetukset 8
aikavyöhykkeet 8
ajotietokone 5
akku 1, 9, 10
asentaminen 1
käyttöikä 4
maksimoiminen 1, 8
tyyppi 1
varastointi 1
ANT+ anturit, pariliitos 11
ANT+ tunnistimet, pariliitos 10
asetukset 3, 4, 8, 9, 11
laite 9
auringonnousu- ja -laskuajat 6
B
BaseCamp 10
C
chirp 5
City Navigator 3
G
Garmin Express 9
ohjelmiston päivittäminen 9
geokätköt 5
lataaminen 5
GLONASS 6
GPS 6
asetukset 8
satelliittisivu 6
signaali 6
H
hälytykset
kello 6
läheisyys 5
meri 9
J
jäljet 2, 3
asetukset 3
navigointi 3
tallentaminen 2
K
kalenteri 6
kalibroiminen, korkeusmittari 5
kartat 3
asetukset 4
matkan mittaaminen 4
navigointi 4
ostaminen 3
päivittäminen 9
suunta 4
suuntaus 4
zoomaa 4
kojelaudat 5
kompassi 3, 4
asetukset 3
kalibroiminen 4
navigointi 4
korkeus 4, 5
korkeusmittari 5, 9
kalibroiminen 5
käyttäjätiedot, poistaminen 10
L
laite, rekisteröinti 9
laitteen asetusten nollaaminen 9
laitteen mukauttaminen 6
laitteen puhdistaminen 9
laitteen rekisteröiminen 9
laskin 6
lataaminen, geokätköt 5
lisävarusteet 10, 11
läheisyyshälytykset 5
lämpötila 10
12
M
V
matkan mittaaminen 4
matkan tiedot, tarkasteleminen 5
matkasuunnittelu. Katso reitit
meri, hälytysten asetukset 9
metsästys- ja kalastusajat 6
MicroSD-kortti. Katso muistikortti
Minne? 3
mittayksiköt 8
muistikortti 10
veneily, asetukset 9
vianmääritys 9, 11
virtapainike 1
Ä
älypuhelin 5
äänet 8
N
navigointi 3
kompassi 4
lopettaminen 1
näyttö, asetukset 8
O
ohjelmisto, päivittäminen 9
osoitteet, etsiminen 3
P
painikkeet 1
palauttaminen, asetukset 11
pariliitos
ANT+ anturit 11
ANT+ tunnistimet 10
paristo, maksimoiminen 6
pinta-alamittaus 5
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 10
profiilit 8
päävalikko 1
mukauttaminen 6
R
reitit 2
asetukset 9
luominen 2
muokkaaminen 2
navigointi 2
näyttäminen kartassa 2
osoitin 4
poistaminen 2
reittipisteet 1, 2
muokkaaminen 2
navigointi 2
poistaminen 2
projisoiminen 2
tallentaminen 2
S
satelliittisignaalit 6
etsiminen 1
sijainnit 6
satelliittisivu 6
sekuntikello 6
siirtäminen
jäljet 5
tiedostot 5, 10
sijainnit
muokkaaminen 2
tallentaminen 2
sijaintimuoto 8
T
taustavalo 1, 6, 8
tekniset tiedot 10
tiedostot, siirtäminen 5, 10
tiedot, siirtäminen 10
tietojen jakaminen 5
tietojen tallentaminen 10
tietokentät 6, 7
tietokone, yhdistäminen 10
tuotteen rekisteröiminen 9
Tähtää ja mene 3
U
USB
liitin 1
yhteyden katkaiseminen 10
Hakemisto
support.garmin.com
Syyskuu 2019
190-01198-03_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising