Casio EX-FR10 User manual

Casio EX-FR10 User manual
MS
Kamera Digital
Panduan Pengguna
Terima kasih kerana membeli produk CASIO ini.
• Sebelum menggunakannya, pastikan anda membaca peringatan yang terkandung
dalam Panduan Pengguna ini.
• Simpan Panduan Pengguna ini di tempat selamat untuk rujukan masa hadapan.
• Untuk maklumat terkini mengenai produk ini, lawati Laman Web rasmi EXILIM di
http://www.exilim.com/
Aksesori
Semasa anda membuka bungkusan kamera anda, periksa untuk memastikan semua
aksesori di bawah disertakan. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit asal
anda.
Kamera
(EX-FR10)
Pengawal
(EX-FR10CT)
Unit Engsel
• Unit engsel dibekalkan
siap terpasang pada
kamera.
Hud lensa
Nat tripod
Tali sandang
Tali carabiner
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Kord kuasa*
Kabel USB Mikro
Rujukan Asas
* Bentuk plug kord kuasa berbeza mengikut negara atau kawasan geografi di mana
kamera dijual.
2
Baca ini dahulu!
• Kandungan manual ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
• Kandungan manual ini telah diperiksa pada setiap langkah proses pengeluaran.
Sila hubungi kami jika anda menyedari sesuatu yang meragukan, salah dsb.
• Sebarang penyalinan kandungan Panduan Pengguna ini, sama ada sebahagian
atau keseluruhannya, adalah dilarang. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda,
sebarang penggunaan lain kandungan manual ini tanpa kebenaran CASIO
COMPUTER CO., LTD. adalah dilarang di bawah undang-undang hak cipta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan
atau kehilangan keuntungan yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga
disebabkan penggunaan atau kerosakan produk ini.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kehilangan keuntungan atau tuntutan oleh pihak ketiga yang timbul daripada
penggunaan EXILIM Link.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan,
kerugian yang disebabkan oleh kehilangan kandungan memori kerana kerosakan,
pembaikan atau sebarang sebab lain.
• Sila maklum yang skrin contoh dan ilustrasi produk yang ditunjukkan dalam
Panduan Pengguna ini mungkin berbeza sedikit daripada skrin dan konfigurasi
kamera sebenar.
Panel LCD
Panel hablur cecair skrin monitor menggunakan teknologi ketepatan tinggi yang
memberikan pengeluaran piksel melebihi 99.99%. Ini bermakna cuma sebilangan
kecil piksel yang mungkin tidak menyala atau mungkin kekal menyala sepanjang
masa. Ini disebabkan oleh sifat panel hablur cecair itu sendiri dan tidak bermakna
terdapat kerosakan.
Ambil gambar ujian
Sebelum menangkap imej akhir anda, ambil gambar ujian untuk memastikan
kamera merakam dengan betul.
3
Kandungan
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baca ini dahulu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panduan Umum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asas Mula Pantas
2
3
7
8
10
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda . . . . . . . . . . . . . 10
Menggunakan pemasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pengawal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unit Engsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hud lensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nat tripod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
15
15
Menggunakan Panel Sentuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menghidupkan Kuasa Hidup dan Mati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda Menghidupkan Kamera. .
Menyediakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
18
25
27
29





 Kad Memori yang Disokong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 Untuk memuat kad memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 Untuk memformat (mengasal) kad memori baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Menangkap Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Auto Premium) . . 32
Peringatan Tangkapan Syot Kilat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Merakam Imej
35
Skrin Mod RKM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merakam Berbilang Imej pada selang masa
yang ditentukan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Syot Kilat Selang) . .
Rakaman kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Cermin) . .
Menukar Mod Rakaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Pemasa Kendiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Pemasa Kendiri) . .
Menangkap Gambar dengan Zum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Membuat Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tetapan Rakaman Lanjutan
35
36
38
39
40
41
42
44
Merakam Potret Indah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mekap) . .
Gunakan Pengatup Sentuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pengatup Sentuh) . .
Menukar Saiz Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Saiz Imej) . .
Menetapkan Masa Rakaman Filem Maksimum . . (Masa Rakaman Maks) . .
Merakam dengan Keamatan Kecerahan . . . . . . . . . . . . . . . (Anjakan EV) . .
Melaraskan Rona apabila Merakam . . . . . . . . . . . . . . . (Imbangan Putih) . .
Mendayakan Putaran Auto Imej agar
Sepadan dengan Orientasi Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Putar Auto) . .
4
45
45
46
47
47
48
49
Kandungan
Melihat Syot kilat dan Filem
50
Skrin Mod MAIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Syot Kilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melihat Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memadam Syot Kilat dan Filem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mengezum Imej Atas skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memaparkan Menu Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memutar Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Putaran) . .
Mencipta Kolaj Gambar Untuk Syot Kilat Sehari . . . . . . . . (Foto Sorotan) . .
Mencipta Filem Untuk Imej Sehari . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Filem Sorotan) . .
Menukar Skor Sorotan Imej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(LAN Wayarles)
50
51
52
52
53
54
54
55
56
58
60
Mengawal Kamera Anda dengan Telefon Pintar yang Bersambung . . . . . . . . 60
Membuat Sambungan antara Telefon Pintar dengan Kamera Anda . . . . . . . . 61
 Memasang Aplikasi EXILIM Link pada Telefon Pintar Anda . . . . . . . . . . . . . . . . 61
 Tukar SSID dan kata laluan sebelum menggunakan LAN wayarles. . . . . . . . . . 62
Menggunakan Telefon Pintar sebagai Alat Kawalan Jauh Kamera . . . . . . . . . 64
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Ingatan Kamera
ke Telefon Pintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Tetapan Lain
(Sediakan)
67
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera . . . . . . . . . . . . . (Bunyi Kamera) . .
Menggunakan Fungsi Getaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Getaran) . .
Pemulihan Paparan Pengawal Menggunakan Operasi Kuis . (Kuis Mula) . .
Menetapkan Jam Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Laras) . .
Menentukan Gaya Tarikh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gaya Tarikh) . .
Menentukan Bahasa Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language) . .
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori . . . . . . . . . . .(Format) . .
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang . . . . . . . . . . . . (Set Semula) . .
Percetakan
67
67
67
68
68
69
69
70
71
Percetakan dengan Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5
Kandungan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
73
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer.... . . . . . . . . . . . . 73
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
 Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
 Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Menggunakan Kamera dengan Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
 Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan Fail . . . . . . . . . . 77
 Memainkan Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Fail dan Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Data Kad Memori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Lampiran
82
Peringatan Keselamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tahan Kejutan, Kalis Simbah, Kalis Habuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peringatan Semasa Penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bekalan Kuasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
89
93
99
 Mengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
 Peringatan Bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
 Menggunakan Kamera di Negara lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Membuang Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menggunakan Kad Memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Set Semula Tetapan Lalai Awal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apabila mengalami masalah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
103
104
106
 Pencarisilapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
 Mesej Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Spesifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6
Kandungan
Panduan Umum
Nombor yang ditunjukkan dalam kurungan menunjukkan halaman yang
menerangkan setiap item.
Kamera
Pengawal
1 2
bp
bq
bt
3 4
br
bs
9 bk bl
87 6 5
bm
bn
bo
Kamera
 Lampu operasi
(halaman 19, 22)
 [p] (Kuasa)
(halaman 25)
 Slot kad memori
(halaman 30)
 Butang [RESET]
(halaman 106)
 Penutup [CARD]
(halaman 30)
 Pembesar suara
 Mikrofon
(halaman 16, 43)
 Kanta (halaman 16)
 Butang pengatup
(halaman 32)
ck cl cm cn co cp
[0] (Filem)
(halaman 42)
Tuil [FREE]
(halaman 13)
Port [USB]
(halaman 18, 21, 74,
78)
Penutup [USB]
(halaman 18, 21)
Lubang tali
(halaman 15)
Port [USB]
(halaman 18, 21)
Bar pemasang tali
Carabiner (halaman 16)
Lubang tali
(halaman 15)
[0] (Filem)
(halaman 42)
Butang pengatup
(halaman 32)
Lampu operasi
(halaman 19, 22)
Pengawal
Penutup [USB]
(halaman 18, 21)
Butang [RELEASE]
(halaman 12)
Butang [RESET]
(halaman 106)
7
[p] (Kuasa)
(halaman 25)
Slot unit engsel
(halaman 12)
Kandungan Skrin Monitor dan Cara Menukarnya
Skrin monitor menggunakan pelbagai penunjuk, ikon dan nilai untuk memastikan
anda mengetahui status kamera.
• Contoh skrin pada bahagian ini bertujuan menunjukkan anda lokasi semua
penunjuk dan rajah yang mungkin muncul pada skrin monitor dalam pelbagai mod.
Ia tidak mewakili skrin yang sebenarnya muncul pada kamera.
. Rakaman Syot Kilat
1
br
bq
bp
bo
bn
bm
2
3
bl bk 9
4
5
6
7
8
Ikon zum (halaman 41)
Kapasiti syot kilat (bilangan syot)
(halaman 112)
Saiz imej syot kilat (halaman 46)
Ikon Maklumat (halaman 9)
Kualiti filem (halaman 42)
Kapasiti filem (masa rakaman)
(halaman 112)
Status komunikasi Bluetooth (halaman 26)
Ikon mod MAIN (halaman 27, 51)
Tarikh/masa (halaman 27, 68)
Penunjuk tahap bateri kamera (halaman 24)
Penunjuk tahap bateri pengawal
(halaman 24)
Ikon Rumah (halaman 35)
Mod rakaman (halaman 39)
Imbangan Putih (halaman 48)
Keamatan pendedahan (halaman 47)
Zum digital (halaman 41)
Bingkai fokus
. Rakaman Filem
 Penunjuk jarak dekat (halaman 42)
Masa Rakaman Filem (halaman 42)
 Masa ditetapkan dengan “Masa Rakmn Maks”
1
(halaman 42)
2
3
8
. Melihat Syot Kilat
1
bm
bl
bk
9
2
87
6
Ikon menu imej (halaman 54)
Ikon Maklumat (halaman 9)
Saiz imej syot kilat (halaman 46)
3 Nama folder/nama fail (halaman 80)
4 Ikon mod RKM (halaman 27)
Tarikh/masa (halaman 27, 68)
Penunjuk tahap bateri kamera (halaman 24)
Penunjuk tahap bateri pengawal
5 (halaman 24)
Ikon Rumah (halaman 50)
Keamatan pendedahan (halaman 47)
Imbangan Putih (halaman 48)
Skor Sorotan (halaman 58)
. Main Semula Filem
Masa rakaman filem (halaman 52)
“6” Ikon main filem (halaman 52)
1
2
. Memilih Maklumat Paparan (DISP)
Setiap sentuhan “DISP” akan berpusing melalui tetapan yang memaparkan atau
menyembunyikan maklumat di skrin. Anda boleh mengkonfigurasi tetapan
berasingan untuk mod RKM dan mod MAIN.
• Maklumat paparan tidak boleh diubah ketika rakaman filem.
Mati
Tiada maklumat dipaparkan.
Maklumat Hidup
Memaparkan maklumat mengenai tetapan imej dsb.
Status Hidup
Memaparkan maklumat yang lebih terperinci mengenai
tetapan.
9
Asas Mula Pantas
Apa yang anda boleh lakukan dengan kamera CASIO anda
Kamera CASIO anda penuh dengan pilihan ciri dan fungsi berkuasa untuk
memudahkan rakaman imej digital, termasuk fungsi utama berikut.
. Merakam
Pelbagai gaya rakaman
Kamera bersambung ke pengawal menggunakan teknologi
wayarles Bluetooth® (Bluetooth).
Anda boleh menggantungnya dari leher anda, meletakkannya
di atas tripod, dan memilih gaya rakaman yang sesuai dengan
keadaan semasa. Kamera juga boleh diputar 90 darjah, yang
membolehkan anda menukar orientasi syot kilat dengan sedikit
perubahan pada kedudukan kamera.
*Lihat halaman 12 untuk maklumat lanjut.
Syot Kilat Selang
Rakam syot kilat dan/atau filem pada selang masa
yang ditetapkan. Ia merupakan cara yang hebat untuk
membabadkan aktiviti harian atau perubahan
mengikut masa.
*Lihat halaman 36 untuk maklumat lanjut.
ART SHOT
Pelbagai kesan artistik membantu menukar subjek
harian biasa tampak lebih baru dan lebih menarik.
*Lihat halaman 39 untuk maklumat lanjut.
10
Asas Mula Pantas
. Melihat
Foto Sorotan
Anda boleh ubah tetapan kamera untuk memilih syot
kilatan gambar secara automatik dan menjana kolaj
daripadanya setiap hari.
*Lihat halaman 55 untuk maklumat lanjut.
Filem Sorotan
Anda boleh ubah tetapan kamera untuk memilih syot
kilatan gambar dan filem secara automatik, dan
membuat filem pendek daripadanya setiap hari.
*Lihat halaman 56 untuk maklumat lanjut.
. Berkongsi
Sambungan LAN Wayarles
Ubah telefon pintar anda menjadi alat kawalan jauh
kamera yang membolehkan anda memilih satu atau
lebih syot kilat dan/atau fail filem dalam memori
kamera dan menghantar satu salinan ke telefon pintar.
*Lihat halaman 60 untuk maklumat lanjut.
11
Asas Mula Pantas
Menggunakan pemasang
Anda boleh mengkonfigurasi kamera untuk disesuaikan dengan keperluan khusus
anda dengan memasangkan unit engsel, yang membolehkan pemasangan pengawal
dan alat tambahan yang dipasangkan bersama atau pilihan lain yang sedia ada.
Dengan ini anda boleh mengkonfigurasi kamera ini untuk disesuaikan dengan
keperluan anda.
• Jangan kenakan impak yang kuat kepada permukaan skrin monitor. Perbuatan
demikian akan merosakkannya.
• Jangan sekali-kali menyentuh kanta menggunakan jari. Kesan jari, kotoran dan
benda asing lain pada kanta boleh mengganggu pengendalian kamera yang betul.
Gunakan penghembus atau cara lain untuk memastikan kanta dan tetingkap
denyar bebas daripada kotoran dan debu, dan lap dengan perlahan menggunakan
kain lembut yang kering.
Pengawal
Anda boleh memasangkan pengawal ke kamera dan menggunakan kamera sebagai
kamera biasa.
. Untuk memasangkan pengawal
1.
Dengan kanta kamera dihalakan ke
arah yang sama dengan skrin
monitor pengawal, luncurkan unit
engsel kepada slot unit engsel
pengawal.
2.
Tolak unit engsel ke dalam
sehingga anda terdengar suara klik
ke tempatnya.
Slot unit engsel
Jajarkan tanda 2 pada hujung unit
engsel dengan tanda 8 bersebelahan
dengan slot unit engsel.
. Untuk melepaskan pengawal
1.
Semasa menekan butang [RELEASE]
pada pengawal, tarikannya keluar dari
kamera.
Butang [RELEASE]
12
Asas Mula Pantas
Unit Engsel
. Untuk menggunakan unit engsel sebagai
kaki
. Untuk menukar arah merakam gambar sebanyak 90 darjah
1.
Tarik tuil [FREE] pada kamera ke bawah,
putarkan kamera mengikut arah jam
sebanyak 90 darjah sehingga anda
mendengar suara klik.
Tuil [FREE]
A
B
C
• Jajarkan lampu operasi kamera dengan tanda C
pada unit engsel.
• Garisan kelabu pada gelang kanta menunjukkan
orientasi dimensi panjang imej yang ditangkap.
Garisan kelabu
Gelang kanta
. Untuk mengeluarkan unit engsel dari kamera
1.
Tarik tuil [FREE] pada kamera ke bawah,
putarkan kamera mengikut arah lawan jam
kira-kira 15 darjah sehingga lampu
operasinya sejajar dengan tanda A pada unit
engsel.
A
Tuil [FREE]
13
Asas Mula Pantas
2.
Keluarkan unit engsel dari kamera.
. Untuk memasangkan unit engsel kepada kamera
1.
2.
Selaraskan lampu operasi kamera dengan
tanda A pada unit engsel.
B
A
Putarkan kamera mengikut arah jam kira-kira
15 darjah sehingga lampu operasinya sejajar
dengan tanda B pada unit engsel.
Hud lensa
Jika cahaya yang tidak diinginkan memancar ke arah
kanta, putar gelang kanta melawan arah jam untuk
tanggalkannya, dan kemudian pasangkan hud lensa.
Pasangkan
Tanggalkan
Gelang kanta
Apabila memasang hud kanta atau gelang kanta,
selaraskan tanda 8 pada kamera dengan tanda 2
pada hud kanta atau gelang kanta.
14
Asas Mula Pantas
Nat tripod
1.
Gunakan nat tripod untuk tetapkan tripod
(tersedia secara komersil) kepada unit
engsel.
Nat tripod
Lubang tripod (tersedia
secara komersil)
Tali
. Tali sandang
Tali leher boleh dipasangkan kepada kamera atau pengawal.
1.
Tanggalkan kancing dari tali
dan pasang tali kepada keduadua lubang tali pada kamera
atau pengawal.
2.
Pasangkan semula kancing.
3.
Gunakan pelaras untuk laraskan panjang tali dan tetapkan pelaras.
Lebih panjang
Lebih pendek
4.
Masukkan hujung tali menerusi jalur.
15
Asas Mula Pantas
. Tali Carabiner
1.
Masukkan tali carabiner sekitar bar
lampiran tali carabiner pada
pengawal.
2.
Masukkan tali melalui kancing untuk
tetapkannya.
• Tali carabiner yang disediakan tidak bertujuan untuk digunakan semasa mendaki
gunung. Ia direka hanya untuk menyokong kamera.
• Apabila merakam, pastikan kamera tidak bergerak. Tekan butang pengatup
perlahan-lahan dan berhati-hati supaya tidak membuat sebarang pergerakan
semasa pengatup dilepaskan dan beberapa ketika selepas ia dilepaskan.
• Berhati-hati supaya jari anda dan tali tidak melindungi
mana-mana kawasan yang ditunjukkan dalam
ilustrasi.
• Jangan ayun kamera menggunakan talinya.
• Tali yang disediakan bertujuan untuk digunakan
Mikrofon
dengan kamera ini sahaja. Jangan gunakannya untuk
Kanta
sebarang tujuan lain.
16
Asas Mula Pantas
Menggunakan Panel Sentuh
Skrin monitor kamera adalah panel sentuh. Ini bermakna anda boleh melakukan
operasi berikut dengan menyentuh skrin menggunakan jari anda.
Sentuh
Menyentuh skrin dengan jari anda seketika.
Sentuh skrin untuk memilih ikon atau item menu, dan
untuk mengkonfigurasi tetapan.
Menguis
Sentuh dan tahankan jari terhadap skrin semasa
menguis ia jari ke atas, bawah, kiri atau kanan.
Gunakan kuis untuk menatal imej ke hadapan.
Besarkan
Letak ibu jari dan jari telunjuk di skrin dan
besarkannya.
Guna besarkan untuk membesarkan imej skrin.
Kecilkan
Letak ibu jari dan jari telunjuk di skrin dan
kecilkannya.
Gunakan kecilkan untuk mengecilkan saiz imej skrin,
dan untuk memaparkan berbilang imej.
• Jangan menggunakan objek tajam atau keras untuk melaksanakan operasi skrin.
Berbuat demikian boleh merosakkan skrin.
• Meletakkan lembar perlindungan LCD tersedia secara komersial akan
mengurangkan kepekaan operasi skrin monitor itu.
• Kamera akan menghadapi kesukaran untuk mentafsirkan operasi skrin yang
dilakukan menggunakan kuku jari anda. Gunakan pad berisi pada jari anda.
17
Asas Mula Pantas
Mula-mula, cas bateri sebelum menggunakan.
Kamera dan pengawal mempunyai bateri ion litium dalaman yang boleh dicas
semula. Dalam keadaan kuasa kamera dan pengawal dimatikan, sambungkan
mengikut urutan seperti berikutnya.
Anda boleh menggunakan satu daripada dua kaedah berikut untuk mengecas bateri.
• Penyesuai USB-AC
• Sambungan USB ke komputer
. Untuk mengecaskan dengan penyesuai USB-AC
Ketika kamera dan pengawal dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang
ditunjukkan dibawah.
Masa mengecas: Kira-kira 135 minit
Port [USB]
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
4
4
Penutup [USB]
1
2
3
Kord kuasa
Penyesuai USB-AC
(AD-C53U)
Apabila memasangkan penyambung, posisikan tanda ini seperti yang diperihalkan di
bawah.
Kamera : Menghadap ke sisi kanta
Pengawal : Menghadap ke sisi skrin monitor
• Apabila menanggalkan penyesuai USB-AC dari kamera, pastikan sambungan
diputuskan dari kamera terlebih dahulu.
• Jika anda menghidupkan kamera atau pengawal semasa mengecas dengan
penyesuai USB-AC, anda akan boleh menjalankan operasi rakaman biasa. Dalam
keadaan ini, pengecasan kamera akan dihentikan apabila ia dihidupkan.
B
18
Asas Mula Pantas
. Petunjuk Lampu Operasi
Semasa kuasa dimatikan
Status Lampu Operasi
Maksud
Menyala merah
Mengecas
Berkelip merah
Pengecasan terhenti akibat suhu persekitaran
tidak normal, masalah penyesuai USB-AC,
masalah bateri (halaman 99), operasi pemasa.
Tidak menyala
Pengecasan selesai
Semasa kuasa dihidupkan
• Kamera
Status Lampu Operasi Maksud
Menyala hijau
Kamera
dihidupkan
Pengecasan terhenti
Lampu merah-ambar
berkelip perlahan
Lampu merah-hijau
berkelip pantas
Mengecas
Dalam keadaan
tidur
Lampu hijau berkelip
perlahan
Pengecasan terhenti akibat suhu
persekitaran tidak normal, masalah
penyesuai USB-AC, masalah bateri
(halaman 99), operasi pemasa.
Pengecasan selesai
• Pengawal
Status Lampu Operasi
Maksud
Menyala merah
Mengecas
Lampu merah-ambar berkelip
perlahan
Mengecas (keadaan tidur)
Lampu hijau-ambar berkelip
pantas
Pengecasan terhenti akibat suhu persekitaran
tidak normal, masalah penyesuai USB-AC,
masalah bateri (halaman 99), operasi pemasa.
Lampu merah-hijau berkelip
pantas
Sama seperti di atas (keadaan tidur)
Menyala hijau
Pengecasan selesai
Lampu hijau berkelip perlahan
Pengecasan selesai (keadaan tidur)
19
Asas Mula Pantas
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan, atau suhu sekeliling melampau boleh
menyebabkan pengecasan bateri mengambil masa lebih lama. Jika pengecasan
mengambil masa lebih daripada lima jam, pemasa akan menghentikannya secara
automatik, walaupun bateri tidak dicas sepenuhnya. Ini ditunjukkan dengan lampu
operasi yang berkelip merah.
• Penyesuai USB-AC menjadi sedikit panas semasa pengecasan. Ini perkara biasa
dan tidak bermakna kerosakan.
• Bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau kawasan geografi.
Jika lampu operasi tidak menyala atau berkelip semasa mengecas, periksa orientasi
penyambung kabel USB.
• Pastikan anda masukkan penyambung kabel ke dalam port USB sehingga anda
rasa ia klik dengan selamat di tempatnya. Kegagalan memasukkan penyambung
sepenuhnya boleh menyebabkan komunikasi yang lemah atau kerosakan.
• Perhatikan bahawa walaupun penyambung
Kamera
dimasukkan sepenuhnya, anda masih boleh melihat
bahagian logam penyambung seperti yang ditunjuk
dalam gambar.
Pengawal
20
Asas Mula Pantas
. Untuk mengecas menggunakan sambungan USB pada komputer
Ketika kamera dan pengawal dimatikan, sambungkan mengikut urutan yang
ditunjukkan di bawah (, ).
Port [USB]
Komputer
(kuasa dihidupkan)
Port USB
1
2
1
Penutup [USB]
USB
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Apabila memasangkan penyambung, posisikan tanda ini seperti yang diperihalkan di
bawah.
Kamera : Menghadap ke sisi kanta
Pengawal : Menghadap ke sisi skrin monitor
• Jika kamera atau pengawal dihidupkan, tekan dan tahan [p] (Kuasa) untuk
mematikan kamera sebelum menyambungkannya kepada komputer anda.
Masa mengecas: Kira-kira 150 minit
• Jika anda hidupkan kamera semasa mengecas menggunakan sambungan USB
kepada komputer, kamera akan mewujudkan sambungan USB dengan komputer.
Pengecasan akan berterusan. Pengecasan juga diteruskan jika anda
menghidupkan pengawal. Ambil perhatian yang jenis komputer atau persekitaran
sambungan tertentu mungkin berhenti mengecas jika bekalan kuasa adalah
rendah.
21
Asas Mula Pantas
. Petunjuk Lampu Operasi
Semasa kuasa dimatikan
Status Lampu Operasi
Maksud
Menyala merah
Mengecas
Berkelip merah
Pengecasan terhenti akibat suhu persekitaran
tidak normal, masalah penyesuai USB-AC,
masalah bateri (halaman 99), operasi pemasa.
Tidak menyala
Pengecasan selesai
Semasa kuasa dihidupkan
• Kamera
Status Lampu Operasi
Maksud
Menyala kuning
Mengecas
Lampu merah-hijau berkelip
pantas
Pengecasan terhenti akibat suhu persekitaran
tidak normal, masalah penyesuai USB-AC,
masalah bateri (halaman 99), operasi pemasa.
Menyala hijau
Pengecasan selesai
• Pengawal
Status Lampu Operasi
Maksud
Menyala kuning
Mengecas
Lampu merah-ambar berkelip
perlahan
Mengecas (keadaan tidur)
Lampu hijau-ambar berkelip
pantas
Pengecasan terhenti akibat suhu persekitaran
tidak normal, masalah penyesuai USB-AC,
masalah bateri (halaman 99), operasi pemasa.
Lampu merah-hijau berkelip
pantas
Sama seperti di atas (keadaan tidur)
Menyala hijau
Pengecasan selesai
Lampu hijau berkelip perlahan
Pengecasan selesai (keadaan tidur)
22
Asas Mula Pantas
• Kali pertama anda menyambungkan kamera atau pengawal ke komputer
menggunakan kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda.
Jika ini berlaku, tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
• Bateri yang sudah lama tidak digunakan, jenis komputer tertentu, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa lebih lima jam.
Ini akan menghidupkan pemasa akan menghentikan pengecasan secara
automatik, walaupun bateri tidak dicas sepenuhnya. Jika ini berlaku, tanggalkan
dan kemudian sambungkan semula kabel USB untuk memulakan semula
pengecasan. Guna penyesuai USB-AC yang dibekalkan supaya pengecasan lebih
pantas dilakukan.
• Pengecasan tidak dilakukan semasa komputer yang disambungkan berada dalam
mod hibernasi.
Peringatan Pengecasan Lain
• Dengan dua kaedah pengecasan yang diterangkan di atas, anda boleh mengecas
bateri. Jangan gunakan sebarang jenis peranti pengecas lain. Percubaan untuk
menggunakan pengecas lain boleh menyebabkan kemalangan yang tidak
dijangka.
• Model ini boleh diisi melalui spesifikasi port USB 2.0 sahaja.
• Peranti bekalan kuasa dan peranti pengecasan USB tertakluk pada piawai yang
ditetapkan. Penggunaan peranti kurang bermutu atau peranti yang tidak
memenuhi standard boleh menyebabkan kerosakan dan/atau kegagalan kamera
anda.
• Operasi tidak dijamin sekiranya anda menggunakan komputer yang dibina atau
diubah suai sendiri. Walaupun anda menggunakan komputer yang tersedia secara
komersial, spesifikasi port USB tertentu mungkin memustahilkan pengecasan
menggunakan kabel USB.
• Bateri yang masih panas sebaik sahaja selepas penggunaan biasa mungkin tidak
mengecas sepenuhnya. Berikan bateri masa untuk sejuk sebelum mengecasnya.
• Bateri menyahcas sedikit semasa ia dimuatkan dalam kamera atau pengawal.
Kerana itu, anda disarankan supaya mengecas bateri segera sebelum anda perlu
menggunakannya.
• Mengecas bateri mungkin menyebabkan gangguan dengan penerimaan TV dan
radio. Jika ini berlaku, pasang penyesuai USB-AC ke sumber kuasa yang lebih
jauh daripada TV atau radio.
• Masa pengecasan sebenar bergantung pada kapasiti bateri semasa dan keadaan
pengecasan.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC dengan mana-mana peranti lain.
• Jangan menggunakan kord kuasa dengan peranti lain.
• Hanya guna penyesuai USB-AC dan kabel USB yang dinyatakan dalam manual ini
untuk mengecas. Penggunaan sebarang jenis peranti lain mungkin mengakibatkan
pengecasan yang pincang.
23
Asas Mula Pantas
Memeriksa Tahap Bateri Semasa
Semasa kuasa bateri digunakan, penunjuk bateri pada skrin monitor menunjukkan
tahap semasanya seperti ditunjukkan di bawah.
Tahap
Bateri
Penunjuk
Tinggi
Kamera
Pengawal
Warna Penunjuk
Putih
Rendah
*
*
*
*
*
*
* Putih
* Merah
* Merah
menunjukkan kuasa bateri rendah. Cas bateri secepat mungkin.
menunjukkan yang bateri akan habis. Cas bateri segera.
• Tahap yang ditunjukkan oleh penunjuk bateri mungkin bertukar apabila anda
bertukar antara mod RKM dengan mod MAIN.
• Meninggalkan kamera selama kira-kira 5 hari tanpa kuasa dibekalkan ketika bateri
sudah mati akan menyebabkan tetapan tarikh dan masanya dipadamkan. Mesej
yang memberitahu anda untuk mengkonfigurasi tetapan masa dan tarikh akan
muncul apabila anda menghidupkan kamera selepas memulihkan kuasa. Apabila
ini berlaku, konfigurasikan tetapan tarikh dan masa (halaman 68).
• Lihat halaman 115 untuk maklumat mengenai hayat bateri dan bilangan
tangkapan.
24
Asas Mula Pantas
Menghidupkan Kuasa Hidup dan Mati
. Sambungan Kamera-Pengawal Wayarles (Bluetooth)
Kamera dan pengawal berhubung melalui
sambungan teknologi wayarles Bluetooth. Sebaik
sahaja anda menjalankan operasi “berpasangan”
yang diperlukan untuk sambungan teknologi
wayarles Bluetooth, kamera dan pengawal akan disambungkan secara automatik
antara satu sama lain jika kita menghidupkan kuasanya. Perhatikan bahawa
sambungan akan terputus jika jarak kamera dan pengawal menjadi terlalu jauh, atau
terdapat sambungan LAN wayarles diwujudkan di antara kamera dengan telefon
pintar. Pengawal akan dimatikan selepas suatu jangka masa tetap selepas
sambungan teknologi wayarles Bluetooth diputuskan. Kamera akan kekal hidup, jadi
anda masih boleh mengambil imej dengan menekan butang pengatup.
• Kamera anda mempunyai kefungsian komunikasi teknologi wayarles Bluetooth
terbina dalam. Elakkan mengendalikan kamera (termasuk fungsi kamera sahaja) di
dalam pesawat atau tempat di mana komunikasi wayarles adalah dilarang.
• Tetapan sambungan Bluetooth kamera ini tidak boleh diubah.
• Teknologi wayarles Bluetooth kamera dan pengawal tidak boleh bersambung
kepada sebarang jenis peranti lain.
. Untuk menghidupkan kuasa
Kedua-dua kamera dan pengawal perlu dihidupkan untuk digunakan.
Kamera
Pengawal
Tekan [p] (Kuasa).
Tekan [p] (Kuasa).
[p] (Kuasa)
[p] (Kuasa)
Lampu operasi
Lampu operasi
• Menghidupkan kamera akan menukarkan lampu operasi kamera dan pengawal ke
hijau, dan memulakan sambungan teknologi wayarles Bluetooth antara kamera
dan pengawal secara automatik. Suatu imej akan terpapar atas pengawal dan
anda boleh merakam gambar sekarang.
• Sambungan antara kamera dan pengawal adalah dipengaruhi oleh orientasi dan
jarak antara kedua-duanya.
25
Asas Mula Pantas
• Julat maksimum untuk merakam gambar dengan butang pengatup pengawal
adalah kira-kira 10 meter. Julat maksimum untuk melihat imej pada skrin monitor
pengawal adalah kira-kira 5 meter.
• Jika sambungan lemah, lampu operasi pengawal akan berkelip hijau dan
“ ” (status komunikasi Bluetooth) akan muncul di skrin monitor. Respons kamera
mungkin menjadi lambat jika anda mengoperasikannya dalam keadaan
sambungan yang lemah. Jika perkara ini berlaku, cuba selaraskan orientasi dan
jarak antara kamera dengan pengawal.
• Perhatikan peringatan tentang langkah berjaga-jaga di
bawah untuk memastikan sambungan yang stabil
antara kamera dan pengawal.
– Letakkan pengawal dalam keadaan menegak,
dengan skrinnya dalam orientasi landskap
(mendatar).
– Pastikan tiada objek menghalang pada bahagian
belakang pengawal, yang dicetak dengan logo dan
teks.
– Halakan bahagian belakang pengawal ke kamera.
– Pastikan tiada objek yang menghalang kawasan
sekeliling gelang kanta kamera.
– Pastikan tiada objek di antara kamera dan pengawal
Mod Tidur
Jika anda tekan [p] (Kuasa) pada pengawal atau jika anda tidak melakukan
sebarang operasi pengawal selama 10 minit semasa terdapat sambungan teknologi
wayarles Bluetooth antara kamera dan pengawal, imej pengawal akan menjadi gelap.
Kemudian, jika tiada operasi dilakukan selama lima saat, kamera dan pengawal akan
memasuki mod tidur. Lampu operasi berkelip hijau dengan perlahan semasa kamera
dalam mod tidur. Untuk memulihkan paparan pengawal, tekan mana-mana butang
pengawal. Sambungan teknologi wayarles Bluetooth antara kamera dan pengawal
dikekalkan walaupun ketika ia berada dalam mod tidur, supaya ia boleh pulih dengan
cepat apabila anda menekan satu butang.
• Jika jarak antara kamera dan pengawal menjadi terlalu jauh atau jika keadaan
komunikasi menjadi tidak jelas semasa kamera dalam mod tidur, sambungan
mungkin terputus antara kedua-duanya.
C
26
Asas Mula Pantas
Menogol Antara Mod RKM dan Mod MAIN
Sentuh ikon di sudut bawah kanan skrin atau kuis skrin ke atas atau ke bawah untuk
menogol antara mod RKM dan mod MAIN.
Mod RKM
• Jika “
” (MAIN) dan/atau “
“DISP”.
Mod MAIN
“
” (MAIN)
“
” (RKM)
” (RKM) tidak dipaparkan, sentuh “
” atau
. Untuk mematikan kuasa
Tekankan [p] (Kuasa) pada kamera atau pengawal.
• Mematikan kuasa kamera akan menyebabkan kuasa pengawal dimatikan secara
automatik selepas kira-kira 5 minit.
Mengkonfigurasi Tetapan Asas Kali Pertama Anda
Menghidupkan Kamera
Kali pertama anda menghidupkan kamera, satu skrin akan muncul untuk
mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh dan masa. Kegagalan menetapkan
tarikh dan masa dengan betul akan menyebabkan data tarikh dan masa yang salah
dirakam bersama imej.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu mungkin tidak menyokong
pemilihan bahasa paparan.
1.
Hidupkan kuasa kamera dan pengawal (halaman 25).
• Jika ini kali pertama anda menghidupkan kuasa, skrin pilihan bahasa akan
muncul. Jika skrin tidak muncul, periksa untuk memastikan yang kamera
dihidupkan.
2.
Kuis (halaman 17) skrin pengawal ke atas dan ke bawah atau sentuh
“ ”, “ ” sehingga anda jumpa bahasa yang anda inginkan, dan
kemudian sentuh untuk memilihnya.
27
Asas Mula Pantas
3.
Sentuh format paparan tarikh yang anda inginkan.
Contoh: Julai, 10, 2016
TT/BB/HH * 16/7/10
HH/BB/TT * 10/7/16
BB/HH/TT * 7/10/16
4.
Tetapkan tarikh dan masa.
• Sentuh nilai yang anda ingin tukar (tahun, bulan,
hari, jam, minit) dan kemudian sentuh “
”, “
”
untuk menukarnya.
• Untuk bertukar antara format 12 jam dengan
24 jam, pilih “am (pm)”/“24h” dan kemudian
sentuh “
”, “
” bagi menukar tetapan.
5.
Ikon suis 12/24 jam
Apabila tetapan tarikh dan masa sudah
seperti yang anda inginkan, sentuh “Guna”.
Jika anda melakukan kesalahan mengkonfigurasi tetapan bahasa paparan, tarikh
dan masa dengan prosedur di atas, rujuk halaman berikut untuk maklumat
mengenai cara membetulkan tetapan.
– Bahasa paparan: Halaman 69
– Tarikh dan masa: Halaman 68
• Setiap negara mengawal ofset masa tempatannya sendiri dan penggunaan masa
musim panas, maka ia tertakluk pada perubahan.
28
Asas Mula Pantas
Menyediakan Kad Memori
Walaupun kamera memiliki memori terbina dalam yang boleh digunakan untuk
menyimpan imej dan filem, anda mungkin mahu membeli kad memori yang tersedia
secara komersil untuk lebih banyak kapasiti. Kamera tidak dibekalkan bersama kad
memori. Imej yang dirakam semasa kad memori dimuatkan disimpan ke dalam kad
memori. Apabila tiada kad memori dimuatkan, imej disimpan dalam memori terbina
dalam.
• Gambar dan filem yang disimpan dalam memori terbina tidak boleh disalin ke kad
memory.
• Untuk maklumat mengenai kapasiti kad memori, lihat halaman 112.
Kad Memori yang Disokong
– Kad Memori microSD
– Kad Memori microSDHC
– Kad Memori microSDXC
• Di atas adalah jenis kad memori yang disokong sehingga bulan
Julai 2014.
• Kamera ini menyokong penggunaan kad memori microSD daripada jenis dan
kapasiti berikut: kad memori microSD sehingga 2 GB, kad memori microSDHC
daripada 2 GB sehingga 32 GB, kad memori microSDXC daripada 32 GB sehingga
2 TB. Ambil perhatian bahawa keupayaan untuk menggunakan mana-mana kad
tertentu dengan kamera ini, walaupun ia memenuhi keperluan kapasiti dan jenis di
atas, adalah tidak dijamin.
* Amaran!
0 Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak sengaja
oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi dan kanakkanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja, hubungi doktor
dengan segera.
29
+
Asas Mula Pantas
Untuk memuat kad memori
1.
Tekan dan tahan [p] (Kuasa)
kamera untuk mematikan dan
kemudian buka penutup [CARD].
2.
Muatkan kad memori.
Letakkan kad memori supaya bahagian
belakangnya menghadap ke atas (ke
arah sisi lensa kamera), tolaknya masuk
ke dalam slot kad sehingga anda
mendengar ia klik dengan selamat di
tempatnya.
Belakang
Depan
3.
Belakang
Tutup penutup [CARD].
• Jangan masukkan sebarang benda selain kad memori yang disokong (halaman
29) ke dalam slot kad memori.
• Jika air atau sebarang objek asing termasuk ke dalam slot kad, matikan kamera
dengan segera, dan hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO
yang terdekat.
30
Asas Mula Pantas
. Untuk menggantikan kad memori
Tekan kad memori dan kemudian
lepaskannya. Ini akan menyebabkan kad
tertonjol sedikit daripada slot kad memori.
Tarik kad keluar dan kemudian masukkan
yang lain.
• Matikan kamera sebelum mengeluarkan
kad memori. Mengeluarkan kad semasa
kamera dihidupkan boleh mengakibatkan
imej yang direkod tidak disimpan dan
malahan merosakkan kad memori.
Untuk memformat (mengasal) kad memori baru
Formatkan kad memori pada kamera sebelum menggunakannya buat kali pertama.
• Memformat kad memori yang mengandungi syot kilat atau fail lain di dalamnya,
akan memadam kandungannya. Biasanya anda tidak perlu menformat kad memori
semula. Namun, jika penyimpanan masuk ke dalam kad bertambah perlahan atau
jika anda perasan keluarbiasaan lain, format kad semula.
• Pastikan anda menggunakan kamera bagi memformat kad memori. Memformat
kad pada komputer akan mengakibatkan format bukan standard SD, yang boleh
sangat melambatkan masa pemprosesan dan menyebabkan masalah
ketidakserasian, prestasi, dan lain-lain.
1.
Muatkan kad memori (halaman 30).
2.
Hidupkan kuasa kamera dan pengawal (halaman 25).
3.
Sentuh ikon “
4.
Sentuh “MENU”.
5.
Kuiskan ke atas dan ke bawah sehingga anda jumpa “Sediakan”, dan
kemudian sentuhnya.
6.
Kuiskan ke atas dan ke bawah sehingga anda jumpa “Format”, dan
kemudian sentuhnya.
7.
Sentuh “Format” dan kemudian sentuh “Ya”.
” (Home).
Ini memulakan operasi memformat kad memori.
31
Asas Mula Pantas
Menangkap Syot Kilat (Auto Premium)
Kamera anda mempunyai pelbagai jenis mod rakaman yang berbeza agar sesuai
dengan pelbagai keadaan dan tujuan rakaman (halaman 39). Seksyen ini
menerangkan tentang prosedur umum pengambilan gambar menggunakan Auto
Premium.
Dengan rakaman Auto Premium, kamera akan menentukan secara automatik sama
ada anda sedang merakam suatu subjek atau pemandangan dan keadaan lain.
Rakaman Auto Premium menawarkan imej berkualiti tinggi.
1.
Hidupkan kuasa kamera dan pengawal
(halaman 25).
Ini menyebabkan kamera dan pengawal bermula
dalam mod RKM.
• Tetapan mod rakaman asal semasa anda
membeli kamera adalah “Auto Premium”. Anda
boleh menggunakan prosedur di halaman 39
untuk menukar mod rakaman.
• Jika kamera berada dalam mod MAIN, sentuh
“
” (RKM).
2.
Halakan kamera pada subjek.
3.
Tekan butang pengatup kamera atau
pengawal.
Kamera akan menyesuaikan pendedahan dan fokus
secara automatik, dan kemudian rakam tangkapan
gambar.
• Menekan butang pengatup kamera akan
merakam syot kilat walaupun jika pengawal
dimatikan, dan walaupun jika kamera dan
pengawal berada dalam mod tidur (halaman 26).
Ikon Auto Premium
Kamera
Butang pengatup
[0] (Filem)
Pengawal
• Oleh sebab ciri elemen pengimejan CMOS yang
digunakan kamera, subjek yang bergerak laju atau
pergerakan tangan semasa merakam akan
menyebabkan herotan pada imej yang dirakam.
32
[0] (Filem)
Butang pengatup
Asas Mula Pantas
Merakam Filem
Tekan [0] (Filem) pada kamera atau pengawal untuk memulakan rakaman filem.
Untuk memberhentikan rakaman filem, tekan [0] (Filem) sekali lagi.
Lihat halaman 42 untuk butiran.
• Rakaman filem boleh berterusan sehingga 29 minit.
• Anda juga boleh menangkap syot kilat dengan menyentuh satu titik pada skrin
monitor (halaman 45).
• Anda boleh tentukan saiz imej untuk syot kilat. Lihat halaman 46 untuk butiran
lanjut.
. Merakam dengan Kamera Sahaja
Anda boleh menggunakan kamera dalam konfigurasi kendiri tanpa menghidupkan
pengawal ataupun mewujudkan sambungan antaranya dan kamera.
• Jika operasi Syot Kilat Selang Masa (halaman 36) dan rakaman filem (halaman 42)
sedang berjalan, ia akan terus merakam imej walaupun kuasa pengawal
dimatikan.
. Merakam dengan Auto Premium
• Selain kelajuan pengatup dan kepekaan ISO, kamera secara automatik melakukan
operasi berikut mengikut keperluan apabila merakam dengan Auto Premium.
– Fokus Auto dijalankan seperti biasa.
– Kamera secara automatik menentukan titik fokus pada skrin dan memfokus di
situ.
– Apabila menangkap gambar orang, ciri pengecaman muka mengesan sehingga
dua belas muka individu dan melaras fokus dan kecerahan sewajarnya.
33
Asas Mula Pantas
Peringatan Tangkapan Syot Kilat
Operasi
• Jika cahaya yang tidak diingini memancar ke arah kanta, lindung kanta dengan
tangan anda atau pasangkan hud kanta (halaman 14) semasa merakam imej.
Skrin Monitor semasa Tangkapan Syot kilat
• Keadaan kecerahan subjek boleh melambatkan tindak balas skrin monitor dan
boleh menyebabkan hingar digital pada imej skrin monitor.
• Imej yang muncul pada skrin monitor ialah untuk penggubahan imej. Imej sebenar
akan dirakamkan mengikut mod rakaman yang dipilih (halaman 39).
Penggambaran Tertutup di bawah Pencahayaan Pendarfluor
• Kelipan kecil pencahayaan pendarfluor boleh memberi kesan pada kecerahan dan
warna imej.
34
Asas Mula Pantas
Merakam Imej
Skrin Mod RKM
Seksyen ini menerangkan isi kandungan skrin mod RKM. Semasa skrin utama mod
RKM ataupun skrin “home” dipaparkan, gambar akan diambil apabila butang
pengatup kamera atau pengawal ditekan.
. Skrin Utama
Skrin utama muncul apabila anda menghidupkan kuasa kamera atau apabila anda
memasuki mod RKM dari mod MAIN.
 Zum (halaman 41)
 Maklumat (halaman 9)
 Masuk mod MAIN (halaman 27)
 Masuk skrin home
1
2
4
3
. Skrin Home
Skrin home muncul apabila anda menyentuh ikon “
 Mod rakaman (halaman 39)
 Syot Kilat Selang (halaman 36)
 Pemasa kendiri (halaman 40)
 Menu (halaman 44)
 Paparkan imej cermin (halaman 38)
 Masuk skrin utama
” pada skrin utama.
2
1
3
6
4
5
35
Merakam Imej
Merakam Berbilang Imej pada selang masa yang ditentukan
(Syot Kilat Selang)
Anda boleh menggunakan Syot Kilat Selang Masa untuk menangkap gambar dan
filem secara automatik pada selang masa yang ditetapkan.
. Untuk memulakan operasi Syot Kilat Selang Masa
1.
Pada skrin utama mod RKM, sentuh ikon “
2.
Pada skrin home, sentuh ikon “
3.
Sentuh ikon “¥” (Tetap Selang Masa).
4.
Sentuh “Selang Masa” atau “Gaya Tangkapan” dan konfigurasikan
tetapan mengikut yang anda mahu.
Selang Masa
” (Home).
” (Syot Kilat Selang Masa).
Menetapkan selang masa rakaman.
Syot Kilat + Filem:
Merakam lima syot kilat diikuti dengan filem selama lima
saat.
Gaya Tangkapan Filem Sahaja:
Merakam filem selama lima saat. Audio juga dirakam
dengan tetapan ini.
Syot Kilat Sahaja: Menangkap Syot Kilat
5.
Sentuh ikon “
6.
Sentuh “Mula”.
” (Belakang).
Ini memulakan operasi Syot Kilat Selang Masa.
• Memulakan operasi Syot Kilat Selang Masa menyebabkan kamera dan
pengawal memasuki keadaan tidur dan tunggu sedia untuk merakam imej. Ini
akan ditunjukkan dengan lampu operasi berkelip hijau.
• Menekan mana-mana butang pengawal untuk
memulihkan daripada mod tidur akan
menyebabkan bilangan imej yang dirakam muncul
di skrin monitor (Had Paparan: 9999). Syot Kilat
Selang Masa akan berterusan selepas bilangan
imej yang dipaparkan mencapai 9999. Merakam
bilangan imej yang banyak memerlukan kuasa
daripada penyesuai USB-AC yang dibekalkan, dsb.
36
Merakam Imej
. Untuk menghentikan operasi Syot Kilat Selang Masa
1.
Pada pengawal, tekan sebarang butang untuk memulihkan daripada
keadaan tidur.
2.
Sentuh “Keluar”.
Ini menghentikan operasi Syot Kilat Selang Masa.
. Untuk merakam imej secara manual semasa operasi Syot Kilat
Selang Masa
Menekan butang pengatup kamera semasa operasi Syot Kilat Selang Masa akan
merakam syot kilat. Menekan [0] (Filem) di kamera akan merakam filem selama lima
saat.
• Tiada apa dipaparkan di skrin monitor semasa operasi Syot Kilat Selang Masa.
• Imej Syot Kilat Selang Masa ditangkap menggunakan Fokus Auto.
• Penstabilan imej kamera digunakan semasa rakaman filem oleh operasi Syot Kilat
Selang Masa. Namun, sila bahawa penstabilan imej tidak mencegah kekaburan
imej disebabkan pergerakan subjek.
• Persediaan rakaman semasa, termasuk zum, tidak boleh diubah semasa operasi
Syot Kilat Selang Masa sedang berjalan. Syot kilat boleh dirakam dengan operasi
kamera sahaja, dan bukannya dengan menjalankan pengawal.
• Jika bateri kamera mati semasa operasi Syot Kilat Selang Masa, operasi akan
ditamatkan. Jika bateri pengawal mati, ia tidak menjejaskan operasi Syot Kilat
Selang Masa yang berjalan. Untuk menghentikan operasi Syot Kilat Selang Masa
dalam keadaan ini, tekan dan tahan [p] (Kuasa) pada kamera.
• Jika anda menjalankan operasi kamera manual semasa operasi Syot Kilat Selang
Masa mencapai selang masa rakaman, rakaman Syot Kilat Selang Masa untuk
selang masa itu akan dilangkau.
37
Merakam Imej
Rakaman kendiri (Cermin)
Anda boleh menggunakan fungsi ini untuk memaparkan imej cermin bagi paparan
pengawal. Ini sangat berguna apabila menggunakan pengawal untuk menggubah
imej tangkapan kendiri. Imej dirakam dalam orientasi normal (bukan imej cermin).
Imej biasa
Imej cermin
“
”
1.
Pada skrin utama mod RKM, sentuh ikon “
2.
Pada skrin home, sentuh ikon “
” (Home).
” (Cermin).
Ini memaparkan imej cermin bagi skrin pengawal.
• Ikon skrin home berubah menjadi
semasa imej cermin dipaparkan.
3.
Gubah imej di pengawal dan kemudian tekan butang pengatup untuk
merakam.
• Anda boleh menukar imej yang dipaparkan di skrin utama menjadi imej cermin
dengan menguis imej itu.
38
Merakam Imej
Menukar Mod Rakaman
Selain Auto Premium, kamera anda menawarkan lima adegan ART SHOT yang
memberikan kesan berbeza ke atas photo anda.
1.
Hidupkan kuasa kamera dan pengawal (halaman 25).
2.
Pada skrin utama mod RKM, sentuh ikon “
3.
Pada skrin home, sentuh ikon mod rakaman di
sudut kiri atas skrin.
4.
Sentuh ikon pada mod rakaman yang anda
ingin gunakan.
” (Home).
Ikon mod rakaman
• Anda boleh sentuh “
” atau “
” untuk menatal
skrin dan melihat mod lain yang tersedia.
• Menyentuh “
” di sudut kiri atas skrin dan
kemudian menyentuh ikon mod rakaman akan
memaparkan maklumat terperinci mengenai mod
itu.
P-AUTO
(Auto Premium)
Kamera akan menentukan secara automatik sama ada
anda sedang merakam suatu subjek atau pemandangan
dan keadaan lain. Rakaman Auto Premium menawarkan
imej berkualiti tinggi (halaman 32).
ART SHOT
TOY
Pinggir gelap dn rona diubah mencipta kesan kamera
(Kamera Mainan) mainan.
5.
SOFT
(Fokus Lembut)
Pengaburan keseluruhan bagi kesan romantis dan lembut.
LIGHT
(Tona Lembut)
Kontras lemah bagi gmbr dgn pnghalusn yang sedikit.
SEPIA (Sepia)
Tona sepia mencipta pandangan retro.
MONO
(Monokrom)
Kontras dan kebijian yg jelas bagi cetakan hitam dan putih.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
39
Merakam Imej
• Memilih pemandangan ART SHOT akan mendayakan fokus auto secara
automatik.
• Kesan ART SHOT tidak akan digunakan kepada rakaman filem semasa
pemandangan ART SHOT dipilih.
• Mekap tidak boleh dihidupkan semasa pemandangan ART SHOT sedang
digunakan.
. Pembatasan Fokus Auto
• Satu daripada berikut boleh memustahilkan fokus yang tepat.
– Dinding berwarna padu atau subjek terlalu rendah kontras lain
– Subjek bercahaya latar terlalu terang
– Subjek yang terlalu bersinar
– Bidai atau subjek lain yang mempunyai corak melintang berulang
– Berbilang subjek pada jarak berbeza dari kamera
– Subjek di lokasi gelap
– Pergerakan kamera semasa menangkap gambar
– Subjek yang bergerak laju
– Subjek di luar jarak fokus kamera
Menggunakan Pemasa Kendiri (Pemasa Kendiri)
Anda boleh menggunakan prosedur di bawah untuk mengkonfigurasikan kamera
untuk merakam syot kilat secara automatik lima saat selepas ikon pemasa kendiri
disentuh.
1.
Dalam skrin utama mod RKM, sentuh ikon “
2.
Pada skrin home, sentuh ikon “r” (Pemasa kendiri).
” (Home).
Kamera akan mula merakam imej dalam masa 5 saat.
• Keadaan komunikasi kamera dan pengawal tertentu mungkin menyebabkan
masa kiraan kurang tepat.
40
Merakam Imej
Menangkap Gambar dengan Zum
Kamera anda dilengkapi dengan zum digital, yang membolehkan anda mengezum
imej sehingga 4X.
Ambil perhatian yang proses digital digunakan untuk membesarkan bahagian tengah
imej, jadi berlakunya kemerosotan kualiti imej.
1.
Dalam skrin utama mod RKM, sentuh ikon
“ ” (Zum).
• Anda juga boleh memaparkan butang zum (“+”, “–”)
dengan menjarakkan atau mendekatkan jari anda
di skrin.
2.
Sentuh “+”, “–” untuk mengezum.
+ (Telefoto)
– (Sudut Lebar)
+ (Telefoto)
: Membesarkan subjek dan mengecilkan jarak.
– (Sudut Lebar) : Mengurangkan saiz subjek dan meluaskan jarak.
3.
Apabila anda tetapkan faktor zum yang anda inginkan, sentuh “
4.
Tekan butang pengatup untuk menangkap imej.
”.
• Imej telefoto mudah kabur disebabkan pergerakan kamera apabila anda menekan
butang pengatup. Jadi, anda disarankan menstabilkan kamera dengan
meletakkannya pada permukaan rata, dsb.
• Operasi zum dinyahdayakan semasa rakaman Syot Kilat Selang Masa.
• “Ù” dipaparkan pada skrin monitor semasa zum digital digunakan.
41
Merakam Imej
Membuat Rakaman Filem
Kamera anda membolehkan anda merakam filem Full HD. Butiran kualiti filem
ditunjukkan dalam jadual di bawah.
Kualiti Filem
Full HD
Kadar Bingkai
30fps
Saiz Imej (Piksel)
1920x1080
Nisbah Bidang
16:9
1.
Pilih “Auto Premium” sebagai mod rakaman.
2.
Pada skrin utama mod RKM, sentuh ikon “
3.
Pada skrin home, sentuh “MENU”.
4.
Sentuh “
5.
Sentuh masa rakaman yang anda ingin pilih.
6.
”, “
” (Home).
” untuk memaparkan “Masa Rakmn Maks”.
15 sec
Rakaman filem berhenti secara automatik selepas 15 saat.
OFF
Rakaman filem boleh berterusan sehingga 29 minit.
Tekan [0] (Filem).
Ini memulakan rakaman filem.
• Untuk memberhentikan operasi rakaman filem yang berjalan, tekan [0]
(Filem).
• Setiap filem boleh mencecah 29 minit. Jika anda memilih “OFF” dalam
langkah 5, rakaman filem berhenti secara automatik selepas 29 minit rakaman.
Rakaman filem juga akan berhenti secara automatik jika memori penuh
sebelum anda memberhentikan rakaman filem dengan menekan [0] (Filem)
sekali lagi.
• Dalam keadaan rakaman filem, operasi Fokus Auto dijalankan pada
permulaan rakaman dan kemudian fokus tetap kekal. “ ” (Penunjuk jarak
dekat) muncul di skrin monitor apabila subjek dekat dengan kamera.
• Kesan ART SHOT tidak akan digunakan kepada rakaman filem semasa
pemandangan ART SHOT dipilih.
42
Merakam Imej
Penstabilan imej semasa rakaman filem
Penstabilan imej sentiasa didayakan semasa rakaman filem. Namun, sila maklum
bahawa penstabilan imej tidak mencegah kekaburan imej disebabkan pergerakan
subjek semasa rakaman filem. Selain itu, penstabilan imej menghasilkan sudut
pandangan yang lebih sempit semasa rakaman filem.
• Penggunaan rakaman filem untuk masa yang lama akan menyebabkan kamera
menjadi panas. Ini perkara biasa dan tidak bermakna kerosakan.
• Kamera juga merakam audio bersama-sama filem. Ambil
Mikrofon
perhatian tentang perkara berikut apabila merakam filem.
– Berhati-hati supaya mikrofon tidak ditutup oleh jari anda
dsb.
– Hasil rakaman audio yang baik tidak mungkin jika
kamera terlalu jauh daripada apa yang anda cuba rakam.
• Merakam filem untuk tempoh masa yang lama di tempat
bersuhu tinggi boleh menyebabkan hingar digital (tompok
cahaya) muncul dalam imej filem. Peningkatan suhu di dalam kamera juga
mungkin menyebabkan rakaman filem dihentikan secara automatik. Jika ini
berlaku, berhenti merakam dan biarkan kamera menyejuk, dan operasi normal
boleh diteruskan selepas itu.
• Menggunakan memori terbina dalam kamera atau jenis kad memori tertentu boleh
melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra
High-Speed Type. Namun ambil perhatian bahawa bukan semua operasi boleh
dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed Type digunakan. Operasi yang
memerlukan masa untuk merakam data boleh mengakibatkan pecah pada imej
dan/atau audio.
• Operasi zum dinyahdayakan semasa rakaman filem. Jika anda ingin
menggunakan zum, lakukan operasi zum sebelum anda menekan [0] (Filem)
untuk mula merakam.
43
Merakam Imej
Tetapan Rakaman Lanjutan
Berikut adalah menu operasi yang anda boleh gunakan untuk mengkonfigurasi
berbagai tetapan kamera.
. Contoh Operasi Skrin Menu
1.
Pada skrin utama mod RKM, sentuh ikon “
2.
Pada skrin home, sentuh “MENU”.
” (Home).
Ini akan memaparkan skrin menu.
• Kandungan menu adalah berbeza dalam mod
RKM dan mod MAIN.
3.
Kuis imej skrin ke atas atau ke bawah atau
sentuh “ ”,” ” untuk menatal item
sehingga item yang tetapannya anda mahu
ubah dipaparkan.
• Untuk membatalkan dan keluar dari menu, sentuh “
pengatup pengawal.
4.
Sentuh item itu.
5.
Konfigur tetapan item menurut kandungan skrin.
• Untuk kembali ke aras menu sebelumnya, sentuh “
6.
” atau tekan butang
”.
Selepas tetapan seperti yang anda mahu, sentuh “
ke skrin utama.
” untuk kembali
• Tetapan anda akan digunakan apabila anda kembali ke skrin utama.
• Beberapa item menu mungkin tidak tersedia, bergantung pada mod rakaman yang
digunakan.
. Operasi Menu dalam Manual Ini
Operasi menu digunakan dalam manual ini seperti ditunjukkan di bawah. Sentuh ikon
dan item yang ditunjukkan, dan lakukan operasi seperti yang ditunjukkan, dari kiri ke
kanan.
Masuk ke “Mod RKM” *
* MENU * Pengatup Sentuh
44
Tetapan Rakaman Lanjutan
Merakam Potret Indah (Mekap)
Masuk ke “Mod RKM” *
* MENU * Mekap
Apabila dihidupkan, Mekap melicinkan tekstur kulit subjek dan mengurangkan
bayangan wajah yang disebabkan oleh cahaya matahari terang untuk potret yang
lebih cantik.
Gunakan Pengatup Sentuh (Pengatup Sentuh)
Masuk ke “Mod RKM” *
* MENU * Pengatup Sentuh
Anda boleh gunakan prosedur di bawah untuk merakam syot kilat.
1.
Sentuh “ON”.
2.
Halalkan kamera pada subjek.
3.
Apabila anda ingin merakam, sentuh skrin monitor.
Kamera secara automatik masuk ke dalam fokus dan kemudian merakam.
• Anda masih boleh menggunakan butang pengatup untuk merakam walaupun
ketika “ON” dipilih untuk Pengatup Sentuh.
• Pastikan bahagian tengah skrin disentuh. Menyentuh sempadan luar skrin tidak
akan melepaskan pengatup.
• Menekan dan menahan bahagian tengah skrin tidak akan melepaskan pengatup.
Sentuh dan lepaskan skrin dengan serta-merta untuk merakam.
• Kamera secara automatik menentukan titik fokus. Titik fokus bukan di tempat anda
menyentuh skrin.
45
Tetapan Rakaman Lanjutan
Menukar Saiz Imej (Saiz Imej)
Masuk ke “Mod RKM” *
* MENU * Saiz Imej
Tetapan ini boleh digunakan untuk mengkonfigurasi saiz imej tangkapan syot kilat.
Saiz Imej
(Piksel)
Saranan Saiz
Skrin RKM
Cetakan dan
Paparan Ikon
Aplikasi
Penerangan
14 M
(4320x3240)
14 M
16:9
(4320x2432)
16:9
Cetakan Poster Butiran terperinci untuk kejelasan
yang lebih baik walaupun untuk
imej yang dipangkas dari asal pada
Cetakan Poster komputer, dsb.
5M
(2560x1920)
5M
Cetakan A4
Perincian yang baik
• Tetapan saiz imej lalai awal daripada kilang ialah 14 M (14 juta piksel).
• Anda patut menganggap saiz kertas cetakan yang disarankan di sini sebagai garis
panduan sahaja (resolusi cetakan 200 dpi).
. Piksel dan saiz imej
Imej kamera digital ialah satu kumpulan bintik
Piksel
kecil yang dipanggil “piksel”. Lebih banyak
piksel dalam imej, lebih banyak perincian
yang ada. Namun, anda selalunya tidak
mengalami masalah dengan piksel yang
kurang semasa mencetak imej (saiz L)
melalui perkhidmatan cetak, melampir imej
pada e-mel, apabila melihat imej pada
komputer dsb.
Saiz imej menunjukkan jumlah piksel yang terkandung, dan ia dinyatakan sebagai
piksel melintang x piksel menegak.
Misalnya:
Saiz imej
piksel
14 M
4320x3240 (Kira-kira 14 juta piksel)
5M
2560x1920 (Kira-kira 5 juta piksel)
• Ambil perhatian bahawa imej besar mempunyai lebih banyak piksel, jadi ia
menggunakan lebih banyak ruang memori.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej dan bilangan imej yang boleh disimpan, lihat
halaman 112.
• Untuk maklumat mengenai saiz imej filem, lihat halaman 112.
46
Tetapan Rakaman Lanjutan
Menetapkan Masa Rakaman Filem Maksimum
(Masa Rakaman Maks)
Masuk ke “Mod RKM” *
* MENU * Masa Rakaman Maks
Lihat halaman 42 untuk butiran.
Merakam dengan Keamatan Kecerahan (Anjakan EV)
Masuk ke “Mod RKM” *
* MENU * Anjakan EV
Anda boleh melaraskan secara manual nilai pendedahan imej (nilai EV) sebelum
anda merakam gambar.
• Julat Keamatan Pendedahan: –2.0 EV hingga +2.0 EV
• Unit: 1/3 EV
1.
Sentuh “+”, “–” untuk melaraskan nilai keamatan pendedahan.
• Untuk membatalkan keamatan pendedahan, tukar nilai EV kepada 0.0.
Mengurangkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih rendah adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna gelap dan untuk
penggambaran di luar pada hari yang
cerah.
Meningkatkan nilai EV. Nilai EV yang
lebih tinggi adalah yang terbaik untuk
subjek berwarna cerah dan subjek
bercahaya latar.
2.
Sentuh “
3.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
” (Kembali) untuk kembali ke skrin utama.
Nilai keamatan pendedahan yang anda tetapkan kekal digunakan sehingga anda
menukarnya atau mematikan kamera (yang menyebabkan ia kembali ke “0.0”).
• Semasa membuat penggambaran dalam keadaan yang amat gelap atau amat
terang, anda mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang memuaskan meskipun
selepas melakukan keamatan pendedahan.
47
Tetapan Rakaman Lanjutan
Melaraskan Rona apabila Merakam (Imbangan Putih)
Masuk ke “Mod RKM” *
* MENU * Imbangan Putih
Anda boleh melaras imbangan putih supaya sepadan
dengan sumber cahaya yang ada di tempat anda
membuat penggambaran dan mengelakkan
penghasilan bayang biru apabila membuat
penggambaran di luar dan bayang hijau yang terhasil
apabila membuat penggambaran di dalam bangunan.
1.
Sentuh jenis imbangan putih yang anda
ingin pilih.
Anda boleh melihat kesan tetapan imbangan putih yang anda pilih pada skrin
monitor.
Skrin RKM
Penerangan
Paparan Ikon
Tetapan
Auto
Mengkonfigurasi kamera untuk
melaras imbangan putih secara
automatik
Di luar
Untuk penggambaran di luar
Di dalam
bangunan
Untuk penggambaran di dalam
bangunan
• Apabila “Auto” dipilih untuk tetapan imbangan putih, kamera secara automatik
menentukan titik putih subjek. Warna subjek dan keadaan sumber cahaya
tertentu boleh menyebabkan masalah apabila kamera cuba untuk menentukan
titik putih, yang membuatkan pelarasan imbangan putih yang betul menjadi
mustahil. Jika ini berlaku, pilih tetapan imbangan putih yang sepadan dengan
keadaan penggambaran anda.
2.
Sentuh “
3.
Tekan butang pengatup untuk menangkap gambar.
” (Kembali) untuk kembali ke skrin utama.
48
Tetapan Rakaman Lanjutan
Mendayakan Putaran Auto Imej agar Sepadan dengan
Orientasi Kamera (Putar Auto)
Masuk ke “Mod RKM” *
* MENU * Putar Auto
Apabila fungsi ini didayakan (ON), kamera menyedari orientasi fizikalnya dan
memutar imej secara automatik mengikut keperluan. Main semula semasa Putar
Auto didayakan (ON) akan memaparkan imej secara automatik dalam orientasi
semasa ia dirakam.
Apabila fungsi ini dinyahdayakan (OFF), imej dirakam tanpa putaran, tanpa mengira
orientasi fizikal kamera.
• Apabila fungsi ini didayakan (ON), memutarkan kamera 180 darjah juga
menyebabkan imej yang disimpan diputarkan 180 darjah. Imej yang ditangkap
dengan orientasi lain disimpan dalam orientasi semasa ia ditangkap.
49
Tetapan Rakaman Lanjutan
Melihat Syot kilat dan Filem
Skrin Mod MAIN
Dalam mod MAIN, anda boleh gunakan skrin pengawal untuk melihat imej yang telah
dirakam. Anda juga boleh menekan butang pengatup kamera atau butang [0] (Filem)
untuk merakam imej baru.
. Skrin Utama
Skrin utama muncul setiap kali anda beralih dari mod RKM ke mod MAIN.
 Menu Imej (halaman 54)
 Maklumat (halaman 9)
 Masuk Mod RKM (halaman 27)
 Masuk skrin home
1
2
4
3
. Skrin Home
Skrin home muncul apabila anda menyentuh ikon “
 Filem Sorotan (halaman 56)
 Foto Sorotan (halaman 55)
 Skor Sorotan (halaman 58)
 Menu (halaman 54, 67)
 Padam (halaman 52)
 Masuk skrin utama
” (Home) pada skrin utama.
2
1
3
6
4
5
50
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Syot Kilat
Gunakan prosedur berikut untuk melihat syot kilat pada skrin monitor kamera.
• Untuk maklumat mengenai cara main semula filem, lihat halaman 52.
1.
Pada skrin utama mod RKM, sentuh ikon
“ ” (MAIN) atau kuiskan skrin ke atas dan
bawah untuk memasuki mod MAIN.
Ini akan memaparkan satu daripada syot kilat yang
disimpan dalam memori.
• Maklumat mengenai syot kilat yang dipaparkan
turut disertakan (halaman 9).
• Anda juga boleh memadamkan maklumat untuk
melihat syot kilat sahaja (halaman 9).
• Anda boleh zum imej skrin dengan menyentuh
skrin monitor (halaman 53).
2.
Skrin utama mod RKM
“
” (MAIN)
Kuiskan skrin ke kiri atau kanan untuk menatal tangkapan gambar
sampai didapat gambar yang ingin dipaparkan.
• Menekan butang pengatup pengawal semasa dalam mod MAIN atau semasa skrin
menu dipaparkan akan menukar terus ke mod RKM.
• Tanda soal (?) akan dipaparkan untuk imej yang tidak dapat dipaparkan atas
sebab tertentu.
51
Melihat Syot kilat dan Filem
Melihat Filem
1.
2.
Pada skrin utama mod RKM, sentuh ikon
“ ” (MAIN) atau kuiskan skrin ke atas dan
bawah untuk memasuki mod MAIN.
Masa rakaman filem
Kualiti imej
Kuiskan skrin ke kiri atau kanan untuk
menatal semua filem sehingga filem yang
anda mahu dipaparkan.
Ikon filem: 6
3.
Sentuh “6” (Filem) untuk memulakan main semula.
• Untuk menghentikan main semula, sentuh “.”.
Main semula dihentikan
sebentar
Main semula berlangsung
Sentuh “|”.
Sentuh “6”.
• Filem dimainkan semula di kamera dengan kadar bingkai yang rendah dan tanpa
audio. Sila mainkan semula filem di telefon pintar anda.
Memadam Syot Kilat dan Filem
Jika memori telah penuh, anda boleh memadam tangkapan gambar dan filem yang
tidak lagi anda perlukan untuk membebaskan storan dan merakam lebih banyak imej.
• Ingat bahawa operasi padam fail (imej) tidak boleh dibuat asal.
. Untuk memadam satu fail
1.
Dalam mod MAIN, paparkan fail yang anda mahu padamkan.
2.
Sentuh ikon “
” (Home).
52
Melihat Syot kilat dan Filem
3.
Sentuh ikon “
4.
Sentuh “
” (Padam 1 Fail).
5.
Sentuh “
” (Padam).
” (Belakang).
Ini akan memadam fail yang dipilih.
. Untuk memadam semua fail
1.
Dalam mod MAIN, sentuh ikon “
2.
Sentuh “
” (Padam).
3.
Sentuh “
” (Semua).
4.
Sentuh “Padam”.
” (Home).
Ini akan menyebabkan mesej “Tiada fail.” muncul.
Mengezum Imej Atas skrin
Syot kilat boleh dizum pada skrin monitor sehingga 2X.
1.
Pada skrin utama mod MAIN, kuiskan skrin ke kiri atau kanan untuk
menatal semua imej sehingga imej yang anda mahu dipaparkan.
2.
Jauhkan ibu jari dan jari telunjuk (halaman 17) pada imej yang
dipaparkan untuk membesarkannya.
• Anda juga boleh membesarkan imej dengan menyentuh bahagian tengah
skrin.
• Menguis imej skrin yang diperbesarkan akan menukar sebahagian dari imej
yang dipaparkan.
• Dekatkan ibu jari dan jari telunjuk anda pada imej yang dipaparkan
(halaman 17) akan mengembalikan skrin ke normal.
53
Melihat Syot kilat dan Filem
Memaparkan Menu Imej
Menu imej menunjukkan beberapa imej pada skrin tunggal.
1.
Pada skrin utama mod MAIN, sentuh ikon
“]”.
Ini memaparkan menu imej.
• Semasa skrin utama dipaparkan, jarakkan
(untuk besarkan) atau rapatkan (untuk kecilkan)
jari telunjuk dan ibu jari anda di atas skrin untuk
mengezum imej yang dipaparkan.
• Sentuh “
” atau “
”, kuis ke atas atau ke
bawah untuk menatal ke halaman imej yang berikutnya.
• Untuk melihat mod paparan biasa (imej tunggal), sentuh imej yang anda
hendak lihat.
• Dalam kes filem, imej pertama dalam filem akan dipaparkan.
• Tanda soal (?) akan dipaparkan untuk imej yang tidak dapat dipaparkan atas
sebab tertentu.
Memutar Imej (Putaran)
1.
Pada skrin utama mod MAIN, sentuh ikon “
2.
Pada skrin home, sentuh “MENU”.
3.
Sentuh “Putaran”.
4.
Sentuh “
” (Home).
”.
Ini akan memutarkan imej 90 darjah ke sebelah kiri.
5.
Apabila imej berada dalam kedudukan yang anda inginkan, sentuh
“ ”.
• Untuk maklumat mengenai operasi menu, lihat halaman 44.
54
Melihat Syot kilat dan Filem
Mencipta Kolaj Gambar Untuk Syot Kilat Sehari (Foto Sorotan)
Anda boleh ubah tetapan kamera untuk memilih syot kilatan
gambar secara automatik dan menjana kolaj daripadanya
setiap hari. Syot kilat yang dimasukkan dalam Foto Sorotan
dipilih secara automatik berdasarkan skor sorotan dan
maklumat keadaan rakaman yang dirakam bersama dengan
syot kilat.
• Anda boleh menggunakan fungsi Skor Sorotan (halaman
58) untuk menukar skor sorotan syot kilat.
1.
Pada skrin utama mod MAIN, sentuh ikon “
2.
Pada skrin home, sentuh “
3.
Sentuh “ ”, “ ” untuk memilih tarikh yang anda mahu untuk
mencipta Foto Sorotan.
• Menyentuh “
” (Home).
”.
” akan memaparkan penerangan untuk fungsi ini.
4.
Sentuh “ ”, “ ” untuk memaparkan susun atur yang anda mahu
gunakan, dan kemudian sentuhnya.
5.
Sentuh “Guna”.
Ini memaparkan Foto Sorotan dan menyimpannya dalam memori kamera.
• Skrin yang muncul selepas imej disimpan termasuk ikon “
” (Susun
Semula). Sentuh ikon ini untuk membolehkan kamera memilih semula syot
kilat, dan menjana dan menyimpan Foto Sorotan yang lain.
6.
Sentuh “
” (MAIN) untuk keluar dari Foto Sorotan.
• Imej yang skor sorotannya ialah “–1” tidak pernah termasuk dalam Foto Sorotan.
• Operasi penjanaan Filem Sorotan tidak boleh dihentikan separuh jalan apabila ia
telah dimulakan.
• Apabila terdapat lebih daripada 9,999 syot kilat yang dirakam pada tarikh yang
sama tersimpan dalam kad memori, Foto Sorotan akan memilih gambar daripada
yang bernombor 1 hingga 9999.
• Operasi Foto Sorotan mungkin tidak dapat dijalankan apabila kuasa bateri rendah.
55
Melihat Syot kilat dan Filem
Mencipta Filem Untuk Imej Sehari (Filem Sorotan)
Anda boleh ubah tetapan kamera untuk memilih syot kilatan gambar dan filem secara
automatik, dan membuat filem pendek daripadanya setiap hari. Gambar yang
dimasukkan dalam Filem Sorotan dipilih secara automatik berdasarkan skor sorotan
dan maklumat keadaan rakaman yang dirakam bersama dengan imej.
• Anda boleh menggunakan fungsi Skor Sorotan (halaman 58) untuk menukar skor
sorotan syot kilat.
• Masa dan kesan main semula yang terpakai pada Filem Sorotan ditentukan secara
automatik berdasarkan maklumat keadaan rakaman yang dirakam bersama
dengan imej yang termasuk di dalam filem dan skor sorotannya (+1 atau 0)
1.
Pada skrin utama mod MAIN, sentuh ikon “
2.
Pada skrin home, sentuh “
3.
Sentuh “ ” (Muzik), “ ” (Masa main) dan
konfigurasi tetapan mengikut yang anda
mahu.
” (Home).
” (Filem Sorotan).
(Muzik)
Pilih muzik latar yang anda mahu gunakan.
(Masa main)
Nyatakan masa main semula Filem Sorotan.
• Menyentuh “
” akan memaparkan penerangan untuk fungsi ini.
4.
Sentuh “ ”, “ ” untuk memilih tarikh yang anda mahu untuk
mencipta Filem Sorotan, dan kemudian sentuhnya.
5.
Sentuh “Ya”.
Ini mencipta dan menyimpan Filem Sorotan, dan memaparkannya pada skrin
monitor.
56
Melihat Syot kilat dan Filem
• Operasi penjanaan Filem Sorotan tidak boleh dihentikan separuh jalan setelah
dimulakan.
• Imej yang skor sorotannya ialah “–1” tidak pernah termasuk dalam Filem Sorotan.
• Filem Sorotan berkualiti filem FHD, dengan nisbah bidang 16:9. Jika imej dengan
nisbah bidang yang bukan 16:9 di masukkan ke dalam Filem Sorotan, bahagian
atas dan bawah imej akan dipangkas mengikut keperluan.
• Jika imej berorientasi potret dimasukkan ke dalam Filem Sorotan, akan terdapat
jalur hitam pada bahagian kiri dan kanan imej.
• Apabila terdapat sejumlah lebih daripada 9,999 syot kilat dan fail filem yang
dirakam pada tarikh yang sama, Filem Sorotan akan memilih foto dan filem
daripada fail bernombor 1 hingga 9999.
• Operasi Filem Sorotan mungkin tidak dapat dijalankan apabila kuasa bateri
rendah.
• Penjanaan Filem Sorotan mungkin tidak dapat dijalankan apabila kuasa bateri
rendah. Selain itu, operasi yang gagal mungkin menyebabkan fail kerja tinggal
dalam memori kamera. Fail seperti itu ialah fail yang mempunyai sambungan
nama fail selain daripada JPG atau MOV, dan saiz data 0 bait. Untuk memadam
fail kerja, sambungkan kamera ke komputer (halaman 73).
• Bergantung kepada bilangan fail dan faktor lain apabila Filem Sorotan sedang
dicipta, operasi penciptaan mungkin akan mengambil sedikit masa.
• Hanya filem yang dirakam dengan kamera ini layak untuk digunakan dalam Filem
Sorotan.
57
Melihat Syot kilat dan Filem
Menukar Skor Sorotan Imej
Anda boleh menggunakan prosedur di bawah untuk menukar skor sorotan syot kilat
atau filem. Skor sorotan imej digunakan apabila melakukan operasi yang diterangkan
dalam jadual di bawah.
Skor
Sorotan
Penerangan
• Tiada skor diperuntukkan (lalai)
• Imej dengan skor ini mungkin dipilih untuk Syot Kilat Sorotan atau
Filem Sorotan.
• Imej dengan skor ini diberikan keutamaan untuk pemilihan Syot
Kilat Sorotan atau Filem Sorotan.
• Imej dengan skor ini tidak akan dipilih untuk Syot Kilat Sorotan
atau Filem Sorotan.
1.
Pada skrin utama mod MAIN, paparkan imej yang skor sorotannya
anda mahu ubah.
2.
Sentuh ikon “
3.
Pada Skrin Home, sentuh “
Sorotan).
4.
Sentuh “ ”, “ ” untuk menukar skor imej
yang dipaparkan.
” (Home).
” (Skor
• Menyentuh “
” akan memaparkan penerangan
untuk fungsi ini.
5.
Selepas menukar skor sorotan imej, sentuh “
skrin utama.
58
” untuk kembali ke
Melihat Syot kilat dan Filem
• Skor sorotan semasa imej ditunjukkan seperti yang diterangkan di bawah apabila
imej dipaparkan pada skrin monitor.
Skor Sorotan
Penunjuk
0
+1
–1
• Fungsi skor sorotan hanya boleh digunakan dengan syot kilat dan filem yang
dirakam dengan kamera ini.
59
Melihat Syot kilat dan Filem
Sambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(LAN Wayarles)
Mengawal Kamera Anda dengan Telefon Pintar yang
Bersambung
Membuat sambungan LAN wayarles antara kamera dan telefon pintar (atau komputer
tablet) mendayakan fungsi yang diterangkan di bawah. Operasi ini memerlukan
pemasangan apl EXILIM Link ini pada telefon pintar anda.
Dengan fungsi ini:
Anda boleh melakukan ini:
Lihat
halaman:
Tangkapan Jauh
Pengambaran dan pengawalan jauh
dengan kamera menggunakan telefon
pintar.
64
Anda boleh memilih satu lagi fail
tangkapan gambar/filem di memori
kamera dan menghantar satu salinan ke
telefon pintar.
65
Hantar ke telefon
• Jangan menggunakan fungsi LAN wayarles di dalam pesawat atau tempat di mana
operasi tersebut dihadkan.
• Jarak komunikasi tertakluk kepada perubahan keadaan setempat dan
persekitaran.
• Sila maklum bahawa fungsi LAN wayarles memerlukan lebih banyak penggunaan
kuasa bateri daripada biasa. Pastikan bateri kamera telah dicas secukupnya
sebelum memulakan operasi LAN wayarles.
• Julat operasi bergantung pada persekitaran komunikasi setempat dan jenis telefon
pintar yang disambung.
60
Sambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(LAN Wayarles)
Membuat Sambungan antara Telefon Pintar dengan Kamera
Anda
Memasang aplikasi EXILIM Link Smartphone pada telefon pintar anda akan
membolehkan kawalan jauh kamera dari telefon pintar anda dan untuk menghantar
imej-imej yang dirakam dengan kamera telefon pintar anda. Cari apl EXILIM Link
pada Google Play (Android) atau App Store (iOS) dan pasangkannya pada telefon
pintar anda (atau komputer tablet).
. Jaminan operasi aplikasi
Tiada jaminan yang dibuat mengenai keupayaan untuk mengendalikan aplikasi
EXILIM Link pada telefon pintar atau tablet tertentu.
• Untuk maklumat tentang versi sistem pengendalian yang disokong oleh aplikasi ini,
semak maklumat pada Google Play atau App Store.
• Fungsi aplikasi dan persekitaran pengendalian yang diperlukan tertakluk kepada
perubahan tanpa notis.
Memasang Aplikasi EXILIM Link pada Telefon Pintar Anda
. Terminal Android
1.
Buka “Google Play”.
2.
Dalam ruang carian, taip “EXILIM Link”.
3.
Pasang EXILIM Link.
. iPhone
1.
Buka “App Store”.
2.
Dalam ruang carian, taip “EXILIM Link”.
3.
Pasang EXILIM Link.
61
Sambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(LAN Wayarles)
Tukar SSID dan kata laluan sebelum menggunakan LAN
wayarles
Semasa membuat sambungan wayarles antara kamera dan telefon pintar untuk kali
pertama, pastikan anda menukar SSID dan kata laluan seperti berikutnya. Semasa
pembelian, tetapan asal SSID dan kata laluan adalah sama untuk semua model.
Menggunakan model ini tanpa menukar SSID dan kata laluan mungkin akan
mengakibatkan sambungan silap dengan peranti lain di lokasi yang sama, dan juga
membenarkan akses lain ke maklumat peribadi seperti gambar kita.
• Langkah ini hanya diperlukan sekali sahaja apabila anda menggunakan unit ini
untuk kali pertama.
1.
Jika kamera masih hidup, tekankan [p] (Kuasa) untuk matikan
kuasanya.
2.
Pada kamera, tekan [0] (Filem) sambil anda tekan [p] (Kuasa)
sehingga lampu operasi kamera mengeluarkan kelipan hijau.
Ini akan membolehkan sambungan telefon pintar ke kamera.
• Semasa kamera bersambung dengan telefon pintar, butang pengatup dan
butang [0] (Filem) dinyahdayakan.
3.
Untuk tetapan Wi-Fi telefon pintar, masukkan kata laluan dan SSID
kamera.
Ini akan sambungkan telefon pintar ke kamera.
• Tetapan asal SSID dan kata laluan adalah seperti berikutnya.
SSID: FR10 Camera
Kata laluan: 00000000
• Apa yang anda perlu lakukan untuk mewujudkan sambungan LAN wayarles
bergantung kepada jenis telefon pintar yang anda gunakan. Untuk maklumat
lebih lanjut tentang cara untuk mewujudkan sambungan LAN wayarles, lihat
dokumen pengguna yang datang dengan telefon pintar anda.
4.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi EXILIM Link.
5.
Pada telefon pintar, ketik “Connection Starting”.
Ini akan menyambungkan telefon pintar ke kamera, yang ditunjukkan oleh lampu
operasi kamera yang bernyala hijau.
• Jika ini adalah kali pertama anda memulakan aplikasi ini, terma penggunaan
akan muncul pada telefon pintar anda. Bacakan terma-terma tersebut dan
tekan “Agree”.
62
Sambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(LAN Wayarles)
6.
Tekan “
7.
Masukkan SSID dan kata laluan baru.
”
• Untuk SSID dan kata laluan, masukkan lapan hingga
32 aksara dan simbol bait tunggal.
8.
Tekan “OK”.
SSID dan kata laluan baru akan berkuatkuasa semasa
anda menghidupkan kamera kali seterusnya.
• Sila ambil perhatian bahawa selepas menukar SSID dan kata laluan pada kamera,
anda juga perlu menukar tetapan Wi-Fi pada telefon pintar.
• Jika anda terlupa SSID dan kata laluan kamera, anda boleh melakukan prosedur
berikutnya untuk kembalikannya ke tetapan asal.
 Matikan kamera.
 Sambil menekan [0] (Filem) dan butang pengatup pada kamera, tekan [p]
(Kuasa) untuk kira-kira 6 saat.
Proses itu selesai apabila lampu operasi berkelip ambar selama kira-kira
5 saat.
• Harap maklum bahawa sambungan LAN wayarles antara kamera dan telefon
pintar dikekalkan walaupun semasa apl EXILIM Link itu tidak berjalan pada telefon
pintar atau apabila apl berjalan di latar. Membiarkan sambungan LAN wayarles
berlangsung akan memendekkan hayat bateri kamera dan mengakibatkan kamera
menjadi panas. Tutup apl EXILIM Link dan matikan kamera untuk menamatkan
sambungan LAN wayarles apabila anda tidak menggunakannya.
• Menggunakan skrin tetapan Wi-Fi telefon pintar untuk menamatkan sambungan
LAN wayarles akan menyebabkan kamera memasuki tunggu sedia sambungan.
Jika tiada sambungan dilakukan dalam masa tiga minit, kamera akan dimatikan
secara automatik.
63
Sambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(LAN Wayarles)
Menggunakan Telefon Pintar sebagai Alat Kawalan Jauh Kamera
Fungsi ini membolehkan anda merakam syot kilat atau filem dengan kamera secara
jauh menggunakan telefon pintar (Tangkapan Jauh). Anda juga boleh lakukan zum,
pemasa kendiri, dan operasi lain secara jauh.
1.
Jika kamera masih hidup, tekankan [p] (Kuasa) untuk matikan
kuasanya.
2.
Pada kamera, tekan [0] (Filem) sambil anda tekan [p] (Kuasa)
sehingga lampu operasi kamera mengeluarkan kelipan hijau.
3.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi EXILIM Link.
4.
Pada telefon pintar, ketik “Connection Starting”.
Ini akan menyambungkan telefon pintar ke kamera, yang ditunjukkan oleh lampu
operasi kamera yang bernyala hijau.
• Jika ini adalah pertama kali anda memulakan apl ini, terma penggunaannya
akan muncul pada skrin telefon pintar. Bacakan terma-terma tersebut dan
tekan “Agree”.
5.
Pada telefon pintar, tekan “
6.
Sediakan imej pada skrin telefon pintar anda semasa anda merakam.
”.
• Selepas anda selesai menggunakan Tangkapan Jauh keluar daripada apl
pada telefon pintar anda.
. Mengawal Kamera Anda dengan Telefon Pintar
Semasa rakaman Tangkapan Jauh, anda boleh menggunakan apl EXILIM Link untuk
mengawal kamera daripada telefon pintar. Manual ini menerangkan operasi EXILIM
Link berdasarkan pada skrin yang muncul menggunakan versi iPhone. Sesetengah
operasi mungkin berbeza bergantung pada jenis telefon pintar.
1
2
3
4
8
5
6
7
 Mengkonfigurasi tetapan RKM.
 Terbalikkan imej skrin secara melintang.
 Melakukan operasi zum.
 Memaparkan objek yang dilihat oleh kanta
kamera.
 Memaparkan tetapan semasa.
 Togol antara syot kilat dengan rakaman filem.
 Tangkap imej.
 Tunjukkan imej yang baru ditangkap.
64
Sambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(LAN Wayarles)
• Imej yang ditangkap dengan Tangkapan Jauh juga boleh disimpan dalam telefon
pintar pada masa imej ditangkap. Untuk berbuat demikian, ketik , pilih “Simpan
Secara Segerak”, dan pilih “Hidup”.
Menghantar Fail Syot Kilat atau Filem dari Ingatan Kamera ke
Telefon Pintar
Anda boleh pilih satu atau lebih fail syot kilat dan/atau filem dalam memori kamera
dan menghantarnya ke telefon pintar. Anda boleh pilih sehingga 99 fail, berjumlah
tidak lebih 1,500 MB untuk satu penghantaran.
1.
Jika kamera masih hidup, tekankan [p] (Kuasa) untuk matikan
kuasanya.
2.
Pada kamera, tekan [0] (Filem) sambil anda tekan [p] (Kuasa)
sehingga lampu operasi kamera mengeluarkan kelipan hijau.
3.
Pada telefon pintar, mulakan aplikasi EXILIM Link.
4.
Pada telefon pintar, ketik “Connection Starting”.
Ini akan menyambungkan telefon pintar ke kamera, yang ditunjukkan oleh lampu
operasi kamera yang bernyala hijau. Paparan telefon pintar menunjukkan senarai
imej yang tersimpan dalam memori kamera.
• Jika ini adalah pertama kali anda memulakan apl ini, terma penggunaannya
akan muncul pada skrin telefon pintar. Bacakan terma-terma tersebut dan
tekan “Agree”.
5.
Ketik imej fail yang anda mahu hantar ke telefon pintar.
6.
Selepas memilih imej semua fail yang anda ingin hantar ke telefon
pintar, sentuh “
”.
Ini akan menghantar imej yang anda pilih ke telefon pintar. Anda boleh lihat imej
yang dihantar dengan “ ”.
65
Sambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(LAN Wayarles)
• Sesetengah model telefon pintar mungkin tidak dapat memainkan semula fail filem.
• Bergantung pada model telefon pintar anda, versi sistem pengendaliannya, dan/
atau kapasiti storan yang tinggal boleh menyebabkan kegagalan operasi
penyimpanan filem atau syot kilat. Selepas operasi penghantaran, lakukan operasi
yang diperlukan pada telefon pintar anda bagi memastikan yang filem atau syot
kilat disimpan dengan baik.
• Melihat filem yang diterima pada terminal Android:
Harap maklum yang filem tidak dipaparkan oleh Gallery. Filem disimpan dalam
folder yang dinamakan “EXILIM Link”. Pemain filem berasingan diperlukan untuk
main semula filem (yang failnya mempunyai sambungan nama fail MOV).
Bergantung pada pemain filem anda, anda mungkin tidak boleh memainkan filem
dan/atau audio.
• Anda boleh guna aplikasi telefon pintar di bawah untuk melihat syot kilat selepas
menghantarnya.
– iPhone: Camera Roll
– Terminal Android: Gallery atau aplikasi pelayar foto lain
• Dalam kes iPhone, syot kilat yang dihantar tidak boleh dipadam dengan apl
EXILIM Link. Untuk memadam imej, gunakan Camera Roll.
66
Sambungkan Kamera dengan Telefon Pintar
(LAN Wayarles)
Tetapan Lain (Sediakan)
Bahagian ini menerangkan item menu yang anda boleh gunakan untuk
mengkonfigurasi tetapan dan melakukan operasi lain dalam kedua-dua mod RKM
dan mod MAIN.
Untuk maklumat mengenai operasi menu, lihat halaman 44.
Mengkonfigurasi Tetapan Bunyi Kamera (Bunyi Kamera)
* MENU * Sediakan * Bunyi Kamera
Anda boleh melaraskan kelantangan bunyi yang dikeluarkan apabila kamera
dihidupkan, apabila imej ditangkap, apabila ralat berlaku, dsb.
HIGH
Kelantangan tinggi
LOW
Kelantangan rendah
• Walaupun dengan tetapan ini, tiada bunyi rakaman imej dikeluarkan semasa
selang masa operasi rakaman (rakaman manual atau rakaman auto).
Menggunakan Fungsi Getaran (Getaran)
* MENU * Sediakan * Getaran
Semasa “ON” dipilih untuk fungsi ini, alat kawalan akan bergetar apabila mana-mana
peristiwa yang diterangkan di bawah berlaku.
• Apabila pratonton imej yang baru ditangkap muncul pada skrin pengawal
• Apabila terputus komunikasi antara kamera dan pengawal
• Apabila ralat berlaku
Pemulihan Paparan Pengawal Menggunakan Operasi Kuis
(Kuis Mula)
* MENU * Sediakan * Kuis Mula
Semasa “ON” dipilih untuk fungsi ini, menguis skrin pengawal semasa ia dalam mod
tidur (halaman 26) akan mengeluarkannya daripada mod tidur dan memulihkan
paparan pengawal.
67
Tetapan Lain (Sediakan)
Menetapkan Jam Kamera (Laras)
* MENU * Sediakan * Laras
1.
Sentuh nilai yang anda ingin tukar (tahun,
bulan, hari, jam, minit).
2.
Sentuh “ ” atau “ ” huntuk menukar nilai
yang sedang dipilih.
• Anda boleh menentukan tarikh dari 2001 hingga
2049.
• Untuk bertukar antara format 12-jam dengan 24jam, sentuh “am (pm)”/“24h”, dan kemudian
sentuh “
” atau “
”.
• Menyentuh dan memegang “
” atau “
”
menatal pada kelajuan tinggi.
3.
Ikon suis 12/24 jam
Sentuh “Guna”.
Menentukan Gaya Tarikh (Gaya Tarikh)
* MENU * Sediakan * Gaya Tarikh
Anda boleh memilih daripada tiga gaya berbeza untuk tarikh.
Contoh: Julai, 10, 2016
TT/BB/HH
16/7/10
HH/BB/TT
10/7/16
BB/HH/TT
7/10/16
68
Tetapan Lain (Sediakan)
Menentukan Bahasa Paparan (Language)
* MENU * Sediakan * Language
. Tentukan bahasa paparan yang anda mahu.
1.
Pada skrin menu, sentuh “Sediakan”.
2.
Sentuh “Language”.
3.
Kuis ke atas dan ke bawah sehingga anda
jumpa bahasa yang anda inginkan, dan
kemudian sentuh untuk memilihnya.
• Model kamera yang dijual di kawasan geografi tertentu mungkin tidak menyokong
pemilihan bahasa paparan.
Memformat Memori Terbina Dlm atau Kad Memori (Format)
* MENU * Sediakan * Format
Jika kad memori dimuatkan dalam kamera, operasi ini akan memformat kad memori.
Ia akan memformat memori terbina dalam jika tiada kad memori dimuatkan.
• Operasi format akan memadam semua kandungan pada kad memori atau memori
terbina dalam. Ia tak boleh dibuat asal. Pastikan anda tidak memerlukan sebarang
data yang ada pada kad atau memori terbina dalam sebelum anda memformatnya.
• Memformat ingatan terbina dalam atau kad ingatan akan memadamkan semua
imej terlindung yang disimpan di sana.
• Periksa aras bateri sebelum memulakan operasi memformat dan pastikan ia tidak
terlalu rendah. Pemformatan mungkin tidak dapat dijalankan dengan betul dan
kamera mungkin berhenti beroperasi secara normal jika kuasa kamera
berkurangan semasa pemformatan sedang berjalan.
69
Tetapan Lain (Sediakan)
Menetapkan Semula Kamera ke Lalai Kilang (Set Semula)
* MENU * Sediakan * Set Semula
Lihat halaman 104 untuk butiran mengenai tetapan lalai kilang bagi kamera.
Tetapan di bawah tidak ditetapkan semula.
tetapan jam, gaya tarikh, bahasa skrin
70
Tetapan Lain (Sediakan)
Percetakan
Perkhidmatan Cetak Profesional
Anda boleh membawa kad memori yang mengandungi imej
yang anda mahu cetak ke perkhidmatan cetak profesional dan
mencetaknya.
Percetakan pada Pencetak Rumah
Anda boleh menggunakan pencetak yang dilengkapkan
dengan slot kad memori untuk terus mencetak imej
daripada kad memori. Untuk butiran, lihat dokumen
pengguna yang disertakan bersama pencetak anda.
Percetakan dengan Komputer
Selepas memindahkan imej ke komputer anda, gunakan
perisian yang tersedia secara komersil untuk mencetak.
71
Percetakan
Percetakan dengan Komputer
Ada pelbagai cara berbeza untuk mencetak imej yang disimpan dalam komputer.
Bahagian ini menunjukkan satu contoh mencetak standard.
. Mencetak pada Komputer Windows
1.
Guna prosedur pada “Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer”
(halaman 74) untuk menyimpan imej yang ingin dicetak, dan kemudian
memaparkan imej pada skrin komputer anda.
2.
Klik “Print” dan kemudian “Print”.
3.
Konfigurasi tetapan cetakan yang diingini dan kemudian klik “Print”.
Ini akan mencetak imej yang dipilih.
. Mencetak pada Macintosh
1.
Guna prosedur pada “Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan
Menyimpan Fail” (halaman 77) untuk menyimpan imej yang ingin
dicetak, dan kemudian memaparkan imej pada skrin Macintosh anda.
2.
Klik “File” dan kemudian “Print”.
3.
Konfigurasi tetapan cetakan dan kemudian klik “Print”.
Ini akan mencetak imej yang dipilih.
72
Percetakan
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Perkara yang anda boleh lakukan menggunakan komputer...
Anda boleh melakukan operasi yang diterangkan di bawah semasa kamera
bersambung dengan komputer.
Menyimpan imej
pada komputer
dan melihatnya di
situ
• Menyimpan imej dan melihatnya secara
manual (sambungan USB) (halaman 74,
77).
Main semula dan
sunting filem
• Anda boleh main semula fail (halaman 76,
79).
• Untuk menyunting filem, gunakan perisian
yang tersedia secara komersil mengikut
keperluan.
Prosedur yang anda perlu lakukan adalah berlainan untuk Windows dan Macintosh.
• Pengguna Windows perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Komputer Windows” di halaman 73.
• Pengguna Macintosh perlu merujuk pada “Menggunakan Kamera dengan
Macintosh” di halaman 77.
Menggunakan Kamera dengan Komputer Windows
Apabila anda
mahu melakukan
ini:
Versi Sistem
Perisian yang Diperlukan
Pengendalian
Menyimpan imej
pada komputer dan
melihatnya di situ
secara manual
Windows 8.1,
Windows 8,
Pemasangan tidak diperlukan.
Windows 7,
Windows Vista
74
Mainkan filem
Windows 8.1, QuickTime 7 atau lebih tinggi
Windows 8,
• Anda perlu memuat turun
Windows 7,
QuickTime 7 di Web jika anda ingin
Windows Vista
menggunakannya.
76
73
Lihat
halaman:
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Melihat dan Menyimpan Imej di Komputer
Anda boleh menyambungkan kamera ke komputer anda bagi melihat dan
menyimpan imej (fail syot kilat dan filem).
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan kemudian
gunakan kabel USB mikro
yang disertakan bersama
kamera untuk
menyambungnya ke komputer
anda.
Port [USB]
USB
• Untuk butiran tentang
penyambungan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman
21.
2.
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
operasi kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman 22).
Ambil maklum bahawa dalam kes ini skrin monitor akan kekal kosong.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke komputer menggunakan kabel
USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
74
Menggunakan Kamera dengan Komputer
3.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Klik “Desktop” dan kemudian
“Explorer”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Computer”.
4.
Dwiklik “Removable Disk”.
• Komputer anda mengenali kad memori yang dimuat dalam komputer (atau
memori terbina dalam jika tiada kad) sebagai cakera boleh alih.
5.
Klik kanan folder “DCIM”.
6.
Pada menu pintas yang muncul, klik “Copy”.
7.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Klik “Documents”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Klik “Start” dan kemudian
“Documents”.
• Jika anda sudah ada folder “DCIM” dalam “Documents”, langkah seterusnya
akan melaksanakan tulis ganti ke atasnya. Jika anda mahu menyimpan folder
“DCIM” sedia ada, anda perlu menukar namanya atau mengalihnya ke lokasi
berbeza sebelum melakukan langkah seterusnya.
8.
Pengguna Windows 8.1, Windows 8: Pada menu “Documents”, klik
“Home” dan kemudian “Paste”.
Pengguna Windows 7, Windows Vista: Pada menu “Documents”, klik
“Organize” atau “Edit”, dan kemudian “Paste”.
Ini akan menampal folder “DCIM” (dan semua fail imej yang terkandung di
dalamnya) ke dalam folder “Documents” anda. Anda kini mempunyai salinan fail
yang ada dalam memori kamera pada komputer anda.
9.
Setelah selesai menyalin imej, tanggalkan kamera daripada komputer
anda.
Selepas salinan atau dialog progres bacaan pada skrin komputer menunjukkan
bahawa proses telah selesai, tutupkan imej yang terpapar dan putuskan
sambungan kabel USB.
. Untuk melihat imej yang anda salin pada komputer anda
1.
Dwiklik folder “DCIM” yang disalin untuk membukanya.
2.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
75
Menggunakan Kamera dengan Komputer
3.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 81.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin komputer
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
• Melihat imej CS dan syot selang masa pada komputer akan memaparkan
secara berasingan imej komponen dalam kumpulan. Imej CS dan syot selang
masa tidak boleh dilihat sebagai kumpulan pada komputer.
Memainkan Filem
Untuk main semula filem, salinkannya ke komputer anda terlebih dahulu dan
kemudian dwiklik fail filem. Sesetengah sistem pengendalian mungkin tidak dapat
memainkan semula filem. Jika ini berlaku, anda perlu memasang perisian yang ada
secara berasingan.
• Jika anda tidak dapat memainkan semula filem, pergi ke URL di bawah untuk
memuat turun QuickTime 7 dan memasangnya pada komputer anda.
http://www.apple.com/quicktime/
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista
CPU
: Core 2 Duo 3.0 GHz atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : QuickTime 7 atau lebih tinggi
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
. Peringatan Main Semula Filem
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras komputer anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
• Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah
komputer. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Hentikan sebarang aplikasi lain yang anda jalankan dan hentikan aplikasi
residen.
76
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Menggunakan Kamera dengan Macintosh
Apabila anda mahu
melakukan ini:
Versi Sistem
Pengendalian
Perisian yang Diperlukan
Lihat
halaman:
Menyimpan imej pada
Macintosh anda dan
OS X
melihatnya di situ
secara manual
Pemasangan tidak diperlukan.
77
Simpan imej pada
Macintosh anda
OS X
secara automatik/Urus
imej
iPhoto, yang disertakan
tergabung dengan beberapa
produk Macintosh.
–
Mainkan filem
OS X 10.6 atau QuickTime Player
lebih tinggi
(dipasang pada komputer)
79
Menyambung Kamera pada Komputer Anda dan Menyimpan
Fail
Jangan menggunakan komputer anda untuk mengubah suai, memadam,
mengalih atau menamakan semula sebarang fail imej yang berada dalam
memori terbina dalam kamera atau pada kad memorinya.
Perbuatan itu akan menyebabkan masalah pada data pengurusan imej kamera,
yang akan menjadikannya mustahil untuk memain semula imej pada kamera dan
boleh menukar kapasiti memori yang tinggal secara drastik. Apabila anda mahu
mengubah suai, memadam, mengalih atau menama semula imej, lakukannya
hanya pada imej yang disimpan pada komputer anda.
• Jangan menanggalkan kabel USB atau mengendalikan kamera semasa melihat
atau menyimpan imej. Perbuatan itu boleh merosakkan data.
• Kamera tidak menyokong operasi dengan Mac OS X 10.0 hingga 10.5. Operasi
disokong dengan Mac OS 10.6 hingga 10.9 (menggunakan pemacu USB standard
OS) sahaja.
• Anda juga boleh menggunakan slot kad komputer anda (jika ia memilikinya) atau
pembaca kad yang tersedia secara komersil untuk mencapai fail secara terus dari
kad memori komputer. Untuk butiran, lihat dokumen pengguna yang disertakan
bersama komputer anda.
B
77
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk menyambungkan kamera ke komputer anda dan menyimpan
fail
1.
Matikan kamera dan kemudian
gunakan kabel USB mikro
yang disertakan bersama
kamera untuk
menyambungnya ke
Macintosh anda.
Port [USB]
USB
• Untuk butiran tentang
menyambungkan kamera dan
langkah berjaga-jaga apabila
menyambungkan, lihat halaman
21.
2.
Kabel USB Mikro
(disertakan bersama kamera)
Tekan [p] (Kuasa) untuk menghidupkan kamera.
Apabila anda menghidupkan kamera, semak untuk pastikan yang warna lampu
operasi kamera bertukar daripada merah kepada hijau atau ambar (halaman 22).
Ambil maklum bahawa dalam kes ini skrin monitor akan kekal kosong.
Dalam mod ini, Macintosh anda mengenali kad memori yang dimuat dalam
kamera (atau memori terbina dalam kamera jika ia tidak dimuatkan dengan kad
memori) sebagai pemacu. Rupa ikon pemacu bergantung pada versi OS Mac
yang anda gunakan.
• Kali pertama anda menyambungkan kamera ke Macintosh anda menggunakan
kabel USB, mesej ralat mungkin muncul pada komputer anda. Jika ini berlaku,
tanggalkan dan kemudian sambungkan semula kabel USB itu.
3.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
4.
Seret folder “DCIM” ke folder di mana anda mahu menyalinnya.
5.
Setelah operasi salin selesai, seret ikon pemacu ke Trash.
6.
Putuskan sambungan kamera daripada komputer.
Selepas salinan atau dialog progres bacaan pada skrin komputer menunjukkan
bahawa proses telah selesai, tutupkan imej yang terpapar dan putuskan
sambungan kabel USB.
78
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Untuk melihat imej yang disalin
1.
Dwiklik ikon pemacu kamera.
2.
Dwiklik folder “DCIM” untuk membukanya.
3.
Dwiklik folder yang mengandungi imej yang anda mahu lihat.
4.
Dwiklik fail imej yang anda mahu lihat.
• Untuk maklumat mengenai nama fail, lihat “Struktur Folder Memori” pada
halaman 81.
• Imej yang telah diputar pada kamera akan dipaparkan pada skrin Macintosh
anda dalam penghalaan asalnya (tak diputar).
Memainkan Filem
Untuk main semula filem, mula-mula salinnya ke Macintosh anda dan kemudian
dwiklik fail filem.
. Keperluan Sistem Komputer Minimum untuk Main Semula Filem
Keperluan sistem minimum yang diterangkan di bawah adalah perlu untuk memain
semula filem yang direkod dengan kamera ini pada komputer.
Sistem Pengendalian
: Mac OS X 10.6 atau lebih tinggi
Perisian yang Diperlukan : QuickTime Player (dipasang pada komputer)
• Di atas adalah sekitaran sistem yang disarankan. Mengkonfigurasi satu daripada
sekitaran ini tidak menjamin pengendalian yang betul.
• Tetapan tertentu dan perisian lain yang dipasang boleh mengganggu main semula
filem.
. Peringatan Main Semula Filem
Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan pada sesetengah model
Macintosh. Jika anda mengalami masalah, cuba yang berikut.
– Matikan aplikasi lain yang sedang berjalan.
• Pastikan mengalih data filem ke cakera keras Macintosh anda sebelum mencuba
memainkannya. Main semula filem yang baik mungkin tidak dapat dilakukan untuk
data yang dicapai melalui rangkaian, daripada kad memori dsb.
B
79
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Fail dan Folder
Kamera mencipta fail dan menyimpannya setiap kali anda menangkap syot kilat,
merakam filem atau melakukan sebarang operasi lain yang menyimpan data.
Fail dikumpulkan dengan menyimpannya dalam folder. Setiap fail dan folder
mempunyai nama uniknya sendiri.
• Untuk butiran cara folder disusun dalam memori, lihat “Struktur Folder Memori”
(halaman 81).
Nama dan Bilangan Maksimum Dibenarkan
Contoh
Setiap folder boleh mengandungi sehingga
9999 fail yang dinamakan CIMG0001 hingga
CIMG9999. Sambungan pada nama fail
bergantung pada jenis fail.
Fail nama ke-26:
Fail
CIM G 0026.JPG
Sambungan
Nombor siri (4 angka)
Folder
Folder dinamakan daripada 100CASIO ke
999CASIO.
Sehingga 900 folder boleh wujud dalam
memori.
Nama folder ke-100:
100CASIO
Nombor siri (3 angka)
• Anda boleh melihat nama folder dan fail pada komputer anda. Untuk butiran
mengenai cara nama fail dipaparkan pada skrin monitor kamera, lihat halaman 9.
• Jumlah bilangan folder dan fail yang dibenarkan bergantung pada saiz dan kualiti
imej dan kapasiti kad memori yang digunakan untuk simpanan.
Data Kad Memori
Kamera menyimpan imej yang anda tangkap mengikut Peraturan Reka Bentuk untuk
Sistem Fail Kamera (DCF).
. Mengenai DCF
Operasi berikut disokong untuk imej komplian DCF. Namun, harap maklum bahawa
CASIO tidak membuat jaminan prestasi mengenai operasi ini.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera ini ke kamera pengilang lain dan
melihatnya.
• Mencetak imej komplian DCF kamera menggunakan pencetak pengilang lain.
• Memindahkan imej komplian DCF kamera lain ke kamera ini dan melihatnya.
80
Menggunakan Kamera dengan Komputer
. Struktur Folder Memori
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.MOV
Folder DCIM
Folder Rakaman
Fail Imej
Fail Filem
101CASIO
102CASIO
Folder Rakaman
Folder Rakaman
DCIM
. Fail Imej yang Disokong
• Fail imej yang ditangkap dengan kamera ini
• Fail imej komplian DCF
Kamera ini mungkin tidak dapat memaparkan imej, walaupun ia komplian DCF.
Apabila memaparkan imej yang dirakam pada kamera lain, ia mungkin mengambil
masa yang lama untuk imej muncul pada skrin monitor kamera ini.
. Peringatan Pengendalian Memori Terbina Dalam dan Data Kad
Memori
• Setiap kali menyalin kandungan memori ke komputer anda, anda perlu menyalin
folder DCIM dan semua kandungannya. Cara yang baik untuk mengesan
beberapa salinan folder DCIM ialah untuk menukar namanya kepada tarikh atau
sesuatu yang serupa setelah anda menyalinnya ke komputer anda. Namun jika
nanti anda memutuskan mengembalikan folder DCIM ke kamera, pastikan
menukar namanya kembali ke DCIM. Kamera direka untuk mengenali hanya fail
akar dengan nama DCIM. Ingat bahawa kamera juga tidak akan dapat mengenal
folder dalam folder DCIM melainkan ia mempunyai nama yang dipunyainya dulu
ketika anda menyalinnya daripada kamera ke komputer anda.
• Folder dan fail mesti disimpan mengikut “Struktur Folder Memori” ditunjukkan di
halaman 81 untuk kamera mengenali mereka dengan betul.
81
Menggunakan Kamera dengan Komputer
Lampiran
Peringatan Keselamatan
*BAHAYA
Simbol ini menandakan maklumat yang, jika diabaikan atau digunakan dengan salah,
mewujudkan bahaya kematian atau kecederaan diri yang serius.
*AMARAN
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kematian
atau kecederaan serius jika produk digunakan dengan salah dengan mengabaikan
penunjuk ini.
*AWAS
Penunjuk ini menetapkan perkara yang mempunyai risiko menyebabkan kecederaan
dan kemungkinan berlakunya kerosakan fizikal hanya jika produk digunakan dengan
salah dengan mengabaikan penunjuk ini.
Contoh Simbol
!
Bulatan ini dengan garis merentasinya (-) bermaksud yang tindakan
ditunjukkan tidak boleh dilakukan. Petunjuk dalam atau berhampiran simbol
ini secara khususnya dilarang. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang
penceraian dilarang.)
$
Titik hitam (0) bermaksud yang tindakan ditunjukkan mesti dilakukan.
Petunjuk dalam simbol ini ialah tindakan yang secara khususnya diarahkan
untuk dilakukan. (Contoh di sebelah kiri menunjukkan yang palam kuasa
mesti dicabut daripada soket elektrik.)
*BAHAYA
. Bateri Boleh Cas Semula Terbina Dalam
• Untuk mengecas bateri, hanya gunakan kaedah yang diterangkan
secara khusus dalam manual ini. Cubaan mengecas bateri dengan cara
yang tidak dibenarkan mewujudkan risiko pemanasan lampau bateri,
kebakaran dan letupan.
• Jangan mendedah atau merendam bateri dalam air tawar atau air
masin. Perbuatan itu boleh merosakkan bateri dan menyebabkan
prestasinya merosot dan pengurangan hayat perkhidmatan.
• Bateri ini dibuat untuk kegunaan bersama Kamera digital CASIO sahaja.
Penggunaan dengan peranti lain mewujudkan risiko kerosakan bateri
atau kemerosotan prestasi bateri dan pengurangan hayat
perkhidmatan.
82
+
%
+
Lampiran
*BAHAYA
• Kegagalan mematuhi peringatan berikut mewujudkan risiko pemanasan lampau
bateri, kebakaran dan letupan.
– Jangan menggunakan atau meninggalkan bateri berdekatan api
terbuka.
– Jangan mendedahkan bateri pada haba atau api.
– Pastikan bateri dihalakan dengan betul semasa mengecasnya.
– Jangan bawa atau simpan bateri bersama item yang boleh mengalirkan
elektrik (rantai, grafit pensel dsb.).
– Jangan menceraikan bateri, mencucuknya dengan jarum atau
mendedahkannya pada hentaman yang kuat (memukulnya dengan tukul,
memijaknya dsb.) dan jangan mengenakan pateri padanya. Jangan
meletakkan bateri dalam ketuhar gelombang mikro, penyahlembap, peranti
yang menjana tekanan tinggi dsb.
– Jangan tanggalkan pelekat luar dari bateri.
• Jangan gunakan atau tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari,
dalam kenderaan yang diletakkan di bawah matahari atau di manamana kawasan lain yang terdedah pada suhu yang tinggi. Perbuatan itu
boleh merosakkan bateri dan menyebabkan prestasinya merosot dan
pengurangan hayat perkhidmatan. Juga, keadaan ini boleh menyebabkan bateri
mengembang sehingga anda mungkin tidak boleh mengeluarkannya.
• Cecair bateri boleh merosakkan mata anda. Jika cecair bateri termasuk
ke dalam mata anda, segera bilas mata anda dengan air paip bersih dan
kemudian hubungi pakar perubatan.
-
+
83
Lampiran
*AMARAN
. Asap, bau yang luar biasa, pemanasan lampau dan keluarbiasaan
lain
$
• Penggunaan berterusan kamera ketika ia mengeluarkan asap atau bau
pelik, atau semasa ia terlampau panas mewujudkan risiko kebakaran
dan kejutan elektrik. Segera lakukan langkah berikut apabila wujud
salah satu simptom di atas.
1. Matikan kamera.
* Jika kamera tidak boleh dimatikan atas sebab yang tertentu, tekan [RESET]
butang (halaman 7).
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Jauhkan Daripada Api
• Jangan mendedahkan kamera pada api, yang boleh menyebabkannya
meletup dan mewujudkan risiko kebakaran dan kecederaan pada diri
sendiri.
. Elakkan Penggunaan Semasa Bergerak
• Jangan menggunakan kamera untuk merakam atau memain kembali
imej semasa memandu atau semasa berjalan. Melihat monitor semasa
sedang bergerak mewujudkan risiko kemalangan serius.
-
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Hanya gunakan penyesuai USB-AC yang ditentukan.
– Jangan sekali-kali gunakan penyesuai USB-AC dengan peranti lain.
– Gunakan punca kuasa yang sepadan dengan bekalan kuasa yang
ditentukan untuk penyesuai USB-AC.
– Jangan sekali-kali pasang kord kuasa atau penyesuai USB-AC pada punca
kuasa yang dikongsi dengan peranti lain, atau ke dalam kord sambungan
berkongsi.
– Jangan letakkan penyesuai USB-AC berhampiran tungku atau peranti
pemanas lain.
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC boleh merosakkannya, mewujudkan risiko
kebakaran dan kejutan elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga
berikut.
– Jangan letak objek berat di atas penyesuai USB-AC atau dipanaskan
secara langsung.
– Jangan ubah suai penyesuai USB-AC, membiarkannya rosak, atau
membengkokkannya secara paksa.
– Jangan belit atau tarik kord kuasa.
– Apabila digunakan, letakkan kord di tempat yang ia tidak akan mengganggu
laluan.
-
-
84
Lampiran
*AMARAN
• Jangan sentuh palam kuasa semasa tangan anda basah. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik.
• Jika kord kuasa atau palam kuasa rosak, hubungi peruncit atau pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
• Jangan gunakan penyesuai USB-AC di kawasan yang cecair* mungkin
tumpah di atasnya. Cecair mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
"
+
-
• Jangan letakkan pasu bunga atau sebarang bekas cecair di atas
penyesuai USB-AC. Air mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
• Jangan sentuh kamera atau penyesuai USB-AC semasa ribut kilat.
%
1
* Cecair: Air, minuman sukan, air laut, urin haiwan atau haiwan peliharaan, dsb.
Jika kord kuasa disertakan bersama kamera anda
+
• Kord kuasa yang datang dengan kamera direka bentuk untuk kegunaan
di negara tempat kamera itu dibeli. Jika anda menggunakan kamera di
negara lain, pastikan anda menggunakan kord kuasa yang mematuhi
penarafan dan voltan bekalan kuasa negara itu. Penggunaan kord kuasa yang
tidak betul mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
• Sebelum keluar, pastikan anda mencabut penyesuai USB-AC daripada
punca kuasa dan letakkannya di tempat yang jauh daripada objek yang
digunakan oleh haiwan dan binatang peliharaan. Haiwan atau binatang
peliharaan yang menggigit kord kuasa boleh menyebabkannya terpintas,
membawa kepada risiko kebakaran.
+
. Air dan Benda Asing
%
• Air, cecair lain atau benda asing (terutamanya logam) yang termasuk ke
dalam kamera mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas. Perhatian lebih diperlukan apabila menggunakan kamera semasa hujan
atau salji, berhampiran laut atau jasad air lain, atau di dalam bilik air.
1. Matikan kamera.
* Jika kamera tidak boleh dimatikan atas sesuatu sebab, tekan [RESET]
butang (halaman 7).
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Penceraian dan Pengubahsuaian
!
• Kecuali apabila membuang kamera, jangan cuba menceraikannya atau
mengubahsuaikannya dengan sebarang cara. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kejutan elektrik, kecederaan terbakar dan
kecederaan diri lain. Pastikan semua pemeriksaan dalaman, penyelenggaraan
dan pembaikan dilakukan oleh peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO yang terdekat.
85
Lampiran
*AMARAN
. Jatuhan dan Layanan Kasar
-
• Penggunaan berterusan kamera setelah ia rosak akibat terjatuh atau
layanan kasar lain mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
Segera lakukan langkah berikut apabila wujud salah satu simptom di
atas.
1. Matikan kamera.
* Jika kamera tidak boleh dimatikan atas sesuatu sebab, tekan [RESET]
butang (halaman 7).
2. Jika anda menggunakan penyesuai USB-AC untuk menghidupkan kamera,
cabut palam kuasa daripada soket kuasa.
3. Hubungi peruncit atau pusat perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
. Kad Memori
• Kad memori adalah kecil dan mempunyai risiko ditelan secara tidak
sengaja oleh bayi dan kanak-kanak. Jauhkan kad memori daripada bayi
dan kanak-kanak. Jika kad memori ditelan secara tidak sengaja,
hubungi doktor dengan segera.
. Peringatan apabila Kamera Dihidupkan
• Jangan sentuh kamera untuk jangka masa yang lama ketika ia
dihidupkan. Kamera menjadi hangat apabila dihidupkan, dan sentuhan
jangka panjang mewujudkan risiko melecur suhu rendah.
. Gangguan dengan peranti digital lain
+
+
-
• Sekiranya anda perasan gangguan radio atau masalah lain pada peranti
lain berlaku kerana menggunakan produk ini, jangan guna fungsi
wayarles produk ini. Penggunaan fungsi wayarles menyebabkan risiko
gangguan radio dan operasi tidak normal peranti lain.
• Apabila berada dalam pesawat atau kemudahan perubatan, patuhi
arahan orang yang bertugas. Gelombang elektromagnet dan isyarat lain
yang dihasilkan oleh fungsi wayarles kamera boleh menyebabkan risiko
kemalangan.
• Jangan guna fungsi wayarles kamera apabila berdekatan peranti digital
berkejituan tinggi atau peranti digital yang menggunakan isyarat lemah.
Berbuat demikian boleh mengganggu operasi normal peranti digital dan
menyebabkan risiko kemalangan.
• Apabila menggunakan fungsi wayarles kamera, jauhkannya dari
individu yang memakai perentak jantung. Kemagnetan yang terhasil
daripada kamera mungkin menjejaskan perentak jantung dan peranti
perubatan lain. Sekiranya anda perasan sebarang ketaknormalan, serta-merta
jauhkan dari produk dan hubungi doktor.
• Dalam kereta api sesak atau sebarang lokasi sesak lain yang
berkemungkinan ada individu yang memakai perentak jantung, matikan
kamera. Gangguan radio yang terhasil kerana fungsi wayarles kamera
mungkin menjejaskan operasi perentak jantung.
+
+
+
86
Lampiran
*AWAS
. Penyesuai USB-AC
• Penyalahgunaan penyesuai USB-AC mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik. Pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga berikut.
– Jangan sekali-kali tutup penyesuai USB-AC atau kord kuasa dengan
seperai, selimut, atau penutup lain ketika ia sedang digunakan, dan
jangan gunakannya berhampiran dengan pemanas. Berbuat
demikian boleh mengganggu sinaran haba dan menyebabkan kawasan di
sekelilingnya menjadi panas.
– Jangan gunakan detergen apabila membersihkan kord kuasa, penyesuai
USB-AC, atau kabel USB (terutamanya palam dan bicu).
– Masukkan palam kuasa ke dalam outlet dinding setakat yang boleh.
– Cabut palam kuasa daripada outlet dinding sebelum meninggalkan
kamera tanpa pengawasan untuk tempoh yang lama, seperti apabila
pergi melancong, dsb.
– Sekurang-kurangnya setahun sekali, gunakan kain atau pembersih
hampagas untuk membersihkan sebarang habuk yang terkumpul pada
hujung palam kuasa dan dalam kawasan di sekitarnya.
– (Kord kuasa disertakan bersama kamera anda) Apabila menanggalkannya
dari punca kuasa dinding, jangan tarik pada kord kuasa. Pegang palam kuasa
dan tarik.
+
. Bateri Boleh Cas Semula Terbina Dalam
• Jika pengecasan bateri tidak berhenti dalam masa pengecasan yang
dinyatakan, berhenti mengecas dan hubungi pusat perkhidmatan sah
CASIO tempatan anda. Berterusan mengecas mewujudkan risiko
pemanasan lampau bateri, kebakaran dan letupan.
• Pastikan membaca dokumen pengguna yang disertakan bersama
kamera sebelum mengguna atau mengecas bateri.
• Simpan bateri di tempat yang tidak dapat dicapai oleh bayi dan kanakkanak. Apabila menggunakan bateri dengan kehadiran bayi dan kanakkanak, berjaga-jaga untuk memastikan yang mereka tidak
mengeluarkan bateri daripada kamera.
• Jangan tinggalkan bateri berdekatan kawasan yang mempunyai
binatang peliharaan. Binatang peliharaan yang menggigit bateri boleh
menyebabkan kemalangan yang diakibatkan oleh kebocoran bateri,
pemanasan terlampau, atau letupan.
• Jika cecair bateri terkena pakaian atau kulit anda, segera basuh dengan
air paip yang bersih. Sentuhan berpanjangan dengan cecair bateri boleh
menyebabkan kerengsaan kulit.
. Sambungan
• Jangan pasang sebarang peranti yang tidak ditetapkan untuk digunakan
bersama kamera ini kepada penyambung. Menyambungkan peranti
yang tidak ditetapkan mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan
elektrik.
87
+
+
+
+
Lampiran
*AWAS
. Lokasi Tidak Stabil
• Jangan letakkan kamera di permukaan yang tak stabil, di atas rak yang
tinggi dsb. Perbuatan itu boleh menyebabkan kamera terjatuh,
mewujudkan risiko kecederaan diri.
-
. Lokasi Yang Perlu Dielakkan
• Jangan tinggalkan kamera di mana-mana jenis lokasi berikut. Perbuatan itu
mewujudkan risiko kebakaran dan kejutan elektrik.
– Kawasan yang mengalami kelembapan atau debu yang tinggi
– Kawasan penyediaan makanan atau lokasi lain yang ada asap
minyak
– Berdekatan pemanas, atas permaidani yang dipanaskan, di kawasan
terdedah pada cahaya matahari, dalam kenderaan tertutup yang diletakkan di
bawah matahari atau kawasan lain yang terdedah pada suhu yang sangat
tinggi
-
. Skrin monitor
• Jangan mengenakan tekanan yang kuat pada permukaan panel LCD
atau mengenakannya dengan hentakan yang kuat. Perbuatan itu boleh
menyebabkan keretakan pada kaca panel paparan dan menyebabkan
kecederaan pada diri sendiri.
• Jika skrin monitor retak, jangan menyentuh sebarang cecair di dalam
skrin monitor. Perbuatan itu mewujudkan risiko keradangan kulit.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mulut anda, segera
berkumur-kumur dan hubungi pakar perubatan anda.
• Jika cecair skrin monitor termasuk ke dalam mata atau terkena kulit
anda, segera basuh dengan air bersih selama 15 minit sekurangkurangnya dan hubungi pakar perubatan anda.
. Membuat Salinan Data Penting
• Sentiasa menyimpan salinan data penting dalam memori kamera
dengan memindahkannya ke komputer atau peranti simpanan lain.
Ingat bahawa data boleh terpadam jika kamera rosak, dibaiki dsb.
88
1
+
+
+
Lampiran
Tahan Kejutan, Kalis Simbah, Kalis Habuk
Kamera ini direka untuk tahan kejutan, kalis air, dan kalis habuk seperti yang
diterangkan di bawah.
0 Tahan kejutan:
Kamera ini telah lulus ujian kejatuhan dari ketinggian 2 meter/6.56 kaki* ke papan
lapis (bahan lauan)*.
* Berdasarkan ujian CASIO bersamaan dengan MIL-Standard 810F Kaedah 516.5Kejutan. (6 muka, 4 tepi: Jumlah 10 kejatuhan.)
0 Kalis simbah:
Kalis simbah bersamaan IEC/JIS Class 6 (IPX6) dan Class 7 (IPX7). Operasi skrin
sentuh dan butang pengatup di bawah permukaan air tidak disokong.
0 Kalis habuk:
Sepadan dengan kebolehan kalis habuk IEC/JIS Perlindungan Class 6 (IP6X).
* Walaupun kamera ini direka untuk menahan kesan impak yang mungkin berlaku
semasa penggunaan harian biasa, impak yang sangat kuat yang disebabkan
pengendalian yang sangat kasar seperti melempar atau jatuhkan kamera dari tempat
yang sangat tinggi akan menyebabkan kerosakan yang serius. Biarpun kejatuhan tidak
mengakibatkan kerosakan fungsi, ia mungkin menyebabkan kesan calar dan kerosakan
pada fizikal kamera.
• Tahan kejutan, kalis air, dan kalis habuk produk ini adalah berdasarkan keputusan
ujian CASIO, dan tidak menjadi sebarang jaminan bahawa produk ini akan
berjalan, tidak akan rosak atau tidak akan berfungsi dalam keadaan tersebut.
. Langkah berjaga-jaga sebelum Penggunaan Di Bawah Permukaan
Air
Perendaman dan rakaman yang berterusan sehingga ke kedalaman 1.0 meter
selepas memulakan operasi rakaman di atas permukaan air disokong, tertakluk
kepada langkah berjaga-jaga di bawah.
• Periksa permukaan sentuhan [CARD] penutup dan gasket penutup [USB] untuk
menghindari kotoran, pasir, dan apa jua benda asing. Bersihkan permukaan
sentuhan dengan mengelapnya dengan kain lembut, bersih dan kering.
Ambil perhatian bahawa sehelai rambut atau sebutir pasir boleh menyebabkan air
masuk ke dalam kamera.
• Periksa penutup [CARD] dan gasket kalis simbah penutup [USB] bebas dari
rekahan, calar dan sebarang kerosakan lain.
• Tutup penutup [CARD] dan penutup [USB] dengan kemas.
• Jangan sekali-kali buka atau tutup penutup [CARD] atau penutup [USB] apabila
berada dekat dengan air atau di kawasan yang terdedah kepada angin laut.
Juga elakkan membuka atau menutup penutup dalam keadaan tangan anda
basah.
89
Lampiran
• Kamera ini akan tenggelam jika terjatuh ke dalam air. Gunakan tali atau cara lain
untuk mengelak dari terjatuh.
• Ciri kalis simbah kamera ini melindunginya daripada air masin dan air tawar
sahaja. Perlindungan tidak diberikan terhadap mata air panas.
• Jangan sekali-kali tinggalkan kamera untuk tempoh yang lama di lokasi yang
terdedah kepada suhu terlalu rendah atau suhu terlalu tinggi melebihi 40°C.
Khususnya, elakkan dari meninggalkan kamera di kawasan yang terdedah kepada
cahaya matahari terik, di dalam kenderaan bermotor pada hari panas, dsb. Manamana keadaan ini boleh mengakibatkan kerosakan pada ciri kalis simbah.
• Komunikasi wayarles dengan teknologi LAN wayarles atau wayarles Bluetooth
tidak disokong di bawah permukaan air. Sambungan antara kamera yang berada
dalam air dan pengawal atau telefon pintar tidak disokong.
• Penggunaan panel sentuh pengawal tidak disokong apabila pengawal berada
dalam air.
. Langkah berjaga-jaga semasa Penggunaan Di Bawah Permukaan
Air
• Kamera ini direka bentuk untuk penggunaan pada kedalaman tidak lebih daripada
1.0 meter dan pada suhu air dalam julat 0°C hingga 40°C.
• Jangan biarkan kamera berada dalam air lebih lama dari 30 minit.
• Apabila merendam kamera berulang kali untuk penggunaan bawah air, biarkan
sekurang-kurangnya 15 minit berlalu antara rendaman.
• Jangan sekali-kali buka penutup [CARD] atau penutup [USB] semasa kamera
berada dalam air.
• Jangan terjun ke dalam air semasa memegang kamera. Selain daripada itu,
jangan gunakan kamera dalam jeram, di bawah air terjun, atau dalam sebarang
keadaan air deras. Mendedahkan kamera kepada tekanan air kuat boleh
menyebabkan kebocoran dan malfungsi.
• Berhati-hati untuk tidak jatuhkan kamera ke dalam air atau membiarkannya
menyentuh permukaan air. Berbuat demikian boleh menyebabkan kebocoran.
. Langkah berjaga-jaga selepas Penggunaan Di Bawah Permukaan
Air
• Sebelum membuka penutup [CARD] dan penutup [USB], gunakan kain bersih,
lembut dan kering untuk mengelap kamera supaya bebas daripada kelembapan
dan kotoran.
• Jika anda buka penutup [CARD] dan penutup [USB] apabila kamera masih basah,
pastikan untuk mengelap permukaan dalamnya supaya bebas daripada
kelembapan sebelum menutupnya.
90
Lampiran
. Membersihkan Kamera Anda selepas Penggunaan
Lakukan langkah-langkah berikut untuk membersihkan kamera selepas
menggunakannya di bawah air atau selepas ia menjadi kotor dengan pasir, kotoran,
atau selut. Harap maklum bahawa penutup [CARD] dan penutup [USB] perlu ditutup
dengan kemas apabila melakukan langkah-langkah ini.
1.
Rendam kamera dalam air tawar.
• Isikan baldi atau bekas lain dengan air paip atau air tawar
lain, dan rendam kamera selama lebih kurang 10 minit.
Lap habuk, kotoran, pasir, dan bahan lain daripada kamera
dengan lembut dengan jari anda.
• Jangan gosok permukaan lensa atau skrin monitor apabila
kotor.
2.
Lap kamera hingga kering.
• Gunakan kain bersih, kering dan lembut untuk mengelap kamera, dan
tinggalkannya di tempat yang teduh untuk dikeringkan.
• Suhu air yang digunakan untuk membersihkan kamera seharusnya tidak lebih dari
30°C. Jangan sekali-kali gunakan detergen, air panas, atau air yang mengalir
deras untuk membersihkan kamera. Berbuat demikian mengakibatkan risiko
kebocoran dan malfungsi.
• Jangan sekali-kali ayun kamera untuk mengeluarkan air, dan jangan sekali-kali
gunakan alat pengering atau haba kuat yang lain untuk mengeringkannya.
• Jangan sekali-kali letakkan kamera di dalam mesin basuh untuk
membersihkannya.
. Langkah berjaga-jaga selepas Penggunaan
• Jangan tinggalkan kamera di kawasan yang terdedah kepada kepanasan
melampau (40°C atau lebih) atau kesejukan melampau (–10°C atau kurang).
Berbuat demikian boleh mengakibatkan kehilangan ciri kalis simbah.
• Jangan sekali-kali gunakan agen kimia bagi tujuan pembersihan, kalis karat, kalis
lembap, dsb. Berbuat demikian boleh menyebabkan kehilangan ciri kalis simbah.
• Gunakan air tawar untuk membersihkan kamera dalam masa 60 minit selepas
menggunakannya di bawah permukaan air. Kegagalan berbuat demikian boleh
mengakibatkan kemerosotan kemasan luaran dan ciri-ciri kalis simbah.
• Untuk mengekalkan ciri kalis simbah, penggantian gasket kamera disyorkan sekali
setahun. Harap maklum bahawa anda akan dikenakan caj untuk penggantian
gasket. Hubungi pusat perkhidmatan sah CASIO atau penjual asal anda untuk
penggantian gasket.
91
Lampiran
. Peringatan Lain
• Aksesori yang dibekalkan bersama kamera tidak kalis simbah.
• Mendedahkan kamera kepada impak keterlaluan boleh mengakibatkan kehilangan
ciri kalis simbah.
• Kelembapan pada kamera boleh membeku dalam persekitaran yang terlalu sejuk.
Ais yang tertinggal pada kamera boleh mengakibatkan malfungsi. Jangan biarkan
lembapan berada pada kamera dalam keadaan sejuk.
• Jika air masuk ke dalam kamera dan menyebabkan malfungsi disebabkan oleh
penggunaan yang tidak betul, CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan
bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan kepada komponen dalaman
(bateri, media rakaman, dsb.), kehilangan data yang dirakamkan, atau sebarang
perbelanjaan yang ditanggung untuk merakam imej yang hilang.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang
kemalangan yang mungkin berlaku apabila kamera digunakan di bawah
permukaan air.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang
kerosakan atau sebarang kemalangan (kemalangan peribadi, dsb.) yang berlaku
semasa menggunakan kamera di dalam air.
92
Lampiran
Peringatan Semasa Penggunaan
. Peringatan Ralat Data
Kamera digital anda dihasilkan menggunakan komponen digital kepersisan. Manamana yang berikut mewujudkan risiko kerosakan data dalam memori kamera.
– Mengeluarkan kad memori semasa kamera sedang melakukan sesuatu operasi
– Mengeluarkan kad memori semasa lampu operasi berkelip hijau selepas
mematikan kamera
– Menanggalkan kabel USB semasa komunikasi sedang berjalan
– Operasi tidak normal lain
Mana-mana keadaan di atas boleh menyebabkan mesej ralat muncul pada skrin
monitor (halaman 110). Lakukan tindakan yang dinyatakan oleh mesej yang muncul.
. Persekitaran Pengendalian
• Keperluan Suhu Pengendalian: –10 hingga 40°C
• Kelembapan Pengendalian: 10 hingga 85% (bukan pemeluwapan)
• Jangan letakkan kamera di mana-mana lokasi berikut.
– Di kawasan yang terdedah pada cahaya matahari, atau kelembapan, debu atau
pasir yang banyak
– Berdekatan peranti pemanas atau penyejuk, atau di kawasan lain yang terdedah
pada perubahan suhu atau kelembapan yang melampau
– Dalam kenderaan bermotor pada hari panas atau di kawasan yang mengalami
getaran yang kuat
. Pemeluwapan
Perubahan suhu mendadak dan melampau, contohnya apabila kamera dialih dari
kawasan luar pada hari musim sejuk ke dalam bilik yang panas, boleh menyebabkan
titisan air dipanggil “pemeluwapan” terbentuk di bahagian dalam dan luar kamera,
yang mewujudkan risiko kerosakan. Untuk mengelakkan pemeluwapan daripada
terbentuk, bungkus kamera di dalam beg plastik sebelum bertukar lokasi. Kemudian,
biarkan beg tertutup untuk membenarkan udara di dalam bertukar secara semula jadi
ke suhu yang sama seperti udara di lokasi baru. Selepas itu, keluarkan kamera
daripada beg untuk beberapa jam.
93
Lampiran
. Kanta
• Jangan kenakan tekanan yang kuat semasa membersihkan permukaan kanta.
Perbuatan itu boleh mencalarkan permukaan kanta dan menyebabkan kerosakan.
• Kadang kala anda mungkin terlihat beberapa herotan pada jenis imej tertentu,
seperti bengkok sedikit di garisan yang sepatutnya lurus. Ini adalah kerana sifat
kanta tersebut dan tidak bermakna kamera telah rosak.
. Menjaga kamera anda
• Jangan sekali-kali menyentuh kanta menggunakan jari. Kesan jari, kotoran dan
benda asing lain pada kanta boleh mengganggu pengendalian kamera yang betul.
Gunakan penghembus atau cara lain untuk memastikan kanta dan tetingkap
denyar bebas daripada kotoran dan debu, dan lap dengan perlahan menggunakan
kain lembut yang kering.
• Untuk membersihkan kamera, lap kamera dengan kain lembut yang kering.
. Menutup penutup [CARD] atau penutup [USB] kamera
Apabila menutup penutup, tekan dengan ibu jari anda di
sebelah kiri dan kanan, dengan tekanan yang sama.
Menekan pada salah satu ujung dengan satu tangan saja
dapat membuat penutup tidak menutup sepenuhnya dan
membuat ujung lainnya berada di luar posisi.
penutup [CARD] atau
penutup [USB]
. Membuang atau Memindah Pemilikan Kad Memori atau Kamera
Fungsi format dan padam kamera tidak benar-benar memadamkan fail daripada kad
memori. Data asal kekal pada kad. Harap maklum bahawa tanggungjawab untuk
data pada kad memori terletak di bahu anda. Prosedur berikut disarankan setiap kali
anda membuang kad memori atau kamera atau jika anda memindahkan hak milik
kepada pihak lain.
• Apabila membuang kad memori, musnahkan kad memori itu secara fizikal atau
guna perisian memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam
terus data pada kad memori.
• Apabila memindah hak milik kad memori kepada pihak lain, guna perisian
memadam data yang tersedia secara komersil untuk memadam terus datanya.
• Gunakan fungsi format (halaman 69) untuk memadam terus data daripada memori
terbina dalam sebelum membuang atau memindah hak milik kamera.
94
Lampiran
. Langkah Berjaga-Jaga Semasa Penggunaan Fungsi Wayarles
(Teknologi LAN Wayarles, Wayarles Bluetooth)
Operasi produk ini boleh menjejaskan atau mungkin terjejas oleh peranti berdekatan
yang menggunakan fungsi wayarles.
Pintasan penghantaran radio
Gelombang radio yang digunakan untuk menghantar dan menerima data boleh
dipintas oleh pihak ketiga.
Akses tidak sah
CASIO COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab
sekiranya berlaku akses tidak sah dan/atau penggunaan titik akses produk ini jika
produk hilang atau dicuri.
Guna sebagai peranti wayarles
Guna fungsi wayarles produk ini hanya mengikut arahan yang diterangkan dalam
manual ini. Sebarang penggunaan lain adalah penggunaan yang salah, dan CASIO
COMPUTER CO., LTD. dalam apa cara pun tidak bertanggungjawab bagi sebarang
kerosakan yang berlaku kerana penggunaan yang salah.
Kemagnetan, cas elektrostatik, dan gangguan radio
Jangan guna produk ini berhampiran ketuhar gelombang mikro atau di tempat lain
yang menghasilkan kemagnetan, cas elektrostatik, atau gangguan radio. Penerimaan
gelombang radio mungkin terjejas dalam persekitaran tertentu.
Sila maklum juga bahawa peranti lain yang menggunakan jalur 2.4 GHz yang sama
seperti produk ini mungkin menyebabkan pengurangan kelajuan pemprosesan dalam
kedua-dua peranti.
Sambungan ke LAN awam
Produk ini tidak menyokong sambungan LAN wayarles dalam persekitaran LAN
wayarles awam.
Kawasan Penggunaan Sasaran
Kamera ini dibuat untuk kegunaan di negara atau kawasan yang disenaraikan di
laman web yang dipautkan di bawah.
http://world.casio.com/r-law/dc/
Walaupun anda berada di negara atau kawasan yang disenaraikan di laman web
yang dipautkan di atas dan walaupun model kamera anda sama seperti yang
diterangkan dalam manual ini, kamera anda mungkin tidak mematuhi undangundang radio dan undang-undang lain di kawasan atau negara anda sekiranya anda
membelinya di Internet atau di negara atau kawasan yang mempunyai undangundang yang berbeza. Dalam keadaan ini, terpulang pada anda untuk menentukan
sama ada kamera anda boleh digunakan secara sah di negara atau kawasan anda.
Penggunaan kamera ini di negara atau kawasan selain daripada tempat ia telah
dibeli pada asalnya membawa risiko pelanggaran undang-undang radio tempatan
dan undang-undang lain. Sila maklum bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak
akan bertanggungjawab sekiranya berlaku pelanggaran tersebut.
. Peringatan Lain
Kamera mungkin menjadi panas semasa digunakan. Ini perkara biasa dan tidak
bermakna kerosakan.
D
95
Lampiran
. Hak Cipta
Kecuali untuk kegunaan peribadi anda, penggunaan tanpa kebenaran imej
tangkapan gambar atau filem yang haknya dimiliki orang lain, tanpa kebenaran
pemilik yang sah, adalah dilarang oleh undang-undang hak cipta. Dalam sesetengah
kes, penggambaran persembahan, pertunjukan, pameran awam dsb. mungkin
dilarang sama sekali, walaupun ia adalah untuk kegunaan peribadi anda. Tidak kira
sama ada fail tersebut dibeli oleh anda atau didapati secara percuma, menyiarkan
pada laman web, laman perkongsian fail atau mana-mana laman Internet lain atau
mengedar fail kepada pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik hak cipta adalah dilarang
sama sekali oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian antarabangsa. Sebagai
contoh, memuat naik atau mengedar imej Internet program TV, konsert langsung,
video muzik dsb. yang ditangkap atau direkod oleh anda mungkin melanggar hak
orang lain. Ambil perhatian bahawa CASIO COMPUTER CO., LTD. tidak
bertanggungjawab terhadap penggunaan produk dalam sebarang cara yang
melanggar hak cipta orang lain atau mencabul undang-undang hak cipta.
Terma berikut, yang digunakan dalam manual ini, adalah cap dagangan berdaftar
atau cap dagangan pemilik mereka yang berkenaan.
Perhatikan bahawa cap dagang ™ dan cap dagang berdaftar ® tidak digunakan
dalam teks manual ini.
• Logo microSDXC adalah cap dagang SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 8.1
ialah cap dagang berdaftar atau cap dagang Microsoft Corporation di Amerika
Syarikat dan negara lain.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iPhoto dan iPhone ialah tanda dagangan Apple Inc.
• App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc.
• Android dan Google Play ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar
Google Inc.
• iOS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cisco Systems, Inc.dari
Amerika Syarikat.
• Wi-Fi adalah tanda dagangan berdaftar dari Wi-Fi Alliance.
• The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CASIO COMPUTER CO., LTD.
is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective
owners.
Tanda perkataan dan logo Bluetooth® adalah cop dagangan berdaftar yang dimiliki
oleh Bluetooth SIG, Inc. dan sebarang penggunaan tanda ini oleh CASIO
COMPUTER CO.,LTD adalah berlesen. Cop dagangan dan nama dagangan lain
adalah hak milik pemilik masing-masing.
• Perisian ini sebahagiannya adalah berdasarkan kepada kerja Independent JPEG
Group.
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
• EXILIM dan EXILIM Link ialah cap dagang atau cap dagang berdaftar CASIO
COMPUTER CO., LTD.
• Semua syarikat atau nama produk lain yang disebut di sini ialah ialah cap dagang
berdaftar atau cap dagang syarikat mereka masing-masing.
Semua penyalinan, pengedaran, dan pemindahan tanpa kebenaran bagi tujuan
komersial perisian yang disediakan oleh CASIO untuk produk ini adalah dilarang.
96
Lampiran
iPerf (BSD License)
Copyright (c) The Board of Trustees of the University of Illinois
All Rights Reserved.
Iperf performance test
Mark Gates
Ajay Tirumala
Jim Ferguson
Jon Dugan
Feng Qin
Kevin Gibbs
John Estabrook
National Laboratory for Applied Network Research
National Center for Supercomputing Applications
University of Illinois at Urbana-Champaign
http://www.ncsa.uiuc.edu
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software (Iperf) and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimers.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the names of the University of Illinois, NCSA, nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from this
Software without specific prior written permission.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE CONTIBUTORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
97
Lampiran
inet_ntop, inet_pton
ISC License (ISC)
[OSI Approved License]
Copyright (C) 1996-2001 Internet Software Consortium.
Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with
or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this
permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS
ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.
B
98
Lampiran
Bekalan Kuasa
Mengecas
. Jika lampu operasi kamera atau pengawal mula berkelip merah...
Jika lampu operasi kamera atau pengawal mula berkelip merah ketika pengecasan,
ia bermakna pengecasan lebih lanjut tidak mungkin kerana salah satu sebab di
bawah. Lakukan tindakan seperti yang diterangkan di bawah untuk membetulkan
masalah tersebut dan kemudian cuba mengecas semula.
Suhu sekitar atau suhu bateri tinggi atau rendah daripada paras normal
Tanggalkan kabel USB dari kamera dan tunggu seketika sehingga kamera dalam
julat suhu 15°C hingga 35°C, dan cuba cas sekali lagi.
Pemasa keselamatan diaktifkan
Bateri yang sudah lama tidak digunakan, beberapa jenis komputer, dan keadaan
sambungan boleh menyebabkan pengecasan mengambil masa yang lebih lama dari
biasa. Jika pengecasan mengambil masa lebih daripada lima jam, pemasa
keselamatan akan menghentikannya secara automatik, walaupun bateri tidak dicas
sepenuhnya.
Jika bateri sudah lama tidak digunakan, pengecasan mungkin berhenti secara
automatik selepas hanya sekitar 60 minit.
1) Menggunakan bateri yang sudah lama tidak digunakan.
Putuskan sambungan dan kemudian sambung semula kabel USB untuk
meneruskan pengecasan.
2) Bekalan kuasa yang tidak cukup apabila disambungkan ke komputer
Kamera hanya boleh dicas melalui port USB standard USB 2.0. Sambung terus ke
port USB yang membekalkan arus 500 mA.
Untuk butiran mengenai kapasiti bekalan kuasa port USB komputer, hubungi
pengilang komputer itu. Walaupun membuka sambungan dan menyambung semula
kabel USB akan meneruskan pengecasan, anda mungkin perlu melakukannya
berulang kali jika kapasiti bekalan kuasa komputer rendah.
Jika masalah berterusan selepas anda melakukan langkah di atas atau jika bateri
gagal dicas selepas 5 jam, ini mungkin bermakna bateri rosak. Hubungi pusat
perkhidmatan sah CASIO terdekat anda.
99
Lampiran
Peringatan Bateri
. Peringatan semasa Penggunaan
• Pengendalian yang diberikan oleh bateri dalam keadaan sejuk selalunya adalah
kurang daripada pengendalian pada suhu biasa. Ini adalah kerana sifat bateri itu
sendiri, bukannya kamera.
• Cas bateri di kawasan yang bersuhu dalam julat 15°C hingga 35°C. Di luar julat
suhu ini pengecasan boleh mengambil masa yang lama dari biasa ataupun gagal.
. Peringatan Simpanan
• Menyimpan bateri untuk masa yang lama semasa ia dicas boleh menyebabkan
kemerosotan sifat bateri. Jika anda tidak bercadang menggunakan bateri untuk
jangka masa tertentu, gunakan bateri sepenuhnya sebelum menyimpannya.
• Untuk menggelakkan nyahcas berlebihan bateri yang tidak digunakan, cas bateri
sepenuhnya dan kemudian masukkannya dalam kamera, dan gunakan bateri
sepenuhnya kira-kira sekali setiap enam bulan.
Menggunakan Kamera di Negara lain
. Peringatan semasa Penggunaan
• Penyesuai USB-AC yang disertakan direka untuk pengendalian dengan sebarang
bekalan kuasa dalam julat 100 V hingga 240 V AC, 50/60 Hz. Namun, ambil
perhatian bahawa bentuk palam kuasa bergantung pada setiap negara atau
kawasan geografi. Sebelum membawa bersama kamera dan penyesuai USB-AC
ketika berjalan, periksa dengan agen pelancongan mengenai keperluan bekalan
kuasa di destinasi anda.
• Jangan menghubungkan penyesuai USB-AC pada bekalan kuasa melalui penukar
voltan atau peranti serupa. Perbuatan itu boleh menyebabkan kerosakan.
100
Lampiran
Membuang Kamera
Apabila membuang kamera, pastikan bateri ion litium terbina dalam ditanggalkan
terlebih dahulu dan hantarkannya untuk dikitar semula.
• Bateri kamera ini terbina dalam dan tidak boleh digantikan oleh anda. Hubungi
penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO untuk menggantikan bateri itu.
• Pastikan kamera dimatikan sebelum menanggalkan bateri.
• Bahagian tepi penutup belakang adalah tajam. Berhati-hati supaya tidak
mencederakan jari anda semasa menanggalkannya.
• Apabila menanggalkan skru, gunakan pemutar skru tip Phillips yang persis.
. Kamera
1.
Tanggalkan keempat-empat skru yang mengunci
bahagian belakang kamera.
2.
Tanggalkan penutup belakang.
3.
Cangkukkan hujung jari anda pada lokasi
yang ditunjukkan dalam ilustrasi dan
keluarkan bateri.
101
Lampiran
. Pengawal
1.
Tanggalkan kedua-dua skru yang mengunci
bahagian belakang pengawal.
2.
Gerakkan penutup belakang terbuka
mengikut arah yang ditunjukkan oleh anak
panah.
3.
Tanggalkan keempat-empat skru yang
mengunci bahagian belakang pengawal.
4.
Sambil memegang skrin monitor pada lokasi
yang dibulatkan dalam ilustrasi yang
berdekatan, gerakkannya ke atas mengikut
arah yang ditunjukkan oleh anak panah untuk
menanggalkannya.
5.
Cangkukkan hujung jari anda pada lokasi
yang ditunjukkan dalam ilustrasi dan tarik
bateri ke atas untuk mengeluarkannya.
102
Lampiran
. Peringatan Pengendalian Bateri Boleh Cas Semula Lama
• Tebat terminal positif dan negatif dengan pita dsb.
• Jangan tanggalkan pembalut bateri.
• Jangan ceraikan bateri.
Menggunakan Kad Memori
Lihat halaman 29 untuk maklumat mengenai kad memori yang disokong dan cara
memuat kad memori.
. Menggunakan Kad Memori
• Jika kad memori mula bertindak tidak normal semasa main semula imej, anda
boleh mengembalikan pengendalian biasa dengan memformatnya semula
(halaman 69). Namun, anda disarankan supaya sentiasa membawa beberapa kad
memori semasa menggunakan kamera jauh dari rumah atau pejabat.
• Apabila anda merekod data dan memadam data dalam kad memori beberapa kali,
ia kehilangan keupayaannya untuk menyimpan data. Oleh kerana itu,
pemformatan semula kad memori secara berkala amat disarankan.
• Cas elektrostatik, hingar elektrik dan fenomena lain boleh menyebabkan
kerosakan atau kehilangan data. Pastikan anda sentiasa menyimpan data penting
pada media lain (CD-R, CD-RW, cakera keras dsb.).
. Peringatan Pengendalian Kad Memori
Sesetengah jenis kad memori boleh melambatkan kelajuan pemprosesan. Di mana
mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type. Namun ambil perhatian
bahawa bukan semua operasi boleh dijamin walaupun kad memori Ultra High-Speed
Type digunakan.
103
Lampiran
Set Semula Tetapan Lalai Awal
Jadual dalam bahagian ini menunjukkan tetapan lalai asal pada menu yang muncul
dalam mod RKM dan mod MAIN apabila anda mengeset semula kamera (halaman
70). Operasi ini juga menetapkan semula beberapa tetapan bukan menu.
• Sengkang (–) menunjukkan item yang tetapannya tidak diset semula atau item
yang tiada tetapan set semula.
• Beberapa item menu mungkin tidak tersedia, bergantung pada mod rakaman yang
digunakan.
. Menu RKM
Mekap
OFF
Pengatup
Sentuh
ON
Saiz Imej
14 M
Masa Rakaman
Maks
OFF
Anjakan EV
0.0
Imbangan Putih
Auto
Putar Auto
ON
Sediakan
* Lihat di
bawah.
* Tetapan lalai bergantung pada negara atau rantau geografi.
. Menu MAIN
Putaran
–
Sediakan
* Lihat di bawah.
. Menu Sediakan
Bunyi
Kamera
HIGH
Getaran
ON
Kuis Mula
ON
Laras
–
104
Gaya Tarikh
–
Language
–
Format
–
Set Semula
–
Versi
–
Lampiran
. Tetapan Syot Kilat Selang Masa (halaman 36)
Selang Masa
5 min
Gaya Tangkapan
Syot Kilat + Filem
. Tetapan Foto Sorotan (halaman 55)
Tataletak
. Tetapan Filem Sorotan (halaman 56)
Muzik
Muzik 1
Masa main
Pendek
105
Lampiran
Apabila mengalami masalah...
Pencarisilapan
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Bekalan Kuasa
Kuasa tidak hidup.
1)Bateri kamera baru tidak dicas. Cas bateri kamera sebelum
menggunakan kamera.
2)Bateri kamera mungkin telah habis. Caskan bateri (halaman
18). Jika ini tidak menyelesaikan masalah, hubungi penjual
anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO.
Kamera terpadam
secara tiba-tiba.
1)Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 18).
2)Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan
kerana suhu kamera terlalu tinggi. Matikan kamera dan
tunggu sehingga ia sejuk sebelum mencuba untuk
menggunakannya semula.
3)Jika, selepas anda menghidupkan kuasa, lampu operasi
berkelip merah dan kuasa dimatikan, ini mungkin
menandakan ralat lensa atau ralat lain telah berlaku. Periksa
untuk memastikan bateri dicas dan cuba hidupkan kuasa lagi
beberapa kali. Jika kuasa masih tidak boleh dihidupkan,
hubungi penjual anda atau pusat perkhidmatan sah CASIO.
Kuasa tidak dapat
dimatikan.
Tiada apa-apa yang
berlaku apabila
butang ditekan.
Gunakan objek nipis untuk menekan butang [RESET]
(halaman 7) yang berhampiran dengan slot kad memori
kamera dan port [USB] pengawal untuk mematikan kamera
dan kemudian hidupkan kamera sekali lagi.
Mengecas
Lampu operasi tidak 1)Tanggalkan kabel USB daripada kamera dan pengawal, dan
bercahaya merah
kemudian sambungkannya semula.
dan bateri tidak
2)Pastikan kamera dan pengawal dimatikan apabila anda
akan dicas.
menyambungkan kabel USB. Pengecasan tidak akan
bermula jika anda menyambung kabel USB semasa kuasa
dihidupkan.
Rakaman Imej
Imej tidak dirakam
apabila butang
pengatup ditekan.
1)Jika kamera berada dalam mod MAIN, sentuh “
” (RKM)
pada skrin utama untuk memasuki mod RKM.
2)Jika mesej “Memori Penuh” muncul, pindah imej ke dalam
komputer anda, padam imej yang anda tidak perlukan lagi
atau guna kad memori lain.
Imej tidak terfokus
dengan betul.
1)Jika kanta kotor, bersihkannya.
2)Anda mungkin menggerakkan kamera semasa
penggambaran. Apabila merakam, letakkan kamera di atas
meja atau permukaan stabil lain, atau cari cara untuk
memastikan kamera tidak bergerak.
106
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Kamera mati
semasa pengiraan
Pemasa kendiri.
Bateri mungkin telah mati. Caskan bateri (halaman 18).
Terdapat hingar
digital pada imej.
Kepekaan mungkin telah meningkat secara automatik untuk
subjek gelap, yang meningkatkan kemungkinan hingar digital.
Gunakan lampu atau cara lain untuk menerangi subjek.
Imej yang direkod
tidak disimpan.
1)Kuasa kamera mungkin telah dimatikan sebelum operasi
simpan selesai, yang akan menyebabkan imej tidak
disimpan. Jika penunjuk bateri menunjukkan
, cas bateri
secepat mungkin (halaman 18).
2)Anda mungkin telah mengeluarkan kad memori daripada
kamera sebelum operasi simpan selesai, yang akan
menyebabkan imej tidak disimpan. Jangan keluarkan kad
memori sebelum operasi simpan selesai.
Walaupun terdapat
pencahayaan yang
terang, muka orang
dalam imej nampak
gelap.
Cahaya yang cukup tidak sampai kepada subjek.
Laras anjakan EV ke sebelah + (halaman 47).
Subjek terlalu gelap
semasa
penggambaran imej
di tepi pantai atau
kawasan ski.
Cahaya matahari yang dipantul oleh air, pasir atau salji boleh
menyebabkan kekurangan dedahan imej. Laras anjakan EV ke
sebelah + (halaman 47).
Imej tidak tepat
fokus semasa
rakaman filem.
1)Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan kerana subjek
berada di luar jarak fokus. Tangkap gambar dalam jarak
yang dibenarkan.
2)Kanta mungkin kotor. Bersihkan kanta (halaman 94).
3)Fokus ditetapkan semasa rakaman filem, jadi imej boleh
menjadi tidak terfokus jika terdapat perubahan besar pada
jarak antara kamera dan subjek semasa rakaman.
Main semula
Kamera tidak akan
memasuki mod
MAIN.
Mod MAIN tidak boleh dimasuki semasa operasi Syot Selang
Masa sedang berlangsung.
Warna imej main
semula berbeza
daripada apa yang
kelihatan di skrin
monitor semasa
penggambaran.
Cahaya matahari atau cahaya daripada sumber lain mungkin
memancar terus ke dalam kanta semasa anda sedang
menangkap gambar. Letakkan kamera supaya cahaya
matahari tidak memancar terus ke dalam kanta.
Imej tidak
dipaparkan.
Kamera ini tak boleh memaparkan imej bukan DCF yang
dirakam pada kad memori menggunakan kamera digital lain.
Imej tidak dapat
diputar.
Syot kilat yang dirakam dengan kamera lain tidak boleh
diputar.
• Syot kilat yang dirakam dengan kamera lain
107
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Pemadaman Fail
Fail tidak boleh
dipadam.
Fail mungkin dilindungi. Imej yang dilindungi tidak boleh
dipadam.
LAN Wayarles
Saya tidak dapat
membuat
sambungan LAN
wayarles.
Sambungan LAN
wayarles terputus.
1)Kamera tidak dapat menyambung ke telefon pintar jika
terlalu jauh antara satu sama lain.
2)Telefon pintar mungkin disambung dengan LAN wayarles
lain. Periksa tetapan Wi-Fi telefon pintar dan sahkan bahawa
kamera dipilih untuk sambungan LAN wayarles (halaman
62).
3)Sambungan mungkin terputus kerana gangguan yang
disebabkan oleh ketuhar gelombang mikro, telefon tanpa
wayar, atau peranti LAN wayarles lain. Jauhkan kamera dari
peranti yang menyebabkan masalah.
Saya terlupa SSID
dan kata laluan
saya.
Pada kamera, tekan dan tahan [0] (Filem) semasa anda
menekan dan menahan butang pengatup dan [p] (Kuasa)
selama enam saat untuk mengembalikan SSID dan kata laluan
kepada lalai asalnya. Untuk maklumat tentang tetapan lalai
asal SSID dan kata laluan, lihat halaman 62.
Teknologi wayarles Bluetooth
Sambungan tidak
boleh dilakukan
antara kamera dan
pengawal.
1)Kamera tidak dapat menyambung ke telefon pintar jika
terlalu jauh antara satu sama lain.
2)Sambungan Bluetooth tidak boleh dilakukan dengan kamera
semasa ia bersambung dengan telefon pintar melalui LAN
wayarles. Tamatkan sambungan LAN wayarles.
3)Jika kamera disambungkan ke komputer, cabut kabel USB
untuk menamatkan sambungan.
4)Jika, anda masih tidak dapat melakukan sambungan, tekan
dan tahan butang pengatup pada kamera dan pengawal
semasa anda menekan dan menahan [p] (Kuasa) selama
kira-kira enam saat. Ini akan memulakan operasi
berpasangan yang diperlukan untuk sambungan Bluetooth.
108
Lampiran
Masalah
Kemungkinan Penyebab dan Saranan Tindakan
Lain-lain
Tarikh dan masa
yang salah
dipaparkan, atau
tarikh dan masa
yang salah
disimpan bersama
data imej.
Tetapan tarikh dan masa adalah salah. Tetapkan tarikh dan
masa yang betul (halaman 68).
Mesej yang
dipaparkan adalah
dalam bahasa yang
salah.
Bahasa paparan yang salah telah dipilih. Tukar tetapan
bahasa paparan (halaman 69).
Imej tidak boleh
dipindah melalui
sambungan USB.
1)Kabel USB mungkin tidak bersambung dengan betul pada
kamera. Periksa semua sambungan.
2)Jika kamera tidak dihidupkan, hidupkannya.
3)Komputer anda mungkin tidak dapat mengenali kamera jika
anda menyambung melalui hab USB. Sentiasa bersambung
terus dengan port USB komputer.
Skrin pilihan bahasa 1)Anda tidak mengkonfigurasi tetapan awal selepas membeli
muncul bila kamera
kamera atau mungkin bateri dalam kamera telah mati.
dihidupkan.
Periksa persediaan kamera (halaman 27, 68).
2)Mungkin terdapat masalah dengan data memori kamera.
Jika ini adalah kesnya, lakukan operasi set semula untuk
mengasal persediaan kamera (halaman 70). Setelah itu,
konfigurasi setiap tetapan. Jika skrin pilihan bahasa tidak
muncul semula apabila anda menghidupkan kamera, ia
bermakna data pengurusan memori kamera telah dipulihkan.
Jika mesej yang sama muncul selepas anda menghidupkan
kuasa, hubungi peruncit anda atau pusat perkhidmatan sah
CASIO.
Terdapat pelbagai
penunjuk dan nilai
pada skrin monitor.
Skrin monitor menunjukkan penunjuk dan maklumat lain
tentang keadaan tangkapan dan imej yang anda sedang
rakam. Anda boleh sentuh “DISP” pada skrin utama untuk
memilih maklumat yang anda mahu masukkan pada paparan
(halaman 9).
Butang tidak
bertindak balas
sejurus kuasa
dihidupkan.
Dengan kad memori berkapasiti besar terdapat sedikit
kelewatan setelah kuasa dihidupkan sebelum butang memberi
tindak balas.
Imej tidak
dipaparkan.
1)Kamera dimatikan.
2)Tiada sambungan Bluetooth antara kamera dan pengawal
(halaman 25).
109
Lampiran
Mesej Paparan
Bateri lemah.
RALAT Kad
Mesej ini muncul apabila bateri kamera atau pengawal mati.
Ada masalah dengan kad memori. Matikan kamera,
keluarkan kad memori dan kemudian masukkannya semula
ke dalam kamera. Jika mesej ini muncul semula apabila
anda menghidupkan kamera, format kad memori (halaman
69).
• Memformat kad memori akan memadam semua failnya.
Sebelum memformat, cuba pindahkan fail yang telah
didapatkan balik ke komputer atau peranti simpanan lain.
Fail tidak dapat
disimpan kerana
bateri lemah.
Kuasa bateri kamera rendah, jadi fail imej tidak dapat
disimpan.
Folder tidak dapat
dibuat.
Anda sedang cuba merakam fail sedangkan telah ada 9999
fail disimpan dalam folder yang ke-999. Jika anda mahu
merakam lagi, padam fail yang anda tidak perlukan (halaman
52).
Memori Penuh
Memori penuh dengan imej yang anda rakam dan/atau fail
yang disimpan oleh operasi penyuntingan. Padam fail yang
anda tidak perlukan lagi (halaman 52).
SYSTEM ERROR
Sistem kamera anda tercemar. Hubungi peruncit anda atau
pusat perkhidmatan sah CASIO.
Tiada fail.
Tiada fail dalam memori terbina dalam atau pada kad
memori.
Fail ini tidak dapat
dimainkan.
Fail yang anda cuba capai telah tercemar atau jenis yang
tidak boleh dipapar oleh kamera ini.
Sambungan
kamera terputus.
Kuasa akan
dimatikan.
Sambungan Bluetooth antara kamera dan pengawal tidak
dapat dilakukan atau dikekalkan (halaman 108).
Fail tidak dapat
dicipta.
Foto Sorotan atau Filem Sorotan tidak dapat dijana kerana
sesuatu sebab.
110
Lampiran
Terlampau panas.
Kuasa akan
dimatikan.
Fungsi perlindungan kamera mungkin telah diaktifkan kerana
suhu kamera dan/atau pengawal terlalu tinggi.
Matikan kuasa dan tunggu sehingga kamera atau pengawal
sejuk sebelum cuba menggunakannya sekali lagi.
Kamera semakin
panas.
Suhu kamera adalah tinggi dan penggunaan yang
berterusan mungkin mengaktifkan fungsi perlindungannya.
Adalah disyorkan anda berhenti menggunakan kamera,
matikannya, dan tunggu sehingga ia sejuk.
Fungsi ini tidak
boleh digunakan.
Mesej ini akan muncul di pertengahan operasi apabila anda
cuba menggunakan fungsi yang tak dibenarkan bersama
fungsi lain.
111
Lampiran
Tangkapan Gambar/Masa Rakaman Filem
Syot Kilat
Saiz Imej (Piksel)
Anggaran Saiz
Fail
Memori Terbina
Dalam*1 Kapasiti
Rakaman
microSD
Kad Memori*2
Kapasiti Rakaman
14 M (4320x3240)
3.40 MB
13
3199
16:9 (4320x2432)
2.23 MB
18
4355
5 M (2560x1920)
1.12 MB
39
9040
Filem
Saiz Imej/
Piksel
(Audio)
Anggaran Kadar
Data (Kadar Bingkai)
Saiz Fail
Maksimum
Memori Terbina
Dalam*1
Kapasiti
Rakaman
Masa Rakaman
Maksimum
dengan Kad
Memori
microSD*2
Saiz Fail Filem
1 minit
Full HD
1920x1080
(Monaural)
17 Megabit/saat
(30 bingkai/saat)
4 GB atau
29 minit
29 saat
*4
2 jam 1 minit
19 saat
130 MB
*1 Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat (Kira-kira 65.9 MB)
*2 Apabila menggunakan kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation).
Bilangan imej dan nilai masa rakaman bergantung pada jenis kad memori yang anda
gunakan.
*3 Masa rakaman yang dibenarkan akan lebih pendek jika kapasiti kad memori microSD
yang anda gunakan lebih kecil daripada saiz maksimum satu fail.
*4 Kadar pemindahan data ingatan terbina dalam tidak mencukupi untuk filem Full HD.
Di mana mungkin gunakan kad memori Ultra High-Speed Type.
• Bergantung pada kadar pemindahan data kad memori yang anda gunakan, masa yang
diperlukan untuk penyimpanan imej mungkin menyebabkan kehilangan beberapa
bingkai filem.
• Nilai kapasiti syot kilat dan rakaman filem adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan
sahaja. Kapasiti sebenar bergantung pada kandungan imej.
• Nilai saiz fail dan kadar data adalah anggaran dan bertujuan untuk rujukan sahaja.
Nilai sebenar bergantung pada jenis imej yang ditangkap.
• Apabila menggunakan kad memori dengan kapasiti berbeza, kira bilangan imej sebagai
peratusan daripada 16 GB.
112
Lampiran
Spesifikasi
Format Fail
Syot kilat:
JPEG (Exif Versi 2.3; standard DCF 2.0)
Filem:
Format MOV, standard H.264/AVC, IMA-ADPCM (monaural)
Media Rakaman
Memori Terbina Dlm (Kaw Smpn Imej: 65.9 MB*)
microSD/microSDHC/microSDXC
* Kapasiti memori terbina dalam selepas diformat
Saiz Imej Dirakam
Syot kilat:
14 M (4320x3240), 16:9 (4320x2432), 5 M (2560x1920)
Filem:
Full HD (1920x1080 30 fps)
Piksel Berkesan
14 Megapiksel
Elemen Pengimejan
Saiz: CMOS 1/2.3 inci persegi piksel
Jumlah Piksel: 16.76 Megapiksel
Jarak Kanta/Fokus
(Syot kilat)
F2.8 / f = 3.8 mm
(bersamaan 21 mm dalam format 35 mm)
Zum
Sehingga 4.0X apabila zum Digital digunakan
Memfokus
Fokus Auto Pengecaman Kontras
• Mod Fokus: Fokus Auto
• Kawasan AF: Pintar / Berbilang
Anggaran Jarak Fokus Fokus Auto: 10 sm hingga 9
(Syot Kilat)
(Dprd Permukaan
Kanta)
Keamatan
Pendedahan
–2.0 EV hingga +2.0 EV (dlm 1/3 EV langkah)
113
Lampiran
Imbangan Putih
Auto, Di Dalam Bangunan, Di Luar
Skrin monitor
(Pengawal)
LCD warna TFT 2.0 inci
230,400 dot
Panel sentuh jenis kapasitif
Terminal sambungan
luaran (Kamera)
Port USB mikro (pematuhan USB Berkelajuan Tinggi,
pengecasan USB/Operasi dikuasakan USB)
Terminal sambungan
luaran (Pengawal)
Port USB mikro (pengecasan USB/operasi dikuasakan USB)
Mikrofon (Kamera)
Monaural
Pembesar suara
(Kamera)
Monaural
Keperluan Kuasa
Kamera: Bateri ion litium boleh cas semula terbina dalam
Pengawal: Bateri ion litium boleh cas semula terbina dalam
Fungsi komunikasi
(Kamera)
Bluetooth:
• Versi: Bluetooth ver2.1+EDR
• Kelas output: Kelas 2
Wi-Fi: Standard: IEEE 802.11b/g/n
Komunikasi
(Pengawal)
Bluetooth:
• Versi: Bluetooth ver2.1+EDR
• Kelas output: Kelas 2
114
Lampiran
Anggaran Hayat Bateri
Semua nilai yang disediakan di bawah menunjukkan anggaran jumlah masa di
bawah suhu biasa (23°C) sebelum kamera mati. Nilai ini tidak dijamin. Suhu rendah
memendekkan hayat bateri.
Bilangan syot kilat (Masa Pengendalian)*1
Masa rakaman filem sebenar (Filem Full
HD)*1
255 tangkapan
1 jam 5 minit
Anggaran masa rakaman filem berterusan
(Filem Full HD)*2
1 jam 15 minit
Main Semula Berterusan (Syot Kilat)*3
4 jam 5 minit
• Suhu: 23°C
• Bateri: NP-80 (Kapasiti Berkadar: 700 mAh)
• Medium Rakaman: kad memori microSDHC 16 GB (SanDisk Corporation siri
UHS-I)
*1 Mengikut standard CIPA (Camera and Imaging Products Association)
*2 Menurut standard CASIO
*3 Penatalan satu imej kira-kira setiap 10 saat
• Nilai di atas adalah berdasarkan pada pengecasan penuh, kali pertama bateri
dicas selepas kamera dibeli. Pengecasan berulang memendekkan hayat bateri.
• Nilai di atas adalah untuk rujukan sahaja. Ia tidak menjamin hayat bateri yang
dinyatakan akan diperoleh dalam keadaan pengendalian sebenar.
• Jangka masa kamera dibiarkan hidup, tetapan yang dikonfigurasikan, dan suhu
sekeliling di kawasan tempat kamera digunakan semuanya memberi kesan yang
besar kepada masa rakaman dan bilangan nilai syot.
115
Lampiran
Penggunaan Tenaga
Kamera: 5 V DC, Kira-kira 2.8 W
Pengawal: 5 V DC, Kira-kira 2.6 W
Dimensi
Kamera: 60.9 (diameter) x 28.8 (D) mm
(tidak termasuk unit engsel)
Pengawal: 49.7 (L) x 84.2 (T) x 18.9 (D) mm
(termasuk unit engsel)
Tergabung: 60.9 (L) x 153.1 (T) x 34.2 (D) mm
(termasuk unit engsel)
Berat
Kamera:
Kira-kira 63 g (termasuk kad memori, tidak termasuk unit
engsel)
Pengawal: Kira-kira 80 g
Tergabung:
Kira-kira 175 g (termasuk unit engsel dan kad memori)
. Penyesuai USB-AC (AD-C53U)
Input
100 hingga 240 V AC, 50/60 Hz, 100 mA
Output
5.0 V DC, 650 mA
Keperluan Suhu
Pengendalian
5 hingga 35°C
Dimensi
53 (L) x 21 (T) x 45 (D) mm (tidak termasuk unjuran)
Berat
Kira-kira 37 g
116
Lampiran
Pengisytiharan Keakuran Mengikut Arahan Kesatuan Eropah
0560
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
The copy of the Declaration of Conformity can be found on
http://world.casio.com/ce/dc/.
To comply with the relevant European RF exposure compliance requirements, this
EX-FR10, EX-FR10CT must not be co-located or operating in conjunction with other
transmitter.
Note: This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries.
Outdoor use may be restricted to certain frequencies and/or may require a license
for operation.
For more details, contact your customer service representative.
Hereby, CASIO Europe GmbH, Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany,
declares that this Digital Camera Model EX-FR10, EX-FR10CT is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
CAUTION
Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the instructions.
117
Lampiran
Tanda FCC ialah tanda pematuhan standard di Amerika Syarikat.
GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THIS UNIT IN THE
U.S.A. (not applicable to other areas).
NOTICE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Proper connectors must be used for connection to host computer and/or
peripherals in order to meet FCC emission limits.
Caution Exposure to radio frequency radiation
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.
This equipment must be installed and operated in accordance with provided
instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to
provide a separation distance of at least 0 mm from all persons and must not be
co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Declaration of Conformity
Model Number:
EX-FR10, EX-FR10CT
Trade Name:
CASIO
Responsible party: Industrial Handheld Division
Casio America, Inc.
Address:
570 Mt. Pleasant Avenue, Dover, New Jersey 07801, USA
Telephone number: 973-361-5400
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
118
Lampiran
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1512-D
2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement