Volvo C30 2012 Early Quick Guide

Volvo C30 2012 Early Quick Guide
VOLVO C30
QUICK GUIDE
WEB EDITION
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVO!
1P[OgWgOrOPWnIPWP[VKFW[SVÖVKrDr[gØJUFL
1SPIMnEOāUFTJUPIPUPSZDIMnIPQSŎWPEDF BCZTUFTJSZDIMFBTOBEOPTF[OgNJMJ
TWāUÖJOPVCāØOŴDIGVOLDr
7ÖFDIOZWBSPWOnUFYUZ EBMÖrEŎMFØJUnBQPESPCOnJOGPSNBDFKTPVVWFEFOZW
VØJWBUFMTLnQĺrSVóDFUFOUPMFUgLPCTBIVKFQPV[FTUSVóOŴWŴCāS
6ØJWBUFMTLgQĺrSVóLBOBWrDPCTBIVKFOFKOPWāKÖrBOFKBLUVgMOāKÖrJOGPSNBDF
.PØOPTUJKTPVP[OBóFOZIWā[EJóLPV %BMÖrJOGPSNBDFUŴLBKrDrTF7BÖFIPWP[VOBMF[OFUFOBXXXWPMWPDBSTDPN
DÁLKOVÝ OVLADAČ S KLÍČEM
Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a zapíná alarm*.
Odemyká boční dveřeA a dveře zavazadlového prostoru, vypíná alarm.
Odemyká dveře zavazadlového prostoru
– neotevírá.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapne světla na vnějších zpětných
zrcátkách*, směrová a obrysová světla,
osvětlení RZ, prostoru pro cestující a
podlahy.
Funkce nouzového tlačítka. Pro zapnutí
alarmu v případě nouze stiskněte a držte
asi 3 sekundy.
ČEPEL KLÍČE
Používá se k zamykání/odemykání odkládací
schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče,
např. pokud je vozidlo bez elektrické energie.
STUDENÝ START
POZNÁMKA
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky
zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu.
Zvýšení volnoběžných otáček na určitou
dobu je součástí účinného systému kontroly
emisí Volvo.
UKAZATELE SMĚRU JÍZDY
A
B
Krátké zablikání - 3 bliknutí.
Souvislé blikání.
A
Vozidlo bude automaticky uzamčeno, pokud do
2 minut po odemčení nebudou otevřeny boční
dveře/dveře zavazadlového prostoru.
AUTOSTART *
– Sešlápněte spojku a/nebo brzdu a otočte
klíč dálkového ovladače/spínač zapalování do
koncové polohy III a ihned jej uvolněte - motor
se nastartuje automaticky.
Vznětové motory musí být před nastartováním
vždy nažhaveny v poloze klíče v zapalování II.
SEŘÍZENÍ POLOHY VOLANTU
VÝSTRAHA
Volant seřizujte vždy před jízdou - niky ne
během jízdy.
SPÍNAČE SVĚTEL
Ruční nastavení sklonu světlometů
(automatické xenonové světlomety*).
Automatická tlumená světla. Světelná
houkačka funguje, ne však trvalé zapnutí dálkových světel.
Obrysová světla
Tlumená světla. Zhasnou při vypnutí
motoru. Dálková světla mohou být
zapnuta.
Aktivní světlomety BI-Xenon*, kužel
světlometů se natáčí v souladu natočením volantu.
Osvětlení displeje a přístrojů.
Přední světlomety do mlhy.
Otevření dvířek plnicího hrdla nádrže.
Světlomety do mlhy (zadní, pouze na
straně řidiče).
ÚLOŽNÉ PROSTORY, ZÁSUVKY 12 V & AUX/USB*
Zásuvky 12 V jsou pod napětím, pokud je zapalování v poloze I nebo II. Výstupy AUX/USB*
mohou být využity audio systémem vozidla
například k přehrávání hudby z MP3 přehrávače.
A
Světelná houkačka
B
Přepínání dálkových/tlumených světel a
doprovodného osvětlení při odchodu
AUDIO SYSTÉM
AUTORÁDIO
6 Otáčením nalaďte stanici.
8 Vyhledá další stanici se silným signálem.
10 Vyhledávání stanice pomocí levé/pravé
šipky.
Můžete uložit až 20 stanic, na požadované
stanici podržte tlačítko 0–9 v pásmu FM1
nebo FM2, dokud se na displeji nezobrazí
potvrzení výběru.
Uloží 10 stanic s nejsilnějším signálem, stiskněte toto tlačítko přibližně na
2 sekundy. Na displeji se v průběhu
vyhledávaní zobrazí UKLÁDANÍ. Výběr z
uložených stanic proveďte pomocí tlačítek
0–9.
1 Stisknutím zapněte/vypněte. Otočením
nastavte hlasitost.
2
4
5
6
CD PŘEHRÁVAČ
3 Jedním krátkým stisknutím vysunete aktuální disk.
Jedním dlouhým stisknutím vysunete
všechny diskyB.
Vlnové pásmo FM1, FM2 nebo AM.
Displej
MODE – CD, AUX nebo USBA.
Stisknutím tlačítka vyberte zvukové schéma, např. BASY, Dolby Pro Logic II* nebo
BASOVÝ REPRODUKTOR* - otočením
upravte nastavení.
6 Otočením změníte skladbu.
7 Měnič CD* - pomocí tlačítek 1–6 vyberte
disk.
10 Výběr skladeb na CD pomocí levé/pravé
šipky.
Výběr CDb pomocí šipky nahoru/dolů.
9 MENU – AUX, hlasitost a pokročilé nastavení audia. Zapnutí/vypnutí BASOVÉHO
REPRODUKTORU*.
A
Vstup AUX, například pro MP3 přehrávač
(pro optimální reprodukci jej nastavte střední
hlasitost)
B
Pouze s měničem CD*.
STĚRAČE ČELNÍHO SKLA A DEŠŤOVÝ SENZOR*.
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru,
páčka přepínače v poloze 0.
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru
A
Jedno setření
0
Vypnuto
B
Cyklovač stěračů, viz také (2).
C
Normální rychlost stírání.
D
Vysoká rychlost stírání.
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety.
F
Ostřikovač, zadní okno.
nebo intervalu cyklovače stěračů.
3 Stěrače, zadní okno - cyklovač/normální
stírání.
Svítí, pokud je aktivní dešťový senzor.
ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ KLIMATIZACE - ECC*
AUTOMATICKÁ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidle.
MANUÁLNÍ REGULACE
1 Stisknutím zapněte automatickou regulaci
3 M - Zapínání/vypínání recirkulace vzdu-
nastavené teploty a ostatních funkcí.
7 Stiskněte pro individuální nastavení teploty na levé (L) nebo pravé (R) straně.
Otáčením nastavte požadovanou teplotu.
Zvolená teplota se zobrazí na displeji.
1 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
2 Max. odmlžení. Nasměruje maximální průtok veškerého vzduchu na čelní a boční
okna.
chu.
A - Zapínání/vypínání systému kvality
vzduchu*.
4 Vyhřívání zadního okna a vnějších zrcátek.
5 Distribuce vzduchu
6 AC - Zapínání/vypínání klimatizace.
Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje
okna.
DEAKTIVACE AIRBAGU - PACOS*
VÝSTRAHA
Nesprávné použití může ohrozit život. Pokud
máte jakékoli pochybnosti, vyhledejte informace v uživatelské příručce.
PACOS (vypínač airbagu spolujezdce)
Pomocí čepele klíče airbag ON/OFF.
OFF (vypnuto) - Airbag je deaktivován. Na
výstražné kontrolce nad vnitřním zpětným
zrcátkem se zobrazí PASSENGER AIRBAG
OFF.
Na předním sedadle na podkládacím sedáku
nebo v dětské sedačce smí sedět dítě, ale v
žádném případě zde nesmí sedět cestující vyšší
než 140 cm.
ON (zapnuto) - Airbag je aktivován.
Na předním sedadle smí sedět cestující vyšší
než 140 cm, ale v žádném případě zde nesmí
sedět dítě na podkládacím sedáku nebo v
dětské sedačce.
PALUBNÍ POČÍTAČ A DENNÍ POČÍTADLA KILOMETRŮ
1 Nízká hladina paliva v nádrži. Pokud se
2
3
4
5
6
7
8
rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo co
nejdříve.
Palivoměr. Šipka symbolu ukazuje na
stranu vozidla, na které je umístěno víčko
palivové nádrže.
Displej pro palubní počítač, zobrazování
zpráv, hodin a venkovní teploty.
T1 & T2- jsou nezávislá denní počítadla,
která jsou vždy zapnutá.
Krátké stisknutí tohoto tlačítka přepíná
mezi denními počítadly T1 & T2. Dlouhým
stisknutím vynulujete aktuální počítadlo.
Stisknutím tlačítka zobrazíte/smažete zprávu.
Otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
Jedním krátkým stisknutím vynulujete
aktuální funkci palubního počítače.
Dlouhým stisknutím vynulujete všechny
funkce palubního počítače.
HODINY, NASTAVENÍ
1. Na středové konzole stiskněte MENU.
2. Vyberte Nastavení hodin.
BLIS – INFORMAČNÍ SYSTÉM
MRTVÉHO ÚHLU*
Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v
mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být
způsobeno například odrazem od lesklého
povrchu mokré vozovky, vlastním stínem
na světlém povrchu vozovky nebo nízko
položeným sluncem svítícím do kamery.
V případě závady přímo v systému se na displeji zobrazí text BLIS DOPORUČEN SERVIS
3. Stiskněte ENTER.
4. „Pravou“ nebo „levou“ šipkou vyberte číslo.
5. Pomocí číslic na klávesnici nebo šipkami
„nahoru“ nebo „dolů“ na navigačním tlačítku
nastavte hodiny.
6. Pro ukončení stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
Text KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE zobrazovaný na displeji udává odhadovanou
vzdálenost na základě předchozích jízdních
podmínek.
FILTR SAZÍ VZNĚTOVÉHO MOTORU
Za určitých okolností se na displeji přístrojové desky zobrazí zpráva FILTR SAZÍ PLNÝ.
V tomto okamžiku je nutné provést vyčištění
filtru sazí. Čištění filtru proběhne automaticky při jízdě stálou rychlostí po dobu 20 minut
po rovné hlavní silnici. Takzvaná regenerace
je dokončena, když zpráva zmizí.
KRYT ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU*
DRŽÁK PRO VÍKO PODLAHY
1. Zajistěte oka v podlaze (A).
2. Stlačte k sobě pružinovou lištu a upevněte ji
na obou stranách do držáků (B).
3. Stejným způsobem připevněte držáky (C).
4. Zahákněte háčky do ok (D).
Při nakládání uvolněte uchycení v bodech D a v
případě potřeby i v bodech (C).
Pokud kryt zavazadlového prostoru nepoužíváte, uvolněte jej v bobech (D), (C), (B) a (A) a
srolujte jej.
Zvednuté víko podlahy bez a s krytem zavazadlového prostoru.
SKLOPENÍ OPĚRADLA
Nadzvedněte pojistku a sklopte opěradlo
dopředu.
KRYT ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU - PEVNÝ*
Připevnění
1. Posuňte všechny čtyři pojistky dozadu do
krajní polohy.
2. Opatrně zvedněte kryt zavazadlového prostoru a přední část umístěte na obou stranách na
dva držáky za (A).
3. Nasaďte úchyt krytu do zadního zámku (B) a
posuňte pojistku dopředu.
4. Ve zbývajících třech bodech postupujte
stejným způsobem.
Demontáž
Posuňte všechny čtyři pojistky dozadu do krajní
polohy - nejdříve zvedněte kryt v bodech (A) a
potom v bobech (B) a vyzvedněte jej ven.
1
2
3
4
5
6
Bederní opěra
Úhel sklonu opěradla.
Zvednutí/snížení sedadla.
NÁSTUP NA ZADNÍ SEDADLA
MANUÁLNĚ OVLÁDANÉ SEDADLO
Posunutí sedadla dopředu
1. Uvolněte bezpečnostní pás z vedení (A).
2. Nadzvedněte madlo (B) a sklopte opěradlo dopředu do zajištěné polohy.
3. Posuňte sedadlo dopředu (C).
Posunutí sedadla dozadu
1. Posuňte sedadlo dozadu do požadované
polohy (D).
2. Nadzvedněte madlo (E) a sklopte opěradlo dozadu.
3. Nasaďte bezpečnostní pás zpět do vedení
(F).
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Dopředu/dozadu.
Nástup na zadní sedadla.
PÉČE O VOZIDLO
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v
automatické myčce. Nový lak je také náchylnější
k poškození. Z tohoto důvodu je pro první měsíce u nového vozu doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou
poškrábat lak.
ELEKTRICKY OVLÁDANÉ SEDADLO*
Posunutí sedadla dopředu
1. Uvolněte bezpečnostní pás z vedení (A).
2. Nadzvedněte madlo (B) a sklopte opěradlo dopředu do zajištěné polohy.
3. Stiskněte a podržte přední část tlačítka
(G).
Posunutí sedadla dozadu
1. Stiskněte a podržte zadní část tlačítka (G).
2. Nadzvedněte madlo (E) a sklopte opěradlo dozadu.
3. Nasaďte bezpečnostní pás zpět do vedení
(F).
POZNÁMKA
Nasazování bezpečnostního pásu je snazší
pokud jej uchopíte dole u vedení pásu než
přes rameno.
TP 13353 (Czech). AT 1120. Printed in Sweden, Göteborg 2011, Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation.
SEŘÍZENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement