Samsung SP-A400B User's manual

Samsung SP-A400B User's manual
Om letsel of beschadiging van eigendommen te voorkomen dient u de volgende veiligheidsvoorschriften
zorgvuldig door te lezen en u hier aan te houden.
Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of
mogelijk de dood tot gevolg hebben.
Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of
beschadiging van het product of uw eigendommen tot gevolg hebben.
| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |
[De afbeeldingen hier zijn alleen ter referentie en zijn niet altijd (of in alle landen) van toepassing.]
Het niet goed aansluiten van de stekker kan brand tot gevolg
hebben.
z
Een onvolledige aansluiting kan brand tot gevolg hebben.
Maak stopcontacten niet los en zorg dat u netsnoeren niet
beschadigt.
z
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Raak nooit met natte handen de stekker aan.
z
Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
Sluit niet meerdere apparaten aan op een enkel stopcontact.
z
Dit kan brand veroorzaken.
Plaats geen zware objecten op het netsnoer. Zorg dat u het netsnoer
niet teveel buigt of eraan trekt.
z
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Zorg dat de stroom is uitgeschakeld en dat het netsnoer uit het
stopcontact is verwijderd voor u het apparaat verplaatst. Zorg er
bovendien voor dat alle aansluitkabels van andere apparaten zijn
afgesloten.
z
Bij het verplaatsen van het apparaat zonder het netsnoer af te sluiten kan
het snoer beschadigd raken en brand of een elektrische schok veroorzaken.
De stekker moet uit het hoofdstopcontact worden gehaald om het
apparaat te ontkoppelen. De stekker moet daarom goed bereikbaar
zijn.
z
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Trek bij het afsluiten van het apparaat altijd aan de stekker zelf en
nooit aan het snoer.
z
Afsluiten door aan het snoer te trekken kan brand veroorzaken.
Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat gaat
schoonmaken.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |
HOUD HET APPARAAT UIT DE BUURT VAN OPEN VUUR ZOALS
KAARSEN OM BRAND TE VOORKOMEN.
z
Dit kan brand veroorzaken.
Laat bij het plaatsen van het apparaat in een kast of op een plank het
voorste deel van het apparaat niet naar buiten steken.
z
Als het apparaat valt kan dit het apparaat beschadigen of persoonlijk letsel
veroorzaken.
Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmingstoestellen.
z
Het omhulsel kan smelten en dit kan brand of een elektrische schok
veroorzaken.
Plaats het apparaat niet daar waar het in aanraking kan komen met
olie, rook, vocht of water (regenwater), of in een voertuig.
z
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Plaats het apparaat niet op plaatsen zonder ventilatie, zoals
boekenplanken of kasten.
z
Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond, bijvoorbeeld
op een standaard die kleiner is dan het apparaat zelf.
z
Als het apparaat valt kan dit letsel veroorzaken bij kinderen of kan het
apparaat zelf beschadigd raken. Plaats het apparaat op een stabiele
ondergrond, want het voorste gedeelte is zwaar.
Zet bij onweer het apparaat onmiddelijk uit en haal de stekker uit
het stopcontact.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Zorg dat de ventilatiegaten van het apparaat niet geblokkeerd
worden door bijvoorbeeld een tafelkleed of gordijn.
z
Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
Plaats het apparaat voorzichtig op de grond.
z
Doet u dit niet, dan kan dit schade of letsel veroorzaken.
Laat het apparaat niet vallen als u het verplaatst.
z
Dit kan schade of letsel veroorzaken.
Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
z
Als het apparaat valt kan dit letsel veroorzaken bij kinderen. Omdat het
voorste gedeelte van het apparaat zwaarder is dan het achterste gedeelte,
dient u het apparaat te plaatsen op een vlakke en stabiele plek.
| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |
Plaats geen metalen objecten zoals pennen, draad en paperclips of
ontvlambare voorwerpen zoals lucifers of papier in het product via de
ventilatieopeningen of de PC/Video- of voedingsaansluiting.
z
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als water of een andere
vloeistof in het apparaat terecht komt, zet het apparaat dan uit, haal de
stekker uit het stopcontact en neem contact op met een Servicecentrum.
Demonteer het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren of aan te
passen.
z
Als het apparaat gerepareerd moet worden neemt u contact op met een
Servicecentrum. Er bestaat kans op een elektrische schok of schade aan het
apparaat.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare stoffen.
z
Dit kan brand of een explosie veroorzaken.
Plaats geen water, drinken, chemische stoffen, kleine metalen voorwerpen of
zware objecten op het apparaat.
z
Als voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht komen kan dit elektrische
schokken, brand of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
Laat kinderen geen voorwerpen zoals speelgoed of koekjes op het apparaat
plaatsen.
z
Als het kind deze voorwerpen vervolgens weer weg wil pakken kan het apparaat
vallen en letsel veroorzaken.
Kijk nooit rechtstreeks in het licht van de lamp voor op het apparaat en
schijn deze nooit in iemands ogen.
z
Dit is gevaarlijk, vooral voor kinderen.
Wanneer u de batterijen verwijdert, zorgt u dat deze niet door kinderen
worden ingeslikt. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
z
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een kind een batterij heeft ingeslikt.
Als er rook, een vreemd geluid of brandlucht uit het apparaat komt, zet deze
dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op
met een Servicecentrum.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Als de stekker of de aansluiting wordt blootgesteld aan stof, water of andere
vloeistoffen, maak dit dan schoon.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Maak na het verwijderen van de stekker uit het stopcontact het apparaat
voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.
z
Gebruik geen chemische stoffen zoals was, wasbenzine, alcohol, thinner,
insectenwerende middelen, geurstoffen, smeermiddel, schoonmaakmiddel, enz.
Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende lange tijd
niet wordt gebruikt.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor
installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of
hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met
chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is,
zoals een vliegveld of treinstation.
z
Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.
Als het apparaat is gevallen of als het omhulsel kapot is, zet het apparaat
dan uit en haal de stekker uit het stopcontact, om elektrische schokken of
brand te voorkomen.
z
Neem contact op met een Servicecentrum.
Plaats de afstandsbediening op een tafel of bureau.
z
Als u op de afstandsbediening gaat staan, kunt u vallen en u bezeren, of kan de
afstandsbediening beschadigd raken.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur) - Alleen Europa
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet
met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op
een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen
wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product
hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit
product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd
met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product - Alleen
Europa
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product
aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden
weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of
loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien
de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk
zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van
materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten
afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en
batterijen in uw omgeving.
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
Optisch mechaniek met geavanceerde DLP-technologie
- Een 1280x768-paneel is aangepast.
- Een 4-delig kleurenwiel is toegepast voor optimale kleurimplementatie.
- 200 W lamp voor betere helderheid
Levendige kleuren
- Geavanceerde beeldafstemming met nadruk op kleurverbetering - in dit toestel wordt getracht
kleurcoördinatie te bereiken die voldoet aan de uitzendstandaards voor videoproductie.
Minimaal ventilatorgeluid en lichtlekkage
- De luchtstroom en plaatsing van de ventilator zijn geoptimaliseerd om het ventilatorgeluid en
straallekkage te minimaliseren.
Diverse ingangspoorten
- Verbindingen met randapparaten zijn verbeterd door middel van verschillende ingangen, zoals een
HDMI-aansluiting (HDCP-ondersteund), een componentingang en een MONITOR OUT-ingang.
Instelling door de gebruiker
- Alle ingangspoorten zijn instelbaar.
- Het toestel is voorzien van een testbeeld dat kan worden gebruikt voor plaatsing en afstelling.
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
Voorzijde/Bovenzijde
1. Indicators
6. Zoomknop
- STAND BY (blauw lampje)
Hiermee kunt u het beeld vergroten of verkleinen.
- LAMP (blauw lampje)
7. AAN/UIT-toets(
- TEMP (rode LED)
)
Hiermee zet u de projector aan of uit.
※ Zie Indicatielampjes.
8. SOURCE-toets
2. Scherpstelring
Hiermee kunt u een ingangssignaal van een van
Hiermee kunt u scherpstellen.
3.
de externe bronnen selecteren.
Ontvanger voor het signaal van de
afstandsbediening
9. MENU-toets
Met deze toets kunt u een menu openen of
afsluiten, of vooruitstappen binnen een menu.
4. Lens
10.Toetsen voor selecteren en verplaatsen
5. Verstelbare voetjes
(
/
)
U kunt de schermpositie verstellen door de
Met deze toets kunt u een item in een menu
verstelbare voetjes in of uit te draaien.
kiezen en selecteren.
De toetsen aan de bovenkant van de projector zijn tiptoetsen.
U kunt deze bedienen door ze licht met uw vingers aan te raken.
Inhoud van de verpakking
Installatiehandleiding
Garantiekaart/ Registratiekaart
(Niet overal verkrijgbaar)
Gebruiksaanwijzing op cd
Voedingskabel
Afstandsbediening / 1 batterijen
Schoonmaakdoekje
Apart verkrijgbaar
D-Sub-kabel
Indicatielampjes
●:Lampje aan
STAND
◐:Lampje knippert
LAMP
TEMP
●
○
○
●
●
○
●
◐
○
BY
○:Lampje uit
Informatie
Wanneer u op de AAN/UIT-toets op de afstandsbediening of de projector drukt,
verschijnt het scherm binnen 30 seconden.
De projector bevindt zich in normaal bedrijf.
Deze toestand treedt op wanneer de projector bezig is met de voorbereiding van een
bewerking nadat de AAN/UIT-toets op de projector of de afstandsbediening is
ingedrukt.
Met de AAN/UIT-toets schakelt u de projector weer uit. Het koelsysteem blijft aan om
○
◐
○
◐
○
◐
Zie handeling 1 hieronder als de koelventilator in de projector niet naar behoren werkt.
○
◐
◐
Zie handeling 2 hieronder als de beschermkap van de lamp niet goed is afgesloten.
○
○
◐
●
◐
◐
◐
◐
◐
Er is een probleem opgetreden met de werking van de lamp. Zie handeling 5.
●
◐
●
De lamp heeft het einde van de levensduur bereikt. Zie handeling 6.
◐
◐
○
◐
◐
●
◐
●
◐
het binnenwerk van de projector af te koelen. (Duurt ongeveer anderhalve minuut.)
De projector wordt automatisch uitgeschakeld op het moment dat de temperatuur
binnen de projector boven de toegestane grens komt. Zie handeling 3.
Er is een probleem opgetreden bij het bedienen van de DDP IC in het apparaat. Zie
handeling 4.
Het geheugen van het apparaat functioneert niet naar behoren. Neem contact op met
een servicecenter.
De stroomtoevoer van het apparaat functioneert niet naar behoren. Neem contact op
met een servicecenter.
Er is een probleem opgetreden bij het bedienen van het kleurenwiel van het apparaat.
Zie handeling 4.
Aangegeven problemen opheffen
Categorie
Toestand
Maatregelen
Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de voedingskabel
handeling 1
Als de koelventilator niet
naar behoren werkt.
hebt losgehaald en weer hebt aangesloten en de projector weer hebt
ingeschakeld, moet u contact opnemen met de leverancier of met ons
servicecenter.
Als de beschermkap voor
handeling 2
de lamp niet goed is
Controleer of de schroeven aan de onderkant van de projector goed
gesloten of het
zijn aangedraaid. Als ze niet naar behoren zijn aangedraaid, moet u
sensorsysteem niet naar
contact op nemen met de distributeur of met het servicecenter.
behoren werkt.
Pas de installatie van de projector aan in overeenstemming met de
handeling 3
Als de temperatuur in de
projector te ver oploopt.
bovengenoemde installatievoorschriften. Laat de projector voldoende
afkoelen en schakel deze opnieuw in. Als het probleem zich blijft
voordoen, moet u contact opnemen met de distributeur of met het
servicecenter.
Haal de voedingskabel los, sluit deze weer aan en start de projector
handeling 4
Als het kleurenwiel niet werkt.
opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact
opnemen met de distributeur of met het servicecenter.
De lamp werkt niet goed
na een ongewone
handeling 5
uitschakeling of gaat weer
branden op het moment
dat de projector wordt
Schakel het toestel uit, laat het voldoende afkoelen en schakel het
weer in voor gebruik. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u
contact opnemen met de distributeur of met het servicecenter.
uitgeschakeld.
Controleer op het informatiescherm hoe lang de lamp is gebruikt. Als
handeling 6
Als het scherm donkerder wordt. het tijd is om de lamp te vervangen, moet u contact opnemen met de
distributeur of met het servicecenter.
In deze projector voor een koelventilatorsysteem gebruikt om oververhitting van het toestel te voorkomen. De
koelventilator kan wat geluid afgeven. Dit heeft geen gevolgen voor de goede werking van het toestel. Ruilen of
retourneren in verband met dit geluid wordt niet toegestaan.
Achterzijde
1. RS-232C-poort (voor serviceterminals)
6. Ingangen HDMI/DVI IN
2. Ingang SERVICE
7. MONITOR OUT-ingang
3. Ingang VIDEO IN
8. Ingang PC IN
4. Ingang S-VIDEO IN
9. Ingang COMPONENT IN
5. Ontvanger voor het signaal van de
afstandsbediening
10.Voedingsingang
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
1.
ON-toets (
2.
AUTO-toets
3.
MENU (
4.
Verplaatsen (▲ ▼ ◀ ▶)/ (
5.
V.KEY-STONE -toets
6.
VIDEO-toets
7.
S-VIDEO-toets
8.
P.SIZE-toets
9.
COMP-toets
10. OFF (
)-toets
)-toets
11. RETURN (
12. EXIT (
)
)-toets
)-toets
13. INFO STILL -toets
)-toets
14. HDMI-toets
15. INSTALL-toets
16. P.MODE-toets
17. PC-toets
1. ON ( )
Hiermee zet u de projector aan.
2. AUTO
Hiermee wordt de Picture automatisch aangepast. Alleen beschikbaar in modus PC
3. MENU (
)
Hiermee opent u het menuscherm.
4. Verplaatsen (▲ ▼ ◀ ▶)/ (
)
Hiermee kunt u menu-items kiezen en selecteren.
5. V.KEY-STONE (+/-)
Gebruik dit wanneer videobeelden vervormd of gekanteld zijn.
6. VIDEO
Hiermee schakelt u over naar de modus Video.
7. S-VIDEO
Hiermee schakelt u over naar de modus S-VIDEO.
8. P.SIZE
Hiermee kunt u de grootte van het weergegeven beeld instellen.
9. COMP
Hiermee schakelt u over naar de modus COMPONENT.
10. OFF(
)
Hiermee zet u de projector uit.
11. RETURN (
)
Hiermee keert u terug naar het vorige menu.
12. EXIT (
)
Hiermee kunt u het menuscherm sluiten.
13. INFO STILL
INFO: Hiermee kunt u de bronsignalen, beeldinstellingen, PC-scherminstellingen en de levensduur van de
lamp controleren.
STILL: Hiermee kunt u stilstaande beelden bekijken.
14. HDMI
Hiermee schakelt u over naar de modus HDMI.
15. INSTALL
Hiermee kunt u het geprojecteerde beeld omkeren of draaien.
16. P.MODE
Hiermee selecteert u de modus Picture.
17. PC
Hiermee schakelt u over naar de modus PC.
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
Ontwerp en specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van
het product.
Specificaties
Model
Paneel
Lamp
SP-A400B
Grootte
16,5 mm / 0,65 inch
Resolutie
WXGA (1280 x 768)
Fabrikant
Texas Instrument
Type
200W UHP (Theater-modus: 172W)
Levensduur
3.000 uur (Theater-modus:3.250 uur)
Fabrikant
Philips
Kleuren
18,9 M (1024 x 768 x 3 x 8bit)
Optimale
resolutie
1280 x 768 bij 60 Hz
Resolutie
Maximale
resolutie
1280 x 1024 bij 75 Hz
Ingangssignaal (beeld)
Video, S-Video, Component, Analoog PC, HDMI
Ingangssignaal (synchronisatie)
Afzonderlijke H/V-sync, TTL
Maximum pixelfrequentie
136,75 MHz
Diagonale schermgrootte
40 ~250 inch
Projectiebereik
0,3 ~9,8 m
Energieverbruik
minder dan 280 W
Spanning
110/220 VAC +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Stroom
Ruis
Theater : 28dB, Helder : 32dB
343,1 mm(B) x 162,4 mm(D) x 347,2 mm(H)
Afmetingen
13,5 inch(B) x 6,4 inch(D) x 13,7 inch(H)
Gewicht
Belangrijkste
kenmerken
4,5 Kg / 9,9 lb
Helderheid
Max. 2.000 ANSI-lumen
Contrast
2.500:1
Hoeksteen
Verticaal
In bedrijf
Gebruiksomgeving
Temperatuur en
luchtvochtigheid
Opslag
Temperatuur 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F),
Luchtvochtigheid (10 % ~ 80 %)
Temperatuur -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),
Luchtvochtigheid (5 % ~ 95 %)
Deze apparatuur van Klasse B is ontworpen voor gebruik thuis en op kantoor. Deze apparatuur is
geregistreerd met betrekking tot EMI voor huishoudelijk gebruik. Het toestel mag in alle gebieden worden
gebruikt Klasse A is voor gebruik op kantoor. Klasse A is voor zakelijk gebruik. Klasse B straalt minder
elektromagnetische golven uit dan klasse A.
Het DMD-paneel dat wordt gebruikt in DLP-projectors bestaat uit honderdduizenden microspiegeltjes. Net
als andere elementen voor visuele weergave kan het DMD-paneel enkele slechte pixels bevatten. Samsung
en de fabrikant van het DMD-paneel hanteren een strenge procedure voor het herkennen en limiteren van
slechte pixels en het aantal slechte pixels in de producten mag het maximum aantal dat is vastgesteld in
onze standaard niet overschrijden. In zeldzame gevallen komen pixels voor die niet kunnen worden
weergegeven. Dit heeft echter geen gevolgen voor de beeldkwaliteit of de levensduur van het product.
Ondersteunde weergavemodus
Ingangsbron
Resolutie
(H x V)
640X350
640X400
640X480
720X400
800X600
PC
832X624
1024X768
[kHz]
polariteit
Verticale sync
Frequentie
[Hz]
Pixelfrequentie
polariteit
[MHz]
Sync type
31.47
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
35.00
N
66.7
N
30.24
Sep.
37.86
N
72.8
N
31.5
Sep.
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
43.27
N
85
N
36
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
35.16
P
56.3
N
36
Sep.
37.88
P
60
P
40
Sep.
48.08
P
72.2
P
50
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
53.67
P
85
P
56.25
Sep.
49.73
N
75
N
57.28
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
56.4
N
70
N
75
Sep.
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
68.68
P
85
P
94.5
Sep.
1152X864
67.5
P
75
P
108
Sep.
1152X870
68.68
N
75
N
100
Sep.
1280X768
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
1280X960
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
79.98
P
75
P
135
Sep.
55.94
N
60
P
106.5
Sep.
Sep.
1280X1024
1440X900
1920X1080i
Component
Horizontale sync
Frequentie
70.64
N
75
P
136.75
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
31.47
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
1280x720p
640X350
640X400
640X480
720X400
800X600
1024X768
1280X768
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
37.88
P
60
P
40
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
1280X960
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
79.98
P
75
P
135
Sep.
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
720x480i
15.73
P
60
P
13.5
Sep.
720x576i
15.63
P
50
P
13.5
Sep.
1280X1024
1920x1080i
HDMI
1280x720p
Formaatondersteuningsmodus
O : Formaat en overscan kan worden geconfigureerd, x : Formaat en overscan kan niet worden geconfigureerd,
△: Formaat kan worden geconfigureerd
Source (Bron)
Ingang
Type
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
Beeldformaat
Modus
Vol
16:9
Zoom 1
Zoom 2
4:3
1080i
△
△
△
△
△
Breedteaanpassing
△
720p
△
△
△
△
△
△
576p
△
△
△
△
△
x
480p
△
△
△
△
△
x
576i
△
△
△
△
△
x
480i
△
△
△
△
△
x
VESA
O
O
x
x
O
x
1080i
△
△
△
△
△
△
720p
△
△
△
△
△
△
576p
△
△
△
△
△
x
480p
△
△
△
△
△
x
576i
△
△
△
△
△
x
△
△
△
△
x
x
480i
△
VIDEO
576i
O
O
△
△
O
& S-VIDEO
480i
O
O
△
△
O
x
1080i
O
O
x
x
O
x
720p
O
O
x
x
O
x
576p
O
O
x
x
O
x
480p
O
O
x
x
O
x
576i
O
O
x
x
O
x
480i
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
HD
SD
PC
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
Modus ondersteuning positieverplaatsing
Overscan : Uit
De position van het scherm wordt niet verplaatst in de invoermodus HDMI.
Source (Bron)
Ingang
Type
HD
HDMI
SD
PC
HD
Beeldpositie (H/V)
Modus
Vol
16:9
Zoom 1
Zoom 2
4:3
1080i
x
x
x
x
x
Breedteaanpassing
x
720p
x
x
x
x
x
x
576p
x
x
x
x
x
x
480p
x
x
x
x
x
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
VESA
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
VIDEO
576i
x
x
x
x
x
x
& S-VIDEO
480i
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
x
x
O
x
720p
O
O
x
x
O
x
576p
O
O
x
x
O
x
480p
O
O
x
x
O
x
576i
O
O
x
x
O
x
480i
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
Breedteaanpassing
Component
SD
HD
SD
PC
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
Overscan : Aan
De position van het scherm wordt niet verplaatst in de invoermodus PC.
Source (Bron)
Ingang
Type
Beeldpositie (H/V)
Modus
Vol
16:9
Zoom 1
Zoom 2
4:3
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
VESA
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
VIDEO
576i
O
O
O
O
O
x
& S-VIDEO
480i
O
O
O
O
O
x
1080i
x
x
x
x
x
x
720p
x
x
x
x
x
x
576p
x
x
x
x
x
x
480p
x
x
x
x
x
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
HD
SD
PC
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
| Basisinstellingen | De stroom aansluiten | Aansluiten op videoapparatuur |
De projector installeren
Plaats de projector zodanig dat de lichtbundel loodrecht op het scherm staat.
Plaats de project zodanig dat de lens op het midden van het scherm is gericht.
Als het scherm niet verticaal staat, wordt het beeld op het scherm mogelijk niet rechthoekig.
Plaats het scherm niet in een erg lichte omgeving. Als te veel licht op het scherm valt, wordt het beeld niet duidelijk
op het scherm weergegeven.
Gebruik gordijnen als u het scherm in een lichte omgeving plaatst.
U kunt de project op de volgende plaatsen aanbrengen: Voor-vloer / Voor-plafond / Achter-vloer / Acht.-plaf.
(De installatieposities bekijken)
Het beeld bekijken bij installatie van de projector achter het scherm:
Gebruik een halftransparant scherm.
Kies Menu > Instellingen > Installeren > Acht.vloer
Het beeld bekijken bij installatie van de projector voor het scherm:
Plaats de projector aan de zijde vanwaar u het scherm
bekijkt.
Kies Menu > Instellingen > Installeren > Voorvloer
Zoomen en scherpstellen
Zoomknop
Scherpstelring
U kunt de grootte van het beeld binnen het zoombereik instellen met de
zoomknop.
U kunt het beeld op het scherm scherpstellen met de scherpstelring.
Als uw product is geïnstalleerd op een plaats buiten het gespecificeerde
projectiebereik (zie Schermformaat en projectieafstand), kan het beeld niet
goed worden scherpgesteld.
Vlakzetten met de verstelbare voetjes
U kunt de projector vlak zetten met behulp van de verstelbare voetjes.
U kunt het niveau van de projector maximaal 12 mm (gemiddeld 3,4°)
verstellen.
Afhankelijk van de plaatsing van de projector kan
hoeksteenvervorming van het beeld optreden.
Schermgrootte en projectieafstand
Plaats de projector op een vlakke, gelijkmatige ondergrond en zet de projector met de verstelbare voetjes zo vlak mogelijk om een
optimale beeldkwaliteit te verkrijgen. Als het beeld niet scherp is, moet u dit afstellen met de zoomknop of scherpstelring, of de
projector vooruit of achteruit verplaatsen.
Horizontaal
Verticaal
(X:mm)
(Y:mm)
10
218
131
392
326,7
11,1
20
436
261
784,1
653,4
22,2
30
653
392
1176,1
980,1
33,3
40
871
523
1568,2
1306,8
44,4
50
1089
653
1960,2
1633,5
55,5
60
1307
784
2352,3
1960,2
66,6
70
1525
915
2744,3
2286,9
77,8
80
1742
1045
3136,4
2613,6
88,9
Schermgrootte [inch]
Max (Z:mm)
Min (Z:mm)
Afstand (Y':mm)
90
1960
1176
3528,4
2940,3
100
100
2178
1307
3920,5
3267
111,1
110
2396
1438
4312,5
3593,8
122,2
120
2614
1568
4704,5
3920,5
133,3
130
2831
1699
5096,6
4247,2
144,4
140
3049
1830
5488,6
4573,9
155,5
150
3267
1960
5880,7
4900,6
166,6
160
3485
2091
6272,7
5227,3
177,7
170
3703
2222
6664,8
5554
188,8
180
3920
2352
7056,8
5880,7
199,9
190
4138
2483
7448,9
6207,4
211,1
200
4356
2614
7840,9
6534,1
222,2
210
4574
2744
8233
6860,8
233,3
220
4792
2875
8625
7187,5
244,4
230
5009
3006
9017,1
7514,2
255,5
240
5227
3136
9409,1
7840,9
266,6
250
5445
3267
9801,1
8167,6
277,7
Deze projector is ontworpen voor een optimale beeldweergave op een schermformaat van 80~120 inch.
A. Screen (Scherm)
Z: Projectieafstand
Y': Afstand van het middelpunt van de lens tot de onderkant van het beeld
De PC-omgeving instellen - Controleer het volgende voordat u een computer op de projector aansluit.
1.
Klik met de rechtermuisknop op de achtergrond van Windows
en klik op [Eigenschappen].
Het tabblad <Eigenschappen van beeldscherm> verschijnt.
2.
Klik op de tab [Instellingen] en stel de <Schermresolutie> in
op de <Resolutie> genoemd in de tabel met schermmodi
ondersteund door deze projector.
U hoeft de instellingen voor <Kleurkwaliteit> niet te wijzigen.
3.
Klik op de knop [Geavanceerd].
Er verschijnt een ander instellingenvenster.
4.
Klik op de tab [Beeldscherm] en stel de
<Vernieuwingsfrequentie> in op de <Verticale frequentie> die
wordt vermeld in de tabel met schermmodi ondersteund door
deze projector.
Stel de verticale en horizontale frequentie in, in plaats van de
<Vernieuwingsfrequentie>.
5.
Klik op de knop [OK] om het venster te sluiten en klik op de
knop
[OK] van het venster <Eigenschappen van beeldscherm> om dat
venster te sluiten.
Mogelijk wordt de computer automatisch opnieuw opgestart.
6.
Schakel de PC en en sluit deze aan op de projector.
Het proces kan hiervan afwijken afhankelijk van het type computer of de gebruikte Windows-versie.
(Zo kan bijvoorbeeld [Eigenschappen] worden weergegeven in plaats van [Eigenschappen (R)] zoals weergegeven
in 1.)
Dit toestel ondersteunt een maximale kleurkwaliteit van 24 bits per pixel bij gebruik als computerbeeldscherm.
De geprojecteerde beelden kunnen afwijken van het beeldscherm, afhankelijk van de fabrikant van het beeldscherm
of de Windows-versie.
Wanneer u de projector aansluit op een computer, moet u controleren of de instellingen van de computer
overeenkomen met de beeldscherminstellingen die worden ondersteund door deze projector. Anders kunnen
problemen optreden met het signaal.
| Basisinstellingen | De stroom aansluiten | Aansluiten op videoapparatuur |
1. Achterzijde van de projector
Steek de voedingskabel in de voedingsaansluiting aan de achterzijde van de projector.
| Basisinstellingen | De stroom aansluiten | Aansluiten op videoapparatuur |
Een dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger aansluiten op HDMI/DVI
- Aansluiten via een HDMI/DVI-kabel
Verbind de ingang [HDMI/DVI IN] aan de achterzijde van de projector via een HDMI/DVI-kabel aan op de DVI-uitgang
van de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger.
- Aansluiten via een HDMI-kabel
Verbind de ingang [HDMI/DVI IN] aan de achterzijde van de projector via een HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgang van
de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger.
Wanneer de aansluiting is gemaakt, schakelt u de projector en de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger in.
De projector gebruiken
Zet de projector aan en druk op de toets [HDMI] om <HDMI> te selecteren.
Een dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger aansluiten via component
Gebruik de Component-kabel om het [COMPONENT IN (Y/P B/ PR)]-aansluitpunt aan de achterkant van de projector met
de Component-aansluiting aan de achterkant van de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger te verbinden.
Nadat u de verbinding tot stand hebt gebracht, schakelt u de stroomtoevoer naar de projector en DVD-speler (of het
apparaat dat is aangesloten op de digitale uitgang) in.
De projector gebruiken
Zet de projector aan en druk op de toets [COMP] om <Komp.> te selecteren.
Componentpoorten zijn aangeduid met (Y/PB/ PR), (Y, B-Y, R-Y) of (Y, Cb, Cr), afhankelijk van de fabrikant.
Aansluiten op videorecorder/camcorder
Verbind de ingang [VIDEO IN (geel)] van de projector via een videokabel met de uitgang VIDEO OUT (geel) van de
videoapparatuur.
- Als de videoapparatuur is voorzien van een S-VIDEO-uitgang, kunt u deze verbinden met de ingang [S-VIDEO IN] van de
projector.
Bij gebruik van een S-VIDEO-verbinding krijgt u een betere beeldkwaliteit.
Nadat u de apparaten op elkaar hebt aangesloten, sluit u de projector en de videorecorder aan op de voedingsbron.
De projector gebruiken
Zet de projector aan en druk op de toets [VIDEO] om <Video> te selecteren.
Verbind de projector en de videoapparatuur via een <S-Video>-kabel en druk op de toets [S-VIDEO] om S-Video te
selecteren.
Als de modus Video niet beschikbaar is, moet u controleren of de videokabel naar behoren is aangebracht.
Controleer of de projector en de videoapparatuur is uitgeschakeld voordat u kabels aansluit.
De projector ondersteunt geen geluid. (Voor geluid hebt u een afzonderlijk geluidssysteem nodig.)
Aansluiten op een computer
Verbind de poort [PC IN] aan de achterzijde van de projector via een PC-videokabel met de beeldschermuitgang van de
computer.
Nadat alle aansluitingen zijn aangebracht, sluit u de voedingskabels aan op de projector en de computer.
Dit product ondersteunt plug-and-play. U hoeft geen stuurprogramma op uw pc te installeren.
De projector gebruiken
Zet de projector aan en druk op de toets [PC] om <PC> te selecteren.
Als de modus PC niet beschikbaar is, moet u controleren of de PC-videokabel naar behoren is aangesloten.
Zet de computer aan. Zonodig moet u de PC-omgeving instellen.
Stel het scherm af.(Automatische afstelling)
Het geluid wordt weergegeven via de computerluidsprekers.
Video-apparaten aansluiten (bijvoorbeeld een monitor of tv).
- Als u de D-sub-ingang (analoog) gebruikt via een ander video-apparaat (bijvoorbeeld een monitor of tv).
Sluit met een D-sub-kabel de MONITOR OUT-ingang van de projector aan op de D-sub-ingang van het videoapparaat.
Schakel na aansluiting de projector en het video-apparaat in (bijvoorbeeld een monitor of tv).
De functie MONITOR OUT werkt alleen als de projector aangesloten is op een extern apparaat via de [PC IN]ingang.
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
Schermafstelling
Bronlijst
)/Stoppen(
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Afspelen/
Beschrijving
Stoppen
U kunt selecteren welk op de projector aangesloten apparaat moet worden
weergegeven.
1) Component
4) PC
2) S-Video
5) HDMI
3) Video
Naam wijzigen
U kunt de namen van de apparaten die op de projector zijn aangesloten wijzigen.
1) Component
4) PC
2) S-Video
5) HDMI
3) Video
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
Schermafstelling
Modus
)/Stoppen(
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Beschrijving
Afspelen/
Stoppen
Selecteer een scherminstelling die geschikt is voor de projector of wijzig de
schermmodus zoals vereist.
1) Modus
- Dynamisch
Selecteer deze optie als u een helderdere beeldkwaliteit wenst dan de standaard
beeldkwaliteit.
- Standaard
Het projectiescherm is goed te zien in een enigszins lichte omgeving.
- Film 1, Film 2
Selecteer een van deze opties als de omgeving donker is. Dit spaart energie en
vermindert vermoeide ogen.
Modus
- Monitor
Selecteer dit om uw monitor als gewone monitor te gebruiken.
- Spelcomputer
Selecteer dit voor een levendigere spelervaring.
- Sport
Biedt een optimale beeldkwaliteit voor sport. De functie biedt sensationeel beeld.
- Gebruiker
Selecteer een van deze opties als u het scherm wilt bekijken in een aangepaste
schermmodus.
▶ De waarde is standaard ingesteld op het helderste niveau.
2) Contrast : Hiermee kunt u het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond
aanpassen.
3) Helderheid : Hiermee kunt u de helderheid van het gehele beeld aanpassen.
4) Scherpte : U kunt de aftekening van het onderwerp scherper of minder scherp laten
weergeven.
5) Kleur : Hiermee kunt u de kleuren lichter of dieper maken.
▶ U kunt Kleur alleen aanpassen in de modi [S-Video] en [Video].
6) Tint : Hiermee kunt u een natuurlijkere kleurweergave van onderwerpen verkrijgen
Contrast
Helderheid
Scherpte
Kleur
Tint
door verstering van de groen- en roodweergave.
▶ U kunt de tint alleen aanpassen in de modi [S-Video] en [Video].
7) Kleurtemperatuur : U kunt de tint van het gehele scherm aan uw behoeften
aanpassen.
- 5500K : Deze optie levert een optimale beeldkwaliteit bij zwart-wit films.
Kleurtemperatuur
- 6500K : Deze temperatuur wordt gebruikt voor de meeste videoproducties. Dit is
de standaardinstelling voor Film 1 en levert vaak de meest nauwkeurige
kleurweergave.
- 8000K : Dit is de aangewezen kleurtemperatuur voor lichte omgevingen en wordt
toegepast in de weergavemodus Dynamisch. De scherpte en helderheid worden
benadrukt.
- 9300K : Dit is de aangewezen kleurtemperatuur voor plaatsen met veel licht, zoals
een winkel.
R-Niveau
G-Niveau
B-Niveau
R-Basis
G-Basis
B-Basis
1) Kleurtemperatuur
5) R-Basis
2) R-Niveau
6) G-Basis
3) G-Niveau
7) B-Basis
4) B-Niveau
8) Gamma : Dit is een beeldcompensatiefunctie voor het regelen van de instellingen in
overeenstemming met de video-eigenschappen.
- Film : De gamma-modus voor films.
Gamma
- Video : De standaard gamma-modus die overeenkomt met een tv-scherm.
- Beeld : De gamma-modus die overeenkomt met een computerscherm.
9) Opslaan : Hiermee kunt u uw eigen beeldinstellingen opslaan.
Opslaan
10) Reset : Hiermee kunt u de fabrieksinstellingen voor de modus herstellen.
Reset
Formaat
U kunt een schermformaat selecteren dat overeenkomt met het scènetype.
▶ Zie "Formaatondersteuningsmodus".
1) Vol
1) 16 : 9
2) Zoom 1
3) Zoom 2
4) Breedteaanpassing
5) 4 : 3
Positie
Hiermee kunt u de schermpositie afstellen als deze niet is uitgelijnd.
▶ Zie "Modus ondersteuning positieverplaatsing".
Dig. ruisfilter
Als u een stippellijn ziet of het scherm trilt, kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door het
ruisfilter in te schakelen.
▶Dig. ruisfilter kan alleen worden geselecteerd in de modi [Video], [S-Video],
[Component] en [PC].
Zwartniveau
Met de functie Zwarting kunt u het lichtniveau instellen van het donkerste gedeelte van
het videosignaal, zodat de donkere delen van het scherm duidelijk worden weergegeven.
▶ Het Zwarting kan alleen worden geselecteerd in de modi [Video],[S-Video] en
[HDMI].
▶ Voor modi [Video] en [S-Video]
1) 0IRE : Hiermee stelt u het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het
videosignaal in op laag. Als deze instelling niet overeenkomt met het
ingangssignaal, oogt het donkere scherm melkwit.
2) 7.5IRE : Hiermee stelt u het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het
videosignaal in op hoog. Als deze instelling niet overeenkomt met het
ingangssignaal, loopt het donkere scherm dicht en wordt het mogelijk niet goed
weergegeven.
▶ Voor modus [HDMI]
1) HDMI-Video : Hiermee stelt u de standaardinstelling voor de helderheid van
donkere signalen in op een lage instelling.
Als het invoersignaal van het type 'HDMI-Video' is, worden onduidelijke schermen
normaal weergegeven.
2) HDMI-PC : Hiermee stelt u de standaardinstelling voor de helderheid van donkere
signalen in op een hoge instelling.
Als het invoersignaal van het type 'HDMI-PC' is, worden donkere schermen helder
weergegeven.
Kleurpatroon
U kunt de kleur van het hele scherm filteren in overeenstemming met uw smaak.
1) Uit : Het beeld wordt weergegeven in de oorspronkelijke kleur.
2) Monochroom : Het beeld wordt weergegeven in zwart-wit door alle kleursignalen
uit te filteren.
3) Rood : Het beeld wordt in rood weergegeven door de groene en blauwe
kleursignalen uit te filteren.
4) Groen : Het beeld wordt in groen weergegeven door de rode en blauwe
kleursignalen uit te filteren.
5) Blauw : Het beeld wordt in blauw weergegeven door de rode en groene
kleursignalen uit te filteren.
Overscan
Met deze functie kunt u de rand van het beeld wegsnijden als onnodige informatie,
beelden of ruis langs de rand van het beeld worden weergegeven.
▶ Zie "Formaatondersteuningsmodus".
1) Uit
2) Aan
Filmmodus
Met deze functie kunt u tijdens het bekijken van een film een weergavemodus instellen
die is geoptimaliseerd voor het weergeven van films. De filmmodus biedt optimale
weergave-instellingen voor films.
▶ De Filmmodus wordt alleen ondersteund voor [Video], [S-Video] en [Component] .
1) Uit
2) Aan
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
)/Stoppen(
Schermafstelling
Installeren
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Beschrijving
Afspelen/
Stoppen
Het geprojecteerde beeld kan verticaal en horizontaal worden omgekeerd voor situaties
waar normale installatie niet mogelijk is.
1) Voor-vloer : Normaal beeld
2) Voor-plafond : Horizontaal en verticaal omgekeerd beeld
3) Acht.-vloer : Verticaal omgekeerd beeld
4) Acht.-plaf. : Verticaal omgekeerd beeld
Lichtinstelling
U kunt de helderheid van het beeld instellen door regeling van de hoeveelheid licht die
door de lamp wordt gegenereerd.
1) Theater : Met deze functie kunt u het lichtniveau van de lamp zodanig instellen dat
het beeld ook in een donkere omgeving prettig voor de ogen is. Deze instelling
Theater
spaart daarnaast energie en verlengt de levensduur van de lamp.
2) Helder : Deze instellingen versterkt de helderheid in omstandigheden met relatief
veel licht. Aangezien deze instelling het lichtniveau van de lamp verhoogt, ervaart
u mogelijk meer geluid van het koelsysteem voor de projector.
V-hoeksteen
Als video scenes misvormt of gekanteld zijn, kunt u dit compenseren met gebruik van de
Helder
verticale hoeksteen-functie.
Testpatroon
Dit patroon wordt gegenereerd door de projector zelf. U kunt dit patroon gebruiken voor
de installatie van de projector.
Kruis
1) Kruis : U kunt controleren of het beeld wel of niet vertekend is.
2) Schermformaat : U verwijzen naar schermformaten als 1.33 : 1 of 1.78 : 1.
Schermformaat
4) Rood : Rood scherm voor kleurafstelling.
Rood
5) Groen : Groen scherm voor kleurafstelling.
6) Blauw : Blauw scherm voor kleurafstelling.
Groen
7) Wit : Wit scherm voor kleurafstelling.
8) 6500K_Wit : Wit scherm benadrukt de wittonen voor een natuurgetrouwe witte
kleur.
Blauw
▶ De kleuren rood/groen/blauw van de testpatronen zijn uitsluitend bestemd voor de
Wit
kleurafstellingsprocedures en komen mogelijk niet overeen met de kleuren die in
werkelijkheid worden weergegeven tijdens de videoweergave.
6500K_Wit
PC
Elimineert of vermindert ruis die een instabiel beeld veroorzaakt, zoals het trillen van het
scherm. Als de ruis niet kan worden verwijderd met fijnafstelling, moet u de frequentie
instellen op het maximum en de fijnafstelling nogmaals uitvoeren.
Autom.
afstellen
Alleen geactiveerd in een PC-omgeving.
1) Autom. afstellen : Hiermee kunt u de frequentie en fase van het computerscherm
Grof
automatisch laten afstellen.
2) Grof : Hiermee kunt u de frequentie aanpassen als u verticale lijnen op het
Fijn
computerscherm ziet.
3) Fijn : Hiermee kunt u het computerscherm fijnafstellen.
Zoom
4) Zoom : Hiermee kunt u het computerscherm vanuit het midden vergroten.
5) Reset : Met deze functie kunt u de instellingen van met menu PC terugzetten naar
Reset
de standaard fabrieksinstellingen.
Kleurenstandaard
U kunt de kleurenstandaard aanpassen in overeenstemming met de kleurenstandaard
van het ingangssignaal.
1) SMPTE_C : Standaard voor videoapparatuur van de Society of Motion Picture and
Television Engineers
2) HD : High Definition, 1125 scanlijnen, standaarddefinitie voor TV ingediend bij de
ITU-R door de U.S., Japan en Canada in 1986.
3) EBU : Voorschriften en standaards voor productie en technologie,
gestandaardiseerd door de European Broadcasting Union.
Fabrieksinstellingen Met deze functie kunt u diverse instellingen terugzetten naar de standaard
fabrieksinstellingen.
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
)/Stoppen(
Schermafstelling
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Beschrijving
Taalkeuze
U kunt instellen welke taal moet worden gebruikt voor het schermmenu.
Positie Menu
U kunt de positie van het menu verplaatsen naar boven/beneden/links/rechts.
Transparantie
U kunt de transparantie van het menu instellen.
Menu
1) Ondoorzichtig
2) Hoog
3) Middel
4) Laag
Menu
U kunt instellen hoe lang het menu moet worden weergegeven.
Tijdweergave
1) 5 sek
5) 90 sek
2) 10 sek
6) 120 sek
3) 30 sek
7) Continu Aan
4) 60 sek
LED-indicator
Met deze functie schakelt u de LED's in of uit. Als de LED's de helderheid van het LCDscherm beïnvloeden, kunt u met deze functie alle LED's uitschakelen. Als u de LED's
opnieuw inschakelt, werken deze weer normaal.
1) Uit : In deze stand zijn de indicatielampjes uitgeschakeld. Ongeacht deze
instelling gaan de lampjes echter wel branden op het moment dat het toestel
wordt in- of uitgeschakeld of wanneer het toestel zich in een abnormale toestand
bevindt.
2) Aan : In deze stand werken de indicatielampjes zodat u de huidige status van de
projector kunt zien.
Lichteffect
U kunt de indicatielampjes op de projector naar behoefte in- en uitschakelen.
1) Uit : Lampje gaat niet aan.
2) Standby Modus An : Lampje gaat aan in de standbystand.
3) Tv kijken: Lampje gaat aan tijdens het tv-kijken.
4) Altijd : Lampje gaat aan nadat u de tv hebt uitgeschakeld.
Zet eruit als een ellips achteraan de bovenkant van de projector.
Blauw scherm
De functie Blauw scherm zorgt ervoor dat een blauw scherm wordt weergegeven op het
Afspelen/
Stoppen
moment dat er geen ingangssignaal is vanaf het externe apparaat dat is aangesloten op
de projector.
1) Uit
2) Aan
Informatie
U kunt de signalen van externe invoerbronnen, de beeldinstellingen, de instellingen voor
het computerbeeld en de gebruikstijd van de lamp controleren.
| Controlelijst voor het rapporteren van een probleem |
Installeren en aansluiten
Symptoom
Oplossing
Geen stroom.
z
Controleer de kabelaansluitingen.
Ik wil mijn projector aan het
z
De steun voor installatie aan het plafond is apart verkrijgbaar. Neem contact op
met uw plaatselijke leverancier.
plafond monteren.
Externe bron is niet geselecteerd.
z
Zorg ervoor dat de aansluitkabel (video) goed is aangesloten op de juiste
poort. Het apparaat is alleen beschikbaar mits deze goed zijn aangesloten.
Menu en afstandsbediening
Symptoom
Afstandsbediening werkt niet.
Oplossing
z
Controleer of de afstandsbediening op de juiste afstand en de juiste hoek
wordt gehouden. Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het
apparaat.
z
Het direct richten van licht van drieweg lampen if andere verlichting op de
sensor van de projector kan de gevoeligheid van de sensor beïnvloeden en de
afstandsbediening beschadigen.
Ik kan geen menu selecteren.
z
Controleer of de batterij van de afstandsbediening niet leeg is.
z
Controleer of de indicator bovenop de projector in ingeschakeld.
z
Controleer of het menu in grijs wordt weergegeven. Menu’s kunnen niet in grijs
worden weergegeven.
Scherm en externe bron
Symptoom
Oplossing
Afbeeldingen worden niet
z
Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten.
weergegeven.
z
Zorg ervoor dat u de juiste invoerbron hebt geselecteerd.
z
Controleer of de kabels goed zijn verbonden met de poorten aan de
achterzijde van de projector.
z
Controleer de batterijen van de afstandsbediening.
z
Zorg ervoor dat de instellingen voor <Kleur> en <Helderheid> niet te laag zijn.
Slechte kleur.
z
<Tint> en <Contrast> instellen.
Afbeeldingen zijn niet duidelijk.
z
Pas de focus aan.
z
Controleer of de projector te ver of te dicht bij het scherm staat.
Raar geluid.
z
Neemt u contact op met uw servicecentrum als het vreemde geluid aanhoudt.
De inbedrijfs-Led brandt.
z
Onderneem actie met betrekking tot de inhoud van de tegenmaatregelen bij
abnormaal functionerende LED's.
Op het scherm verschijnen lijnen.
z
Er kunnen lijnen voorkomen in PC-modus in het geval van discrepantie in
frequentie. Pas de verticale frequentie van uw videokaart bij de geavanceerde
schermeigenschappen.
Kan geen beeld van externe apparaten
zien.
z
Controleer de bediening van het externe apparaat en controleer of de
instelbare eigenschappen zoals Brightness en Contrast enz. van het
projectormenu <Mode> zijn gewijzigd.
Er wordt alleen een blauw scherm
z
weergegeven.
Sluit de externe apparaten zorgvuldig aan. Controleer de kabelaansluitingen
nogmaals.
Scherm verschijnt in zwart/wit of
z
Instelbare onderdelen van het menu Aangepast beeld zijn goed ingesteld.
ongewone kleuren/scherm is te donker
z
Voer <Fabrieksinstellingen> uit als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen.
of te licht.
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
De buitenkant en de lens van de projector reinigen
Reinig de projector met een zachte, droge
doek.
Reinig de projector niet met ontvlambare stoffen
als wasbenzine, thinners of een natte doek.
Hierdoor kunnen problemen ontstaan.
Raak de projector niet aan met een nagel of
ander scherp object. Dit kan krassen op het
oppervlak veroorzaken.
Het binnenwerk van de projector reinigen
Neem contact op met het service center of
de distributeur voor reiniging van het
binnenwerk. (Niet kosteloos)
Neem contact op met de distributeur of een
servicecenter als stof of andere substanties in
de projector zijn terechtgekomen.
De lamp vervangen
Let op bij het vervangen van de lamp
De lamp van de projector is een verbruiksartikel. Voor de beste prestaties moet u de lamp vervangen in
overeenstemming met de gebruiksduur. Op het informatiescherm kunt u zien hoe lang de lamp is gebruikt
(INFO-toets).
Gebruik de aanbevolen lamp voor vervanging. De specificaties van de lamp worden vermeld in de
gebruiksaanwijzing. Vervang de lamp door hetzelfde model als welke is geleverd bij de projector.
- Modelnaam lamp : 200W Philips fusion lamp
- Fabrikant : Philips Lighting
- Levensduur lamp : 3000 uur
- Lamptype : 200 W UHP
Controleer voordat u de lamp vervangt of de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Ook nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald blijft de lamp heet. Laat de lamp ten minste een uur
afkoelen voordat u deze vervangt.
De lamp bevindt zich linksachteraan in de projector.
Voordat u de projector omdraait om de lamp te vervangen, moet u de projector bedekken met een zachte doek
en deze op een vlakke ondergrond leggen.
Houd de oude lamp uit de buurt van ontvlambare stoffen en buiten het bereik van kinderen. Er bestaat gevaar
op brand en verwonding.
Verwijder vuil en verontreinigingen rond en in de lampeenheid met een geschikt stofzuigapparaat.
Raak tijdens het behandelen van de lamp geen van de onderdelen ervan aan, met uitzondering van de
handgrepen. Als u de lamp niet goed behandelt, kan dit gevolgen hebben voor de beeldkwaliteit en de
levensduur van de lamp.
De projector werkt niet naar behoren als de kap niet volledig wordt vastgezet nadat de lamp is vervangen.
Raadpleeg de indicatielampjes als de projector niet normaal functioneert.
Procedure voor vervanging van de lamp
De lamp is erg heet en werkt op
De lamp bevindt zich onderop het
Schuif de behuizing open in de
een hoge spanning. Laat de lamp
apparaat. Zet het apparaat met de
richting van de pijl, zoals
ten minste een uur afkoelen nadat
onderkant naar boven en verwijder
weergegeven.
u de stekker uit het stopcontact
de schroeven waarmee de lamp op
hebt gehaald alvorens u de lamp
zijn plaats wordt gehouden.
vervangt.
* Wanneer u het apparaat
ondersteboven zet, doe dit dan op
een zachte ondergrond zodat er
geen krassen op het apparaat
ontstaan.
Verwijder de schroef zoals
Trek voorzichtig aan de lamp, zoals
weergegeven.
weergegeven.
Het plaatsen van de nieuwe lamp gaat in de omgekeerde volgorde.
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
Als u vragen of opmerkingen hebt over Samsung-producten,
kunt u contact opnemen met een SAMSUNG Customer Care Center.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 dites 'SAMSUNG' (€ 0,15/Min)
0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG(726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
CHINA
010-6475 1880
HONG KONG: 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
1-800-3000-8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
800-SAMSUNG(726-7864)
U.A.E
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
Woordenlijst
Analoge uitzending
Een bestaand zendsignaal dat wordt uitgezonden door een zendstation met gebruikmaking van de NTSC-standaard.
ANTENNA IN-poort
Dit is de poort waarop een tv-antenne kan worden aangesloten via een coaxiale kabel. Wordt in het algemeen gebruikt
voor het bekijken van openbare uitzendingen.
AV-ontvanger
Een AV-ontvanger biedt een aantal in- en uitgangen voor audio en video waarop de gebruiker diverse invoer- en
uitvoerapparaten kan aansluiten.
Zwarting
Zwarting stelt het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het videosignaal in op de zwartingsmogelijkheden van het
scherm, zodat donkere beelden duidelijk worden weergegeven. Als deze instelling niet overeenkomt met het
ingangssignaal, loopt het donkere scherm dicht en wordt het mogelijk niet goed weergegeven of oogt het donkere
scherm melkachtig wit.
Kabeluitzending
Bij kabeluitzendingen worden programma's via de kabel uitgezonden in plaats van via radiogolven. Voor het bekijken
van kabeluitzendingen moet u een abonnement nemen bij de plaatselijke kabelmaatschappij en een aanvullende
ontvanger installeren.
Kleurenstandaard
Een vastgestelde kleurenstandaard die wordt bepaald door de uitzendstandaard die in het corresponderende land of
gebied wordt gebruikt.
Kleurtemperatuur
Kleurtemperatuur is een vereenvoudigde wijze voor het karakteriseren van de spectrale eigenschappen van een
lichtbron. Een lage kleurtemperatuur impliceert een warmer (meer geel/rood) licht en een hogere kleurtemperatuur
impliceert een kouder (meer blauw) licht.
COMPOSITE IN-poort
De COMPOSITE IN-poort is een algemene ingangspoort voor video (geel). Kleurtoon en helderheid lopen via dezelfde
75 Ohm kabel.
COMPONENT-poort (groen, blauw, rood)
Bij de Component-poort wordt het helderheidssignaal afzonderlijk verzonden. Deze aansluiting biedt de beste
beeldkwaliteit van alle aansluittypen.
Digitale uitzending
Een digitale uitzending is een televisiesignaal dat is gedigitaliseerd en worden verzonden volgens de geldende
specificaties voor digitale uitzendingen.
DVD (Digital Versatile Disc)
Een DVD is een mediaschijf met hoge capaciteit ter grootte van een compact disc waarop multimediagegevens, zoals
video, spellen, geluidstoepassingen, enzovoort kunnen worden opgeslagen met de beeldcompressietechnologie
MPEG-2.
DLP (Digital Light Processing)
DLP is een digitale weergavetechnologie, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf TI (Texas Instruments), waarbij
gebruik wordt gemaakt van een DMD-paneel.
DLP HD2, DC2, DC3
Dit is een classificering van DMD-panelen.
DMD (Digital Micromirror Device)
Een DMD-paneel is een toepassing van DMP-technologie. Het is opgebouwd uit microscopische spiegeltjes, waarbij
elk spiegeltje een pixel vertegenwoordigt.
Externe ingang
De externe ingang is bestemd voor het aansluiten van videoapparaten zoals een VCR, camcorder, digitale tv-decoder,
DVD-speler, enzovoort als videobron voor de projector.
Gamma-modus
De gamma-modus compenseert het videosignaal dat is geproduceerd voor analoge weergaveapparaten zoals een
traditionele beeldbuis zodat het videosignaal duidelijk kan worden weergegeven op een digitaal weergaveapparaat.
HDMI
▶ HDMI (High-Definition Multimedia Interface), is een interface waarmee digitale audio- en video-signalen kunnen
worden verzonden met een enkele kabel.
▶ Het verschil tussen HDMI en DVI is dat het HDMI-apparaat kleiner in formaat is en dat de HDCP-coderingsfunctie
(High Bandwidth Digital Copy Protection) daarop is geïnstalleerd.
Overscan
Overscan snijdt de randen van het beeld als zich daar ongewenste informatie, beelden of ruis bevinden. Bij zeer slechte
videosignalen kan het voorkomen dat enkele ongewenste videosignalen op het scherm worden weergegeven.
RS-232C-poort (service-ingang)
Deze poort is toegevoegd voor servicedoeleinden. Deze poort maakt datacommunicatie mogelijk volgens de
communicatiestandaard RS-232C.
S-Video IN-poort
Dit wordt Super Video genoemd. S-Video een een type videosignaal waarbij de signalen voor kleur en helderheid zijn
gescheiden om een betere beeldkwaliteit te kunnen realiseren.
Satellietuitzending
Satellietuitzendingen worden uitgezonden via een satelliet, zodat het programma overal kan worden bekeken met een
hoge beeld- en geluidkwaliteit. Er worden ongeveer 100 kanalen aangeboden, inclusief openbare zendstations. Voor
het bekijken van satellietuitzendingen hebt u een aanvullende ontvanger nodig.
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
ⓒ 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Het is strikt verboden het product op welke manier dan ook te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. stelt zich niet aansprakelijk voor fouten of voor incidentele schade of gevolgschade die
verband houdt met de levering, prestatie en het gebruik van dit materiaal.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement