MSI MS-1455 EX465 Návod na obsluhu


Add to my manuals
25 Pages

advertisement

MSI MS-1455 EX465 Návod na obsluhu | Manualzz
Úvod
2
Úvod
Blahoželáme Vám, stali ste sa užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého notebooku.
Tento úplne nový exkluzívny notebook Vám ponúka príjemný a profesionálny zážitok počas
používania. Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento notebook bol
dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej
spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
Prehľad návodu
Tento návod obsahuje pokyny a ilustrácie ohľadne obsluhy tohto notebooku. Odporúčame Vám,
aby ste si pred používaním tohto notebooku dôkladne prečítali návod.
Kapitola 1, Predslov, poskytuje užívateľovi základné bezpečnostné informácie a varovania
týkajúce sa používania tohto notebooku. Ak používate tento notebook po prvýkrát, odporúčame
Vám, aby ste tieto informácie a varovania prečítali.
Kapitola 2, Úvod, obsahuje popisy príslušenstva tohto notebooku. Odporúčame Vám, aby ste po
otvorení balenia skontrolovali kompletnosť dodávaného príslušenstva. Ak je ktorékoľvek
príslušenstvo poškodené alebo chýba, spojte sa s predajcom, u ktorého ste tento notebook zakúpili.
Táto kapitola poskytuje aj informácie o technických údajoch notebooku a predstaví funkčné tlačidlá,
tlačidlá/senzory rýchleho spúšťania programov, konektory, kontrolky a zovňajšok tohto notebooku.
Kapitola 3, Začíname, poskytuje pokyny ohľadne základnej obsluhy, používania klávesnice,
dotykovej podložky, mechaniky pevného disku a mechaniky optického pamäťového zariadenia.
Okrem krokov počas inštalácie a odinštalovania batérie a postupov pripojenia rôznych externých
zariadení, komunikačných zariadení a pod. taktiež poskytuje nápovedu, aby sa mohol užívateľ s
týmto notebookom oboznámiť.
3
Úvod
Kapitola 4, Nastavenie BIOS, poskytuje informácie o programe pre nastavenie BIOS a umožňuje
nakonfigurovať systém na optimálne využitie.
Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek z
priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti.
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
Rozsah horeuvedeného
príslušenstva sa môže
Notebook
Stručný návod na spustenie
Vysokokapacitná lítium-iónová
Adaptér striedavého prúdu a
batéria
sieťový kábel
Taška na prenášanie
(voliteľné)
zmeniť bez
predchádzajúceho
upozornenia.
Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače,
pomocné programy, ako aj funkciu voliteľného obnovenia, atď.
4
Úvod
Technické údaje
Charakteristika
Rozmery
344.4 (Š) x 221 (H) x 13.5~28 (V) mm
Hmotnosť
2,2 kg so 6-článkovou batériou
PROCESOR
Typ procesora
Intel® PBGA 478-pin
Podporný procesor
Intel® Penryn
Vyrovnávacia pamäť L2
3 MB/ 6 MB (v závislosti na centrálnom procesore)
Rýchlosť FSB
1066 MHz
Zvláštne upozornenie
Skutočný procesor predbežne nainštalovaný vo Vašom
notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom modeli.
Podrobnejšie informácie získate u miestneho predajcu.
Jadrové čipy
North Bridge
SiS® 672DX
South Bridge
SiS® 968
Zvláštne upozornenie
Skutočný jadrový čip (čipy) predbežne nainštalovaný vo
Vašom notebooku sa môžu líšiť v závislosti na zakúpenom
modeli. Podrobnejšie informácie získate u miestneho
predajcu.
5
Úvod
Pamäť
Technológia
Pamäť
DDR2 667 MHz
DDR2 SO-DIMM X 2 otvory
512/ 1024/ 2048 MB
Maximum
4GB (2GB DDR2 SO-DIMM x 2)
Napájanie
Adaptér striedavého/jednosmerného prúdu 65 W, 19 V
Vstup: 100~240V~1,5/2,0A 50~60Hz
Výstup: 65W: 19 V
Typ batérie
6-článkové
Batéria RTC
Áno
Zvláštne upozornenie
3,42 A
Samotná batéria dodávaná v balení sa môže meniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie informácie
získate u miestneho predajcu.
Pamäť
Činiteľ tvaru HDD
2,5”, 9,5 mm
Optické zariadenie
Super Multi
160/ 200/ 250/ 320 Gb (voliteľné)
Skutočné zariadenie HDD a ODD predbežne nainštalované vo
Vašom notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom
modeli.
6
Úvod
PortI/O
Monitor (VGA)
15-kolíkový D-Sub x 1
USB
x 3 (USB verzia 2.0)
Vstup pre mikrofón
x1
Výstup pre slúchadlá / Výstup pre napájanie
Interný mikrofón
x1
RJ11
x1
x1
RJ45
x1
Čítačka kariet
x 1 (MS/ SD/ MMC/ XD)
Podporované typy kariet sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
ExpressCard
Otvor
Otvor pre Express Card x 1
Komunikačný port (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
56K Fax/MODEM
(Voliteľné)
LAN
10/100
Bezdrôtová LAN
IEEE 802.11b/g
Bluetooth
(Voliteľné)
7
Úvod
Zvuk
Ovládač zvuku
Realtek® ALC662
Interný reproduktor
2 reproduktory
Interný mikrofón
Áno
Hlasitosť zvuku
Nastavuje sa pomocou tlačidla pre nastavenie hlasitosti,
klávesovými skratkami K/B a pomocou softvéru
Video
Ovládač
ATI Mobility Radeon™ HD 5430 / HD5470 (voliteľné)
Rozlíšenie LCD
1366 x 768
Displej
Typ LCD
14" 16:9 WXGA
Jas
Jas je ovládaný pomocou klávesových skratiek K/B
Webkamera
CMOS
1,3 megapixelov
Softvér a BIOS
Bootovanie pomocou USB Flash
Áno, bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS
BIOS
Podpora rýchleho bootovania - Áno
8
Úvod
Ďalšie
Otvor pre zámok Kensington
x1
Zhoda
WHQL
9
Úvod
Prehľad výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku. Pomôže Vám
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme Vás však, že
notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od Vami zakúpeného modelu.
Pohľad zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis Vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu Vášho
notebooku.
1
2
1.
Interný mikrofón
2.
Webkamera / Kontrolky webkamery
3.
Tlačidlo zapnutia napájania /
Kontrolka napájania
4.
Tlačidlá pre rýchle spustenie:
5.
Klávesnica
Tlačidlá [Fn] pre rýchle spustenie
3
aplikácií
5
6.
4
Obrázky v tejto príručke sú
len ilustračné.
6
Dotyková podložka
10
Úvod
1. Interný mikrofón
K dispozícii je zabudovaný mikrofón a jeho funkcia je rovnaká, ako v prípade mikrofónu.
2. Web kamera/LED indikátor webkamery
Š Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie filmov
alebo konferenčné videohovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.
Š Kontrolka webkamery nachádzajúca sa vedľa webkamery svieti na žlto po aktivovaní
funkcie webkamery; zhasne po vypnutí tejto funkcie.
3. Tlačidlo zapnutia napájania /Kontrolka napájania
Hlavný vypínač:Stlačením hlavného vypínača ZAPNETE a VYPNETE
notebook.
Kontrolka napájania: Svieti modro po zapnutí napájania notebooku.
4. Tlačidlá pre rýchle spustenie:
Stlačením tlačidiel pre rýchle spustenie zaktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto tlačidiel dokážu užívatelia vykonávať svoju prácu efektívnejším spôsobom.
P2
Užívateľom
definované
Š Stlačením tohto tlačidla spustíte užívateľom zadefinovanú aplikáciu.
11
Úvod
Š Stlačením tohto tlačidla aktivujete internetový prehliadač
Internet
5. Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
Tlačidlá [Fn] pre rýchle spustenie aplikácií
Pomocou tlačidiel [Fn] na klávesnici dokážete aktivovať špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou
týchto tlačidiel pre rýchle spustenie aplikácií dokážu užívatelia vykonávať svoju
prácu efektívnejším spôsobom.
Tu uvedené popisy slúžia len ako referencia a môžu byť voliteľne podporované v závislosti
od zakúpeného modelu.
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
+
Užívateľom
definované
tlačidla F4 zapnete Používateľom definované aplikácie.
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a následným opakovaným
+
Funkcia ECO Engine
(Úspora energie)
stlačením tlačidla F5 môžete prepínať medzi týmito piatimi
režimami, alebo funkciu ECO Engine vypnúť.
Š Upozornenie: ECO Engine je voliteľná funkcia.
12
Úvod
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
+
Webkamera
tlačidla F6 zapnete funkciu Webkamery. Opätovným
stlačením dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
+
WLAN (WiFi)
tlačidla F8 zapnete funkciu Bezdrôtová LAN (WiFi).
Opätovným stlačením dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
(voliteľné)
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
+
Bluetooth
tlačidla F9 zapnete funkciu Bluetooth. Opätovným stlačením
dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
+
3G
(nie je
podporovaná)
6.
tlačidla F10 zapnete funkciu 3G. Opätovným stlačením dôjde k
vypnutiu tejto funkcie.
Š Táto funkcia nie je podporovaná týmto modelom.
Dotyková podložka
Ide o zariadenie typu myši pre notebook.
13
Úvod
Pohľad spredu
1.
Kontrolka stavu
1
1. Kontrolka stavu
Používanie pevného disku/zariadenia s optickou mechanikou:
Bliká na modro, keď sa systém snaží o prístup na mechaniku pevného
disku alebo na zariadenie s optickou mechanikou.
Num Lock (Zámok číslic): Svieti na modro v prípade, ak je aktivovaná
funkcia zámok číslic Num Lock.
Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen): Svieti na
modro v prípade, ak je aktivovaná funkcia prepnutia používania veľkých
písmen Caps Lock.
14
Úvod
Scroll Lock (Zámok rolovania): Svieti na modro v prípade, ak je
aktivovaná funkcia zámku rolovania Scroll Lock.
Bluetooth
Š Kontrolka Bluetooth svieti modro v prípade aktivovania funkcie
Bluetooth.
Š Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu lietadlom tento LED indikátor nesvieti.
Š Poznámka: Funkcia Bluetooth môže byť voliteľne podporovaná v
Bluetooth
závislosti od zakúpeného modelu.
Š V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte miestneho
distribútora.
Bezdrôtová LAN (WiFi) (voliteľné)
Š Kontrolka bezdrôtovej LAN svieti zelená v prípade aktivovania
Bezdrôtovej LAN (WiFi).
WLAN (WiFi)
Š Kontrolka zhasne, pokiaľ je funkcia Bluetooth neaktívna.
Š Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu lietadlom tento LED indikátor nesvieti.
Š V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte miestneho
distribútora.
15
Úvod
Stav spánku:
Š Blikajúca modro, keď je systém v stave Spánku.
Š Svieti na modro v prípade, ak sa systém aktivuje.
Š Kontrolka zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
Battery (Batéria):
Š Svieti na zeleno počas nabíjania batérie.
Š Svieti na žlto v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
Š Bliká na žlto v prípade, ak činnosť batérie zlyhala a odporúča sa
vymeniť starú batériu za novú. O možnosti kúpy rovnakého typu
batérie, ktorý odporúča výrobca, sa poraďte s miestnym predajcom.
Š Kontrolka batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá alebo
ak je adaptér striedavého prúdu odpojený.
16
Úvod
Pohľad sprava
1.
1
2
3
4
5
6
Štrbina pre zasunutie karty
typu ExpressCard
2.
USB port
3.
Ventilátor
4.
Sieťový konektor
5.
Otvor pre zámok Kensington
6.
Čítačka kariet
1. Štrbina pre zasunutie karty typu ExpressCard
Tento notebook je vybavený otvorom pre kartu Express Card. Rozhranie novej
karty Express Card je menšie a rýchlejšie ako rozhranie karty PC Card.
Technológia Express Card využíva výhody rozšíriteľných, širokopásmových sériových
rozhraní PCI Express a USB 2.0.
2. USB port
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
17
Úvod
3. Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii
vzduchu NEZAKRÝVAJTE.
4. Sieťový konektor
Slúži na pripojenie sieťového adaptéra striedavého prúdu a pripojenia prívodného napätia k
notebooku.
5. Otvor pre zámok Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý užívateľovi
umožňuje zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča alebo mechanického
zariadenia s PIN kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla. Na konci kábla sa
nachádza malá slučka, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného
predmetu, akým je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom
mieste.
6. Čítačka kariet
Zabudovaná čítačka kariet je schopná podporovať rôzne typy pamäťových kariet, ako napríklad
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),
MS (Memory Stick) alebo MS Pro (Memory Stick Pro). Ďalšie a správne informácie získate u
miestneho predajcu a zároveň si uvedomte, že typy podporovaných pamäťových kariet sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
18
Úvod
Pohľad zľava
1
2
1.
USB port
2.
Konektory zvukového portu
3.
Zariadenie optickej jednotky
3
1. USB port
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
2. Konektory zvukového portu
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi. Svoje
reproduktory pripojte ku správnym konektorom tak, ako je to zobrazené:
Slúchadlá: Konektor pre pripojenie reproduktorov
alebo slúchadiel.
Vstup pre mikrofón: Používa sa na pripojenie
externého mikrofónu.
19
Úvod
3. Zariadenie optickej jednotky
Optické zariadenie vám umožňuje využívať CD/DVD disk na inštalovanie softvéru, získavanie
prístupu k údajom a na prehrávanie hudby/filmov na počítači.
20
Úvod
Pohľad zozadu
1.
1
2
3 4
Jednotka batériových zdrojov
2.
Port VGA
3.
Konektor RJ-45
4.
Konektor RJ-11
1. Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook je napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
2. Port VGA
15-kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné zariadenie
kompatibilné s VGA (ako je projektor) s cieľom vynikajúceho zobrazenia obsahu zobrazeného
na displeji počítača.
3. Konektor RJ-45
Konektor Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového pripojenia.
21
Úvod
4. Konektor RJ-11
Tento notebook je vybavený zabudovaným modemom, ktorý umožňuje pomocou tohto
konektora pripojiť telefónnu linku RJ-11. Pomocou modemu 56K V.90 dokážete
zrealizovať telefónne spojenie.
22
Úvod
Pohľad zospodu
3
2
1
1.
Tlačidlo pre zablokovanie /
2.
Jednotka batériových zdrojov
odblokovanie batérie
4
3.
Tlačidlo pre uvoľnenie
batérie
4.
Ventilátor
5.
Stereo reproduktor
5
1. Tlačidlo pre zablokovanie / odblokovanie batérie
Batériou nemožno pohybovať, pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania. Po posunutí tlačidla do
polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
2. Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook je napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
23
Úvod
3. Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie. Posuňte ho jednou rukou dozadu a
druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
4. Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii
vzduchu NEZAKRÝVAJTE.
5. Stereo reproduktor
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
24
Úvod
Správa napájania
ECO Engine – Funkcia úspory energie (voliteľne podporovaná)
Povolenie ECO Engine
ECO Engine, vynikajúca a jedinečná funkcia úspory energie ponúka 5 rôznych režimov úspory
energie - Gaming mode (Hráčsky režim), Movie mode (Režim sledovania filmov), Presentation
mode (Režim prezentácie), Office mode (Režim pre kanceláriau) a Turbo Battery mode
(Režim Turbo pre batériu) , s cieľom predĺžiť prevádzkovú dobu batérie pri vykonávaní rôznych
úloh na notebooku.
Stlačte a podržte tlačidlo Fn, a následne stlačením tlačidla F4 spustíte funkciu Windows Search.
1. Stlačte a podržte tlačidlo Fn.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla F5 prepínate medzi rôznymi režimami alebo
vypnutím ECO Engine.
3. Aby ste zistili, ktorý režim je práve aktívny, pozrite si ikonu pre každý režim, ktorá sa pri jeho
voľbe zobrazí na displeji.
Gaming Mode (Hráčsky Režim)
Tento režim zvoľte v prípade používania hráčskych aplikácií.
25
Úvod
Movie Mode (Režim sledovania filmov)
Tento režim zvoľte v prípade aplikácií na prehrávanie multimédií
Presentation Mode (Režim prezentácie)
Tento režim zvoľte počas používania aplikácií určených pre prezentácie.
Office Mode (Režim pre kanceláriu)
Tento režim zvoľte, pokiaľ sa zaoberáte úlohami spracovania kancelárskej
dokumentácie.
Turbo Battery Mode (Režim turbo pre batériu)
Tento režim zvoľte na maximalizovanie prevádzkovej doby batérie
ECO Off (Funkcia ECO je Vypnutá)
Touto voľbou vypnete funkciu ECO Engine (Zariadenie ECO).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement