Garmin | Edge® 1000 | User guide | Garmin Edge® 1000 Käyttöopas

Garmin Edge® 1000 Käyttöopas
Edge 1000
®
Käyttöopas
Elokuu 2016
190-01694-37_0C
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , City Navigator , Edge ja Virtual Partner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BaseCamp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ ja
Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. The Cooper Institute ja siihen liittyvät
tavaramerkit ovat The Cooper Instituten omaisuutta. Edistyneet sykeanalyysit: Firstbeat. Di2™ on Shimano Inc:n tavaramerkki. Shimano on Shimano Inc:n
rekisteröity tavaramerkki. Mac on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD™ on SD-3C LLC:n tavaramerkki.
STRAVA ja Strava™ ovat Strava Inc:n tavaramerkkejä. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) ja Normalized Power™ (NP) ovat Peaksware LLC:n
tavaramerkkejä. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin
rekisteröity tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: F4ACGQ00
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Aloitus ......................................................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Tietoja akusta ......................................................................... 1
Vakiotelineen asentaminen ........................................................ 1
Etukiinnityksen asentaminen ...................................................... 1
Laitteen Edge irrottaminen ..................................................... 2
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 2
Painikkeet .............................................................................. 2
Aloitusnäytön esittely ........................................................ 2
Kosketusnäytön käyttäminen ............................................ 2
Yhteysnäytön tarkasteleminen .......................................... 2
Taustavalon käyttäminen .................................................. 2
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 2
Harjoittelu........................................................................ 3
Lähteminen pyörälenkille ............................................................ 3
Hälytykset ................................................................................... 3
Aluehälytysten asettaminen ................................................... 3
Toistuvan hälytyksen asettaminen ......................................... 3
Harjoitukset ................................................................................. 3
Harjoituksen hakeminen verkosta .......................................... 3
Harjoituksen luominen ........................................................... 3
Harjoitusvaiheiden toistaminen .............................................. 3
Harjoituksen aloittaminen ....................................................... 4
Harjoituksen lopettaminen ..................................................... 4
Harjoituksen muokkaaminen .................................................. 4
Harjoituksen poistaminen ....................................................... 4
Käyttäminen: Virtual Partner® .................................................... 4
Reitit ............................................................................................4
Reitin luominen laitteellasi ..................................................... 4
Reitin hakeminen verkosta ..................................................... 4
Vihjeitä harjoitteluun reittien avulla ........................................ 4
Reitin näyttäminen kartassa ................................................... 4
Reitin tietojen tarkasteleminen ............................................... 5
Reitin nopeuden muuttaminen ............................................... 5
Reitin pysäyttäminen .............................................................. 5
Reitin poistaminen ................................................................. 5
Reittiasetukset ....................................................................... 5
Osuudet ...................................................................................... 5
Strava™ osuudet ................................................................... 5
Osuuden hakeminen verkosta ............................................... 5
Osuuksien käyttöönotto ......................................................... 5
Osuuden ajaminen kilpaa ...................................................... 5
Osuuksien tietojen tarkasteleminen ....................................... 5
Osuuden asetukset ................................................................ 5
Osuuden poistaminen ............................................................ 6
Kalenteri ......................................................................................6
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen ............................................................................ 6
Ajoitetun toiminnon aloittaminen ............................................ 6
Omat ennätykset ......................................................................... 6
Oman ennätyksen poistaminen ............................................. 6
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 6
Harjoitusalueet ............................................................................ 6
ANT+ harjoitusvastuksen käyttäminen ....................................... 6
Vastuksen asettaminen .......................................................... 6
Tavoitevoiman määrittäminen ................................................ 6
ANT+ anturit.................................................................... 6
Sykevyön asettaminen paikalleen .............................................. 6
Palautumisohjaus ................................................................... 7
Palautumisohjauksen ottaminen käyttöön ........................ 7
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista ................... 7
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen ..... 7
Sisällysluettelo
Vihjeitä pyöräilyn maksimaalisen hapenottokyvyn arvioita
varten ................................................................................ 7
Sykealueiden määrittäminen .................................................. 7
Tietoja sykealueista ............................................................... 8
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ....................................... 8
Kuntoilutavoitteet ................................................................... 8
Nopeusanturin asentaminen ....................................................... 8
Poljinanturin asentaminen .......................................................... 8
Tietoja nopeus- ja poljinantureista ......................................... 8
Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot ....................... 8
ANT+ antureiden pariliitos .......................................................... 9
Harjoittelu voimamittarien avulla ................................................. 9
Voima-alueiden määrittäminen .............................................. 9
Voimamittarin kalibroiminen ................................................... 9
Voima polkimissa ................................................................... 9
Pyöräilyn dynamiikka ............................................................. 9
Pyöräilyn dynamiikan hyödyntäminen ............................... 9
Vector ominaisuuksien mukauttaminen ................................. 9
Vector ohjelmiston päivittäminen Edge 1000 laitteella ........ 10
Kynnystehon (FTP) arvioiminen ........................................... 10
FTP-testin suorittaminen ................................................. 10
Kynnystehon (FTP) automaattinen laskeminen .............. 10
Sähköisten vaihteiden käyttäminen .......................................... 10
Tilannetietoisuus ....................................................................... 10
Vaa'an käyttäminen .................................................................. 10
Garmin Index™ älyvaa'an tiedot .......................................... 10
Historia.......................................................................... 10
Matkan tarkasteleminen ............................................................ 10
Matkan poistaminen ............................................................. 10
Kaikkien tietojen näyttäminen ................................................... 10
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect ..................... 11
Garmin Connect ................................................................... 11
Bluetooth® yhteysominaisuudet .......................................... 11
Pariliitos älypuhelimen kanssa ........................................ 11
Wi‑Fi yhteysominaisuudet .................................................... 11
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen ........................................ 11
Yhdistäminen langattomaan verkkoon ............................ 11
Tiedostojen siirtäminen toiseen Edge laitteeseen .................... 12
Tiedon tallennus ....................................................................... 12
Tietojen tallennuspaikan muuttaminen ................................ 12
Muistikortin asettaminen ...................................................... 12
Tietojen hallinta ......................................................................... 12
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 12
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ..................................... 12
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 12
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 12
Navigointi ...................................................................... 12
Sijainnit ..................................................................................... 12
Sijainnin tallentaminen ......................................................... 12
Sijaintien tallentaminen kartalta ........................................... 13
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin .................................... 13
Navigoiminen tunnettuihin koordinaatteihin ......................... 13
Navigoiminen takaisin alkuun .............................................. 13
Navigoinnin lopettaminen .................................................... 13
Sijainnin projisoiminen ......................................................... 13
Sijaintien muokkaaminen ..................................................... 13
Sijainnin poistaminen ........................................................... 13
Reitin suunnitteleminen ja ajaminen ......................................... 13
Kiertomatkareitin luominen .................................................. 14
Reittiasetukset .......................................................................... 14
Toiminnon valitseminen reitin laskentaa varten ................... 14
Kartta-asetukset ........................................................................ 14
Kartan suunnan vaihtaminen ............................................... 14
Kartan lisäasetukset ............................................................. 14
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 14
Osoitteen etsiminen ............................................................. 14
i
Kohdepisteen etsiminen ...................................................... 14
Lähellä sijaitsevien kohteiden etsiminen .............................. 14
Topografiset kartat ............................................................... 14
Laitteen mukauttaminen.............................................. 15
Ladattavat Connect IQ™ ominaisuudet .................................... 15
Profiilit ....................................................................................... 15
Suoritusprofiilin päivittäminen .............................................. 15
Käyttäjäprofiilin määrittäminen ............................................. 15
Tietoja aktiivikuntoilijoista ..................................................... 15
Bluetooth asetukset .................................................................. 15
Wi‑Fi asetukset ......................................................................... 15
Tietoja harjoitteluasetuksista .................................................... 15
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................. 16
GPS-asetukset ..................................................................... 16
Sisäharjoittelu .................................................................. 16
Korkeuden asettaminen .................................................. 16
Satelliittien tarkasteleminen ............................................ 16
Auto Pause -toiminnon käyttäminen .................................... 16
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan ........................ 16
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan .......................... 16
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 16
Aloitusilmoituksen muuttaminen .......................................... 16
Järjestelmäasetukset ................................................................ 17
Näyttöasetukset ................................................................... 17
Tiedontallennusasetukset .................................................... 17
Mittayksiköiden määrittäminen ............................................. 17
Laitteen merkkiäänten määrittäminen .................................. 17
Laitteen kielen vaihtaminen ................................................. 17
Kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................... 17
Aikavyöhykkeet .................................................................... 17
Laitteen tiedot............................................................... 17
Tekniset tiedot .......................................................................... 17
Edge - tekniset tiedot ........................................................... 17
Sykemittarin tekniset tiedot .................................................. 17
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot ................................ 17
Laitteen huoltaminen ................................................................ 17
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 17
Sykevyön huoltaminen ......................................................... 17
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot ................................... 18
Sykevyön pariston vaihtaminen ........................................... 18
Nopeus- ja poljinanturin pariston vaihtaminen ..................... 18
Vianmääritys ................................................................. 18
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 18
Käyttäjätietojen poistaminen ................................................ 18
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 18
Automaattisen lepotilan käyttäminen ................................... 18
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ................................. 18
Lisätietojen saaminen ............................................................... 19
Lämpötilalukemat ...................................................................... 19
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 19
O-renkaat .................................................................................. 19
Tuki ja päivitykset ..................................................................... 19
Ohjelmiston päivittäminen ......................................................... 19
Liite................................................................................ 19
Tietokentät ................................................................................ 19
FTP-luokitukset ......................................................................... 21
Sykealuelaskenta ...................................................................... 21
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset ..................... 21
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 21
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ............................................ 22
Hakemisto ..................................................................... 23
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Aloitus
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite tekemällä
nämä toimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.
1 Lataa laite (Laitteen lataaminen, sivu 1).
2 Asenna laite vakiotelineeseen (Vakiotelineen asentaminen,
sivu 1) tai etukiinnitykseen (Etukiinnityksen asentaminen,
sivu 1).
3 Käynnistä laite (Laitteen käynnistäminen, sivu 2).
4 Etsi satelliitteja (Satelliittisignaalien etsiminen, sivu 2).
5 Lähde matkaane (Lähteminen pyörälenkille, sivu 3).
6 Lataa matka sivustoon Garmin Connect™ (Matkan
lähettäminen sivustoon Garmin Connect, sivu 11).
3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla Á.
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen
loviin Â.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on alle tai yli 0 40 °C (alle tai yli 32 - 104 °F).
1 Avaa USB-portin Á suojus À.
Etukiinnityksen asentaminen
1 Kiinnitä Edge laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei
estä polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Käytä kuusiokoloavainta ruuvin À irrottamiseen ohjaustangon
liittimestä Á.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai
tietokoneen USB-porttiin.
4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
5 Lataa laitteen akku täyteen.
Tietoja akusta
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Vakiotelineen asentaminen
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun pyöräpidike on asennettu
siten, että laitteen etupuoli on taivasta kohti. Voit asentaa
pyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon.
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Aseta kumilevy À polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
Kumikielekkeet kohdistuvat pyöräpidikkeen taustapuolelle,
jotta pidike pysyy paikallaan.
Johdanto
3 Tarvittaessa voit vaihtaa kiinnityksen suuntaa irrottamalla
kiinnityksen takana  olevat ruuvit, kiertämällä liitintä à ja
kiinnittämällä ruuvit takaisin.
4 Aseta kumityyny ohjaustangon ympäri:
• Jos ohjaustangon paksuus on 25,4 mm, käytä paksumpaa
tyynyä.
• Jos ohjaustangon paksuus on 31,8 mm, käytä ohuempaa
tyynyä.
5 Aseta ohjaustangon liitin kumityynyn ympärille.
6 Kiinnitä ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiristysmomenttia 0,8 Nm
(7 lbf-tuumaa). Tarkista ruuvin kireys ajoittain.
7 Kohdista Edge laitteen takana olevat kielekkeet
polkupyöräpidikkeen loviin Ä.
®
1
Harjoitukset Valitsemalla tämän voit hallita harjoituksia.
Valitsemalla tämän voit avata asetusvalikon.
8 Paina Edge laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.
Laitteen Edge irrottaminen
1 Avaa laitteen Edge lukitus kääntämällä laitetta myötäpäivään.
2 Nosta Edge pidikkeestä.
Laitteen käynnistäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee
kehote määrittää järjestelmä ja profiilit.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Jos laitteen mukana on toimitettu ANT+ antureita (kuten
sykemittari tai nopeus- taikka poljinanturi), voit aktivoida ne
määrityksen yhteydessä.
Lisätietoja ANT+ antureista on kohdassa ANT+ anturit,
sivu 6.
®
Kosketusnäytön käyttäminen
• Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä, kun
ajanotto on käynnissä.
Ajanoton päällekkäiskuvan avulla voit palata aloitusnäyttöön
matkan aikana.
• Tallenna muutokset ja sulje sivu valitsemalla .
• Valitsemalla voit sulkea sivun ja palata edelliselle sivulle.
• Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla .
• Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla .
• Vieritä valitsemalla ja .
• Etsi sijainnin läheltä valitsemalla .
• Hae nimellä valitsemalla .
• Poista kohde valitsemalla .
Yhteysnäytön tarkasteleminen
Yhteysnäytössä näkyy GPS-toiminnon, ANT+ anturien ja
langattomien yhteyksien tila.
Pyyhkäise aloitusnäytön yläreunasta alaspäin.
Painikkeet
Näet yhteysnäytön. Vilkkuva kuvake tarkoittaa, että laite
tekee hakua. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla tarvittavan
kuvakkeen.
À
Voit siirtää laitteen lepotilaan ja herättää sen valitsemalla
tämän.
Lukitse näyttö ja käynnistä ja sammuta laite painamalla
painiketta pitkään.
Á
Valitsemalla tämän voit merkitä uuden kierroksen.
Â
Voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton valitsemalla tämän.
Aloitusnäytön esittely
Aloitusnäytöstä voit käyttää laitteen Edge kaikkia toimintoja
nopeasti.
AJA
Valitsemalla tämän voit lähteä matkaan.
Train
Valitsemalla tämän voit vaihtaa toimintoprofiilin.
Minne?
Valitsemalla tämän voit etsiä sijaintia ja navigoida siihen.
Kalenteri
Valitsemalla tämän voit näyttää ajoitetut toiminnot ja ajetut
matkat.
Historia
Valitsemalla tämän voit hallita historiaa ja omia
ennätyksiä.
Reitit
Valitsemalla tämän voit hallita reittejä.
Osuudet
Valitsemalla tämän voit hallita reittiosuuksia.
2
Taustavalon käyttäminen
Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa koskettamalla
näyttöä.
1 Valitse aloitusnäytön yläreunassa oleva tilarivi.
2 Valitsemalla Kirkkaus voit säätää taustavalon kirkkautta ja
aikakatkaisua:
• Voit säätää kirkkautta manuaalisesti valitsemalla ja .
• Voit antaa laitteen säätää kirkkaus automaattisesti
ympäristön valoisuuden mukaan valitsemalla
Automaattinen kirkkaus.
• Voit säätää aikakatkaisua valitsemalla Taustavalon aika
ja valitsemalla vaihtoehdon.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
Johdanto
Harjoittelu
Lähteminen pyörälenkille
Jos laitteen mukana toimitettiin ANT+ anturi, laite ja anturi on jo
pariliitetty ja ne voidaan aktivoida alkumäärityksen aikana.
1 Valitse AJA.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Aloita ajanotto valitsemalla .
1
2
3
4
5
6
7
Valitse > Toimintoprofiilit.
Valitse profiili.
Valitse Hälytykset.
Valitse Aikahälytys, Matkahälytys tai Kalorihälytys.
Ota hälytys käyttöön.
Määritä arvo.
Valitse .
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös päästää
merkkiäänen (Laitteen merkkiäänten määrittäminen, sivu 17).
Harjoitukset
Voit luoda mukautettuja harjoituksia, jotka sisältävät
harjoitusvaihekohtaisia tavoitteita ja erilaisia matka-, aika- ja
kaloriarvoja. Voit luoda harjoituksia käyttämällä Garmin Connect
-sivustoa ja siirtämällä ne laitteeseesi. Voit myös luoda ja
tallentaa harjoituksia suoraan laitteessa.
Voit ajoittaa harjoituksia käyttämällä Garmin Connect -sivustoa.
Voit suunnitella harjoituksia etukäteen ja tallentaa ne
laitteeseen.
Harjoituksen hakeminen verkosta
4
5
6
7
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun
ajanotto on käynnissä.
Voit näyttää lisää tietosivuja pyyhkäisemällä näyttöä.
Voit näyttää yhteyssivun pyyhkäisemällä alaspäin tietosivujen
yläreunasta.
Tarkastele tarvittaessa ajanoton päällekkäiskuvaa
napauttamalla näyttöä.
Lopeta ajanotto valitsemalla .
VIHJE: voit muuttaa matkan tyypin ennen sen tallentamista
ja jakamista Garmin Connect tilille. Tarkat ajotyypin tiedot
ovat tärkeitä pyöräily-ystävällisten reittien suunnittelun
kannalta.
Valitse Lopeta matka > Tall. matka.
Hälytykset
Hälytysten avulla voit pyrkiä tiettyyn aika-, matka-, kalori-, syke-,
poljinnopeus- ja voimatavoitteeseen. Hälytysasetukset
tallennetaan toimintoprofiilisi kanssa.
Aluehälytysten asettaminen
Jos sinulla on valinnainen sykevyö, poljinanturi tai voimamittari,
voit asettaa aluehälytyksiä. Aluehälytys ilmoittaa aina, kun
laitteen mittaus on tietyn arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit
esimerkiksi määrittää laitteen hälyttämään, kun poljinnopeus on
alle 40 tai yli 90 kierrosta minuutissa. Voit myös käyttää
aluehälytykseen harjoitusaluetta (Harjoitusalueet, sivu 6).
1 Valitse > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Hälytykset.
4 Valitse Sykehälytys, Poljinnopeushälytys tai
Voimahälytys.
5 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
6 Anna minimi- ja maksimiarvot tai valitse alueet.
7 Valitse tarvittaessa .
Näyttöön tulee ilmoitus aina kun ylität tai alitat määritetyn
alueen. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös päästää
merkkiäänen (Laitteen merkkiäänten määrittäminen, sivu 17).
Toistuvan hälytyksen asettaminen
Toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite tallentaa tietyn arvon
tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina
30 minuutin välein.
Harjoittelu
Harjoituksen lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan
Garmin Connect tili (Garmin Connect, sivu 11).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo uusi harjoitus
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
6 Valitse Harjoitukset.
7 Valitse harjoitus.
8 Valitse AJA.
Harjoituksen luominen
1 Valitse aloitusnäytössä Harjoitukset > Luo uusi.
2 Kirjoita harjoituksen nimi ja valitse .
3 Määritä harjoitusvaiheen tyyppi valitsemalla Vaiheen tyyppi.
Valitsemalla esimerkiksi Lepo voit käyttää vaihetta
lepokierroksena.
Lepokierroksen aikana ajanotto jatkuu ja tietoja tallennetaan.
4 Valitse Kesto ja määritä, miten vaihe mitataan.
Valitsemalla esimerkiksi Pituus voit lopettaa vaiheen tietyn
matkan jälkeen.
5 Anna tarvittaessa mukautettu kestoaika.
6 Valitse Tavoite ja valitse vaiheen tavoite.
Valitsemalla esimerkiksi Sykealue voit pyrkiä pitämään
sykkeen tasaisena tämän vaiheen aikana.
7 Tarvittaessa voit valita tavoitealueen tai määrittää
mukautetun alueen.
Voit valita esimerkiksi sykealueen. Aina kun ylität tai alitat
määritetyn sykkeen, laite antaa merkkiäänen ja näyttää
ilmoituksen.
8 Tallenna vaihe valitsemalla .
9 Voit lisätä harjoitukseen vaiheita valitsemalla Lisää uusi
vaihe.
10 Tallenna harjoitus valitsemalla .
Harjoitusvaiheiden toistaminen
Luo harjoitus, joka sisältää vähintään yhden harjoitusvaiheen,
jotta voit toistaa harjoitusvaiheita.
1 Valitse Lisää uusi vaihe.
2 Valitse Vaiheen tyyppi.
3
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Toisto voit toistaa vaiheen kerran tai useita
kertoja. Voit toistaa esimerkiksi viiden kilometrin pituisen
vaiheen kymmenen kertaa.
• Valitsemalla Toista kunn voit toistaa vaihetta tietyn ajan.
Voit toistaa esimerkiksi viiden kilometrin vaihetta 60
minuuttia tai kunnes sykkeesi on 160 lyöntiä minuutissa.
4 Valitse Palaa vaiheeseen ja valitse toistettava vaihe.
5 Tallenna vaihe valitsemalla .
Harjoituksen aloittaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Harjoitukset.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse AJA.
Kun olet aloittanut harjoituksen, laite näyttää kaikki sen vaiheet,
sen mahdollisen tavoitteen ja nykyisen harjoituksen tiedot.
Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun olet lopettamassa
harjoituksen vaihetta. Näyttöön tulee ilmoitus, jossa näkyy,
miten paljon aikaa on jäljellä seuraavan vaiheen alkuun.
Harjoituksen lopettaminen
• Voit lopettaa harjoitusvaiheen milloin tahansa painamalla
painiketta.
• Voit pysäyttää ajanoton milloin tahansa painamalla painiketta.
• Jos haluat lopettaa harjoituksen, voit avata yhteyssivun
milloin tahansa pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläreunasta
ja valita Pysäytä painamalla > .
Harjoituksen muokkaaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Harjoitukset.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse .
4 Valitse vaihe ja valitse Muokkaa vaihetta.
5 Muuta vaiheen ominaisuuksia ja valitse .
6 Tallenna harjoitus valitsemalla .
Harjoituksen poistaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Harjoitukset.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse > > .
Käyttäminen: Virtual Partner
®
Virtual Partner on työkalu, jonka avulla saavutat
harjoitustavoitteesi.
1 Lähde matkaan.
2 Katso kumpi johtaa selaamalla Virtual Partner sivulle.
Reitit
Aiemmin tallennetun toiminnon seuraaminen: voit noudattaa
tallennettua reittiä, koska se on hyvä. Voit esimerkiksi
tallentaa pyöräilyyn sopivan työmatkareitin ja seurata sitä.
Aiemmin tallennettua toimintoa vastaan kilpaileminen: voit
myös noudattaa tallennettua reittiä, jos haluat yrittää
saavuttaa tai ylittää aiemmin asetettuja tavoitteita. Jos teit
alkuperäisen reitin esimerkiksi 30 minuutissa, kilpailet Virtual
Partnerin kanssa. Se yrittää tehdä harjoituksen alle 30
minuutissa.
Olemassa olevan matkan seuraaminen kohteesta Garmin
Connect: voit lähettää reitin Garmin Connect -sivustosta
laitteeseesi. Kun se on tallennettu laitteeseesi, voit seurata
reittiä tai kilpailla sitä vastaan.
Reitin luominen laitteellasi
Ennen kuin reittejä voi luoda, laitteessa täytyy olla GPS-tietoja
sisältävä tallennettu toiminto.
1 Valitse Reitit > Luo uusi.
2 Valitse toiminto, jonka pohjalta luot reitin.
3 Kirjoita reitin nimi ja valitse .
4 Valitse .
Reitti tulee näkyviin luetteloon.
5 Valitse reitti ja tarkista sen tiedot.
6 Jos haluat muokata reitin tietoja, valitse Asetukset.
Voit muuttaa esimerkiksi reitin nimen tai värin.
7 Valitse > AJA.
Reitin hakeminen verkosta
Reitin lataamiseen kohteesta Garmin Connecttarvitaan Garmin
Connect tili (Garmin Connect, sivu 11).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo uusi reitti tai valitse valmis reitti.
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
6 Valitse Reitit.
7 Valitse reitti.
8 Valitse AJA.
Vihjeitä harjoitteluun reittien avulla
• Käytä käännösopastusta (Reittiasetukset, sivu 5).
• Jos lisäät lämmittelyn, aloita reitti painamalla -painiketta ja
lämmittele normaalisti.
• Pysy poissa reitiltä lämmittelyn aikana. Kun olet valmis
aloittamaan, suuntaa reitille. Kun olet reitillä, näyttöön tulee
ilmoitus.
HUOMAUTUS: kun valitset , Virtual Partner aloittaa
harjoituksen heti. Se ei odota, että lopetat lämmittelyn.
• Näytä reitin kartta vierittämällä siihen.
Jos eksyt reitiltä, asiasta ilmoitetaan viestillä.
Reitin näyttäminen kartassa
3 Käytä tarvittaessa
- ja -painikkeita Virtual Partner
nopeuden mukauttamiseen matkan aikana.
4
Voit mukauttaa laitteeseen tallennettujen reittien näyttämistä
kartassa. Voit määrittää esimerkiksi työmatkan näkymään
kartassa aina keltaisena. Voit näyttää vaihtoehtoisen reitin
esimerkiksi vihreänä. Siten näet matkat ajaessasi, vaikka et
navigoi tai seuraa mitään tiettyä reittiä.
1 Valitse Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Asetukset.
4 Jos haluat näyttää reitin kartalla, valitse Näytä aina.
5 Valitse Väri ja valitse haluamasi väri.
Harjoittelu
6 Jos haluat näyttää harjoituspisteet kartalla, valitse
Harjoituspisteet.
Reitti näkyy kartassa, kun seuraavan kerran ajat sen lähellä.
Reitin tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Jos haluat tarkastella reitin tietoja, valitse Yhteenveto.
Valitsemalla Kartta voit näyttää reitin kartassa.
Jos haluat näyttää reitin korkeuskäyrän, valitse Korkeus.
Valitsemalla Kierrokset voit valita kierroksen ja näyttää
lisätietoja kustakin kierroksesta.
Reitin nopeuden muuttaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Reitit.
2 Valitse kenttä.
3 Valitse AJA.
4 Vieritä Virtual Partner sivulle.
5 - ja -painikkeilla voit säätää reitin loppuun suorittamiseen
kuluvan ajan prosenttiosuutta.
Voit esimerkiksi parantaa harjoitusaikaa 20 prosentilla
määrittämällä harjoituksen nopeudeksi 120 %. Kilpailet
Virtual Partner toimintoa vastaan tavoitteena tehdä
30 minuutin reitti 24 minuutissa.
Reitin pysäyttäminen
1 Vieritä kartan kohtaan.
2 Valitse > .
Reitin poistaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse > .
Reittiasetukset
Valitse Reitit > .
Käännösopastus: ottaa käännöskehotteet käyttöön tai poistaa
ne käytöstä.
Suuntapoikkeamahälytykset: ilmoittaa, jos eksyt reitiltä.
Hae: mahdollistaa tallennettujen reittien haun nimen perusteella.
Poista: mahdollistaa kaikkien tai useiden tallennettujen reittien
poistamisen laitteesta.
Osuudet
Osuuden seuraaminen: voit lähettää osuuksia Garmin Connect
tilistäsi laitteeseesi. Voit seurata osuutta, kun se on
tallennettu laitteeseen.
HUOMAUTUS: kun lataat reitin Garmin Connect tililtäsi,
kaikki reitin osuudet latautuvat automaattisesti.
Osuuden ajaminen kilpaa: voit ajaa osuuden kilpaa ja yrittää
päihittää oman ennätyksesi tai toisen osuuden aiemmin
ajaneen pyöräilijän ennätyksen.
Strava™ osuudet
Voit ladata Strava osuuksia Edge laitteeseesi. Kun seuraat
Strava osuuksia, voit verrata suoritustasi aiempiin suorituksiisi
sekä saman osuuden ajaneiden ystävien ja ammattilaisten
suorituksiin.
Jos haluat rekisteröityä Strava jäseneksi, siirry Garmin Connect
tilisi Osuudet-widgetiin. Lisätietoja on osoitteessa
www.strava.com.
Tämän oppaan tiedot koskevat sekä Garmin Connect että
Strava osuuksia.
Harjoittelu
Osuuden hakeminen verkosta
Osuuden lataamiseen ja seuraamiseen kohteesta Garmin
Connect tarvitaan Garmin Connect tili (Garmin Connect,
sivu 11).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
HUOMAUTUS: jos käytät Strava osuuksia, suosikkiosuutesi
siirretään automaattisesti laitteeseesi, kun se on yhteydessä
Garmin Connect Mobile -sovellukseen tai tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo uusi osuus tai valitse valmis osuus.
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
6 Valitse Osuudet.
7 Valitse osuus.
8 Valitse Kartta > AJA.
Osuuksien käyttöönotto
Voit ottaa käyttöön Virtual Partner kilpa-ajon ja lähestyvien
osuuksien ilmoitukset.
1 Valitse Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse Ota käyttöön.
HUOMAUTUS: lähestyvien osuuksien ilmoitukset näytetään
vain niille osuuksille, jotka on otettu käyttöön.
Osuuden ajaminen kilpaa
Osuudet ovat virtuaalisia kilpailureittejä. Voit ajaa osuuksia
kilpaa ja verrata suoritustasi omiin aiempiin suorituksiisi tai
muiden pyöräilijöiden, Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöiden
tai muiden pyöräily-yhteisön jäsenten suorituksiin. Kun lataat
suoritustietosi Garmin Connect tilillesi, näet sijaintisi osuudella.
HUOMAUTUS: jos Garmin Connect tilisi ja Strava tilisi on
yhdistetty, suorituksesi lähetetään automaattisesti Strava tiliisi,
joten voit tarkistaa sijoituksesi osuudella.
1 Käynnistä ajanotto valitsemalla ja lähde matkaan.
Kun tiesi kulkee käyttöön otetun osuuden poikki, voit ajaa
osuuden kilpaa.
2 Aloita osuuden ajaminen kilpaa.
3 Jos haluat seurata etenemistäsi, vieritä Virtual Partner
näyttöön.
4 Jos haluat muuttaa tavoitettasi kilpailun aikana, valitse tai
.
Voit ajaa kilpaa ryhmän johtajaa, haastajaa tai muita
pyöräilijöitä vastaan (mahdollisuuksien mukaan).
Näyttöön tulee ilmoitus, kun osuus on valmis.
Osuuksien tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tarkastella osuutta kartalla, valitse Kartta.
• Jos haluat näyttää osuuden korkeuskäyrän, valitse
Korkeus.
• Jos haluat tarkastella osuuden johtajan, ryhmän johtajan,
haastajan tai muiden pyöräilijöiden matka-aikoja tai
keskinopeuksia tai omaa ennätystäsi ja keskinopeuttasi,
valitse Sijoitustaulukko.
VIHJE: voit vaihtaa tavoitteesi osuudelle valitsemalla
jonkin sijoitustaulukon kohdan.
Osuuden asetukset
Valitse Osuudet > .
Käännösopastus: ottaa käännöskehotteet käyttöön tai poistaa
ne käytöstä.
5
Hae: mahdollistaa tallennettujen osuuksien haun nimen
perusteella.
Käyttöön/pois: ottaa laitteeseen ladatut osuudet käyttöön tai
poistaa ne käytöstä.
Poista: mahdollistaa kaikkien tai useiden tallennettujen
osuuksien poistamisen laitteesta.
Osuuden poistaminen
1 Valitse Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse > .
Kalenteri
Laitteen kalenteri täydentää Garmin Connect sivustossa
määrittämääsi harjoituskalenteria tai -aikataulua. Kun olet
lisännyt muutaman harjoituksen tai reitin Garmin Connect
kalenteriin, voit lähettää ne laitteeseen. Kaikki laitteeseen
lähetetyt ajoitetut toiminnot näkyvät kalenterissa. Kun valitset
päivän kalenterista, voit näyttää kunkin ajoitetun harjoituksen,
reitin tai ajetun matkan yhteenvedon ja aloittaa ajoitetun
toiminnon. Ajoitettu toiminto säilyy laitteessa riippumatta siitä,
teetkö sen vai ohitatko sen. Kun lähetät ajoitettuja toimintoja
Garmin Connect sivustosta, ne korvaavat aiemman kalenterin.
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen
Harjoitusohjelman lataamiseen ja käyttämiseen kohteesta
Garmin Connect tarvitaan Garmin Connect tili (Garmin Connect,
sivu 11).
Voit etsiä harjoitusohjelmia Garmin Connect palvelusta, ajoittaa
harjoituksia ja reittejä ja ladata ohjelmia laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Valitse ja ajoita harjoitusohjelma.
4 Tarkista harjoitusohjelma kalenterissasi.
5 Valitse ja seuraa näytön ohjeita.
Ajoitetun toiminnon aloittaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Kalenteri.
Näet kuluvan päivän ajoitetut harjoitukset ja reitit.
2 Tarvittaessa voit katsoa tietyn päivämäärän ajoitetut
toiminnot valitsemalla päivän.
3 Valitse .
4 Valitse AJA.
Omat ennätykset
Kun saat matkan päätökseen, laite näyttää mahdolliset uudet
omat ennätykset, joita teit matkan aikana. Omiin ennätyksiin
kuuluvat nopein aikasi vakiomatkalla, pisin matka ja korkein
nousu matkan aikana.
Oman ennätyksen poistaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Historia > Omat ennätykset.
2 Valitse oma ennätys.
3 Valitse > .
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
1 Valitse Historia > Omat ennätykset.
2 Valitse palautettava ennätys.
3 Valitse Aiempi ennätys > .
6
Harjoitusalueet
• Sykealueet (Sykealueiden määrittäminen, sivu 7)
• Voima-alueet (Voima-alueiden määrittäminen, sivu 9)
ANT+ harjoitusvastuksen käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivaa ANT+ harjoitusvastusta,
sinun täytyy asettaa pyörä harjoitusvastukseen ja pariliittää se
laitteen kanssa (ANT+ antureiden pariliitos, sivu 9).
Voit käyttää laitetta harjoitusvastuksen kanssa ja simuloida
vastusta reitin, toiminnon tai harjoituksen aikana. GPS
määritetään automaattisesti pois käytöstä harjoitusvastusta
käytettäessä.
1 Valitse > Harjoitusvastus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat seurata tallennettua reittiä, valitse Seuraa
reittiä (Reitit, sivu 4).
• Jos haluat seurata tallennettua ajoa, valitse Seuraa
suoritusta (Lähteminen pyörälenkille, sivu 3).
• Valitse Seuraa harjoitusta, jos haluat seurata Garmin
Connect tililtäsi ladattua voimapohjaista harjoitusta
(Harjoitukset, sivu 3).
Valitse
reitti, suoritus tai harjoitus.
3
4 Valitse AJA.
5 Valitse suoritusprofiili.
6 Aloita ajanotto valitsemalla .
Harjoitusvastus lisää tai pienentää vastusta reitin tai ajon
korkeustietojen mukaan.
Vastuksen asettaminen
1 Valitse > Harjoitusvastus > Aseta vastus.
2 Määritä harjoitusvastuksen käyttämä vastus.
3 Valitse suoritusprofiili.
4 Aloita polkeminen.
5 Tarvittaessa voit säätää vastusta suorituksen aikana.
Tavoitevoiman määrittäminen
1 Valitse > Harjoitusvastus > Aseta tavoitevoima.
2 Aseta tavoitevoiman arvo.
3 Valitse suoritusprofiili.
4 Aloita polkeminen.
Harjoituksessa käytettävää vastusta säädetään nopeutesi
perusteella niin, että voima pysyy tasaisena.
5 Tarvittaessa voit säätää tavoitevoimaa suorituksen aikana.
ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
Sykevyön asettaminen paikalleen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole sykevyötä, voit ohittaa tämän
kohdan.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Liitä sykevyömoduuli À hihnaan.
ANT+ anturit
Moduulissa ja hihnassa olevien Garmin logojen on oltava
ylöspäin.
2 Kostuta hihnan taustapuolen elektrodit Á ja kosketuspinnat
Â, jotta sykevyö saa hyvän kontaktin ihoon.
3 Kierrä hihna rintakehän ympärille ja liitä Ã päät yhteen Ä.
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii pyöräilytehosi vähitellen.
1 Aja ulkona tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin
ajan.
Valitse
ajon jälkeen Tall. matka.
2
3 Valitse > Omat tilastot > Maksimaalinen hapenottokyky.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvio näkyy lukuna ja
kohtana värimittarissa.
HUOMAUTUS: pesumerkki ei saa taittua.
Logojen Garmin on oltava ylöspäin.
4 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän sykevyöstä.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
VIHJE: jos syketiedot ovat virheellisiä tai eivät näy, katso
vianmääritysvinkit (Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä,
sivu 8).
Palautumisohjaus
Sykemittarin sisältävällä Garmin laitteella voit näyttää, miten
pian olet palautunut täysin ja olet valmis seuraavaan kovaan
harjoitukseen.
Palautumisaika: palautumisaika näkyy heti suorituksen jälkeen.
Laskuri käy, kunnes olet palautunut optimaalisesti seuraavaa
kovaa harjoitusta varten.
Palautumisohjauksen ottaminen käyttöön
Ennen kuin voit käyttää palautumisohjausta, sinun on asetettava
sykemittari paikalleen ja pariliitettävä se laitteen kanssa (ANT+
antureiden pariliitos, sivu 9). Jos laitteen mukana toimitettiin
sykemittari, se ja laite on jo pariliitetty. Saat tarkimman arvion
määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 15) ja maksimisykkeen (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 7).
1 Valitse > Omat tilastot > Palautumisohjaus > Ota
käyttöön.
2 Lähde matkaan.
3 Valitse ajon jälkeen Tall. matka.
Palautumisaika tulee näyttöön. Enimmäisaika on 4 päivää ja
vähimmäisaika 6 tuntia.
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista
Maksimaalinen hapenottokyky on enimmäismäärä (millilitroina)
happea, jonka voit käyttää minuutissa painokiloa kohti
huipputasollasi. Lyhyesti sanottuna maksimaalinen
hapenottokyky ilmaisee suorituskykyä ja voi parantua kunnon
kasvaessa. Maksimaalisen hapenottokyvyn arviot tuottaa ja niitä
tukee Firstbeat. Voit näyttää maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion pyöräilyä varten käyttämällä Garmin laitetta pariliitetyn
yhteensopivan syke- ja voimamittarin kanssa.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
Ennen kuin voit tarkastella arviota maksimaalisesta
hapenottokyvystäsi, sinun on asetettava sykemittari paikalleen,
asennettava voimamittari ja pariliitettävä ne laitteen kanssa
(ANT+ antureiden pariliitos, sivu 9). Jos laitteen mukana
toimitettiin sykemittari, se ja laite on jo pariliitetty. Saat
tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 15) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 7).
ANT+ anturit
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtuullinen
Punainen
Heikko
Maksimaalisen hapenottokyvyn ja analyysin tiedot
toimitetaan yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on
liitteessä (Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset,
sivu 21) ja osoitteessa www.CooperInstitute.org.
®
Vihjeitä pyöräilyn maksimaalisen hapenottokyvyn arvioita
varten
Maksimaalisen hapenottokyvyn laskentatarkkuus paranee, kun
ajat tasaista ja kohtuullisen kovaa tahtia siten, että syke ja voima
pysyvät suhteellisen tasaisina.
• Tarkista ennen ajoa, että laite, sykemittari ja voimamittari
toimivat oikein, ne on pariliitetty ja niiden akussa on tarpeeksi
virtaa.
• Aja 20 minuuttia ja varmista, että sykkeesi on yli 70 %
maksimisykkeestäsi.
• Aja 20 minuuttia ja pidä voima suhteellisen tasaisena.
• Vältä mäkistä maastoa.
• Vältä ajamista ryhmissä, joissa ajetaan paljon peräkkäin.
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää sykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Voit mukauttaa sykealueet omiin tavoitteisiisi
manuaalisesti (Kuntoilutavoitteet, sivu 8). Jotta kaloritiedot
olisivat mahdollisimman tarkkoja, sinun kannattaa määrittää
maksimi- ja leposykkeesi sekä sykealueet.
1 Valitse > Omat tilastot > Harjoitusalueet > Sykealueet.
2 Anna maksimi- ja leposykearvosi.
Alueen arvot päivittyvät automaattisesti, mutta voit silti
muokata kutakin arvoa käsin.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimista voit tarkastella ja muokata
maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla% SYV voit tarkastella ja muokata
leposykkeen prosenttialuetta.
7
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Kostuta elektrodit ja kosketuspinnat (jos käytettävissä)
uudelleen.
• Kiristä hihna rintakehäsi ympärille.
• Lämmittele 5 - 10 minuuttia.
• Noudata hoito-ohjeita (Sykevyön huoltaminen, sivu 17).
• Käytä puuvillaista paitaa tai kastele hihnan molemmat puolet
perusteellisesti.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä
vasten, voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee
sykesignaaleja.
• Siirry kauemmas kohteista, jotka voivat häiritä sykevyön
toimintaa.
Häiriöitä voivat aiheuttaa voimakkaat sähkömagneettiset
kentät, jotkin 2,4 GHz:n langattomat anturit, voimajohdot,
sähkömoottorit, uunit, mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat
puhelimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 21osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Anturi saattaa olla vinossa, jos se asennetaan
epäsymmetriseen napaan. Tämä ei vaikuta toimintaan.
3 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä rengasta.
Anturi ei saa osua muihin pyörän osiin.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
Poljinanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Valitse senkokoinen hihna, että se sopii poljinkampeen À
tiukasti.
Valitse pienin mahdollinen hihna, joka ulottuu poljinkammen
ympäri.
2 Aseta poljinanturin tasainen puoli poljinkammen sisäpuolelle
vetopuolen vastakkaiselle puolelle.
3 Vedä hihnat Á poljinkammen ympäri ja kiinnitä ne anturin
koukkuihin Â.
Nopeusanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Aseta nopeusanturi renkaan navan päälle ja pidä sitä
paikallaan.
2 Vedä hihna À renkaan navan ympäri ja kiinnitä se anturin
koukkuun Á.
4 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.
Anturi ja hihnat eivät saa osua muihin pyörän osiin tai
kenkään.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
5 Tee 15 minuutin koeajo ja tarkkaile anturia ja hihnoja, etteivät
ne ole vaurioituneet.
Tietoja nopeus- ja poljinantureista
Poljinanturin poljinnopeustiedot tallennetaan aina. Jos
laitteeseen ei ole pariliitetty nopeus- ja poljinantureita, nopeus ja
matka lasketaan GPS-tietojen avulla.
Poljinnopeus tarkoittaa polkemistahtia sen mukaan, miten monta
kertaa poljinkampi pyörähtää minuutissa.
Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot
Nolla-arvot ohittava keskiarvolaskenta on käytettävissä, jos
käytät harjoitteluun valinnaista poljinnopeustunnistinta tai
voimamittaria. Oletusasetuksena on ohittaa nolla-arvot, joita
ilmenee, kun et polje.
8
ANT+ anturit
Voit muuttaa tämän asetuksen arvoa (Tiedontallennusasetukset,
sivu 17).
ANT+ antureiden pariliitos
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ anturit, kuten sykevyö,
liitetään Garmin laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muiden
ajajien ANT+ antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
Valitse
> Tunnistimet > Lisää tunnistin.
2
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse anturin tyyppi.
• Voit etsiä kaikkia lähellä olevia antureita valitsemalla Etsi
kaikki.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien anturien luettelo.
4 Valitse, mitkä anturit pariliitetään laitteeseen.
5 Valitse Lisää.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila on Yhdistetty.
Voit mukauttaa tietokentän näyttämään anturin tiedot.
Harjoittelu voimamittarien avulla
Vector mittaa käyttämäsi voiman satoja kertoja sekunnissa.
Vector mittaa myös poljinnopeutesi. Vector määrittää voiman
(watteina) mittaamalla voiman, voiman suunnan, poljinkammen
kierron ja ajan. Koska Vector mittaa oikean ja vasemman jalan
voiman erikseen, se näyttää vasemman ja oikean jalan voiman
tasapainon.
HUOMAUTUS: Vector S järjestelmä ei mittaa vasemman ja
oikean jalan voiman tasapainoa.
Pyöräilyn dynamiikka
Pyöräilyn dynamiikkaominaisuudet helpottavat ajotapasi
analysointia mittaamalla voimankäyttöäsi poljinkierroksen aikana
ja voiman kohdistumista polkimeen. Kun tiedät, missä ja miten
tuotat voimaa, voit harjoitella entistä tehokkaammin ja arvioida
pyörän sopivuutta.
Pyöräilyn dynamiikan hyödyntäminen
Ennen kuin voit käyttää pyöräilyn dynamiikkatietoja, sinun on
pariliitettävä Vector voimamittari laitteeseen (ANT+ antureiden
pariliitos, sivu 9).
HUOMAUTUS: pyöräilyn dynamiikkatietojen tallentaminen
käyttää laitteen muistia.
1 Lähde matkaan.
2 Vieritä pyöräilyn dynamiikkatietojen näyttöön, jossa näet
huippuvoimavaiheesi À, kokonaisvoimavaiheesi Á ja
poikkeaman osan keskikohdasta Â.
• Osoitteessa www.garmin.com/intosports on luettelo laitteen
kanssa yhteensopivista ANT+ antureista (kuten Vector™).
• Lisätietoja on voimamittarin käyttöoppaassa.
• Mukauta voima-alueita kuntosi ja tavoitteidesi mukaan
(Voima-alueiden määrittäminen, sivu 9).
• Käytä aluehälytyksiä ilmoittamaan, kun olet saavuttanut tietyn
voima-alueen (Aluehälytysten asettaminen, sivu 3).
• Mukauta voiman tietokenttiä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 16).
Voima-alueiden määrittäminen
Alueiden arvot ovat oletusarvoja eivätkä välttämättä vastaa
ominaisuuksiasi. Voit myös säätää alueita manuaalisesti
laitteessa tai käyttämällä Garmin Connect -sivustoa. Jos tiedät
FTP (functional threshold power) -arvosi, voit kirjoittaa sen ja
antaa ohjelmiston laskea voima-alueet automaattisesti.
1 Valitse > Omat tilastot > Harjoitusalueet > Voimaalueet.
2 Kirjoita oma FTP-arvosi.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tarkastella ja muokata alueita watteina, valitse
wattia.
• Valitsemalla % FTP voit tarkastella ja muokata alueita
prosentteina FTP-arvostasi.
Voimamittarin kalibroiminen
Ennen kuin voit kalibroida voimamittarin, se on asennettava
oikein ja pariliitettävä laitteeseen ja sen on tallennettava tietoja
aktiivisesti.
Tarkista voimamittarin kalibrointiohjeet valmistajan ohjeista.
1 Valitse > Tunnistimet.
2 Valitse voimamittarisi.
3 Valitse Kalibroi.
4 Pidä voimamittari aktiivisena polkemalla, kunnes näyttöön
tulee ilmoitus.
5 Seuraa näytön ohjeita.
3 Tarvittaessa voit muuttaa tietokenttää Ã koskettamalla sitä
pitkään (Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 16).
HUOMAUTUS: näytön alareunassa olevia kahta tietokenttää
voi mukauttaa.
Voit lähettää ajosuorituksen Garmin Connect tilillesi ja
tarkastella pyöräilyn dynamiikan lisätietoja (Matkan lähettäminen
sivustoon Garmin Connect, sivu 11).
Voimavaihetiedot
Voimavaihe on poljinkierroksen alue (kammen alku- ja
loppukulman välillä), jossa tuotat positiivista voimaa.
Poikkeama osan keskikohdasta
Poikkeama osan keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa
käytät voimaa.
Vector ominaisuuksien mukauttaminen
Ennen Vector ominaisuuksien mukauttamista sinun täytyy
pariliittää Vector voimamittari laitteesi kanssa.
1 Valitse > Tunnistimet.
2 Valitse Vector voimamittari.
3 Valitse Tunnistimen tiedot > Vector-ominaisuudet.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
5 Ota tarvittaessa vääntömomentin teho, poljennan tasaisuus
ja pyöräilyn dynamiikka käyttöön tai poista ne käytöstä
kytkinvalintojen avulla.
Voima polkimissa
Vector mittaa voimaa polkimista.
ANT+ anturit
9
Vector ohjelmiston päivittäminen Edge 1000 laitteella
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on pariliitettävä
Edge 1000 ja Vector järjestelmä.
1 Lähetä ajotietosi Garmin Connect palveluun USB-liitännän tai
Wi‑Fi yhteyden kautta.
Garmin Connect etsii ohjelmistopäivitykset automaattisesti ja
lähettää ne Edge laitteeseen.
2 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
3 Kierrä poljinkampea muutaman kerran.
Edge laite kehottaa asentamaan odottavat
ohjelmistopäivitykset.
Seuraa
näytön ohjeita.
4
®
Kynnystehon (FTP) arvioiminen
Laite arvioi kynnystehon (FTP) alkumääritysten aikana
asetettujen profiilitietojen perusteella. Jos haluat kynnystehollesi
tarkemman arvon, voit suorittaa FTP-testin pariliitetyn
voimamittarin (FTP-testin suorittaminen, sivu 10) ja
sykemittarin avulla.
Valitse > Omat tilastot > FTP.
FTP-arvio ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden. Voima
ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
3 Valitse
> Omat tilastot > FTP.
Kynnysteho (FTP) ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden.
Voima ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
Sähköisten vaihteiden käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivia sähköisiä vaihteita, kuten
Shimano Di2™ vaihteita, sinun on pariliitettävä ne laitteesi
kanssa (ANT+ antureiden pariliitos, sivu 9). Voit mukauttaa
valinnaisia tietokenttiä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 16). Edge laite näyttää nykyiset säätöarvot, kun anturi on
säätötilassa.
®
Tilannetietoisuus
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä Edge laitetta Varia
Vision™ laitteen, älykkäiden Varia™ pyöränvalojen ja taaksepäin
suunnatun tutkan kanssa. Lisätietoja on Varia laitteen
käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: Edge ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää ennen
Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen,
sivu 19).
Vaa'an käyttäminen
Jos käytössä on ANT+-yhteensopiva vaaka, laite voi lukea
tietoja siitä.
1 Valitse > Tunnistimet > Lisää tunnistin > Vaaka.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun vaaka löytyy.
2 Seiso vaa'alla, kun laite kehottaa siihen.
HUOMAUTUS: jos käytät kehonkoostumusvaakaa, riisu
sukat ja kengät, jotta kaikki kehonkoostumusparametrit
voidaan lukea ja tallentaa.
3 Astu pois vaa'alta, kun laite kehottaa.
VIHJE: jos tapahtuu virhe, astu pois vaa'alta. Astu takaisin,
kun laite kehottaa.
Garmin Index™ älyvaa'an tiedot
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Harjaantumaton
Lisätietoja on liitteessä (FTP-luokitukset, sivu 21).
FTP-testin suorittaminen
Ennen kuin voit määrittää kynnystehosi FTP-testin avulla, sinun
täytyy pariliittää voimamittari ja sykemittari laitteesi kanssa
(ANT+ antureiden pariliitos, sivu 9).
1 Valitse > Omat tilastot > FTP > FTP-testi > AJA.
2 Aloita ajanotto valitsemalla .
Kun aloitat ajon, laite näyttää kunkin testivaiheen, tavoitteen
ja nykyiset voimatiedot. Kun testi on suoritettu, näyttöön tulee
ilmoitus.
3 Lopeta ajanotto valitsemalla .
4 Valitse Tall. matka.
Kynnysteho (FTP) ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden.
Voima ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
Kynnystehon (FTP) automaattinen laskeminen
Ennen kuin voit määrittää kynnystehosi FTP-testin avulla, sinun
täytyy pariliittää voimamittari ja sykemittari laitteesi kanssa
(ANT+ antureiden pariliitos, sivu 9).
1 Aja ulkona tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin
ajan.
2 Valitse ajon jälkeen Tall. matka.
10
Jos sinulla on Garmin Index laite, uusimmat vaakatiedot on
tallennettu Garmin Connect tiliisi. Seuraavan kerran kun yhdistät
Edge laitteen Garmin Connect tiliisi, vaakatiedot päivitetään
Edge käyttäjäprofiiliisi.
Historia
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, nopeudesta,
kierroksista ja korkeudesta sekä valinnaisen ANT+ tunnistimen
tiedot.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Lataa
historiatiedot säännöllisesti sivustoon Garmin Connect, jotta voit
seurata matkatietojasi.
Matkan tarkasteleminen
1 Valitse aloitusnäytössä Historia > Matkat.
2 Valitse vaihtoehto.
Matkan poistaminen
1 Valitse Historia > Matkat.
2 Valitse matka.
> Poista > .
3 Valitse
Kaikkien tietojen näyttäminen
Voit näyttää kaikki Edge-laitteeseen tallennetut tiedot, kuten
matkat, ajan, etäisyyden ja kalorit.
Valitse aloitusnäytössä Historia > Yhteensä.
Historia
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin
Connect
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-portin Á suojus À.
2
3
4
5
Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
Seuraa näytön ohjeita.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
aktiviteeteistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja kolmiotteluharjoituksista. Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/start.
Toimintojen tallentaminen: kun olet saanut toiminnon valmiiksi
ja tallentanut sen laitteeseesi, voit ladata toiminnon
kohteeseen Garmin Connect ja säilyttää sitä niin kauan kuin
haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja toiminnosta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja
ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.
Toimintojen jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne toimintoja, tai julkaista
linkkejä toimintoihisi haluamissasi yhteisösivustoissa.
Bluetooth yhteysominaisuudet
®
Laite Edge Bluetooth sisältää monia yhteysominaisuuksia, joita
voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen tai kuntoilulaitteen
kanssa. Joitakin ominaisuuksia varten älypuhelimeen on
asennettava Garmin Connect Mobile. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/intosports/apps.
HUOMAUTUS: liitä laite Bluetooth yhteensopivaan
älypuhelimeen, jotta voit käyttää näitä ominaisuuksia.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
Historia
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Toimintojen lataukset sivustoon Garmin Connect: tämä
toiminto lähettää harjoituksen automaattisesti sivustoon
Garmin Connect heti, kun harjoitus on tallennettu.
Reitti- ja harjoituslataukset sivustosta Garmin Connect: voit
etsiä toimintoja Garmin Connect sivustosta älypuhelimella ja
lähettää niitä laitteeseen.
Siirrot laitteiden välillä: voit siirtää tiedostoja langattomasti
toiseen yhteensopivaan Edge laitteeseen.
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat harjoituksen sivustoon Garmin
Connect.
Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja hälytykset laitteeseen.
Ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa.
Pariliitos älypuhelimen kanssa
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports/apps ja lataa
älypuhelimeesi Garmin Connect mobiilisovellus.
2 Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
3 Valitse laitteessa
> Bluetooth > Ota käyttöön > Pariliitä
älypuhelin ja toimi näytöllä näkyvien ohjeiden mukaisesti.
4 Avaa älypuhelimessa Garmin Connect mobiilisovellus ja
yhdistä laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Saat ohjeet alkumäärityksen yhteydessä, ja ne ovat myös
Garmin Connect Mobile sovelluksen ohjeessa.
5 Valitse laitteessa Pariliitä Bluet. Smart ja ota yhteensopivan
älypuhelimen ilmoitukset käyttöön näytöllä näkyvien ohjeiden
mukaisesti (vapaaehtoinen).
HUOMAUTUS: puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa
älypuhelinta, joka tukee langatonta Bluetooth älytekniikkaa.
Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/ble.
Wi‑Fi yhteysominaisuudet
Edge sisältää Wi‑Fi yhteysominaisuuksia. Garmin Connect
Mobile sovellusta ei tarvita, jos käytät Wi‑Fi yhteyttä.
HUOMAUTUS: laitteen on oltava yhteydessä langattomaan
verkkoon, jotta näitä ominaisuuksia voi käyttää.
Toimintojen lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto
lähettää toiminnon automaattisesti sivustoon Garmin Connect
heti, kun tallennus on lopetettu.
Reitit, harjoitukset ja harjoitusohjelmat: kohteesta Garmin
Connect aiemmin valitut toiminnot lähetetään laitteeseen
langattomasti.
Ohjelmistopäivitykset: laite lataa uusimman
ohjelmistopäivityksen langattomasti. Voit päivittää
ohjelmiston näytön ohjeiden mukaisesti, kun seuraavan
kerran käynnistät laitteen.
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen
1 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start ja lataa
Garmin Express™ sovellus.
2 Määritä Wi‑Fi yhteys Garmin Express sovelluksella näytön
ohjeiden mukaisesti.
Yhdistäminen langattomaan verkkoon
1 Valitse > Wi-Fi.
2 Ota tarvittaessa käyttöön langaton tekniikka valitsemalla WiFi.
3 Etsi käytettävissä olevat verkon valitsemalla Lisää verkko.
4 Valitse langaton verkko.
5 Valitse tarvittaessa ja määritä verkon SSID ja salasana.
11
Laite tallentaa verkon tiedot ja muodostaa yhteyden
automaattisesti, kun palaat samaan paikkaan.
Tiedostojen siirtäminen toiseen Edge
laitteeseen
Reittejä, osuuksia ja harjoituksia voi siirtää langattomasti
yhteensopivasta Edge laitteesta toiseen Bluetooth tekniikan
avulla.
1 Kytke virta molempiin Edge laitteisiin ja tuo ne enintään 3
metrin päähän toisistaan.
2 Valitse tiedostot sisältävässä laitteessa > Laitteen siirrot
> Jaa tiedostoja > .
3 Valitse jaettava tiedostotyyppi.
4 Valitse siirrettävät tiedostot ja valitse .
5 Valitse tiedostot vastaanottavassa laitteessa > Laitteen
siirrot.
6 Valitse läheinen yhteys.
7 Valitse vastaanotettavat tiedostot ja valitse .
Kun siirto on suoritettu, kumpikin laite näyttää ilmoituksen.
Tiedon tallennus
Laite käyttää älykästä tallennusta. Se tallentaa pisteet, joissa
suunta, nopeus tai syke muuttuu.
Kun voimamittari on liitetty, laite tallentaa pisteet joka sekunti.
Pisteiden tallentaminen joka sekunti tarjoaa erittäin
yksityiskohtaisen jäljen ja käyttää enemmän käytettävissä
olevaa muistia.
Tietoja poljinnopeuden ja voiman tietojen keskiarvoista löytyy
kohdasta Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot, sivu 8.
Tietojen tallennuspaikan muuttaminen
1 Valitse aloitusnäytössä > Järjestelmä > Tiedon tallennus
> Tallenna:.
Laite ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windows
tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja
Mac tietokoneissa liitettynä taltiona.
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai taltio, joka vastaa laitetta tai
muistikorttia.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Avaa Garmin asema tai -taltio.
2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
3 Valitse tiedosto.
4 Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Sisäinen muisti voit tallentaa tiedot laitteen
muistiin.
• Valitsemalla Muistikortti voit tallentaa tiedot valinnaiselle
muistikortille.
Muistikortin asettaminen
Voit asentaa microSD™ muistikortin lisämuistia tai valmiiksi
ladattuja karttoja varten.
1 Avaa suojus À microSD-korttipaikasta Á.
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Navigointi
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
Navigointiominaisuudet ja -asetukset koskevat reittien (Reitit,
sivu 4) ja osuuksien (Osuudet, sivu 5) navigointia.
• Sijainnit ja paikkojen löytäminen (Sijainnit, sivu 12)
• Reitin suunnitteleminen (Reitin suunnitteleminen ja ajaminen,
sivu 13)
• Reittiasetukset (Reittiasetukset, sivu 14)
• Lisäkartat (Lisäkarttojen ostaminen, sivu 14)
• Kartta-asetukset (Kartta-asetukset, sivu 14)
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Sijainnit
2 Paina korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Tietojen hallinta
®
®
®
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
12
Voit tallentaa sijainteja laitteeseen.
Sijainnin tallentaminen
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi, kuten kodin tai pysäköintipaikan
sijainnin.
1 Valitse aloitusnäytössä tilarivi tai pyyhkäise alaspäin sivun
yläreunasta.
Navigointi
Sijainnin projisoiminen
Yhteyssivu avautuu.
2 Valitse GPS > Merkitse sijainti >
.
Sijaintien tallentaminen kartalta
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > > Karttapiste.
2 Selaa karttaa sijaintiin.
3 Valitse sijainti.
Sijainti näkyy kartan yläosassa.
4 Valitse sijaintitiedot.
5 Valitse > .
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse aloitusnäytössä Minne?.
2 Valitse vaihtoehto:
3
4
5
6
• Navigoi tallennettuun reittiin, sijaintiin tai osuuteen
valitsemalla Tallennetut.
• Navigoi johonkin 50 viimeksi löytämästäsi sijainnista
valitsemalla Viimeksi löydetyt paikat.
• Navigoi kohdepisteeseen tai tiettyyn osoitteeseen
(edellyttää reititystä tukevia karttoja), kaupunkiin,
risteykseen tai tunnettujen koordinaattien sijaintiin
valitsemalla Hakutyökalut.
• Rajoita hakualuetta valitsemalla .
Valitse tarvittaessa
ja anna lisää hakutietoja.
Valitse sijainti.
Valitse AJA.
Mene kohteeseen näytön ohjeiden mukaan.
Navigoiminen tunnettuihin koordinaatteihin
1 Valitse aloitusnäytöstä Minne? > Hakutyökalut >
Koordinaatit.
Kirjoita
koordinaatit ja valitse .
2
3 Mene kohteeseen näytön ohjeiden mukaan.
Navigoiminen takaisin alkuun
Voit palata lähtöpisteeseen missä tahansa reitin vaiheessa.
1 Lähde matkaan (Lähteminen pyörälenkille, sivu 3).
2 Voit näyttää ajanoton päällekkäiskuvan ajon aikana
koskettamalla näyttöä.
3 Valitse > Minne? > Palaa alkuun.
4 Valitse Samalla reitillä tai Suorin reitti.
5 Valitse AJA.
Laite navigoi takaisin matkan lähtöpisteeseen.
Navigoinnin lopettaminen
1 Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä.
2 Vieritä kartan kohtaan.
3 Valitse > .
Navigointi
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > Tallennetut > Sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa olevat sijaintitiedot.
4 Valitse > Projisoi sijainti.
5 Kirjoita etäisyys ja suuntima projisoituun sijaintiin.
6 Valitse .
Sijaintien muokkaaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > Tallennetut > Sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
4 Valitse .
5 Valitse sijainti.
Kirjoita esimerkiksi sijainnin tunnettu korkeus valitsemalla
Vaihda korkeus.
6 Anna uudet tiedot ja valitse .
Sijainnin poistaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > Tallennetut > Sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa olevat sijaintitiedot.
4 Valitse > Poista sijainti > .
Reitin suunnitteleminen ja ajaminen
Voit luoda ja ajaa mukautetun reitin. Reitti on sarja reittipisteitä
tai sijainteja, joka johtaa määränpäähän.
1 Valitse aloitusnäytöstä Minne? > Reittisuunnittelu > Lisää
ensimm. sijainti.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit valita nykyisen sijaintisi kartassa valitsemalla
Nykyinen sijainti.
• Voit valita tallennetun sijainnin valitsemalla Tallennetut ja
valitsemalla sijainnin, reitin tai osuuden.
• Voit valita hiljattain hakemasi sijainnin valitsemalla
Viimeksi löydetyt paikat ja valitsemalla sijainnin.
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Käytä karttaa ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit selata kohdepisteitä ja valita kohdepisteen
valitsemalla POI-luokat ja valitsemalla läheisen
kohdepisteen.
• Voit valita kaupungin valitsemalla Kaupungit ja
valitsemalla läheisen kaupungin.
• Voit valita osoitteen valitsemalla Osoite ja kirjoittamalla
osoitteen.
• Voit valita risteyksen valitsemalla Risteykset ja
kirjoittamalla katujen nimet.
• Voit käyttää koordinaatteja valitsemalla Koordinaatit ja
kirjoittamalla koordinaatit.
3 Valitse Käytä.
4 Valitse Lisää seuraava sijainti.
5 Toista vaiheita 2–4, kunnes olet valinnut kaikki reitin sijainnit.
6 Valitse Näytä reitti.
Laite laskee reitin, ja reitin kartta tulee näyttöön.
VIHJE: valitsemalla
voit näyttää reitin korkeuskäyrän.
7 Valitse AJA.
13
Kiertomatkareitin luominen
Laite voi luoda kiertomatkareitin määritetyn matkan ja
lähtöpaikan mukaan.
1 Valitse aloitusnäytöstä Minne? > Kiertomatkan reititys.
2 Valitse Pituus ja anna reitin kokonaismatka.
3 Valitse Aloituspaikka.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nykyinen sijainti.
HUOMAUTUS: jos laite ei löydä satelliittisignaaleja
nykyisen sijaintisi määrittämiseksi, se kehottaa
käyttämään viimeisintä tunnettua sijaintia tai valitsemaan
sijainnin kartasta.
• Valitsemalla Käytä karttaa voit valita sijainnin kartasta.
5 Valitse Hae.
VIHJE: voit hakea uudelleen valitsemalla .
6 Voit näyttää reitin kartassa valitsemalla reitin.
VIHJE: voit näyttää muut reitit valitsemalla ja .
7 Valitse AJA.
Reittiasetukset
Valitse > Toimintoprofiilit, valitse profiili ja valitse Navigointi
> Reititys.
Reititystila: voit valita toiminnon, jonka perusteella laite laskee
reitin (Toiminnon valitseminen reitin laskentaa varten,
sivu 14).
Laskentatapa: voit valita laskentatavan reitin optimoimiseksi.
Lukitus tiehen (edellyttää reititystä tukevia karttoja): lukitsee
sijaintisi kartalla osoittavan sijaintikuvakkeen lähimpään
tiehen.
Vältettävien määritys (edellyttää reititystä tukevia karttoja):
voit valita vältettävän tietyypin.
Uudelleenlaskenta (edellyttää reititystä tukevia karttoja): voit
valita uudelleenlaskentatavan, kun poikkeat reitiltä.
Toiminnon valitseminen reitin laskentaa varten
Voit määrittää laitteen laskemaan reitin toimintotyypin mukaan.
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Navigointi > Reititys > Reititystila.
4 Valitse vaihtoehto reitin laskemiseksi.
Voit valita esimerkiksi Matkapyöräily tai Maastopyöräily.
Kartta-asetukset
Valitse > Toimintoprofiilit, valitse profiili ja valitse Navigointi
> Kartta.
Suuntaus: määrittää kartan näyttötavan sivulla.
Automaattinen zoom: valitsee kartan zoomaustason
automaattisesti. Kun valitset Pois, lähennä ja loitonna
manuaalisesti.
Opasteteksti: määrittää, milloin laite näyttää yksityiskohtaiset
navigointiohjeet.
Kartan näkyvyys: voit määrittää kartan lisäominaisuuksia.
Kartan tiedot: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat.
Kartan suunnan vaihtaminen
1 Valitse > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Navigointi > Kartta > Suuntaus.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunassa.
• Valitsemalla 3D-tila voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Kartan lisäasetukset
Valitse > Toimintoprofiilit, valitse profiili ja valitse Navigointi
> Kartta > Kartan näkyvyys.
Kartan näkyvyystila: Kohdissa Automaatt. ja Jyrkkä kontrasti
on esiasetetut arvot. Voit määrittää kunkin arvon valitsemalla
Mukautettu.
Zoomaustasot: karttakohteet piirretään tai ne näkyvät enintään
valitulla zoomaustasolla.
Tekstin koko: Määrittää karttakohteiden tekstin koon.
Tiedot: säätää kartan yksityiskohtien määrää. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy
uudelleen.
Varjostettu korkeusero: näyttää yksityiskohtaisen koskeuseron
kartassa (jos käytettävissä) tai poistaa varjostuksen käytöstä.
Lisäkarttojen ostaminen
Tarkista laitteeseen tallennettujen karttojen versio, jotta voit
ostaa lisäkarttoja.
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Navigointi > Kartta > Kartan tiedot.
4 Valitse kartta.
5 Valitse .
6 Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com tai ota yhteys
Garmin jälleenmyyjään.
Osoitteen etsiminen
Voit käyttää esiladattua Garmin Cycle Map karttaa (jos se on
käytettävissä) tai valinnaisia City Navigator karttoja, kun etsit
osoitteita, kaupunkeja ja muita sijainteja. Yksityiskohtaiset ja
reititettävät kartat sisältävät miljoonia kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
1 Valitse aloitusnäytöstä Minne? > Hakutyökalut > Osoitteet.
2 Seuraa näytön ohjeita.
VIHJE: jos et ole varma kaupungista, valitse Etsi kaikki.
3 Valitse osoite ja AJA.
®
Kohdepisteen etsiminen
1 Valitse aloitusnäytöstä Minne? > Hakutyökalut > POI-
luokat.
2 Valitse luokka.
VIHJE: jos tiedät yrityksen nimen, valitse Kaikki POI:t >
kirjoita nimi.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti ja AJA.
ja
Lähellä sijaitsevien kohteiden etsiminen
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > .
2 Valitse vaihtoehto.
Valitsemalla esimerkiksi Aiemmin löydetty voit hakea
ravintolaa hiljattain hakemasi osoitteen läheltä.
3 Valitse tarvittaessa luokka ja aliluokka.
4 Valitse sijainti ja AJA.
Topografiset kartat
Laitteessa saattaa olla topografisia karttoja, tai voit ostaa niitä
osoitteesta http://buy.garmin.com. Garmin suosittelee, että lataat
BaseCamp™ -ohjelmiston, jolla voit suunnitella reittejä ja
toimintoja topografisten karttojen avulla.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.
14
Navigointi
Laitteen mukauttaminen
Ladattavat Connect IQ™ ominaisuudet
Voit lisätä laitteeseen Connect IQ ominaisuuksia yhtiöltä Garmin
ja muilta palveluntarjoajilta Garmin Connect Mobile
sovelluksella. Voit mukauttaa laitetta tietokentillä, widgeteillä ja
sovelluksilla.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä laitteeseen vuorovaikutteisia
ominaisuuksia, kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten
tyyppejä.
Profiilit
Laitetta Edge ja sen profiileja voi mukauttaa useilla tavoilla.
Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot
käyttötavan mukaan. Voit luoda eri asetukset ja näkymät
esimerkiksi kuntoilua ja maastopyöräilyä varten.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.
Toimintoprofiilit: voit luoda toimintoprofiileja kullekin
pyöräilytyypille. Voit esimerkiksi luoda erillisen
toimintoprofiilin harjoittelua, kilpailua ja maastopyöräilyä
varten. Toimintoprofiili sisältää mukautetut tietosivut,
hälytykset, harjoitusalueet (kuten syke ja nopeus),
harjoitusasetukset (kuten Auto Pause ja Auto Lap ) sekä
navigointiasetukset.
Käyttäjäprofiili: voit muuttaa seuraavia asetuksia: sukupuoli,
ikä, paino, pituus ja aktiivikuntoilija. Laite laskee tarkat
matkatiedot antamiesi tietojen perusteella.
®
®
Suoritusprofiilin päivittäminen
Voit mukauttaa kymmentä suoritusprofiilia. Voit mukauttaa
asetuksia ja tietokenttiä tiettyä suoritusta tai matkaa varten.
1 Valitse > Toimintoprofiilit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse profiili.
• Voit lisätä uuden profiilin valitsemalla .
3 Tarvittaessa voit muokata profiilin nimeä ja väriä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat mukauttaa tietonäyttöjä ja -kenttiä, valitse
Tietonäkymät (Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 16).
• Valitsemalla Ajon oletustyyppi -asetuksen voit määrittää
suoritusprofiilille tyypillisen ajotyypin, kuten työmatkan.
VIHJE: jos kyseessä ei ole tyypillinen ajomatka, voit
päivittää sen tyypin jälkikäteen manuaalisesti. Tarkat
ajotyypin tiedot ovat tärkeitä pyöräily-ystävällisten reittien
suunnittelun kannalta.
• Valitse GPS, jos haluat poistaa GPS-toiminnon käytöstä
(Sisäharjoittelu, sivu 16) tai muuttaa satelliittiasetusta.
• Valitsemalla Navigointi voit mukauttaa kartan (Karttaasetukset, sivu 14) ja reitin (Reittiasetukset, sivu 14)
asetuksia.
• Jos haluat mukauttaa harjoitushälytyksiä, valitse
Hälytykset (Hälytykset, sivu 3).
• Jos haluat määrittää, kuinka kierrokset käynnistyvät,
valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap
(Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan, sivu 16).
Laitteen mukauttaminen
• Jos haluat muuttaa ajanoton automaattista taukoasetusta,
valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Pause (Auto
Pause -toiminnon käyttäminen, sivu 16).
• Jos haluat siirtää laitteen automaattisesti lepotilaan, kun
sitä ei ole käytetty viiteen minuuttiin, valitse
Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen lepotila
(Automaattisen lepotilan käyttäminen, sivu 18).
• Valitsemalla Automaattiset ominaisuudet >
Automaattinen vieritys voit mukauttaa
harjoitustietosivujen näyttämistä ajanoton aikana
(Automaattisen vierityksen käyttäminen, sivu 16).
• Jos haluat mukauttaa aloitusilmoituksen tilaa, valitse
Aloitusilmoitus (Aloitusilmoituksen muuttaminen,
sivu 16).
Kaikki muutokset tallennetaan suoritusprofiiliin.
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit muuttaa seuraavia asetuksia: sukupuoli, ikä, paino, pituus
ja aktiivikuntoilija. Laite laskee tarkat matkatiedot antamiesi
tietojen perusteella.
1 Valitse > Omat tilastot > Käyttäjäprofiili.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Tietoja aktiivikuntoilijoista
Aktiivikuntoilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on harjoitellut
säännöllisesti useiden vuosien ajan (lukuun ottamatta pienten
vaurioiden aiheuttamia keskeytyksiä) ja jonka leposyke on
enintään 60 lyöntiä minuutissa.
Bluetooth asetukset
Valitse > Bluetooth.
Ota käyttöön: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth
tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Bluetooth asetukset näkyvät
ainoastaan, kun langaton Bluetooth tekniikka on käytössä.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Pariliitä älypuhelin: liittää laitteen yhteensopivaan Bluetooth
älypuhelimeen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth
yhteysominaisuuksia, kuten LiveTrack ja toimintojen
lataaminen Garmin Connect palveluun.
Pariliitä Bluet. Smart: liittää laitteesi yhteensopivaan
älypuhelimeen langattomalla Bluetooth Smart tekniikalla.
Tällä asetuksella voit käyttää puhelu- ja tekstiviestitoimintoja.
HUOMAUTUS: asetukset näkyvät ainoastaan, kun laite on
pariliitetty yhteensopivaan älypuhelimeen, joka käyttää
langatonta Bluetooth Smart tekniikkaa.
Puh.- ja tekstiviestihäl.: vastaanota puhelu- ja tekstiviestiilmoituksia yhteensopivasta älypuhelimestasi.
Vastaamatt. puh. ja tekstiv.: näyttää yhteensopivan
älypuhelimesi vastaamattomat puhelut ja viestit.
Wi‑Fi asetukset
Valitse > Wi-Fi.
Wi-Fi: voit ottaa käyttöön langattoman Wi‑Fi tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Wi‑Fi asetukset näkyvät ainoastaan,
kun Wi‑Fi on käytössä.
Automaattinen lataus: voit ladata toimintoja automaattisesti
tunnetun langattoman verkon kautta.
Lisää verkko: yhdistää laitteen langattomaan verkkoon.
Tietoja harjoitteluasetuksista
Seuraavilla asetuksilla voit mukauttaa laitetta
harjoittelutarpeidesi mukaan. Asetukset tallennetaan
toimintoprofiiliin. Voit esimerkiksi määrittää aikahälytyksiä
15
kilpailuprofiiliin ja Auto Lap sijaintilaukaisimen
maastopyöräilyprofiiliin.
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit mukauttaa kunkin toimintoprofiilin tietonäyttöjä.
1 Valitse > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Tietonäkymät.
4 Valitse tietonäyttö.
5 Ota tietonäyttö tarvittaessa käyttöön.
6 Valitse näytössä näytettävien tietokenttien määrä.
7 Valitse .
8 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
9 Valitse .
GPS-asetukset
Sisäharjoittelu
Voit poistaa GPS-toiminnon käytöstä sisäharjoittelua varten tai
akun säästämiseksi.
1 Valitse > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse GPS > GPS-tila > Pois.
Kun GPS ei ole käytössä, nopeus- ja matkatiedot eivät ole
käytettävissä, ellei käytössä ole valinnainen anturi, joka lähettää
nopeus- ja matkatietoja laitteeseen (kuten nopeus- tai
poljinanturi). Kun käynnistät laitteen seuraavan kerran, se hakee
taas satelliittisignaaleja.
Korkeuden asettaminen
Jos sinulla tarkat korkeustiedot nykyisestä sijainnistasi, voit
kalibroida korkeusmittarin manuaalisesti laitteeseen.
1 Valitse > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse GPS > Aseta korkeus.
4 Syötä korkeus ja valitse .
Satelliittien tarkasteleminen
Satelliittisivulla näkyvät kulloisetkin GPS-satelliittitiedot.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Valitse > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse GPS > Näytä satelliitit.
GPS-tarkkuus näkyy sivun alareunassa. Vihreät palkit osoittavat
kunkin vastaanotetun satelliittisignaalin voimakkuuden (kunkin
satelliitin numero näkyy vastaavan palkin alapuolella).
Auto Pause -toiminnon käyttäminen
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt tai nopeutesi laskee tietyn arvon alle. Tämä
toiminto on hyödyllinen, jos matka sisältää liikennevaloja tai
muita paikkoja, joissa on hidastettava tai pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Pause.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukautettu nopeus voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
16
5 Tarvittaessa voit mukauttaa valinnaisia aikatietokenttiä
(Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 16).
Kokonaisaika näkyy Aika - kulunut -kentässä, mukaan lukien
aika pysäytettynä.
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tiettyyn
sijaintiin automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla voit
helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi pitkässä
nousussa tai pikamatkoilla). Matkojen aikana voit aloittaa uuden
kierroksen kaikissa reitin kierrossijainneissa käyttämällä
Sijainnin mukaan -asetusta.
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Sijainnin mukaan > Kierros:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Vain Lap-painallus voit käynnistää
kierroslaskurin aina, kun valitset
ja aina, kun ohitat
kyseisen paikan uudelleen.
• Valitsemalla Start ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
GPS-sijainnissa, jossa valitset
ja missä tahansa
matkan sijainnissa, jossa valitset
.
• Valitsemalla Mark ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
tietyssä, ennen matkaa merkityssä GPS-sijainnissa ja
missä tahansa matkan sijainnissa, jossa valitset
.
5 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 16).
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti
tietyn matkan päähän. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti
vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi 10 mailin tai 40
kilometrin välein).
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Matkan mukaan > Kierros:.
4 Määritä arvo.
5 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 16).
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Automaattisella vierityksellä voit katsoa automaattisesti kaikki
harjoitustietosivut, kun ajanotto on käynnissä.
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen
vieritys.
4 Valitse näyttönopeus.
Aloitusilmoituksen muuttaminen
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti, kun laite on löytänyt
satelliitteja ja on liikkeessä. Se toimii muistutuksena käynnistää
ajanotto, jotta voit tallentaa matkatiedot.
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Aloitusilmoitus.
4 Valitse tarvittaessa Aloitusilmoitustila.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Kerran.
• Valitsemalla Toisto > Toiston viive voit määrittää, miten
pitkän ajan kuluttua muistutus näkyy.
Laitteen mukauttaminen
Laitteen tiedot
Järjestelmäasetukset
Valitse > Järjestelmä.
• Näyttöasetukset (Näyttöasetukset, sivu 17)
• Tiedontallennusasetukset (Tiedontallennusasetukset,
sivu 17)
• Yksikköasetukset (Mittayksiköiden määrittäminen, sivu 17)
• Ääniasetukset (Laitteen merkkiäänten määrittäminen,
sivu 17)
• Kieliasetukset (Laitteen kielen vaihtaminen, sivu 17)
• Määritysasetukset (Kokoonpanoasetusten muuttaminen,
sivu 17)
Näyttöasetukset
Valitse > Järjestelmä > Näyttö.
Automaattinen kirkkaus: säätää taustavalon kirkkauden
automaattisesti ympäristön valon mukaan.
Taustavalon aika: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Jos
valitset Automaatt., laite valitsee päivä- ja yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Suunta: valitsee laitteen näyttösuunnaksi pysty- tai vaakatilan.
Kuvankaappaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Tekniset tiedot
Edge - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
15 tuntia, tavallinen käyttö
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 40 ºC (32 - 104 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Langaton Bluetooth Smart tekniikka
Langaton Wi‑Fi tekniikka
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sykemittarin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Enintään 4,5 vuotta (käyttö 1 h / päivä)
Vedenkestävyys
3 ATM*
HUOMAUTUS: tämä laite ei lähetä syketietoja
uinnin aikana.
Käyttölämpötila
-5 - 50 °C (23 - 122 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Tiedontallennusasetukset
Valitse > Järjestelmä > Tiedon tallennus.
Tallenna:: määrittää tietojen tallennuspaikan (Tietojen
tallennuspaikan muuttaminen, sivu 12).
Tallennusväli: määrittää, miten laite tallentaa toimintotietoja.
Älykäs tallentaa pisteet, joissa suunta, nopeus tai syke
muuttuu. 1 s valinnalla pisteet tallentuvat sekunnin välein.
Tämä vaihtoehto tallentaa toiminnon hyvin yksityiskohtaisesti,
mutta tiedoston koko on myös suurempi.
Poljinnop. keskiarvo: määrittää, sisällyttääkö laite
poljinnopeustietoihin nolla-arvot, joita ilmenee, kun et polje
(Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot, sivu 8).
Voiman keskiarvo: määrittää, sisällyttääkö laite voimatietoihin
nolla-arvot, joita ilmenee, kun et polje (Poljinnopeuden tai
voiman tietojen keskiarvot, sivu 8).
Mittayksiköiden määrittäminen
Voit mukauttaa matkan, nopeuden, korkeuden, lämpötilan,
painon, sijaintimuodon ja aikamuodon mittayksiköitä.
1 Valitse > Järjestelmä > Yksikkö.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö asetusta varten.
Laitteen merkkiäänten määrittäminen
Valitse aloitusnäytössä
> Järjestelmä > Äänet.
Laitteen kielen vaihtaminen
Valitse aloitusnäytössä
> Järjestelmä > Kieli.
Kokoonpanoasetusten muuttaminen
Voit muuttaa kaikkia asetuksia, jotka määritit alkumäärityksen
aikana.
1 Valitse > Järjestelmä > Laitteen nollaus > Alkumääritys.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Aikavyöhykkeet
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja tai synkronoit
älypuhelimen kanssa, laite havaitsee aikavyöhykkeen ja
kellonajan automaattisesti.
Laitteen tiedot
*Laite kestää painetta, joka vastaa 30 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Noin 12 kuukautta (1 tunti päivässä)
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Vesiluokitus
1 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Sykevyön huoltaminen
HUOMAUTUS
Irrota moduuli, ennen kuin peset hihnan.
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
• Katso yksityiskohtaiset pesuohjeet osoitteesta
www.garmin.com/HRMcare.
17
•
•
•
•
Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.
Pese hihna pesukoneessa seitsemän käyttökerran välein.
Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.
Kun kuivaat hihnaa, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
• Voit pidentää sykevyön käyttöikää irrottamalla moduulin, kun
et käytä sitä.
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
Säilytä akku poissa lasten ulottuvilta.
Älä koskaan laita akkuja suuhun. Jos joku on nielaissut akun,
ota yhteys lääkäriin tai paikalliseen myrkytyskeskukseen.
Vaihdettavat nappiparistot saattavat sisältää
perkloraattimateriaalia. Saattaa vaatia erityiskäsittelyä.
Lisätietoja on osoitteessa www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
HUOMIO
Kysy lisätietoja akkujen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
Sykevyön pariston vaihtaminen
1 Irrota ristipääruuvitaltalla moduulin taustapuolella olevat neljä
ruuvia.
2 Irrota kansi ja paristo.
4 Odota 30 sekuntia.
5 Aseta uusi paristo kanteen navat oikeinpäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
6 Käännä kantta myötäpäivään, kunnes merkki osoittaa
lukitusasentoa.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää punaisena ja vihreänä
muutaman sekunnin ajan, kun paristo on vaihdettu. Kun
merkkivalo välähtää vihreänä ja lakkaa vilkkumasta, laite on
aktiivinen ja valmis lähettämään tietoja.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Paina -painiketta 10 sekunnin ajan.
Laite nollautuu ja käynnistyy.
Käyttäjätietojen poistaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot,
muttei historiatietoja.
Valitse > Järjestelmä > Laitteen nollaus >
Tehdasnollaus.
Akunkeston maksimoiminen
3 Odota 30 sekuntia.
4 Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
5 Kiinnitä takakansi ja ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liian tiukalle.
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, tee tarvittaessa pariliitos
sen ja laitteen välille uudelleen.
Nopeus- ja poljinanturin pariston vaihtaminen
• Vähennä taustavaloa tai sen aikakatkaisun arvoa
(Taustavalon käyttäminen, sivu 2).
• Valitse tallennusväliksi Älykäs (Tiedontallennusasetukset,
sivu 17).
• Ota käyttöön Automaattinen lepotila -toiminto
(Automaattisen lepotilan käyttäminen, sivu 18).
• Poista langaton Bluetooth toiminto käytöstä (Bluetooth
asetukset, sivu 15).
• Poista langattomat yhteydet käytöstä (Wi‑Fi asetukset,
sivu 15).
Automaattisen lepotilan käyttäminen
merkkivalo välähtää punaisena kahden kierroksen jälkeen
merkiksi siitä, että paristo on lähes lopussa.
1 Etsi anturin takaosassa oleva pyöreä paristokotelon kansi À.
Automaattisen lepotilan avulla voit siirtää laitteen lepotilaan
automaattisesti, kun laitetta ei ole käytetty 5 minuuttiin. Lepotilan
aikana näyttö on sammuksissa ja ANT+ anturien, Bluetooth
toiminnon ja GPS-toiminnon yhteys on katkaistu. Wi‑Fi toimii,
vaikka laite on lepotilassa.
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen
lepotila.
2 Käännä kantta vastapäivään, kunnes merkki osoittaa
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
avausasentoa ja kansi on löystynyt sen verran, että sen voi
irrottaa.
3 Irrota kansi ja paristo Á.
VIHJE: voit irrottaa pariston kannesta teipinpalalla  tai
magneetilla.
18
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
◦ Yhdistä laite Garmin Connect tiliisi langattoman Wi‑Fi
verkon kautta.
Vianmääritys
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Lisätietojen saaminen
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Lämpötilalukemat
Laitteen näyttämä lämpötila voi olla todellista ilman lämpötilaa
suurempi, jos laite on suorassa auringonpaisteessa tai
kädessäsi tai jos laitetta ladataan ulkoisen akkupakkauksen
avulla. Lisäksi laite ei mukaudu lämpötilan merkittäviin
muutoksiin välittömästi.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota ja
käyttöoikeussopimusta.
Valitse aloitusnäytössä > Järjestelmä > Tietoja.
O-renkaat
Telineisiin on saatavilla vaihtohihnat (O-renkaat).
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin jälleenmyyjään.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express (www.garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Kartta- tai kenttäpäivitykset
Ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
Seuraa
näytön ohjeita.
2
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.
HUOMAUTUS: jos olet jo käyttänyt Garmin Express laitetta
Wi‑Fi yhteyksien määrittämiseen laitteessa, Garmin Connect
voi ladata saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset
automaattisesti laitteeseen, kun se muodostaa Wi‑Fi
yhteyden.
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan ANT+
lisävarusteita.
Aika: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Aikaa jäljellä: näyttää harjoituksen aikana, kuinka paljon aikaa
on jäljellä, kun käytössä on aikatavoite.
Liite
Aika istuen: nykyisen suorituksen aika poljettaessa istuen.
Aika - keskimäärin/kierros: nykyisen suorituksen
keskimääräinen kierrosaika.
Aika - kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Aika - kulunut: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudestaan ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Aika määränp: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seisten: nykyisen suorituksen aika poljettaessa seisoen.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Akun tila: pyöränvalon akun jäljellä oleva virta.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auring.nousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Di2-akun taso: Di2 anturin akun jäljellä oleva lataus.
Etäisyys määränpäähän: jäljellä oleva matka määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Etuvaihde: pyörän etuvaihde vaihteen asentoanturista.
GPS-signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/- 3,65 m (12 jalkaa).
Harjoitusvaihe: harjoituksen aikana nykyinen vaihe vaiheiden
kokonaismäärästä.
Harjoitusvastuksen vastus: sisäkuntopyörän asettama vastus.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kellonaika: nykyinen kellonaika nykyisen sijaintisi ja aikaasetusten perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kierroksen aika istuen: nykyisen kierroksen aika poljettaessa
istuen.
Kierroksen aika seisoen: nykyisen kierroksen aika poljettaessa
seisoen.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulutettavat kalorit: näyttää harjoituksen aikana, kuinka paljon
kulutettavia kaloreita on jäljellä, kun käytössä on kaloritavoite.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Lasku yhteensä: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Määränpään sijainti: viimeinen reitin tai harjoituksen piste.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Matkaa jäljellä: näyttää harjoituksen tai reitin aikana, kuinka
paljon matkaa on jäljellä, kun käytössä on matkatavoite.
Matka harjoituspisteelle: jäljellä oleva etäisyys reitin
seuraavaan pisteeseen.
Matka - kierros: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
19
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Matka seur.: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matka - viimeinen kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
aikana kuljettu matka.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeus - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskimääräinen
nopeus.
Nopeus - kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Nopeus - maksimi: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Nopeus - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Nousunopeus 30s: pystynopeuden 30 sekunnin
keskimääräinen liikenopeus.
POK: poikkeama osan keskikohdasta. Poikkeama osan
keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa käytät voimaa.
POK - keskiarvo: nykyisen suorituksen keskiarvoinen
poikkeama osan keskikohdasta.
POK - kierros: nykyisen kierroksen keskiarvoinen poikkeama
osan keskikohdasta.
Poljennan tasaisuus: sen mitta, miten tasaisesti ajaja käyttää
voimaa kunkin poljinkierroksen aikana.
Poljinnopeus: poljinkammen kierrosten määrä minuutissa. Laite
on liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin,
jotta tiedot saa näkyviin.
Poljinnopeus - keskimäärin: nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Poljinnopeus - kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen
poljinnopeus.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Saapumisaika seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
seuraavaan reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen
paikalliseen aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Seuraavan sijainti: seuraava reitin tai harjoituksen piste.
SY - %max.: prosenttiosuus maksimisykkeestä.
SY - %SYV: sykereservin prosenttiarvo (maksimisyke miinus
leposyke).
SY-kaavio: viivadiagrammi, joka osoittaa nykyisen sykealueesi
(1–5).
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
SY - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskisyke.
SY - keskimäärin %max.: nykyisen suorituksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
SY - keskimäärin %SYV: nykyisen suorituksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
SY - kierros: nykyisen kierroksen keskisyke.
SY - kierros %max.: nykyisen kierroksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
SY - kierros %SYV: nykyisen kierroksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
SY - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen keskisyke.
Takavaihde: pyörän takavaihde vaihteen asentoanturista.
Tasap. - 3 s keskim.: oikean/vasemman voiman tasapainon 3
sekunnin keskiarvo.
Tasapaino: nykyinen oikean/vasemman voiman tasapaino.
20
Tasapaino - 10 s keskim.: oikean/vasemman voiman
tasapainon 10 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino - 30 s keskim.: oikean/vasemman voiman
tasapainon 30 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino - keskimäärin: nykyisen suorituksen oikean/
vasemman voiman tasapainon keskiarvo.
Tasapaino - kierros: nykyisen kierroksen oikean/vasemman
voiman tasapainon keskiarvo.
Taso: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna etäisyydellä).
Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa) 60 metrin (200
jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.
Tavoitesyke: näyttää harjoituksen aikana sykemäärän, jonka
olet yli tai ali tavoitesykkeen.
Tavoitevoima: kohteen voimantuotto harjoituksen aikana.
Toistoja jäljellä: jäljellä olevien toistojen määrä harjoituksen
aikana.
Vääntömomentin teho: ajajan polkemistehokkuus.
Vaihteet: pyörän etu- ja takavaihteet vaihteen asentoanturista.
Välityssuhde: vaihteen asentoanturin havaitsema hampaiden
määrä pyörän etu- ja takavaihteissa.
Valokeilan kulman tila: etuvalon valokeilan tila.
Valotila: valoverkoston määritystila.
Var. yhdist.: Pyörän vaihdeyhdistelmä vaihteen asentoanturista.
Varusteen akku: vaihteen asentoanturin akun lataustila.
Voima: nykyinen voimantuotto watteina.
Voima - %FTP: nykyinen voimantuotto prosentteina
kynnystehosta.
Voima - 10 s keskimäärin: voimantuoton 10 sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima - 30 s keskimäärin: voimantuoton 30 sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima - 3 s keskimäärin: voimantuoton kolmen sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima-alue: nykyinen voimantuottoalue (1–7) FTP-asetusten tai
mukautettujen asetusten perusteella.
Voima - IF: nykyisen suorituksen Intensity Factor™.
Voima - keskimäärin: nykyisen suorituksen voimantuoton
keskiarvo.
Voima - kierroksen maksimi: nykyisen kierroksen
voimantuoton huippu.
Voima - kierros: nykyisen kierroksen voimantuoton keskiarvo.
Voima - kJ: tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä
kilojouleina.
Voima - maksimi: nykyisen suorituksen voimantuoton huippu.
Voima - NP: nykyisen suorituksen Normalized Power™.
Voima - NP kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen
Normalized Power.
Voima - NP viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen Normalized Power.
Voima - TSS: nykyisen suorituksen Training Stress Score™.
Voimav. - oik. keskiarvo: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimav. - vas. keskiarvo: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - o.: oikean jalan nykyinen voimavaiheen kulma.
Voimavaihe on se poljinkierroksen kohta, joka tuottaa
positiivista voimaa.
Voimavaihe - o. huippu: oikean jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla tuotat eniten liikevoimaa.
Liite
Voimavaihe - o. huippuka.: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - o. kierros: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voimavaihe - v.: vasemman jalan nykyinen voimavaiheen
kulma. Voimavaihe on se poljinkierroksen kohta, joka tuottaa
positiivista voimaa.
Voimavaihe - v. huippu: vasemman jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla tuotat eniten liikevoimaa.
Voimavaihe - v. huippuka: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - v. kierros: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voima - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
voimantuoton keskiarvo.
Voima - W/kg: voiman määrä mitattuna watteina/kilogramma.
Vv. - o. huippukierros: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Vv. - v. huippukierros: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Yhdistetyt valot: yhdistettyjen valojen lukumäärä.
FTP-luokitukset
Taulukossa on esitetty kynnystehon (FTP) luokitukset
sukupuolen mukaan.
Miehet
wattia/kilogramma (W/kg)
Ylivertainen
vähintään 5,05
Erinomainen
3,93 - 5,04
Hyvä
2,79 - 3,92
Kohtuullinen
2,23 - 2,78
Harjaantumaton
alle 2,23
Naiset
wattia/kilogramma (W/kg)
Ylivertainen
vähintään 4,30
Erinomainen
3,33 - 4,29
Hyvä
2,36 - 3,32
Kohtuullinen
1,90 - 2,35
Harjaantumaton
alle 1,90
FTP-luokitukset perustuvat Hunter Allenin ja Andrew Cogganin
(FT) tutkimukseen Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset
Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Erinomainen
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hyvä
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Kohtuullinen
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Heikko
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Naiset
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Erinomainen
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hyvä
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Kohtuullinen
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Heikko
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.
Renkaan koko ja ympärysmitta
Renkaan koko
L (mm)
Renkaan koko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo
ei ole kattava. Voit käyttää myös Internetissä olevia laskimia.
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
Renkaan koko
L (mm)
20 × 1-3/8
1615
12 × 1,75
935
22 × 1-3/8
1770
14 × 1,5
1020
22 × 1-1/2
1785
1055
24 × 1
1753
1185
24 × 3/4 Tubular
1785
1195
24 × 1-1/8
1795
1340
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
14 × 1,75
16 × 1,5
16 × 1,75
18 × 1,5
Liite
21
Renkaan koko
L (mm)
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C Tubular
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
22
Liite
Hakemisto
A
aika, hälytykset 3
aika-asetukset 17
aikavyöhykkeet 17
ajanotto 2, 10
ajastin 3
akku
tyyppi 1
vaihtaminen 18
aktiivikuntoilija 15
alkumääritys 17
aloitusilmoitus 16
alueet
aika 17
virta 9
ANT+ anturit 2, 6, 9, 10
kuntoilulaitteet 6
pariliitos 9
asentaminen 1, 8
asetukset 2, 9, 14, 15, 17
laite 17
Auto Lap 16
Auto Pause 16
automaattinen lepotila 18
automaattinen vieritys 16
B
Bluetooth tekniikka 11, 12, 15
C
Connect IQ 15
E
etäisyys, hälytykset 3
G
Garmin Connect 3–6, 10, 11, 15
Garmin Express 11
laitteen rekisteröiminen 19
ohjelmiston päivittäminen 19
Garminin hakemisto 10
GPS
lopettaminen 16
satelliittisivu 16
signaali 2, 18
H
harjoitukset 3, 4
lataaminen 3
luominen 3
muokkaaminen 4
poistaminen 4
harjoitus
näytöt 16
ohjelmat 6
sivut 3
hihnat 19
historia 3, 10
lähettäminen tietokoneeseen 11
poistaminen 10
hälytykset 3
J
järjestelmäasetukset 17
K
kalenteri 6
kalibroiminen, voimamittari 9
kalori, hälytykset 3
kartat 4
asetukset 14
ostaminen 14
paikkojen etsiminen 13
päivittäminen 19
suunta 14
topografinen 14
zoomaa 14
kellotaulut 15
Hakemisto
kentät 5
muokkaaminen 5
kieli 17
kierrokset 2
kohdepisteet 14
etsiminen 13
koordinaatit 13
korkeus 16
korkeusmittari, kalibroiminen 16
kuvakkeet 2
käyttäjäprofiili 2, 15
käyttäjätiedot, poistaminen 12
L
laite
huolto 17
nollaaminen 18
laitteen asetusten nollaaminen 18
laitteen kiinnittäminen 1
laitteen mukauttaminen 16
laitteen puhdistaminen 17
laitteen rekisteröiminen 19
laitteen tunnus 19
lepotila 18
lisävarusteet 6, 9, 19
lukitseminen, näyttö 2
lämpötila 19
M
Maksimaalinen hapenottokyky 7, 21
microSD kortti. Katso muistikortti
mittayksiköt 17
muistikortti 12
N
navigointi 12, 13
lopettaminen 13
palaa alkuun 13
nopeus- ja poljinanturit 8, 18
nopeus- ja poljinnopeustunnistimet 8
näyttö 17
näyttöasetukset 17
näytön painikkeet 2
O
O-renkaat. Katso hihnat
ohjelmisto
päivittäminen 19
versio 19
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 19, 22
omat ennätykset 6
poistaminen 6
osoitteet, etsiminen 13
osuudet 5
poistaminen 6
P
paikkojen etsiminen 14
osoitteet 14
sijainnin lähellä 14
painikkeet 2
palaa alkuun 13
palautuminen 7
pariliitos 2, 11
ANT+ anturit 9
paristo
lataaminen 1
maksimoiminen 18
vaihtaminen 18
pariston vaihtaminen 18
poikkeama osan keskikohdasta 9
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 12, 18
poljinnopeus 8
hälytykset 3
polkimet 9
profiilit 15
käyttäjä 15
pyöräily 7
pyöräilyn dynamiikka 9
pyöräkoot 21
päivitykset, ohjelmisto 19
R
reitit 4, 5
asetukset 14
lataaminen 4
luominen 13, 14
muokkaaminen 4
poistaminen 5
reittipisteet, projisoiminen 13
S
satelliittisignaalit 2, 18
satelliittisivu 16
siirtäminen, tiedostot 12
sijainnit 12
haku 14
löytäminen kartan avulla 13
muokkaaminen 13
poistaminen 13
sisäharjoittelu 6
sovellukset 11, 15
suoritusten tallentaminen 3
syke
alueet 7, 8, 21
hälytykset 3
mittari 6–8, 17, 18
T
taustavalo 2, 17
tekniset tiedot 17
tiedontallennus 12, 17
tiedostot, siirtäminen 12
tiedot
näytöt 16
siirtäminen 11, 12
tallentaminen 11
tietojen keskiarvot 8
tietojen tallentaminen 11, 12
tietokentät 15, 16, 19
tietokone, yhdistäminen 12
topografiset kartat 14
tuotteen rekisteröiminen 19
U
USB 19
irrottaminen 12
V
vaaka 10
vianmääritys 8, 18, 19
virta 9
Virtual Partner 4, 5
voima 6
alueet 9
hälytykset 3
mittarit 7, 9, 10, 21
voima (teho), metriä 8, 9
voimavaihe 9
W
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 15, 19
yhdistäminen 11
widgetit 15
Ä
älykäs tallennus 12
älypuhelin 2, 11, 15
äänet 17
23
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising