Garmin | Edge® 130 | User guide | Garmin Edge® 130 Käyttöopas

Garmin Edge® 130 Käyttöopas
EDGE 130
®
Käyttöopas
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner ja Virtual Partner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ ja Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön
Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. The Cooper Institute ja siihen liittyvät tavaramerkit ovat The Cooper
Instituten omaisuutta. Edistyneet sykeanalyysit: Firstbeat. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. STRAVA ja Strava™ ovat Strava Inc:n
tavaramerkkejä. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03402
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Tilakuvakkeet ......................................................................... 1
Pariliitos älypuhelimeen .............................................................. 1
Vakiotelineen asentaminen ........................................................ 1
Laitteen Edge irrottaminen ..................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Tietoja akusta ......................................................................... 2
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 2
Widgetien tarkasteleminen ......................................................... 2
Taustavalon käyttäminen ............................................................ 2
Harjoittelu........................................................................ 2
Lähteminen matkaan .................................................................. 2
Tallennetun matkan seuraaminen .............................................. 2
Osuudet ...................................................................................... 2
Strava™ osuudet ................................................................... 3
Garmin Connect osuuden seuraaminen ................................ 3
Osuuden ajaminen kilpaa ...................................................... 3
Osuuden määrittäminen säätymään automaattisesti ............. 3
Osuuksien tietojen tarkasteleminen ....................................... 3
Osuuden poistaminen ............................................................ 3
Reitit ............................................................................................3
Garmin Connect reitin seuraaminen ...................................... 3
Vihjeitä harjoitteluun reittien avulla ........................................ 3
Reitin tietojen tarkasteleminen ............................................... 4
Reitin poistaminen ................................................................. 4
Sisäharjoittelu ............................................................................. 4
Kierrosten merkitseminen ........................................................... 4
Käyttäminen:Auto Pause® ......................................................... 4
Automaattisen vierityksen käyttäminen ...................................... 4
Tietokenttien muuttaminen ......................................................... 4
Tietonäytön lisääminen ............................................................... 4
Tietonäytön poistaminen ............................................................. 4
Omat tilastot................................................................... 4
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................... 4
Omat ennätykset ......................................................................... 4
Omien ennätysten tarkasteleminen ....................................... 4
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 4
Oman ennätyksen poistaminen ............................................. 5
Navigointi........................................................................ 5
Sijainnit ....................................................................................... 5
Sijainnin merkitseminen ......................................................... 5
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin ...................................... 5
Navigoiminen takaisin alkuun ................................................ 5
Tallennettujen sijaintien tarkasteleminen ............................... 5
Käyttäjän sijaintien tarkasteleminen kartassa ........................ 5
Karttakuvakkeiden mukauttaminen ........................................ 5
Sijainnin siirtäminen ............................................................... 5
Tallennetun sijainnin poistaminen .......................................... 5
Bluetooth yhteysominaisuudet..................................... 5
Garmin Connect .......................................................................... 5
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect .................. 6
Hätätoiminto ................................................................................ 6
Hätätoiminnon määrittäminen ................................................ 6
Avun pyytäminen ................................................................... 6
Hätätoimintoviestin peruuttaminen ......................................... 6
Ladattavat Connect IQ™ ominaisuudet ...................................... 6
Langattomat anturit........................................................ 6
Nopeusanturin asentaminen ....................................................... 6
Poljinanturin asentaminen .......................................................... 7
Tietoja nopeus- ja poljinantureista ......................................... 7
Sykevyön asettaminen paikalleen .............................................. 7
Sisällysluettelo
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ....................................... 7
Kuntoilutavoitteet ................................................................... 7
Palautumisohjaus ................................................................... 8
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista ................... 8
Langattomien anturien pariliitos .................................................. 8
Harjoittelu voimamittarien avulla ................................................. 8
Voimamittarin kalibroiminen ................................................... 8
Voima polkimissa ................................................................... 9
Tilannetietoisuus ......................................................................... 9
Historia............................................................................ 9
Ajotietojen tarkasteleminen ......................................................... 9
Matkan poistaminen .................................................................... 9
Tietojen hallinta ...........................................................................9
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ....................................... 9
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ....................................... 9
Tiedostojen poistaminen ........................................................ 9
USB-kaapelin irrottaminen ..................................................... 9
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen .......................................... 9
Laitteen mukauttaminen................................................ 9
Järjestelmäasetukset .................................................................. 9
Laitteen kielen vaihtaminen ................................................. 10
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 10
Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 10
Automaattisen sammutustoiminnon käyttäminen ................ 10
Ajoasetukset ............................................................................. 10
Satelliittiasetuksen muuttaminen ......................................... 10
Hälytykset ............................................................................ 10
Puhelinasetukset ...................................................................... 10
Laajennetun näyttötilan määrittäminen ..................................... 10
Poistuminen laajennetusta näyttötilasta ................................... 10
Laitteen tiedot............................................................... 10
Tekniset tiedot .......................................................................... 10
Edge - tekniset tiedot ........................................................... 10
Sykemittarin tekniset tiedot .................................................. 11
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot ................................ 11
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen
tarkasteleminen ........................................................................ 11
Laitteen huoltaminen ................................................................ 11
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 11
Sykevyön huoltaminen ......................................................... 11
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot ................................... 11
Sykevyön pariston vaihtaminen ........................................... 11
Nopeus- ja poljinanturin pariston vaihtaminen ..................... 11
Vianmääritys ................................................................. 12
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 12
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................. 12
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 12
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ................................. 12
Laitteen kieli on väärä ............................................................... 12
O-renkaat .................................................................................. 12
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella ............................................................................. 12
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express ........ 12
Tuotepäivitykset ........................................................................ 12
Lisätietojen saaminen ............................................................... 12
Liite................................................................................ 12
Tietokentät ................................................................................ 12
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset ..................... 13
Sykealuelaskenta ...................................................................... 13
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 14
Hakemisto ..................................................................... 15
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön
ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovellukseen, valitse
tai
valikosta Garminlaitteet > Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
Kun pariliitos onnistuu, näyttöön tulee ilmoitus ja laite
synkronoituu älypuhelimen kanssa automaattisesti.
Painikkeet
Vakiotelineen asentaminen
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun pyöräpidike on asennettu
siten, että laitteen etupuoli on taivasta kohti. Voit asentaa
pyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon.
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
Aseta
kumilevy
polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
2
Kumikielekkeet kohdistuvat pyöräpidikkeen taustapuolelle,
jotta pidike pysyy paikallaan.
Herätä laite valitsemalla tämä.
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
Selaa tietosivuja ja asetuksia valitsemalla tämä.
Avaa laitteen valikko painamalla tätä pitkään aloitusnäytössä.
Selaa tietosivuja ja asetuksia valitsemalla tämä.
Näytä widgetit valitsemalla tämä aloitusnäytössä.
Käynnistä tai pysäytä ajanotto valitsemalla tämä.
Valitse asetuksia tai kuittaa ilmoituksia valitsemalla tämä.
3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla .
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen
loviin
.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Merkitse uusi kierros valitsemalla tämä.
Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla tämä.
Tilakuvakkeet
Tasaisena näkyvä kuvake merkitsee, että signaali on löytynyt tai
anturi on liitetty.
GPS-tila
Bluetooth tila
®
Sykkeen tila
Voiman tila
LiveTrack tila
Nopeuden ja poljinnopeuden tila
Laitteen Edge irrottaminen
1 Avaa laitteen Edge lukitus kääntämällä laitetta myötäpäivään.
2 Nosta Edge pidikkeestä.
Pariliitos älypuhelimeen
Laitteen lataaminen
Jos haluat käyttää Edge laitteen yhteysominaisuuksia, laite on
pariliitettävä suoraan Garmin Connect™ Mobile sovelluksen
kautta eikä älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
2 Käynnistä laite painamalla -painiketta pitkään.
Laitteen kieli valitaan, kun laite käynnistetään ensimmäisen
kerran. Seuraavassa näytössä kehotetaan pariliittämään laite
älypuhelimeen.
VIHJE: voit siirtyä pariliitostilaan manuaalisesti painamalla
-painiketta pitkään ja valitsemalla Puhelin > Tila > Pariliitä
puhelin.
3 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Johdanto
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksyttävän
lämpötila-alueen ulkopuolella (Edge - tekniset tiedot, sivu 10).
1 Avaa USB-portin suojus .
1
Taustavalon käyttäminen
• Sytytä taustavalo painamalla mitä tahansa painiketta.
• Voit säätää aikakatkaisua painamalla -painiketta pitkään,
valitsemalla Järjestelmä > Taustavalon aika ja valitsemalla
vaihtoehdon.
Harjoittelu
Lähteminen matkaan
Jos laitteen mukana toimitettiin ANT+ anturi, laite ja anturi on jo
pariliitetty ja ne voidaan aktivoida alkumäärityksen aikana.
1 Käynnistä laite painamalla -painiketta pitkään.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
näkyy tasaisena, kun laite on valmis.
3 Valitse aloitusnäytössä .
4 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
®
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai
tietokoneen USB-porttiin.
Liitä
verkkolaite pistorasiaan.
4
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
5 Lataa laitteen akku täyteen.
Tietoja akusta
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
VIHJE: lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
Odota,
kun laite hakee satelliitteja.
2
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
Widgetien tarkasteleminen
Laite sisältää esiladattuna useita widgetejä. Pariliitä laite
älypuhelimeen, jotta voit käyttää Edge laitetta tehokkaasti.
• Valitse aloitusnäytössä
tai .
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun
ajanotto on käynnissä.
5 Lopeta ajanotto valitsemalla .
6 Valitse vaihtoehto:
• Jatka ajoa valitsemalla Jatka.
• Lopeta ajo ja tallenna se valitsemalla Tallenna matka.
VIHJE: voit valita ajon tyypin. Tarkat ajotyypin tiedot ovat
tärkeitä pyöräilyyn sopivien reittien suunnittelun kannalta
Garmin Connect tilillä.
• Voit lopettaa ajon ja poistaa sen laitteesta valitsemalla
Hylkää matka.
• Voit navigoida takaisin lähtöpaikkaan valitsemalla Palaa
alkuun.
• Voit merkitä ja tallentaa sijaintisi valitsemalla Merkitse
sijainti.
Tallennetun matkan seuraaminen
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi > Aja aiempi suor..
3 Valitse matka.
VIHJE: valitsemalla
voit näyttää matkan yksityiskohtaiset
tiedot, kuten yhteenvedon, karttasijainnin tai kierrostiedot, tai
poistaa matkan.
4 Valitse Aja.
5 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Laite selaa widgetejä.
• Kun olet aktiivisen widgetin kohdalla, voit näyttää sen
lisäasetukset valitsemalla .
2
Osuudet
Osuuden seuraaminen: voit lähettää osuuksia Garmin Connect
tilistäsi laitteeseesi. Voit seurata osuutta, kun se on
tallennettu laitteeseen.
Harjoittelu
HUOMAUTUS: kun lataat reitin Garmin Connect tililtäsi,
kaikki reitin osuudet latautuvat automaattisesti.
Osuuden ajaminen kilpaa: voit ajaa osuuden kilpaa ja yrittää
päihittää oman ennätyksesi tai toisen osuuden aiemmin
ajaneen pyöräilijän ennätyksen.
Voit ajaa kilpaa osuuden johtajaa, edellistä suoritustasi tai
muita ajajia vastaan (mahdollisuuksien mukaan). Tavoite
säätyy automaattisesti edellisen suorituksesi mukaan.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun osuus on valmis.
Strava™ osuudet
Voit määrittää laitteen säätämään osuuden tavoitekilpailuajan
automaattisesti sen mukaan, miten suoriudut kyseisellä
osuudella.
HUOMAUTUS: tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä kaikilla
osuuksilla.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi > Osuudet > Autom. teho.
Voit ladata Strava osuuksia Edge 130 laitteeseesi. Kun seuraat
Strava osuuksia, voit verrata suoritustasi aiempiin suorituksiisi
sekä saman osuuden ajaneiden ystävien ja ammattilaisten
suorituksiin.
Jos haluat rekisteröityä Strava jäseneksi, siirry Garmin Connect
tilisi Osuudet-widgetiin. Lisätietoja on osoitteessa
www.strava.com.
Tämän oppaan tiedot koskevat sekä Garmin Connect että
Strava osuuksia.
Garmin Connect osuuden seuraaminen
Osuuden lataamiseen ja seuraamiseen kohteesta Garmin
Connect tarvitaan Garmin Connect tili (Garmin Connect,
sivu 5).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
HUOMAUTUS: jos käytät Strava osuuksia, suosikkiosuutesi
siirretään automaattisesti laitteeseesi, kun se on yhteydessä
Garmin Connect Mobile sovellukseen tai tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
3 Luo uusi osuus tai valitse valmis osuus.
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
6 Käynnistä ajanotto valitsemalla ja lähde matkaan.
Kun tiesi kulkee käyttöön otetun osuuden poikki, voit ajaa
osuuden kilpaa.
Osuuden ajaminen kilpaa
Osuudet ovat virtuaalisia kilpailureittejä. Voit ajaa osuuksia
kilpaa ja verrata suoritustasi omiin aiempiin suorituksiisi tai
muiden pyöräilijöiden, Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöiden
tai muiden pyöräily-yhteisön jäsenten suorituksiin. Kun lataat
suoritustietosi Garmin Connect tilillesi, näet sijaintisi osuudella.
HUOMAUTUS: jos Garmin Connect tilisi ja Strava tilisi on
yhdistetty, suorituksesi lähetetään automaattisesti Strava tilillesi,
joten voit tarkistaa sijoituksesi osuudella.
1 Käynnistä ajanotto valitsemalla ja lähde matkaan.
Kun tiesi kulkee käyttöön otetun osuuden poikki, voit ajaa
osuuden kilpaa.
2 Aloita osuuden ajaminen kilpaa.
Osuuden tietonäyttö tulee näkyviin automaattisesti.
Osuuden määrittäminen säätymään automaattisesti
Osuuksien tietojen tarkasteleminen
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi > Osuudet.
3 Valitse osuus.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kilpailuaika voit näyttää osuuden johtajan
ajoajan.
• Jos haluat tarkastella osuutta kartalla, valitse Kartta.
• Jos haluat näyttää osuuden korkeuskäyrän, valitse
Korkeus.
Osuuden poistaminen
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi > Osuudet.
3 Valitse osuus.
4 Valitse Poista > Kyllä.
Reitit
Aiemmin tallennetun toiminnon seuraaminen: voit noudattaa
tallennettua reittiä, koska se on hyvä. Voit esimerkiksi
tallentaa pyöräilyyn sopivan työmatkareitin ja seurata sitä.
Aiemmin tallennettua toimintoa vastaan kilpaileminen: voit
myös noudattaa tallennettua reittiä, jos haluat yrittää
saavuttaa tai ylittää aiemmin asetettuja tavoitteita. Jos teit
alkuperäisen reitin esimerkiksi 30 minuutissa, kilpailet Virtual
Partner in kanssa. Se yrittää tehdä harjoituksen alle 30
minuutissa.
Olemassa olevan matkan seuraaminen kohteesta Garmin
Connect: voit lähettää reitin Garmin Connect -sivustosta
laitteeseesi. Kun se on tallennettu laitteeseesi, voit seurata
reittiä tai kilpailla sitä vastaan.
®
Garmin Connect reitin seuraaminen
Reitin lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan Garmin
Connect tili (Garmin Connect, sivu 5).
1 Valitse vaihtoehto:
• Avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
• Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
2 Luo uusi reitti tai valitse valmis reitti.
3 Valitse Lähetä laitteeseen.
4 Seuraa näytön ohjeita.
5 Paina Edge laitteen -painiketta pitkään.
6 Valitse Navigointi > Reitit.
7 Valitse reitti.
8 Valitse Aja.
3 Tarvittaessa voit muuttaa tavoitettasi kilpailun aikana
painamalla -painiketta pitkään ja valitsemalla Päävalikko >
Navigointi > Osuudet.
Harjoittelu
Vihjeitä harjoitteluun reittien avulla
• Jos lisäät lämmittelyn, aloita reitti painamalla
lämmittele normaalisti.
-painiketta ja
3
• Pysy poissa reitiltä lämmittelyn aikana. Kun olet valmis
aloittamaan, suuntaa reitille. Kun olet reitillä, näyttöön tulee
ilmoitus.
HUOMAUTUS: kun valitset , Virtual Partner aloittaa
harjoituksen heti. Se ei odota, että lopetat lämmittelyn.
• Näytä reitin kartta vierittämällä siihen.
Jos poistut reitiltä, laite näyttää ilmoituksen.
Reitin tietojen tarkasteleminen
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi > Reitit.
3 Valitse reitti.
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Aja reitti valitsemalla Aja.
Jos haluat tarkastella reitin tietoja, valitse Yhteenveto.
Valitsemalla Kartta voit näyttää reitin kartassa.
Jos haluat näyttää reitin korkeuskäyrän, valitse Korkeus.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Ajoasetukset > Autom. vieritys.
3 Valitse näyttönopeus.
Tietokenttien muuttaminen
Voit muuttaa tietokenttien yhdistelmiä sivuilla, jotka tulevat
näkyviin, kun ajanotto on käynnissä (Tietokentät, sivu 12).
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Ajoasetukset > Tietosivut.
3 Valitse > Asettelu.
tai .
4 Voit vaihtaa asettelua valitsemalla
5 Voit ottaa asettelun käyttöön valitsemalla .
6 Voit muokata tietokenttiä valitsemalla tai .
Tietonäytön lisääminen
Reitin poistaminen
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi > Reitit.
3 Valitse reitti.
4 Valitse Poista > Kyllä.
Voit lisätä tietonäyttöjä näkymään ajanoton aikana.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Ajoasetukset > Tietosivut.
3 Valitse > Lisää uusi.
4 Valitse lisättävä näyttö.
Joitakin näyttöjä voi mukauttaa (Tietokenttien muuttaminen,
sivu 4).
Sisäharjoittelu
Tietonäytön poistaminen
Voit poistaa GPS-toiminnon käytöstä sisäharjoittelua varten tai
akun säästämiseksi.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Ajoasetukset > GPS > Ei käytössä.
Kun GPS ei ole käytössä, nopeus- ja matkatiedot eivät ole
käytettävissä, ellei käytössä ole yhteensopiva anturi tai
harjoitusvastus, joka lähettää nopeus- ja matkatietoja
laitteeseen.
Kierrosten merkitseminen
Voit merkitä kierroksen tietyn matkan jälkeen automaattisesti
Auto Lap ominaisuudella, tai voit merkitä kierroksia
manuaalisesti. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti vertailla
tehoa suorituksen eri vaiheissa.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Ajoasetukset > Kierrokset.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Auto Lap, jos haluat käyttää Auto Lap
ominaisuutta.
Laite merkitsee kierroksen automaattisesti
järjestelmäasetusten mukaan 5 mailin tai 5 kilometrin
välein (Järjestelmäasetukset, sivu 9).
• Valitse Kierros-painike, jos haluat käyttää
-painiketta
kierroksen merkitsemiseen suorituksen aikana.
1
2
3
4
Paina -painiketta pitkään.
Valitse Ajoasetukset > Tietosivut.
Avaa poistettava tietosivu valitsemalla
Valitse
> Poista > Kyllä.
.
Omat tilastot
Edge 130 laitteella voit seurata henkilökohtaisia tilastojasi ja
tehdä suorituskykymittauksia. Suorituskykymittauksiin tarvitaan
yhteensopiva sykemittari tai voimamittari.
®
Käyttäminen:Auto Pause
®
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos suoritus
sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: aikaa pysähdyksissä ei tallenneta
historiatietoihin.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Ajoasetukset > Auto Pause.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Autom. vieritys -toiminnolla voit selata harjoitustietosivuja
automaattisesti, kun ajanotto on käynnissä.
4
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, ikä-, paino-, pituus- ja
maksimisykeasetuksia. Laite laskee tarkat matkatiedot
antamiesi tietojen perusteella.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Käyttäjäprofiili.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Omat ennätykset
Matkan lopussa laite näyttää mahdolliset uudet omat
ennätykset, joita teit matkan aikana. Omia ennätyksiä ovat
nopein aikasi vakiomatkalla, pisin matka ja suurin nousu matkan
aikana. Pariliitettynä yhteensopivaan voimamittariin laite näyttää
20 minuutin aikana tallennetun enimmäisvoimalukeman.
Omien ennätysten tarkasteleminen
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Omat ennätykset.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Omat ennätykset.
3 Valitse palautettava ennätys.
4 Valitse Asetukset > Käytä edellistä > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Omat tilastot
Oman ennätyksen poistaminen
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Omat ennätykset.
3 Valitse oma ennätys.
4 Valitse Asetukset > Tyhjennä ennätys > Kyllä.
Navigointi
Navigointiominaisuudet ja -asetukset koskevat myös reittien
(Reitit, sivu 3) ja osuuksien (Osuudet, sivu 2) navigointia.
• Sijainnit (Sijainnit, sivu 5)
• Kartta-asetukset (Käyttäjän sijaintien tarkasteleminen
kartassa, sivu 5)
Sijainnit
Voit tallentaa sijainteja laitteeseen.
Sijainnin merkitseminen
Sijainnin merkitseminen edellyttää satelliittien etsimistä ensin.
Sijainti on piste, joka tallennetaan laitteeseen. Jos haluat
muistaa maamerkkejä tai palata tiettyyn paikkaan, voit merkitä
sijainteja tässä.
1 Lähde matkaan (Lähteminen matkaan, sivu 2).
2 Paina -painiketta pitkään.
3 Valitse Merkitse sijainti.
Näyttöön tulee ilmoitus. Kunkin sijainnin oletuskuvake on
lippu (Karttakuvakkeiden mukauttaminen, sivu 5).
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin edellyttää satelliittien
etsimistä.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi > Tallenn. sijainnit.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Mene.
5 Aloita ajo valitsemalla .
Navigoiminen takaisin alkuun
Voit palata lähtöpisteeseen missä tahansa reitin vaiheessa.
1 Lähde matkaan (Lähteminen matkaan, sivu 2).
2 Keskeytä ajo valitsemalla .
3 Valitse Palaa alkuun.
4 Valitse Samalla reitillä tai Linnuntietä.
5 Jatka ajoa valitsemalla .
Laite navigoi takaisin matkan lähtöpisteeseen.
Tallennettujen sijaintien tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettujen sijaintien tietoja esimerkiksi
korkeudesta ja karttakoordinaateista.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi > Tallenn. sijainnit.
3 Valitse tallennettu sijainti.
4 Valitse Tiedot.
Käyttäjän sijaintien tarkasteleminen kartassa
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Kartta > Käyttäjän sijainnit.
3 Valitse Näytä.
Karttakuvakkeiden mukauttaminen
Voit määrittää erilaiset tallennetut sijainnit näkymään erilaisina
kuvakkeina kartassa. Voit määrittää esimerkiksi kotisijainnille ja
ruokapaikoille eri kuvakkeet.
Navigointi
1
2
3
4
5
Paina -painiketta pitkään.
Valitse Navigointi > Tallenn. sijainnit.
Valitse tallennettu sijainti.
Valitse Vaihda kuvake.
Valitse jokin vaihtoehto.
Sijainnin siirtäminen
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi > Tallenn. sijainnit.
3 Valitse tallennettu sijainti.
4 Valitse Siirrä tähän > Kyllä.
Sijainniksi muuttuu nykyinen sijaintisi.
Tallennetun sijainnin poistaminen
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Navigointi > Tallenn. sijainnit.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Poista > Kyllä.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Laite Edge Bluetooth sisältää monia yhteysominaisuuksia, joita
voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen tai kuntoilulaitteen
kanssa. Joitakin ominaisuuksia varten älypuhelimeen on
asennettava Garmin Connect Mobile sovellus. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/intosports/apps.
HUOMAUTUS: liitä laite Bluetooth yhteensopivaan
älypuhelimeen, jotta voit käyttää näitä ominaisuuksia.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto
lähettää suorituksen automaattisesti sivustoon Garmin
Connect heti, kun harjoitus on tallennettu.
Reitti- ja osuuslataukset sivustosta Garmin Connect: voit
etsiä reittejä ja osuuksia sivustosta Garmin Connect
älypuhelimella ja lähettää niitä laitteeseesi.
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat suorituksen sivustoon Garmin
Connect.
Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja hälytykset laitteeseen.
Ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa.
Hätätoiminto: voit lähettää nimesi ja GPS-sijaintisi
automaattisella tekstiviestillä hätäyhteyshenkilöille Garmin
Connect Mobile sovelluksen kautta.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista.
Voit luoda maksuttoman Garmin Connect tilin, kun pariliität
laitteesi ja puhelimesi Garmin Connect Mobile sovelluksessa tai
osoitteessa connect.garmin.com.
Suoritusten tallentaminen: kun olet tallentanut suorituksen
laitteeseesi, voit ladata sen Garmin Connect palveluun ja
säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
5
juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
oltava datayhteys ja puhelimen on oltava dataverkon
kattavuusalueella. Hätäyhteyshenkilön pitää pystyä
vastaanottamaan tekstiviestejä (tekstiviestien vakiohinnat ovat
voimassa).
Laitteessa näkyy ilmoitus, jonka mukaan yhteyshenkilöille
ilmoitetaan tietyn ajan kuluttua. Jos apua ei tarvita, voit
peruuttaa viestin.
Hätätoiminnon määrittäminen
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja
ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-portin
suojus
.
sovelluskaupasta ja avaa se.
2 Pariliitä älypuhelin laitteeseen (Pariliitos älypuhelimeen,
sivu 1).
3 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen
sovellusasetuksista Hätäyhteyshenkilöt ja määritä
ajajatietosi sekä hätäyhteyshenkilöt.
Kukin valitsemasi yhteyshenkilö saa viestin, joka ilmoittaa
hänen olevan hätäyhteyshenkilö.
4 Ota GPS käyttöön Edge laitteessa (Satelliittiasetuksen
muuttaminen, sivu 10).
Avun pyytäminen
Jotta voit pyytää apua, ota GPS käyttöön Edge laitteessa ja
avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
1 Ota hätätoiminto käyttöön painamalla -painiketta viiden
sekunnin ajan.
Laite antaa äänimerkin ja lähettää viestin, kun laskurin aika
on kulunut.
VIHJE: voit peruuttaa viestin valitsemalla
, ennen kuin
laskurin aika on kulunut.
2 Tarvittaessa voit lähettää viestin heti valitsemalla .
Hätätoimintoviestin peruuttaminen
Voit peruuttaa hätätoimintoviestin Edge laitteessa tai
pariliitetyssä älypuhelimessa, ennen kuin viesti lähetetään
hätäyhteyshenkilöille.
Valitse Peruuta > Kyllä, ennen kuin 30 sekunnin laskuri
nollautuu.
Ladattavat Connect IQ™ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia (Garmin ja muut
palveluntarjoajat) Connect IQ Mobile sovelluksella.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
®
2
3
4
5
Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
Seuraa näytön ohjeita.
Hätätoiminto
HUOMIO
Hätätoiminto on lisäominaisuus, eikä sitä pidä käyttää
ensisijaisena menetelmänä hätäavun saamiseksi. Garmin
Connect Mobile sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin
puolestasi.
Kun Edge laitteesi, jossa GPS on käytössä, on yhteydessä
Garmin Connect Mobile sovellukseen, voit lähettää nimesi ja
GPS-sijaintisi automaattisella tekstiviestillä
hätäyhteyshenkilöille.
Ennen kuin voit ottaa hätätoiminnon käyttöön laitteessasi, sinun
on määritettävä hätäyhteyshenkilön tiedot Garmin Connect
mobiilisovelluksessa. Bluetooth pariliitetyssä älypuhelimessa on
6
Langattomat anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ tai Bluetooth
anturien kanssa. Lisätietoja valinnaisten anturien
yhteensopivuudesta ja hankkimisesta on osoitteessa
http://buy.garmin.com.
Nopeusanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Aseta nopeusanturi renkaan navan päälle ja pidä sitä
paikallaan.
2 Vedä hihna renkaan navan ympäri ja kiinnitä se anturin
koukkuun .
Langattomat anturit
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Liitä sykevyömoduuli hihnaan.
Anturi saattaa olla vinossa, jos se asennetaan
epäsymmetriseen napaan. Tämä ei vaikuta toimintaan.
3 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä rengasta.
Anturi ei saa osua muihin pyörän osiin.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
Moduulissa ja hihnassa olevien Garmin logojen on oltava
ylöspäin.
2 Kostuta hihnan taustapuolen elektrodit ja kosketuspinnat
, jotta sykevyö saa hyvän kontaktin ihoon.
3 Kierrä hihna rintakehän ympärille ja liitä
päät yhteen
.
HUOMAUTUS: pesumerkki ei saa taittua.
Poljinanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Valitse senkokoinen hihna, että se sopii poljinkampeen
tiukasti.
Valitse pienin mahdollinen hihna, joka ulottuu poljinkammen
ympäri.
2 Aseta poljinanturin tasainen puoli poljinkammen sisäpuolelle
vetopuolen vastakkaiselle puolelle.
3 Vedä hihnat poljinkammen ympäri ja kiinnitä ne anturin
koukkuihin .
Logojen Garmin on oltava ylöspäin.
4 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän sykevyöstä.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
VIHJE: jos syketiedot ovat virheellisiä tai eivät näy, katso
vianmääritysvinkit (Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä,
sivu 7).
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
4 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.
Anturi ja hihnat eivät saa osua muihin pyörän osiin tai
kenkään.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
5 Tee 15 minuutin koeajo ja tarkkaile anturia ja hihnoja, etteivät
ne ole vaurioituneet.
Tietoja nopeus- ja poljinantureista
Poljinanturin poljinnopeustiedot tallennetaan aina. Jos
laitteeseen ei ole pariliitetty nopeus- ja poljinantureita, nopeus ja
matka lasketaan GPS-tietojen avulla.
Poljinnopeus tarkoittaa polkemistahtia sen mukaan, miten monta
kertaa poljinkampi pyörähtää minuutissa.
Sykevyön asettaminen paikalleen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole sykevyötä, voit ohittaa tämän
kohdan.
Langattomat anturit
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Kostuta elektrodit ja kosketuspinnat (jos käytettävissä)
uudelleen.
• Kiristä hihna rintakehäsi ympärille.
• Lämmittele 5 - 10 minuuttia.
• Noudata hoito-ohjeita (Sykevyön huoltaminen, sivu 11).
• Käytä puuvillaista paitaa tai kastele hihnan molemmat puolet
perusteellisesti.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä
vasten, voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee
sykesignaaleja.
• Siirry kauemmas kohteista, jotka voivat häiritä sykevyön
toimintaa.
Häiriöitä voivat aiheuttaa voimakkaat sähkömagneettiset
kentät, jotkin 2,4 GHz:n langattomat anturit, voimajohdot,
sähkömoottorit, uunit, mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat
puhelimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
7
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 13osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Palautumisohjaus
Sykemittarin sisältävällä Garmin laitteella voit näyttää, miten
pian olet palautunut täysin ja olet valmis seuraavaan kovaan
harjoitukseen.
Palautumisaika: palautumisaika näkyy heti suorituksen jälkeen.
Laskuri käy, kunnes olet palautunut optimaalisesti seuraavaa
kovaa harjoitusta varten.
Palautumisajan näyttäminen
Ennen kuin voit käyttää palautumisaikatoimintoa, sinun on
asetettava sykemittari paikalleen ja pariliitettävä se laitteeseen
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 8). Jos laitteen mukana
toimitettiin sykemittari, se ja laite on jo pariliitetty. Saat
tarkimman ennusteen määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin ja
maksimisykkeen (Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 4).
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Omat tilastot > Palautumisohjaus.
3 Lähde matkaan.
4 Valitse ajon jälkeen Tallenna matka.
Palautumisaika tulee näyttöön. Enimmäisaika on 4 päivää ja
vähimmäisaika 6 tuntia.
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista
Maksimaalinen hapenottokyky on enimmäismäärä (millilitroina)
happea, jonka voit käyttää minuutissa painokiloa kohti
huipputasollasi. Lyhyesti sanottuna maksimaalinen
hapenottokyky ilmaisee suorituskykyä ja voi parantua kunnon
kasvaessa. Maksimaalisen hapenottokyvyn arviot tuottaa ja niitä
tukee Firstbeat. Voit näyttää maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion pyöräilyä varten käyttämällä Garmin laitetta pariliitetyn
yhteensopivan syke- ja voimamittarin kanssa.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
Ennen kuin voit tarkastella arviota maksimaalisesta
hapenottokyvystäsi, sinun on asetettava sykemittari paikalleen,
asennettava voimamittari ja pariliitettävä ne laitteen kanssa
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 8). Jos laitteen mukana
toimitettiin sykemittari, se ja laite on jo pariliitetty. Saat
tarkimman ennusteen määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin ja
maksimisykkeen (Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 4).
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii ajotehosi vähitellen.
1 Aja ulkona tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin
ajan.
2 Valitse ajon jälkeen Tallenna matka.
3 Paina -painiketta pitkään.
4 Valitse Omat tilastot > Maksimaalinen hapenottokyky.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvio näkyy lukuna ja
kohtana mittarissa.
Maksimaalisen hapenottokyvyn ja analyysin tiedot
toimitetaan yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on
liitteessä (Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset,
sivu 13) ja osoitteessa www.CooperInstitute.org.
®
Vihjeitä pyöräilyn maksimaalisen hapenottokyvyn arvioita
varten
Maksimaalisen hapenottokyvyn laskentatarkkuus paranee, kun
ajat tasaista ja kohtuullisen kovaa tahtia siten, että syke ja voima
pysyvät suhteellisen tasaisina.
• Tarkista ennen ajoa, että laite, sykemittari ja voimamittari
toimivat oikein, ne on pariliitetty ja niiden akussa on tarpeeksi
virtaa.
• Aja 20 minuuttia ja varmista, että sykkeesi on yli 70 %
maksimisykkeestäsi.
• Aja 20 minuuttia ja pidä voima suhteellisen tasaisena.
• Vältä mäkistä maastoa.
• Vältä ajamista ryhmissä, joissa ajetaan paljon peräkkäin.
Langattomien anturien pariliitos
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitos tarkoittaa langattomien ANT+ tai Bluetooth anturien
yhdistämistä, esimerkiksi sykemittarin yhdistämistä Garmin
laitteeseen.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muiden
ajajien antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Paina -painiketta pitkään.
3 Valitse Tunnistimet > Lisää tunnistin.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien anturien luettelo.
4 Valitse, mitkä anturit pariliitetään laitteeseen.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila on Yhdistetty. Voit
mukauttaa tietokentän näyttämään anturin tiedot.
Harjoittelu voimamittarien avulla
• Osoitteessa www.garmin.com/intosports on luettelo laitteen
kanssa yhteensopivista ANT+ antureista (kuten Vector™).
• Lisätietoja on voimamittarin käyttöoppaassa.
Voimamittarin kalibroiminen
Ennen voimamittarin kalibroimista sinun täytyy asentaa mittari,
pariliittää se laitteen kanssa ja aloittaa tietojen aktiivinen
tallentaminen.
Voimamittarin kalibrointiohjeet näet valmistajan ohjeista.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Tunnistimet.
3 Valitse voimamittarisi.
4 Valitse Asetukset > Kalibroi.
8
Langattomat anturit
5 Pidä voimamittari aktiivisena polkemalla, kunnes näyttöön
tulee ilmoitus.
6 Seuraa näytön ohjeita.
Voima polkimissa
Vector mittaa voimaa polkimista.
Vector mittaa käyttämäsi voiman satoja kertoja sekunnissa.
Vector mittaa myös poljinnopeutesi. Vector määrittää voiman
(watteina) mittaamalla voiman, voiman suunnan, poljinkammen
kierron ja ajan.
2
3
4
5
6
7
Tilannetietoisuus
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä Edge laitetta
älykkäiden Varia™ pyöränvalojen ja takatutkan kanssa.
Lisätietoja on Varia laitteen käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: Edge ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää ennen
Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen
sovelluksella Garmin Express, sivu 12).
Historia
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, nopeudesta,
kierroksista ja korkeudesta sekä valinnaisen ANT+ tunnistimen
tiedot.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Lataa
historiatiedot säännöllisesti sivustoon Garmin Connect, jotta voit
seurata matkatietojasi.
Ajotietojen tarkasteleminen
1
2
3
4
Paina -painiketta pitkään.
Valitse Historia > Matkat.
Valitse matka.
Valitse jokin vaihtoehto.
Matkan poistaminen
1
2
3
4
Paina -painiketta pitkään.
Valitse Historia > Matkat.
Valitse poistettava matka.
Valitse Poista > Kyllä.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai laite.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistissa olevassa
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
HUOMAUTUS: jos käytät Apple tietokonetta, poista tiedostot
kokonaan tyhjentämällä roskakori.
®
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen
Voit näyttää kaikki laitteeseen tallennetut tiedot, kuten matkojen
määrän, ajan, matkan ja kalorit.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Historia > Yhteensä.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
(Windows) tai taltiona (Mac).
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena. Mac tietokoneissa laite näkyy
taltiona.
Historia
Laitteen mukauttaminen
Järjestelmäasetukset
Paina -painiketta pitkään ja valitse Järjestelmä.
Kieli: asettaa laitteen näyttökielen (Laitteen kielen vaihtaminen,
sivu 10).
Taustavalon aika: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Äänet: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näppäin- ja
hälytysäänet (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 10).
Yksikkö: määrittää laitteessa käytetyt mittayksiköt.
Aika: määrittää aika-asetukset.
Sijaintimuoto: voit määrittää maantieteellisten
koordinaattitietojen näyttömuodon.
Automaattinen sammutus: voit määrittää laitteen sammumaan
automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 10 minuuttiin.
9
Nollaa: voit palauttaa järjestelmän oletusasetukset tai poistaa
kaikki käyttäjätiedot (Kaikkien oletusasetusten palauttaminen,
sivu 12).
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion ja laitetunnuksen. Voit myös
tarkistaa ohjelmistopäivitykset (Lainsäädännöllisten e-labeltietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen,
sivu 11).
Laitteen kielen vaihtaminen
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Järjestelmä > Kieli.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan ja nopeuden mittayksiköitä.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Järjestelmä > Yksikkö.
Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Järjestelmä > Äänet.
Automaattisen sammutustoiminnon käyttäminen
Tämä toiminto sammuttaa laitteen automaattisesti, kun laitetta ei
ole käytetty 10 minuuttiin.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Järjestelmä > Automaattinen sammutus.
Ajoasetukset
Paina -painiketta pitkään ja valitse Ajoasetukset.
Tietosivut: voit mukauttaa tietonäyttöjä ja lisätä uusia
tietonäyttöjä ajomatkaa varten (Tietokenttien muuttaminen,
sivu 4).
Hälytykset: määrittää harjoitushälytykset ajomatkaa varten
(Hälytykset, sivu 10).
Kierrokset: määrittää Auto Lap ominaisuuden asetukset
(Kierrosten merkitseminen, sivu 4).
Auto Pause: määrittää laitteen lopettamaan tietojen
tallennuksen, kun pysähdyt (Käyttäminen:Auto Pause ,
sivu 4).
Autom. vieritys: voit selata kaikkia tietonäyttöjä automaattisesti
ajastimen aikana (Automaattisen vierityksen käyttäminen,
sivu 4).
Osuuden hälyt.: ottaa käyttöön kehotteet, jotka ilmoittavat
edessäpäin olevista osuuksista (Osuudet, sivu 2).
Navigointiohjeet: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
käännöskohtaiset navigointiohjeet ja
suuntapoikkeamahälytykset.
GPS: voit poistaa käytöstä GPS-toiminnon (Sisäharjoittelu,
sivu 4) tai muuttaa satelliittiasetusta (Satelliittiasetuksen
muuttaminen, sivu 10).
®
Toistuvan hälytyksen asettaminen
Toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite tallentaa tietyn arvon
tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina
30 minuutin välein.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Ajoasetukset > Hälytykset.
3 Valitse hälytystyyppi.
4 Ota hälytys käyttöön.
5 Määritä arvo.
6 Valitse .
Näyttöön tulee ilmoitus aina, kun saavutat hälytyksen arvon. Jos
äänet on otettu käyttöön, laite myös antaa äänimerkin (Laitteen
äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä, sivu 10).
Puhelinasetukset
Paina -painiketta pitkään ja valitse Puhelin.
Pyydä apua: voit lähettää nimesi ja GPS-sijaintisi
automaattisella tekstiviestillä Garmin Connect
hätäyhteyshenkilöille (Avun pyytäminen, sivu 6).
Tila: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Bluetooth asetukset näkyvät
ainoastaan, kun langaton Bluetooth tekniikka on käytössä.
Ilmoitukset: vastaanota puhelu- ja tekstiviesti-ilmoituksia
yhteensopivasta älypuhelimestasi.
Pariliitä puhelin: yhdistää laitteen yhteensopivaan Bluetooth
älypuhelimeen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth
yhteysominaisuuksia, kuten LiveTrack ja suoritusten
lataaminen Garmin Connect palveluun.
Laajennetun näyttötilan määrittäminen
Voit käyttää Edge 130 laitetta laajennettuna näyttönä ja
tarkastella siinä yhteensopivan Garmin monilajikellon tietoja.
Voit pariliittää esimerkiksi yhteensopivan Forerunner laitteen ja
tarkastella sen tietonäyttöjä Edge laitteessa triathlonin aikana.
1 Paina Edge laitteen -painiketta pitkään.
2 Valitse Laajen. näyttö > Yhdistä uusi laite.
3 Valitse yhteensopivassa Garmin kellossa Asetukset >
Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi > Laajen. näyttö.
4 Viimeistele pariliitos seuraamalla Edge laitteen ja Garmin
kellon näytön ohjeita.
Pariliitetyn kellon tietonäytöt näkyvät Edge laitteessa, kun
laitteet on pariliitetty.
HUOMAUTUS: normaalit Edge laitteen toiminnot ovat poissa
käytöstä, kun laajennettu näyttötila on käytössä.
Kun olet pariliittänyt yhteensopivan Garmin kellon Edge
laitteeseen, laitteet muodostavat yhteyden toisiinsa
automaattisesti, kun käytät seuraavan kerran laajennettua
näyttötilaa.
®
Satelliittiasetuksen muuttaminen
Poistuminen laajennetusta näyttötilasta
Voit parantaa suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja
nopeuttaa GPS-paikannusta käyttämällä asetusta GPS +
GLONASS tai GPS + GALILEO. GPS-toiminnon ja toisen
satelliittijärjestelmän käyttäminen samanaikaisesti kuluttaa akun
virtaa nopeammin kuin pelkän GPS-toiminnon käyttö.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Ajoasetukset > GPS.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
1 Kun laite on laajennetussa näyttötilassa, paina
pitkään.
2 Valitse Poistu laajennetusta näytöstä > Kyllä.
-painiketta
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Hälytykset
Edge - tekniset tiedot
Hälytysten avulla voit pyrkiä tiettyyn aika-, matka-, kalori- ja
syketavoitteeseen.
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 15 h
Käyttölämpötila
-20–60 ºC (-4–140 ºF)
10
Laitteen tiedot
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
Langattomat taajuudet/yhteyskäytännöt
ANT+ 2,4 GHz (nimellinen 1 dBm)
Bluetooth 2,4 GHz (nimellinen 1 dBm)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sykemittarin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Enintään 4,5 vuotta (käyttö 1 h / päivä)
Vedenkestävyys
3 ATM*
HUOMAUTUS: tämä laite ei lähetä syketietoja
uinnin aikana.
Käyttölämpötila
-5 - 50 °C (23 - 122 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
• Pese sykevyö käsin joka seitsemännen käyttökerran jälkeen
käyttäen pientä määrää mietoa pesuainetta, kuten
astianpesunestettä.
HUOMAUTUS: liian suuri määrä pesuainetta voi vahingoittaa
sykevyötä.
• Älä käsittele sykevyötä pesukoneessa tai kuivaajassa.
• Kun kuivaat sykevyötä, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Sykevyön pariston vaihtaminen
1 Irrota ristipääruuvitaltalla moduulin taustapuolella olevat neljä
ruuvia.
2 Irrota kansi ja paristo.
*Laite kestää painetta, joka vastaa 30 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Noin 12 kuukautta (1 tunti päivässä)
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Vesiluokitus
1 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Valitse Järjestelmä > Tietoja.
3 Valitse .
3 Odota 30 sekuntia.
4 Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
5 Kiinnitä takakansi ja ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liian tiukalle.
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, tee tarvittaessa pariliitos
sen ja laitteen välille uudelleen.
Nopeus- ja poljinanturin pariston vaihtaminen
merkkivalo välähtää punaisena kahden kierroksen jälkeen
merkiksi siitä, että paristo on lähes lopussa.
1 Etsi anturin takaosassa oleva pyöreä paristokotelon kansi
.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
2 Käännä kantta vastapäivään, kunnes merkki osoittaa
avausasentoa ja kansi on löystynyt sen verran, että sen voi
irrottaa.
3 Irrota kansi ja paristo .
VIHJE: voit irrottaa pariston kannesta teipinpalalla
tai
magneetilla.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Sykevyön huoltaminen
HUOMAUTUS
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
4 Odota 30 sekuntia.
5 Aseta uusi paristo kanteen navat oikeinpäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
• Huuhtele sykevyö aina käytön jälkeen.
Laitteen tiedot
11
6 Käännä kantta myötäpäivään, kunnes merkki osoittaa
lukitusasentoa.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää punaisena ja vihreänä
muutaman sekunnin ajan, kun paristo on vaihdettu. Kun
merkkivalo välähtää vihreänä ja lakkaa vilkkumasta, laite on
aktiivinen ja valmis lähettämään tietoja.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
15 sekunnin ajan.
1 Paina painiketta
Laite sammuu.
yhden sekunnin
2 Käynnistä laite painamalla painiketta
ajan.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
1 Voit avata päävalikon painamalla -painiketta pitkään.
2 Valitse Järjestelmä > Nollaa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit nollata ainoastaan laite- ja ajoasetukset valitsemalla
Nollaa asetukset.
HUOMAUTUS: tämä ei poista suoritushistoriaa, kuten
matkoja, harjoituksia ja reittejä.
• Voit nollata laite- ja ajoasetukset sekä poistaa kaikki
käyttäjän historiatiedot ja muut tiedot valitsemalla Poista
kaikki.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät
tiedot ja suoritushistorian.
Akunkeston maksimoiminen
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa
(Järjestelmäasetukset, sivu 9).
• Poista langaton Bluetooth-tekniikka käytöstä
(Puhelinasetukset, sivu 10).
• Valitse GPS-asetus (Satelliittiasetuksen muuttaminen,
sivu 10).
• Poista langattomat anturit, joita et enää käytä.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express™ sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laitteen kieli on väärä
1
2
3
4
12
Paina -painiketta pitkään.
Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse se.
Valitse luettelon ensimmäinen kohta.
Valitse kieli - ja -painikkeella.
O-renkaat
Telineisiin on saatavilla vaihtohihnat (O-renkaat).
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin jälleenmyyjään.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect
Mobile sovelluksella
Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston Garmin Connect Mobile
sovelluksella, tarvitset Garmin Connect tilin ja sinun on
pariliitettävä laite yhteensopivaan älypuhelimeen (Pariliitos
älypuhelimeen, sivu 1).
Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovelluksen kanssa.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Connect Mobile
sovellus lähettää sen automaattisesti laitteeseesi.
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella
Garmin Express
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect Mobile
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan valinnaisia
lisävarusteita.
Aika: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Aika määränp.: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Akun tila: pyöränvalon akun jäljellä oleva virta.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonn.: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Etäisyys seur.: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Vianmääritys
ETA määr.: arvioitu kellonaika, jolloin saavut määränpäähän
(mukautettu määränpään paikalliseen aikaan). Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kaltevuus: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna
etäisyydellä). Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa)
60 metrin (200 jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kesk. kierr.aika: nykyisen suorituksen keskimääräinen
kierrosaika.
Keskimäär. syke: nykyisen suorituksen keskisyke.
Keskinopeus: nykyisen suorituksen keskimääräinen nopeus.
Keskipoljinnopeus: pyöräily. Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Kierr. poljinn.: pyöräily. Nykyisen kierroksen keskimääräinen
poljinnopeus.
Kierroksen matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierroksen syke: nykyisen kierroksen keskisyke.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrosaika: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulunut aika: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudelleen ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Lasku yhteensä: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Määränp. sijainti: viimeinen reitin tai harjoituksen piste.
Maksiminopeus: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Matka m.pääh: jäljellä oleva matka määränpäähän. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Poljinn.: pyöräily. Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on liitettävä
lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta tiedot
saa näkyviin.
Seuraavan sijainti: seuraava reitin tai harjoituksen piste.
SY (% max): prosenttiosuus maksimisykkeestä.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava yhteydessä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
Valok. kulman tila: etuvalon valokeilan tila.
Voima - 3 s kesk.: voimantuoton 3 sekunnin keskiarvo liikkeellä.
Voima-alue: nykyinen voimantuottoalue (1–7) mukautettujen
asetusten perusteella.
Voima - keskim.: nykyisen suorituksen voimantuoton keskiarvo.
Voima - kierros: nykyisen kierroksen voimantuoton keskiarvo.
Voima - kJ: tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä
kilojouleina.
Voima - maksimi: nykyisen suorituksen voimantuoton huippu.
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset
Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Erinomainen
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hyvä
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Kohtuullinen
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Heikko
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Naiset
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Erinomainen
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hyvä
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Kohtuullinen
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Heikko
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
Liite
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
3
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
13
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
4
5
80-90 %
90-100 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Renkaan koko
L (mm)
700 × 28C
2136
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C Tubular
2130
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Renkaan koko ja ympärysmitta
Renkaan koko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo
ei ole kattava. Voit käyttää myös Internetissä olevia laskimia.
Renkaan koko
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 Tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
14
Liite
Hakemisto
A
aika, hälytykset 10
ajanotto 1, 2, 9
ajoasetukset 2
akku
lataaminen 1
maksimoiminen 9, 12
tyyppi 2
vaihtaminen 11
ANT+ anturit 4, 6, 9
pariliitos 8
voimamittarit 8
asentaminen 1, 6, 7
asetukset 1, 9, 10, 12
laite 9, 10
Auto Lap 4
Auto Pause 4
Automaattinen vieritys 4
B
Bluetooth anturit 4, 6
Bluetooth tekniikka 1, 5, 10
C
Connect IQ 6
G
Garmin Connect 1, 3, 5, 6, 12
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 12
GLONASS 10
GPS 1, 4, 10
signaali 2, 12
H
harjoittelu 2
näytöt 4
ohjelmat 2
hihnat 12
historia 2, 4, 9, 12
lähettäminen tietokoneeseen 5, 6
poistaminen 9
tarkasteleminen 9
hälytykset 10
hätätoiminto 6
hätäyhteyshenkilöt 6
J
järjestelmäasetukset 9
K
kalibroiminen, voimamittari 8
kalori, hälytykset 10
kartat 5
kieli 10, 12
kierrokset 1, 4
kuvakkeet 1, 5
käyttäjäprofiili 4
käyttäjätiedot, poistaminen 9
L
laajennettu näyttö 10
laite, huolto 11
laitteen asetusten nollaaminen 12
laitteen kiinnittäminen 1
laitteen mukauttaminen 4, 5
laitteen puhdistaminen 11
lisävarusteet 6, 8, 12
M
Maksimaalinen hapenottokyky 8, 13
matka, hälytykset 10
mittayksiköt 10
mukautetut tietokentät 4
O
P
painikkeet 1
palaa alkuun 5
palautuminen 8
pariliitos
ANT+ anturit 8
älypuhelin 1
pariston vaihtaminen 11
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 9
poljinnopeus 7
polkimet 9
profiilit, käyttäjä 4
pyöräily 8
pyöräkoot 14
pyörän anturit 8
päivitykset, ohjelmisto 9, 12
R
reitit 3, 4
lataaminen 3
poistaminen 4
S
satelliittisignaalit 2, 10, 12
sijainnit 5
haku 5
kartta-asetukset 5
luokat 5
lähettäminen 6
löytäminen kartan avulla 5
poistaminen 5
tallentaminen 5
sisäharjoittelu 4
sovellukset 5
älypuhelin 1
suoritukset, aloittaminen 2
suoritusten tallentaminen 2
syke 1, 4
alueet 7, 13
mittari 4, 7, 8, 11
T
tapahtumantunnistus 6
taustavalo 2
tekniset tiedot 10, 11
tiedostot, siirtäminen 9
tiedot
jakaminen 10
näytöt 4
siirtäminen 5, 6, 9
tallentaminen 5
tietojen jakaminen 10
tietojen tallentaminen 5, 6, 9
tietojen tyhjentäminen 12
tietokentät 4, 6, 12
tietokone, yhdistäminen 9
U
USB 12
yhteyden katkaiseminen 9
V
vianmääritys 7, 12
virransäästö 10
virta 9
voima, mittarit 8
W
N
widgetit 2
navigointi 5
palaa alkuun 5
nopeus- ja poljinanturit 1, 7, 11
nopeus- ja poljinnopeustunnistimet 6
älypuhelin 5, 6, 10
pariliitos 1
Hakemisto
äänet 10
O-renkaat. Katso hihnat
ohjelmisto, päivittäminen 12
omat ennätykset 4
poistaminen 5
osuudet 2, 3
poistaminen 3
Ä
15
support.garmin.com
Helmikuu 2019
190-02321-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising