S
FM/MW/LW
CD predvajalnik
Navodila za uporabo
Če želite preklicati prikaz z demonstracijo (DEMO), si oglejte strani 20.
MEX-BT3600U
© 2008 Sony korporacija
1
Iz varnostnih razlogov vgradite enoto v
armaturno ploščo avtomobila. Navodila
za namestitev in priključitev poiščite v
priloženem priročniku za namestitev in
priključitev.
Ta oznaka se nahaja na spodnji strani ohišja.
Tablica z delovno napetostjo, itd., se nahaja na
spodnji strani ohišja.
S tem korporacija Sony izjavlja, da je enota
MEX-BT3600U uresničuje osnovne zahteve in
druge pomembne odločbe dierktive 1999/5/EC.
Podrobnosti si oglejte na spletni strani: http://
www.compliance.sony.de/
Opomba kupcem v državah z EU direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in
varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se
obrnite na naslove, navedene v dokumentih za
servis in v garantnem listu.
Oddaja stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za električno in elektronsko opremo. S
tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire. O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
»ATRAC«, »ATRAC AD«, SonicStage in njihovi
logotipi so blagovne znamke korporacije Sony.
»WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta
blagovni znamki korporacije Sony.
Oznaka Bloototh in njen logotip sta last podjetja
Bluetooth SIG, Inc. Sony ima za uporabo teh
oznak licenco. Ostale blagovne znamke in imena
so last zadevnih lastnikov.
Logotipi za Microsoft,
Windows Media in Windows
so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke korporacije
Microsoft v ZDA in/ali drugih državah.
Opozorilo za primer, da vaš avto pri
ključu za vžig motorja nima možnosti
vmesnega položaja (ACC)
Ne pozabite nastaviti funkcijo samodejnega
izklopa (Auto Off; stran 20). Enota se
bo v nastavljenem času od izklopa enote
samodejno povsem izklopila in s tem
preprečila trišenje baterije.
Če ne nastavite funkcije »Auto Off«, vsakič
ko ugasnete motor pritisnite in držite
, dokler prikaz ne izgine s
tipko
prikazovalnika.
2
3
Vsebina
Dobrodošli!.................................................. 5
Uvodna navodila
Resetiranje naprave .................................... 6
Priprava daljinskega upravljalnika.............. 6
Nastavitev ure ............................................. 6
Nastavitev nivoja glasnosti posameznih
naprav ..................................................... 7
Odstranitev sprednje plošče ....................... 7
Pritrjevanje sprednje plošče .................. 7
Položaji posameznih tipk
Glavna enota .......................................... 8
Daljinski upravljalnik RM-X304 .......... 10
Iskanje posnetka
– Quick-BrowZer .................................. 11
CD
Prikazane postavke .............................. 12
Predvajanje s ponavljanjem in
predvajanje v naključnem vrstnem
redu .................................................. 12
Radijski sprejemnik
Shranjevanje in sprejemanje postaj ........... 12
Samodejno shranjevanje – BTM .......... 12
Ročno shranjevanje ............................... 12
Sprejem shranjenih postaj .................... 12
Samodejno uglaševanje ......................... 12
RDS .............................................................. 13
Opis funkcije RDS .................................... 13
Nastavitev funkcij AF in TA ................ 13
Izbira funkcije PTY ................................ 14
Nastavitev funkcije CT ........................... 14
USB naprave
Predvajanje z USB naprav ....................... 14
Prikazane postavke ................................... 14
Poslušanje glasbe z avdio naprave
Vrste »Mass Storage Class« ................ 15
Poslušanje glasbe z »Walkman«
(ATRAC Audio Device) ...................... 15
4
Funkcija Bluetooth
Uporaba funkcije Bluetooth ..................... 15
Združitev ................................................... 15
Nekaj o simbolih za Bluetooth ........... 16
Priključitev ............................................... 16
Vklop signala Bluetooth te enote ....... 16
Priključitev prenosnega telefona ......... 16
Priključitev avdio naprave ................... 17
Prostoročno govorjenje ............................ 17
Sprejem klica ........................................ 17
Opravljanje klicev ................................. 17
Prenos klica .......................................... 17
Vklop glasovnega izbiranja številke .... 17
Predvajanje glasbe .................................... 18
Poslušanje glasbe iz avdio naprave ..... 18
Upravljanje avdio naprave s to enoto .. 18
Brisanje registracije priključene naprave .. 18
Ostale funkcije
Spreminjanje nastavitve zvoka .................. 19
Nastavitev lastnosti zvoka ................... 19
Nastavitev krivulje izenačevalnika
– EQ3 .................................................... 19
Nastavitev postavk v – SET ...................... 19
Uporaba dodatne opreme ......................... 20
Dodatna avdio oprema ........................ 20
Vrtljivi upravljalnik RM-X4S .............. 21
Dodatne informacije
Opozorila ................................................... 22
Opombe o diskih ................................. 22
Nekaj o USB napravah ....................... 22
Zaporedje predvajanja datotek MP3/
WMA/AAC (CD-R/RW ali Mass
Storage Class) ...................................... 23
Nekaj o datotekah MP3 ...................... 23
Nekaj o datotekah WMA ................... 23
Nekaj o datotekah AAC ..................... 23
Nekaj o datotekah ATRAC ................ 24
Nekaj o funkciji Bluetooth ................. 24
Vzdrževanje ................................................ 25
Odstranitev enote ..................................... 25
Tehnični podatki ....................................... 26
Odpravljanje težav .................................... 27
Prikazi napak / Sporočila ................... 30
POZOR
Dobrodošli!
Zahvaljujemo se vam za nakup CD predvajalnika
Sony. Z naslednjimi funkcijami vam bo vožnja v
pravi užitek:
• Predvajanje CD-jev:
Predvajate lahko diske CD-DA (tudi s funkcijo
CD TEXT) in CD-R/CD-RW (MP3/WMA/
datoteke (str. 23)).
DRUŽBA SONY V NOBENEM PRIMERU
NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNEKOLI
NAKLJUČNE, POSREDNE ALI
POSLEDIČNE POŠKODBE IN DRUGE
POŠKODBE, VKLJUČNO, BREZ OMEJITEV,
Z IZGUBO DOBIČKA, PODATKOV,
NEZMOŽNOSTJO UPORABE TEGA
IZDELKA ALI PODOBNIH NAPRAV.
POMEMBNO OBVESTILO!
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
• Radijski sprejem:
– Shranite lahko vse do 6 postaj na
frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW in LW).
– Funkcija BTM (Best Tuning Memory):
enota izbere in shrani postaje z močnim signalom.
• Storitve RDS:
Uporabite lahko FM postaje s storitvami RDS
(Radio Data System).
• Funkcija Bluetooth:
– Prostoročno govorjenje po prenosnem
telefonu v avtomobilu. Ta enota lahko
odgovarja in ponavlja klice.
– Predvajanje glasbe iz prenosnega telefona ali
prenosne avdio naprave.
– Podpira profile HFP 1.0, HSP, A2DP in AVRCP.
• Funkcija iskanja:
Quick-BrowZer: hitro in enostavno lahko
poiščete posnetek na CD-ju ali USB napravi,
priključeni v enoto (str. 11).
• Nastavitve zvoka:
– EQ3 stage2: Izberete lahko eno od 7-ih
nastavljenih krivulj izenačevalnika.
– Digital Music Plus (DM+): izboljša digitalno
kompresiran zvok, kot je MP3.
• Priključitev dodatne opreme:
– USB naprava: Mass Storage Class USB
naprava ali Walkman (ATRAC Audio Device)
se lahko priključi na sprednji priključek USB.
Podrobnosti o napravah USB so na str. 21 ali
na Sonyjevi spletni stran (str. 27).
• Priključitev pomožne opreme:
Vhodni priključek AUX na sprednji strani enote
omogoča priključitev prenosne avdio naprave.
Varna in učinkovita uporaba
Spremembe in prilagoditve te enote, ki jih
Sony izrecno ne dovoljuje, utegnejo razveljaviti
pooblastilo za uporabo naprave.
Pred uporabo izdelka preverite izjeme, ki jih
določajo državne zahteve in omejitve v zvezi z
uporabo naprave Bluetooth.
Vožnja
Poučite se o zakonih in pravilih uporabe
prenosnega telefona in prostoročnih naprav na
področjih, kjer vozite.
Vedno posvečajte vso pozornost vožnji in preden
opravite klic ali odgovorite na klic se umaknite s
ceste, če to zahtevajo prometne razmere.
Priključitev drugih naprav
Če priključite drugo napravo, preberite
varnostna navodila v priročniku, priloženem tej
napravi.
Izpostavljanje radijskim frekvencam
RF signali utegnejo vplivati na nepravilno
nameščen ali neustrezno zaščiten elektronski
sistem v avtu, kot so elektronski vžig, elektronski
zavorni sistem, sistemi elektronskega nadzora
hitrosti ali sistemi varnostnih blazin. O
namestitvi ali popravilu naprave se posvetujte
z izdelovalcem ali predstavnikom vašega
avtomobila. Nepravilna namestitev ali popravilo
bi utegnila biti nevarna in bi razveljavila
kakršnokoli garancijo, ki se nanaša na to
napravo.
Posvetujte se z izdelovalcem vašega avtomobila,
ki naj vam zagotovi, da uporaba prenosnega
telefona v avtu ne vpliva na elektronski sistem.
Redno preverjajte, da so vse brezžične naprave
v avtomobilu pravilno nameščene in da pravilno
delujejo.
5
Klic v sili
Bluetooth avtomobilska prostoročna naprava in
elektronska naprava, priključena v prostoročno
napravo delujeta s pomočjo radijskih signalov,
celičnih in daljnovodnih omrežij, kot tudi funkcij,
ki jih programira uporabnik, ki ne zagotavljajo
priključitve v vseh pogojih. Zato se ne zanašajte
samo na elektronsko napravo za pomembne
komunikacije (npr. za zdravstveni klic v sili).
Ne pozabite, da če želite opraviti ali sprejeti klic,
morate prostoročno in elektronsko napravo,
priključeno v prostoročno napravo vklopiti v
področju z ustrezno močjo signala.
Klici v sili morda ne bodo mogoči v vseh
omrežjih prenosnega telefona ali če so v uporabi
določene omrežne storitve in/ali lastnosti
telefona.
Preverite pri svojem lokalnem ponudniku
storitev.
Opomba o litijevi bateriji
Ne izpostavljajte baterije prekomerni vročini, na
primer soncu, ognju, ipd.
Uvodna navodila
Resetiranje naprave
Pred prvo uporabo, po menjavi akumulatorja ali
spremembi priključitve morate napravo resetirati.
S koničastim predmetom, na primer kemičnim
svinčikom, pritisnite tipko za resetiranje.
Tipka
RESET
Opomba
S pritiskom na tipko RESET boste izbrisali
nastavitev ure in nekaj shranjenih funkcij.
Priprava daljinskega
upravljalnika
Pred prvo uporabo daljinskega upravljalnika
odstranite izolacijski listič.
Opomba
Več o tem, kako zamenjati baterijo, si oglejte v
poglavju »Vzdrževanje« na strani 25.
Nastavitev ure
Ura uporablja 24-urni digitalni prikaz.
1
Pritisnite in držite tipko za izbiranje.
Prikaže se nastavitveni prikaz.
2
3
Pritiskajte tipko za izbiranje, dokler
se ne prikaže napis »CLOCK-ADJ«.
Pritisnite tipko
+.
Indikator za uro začne utripati.
4
Z obračanjem gumba za nastavitev
glasnosti nastavite uro in minute.
Če želite premakniti digitalno oznako,
pritisnite tipko
+/–.
5
Pritisnite tipko za izbiranje.
Nastavitev je končana in ura začne teči.
Če želite prikazati uro, pritisnite tipko
.
Za vrnitev na prejšnji prikaz ponovno pritisnite
.
tipko
6
Nasvet
Ura se lahko nastavi samodejno s pomočjo
funkcije RDS (stran 14).
Nastavitev nivoja glasnosti
posameznih naprav
Če priključite prenosno avdio napravo prek
povezave 'Bluetooth' ali prek vhodnega
priključka AUX, vam priporočamo, da
nastavite nivo glasnosti priključene naprave ali
posameznih priključenih naprav v nastavitvenem
meniju te enote. Za naprave Bluetooth si oglejte
poglavje »Nastavitev nivoja glasnosti« na strani
18, za naprave, priključene v AUX, pa poglavje
»Nastavitev nivoja glasnosti« na strani 21.
Odstranjevanje sprednje plošče
Z odstranitvijo sprednje plošče napravo lahko
zavarujete pred krajo.
Namestitev sprednje plošče
Namestite del A na sprednji plošči na del B
na enoti, kot kaže slika, nato pritisnite levo stran
notri.
A
B
Opomba
Na notranji del sprednje plošče ne smete
ničesar položiti.
Opozorilni signal
Če boste stikalo za kontaktni ključ obrnili v
položaj OFF, ne da bi odstranili sprednjo ploščo,
se bo za nekaj sekund oglasil opozorilni signal.
Alarm se bo sprožil samo, če uporabljate vgrajeni
ojačevalnik.
1
Pritisnite tipko
.
Enota je izklopljena.
2
Pritisnite tipko
proti sebi.
in povlecite ploščo
Opombe
• Na notranji del sprednje plošče ne smete
ničesar položiti in ne pritiskajte premočno
na prikazovalnik na sprednji plošči.
• Ne izpostavljajte sprednje plošče soncu,
vročini ali vlagi. Ne puščajte je v parkiranem
avtu ali v predalu.
• Če se sprednja plošča sname brez izklopa
med predvajanjem USB naprave, se lahko
podatki poškodujejo.
7
Položaj posameznih tipk in osnovne funkcije
Glavna enota
1 23
4
5
6
7 8
OFF
BROWSE
SEEK
BACK
PUSH SELECT /
SOURCE
SEEK
MODE
BLUETOOTH
BT
ALBUM
PTY
AF/TA
1
9 q; qa qs qd qfqg
2
REP
SHUF
MIC
PAUSE
SCRL
3
4
5
6
DSPL
qh
qj
AUX
qk
ql
w;
RESET
V tem delu so opisane tipke in osnovne funkcije.
Podrobnosti si oglejte na ustreznih straneh.
Več o upravljanju USB naprave si oglejte v
poglavju »USB naprave« na strani 14.
Ustrezne tipke na daljinskem upravljalniku imajo
enako funkcijo kot tiste na glavni enoti.
1 Tipka OFF
Za izklop/ustavitev izvora.
2 Tipka
(BROWSE) stran 11
Vklop načina »Quick-BrowZer«.
3 Nadzorni gumb/tipka za izbiro/
(prostoročno) stran 11, 17, 19
Za nastavitev glasnosti/izbiro kategorije
iskanja (zavrtite); za izbiro nastavitvenih
postavk (pritisnite in zavrtite); za sprejem/
prekinitev pogovora (pritisnite).
4 Tipka SOURCE
Za vklop; izbiro izvora*1 (Radio/CD/AUX/
Bluetooth avdio/Bluetooth telefon).
5 Reža za disk
Za vstavitev diska.
6 Prikazovalnik
8
7 USB priključek 14
Za priključitev USB naprave
8 Tipka Z (izmet))
9 Tipka (odstranitev sprednje
plošče) 7
0 Tipka (BACK) 11
Za vrnitev na predhodni prikaz.
qa Sprejemnik za ploščati daljinski
upravljalnik
qs Tipka SEEK +/–
CD/USB:
Preskakovanje posnetkov (pritisnite) /
preskakovanje posnetkov (pritisnite, nato v
roku 1 sekunde ponovno pritisnite in držite);
hitro pomikanje naprej, nazaj (pritisnite in
držite).
Radio:
Samodejno uglaševanje postaj (pritisnite) /
ročno iskanje postaje (pritisnite in držite).
Avdio naprava Bluetooth*1:
Za preskakovanje posnetkov (pritisnite).
qd Tipka MODE 12
Za izbiro frekvenčnega pasu (FM/MW/LW);
za izbiro načina predvajanja avdio naprave
ATRAC.
qf Tipka BLUETOOTH 15
Za vklop/izklop signala Bluetooth, združitev.
qg Tipka AF (alternativne frekvence)/
TA (prometna opozorila)/
PTY (Programme Type) 13, 14
Za nastavitev funkcij AF in TA (pritisnite; za
izbiro PTY (pritisnite in držite) v storitvah
RDS.
qh Oštevilčene tipke
CD/USB:
/
: ALBUM –/+
Za preskakovanje albumov (pritisnite);
neprekinjeno preskakovanje albumov
(pritisnite in držite).
(3): REP 12
(4): SHUF 12
(6): PAUSE *2
Za začasno ustavitev predvajanja. Za
preklic ponovno pritisnite na tipko.
Radio:
Za sprejem shranjenih postaj (pritisnite); za
shranjevanje postaj (pritisnite in držite).
Avdio naprava Bluetooth*1:
(6) : PAUSE *2
Za začasno ustavitev predvajanja.
Za preklic ponovno pritisnite.
Bluetooth Phone:
(5) : MIC 17
*1 Če je priključena avdio naprava Bluetooth
(podpira tehnologijo AVRCP). Pri nekaterih
napravah določene funkcije ne bodo na voljo.
*2 Če predvajate na tej enoti.
Opombi
• Ko vstavljate/odstranjujete disk, naj bo
USB naprava izključena, da ne bi prišlo do
poškodbe diska.
• Če je enota izklopljena in prikaz izgine, je
ni mogoče upravljati s ploščatim daljinskim
upravljalnikom, razen če na enoti ne
ali če najprej ne
pritisnete na tipko
vstavite diska in s tem enoto vklopite.
Nekaj o USB pokrovčku
Če USB priključka ne uporabljate 7, ga zaprite
s priloženim pokrovčkom, da ne bi vanj zašla
prah in umazanija. Hranite pokrovček izven
dosega otrok, da ga ne bi nehote pogoltnili.
qj Tipka DSPL (display)/SCRL (scroll)
9, 10
Za spremembo prikazanih postavk.
qk Vhodni priključek AUX 20
Za priključitev prenosne avdio naprave.
ql Tipka RESET (ponastavitev) 6
qj Mikrofon 17
Opomba
Ne prekrivajte mikrofona, ker funkcija
prostoročnega klicanja ne bi pravilno
delovala.
9
9 Tipki M(+) m(–)
Ploščati daljinski upravljalnik
RM-X304
1
2
3
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
6
7
8
9
–
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
0
qa
5
+
VOL
–
Naslednje tipke na ploščatem daljinskem
upravljalniku imajo tudi druge funkcije.
Odstranite izolacijski listič (str. 6).
1 Tipka OFF
Za izklop/ustavitev izvora.
2 Tipka SOURCE
Za vklop; izbiro izvora*1 (Radio/CD/AUX/
Bluetooth avdio/Bluetooth telefon).
3 Tipke ? (.)// (M")
Za upravljanje CD/radio/USB, enako kot
tipka
+/– na enoti.
4 Tipka DSPL (display)
Za spremembo prikazanih postavk.
5 Tipki VOL (glasnost) +/–
Za uravnavanje glasnosti.
6 Tipka ATT
Za znižanje glasnosti. Za preklic ponovno
pritisnite na tipko.
7 Tipka MODE 12
Za izbiro frekvenčnega pasu (FM/MW/LW);
za izbiro načina predvajanja avdio naprave
ATRAC.
8 Tipka SEL
(prostoročno)
Enako kot izbirna tipka na enoti. Med
uporabo načina Quick-BrowZer tipka
(izbiranje) ne deluje.
10
0 Tipka SCRL
Za pregled prikazanih postavk.
qa Oštevilčene tipke
+
4
Za upravljanje CD-ja, enako kot tipka
/
(ALBUM +/–) na enoti.
S puščicama M m lahko opravite nastavitve,
nastavitev zvoka, itd.
Za izbiro shranjenih postaj(pritisnite); za
shranitev postaje(pritisnite in zadržite)
Iskanje posnetka – Quick-BrowZer
S pomočjo te funkcije lahko posnetek na CD-ju ali USB napravi (Walkman/Mass Storage Class) iščete
na enostaven način, po kategorijah.
(LIST/BROWSE):
za vklop/izklop načina Quick-BrowZer.
OFF
BROWSE
PUSH SELECT /
SOURCE
SEEK
SEEK
BACK
MODE
Nadzorni gumb: za izbiro postavke (vrtite); potrditev
postavke (pritisnite).
BLUETOOTH
BT
(BACK): za vrnitev na predhodni prikaz.
1
Pritisnite na
(BROWSE).
Enota vklopi način 'Quick-BrowZer' in prikaže se seznam kategorij za iskanje. Prikaz postavk je
odvisen od vrste naprave ali diska.
2
Z obračanjem nadzornega gumba izberite želeno kategorijo in jo s pritiskom
potrdite.
3
Ponavljajte korak 2, dokler ne izberete želenega posnetka.
Predvajanje se začne.
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite na
(BACK).
Izklop načina 'Quick-BrowZer'
Pritisntie na
(LIST/BROWSE).
Opombe
• Ko vklopite način 'Quick-BrowZer', se nastavitev funkcije 'Repeat'/'Shuffle' prekliče.
• Pri nekaterih USB napravah se prikazane postavke ne priakažejo pravilno.
• Pri nekaterih USB napravah, enota v načinu 'Quick-BrowZer' ne bo oddajala zvoka.
11
CD
Prikazane postavke
Radijski sprejemnik
Shranjevanje in
sprejemanje postaj
Pozor
Če nastavljate postaje med vožnjo, uporabite
funkcijo »Best Tuning Memory«, da ne bi prišlo
do nesreče.
A Vir
B Številka posnetka/Pretekli čas predvajanja,
Ime diska/izvajalca, Številka albuma*, Ime
albuma, Ime posnetka, Tekstovni podatki, Ura
Samodejno shranjevanje – BTM
1
Pritiskajte tipko
, dokler se ne
prikaže napis »TUNER«.
Če želite spremeniti frekvenčno območje,
pritiskajte na tipko
. Izbirate lahko
med FM1, FM2, FM3, MW in LW.
2
Pritisnite in držite tipko za izbiro.
3
Pritiskajte na tipko za izbiro, dokler
se ne prikaže »BTM«.
Pritisnite tipko
+.
*1 Številka albuma se prikaže le, ko zamenjate
album.
Za spremembo prikazanih postavk B, pritisnite
na tipko
.
Nasvet
Prikazana postavka je odvisna od vrste diska,
posnetega formata in nastavitev. Podrobnosti o
formatih MP3/WMA si oglejte na strani 23.
Predvajanje s ponavljanjem in predvajanje v naključnem vrstnem redu
1 Med predvajanjem pritiskajte tipko
(3) (REP) ali (4) (SHUF), dokler se ne
prikaže želena nastavitev.
Izberite
TRACK
ALBUM*
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
Za
ponavljajoče predvajanje
posnetka.
ponavljajoče predvajanje
albuma.
predvajanje albuma v
naključnem vrstnem redu.
predvajanje diska v naključnem
vrstnem redu.
Prikaže se zaslon za nastavitev.
4
Enota shrani postaje na številske tipke, v
vrstnem redu glede na frekvence. Ko je
nastavitev shranjena se zasliši zvočni signal.
Ročno shranjevanje
1 Med sprejemanjem postaje, ki jo želite
shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno
tipko (
do
), dokler se ne prikaže
oznaka »MEM«.
Na prikazovalniku se prikaže oznaka za
oštevilčeno tipko.
Opomba
Če poskušate na isto tipko shraniti drugo
postajo, se prej shranjena postaja izbriše.
Nasvet
Če se shrani postaja RDS, se shrani tudi
nastavitev AF/TA (str. 13).
* Če predvajate MP3/WMA/AAC.
Za vrnitev na običajni način predvajanja, izberite
» OFF« ali »SHUF OFF«.
Sprejem shranjenih postaj
1 Izberite frekvenčni pas in pritisnite na
oštevilčeno tipko (
do
.
Samodejno uglaševanje
1 Izberite frekvenčni pas in s tipko
+/– poiščite postajo.
Iskanje se bo končalo, ko bo naprava našla
postajo. Ponavljajte ta postopek, dokler ne
najdete želene postaje.
12
RDS
Opis funkcije RDS
Radio Data System (RDS) je radijska storitev, ki
omogoča valovnemu območju FM, da skupaj z
običajnim radijskim programom v eter pošlje še
dodatne digitalne informacije.
Nastavitev funkcij AF in TA/TP
Pritiskajte tipko
želena nastavitev.
, dokler se ne prikaže
Izberi
Za
AF-ON
vklop funkcije AF in izklop
funkcije TA.
TA-ON
vklop funkcije TA in izklop
funkcije AF.
AF, TA-ON
vklop obeh funkcij, AF in TA.
AF, TA-OFF
izklop obeh funkcij, AF in TA.
Prikaz postavk
Shranjevanje RDS postaj z
nastavitvami AF in TA
B TA/TP*1
A Frekvenca*2(ime postaje), prednastavitvena
številka, ura, podatki RDS
*1 Med sprejemanjem postaje RDS se na levi
strani oznake za frekvenco prikaže oznaka »*«
*2 Med sprejemanjem prometnih informacij »TA«.
Ko je sprejeta taka postaja, sveti oznaka »TP«.
Za spremembo prikaza postavk A pritisnite
tipko
.
Storitve RDS
Enota vam nudi naslednje storitve RDS:
AF (Alternative Frequencies – alternativne
frekvence)
Samodejno poišče in naravna najmočnejši signal
iz oddajne mreže. Če uporabite to funkcijo,
lahko med dolgo vožnjo poslušate isti program,
ne da bi bilo potrebno postajo ročno nastavljati.
TA (Traffic Announcement – prometne
informacije) / TP (Traffic Programme – program
s prometnimi
Nudi najnovejše prometne informacije/programe
z informacijami. Prometno obvestilo bo prekinilo
predvajanje trenutno izbranega izvora.
PTY (Programme Types – vrste programov)
Prikaže trenutno predvajano vrsto programa.
Poišče želeno vrsto programa.
CT (Clock Time - ura)
S pomočjo funkcije RDS se ura samodejno
nastavi.
Opombi
• Dosegljivost posameznih funkcij je odvisna
od pokrajine in od države.
• Sistem RDS ne deluje, če je signal prešibek
ali če neka postaja ne posreduje podatkov
RDS.
RDS postaje lahko vnaprej nastavite, skupaj z
nastavitvami AF/TA. Če uporabite funkcijo BTM
se shranijo samo RDS postaje z isto nastavitvijo
AF/TA.
Pri ročni nastavitvi lahko vnaprej nastavite tako
postaje z RDS storitvami kot tudi postaje brez
njih,skupaj z nastavitvami AF/TA.
1 Nastavite AF/TA in shranite postajo s
pomočjo funkcije BTM ali ročno*.
Sprejem nujnih obvestil
Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo
obvestila samodejno prekinila trenutno
predvajani izvor*.
* Razen med klicem.
Opomba
Če med prometnimi informacijami nastavite
glasnost, se bo ta stopnja glasnosti shranila
v pomnilnik za nadaljnje prometne informacije,
ne glede na običajno stopnjo glasnosti.
Poslušanje regionalnega radijskega
programa - REG
Kadar je funkcija AF vključena: tovarniška
nastavitev enote sprejem omeji na določeno
področje, da se postaja ne bi preklopila na drugo
regionalno postajo z močnejšim signalom.
Če zapustite to področje sprejemanja programa
nastavite možnost »REG-OFF« (str. 20).
Opomba
Ta funkcija ne deluje v Veliki Britaniji in na
nekaterih drugih območjih.
13
Izbira funkcije PTY
1 Med sprejemanjem postaje FM,
pritisnite in držite tipko
(PTY).
USB naprave
Predvajanje z USB naprav
1 Priključite USB napravo v priključek
USB.
Če postaja oddaja PTY podatke, se prikaže
ime trenutno predvajane vrste programa.
2
3
Pritiskajte tipko
(PTY),
dokler se ne prikaže želena vrsta
programa.
Pritisnite tipko
+/–.
Naprava začne iskati postajo, ki oddaja
izbrano vrsto programa
Vrste programa
NEWS (poročila), AFFAIRS (aktualni
dogodki), INFO (informacije), SPORT (šport),
EDUCATE (izobraževanje), DRAMA (dramska
umetnost), CULTURE (kultura), SCIENCE
(znanost), VARIED (različno), POP M (pop
glasba), ROCK M (rock glasba), EASY M
(nezahtevna glasba), LIGHT M (nezahtevna
glasba), CLASSICS (klasika), OTHER M
(druga glasba), WEATHER (vreme), FINANCE
(denar), CHILDREN (otroški program),
SOCIAL A (družbene zadeve), RELIGION
(vera), PHONE IN (telefonski klici v oddaje),
TRAVEL (potovanja), LEISURE (prosti čas),
JAZZ (jazz glasba), COUNTRY (country glasba),
NATION M (narodna glasba), OLDIES (starejša
glasba), FOLK M (ljudska glasba), DOCUMENT
(dokumentarne oddaje)
Začne se predvajanje.
Če je USB naprava že priključena, pritisnite
tako, da se pojavi »USB«.
Pritisnite
za prekinitev predvajanja.
Opombe
• Med klicem predvajanje USB naprave ni
mogoče.
• Preden odstranite USB napravo ustavite
predvajanje. Če odstranite USB napravo
med predvajanjem, se lahko poškodujejo
podatki v USB napravi.
• Ne uporabljajte USB naprave, ki je tako
velika ali težka, da lahko zaradi tresljajev
pade ali izgubi stiik.
• Ne odstranjujte sprednje plošče med
predvajanjem USB naprave, ker bi s tem
utegnili poškodovati podatke.
Prikazane postavke
Opomba
Te funkcije ne morete uporabljati v državah, kjer
ni na voljo informacij PTY (izbira vrste programa).
Nastavitev funkcije CT
1 V nastavitvah izberite »CT-ON«
(str. 20).
Opombi
• Funkcija CT morda ne bo delovala, čeprav
sprejemate postajo RDS.
• Nastavljena ura morda ne bo točna.
A ATRAC avdio naprava: AAD
Mass Storage Class: USB
B Številka posnetka/albuma/izvajalca/
seznama Playlist/zvrsti, ime posnetka/
albuma/izvajalca/seznama Playlist/zvrsti,
pretekli čas, ura
Če želite spremeniti postavke B, pritisnite na
.
Nasvet
Prikaz je odvisen od snemalnega formata in
od nastavitev. Podrobnosti o formatih MP3/
WMA/AAC/ATRAC si oglejte na strani 23.
14
Poslušanje avdio naprave vrste
Mass Storage Class
Predvajanje s ponavljanjem in predvajanje v naključnem vrstnem redu
1 Med predvajanjem pritiskajte tipko (3) (REP)
ali (4) (SHUF), dokler se ne prikaže želena
nastavitev.
Izberite
Za uporabo funkcije Bluetooth je potreben
naslednji postopek.
1 Združitev:
Pri prvi priključitvi naprave Bluetooth je
potrebna skupna registracija. Temu se reče
»združitev«. Ta registracija (združitev) je
potrebna le prvič, naslednjič pa se enota in
druge naprave samodejno prepoznajo. Združite
lahko vse do 8 naprav. (Pri nekaterih napravah
je potrebno vpisati geslo za vsako povezavo.)
Za
TRACK
ponavljajoče predvajanje posnetka.
ALBUM
ponavljajoče predvajanje albuma.
SHUF ALBUM
predvajanje albuma v naključnem
vrstnem redu.
SHUF DEVICE
predvajanje z naprave v naključnem
vrstnem redu.
Za vrnitev na običajni način predvajanja, izberite
» OFF« ali »SHUF OFF«.
Poslušanje avdio naprave vrste
»Walkman« (ATRAC avdio naprava)
1 Med predvajanjem pritiskajte tipko
, dokler se ne prikaže želena
nastavitev.
Postavke se spreminjajo tako:
ALBUM n TRACK n GENRE n
PLAYLIST n ARTIST
Predvajanje s ponavljanjem in v
naključnem zaporedju
1 Med predvajanjem pritiskajte tipko (3) (REP)
ali (4) (SHUF), dokler se ne prikaže želena
nastavitev.
Izberite
Funkcija Bluetooth
Delovanje funkcije Bluetooth
2 Priključitev
Včasih združitev omogoča samodejno
priključitev. Če želite uporabiti napravo po
opravljeni združitvi, začnite s povezavo.
3 Prostoročno govorjenje/prenos
glasbe
Priključitev omogoča klicanje prenosnega
telefona in poslušanje glasbe.
Združitev
Najprej registrirajte (»združite«) napravo
Bluetooth (prenosni telefon, itd.) s to enoto.
Združite lahko vse do 8 naprav. Združitev je
potrebna le prvič.
1
2
Za
TRACK
ponavljajoče predvajanje posnetka.
ALBUM
ponavljajoče predvajanje albuma.
ARTIST
ponavljajoče predvajanje izvajalca
PLAYLIST
ponavljajoče predvajanje
predvajalnega seznama
GENRE
ponavljajoče predvajanje zvrsti.
SHUF ALBUM
predvajanje albuma v naključnem
vrstnem redu.
SHUF ARTIST
predvajanje izvajalca v naključnem
vrstnem redu.
SHUF PLAYLIST predvajanje seznama v naključnem
vrstnem redu.
SHUF GENRE
predvajanje zvrsti v naključnem
zaporedju.
SHUF DEVICE
predvajanje z naprave v naključnem
vrstnem redu.
Za vrnitev na običajni način predvajanja, izberite
» OFF« ali »SHUF OFF«.
Postavite napravo Bluetooth v
razdalji 1 m od enote.
Pritisnite in držite tipko (BT), dokler
ne začne utripati oznaka (pribl. 5
sekund).
Enota vzpostavi način stanja pripravljenosti
na združitev.
utripa
3
Nastavite napravo Bluetooth na
iskanje enote.
Na prikazovalniku priključene naprave se
prikaže seznam naprav, ki jih je
enota zaznala. Ta enota se na priključeni
napavi prikaže kot »XPLOD«.
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
15
4
Če je na prikazovalniku priključene
naprave potreben vpis gesla*,
vpišite »0000«.
XXXX
Vpis gesla.
»0000«
Enota in naprava Bluetooth shranita podatke
druga o drugi v pomnilnik in ko se opravi
združitev, je enota pripravljena na povezavo
z napravo.
5
Nastavite napravo Bluetooth tako,
da jo boste lahko priključili v to enoto.
Ko je povezava opravljena, se prikaže oznaka
" " ali " ".
* Za geslo se utegnejo prikazati naslednji
izrazi: »passkey«, »PIN code«, »PIN number«,
»Password«, itd., odvisno od naprave.
Priključitev
Če je združitev opravljena, začnite s spodnjim
postopkom.
Vklop signala Bluetooth na tej
enoti
Če želite uporabiti funkcijo Bluetooth, vklopite
signal Bluetooth na tej enoti.
1
Pritisnite in držite tipko (BT), dokler
ne zasveti oznaka (približno 3
sekunde).
Signal Bluetooth je vklopljen.
Priključitev prenosnega telefona
1 Prepričajte se, da je signal
2
Bluetooth na enoti in prenosnem
telefonu vklopljen.
Priključitev v enoto z uporabo
prenosnega telefona.
Ko je povezava opravljena, se prikaže
.
Opomba
Način stanja pripravljenosti na združitev se ne
vklopi, dokler ni povezava opravljena.
Nekaj o simbolih za Bluetooth
Ta enota uporablja naslednje simbole:
Signal Bluetooth je vklopljen
Sveti:
Način stanja prip.na združitev
Utripa:
Izklopljen: Signal Bluetooth izklopljen
Povezava uspešna
Sveti:
Povezava
Utripa:
Izklopljen: Ni povezave
Povezava uspešna
Sveti:
Povezava
Utripa:
Izklopljen: Ni povezave
Priključitev nazadnje priključenega
prenosnega telefona s to enoto
1 Prepričajte se, da je signal Bluetooth na enoti
in prenosnem telefonu vklopljen.
, dokler se ne prikaže
napis »BT PHONE«.
Pritisnite na (prostoročno).
Med povezovanjem utripa oznaka . Ko je
povezava opravljena, oznaka sveti.
2 Pritiskajte na
3
Opomba
Med prenosom Bluetooth zvoka ne morete opraviti
priključitve iz te enote v prenosni telefon. Priključitev
opravite iz prenosnega telefona v to enoto.
Nasvet
Če je signal Bluetooth vklopljen: ko zaženete
motor, enota samodejno ponovno poveže v
nazadnje priključeni prenosni telefon. Samodejna
povezava pa je odvisna tudi od tehničnih lasnosti
prenosnega telefona. Če se enota ne priključi
samodejno, jo priključite ročno.
16
Priključitev avdio naprave
1 Prepričajte se, da je signal
2
Opravljanje klica
Če želite opraviti klic z uporabo enote, lahko le
ponovite izbiro številke.
Bluetooth na enoti in avdio napravi
vklopljen.
Priključitev v enoto z uporabo avdio
naprave.
Ko je povezava opravljena, se prikaže
.
1
Pritiskajte na tipko
, dokler
se ne prikaže napis »BT PHONE«.
2
Pritisnite in najmanj 3 sekunde
držite tipko (prostoročno).
Klic se začne.
Zaključitev klica
Ponovno pritisnite na
Priključitev nazadnje priključene
avdio naprave s to enoto
1 Prepričajte se, da je signal Bluetooth na enoti
in avdio napravi vklopljen.
, dokler se ne prikaže
napis »BT AUDIO«.
Pritisnite na
.
Med povezovanjem utripa oznaka . Ko je
povezava opravljena, oznaka sveti.
2 Pritiskajte na
3
Ko sprejemate klic, bo v zvočnikih slišati
zvonenje.
Prepričajte se, da sta ta enota in prenosni telefon
vnaprej povezana.
1
Ko želite sprejeti klic, pritisnite na
tipko (prostoročno).
Prenos klica
Če želite vklopiti/izklopiti ustrezno napravo (to
enoto/prenosni telefon), si oglejte naslednje:
1
Ponovno pritisnite na
(prostoročno) ali
Nastavitev funkcije »Mic Gain«
Izbirate lahko med dvema nivojema (»LOW« in
»HI«) in med klicem nastavite ustreznega.
1 Med klicem pritisnite na
.
Postavka se spremeni na naslednji način:
MIC-LOW y MIC-HI
Opomba
Mikrofon te enote se nahaja na zadnji strani
sprednje plošče (str. 9). Ne prekrivajte ga.
Pritisnite in držite tipko
(prostoročno) ali uporabite prenosni
telefon.
Podrobnosti o uporabi prenosnega telefona si
oglejte v navodilih za uporabo le-tega.
Opomba
Pri nekaterih prenosnih telefonih se utegne
prostoročna povezava prekiniti, v primeru da
poskušate klic preusmeriti.
Vklop funkcije glasovnega
izbiranja številke (Voice Dial)
Zaključitev klica
Če se ne želite oglasiti na klic, pritisnite in 2
sekundi držite tipko (prostoročno).
.
Če želite poklicati drug telefon, uporabite
prenosni telefon in nato prenesite klic.
Več o prenašanju klica glejte spodaj.
Prostoročno govorjenje
Sprejemanje klicev
(prostoročno) ali
.
Ta funkcija vam omogoča, da vklopite funkcijo
glasovnega izbiranja številke na mobilnem
telefonu, priključenem v enoto, in sicer tako,
da izgovorite glasovno oznako, shranjeno v
prenosnem telefonu, nato pa izvedete klic.
1
2
Večkrat pritisnite na tipko
,
da se prikaže napis »BT PHONE«.
Pritisnite na (prostoročno).
Prenosni telefon vklopi način glasovnega
klicanja.
3
Izgovorite glasovno oznako,
shranjeno na prenosnem telefonu.
Enota prepozna glas in klic se izvede.
17
Opombe
• Prepričajte se, da sta enota in prenosni telefon
povezana.
• Najprej shranite glasnovno oznako na
prenosnem telefonu.
• Če vklopite funkcijo glasovnega klicanja s
prenosnim telefonom, priključenim v enoto, ta
funkcija ne bo vedno delovala.
• Hrup (na primer motorja) utegne zmotiti
prepoznavanje zvoka. Če želite izboljšati
prepoznavanje zvoka, naj bo hrup čim manjši.
• V določenih pogojih funkcija glasovnega
izbiranja morda ne bo delovala, kar je odvisno od
tega, kako učinkovita je funkcija prepoznavanja
prenosnega telefona. Podrobnosti si oglejte na
spletni strani (stran 27).
Nasveta
• Govorite tako, kot ste med shranejvanjem
glasovne oznake.
• Shranite glasovno oznako medtem ko sedite v
avtu, prek te enote, z izbranim virom »BT PHONE«.
Prenos glasbe
Poslušanje glasbe iz avdio
naprave
Na tej enoti lahko poslušate glasbo iz avdio
naprave, če le-ta podpira profil A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) tehnologije
Bluetooth.
1
2
3
4
Znižajte glasnost na tej enoti.
Pritiskajte na tipko
, dokler
se ne prikaže napis »BT AUDIO«.
Z uporabo avdio naprave začnite
predvajati.
Nastavite glasnost na enoti.
Nastavitev glasnost
Razliko v jakosti zvoka med enoto in avdio
napravo Bluetooth lahko nastavite.
1 Začnite predvajati avdio napravo Bluetooth
pri nižji jakosti.
2 Nastavite običajno jakost zvoka za poslušanje
na enoti.
3 Pritiskajte izbirno tipko, dokler se ne
prikaže napis »BTA« in z vrtenjem gumba
za nastavitev glasnosti nastavite vhodni nivo
(-8dB do +18 dB).
18
Upravljanje avdio naprave z
enoto
Na tej enoti lahko izvajate naslednje funkcije,
če avdio naprava podpira profil AVRCP (Avdio
Video Remote Control Profile) tehnologije
Bluetooth. (Funkcije so odvisne od avdio
naprave).
Za
Pritisnite
predvajanje
(6) (PAUSE) na enoti.
začasno ustavitev
(6) (PAUSE)* na enoti.
preskakovanje
posnetkov
SEEK –/+ ./>
(enkrat za vsak posnetek).
* Pri nekaterih napravah je potrebno pritisniti
dvakrat.
Opombi
• Med predvajanjem avdio naprave se
podatki, kot so številka/čas posnetka, stanje
predvajanja, itd. priključene avdio naprave,
ne prikežajo na enoti.
• Tudi če spremenite izvor na tej enoti, se
predvajanje avdio naprave ne ustavi.
Brisanje prijav vseh
združenih naprav
1
Pritisnite na
.
Enota se izklopi.
2
3
4
5
Če sveti oznaka , pritisnite in
držite tipko (BT), dokler oznaka ne
izgine.
Pritisnite in držite izbirno tipko.
Pritiskajte na izbirno tipko, dokler se
ne prikaže napis »BT INIT«.
Pritisnite na
+.
Inicializacija se začne.
Preklic vseh registracij traja približno 8
sekund. Ne izklapljajte enote, medtem ko je
prikazan napis »INITIAL«.
Ostale funkcije
Spreminjanje nastavitve zvoka
Nastavitev lastnosti zvoka
Razmerje zvoka levo-desno in spredaj-zadaj ter
glasnost nizkotonca lahko nastavite.
1
2
Pritiskajte na tipko za izbiranje,
dokler se ne pojavi želena postavka.
Z obračanjem nadzornega gumba
nastavite izbrano postavko.
Po treh sekundah je nastavitev končana
in prikaz se vrne na način običajnega
predvajanja/sprejema.
Nastavitev krivulje
izenačevalnika – EQ3
Možnost »Custom« funkcije EQ3 vam omogoča
nastavitvv izenačevalnika po vašem okusu.
1
2
3
4
Izberite izvor in s tipko za izbiro
izberite »EQ3«.
Z obračanjem gumba za nastavitev
glasnosti izberite »CUSTOM«.
Pritiskajte tipko za izbiranje, dokler
se ne prikaže »LOW« »MID« ali »HI«.
Z obračanjem gumba za nastavitev
glasnosti nastavite izbrano postavko.
Nivo glasnosti je mogoče nastaviti v
korakih po 1 dB, od –10 dB do +10 dB.
Nastavite lahko naslednje postavke (podrobnosti
si oglejte na navedenih straneh):
“z “ se nanaša na tovarniško nastavitev.
Za nastavitev krivulje izenačevalnika ponovite
koraka 3 in 4.
Za vrnitev na tovarniško nastavitev
izenačevalnika, pritisnite in držite tipko za
izbiranje.
Po treh sekundah je nastavitev opravljena
in prikaz se vrne na način običajnega
predvajanja ali sprejema.
EQ3: Za izbiro vrste izenačevalnika:
»Xplod«(z), »Vocal«, »Edge«, »Cruise«, »Space«,
»Gravity«, »Custom« ali »Off«.
LOW*1, MID*1, HI*1 (stran 19)
Za nastavitev krivulje izenačevalnika.
BAL (razmerje): Za nastavitev razmerja med
desnim in levim zvočnikom: »RIGHT-10« »CENTER« (z) - »LEFT-10«.
FAD (Fader): Za nastavitev razmerja med
sprednjimi in zadnjimi zvočniki: »FRONT-10« »CENTER« (z) - »REAR-10«.
SUB (glasnost nizkotonca): Za nastavitev glasnosti nizkotonca: »+10 dB« - »0 dB« (z) - »-10
dB«. (»-ATT« se prikaže za najnižjo nastavitev.)
AUX*2 (AUX level)
Za nastavitev nivoja glasnosti posameznih dodatnih naprav. Pri tej nastavitvi ni potrebno nastaviti
nivoja glasnosti med izvori (stran 21).
Nastavljivi nivoji: »+18 dB« - »0 dB« (z) - »-8 dB«.
BTA*3
Za nastavitev nivoja glasnosti posameznih avdio
naprav Bluetooth. Pri tej nastavitvi ni potrebno
nastaviti nivoja glasnosti med izvori (stran 18).
Nastavljivi nivoji: »+18 dB« - »0 dB« (z) »-8 dB«.
*1 Če je EQ3 vklopljen.
*2 Če je vklopljen izvor AUX.
*3 Če je avdio izvor Bluetooth vklopljen (str. 18).
Nasvet
Tudi druge vrste izenačevalnika so nastavljive.
Nastavitev postavk
– SET
1
Pritisnite in držite tipko za
izbiranje(okrogla tipka).
Prikaže se nastavitveni prikaz.
2
3
4
Pritiskajte na tipko za izbiranje,
dokler se ne prikaže želena
postavka.
Z obračanjem gumba za nastavitev
glasnosti izberite nastavitev
(na primer »ON« ali »OFF«).
Pritisnite in držite tipko za izbiranje.
Nastavitev je končana in prikaz se vrne na
način običajnega predvajanja / sprejema.
Opomba
Prikaz postavk je odvisen od izvora in nastavitve.
Nastavite lahko naslednje postavke (podrobnosti
poiščite na navedenih straneh):
"z" pomeni tovarniško nastavitev.
19
CLOCK-ADJ (clock adjust – nastavitev ure) (str.6)
CT (Clock Time - ura): Za nastavitev možnosti
»CT-ON« in »CT-OFF« (z) (stran 13, 14)
BEEP: Za nastavitev možnosti »BEEP-ON« (z)
ali »BEEP-OFF«.
RM (Rotary Commander – vrtljivi upravljalnik)
Za spremembo smeri upravljanja tipk na
vrtljivem upravljalniku.
– »RM NORM« (z): če želite uporabljati upravljalnik
v smeri, ki je tovarniško nastavljena.
– »RM REV«: če želite upravljalnik namestiti na
desno stran volana.
AUX-A*1 (AUX Audio): Za nastavitev prikaza
izvora AUX na »AUX-A-ON« (z) ali »AUX-AOFF« (stran 20).
A.OFF (Auto Off): Za samodejni izklop ob
želeni uri, ko je enote izklopljena.
– »A.OFF-NO« (z), »A.OFF-30S (sekunde)«,
»A.OFF-30M (minute)« ali »A.OFF-60M
(minute)«.
DEMO (demonstracija): Za nastavitev
možnosti »DEMO-ON« (z) ali »DEMO-OFF«.
DIM (zatemnitev): Za spremembo osvetlitve prikaza:
– »DIM-AT«: za zatemnitev prikaza pri luči.
– »DIM-ON«: za zatemnitev prikaza.
– »DIM-OFF« (z): za izklop funkcije.
A.SCRL*2 (Auto Scroll): Za samodejno
potovanje daljših postavk prek prikazovalnika, ko
zamenjate disk/skupino/posnetek/album.
– »A.SCROL-ON« (z): za potovanje napisa.
– »A.SCRL-OFF« : da napis ne potuje prek
prikazovalnika.
LOCAL (Local Seek Mode)
– »LOCAL-ON«: za uglasitev postaj z močnejšim
signalom.
– »LOCAL-OFF« (z): za uglasitev običajnega
sprejema.
MONO*3: Za izboljšanje slabega FM sprejema
izberite način mono sprejema.
– »MONO-ON«: za poslušanje stereo oddaje v
načinu mono.
– »MONO-OFF« (z): za poslušanje stereo
postaj v načinu stereo.
REG*3 Za nastavitev možnosti »REG-ON« (z)
in »REG-OFF« (stran 10).
LPF*3 (nizkoprepustni filter)
Za izbiro frekvence rezanja: »LPF OFF« (z),
»LPF125Hz« ali »LPF78Hz«.
LOUD: Omogoča vam poslušanje jasnega zvoka
tudi pri nizki jakosti.
– »LOUD-ON«: za poudarjanje nizkih in visokih
tonov.
– »LOUD-OFF« (z): če ne želite poudariti nizke
in visoke tone.
DM+*2 Za preklop avdio izhoda.
Za nastavitev funkcije DM+.
– »DM+-ON« (z): za vklop.
– »DM+-OFF«: za preklic.
20
BTM (stran 12)
BT INIT*1 (stran 18)
*1 Če je enota izklopljena.
*2 Če je vklopljen CD/USB izvor.
*3 Pri FM sprejemu.
Uporaba dodatne opreme
Če priključite dodatno prenosno
avdio napravo
Sony v vhodni priključek AUX (stereo mini vtič)
na enoti, lahko poslušate zvok prek avtomobilskih zvočnikov. Nivo glasnosti lahko v primeru,
da pride do razlike med enoto in prenosno avdio
napravo, nastavite. Sledite spodnjemu postopku:
Priključitev prenosne avdio
naprave
1
2
3
Izklopite prenosno avdio napravo.
Znižajte glasnost na enoti.
Priključite enoto.
AUX
AUX
Priključni kabel
(ni priložen)
* Uporabite raven vtič.
Nastavitev glasnosti
Pred predvajanjem ne pozabite nastaviti glasnosti za posamezne priključene naprave.
1
2
Znižajte glasnost na enoti.
3
Začnite predvajati prenosno zvočno napravo
pri srednji jakosti zvoka.
4
5
Nastavite običajno glasnost na enoti.
Pritiskajte na
, dokler se ne prikaže
napis »AUX«.
Prikaže se napis »AUX FRONT IN«.
Pritiskajte izbirno tipko, dokler se ne
prikaže »AUX«, nato z obračanjem gumba
za nastavitev glasnosti nastavite nivo vhoda
(-8dB do +18dB).
Vrtljivi upravljalnik RM-X4S
Sprememba smeri izvajanja
operacij
Pritrditev nalepke
Tovarniško nastavljena smer izvajanja operacij je
prikazana na spodnji sliki.
Najprej namestite nalepke na vrtljivi upravljalnik
glede na njegov položaj.
SEL
MODE
DSPL
za zviševanje
za zniževanje
DSPL
MODE
SEL
Če morate vrtljivi upravljalnik namestiti na
desno stran volana, lahko smer izvajanja obrnete.
Tipke
Z ustreznimi tipkami na vrtljivem upravljalniku
lahko upravljate iste funkcije kot s tipkami na
enoti.
1
Med potiskanjem regulatorja VOL, pritisnite
in držite tipko
.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Naslednje tipke na vrtljivem upravljalniku od
enote zahtevajo upravljanje drugih funkcij.
• Tipka ATT (utišanje)
Utišanje zvoka. Za preklic ponovno pritisnite.
• Tipka SEL (izbiranje)
Enako kot izbirna tipka na enoti.
Med načinom 'Quick-BrowZer' tipka
(izbiranje) ne deluje.
• PRESET/DISC
/
(ALBUM
CD/USB: Enako kot tipke
-/+) na enoti (pritisnite in zavrtite).
Radio: za sprejemanje shranjenih postaj
(pritisnite in zavrtite).
• VOL
Enako kot tipka za uravnavanje glasnosti +/- na
enoti (obračajte).
• SEEK/AMS
Enako kot tipka
-/+ na enoti (obračajte
ali obrnite in držite).
• Tipka DSPL (prikaz)
Za spremembo postavk na prikazovalniku.
Sprememba smeri izvajanja
operacij
Tovarniško nastavljena smer izvajanja operacij je
prikazana na spodnji sliki.
21
Dodatne informacije
Opozorila
• Če je bil avto parkiran na soncu in se zato
temperatura v njegovi notranjosti bistveno zviša,
počakajte, da se naprava pred uporabo nekoliko
ohladi.
• Če je vaše vozilo opremljeno z električno anteno,
se bo ta med delovanjem samodejno raztegnila.
Opombe glede kondenzacije vlage
V deževnih dneh ali na zelo vlažnem področju lahko
pride do kondenzacije vlage v CD predvajalniku. To
povzroči motnje v delovanju predvajalnika. V tem
primeru odstranite CD in počakajte približno eno
uro, da vlaga izhlapi.
Ohranitev visoke kakovosti zvoka
Če imate v bližini avdio opreme držala za pijačo,
pazite, da ne boste po njej polili soka ali katere druge
brezalkoholne pijače.
Opombe v zvezi s CD-jem
• Da bi lahko uživali ob kar najboljšem možnem
zvoku, prijemajte CD ob robovih. Ne dotikajte se
površine, da ga ne bi umazali.
• Ko diska ne uporabljate, ga hranite v ovitku.
• CD-jev ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali toplotnim virom, na primer cevem za vroč
zrak. Ne puščajte jih v avtomobilu, parkiranem
na soncu, saj temperatura v njem lahko močno
naraste.
• Na CD ne lepite papirja ali nalepk.
• 8 cm CD-jev ne morete predvajati.
• CD pred predvajanjem
obrišite s čistilno krpo.
Brišite od sredine proti robu.
Ne uporabljajte topil, kot sta
bencin ali razredčilo, čistil in
antistatičnih razpršil, primernih
za analogne plošče.
Opombe v zvezi z diski vrste CDR/CD-RW
• Nekaterih diskov CD-R/CD-RW (odvisno od
opreme, ki je bila uporabljena za snemanje in od
stanja diska), na tej enoti ne bo mogoča predvajati.
• Ni mogoče predvajati diskov CD-R/CD-RW, ki
niso zaključeni.
• Enota je združljiva s formatom ISO 9660 level 1
ali level 2, razšrjenim formatom Joliet/Romeo ter
Multi Session.
• Največje število:
– map (albumov): 150 (vključno z glavno in s
praznimi mapami),
– datotek in map, ki jih disk vsebuje: 300 (če ime
mape/datoteke vsebuje mnogo znakov, se to
število zmanjša).
– prikazanih znakov za ime mape/datoteke je 32
(Joliet) ali 64 (Romeo)
• Če je disk posnet v načinu Multi Session, enota
prepozna in predvaja samo prvi posnetek formata
prve seje (session) (druge formate preskoči).
Formati s prednostjo so CD-DA in MP3/WMA.
– Če je prvi posnetek CD-DA, se predvaja samo
prvi DC-DA v prvi seji (session),
– Če prvi posnetek ni CD-DA, se predvaja seja
ATRAC CD ali MP3/WMA. Če disk nima
podatkov v nobenem od teh formatov, se prikaže
napis »NO MUSIC«.
Glasbeni diski, kodirani z avtorsko
zaščito pred presnemavanjem
• Ne uporabljajte rabljenih ali izposojenih CD-jev z
ostanki lepila na površini.
• Če uporabljate take CD-je, lahko ostanek lepila
prepreči njihovo vrtenje ter povzroči okvaro pri
delovanju naprave oziroma uniči CD.
• Ne uporabljajte diskov, na katerih se nahajajo
nalepke. S tem bi se utegnile pojaviti naslednje
težave:
– Diska ni mogoče odstraniti (ker se je nalepka
odlepila in ovira mehanizem za izmet diska)
– Zvočnih podatkov ni mogoče pravilno brati
(predvajanje preskakuje ali ne deluje), ker se
je nalepka zaradi toplote skrčila ali je
povzročila ukrivitev diska.
• Diskov nenavadnih oblik (v obliki srca,
osmerokotnika, ipd.) ni mogoče predvajati na tej
enoti. Če bi to poskušali, bi utegnili
enoto poškodovati. Takih diskov ne uporabljajte.
22
Ta enota je izdelana za predvajanje diskov,
ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc).
Nekatere založbe plošč so nedavno začele izdajati
glasbene diske, kodirane z avtorsko zaščito pred
presnemavanjem. Bodite pozorni na to, da nekateri
od teh diskov ne ustrezajo standardu CD in jih na
tej enoti ne bo mogoče predvajati.
DualDiscs (dvojni diski)
Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje
gradivo, posneto v standardu DVD, na eni strani, z
digitalnim zvočnim gradivom na drugi strani.
Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne
ustrezajo standardu CD in zato na tej enoti ne bo
mogoče predvajati zvočne strani diska DualDisc.
Nekaj o USB napravah
Nekaj o datotekah MP3
• Uporabljajo se lahko USB naprave vrste Mass
Storage Class in ATRAC Audio Device, ki
ustrezajo standardu USB. Kakorkoli, ta enota
ne prepozna USB naprav preko USB HUB.
Podrobnosti o združljivosti USB naprav so
navedene na Sonyjevi spletni strani za podporo(str.
27).
• Ustrezen kodek je različen glede na vrsto naprave.
– Mass Storage Class: MP3/WMA/AAC
– ATRAC Audio Device: ATRAC/MP3/WMA/
AAC
• DRM(digitalno upravljanje pravic) datoteke razen
ATRAC ni možno predvajati.
• Podatki, ki so lahko prikazani.
Mass Storage Class:
– Mape(Albumi):
128, Datoteke(posnetki) na mapo:500
ATRAC Audio Device:
– ATRAC/MP3/WMA/AAC
Albumi/Izvajalci/Seznami/zvrsti:65535,
posnetki:65535
• MP3, kratica za MPEG-1 Avdio Layer-3, je
standard za kompresiranje glasbenih datottek.
Avdio CD podatke kompresira na približno 1/10
originalne velikosti.
• Oznaka ID3, vrste 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 in 2.4 se nanaša
samo na MP3. Oznaka ID3 je 15/30 znakov (1.0 in
1.1) ali 63/126 znakov (2.2, 2.3 in 2.4).
• Pri poimenovanju datoteke MP3 ne pozabite
dodati končnice ».mp3« imenu datoteke.
• Med predvajanjem datoteke MP3 z VBR
(spremenljivo hitrostjo prenosa podatkov) ali med
hitrim pomikanjem naprej/nazaj, se pretekli čas
predvajanja morda ne bo točno prikazal.
Opombe
• Pri uporabi kabla, uporabite tistega, ki je bil
priložen USB napravi.
• Ne uporabljajte USB naprav, ki so tako velike
ali težke, da lahko zmotijo upravljanje vozila.
• Ne puščajte USB naprav v parkiranem avtu,
da ne bi prišlo do okvare.
• Glede na količino podatko, lahko traja kar
nekaj časa, da se začne predvajanje
• Priporočljiva je varnostna kopija podatkov v
USB napravi.
• WMA je kratica za Windows Media Audio in
je drugačen standard za format kompresiranja
zvočnih datotek. Avdio CD podatke kompresira na
približno 1/22 originalne velikosti.
• WMA tag vsebuje 63 znakov.
• Ko poimenujete datoteko WMA ne pozabite imenu
dodati končnice ».wma«.
• Med predvajanjem ali hitrim premikanjem
datoteke WMA (VBR) naprej/nazaj, se pretekli čas
predvajanja morda ne bo pravilno prikazal.
Vrstni red predvajanja datotek
MP3/WMA
MP3/WMA
Opomba
Če predvajate MP3 s hitrim prenosom
podatkov, npr. 320 kb/s, utegne zvok prekinjati.
Nekaj o datotekah WMA
* Samo za 64 kb/s
Opomba
Predvajanje naslednjih datotek ni mogoče:
s kompresijo brez izgube.
Mapa (skupina)
Nekaj o datotekah AAC
MP3/WMA
datoteka
(posnetek)
• AAC (Advanced Audio Coding) je standardna
tehnologija in format za stiskanje zvočnega zapisa.
Zvočne CD podatke lahko stisne na približno 1/11
izvirne velikosti.
• AAC tag vsebuje 126 znakov.
• Ko poimenujete datoteko AAC ne pozabite imenu
dodati končnice ».m4a«.
• Med predvajanjem ali hitrim premikanjem
datoteke AAC (VBR) naprej/nazaj, se pretekli čas
predvajanja morda ne bo pravilno prikazal.
* Samo za 128 kb/s
Opomba
Predvajanje naslednjih datotek ni mogoče:
– s kompresijo brez izgube,
– zaščitenih zaradi avtorskih pravic.
23
Nekaj o ATRAC
Format ATRAC3plus
ATRAC3 ali »Adaptive Transform Acoustic
Coding3 je tehnologija stiskanja avdio podatkov.
Stopnja stiskanja podatkov standarda ATRAC3 je
približno 10-krat višja kot pri običajni CD-plošči.
ATRAC3plus, ki je razširjena oblika formata
ATRAC3, kompresira CD podatke na približno
1/20 običajne velikosti. Enota podpira oba
formata, ATRAC3 in ATRAC3plus.
Nekaj o funkciji Bluetooth
Kaj je tehnologija Bluetooth?
• Brezžična tehnologija Bluetooth je tehnologija
kratkega dometa, ki omogoča brezžičen
prenos podatkov med digitalnimi napravami,
kot sta prenosni telefon in slušalke. Brezžična
tehnologija Bluetooth deluje znotraj dometa
približno 10 metrov. Običajno se povezuje dve
napravi, lahko pa povežete tudi več naprav
hkrati.
• Za priključitev ne potrebujete kabla, ker je
Bluetooth brezžična tehnologija. Napravam tudi
ni potrebno, da so obrnjene ena proti drugi, kot
pri infrardeči tehnologiji. Tako napravo lahko
uporabljate, na primer, v vreči ali žepu.
• Tehnologija Bluetooth je mednarodni standard,
katerega podpira že na milijone podjetij po
vsem svetu, mnoga podjetja pa jo vključujejo v
svoje izdelke.
O komunikaciji Bluetooth
• Brezžična tehnologija Bluetooth deluje
znotraj približno 10 m obsega. Maksimalni
komunikacijski obseg je odvisen od ovir (ljudi,
kovine, sten, itd.) in elektromagnetnega.
• Naslednji pogoji utegnejo vplivati na
občutljivost komunikacije Bluetooth:
– med enoto in napravo Bluetooth se nahaja
ovira (človek, kovina, stena, ipd.),
– v bližini enote je v uporabi naprava,
ki uporablja 2.4 GHz frekvenco, npr.
brezžična naprava LAN, brezžični telefon ali
mikrovalovna pečica.
• Ker naprav Bluetooth in brezžična naprava
LAN (IEEE802.11b/g) uporabljata enako
frekvenco, se utegnejo pojaviti mikrovalovne
motnje, ki vplivajo na hitrost komunikacije,
povzročajo šum in nepravilno povezavo, če
enoto uporabljate v bližini brezžične naprave
LAN. V tem primeru opravite naslednje:
– uporabljajte enoto najmanj 10 m oddaljeno od
brezžične naprave LAN,
– če enoto uporabljate v oddaljenost 10 m od
brezžične naprave LAN, le-to izklopite,
– postavite enoto in napravo Bluetooth čim bližje
druga drugi.
24
• Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth,
utegnejo vplivati na delovanje elektronskih
zdravstvenih naprav. Na naslednjih mestih
izključite enoto in napravo Bluetooth, ker bi
utegnila povzročiti nesrečo:
– kjer je prisoten vnetljiv plin, v bolnicah, na
vlaku, v avionu ali na bencinski črpalki,
– v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.
• Ta enota podpira varnostne, ki ustrezajo
standardu Bluetooth, za varno povezavo pri
uporabi brezžične tehnologije Bluetooth, vendar
pa varnost morda ne bo zadostovala glede na
nastavitev. Bodite pazljivi pri komunikaciji z
brezžično tehnologijo Bluetooth.
• Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za
informacije med komunikacijo Bluetooth.
• Povezave z vsemi napravami Bluetooth ne
moremo zagotoviti.
– Naprava, ki predstavlja funkcijo Bluetooth
mora ustrezati standardu Bluetooth, ki jo
določa Bluetooth SIG in morab biti overovljena.
– Tudi če priključena naprava ustreza zgoraj
omenjenemu standardu Bluetooth, nekaterih
naprav morda ne bo mogoče pravilno priključiti
ali morda ne bodo pravilno delovale, kar
je odvisno od funkcij in tehničnih lastnosti
naprave.
– Med prostoročnim govorjenjem po telefonu se
utegne pojaviti šum, kar je odvisno od naprave
in od komunikacijskega okolja.
• Pri nekaterih priključenih napravah utenge
začetek komunikacije trajati nekaj časa.
Ostalo
• Naprava Bluetooth morda ne bo delovala z
nekaterimi prenosnimi telefoni, kar je odvisno
od radijskih valov in od lokacije, kjer opremo
uporabljate.
• Če se po uporabi naprave Bluetooth čutite
nelagodje, takoj prenehajte z njeno uporabo.
Če se težava ponavlja, se posvetujte z najbližjim
prodajalcem opreme Sony.
Če imate vprašanja ali težave, ki jih s pomočjo
tega priročnika ne morete rešiti, se posvetujte z
najbližjim prodajalcem Sonyjevih proizvodov.
Čiščenje kontaktov
Vzdrževanje
Zamenjava litijeve baterije
Pri normalnih pogojih je trajanje baterije
približno 1 leto. (Čas je lahko tudi krajši,
odvisno od pogojev uporabe)
Ko baterija oslabi, se zmanjša doseg daljinskega
upravljalnika. Zamenjajte baterijo z novo
CR2025 litijevo baterijo. Uporaba druge baterije
bi utegnila povzročiti požar ali eksplozijo.
Vzrok motenj v delovanju naprave so lahko umazani
kontakti med napravo in prednjo ploščo. Da bi
to preprečili, odprite sprednjo ploščo (stran 7) in
z vatirano palčko, namočeno v alkohol, očistite
kontakte. Pri tem ne pritiskajte premočno, saj se
kontakti lahko poškodujejo.
+ stran navzgor
2
m
glavna enota
zadnja stran sprednje
plošče
Opombi
1
Opombe o litijevi bateriji
• Baterijo hranite izven dosega otrok. Če se
baterijo pogoltne, nemudoma pokličite
zdravnika.
• Za dober stik obrišite baterijo s suho krpo.
• Prepričajte se o polariteti preden vstavite
baterijo.
• Ne prijemajte baterije s kovinsko pinceto ali
kleščami, ker lahko pride do kratkega stika.
Opozorilo
Zaradi nepravilne uporabe lahko baterija eksplodira.
Ne polnite, ne razstavljajte baterije in ne
izpostavljajte baterije ognju.
• Zaradi varnostnih razlogov pred čiščenjem
kontaktov ugasnite motor in odstranite ključ iz
ključavnice za zagon motorja.
• Kontaktov se nikoli ne dotikajte s prsti ali
kovinskimi predmeti.
Odstranitev naprave
1
Odstranite zaščitni okvir.
1 Odstranite sprednjo ploščo (stran 7).
2 Oba ključa za odstranitev hkrati
pritrdite v zaščitni okvir.
Zamenjava varovalke
Pri zamenjavi varovalke se
prepričajte, ali ste uporabili
varovalko z istim amperskim
številom, kot je označeno na stari
varovalki. Če varovalka pregori,
preverite povezave in jo nato
zamenjajte. Če po zamenjavi
vnovič pregori, je prišlo do
motnje v delovanju naprave.
V tem primeru se posvetujte s
pooblaščenim servisom Sony.
Pravilno obrnite ključ
za odstranitev.
3 Povlecite za ključa in odstranite
zaščitni okvir.
varovalka
(10 A)
25
2
USB predvajalnik
Odstranite napravo
1 Oba ključa vstavite, dokler ne
klikneta.
Kavelj naj
bo obrnjen
navznoter.
2 Potegnite za ključa, da sprostite enoto.
3 Izvlecite enoto iz ohišja.
Tehnični podatki
CD predvajalnik
razmerje signal-šum: 120 dB
frekvenčni odziv: 10–20,000Hz
Odstopanja zaradi vrtenja: pod mejo merjenja
Radijski sprejemnik
FM
razpon:
87,5 –108,0 MHz
antenski terminal: priključek za zunanjo anteno
medfrekvenca: 10,7 MHz/450kHz
občutljivost: 9 dBf
selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
razmerje med signalom in šumom
67 dB (stereo)
69 dB (mono)
harmonično popačenje pri 1 kHz:
0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
ločljivost: 35 dB pri 1 kHz
frekvenčni odziv: 30-15,000 Hz
MW/LW
razpon:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
antenski priključek: priključek za zunanjo anteno
medfrekvenca: 10,7 MHz/450 KHz
občutljivost: MW: 30 μV, LW: 40 μV
26
Vmesnik:
USB (Full-Speed)
Maksimalen tok:
500 mA
Brezžična komunikacija
Komunikacijski sistem:
Različica standarda Bluetooth, 2.0
Izhod:
Bluetooth Standard Power Class 2
(Max. +4 dBm)
Največji razpon komunikacije
Vidna linija pribl. 10m*1
Frekvenčni pas
2.4 GHz (2.4000 - 2.4835 GHz)
Način modulacije
FHSS
Združljivi profili Bluetooth*2
A2DP
AVRCP
HFP
HSP
*1 Dejanski obseg je odvisen od faktorjev, kot
so ovire med napravami, magnetno polje
okoli mikrovalovne pečice, statična elektrika,
občutljivost sprejema, delovanje antene,
operativni sistem, računalniški program, itd.
*2 Profili standarda Bluetooth pomenijo namen
komunikacije Bluetooth med napravami.
Ojačevalnik
izhodi: izhodi za zvočnike
(priključki sure seal)
upornost zvočnikov: 4 – 8 omov
največja izhodna moč: 52 W x 4 (pri 4 omih)
Splošno
izhodi:
Avdio izhodni priključki (spredaj, zadaj)
Izhod za nizkotonec (mono)
Kontrolni priključek za električno anteno
Kontrolni priključek za dodatni ojačevalnik
vhodi:
Kontrolni priključek za telefonski ATT signal
Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
Vhodni priključek za anteno
Vhodni priključek AUX (stereo mini vtič)
tonski nadzor:
nizki toni: +- 10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
srednji toni: +- 10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
visoki toni: +- 10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
napajanje:
12 V DC akumulator (negativna masa)
mere: pribl. 178 x 50 x 179 mm (š/v/g)
mere za vgradnjo: pribl. 182 x 53 x 162 mm
(š/v/g)
masa: pribl. 1,2 kg
priloženi dodatki
ploščati daljinski upravljalnik RM-X304
deli za namestitev in priključitev (1 komplet)
dodatna oprema
Vrtljivi daljinski upravljalnik RM-X4S
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo pomagal odpravljati
težave, na katere boste morda naleteli pri uporabi
naprave. Preden pa boste segli po spodnjih
navodilih, preverite povezave in postopke
delovanja.
Če težave ni mogoče rešiti, si oglejte naslednjo
spletno stran.
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez
obvestila.
Podpora
Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer
3 in patenti imajo licenco Fraunhofer IIS and
Thomson.
Če imate kakršnakoli vprašanja ali če vas
zanimajo najnovejši podatki o izdelku,
obiščite spodnjo spletno stran:
http://support.sony-europe.com
Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami
intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba
ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka
brez licence družbe Microsoft ali pooblaščenih
hčerinskih družb ni dovoljena.
Splošno
Enota se ne napaja.
• Preverite priključitve. Če je vse v redu, preverite
varovalko.
Električne antene ni mogoče raztegniti.
• Električna antena nima releja.
Ni zvoka.
• Glasnost je povsem znižana.
• Vključena je funkcija ATT.
• Regulator za sprednje in zadnje zvočnike (FAD)
ni nastavljen za sistem z dvema zvočnikoma.
• Avdio naprava Bluetooth je začasno ustavljena.
n Prekličite začasno ustavitev.
Ni piska.
• Pisk je utišan (stran 20).
• Priključen je dodaten ojačevalnik in pri tem ne
uporabljate vgrajenega ojačevalnika.
Vsebina pomnilnika se je izbrisala.
• Pritisnili ste tipko za resetiranje.
n Podatke ponovno shranite.
• Prišlo je do prekinitve dovoda električne
energije.
• Električni priključni kabel ni ustrezno
priključen.
Shranjene postaje in ura se izbrišejo.
Varovalka je pregorela.
Ob spremembi položaja ključa za vžig je
slišati šum.
Kabli niso pravilno priključeni z avtomobilskim
električnim priključkom za dodatno opremo.
Med predvajanjem ali sprejemanjem se
začne demonstracija.
• Če enote več kot 5 minut ne uporabljate,
funkcija »DEMO-ON« pa je vklopljena, se
začne demonstracija.
n Izberite »DEMO-OFF« (stran 20).
(se nadaljuje)
27
Prikaz izgine / se ne prikaže na
prikazovalniku.
• Funkcija »Dimmer« je nastavljena na
»DIM-ON« (str. 20).
• Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko
n Ponovno pritisnite in držite tipko
se prikaz ponovno prikaže.
• Priključki so umazani (str. 25).
Radijski sprejemnik
.
, da
Funkcija »Auto Off« ne deluje pravilno.
• Enota je vklopljena. Funkcija »Auto Off« se
vklopi, ko je enota izklopljena.
n Izklopite enoto.
Upravljanje ploščatega daljinskega
upravljalnika ni mogoče.
• Prepričajte se, da je izolacijski listič odstranjen
(stran 6).
Predvajanje CD-ja
Diska ni mogoče vstaviti.
• Vstavljen je drug disk.
• Disk je bil na silo napačno vstavljen –
nepravilno obrnjen.
Disk se ne predvaja.
• Poškodovan ali umazan disk.
• Poskušali ste predvajati CD-R/CD-RW, ki ni
namenjen avdio predvajanju (str. 22).
Datotek MP3/WMA/AAC ni mogoče
predvajati.
• Disk se ne ujema s formatom MP3/WMA/AAC
(str. 23).
Datoteke MP3/WMA/AAC se začnejo
predvajati kasneje kot druge.
Naslednji diski potrebujejo več časa za začetek
predvajanja:
– disk, posnet z zapleteno strukturo,
– disk, posnet v Multi Session,
– disk, na katerega je mogoče dodati podatke.
Napisi ne potujejo prek prikazovalnika.
• Če ima disk veliko število znakov, ti morda ne
bodo potovali prek zaslona.
• »A.SCRL« je nastavljena na OFF.
nIzberite nastavitev »A.SCRL-ON« (str. 17).
n Pritisnite in držite tipko
(SCRL).
Zvok preskakuje.
• Namestitev ni pravilna.
n Namestite enoto v kotu, ki je manjši od 450
v močnejšem delu avtomobila.
• Poškodovan ali umazan disk.
Upravljalne tipke ne delujejo
Disk ne izskoči.
Pritisnite na tipko RESET (str. 6).
28
Ni mogoče sprejemati postaj.
Zvok se meša z različnimi šumi.
• Priključite kontrolni kabel za električno anteno
(moder) ali dodatni kabel za električno anteno
(rdeč) na napajanje.
(samo v primeru, da ima avto vgrajeno anteno
FM/MW/LW na zadnjem ali stranskem steklu.)
• Preverite priključke avtomobilske antene.
• Avtomobilska antena se ne dvigne.
n Preverite priključitev električnega
antenskega kabla.
• Preverite frekvenco.
Uglasitev shranjenih postaj ni mogoče.
• V pomnilnik shranite ustrezno frekvenco.
• Signal je prešibak.
Samodejno nastavljanje postaje ni mogoče.
• Način »Local Seek« ni pravilno nastavljen.
n Uglaševanje se prepogosto ustavlje:
Nastavite možnost »LOCAL-ON« (stran 20).
n Uglaševanje se ne ustavi na postaji:
Izberite možnost »MONO-ON« (stran 20).
• Oddajni signal je prešibak.
n Uporabite ročno nastavljanje.
Med sprejemanjem FM postaje, napis “ST”
utripa.
• Natančno naravnajte frekvenco.
• Oddajni signal je prešibek.
n Izberite možnost »MONO-ON« (stran 20).
Program FM, ki se oddaja v stereo načinu, je
slišati v mono načinu.
Enota je v načinu mono sprejema.
n Izberite nastavitev »MONO-OFF«
(stran 20).
RDS
Po nekaj sekundah poslušanja se začne
iskanje (SEEK).
Postaja ne oddaja prometnega programa ali ima
prešibek oddajni signal.
n Izklopite funkcijo TA (str. 13).
Ni prometnih poročil.
• Vključite “TA” (str. 13).
• Postaja ne oddaja prometnih informacij, čeprav
je postaja TP. Izberite drugo postajo.
Funkcija PTY na zaslonu izpiše “-----------”.
• Trenutna postaja ni RDS postaja.
• RDS podatki niso sprejeti.
• Postaja ne navaja vrste programa.
USB predvajanje
Predvajanje prek USB HUB ni mogoče.
Enota ne prepozna USB naprav prek USB HUB.
Predvajanje ni mogoče
USB naprava ne deluje.
n Ponovno jo priključite.
Za predvajanje USB naprave je potrebno več
časa.
USB naprava vsebuje datoteke z zahtevnejšo
drevesno strukturo.
Sliši se zvočni signal.
Med predvajanjem ste izključili USB napravo.
n Preden izključite USB napravo ne pozabite
ustaviti predvajanja.
Zvok prekinja.
Zvok utegne prekinjati, če je hitrost prenosa
podatkov več kot 320 kb/s..
Funkcija Bluetooth
Priključena naprava ne zazna enote.
• Pred združitvijo nastavite enoto v način stanja
pripravljenosti na združitev.
• Med priključevanjem naprave Bluetooth enote
ni mogoče zaznati iz druge naprave. Prekinite
trenutno priključitev in poiščite enoto iz druge
naprave.
• Če ste opravili združitev naprav, nastavite izhod
signala Bluetooth na »On« (stran 16).
Priključitev ni mogoča.
• Priključite v enoto iz naprave Bluetooth ali
obratno. Povezava bo nadzorovana iz ene strani
(te enote in naprave Bluetooth) in ne iz obeh.
• Preverite postopek združitve in povezave v
priročniku druge naprave, itd. ter ponovno
opravite postopek.
Glasnost priključene avdio naprave je visoka.
Nivo glasnosti je odvisen od avdio naprave.
n Nastavite glasnost priključene avdio naprave
ali te enote.
Zvok med predvajanjem avdio naprave
Bluetooth preskakuje.
• Zmanjšajte razdaljo med enoto in avdio
napravo Bluetooth.
• Če hranite avdio napravo Bluetooth v torbici,
ki moti signal, jo med uporabo odstranite iz
torbice.
• V bližini se uporabljajo naprave Bluetooth ali
druge naprave, ki oddajajo radijske valove.
n Izklopite druge naprave.
n Zmanjšajte razdaljo od drugih naprav.
• Predvajani zvok se za trenutek ustavi, ko
priključujete enoto in prenosni telefon. To ne
pomeni okvare.
Priključene avdio naprave Bluetooth ni
mogoče upravljati.
Prepričajte se, da priključena avdio naprava
Bluetooth podpira standard AVRCP.
Nekatere funkcije ne delujejo.
Prepričajte se, da priključena naprava podpira te
funkcije.
Klic se nenamerno začne.
Priključitveni telefon je nastavljen na samodejni
začetek klica.
Avtomobilski zvočniki med prostoročnim
klicem ne oddajajo zvoka.
Če zvok potuje iz prenosnega telefona,
nastavite telefon tako, da bo zvok potoval iz
avtomobilskih zvočnikov.
Med inicializacijo se prikaže napis »OFF BT«
Pritisnite in držite tipko (BT), dokler oznaka
ne izgine. Ponovite inicializacijo.
Jakost glasu govorca je nizka.
Nastavite glasnost z nastavitvijo Mic Gain.
Med pogovorom se pojavita odmev in šum.
• Zmanjšajte jakost.
• Če je ambientni šum, ki ni zvok telefonskega
klica, preglasen, poskušajte zmanjšati šum.
Npr., če je okno odprto in je hrup s ceste
preglasen, zaprite okno.
Kakovost zvoka telefona je slaba.
• Kakovost zvoka je odvisna od pogojev
sprejemanja prenosnega telefona.
• Po potrebi premaknite avtomobil na mesto, kjer
bo signal prenosnega telefona boljši.
29
Prikaz napak/Sporočila
CHECKING
Enota preverja povezavo z USB napravo.
n Počakajte, da se preverjanje kočna.
ERROR
xDisk je umazan ali napačno vstavljen.
n Očistite ali pravilno vstavite CD.
xCD se ne more predvajati zaradi težave.
n Vstavite drug disk.
xEnota ni samodejno prepoznala USB naprave.
n Ponovno jo priključite.
xPritisnite na Z in odstranite disk.
FAILURE
Priključitev zvočnikov/ojačevalnika ni pravilna.
n Preverite priključitev s pomočjo navodil.
OFFSET
Morda se je pojavila okvara v notranjosti enote.
n Preverite priključitev. Če opozorilo ne
izgine z zaslona, se posvetujte z najbližjim
pooblaščenim servisom Sony.
OVERLOAD
USB naprava je preobremenjena.
n Odklopite USB napravo in s tipko
zamenjajte vir.
n Opozarja, da je USB naprava v okvari ali da
ni podprta.
READ
Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na
disku.
n Počakajte, da enota prebere vse podatke in
samodejno začne s predvajanjem. Pri
nekaterih strukturah je za to potrebno več
časa.
HUB NO SUPRT
Enota ne prepzna USB HUB naprave.
L. SEEK +/–
Lokalni način iskanja je vklopljen med
samodejnim uglaševanjem.
USB NO DEV (No Device)
Izbrali ste
, USB naprava pa ni
priključena. USB napravo ali USB kabel ste med
predvajanjem izključili.
n Ne pozabite priključiti USB napravo in USB
kabel.
NO AF
Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
n Pritiskajte tipko
+/–, medtem ko
ime postaje utripa. Enota začne iskati
drugo frekvenco z enakim podatki
PI (identifikacija programa) (prikaže se
»PI SEEK«).
NO INFO
Teksnovne informacije niso vpisane v datoteko
ATRAC3/ATRAC3plus ali WMA.
NO MUSIC
Disk ne vsebuje glasbenih datotek.
n Vstavite glasbeni CD.
NO NAME
USB NO SUPRT (USB Not Support)
Sistem ne podpira priključene USB naprave.
n Priključite USB napravo Mass Storage Clas
(stran 23).
RESET
CD enota in CD/MD menjalnik ne moreta
delovati.
n Pritisnite na tipko »RESET« na enoti (str. 6).
"
" ali "
"
Dosegli ste začetek ali konec diska in ne morete
naprej.
" "
Znaka na tej enoti ni mogoče prikazati.
Ime posnetka/albuma/skupine/diska ni vpisano
v posnetek.
NO TP
Enota nadaljuje z iskanjem razpoložljivih postaj
TP.
NO TRACK
Izbrana postavka na USB napravi ne vsebuje
albuma/posnetka.
30
Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri
odpravi težav, se posvetujte s pooblaščenim
servisom Sony.
Če odnesete enoto na popravilo, vzemite s seboj
tudi disk, ki ste ga uporabljali, ko se je pojavila
težava.
31
32
Download PDF