Volvo | S60 Cross Country | Quick Guide | Volvo S60 Cross Country 2017 Early Quick Guide

Volvo S60 Cross Country 2017 Early Quick Guide
QUICK GUIDE
KÖSZÖNTJÜK ÚJ VOLVÓJÁBAN!
Ez a mappa az Ön autójának legáltalánosabb funkcióit tartalmazza. A kezelési útmutató és egyéb
kézikönyvek tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az összes figyelmeztető, fontos és magyarázó
szöveget.
Az alábbi szimbólumok jelentése:
Az ábrák különböző részeinek jelölése.
Utasítások lépésről-lépésre.
A kezelési útmutató elolvasása különösen fontos.
Az elolvasandó figyelmeztető, fontos és tájékoztató szövegek az utolsó oldalon találhatók.
Az opcionális felszerelések csillaggal (*) vannak jelölve.
A kezelési útmutató nyomtatott kézikönyvként és digitálisan is rendelkezésre áll az autó képernyőjén,
az interneten és mobilalkalmazásként. A mobil alkalmazás tartalmazza a teljes kezelési útmutatót
valamint oktatófilmeket tartalmaz és számos keresési útvonallal rendelkezik szövegekkel és képekkel. A
mobilalkalmazás az App Store vagy Google Play áruházból tölthető le mobil eszközökre.
Többet tudhat meg autójáról a www.volvocars.com weboldalon.
01 Elindulás és vezetés
04 Funkciók az autóban
Távvezérlős kulcs
Keyless* zárrendszer
A motor beindítása és leállítása
Rögzítőfék
Ablaktörlők
Gumiabroncsnyomás-figyelés*
A klímarendszer kezelőszervei
Fényszóróvezérlés
Kombinált műszerfal
Infotainment rendszer
Telefon*
Internet*
Külső audioeszköz
A középkonzol gombjai
Beállítások a menürendszerben
Műhely/előjegyzési szolgáltatás*
ECO*
02 Vezetési támogatás az autóban
Parkolósegéd*
Sávtartó segéd*
Start/Stop funkció*
Gyalogosvédelem*
03 Járművezetői környezet
Az ülés beállítása
A kormánykerék beállítása
05 Tanácsok
Üzemanyagtöltés
Autóápolás
Tárolóhelyek
AUX/USB* és 12 voltos aljzatok
Hogyan működik a távvezérlős kulcs?
01
Nyitja az ajtókat és a csomagtérfedelet és
hatástalanítja a riasztót. A funkció a MY CAR
menüben állítható be.
Zárja az ajtókat és a csomagtérfedelet és élesíti a
riasztót.
Megközelítő világítás időtartama.
Egy megnyomással nyitja a csomagtérfedelet, két
megnyomással kissé felnyitja azt.
Információk*.
Pánik funkció.
A távvezérlős kulcs beállításokat is tárolhat, többek
között a külső tükrökre és az elektromos
vezetőülés helyzetére vonatkozóan* – lásd a
kezelési útmutatót.
Hogyan muködik a Keyless* zárrendszer?
01
A távvezérlős kulcs például egész idő alatt zsebben
maradhat.
Zárás és a riasztó élesítése
–– Érintse meg valamelyik külső ajtókilincs hátsó
részét vagy nyomja meg enyhén a csomagtérfedél
kisebb gumírozott gombját.
Nyitás és a riasztó hatástalanítása
–– Fogja meg az ajtókilincset és nyissa ki az
ajtót a szokásos módon vagy nyomja meg a
csomagtérfedél nagyobb gumírozott gombját.
Hogyan indíthatom be és állíthatom le a motort? 01
Indítás
Nyomja a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba
(Keyless vezetésre* nem vonatkozik).
A manuális fokozatváltáshoz, nyomja be a
tengelykapcsoló-pedált. Az automatikus
fokozatváltáshoz, nyomja be a fékpedált.
Röviden nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot.
Leállítás
Röviden nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot.
Vegye ki a távvezérlős kulcsot a
gyújtáskapcsolóból (nem vonatkozik a
Keyless vezetésre*).
Hogyan használjam a rögzítőféket?
01
Aktiválás
–– Nyomja meg a PUSH LOCK/PULL RELEASE
kezelőszervet – a szimbólum villogni kezd. Amikor
folyamatosan világít, akkor a rögzítőfék aktív.
Kioldás
Nyomja be a fékpedált.
Húzza meg a PUSH LOCK/PULL RELEASE
kezelőszervet.
Automatikus kiengedés
–– Induljon el (az automata sebességváltóval felszerelt
autókban a biztonsági övnek becsatolva kell
lennie).
Hogyan kapcsoljam be az ablaktörlőket és az
01
esőérzékelőt*?
Mozdítsa lefelé a kart az ablaktörlők bekapcsolásához
vagy felfelé egy törléshez.
Esőérzékelő be/ki.
Az esőérzékelő érzékenységének vagy a szakaszos
működés késleltetésének szabályozása.
Az ablaktörlő lapátok felemeléséhez azoknak
szerviz állásban kell lenniük – lásd kezelési
útmutató.
Hogyan kalibráljam a gumiabroncsnyomásfigyelő rendszert (TM)?
01
Kerékcsere vagy a gumiabroncsnyomás módosítását
követően mindig kalibrálásra van szükség. Ha világít a
lámpa, akkor ellenőrizni kell a gumiabroncsnyomást, és
kalibrálni kell a rendszert. Járjon el az alábbiak szerint:
A gyújtás kikapcsolt állapotában, fújja fel az
összes kereket a vezető oldali ajtóoszlop
gumiabroncscímkéjén feltüntetett értékeknek
megfelelően.
Indítsa be az autót. A MY CAR forrás normál
nézetében, nyomja meg az OK/MENU gombot.
Válassza ki a Gumiabr. figyelése >
Keréknyomás kalibrálása lehetőséget, és
nyomja meg az OK/MENU gombot.
A kalibrálás az autó vezetése közben megy
végbe.
Hogyan használjam a parkolósegédet (PAP)*? 02
A PAP ellenőrzi a rendelkezésre álló helyet, majd
bekormányozza az autót. Az Ön feladata az autó
környezetének figyelése, a fokozatváltás, a sebesség
szabályozása és a fékezés/megállás.
Aktiválja a PAP rendszert a gomb egyszeri
megnyomásával. Ne vezessen 30 km/h
sebességnél gyorsabban (20 mph).
Kövesse a kombinált műszerfalon megjelenő
utasításokat.
Készüljön fel az autó megállítására, amikor az
ábra és a szöveg ezt javasolja.
Mi a sávtartó asszisztens (LKA)* funkciója?
02
Ha az autó egy oldalvonal keresztezésére készül,
akkor az LKA aktívan visszakormányoz a sávba a
kormánykerékre ható enyhe kormányzási erővel. Ha
az autó keresztez egy oldalvonalat, akkor az LKA a
kormánykerék finom rezgésével figyelmeztet.
–– Aktiválja az LKA rendszert a gomb egyszeri
megnyomásával.
Hogyan használjam a Start/Stop funkciót*?
02
Manuális sebességváltó
A motor leállítása: Nyomja be a tengelykapcsolót,
mozdítsa üres állásba a kapcsolókart, és engedje fel a
tengelykapcsoló-pedált.
A motor beindítása: Nyomja be a tengelykapcsoló-pedált.
Automata sebességváltó
A motor leállítása: Állítsa meg az autót a fékpedállal,
majd tartsa fenn a féknyomást.
A motor beindítása: Engedje fel a fékpedál nyomását.
A gomb világító lámpája jelzi, hogy a funkció aktív.
Hogyan működik a gyalogosvédelem*?
02
Az autó ütközésfigyelmeztető rendszerrel rendelkezik
automatikus fékezés és gyalogos és kerékpárosfelismerés funkcióval, amely figyelmeztet, fékez és/
vagy megáll a járművek, kerékpárosok és gyalogosok
észlelésekor.
A funkció csak segítség és nem minden
helyzetben működik – például nem látja oldalról a
kerékpárosokat, a 80 centiméternél alacsonyabb vagy
a részlegesen takarásban lévő gyalogosokat.
Fontos a funkció működésének megértése –
lásd kezelési útmutató.
Hogyan állítsam be az ülést?
Az üléspárna elejének felemelése/leengedése.
Az ülés emelése/süllyesztése.
Az ülés előre/hátra mozgatása.
Az üléstámla döntése.
A deréktámasz* beállítása.
Az elektromos ülés beállításainak tárolása*.
Az elektromos ülés memóriagombjai*.
Beállítás tárolása:
Tartsa nyomva a gombot a beállítások tárolásához,
miközben megnyomja az egyik memóriagombot.
Tartsa nyomva a gombokat, amíg hangjelzést nem
hall, és egy szöveg nem jelenik meg a kombinált
műszerfalon. Ezzel tárolja az ülés és a külső tükrök
helyzetét. A deréktámasz helyzete nem kerül
tárolásra.
A külső tükrök és az elektromos ülés memóriabeállításai (a deréktámasz kivételével) a
távvezérlős kulcsban* is tárolhatók – lásd
kezelési útmutató.
03
Hogyan állítsam be a kormánykereket?
03
Oldja ki a kormányzárat.
Állítsa a kormánykereket előre/hátra és fel/le.
Rögzítse a kormánykereket.
Hogyan szabályozhatom a hőmérsékletet?
04
Forgassa az egyedi hőmérsékletek beállításához
az utastér bal/jobb oldali részében. A kijelző a
beállított hőmérséklet mutatja.
Nyomja meg az AUTO gombot a levegőelosztás
és egyéb funkciók automatikus szabályozásához.
A kijelző az AUTOM. KLÍMA szöveget mutatja.
Tanács: Az AUTO üzemmód javasolt az optimális
klímakomfort eléréséhez. A ventilátor-fordulatszám és
a levegőelosztás módosításakor az AUTO üzemmód
kikapcsol.
Hogyan párátlanítsam a szélvédőt?
04
Nyomja meg a szélvédő elektromos fűtésének*
bekapcsolásához - a kijelzőn világít az (1)
szimbólum.
A következő megnyomás maximális
levegőáramlást irányít a szélvédő és az
oldalablakokra - világít az (1) és (2) szimbólum.
A következő megnyomás mindkét funkciót
kikapcsolja – egyik szimbólum sem világít.
Elektromos fűtés nélkül: Nyomja meg a levegőáramlás
bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Hogyan működik a fényszóróvezérlés
automata üzemmódja?
04
Az AUTO üzemmód az alábbi lehetőségeket kínálja:
• A nappali világítás automatikusan vált a nappali
lámpák és a tompított fényszóró között.
• A távolsági fényszóró a tompított fényszóró
bekapcsolt állapotában aktiválható.
• Használható az aktív távolsági fényszóró (AHB)*,
amely automatikusan be- és kikapcsolja a távolsági
fényszórót vagy a közlekedési feltételeknek
megfelelően alkalmazza a távolsági fényszóró
működését.
• Alagútészlelés* bekapcsolva.
Hogyan kezeljem a fedélzeti számítógépet?
04
OK - megnyitja a műszerfal menüit, üzeneteket
erősít meg vagy menüpontokat választ ki.
A forgókapcsolóval mozoghat a menüpontok
között vagy a fedélzeti számítógép menüpontjai
között.
A RESET gomb visszaállítja a fedélzeti
számítógép kiválasztott lépésének adatait vagy
visszalép a menüszerkezetben.
Hogyan nullázhatom le a napi kilométerszámlálót?
Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló
forgókapcsolóját a T1 vagy T2 napi kilométerszámláló mutatásához.
Nyomja meg hosszan a RESET gombot a
mutatott napi kilométer-számláló nullázásához.
04
Hogyan kapcsolhatom be és ki az
infotainment rendszert?
04
Egy rövid megnyomás aktiválja a rendszert.
Egy hosszú megnyomás (a képernyő
kikapcsolásáig) kikapcsolja azt.
Az audio kikapcsolásához: Nyomja meg röviden - a
következő megnyomás visszakapcsolja.
Ne feledje, hogy a teljes Sensus rendszer (beleértve a
navigáció* és telefon funkciókat*) egyszerre kapcsol
be/ki.
Hogyan navigálhatok az infotainment
rendszerben?
04
Nyomja meg a RADIO, MEDIA, MY CAR,
NAV*, TEL* vagy * lehetőséget a fő forrás
kiválasztásához. Ebben az üzemmódban az utolsó
aktív forrás normál nézete jelenik meg.
Nyomja meg az OK/MENU gombot vagy a
kormánykerék forgókapcsolóját* a kiválasztott
forrás főmenüjének eléréséhez.
Forgassa a TUNE gombot vagy a forgókapcsolót
a navigáláshoz a menükben.
Nyomja meg az OK/MENU gombot vagy a
forgókapcsolót egy elem kiválasztásához a
menükben.
Röviden nyomja meg az EXIT gombot a
visszalépéshez a menürendszerben, egy funkció
törléséhez vagy bevitt karakterek törléséhez.
Nyomja meg hosszan az EXIT gombot a
visszatéréshez a normál nézethez vagy a normál
nézetből a fő forrás nézethez.
Tanácsok:
Menjen a gyorsmenühöz a normál nézetből, nyomja
meg egyszer a fő forrás gombot. Nyomja meg újra,
hogy visszatérjen a normál nézethez.
A rendszer használatával kapcsolatos további
tájékoztatásért – lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan csatlakoztathatok Bluetooth® telefont*? 04
A telefon forrás normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot.
Válassza az Autó észlelhetõvé tétele lehetőséget,
és erősítse meg az OK/MENU gombbal.
Aktiválja a mobiltelefon Bluetooth® funkcióját.
Keresse meg és csatlakoztassa az autót a
telefonhoz.
Kövesse a mobiltelefonon és a képernyőn
megjelenő utasításokat.
A telefon most csatlakoztatva van és vezérelhető az
autóval.
Ha a telefon regisztrálása nem sikerül – lásd
kezelési útmutató.
Hogyan csatlakozhatok az internethez*?
04
Csatlakoztassa a mobiltelefont Bluetooth®
kapcsolaton vagy aktiválja a telefonon a
Wi-Fi internetmegosztást. Az autómodemes
kapcsolathoz, helyezze a SIM-kártyát a
kesztyűtartóban található foglalatba.
A MY CAR forrás normál nézetében nyomja
meg az OK/MENU gombot, válassza ki a
Beállítások > Internetbeállítások > Kapcsolat
ezen keresztül: menüpontot. Válasszon egy
csatlakozási lehetőséget.
Wi-Fi: csatlakozzon egy hálózathoz, és írja
be annak jelszavát. Autómodem: írja be a
SIM-kártya PIN-kódját.
A csatlakoztatással kapcsolatos további
tájékoztatásért - lásd a kezelési útmutatót.
Milyen szolgáltatásokat biztosít a Volvo ID*?
04
A Volvo ID az Ön járműhöz rendelt személyes
azonosítója, amely különböző szolgáltatásokhoz
biztosít hozzáférést, mint a My Volvo web és a címek
küldése interneten a térképszolgáltatásból közvetlenül
az autóhoz.
Az alábbiak szerint regisztrálhatja vagy kezelheti
Volvo ID azonosítóját:
Nyomja meg kétszer a csatlakozás gombot.
Válassza az Alkalmazások > Beállítások
lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A Volvo ID azonosítóval kapcsolatos további
tájékoztatásért - lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan használhatok alkalmazásokat, amikor
04
az autó csatlakoztatva van az internethez*?
Amikor az autó csatlakoztatva van az internethez,
akkor zeneszolgáltatások, internetrádió, navigációs
szolgáltatások alkalmazásai és egyszerű
webböngészők használhatók.
Nyomja meg a csatlakozás (Connect) gombot .
Válassza az Alkalmazások lehetőséget, és
nyomja meg az OK/MENU gombot az elérhető
alkalmazások megjelenítéséhez.
Válassza ki az alkalmazást, és erősítse meg az
OK/MENU kezelőszervvel.
Bizonyos alkalmazások az alkalmazáshoz/
szolgáltatóhoz tartozó különálló fiókkal történő
bejelentkezést igényelnek. Használja meglévő
fiókját vagy regisztráljon újra. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Hogyan indíthatok telefonhívást*?
04
A telefon forrás normál nézetében, vigye
be a kívánt számot vagy forgassa lefelé a
forgókapcsolót a kormánykeréken a telefonkönyv
és felfelé a híváslista eléréséhez.
Nyomja meg a forgókapcsolót a tárcsázáshoz.
A hívást az EXIT gomb megnyomásával szakíthatja
meg.
A telefonhívások indításának egyéb módjaival
kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan veszem fel a telefont*?
04
–– Nyomja meg a forgókapcsolót a bejövő hívások
fogadásához.
A hívást az EXIT gomb megnyomásával utasíthatja el/
szakíthatja meg.
A telefonhívások fogadásának egyéb módjaival
kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan csatlakoztathatok külső audioeszközt? 04
Csatlakoztasson külső eszközt a középkonzol
AUX vagy USB* csatlakozójához.
A média forrás normál nézetében, nyomja meg a
MEDIA gombot a középkonzolon.
Forgassa a TUNE gombot a kívánt audioforráshoz,
és nyomja meg az OK/MENU gombot.
Külső eszközök egyéb csatlakoztatási módjaival
kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan állíthatok be egy GPS* úti célt?
04
Nyomja meg a NAV gombot a navigációs
rendszer* elindításához - egy térkép jelenik meg.
Nyomja meg újra a NAV gombot, és válassza
a Cím beállítása lehetőséget az OK/MENU
gombbal.
Vigye be a keresési feltételt/keresési feltételeket a
karakterkerékkel vagy a középkonzol numerikus
billentyűzetével.
Ezután válassza ki az Egyes cél beállítása vagy
a Hozzáadás útpontként lehetőséget, és nyomja
meg az OK/MENU gombot.
A navigációs rendszer egyes piacok közötti
eltéréseivel kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.
Milyen beállítások hajthatók végre a
menürendszerben?
04
A MY CAR menüvel kezelheti a jármű számos
funkcióját, például az óra, a külső tükrök és a zárak
beállításait.
A használandó gombokat a korábbi, "Hogyan
navigáljak az infotainment rendszerben?" címszó alatt
találja.
Hogyan állítsam be az órát?
04
A MY CAR forrás normál nézetében, nyomja meg
az OK/MENU gombot.
Válassza a Beállítások > Rendszeropciók >
Idõbeállítások lehetőséget.
Forgassa a TUNE gombot az Automatikus idõ
lehetőséghez, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot az idő automatikus beállításához.
Ügyeljen arra, hogy a pillanatnyi helyet válassza ki a
helyes idő beállításához az autóban.
Hogyan hívhatom fel a műhelyt vagy
jegyezhetek elő szervizelést*?
04
–– A MY CAR forrás normál nézetében, nyomja meg
az OK/MENU gombot, és válassza a Szerviz és
javítás lehetőséget.
A Szerviz és javítás alatt információkat találhat a
kiválasztott műhelyről, amelyet a My Volvo Web
oldalon regisztrált. A Márkakereskedõ információi
alatt felhívhatja a műhelyt és időpont-egyeztetési
kérést küldhet (a My Volvo Web oldalon keresztül is
lehetséges). A műhely adatainak módosítására és a
műhely úti célként történő beállítására is lehetőség
van.
Csak bizonyos piacokra érvényes.
Mit tesz az ECO*?
04
Az ECO gomb megnyomása egy optimális
üzemanyag-gazdaságos vezetési programot aktivál,
amely, többek között, az alábbi változásokat foglalja
magában:
• Start/Stop – a motor automatikusan leállhat, mielőtt
az autó teljesen megállna.
• Eco Coast – a motorfék megszűnik, és az autó
gurul. A funkció automata sebességváltóval
felszerelt autókra érvényes.
• Bizonyos klíma funkciók kikapcsolása vagy
csökkentése.
Hogyan tankoljak?
05
–– Nyomja meg a gombot a világításpanelen az
üzemanyagtöltő fedél kinyitásához - a fedél a
gomb elengedésekor kinyílik.
A nyíl a kombinált műszerfal szimbólumán mutatja,
hogy az autó melyik oldalán helyezkedik el az
üzemanyagtöltő sapka.
Hogyan mossam az autót?
05
A kézi mosás kíméletesebb a fényezéshez, mint az
automata autómosók. A fényezés érzékenyebb is,
amikor még új. Ezért azt javasoljuk, hogy az első
néhány hónapban kézzel mossa új autóját.
Használjon tiszta vizet és mosószivacsot. Ne feledje,
hogy a szennyeződések és a por megkarcolhatják a
fényezést.
Hogyan tisztítsam a bőr kárpitokat*?
05
A bőr rendszeres ápolást igényel a jó megjelenésének
fenntartásához. Ezért a bőr kárpitozást évente 1-4
alkalommal kezelni kell Volvo bőrápoló készlet
használatával. A világos bőr kárpitozás előnyére
szolgál, ha megnedvesített ruhával hetente letörölgeti.
A Volvo bőrápoló készletet Volvo kereskedésekben
vásárolhatja meg.
Hol találhatók a tárolóhelyek?
05
Az ábrák az autó néhány tárolóhelyét mutatják.
A kezelési útmutatóban több tárolóhely
elhelyezkedését is megtalálja.
Hol találhatók az AUX/USB* és 12 voltos
aljzatok?
05
A távvezérlős kulcsnak legalább az I kulcshelyzetben
kell lennie, hogy az utastér 12 voltos aljzatai
működjenek. A csomagtér 12 voltos aljzata* mindig
aktív.
Hogyan muködik a Keyless* zárrendszer?
Kesztyű használata megakadályozhatja az ajtókilincsek Keyless funkciójának működését. Az elektromágneses mezők és az
árnyékolás zavarhatja a Keyless funkció működését. Ne helyezze/tárolja a távvezérlős kulcsot mobiltelefon vagy fémtárgyak
közelében.
Hogyan indíthatom be és állíthatom le a motort?
Hidegindítást követően az alapjárati fordulatszám a környezeti hőmérséklettől függetlenül magas. Ez a Volvo hatékony
kibocsátás-szabályozó rendszerének része. Hidegindításkor, bizonyos dízelmotorok késleltetve indulhatnak az előmelegítés
miatt.
Hogyan használjam a parkolósegédet (PAP)*?
A PAP nem minden helyzetben működik, de egyszerű és kiegészítő segítséget nyújt. Mindig a járművezető viseli a végső
felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és azért, hogy figyeljen a környezetére és a forgalom többi résztvevőjének
közelítésére vagy elhaladására, miközben parkol.
Mi a sávtartó segéd (LKA)* funkciója?
Az LKA csak egy járművezetői segédeszköz és nem minden helyzetben valamint forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett
működik. Mindig a jármű vezetője viseli a felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési
szabályok betartásáért.
Hogyan működik a gyalogosvédelem*?
A funkció nem képes minden helyzetben minden gyalogos észlelésére, és nem látja például a részlegesen takarásban lévő, a
testük körvonalait eltakaró ruházatot viselő vagy a 80 centiméternél alacsonyabb gyalogosokat. A funkció nem képes minden
helyzetben minden kerékpáros észlelésére, és nem látja például a részlegesen takarásban lévő, a testük körvonalait eltakaró
ruházatot viselő kerékpárosokat. Mindig a járművezető felelőssége, hogy a járművet helyes módon vezesse és a sebességnek
megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Hogyan állítsam be az ülést?
Mindig elindulás előtt állítsa be a vezetőülés megfelelő helyzetét – soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy az ülés rögzített
állapotban legyen, hogy megakadályozza a személyi sérüléseket erős fékezések vagy baleset esetén.
Hogyan csatlakozhatok az internethez*?
Az internet használata adatok átvitelével (adatforgalommal) jár, ami költségeket vonhat maga után. Az adatbarangolás
bekapcsolása további költségekkel járhat. Lépjen kapcsolatba hálózatüzemeltetőjével az adatforgalom költségével
kapcsolatban. Ha nem szeretné az autó minden beindításakor beírni a PIN-kódot, akkor kapcsolja ki a PIN-kódos zárolást az
Autómodem menüben a SIM-kártya letiltása menüpontban. Csatlakozás Wi-Fi kapcsolaton: Ne feledje, hogy bizonyos
telefonok kikapcsolják az internetmegosztást, miután megszűnik a kapcsolatuk az autóval. Az internetmegosztást ezért a
következő használat alkalmával újra be kell kapcsolni.
Hogyan tisztítsam a bőr kárpitokat*?
Bizonyos színezett ruhák (például farmerek és velúr anyagok) a kárpitok elszíneződését okozhatják. Soha ne használjon erős
oldószereket – ezek károsíthatják a kárpitot.
Hol találhatók az AUX/USB* és 12 voltos aljzatok?
A maximális áramfelvétel 10 A (120 W), ha egyszerre egy 12 voltos aljzatot használ az alagútkonzolban. Ha az alagútkonzol
mindkét aljzatát használja, akkor ez az érték aljzatonként 7,5 A (90 W). A csomagtér 12 voltos aljzatán a maximális áramfelvétel
10 A (120 W).
Többet tudhat meg autójáról a www.volvocars.com weboldalon.
TP 21308 (Hungarian) AT 1617, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Hogyan állítsam be a kormánykereket?
Mindig elindulás előtt állítsa be a kormánykereket (az ülés beállítása után) – soha ne vezetés közben.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising