Sony | SRS-T80 | Sony SRS-T80 Upute za upotrebu

3-265-059-12(2)
Prije uporabe uređaja pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga
za buduću uporabu.
Upotrijebite dodatno nabavljivi* adapter priključka PC-234S,
ili dodatno nabavljivi kabel RK-G138.
UPOZORENJE
Sustav aktivnih zvučnika
Upute za uporabu
Za sprečavanje požara ili električkog udara, ne izlažite
sustav kiši ili vlazi.
Kako biste izbjegli električki udar, ne otvarajte kućište. Servis
povjerite isključivo stručnim osobama.
Kako biste spriječili opasnost od požara, nemojte prekrivati
otvore za ventilaciju na uređaju novinama, stolnjacima, zavjesama i sl. Na uređaj nemojte stavljati upaljene svijeće. Kako
biste spriječili opasnost od požara ili električkog udara, na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor, kao što su
police za knjige ili ugradbeni ormarići.
Obratite pozornost da bilo kakve izmjene ili modifikacije koje
nisu izričito odobrene ovim uputama mogu poništiti jamstvo
i vaše pravo na uporabu.
Valjanost oznake CE ograničena je samo na zemlje u kojima
je to zakonski regulirano, prvenstveno u zemljama EEA
(Europski gospodarski prostor).
http://www.sony.net/
Mjere opreza
© 2004 Sony Corporation
O sigurnosti
Pločica s informacijama o potrebnoj voltaži, potrošnji energije i
slično, nalazi se na poleđini sustava.
 Prije uporabe uređaja provjerite je li radni napon uređaja
identičan s onim vaše mreže.
(stražnja strana)
Na priključnicu DC IN 6 V
Na zidnu utičnicu
Mrežni adapter
(nije dio isporuke)
Četiri R6 (AA) baterije
* Navedeni dodatno nabavljivi pribor nije dostupan u nekim
područjima.
Slušanje zvuka (slika D)
Prvo smanjite glasnoću na ovom uređaju. Prije spajanja
zvučnika na priključnicu za slušalice, smanjite glasnoću i na
uređaju za reprodukciju.
1
Mjesto kupnje
Europske zemlje
Operativna voltaža
220-230 V AC, 50 Hz
SAD/Kanada
120 V AC, 60 Hz
Ostale zemlje
 110-120 V AC, 50/60 Hz
 220-230 V AC, 50 Hz
 Koristite isključivo dodatno nabavljivi mrežni adapter ACE60HG
 Nakon korištenja uređaja pomoću mrežnog adaptera, odspojite ga iz zidne utičnice ukoliko ne namjeravate koristiti
uređaj kroz duži vremenski period. Preklopka POWER ne
isključuje mrežni adapter.
Podesite preklopku POWER na ON.
Indikator POWER ON zasvijetli zeleno.
2
OPREZ
SRS-T80
Za spajanje stereo phone priključnice za
slušalice
Prilagodite glasnoću regulatorom VOLUME.
Prilikom spajanja zvučnika na priključnicu za slušalice,
prilagodite glasnoću i na uređaju za reprodukciju.
Nakon slušanja postavite preklopku POWER na OFF/
DIRECT.
Indikator POWER OFF/DIRECT se gasi.
Napomena
Isključite funkciju MEGA BASS ili BASS BOOST
(Walkman itd.) jer može prouzročiti izobličenje zvuka.
Upravljanje zvučnicima bez ugrađenog
pojačala
Postavite preklopku POWER na OFF/DIRECT. U tom slučaju,
regulator VOLUME na ovom uređaju neće raditi. Glasnoću
podesite na spojenom uređaju.
U slučaju problema
Ako se pojave problemi pri uporabi sustava zvučnika, provjerite sljedeće napomene i poduzmite predložene mjere. Ako se
problem ne može riješiti, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Ne čuje se zvuk iz zvučnika.
 Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.
 Podesite glasnoću na ovim zvučnicima i spojenom uređaju
na odgovarajuću razinu.
 Zamijenite sve baterije novima.
O uporabi
Zvuk je izobličen.
 Nemojte otvarati kućište uređaja. Popravke prepustite
stručnom osoblju.
 Ako u uređaj dospije strani predmet ili tekućina, prije daljnje
uporabe odnesite sustav na pregled ovlaštenom servisu.
 Premda je uređaj magnetski oklopljen, ispred njega ne ostavljajte snimljene kasete, satove, kreditne kartice ili diskete,
naročito na duži vremenski period.
 Stišajte glasnoću na spojenom uređaju ili, ako je uređaj
opremljen funkcijom bass boost, isključite je.
 Zakrenite regulator VOLUME na zvučnicima za smanjenje
glasnoće.
 Zamijenite sve baterije novima.
Ako je slika na TV ili računalnom zaslonu
izobličena uslijed magnetskih smetnji
Iako su ovi zvučnici magnetski oklopljeni, u nekim slučajevima može doći do izobličenja slike na TV ili računalnom
zaslonu. U takvom slučaju, isključite TV prijemnik/računalo i
uključite ponovo nakon 15 do 30 minuta. Prije isključivanja
računala pohranite sve važne podatke.
Ako nema poboljšanja, odmaknite uređaj od TV prijemnika/
računala. Nadalje, blizu TV prijemnika/računala nemojte
postavljati predmete s magnetima (primjerice stalke za audio
uređaje, stalke za TV, igračke, itd.) jer mogu uzrokovati
magnetske smetnje na slici.
O postavljanju
 Nemojte postavljati zvučnike u nagnut položaj.
 Uređaj nemojte ostavljati izložen izvorima topline ili izravnom utjecaju sunca, prašine, vlage, kiše ili mehaničkih udara.
Iz zvučnika se čuje brujanje ili šum.
 Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.
 Nijedna audio komponenta se ne smije nalaziti preblizu TV
prijemnika.
Zvuk se iznenada prekida.
Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.
Tehnički podaci
Zvučnici
Sustav
Zvučnik
Impedancija
Nazivna ulazna snaga
Najveća ulazna snaga
Pojačalo
Nazivna izlazna snaga
O čišćenju
Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeđivač za čišćenje kućišta.
Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom
priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Napajanje
Zamjena baterija
Dimenzije (š/v/d)
(5 mW + 5 mW izlaz)
Priloženi pribor
Vrsta baterije
Sony alkalna baterija LR6 (SG)
Trajanje
Oko 30 sati*
Torbica za prenošenje sustava (1)
Upute za uporabu (1)
Sony manganska baterija R6
Oko 15 sati*
Dodatno nabavljivi pribor
Korištenje mrežnog napajanja (slika B)
Kad je na uređaj spojen dodatno nabavljivi mrežni adapter,
baterijsko napajanje se automatski isključuje.
* "WALKMAN" je registrirani zaštitni
znak Sony Corporation i označava
stereo uređaje koji koriste slušalice.
Napomena o mrežnom adapteru
Koristite isključivo dodatno nabavljivi mrežni adapter ACE60HG. Ne koristite druge adaptere kako biste izbjegli
oštećenje zvučnika.
Polaritet priključka
Spajanje zvučnika (slika C)
NAPAJANJE
GLASNOĆA
Masa
Četiri R6 (AA) baterije, DC 6 V
(dodatno nabavljivi mrežni adapter)
približno 198 T 75 T 36 mm
(tijekom uporabe)
350 g s baterijama
Radni vijek baterije
* Vrijeme se može razlikovati ovisno o temperaturi ili uvjetima
korištenja
CD/MD Walkman*,
PC, etc.
1W+1W
(10% ukupnog harmoničnog
izobličenja, 1 kHz, 8 Ω)
MEGA BASS
Spojni kabel sa stereo
minipriključkom (40 cm) T 1
4,7 kΩ (pri 1 kHz)
Općenito
Umetanje baterija (slika A)
Kad baterije oslabe, zvuk će postati izobličen ili nestabilan.
U tom slučaju, zamijenite baterije novima.
Na LINE OUT ili priključnicu za
slušalice (stereo minipriključak)
Naglašavanje basova
Ulaz
Ulazna impedancija
Izvor napajanja
Širokopojasni, bas-refleks, magnetski
oklopljeni
34 mm (promjer)
8Ω
2W
3W
1
Otvorite poklopac odjeljka za baterije kako
biste izvukli spojni kabel.
2
Smjestite sustav zvučnika na ravnu površinu.
3
Spojite zvučnike s uređajem za reprodukciju.
Ako je sustav spojen na mono priključnicu radijskog
prijemnika itd., zvuk možda neće dopirati iz desnog
zvučnika. U tom slučaju, upotrijebite dodatno nabavljivi*
adapter PC-236MS.
Spojni kabel RK-G136, RK-G138
Adapter priključka PC-234S, PC-236MS
AC mrežni adapter AC-E60HG
Navedeni dodatno nabavljivi pribor nije dostupan u nekim
područjima.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Odlaganje dotrajale električne
ili elektroničke opreme
(primjenjivo u državama
europske zajednice i ostalim
europskim zemljama s ureñenim sustavima za skupljanje
otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za
tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Download PDF

advertising