KC9038 | Black&Decker KC9038 POWERDRIVER instruction manual

®
KC9072
KC9038
KC9019
Australia
Black & Decker (A’asia) Pty Ltd
286-288 Maroondah Highway, North Croydon, Victoria 3136
Tel: 03 9213 8200
Fax: 03 9726 7150
Belgique/België
Black & Decker Belgium NV
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Tel: 02 719 07 11
Fax: 02 721 40 45
Danmark
Black & Decker
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Tlf: 70-20 15 10
Fax: 48-14 13 99
Deutschland
Black & Decker GmbH
Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein
Tel: 06126 210
Fax: 06126 212435
Eλλάσ
Black & Decker (Eλλάσ) AE
Λεωφ. Συγγρού 154
Aθήνα 176 71
España
Black & Decker de España SA
Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7
43883-Roda de Bará, Tarragona
Tel: 977 297100
Tlx: 56631 BLADE E
Fax: 977 299139
France
Black & Decker (France) Sarl
Le Paisy
69570 Dardilly, Lyon
Tel: 04 72 20 39 20
Tlx: 300 250
Fax: 04 72 20 39 00
Helvetia
Black & Decker AG Elektrowerkzeuge
Rütistraße 14, CH-8952 Schlieren
Schweiz/Suisse
Tel: 01 730 69 33
Tlx: 54462 BDZH CH
Fax: 01 730 70 67
Italia
Black & Decker Italia SpA
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)
Nederland
Black & Decker (Nederland) BV
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Tel: 076 5082000
Fax: 076 5038184
New Zealand
Black & Decker
483 Great South Road, Penrose, Auckland
Tel: 09 579 7600
Fax: 09 579 8200
Norge
Black & Decker (Norge) A/S
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Tel: 22-90 99 00
Fax: 22-90 99 01
Österreich
Black & Decker
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1230 Wien
Tel: 0222 66 116 0
Tlx: 13228 BLACK A
Fax: 0222 66 116 14
Portugal
Black & Decker
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19
S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 76 13/468 75 13
Tlx: 16 607 BLADEC P
Fax: 467 15 80
South Africa
Black & Decker South Africa (Pty) Ltd
Suite no 107, PostNet X65, Halfway House 1685
Tel: 011 314 4431
Fax: 011 314 4435
Suomi
Black & Decker Oy
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Puh: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Tηλ: 01 9242870-75
Service: 01 9242876-7
Fax: 01 9242869
Tel: 039 23 87 1
Fax: 039 23 87 59 3
Numero verde: 167 21 39 35
Sverige
Black & Decker AB
Tel: 031-68 60 00
Box 603, 421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11 Fax: 031-68 60 08
Türkiye
Black & Decker Elektrikli Ev (Aletleri Türkiye Distribütörü):
Vestel Dayanıklı Tüketim, Malları Paz. A.Ú., Eski Büyükdere
Cad. ĺETT Garajı Yanı, 80650 4. Levent - ĺstanbul
Tel: 0 212 282 3600 (10 hat)
Fax: 0 212 282 3307
United Kingdom
Black & Decker
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL1 3YD
Tel: 01753 574277
Tlx: 848317 BAND MH
Fax: 01753 551155
Nous vous félicitons pour l’achat de ce produit
Black & Decker. Afin d’en obtenir les meilleurs
résultats, nous vous invitons à lire attentivement le
guide d’utilisation et à respecter les règles de
sécurité. S’il vous reste une question ou un doute
après la lecture de ce manuel, n’hésitez pas à
contacter votre revendeur Black & Decker.
ITALIANO
FÉLICITATIONS!
Por la compra de su producto Black & Decker.
Para conseguir los mejores resultados, lea con
atención estas instrucciones de seguridad y uso. Si
después de leer el Manual tiene alguna duda, llame
al número de teléfono de información y servicio.
NEDERLANDS
ESPANÕL
¡ENHORABUENA!
On the purchase of your Black & Decker product.
To ensure the best results from your power tool
please read these safety and usage instructions
carefully. If you have any questions or queries
after reading this manual please do not hesitate to
call your local service and information centre on
0345 230230 (UK only).
NORGE
ENGLISH
CONGRATULATIONS!
FRANÇAIS
Για την αγορά του εργαλείου απÞ την Black & Decker.
Για να εξασφαλίσετε άριστο αποτέλεσµα µε το
ηλεκτρικÞ εργαλείο σασ, παρακαλούµε διαβάστε
προσεκτικά αυτέσ τισ οδηγίεσ χρήσησ και
προφύλαξησ. Αν µετά την ανάγνωση του εγχειριδίου
αυτού έχετε ερωτήµατα η απορίεσ, παρακαλούµε µη
διστάσετε να απευθυνθείτε στο τοπικÞ σασ
τηλεφωνικÞ αριθµÞ εξυπηρέτησησ και
πληροφÞρησησ.
GEFELICITEERD!
KJÆRE KUNDE,
PORTUGUÉS
EΛΛHNIKA
ΣYΓXAPHTHPIA!
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen
Black & Decker Produkt. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung vor dem
Gebrauch sorgfältig durch. Bei weiteren Fragen
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
CONGRATULAZIONI!
PARABÉNS!
SUOMI
DEUTSCH
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
For at få størst mulig nytte af dit produkt
fra Black & Decker, beder vi dig læse
sikkerhedsinstruktionerne og brugsanvisningen
grundigt igennem. Skulle du have nogle spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte Black & Decker
eller et af vore autoriserede serviceværksteder.
HYVÄ ASIAKKAAMME,
SVERIGE
DANMARK
KÆRE KUNDE,
BÄSTE KUND,
Congratulazioni per l’acquisto di questo prodotto
Black & Decker. Per ottenere i migliori risultati dal
vostro utensile, leggete attentamente queste norme
di sicurezza e le istruzioni per l’uso. Se dopo averle
lette, avrete qualche dubbio o domanda, vi
preghiamo di telefonare senza esitazione al centro
di assistenza più vicino.
Gefeliciteerd met de aankoop van uw
Black & Decker apparaat. Voor optimale resultaten
met uw nieuwe machine raden wij u aan de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor gebruik
zorgvuldig door te lezen. Indien u na het lezen van
deze gebruiksaanwijzing nog vragen of problemen
heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
Het betreffende service- en informatienummer vindt
u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
For å få mest mulig ut av ditt produkt fra
Black & Decker ber vi deg lese
sikkerhetsinstruksjonene og bruksanvisningen
nøye. Dersom du har noen spørsmål etter det, ta
kontakt med ditt nærmeste autoriserte Black & Decker
serviceverksted eller Black & Decker.
Pela compra deste produto Black & Decker.
Para garantir melhores resultados, por favor leia
atentamente as instruções anexas. Se tiver dúvidas
sobre o funcionamento da sua máquina depois de
ler estas instruções, contacte um Centro de
Assistência Black & Decker.
Jotta tuotteesta olisi Sinulle mahdollisimman paljon
iloa ja hyötyä, pyydämme Sinua tutustumaan
tarkasti käyttöohjeeseen ja lukemaan
turvallisuusohjeet. Jos Sinulla on vielä kysyttävää,
ota yhteyttä lähimpään Black & Deckerin
huoltopisteeseen tai suoraan Black & Decker Oy:hyn.
För att få ut mesta möjliga av Din produkt
från Black & Decker ber vi Dig att läsa
säkerhetsinstruktionerna och bruksanvisningen
noga. Om Du sedan har några frågor, vänligen ring
närmaste serviceverkstad eller Black & Decker.
Brugermanuel for skruetrækkere
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Advarsel! Når man bruger el-værktøj, skal disse
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid følges for
at mindske risikoen for elektrisk stød, personskader og
brand. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden
el-værktøjet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen
lettilgængeligt, så alle der bruger maskinen har adgang
til brugsanvisningen. Foruden nedenstående
instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
• Brug høreværn. Lydniveauet ved savning/boring i
forskellige materialer kan variere, og undertiden
overstiger niveauet 85 dB(A). Brug altid høreværn
som beskyttelse.
• Hold arbejdsområdet i orden. Uorden på
arbejdsflader og arbejdsbænke indbyder til skader.
• Tænk på arbejdsmiljøets indvirkning. Udsæt ikke
elværktøj for regn. Brug ikke elværktøj på fugtige
eller våde steder. Sørg for godt lys over
arbejdsfladen. Brug ikke elværktøj i nærheden af
letantændelige væsker eller luftarter.
• Hold børn borte fra maskinen. Lad ikke andre
personer komme i kontakt med elværktøj eller
ledning. Hold alle personer borte fra arbejdsområdet.
• Opbevar værktøj på et sikkert sted. Når elværktøjet
ikke bruges, skal det opbevares på et tørt og højt
placeret sted, der er aflåst og uden for børns
rækkevidde.
• Elværktøj må ikke overbelastes. Du arbejder bedre
og mere sikkert inden for det angivne effektområde.
• Brug det rigtige elværktøj. Tving ikke svagt
elværktøj til at udføre arbejde, som kræver kraftigere
værktøj. Brug ikke elværktøj til formål, det ikke er
beregnet til. Brug f.eks. ikke en håndrundsav til
afskæring af kviste eller savning af brænde.
• Brug det rigtige tøj. Bær ikke løsthængende tøj eller
smykker, der kan komme i klemme i bevægelige
dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales til
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
• Brug beskyttelsesbriller. Brug beskyttelsesbriller for
at undgå skadeligt støv i øjnene. Brug støvmaske
ved kraftig udvikling af støv.
• Fastspænd arbejdsstykket. Brug skruetvinger eller
en skruestik til fastspænding af arbejdsstykket.
Det er mere sikkert end at bruge hånden, og du får
begge hænder fri til arbejdet.
• Stræk dig ikke for meget. Sørg altid for sikkert
fodfæste og god balance.
• Pas værktøjet omhyggeligt. Bevar værktøjet skarpt
og rent. Følg forskrifterne for pasning og udskiftning
af værktøj. Efterse elværktøjets ledning
4
•
•
•
•
•
regelmæssigt og få den repareret på et autoriseret
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Fjern nøgler. Kontroller at nøgler og
justeringsværktøj er fjernet fra elværktøjet før start.
Undgå utilsigtet opstart. Bær ikke det tilsluttede
værktøj med fingeren på strømafbryderen.
Vær opmærksom. Se på det, du arbejder med.
Brug din sunde fornuft. Brug ikke elværktøjet, når du
er træt.
Efterse elværktøjet for skader. Inden brug af
elværktøjet skal eventuelt beskadigede
beskyttelsesanordninger og andre defekte dele
efterses nøje for at konstatere, om de stadig
fungerer korrekt og kan udføre det pågældende
arbejde. Kontroller, at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at der ikke findes
knækkede dele, at alle dele er monteret rigtigt, og at
andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En beskyttelsesanordning eller en anden del, der er
beskadiget, skal repareres eller udskiftes på et
autoriseret serviceværksted, hvis intet andet er
angivet i brugsanvisningen. Defekte strømafbrydere
skal udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis strømafbryderen ikke
fungerer korrekt.
Med hensyn til din personlige sikkerhed.
Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der anbefales i
brugsanvisningen og katalogerne. Brug af andet
værktøj eller tilbehør end det, der anbefales i
brugsanvisningen eller katalogerne, kan medføre
risiko for personskade.
YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
SKRUETRÆKKEREN OG OPLADEREN
• Opladeren må kun anvendes indendørs.
• Brug ikke en beskadiget oplader. Ved eventuel
skade på opladeren eller ledningen, bør opladeren
sendes til et autoriseret Black & Decker serviceværksted til reparation. (For yderligere information, se
aktuelt katalog eller kontakt Black & Decker Danmark).
• Forsøg aldrig at sammenkoble to opladere.
• Tag stikket ud af stikkontakten, inden batteriet
sættes i eller tages ud af opladeren.
• Husk på at din skruetrækker altid er klar til brug,
fordi den ikke skal tilsluttes en elektrisk stikkontakt.
Når den ikke bruges, eller når der skiftes tilbehør,
skal det sikres at gearvælgeren befinder sig i den
midterste position.
• Ved isætning af skruer i vægge, gulve o.s.v skal det
etableres, hvor der ikke er mulighed for at støde på
strømførende ledninger. Der må ikke røres ved nogle
DANMARK
•
•
•
•
•
•
•
•
af din skruetrækkers forreste metaldele! Den må
kun holdes fast på plastikkroppen.
Din skruetrækker må ikke opbevares på steder hvor
temperaturen kan nå eller overstige 50°C (såsom
skrue udendørs eller metalbygninger om sommeren).
Skruetrækkeren må ikke oplades når den eller
temperaturen er under +5°C eller over +40°C.
Skruetrækkeren må ikke destrueres ved forbrænding,
selvom den er beskadiget eller fuldstændig slidt op.
Batterierne kan eksplodere ved brand.
Udsæt ikke maskinen for ild. Dette gælder også, hvis
maskinen er slidt op, da batterierne kan eksplodere.
Under ekstreme arbejdsforhold og ved høje
temperaturer kan lidt væske sive ud af maskinens
batterier. Dette er helt normalt. Hvis indkapslingen er
beskadiget og revner, og du får batterivæske på
huden, gør da følgende:
• Vask dig med vand omgående.
• Foretag neutralisering med ren citronsaft eller
fortyndet eddike.
• Hvis du får væske i øjnene, skal du skylle dem
med rindende vand i mindst 10 minutter og
derefter søge læge omgående.
(Medicinsk bemærkning: Væsken er en 25-35%
kaliumhydroxidopløsning).
Opladerens hus må ikke forsøges åbnet.
Skruetrækkeren og opladeren er specielt fremstillet
til at fungere sammen.
Forsøg aldrig at oplade andre ledningsfri værktøjer
eller batteripakker med denne oplader. Din
skruetrækker må ikke oplades med andre opladere,
udover den der følger med maskinen.
Disse instruktioner skal opbevares!
DOBBELISOLERING
Dit værktøj er dobbeltisoleret. Dette betyder,
at alle udvendige metaldele er elektrisk isolerede
fra nettet. Dette opnås ved at placere en
isolationsspærrer mellem de elektriske og de
mekaniske dele, hvilket gør det unødvendigt at
jordforbinde værktøjet.
Observér! Dobbeltisolering erstatter ikke normal
forsigtighed. Isoleringen skal beskytte mod
skade som kan opstå på grund af elektrisk
isoleringsfejl inde i maskinen.
ELEKTRISK SIKKERHED
Sørg for at elforsyningen er den samme som den på
mærkepladen angivne spænding. Din oplader er
udstyret med en to-koret ledning og stik.
FORLÆNGERLEDNING
Forlængerledninger op til 30m kan anvendes uden at
miste kraft. Obs! Forlængerledninger skal kun bruges,
hvis det er absolut nødvendigt. Anvendelse af fejlagtig
forlængerledning kan resultere i brand og elektrisk
stød. Ved anvendelse af forlængerledning, kontrollér at
ledningen ikke er beskadiget.
MILJØ
Når dit produkt er udtjent, beskyt naturen ved
ikke at smide det ud sammen med almindeligt
affald. Aflever det til et af de opsamlingssteder,
som findes i din kommune.
SERVICE
Skulle der opstå fejl på maskinen, bør den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se aktuelt katalog for yderligere information eller
kontakt Black & Decker). På grund af forskning og
udvikling kan ovenstående specifikationer ændres,
hvilket ikke meddeles separat.
GARANTI
Black & Decker yder garanti i overensstemmelse
med garantivilkårene som findes tilgængelige hos
Black & Decker. Dette indebærer, at maskinen er fri for
materiel- eller fabrikationsfejl ved levering. Garantien
gælder 24 måneder fra levering. Black & Decker
påtager sig omkostningsfrit at reparere eller udskifte
maskinen efter eget valg. For at påråbe sig fejl som
omfattes af garantien skal køberen underrette
nærmeste Black & Decker autoriserede
serviceværksted, hvis fejlen indenfor fjorten dage efter
at fejlen er blevet opdaget eller burde have været
opdaget. Køberen skal kunne fremvise kvittering,
faktura eller andet købsbevis, som viser hvor og når
maskinen er blevet købt. Køberen påtager sig at
aflevere i hel stand til serviceværkstedet eller til
købsstedet. For konsumentkøb gælder desuden dele af
Konsumentkøbeloven, som omhandler forholdet
mellem forhandler og køber.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyder en komplet serie af tilbehør.
For nærmere information, kontakt nærmeste
Black & Decker forhandler. Brug kun originalt
Black & Decker eller Piranha tilbehør.
TEKNISKE DATA
Værktøjets lydniveau er i overensstemmelse med
gældende EU-regler. Vi anbefaler, at man bruger
nødvendig beskyttelse, hvis lydniveauet er generende.
5
DANMARK
Det kan forekomme hvis lydniveauet overstiger 85dB (A).
Dit produkt består of nogle af disse faciliteter.
Bemærk: Denne manuel dækker også katalognumre
med et indeks af bogstaver. Der henvises til
emballagen for en beskrivelse af dit produkt.
FACILITETER
1
•
•
5
•
2
•
4
•
3
1.
2.
3.
4.
5.
Skruetrækkerstykke
Fremad/revers strømafbryder
Justérbar kobling
Opladningshylster
Batteri
OPLADNING AF DIN TRÅDLÅSE SKRUETRÆKKER
Vigtigt: Når din skruetrækker leveres, er den ikke
opladet. Inden du bruger din skruetrækker for første
gang, skal den oplades i mindst 12 timer.
Efter brug, placeres din skruetrækker i sit hylster, og
den oplader derefter automatisk. Du kan ubegrænset
oplade din skruetrækker. Opladningshylstret er
fremstillet for drift i døgnets 24 timer.
Når der oplades, kan transformeren brumme og føles
varm ved berøring. Dette er normalt og betyder ikke at
der er noget galt. Når der oplades, skal det altid sikres
at afbryderen befinder sig i den midterste stilling.
Transformeren kan forblive i stikkontakten på ubestemt
tid uden at blive beskadiget. Hvis den forbliver i
stikkontakten, bliver den lettere varm ved berøring;
dette er normalt og betyder ikke at der er noget galt.
Opladeren egner sig kun til at oplade batterierne, og
må aldrig forsøges brugt til at betjene skruetrækkeren.
Hvis batterierne ikke oplader korrekt, checkes
strømforsyningen ved f.eks. at stikke en lampe el.lign.
ind i stikkontakten for at se, om der er strøm.
Hvis strømforsyningen er tilfredsstillende og
skruetrækkeren stadig ikke oplader, skal den bringes
eller sendes til dit nærmeste Black & Decker
autoriserede serviceværksted.
6
Din skruetrækker bør genoplades, når den ikke giver
tilstrækkelig kraft ved arbejde der tidligere var let at
udføre. Hvis dette er tilfældet må skruetrækkeren ikke
bruges. Gentag opladnings-proceduren. Inden
opladeren kobles fra værktøjet, skal den tages ud af
strømforsyningen.
I visse tilfælde, når opladeren er tilsluttet elforsyningen
uden at være tilsluttet skruetrækkeren, kan det udsatte
opladningsstik blive kortsluttet af fremmedlegemer og
forårsage brand.
Fremmedlegemer indeholdende ledningsmaterialer,
som f.eks. (men ikke udelukkende) ståluld, aluminium
folie samt andre ophobninger af metalliske partikler,
bør holdes væk fra opladningsstikket.
Opladeren skal tages ud af stikket inden den
forsøges rengjort.
MONTERING AF OPLADNINGSHYLSTER
Den medfølgende plastikpose indeholder to træskruer
og to plastik vægkontakter.
Når du monterer
1.2m max
opladningshylsteret på en
væg, bruges skruerne og
vægkontakterne.
Hvis den monteres på en
træoverflade, skal du kun
bruge skruerne.
Hold opladningshylsteret i den ønskede position. Du
skal finde et sted der ligger indenfor 1,2m fra strømforsyningen. Opladningshylstret er symmetrisk og du
kan montere den op- eller nedad.
Sæt en blyant gennem én
af de to monteringshuller
for at afmærke opladerens
position. Fjern
opladningshylstret fra
væggen. Bor et hul i
væggen på 0,5mm i den
ønskede position. Indsæt en plastik vægkontakt i hullet
og slå den forsigtigt ind med en hammer, så den sidder
plan med væggen.
Anbring opladningshylstret
ovenpå vægkontakten og
sæt én af træskruerne i.
Afmærk det andet hul og
fjern opladningshylstret.
Bor det andet
monteringshul og isæt den
anden vægkontakt. Anbring opladningshylstret og isæt
de to monteringsskruer. Når du monterer
DANMARK
opladningshylstret på en træoverflade, bores der
styrehuller på 2,5mm til træskruerne. Du skal ikke
bruge vægkontakterne.
Det medfølgende
skruetrækkerstykke er
dobbel-endet med et
krydshovede nr. 2 på den
ene ende, og den anden
ende er rillet på 5mm. Du
kan enten opbevare
stykket i skruetrækkeren,
eller i én af
opbevaringshullerne i
opladningshylstret.
SÅDAN BETJENES DIN SKRUETRÆKKER
For at tænde for din
skruetrækker i en
(trækkende) position,
skubbes afbryderen til
højre for at bringe den på
linje med den pil der peger
fremad.
For at bruge din
skruetrækker i revers (med
fjernede skruer), skubbes
afbryderen til venstre for at
bringe den på linje med
den pil der peger nedad.
For at betjene din skruetrækker, trykkes afbryderen
ned. For at stoppe din skruetrækker, slippes
afbryderen. For at slukke din skruetrækker, skubbes
afbryderen til midterstillingen (ingen pil).
AUTOMATISK SPINDELLÅS
Med afbryderen indstillet
på hvilken som helst af
dens 3 positioner, og ikke
nedtrykket, kan du bruge
din skruetrækker som en
almindelig skruetrækker
uden strøm. Med denne
facilitet er du istand til at
skrue skruerne en ekstra gang, samt løsne ekstra
stramme skruer.
Bemærk: Nogle af de større størrelser er svære at
trække helt ind i hårdt træ på grund af årernes
uregelmæssigheder, træets fugtighedsindhold,
samt hvor meget din skruetrækker er opladet.
Den automatiske spindellås hjælper i sådanne
situationer.
JUSTÉRBAR KOBLING (VRIDNINGSKONTROL)
Din skruetrækker har en
justérbar koblingsfacilitet.
Dette gør det muligt at
vælge den bedst egnede
drejekraft du har behov
for. Når kraften som
anbringes med din
skruetrækker når den valgte indstilling, glider
koblingen, hvormed skruens stramning begrænses.
Bemærk: Motoren på din skruetrækker fortsætter med
at dreje så længe afbryderen er trykket ned, selvom
spindlen stopper med at rotere, efterhånden som
koblingen glider. Koblingen glider ikke, hvis koblingens
indstilling er for høj til anvendelsesområdet;
koblingens indstilling skal reduceres, da skruen ellers
bliver for stram.
For at vælge den ønskede koblingsindstilling, roteres
justeringskraven med uret for at forhøje koblingens
indstilling, eller mod uret for at nedsætte koblingens
indstilling.
Der er 23 mulige indstillinger, hvoraf 6 af dem er
afmærket på kraven. Efterhånden som justeringskraven
roteres, høres der et klik efterhånden som kraven låser
sig fast i de forskellige indstillinger. Som en almindelig
regel: jo længere skruen er, desto højere skal koblingen
indstilles, og jo mindre skruen er, desto lavere skal
koblingen indstilles. Det anbefales at begynde skruning
ved en lavere indstilling og justere til højere
indstillinger, indtil skruen er indtrukket korrekt.
STYREHULLER
Et styrehul har to formål; den tjener som en vejledning
for skruen (et spor som skruen kan følge), samt
forhindrer ødelæggelse eller revner i træet.
Styrehuller skal bores i en dybde svarende til eller
større end længden på den skrue der skal bruges.
Når der arbejdes i hårdt træ, er det også nødvendigt at
bore et fritgående hul, udover et styrehul.
De nødvendige hulstørrelser er som følger:
SkrueStyrehul Fritgående hul
størrelse diam.
Blødt træ Hårdt træ
Nr. 6
(3,5mm) 2,0mm
2,5mm
Nr. 8
(4,0mm) 3,2mm
3,5mm
Nr. 10
(5,0mm) 3,5mm
4,0mm
Hårdt træ
4,0mm
5,0mm
5,7mm
GODE RÅD
• Der skal udvises forsigtighed for at undgå
overstramning af små kobberskruer. Hovederne er
lette at skrue af, og gevindene kan forvrides. Det
anbefales at stramme sådanne skruer med hånden.
7
DANMARK
• Brug såvidt muligt skruer med krydshoveder; de er
lettere at skrue, fordi skruetrækkerstykket kommer
hårdere i indgreb med skruehovedet.
• I visse tilfælde tilrådes det at smøre skruegevindet
for at lette iskruningen. De normale smøremidler
er sæbe eller opvaskemiddel, der smøres på
skruens gevind.
• Når der bores i træ med et drejestykke, trækkes
drejestykket ud af hullet med jævne mellemrum for
at rydde savsmuldet fra spiralgangene.
• Når du sætter en træskrue ind i et hul der allerede er
gevindskåret, skal der først skrues med hånden for
at undgå forvridning af gevindene i hullet. Skru
skruen i indtil du mærker at den fanger gevindene,
hvorefter skruetrækkeren bruges.
OPLADELIGE BATTERIER OG MILJØET
Black & Deckers opladelige maskiner og batterier
er konstrueret til genopladning og fuld effetivitet.
Dette symbol betyder, at værktøjet indeholder
nikkelkadmium (NiCad) batterier. Når dit værktøj
Cd eller batteripakken trænger til udskiftning, husk
da at beskytte miljøet. Ni-Cad-batterier kan være
skadelige for miljøet og kan eksplodere, når det
udsættes for ild. Forsøg ikke at destruere/
brænde batteriet.
Black & Decker anbefaler følgende:
Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
FJERNELSE AF BATTERIERNE
Dette bør kun gøres når
du ønsker at kassere
værktøjet og når du har i
sinde at genbruge
batterierne.
Fjern de to stifter der
sikrer hovedet på din
skruetrækker. Fjern
husets låseskrue. Bank på
huset med en blød
hammer for at dele de to
halvdele. Fjern batterierne
fra din skruetrækker og
kassér dem på en
miljøvenlig måde.
EF - OVERENSSTEMMELSESERKLARING
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet: KC9019, KC9038,
KC9072 er i overensstemmelse med 89/392/EEC,
89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144
8
Vægt lydtryk er 70dB (A)
Vægt lydeffekt er 85dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er 2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Black & Decker’s politik er kontinuerligt at udvikle og
forbedre vor produkter, derfor forbeholder vi os retten
til at ændre produktspecifikationer uden forudgående
varsel.
Akku-Schrauber Bedienungsanleitung
SICHERHEITSHINWEISE
Achtung! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungsund Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen und beachten Sie
diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf.
Für sicheres Arbeiten:
• Wir empfehlen, einen Gehörschutz zu tragen bei
einem Schalldruck, der größer als 85,0 dB (A) ist.
• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich erhöht die Unfallgefahr.
• Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Setzen
Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen
Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser
Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
• Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, zum Beispiel mit Rohren, Heizkörpern,
Herden, Kühlschränken. Bei extremen
Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit,
Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die
elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines
Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI)Schutzschalters erhöht werden.
• Halten Sie Kinder fern. Lassen Sie andere Personen
nicht das Werkzeug oder Kabel berühren, halten Sie
sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
• Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
• Überlasten Sie Ihr Werkzeug nicht. Sie arbeiten
besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.
• Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Benutzen Sie
Werkzeuge nicht für Zwecke und Arbeiten, wofür sie
nicht bestimmt sind (Beispiel: Handkreissägen
sollen nicht zum Bäumefällen oder Ästeschneiden
benutzt werden).
• Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von
beweglichen Teilen erfaßt werden. Bei Arbeiten im
Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes
Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz.
• Benutzen Sie eine Schutzbrille. Verwenden Sie eine
Atemmaske bei stauberzeugenden Arbeiten oder in
geschlossenen Räumen.
• Zweckentfremden Sie nicht das Kabel. Tragen Sie
das Werkzeug nicht am Kabel, und benutzen Sie es
nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen
Kanten.
• Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie
Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um
das Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer
gehalten als von Ihrer Hand und ermöglicht die
Bedienung der Maschine mit beiden Händen.
• Sorgen Sie für sicheren Stand. Vermeiden Sie
unnormale Körperhaltungen, und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht.
• Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie
Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und
sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften und die Hinweise für
Zubehörwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den
Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei
Beschädigung von einem anerkannten Fachmann
erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig, und ersetzen Sie beschädigte. Halten
Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.
• Ziehen Sie den Netzstecker. Nach der Benutzung,
vor der Wartung und für den Zubehörwechsel von zum Beispiel - Sägeblättern, Bohrern, Messern usw.
• Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
• Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Tragen Sie
keine an das Stromnetz angeschlossenen
Werkzeuge mit dem Finger am Schalter.
Vergewissern Sie sich, daß der Schalter beim
Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
• Verlängerungskabel im Freien. Verwenden Sie im
Freien nur dafür zugelassene und entsprechend
gekennzeichnete Verlängerungskabel.
• Seien Sie stets aufmerksam. Beobachten Sie Ihre
Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
• Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen.
Vor weiterem Gebrauch des Werkzeuges die
Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile
sorgfältig auf ihre einwandfreie und
bestimmungsgemäße Funktion überprüfen.
Kontrollieren Sie, ob die Funktion beweglicher Teile
in Ordnung ist, ob sie nicht klemmen oder ob Teile
9
DEUTSCH
•
•
•
•
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den
einwandfreien Betrieb des Gerätes zu
gewährleisten. Beschädigte Schutzvorrichtungen
und Teile sollen sachgemäß durch eine
Kundendienstwerkstatt repariert oder
ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in
den Betriebsanleitungen angegeben ist.
Beschädigte Schalter müssen in einer
Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Benutzen
Sie keine Werkzeuge, bei denen sich der Schalter
nicht ein- und ausschalten läßt.
Achtung! Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie
nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der
Bedienungsanleitung angegeben sind oder vom
Werkzeughersteller empfohlen oder angegeben
werden. Der Gebrauch anderer als der in der
Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen
Einsatzwerkzeuge oder Zubehörteile kann eine
persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
Lassen Sie Ihr Gerät von anerkannten Fachleuten
reparieren. Das Elektrowerkzeug entspricht den
geltenden Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
sollen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt
werden, da unsachgemäße Reparaturen
Verletzungsgefahr für den Benutzer zur Folge
haben können.
Achtung! Die Netzspannung muß mit der Angabe
auf dem Typenschild übereinstimmen.
Dieses Elektrowerkzeug ist entsprechend den
Richtlinien 76/889/EWG + 82/499/EWG bzw.
DIN†57†875/VDE†0875 funkentstört.
Stecker und Kabel des Ladegerätes
• Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen.
• Plazieren Sie das Kabel so, daß man nicht
darauftreten oder darüberfallen kann. Auch jede
andere Art von Beschädigung oder Belastung ist
auszuschließen.
• Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten und rauhen Oberflächen und versichern Sie
sich, daß es in einwandfreiem Zustand ist.
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE ZUM
SCHRAUBENDREHEN UND LADEN
• Das Ladegerät ist nur für den Gebrauch in
trockenen, überdachten Räumen und nicht zur
Verwendung im Freien geeignet.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht, nachdem es
einen starken Schlag erhalten hat, heruntergefallen
10
•
•
•
•
•
•
•
•
ist oder auf irgendeine andere Art und Weise
beschädigt wurde; bringen Sie es zu einer
Kundendienst-Station.
Versuchen Sie niemals, zwei Ladegeräte
aneinander anzuschließen.
Ziehen Sie immer den Netzstecker des
Ladegerätes bevor Sie den Wechselakku
entnehmen bzw. einstecken.
Vergessen Sie nicht, daß Ihr Schraubendreher stets
funktionsbereit ist, da er nicht an das Stromnetz
angeschlossen werden muß. Wenn Sie nicht mit
dem Gerät arbeiten oder Zubehör wechseln,
vergewissern Sie sich, daß sich der Ausschalter in
der mittleren Position befindet.
Wenn Sie in Wände, Decken etc. bohren oder
schrauben, überzeugen Sie sich zuvor, daß Sie
keine verborgenen, unter Strom stehenden
elektrischen Leitungen beschädigen. Berühren Sie
bei diesen Arbeiten keine Metallteile des
Schraubendrehers. Berühren Sie ihn ausschließlich
am Plastikgehäuse.
Lagern Sie den Schraubendreher nicht an Orten, an
denen Temperaturen von 50°C erreicht oder
überschritten werden (wie Schuppen oder
Metallgebäude im Sommer).
Laden Sie den Schraubendreher nicht, wenn das
Gerät oder die Umgebungstemperatur unter 5°C
bzw. über 40°C betragen.
Auch wenn der Schraubendreher stark beschädigt
oder völlig verschlissen ist, darf er nicht verbrannt
werden. Die Akkus können in den Flammen
explodieren.
Unter starker Beanspruchung (beim Laden oder
hohen Außentemperaturen) kann es möglich sein,
daß kleine Mengen Flüssigkeit aus den Zellen
austreten. Dies ist kein Anzeichen dafür, daß das
Gerät defekt ist. Sollte es einmal vorkommen, daß
die äußere Dichtung defekt ist und Flüssigkeit an
Ihre Haut kommt, verhalten Sie sich
folgendermaßen:
• Waschen Sie diese Stelle sofort mit Wasser
und Seife.
• Neutralisieren Sie die Stelle mit einer milden
Säure wie Zitronensaft oder Essig.
• Sollte Batterieflüssigkeit in Ihre Augen kommen,
spülen Sie diese mindestens 10 Minuten unter
sauberem Wasser aus, und begeben Sie sich
sofort in medizinische Behandlung (Medizinischer
Hinweis: Die Flüssigkeit ist eine 25-35% ige
Lösung aus Kalium-Hydroxyd).
DEUTSCH
• Versuchen Sie nicht, das Gehäuse Ihres
Ladegerätes zu öffnen.
• Ladegerät und Schraubendreher sind speziell
aufeinander abgestimmt.
• Versuchen Sie nicht, andere kabellose Geräte oder
Akku-Packs mit diesem Ladegerät aufzuladen. Laden
Sie Ihren Schraubendreher nur mit dem Ladegerät
auf, das zusammen mit dem Schraubendreher
geliefert wurde - nicht mit einem anderen Ladegerät.
Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf!
ZWEIFACH-ISOLIERUNG
Ihr Gerät ist voll isoliert. Das bedeutet, daß zwei
voneinander unabhängige Isolierungsvorkehrungen Sie davor schützen, mit stromführenden Metallteilen in Berührung zu kommen.
Dies wird erreicht, indem man eine Isolierbarriere
zwischen den elektrischen Teilen und den
mechanischen Teilen plaziert. Dadurch stellt die
Zweifach - Isolierung für Sie einen extremen
Schutz vor einem elektrischen Schlag dar.
ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Vergewissern Sie sich, daß der Netzstrom die gleiche
Spannung aufweist wie auf dem Leistungsschild
angegeben. Ihr Ladegerät ist mit einem zweiadrigen
Kabel und einem Stecker ausgestattet.
VERLÄNGERUNGSKABEL
Sie können bis zu 30m Black & Decker
Verlängerungskabel (zweiadrig) verwenden, ohne daß
Ihr Gerät dabei an Leistung verliert.
Hinweis: Verwenden Sie nur wenn unbedingt
erforderlich ein Verlängerungskabel. Der Einsatz
eines nicht korrekten Verlängerungskabels kann zu
Brandgefahr oder einem elektrischen Schlag führen
Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden muß,
achten Sie auf die korrekte Verdrahtung und seinen
guten Betriebszustand.
AUSGEDIENTE ELEKTROWERKZEUGE UND
UMWELTSCHUTZ
Sollte Ihr Elektrowerkzeug eines Tages so
intensiv genutzt worden sein, daß es ersetzt
werden muß, oder Sie keine Verwendung mehr
dafür haben, denken Sie bitte an den
Umweltschutz. Elektro-Geräte gehören nicht auf
den normalen Hausmüll, sondern können in
umweltfreundlicher Weise verwertet werden.
Fragen Sie dazu Ihren Black & Decker Händler
oder die Black & Decker Kundendienststationen.
UNSERE KUNDENDIENSTPOLITIK
Kundenzufriedenheit mit Produkt und Service ist unser
oberstes Ziel. Wann immer Sie Hilfe oder Beratung
brauchen, wenden Sie sich vertrauensvoll an die
nächstgelegene Black & Decker Kundendienst Station, unsere Mitarbeiter freuen sich darauf Ihnen
unseren Service anzubieten. Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit. Sie
schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsansprüche ein, die Sie gegenüber
demjenigen haben, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (DEUTSCHLAND)
Sollten wider Erwarten Defekte auf Grund von Material
- oder Verarbeitungsfehler innerhalb von 24 Monaten
nach dem Kauf auftreten, garantieren wir die
kostenlose Instandsetzung des Gerätes oder nach
unserer Entscheidung den kostenlosen Umtausch,
vorausgesetzt:
• Das Gerät wird an uns, unseren
Zentralkundendienst oder eine unserer
authorisierten Vertragswerkstätten mit
Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg mit
Kaufdatum) zurückgebracht.
• Das Gerät wurde nicht unsachgemäß eingesetzt und
nur original Black & Decker Zusatzgeräte und
Zubehör wurden verwendet, welche ausdrücklich
von uns zum Betrieb mit Black & Decker Geräten als
geeignet bezeichnet wurden.
• Reparaturen wurden nicht von anderen Personen
vorgenommen als unserem eigenen Servicepersonal
oder authorisierten Vertragswerkstätten.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantie gilt nicht für das
Verbrauchszubehör (Bohrer, Schrauberbits,
Sägeblätter, Hobelmesser, Trennscheiben und
Schleifpapier etc.). Black & Decker bietet Ihnen ein
bundesweites Servicenetz durch unseren
Zentralkundendienst und authorisierte
Vertragswerkstätten an. Es ist unser Bestreben Ihnen
exzellenten Service, schnelle Reparaturen,
umfassenden Ersatzteildienst und eine breite
Zubehörpalette anzubieten. Die Anschrift unserer
Service-Stationen finden Sie im jeweils gültigen
Katalog.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (ÖSTERREICH)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
11
DEUTSCH
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten,
so garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an unseren Zentralkundendienst oder an
eine unserer autorisierten Vertragswerkstätten,
zusammen mit der ausgefüllten und datierten
Garantiekarte oder mit dem Kaufnachweis
(Rechnung oder Kassenbeleg mit Kaufdatum)
retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welches ausdrücklich von uns
für den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurde.
• Reparaturen nur von Black & Decker
Servicepersonal oder von unseren autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (SCHWEIZ)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an eine unserer autorisierten
Vertragswerkstätten, zusammen mit der
ausgefüllten und datierten Garantiekarte oder mit
dem Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg
mit Kaufdatum) retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welches ausdrücklich von uns
für den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurde.
• Reparaturen nur von einer unserer autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
12
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
ZUBEHÖR
Benutzen Sie nur orginal Black & Decker Zubehör um
eine optimale Leistung Ihres Gerätes sicherzustellen.
TECHNISCHE DATEN
Der Geräuschpegel Ihres Gerätes entspricht den
Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft. Zum
Schutz Ihres Gehörs und wenn Sie den Geräuschpegel
als unangenehm empfinden - normalerweise ist das bei
einem Geräuschpegel von über 85dB (A) der Fall- wird
ein angemessener Gehörschutz empfohlen.
Anmerkung: Ihr Produkt hat entweder nur einige oder
alle dieser Ausstattungsmerkmale. Die Bedienungsanleitung bezieht sich auch auf Katalognummern, die
mit einem Buchstaben enden. Einzelheiten zu Ihrem
Produkt finden Sie auf dem Verpackungskarton.
BESCHREIBUNG
1
•
•
•
5
2
•
4
•
3
1.
2.
3.
4.
5.
Schraubklinge
Rechts-/Linkslauf
Verstellbare Kupplung
Ladestation
Batterie
LADEN DES AKKU-SCHRAUBERS
Wichtiger Hinweis: Bei Auslieferung ist Ihr AkkuSchrauber nicht aufgeladen. Vor dem ersten Gebrauch
laden Sie ihn mindestens 12 Stunden lang auf.
Nach der Benutzung stecken Sie den Akku-Schrauber
in die Ladestation und er lädt sich dann automatisch
wieder auf. Sie können den Schrauber permanent in
der Ladestation lassen. Die Ladestation kann
24 Stunden am Tag benutzt werden.
Während des Ladevorgangs kann der Transformator
summen und warm werden. Dies ist normal und weist
nicht auf ein Problem hin. Achten Sie beim Aufladen
DEUTSCH
stets darauf, daß sich der Schalter in der mittleren
Position befindet.
Der Transformator kann ohne Beeinträchtigung für
einen unbegrenzten Zeitraum an die Steckdose angeschlossen bleiben. Während des Netzanschlusses fühlt
er sich leicht warm an; dies ist normal und kein Problem.
Das Ladegerät ist nur zum Aufladen des Akkus
gedacht. Versuchen Sie nicht, mit Hilfe des Ladegeräts
den Schraubendreher zu betreiben.
Wenn sich der Akku nicht richtig auflädt, prüfen Sie die
Stromversorgung an der Steckdose mit einer Lampe
oder einem anderen Gerät. Prüfen Sie, ob diese Geräte
eingeschaltet werden können.
Wenn die Stromversorgung funktioniert und Ihr Gerät
sich immer noch nicht richtig auflädt, bringen oder
schicken Sie Gerät und Ladegerät zu einer
autorisierten Black & Decker Vertragswerkstatt.
Der Schraubendreher sollte neu aufgeladen werden,
wenn für Arbeiten, die zuvor problemlos durchgeführt
werden konnten, nicht mehr ausreichend Leistung
vorhanden ist. Setzen Sie die Arbeit unter diesen
Umständen nicht fort. Wiederholen Sie den
Aufladevorgang.
Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der
Steckdose, bevor Sie das Ladegerät vom Gerät lösen.
Wenn das Ladegerät an das Stromnetz angeschlossen
ist, kann der ungeschützte Ladestecker unter
bestimmten Umständen durch Fremdstoffe
kurzgeschlossen werden und entflammen.
Leitende Fremdstoffe wie z. B. Stahlwolle, Alufolie oder
eine Ansammlung von Metallteilchen sollten sich nicht
in der Nähe des Ladesteckers befinden.
Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, und
entfernen Sie es vom Schraubendreher, bevor Sie
versuchen, das Ladegerät zu reinigen.
WANDBEFESTIGUNG DER LADESTATION
Mit lhrem Akku-Schrauber erhalten Sie einen
Plastikbeutel mit zwei Holzschrauben und zwei
Plastikdübeln.
Wenn Sie die Ladestation
1.2m max
an einer Wand anbringen,
dann verwenden Sie die
Schrauben und Dübel. Bei
Holzflächen verwenden Sie
nur die Schrauben. Halten
Sie die Ladestation in der gewünschten Position. Diese
sollte sich innerhalb von 1,2m Metern von der nächsten
Steckdose befinden. Die Ladestation ist symmetrisch,
es ist daher egal, welche Seite nach oben zeigt.
Markieren sie die Position
mit einem Bleistift durch
die beiden
Befestigungslöcher. Legen
Sie nun die Ladestation
beiseite. Bohren Sie ein
5,0mm Loch in die Wand in
der gewünschten Position. Stecken Sie einen
Plastikdübel in das Loch und klopfen Sie ihn leicht ein,
bis er bündig zur Wand ist.
Bringen Sie die Ladestation
über dem Dübel in Position
und setzen sie eine der
Holzschrauben ein.
Markieren Sie die Position
des zweiten Lochs und
entfernen Sie die
Ladestation. Bohren Sie nun das zweite
Befestigungsloch und stecken Sie den zweiten Dübel
ein. Bringen Sie jetzt die Ladestation in Position und
schrauben die beiden Holzschrauben ein. Wenn Sie die
Ladestation auf einer Holzfläche anbringen, dann bohren
Sie zunächst 2,5mm Führunglöcher für die Holzschrauben.
Verwenden Sie in diesem Fall keine Dübel.
Die mit Ihrem Schrauber
mitgelieferte
Schraubklinge hat zwei
Enden, an einem Ende ist
ein Kreuzschlitzschrauber
Nr. 2 und am anderen ein
Schlitzschrauber der
Größe 5mm. Sie können die
Schraubklinge entweder im
Schrauber oder in einem
der Aufbewahrungslöcher
in der Ladestation aufbewahren.
ARBEITEN MIT DEM SCHRAUBER
Zum Einschalten des
Schraubers mit Rechtslauf
(zum Einschrauben),
schieben Sie den Schalter
nach rechts, damit er mit
dem nach vorne zeigenden
Pfeil auf einer Linie ist.
Zum Einschalten des
Schraubers mit Linkslauf
(zum Herausschrauben),
schieben Sie den Schalter
nach links, damit er mit
13
DEUTSCH
dem nach unten zeigenden Pfeil auf einer Linie ist.
Wenn Sie den Schalter drücken, geht das Gerät in
Betrieb. Wenn Sie den Schalter loslassen, stoppt es.
Zum Abschalten schieben Sie den Schalter in die
mittlere Position (keine Pfeile).
AUTOMATISCHE SPINDELARRETIERUNG
Wenn Sie den Schalter in
eine der drei Positionen
bringen, aber nicht
drücken, können Sie das
Gerät wie einen normalen,
stromlosen
Schraubenzieher verwenden. Hierdurch können
Sie eine zusätzliche Umdrehung machen, um
Schrauben ganz fest anzuziehen oder sehr feste
Schrauben zu lockern.
Anmerkung: Einige der größeren Schrauben lassen
sich aufgrund von Unregelmäßigkeiten, wie
unregelmäßige Maserung, Feuchtigkeitsgehalt des
Holzes und Ladestärke des Schraubers, nur schwer in
Hartholz einschrauben. In solchen Fällen ist die
automatische Spindelarretierung nützlich.
VERSTELLBARE KUPPLUNG
(DREHMOMENTSTEUERUNG)
Ihr Schrauber hat eine
verstellbare Kupplung.
Hierdurch können Sie die
am besten geeignete
Drehkraft für den
jeweiligen Bedarf wählen.
Wenn die auf Ihren
Schrauber angewandte Kraft die vorher gewählte
Einstellung erreicht, dann schlupft die Kupplung und
begrenzt somit den festen Sitz der Schraube.
Anmerkung: Der Motor des Schraubers dreht sich
weiter, solange der Schalter gedrückt wird, obwohl die
Spindel sich nicht mehr dreht, weil die Kupplung
schlupft. Ist die Kupplungseinstellung für diesen Zweck
zu hoch, dann schlupft die Kupplung nicht; Sie sollten
die Kupplungseinstellung dann reduzieren, da Sie sonst
die Schraube zu fest anziehen.
Zur Wahl der erforderlichen Kupplungseinstellung
drehen Sie den Einstellbund zur Erhöhung im
Uhrzeigersinn und zur Reduktion der
Kupplungseinstellung gegen den Uhrzeigersinn.
Es bestehen 23 verschiedene Einstellmöglichkeiten,
von denen 6 auf dem Bund angegeben sind. Beim
Drehen des Einstellbunds kann man ein Klicken hören,
wenn der Bund in die verschiedenen Positionen
14
einrastet. Als allgemeine Regel gilt, je länger die
Schraube, desto höher die Kupplungseinstellung zum
Einschrauben und je kürzer die Schraube, desto
niedriger die Einstellung. Man beginnt am besten mit
einer niedrigen Einstellung und geht dann auf höhere
Einstellungen über, bis die Schraube richtig sitzt.
VORBOHREN
Man sollte aus zwei Gründen vorbohren; erstens als
Führungshilfe für die Schraube und zweitens, um eine
Verzerrung oder Splittern des Holzes zu vermeiden.
Sie sollten ein Führungsloch genauso tief oder tiefer
als die Länge der zu verwendenden Schraube bohren.
Beim Arbeiten mit Hartholz muß zusätzlich zum
Führungsloch noch ein Durchgangsloch gebohrt werden.
Die Größe der erforderlichen Löcher ist wie folgt:
Schraubengröße
Nr. 6
Nr. 8
Nr. 10
Durchmesser
des Führungslochs
(3,5mm)
(4,0mm)
(5,0mm)
Durchgangsloch
Weichholz Hartholz
2,0mm
4,0mm
3,2mm
5,0mm
3,5mm
5,7mm
EINIGE HINWEISE
• Achten Sie bei Messingschrauben darauf, daß sie
nicht zu fest angezogen werden. Die Köpfe werden
hierbei leicht abgedreht und die Gewinde können
abgenutzt werden. Es wird ein Handanziehen dieser
Schrauben empfohlen.
• Benutzen Sie wenn immer möglich
Kreuzschlitzschrauben; sie lassen sich einfacher
einschrauben, weil der Schraubenzieher besser im
Schraubenkopf sitzt.
• In einigen Fällen ist es ratsam, das
Schraubengewinde zu schmieren, um das Eindrehen
zu erleichtern. Hierzu wird normalerweise Seife
oder Geschirrspülmittel, das auf das Gewinde
gegeben wird, verwendet.
• Beim Bohren in Holz verwendet man einen
Holzbohrer; diesen sollte man von Zeit zu Zeit
aus dem Loch ziehen, um Sägemehl aus dem
Bohrloch zu entfernen.
• Bei Eindrehen einer Holzschraube in ein Loch, das
bereits ein Gewinde hat, fängt man am besten mit
Handeindrehen an, damit das Gewinde im Loch
nicht beschädigt wird. Man dreht die Schraube, bis
sie das Gewinde aufnimmt und benutzt erst dann
den Schrauber.
WIEDERAUFLADBARE AKKUS UND UMWELTSCHUTZ
In Black & Decker Akku - Geräten werden
Nickel-Cadmium (NiCad) Akkus verwendet, die
DEUTSCH
wiederholt geladen werden können und eine
lange Lebensdauer sowie ein Maximum an
Leistungsfähigkeit nach jedem Ladevorgang
gewährleisten.
Dieses Symbol deutet darauf hin, daß sich in
diesem Gerät NiCad - Akkus befinden, die nicht
Cd im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
NiCad-Akkus können extrem umweltschädlich
sein und in Verbindung mit Feuer sogar
explodieren. Bitte nicht verbrennen. Deshalb,
wenn Ihr Akku einmal ersetzt werden muß,
denken Sie an unsere Umwelt.
Black & Decker empfiehlt folgende Vorgehensweise:
Entladen Sie den Akku komplett, indem Sie das
Gerät bis zum Stillstand laufen lassen.
AUSBAU DES AKKUS
Entfernen Sie die Akkus
nur, wenn Sie das Gerät
ausrangieren und die
Akkus recyclen möchten.
Entfernen Sie die beiden
Stifte, die den Kopf des
Schraubers festhalten.
Entfernen Sie die
Gehäusesicherungsschrauben. Klopfen Sie
mit einem weichflächigen
Hammer auf das
Gehäuse, um es in zwei
Teile zu zerlegen. Nehmen
Sie die Akkus aus dem Schrauber und entsorgen Sie
diese auf umweltfreundliche Weise.
EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären hiermit, daß die folgenden
Elektrowerkzeuge: KC9019, KC9038, KC9072 der
Richtlinie 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN55104 EN50144 entsprechen
Lpa (Schalldruck) 70dB (A), Lpa (Schalleistung) 85dB (A)
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung 2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Eine Black & Decker-Politik ist die fortlaufende
Verbesserung unserer Produkte und daher nehmen
wir uns das Recht, Produkt-Spezifizierungen ständig
zu ändern.
15
Οδηγίεσ χρήσησ του φορτιζÞµενου κατσαβιδιού
O∆HΓIEΣ AΣΦAΛEIAΣ
Προσοχή! Oταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία,
πρέπει να ακολουθείτε βασικά µέτρα ασφαλείασ για
να µειώνεται ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ, ηλεκτρικού
τρανταγµού και προσωπικήσ βλάβησ. ∆ιαβάστε
Þλεσ αυτέσ τισ οδηγίεσ προτού δοκιµάσετε να
λειτουργήσετε το προϊÞν και φυλάξτε αυτέσ
τισ οδηγίεσ.
Για ασφαλή λειτουργία:
• Σασ συστήνουµε Þπωσ λαµβάνετε κατάλληλα
µέτρα για την προστασία τησ ακοήσ σασ, αν η
πίεση ήχου υπερβαίνει τα 85 (dB) Nτεσιµπέλ (A).
• ∆ιατηρείτε το χώρο εργασίασ καθαρÞ.
Aκατάστατοι χώροι και τραπέζια εργασίασ µπορεί
να προκαλέσουν βλάβεσ.
• Σκεφτείτε το περιβάλλον του χώρου εργασίασ.
Mην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία κάτω απÞ τη
βροχή. Mην χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
βρεγµένουσ χώρουσ. ∆ιατηρείτε το χώρο
εργασίασ καλά φωτισµένο. Mη χρησιµοποιείτε
ηλεκτρικά εργαλεία στην παρουσία εύφλεκτων
υγρών ή αερίων.
• Προφυλάγεστε απÞ ηλεκτρικÞ σοκ. Aποφεύγετε
την επαφή του σώµατÞσ σασ µε γήινεσ ή εδαφικέσ
επιφάνειεσ (π.χ. σωλήνεσ, καλοριφέρ, γραµµέσ,
ψυγεία).
• Kρατείτε µακριά τα παιδιά. Mην επιτρέπετε στουσ
επισκέπτεσ να αγγίζουν το εργαλείο ή το κορδÞνι
προέκτασησ. Oλοι οι επισκέπτεσ να παραµένουν
µακριά απÞ το χώρο εργασίασ.
• Aποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν τα
χρησιµοποιείτε. Tα εργαλεία, Þταν δεν
χρησιµοποιούνται, να αποθηκεύονται σε στεγνÞ,
υψηλÞ ή κλειδωµένο χώρο, µακριά απÞ παιδιά.
• Mην πιέζετε το εργαλείο. Θα κάνει τη δουλειά του
καλύτερα και µε περισσÞτερη ασφάλεια στην
αναλογία για την οποία προορίζεται.
• Xρησιµοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο. Mην
πιέζετε τα µικρά εργαλεία ή συνδέσεισ για να
κάνουν τη δουλειά ενÞσ εργαλείου βαριάσ
εργασίασ. Mη χρησιµοποιείτε εργαλεία για
σκοπούσ που δεν είναι τησ ειδικÞτητάσ τουσ, για
παράδειγµα, µην χρησιµοποιείτε κυκλικÞ πριÞνι
για να κÞψετε κλάδουσ δέντρων ή κούτσουρα!
• Nα ντύνεστε κανονικά. Mη φοράτε χαλαρά
ενδύµατα ή κοσµήµατα γιατί µπορεί να
περιπλεχθούν στα κινούµενα µέρη. Eλαστικά
γάντια και µη ολισθηρά υποδήµατα συστήνονται
Þταν εργάζεστε στο ύπαιθρο. Nα φοράτε
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
προστατευτικÞ κάλυµµα µαλλιών για να
συγκρατούνται τα µακριά µαλλιά.
Xρησιµοποιείτε γυαλιά ασφαλείασ. Eπίσησ
χρησιµοποιείτε µάσκα προσώπου ή µάσκα σκÞνησ,
αν η λειτουργία κοπήσ δηµιουργεί σκÞνη ή αν
εργάζεστε σε εσώκλειστουσ χώρουσ.
Aσφαλίζετε την εργασία σασ. Xρησιµοποιείτε
σφικτήρεσ ή µέγγενεσ για να κρατάνε το
αντικείµενο εργασίασ σασ. Eίναι πιο ασφαλέσ παρά
να το κρατάτε στο χέρι σασ και η µέθοδοσ αυτή
αποδεσµεύει και τα δύο σασ χέρια για τη
λειτουργία του εργαλείου.
Mην υπερτεντώνεστε. Nα διατηρείτε σταθερή
ορθοστασία και ισορροπία.
Nα διατηρείτε τα εργαλεία µε προσοχή. Nα
διατηρείτε τα εργαλεία κοφτερά και καθαρά για
καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία.
Aκολουθείτε τισ οδηγίεσ λίπανσησ και αλλαγήσ
των εξαρτηµάτων. Nα διατηρείτε τισ λαβέσ
στεγνέσ, καθαρέσ και χωρίσ λάδια ή γράσο.
Nα αφαιρείτε κλειδιά ρυθµίσεωσ και κλειδιά
κοχλιών. Kάνετε συνήθειά σασ να ελέγχετε Þπωσ
τα κλειδιά και τα κλειδιά κοχλιών ρυθµίσεωσ
αφαιρούνται απÞ το εργαλείο πριν να το ξεκινήσετε.
Nα αποφεύγετε άσκοπα ξεκινήµατα. Mη µεταφέρετε
το εργαλείο µε το δάκτυλο στο διακÞπτη.
Nα είστε προσεχτικοί. Nα κοιτάζετε τί κάνετε.
Xρησιµοποιείτε την απλή λογική. Mη λειτουργείτε
το εργαλείο Þταν είστε κουρασµένοι.
Nα εξετάζετε τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα.
Πριν απÞ περαιτέρω χρήση του εργαλείου, τυχÞν
προφυλακτήρασ ή άλλο εξάρτηµα που υπέστη
βλάβη πρέπει να εξετασθεί προσεχτικά για να
αποφασισθεί κατά πÞσον µπορεί να λειτουργεί
κανονικά και να αποδίδει την προτιθέµενη
λειτουργία του. Eλέγξατε την ευθυγράµµιση των
κινούµενων εξαρτηµάτων, το υπÞβαθρο και τυχÞν
άλλεσ συνθήκεσ που µπορεί να επηρεάζουν τη
λειτουργία του. Προφυλακτήρασ ή άλλο εξάρτηµα
που έχει υποστεί βλάβη πρέπει να επιδιορθωθεί ή
αντικατασταθεί κανονικά απÞ εγκεκριµένο κέντρο
υπηρεσίασ, εκτÞσ αν υποδεικνύεται διαφορετικά
σε αυτÞ τον οδηγÞ. TυχÞν ελαττωµατικοί
διακÞπτεσ να αντικαθίστανται απÞ εγκεκριµένο
κέντρο υπηρεσίασ. Mη χρησιµοποιείτε το εργαλείο
αν ο διακÞπτησ δεν ανάβει ή δεν σβήνει.
Προσοχή! H χρήση τυχÞν εξαρτήµατοσ ή
σύνδεσησ, εκτÞσ απÞ αυτά που συστήνονται στον
οδηγÞ αυτÞ, µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο
προσωπικήσ βλάβησ.
EΛΛHNIKA
• Nα δίνετε το εργαλείο σασ για επισκευή σε
προσοντούχο πρÞσωπο. Oι διορθώσεισ να γίνονται
µÞνον απÞ προσοντούχα πρÞσωπα, χρησιµοποιώντασ
αυθεντικά ανταλλακτικά, διαφορετικά µπορεί να
προκύψει σηµαντικÞσ κίνδυνοσ για τον χρήστη του.
• AυτÞ το ηλεκτρικÞ εργαλείο υπάγεται κάτω απÞ τα
σχετικά πρÞτυπα.
Πρίζα και καλώδιο του φορτιστή
• Mην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε την πρίζα
απÞ το ρευµατοδÞτη.
• Bεβαιωθείτε Þπωσ το καλώδιο είναι τοποθετηµένο έτσι ώστε να µην το πατάτε, να µην
σκοντάφτετε ή διαφορετικά να µην υπÞκειται σε
βλάβη ή τέντωµα.
• Nα διατηρείτε το καλώδιο µακρυά απÞ τη ζέστη,
το κλάδια, αιχµηρά άκρα και σκληρέσ επιφάνειεσ
και πάντοτε να βεβαιώνεστε Þτι βρίσκεται σε
καλή κατάσταση.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• O φορτιστήσ είναι σχεδιασµένοσ για εσωτερική
χρήση µÞνο.
• Mην λειτουργείτε τον φορτιστή εάν έχει υποστεί
δυνατÞ κτύπηµα, εάν έχει πέσει, ή διαφορετικά
εάν έχει υποστεί βλάβη καθ’ οιονδήποτε τρÞπο.
Πάρτε τον σε ένα κέντρο σέρβισ τησ Black & Decker.
• Ποτέ µην προσπαθείτε να συνδέετε δύο
φορτιστέσ µαζί.
• Πάντοτε να αποσυνδέετε την κεντρική παροχή
ρεύµατοσ προτού κάνετε ή σπάζετε συνδέσεισ
στην µπαταρία.
• Φροντίστε το κατσαβίδι σασ να βρίσκεται πάντα σε
καλή κατάσταση λειτουργίασ διÞτι δεν είναι
απαραίτητο να συνδεθεί στο ρεύµα. Ùταν δεν το
χρησιµοποιείτε ή Þταν φορτίζετε αξεσουάρ,
εξασφαλίστε Þτι το κουµπί εκλογήσ βρίσκεται
στην κεντρική θέση.
• Ùταν βιδώνετε βίδεσ σε τοίχουσ, πατώµατα. κλπ.
εξακριβώστε την τοποθεσία ηλεκτρικών καλωδίων
τα οποία είναι πιθανÞ να υποστούν βλάβη.
Μην αγγίζετε οποιοδήποτε µεταλλικÞ εξάρτηµα
στο µπροστινÞ µέροσ του κατσαβιδιού σασ.
Κρατήστε το µÞνο απÞ το πλαστικÞ περίβληµα.
• Μην αποθηκεύετε το κατσαβίδι σασ σε µέρη Þπου
η θερµοκρασία µπορεί να ανέλθει ή να υπερβεί
τουσ 50°C (Þπωσ οι εξωτερικέσ αποθήκεσ ή
µεταλλικά χτίσµατα το καλοκαίρι).
• Μη φορτίζετε το κατσαβίδι σασ Þταν αυτÞ ή η γενική
θερµοκρασία είναι κάτω απÞ 5°C ή πάνω απÞ 40°C.
• Μην αποτεφρώνετε το κατσαβίδι σασ έστω κι αν
είναι τελείωσ χαλασµένο ή κατεστραµένο. Μπορεί
οι µπαταρίεσ να εκραγούν στη φωτιά.
• Mπορεί να συµβεί µια µικρή διαρροή υγρού απÞ τα
στοιχεία του πακέτου τησ µπαταρίασ κάτω απÞ
ακραία χρήση ή κάτω απÞ συνθήκεσ θερµοκρασίασ.
AυτÞ δεν σηµαίνει αποτυχία. ΩστÞσο, εάν η
εξωτερική θήκη υποστεί ρωγµή και η πιο πάνω
διαρροή πάει πάνω στο δέρµα σασ:
• Πλυθείτε αµέσωσ µε σαπούνι και νερÞ.
• Eξουδετερώστε το µε µαλακÞ οξύ, Þπωσ
χυµÞ λεµονιού ή ξύδι.
• Eάν πάει υγρÞ τησ µπαταρίασ µέσα στα
µάτια σασ, πλύνετέ τα µε καθαρÞ νερÞ για
τουλάχιστο 10 λεπτά και ζητήστε ιατρική
βοήθεια. (Iατρική σηµείωση: Tο υγρÞ είναι
διάλυµα 25-35% υδροξειδίου του καλίου).
• Μην επιχειρείτε να ανοίξετε το περιχιτώνιο του
φορτιστή σασ.
• Το δράπανο και ο φορτιστήσ σασ είναι ειδικά
σχεδιασµένα για να λειτουργούν µαζί.
• Μην επιχειρείτε να φορτίσετε οποιοδήποτε άλλο
επαναφορτιζÞµενο εργαλείο ή πακέτο µπαταρίασ
µε το φορτιστή. Μην επιχειρείτε να φορτίσετε το
δράπανÞ σασ µε οποιοδήποτε άλλο φορτιστή εκτÞσ
απÞ αυτÞν που εφοδιαστήκατε µε το δράπανÞ σασ.
Φυλάξτε αυτέσ τισ οδηγίεσ!
∆IΠΛH MONΩΣH
Tο εργαλείο σασ έχει πλήρη µÞνωση. AυτÞ
σηµαίνει Þτι Þλα τα εσωτερικά µεταλλικά µέρη
είναι ηλεκτρικά µονωµένα απÞ την κεντρική
παροχή ρεύµατοσ. AυτÞ γίνεται µε την
τοποθέτηση µÞνωσησ µεταξύ των ηλεκτρικών
και των µηχανικών µερών, και εποµένωσ δεν
είναι αναγκαίο για το εργαλείο να γειωθεί.
Σηµείωση: H διπλή µÞνωση δεν λαµβάνει τη
θέση των κανονικών προφυλάξεων Þταν
λειτουργείτε αυτÞ το εργαλείο. Tο σύστηµα
µÞνωσησ είναι για πρÞσθετη προστασία
εναντίον βλάβησ που επέρχεται απÞ πιθανή
βλάβη ηλεκτρικήσ µÞνωσησ µέσα στο εργαλείο.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εξασφαλίστε Þτι το ρεύµα είναι το ίδιο µε το ρεύµα
που αναφέρεται στην πινακίδα. Ο φορτιστήσ σασ είναι
εφοδιασµένοσ µε καλώδιο διπλού αγωγού και µε πρίζα.
ΚAΛΩ∆IA ΠPOEKTAΣHΣ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 30 µέτρα
(100 πÞδια) καλώδιο προέκτασησ διπλού πυρήνα
17
EΛΛHNIKA
Black & Decker χωρίσ αισθητή απώλεια ισχύοσ.
Σηµείωση: Καλώδιο προέκτασησ δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται εκτÞσ αν είναι απολύτωσ
απαραίτητο. Χρήση ακατάλληλου καλωδίου
προέκτασησ µπορεί να επιφέρει τον κίνδυνο
πυρκαγιάσ η ηλεκτροπληξίασ. Αν είναι απαραίτητο να
χρησιµοποιηθεί καλώδιο προέκτασησ, βεβαιωθείτε
Þτι οι καλωδιώσεισ του είναι συνδεδεµένεσ σωστά
και βρίσκεται σε καλή ηλεκτρολογική κατάσταση.
TA AXPHΣTA EPΓAΛEIA KAI TO ΠEPIBAΛΛON
Aν κάποια µέρα βρείτε Þτι το εργαλείο σασ
χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σασ χρειάζεται
πια, να σκεφτείτε για λίγο την προστασία του
περιβάλλοντοσ. Oι Σταθµοί Yπηρεσίασ τησ
Black & Decker θα αποδεχτούν τα παλιά σασ
εργαλεία και θα τα διαθέσουν µέσα σε πλαίσια
ασφάλειασ για το περιβάλλον.
EΓΓYHΣH
Eάν το προϊÞν τησ Black & Decker που αγοράσατε
αποδειχθεί ελαττωµατικÞ σε διάστηµα 24 µηνών απÞ
την ηµεροµηνία τησ αγοράσ του, απÞ τυχÞν
κατασκευαστικÞ σφάλµα, εγγυώµαστε Þτι θ’
αντικαταστήσουµε Þλα τα ελαττωµατικά µέρη χωρίσ
χρέωση µε τισ εξήσ προüποθέσεισ:
• Tο προϊÞν πρέπει να επιστραφεί για επισκευή µÞνο
σε εξουσιοδοτηµένο απÞ την Black & Decker
Eλλασ A.E. κατάστηµα Service µε αποδεικτικÞ τησ
ηµεροµηνίασ αγοράσ του.
• Tο προϊÞν χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τισ
παραµέτρουσ λειτουργίασ του καθώσ και σύµφωνα
µε την επίσηµη κατάταξή του σαν καταναλωτικÞ ή
επαγγελµατικÞ. Oποιαδήποτε υπερφÞρτωση του
προϊÞντοσ (ηλεκτρική ή µηχανική) αποκλείει κάθε
περίπτωση επισκευήσ σε εγγύηση.
• Tο προϊÞν δεν χρησιµοποιήθηκε για ενοικίαση.
• ∆εν επιχειρήθηκε επισκευή απÞ τον χρήστη ή
άλλα άτοµα εκτÞσ απÞ το προσωπικÞ των
εξουσιοδοτηµένων απÞ την Black & Decker Eλλασ
A.E. καταστηµάτων Service.
H χρήση οποιουδήποτε µη γνήσιου ανταλλακτικού ή
εξαρτήµατοσ µπορεί να επιφέρει ßλάßη ή
διαφοροποίηση των παραµέτρων λειτουργίασ του
προϊÞντοσ καθώσ και τραυµατισµÞ του χρήστη. Oι
παραπάνω προüποθέσεισ αποτελούν κριτήριο για την
ισχύ τησ εγγύησησ. Σε κάθε περίπτωση που κάποια
προüπÞθεση δεν υφίσταται, η εγγύηση είναι
αµφισßητήσιµη. H εγγύηση αυτή είναι µία πρÞσθετη
παροχή, πρÞσθετη των νοµίµων δικαιωµάτων σασ.
Tο προϊÞν ανταποκρίνεται στουσ ισχύοντεσ
18
κανονισµούσ σχετικά µε τισ ραδιοτηλεοπτικέσ
παρεµßολέσ.
ΕΞAPTHMATA
Η απÞδοση κάθε ηλεκτρικού εργαλείου εξαρτάται
απÞ το εξάρτηµα που χρησιµοποιείται.
Τα εξαρτήµατα τησ Black & Decker είναι
κατασκευασµένα µε βάση αυστηρέσ προδιαγραφέσ
και σχεδιασµένα να ενισχύουν την απÞδοση του
ηλεκτρικού εργαλείου. Αγοράζοντασ εξαρτήµατα
Black & Decker εξασφαλίζετε Þτι κάνετε το καλύτερο
δυνατÞν για το ηλεκτρικÞ εργαλείο σασ τησ
Black & Decker. Παρακαλούµε συµβουλευτείτε τον
πλησιέστερο έµπορο η κέντρο εξυπηρέτησησ
Black & Decker για λεπτοµερείσ πληροφορίεσ για τισ
λάµεσ και λοιπά εξαρτήµατα που διατίθενται.
ΤEXNIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
Το επίπεδο του παραγÞµενου θορύβου απÞ το παρÞν
εργαλείο είναι σύµφωνο µε τη Κοινοτική νοµοθεσία.
Συνιστάται να λαµβάνετε τα κατάλληλα µέτρα για
την προστασία τησ ακοήσ σασ εάν η στάθµη του ήχου
δεν είναι αποδεκτή. ΑυτÞ, σε κανονικέσ συνθήκεσ
αντιστοιχεί σε ένταση µεγαλύτερη απÞ 85dB (Α).
Σηµείωµα: Αυτέσ οι οδηγίεσ καλύπτουν επίσησ και
µοντέλα του καταλÞγου που λείγουν σε γράµµα.
Bλέπετε το κιβώτιÞ σασ για περισσÞτερεσ
πληροφορίεσ σχετικά µε το προϊÞν σασ. Το προϊÞν σασ
περιέχει µερικά ή Þλα απÞ αυτά τα χαρακτηριστικά.
ΧAPAKTHPIΣTIKA
1
•
•
5
•
2
•
4
•
3
1.
2.
3.
4.
5.
Μύτη κατσαβιδιού
Επιλογή πίσω/µπρÞσ
ΡυθµιζÞµενοσ συµπλέκτησ
Βάση φÞρτισησ
Μπαταρία
ΦOPTIΣH TOY KATΣABI∆IOY
Σηµείωµα: Το κατσαβίδι σασ δεν είναι φορτισµένο
Þταν το παραλαµβάνετε. Πριν τη χρήση για πρώτη
EΛΛHNIKA
φορά, αφήστε το να φορτιστεί τουλάχιστον για
12 ώρεσ.
Μετά τη χρήση, τοποθετήστε το κατσαβίδι στη βάση
του Þπου θα φορτιστεί αυτοµάτωσ. Μπορείτε να
αφήσετε το κατσαβίδι σασ στη βάση απεριÞριστα.
Η βάση είναι σχεδιασµένη για λειτουργία µέχρι
24 ώρεσ την ηµέρα.
Κατά τη διάρκεια τησ φÞρτισησ µπορεί ο φορτιστήσ
να δηµιουργήσει κάποιο θÞρυβο και να ζεσταθεί.
ΑυτÞ είναι κανονικÞ και δεν σηµαίνει Þτι υπάρχει
πρÞβληµα. Ùταν φορτίζετε εξασφαλίστε πάντα Þτι ο
διακÞπτησ βρίσκεται στην κεντρική θέση.
Ο µετασχηµατιστήσ µπορεί να παραµείνει
συνδεδεµένοσ στο ρεύµα επ’ άπειρο χωρίσ κίνδυνο
βλάβησ αλλά θα είναι λίγο ζεστÞσ Þσο είναι
συνδεδεµένοσ στο ρεύµα. ΑυτÞ είναι κανονικÞ και
δεν σηµαίνει Þτι υπάρχει πρÞβληµα.
Ο φορτιστήσ είναι σχεδιασµένοσ µÞνο για τη φÞρτιση
τησ µπαταρίασ και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται
ποτέ για τη λειτουργία του κατσαβιδιού.
Αν οι µπαταρίεσ δε φορτίζονται σωστά, ελέγξτε το
ρεύµα στην πρίζα µε ένα δοκιµαστικÞ κατσαβίδι ή
άλλη συσκευή.
Αν η πρίζα του ρεύµατοσ λειτουργεί σωστά και η
µονάδα εξακολουθεί να µη φορτίζεται, στείλτε το
εργαλείο και το φορτιστή στον πλησιέστερÞ σασ
αντιπρÞσωπο τησ Black & Decker για επισκευέσ.
Το κατσαβίδι σασ πρέπει να επαναφορτιστεί Þταν δεν
µπορεί να προσφέρει αρκετή ισχύ για εργασίεσ οι
οποίεσ προηγουµένωσ ήταν εύκολεσ. Μην
εξακολουθείτε να το χρησιµοποιείτε κάτω απÞ αυτέσ
τισ συνθήκεσ. Επαναλάβετε τη διαδικασία φÞρτισησ.
Αποσυνδέστε το φορτιστή απÞ το ρεύµα πριν τον
αποσυνδέσετε απÞ το εργαλείο.
Κάτω απÞ ορισµένεσ συνθήκεσ και Þταν ο φορτιστήσ
είναι συνδεδεµένοσ στο ρεύµα και το φισ φορτισµού
είναι εκτεθιµένο, µπορεί να προκληθεί
βραχυκύκλωµα και πυρκαγιά απÞ µεταλλικά σωµατίδια.
Αγωγά αντικείµενα Þπωσ το σύρµα τριψίµατοσ, το
αλουµινÞχαρτο καθώσ και η συσσώρευση µεταλλικήσ
σκÞνησ πρέπει να διατηρείται µακριά απÞ το φισ
φορτισµού.
Αποσυνδέστε το φορτιστή πριν επιχειρήσετε να
τον καθαρίσετε.
ΤOΠOΘETHΣH THΣ BAΣHΣ ΦOPTIΣHΣ
Η πλαστική σακκούλα που παρέχεται µε το κατσαβίδι
σασ, περιέχει δύο ξυλÞβιδεσ και δύο βύσµατα.
Σε περίπτωση τοποθέτησησ τησ βάσησ σε τείχο,
χρησιµοποιήστε τισ βίδεσ και τα βύσµατα.
Σε περίπτωση τοποθέτησησ τησ βάσησ σε ξύλινη
επιφάνεια, χρησιµοποιήστε µÞνο τισ βίδεσ.
Τοποθετήστε τη βάση στην επιθυµητή θέση.
Αυτή η θέση δεν πρέπει
1.2m max
να βρίσκεται σε απÞσταση
πάνω απÞ 1,2µ. απÞ την
παροχή ηλεκτρισµού.
Η βάση είναι συµµετρική
και µπορεί να
τοποθετηθεί µε οποιαδήποτε πλευρά προσ τα πάνω.
Μ΄ ένα µολύβι, σηµαδέψτε
τη µία απÞ τισ τρύπεσ τησ
βάσησ στον τείχο.
Αφαιρέστε τη βάση απÞ
τον τείχο. Ανοίξτε µία
τρύπα στο σηµείο του
τείχου µε τρυπάνι 5χιλ.
Τοποθετήστε το πλαστικÞ βύσµα στην τρύπα και
χτυπήστε το ελαφρά µ΄ ένα σφυρί µέχρι να καθήσει
στα ίσια µε τον τείχο.
Τοποθετήστε τη βάση
στον τείχο και στερεώστε
τη µε µία ξυλÞβιδα.
Σηµαδέψτε τη δεύτερη
τρύπα και αφαιρέστε τη
βάση. Ανοίξτε τη δεύτερη
τρύπα και τοποθετήστε το
δεύτερο βύσµα. Τοποθετήστε τη βάση και στερεώστε
τη µε τισ δύο βίδεσ. Ùταν τοποθετείτε τη βάση σε
ξύλινη επιφάνεια, ανοίξτε τρύπεσ 2,5χιλ. για τισ
ξυλÞβιδεσ. Μη χρησιµοποιείτε τα βύσµατα.
Η µύτη κατσαβιδιού που
παρέχεται µε το κατσαβίδι
σασ είναι διπλή, µ΄ ένα
σταυρωτÞ άκρο Νο. 2 και
ένα ίσιο άκρο 5χιλ. Η µύτη
µπορεί να αποθηκεύεται ή
στο κατσαβίδι ή σε µία
απÞ τισ ειδικέσ τρύπεσ
τησ βάσησ.
ΛEITOYPΓIA TOY KATΣABI∆IOY
Για να θέσετε το
κατσαβίδι σασ σε
λειτουργία στην εµπρÞσ
θέση (βίδωµα), σύρετε το
διακÞπτη στα δεξιά στην
ίδια ευθεία µε το βέλοσ
που δείχνει εµπρÞσ.
19
EΛΛHNIKA
Για να θέσετε το κατσαβίδι σασ σε λειτουργία στην
πίσω θέση (ξεβίδωµα), σύρετε το διακÞπτη στ΄ αριστερά
στην ίδια ευθεία µε το βέλοσ που δείχνει πίσω.
Πατήστε το διακÞπτη και το κατσαβίδι σασ θα τεθεί
σε λειτουργία. Αφήστε το διακÞπτη και το κατσαβίδι
σασ θα σταµατήσει.Για να κλείσετε το κατσαβίδι σασ,
σύρετε το διακÞπτη στην κεντρική θέση (χωρίσ βέλη).
ΑYTOMATH EMΠΛOKH THΣ ATPAKTOY
Ùταν δεν πατάτε το
διακÞπτη, ανεξαρτήτωσ
απÞ τη θέση του,
µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το
εργαλείο σαν απλÞ
κατσαβίδι. ΑυτÞ το χαρακτηριστικÞ σασ επιτρέπει να
στρέψετε το κατσαβίδι περισσÞτερο για να σφίξετε
τη βίδα ή να χαλαρώσετε υπερβολικά σφιχτέσ βίδεσ.
Σηµείωµα: Μερικά απÞ τα µεγάλα µεγέθη βίδασ είναι
δύσκολο να εισέλθουν πλήρωσ σε σκληρά ξύλα λÞγω
µεταβλητών στοιχείων Þπωσ η αστάθεια των ‘νερών’,
το περιεχÞµενο υγρασίασ του ξύλου, και η ποσÞτητα
φÞρτισησ του κατσαβιδιού. Το χαρακτηριστικÞ
αυτÞµατησ εµπλοκήσ τησ ατράκτου βοηθάει σ΄αυτέσ
τισ περιπτώσεισ.
ΡYΘMIZOMENOΣ ΣYMΠΛEKTHΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΠΗΣ
ΣΤΡΕΨΗΣ)
Το κατσαβίδι σασ είναι
εφοδιασµένο µε το
χαρακτηριστικÞ
ρυθµιζÞµενου
συµπλέκτη. ΑυτÞ σασ
επιτρέπει να εκλέξετε
την πιÞ κατάλληλη ισχύ
στρέψησ για τη σχετική εργασία. Ùταν η ισχύσ που
εφαρµÞζετε µε το κατσαβίδι φτάσει την
προκαθορισµένη εκλογή, ο συµπλέκτησ γλυστράει
και τοιουτοτρÞπωσ περιορίζεται το σφίξιµο τησ βίδασ.
Σηµείωµα: Ο κινητήρασ του κατσαβιδιού εξακολουθεί
να περιστρέφεται καθ΄Þσον ο διακÞπτησ είναι
πατηµένοσ παρ΄Þλον οτι η άτρακτοσ σταµατάει να
περιστρέφεται Þταν γλυστράει ο συµπλέκτησ.
Αν η επιλεγµένη θέση υπερβαίνει την ισχύ που είναι
απαραίτητη για την εφαρµογή, ο συµπλέκτησ δε
θα γλυστρήσει.
Μειώστε τη θέση επιλογήσ για να µη σφίξετε
υπερβολικά τη βίδα. Για να εκλέξετε την επιθυµητή
θέση του συµπλέκτη, στρέψτε το κολλάρο ρύθµισησ
στα δεξιά για αύξηση και στα αριστερά για µείωση.
Συνολικά υπάρχουν 23 θέσεισ απÞ τισ οποίεσ 6 είναι
20
σηµαδεµένεσ στο κολλάρο. Ùπωσ στρέφεται το
κολλάρο, ακούγεται ένα κλίκ Þπωσ µπαίνει το
κολλάρο στην κάθε θέση. Σαν γενικÞσ κανÞνασ,
Þσο πιÞ µακριά η βίδα τÞσο πιÞ υψηλή η θέση του
συµπλέκτη απαραίτητη για το σφίξιµο τησ βίδασ.
Ùσο πιÞ µικρή η βίδα, τÞσο πιÞ χαµηλή η θέση του
συµπλέκτη απαραίτητη για το σφίξιµο τησ βίδασ.
Η σωστή µέθοδοσ είναι να αρχίσετε το βίδωµα σε
χαµηλή θέση και να την αυξάνετε σταδιακά µέχρισ
Þτου εισέλθει σωστά η βίδα.
ΑPXIKEΣ TPYΠEΣ
Η αρχική τρύπα έχει δύο σκοπούσ. Λειτουργεί σαν
οδηγÞσ τησ βίδασ και αποτρέπει την παραµÞρφωση ή
το σχίσιµο του ξύλου. Το βάθοσ τησ αρχικήσ τρύπασ
θα πρέπει να είναι ίσο ή µεγαλύτερο απÞ το µήκοσ
τησ βίδασ που θα χρησιµοποιήσετε. Ùταν εργάζεστε
µε σκληρά ξύλα, εκτÞσ απÞ την αρχική τρύπα θα
είναι απαραίτητο ν΄ ανοίξετε και µία δευτερεύουσα
τρύπα για το άβολτο τµήµα τησ βίδασ. Τα σωστά
µεγέθη τρύπασ έχουν ωσ ακολούθωσ:
Μέγεθοσ ∆ιάµετροσ
βίδασ
αρχικήσ
τρύπασ
Νο. 6
(3,5χιλ.)
Νο. 8
(4,0χιλ.)
Νο. 10
(5,0χιλ.)
∆ευτερεύουσα τρύπα
ΜαλακÞ ΣκληρÞ ΣκληρÞ
ξύλο
ξύλο
2,0χιλ.
2,5χιλ.
4,0χιλ.
3,2χιλ.
3,5χιλ.
5,0χιλ.
3,5χιλ.
4,0χιλ.
5,7χιλ.
ΧPHΣIMEΣ YΠO∆EIΞEIΣ
• Σφίγγετε µπρούτζινεσ βίδεσ προσεχτικά για να
αποφύγετε το υπερβολικÞ σφίξιµο. Οι κεφαλέσ και
οι βÞλτεσ µπορεί να σπάσουν εύκολα.
Η κατάλληλη µέθοδοσ γι΄αυτέσ τισ βίδεσ είναι να
σφίγγονται µε το χέρι.
• Αν είναι δυνατÞ, χρησιµοποιήστε σταυρωτέσ
βίδεσ. Αυτέσ είναι πιÞ εύκολεσ στο βίδωµα διÞτι το
κατσαβίδι πιάνει πιÞ σταθερά στην κεφαλή τουσ.
• Σε µερικέσ περιπτώσεισ θα είναι απαραίτητο να
λιπαίνετε τισ βÞλτεσ τησ βίδασ για να
διευκολύνετε το βίδωµα. Σαν λιπαντικÞ µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε σαπούνι ή υγρÞ πιάτων το
οποίο αλείφετε στισ βÞλτεσ τησ βίδασ.
• Ùταν ανοίγετε τρύπα σε ξύλο χρησιµοποιώντασ
κοινÞ τρυπάνι, βγάλτε το τρυπάνι κάθε τÞσο για
να φεύγουν τα πριονίδια απÞ το τρυπάνι.
• Ùταν βάζετε τη βίδα σε τρύπα η οποία ήδη έχει
βÞλτεσ, αρχίστε την µε το χέρι για να µην
καταστρέψετε τισ βÞλτεσ τησ τρύπασ. Βιδώστε τη
βίδα µέχρι να πιάσει σωστά στισ βÞλτεσ και µετά
χρησιµοποιήστε το κατσαβίδι.
EΛΛHNIKA
OI EΠANAΦOPTIZOMENEΣ MΠATAPIEΣ KAI TO
ΠEPIBAΛΛON
Tα επαναφορτιζÞµενα εργαλεία Black & Decker
χρησιµοποιούν νικελλίου καδµείου (NiCad) ή
πακέτα µπαταρίασ τα οποία µπορούν να
φορτισθούν πολλέσ φορέσ για να προσφέρουν
µακροζωία και επανειληµµένη πλήρη ισχύ.
Tο σύµβολο αυτÞ δείχνει Þτι οι µπαταρίεσ
NiCad που περιέχονται σ· αυτή τη συσκευή,
Cd πρέπει να πετάγονται κανονικά και Þχι να
ρίχνονται σε καθηµερινούσ οικιακούσ
σκουπιδοτενεκέδεσ που µπορεί να πεταχθούν
σε φωτιά ή σε χώρο γεµίσµατοσ µε χώµα.
Oι µπαταρίεσ Nicad µπορεί να είναι επιβλαβείσ
στο περιβάλλον και µπορούν να εκραγούν Þταν
εκτίθενται στην φωτιά. Mην τισ καίγετε.
Eποµένωσ, Þταν το εργαλείο ή το πακέτο
µπαταρίασ χρειάζεται αντικατάσταση,
να σκέφτεστε την προστασία του
περιβάλλοντÞσ µασ.
H Black & Decker σασ συνιστά τα ακÞλουθα:
Aδειάστε πλήρωσ τισ µπαταρίεσ
λειτουργώντασ τη συσκευή µέχρισ Þτου
εκκενωθεί πλήρωσ η ενέργεια και κατÞπιν
αφαιρέστε την απÞ το εργαλείο.
Kαταµέτρηση δÞνησησ χεριού/βραχίονα 2.5µ/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
H πολιτική τησ συνεχούσ ßελτίωσησ των προιÞντων
την Black & Decker διατηρεί το δικαίωµα αλλαγήσ
των προδιαγραφών του προιÞντοσ χωρίσ
προηγούµενη ειδοποίηση.
ΑΦAIPEΣH THΣ MΠATAPIAΣ
ΑυτÞ πρέπει να γίνεται
µÞνο Þταν θέλετε να
απορρίψετε το εργαλείο
και να επανακυκλώσετε
τισ µπαταρίεσ.
Αφαιρέστε τουσ δύο
πείρουσ που συγκρατούν
την κεφαλή του
κατσαβιδιού. Αφαιρέστε
τη βίδα που συγκρατεί το
χιτώνιο. Χτυπήστε
ελαφρά το χιτώνιο µ΄ένα
σφυρί για να το χωρίσετε
στα δύο. Αφαιρέστε τισ
µπαταρίεσ απÞ το κατσαβίδι σασ και απορρίψτε τεσ
κατα τρÞπο ασφαλή στο περιβάλλον.
∆HΛΩΣH ΣYMMOPΦΩΣHΣ THΣ EK
Yπεύθυνα δηλώνουµε Þτι οι συσκευέσ:
KC9019, KC9038, KC9072 συµµορφούνται προσ τισ
διατάξεισ 89/392/EOK, 89/336/EOK, EN55014,
73/23/EOK, EN55104, EN50144
Για καταµετρηµένη πίεση ήχου 70dB (A)
Για καταµετρηµένη ισχύσ ήχου 85dB (A)
21
Cordless screwdriver user manual
SAFETY INSTRUCTIONS
Warning! When using electric tools, the following
basic safety precautions should always be taken to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read all these instructions before attempting to
operate this product and save these instructions.
For safe operation:
• We recommend that you take appropriate measures
for the protection of hearing if the sound pressure of
85 dB (A) is exceeded.
• Keep the work area clean. Cluttered areas and
benches invite injuries.
• Consider work area environment. Do not expose
power tools or chargers to rain. Do not use power
tools in damp or wet locations. Keep work area well
lit. Do not use power tools in the presence of
flammable liquids or gases.
• Guard against electric shock. Avoid body contact
with earthed or grounded surfaces (e.g. pipes,
radiators, ranges, refrigerators).
• Keep children away. Do not let visitors touch the
tool or extension cord. All visitors should be kept
away from work area.
• Store idle tools. When not in use, tools and batteries
should be stored in a dry, high or locked place, out
of reach of children.
• Do not force the tool. It will do the job better and
more safely at the rate for which it was intended.
• Use the right tool. Do not force small tools or
attachments to do the job of a heavy duty tool. Do
not use tools for purposes not intended; for example,
do not use a circular saw to cut tree limbs or logs!
• Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery as they can be caught in moving parts.
Rubber gloves and non-skid footwear are
recommended when working outdoors. Wear
protective hair covering to contain long hair.
• Use safety glasses. Use a face or dust mask if the
cutting operation is dusty or if using in enclosed spaces.
• Secure your work. Use clamps or a vice to hold your
work. It is safer than using your hand and it frees
both hands to operate the tool.
• Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times.
• Maintain tools with care. Keep tools sharp and
clean for better and safer performance. Follow
instructions for lubricating and changing
accessories. Keep handles dry, clean and free from
oil and grease.
22
• Remove adjusting keys and wrenches. Form the habit
of checking to see that keys and adjusting wrenches
are removed from tool before switching it on.
• Avoid unintentional starting. Do not carry a
tool with a finger on the switch.
• Stay alert. Watch what you are doing. Use common
sense. Do not operate when you are tired.
• Check damaged parts. Before further use of the tool,
a guard or other part that is damaged should be
carefully checked to determine that it will operate
properly and perform its intended function. Check
for alignment of moving parts, binding of moving
parts, breakage of parts, mounting and any other
conditions that may affect its operation. A guard or
other part that is damaged should be properly
repaired or replaced by an authorised service agent
unless otherwise indicated in this instruction
manual. Have defective switches replaced by an
authorised service agent. Do not use the tool if the
switch does not turn it on and off.
• Warning! The use of any accessory or attachment,
other than recommended in this instruction manual,
may present a risk of personal injury.
• Have your tool repaired by a qualified person.
Repairs should only be carried out by qualified
persons using original spare parts, otherwise
considerable danger to the user may result.
• This electrical appliance is in accordance with the
relevant standards.
Charger plug and cable
• Do not tug at the cable to pull the plug from the socket.
• Make sure the cable is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
• Keep the cable away from heat, oil, sharp edges
and rough surfaces and always ensure it is in
good condition.
ADDITIONAL SCREWDRIVER AND CHARGER SAFETY
INSTRUCTIONS
• The charger is designed for indoor use only.
• Do not operate the charger if it has received a sharp
blow, been dropped, or otherwise damaged in any
way. Take it to a Black & Decker authorised agent.
• Never attempt to connect two chargers together.
• Always disconnect the supply before making or
breaking connections to the battery.
• Be aware that your screwdriver is always in an
operating condition, because it does not have to be
plugged into an electrical outlet. When not in use or
ENGLISH
•
•
•
•
•
•
•
•
when changing accessories, ensure that the
selector is in the central position.
When driving screws into walls, floors etc., check
where “live”electrical wires may be encountered.
Do not touch any front metal parts of your
screwdriver! Hold it only by the plastic housing.
Do not store your screwdriver in locations where
the temperature may reach or exceed 50°C/120°F
(such as outside sheds or metal buildings in summer).
Do not charge your screwdriver when it or the air
temperature is below +5°C/40°F or above +40°C/105°F.
Do not incinerate your screwdriver, even if it is
severely damaged or is completely worn out. The
batteries can explode in a fire.
A small leakage of liquid from the battery cells may
occur under extreme usage, charging or temperature
conditions. This does not indicate a failure.
However, if the seal is broken and this leakage gets
onto your skin:
• Wash quickly with soap and water.
• Neutralize with a mild acid such as lemon juice
or vinegar.
• If battery liquid gets into your eyes, flush them
with clean water for a minimum of 10 minutes and
seek medical attention. (Medical note: The liquid
is a 25-35% solutionof potassium hydroxide).
Do not attempt to open the housing of your charger.
Your charger and screwdriver are specifically
designed to work together.
Do not attempt to charge any other cordless tool or
battery pack with this charger. Do not attempt to
charge your screwdriver with any charger other
than the one supplied with it.
DOUBLE INSULATION
Your screwdriver is double insulated. This means
that all the external metal parts are electrically
insulated from the mains power supply. This is
done by placing insulation barriers between the
electrical and mechanical components making it
unnecessary for the tool to be earthed.
Note: Double insulation does not take the place
of normal safety precautions when operating the
tool. The insulation system is for added protection
against injury resulting from a possible electrical
insulation failure within your screwdriver.
ELECTRICAL SAFETY
Be sure the supply is the same as the voltage given on the
rating plate of your charger. Your charger is fitted with a
two-core cable and plug.
MAINS PLUG REPLACEMENT
Should the mains plug or cordset of your charger be
damaged, it must only be replaced by an authorised
Black & Decker service agent because special
purpose tools are required.
EXTENSION CABLES
Up to 30m (100ft) of 3-core extension cable can be used
without undue loss of power.
Note: An extension cable should not be used unless
absolutely necessary. Use of an improper extension
cable could result in a risk of fire and electric shock.
If an extension cable must be used, make sure it is
properly wired, contains the correct rated fuse as
recommended in its literature and is in good
electrical condition.
UNWANTED TOOLS AND THE ENVIRONMENT
Should you find one day that the tool needs
replacement or is of no further use, think of the
protection of the environment. Black & Decker
service agents will accept old tools and will
dispose of them in an environmentally safe way.
THE BLACK & DECKER GUARANTEE
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
If the Black & Decker product becomes defective due
to faulty materials and workmanship, within 24 months
from the date of purchase, we guarantee to either
replace all defective parts or at our discretion, replace
the unit free of charge provided that:
• The product is returned to one of our authorised
repair agents with evidence of date of purchase.
• The product has not been used for trade,
professional or hire purposes.
• The product has not been subjected to misuse
or neglect.
• The product has not sustained any damage through
foreign objects, substances or accidents.
• Repairs have not been attempted by anyone other
than our authorised repair agents.
This guarantee is offered as an extra benefit and is
additional to the customers statutory rights.
AFTER SALES SERVICE FOR THE BLACK & DECKER
PRODUCT (UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
Black & Decker offers a nationwide network of authorised
service agents. The use of other than genuine
Black & Decker accessories and parts may damage or
reduce the performance of your Black & Decker
product and may also endanger the user. The terms
and conditions of the warranty may also be effected.
23
ENGLISH
THE AFTER SALES SERVICE POLICY
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
It is our aim that all Black & Decker customers should
be totally satisfied with their Black & Decker product
and after sales service, but if help or advice is needed
please contact the local Black & Decker service agent
who will be happy to help. Full details of our after sales
service can be obtained from any of our Black & Decker
service agents.
ACCESSORIES
The performance of any power tool is dependant upon
the accessory used. Black & Decker accessories are
engineered to high quality standards and are designed
to enhance the performance of your tool. Buying a
Black & Decker accessory will ensure that you get the
very best from your Black & Decker tool.
TECHNICAL DATA
The level of sound pressure of the tool is in
accordance with EEC legislation. It is recommended
that you take appropriate measures for the protection
of your hearing if the sound level seems uncomfortable.
This normally equates to a sound pressure in excess
of 85dB (A).
Note: This user manual also covers more than one
catalogue number within this product group. Refer to
your carton for details of your product. Your product
includes some or all of these features.
FEATURES
1
•
•
•
5
2
•
4
•
3
1.
2.
3.
4.
5.
Screwdriver bit
Forward/reverse selector
Adjustable clutch
Charger base
Battery
CHARGING YOUR CORDLESS SCREWDRIVER
Important: On delivery, your screwdriver is not
charged. Before using your screwdriver for the first
24
time, charge it for at least 12 hours.
After use place your screwdriver in its base and it will
charge automatically. You can leave your screwdriver
on charge indefinitely. The charger base is designed to
operate 24 hours a day.
While charging, the transformer may hum and become
warm to touch. This is a normal condition and does not
indicate a problem. When charging, always ensure that
the switch is in the central position.
The transformer can remain plugged into the electrical
outlet indefinitely with no adverse effects. It will remain
slightly warm to the touch if left plugged in; this is
normal and does not indicate a problem.
The charger is designed to charge the batteries only
and should never be used in an attempt to operate the
screwdriver.
If the batteries do not charge properly, check the
current at the supply socket by plugging in a lamp or
other appliance, and check to see if it can be
switched on.
If the supply socket is working and the unit is still not
charging, take or send the tool and charger to your
local Black & Decker service agent.
Your screwdriver should be recharged when it fails to
produce sufficient power on jobs which were easily
done previously. Do not continue to use under these
conditions. Repeat the charging procedure.
Unplug the charger from the power supply before
disconnecting the charger from the tool.
Under certain conditions, with the charger plugged into
the power supply, the exposed charging plug can be
shorted by foreign material and may cause a fire.
Foreign materials of a conductive nature, such as but
not limited to steel wool, aluminium foil, or any build up
of metallic particles, should be kept away from the
charging plug.
Unplug the charger before attempting to clean.
MOUNTING THE CHARGER BASE
The plastic bag supplied with your screwdriver
contains two wood screws and two plastic wall plugs.
When you mount the charger base on a wall, use the
screws and the wall plugs.
For a wooden surface,
1.2m max
use the screws only.
Hold the charger base in
the desired position. You
must locate this position
within 1.2m of the
electricity supply.
ENGLISH
The charger base is symmetrical and you can mount it
either way up.
Insert a pencil through one
of the two mounting holes
to mark its position. Take
the charger base away
from the wall. Drill a 5.0mm
hole in the wall in the
desired position.
Insert a plastic wall plug in the hole and gently tap it
with a hammer to seat it flush with the wall.
Position the charger base
over the wall plug and fit
one of the wood screws.
Mark the position of the
second hole and remove
the charger base. Drill the
second mounting hole and
insert the second wall plug. Position the charger base
and fit the two mounting screws. When you are
mounting the charger base on a wooden surface, drill
2.5mm pilot holes for the wood screws. Do not use the
wall plugs.
The screwdriver bit
supplied with your
screwdriver is doubleended with a No. 2 Phillips
cross head on one end and
a 5mm slotted end on the
other. You can store the bit
either in the screwdriver or
in one of the storage holes
in the charger base.
OPERATING YOUR SCREWDRIVER
To turn your screwdriver
on, in a forward (driving)
position, slide the switch to
the right to align with the
arrow pointing forward.
To operate your
screwdriver in reverse
(removing screws), slide
the switch to the left to
align it with the arrow
pointing down.
Depress the switch and
your screwdriver will operate. Release the switch and
your screwdriver will stop. To turn your screwdriver off,
slide the switch to the centre position (no arrows).
AUTOMATIC SPINDLE LOCK
With the switch set to any
of its 3 positions, and not
depressed, you can use
your screwdriver as a
conventional non-powered
screwdriver. This feature
enables you to give an extra twist to firmly tighten
screws or to loosen extra tight screws.
Note: Some of the larger sizes are difficult to seat fully
in hardwoods due to variables such as grain
irregularity, the moisture content of wood and the
amount of charge of your screwdriver. The automatic
spindle lock feature will help in these situations.
ADJUSTABLE CLUTCH (TORQUE CONTROL)
Your screwdriver could
have an adjustable clutch
feature. This enables you
to select the most suitable
twisting force for your
screwdriving needs.
When the force applied
with your screwdriver reaches the preselected setting,
the clutch slips, thereby limiting the tightness of the screw.
Note: The motor of your screwdriver continues to turn
as long as the switch is depressed even though the
spindle stops rotating as the clutch slips. If the clutch
setting is too high for the application, the clutch will not
slip; reduce the clutch setting or you will overtighten
the screw.
To select the required clutch setting, rotate the
adjusting collar clockwise to increase, or
anticlockwise to decrease the clutch setting.
There are 23 possible settings, 6 of which are marked
on the collar. As the adjusting collar is rotated, a click
is heard as the collar locks into the various settings.
As a general rule, the longer the screw, the higher the
clutch setting needed to drive it; the smaller the screw,
the lower the clutch setting required. It is best to start
to screw at a low setting and adjust to higher settings
until the screw is properly seated.
PILOT HOLES
A pilot hole has two purposes; it acts as a guide for the
screw to follow and prevents distortion or splitting of
the wood. You should drill pilot holes to a depth equal
to or greater than the length of the screw you will use.
When working in hardwood, in addition to a pilot hole it
is also necessary to drill a clearance hole. The sizes of
holes necessary are as follows:
25
ENGLISH
Screw size
Pilot hole diameter
Softwood Hardwood
No.6 (3.5mm) 2.0mm
No.8 (4.0mm) 3.2mm
No.10 (5.0mm) 3.5mm
2.5mm
3.5mm
4.0mm
Clearance hole
Hardwood
4.0mm
5.0mm
5.7mm
HANDY HINTS
• Be careful to avoid over tightening small brass
screws. The heads are easily twisted off and the
threads can strip. Hand tightening of these screws is
recommended.
• Use Posidriv screws whenever possible; they are
easier to drive because the screwdriver bit engages
more firmly in the screwhead.
• In some cases it is advisable to lubricate the screw
thread to make the screwdriving easier. The usual
lubricants are soap or washing up liquid smeared on
the thread of the screw.
• When drilling in wood using a twist bit, pull the twist
bit out of the hole periodically to clear woodchips
from the flutes.
• When you insert a wood screw into a hole that is
already threaded, start the screw by hand to avoid
stripping the threads in the hole. Run the screw in
until you feel the threads catch, then use your
screwdriver.
RECHARGEABLE BATTERIES AND THE ENVIRONMENT
Black & Decker cordless tools use nickel
cadmium (NiCad) batteries or battery packs
which can be charged many times to give long
life and repeatedly full power.
This symbol indicates the NiCad batteries
contained within this unit must be disposed of
properly and not discarded in everyday
household waste which may be disposed of in
an incinerator or landfill site.
NiCad batteries can be harmful to the
environment and can explode when exposed to
fire. Do not incinerate. Therefore, when your tool
or battery pack needs replacing, think of the
protection of our environment.
Cd
Black & Decker recommends the following:
Discharge batteries completely by running the
unit until the energy is completely discharged
and then remove from the tool.
REMOVING THE BATTERIES
This should only be done when intending to discard the
tool, in order to recycle the batteries.
26
Remove the two pins
securing the head of your
screwdriver. Remove the
casing retaining screw.
Strike the casing with a
soft-faced hammer to
separate the two halves.
Remove the batteries
from your screwdriver
and dispose of them in an
environmentally safe way.
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare that units: KC9019, KC9038, KC9072
conform to 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144
A weighted sound pressure 70dB (A)
A weighted sound power 85dB (A)
Hand/arm weighted vibration 2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDC International Ltd, 4F. 2 Dia Wang Street,
Tai Po Industrial Estate, Tai Po, N.T. Hong Kong
The Black & Decker policy is one of continuous
improvement to our product and as such we reserve
the right to change the product specification without
prior notice.
Destornillador - manual de instrucciones
NORMAS DE SEGURIDAD
¡Atención! Cuando use herramientas eléctricas deberá
tomar siempre ciertas precauciones basicas de
seguridad para evitar el riesgo de incendios, descargas
eléctricas y daños personales.
Antes de usar este producto lea con atención estas
instrucciones y guardelas para posterior referencia.
Para mayor seguridad:
• Si la presión sonora de la máquina supera los
85 dB(A), le recomendamos que tome las medidas
adecuadas para la protección de los oídos.
• Mantenga despejada la zona de trabajo. Las zonas
de trabajo y los bancos desordenados son más
propensos a que se produzcan daños personales.
• Tenga en cuenta su ambiente de trabajo.
No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia.
No las use en sitios mojados o húmedos. Mantenga
la zona de trabajo bien iluminada. No use las
herramientas eléctricas cerca de líquidos o
gases inflamables.
• Protéjase contra descargas eléctricas. Evite el
contacto corporal con elementos de masa (tuberías,
radiadores, frigoríficos).
• Mantenga a los niños alejados. No deje que otras
personas toquen la herramienta o el cable.
Manténgalas alejadas de la zona de trabajo.
• Guarde las herramientas cuando no las use.
Guardelas en un lugar seco, alto y cerrado, fuera
del alcance de los niños.
• No fuerce la herramienta. Funcíonará mejor y de
forma mas segura a la velocidad para la que está
diseñada.
• Use la herramienta adecuada. No fuerce las
herramientas o accesorios pequeños utilizandolos
en trabajos de herramientas pesadas. No use las
herramientas para trabajos para los que no están
diseñadas; por ejemplo, no use una sierra circular
para cortar troncos o leña.
• Lleve ropa apropiada. No lleve ropa suelta ni
bisutería; podría engancharse en las partes móviles.
Cuando trabaje en exteriores, le recomendamos
usar guantes de goma y calzado que no resbale. No
lleve el pelo suelto; recójaselo con algo que lo cubra.
• Use gafas de seguridad. Si además se produce
polvo, lleve una mascara o mascarilla.
• Sujete la pieza de trabajo. Use abrazaderas o un
tornillo de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que usar las manos y así tendra las dos
manos libres para manejar la herramienta.
• No adopte posturas forzadas al usar la herramienta.
Manténgase en todo momento en equilibrio sobre
sus pies.
• Cuide las herramientas para mantenerlas en buen
estado. Manténgalas limpias y afiladas, para que
funcionen mejor. Siga las instrucciones de
lubricación y cambio de accesorios. Mantenga las
empuñaduras limpias, secas y sin aceite o grasa.
• Quite las llaves de ajuste. Acostúmbrese a
comprobar siempre si ha quitado las llaves de
ajuste, antes de poner en marcha la herramienta.
• Evite la puesta en marcha accidental. No lleve una
herramienta enchufada con el dedo en el interruptor.
• Manténgase alerta. Mire lo que está haciendo. Use
el sentido común. No use una herramienta eléctrica
cuando esté cansado.
• Compruebe el estado de la herramienta. Cuando un
protector u otra pieza esté dañado, antes de seguir
usando la herramienta revíselo con gran atención y
compruebe si funciona correctamente según el uso
al que está destinado. Compruebe la alineación de
las piezas móviles, si hay piezas atascadas, rotas,
mal montadas o con cualquier otro defecto o signo
de que no van a funcionar bien. Si no se indica otra
cosa en el presente manual, siempre que un
protector o cualquier otra pieza esté dañado se
debe sustituir inmediatamente o reparar en un
centro de servicio autorizado. Lleve los interruptores
defectuosos a un centro de servicio autorizado para
su cambio o reparación. No use nunca la
herramienta si el interruptor no funciona
perfectamente.
• ¡Precaución! El uso de accesorios o piezas no
recomendadas expresamente en este manual
de instrucciones puede representar riesgos de
daños personales.
• La reparación de la herramienta debe hacerla una
persona cualificada. Esta herramienta eléctrica
cumple todas las normas de seguridad aplicables.
Sólo las personas cualificadas deberán llevar a
cabo las reparaciones, usando piezas de recambio
originales. Si esto no se cumple, podría resultar m
uy peligroso para el usuario.
• Todos los productos Black & Decker cumplen las
normas legales en vigor.
Enchufe cargador y cable
• No tire del cable para desenchufar el cargador.
• Asegúrese de que el cable está colocado de
manera que no se puede pisar ni tropezar con él
ni estropear de ninguna otra manera.
27
ESPAÑOL
• Mantenga el cable alejado del calor, la grasa, los
filos cortantes y superficies abrasivas, y siempre
en buen estado.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA
EL DESATORNILLADOR Y EL CARGADOR
• El cargador no esta disenado para uso en exteriores.
• No utilice el cargador si ha recibido algún golpe, si
se ha caído o si está en mal estado. Llévelo a un
centro de servicio.
• Nunca intente conectar juntos dos cargadores.
• Desconecte siempre la corriente antes de poner la
bateria en el cargador.
• Recuerde que el desatornillador siempre está en
condiciones de uso, porque no requiere enchufarse
en una toma de corriente. Siempre ponga el selector
en la posición del centro cuando no use la
herramienta o vaya a cambiar los accesorios.
• Al meter tornillos en paredes, suelos etc., verifique
dónde pueden encontrarse cables eléctricos con
corriente. ¡No toque el metal de la parte delantera
del desatornillador! Sosténgalo únicamente por la
carcasa de plástico.
• No guarde el desatornillador en lugares donde la
temperatura pueda llegar o pasar de 50°C (tales
como cobertizos o casetas metálicas en verano).
• No cargue el desatornillador cuando la temperatura
del mismo o del ambiente sea menor de +5°C o
mayor de +40°C.
• No incinere el desatornillador, aunque esté
seriamente estropeado o totalmente gastado.
Las pilas pueden explotar si se exponen al fuego.
• En casos de uso extremo, carga prolongada o alta
temperatura, se puede producir una pequeña fuga
de líquido de la batería. Esto es normal y no supone
ningún fallo. No obstante, si se rompe la carcasa de
la batería y el líquido toca su piel:
• Lávese rápidamente con agua y jabón.
• Neutralice el líquido con un ácido suave, como
vinagre o zumo de limón.
• Si el líquido le entra en los ojos, lávelos con agua
fría y limpia durante un mínimo de 10 minutos y
acuda inmediatamente al médico. (Nota para el
médico: Este líquido es una solución de potasa
al 25-35%.)
• No trate de abrir la caja del cargador.
• Este cargador y desatornillador fueron diseñados
específicamente para ser usados en conjunto.
• No intente cargar otra herramienta sin cable ni
bloque de pilas usando este cargador. No trate de
28
cargar el desatornillador con otro cargador que no
sea el que se ha suministrado con él.
¡Guarde estas instrucciones!
DOBLE AISLAMIENTO
Su herramienta lleva doble aislamiento.
Esto supone que todas las partes metálicas
externas están aisladas eléctricamente, lo cual
se consigue colocando una barrera aislante
extra entre las partes mecánicas y eléctricas de
la máquina, que evita tener que conectar la
máquina a masa.
Nota: El doble aislamiento no le exime de tomar
las precauciones de seguridad normales cuando
use esta herramienta. El sistema de doble
aislamiento es para protegerle mejor contra
posibles daños derivados de algún fallo en el
aislamiento eléctrico.
SEGURIDAD ELÉCTRICA
Verifique que la electricidad suministrada tenga el
mismo voltaje que el que se especifica en la placa
indicadora. Este cargador viene con un cable bipolar
y clavija.
ALARGADERAS
Podrá usar alargaderas Black & Decker de dos hilos y
hasta 30m sin que su herramienta pierda potencia.
Nota: No use una alargadera si no es absolutamente
necesario. El uso de alargaderas inadecuadas puede
producir riesgo de incendio y descargas eléctricas.
Si utiliza una alargadera, compruebe si está bien
conectada y en perfecto estado.
LAS HERRAMIENTAS DESECHADAS Y EL MEDIO
AMBIENTE
Si un día ve que tiene que cambiar su
herramienta o que ya no le sirve, piense en la
protección del medio ambiente. Los Centros de
Servicio Black & Decker aceptarán sus
herramientas viejas para tirarlas de modo que
no contaminen.
LA GARANTÍA BLACK & DECKER
Si su producto Black & Decker presenta algún defecto
de materiales o mano de obra dentro de los 24 meses
siguientes a la fecha de compra, le garantizamos que
cambiaremos las piezas defectuosas o, a nuestro
criterio, le ofreceremos otra unidad gratis, siempre que:
• Se devuelva el producto a Black & Decker o a un
Centro de Servicio autorizado, aportando prueba de
la fecha de compra.
ESPAÑOL
• El producto no se haya utilizado para fines
profesionales o para alquilarlo.
• El producto no haya sido sometido a mal trato o
usado descuidadamente.
• El producto no haya sufrido daños debidos a objetos
o sustancias extrañas o a accidente.
• No se haya intentado repararlo por personal distinto
al de nuestros Centros de Servicio autorizados.
ACCESORIOS
El rendimiento de cualquier herramienta eléctrica
depende de los accesorios utilizados. Los accesorios
originales Black & Decker están fabricados con la
máxima calidad y diseñados de modo que mejoren el
rendimiento de sus herramientas eléctricas. Con
accesorios originales Black & Decker obtendrá el
máximo rendimiento de sus herramientas eléctricas
Black & Decker.
DATOS TÉCNICOS
El nivel de presión sonora de esta herramienta cumple
la legislación de la UE. No obstante, si el ruido le
resulta incómodo, le recomendamos que tome las
medidas adecuadas para protegerse los oídos. El ruido
suele molestar cuando la presión sonora supera los
85dB (A).
Este producto incorpora todas o algunas de las
siguientes características.
Nota: Este manual cubre también los números de
catálogo con sufijo alfabético. Mayores detalles de su
producto se hallan en el envase.
DESCRIPCIÓN
1
•
•
5
•
2
•
4
•
3
1.
2.
3.
4.
5.
Punta del destornillador
Selector marcha adelante/hacia atrás
Embrague ajustable (solo para KC9019)
Base del cargador
Batería
PARA CARGAR SU DESTORNILLADOR SIN CABLE
Importante: En el momento de adquisición, su
destornillador no está cargado. Antes de usarlo por
primera vez, hay que mantenerlo en carga al menos
durante 12 horas.
Después de usar el destornillador, déjelo en su base y
se cargará automáticamente. Puede dejar el
destornillador en carga por el tiempo que quiera.
La base del cargador está diseñada para funcionar
continuamente.
Cuando se carga, es posible que el transformador
zumbe y se note un poco caliente cuando se toca:
esto es normal y no indica ningún fallo. Para cargar,
siempre compruebe que el interruptor está en la
posición del centro.
El transformador puede quedar permanentemente en
la toma de corriente sin problemas. Si se deja
enchufado, seguirá notándose un poco caliente al
tocarlo: esto es normal y no indica ningún fallo.
El cargador está diseñado sólo para cargar las
baterías. No debe usarse para tratar de hacer
funcionar el desatornillador.
Si las baterías no cargaran correctamente, revise la
corriente del enchufe usando una lámpara u otro
aparato, y compruebe si éstos se pueden encender.
Si la toma de corriente está funcionando bien y la
máquina sigue sin cargarse, llévelo o envíelo al
agente autorizado Black & Decker de reparaciones de
su localidad.
Se debe recargar el desatornillador cuando no tenga
suficiente energía para hacer trabajos que antes hacía
con facilidad. No lo siga usando en estas condiciones.
Repita el procedimiento para cargar.
Desconecte el cargador de la corriente antes de
desconectar el cargador de la máquina. En
determinadas circunstancias, cuando el cargador está
conectado con la corriente eléctrica, es posible que
materias extrañas puedan producir un cortocircuito del
enchufe de carga expuesto, causando así un incendio.
Se debe cuidar de que no tome contacto con el
enchufe de carga ninguna materia extraña conductora
como por ejemplo, entre otros, lana de acero, papel de
aluminio, ni partículas de metal acumuladas.
Desenchufe el cargador antes de intentar limpiarlo.
INSTALACIÓN DE LA BASE DEL CARGADOR
En la bolsita plástica suministrada con su
destornillador encontrará dos tornillos y dos tacos de
plástico para pared.
Use los tornillos y tacos de plástico para montar la
29
ESPAÑOL
base del cargador en paredes de mampostería, pero
solamente los tornillos para superficies de madera.
Sostenga la base del
1.2m max
cargador en la posición
que requiera. Esta posición
tiene que estar dentro de
1,2m de la fuente de
energía eléctrica. La base
del cargador es simétrica y se puede montar con
cualquiera de los dos lados hacia arriba.
Introduzca un lápiz por uno
de los dos orificios de
fijación para marcar su
posición. Retire la base del
cargador de la pared. Con
el taladro, haga un agujero
de 5,0mm en la posición
que se requiera en la pared. Introduzca un taco de
plástico en el agujero y golpéelo ligeramente con un
martillo hasta dejarlo a nivel de la pared.
Ponga la base del
cargador con un orificio
sobre el taco e introduzca
uno de los tornillos.
Marque la posición del
segundo agujero y retire la
base del cargador. Con el
taladro, haga el segundo agujero e introduzca el
segundo taco. Coloque la base del cargador en la
posición requerida e instale los dos tornillos de fijación.
Al montar la base del cargador sobre una superficie de
madera, use el taladro para hacer agujeros piloto
2,5mm para los tornillos. No utilice los tacos.
La punta que se suministra
con el destornillador tiene
dos extremos, uno de
estrella Nº 2, y el otro de
5mm para ranuras. Se
puede guardar la punta
dentro del mismo
destornillador o en uno de
los orificios para
almacenamiento que se
hallan en la base del cargador.
OPERACIÓN DEL DESTORNILLADOR
Para poner el destornillador en marcha en dirección
adelante (para atornillar), lleve el conmutador a la
derecha hasta la posición de la flecha que señala en
dicha dirección.
30
Para poner el
destornillador en marcha
atrás (desatornillar), lleve
el conmutador a la
izquierda hasta la posición
de la flecha que señala
hacia abajo.
Presione el conmutador
para que el destornillador
comience a girar. Suelte el
conmutador y el
destornillador se detendrá. Para apagar el
destornillador, lleve el conmutador a la posición del
medio (sin flecha).
BLOQUEO AUTOMÁTICO DEL PORTAPUNTAS
Con el conmutador en
cualquiera de las tres
posiciones, sin presionar,
podrá usar el
destornillador como si
fuera destornillador
manual convencional. Esta función le permite dar un
giro más para ajustar bien los tornillos o para soltar
tornillos especialmente apretados.
Nota: Debido a variables tales como irregularidad de
veta, contenido de humedad de la madera y la cantidad
de carga del destornillador, resulta difícil introducir a
fondo ciertos tornillos de tamaño mayor en madera
dura. En dichas situaciones le ayudará la función de
bloqueo automático del portapuntas.
EMBRAGUE AJUSTABLE (CONTROL DE PAR DE APRIETE)
(SOLO PARA KC9019)
Su destornillador posee
una función de embrague
ajustable (KC9019). Esto le
permite seleccionar la
fuerza de giro que sea
más apropiada para el
trabajo que quiera realizar con el destornillador.
Cuando la fuerza aplicada por el destornillador alcance
la posición preseleccionada, el embrague se
desconecta, lo cual limita la tensión del tornillo.
Nota: El motor del destornillador sigue girando
mientras se presione el conmutador, a pesar de que
el portapuntas deja de girar cuando el embrague se
desconecta. Si la posición del embrague es
demasiado elevada para la aplicación, el embrague
no de desconectará; hay que cambiar el embrague a
una posición más baja para evitar que el tornillo se
ESPAÑOL
ajuste en exceso.
Para seleccionar la posición requerida del embrague,
gire el mecanismo de ajuste hacia la derecha parar
aumentar, o hacia la izquierda para reducir.
Hay 23 posiciones posibles, de los cuales 6 se señalan
en el collar. A medida que se hace girar, el collar se
encaja, con un golpecito seco, en las diferentes
posiciones. En general, a tornillo más largo, mayor es
la posición del embrague que se requiere para
ajustarlo; a tornillo más pequeño, más baja es la
posición del embrague que se requiere.
Se recomienda empezar atornillando en una posición
más baja e ir ajustando a posiciones superiores hasta
que el tornillo esté bien instalado.
AGUJEROS PILOTO
Un agujero piloto tiene dos propósitos: actúa como
guía del tornillo, y evita que la madera se abra o que el
tornillo entre en mala dirección. Hay que taladrar
agujeros piloto de una profundidad igual o mayor que
el tornillo que se va a usar. Además del orificio guía, si
la madera es muy dura es necesario abrir con el
taladro un orificio con cierta holgura.
El tamaño de los orificios requeridos son los siguientes:
Tamaño
Diámetro del Orificio de holgura
del tornillo orificio piloto Madera Madera Madera
blanda dura
dura
Nº 6
(3,5mm)
2,0mm 2,5mm 4,0mm
Nº 8
(4,0mm)
3,2mm 3,5mm 5,0mm
Nº 10
(5,0mm)
3,5mm 4,0mm 5,7mm
CONSEJOS ÚTILES
• Tenga cuidado de no ajustar demasiado los tornillos
dorados pequeños. Las cabezas se salen fácilmente
al girarlas y se destruye la rosca. Se recomienda
ajustar estos tornillos a mano.
• Siempre que sea posible, utilice tornillos de estrella.
Son más fáciles de atornillar porque la hoja de
estrella sujeta la cabeza con más fuerza.
• En algunos casos, es recomendable lubricar la
rosca para que sea más fácil de atornillar. Los
lubricantes usuales son jabón o líquido lavaplatos
aplicados a la rosca del tornillo.
• Al taladrar madera utilizando una broca espiral,
sáquela del agujero de vez en cuando para despejar
de virutas las roscas.
• Al introducir un tornillo de madera en un orificio que
ya tenga rosca, empiece a atornillar a mano para
evitar pasar las roscas ya hechas. Una vez que note
que el tornillo enrosca, entonces puede Ud. usar el
destornillador.
LAS BATERÍAS RECARGABLES Y EL MEDIO AMBIENTE
Las herramientas sin cable de Black & Decker
funcionan con baterías de nickel cadmio (NiCad)
que pueden ser recargadas muchas veces para
dar una larga vida y potencia máxima
consistentemente.
Este símbolo indica que las baterías incluidas
con este producto se deben desechar en los
Cd sitios indicados para ello y no en los lugares
para los desechos normales. Las baterías NiCad
pueden ser dañinas para el medio ambiente y
pueden explotar si se exponen al fuego.
No incinerar. Por lo tanto, cuando su
herramienta o su batería necesite ser
reemplazada, piense en el medio ambiente.
Black & Decker recomienda lo siguiente:
Descargue las baterías completamente,
utilizando la herramienta hasta que se pare la
máquina. Después extraiga la batería.
FORMA DE SACAR LAS BATERÍAS
Se debe hacer esto sólo
con el fin de reciclar las
baterías cuando quiera
desechar la máquina.
Saque los dos pernos que
afirman la cabeza del
destornillador. Saque el
tornillo de sujeción de la
caja. Golpee en la caja
con un martillo de
superficie blanda para
separar las dos mitades.
Saque las baterías del
destornillador y elimínelas
de manera que no dañe el
medio ambiente.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE
Declaramos que estas unidades: KC9019, KC9038,
KC9072 cumplen las directivas 89/392/CEE, 89/336/CEE,
EN55014, 73/23/CEE, EN55104, EN50144
Presión sonora ponderada 70dB(A)
Potencia sonora ponderada 85dB(A)
Las vibraciones ponderadas al brazo/la mano son de
2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
31
ESPAÑOL
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
La política de Black & Decker es la mejora continua de
nuestros productos, y por ello nos reservamos el
derecho a cambiar las especificaciones de nuestros
productos sin aviso previo.
32
Tournevis électrique - notice d’emploi
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Attention! Lorsque vous utilisez un appareil électrique,
les règles de base suivantes devront être toujours
suivies afin de réduire les risques d’incendie,
d’électrocution, ou de blessures corporelles.
Lisez les recommandations suivantes avant d’utiliser
ce produit et conservez les.
Précautions d’emploi:
• Nous vous recommandons de prendre les mesures
nécessaires pour protéger votre ouïe au cas où la
pression sonore dépasserait 85db.
• Gardez votre plan de travail propre. Les espaces et les
établis encombrés peuvent provoquer des accidents.
• Observez votre environnement de travail. N’exposez
pas des outils électriques ou des chargeurs à la
pluie. N’utilisez pas d’outils électriques dans une
zone humide voire mouillée. Votre plan de travail
doit être suffisamment éclairé. N’utilisez pas un
appareil électrique en présence de gaz ou d’un
liquide inflammable.
• Protection contre les risques d’électrocution. Evitez
d’avoir un contact physique avec des surfaces ou
des éléments posés à même le sol ou connectés au
secteur ou à une prise de terre.
• Eloignez les enfants. Ne laissez pas les tierces
personnes toucher l’outil ou la rallonge électrique.
Tout visiteur devrait être éloigné de la zone de travail.
• Rangement optimal des outils. Lorsqu’ils ne sont pas
utilisés, les outils doivent être conservés dans un endroit
sec, en hauteur, fermé, et hors de portée des enfants.
• Ne faites pas forcer l’outil. Il fera le travail mieux et
plus sûrement aux régimes pour lequels il est conçu.
• Utilisez l’outil qui convient. N’utilisez pas de petits
outils ou accessoires pour faire le travail d’un outil
de forte puissance. N’utilisez pas d’outils pour une
utilisation à laquelle il n’est pas destiné.
Par exemple, n’utilisez pas une scie circulaire pour
couper une branche ou une bûche.
• Habillez-vous de manière appropriée. Ne portez pas
de vêtements amples ou de bijoux car ils pourraient
se prendre dans des parties mobiles. Des gants de
caoutchouc et des semelles non glissantes sont
nécessaires lorsque vous travaillez à l’extérieur.
Portez une coiffe de protection pour maintenir des
cheveux longs.
• Utilisez des lunettes de sécurité. Utilisez un masque
de protection contre la poussière lors des
opérations de coupe, de ponçage, ou si vous
travaillez dans un espace clos.
• Fixez votre ouvrage pour plus de sûreté. Utilisez des
serre-joints ou un étau pour maintenir votre travail.
C’est plus sûr que d’utiliser vos mains et cela vous
les libère pour mieux tenir votre outil.
• Ne travaillez qu’à portée de main. Assurez-vous en
permanence un bon équilibre ainsi que de l’espace
pour vos mouvements.
• Entretenez vos outils avec soin. Gardez les outils
aiguisés et propres pour avoir un meilleur résultat et
plus de sécurité. Respectez les instructions de
lubrification et de changement des accessoires.
Gardez les poignées propres, sèches, et évitez les
traces de graisse ou d’huile.
• Retirez les clés d’ajustement. Prenez l’habitude de
vérifier qu’aucune clé n’est restée sur l’appareil
avant de vous en servir.
• Evitez les démarrages accidentels. Ne portez pas
votre outil en gardant le doigt sur la gâchette.
Maintenez la targette de contrôle en position
centrale “Arrêt” lorsque vous n’utilisez pas votre
outil ou si vous changez d’accessoire.
• Restez vigilant. Regardez ce que vous faites. Usez
de votre bon sens, ne travaillez pas lorsque vous
êtes fatigué.
• Inspectez les pièces endommagées. Avant toute
autre utilisation, une pièce de protection ou toute
autre pièce endommagée doit être vérifiée
soigneusement pour s’assurer qu’elle fonctionnera
correctement et effectuera la tâche pour laquelle
elle est conçue. Vérifiez l’alignement et la tenue des
pièces mobiles, leur montage, une éventuelle
fissure, ou toute autre condition qui pourrait affecter
son action. La pièce défectueuse devra être
remplacée ou réparée par un service accrédité, à
moins qu’il n’en soit précisé autrement dans le
manuel. Procédez de même en cas de faux contact.
N’utilisez pas l’outil si l’interrupteur “Marche/Arrêt”
ne fonctionne pas.
• Attention! L’utilisation de tout accessoire ou
adaptation autre que ceux recommandés dans ce
manuel d’instruction peut entraîner des dommages
corporels.
• Faites réparer l’outil par une personne qualifiée.
Les réparations ne doivent être réalisées que par
des personnes qualifiées utilisant des pièces
détachées d’origine, faute de quoi un danger
considérable peut en résulter pour l’utilisateur.
• Cet outil électrique est en règle avec les standards
appropriés.
33
FRANÇAIS
Prise et câble d’alimentation
• Ne pas tirer sur le câble pour débrancher la prise.
• Prenez garde au câble et disposez-le de sorte que
personne ne puisse marcher dessus, y trébucher ou
risquer de l’endommager.
• Gardez le câble à l’écart des sources de chaleur,
d’huile, des angles aigus et des surfaces rugueuses.
Enfin, veillez à ce qu’il ne soit pas endommagé.
NOTICES DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES POUR LE
TOURNEVIS ET LE CHARGEUR
• Le chargeur n’est conçu que pour un usage en
intérieur.
• Ne pas utiliser de chargeur portant une trace de
détérioration ou ayant subi un choc violent. Le
porter à votre réparateur agréé le plus proche.
• Ne jamais essayer de relier 2 chargeurs entre eux.
• Déconnectez toujours la source d’énergie avant de
brancher ou de débrancher la batterie.
• Sachez que votre tournevis est toujours en état de
marche, car il ne doit pas être branché sur une prise
de courant. Lorsqu’il n’est pas en service ou lors du
changement d’accessoires, veillez à ce que le
sélecteur soit en position centrale.
• Lorsque vous posez des vis dans des murs, des
planchers, etc., vérifiez la position des fils
électriques “sous tension”. Ne touchez aucune des
pièces métalliques à l’avant du tournevis!
Ne le tenez que par le boîtier en plastique.
• N’entreposez pas votre tournevis dans les endroits
où la température peut atteindre ou excéder 50°C
(comme les cabanes de jardin ou les édifices en
métal, pendant les mois d’été).
• Ne chargez pas votre tournevis lorsque la
température ambiante est inférieure à +5°C ou
supérieure à +40°C.
• Ne brûlez pas votre tournevis, même s’il est
fortement endommagé ou complètement usé.
Les batteries risquent d’exploser dans les flammes.
• En cas d’utilisation extrême, en charge ou en
température, une légère fuite de liquide peut
survenir dans la batterie. Ceci ne signifie pas une
panne. Toutefois, si la protection externe était
cassée et qu’une goutte tombait sur votre bras:
• Lavez rapidement avec de l’eau et du savon.
• Neutralisez avec un acide léger tel que vinaigre
ou citron.
• Si le liquide de la batterie venait au contact de
vos yeux, rincez abondamment avec de l’eau
34
claire durant au moins dix minutes et appelez une
aide médicale d’urgence. (Informations médicales:
Il s’agit d’une solution à 25-35% d’hydroxyde de
potassium.)
• N’essayez pas d’ouvrir le boîtier de votre chargeur.
• Votre chargeur et votre tournevis sont conçus
spécialement pour fonctionner ensemble.
• N’essayez pas de charger d’autres outils sans fil ou
d’autres batteries avec ce chargeur. N’essayez pas
de charger votre tournevis avec un chargeur autre
que celui qui accompagne votre perceuse.
Conservez bien ces instructions!
DOUBLE ISOLATION
Votre outil est totalement isolé. Cela signifie que
les parties métalliques externes sont isolées des
sources électriques principales. Cela est
possible grâce aux barrières isolantes placées
entre les composants électriques et la partie
mécanique, rendant ainsi inutile le branchement
de cet outil sur une prise de terre.
Note: La double isolation ne dispense pas du bon
respect des règles de sécurité pour l’utilisation
de cet outil. Le système d’isolation renforce la
protection contre les accidents pouvant résulter
d’une éventuelle défaillance de l’isolation
électrique à l’intérieur de l’outil.
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Veillez à ce que la tension d’alimentation soit conforme
à celle qui est indiquée sur la plaque signalétique. Votre
chargeur est muni d’un câble à deux conducteurs et
d’une prise.
RALLONGES
Vous pouvez utiliser jusqu’à 30 mètres de rallonges
deux phases Black & Decker sans perte de puissance.
Note: Une rallonge ne doit être utilisée que si elle est
absolument nécessaire. L’utilisation d’un câble non
approprié peut provoquer un risque d’incendie ou de
décharge électrique. Si une rallonge doit être utilisée,
assurez-vous qu’elle est correctement connectée.
L’ENVIRONNEMENT ET LES VIEUX OUTILS
S’il vous arrivait un jour de penser que votre outil
ne sert plus ou qu’il doit être remplacé, pensez à
la protection de l’environnement. Les centres
Black & Decker prendront en charge vos vieux
outils et en disposeront en toute sécurité pour
l’environnement
FRANÇAIS
LE SERVICE APRÈS-VENTE BLACK & DECKER (FRANCE)
Tous nos produits sont scrupuleusement testés avant
leur sortie d’usine. Cependant si votre perceuse
présente un défaut, renvoyez-la à une agence agréée
par le service après-vente Black & Decker dont vous
trouverez les coordonnées sur minitel 11 consultez
Black & Decker dans le département du Rhône. Pour
toute information sur notre réseau S.A.V., demandez
une liste complète des concessionnaires les plus
proches, horaires d’ouverture etc., consultez
également le minitel.
GARANTIE BLACK & DECKER (FRANCE)
C’est parce que nous sommes sûrs de la qualité de nos
produits que nous pouvons être les premiers à
proposer une garantie totale pièces et main d’oeuvre
d’une durée de 2 ans. La garantie légale couvrant les
défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du
code civil) est applicable en tout état de cause. La
garantie est effective dans la mesure où ce produit est
retourné, non démonté, à l’une de nos stations services
agréées; il doit être accompagné d’un avis indiquant
les anomalies constatées ainsi que d’une preuve de
garantie (certificat de garantie dûment rempli et
portant le cachet du revendeur ou ticket de caisse).
Sont exclus de la garantie:
• Les produits réparés par des tiers.
• Les pannes dues à une mauvaise utilisation, à un
entretien défectueux.
GARANTIE BLACK & DECKER (SUISSE)
Nous vous félicitons d’avoir porté votre choix sur un
appareil Black & Decker. La fabrication soigneuse de
ce produit de qualité nous permet de vous accorder
une période prolongée de garantie de 2 ans à partir de
la date d’achat. Par conséquent, si contre toute attente
votre appareil présentait un défaut durant les 24 mois
qui suivent votre achat nous vous garantissons la
remise en état de l’outil ou, selon notre appréciation le
remplacement gratuit à condition que:
• L’appareil soit renvoyé à notre agence-service
après-vente autorisée accompagné de la carte de
garantie ou de la preuve de l’achat (facture ou
quittance de caisse avec date de l’achat).
• L’appareil ait été utilisé convenablement et que
seuls des accessoires Black & Decker originaux y
aient été ajoutés.
• D’éventuelles réparations n’aient été effectuées que
par notre agence service après-vente
Les accessoires tels que par exemple foret, lame de
scie, couteaux pour rabot, disque à tronçonner sont
exclus de cette garantie. Des prestations de garantie
n’entraînent ni une prolongation du délai de garantie ni
un nouveau délai de garantie.
LES ACCESSOIRES
La performance d’un outil est dépendante de
l’accessoire utilisé. Les accessoires Black & Decker
sont conçus suivant des normes très exigeantes de
qualité pour maximiser les performances de votre outil.
Acheter un accessoire Black & Decker vous assure
d’obtenir la meilleure performance de votre outil
électroportatif Black & Decker.
DONNÉES TECHNIQUES
Le niveau sonore de cet outil est en concordance avec
les directives de la CEE. Il vous est recommandé de
prendre les mesures adéquates de protection auditive
si le niveau sonore vous parait trop élevé Le niveau
normal de pression accoustique ne devrait pas
excéder 85 dB.
Nota: Cette notice d’utilisation recouvre également
tous les produits du catalogue dont la référence se
termine par un suffixe alphabétique.
Reportez-vous à l’emballage pour déterminer la
référence de votre appareil.
CARACTÉRISTIQUES
1
•
•
•
5
2
•
4
•
3
1.
2.
3.
4.
5.
Embout du tournevis
Sélecteur de marche avant/marche arrière
Embrayage réglable
Support de charge
Batterie
COMMENT CHARGER VOTRE TOURNEVIS SANS FIL
Important: A la livraison, votre tournevis ne sera pas
chargé. Avant de l’utiliser pour la première fois, il est
nécessaire de le charger pendant au moins 12 heures.
Après usage, placez votre tournevis sur son support
35
FRANÇAIS
pour qu’il se recharge automatiquement. Vous pouvez
laisser le tournevis en charge indéfiniment. Le support
de charge est conçu pour fonctionner 24 heures par jour.
Pendant la charge, il se peut que le transformateur siffle
et devienne chaud au toucher. Ceci est normal et ne
donne pas lieu de s’inquiéter. Pendant la charge, veillez
toujours à ce que l’interrupteur soit en position centrale.
Le transformateur peut rester branché sur le courant
de secteur indéfiniment sans conséquence adverse. Il
restera légèrement chaud au toucher s’il reste branché.
Ceci est normal et ne donne pas lieu de s’inquiéter.
Le chargeur est conçu uniquement pour charger les
batteries et ne doit jamais être utilisé pour essayer de
faire fonctionner le tournevis.
Si les batteries ne se chargent pas correctement,
vérifiez l’alimentation en courant à l’aide d’une lampe
ou d’un autre appareil électrique, en vérifiant si ces
derniers se mettent en marche.
Si la prise d’alimentation fonctionne mais que l’appareil
ne se recharge toujours pas, apportez ou envoyez
l’appareil et le chargeur à l’agent de réparation
Black & Decker le plus proche.
Votre tournevis doit être rechargé s’il n’est pas assez
puissant pour effectuer des travaux qui ne posaient
auparavant pas de problème. Ne continuez pas à
l’utiliser dans ces conditions. Recommencez la
procédure de charge.
Débranchez le chargeur de l’alimentation électrique
avant de débrancher le chargeur de l’appareil.
Dans certains cas, lorsque le chargeur est branché sur
le courant de secteur, il se peut que des corps
étrangers court-circuitent la prise de charge exposée
et provoquent un incendie.
Les corps étrangers d’une nature conductrice, comme
par exemple la paille de fer, le papier aluminium ou
l’accumulation de particules métalliques doivent être
tenus à l’écart de la prise de charge.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
INSTALLATION DU SUPPORT DE CHARGE
Le sachet en plastique qui accompagne votre tournevis
contient 2 vis à bois et 2 chevilles en plastique.
Pour installer le support de charge sur un mur, utilisez
les vis et les chevilles. Sur les surfaces en bois, utilisez
simplement les vis.
Maintenez le support de
1.2m max
charge à l’endroit voulu.
Il doit se trouver à un
maximum de 1,2 mètre de
l’alimentation électrique.
Le support de charge est
36
symétrique et vous pouvez par conséquent le monter
dans n’importe quel sens.
Insérez un crayon dans l’un
des deux trous de fixation
et faites un repère sur le
mur. Retirez le support de
charge du mur. Percez un
trou de 5mm dans le mur, à
l’endroit voulu. Insérez une
cheville en plastique dans
le trou et enfoncez-la doucement à l’aide d’un marteau,
de façon à ce qu’elle soit à ras du mur.
Placez le support de
charge au-dessus de la
cheville en plastique et
fixez-le en place à l’aide
des vis à bois. Faites un
repère à l’emplacement du
deuxième trou et retirez le
support de charge. Percez un second trou de fixation
et insérez la seconde cheville. Mettez le support de
charge en place et fixez-le à l’aide des deux vis de
fixation. Lorsque vous installez le support de charge
sur une surface en bois, percez des trous de
positionnement de 2,5mm pour les vis à bois. N’utilisez
pas de chevilles.
L’embout de tournevis
fourni avec votre tournevis
est un embout double
fonction qui accepte les vis
cruciformes no. 2 d’un côté
et les vis à tête fendue de
5mm de l’autre côté. Vous
pouvez ranger l’embout
soit dans le tournevis soit
dans l’un des orifices de
rangement situés sur le support de charge.
FONCTIONNEMENT DU TOURNEVIS
Pour mettre le tournevis en
marche avant (serrage),
glissez l’interrupteur vers la
droite, pour l’aligner à la
flèche qui pointe vers
l’avant. Pour utiliser le
tournevis en marche
arrière (dévissage), glissez
l’interrupteur vers la
gauche, pour l’aligner à la
flèche qui pointe vers le
bas. Appuyez sur
FRANÇAIS
l’interrupteur pour mettre le tournevis en marche.
Relâchez l’interrupteur pour mettre le tournevis au
repos. Pour mettre le tournevis à l’arrêt complet, glissez
l’interrupteur à la position centrale (pas de flèche).
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DE L’ARBRE
Lorsque l’interrupteur est
réglé à l’une des trois
positions ci-dessus sans
être enfoncé, il est possible
d’utiliser cet appareil
comme un tournevis
conventionnel manuel. Ceci vous permet de donner un
tour supplémentaire pour bien visser les vis ou
desserrez les vis très serrées.
Nota: Certaines vis de grande taille sont difficiles à
insérer dans les bois durs, à cause de certains
paramètres variables comme l’irrégularité des fibres
de bois, le taux d’humidité du bois et le degré de
charge du tournevis. Ce verrouillage automatique peut
vous aider dans ces cas.
EMBRAYAGE RÉGLABLE (CONTROLE DE COUPLE)
Ce tournevis est muni d’un
embrayage réglable qui
vous permet de
sélectionner la force de
vissage qui correspond le
mieux à vos besoins.
Lorsque la force appliquée
à l’aide de votre tournevis atteint la valeur pré-réglée,
l’embrayage patine, ce qui limite le serrage de la vis.
Nota: Le moteur du tournevis continue de tourner tant
que l’interrupteur n’est pas enfoncé, même si l’arbre
s’arrête de tourner lorsque l’embrayage patine. Si le
réglage de l’embrayage est trop élevé pour
l’application en main, l’embrayage ne patinera pas;
réduisez le réglage afin de ne pas trop serrer la vis.
Pour sélectionner le réglage d’embrayage qui convient,
tournez le collier de réglage dans le sens des aiguilles
d’une montre pour un réglage plus élevé, ou dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre pour un
réglage plus faible.
Il existe 23 possibilités de réglage, dont 6 sont
indiquées sur le collier. Au fur et à mesure que le
collier de réglage est tourné, on peut entendre des
déclics, qui correspondent aux différents réglages.
En règle générale, plus la vis est longue, plus le
réglage de l’embrayage devra être élevé; plus la vis est
petite, plus le réglage de l’embrayage devra être faible.
Nous vous recommandons de commencer par un
réglage faible et de l’augmenter jusqu’à ce que la vis
soit correctement enfoncée.
TROUS DE POSITIONNEMENT
Les trous de positionnement ont deux objectifs: agir en
tant que guide pour la vis et empêcher la déformation
et la fente du bois. Percez des trous de positionnement
d’une profondeur égale ou supérieure à la longueur de
la vis que vous utiliserez. Lorsque vous travaillez sur
des bois durs, il est nécessaire de percer de trous de
dégagement en plus des trous de positionnement. Les
tailles des trous nécessaires sont indiquées ci-dessous:
Taille de Diamètre du
la vis
trou de positionnement
No. 6
(3,5mm)
No. 8
(4,0mm)
No. 10 (5,0mm)
Trou de dégagement
Bois tendre
2,0mm
3,2mm
3,5mm
Bois dur
2,5mm
3,5mm
4,0mm
Bois dur
4,0mm
5,0mm
5,7mm
CONSEILS UTILES
• Prenez garde de ne pas trop serrer les petites vis en
cuivre. Leur tête et leur filetage s’endommagent
facilement. Nous recommandons le serrage manuel
de ces vis.
• Utilisez des vis cruciformes dans la mesure du
possible; elles sont plus facile à enfoncer car
l’embout du tournevis s’engage mieux dans la tête
de la vis.
• Dans certains cas, il est conseillé de lubrifier le
filetage de la vis pour faciliter l’opération de vissage.
Les lubrifiants utilisés le plus couramment sont le
savon ou le liquide de vaisselle, dont vous enduirez
le filetage de la vis.
• Lorsque vous percez le bois, utilisez un embout
torsadé, que vous sortirez périodiquement du trou
que vous percez afin d’évacuer les copeaux.
• Lorsque vous insérez une vis à bois dans un trou qui
est déjà fileté, commencez à visser manuellement
pour éviter d’user le filetage dans le trou. Continuez
de visser à la main jusqu’à ce que le filetage ait une
prise, à quel moment vous pourrez utiliser le tournevis.
BATTERIES RECHARGEABLES ET ENVIRONNEMENT
Les outils sans fil Black & Decker peuvent être
rechargés souvent et donnent une puissance
durable et entière.
Ce symbole signifie que cet outil contient des
cellules au Nickel Cadmium (NiCad). Quand
Cd votre outil ou votre batterie nécessiteront d’être
remplacés, dans le cadre de son action pour
l’environnement.
37
FRANÇAIS
Black & Decker vous recommande d’opérer
comme suit:
Videz vos batteries en faisant tourner votre
moteur jusqu’à épuisement de celles-ci, puis
retirez-les de l’outil.
DÉPOSE DES BATTERIES
Ceci ne doit être effectué
que lorsque vous avez
l’intention de vous
débarrasser de l’outil, afin
de recycler les batteries.
Enlevez les deux goupilles
qui fixent la tête du
tournevis en place.
Enlevez les vis de retenue
du boîtier. Tapotez le
boîtier à l’aide d’un
marteau à tête souple
pour en séparer les
deux moitiés.
Enlevez les batteries du tournevis et disposez-en de
façon écologique.
ATTESTATION DE CONFORMITÉ EC
Nous déclarons que les produits:
KC9019, KC9038, KC9072 sont conformes aux
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144
Niveau de pression accoustique 70dB (A)
Niveau de puissance accoustique 85dB (A)
Niveau de vibration main-bras 2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Le souci de Black & Decker est l’amélioration
continuelle de ses outils. Nous nous réservons donc le
droit de modifier les caractéristiques d’un produit sans
notification préalable.
38
Avvitatori a batteria - istruzioni per l’uso
NORME ANTINFORTUNISTICHE
Attenzione! Durante l’utilizzo di utensili elettrici, è
importante osservare le seguenti norme basilari per
ridurre il rischio di incendi, scariche elettriche e
ferimenti. Leggete attentamente tutte le istruzioni
contenute nel presente manuale prima di utilizzare
l’utensile. Conservatele con cura.
Per un corretto e sicuro utilizzo:
• Vi consigliamo di utilizzare apposite misure protettive
per l’udito in caso di rumore superiore a 85dB.
• Tenete pulita l’area di lavoro. Disordine e detriti
sono causa di incidenti.
• Prestate attenzione al luogo di lavoro. Non
esponete gli utensili o caricatori alla pioggia. Non
usate elettroutensili in luoghi umidi. Utilizzate una
illuminazione sufficiente. Non usate elettroutensili in
presenza di liquidi infiammabili o gas.
• Proteggetevi da scariche elettriche. Evitate il
contatto con corpi collegati a terra (per.es. tubi,
radiatori, frigoriferi, fornelli).
• Tenete d’occhio i bambini. Non permettete a
visitatori di toccare l’utensile o il cavo elettrico. Tutti
i visitatori vanno tenuti lontano dall’area di lavoro.
• Riponete gli utensili non in uso. Quando non
utilizzati, gli utensili, vanno riposti in luoghi sicuri,
asciutti e lontano dalla portata dei bambini.
• Non forzate l’utensile. Esso eseguirà in modo
migliore e con maggiore sicurezza il compito per il
quale è previsto.
• Utilizzate l’utensile corretto. Non utilizzate utensili
sottodimensionati o con accessori insufficienti ad
eseguire compiti gravosi. Non utilizzate utensili per
lavori per i quali non sono previsti. Per esempio
non usate le sega circolare per tagliare rami o
radici d’albero.
• Utilizzate un abbigliamento corretto. Non portate
abiti svolazzanti o gioielli in quanto potrebbero
restare incastrati nelle parti mobili dell’utensile.
Si consiglia l’utilizzo di guanti in gomma e scarpe
anti-sdrucciolo per lavori all’aperto. Se portate i
capelli lunghi portate un copricapo.
• Utilizzate occhiali protettivi. Usate anche
mascherine protettive in caso di lavori polverosi.
• Bloccate il pezzo di lavoro. Utilizzate morsetti o
morse da banco per tenere il pezzo: E’ più sicuro
che usare le mani e consente un migliore controllo
dell’utensile.
• Non sporgetevi. Mantenete sempre un appoggio
sicuro ed un equilibrio corretto durante il lavoro.
• Abbiate cura dei vostri utensili. Manteneteli affilati
•
•
•
•
•
•
•
e puliti per ottenere migliori e più sicure prestazioni
prestazioni. Seguite le istruzioni per la lubrificazione
e la sostituzione degli accessori. Mantenete le
impugnature asciutte, pulite e sgrassate.
Togliete sempre le chiavi di servizio. Prima di
accendere l’utensile, assicuratevi sempre che le
chiavi di servizio siano state rimosse.
Evitate accensioni involontarie. Non trasportate
l’utensile tenendo le mani sull’interruttore.
Siate sempre accorti. Fate attenzione a ció che
state facendo. Usate il vostro buon senso.
Non utilizzate elettroutensili se vi sentite stanchi.
Controllate le parti danneggiate. Prima di ogni
utilizzo, controllate che l’utensile, le protezioni e le
altre parti siano in ordine e possano operare
correttamente. Controllate l’allineamento delle parti
mobili, il loro collegamento, attenzione ad eventuali
rotture, al montaggio dei vari componenti e ad ogni
altra condizione che possa pregiudicare il corretto
funzionamento dell’utensile. Le parti eventualmente
danneggiate devono essere sostituite o
correttamente riparate da un centro di assistenza
autorizzato. Fate sostituire da un centro autorizzato
anche gli eventuali interruttori difettosi. Non
utilizzate l’utensile se l’interruttore non funziona
correttamente.
Attenzione! L’utilizzo di accessori non indicati in
questo manuale può essere causa di incidenti.
Fate eseguire le riparazioni da personale
qualificato. Le riparazioni devono essere eseguite
da persone qualificate. Utilizzate sempre parti
originali. In caso contrario il rischio di incidenti
all’operatore è elevato.
Questo apparecchio elettrico è conforme alle vigenti
norme antinfortunistiche.
Spina e cavo del carica-batteria
• Non sfilate la spina dalla presa tirandola per il cavo.
• Assicuratevi che il cavo collegato sia posizionato in
un punto dove non possa essere calpestato,
danneggiato o ci si possa inciampare.
• Tenete il cavo lontano da fonti di calore, materiali
inflammabili, angoli, superfici taglienti e controllate
che sia sempre in buone condizioni.
ULTERIORI NORME DI SICUREZZA PER L’AVVITATORE
E IL CARICABATTERIE
• Il carica-batteria è stato progettato unicamente per
un uso al coperto (in abitazioni).
• Non usate il caricabatteria se ha ricevuto dei forti
colpi o se in qualsiasi modo risultasse danneggiato;
39
ITALIANO
portatelo ad un centro di assistenza autorizzato.
• Non tentate mai di collegare insieme due caricabatteria.
• Staccate sempre la spina dalla rete di alimentazione
prima di inserire o togliere la batteria dal caricabatteria.
• Dato che l’avvitatore non va collegato a prese
elettriche, accertarne sempre il corretto
funzionamento. Quando non viene usato o si
sostituiscono gli accessori, controllare che il
selettore si trovi in posizione centrale.
• Quando si inseriscono viti in pareti, pavimenti, ecc.
identificare i punti in cui è possibile trovare fili
elettrici sotto tensione. Non toccare le parti
metalliche anteriori dell’avvitatore! Impugnarlo
soltanto sull’alloggiamento in materiale plastico.
• Non conservare l’avvitatore in luoghi in cui la
temperatura potrebbe raggiungere o superare i
50°C (come fabbricati all’aperto o costruzioni di
lamiera in estate).
• Non caricare l’avvitatore se l’utensile o la
temperatura ambiente sono inferiori a +5°C o
superiori a +40°C.
• Non bruciare l’avvitatore anche se gravemente
danneggiato o completamente usurato. La batteria
può esplodere a contatto con la fiamma.
• In caso di uso estremo è possibile che una piccola
quantità di liquido fuoriesca dalla batteria. Questo
non indica un difetto o danno. Se la batteria fosse
crepata e del liquido venisse a contatto con la
vostra pelle:
• Lavatevi immediatamente con acqua e sapone.
• Neutralizzate con succo di limone o aceto.
• Se il liquido della batteria vi entra negli occhi,
sciacquateli con acqua pulita per almeno 10
minuti, ricorrete poi subito alle cure di un medico.
• Non tentare di aprire la scatola del caricabatterie.
• Il caricabatterie e l’avvitatore vanno impiegati
soltanto in combinazione tra loro.
• Non tentare di caricare nessun altro utensile a
batteria o una batteria di altro tipo con questo
caricabatterie, né l’avvitatore con caricabatterie
diversi da quello fornito in dotazione.
Conservate con cura queste istruzioni!
DOPPIO ISOLAMENTO
Il vostro utensile è a doppio isolamento. Ciò
significa che tutte le parti metalliche esterne
sono isolate elettricamente dalla rete elettrica.
Questo si ottiene inserendo almeno due barriere
isolanti tra i componenti elettrici e quelli meccanici
rendendo inutile il collegamento a terra.
40
Nota: Il doppio isolamento non esime dal seguire
le normali norme di sicurezza durante l’uso.
Il sistema di isolamento è una ulteriore
protezione contro danni causati da un possibile
mal-funzionamento dell’isolamento elettrico
all’interno dell’utensile.
SICUREZZA ELETTRICA
Accertarsi che la corrente elettrica abbia la stessa
tensione riportata sulla targhetta. Il caricabatterie è
dotato di spina e cavo a due conduttori interni isolati.
CAVO DI PROLUNGA
Potete utilizzare fino a 30m di prolunga, senza che ciò
causi perdita di potenza. Nota: La prolunga non deve
essere utilizzata se non strettamente necessaria. L’uso
di una prolunga non adatta può risultare causa di
incendi o scosse elettriche. Se l’uso della prolunga è
necessario, assicuratevi che sia ben collegata ed in
buone condizioni.
ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E AMBIENTE
Se un giorno doveste trovare che il vostro
utensile necessita di essere sostituito o non vi
serve più, pensate alla protezione dell’ambiente
circostante. I Centri di Assistenza Black & Decker
accetteranno il vostro utensile e provvederanno
ad eliminarlo in modo corretto.
GARANZIA
Negli stabilimenti Black & Decker tutti i prodotti e i
processi produttivi sono sottoposti a quei controlli che
permettono alle nostre fabbriche di fregiarsi della
certificazione ISO9001, sinonimo di eccellenza.
Se nonostante tutti i controlli, il prodotto manifestasse
anomalie di fabbricazione, dovute a difetti di materiale
o di funzionamento, entro i primi 24 mesi dalla data di
acquisto Black & Decker si impegna alla riparazione in
garanzia del prodotto, stanti le seguenti condizioni:
• Il prodotto venga ritornato al Centro di Assistenza
Black & Decker unitamente ad un documento che
ne comprovi la data di acquisto (bolla, fattura o
scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia mai subito abusi, non sia stato
usato in maniera incompatibile con la sua tecnologia
o il difetto non sia causato da evidente incuria.
• Il prodotto non sia stato manomesso o non abbia
subito un tentativo di riparazione da persone non
facenti parte di un Centro di Assistenza autorizzato.
La durata di questa garanzia è offerta come ulteriore
servizio al cliente ed è più ampia di quanto richiesto
dalle attuali disposizioni in vigore. I prodotti delle linee
ITALIANO
Black & Decker sono pienamente rispondenti a tutte le
normative vigenti al momento della costruzione.
L’utilizzo di ricambi ed accessori non originali può
danneggiare l’utensile o ridurne in maniera significativa
le prestazioni e la sicurezza. In alcuni casi ciò può
avere l’effetto di vanificare le condizioni di garanzia.
SERVIZIO DI ASSISTENZA BLACK & DECKER
Se il vostro prodotto necessita di riparazione o avete
bisogno di aiuto o consigli per la manutenzione del
vostro utensile Black & Decker, vi suggeriamo di
contattare la Filiale di Assistenza o il Centro di
Assistenza Autorizzato più vicino a casa vostra. Potete
telefonare per ottenere tutte le informazioni necessarie
e prendere accordi per portare o inviare il vostro
prodotto al Centro di Assistenza selezionato.
ACCESSORI
Le prestazioni di ogni utensile dipendono dal tipo di
accessorio usato. Gli accessori Black & Decker sono
prodotti in linea con standard di alta qualità e sono
progettati per ottimizzare le prestazioni dell’utensile.
Acquistare un accessorio Black & Decker vi assicurerà
la massima resa del vostro utensile Black & Decker.
INFORMAZIONI TECNICHE
Il livello di rumore generato da questo utensile è in
linea con la normativa CEE. Se nonostante ciò,
è per voi eccessivo, vi raccomandiamo di adottare
le misure di protezione adatte. Questo dovrebbe
normalmente verificarsi con un livello di rumore
superiore a 85dB (A).
Nota: Queste istruzioni si riferiscono anche a codici
aventi una lettera come suffisso. Per informazioni
dettagliate sul proprio utensile fare riferimento
all'imballaggio. Il vostro prodotto presenta in parte o
complessivamente le seguenti caratteristiche.
CARATTERISTICHE
1
•
•
•
5
2
•
4
•
3
1.
2.
3.
4.
5.
Inserto avvitatore
Selettore avanti/indietro
Frizione regolabile
Supporto con caricabatterie
Batteria
CARICA DELL’AVVITATORE A BATTERIA
Importante: Alla consegna l’avvitatore non è caricato:
la prima volta occorre caricarlo per almeno 12 ore.
Dopo l’uso, l’utensile riposto sul suo supporto verrà
ricaricato automaticamente. L’avvitatore può essere
sempre lasciato sotto carica: il supporto con caricabatterie è progettato per funzionare 24 ore al giorno.
Durante la carica, il trasformatore potrà emettere un
ronzio e riscaldarsi al tatto; è un fenomeno normale e
non un indice di cattivo funzionamento. Durante la
carica accertarsi sempre che l’interruttore si trovi in
posizione centrale.
Il trasformatore può restare collegato alla presa elettrica
per un tempo indeterminato senza subire conseguenze
negative. In tal caso rimarrà tiepido al tatto; è un fenomeno normale e non un indice di cattivo funzionamento.
Il caricabatterie è ideato soltanto per caricare la
batteria. Non impiegarlo mai per azionare il trapano.
Se la batteria non viene caricata correttamente,
controllare il funzionamento della presa inserendovi
una lampada o un altro utensile di cui si dovrà
verificare l’accensione.
Se l’alimentazione è corretta e l’avvitatore non si
carica comunque, portare o spedire l’utensile e il
caricabatterie al locale centro riparazioni autorizzato
Black & Decker.
L’avvitatore va ricaricato quando la potenza erogata è
insufficiente per le operazioni eseguite di solito con
facilità. Non insistere se l’utensile si trova in queste
condizioni. Ripetere la procedura di carica.
Staccare il caricabatterie dalla presa di corrente prima
di scollegarlo dall’utensile.
In determinate condizioni, ossia con il caricabatterie
collegato alla presa di corrente ma staccato dal
trapano, corpi estranei possono cortocircuitare la
spina di carica esposta provocando una fiammata.
Non avvicinare alla presa di carica eventuali corpi
estranei conduttori costituiti, per esempio, da lana
d’acciaio, fogli d’alluminio o da qualsiasi accumulo di
particelle metalliche.
Staccare il caricabatterie prima di effettuarne la pulizia.
MONTAGGIO DEL SUPPORTO CON CARICABATTERIE
In dotazione all’avvitatore viene fornita una bustina in
plastica contenente 2 viti per legno e 2 tasselli in
41
ITALIANO
plastica. Per montare il supporto a parete utilizzare sia
le viti sia i tasselli, sulle superfici in legno solo le
apposite viti.
Tenere il supporto nella
1.2m max
posizione desiderata
collocandolo a una
distanza max. di 1,2m dalla
presa di corrente.
Il supporto è simmetrico e
quindi può essere orientato
in entrambe le direzioni.
Marcare la posizione del
primo tassello introducendo
la punta di una matita in uno
dei due fori di montaggio.
Allontanare il supporto
dalla parete. Praticare un
foro da 5,0mm nella parete
in corrispondenza della posizione desiderata.
Introdurre nel foro un tassello in plastica con dei leggeri
colpi di martello fino a portarlo a filo con la parete.
Posizionare il supporto sul
tassello e inserire una delle
viti per legno. Marcare la
posizione del secondo foro
e togliere il supporto.
Praticare il secondo foro di
montaggio ed inserire il
secondo tassello. Posizionare il supporto e inserire le
due viti di montaggio. Per montare il supporto su
superfici in legno, praticare due fori di guida da 2,5mm
per le apposite viti. Non impiegare tasselli.
L’inserto in dotazione
all’avvitatore ha due punte,
una per viti con testa a
croce N° 2 e l’altra per viti
con intaglio da 5mm. Si può
conservare l’inserto o
nell’avvitatore o in uno
degli appositi fori del
supporto.
FUNZIONAMENTO DELL’AVVITATORE
Per avviare l’utensile nella posizione di avvitamento
(avanti), spostare l’interruttore a destra fino ad
allinearlo alla freccia rivolta in avanti.
Per ottenere la rotazione in senso opposto (per svitare
le viti), spostare l’interruttore a sinistra fino ad
42
allinearlo alla freccia
rivolta in basso. Tenere
premuto l’interruttore per
azionare l’utensile,
rilasciarlo per arrestarlo.
Per spegnere l’avvitatore,
portare l’interruttore in
posizione centrale
(nessuna freccia).
BLOCCAGGIO AUTOMATICO DEL MANDRINO
L’interruttore posizionato
ma non premuto su una
delle 3 posizioni consente
di impiegare l’avvitatore
come un normale
cacciavite manuale. Ciò
consente di dare un ulteriore giro alle viti per serrarle o
di allentare viti eccezionalmente strette.
N.B.: L’irregolarità della granulometria, il contenuto
igroscopico del legno e la scarsa carica dell’avvitatore
possono rendere difficile l’inserimento completo delle
viti più larghe. In queste situazioni è utile il bloccaggio
automatico del mandrino.
FRIZIONE REGOLABILE (LIMITAZIONE DI COPPIA)
L’avvitatore è dotato di
una frizione regolabile che
consente di selezionare la
forza di avvitamento più
adatta alle singole
esigenze. Quando la forza
applicata all’avvitatore
raggiunge il valore preimpostato, la frizione scorre
limitando l’avvitamento.
N.B.: A interruttore premuto il motore dell’avvitatore
continua a girare anche se lo scorrimento della frizione
blocca la rotazione del mandrino. La frizione non
scorrerà se è impostata su un valore troppo alto per
l’applicazione: è necessario ridurre questo valore,
altrimenti la vite verrà stretta eccessivamente.
Per impostare la regolazione della frizione desiderata,
ruotare l’apposita ghiera in senso orario per
aumentare, antiorario per diminuire il valore.
Sono possibili 23 regolazioni diverse, 6 delle quali sono
contrassegnate sulla ghiera. La ghiera, ruotando, si
blocca nelle varie posizioni di regolazione con un clic.
Come principio generale, a una vite lunga corrisponde
la regolazione su un valore altrettanto elevato, a una
vite corta un valore basso. E’ meglio iniziare
ITALIANO
l’avvitamento con una regolazione bassa e quindi
passare a valori superiori fino a quando la vite non
sarà adeguatamente inserita.
FORI DI GUIDA
Un foro di guida ha due scopi: funge da guida per la
vite e impedisce la distorsione o la spaccatura del legno.
E’consigliabile praticare fori di guida di lunghezza
uguale o superiore a quella della vite da impiegare.
Lavorando su legno duro, oltre al foro di guida è
necessario praticare un foro passante. Riportiamo qui
di seguito le dimensioni necessarie dei fori:
Dimensione
vite
ø foro
di guida
N° 6
N° 8
N° 10
(3,5mm)
(4,0mm)
(5,0mm)
Foro passante
Legno
Legno
dolce
duro
2,0mm
2,5mm
3,2mm
3,5mm
3,5mm
4,0mm
Legno
duro
4,0mm
5,0mm
5,7mm
CONSIGLI UTILI
• Fare attenzione a non stringere eccessivamente
piccole viti in ottone: le teste si rompono facilmente
e i filetti si spanano. Si consiglia di stringere queste
viti a mano.
• Quando è possibile, impiegare viti con testa a croce:
si avvitano con maggiore facilità perché l’utensile
ingrana più saldamente la testa della vite.
• In alcuni casi per facilitare l’avvitamento è
consigliabile lubrificare il filetto della vite, di solito
passando sapone solido o detersivo liquido.
• Quando si praticano dei fori nel legno, estrarre
l’inserto a più riprese dal foro per rimuovere i trucioli
dalle scanalature.
• Inserendo una vite per legno in un foro già filettato,
iniziare l’avvitamento a mano per evitare che i filetti
del foro si spanino. Inserire la vite finché non si
avverte la presa tra i filetti, quindi usare l’avvitatore.
BATTERIE RICARICABILI E AMBIENTE
Gli utensili a batteria Black & Decker utilizzano
batterie al Nickel-Cadmio (NiCad) che possono
essere ricaricate più volte per dare una
maggiore durata e una piena potenza.
Questo simbolo indica che la batteria al NiCad
non può essere gettata nei rifiuti casalinghi
Cd perchè potrebbe finire in un inceneritore o in una
discarica, cose queste assolutamente da evitare.
Le batterie al NiCad possono essere dannose
per l’ambiente e possono esplodere quando
esposte al fuoco. Non incenerirle.
Quindi, quando l’utensile o la batteria necessita
di sostituzione, pensate alla salvaguardia
dell’ambiente.
Black & Decker raccomanda le seguenti azioni:
Scaricate completamente le batterie
utilizzandole fino a che non diano più energia e
rimuovetele all’utensile.
ESTRAZIONE DELLE BATTERIE
Effettuare questa
operazione solo se si
intende buttare l’utensile
e riciclarne le batterie.
Togliere i due perni di
fissaggio della testa
dell’avvitatore. Togliere la
vite di fissaggio dal corpo
dell’avvitatore e colpire
quest’ultimo con un
martello morbido per
separarne le due metà.
Togliere le batterie
dall’avvitatore e smaltirle
in modo ecologico.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC
Si dichiara che i prodotti: KC9019, KC9038, KC9072
sono conformi a 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144
Pressione sonora 70dB (A)
Potenza sonora 85dB (A)
Livello di vibrazione mano-braccio 2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
La politica della Black & Decker è quella di migliorare
continuamente i propri prodotti, per cui l’azienda si
riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del
prodotto senza previa comunicazione.
43
Gebruiksaanwijzing schroevedraaiers
VEILIGHEIDSADVIEZEN
Opgelet! Bij het gebruik van elektrische
gereedschappen dient u altijd bepaalde richtlijnen in
acht te houden om het gevaar voor brand,
elektroshocks en persoonlijk letsel zoveel mogelijk te
beperken. Houd ook hier de volgende richtlijnen in
acht. Lees en let goed op deze adviezen voor u een
produkt in gebruik neemt.
• Wij bevelen het dragen van aangepaste
gehoorbeveiliging aan wanneer het geluids- niveau
85dB (A) overschrijdt.
• Zorg voor orde op de plaats van het werk.
Rommel, wanorde en vuil zijn synoniemen voor
ongevallenrisico’s.
• Let op de invloed van omgevingsfaktoren. Stel
elektrisch gereedschap nooit bloot aan regen en
gebruik ze niet in vochtige of natte omgeving. Zorg
voor voldoende verlichting. Gebruik elektrisch
gereedschap nooit in de nabijheid van ontvlambare
vloeistoffen of gassen.
• Bescherm uzelf tegen electroshocks.
Lichaamskontakt met geaarde voorwerpen dient u
te vermijden (bijv. leidingen, radiatoren, fornuizen,
koelkasten).
• Kinderen en toeschouwers op een afstand houden.
Laat geen onbevoegden de machine of het snoer
aanraken, en let erop dat ze zoveel als mogelijk op
afstand van de werkplaats blijven.
• Berg de machine veilig op. Na gebruik moeten
machines op een droge en afgesloten plaats, buiten
het bereik van kinderen, opgeborgen worden.
• Overbelast de machine niet. De machine zal
efficiënter en veiliger gebruikt worden wanneer ze
niet overbelast wordt. Let op de aanbevolen
toepassingen en de technische gegevens.
• Gebruik passende accessoires en hulpstukken.
Gebruik geen accessoires, noch hulpstukken die
niet voor professioneel gebruik bedoeld zijn. Gebruik
gereedschap nooit voor andere toepassingen dan
deze waarvoor ze bestemd zijn.
• Draag passende werkkledij. Losse kledingstukken
en juwelen dienen vermeden te worden omdat ze
door de bewegende machinedelen kunnen gevat
worden. Rubber handschoenen en slipvast
schoeisel worden aanbevolen voor werken
buitenshuis. Lange haren worden best met een
haarnetje beschermd.
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Draag een veiligheidsbril en een stofmasker als er
bij het werk veel stof ontstaat.
44
• Beveilig het werkstuk. Gebruik een kleminrichting,
bankschroef of spanklem om het werkstuk stevig
vast te zetten. Het werkstuk wordt zodoende beter
vastgehouden dan met de hand, en bovendien krijgt
u aldus beide handen vrij om de machine te geleiden.
• Let op een goede lichaamshouding. Een abnormale
en oncomfortabele lichaams - houding kan gevaar
opleveren. Zorg voor een stevige positie die u
toelaat steeds uw evenwicht te bewaren.
• Draag zorg voor uw materiaal. Zorg er steeds voor
dat gereedschappen en toebehoren schoon en
scherp zijn. Zo kan u ze beter en veiliger gebruiken.
Volg de onderhoudsaanwijzingen en de
aanbevelingen i.v.m. het verwisselen van
accessoires. Kontroleer ook regelmatig
verlengsnoeren en vervang ze zo nodig. Zorg ervoor
dat de bedienings-knoppen en -hendels droog zijn
en vrij van vet of olie.
• Verwijder sleutels van de machine. Kontroleer,
voordat u de machine inschakelt of alle sleutels en
andere regelhulpmiddelen van de machine
verwijderd zijn.
• Voorkom onvoorzien starten. Draag nooit een
elektrische boormachine met de vinger op de
schakelaar wanneer de stekker in het stopkontakt
steekt. Overtuig uzelf ervan dat de schakelaar
op “uit” staat voordat u de stekker in het
stopkontakt steekt.
• Verlengsnoeren buiten. Gebruik buitenshuis
uitsluitend verlengsnoeren die goedgekeurd zijn en
aldus gemerkt.
• Let altijd goed op. Concentreer u steeds op het werk
en ga zorgvuldig en met overleg te werk. Gebruik de
machine niet wanneer uw aandacht van het werk
wordt afgeleid.
• Kontroleer de machine op beschadigingen.
Kontroleer zorgvuldig alle veiligheidsinrichtingen en
beschadigde onderdelen. Zorg ervoor dat alle delen
onberispelijk funktioneren. Ga ook na of de
bewegende delen niet klemmen of breuken
vertonen en dat de accessoires onberispelijk
gemonteerd zijn en goed vastzitten. Beschadigde
veiligheidsinrichtingen of andere onderdelen
moeten hersteld of vervangen worden door een
erkende reparatiedienst. Gebruik geen elektrische
machines wanneer de schakelaar niet meer
behoorlijk funktioneert.
• Opgelet! Om efficiënter en veilig te werken is het best
uitsluitend accessoires en hulpstukken te gebruiken
die door Black & Decker aanbevolen worden.
NEDERLANDS
• Reparaties mogen alleen door erkende reparateurs
worden uitgevoerd. Dit elektrisch gereedschap
voldoet aan de betreffende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen voor de gebruiker
mogen reparaties alleen door vakkundig personeel
worden uitgevoerd.
• Dit produkt voldoet aan de wettelijke vereisten m.b.t.
radio en televisie ontstoring.
Stekker en snoer
• Verwijder de stekker niet uit het stopcontact door
aan het snoer te trekken.
• Zorg ervoor dat het snoer zodanig ligt dat er niet op
getrapt of over gevallen kan worden en zodanig dat
het niet op een andere manier beschadigd of
uitgerekt kan worden.
• Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en ruwe oppervlakken, en zorg ervoor dat
het in goede staat verkeert.
EXTRA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
SCHROEVENDRAAIER EN LADER
• De lader is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
• De oplader niet gebruiken als hij een harde slag of
stoot heeft ondergaan of gevallen of anderszins
beschadigd is; breng hem in dat geval naar een
service-dienst.
• Probeer nooit twee laders op elkaar aan te sluiten.
• Haal altijd de stekker uit het stopkontakt alvorens
een accu te plaatsen of te verwijderen.
• Vergeet niet dat uw schroevendraaier altijd gereed
is voor gebruik omdat deze niet op het
electriciteitsnet hoeft te worden aangesloten. Houd
de keuzeschakelaar altijd in de middenpositie als u
niet werkt of als u accessoires vervangt.
• Tijdens het indraaien van schroeven in wanden,
vloeren enz. altijd controleren waar eventueel een
electriciteitsdraad loopt. Tijdens het werk nooit een
metalen deel van de schroevendraaier aanraken! De
machine altijd aan de plastic behuizing vasthouden.
• Het toestel nooit in ruimtes opbergen waar de
temperatuur 50°C bereikt of overschrijdt (zoals
buitenschuurtjes of metalen gebouwen tijdens
de zomer).
• De schroevendraaier niet opladen als de
temperatuur van de schroevendraaier of de lucht
lager is dan 5°C of hoger dan 40°C.
• Probeer nooit om uw schroevendraaier te
verbranden, zelfs al is het apparaat ernstig
beschadigd of volledig versleten. De accu’s kunnen
in het vuur ontploffen.
• Bij extreme gebruiks-, temperatuurs- of
ladingsomstandigheden kan het voorvallen dat er
iets vocht lekt uit de accucellen. Dat betekent niet
dat er een storing is. Indien de buiten- verzegeling
echter gebroken is, en het lekvocht in aanraking
komt met de huid, dan moet u:
• De huid onmiddellijk wassen met water en zeep.
• Het produkt neutraliseren met een mild zuur
(citroensap of azijn).
• Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met
zuiver water gedurende minstens 10 minuten en
zo snel mogelijk medische hulp inroepen.
(Zegt u tegen de dokter dat de vloeistof een
25-35% kalium hydroxide oplossing is).
• Probeer niet om de behuizing van uw lader te openen.
• De lader en schroevendraaier zijn ontworpen om
samen te worden gebruikt.
• Probeer niet om ander accugereedschap of een
ander accupakket met deze lader op te laden. Probeer
niet om uw schroevendraaier met een lader op te
laden die niet met uw schroevendraaier is geleverd.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
DUBBELE ISOLATIE
Uw machine is dubbel geïsoleerd. Een dubbele,
onafhankelijke isolatie zorgt ervoor dat alle
metalen onderdelen geïsoleerd zijn van het net.
Een aarddraad is dan ook niet nodig.
Opmerking: Dubbele isolatie biedt extra
bescherming tegen lichamelijk letsel als gevolg
van mogelijke elektrische storingen in de
machine. Dit betekent geenszins dat de
gebruikelijke veiligheidsvoorschriften kunnen
worden genegeerd.
ELECTRISCHE VEILIGHEID
Wees ervan verzekerd dat de voeding overeenkomt
met de spanning die op het nominale waardeplaatje
staat aangegeven. Uw lader is voorzien van een tweeaderige kabel en stekker.
VERLENGSNOEREN
Twee-aderige verlengsnoeren met een lengte
van 30m (100ft) kunnen zonder vermogensverlies
worden gebruikt.
Opmerking: Gebruik verlengsnoeren uitsluitend in
uiterste noodzaak. Het gebruik van kwalitatief slechte
verlengsnoeren kan leiden tot brandgevaar en gevaar
voor elektrische schok. Indien een verlengsnoer
noodzakelijk is, gebruik dan een goedgekeurd en als
zodanig gemerkt verlengsnoer in perfecte conditie.
45
NEDERLANDS
ONGEWENST GEREEDSCHAP EN HET MILIEU
Indien u op een dag vindt dat uw machine aan
vervanging toe is of dat u die niet langer kan
gebruiken, denk dan aan de bescherming van
het milieu. Informeer dan naar de mogelijkheden
tot gescheiden verwerking.
GARANTIEBEPALINGEN
Mocht het produkt binnen 24 maanden na de aankoopdatum gebreken vertonen, dan zal Black & Decker de
defecte onderdelen of zelfs het gehele produkt gratis
vervangen, vooropgesteld dat;
• Het produkt niet defect is geraakt door onzorgvuldig
gebruik of onzorgvuldige behandeling.
• Geen poging tot repareren door derden is uitgevoerd.
• Een ingevuld garantiebewijs waaruit de
aankoopdatum blijkt wordt bijgevoegd.
WAT TE DOEN ALS UW MACHINE GEREPAREERD
MOET WORDEN
De snelste manier om uw Black & Decker machine
te laten repareren, is deze naar de dichtstbijzijnde
Black & Decker dealer te brengen. U kunt de machine
ook direct naar Black & Decker sturen.
BLACK & DECKER REPARATIE-PROCEDURE
Alle onderdelen die niet aan onze (en wettelijke) eisen
voldoen, worden vervangen waarna de machine een
grondige inspectie ondergaat. Dankzij deze procedure
kan op alle reparaties een garantie van 6 maanden
worden gegeven.
REPARATIES BUITEN DE GARANTIEPERIODE
Black & Decker verstrekt op verzoek vooraf een
prijsopgave van de reparatie. Hieraan zijn geen kosten
verbonden als u besluit de reparatie uit te laten voeren.
Ook kunt u aangeven tot welk bedrag maximaal
gerepareerd mag worden. Wanneer de reparatie-prijs
van een machine meer dan 50% van de nieuwwaarde
zal gaan bedragen, doen wij u een inruilvoorstel. Om u
zo snel mogelijk te helpen sturen wij u dan een nieuwe,
gelijkwaardige, machine samen met de oude machine.
U kunt de nieuwe machine gedurende 7 dagen gratis
testen en daarna voor een speciale prijs kopen.
ACCESSOIRES
De prestaties van alle machines zijn sterk afhankelijk
van de gebruikte accessoires. Black & Decker
accessoires en hulpstukken voldoen aan hoge
kwaliteitseisen en zijn speciaal ontwikkeld om de
prestatie van de betreffende machine te benadrukken.
Wanneer u een Black & Decker accessoire aanschaft,
46
kunt u er dan ook van uitgaan dat u alles uit de
Black & Decker machine haalt wat er in zit.
TECHNISCHE GEGEVENS
Het niveau van de geluidsdruk van de machine is in
overeenstemming met de EG-Richtlijnen. Neem de
vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk hinderlijk wordt c.q. het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Opmerking: Deze gebruiksaanwijzing beschrijft ook
catalogusnummers met een letter achtervoegsel.
Kijk op uw doos voor specifieke produktgegevens.
Uw produkt heeft een of meer van deze voorzieningen.
VOORZIENINGEN
1
•
•
•
5
2
•
4
•
3
1.
2.
3.
4.
5.
Schroevendraaierstift
Links/rechtsdraaiend
Koppelregeling
Wandlader
Batterij
OPLADEN VAN DE SNOERLOZE SCHROEVENDRAAIER
Belangrijk: Uw schroevendraaier is nog niet opgeladen.
Als het voor het eerst in gebruik wordt genomen moet
u de schroevendraaier ten minste 12 uren opladen.
Na gebruik plaatst u de schroevendraaier terug in de
wandlader om hem automatisch opnieuw op te laden.
De schroevendraaier kan voor onbepaalde tijd
opgeladen worden. De wandlader is speciaal
ontworpen voor permanent gebruik (24 uur per dag).
De transformator maakt tijdens het opladen een
brommend geluid en wordt warm; dit is normaal.
Tijdens het opladen moet de schakelaar in de
middenpositie staan.
U kunt de transformator voor onbeperkte tijd in de
wandcontactdoos laten zitten. In dit geval blijft de
transformator enigszins warm aanvoelen; dit is normaal.
De lader is uitsluitend ontworpen om de accu’s op te
laden. Probeer niet om met uw lader de
NEDERLANDS
schroevendraaier te bedienen.
Als de accu niet goed oplaadt de electriciteitsvoorziening
met een lamp controleren.
Als u na deze controle nog steeds vaststelt dat het
apparaat niet goed oplaadt, wendt u zich dan tot uw
dichtstbijzijnde Black & Decker servicecentrum.
Als de schroevendraaier niet meer zo goed werkt als
voorheen, de schroevendraaier niet verder gebruiken
maar opnieuw opladen. De lader uit de
wandcontactdoos halen voordat u de verbinding
tussen de lader en het gereedschap verbreekt.
Onder bepaalde omstandigheden, met de lader
aangesloten op het electriciteitsnet, kan vreemd
materiaal kortsluiting in de oplaadstekker en dus
brand veroorzaken.
Geleidend materiaal zoals, maar niet beperkt tot, staalwol,
aluminium folie of ophoping van metalen deeltjes, moet
uit de buurt van de oplaadstekker worden gehouden.
Alvorens te reinigen de lader uit de wandcontactdoos
halen.
BEVESTIGEN VAN DE WANDLADER
Bij de verpakking zijn twee houtschroeven en 2 plastic
muurpluggen meegeleverd.
Gebruik de schroeven en de pluggen om het aan de
muur te monteren. Gebruik enkel de schroeven bij
bevestiging aan een houten wand.
De wandlader op de
1.2m max
gewenste plaats tegen de
wand houden. Dit moet niet
meer dan 1,2m van een
stopkontakt zijn. De
wandlader is symmetrisch
en kan dus op beide manieren monteerd worden.
Steek een potlood door
een van de twee
ophanggaatjes om de
bevestigingspunten te
markeren. De wandlader
van de muur halen. Boor op
die plaats een gaatje van
5mm. Met een hamer de plastic plug voorzichtig in het
gaatje kloppen.
De wandlader kan nu met
een van de houtschroeven
vastgeschroefd worden.
De plaats van het tweede
gaatje markeren en de
wandlader van de muur
afhalen. Het tweede
bevestigingspunt boren en hier de tweede plug in
kloppen. De wandlader met de twee schroeven aan de
wand bevestigen. Voor het bevestigen aan een houten
wand twee gaatjes van 2,5mm voorboren voor de
houtschroeven. U gebruikt hier dus geen muurpluggen.
De tweezijdige
schroevendraaierstift, met
uw schroevendraaier
meegeleverd, heeft een
Nr. 2 kruiskop en een 5mm
sleufkop. De stift kan in de
schroevendraaier worden
opgeborgen of in een van
de twee bewaarplaatsen in
de wandlader.
BEDIENING VAN DE SCHROEVENDRAAIER
Om met de
schroevendraaier
schroeven in te draaien,
de schakelaar naar rechts
schuiven, zodat de
schakelaar gelijk staat met
de pijl die naar voren wijst.
Om de schroeven uit te
draaien, de schakelaar
naar links schuiven, zodat
de schakelaar gelijk staat
met de pijl die naar beneden wijst. Druk op de
schakelaar en de schroevendraaier staat aan. Als u de
schakelaar weer los laat, stopt de schroevendraaier.
Om de schroevendraaier uit te schakelen, de schakelaar
naar de middenpositie schuiven (zonder pijlen).
AUTOMATISCHE ASVERGRENDELING
Door de schakelaar
op een van de drie
standen te zetten en niet in
te drukken is het mogelijk
de schroevendraaier als
een gewone
handschroevendraaier te gebruiken. Door deze
voorziening is het mogelijk om schroeven extra vast te
draaien of om extreem koppige schroeven los te draaien.
Opmerking: Door verschillende oorzaken zoals de
houtnerf, de vochtigheid van het hout, de hoeveelheid
lading in de batterij van de schroevendraaier, is het
soms moeilijk grote schroeven geheel vast te
schroeven, vooral in hardhout. In deze gevallen is de
automatische asvergrendeling bijzonder nuttig.
47
NEDERLANDS
KOPPELREGELING
Uw schroevendraaier
heeft een koppelregeling
waardoor u de meest
geschikte draaikracht
voor het werk van te voren
in kan stellen. Als de
toegepaste kracht de
gekozen stand bereikt, slipt de koppeling waardoor de
schroef niet te vast kan worden gedraaid.
Opmerking: Als de schakelaar ingedrukt is blijft de
motor van de schroevendraaier draaien, zelfs als de as,
na het slippen van de koppeling, stopt met draaien.
De koppeling slipt niet als de koppelingstand te hoog is
ingesteld voor het werk; in dit geval de koppelingstand
lager zetten om te voorkomen dat de schroef te strak
wordt aangedraaid.
Om de gewenste koppelingstand in te stellen, de
verstelbare asborst met de klok meedraaien voor een
hogere stand en tegen de klok indraaien voor een
lagere stand. Er zijn 23 mogelijke standen waarvan 6 op
de as staan aangegeven. Tijdens het roteren van de
asborst hoort u een klik als de asborst in de
verschillende standen terecht komt. Over het algemeen
geldt dat hoe kleiner de schroef, des te lager de
benodigde koppelingstand. Begin met het schroeven
op een lage stand en stel tijdens het werk op hogere
standen in‘1 tot de schroef goed vast zit.
VOORBOREN
De opzet van het voorboren is tweeledig: om de
schroef te leiden en om te voorkomen dat het hout
wordt beschadigd. Voorboren moet gebeuren tot een
diepte gelijk aan of dieper dan de te gebruiken schroef.
Naast het voorboren zal er bij het werken in hardhout
ook een schroefkopgat geboord moeten worden om de
kop te laten verzinken. De afmetingen van de
benodigde gaten zijn als volgt:
Diameter Diameter Verzinkboor
schroef van de
Zachthout Hardhout
voorboor
Nr. 6
(3,5mm) 2,0mm
2,5mm
Nr.8
(4,0mm) 3,2mm
3,5mm
Nr.10
(5,0mm) 3,5mm
4,0mm
Hardhout
4,0mm
5,0mm
5,7mm
HANDIGE TIPS
• Vermijd het van kleine messing schroeven te vast
draaien . De koppen worden makkelijk van de
schroef gedraaid. Het wordt aaugeraden messing
schroeven met de hand vast te draaien.
48
• Waar mogelijk kruiskopschroeven gebruiken. Deze
zijn makkelijker in- en uit te schroeven omdat de
schroevendraaierstift steviger in de
schroevendraaierkop zit.
• Om makkelijker te schroeven wordt het in sommige
gevallen aangeraden het schroefdraad te besmeren.
Het schroefdraad kan met zeep of afwasmiddel
worden besmeerd.
• Wanneer u in hout boort, zal de houtboor regelmatig
uit het boorgat gehaald moeten worden om
houtspaanders te verwijderen.
• Wanneer een houtschroef opnieuw in een bestaand
gat wordt geschroefd, begin de schroe met de hand
aan te draaien om beschadigingen aan het reeds
bestaande gat te voorkomen. Als u voelt dat de schroef
de draad pakt gebruik dan de schroevendraaier.
ACCU-GEREEDSCHAP EN HET MILIEU
Black & Decker accu gereedschap werkt op
nickel cadmium (NiCad) accu’s die vele malen
opgeladen kunnen worden en tijdens de
levensduur krachtig blijven.
Dit symbool geeft aan dat de NiCad accu’s uit dit
produkt niet in het normale dagelijkse afval
Cd terecht dienen te komen, zij dienen gescheiden
verwerkt te worden.
NiCad accu’s kunnen schadelijk zijn voor het
milieu, en kunnen exploderen indien ze verbrand
worden. Probeer ze nooit te verbranden.
Denk aan de bescherming van het milieu als u
aan vervanging van de accu’s toe bent.
Black & Decker beveelt het volgende aan:
Ontlaad de accu’s volledig door de machine te
laten draaien tot de accu leeg is, en verwijder
deze uit de machine.
VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJEN
De accu’s mogen
uitsluitend worden
verwijderd als uw
gereedschap is versleten
om de accu’s te
recycleren.
Verwijder de twee pennen
uit de kop van uw
schroevendraaier.
Verwijder de borgschroef
uit de boorbuis.
Voorzichtig met een
hamer op de boorbuis
kloppen om de twee
NEDERLANDS
helften uit elkaar te halen. De batterijen uit uw
schroevendraaier halen. Wees wijs met het milieu en
lever de batterijen in.
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij verklaren dat deze elektrische machine:
KC9019, KC9038, KC9072 in overeenstemming is met
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN55104, EN50144
Niveau van de A-gewogen geluidsdruk 70dB(A)
Niveau van het A-gewogen geluidsvermogen 85dB(A)
Hand/arm gewogen vibratie 2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Het beleid van Black & Decker is gericht op het
voortdurend verbeteren van onze produkten, daarom
behouden wij ons het recht voor produktspecificaties
te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
49
Bruksanvisning for skrutrekker
SIKKERHETSFORSKRIFTER
Advarsel! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere
risikoen for elektrisk støt, personskade og brann. Ta
deg tid til å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen
før du tar maskinen i bruk. Merk deg alle “Advarsler”
før, under og etter bruk av maskinen. Hold maskinen til
enhver tid i god stand. Gjør deg kjent med maskinen før
du tar den i bruk. Legg bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som bruker maskinen lett
kan finne bruksanvisningen.
• Bruk hørselsvern. Støynivået ved boring av
forskjellige materialer kan variere, og i blant kan
nivået overstige 85dB (A). For å beskytte deg selv
bør du alltid bruke hørselsvern.
• Hold arbeidsområdet rent og ryddig. En uryddig
arbeidsplass innbyr til skader.
• Tenk på arbeidsmiljøet. Utsett ikke elektroverktøy
for regn eller vanndamp, eller bruk det på fuktige
eller våte steder. Sørg for god belysning over
arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten
av brannfarlige væsker eller gasser.
• Hold barna borte. Sørg for at det ikke er barn i nærheten
når du bruker maskinen. La ikke andre personer
komme i kontakt med elektroverktøyet eller ledningen.
Alle personer skal holdes borte fra arbeidsområdet.
• Oppbevar elektroverktøyet på et trygt sted. Når
maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et
tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barnas
rekkevidde.
• Overbelast ikke maskinen. Du arbeider bedre og
sikrere innenfor det angitte effektområdet.
• Bruk riktig elektroverktøy. Tving ikke en svak
maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere
verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke
er ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller
kappe ved med en håndsirkelsag.
• Kle deg riktig. Ha ikke på deg løsthengende klær
eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige
delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke
glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
• Bruk vernebriller. Bruk vernebriller for å unngå at
det blåser spon inn i øynene dine og skader deg.
Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller
støvmaske.
• Sikre arbeidsstykket. Bruk tvinger eller skrustikker
til å spenne fast arbeidsstykket. Dette er sikrere enn
å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å
styre maskinen.
50
• Strekk deg ikke for langt. Pass på at du alltid har
sikkert fotfeste og balanse.
• Vær nøye med vedlikeholdet. Følg forskriftene når
det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. Kontroller
maskinens ledning regelmessig og få den reparert
av et autorisert verksted om den skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
• Fjern nøkler. Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet i fra maskinen før
maskinen startes.
• Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet. Bær ikke
maskinen med fingeren på strømbryteren.
• Vær oppmerksom. Se på det du gjør. Bruk sunn
fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
• Sjekk skadede deler. Før fortsatt bruk av maskinen
skal eventuelle skadede deler eller deksler
kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de
fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller
justeringen av bevegelige deler, om de sitter i
klemme, om deler er brukket, sjekk at alt er riktig
montert og at alt er slik det skal være. En del eller et
deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut
av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt
i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres
av et autorisert elektroverksted. Bruk ikke maskinen
hvis den ikke kan slås av og på med bryteren.
• Advarsel! Bruk av annet tilbehør eller utstyr enn det
som anbefales i denne bruksanvisningen kan
medføre en mulig risiko for personskade.
EKSTRA SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
SKRUTREKKER OG LADER
• Laderen skal kun brukes innendørs.
• Bruk ikke skadet ladere. Ved en eventuell skade på
laderen eller ledningen bør laderen sendes til et
autorisert Black & Decker serviceverksted for
reparasjon. (For informasjon , se aktuell prisliste/
katalog eller ring Black & Decker A/S).
• Forsøk aldri å koble sammen to ladere.
• Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før
batteriet settes inn eller taes ut av laderen.
• Vær klar over at skrutrekkeren alltid er driftsklar
fordi den ikke må plugges inn i et strømuttak. Når
den ikke er i bruk eller ved bytting av tilbehør, må du
påse at velgeren er i midtstilling.
• Ved skruing av skruer i vegger, gulv osv., sjekk hvor
du kan støte på “levende” elektriske ledninger. Ikke
berør noen metalldeler på fronten av skrutrekkeren!
Bare hold den i plasthuset.
• Ikke oppbevar skrutrekkeren på et sted hvor
NORGE
•
•
•
•
•
•
temperaturen kan nå eller overskride 50°C (som
utendørs skur eller metallbygning om sommeren).
Ikke lad skrutrekkeren når den eller
lufttemperaturen er under +5°C eller over +40°C.
Ikke brenn opp skrutrekkeren selv om den er
alvorlig skadet eller fullstendig utbrukt. Batteriene
kan eksplodere ved brenning.
En mindre væskelekasje fra batteriecellene kan
oppstå ved ekstremt hard belastning eller sterk
varme. Dette er helt normalt, og det betyr ikke at det
er feil på maskinen. Dersom skallet på batteriet er
skadet og du får batterivæske på huden, bør du
imidlertid gjøre følgende:
• Vask deg umiddelbart med vann og såpe.
• Nøytraliser ved å helle sitronsaft eller eddik
på huden.
• Får du væske i øynene, skyller du med vann i
minst 10 minutter. Oppsøk deretter lege. (Opplys
legen om at væsken er en 25-35% løsning av
kaliumhydroksid).
Ikke forsøk å åpne huset på laderen.
Laderen og skrutrekkeren er spesielt utformet for å
brukes sammen.
Ikke forsøk å lade noe annet trådløst verktøy eller
batteripakke med denne laderen. Ikke forsøk å lade
skrutrekkeren med noen annen lader enn den som
følger med den.
Ta vare på disse instruksjonene!
DOBBELTISOLERT
Ditt verktøy er dobbeltisolert. Det betyr at alle
eksterne metalldeler er elektrisk isolert fra
strømkilden. Dette oppnås ved at en ekstra
bariære plasseres mellom de elektriske og
mekaniske delene. Dobbeltisolering betyr øket
elektrisk sikkerhet og gjør at maskinen ikke
trenger å være jordet.
Merk! Dobbeltisolering erstatter ikke normal
forsiktighet. Isoleringen finnes for å gi øket
beskyttelse mot skade som kan oppstå pga.
elektrisk isoleringsfeil i maskinen.
ELEKTRISK SIKKERHET
Påse at tilførselen er den samme som spenningen
oppgitt på merkeplaten. Laderen din er utstyrt med
kabel med to ledninger og støpsel.
SKJØTELEDNING
Skjøteledning opp til 30m kan brukes uten at kraften blir
dårligere.
Obs! Skjøteledning skal kun brukes dersom dette er
absolutt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brann og elektrisk støt. Kontroller at
skjøteledningen ikke er skadet.
MILJØ
Når produktet er utslitt, levéres produktet til et
egnet oppsamlingssted/kildesortering som
finnes i din kommune, eller til et Black & Decker
serviceverksted.
SERVICE
Dersom det skulle oppstå feil på maskinen, lever den
alltid inn til et autorisert Black & Decker serviceverksted.
Se aktuell prisliste/katalog for øvrig informasjon eller
kontakt Black & Decker (Norge) A/S. På grunn av
forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner
endres, dette vil ikke bli meddelt sepparat.
GARANTI OG SERVICE
Black & Decker (Norge)A/S garanterer i henhold til
garantivilkår som finnes hos Black & Decker (Norge)
A/S. Disse inneholder bl.a: Black & Decker (Norge) A/S
garanterer at maskinen er uten material-eller
fabrikasjonsfeil ved levering. Garantien gjelder
24 måneder fra levering. Black & Decker påtar seg
kostnadsfritt å reparere eller bytte ut maskinen etter
eget valg. For å påberope feil som omfattes av
garantien skal kjøperen underrette nærmeste
Black & Decker autoriserte serviceverksted om feilen
innen fjorten dager etter at feilen oppdages. Kjøperen
skal kunne fremvise kvittering, faktura eller annet
kjøpsbevis som viser hvor og når maskinen ble kjøpt.
Kjøperen skal for egen regning levere maskinen
udemontert til nevnte serviceverksted eller til
kjøpsstedet. For konsumentkjøp gjelder dessuten
Kjøpsloven som regulerer forholdet mellom forhandler
og kunde.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyr en komplett serie av tilbehør.
For ytterligere informasjon henvend deg til en
Black & Decker forhandler. Bruk bare Black & Decker
eller Piranha orginaltilbehør.
TEKNISKE DATA
Verktøyets lydnivå er overenstemmende med
gjeldende EU-lover. Vi anbefaler at det blir tatt
nødvendige sikkerhetstiltak dersom lyden er plagsom.
Dette skjer normalt ved et lydnivå som er over 85 dB(A).
Merk: Denne bruksanvisningen dekker også
bestillingsnumre som slutter på en bokstav.
På emballasjen finner du informasjon om ditt produkt.
51
NORGE
Dette produktet har noen eller alle disse funksjonene.
FUNKSJONER
1
•
•
•
5
2
•
•
4
3
1.
2.
3.
4.
5.
Skrutrekkerbit
Strømbryter
Justerbar clutch
Lader
Batteri
LADE OPP SKRUTREKKEREN
Viktig: Ved levering er ikke skrutrekkeren ladet opp.
Før du bruker skrutrekkeren for første gang, må du lade
den opp i minst 12 timer.
Etter bruk setter du skrutrekkeren i laderen, og den
lades automatisk. Du kan la skrutrekkeren stå til lading
på ubestemt tid. Laderen er utformet til å være i bruk
hele døgnet.
Mens den lades opp kan skrutrekkeren summe og bli
varm å ta på. Dette er en normal tilstand og indikerer
ikke noe problem. Påse alltid at bryteren er i midtstilling
ved lading.
Transformatoren kan stå plugget inn i strømuttaket på
ubestemt tid uten ugunstig virkning. Den vil holde seg
litt varm å ta på når den er tilkoplet; dette er normalt og
indikerer ikke noe problem.
Laderen er utformet kun for å lade batteriene og må
aldri brukes til forsøk på å operere skrutrekkeren.
Dersom batteriene ikke lades ordentlig, sjekk
strømmen ved strømuttaket ved å plugge inn en lampe
eller annet apparat og sjekk om det kan slås på.
Dersom strømuttaket fungerer og enheten fremdeles
ikke lades, må du ta eller sende verktøyet og laderen til
din lokale serviceagent for Black & Decker.
Skrutrekkeren bør gjenopplades når den slutter å gi
tilstrekkelig kraft ved oppgaver som var lett gjort
tidligere. Ikke fortsett å bruke den under slike forhold.
Gjenta ladeprosedyren.
Kople laderen fra strømtilførselen før du kopler laderen
fra verktøyet.
Under visse forhold, når laderen er koplet til
52
strømtilførselen, kan den utildekkede ladepluggen bli
kortsluttet av fremmed materiale og kan forårsake
brann. Fremmede materialer av ledende karakter,
som, men ikke begrenset til, stålull, aluminiumsfolie
eller annen oppsamling av metallpartikler, bør holdes
unna ladepluggen. Kople laderen fra før rengjøring.
MONTERE LADEREN
Plastposen som følger med skrutrekkeren inneholder to
treskruer og to veggplugger i plast.
Når du monterer laderen på vegg, bruker du skruene
og veggpluggene. I tre bruker du bare skruer.
Hold laderen i ønsket
1.2m max
stilling. Den må plasseres
innen 1,2 meter fra
kontakten den skal koples
til. Laderen er symmetrisk,
og du kan montere den
hvilken vei du ønsker.
Stikk en blyant gjennom ett
av de to hullene for å
merke av hvor du skal
montere den. Ta laderen
bort fra veggen igjen. Bor
et hull på 5mm der du
merket av på veggen. Sett
en plastplugg i hullet og bank forsiktig med en hammer
til den går helt inn.
Hold laderen over
veggpluggen og monter en
av treskruene. Merk av
posisjonen for det andre
skruehullet, og ta vekk
laderen igjen. Bor det
andre hullet og sett inn den
andre veggpluggen. Plasser laderen i riktig stilling, og
fest de to monteringsskruene. Når du monterer laderen
på overflater av tre, borer du hull til treskruene på
2,5mm. Bruk Ikke veggpluggene.
Skrutrekkerbitsen som
leveres sammen med
skrutrekkeren har to ender,
med stjerneskrutrekker nr.
2 i den ene enden og en
5mm flat skrutrekker i den
andre. Du kan oppbevare
bitsen enten i
skrutrekkeren eller i en av
lagringsåpningen i laderen.
NORGE
BRUKE SKRUTREKKEREN
Når du skal bruke
skrutrekkeren i retning
forover (skru inn skruer),
skyver du bryteren mot
høyre, slik at den står ved
pilen som peker forover.
Når du skal bruke
skrutrekkeren i retning
bakover (skru ut skruer),
skyver du bryteren mot
venstre, slik at den står inntil pilen som peker ned.
Trykk ned bryteren for å aktivere skrutrekkeren. Når du
slipper bryteren, stanser skrutrekkeren. Når du skal slå
av skrutrekkeren, skyver du bryteren til midtstilling
(ingen piler).
AUTOMATISK SPINDELLÅS
Når bryteren er stilt til en
av de 3 stillingene, og den
ikke er trykket ned, kan du
bruke skrutrekkeren som
en vanlig skrutrekker. Dette
gjør at du kan dreie et par
omganger ekstra for å stramme skruer ekstra godt eller
løsne ekstra stramme skruer.
Merk: Det kan være vanskelig å skru enkelte større
skruer helt inn i hardtre på grunn av f.eks.
fiberuregelmessigheter, fuktighet i treet og hvor mye
skrutrekkeren er ladet opp. Den automatiske
spindellåsen hjelper i disse situasjonene.
JUSTERBAR CLUTCH (MOMENTKONTROLL)
Skrutrekkeren har en
justerbar clutch. Ved hjelp
av denne kan du velge
best egnet dreiemoment
for dine behov. Når
kreftene til skrutrekkeren
når valgt innstilling, slipper
du clutchen, slik at strammingen av skruen begrenses.
Merk: Motoren til skrutrekkeren går så lenge bryteren
er trykket ned, selv om spindelen slutter å rotere mens
clutchen slipper. Hvis clutchinnstillingen er for høy for
bruksområdet, slipper ikke clutchen. Da må du
redusere cluchinnstillingen, slik at du ikke strammer
skruen for mye
Når du skal velge clutchinnstilling, dreier du
justeringsringen med klokken for å øke, og mot klokken
for å redusere, clutchinnstillingen.
Det finnes 23 innstillinger. 6 av disse er merket av på
justeringsringen. Mens du dreier på ringen hører du et
klikk for hver innstilling. En tommelfingerregel er at jo
lengre skruen er, jo høyere clutchinnstilling trenger du
for å skru den inn. Jo mindre skruen er, jo lavere
clutchinnstilling trenger du. Det er best å begynne å
skru ved en lav innstilling, og justere til høyere
innstillinger til skruen sitter riktig i.
LEDEHULL
Ledehull har to formål: de styrer skruen som skal settes
inn og forhindrer at treet blir ødelagt eller sprekker.
Du bør bore ledehull med like stor eller større dybde
enn lengden på skruen du skal bruke. Når du jobber
med hardtre bør du i tillegg til ledehull også bore et
fritthull. Den nødvendige hullstørrelsen er som følger:
Skruestørrelse Diameter Fritthull
på ledehull Bløtt tre
Nr. 6
(3,5mm)
2,0mm
Nr. 8
(4,0mm)
3,2mm
Nr. 10
(5,0mm)
3,5mm
Hardt tre Hardt tre
2,5mm 4,0mm
3,5mm 5,0mm
4,0mm 5,7mm
TIPS
• Pass på at du ikke strammer små messingskruer for
mye. Hodene kan lett vris av, og gjengene kan slites
av. Stram disse skruene på anbefalt måte.
• Bruk stjerneskruer der det er mulig. Disse er lettere
å håndtere, fordi skrutrekkerbitsen festes bedre i
hodet på skruen.
• I noen tilfeller anbefaler vi at du smører gjengene,
slik at det blir lettere å skru inn skruen. Vanlige
smøremidler er såpe eller oppvaskmiddel som
smøres på gjengene til skruen.
• Når du borer i tre med spiralbor, må du trekke ut boret
regelmessig, slik at du får fjernet spon og sagmugg.
• Når du setter en treskrue inn i et hull som allerede er
gjenget, bør du begynne å skru for hånd, slik at du
ikke sliter av gjengene i hullet. Skru manuelt til du
kjenner at gjengene får tak. Deretter kan du bruke
skrutrekkeren.
OPPLADBARE BATTERIER OG MILJØ
Black & Decker oppladbare maskiner og
batterier er konstruert for å kunne
gjennopplades og gi full kapasitet.
Dette symbolet betyr at verktøyet inneholder
nickelkadmium (NiCad) celler. Når verktøyet ditt
Cd eller batteripakken trengs og skiftes ut, tenk på
miljøet. NiCad-batterier kan være skadelige for
miljøet, og kan eksplodere når de utsettes for ild.
Tenn ikke på batteriene.
53
NORGE
Black & Decker anbefaler følgende:
Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme, fjern
dem så fra maskinen.
TA UT BATTERIENE
Dette bør bare gjøres når
du vil kaste verktøyet for å
resirkulere batteriene.
Fjern de to tappene som
fester hodet til
skrutrekkeren.
Fjern skruen som holder
dekslet på plass. Bank
forsiktig på dekslet, slik at
de to halvdelene skilles.
Ta ut batteriene fra
skrutrekkeren og kast
dem på forsvarlig måte.
CE UTFØRELSESBEKREFTELSE
Vi bekrefter at verktøyene: KC9019, KC9038, KC9072
er overens med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144
Veid lydtrykk er 70dB (A)
Veid lydeffekt er 85dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er 2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
54
Manual do utilizador de chaves de parafusos
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Atenção! Quando utilizar ferramentas eléctricas, deve
seguir sempre as seguintes precauções de segurança
básicas para reduzir o risco de incêndios, choques
eléctricos e ferimentos pessoais.
Leia todas estas instruções antes de tentar utilizar este
produto e guarde-as para consultas futuras.
Para um funcionamento seguro:
• Recomendamos que tome todas as medidas
adequadas para a protecção dos seus ouvidos, no
caso de ultrapassar um nível de intensidade de som
igual ou superior a 85 dB (A).
• Mantenha a área de trabalho limpa. As áreas ou
bancadas muito desarrumadas aumentam a
probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho.
• Tenha em conta o ambiente do local de trabalho.
Não exponha as ferramentas eléctricas ou os
carregadores à chuva. Não utilize as ferramentas
em locais hùmidos ou molhados. Mantenha o local
de trabalho bem iluminado. Não utilize as ferramentas
eléctricas perto de líquidos ou gases inflamáveis.
• Proteja-se contra choques eléctricos. Evite o
contacto físico com superfícies ligadas à massa ou
à terra (por exemplo, canos, radiadores, frigoríficos).
• Mantenha as crianças afastadas. Não deixe que
visitantes toquem na ferramenta ou no cabo de
extensão. Todos os visitantes deverão manter-se
afastados da área de trabalho.
• Guarde as ferramentas que não estejam a ser
utilizadas. Guarde as ferramentas em locais secos,
altos ou fechados, fora do alcance das crianças,
quando não as utilizar.
• Não force a ferramenta. Esta efectua o seu trabalho
de uma forma mais eficaz e segura, se for utilizada
ao ritmo para que foi concebida.
• Utilize a ferramenta adequada. Não force
ferramentas ou acessórios pequenos a efectuar o
trabalho de uma ferramenta mais potente. Não
utilize ferramentas para fins não recomendados.
Por exemplo, não utilize uma serra circular para
cortar ramos de árvores ou toros de madeira!
• Use roupa adequada. Não use roupas largas ou
jóias, pois estas podem ser apanhadas por peças
em movimento. Recomenda-se a utilização de luvas
de borracha e calçado com sola anti-derrapante,
quando trabalhar ao ar livre. Use uma touca de
protecção para cobrir cabelos compridos.
• Utilize óculos de protecção. Utilize uma máscara antipoeira, nas operações em que esteja sujeito a poeiras
e nas operações efectuadas em locais cobertos.
• Fixe o seu trabalho. Utilize grampos ou um torno de
bancada para fixar o seu trabalho. É mais seguro do
que utilizar a sua mão e, desta forma, fica com as
duas mãos livres para manusear a ferramenta.
• Não se incline demasiado. Fique sempre sobre uma
superfície firme e mantenha o equilíbrio.
• Cuide das ferramentas. Mantenha as ferramentas
afiadas e limpas para que funcionem melhor e com
mais segurança. Siga as instruções de lubrificação
e de substituição dos acessórios. Mantenha as pegas
secas, limpas e sem óleo ou massa consistente.
• Retire as chaves de ajuste e as chaves inglesas.
Verifique sempre se retirou da ferramenta as chaves
de ajuste e as chaves inglesas e se voltou a colocálas no sítio antes de ligar a ferramenta.
• Evite que a ferramenta arranque acidentalmente. Não
transporte a ferramenta com o dedo no interruptor.
• Mantenha-se atento. Preste atenção ao que está a
fazer. Seja sensato. Páre de trabalhar quando
estiver cansado.
• Verifique as peças danificadas. Antes de continuar
a utilizar a ferramenta, verifique se a protecção ou
qualquer outra peça estão danificadas para
determinar se funcionam correctamente e se
desempenham as funções para as quais foram
concebidas. Verifique o alinhamento, a ligação e a
montagem das peças móveis e verifique se existem
rachas ou quaisquer outras condições que possam
afectar o seu funcionamento. Uma protecção ou
qualquer outra peça danificada deverão ser
reparadas ou substituídas por um centro de
assistência técnica autorizado, salvo indicação
contrária neste manual de instruções. Se pretender
substituir os interruptores defeituosos, leve a
ferramenta a um centro de assistência técnica
devidamente autorizado. Não utilize a ferramenta se
o interruptor de alimentação não funcionar.
• Atenção! A utilização de quaisquer acessórios não
recomendados por este manual de instruções, pode
pôr em risco a segurança do utilizador.
• Mande reparar a ferramenta por um técnico
qualificado. As reparações só devem ser efectuadas
por técnicos qualificados, utilizando-se peças
sobresselentes de origem. Caso contrário, isso poderá
constituir um perigo considerável para o utilizador.
• Esta ferramenta está em conformidade com as
regras de segurança em vigor.
Cabo e ficha do carregador
• Não puxe pelo cabo para retirar a ficha da tomada.
• Verifique se o fio eléctrico está bem colocado,
55
PORTUGUÊS
de modo a não ser pisado, a não provocar tropeções,
ou de qualquer outra forma poder ser danificado.
• Mantenha o cabo longe do calor, óleo, extremidades
cortantes e superfícies rugosas e certifique-se de
que está em boas condicões de funcionamento.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS PARA A
CHAVE DE PARAFUSOS E CARREGADOR
• O carregador foi concebido apenas para uso
em interiores.
• Não ponha o carregador a funcionar se ele tiver
caido ao chão, sofrido uma pancada violenta, ou se
estiver danificado de qualquer outra maneira; leve-o
a um centro de assistência Black & Decker.
• Nunca tente ligar dois carregadores juntos.
• Desligue-o sempre da corrente antes de colocar ou
retirar a bateria.
• Certifique-se de que a chave de parafusos se
encontra sempre pronta a funcionar, uma vez que
não é necessário encontrar-se continuamente
ligada a uma tomada eléctrica. Quando a
ferramenta não se encontrar em funcionamento ou
quando mudar os acessórios, certifique-se de que o
selector se encontra na posição central.
• Quando aparafusar parafusos em paredes, soalhos,
etc., certifique-se da posição de fios eléctricos. Não
toque nas zonas metálicas da chave de parafusos!
Segure-a apenas pela caixa plástica.
• Não guarde a chave de parafusos em locais onde a
temperatura possa atingir ou exceder os 50°C (tais
como telheiros exteriores ou armazéns metálicos,
no Verão).
• Não efectue o carregamento da chave de parafusos
quando esta ou a temperatura ambiente se
encontrarem abaixo de +5°C ou acima de +40°C.
• Não queime a chave de parafusos, mesmo que esta
se encontre seriamente danificada ou muito
desgastada. As baterias poderão explodir quando
expostas a fogo.
• A bateria pode explodir e provocar um incêndio.
Pode ocorrer um derrame de líquido das células da
bateria devido a uma utilização extrema, a
condições de temperatura ou durante a recarga.
Isto não significa que a ferramenta esteja avariada.
No entanto, se o vedante exterior estiver roto e
tocar com as mãos no líquido:
• Lave rapidamente as mãos com água e sabão.
• Neutralize o líquido com um ácido suave como,
por exemplo, sumo de limão ou vinagre.
• Se o líquido da bateria entrar em contacto com os
seus olhos, lave-os com água limpa durante um
56
mínimo de 10 minutos e procure assistência
médica. (Nota médica: o líquido é uma solução de
25-35% de hidróxido de potássio.)
• Não tente abrir a caixa do carregador
• O carregador e a chave de parafusos foram
especificamente concebidos para funcionar
em conjunto.
• Não tente carregar outra ferramenta sem fio ou
bateria com este carregador. Não tente carregar a
chave de parafusos com outro carregador que não
aquele enviado com a máquina.
Guarde estas instruções!
ISOLAMENTO DUPLO
A ferramenta está duplamente isolada, o que
significa que todas as peças metálicas externas
estão isoladas da tomada de alimentação. Este
isolamento duplo obtém-se por meio de uma
camada de material de isolamento, colocada
entre as peças eléctricas e mecânicas. Assim,
a ferramenta não necessita de ser ligada à terra.
Nota: O isolamento duplo não substitui as
precauções de segurança normais, que devem
ser cumpridas durante a utilização desta
ferramenta. O sistema de isolamento serve como
protecção adicional contra ferimentos
resultantes de uma possível falha no isolamento
eléctrico interno da ferramenta.
SEGURANÇA ELÉCTRICA
Certifique-se de que a alimentação é idêntica à
voltagem apresentada na placa da gama. O carregador
possui um cabo e ficha de dois condutores.
EXTENSÕES DE CABO
Pode utilizar até 30 metros (100 pés) de cabo de
extensão com dois fios condutores da Black & Decker,
sem que isso implique uma perda de potência.
FERRAMENTAS VELHAS E O MEIO AMBIENTE
Se algum dia quiser substituir a sua ferramenta
ou chegar à conclusão de que esta já não tem
nenhuma utilidade, pense na protecção do meio
ambiente. Os centros de assistência técnica da
Black & Decker aceitam as suas ferramentas
antigas, destruindo-as de uma forma
ecologicamente segura.
GARANTIA BLACK & DECKER
Se esta máquina apresentar algum defeito de material
ou fabrico, dentro dos 24 meses seguintes à data da
sua aquisição, a Black & Decker garante quer a
PORTUGUÊS
reparação, por substituição das peças defeituosas,
quer a eventual substituição da própria máquina,
sem quaisquer encargos desde que:
• A máquina seja entregue em qualquer centro de
assistência autorizado da Black & Decker
acompanhada de um documento comprovativo da
sua compra.
• A máquina tenha sido utilizada de acordo com a sua
especificação profissional ou amadora.
• A máquina não tenha sido utilizada para trabalhos
profissionais se estiver catalogada para uso amador.
• Não tenha sido tentada qualquer reparação por
pessoal não autorizado pela Black & Decker.
SERVIÇO PÓS-VENDA DA BLACK & DECKER
A Black & Decker tem à sua disposição, a nivel
nacional, uma rede de assistência técnica, delegação
própria, concessionários e reparadores autorizados,
cujo objectivo é prestar-lhe um serviço excelente e
reparações rápidas, onde poderá, também, encontrar
os acessórios e peças necessárias para que possa
usufruir de todas as potencialidades da sua máquina.
Peças ou acessórios não genuínos Black & Decker
podem danificar ou reduzir as capacidades da sua
máquina e pôr em perigo a sua utilização. A garantia
da máquina pode ser afectada em tais circunstancias.
A NOSSA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA
É objectivo da Black & Decker que os seus clientes
estejam totalmente satisfeitos, quer com os seus
produtos quer com o seu serviço pós-venda. Para tanto
não hesite em contactar o centro de assistência mais
próximo da sua área sempre que entender necessário.
ACESSÓRIOS
O desempenho da sua máquina depende em muito dos
acessórios que utilizar. A Black & Decker garante um
padrão de qualidade elevado no fabrico dos seus
acessórios, que foram concebidos para garantir um
máximo rendimento da sua ferramenta. Ao adquiri-los,
está a garantir um melhor rendimento da sua máquina.
DADOS TÉCNICOS
O nível de pressão sonora desta ferramenta está de
acordo com a legislação da CEE. Recomenda-se a
utilização de meios apropriados para protecção dos
ouvidos, se o nível do ruido se tornar incómodo. Isto
equivale normalmente a uma pressão superior a 85dB (A).
Nota: Este manual do utilizador cobre ainda números de
catálogo com uma letra como sufixo. Ver a embalagem
para obtenção de detalhes sobre o produto. O
aparafusadora inclui algumas ou todas estas características.
CARACTERÍSTICAS
1
•
•
•
5
2
•
4
•
3
1.
2.
3.
4.
5.
Ponta de aparafusar
Selector de avanço/recuo
Aperto ajustável
Base de carga
Bateria
CARREGAMENTO DA CHAVE DE PARAFUSOS SEM FIO
Importante: A quando da compra, a chave de
parafusos não se encontra carregada. Antes de utilizar
a máquina pela primeira vez, efectue o seu
carregamento durante 12 horas, pelo menos.
Após a sua utilização, coloque a chave de parafusos
na base. O carregamento da chave de parafusos farse-á automaticamente. Poderá deixar a chave de
parafusos a carregar por um período indeterminado.
A base de carga foi concebida para funcionar 24 horas
por dia.
Durante o carregamento, o transformador poderá
emitir um ruído suave e aquecer; tal comportamento é
normal e não indica qualquer problema. Durante o
carregamento, certifique-se de que o interruptor se
encontra na posição central.
O transformador poderá ficar ligado à tomada
indefinidamente, sem quaisquer efeitos adversos,
mantendo a sua temperatura de carregamento; tal
facto não indica qualquer tipo de problema.
O carregador foi concebido para carregar apenas as
pilhas e não deve ser utilizado para fazer funcionar a
chave de parafusos.
Se as pilhas não forem carregadas correctamente,
verifique a corrente existente na tomada com um
candeeiro ou outro electrodoméstico; verifique o
seu funcionamento.
Se o suporte de carregamento estiver a funcionar
correctamente e o carregador não efectuar o
carregamento, envie ou leve a ferramenta a um agente
autorizado Black & Decker.
57
PORTUGUÊS
58
A chave de parafusos deve ser recarregada quando já
não possuir potência para efectuar tarefas que eram
facilmente concluídas anteriormente. Não utilize a
máquina nestas circunstâncias. Repita o procedimento
de carregamento.
Desligue o carregador da tomada antes de o desligar
da máquina.
Sob determinadas condições, com o carregador ligado
à tomada, materiais estranhos podem provocar um
curto-circuito na ficha de carregamento e provocar
um incêndio.
Materiais estranhos tais como, mas não só, palha de
aço, folhas de alumínio ou qualquer composto de
partículas metálicas devem ser mantidos longe da
ficha de carregamento.
Desligue o carregador antes de o limpar.
Coloque a base de carga e os dois parafusos de
montagem. Se montar a base de carga numa
superfície de madeira, efectue a perfuração de furos
guia de 2,5mm de diâmetro, para os parafusos. Não
utilize buchas.
A ponta de aparafusar
fornecida com a chave de
parafusos é de dupla
extremidade, possuindo
uma cabeça em cruz, nº2,
numa das extremidades e
uma extremidade em
fenda, de 5mm, na outra.
Poderá guardar a ponta na
própria chave de parafusos ou num dos orifícios da
base de carga existentes para o efeito.
MONTAGEM DA BASE DE CARGA
A embalagem plástica, fornecida com a chave de
parafusos, contém dois parafusos para madeira e duas
buchas de plástico, para parede. Se montar a base de
carga na parede, utilize os parafusos e as buchas para
parede. Para uma superfície de madeira, utilize apenas
os parafusos.
Segure a base de carga na
1.2m max
posição desejada. Essa
posição deve encontrar-se
num raio de 1,2m da
tomada de corrente
eléctrica. A base de carga
é simétrica e pode colocála em qualquer posição.
Introduza um lápis através
de um dos orifícios de
montagem para marcar a
sua posição. Retire a base
da parede. Efectue a
perfuração de um orifício
de 5,0mm de diâmetro no
local escolhido. Introduza uma bucha de plástico no
orifício e coloque-a ao nível da parede, utilizando
um martelo.
Coloque a base de carga
sobre a bucha e introduza
um dos parafusos. Marque
a posição do segundo
orifício e retire a base de
carga. Efectue a
perfuração do segundo
orifício de montagem e introduza uma bucha.
FUNCIONAMENTO DA CHAVE DE PARAFUSOS
Para ligar a chave de
parafusos na posição de
aparafusamento, faça
deslizar o interruptor para
a direita, de modo a alinhálo com a seta apontando
em frente.
Para ligar a chave de
parafusos na posição de
desaparafusamento, faça
deslizar o interruptor para a esquerda, de modo a
alinhá-lo com a seta apontando para trás. Se
pressionar o interruptor, a chave de parafusos entrará
em funcionamento. Liberte o interruptor e a chave
parará. Para desligar a chave de parafusos, faça
deslizar o interruptor para a posição central (sem seta).
FIXAÇÃO AUTOMÁTICA DA HASTE
Se náo pressionar o
interruptor enquanto este
se encontra em qualquer
uma das três posições,
poderá utilizar a sua chave
de parafusos como uma
chave convencional. Esta característica permite-lhe
dar mais uma volta de aperto a um parafuso ou soltar
um parafuso demasiadamente apertado.
Nota: Alguns parafusos de maior dimensão poderão
tornar-se difíceis de aplicar em madeiras duras, devido
a variáveis como a irregularidade do grão, a humidade
da madeira e o nível de carga da chave de parafusos.
O dispositivo de fixação automática da haste poderá
ser muito útil nestas situações.
PORTUGUÊS
APERTO AJUSTÁVEL (CONTROLE DE APERTO)
A chave de parafusos
possui um dispositivo de
aperto ajustável. Com a
ajuda deste poderá
seleccionar a força de
aperto que mais lhe
convém. Quando a força
aplicada pela chave de parafusos atinge o valor prédefinido, o dispositivo impede qualquer volta posterior,
limitando o aperto do parafuso.
Nota: O motor da chave de parafusos continuará em
funcionamento enquanto o interruptor for pressionado,
ainda que a haste não rode, devido ao dispositivo de
aperto. Se o valor de aperto for demasiado elevado
para a aplicação necessária, o dispositivo não
funcionará; reduza o valor de aperto ou o parafuso
será demasiadamente apertado.
Para seleccionar o valor de aperto desejado, rode o
botão de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio
para aumentar, ou no sentido contrário para diminuir a
intensidade do aperto.
Existem 23 valores possíveis, 6 dos quais se encontram
marcados no botão. À medida que roda o botão, ouvirá
um clique, indicando o valor em que o botão se encontra.
Como regra geral, quanto maior for o parafuso, maior
deverá ser o valor de aperto e quanto menor a sua
dimensão, maior a intensidade do aperto. Obterá
melhores resultados se iniciar o aperto com um valor
baixo e aumentar gradualmente o aperto até que o
parafuso se encontre completamente colocado.
FUROS GUIA
Um furo guia possui duas funções; funciona como
guia para o parafuso e evita qualquer desvio ou dano na
madeira. Deverá efectuar furos guia de profundidade
igual ou maior do que a dimensões do parafuso a utilizar.
Quando trabalhar com madeira dura, para além de um
furo guia, deverá ainda efectuar um orifício de saída. As
dimensões dos orifícios necessários são as seguintes:
Dimensão do Diâmetro do Orifício de saída
parafuso
furo guia
Madeira Madeira Madeira
macia dura
dura
No 6
(3,5mm)
2,0mm 2,5mm 4,0mm
No 8
(4,0mm)
3,2mm 3,5mm 5,0mm
No 10
(3,5mm)
3,5mm 4,0mm 5,7mm
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO
• Seja cuidadoso ao apertar pequenos parafusos de
latão. As suas cabeças podem ser facilmente
deformadas e as roscas moídas. Recomenda-se o
aperto manual deste tipo de parafusos.
• Sempre que possível utilize parafusos de cabeça em
cruz. Estes são mais fáceis de apertar porque a ponta
de aparafusar encaixa mais facilmente na cabeça.
• Em alguns casos é aconselhável a lubrificação da
rosca do parafuso, de modo a facilitar o seu aparafusamento. Os lubrificantes mais utilizados são sabão
ou líquido de limpeza aplicado na rosca do parafuso.
• Quando efectuar perfurações em madeira, retire a
broca do orifício periodicamente, de modo a limpar
lascas de madeira que possam ficar nas estrias.
• Quando introduzir um parafuso de madeira num
orifício já utilizado anteriormente, inicie o aperto
manualmente para não deformar a rosca no buraco.
Continue a introduzir o parafuso até sentir alguma
pressão, e utilize então a chave de parafusos.
BATERIAS RECARREGÁVEIS E O MEIO AMBIENTE
As ferramentas sem fio Black & Decker
utilizam baterias de niquel-cádmio (NiCad) que
permitem inúmeras recargas, sempre com o
máximo de potência.
Este simbolo indica que as baterias contendo
(NiCad) devem ser alvo de tratamento especial
Cd quando atingirem o fim do seu ciclo de vida e
não tratadas como lixo doméstico para ser
incinerado ou despejado em aterros. As baterias
podem ser prejuduciais ao ambiente ou explodir,
se expostas ao fogo. Não as queime.
Ao deitar fora uma bateria tenha em conta a
protecção do ambiente. Recomendamos que:
Descarregue totalmente as baterias antes de
as deitar fora.
REMOÇÃO DAS BATERIAS
Só deverá fazê-lo para
reciclar as baterias,
quando se quiser
desfazer da ferramenta.
Retire os dois pinos que
fixam a cabeça da chave
de parafusos. Retire o
parafuso de reterrção da
cobertura. Com um
martelo de cabeça macia,
dê uma pancada na
cobertura para separar as
duas partes da mesma.
Retire as baterias da
chave de parafusos e elimine-as de forma segura para
o meio ambiente.
59
PORTUGUÊS
CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos que os produtos: KC9019, KC9038, KC9072
estão de acordo com 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144
Pressão sonora 70dB (A)
Potência sonora 85dB (A)
Vibração 2.5m/s2
Colin Wills - Engenheiro responsável
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Black & Decker reserva-se o direito de alterar as
características dos seus produtos sem aviso prévio.
60
Ruuvinvääntimen käyttöohje
TURVALLISUUSOHJEET
Varoitus! Käytettäessä sähkötyökaluja tulee näitä
perusohjeita aina noudattaa. Perusohjeiden
noudattaminen vähentää sähköiskujen,
henkilövaurioiden ja tulipalon riskiä. Lue käyttöohje
tarkkaan ennen kuin otat työkalun käyttöön ja säilytä
se. Noudata näiden ohjeiden lisäksi
Työsuojeluhallituksen ohjeita.
• Käytä kuulosuojaimia. Eri materiaaleja
työstettäessä saattaa melutaso vaihdella kohoten
toisinaan yli 85 dB (A) rajan. Suojataksesi itseäsi
käytä aina kuulosuojaimia.
• Pidä työskentelyalue siistinä. Poista mahdolliset
esteet välttyäksesi vaurioilta.
• Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi. Älä
altista sähkötyökaluja sateelle äläkä käytä niitä
kosteissa tai märissä paikoissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
• Pidä lapset poissa työskentelyalueelta. Älä anna
ulkopuolisten koskettaa sähkötyökalua tai sen johtoa.
Kaikkien tulee pysytellä poissa työskentelyalueelta.
• Säilytä työkalu hyvin. Kun et käytä sähkötyökalua,
säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä, että
paikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset
ylety sinne.
• Älä ylikuormita työkalua. Työskentelysi on
turvallisempaa, kun käytät työkalua oikein.
• Käytä oikeaa työkalua. Käytä työkalua ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu. Esim. älä
sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
• Pue itsesi oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
• Käytä suojalaseja. Käytä suojalaseja estääksesi
lastujen lentämisen silmiisi. Ne voivat aiheuttaa
vahinkoa näöllesi. Mikäli työstäessä syntyy paljon
pölyä, käytä hengityssuojaa.
• Kiinnitä työstökappale kunnolla. Käytä
ruuvipuristinta tai ruuvikappaletta, jotta
työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Näin saat
molemmat kädet vapaaksi työhön.
• Älä kurottele. Seiso tukevasti ja tasapainossa.
• Hoida työkalua huolella. Pidä työkalu terävänä ja
puhtaana. Seuraa ohjeita työkalun hoidosta ja
vaihdosta. Pidä kahva kuivana ja puhtaana äläkä
altista sitä öljylle ja rasvalle.
• Poista avaimet. Poista säätöavaimet ja
asennustyökalut koneesta ennenkuin käynnistät sen.
• Vältä tahatonta käynnistämistä. Älä kanna konetta
sormet virrankatkaisijalla sen ollessa kytkettynä
seinään.
• Ole tarkkaavainen. Keskity työhösi. Käytä tervettä
järkeä. Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
• Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen
työskentelyn aloittamista. Ennen koneen ottamista
jatkuvaan käyttöön tarkasta turvalaitteet ja koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii niin kuin pitää
ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää
kiinni mihinkään, että kaikki osat ovat kunnossa ja ne
on oikein asennettu, ja että muut olosuhteet, jotka
voivat vaikuttaa käyttöön, ovat kunnossa. Vika
suojajärjestelmässä tai jokin viallinen osa tulee
vaihtaa tai korjata jossain tunnetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei
toisin sanota. Viallinen virrankatkaisija vaihdetaan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli
virrankatkaisija ei toimi kunnolla.
• Turvallisuudeksesi. Käytä vain niitä lisävarusteita ja
-laitteita, joita suositellaan käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa. Jonkin muun laitteen käyttö
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
LISÄTURVAOHJEITA RUUVINVÄÄNTIMELLE
JA LATURILLE
• Laturia saa käyttää ainostaan sisätiloissa.
• Älä käytä viallista laturia. Mikäli laturi tai johto
vaurioituu, toimita laturi lähimpään Black & Deckerin
valtuuttamaan huoltopisteeseen korjattavaksi.
(Tietoja saat uusimmasta hinnastostamme/tuoteluettelostamme tai ota yhteyttä Black & Decker Oy:hyn).
• Älä koskaan kytke yhteen kahta laturia.
• Poista laturi verkkovirrasta ennen akun irrottamista
tai kiinnittämistä.
• Akkukäyttöinen ruuvinväännin on aina valmiina
käyttöön, sillä sitä ei tarvitse liittää virtalähteeseen.
Varmista, että virrankatkaisija on keskiasennossa, kun
kone ei ole käytössä tai vaihtaessasi siihen tarvikkeita.
• Ruuvatessasi ruuveja seiniin, lattioihin, jne., tarkista
missä sähköjohdot kulkevat. Älä koskaan pidä kiinni
ruuvinvääntimen metalliosista! Pitele kiinni
ainoastaan muovikuoresta.
• Älä säilytä työkalua yli +50°C lämmössä (esim.
metallisissa ulkovajoissa tai -rakennuksissa kesällä).
• Älä lataa ruuvinväännintä, jos sen tai ilman lämpötila
on alle +5°C tai yli +40°C.
• Älä polta ruuvinväännintä vaikka se olisi pahasti
vahingoittunut tai täysin loppuun kulunut.
Akut saattavat räjähtää tulessa.
61
SUOMI
• Äärimmäisissä työolosuhteissa ja korkeissa
lämpötiloissa voi työkalun akuista vuotaa hieman
nestettä. Tämä on täysin normaalia. Jos työkalun
kuori on vaurioitunut ja saat akkunestettä iholle,
toimi seuraavasti:
• Pese itsesi heti vedellä.
• Neutralisoi iho sitruunan mehulla tai
laimennetulla etikalla.
• Jos saat nestettä silmiisi, huuhtele niitä
juoksevan veden alla vähintään 10 minuuttia ja
ota sen jälkeen välittömästi yhteyttä lääkäriin.
(Akkuneste on 25-35%:sta kaliumhydroksidiseosta.)
• Älä avaa laturia.
• Laturi ja ruuvinväännin on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
• Älä lataa mitään muita johdottomia työkaluja tai akkuja
tässä laturissa. Älä lataa ruuvinväännintä missään
muussa kuin sen mukana toimitetussa laturissa.
Säilytä nämä ohjeet!
KAKSOISERISTYS
Työkalusi on kaksoiseristetty. Se tarkoittaa sitä,
että kaikki ulkoiset metalliosat on sähköisesti
eristetty virtalähteestä. Tämä tapahtuu
laittamalla eristyskaide sähköisten ja
mekaanisten osien väliin. Tällöin työkalun
maadoittaminen ei ole tarpeen.
Huom! Kaksoiseristys ei korvaa normaalia
varovaisuutta. Eristys on tehty työkalun
suojaamiseksi vauriolta, joka aiheutuu työkalun
sisäisestä sähköisestä eristysviasta.
SÄHKÖTURVALLISUUS
Varmista, että sähköverkon jännite on sama kuin
työkalusi arvokilvessä ilmoitettu jännite. Laturissa on
kaksijohdinkaapeli sekä pistoke.
JATKOJOHTO
Työkalun kanssa voidaan käyttää jopa 30m pitkää
jatkojohtoa ilman tehohävikkiä. Huom! Jatkojohtoa
tulee käyttää vain, jos se on ehdottoman tarpeellista.
Viallisen jatkojohdon käyttäminen voi johtaa tulipaloon
ja sähköiskuun. Käyttäessäsi jatkojohtoa varmistu siitä,
ettei se ole vaurioitunut.
YMPÄRISTÖ
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Black & Deckerin
huoltopisteeseen.
62
HUOLTO
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn). Jatkuvan tuotekehittelyn
seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua. Niistä
emme ilmoita erikseen.
TAKUU
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia tarjota
Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia sekä
laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
TAKUUN SISÄLTÖ
Black & Decker Oy takaa, että laitteessa ei ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle. Takuu ei kata ostajan tavallisesti
hoitamia asennus- tai säätötoimenpiteitä, laitteen
tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista tai
muutosta, normaalia huoltoa tai käyttöohjeiden
vastaisesta laitteen hoidosta tai käytöstä, laitteen
hoitamatta jättämisestä, ylirasituksesta, tavanomaista
intensiivisemmästä käytöstä tai muusta epätavallisesta
käyttämisestä, uudelleen rakentamisesta,
muuttamisesta tai muusta asiattomasta toimenpiteestä
taikka muusta sellaisesta ostajan toimenpiteestä
johtuvaa virhettä. Takuu on voimassa 24kk
ostopäivästä. Edellytyksenä takuuetujen saamiselle
on, että ostaja ilmoittaa virheestä lähimmälle
Black & Decker Oy:n valtuuttamalle korjaamolle
14 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä tai siitä, kun
ostajan olisi pitänyt huomata laitteessa olevan virheen.
Ostajan on tällöin esitettävä laitteen ostoajankohtaa ja
-paikkaa osoittava kuitti, lasku tai muu ostotodistus.
Ostaja on velvollinen omalla kustannuksellaan
toimittamaan laite purkamattomana sanottuun
korjaamoon. Kulutuskaupan osalta noudatetaan
lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä
kuluttajasuojalain säännöksiä.
OHJEET VIAN SATTUESSA
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon. Mikäli laitteessasi on
vielä takuu voimassa (24kk ostopäivästä), toimita
ostokuitti tai takuutodistus koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on
takuun kattama virhe korjataan ilman kustannuksia
SUOMI
ostajalle tai vaihdetaan uuteen laitteeseen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Laitteen
korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen liittyvää
vastuuta lukuunottamatta vastuuta tahallisesti tai
törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta
vahingosta. Black & Decker Oy ei kuitenkaan missään
olosuhteissa vastaa seurannais- tai välillisistä
vahingoista. Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai
vallitsevan oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että
Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä takuuehdoissa
tarkoitettua laajempi, on näihin takuuehtoihin sisältyvät
vastuunrajoitukset lain tai oikeuskäytännön sallimissa
rajoissa kuitenkin otettava huomioon mahdollista
korvausvelvollisuutta tai korvauksen määrää
rajoittavina ehtoina.
TARVIKKEET
Black & Decker tarjoaa täydellisen sarjan tarvikkeita
koneeseesi. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä
lähimpään Black & Deckerin jälleenmyyjään. Käytä vain
Black & Deckerin tai Piranhan alkuperäisiä tarvikkeita.
TEKNISET TIEDOT
Työkalun melutaso vastaa voimassa olevia EUsäädöksiä. Suosittelemme lisäturvallisuustoimenpiteitä,
jos äänitaso kohoaa epämiellyttäväksi. Näin käy
yleensä, kun ääni nousee yli 85dB (A).
Huom: Tämä käyttöohje kattaa myös tuotenumerot,
jotka päättyvät kirjaimeen. Katso pakkauksesta
laitettasi koskevia tietoja. Tässä koneessa on joitakin
tai kaikki näistä ominaisuuksista.
RUUVINVÄÄNTIMEN OSAT
1
•
•
•
5
2
•
4
•
3
1.
2.
3.
4.
5.
Ruuvitaltta
Suunnanvaihtokytkin, virrankatkaisija
Momentin säätökytkin
Latausteline
Akku
JOHDOTTOMAN RUUVINVÄÄNTIMEN LATAAMINEN
Tärkeää: Ruuvinväännin ei ole valmiiksi ladattu. Lataa
ruuvinväännintä vähintään 12 tuntia, ennen kuin käytät
sitä ensimmäistä kertaa.
Laita ruuvinväännin käytön jälkeen takaisin telineeseen
jossa se latautuu automaattisesti. Voit jättää sen
latautumaan kuinka pitkäksi ajaksi tahansa.
Latausteline on suunniteltu toimimaan 24 tuntia
vuorokaudessa.
Muuntaja saattaa hyristä ja lämmetä ladattaessa;
tämä on normaalia, eikä se ole merkki viasta. Varmista,
että virrankatkaisija on keskiasennossa ladattaessa.
Muuntaja voidaan jättää kiinni virtalähteeseen pitkiksi
ajoiksi ilman, että siitä on mitään haittaa.
Mikäli se jätetään virtalähteeseen kiinni, se pysyy
hieman lämpimänä; tämä on normaalia, eikä se ole
merkki viasta.
Laturi on tarkoitettu ainoastaan akkujen lataamista
varten, eikä sitä tulisi koskaan käyttää ruuvinvääntimen
käyttämiseen.
Mikäli akut eivät lataannu kunnolla, tarkista virtapistokkeen
kunto lampulla tai jollakin muulla laitteella.
Mikäli virtalähde toimii, mutta ruuvinväännin ei siitä
huolimatta lataannu, toimita kone sekä laturi lähimpään
valtuutettuun Black & Decker -huoltopisteeseen.
Ruuvinväännin tulisi ladata silloin, kun siinä ei ole
riittävästi tehoa sellaisten tehtävien suorittamiseen,
mihin se on aikaisemmin riittänyt. Lopeta koneen käyttö,
jos näin tapahtuu ja toista lataustoimenpiteet. Irrota
laturi virtalähteestä ennen kuin irrotat sen työkalusta.
Jos laturi on kiinni virtalähteessä, avoimeen
latauspistokkeeseen joutuvat vieraat aineet saattavat
aiheuttaa oikosulun ja syttyä palamaan.
Johtavat vieraat materiaalit kuten teräsvilla,
alumiinipaperi, metallihiukkaset, jne. tulisi pitää poissa
latauspistokkeen lähettyviltä. Irrota laturi virtalähteestä
ennen kuin ryhdyt puhdistamaan sitä.
LATAUSTELINEEN KIINNITTÄMINEN
Ruuvinvääntimen mukana tulleessa muovipussissa on
kaksi puuruuvia ja kaksi muovitulppaa. Näitä käytetään,
kun latausteline kiinnitetään seinään.
Käytä puupinnoilla pelkästään ruuveja.
Pitele telinettä siinä
1.2m max
paikassa, mihin aiot sen
kiinnittää. Tämän täytyy
olla 1,2m:n etäisyydellä
virtalähteestä. Latausteline
on symmetrinen, joten voit
asentaa sen kumminpäin tahansa.
63
SUOMI
Merkitse telineen paikka
kynällä yhden
kiinnityskolon lävitse.
Ota teline pois seinältä.
Poraa seinään merkittyyn
paikkaan 5mm:n reikä.
Laita muovinen tulppa
seinässä olevaan reikään ja napauta se varovasti
paikalleen vasaralla niin, että se on samalla tasolla
seinän pinnan kanssa.
Aseta latausteline tulpan
kohdalle ja kiinnitä yksi
ruuveista. Merkitse toisen
reiän paikka ja irrota teline.
Poraa toinen reikä ja laita
toinen tulppa paikalleen.
Aseta latausteline
paikalleen ja kiinnitä kummatkin ruuvit. Kiinnittäessäsi
telinettä puupinnalle poraa 2,5mm:n alkureiät ruuveja
varten. Älä käytä tulppia.
Ruuvinvääntimessä on
kaksipäinen ruuvitaltta,
jossa on nro 2 ristipää
toisessa päässä ja 5mm:n
urapää toisessa päässä.
Voit säilyttää ruuvitattaa
joko kiinni
ruuvinvääntimessä tai
lataustelineessä olevissa
säilytyskoloissa.
RUUVINVÄÄNTIMEN KÄYTTÖ
Laita ruuvinväännin
eteenpäin-asentoon
(ruuvaamista varten)
siirtämällä virrankatkaisijaa
oikealle, eteenpäin
osoittavan nuolen kohdalle.
Laittaaksesi
ruuvinvääntimen
taaksepäin-asentoon
(ruuvien irrottamista
varten) siirrä
virrankatkaisijaa
vasemmalle, alaspäin osoittavan nuolen kohdalle.
Käynnistä ruuvinväännin painamalla virrankatkaisijaa.
Vapauta virrankatkaisija ja ruuvinväännin pysähtyy.
Kytke ruuvinväännin pois päältä siirtämällä virrankatkaisija keskiasentoon (ei nuolen kohdalle).
64
AUTOMAATTINEN KARALUKITUS
Kun virrankatkaisija on
missä tahansa kolmesta
asennosta, mutta ei alas
painettuna, voit käyttää sitä
tavallisen ruuvimeisselin
tapaan. Tällä tavalla voit
kiristää ruuveja kunnolla tai löysätä erittäin kireällä
olevia ruuveja.
Huom: Jotkut isommat ruuvit on vaikea kiinnittää
kovempiin puupintoihin johtuen puun syiden
erilaisuudesta, puun kosteuspitoisuudesta sekä
ruuvinvääntimen akun latauksesta. Automaattinen
karan lukitus on avuksi tällaisissa tilanteissa.
SÄÄDETTÄVÄ KYTKIN (MOMENTIN SÄÄTÖ)
Ruuvinvääntimessä on
säädettävä kytkin.
Sen avulla voit valita
tilanteeseen sopivimman
vääntövoiman. Kun
ruuvinvääntimellä
käyttämäsi vääntövoima
saavuttaa esiasetetun arvon, kytkin luistaa estäen
ruuvia kääntymästä kireämmälle.
Huom: Ruuvinvääntimen moottori jatkaa toimintaansa
niin kauan kuin virrankatkaisija on painettuna alas,
vaikka kara lakkaakin pyörimästä kytkimen luistaessa.
Jos kytkimen asetus on liian korkea tehtävää varten, se
ei luista; pienennä kytkimen asetusta, sillä muuten
kierrät ruuvin liian kireälle.
Valitse tarvitsemasi kytkinasetus kiertämällä
säätörengasta myötäpäivään suurentaaksesi kytkimen
asetusta tai vastapäivään pienentääksesi sitä.
Asetusmahdollisuuksia on 23, joista 6 on merkitty
renkaaseen. Säätörengas naksahtaa kunkin asetuksen
kohdalla, kun sitä kierretään.
Yleisesti ottaen mitä pidempi ruuvi sitä suurempi
asetus tarvitaan sen ruuvaamiseen; mitä pienempi
ruuvi sitä pienempi asetus. Ruuvaaminen on parasta
aloittaa alhaisella asetuksella ja säätää sitten
suuremmalle, kunnes ruuvi on kunnolla paikallaan.
OHJAUSREIÄT
Ohjausreiällä on kaksi tarkoitusta: se ohjaa ruuveja
ja estää puuta vääntymästä tai halkeilemasta.
Ohjausreiät tulisi porata yhtä syviksi tai syvemmiksi
kuin käytettävän ruuvin pituus. Kovan puun parissa
työskennellessä ohjausreiän lisäksi täytyy porata
myös vapaa kolo.
Tarvittavien reikien koot ovat seuraavat:
SUOMI
Ruuvin koko Ohjausreiän Vapaa kolo
halkaisija
Pehmeä Kova
puu
puu
Nro 6
(3,5mm)
2,0mm 2,5mm
Nro 8
(4,0mm)
3,2mm 3,5mm
Nro 10
(5,0mm)
3,5mm 4,0mm
Kova
puu
4,0mm
5,0mm
5,7mm
VINKKEJÄ
• Varo kiristämästä pieniä messinkiruuveja liian kireälle.
Niiden päät katkeavat helposti ja kierteet saattavat
kulua pois. Tällaiset ruuvit kannattaa kiristää käsin.
• Käytä ristipääruuveja aina kun mahdollista: niitä on
helpompi ruuvata, koska ruuvitaltta kiinnittyy niihin
tukevammin.
• Ruuvin kierteet kannattaa joissakin tapauksissa
voidella, jotta ruuvaaminen onnistuu helpommin.
Ruuvin kierteet voidaan voidella saippualla tai
astianpesuaineella.
• Poratessasi puuta spiraaliporanterällä vedä se
välillä pois ja puhdista sahanpurut urista.
• Ruuvatessasi puuruuvia reikään, jossa on valmiit
kierteet, aloita ruuvaaminen käsin, jotta reiässä
olevat kierteet eivät kuluisi pois. Kierrä ruuvia
kunnes tunnet sen ottavan kiinni kierteisiin ja käytä
sitten ruuvinväännintä.
CE-VAATIMUKSENMUKAISUUSTODISTUS
Vakuutamme että työkalut: KC9019, KC9038, KC9072
ovat 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN55104, EN50144 mukaiset
Mitattu melupaine 70dB (A)
Mitattu meluteho 85dB (A)
Käsi/käsivarsi tärinä 2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
LADATTAVAT AKUT JA YMPÄRISTÖ
Black & Deckerin ladattavia koneita ja akkuja
voidaan ladata aina uudelleen ja ne antavat aina
täyden tehon.
Tällä symbolilla varustetut työkalut sisältävät
nikkelikadmium (NiCad) -kennoja. Kun vaihdat
Cd työkalun tai akun, suojele ympäristöäsi. NiCadakut saattavat olla vaarallisia ja räjähtää jos ne
joutuvat tulen kanssa kosketukseen. Älä
koskaan polta akkuja. Black & Decker suosittelee:
Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
AKKUJEN POISTO
Poista akut ainoastaan
silloin, kun haluat hävittää
työkalun ja kierrättää akut.
Irrota ruuvinvääntimen
päätä tukevat tapit. Irrota
kotelon kiinnitysruuvit.
Erota kotelon puoliskot
lyömällä koteloa
pehmeäpäisellä vasaralla.
Poista paristot ja hävitä
ne ympäristölle
turvallisella tavalla.
65
Bruksanvisning för skruvdragare
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Varning! När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid följas för
att minska risken för elektriska stötar, personskada
och brand. Läs bruksanvisningen noga innan verktyget
tas i bruk och spara bruksanvisningen. Förutom
nedanstående instuktioner, följ alltid
Arbetarskyddstyrelsens regler.
• Använd hörselskydd. Ljudnivån vid sågning/borrning
av olika material kan variera, ibland överstiger nivån
85dB (A). För att skydda Dig själv, använd alltid
hörselskydd.
• Håll arbetsområdet i ordning. Nedskräpade ytor och
arbetsbänkar inbjuder till skador.
• Tänk på arbetsmiljöns inverkan. Utsätt inte
elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga
eller våta platser. Ha bra belysning över arbetsytan.
Använd inte elverktyg i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
• Håll barn borta. Låt inte andra personer komma i
kontakt med elverktyg eller sladden. Alla personer
skall hållas borta från arbetsområdet.
• Förvara verktyg säkert. När elverktyget inte används
skall de förvaras på ett torrt, högt placerat ställe,
inlåsta, utom räckhåll för barn.
• Överbelasta inte elverktyg. Du arbetar bättre och
säkrare inom det angivna effektsområdet.
• Använd rätt elverktyg. Tvinga inte svaga elverktyg
att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte elverktyg för ändamål de inte är
avsedda för t.ex. använd inte handcirkelsåg för att
såga av kvistar eller vedträ.
• Klä Dig rätt. Bär inte löst hängande kläder eller
smycken. De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar
och halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
• Använd skyddsglasögon. Använd skyddsglasögon
för att förhindra att spån blåser in i Dina ögon vilket
kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår
använd även andningsskydd.
• Sätt fast arbetsstycket. Använd skruvtvingar eller ett
skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är
säkrare än att använda handen och Du får bägge
händerna fria för arbetet.
• Sträck Dig inte för mycket. Se till att Du alltid har
säkert fotfäste och balans.
• Sköt verktygen med omsorg. Håll verktygen skarpa
och rena. Följ instruktionerna beträffande skötsel
och byte av verktyg. Håll handtagen torra, rena och
fria från olja och fett.
66
• Tag bort nycklar. Kontrollera att nycklar och
justerverktyg har tagits bort från elverktyget innan
det startas.
• Undvik oavsiktlig inkoppling. Bär inte anslutna
elverktyg med fingret på strömbrytaren.
• Var uppmärksam. Titta på det Du gör. Använd sunt
förnuft. Använd inte elverktyget när Du är trött.
• Kontrollera elverktyget för skador innan Du börjar
arbeta Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att fastställa
om de fortsatt kommer att fungera riktigt och utföra
den avsedda funktionen. Kontrollera att de rörliga
delarna fungerar oklanderligt och inte klämmer, att
inga delar är brutna, att alla delar är riktigt
monterade och att andra förhållanden som kan
påverka driften stämmer. En skyddsanordning eller
annan del, som är skadad, skall repareras eller bytas
ut av en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
• För Din personliga säkerhet. Använd endast
tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av
annat verktyg eller tillbehör än vad som
rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
YTTERLIGARE SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR
SKRUVDRAGARE OCH LADDARE
• Laddaren får endast användas inomhus.
• Använd ej skadad laddare. Vid eventuell skada på
laddaren eller sladden bör laddaren sändas till en
auktoriserad Black & Decker serviceverkstad för
reparation. (För information, se aktuell prislista/
katalog eller ring Black & Decker AB).
• Försök aldrig att koppla ihop två laddare.
• Tag ut kontakten från väggkontakten innan Du
ansluter eller tar bort batteriet.
• Kom ihåg att skruvdragaren alltid befinner sig i
driftsläget eftersom den inte behöver anslutas till ett
vägguttag. Kontrollera att väljarknappen är i
mittläget när den inte används eller när tillbehör byts.
• Kontrollera var strömförande ledningar kan finnas när
skruvar skruvas in i väggar, golv etc. Tag ej på skruvdragarens främre metalldelar! Håll enbart i plasthöljet.
• Förvara ej skruvdragaren på platser där
temperaturen kan gå upp till eller överstiga 50˚C
(t.ex. trädgårdsskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
SVERIGE
• Ladda ej skruvdragaren när den eller
lufttemperaturen är under +5˚C eller över +40˚C.
• Bränn inte skruvdragaren, inte ens när den är
allvarligt skadad eller helt utsliten. Batterierna kan
explodera om de utsätts för brand.
• Under extrema arbetsförhållanden och höga
temperaturer kan lite vätska läcka ut från maskinens
batterier. Detta är helt normalt. Om ytterhöljet är
skadat och spricker och Du får batterivätska på
huden, gör följande:
• Tvätta Dig snarast med vatten.
• Neutralisera med ren citronsaft eller utspädd ättika.
• Om Du får vätska i ögonen bör Du spola dem i
rinnande vatten i minst 10 min. och därefter genast
uppsöka läkare. (Medicinsk anmärkning: vätskan
är en 25-35% kaliumhydroxidlösning.)
• Försök ej att öppna laddaren.
• Laddaren och skruvdragaren är särskilt utformade
för att fungera tillsammans.
• Försök ej ladda andra sladdlösa verktyg eller batterier
med laddaren. Försök ej att ladda skruvdragaren med
en annan laddare än den som medföljer skruvdragaren.
Spar dessa instruktioner!
DUBBELISOLERING
Ditt verktyg är dubbelisolerat. Det betyder att alla
externa metalldelar är elektriskt isolerade från
nätet. Det görs genom att placera isolerspärrar
mellan de elektriska och mekaniska detaljerna,
vilket gör det onödigt att jorda verktyget.
Observera! Dubbelisolering ersätter inte normal
försiktighet. Isoleringen finns för att ge ökat
skydd mot skada som uppstår på grund av
elektriskt isoleringsfel inuti maskinen.
ELEKTRISK SÄKERHET
Kontrollera att nätspänningen är densamma som
spänningen som anges på märkplåten. Laddaren har
en två-trådig sladd och kontakt.
FÖRLÄNGNINGSSLADD
Förlängningssladd upp till 30m längd kan användas
utan att kraften går förlorad. Obs! Förlängningssladd
skall endast användas om det är absolut nödvändigt.
Användning av felaktig förlängningssladd kan resultera
i brand och elektrisk stöt. Vid användning av förlängningssladd, kontrollera att sladden inte är skadad.
MILJÖ
När Din produkt är utsliten, skydda naturen
genom att inte slänga den tillsammans med
vanligt avfall. Lämna den till de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun eller
till en Black & Decker serviceverkstad.
SERVICE
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en
auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell prislista/katalog
för vidare information eller kontakta Black & Decker AB.)
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående
specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.
GARANTI
Black & Decker AB lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos Black & Decker
AB. Dessa innebär bl.a: Black & Decker AB garanterar
att maskinen är fri från material- eller fabrikationsfel
vid leverans. Garantin gäller 24 månader från
leveransen. Black & Decker åtar sig att kostnadsfritt
reparera eller byta ut maskinen efter eget val. För att
rätt åberopa fel som omfattas av garanti skall köparen
underrätta närmaste Black & Decker auktoriserad
serviceverkstad om felet inom fjorton dagar efter det
att felet upptäckts eller bort upptäckas. Köparen skall
därvid uppvisa kvitto, faktura eller annat inköpsbevis
som visar var och när maskinen inköptes. Köparen är
skyldig att på egen bekostnad lämna maskinen
odemonterad till nämnda serviceverkstad eller till
inköpsstället. För konsumentköp gäller dessutom i
tillämpliga delar Konsumentköplagen som reglerar
förhållandet mellan återförsäljare och köpare.
TILLBEHÖR
Black & Decker erbjuder en komplett serie av
tillbehör. För närmare information, vänd Dig till en
av Black & Deckers återförsäljare. Använd bara
Black & Decker eller Piranha originaltillbehör.
TEKNISKA DATA
Verktygets ljudnivå är i enlighet med gällande EGlagstiftning. Vi rekommenderar att vidta erforderliga
försiktighetsåtgärder, om ljudnivån är besvärande. Det
sker normalt vid en ljudnivå som överstiger 85dB (A).
Obs: Denna bruksanvisning täcker även katalognummer
med ett bokstavssuffix. Se förpackningen för detaljer.
Din produkt har vissa eller alla dessa funktioner.
DETALJBESKRIVNING
1. Mejselbit
2. Strömbrytare, framåt/back
3. Justerbar koppling
4. Laddare
5. Batteri
67
SVERIGE
1
•
•
•
5
2
•
4
•
3
LADDNING AV SLADDLÖSA SKRUVDRAGARE
Viktigt: Skruvdragaren är inte laddad när den
levereras. Innan skruvdragaren används för första
gången måste den laddas i minst 12 timmar.
Efter användning skall skruvdragaren placeras i
laddaren där den laddas automatiskt. Skruvdragaren
kan lämnas i laddaren hur länge som helst, laddaren är
utformad att drivas dygnet runt.
Under laddning kan transformatorn brumma och kännas
varm. Detta är normalt och är inte tecken på ett problem.
Kontrollera alltid att strömbrytaren är i mittläget under
laddning.
Transformatorn kan lämnas kvar i vägguttaget
obegränsad tid utan att skadas. Den kommer att
kännas en anings varm om den lämnas ansluten, detta
är normalt och tyder inte på ett problem.
Laddaren är utformad att enbart ladda batterier och
skall aldrig användas för att driva skruvdragaren.
Om batterierna inte laddas korrekt bör eltillförseln till
uttaget kontrolleras genom att man ansluter en lampa
eller annan apparat och sedan kontrollerar om
den fungerar.
Om eltillförseln fungerar men borren fortfarande inte
laddas, skall borren och laddaren inlämnas eller
sändas till närmsta Black & Deckers serviceverkstad.
Skruvdragaren skall laddas när den inte har tillräckligt
med kraft för arbeten som tidigare utförts med lätthet.
Fortsätt ej att använda skruvdragaren under dessa
förhållanden. Ladda skruvdragaren.
Koppla bort laddaren från vägguttaget innan laddaren
kopplas bort från verktyget.
Under vissa förhållanden när laddaren är ansluten till
vägguttaget kan främmande material kortsluta den
synliga laddningspluggen och orsaka brand.
Främmande material som är strömförande, t.ex., stålull,
aluminiuimfolie, samlade metallpartiklar m.m., skall
68
hållas borta från laddningspluggen.
Koppla bort laddaren innan rengöring.
MONTERING AV LADDARE
Plastpåsen som medföljer skruvdragaren innehåller två
träskruvar och två plastpluggar.
Skruvarna och pluggarna används när laddaren
monteras på en vägg.
Är väggytan av trä, skall endast skruvarna användas.
Håll laddaren i önskat läge.
1.2m max
Detta läge måste ligga
inom 1,2m från vägguttaget.
Laddaren är symmetrisk
och kan monteras med
endera sida upp.
För in en penna i ett av de
två fästhålen och markera
dess läge. Tag bort
laddaren från väggen.
Borra ett 0,5mm hål i
väggen vid markeringen.
För in en plastplugg i hålet
och knacka lätt med en hammare tills pluggen är jämn
med väggen.
Håll laddaren över
plastpluggen och för in en
av skruvarna. Markera det
andra hålets läge och tag
bort laddaren. Borra det
andra fästhålet och för in
nästa plastplugg.
Positionera laddaren och skruva in de två
fästskruvarna. När laddaren monteras på en träyta,
skall 2,5mm pilothål borras för träskruvarna.
Använd ej plastpluggarna.
Mejselbiten som medföljer
skruvdragaren är
dubbelsidig, den ena änden
passar en nr. 2 stjärnskruv
och den andra en 5mm
skårad skruv. Förvara biten
antingen i skruvdragaren
eller i ett av
förvaringshålen på
laddaren.
ATT ANVÄNDA SKRUVDRAGAREN
För att sätta på skruvdragaren i framåtgående läge
(drivande), skjut strömbrytaren till höger så att den är i
linje med pilen som pekar framåt. För att använda
skruvdragaren i backande läge (borttagning av
SVERIGE
skruvar), skjut strömbrytaren
till vänster så att den är i
linje med pilen som pekar
nedåt. När strömbrytaren
trycks in startar
skruvdragaren. Släpp
strömbrytaren och skruvdragaren stannar. För att
stänga av skruvdragaren,
skjut strömbrytaren till
mittläget (inga pilar).
AUTOMATISKT SPINDELLÅS
När strömbrytaren är
inställd på något av de 3
lägena och inte trycks in,
kan skruvdragaren
användas som en vanlig,
manuell skruvmejsel.
Denna funktion gör att du kan dra åt lite extra för att
ordentligt skruva fast skruvar eller för att lossa hårt
åtdragna skruvar.
Obs: Några av de större skruvstorlekarna är svåra att
helt skruva in i hårda träslag, på grund av varierbara
faktorer typ fibrernas oregelbundenhet, fuktmängden i
träet och laddningen i skruvdragaren. Det automatiska
spindellåset hjälper till i sådana situationer.
JUSTERBAR KOPPLING (VRIDMOMENTSREGLAGE)
Skruvdragaren har en
justerbar koppling. Det gör
att du kan välja den
vridkraft som bäst passar
arbetet. När kraften hos
skruvdragaren når det
förinställda läget, slirar
kopplingen och begränsar därmed skruvens åtdragning.
Obs: Skruvdragarens motor fortsätter att gå så länge
strömbrytaren trycks in, trots att spindeln slutar rotera
när kopplingen slirar. Om kopplingens inställning är för
hög för arbetet kommer kopplingen inte att slira.
Kopplingens inställning skall i sådana fall minskas,
annars kommer skruvarna att dras åt för hårt. För att
välja önskad inställning, vrids justerkragen medurs för
att öka inställningen eller moturs för att minska den.
Det finns 23 lägen, av vilka 6 är markerade på kragen.
När justerkragen vrids hörs ett klick när kragen spärras
i olika lägen. Som en allmän regel gäller att ju längre
skruv, desto högre kopplingsinställning krävs för att
driva in den, ju kortare skruv, desto lägre kopplings-
inställning krävs. Det är bäst att börja skruva på ett låg
läge och sedan öka det tills skruven får ordentligt säte.
PILOTHÅL
Ett pilothål har två ändamål, det fungerar som en
riktlinje som skruven följer och förhindrar att träet
deformeras eller splittras.
Pilothål skall borras till ett djup som är lika med, eller
längre än, längden på den skruv du kommer att
använda. När arbeten utförs i hårda träslag måste man
förutom ett pilothål, även borra ett frigående hål.
Följande hålstorlekar skall användas:
Skruvstorlek Pilothålets Frigående hål
diameter
Mjuka Hårda
träslag träslag
Nr. 6
(3,5mm)
2,0mm 2,5mm
Nr. 8
(4,0mm)
3,2 mm 3,5mm
Nr. 10
(5,0mm)
3,5mm 4,0mm
Hårda
träslag
4,0mm
5,0mm
5,7mm
ARBETSTIPS
• Undvik att dra åt små mässingsskruvar för hårt. Huvudena vrids lätt av och gängorna kan förvridas. Det
rekommenderas att sådana skruvar dras åt för hand.
• Använd skruvar med krysspår när detta är möjligt.
De är lättare att driva in eftersom mejselbiten
kopplas in ordentligt i skruvhuvudet.
• I vissa fall kan det vara lämpligt att smörja skruvens
gängor för att göra det lättare att driva in den.
Vanliga smörjmedel är tvål eller diskmedel som
stryks på skruvgängorna.
• När man borrar i trä med spiralborrar, bör
spiralborren dras ut ur hålet då och då för att
avlägsna träspån från borren.
• När en träskruv förs in i ett hål som redan gängats,
skall skruven startas för hand för att undvika att
gängorna i hålet förvrids. Skruva in skruven manuellt
tills du känner att den kopplas in i gängorna och
använd sedan skruvdragaren.
UPPLADDNINGSBARA BATTERIER OCH MILJÖ
Black & Deckers uppladdningsbara maskiner
och batterier är konstruerade för att kunna
återuppladdas och ge full kapacitet.
Denna symbol betyder att verktyget innehåller
nickelkadmium (NiCad) celler. När Ditt verktyg
Cd eller batteripaket behöver bytas ut, tänk då på
att skydda miljön.
NiCad-batterier kan vara skadliga för miljön och
kan explodera när det utsätts för eld.
Elda ej upp batteriet.
69
SVERIGE
Black & Decker rekommenderar följande:
Töm batterierna på energi genom att köra
slut på laddningen. Tag sedan bort dom från
verktyget.
BORTTAGNING AV BATTERIER
Detta skall endast utföras
för återvinning av
batterierna innan
verktyget kastas bort.
Tag bort de två stiften som
håller skruvdragarens
huvud. Tag bort
fästskruven som håller
fast höljet. Knacka på
höljet med en mjuk
hammare för att dela
höljet. Tag bort
batterierna från
skruvdragaren och kasta
bort dem på ett
miljövänligt vis.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi förklarar att verktygen: KC9019, KC9038, KC9072
överenstämmer med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144
Vägt ljudtryck är 70dB (A)
Vägt ljudeffekt är 85dB (A)
Hand/arm vägd vibration är 2.5m/s2
Colin Wills - Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
70
6/97.1
71
Er maskinen en gave?/Ist diese Maschine ein
Geschenk?/H µηχανή είναι δώρο?/Is this
product a gift?/¿Ha recibido usted esta
herramienta como regalo?/S’agit-il d’un
cadeau?/Si tratta di un regalo?/Kreeg u deze
Postnr./Postleitzahl/KωδικÞσ/Postcode/
Code postal/Código/Codice postale/Postcode/
Postnr./Código postal/Postinumero/Postnr.:
By/Wohnort/ΠÞλη/Town/Ciudad/Ville/Cittá/
Plaats/By/Localidade/Paikkakunta/By:
Adresse/Adresse/∆ιεύθυνσηAddress/
Dirección/Adresse/Indirizzo/Adres/Adresse/
Morada/Osoite/Adress:
Navn/Name/Oνοµα/Name/Nombre/Nom/
Nome/Naam/Navn/Nome/Nimi/Namn:
Forhandler adresse
Händleradresse
∆ιεύθυνση αντι ροσώ ου
Address of dealer
Dirección del detallista
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Forhandlerens adresse
Morada do revendedor
Jälleenmyyjän osoite
Återförsäljarens adress
Er dette din første B&D maskine?/Ist dieses
Werkzeug-/Eίναι το εργαλείο αυτÞ-/Is this tool/¿Es esta herramienta que comprado-/Est-ce-/
Questo prodotto è-/Is deze machine-/Er dette
din første B&D maskin?/Esta ferramenta é-/
Onko tämä ensimmäinen B&D-koneesi?/
Är detta Din första B&D-velu?
machine cadeau?/Er maskinen en gave?/
Recebeu esta ferramenta como presente?/
Onko kone lahja?/Är maskinen en gåva?
Ja/Ja/Nαι/Yes/Sí/Oui/Si/Ja/Ja/Sim/
Kyllä/Ja
Nej/Nein/Oχι/No/No/Non/No/Nee/Nei/
Não/Ei/Nej
Hvor meget kostede maskinen?/Was war der
Preis dieses Werkzeuges?/Ποιά είναι η τιµή
του εργαλείου αυτού?/What was the price of
this tool?/¿Cual fue el precio de esta
herramienta?/Prix payé?/Quanto ha pagato
questo prodotto?/Wat was de prijs van dit
produkt?/Hvor meget kostet maskinen?/Que
preço pagou por esta ferramenta?/Paljonko
kone maksoi?/Hur myket kostade maskinen?
Cat. no. KC_ _ _ _ / _ _ _
Ja/ein Erstkauf?/η ρώτη σασ αγορά?/
your first purchase?/la primera de
este tipo?/un ler achat?/il suo primo
acquisto?/uw eerste aankoop?/Ja/a
sua primeira compra?/Kyllä/Ja
Nej/Ersatzkauf?/για αντικατάσταση?/a
replacement?/un reempalzo?/un
achat de remplacement?/una
sostituzione?/een vervanging?/Nei/
uma substitução?/Ei/Nej
Forhandler adresse/Händleradresse/∆ιεύθυνση
αντι ροσώ ου/Address of dealer/Dirección del
detallista/Cachet du revendeur/Indirizzo del
rivenditore/Dealeradres/Forhandlerens
adresse/Morada do revendedor/Jälleenmyyjän
osoite/Återförsäljarens adress:
Indkøbsdato
Kaufdatum
Hµεροµηνία αγοράσ
Date of purchase
Fecha de compra
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Innkjøpsdato
Data de compra
Ostopäivä
Inköpsdatum
• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De
ikke måtte ønske at modtage information
fra anden virksomhed end Black & Decker.
• Bitte ankreuzen, falls Sie weiteres
Informationsmaterial von Black & Decker
erhalten möchten. • Παρακαλείσθε να
σηµειώσετε εάν δέν θέλετε να άρετε
ληροφορίεσ άλλησ εταιρείασ εκτÞσ τησ
Black & Decker. • Data protection act: Tick the
box if you prefer not to receive information from
us or others. • Señale en la casilla sino quiere
recibir información de otras empresas. • Si vous
ne souhaitez pas recevoir d’informations de la
part d’autres sociétés que Black & Decker,
cochez cette case. • Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni da altre
aziende. • A.u.b.dit vakje aankruisen indien u
geen informatie wenst te ontvangen van andere
bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss
av dersom De ikke ønsker informasjon fra andre
bedrifter enn Black & Decker. • Por favor,
assinale com uma cruz se desejar receber
informação de outras empresas, além da
Black & Decker. • Merkitkää rasti ruutuun, mikäli
ette halua vastaanottaa informaatiota muulta
taholta kuin Black & Deckeriltä. • Vänligen
kryssa för i rutan om Ni inte vill ha information
från andra företag än Black & Decker.
• GARANTI KORT • GARANTIEKARTE • KAPTA E°°
YHΣHΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE
• TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KAART • GARANTI KORT • CARTÃO DE GARANTIA • TAKUUKORTTI • GARANTIBEVIS
Deutsch
Danmark
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen
frankierten Umschlag und schicken ihn direkt an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
i dit land.
Português
Norge
Nederlands
Italiano
Leikkaa irti tämä osa, laita se oheiseen kuoreen ja postita
kuori yllä olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e
endereçado e envie-o logo após a compra do seu produto para
o endereço da Black & Decker do seu país.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket
ut ditt produkt og legg det i en adressert konvolutt til
Black & Decker (Norge) A/S (se adresse over).
Knip dit gedeelte uit, zend het in een gefrankeerde,
geadresseerde envelop direct na uw aankoop naar het
Black & Decker-adres in uw land (zie boven).
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con
francobollo e speditela subito dopo l’acquisto del prodotto
all’indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione (vedi sopra).
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Call 0900 97766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Erlaaer Straße 165, 1231 Wien
Rua Egas, Moniz 173, S. João do Estoril, 2768 Estoril Codex
Black & Decker, Suite 107, PN X65, Halfway Hse, 1685
Black & Decker Oy, Rälssitie 7C, 01510 Vantaa
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
PO Box 821, Slough, Berkshire, SL1 3AR
Eλληνικα
Παραρακαλώ κÞψτε αυτÞ το κοµµάτι και ταχύδροµήστε το
αµέσωσ µετά την αγορά του ροιÞντοσ σασ στην διεύθυνση
τησ Black & Decker στην ελλάδα (βλέ ε άνω).
Suomi
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
UK & Ireland
English
Please complete this section immediately after the purchase of
your product and post it to the Black & Decker address in your
country (above).
If you live in Australia or New Zealand, please register by phone.
Sverige
Call 1900 937766 (max. call charge $2.00 ex. tax)
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein
Black & Decker Eλλάσ, Συγγρού 154, 17671 Kαλλιθέα
43883 Roda de Barà (Tarragona)
BP21, 69571 Dardilly Cedex
Rütistraße 14, 8952 Schlieren, Schweiz/Suisse
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Español
Después de haber comprado su herramienta envie usted, por
favor, esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.
Var vänlig klipp ur denna del. Skriv Ditt namn och adress på
ett frankerat kuvert, och sänd det genast till Black & Deckers
adress i DItt land (se ovan).
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάσ
España
France
Helvetia
Italia
Français
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à
l’adresse de Black & Decker dans votre pays (voir ci-dessus),
ceci immédiatement après votre achat.
6/97.1
Download PDF

advertising