Garmin | Instinct® – Tactical Edition | Garmin Instinct® – Tactical Edition Priročnik za uporabo

Garmin Instinct® – Tactical Edition Priročnik za uporabo
INSTINCT TACTICAL
™
Priročnik za uporabo
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin in ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , inReach , QuickFit , TracBack , VIRB , Virtual Partner in Xero so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic,
registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Instinct™, tempe™ in TrueUp™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih
podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association je registrirana blagovna znamka družbe American Heart Association, Inc. Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple , iPhone in Mac so blagovne
znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh
znamk. Napredno analizo srčnih utripov zagotavlja Firstbeat. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in
blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03603
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Ogled menija upravljalnih elementov ..................................... 1
Omogočanje načina za nočni vid ...................................... 1
Omogočanje prikritega načina .......................................... 1
Prikaz pripomočkov ................................................................ 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
Združevanje pametnega telefona z napravo .............................. 1
Posodobitve izdelkov .................................................................. 2
Nastavitev programa Garmin Express ................................... 2
Dejavnosti in programi.................................................. 2
Začetek dejavnosti ...................................................................... 2
Namigi za beleženje dejavnosti ............................................. 2
Zaustavitev dejavnosti ................................................................ 2
Ustvarjanje dejavnosti po meri .................................................... 2
Dejavnosti v zaprtih prostorih ..................................................... 2
Umerjanje razdalje na tekalni stezi ........................................ 2
Dejavnosti na prostem ................................................................ 3
Ogled smučarskih voženj ....................................................... 3
Uporaba metronoma .............................................................. 3
Plavanje ...................................................................................... 3
Plavalna terminologija ............................................................ 3
Vrsta zavesljajev .................................................................... 3
Namigi za dejavnosti plavanja ............................................... 3
Počitek med plavanjem v bazenu .......................................... 3
Vadba z dnevnikom ............................................................... 3
Jumpmaster .................................................................... 4
Načrtovanje skoka ...................................................................... 4
Vrste skoka ............................................................................ 4
Vnos informacij o skoku ......................................................... 4
Vnos informacij o vetru za skoka HAHO in HALO ...................... 4
Ponastavitev informacij o vetru .............................................. 4
Vnos informacij o vetru za statični skok ...................................... 4
Nastavitve konstant .................................................................... 4
Funkcije za srčni utrip................................................... 5
Merilnik srčnega utripa na zapestju ............................................ 5
Nošenje naprave .................................................................... 5
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu ...................... 5
Ogled pripomočka za srčni utrip ............................................ 5
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave Garmin ....... 5
Izklop merilnika srčnega utripa na zapestju ........................... 5
Vadba............................................................................... 5
Nastavitev uporabniškega profila ............................................... 5
Cilji pripravljenosti .................................................................. 5
O območjih srčnega utripa ..................................................... 5
Nastavljanje območij srčnega utripa ................................. 6
Izračuni območij srčnega utripa ........................................ 6
Merjenje aktivnosti ...................................................................... 6
Samodejni cilj ......................................................................... 6
Uporaba opozorila za gibanje ................................................ 6
Spremljanje spanja ................................................................ 6
Uporaba samodejnega spremljanja spanja ....................... 6
Uporaba načina Ne moti ................................................... 6
Minute intenzivnosti ............................................................... 6
Zbiranje minut intenzivnosti ............................................... 7
Dogodki Garmin Move IQ™ ................................................... 7
Nastavitve merjenja aktivnosti ............................................... 7
Izklop merjenja aktivnosti .................................................. 7
Vadbe ......................................................................................... 7
Sledenje vadbi iz storitve Garmin Connect ............................ 7
Začetek vadbe ....................................................................... 7
Koledar vadb .......................................................................... 7
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect ........................... 7
Kazalo vsebine
Intervalne vadbe ......................................................................... 7
Ustvarjanje intervalne vadbe .................................................. 7
Začetek intervalne vadbe ....................................................... 8
Ustavitev intervalne vadbe ..................................................... 8
Uporaba funkcije Virtual Partner® .............................................. 8
Nastavitev cilja vadbe ................................................................. 8
Preklic cilja vadbe .................................................................. 8
Tekmovanje s prejšnjo dejavnostjo ............................................ 8
Osebni rekordi ............................................................................ 8
Ogled osebnih rekordov ......................................................... 8
Obnovitev osebnega rekorda ................................................. 8
Brisanje osebnega rekorda .................................................... 8
Brisanje vseh osebnih rekordov ............................................. 8
Ura ................................................................................... 9
Nastavljanje alarma .................................................................... 9
Vklop odštevalnika ...................................................................... 9
Uporaba štoparice ...................................................................... 9
Sinhronizacija časa z GPS-om ................................................... 9
Nastavitev opozoril ..................................................................... 9
Navigacija........................................................................ 9
Shranjevanje lokacije dveh mrež ................................................ 9
Urejanje shranjenih lokacij ..................................................... 9
Ogled višinomera, barometra in kompasa .................................. 9
Projekcija točke poti .................................................................... 9
Navigacija do cilja ....................................................................... 9
Ustvarjanje proge in sledenje progi v napravi ........................... 10
Označevanje in začetek navigacije do mesta človeka v vodi ... 10
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi ......................................... 10
Uporaba navigacije do začetne točke med dejavnostjo ........... 10
Uporaba navigacije do začetne točke zadnje shranjene
dejavnosti ..................................................................................10
Ustavitev navigacije .................................................................. 10
Izračun velikosti območja .......................................................... 10
Zemljevid .................................................................................. 10
Obračanje in povečevanje zemljevida ................................. 10
Zgodovina..................................................................... 10
Uporaba zgodovine .................................................................. 10
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa .................... 11
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ........................................... 11
Uporaba merilnika opravljene poti ............................................ 11
Sinhronizacija dejavnosti .......................................................... 11
Brisanje zgodovine ................................................................... 11
Povezane funkcije........................................................ 11
Omogočanje obvestil Bluetooth ................................................ 11
Ogled obvestil ...................................................................... 11
Upravljanje obvestil .............................................................. 11
Izklop tehnologije Bluetooth ................................................. 11
Vklop in izklop opozoril o povezavi z pametnim telefonom .. 12
Iskanje izgubljene mobilne naprave ......................................... 12
Garmin Connect ........................................................................ 12
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect ................................................................................ 12
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express ................................................................................ 12
Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku ............ 12
Ročna sinhronizacija podatkov s programom Garmin
Connect ................................................................................ 12
Garmin Explore™ ..................................................................... 12
Prilagajanje naprave.................................................... 12
Pripomočki ................................................................................ 12
Prilagajanje kolesa pripomočkov ......................................... 13
Daljinski upravljalnik za inReach .......................................... 13
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave inReach ...... 13
Daljinski upravljalnik za VIRB .............................................. 13
i
Upravljanje športne kamere VIRB ................................... 13
Upravljanje športne kamere VIRB med dejavnostjo ....... 13
Nastavitve dejavnosti in programov .......................................... 14
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ...................................... 14
Dodajanje zemljevida dejavnosti ......................................... 14
Opozorila .............................................................................. 14
Nastavitev opozoril .......................................................... 15
Auto Lap ...............................................................................15
Označevanje krogov po razdalji ...................................... 15
Omogočanje Auto Pause® .................................................. 15
Omogočanje samodejnega vzpona ..................................... 15
Hitrost in razdalja v 3D ......................................................... 16
Vklop in izklop tipke Lap ...................................................... 16
Uporaba samodejnega pomikanja ....................................... 16
UltraTrac .............................................................................. 16
Nastavitve časovne omejitve za varčevanje z energijo ....... 16
Prilagajanje seznama dejavnosti .............................................. 16
Odstranitev dejavnosti ali programa ......................................... 16
Prilagoditev menija upravljalnih elementov .............................. 16
Prilagajanje videza ure ............................................................. 16
Nastavitve senzorjev ................................................................. 16
Nastavitve kompasa ............................................................. 16
Ročno umerjanje kompasa ............................................. 16
Nastavitev referenčnega severa ..................................... 17
Nastavitve višinomera .......................................................... 17
Umerjanje barometričnega višinomera ........................... 17
Nastavitve barometra ........................................................... 17
Umerjanje barometra ...................................................... 17
Nastavitve zemljevida ............................................................... 17
Nastavitve navigacije ................................................................ 17
Prilagajanje funkcij zemljevida ............................................. 17
Nastavitve smeri .................................................................. 17
Nastavitev navigacijskih opozoril ......................................... 17
Nastavitve sistema .................................................................... 17
Nastavitve časa .................................................................... 18
Spreminjanje nastavitev osvetlitve zaslona ......................... 18
Prilagoditev bližnjičnih tipk ................................................... 18
Spreminjanje merskih enot .................................................. 18
Ogled informacij o napravi ........................................................ 18
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o
skladnosti na elektronski nalepki ......................................... 18
Ponastavitev vseh privzetih nastavitev ..................................... 21
Pridobivanje satelitskih signalov ............................................... 21
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ................. 21
Odčitek temperature ni natančen ............................................. 21
Podaljševanje trajanja baterije .................................................. 21
Merjenje aktivnosti .................................................................... 22
Moje dnevno število korakov se ne prikaže ......................... 22
Moje število korakov ni točno ............................................... 22
Število korakov v napravi se ne ujema s številom korakov v
računu Garmin Connect ....................................................... 22
Število nadstropij, v katera sem se povzpel, ni točno .......... 22
Minute intenzivnosti utripajo ................................................. 22
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 22
Dodatek ......................................................................... 22
Podatkovna polja ...................................................................... 22
Velikost in premer kolesa .......................................................... 24
Definicije simbolov .................................................................... 25
Kazalo............................................................................ 26
Brezžični senzorji......................................................... 18
Združevanje brezžičnih senzorjev ............................................ 18
Uporaba izbirnega senzorja hitrosti ali kadence kolesa ........... 19
Senzor korakov ......................................................................... 19
Izboljšanje umerjanja senzorja korakov ............................... 19
Ročno umerjanje senzorja korakov ...................................... 19
Nastavitev hitrosti in razdalje senzorja korakov ................... 19
tempe™ .................................................................................... 19
Informacije o napravi................................................... 19
Specifikacije .............................................................................. 19
Informacije o avtonomiji baterije .......................................... 19
Upravljanje podatkov ................................................................ 19
Odklop kabla USB ................................................................ 19
Brisanje datotek ................................................................... 20
Vzdrževanje naprave .................................................... 20
Nega naprave ........................................................................... 20
Čiščenje naprave ................................................................. 20
Zamenjava paščkov .................................................................. 20
Odpravljanje težav........................................................ 20
Jezik naprave je napačen ......................................................... 20
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo napravo? ................ 21
Telefon se noče povezati z napravo ......................................... 21
Ali lahko senzor Bluetooth uporabljam skupaj z uro? ............... 21
Ponovni zagon naprave ............................................................ 21
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Pregled naprave
1 Pridržite tipko CTRL.
2 Izberite .
Omogočanje prikritega načina
Če želite onemogočiti shranjevanje in deljenje svojega
položaja GPS in onemogočiti brezžično komunikacijo, lahko
omogočite prikriti način.
1 Pridržite tipko CTRL.
2 Izberite .
Prikaz pripomočkov
V napravo je že prednaloženih več pripomočkov, še več pa vam
jih je na voljo, ko napravo združite s pametnim telefonom.
• Izberite UP ali DOWN.
Naprava se pomakne po kolesu pripomočkov.
• Za ogled dodatnih možnosti in funkcij pripomočka izberite
GPS.
Polnjenje naprave
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona.
LIGHT Izberite za vklop naprave.
CTRL Pridržite za ogled menija upravljalnih elementov.
GPS
Izberite za ogled seznama dejavnosti ter začetek ali ustavitev
dejavnosti.
Uporabite, da izberete možnost v meniju.
Držite za ogled koordinat GPS in shranjevanje lokacije.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v polnilna vrata na
napravi.
Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.
BACK Držite za ogled menija ure.
SET
Izberite za pomikanje po kolesu pripomočkov in menijih.
DOWN Držite za ogled zaslona višinomera, barometra in kompasa
(VBK, ang. kratica ABC).
ABC
Izberite za pomikanje po kolesu pripomočkov in menijih.
Pridržite za ogled menija.
UP
MENU
Ogled menija upravljalnih elementov
Meni upravljalnih elementov vsebuje možnosti, kot so vklop
načina Ne moti, zaklepanje tipk in izklop naprave. Omogočite
lahko prikriti način. Omogočite lahko tudi način za nočni vid.
OPOMBA: možnosti v meniju upravljalnih elementov lahko
dodate, prerazporedite in odstranite (Prilagoditev menija
upravljalnih elementov, stran 16).
1 Na katerem koli zaslonu pridržite tipko CTRL.
2 Večji konec kabla USB priklopite v polnilna vrata USB.
3 Napravo popolnoma napolnite.
Združevanje pametnega telefona z napravo
Če želite uporabljati povezane funkcije naprave Instinct, morate
napravo združiti neposredno prek programa Garmin Connect™ in
ne v nastavitvah Bluetooth v pametnem telefonu.
1 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Garmin
Connect iz trgovine s programi.
Pametni
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
2
naprave.
3 Izberite tipko CTRL za vklop naprave.
Ob prvem vklopu je naprava v načinu združevanja.
NAMIG: za ročni vklop načina združevanja lahko pridržite
MENU in izberete Nastavitve > Združi s telefonom.
4 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki jo združujete s programom
Garmin Connect, sledite navodilom na zaslonu.
®
2 S tipko UP ali DOWN se pomaknite po možnostih.
Omogočanje načina za nočni vid
Omogočite lahko način za nočni vid, ki zmanjša intenzivnost
osvetlitve zaslona za združljivost z očali za nočni vid.
OPOMBA: ko je omogočen način za nočni vid, je onemogočeno
merjenje srčnega utripa na zapestju.
Uvod
1
• Če ste s programom Garmin Connect že združili drugo
ali
izberite Naprave Garmin >
napravo, v meniju
Dodaj napravo in upoštevajte navodila na zaslonu.
• Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke
dejavnosti po poti, ki ste jo opravili, izberite Nazaj na
začetek > TracBack.
OPOMBA: funkcija je na voljo le za dejavnosti, ki
uporabljajo GPS.
• Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke
dejavnosti po najbolj neposredni poti, izberite Nazaj na
začetek > Ravna črta.
OPOMBA: funkcija je na voljo le za dejavnosti, ki
uporabljajo GPS.
• Če želite zavreči dejavnost in se vrniti v način ure, izberite
Zavrzi > Da.
OPOMBA: ko zaustavite dejavnost, jo naprava samodejno
shrani po 30 minutah.
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express™
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
®
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Ustvarjanje dejavnosti po meri
1 V videzu ure izberite GPS > Dodaj.
2 Izberite možnost:
Dejavnosti in programi
Napravo lahko uporabljate za dejavnosti v zaprtih prostorih ali
na prostem, športne dejavnosti in fitnes. Ko pričnete z
dejavnostjo, naprava prikaže in zabeleži podatke senzorja.
Dejavnosti lahko shranite in jih izmenjujete s skupnostjo Garmin
Connect.
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti in
parametrov telesne pripravljenosti obiščite garmin.com
/ataccuracy.
3
4
5
Začetek dejavnosti
Ko začnete z dejavnostjo, se GPS samodejno vključi (če je
potrebno).
1 V videzu ure izberite GPS.
2 Izberite možnost:
• Izberite dejavnost med priljubljenimi.
• Izberite in na razširjenem seznamu dejavnosti izberite
dejavnost.
3 Če so za dejavnost potrebni signali GPS, se odpravite na
prosto na območje z neoviranim pogledom na nebo in
počakajte, dokler naprava ni pripravljena.
Naprava je pripravljena, ko določi vaš srčni utrip, pridobi
signale GPS (če so potrebni) in vzpostavi povezavo z
brezžičnimi senzorji (če so potrebni).
Izberite
GPS, da vklopite časovnik dejavnosti.
4
Naprava beleži podatke o dejavnosti samo, ko deluje
časovnik dejavnosti.
Namigi za beleženje dejavnosti
• Preden začnete dejavnost, napolnite napravo (Polnjenje
naprave, stran 1).
• Če želite beležiti kroge, izberite tipko BACK.
• Če si želite ogledati dodatne podatkovne strani, izberite tipko
UP ali DOWN.
Zaustavitev dejavnosti
1 Izberite GPS.
2 Izberite možnost:
• Če želite nadaljevati z dejavnostjo, izberite Nadaljuj.
• Če želite shraniti dejavnost in se vrniti v način ure, izberite
Shrani > Končano.
• Če želite začasno zaustaviti dejavnost in jo nadaljevati
kasneje, izberite Nadaljuj pozneje.
• Če želite označiti krog, izberite Lap.
2
6
• Če želite dejavnost po meri ustvariti iz ene od shranjenih
dejavnosti, izberite Kopiraj dejavnost.
• Če želite ustvariti novo dejavnost po meri, izberite Drugo.
Če je treba, izberite vrsto dejavnosti.
Izberite ime ali vnesite ime po meri.
Podvojena imena dejavnosti vključujejo številko, denimo
Triatlon(2).
Izberite možnost:
• Če želite prilagoditi določene nastavitve dejavnosti,
izberite eno od možnosti. Prilagodite lahko na primer
podatkovne zaslone ali samodejne funkcije.
• Če želite shraniti in uporabljati dejavnost po meri, izberite
Končano.
Če želite dejavnost dodati na seznam priljubljenih, izberite
Da.
Dejavnosti v zaprtih prostorih
Napravo Instinct lahko uporabljate za vadbo v zaprtih prostorih,
denimo za tek na stezi v zaprtem prostoru ali kolesarjenje na
stacionarnem kolesu. GPS se med dejavnostmi v zaprtem
prostoru izklopi.
Ko tečete ali hodite z izklopljenim GPS-om, se hitrost, razdalja in
kadenca merijo z merilnikom pospeška v napravi. Merilnik
pospeška se sam umerja. Natančnost podatkov o hitrosti,
razdalji in kadenci se izboljša po nekaj tekih ali sprehodih na
prostem z napravo GPS.
NAMIG: če se držite za ograjo tekalne steze, je natančnost
manjša. Za beleženje tempa, razdalje in kadence lahko
uporabite izbirni senzor korakov.
Če je GPS med kolesarjenjem izklopljen, podatki o hitrosti in
razdalji niso na voljo, če nimate izbirnega senzorja, ki te podatke
pošilja v napravo (na primer senzor hitrosti ali kadence).
Umerjanje razdalje na tekalni stezi
Za natančnejše meritve razdalje pri teku na tekalni stezi lahko
umerite razdaljo na tekalni stezi, ko na njej pretečete vsaj
1,5 km (1 mi). Pri uporabi različnih tekalnih stez lahko ročno
umerite razdaljo na vsaki tekalni stezi ali po vsakem teku.
1 Zaženite dejavnost na tekalni stezi (Začetek dejavnosti,
stran 2) in na tekalni stezi pretecite vsaj 1,5 km (1 mi).
2 Ko končate s tekom, izberite GPS.
3 Izberite možnost:
• Če razdaljo na tekalni stezi umerjate prvič, izberite Shrani.
Naprava vas pozove k dokončanju umerjanja tekalne
steze.
Dejavnosti in programi
• Če želite razdaljo na tekalni stezi umeriti ročno po
opravljenem prvem umerjanju, izberite Umeri in shrani >
Da.
4 Na zaslonu tekalne steze si oglejte opravljeno razdaljo in jo
vnesite v napravo.
Dejavnosti na prostem
V napravi Instinct so predhodno naložene dejavnosti na
prostem, kot sta tek in kolesarjenje. GPS se med dejavnostmi
na prostem vklopi. Dodate lahko nove dejavnosti, ki temeljijo na
privzetih dejavnostih, kot je hoja ali veslanje. V napravo lahko
dodate tudi dejavnosti po meri (Ustvarjanje dejavnosti po meri,
stran 2).
Ogled smučarskih voženj
Naprava beleži podrobnosti o vsaki smučarski ali deskarski
vožnji s funkcijo samodejnega zaznavanja voženj. Ta funkcija je
privzeto vklopljena za alpsko smučanje in deskanje na snegu.
Samodejno beleži nove smučarske vožnje na podlagi vašega
gibanja. Časovnik se začasno ustavi, ko se prenehate gibati po
hribu navzdol in ste na sedežnici. Časovnik ostane začasno
ustavljen celotno vožnjo na sedežnici. Če ga želite znova
zagnati, se spustite po hribu. Podrobnosti o vožnji si lahko
ogledate na začasno ustavljenem zaslonu ali dokler časovnik
teče.
1 Začnite smučati ali deskati.
2 Pridržite MENU.
3 Izberite Prikazi teke.
4 Izberite UP in DOWN, če si želite ogledate podrobnosti
zadnje in trenutne vožnje ter vseh voženj.
Zasloni z vožnjami vključujejo čas, prevoženo razdaljo,
najvišjo ter povprečno hitrost in skupni spust.
Uporaba metronoma
Funkcija metronoma predvaja zvoke v stalnem ritmu. Tako lahko
izboljšate svoje rezultate z vadbo pri hitrejši, počasnejši ali bolj
enakomerni kadenci.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
1 V videzu ure izberite GPS.
2 Izberite dejavnost.
3 Držite tipko MENU.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Metronom > Stanje > Vklop.
6 Izberite možnost:
• Izberite Utripi na minuto, če želite vnesite vrednost glede
na kadenco, ki jo želite vzdrževati.
• Izberite Pogostost opozoril, če želite prilagoditi
pogostost udarcev.
• Če želite prilagoditi zvok in vibriranje metronoma, izberite
Zvoki.
7 Po potrebi izberite Predogled, če želite metronom poslušati
pred tekom.
8 Začnite teči (Začetek dejavnosti, stran 2).
Metronom se zažene samodejno.
9 Če si želite ogledati zaslon z metronomom, med tekom
izberite UP ali DOWN.
10 Če je treba, držite MENU, da spremenite nastavitve
metronoma.
Plavanje
OBVESTILO
Ta naprava je namenjena plavanju po površini. Če se z napravo
potapljate, jo lahko poškodujete in tako izničite jamstvo.
Dejavnosti in programi
OPOMBA: med plavanjem naprava ne more beležiti podatkov o
srčnem utripu na zapestju.
Plavalna terminologija
Dolžina: ena dolžina bazena.
Interval: ena ali več zaporednih dolžin. Po počitku se začne nov
interval.
Zavesljaj: zavesljaj se šteje vsakič, ko z roko, na kateri imate
napravo, naredite celoten krog.
Swolf: vaš rezultat swolf je vsota časa ene dolžine bazena in
števila zavesljajev za to dolžino. Čas 30 sekund in 15
zavesljajev na primer pomenita oceno swolf 45. Pri plavanju
v odprtih vodah se swolf izračuna za vsakih 25 metrov. Swolf
je meritev plavalne učinkovitost. Podobno kot pri golfu je nižji
rezultat boljši.
Vrsta zavesljajev
Prepoznavanje vrste zavesljajev je na voljo samo za plavanje v
bazenu. Vrsta zavesljajev se prepozna na koncu dolžine. Vrste
zavesljajev so prikazane v zgodovini plavanja in računu Garmin
Connect. Vrsto zavesljajev lahko izberete tudi kot podatkovno
polje po meri (Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 14).
Prosto
Prosto
Nazaj
Hrbtno
Prsno
Prsno
Metulj
Delfin
Mešano Več kot ena vrsta zavesljajev na intervalu
Vadba
Uporablja se pri beleženju vadbe (Vadba z dnevnikom,
stran 3)
Namigi za dejavnosti plavanja
• Preden začnete dejavnost plavanja v bazenu, upoštevajte
navodila na zaslonu za izbiro velikosti bazena ali vnos
velikosti po meri.
Ko naslednjič zaženete dejavnost plavanja v bazenu,
naprava uporabi to velikost bazena. Če želite spremeniti
velikost, držite tipko MENU, izberite nastavitve dejavnosti,
nato pa izberite Velikost bazena.
• Če želite zabeležiti počitek med plavanjem v bazenu, izberite
tipko BACK.
Naprava pri plavanju v bazenu samodejno beleži intervale in
dolžine plavanja.
• Če želite zabeležiti interval med plavanjem v odprtih vodah,
izberite tipko BACK.
Počitek med plavanjem v bazenu
Na privzetem zaslonu s počitkom sta prikazana dva časovnika
počitka. Prikazana sta tudi čas in razdalja zaključenega
intervala.
OPOMBA: podatki o plavanju se med počitkom ne beležijo.
1 Med plavanjem izberite BACK, če želite začeti počitek.
Na zaslonu se prikaže belo besedilo na črnem ozadju in
prikaže se zaslon s počitkom.
2 Če si želite ogledati druge podatkovne zaslone (izbirno), med
počitkom izberite UP ali DOWN.
3 Izberite BACK in nadaljujte s plavanjem.
4 Ponovite za dodatne intervale počitka.
Vadba z dnevnikom
Dnevnik vadbe je na voljo samo za plavanje v bazenu. Z
dnevnikom vadbe lahko ročno beležite nožne serije, plavanje z
eno roko ali katero koli vrsto plavanja, ki ne spada v enega od
štirih glavnih slogov.
1 Če želite prikazati zaslon z dnevnikom vadbe, med
plavanjem v bazenu izberite tipko UP ali DOWN.
2 Izberite tipko BACK, če želite sprožiti časovnik vadbe.
3
3 Ko zaključite interval vadbe, izberite tipko BACK.
• izberite Premik naprej za nastavitev horizontalne
prepotovane razdalje (v metrih) zaradi hitrosti letala;
• izberite Smer do HARP-a za nastavitev smeri potovanja
(v stopinjah) zaradi hitrosti letala;
• izberite Veter za nastavitev hitrosti vetra (v vozlih) in smeri
vetra (v stopinjah);
• izberite Nespremenljivo za natančnejšo nastavitev
nekaterih informacij za načrtovani skok. Glede na vrsto
skoka lahko izberete Odstotek najv., Varnostni faktor,
K-odprto, K-prosti pad ali K-statičen ter vnesite dodatne
informacije (Nastavitve konstant, stran 4);
• izberite Samodejno do točke DIP, da omogočite
samodejno navigacijo do DIP, ko skočite;
• izberite Pojdi na HARP za začetek navigacije do HARP.
Časovnik vadbe se ustavi, časovnik dejavnosti pa še naprej
beleži celotno vadbo.
4 Izberite razdaljo zaključene vadbe.
Razdaljo lahko povečujete po korakih, ki temeljijo na velikosti
bazena, izbrani v profilu dejavnosti.
5 Izberite možnost:
• Če želite začeti drug interval vadbe, izberite tipko BACK.
• Če želite začeti interval plavanja, izberite tipko UP ali
DOWN, da se vrnete na zaslone za plavanje.
Jumpmaster
OPOZORILO
Funkcija Jumpmaster je namenjena samo izkušenim padalcem.
Funkcije Jumpmaster ne uporabljajte kot primarni padalski
višinomer. Če ne vnesete ustreznih informacij v zvezi s skokom,
lahko pride do hude telesne poškodbe ali smrti.
Program jumpmaster upošteva vojaške smernice za izračun
točke spusta na veliki višini (HARP). Naprava samodejno zazna,
ko skočite, in začne navigacijo do želene točke pristanka (DIP) z
barometrom in elektronskim kompasom.
Načrtovanje skoka
1 Izberite vrsto skoka (Vrste skoka, stran 4).
2 Vnesite informacije o skoku (Vnos informacij o skoku,
stran 4).
Naprava izračuna HARP.
3 Izberite Pojdi na HARP za začetek navigacije do HARP.
Vrste skoka
Program jumpmaster vam omogoča nastavitev treh vrst skoka:
HAHO, HALO ali Statični. Izbrana vrsta skoka določa, katere
dodatne informacije so potrebne za nastavitev (Vnos informacij
o skoku, stran 4). Pri vseh vrstah skoka se višine za skok in
višine za odpiranje padala merijo v čevljih nad ravnjo tal (AGL).
HAHO: velika višina z odpiranjem padala v višini. Padalec skoči
z zelo velike višine in odpre padalo na veliki višini. Želeno
točko pristanka (DIP) in višino za skok morate nastaviti na
najmanj 1 000 čevljev. Predvideva se, da je višina za skok
enaka višini za odpiranje padala. Običajne vrednosti višine za
skok se gibljejo med 12 000 in 24 000 čevlji AGL.
HALO: velika višina z odpiranjem padala v nižini. Padalec skoči
z zelo velike višine in odpre padalo na majhni višini.
Zahtevane informacije so enake kot za vrsto skoka HAHO z
upoštevanjem višine za odpiranje padala. Višina za odpiranje
padala ne sme biti večja od višine za skok. Običajne
vrednosti višine za odpiranje padala se gibljejo med 2 000 in
6 000 čevlji AGL.
Statično: predvideva se, da sta hitrost in smer vetra med
skokom stalna. Višina za skok mora znašati najmanj 1 000
čevljev.
Vnos informacij o skoku
1 Izberite GPS.
2 Izberite Jumpmaster.
3 Izberite vrsto skoka (Vrste skoka, stran 4).
4 Za vnos informacij o skoku storite eno ali več naslednjih
dejanj:
• izberite DIP za nastavitev točke poti za želeno lokacijo
pristanka;
• izberite Višina skoka za nastavitev višine v AGL (v
čevljih), ko padalec skoči iz letala;
• izberite Višina odpiranja za nastavitev višine v AGL (v
čevljih), ko padalec odpre padalo;
4
Vnos informacij o vetru za skoka HAHO in
HALO
1
2
3
4
5
6
7
Izberite GPS.
Izberite Jumpmaster.
Izberite vrsto skoka (Vrste skoka, stran 4).
Izberite Veter > Dodaj.
Izberite višino.
Vnesite hitrost vetra v vozlih in izberite Končano.
Vnesite smer vetra v stopinjah in izberite Končano.
Vrednost za veter je bila dodana na seznam. Za izračune se
uporabljajo samo vrednosti za veter s seznama.
8 Ponovite korake 5–7 za vsako razpoložljivo višino.
Ponastavitev informacij o vetru
1 Izberite GPS.
2 Izberite Jumpmaster.
3 Izberite HAHO ali HALO.
4 Izberite Veter > Ponastavi.
S seznama so bile odstranjene vse vrednosti za veter.
Vnos informacij o vetru za statični skok
1
2
3
4
Izberite GPS.
Izberite Jumpmaster > Statično > Veter.
Vnesite hitrost vetra v vozlih in izberite Končano.
Vnesite smer vetra v stopinjah in izberite Končano.
Nastavitve konstant
Izberite Jumpmaster, vrsto skoka in možnost Nespremenljivo.
Odstotek najv.: nastavi območje skoka za vse vrste skoka.
Nastavitev, manjša od 100 %, zmanjša razdaljo zanosa do
DIP, nastavitev, večja od 100 %, pa to razdaljo poveča. Bolj
izkušeni padalci naj uporabljajo manjše številke, manj
izkušeni pa večje.
Varnostni faktor: nastavi stopnjo napake za skok (samo za
HAHO). Varnostni faktorji so običajno vrednosti, izražene s
celim številom 2 ali več, in jih določi program Jumpmaster
glede na specifikacije za skok.
K-prosti pad: nastavi vrednost zastojnega tlaka vetra za padalo
med prostim padom na podlagi razreda kupole padala (samo
za HALO). Vsako padalo mora biti označeno z vrednostjo K.
K-odprto: nastavi vrednost zastojnega tlaka vetra za odprto
padalo na podlagi razreda kupole padala (HAHO in HALO).
Vsako padalo mora biti označeno z vrednostjo K.
K-statičen: nastavi vrednost zastojnega tlaka vetra za padalo
pri statičnem skoku na podlagi razreda kupole padala (samo
Statično). Vsako padalo mora biti označeno z vrednostjo K.
Jumpmaster
Funkcije za srčni utrip
Naprava Instinct je opremljena z merilnikom srčnega utripa na
zapestju, prav tako pa je združljiva s prsnimi merilniki srčnega
utripa (na prodaj posebej). Podatke o srčnem utripu si lahko
ogledate v pripomočku za srčni utrip. Če so na voljo podatki tako
iz merilnika srčnega utripa na zapestju kot iz prsnega merilnika
srčnega utripa, naprava uporabi podatke iz prsnega merilnika
srčnega utripa.
Merilnik srčnega utripa na zapestju
Nošenje naprave
• Napravo nosite nad zapestno kostjo.
OPOMBA: naprava se mora tesno in hkrati udobno prilegati.
Če želite, da so izmerjene vrednosti srčnega utripa
natančnejše, se naprava med tekom ali vadbo ne sme
premikati.
Oddajanje podatkov o srčnem utripu v naprave
Garmin
Podatke o srčnem utripu iz naprave Instinct lahko oddajate in
prikazujete v združenih napravah Garmin. Podatke o srčnem
utripu lahko na primer oddajate v napravo Edge med
kolesarjenjem ali športno kamero VIRB med dejavnostjo.
OPOMBA: oddajanje podatkov o srčnem utripu skrajša trajanje
baterije.
1 V pripomočku za srčni utrip držite tipko MENU.
2 Izberite Moznosti.
3 Izberite možnost:
• Če želite podatke o srčnem utripu začeti oddajati takoj,
izberite Oddajanje srčnega utripa.
• Če želite podatke o srčnem utripu oddajati med
dejavnostmi z merjenjem časa, izberite Oddajanje med
dejavnostjo (Začetek dejavnosti, stran 2).
Naprava Instinct začne oddajati podatke o srčnem utripu in
prikaže se ikona
.
OPOMBA: med oddajanjem podatkov o srčnem utripu si
lahko ogledate le pripomoček za srčni utrip.
4 Združite napravo Instinct z združljivo napravo Garmin ANT+ .
OPOMBA: navodila za združevanje naprav se razlikujejo za
vsako združljivo napravo Garmin. Oglejte si priročnik za
uporabo.
NAMIG: če želite prenehati oddajati podatke o srčnem utripu,
izberite katero koli tipko, nato pa izberite Da.
®
®
®
OPOMBA: optični senzor je na spodnji strani naprave.
• Za več informacij o merilniku srčnega utripa na zapestju si
oglejte Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu,
stran 5.
• Za več informacij o natančnosti obiščite garmin.com
/ataccuracy.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Preden si nadenete napravo, si umijte in osušite roko.
• Pod napravo se ne namažite s kremo za sončenje, losjonom
ali sredstvom proti mrčesu.
• Ne opraskajte merilnika srčnega utripa na spodnji strani
naprave.
• Napravo nosite nad zapestno kostjo. Naprava se mora tesno
in hkrati udobno prilegati.
• Pred začetkom dejavnosti počakajte, da začne ikona
neprekinjeno svetiti.
• Ogrevajte se 5 do 10 minut in si izmerite srčni utrip, preden
začnete z dejavnostjo.
OPOMBA: v hladnem okolju se ogrejte v zaprtih prostorih.
• Po vsaki vadbi napravo sperite s sladko vodo.
Ogled pripomočka za srčni utrip
Pripomoček prikaže trenutni srčni utrip s številom utripov na
minuto (bpm) in grafikon srčnega utripa za zadnje 4 ure.
1 Če si želite ogledati pripomoček za srčni utrip, v videzu ure
izberite tipko UP ali DOWN.
2 Če si želite ogledati povprečne vrednosti srčnega utripa v
mirovanju za zadnjih 7 dni, izberite tipko GPS.
Izklop merilnika srčnega utripa na zapestju
SU na zapestju je privzeto nastavljen na Samodejno. Naprava
samodejno uporablja merilnik srčnega utripa na zapestju, razen
če jo združite z merilnikom srčnega utripa ANT+.
1 V pripomočku za srčni utrip držite tipko MENU.
2 Izberite Moznosti > Stanje > Izklopljeno.
Vadba
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, letnice rojstva, višine, teže in
območij srčnega utripa. Naprava uporablja te informacije za
natančen izračun podatkov o vadbi.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Profil uporabnika.
3 Izberite možnost.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
• z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč;
Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 6) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
Funkcije za srčni utrip
5
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Nastavljanje območij srčnega utripa
Za določanje vaših privzetih območij srčnega utripa uporablja
naprava informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
Nastavite lahko ločena območja srčnega utripa za profile za
različne športe, kot so tek, kolesarjenje in plavanje. Za
najnatančnejše podatke o porabi kalorij med vašo dejavnostjo
nastavite najvišji srčni utrip. Vsa območja srčnega utripa in srčni
utrip med mirovanjem lahko nastavite tudi ročno. Območja lahko
ročno nastavite v napravi ali računu Garmin Connect.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Profil uporabnika > Srčni utrip.
3 Izberite Najvišji SU in vnesite najvišji srčni utrip.
4 Izberite SU ob pocitku in vnesite svoj srčni utrip med
počitkom.
Uporabite lahko povprečni srčni utrip v mirovanju, ki ga izmeri
naprava, ali nastavite srčni utrip v mirovanju po meri.
5 Izberite Območja > Glede na.
6 Izberite možnost:
• Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v
utripih na minuto.
• Izberite % najvisjega SU, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
• Izberite % rezer. SU, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni
utrip minus srčni utrip med mirovanjem).
7 Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.
8 Izberite Dodaj srčni utrip za šport, nato pa izberite profil za
šport, ki mu želite dodati ločena območja srčnega utripa
(izbirno).
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
Izboljšana anaerobna
nekoliko neudobno, vzdržljivost in prag,
silovito dihanje
izboljšana hitrost
5
90–100 %
Šprinterski tempo, Anaerobna in mišična
dolgotrajno
vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Merjenje aktivnosti
Funkcija merjenja aktivnosti beleži dnevno število korakov,
prepotovano razdaljo, minute intenzivnosti, nadstropja, v katera
se povzpnete, porabljene kalorije in statistiko spanja za vsak
dan beleženja. Porabljene kalorije vključujejo osnovno presnovo
in kalorije dejavnosti.
Število korakov, ki jih naredite čez dan, je prikazano v
pripomočku za korake. Število korakov se redno posodablja.
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti in
parametrov telesne pripravljenosti obiščite garmin.com
/ataccuracy.
6
Samodejni cilj
Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše
prejšnje ravni aktivnosti. Med dnevnim gibanjem bo naprava
prikazovala vaš napredek do dnevnega cilja .
Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega
cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj
korakov.
Uporaba opozorila za gibanje
Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe
metaboličnega stanja. Opozorilo za gibanje vas opominja, da se
morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se prikažeta napis
Premaknite se! in vrstica gibanja. Po vsakih 15 minutah
neaktivnosti se prikažejo dodatni deli. Če so vklopljeni zvoki,
naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitve sistema, stran 17).
Pojdite na kratek sprehod (vsaj nekaj minut) za ponastavitev
opozorila za gibanje.
Spremljanje spanja
Ko spite, naprava samodejno zazna spanje in spremlja vaše
premikanje v času, ko običajno spite. Običajne ure spanja lahko
nastavite v uporabniških nastavitvah v računu Garmin Connect.
Statistika spanja obsega skupno število ur spanja, ravni spanja
in premikanje med spanjem. Statistiko spanja si lahko ogledate
v svojem računu Garmin Connect.
OPOMBA: dremeži se ne dodajo v statistične podatke o spanju.
Način Ne moti lahko uporabite za izklop obvestil in opozoril, ne
pa tudi za izklop alarmov (Uporaba načina Ne moti, stran 6).
Uporaba samodejnega spremljanja spanja
1 Napravo nosite med spanjem.
2 Podatke sledenja spanju prenesite na spletno mesto Garmin
Connect (Ročna sinhronizacija podatkov s programom
Garmin Connect, stran 12).
Statistiko spanja si lahko ogledate v svojem računu Garmin
Connect.
Uporaba načina Ne moti
Način Ne moti lahko uporabite za izklop osvetlitve zaslona,
zvočnih opozoril in opozoril z vibriranjem. Ta način lahko na
primer uporabite med spanjem ali ogledom filma.
OPOMBA: običajne ure spanja lahko nastavite v uporabniških
nastavitvah v računu Garmin Connect. Za samodejni vklop
načina Ne moti v času, ko običajno spite, lahko v sistemskih
nastavitvah omogočite možnost Čas spanja (Nastavitve sistema,
stran 17).
1 Pridržite tipko CTRL.
2 Izberite .
Minute intenzivnosti
Organizacije, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, za
izboljšanje zdravja priporočajo, da na teden opravite najmanj
150 minut zmerne dejavnosti, kot je hitra hoja, ali 75 minut
živahne dejavnosti, kot je tek.
Naprava spremlja intenzivnost dejavnosti in meri čas, ki ga
porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo (za
količinsko opredelitev živahne intenzivnosti so potrebni podatki o
srčnem utripu). Tedenski cilj za minute intenzivnosti si lahko
prizadevate doseči z dejavnostmi z zmerno do živahno
intenzivnostjo, ki sklenjeno trajajo vsaj 10 minut. Naprava
Vadba
sešteje minute zmerne dejavnosti in minute živahne dejavnosti.
Skupno število minut živahne intenzivnosti se pri seštevanju
podvoji.
Zbiranje minut intenzivnosti
Naprava Instinct izračuna minute intenzivnosti tako, da podatke
o vašem srčnem utripu primerja z vašim povprečnim srčnim
utripom v mirovanju. Če je merjenje srčnega utripa izklopljeno,
naprava izračuna minute zmerne intenzivnosti tako, da analizira
število korakov na minuto.
• Za najnatančnejši izračun minut intenzivnosti začnite
dejavnost z merjenjem časa.
• Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
• Za najnatančnejše podatke o srčnem utripu med mirovanjem
napravo nosite podnevi in ponoči.
Dogodki Garmin Move IQ™
Funkcija Move IQ samodejno zazna vzorce dejavnosti, kot so
hoj, tek, kolesarjenje, plavanje in vadba na eliptičnem
trenažerju, ki trajajo vsaj 10 minut. Vrsto in trajanje dogodka si
lahko ogledate na časovnici Garmin Connect, dogodki pa se ne
prikažejo na seznamu dejavnosti, posnetkih ali v viru novic. Za
več podrobnosti in večjo natančnost lahko v napravi beležite
dejavnost z merjenjem časa.
Nastavitve merjenja aktivnosti
Držite tipko MENU in izberite Nastavitve > Merjenje aktivnosti.
Stanje: izklopi funkcijo merjenja aktivnosti.
Opozorilo o premiku: prikaže sporočilo in vrstico gibanja v
digitalnem videzu ure in na zaslonu s koraki. Če so vklopljeni
zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitve sistema,
stran 17).
Opozorila o ciljih: omogoča vklop in izklop opozoril o ciljih.
Opozorila o ciljih so prikazana za dnevni cilj korakov, dnevni
cilj za nadstropja, v katera se povzpnete, in tedenski cilj za
minute intenzivnosti.
Move IQ: omogoča vklop in izklop dogodkov Move IQ.
Izklop merjenja aktivnosti
Ko izklopite merjenje aktivnosti, se koraki, nadstropja, v katera
se povzpnete, minute intenzivnosti, spremljanje spanja in
dogodki Move IQ ne beležijo.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Merjenje aktivnosti > Stanje >
Izklopljeno.
Vadbe
Ustvarite lahko vadbe po meri, ki vključujejo cilje za posamezen
korak vadbe in za različne razdalje, čase in kalorije. Vadbe
lahko ustvarjate s storitvijo Garmin Connect ali izberete načrt
vadbe, ki ima vključene vadbe iz storitve Garmin Connect, in jih
prenesete v napravo.
Vadbe lahko razporedite z Garmin Connect. Vadbe lahko
načrtujete vnaprej in shranite v napravi.
Sledenje vadbi iz storitve Garmin Connect
Preden lahko prenesete vadbo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 12).
1 Izberite možnost:
• Odprite program Garmin Connect.
• Obiščite connect.garmin.com.
Ustvarite
in shranite novo vadbo
2
3 Izberite ali Pošlji v napravo.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Vadba
Začetek vadbe
Preden lahko začnete vadbo, jo morate prenesti iz računa
Garmin Connect.
1 Na sprednji strani ure izberite GPS.
2 Izberite dejavnost.
3 Držite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Moje vadbe.
5 Izberite vadbo.
OPOMBA: na seznamu se prikažejo samo vadbe, ki so
združljive z izbrano dejavnostjo.
6 Izberite Začni z vadbo.
7 Izberite GPS, da zaženete časovnik.
Ko začnete vadbo, naprava prikaže vsak korak vadbe, opombe
o korakih (izbirno), cilj (izbirno) in trenutne podatke o vadbi.
Koledar vadb
Koledar vadb v napravi je podaljšek koledarja ali razporeda
vadb, ki ga nastavite v storitvi Garmin Connect. Ko v koledar
Garmin Connect dodate nekaj vadb, jih lahko pošljete v
napravo. Vse razporejene vadbe, ki jih pošljete v napravo, se na
koledarju vadb prikažejo razporejene po datumu. Ko izberete
dan v koledarju vadb, si lahko vadbo ogledate ali jo opravite.
Razporejena vadba ostane v napravi ne glede na to, ali jo
opravite ali preskočite. Ko pošljete razporejene vadbe iz storitve
Garmin Connect, prepišejo obstoječ koledar vadb.
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect
Preden lahko prenesete in uporabite načrt vadbe iz storitve
Garmin Connect, morate imeti račun Garmin Connect (Garmin
Connect, stran 12) in združiti napravo Instinct z združljivim
pametnim telefonom.
ali .
1 V programu Garmin Connect izberite
2 Izberite Trening > Načrti vadb.
3 Izberite in razporedite načrt vadbe.
4 Upoštevajte navodila na zaslonu.
5 Preglejte načrt vadbe na koledarju.
Intervalne vadbe
Ustvarite lahko intervalne vadbe, ki temeljijo na razdalji ali času.
Naprava uporabniško intervalno vadbo shrani, dokler ne
ustvarite druge. Za spremljanje vadb in teke na dolge razdalje
lahko uporabljate odprte intervale.
Ustvarjanje intervalne vadbe
1 V videzu ure izberite GPS.
2 Izberite dejavnost.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Intervali > Uredi > Interval > Vrsta.
5 Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
NAMIG: odprt interval lahko ustvarite tako, da izberete
možnost Odprto.
6 Po potrebi izberite Trajanje, vnesite interval razdalje ali časa
vadbe in izberite .
7 Izberite tipko BACK.
8 Izberite Počitek > Vrsta.
9 Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
10 Po potrebi vnesite razdaljo ali čas za interval počitka in
izberite .
11 Izberite tipko BACK.
12 Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite nastaviti število ponovitev, izberite Ponovi.
• Če želite vadbi dodati odprto ogrevanje, izberite
Ogrevanje > Vklop.
7
• Če želite vadbi dodati odprto ohlajanje, izberite Ohlajanje
> Vklop.
Začetek intervalne vadbe
1 V videzu ure izberite GPS.
2 Izberite dejavnost.
3 Zadržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Intervali > Začni z vadbo.
5 Izberite GPS, da zaženete časovnik.
6 Če ima intervalna vadba ogrevanje, izberite tipko BACK, da
začnete prvi interval.
7 Sledite navodilom na zaslonu.
Ko končate vse intervale, se prikaže sporočilo.
Ustavitev intervalne vadbe
• Če želite ustaviti trenutni interval ali obdobje počitka in
opraviti prehod na naslednji interval ali obdobje počitka,
kadar koli izberite tipko BACK.
• Ko končate vse intervale in obdobja počitka, izberite BACK, s
čimer končate intervalno vadbo in opravite prehod na
časovnik, ki ga lahko uporabite za ohlajanje.
• Če želite ustaviti časovnik dejavnosti, lahko kadar koli
izberete GPS. Nato lahko izberete, da se delovanje
časovnika nadaljuje ali da se intervalna vadba konča.
Uporaba funkcije Virtual Partner
®
Funkcija Virtual Partner je vadbeno orodje, s katerim boste lažje
dosegli svoje cilje. Za funkcijo Virtual Partner lahko nastavite
tempo in tekmujete proti njej.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Podatkovni zasloni > Dodaj > Virtual Partner.
6 Vnesite vrednost tempa ali hitrosti.
7 Začnite dejavnost (Začetek dejavnosti, stran 2).
8 Izberite tipko UP ali DOWN, da se pomaknete na zaslon
Virtual Partner in si ogledate, kdo vodi.
Nastavitev cilja vadbe
Funkcija cilja vadbe deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner.
Tako lahko imate za cilj vadbe določeno razdaljo, razdaljo in
čas, razdaljo in tempo ali razdaljo in hitrost. Med vadbeno
dejavnostjo vam naprava v realnem času sporoča, kako blizu
cilja vadbe ste.
1 V videzu ure izberite GPS.
2 Izberite dejavnost.
3 Zadržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Nastavi cilj.
5 Izberite možnost:
• Izberite Samo razdalja, če želite izbrati prednastavljeno
razdaljo ali vnesti poljubno razdaljo.
• Izberite Razdalja in čas, če želite izbrati ciljno razdaljo in
čas.
• Izberite Razdalja in tempo ali Razdalja in hitrost, če
želite izbrati ciljno razdaljo in tempo ali hitrost.
Prikaže se zaslon s ciljem vadbe, na katerem je prikazan
predvideni končni čas. Predvideni končni čas se izračuna
glede na trenutno uspešnost in preostali čas.
6 Izberite GPS, da zaženete časovnik.
Preklic cilja vadbe
1 Med dejavnostjo držite tipko MENU.
2 Izberite Prekliči cilj > Da.
Tekmovanje s prejšnjo dejavnostjo
Tekmujete lahko s prej zabeleženo ali preneseno dejavnostjo.
Funkcija deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner, da si lahko med
dejavnostjo ogledate, kakšno prednost ali zaostanek imate.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
1 V videzu ure izberite GPS.
2 Izberite dejavnost.
3 Zadržite tipko MENU.
4 Izberite Trening > Tekma z dejavnostjo.
5 Izberite možnost:
• Izberite Iz zgodovine, če želite izbrati dejavnost, ki ste jo
v preteklosti zabeležili v napravo.
• Izberite Preneseno, če želite izbrati dejavnost, ki ste jo
prenesli iz računa Garmin Connect.
6 Izberite dejavnost.
Prikaže se zaslon Virtual Partner, na katerem je prikazan
predviden končni čas.
7 Izberite GPS, da zaženete časovnik.
8 Ko končate dejavnost, izberite GPS > Shrani.
Osebni rekordi
Ob zaključku dejavnosti naprava prikaže nove osebne rekorde,
če ste jih dosegli med dejavnostjo. Osebni rekordi vsebujejo
najhitrejši čas več običajnih razdalj na tekmah in najdaljši tek ali
vožnjo.
Ogled osebnih rekordov
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite rekord.
5 Izberite Ogled zapisa.
Obnovitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite rekord, ki ga želite povrniti.
5 Izberite Nazaj > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje osebnega rekorda
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite rekord, ki ga želite izbrisati.
5 Izberite Počisti zapis > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje vseh osebnih rekordov
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Rekordi.
3 Izberite šport.
4 Izberite Počisti vse zapise > Da.
Izbrišejo se le rekordi tega športa.
8
Vadba
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Ura
Nastavljanje alarma
Nastavite lahko več alarmov. Vsak alarm lahko nastavite tako,
da se oglasi le enkrat ali pa se redno ponavlja.
1 Na katerem koli zaslonu pridržite tipko SET.
2 Izberite Alarmi.
3 Vnesite čas alarma.
4 Izberite Ponovi in izberite, kdaj naj se alarm ponovi (izbirno).
5 Izberite Zvoki in nato izberite vrsto obvestila (izbirno).
6 Izberite Osvetlitev > Vklop za vklop osvetlitve zaslona ob
alarmu (izbirno).
7 Izberite Oznaka, nato pa izberite opis alarma (izbirno).
Vklop odštevalnika
1
2
3
4
Na katerem koli zaslonu pridržite tipko SET.
Izberite Časovniki.
Vnesite čas.
Po potrebi izberite možnost za urejanje časovnika:
• Če želite, da se časovnik po poteku samodejno ponovno
zažene, izberite UP > Zaženi znova > Vklop.
• Če želite izbrati vrsto obvestila, izberite UP > Zvoki.
5 Izberite GPS, da zaženete časovnik.
Uporaba štoparice
1
2
3
4
Na katerem koli zaslonu pridržite tipko SET.
Izberite Štoparica.
Izberite GPS, da zaženete časovnik.
Izberite SET, da ponovno zaženete časovnik kroga
• Če želite opozorilo nastaviti tako, da se predvaja določeno
število minut ali ur pred dejanskim sončnim zahodom,
izberite Do sončnega zahoda > Stanje > Vklop, nato pa
izberite Čas in vnesite čas.
• Če želite opozorilo nastaviti tako, da se predvaja določeno
število minut ali ur pred dejanskim sončnim vzhodom,
izberite Do sonč. vzh. > Stanje > Vklop, nato pa izberite
Čas in vnesite čas.
• Če želite opozorilo nastaviti tako, da se predvaja, ko se
približuje nevihta, izberite Nevihta > Vklop, izberite
Ocena, nato pa izberite hitrost spreminjanja tlaka.
• Če želite opozorilo nastaviti tako, da se predvaja vsako
uro, izberite Vsako uro > Vklop.
Navigacija
Shranjevanje lokacije dveh mrež
Svojo trenutno lokacijo lahko shranite s koordinatami dveh mrež
in pozneje uporabite navigacijo nazaj do te lokacije.
1 Na katerem koli zaslonu pridržite tipko GPS.
2 Izberite GPS.
3 Po potrebi izberite DOWN in uredite informacije o lokaciji.
Urejanje shranjenih lokacij
Shranjeno lokacijo lahko izbrišete ali spremenite njeno ime,
nadmorsko višino in podatke o položaju.
1 V videzu ure izberite GPS > Navigacija > Shranjene
lokacije.
2 Izberite shranjeno lokacijo.
3 Izberite možnost za urejanje lokacije.
Ogled višinomera, barometra in kompasa
.
Naprava vsebuje notranje senzorje višinomera, barometra in
kompasa s samodejnim umerjanjem.
1 Na katerem koli zaslonu pridržite tipko ABC.
2 Za ogled ločenih zaslonov višinomera, barometra in kompasa
izberite tipko UP ali DOWN.
Projekcija točke poti
Skupni čas štoparice
se meri še naprej.
5 Izberite GPS, da zaustavite oba časovnika.
6 Izberite UP, nato pa izberite možnost.
Sinhronizacija časa z GPS-om
Vsakokrat, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale,
naprava samodejno zazna časovne pasove in trenutni čas
dneva. Ko se premaknete v drug časovni pas ali ko želite
napravo posodobiti na poletni čas, lahko čas sinhronizirate z
GPS-om tudi ročno.
1 Na katerem koli zaslonu pridržite tipko SET.
2 Izberite Nastavite čas z GPS.
3 Počakajte, da naprava poišče satelite (Pridobivanje
satelitskih signalov, stran 21).
Nastavitev opozoril
1 Na katerem koli zaslonu pridržite tipko SET.
2 Izberite Alarmi.
3 Izberite možnost:
Ura
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od trenutne do nove lokacije.
1 Če želite program za projekcijo točke poti dodati na seznam
programov, izberite GPS > Dodaj > Projekcija točke poti.
2 Če želite program dodati na seznam priljubljenih, izberite Da.
3 V videzu ure izberite GPS > Projekcija točke poti.
4 Izberite tipko UP ali DOWN za nastavitev smeri.
5 Izberite GPS.
6 Izberite tipko DOWN za izbiro merske enote.
7 Izberite tipko UP za vnos razdalje.
8 Če želite shraniti, izberite GPS.
Predvidena točka poti se shrani pod privzetim imenom.
Navigacija do cilja
Napravo lahko uporabljate za navigacijo do cilja ali sledenje
progi.
1 V videzu ure izberite GPS > Navigacija.
2 Izberite kategorijo.
3 Sledite pozivom na zaslonu, da izberete cilj.
4 Izberite Pojdi.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
5 Za začetek navigacije izberite GPS.
9
Ustvarjanje proge in sledenje progi v napravi
1
2
3
4
5
6
7
V videzu ure izberite GPS > Navigacija > Igrišča > Ustvari
novo.
Vnesite ime proge in izberite .
Izberite Dodaj lokacijo.
Izberite želeno možnost.
Po potrebi ponovite koraka 3 in 4.
Izberite Končano > Začni s progo.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
Za začetek navigacije izberite GPS.
Označevanje in začetek navigacije do mesta
človeka v vodi
Mesto človeka v vodi (ČVV) lahko shranite in samodejno
začnete navigacijo nazaj do tega mesta.
NAMIG: delovanje ob držanju tipke lahko prilagodite za dostop
do funkcije ČVV (Prilagoditev bližnjičnih tipk, stran 18).
V videzu ure izberite GPS > Navigacija > Zadnja lokacija
ČVV.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi
Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, kot je vodovodni
stolp, zaklenete smer in začnete navigacijo do objekta.
1 V videzu ure izberite GPS > Navigacija > Poglej in pojdi.
2 Usmerite zgornji del ure proti objektu in izberite GPS.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
3 Za začetek navigacije izberite GPS.
Uporaba navigacije do začetne točke med
dejavnostjo
Uporabite lahko navigacijo nazaj do začetne točke trenutne
dejavnosti v ravni črti ali po poti, ki ste jo prepotovali. Funkcija je
na voljo le za dejavnosti, ki uporabljajo GPS.
1 Med dejavnostjo izberite GPS > Nazaj na začetek.
2 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke
dejavnosti po poti, ki ste jo opravili, izberite TracBack.
• Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke
dejavnosti v ravni črti, izberite Ravna črta.
OPOMBA: če želite preprečiti, da bi naprava preklopila v
način ure, lahko zaženete časovnik.
2 Izberite tipko DOWN za ogled kompasa (izbirno).
Puščica kaže proti začetni točki.
Ustavitev navigacije
1 Med dejavnostjo držite tipko MENU.
2 Izberite Ustavi navigacijo.
Izračun velikosti območja
Pred izračunom velikosti območja morate pridobiti satelitske
signale.
1 V videzu ure izberite GPS > Izračun površine.
2 Obhodite območje.
NAMIG: za prilagoditev zemljevida lahko pridržite tipko
MENU in izberete Obračanje/povečava (Obračanje in
povečevanje zemljevida, stran 10).
3 Izberite GPS, da izračunate območje.
4 Izberite možnost:
• Za izhod brez shranjevanja izberite Končano.
• Za pretvorbo meritev območja v drugo mersko enoto
izberite Spremeni enote.
• Za shranjevanje izberite Shrani dejavnost.
Zemljevid
kaže vaš položaj na zemljevidu. Na zemljevidu se prikažejo
imena in simboli lokacij. Med navigacijo do cilja je vaša
načrtovana pot označena s črto na zemljevidu.
• Navigacija na zemljevidu (Obračanje in povečevanje
zemljevida, stran 10)
• Nastavitve zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 17)
Obračanje in povečevanje zemljevida
1 Če si želite ogledati zemljevid, med navigacijo izberite UP ali
DOWN.
2 Pridržite tipko MENU.
3 Izberite Obračanje/povečava.
4 Izberite možnost:
• Če želite preklapljati med obračanjem navzgor in navzdol
ter levo in desno ali povečevanjem, izberite GPS.
• Če želite obračati ali povečati zemljevid, izberite UP in
DOWN.
• Za izhod izberite BACK.
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, povprečen tempo ali
hitrost, podatke o krogu in informacije izbirnega senzorja.
OPOMBA: ko je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki
prepišejo.
Na zemljevidu se prikažejo vaša trenutna lokacija
ji želite slediti , in vaš cilj .
, sled, ki
Uporaba navigacije do začetne točke zadnje
shranjene dejavnosti
Uporabite lahko navigacijo nazaj do začetne točke zadnje
shranjene dejavnosti v ravni črti ali po poti, ki ste jo prepotovali.
Funkcija je na voljo le za dejavnosti, ki uporabljajo GPS.
1 Izberite GPS > Navigacija > Nazaj na začetek > Ravna
črta.
Na zemljevidu se prikaže črta od trenutne lokacije do začetne
točke zadnje shranjene dejavnosti.
10
Uporaba zgodovine
V zgodovini so prejšnje dejavnosti, ki ste jih shranili v napravo.
Pridržite tipko MENU.
Izberite Zgodovina > Dejavnosti.
Izberite dejavnost.
Izberite možnost:
• Če si želite ogledati dodatne informacije o dejavnosti,
izberite Podrobnosti.
• Če želite izbrati krog in si ogledate dodatne informacije o
vsakem krogu, izberite Krogi.
1
2
3
4
Zgodovina
• Če želite izbrati interval in si ogledati dodatne informacije
o vsakem intervalu, izberite Intervali.
• Če želite izbrati serijo vaj in si ogledati dodatne informacije
o posamezni seriji, izberite Serije.
• Če si želite dejavnost ogledati na zemljevidu, izberite
Zemljevid.
• Če si želite ogledati čas v posameznem območju srčnega
utripa, izberite Čas v območju (Ogled časa v vsakem
območju srčnega utripa, stran 11).
• Če si želite ogledati izris višine dejavnosti, izberite Izris
višine.
• Če želite izbrisati izbrano dejavnost, izberite Izbriši.
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa
Preden si lahko ogledate podatke o območjih srčnega utripa,
morate dokončati dejavnost z merjenjem srčnega utripa in jo
shraniti.
Z upoštevanjem časa v vsakem območju srčnega utripa lahko
prilagodite intenzivnost vadbe.
1 V videzu ure pridržite MENU.
2 Izberite Zgodovina > Dejavnosti.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite Čas v območju.
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Ogledate si lahko nabrane podatke o razdalji in času, shranjene
v napravi.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Skupno.
3 Po potrebi izberite dejavnost.
4 Izberite možnost za ogled tedenskih ali mesečnih skupnih
vrednosti.
Uporaba merilnika opravljene poti
Merilnik opravljene poti samodejno beleži prepotovano razdaljo,
opravljen vzpon in čas dejavnosti.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Skupno > Merilnik opravljene poti.
3 Za ogled skupnih vrednosti merilnika opravljene poti izberite
tipko UP ali DOWN.
Sinhronizacija dejavnosti
Dejavnosti iz drugih naprav Garmin lahko sinhronizirate z
napravo Instinct v računu Garmin Connect. Na primer, z
napravo Edge lahko zabeležite vožnjo, podrobnosti dejavnosti
pa si ogledate v napravi Instinct.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Moznosti > TrueUp > Vklop.
Ko sinhronizirate napravo s pametnim telefonom, se nedavne
dejavnosti iz drugih naprav Garmin prikažejo v napravi Instinct.
Brisanje zgodovine
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Zgodovina > Moznosti.
3 Izberite možnost:
• Izberite Izbriši vse dejavnosti za brisanje vseh dejavnosti
iz zgodovine.
• Izberite možnost Ponas.skupne vred. za ponastavitev
vseh skupnih vrednosti razdalje in časa.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Povezane funkcije
Povezane funkcije
Povezane funkcije so na voljo za napravo Instinct, ko jo
povežete z združljivim pametnim telefonom prek tehnologije
Bluetooth. Za nekatere funkcije morate v povezani pametni
telefon namestiti program Garmin Connect. Za več informacij
obiščite www.garmin.com/apps.
Obvestila telefona: v napravi Instinct prikazuje obvestila
telefona in sporočila.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
dejavnost v vaš račun Garmin Connect takoj, ko jo nehate
beležiti.
senzorji Bluetooth: omogoča povezavo z združljivimi senzorji
Bluetooth, kot je merilnik srčnega utripa.
Poišči moj telefon: poišče izgubljeni pametni telefon, ki je
združen z vašo napravo Instinct in je trenutno v dosegu.
Najdi napravo: poišče izgubljeno napravo Instinct, ki je
združena z vašim pametnim telefonom in je trenutno v
dosegu.
Omogočanje obvestil Bluetooth
Preden lahko omogočite obvestila, morate napravo Instinct
združiti z združljivo mobilno napravo (Združevanje pametnega
telefona z napravo, stran 1).
1 V videzu ure pridržite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Telefon > Pametna obvestila >
Stanje > Vklop.
3 Izberite Med dejavnostjo.
4 Izberite nastavitev obvestil.
5 Izberite nastavitev zvoka.
6 Izberite Ne med dejavnostjo.
7 Izberite nastavitev obvestil.
8 Izberite nastavitev zvoka.
9 Izberite Premor.
10 Določite časovno obdobje, v katerem naj bo opozorilo o
novem obvestilu prikazano na zaslonu.
Ogled obvestil
1 Za ogled pripomočka za obvestila v videzu ure izberite UP ali
2
3
4
5
DOWN.
Izberite GPS.
Izberite obvestilo.
Izberite DOWN za več možnosti.
Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, izberite BACK.
Upravljanje obvestil
Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki
se prikažejo v napravi Instinct.
Izberite možnost:
• Če uporabljate napravo iPhone , v nastavitvah obvestil
izberite elemente, ki se prikažejo v napravi.
• Če uporabljate pametni telefon Android™, v programu
Garmin Connect izberite Nastavitve > Pametna
obvestila.
®
Izklop tehnologije Bluetooth
1 Pridržite tipko MENU.
2 Če želite izklopiti tehnologijo Bluetooth v napravi Instinct,
izberite Nastavitve > Telefon > Stanje > Izklopljeno.
11
Za več informacij o izklopu brezžične tehnologije Bluetooth v
mobilni napravi si oglejte njen priročnik za uporabo.
Vklop in izklop opozoril o povezavi z pametnim
telefonom
Napravo Instinct lahko nastavite tako, da vas opozori, ko
združeni pametni telefon vzpostavi in prekine povezavo z
brezžično tehnologijo Bluetooth.
OPOMBA: opozorila o povezavi s pametnim telefonom so
privzeto izklopljena.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Telefon > Alarmi.
Iskanje izgubljene mobilne naprave
S to funkcijo lahko poiščete izgubljeno mobilno napravo, ki je
združena z brezžično tehnologijo Bluetooth in je trenutno v
dosegu.
1 Pridržite tipko CTRL za ogled menija upravljalnih elementov.
2 Izberite .
Naprava Instinct začne iskati združeno mobilno napravo.
Mobilna naprava se oglasi z zvočnim opozorilom, na zaslonu
naprave Instinct pa se prikaže moč signala Bluetooth. Ko se
približujete mobilni napravi, se moč signala Bluetooth
povečuje.
3 Za prekinitev iskanja izberite tipko BACK.
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v računu Garmin Connect.V storitvi
Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo,
izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke
svojega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi in drugimi dejavnostmi.
Brezplačni račun Garmin Connect lahko ustvarite, če združite
napravo in telefon s programom Garmin Connect Mobile ali
obiščete spletno mesto connect.garmin.com.
Spremljanje napredka: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite časovno
merjeno dejavnost z napravo, lahko to dejavnost prenesete v
svoj račun Garmin Connect in jo tam hranite, dokler želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, srčnim utripom,
porabljenimi kalorijami in prilagodljivimi poročili.
Posodabljanje programske opreme s programom
Garmin Connect
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave s
programom Garmin Connect, potrebujete račun Garmin
Connect, napravo pa morate združiti z združljivim pametnim
telefonom (Združevanje pametnega telefona z napravo, stran 1).
Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
(Ročna sinhronizacija podatkov s programom Garmin
Connect, stran 12).
Ko je na voljo nova programska oprema, program Garmin
Connect samodejno pošlje posodobitev v napravo.
Posodabljanje programske opreme s programom
Garmin Express
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
prenesti in namestiti program Garmin Express in dodati napravo
(Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku, stran 12).
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
aplikacija pošlje napravi.
2 Ko program Garmin Express zaključi pošiljanje posodobitve,
prekinite povezavo med napravo in računalnikom.
Naprava namesti posodobitev.
Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku
Program Garmin Express poveže napravo z vašim računom
Garmin Connect prek računalnika. S programom Garmin
Express lahko nalagate podatke o dejavnosti v račun Garmin
Connect in pošiljate podatke, kot so vadbe ali načrti vadb, s
spletnega mesta Garmin Connect v napravo.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Prenesite in namestite program Garmin Express.
4 Odprite program Garmin Express in izberite Dodaj napravo.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Ročna sinhronizacija podatkov s programom Garmin
Connect
1 Pridržite tipko CTRL za ogled menija upravljalnih elementov.
2 Izberite .
Garmin Explore™
Spletno mesto in program za mobilne naprave Garmin Explore
omogočata načrtovanje potovanj in uporabo shranjevanja v
oblaku za točke poti, načrtovane poti in sledi. Omogočata tudi
napredno načrtovanje z vzpostavljeno povezavo ali brez nje, z
njima pa lahko tudi delite in sinhronizirate podatke z združljivo
napravo Garmin. Program za mobilne naprave lahko uporabite
za prenos zemljevidov za dostop brez povezave in navigacijo na
katerem koli območju, ne da bi za to potrebovali storitve
mobilnega omrežja.
Program Garmin Explore lahko prenesete v trgovini s programi v
pametnem telefonu ali pa obiščete spletni naslov
explore.garmin.com.
Prilagajanje naprave
Pripomočki
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Upravljanje nastavitev: v računu Garmin Connect lahko
prilagajate nastavitve naprave in uporabnika.
12
V napravo so prednaloženi pripomočki, ki omogočajo hiter
prikaz informacij. Nekateri pripomočki potrebujejo povezavo
Bluetooth z združljivim pametnim telefonom.
V skladu s privzetimi nastavitvami nekateri pripomočki niso vidni.
Na kolo pripomočkov jih lahko dodate ročno.
ABC: prikaže združene informacije višinomera, barometra in
kompasa.
Prilagajanje naprave
Drugi časovni pasovi: prikaže trenutni čas v dodatnih časovnih
pasovih.
Koledar: prikaže prihodnje sestanke na koledarju pametnega
telefona.
Kalorije: prikaže informacije o kalorijah za tekoči dan.
Kompas: prikaže elektronski kompas.
Sledenje psom: prikaže informacije o lokaciji psa, ko je
združljiva naprava za sledenje psom združena z napravo
Instinct.
Število nadstropij, v katera se povzpnete: meri število
nadstropij, v katera se povzpnete, in napredek pri doseganju
cilja.
Srčni utrip: prikaže trenutni srčni utrip s številom utripov na
minuto (bpm) in grafikon srčnega utripa.
Minute intenzivnosti: spremlja čas, ki ga porabite za zmerne
do živahne dejavnosti, tedenski cilj za minute intenzivnosti in
napredek pri doseganju cilja.
Upravljanje naprave inReach : omogoča pošiljanje sporočil v
združeni napravi inReach.
Zadnja dejavnost: prikaže kratek povzetek zadnje zabeležene
dejavnosti, kot je zadnji tek, zadnja vožnja ali zadnje
plavanje.
Zadnji šport: prikaže kratek povzetek zadnjega zabeleženega
športa.
Lunina mena: prikaže časa luninega vzhoda in zahoda ter
lunino meno glede na položaj GPS.
Upravljanje glasbe: upravljanje predvajalnika glasbe v
pametnem telefonu.
Moj dan: prikaže dinamični povzetek dejavnosti za tekoči dan.
Parametri vključujejo dejavnosti z merjenjem časa, minute
intenzivnosti, nadstropja, v katera ste se povzpeli, korake,
porabljene kalorije in druge meritve.
Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice, besedilna
sporočila, nove objave na družabnih omrežjih in druge
informacije v skladu z nastavitvami obvestil v pametnem
telefonu.
Informacije senzorjev: prikaže informacije notranjega senzorja
ali povezanega senzorja ANT+.
Koraki: beleži dnevno število korakov, cilj korakov in podatke za
pretekle dni.
Stres: prikaže trenutno raven stresa in grafikon ravni stresa.
Opravite lahko dihalno dejavnost, ki vam pomaga, da se
sprostite.
Sončni vzhod in zahod: prikaže čase sončnega vzhoda in
zahoda ter civilnega somraka.
Upravljanje kamere VIRB: omogoča upravljanje kamere, ko je
naprava VIRB združena z napravo Instinct.
Vreme: prikaže trenutno temperaturo in vremensko napoved.
Namerilna naprava za lok Xero : prikaže informacije o lasersko
določeni lokaciji, ko je z napravo Instinct združena namerilna
naprava za lok Xero.
®
®
Prilagajanje kolesa pripomočkov
Pripomočke na kolesu pripomočkov lahko prerazporedite, jih
odstranite ali dodate nove.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Pripomočki.
3 Izberite pripomoček.
4 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti položaj pripomočka na kolesu,
izberite Ponovno razvrsti.
• Če želite pripomoček odstraniti s kolesa, izberite
Odstrani.
Prilagajanje naprave
5 Izberite Dodaj pripomočke.
6 Izberite pripomoček.
Pripomoček se doda na kolo pripomočkov.
Daljinski upravljalnik za inReach
Funkcija daljinskega upravljalnika naprave inReach omogoča
upravljanje naprave inReach z napravo iz družine Instinct. Za
nakup naprave inReach obiščite buy.garmin.com.
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave inReach
Preden lahko uporabite funkcijo daljinskega upravljalnika
naprave inReach, morate nastaviti pripomoček inReach tako, da
je prikazan na kolesu pripomočkov (Prilagajanje kolesa
pripomočkov, stran 13).
1 Vklopite napravo inReach.
2 Če si želite ogledati pripomoček inReach, v napravi Instinct v
prikazu ure izberite UP ali DOWN.
3 Izberite GPS, da poiščete napravo inReach.
4 Izberite GPS, da združite napravo inReach.
5 Izberite GPS in izberite možnost:
• Če želite poslati sporočilo SOS, izberite Zaženi SOS.
OPOMBA: funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem
nujnem primeru.
• Če želite poslati besedilno sporočilo, izberite Sporočila >
Novo sporočilo, izberite stike za sporočilo, nato pa
vnesite besedilo sporočila ali izberite možnost za hitro
besedilo.
• Če želite poslati prednastavljeno sporočilo, izberite Pošlji
predn. spor., nato pa na seznamu izberite sporočilo.
• Če si želite ogledati časovnik in razdaljo, ki ste jo opravili
med dejavnostjo, izberite Sledenje.
Daljinski upravljalnik za VIRB
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere
VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v
kameri VIRB. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
družine naprav VIRB. Prav tako morate pripomoček VIRB
nastaviti tako, da bo prikazan na kolesu pripomočkov
(Prilagajanje kolesa pripomočkov, stran 13).
1 Vklopite kamero VIRB.
2 Če si želite ogledati pripomoček VIRB v napravi Instinct v
prikazu ure izberite UP ali DOWN.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite GPS.
5 Izberite možnost:
• Če želite posneti videoposnetek, izberite Začni
snemanje.
Na zaslonu naprave Instinct se pojavi časovnik videa.
• Če želite med snemanjem videoposnetka posneti
fotografijo, izberite DOWN.
• Če želite nehati snemati video, izberite GPS.
• Če želite fotografirati, izberite Zajemi fotografijo.
• Če želite spremeniti nastavitve videoposnetkov in
fotografij, izberite Nastavitve.
Upravljanje športne kamere VIRB med dejavnostjo
Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere
VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v
kameri VIRB. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
družine naprav VIRB. Prav tako morate pripomoček VIRB
13
nastaviti tako, da bo prikazan na kolesu pripomočkov
(Prilagajanje kolesa pripomočkov, stran 13).
1 Vklopite kamero VIRB.
2 Če si želite ogledati pripomoček VIRB, v napravi Instinct v
prikazu ure izberite UP ali DOWN.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
Ko je povezava s kamero vzpostavljena, se k programom
dejavnosti samodejno doda podatkovni zaslon kamere VIRB.
4 Če si želite med dejavnostjo ogledati podatkovni zaslon
kamere VIRB, izberite tipko UP ali DOWN.
5 Pridržite tipko MENU.
6 Izberite Daljinski upravljalnik za VIRB.
7 Izberite možnost:
• Če želite kamero upravljati s časovnikom dejavnosti,
izberite Nastavitve > Vkl./izkl. časovnika.
OPOMBA: snemanje videa se samodejno zažene in
ustavi, ko zaženete in ustavite dejavnost.
• Če želite kamero upravljati z možnostmi menija, izberite
Nastavitve > Ročno.
• Če želite ročno posneti video, izberite Začni snemanje.
Na zaslonu naprave Instinct se pojavi časovnik videa.
• Če želite med snemanjem videoposnetka posneti
fotografijo, izberite DOWN.
• Če želite ročno ustaviti snemanje videa, izberite GPS.
• Če želite fotografirati, izberite Zajemi fotografijo.
Nastavitve dejavnosti in programov
S temi nastavitvami lahko vsak predhodno naložen program za
dejavnosti prilagodite svojim potrebam. Prilagodite lahko na
primer podatkovne strani ter omogočite opozorila in funkcije
vadbe. Vse nastavitve niso na voljo za vse vrste dejavnosti.
Držite tipko MENU, izberite Nastavitve > Dejavnosti in
programi, izberite dejavnost in nato nastavitve dejavnosti.
Razdalja v 3D: izračuna prepotovano razdaljo s spremembo
nadmorske višine in vodoravnega premikanja po tleh.
Hitrost v 3D: izračuna vašo hitrost s spremembo nadmorske
višine in vodoravnega premikanja po tleh (Hitrost in razdalja v
3D, stran 16).
Alarmi: nastavi opozorila za vadbo ali navigacijo za dejavnost.
Samodejni vzpon: omogoča napravi, da samodejno zazna
spremembe nadmorske višine z vgrajenim merilnikom višine.
Auto Lap: nastavi možnosti za funkcijo Auto Lap (Auto Lap,
stran 15).
Auto Pause: nastavi napravo tako, da preneha beležiti podatke,
ko se ustavite ali se hitrost zniža pod določeno vrednost
(Omogočanje Auto Pause , stran 15).
Samodejni tek: omogoča napravi, da samodejno zazna
smučarske vožnje z vgrajenim merilnikom pospeška.
Samodejno pomikanje: omogoča vam samodejno premikanje
med vsemi zasloni s podatki o dejavnosti, ko deluje časovnik
(Uporaba samodejnega pomikanja, stran 16).
Barva ozadja: nastavi barvo ozadja vsake dejavnosti na črno ali
belo.
Začetek odštevanja: omogoči odštevalnik časa za intervale
plavanja v bazenu.
Podatkovni zasloni: omogoči prilagoditev podatkovnih
zaslonov in dodajanje novih podatkovnih zaslonov za
dejavnost (Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 14).
GPS: nastavi način za anteno GPS. Uporaba možnosti GPS +
GLONASS ali GPS + GALILEO zagotavlja boljše delovanje v
zahtevnih razmerah in hitrejše pridobivanje položaja. Če
hkrati uporabljate GPS in drug satelitski sistem, se lahko
baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo možnost GPS.
®
®
14
Pri uporabi možnosti UltraTrac se točke sledi in podatki
senzorjev zabeležijo manj pogosto (UltraTrac, stran 16).
Tipka Lap: omogoča, da med dejavnostjo beležite krog, serijo
ali počitek (Vklop in izklop tipke Lap, stran 16).
Metronom: predvaja zvoke v stalnem ritmu. Tako lahko
izboljšate svoje rezultate z vadbo pri hitrejši, počasnejši ali
bolj enakomerni kadenci (Uporaba metronoma, stran 3).
Velikost bazena: nastavi dolžino bazena za plavanje v bazenu.
Cas. om. var. z en.: nastavi časovno omejitev dejavnosti za
varčevanje z energijo (Nastavitve časovne omejitve za
varčevanje z energijo, stran 16).
Preimenuj: nastavi ime dejavnosti.
Ponastavi privzete vred.: omogoči ponastavitev nastavitev
dejavnosti.
Zaznavanje zavesljajev.: omogoči zaznavanje zamahov za
plavanje v bazenu.
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
Za vsako dejavnost lahko prikažete, skrijete in spremenite
postavitev ter vsebino podatkovnih zaslonov.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost, ki jo želite prilagoditi.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Podatkovni zasloni.
6 Izberite podatkovni zaslon, ki ga želite prilagoditi.
7 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti število podatkovnih polj na
podatkovnem zaslonu, izberite Postavitev.
• Izberite polje, da spremenite podatke, prikazane v njem.
• Če želite spremeniti položaj podatkovnega zaslona na
kolesu, izberite Ponovno razvrsti.
• Če želite podatkovni zaslon odstraniti s kolesa, izberite
Odstrani.
8 Po potrebi izberite Dodaj, da na kolo dodate nov podatkovni
zaslon.
Dodate lahko podatkovni zaslon po meri ali pa izberete
enega od prednastavljenih podatkovnih zaslonov.
Dodajanje zemljevida dejavnosti
Zemljevid lahko dodate skupini podatkovnih zaslonov v
dejavnosti.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost, ki jo želite prilagoditi.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Podatkovni zasloni > Dodaj > Zemljevid.
Opozorila
Za vsako dejavnost lahko nastavite opozorila, ki vam lahko
pomagajo pri napredku do določenih ciljev, izboljšanju
zavedanja okolja in navigaciji do cilja. Nekatera opozorila so na
voljo samo za določene dejavnosti. Obstajajo tri vrste opozoril:
opozorila o dogodku, opozorila o območju in ponavljajoča se
opozorila.
Opozorilo o dogodku: opozorilo o dogodku vas obvesti enkrat.
Dogodek je določena vrednost. Napravo lahko na primer
nastavite tako, da vas opozori, ko dosežete določeno višino.
Opozorilo o obsegu: opozorilo o območju vas obvesti vsakič,
ko je naprava zunaj določenega območja vrednosti. Napravo
lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš
srčni utrip pod 60 utripi na minuto (bpm) in nad 210 bpm.
Ponavljajoče se opozorilo: ponavljajoče opozorilo vas obvesti
vsakič, ko naprava zabeleži določeno vrednost ali interval.
Prilagajanje naprave
Napravo lahko na primer nastavite tako, da vas opozori
vsakih 30 minut.
Ime opozorila Vrsta
opozorila
Opis
Kadenca
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti kadence.
Kalorije
Dogodek,
ponavljajoče
Nastavite lahko število kalorij.
Prilagodi
Dogodek,
ponavljajoče
Izberete lahko obstoječe sporočilo ali
ustvarite sporočilo po meri in izberete
vrsto opozorila.
Razdalja
Ponavljajoče
Nastavite lahko interval razdalje.
Višina
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti višine.
Srčni utrip
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti srčnega utripa ali izberete
spremembe območja. Oglejte si O
območjih srčnega utripa, stran 5 in
Izračuni območij srčnega utripa,
stran 6.
Tempo
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti tempa.
Bližina
Dogodek
Nastavite lahko polmer od shranjene
lokacije.
Tek/hoja
Ponavljajoče
Ob rednih intervalih lahko nastavite
časovno določene premore med hojo.
Hitrost
Obseg
Nastavite lahko najmanjše in največje
vrednosti hitrosti.
Hitrost
zamahov
Obseg
Nastavite lahko visoko ali nizko
število zamahov na minuto.
Čas
Dogodek,
ponavljajoče
Nastavite lahko časovni interval.
Nastavitev opozoril
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Alarmi.
6 Izberite možnost:
• Če želite dejavnosti dodati novo opozorilo, izberite Dodaj
novo.
• Če želite urediti obstoječe opozorilo, izberite ime
opozorila.
7 Če je treba, izberite vrsto opozorila.
8 Izberite območje ter za opozorilo vnesite najnižjo in najvišjo
vrednost ali vrednost po meri.
9 Če je treba, vklopite opozorilo.
Pri opozorilih o dogodkih in ponavljajočih se opozorilih se
sporočilo prikaže vsakič, ko dosežete vrednost o opozorilu. Pri
opozorilih o območjih se sporočilo prikaže vsakič, ko presežete
ali padete pod naveden obseg (najnižjo in najvišjo vrednost).
Auto Lap
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti (na primer vsako
miljo ali 5 kilometrov).
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
Prilagajanje naprave
5 Izberite Auto Lap.
6 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti ali izklopiti Auto Lap, izberite Auto Lap.
• Če želite prilagoditi razdaljo med krogi, izberite
Samodejno razdalja.
Po vsakem dokončanem krogu se prikaže sporočilo s časom
kroga. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira
(Nastavitve sistema, stran 17).
Po potrebi lahko prilagodite podatkovne strani tako, da bodo
prikazovale dodatne podatke o krogih (Prilagajanje podatkovnih
zaslonov, stran 14).
Prilagajanje sporočila v opozorilu o krogu
Prilagodite lahko eno ali dve podatkovni polji, ki se pojavita v
sporočilu opozorila o krogu.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Auto Lap > Opozorilo o krogu.
6 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
7 Izberite Predogled (izbirno).
Omogočanje Auto Pause
®
S funkcijo Auto Pause lahko samodejno začasno zaustavite
časovnik, ko se nehate premikati. Ta funkcija je koristna, če
dejavnost vključuje semaforje ali druga mesta, kjer morate
upočasniti ali se ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Auto Pause.
6 Izberite možnost:
• Če želite časovnik samodejno zaustaviti, ko se prenehate
premikati, izberite Med postankom.
• Če želite časovnik samodejno zaustaviti, ko vaš tempo ali
hitrost pade pod določeno vrednost, izberite Po meri.
Omogočanje samodejnega vzpona
S funkcijo samodejnega vzpona lahko samodejno zaznate
spremembe nadmorske višine. Uporabite jo lahko pri
dejavnostih, kot so plezanje, pohodništvo, tek in kolesarjenje.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
Izberite
nastavitve dejavnosti.
4
5 Izberite Samodejni vzpon > Stanje > Vklop.
6 Izberite možnost:
• Če želite ugotoviti, kateri podatkovni zaslon bo prikazan
med tekom, izberite Zaslon za tek.
• Če želite ugotoviti, kateri podatkovni zaslon bo prikazan
med plezanjem, izberite Zaslon za vzpon.
• Izberite Preobrni barve, da preobrnete barve zaslona pri
spreminjanju načinov.
• Če želite nastavite razmerje vzpona glede na čas, izberite
Navpična hitrost.
15
• Če želite nastaviti, kako hitro naprava spreminja načine,
izberite Preklop načina.
Hitrost in razdalja v 3D
Nastavite lahko hitrost in razdaljo v 3D za izračun hitrosti ali
razdalje s spremembami nadmorske višine in vodoravnega
premikanja po tleh. Uporabite jo lahko pri dejavnostih, kot so
smučanje, plezanje, navigacija, pohodništvo, tek in kolesarjenje.
Vklop in izklop tipke Lap
S tipko BACK lahko vklopite nastavitev Tipka Lap za beleženje
kroga ali počitka med dejavnostjo. Nastavitev Tipka Lap lahko
izklopite, da preprečite beleženje krogov zaradi nenamernega
pritiskanja tipk med dejavnostjo.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Tipka Lap.
Stanje tipke Lap se spremeni v Vklop ali Izklopljeno glede na
trenutno nastavitev.
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo samodejnega pomikanja lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi zasloni dejavnosti, ko deluje časovnik.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite dejavnost.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
4 Izberite nastavitve dejavnosti.
5 Izberite Samodejno pomikanje.
6 Izberite hitrost prikaza.
Odstranitev dejavnosti ali programa
1
2
3
4
V videzu ure pridržite tipko MENU.
Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
Izberite dejavnost.
Izberite možnost:
• Če želite dejavnost odstraniti s seznama priljubljenih,
izberite Odstrani iz priljubljenih.
• Če želite dejavnost odstraniti s seznama programov,
izberite Odstrani.
Prilagoditev menija upravljalnih elementov
V meniju upravljalnih elementov lahko dodate, odstranite in
prerazporedite možnosti bližnjičnega menija (Ogled menija
upravljalnih elementov, stran 1).
1 V videzu ure pridržite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Kontrolniki.
3 Izberite bližnjico, ki jo želite prilagoditi.
4 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti položaj bližnjice v meniju upravljalnih
elementov, izberite Ponovno razvrsti.
• Če želite bližnjico odstraniti iz menija upravljalnih
elementov, izberite Odstrani.
5 Če želite v meni upravljalnih elementov dodati novo bližnjico,
izberite Dodaj novo.
Prilagajanje videza ure
Funkcija UltraTrac je nastavitev GPS-a, ki beleži točke sledi in
podatke senzorja manj pogosto. Če omogočite funkcijo
UltraTrac, se podaljša življenjska doba baterije, vendar poslabša
kakovost zabeleženih dejavnosti. Funkcijo UltraTrac uporabite
za dejavnosti, ki potrebujejo daljšo življenjsko dobo baterije in za
katere so pogoste posodobitve podatkov senzorja manj
pomembne.
Prilagodite lahko videz ure in prikazane informacije.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Videz ure.
3 Izberite UP ali DOWN, če želite predogled možnosti videza
ure.
4 Izberite GPS.
5 Izberite možnost:
• Če želite aktivirati videz ure, izberite Uporabi.
• Če želite prilagoditi podatke, ki so prikazani v videzu ure,
izberite Prilagodi, s tipkama UP ali DOWN prikažite
predogled možnosti in izberite GPS.
Nastavitve časovne omejitve za varčevanje z energijo
Nastavitve senzorjev
UltraTrac
Nastavitve časovne omejitve določajo, kako dolgo naprava
ostane v načinu vadbe, na primer, ko čakate na začetek tekme.
Držite tipko MENU, izberite Nastavitve > Dejavnosti in
programi, izberite dejavnost in nato nastavitve dejavnosti. Če
želite prilagoditi nastavitve časovne omejitve za dejavnost,
izberite Cas. om. var. z en..
Normalno: nastavitev preklopa naprave v način ure z nizko
porabo po 5 minutah nedejavnosti.
Razsirjeno: nastavitev preklopa naprave v način ure z nizko
porabo po 25 minutah nedejavnosti. Podaljšan način lahko
pomeni, da boste morali baterijo polniti pogosteje.
Prilagajanje seznama dejavnosti
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Dejavnosti in programi.
3 Izberite možnost:
• Izberite dejavnost, za katero želite prilagoditi nastavitve,
nastavite jo kot priljubljeno, spremenite vrstni red prikaza
in še več.
• Izberite Dodaj, da dodate več dejavnosti ali ustvarite
dejavnosti po meri.
16
Nastavitve kompasa
Držite tipko MENU in izberite Nastavitve > Senzorji in dod.
opr. > Kompas.
Umeri: omogoča ročno umerjanje senzorja kompasa (Ročno
umerjanje kompasa, stran 16).
Zaslon: nastavi smer na kompasu v stopinjah ali miliradianih.
Referenčni sever: nastavi referenčni sever na kompasu
(Nastavitev referenčnega severa, stran 17).
Nacin: nastavi kompas tako, da uporablja le podatke
elektronskega senzorja (Vklop), kombinacijo podatkov GPS
in elektronskega senzorja med premikanjem (Samodejno) ali
le podatke GPS (Izklopljeno).
Ročno umerjanje kompasa
OBVESTILO
Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati
natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na
magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih
električnih vodov.
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje. Če opazite, da kompas ne deluje
Prilagajanje naprave
pravilno, na primer po dolgem potovanju ali zaradi ekstremnih
temperaturnih sprememb, lahko kompas ročno umerite.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dod. opr. > Kompas >
Umeri > Začni.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
NAMIG: z zapestjem naredite majhno osmico, da se prikaže
sporočilo.
Nastavitev referenčnega severa
Nastavite lahko referenčno smer, ki se uporablja za izračun
informacij o smeri.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dod. opr. > Kompas >
Referenčni sever.
3 Izberite možnost:
• Za nastavitev geografskega severa kot referenčno smer
izberite Resnično.
• Za samodejno nastavitev magnetnega odklona za svojo
lokacijo izberite Magnetno.
• Za nastavitev mreže v severni smeri (000º) kot referenčno
smer izberite Mreža.
• Za ročno nastavitev vrednosti magnetne variacije izberite
Uporabnik, vnesite magnetno variacijo in izberite
Končano.
Nastavitve višinomera
Pridržite tipko MENU in izberite Nastavitve > Senzorji in dod.
opr. > Višinomer.
Umeri: omogoča vam, da ročno umerite senzor višinomera.
Samodejno umerjanje: omogoča, da se višinomer sam umeri
vsakokrat, ko vklopite sledenje z napravami GPS.
Elevation: nastavi merske enote za višino.
Umerjanje barometričnega višinomera
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje na začetni točki GPS. Če poznate pravo
višino, lahko barometrični višinomer umerite tudi ročno.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dod. opr. > Višinomer.
3 Izberite možnost:
• Za samodejno umerjanje na začetni točki GPS izberite
Samodejno umerjanje > Vklop.
• Za vnos trenutne višine izberite Umeri.
Nastavitve barometra
Držite tipko MENU in izberite Nastavitve > Senzorji in dod.
opr. > Barometer.
Umeri: omogoča, da ročno umerite senzor barometra.
Risanje: nastavi časovno lestvico grafikona v pripomočku
barometra.
Opozorilo o nevihti: nastavi spremembo ravni barometričnega
tlaka, ki sproži opozorilo o nevihti.
Način ure: nastavi senzor, ki se uporablja v načinu ure.
Možnost Samodejno uporabi višinomer in barometer glede
na vaše gibanje. Možnost Višinomer lahko uporabite, ko
dejavnost vključuje spremembe višine, možnost Barometer
pa, ko dejavnost ne vključuje sprememb višine.
Pressure: nastavi način, na katerega naprava prikazuje podatke
o tlaku.
Umerjanje barometra
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje na začetni točki GPS. Če poznate pravilno
nadmorsko višino ali pravilen tlak na morski gladini, lahko
barometer umerite ročno.
Prilagajanje naprave
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dod. opr. > Barometer >
Umeri.
3 Izberite možnost:
• Za vnos trenutne nadmorske višine ali tlaka na morski
gladini izberite Da.
• Za samodejno umerjanje na začetni točki GPS izberite
Uporabi GPS.
Nastavitve zemljevida
Prilagodite lahko način, na katerega je zemljevid prikazan v
pripomočku zemljevida in na podatkovnih zaslonih.
V videzu ure držite MENU in izberite Nastavitve > Zemljevid.
Usmerjenost: nastavi usmerjenost zemljevida. Možnost Sever
gor prikaže sever na vrhu zaslona. Možnost Smer zgoraj na
vrhu zaslona prikaže vašo trenutno smer premikanja.
Uporabniške točke poti: prikaže ali skrije na zemljevidu
shranjene lokacije.
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Nastavitve navigacije
Funkcije in videz zemljevida lahko prilagodite med navigacijo do
cilja.
Prilagajanje funkcij zemljevida
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Navigacija > Podatkovni zasloni.
3 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti ali izklopiti zemljevid, izberite Zemljevid.
• Če želite vklopiti ali izklopiti izris višine, izberite Izris
višine.
• Izberite zaslon, ki ga želite dodati, odstraniti ali prilagoditi.
Nastavitve smeri
Obnašanje kazalca, ki je prikazan med navigacijo, lahko
nastavite.
Pridržite MENU in izberite Nastavitve > Navigacija > Vrsta.
Smer: kaže v smeri cilja.
Smer: prikazuje vaš položaj glede na črto smeri, ki vodi do cilja.
Nastavitev navigacijskih opozoril
Za lažjo navigacijo do cilja lahko nastavite opozorila.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Navigacija > Alarmi.
3 Izberite možnost:
• Če želite nastaviti opozorilo za določeno razdaljo od
končnega cilja, izberite Končna razdalja.
• Če želite nastaviti opozorilo za predvideni preostali čas do
končnega cilja, izberite Končni predvideni čas.
• Če želite nastaviti opozorilo za zapustitev smeri, izberite S
proge.
Po
potrebi izberite Stanje za vklop opozorila.
4
5 Po potrebi vnesite razdaljo ali čas in izberite .
Nastavitve sistema
Držite tipko MENU in izberite Nastavitve > Sistem.
Jezik: nastavi jezik, prikazan v napravi.
Čas: prilagodi nastavitve časa (Nastavitve časa, stran 18).
Osvetlitev: prilagodi nastavitve osvetlitve zaslona (Spreminjanje
nastavitev osvetlitve zaslona, stran 18).
17
Zvoki: nastavi zvoke naprave, kot so toni tipk, opozorila in
vibriranje.
Ne moti: vklopi ali izklopi način Ne moti. Če želite, da se način
Ne moti samodejno vklopi v času, ko običajno spite,
uporabite možnost Čas spanja. Čas, ko običajno spite, lahko
nastavite v svojem računu Garmin Connect.
Bližnjične tipke: omogoča dodelitev bližnjic tipkam naprave
(Prilagoditev bližnjičnih tipk, stran 18).
Samodejno zaklepanje: omogoča samodejno zaklepanje tipk, s
čimer se prepreči nenamernega pritiskanja tipk. Če želite, da
se tipke zaklenejo med dejavnostjo z merjenjem časa,
uporabite možnost Med dejavnostjo. Če želite, da se tipke
zaklenejo, ko ne beležite dejavnosti z merjenjem časa,
uporabite možnost Ne med dejavnostjo.
Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi
(Spreminjanje merskih enot, stran 18).
Formatiraj: nastavi splošne oblikovne možnosti, na primer
tempo in hitrost, ki sta prikazana med dejavnostmi, začetek
tedna ter obliko zapisa geografskega položaja in referenčni
sistem.
Snemanje podatkov: nastavi, kako naprava beleži podatke o
dejavnosti. Možnost beleženja Pametno (privzeta) omogoča
beleženje daljših dejavnosti. Možnost beleženja Vsako
sekundo omogoča podrobnejše beleženje dejavnosti, vendar
z njo morda ne boste mogli zabeležiti celotnih dejavnosti, ki
trajajo dlje časa.
Nacin USB: nastavi napravo na uporabo načina množičnega
shranjevanja ali načina Garmin, ko je priključena na
računalnik.
Ponastavi: omogoča ponastavitev uporabniških podatkov in
nastavitev (Ponastavitev vseh privzetih nastavitev,
stran 21).
Posodobitev prog. opr.: omogoča nalaganje posodobitev
programske opreme z uporabo Garmin Express.
Nastavitve časa
Držite tipko MENU in izberite Nastavitve > Sistem > Čas.
Oblika zapisa časa: nastavi, da naprava prikazuje čas v 12urni, 24-urni ali vojaški obliki zapisa.
Nastavitev časa: Nastavi časovni pas naprave. Možnost
Samodejno nastavi časovni pas samodejno na podlagi
položaja GPS.
Čas: če je nastavljen na Ročno, lahko spreminjate uro.
Alarmi: omogoča, da nastavite opozorila na vsako uro ali da
opozorila o sončnem vzhodu in zahodu nastavite tako, da se
predvajajo določeno število minut ali ur pred dejanskim
sončnim vzhodom ali zahodom.
Sinhronizacija z GPS-om: omogoča, da čas ročno
sinhronizirate z GPS-om, ko se premaknete v drug časovni
pas ali ko želite napravo posodobiti na poletni čas.
Spreminjanje nastavitev osvetlitve zaslona
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Osvetlitev.
3 Če želite zmanjšati intenzivnost osvetlitve zaslona za
združljivost z očali za nočni vid (izbirno), izberite Nočni vid.
4 Izberite možnost:
• Izberite Med dejavnostjo.
• Izberite Ne med dejavnostjo.
5 Izberite možnost:
• Če želite, da se osvetlitev zaslona vklopi ob pritiskanju
tipk, izberite Tipke.
• Če želite, da se osvetlitev zaslona vklopi ob opozorilih,
izberite Alarmi.
18
• Če želite, da se osvetlitev zaslona vklopi, ko dvignete in
zasukate zapestje, da bi pogledali na napravo, izberite
Gib.
• Če želite nastaviti čas, preden se izklopi osvetlitev
zaslona, izberite Premor.
• Če želite nastaviti svetlost osvetlitve zaslona, izberite
Svetlost.
OPOMBA: če omogočite način za nočni vid, ne morete
prilagajati ravni svetlosti.
Prilagoditev bližnjičnih tipk
Delovanje ob držanju posameznih tipk in kombinacije tipk lahko
prilagodite.
1 V videzu ure držite MENU.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Bližnjične tipke.
3 Izberite tipko ali kombinacijo tipk, katerih delovanje želite
prilagoditi.
4 Izberite funkcijo.
Spreminjanje merskih enot
Merske enote za razdaljo, tempo in hitrost, nadmorsko višino,
težo, višino ter temperaturo lahko prilagajate.
1 V videzu ure. držite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Enote.
3 Izberite vrsto meritve.
4 Izberite mersko enoto.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko informacije o napravi, kot so ID enote,
različica programske opreme, informacije o predpisih in licenčna
pogodba.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > O napravi.
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij
o skladnosti na elektronski nalepki
Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki
so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so
identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake
skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.
1 Pridržite tipko MENU.
2 V meniju z nastavitvami izberite O napravi.
Brezžični senzorji
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+ ali
Bluetooth. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih
senzorjev obiščite buy.garmin.com.
Združevanje brezžičnih senzorjev
Ko brezžični senzor prvič povezujete z napravo prek tehnologije
ANT+ ali Bluetooth, morate napravo in senzor najprej združiti.
Ko sta združena, se naprava samodejno poveže s senzorjem
vsakič, ko pričnete z dejavnostjo, senzor pa je aktiven in v
dosegu.
1 Če združujete merilnik srčnega utripa, si ga nadenite.
Merilnik srčnega utripa podatkov namreč ne pošilja oziroma
prejema, dokler si ga ne nadenete.
2 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev)
od drugih brezžičnih senzorjev.
3 Pridržite tipko MENU.
4 Izberite Nastavitve > Senzorji in dod. opr. > Dodaj novo.
Brezžični senzorji
5 Izberite možnost:
• Izberite Preišči vse.
• Izberite vrsto senzorja.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje
spremeni v Povezan. Podatki senzorja se prikažejo na kolesu
podatkovnih zaslonov ali v podatkovnem polju po meri.
Uporaba izbirnega senzorja hitrosti ali
kadence kolesa
Z združljivim senzorjem hitrosti ali kadence kolesa lahko v
napravo pošiljate podatke.
• Združite senzor z napravo (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 18).
• Nastavite velikost kolesa (Velikost in premer kolesa,
stran 24).
• Odpravite se kolesarit (Začetek dejavnosti, stran 2).
1
2
3
4
5
V videzu ure pridržite tipko MENU.
Izberite Nastavitve > Senzorji in dod. opr..
Izberite senzor korakov.
Izberite Hitrost ali Razdalja.
Izberite možnost:
• Izberite Zaprt prostor, ko trenirate z izklopljenim GPSom, običajno v zaprtem prostoru.
• Izberite Vedno, da uporabite podatke senzorja korakov ne
glede na nastavitve GPS.
tempe™
tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko
pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu
zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o
temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe
prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.
Senzor korakov
Naprava je združljiva s senzorjem korakov. S senzorjem korakov
lahko namesto z GPS-om beležite tempo in razdaljo, ko vadite v
zaprtem prostoru ali ko je signal GPS šibak. Senzor korakov je v
stanju pripravljenosti in lahko začne pošiljate podatke (kot
merilnik srčnega utripa).
Po 30 minutah nedejavnosti, se senzor korakov izklopi in tako
varčuje z baterijo. Ko je raven baterije nizka, se na napravi
prikaže sporočilo. Preostaja še približno pet ur baterije.
Izboljšanje umerjanja senzorja korakov
Pred umerjanjem naprave morate pridobiti signale GPS in
napravo združiti s senzorjem korakov (Združevanje brezžičnih
senzorjev, stran 18).
Senzor korakov se umerja sam, vendar lahko točnost podatkov
o hitrosti in razdalji izboljšate po nekaj tekih na prostem z
uporabo naprave GPS.
1 Stojte zunaj 5 minut z neoviranim pogledom na nebo.
2 Začnite s tekom.
3 Tecite po progi 10 minut brez ustavljanja.
4 Prenehajte z dejavnostjo in jo shranite.
Na podlagi zabeleženih podatkov se vrednost umerjanja
senzorja korakov po potrebi spremeni. Senzorja korakov vam
ne bo treba ponovno umeriti, razen če spremenite slog teka.
Ročno umerjanje senzorja korakov
Preden lahko umerite napravo, jo morate združiti s senzorjem
korakov (Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 18).
Priporočamo ročno umerjanje, če poznate faktor umerjanja. Če
ste senzor korakov umerili z drugim izdelkom Garmin, morda
poznate faktor umerjanja.
1 V videzu ure pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dod. opr..
3 Izberite senzor korakov.
4 Izberite Kalorije Faktor > Nastavi vrednost.
5 Prilagodite faktor umerjanja:
• Če je razdalja prekratka, povečajte faktor umerjanja.
• Če je razdalja predolga, zmanjšajte faktor umerjanja.
Nastavitev hitrosti in razdalje senzorja korakov
Preden lahko prilagodite hitrost in razdaljo senzorja korakov,
morate napravo združiti s senzorjem korakov (Združevanje
brezžičnih senzorjev, stran 18).
Napravo lahko nastavite tako, da hitrost in razdaljo namesto s
podatki GPS izračuna s podatki senzorja korakov.
1
Informacije o napravi
Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska
baterija
Nazivna vodotesnost
10 ATM1
Temperaturni obseg
delovanja in hrambe
Od –20 do 60 ºC (od –4 do 140 ºF)
Temperaturni obseg polnjenja Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
naprave
Frekvence in protokoli brezžičnih omrežij
2,4 GHz pri nazivni moči 2,4 dBm
Informacije o avtonomiji baterije
Dejanska avtonomija baterije je odvisna od funkcij, ki so
omogočene v napravi, denimo merjenja aktivnosti, merjenja
srčnega utripa na zapestju, obvestil pametnega telefona, GPSa, notranjih senzorjev in povezanih senzorjev (Podaljševanje
trajanja baterije, stran 21).
Avtonomija baterije Način
Do 14 dni
Način pametne ure z merjenjem aktivnosti in
stalnim merjenjem srčnega utripa na zapestju
Do 16 ure
Način GPS-a z merjenjem srčnega utripa na
zapestju
Do 40 ur
Način UltraTrac GPS
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
2 Izključite kabel iz računalnika.
®
Naprava zdrži tlak, ki je enakovreden tlaku na globini 100 m. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Informacije o napravi
19
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple, morate izprazniti
mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.
Vzdrževanje naprave
Nega naprave
OBVESTILO
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
3 Izberite možnost:
• Če želite namestiti paščke Instinct, poravnajte eno stran
novega paščka z odprtinama v napravi, potisnite vidni
zatič ure navznoter in potisnite pašček, da se zaskoči.
OPOMBA: preverite, ali je pašček varno pritrjen. Zatič ure
mora biti poravnan z odprtinama v napravi.
• Če želite namestiti paščke QuickFit 22, odstranite zatič ure
s paščka Instinct, ga namestite na napravo in potisnite
novi pašček, da se zaskoči.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
NAMIG: za več informacij obiščite www.garmin.com/fitandcare.
Zamenjava paščkov
Paščke lahko zamenjate z novimi paščki Instinct ali združljivimi
paščki QuickFit 22.
1 S sponko za papir potisnite zatič ure navznoter.
®
OPOMBA: preverite, ali je pašček varno pritrjen.
Zaskočno zapiralo se mora zaskočiti okoli zatiča na uri.
4 Za zamenjavo drugega paščka ponovite korake.
Odpravljanje težav
Jezik naprave je napačen
2 Odstranite pašček z ure.
20
Če ste v napravi nenamerno izbrali napačen jezik, lahko izbiro
jezika spremenite.
1 Zadržite tipko MENU.
2 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in
izberite GPS.
Vzdrževanje naprave
3 Podrsajte navzdol do predzadnjega elementa na seznamu in
izberite GPS.
4 Izberite GPS.
5 Izberite jezik.
Ali je moj pametni telefon združljiv z mojo
napravo?
Naprava Instinct je združljiva s pametnimi telefoni, ki uporabljajo
brezžično tehnologijo Bluetooth.
Za več informacij o združljivosti obiščite www.garmin.com
/ble.
Telefon se noče povezati z napravo
Če telefon ne vzpostavi povezave z napravo, upoštevajte enega
od naslednjih namigov.
• Izklopite pametni telefon in napravo ter ju nato znova
vklopite.
• Omogočite tehnologijo Bluetooth v pametnem telefonu.
• Posodobite program Garmin Connect na najnovejšo različico.
• Odstranite napravo iz programa Garmin Connect in
nastavitev Bluetooth v pametnem telefonu ter znova
poskusite opraviti združitev.
• Če ste kupili nov pametni telefon, odstranite napravo iz
programa Garmin Connect v pametnem telefonu, ki ga ne
boste več uporabljali.
• Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
• V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect,
izberite
ali
in nato izberite Naprave Garmin > Dodaj
napravo, da odprete način združevanja.
• From the watch face, hold MENU, and select Nastavitve >
Telefon > Združi s telefonom.
Ali lahko senzor Bluetooth uporabljam
skupaj z uro?
Naprava je združljiva z nekaterimi senzorji Bluetooth. Ko senzor
prvič povezujete z napravo Garmin, morate napravo in senzor
združiti. Ko sta združena, se naprava samodejno poveže s
senzorjem vsakič, ko pričnete z dejavnostjo, senzor pa je
aktiven in v dosegu.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Senzorji in dod. opr. > Dodaj novo.
3 Izberite možnost:
• Izberite Preišči vse.
• Izberite vrsto senzorja.
Izbirna podatkovna polja lahko prilagodite (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 14).
Ponovni zagon naprave
1 Držite tipko CTRL, dokler se naprava ne izklopi.
2 Pridržite tipko CTRL za vklop naprave.
Ponastavitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
1 Pridržite tipko MENU.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Ponastavi.
3 Izberite možnost:
• Če želite vse nastavitve naprave ponastaviti na tovarniške
privzete vrednosti ter izbrisati vse informacije, ki jih je
vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti, izberite Izbriši
podatke in ponast. nast..
Odpravljanje težav
• Če želite vse nastavitve naprave ponastaviti na tovarniške
privzete vrednosti ter shraniti vse informacije, ki jih je
vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti, izberite
Ponast. privz. nastavitve.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
NAMIG: za več informacij o GPS-u obiščite www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
Počakajte,
da naprava poišče satelite.
2
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
prek pametnega telefona, združljivega s tehnologijo
Bluetooth.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Odčitek temperature ni natančen
Vaša telesna temperatura vpliva na odčitek temperature
notranjega senzorja temperature. Da dobite najbolj natančen
odčitek temperature, snemite uro z zapestja in počakajte od 20
do 30 minut.
Če želite zagotoviti natančno merjenje temperature okolja med
nošenjem ure, lahko uporabite tudi izbirni zunanji senzor
temperature tempe.
Podaljševanje trajanja baterije
Trajanje baterije lahko podaljšate na več načinov.
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (Spreminjanje
nastavitev osvetlitve zaslona, stran 18).
• Zmanjšajte moč osvetlitve.
• Uporabite način GPS UltraTrac za svojo dejavnost (UltraTrac,
stran 16).
• Ko ne uporabljate povezanih funkcij, izklopite Bluetooth
(Povezane funkcije, stran 11).
• Če dejavnost začasno ustavite za dlje časa, uporabite
možnost za poznejše nadaljevanje (Zaustavitev dejavnosti,
stran 2).
• Izklopite merjenje aktivnosti (Izklop merjenja aktivnosti,
stran 7).
• Uporabite videz ure, ki se ne posodobi vsako sekundo.
Uporabite na primer videz ure brez drugega kazalca
(Prilagajanje videza ure, stran 16).
• Omejite število obvestil pametnega telefona, ki jih prikaže
naprava (Upravljanje obvestil, stran 11).
• Prenehajte oddajati podatke o srčnem utripu v združene
naprave Garmin (Oddajanje podatkov o srčnem utripu v
naprave Garmin, stran 5).
• Izklopite merilnik srčnega utripa na zapestju (Izklop merilnika
srčnega utripa na zapestju, stran 5).
21
OPOMBA: merjenje srčnega utripa na zapestju se uporablja
za izračun minut živahne intenzivnosti in porabljenih kalorij.
Merjenje aktivnosti
Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti obiščite
garmin.com/ataccuracy.
Moje dnevno število korakov se ne prikaže
Dnevno število korakov se vsako noč ob polnoči ponastavi.
Če se namesto števila korakov pokažejo vezaji, počakajte, da
naprava zazna satelitske signale in samodejno nastavi čas.
Moje število korakov ni točno
Če menite, da število korakov ni točno, poskusite s temi namigi.
• Napravo nosite na zapestju, ki ni dominantno.
• Ko potiskate voziček ali kosilnico, napravo nosite v žepu.
• Ko aktivno uporabljate le roke, napravo nosite v žepu.
OPOMBA: naprava lahko nekatere ponavljajoče se gibe,
denimo pri pomivanju posode, zlaganju perila ali ploskanju,
zazna kot korake.
Število korakov v napravi se ne ujema s številom
korakov v računu Garmin Connect
Število korakov v računu Garmin Connect se posodobi, ko
sinhronizirate napravo.
1 Izberite možnost:
• Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin
Connect (Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku,
stran 12).
• Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin
Connect (Ročna sinhronizacija podatkov s programom
Garmin Connect, stran 12).
Počakajte,
da naprava sinhronizira podatke.
2
Sinhronizacija lahko traja nekaj minut.
OPOMBA: če osvežite program Garmin Connect ali program
Garmin Connect, se podatki ne sinhronizirajo in število
korakov se ne posodobi.
Število nadstropij, v katera sem se povzpel, ni točno
Naprava za merjenje višinske spremembe med vzpenjanjem po
stopnicah uporablja notranji barometer. Nadstropje, v katerega
se povzpnete, je enako 3 m (10 čevljev) višinske razlike.
• Med vzpenjanjem se ne oprijemajte ograj in ne preskakujte
stopnic.
• V vetrovnih pogojih napravo pokrijte z rokavom ali jakno, ker
lahko močni sunki povzročijo nepravilne odčitke.
Minute intenzivnosti utripajo
Če vadite z ravnjo intenzivnosti, ki se upošteva pri doseganju
cilja za minute intenzivnosti, minute intenzivnosti utripajo.
Z zmerno ali živahno intenzivnostjo neprekinjeno vadite vsaj
10 minut.
Pridobivanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin.
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
Dodatek
Podatkovna polja
% najvišjega SU: odstotek najvišjega srčnega utripa.
22
% najvisjega SU zadnj. kroga: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za zadnji opravljeni krog.
% rezer. SU: odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip
minus srčni utrip med počivanjem).
% RSU v krogu: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni krog.
% RSU v zadnjem krogu: povprečni odstotek rezerve srčnega
utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip v mirovanju) za
zadnji opravljeni krog.
Barometrični pritisk: umerjen trenutni tlak.
Čas. ser.: čas, porabljen za trenutno serijo vaj, med dejavnostjo
vadbe za moč.
Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Cas intervala: čas na štoparici za trenutni interval.
Cas kroga: čas na štoparici za trenutni krog.
Časovnik: trenutni čas na odštevalniku.
Časovnik počitka: časovnik za trenutni počitek (plavanje v
bazenu).
ČAS POTI: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas v območju: čas, ki je pretekel v vsakem območju srčnega
utripa.
Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani
krog.
Cilj Položaj: položaj končnega cilja.
Dolzine: število dolžin bazena, preplavanih med trenutno
dejavnostjo.
Dolžine intervalov: število dolžin bazena, preplavanih med
trenutnim intervalom.
GPS: moč satelitskega signala GPS.
Hit. zavesljajev kroga: veslaški športi. Povprečno število
zamahov na minuto (spm) v trenutnem krogu.
Hitr. z. v zad. kr.: plavanje. Povprečno število zamahov na
minuto (spm) v zadnjem preplavanem krogu.
Hitr. zam. v kr.: plavanje. Povprečno število zamahov na minuto
(spm) v trenutnem krogu.
Hitr. zav. v z. kr.: veslaški športi. Povprečno število zamahov na
minuto (spm) v zadnjem preplavanem krogu.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
HITROST DO CILJA: hitrost, s katero se približujete cilju po
načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Hitrost v krogu: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji
prepotovani krog.
Hitrost zavesljajev: veslaški športi. Število zamahov na minuto
(spm).
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca: tek. Koraki na minuto (levi in desni).
Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kadenca kroga: tek. Povprečna kadenca za trenutni krog.
Kadenca v zadnjem krogu: kolesarjenje. Povprečna kadenca
za zadnji prepotovani krog.
Dodatek
Kadenca v zadnjem krogu: tek. Povprečna kadenca za zadnji
prepotovani krog.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Nadstropja na minuto: število nadstropij, v katera se povzpnete
na minuto.
Nadstropja navzdol: skupno število nadstropij, iz katerih ste
sestopili v trenutnem dnevu.
Nadstropja navzgor: skupno število nadstropij, v katera ste se
povzpeli v trenutnem dnevu.
Najmanj 24-urni: najnižja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah
zabeležil združljiv senzor temperature.
Najmanjša višina: najnižja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Najvec 24-urni: najvišja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah
zabeležil združljiv senzor temperature.
Največja hitrost: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Največja višina: najvišja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Največji spust: največja hitrost spusta v metrih ali čevljih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Največji vzpon: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Najvišja navtična hitrost: najvišja hitrost za trenutno dejavnost
v vozlih.
Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot
(razdalja). Če na primer za vsake 3 metre (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 metrov (200 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Naslednja točka poti: naslednja točka na načrtovani poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Navpična hitrost do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na
vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Navpična razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim
položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Območje srčnega utripa: trenutno območje vašega srčnega
utripa (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na
uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus
vaša starost).
P. tempo/500 m: povprečni tempo veslanja na 500 metrov za
trenutno dejavnost.
Pomorska hitrost: trenutna hitrost v vozlih.
Pomorska razdalja: prepotovana razdalja v navtičnih metrih ali
navtičnih čevljih.
Ponavljaj na: časovnik za zadnji interval in trenutni počitek
(plavanje v bazenu).
Ponovitve: število ponovitev v seriji vaj med dejavnostjo vadbe
za moč.
Pov. hitrost zaves.: veslaški športi. Povprečno število zamahov
na minuto (spm) med trenutno dejavnostjo.
Povp. hitr. premikanja: povprečna hitrost med premikanjem za
trenutno dejavnost.
Povp. razd./zav.: plavanje. Povprečna prepotovana razdalja na
zamah med trenutno dejavnostjo.
Povpr. % najv. srč. utr.: povprečni odstotek najvišjega srčnega
utripa za trenutno dejavnost.
Povpr. razdalja na zavesljaj: veslaški športi. Povprečna
prepotovana razdalja na zamah med trenutno dejavnostjo.
Dodatek
Povpr. tempo zav-: plavanje. Povprečno število zamahov na
minuto (spm) med trenutno dejavnostjo.
Povpr. zav./dol.: povprečno število zamahov na dolžino bazena
med trenutno dejavnostjo.
Povprečna hitrost: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Povprečna kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Povprečna kadenca: tek. Povprečna kadenca za trenutno
dejavnost.
Povprečna navtična hitrost: povprečna hitrost za trenutno
dejavnost v vozlih.
Povprečna skupna hitrost: povprečna hitrost za trenutno
dejavnost, ki vključuje hitrost premikanja in postanke.
Povprečni % RSU: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutno dejavnost.
Povprečni čas kroga: povprečni čas kroga za trenutno
dejavnost.
Povprečni spust: povprečna navpična razdalja spusta od
zadnje ponastavitve.
Povprecni SU: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.
Povprečni Swolf: povprečni rezultat swolf za trenutno
dejavnost. Rezultat swolf je vsota časa ene dolžine in števila
zamahov za to dolžino (Plavalna terminologija, stran 3). Pri
plavanju v odprtih vodah se za izračun rezultata swolf
uporabi dolžina 25 metrov.
Povprečni tempo: povprečni tempo za trenutno dejavnost.
Povprečni vzpon: povprečna navpična razdalja vzpona od
zadnje ponastavitve.
PREDV. ČAS PRIH.: predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj
(prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Predvidena skupna razdalja: predvidena razdalja od začetka
do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Predvideni čas do naslednje: predvideni čas, ko boste dosegli
naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti).
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Preostala razdalja: preostala razdalja do končnega cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Pretečeni čas: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Raz./zam. v z.kr.: plavanje. Povprečna prepotovana razdalja na
zamah v zadnjem preplavanem krogu.
Razd. na zaves. kr.: veslaški športi. Povprečna prepotovana
razdalja na zamah v trenutnem krogu.
Razd. na zaves. z. kr.: veslaški športi. Povprečna prepotovana
razdalja na zamah v zadnjem preplavanem krogu.
Razd. zad. kr.: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani krog.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja do naslednje: preostala razdalja do naslednje točke
poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Razdalja na intervalu: prepotovana razdalja za trenutni interval.
Razdalja na zamah v krogu: plavanje. Povprečna prepotovana
razdalja na zamah v trenutnem krogu.
Razdalja na zavesljaj: veslaški športi. Prepotovana razdalja na
zamah.
Širina/dolžina: trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne
glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.
23
Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko ogledate
kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Smer GPS-a: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih
signalov GPS.
Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi
kompasa.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s
prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Spust v krogu: navpična razdalja spusta za trenutni krog.
Spust v zadnjem krogu: navpična razdalja spusta za zadnji
prepotovani krog.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip v krogu: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Srčni utrip zadnjega kroga: povprečni srčni utrip za zadnji
prepotovani krog.
Štev. zam. v z. kr.: plavanje. Skupno število zamahov v
zadnjem preplavanem krogu.
Število zam. v kr.: plavanje. Skupno število zamahov v
trenutnem krogu.
SU na krog: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za
trenutni krog.
Swolf na intervalu: povprečni rezultat swolf na trenutnem
intervalu.
Swolf na zadnji dolžini: rezultat swolf na zadnji preplavani
dolžini bazena.
Swolf v krogu: rezultat swolf v trenutnem krogu.
Swolf v zadnjem krogu: rezultat swolf v zadnjem preplavanem
krogu.
T./500 m v z. kr.: povprečni tempo veslanja na 500 metrov za
zadnji krog.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature. Če želite uporabljati dosleden vir
točnih podatkov o temperaturi, lahko napravo združite s
senzorjem tempe.
Tempo: trenutni tempo.
Tempo intervala: povprečni tempo za trenutni interval.
Tempo kroga: povprečni tempo za trenutni krog.
Tempo na 500 m: trenutni tempo veslanja na 500 metrov.
Tempo na 500 m v krogu: povprečni tempo veslanja na
500 metrov za trenutni krog.
Tempo na zadnji dolžini: povprečni tempo za zadnjo
opravljeno dolžino bazena.
Tempo zadnjega kroga: povprečni tempo za zadnji prepotovani
krog.
Tempo zaves. na zad. dolz.: povprečno število zamahov na
minuto (zamahov/minuto) na zadnji preplavani dolžini
bazena.
Tempo zavesljajev: plavanje. Število zamahov na minuto
(spm).
Tlak v okolju: neumerjen okoljski tlak.
Točka poti cilja: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
24
TZ INT: povprečno število zamahov na minuto (spm) na
trenutnem intervalu.
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Višina GPS-a: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z
napravo GPS.
Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in
spremembo navpične razdalje.
Vpadni kot cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega
položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Vrs. zaves. na int.: trenutna vrsta zamahov za interval.
Vrsta zaves. na dolzini: vrsta zamahov na zadnji preplavani
dolžini bazena.
Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Vzpon v krogu: navpična razdalja vzpona za trenutni krog.
Vzpon v zadnjem krogu: navpična razdalja vzpona za zadnji
prepotovani krog.
Zav./dolž. na int.: povprečno število zamahov na dolžino
bazena na trenutnem intervalu.
Zaves. v z. kr.: veslaški športi. Skupno število zamahov v
zadnjem preplavanem krogu.
Zavesljajev na zadnji dolžini: skupno število zamahov na
zadnji preplavani dolžini bazena.
Zavesljajev v kr.: veslaški športi. Skupno število zamahov v
trenutnem krogu.
Zavesljaji: plavanje. Skupno število zamahov za trenutno
dejavnost.
Zavesljaji: veslaški športi. Skupno število zamahov za trenutno
dejavnost.
Velikost in premer kolesa
Senzor hitrosti samodejno zazna velikost kolesa. Po potrebi
lahko ročno vnesete obseg kolesa v nastavitvah senzorja
hitrosti.
Velikost pnevmatike je navedena na obeh straneh pnevmatike.
To ni izčrpen seznam. Obseg kolesa lahko tudi izmerite ali
uporabite enega od kalkulatorjev, ki so na voljo v spletu.
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1 3/8
1615
22 × 1 3/8
1770
22 × 1 1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 cevasto
1785
24 × 1 1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1 1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1–1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1 1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1 3/8
2068
Dodatek
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1 1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1 1/8
2155
27 × 1 1/4
2161
27 × 1 3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 × 20C
1938
650 × 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38 B
2105
650 × 38 A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cevasto
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Definicije simbolov
Na nalepkah na napravi ali dodatni opremi so lahko prikazani ti
simboli.
Izmenični tok. Naprava je primerna za izmenični tok.
Enosmerni tok. Naprava je primerna samo za enosmerni tok.
Varovalka. Navaja specifikacije ali lokacijo varovalke.
Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO.
Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je
preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne
uporabe ter recikliranja.
Dodatek
25
Kazalo
umerjanje 16
koordinate 9
A
L
alarmi 9, 14
Auto Lap 15
Auto Pause 15
lokacije 9
brisanje 9
shranjevanje 9
urejanje 9
B
barometer 9, 17
umerjanje 17
baterija 20
avtonomija baterije 19
podaljševanje 11, 16, 21
polnjenje 1
bližnjice 1, 16
brisanje
osebni rekordi 8
vsi uporabniški podatki 20
zgodovina 11
C
cilj 8
cilji 8
Č
čas
nastavitve 18
opozorila 15
pasovi in oblike 18
časi sončnega vzhoda in zahoda 9
časovni pasovi 9
časovnik 10
odštevalnik 9
čiščenje naprave 20
človek v vodi (ČVV) 10
D
daljinski upravljalnik naprave inReach 13
daljinski upravljalnik za inReach 13
daljinski upravljalnik za VIRB 13
Daljinski upravljalnik za VIRB 13
dejavnosti 2, 3, 14, 16
po meri 2, 16
shranjevanje 2
začetek 2
deskanje na snegu 3
dodatna oprema 18, 21, 22
dolžine 3
G
Garmin Connect 1, 7, 11, 12
shranjevanje podatkov 12
Garmin Express 2
posodabljanje programske opreme 2
glavni meni, prilagajanje 13
GLONASS 17
GPS 16, 17
signal 21
H
hitrost 16
I
ID naprave 18
intervali 3
vadbe 7, 8
izračun območja 10
J
jezik 17
jumpmaster 4
K
kadenca 3
opozorila 15
senzorji 19
kalorija, opozorila 15
koledar 7
kolesarski senzorji 19
kompas 9, 16, 17
nastavitve 17
26
M
meni 1
meni upravljalnih elementov 1, 16
merilnik opravljene poti 11
merjenje aktivnosti 6, 7
merske enote 18
metronom 3
minute intenzivnosti 7, 22
MOB 10
N
način ure 1, 16
načrtovane poti 9
nastavitve 7, 13, 14, 16–18, 21
nastavitve sistema 17
navigacija 14, 17
Poglej in pojdi 10
ustavljanje 10
O
območja
čas 9
srčni utrip 6
obvestila 11
odpravljanje težav 5, 20–22
odštevalnik 9
opozorila 9, 14, 15, 17
osebni rekordi 8
brisanje 8
osvetlitev zaslona 1, 18
P
pametni telefon 12, 21
programi 11
združevanje 1, 21
paščki 20
plavanje 3
podatki
prenašanje 12
shranjevanje 12
strani 14
Poglej in pojdi 10
polnjenje 1
ponastavitev naprave 21
posodobitve, programska oprema 12
prenos podatkov 12
prilagajanje naprave 14, 16, 18
priljubljene 16
pripomočki 1, 5, 12
profil uporabnika 5
profili 2
uporabnik 5
proge, ustvarjanje 10
programi 12
pametni telefon 1
programska oprema
licenca 18
posodabljanje 2, 12
različica 18
R
razdalja 16
opozorila 15, 17
referenčni sever 17
rezultat swolf 3
senzorji ANT+ 18
združevanje 18
senzorji Bluetooth 18
združevanje 21
shranjevanje podatkov 12
sledenje dejavnostim 6
sledi 9
smučanje
alpsko 3
deskanje na snegu 3
specifikacije 19
srčni utrip 5
merilnik 5
območja 5, 6, 11
opozorila 15
združevanje senzorjev 5
stanje pripravljenosti 6
Š
štoparica 9
T
tehnologija Bluetooth 11, 12, 21
Tehnologija Bluetooth 11
tekalna steza 2
tekmovanje 8
tempe 19, 21
temperatura 19, 21
tipke 1, 17, 18
prilagajanje 16
točke poti, projekcija 9
TracBack 2, 10
trening, načrti 7
U
UltraTrac 16
umerjanje
kompas 16
višinomer 17
uporabniški podatki, brisanje 20
ura 9
USB 12
prekinitev povezave 19
V
vadba 7, 8, 11
načrti 7
vadba v zaprtih prostorih 2
vadbe 3, 7
nalaganje 7
velikosti koles 24
videzi ure 16
Virtual Partner 8
višinomer 9, 17
umerjanje 17
vodoodpornost 20
vzpostavljanje povezave 12
Z
zaslon 18
zavesljaji 3
združevanje
pametni telefon 1, 21
senzorji 18
senzorji ANT+ 5
senzorji Bluetooth 21
zemljevid 17
zemljevidi 14, 17
brskanje 10
navigacija 10
zgodovina 10, 11
brisanje 11
pošiljanje v računalnik 12
zvoki 3, 9
S
samodejni vzpon 15
samodejno pomikanje 16
satelitski signali 21
senzor hitrosti in kadence 19
senzor korakov 19
Kazalo
support.garmin.com
Avgust 2019
190-02585-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising