HT-X715
HT-TX715
Digitalni kućni
kino sustav
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog Samsungovog proizvoda.
Za primanje potpunije usluge molimo,
registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/global/register
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 1
2008-04-23 �� 5:05:31
značajke
Reprodukcija više diskova i FM tuner
Ovaj vam sustav kućnog kina omogućuje reprodukciju raznih diskova, uključujući DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW i DVD±R/RW.
DVD-audio kompatibilan
Doživite audio izvedbu DVD-audia iznimno visoke kvalitete. Na ploči 24-bita/192 kHz DAC omogućuje da ovaj player
isporučuje iznimnu kvalitetu zvuka glede dinamičkog raspona, razlučivost niske razine i detalj visoke frekvencije.
USB host podrška
Možete spojiti i reproducirati datoteke s vanjskih USB uređaja za pohranu poput MP3 playera, USB flash memorije
itd. pomoću funkcije kućnog kina USB HOST.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II predstavlja oblik više-kanalnog audio signala tehnologije dekodiranja koja poboljšava postojeći Dolby
Pro Logic.
DTS (Sustav digitalnih kućnih kina)
DTS je format za audio sažimanje kojeg je razvio Digital Theater Systems Inc. Isporučuje punu frekvenciju 5.1kanalnog zvuka.
TV funkcija čuvara zaslona
Ako glavna jedinica ostaje u načinu rada Stop (privremenog zaustavljanja) 3 minute, na TV zaslonu pojavljuje se
logotip Samsung.
(HT-X715/HT-TX715) se automatski prebacuje na način uštede energije nakon 20 minuta u načinu rada čuvara
zaslona.
Funkcija uštede energije
(HT-X715/HT-TX715) se automatski isključuje nakon 20 minuta u načinu rada Stop.
Prilagođeni prikaz TV zaslona
(HT-X715/HT-TX715) vam omogućuje da odaberete svoju omiljenu sliku tijekom JPEG i DVD reprodukcije te je
postavite kao pozadinsku sliku.
HDMI
HDMI istovremeno prenosi DVD video i audio signale te pruža jasniju sliku.
Funkcija AV SYNC
Video može kasniti iza audia ako je jedinica spojena na digitalni TV.Da biste to kompenzirali, možete podesiti
vrijeme audio kašnjenja da bude usklađeno s videom.
Funkcija Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje glavnom jedinicom pomoću Samsung TV daljinskog
upravljača, povezivanjem kućnog kina na SAMSUNG TV putem HDMI kabela. (To je moguće samo sa SAMSUNG TVima koji podržavaju Anynet+.)
Funkcija Bluetooth
Bluetooth uređaj možete koristiti za uživanje u glazbi s visoko-kvalitetnim stereo zvukom i to bez žica!.
Što je uključeno
Provjerite niže navedenu isporučenu dodatnu opremu.
Video kabel
FM antena
HDMI kabel
Korisnički
priručnik
Daljinski upravljač
/ Baterije (AAA
veličina)
ASC mikrofon
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 2
2008-04-23 �� 5:05:32
CRO
sigurnosne informacije
Sigurnosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Ovaj simbol označava “opasan napon”
unutar proizvoda koji predstavlja opasnost
od električnog udara ili ozljede.
Ovaj simbol označava važne upute
priložene uz proizvod.
CLASS 1 LASER PRODUCT
Čitač kompaktnog diska klasificiran je kao CLASS 1 LASER
proizvod.
Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka osim
gore navedenih može rezultirati opasnim izlaganjem radijaciji.
OPREZ: N EVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA JE OTVOREN, A
SIGURNOSNI MEHANIZMI OMETANI; IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
OPREZ: DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.
•O
vaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.
OPREZ
•U
ređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
• Strujni utikač koristi se kao sredstvo za isključivanje i uvijek treba biti spreman za upotrebu.
Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u njegovoj literaturi označava da ga ne treba odlagati s drugim
kućanskim otpadom na kraju njegova radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko
zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, molimo vas da proizvod odvajate od drugih vrsta otpada i
odgovorno ga reciklirate kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost materijalnih resursa. Privatni
korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured zbog pojedinosti o
odlaganju ovog radi recikliranja sigurnog za okoliš. Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača
te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji. Ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim komercijalnim
otpadom za odlaganje.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 3
2008-04-23 �� 5:05:33
sigurnosne informacije
MjeRe oPReza
Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na poleđini playera.
Player instalirajte u vodoravnom položaju na prikladnoj površini (namještaj) s dovoljno prostora za ventilaciju (7,5~10 cm). Pobrinite se da
ventilacijski otvori ne budu prekriveni. Ne stavljajte nikakve predmete na player. Ne postavljajte player na pojačala ili drugu opremu koja
se grije. Prije premještanja playera provjerite je li ladica za disk prazna. Ovaj player dizajniran je za neprekidnu uporabu. Prebacivanje DVD
playera u način mirovanja ne isključuje ga sa električnog napajanja. Da biste potpuno isključili player sa napajanja, izvadite utikač iz zidne
utičnice, naročito ako se dulje vrijeme ne koristi.
Za vrijeme olujnog nevremena, isključite utikač
za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice.
Vršni naponi zbog munja mogu oštetiti uređaj.
Zaštitite player od vlage (npr. vaza) i prekomjerne
topline (npr. mjesto s vatrom) ili opreme koja stvara jaka
magnetska ili električna polja (npr. zvučnika...). Isključite
strujni kabel iz napajanja izmjeničnom strujom ako player
neispravno radi. Vaš player nije namijenjen za industrijsku
upotrebu. Ovaj proizvod namijenjen je samo za osobnu
upotrebu.
Ako su vaš player ili disk pohranjeni na niskim
temperaturama može doći do kondenzacije. Ako tijekom
zime prenosite player, pričekajte oko 2 sata kako bi
uređaj prije korištenja dosegnuo sobnu temepraturu.
Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline. To
može dovesti do pregrijavanja i neispravnosti rada uređaja.
Baterije korištene s ovim proizvodom sadrže kemikalije koje su štetne za
okoliš.
Ne odlažite baterije s otpadom kućanstva.
4
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 4
2008-04-23 �� 5:05:35
CRO
sadržaj
značajke
2
Što je uključeno
sigurnosne informacije
3
4
Sigurnosna upozorenja
Precautions
početak
7
8
8
8
9
Prije nego što pročitate korisnički priručnik
Diskovi koji se mogu reproducirati
Ne koristite sljedeće vrste diskova!
Zaštita od kopiranja
Vrsta i karakteristike diska
2
3
7
opis
10
daljinski upravljač
12
veze
16
prije korištenja kučnog kina
28
reprodukcija
29
10 Prednja ploča
11 Stražnja ploča
12 Tura daljinskog upravljača
14 Postavljanje daljinskog upravljača
16 Spajanje zvučnika
20 Spajanje neobaveznog bežičnog prijemnog
pojačala
22 Spajanje video izlaza na TV
24 HDMI funkcija
25 Spajanje audia s vanjskih komponenti
27 Spajanje FM antene
28 Prije korištenja kučnog kina
29
30
31
32
34
42
44
Reprodukcija diska
MP3/WMA-CD reprodukcija
Reprodukcija JPEG datoteke
Reprodukcija DivX-a
Korištenje funkcije reprodukcije
Uporaba bluetooth-a
Reproduciranje multimedijskih datoteka
pomoču USB host značajke
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 5
2008-04-23 �� 5:05:35
sadržaj
postavljanje sustava
46
radio
59
60
praktična funkcija
rješavanje problema
62
64
popis šifri jezika
USB host značajka podržanih
proizvoda
65
66
dodatak
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 6
46 Postavljanje jezika
47 Postavljanje vrste TV zaslona
48 Postavka srodnih kontrola (Razina ocjenjivanja)
48 Postavljanje lozinke
49 Postavljanje pozadinske slike
49 Za odabir jedne od 3 postavke za
pozadinsku sliku koje ste proveli
50 DVD način reprodukcije
50 Postavljanje načina rada speaker mode
51 Postavljanje vremenskog kašnjenja
52 Postavljanje test tone
52 Postavljanje audia
53 Podešavanje DRC-a (Dynamic range compression)
54 Postavljanje AV SYNC
54 Postavljanje HDMI audio
55 Funkcija sound field (DSP)/EQ
56 Dolby Pro Logic II način rada
56 Dolby Pro Logic II efekt
57 Postavljanje ASC-a (Automatska Kalibracija Zvuka)
59 Slušanje radija
59 Postavljanje stanica unaprijed
60
60
60
60
61
61
61
Funkcija Sleep Timer
Podešavanje svjetline prikaza
Funkcija Mute
S.VOL (PAMETNA GLASNOĆA)
P.BASS
Audio upscaling
Funkcija virtualnih slušalica
62 Rješavanje problema
64 popis šifri jezika
65 Digitalni fotoaparat
65 USB flash disk
65 MP3 player
66 Mjere opreza za korištenje i odlaganje
diskova
67 Specifikacije
2008-04-23 �� 5:05:35
CRO
početak
Prije nego što pročitate korisnički priručnik
Prije čitanja korisničkog priručnika svakako provjerite sljedeće izraze.
Ikone koje se koriste u priručniku
B
A
G
D
M
M
Izraz
Definicija
DVD
Uključuje funkciju dostupnu s DVD ili DVD-R/DVD-RW diskovima koji su
snimljeni i dovršeni u video načinu rada.
CD
Uključuje funkciju dostupnu s podatkovnim CD-om (CD-R ili CD-RW).
MP3
Uključuje funkciju dostupnu s CD-R/-RW diskovima.
JPEG
Uključuje funkciju dostupnu s CD-R/-RW diskovima.
DivX
Uključuje funkciju dostupnu sa MPEG4 diskovima.
(DVD±R/RW, CD-R ili CD-RW)
Oprez
Uključuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su postavke poništene.
Napomena
Uključuje savjete ili upute na strani koja prikazuje pomoć za rad svake funkcije.
● početak
Ikona
` U ovom priručniku, upute označene s "DVD (
)" primjenjuju se na DVD-VIDEO,
DVD
DVD-AUDIO i DVD-R/-RW diskove koji su snimljeni u video načinu rada, a zatim
dovršeni. Pri spominjanju određene vrste DVD-a, ona se navodi zasebno.
` Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, tada se on neće moći reproducirati.
O korištenju ovog korisničkog priručnika
1) Prije upotrebe ovog proizvoda svakako se upoznajte sa Sigurnosnim uputama. (Vidi stranice 3~4)
2) Ako dođe do problema pogledajte odlomak Rješavanje problema. (Vidi stranice 62~63)
Zaštita autorskog prava
© 2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; Niti jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics Co.,Ltd.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 7
2008-04-23 �� 5:05:36
početak
DVD (Digital Versatile Disc) nudi fantastičan audio i video zahvaljujući Dolby Digital zvučnom okruženju i
MPEG-2 tehnologijom video kompresije. Sada možete uživati u ovim realističnim efektima u svojem domu
kao da ste u kinu ili koncertnoj dvorani.
1
~ 6
DVD playeri i diskovi šifrirani su prema regiji. Ove regionalne šifre moraju odgovarati da bi se disk reproducirao.
Ako šifre ne odgovaraju, disk se neće reproducirati.
Regionalni broj ovog playera naveden je na stražnjoj ploči playera.
(Vaš DVD player reproducirat će samo DVD-e koji su označeni jednakim regionalnim šiframa.)
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta diska
Oznaka (Logotip)
Snimljeni signali
Veličina diska
12 cm
DVD-AUDIO
AUDIO + VIDEO
DVD-VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
Maks. vrijeme reprodukcije
Pribl. 240 min. (jednostrani)
Pribl. 480 min. (dvostrani)
Pribl. 80 min. (jednostrani)
Pribl. 160 min. (dvostrani)
12 cm
74 min
8 cm
20 min
12 cm
—
8 cm
—
Ne koristite sljedeće vrste diskova!
~L
D, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM i DVD-ROM diskovi ne mogu se reproducirati na ovom playeru.
Ako se takvi diskovi reproduciraju, na TV zaslonu pojavljuje se poruka <WRONG DISC FORMAT>.
~ DVD diskovi kupljeni u inozemstvu možda se neće moći reproducirati na ovom playeru.Ako se takvi diskovi
reproduciraju, na TV zaslonu pojavljuje se poruka <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>.
Zaštita od kopiranja
~M
nogi DVD diskovi šifrirani su zaštitom od kopiranja. Upravo zbog toga DVD player trebate spojiti direktno na TV,
a ne na VCR. Spajanje na VCR rezultira u izobličenoj slici s DVD diskova koji su zaštićeni od kopiranja.
~ Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog prava koje je zaštićeno metodama potraživanja određenih
patenata iz SAD-a i drugih intelektualnih prava na vlasništvo u vlasništvu tvrtke Macrovision Corporation i drugih
vlasnika prava.
Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskog prava mora odobriti tvrtka Macrovision Corporation, a namijenjena
je za kućno i drugo ograničeno gledanje osim ako tvrtka Macrovision Corporation nije odobrila drugačije.
Zabranjeni su reverzibilni inženjering ili rastavljanje.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 8
2008-04-23 �� 5:05:37
CRO
Vrsta i karakteristike diska
Ovaj proizvod ne podržava Secure (DRM) Media datoteke.
❖ CD-R diskovi
❖ CD-R MP3 diskovi
~ Mogu se reproducirati samo CD-R diskovi s MP3 datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
~ Nazivi MP3 datoteka trebaju imati 8 znakova ili manje te ne smiju uključivati prazna mjesta ili posebne znakove
(. / = +).
~ Koristite diskove snimljene pri brzini kompresije/dekompresije podataka većoj od 128 Kb/s.
~ Mogu se reproducirati samo datoteke s ekstenzijama ".mp3" i ".MP3".
~ Može se reproducirati samo neprekinuto snimljen višesesijski disk. Ako na višesesijskom disku postoji prazan
segment, disk se može reproducirati samo do praznog segmenta.
~ Ako disk nije zatvoren bit će potrebno više vremena za početak reprodukcije, a možda se ne budu mogle
reproducirati sve snimljene datoteke.
~ Za datoteke šifirane u formatu promjenjive brzine prijenosa podataka (VBR), tj. datotekama šifriranim i u maloj i
velikoj brzini prijenosa podataka (npr. 32 Kb/s ~ 320 Kb/s), reprodukcija može biti isprekidana.
~ Najviše se 500 staza može reproducirati po CD-u.
~ Najviše 300 mapa može se reproducirati po CD-u.
● početak
~ Neki CD-R diskovi možda se neće moći reproducirati ovisno o uređaju za snimanje diska (CD-snimač ili
računalo) i stanju diska.
~ Koristite 650 MB/74-minutni CD-R disk.
Nemojte koristiti CD-R diskove preko 700 MB/80 minuta jer se oni možda neće moći reproducirati.
~ Neki CD-RW (Rewritable) mediji možda se neće moći reproducirati.
~ Samo CD-R-ovi koji su pravilno "zatvoreni" mogu se u potpunosti reproducirati. Ako je sesija zatvorena, ali je
disk ostao otvoren možda nećete moći u cijelosti reproducirati disk.
❖ CD-R JPEG diskovi
~ Mogu se reproducirati samo datoteke s "jpg" ekstenzijama.
~ Ako disk nije zatvoren, bit će potrebno više vremena za početak reprodukcije, a možda se i ne budu mogle
reproducirati sve snimljene datoteke.
~ Mogu se reproducirati samo CD-R diskovi s JPEG datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
~ Imena JPEG datoteka trebaju imati 8 znakova ili manje te ne uključivati prazan prostor ili specijalne znakove
(. / = +).
~ Može se reproducirati samo neprekinuto snimljen višesesijski disk. Ako na višesesijskom disku postoji prazan
segment, disk se može reproducirati samo do praznog segmenta.
~ Na pojedinačan CD može se pohraniti najviše 9.999 slika.
~ Pri reprodukciji Kodak/Fuji Picture CD-a, mogu se reproducirati samo JPEG datoteke u mapi sa slikama.
~ Diskovi sa slikama koji nisu Kodak/Fuji Picture CD-i možda će trebati više vremena da počnu s reprodukcijom
ili se možda uopće neće reproducirati.
❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX diskovi
~ Obzirom da ovaj proizvod pruža samo formate za šifriranje koje odobrava DivX Networks, Inc., DivX datoteka
koju je kreirao korisnik možda se neće moći reproducirati.
~ Ažuriranja softvera za nekompatibilne formate nisu podržana.
(Primjer: QPEL, GMC, razlučivost veća od 800 x 600 piksela, itd.)
~ Dijelovi s većom brzinom okvira možda se neće reproducirati tijekom reprodukcije DivX datoteke.
~ Za više informacija o odobrenim formatima tvrtke DivX Networks, Inc. molimo, posjetite "www.divxnetworks.net".
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 9
2008-04-23 �� 5:05:37
opis
FRonT PaneL
8
9
10
11
7
TIPKA ( ) POWER
TIPKA (
TIPKA FUNCTION
TIPKA ( ) TUNING UP & SKIP
10
UTOKAČ ZA NAGLAVNE SLUŠALICE
TIPKA (
SKIP
KONTROLA ZA GLASNOĆU
11
USB PRIKLJUČAK
) TUNING DOWN &
TIPKA (T) STOP
) PLAY/PAUSE
AUX IN 1 utikač
LADICA ZA DISK
10
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 10
2008-04-23 �� 5:05:40
1
CRo
STRažnja PLoča
4 ● oPIS
5.1 CHANNEL SPEAKER OUTPUT KONEKTORI
Spojite prednje, središnje, stražnje, subwoofer zvučnike.
UTIKAČI KOMPONENTI VIDEO IZLAZA
Spojite TV s video izlazima komponenti na te utikače.
AUX IN 2 UTIKAČI
Spojite na 2CH analogni izlaz vanjskog uređaja (poput VCR-a)
UTIKAČ ZA VIDEO IZLAZ
Spojite utikač za video ulaz TV-a (VIDEO IN) na utikač VIDEO OUT.
Vanjski digitalan optički ulazni utikač
Koristite ovo za spajanje vanjske opreme s digitalnim izlazom.
TX VEZA S KARTICOM (BEŽIčNA)
TX kartica omogućuje komunikaciju između glavne jedinice i
neobaveznog bežičnog pojačala za prijamnik.
FM 75Ω KOAKSIJALNI UTIKAČ
Spojite FM antenu.
RASHLADNI VENTILATOR
Ventilator se uvijek okreće kada je napajanje uključeno. Osigurajte
najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana ventilatora pri
instalaciji proizvoda.
HDMI OUT UTIKAČ
Koristite HDMI kabel, spojite ovaj HDMI izlazni priključak na HDMI ulazni priključak na
TV-u zbog najbolje kvalitete slike.
11
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 11
2008-04-23 �� 5:05:44
daljinski upravljač
Tura daljinskog upravljača
1
2
3
19
20
21
22
4
5
6
7
23
24
25
8
26
9
27
28
29
30
10
31
11
32
12
13
14
15
16
17
18
33
34
35
36
37
38
39
12
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 12
2008-04-23 �� 5:05:46
Gumb DVD RECEIVER
20
Gumb PORT
2
Gumb TV
21
Gumb TV/VIDEO
3
Gumb POWER
22
4
Brojčani gumbi (0~9)
23
Gumb CANCEL
5
Gumb REMAIN
24
Gumb PAUSE
6
Gumb STEP
7
Gumb Tuning Preset/CD Skip
8
Gumb VOLUME
26
Gumb TUNING/CH
9
Gumb MENU
27
Gumb MUTE
10
Gumb AUDIO
28
Gumb RETURN
29
Kursorski gumb/ENTER
30
Gumb SUBTITLE
31
Gumb EXIT
32
Gumb INFO
33
Gumb SOUND EDIT
34
Gumb REPEAT
35
Gumb AUDIO UPSCALE
36
Gumb DSP/EQ
37
Gumb LOGO
38
Gumb DIMMER
39
Gumb S.VOL
Gumb PL II MODE
12
Gumb TUNER MEMORY, SD (Standard
Definition)/HD (High Definition)
13
Gumb ZOOM
14
Gumb P.BASS
15
Gumb SLEEP
16
Gumb ASC
17
Gumb SLOW, MO/ST
18
Gumb PL II EFFECT
DVD
19
DVD
DVD
Gumb DVD
Gumb TUNER
Gumb AUX
Gumb IZBACI
Gumb PLAY
Gumb STOP
Gumb SEARCH
● daljinski upravljač
11
25
CRO
1
Umetnite baterije za daljinski
1. Uklonite poklopac
za baterije u smjeru
strelice.
M
2. U
metnite dvije 1,5 V AAA baterije i
obratite pažnju na pravilne polove
(+ i –).
3.Zamijenite poklopac
za baterije.
Pratite ove mjere predostrožnosti kako biste izbjegli curenje ili pucanje ćelija:
`
`
`
`
Stavite baterije u daljinski upravljač tako da odgovaraju polaritetu: (+) na (+) i (–) na (–).
Koristite ispravnu vrstu baterija. Baterije koje izgledaju slično mogu imati drugačiju voltažu.
Uvijek istodobno zamijenite obje baterije.
Ne izlažite baterije toplini ili plamenu.
13
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 13
2008-04-23 �� 5:05:48
daljinski upravljač
PoSTaVLjanje DaLjInSkog UPRaVLjača
Ovim daljinskim upravljačem možete upravljati određenim funkcijama TV-a.
Pri rukovanju TV-om s daljinskim upravljačem
1. Pritisnite gumb TV da biste podesili daljinski upravljač na TV
način rada.
. Pritisnite gumb PoWeR da biste uključili TV.
. Prilikom držanja gumba PoWeR unesite šifru koja
odgovara marki TV-a.
~ Ako u tablici za vaš TV postoji više od jedne šifre, unosite
jednu po jednu šifru kako biste pronašli onu koja funkcionira.
Primjer: za Samsung TV
Pri držanju gumba PoWeR koristite brojčane gumbe kako
biste unijeli 00, 15, 16, 17 i 40.
4. Ako se TV isključi, podešavanje je dovršeno.
~ Možete koristiti TV POWER, VOLUME, CHANNEL i brojčane gumba (0~9).
M
` Daljinski upravljač možda neće raditi na nekim markama TV-a. Također, neke radnje možda neće biti moguće
ovisno o marki vašeg TV-a.
` Ako ne postavite daljinski upravljač sa šifrom za svoju marku TV-a, daljinski upravljač će prema zadanoj
vrijednosti raditi na Samsung TV-u.
Radni raspon daljinskog upravljača
Daljinski upravljač može se koristiti do približno pravocrtno
23 stope (7 metara).
Također se može koristiti pod kutom do 30° u odnosu na
horizontalu od senzora daljinskog upravljača
14
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 14
2008-04-23 �� 5:05:48
Br.
Šifra
Br.
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Marka
CRO
Popis šifri marki TV-a
Šifra
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● daljinski upravljač
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 15
2008-04-23 �� 5:05:49
veze
Ovaj odlomak uključuje razne načine spajanja digitalnog kučnog kina na druge vanjske komponente.
Prije premještanja ili instaliranja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno, a kabel za napajanje izvučen iz
utičnice.
Spajanje zvučnika
2,5 do 3 puta veličine TV ekrana
Položaj digitalnog kučnog kina
Stavite ga na stalak ili policu ormara ili ispod TV stalka.
Odabir položaja za slušanje
Položaj za slušanje trebao bi biti takav da se TV nalazi na udaljenosti od 2,5 do 3 puta veličine TV ekrana.
Primjer : Za 32" TV-e 2~2,4 m (6~8 stopa)
Za 55" TV-e 3,5~4 m (11~13 stopa)
Prednji zvučnici ei
Ove zvučnike smjestite s prednje strane položaja na kojem slušate, tako da su okrenuti prema vama (oko 45°).Poravnajte
prednje plohe zvučnika tako da njihovi visokotonci budu u istoj visini kao i vaše uho.Poravnajte prednju plohu prednjih
zvučnika s prednjom plohom središnjeg zvučnika ili postavite malo ispred prednje plohe središnjih zvučnika.
Subwoofer g
Položaj subwoofera nija toliko bitan. Smjestite ga gdje god želite.
Središnji zvučnik f
Najbolje ga je postaviti na istu visinu kao i prednje zvučnike. Također ga možete postaviti direktno iznad ili ispod TV-a.
Stražnji zvučnici hj
Ove zvučnike smjestite iza svojeg položaja za slušanje. Ako nema dovoljno mjesta, smjestite ove zvučnike tako da
gledaju jedan prema drugom. Smjestite ih na oko 60 do 90 cm (2 do 3 stope) iznad svojeg uha, tako da su lagano
nagnuti prema dolje.
* Za razliku od prednjeg i središnjeg zvučnika, stražnji zvučnici koriste se za upravljanje uglavnom zvučnim efekatima
te iz njih zvuk neće stalno dolaziti.
16
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 16
2008-04-23 �� 5:05:49
CRo
Stalak s ladicama za prednje/stražnje zvučnike (Samo model HT-TX715)
komponente zvučnika
VIJAK (VELIKI): 4EA
STALAK
POSTOLJE
STALKA
● Veze
ZVUČNIK
VIJAK (MALI): 16EA
kako montirati zvučnik na stalak
1. Okrenite STaLak naopačke i spojite ga na PoSToLje STaLka.
1
POSTOLJE
STALKA
STALAK
. Okretanjem VIjka (malog) pomoću odvijača u smjeru kretanja kazaljke na satu
spojite ga na četiri rupe označene strelicom, prema prikazu na slici.
. Spojite sklopljeni stalak na zVUčnIk.
ZVUČNIK
STALAK
4. Okretanjem VIjka (velikog) u smjeru kretanja kazaljke na satu uvijte ga
u rupu, kao što je prikazano na slici.
4
. Ovo je uspješno sastavljen zvučnik.
M
` Vrsta zvučnika na STALKU S LADICAMA mora biti montirana na ravnoj i stabilnoj površini. U suprotnom bi
zbog vanjskog udara mogao pasti.
1
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 17
2008-04-23 �� 5:05:54
veze
Spajanje zvučnika
1. Pritisnite prema dolje kontakt terminala na stražnjoj strani zvučnika.
. Umetnite crnu žicu u crni terminal (–) a crvenu žicu u crveni (+)
terminal, a zatim otpustite kontakt.
. Spojite utikače za povezivanje na stražnju stranu kućnog kina.
~ Neka boje priključaka za zvučnike svakako odgovaraju bojama
utikača za povezivanje.
Crno
Crveno
HT-X715
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Središnji zvučnik
Subwoofer
Stražnji zvučnik (R)
Stražnji zvučnik (L)
1
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 18
2008-04-23 �� 5:05:57
Prednji zvučnik (R)
CRo
HT-TX715
Prednji zvučnik (L)
● Veze
Središnji zvučnik
Subwoofer
Stražnji zvučnik (R)
J
Stražnji zvučnik (L)
` Ne dopustite da se djeca igraju sa ili blizu zvučnika. Mogu se ozlijediti ako zvučnik padne.
` Prilikom spajanja žica zvučnika na zvučnike provjerite je li polaritet (+/-–) ispravan.
` Držite subwoofer zvučnik van dohvata djece kako biste spriječili djecu od umetanja ruku ili stranih objekata u
cijev (rupu) subwoofer zvučnika.
` Ne vješajte subwoofer na zid kroz cijev (rupu).
M
` Ako zvučnik smjestite pored TV-a, boja na zaslonu može se iskriviti zbog magnetskog polja koje proizvodi
zvučnik. Ako to nastupi, stavite zvučnik dalje od TV-a.
1
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 19
2008-04-23 �� 5:05:59
veze
SPajanje neoBaVeznog BežIčnog PRIjeMnog PojačaLa
Da biste bežično spojili stražnje zvučnike, morate kupiti bežični modul za prijam i TX karticu od svojeg ovlaštenog
Samsung prodavača.
nakon što kupite bežični modul za prijam (SWa-4000)
HT-X715
Prednji zvučnik (R)
Stražnji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (L)
Stražnji zvučnik (R)
Središnji zvučnik
Subwoofer
MODUL BEŽIČNOG PRIJAMNIKA
HT-TX715
Prednji zvučnik (R)
Stražnji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (L)
Stražnji zvučnik (R)
Središnji zvučnik
MODUL BEŽIČNOG PRIJAMNIKA
Subwoofer
1. Spojite prednji, središnji i subwoofer zvučnik na DVD player
prateći upute na stranicama 18 do 19.
. Uz isključeni DVD player umetnite TX karticu u spoj za
TX karticu (BEŽIČNI) na stražnjoj strani glavne jedinice.
~ Držite TX karticu tako da nagnuta strana gleda licem
prema dolje pa umetnite karticu u priključak.
~ TX kartica omogućuje komunikaciju između glavne jedinice
i bežičnog prijamnika.
. Spojite lijevi i desni stražnji zvučnik s modulom za bežični
prijam.
0
4. Uključite kabal za napajanje modula za bežični prijam u
zidnu utičnicu i okrenite sklopku za napajanje na on.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 20
TX kartica
Nagnuta strana licem
prema dolje
2008-04-23 �� 5:06:03
RESET
CRO
M
` Smjestite bežični modul za prijam sa stražnje strane položaja za
J
` Ne umećite nikakve druge kartice osim TX kartice namijenjene ovom proizvodu. Proizvod se može oštetiti ili se
● veze
slušanje. Ako je bežični modul za prijam prviše blizu glavnoj jedinici,
mogu se zbog interferencije čuti zvučne smetnje.
` Ako pokraj sustava koristite uređaj poput mikrovalne pećnice,
bežične LAN kartice ili bilo koji drugi uređaj koji koristi istu frekvenciju
(5,8 GHz), mogu se zbog interferencije čuti zvučne smetnje.
` Duljina prijenosa radio vala je otprilike 10m, ali može varirati zavisno
od radnog okruženja. Ako je između glavne jedinice i bežičnog
modula za prijam čelično-betonski ili metalni zid, sustav možda
uopće neće raditi, zbog toga što radio val ne prolazi kroz metal.
` Ovaj proizvod (HT-X715/HT-TX715) kompatibilan je s bežičnim
modulom za prijam SWA-3000.
kartica neće moći lako ukloniti.
` Ne umećite TX karticu naopako ili u suprotnom smjeru.
` Umetnite TX karticu kada je DVD player isključen. Umetanje kartice kada je DVD player uključen može izazvati
problem.
` Kada je TX kartica umetnuta tada se zvuk ne prenosi s priključaka stražnjih zvučnika na glavnu jedinicu.
` Antena za bežični prijam ugrađena je u modul za bežični prijam. Držite jedinicu podalje od vode i vlage.
` Za optimalne performanse pri slušanju, neka je područje oko položaja modula za bežični prijam slobodno od
bilo kakvih prepreka.
` Ako se ne čuje zvuk iz bežičnih pozadinskih zvučnika, prebacite način rada na DVD 5.1 kanal ili Dolby ProLogic II.
` U 2-CH načinu rada, zvuk se ne čuje iz stražnjih bežičnih zvučnika.
21
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 21
2008-04-23 �� 5:06:04
veze
SPajanje VIDeo IzLaza na TV
Odaberite jedan od četiri načina za spajanje na TV.
NAČIN1
(isporučen)
NAČIN2
NAČIN3
(isporučen)
načIn 1 : HDMI
Spojite HDMI kabel iz HDMI OUT utikača na stražnjoj strani DVD playera na HDMI IN utikač na TV-u.
načIn 2 : Component Video
Ako je vaš televizor opremljen Video Component ulazima, spojite Component video kabel (nije
isporučen) od Component Video izlaznih (PR, PB i Y) utikača sa stražnje strane DVD playera na
Component video ulazne utikače na TV-u.
načIn 3: Composite Video
Spojite isporučeni video kabel od VIDEO OUT utičnice sa stražnje strane DVD playera do VIDEO IN
utičnice na TV-u.
M
` Ovaj proizvod radi u načinu rada isprepletenog skeniranja 576i (480i) za izlaz komponenti.
` Ako koristite HDMI kabel za spajanje Samsung TV-a na DVD player, tada možete upravljati kućnim kinom pomoću
daljinskog upravljača za TV. To je moguće samo sa SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+(HDMI-CEC).
` Molimo provjerite ' logotip (Ako vaš TV ima ' logotip tada podržava funkciju Anynet+.)
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 22
2008-04-23 �� 5:06:06
Video izlaz playera će se automatski promijeniti u HDMI način rada prilikom spajanja HDMI kabela dok je
uključeno napajanje. Za moguće HDMI razlučivosti.
● veze
~ HDMI (Multimedijsko sučelje visoke definicije)
HDMI je sučelje koje omogućuje digitalan prijenos video i audio podataka putem samo jednog priključka.
Koristeći HDMI, DVD kućno kino prenosi digitalni video i audio signal te prikazuje živopisnu sliku na TV-u koji
ima HDMI ulaznu utičnicu.
~ Opis HDMI povezivanja
HDMI priključak - podržava video i digitalne audio podatke.
- HDMI šalje samo čisti digitalni signal na TV.
- Ako vaš TV ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti), slučajni šum
pojavljuje se na zaslonu.
~ Zašto Samsung koristi HDMI?
Analogni TV-i zahtijevaju analogni video/audio signal. Međutim, prilikom reprodukcije DVD-a, podatak
prenesen na TV je digitalan. Zbog toga je potreban digitalno - analogni pretvarač (u DVD kućnom kinu)
ili analogno - digitalni pretvarač (u TV-u). Tijekom pretvaranja, kvaliteta slike je smanjena zbog šuma i
gubitka signala. HDMI tehnologija je superiorna zbog toga što ne zahtijeva D/A pretvaranje te daje čisti
digitalni signal od playera do TV-a.
~ Što je HDCP?
HDCP (zaštita digitalnog sadržaja visoke propusnosti) je sustav za zaštitu protiv kopiranja DVD
sadržaja prenesenog putem HDMI-a. On pruža sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC, DVD
itd.) i uređaja za prikaz (TV, projektor itd.). Sadržaj je zaštićen na izvornom uređaju kako bi se spriječilo
neovlašteno kopiranje.
~ Što je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja pruža povezan rad ove jedinice prekom Samsung TV-a s Anynet+
značajkom.
- Ako vaš Samsung TV ima ' logotip, tada on podržava Anynet+ funkciju.
- Ako uključite player pa umetnete disk, player će započeti reprodukciju diska, a TV će se automatski
uključiti te prebaciti na HDMI način rada.
- Ako uključite player i pritisnete tipku Play s već umetnutim diskom, TV će se automatski uključiti i
prebaciti na HDMI način rada.
CRO
Funkcija automatskog prepoznavanja HDMI-a
23
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 23
2008-04-23 �� 5:06:07
veze
HDMI FUnkCIja
odabir razlučivosti
Ova funkcija omogućuje korisniku da odabere razlučivost zaslona
za HDMI izlaz.
U Stop načinu rada pritisnite i držite tipku SD/HD (Standardna
definicija/Visoka definicija) na daljinskom upravljaču.
~ Razlučivosti dostupne za HDMI izlaz su 576p (480p), 720p,
1080i/1080p.
~ SD(Standardna definicija) razlučivost je 576p(480p),
a HD(Visoka definicija) razlučivost je 720p, 1080i/1080p.
Tvornička vrijednost HDMI izlaza je 576p (480p).
M
` Ako TV ne podržava konfiguriranu razlučivost tada nećete moći
ispravno vidjeti sliku.
zašto koristiti HDMI (Mulimedijsko
sučelje visoke definicije)?
Ovaj uređaj prenosi DVD video signal
digitalno bez postupka pretvaranja u
analogni. Dobit ćete oštrije digitalne
slike ako koristite HDMI vezu.
` Kada je spojen HDMI kabel, nema izlaza kompozitnog i
komponentnog video signala.
` Pogledajte korisnički priručnik svojeg TV-a za više informacija o tome kako odabrati izvor video ulaza na TV-u.
korištenje anynet+(HDMI-CeC)
Anynet+ je funkcija koja vam omogućuje da upravljate ostalim
Samsung uređajima sa Samsung daljinskim upravljačem za TV.
Anynet + može se koristiti za spajanje ovog kućnog kina na
SAMSUNG TV pomoću HDMI kabela. To je moguće samo sa
SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+.
1. Spojite glavnu jedinicu kućnog kina na Samsung TV
pomoću HDMI kabela. (Pogledajte stranicu 22)
. Podesite Anynet+ funkciju na TV-u.
(Za više informacija pogledajte priručnik s uputama za TV.)
~ Kućnim kinom možete upravljati TV daljinskim upravljačem. (Dostupni TV
gumbi: , , ,
, , i gumbi ,, ~ )
S funkcijom anynet+
Možete upravljati ovom jedinicom,
uključiti TV ili gledati film pritiskom na
gumb Play na Samsung TV daljinskom
upravljaču.
ako odaberete TV
Postavite Anynet+(HDMI-CEC) na „On“ tako što ćete pritisnuti gumb
Anynet+ na svom TV-u.
~ receiver: on : Zvuk možete slušati putem kućnog kina.
~ receiver: off : Zvuk možete slušati putem TV-a.
MoVe
MoVe
enTeR
enTeR
eXIT
eXIT
Move
Enter
Exit
Move
Enter
Exit
ako odaberete THeaTeR
OdaberiteTHeaTeR na priključak te postavite opciju svake dolje
navedene stavke.
• View TV : Ako je anynet+(HDMI CEC) podešen na „on“ i
MoVe enTeR
eXIT
izaberete „View TV“, kućno kino će se u automatski prebaciti na
digitalni način rada.
• Theater Menu : Možete pristupiti i kontrolirati izbornik kućnog kina.
• Theater operation : Bit će prikazane informacije o reprodukciji diska kućnog kina.
Možete upravljati radom diska kućnog kina poput promjene naslova, poglavlja i
podnaslova.
• Receiver : on : Možete kontrolirati funkcije diska kućnog kina, kao što je naslov, poglavlje i promjene
podnaslova.
• Receiver : off : Zvuk možete slušati putem TV-a.
4
M
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 24
` Funkcija Theater dostupna je samo kada audio izlaz slušate putem kućnog kina sa spojenim digitalnim
optičkim kabelom.
2008-04-23 �� 5:06:09
CRO
Spajanje audia s vanjskih komponenti
AUX1 : Spajanje vanjske komponente/MP3 playera
Komponente poput MP3 playera
● veze
Audio kabel
(nije isporučen)
Audio izlaz
1. Spojite AUX IN 1 (Audio) s kućnog kina na audio izlaz vanjske komponente/MP3 playera.
. Pritisnite gumb AUX na daljinskom upravljaču da odaberete AUX1 ulaz.
~ Također možete koristiti gumb FUNCTION na glavnoj jedinici.
Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
25
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 25
2008-04-23 �� 5:06:09
veze
aUX2 : Stražnja ploča
oPTICaL : Stražnja ploča
Optički kabel
(nije isporučen)
Audio kabel (nije isporučen)
Ako vanjska analogna komponenta
ima samo jedan audio izlaz, spojite
lijevi ili desni.
Vanjska analogna komponenta
Vanjska digitalna komponenta
aUX2 : Spajanje vanjske analogne komponente
Komponente analognog signala poput VCR-a.
1. Spojite AUX IN 2 (Audio) s kućnog kina na audio izlaz vanjske analogne komponente.
~ Neka se boje priključaka podudaraju.
. Pritisnite gumb aUX na daljinskom upravljaču da odaberete aUX 2 ulaz.
~ Također možete koristiti gumb FUnCTIon na glavnoj jedinici.
Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD  DIgITaL In  aUX 1  aUX 2  USB  BT aUDIo  TUneR.
M
` Možete spojiti utičnicu video izlaza VCR-a na TV, te povezati utičnice audio izlaza VCR-a na ovaj proizvod.
oPTICaL: Spajanje vanjske digitalne komponente
Komponente digitalnog signala poput kabelske kutije/satelitskog prijamnika (Set-Top-Box).
1. Spojite digitaj23 lni ulaz (OPTICAL) s kućnog kina na digitalni izlaz vanjske digitalne komponente.
. Pritisnite gumb aUX na daljinskom upravljaču da odaberete D.In.
~ Također možete koristiti gumb FUnCTIon na glavnoj jedinici.
Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD  DIgITaL In  aUX 1  aUX 2  USB  BT aUDIo  TUneR.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 26
2008-04-23 �� 5:06:11
CRo
SPajanje FM anTene
1. Spojite FM antenu isporučenu s FM 75Ω COAXIAL utičnicom.
. Lagano pomičite žicu antene uokolo dok ne nađete položaj dobrog prijama, a zatim je pričvrstite na
zid ili drugu krutu površinu.
M
● Veze
FM antena
(isporučena)
` Ova jedinica ne prima AM emitiranje.
Ventilator
Ventilator dobavlja hladan zrak u jedinicu da bi se spriječilo njezino pregrijavanje.
Molimo, poštujte sljedeća upozorenja zbog vlastite sigurnosti.
~ Provjerite je li jedinica dobro prozračena. Ako jedinica ima slabo prozračivanje, temperatura unutar jedinice može
rasti i oštetiti jedinicu.
~ Ne ometajte ventilator ili otvore ventilatora. (Ako su ventilator ili otvori ventilatora pokriveni novinama ili odjećom,
temepratura unutar jedinice može narasti i uzrokovati požar.)
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 27
2008-04-23 �� 5:06:13
prije korištenja kućnog kina
Daljinski upravljač DVD kućnog kina može se koristiti za upravljanje Samsung TV-om
1. Utaknite kabel za napajanje glavne jedinice u izvor napajanja izmjeničnom strujom.
. Pritisnite gumb DVD ReCeIVeR kako biste upravljali DVD-om
kućnog kina.
. Pritisnite gumb FUnCTIon na glavnoj jedinici ili gumb DVD
na daljinskom upravljaču da omogućite DVD/CD
reprodukciju.
4. Pritisnite gumb TV da postavite daljinski upravljač na TV
način rada.
VIDEO
. Pritisnite gumb PoWeR da uključite Samsung TV pomoću
ovog daljinskog upravljača.
. Pritisnite gumb TV/VIDeo da odaberete VIDEO način rada
na TV-u.
odabir video formata
Pritisnite i držite gumb broj 7 na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi dok se napajanje ne isključi.
~ Prema zadanom, video format je postavljen na "PAL".
~ Na zaslonu će se pojaviti "NTSC" ili "PAL". Sada kratko
pritisnite gumb broj 7 da biste odabrali između "NTSC" i "PAL".
~ Svaka zemlja ima drugačiji standard formata.
~ Za uobičajenu reprodukciju video format diska mora biti jednak
video formatu TV-a.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 28
2008-04-23 �� 5:06:14
CRo
reprodukcija
RePRoDUkCIja DISka
B
● RePRoDUkCIja
1. Umetnite disk vertikalno u utor za umetanje diska.
~ Pažljivo stavite disk u ladicu tako da naljepnica na disku
gleda prema gore.
. Zatvorite odjeljak pritiskom na tipku PLaY (
~ Reprodukcija započinje automatski.
).
za privremeno zaustavljanje reprodukcije, tijekom reprodukcije pritisnite tipku SToP (@).
~ Ako je pritisnuta jedanput, prikazano je PReSS PLaY te će zaustavni položaj biti pohranjen u
memoriju. Ako je pritisnuta tipka PLaY ( ) ili enTeR, reprodukcija se ponovno nastavlja od
zaustavnog položaja. (Ova funkcija radi samo sa DVD-ima.)
~ Ako je pritisnuta dvaput, prikazano je SToP, a ako je pritisnuta tipka PLaY ( ), reprodukcija počinje
od početka.
za privremeno zaustavljanje reprodukcije, tijekom reprodukcije pritisnite tipku
PaUSe ( ).
~ Za nastavak reprodukcije ponovno pritisnite tipku PLaY (
M
).
` Proizvod možete rabiti u vertikalnom ili horizontalnom položaju. Ako se odlučite za vertikalni ili horizontalni
položaj, funkcija (Prethodno/Sljedeće) gumba [ ili ] može se automatski namjestiti na primjenjivi
položaj.
` Zavisno o sadržaju diska, početni ekran može se razlikovati.
` Piratski diskovi neće raditi u ovom playeru zato što se krše CSS (sustav pretvorbe sadržaja : sustav zaštite od
kopiranja) preporuke.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 29
2008-04-23 �� 5:06:15
reprodukcija
MP3/WMa-CD RePRoDUkCIja
Podatkovni CD-i (CD-R, CD-RW) šifrirani u MP3/WMA formatu mogu se reproducirati.
A
1. Umetnite MP3/WMA disk.
~ Pojaviti će se MP3/WMA ekran izbornika i započet će
reprodukcija.
~ Pojava izbornika zavisi o MP3/WMA disku.
~ WMA-DRM datoteke ne mogu se reproducirati.
. U Stop načinu rada koristite kursorski gumb $, %, _, +da
odaberete album, a zatim pritisnite gumb enTeR.
~ Koristite kursorski gumb $, % da odaberete stazu.
. Za promjenu albuma, koristite kursorski gumb $, %, _, +
da odaberete drugi album u načinu rada Stop, a zatim
pritisnite gumb enTeR.
4. Pritisnite gumb SToP (@) za zaustavljanje reprodukcije.
M
` Zavisno o načinu snimanja, neki MP3/WMA-CD-i možda se neće reproducirati.
` Sadržaj MP3-CD-a varira zavisno o MP3/WMA formatu staze snimljene na disku.
za reprodukciju ikone datoteke na zaslonu
~ Pritisnite kursorski gumb $, %, _, + kada je u načinu rada Stop i odaberite željenu ikonu iz
gornjeg dijela izbornika.
Ikona glazbene datoteke: Za reprodukciju samo glazbenih
datoteka, odaberite ikonu
.
Ikona glazbene datoteke: Za pregled samo slikovnih datoteka,
odaberite ikonu
.
Ikona filmske datoteke : Za pregled samo filmskih datoteka,
odaberite ikonu
.
Ikona svih datoteka : Za pregled svih datoteka, odaberite ikonu
.
0
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 30
2008-04-23 �� 5:06:17
CRo
RePRoDUkCIja jPeg DaToTeke
Slike snimljene digitalnim fotoaparatom ili kamerom ili JPEG datoteke na PC-u mogu se pohraniti na CD, a zatim
reproducirati na ovom kućnom kinu.
G
Funkcija Rotiraj/okreni
Pritisnite kursorski gumb $, %, _, + tijekom reprodukcije.
● RePRoDUkCIja
gumb: Okreni okomito
Originalna slika
gumb: Rotiraj 90° u
smjeru suprotnom
od kazaljke na satu
gumb: Rotiraj 90° u
smjeru kazaljke na satu
gumb: Okreni vodoravno
ENTER SELECT
M
` Maksimalne razlučivosti podržane za ovaj proizvod su 5120 x 3480 (ili 19,0 MPiksela) za standardne JPEG
datoteke i 2048 x 1536 (ili 3,0 MPiksela) za progresivne slikovne datoteke.
` Ako se JPEG datoteka reproducira kada je HDMI izlazna razlučivost 720p/1080i/1080p, način rada se
automatski pretvara u način 576p (480p).
1
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 31
2008-04-23 �� 5:06:19
reprodukcija
RePRoDUkCIja DIVX-a
Funkcije opisane na ovoj stranici primjenjuju se samo na reprodukciju DivX diskova.
D
Preskoči naprijed/natrag
Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb [, ].
~ Prelazi na sljedeću datoteku kada pritisnete gumb ]
ako postoje više od 2 datoteke na disku.
~ Prelazi na sljedeću datoteku kada pritisnete gumb [
ako postoje više od 2 datoteke na disku.
Brza reprodukcija
D
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb(,).
Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb (, ).
Za reprodukciju diska većom brzinom, tijekom reprodukcije
pritisnite gumb ( ili ).
~ Svaki puta kada pritisnete bilo koji gumbb brzina
reprodukcije mijenjat će se kako slijedi:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ normal.
5 Minutna funkcija preskakanja
D
Tijekom reprodukcije pritisnite kursorsku gumb _, +.
~ Reprodukcija preskače 5 minuta prema naprijed kada pritisnete kursorski gumb +.
~ Reprodukcija preskače 5 minuta prema natrag kada pritisnete kursorski gumb _.
audio prikaz
D
Pritisnite gumb aUDIo.
~ Ako postoji više audio jezika na disku, možete se između
njih prebacivati.
~ Svaki puta kada pritisnete gumb, vaš odabir će se
mijenjati između aUDIo (1/n, 2/n ...) i .
M`
je prikazan kada postoji jedan podržani jezik na disku.
Prikaz podnaslova
D
Pritisnite gumb SUBTITLe.
~ Svaki puta kada pritisnete gumb, vaš odabir će se
mijenjati između SUBTITLe (1/n, 2/n ...) i SUBTITLe
oFF.
~ Ako disk ima samo jednu datoteku s podnaslovima,
ona će se automatski reproducirati.
~ Pogledajte donji broj 2 (Funkcija Naslov) za više
pojedinosti u vezi korištenja podnaslova s DivX diskovima.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 32
2008-04-23 �� 5:06:20
Ako disk ima više od jedne datoteke s podnaslovima,
tvornički podnaslov možda se neće podudarati s filmom te
ćete morati odabrati jezik podnaslova kako slijedi:
CRo
D
ako disk ima više od jedne datoteke s podnaslovima
1. U Stop načinu rada pritisnite kursorski gumb $, %,
odaberite željeni podnaslov ( ) s TV ekrana, a zatim
pritisnite gumb enTeR.
DivX(Digital internet video express)
DivX je format video datoteke koji je razvila tvrtka Microsoft i temelji se na MPEG4 tehnologiji sažimanja
kako bi se osigurao prijenos audio i video podataka putem interneta u realnom vremenu.
MPEG4 se koristi za video šifriranje, a MP3 za audio šifriranje tako da korisnici mogu gledati film u
približnoj DVD audio i video kvaliteti.
● RePRoDUkCIja
. Kada odaberete željenu DivX datoteku s TV ekrana, film
će se normalno reproducirati.
1. Podržani formati
Ovaj proizvod podržava samo sljedeće formate medija. Ako video i audio formati nisu podržani,
korisnik može imati probleme poput razlomljenih slika ili nedostatka zvuka.
Podržani video formati
Format
aVI
WMV
Podržane verzije
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podržani audio formati
Format
MP3
WMa
aC3
Brzina prijenosa
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
Frekvencija uzorkovanja
44.1khz
44.1/48khz
~ Omjer širine i visine slike : Iako je tvornička DivX razlučivost 640x480 piksela (4:3), ovaj proizvod
podržava razlučivost do 800x600 piksela (16:9). Razlučivosti TV ekrana veće od 800 neće biti
podržane.
~ Kada reproducirate disk čija je frekvencija uzorkovanja veća od 48 kHz ili 320 kb/s, možete iskusiti
titranje slike na ekranu tijekom reprodukcije.
. Funkcija naslova
~ Morate imate nešto iskustva s izlučivanjem videa i uređivanjem kako biste ispravno koristili ovu
funkciju.
~ Za korištenje funkcije naslova, spremite datoteku naslova (*.smi) datoteku istog imena kao što je
DivX multimedijska datoteka (*.avi) unutar iste mape.
Primjer: Korijen
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Do 60 alfanumeričkih znakova ili 30 istočnoazijskih znakova (2-bitni znakovi poput korejskog ili
kineskog) za isto ime datoteke.
~ Službeni DivX® certificirani proizvod
~ Reproducira sve verzije DivX® video zapisa (uključujući DivX® 6) sa standardnom reprodukcijom
DivX® media datoteka
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 33
2008-04-23 �� 5:06:21
reprodukcija
koRIŠTenje FUnkCIje RePRoDUkCIje
Prikaz informacija o disku
BAGD
Možete vidjeti informacije o reprodukciji diska na TV ekranu.
Pritisnite gumb InFo.
M
` Zavisno o disku prikaz informacije o disku može izgledati
drugačije.
` Zavisno o disku možete i odabrati DTS, DOLBY DIGITAL ili PRO
LOGIC.
se pojavljuje na TV ekranu!
Ako se ovaj simbol pojavi na TV ekranu prilikom pritiska
nekog gumba, ta radnja nije moguća s diskom koji se
trenutno reproducira.
Provjera preostalog vremena
BA
Pritisnite gumb ReMaIn.
~ Za provjeru ukupnog i preostalog vremena naslova ili
poglavlja koje se reproducira.
Svaki put kada je pritisnut gumb Remain
DVD-VIDeo
DVD-aUDIo
TITLe eLaPSeD ➞ TITLe ReMaIn ➞ CHaPTeR eLaPSeD ➞ CHaPTeR ReMaIn
gRoUP eLaPSeD ➞ gRoUP ReMaIn ➞ TRaCk eLaPSeD ➞ TRaCk ReMaIn
B TRaCk eLaPSeD ➞ TRaCk ReMaIn ➞ ToTaL eLaPSeD ➞ ToTaL ReMaIn
A TRaCk ReMaIn ➞ TRaCk eLaPSeD
4
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 34
2008-04-23 �� 5:06:22
BAD
Pritisnite gumb (, ).
~ Svaki put kada je pritisnut gumb tijekom reprodukcije,
brzina reprodukcije mijenja se ovako:
CRo
Brza reprodukcija
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLaY
M
` Tijekom brze reprodukcije CD-a ili MP3-CD-a, zvuk se čuje samo pri 2x brzini, a ne pri 4x, 8x i 32x brzinama
Spora reprodukcija
D
● RePRoDUkCIja
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLaY
Pritisnite gumb SLoW.
~ Svaki put kada je pritisnut gumb tijekom reprodukcije,
brzina reprodukcije se mijenja ovako:
*1/2 ➞ *1/4 ➞ *1/8 ➞ &1/2 ➞ &1/4 ➞
&1/8 ➞  PLaY
D *1/2 ➞ *1/4 ➞ *1/8 ➞  PLaY
M
` Ne čuje se zvuk tijekom spore reprodukcije.
` Obrnuta spora reprodukcija ne radi s DivX-om.
Preskakanje scena/pjesama
A
Pritisnite gumb [, ].
~ Svaki puta kada je pritisnut gumb tijekom reprodukcije,
prethodno ili slijedeće poglavlje, staza ili mapa (datoteka)
će biti reproducirani.
~ Ne možete uzastopce preskakati poglavlja.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 35
2008-04-23 �� 5:06:23
reprodukcija
Ponavljanje reprodukcije
BAGD
Ponavljanje reprodukcije omogućuje vam da neprestano
reproducirate poglavlje, naslov, stazu (pjesmu) ili mapu (MP3
datoteku).
Pritisnite gumb RePeaT.
~ Svaki puta kada je pritisnut gumb tijekom reprodukcije,
način rada ponavljanja reprodukcije mijenja se kako slijedi:
DVD-VIDeo
RePeaT : CHaPTeR ➞ RePeaT : TITLe ➞ RePeaT : oFF
RePeaT : TRaCk ➞ RePeaT : gRoUP ➞ RePeaT : oFF
DVD-aUDIo
B RePeaT : TRaCk ➞ RePeaT : DISC ➞ RePeaT : oFF
BGD RePeaT : RanDoM ➞ RePeaT : TRaCk ➞ RePeaT : DIR
➞ RePeaT : DISC ➞ RePeaT : oFF
CHaPTeR: Uzastopno reproducira odabrano poglavlje.
TITLe: Uzastopno reproducira odabrani naslov.
gRoUP: Uzastopno reproducira odabranu grupu.
RanDoM: Reproducira staze nasumičnim redoslijedom.
(Staza koja je već reproducirana možda će se ponovo reproducirati.)
TRaCk : Uzastopno reproducira odabranu stazu.
DIR : Uzastopno reproducira sve staze u odabranoj mapi.
DISC : Uzastopno reproducira cijeli disk.
oFF : Poništava ponavljanje reprodukcije.
za odabir načina rada ponavljanja reprodukcije na zaslonu s informacijama o disku
B
1. Pritisnite gumb InFo dva puta.
. Pritisnite kursorski gumb + kako biste prešli na prikaz
REPEAT PLAYBACK ( ).
. Pritisnite kursorski gumb % za odabir željenog račina rada
Repeat Playback.
~ Za odabir sljedećeg albuma ili staze ponovite gore
navedene korake 2 i 3.
4. Pritisnite gumb enTeR.
oFF ➞ a- ➞ CHaP ➞ TITLe ➞ oFF
B oFF ➞ a- ➞ TRaCk ➞ DISC ➞ oFF
M
` Za DivX, MP3 i JPEG diskove ne možete odabrati Repeat Play sa zaslona s prikazom informacija.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 36
2008-04-23 �� 5:06:24
CRo
a-B Repeat Playback
Možete uzastopno reproducirati određeni odlomak DVD-a.
1. Pritisnite gumb InFo dva puta.
. Pritisnite kursorski gumb + da biste prešli na prikaz REPEAT
APLAYBACK ( ).
● RePRoDUkCIja
. Pritisnite kursorski gumb $, % za odabir A-, a zatim pritisnite
gumb enTeR.
~ Kada je pritisnut gumb enTeR odabrani položaj bit će
A -?
pohranjen u memoriji.
REPEAT : AÐ
4. Pritisnite gumb enTeR na kraju željenog segmenta.
~ Navedeni segment uzastopno se reproducira.
A-B
d Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite kursorski gumb $, % kako biste odabrali
M
OFF.
A TO B REPEAT ON
` A-B funkcije ponavljanja ne rade s DivX, MP3 ili JPEG diskovima
Funkcija Step
D
Pritisnite gumb STeP.
~ Slika se kreće prema naprijed za jedan okvir pri svakom
pritisku gumba tijekom reprodukcije.
M
` Ne čuje se zvuk tijekom spore reprodukcije.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 37
2008-04-23 �� 5:06:26
reprodukcija
Funkcija angle
Ova funkcija vam omogućuje da gledate istu scenu pod
različitim kutovima.
1. Pritisnite gumb InFo.
. Pritisnite kursorski gumb + kako biste prešli na prikaz
ANGLE (
).
. Pritisnite kursorski gumb $, % ili brojčane gumba za odabir
željenog kuta.
~ Svaki put kada je pritisnut gumb, kut se mijenja ovako:
1/3 
M
2/3 
3/3 
1/3
` Funkcija Angle radi samo s diskovima na kojima su snimljeni višestruki kutovi
Funkcija zoom (Povećanje prikaza)
Ova funkcija vam omogućuje da povećate određeni dio
prikazane slike.
1. Pritisnite gumb zooM.
. Pritisnite kursorski gumb ,,, za pomicanje do
površine koju želite povećati.
. Pritisnite gumb enTeR.
~ Svaki put kada je pritisnut gumb, razina zooma mijenja
se ovako:
zooM X 1.5  zooM X 2  zooM X 3  zooM oFF
SELECT ZOOM POSITION
ENTER SELECT
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 38
2008-04-23 �� 5:06:27
DVD-aUDIo
Neki DVD-audio diskovi imaju dodatnu "bonus" grupu koja zahtijeva 4znamenkasti broj ključa za pristup. Za pojedinosti i broj ključa pogledajte
pakiranje diska.
CRo
Bonus grupa
Pri reprodukciji DVD-audio diska koji ima bonus grupu, na zaslonu se
automatski pojavljuje prikaz za unos broja ključa.
` Ako izvadite disk, isključite napajanje ili isključite player, trebat ćete ponovo unijeti broj ključa.
Stranice za navigaciju
DVD-aUDIo
● RePRoDUkCIja
M
Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb ., , na daljinskom
upravljaču.
~ Možete odabrati željenu sliku s DVD-audio diska koji sadrži
slike.
~ Kod nekih diskova možda nećete moći odabrati slike.
Funkcija za odabir audio jezika
1. Pritisnite gumb InFo.
. Pritisnite kursorski gumb $, % ili brojčane gumba za
odabir željenog audio jezika.
~ Ovisno o broju jezika na DVD disku, drugi audio jezik
(ENGLESKI, ŠPANJOLSKI, FRANCUSKI itd.) odabire
se pri svakom pritisku gumba.
en 1/3  SP 2/3  FR 3/3  en 1/3
M
` Za rad s ovom funkcijom možete pritiskati i gumbe AUDIO na daljinskom upravljaču.
` Ovisno o disku, funkcije audio jezika možda neće biti dostupne.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 39
2008-04-23 �� 5:06:28
reprodukcija
Funkcija za odabir jezika podnaslova
1. Pritisnite gumb InFo dva puta.
. Pritisnite kursorski gumb + kako biste prešli na prikaz
SUBTITLe ( ).
. Pritisnite kursorski gumb % ili brojčane gumbe za odabir
željenog podnaslova.
en 01/03  SP 02/03  FR 03/03  oFF/03 
en 01/03
M
` Za rad s ovom funkcijom, možete pritiskati i gumbe SUBTITLE na daljinskom upravljaču.
` Ovisno o disku, funkcije jezika podnaslova možda neće biti dostupne.
Direktno premještanje na Prizor/Pjesmu
BAG
B
1. Pritisnite gumb InFo.
. Pritisnite kursorski gumb $, % il brojčane gumbe za odabir
željenog naslova/staze ( ) a zatim pritisnite gumb
enTeR.
. Pritisnite kursorski gumb _, + kako biste prešli na prikaz
Chapter ( ).
4. Pritisnite kursorski gumb $, % ili brojčane gumbe za odabir
željenog poglavlja, a zatim pritisnite gumb enTeR.
. Pritisnite kursorski gumb _, + za prijelaz na prikaz (
vremena.
)
1. Pritišćite brojčane gumbe za odabir željenog vremena, a zatim pritisnite gumb enTeR.
AG
Pritisnite brojčani gumb
~ Reproducira se odabrana datoteka.
~ Pri reprodukciji MP3 ili JPEG diska, ne možete koristiti kursorski
gumb $, % za prijelaz u mapu.
~ Za prijelaz u mapu, pritisnite gumb SToP (@), a zatim kursorski gumb
$, %.
M
` Možete pritisnuti gumb [, ] na daljinskom upravljaču za direktan prijelaz na željeni naslov, poglavlje ili
stazu.
` Ovisno o disku, možda se nećete moći premjestiti na odabrani naslov ili vrijeme.
40
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 40
2008-04-23 �� 5:06:30
CRo
Upotreba izbornika diska
Možete koristiti izbornike za audio jezik, jezik podnaslova, profil
itd.
Sadržaj DVD izbornika razlikuje se od diska do diska.
1. U načinu rada Stop pritisnite gumb MenU.
● RePRoDUkCIja
. Pritisnite kursorski gumb $, % ili brojčane gumbe za prijelaz
na Izbornik diska a zatim pritisnite gumb enTeR.
~ Kada odaberete Izbornik diska kojeg disk ne podržava,
na zaslonu se pojavljuje poruka "ovaj izbornik nije
podržan".
. Pritisnite kursorski gumb $, %, _, + za odabir željene
stavke.
4. Pritisnite gumb enTeR.
d Pritisnite gumb eXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
MoVe
M
enTeR
eXIT
` Prikaz izbornika diska može se razlikovati ovisno o disku.
Upotreba Izbornika naslova
Za DVD-e koji sadrže višestruke naslove možete vidjeti naslov
za svaki film. Ovisno o disku, raspoloživost ove funkcije može
varirati.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MenU.
. Pritisnite kursorski gumb $, % za prijelaz na Izbornik
naslova.
. Pritisnite gumb enTeR.
~ Pojavljuje se izbornik naslova.
d Pritisnite gumb eXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
MoVe
M
enTeR
eXIT
` Prikaz izbornika naslova može se razlikovati ovisno o disku.
41
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 41
2008-04-23 �� 5:06:31
reprodukcija
UPORABA BLUETOOTH-A
Bluetooth uređaj možete koristiti za uživanje u glazbi s visoko-kvalitetnim stereo zvukom i to bez žica!
Što je Bluetooth?
Bluetooth je industrijska specifikacija koja opisuje kako uređaji uskladivi s Bluetooth-om mogu
jednostavno uspostavljati međusobnu interakciju uporabom kratke bežične veze.
~ Bluetooth uređaj može izazvati smetnje ili neispravan rad, ovisno o uvjetima uporabe.
~ Ako je dio tijela u kontaktu sa sustavom prijama/odašiljanja Bluetooth uređaja ili sustavom kućnog
kina.
~ Električke varijacije uzrokovane električnim ometanjem zbog zida, kuta ili uredskih pregrada.
~ Električne smetnje iz uređaja istog frekvencijskog pojasa uključujući medicinsku opremu,
mikrovalnu pećnicu i bežični LAN.
~ Uparivanje sustava kućnog kina i Bluetooth uređaja provedite na što je moguće manjoj udaljenosti.
~ Što je veća udaljenost sustava kućnog kina i Bluetooth uređaja, to je kvaliteta lošija. Ako udaljenost
prelazi granicu, komunikacije se prekidaju.
~ U područjima slabog prijama-osjetljivosti Bluetooth veza možda neće ispravno raditi.
~ Sustav kućnog kina može imati efektivni raspon prijama do 10 m u svim smjerovima ako nema
prepreka između sustava i Bluetooth uređaja. Veza će se automatski prekinuti ako je udaljenost izvan
ovog raspona. Čak i unutar ovog raspona kvalitetu zvuka mogu smanjiti prepreke poput zidova ili
vrata.
Za spajanje sustava kućnog kina na Bluetooth uređaj
Provjerite podržava li Bluetooth uređaj funkciju stereo
slušalica uskladivih s Bluetooth-om.
1. Na prednjoj ploči sustava kućnog kina pritišćite
uzastopce gumb FUNKCIJA dok se ne pojavi "BT
AUDIO".
~ Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD ➞ D. IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB
➞ BT AUDIO ➞ TUNER
~ Na 2 sekunde vidjet ćete „WAIT“, a zatim "READY"
na prednjem zaslonu sustava kućnog kina.
Spojite
. Odaberite izbornik Bluetooth ili drugi Bluetooth uređaj
(pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja).
. Tražite uređaj poput stereo slušalica u Bluetooth
uređaju.
Bluetooth
~ Vidjet ćete popis skeniranih uređaja.
Device
4. S popisa pretraživanja odaberite "Samsung Theater".
~ Kada je sustav kućnog kina spojen s Bluetooth uređajem, sustav kućnog kina prikazat će "Connect" na
prednjem zaslonu, a iza toga naziv spojenog Bluetooth uređaja.
~ Spajanje sustava kućnog kina je dovršeno.
. U spojenom uređaju reproducirajte glazbu.
~ Glazbu koja se reproducira na spojenom Bluetooth uređaju možete slušati izravno sa sustava kućnog kina.
M
` Prilikom povezivanja Bluetooth uređaja sa sustavom kućnog kina od vas bi se moglo tražiti da unesete PIN kod
(lozinka). Ako se pojavi prozor za unos PIN koda upišite <0000>.
` Sustav kučnog kina može upravljati funkcijom koja se odnosi na reprodukciju samo ako spojeni uređaj
podržava tu funkciju.
` Sustav kučnog kina podržava samo podatke Middle Quality SBC (do 237kb/s na 48 kHz), ali ne podržava
podatke High Quality SBC (328kb/s na 44,1 kHz).
42
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 42
2008-04-23 �� 5:06:32
CRO
Za odpajanje Bluetooth uređaja sa sustava kućnog kina
Sustav kućnog kina možete odpojiti s Bluetooth uređaja
(pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja).
~ Sustav kućnog kina bit će odpojen.
~ Kada je sustav kućnog kina odpojen s Bluetooth uređaja,
on će na prednjem zaslonu prikazivati "DISCONNECT".
Pritisnite gumb FUNKCIJA na prednjoj ploči sustava kućnog kina da ga prebacite s "BT AUDIO" na
drugi način rada.
~ Bluetooth uređaj će određeno vrijeme čekati odgovor od sustava kućnog kina prije nego što prekine
vezu. (Vrijeme prekidanja veze varira ovisno o Bluetooth uređaju)
~ Trenutačno povezan uređaj bit će odpojen.
M
● reprodukcija
Za odpajanje sustava kućnog kina s Bluetooth uređaja
` U načinu rada Bluetooth veze, ta se veza može prekinuti ako udaljenost između sustava kučnog kina i Bluetooth
uređaja prelazi određenu vrijednost.Ako se udaljenost smanji na efektivni raspon ili ako ponovno pokrenete
Bluetooth uređaj, tada se Bluetooth veza može ponovno uspostaviti.
` Kod nekih Bluetooth uređaja, pojedine funkcije možda neče ispravno raditi.
43
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 43
2008-04-23 �� 5:06:32
reprodukcija
RePRoDUCIRanje MULTIMeDIjSkIH DaToTeka PoMoćU USB
HoST značajke
Možete uživati u multimedijskim datotekama poput slikovnih, filmskih i glazbih pohranjenih na MP3 playeru, USB
memorijskom ključu ili digitalnom fotoaparatu u video zapisu visoke kvalitete s 5.1-kanalnim zvukom kućnog kina
spajanjem uređaja za pohranu na USB priključak kućnog kina.
1. Spajanje USB uređaja na USB priključak na prednoj
strani jedinice.
. Pritisnite gumb FUnCTIon na DVD playeru ili gumb
PoRT na daljinskom upravljaču za odabir načina rada
USB-a.
~ USB se pojavljuje na prikazu zaslona, a zatim
nestaje.
~ USB MENU zaslon se pojavljuje na TV zaslonu, a
reproducira se pohranjena datoteka.
. Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite gumb SToP (@).
Sigurno uklanjanje priključka
Da biste spriječili oštećivanje memorije na USB uređaju,
provedite sigurno uklanjanje prije isključivanja USB kabela.
~ Pritisnite gumb SToP (@) dva puta za redom.
Prikaz pokazuje ReMoVe USB.
~ Uklonite USB kabel.
M
` Da biste slušali glazbene datoteke s 5.1-kanalnim zvukom kućnog kina, morate postaviti način rada Dolby Pro
Logic II na Matrix (Pogledajte stranicu 56).
Preskoči naprijed/natrag
Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb [, ].
~ Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete gumb ]
odabire se sljedeća datoteka.
~ Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete gumb [
odabire se prethodna datoteka.
44
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 44
2008-04-23 �� 5:06:33
CRo
Brza reprodukcija
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku (,).
~ Svaki puta kada pritisnete bilo koju tipku brzina reprodukcije
mijenjat će se kako slijedi:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ normal.
1. USB uređaji koji podržavaju USB masovnu pohranu v1.0. (USB uređaji koji rade kao uklonjivi disk na
operacijskom sustavu Windows (2000 ili noviji) bez dodatne instalacije upravljačkog programa.)
. MP3 player: HDD i flash vrsta MP3 playera.
. Digitalni fotoaparat: Fotoaparati koji podržavaju USB masovnu pohranu v1.0.
~ Fotoaparati koji rade kao uklonjiv disk na operacijskom sustavu Windows (2000 ili noviji) bez
dodatne instalacije upravljačkog programa.
4. USB HDD i USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.
~ Možda ćete primijetiti razliku u kvaliteti reprodukcije kada spojite USB1.1 uređaj.
~ Za USB HDD provjerite jeste li spojili pomoćni kabel za napajanje na USB HDD za ispravan rad.
. USB čitač kartice: USB čitač kartice s jednim utorom i USB čitač kartice s više utora.
~ Ovisno o proizvođaču, USB čitač kartice možda neće biti podržan.
~ Ako instalirate više memorijskih uređaja u višestruki čitač kartice, možda ćete imati problema.
● RePRoDUkCIja
kompatibilni uređaji
. Ako koristite USB produžni kabel, USB uređaj možda neće biti prepoznat.
Podržani formati
Format
Naziv
datoteke
Ekstenzija
datoteke
Brzina
prijenosa
Inačica
Piksel
Frekvencija
uzorkovanja
Nepomična
slika
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Glazba
Film
~ CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
~ Digitalni fotoaparati koji koriste PTP protokol ili zahtijevaju instalaciju dodatnog programa pri spajanju
na računalo nisu podržani.
~ Uređaj koji koristi NTFS sustav datoteka nije podržan. (Podržan je samo je FAT 16/32 (File Allocation
Table 16/32) sustav datoteka.)
~ Pri spajanju na ovaj proizvod neki MP3 playeri možda neće raditi ovisno o veličini sektora njihovog
sustava datoteke.
~ USB host funkcija nije podržana ako proizvod prenosi multimedijske datoteke putem spojenog
posebnog programaproizvođača.
~ Ne radi s Janus omogućenim MTP (Media Transfer Protocol) uređajima.
~ USB host funkcija ovog proizvoda ne podržava sve USB uređaje. za informacije o podržanim
uređajima pogledajte stranicu 65.
4
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 45
2008-04-23 �� 5:06:33
postavljanje sustava
Zbog praktičnosti možete postaviti ove značajke kučnog kina za najbolju uporabu u svojem domu.
Postavljanje jezika
OSD (Prikaz na zaslonu) jezik je tvornički postavljen na engleski.
1. U načinu rada Stop pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % da prijeđete na Setup, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Odaberite Language, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ENTER +.
4. Pritisnite kursorski gumb $,% da odaberete OSD Language, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Pritisnite kursorski gumb $,% za odabir željenog jezika,
a zatim pritisnite gumb ENTER.
~ Kada je postavljanje završeno, OSD će biti na engleskom
ako je odabran engleski jezik.
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
~
~
~
~
OSD LANGUAGE: Odabir OSD jezika
AUDIO: Odabir audio jezika (snimljenog na disku)
SUBTITLE: Odabir jezika za podnaslov (snimljenog na disku)
DISC MENU: Odabir jezika za izbornik diska (snimljenog na disku)
 Ako odabrani jezik nije snimljen na disk, izbornik jezika neće se
promijeniti čak i ako ga postavite na željeni jezik.
~ OTHERS: Za odabir drugog jezika, odaberite OTHERS i unesite
šifru za jezik vaše zemlje (Pogledajte stranicu 64).
AUDIO, SUBTITLE i DISC MENU jezik se može odabrati.
46
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 46
2008-04-23 �� 5:06:34
CRO
Postavljanje vrste TV zaslona
Ovisno o vrsti TV-a (široki ekran ili konvencionalni 4:3) možete odabrati omjer visine i širine slike na TV-u.
1. U načinu rada Stop pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % da prijeđete na Setup, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na TV DISPLAY, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● postavljanje sustava
4. Pritisnite kursorski gumb $,% za odabir željene stavke, a zatim
gumb ENTER.
~ Kada je postavljanje završeno, bit ćete vraćeni na prethodni
zaslon.
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
Podešavanje omjera visine i širine slike na TV-u (Veličina zaslona)
Vodoravan ili okomit omjer veličine zaslona konvencionalnih TV-a je 4:3, dok je kod TV-a širokog zaslona i
visoke definicije on 16:9. Omjer se naziva omjer visine i širine slike. Pri reprodukciji DVD-a snimljenih u
različitim veličinama zaslona, trebate prilagoditi omjer visine i širine slike da odgovara vašem TV-u ili monitoru.
Za standardan TV, odaberite 4:3PS ili 4:3LB opciju prema vlastitoj želji. Odaberite WIDE/HDTV ako
imate TV širokog zaslona.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Odaberite za reprodukciju slike 16:9 u pan & scan načinu rada na
konvencionalnom TV-u.
~ Možete vidjeti samo središnji dio zaslona (s odrezanim stranama slike
16:9).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Odaberite za reprodukciju slike 16:9 u letter box načinu rada na
konvencionalnom TV-u.
~ Pri vrhu i pri dnu zaslona pojavljuju se crne pruge.
WIDE/HDTV Odaberite za prikaz slike 16:9 u načinu rada na cijelom
ekranu na TV-u širokog ekrana.
~ Možete uživati u omjeru visine i širine slike na širokom ekranu.
M
` Ako je DVD u omjeru 4:3, ne možete ga gledati na širokom ekranu.
` Budući da su DVD diskovi snimljeni u raznim formatima slika, oni će različito izgledati u ovisnosi o softveru,
vrsti TV-a i postavki omjera visine i širine slike TV-a.
` Pri korištenju HDMI, ekran se automatski konvertira u Wide način rada.
47
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 47
2008-04-23 �� 5:06:35
postavljanje sustava
Postavka srodnih kontrola (Razina ocjenjivanja)
Ovo koristite kako biste ograničili reprodukciju nasilnih ili DVD-a za odrasle,
a ne želite da ih gledaju vaša djeca.
1. U načinu rada Stop pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % da prijeđete na Setup, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na PARENTAL, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
4. Pritisnite kursorski gumb $,% za odabir željene razine ocijenjivanja,
a zatim gumb ENTER.
~ Ako ste odabrali razinu 6, ne možete gledati DVD-e s razinom 7 ili višom.
~ Što je razina viša, sadržaj je bliži nasilnom ili materijalu za odrasle.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
. Unesite lozinku, a zatim pritisnite gumb ENTER.
~ Lozinka je tvornički postavljena na "7890".
~ Kada je postavljanje dovršeno, bit ćete vraćeni na prethodni
zaslon.
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
M
` Ova funkcija radi samo ako DVD disk sadrži informacije o razini ocjenjivanja.
Postavljanje lozinke
Možete postaviti lozinku za postavku Parental (razinu ocjenjivanja).
1. U načinu rada Stop pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % da prijeđete na Setup, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na PASSWORD, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
4. Pritisnite gumb ENTER.
. Unesite lozinku, a zatim pritisnite gumb ENTER.
~ Unesite staru lozinku, novu lozinku pa potvrdite novu lozinku.
~ Postavljanje je završeno.
M
` Lozinka je tvornički postavljena na "7890".
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Ako ste zaboravili lozinku za razinu ocjenjivanja učinite sljedeće:
~ Dok je player u načinu rada No DIsc, pritisnite i držite gumb DVD Players STOP (@) dulje od 5
sekundi. INITIAL se pojavljuje na zaslonu, a sve postavke vraćaju se na tvorničke vrijednosti.
~ Pritisnite gumb POWER.
Pomoću funkcije RESET izbrisat ćete sve pohranjene postavke.
Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
48
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 48
2008-04-23 �� 5:06:35
G
CRo
PoSTaVLjanje PozaDInSke SLIke
Za vrijeme gledanja DVD-a ili JPEG CD-a, možete postaviti sliku koju želite kao pozadinsku sliku.
1. Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb PaUSe kada se
pojavi slika koja vam se sviđa.
● PoSTaVLjanje SUSTaVa
. Pritisnite gumb Logo.
~ CoPY Logo DaTa prikazuje se na TV ekranu.
. Napajanje će se isključiti, a zatim ponovno uključiti.
~ Bit će prikazana odabrana pozadinska slika.
~ Možete odabrati do 3 postavke za pozadinsku sliku.
CoPY Logo DaTa
# PaUSe
M
Logo IS CoPIeD
# PaUSe
` Ova funkcija neće raditi kada je HDMI izlaz 720p, 1080i ili 1080p.
za oDaBIR jeDne oD 3 PoSTaVke za PozaDInSkU SLIkU koje STe PRoVeLI
1. U načinu rada Stop pritisnite gumb MenU.
. Pritisnite kursorski gumb % da prijeđete na Setup, a zatim pritisnite
gumb enTeR ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Logo, a zatim pritisnite
gumb enTeR ili +.
4. Pritisnite kursorski gumb $,% za odabir željenog USeR,
a zatim pritisnite gumb enTeR.
~ Ovo odabire jedan od 3 zaslona s pozadinskom slikom.
MoVe
enTeR
ReTURn
eXIT
MoVe
SeLeCT
ReTURn
eXIT
5. Pritisnite gumb eXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
~ oRIgInaL: Ovo odaberite za postavljanje Samsung Logo
slike kao vaše pozadinske slike.
~ USeR: Ovo odaberite za postavljanje željene slike kao vaše
pozadinske slike.
d Pritisnite gumb ReTURn za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb eXIT za izlaz iz prikaza za postavljanje.
4
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 49
2008-04-23 �� 5:06:36
postavljanje sustava
DVD način reprodukcije
Neki DVD-audio diskovi sadrže DVD-video i DVD-audio.
Za reprodukciju DVD-video dijela DVD-audio diska, postavite jedinicu na
DVD-video način rada.
1. Pritisnite gumb MENU dok je ladica diska otvorena.
. Pritisnite kursorski gumb % da prijeđete na Setup, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na DVD TYPE, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4. Pritisnite kursorsku gumb $,% da pređete na DVD VIDEO,
a zatim pritisnite gumb ENTER.
~ Ponovo postavite korake od 1 ~ 4 ako se želite prebaciti na
DVD AUDIO način reprodukcije.
~ DVD VIDEO: Postavite reprodukciju DVD video sadržaja s
DVD audio diska.
~ DVD AUDIO: Postavite za reprodukciju zadanog DVD audia.
M
` DVD način reprodukcije je postavljen na DVD audio kao zadana tvornička postavka.
` Isključivanjem napajanja glavne jedinice automatski se provodi prebacivanje na DVD audio način rada.
DviX (R) registracija
Molimo, koristite registracijsku šifru kako biste registrirali ovaj player s DivX (R) formatom videa na zahtjev.
Da biste saznali više, posjetite web-mjesto www.divx.com/vod.
Setting the SPEAKER MODE
Izlazni signali i frekvencijski odziv iz zvučnika biti će automatski podešeni prema konfiguraciji vašeg
zvučnika, bez obzira na to
koriste li se određeni zvučnici ili ne.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Audio, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. U SPEAKER SETUP pritisnite ponovno gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorsku gumb $, %, _, + za prijelaz na željeni zvučnik,
a zatim pritisnite gumb ENTER.
MOVE
ENTER
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
~ Za C, SL i SR, svaki put kada je pritisnuta tipka načini rada naizmjence
se prebacuju ovako: SMALL  NONE.
~ Za L i R, način rada je postavljen na SMALL.
~ SMALL: Ovo odaberite pri upotrebi zvučnika.
~ NONE: Ovo odaberite kada nema spojenog zvučnika.
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
RETURN
EXIT
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
50
M
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 50
` Ovisno o PRO LOGIC i STEREO postavkama, način rada zvučnika može odstupati (vidi stranicu 56).
2008-04-23 �� 5:06:37
CRO
Postavljanje vremenskog kašnjenja
Ako se zvučnici ne mogu postaviti na jednakim udaljenostima od položaja
za slušanje, možete podesiti vrijeme kašnjenja audio signala sa središnjih i
stražnjih zvučnika.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Audio, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
● postavljanje sustava
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na DELAY TIME, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
4. Pritisnite gumb ENTER.
. Pritišćite kursorski gumb _, + kako biste postavili vrijeme kašnjenja.
~ Vrijeme kašnjenja možete postaviti za C između 00 i 05 ms te za SL i
SR između 00 i 15 ms.
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
Postavljanje vremena kašnjenja na zvučniku
Pri reprodukciji 5.1CH zvučnog okruženja možete uživati u najboljem zvuku ako je udaljenost između vas i svakog
zvučnika jednaka.
Obzirom da zvukovi dopiru do mjesta slušanja u različito vrijeme, ovisno o položaju zvučnika, možete kompenzirati
ovu razliku dodavanjem efekta kašnjenja za zvuk iz središnjih i okolnih zvučnika.
Postavljanje CENTER SPEAKER
Idealno mjesto za CENTER
SPEAKER
Ako je udaljenost Dc-a jednaka ili veća od udaljenosti Df-a na
slici, postavite način rada kao 0 ms. U protivnom promijenite
postavku prema tablici.
Udaljenost
između
Df-a i Dc-a
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
Vrijeme
kašnjenja
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Idealno mjesto
za SURROUND
ZVUČNIK
Postavljanje REAR SPEAKER
Ako je udaljenost Dc-a jednaka ili veća od udaljenosti Dr-a na
slici, postavite način rada kao 0 ms.
U protivnom, promijenite postavku prema tablici.
Udaljenost
između
Df-a i Dc-a
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
Vrijeme
kašnjenja
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
M
Poželjno je postaviti sve zvučnike unutar ovog kruga.
Df: Udaljenost od FRONT SPEAKER
Dc: Udaljenost od CENTER SPEAKER
Ds: Udaljenost od SURROUND ZVUČNIKA
` S PL II (Dolby Pro Logic II) vijeme kašnjenja može se razlikovati za svaki način rada.
` S AC-3 i DTS, vrijeme kašnjenja može se postaviti između 00 i 15 ms.
` Središnji kanal može se postaviti samo na 5.1-kanalnim diskovima.
51
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 51
2008-04-23 �� 5:06:38
postavljanje sustava
Postavljanje Test Tone
Koristite značajku Test Tone za provjeru veza zvučnika.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Audio, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na TEST TONE, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
~ Test tone biti će poslan na L  C  R  SR  SL  SW
po redu.
~ Ako je u to vrijeme tipka ENTER ponovo pritisnuta, test tone
se zaustavlja.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
STOP
EXIT
Postavljanje audia
Možete podesiti balans i razinu za svaki zvučnik.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Audio, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na SOUND EDIT, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
4. Pritisnite kursorsku gumb $, % za odabir i podesite željenu stavku.
Pritisnite kursorsku gumb _, + da podesite postavke.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
52
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 52
2008-04-23 �� 5:06:38
CRo
Ručno podešavanje glasnoće i balansa zvučnika tipkom SoUnD eDIT.
Pritisnite gumb SoUnD eDIT, a zatim gumb Cursor _, +.
~ Pri svakom pritisku gumba SOUND EDIT možete vidjeti
balans i razinu za svaki zvučnik.
● PoSTaVLjanje SUSTaVa
Podešavanje prednjeg/stražnjeg balansa zvučnika
` Možete odabrati između 0 dB, -6 dB i OFF.
` Glasnoća opada kako se približavate – 6 dB.
Podešavanje razine Središnjeg/Stražnjeg/Subwoofer zvučnika
` Razina glasnoće može se podesiti u koracima od +6 dB do –6 dB.
` Zvuk postaje jači kada se približite +6 dB i slabiji kada se približite -6 dB.
PoDeŠaVanje DRC-a (DYnaMIC Range CoMPReSSIon)
Ova značajka balansira raspon između najglasnijeg i najtišeg zvuka. Ovu funkciju možete koristiti za uživanje u Dolby
Digital zvuku kada gledate filmove pri niskoj glasnoći noću.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MenU.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na audio, a zatim pritisnite
gumb enTeR ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na DRC, a zatim pritisnite
gumb enTeR ili +.
MoVe
enTeR
ReTURn
eXIT
ReTURn
eXIT
4. Pritisnite kursorski gumb $, % da biste podesili DRC.
~ Kada je pritisnut kursorski gumb $ učinak je veći, a kada je
pritisnut kursorski gumb % učinak je manji.
d Pritisnite gumb ReTURn za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb eXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
CHange
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 53
2008-04-23 �� 5:06:39
postavljanje sustava
Postavljanje AV SYNC
Video se može činiti sporijim od audia ako nije spojen na digitalni TV. Ako se to dogodi, podesite vrijeme audio
kašnjenja tako da odgovara videu.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Audio, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na AV-SYNC, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
4. Pritisnite kursorski gumb $, % za odabir AV-SYNC vremena
kašnjenja, a zatim pritisnite gumb ENTER.
~ Možete podesiti vrijeme audio kašnjenja između 0 ms i 300 ms.
Postavite ga na optimalni status.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz prikaza za postavljanje.
RETURN
EXIT
Postavljanje HDMI audio
Audio signali prenijeti preko HDMI kabela mogu se prebaciti na ON/OFF.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Audio, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na HDMI AUDIO, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4. Pritisnite kursorski gumb , da odaberet ON ili OFF, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
~ ON: I audio i video signali preneseni su preko HDMI kabela za
spajanje, a audio izlaz ide isključivo preko vaših TV zvučnika.
~ OFF: Video se prenosi isključivo preko HDMI kabela za spajanje, a
audio izlaz ide isključivo preko zvučnika za kućno kino.
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
RETURN
EXIT
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz prikaza za postavljanje.
M
` Tvornička postavka ove funkcije je HDMI AUDIO OFF.
` HDMI AUDIO je automatski down-mixed na 2ch za TV zvučnike.
54
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 54
2008-04-23 �� 5:06:41
DSP(Digital Signal Processor): DSP načini rada su razvijeni su da simuliraju razna akustička okruženja.
EQ: Možete odabrati ROCK, POP ili CLASSIC za optimizaciju zvuka za žanr glazbe koji reproducirate.
CRo
FUnkCIja SoUnD FIeLD (DSP)/eQ
Pritisnite gumb DSP/EQ.
~ DSP se pojavljuje na ploči za prikaz.
● PoSTaVLjanje SUSTaVa
Svaki put kada je pritisnuta tipka, odabir se mijenja ovako:
PoPS ➞ jazz ➞ RoCk ➞ STUDIo ➞ CLUB ➞ HaLL ➞ MoVIe ➞ CHURCH ➞ PaSS
~ PoPS, jazz, RoCk: Ovisno o žanru glazbe, možete odabrati POPS, JAZZ i ROCK.
~ STUDIo: Pruža osjećaj studijskog okruženja.
~ CLUB: Simulira zvuk plesnog kluba s podrhtavanjem
udara niskih tonova.
~ HaLL: Pruža jasan zvuk vokala poput slušanja u
koncertnoj dvorani.
~ MoVIe: Daje osjećaj sjedenja u kinu.
~ CHURCH: Daje osjećaj nalaženja u velikoj crkvi.
~ PaSS: Ovo odaberite za normalno slušanje.
M
` Funkcija DSP/EQ dostupna je samo u STEREO načinu rada.
Pritisnite tipku
PL II mode da na zaslonu prikažete STEREO.
` Ova značajka radi s CD-ima, MP3-CD-ima, 2-kanalnim DVD-Audio, DivX, tuner i Dolby Digital diskovima.
` Pri reprodukciji DVD diska šifriranog s dva ili više kanala, način rada za više kanala bit će automatski odabran,
a funkcija DSP/EQ neće raditi.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 55
2008-04-23 �� 5:06:41
postavljanje sustava
DoLBY PRo LogIC II načIn RaDa
Možete odabrati željeni Dolby Pro Logic II AUDIO način rada.
Pritisnite tipku
PL II MoDe.
~ Svaki put kada je pritisnuta tipka, način rada mijenja se ovako.
MUSIC ➞ CIneMa ➞ PRo LogIC ➞ MaTRIX ➞
STeReo ➞ MUSIC
PRo LogIC II
~ MUSIC : Prilikom slušanja glazbe, možete doživjeti zvučne
efekte poput onih pri izvedbi uživo.
~ CIneMa: Dodaje realizam tonu snimljenom na filmskoj vrpci.
~ PRo LogIC: Doživjet ćete realističan višekanalni efekt, kao kod korištenja pet zvučnika, dok koristite
samo prednje lijeve i desne zvučnike.
~ MaTRIX: Začut ćete 5.1-kanalno okruženje zvuka.
~ STeReo: Ovo odaberite samo za slušanje zvuka s prednjih lijevih i desnih zvučnika i subwoofera.
M
` Pri odabiru Pro Logic II načina rada, spojite vanjski uređaj na AUDIO INPUT utičnice (L i R) na playeru. Ako
spojite na samo jedan ulaz (L ili R), ne možete slušati zvučno okruženje.
DoLBY PRo LogIC II eFekT
Ova funkcija radi samo u Dolby Pro Logic II MUSIC načinu rada.
1. Pritisnite tipku
PL II MoDe za odabir načina rada MUSIC.
. Pritisnite tipku
PL II eFFeCT.
. Pritisnite tipke _, + za odabir postavke željenog efekta.
~ PanoRaMa : Ovaj se način rada širi na prednju stereo
sliku kako bi uključio surround zvučnike zbog sjajnog efekta
"omatanja" s bočnom izmjenom slika.
Možete odabrati 0 ili 1.
~ C- WIDTH : Zvuk izlazi samo iz središnjeg zvučnika. Prednji
lijevi i desni zvučnici proizvode fantomski zvuk.
Možete odabrati između 0 i 7.
~ DIMenS : Postupno prilagođava zvučno polje (DSP) od
naprijed ili od straga.
Možete odabrati između 0 i 6.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 56
2008-04-23 �� 5:06:42
CRo
PoSTaVLjanje aSC-a (automatska kalibracija zvuka)
Samo jednim postavljanjem funkcije ASC pri premještanju ili montiranju jedinice možete postići da
jedinica automatski prepoznaje udaljenosti između zvučnika, razine između kanala i karakteristike
frekvencije kako bi stvorila 5.1-kanalno polje zvuka optimizirano za vaše okruženje.
● PoSTaVLjanje SUSTaVa
ASC mikrofon
L: PREDNJI ZVUČNIK (L)
R: PREDNJI ZVUČNIK (D)
C: SREDIŠNJI ZVUČNIK
SW: SUBWOOFER
M
SL: STRAŽNJI ZVUČNIK (L)
SR: STRAŽNJI ZVUČNIK (D)
` ASC SETUP možete provesti kada u jedinici nema diska ili je jedinica u zaustavljenom načinu rada s umetnutim
DVD/CD diskom.
` Budući da se razina glasnoće tona popravlja tijekom ASC postavljanja, glasnoću ne možete namjestiti
uporabom gumba za kontrolu glasnoće.
` Ako se mikrofon automatskog zvuka isključi tijekom ASC postavljanja, postavljanje će se prekinuti.
` Kada je funkcija ASC aktivirana, efekti zvuka DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC ll i P. BASS neće raditi.
za provjeru funkcije aSC
Kratko pritisnite gumb ASC.
~ Na prikazu će se pojaviti udaljenost i vrijednosti razine određene za svaki kanal.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 57
2008-04-23 �� 5:06:44
postavljanje sustava
aSC (automatska kalibracija zvuka) PoSTaVLjanje
1. Uključite ASC mikrofon u ASC ulaznu utičnicu.
. Postavite ASC mikrofon u položaj za slušanje.
. Pritisnite gumb ASC.
~ Da biste stvorili optimalno 5.1 kanalno polje zvuka, odabiri
jesu kako slijedi:
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
4. Kada se na prikazu pojavi poruka "REMOVE MIC", isključite
ASC mikrofon.
M
` Postavljanje ASC funkcije traje otprilike 3 minute.
za prekidanje postavljanja funkcije aSC (automatska kalibracija
zvuka) pritisnite gumb aSC
Tonski ulaz se zaustavlja, na prikazu se pojavljuje "CANCEL ASC", zatim "REMOVE MIC", a postavljanje
se prekida.
za slušanje u aSC način (automatska kalibracija zvuka) kratko
pritisnite gumb aSC.
Odabir se na prikazu mijenja između ASC ON i ASC OFF.
Ako odaberete "ASC ON", začut ćete zvuk u ASC načinu rada.
Ako odaberete "ASC OFF", začut ćete zvuk u načinu rada koji je namješten u audio postavki na zaslonu
za postavljanje.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 58
2008-04-23 �� 5:06:45
CRo
radio
SLUŠanje RaDIja
Daljinski upravljač
● RaDIo
1. Pritisnite gumb TUneR za odabir FM pojasa.
. Podesite na željenu stanicu.
~ automatsko podešavanje 1: Kada je pritisnut
tipka [, ] odabrana je prethodno postavljena
stanica za emitiranje.
~ automatsko podešvanje 2: Pritisnite i držite gumb
,, . za automatsko traženje aktivnih stanica.
~ Ručno podešavanje: Kratko pritisnite gumb ,, .
da u koracima povećavate ili smanjujete frekvenciju.
glavna jedinica
1. Pritisnite gumb FUnCTIon za odabir FM pojasa.
. Odaberite stanicu.
~ automatsko podešavanje 1: Pritisnite gumb SToP (@)
da odaberete PReSeT, a zatim pritisnite gumb [, ]
za odabir prethodno podešene stanice.
~ automatsko podešavanje 2: Pritisnite gumb SToP (@)
da odaberete ManUaL, a zatim pritisnite i držite gumb
[, ] za automatsko traženje pojasa.
~ Ručno podešavanje: Pritisnite gumb SToP (@) da
odaberete ManUaL, a zatim kratko pritisnite gumb [,
] da podesite na nižu ili višu frekvenciju.
Pritisnite gumb Mo/ST za slušanje u Mono/Stereo načinu rada.
~ Svaki put kada je pritisnut gumb, zvuk se prebacuje između STeReo i Mono načina rada.
~ U područjima slabog prijama, odaberite MONO za jasnije emitiranje bez smetnji
PoSTaVLjanje STanICa UnaPRIjeD
Primjer: Postavljanje FM 89.10 unaprijed u memoriji
1. Pritisnite gumb TUneR za odabir FM pojasa.
. Pritisnite gumb ,, . za odabir 89.10.
. Pritisnite gumb TUneR MeMoRY.
~ 01 trepti na prikazu.
4. Pritisnite gumb [, ] za odabir unaprijed
podešenog broja.
~ Možete birati između 1 i 15 unaprijed postavljenih
postavki.
. Ponovo pritisnite gumb TUneR MeMoRY.
~ Pritisnite gumb TUneR MeMoRY prije nego što s
prikaza nestane broj.
~ number nestaje s prikaza, a postaja je pohranjena u
memoriji.
. Da biste unaprijed podesili sljedeću stanicu, ponovite korake od 2 do 5.
~ Za namještanje na unaprijed podešenu stanicu, pritisnite gumb [, ] na daljinskom upravljaču da
odaberete kanal.
M
` Ova jedinica ne prima AM emitiranje.
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 59
2008-04-23 �� 5:06:46
praktična funkcija
FUnkCIja SLeeP TIMeR
Vrijeme možete podesiti tako da se kućno kino isključi samo.
Pritisnite gumb SLeeP.
~ SLeeP će se prikazati. Svaki put kada je pritisnut gumb,
unaprijed podešeno vrijeme mijenja se ovako :
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Da potvrdite postavku za sleep timer, pritisnite gumb SLeeP.
~ Prikazuje se preostalo vrijeme do samo-isključenja kućnog
kina.
~ Ponovnim pritiskom gumba mijenja se vrijeme spavanja na
ono koje ste postavili ranije.
Za poništenje sleep timera, pritišćite gumb SLeeP dok se na prikazu ne pojavi oFF.
PoDeŠaVanje SVjeTLIne PRIkaza
Možete podesiti svjetlinu prikaza na glavnoj jedinici tako da ne ometa
gledanje filma.
Pritisnite gumb DIMMeR.
~ Svaki put kada je pritisnuta tipka, bit će podešena svjetlina
prednjeg prikaza.
FUnkCIja MUTe
Ovo je korisno kada otvarate vrata ili se javljate na telefonski poziv.
Pritisnite gumb MUTe.
~ MUTe se pojavljuje na prikazu.
~ Za obnavljanje zvuka, ponovo pritisnite gumb MUTe.
S.VoL (PaMeTna gLaSnoća)
Ova će funkcija regulirati i stabilizirati razinu glasnoće kako ne bi došlo do
nagle promjene glasnoće pri promjeni kanala ili tijekom prijelaza prizora.
Pritisnite gumb S. VoL.
~ Svaki put kada je pritisnut ovaj gumb, odabir se mijenja ovako:
S.VoL on  S.VoL oFF
0
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 60
2008-04-23 �� 5:06:47
CRo
P.BaSS
P.BASS funkcija naglašava niske tonove koji daju zvučne
efekte jeke.
Pritisnite gumb P.BASS za odabir načina rada P.BaSS.
P BaS on  P BaS oFF
` Funkcija P.BASS dostupna je samo s 2-kanalnim LPCM izvorima poput MP3,DIVX,CD i WMA. Pritisnite tipku
P.BASS pa će se na zaslonu pojaviti "POWER BASS ON".
` P.bass ne radi u načinima DSP/EQ ili DOLBY PRO LOGIC ll.
Ako u načinu DSP/EQ pritisnete P.BASS, način DSP/EQ se automatski isključuje te se uključuje funkcija P.
BASS.
aUDIo UPSCaLIng
● PRakTIčna FUnkCIja
M
Ovo također pomaže poboljšanju doživljaja slušanja (npr. mp3
glazbe).
Uporabite ovu funkcije želite li čuti bolji zvuk iz nisko-kvalitetnog
mp3 izvora.
Pritisnite gumb aUDIo UPSCaLIng.
~ Svaki put kada je pritisnut ovaj gumb, odabir se mijenja ovako:
UPSC on  UPSC oFF
FUnkCIja VIRTUaLnIH SLUŠaLICa
Rabite slušalice (3.5 ) (nije isporučeno) za osobni užitak u slušanju.
Možete uživati u dinamičkim efektima zvuka sličnih zvučnom
okruženju 5.1 kanala s konvencionalnim stereo slušalicama.
Priključite slušalice u džek za slušalice.
~ Slušalice možete kupiti u većini trgovina elektroničke opreme.
M
` Kada koristite slušalice, slušajte pri umjerenoj glasnoći. Produženo slušanje uz veliku glasnoću može dovesti
do trajnog gubitka sluha.
1
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 61
2008-04-23 �� 5:06:49
rješavanje problema
Pogledajte donju tablicu kada uređaj ne radi pravilno. Ako problem koji imate nije dolje naveden ili ako
navedena uputa ne pomaže, isključite uređaj, isključite kabel za napajanje i kontaktirajte najbližeg ovlaštenog
prodavača ili Samsung Electronics servisni centar.
SIMPTOM
Provjera/Popravak
Ne mogu izbaciti disk.
• Je li kabel za napajanje pravilno utaknut u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukcija ne počinje.
• Provjerite regionalni broj DVD-a.
DVD diskovi koji su kupljeni u inozemstvu možda se neće
moći reproducirati.
• CD-ROM-ovi i DVD-ROM-ovi ne mogu se reproducirati na
ovom DVD playeru.
• Provjerite je li razina ocjenjivanja točna.
Reprodukcija ne započinje
odmah po pritisku gumba Play/
Pause.
• Koristite li oštećen ili izgreban disk na površini?
• Obrišite disk.
Zvuk se ne proizvodi.
• Nema zvuka tijekom brze reprodukcije, spore reprodukcije
i reprodukcije u koracima.
• Jesu li zvučnici pravilno spojeni? Jesu li zvučnici pravilno
prilagođeni?
• Je li disk ozbiljno oštećen?
Zvuk se može čuti samo s
nekoliko zvučnika, a ne sa svih
šest.
• Prilikom slušanja CD-a ili radija, zvuk prozivde samo
prednji zvučnici
(L/R). Odaberite "PRO LOGIC II" pritiskom na PL II
(Dolby Pro Logic II) na daljinskom upravljaču za korištenje
svih šest zvučnika.
• Provjerite je li DVD disk 5.1-CH kompatibilan.
• Ako podesite C, SL i SR ili NONE u načinu rada zvučnika u
postavljanju audia na zaslonu za postavljanje, nema zvuka
iz središnjeg zvučnika te prednjih lijevih i desnih zvučnika.
Postavite C, SL i SR na SMALL.
Dolby Digital 5.1 CH zvučno
okruženje nije proizvedeno.
• Postoji li "Dolby Digital 5.1 CH" oznaka na disku? Dolby
Digital 5.1 CH Surround Sound proizvodi se samo ako je
disk snimljen s 5.1-kanalnim zvukom.
• Je li audio jezik pravilno postavljen na DOLBY DIGITAL
5.1-CH na prikazu s informacijama?
Daljinski upravljač ne radi.
• Je li daljinski upravljač korišten unutar svog radnog
raspona kuta i udaljenosti?
• Jesu li baterije istrošene?
• Jeste li pravilno odabrali način rada (TV/DVD) funkcija
daljinskog upravljača (TV ili DVD)?
62
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 62
2008-04-23 �� 5:06:49
• Disk se okreće ali nema slike.
• Kvaliteta slike je slaba, a slika
titra
Provjera/Popravak
CRO
SIMPTOM
• Je li uključeno napajanje TV-a?
• Jesu li kabeli za video pravilno spojeni?
• Je li disk prljav ili oštećen?
• Loše proizveden disk možda se neće moći reproducirati.
Audio jezik i podnaslov ne rade. • Audio jezik i podnaslov ne rade ako ih disk ne sadrži.
• Koristite li disk koji ne sadrži izbornike?
Omjer visine i širine slike ne
može se promijeniti.
• Možete reproducirati 16:9 DVD-e u 16:9 WIDE načinu, 4:3
LETTER BOX načinu ili 4:3 PAN SCAN načinu, ali 4:3
DVD-i mogu se gledati samo u omjeru 4:3. Pogledajte
omotnicu DVD diska, a zatim odaberite odgovarajuću
funkciju.
• Ne radi glavna jedinica.
(Primjer: Napajanje nestaje ili
se čuje čudna buka.)
• DVD player ne radi normalno.
• Isključite napajanje i držite gumb STOP (@) na daljinskom
upravljaču više od 5 sekundi.
Zaboravljena je lozinka za
razinu ocjenjivanja.
• Za vrijeme prikaza poruke “NO DISC” na prikazu glavne
jedinice, držite gumb glavne jedinice STOP (@) dulje od 5
sekundi. “INITIAL” se pojavljuje na prikazu, a sve se
postavke vraćaju na tvorničke vrijednosti.
• Pritisnite gumb POWER.
● rješavanje problema
Izbornik zaslona se ne
pojavljuje čak i kada je
odabrana funkcija izbrornika.
Upotreba funkcije RESET će izbrisati sve pohranjene
postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
Upotreba funkcije RESET će izbrisati sve pohranjene
postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
Radio prijam nije moguć.
• Je li antena pravilno postavljena?
• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte vanjsku FM
antenu u području s dobrim prijamom.
63
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 63
2008-04-23 �� 5:06:49
popis šifri jezika
Unesite odgovarajući broj šifre za početne postavke “Disc Audio”, “Disc Subtitle” i/ili “Disc Menu” (pogledajte stranicu 46).
Šifra
Jezik
Šifra
Jezik
Šifra
Jezik
Šifra
Jezik
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
64
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 64
2008-04-23 �� 5:06:50
CRO
USB host značajka podržanih proizvoda
Digitalni fotoaparat
Tvrtka
Vrsta
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Proizvod
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Tvrtka
Vrsta
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparat
● USB host značajka podržanih proizvoda
Proizvod
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
USB flash disk
Proizvod
Tvrtka
Cruzer Micro
Cruzer Mini Cruzer Mini SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
Vrsta
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
Proizvod
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Tvrtka
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Vrsta
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3 Player
Proizvod
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-T9
YP-ST5
YP-T5
YP-K5
Tvrtka
Vrsta
Creative 128 MB MP3 Player
Iriver
20G HDD MP3 Player
Samsung 20G HDD MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Proizvod
YP-K3
YP-U3
YP-Z5F
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T10
YP-P2
Tvrtka
Vrsta
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
65
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 65
2008-04-23 �� 5:06:50
dodatak
Mjere opreza za korištenje i odlaganje diskova
Male ogrebotine na disku mogu smanjiti kvalitetu zvuka i slike ili uzrokovati preskakanje.
Budite posebno pažljivi da ne ogrebete diskove pri korištenju.
Rukovanje diskovima
Ne dodirujte stranu za reprodukciju diska.
Držite disk za rubove kako prsti ne bi došli na površinu.
Ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
Spremanje diska
Ne držite ga na direktnoj
sunčevoj svjetlosti
M
Čuvajte ga na hladnom i
prozračenom mjestu
Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu.
Spremajte ga u okomitom položaju.
` Ne dopustite da se diskovi zaprljaju.
` Ne umećite krekirane ili izgrebane diskove.
Rukovanje i pohranjivanje diskova
Kada se na disku nađu otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagim deterdžentom razrijeđenim u vodi i
obrišite disk mekanom krpom.
~ Pri čišćenju, nježno brišite disk iznutra prema van
M
` Kondenzacija se može stvoriti ako topli zrak dospije u dodir s hladnim dijelovima unutar playera. Kada se
kondenzacija stvori unutar playera, player možda neće raditi pravilno.
Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite player uključen 1 ili 2 sata.
66
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 66
2008-04-23 �� 5:06:51
Opće
90 W
Težina
4,2 kg
Dimenzije
449.6 (Š) x 251.5 (V) x 99.1 (D) mm
Raspon radne temperature
+5°C do +35°C
Raspon vlažnosti
10 % do 75 %
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Composite Video
Brzina čitanja : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Pribl. vrijeme reprodukcije (Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.
Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s
● dodatak
Potrošnja snage
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CRO
Specifikacije
Maksimalno vrijeme reprodukcije: 74 min.
Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s
Maksimalno vrijeme reprodukcije: 20 min.
1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Y: 1.0 Vp-p (75 opterećenje)
Video izlaz
Component Video
PR: 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
PB: 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Pojačalo
HDMI
Impedancija: 85~115Ω
Izlazna snaga prednjeg zvučnika
133 W x 2 (3 Ω)
Izlazna snaga središnjeg zvučnika
133 W (3 Ω)
Izlazna snaga stražnjeg zvučnika
133 W x 2 (3 Ω)
Izlazna snaga subwoofera
135 W (3 Ω)
Raspon frekvencije
20 Hz~20 kHz
S/N omjer
70 dB
Odvajanje kanala
60 dB
Ulazna osjetljivost
(AUX)400 mV
67
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 67
2008-04-23 �� 5:06:51
dodatak
Specifikacije
HT-X715
Sustav zvučnika
Zvučnik
Impedancija
Raspon frekvencije
Razina izlaznog pritiska zvuka
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Dimenzije (Š x V x D)
Težine
5.1ch sustav zvučnika
Prednji/Središnji/Stražnji
Subwoofer
3Ω
3Ω
140 Hz~20 kHz
35 Hz~160 Hz
86 dB
86 dB
133 W
135 W
266 W
270 W
Prednji : 96,5 x 535,9 x 101,6 mm (postolje stalka : ø190.5)
Stražnji : 109,2 x 246,4 x 218,4 mm
Središnji : 376 x 83,5 x 142 mm
Subwoofer : 217 x 362 x 412 mm
Prednji : 2,2 kg, Stražnji : 0,9 kg
Središnji : 1,2 kg, Subwoofer : 7,1 kg
HT-TX715
Sustav zvučnika
Zvučnik
Impedancija
Raspon frekvencije
Razina izlaznog pritiska zvuka
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Dimenzije (Š x V x D)
Težine
5.1ch sustav zvučnika
Prednji/Center/Stražnji
Subwoofer
3Ω
3Ω
140 Hz~20 kHz
35 Hz~160 Hz
86 dB
86 dB
133 W
135 W
266 W
270 W
Prednji/Stražnji : 188 x 1340 x 96 mm (postolje stalka : ø306)
Središnji : 376x 83.5 x 142 mm
Subwoofer : 217 x 362 x 412 mm
Prednji/Stražnji : 6,5 kg
Središnji : 1,2 kg, Subwoofer : 6,7 kg
*: Nominalna specifikacija
- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.
68
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 68
2008-04-23 �� 5:06:51
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Kontaktirajte SAMSUNG DILJEM SVIJETA)
Ako imate pitanja ili prigovore vezane uz Samsung proizvode molimo, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Područje
North America
Latin America
Zemlja
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 69
Web-mjesto
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
DENMARK
FINLAND
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min),
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
CZECH REPUBLIC
Europe
Centar za korisnike 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2008-04-23 �� 5:06:53
AH68-02090H
HT-X715_XEO-CRO-0423.indd 70
2008-04-23 �� 5:06:53
Download PDF