Garmin | Forerunner® 310XT | Garmin Forerunner® 310XT verkorte handleiding

Garmin Forerunner® 310XT verkorte handleiding
verkorte handleiding
FORERUNNER® 310XT
GPS-TOESTEL VOOR MULTISPORTTRAINING
Waarschuwing: raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
begint of wijzigt. Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
Waarschuwing: dit product bevat een lithium-ionbatterij die niet kan worden
vervangen. Raadpleeg de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor belangrijke veiligheidsinformatie over de batterij.
Productregistratie
Vul de onlineregistratie vandaag nog
in zodat wij u beter kunnen helpen! Ga
naar http://my.garmin.com. Bewaar uw
originele aankoopbewijs of een fotokopie
op een veilige plek.
Contact opnemen met
Garmin
Neem in het VK telefonisch contact
op met Garmin (Europe) Ltd. via
0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com
/support en klik op Contact Support
voor informatie over landspecifieke
ondersteuning, of neem telefonisch
contact op met Garmin (Europe) Ltd.
via +44 (0) 870.8501241.
Neem contact op met Garmin Product
Support als u tijdens het gebruik van
de Forerunner® vragen hebt. Ga in de
VS naar www.garmin.com/support
of neem telefonisch contact op met
Garmin USA via 1 (913) 397‑8200
of 1 (800) 800‑1020.
2
Forerunner 310XT Verkorte handleiding
Knoppen
➋ mode
•
➊
➏
➋
➎
➌
➍
➊ power
•
•
•
Ingedrukt houden om de Forerunner
in of uit te schakelen.
Indrukken om de
achtergrondverlichting in te
schakelen en aan te passen.
Er wordt een statuspagina
weergegeven.
Indrukken om te koppelen met
een ANT+™ weegschaal (optioneel
accessoire).
Forerunner 310XT Verkorte handleiding
•
•
Indrukken om de timerpagina en
menupagina weer te geven. De
kaartpagina en de kompaspagina
worden ook weergegeven als deze
actief zijn.
Indrukken om een menu of pagina
af te sluiten. Uw instellingen worden
opgeslagen.
Ingedrukt houden om te wisselen
tussen sportmodi.
lap/reset
➌
•
•
Indrukken om een nieuweronde te
beginnen.
Ingedrukt houden om de timer
opnieuw in te stellen.
start/stop
➍
Indrukken om de timer te starten of
te stoppen.
➎ enter
Indrukken om opties te selecteren en
berichten te bevestigen.
3
➏
pijlen (omhoog/omlaag)
•
Indrukken om door menu’s en
instellingen te bladeren.
pijlen ingedrukt om
Tip: houd de
snel door de instellingen te bladeren.
•
•
Indrukken om tijdens een workout
door trainingspagina’s te bladeren.
Ingedrukt houden op de Virtual
Partner®-pagina om het tempo
van de virtuele partner te wijzigen.
Schermverlichting van de
Forerunner
Druk op om de schermverlichting
om
in te schakelen. Gebruik
de schermverlichting aan te passen.
Het scherm geeft ook een aantal
statuspictogrammen weer.
Pictogrammen
GPS is ingeschakeld en
de Forerunner ontvangt
satellietsignalen.
GPS is uitgeschakeld
voor indoorgebruik of voor
training met de optionele
voetsensor.
De timer loopt.
De harslagssensor is actief.
De voetsensor is actief.
De cadanssensor is actief.
De krachtsensor is actief.
Energieniveau van de
batterij.
De batterij wordt opgeladen.
Er worden gegevens
geüpload naar het toestel of
het toestel wordt gekoppeld
aan fitnessapparatuur.
4
Forerunner 310XT Verkorte handleiding
Stap 1: de batterij opladen
Waarschuwing: u voorkomt
corrosie door de contactpunten en de
omringende delen vóór het opladen
grondig af te drogen.
Contactpersonen
TIP: de Forerunner kan niet worden
opgeladen als de temperatuur lager dan
0 °C of hoger dan 50 °C is.
1. Sluit de USB-connector van de
laadclipkabel aan op de netadapter.
2. Steek de netadapter in een
stopcontact.
3. Breng de contactpunten van
de laadclip op één lijn met de
contactpunten aan de achterkant
van de Forerunner.
4. Bevestig de laadclip stevig op de
Forerunner.
Een volledig opgeladen batterij kan
maximaal 20 uur worden gebruikt,
afhankelijk van het type gebruik.
Laadclip
Forerunner 310XT Verkorte handleiding
5
Wanneer u de Forerunner voor het eerst
inschakelt en de wizard Stel in uitvoert,
kunt u de tabel hieronder gebruiken om
uw activiteitsklasse in te stellen. Geef
aan of u een ervaren atleet bent.
Een ervaren atleet is een persoon die een
groot aantal jaren intensief heeft getraind
(met uitzondering van lichte blessures) en
die een hartslag in rust van 60 slagen per
minuut of minder heeft.
Tabel met activiteitsklassen
Training
Omschrijving
Training Frequentie
Trainingstijd per week
0
Geen training
-
-
1
Af en toe, lichte
training
Een keer per twee weken
Minder dan 15 minuten
2
3
4
5
Regelmatige
training
15 tot 30 minuten
Een keer per week
Circa 30 minuten
2 tot 3 keer per week
Circa 45 minuten
45 minuten tot 1 uur
6
1 tot 3 uur
7
8
9
10
Dagelijkse
training
3 tot 5 keer per week
3 tot 7 uur
Bijna dagelijks
7 tot 11 uur
Dagelijks
11 tot 15 uur
Meer dan 15 uur
De tabel met activiteitsklassen wordt geleverd door Firstbeat Technologies Ltd., waarvan delen zijn gebaseerd op Jackson
et al. “Prediction of Functional Aerobic Capacity Without Exercise Testing,” Medicine and Science in Sports and Exercise
22 (1990): 863–870.
6
Forerunner 310XT Verkorte handleiding
Stap 2: uw Forerunner
inschakelen
voorkant van de Forerunner naar de lucht
is gericht.
Houd ingedrukt om de Forerunner in
te schakelen. Volg de instructies op het
scherm om de Forerunner te configureren
en uw gebruikersprofiel in te stellen.
Wanneer de Forerunner satellietsignalen
ontvangt, wordt de trainingspagina
weergegeven met bovenaan het
satellietpictogram ( ).
De Forerunner gebruikt uw
gebruikersprofiel om nauwkeurige
caloriegegevens te berekenen. Selecteer
0–10 met behulp van de tabel op pagina 6
om uw activiteitsklasse in te stellen.
Stap 4: de hartslagmeter
koppelen (optioneel)
Als u een ANT+ hartslagmeter gebruikt,
kiest u Ja tijdens de configuratie om de
koppeling tussen de hartslagmeter en de
Forerunner tot stand te brengen. Zie stap
4 voor meer informatie.
Stap 3: satellietsignalen
ontvangen
Als u de hartslagmeter de eerste keer
met de Forerunner koppelt, dient u
10 meter afstand van andere hartslagmeters te houden.
De hartslagmeter gebruiken
De hartslagmeter is stand-by en klaar om
gegevens te verzenden. Zorg ervoor dat
de hartslagmeter rechtstreeks in contact
is met uw huid vlak onder uw borstbeen.
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat
satellietsignalen worden ontvangen.
Ga naar buiten naar een open gebied.
U krijgt de beste ontvangst wanneer de
Forerunner 310XT Verkorte handleiding
7
1. Koppel de module van de
hartslagmeter ➊ aan de band.
➊
2. Bevochtig de elektroden ➋ aan de
achterzijde van de band om een sterke
verbinding tussen uw borst en de
zender tot stand te brengen.
Opmerking: sommige
hartslagmeters beschikken over een
contactoppervlak ➌. Bevochtig het
contactoppervlak.
➍ ➌ ➋
➋
3. Wikkel de band om uw borstkas en
steek de haak van de band ➍ in de
lus.
Opmerking: het Garmin-logo dient
niet op de kop te worden weergegeven.
4. Zorg dat de Forerunner zich tijdens
het koppelen binnen drie meter van
de hartslagmeter bevindt.
8
Opmerking: als de hartslaggegevens
onregelmatig zijn of niet worden
weergegeven, dient u de band strakker
om uw borst aan te trekken of gedurende
vijf tot tien minuten een warming-up uit
te voeren.
5. Druk op menu > selecteer
Instellingen > Instellingen
run > Hartslag > ANT+ HS > Ja.
tip: deze stap is niet nodig als u de
hartslagmeter al hebt geconfigureerd
in de wizard.
Hartslaginstellingen
Stel voor de nauwkeurigste caloriegegevens uw maximumhartslag en
uw hartslag in rust in. U kunt vijf
hartslagzones instellen om uw
cardiovasculaire kracht te helpen
meten en verbeteren.
1. Druk op mode > selecteer
Instellingen > Instellingen
run > Hartslag > HS-zones.
2. Volg de instructies op het scherm.
Forerunner 310XT Verkorte handleiding
Stap 5: Uw
sportinstellingen
aanpassen (optioneel)
Stap 6: Ga Sporten!
1. Druk op mode om de trainingspagina
weer te geven.
Druk op mode > selecteer Instellingen >
selecteer de sportinstellingen (afhankelijk
van uw huidige sportmodus.
Selecteer Gegevensvelden om maximaal
vier gegevenspagina’s aan te passen. Een
definitie van elk gegevensveld vindt u in
de Forerunner 310XT gebruiksaanwijzing.
De gebruiksaanwijzing bevat ook
informatie over Auto Lap®, Auto
Pause®, Auto Scroll, aanvullende ANT+
accessoires, Virtual Partner en instellingen
voor de fietsmodus.
Forerunner 310XT Verkorte handleiding
2. Druk op start om de timer te starten.
3. Druk na afloop van het hardlopen op
stop.
4. Houd reset ingedrukt om uw
hardloopsessie op te slaan en de timer
opnieuw in te stellen.
Stap 7: gratis software
downloaden
1. Ga naar www.garminconnect
.com/start.
2. Volg de instructies op het scherm.
9
Stap 8: workoutgegevens
naar uw computer
verzenden
1. Sluit de USB ANT Stick aan op
een beschikbare USB-poort op
de computer.
De USB ANT Stick-stuurprogramma’s
installeren automatisch de Garmin
ANT Agent. U kunt de USB ANT Agent
downloaden als de stuurprogramma’s
niet automatisch worden geïnstalleerd.
Ga naar www.garminconnect.com
/start.
2. Zorg dat de Forerunner zich binnen
5 meter van uw computer bevindt.
3. Volg de instructies op het scherm.
Geschiedenis weergeven
en verwijderen
U kunt de volgende gegevens
weergeven op de Forerunner: tijd,
afstand, gemiddeld(e) tempo/snelheid,
calorieën, gemiddelde hartslag en
gemiddelde cadans.
10
Activiteitgeschiedenis weergeven:
1. Druk op mode > selecteer
Geschiedenis > Activiteiten.
2. Gebruik de
pijlen om door
de activiteiten te bladeren. Selecteer
Meer weergeven om gemiddelden/
maxima weer te geven. Selecteer
Meer weergeven > Ronden
weergeven om overzichtsgegevens
van uw ronden weer te geven.
Activiteitgeschiedenis wissen:
1. Druk op mode en selecteer
Geschiedenis > Verwijder.
2. Selecteer een optie:
• Individuele activiteiten:
afzonderlijke activiteiten worden
uit de geschiedenis verwijderd.
• Alle activiteiten: alle activiteiten
worden uit de geschiedenis
verwijderd.
• Oude activiteiten: activiteiten die
meer dan één maand geleden zijn
vastgelegd, worden verwijderd.
• Totalen: alle totalen worden
opnieuw ingesteld.
Forerunner 310XT Verkorte handleiding
De Forerunner resetten
Als uw Forerunner niet goed werkt, houdt
u mode en lap/reset gelijktijdig ingedrukt
totdat het scherm leeg is. Uw gegevens en
instellingen worden dan niet gewist.
Gebruikersgegevens
wissen
Opmerking: Opbouw van
zweet en zout op de band kan het
vermogen van de hartslagmonitor om
nauwkeurige gegevens te rapporteren
negatief beïnvloeden.
Ga naar www.garmin.com/HRMcare
voor gedetailleerde wasinstructies.
Opmerking: hiermee wordt alle
informatie gewist die de gebruiker
heeft ingevoerd.
1. Schakel de Forerunner uit.
ingedrukt tot het
2. Houd mode en
bericht wordt weergegeven.
3. Selecteer Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
De hartslagmeter
onderhouden
Opmerking: verwijder de module
voordat u de band schoonmaakt.
Forerunner 310XT Verkorte handleiding
11
Garmin®, het Garmin-logo, Auto Lap®, Auto Pause®, Virtual Partner® en Dynastream® zijn handelsmerken van
Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™,
myGarmin™, USB ANT Stick™, ANT™ en ANT+™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen.
Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
De meest recente productinformatie en accessoires vindt u op de Garmin-website op www.garmin.com.
© 2009-2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China
November 2012
Onderdeelnummer 190-01064-55 Rev. D
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising