Volvo | XC60 Twin Engine | Uživatelská přiručka | Volvo XC60 Twin Engine 2019 Early Uživatelská příručka

Volvo XC60 Twin Engine 2019 Early Uživatelská příručka
XC60
TWIN ENGINE
UŽ IV A TELSK Á PŘÍRUČK A
VÄLKOMMEN!
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších
let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Volvo se snaží vytvořit jedno z nejbezpečnějších vozidel na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na všechny
aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Abyste si svého vozu Volvo skutečně užili, doporučujeme přečíst si v této
uživatelské příručce pokyny a informace k údržbě. Uživatelská příručka je
k dispozici také jako mobilní aplikace (Příručka Volvo) a na stránce podpory Volvo Cars (support.volvocars.com).
Vybízíme každého, aby vždy v tomto i v jiných vozidlech použil bezpečnostní pás. Neřiďte prosím vozidlo, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo
léků – nebo máte schopnost řídit zhoršenou nějakým jiným způsobem.
OBSAH
INFORMACE PRO MAJITELE
2
VAŠE VOLVO
BEZPEČNOST
Informace pro majitele
18
Volvo ID
28
Bezpečnost
42
Uživatelská příručka na středovém displeji
19
Vytváření a registrace účtu Volvo ID
28
Bezpečnost během těhotenství
42
Navigování v uživatelské příručce na
středovém displeji
20
Drive-E - čistější radost z jízdy
30
Whiplash Protection System
43
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
22
Podpora řidiče IntelliSafe
32
Bezpečnostní pásy
44
Sensus - online konektivita a údržba
33
45
Aktualizace softwaru
36
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů
Zaznamenávání údajů
36
Předpínač bezpečnostního pásu
46
Podmínky služeb
37
Resetování elektrického předpínače
bezpečnostního pásu*
47
Ochrana soukromí zákazníka
37
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě
48
38
Airbagy
49
Instalace příslušenství
38
Airbagy řidiče
50
Připojení výbavy k diagnostické
zásuvce vozidla
39
Airbag spolujezdce
51
52
Zobrazení identifikačního čísla vozidla
40
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce*
Rozptylování řidiče
40
Boční airbagy
54
Nafukovací záclony
55
Bezpečnostní režim
55
Startování a přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu
56
Bezpečnost dětí
57
Dětské sedačky
58
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
58
Spodní upevňovací body pro dětské
sedačky
59
Stránka podpory Volvo Cars
23
Čtení uživatelské příručky
23
Uživatelská příručka a životní prostředí
26
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro
dětské sedačky
60
Přístroje a ovládání ve vozidle s levostranným řízením
74
Práce se zprávou uloženou z displeje
řidiče
100
Umístění dětské sedačky
60
Přístroje a ovládání ve vozidle s pravostranným řízením
75
Přehled středového displeje
102
Displej řidiče
78
Ovládání středového displeje
105
Nastavení displeje řidiče
80
Palivoměr
81
Indikace hybridu
81
Indikace hybridní baterie
82
Palubní počítač
83
Zobrazení údajů o jízdě na displeji řidiče
85
Resetování denního počítadla
86
Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji
86
Nastavení statistiky jízdy
87
Čas a datum
87
Teploměr venkovní teploty
88
Kontrolky na displeji řidiče
88
Výstražné symboly na displeji řidiče
90
Licenční smlouva na displej řidiče
Dětské bezpečnostní úchyty
61
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů
63
Tabulka k umístění dětských sedaček
i-Size
65
Tabulka k umístění dětských sedaček
ISOFIX
66
Integrovaná dětská sedačka*
69
Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce*
70
Sklopení sedáku v integrované dětské sedačce*
71
Aktivace a deaktivace středového displeje 108
Navigování v zobrazeních na středovém displeji
108
Spravování dílčích zobrazení na středovém displeji
112
Zobrazení funkcí na středovém displeji
115
Přesunování aplikací a tlačítek na
středovém displeji
117
Symbol na stavové liště středového
displeje
117
Klávesnice na středovém displeji
119
Změna jazyka klávesnice na středovém displeji
122
Manuální zadávání znaků, písmen
a slov na středový displej
122
Změna vzhledu středového displeje
124
91
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku
systému na středovém displeji
124
Nabídka aplikací na displeji řidiče
97
Změna jednotek systému
125
Práce s nabídkou aplikací na displeji
řidiče
98
Změna jazyka systému
125
Zprávy na displeji řidiče
99
Ostatní nastavení v horním zobrazení
středového displeje
125
Otevření kontextového rozložení na
středovém displeji
126
Spravování zpráv na displeji řidiče
100
3
OSVĚTLENÍ
127
Spínače světel
144
Okna, sklo a zrcátka
158
Resetování nastavení na středovém
displeji
127
Nastavení funkcí světel na středovém
displeji
145
Ochrana proti přivření u oken a slunečních clon
158
Tabulka nastavení středového displeje
128
Obrysová světla
146
159
Profily řidiče
129
Denní světla
146
Resetovací sekvence pro ochranu
proti přiskřípnutí
147
159
130
Potkávací světla
Elektrické ovládání oken
Výběr profilu řidiče
130
148
160
Přejmenování profilu řidiče
Použití dálkových světel
Používání elektricky ovládaných oken
131
Aktivní dálkové světlomety
148
161
Ochrana profilu řidiče
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka
Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče
131
Použití směrových světel
150
Aktivní natáčecí světla*
Nastavení změny odrazivosti zpětného zrcátka
162
151
Resetování nastavení v profilech řidiče
132
Zadní světlo do mlhy
151
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
163
152
Panoramatická střecha*
164
152
Ovládání panoramatické střechy*
165
Výstražná funkce ukazatelů směru
153
168
Použití doprovodného osvětlení při
odchodu
153
Automatické zavření sluneční clony
panoramatické střechy*
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
168
Doprovodné osvětlení při příchodu
154
Použití ostřikovačů čelního skla
169
154
Použití dešťového senzoru
170
156
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru
171
Zpráva na středovém displeji
133
Spravování zpráv na středovém displeji
133
Práce se zprávou uloženou ze středového displeje
134
Head-up displej*
135
Aktivace a deaktivace head-up displeje*
4
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Resetování uživatelských dat při
změně vlastnictví
136
Brzdové světlo
Nouzová brzdová světla
Osvětlení interiéru
Nastavení head-up displeje*
137
Rozpoznávání hlasu
138
Použití systému rozpoznávání hlasu
139
Ostřikovače čelního okna a světlometů
Ovládání telefonu pomocí systému
rozpoznávání hlasu
171
140
Použití stěrače a ostřikovače zadního
okna
172
Hlasové ovládání rádia a médií
141
Nastavení pro hlasové ovládání
Použití automatického stírání zadního
okna při couvání
173
141
Nastavení osvětlení interiéru
SEDADLA A VOLANT
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Manuálně ovládané přední sedadlo
176
Ovládání klimatizace
194
Elektricky ovládané přední sedadlo*
177
Zóny klimatu
194
Nastavení elektricky ovládaného
předního sedadla*
177
Ovládání klimatu - snímače
194
Uložení polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
Vnímaná teplota
178
195
Ovládání klimatizace pomocí systému
rozpoznávání hlasu
Použití uložené polohy sedadla, vněj179
ších zpětných zrcátek a head-up displeje*
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
volantu*
210
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní volantu*
210
195
Aktivace automatického ovládání klimatizace
211
Kvalita vzduchu
196
Aktivace a deaktivace recirkulace
vzduchu
211
Clean Zone*
197
212
Clean Zone Interior Package*
198
Aktivace a deaktivace nastavení času
pro recirkulaci vzduchu
Interior Air Quality System*
198
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování
212
Nastavení masáže* na předním sedadle
180
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo*
181
Nastavení* délky sedáku předního
sedadla
182
Aktivace a deaktivace snímače kvality
vzduchu*
199
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla*
214
Nastavení bočního podpěry* předního sedadla
183
Filtr klimatizace
199
Nastavení bederní opěry předního
sedadla*
184
199
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaného čelního skla*
215
Distribuce vzduchu
Změna rozvodu vzduchu
200
215
Nastavení sedadla spolujezdce ze
sedadla řidiče*
185
Otevření, zavření a směrování ventilačních otvorů
201
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek
216
Tabulka možné distribuce vzduchu
203
Aktivace a deaktivace automatického
spuštění vyhřívaného zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
Regulování úrovně ventilátoru pro
přední sedadlo
216
Regulování teploty pro přední sedadlo
217
Synchronizace teploty
217
Aktivace a deaktivace klimatizace
218
Klima při parkování
219
Teplotní příprava
219
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy
220
Spouštění opěradel zadních sedadel
186
Nastavení opěrek hlavy na zadních
sedadlech
189
Houkačka a ovládání na volantu
190
Zámek řízení
191
Nastavení volantu
191
Ovládání klimatu
206
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního sedadla*
207
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní předního sedadla*
208
Aktivace a deaktivace vyhřívání
zadního sedadla*
208
Aktivace a deaktivace větrání předního sedadla*
209
5
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
6
Nastavení času teplotní přípravy
222
Potvrzení uzamknutí
234
Přidávání a upravování nastavení
času pro teplotní přípravu
222
Nastavení indikace zámku
235
Umístění antény systémů startování
a zamykání
262
dálkový ovladač s klíčem
235
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
263
237
Odemykání dveří zavazadlového prostoru zevnitř vozidla
Zamykání a odemykání dálkovým
ovladačem s klíčem
264
Nastavení dálkově ovládaného odemykání a odemykání zevnitř
239
Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků
265
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru dálkovým ovladačem s klíčem
239
Automatické zamknutí během jízdy
266
267
Dosah dálkového ovládače s klíčem
240
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*
Výměna baterie v dálkovém ovladači
s klíčem
241
270
Objednání více dálkových ovladačů
Programování maximálního otevření
elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*
244
245
Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy*
271
Soukromý zámek
273
Aktivace a deaktivace soukromého
zamykání
273
Aktivace a deaktivace nastavení času
pro teplotní přípravu
224
Odebrání nastaveného času pro
teplotní přípravu
224
Komfort klimatu při parkování
225
Spuštění a vypnutí funkce udržování
komfortu klimatu při parkování
225
Symboly a zprávy ovládání klimatu při
parkování
227
Topení
229
Nezávislé topení
230
Přídavné topení
231
Red Key - dálkový ovladač s klíčem
s omezeným fungováním*
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní pomocného topení
232
Nastavení červeného klíče*
245
Odnímatelná čepel klíče
246
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče
248
Imobilizér
249
Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem
250
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
259
Zamykání a odemykání bez klíče*
260
Nastavení vstupu bez klíče*
261
Bezklíčové odemykání zadních
výklopných dveří*
261
Alarm*
274
Aktivace a deaktivace alarmů*
276
Omezený režim alarmu*
277
Funkce „deadlock“*
277
Dočasná* deaktivace funkce "deadlock"
278
PODPORA ŘIDIČE
Systém podpory řidiče
280
Síla řízení závislá na rychlosti
280
Systém stability Roll Stability Control
281
Elektronické řízení stability
281
Sportovní režim pro elektronický
systém řízení stability
283
Aktivace/deaktivace režimu Sport
u elektronického řízení stability
283
Omezení sportovního režimu u elektronické kontroly stability
283
Symboly a zprávy pro elektronický
systém řízení stability
284
Omezovač rychlosti
285
Aktivace a spuštění omezovače rychlosti
286
Nastavování rychlosti na omezovači
rychlosti
286
Deaktivace omezovače rychlosti
a uvedení do pohotovostního režimu
287
Opětovná aktivace omezovače
rychlosti z pohotovostního režimu
288
Omezení automatického omezovače
rychlosti
293
Deaktivace/opětovná aktivace adaptivního tempomatu
310
Tempomat
293
294
Asistence předjíždění s adaptivním
tempomatem
312
Aktivace a spuštění tempomatu
Nastavování rychlosti na tempomatu
295
Spuštění asistence předjíždění
s adaptivním tempomatem
312
Deaktivace tempomatu a uvedení do
pohotovostního režimu
296
Omezení asistence při předjíždění
s adaptivním tempomatem
313
Opětovná aktivace tempomatu
z pohotovostního režimu
297
Změna cíle u adaptivního tempomatu
313
Deaktivace tempomatu
297
Automatické brzdění s adaptivním
tempomatem
314
Funkce upozornění na odstup*
298
Omezení adaptivního tempomatu
Head-up displej a upozornění na odstup
315
299
Aktivace/deaktivace upozornění na
odstup
316
300
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním tempomatem
Symboly a zprávy pro adaptivní tempomat
Nastavení časového intervalu pro
upozornění na odstup
317
300
Aktivní asistence
319
Omezení funkce Upozornění na odstup
301
Pilot Assist a varování před kolizí
322
Adaptivní tempomat*
302
Head-up displej systému Pilot Assist
v případě rizika kolize
323
Adaptivní tempomat a varování před kolizí
305
Aktivace a spuštění funkce Pilot Assist
323
Head-up displej pro adaptivní tempomat v případě rizika kolize
305
Nastavování rychlosti pro aktivní asistenci
324
Aktivace a spuštění adaptivního tempomatu
306
Nastavení časového intervalu pro
funkci Pilot Assist
325
Deaktivace/aktivace systému Pilot Assist
327
Deaktivace omezovače rychlosti
288
Omezení omezovače rychlosti
289
Automatický omezovač rychlosti
289
Aktivace/deaktivace automatického
omezovače rychlosti
291
Nastavování rychlosti na adaptivním
tempomatu
307
Změna tolerance automatického
omezovače rychlosti
292
Nastavený časový interval pro adaptivní tempomat
308
Asistence předjíždění s funkcí Pilot Assist 329
Spuštění asistence při předjíždění se
systémem Pilot Assist
329
7
Omezení asistence při předjíždění
s funkcí Pilot Assist
330
City Safety v situacích, kdy nejsou
možné únikové manévry
357
Informace o dopravních značkách
s nastavením a varováním k rychlosti
376
Změna cíle pomocí funkce Pilot Assist
330
Omezení funkce Pilot Assist
331
Omezení funkce City Safety
359
Aktivace/deaktivace varování
k rychlosti u informací o dopravních
značkách
377
331
Brzdy City Safety pro vozidla v protisměru*
358
Automatické brzdění s funkcí Pilot Assist
Symboly a zprávy pro Pilot Assist*
361
Informace o dopravních značkách
s informacemi z rychlostní kamery
378
333
Zprávy pro City Safety
Radarová jednotka
334
Rear Collision Warning
362
336
362
Omezení systému informací dopravních značek
379
Omezení radarového zařízení
Omezení funkce Rear Collision Warning
Doporučená údržba radarového zařízení
339
BLIS*
363
Driver Alert Control
380
Typové schválení pro radarové zařízení
340
364
Aktivace/deaktivace Driver Alert Control
381
Kamerová jednotka
344
Omezení funkce BLIS
365
381
Omezení radarové jednotky
345
Doporučená údržba systému BLIS
365
Výběr navádění na odpočívadlo v případě varování s funkcí Driver Alert
Control
Doporučená údržba kamerového zařízení
348
Zprávy pro BLIS
367
Omezení funkce Driver Alert Control
382
City Safety™
348
Cross Traffic Alert*
368
Asistent jízdy v jízdním pruhu
382
Parametry a dílčí funkce systému
City Safety
349
Aktivace/deaktivace Cross Traffic Alert
369
384
Omezení funkce Cross Traffic Alert
369
Asistence řízení s asistentem jízdy
v jízdním pruhu
Nastavení vzdálenosti pro varování
City Safety
351
Doporučená údržba systému Cross
Traffic Alert
370
Aktivace/deaktivace asistence jízdních pruhů
385
Detekce překážek pomocí funkce
City Safety
352
Zprávy pro Cross Traffic Alert
371
Výběr možné asistence pro udržování
v jízdním pruhu
385
Informace o dopravních značkách*
372
Omezení funkce udržování v jízdním
pruhu
385
373
City Safety v křižujícím dopravním provozu 354
8
Aktivace/deaktivace BLIS
Omezení systému City Safety u křižujícího provozu
355
Aktivace/deaktivace funkce Informace o dopravních značkách
Symboly a zprávy funkce Lane Assist
387
City Safety asistence řízení u vyhýbavého manévru
356
Informace o dopravních značkách
a zobrazení značek
374
Symbol asistenta jízdních pruhů na
displeji řidiče
389
Omezení zásahu systému City Safety
do řízení při úhybném manévru
356
Informace o dopravních značkách
a Sensus Navigation
376
Asistent řízení při nebezpečí kolize
390
INFORMACE O HYBRIDU
Aktivace/deaktivace asistence řízení
v případe rizika kolize
390
Doporučená údržba aktivní parkovací
asistence
403
Obecné informace o systému Twin
Engine
424
Asistence řízení při riziku opuštění
jízdního pruhu
391
Symboly a zprávy pro parkovací asistenci
Míra asistence řízení při riziku sjetí
z vozovky
391
404
Dobíjení hybridní baterie
425
Parkovací kamera*
405
Nabíjecí proud
426
Zobrazení parkovacích kamer
406
Nabíjecí kabel
427
408
Jistič zemní ochrany v nabíjecím kabelu
428
Sledování teploty nabíjecího kabelu
429
Aktivace/deaktivace asistence řízení
při riziku sjetí z vozovky
392
Linie parkovací asistence pro parkovací kameru
Omezení asistence řízení při riziku
vyjetí z vozovky.
392
Políčka snímačů pro aktivní parkovací
asistenci u parkovací kamery
410
Asistence řízení při riziku čelní kolize
393
Spuštění kamery parkovacího asistenta
411
Aktivace/deaktivace asistenta řízení
v případě kolize s vozidly z protisměru
394
Omezení asistence řízní při riziku
čelní kolize
395
Asistence řízení při riziku kolize do
zadní části*
395
Aktivace/deaktivace asistence řízení
při riziku kolize do zadní části*
396
Omezení asistence řízení při riziku
kolize do zadní části
397
Symboly a zprávy pro asistenci řízení
v případě rizika kolize
398
Parkovací asistent*
399
Aktivní parkovací asistence vpředu,
vzadu a po stranách
400
Aktivace/deaktivace parkovací asistence
401
Omezení parkovacího asistenta
402
Omezení kamery parkovacího asistenta
412
Doporučená údržba parkovací kamery
413
Symboly a zprávy pro kameru parkovacího asistenta
414
Otevírání a zavírání krytky nabíjecí zásuvky 430
Začněte dobíjet hybridní baterii
430
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
433
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího kabelu
434
Stav nabíjení na displeji řidiče
437
Konec dobíjení hybridní baterie
439
440
442
Aktivní parkovací asistent*
415
Možnosti parkování s aktivní parkovací asistencí
416
Symboly a zprávy související s Twin
Engine na displeji řidiče
Parkování s aktivní parkovací asistencí
416
Opuštění vozidla s aktivní parkovací
asistencí
Dlouhodobé skladování vozidel
s hybridními bateriemi
419
Omezení aktivního parkovacího asistenta*
420
Doporučená údržba aktivní parkovací
asistence
421
Zprávy aktivní parkovací asistence*
422
9
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
10
Nastartujte vozidlo
444
Převodovka
458
Vypnutí vozidla.
446
459
Možnosti zapalování
446
Zařazené převodové stupně u automatické převodovky
Výběr režimu zapalování
447
Alkoholový zámek*
448
Vypojení alkoholového zámku*
448
Před nastartováním motoru s alkoholovým zámkem
449
Funkce brzd
Faktory, které ovlivňují dojezd v elektrickém režimu
480
Funkce "Hold" a "Charge"
482
483
Řazení pomocí pádel na volantu*
461
Příprava na dlouhou cestu
Blokování páky voliče
462
Zimní jízda
483
Funkce kick-down
462
Jízda ve vodě
484
Indikátor řazení převodových stupňů
462
485
Pohon všech kol
463
Otevření a zavření víčka plnění palivové nádrže
449
Systémy pohonu
463
Používané palivo
486
Nožní brzda
450
464
487
Zesílení brzdné síly
451
Nastartování a zastavení spalovacího
motoru u verze Twin Engine
Manipulace s palivem
Benzín
488
Brzdění na mokrých cestách
451
Jízdní režimy
465
Filtr sazí pro zážehové motory
489
Brzdění na sypaných cestách
452
470
Přehřátí motoru a hnacího systému
489
Údržba brzdového systému
452
Rozdělení energie v hybridním
pohonu pomocí mapových dat*
471
Přetížení nabíjecí baterie
490
Parkovací brzda
452
Regulace světlosti* a absorbování nárazů
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
453
Nastavení automatické aktivace
parkovací brzdy
454
Parkování ve svahu
455
Pokud došlo k poruše parkovací brzdy
455
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
456
Aktivace a deaktivace automatické
brzdy u stojícího vozidla
456
Pomoc při rozjezdu do svahu
457
Automatické brzdění po kolizi.
457
Změna jízdního režimu
Dobíjení z jiné baterie
472
491
Nastavení regulace podvozku*
Tažná tyč*
475
492
Ovládání nízké rychlosti
Specifikace pro tažnou tyč*
476
493
Aktivace a deaktivace jízdy nízkou
rychlostí pomocí funkčního tlačítka
476
Výsuvná tažná zařízení*
494
Jízda s přívěsem
496
Asistent stability přívěsu*
497
Asistent sjíždění svahu
477
Aktivace a deaktivace asistenta sjíždění svahů pomocí funkčního tlačítka
478
Ekonomická jízda
478
Jízda v elektrickém režimu
480
Kontrola světel přívěsu
498
Nosič na jízdní kola montovaný
k tažné tyči*
499
Tažení vozu
500
Montáž a demontáž tažného oka
501
ZVUK, MÉDIA A INTERNET
Odtah
502
Zvuk, média a internet
510
Přehrávání videa
526
HomeLink®*
503
Nastavení zvuku
510
Přehrávání DivX®
526
Programování HomeLink®*
503
Zážitek ze zvuku*
511
Nastavení pro video
526
Použití HomeLink®*
505
Apps
512
Média přes Bluetooth®
527
Typové schválení pro HomeLink®*
506
Stahování aplikací
513
Připojení zařízení přes Bluetooth®
527
Aktualizace aplikací
513
Média přes USB port
527
Mazání aplikací
514
Připojení zařízení přes USB port
528
Rádio
514
Technické požadavky na USB paměti
528
Spuštění rádia
515
Kompatibilní formáty médií
529
Změna rozhlasového pásma a rozhlasové stanice
516
TV*
530
Hledání rozhlasových stanic
516
Použití TV*
530
Nastavení rozhlasových frekvencí
517
Nastavení pro rádio
518
RDS rádio
519
Kompas*
Aktivace a deaktivace kompasu*
Kalibrace kompasu*
506
506
507
Nastavení televize*
531
Apple® CarPlay®*
531
Použití Apple® CarPlay®*
Apple®
CarPlay®*
532
533
520
Nastavení pro
Vztah mezi rádiem FM a digitálním
rádiem*
520
Tipy k využití systému Apple® CarPlay®*
534
Multimediální přehrávač
Android Auto*
521
534
Přehrávání médií
521
Použití Android Auto*
535
Ovládání a změna média
523
Nastavení Android Auto*
536
Vyhledávání médií
524
Tipy k využití systému Android Auto*
536
Gracenote®
524
Telefon
537
CD přehrávač*
525
Připojení telefonu k vozidlu poprvé
přes Bluetooth
538
Video
525
Digitální rádio*
11
ECALL
12
Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth
539
Odstraňte síť Wi-Fi
551
eCall
564
Připojení telefonu k vozidlu manuálně
přes Bluetooth
540
Technologie a zabezpečení hotspotu
Wi-Fi
551
Automatický alarm v případě kolize
u služby eCall
564
Odpojení telefonu připojeného přes
Bluetooth
540
Podmínky a požadavky na uživatele
a sdílení dat
552
Asistence v případě tísně se systémem eCall
564
Přepínání mezi telefony připojenými
přes Bluetooth
541
Aktivace a deaktivace sdílení dat
552
Asistence na cestách
565
Úložné místo na pevném disku
552
Odebrání zařízení připojených přes
Bluetooth
541
Licenční smlouva pro audio a média
553
Spravování telefonních hovorů
541
Spravování textových zpráv
543
Nastavení pro textové zprávy
544
Správa telefonního seznamu
544
Nastavení telefonu
545
Nastavení pro zařízení Bluetooth
545
Vozidlo připojené k Internetu*
546
Připojení vozidla k internetu přes
telefon s aktivovaným systémem
Bluetooth
547
Připojení vozidla k internetu přes
telefon s aktivovaným systémem (Wi-Fi)
547
Připojení vozidla k internetu přes
modem vozidla (SIM karta)
548
Nastavení modemu vozidla
549
Sdílení přístupu k internetu z vozidla
přes Wi-Fi hotspot
549
Žádné nebo slabé připojení k internetu
550
KOLA A PNEUMATIKY
Pneumatiky
568
Sada pro nouzovou opravu pneu
588
NAKLÁDÁNÍ, UKLÁDÁNÍ
A PROSTOR PRO CESTUJÍCÍ
Označení velikosti pneumatiky
570
Použití sady pro opravu pneu
589
Interiér prostoru pro cestující
596
571
Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu
593
Středový tunel
597
Elektrická zásuvka
598
600
Označení velikosti ráfku kola
Směr otáčení pneumatik
571
Ukazatele opotřebení vzorků pneumatik
572
Používání elektrických zásuvek
Kontrola tlaku v pneumatikách
572
Použití příruční schránky
601
573
Sluneční clony
603
Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách 574
Zavazadlový prostor
603
Systém monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách*
575
Doporučení k nakládání
603
605
Kalibrace systému pro monitorování
tlaku vzduchu v pneumatikách*
576
Náklad na střeše a nakládání na
střešní nosiče
Háčky na tašky
605
Sledování tlaku pneumatik na středovém displeji*
578
Upevňovací oka
606
Postup v případě upozornění na nízký
tlak vzduchu v pneumatikách
579
Kryt otvoru v zadním sedadle
606
607
Výměna kol
580
Montáž a demontáž krytu zavazadlového prostoru*
Sada s nářadím
580
Použití krytu zavazadlového prostoru*
609
Zvedák*
581
Montáž a demontáž bezpečnostních
mříží*
610
Šrouby kol
581
Montáž a demontáž bezpečnostní sítě*
611
Demontáž kola
582
Lékárnička*
Montáž kol
613
584
Výstražný trojúhelník
Rezervní kolo*
614
585
Vytažení rezervního kola
586
Zimní kola
587
Sněhové řetězy
587
Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách
13
ÚDRŽBA A SERVIS
14
Servisní program Volvo
616
Přenos dat mezi vozidlem a servisem
přes Wi-Fi
616
Pojistky pod schránkou v přístrojové
desce
642
Pojistky v zavazadlovém prostoru
645
Centrum stahování
617
Čištění interiéru
649
Správa aktualizací systému přes centrum stahování
617
Čištění středového displeje
649
Stav vozidla
618
Čištění head-up displeje*
650
Servisní knížka a opravy
619
Čištění textilního čalounění a obložení stropu
651
Odesílání informací o vozidle do servisu
620
Čištění bezpečnostních pásů
651
Zvedněte vozidlo
621
Čištění koberečků a vykládaných koberců
651
Otevření a zavření kapoty
623
Čištění koženého čalounění
652
Servis systému řízení klimatu
624
Čištění koženého volantu
653
Head-up displej při výměně čelního skla*
624
653
Přehled motorového prostoru
625
Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru
Motorový olej
626
Čištění exteriéru
654
Kontrola a doplňování motorového oleje
627
Leštění a voskování
654
Doplnění chladicí kapaliny
628
Ruční mytí
655
Výměna světla
630
Automatická mycí linka
656
Akumulátor
631
Vysokotlaké mytí
657
Hybridní akumulátor
634
Čištění lišt stěračů
658
Symboly na bateriích
635
Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků
658
Pojistky a centrální elektrické jednotky
635
Čištění ráfků kol
Výměna pojistky
659
636
Ochrana proti korozi
Pojistky v motorovém prostoru
659
638
Lak vozidla
660
Drobné opravy poškozeného laku
660
Kódy barev
661
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
661
Výměna lišt stěračů čelního skla
662
Lišty stěračů v servisní poloze
663
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
664
TECHNICKÉ ÚDAJE
ABECEDNÍ SEZNAM
Typová označení
668
Rozměry
671
Hmotnosti
673
Celková hmotnost při odtahování
a zatížení tažné koule
674
Technické údaje motoru
676
Motorový olej — specifikace
677
Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej
678
Chladicí kapalina — specifikace
679
Převodová kapalina - specifikace
679
Brzdová kapalina - specifikace
679
Palivová nádrž - objem
680
Klimatizace — specifikace
680
Spotřeba paliva a emise CO2
682
Schválené velikosti kol a pneumatik
684
Nejnižší přípustný index zatížení
pneumatik a rychlostní třída pneumatik
685
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
686
Abecední seznam
687
15
INFORMACE PRO MAJITELE
INFORMACE PRO MAJITELE
Informace pro majitele
Středový displej vozidla1
Informace pro uživatele jsou k dispozici v několika různých formátech, a to v elektronické
a tištěné podobě. Uživatelská příručka je
k dispozici na středovém displeji vozidla, jako
mobilní aplikace a na stránce podpory společnosti Volvo Cars. V příruční schránce je k dispozici Quick Guide a doplněk k uživatelské příručce. Zde najdete, mimo jiné, specifikace
a informace k pojistkám. Tištěnou uživatelskou
příručku si lze objednat.
Na středovém displeji přetáhněte horní zobrazení dolů
a klepněte na Uživatelská
příručka. Zde jsou k dispozici
např. možnosti vizuálního navigování s obrázky vozidla zvenku
a zevnitř. Informace lze prohledávat. Tyto informace jsou dále rozděleny do
kategorií.
Mobilní aplikace
V obchodech App Store nebo
Google Play vyhledejte "Příručka Volvo", stáhněte si aplikaci do svého chytrého telefonu
nebo tabletu a zvolte vozidlo.
V aplikaci jsou k dispozici
videoinstruktáže a možnosti
vizuálního navigování s obrázky vozidla zvenku
a zevnitř. Mezi jednotlivými kapitolami uživatelské
příručky lze snadno procházet a obsah lze prohledávat.
Stránka podpory Volvo Cars
Přejděte na stránku
support.volvocars.com a vyberte
si svou zemi. Zde najdete uživatelské příručky online a ve formátu PDF. Na stránce podpory
Volvo Cars jsou k dispozici
videoinstruktáže a další informace a tipy týkající se vašeho vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu. Stránka je k dispozici pro
většinu trhů.
Tištěné informace
V příruční schránce najdete
doplněk k uživatelské příručce1.
Obsahuje specifikace, informace k pojistkám a přehled
důležitých a praktických informací.
Dále je v tištěném formátu k dispozici Quick
Guide, který vám pomůže seznámit se s nejčastěji
používanými funkcemi ve vozidle.
V závislosti na zvolené úrovni výbavy, trhu atd.
mohou být v tištěné verzi ve vozidle k dispozici
další informace pro uživatele.
Lze si objednat tištěnou uživatelskou příručku se
souvisejícím doplňkem. Pokud máte zájem
o objednávku, kontaktujte prodejce Volvo.
1 Kompletní
18
tištěná příručka je dodávána s vozidlem na trzích, na kterých není k dispozici uživatelská příručka na středovém displeji.
INFORMACE PRO MAJITELE
DŮLEŽITÉ
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a za dodržování platných zákonů a dopravních
předpisů nese vždy řidič. Je důležité udržovat
vozidlo a nakládat s ním podle doporučení
společnosti Volvo uvedených v informacích
pro uživatele.
Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi
uvedenými na středovém displeji a v tištěné
podobě, vždy platí tištěná příručka.
Uživatelská příručka na středovém
displeji
Digitální2 verze uživatelské příručky je k dispozici
na středovém displeji ve vozidle.
Digitální verzi uživatelské příručky otevřete v horním zobrazení. Někdy lze z horního zobrazení otevřít také kontextovou digitální příručku.
Otevřete uživatelskou příručku - přetáhněte dolů
horní zobrazení na středovém displeji a klepněte
na Uživatelská příručka.
Informace v uživatelské příručce lze zpřístupnit
přímo přes domovskou stránku uživatelské příručky nebo přes horní zobrazení.
POZNÁMKA
Elektronická verze Uživatelské příručky není
k dispozici během jízdy.
POZNÁMKA
Změna jazyka na středovém displeji může
naznačovat, že některé informace pro majitele
nejsou v souladu s místními zákony a předpisy. Nepřepínejte na jazyk, kterému nerozumíte - můžete mít potom problém vrátit se ve
struktuře obrazovky zpět.
Uživatelská příručka
Související informace
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 19)
•
Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních
(str. 22)
•
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 23)
2
Horní zobrazení s tlačítkem pro uživatelskou příručku.
Čtení uživatelské příručky (str. 23)
Platí pro většinu trhů.
}}
19
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Kontextová uživatelská příručka
Související informace
•
Navigování v uživatelské příručce na středovém displeji (str. 20)
•
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 108)
•
Stahování aplikací (str. 513)
Navigování v uživatelské příručce na
středovém displeji
Digitální uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení středového displeje ve vozidle.
Obsah je prohledávatelný a mezi různými
sekcemi se lze snadno pohybovat.
Horní zobrazení s tlačítkem pro kontextovou uživatelskou
příručku.
Kontextová uživatelská příručka představuje
zkratku ke článku v uživatelské příručce, která
popisuje aktivní funkci zobrazenou na obrazovce.
Jakmile je kontextová uživatelská příručka
k dispozici, zobrazí se vpravo od položky
Uživatelská příručka v horním zobrazení.
Klepnutím na kontextovou uživatelskou příručku
zpřístupníte článek v uživatelské příručce, který
souvisí s obsahem zobrazeným na obrazovce.
Například klepněte na Manuál Navigace zobrazí se článek, který souvisí s otevřenou navigací.
Toto platí pouze pro některé aplikace ve vozidle.
U stažených aplikací třetích stran nejsou k dispozici, například, přístup k článkům o konkrétní aplikaci.
20
Uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení.
–
Otevřete uživatelskou příručku - přetáhněte
dolů horní zobrazení na středovém displeji
a klepněte na Uživatelská příručka.
Informace v uživatelské příručce lze hledat
různými způsoby. Možnosti jsou přístupné
z domovské stránky uživatelské příručky a z horní
nabídky.
INFORMACE PRO MAJITELE
Otevírání nabídky z horní nabídky
–
Quick Guide
Stiskněte
v horním seznamu uživatelské
příručky.
> Otevře se nabídka s různými možnostmi
pro vyhledání informací:
Výchozí stránka
Klepnutím na symbol se vrátíte
na výchozí stránku v uživatelské
příručce.
Kategorie
Články v příručce pro uživatele
jsou strukturované do hlavních
kategorií a podkategorií. Stejný
článek se může nacházet
v několika příslušných kategoriích, aby bylo možné jej snadněji vyhledat.
1.
Stiskněte tlačítko Kategorie.
> V seznamu se zobrazí hlavní kategorie.
2.
Klepněte na hlavní kategorii ( ).
> Zobrazí se seznam dílčích kategorií (
a článků (
3.
Stisknutím symbolu se dostanete na stránku s odkazy pro
výběr článků, které je vhodné
přečíst, abyste se seznámili
s nejčastěji používanými funkcemi vozidla. Články jsou rovněž
přístupné na základě kategorií.
Zde jsou však uspořádány tak, aby byly rychle přístupné. Pokud si chcete přečíst celý článek, klepněte na něj.
Aktivní místa pro exteriér a interiér
Přehledné obrázky k exteriéru
a interiéru vozidla. Jednotlivé
části jsou označeny funkčními
body, přes které se dostanete
k článkům o daných částech
vozidla.
2.
Klepněte na aktivní bod.
> Zobrazí se nadpis článku o daném místě.
3.
Klepnutím na nadpis článek otevřete.
Pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku Zpět.
Oblíbené
Po stisknutí symbolu se otevřou
články, které jste uložili jako
oblíbené. Pokud si chcete přečíst celý článek, klepněte na
něj.
Ukládání a mazání článků z oblíbených
položek
Článek uložíte do oblíbených položek tak, že
v otevřeném článku stisknete
v zobrazení
nahoře vpravo. Jakmile se článek uloží mezi oblí.
bené, hvězdička se zaplní:
Chcete-li článek z oblíbených odstranit, stiskněte
v aktuálním článku znovu hvězdičku.
Video
1.
)
).
Článek otevřete tím, že na něj klepnete.
Pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku Zpět.
Stiskněte Exteriér nebo Interiér.
> Zobrazí se obrázky exteriéru a interiéru
s aktivními body. Přes aktivní body se
dostanete k článkům o příslušné části
vozidla. Pokud chcete procházet jednotlivé
obrázky, potáhněte prstem vodorovně po
obrazovce.
Stisknutím symbolu zobrazíte
stručná instruktážní videa pro
jednotlivé funkce ve vozidle.
}}
21
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Informace
Klepnutím na symbol zobrazíte
informace o tom, jaká verze uživatelské příručky je k dispozici
k vozidle, a zobrazíte rovněž
další užitečné informace.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
vými kapitolami uživatelské příručky lze snadno
procházet a obsah lze prohledávat.
Uživatelská příručka je k dispozici jako mobilní
aplikace3 na App Store a Google Play. Tato aplikace je upravena pro smartphony a tablety.
Použití funkce vyhledávání v horní
nabídce
1.
V horní nabídce uživatelské příručky klepněte
na
. Ve spodní části obrazovky se objeví
klávesnice.
2.
Napište slovo, např. "bezpečnostní pás".
> Při zadávání písmen se zobrazují návrhy
článků a kategorií.
3.
Článek nebo kategorii otevřete tak, že na něj
klepnete.
Uživatelskou příručku si lze
stáhnout jako mobilní aplikaci
z App Store nebo Google Play.
QR kód, který zde najdete, vás
dovede přímo k aplikaci. Další
možností je hledat "Volvo
manual" v App Store nebo
Související informace
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 19)
•
•
Klávesnice na středovém displeji (str. 119)
Čtení uživatelské příručky (str. 23)
Google Play.
Aplikace obsahuje video společně s obrázky exteriéru a interiéru, kde jsou jednotlivá místa vozidla
zvýrazněna aktivními body, přes které se dostanete k článkům o příslušné oblasti. Mezi jednotli-
3
22
Pro některá mobilní zařízení.
Mobilní aplikace je k dispozici na App Store a Google
Play.
Související informace
•
Čtení uživatelské příručky (str. 23)
INFORMACE PRO MAJITELE
Stránka podpory Volvo Cars
Další informace o vašem vozidle jsou k dispozici
na webové stránce a stránce podpory Volvo
Cars.
Podpora na internetu
Pokud chcete navštívit stránku, přejděte na
support.volvocars.com. Stránka podpory je
k dispozici pro většinu trhů.
Zde se nachází podpora funkcí
jako jsou, například webové služby a funkce,
Volvo On Call*, navigační systém* a aplikace.
Konkrétní postup, například, připojení vozidla
k internetu přes mobilní telefon najdete na
videích a v podrobných pokynech.
Informace ke stažení
Mapy
U vozidel vybavených systémem Sensus Navigation si lze ze stránky podpory stáhnout mapy.
Uživatelské příručky ve formátu PDF
Uživatelské příručky si lze stáhnout ve formátu
PDF. Zvolte model vozidla a modelový rok a stáhněte si požadovanou příručku.
Kontakt
Na stránce podpory najdete kontaktní informace
o zákaznické podpoře a o nejbližším prodejci
Volvo.
Přihlášení na webovou stránku Volvo
Cars
Vytvořte si osobní Volvo ID a přihlaste se na
www.volvocars.com. Po přihlášení se dostanete,
mimo jiné, k přehledu servisu, smluv a záruk. Zde
se nacházejí informace o příslušenství a softwaru
upravené pro váš model vozidla.
Související informace
•
Volvo ID (str. 28)
Čtení uživatelské příručky
Správnou cestou k seznámení se s vaším novým
vozem je přečtení této uživatelské příručky,
v ideálním případě před vaší první jízdou.
Při čtení uživatelské příručky budete mít příležitost seznámit se s novými funkcemi a dozvíte se,
jak nejlépe ovládat vůz v různých situacích a jak
nejlépe využívat všechny funkce vozu. Věnujte
prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným v této uživatelské příručce.
Tyto informace pro uživatele si kladou za cíl
vysvětlit všechny dostupné možnosti, funkce
a výbavu dostupnou ve voze Volvo. Nejedná se
o prohlášení a není nijak zajištěno, že všechny
tyto možnosti, funkce a výbava budou k dispozici
v každém vozidle. Je možné, že některé používané
pojmy neodpovídají pojmům používaným v prodejních, marketingových a reklamních materiálech.
Neustále pracujeme na vylepšení našeho produktu. V důsledku úprav se může stát, že se informace, popisy a vyobrazení v uživatelské příručce
liší od výbavy vašeho vozidla. Vyhrazujeme si
právo provést změny bez předchozího ohlášení.
Nedávejte tuto příručku mimo vozidlo - pokud by
nastaly problémy, neměli byste k dispozici
potřebné informace o tom, kde a jak vyhledat
odbornou pomoc.
© Volvo Car Corporation
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
23
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Výbava a příslušenství
Poznámka pod čarou
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním
závodě) a některá příslušenství (montovaná dodatečně).
Uživatelská příručka obsahuje na některých
místech informace ve formě poznámek pod čarou
dole na stránce nebo na konci tabulky. Tyto informace doplňují text, ke kterému se odkazují
číslem. Pokud anotace odkazuje na text v tabulce,
potom jsou namísto číslic použita písmena.
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství jsou
označeny hvězdičkou: *.
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na
požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce
Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Varování před zraněním osob
Textové zprávy
Displeje ve vozidle zobrazují texty zpráv a nabídky.
Vzhled těchto textů v uživatelské příručce se liší
od běžného textu. Příklady textů v nabídce a textových zpráv: Telefon, Nová zpráva.
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše a jasně
důležité informace. Štítky ve vozidle mají následující význam v sestupném pořadí podle důležitosti
varování/informace.
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli, bílý
text/obrázek na černém informačním poli. Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je
varování ignorováno, může vyústit ve vážné, nebo
dokonce smrtelné zranění.
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
DŮLEŽITÉ
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se text
"Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy, které
usnadňují použití např. funkcí a výbavy.
24
* Volitelná výbava/příslušenství.
INFORMACE PRO MAJITELE
Nebezpečí poškození majetku
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
Seznamy pozic
Čísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích.
Číslo odpovídá číslu v seznamu, který se vztahuje k obrázku, a je u něj uveden popis
položky.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný
vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné
pro vaše konkrétní vozidlo najdete na příslušných nálepkách pro váš vůz.
Seznamy postupů
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je
varování ignorováno, může mít za následek
hmotné škody.
Informace
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny
v určitém pořadí, jsou v uživatelské příručce očíslovány:
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky, je
každý krok očíslován stejně jako odpovídající
obrázek.
Seznamy s odrážkami
Seznam s odrážkami se v uživatelské příručce
používá v seznamech bodů.
Příklad:
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Související informace
Související informace odkazují na jiné články
obsahující úzce související informace.
Vyobrazení a videoklipy
Číslované nebo nečíslované šipky se používají
k demonstraci pohybu.
Vyobrazení a videoklipy v uživatelské příručce jsou
poněkud schématické a mají za úkol poskytnout
celkový obrázek nebo příklad jisté funkce. Mohou
se mohou v závislosti na trhu a výbavě vozidla lišit
od skutečného vzhledu ve vozidle.
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
}} Pokud článek pokračuje na následující straně,
zcela vpravo dole se nachází tento symbol.
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není důležité.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány normálními čísly.
Pokračování
Pokračování z předchozí strany
|| Pokud článek pokračuje z předchozí strany,
zcela vlevo nahoře dole se nachází tento symbol.
}}
25
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Související informace
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 19)
•
Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních
(str. 22)
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 23)
Uživatelská příručka a životní
prostředí
Uživatelská příručka je vytištěna na papíru, který
pochází z regulovaných lesů.
Symbol Forest Stewardship Council (FSC)® znamená, že papír použitý na výrobu této publikace
pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC®
nebo jiných regulovaných zdrojů.
Související informace
•
26
Drive-E - čistější radost z jízdy (str. 30)
VAŠE VOLVO
VAŠE VOLVO
Volvo ID
Související informace
Volvo ID je osobní ID, které nabízí přístup
pomocí jediného uživatelského jména a hesla
k celé řadě služeb.
•
Vytváření a registrace účtu Volvo ID
(str. 28)
•
Servisní knížka a opravy (str. 619)
Příklady služeb:
•
Aplikace Volvo On Call* - kontrola vozidla
pomocí vašeho telefonu. Například, můžete
zkontrolovat hladinu paliva, zobrazit nejbližší
čerpací stanici a dálkově uzamknout vozidlo.
•
Send to Car - odeslání adresy z mapových
služeb na webu přímo do vozidla.
•
Objednání servisu a oprava - Zaregistrujte si
oblíbený servis/prodejce na volvocars.com
abyste mohli servisní prohlídky objednávat
přímo z vozidla.
POZNÁMKA
Jestliže se změní uživatelské jméno/heslo
k dané službě (např. Volvo On Call), změní se
rovněž automaticky pro ostatní služby.
Vytváření a registrace účtu Volvo ID
Účet Volvo ID lze vytvořit různými způsoby.
Pokud byl účet Volvo ID vytvořen pomocí stránky
volvocars.com nebo z aplikace Volvo On Call2,
Volvo ID se musí rovněž zaregistrovat k vozidlu
a až potom bude možné používat různé služby
Volvo ID.
Vytvoření Volvo ID pomocí aplikace Volvo ID
1. Stáhněte si aplikaci Volvo ID z Centrum
stahování v zobrazení aplikací na středovém
displeji.
2.
Spusťte aplikaci a zaregistrujte si osobní emailovou adresu.
3.
Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou
adresu.
> Nyní se vytvoří účet Volvo ID a automaticky se zaregistruje k vozidlu. Nyní lze
používat služby Volvo ID.
Volvo ID se vytváří z vozidla, volvocars.com nebo
aplikace Volvo On Call1.
Pokud se Volvo ID zaregistruje ve vozidle, je
k dispozici několik služeb.
1
2
28
Pokud používáte doplňkovou službu Volvo On Call*.
Platí pouze pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
Vytvoření Volvo ID na webové stránce Volvo
Cars
1. Přejděte na www.volvocars.com a pomocí
ikony vpravo nahoře se přihlaste3. Zvolte
Vytvořit Volvo ID.
2.
Zadejte svou osobní e-mailovou adresu.
3.
Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou
adresu.
> Nyní se vytvoří Volvo ID. Přečtěte si dále,
jak registrovat účet ID k vozidlu.
Vytvoření Volvo ID pomocí aplikace Volvo On
Call4
1. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Volvo
On Call ze smartphonu např. přes App Store,
Windows Phone nebo Google Play.
2.
Vyberte vytvoření účtu Volvo ID z výchozí
stránky aplikace a zadejte svou osobní e-mailovou adresu.
3.
Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou
adresu.
> Nyní se vytvoří Volvo ID. Přečtěte si dále,
jak registrovat účet ID k vozidlu.
Registrace účtu Volvo ID k vozidlu
Pokud jste účet Volvo ID vytvořili na webu nebo
pomocí aplikace Volvo On Call, zaregistrujte si jej
k vozidlu následovně:
1.
Pokud jste tak již neučinili, stáhněte si aplikaci Volvo ID z Centrum stahování v zobrazení aplikací na středovém displeji.
POZNÁMKA
Aby vozidlo mohlo stáhnout aplikace, musí být
připojeno k internetu.
2.
Spusťte aplikaci a zadejte svou e-mailovou
adresu pro účet Volvo ID.
3.
Postupujte podle pokynů, které vám budou
automaticky zaslány na emailovou adresu
propojenou s vaším účtem Volvo ID.
> Vaše Volvo ID je nyní zaregistrováno
k vozidlu. Nyní můžete používat služby
Volvo ID.
Související informace
•
•
•
•
Volvo ID (str. 28)
Stahování aplikací (str. 513)
Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 617)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 546)
3 Dostupné na některých trzích.
4 Vozy s funkcí Volvo On Call*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
29
VAŠE VOLVO
Drive-E - čistější radost z jízdy
Společnost Volvo Car Corporation průběžně
pracuje na vývoji bezpečnějších a účinnějších
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot skupiny Volvo Cars Corporation, která
ovlivňuje veškeré kroky. Vychází se přitom z celé
životnosti vozidla a zohledňuje se dopad na životní
prostředí, od konstrukce až po sešrotování a recyklaci. Základním principem společnosti Volvo Cars
je, že každý nově vyvinutý výrobek musí ovlivňovat
životní prostředí méně než výrobek, který nahrazuje.
Důraz, jaký klade Volvo na životní prostředí, vyústil
ve vyvinutí efektivnějšího hnacího ústrojí Drive-E,
které méně znečišťuje životní prostředí. Osobní
prostředí je pro Volvo také důležité - například,
30
produktů a řešení, která snižují nepříznivý dopad
na prostředí.
vzduch ve voze Volvo je díky systému řízení klimatu čistší než vzduch venku.
Vaše Volvo splňuje přísné mezinárodní standardy
platné pro životní prostředí. Všechny výrobní
závody Volvo musí být certifikovány podle ISO
14001, což podporuje systematický přístup
k ochraně životního prostředí a umožňuje průběžné omezování vlivů na životní prostředí. Vlastnictví certifikátu ISO rovněž znamená, že jsou
dodržovány platné ekologické zákony a předpisy.
Dále společnost Volvo vyžaduje, aby tyto požadavky dodržovali rovněž její partneři.
Spotřeba paliva
Jelikož celkový vliv vozidla na životní prostředí
vychází z využití vozidla, klade společnost Volvo
Cars při práci důraz na snížení spotřeby paliva,
emisí oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou spotřebu
paliva ve všech příslušných třídách. Nižší spotřeba
paliva znamená nižší emise skleníkového plynu,
oxidu uhličitého.
VAŠE VOLVO
Příspěvek k lepšímu životnímu prostředí
Vozidlo s nízkou spotřebou energie a paliva nejen
přispívá k omezení vlivů na životní prostředí, ale
snižují rovněž náklady svým majitelům. Řidič může
snadno snížit spotřebu paliva. Tím šetří peníze
a přispívá k lepšímu životnímu prostředí. Dále uvádíme pár rad:
•
Naplánujte si efektivní průměrnou rychlost.
Při rychlosti nad cca. 80 km/h (cca. 50 mph)
a pod 50 km/h (cca. 30 mph) je vyšší spotřeba energie.
•
Dodržujte doporučené intervaly servisu
a údržby uvedené v Servisní a záruční knížce.
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
•
Naplánujte si cestu - zbytečné přestávky
a jízda nerovnoměrnou rychlostí zvyšují spotřebu paliva.
•
Používejte teplotní přípravu - zlepší se tím
dojezd na hybridní baterii a během jízdy se
sníží potřeba energie.
Dále nezapomeňte vždy likvidovat nebezpečný
odpad, jako např. olej a baterie, ekologicky. Pokud
si nejste jisti, jak konkrétní druh odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme
autorizovanou dílnu Volvo.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu „Čistý
uvnitř i venku“ – konceptu, který zahrnuje čisté
prostředí uvnitř, stejně jako vysoce účinné řízení
emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových
plynů hodně pod příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Vzduchový filtr pomáhá bránit tomu, aby se přes
nasávání vzduchu dostal do prostoru pro cestující
prach a pyl.
Systém kvality vzduchu IAQS* (Interior Air Quality
System) zajišťuje, že nasávaný vzduch je čistší než
vzduch venku, který je znečištěn provozem.
Tento systém čistí vzduch v prostoru pro cestující
od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice,
uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón. Pokud
je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod
vzduchu a je zapnuta recirkulace. K takové situaci
může dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior
Package (CZIP)*, která obsahuje rovněž funkci
umožňující spustit ventilátor, pokud se vozidlo
odemkne pomocí dálkového ovladače s klíčem.
Interiér
Materiál používaný uvnitř vozu Volvo byl pečlivě
zvolen a testován tak, abyste se v něm cítili
pohodlně a příjemně. Některé detaily jsou vyráběny ručně, např. stehy na volantu jsou ruční
práce. Interiér je sledován, aby se z něj neuvolňoval intenzivní pach nebo látky, které by např. při
vysokých teplotách nebo silném světle vyvolaly
nepohodlí.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou
životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho vozidla.
Takto přispějete také k čistšímu životnímu prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu svěříte
autoservisům Volvo, váš vůz se stane součástí
našeho systému. Společnost Volvo klade jasné
požadavky na naše servisy, které jsou navrženy
tak, aby se předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do životního prostředí. Zaměstnanci našich
servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění dobré
péče o životní prostředí.
Recyklace
Jelikož společnost Volvo vychází z celé životnosti,
je nezbytné vozidlo ekologicky recyklovat. Lze
recyklovat téměř celé vozidlo. Posledního majitele
vozidla tímto žádáme, aby kontaktoval prodejce,
který jej odkáže na certifikované/schválené recyklační zařízení.
Související informace
•
•
•
•
•
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 682)
Ekonomická jízda (str. 478)
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy (str. 220)
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 26)
Kvalita vzduchu (str. 196)
* Volitelná výbava/příslušenství.
31
VAŠE VOLVO
Podpora řidiče IntelliSafe
IntelliSafe je koncepce společnosti Volvo Cars
pro bezpečnost vozidel. IntelliSafe zahrnuje
celou řadu standardně dodávaných a příplatkových systémů, které mají zvýšit bezpečnost
vozidla během jízdy, bránit vzniku poranění
a chránit cestující a ostatní účastníky silničního
provozu.
Podpora
Součástí systému IntelliSafe jsou funkce podpory
řidiče jako např. adaptivní tempomat*, který
pomáhá řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost
a současně nastavený časový interval vzhledem
k vozidlu vpředu.
Pilot Assist5 pomáhá řidiči řídit vozidlo mezi bočním značením jízdního pruhu pomocí asistence
řízení. Dále pomáhá udržovat rovnoměrnou
rychlost, a to v kombinaci s předem zvoleným
časovým intervalem k vozidlu vpředu.
Aktivní parkovací asistence* pomáhá řidiči zaparkovat a vyjet z parkovacího místa.
Mezi další systémy, které mohou řidiči pomoci,
patří automatická aktivace dálkových světlometů,
Cross Traffic Alert (CTA)* a Blind Spot
Information (BLIS)*.
s chodci, cyklisty, většími zvířaty nebo vozidly,
nebo může snížit následky takové kolize. V případě rizika kolize systém vydá vizuální a zvukové
varování a pulzováním brzd pomáhá řidiči reagovat včas. Pokud řidič na varování nereaguje
a systém vyhodnotí, že riziko kolize nelze odvrátit,
systém City Safety vozidlo automaticky přibrzdí.
Další funkcí, která může pomoci zabránit nehodám, je asistent jízdních pruhů (LKA), který může
pomoci řidiči na dálnicích a podobných větších
cestách snížit riziko náhodného vyjetí vozidla
z jízdního pruhu.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 280)
Aktivní dálkové světlomety (str. 148)
Bezpečnost (str. 42)
Bezpečnostní pásy (str. 44)
Airbagy (str. 49)
Whiplash Protection System (str. 43)
Funkce Pomoc s řízením při zvýšeném riziku
kolize může pomoci řidiči snížit riziko nehody, že
vozidlo náhodně opustí svůj jízdní pruh a/nebo
narazí do jiného vozidla nebo překážky. Tato
funkce aktivně řídí vozidlo zpět do původního jízdního pruhu a/nebo zatáčí.
Ochrana
Řidič a cestující ve vozidle jsou chráněni napínáky
bezpečnostních pásů, které bezpečnostní pásy
v kritických situacích a při kolizích přitáhnou. Dále
je vozidlo vybaveno airbagy, hlavovými airbagy
a systémem Whiplash Protection System
(WHIPS), který chrání před hyperextenzí krční
páteře.
Prevence
City Safety je funkce, která může pomoci zabránit
nehodám. Tato funkce může zabránit kolizi
5
32
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
Sensus - online konektivita
a údržba
Sensus umožní surfovat po internetu, používat
různé aplikace a vytvořit z vozidla Wi-Fi hotspot.
To je Sensus
Sensus představuje inteligentní rozhraní zajišťující
online konektivitu s digitálním světem. Díky intuitivní struktuře pro navigaci lze v případě potřeby,
aniž by to rušilo řidiče, využívat funkce podpory,
přijímat informace a věnovat se zábavě.
Sensus zahrnuje ve vozidle všechna řešení, která
souvisejí se zábavou, online konektivitou, navigací* a uživatelským rozhraním mezi řidičem
a vozidlem. Sensus umožňuje komunikaci mezi
vámi, vozidlem a okolním světem.
Informace, kdykoliv a kdekoliv je
potřebujete
Různé displeje ve vozidle nabízejí informace ve
správný čas. Tyto informace se zobrazují na
různých místech na základě priorit řidiče.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
33
VAŠE VOLVO
||
Jednotlivé typy informací se zobrazují na různých displejích v závislosti na tom, jaká je jejich priorita.
Head-up displej*
Na head-up displeji se zobrazují vybrané informace, kterým řidič musí co nejdříve věnovat
pozornost. Patří zde, mimo jiné, dopravní varování,
34
informace o rychlosti a informace z navigace*. Na
head-up displeji se zobrazují také informace
o dopravních značkách a příchozí telefonní
hovory. Displej se ovládá pomocí středového displeje a klávesnice na volantu vpravo.
Displej řidiče
Na displeji řidiče se zobrazují informace
o rychlosti a, například, příchozích hovorech a sto-
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
pách se skladbami. Displej se ovládá pomocí
dvou klávesnic na volantu.
Středový displej
Systém rozpoznávání hlasu
Systém rozpoznávání hlasu
může řidič používat, aniž by zvedal ruce z volantu. Systém
rozumí přirozené řeči. Pomocí
rozpoznávání hlasu lze, například, přehrát skladbu, telefonovat, zvýšit teplotu nebo přečíst
textovou zprávu.
Související informace
Řada hlavních funkcí ve vozidle se ovládá ze středového displeje, což je obrazovka, která reaguje
na dotyk. Počet fyzických tlačítek a ovládacích
prvků ve vozidle je tedy minimální. Obrazovku lze
dokonce používat, i když máte na rukou rukavice.
•
•
•
•
•
•
Head-up displej* (str. 135)
Displej řidiče (str. 78)
Přehled středového displeje (str. 102)
Rozpoznávání hlasu (str. 138)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 546)
Sdílení přístupu k internetu z vozidla přes
Wi-Fi hotspot (str. 549)
Odsud se ovládá, například, systém řízení klimatu,
zábavní systém a poloha sedadla*. Informace,
které se zobrazují na středovém displeji, může
použít podle situace řidič nebo jiná osoba ve
vozidle.
* Volitelná výbava/příslušenství.
35
VAŠE VOLVO
Aktualizace softwaru
Zaznamenávání údajů
Abyste si jako zákazník společnosti Volvo užili
svůj vůz maximálně, společnost Volvo průběžně
vyvíjí systémy do vozidla i nabízené služby.
Jako součást bezpečnosti a zajištění kvality vozidel Volvo se ve vozidle zaznamenávají některé
informace o provozu vozidla, jeho funkčnosti
a problémech.
Pokud autorizovaný prodejce Volvo provádí servis
vašeho vozidla, můžete si software ve svém voze
Volvo aktualizovat na nejnovější verzi. Aktualizace
na nejnovější verzi vám umožní přístup k novým
funkcím a úpravám a ke starším úpravám, které
byly provedeny u starších aktualizací softwaru.
Další informace o schválených aktualizacích
a odpovědích na často kladené dotazy najdete na
support.volvocars.com.
POZNÁMKA
Funkčnost po provedení aktualizace se může
pro různé trhy, modely, modelové roky
a výbavy lišit.
Související informace
•
•
Sensus - online konektivita a údržba (str. 33)
Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 617)
Toto vozidlo je vybaveno systémem "Event Data
Recorder" (EDR). Toto zařízení má za úkol, především, zaznamenávat data v souvislosti s dopravními nehodami a situacemi, které lze vyhodnotit
jako kolize. Například zaznamenává časy reakce
airbagů nebo okamžik, kdy vozidlo na cestě narazilo do překážky. Data jsou zaznamenávána za
účelem lepšího pochopení toho, jak systémy
vozidla v různých situacích fungují. Systém EDR je
navržen pro krátkodobý záznam, zpravidla max.
30 sekund dat souvisejících s dynamikou vozidla
a bezpečnostními systémy.
Systém EDR v tomto vozidle je navržen, aby
zaznamenával data při následujících dopravních
nehodách a situacích, které lze vyhodnotit jako
kolize:
•
•
•
Jak fungují jednotlivé systémy ve vozidle
•
Rychlost jízdy vozidla
Zda byl řidič a cestující připoutáni
Použití plynového resp. brzdového pedálu
řidiče
Tyto informace pomáhají lépe pochopit okolnosti,
za kterých dochází k dopravním nehodám, zraněním osob a poškození majetku. Systém EDR
může zaznamenávat data pouze při nestandard-
36
ních kolizních situacích. V průběhu běžné jízdy
systém EDR žádná data nezaznamenává. Dále
systém nikdy nezaznamenává, kdo vozidlo řídí, ani
nezaznamenává místo, kde došlo k nehodě nebo
incidentu. Jiné subjekty, jako například policie,
může však zaznamenaná data využít v rámci rutinního šetření po dopravní nehodě, a to společně
s informacemi, které umožňují identifikaci osob.
Aby bylo možné zaznamenaná data interpretovat,
je zapotřebí speciální zařízení a přístup k vozidlu
nebo systému EDR.
Kromě systému EDR je vozidlo vybaveno několika
počítači, které průběžně kontrolují a sledují fungování vozidla. Tyto počítače mohou zaznamenávat data během běžné jízdy. Především zaznamenávají závady, které mají vliv na funkčnost a provoz vozidla, a registrují aktivaci funkce systémů
podpory řidiče (např. City Safety a funkce automatického brzdění).
Technici provádějící servis a údržbu mohou potřebovat některá zaznamenaná data k provedení
diagnostiky a k opravě závad, které se na vozidle
vyskytly. Zaznamenané informace jsou také zapotřebí k tomu, aby společnost Volvo mohla plnit
právní požadavky zákonů a státních orgánů.
Zaznamenané informace jsou uloženy v počítači,
dokud se neprovede servis nebo oprava vozidla.
Dále lze zaznamenané informace využít v souhrnné podobě pro účely vývoje a výzkumu
výrobků, kdy je cílem průběžně zvyšovat bezpečnost a kvalitu vozidel Volvo.
VAŠE VOLVO
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše uvedených informací třetím stranám bez souhlasu
majitele. Aby byly splněny požadavky národní legislativy a předpisů může být po společnosti Volvo
požadováno, aby tyto informace poskytla policii
nebo jiným orgánům, které mohou mít na přístup
k těmto informacím právo ze zákona. K přečtení
a interpretování informací jsou zapotřebí speciální
technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy, které uzavřely smlouvu se
společností Volvo. Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou,
budou uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž nakládání s těmito informacemi
musí vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte
prodejce Volvo.
Podmínky služeb
Ochrana soukromí zákazníka
Společnost Volvo nabízí služby, které vám umožní jet s vašim vozem Volvo maximálně bezpečně
a pohodlně.
Společnost Volvo respektuje a dodržuje osobní
integritu všech osob, které navštíví naší webovou
stránku.
Tyto služby zahrnují vše od asistence v tísni až po
navigaci a různé služby související s údržbou.
Tento postup platí pro nakládání s údaji zákazníků
a osobními informacemi. Účelem je obecně informovat stávající, minulé a potenciální zákazníky o:
Před využíváním těchto služeb si musíte přečíst
Podmínky poskytování služeb na
support.volvocars.com.
Související informace
•
Ochrana soukromí zákazníka (str. 37)
•
•
•
•
Okolnostech, za nichž shromažďujeme
a zpracováváme vaše osobní data.
Typech osobních dat, která shromažďujeme.
Důvodech, proč shromažďujeme vaše osobní
údaje.
Jak zpracováváme vaše osobní data.
Úplné znění zásad si můžete přečíst na stránce
support.volvocars.com.
Související informace
•
Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení
dat (str. 552)
•
•
Podmínky služeb (str. 37)
Zaznamenávání údajů (str. 36)
37
VAŠE VOLVO
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě
VAROVÁNÍ
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a za dodržování platných zákonů a předpisů
nese v konečném důsledku vždy řidič.
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu Volvo
instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali
výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní technici
Volvo. Některá příslušenství fungují pouze v případě, že v počítačovém systému vozidla je nainstalován příslušný software.
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na
požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.
Výbava na přání a příslušenství, které jsou
popsány v této příručce, jsou označeny hvězdičkou. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
38
Dále je důležité u vozidla provádět údržbu
a servis v souladu s doporučeními společnosti
Volvo, informacemi pro uživatele a servisní
a záruční knížkou.
Pokud se palubní informace liší od tištěné uživatelské příručky, platí vždy tištěná verze.
Instalace příslušenství
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu Volvo
instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali
výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní technici Volvo. Některá příslušenství fungují pouze
v případě, že v počítačovém systému vozidla je
nainstalován příslušný software.
•
Originální příslušenství Volvo je testováno tak,
aby bylo zajištěno, že bude fungovat z hlediska funkčnosti, bezpečnosti a řízení emisí
s ostatními systémy ve vozidle. Dále, vyškolený kvalifikovaný servisní technik Volvo ví,
kam se příslušenství bezpečně smí nebo
nesmí instalovat do vozu Volvo. Před instalací
jakéhokoliv příslušenství do svého vozidla
nebo na své vozidlo požádejte vždy o radu
školeného kvalifikované servisního technika
Volvo.
•
Je možné, že příslušenství, které společnost
Volvo neschválila, nebylo testováno konkrétně pro použití s vašim vozidlem.
•
Na funkčnost vozidla nebo některých bezpečnostních systémů může mít nepříznivý vliv
instalace příslušenství, které společnost
Volvo netestovala, nebo instalace příslušenství osobou, která nemá zkušenosti s instalací příslušenství.
•
Záruka na nové vozidlo se nevztahuje na
poškození způsobené nesprávnou nebo
neschválenou instalací příslušenství. Další
Související informace
•
•
•
Instalace příslušenství (str. 38)
Připojení výbavy k diagnostické zásuvce
vozidla (str. 39)
Čtení uživatelské příručky (str. 23)
VAŠE VOLVO
informace o záruce najdete v servisní
a záruční knížce. Volvo nenese odpovědnost
za úmrtí, poranění osob a náklady vzniklé
v důsledku instalace neoriginálního příslušenství.
Související informace
•
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě (str. 38)
Připojení výbavy k diagnostické
zásuvce vozidla
POZNÁMKA
Společnost Volvo Cars nenese odpovědnost
za následky, pokud je k zásuvce On-board
Diagnostic (OBDII) připojeno neschválené
zařízení. Tuto zásuvku smí používat pouze
vyškolení kvalifikované servisní technici Volvo.
Nesprávné připojení a instalace softwarových
nebo diagnostických nástrojů může mít nepříznivý dopad na elektronický systém ve vozidle.
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu Volvo
instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali
výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní technici
Volvo. Některá příslušenství fungují pouze v případě, že v počítačovém systému vozidla je nainstalován příslušný software.
Související informace
•
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě (str. 38)
Datový konektor (On-board Diagnostic, OBDII) se
nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče.
39
VAŠE VOLVO
Zobrazení identifikačního čísla
vozidla
Pokud kontaktujete prodejce Volvo, například,
ohledně předplatného na službu Volvo On Call,
budete potřebovat identifikační číslo vozidla
(VIN6).
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Pokračujte na Systém Informace
o systému Identifikační číslo vozidla.
> Zobrazí se identifikační číslo.
Rozptylování řidiče
Vaše nové Volvo je, nebo může být, vybaveno
různými komunikačními a zábavními systémy
s bohatým obsahem. Mohou to být mobilní telefony s handsfree sadou, navigační systémy
a audiosystémy s celou řadou funkcí. Možná používáte kvůli svému pohodlí další přenosná elektronická zařízení. Pokud se používají správně a bezpečně, mohou obohatit zážitek z jízdy. Pokud se
nepoužívají správně, mohou vás rozptylovat.
V souvislosti s těmito systémy by společnost
Volvo chtěla s ohledem na vaši bezpečnost upozornit na dále uvedené skutečnosti. Nikdy nepoužívejte ve vozidle zařízení nebo funkci způsobem,
který rozptyluje řidiče od bezpečné jízdy.
V důsledku rozptýlení může dojít k vážným nehodám. Kromě těchto obecných upozornění bychom
chtěli v návaznosti na nové funkce, kterými může
být vozidlo vybaveno, upozornit na následující:
6
40
Vehicle Identification Number
VAROVÁNÍ
Řidič je odpovědný za všechny kroky nezbytné
k zajištění své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících a účastníků silničního provozu.
V rámci této odpovědnosti je nutné zabránit rozptylování, například provádění činností, která
nesouvisí s ovládáním vozidla během jízdy.
•
Během jízdy nikdy nepoužívejte v ruce
držený mobilní telefon. V některých lokalitách je zakázáno, aby řidič používal
mobilní telefon, když se vozidlo pohybuje.
•
Pokud je vozidlo vybaveno navigačním
systémem, itinerář můžete měnit a nastavovat pouze, když vozidlo stojí.
•
Nikdy neprogramujte audiosystém, když
se vozidlo pohybuje. Naprogramujte předvolby rádia, když vozidlo stojí. Potom ovládání rádia urychlí a usnadní použití naprogramovaných předvoleb.
•
Nikdy nepoužívejte v pohybujícím se
vozidle notebooky a malé počítače.
Související informace
•
Zvuk, média a internet (str. 510)
BEZPEČNOST
BEZPEČNOST
Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Vozidlo je vybaveno různými bezpečnostními
systémy, které společně chrání řidiče a spolujezdce ve vozidle v případě nehody.
Pokud výstražný symbol zůstane svítit nebo se
rozsvítí během jízdy a na displeji řidiče se
zobrazí zpráva Airbag SRS Naléhavý servis
Jeďte do servisu, znamená to, že část bezpečnostních systémů nefunguje v plném rozsahu. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat co nejdříve autorizovaný servis Volvo.
Vozidlo je vybaveno celou řadou snímačů, které
v případě nehody reagují a aktivují různé bezpečnostní systémy, např. různé druhy airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů, a to v závislosti na
konkrétní nehodě. Systémy reagují podle situace,
např. při kolizích pod různým úhlem, převrácení
nebo sjetí z cesty, různě tak, aby byla zajištěna
optimální ochrana.
42
Bezpečnostní pás
VAROVÁNÍ
Pokud je konkrétní výstražný symbol
přerušen, rozsvítí se obecný výstražný
symbol a na displeji řidiče se zobrazí
stejná zpráva.
Pokud během kolize došlo k poškození důležité
funkce, může se aktivovat bezpečnostní režim
vozidla.
Výstražný symbol na displeji řidiče se
rozsvítí, pokud se elektrický systém
vozidla nastaví do polohy zapalování II.
Je-li bezpečnostní systém bez závad,
tento symbol po cca. 6 sekundách zhasne.
Během těhotenství je nezbytné správně používat
bezpečnostní pás. Těhotné řidičky si musí upravit polohu, ve které sedí.
Jednotlivé bezpečnostní systémy ve vozidle
nikdy neupravujte a neopravujte sami.
Nesprávné provedení práce na některém
z těchto systémů může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob. Společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Existují rovněž mechanické bezpečnostní systémy
jako např. Whiplash Protection System. Vozidlo je
zkonstruováno tak, že velká část síly při kolizi je
přenášena na nosníky, sloupky, podlahu, střechu
a na ostatní části karosérie.
Výstražný symbol na displeji řidiče
Bezpečnost během těhotenství
Související informace
•
•
•
•
•
•
Bezpečnost během těhotenství (str. 42)
Bezpečnostní pásy (str. 44)
Airbagy (str. 49)
Whiplash Protection System (str. 43)
Bezpečnostní režim (str. 55)
Bezpečnost dětí (str. 57)
Diagonální část musí vést přes rameno, potom
mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna a co
možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí
posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás
a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc
zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
Poloha těla na sedadle
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné řidičky
měly upravovat seřízení sedadla a polohu volantu
tak, aby mohly při řízení snadno udržovat kontrolu
nad vozidlem (to znamená, že musí být schopny
snadno ovládat pedály a volant). Měly by se snažit
BEZPEČNOST
nastavit polohu sedadla co nejdále dozadu, aby
vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
Související informace
•
•
•
•
Bezpečnost (str. 42)
Bezpečnostní pásy (str. 44)
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 176)
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 177)
Whiplash Protection System
Systém Whiplash Protection System (WHIPS)
snižuje riziko zranění krční páteře typu "šlehnutí
bičem". Systém se skládá ze sedáků a opěradel
absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou předních sedadlech.
Systém WHIPS je aktivován při nárazu zezadu,
v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti a fyzikálních
vlastnostech druhého vozu.
VAROVÁNÍ
Sedadlo ani systém WHIPS nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Pokud přední sedadla byla vystavena velkému
zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se
vyměnit. Přestože se zdá, že sedadla nejsou
poškozena, je možné, že neposkytnou ochranu
v plném rozsahu.
Je-li systém WHIPS aktivován, sklopí se opěradla
předních sedadel částečně dozadu a sedáky se
posunou dolů, aby se změnila poloha těla řidiče
a spolujezdce na předním sedadle. Tento pohyb
pomáhá absorbovat část sil, které mohou vzniknout a způsobit zranění krční páteře typu "šlehnutí bičem".
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Nenechávejte na podlaze za předními sedadly a pod
předními sedadly a zadními sedadly žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
43
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Související informace
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem
zadního sedadla a opěradlem předního
sedadla.
•
•
•
Pokud se potom spustí opěradlo zadního
sedadla dolů, případný náklad se musí zajistit
tak, aby v případě kolize nesklouzl na opěradlo
předního sedadla.
•
Bezpečnost (str. 42)
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 176)
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 177)
Rear Collision Warning (str. 362)
Bezpečnostní pásy
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním
pásem.
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen k použití v normální poloze při sezení.
VAROVÁNÍ
Pokud je opěradlo zadního sedadla spuštěné
dolů nebo pokud se na zadním sedadle používá dětská sedačka proti směru jízdy, příslušné přední sedadlo se musí posunout
dopředu tak, aby nebylo v kontaktu se spuštěným opěradlem nebo dětskou sedačkou.
Poloha těla na sedadle
Aby systém WHIPS zajistil optimální ochranu,
řidič a spolujezdec musí správně sedět a fungování systému nic nesmí bránit.
Správnou polohu pro sezení na předním sedadle
nastavte dříve, než se vozidlo rozjede.
VAROVÁNÍ
Zaklesnutí nebo zaháknutí bezpečnostního
pásu k háčkům nebo jiným úchytům uvnitř
vozidla není povoleno - pás by se totiž správně
nenavíjel.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Systém WHIPS a dětské sedačky
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku.
44
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému
zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se
vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se
zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je
možné, že pás neposkytne ochranu v plném
rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž
vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení
nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí
mít typové schválení a konstrukci určenou
k instalaci na stejné místo, kde se nacházel
měněný bezpečnostní pás.
Související informace
•
•
•
•
Bezpečnost (str. 42)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 46)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů
(str. 45)
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
(str. 48)
Připoutání a odpoutání
bezpečnostních pásů
3.
Na předních sedadlech lze nastavit výšku
bezpečnostního pásu.
Před rozjetím se ujistěte, zda jsou všichni cestující připoutáni bezpečnostními pásy.
Připoutání bezpečnostních pásů
1.
Pomalu potáhněte bezpečnostní pás a zkontrolujte, zda není překroucený nebo poškozený.
POZNÁMKA
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
•
•
•
2.
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
pokud se vozidlo silně nakloní.
Zajistěte bezpečnostní pás vložením blokovacího kolíku do zámku.
> Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl
zapnut.
Stiskněte uchycení sedadla a posuňte bezpečnostní pás nahoru nebo dolů.
Umístěte pás co nejvýše - pás však nesmí
vést přes krk.
VAROVÁNÍ
Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy
do zámku na správné straně. V případě kolize
by se mohlo stát, že by bezpečnostní pásy
a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí
riziko vážného poranění.
}}
45
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Zaklesnutí nebo zaháknutí bezpečnostního
pásu k háčkům nebo jiným úchytům uvnitř
vozidla není povoleno - pás by se totiž správně
nenavíjel.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás musí vést přes rameno (nikoliv dolů
přes paži).
4.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky
pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko
vážného poranění.
Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za
horní část pásu nahoru k rameni.
Odpoutání bezpečnostních pásů
1.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout.
2.
Pokud se pás zcela nenavinul, zasuňte jej
ručně, aby nezůstal volně viset.
Související informace
Dolní část pásu musí vést nízko (ne přes břicho).
46
•
•
•
Bezpečnostní pásy (str. 44)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 46)
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
(str. 48)
Předpínač bezpečnostního pásu
Vozidlo je vybaveno standardními napínači bezpečnostního pásu a elektrickými* napínači bezpečnostního pásu, které mohou v kritických
situacích a při kolizích bezpečnostní pásy
napnout.
Standardní napínač bezpečnostního
pásu
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny standardními napínači bezpečnostních pásů.
Napínač bezpečnostního pásu napíná bezpečnostní pás při kolizi dostatečnou sílou tak, aby
zachytil cestujícího účinněji.
Elektrický napínač bezpečnostního
pásu*
Bezpečnostní pás řidiče a spolujezdce je vybaven
elektrickým předpínačem.
Předpínače bezpečnostních pásů fungují ve
vzájemném souladu a mohou být aktivovány společně se systémy podpory řidiče City Safety
a Rear Collision Warning. V kritických situacích,
jako např. při panickém brzdění, sjetí z cesty
(např. převrácení vozidla do příkopu, zvednutí
z terénu nebo nárazu do něčeho v terénu), prokluzování nebo rizika kolize může elektromotor
předpínače bezpečnostní pás přitáhnout.
Elektrický předpínač bezpečnostního pásu
pomůže upravit polohu cestujícího, sníží riziko
nárazu do vnitřních komponentů vozidla a zlepší
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
účinnost bezpečnostních systémů jako jsou např.
airbagy ve vozidle.
Jakmile kritická situace skončí, bezpečnostní pás
a elektrický předpínač bezpečnostního pásu se
automaticky vrátí do původní polohy. Vrátit do
původní polohy je však lze také manuálně.
DŮLEŽITÉ
Je-li airbag spolujezdce vypnutý, musí se
zablokovat rovněž elektrický napínací mechanismus bezpečnostního pásu na straně spolujezdce.
Související informace
•
•
Bezpečnostní pásy (str. 44)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů
(str. 45)
•
Resetování elektrického předpínače bezpečnostního pásu* (str. 47)
•
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce*
(str. 52)
•
•
City Safety™ (str. 348)
Resetování elektrického předpínače
bezpečnostního pásu*
Elektrický předpínač bezpečnostního pásu se
resetuje automaticky. Pokud však zůstane vysunutý, můžete jej resetovat manuálně.
1.
Zastavte vozidlo na bezpečném místě.
2.
Odepněte bezpečnostní pás a znovu jej připoutejte.
> Bezpečnostní pás a elektrický předpínač
bezpečnostního pásu se resetují.
Rear Collision Warning (str. 362)
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému
zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se
vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se
zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je
možné, že pás neposkytne ochranu v plném
rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž
vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení
nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí
mít typové schválení a konstrukci určenou
k instalaci na stejné místo, kde se nacházel
měněný bezpečnostní pás.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému
zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se
vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se
zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je
možné, že pás neposkytne ochranu v plném
rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž
vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení
nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí
mít typové schválení a konstrukci určenou
k instalaci na stejné místo, kde se nacházel
měněný bezpečnostní pás.
Související informace
•
•
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 46)
Bezpečnostní pásy (str. 44)
* Volitelná výbava/příslušenství.
47
BEZPEČNOST
Upozornění na dveře
a bezpečnostní pás
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Systém upozorní nepřipoutané řidiče, aby se připoutali. Dále upozorňuje na pootevřené dveře,
kapotu motoru nebo víko zavazadlového prostoru.
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy na zadním sedadle. Pokud se používají bezpečnostní pásy, zobrazí se grafika na
displeji řidiče.
•
Vizuální a zvukové upozornění, že bezpečnostní pás na zadním sedadle není připoután.
Připomenutí zmizí, jakmile se pás znovu
zapne.
Grafika na displeji řidiče
Vizuální připomenutí ve střešní konzole.
Vizuální připomenutí je indikováno ve střešní konzole a pomocí výstražného symbolu na displeji
řidiče.
Zvukové upozornění závisí na rychlosti, době jízdy
a na vzdálenosti.
Na grafice na displeji řidiče se zobrazují různé druhy
varování. Barva varování na bočních dveřích a zadních
výklopných dveří závisí na rychlosti vozidla.
Grafika na displeji řidiče ukazuje stav pásů řidiče
a spolujezdců, tedy, zda pás je či není připoután.
Grafika na displeji řidiče ukazuje, na jakých
sedadlech ve vozidle sedí připoutání a nepřipoutaní cestující.
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem upozornění na připoutání se bezpečnostním pásem.
Stejná grafika se zobrazí, pokud jsou otevřeny
některé boční dveře nebo kapota, zadní výklopné
dveře nebo klapka plnicí trubky paliva.
Grafiku lze potvrdit stisknutím tlačítka O na klávesnici volantu vpravo.
48
Přední sedadlo
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem, vizuální a zvukový signál je
upozorní, aby se připoutali.
Upozornění pro dveře, kapotu motoru,
dveře zavazadlového prostoru a víčko
hrdla plnění paliva
Pokud kapota motoru, dveře zavazadlového prostoru, víčko hrdla plnění paliva nebo dveře nejsou
správně zavřené, na grafice displeje řidiče se
zobrazí upozornění. Co nejdříve zastavte vůz na
bezpečném místě a zavřete to, co aktivovalo
výstrahu.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca. 10 km/h (6 mph), na displeji řidiče
svítí informační kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca. 10 km/h (6 mph), na displeji řidiče
svítí výstražná kontrolka.
BEZPEČNOST
Související informace
•
•
Bezpečnostní pásy (str. 44)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů
(str. 45)
Airbagy
Vozidlo je vybaveno airbagy a hlavovými airbagy
pro řidiče a spolujezdce.
servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými
airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí bezpečnostních systémů vozidla svěřili autorizovanému autoservisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí pro
všechny polohy pásů.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní
systémy. Kouř a prach uvolněný při nafukování
airbagů může při intenzivní reakci způsob podráždění zraku a kůže resp. může způsobit
poranění osob. Rychlé nafukování airbagu
a materiál, ze kterého je airbag vyroben, může
způsobit tření a popálení kůže.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím žádné, jednoho nebo několika airbagů.
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází ve
středové konzole. Pokud dojde k namočení
středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou,
odpojte kabely akumulátoru spouštěče. Nepokoušejte se nastartovat vozidlo, mohlo by dojít
k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Společnost Volvo doporučuje nechat
vozidlo dopravit do autorizovaného servisu
Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
Bezpečnost (str. 42)
Airbagy řidiče (str. 50)
Airbag spolujezdce (str. 51)
Boční airbagy (str. 54)
Nafukovací záclony (str. 55)
Nafouknuté airbagy
Pokud se naplnil některý z airbagů, doporučujeme vám postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného
49
BEZPEČNOST
Airbagy řidiče
Navíc k bezpečnostním pásům je vozidlo na
straně řidiče vybaveno airbagem ve volantu
a kolenním airbagem1.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co
nejvíce vzpřímeně s nohami na podlaze a se
zády opřenými o sedadlo.
VAROVÁNÍ
Airbag ve volantu a kolenní airbag1 na straně řidiče na
předním sedadle.
V případě čelní kolize airbagy pomohou chránit
hlavu, krk, obličej a hruď řidiče a jeho kolena
a nohy před poraněním.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a airbag/airbagy se nafouknou. Airbag chrání
cestující před nárazem při čelní kolizi. Airbag se
vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální. Mezi
naplněním a následným vypuštěním airbagu
uplyne pouze několik desetin sekundy.
1
50
Vozidlo je vybaveno kolenním airbagem pouze na některých trzích.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za
účelem opravy autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému airbagu může způsobit funkční poruchy a vážné
poranění osob.
Umístění airbagu ve volantu
Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
Umístění kolenního airbagu1
Airbag je složen ve spodní části přístrojové desky
na straně řidiče. Panel airbagu je označen nápisem AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Nedávejte a nepřipevňujte na panel nebo před
panel, ve kterém je uložen kolenní airbag,
žádné předměty.
Související informace
•
•
Airbagy (str. 49)
Airbag spolujezdce (str. 51)
BEZPEČNOST
Airbag spolujezdce
Navíc k bezpečnostním pásům je vozidlo vybaveno airbagem na straně řidiče spolujezdce na
předním sedadle.
VAROVÁNÍ
Štítek airbagu spolujezdce
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co
nejvíce vzpřímeně s nohami na podlaze a se
zády opřenými o sedadlo.
VAROVÁNÍ
Airbag předního spolujezdce na předním sedadle.
V případě čelní kolize airbag pomůže chránit
hlavu, krk, obličej a hruď spolujezdce a jeho
kolena a nohy před poraněním.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a airbag se nafoukne. Airbag chrání cestující před
nárazem při čelní kolizi. Airbag se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom uniká do vozidla
kouř. To je zcela normální. Mezi naplněním
a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze
několik desetin sekundy.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za
účelem opravy autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému airbagu může způsobit funkční poruchy a vážné
poranění osob.
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
VAROVÁNÍ
Umístění airbagu spolujezdce
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací
přihrádkou. Panel airbagu je označen nápisem
AIRBAG.
Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem airbagu spolujezdce, airbag bude stále aktivován.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo a nad
čelní sklo do místa, kde se nachází airbag
spolujezdce.
}}
51
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.
Aktivace a deaktivace airbagu
spolujezdce*
Airbag spolujezdce lze deaktivovat, pokud je
vozidlo vybaveno vypínačem, Passenger Airbag
Cut Off Switch (PACOS).
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte
na sedadlo spolujezdce dítě na dětské
sedačce proti směru jízdy.
Spínač
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Vypínač airbagu spolujezdce je umístěn z boku
přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované poloze.
VAROVÁNÍ
Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem airbagu spolujezdce, airbag bude stále aktivován.
Aktivace airbagu spolujezdce
Související informace
•
•
•
Airbagy (str. 49)
Potáhněte spínač ven a otočte jej z polohy
OFF (B) do polohy ON (A).
> Na displeji řidiče se zobrazuje zpráva
Airbag spoluj. zap Potvrďte prosím.
Airbagy řidiče (str. 50)
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce*
(str. 52)
POZNÁMKA
ON - airbag je aktivován a všichni cestující,
kteří sedí ve směru jízdy (děti i dospělí)
mohou bezpečně sedět na místě spolujezdce.
OFF - airbag je deaktivován a děti sedící proti
směru jízdy mohou bezpečně sedět na
sedadle spolujezdce.
52
Pokud byl airbag spolujezdce aktivován/deaktivován, když je vozidlo v poloze zapalování I
nebo v nižší poloze, na displeji řidiče se
zobrazí zpráva a na střešní konzole se přibližně 6 sekund po přepnutí elektrické soustavy vozidla do polohy zapalování II zobrazí
následující kontrolka.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
2.
Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka O na klávesnici na volantu vpravo.
> Textová zpráva a výstražný symbol na displeji stropní konzoly informují, že airbag
pro přední sedadlo spolujezdce je aktivován.
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte
na sedadlo spolujezdce dítě na dětské
sedačce proti směru jízdy.
Airbag spolujezdce se musí vždy aktivovat,
pokud na sedadle spolujezdce vpředu sedí
cestující po směru jízdy (děti a dospělí).
Deaktivace airbagu spolujezdce
Potáhněte spínač ven a otočte jej z polohy
ON (A) do polohy OFF (B).
> Na displeji řidiče se zobrazuje zpráva
Airbag spoluj. vyp Potvrďte prosím.
POZNÁMKA
Pokud byl airbag spolujezdce aktivován/deaktivován, když je vozidlo v poloze zapalování I
nebo v nižší poloze, na displeji řidiče se
zobrazí zpráva a na střešní konzole se přibližně 6 sekund po přepnutí elektrické soustavy vozidla do polohy zapalování II zobrazí
následující kontrolka.
2.
Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka O na klávesnici na volantu vpravo.
> Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je deaktivován.
VAROVÁNÍ
Pokud je airbag vypnutý, na sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti
a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
}}
53
BEZPEČNOST
||
DŮLEŽITÉ
Je-li airbag spolujezdce vypnutý, musí se
zablokovat rovněž elektrický napínací mechanismus bezpečnostního pásu na straně spolujezdce.
Boční airbagy
VAROVÁNÍ
Boční airbagy sedadla řidiče a spolujezdce
chrání v případě kolize hruď a boky.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za
účelem opravy autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému bočního airbagu může způsobit funkční poruchy
a vážné poranění osob.
Související informace
•
•
VAROVÁNÍ
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 46)
Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi
vnější stranou sedadla a panel dveří, protože
tento prostor je určen pro boční airbag.
Dětské sedačky (str. 58)
Společnost Volvo doporučuje používat pouze
potahy sedadel schválené společností Volvo.
Jiné potahy sedadel mohou omezit funkčnost
bočních airbagů.
Do krajních rámů opěradel předního sedadla jsou
nainstalovány boční airbagy, které pomáhají chránit řidiče a spolujezdce na předním sedadle.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a boční airbagy se nafouknou. Airbag se naplní
mezi tělem cestujícího a dveřmi a absorbuje náraz
v okamžiku srážky. Airbag se vypustí při stlačení
v důsledku srážky. Za normálních okolností se
naplní pouze boční airbag na straně zasažené
nárazem.
VAROVÁNÍ
Boční airbagy doplňují bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Boční airbagy a dětské sedačky
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje
vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na
podkládacím sedáku.
Související informace
•
54
Airbagy (str. 49)
BEZPEČNOST
Nafukovací záclony
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag Inflatable Curtain (IC)napomáhá
předcházet zranění hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru při nárazu.
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla
u stropu. Háčky jsou určeny pouze pro lehké
bundy a kabáty (nikoliv pro tvrdé předměty
jako jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční
obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte
žádné předměty. Tím by mohla být omezena
ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro
montáž v těchto částech vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud je vozidlo naloženo po horní okraj oken
na dveřích, nechejte mezi nákladem a bočními
okny prostor 10 cm (4 palce). Jinak by se
mohlo stát, že hlavový airbag v čalounění
stropu neposkytne zamýšlenou ochranu.
Tento airbag se instaluje podél obou stran do
čalounění stropu a chrání řidiče a cestující na
krajních sedadlech. Panely jsou označeny štítky
IC AIRBAG.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za
účelem opravy autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému nafukovacích záclon může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se spouští, když náraz může poškodit důležitou funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla
bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu.
Pokud se vozidlo dostalo do kolize, na displeji
řidiče se může zobrazit zpráva Safety mode Viz
Uživatelská příručka s výstražným symbolem,
pokud není displej poškozen a je funkční elektrická soustava vozidla. Tato zpráva oznamuje, že
je omezena funkčnost vozu.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a na displeji
řidiče se zobrazila se zpráva Safety mode
Viz Uživatelská příručka. Okamžitě vůz
opusťte.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a hlavové airbagy se nafouknou.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní režim
Související informace
•
Airbagy (str. 49)
Pokud je vozidlo v bezpečnostním režimu, je
možné pokusit se resetovat systém za účelem
nastartování vozidla a přejetí na krátkou vzdálenost, např. pokud jste v nebezpečné dopravní
situaci.
}}
55
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami nebo
resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob
nebo by vůz nemusel fungovat jako obvykle.
Doporučujeme, abyste nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo a obnovit
normální stav poté, co byla zobrazena zpráva
Safety mode Viz Uživatelská příručka.
VAROVÁNÍ
Startování a přesunutí vozidla
v bezpečnostním režimu
Startování vozidla v bezpečnostním
režimu
1.
•
Odtah (str. 502)
Startování a přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu (str. 56)
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a na displeji
řidiče se zobrazila se zpráva Safety mode
Viz Uživatelská příručka. Okamžitě vůz
opusťte.
2.
56
4.
Když na displeji řidiče již není zpráva Start
vozidla Kontrola systému, čekejte, zkuste
vozidlo znovu nastartovat.
Zkontrolujte obecně poškození vozidla a prověřte, zda nedochází k úniku paliva. Nesmí být
cítit zápach paliva.
Pokud došlo pouze k malému poškození
a nebyl zjištěn únik paliva, můžete zkusit
nastartovat.
Související informace
Bezpečnost (str. 42)
Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
> Elektronika vozidla provede kontrolu
systému a potom se pokusí obnovit normální stav. Během této doby se na displeji
řidiče zobrazí zpráva Start vozidla
Kontrola systému, čekejte. To může
trvat až jednu minutu.
Pokud je vozidlo v bezpečnostním režimu, je
možné pokusit se resetovat systém za účelem
nastartování vozidla a přejetí na krátkou vzdálenost, např. pokud jste v nebezpečné dopravní
situaci.
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto místa
odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo bylo
dopraveno k opravě do autorizovaného servisu
Volvo.
•
•
3.
Vypněte vozidlo.
DŮLEŽITÉ
Pokud je stále na displeji zpráva Safety
mode Viz Uživatelská příručka, nesmíte
vůz řídit ani jej nechat táhnout, avšak místo
toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby. I když vůz se zdá pojízdný, při
jízdě by mohlo skryté poškození znemožnit
ovládání vozu.
Přesunutí vozidla v bezpečnostním
režimu
1.
Pokud se na displeji řidiče po pokusu
o nastartování zobrazí zpráva Normal mode
The car is now in normal mode, vozidlo
lze opatrně přesunout, pokud se nachází
v nebezpečné poloze.
2.
Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně
nutné.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto místa
odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo bylo
dopraveno k opravě do autorizovaného servisu
Volvo.
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní režim (str. 55)
Nastartujte vozidlo (str. 444)
Odtah (str. 502)
Bezpečnost dětí
POZNÁMKA
Děti musí být při jízdě ve vozidle vždy zabezpečené.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky a úchyty) určené
pro montáž do vašeho konkrétního vozidla.
Pomocí bezpečnostní výbavy Volvo pro děti zajistíte optimální podmínky pro bezpečnou jízdu
dítěte ve voze. Dále se bezpečnostní výbava pro
děti snadno instaluje a jednoduše používá.
Při výběru výbavy se musí zohlednit hmotnost
a výška dítěte.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly
v dětské sedačce zády ke směru jízdy co nejdéle,
minimálně do 3-4 let věku. Dále doporučuje, aby
děti používaly dětskou sedačku ve směru jízdy až
do výšky 140 cm (4 stopy 7 palců).
Při použití dětského bezpečnostní zařízení je
nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět ve
voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy sedět
na klíně cestujících.
Související informace
•
•
•
Bezpečnost (str. 42)
Dětské sedačky (str. 58)
Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků (str. 265)
POZNÁMKA
Požadavky právních předpisů, které platí pro
typy dětských sedaček pro děti různého věku
a výšek, se pro jednotlivé země liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
57
BEZPEČNOST
Dětské sedačky
•
Pokud ve vozidle cestují děti, vždy je třeba použít
vhodné dětské sedačky.
Spodní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 59)
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
•
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Dětská sedačka musí být umístěna,
namontována a používána správně.
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 60)
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 60)
Vozidlo je vybaveno horními upevňovacími body
pro dětské sedačky na krajních sedadlech
v zadní řadě.
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění
dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
POZNÁMKA
Při použití dětského bezpečnostní zařízení je
nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce*
(str. 52)
Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro
používání s dětskými sedačkami upevňovanými po
směru jízdy.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím
horních upevňovacích bodů vždy postupujte podle
instalačních instrukcí výrobce.
Umístění upevňovacích bodů
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
POZNÁMKA
Nikdy nenechávejte dětskou autosedačku
volně ve vozidle. Vždy, i když se nepoužívá, ji
připevněte podle pokynů pro dětskou
sedačku.
Související informace
•
•
•
58
Bezpečnost dětí (str. 57)
Integrovaná dětská sedačka* (str. 69)
Horní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 58)
Umístění montážních bodů poznáte podle symbolů na
zadní straně opěradla.
Upevňovací body se nacházejí na zadní straně
krajních sedadel vzadu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Horní pásy dětské sedačky se vždy musí vést
přes otvor v podstavci hlavové opěrky a až
potom se smí v montážním bodě napnout.
Pokud to není možné, dodržujte pokyny
výrobce dětské sedačky.
POZNÁMKA
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila instalace tohoto typu dětské sedačky ve vozech se
sklopnými opěrkami na krajních sedadlech.
POZNÁMKA
Spodní upevňovací body pro dětské
sedačky
Vozidlo je vybaveno spodními upevňovacími
body pro dětské sedačky na předním sedadle*
a na zadních sedadle.
Spodní upevňovací body jsou určeny pro konkrétní dětské sedačky upevňované proti směru
jízdy.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím
spodních upevňovacích bodů vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
Umístění upevňovacích bodů
Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru
se před připevněním dětských sedaček
k upevňovacím bodům musí tento kryt
demontovat.
Umístění upevňovacích bodů na zadním sedadle.
Upevňovací body na zadním sedadle se nacházejí
na zadní straně kolejnic na podlaze pro přední
sedadlo.
Související informace
Související informace
•
•
•
•
Dětské sedačky (str. 58)
•
•
Spodní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 59)
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 60)
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 63)
Upevňovací body na předním sedadle se instalují
pouze, pokud je vozidlo vybaveno spínačem pro
aktivaci/deaktivaci airbagu spolujezdce*.
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 60)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 63)
Umístění upevňovacích bodů na předním sedadle.
Upevňovací body na předním sedadle se nacházejí po stranách prostoru pro nohy u sedadla
spolujezdce.
Dětské sedačky (str. 58)
Horní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 58)
* Volitelná výbava/příslušenství.
59
BEZPEČNOST
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro
dětské sedačky
Vozidlo je vybaveno upevňovacími body i-Size/
ISOFIX2 pro dětské sedačky na zadním sedadle.
i-Size/ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček v souladu s mezinárodním
standardem.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím
montážních bodů i-Size/ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
Umístění upevňovacích bodů
Upevňovací body jsou přístupné po zvednutí krytů.
Umístění dětské sedačky
Související informace
Je důležité umístit dětskou sedačku na správné
místo do vozidla a to záleží, především, na typu
dětské sedačky a na tom, zda je aktivován airbag
spolujezdce.
•
•
Dětské sedačky (str. 58)
Horní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 58)
•
Spodní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 59)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 65)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 66)
Sedačku pro dítě proti směru jízdy nelze používat s airbagem.
Pokud je airbag spolujezdce aktivován, sedačky
pro dítě proti směru jízdy vždy instalujte na zadní
sedadla. Pokud na předním sedadle spolujezdce
sedí dítě, může při vystřelení airbagu utrpět vážný
úraz.
Umístění montážních bodů poznáte podle symbolů2 na
čalounění opěradla.
Upevňovací body pro systém i-Size/ISOFIX se
nacházejí za kryty ve spodní části opěradla krajních zadních sedadel.
2
60
Názvy a symboly závisejí na trhu.
Pokud je airbag spolujezdce deaktivován, sedačky
pro děti proti směru jízdy lze nainstalovat na
sedadlo spolujezdce vpředu.
BEZPEČNOST
POZNÁMKA
Štítek airbagu spolujezdce
Dětské bezpečnostní úchyty
Při instalaci a používání dětské sedačky se musí
pamatovat na řadu věcí, přičemž je důležité, kde
se dětská sedačka nachází.
Právní předpisy upravující rozmístění dětí ve
vozidle se v jednotlivých zemích liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí přezky
bezpečnostního pásu, protože by mohly způsobit náhodné rozepnutí této přezky.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte
na sedadlo spolujezdce dítě na dětské
sedačce proti směru jízdy.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky (str. 58)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 61)
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 63)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 65)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 66)
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky k vodorovné nastavovací tyči sedadla, k pružinám, ke
kolejnici ani k nosníkům pod sedadlem. Ostré
hrany by mohly sedadla poškodit.
Horní část dětské sedačky nesmí být opřena
o čelní sklo.
POZNÁMKA
Při použití dětského bezpečnostní zařízení je
nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
POZNÁMKA
Nikdy nenechávejte dětskou autosedačku
volně ve vozidle. Vždy, i když se nepoužívá, ji
připevněte podle pokynů pro dětskou
sedačku.
}}
61
BEZPEČNOST
||
Instalace předního sedadla
•
Při instalaci dětských sedaček proti směru
jízdy zkontrolujte, zda je deaktivován airbag
spolujezdce.
•
Na prostřední sedadlo se nesmí instalovat
dětská sedačka s podpěrami.
•
Při instalaci dětských sedaček po směru jízdy
zkontrolujte, zda je aktivován airbag spolujezdce.
•
Na krajních sedadlech se nachází systém
uchycení ISOFIX a tato sedadla jsou schválena pro velikost i-Size4.
•
Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním nebo
částečně univerzálním schválením v případě,
kdy je vozidlo uvedeno v seznamu vozidel od
výrobce.
•
•
Dětské sedačky ISOFIX lze instalovat pouze
v případě, že je vozidlo vybaveno konzolou
ISOFIX3 z příslušenství.
Krajní sedadla jsou vybavena horními upevňovacími body. Společnost Volvo doporučuje
protáhnout horní popruhy dětské sedačky
přes otvor v opěrce hlavy a až potom je
v upevňovacím bodě napnout. Pokud to není
možné, postupujte podle pokynů výrobce
sedačky.
•
•
Je-li dětská sedačka vybavena spodními
popruhy, společnost Volvo doporučuje používat tyto popruhy společně se spodními upevňovacími body3.
•
K usnadnění instalace dětské sedačky lze
použít vedení ISOFIX.
Pokud je dětská sedačka opatřena spodními
popruhy, nikdy neposunujte sedačku dopředu
poté, kdy jsou nainstalovány popruhy ve
spodních upevňovacích bodech. Pokud dětská sedačka není nainstalována, nezapomeňte sundat spodní popruhy.
Instalace na zadní sedadlo
•
3
4
62
kdy je vozidlo uvedeno v seznamu vozidel od
výrobce.
Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním nebo
částečně univerzálním schválením v případě,
Nabídka příslušenství se pro jednotlivé trhy liší.
V závislosti na trhu.
Související informace
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 60)
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 63)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 65)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 66)
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček pomocí bezpečnostních
pásů
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské
sedačky podle velikosti dítěte.
Hmotnost
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Skupina 2
15-25 kg
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do vozidla
si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl
o instalaci dětské autosedačky.
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky proti směru jízdy)
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky po směru jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
UA, B
X
UB
UB
UA, B
X
UB
UB
LC
UFA, D
UD, LC
UD
LC
UFA, E
UE, B*, F, LC
UE
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
63
BEZPEČNOST
||
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky proti směru jízdy)
Skupina 3
22-36 kg
X
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky po směru jízdy)
UFA, E
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
UE, B*, F
UE
U: Vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením.
UF: Vhodné pro dětské sedačky používané zády proti směru jízdy s univerzálním schválením.
L: Vhodné pro konkrétní zádržné systémy. Mohou to být zádržné systémy pro konkrétní vozidlo, vymezené kategorie nebo částečně univerzální kategorie.
X: Sedačka není vhodná pro děti s uvedenou hmotností.
A
B
C
D
E
F
Vyrovnejte opěradlo do vzpřímené polohy.
Volvo doporučuje: Dětská sedačka Volvo pro kojence (typové schválení E1 04301146).
Volvo doporučuje: Sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy (typové schválení E5 04212).
Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.
Volvo doporučuje: Dětský autosedák s opěradlem a bez opěradla (typové schválení E5 04216), dětský autosedák Volvo (typové schválení E1 04301312).
Volvo doporučuje zabudovanou dětskou sedačku (typové schválení E5 04220).
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Související informace
•
•
•
64
Umístění dětské sedačky (str. 60)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 61)
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 65)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 66)
•
Bezpečnostní pásy (str. 44)
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček i-Size
Dětská sedačka musí být schválena v souladu
s UN Reg R129.
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské
sedačky i-Size podle velikosti dítěte.
Typ dětské sedačky
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do vozidla
si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl
o instalaci dětské autosedačky.
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti
směru jízdy)
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru
jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
X
X
i-UA, B
X
Dětské sedačky i-Size
i-U: Vhodné pro "univerzální" dětskou sedačku i-Size, s opěradlem ve směru jízdy a proti směru jízdy.
X: Není vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením.
A
B
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Volvo doporučuje BeSafe iZi Kid X2 i-Size (typové schválení E4-129R-000002).
Související informace
•
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 60)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 61)
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 63)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 66)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 60)
65
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček ISOFIX
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské
sedačky ISOFIX podle velikosti dítěte.
Hmotnost
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
66
Velikostní třídaA
Dětská sedačka musí být schválena v souladu
s UN Reg R44. Model vozidla musí být uveden
v seznamu vozidel výrobce.
Typ dětské sedačky
E
Dětská sedačka pro
kojence, proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro
kojence, proti směru jízdy
C
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
D
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do vozidla
si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl
o instalaci dětské autosedačky.
Přední sedadlo (s
deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru
jízdy)B
Přední sedadlo (s
aktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky po směru
jízdy)B
Vnější zadní
sedadlo
Prostřední zadní
sedadlo
ILB, C, XD
X
ILC
X
ILB, C, E, XD
X
ILC
X
BEZPEČNOST
Hmotnost
Skupina 1
9 – 18 kg
Velikostní třídaA
Typ dětské sedačky
A
Dětská sedačka, ve směru
jízdy
B
Dětská sedačka, ve směru
jízdy
B1
Dětská sedačka, ve směru
jízdy
C
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
D
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
Přední sedadlo (s
deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru
jízdy)B
Přední sedadlo (s
aktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky po směru
jízdy)B
Vnější zadní
sedadlo
Prostřední zadní
sedadlo
X
ILB, E, F, XD
ILF, IUFF
X
ILB, E, XD
X
IL
X
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být vhodné pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální
kategorie.
IUF: Vhodné pro univerzální kategorii dětských zádržných systémů ISOFIX instalovaných ve směru jízdy, které jsou určeny pro tuto hmotnostní skupinu.
X: Není vhodné pro dětské sedačky ISOFIX.
A
B
C
D
E
F
Pro dětské sedačky se systémem uchycení ISOFIX je k dispozici klasifikace velikostí, která pomáhá uživatelům vybrat si správný typ dětské sedačky. Třídu sedačky si lze zjistit na štítku dětské sedačky.
Práce v souvislosti s dětskými sedačkami ISOFIX s částečně univerzálním schválením (IL) v případě, že vozidlo je vybaveno konzolou ISOFIX z příslušenství (nabídka příslušenství se pro jednotlivé trhy liší). Zde se
pro dětské sedačky nepoužívají horní montážní úchyty.
Volvo doporučuje dětskou sedačku Volvo pro kojence připevňovanou pomocí systému úchytů ISOFIX (typové schválení E1 04301146).
Platí v případě, že vozidlo není vybaveno úchytem ISOFIX.
Upravte opěradlo tak, aby se opěrka hlavy nedotýkala dětské sedačky.
Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.
}}
67
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka i-Size/ISOFIX není
klasifikována z hlediska velikosti, specifikace
dětské sedačky musí zahrnovat model vozidla.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, abyste ohledně
doporučení k dětským sedačkám i-Size/
ISOFIX Volvo kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Související informace
•
•
•
68
Umístění dětské sedačky (str. 60)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 61)
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 63)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 65)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 60)
BEZPEČNOST
Integrovaná dětská sedačka*
•
Integrovaná dětská sedačka na krajních místech
zadních sedadel umožní dětem bezpečně
a pohodlně sedět.
bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem dítěte
a není volný nebo překroucený
•
bezpečnostní pás se nedotýká krku dítěte
nebo nevede pod paží
•
dolní část bezpečnostního pásu je umístěna
nízko přes pánev, aby poskytla optimální
ochranu.
Dětská sedačka je speciálně navržena tak, aby
zajistila společně s bezpečnostními pásy sedadla
dobrou bezpečnost. Sedák lze zvednout v závislosti na hmotnosti dítěte do jedné ze dvou poloh.
Dětská sedačka je schválena pro děti s hmotností
15-36 kg (33-80 lb) a výškou minimálně 95 cm
(37 palců).
Správná pozice, bezpečnostní pás by měl vést na rameni.
Před jízdou zkontrolujte, zda:
•
sedák se zvedne do správné polohy podle
hmotnosti dítěte
•
sedák se na místě zajistí
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky (str. 58)
Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce* (str. 70)
Sklopení sedáku v integrované dětské
sedačce* (str. 71)
VAROVÁNÍ
Volvo doporučuje provádět opravu nebo
výměnu dětské bezpečnostní sedačky pouze
v autorizovaném servisu Volvo. Neprovádějte
na dětské sedačce žádné úpravy a změny.
Pokud integrovaná dětská sedačka byla vystavena značnému zatížení, např. v souvislosti
s kolizí, musí se vyměnit sedák sedadla, bezpečnostní pás a opěradlo resp. někdy i celé
sedadlo. Dokonce i když se zdá, že dětská
sedačka není poškozena, je možné, že neposkytne očekávanou míru ochrany. To platí také
v případě, kdy se sedák při kolizi nebo
v podobné situaci nacházel ve spuštěné
poloze. Sedák se rovněž musí vyměnit, pokud
je silně opotřebený.
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat pokyny týkající se
dětské sedačky, dítě může v případě kolize
utrpět vážné poranění.
* Volitelná výbava/příslušenství.
69
BEZPEČNOST
Vyklopení sedáku nahoru
v integrované dětské sedačce*
Sedák by měl být zvednut vždy, když se používá
integrovaná dětská sedačka.
Sedák lze zvednout nahoru do dvou poloh. Příslušná poloha závisí na hmotnosti dítěte.
Spodní poloha
Hmotnost
22-36 kg
(50-80 lb)
Horní poloha
15-25 kg
(33-55 lb)
Spodní poloha:
Zatlačte sedák zpět, aby se zajistil.
Horní poloha- začíná se od spodní polohy:
Zvedněte sedák nahoru u přední hrany
a zatlačte jej zpět proti opěradlu, aby se zajistil.
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat pokyny týkající se
dětské sedačky, dítě může v případě kolize
utrpět vážné poranění.
POZNÁMKA
Zatažením za rukojeť dopředu a nahoru uvolněte sedák.
70
Sedák nelze nastavit z horní polohy do spodní
polohy. Z horní polohy musíte sedák nejdříve
zcela pustit do zadního sedadla a potom jej
sklopit do spodní polohy.
Stisknutím tlačítka sedák uvolníte.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Integrovaná dětská sedačka* (str. 69)
Sklopení sedáku v integrované
dětské sedačce*
Sklopení sedáku v integrované dětské
sedačce* (str. 71)
Pokud se integrovaná dětská sedačka nepoužívá, sedák je třeba složit do zadního sedadla.
Související informace
•
•
POZNÁMKA
Sedák nelze nastavit z horní polohy do spodní
polohy. Z horní polohy musíte sedák nejdříve
zcela pustit do zadního sedadla a potom jej
sklopit do spodní polohy.
Zatlačte rukou dolů uprostřed sedáku, abyste
jej zajistili.
DŮLEŽITÉ
Za prostorem pod sedákem dětské sedačky
se před spouštěním nesmí nacházet žádné
volné předměty (jako např. hračky).
POZNÁMKA
Zatažením za rukojeť dopředu uvolněte
sedák.
Před spuštěním zadního opěradla dolů se nejdříve musí spustit dolů sedák dětské sedačky.
Související informace
•
•
Integrovaná dětská sedačka* (str. 69)
Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce* (str. 70)
* Volitelná výbava/příslušenství.
71
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přístroje a ovládání ve vozidle
s levostranným řízením
Zobrazí se přehled rozmístění displejů a ovládacích prvků poblíž řidiče.
Volant a přístrojová deska
Nastavení volantu
Středová a tunelová konzola
Houkačka
Klávesnice na volantu vlevo
Otevírání kapoty
Osvětlení displeje, odemykání/otevírání*/zavírání* dveří zavazadlového prostoru, nastavení
sklonu halogenových světlometů
Stropní konzola
Středový displej
Výstražné blikače, odmrazování, média
Páka voliče
Obrysová světla, denní světla, potkávací
světla, dálková světla, směrová světla, zadní
mlhová světla, resetování dílčího počítadla
kilometrů
Pádla na volantu pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky*
Head-up displej*
Displej řidiče
Stěrače a ostřikovače, dešťový senzor*
Startovací knoflík
Ovládání jízdního režimu
Přední čtecí lampičky a osvětlení interiéru
Panoramatická střecha*
Displej ve střešní konzole, tlačítko ON CALL*
Parkovací brzda
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
Dveře řidiče
Manuální změna odrazivosti vnitřního zpětného zrcátka
Klávesnice na volantu vpravo
74
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
•
•
Přehled středového displeje (str. 102)
Převodovka (str. 458)
Přístroje a ovládání ve vozidle
s pravostranným řízením
Zobrazí se přehled rozmístění displejů a ovládacích prvků poblíž řidiče.
Volant a přístrojová deska
Paměti pro elektricky ovládané přední
sedadlo* a nastavení vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje*
Centrální zamykání
Elektricky ovládaná okna, vnější zpětná
zrcátka, elektrický dětský bezpečnostní
zámek*
Nastavení předního sedadla
Související informace
•
•
•
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 176)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 177)
Nastavení volantu (str. 191)
Spínače světel (str. 144)
Nastartujte vozidlo (str. 444)
Displej řidiče (str. 78)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
75
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení volantu
||
Klávesnice na volantu vlevo
Stropní konzola
Obrysová světla, denní světla, potkávací
světla, dálková světla, směrová světla, zadní
mlhová světla, resetování dílčího počítadla
kilometrů
Středový displej
Výstražné blikače, odmrazování, média
Páka voliče
Pádla na volantu pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky*
Přední čtecí lampičky a osvětlení interiéru
Startovací knoflík
Head-up displej*
Panoramatická střecha*
Ovládání jízdního režimu
Displej řidiče
Displej ve střešní konzole, tlačítko ON CALL*
Parkovací brzda
Stěrače a ostřikovače, dešťový senzor*
Manuální změna odrazivosti vnitřního zpětného zrcátka
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
Klávesnice na volantu vpravo
Osvětlení displeje, odemykání/otevírání*/zavírání* dveří zavazadlového prostoru, nastavení
sklonu halogenových světlometů
Středová a tunelová konzola
Otevírání kapoty
Houkačka
76
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Dveře řidiče
•
•
•
Displej řidiče (str. 78)
Přehled středového displeje (str. 102)
Převodovka (str. 458)
Paměti pro elektricky ovládané přední
sedadlo* a nastavení vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje*
Centrální zamykání
Elektricky ovládaná okna, vnější zpětná
zrcátka, elektrický dětský bezpečnostní
zámek*
Nastavení předního sedadla
Související informace
•
•
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 176)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 177)
Nastavení volantu (str. 191)
Spínače světel (str. 144)
Nastartujte vozidlo (str. 444)
* Volitelná výbava/příslušenství.
77
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Displej řidiče
Otevřete jedny ze dveří.
•
Na displeji řidiče se zobrazují informace
o vozidle a jízdě.
Na displeji řidiče se zobrazují měření, indikace,
indikační kontrolky a výstražné kontrolky. Obsah
displeje řidiče závisí na výbavě vozidla, nastavení
a na tom, jaké funkce jsou v daný okamžik aktivní.
Displej řidiče se aktivuje hned po otevření dveří,
tedy v poloze zapalování 0. Pokud se displej řidiče
chvíli nepoužívá, zhasne. Pokud jej chcete aktivovat znovu, pokračujte jedním z následujících
kroků:
•
•
Sešlápněte brzdový pedál.
Aktivujte polohu zapalování I.
VAROVÁNÍ
Pokud displej řidiče zhasne, nerozsvítí se při
zapnutí/nastartování nebo je zcela či částečně
nečitelný, vozidlo se nesmí používat. Měli
byste okamžitě navštívit servis. Volvo doporučuje autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
V případě závady na displeji řidiče se může
stát, že se informace např. o brzdách, airbazích nebo jiných bezpečnostních systémech
nezobrazí. V tomto případě řidič nemůže zkontrolovat stav systémů vozidla ani nemůže přijímat aktuální výstrahy a informace.
Umístění na displeji řidiče:
Vlevo
Uprostřed
Vpravo
Rychloměr
Indikační a varovné kontrolky
Tachometr/indikace hybriduA
Dílčí počítadlo kilometrů
Teploměr venkovní teploty
Indikátor řazení převodových stupňů
Počítadlo kilometrůB
Hodiny
Jízdní režim
Informace o tempomatu a omezovači rychlosti
Zprávy, v některých případech s grafikou
Palivoměr
Informace o dopravních značkách*
Informace o dveřích a bezpečnostních pásech
Indikace hybridní baterie
–
Stav nabíjení
Km do prázd. nádrže
(Hybrid, Off Road, Pure, Power nebo AWD)
78
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
A
B
Vlevo
Uprostřed
Vpravo
–
Multimediální přehrávač
Km do vybité baterie
–
Navigační mapa*
Okamžitá spotřeba paliva
–
Telefon
Nabídka aplikací (aktivuje se pomocí klávesnice na volantu)
–
Rozpoznávání hlasu
–
–
KompasA
–
Závisí na vybraném jízdním režimu.
Celkový počet ujetých kilometrů.
Dynamický symbol
•
•
Dynamický symbol v základní
podobě.
Uprostřed displeje řidiče se nachází dynamický
symbol, který mění svůj vzhled pro jednotlivé typy
zpráv. Oranžové nebo červené označení kolem
symbolu označuje závažnost informační nebo
výstražné zprávy. Pomocí animace se základní tvar
může změnit na větší obrázek, čímž graficky
zobrazí jádro problému nebo nabídne vysvětlující
informace.
Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče
(str. 98)
Příklady symbolu.
Související informace
•
•
•
•
Nastavení displeje řidiče (str. 80)
Výstražné symboly na displeji řidiče (str. 90)
Kontrolky na displeji řidiče (str. 88)
Palubní počítač (str. 83)
* Volitelná výbava/příslušenství.
79
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení displeje řidiče
Nastavení pomocí středového displeje
Nastavení z možností na displeje řidiči lze upravit
v nabídce aplikací na displeji řidiče a v nabídce
nastavení na středovém displeji.
Výběr typů informací
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
Nastavení v nabídce aplikací na displeji
řidiče
2.
Stiskněte My Car Displej řidiče
Informace na displeji řidiče.
3.
Zvolte, co se má zobrazit na pozadí:
Související informace
• Nezobrazovat žádné informace na
•
•
Displej řidiče (str. 78)
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
pozadí
2.
Tato nastavení jsou osobní a automaticky se
ukládají do profilu aktivního řidiče.
• Zobrazit informace o momentálně
přehráv. médiu
• Zobrazit mapu, i když není nastavena
Jazyk vyberte klepnutím na Systém
Jazyky a jednotky systému Jazyk
systému.
> Změna ovlivní jazyk na všech displejích.
Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče
(str. 98)
trasa.
Výběr motivu
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
Obrázek je schématický - konkrétní řešení se může lišit.
Otevře se nabídka aplikací, která se ovládá klávesnicí na volantu vpravo.
V nabídce aplikací si můžete vybrat informace,
které zobrazuje na displeji řidiče:
•
•
•
•
80
Palubní počítač
multimediální přehrávač
telefon
navigační systém*.
2.
Klepněte na My Car
Zobrazit motivy.
3.
Zvolte motiv (vzhled) displeje řidiče:
•
•
•
•
Displej řidiče
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings.
Výběr jazyka
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Palivoměr
Indikace hybridu
Palivoměr na displeji řidiče ukazuje hladinu
paliva v nádrži.
V jízdním režimu Hybrid a Pure se na displeji
řidiče zobrazí indikace hybridu, která může
pomoci řidiči jet s vozidlem úsporně.
Označuje úroveň výkonu při startování
motoru s vnitřním spalováním. Pokud je
symbol zaplněn, znamená to, že se
používá spalovací motor.
Označuje úroveň výkonu, kdy se má
spustit motor s vnitřním spalováním.
Pokud symbol není zaplněn, znamená
to, že se nepoužívá spalovací motor.
Indikace, která indikuje dobíjení
hybridní baterie, např. při jemném
sešlápnutí brzdového pedálu.
Výkon požadovaný řidičem
Béžové pole v palivoměru indikuje množství paliva
v nádrži.
Jakmile hladina paliva klesne a je čas na dočerpání, rozsvítí se symbol čerpací stanice a barva se
změní na oranžovou. Palubní počítač dále zobrazuje dojezd do vyprázdnění nádrže.
Související informace
•
•
•
•
Displej řidiče (str. 78)
Indikace hybridní baterie (str. 82)
Používané palivo (str. 486)
Palivová nádrž - objem (str. 680)
Indikace hybridu zobrazuje konkrétním způsobem
vztah mezi výkonem odebíraným z motoru a výkonem, který je k dispozici.
Ukazatel v hybridní indikaci ukazuje výkon motoru,
který vyžaduje řidič tím, jak sešlapuje plynový
pedál. Čím je výsledek na stupnici výše, tím větší
výkon řidič u daného převodového stupně požaduje. Indikace mezi bleskem a kapkou ukazuje
okamžik, ve kterém se spustí spalovací motor.
Symboly na indikaci hybridu
Označuje aktuální hodnotu dostupného
výkonu elektromotoru. Pokud je symbol
zaplněn, znamená to, že se používá
elektromotor.
Pokud symbol není zaplněn, znamená
to, že se nepoužívá elektromotor.
}}
81
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Indikace hybridní baterie
Příklad:
Indikace hybridní baterie zobrazuje množství
energie, které zbývá v hybridní baterii.
Vozidlo se nastartuje, ale nejede, výkon není zapotřebí.
Vozidlo generuje proud do baterie a baterie se dobíjí,
když se např. mírně sešlápne brzdový pedál nebo když se
při sjíždění svahu brzdí motorem.
Související informace
•
•
•
•
•
Elektromotor není schopen zajistit požadovaný výkon
a nastartuje se motor s vnitřním spalováním.
82
Jízdní režimy (str. 465)
Displej řidiče (str. 78)
Nožní brzda (str. 450)
Jízda v elektrickém režimu (str. 480)
Nastartování a zastavení spalovacího motoru
u verze Twin Engine (str. 464)
Energie v hybridní baterii se používá pro elektromotor, ale také k ochlazování nebo ohřevu vozidla.
Palubní počítač počítá přibližný dojezd na energii,
která zbývá v hybridní baterii.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Symboly na indikaci hybridní baterie
Palubní počítač
Palubní počítač vozidla během jízdy zaznamenává hodnoty jako např. vzdálenost, spotřebu
paliva a průměrnou rychlost.
Pro usnadnění úsporné jízdy jsou zaznamenávány
informace o okamžité a průměrné spotřebě
paliva. Na displeji řidiče lze zobrazit informace
z palubního počítače.
Jednotky vzdálenosti, rychlosti apod. lze změnit
v nastavení systému na středovém displeji.
Dílčí počítadlo kilometrů
K dispozici jsou dvě dílčí denní počítadla kilometrů, TM a TA.
TM lze resetovat manuálně a TA se resetuje
automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá minimálně čtyři hodiny.
Během jízdy se zaznamenávají následující informace:
Počet ujetých kilometrů
Symbol
na hybridní baterii znamená, že je
znamená,
aktivována funkce Hold. Symbol
že je aktivována funkce Charge.
•
•
•
•
Související informace
Hodnoty se počítají od posledního resetování
palubního počítače.
•
•
•
Displej řidiče (str. 78)
Příklady informací z palubního počítače na displeji řidiče1
Palubní počítač obsahuje následující indikace:
•
•
•
•
•
•
1
Průměrná rychlost
Průměrná spotřeba paliva.
Počítadlo kilometrů
Dobíjení hybridní baterie (str. 425)
Funkce "Hold" a "Charge" (str. 482)
Doba jízdy
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Dílčí počítadlo kilometrů
Počítadlo kilometrů
Okamžitá spotřeba paliva
Km do prázd. nádrže
Počítadlo ujetých kilometrů zaznamenává celkový
počet kilometrů, které vozidlo ujelo. Tuto hodnotu
nelze vynulovat.
Okamžitá spotřeba paliva
Zde se zobrazuje množství paliva, kterou vozidlo
k danému okamžiku spotřebovalo. Tato hodnota
se aktualizuje každou sekundu.
Km do vybité baterie
Turista - alternativní rychloměr
}}
83
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Km do prázd. nádrže
Palubní počítač počítá, kolik kilometrů může ujet
na palivo, které zbývá v nádrži.
Výpočet je založen na průměrné spotřebě paliva
v posledních 30 km (20 mil) a zbývajícím množství paliva v nádrži.
Když se na měřicím přístroji zobrazí symbol "----",
není dostatek paliva pro výpočet zbývajícího
dojezdu. Dočerpejte palivo co nejdříve.
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může mírně
lišit.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově
delší dojezd.
Km do vybité baterie
Na indikaci se objeví přibližná vzdálenost, kterou je možné ujet na energii
zbývající v hybridní baterii.
Pokud se zobrazí "----", dojezd není zaručen.
Výpočet vychází z průměrné spotřeby normálně
naloženého vozidla při normální jízdě a bere
v úvahu, zda je zapnutá nebo vypnutá klimatizace
(AC). Při přepínání mezi jízdními režimy Hybrid
a Pure vypočítaná vzdálenost roste, jelikož režim
Pure omezuje nastavení klimatu (klima ECO).
84
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může mírně
lišit.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově
delší dojezd.
Výchozí hodnota plně nabité hybridní baterie
Jelikož je obtížné předvídat styl jízdy a ostatní faktory, které mají vliv na dojezd v elektrickém
režimu, společnost Volvo se rozhodla používat
výchozí hodnotu při plně nabitém vozidle. Výchozí
hodnota znamená maximální hodnotu, kterou lze
dosáhnout, nikoliv odhad dojezdu v elektrickém
režimu. Rozdíl výchozí hodnoty pro Hybrid a Pure
je způsoben tím, že v režimu Pure může vozidlo
spotřebovávat z hybridní baterie více energie,
a tím, že vozidlo přepne na klima ECO.
Počet ujetých kilometrů v elektrickém
režimu
Pokud chcete ujet na elektřinu co nejvíce kilometrů, řidič elektrického vozidla musí pamatovat také
na hospodárnost využití energie. Čím více spotřebičů je zapnutých (stereo, elektrické vyhřívání
oken, zrcátek, sedadel, velmi chladný vzduch z klimatizace), tím méně kilometrů můžete ujet.
Kromě vysokého odběru proudu v prostoru
cestujících snižuje dojezd vozidla rovněž náhlé
zrychlování a brzdění, vysoká rychlost, vysoké
zatížení, nízká vnější teplota a příkrá stoupání.
Turista - alternativní rychloměr
Alternativní digitální rychloměr usnadní jízdu
v zemích, kde jsou značky maximální rychlosti
uvedeny v jiné jednotce než je jednotka na přístrojích ve vozidle.
Potom se digitální rychlost zobrazuje v jiných jednotkách než jsou jednotky na analogovém rychloměru. Pokud je analogový rychloměr cejchován
v mph, digitální rychloměr zobrazuje příslušnou
rychlost v km/h a naopak.
Související informace
•
Zobrazení údajů o jízdě na displeji řidiče
(str. 85)
•
•
Resetování denního počítadla (str. 86)
•
•
Displej řidiče (str. 78)
Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji (str. 86)
Změna jednotek systému (str. 125)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zobrazení údajů o jízdě na displeji
řidiče
1.
Hodnoty zaznamenané a vypočítané palubním
počítačem lze zobrazovat na displeji řidiče.
Tyto hodnoty jsou ukládány do aplikace palubního
počítače. V nabídce aplikací si můžete vybrat
informace, které se zobrazují na displeji řidiče.
Stisknutím (1) se otevře nabídka aplikací na
displeji řidiče.
3.
(Nabídku aplikací nelze otevřít, pokud je na
displeji řidiče nepotvrzená zpráva. Nejdříve se
musí potvrdit zpráva a potom lze otevřít
nabídku aplikací).
2.
Rolováním dolů na tlačítka možností zvolte
informace, které chcete zobrazit na displeji
řidiče.
•
•
•
Navigujte na aplikaci palubního počítače
vlevo nebo vpravo pomocí (2).
> V horních čtyřech řádcích nabídky se
zobrazují naměřené hodnoty palubního
počítače TM. Další čtyři řádky v nabídce
ukazují naměřené hodnoty palubního počítače TA. Pomocí (3) můžete v seznamu
rolovat nahoru a dolů.
Km do prázd. nádrže
Počítadlo kilometrů
Počet ujetých kilometrů pro dílčí počítadlo
TM, TA nebo bez zobrazení ujetých kilometrů
•
Okamžitá spotřeb paliva, průměrná spotřeba postupně pro TM nebo TA, bez
zobrazení spotřeby paliva
•
•
Turista (alternativní rychloměr).
Km do vybité baterie
Položku zvolte resp. její výběr zrušte pomocí
tlačítka O (4). Změna se provede okamžitě.
Související informace
Pomocí klávesnice na volantu vpravo otevřete a navigujte
v nabídce aplikací2.
•
•
Palubní počítač (str. 83)
Resetování denního počítadla (str. 86)
Nabídka aplikací
Vlevo/vpravo
Nahoru/dolů
Potvrdí se
2
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
85
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Resetování denního počítadla
Denní počítadlo resetujte pomocí levého páčkového přepínače.
Zobrazení statistiky jízdy na
středovém displeji
Statistika jízdy z palubního počítače se zobrazuje
graficky na středovém displeji. Statistika obsahuje přehled, který zvýší efektivitu jízdy.
Pokud chcete zobrazit statistiku
jízdy, otevřete v zobrazení aplikací aplikaci Výkonnost řidiče.
Každý pruh grafu odpovídá 1,
10 nebo 100 km resp. mil.
Pruhy se během jízdy zaplňují
z pravé strany. Pruh zcela vpravo označuje hodnotu pro aktuální vzdálenost.
Všechny informace na denním počítadle kilometrů TM (tedy počet ujetých kilometrů, průměrná spotřeba, průměrná rychlost a doba
jízdy) vynulujte dlouhým stisknutím tlačítka
RESET na páčkovém přepínači vlevo.
–
Krátkým stisknutím tlačítka RESET resetujte
pouze počet ujetých kilometrů.
Spotřeba paliva a elektřiny se zobrazují v samostatných grafech. Spotřeba elektřiny je "čistá"
spotřeba, tedy energie minus regenerovaná energie vyrobená během brzdění.
Související informace
3
4
86
POZNÁMKA
Průměrná spotřeba paliva a celková doba jízdy se
počítají od okamžiku posledního resetování statistiky jízdy.
Denní počítadlo TA lze resetovat pouze automaticky, pokud se vozidla nepoužívá minimálně čtyři
hodiny.
•
Statistika jízdy z palubního počítače3.
Palubní počítač (str. 83)
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Platí pro topení spalující palivo.
Pokud jedete na elektřinu a je puštěno nezávislé topení4, může být ve statistice jízdy uvedena spotřeba paliva.
Související informace
•
•
Nastavení statistiky jízdy (str. 87)
Palubní počítač (str. 83)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení statistiky jízdy
Čas a datum
Resetujte resp. upravte nastavení statistiky jízdy.
Hodiny se zobrazují na displeji řidiče a na středovém displeji.
1.
2.
Pokud chcete zobrazit statistiku jízdy, otevřete v zobrazení aplikací aplikaci Výkonnost
řidiče.
Umístění hodin
Letní čas
V některých zemích lze pomocí tlačítka
Automaticky zvolit automatické nastavení letního času. V dalších zemích lze letní čas nastavit
pomocí možnosti Zapnuto nebo Vyp.
Stiskněte Nastavení
•
a změní se měřítko grafu. Zvolte pro pruh
rozlišení 1, 10 nebo 100 km/mil.
•
a resetují se data po každé jízdě. Provádí
se, když vozidlo stojí déle než 4 hodiny.
•
a resetují se data aktuální jízdy.
Statistika jízdy, vypočítaná průměrná spotřeba
a celková doba jízdy se vždy resetují současně.
Jednotky vzdálenosti, rychlosti apod. lze změnit
v nastavení systému na středovém displeji.
Související informace
•
Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji (str. 86)
•
•
Palubní počítač (str. 83)
Resetování denního počítadla (str. 86)
Automatický čas pro vozidla s GPS
Pokud je vozidlo vybaveno navigací, lze zvolit
Automatický čas. V tomto případě se v závislosti
na poloze vozidla automaticky upraví časové
pásmo. U některých typů navigace se musí nastavit aktuální poloha (země) a až potom může být
nastaveno správné časové pásmo. Pokud
Automatický čas není zvoleno, čas a datum se
upravují pomocí šipky nahoru a šipky dolů na
dotykové obrazovce.
Související informace
Umístění hodin na 12" a 8" displeji řidiče.
Na středovém displeji se hodiny nacházejí v pravé
horní části stavového pole.
•
•
Displej řidiče (str. 78)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
V některých situacích mohou zprávy a informace
zakrýt hodiny na displeji řidiče.
Nastavení času a data
–
Pokud chcete změnit zobrazení formátu času
a data, zvolte v horním zobrazení na středovém displeji Nastavení Systém
Datum a čas.
Čas a datum upravte tisknutím šipky nahoru
a dolů na dotykové obrazovce.
87
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Teploměr venkovní teploty
Související informace
Na displeji řidiče se nachází teploměr venkovní
teploty.
•
•
Snímač detekuje teplotu mimo vozidlo.
Displej řidiče (str. 78)
Změna jednotek systému (str. 125)
Kontrolky na displeji řidiče
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce,
použití systému a výskyt chyby nebo poruchy.
Symbol
Popis
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu
„nechová“ dle očekávání, rozsvítí se
tato informační kontrolka a na displeji řidiče se objeví text. Informační
kontrolka se může rozsvítit také ve
spojení s jinými kontrolkami.
Závada v brzdovém systému
Tento symbol se rozsvítí, pokud
dojde k poruše u parkovací brzdy.
Umístění indikace venkovní teploty na 12" a 8" displeji
řidiče.
Porucha ABS
Pokud vozidlo stálo, může se zobrazit teplota,
která je příliš vysoká.
Jestliže tato kontrolka svítí, systém
je nefunkční. Normální funkce
brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
Je-li venkovní teplota mezi -5°C a +2°C
(23 °F až 36 °F), na displeji se zobrazí
také symbol vločky, který upozorňuje na
potenciálně kluzké podmínky.
Symbol vločky se krátce rozsvítí na head-up displeji, pokud je vozidlo tímto displejem vybaveno.
Jednotku pro indikaci teploty atd. změňte v nastavení systému v horním zobrazení středového displeje.
88
Automatické brzdění
Kontrolka se rozsvítí, když je funkce
aktivována a když je aktivní brzdový
pedál nebo parkovací brzda. Brzdy
přidrží stojící vozidlo, které zastavilo.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Symbol
Popis
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách
Kontrolka se rozsvítí při nízkém
tlaku huštění. V případě závady
v systému tlaku vzduchu v pneumatikách kontrolka nejdříve cca.
1 minutu bliká a potom se rozsvítí
nepřerušovaně. Důvodem může být
to, že systém nedokáže tlak detekovat nebo varovat v případě
nízkého tlaku vzduchu v pneumatice.
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí po
nastartování motoru, důvodem
může být porucha v systému řízení
emisí vozidla. Jeďte do servisu
a nechte vozidlo zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
Levé a pravé směrové světlo
Symboly blikají, když se používají
směrová světla.
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Obrysová světla
Aktivní hlavní světlomety nesvítí
Symbol se rozsvítí, když svítí obrysová světla.
Symbol se rozsvítí bíle, pokud je
vypnuto automatické aktivování dálkových světlometů. Obrysová světla
svítí.
Závada v systému světlometů
Tento symbol svítí, pokud došlo
k závadě ve funkci ABL (aktivní
natáčecí světla), nebo pokud došlo
v systému světlometů k jiné závadě.
Dálková světla svítí
Symbol se rozsvítí, když svítí dálková světla a obrysová světla.
Aktivní hlavní světlomety svítí
Zadní světlo do mlhy svítí
Symbol se rozsvítí modře, pokud je
zapnuto automatické aktivování dálkových světlometů.
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní
světlo do mlhy.
Aktivní hlavní světlomety nesvítí
Symbol se rozsvítí bíle, pokud je
vypnuto automatické aktivování dálkových světlometů.
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková
světla a když používáte světelnou
houkačku.
Aktivní hlavní světlomety svítí
Symbol se rozsvítí modře, pokud je
zapnuto automatické aktivování dálkových světlometů. Obrysová světla
svítí.
Dešťový senzor je zapnutý
Tato kontrolka svítí, když je zapnutý
dešťový senzor.
Teplotní příprava je zapnutá
Tato kontrolka se rozsvítí, když blok
motoru a vyhřívání prostoru pro
cestující/klimatizace připravují
teplotu ve vozidle.
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že
stabilizační systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí nepřerušovaně,
došlo k poruše v systému.
}}
89
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Symbol
Popis
Systém stability, sportovní režim
Symbol se rozsvítí při aktivaci sportovního režimu. Sportovní režim
umožní zážitek z aktivnější jízdy.
Symbol
Popis
Varování
Bílá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý a pruhy na silnici
jsou detekovány.
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla indikována závada,
která by mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla.
Na displeji řidiče se zároveň objeví
vysvětlující text. Výstražný symbol
se může rozsvítit také ve spojení
s jinými kontrolkami.
Žlutý symbol: Asistent jízdy v jízdním pruhu varuje/zasahuje.
Asistent jízdních pruhů
a dešťový senzor
Bílá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý a pruhy na silnici
jsou detekovány. Dešťový senzor je
zapnutý.
Šedá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý, ale pruhy na silnici nejsou detekovány. Dešťový
senzor je zapnutý.
Související informace
90
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci
důležité funkce nebo na závažnou chybu či poruchu.
Asistent jízdy v jízdním pruhu
Šedá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý, ale pruhy na silnici nejsou detekovány.
•
•
Výstražné symboly na displeji řidiče
Displej řidiče (str. 78)
Výstražné symboly na displeji řidiče (str. 90)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka se rozsvítí nebo bliká,
pokud není řidič nebo spolujezdec
na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na
zadním sedadle si pás rozepnul.
Symbol
Popis
Airbagy
Pokud symbol zůstane svítit nebo
se rozsvítí během jízdy, byla zjištěna
závada v některém bezpečnostních
systémů vozidla. Přečtěte si zprávu
na displeji řidiče. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může
být příliš nízká hladina brzdové
kapaliny. Navštivte nejbližší autorizovaný servis, kde necháte zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny a případně ji doplníte.
Je aktivována parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je
zabrzděná parkovací brzda.
Blikající kontrolka znamená, že
došlo k poruše. Přečtěte si zprávu
na displeji řidiče.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Symbol
Popis
Nízký tlak oleje
Jestliže se kontrolka rozsvítí za
jízdy, je příliš nízký tlak motorového
oleje. Ihned vypněte motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje.
V případě potřeby olej doplňte.
Pokud svítí kontrolka a hladina
oleje je normální, kontaktujte servis.
Doporučujeme, abyste kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během
jízdy, pokud došlo k poruše v elektrickém systému. Navštivte servis.
Doporučujeme, abyste kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
Nebezpečí nehody
Indikace City Safety varuje před
nebezpečím nehody s jinými vozidly,
chodci, cyklisty nebo velkými zvířaty.
Související informace
•
•
Kontrolky na displeji řidiče (str. 88)
Displej řidiče (str. 78)
Licenční smlouva na displej řidiče
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby
v souladu s podmínkami dohody. Dále uvádíme
anglický text dohody společnosti Volvo s výrobcem nebo vývojářem.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
}}
91
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
92
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not
a particular file is covered by this license, you
}}
93
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
||
2.
94
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
4.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@freetype.org
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm
<robert.wilhelm@freetype.org> Werner
Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Tom Lane
Paul Schmidt
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
Tim Wegner
Willem van Schaik
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
}}
95
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
96
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Nabídka aplikací na displeji řidiče
Nabídka aplikací (apps) na displeji řidiče umožňuje rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím pro určité aplikace.
Související informace
•
Displej řidiče (str. 78)
Místo středového displeje lze použít nabídku aplikaci na
displeji řidiče. Obrázek je schématický - konkrétní řešení
se může lišit.
Nabídka aplikací se zobrazí na displeji řidiče
a ovládá se pomocí pravé klávesnice na volantu.
Nabídka aplikací umožní snadno přepínat mezi
různými aplikacemi nebo funkcemi v rámci aplikací, aniž by se musel pouštět volant.
Funkce nabídky aplikací
Přes jednotlivé aplikace je přístup k různým druhům funkcí. Z nabídky aplikací lze ovládat následující aplikace a související funkce:
}}
97
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Aplikace
Funkce
Palubní počítač
Výběr denního počítadla kilometrů, výběr toho, co se
bude zobrazovat na displeji
řidiče apod.
Multimediální
přehrávač
Výběr aktivního zdroje přehrávače médií.
Telefon
Volání kontaktu ze seznamu
hovorů.
Navigace
Průvodce do cíle apod.
Práce s nabídkou aplikací na displeji
řidiče
Otevírání/zavírání nabídky aplikací
–
Nabídka aplikací (nabídka app) na displeji řidiče
se ovládá pomocí klávesnice na volantu vpravo.
(Nabídku aplikací nelze otevřít, pokud je na
displeji řidiče nepotvrzená zpráva. Nejdříve se
musí potvrdit zpráva a potom lze otevřít
nabídku aplikací).
> Nabídka aplikací se otevře/zavře.
Nabídka aplikací se zavře automaticky po jisté
době nečinnosti nebo po výběru jistých položek.
Navigace a výběr v nabídce aplikací
1.
Navigujte mezi jednotlivými aplikacemi, které
jsou k dispozici, klepnutím vlevo nebo vpravo
(2).
> V nabídce aplikací se zobrazí funkce pro
předchozí/další aplikaci.
2.
Funkce pro zvolenou aplikaci procházejte
klepnutím nahoru nebo dolů (3).
3.
Možnost pro danou funkci potvrďte nebo zvýrazněte stisknutím nebo potvrzením (4).
> Funkce se aktivuje a pro některé položky
se nabídka aplikací potom zavře.
Související informace
•
•
•
Displej řidiče (str. 78)
Přehled středového displeje (str. 102)
Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče
(str. 98)
Stiskněte tlačítko Otevřít/zavřít (1).
Nabídka aplikací a klávesnice na volantu vpravo.
Otevřít/zavřít
Vlevo/vpravo
Nahoru/dolů
Potvrdí se
Pokud se nabídka aplikací otevře znovu, otevřou
se přímo funkce naposledy zvolené aplikace.
Související informace
•
•
98
Nabídka aplikací na displeji řidiče (str. 97)
Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zprávy na displeji řidiče
Na displeji řidiče se mohou zobrazit zprávy, které
řidiče informují resp. jsou mu v různých situacích
nápomocné.
Zpráva na displeji řidiče.
Na displeji řidiče se zobrazují zprávy vysoké priority pro řidiče.
V závislosti na tom, jaké ostatní informace jsou
momentálně zobrazovány, se zprávy mohou
zobrazit na různých částech displeje řidiče. Po
chvíli resp, po potvrzení zprávy nebo po provedení
vyžadovaného opatření zpráva z displeje řidiče
zmizí. Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do
aplikace Stav vozu, která se otevírá ze zobrazení
aplikací na středovém displeji.
nebo tlačítky pro potvrzení zprávy nebo, například,
akceptování požadavku.
Servisní zprávy
Dále uvádíme některé důležité servisní zprávy
a jejich význam.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servisB.
Naléhavý
servis Jeďte
do servisuA
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo okamžitě
zkontrolovali.
Doporučen
servisA
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Pravidelná
údržba
Objednejte se
do servisu
Zpráva
Popis
Pravidelná
údržba
Čas na pravidelnou servisní
prohlídku - kontaktujte
servisB. Zobrazeno v termín
následujícího servisu.
Čas na
údržbu
Pravidelná
údržba
Termín
servisu překročen
Dočasně vypA
A
Čas na pravidelnou servisní
prohlídku - kontaktujte
servisB. Zobrazeno před termínem následujícího
servisu.
B
Čas na pravidelnou servisní
prohlídku - kontaktujte
servisB. Zobrazeno v den,
kdy skončí platnost hesla.
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo po
opětovném nastartování
motoru.
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací o místě,
kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
Spravování zpráv na displeji řidiče (str. 100)
Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče
(str. 100)
Zpráva na středovém displeji (str. 133)
Složení zpráv se může měnit. Tyto zprávy se
mohou zobrazovat společně s grafikou, symboly
99
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Spravování zpráv na displeji řidiče
V případě zpráv bez tlačítek:
Zprávy na displeji řidiče se zpracovávají pomocí
klávesnice na volantu vpravo.
–
Zavřete zprávu stisknutím nebo potvrzením
(2) nebo počkejte, než se zpráva po chvíli
automaticky zavře.
> Zpráva zmizí z displeje řidiče.
Práce se zprávou uloženou
z displeje řidiče
Bez ohledu na to, zda zprávy byly uloženy z displeje řidiče nebo ze středového displeje, zprávy
se spravují na středovém displeji.
Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do aplikace
Stav vozu, která se otevírá ze zobrazení aplikací
na středovém displeji. V této souvislosti se na
středovém displeji zobrazí zpráva Zpráva
uložena v aplik. Stav vozu.
Související informace
•
•
Zpráva na displeji řidiče a klávesnice na volantu vpravo.
Vlevo/vpravo
Potvrdí se
•
Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče
(str. 100)
Zpráva na středovém displeji (str. 133)
Uložené zprávy lze zobrazit v aplikaci Stav vozu.
Zprávy, které se zobrazují na
displeji řidiče a musí se uložit,
se ukládají do aplikace Stav
vozu na středovém displeji.
V této souvislosti se na středovém displeji zobrazí zpráva
Zpráva uložena v aplik. Stav
Některé zprávy na displeji řidiče obsahují jedno
nebo několik tlačítek, například, pro potvrzení
zprávy nebo akceptování požadavku.
Správa nové zprávy
V případě zpráv s tlačítky:
100
1.
Navigujte mezi jednotlivými tlačítky, které jsou
k dispozici, klepnutím vlevo nebo vpravo (1).
2.
Výběr potvrďte stisknutím nebo potvrzením
(2).
> Zpráva zmizí z displeje řidiče.
vozu.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přečtení uložené zprávy
Okamžité přečtení uložené zprávy:
Stiskněte tlačítko vpravo od zprávy Zpráva
uložena v aplik. Stav vozu na středovém
displeji.
> Uložená zpráva se zobrazí v aplikaci Stav
vozu.
–
Objednání servisu u uložené zprávy:
–
S Zavolat pro termín: Spustí se telefonní aplikace a zavolá se autoservis za
účelem objednání servisu a opravy.
Přečtení uložené zprávy později:
1.
Otevřete aplikaci Stav vozu v zobrazení aplikací na středovém displeji.
> Aplikace se otevře ve spodním dílčím
zobrazení výchozího zobrazení.
2.
V aplikaci zvolte kartu Zprávy.
> Zobrazí se seznam uložených zpráv.
3.
Klepnutím zprávu rozbalíte/minimalizujete.
> V seznamu se zobrazí další informace
o zprávě a na obrázku vlevo v aplikaci se
zobrazí informace o zprávě v grafické podobě.
Správa uložené zprávy
V rozbaleném stavu jsou u některých zpráv dvě
tlačítka, která umožňují objednat službu nebo přečíst si uživatelskou příručku.
5
Je-li zpráva rozbalena, stiskněte Požádat
o termínZavolat pro termín5 a zobrazí se
nápověda objednávání servisu.
> S Požádat o termín: V aplikaci se otevře
karta Termíny a vytvoří se požadavek na
objednání servisu a opravy.
Pokud si chcete přečíst uživatelskou příručku
ohledně uložené zprávy:
–
Je-li zpráva rozbalena, stiskněte Uživatelská
příručka a přečtěte si zprávu v uživatelské
příručce.
> Na středovém displeji se otevře uživatelská příručka a zobrazí se informace propojené s touto zprávou.
Uložené zprávy v aplikaci se mažou automaticky
při každém nastartování motoru.
Související informace
•
•
•
Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
Spravování zpráv na displeji řidiče (str. 100)
Zpráva na středovém displeji (str. 133)
V závislosti na trhu. Musí se zaregistrovat Volvo ID a vybraný servis.
101
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přehled středového displeje
Řada funkcí ve vozidle se ovládá ze středového
displeje. Zde je prezentován středový displej
a možnosti středového displeje.
102
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Tři ze základních zobrazení středového displeje. Potáhnutím doprava nebo doleva zpřístupníte zobrazení funkcí nebo aplikací6.
Zobrazení funkcí - funkce vozidla, které se
aktivují nebo deaktivují stisknutím. Některé
6
U vozidel s pravostranným řízením je pořadí zobrazení opačné.
funkce jsou spouštěcí funkce. To znamená,
že otevřou okno s možnostmi nastavení. Zde
například patří Kamera. V zobrazení funkcí
se upravuje rovněž nastavení head-up dis}}
103
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
pleje*. Úpravy lze provést pomocí klávesnice
na volantu vpravo.
Výchozí zobrazení - první zobrazení, které se
zobrazí při spuštění obrazovky.
Zobrazení aplikací (zobrazení aplikací) - aplikace, které byly staženy (aplikace třetích
stran) a aplikace integrovaných funkcí, např.
FM rádio. Aplikaci otevřete tak, že klepnete
na ikonu aplikace.
Stavová lišta - nahoře na obrazovce vpravo se
zobrazí aktivity ve vozidle. Na levé straně stavového pole se zobrazují informace o síti
a připojení, zatímco vpravo se zobrazují informace související s médií, hodiny a indikace
informující o postupu aktivit na pozadí.
Horní zobrazení - přetáhnutím karty dolů zpřístupníte horní zobrazení. Z toho místa je přístupné Nastavení, Uživat. příručka, Profil
a uložené zprávy vozidla. V některých případech lze z horního zobrazení zpřístupnit také
kontextová nastavení (např. Navigace
Nastavení) a kontextovou uživatelskou příručku (např. Manuál Navigace).
Navigace - dostanete se k navigaci po mapě,
např. pomocí Sensus Navigation*. Dílčí zobrazení rozbalíte tak, že na ně klepnete.
Média - naposledy používané aplikace, které
souvisejí s médií. Dílčí zobrazení rozbalte tak,
že na ně klepnete.
104
Telefon - odsud je přístupna funkce telefonu.
Dílčí zobrazení rozbalte tak, že na ně klepnete.
•
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Doplňkové dílčí zobrazení - naposledy používané aplikace nebo funkce vozidla, které
nepatří mezi jiná dílčí zobrazení. Dílčí zobrazení rozbalte tak, že na ně klepnete.
•
Změna vzhledu středového displeje
(str. 124)
•
•
•
•
Změna jazyka systému (str. 125)
Řádek klimatu - informace a přímá interakce,
například*, k nastavení teploty a ohřevu sedadel. Pokud chcete otevřít zobrazení klimatu
s dalšími možnostmi nastavení, klepněte na
symbol uprostřed řádku klimatu.
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku systému na
středovém displeji (str. 124)
Změna jednotek systému (str. 125)
Čištění středového displeje (str. 649)
Zpráva na středovém displeji (str. 133)
Související informace
•
•
•
•
•
Ovládání středového displeje (str. 105)
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 108)
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 115)
Apps (str. 512)
Symbol na stavové liště středového displeje
(str. 117)
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
•
Otevření kontextového rozložení na středovém displeji (str. 126)
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 19)
•
•
Multimediální přehrávač (str. 521)
Telefon (str. 537)
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Ovládání středového displeje
Řada funkcí ve vozidle je ovládána a regulována
ze středového displeje. Na středovém displeji je
dotyková obrazovka, která reaguje na dotyk.
Použití dotykové obrazovky na
středovém displeji
Obrazovka reaguje odlišně podle toho, zda ji
stisknete, přetáhnete nebo potáhnete prsty. Činnosti jako je listování mezi různými zobrazeními,
označování objektů, rolování v seznamu a přesun
Akce
aplikací, lze provádět různými dotyky na obrazovku.
Clona pro infračervené světlo těsně nad
povrchem obrazovky umožní detekovat prst, který
se nachází těsně před obrazovkou. Tato technologie umožní využívat obrazovku dokonce i s nasazenými rukavicemi.
V interakci s obrazovkou mohou být současně
dvě osoby - tyto osoby, mohou, například, nastavovat klima na straně řidiče a spolujezdce.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty,
které by ji poškrábaly.
V tabulce dole uvádíme jednotlivé kroky při ovládání obrazovky:
Provedení
Výsledek
Stiskněte jednou.
Zvýrazní se objekt, potvrdí se výběr nebo se aktivuje funkce.
Stiskněte rychle dvakrát po sobě.
Přiblíží se digitální objekt, např. mapa.
Stiskněte a podržte.
Uchopí se předmět. Lze použít k přesunutí aplikací nebo mapových bodů na mapě. Stiskněte a podržte
prst na obrazovce. Současně přetáhněte objekt na požadované místo.
Jednou klepněte dvěma prsty.
Oddálí digitální objekt, např. mapa.
}}
105
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Akce
Provedení
Výsledek
Přetáhnutí
Mění se jednotlivá zobrazení, prochází se seznam, text nebo zobrazení. Stiskněte a přetáhněte. Přesunou se aplikace nebo mapové body na mapě. Přetáhněte vodorovně nebo svisle přes obrazovku.
Rychlé potáhnutí/přetáhnutí
Mění se jednotlivá zobrazení, prochází se seznam, text nebo zobrazení. Přetáhněte vodorovně nebo
svisle přes obrazovku.
Upozorňujeme, že pokud se dotknete horní části obrazovky, může se otevřít horní zobrazení.
106
Roztáhnutí
Přiblížení.
Přitáhnutí k sobě.
Oddálení.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Návrat na výchozí zobrazení z jiné
obrazovky.
1.
2.
Tento ovládací prvek se používá k ovládání
různých funkcí ve vozidle. Například teplotu lze
regulovat následovně:
Krátce stiskněte tlačítko Domů pod středovým displejem.
> Zobrazí se poslední nastavení domovského zobrazení.
•
•
Krátce stiskněte znovu.
> Všechna dílčí zobrazení ve výchozím
zobrazení se nastaví na výchozí nastavení.
•
klepnutím na tlačítko + nebo − postupně zvyšujete/snižujete teplotu nebo
klepnutím na požadovanou teplotu na ovládacím prvku.
Související informace
POZNÁMKA
Ve výchozím standardním režimu zobrazení
krátce stiskněte tlačítko Domů. Na obrazovce
se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.
přetáhnutím nastavte požadovanou teplotu
Pokud je možné v zobrazení rolovat, na středovém displeji se objeví indikátor rolování.
Použití ovládacích prvků na středovém
displeji
•
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 108)
•
Přesunování aplikací a tlačítek na středovém
displeji (str. 117)
•
Klávesnice na středovém displeji (str. 119)
Procházení seznamu, článku nebo
zobrazení
Jakmile se na obrazovce objeví indikátor rolování,
můžete procházet zobrazení nahoru nebo dolů.
Potáhněte v zobrazení kdekoliv dolů/nahoru.
Regulování teploty.
107
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Aktivace a deaktivace středového
displeje
1.
Středový displej lze ztlumit a znovu aktivovat
pomocí tlačítka Domů pod obrazovkou.
2.
Dlouze stiskněte fyzické tlačítko Domů pod
obrazovkou.
> Obrazovka ztmavne až na řádek klimatu,
který je nadále zobrazen. Všechny funkce
související s obrazovkou jsou nadále
aktivní.
Znovu aktivujte obrazovku - krátce klepněte
na tlačítko Domů.
> Znovu se zobrazí pohled, který byl zobrazen před tím, než se vypnula obrazovka.
POZNÁMKA
Obrazovku nelze deaktivovat, když se na ní
objeví pokyn k provedení akce.
POZNÁMKA
Tlačítko Domů pro středový displej.
Po stisknutí tlačítka Domů obrazovka pohasne
a dotyková obrazovka nebude reagovat na dotyk.
Řádek klimatu bude stále zobrazen. Všechny
funkce související s obrazovkou jako např. klima,
audio, navádění* a aplikace budou nadále aktivní.
Když se středový displej ztlumí, je vhodné vyčistit
obrazovku. Funkci ztlumení lze použít také k utlumení obrazovky tak, aby během jízdy nerušila.
Středový displej se automaticky deaktivuje,
když se vypne motor a otevřou dveře řidiče.
Související informace
•
•
Čištění středového displeje (str. 649)
•
Přehled středového displeje (str. 102)
Změna vzhledu středového displeje
(str. 124)
Navigování v zobrazeních na
středovém displeji
Na středovém displeji je k dispozici pět různých
základních zobrazení: výchozí zobrazení, horní
zobrazení, zobrazení klimatu, zobrazení aplikací
(zobrazení app) a zobrazení funkcí. Obrazovka
se spustí automaticky při otevření dveří řidiče.
Výchozí zobrazení
Výchozí zobrazení je zobrazení, které se zobrazí
při spuštění obrazovky. Tvoří jej čtyři dílčí zobrazení: Navigace, Média, Telefon a dílčí zobrazení
ostatních položek.
Aplikace nebo funkce vozidla která se vybere
v zobrazení aplikací nebo funkcí se spouští v příslušném dílčím zobrazení výchozího zobrazení.
Například, FM rádio se spouští v dílčím zobrazení
Média.
Doplňkové dílčí zobrazení ostatních položek obsahuje naposledy používané aplikace nebo funkce
vozidla, které nesouvisejí se žádnou z ostatních tří
skupin.
V dílčích zobrazeních se zobrazí základní aplikace
o každé aplikaci.
POZNÁMKA
Když je vozidlo nastartované, různá dílčí zobrazení domovského zobrazení ukazují informace
o současném statusu aplikací.
108
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
POZNÁMKA
Ve výchozím standardním režimu zobrazení
krátce stiskněte tlačítko Domů. Na obrazovce
se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.
Stavová lišta
Nahoře na obrazovce se zobrazí aktivity ve
vozidle. Na levé straně stavového pole se zobrazují informace o síti a připojení, zatímco vpravo se
zobrazují informace související s médií, hodiny
a indikace informující o postupu aktivit na pozadí.
na kartu nebo potáhnutím/přetáhnutím seshora
dolů přes obrazovku.
Z horního zobrazení jsou přístupné vždy následující položky:
• Nastavení
• Uživat. příručka
• Profil
• Uložené zprávy vozidla.
V horním zobrazení jsou v některých případech
přístupné následující položky:
•
Kontextové nastavení (např. Navigace
Nastavení). Nastavení změníte přímo v horním zobrazení, když je aplikace (např. navigace) v chodu.
•
Kontextová uživatelská příručka (např.
Manuál Navigace). Přímo v horním zobrazení získáte přístup k článkům v digitální uživatelské příručce, které souvisejí s obsahem
zobrazeným na obrazovce.
Horní zobrazení
POZNÁMKA
Během startování/vypínání a když je na obrazovce zobrazena zpráva není k dispozici horní
zobrazení. Dále tato funkce není k dispozici,
když je zobrazeno zobrazení klimatu.
Zobrazení klimatu
Řádek klimatu je vždy vidět dole na obrazovce.
Nejčastější úpravy klimatu lze provádět přímo zde
- například, nastavení teploty a ohřevu sedadla*.
Klepnutím na symbol uprostřed řádku
klimatu otevřete zobrazení klimatu
a zpřístupníte další nastavení klimatu.
Klepnutím na symbol zavřete zobrazení
klimatu a vrátíte se k předchozímu
zobrazení.
Pokud chcete opustit horní zobrazení, stiskněte
obrazovku mimo horní zobrazení na tlačítku Domů
nebo stiskněte spodní část horního zobrazení
a přetáhněte toto zobrazení nahoru. Potom je
vidět zobrazení dole, které můžete opět použít.
Horní zobrazení přetažené dolů.
Uprostřed stavové lišty nahoře na obrazovce se
nachází karta. Horní zobrazení otevřete klepnutím
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 109
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Zobrazení aplikací
zobrazí stručné informace, např. počet nepřečtených textových zpráv pro Zprávy.
Zobrazení funkcí
Aplikaci otevřete tím, že na ji klepnete. Potom se
otevře v příslušném dílčím zobrazení, např. Média.
Podle počtu aplikací můžete v zobrazení aplikací
rolovat dolů. Přitom prstem přetáhněte/přesuňte
zespodu nahoru.
Zpátky do výchozího režimu se dostanete potáhnutím prstu přes obrazovku zleva vpravo7. Další
možností je stisknout tlačítko Domů.
Zobrazení aplikací s aplikací vozidla.
Zobrazení funkcí s tlačítky pro různé funkce vozidla.
Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes
obrazovku zprava doleva7. Otevře se zobrazení
aplikací (zobrazení app). Zde najdete aplikace,
které byly staženy (aplikace třetích stran), a aplikace integrovaných funkcí, např. FM rádio.
U některých aplikací se přímo v zobrazení aplikací
Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes
obrazovku zleva doprava7. Otevře se zobrazení
funkcí. Zde můžete aktivovat a deaktivovat různé
funkce vozidla, např. BLIS*, Lane Keeping Aid*
a Parkovací asistent*.
7
110
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
V závislosti na počtu funkcí můžete je v tomto
zobrazení také rolovat dolů. Přitom prstem přetáhněte/přesuňte zespodu nahoru.
•
Přehled středového displeje (str. 102)
Na rozdíl od zobrazení aplikací, kdy se aplikace
otevírá tak, že ji stisknete, se funkce aktivuje resp.
deaktivuje stisknutím příslušného tlačítka funkce.
Některé funkce (spouštěcí funkce) se po stisknutím otevřou v novém okně.
Zpátky do výchozího režimu se dostanete potáhnutím prstu přes obrazovku zprava vlevo7. Další
možností je stisknout tlačítko Domů.
Související informace
•
Spravování dílčích zobrazení na středovém
displeji (str. 112)
•
Symbol na stavové liště středového displeje
(str. 117)
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
•
Otevření kontextového rozložení na středovém displeji (str. 126)
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 19)
•
•
•
•
Profily řidiče (str. 129)
7
Ovládání klimatu (str. 206)
Apps (str. 512)
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 115)
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
111
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Spravování dílčích zobrazení na
středovém displeji
Výchozí zobrazení tvoří čtyři dílčí zobrazení:
Navigace, Média, Telefon a dílčí zobrazení
ostatních položek. Tato zobrazení lze rozbalit.
112
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Rozbalení dílčího zobrazení z výchozího režimu
Standardní režim a rozbalený režim dílčího zobrazení na středovém displeji.
}}
113
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Rozbalování dílčího zobrazení:
–
Dlaždice Navigace, Média a Telefon: Klepněte kamkoliv v dílčím zobrazení. Jakmile se
rozbalí dlaždice, dočasně je potlačena
doplňková dlaždice ve výchozím zobrazení.
Další dvě dlaždice se minimalizují a zobrazí se
pouze některé informace. Po klepnutí na
doplňkovou dlaždici se ostatní tři dlaždice
minimalizují a zobrazí se pouze určité informace.
Přes rozbalené zobrazení se dostanete
k základním funkcím aplikace.
Jakmile se nové dílčí zobrazení otevře v režimu
celé obrazovky, nebudou se zobrazovat žádné
informace z jiných dílčích zobrazení.
V rozbaleném režimu otevřete
aplikaci na celou obrazovku stiskněte symbol.
Stisknutím symbolu se dostanete v rozbaleném režimu
zpátky.
Dílčí zobrazení lze zavřít třemi způsoby.
•
Klepněte na horní část rozbaleného dílčího zobrazení.
•
Klepněte na další dlaždici (tato dlaždice se
otevře v rozbaleném režimu).
•
Krátce stiskněte fyzické tlačítko Domů
pod středovým displejem.
Otevírání a zavírání dílčího zobrazení
v režimu celé obrazovky
Doplňkové dílčí zobrazení8 a dílčí zobrazení pro
Navigace lze otevřít v režimu celé obrazovky
s dalšími informacemi a dalšími možnostmi nastavení.
8
114
Související informace
•
•
Zavření rozbaleného dílčího zobrazení:
–
Stisknutím tlačítka Domů se kdykoliv můžete
vrátit zpět na výchozí zobrazení. Pokud chcete
z režimu celé obrazovky přejít do standardního
zobrazení výchozího zobrazení, stiskněte dvakrát
tlačítko Domů.
Tlačítko Domů pro středový displej.
Neplatí pro všechny aplikace a funkce vozidla, které byly otevřeny v samostatném dílčím zobrazení.
•
Ovládání středového displeje (str. 105)
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 108)
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 108)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zobrazení funkcí na středovém
displeji
Všechna tlačítka pro funkce vozidla se nacházejí
v zobrazení funkcí, což je jedno ze základních
zobrazení na středovém displeji. Pokud se
chcete ve výchozím zobrazení dostat na zobrazení funkcí, potáhněte prstem přes obrazovku
zleva doprava9.
Různé druhy tlačítek
U funkcí vozidla jsou k dispozici tři různé druhy
tlačítek. Viz dále:
Druh tlačítka
Vlastnost
Vliv na funkci ve vozidle
Funkce tlačítek
Mají polohu zapnuto/vypnuto.
Většina tlačítek v zobrazení funkcí jsou
funkční tlačítka.
Pokud funkce běží, vlevo od ikony daného tlačítka se rozsvítí kontrolka LED. Funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka.
Spouštěcí tlačítka
Nemají polohu zapnuto/vypnuto.
Když se stiskne spouštěcí tlačítko, otevře se okno pro funkci. Může to být, například, okno
pro změnu polohy sedadla.
Parkovací tlačítka
Mají polohu zapnuto/vypnuto/skenování.
Podobají se funkčním tlačítkům, ale mají další polohu pro skenování parkování.
9
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
• Kamera
• Sklopení opěrky hlavy
• Seřízení průhled. displeje
• Zaparkovat
• Vyparkujte
}}
115
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Různé režimy tlačítek
Pokud se zeleně rozsvítí kontrolka LED na funkčním nebo parkovacím tlačítku, funkce je aktivována. Je-li funkce aktivována, otevře se pro
některé funkce doplňující text s vysvětlením. Text
se zobrazí na několik sekund a potom se objeví
tlačítko s rozsvícenou LED kontrolkou.
Pokud kontrolka LED nesvítí, funkce je deaktivována.
Když se například stiskne tlačítko v případě Lane
Keeping Aid, zobrazí se text Funguje pouze
při jistých rychlostech.
Jedním krátkým stisknutím tlačítka funkci aktivujete nebo deaktivujete.
Pokud se v pravé části tlačítka zobrazí výstražný
trojúhelník, znamená to, že něco nefunguje tak,
jak má.
Související informace
•
•
116
Ovládání středového displeje (str. 105)
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 108)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přesunování aplikací a tlačítek na
středovém displeji
POZNÁMKA
Aplikace, které nepoužíváte nebo je používáte
málokdy, ukryjte dolů, mimo viditelnou obrazovku. Takto snáz vyhledáte aplikace, které
používáte častěji.
Aplikace a tlačítka pro funkce vozidla v zobrazení
aplikací a zobrazení funkcí lze přesunout a uspořádat dle potřeby.
1.
2.
3.
Přetáhněte prstem zprava doleva10 a objeví
se zobrazení aplikací, nebo přetáhněte
prstem zleva doprava10 a objeví se zobrazení
funkcí.
Klepněte na aplikaci nebo tlačítko a podržte
je stisknuté.
> Aplikace nebo tlačítko změní velikost
a stane se lehce průhledným. Potom je
můžete přesunout.
Přesuňte aplikaci nebo tlačítko na volné
místo v zobrazení.
POZNÁMKA
Tlačítka funkcí vozidla a tlačítka pro aplikace
nelze umístit do již obsazených míst.
Související informace
•
•
•
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 115)
Apps (str. 512)
Ovládání středového displeje (str. 105)
Pro umístění aplikací nebo tlačítek je k dispozici
maximálně 48 řádků. Chcete-li přesunout aplikaci
nebo tlačítko mimo viditelné zobrazení, přetáhněte je ke spodní hraně zobrazení. Přidají se nové
řádky, na které můžete umístit aplikaci nebo tlačítko.
Symbol na stavové liště středového
displeje
Přehled symbolů, které lze zobrazovat na stavové
liště dotykové obrazovky.
Na stavové liště se zobrazují probíhající činnosti
a někdy také stav těchto činností. Ne všechny
symboly se zobrazují stále z důvodu omezeného
místa v poli.
Symbol
Popis
Připojeno k internetu
Připojení k internetu selhalo.
Roaming je aktivován.
Síla signálu v síti mobilního telefonu.
Je připojeno zařízení Bluetooth.
Bluetooth je aktivován, ale zařízení
není připojeno.
Aplikaci nebo tlačítko lze umístit dále dolů. Potom
nebude v běžném režimu v zobrazení vidět.
Informace odeslány z/do GPS.
Potáhnutím přes obrazovku procházejte zobrazení
nahoru nebo dolů.
Připojeno k síti Wi-Fi.
10
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
}}
117
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Symbol
Popis
Je aktivován tethering (hotspot WiFi). Vozidlo využívá dostupné připojení.
Je aktivován modem vozidla.
Aktivní sdílení USB.
Související informace
•
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 108)
•
•
•
•
•
Zpráva na středovém displeji (str. 133)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 546)
Připojení zařízení přes USB port (str. 528)
Telefon (str. 537)
Čas a datum (str. 87)
Proces je aktivní.
Je aktivován časovač teplotní přípravy.
Je přehráván zdroj audia.
Je zastaven zdroj audia.
Je aktivní telefonní hovor.
Zdroj audia je ztlumen.
Jsou přijímány zprávy z rádiového
kanálu.
Jsou přijímány dopravní informace.
Hodiny.
118
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Klávesnice na středovém displeji
Pomocí klávesnice na středovém displeji můžete
zadávat znaky pomocí kláves. Dále můžete znaky
a písmena "kreslit" rukou na obrazovce.
Klávesnici lze používat k zadávání znaků, písmen
a číslic, například ke psaní textových zpráv
z vozidla, k zadávání hesel nebo k hledání článků
v elektronické verzi uživatelské příručky.
Klávesnice se zobrazí pouze, když se znaky zadávají na obrazovce.
}}
119
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Na obrázku je zobrazen přehled některých tlačítek, které se mohou zobrazit na obrazovce. Vzhled se liší v závislosti na nastavení jazyků a podle toho, k čemu se klávesnice používá.
Řádek navrhovaných slov nebo znaků11.
Navrhovaná slova se upravují podle toho, jak
11
120
Platí pro asijské jazyky.
jsou zadávána nová písmena. Tisknutím na
levou a pravou šipku procházejte jednotlivé
návrhy. Návrh zvolte tak, že na něj klepnete.
Pozor - tato funkce není podporovaná ve
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
všech jazycích. Pokud není k dispozici, řádek
se na klávesnici nezobrazí.
Znaky, které jsou na klávesnici k dispozici,
závisejí na tom, jaký jazyk byl zvolen (viz bod
7). Znak zadejte tak, že na něj klepnete.
Tlačítko funguje různými způsoby v závislosti
na kontextu, ve kterém se klávesnice používá
- k zadávání @ (při zadávání e-mailové
adresy), nebo k vytvoření nového řádku (při
běžném zadávání textu).
Klávesnice se skryje. Pokud to není možné,
tlačítko se nezobrazí.
Používá se k psaní velkých písmen. Dalším
stisknutím napíšete jedno velké písmeno
a potom pokračujete malými písmeny. Dalším
stisknutím se všechna písmena změní na
velká. Dalším stisknutím se klávesnice změní
zpět na klávesnici s malými písmeny. V tomto
režimu se s velkým písmenem píše první písmeno po tečce, vykřičníku nebo otazníku.
Prvním písmeno v textovém poli je rovněž
velké. V textových polích vyhrazených pro
jména nebo adresy začíná každé slovo automaticky velkým písmenem. V textových polích
pro heslo, webovou adresu nebo e-mailovou
adresu jsou všechna písmena automaticky
malá, pokud je stisknutím tlačítka nenastavíte
na velká.
přepnout zpět na klávesnici s písmeny, nebo
, pokud chcete přepnout na klávesnici
se speciálními znaky.
Varianty písmene nebo znaku
Mění jazyk zadávaného textu, např. EN.
Dostupné znaky a navrhovaná slova (1) závisejí na zvoleném jazyce. Chcete-li umožnit
přepínání mezi jednotlivými jazyky klávesnice,
musíte nejdříve jazyky nastavit v části Nastavení.
Mezera.
Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím
vymažete vždy jeden znak. Stisknutím tlačítka
mažte znaky rychleji.
Přepne režim klávesnice na psaní písmen
a znaků rukou.
Pokud chcete zadaný text potvrdit, stiskněte na
klávesnici potvrzovací tlačítko (na vyobrazení není
vidět). Vzhled tlačítka se liší v závislosti na kontextu.
Pokud písmeno nebo znak podržíte, zobrazí se
varianty tohoto písmene nebo znaku, >např. é
nebo è. Zobrazí se rámeček s možnými variantami
písmen nebo znaků. Stiskněte požadovanou
variantu. Pokud není zvolena žádná varianta, je
zadáno původní písmeno/znak.
Související informace
•
Změna jazyka klávesnice na středovém displeji (str. 122)
•
Manuální zadávání znaků, písmen a slov na
středový displej (str. 122)
•
•
Ovládání středového displeje (str. 105)
Spravování textových zpráv (str. 543)
Zadávání čísel. Potom se zobrazí klávesnice
(2) s čísly. Stiskněte
, což se v režimu
číslic zobrazuje místo
, pokud chcete
121
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Změna jazyka klávesnice na
středovém displeji
Chcete-li umožnit přepínání mezi jednotlivými
jazyky klávesnice, musíte nejdříve jazyky nastavit
v části Nastavení.
Chcete-li změnit jazyk klávesnice se seznamem:
1.
Dlouze stiskněte tlačítko.
> Otevře se seznam.
2.
Zvolte požadovaný jazyk. Pokud v části
Nastavení vyberete více než čtyři jazyky,
můžete procházet seznam z klávesnice.
> Klávesnice je upravena pro zvolený jazyk
a zobrazují se další navrhovaná slova.
Přidávání a mazání jazyků v nastaveních
Klávesnice se automaticky nastaví na stejný jazyk,
jako systémový jazyk. Jazyk klávesnice lze ručně
přizpůsobit bez ovlivnění systémového jazyka.
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
Pokud chcete změnit jazyk klávesnice bez zobrazení seznamu:
2.
Stiskněte Systém Jazyky a jednotky
systému Rozložení klávesnice.
–
3.
Zvolte ze seznamu alespoň jeden jazyk.
> Nyní můžete přímo z klávesnice pro zadávání textu přepínat mezi zvolenými jazyky.
Související informace
Pokud v části Nastavení nebyly aktivně zvoleny
žádné jazyky, klávesnice zůstane ve stejném
jazyce jako je jazyk systému vozidla.
•
•
Manuální zadávání znaků, písmen
a slov na středový displej
Klávesnice na středovém displeji umožní zadávat
znaky, písmena a slova na obrazovce "kreslením"
rukou.
Stisknutím tlačítka na klávesnici
přepnete z psaní pomocí klávesnice na kreslení písmen
a znaků rukou.
Jednou krátce stiskněte tlačítko.
> Klávesnice se změní na další jazyk
v seznamu bez zobrazení seznamu.
Změna jazyka systému (str. 125)
Klávesnice na středovém displeji (str. 119)
Přepínání mezi různými jazyky na
klávesnici
Pokud jste v části Nastavení
zvolili několik jazyků, k přepínání
mezi různými jazyky použijte tlačítko na klávesnici.
12
122
Platí pro některé jazyky systému.
Místo pro psaní znaků, písmen, slov a částí
slov.
Textové pole, kde se objeví znak nebo
navržené slovo12 tak, jak se píše na obrazovce (1).
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Návrhy pro znaky, písmena, slova/části slov.
Seznam lze procházet.
Mezera. Mezeru můžete rovněž vytvořit tak, že
do místa pro psaní písmen rukou (1), napíšete znak (-). Viz kapitola "Vkládání mezery
do pole pro volný text s rozpoznáváním
znaků".
Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím
vymažete vždy jeden znak/jedno písmeno.
Chvíli počkejte a dalším stisknutím vymažete
následující znak/písmeno atd.
Přepne na klávesnici pro zadávání běžných
znaků.
Psaní znaků/písmen/slov rukou
1. Na místo vyhrazené pro psaní písmen rukou
(1) napište znak, písmeno, slovo nebo části
slov. Slovo nebo části slov pište nad sebe
nebo do řádku.
> Zobrazí se několik navržených znaků, písmen nebo slov (3). Nejpravděpodobnější
možnost je v seznamu uvedena hned
nahoře.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty,
které by ji poškrábaly.
Vypněte/zapněte zvuk při zadávání.
Klávesnice se skryje. Pokud to není možné,
tlačítko se nezobrazí.
Změna jazyka pro zadávání textu.
13
2.
Chvíli počkejte a zadejte znak/písmeno/
slovo.
> Zadá se znak/písmeno/slovo, které je
v seznamu nahoře. Dále je možné vybírat
jednotlivé znaky tisknutím příslušného
znaku/písmene/slova v seznamu.
U arabské klávesnice přejeďte prstem v opačném směru. Přejetím zprava doleva vytvoříte mezeru.
Mazání/změna znaků/písmen psaných
rukou
Pokud prstem přejedete přes pole pro psaní rukou (1),
veškerý zadaný text v textovém poli (2) se vymaže.
–
Existuje několik možností, jak znaky/písmena
mazat/měnit.
•
Stiskněte v seznamu (3) příslušné písmeno nebo slovo.
•
Pokud chcete písmeno vymazat a začít
znovu, stiskněte tlačítko (5) pro mazání
textu.
•
Přejeďte prstem vodorovně zprava
doleva13 přes oblast ručně psaných znaků
(1). Vymažte více písmen několikerým přejetím přes danou oblast.
•
Stisknutím tlačítka (X) v textovém poli (2)
vymažete veškerý zadaný text.
}}
123
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Změna řádku ve volném textovém poli
pomocí psaní rukou
Pokud do pole pro psaní rukou14 nakreslíte rukou tento
obrázek, změníte řádek.
Vkládání mezery do pole pro volný text
s rozpoznáváním znaků
Změna vzhledu středového displeje
Vzhled obrazovky na středovém displeji lze změnit výběrem motivu.
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2.
Stiskněte My Car
Zobrazit motivy.
3.
Pak vyberte motiv, např. Minimalistic nebo
Chrome Rings.
Displej řidiče
Jako doplněk vzhledu lze vybrat mezi Normální
a Jasný. Pomocí Normální lze zobrazovat pozadí
obrazovky tmavě a text světle. Tato alternativa je
výchozí pro všechny motivy. Lze rovněž vybrat světlou variantu, kde je pozadí světlé a text tmavý.
Tato možnost je vhodná např. za silného denního
světla.
Tato alternativa je uživateli vždy k dispozici a není
ovlivněná okolním světlem.
Související informace
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
•
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 108)
•
Čištění středového displeje (str. 649)
Text zadejte tak, že nakreslíte pomlčku zleva doprava15.
Související informace
•
14
15
124
Klávesnice na středovém displeji (str. 119)
Pro arabské klávesnice - nakreslete stejný znak, ale opačně.
V případě arabské klávesnice nakreslete pomlčku zprava doleva.
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku
systému na středovém displeji
Hlasitost zvuku systému na středovém displeji
lze upravit nebo úplně vypnout.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte Zvuk
3.
V části Zvuky při dotyku přetáhnutím ovládacího prvku změníte hlasitost/vypnete zvuky
při dotyku obrazovky. Posunutím změňte hlasitost na požadovanou úroveň.
Hlasitost systému.
Související informace
•
•
•
Přehled středového displeje (str. 102)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
Nastavení zvuku (str. 510)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Změna jednotek systému
Změna jazyka systému
Nastavení jednotek se upravuje v nabídce
Nastavení na středovém displeji.
Nastavení jazyka se upravuje v nabídce
Nastavení na středovém displeji.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Pokračujte na Systém Jazyky a jednotky
systému Měrné jednotky.
3.
Zvolte standard jednotek:
• Metrické - kilometry, litry a stupně Celsia.
• Britské - míle, galony a stupně Celsia.
• Americké - míle, galony a stupně Fahrenheita.
> Změní se jednotky na displeji řidiče, na
středovém displeji a na head-up displeji.
Související informace
•
•
•
POZNÁMKA
Změna jazyka na středovém displeji může
naznačovat, že některé informace pro majitele
nejsou v souladu s místními zákony a předpisy. Nepřepínejte na jazyk, kterému nerozumíte - můžete mít potom problém vrátit se ve
struktuře obrazovky zpět.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Pokračujte na Systém
systému.
3.
Zvolte Jazyk systému. U jazyků, které podporují ovládání hlasem, se zobrazí symbol
ovládání hlasem.
> Změní se jazyk na displeji řidiče, na středovém displeji a na head-up displeji.
Přehled středového displeje (str. 102)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
Změna jazyka systému (str. 125)
•
Nastavení a informace týkající se řady funkcí
vozidla lze měnit pomocí středového displeje.
1.
Horní zobrazení otevřete klepnutím na kartu
nahoře nebo potáhnutím/přetáhnutím
seshora dolů přes obrazovku.
2.
Klepnutím na Nastavení otevřete nabídku
nastavení.
Jazyky a jednotky
Související informace
•
•
Ostatní nastavení v horním
zobrazení středového displeje
Přehled středového displeje (str. 102)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
Změna jednotek systému (str. 125)
Horní zobrazení s tlačítkem pro Nastavení.
3.
Stisknutím jedné z kategorií a dílčích kategorií navigujte na požadované nastavení.
4.
Změňte alespoň jedno nastavení. Různé
druhy nastavení se mění různými způsoby.
> Změny se uloží okamžitě.
}}
125
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Otevření kontextového rozložení na
středovém displeji
2.
Stiskněte tlačítko Navigace Nastavení.
> Otevře se stránka nastavení navigace.
Pro většinu základních aplikací ve vozidle lze
používat kontextové rozložení tak, abyste mohli
nastavení měnit přímo v horním zobrazení středového displeje.
3.
Změňte nastavení podle potřeby a potvrďte
provedený výběr.
Pokud chcete zobrazení rozložení zavřít, stiskněte
Zavřít nebo fyzické tlačítko Domů pod středovým
displejem.
Většina základních aplikací ve vozidle, nikoliv však
všechny, používá tuto kontextovou možnost
nastavení.
Aplikace třetích stran
Dílčí kategorie v nabídce nastavení s různými typy nastavení (zde, tlačítko s několika možnostmi a přepínače).
Aplikace třetích stran nejsou v systému vozidla od
začátku obsazeny. Lze je však stáhnout, např.
Volvo ID. Zde se nastavení provádí vždy uvnitř
aplikace, a nikoliv v horním zobrazení.
Související informace
•
•
•
Přehled středového displeje (str. 102)
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 128)
Související informace
Horní zobrazení s tlačítkem pro kontextové nastavení.
Kontextové nastavení představuje zkratku k zpřístupnění konkrétního nastavení, které souvisí
s aktivní funkcí zobrazenou na obrazovce. Aplikace nainstalované do vozidla od začátku, např.
FM rádio a USB, jsou součástí systému Sensus
a patří mezi funkce integrované do vozidla. Nastavení těchto aplikací lze změnit přímo pomocí kontextového nastavení v horním zobrazení.
Je-li kontextové rozložení k dispozici:
1.
126
Když je aplikace rozbalena, přetáhněte horní
zobrazení dolů, např. Navigace.
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
•
•
Přehled středového displeje (str. 102)
•
Stahování aplikací (str. 513)
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Resetování uživatelských dat při
změně vlastnictví
Resetování nastavení na středovém
displeji
Při změně vlastnictví se uživatelská data a nastavení systému musí resetovat na nastavení od
výrobce.
Všechna nastavení nadefinována v nabídce
nastavení na středovém displeji lze resetovat na
výchozí nastavení.
Nastavení ve vozidle lze resetovat na různých
úrovních. Při změně vlastnictví obnovte všechna
uživatelská data a nastavení systému na původní
nastavení od výrobce. V případě změny majitele
se musí změnit uživatel služby. Volvo On Call*.
Dvě možnosti resetování
Existují dvě možnosti resetování nastavení
v nabídce nastavení:
• Komplexní reset - vymažou se všechna
data a soubory a všechna nastavení se resetují na výchozí hodnoty.
Související informace
•
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
•
Resetování nastavení v profilech řidiče
(str. 132)
• Resetovat osobní nastavení - vymažou se
osobní data a osobní nastavení se resetují na
výchozí hodnoty.
4.
Stisknutím tlačítka OK potvrďte resetování.
V případě Resetovat osobní nastavení
musíte resetování potvrdit stisknutím tlačítka
Resetovat aktivní profil nebo Resetovat
všechny profily.
> Zvolená nastavení se resetují.
Související informace
•
•
•
Přehled středového displeje (str. 102)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 128)
Resetování nastavení
Při resetování svých nastavení postupujte podle
těchto pokynů.
POZNÁMKA
Komplexní reset je možné pouze, pokud
vozidlo stojí.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Pokračujte na Systém
3.
Zvolte požadované restování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
Komplexní reset.
* Volitelná výbava/příslušenství. 127
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Tabulka nastavení středového
displeje
Dílčí kategorie
Dílčí kategorie
V nabídce nastavení na středovém displeji je
několik hlavních kategorií a dílčích kategorií, pod
které spadají nastavení a informace o celé řadě
funkcí vozidla.
Zamykání
TV*
Parkovací brzda a zavěšení
Video
Existuje sedm hlavních kategorií: My Car, Zvuk,
Navigace, Média, Komunikace, Klima
a Systém.
Dále, každá kategorie obsahuje několik dílčích
kategorií a možností nastavení. V tabulkách, které
následují dále, najdete dílčí kategorie první
úrovně. V příslušné kapitole uživatelské příručky
jsou podrobně popsány možnosti nastavení
funkce nebo oblasti.
Stěrač čelního skla
Audio
Komunikace
Dílčí kategorie
Dílčí kategorie
Telefon
Tón
Textové zprávy
Vyvážení
Android Auto*
Hlasitost systému
Apple CarPlay*
Navigace
Zařízení Bluetooth
Některá nastavení jsou osobní, což znamená, že
jsou ukládána do položky Jízdní profily. Ostatní
nastavení jsou globální, což znamená, že nejsou
propojena s profilem řidiče.
Dílčí kategorie
Wi-Fi
Mapa
Wi-Fi hotspot pro vozidlo
Trasa a navádění
My Car
Doprava
Sdílení internetu přes modem vozidla
vozidla*
Dílčí kategorie
Displeje
IntelliSafe
Jízdní preference/Individuální jízdní
režim*
Světla a osvětlení
Média
Dílčí kategorie
AM/FM rádio
DAB*
Volvo On Call*
Servisní sítě Volvo
Ovládání klimatizace
Hlavní kategorie Klima neobsahuje žádné dílčí
kategorie.
Gracenote®
Zrcátka a snadné nastupování
128
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Systém
Dílčí kategorie
Profil řidiče
Datum a čas
Jazyky a jednotky systému
Soukromí a data
Rozložení klávesnice
Hlasové ovládání*
Komplexní reset
Informace o systému
Související informace
•
•
•
Přehled středového displeje (str. 102)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
Profily řidiče
Mnohá nastavení upravovaná ve vozidle lze upravit podle osobních preferencí řidiče a uložit do
jednoho nebo více profilů řidiče.
Osobní nastavení se automatiky uloží do profilu
aktivního řidiče. Každý klíč lze propojit s profilem
řidiče. Pokud se používá propojený klíč, vozidlo
upraví nastavení podle profilu konkrétního řidiče.
Jaká nastavení jsou ukládána do profilů
řidiče?
Řadu nastavení ve vozidle lze uložit automaticky
do aktivního profilu řidiče, pokud tento profil není
chráněn. Ve vozidle jsou nastavení nadefinována
jako osobní nebo globální. Do profilů řidiče se
ukládají pouze osobní nastavění.
Do profilu řidiče lze uložit, mimo jiné, nastavení
clon, zrcátek, předních sedadel, navigace*,
systému audia a médií, jazyka a hlasového ovládání.
Některá nastavení jsou označována jako globální.
Ta lze změnit, ale nelze je uložit do konkrétního
profilu řidiče. Změny v globálních nastaveních
mají vliv na všechny profily.
Mezi globální nastavení patří, například, nastavení
rozložení klávesnice. Pokud profil řidiče X chce
přidat na klávesnici další jazyky, tyto jazyky zůstanou k dispozici, i když se použije profil řidiče Y.
Nastavení rozložení klávesnice se neukládají do
konkrétního profilu řidiče - tato nastavení jsou
globální.
Osobní preference
Pokud se používá profil řidiče X, například,
k nastavení jasu středového displeje, toto nastavení nemá vliv na profil řidiče Y. Toto nastavení
bylo uloženo do profilu řidiče X - nastavení jasu je
osobní nastavení.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Výběr profilu řidiče (str. 130)
Přejmenování profilu řidiče (str. 130)
Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče (str. 131)
Ochrana profilu řidiče (str. 131)
Resetování nastavení v profilech řidiče
(str. 132)
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 128)
Globální nastavení
Globální nastavení a parametry se při přepnutí
mezi profily řidičů nemění. Tato nastavení zůstávají stejná bez ohledu na to, jaký profil řidiče je
aktivní.
* Volitelná výbava/příslušenství. 129
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Výběr profilu řidiče
4.
Stiskněte tlačítko Potvrdit.
> Vybere se profil řidiče a systém načte
nastavení pro nový profil řidiče.
Po spuštění středového displeje se vybraný profil
zobrazí v horní části obrazovky. Při dalším odemknutí vozidla bude aktivní naposledy použitý
profil řidiče. Po odemknutí vozidla lze přepnout
na jiný profil řidiče. Pokud je však dálkové ovládání s klíčem propojeno s profilem řidiče, při
nastartování vozidla se zvolí tento profil.
Související informace
Na jiný profil řidiče lze přepnout dvěma způsoby.
•
•
Alternativa 1:
1.
Klepněte na název profilu řidiče, který se po
spuštění displeje zobrazí v horní části středového displeje.
> Zobrazí se seznam profilů řidiče, ze kterých lze provést výběr.
2.
vyberte požadovaný profil řidiče.
3.
Stiskněte tlačítko Potvrdit.
> Vybere se profil řidiče a systém načte
nastavení pro nový profil řidiče.
•
•
Přejmenování profilu řidiče
Jednotlivé názvy profilů řidiče, které se používají
ve vozidle, můžete změnit.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte Systém
3.
Zvolte Upravit profil.
> Otevře se nabídka, ve které lze profil upravit.
4.
Klepněte do rámečku Název profilu.
> Objeví se klávesnice a můžete upravit
název. Klepnutím na
zavřete klávesnici.
5.
Změnu názvu uložte stisknutím Zpět nebo
Zavřít.
> Název je nyní změněn.
Profily řidiče (str. 129)
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 108)
Přejmenování profilu řidiče (str. 130)
Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče (str. 131)
POZNÁMKA
Název profilu nesmí začínat mezerou, protože
by tento název nebylo možné uložit.
Alternativa 2:
1.
Horní zobrazení na středovém displeji přetáhněte dolů.
2.
Stiskněte tlačítko Profil.
> Zobrazí se stejný seznam jako u alternativy 1.
3.
130
vyberte požadovaný profil řidiče.
Jízdní profily.
Související informace
•
•
Výběr profilu řidiče (str. 130)
Klávesnice na středovém displeji (str. 119)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Ochrana profilu řidiče
Související informace
V některých případech není žádoucí uložit jednotlivá nastavení nadefinovaná ve vozidle do profilu
řidiče. V tomto případě lze profil řidiče chránit.
•
POZNÁMKA
Chránit profil řidiče lze pouze, když vozidlo
stojí.
Ochrana profilu řidiče:
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte Systém
3.
Zvolte Upravit profil.
> Otevře se nabídka, ve které lze profil upravit.
4.
Stisknutím tlačítka Chránit profil aktivujete
ochranu profilu.
5.
Ochranu profilu uložíte stisknutím tlačítka
Zpět/Zavřít.
> Jakmile je profil chráněn, nastavení nadefinovaná ve vozidle nebudou automaticky
uložena do profilu. Místo toho se vaše
změny musí uložit manuálně stisknutím
tlačítka Uložte aktuální nastavení do
profilu. Jakmile profil není chráněn, vaše
nastavení budou automaticky ukládána do
profilu.
Jízdní profily.
Profily řidiče (str. 129)
Propojení dálkového ovladače
s klíčem s profilem řidiče
Svůj klíč můžete propojit s profilem řidiče. Profil
řidiče s kompletním nastavením se poté navolí
vždy, když se pro vozidlo použije konkrétní dálkový ovladač s klíčem.
Dálkový ovladač s klíčem není při prvním použití
propojen s žádným profilem řidiče. Při nastartování vozidla se automaticky aktivuje profil Host.
Profil řidiče může být zvolen manuálně bez propojení s klíčem. Když je vozidlo odemknuto, aktivuje
se naposledy aktivní profil řidiče. Pokud byl klíč
propojen s profilem řidič, profil řidiče se při použití
konkrétního klíče nemusí vybírat.
Propojení dálkového ovladače s klíčem
s profilem řidiče
POZNÁMKA
Dálkový ovladač s klíčem lze připojit k profilu
řidiče pouze, pokud vozidlo stojí.
Nejdříve zvolte profil, který propojíte ke klíči,
pokud ovšem profil, který budete propojovat, již
není aktivní. Aktivní profil lze propojit ke klíči.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte Systém
Jízdní profily.
}}
131
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
3.
Zvolte požadovaný profil. Displej přepne zpět
na výchozí zobrazení. Profil Host nelze s klíčem propojit.
4.
Horní zobrazení přetáhněte opět dolů a klepněte na Nastavení Systém Jízdní
profily Upravit profil.
5.
Pokud chcete propojit profil s klíčem, zvolte
Připojení klíče. Profil řidiče nelze propojovat
s jiným klíčem než s klíčem, který je momentálně využíván ve vozidle. Pokud je ve vozidle
více klíčů, zobrazí se zpráva Byl nalezen více
než jeden klíč. K připojení čtečky záloh
vložte příslušný klíč.
6.
Stiskněte tlačítko OK.
> Tento klíč je nyní propojen s profilem
řidiče a zůstane s ním propojen tak
dlouho, dokud nezrušíte zaškrtnutí
v políčku Připojení klíče.
Resetování nastavení v profilech
řidiče
Nastavení, která byla uložena do jednoho nebo
několika profilů řidiče, lze resetovat, pokud
vozidlo stojí.
Související informace
•
•
•
POZNÁMKA
Profily řidiče (str. 129)
Komplexní reset je možné pouze, pokud
vozidlo stojí.
Přejmenování profilu řidiče (str. 130)
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2.
Stiskněte Systém Komplexní reset
Resetovat osobní nastavení.
3.
Zvolte jednu z možností: Resetovat aktivní
profil, Resetovat všechny profily nebo
Zrušit.
Související informace
•
•
Umístění záložní čtečky v tunelové konzole.
> Pokud se zobrazí zpráva Profil je
připojen ke klíči, klíč a profil řidiče jsou
propojeny.
132
Profily řidiče (str. 129)
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zpráva na středovém displeji
Na středovém displeji se mohou zobrazit zprávy,
které řidiče informují resp. jsou mu v různých
situacích nápomocné.
Vyskakovací zprávy
V některých případech se zpráva objeví ve formě
vyskakovacího okna. Vyskakovací zprávy mají vyšší
prioritu než zprávy zobrazené ve stavové liště
a před tím, než zmizí, se musí potvrdit resp. musí
se provést jisté opatření. Zprávy, které se musí
uložit, se umísťují do horního zobrazení středového displeje.
Spravování zpráv na středovém
displeji
Zprávy na středovém displeji se zpracovávají
v zobrazeních středového displeje.
Související informace
•
Spravování zpráv na středovém displeji
(str. 133)
•
Práce se zprávou uloženou ze středového
displeje (str. 134)
•
Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
Zpráva v horním zobrazení středového displeje.
Zpráva v horním zobrazení středového displeje.
Na středovém displeji se zobrazují zprávy nižší priority pro řidiče.
U některých zpráv na středovém displeji je
k dispozici tlačítko (nebo několik tlačítek ve
vyskakovacích oknech), například, k aktivaci/
deaktivaci funkce přiřazené k dané zprávě.
Většina zpráv se zobrazuje nahoře na stavové
liště středového displeje. Po chvíli resp. po provedení vyžadovaného opatření zpráva ze stavové
lišty zmizí. Pokud chcete zprávu uložit, umístí se
do horního zobrazení středového displeje.
Složení zpráv se může měnit. Tyto zprávy se
mohou zobrazovat společně s grafikou, symboly
nebo tlačítkem pro aktivaci/deaktivaci funkce
propojené s danou zprávou.
}}
133
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Správa nové zprávy
V případě zpráv s tlačítky:
–
Stisknutím tlačítka provedete akci nebo
počkáte, než zpráva po chvíli automaticky
zmizí.
> Zpráva zmizí ze stavové lišty.
Práce se zprávou uloženou ze
středového displeje
Bez ohledu na to, zda zprávy byly uloženy z displeje řidiče nebo ze středového displeje, zprávy
se spravují na středovém displeji.
V případě zpráv bez tlačítek:
–
•
•
Zpráva na středovém displeji (str. 133)
Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
Uložené zprávy a dostupné možnosti v horním zobrazení
Zprávy, které se zobrazují na středovém displeji
a musí se uložit, se zobrazují v horním zobrazení
středového displeje.
Přečtení uložené zprávy
1. Otevřete horní zobrazení středového displeje.
> Zobrazí se seznam uložených zpráv.
Zprávy s šipkou vpravo lze rozbalit.
2.
134
Stisknutím tlačítka danou akci provedete.
Uložené zprávy v horním zobrazení se mažou
automaticky při vypnutí vozidla.
•
•
Související informace
Práce se zprávou uloženou ze středového
displeje (str. 134)
–
Související informace
Zavřete zprávu tak, že na ní klepnete, nebo
počkejte, než se zpráva po chvíli automaticky
zavře.
> Zpráva zmizí ze stavové lišty.
Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do horního
zobrazení středového displeje.
•
•
Správa uložené zprávy
U některých zpráv je tlačítko např. pro aktivaci/
deaktivaci funkce propojeno s danou zprávou.
Klepnutím zprávu rozbalíte/minimalizujete.
> V seznamu se zobrazí další informace
o zprávě a na obrázku vlevo v aplikaci se
zobrazí informace o zprávě v grafické podobě.
Zpráva na středovém displeji (str. 133)
Spravování zpráv na středovém displeji
(str. 133)
Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Head-up displej*
Head-up displej doplňuje displej řidiče a promítá
informace z displeje řidiče na čelní sklo. Promítaný obraz je vidět pouze z místa řidiče.
POZNÁMKA
Schopnost řidiče vidět informace na průhledovém displeji se zhorší:
•
•
při použití polarizovaných slunečních brýlí
•
pokud na krycím skle zobrazovací jednotky leží předměty
•
při nepříznivých světelných podmínkách.
pokud řidič během jízdy nesedí uprostřed
sedadla
DŮLEŽITÉ
Příchozí hovory.
Na head-up displeji v zorném poli řidiče se zobrazují různá varování a informace související
s rychlostí, funkcemi tempomatu, navigace apod.
Dále se na head-up displeji mohou zobrazit informace o dopravních značkách a příchozí telefonní
hovory.
Zobrazovací zařízení, ze kterého se promítají
informace, se nachází na přístrojové desce.
Aby nedošlo k poškození krycího skla zobrazovací jednotky, nepokládejte na krycí sklo
žádné předměty a dávejte pozor, aby na toto
sklo nic nespadlo.
Příklady zobrazení na displeji.
Rychlost
Tempomat
Navigace
Dopravní značky
Na head-up displeji se mohou dočasně zobrazovat různé symboly, např.:
Pokud se rozsvítí výstražný symbol, přečtěte si na displeji řidiče výstražnou
zprávu.
Pokud se rozsvítí informační symbol,
přečtěte si na displeji řidiče zprávu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 135
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Pokud hrozí náledí, rozsvítí se symbol
vločky.
POZNÁMKA
Osoby s jistými očními vadami mohou při sledování průhledového displeje cítit bolest hlavy
a únavu.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace head-up displeje*
(str. 136)
•
•
Čištění head-up displeje* (str. 650)
Aktivace a deaktivace head-up
displeje*
Head-up displej může být při nastartováni vozidla
aktivován nebo deaktivován.
Head-up displej při výměně čelního skla*
(str. 624)
Stiskněte tlačítko Head-up
displej v zobrazení funkcí na
středovém displeji. Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se na
tlačítku kontrolka.
City Safety na head-up displeji
U varování v případě kolize informace na head-up
displeji nahradí grafika systému City Safety. Tato
grafika je podsvícena, i když je průhledový displej
vypnutý.
Související informace
•
•
Nastavení head-up displeje* (str. 137)
Head-up displej* (str. 135)
Grafika City Safety bliká, aby si ji řidič všiml.
136
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení head-up displeje*
Nastavení jasu a svislé polohy
Upravte nastavení projekce head up displeje na
čelní sklo.
Potvrdí se
Jas grafiky se zpravidla upravuje podle světelných
podmínek pozadí. Na jas má vliv rovněž nastavení
jasu na ostatních displejích ve vozidle.
Nastavení lze nadefinovat, když se vozidlo nastartuje a na čelním skle je zobrazen promítaný obraz.
Výběr možností displeje
Zvolte funkce, které se mají zobrazovat na headup displeji.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car
Head-up display.
3.
Zvolte jednu nebo více funkcí:
•
•
•
•
Displeje
Možnosti
Snížení polohy
1.
Stiskněte tlačítko Seřízení průhled.
displeje v zobrazení funkcí na středovém
displeji.
2.
Jas a svislou polohu obrázku promítaného do
zorného pole řidiče upravte pomocí klávesnice na volantu vpravo.
Výšku lze uložit do funkce paměti elektricky* ovládaného předního sedadla pomocí klávesnice ve
dveřích řidiče.
Zobrazit navigaci
Zobrazit Road Sign Information
Zobrazit podporu řidiče
Zobrazit telefon.
Toto nastavení se uloží jako osobní nastavení do
profilu řidiče.
Snížení jasu
Zvýšení jasu
Zvýšení polohy
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 137
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Kalibrace vodorovné polohy
Související informace
Pokud se zobrazuje čelní sklo nebo jednotka displeje, možná budete muset nakalibrovat vodorovnou polohu head-up displeje. Kalibrace pootočí
promítaný obraz po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
•
•
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Zvolte My Car Displej řidiče
Možnosti Head-up display Kalibrace
Head-up displeje.
3.
Ke kalibraci vodorovné polohy obrazu použijte
klávesnici na volantu vpravo.
Otočení proti směru hodinových ručiček
Otočení po směru hodinových ručiček
Potvrdí se
138
•
•
Head-up displej* (str. 135)
Aktivace a deaktivace head-up displeje*
(str. 136)
Profily řidiče (str. 129)
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 178)
Rozpoznávání hlasu16
Řidič může používat rozpoznávání hlasu k ovládání některých funkcí v multimediálním přehrávači, v telefonu připojeném přes Bluetooth,
v systému regulace klimatu a v systému navigace
Volvo*.
Hlasové ovládání nabízí zvýšenou míru pohodlí
a pomáhá řidiči soustředit se na jízdu, vozovku
a dopravní situaci.
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech
platných předpisů týkajících se provozu na
komunikacích je vždy odpovědný řidič.
Mikrofon systému hlasového ovládání
Hlasové ovládání probíhá formou dialogu, kdy uživatel vyslovuje příkazy a přijímá slovní odpovědi ze
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
systému. Systém rozpoznávání hlasu využívá
stejný mikrofon jako zařízení připojená přes
Bluetooth. Systém rozpoznávání hlasu reaguje
přes reproduktory vozidla. V některých případech
se na displeji řidiče zobrazí textová zpráva.
Funkce se ovládací z klávesnice na volantu
vpravo. Nastavení se upravuje na středovém displeji.
Použití systému rozpoznávání
hlasu17
Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání hlasu
na volantu
aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými povely.
Příklad ovládání pomocí systému
rozpoznávání hlasu
Stiskněte
, řekněte "Call [Jméno]
[Příjmení] [kategorie čísla]" - vytočí se vybraný
kontakt z telefonního seznamu. Pokud je ke kontaktu přiřazeno několik čísel telefonu (např. domů,
mobil, do práce), musíte být vybrána správná
kategorie.
Aktualizace systému
Systém rozpoznávání hlasu je průběžně zlepšován. Aktualizujte systém průběžně, aby fungoval
optimálně - viz support.volvocars.com.
Nezapomeňte:
•
Povely/fráze
Související informace
Začněte mluvit, až se ozve tón, a to běžným
hlasem a běžným tempem.
•
Nemluvte, když systém odpovídá (během této
doby systém pokynům nerozumí).
•
•
Eliminujte v prostoru pro cestující hluk
v pozadí a zavřete všechny boční dveře, okna
a panoramatickou střechu*.
"Repeat" - zopakuje se poslední hlasový
pokyn v probíhajícím dialogu.
•
•
"Cancel" - dialog se přeruší
•
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 139)
•
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 140)
•
•
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 141)
•
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 195)
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 141)
Rozpoznávání hlasu může být deaktivováno následovně:
•
•
vyslovením povelu "Cancel".
dlouhým stisknutím tlačítka rozpoznávání
.
hlasu na volantu
Stiskněte tedy tlačítko
Robin Smith Mobil".
a řekněte "Call
K dispozici jsou vždy následující povely:
"Help" - spustí se dialog nápovědy. Systém
reaguje povely, které jsou v dané situaci
k dispozici - například, požadavkem.
Povely pro konkrétní funkce jako např. pro telefon
a rádio jsou popsány v samostatných kapitolách.
Pokud chcete urychlit komunikaci a přeskočit
pokyny systému, stiskněte na volantu tlačítko rozpoznávání hlasu
, když systém mluví a vydává
nový povel.
16
17
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 139
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Obrázky
Číslované povely jsou uvedeny samostatně
v závislosti na regulované funkci:
•
•
•
Telefonní čísla a PSČ se musí vyslovovat
samostatně, číslo po čísle, např. nula tři jedna
dva dva čtyři čtyři tři (03122443).
Čísla domů lze vyslovovat samostatně nebo
ve skupinách, např. dva dva nebo dvacet dva
(22). V případě angličtiny a nizozemštiny lze
několik skupin vyslovovat po sobě, např. dvacet-dva dvacet-dva (22 22). V angličtině lze
použít slova "double" a "triple", např. double
zero (00). Lze používat čísla v rozsahu
0-2300.
Frekvence lze vyslovovat jako devadesát
osm tečka osm (98.8), sto a čtyři tečka dva
nebo sto čtyři tečka dva (104.2).
Související informace
•
•
•
•
•
18
19
140
Rozpoznávání hlasu (str. 138)
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 140)
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 141)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 195)
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 141)
Ovládání telefonu pomocí systému
rozpoznávání hlasu18
Vytočte kontaktní číslo, nechte si přečíst nahlas
zprávy nebo nadiktujte stručné zprávy pomocí
hlasových příkazů do telefonu připojeného
pomocí Bluetooth.
Pokud chcete specifikovat kontakt v telefonním
seznamu, povel rozpoznávání hlasu musí zahrnovat kontaktní informace, které se zadají do telefonního seznamu. Pokud kontakt, např. Robyn
Smith, má několik čísel telefonu, lze uvést rovněž
kategorii čísla, např. Doma nebo Mobil: "Call
Robin Smith Mobil".
Stiskněte
povelů:
"Call [contact] (kontakt)" - vytočí se
vybraný kontakt z telefonního seznamu.
•
"Call [telefonní číslo]" - vytočí se telefonní
číslo.
•
Související informace
•
•
•
•
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 138)
Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 139)
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 141)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 195)
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 141)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 546)
a řekněte jeden z následujících
•
•
•
tato funkce fungovala, vozidlo musí být připojeno k internetu.
"Recent calls" - zobrazí se seznam volání.
"Read message" - přečte se zpráva. Pokud
je k dispozici více zpráv, vyberte zprávu, která
se má přečíst.
Uživatelé "Message to [contact]
(kontakt)" by měli vyslovit stručnou zprávu.
Zpráva bude zopakována nahlas a uživatel
může vybrat její odeslání19 nebo úpravu. Aby
Platí pro některé trhy.
Zprávy mohou z vozidla vysílat pouze určité telefony. Informace o kompatibilitě naleznete na stránce support.volvocars.com.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Hlasové ovládání rádia a médií20
Dále uvádím pokyny pro ovládání rádia a přehrávače médií.
Klepněte na tlačítko
dujících povelů:
a řekněte jeden z násle-
•
"Media" - spustí se dialog ovládání médií
a rádia a zobrazí se příklady povelů.
•
"Play [interpret]" - přehraje hudbu podle
vybraného interpreta.
•
"Play [název skladby]" - přehraje vybranou
skladbu.
•
"Play [název skladby] z [album]" - přehraje vybranou skladbu z vybraného alba.
•
"Play [TV channel name] (název
televizního kanálu)" - spustí se zvolený
televizní kanál*21.
•
"Play [rozhlasová stanice]" - spustí přehrávání vybraného rádiového kanálu.
•
"Tune to [frekvence]" - spustí přehrávání
vybrané rádiové frekvence v aktuálním frekvenčním pásmu. Pokud není aktivní žádný
zdroj rádia, spustí se vlnová délka FM, která
byla nastavena ve výchozím nastavení.
•
20
21
22
"Tune to [frekvence] [vlnová délka]" spustí vybranou rádiovou frekvenci ve vybraném frekvenčním pásmu.
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Radio" - spustí se FM rádio.
Nastavení pro hlasové ovládání22
"Radio FM" - spustí se FM rádio.
Zde se upravuje nastavení systému hlasového
ovládání.
"DAB " - spustí se DAB rádio*.
"TV" - spustí se přehrávání z televize*21.
"CD" - spustí se přehrávání z CD*.
Systém
Hlasové ovládání
"USB" - spustí se přehrávání z USB.
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
"iPod" - spustí se přehrávání z iPod.
"Bluetooth" - spustí se přehrávání ze zdroje
médií, který je připojen přes Bluetooth.
• Opakovat hlasový povel
• Pohlaví
• Rychlost řeči
"Similar music" - přehrává se hudba, která
se podobá hudbě momentálně přehrávané
z USB.
Nastavení zvuku zvolte následovně:
Související informace
•
•
•
Nastavení
Rozpoznávání hlasu (str. 138)
Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 139)
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 140)
•
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 195)
•
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 141)
Nastavení zvuku
Nastavení Zvuk
Hlasové ovládání
Hlasitost systému
Nastavení jazyka
Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro všechny
jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu
k dispozici, jsou v seznamu jazyků označeny iko.
nou Změna jazyka má vliv rovněž na text nabídek,
zpráv a nápovědy.
Nastavení Systém Jazyky a jednotky
systému Jazyk systému
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 141
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Související informace
•
•
•
142
Rozpoznávání hlasu (str. 138)
Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 139)
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 140)
•
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 195)
•
•
•
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 141)
Nastavení zvuku (str. 510)
Změna jazyka systému (str. 125)
OSVĚTLENÍ
OSVĚTLENÍ
Spínače světel
K ovládání vnitřního a venkovního osvětlení se
používají různé ovládače osvětlení. Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje pomocí páčkového
přepínače vlevo. Jas interiéru se seřizuje kolečkem na přístrojové desce.
Venkovní osvětlení
Poloha
Popis
Poloha
Denní světla.
Popis
Denní světla a obrysová světla za
dne.
Lze použít světelnou houkačku.
Potkávací světla a obrysová světla
při slabém denním svitu nebo za
tmy nebo když jsou aktivována
přední* nebo zadní mlhová světla.
Denní světla a obrysová světla.
Obrysová světla, když je vozidlo
zaparkováno.A
Aktivní dálkové světlomety lze aktivovat.
Lze použít světelnou houkačku.
Potkávací světlomety a obrysová
světla.
Lze aktivovat dálkové světlomety.
Dálkové světlomety lze aktivovat,
pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
Lze použít světelnou houkačku.
Aktivní hlavní světlomety svítí/
nesvítí.
A
Otočný kroužek na páčkovém přepínači vlevo.
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze zapalování II, v jednotlivých polohách
otočného prstence jsou k dispozici následující
funkce:
144
Pokud vozidlo stojí, ale motor běží, lze otočným prstencem přepnout do polohy
z jakékoliv jiné polohy a zapnout tak
místo jiného osvětlení obrysová světla.
Společnost Volvo doporučuje používat během
.
jízdy režim
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
VAROVÁNÍ
Systém osvětlení vozidla není schopen
v každé situaci určit, kdy je denní světlo příliš
slabé nebo dostatečně intenzivní, např. za
mlhy a deště.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly ve
správném stavu nese vždy řidič.
Rolovací kolečko v přístrojové desce
•
•
•
•
•
•
Potkávací světla (str. 147)
Zadní světlo do mlhy (str. 151)
Nastavení funkcí světel na
středovém displeji
Nouzová brzdová světla (str. 152)
Některé funkce osvětlení lze upravit a aktivovat
na středovém displeji. Například, aktivní světlomety, osvětlení "home safe" a osvětlení při příchodu.
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 153)
1.
Aktivní natáčecí světla* (str. 151)
Brzdové světlo (str. 152)
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2.
Stiskněte My Car
3.
Zvolte Vnější osvětlení nebo Vnitřní
osvětlení a potom funkci, kterou chcete
upravit.
Světla a osvětlení.
Související informace
•
•
•
Kolečko (doleva) pro nastavení jasu interiéru.
Související informace
•
•
•
•
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
Spínače světel (str. 144)
Aktivní dálkové světlomety (str. 148)
Použití doprovodného osvětlení při odchodu
(str. 153)
•
•
•
Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 154)
•
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 115)
Použití směrových světel (str. 150)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 125)
Osvětlení interiéru (str. 154)
Obrysová světla (str. 146)
Použití směrových světel (str. 150)
Použití dálkových světel (str. 148)
* Volitelná výbava/příslušenství. 145
OSVĚTLENÍ
Obrysová světla
Lze použít obrysová světla tak, aby ostatní účastníci silničního provozu viděli stojící nebo zaparkované vozidlo. Obrysové světlo se zapíná otočným prstencem na páčkovém přepínači.
sová světla z jakékoliv jiné polohy a zapnout tak
místo jiného osvětlení obrysová světla.
Pokud jedete déle než 30 sekund maximální
rychlostí 10 km/h (cca. 6 mph) nebo pokud je
rychlost větší než 10 km/h (cca. 6 mph), svítí
denní světla. Řidič by měl ovládání otočit do jiné
.
polohy než
Pokud se otevřou dveře zavazadlového prostoru
a venku je tma, rozsvítí se zadní obrysová světla
(pokud již nesvítí), která varují účastníky silničního
provozu vzadu za vozidlem. Přitom nezáleží, v jaké
poloze je otočný prstenec, ani v jaké poloze je
zapalování.
Denní světla
Vozidlo obsahuje senzory, které detekují světelné
podmínky v okolí. Denní světla se rozsvítí, pokud
se otočný prstenec na páčkovém přepínači na
,
nebo
volantu nachází v poloze
a pokud je elektrický systém vozidla
v poloze zapalování II. V poloze
světlomety
při slabém slunečním svitu nebo za tmy automaticky přepnou na potkávací světla.
Související informace
•
•
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 446)
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze obrysových světel.
Otočte kroužek do polohy
- rozsvítí se
obrysová světla (současně se zapne osvětlení
registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze zapalování II, rozsvítí se místo předních
obrysových světel denní světla. Pokud se kroužek
nachází v této poloze, obrysová světla svítí bez
ohledu na to, v jaké poloze zapalování se nachází
elektrický systém vozidla.
Pokud vozidlo stojí, ale motor běží, lze otočným
pro obryprstencem přepnout do polohy
146
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze AUTO.
Pokud je otočný kroužek na páčkovém přepínači
a vozidlo jede za denního světla,
v poloze
OSVĚTLENÍ
rozsvítí se denní světla (DRL1). Za tmy a při zhoršené viditelnosti vozidlo automaticky přepne
z denních světel na potkávací světla. K přepnutí
na potkávací světla dojde také v případě, kdy se
aktivuje přední mlhové světlo* a/nebo zadní
mlhové světlo.
Potkávací světla
Pokud je páčkový přepínač během jízdy v poloze
, za tmy a při slabém denním světle se
automaticky aktivují potkávací světla, pokud je
elektrický systém vozidla v poloze zapalování II.
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že detekce tunelů funguje pouze,
pokud je kroužek na levém páčkovém přepínači
v poloze
.
Související informace
•
•
•
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 446)
Denní světla (str. 146)
Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní
světlo příliš slabé nebo dostatečně silné, např.
v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly ve
správné poloze nese vždy řidič.
Související informace
•
•
•
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 446)
Potkávací světla (str. 147)
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze AUTO.
Je-li otočný kroužek na páčkovém přepínači
, potkávací světla se rovněž aktivují,
v poloze
pokud se aktivuje zadní mlhové světlo.
Pokud se otočný prstenec na páčkovém přepínači nachází v poloze
, potkávací světla jsou
aktivována vždy, když se elektrický systém vozidla
nachází v poloze zapalování II.
Detekce tunelů
Vozidlo detekuje, pokud vjíždí do tunelu, a přepne
z denních světel na potkávací světla.
1
Daytime Running Lights
* Volitelná výbava/příslušenství. 147
OSVĚTLENÍ
Použití dálkových světel
Dálková světla se ovládají levým páčkovým přepínačem. Dálková světla jsou nejsilnější světla na
vozidla. Měla by se používat při jízdě za tmy, aby
byla lepší viditelnost, a to tak, aby nebyli oslňováni ostatní účastníci silničního provozu.
přepínače dopředu. Deaktivujte přesunutím
páčkového přepínače dozadu.
Po zapnutí dálkových světel se na displeji řidiče
.
aktivuje
Související informace
•
•
Páčkový přepínač na volantu s otočným prstencem.
Světelná houkačka
Přepněte páčkový přepínač lehce zpátky do
polohy světelné houkačky. Dálková světla
budou svítit, dokud pákový přepínač neuvolníte.
Dálková světla
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud je
otočný prstenec na páčkovém přepínači na
2 nebo
volantu v poloze
. Dálkové
světlomety aktivujte přesunutím páčkového
2
148
Pokud jsou potkávací světlomety aktivovány.
Aktivní dálkové světlomety
Aktivní dálkové světlomety detekují pomocí
kamerového snímače na horní hraně čelního skla
světlomety vozidel v protisměru nebo zadní světla
vozidel vpředu a přepnou z dálkových světlometů
na potkávací.
Spínače světel (str. 144)
Aktivní dálkové světlomety (str. 148)
Aktivní dálkové světlomety se zapínají otočným prstencem na páčkovém přepínači v poloze
.
Tato funkce může rovněž zohlednit pouliční osvětlení. Dálková světla se aktivují znovu, jakmile snímač kamery již nevidí v protisměru nebo vpředu
vozidla.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, je-li
rychlost vozidla cca. 20 km/h (cca. 12 mph) nebo
vyšší.
OSVĚTLENÍ
Pokud jsou aktivní dálkové světlomety vypnuté
a dálkové světlomety zapnuté, osvětlení okamžitě
přepne na potkávací světla.
Pokud se na obrazovce řidiče objeví
tento symbol společně se zprávou Akt.
dálk. světlomety Dočasně není
k dispozici, mezi dálkovými a potkávacími světly musíte přepínat ručně. Otočný prstenec na páčkovém přepínači na volantu stále může
. Jakmile se objeví tato zpráva,
být v poloze
symbol
zhasne.
Pokud jsou aktivní dálkové světlomety aktivovány,
na displeji řidiče se rozsvítí bíle.
symbol
Pokud jsou aktivovány dálkové světlomety, symbol
svítí modře. To platí rovněž pro LED světlomety,
pokud jsou potkávací světlomety částečně ztlumeny, tedy jakmile světelný paprsek svítí nepatrně
více než potkávací světla.
Vozidla s LED3 světlomety*
Pokud je automatické přepínání dálkových světlometů vybaveno funkcí zapnutí a vypnutí4, přibližně
sekundu poté, kdy kamerový senzor již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní
světla vozidel vpředu, se znovu zapnou dálková
světla.
Pokud je automatické přepínání dálkových světlometů vybaveno adaptivní funkcí4, na rozdíl od běžného tlumení svitu svítí dálková světla po stranách
vozidla pro protijedoucí vozidla nebo vozidla vzadu
- ztlumí se pouze části světelného kužele, který
směřuje přímo k vozidlu.
3 LED (Light Emitting Diode)
4 V závislosti na výbavě vozidla.
Adaptivní funkce: Potkávací světlomety svítí na vozidla
jedoucí proti vám, dálkové světlomety svítí po obou stranách vozidla.
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již
nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp.
zadní světla vozidel vpředu, znovu se zapnou dálková světla.
Omezení aktivních dálkových světlometů
Kamerový snímač, ze kterého funkce vychází, má
omezení.
Totéž platí, pokud se tento symbol
zobrazí společně se zprávou Snímač
čelního skla Zablokovaný snímač,
viz Uživatelská příručka.
Může se stát, např. během husté mlhy nebo při
silném dešti, že aktivní dálkové světlomety nebudou dočasně k dispozici. Jakmile budou aktivní
dálkové světlomety opět k dispozici nebo jakmile
senzory na čelním skle nebudou zablokovány,
zpráva zhasne a rozsvítí se symbol
.
VAROVÁNÍ
Aktivní světlomety pomáhají při příznivých podmínkách využít optimální tvar světelného
kuželu.
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy odpovědný řidič.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 149
OSVĚTLENÍ
||
Související informace
•
•
•
Spínače světel (str. 144)
Použití dálkových světel (str. 148)
Omezení radarové jednotky (str. 345)
Použití směrových světel
POZNÁMKA
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají
třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle toho,
jak hodně se páčkový přepínač posune nahoru
nebo dolů.
•
Tuto automatickou sekvenci blikání
můžete zastavit tak, že páčkový přepínač
okamžitě přesunete do opačného směru.
•
Pokud symbol směrových světel na displeji řidiče bliká rychleji než obvykle, zkontrolujte zprávu na displeji řidiče.
Trvalé blikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů
do krajní polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je možné
jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Související informace
Ukazatele směru.
Krátké zablikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů
do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla
třikrát bliknou. Pokud se funkce na středovém displeji deaktivuje, světla jednou bliknou.
150
•
•
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 153)
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
OSVĚTLENÍ
Aktivní natáčecí světla*
Aktivní natáčecí světla byla navržena tak, aby
maximálně osvítila prostor při průjezdu v zatáčkách a na křižovatkách. Vozidla se světlomety
LED5* mohou být v závislosti na výbavě vybavena
aktivními natáčecími světly.
Tato funkce je aktivní pouze za tmy a při slabém
denním světle a pouze, když se vozidlo pohybuje
a jsou zapnuta potkávací světla.
Deaktivace/aktivace funkce
Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je aktivována. Tuto funkci lze deaktivovat a aktivovat na
středovém displeji v zobrazení funkcí.
Zadní světlo do mlhy
Zadní světlo do mlhy je výrazně silnější než
běžná zadní světla. Zadní světlo do mlhy by se
mělo používat pouze při snížené viditelnosti při
mlze, sněžení, v kouři nebo prachu tak, aby
ostatní účastníci silničního provozu byli včas
upozorněni na vozidlo v protisměru.
Stiskněte tlačítko Aktiv. natáč.
světlomety.
Související informace
•
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo) a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Aktivní natáčecí světla následují pohyb volantu,
optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky a zlepšují
tak výhled pro řidiče.
Funkce se aktivuje automaticky po nastartování
motoru. V případě poruchy se na displeji řidiče
rozsvítí kontrolka
a současně se na displeji
řidiče zobrazí vysvětlující zpráva.
5
LED (Light Emitting Diode)
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní světlo do mlhy je světlo vzadu na vozidle na
straně řidiče.
Zadní mlhové světlo lze zapnout pouze v případě,
že je zapalování v poloze II a otočný prstenec na
páčkovém přepínači na volantu je v poloze
nebo
.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 151
OSVĚTLENÍ
||
Stiskněte tlačítko Zap/vyp. Jakmile se rozsvítí
zadní mlhové světlo, rozsvítí se na displeji řidiče
.
symbol
Zadní světlo do mlhy automaticky zhasne, pokud
se vozidlo vypne, nebo pokud se otočný prstenec
na páčkovém přepínači přepne do polohy
nebo
.
POZNÁMKA
Předpisy týkající se použití zadních mlhových
světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
•
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 446)
Brzdové světlo
Nouzová brzdová světla
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě prudkého brzdění, aby upozornila ostatní vozidla
vzadu.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí brzdového pedálu. Dále se zapne, když jeden ze
systémů podpory řidiče vozidlo automaticky brzdí.
Související informace
•
•
Nouzová brzdová světla (str. 152)
Funkce brzd (str. 449)
Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného
brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla se rozsvítí při intenzivním
brzdění nebo když se při vysokých rychlostech
aktivuje systém ABS.
Poté, co řidič zpomalí a potom uvolní brzdu,
brzdové světlo bude opět svítit normálně.
Současně se aktivuje výstražná funkce ukazatelů
směru. Ty blikají, dokud řidič vozidlo znovu nezrychlí na vyšší rychlost, nebo dokud výstražné blikače nevypne.
Související informace
•
•
•
152
Brzdové světlo (str. 152)
Nožní brzda (str. 450)
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 153)
OSVĚTLENÍ
Výstražná funkce ukazatelů směru
Výstražná funkce ukazatelů směrů varuje ostatní
účastníky silničního provozu tím, že současně
aktivuje všechny ukazatele směru na vozidle.
Tuto funkci lze použít k varování v případě
dopravních rizik.
POZNÁMKA
Předpisy upravující použití výstražných blikačů
se mezi jednotlivými zeměmi mohou lišit.
Související informace
•
•
Použití doprovodného osvětlení při
odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
Nouzová brzdová světla (str. 152)
Aktivace funkce:
Použití směrových světel (str. 150)
1.
Vypněte vozidlo.
2.
Přesuňte levý páčkový přepínač dopředu
k přístrojové desce a uvolněte jej.
3.
Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Je-li funkce aktivována, na displeji řidiče se objeví
symbol a rozsvítí se obrysová světla, osvětlení
venkovní kliky* a osvětlení registrační značky.
Doba, po kterou má doprovodné osvětlení při
odchodu svítit, může být nastavena na středovém
displeji.
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru.
Výstražná světla se aktivují automaticky, jakmile
vozidlo zabrzdí natolik intenzivně, že se aktivují
nouzová brzdová světla a rychlost vozidla je nízká.
Výstražná funkce ukazatelů směrů začne blikat
poté, kdy přestanou blikat nouzová brzdová světla.
Tato funkce se automaticky deaktivuje, pokud se
vozidlo znovu rozjede, nebo se deaktivuje stisknutím tlačítka.
Související informace
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
•
Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 154)
* Volitelná výbava/příslušenství. 153
OSVĚTLENÍ
Doprovodné osvětlení při příchodu
Osvětlení interiéru
Přibližovací světla se zapínají dálkovým ovladačem, když je vozidlo odemknuté, Tato funkce se
používá k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Uvnitř se nacházejí různá osvětlení, díky kterým je
zážitek z vozidla příjemnější. Patří zde čtecí lampičky, osvětlení příruční schránky a osvětlení
země.
Tato funkce se aktivuje, když se k odemknutí
použije dálkový ovladač s klíčem. V tomto okamžiku se rozsvítí obrysová světla, osvětlení venkovních klik*, osvětlení registrační značky, stropní
lampičky uvnitř vozidla, podlahové osvětlení
a osvětlení zavazadlového prostoru. Pokud se
během doby aktivace otevřou dveře, doba rozsvícení vnějších klik* a vnitřního osvětlení se prodlouží.
Funkci lze aktivovat a deaktivovat na středovém
displeji.
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující může
být zapnuto a vypnuto manuálně alespoň 5 minut
od:
•
vypnutí vozidla a přepnutí zapalování do
polohy zapalování 0
•
odemknutí vozidla, pokud vozidlo nebylo
nastartováno.
Přední stropní osvětlení
Související informace
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
•
Použití doprovodného osvětlení při odchodu
(str. 153)
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
Automatické ovládání osvětlení prostoru pro
cestující
Lampička na čtení, pravá strana
Čtecí osvětlení
Čtecí lampičky vpravo a vlevo lze zapínat a vypínat
krátkým stisknutím tlačítka na střešní konzole. Jas
se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
Osvětlení interiéru
Osvětlení podlahy a stropu v interiéru se zapíná
nebo vypíná krátkým stisknutím tlačítka na střešní
konzole.
Automatické ovládání osvětlení prostoru pro
cestující
Automatická funkce se aktivuje krátkým stisknutím tlačítka AUTO na střešní konzole. Je-li aktivován automatický systém, kontrolka na tlačítku se
rozsvítí a osvětlení prostoru pro cestující se
zapíná a vypíná následovně.
Osvětlení interiéru:
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na
čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
•
se rozsvítí při odemknutí resp. při vypnutí
vozidla
•
zhasne při nastartování motoru a zamknutí
vozidla
•
se zapíná nebo vypíná při otevření nebo
zavření bočních dveří.
•
zůstane svítit po dobu 2 minut, pokud otevřete jedny z bočních dveří.
Osvětlení interiéru
154
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
Zadní stropní osvětlení*
V zadní části vozidla je čtecí lampička, kterou lze
použít rovněž k osvětlení prostoru pro cestující.
Čtecí lampičky se zapínají a vypínají krátkým
stisknutím tlačítka na lampičce. Jas se nastavuje
podržením stisknutého tlačítka.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně*
Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně se zapíná
a vypíná při otevření nebo zavření krytu.
Osvětlení terénu*
Osvětlení terénu se zapíná a vypíná při otevření
resp. zavření příslušných dveří.
Čtecí lampičky nad zadními sedadly.
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná nebo
vypíná při otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru.
Osvětlení schránek ve dveřích
Osvětlení schránek ve dveřích se zapne, když otevřete dveře, a zhasne, když dveře zamknete. Jas
lze jemně nastavit pomocí kolečka na přístrojové
desce.
Osvětlení předního držáku nápojů
v tunelové konzole
Osvětlení držáků nápojů vpředu se rozsvítí při
odemknutí vozidla a zhasne při zamknutí vozidla.
Jas lze jemně nastavit pomocí kolečka na přístrojové desce.
Související informace
•
•
•
•
Nastavení osvětlení interiéru (str. 156)
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 446)
Interiér prostoru pro cestující (str. 596)
Dekorativní osvětlení
Osvětlení okolí se zapne, pokud otevřete dveře,
a vypne, pokud vozidlo zamknete. Intenzitu dekorativního osvětlení lze upravit na středovém displeji. K jemnému nastavení lze použít také
kolečko na přístrojové desce.
Náladová světla*
Ve vozidlech s panoramatickou střechou* jsou k dispozici dvě lampičky - po jedné na každé straně střechy.
Vozidlo je vybaveno LED diodami, které mění
barvu svého světla. Tato světla svítí, když je
vozidlo v chodu. Intenzitu náladového osvětlení lze
upravit na středovém displeji. K jemnému nastavení lze použít také kolečko na přístrojové desce.
* Volitelná výbava/příslušenství. 155
OSVĚTLENÍ
Nastavení osvětlení interiéru
V závislosti na tom, jaká poloha zapalování je
aktivována, svítí osvětlení ve vozidle různě. Osvětlení interiéru lze nastavit pomocí kolečka na přístrojové desce. Některé funkce světla lze nastavit
také přes středový displej.
Kolečko na přístrojové desce
vlevo od volantu se používá
k nastavení jasu osvětlení displeje, osvětlení ovládání, osvětlení okolí a náladového osvětlení*
Nastavení dekorativního osvětlení okolí
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
Vnitřní osvětlení.
3.
Vyberte z následujících nastavení:
Světla a osvětlení
•
V části Intenzita ambientního osv.
vyberte Vyp, Nízký nebo Vysoký.
•
V části Úroveň ambientního osv.
vyberte Sníženo a Plný.
Nastavení náladového osvětlení*
Vozidlo je vybaveno celou řadou LED diod, které
mění barvu svého světla. Tato světla svítí, když je
vozidlo v chodu.
Změna jasu světel
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
Vnitřní osvětlení
interiérové.
3.
V části Intenzita nálad. osvětlení inter.
vyberte Vyp, Nízký nebo Vysoký.
Změna barvy světla
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
Vnitřní osvětlení
interiérové.
3.
Pokud chcete změnit barvu světla, vyberte
Podle teploty a Podle barvy.
Světla a osvětlení
Náladové osvětlení
U možnosti Podle teploty se světlo mění
v závislosti na nastavené teplotě prostoru pro
cestující.
U možnosti Podle barvy lze k dalšímu nastavení použít podkategorii Barvy motivu.
Související informace
•
•
•
156
Světla a osvětlení
Náladové osvětlení
Osvětlení interiéru (str. 154)
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
Možnosti zapalování (str. 446)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Okna, sklo a zrcátka
•
Vozidlo obsahuje prvky pro ovládání oken, skel
a zrcátek. Některá z oken ve vozidle jsou
vrstvená.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 214)
Ochrana proti přivření u oken
a slunečních clon
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 215)
Všechna elektricky ovládaná okna a sluneční
clony* jsou opatřeny ochranou proti přivření,
která se aktivuje, pokud dojde při otevírání nebo
zavírání k zablokování jakýmkoliv předmětem.
Vrstvená skla
Čelní sklo je vrstvené. Skla na jiných prosklených
plochách mohou být dodána jako vrstvená na
přání. Vrstvené sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu před rozbitím a lepší zvukovou izolaci prostoru pro cestující.
Také panoramatická střecha* má vrstvené sklo.
Tento symbol se zobrazí u oken z vrstveného skla1
Související informace
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 158)
•
•
•
Panoramatická střecha* (str. 164)
•
•
•
1
158
Elektrické ovládání oken (str. 159)
V případě zablokování pohyb automaticky změní
směr na cca. 50 mm (cca. 2 palce) od zablokované polohy (nebo do polohy úplného odvětrávání).
Ochranu proti přivření lze vypojit, pokud se zavírání zruší, např. během námrazy lze tisknout ovládání ve stejném směru.
Pokud nastane závada v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet resetovací sekvenci.
VAROVÁNÍ
Pokud je baterie startéru odpojená, musí se
resetovat funkce automatického otvírání
a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana
před přiskřípnutím bude opět funkční až po
resetování.
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
(str. 161)
Head-up displej* (str. 135)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 169)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 171)
Neplatí pro čelní sklo a panoramatickou střechu*, které jsou vždy vyrobeny z vrstveného skla a tento symbol na nich není.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Související informace
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 159)
•
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 160)
•
Panoramatická střecha* (str. 164)
Resetovací sekvence pro ochranu
proti přiskřípnutí
Pokud nastane problém s elektrickými funkcemi
elektricky ovládaných oken, lze zkusit testovací
sekvenci.
Elektrické ovládání oken
Elektricky ovládaná okna se ovládají pomocí
ovládacích panelů v jednotlivých dveřích. Na dveřích řidiče se nachází ovládání pro všechna okna
a ovládání k aktivaci dětských bezpečnostních
zámků.
VAROVÁNÍ
Pokud je baterie startéru odpojená, musí se
resetovat funkce automatického otvírání
a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana
před přiskřípnutím bude opět funkční až po
resetování.
Pokud problém přetrvává, nebo pokud se problém
týká panoramatické střechy nebo střešního okna,
kontaktujte servis2.
Resetujte elektricky ovládané okno
1. Začněte s oknem v zavřené poloze.
2.
Potom v manuální poloze posuňte okno 3x
nahoru do zavřené polohy.
> Systém se automaticky inicializuje.
Související informace
2
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 158)
•
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 160)
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Elektrické dětské bezpečnostní pojistky*,
které deaktivují ovládání v zadních dveřích,
aby nebylo možné otevřít dveře nebo okna
zevnitř.
Ovládací prvky zadních oken.
Ovládací prvky předních oken.
Elektricky ovládaná okna jsou vybavena ochranou
proti přiskřípnutí. Pokud nastane závada
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 159
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet
resetovací sekvenci.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou
být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování
0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový
ovladač s klíčem s sebou.
•
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela
odpojena.
Související informace
160
•
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 160)
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 158)
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 159)
Používání elektricky ovládaných
oken
Pomocí panelu ovládání ve dveřích řidiče se
ovládají všechna elektricky ovládaná okna pomocí ovládacích panelů na ostatních dveřích
se ovládá elektricky ovládané okno v příslušných
dveřích.
Elektricky ovládaná okna jsou vybavena ochranou
proti přiskřípnutí. Pokud nastane závada
v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet
resetovací sekvenci.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou
být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování
0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový
ovladač s klíčem s sebou.
•
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela
odpojena.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“. Přesuňte jeden
z ovladačů mírně nahoru nebo dolů. Elektricky ovládané okno se posouvá nahoru
nebo dolů, dokud držíte stisknutý ovladač.
Obsluha s funkcí „auto“. Posuňte jeden
z ovládacích prvků nahoru nebo dolu do koncové polohy a uvolněte jej. Okno se automaticky otevře/zavře do své koncové polohy.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze zapalování I nebo II.
Elektricky ovládaná okna lze ovládat několik minut
po vypnutí vozidla a vypnutí zapalování - nelze je
však ovládat po otevření dveří. Lze používat vždy
pouze jeden ovládací panel.
K ovládání lze použít dálkový ovladač s klíčem
nebo bezklíčové otevírání* pomocí kliky dveří.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím
nehrozí přiskřípnutí, pokud se k otevírání oken
používá dálkový ovladač s klíčem nebo zavírání
bez klíče* pomocí kliky na dveřích.
POZNÁMKA
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je trochu
otevřít přední okna.
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 178)
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
usnadňují řidiči výhled dozadu.
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 215)
Vnitřní zpětné zrcátko
Vnitřní zpětné zrcátko se snadno nastavuje
manuálním nakloněním. Vnitřní zpětné zrcátko lze
vybavit systémem HomeLink*, automatickou změnou odrazivostí* a kompasem*.
Vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Obě širokoúhlá zrcátka jsou prohnutá a zajistí
optimální výhled. Může se zdát, že předměty
jsou dále, než se skutečně nacházejí.
Vozidla nelze otevírat při rychlostech nad cca.
180 km/h (cca. 112 mph), lze je však zavírat.
Za dodržování platných dopravních předpisů
nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
•
Elektrické ovládání oken (str. 159)
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 158)
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 159)
•
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 260)
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 237)
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou na
ovládacím panelu na dveřích řidiče. Existuje také
celá řada automatických nastavení, které lze propojit s tlačítky paměťové funkce elektricky ovládaného sedadla*.
Související informace
•
•
•
•
HomeLink®* (str. 503)
Kompas* (str. 506)
Nastavení změny odrazivosti zpětného
zrcátka (str. 162)
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
(str. 163)
* Volitelná výbava/příslušenství. 161
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Nastavení změny odrazivosti
zpětného zrcátka
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětných zrcátkách a oslnit řidiče. Pokud vás světlo
zezadu ruší, změňte odrazivost zpětného zrcátka.
Automatická změna odrazivosti*
Manuální změna odrazivosti
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka.
Úprava citlivosti změny odrazivosti:
1.
Změňte odrazivost pohybem ovládacího prvku
směrem do prostoru pro cestující.
2.
Návrat do normální polohy se provádí pohybem ovládacího prvku k čelnímu oknu.
U zrcátek s automatickou změnou odrazivostí
není manuální ovládání odrazivosti k dispozici.
162
Pokud jsou senzory zablokovány např.parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami
nebo předměty na sedadle či v zavazadlovém
prostoru a světlo se k senzorům nedostane,
sníží se funkčnost změny odrazivosti zpětného
zrcátka.
POZNÁMKA
Po změně citlivosti nedojde okamžitě v výrazné změně stmívání - změna je postupná.
Citlivost odrazivosti má vliv na vnitřní i vnější
zpětná zrcátka.
Manuální nastavení odrazivosti.
POZNÁMKA
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno vnitřními a vnějšími zpětnými zrcátky.
Automatické tlumení je aktivní vždy během jízdy,
pokud ovšem není zařazen zpětný chod.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
nastupování.
3.
V části Automatické ztlumení zpětného
zrcátka zvolte Normální, Tma nebo Světlo.
Související informace
•
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
(str. 161)
•
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
(str. 163)
Zrcátka a snadné
Vnitřní zpětné zrcátko obsahuje dva senzory jeden směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně
identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor směřující dopředu detekuje světlo z okolí a senzor
směřující dozadu detekuje světlo ze světlometů
vozidel jedoucích vzadu.
Aby vnější zpětná zrcátka mohla být vybavena
funkcí automatické změny odrazivosti, musí být
touto funkcí vybaveno také vnitřní zpětné zrcátko.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
Aby byl zajištěn lepší výhled dozadu, vnější
zpětná zrcátka se musí nastavit podle preferencí
řidiče. Existuje celá řada automatických nastavení, které lze propojit s tlačítky paměťové funkce
elektricky ovládaného sedadla*.
Použití ovládacích prvků vnějších
zpětných zrcátek
2.
Nastavte zrcátko ovládacím prvkem uprostřed.
3.
Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
nesmí nadále svítit.
Elektrické sklápění zpětných zrcátek*
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou být
zrcátka sklopena.
1.
Současně stiskněte tlačítka L a R.
2.
Uvolněte je přibližně po 1 sekundě. Zrcátka
se automaticky zastaví po úplném přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky
resetována do neutrální polohy, aby elektrické
vysunování/zasunování* fungovalo správně.
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou na
ovládacím panelu na dveřích řidiče. Zapalování
musí být minimálně v poloze I.
1.
Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s tlačítky pamětí*.
Zpětné zrcátko na dveřích si řidič může naklonit
dolů, aby, například při parkování, viděl hranu
cesty.
–
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L nebo
R.
Upozorňujeme, že pokud tlačítko již bylo zvoleno,
musí se stisknout dvakrát. Jakmile se vnější
zrcátko sklopí, tlačítko bliká. Při vyřazení zpětného
chodu se přibližně po 3 sekundách zpětné
zrcátko automaticky začne vracet a svou původní
polohu dosáhne přibližně po 8 sekundách.
Automatické naklonění při parkování3
U tohoto nastavení se vnější zpětné zrcátko automaticky sklopí dolů při zařazení zpětného chodu.
V předvolbě je sklopená poloha a toto nastavení
nelze změnit. Pokud dvakrát stisknete tlačítko L
nebo R, vnější zpětné zrcátko se vrátí zpět do své
původní polohy.
1.
Současným stisknutím tlačítek L a R sklopte
zrcátka.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Současným stisknutím tlačítek L a R vyklopte
zrcátka.
2.
Stiskněte My Car
nastupování.
3.
Výše uvedený postup v případě potřeby opakujte.
3.
Pokud chcete tuto funkci aktivovat/deaktivovat, v části Naklopení vnějších zrcátek při
couvání zvolte Vyp, Řidič, Spolujezdec
nebo Obojí a zvolte zpětné zrcátko, které se
má naklonit.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
3 Pouze
Naklonění při parkování3
Zrcátka a snadné
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 163
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí*
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem mohou být vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car
nastupování.
Zrcátka a snadné
3.
Zvolte Sklopení zrcátek při zamknutí,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat systém.
Panoramatická střecha*
Panoramatická střecha je rozdělena do dvou
skleněných částí. Přední část lze ovládat svisle
u zadní hrany (větrací polohy) nebo vodorovně
(otevřená poloha). Zadní část představuje nepohyblivá skleněná střecha.
Panoramatické střecha je vybavena spojlerem
a sluneční clonou z perforované tkaniny, která je
umístěna pod sklem a poskytuje ochranu před
slunečními paprsky.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou
být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování
0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový
ovladač s klíčem s sebou.
•
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela
odpojena.
Související informace
•
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
(str. 161)
•
Nastavení změny odrazivosti zpětného
zrcátka (str. 162)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 178)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 215)
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
DŮLEŽITÉ
Panoramatická střecha a sluneční clona se ovládají ovládacím prvkem umístěným ve stropě.
K ovládání lze použít dálkový ovladač s klíčem
nebo bezklíčové otevírání* pomocí kliky dveří.
•
Neotevírejte panoramatickou střechu,
když jsou nainstalovány nosiče.
•
Nepokládejte na panoramatickou střechu
žádné těžké předměty.
Elektrická soustava ve vozidle musí být v poloze
zapalování I nebo II, aby bylo možné používat
panoramatickou střechu a sluneční clonu.
164
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
•
DŮLEŽITÉ
•
Před otevřením panoramatické střechy
odstraňte led a sníh. Dávejte pozor,
abyste nepoškrábali povrchy a nepoškodili popruhy.
•
•
Nepoužívejte panoramatickou střechu,
pokud zamrzla v zavřeném stavu.
Spojler
Panoramatická střecha je opatřena spojlerem,
který se při otevření panoramatické střechy
vyklopí nahoru.
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 158)
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 260)
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 237)
Ovládání panoramatické střechy*
Panoramatická střecha a sluneční clona se ovládají pomocí ovladače ve stropním panelu. Střecha i clona jsou vybaveny ochranou proti přiskřípnutí.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou
být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování
0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový
ovladač s klíčem s sebou.
•
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela
odpojena.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
Související informace
•
•
Ovládání panoramatické střechy* (str. 165)
Automatické zavření sluneční clony panoramatické střechy* (str. 168)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 165
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
DŮLEŽITÉ
•
Neotevírejte panoramatickou střechu,
když jsou nainstalovány nosiče.
•
Nepokládejte na panoramatickou střechu
žádné těžké předměty.
DŮLEŽITÉ
•
Před otevřením panoramatické střechy
odstraňte led a sníh. Dávejte pozor,
abyste nepoškrábali povrchy a nepoškodili popruhy.
•
Nepoužívejte panoramatickou střechu,
pokud zamrzla v zavřeném stavu.
Elektrická soustava ve vozidle musí být v poloze
zapalování I nebo II, aby bylo možné používat
panoramatickou střechu a sluneční clonu.
K ovládání lze použít dálkový ovladač s klíčem
nebo bezklíčové otevírání* pomocí kliky na dveřích.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím
nehrozí přiskřípnutí, pokud se k otevírání oken
používá dálkový ovladač s klíčem nebo zavírání
bez klíče* pomocí kliky na dveřích.
4
166
DŮLEŽITÉ
Otevření a zavření větrací polohy
Při zavírání panoramatické střechy zkontrolujte, zda je správně zavřena.
Pokud ovládací prvek během manuálního ovládání
uvolníte nebo pokud se sklo dostane do komfortní polohy4 nebo do polohy maximálního otevření nebo zavření, pohyb střešního okna se
zastaví. Panoramatická střecha a sluneční clona
se přestanou pohybovat také, pokud se ovládání
střechy spustí znovu v opačném směru než je
aktuální směr pohybu.
Panoramatická střecha i sluneční clona jsou
vybaveny ochranou proti přiskřípnutí. Pokud
nastane závada v ochraně proti přiskřípnutí,
můžete vyzkoušet resetovací sekvenci.
POZNÁMKA
V případě manuálního otevírání musí být sluneční clona zcela otevřena a až potom lze
otevřít panoramatickou střechu. U opačného
postupu musí být panoramatická střecha
zcela zavřená a až potom lze zcela zavřít sluneční slonu.
Větrací poloha, vertikálně u zadní hrany.
Otevřete jedním zatlačením ovládacího prvku
nahoru.
Zavřete jedním zatlačením ovládacího prvku
dolů.
Když je zvolena větrací poloha, skleněný kryt
vpředu se nadzvedne u zadní hrany. Pokud je sluneční clona zcela zavřena, když se zvolí větrací
poloha – otevře se automaticky o cca 50 mm
(cca. 2 palce).
Pokud se panoramatická střecha zavře z větrací
polohy, automaticky následuje sluneční clona.
Komfortní poloha je otevřená poloha, kdy je hluk větru a hluk rezonance během jízdy na komfortně nízké úrovni.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Úplné otevření a zavření panoramatické
střechy pomocí stropního ovládání
Ovládání, manuální režim
Ovládání, automatický režim
Manuální obsluha
1. Otevření sluneční clony – zatlačte ovládací
prvek dozadu do polohy pro manuální otevření.
2.
3.
Otevřete panoramatickou střechu do komfortní polohy - zatlačte ovládací prvek podruhé dozadu do polohy pro manuální otevírání.
Otevřete panoramatickou střechu do maximální polohy - zatlačte ovládací prvek potřetí
dozadu do polohy pro manuální otevírání.
Zavřete opakováním předcházejícího postupu
v opačném pořadí – zatlačte však ovládací prvek
dopředu/dolů do polohy manuálního zavření.
Automatická obsluha
1. Otevřete sluneční clonu na maximum zatlačte ovládací prvek dozadu do polohy pro
automatické otevření a uvolněte je.
2.
Otevřete panoramatickou střechu do komfortní polohy - zatlačte ovládací prvek podruhé dozadu do polohy pro automatické otevírání a uvolnění.
3.
Otevřete panoramatickou střechu do maximální polohy - zatlačte ovládací prvek potřetí
dozadu do polohy pro automatické otevírání
a uvolnění.
•
•
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 158)
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 260)
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 237)
Zavřete opakováním předcházejícího postupu
v opačném pořadí – zatlačte však ovládací prvek
dopředu/dolů do polohy automatického zavření.
Automatické ovládání - rychlé otevírání nebo
zavírání
Panoramatické okno a sluneční clonu je možné
otevřít nebo zavřít současně:
–
Otevření – dvakrát zatlačte ovládací prvek
dozadu do polohy automatického otevření
a uvolněte jej.
–
Zavření – dvakrát zatlačte ovládací prvek
dopředu/dolů do polohy automatického otevření a uvolněte jej.
Související informace
•
•
Panoramatická střecha* (str. 164)
Automatické zavření sluneční clony panoramatické střechy* (str. 168)
* Volitelná výbava/příslušenství. 167
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Automatické zavření sluneční clony
panoramatické střechy*
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 158)
Pomocí této funkce se sluneční clona zavře
automaticky 15 minut po uzamknutí vozidla,
pokud se vozidlo parkuje v horkém počasí.
Smyslem je snížit teplotu v prostoru pro cestující
a chránit čalounění vozidla před působením
slunce.
•
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 260)
Stěrače společně s kapalinou do ostřikovačů
zlepšují výhled a svícení světlometů.
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 237)
Kapalina do ostřikovačů přímo z lišt a vyhřívání*
lišt zlepšuje výhled.
Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je
deaktivována. Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat na středovém displeji.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
Zamykání.
Zvolte Automatické zavření sluneční
clony, pokud chcete aktivovat/deaktivovat
systém.
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
Pokud zbývá cca. 1 litr (1 kvarta) kapaliny do
ostřikovače, na displeji řidiče se zobrazí informace
o tom, že se musí doplnit do ostřikovače kapalina.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 170)
•
Použití automatického stírání zadního okna
při couvání (str. 173)
•
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 171)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 172)
•
•
•
•
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
POZNÁMKA
Sluneční clona se zavře také, pokud se k uzavření všech oken použije dálkový ovladač s klíčem nebo otevírání bez klíče* pomocí kliky na
dveřích.
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 171)
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 169)
Související informace
•
•
168
Panoramatická střecha* (str. 164)
Ovládání panoramatické střechy* (str. 165)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Použití ostřikovačů čelního skla
Stěrač čelního skla čistí čelní sklo. Jednotlivá
nastavení stěrače čelního skla se upravují pravým pákovým přepínačem na volantu.
Trvalé stírání
Zvednutím pákového přepínače nahoru
aktivujete stírání stěrači běžnou rychlostí.
Zvednutím pákového přepínače dále
nahoru aktivujete stírání stěrači zvýšenou
rychlostí.
•
•
•
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů zkontrolujte, zda lišty
stěračů nepřimrzly. Dále musíte seškrábnout
z čelního skla a zadního okna sníh a led.
DŮLEŽITÉ
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů.
Když stírají stěrače čelního skla, čelní sklo
musí být mokré.
Pravý pákový přepínač.
Kolečko k nastavení citlivosti dešťového
senzoru a frekvence stírání stěrači.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem dolů
a uvolněte jej.
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního okna.
Cyklovač stěračů
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je zvolen cyklovač.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 170)
•
Použití automatického stírání zadního okna
při couvání (str. 173)
•
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 168)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 172)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 171)
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 171)
169
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Použití dešťového senzoru
Stisknutím tlačítka
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru lze nastavit kolečkem na páčkovém přepínači vpravo.
Posunutím pákového přepínače dolů provedou
stěrače další setření.
aktivujte dešťový senzor.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost a dolů
pro nižší citlivost. Další setření se provádí, když je
kolečko otočeno nahoru.
Deaktivace dešťového senzoru
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka dešťového senzoru
nebo pohybem pákového
přepínače nahoru na jiný program stírání.
Dešťový senzor se aktivuje automaticky, když je
zapalování v poloze 0, nebo když je motor vypnutý.
Pravý pákový přepínač.
Tlačítko dešťového senzoru
Kolečko citlivosti/frekvence
Po aktivování dešťového senzoru se na displeji
.
řidiče zobrazí symbol dešťového senzoru
Aktivace dešťového senzoru
Při aktivaci dešťového senzoru musí být vozidlo
v chodu nebo elektrický systém musí být v poloze
zapalování I nebo II a pákový přepínač stěračů
čelního okna musí být v poloze 0 nebo v poloze
pro jedno setření.
170
Dešťový senzor se deaktivuje automaticky, pokud
se lišty stěračů nastaví do servisní polohy.
Dešťový senzor se aktivuje znovu, pokud se
servisní poloha deaktivuje.
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla mohou
spustit a poškodit. Deaktivujte dešťový snímač, když je vozidlo v chodu nebo když se
elektrický systém vozidla nachází v poloze
zapalování I nebo II. Symbol na displeji řidiče
zhasne.
Související informace
•
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 171)
•
Použití automatického stírání zadního okna
při couvání (str. 173)
•
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 168)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 172)
•
•
•
•
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 171)
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 169)
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně.
Aktivace/deaktivace funkce paměti
Funkci paměti dešťového senzoru lze aktivovat
tak, aby se tlačítko dešťového senzoru nemuselo
tisknout při každém nastartování vozidla:
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
3.
Pokud chcete aktivovat/deaktivovat funkci
paměti, zvolte Paměť dešťového čidla.
•
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 169)
Ostřikovače čelního okna
a světlometů
Ostřikovače světlometů a čelního skla čistí čelní
sklo a světlomety. Stírání čelního skla a světlometů se spustí a nastavení se změní pomocí
páčkového přepínače vpravo.
Spuštění ostřikovačů čelního okna
a světlometů
Stěrač čelního skla.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 170)
•
Použití automatického stírání zadního okna
při couvání (str. 173)
•
•
•
•
•
•
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 171)
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 168)
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 172)
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
Funkce ostřikování, páčkový přepínač vpravo.
–
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením páčkového přepínače
vpravo směrem k volantu.
> Stěrače čelního okna provedou po uvolnění pákového přepínače ještě několik
setření.
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
}}
171
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte systém ostřikovačů, když mrzne
nebo když je nádobka s ostřikovací kapalinou
prázdná. Hrozí riziko poškození čerpadla.
Ostřikování světlometů*
Aby se šetřilo kapalinou, zapnutá světla se ostřikují automaticky v nadefinovaném intervalu.
Omezené mytí
Pokud v nádržce zbývá pouze cca. 1 litr (1 qt)
kapaliny do ostřikovačů a na displeji řidiče se
objeví zpráva Kapalina do ostřik. Nízká
,
hladina. Doplňte společně se symbolem
přívod kapaliny ke světlometům se odpojí. Smyslem je upřednostnit čištění čelního skla tak, aby
přes něj bylo vidět. Světlomety se ostřikují pouze
v případě, že svítí dálková nebo potkávací světla.
•
•
•
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 169)
Použití stěrače a ostřikovače
zadního okna
Ostřikovač a stěrač zadního okna se používají
k čištění zadního okna. Stírání/ostřikování se
spustí a nastavení se změní pomocí páčkového
přepínače na volantu vpravo.
Aktivace stěrače a ostřikovače zadního
okna
POZNÁMKA
Motorek ostřikovače zadního okna je vybaven
ochranou proti přehřátí. To znamená, že
pokud by mělo dojít k přehřátí, motorek se
vypne. Po ochlazení stěrač zadního okna funguje znovu.
Související informace
172
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 170)
•
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 168)
Použití automatického stírání zadního okna
při couvání (str. 173)
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 171)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 172)
•
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
•
•
–
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 169)
Použití automatického stírání
zadního okna při couvání
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního okna.
Funkce se vypne při vyřazení zpátečky.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
3.
Pokud chcete aktivovat/deaktivovat stírání při
couvání, zvolte Automatické stírání vzadu.
Stěrač čelního skla.
Pokud chcete aktivovat cyklické stírání pro
.
stěrač zadního okna, zvolte
Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na trvalé
stírání, nedojde k žádné změně.
Pokud chcete aktivovat průběžné stíraní pro
.
stěrač zadního okna, zvolte
Přesuňte pravý pákový přepínač dopředu
a spustí se stírání a ostřikování zadního okna.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 170)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 171)
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 168)
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 170)
•
•
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 171)
•
•
Použití automatického stírání zadního okna
při couvání (str. 173)
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 172)
•
•
•
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 168)
•
•
•
•
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 171)
Související informace
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 171)
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 169)
173
SEDADLA A VOLANT
SEDADLA A VOLANT
Manuálně ovládané přední sedadlo
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Sedadlo zvednete/spustíte posunutím ovladače nahoru/dolů.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 183)
Sklon opěradla změníte otočením ovládacího
kolečka.
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 184)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 185)
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než se
rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte během
jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno.
Zabráníte tím poranění osob v případě intenzivního brzdění nebo nehody.
Související informace
Přední hranu sedáku* zvednete/spustíte
opakovaným pohybem ovladače nahoru/
dolů1
Délku* sedáku upravte tak, že páčku potáhnete nahoru a sedák posunete rukou
dopředu/dozadu.
1
2
176
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 177)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 177)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 178)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 179)
Posuv sedadla dopředu/dozadu: zvedněte
páku a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte
správné zajištění sedadla.
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 181)
•
Bederní opěrku* nastavíte stisknutím tlačítka
nahoru/dolů/dopředu/dozadu2.
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 182)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 180)
Platí pouze pro sedadlo řidiče.
Platí pro bederní opěrku nastavitelnou ve čtyřech směrech*. Bederní opěrka nastavitelná ve dvou směrech* se nastavuje dopředu/dozadu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Elektricky ovládané přední sedadlo*
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat
dopředu a dozadu a nahoru a dolů. Přední hranu
sedáku lze zvednout nebo spustit a upravit délkově*. Dále lze upravit úhel náklonu opěradla.
Bederní opěrku* lze nastavit ve směrech nahoru/
dolů/dopředu/dozadu.3
Sedadlo je možné nastavovat po určitou dobu po
odemknutí dveří bez toho, že by motor běžel.
Sedadla lze nastavovat, když motor běží. Nastavovat lze i jistou dobu po vypnutí motoru.
DŮLEŽITÉ
Elektricky ovládaná sedadla mají ochranu
před přetížením, která zareaguje, pokud
sedadlo zablokuje nějaký předmět. V tomto
případě odstraňte předmět a znovu posuňte
sedadlo.
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 179)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 181)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 182)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 180)
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 183)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 184)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 185)
Související informace
•
•
•
3
4
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 176)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 177)
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 178)
Platí pro bederní opěrku nastavitelnou ve čtyřech směrech*. Bederní opěrka nastavitelná ve dvou směrech* se nastavuje dopředu/dozadu.
Není k dispozici ve vozidlech s nastavením bederní opěrky ve dvou směrech*.
Nastavení elektricky ovládaného
předního sedadla*
Preferovanou polohu sedadla nastavte pomocí
ovládání na sedací části předního sedadla.
K nastavení jednotlivých komfortních funkcí
otočte multifunkčním ovládáním4 nahoru/dolů.
Na vyobrazení vidíte ovládání z vozidla v případě bederní
opěrky nastavitelné ve čtyřech směrech*. U vozidel
s bederní opěrkou* nastavitelnou ve dvou směrech se
nepoužívá otočné multifunkční ovládání.
Ve vozidlech s bederní opěrkou* nastavitelnou ve čtyřech směrech otočte multifunkčním ovládáním4 nahoru/dolů a nastavte tak
jednotlivé komfortní funkce. Ve vozidlech
s bederní opěrkou* nastavitelnou ve dvou
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 177
SEDADLA A VOLANT
||
směrech použijte kulaté tlačítko k nastavení
bederní opěrky dopředu/dozadu.
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 180)
Přední hranu sedáku zvednete/spustíte
posunováním ovladače nahoru/dolů.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 183)
Sedadlo zvednete/spustíte posunutím ovladače nahoru/dolů.
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 184)
Sedadlo posunete dopředu/dozadu posunutím ovladače dopředu/dozadu.
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 185)
Sklon opěradla změníte posunutím ovladače
dopředu/dozadu.
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb
jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/dolů).
Uložení polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up
displeje*
Do tlačítek paměti můžete uložit polohu elektricky ovládaného sedadla*, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje*.
Pomocí tlačítek paměti uložte dvě různé polohy
pro elektricky ovládaná sedadla*, vnější zpětná
zrcátka a head-up displej*. Tlačítka se nacházejí
zevnitř na jedněch nebo obou* předních dveří.
Opěradla předních sedadel nelze spustit zcela
dopředu.
Související informace
•
•
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 178)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 179)
Tlačítko M pro uložení nastavení.
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 181)
Paměťové tlačítko
•
178
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 176)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 177)
Paměťové tlačítko
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 182)
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Uložení polohy
1.
Nastavte sedadlo, vnější zpětná zrcátka
a head-up displej do požadované polohy.
2.
Stiskněte a podržte tlačítko M. Rozsvítí se
kontrolka v tlačítku.
3.
Do tří sekund stiskněte a podržte tlačítko 1
nebo 2.
> Jakmile se poloha uloží do tlačítka
vybrané paměti, může se ozvat zvukový
signál a kontrolka na tlačítku M zhasne.
Pokud do tří sekund nestisknete žádné tlačítko
paměti, kontrolka M zhasne a nic se do paměti
neuloží.
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 180)
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 183)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 184)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 185)
•
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
(str. 163)
•
Nastavení head-up displeje* (str. 137)
Použití uložené polohy sedadla,
vnějších zpětných zrcátek a headup displeje*
Pokud byly uloženy polohy elektricky ovládaného
sedadla*, vnějších zpětných zrcátek a head-up
displeje*, lze je snadno aktivovat tlačítky paměti.
Použití uloženého nastavení
Před nastavením nové paměti se musí upravit
sedadlo, vnější zpětná zrcátka nebo head-up displej.
Související informace
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 176)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 177)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 177)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 179)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 181)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 182)
Uložené nastavení lze používat při otevřených
nebo zavřených dveřích u předních sedadel:
Otevřené předních dveří
– Krátce stiskněte jedno z tlačítek paměti 1
( ) nebo 2 ( ). Elektricky ovládané
sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej se posunou do poloh uložených v tlačítku
příslušné paměti.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 179
SEDADLA A VOLANT
||
Zavřené přední dveře
– Podržte jedno z tlačítek paměti 1 ( ) nebo
2 ( ) stisknuté do doby, než se sedadlo,
vnější zpětná zrcátka a head-up displej posunou do poloh uložených v tlačítku příslušné
paměti.
Pokud tlačítko paměti uvolníte, pohyb sedadla,
vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje se
zastaví.
VAROVÁNÍ
•
Jelikož sedadlo řidiče lze nastavovat,
i když je zapalování vypnuté, děti by ve
vozidle nikdy neměly zůstat bez dozoru.
•
180
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 181)
Nastavení masáže* na předním
sedadle
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 182)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 180)
K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na středovém displeji.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 183)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 184)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 185)
•
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
(str. 163)
•
Nastavení head-up displeje* (str. 137)
•
Pohyb sedadla lze kdykoliv ZASTAVIT
stisknutím jakéhokoliv tlačítka na panelu
ovládání elektricky ovládaného sedadla.
•
•
Nenastavujte sedadlo během jízdy.
Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.
Při nastavování se pod sedadly nesmí nic
nacházet.
Nastavení masáže
Související informace
•
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 176)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 177)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 177)
V případě masáže jsou k dispozici následující
možnosti nastavení:
• Zapnuto/Vyp: Pokud chcete funkci masáže
zapnout/vypnout, zvolte Zapnuto/Vyp.
•
Program 1-5: V předvolbách je nastaveno
5 masážních programů. Vyberte Kýv, Chůz,
Progr, Bedra nebo Ramn.
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 178)
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
• Intenzita: Zvolte Nízký, Normální nebo
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 183)
Úprava nastavení masáže pro
přední sedadlo*
• Rychlost: Zvolte Pomalu, Normální nebo
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 184)
Opětovné spuštění masáže
Funkce masáže se deaktivuje automaticky po
20 minutách. Opětovná aktivace funkce se provádí manuálně.
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 185)
K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na středovém displeji.
Vysoký.
Rychle.
–
Pokud chcete znovu spustit zvolený program
masáže, klepněte na středovém displeji na
Restart.
> Spustí se masážní program. Pokud nejsou
podniknuty žádné kroky, zpráva zůstane
zobrazena v horním zobrazení.
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo
Každé přední sedadlo je vybaveno funkcí masáže
v opěradle. Masáž provádějí vzduchové sedáky,
které mohou masírovat s různým nastavením.
Funkci masáže lze aktivovat pouze, kdy motor
vozidla běží.
Související informace
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 176)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 177)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 177)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 178)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 179)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 181)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 182)
1.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
ovladače
nahoru/dolů. Na středovém displeji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
2.
V zobrazení nastavení sedadla zvolte Masáž.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 181
SEDADLA A VOLANT
||
3.
Chcete-li zvolit mezi různými funkcemi
masáže, zvolte toto nastavení přímo na středovém displeji nebo přesuňte pomocí horního/spodního tlačítka multifunkčního ovlá/ dolů
. Nastavení
dače kurzor nahoru
zvolené funkce můžete měnit přímo na středovém displeji nebo tisknutím šipek nebo
pomocí předního tlačítka
/ zadního tlamultifunkčního ovladače.
čítka
Nastavení* délky sedáku předního
sedadla
Manuální nastavení délky sedáku
V závislosti na zvolené úrovni výbavy se délka
sedáku nastavuje multifunkčním ovladačem* na
boku sedáku nebo manuálně pomocí ovládání
vpředu na sedáku.
Nastavení délky sedáku pomocí
multifunkční ovladače
Související informace
•
•
•
Úprava nastavení sedáku.
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 177)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 178)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 179)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 182)
•
182
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 176)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 177)
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 180)
Multifunkční ovladač na boku sedáku.
1.
2.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
nahoru/dolů. Na středovém disovladače
pleji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
V zobrazení nastavení sedadla zvolte Prodl.
sedáku.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 183)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 184)
•
Stisknutím přední části čtyřcestného tlačítka
prodloužíte přední sedák.
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 185)
•
Stisknutím zadní části čtyřcestného tlačítka
zkrátíte sedák.
1.
Uchopte páčku
na přední straně sedadla
a potáhněte ji nahoru.
2.
Nastavte délku sedáku.
3.
Uvolněte páčku a zkontrolujte, zda se sedák
nachází ve správné poloze.
Související informace
•
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 176)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 177)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 177)
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 178)
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Nastavení bočního podpěry*
předního sedadla
V zobrazení nastavení sedadla zvolte Boční
polstr..
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 179)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 181)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 180)
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 183)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 184)
•
•
•
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 185)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 178)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 179)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 181)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 182)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 180)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 184)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 185)
2.
Komfort předního sedadla zvýšíte nastavením
boků opěradla.
•
Stisknutím přední části čtyřcestného tla.
čítka zvýšíte boční podpěru
•
Stisknutím zadní části čtyřcestného tlačítka snížíte boční podpěru
.
Související informace
Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.
Boky opěradel lze nastavit tak, aby poskytovaly
boční oporu. K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na
středovém displeji.
Nastavení bočního čalounění:
1.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
nahoru/dolů. Na středovém disovladače
pleji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 176)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 177)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 177)
* Volitelná výbava/příslušenství. 183
SEDADLA A VOLANT
Nastavení bederní opěry předního
sedadla*
Nastavení bederní opěrky ve vozidle
pomocí čtyřcestného ovladače
Bederní opěrka se nastavuje pomocí ovladače
z boku na sedáku.
Ovládání ve vozidlech s bederní opěrkou nastavitelnou ve
dvou směrech*.
Multifunkční ovladač ve vozidlech s bederní opěrkou
nastavitelnou ve čtyřech směrech*.
184
Bederní opěrka se nastavuje pomocí multifunkčního ovladače ve vozidlech s bederní opěrkou*
nastavitelnou ve čtyřech směrech nebo pomocí
kulatého tlačítka ve vozidlech s bederní opěrkou*
nastavitelnou ve dvou směrech. Ovládání se
nachází na boku sedáku. V závislosti na zvolené
úrovni výbavy lze bederní opěrku nastavit směrem
dopředu/dozadu a nahoru/dolů (bederní opěrka
nastavitelná ve čtyřech směrech) nebo dopředu/
dozadu (bederní opěrka nastavitelná ve dvou
směrech).
1.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
nahoru/dolů. Na středovém disovladače
pleji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
2.
V zobrazení nastavení sedadla zvolte Bedra.
•
/
Stisknutím kulatého tlačítka nahoru
dolů
přesuňte bederní opěrku nahoru/
dolů.
•
Stisknutím přední části tlačítka
podpěru beder.
•
Stisknutím zadní části tlačítka
podpěru beder.
zvýšíte
snížíte
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Nastavení bederní opěrky ve vozidle
pomocí dvoucestného ovladače
1.
Stisknutím přední části kulatého tlačítka
zvýšíte podpěru beder.
2.
Stisknutím zadní části kulatého tlačítka
snížíte podpěru beder.
Související informace
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 176)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 177)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 181)
Nastavení sedadla spolujezdce ze
sedadla řidiče*
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 182)
Sedadlo předního spolujezdce lze nastavit ze
sedadla řidiče.
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 180)
Aktivace funkce
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 183)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 185)
Funkce se aktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji:
Funkci aktivujete/deaktivujete
stisknutím tlačítka Upr.
sedadlo spolujezdce.
Nastavení sedadla spolujezdce
Jakmile je funkce aktivována, řidič musí sedadlo
spolujezdce nastavit do 10 sekund. Pokud nastavení do tohoto času neprovede, funkce se deaktivuje.
Řidič nastavuje sedadlo spolujezdce pomocí ovladačů na sedadle řidiče:
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 177)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 178)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 179)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 185
SEDADLA A VOLANT
||
Spouštění opěradel zadních
sedadel
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 180)
Opěradlo zadních sedadel je rozděleno do dvou
částí. Tyto dvě části lze sklápět samostatně.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 183)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 184)
VAROVÁNÍ
Než se s vozem rozjedete, nastavte
sedadlo a zajistěte jej. Při nastavování
sedadla dávejte pozor. Při nekontrolovaném nebo neopatrném seřizování může
dojít k zachycení a úrazu.
•
Dlouhé předměty se při nakládání musí
vždy spolehlivě připoutat tak, aby se v případné prudkého brzdění zabránilo poškození a poranění.
•
Při nakládání a vykládání vozidla vždy
vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu.
•
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 177)
U vozidel s automatickou převodovkou
zařaďte volicí páku do polohy P tak, aby
nedošlo k náhodnému přesunutí.
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 177)
DŮLEŽITÉ
Sklon opěradla sedadla spolujezdce změníte
posunutím ovladače dopředu/dozadu.
Související informace
186
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 182)
•
Sedadlo spolujezdce posunete dopředu/
dozadu posunutím ovladače dopředu/
dozadu.
•
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 176)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 178)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 179)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 181)
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním opěradla zadního sedadla se
sedák integrované dětské sedačky* musí
nacházet ve spuštěné poloze.
Spouštění opěradla pomocí tlačítek
v zavazadlovém prostoru
Spouštění opěradel pomocí rukojetí
v zadních sedadlech
Aby se zadní sedadla sklápěla snadno, vozidlo
musí stát a musí být otevřené dveře zavazadlového prostoru. Na zadních sedadlech nesmí být
žádní cestující ani předměty.
Na zadních sedadlech nesmí být žádní cestující
ani předměty.
Před spuštěním sedadla musíte zvednout
loketní opěrku* prostředního sedadla.
Průchozí poklop v zadním sedadle se před
spuštěním sedadla musí zavřít.
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit dopředu
a/nebo opěradla nastavit nahoru, aby bylo
možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.
Spuštění opěradla ve vozidle pomocí
elektronicky ovládaného spouštění*
Je-li vozidlo vybaveno elektronickým spouštěním
zadního sedadla, sedadlo můžete spustit dolů
pomocí tlačítek v zavazadlovém prostoru. Dále lze
zadní sedadla sklopit pomocí madel na horní části
sedadla.
VAROVÁNÍ
Prověřte, zda lidé nejsou ohroženi zachycením
o automaticky sklápěné zadní sedadlo. Jelikož
se sklápění spustí automaticky po stisknutí
tlačítka, nikdo nesmí být na zadním sedadle
nebo příliš blízko.
1.
Spusťte dolů manuálně opěrku hlavy na prostředním sedadle.
2.
Držte tlačítko stisknuté - spustí se sklápění.
Tlačítka jsou označena L (levé sedadlo) a R
(pravé sedadlo).
3.
Opěradla se uvolní z pojistek. Nejdříve se
spustí dolů opěrky hlavy, potom se automaticky do vodorovné polohy spustí opěradla.
Spusťte dolů manuálně opěrku hlavy na prostředním sedadle.
Potáhněte madla na opěradle pravého
a levého zadního sedadla dopředu a pravá
a levá část zadních sedadel se sklopí dolů.
> Opěradla se uvolní z pojistek. Nejdříve se
spustí dolů opěrky hlavy, potom se automaticky do vodorovné polohy spustí opěradla.
Manuální spouštění opěradel
Pokud vozidlo umožňuje manuální sklápění sedadel, ke sklopení pravé a levé části sedadla použijte madla v zadním sedadle.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 187
SEDADLA A VOLANT
||
Zatáhněte za madlo pojistky
a současně
sklápějte opěradlo dopředu. Je-li opěradlo
složené, pojistka opěrek hlavy se automaticky
potáhne nahoru. Červený indikátor na
pojistce
naznačuje, že opěradlo není
zajištěno.
4.
V případě potřeby opěrku hlavy prostředního
sedadla zvedněte nahoru.
VAROVÁNÍ
Je-li opěradlo zvednuté, červená kontrolka by
neměla už svítit. Pokud stále svítí, opěradlo
není zajištěné.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Když se opěradla spustí dolů, opěrky hlavy lze
upravit podle sedáku spouštěného sedadla.
Aby nedošlo k poškození materiálu, upravte
opěrky hlavy na spouštěném sedadle.
3.
Opěradlo se do vzpřímené polohy zvedá
manuálně:
Spusťte dolů manuálně opěrku hlavy na prostředním sedadle.
188
Pokud na některých zadních sedadlech sedí
cestující, opěrky hlavy na krajních sedadlech
musí být vždy zvednuté.
Opěradlo vyklesne z pojistky a musí se
manuálně spustit do vodorovné polohy.
Zvednutí opěradla
Na zadních sedadlech nesmí být žádní cestující
ani předměty.
Opěradlo a opěrka hlavy na zadním sedadle
se po sklopení nahoru musí řádně zajistit.
1.
Přesuňte opěradlo nahoru/zpátky.
2.
Zatlačte na opěradlo, dokud nezacvakne
pojistka.
3.
Zvedněte manuálně opěrky hlavy.
Související informace
•
Nastavení opěrek hlavy na zadních sedadlech
(str. 189)
•
•
Soukromý zámek (str. 273)
Aktivace a deaktivace soukromého zamykání
(str. 273)
SEDADLA A VOLANT
Nastavení opěrek hlavy na zadních
sedadlech
Upravte hlavovou opěrku středového sedadla
podle výšky cestujícího. Sklopte hlavové opěrky
vnějších sedadel za účelem lepšího výhledu
dozadu*.
Nastavení hlavové opěrky na
prostředním sedadle
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se musí současně stlačit tlačítko (viz obrázek).
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy na prostředním sedadle se musí
nastavit podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala,
pokud možno, celou zadní část hlavy tohoto
cestujícího. V případě potřeby opěrku hlavy
manuálně vysuňte nahoru.
Opěrka hlavy na prostředním sedadle musí být
v nejnižší poloze, když se středové sedadlo
nepoužívá. Když se středové sedadlo používá,
opěrka hlavy musí být nastavena správně
podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala,
pokud možno, celou zadní část hlavy.
Sklopení hlavových opěrek na krajních
zadních sedadlech pomocí středového
displeje*
Krajní opěrky hlavy lze zasunout v zobrazení
funkcí na středovém displeji. Opěrky hlavy můžete
spustit, když je zapalování v poloze 0.
Funkci aktivujete/deaktivujete
stisknutím tlačítka Sklopení
opěrky hlavy.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Nespouštějte krajní opěrky hlavy, pokud na
krajních sedadlech vzadu sedí cestující.
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy se po sklopení nahoru musí zajistit.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 189
SEDADLA A VOLANT
||
Houkačka a ovládání na volantu
Sklopení opěrek hlavy na krajních
zadních sedadlech pomocí madel
Na volantu se nachází houkačka a ovládání např.
systémů podpory řidiče a rozpoznávání hlasu.
U vozidel s elektrickým ovládáním sklápění
zadních sedadel* lze opěrky hlavy na krajních
sedadlech sklopit pomocí madel nahoře na
. U vozidel s elektronicsedadle, viz vyobrazení
kým sklápěním sklopte opěrky hlavy na krajních
sedadel dolů manuálně pomocí vnitřního ovládacího prvku na horní straně sedadla, viz obrázek
.
Související informace
•
Spouštění opěradel zadních sedadel
(str. 186)
Klávesnice a pádla* na volantu.
Ovládání systémů podpory řidiče5.
Pádla* pro manuální řazení převodových
stupňů u automatické převodovky.
Ovládání systému rozpoznání hlasu a správa
nabídek, zpráv a telefonu.
5
190
Omezovač rychlosti, tempomat, adaptivní tempomat*, varování k odstupu* a Pilot Assist.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Houkačka
Zámek řízení
Nastavení volantu
Zámek volantu komplikuje řízení vozidla, pokud je
vozidlo, například, zcizeno. Při odemknutí nebo
zamknutí zámku řízení lze zaslechnout mechanický zvuk.
Volant lze nastavit do různých poloh.
Aktivace zámku řízení
Zámek řízení se aktivuje, když se vozidlo zamkne
zvenku a motor je vypnutý. Pokud vozidlo zůstane
odemknuté, zámek volantu se po chvíli automaticky aktivuje.
Deaktivace zámku řízení
Houkačka se nachází ve středu volantu.
Související informace
•
•
Zámek řízení (str. 191)
Nastavení volantu (str. 191)
Zámek řízení se deaktivuje, když se vozidlo odemkne zvenku. Pokud vozidlo není uzamčeno,
zámek volantu je deaktivován, dokud se dálkový
ovladač s klíčem nachází v prostoru pro cestující
a vozidlo je nastartováno.
Související informace
•
•
Houkačka a ovládání na volantu (str. 190)
Nastavení volantu (str. 191)
Volant lze nastavit z hlediska výšky a hloubky.
Volant lze nastavovat různými způsoby podle toho,
zda vozidlo je či není vybaveno kolenním airbagem6.
VAROVÁNÍ
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej. Volant se nikdy nesmí nastavovat během jízdy.
U posilovače řízení s proměnlivým účinkem lze
účinek posilovače nastavit. Síla řízení se nastavuje
v závislosti na rychlosti vozidla tak, aby reakce
vozidla na vozovku byla při řidiče příznivější.
6
Vozidlo je vybaveno kolenním airbagem pouze na některých trzích.
}}
191
SEDADLA A VOLANT
||
Nastavení volantu ve voze s kolenním
airbagem
Nastavení volantu ve voze bez kolenního
airbagu
Páčka pro nastavení volantu.
Páčka pro nastavení volantu.
1.
Potlačením páčky dopředu volant uvolníte.
1.
Potáhnutím páčky dozadu volant uvolníte.
2.
Volant nastavte do polohy, která Vám vyhovuje.
2.
Volant nastavte do polohy, která Vám vyhovuje.
3.
Potáhnutím páčky zpět zajistíte volant v nové
poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat,
zatlačte při vracení páky zároveň na volant.
3.
Potlačením páčky dopředu volant zajistíte.
Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při
vracení páky zároveň na volant.
Související informace
•
•
•
192
Zámek řízení (str. 191)
Houkačka a ovládání na volantu (str. 190)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 177)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatizace
Zóny klimatu
Ovládání klimatu - snímače
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(ECC). Systém klimatizace chladí nebo topí,
stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
Počet zón klimatu, do kterých je vozidlo rozděleno, určuje možnosti nastavení různých teplot
pro různé části prostoru pro cestující.
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat klima ve
vozidle.
2zónová klimatizace
Umístění čidel
Všechny funkce systému klimatizace se ovládají
ze středového displeje a pomocí fyzických tlačítek
na středové konzole.
Některé funkce pro zadní sedadla lze ovládat
také z ovládání klimatu* vzadu na tunelové konzole.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
194
Zóny klimatu (str. 194)
Ovládání klimatu - snímače (str. 194)
Vnímaná teplota (str. 195)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 195)
Klima při parkování (str. 219)
Topení (str. 229)
Zóny klimatu u 2zónové klimatizace.
U 2zónové klimatizace lze teplotu v prostoru pro
cestující nastavit samostatně pro levou a pravou
stranu.
Kvalita vzduchu (str. 196)
Související informace
Distribuce vzduchu (str. 199)
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Ovládání klimatizace (str. 194)
Snímač vlhkosti - v pouzdru u vnitřního zpětného zrcátka.
Snímač venkovní teploty - v pravém zpětném
zrcátku.
Sluneční snímač - na horní straně přístrojové
desky.
Snímač teploty pro prostor spolucestujících pomocí fyzických tlačítek na středové konzole.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
POZNÁMKA
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
V případě výbavy Interior Air Quality System* se
v sání vzduchu pro systém ovládání klimatu
nachází rovněž snímač kvality vzduchu.
Související informace
•
•
Ovládání klimatizace (str. 194)
Interior Air Quality System* (str. 198)
Vnímaná teplota
Systém regulace klimatu reguluje klima v prostoru pro cestující na základě vnímané, nikoliv
skutečné teploty.
Teplota, kterou jste zvolili v prostoru pro cestující,
odpovídá fyzikálně vnímané teplotě, na kterou má
vliv teplota okolí, rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které postupem času
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu, které
detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru
pro cestující. To znamená, že se může lišit teplota
mezi pravými a levými větracími otvory, a to přesto,
že pro obě strany je nastavena stejná teplota.
Související informace
•
1
Platí pro některé trhy.
Ovládání klimatizace (str. 194)
Ovládání klimatizace pomocí
systému rozpoznávání hlasu1
Povely hlasového ovládání systému řízení klimatu
mění, například, teplotu, aktivují ohřev sedadla*
nebo upravují úroveň ventilátoru.
Stiskněte
povelů:
a řekněte jeden z následujících
•
"Climate" - spustí se dialog ovládání klimatu
a zobrazí se příklady povelů.
•
"Set temperature to X degrees" - nastavení požadované teploty.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - zvýšení/snížení nastavené
teplotu o jeden krok.
•
"Sync temperature" - teplota se synchronizuje pro všechny zóny klimatu ve vozidle
podle teploty nastavené na straně řidiče.
•
"Air on feet"/"Air on body" - otevření
požadovaného proudění vzduchu.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" - uzavření požadovaného proudění vzduchu.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - změna
proudění vzduchu na Max/Off.
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" zvýšení/snížení úrovně ventilátoru o jeden
krok.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 195
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
•
"Turn on auto" - aktivace/deaktivace automatické regulace klimatu.
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktivace/deaktivace klimatizace.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktivace/deaktivace cirkulace vzduchu.
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
- aktivace/deaktivace odmražování oken
a vnějších zpětných zrcátek.
•
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktivace/deaktivace maximálního odmražování.
Související informace
•
•
"Turn on rear defroster/Turn off rear
defroster" - aktivace/deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek na
dveřích.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktivace/deaktivace vyhřívaného volantu*.
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - zvýšení/snížení
nastavené úrovně ohřevu volantu* o jeden
krok.
•
196
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktivace/deaktivace
vyhřívaného čelního skla*.
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktivace/deaktivace vyhřívání sedadla*.
•
•
•
•
•
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" zvýšení/snížení nastavené úrovně vyhřívání
sedadla* o jeden krok.
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" - aktivace/deaktivace odvětrání
sedadla*.
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - zvýšení/snížení nastavené
úrovně odvětrání sedadla* o jeden krok.
Ovládání klimatizace (str. 194)
Rozpoznávání hlasu (str. 138)
Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 139)
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 141)
Kvalita vzduchu
Materiály zvolené v prostoru pro cestující
a systémy čištění vzduchu zajistí vysokou kvalitu
vzduchu v prostoru pro cestující.
Materiál v prostoru pro cestující
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen tak,
aby byl příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro
osoby, které trpí astmatem a kontaktními alergiemi.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující.
Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému
udržování prostoru pro cestující v čistotě.
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém
prostoru jsou vyjímatelné a lze je snadno čistit.
Používejte čisticí prostředky a produkty péče
o vozidlo, které vyvinula společnost Volvo k čištění
interiéru vozidla.
Systém čištění vzduchu
Kromě filtru prostoru pro cestující pomáhá udržet
vysokou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující
také Clean Zone Interior Package* a Interior Air
Quality System*.
Související informace
•
•
•
Ovládání klimatizace (str. 194)
Clean Zone* (str. 197)
Clean Zone Interior Package* (str. 198)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
•
•
Interior Air Quality System* (str. 198)
Clean Zone*
•
Filtr klimatizace (str. 199)
Funkce Clean Zone kontroluje a indikuje, zda
jsou či nejsou splněny všechny podmínky pro
dobrou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.
Systém kvality vzduchu Interior Air Quality
System* musí být aktivován.
•
•
Větrací ventilátor musí být aktivována.
Recirkulace vzduchu musí být deaktivována.
POZNÁMKA
Clean Zone neindikuje dobrou kvalitu vzduchu. Indikuje pouze, že byly splněny podmínky
k zajištění dobré kvality vzduchu.
Související informace
Kontrolka je vidět v zobrazení klimatu na středovém displeji.
•
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 196)
Clean Zone Interior Package* (str. 198)
Interior Air Quality System* (str. 198)
Filtr klimatizace (str. 199)
Pokud není zobrazení klimatu otevřeno, kontrolka je vidět v řádku klimatu.
Pokud podmínky splněny nejsou, text Clean
Zone je bílý. Pokud jsou splněny všechny podmínky, poznáte to podle toho, že se barva změní
na modrou.
Podmínky, které se kontrolují:
•
Všechny boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru jsou zavřené.
•
Všechna boční okna a panoramatická střecha* musí být zavřené.
* Volitelná výbava/příslušenství. 197
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Systém Clean Zone Interior Package (CZIP) byl
upraven a dokáže nyní ještě lépe odfiltrovat
z prostoru pro cestující látky způsobující alergie
a astma.
Interior Air Quality System (IAQS) je plně automatický systém kvality vzduchu (IAQS), který
odděluje plyny a částice, redukuje pachy a znečišťující částice v prostoru pro cestující.
Zahrnuje následující:
IAQS je součástí systému Clean Zone Interior
Package (CZIP). Čistí vzduch v prostoru pro
cestující od znečisťujících látek jako jsou pevné
částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
•
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená,
že ventilátor se zapne při odemknutí vozu
dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní
prostor pro cestující čerstvým vzduchem.
Funkce se zapíná v případě potřeby a vypíná
se automaticky po určité době, nebo když se
otevřou jedny z dveří prostoru pro cestující.
Doba, po kterou pracuje ventilátor, se
postupně zkracuje, tak jak se snižuje jeho
potřeba do stáří vozidla 4 roky.
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl optimální, snímač kvality vzduchu musí být vždy
aktivován.
Plně automatický systém kvality vzduchu
Interior Air Quality System (IAQS).
V chladném klimatu je recirkulace vzduchu
omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
198
Kvalita vzduchu (str. 196)
V případě zamlžení použijte funkci odmražování čelního skla, bočních oken a zadního
okna.
Clean Zone* (str. 197)
Interior Air Quality System* (str. 198)
Filtr klimatizace (str. 199)
Clean Zone Interior Package* (str. 198)
Filtr klimatizace (str. 199)
Pokud snímač kvality vzduchu zjistí znečištění
venkovního vzduchu, nasávání vzduchu se zavře
a aktivuje se recirkulace vzduchu.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Související informace
•
Aktivace a deaktivace snímače kvality vzduchu* (str. 199)
•
•
Kvalita vzduchu (str. 196)
Clean Zone* (str. 197)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace snímače
kvality vzduchu*
Snímač kvality vzduchu je součástí plně automatického systému kvality vzduchu Interior Air
Quality System (IAQS).
Je možné nastavit, zda se snímač kvality vzduchu
má aktivovat nebo deaktivovat.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Snímač kvality vzduchu, pokud
chcete aktivovat/deaktivovat snímač kvality
vzduchu.
Související informace
•
Interior Air Quality System* (str. 198)
Filtr klimatizace
Distribuce vzduchu
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro cestující je čištěn filtrem.
Systém řízení klimatu rozvádí nasávaný vzduch
mezi několik větracích otvorů v prostoru pro
cestující.
Výměna filtru v prostoru pro cestující
Aby systém klimatu fungoval efektivně, filtr se
musí pravidelně měnit. Doporučený interval pro
výměnu filtru je v každém předepsaném servisním
plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí,
měňte filtr častěji.
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá správný
filtr.
Automatický a manuální rozvod
vzduchu
U automatické regulace klimatu se rozvod vzduchu zajišťuje automaticky. V případě potřeby může
být rozvod vzduchu řízen manuálně.
Nastavitelné ventilační otvory
Některé z větracích otvorů ve vozidle lze nastavit,
což znamená, že otvor můžete otevřít/zavřít
a nasměřovat tak proudění vzduchu.
Související informace
•
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 196)
Clean Zone* (str. 197)
Clean Zone Interior Package* (str. 198)
Interior Air Quality System* (str. 198)
Umístění nastavitelných větracích otvorů v prostoru pro
cestující.
Čtyři větrací otvory se nacházejí na přístrojové
desce a po jednom otvoru je na sloupcích
mezi předními a zadními dveřmi.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 199
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Související informace
Ovládání klimatizace (str. 194)
•
•
•
Změna rozvodu vzduchu (str. 200)
•
Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 203)
Změna rozvodu vzduchu
Související informace
V případě potřeby lze distribuci vzduchu měnit
manuálně.
•
•
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 201)
•
Tlačítka rozvodu vzduchu v zobrazení klimatu.
Distribuce vzduchu - větrací otvory odmražování čelního skla
Distribuce vzduchu - větrací otvory na přístrojové desce a středová konzola
Distribuce vzduchu - větrací otvory v podlaze
200
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stisknutím jednoho nebo několika tlačítek
rozvodu vzduchu otevřete/zavřete příslušný
proud vzduchu.
> Distribuce vzduchu se změní a tlačítka se
rozsvítí/zhasnou.
Distribuce vzduchu (str. 199)
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 201)
Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 203)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Otevření, zavření a směrování
ventilačních otvorů
Otevírání a zavírání ventilačních otvorů
Větrací otvory pro zadní sedadlo:
Větrací otvory pro přední sedadlo:
Některé ventilační otvory v prostoru pro cestující
lze otevřít, zavřít a samostatně nasměřovat.
Pokud krajní větrací otvory ve vozidle jsou nasměřovány na boční skla, k zamlžování nebude docházet.
Pokud se krajní větrací otvory ve vozidle nasměřují dovnitř, potom, je-li horko, získáte v prostoru
pro cestující příjemné prostředí.
Rolovací kolečko na větracím otvoru2.
Knoflík větracího otvoru2.
–
Otočením knoflíku otevřete/zavřete proudění
vzduchu z větracího otvoru.
Proudění vzduchu je maximální, když je
značka na knoflíku ve svislé poloze.
2
Obrázek je pouze informativní - provedení větracích otvorů se liší v závislosti na umístění.
–
Rolovaním kolečka otevřete/zavřete proudění
vzduchu z větracího otvoru.
Čím delší jsou bílé čáry, které jsou vidět na
rolovacím kolečku, tím je proudění vzduchu
větší.
}}
201
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Směřování ventilačních otvorů
Páčka větracího otvoru2.
Posunutím páčky do boku/ve svislém směru
nasměřujte proud vzduchu z průduchu.
–
Související informace
•
•
•
2
202
Distribuce vzduchu (str. 199)
Změna rozvodu vzduchu (str. 200)
Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 203)
Obrázek je pouze informativní - provedení větracích otvorů se liší v závislosti na umístění.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Tabulka možné distribuce vzduchu
V případě potřeby lze distribuci vzduchu měnit
manuálně. Pro nastavení jsou k dispozici následující možnosti.
Distribuce vzduchu
Účel
Pokud v manuálním režimu zrušíte výběr všech tlačítek rozvodu vzduchu, systém řízení klimatu nastaví automaticky regulované klima.
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů odmražování. Určité množství vzduchu
proudí dalšími ventilačními otvory.
Brání mlžení a zamrzání v chladném a vlhkém
počasí (přitom nesmí být ventilátor nastaven na
nízkou úroveň).
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů v přístrojové desce. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Umožňuje efektivní chlazení v horkém počasí.
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů na podlaze. Určité množství vzduchu proudí
dalšími ventilačními otvory.
Zajišťuje ohřev resp. chlazení u podlahy.
}}
203
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
204
Distribuce vzduchu
Účel
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů odmražování a větracích otvorů v přístrojové
desce. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Zajišťuje příznivý komfort v horkém a suchém
počasí.
Hlavní proud vzduchu z odmrazovacích otvorů a větracích otvorů na podlaze. Určité
množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Umožňuje dostatečný komfort a účinné odmlžení
v chladném a vlhkém počasí.
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů v přístrojové desce a větracích otvorů na
podlaze. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Zajišťuje dostatečný komfort ve slunečném počasí,
když je venku chladno.
Hlavní proud vzduchu z odmrazovacích otvorů, větracích otvorů v přístrojové desce
a větracích otvorů na podlaze.
Výsledkem je vyvážené pohodlí v prostoru pro
cestující.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Související informace
•
•
•
Distribuce vzduchu (str. 199)
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 201)
Změna rozvodu vzduchu (str. 200)
205
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatu
Hlavní klima
Kromě funkcí v řádku klimatu lze na kartě Hlavní
klima nastavovat také jiné hlavní funkce klimatu.
Funkce systému ovládání klimatu se regulují
pomocí fyzických tlačítek na středové konzole,
středového displeje a pomocí ovládacích prvků
na panelu klimatu vzadu na tunelové konzole*.
Fyzická tlačítka na středové konzole
Ovládání teploty pro stranu řidiče a spolujezdce.
Ovládání vyhřívání* a odvětrávání* sedadla
řidiče a spolujezdce a vyhřívání volantu*.
Tlačítko vyhřívaného čelního skla* a maximální odmražování.
Tlačítko vyhřívaného zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek.
Řádek klimatu na středovém displeji
Z řádku klimatu lze regulovat nejčastěji používané
funkce klimatu.
Tlačítko pro zpřístupnění zobrazení klimatu.
Grafika na tlačítku indikuje aktivovaná nastavení klimatu.
Zobrazení klimatu na středovém displeji
Jedním klepnutím na prostřední tlačítko ventilátoru v řádku klimatu získáte přístup k zobrazení
klimatu.
Zobrazení klimatu může být, v závislosti na úrovni
výbavy, rozděleno do několika karet. Karty měňte
potáhnutím prstu vlevo/vpravo nebo stisknutím
příslušného tlačítka.
Max, Elektrický, Vzadu - ovládání odmražování oken a vnějších zpětných zrcátek.
AC - ovládání klimatizace.
Recirk. - ovládání recirkulace vzduchu.
Ovládání distribuce vzduchu.
206
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání ventilátoru.
AUTO - automatická regulace klimatu.
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 214)
Aktivace a deaktivace vyhřívání
předního sedadla*
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče a cestující, když je chladno.
•
Klima při parkování
Ovládání klimatu při parkování lze ovládat na kartě
Klima pro parkování.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 215)
•
Regulování úrovně ventilátoru pro přední
sedadlo (str. 216)
Ovládání klimatu vzadu na tunelové
konzole*
•
•
Synchronizace teploty (str. 217)
Aktivace a deaktivace klimatizace (str. 218)
Je-li vozidlo vybaveno vyhřívanými zadními sedadly*, vzadu na tunelové konzole jsou fyzická tlačítka k ovládání této funkce.
Související informace
•
•
Ovládání klimatizace (str. 194)
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního
sedadla* (str. 207)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního
sedadla* (str. 208)
•
Aktivace a deaktivace větrání předního
sedadla* (str. 209)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného volantu*
(str. 210)
•
Aktivace automatického ovládání klimatizace
(str. 211)
•
Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu
(str. 211)
•
Aktivace a deaktivace maximálního odmrazování (str. 212)
Tlačítka na volantu a sedadlech v řádku klimatu.
1.
Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete
stisknutím tlačítka v řádku klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu
vlevo a vpravo.
Pokud vozidlo není vybaveno odvětrávanými
sedadly nebo vyhřívaným volantem, tlačítko
pro vyhřívaná sedadla je přímo k dispozici
v řádku klimatu.
2.
Opakovaně tiskněte tlačítko pro vyhřívaná
sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp,
Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 207
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby, které
mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce
snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné
problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel.
Jinak by mohly utrpět popáleniny.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní předního sedadla* (str. 208)
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
předního sedadla*
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče a cestující, když je chladno.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude
aktivováno/deaktivováno automatické spuštění
vyhřívání sedadel. Je-li aktivováno automatické
spuštění, při nízké teplotě okolí se spustí ohřev.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Úroveň automat. ohřevu sedadla
řidiče a Úroveň automat. ohřevu sedadla
spolujezdce a aktivujte/deaktivujte automatické spuštění vyhřívání sedadla řidiče
a spolujezdce.
4.
Zvolte Nízký, Mírný nebo Vysoký a zvolte
úroveň, na kterou se má funkce aktivovat.
Související informace
•
•
208
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního
sedadla* (str. 207)
Aktivace a deaktivace vyhřívání
zadního sedadla*
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče a cestující, když je chladno.
Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního
sedadla ze zadního sedadla
Tlačítka vyhřívaných sedadel vzadu na tunelové konzole.
–
Opakovaným tisknutím fyzického tlačítka
vlevo a vpravo pro vyhřívaná sedadla vzadu na
tunelové konzole přepínejte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp, Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a LED na tlačítku indikuje nastavenou úroveň.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby, které
mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce
snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné
problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel.
Jinak by mohly utrpět popáleniny.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace větrání
předního sedadla*
2.
Sedadla lze odvětrávat, čímž se zvýší míra komfortu, například, za horka.
Systém větrání se skládá z ventilátorů v sedadlech a opěradlech, které odsávají vzduch z čalounění sedadel. Chladicí efekt zvyšuje chlazení
prostoru pro cestující. Systém větrání je možné
aktivovat při běžícím motoru.
Opakovaně tiskněte tlačítko pro odvětrávaná
sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp,
Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Tlačítka na volantu a sedadlech v řádku klimatu.
1.
Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete
stisknutím tlačítka v řádku klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu
vlevo a vpravo.
Pokud vozidlo není vybaveno vyhřívanými
sedadly nebo vyhřívaným volantem, tlačítko
pro odvětrávaná sedadla je přímo k dispozici
v řádku klimatu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 209
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
volantu*
Volant lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče, když je chladno.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní volantu* (str. 210)
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
volantu*
Volant lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče, když je chladno.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude
aktivováno/deaktivováno automatické spuštění
vyhřívaní volantu. Je-li aktivováno automatické
spuštění, při nízké teplotě okolí se spustí ohřev.
Tlačítka na volantu a sedadlech v řádku klimatu.
1.
Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete
stisknutím tlačítka v řádku klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu na
straně řidiče.
Pokud vozidlo není vybaveno vyhřívanými
nebo odvětrávanými sedadly, tlačítko pro
vyhřívaní volantu je přímo k dispozici v řádku
klimatu.
2.
210
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Úroveň automat. ohřevu volantu,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání volantu.
4.
Zvolte Nízký, Mírný nebo Vysoký a zvolte
úroveň, na kterou se má funkce aktivovat.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného volantu*
(str. 210)
Opakovaně tiskněte tlačítko pro volant
a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp, Vysoký,
Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace automatického ovládání
klimatizace
2.
Krátce nebo dlouze stiskněte AUTO.
•
Je-li aktivována automatická regulace klimatu,
reguluje automaticky různé funkce klimatu.
Krátké stisknutí - recirkulace vzduchu, klimatizace a rozvod vzduchu se regulují
automaticky.
Dlouhé stisknutí - recirkulace vzduchu, klimatizace a rozvod vzduchu se regulují
automaticky, teplota a ventilátor se nastaví
na standardní nastavení 22 °C/72 °F
a úroveň 3.
> Automatická regulace klimatu se aktivuje
a tlačítko se rozsvítí.
•
Aktivace a deaktivace recirkulace
vzduchu
Recirkulace vzduchu odvádí špatný vzduch, výfukové plyny apod. mimo vozidlo tím, že systém
ovládání klimatu znovu využívá vzduch v prostoru
pro cestující.
POZNÁMKA
Teplotu a rychlost ventilátoru lze měnit, aniž
by se deaktivoval automaticky regulovaný
systém ovládání klimatizace. Automaticky
regulovaný systém ovládání klimatizace se
deaktivuje, pokud se manuálně změní nastavení rozvodu vzduchu nebo pokud je dosaženo maximální odmražování.
Tlačítko automatické regulace v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Tlačítko recirkulace vzduchu v poli klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Recirk..
> Recirkulace vzduchu se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš dlouho,
může se stát, že se okna zevnitř zamlží.
}}
211
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
POZNÁMKA
Recirkulaci vzduchu nelze aktivovat, když je
aktivováno maximální odmražování.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
recirkulaci vzduchu (str. 212)
Aktivace a deaktivace nastavení
času pro recirkulaci vzduchu
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování
Recirkulace vzduchu odvádí špatný vzduch, výfukové plyny apod. mimo vozidlo tím, že systém
ovládání klimatu znovu využívá vzduch v prostoru
pro cestující.
K rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z oken se používá vyhřívané čelní sklo a maximální odmrazování.
Lze nastavit, zda časovač recirkulace vzduchu by
měl být aktivován/deaktivován. Je-li časovač aktivován, recirkulace vzduchu se automaticky vypne
po 20 minutách.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Časovač recirkulace, pokud chcete
časovač recirkulace vzduchu aktivovat/deaktivovat.
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování ze středové konzoly
Na středové konzole je fyzické tlačítko pro
rychlou aktivaci maximálního odmrazování.
Je-li vozidlo vybaveno vyhřívaným čelním sklem*,
maximální odmražování lze aktivovat samostatně
ze zobrazení klimatu na středovém displeji.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu
(str. 211)
Fyzické tlačítko na středové konzole.
Vozidla bez vyhřívání čelního skla:
–
212
Stiskněte tlačítko.
> Maximální odmražování se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Vozidla s vyhříváním čelního skla:
–
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi třemi úrovněmi:
•
•
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování ze středového displeje
POZNÁMKA
Změnou úrovně ventilátoru na 5 se zvýší hlučnost.
Aktivované vyhřívané čelní sklo
Související informace
Aktivované vyhřívání čelního skla a maximální odmražování
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Deaktivováno.
> Vyhřívané čelní sklo a maximální odmražování se aktivují/deaktivují a tlačítko svítí/
nesvítí.
•
POZNÁMKA
Maximální odmražování se spustí s jistým
zpožděním tak, aby se zabránilo krátkému
nárůstu úrovně ventilátoru nebo pokud se
vyhřívané čelní sklo deaktivuje dvojím rychlým
stisknutím tlačítka.
Tlačítko maximálního odmražování v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Max.
> Maximální odmražování se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Maximální odmražování deaktivuje automatickou regulaci klimatu a recirkulaci
vzduchu, aktivuje klimatizaci a nastaví úroveň ventilátoru na 5 a teplotu na HI.
Je-li deaktivováno maximální odmražování,
systém regulace klimatu přejde na předchozí nastavení.
213
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla*
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla ze středového displeje
POZNÁMKA
Vyhřívané čelní sklo může mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních komunikačních
zařízení.
Vyhřívané čelní sklo se používá k rychlému
odstranění zamlžení a námrazy z okna.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla ze středové konzoly
Související informace
Na středové konzole se nachází fyzické tlačítko
pro rychlý přístup k vyhřívanému čelnímu sklu.
•
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaného čelního skla* (str. 215)
Tlačítko vyhřívaného čelního skla v zobrazení klimatu.
Fyzické tlačítko na středové konzole.
–
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi třemi úrovněmi:
•
•
Aktivované vyhřívané čelní sklo
Aktivované vyhřívání čelního skla a maximální odmražování
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Elektrický.
> Vyhřívání čelního skla se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
POZNÁMKA
Trojúhelníková oblast na koncích čelního skla
není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu
zde může trvat déle.
Deaktivováno.
> Vyhřívané čelní sklo a maximální odmražování se aktivují/deaktivují a tlačítko svítí/
nesvítí.
•
214
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění
vyhřívaného čelního skla*
Vyhřívané čelní sklo se používá k rychlému
odstranění zamlžení a námrazy z okna.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude
aktivováno/deaktivováno automatické spuštění
vyhřívaného čelního skla. Je-li automatické spuštění aktivováno, spustí se vyhřívání, pokud hrozí
nebezpečí námrazy nebo zamlžování na čelním
skle/okně. Vyhřívání se vypne automaticky, pokud
je čelní sklo/okno dostatečně teplé a led resp.
zamlžení zmizí.
1.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek
Vyhřívané zadní okno a vnější zpětná zrcátka
umožní rychlé odstranění zamlžení a námrazy
z okna a zrcátek.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek ze
středové konzoly
Na středové konzole se nachází fyzické tlačítko
pro rychlý přístup k vyhřívanému zadnímu oknu
a zpětným zrcátkům.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Automatické odmrazování vpředu,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání čelního skla.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek ze
středového displeje
Tlačítko vyhřívaného zadního okna a vnějších zpětných
zrcátek v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Vzadu.
> Vyhřívané zadní okno a zpětná zrcátka na
dveřích se aktivují/deaktivují a tlačítko se
rozsvítí/zhasne.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 214)
Fyzické tlačítko na středové konzole.
–
Stiskněte tlačítko.
> Vyhřívané zadní okno a zpětná zrcátka na
dveřích se aktivují/deaktivují a tlačítko se
rozsvítí/zhasne.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívaného zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek (str. 216)
* Volitelná výbava/příslušenství. 215
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace
automatického spuštění
vyhřívaného zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
Regulování úrovně ventilátoru pro
přední sedadlo3
POZNÁMKA
Systém ovládání klimatu automaticky upravuje
proudění vzduchu na zvolené úrovni ventilátoru podle požadavků. To znamená, že otáčky
ventilátoru lze měnit, i když je úroveň nastavení ventilátoru stejná.
Ventilátor lze nastavit do některé z rychlostí automatického větrání pro přední sedadlo.
Vyhřívané zadní okno a vnější zpětná zrcátka
umožní rychlé odstranění zamlžení a námrazy
z okna a zrcátek.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude
aktivováno/deaktivováno automatické spuštění
vyhřívaného zadního okna a vnějších zpětných
zrcátek. Je-li automatické spuštění aktivováno,
spustí se vyhřívání, pokud hrozí nebezpečí
námrazy nebo zamlžování na čelním skle/okně.
Vyhřívání se vypne automaticky, pokud je čelní
sklo/okno dostatečně teplé a led resp. zamlžení
zmizí.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Automatické odmrazování vzadu,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání oken a vnějších zpětných zrcátek.
Související informace
•
3
216
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 215)
V případě 2zónové klimatizace - také pro zadní sedadlo.
Související informace
•
Tlačítka ovládání ventilátoru v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Klepněte na požadovanou úroveň ventilátoru:
Off, 1-5 nebo Max.
> Změní se úroveň ventilátoru a rozsvítí se
tlačítka zvolené úrovně.
DŮLEŽITÉ
Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace
nefunguje a mohla by se mlžit zevnitř skla.
Ovládání klimatu (str. 206)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Regulování teploty pro přední
sedadlo4
Synchronizace teploty
Teplotu v různých zónách klimatu ve vozidle lze
synchronizovat s teplotou nastavenou na straně
řidiče.
Teplotu lze nastavit na požadovaný počet stupňů
pro zóny klimatu předních sedadel.
Regulování teploty.
2.
Teplotu můžete regulovat jedním z následujících způsobů:
•
Tlačítka teploty v řádku klimatu.
1.
přetáhnutím nastavte požadovanou
teplotu nebo
tisknutím +/− postupně teplotu zvyšujte/
snižujte.
> Teplota se změní a na tlačítku se objeví
nastavená teplota.
•
Stisknutím tlačítka pro teplotu vlevo nebo
vpravo v řádku klimatu na středovém displeji
otevřete ovládací prvky.
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně
potřebujete.
Související informace
•
4
V případě 2zónové klimatizace - také pro zadní sedadlo.
Tlačítko synchronizace u ovládání teploty na straně
řidiče.
1.
Ovládání otevřete stisknutím tlačítka teploty
na straně řidiče v řádku klimatu na středovém
displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Synchronizovat teplotu .
> Teploty pro všechny zóny ve vozidle se
synchronizují podle teploty nastavené pro
stranu řidiče. Vedle tlačítka teploty se
zobrazí symbol synchronizace.
Synchronizace se zastaví dalším stisknutím tlačítka Synchronizovat teplotu nebo změnou
Ovládání klimatu (str. 206)
}}
217
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
nastavení teploty pro jinou zónu klimatu než je
zóna řidiče.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace klimatizace
POZNÁMKA
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný
vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
Aby klimatizace fungovala optimálně, musí být
všechna boční okna a panoramatická střecha*
zavřené.
Ovládání klimatu (str. 206)
POZNÁMKA
Klimatizaci nelze aktivovat, pokud se ovládání
ventilátoru nachází v poloze Off.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Tlačítko klimatizace v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko AC.
> Klimatizace se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Je-li aktivována klimatizace, systém řízení
klimatu se automaticky podle potřeby
zapíná a vypíná.
218
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Klima při parkování
Související informace
Ovládání klimatu při parkování je generický
pojem zahrnující několik funkcí, které zlepší klima
v prostoru pro cestující při parkování vozidla
(např. teplotní příprava).
•
•
•
•
Ovládání klimatizace (str. 194)
Teplotní příprava (str. 219)
Komfort klimatu při parkování (str. 225)
Symboly a zprávy ovládání klimatu při parkování (str. 227)
Teplotní příprava
Díky teplotní přípravě vozidla před jízdou se
může snížit opotřebení vozidla a množství energie spotřebované během cesty.
Teplotní přípravu lze rovnou spustit nebo ji lze
nastavit pomocí časovače.
Tato funkce využívá v různých případech různé
systémy:
•
Je-li chladno, nezávislé topení zahřeje prostor
pro cestující na příjemnou teplotu.
•
Je-li horko, klimatizace ochladí prostor pro
cestující na komfortní teplotu.
•
Lze zvolit aktivaci vyhřívaného volantu*
a vyhřívaných sedadel* pro řidiče a spolujezdce.
•
Vyhřívání čelního skla, zadního skla a vnějších
zpětných zrcátek se aktivuje automaticky
podle potřeby.
Během teplotní přípravy v horkém klimatu může
pod vozidlo kapat kondenzát z klimatizace. To je
normální.
Funkce související s ovládáním klimatu při parkování se
ovládají z Klima pro parkování v zobrazení klimatu na
středovém displeji.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 219
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
POZNÁMKA
Teplotní příprava je k dispozici pouze, když je
vozidlo připojeno k elektrické zásuvce5. Nabíjecí stanice, která není vždy aktivní, např. kvůli
nastavení časovače, může způsobit funkční
poruchu teplotní přípravy.
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy
V rámci tepelné přípravy se prostor pro cestující
před rozjetím vozidla zahřívá nebo chladí. Tuto
funkci lze spustit přímo ze středového displeje
nebo z mobilního telefonu.
Spuštění a vypnutí vozidla
Pokud vozidlo není připojeno k elektrické
zásuvce, přesto lze prostor pro cestující v horkém počasí krátce zchladit tím, že přímo spustíte teplotní přípravu.
Políčka vyhřívání sedadla a vyhřívání volantu na kartě
Klima pro parkování v zobrazení klimatu.
POZNÁMKA
Při předběžné úpravě teploty prostoru pro
cestující se systém vozidla snaží dosáhnout
komfortní teplotu, nikoli teplotu nastavenou
na klimatizaci.
Související informace
•
•
•
5
220
Klima při parkování (str. 219)
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy (str. 220)
Nastavení času teplotní přípravy (str. 222)
Platí pro elektrické topení.
Tlačítko teplotní přípravy na kartě Klima pro parkování
v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí políček
zvolte, zda chcete, aby se vyhřívaní sedadla
a vyhřívání volantu během teplotní přípravy
aktivovalo.
4.
Stiskněte tlačítko Příprava spuštění.
> Teplotní příprava se spustí/vypne a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
POZNÁMKA
Teplotní příprava je k dispozici pouze, když je
vozidlo připojeno k elektrické zásuvce6. Nabíjecí stanice, která není vždy aktivní, např. kvůli
nastavení časovače, může způsobit funkční
poruchu teplotní přípravy.
Pokud vozidlo není připojeno k elektrické
zásuvce, přesto lze prostor pro cestující v horkém počasí krátce zchladit tím, že přímo spustíte teplotní přípravu.
POZNÁMKA
Během předběžné úpravy teploty prostoru pro
cestující musí být okna a dveře ve vozidle
zavřeny.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu7:
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá
tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.
Související informace
•
•
•
Klima při parkování (str. 219)
Teplotní příprava (str. 219)
Nastavení času teplotní přípravy (str. 222)
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit
pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho
předem.
Spuštění z aplikace*
Teplotní přípravu lze spustit a informace o zvolených nastaveních lze spravovat ze zařízení s aplikací Volvo On Call*. V rámci teplotní přípravy se
prostor pro cestující zahřeje nebo vychladí
(pomocí klimatizace) na komfortní teplotu.
Teplotu v prostoru pro cestující lze v rámci
teplotní přípravy upravit pomocí funkce dálkového
startování vozidla (Engine Remote Start - ERS)8
pomocí aplikace Volvo On Call*.
6
7
8
Platí pro elektrické topení.
Platí pro topení spalující palivo.
Některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství. 221
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Nastavení času teplotní přípravy
Časovač lze nastavit tak, aby se teplotní příprava
ukončila v konkrétní čas.
Časovač může pracovat až s 8 různými nastaveními pro následující oblasti:
•
•
•
Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu (str. 224)
Přidávání a upravování nastavení
času pro teplotní přípravu
Časovač předběžné přípravy může pracovat až
s 8 nastavenými časy.
Přidání času
Čas během jediného data
Čas v jednom nebo více dnech v týdnu,
s opakováním nebo bez opakování.
POZNÁMKA
Teplotní příprava je k dispozici pouze, když je
vozidlo připojeno k elektrické zásuvce9. Nabíjecí stanice, která není vždy aktivní, např. kvůli
nastavení časovače, může způsobit funkční
poruchu teplotní přípravy.
Pokud vozidlo není připojeno k elektrické
zásuvce, přesto lze prostor pro cestující v horkém počasí krátce zchladit tím, že přímo spustíte teplotní přípravu.
Související informace
•
•
•
9
222
Teplotní příprava (str. 219)
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 222)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 224)
Platí pro elektrické topení.
Tímto tlačítkem se přidá nastavený čas na kartu Klima
pro parkování v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
3.
Stiskněte tlačítko Přidat časování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
7.
POZNÁMKA
Nastavení času nelze přidávat, pokud je
v časovači zadáno již 8 nastavení. Pokud
chcete přidat nové nastavení času, některé
z nastavení vymažte.
4.
Klepnutím na Datum nastavíte čas pro
jediné datum.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu10:
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá
tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.
Klepnutím na Dny nastavíte čas na jeden
nebo více dní v týdnu.
S Dny: Opakování aktivujete/deaktivujete
zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí v políčku
Opak. týdně.
5.
S Datum: Rolováním v seznamu dat pomocí
šipek zvolte datum teplotní přípravy.
S Dny: Klepnutím na tlačítka dní v týdnu
zvolte dny v týdnu, kdy má být aktivní teplotní
příprava.
6.
10
Rolováním pomocí šipek nastavte čas, kdy
má být teplotní příprava dokončena.
Klepnutím na Potvrdit přidejte nastavený
čas.
> Nastavený čas se přidá do seznamu
a aktivuje se.
4.
Upravte nastavení času stejným způsobem,
jaký je popsán výše v části "Přidání času".
Související informace
•
•
•
•
Teplotní příprava (str. 219)
Nastavení času teplotní přípravy (str. 222)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 224)
Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu (str. 224)
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit
pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho
předem.
Úprava času
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Stiskněte nastavený čas, který chcete změnit.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
Platí pro topení spalující palivo.
223
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace nastavení
času pro teplotní přípravu
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu11:
Čas nastavený v časovači pro tepelnou přípravu
lze aktivovat a deaktivovat podle potřeby.
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá
tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.
Odebrání nastaveného času pro
teplotní přípravu
Nastavený čas pro teplotní přípravu, který již není
zapotřebí, lze vymazat.
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit
pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho
předem.
Tlačítka časovače na kartě Klima pro parkování
v zobrazení klimatu.
1.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Aktivujte/deaktivujte nastavený čas klepnutím na tlačítko časovače vpravo od nastavené
hodnoty.
> Nastavený čas se aktivuje/deaktivuje
a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
11
224
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
Platí pro topení spalující palivo.
Související informace
•
•
•
•
Teplotní příprava (str. 219)
Tlačítko pro úpravu seznamu/vymazání nastaveného
času v kartě Klima pro parkování v zobrazení klimatu.
1.
Nastavení času teplotní přípravy (str. 222)
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 222)
Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu (str. 224)
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Stiskněte tlačítko Upravit seznam.
4.
Stiskněte mazací ikonu vpravo v seznamu.
> Ikona změní text na Vymazat.
5.
Potvrďte stisknutím tlačítka Vymazat.
> Nastavený čas se odstraní ze seznamu.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Související informace
•
•
•
•
Teplotní příprava (str. 219)
Nastavení času teplotní přípravy (str. 222)
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 222)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 224)
Komfort klimatu při parkování
Když je vozidlo zaparkováno, lze udržovat v prostoru pro cestující požadované klima - například,
pokud se motor musí vypnout, ale uvnitř vozidla
chce zůstat řidič nebo cestující a ti si chtějí
zachovat požadovanou míru komfortu klimatu.
Spuštění a vypnutí funkce udržování
komfortu klimatu při parkování
Funkce udržování komfortu klimatu udržuje po
rozjetí klima v prostoru pro cestující. Tuto funkci
lze spustit přímo ze středového displeje.
Udržování komfortu klimatu lze pouze rovnou
spustit.
Tato funkce využívá v různých případech různé
systémy:
•
Je-li chladno, zbytkové teplo motoru v chladném počasí zahřeje prostor pro cestující na
komfortní teplotu.
•
Je-li teplo, ventilace vhání do vozidla vzduch
zvenku a ochlazuje tak prostor pro cestující.
POZNÁMKA
Komfortní údržba klimatu se vypne, pokud se
vozidlo zamkne zvenku - tím se zabrání zbytečnému využití zbytkového tepla. Funkce má
za úkol udržovat komfortní klima, pokud uvnitř
vozidla zůstává řidič nebo cestující.
Související informace
•
•
Klima při parkování (str. 219)
Tlačítko udržování komfortu klimatu v Klima pro
parkování v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Stiskněte tlačítko Udržovat komfortní
klima.
> Udržování komfortu klimatu se spustí/
vypne a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Spuštění a vypnutí funkce udržování komfortu
klimatu při parkování (str. 225)
}}
225
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
POZNÁMKA
Pokud v motoru není dostatek zbytkového
tepla na udržení klimatu v prostoru pro cestující nebo pokud je venkovní teplota vyšší než
cca. 20 °C (68 °F), nelze spustit udržování
komfortu klimatu.
POZNÁMKA
Komfortní údržba klimatu se vypne, pokud se
vozidlo zamkne zvenku - tím se zabrání zbytečnému využití zbytkového tepla. Funkce má
za úkol udržovat komfortní klima, pokud uvnitř
vozidla zůstává řidič nebo cestující.
Související informace
•
226
Komfort klimatu při parkování (str. 225)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Symboly a zprávy ovládání klimatu
při parkování
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů
a zpráv týkajících se ovládání klimatu při parkování.
Symbol
Na zařízení s aplikací Volvo On Call* lze zobrazovat také zprávy související s ovládání klimatu při
parkování.
Zpráva
Popis
Klima pro parkování
Ovládání klimatu při parkování je vypojeno. Kontaktujte autoservisA a požádejte, aby funkci co
nejdříve zkontrolovali.
Doporučen servis
Klima pro parkování
Dočasně není k dispozici
Klima pro parkování
Není dostupné příliš málo palivaB
Klima pro parkování
Nedostupné nabíjení, příliš málo nabitá
baterie
12
Tento symbol se rozsvítí na displeji
řidiče12, pokud je nezávislé topení
aktivní.
Platí pro topení spalující palivo.
Ovládání klimatu při parkování je dočasně vypojeno. Pokud problém po jistou dobu přetrvává,
požádejte v servisuA o kontrolu funkce.
Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud je v nádrži příliš málo paliva na spuštění
nezávislého topení. Dočerpejte palivo do nádrže.
Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud je hybridní baterie vybita natolik, že nelze
spustit nezávislé topení. Nastartujte vozidlo.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 227
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Symbol
Zpráva
Popis
Klima pro parkování
Nedostupné, nepřipojeno k
napájeníC
Klima pro parkování
Omezené nabíjení, příliš málo nabitá baterie
A
B
C
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro elektrické topení.
Související informace
•
228
Klima při parkování (str. 219)
Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud není připojen nabíjecí kabel. Připojte
nabíjecí kabel.
Doba chodu ovládání parkovacího klimatu je omezena, pokud baterie hybridu není dostatečně
nabitá. Nastartujte vozidlo.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Topení
Baterie a nabíjení
Topení umožňuje, aby před jízdou a během jízdy
motor a motorový prostor dosáhl správnou
teplotu.
Topení napájí hybridní baterie. Pokud se hybridní
baterie příliš vybije, topení se vypne automaticky
a na displeji řidiče zobrazí zpráva.
Topení nabízí dvě dílčí funkce:
•
Nezávislé topení - vyhřívá, v případě potřeby,
prostor pro cestující, pokud je aktivována
teplotní příprava ovládání klimatu při parkování.
•
Přídavné topení - vyhřívá, v případě potřeby,
prostor pro cestující a motor během jízdy.
Pokud hladina v palivové nádrži příliš klesne,
topení se vypne automaticky a na displeji řidiče
zobrazí zpráva.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pokud budete používat topení, zkontrolujte,
zda je v palivové nádrži dost paliva.
Pokud budete používat topení, zkontrolujte,
zda je dostatečně nabita batérie.
VAROVÁNÍ
Palivo a čerpání paliva15
Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než
začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé
topení.
V závislosti na trhu se používá elektrické topení
nebo topení spalující palivo13.
Zkontrolujte na displeji řidiče, zda je
topení vypnuto. Tento symbol svítí,
když topení běží jako nezávislé
topení.
Topení je namontováno v podběhu pravého předního kola.
POZNÁMKA
Související informace
•
•
•
aktivní14,
Je-li topení
z podběhu pravého
předního kola může vycházet kouř a může být
slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla
můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To
je zcela v pořádku.
Ovládání klimatizace (str. 194)
Nezávislé topení (str. 230)
Přídavné topení (str. 231)
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
Topení používá palivo z běžné palivové nádrže ve
vozidle.
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do topení.
13
14
15
Autorizovaný prodejce Volvo má informace o trzích, na kterých se používá konkrétní typ topení.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
229
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Nezávislé topení
Pokud je aktivována teplotní příprava, nezávislé
topení vyhřívá podle potřeby před jízdou prostor
pro cestující.
Nezávislé topení představuje jednu ze dvou dílčích funkcí topení ve vozidle. Topení je namontováno v podběhu pravého předního kola.
Tento symbol se rozsvítí na displeji
řidiče16, pokud je nezávislé topení
aktivní.
POZNÁMKA
Je-li topení aktivní17, z podběhu pravého
předního kola může vycházet kouř a může být
slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla
můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To
je zcela v pořádku.
Nezávislé topení se spustí automaticky, pokud je
aktivována teplotní příprava klimatu při parkování
a prostor pro cestující se musí vytopit.
Jakmile uplyne doba nastavená v časovači nebo
maximální doba chodu vyhřívání, nebo jakmile
vozidlo nastartuje znovu, funkce se automaticky
vypne.
16
17
18
19
20
230
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
Maximální doba chodu topení je 40 minut.
POZNÁMKA
Pokud budete používat nezávislé topení18,
zkontrolujte, zda je v palivové nádrži dost
paliva.
Pokud budete používat nezávislé topení, zkontrolujte, zda je dostatečně nabita hybridní
batérie.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu19:
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá
tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit
pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho
předem.
VAROVÁNÍ
Pokud z nezávislého topení20 cítíte zápach
paliva, vidíte neobvykle hustý kouř, černý kouř
nebo slyšíte neobvyklý zvuk, topení vypněte a,
pokud možno, vytáhněte pojistku. Společnost
Volvo doporučuje kontaktovat za účelem
opravy autorizovaný servis Volvo.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Související informace
•
•
Topení (str. 229)
Přídavné topení (str. 231)
Přídavné topení
Související informace
Pomocné topení pomáhá vytopit prostor pro
cestující a motor během jízdy.
•
•
•
Přídavné topení představuje jednu ze dvou dílčích
funkcí topení ve vozidle. Topení je namontováno
v podběhu pravého předního kola.
Topení (str. 229)
Nezávislé topení (str. 230)
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní pomocného topení (str. 232)
POZNÁMKA
Je-li topení aktivní21, z podběhu pravého
předního kola může vycházet kouř a může být
slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla
můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To
je zcela v pořádku.
Přídavné topení se spouští a je regulováno automaticky, pokud je během jízdy s vozidlem zapotřebí přitopit.
Vypne se automaticky, jakmile se vozidlo vypne.
POZNÁMKA
Pokud budete používat pomocné topení22,
zkontrolujte, zda je v palivové nádrži dost
paliva.
21
22
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
231
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
pomocného topení
Pomocné topení pomáhá vytopit prostor pro
cestující a motor během jízdy.
Lze nastavit, zda se automatické spouštění přídavného topení aktivuje/deaktivuje.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Nezávislé topení, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění přídavného topení.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje automatické
spuštění nezávislého topení při jízdě na krátké
vzdálenosti23.
POZNÁMKA
Pokud se automatické spuštění nezávislého
topení deaktivuje, může dojít ke snížení komfortu v prostoru pro cestující. Systém řízení klimatu nebude mít během elektrického provozu
k dispozici zdroj tepla.
23
232
Platí pro topení spalující palivo.
Související informace
•
Přídavné topení (str. 231)
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Potvrzení uzamknutí
Kontrolka zámků a alarmu
Když je vůz zamknutý nebo odemknutý, ukazatele
směru potvrdí, že zamknutí nebo odemknutí bylo
provedeno správně.
Indikace tlačítek zámků
Přední dveře
Indikace zvenku
Zamykání
•
Výstražná světla vozidla indikují zamknutí bliknutím a sklopením vnějších zrcátek1.
Odemykání
•
Výstražná světla vozidla indikují odemknutí
dvojím bliknutím a vyklopením vnějších zrcátek1.
Všechny dveře, zadní výklopné dveře a kapota
musí být zavřeny, aby bylo indikováno zamknutí
vozidla. Pokud se provede zamknutí pouze při
zavřených dveřích řidiče2, vozidlo se zamkne, ale
zamknutí je pomocí výstražných blikačů indikováno pouze, pokud budou zavřeny všechny dveře,
dveře zavazadlového prostoru a kapota.
1
2
234
Kontrolka zámků a alarmů na přístrojové desce ukazuje
stav systému alarmů.
Dlouhé blikání znamená, že vozidlo je zamknuté.
Je-li vozidlo zamknuté, je to indikováno krátkými
pulzujícími bliknutími.
Ostatní indikace
Doprovodné osvětlení při odchodu a příchodu
rovněž informují o zamknutí a odemknutí.
Tlačítka zámků s kontrolkou zámku v předních dveřích.
Svíticí kontrolka v tlačítku zámku některých
z předních dveří označuje, že všechny dveře jsou
zamknuté. Dojde-li k otevření libovolných dveří,
kontrolka v obojích dveřích zhasne.
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
Neplatí pro vozidla vybavená příplatkovým systémem bezklíčového zamykání/odemykání (Passive Entry*).
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
V zadních dveřích*
Nastavení indikace zámku
dálkový ovladač s klíčem
V nabídce nastavení na středovém displeji lze
nastavit, jakým způsobem vozidlo potvrdí
zamknutí a odemknutí.
Dálkový ovladač s klíčem zamyká a odemyká
boční dveře a dveře zavazadlového prostoru. Aby
vozidlo nastartovalo, dálkový ovladač s klíčem
musí být uvnitř vozidla.
Reakce při zamknutí:
1.
2.
Stiskněte My Car
3.
Klepněte na kód a zvolte, zda vozidlo má
vizuálně reagovat (Vizuální reakce
zamykání, Zamknout, Odemknout,
Obojí), nebo zda se má funkce vypnout.
Tlačítko zámku s kontrolkou zámku v zadních dveřích.
Svítící kontrolka v tlačítku zámku některých dveří
označuje, že tyto dveře jsou zamknuté. Pokud se
některé dveře otevřou, jejich kontrolka zhasne, ale
ostatní budou nadále svítit.
Související informace
•
•
•
Použití doprovodného osvětlení při odchodu
(str. 153)
1.
2.
3.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
Stiskněte My Car
nastupování.
Zrcátka a snadné
Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, zvolte Sklopení zrcátek při zamknutí.
Související informace
•
3
Zamykání.
Indikace pomocí sklopných vnějších zrcátek*:
Nastavení indikace zámku (str. 235)
Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 154)
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Potvrzení uzamknutí (str. 234)
Dálkový ovladač s klíčem3 vlevo a beztlačítkový klíč (Key
Tag)* vpravo.
Dálkový ovladač s klíčem se během startování
nepoužívá fyzicky, protože vozidlo v základní
výbavě umožňuje startovat bez klíče (Passive
Start).
Aby bylo možné vozidlo nastartovat, klíč musí být
vpředu v prostoru pro cestující, např. v kapse
řidiče nebo v držáku nápojů na tunelové konzole.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 235
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Na přání je k dispozici zamykání a odemykání
dveří a dveří zavazadlového prostoru (Passive
Entry*) bez klíče. Klíč má dosah v půlkruhu
s poloměrem cca. 1,5 metrů (5 stop) od dveří
řidiče a cca. 1 metr (3 stopy) od dveří zavazadlového prostoru.
Tlačítka na klíči dálkového ovladače
V případě možnosti odemykání a zamykání bez
klíče a startování bez klíče se dálkový ovladač
s klíčem může nacházet kdekoliv v prostoru pro
cestující nebo v zavazadlovém prostoru a přitom
bude možné motor nastartovat.
Každý z dálkových ovladačů s klíčem, který je
dodáván s vozidlem, lze propojit s profilem řidiče
s jedinečným nastavením pro vozidlo. Pokud se
používá klíč s jistým profilem, nastavení vozidla se
upraví podle tohoto profilu.
Na dálkovém ovladači s klíčem jsou čtyři tlačítka - jedno
na levé straně a tři na pravé straně3.
Beztlačítkový klíč (Key Tag)
K vozidlům vybaveným bezklíčovým zamykáním
a odemykáním* se rovněž dodává trochu menší,
lehčí a beztlačítkový klíč (Key Tag). Co se týče
startování a zamykání bez klíče, funguje naprosto
stejně jako běžný dálkový ovladač s klíčem. Klíč je
vodotěsný do hloubky až cca. 10 metrů (30 stop)
po dobu 60 minut. Neobsahuje odnímatelnou
čepel klíče a baterii nelze měnit.
Zamykání - Stisknutím tlačítka odemknete
boční dveře, dveře zavazadlového prostoru
a víčko hrdla plnění paliva a zapojíte alarm*.
Pro současné zavření všech oken a panoramatické střechy* stiskněte tlačítko a držte je
stisknuté.
Odemykání - Stisknutím tlačítka odemknete současně boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a vypojíte alarm.
a vypne alarm. U vozidel s elektricky ovládanými dveřmi* zavazadlového prostoru se tyto
dveře automaticky otevřou po přidržení tlačítka. Dveře zavazadlového prostoru se rovněž zavřou po dlouhém stisknutí - ozve se
výstražný signál.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci. Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy nebo
pokud je stisknete dvakrát během 3 sekund,
zapnou se ukazatele směru a houkačka. Tuto
funkci můžete vypnout stejným tlačítkem,
pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po 3 minutách.
VAROVÁNÍ
Pokud ve vozidle někdo zůstal, zajistěte, aby
elektricky ovládaná okna a panoramatická
střecha* nebyly napájeny. Když opouštíte
vozidlo, vždy si vezměte dálkový ovladač s klíčem sebou.
Delším stisknutím se otevřou všechna okna
současně. Funkci úplného vyvětrání lze použít, například, k rychlému vyvětrání vozidla
v horkém počasí.
Dveře zavazadlového prostoru – Odemkne pouze dveře zavazadlového prostoru
3
236
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí dálkového ovladače s klíčem ve voze.
•
•
Pokud nadále dochází k rušení, použijte k odemknutí vyjímatelnou čepel klíče dálkového ovladače a vložením klíče do záložní čtečky v držáku
nápojů odblokujte vozidlo.
Dálkový ovladač s klíčem nebo Key Tag,
který zůstane ve vozidle, se deaktivuje,
jakmile se vozidlo zamkne a alarm se
zapojí pomocí jiného klíče. Funkce "deadlock" je rovněž deaktivována. Deaktivovaný klíč se znovu aktivuje, když se vozidlo
odemkne.
Red Key, který zůstal ve vozidle, se deaktivuje, i když se vozidlo odemkne pomocí
služby Volvo On Call, a aktivuje se znovu,
když se vozidlo odemkne pomocí služby
Volvo On Call nebo stisknutím odemykacího tlačítka na klíči.
POZNÁMKA
Související informace
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 237)
Rušení
•
Na fungování dálkového ovladače s klíčem pro
zamykání a odemykání* bez klíče a startování
může mít vliv elektromagnetické pole a stínění.
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 240)
•
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem
(str. 241)
•
•
•
Odnímatelná čepel klíče (str. 246)
Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do
blízkosti kovových předmětů nebo elektronických zařízení, např. mobilních telefonů, tabletů,
laptopů nebo nabíječek - pokud možno, nepokládejte je blíže než 10-15 cm 4-6 palců.
Tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem lze použít
k současnému zamknutí a odemknutí všech bočních dveří a dveří zavazadlového prostoru.
Pokud se dálkový ovladač s klíčem umístí do
držáku nápojů, zkontrolujte, zda v držáku
nápojů nejsou další klíče od vozidla, kovové
předměty nebo elektronická zařízení (jako
mobilní telefony, tablety, laptopy nebo nabíječky). Některé klíče k vozidlu v blízkosti
jiného klíče v držáku nápojů se mohou navzájem rušit.
•
POZNÁMKA
Zamykání a odemykání dálkovým
ovladačem s klíčem
Imobilizér (str. 249)
Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče (str. 131)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 237
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí dálkového ovladače s klíčem ve voze.
•
•
Dálkový ovladač s klíčem4.
–
Pokud chcete odemknout, stiskněte na dál.
kovém ovladači s klíčem tlačítko
Aby byla sekvence zamykání aktivována5, dveře
řidiče musejí být zavřené. Pokud jsou otevřené
některé boční dveře nebo dveře zavazadlového
prostoru, nezamknou se a jejich alarmy se nezapojí*, dokud se tyto dveře nezavřou. Detektory*
pohybu alarmu se aktivují, když jsou zavřené
a zamknuté všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostoru.
4
5
6
238
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
–
Pokud chcete zamknout, stiskněte na dálko.
vém ovladači s klíčem tlačítko
Dálkový ovladač s klíčem nebo Key Tag,
který zůstane ve vozidle, se deaktivuje,
jakmile se vozidlo zamkne a alarm se
zapojí pomocí jiného klíče. Funkce "deadlock" je rovněž deaktivována. Deaktivovaný klíč se znovu aktivuje, když se vozidlo
odemkne.
Automatické znovuzamknutí
Red Key, který zůstal ve vozidle, se deaktivuje, i když se vozidlo odemkne pomocí
služby Volvo On Call, a aktivuje se znovu,
když se vozidlo odemkne pomocí služby
Volvo On Call nebo stisknutím odemykacího tlačítka na klíči.
Když dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Zamykání, když jsou dveře zavazadlového
prostoru otevřené
POZNÁMKA
Pokud vozidlo bylo zamčeno v době, kdy byly
otevřené zadní výklopné dveře, dejte pozor,
abyste při zavírání zadních výklopných dveří
nenechali v zavazadlovém prostoru klíč s dálkovým ovládáním. Vozidlo by se zcela zamklo6.
Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového
prostoru, dveře se automaticky zamknou. Tato
funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz odemknutý.
POZNÁMKA
Vždy se zkuste posunout blíže k vozidlu a zkuste znovu odemknout.
Pokud není možné zamknout nebo odemknout
dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – v tomto případě zamkněte nebo odemkněte dveře řidiče vyjímatelnou čepelí klíče.
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Pokud je vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez klíče, musí se zavřít všechny boční dveře.
Je-li vozidlo vybavené bezklíčovým zamykáním/odemykáním a klíč je zjištěn uvnitř vozidla, zavřené zadní výklopné dveře se nezamknou.*
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Související informace
•
Nastavení dálkově ovládaného odemykání
a odemykání zevnitř (str. 239)
•
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru dálkovým ovladačem s klíčem (str. 239)
•
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
•
Nastavení dálkově ovládaného
odemykání a odemykání zevnitř
Pro dálkově ovládané odemykání lze zvolit různé
sekvence.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem
(str. 241)
2.
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 248)
Stiskněte My Car Zamykání Dálkové
odemykání a odemykání interiéru.
3.
Zvolte možnost:
Odemknutí dveří zavazadlového
prostoru dálkovým ovladačem
s klíčem
Lze odemknout pouze dveře zavazadlového
prostoru, a to stisknutím tlačítka na dálkovém
ovladači s klíčem.
• Všechny dveře
- odemknou se všechny dveře současně.
• Jedny dveře
- odemknou se dveře řidiče. K odemknutí
všech dveří je třeba stisknout dvakrát odemykací tlačítko dálkového ovládání.
Zde upravená nastavení mají vliv také na centrální
odemykání pomocí otevíracích klik zevnitř.
Související informace
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 237)
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 263)
K odemknutí dveří zavazadlového prostoru a zablokování
alarmu stiskněte na dálkové ovladači s klíčem tlačítko
.
}}
239
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
1.
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači
s klíčem.
> Kontrolka zámků a alarmu na přístrojové
desce zhasne, což indikuje, že alarm není
pro celé vozidlo zapojen.
Související informace
Dosah dálkového ovládače s klíčem
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 237)
Aby dálkový ovladač s klíčem fungoval správně,
musí se nacházet v jisté vzdálenosti od vozidla.
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 267)
Manuální použití
Snímač náklonu a snímače pohybu v interiéru a snímače otevření dveří zavazadlového prostoru jsou odpojeny.
Dveře zavazadlového prostoru jsou
odemknuté, ale zůstávají zavřené, přičemž
boční dveře zůstávají odemknuté a funkce
alarmu jsou zapojené.
Funkce dálkového ovladače s klíčem jako např.
zamykání a odemykání aktivované stisknutím tlanebo
mají dosah cca. 20 metrů
čítka
(65 stop) od vozidla.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte
blíže k vozu a zkuste to znovu.
Použití bez klíče7
Pokud chcete dveře zavazadlového prostoru otevřít, lehce se dotkněte pogumované přítlačné plochy pod madlem dveří
zavazadlového prostoru.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou
a alarm se znovu zapojí.
2.
V případě elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*
Dlouze (cca. 1,5 sekundy) stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači s klíčem.
> Dveře zavazadlového prostoru jsou
odemknuté a otevřené, přičemž boční
dveře zůstávají odemknuté a funkce
alarmu jsou zapojené.
7 Platí
240
Označená oblast na obrázku ukazuje místa pokrytá anténami systému.
Pokud nechcete použít klíč, dálkový ovladač nebo
klíč bez tlačítka (Key Tag) se musí nacházet
v polokruhu s poloměrem cca. 1,5 m (5 stop) na
pouze pro vozidla vybavená příplatkovým systémem bezklíčového zamykání/odemykání (Passive Entry*).
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
obou dlouhých stranách a cca. 1 m (3 stopy) od
dveří zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Výměna baterie v dálkovém ovladači
s klíčem
Pokud je baterie v dálkovém ovladači s klíčem
vybita, musí se vyměnit.
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod. Vozidlo lze vždy zamknout a odemknout pomocí čepele klíče.
Pokud se dálkový ovladač s klíčem
odstraní z vozidla
POZNÁMKA
Všechny baterie mají omezenou životnost
a musí se nakonec vyměnit (neplatí pro Key
Tag). Životnost baterie se liší podle toho, jak
hodně se vozidlo/klíč používá.
Pokud dálkový ovladač s klíčem se
odstraní z vozidla, když motor běží, po
zavření posledních dveří se na displeji
řidiče zobrazí výstražná zpráva Klíč
nebyl nalezen Odstr. z vozu a ozve se zvukové
upozornění.
Baterie v dálkovém ovladači s klíčem by se měla
vyměnit, pokud:
Zpráva zhasne, pokud se klíč vrátí do vozidla
a stiskne se na pravé klávesnici tlačítko O nebo
se zavřou poslední dveře.
a/nebo
Související informace
•
•
•
8
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
Umístění antény systémů startování a zamykání (str. 262)
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 259)
Baterii v klíči bez tlačítek8 (Key Tag) nelze vyměnit - v autorizovaném servisu Volvo lze objednat
nový klíč.
DŮLEŽITÉ
Vybitý klíč Key Tag se musí předat do autorizovaného servisu Volvo. Klíč se musí z vozidla
vymazat, protože vozidlo lze stále nastartovat
pomocí záložního startování.
svítí informační kontrolka a na displeji
řidiče se zobrazí zpráva Vybitá baterie
v klíči Viz Uživatelská příručka.
•
zámky opakovaně nereagují na signály dálkového ovladače s klíčem v okruhu 20 metrů
(65 stop) od vozu.
POZNÁMKA
Vždy se zkuste posunout blíže k vozidlu a zkuste znovu odemknout.
Tento klíč je dodáván s vozidly, která jsou vybavena příplatkovým systémem zamykání/vstupu bez klíče (Passive Entry*).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 241
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Otevření klíče a výměna baterie
Držte dálkový ovladač s klíčem přední
stranou viditelně tak, aby logo Volvo směřovalo vpravo - posuňte tlačítko na spodní
hraně u kroužku na klíč doprava. Posuňte
skořepinu na přední straně o několik milimetrů nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
242
Otočte klíčem, přesuňte tlačítko do strany
a vysuňte zadní skořepinu o pár milimetrů
nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
Pomocí šroubováku nebo podobného
nástroje otáčejte krytem na baterii proti
směru hodinových ručiček, dokud značky
nelícují s textem OPEN.
Opatrně zatlačte na kryt baterie např. nehtem
do vybrání a kryt nadzvedněte.
Potom vypačte kryt baterie nahoru.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovladači splňovaly UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Baterie osazené ve výrobě nebo
vyměněné autorizovaným servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
Strana baterie (+) ukazuje nahoru. Potom
opatrně vypačte a uvolněte baterii podle
obrázku.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se prsty nových baterií a povrchů
kontaktů - snížila by se tím jejich funkčnost.
Instalujte novou baterii stranou (+) nahoru.
Nedotýkejte se prsty kontaktů na baterii
v dálkovém ovládání s klíčem.
Vložte baterii do držáku hranou dolů.
Potom zasuňte baterii dopředu tak, aby zapadla mezi dvě plastové příchytky.
Stiskněte baterii dolů tak, aby zapadla
pod horní příchytku z černého plastu.
POZNÁMKA
Používejte baterie s označením CR2032, 3 V.
Nasaďte kryt baterie zpět a otáčejte jim ve
směru hodinových ručiček, dokud značka
nelícuje s textem CLOSE.
}}
243
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Objednání více dálkových ovladačů
||
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače.
Klíč bez tlačítek je dodáván, pokud je vozidlo
vybaveno funkcí zamykání a odemykání bez
klíče*. Další klíče lze přiobjednat.
Přesuňte skořepinu na zadní straně
a zatlačte ji dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Otočte dálkový ovladač s klíčem
a nasaďte zpět skořepinu přední části tak, že
ji zatlačíte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Potom zasuňte skořepinu zpět.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená, že
skořepina správně a spolehlivě drží na
svém místě.
Potom zasuňte skořepinu zpět.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená, že
skořepina spolehlivě drží.
DŮLEŽITÉ
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
Související informace
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
Pro jedno vozidlo lze naprogramovat a používat až
dvanáct klíčů. Pokud se objednávají další klíče,
přidávají se další profily řidičů - po jednom na
každý dálkový ovladač s klíčem. To platí i pro přívěšek na klíč.
Ztráta dálkového ovladače s klíčem
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem, můžete si
nový ovladač objednat v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít s sebou do servisu. Aby
se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného klíče z paměti systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat přes profily řidičů v horním zobrazení
středového displeje. Zvolte Nastavení
Systém Jízdní profily.
Související informace
•
244
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Red Key - dálkový ovladač s klíčem
s omezeným fungováním*
Red Key umožní majiteli vozidla nastavit omezení
jistých vlastností vozidla. Smyslem omezení je
podpořit bezpečnou jízdu s vozidlem, například,
když vozidlo půjčujete.
Omezení představují opatření snižující riziko
nehody. Proto můžete být ve větší pohodě, když
předáváte klíče od vozidla např. mladým řidičům,
zaměstnancům servisu nebo asistentům k přeparkování. Držitel klíče Red Key nemůže měnit
nadefinovaná nastavení - k tomu je zapotřebí
běžný klíč s dálkovým ovládáním.
Nastavení červeného klíče*
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
Související informace
2.
Stiskněte Systém Jízdní profily Klíč
s uživatelským omezením.
> Nadefinovat lze následující nastavení:
•
•
Nastavení červeného klíče* (str. 245)
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
Držitel běžného dálkového ovladače s klíčem
může nadefinovat nastavení pro Red Key.
Některé funkce podpory řidiče jsou stále aktivní.
• Nastavit časový interval pro
Adaptive Cruise Control
• Snížená max. hlasitost
• Maximální limit rychlosti
• Upozornění na rychlostní omezení
U klíče Red Key lze nastavit maximální rychlost
vozidla, připomenutí k rychlosti a maximální hlasitost reproduktorů. Navíc jsou ve vozidle vždy
aktivní některé systémy podpory řidiče. Ostatní
funkce klíče jsou stejné jako u běžného dálkového ovladače s klíčem.
Adaptivní tempomat*:
• Při prvním použití je nastaveno: Nejdelší
intervaly
Snížená maximální hlasitost (zap/vyp):
• Při prvním použití je nastaveno: Zapnuto
U prodejce Volvo lze objednat jeden nebo několik
klíčů Red Key. Celkem lze pro jedno vozidlo
naprogramovat a používat jedenáct dálkových
ovladačů s klíčem s omezeným fungováním minimálně jeden musí být běžný dálkový ovladač
s klíčem.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 245
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Omezovač rychlosti (zapnuto/vypnuto):
• Interval: 50-250 km/h (30-160 mph)
•
Při prvním použití je nastaveno 120 km/h
(75 mph)
•
Přírůstky: 1 km/h (1 mph)
Na displeji řidiče se zobrazí symbol
a zpráva
Červený klíč Omezení rychlosti
nelze překročit.
Připomenutí k rychlosti (zap/vyp):
• Interval: 0-250 km/h (0-160 mph)
•
Při prvním použití je nastaveno 50, 70
a 90 km/h (30, 45 a 55 mph)
•
•
Přírůstky: 1 km/h (1 mph)
Odnímatelná čepel klíče
Možnosti použití čepele klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze aktivovat řadu funkcí a provádět některé operace.
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače
s klíčem:
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro
nákup nových klíčů.
•
mohou být manuálně otevřeny levé přední
dveře9, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem.
•
•
všechny dveře jsou nouzově uzamčeny.
mohou být aktivovány nebi deaktivovány
mechanické dětské bezpečnostní zámky
v zadních dveřích.
Klíč bez tlačítek10 (Key Tag) neobsahuje odnímatelnou čepel klíče. V případě potřeby použijte
odnímatelnou čepel běžného dálkového ovladače
s klíčem.
Max. počet současných připomenutí: 6
Funkce podpory řidiče
Pro uživatele s klíčem Red Key jsou vždy aktivní
následující funkce podpory:
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Asistent jízdních pruhů (LKA)*
Funkce upozornění na odstup*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Informace o dopravních značkách*
Související informace
•
246
Red Key - dálkový ovladač s klíčem s omezeným fungováním* (str. 245)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Vytáhnutí čepele klíče
Držte dálkový ovladač s klíčem přední
stranou viditelně tak, aby logo Volvo směřovalo vpravo - posuňte tlačítko na spodní
hraně u kroužku na klíč doprava. Posuňte
skořepinu na přední straně o několik milimetrů nahoru.
Související informace
•
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 248)
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
Čepel vytáhněte tak, že ji nakloníte
nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
Čepel po použití vraťte na původní místo
v dálkovém ovladači s klíčem.
Skořepinu nasaďte zpět tak, že ji zatlačíte
dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Potom zasuňte skořepinu zpět.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená, že
skořepina spolehlivě drží.
9 Toto platí pro
10 Je dodáván
vozidlo s levostranným a pravostranným řízením.
s vozidly, která jsou vybavena příplatkovým systémem zamykání/odemykání bez klíče (Passive Entry*).
247
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zamykání a odemykání pomocí
odnímatelné čepele klíče
5.
Pomocí odnímatelné čepele můžete, například,
odemknout vozidlo zvenku - třeba v situaci, kdy
došlo k vybití baterie v dálkovém ovladači s klíčem.
Zamykání se provádí stejným způsobem, ale
otočením směrem doleva o 45 stupňů namísto
otočení vpravo uvedeného v kroku (3).
Odemykání
Potáhněte za kliku.
> Dveře se otevřou.
Vypnutí alarmu*
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
2.
Potom otočte knoflíkem zapalování do polohy
a knoflík uvolněte.
> Ovladač se automaticky vrátí do výchozí
polohy - signalizace alarmu se deaktivuje
a alarm se vypne.
Zamykání
Vozidlo lze zamknout pomocí odnímatelné čepele
klíče dálkového ovladače v případě výpadku napájení nebo vybití baterie v dálkovém ovladači.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové
vložky zámku a vytahovací čepele klíče.
U ostatních dveří nejsou válcové vložky zámku.
Místo toho je na konci každých dveří spínač
zámku, který se musí stisknout pomocí čepele
klíče - tyto spínače se mechanicky zamykají a blokují, aby se nedaly otevřít zvenku.
Potáhněte za kliku levých předních dveří11 do
koncové polohy tak, aby byla vidět válcová
vložka zámku.
Přesto lze tyto dveře stále otevřít zevnitř.
Zasuňte klíč do zámku zapalování.
Otočte jím doprava o 45 stupňů tak, aby
čepel klíče směřovala rovně směrem zpět.
Otočte klíčem zpět o 45 stupňů do výchozí
polohy. Vytáhněte klíč z válcové vložky zámku
a uvolněte kliku tak, aby zadní část kliky se
znovu opírala o vozidlo.
11
248
Záložní čtečka se nachází v držáku nápojů.
Pokud chcete deaktivovat alarm, postupuje následovně:
1.
Umístěte dálkový ovladač s klíčem na symbol
klíče do záložní čtečky ve spodní části držáku
nápojů v tunelové konzole.
To platí pro vozidlo s levostranným i pravostranným řízením.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
Manuální zamykání dveří. Nesmí se kombinovat s dětskými bezpečnostními pojistkami.
–
Vytáhněte čepel klíče z dálkového ovládání.
Vložte čepel klíče do otvoru a resetujte
zámek. Zatlačte klíč dolů na doraz cca.
12 mm (0,5 palce).
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Vnitřní klika dveří musí být otevřena, aby
došlo k návratu do polohy A.
•
Ovládání zámku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv všechny
dveře najednou.
•
Manuálně zamknuté zadní dveře s aktivovanou manuální nebo elektrickou dětskou
bezpečnostní pojistkou nelze otevřít
zvenku ani zevnitř. Zadní dveře, které lze
zamknout tímto způsobem, lze odemknout pouze pomocí dálkového ovladače s klíčem nebo pomocí tlačítka centrálního zamykání.
Imobilizér
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeži. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.
Vozidlo lze nastartovat pouze správným dálkovým
ovladačem.
Následující chybová zpráva na displeji řidiče souvisí s elektronickým imobilizérem:
Symbol
Související informace
Aktivace a deaktivace alarmů* (str. 276)
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem
(str. 241)
Popis
Klíč nebyl
nalezen
Odečítání chyb
v dálkovém ovladači
s klíčem během
startování - vložte
klíč na symbol klíče
v držáku nápojů
a zkuste to znovu.
Viz Uživatelská příručka
Odnímatelná čepel klíče (str. 246)
•
•
•
Zpráva
Související informace
•
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
Objednání více dálkových ovladačů (str. 244)
Dveře lze odemknout také tlačítkem odemknutí
na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče.
* Volitelná výbava/příslušenství. 249
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Typové schválení pro systém
dálkového ovladače s klíčem
Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem ve vozidle lze zjistit v následující
tabulkách.
Startování u systému zamykání bez
klíče (Passive Start) a zamykání/
odemykání bez klíče (Passive Entry*)
Další informace o typovém schválení najdete na
support.volvocars.com.
Značka CEM u systému dálkového ovladače s klíčem
Čísla dalších typových schválení - viz následující tabulky.
Země/Oblast
Typové schválení
Evropa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal tímto potvrzuje, že
VO3-134TRX vyhovuje základním požadavkům a ostatním ustanovením
směrnice 2014/53/EU (RED).
Úplný text prohlášení o shodě najdete na support.volvocars.com.
250
Jordánsko
TRC/LPD/2014/250
Srbsko
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Typové schválení
Brazílie
MT-3245/2015
Indonésie
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malajsie
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Mexiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rusko
Spojené Arabské Emiráty
ER37847/15
DA0062437/11
}}
251
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Typové schválení
Namibie
TA-2016-02
Jižní Afrika
TA-2014-1868
dálkový ovladač s klíčem
Země/Oblast
Typové schválení
Evropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení HUF8423 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě najdete na support.volvocars.com.
Vlnová délka: 433,92 MHz
Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW
Výrobce: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Německo
Jordánsko
252
TRC/LPD/2015/104
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Maroko
Typové schválení
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibie
TA-2015-102
}}
253
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Omán
Srbsko
254
Typové schválení
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Typové schválení
Jižní Afrika
TA-2015-432
Spojené Arabské Emiráty
Přívěšek ke klíči
Země/Oblast
Typové schválení
Evropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení HUF8432 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě najdete na support.volvocars.com.
Vlnová délka: 433,92 MHz
Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW
Výrobce: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Německo
Jordánsko
TRC/LPD/2015/107
}}
255
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Maroko
Typové schválení
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibie
256
TA-2015-103
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Typové schválení
Omán
Srbsko
}}
257
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Typové schválení
Jižní Afrika
TA-2015-414
Spojené Arabské Emiráty
Související informace
•
258
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Bezklíčový přístup a přítlačné
povrchy*
Pokud do výbavy vozidla patří zamykání a odemykání bez klíče, stačí mít dálkový ovladač s klíčem
v blízkosti, např. v kapse nebo peněžence, což
usnadní otevírání vozidla, když máte plné ruce.
Povrchy citlivé na dotyk
Klika dveří
Zvenku na klikách je prohlubeň pro zamykání,
kdežto uvnitř je plocha citlivá na dotyk, která se
používá k odemykání.
POZNÁMKA
Je nezbytné, aby byl vždy aktivován pouze
jeden povrch, který je citlivý na dotek. Pokud
uchopíte kliku a současně se dotknete zamykací plochy, hrozí nebezpečí vydání dvou
různých pokynů. Což znamená, že požadovaná
aktivita (zamykání/odemykání) nebude provedena nebo bude provedena se zpožděním.
Související informace
•
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 260)
Bezklíčové odemykání zadních výklopných
dveří* (str. 261)
Dveře zavazadlového prostoru
Na madle dveří zavazadlového prostoru je pogumovaná přítlačná plocha, která se používá pouze
k odemykání.
Přítlačná prohlubeň pro zamykání
Přítlačný povrch pro odemykání
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový
ovladač s klíčem v dosahu, může dojít k aktivaci systému při mytí vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství. 259
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zamykání a odemykání bez klíče*
–
Vozidlo se zamyká a odemyká zvenku pomocí
klik na bočních dveřích nebo pomocí madla na
dveřích zavazadlového prostoru v případě, že je
vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez
klíče Passive Entry*.
POZNÁMKA
Aby zamykání a odemykání fungovalo, jeden
z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet v dosahu.
Pogumovaná přítlačná plocha na dveřích zavazadlového
prostoru používaná pouze k odemykání.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový
ovladač s klíčem v dosahu, může dojít k aktivaci systému při mytí vozidla.
Zamykání bez klíče
Přítlačná prohlubeň pro zamykání
Aby bylo možné vozidlo zamknout, musí být
všechny boční dveře zavřené. Avšak dveře zavazadlového prostoru mohou být během zamykání
pomocí kliky na bočních dveřích otevřené.
Po zavření dveří zatlačte na označené ploše
zvenku na klice směrem dozadu nebo stiskněte před zavřením dveří zavazadlového prostoru tlačítko zamykání12 na spodní hraně
dveří zavazadlového prostoru.
> Kontrolka zámků na čelním skle začne blikat, čímž označuje, že vozidlo bylo uzamčeno.
Pokud chcete zavřít současně všechna boční
okna a panoramatickou střechu*, položte prst do
přítlačné prohlubně zvenku na klice a podržte jej
na místě, dokud se nezavřou všechna boční okna
a panoramatická střecha.
Zamykání, když jsou dveře zavazadlového
prostoru otevřené
POZNÁMKA
Pokud vozidlo bylo zamčeno v době, kdy byly
otevřené zadní výklopné dveře, dejte pozor,
abyste při zavírání zadních výklopných dveří
nenechali v zavazadlovém prostoru klíč s dálkovým ovládáním. Vozidlo by se zcela zamklo.
Pokud je klíč je zjištěn uvnitř vozidla, zavřené
zadní výklopné dveře se nezamknou.
Přítlačný povrch pro odemykání
12
260
Platí pro elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Odemykání bez klíče
–
Pokud chcete vozidlo odemknout, uchopte
kliku nebo stiskněte pogumovanou přítlačnou
plochu pod madlem dveří zavazadlového
prostoru.
> Kontrolka zámků na čelním skle zhasne,
čímž potvrdí uzamknutí vozidla - boční
dveře a dveře zavazadlového prostoru se
otevírají jako obvykle.
Nastavení vstupu bez klíče*
Ke vstupu bez klíče lze zvolit různé sekvence.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Klepněte na My Car Zamykání
Odemykání bez klíče.
3.
Související informace
•
•
•
Nastavení vstupu bez klíče* (str. 261)
Pokud chcete dveře zavazadlového prostoru
odemknout bez klíče, stačí mít dálkový ovladač
s klíčem, například, v kapse nebo v tašce.
Dveře zavazadlového prostoru drží v zavřeném
stavu elektrický zámek.
Zvolte možnost:
• Všechny dveře
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového
prostoru, dveře se automaticky zamknou. Tato
funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz odemknutý.
Bezklíčové odemykání zadních
výklopných dveří*
- odemknou se všechny dveře současně.
• Jedny dveře
- odemkne zvolené dveře.
Související informace
•
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 260)
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 259)
Bezklíčové odemykání zadních výklopných
dveří* (str. 261)
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 259)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 261
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Otevření dveří zavazadlového prostoru:
1.
VAROVÁNÍ
Jemně stiskněte pogumovanou přítlačnou
plochu pod madlem dveří zavazadlového
prostoru.
> Zámek se uvolní.
Nejezděte s vozem, když jsou zadní výklopné
dveře otevřené! Do prostoru pro zavazadla by
se mohly nasát toxické výfukové plyny.
Umístění antény systémů startování
a zamykání
Vozidlo je vybaveno systémem bezklíčového startování a zamykání13 a proto se na různých
místech ve vozidle nacházejí vestavěné antény.
Související informace
POZNÁMKA
Aby odemykání fungovalo, jeden z dálkových
ovladačů s klíčem se musí nacházet za vozidlem.
2.
Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
•
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 260)
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 259)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 240)
•
Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy* (str. 271)
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku přihrádky je nutná minimální síla - stačí jemně stisknout pogumovaný panel.
•
Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový
panel - přihrádku otevřete pomocí madla.
Pokud byste použili příliš velkou sílu, mohly
by se poškodit elektrické kontakty na pryžovém panelu.
Dále lze dveře zavazadlového prostoru odemknout bez použití rukou vykopnutím nohy pod
zadní nárazník. Viz samostatná kapitola.
13
262
Systém bezklíčového zamykání funguje pouze u vozidel vybavených bezklíčovým zamykáním a odemykáním (Passive Entry*).
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Pod držákem nápojů v přední části tunelové
konzoly
Zamykání a odemykání zevnitř
vozidla
V horní přední části levých zadních dveří14
Boční dveře a dveře zavazadlového prostoru lze
zamknout a odemknout zevnitř pomocí centrálního zamykání na předních dveřích. Každé ovládání zámků* na zadních dveřích zamyká příslušné zadní boční dveře.
V horní přední části pravých zadních
dveří14
V zavazadlovém prostoru14
VAROVÁNÍ
Centrální zamykání
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly přibližovat k anténám systému Keyless na vzdálenost menší než 22 cm (9 palců). Tím se
zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem
a systémem Keyless.
Otevírací klika u alternativního odemykání bočních
dveří15.
Související informace
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 259)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 240)
–
Zamykací a odemykací tlačítko s kontrolkou na předních
dveřích.
Odemykání pomocí tlačítka na předních
dveřích
–
14
15
Alternativní způsob odemykání
K odemknutím všech bočních dveří a dveří
.
zavazadlového prostoru stiskněte tlačítko
Pouze ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním a odemykáním (Passive Entry*).
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Potáhněte za kliku na jedněch z bočních
dveří a kliku uvolněte.
> V závislosti na nastavení dálkového ovladače s klíčem se buď odemknou všechny
dveře nebo se odemknou a otevřou pouze
vybrané dveře.
Pokud chcete toto nastavení změnit, klepněte v horním zobrazení středového displeje na Nastavení My Car
Zamykání Dálkové odemykání
a odemykání interiéru.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 263
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Zamykání pomocí tlačítka na předních
dveřích
–
Stiskněte tlačítko
- oboje přední dveře
musí být zavřené.
> Všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostou jsou zamknuté.
Zamykání pomocí tlačítka na zadních
dveřích*
Související informace
•
Nastavení dálkově ovládaného odemykání
a odemykání zevnitř (str. 239)
•
Odemykání dveří zavazadlového prostoru
zevnitř vozidla (str. 264)
•
Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků (str. 265)
Odemykání dveří zavazadlového
prostoru zevnitř vozidla
Dveře zavazadlového prostoru lze odemknout
zevnitř stisknutím tlačítka na přístrojové desce.
1.
Krátce stiskněte tlačítko
na přístrojové
desce.
> Zadní výklopné dveře lze odemknout
a otevřít zvnějšku uchopením pogumované
tlakové plošky.
Zamykací tlačítko s kontrolkou na zadních dveřích.
Zamykací tlačítka pro zadní dveře zamykají pouze
příslušné zadní dveře.
Odemykání zadních dveří
–
264
Potáhněte za otevírací kliku.
> Zadní dveře se odemknou a otevřou.
2.
V případě elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*
na přístrojové
Dlouze stiskněte tlačítko
desce.
> Zadní výklopné dveře se otevřou.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Související informace
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 263)
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 267)
Aktivace a deaktivace dětských
bezpečnostních zámků
2.
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem otevřít
zadní dveře zevnitř. K dispozici je elektrický*
a manuální zámek.
Elektrická aktivace a deaktivace*
Elektrické dětské bezpečnostní zámky lze aktivovat nebo deaktivovat ve všech polohách zapalování nad 0. Aktivaci a deaktivaci lze provést do
2 minut po vypnutí vozidla v případě, že nejsou
otevřeny žádné dveře.
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou zámky aktivní, na displeji řidiče
se zobrazí zpráva Dětská pojistka vzadu
Aktivováno a rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské
pojistky:
•
okna mohou být ovládána pouze spínači na
ovládacím panelu na dveřích řidiče
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Deaktivace zámků:
–
Tlačítko elektrické aktivace a deaktivace.
1.
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou zámky deaktivovány, na displeji
řidiče se zobrazí zpráva Dětská pojistka
vzadu Deaktivováno a kontrolka na tlačítku zhasne.
Když je vozidlo vypnuté, je uloženo aktuální nastavení - pokud jsou při vypnutí vozidla aktivovány
dětské bezpečnostní pojistky, tato funkce bude
aktivována i při příštím nastartování vozidla.
Nastartuje vozidlo nebo přepněte klíč do
jakékoliv polohy zapalování nad 0.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 265
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Symbol
Zpráva
Popis
Dětská
pojistka vzadu
Aktivováno
Dětské pojistky
jsou aktivovány.
Dětská
pojistka vzadu
Deaktivováno
POZNÁMKA
Dětské pojistky
jsou deaktivovány.
Manuální aktivace a deaktivace
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě zadní
dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou pojistkou.
Související informace
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 263)
•
Odnímatelná čepel klíče (str. 246)
Automatické zamknutí během jízdy
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Změna nastavení:
1.
2.
Stiskněte My Car
3.
Výběrem možnosti Automatické zamknutí
dveří při jízdě deaktivujte nebo aktivujte
tuto funkci.
–
Pomocí odnímatelné čepele klíče dálkového
ovladače otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
266
Zamykání.
Související informace
•
S dětskými bezpečnostními pojistkami. Nesmí se kombinovat s manuálně ovládanými zámky dveří.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 263)
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Otevírání a zavírání elektricky
ovládaných dveří zavazadlového
prostoru*
Dveře zavazadlového prostoru lze otevírat a zavírat elektricky.
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na přístrojové
desce – držte tlačítko stisknuté, dokud se
dveře zavazadlového prostoru nezačnou otvírat.
–
Lehce přitlačte na madlo dveří zavazadlového
prostoru.
–
Pohyb nohy* pod zadní nárazník.
Otevírání
Pokud chcete otevřít elektricky ovládané dveře
zavazadlového prostoru, zvolte jednu z následujících možností:
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na dálkovém
ovladači – držte tlačítko stisknuté, dokud se
dveře zavazadlového prostoru nezačnou otvírat.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 267
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Zavírání
Pokud chcete zavřít16 elektricky ovládané dveře
zavazadlového prostoru, zvolte jednu z následujících možností:
Chcete-li dveře zavřít, stiskněte
tlačítko
na spodní hraně zadních výklopných dveří.
–
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na dálkovém
ovladači s klíčem.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál dveře zavazadlového prostoru zůstanou
odemknuté.
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na přístrojové
desce.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál dveře zavazadlového prostoru zůstanou
odemknuté.
–
Pohyb nohy* pod zadní nárazník.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál dveře zavazadlového prostoru zůstanou
odemknuté.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou - dveře zavazadlového prostoru zůstanou odemknuté.
POZNÁMKA
16
268
•
Tlačítko je aktivní 24 hodin poté, kdy dveře
zůstaly otevřeny. Potom se musí zavřít
ručně.
•
Pokud se víčko nechá otevřené déle než
30 minut, pomalu se zavře.
U vozidel se zamykáním a odemykáním bez klíče (Passive Entry*) je k dispozici jedno tlačítko pro zavírání a jedno tlačítko pro zavírání a zamykání.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zavírání a zamykání16
Pokud chcete víko zavazadlového prostoru
zavřít a současně zamknout toto víko a boční
dveře (aby bylo možné dveře/víko zamknout,
musí být vše zavřené), stiskněte tlačítko
na spodní hraně dveří zavazadlového prostoru.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou - dveře zavazadlového prostoru a boční dveře jsou zamknuté a alarm*
je zapojen.
–
Zrušení otevírání nebo zavírání
•
•
Stiskněte tlačítko na přístrojové desce.
•
Stiskněte zamykací tlačítko na spodní straně
dveří zavazadlového prostoru.
•
Stiskněte pogumovanou destičku pod vnější
klikou.
•
POZNÁMKA
•
Aby zamykání a odemykání fungovalo,
jeden z dálkových ovladačů s klíčem se
musí nacházet v dosahu.
•
Pokud používáte zamykání nebo zavírání
bez klíče* a klíč není zjištěn dostatečně
blízko dveří zavazadlového prostoru, ozvou
se tři signály.
DŮLEŽITÉ
Pokud zadní výklopné dveře ovládáte ručně,
zavírejte resp. otevírejte je pomalu. Neotevírejte a nezavírejte je sílou, pokud cítíte odpor.
Mohou se poškodit a přestanou fungovat
správně.
16
dlouhý signál a dveře zavazadlového prostoru
se vrátí k naprogramované maximální poloze.
Zrušte otevírání nebo zavírání jedním z následujících způsobů:
VAROVÁNÍ
Při otevírání a zavírání dávejte pozor, může
dojít k zachycení. Než začnete s otevíráním
resp. zavíráním, zkontrolujte, zda se blízkosti
výklopných dveří zavazadlového prostoru nikdo
nenachází - zachycení by mohlo mít vážné
následky.
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači s klíčem.
Při ovládání výklopných dveří zavazadlového
prostoru buďte vždy opatrní.
Využití pohybu nohy*.
Pohyb dveří zavazadlového prostoru se přeruší
a zastaví. Dveře zavazadlového prostoru lze nyní
ovládat manuálně.
Předepnuté pružiny
Pokud se víko zavazadlového prostoru zastaví
v blízkosti zavřené polohy, při příští aktivace se
začne otevírat.
Ochrana proti přivření
Jestliže něco, s dostatečným odporem, brání otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru,
aktivuje se ochrana proti přivření.
•
Během otevírání - pohyb se přeruší, dveře
zavazadlového prostoru se zastaví a ozve se
dlouhý signál.
•
Během zavírání - pohyb se přeruší, dveře
zavazadlového prostoru se zastaví, ozve se
Předepnuté pružiny pro elektricky ovládané zadní
výklopné dveře.
U vozidel se zamykáním a odemykáním bez klíče (Passive Entry*) je k dispozici jedno tlačítko pro zavírání a jedno tlačítko pro zavírání a zamykání.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 269
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
VAROVÁNÍ
U elektricky ovládaných dveří zavazadlového
prostoru neotevírejte předepnuté pružiny.
Jsou předepnuty pod vysokým tlakem a v případě otevření mohou způsobit poranění.
Související informace
•
Programování maximálního otevření elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru* (str. 270)
•
Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy* (str. 271)
•
Programování maximálního otevření
elektricky ovládaných dveří
zavazadlového prostoru*
POZNÁMKA
•
Upravte otevření dveří zavazadlového prostoru
podle nízké výšky stropu.
Pokud byl systém aktivován po delší dobu
bez přestávky, vypne se, aby nedošlo
k přehřátí. Systém lze znovu použít po
cca. 2 minutách.
Nastavení maximální otevření:
1.
Otevřete zadní výklopné dveře- zastavte je
v otevřené poloze.
Související informace
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 267)
POZNÁMKA
Nelze naprogramovat otevřenou polohu tak,
aby byla nižší než dveře zavazadlového prostoru otevřené do poloviny.
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 240)
2.
Stiskněte tlačítko
na spodní straně dveří
zavazadlového prostoru alespoň na
3 sekundy.
> Ozvou se dva krátké signály potvrzující
uložení nastavené polohy.
Resetování maximálního otevření:
–
270
Manuálně přesuňte zadní výklopné dveře do
nejvyšší možné polohy - minimálně na
3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko
na zadních výklopných dveřích.
> Ozvou se dva signály potvrzující vymazání
nastavené polohy. Dveře zavazadlového
prostoru potom při otevírání zohlední svou
maximální polohu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Otevírání a zavírání dveří
zavazadlového prostoru pohybem
nohy*
Otevírání a zavírání pohybem nohy
Pro usnadnění ovládání lze dveře zavazadlového
prostoru otevřít nebo zavřít, například, když máte
plné ruce, vykopnutím nohy směrem k zadnímu
nárazníku.
Je-li vozidlo vybaveno zamykáním a odemykáním
bez klíče*, můžete dveře zavazadlového prostoru
odemknout pohybem nohy.
Funkce s otevíráním a zavíráním dveří zavazadlového prostoru je k dispozici také u vozidel s elektrickým ovládáním dveří zavazadlového prostoru*.
POZNÁMKA
Nohou ovládaná funkce ovládání dveří zavazadlového prostoru je k dispozici ve dvou provedeních:
•
•
Snímač se nachází vlevo od středu nárazníku17.
Aby fungovalo otevírání a zavírání, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet za
vozidlem (cca. 1 metr (3 stopy)). To platí také pro
již uzamčené vozidlo. Tím se zabrání náhodnému
otevření např. v automyčce.
Otevírání i zavírání pohybem nohy
Pouze odemykání pohybem nohy (dveře
zavazadlového prostoru otevřete tak, že je
nadzvednete)
Upozorňujeme, že otevírání a zavírání pohybem nohy funguje pouze u elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*.
Kopnutí směrem k aktivační ploše detektoru.
–
Udělejte jeden pomalý pohyb nohy pod levou
část zadního nárazníku. Potom ustupte
o jeden krok zpátky. Nárazníku se nemusíte
dotýkat.
> Je-li aktivováno otevírání nebo zavírání,
ozve se krátký zvukový signál a dveře
zavazadlového prostoru se otevřou/zavřou.
Pokud jsou dveře zavazadlového prostoru
otevřené, pohybem nohy se zavřou18.
Pokud provedete několik pohybů nohou a za
vozidlem není schválený dálkový ovladač s klíčem,
po jisté době nebude otevírání možné.
Nenechávejte nohu pod vozidlem - mohlo by se
stát, že se systém neaktivuje.
17
18
Je-li vozidlo vybaveno ochranným krytem*, snímač se nachází mimo směrem k levému rohu nárazníku.
Platí pro vozidla s elektricky ovládanými dveřmi zavazadlového prostoru*.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 271
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Související informace
Zrušení otevírání nebo zavírání pohybem
nohy
– Pokud probíhá otevírání nebo zavírání
a chcete pohyb zadních výklopných dveří
zastavit, udělejte nohou jeden pomalý pohyb
dopředu.
Dálkový ovladač s klíčem nemusí být v blízkosti
vozidla, aby se zrušilo otevírání nebo zavírání.
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 259)
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 267)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 240)
Pokud se víko zavazadlového prostoru zastaví
v blízkosti zavřené polohy, při příští aktivace se
začne otevírat.
POZNÁMKA
Pokud zadní nárazník bude zatížen velkým
množstvím sněhu, ledu, nečistot atd., hrozí
nebezpečí omezené funkčnosti nebo úplné
ztráty funkčnosti. Z tohoto důvodu udržujte
čistotu.
Pokud chcete aktivovat otevírání nebo zavírání
pohybem nohy u vozidla s ochranným krytem,
vykopnutí se musí provést z boku vozidla. Aby
fungovalo otevírání a zavírání, jeden z dálkových
ovladačů s klíčem se musí nacházet v dosahu
(cca. 1 metr (3 stopy)).
POZNÁMKA
Pamatujte na to, že pokud je dálkový ovladač
v dosahu, může dojít k aktivaci systému
v automyčce apod.
Vozidla s ochranným krytem*
z příslušenství
Je-li vozidlo vybaveno ochranným krytem, snímač
se nachází mimo směrem k levému rohu nárazníku.
272
Kopnutí směrem k aktivační ploše detektoru.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Soukromý zámek
Dveře zavazadlového prostoru můžete zamknout
pomocí funkce soukromého zamykání, které
brání otevření, když vozidlo předáváte např.
v servisu nebo zaměstnanci hotelu.
Funkce soukromého zámku se
nachází v zobrazení funkcí na
středovém displeji. V závislosti
na stavu zámku se zobrazí
Osobní zámek je
odemknutý nebo Osobní
zámek je zamknutý.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace soukromého zamykání
(str. 273)
Aktivace a deaktivace soukromého
zamykání
Soukromé zamykání se aktivuje funkčním tlačítkem na středovém displeji a volitelným PIN
kódem.
Vytvoření bezpečnostního kódu:
1.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
POZNÁMKA
Aby se aktivovala funkce soukromého zamykání, musí být vozidlo minimálně v režimu
zapalování I.
Před prvním použitím zadejte
bezpečnostní kód
Při prvním použití funkce musíte zadat bezpečnostní kód. Ten lze potom použít k deaktivaci
soukromého zamykání, pokud zvolený PIN kód
ztratíte nebo zapomenete. Bezpečnostní kód funguje jako kód PUK pro všechny následné PIN
kódy, které se nastaví pro funkci soukromého
zamykání.
Bezpečnostní kód si uložte na bezpečné místo.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
2.
Zadejte požadovaný bezpečnostní kód.
> Bezpečnostní kód se uloží. Funkce soukromého zamykání je nyní připravena
k aktivaci.
Pokud byl systém resetován na nulu, výše uvedený postup se musí zopakovat.
Aktivace soukromého zamykání
1.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
}}
273
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
2.
Zadejte kód, kterým se mají dveře zavazadlového prostoru po zamknutí odemknout,
a klepněte na Potvrdit.
> Víko zavazadlového prostoru se zamkne.
Zamknutí potvrdí rozsvícení zelené kontrolky u tlačítka v zobrazení funkcí.
POZNÁMKA
Pokud se aktivuje soukromé zamykání
a vozidlo se odemkne přes systém Volvo On
Call* nebo pomocí aplikace Volvo on Call*,
soukromé zamykání se automaticky deaktivuje.
Deaktivace soukromého zamykání
1.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
2.
Zadejte kód, který se použije k zamknutí,
a klepněte na Potvrdit.
> Dveře zavazadlového prostoru se odemknou. Odemknutí potvrdí zhasnutí zelené
kontrolky u tlačítka v zobrazení funkcí.
POZNÁMKA
Pokud PIN kód ztratíte nebo zapomenete,
nebo pokud více než třikrát zadáte nesprávný
PIN kód, lze k deaktivaci soukromého zamykání použít bezpečnostní kód.
19
274
Související informace
•
Soukromý zámek (str. 273)
Alarm*
Alarm zvukově a vizuálně upozorní, pokud by do
vozidla vstoupil kdokoliv bez platného klíče s dálkovým ovládáním nebo pokud by došlo k zásahu
do baterie startéru nebo sirény alarmu.
Zapojený alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny boční dveře, kapota nebo dveře
zavazadlového prostoru19
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu ve
voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
se odpojí siréna.
Zvukový signál
Při spuštění poplachu nastane následující:
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než se
alarm vypne.
•
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Pokud neodstraníte důvod aktivace alarmu, cyklus
alarmu se opakuje maximálně 10krát19.
Platí pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Kontrolka alarmu
oramatickou střechu* nebo pokud se zapne
topení v prostoru pro cestující.
Aby k tomu nedošlo:
•
Při opouštění vozidla zavřete okna a panoramatickou střechu.
•
Pokud se používá vyhřívání prostoru pro
cestující nebo parkovací topení, nasměřujte
proudění vzduchu z průduchů tak, aby
nesměřovaly nahoru do prostoru pro cestující.
Související informace
•
•
•
Aktivace a deaktivace alarmů* (str. 276)
Omezený režim alarmu* (str. 277)
Funkce „deadlock“* (str. 277)
Další možností je použít sníženou úroveň alarmu
a dočasně tak deaktivovat snímače pohybu
a náklonu.
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje
stav systému alarmu:
•
•
LED kontrolka nesvítí – alarm není zapojen.
•
Po vypojení alarmu LED bliká rychle maximálně 30 sekund nebo do aktivace zapalování v poloze I - alarm se spustí.
LED kontrolka bliká každou druhou sekundu
– alarm je zapojen.
Snímače pohybu a náklonu*
Snímače pohybu a náklonu reagují na pohyb
uvnitř vozidla, na rozbití skla nebo na pokus
ukrást kolo nebo odtáhnout vozidlo.
V případě pohybu v prostoru pro cestující snímač
náklonu spustí alarm - registruje se rovněž proudění vzduchu. Proto se alarm může spustit,
pokud ve voze necháte otevřené okno nebo pan-
Dále snímače pohybu a náklonu vypněte, pokud
se vozidlo převáží na trajektu nebo ve vlaku, protože tyto pohyby mohou mít vliv na vozidlo a může
se aktivovat alarm.
V případě závady v systému alarmu
Pokud došlo k poruše v systému
alarmu, na displeji řidiče se rozsvítí kontrolka a zpráva Porucha syst. alarmu
Doporučen servis. V takovém případě
kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
* Volitelná výbava/příslušenství. 275
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Aktivace a deaktivace alarmů*
1.
Alarm se zapojí, když se vozidlo uzamkne.
Zapnutí alarmu
Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče.
> Poplach je spuštěn.
Zamkněte a zapojte alarm vozidla - postupujte
následovně:
•
stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém
ovladači s klíčem.
•
dotkněte se vyznačené plochy zvenku na klikách dveří nebo na pogumované ploše dveří
zavazadlového prostoru20.
Je-li vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním
bez klíče* a současně elektricky ovládanými
na
dveřmi zavazadlového prostoru*, tlačítko
spodní straně dveří zavazadlového prostoru lze
použít také k uzamknutí vozidla a zapojení alarmu.
Je-li vozidlo uzamknuté a alarm je zapojen, na přístrojové
desce bliká červená kontrolka LED jednou co dvě
sekundy.
276
2.
Umístěte dálkový ovladač s klíčem na symbol
klíče do záložní čtečky v držáku nápojů
v tunelové konzole.
3.
Otočte knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček a knoflík uvolněte.
> Alarm je deaktivován.
Deaktivujte alarm
Odemkněte a vypojte alarm vozidla - postupujte
následovně:
•
stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém
ovladači s klíčem.
•
uchopte jednu z klik na dveřích nebo stiskněte pogumovanou plochu dveří zavazadlového prostoru20.
Deaktivace alarmu bez funkčního dálkového
ovladače s klíčem
Vozidlo lze odemknout a vypnout alarm i v případě, že nefunguje dálkový ovladač s klíčem,
např. pokud je vybitá jeho baterie.
20
Záložní čtečka se nachází v držáku nápojů.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
odemykací tlačítko nebo nastavte ve vozidle
zapalování do polohy I, a to tak že otočíte
zapalování ve směru hodinových ručiček
a pak je uvolníte.
Platí pouze pro vozidlo se zamykáním a odemykáním* (Passive Entry).
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla se
aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Automatické zapojení a opětovné
zapojení alarmu
Omezený režim alarmu*
Funkce „deadlock“*
Snížená úroveň alarmu znamená, že snímače
pohybu a náklonu jsou dočasně vypnuty.
U funkce deadlock se všechny kliky mechanicky
vypojí, což zabrání otevření dveří zevnitř vozidla,
pokud se vozidlo uzamkne zvenku.
Vypněte detektory pohybu a náklonu, aby nedošlo
k náhodné aktivaci alarmu - například, když
necháváte v uzamčeném vozidle psa nebo během
převozu vozidla na vlaku nebo trajektu.
Stisknutím tlačítka Snížená
ochrana v zobrazení funkcí na
středovém displeji vypnete po
uzamknutí vozidla snímače
pohybu a náklonu.
Automatické zapojení zamezuje tomu, abyste
nechtěně opustili vůz s vypnutým alarmem.
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné dveře
ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během
dvou minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně zapne. Zároveň se opětovně zamkne vůz.
Na některých trzích se alarm automaticky zapojí
chvíli poté, kdy se dveře otevřely a zavřely, aniž by
byly uzamknuty.
Změna nastavení:
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car
3.
Pokud chcete funkci dočasně deaktivovat,
zvolte Deaktivace pasiv. rež. hlídání.
Zamykání.
Současně se deaktivuje funkce deadlock, kdy lze
vozidlo otevřít vevnitř.
Pokud se vozidlo odemkne a opět zamkne, musí
se znovu aktivovat snížená úroveň alarmu.
Související informace
•
•
Alarm* (str. 274)
Funkce „deadlock“* (str. 277)
Funkce "deadlock" se aktivuje dálkovým ovladačem a bezklíčovým zamykáním (Passive Entry)*.
Funkce "deadlock" se aktivuje se zpožděním přibližně 10 sekund po zamknutí dveří.
Pokud se dveře otevřou během stanovené doby
zpoždění, sekvence se přeruší a alarm se vypne.
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla se
aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Pokud je aktivní funkce "deadlock", vozidlo lze
odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem,
bezklíčovým odemykáním nebo pomocí aplikace
Volvo On Call*.
Levé přední dveře je možné zvenku odemknout
pomocí odnímatelné čepele klíče. Pokud se
vozidlo odemyká vyjímatelnou čepelí klíče, spustí
se alarm.
Související informace
•
Alarm* (str. 274)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 277
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována,
nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete
tím nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.
Související informace
•
Dočasná* deaktivace funkce "deadlock"
(str. 278)
•
Alarm* (str. 274)
Dočasná* deaktivace funkce
"deadlock"
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je
možné deaktivovat, aby bylo možné odemknout
zevnitř.
Stisknutím tlačítka Snížená
ochrana v zobrazení funkcí na
středovém displeji deaktivujete
dočasně funkci deadlock.
To znamená, že se vypnou detektory pohybu
a náklonu* pro alarm.
Potom se na středovém displeji zobrazí Snížená
ochrana a funkce deadlock je při následném
uzamykání vozidla dočasně deaktivována.
Při konvenčním zamknutí se elektrické zásuvky
deaktivují okamžitě; pokud je však dočasně deaktivovaná funkce "deadlock", zůstanou aktivní na
dobu maximálně 10 minut po zamknutí.
Pokud se vozidlo odemkne a opět zamkne, je
třeba opět dočasně deaktivovat funkci deadlock.
Systém se resetuje při dalším nastartování
motoru.
Související informace
•
•
278
Funkce „deadlock“* (str. 277)
Alarm* (str. 274)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
PODPORA ŘIDIČE
Systém podpory řidiče
Vozidlo je vybaveno různými systémy podpory
řidiče, které mohou pomáhat řidiči aktivně nebo
pasivně v různých situacích.
Systémy, například, mohou pomoci řidiči:
•
•
•
•
udržovat nastavenou rychlost
udržovat konkrétní časový interval vzhledem
k vozidlu vpředu
zabránit kolizi tím, že upozorní řidiče a zabrzdí
vozidlo
zaparkovat vozidlo.
Některé z těchto systémů jsou nainstalovány
standardně, zatímco jiné patří do příplatkové
výbavy - to závisí na trhu.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
280
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamerová jednotka (str. 344)
Síla řízení závislá na rychlosti
City Safety™ (str. 348)
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující se
rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Rear Collision Warning (str. 362)
BLIS* (str. 363)
Cross Traffic Alert* (str. 368)
Informace o dopravních značkách* (str. 372)
Driver Alert Control (str. 380)
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 390)
Parkovací asistent* (str. 399)
Parkovací kamera* (str. 405)
Aktivní parkovací asistent* (str. 415)
Na dálnicích je řízení tužší. Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování a nízké rychlosti žádné
zvláštní úsilí.
POZNÁMKA
V některých situacích může být posilovač
řízení příliš horký a musí se dočasně chladit během této doby bude posilovač řízení fungovat s omezenou účinnosti a může mít pocit, že
k otáčení volantu musíte vyvinout větší sílu.
Souběžně s dočasně omezenou funkčností
asistence řízení se na displeji řidiče zobrazí
zpráva a symbol VOLANT.
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
Elektronické řízení stability (str. 281)
Systém stability Roll Stability Control
(str. 281)
Omezovač rychlosti (str. 285)
Automatický omezovač rychlosti (str. 289)
Tempomat (str. 293)
Funkce upozornění na odstup* (str. 298)
Adaptivní tempomat* (str. 302)
Aktivní asistence (str. 319)
Radarová jednotka (str. 334)
VAROVÁNÍ
Jelikož posilovač řízení funguje s omezeným
výkonem, funkce podpory řidiče a asistenční
systém řízení nejsou k dispozici.
V této situaci se na displeji řidiče zobrazí
zpráva Porucha posil. řízení v kombinaci se
symbolem VOLANT.
Změna míry posilování při řízení*
Pokud chcete změnit míru posilování při řízení,
přejděte ke kapitole "Jízdní režimy" a v části
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
"Volitelné jízdní režimy" vyhledejte popis
k možnosti INDIVIDUAL.
Systém stability Roll Stability
Control
U modelů bez ovládání jízdního režimu s možností
INDIVIDUAL se síla řízení vybírá v horním zobrazení na středovém displeji následujícím způsobem:
Systém stability RSC1 minimalizuje nebezpečí
převrácení vozidla, například při náhlých vyhýbacích manévrech nebo při smyku vozidla.
Nastavení
řízení
My Car
Jízdní režimy
Síla
Výběr síly řízení není přístupný při zatáčení, pokud
je rychlost vozidla větší než 10 km/h (6 mph).
Související informace
•
•
•
•
•
•
Systém RSC registruje, zda se změnil podélný
náklon vozidla a jak hodně se změnil. Tato informace se používá k výpočtu rizika převrácení
vozidla. Pokud vozidlu hrozí nebezpečí, systém
řízení elektronické stability zasáhne, sníží se
točivý moment motoru a jedno nebo více kol se
přibrzdí, dokud vozidlo opět nezíská svou stabilitu.
Jízdní režimy (str. 465)
VAROVÁNÍ
Aktivní asistence (str. 319)
Za běžných jízdních podmínek zlepšuje
systém RSC bezpečnost na cestách. To však
nesmíte považovat za záminku ke zvýšení
rychlosti. Vždy dodržujte běžná pravidla bezpečné jízdy.
City Safety asistence řízení u vyhýbavého
manévru (str. 356)
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 390)
Aktivní parkovací asistent* (str. 415)
Roll Stability Control
Electronic Stability Control
Známá také jako "aktivní regulace vybočení".
Elektronické řízení stability (ESC2) pomáhá řidiči
zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Na displeji řidiče se tento symbol zobrazí, pokud je zapojen
systém ESC.
Brzdění ze systému ESC
můžete slyšet jako pulzující
zvuk. Vozidlo může zrychlovat
pomaleji, než očekáváte po sešlápnutí plynového
pedálu.
Systém ESC zahrnuje následující dílčí funkce:
•
•
•
•
Funkce stability3
Systém řízení prokluzu a trakce
Řízení vlečného momentu motoru
Asistent stability přívěsu
Související informace
•
1
2
3
Elektronické řízení stability
Systém podpory řidiče (str. 280)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 281
PODPORA ŘIDIČE
||
Řízení vlečného momentu motoru
VAROVÁNÍ
•
•
Systém stability ESC představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
ESC nenahrazuje ostražitost a úsudek
řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností
k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese
odpovědnost vždy řidič.
Řízení vlečného momentu motoru (EDC4) brání
nežádoucímu zablokování kol, např. při přeřazení
na nižší stupeň nebo při brzdění motorem během
jízdy nízký převodový stupeň na kluzkém povrchu
nebo při jízdě na nižší převodový stupeň.
Tato funkce také zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
3 Známá také jako "aktivní regulace vybočení".
4 Engine Drag Control
5 Systém stability přívěsu je součástí montážního
6 Trailer Stability Assist
282
•
Asistent stability přívěsu* (str. 497)
Asistent stability přívěsu*5
Funkce asistenta stability přívěsu (TSA6) má za
úkol stabilizovat vozidlo s připojeným přívěsem,
pokud se začne vlnit. Další informace najdete rovněž v kapitole "Asistent stability přívěsu".
POZNÁMKA
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá
kola.
Funkce je aktivní při nízké rychlosti a brzdí prokluzující hnaná kola tím, že na hnaná kola, která
neprokluzují, přivádí větší trakci.
Symboly a zprávy pro elektronický systém
řízení stability (str. 284)
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by, mimo
jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit vozidlo.
Funkce stability3
Systém řízení prokluzu a trakce
•
Funkce TSA je deaktivována, pokud je aktivován Sportovní režim ESC.
Související informace
•
Sportovní režim pro elektronický systém
řízení stability (str. 283)
•
Aktivace/deaktivace režimu Sport u elektronického řízení stability (str. 283)
•
Omezení sportovního režimu u elektronické
kontroly stability (str. 283)
celku originální tažné tyče Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Sportovní režim pro elektronický
systém řízení stability
Aktivace/deaktivace režimu Sport
u elektronického řízení stability
Omezení sportovního režimu
u elektronické kontroly stability
Systém ESC7 je vždy aktivní - nelze jej vypnout.
Řidič však může zvolit režim Sportovní režim
ESC umožňující aktivnější jízdu.
Systém ESC9 je vždy aktivní - nelze jej vypnout.
Řidič však může zvolit sportovní režim umožňující
aktivnější jízdu.
Pokud je dílčí funkce Sportovní režim ESC
v systému ESC10 aktivována, existují jistá omezení.
Pokud je zvolena dílčí funkce Sportovní režim
ESC, omezí se zásah systému ESC a vozidlo
může více prokluzovat a řidič má vůz pod kontrolou více než obvykle.
Sportovní režim se aktivuje/
deaktivuje v zobrazení funkcí na
středovém displeji.
Funkci Sportovní režim ESC nelze zvolit, je-li
aktivována některá z následujících funkcí:
Pokud je zvolena funkce Sportovní režim ESC,
lze funkci ESC považovat za deaktivovanou, a to
přesto, že tato funkce řidiči v mnoha případech
nadále pomáhá.
–
POZNÁMKA
S vybranou funkcí Sportovní režim ESC je
asistent stability přívěsu (TSA8) deaktivován.
Klepněte na Sportovní režim ESC v zobrazení funkcí.
> Sportovní režim je aktivován/deaktivován v tlačítku svítí zelená/šedá kontrolka.
V režimu Sportovní režim ESC je k dispozici
rovněž maximální trakce, pokud vozidlo uvízne
nebo se rozjíždí na měkkém podkladu, např.
v písku nebo hlubokém sněhu.
Aktivovaný režim Sportovní režim
ESC poznáte podle toho, že se na displeji řidiče rozsvítí trvale tato kontrolka.
Bude svítit do doby, než bude funkce
deaktivována nebo než se vypne motor. Při dalším
nastartování bude systém ESC opět nastaven
v běžném režimu.
Související informace
Související informace
•
•
Elektronické řízení stability (str. 281)
•
•
•
•
•
Omezovač rychlosti
Tempomat
Adaptivní tempomat
Pilot Assist.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (str. 281)
Elektronické řízení stability (str. 281)
Tažná tyč* (str. 492)
7 Electronic Stability Control
8 Trailer Stability Assist
9 Electronic Stability Control
10 Electronic Stability Control
* Volitelná výbava/příslušenství. 283
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro elektronický
systém řízení stability
Některé příklady jsou uvedeny v následující
tabulce.
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů
a zpráv týkajících se elektronického řízení stability (Electronic Stability Control - ESC).
Symbol
Zpráva
Popis
Svítící kontrolka po dobu
cca. 2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém ESC.
Svítí trvale.
Sportovní režim je zvolen.
Upozornění: Systém ESC není v tomto režimu deaktivován - jeho funkčnost je částečně omezena.
ESC
Dočasně vyp
Činnost systému ESC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzd. Funkce se znovu aktivuje
automaticky po ochlazení brzd.
Viz zpráva na displeji řidiče.
ESC
Systém ESC je vypnutý.
Doporučen servis
•
•
Textová zpráva může být vymazána krátkým stiskuprostřed na klávesnici na
nutím tlačítka
volantu vpravo.
284
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (str. 281)
PODPORA ŘIDIČE
Omezovač rychlosti
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne omezovač rychlosti do pohotovostního režimu
Omezovač rychlosti (SL11) lze považovat za
obrácený tempomat - řidič pomocí plynového
pedálu ovládá rychlost, ale nemůže náhodně
překročit maximální rychlost, kterou předem zvolil/nastavil omezovač rychlosti.
•
: Zvýšení uložené maximální rychlosti
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se omezovač rychlosti a pokračuje se v jízdě
uloženou rychlostí
11
12
Omezení omezovače rychlosti (str. 289)
Aktivace a spuštění omezovače rychlosti
(str. 286)
Značka uložené maximální rychlosti
•
Nastavování rychlosti na omezovači rychlosti
(str. 286)
Momentální rychlost vozidla
•
Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do
pohotovostního režimu (str. 287)
•
Opětovná aktivace omezovače rychlosti
z pohotovostního režimu (str. 288)
VAROVÁNÍ
: Aktivuje se omezovač rychlosti z pohotovostního režimu a pokračuje se v jízdě
maximální uloženou rychlostí
•
•
: Snížení uložené maximální rychlosti
Uložená maximální rychlost
Tlačítka a symboly funkcí12.
Související informace
Omezovač rychlosti představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidič musí vždy věnovat pozornost
dopravním podmínkách a pokud omezovač rychlosti neudržuje vhodnou rychlost,
musí zasáhnout.
•
Omezovač rychlosti nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
•
•
•
Deaktivace omezovače rychlosti (str. 288)
Automatický omezovač rychlosti (str. 289)
Omezení automatického omezovače rychlosti
(str. 293)
•
Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti (str. 291)
•
Změna tolerance automatického omezovače
rychlosti (str. 292)
Speed Limiter
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
285
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace a spuštění omezovače
rychlosti
Aby bylo možné regulovat rychlost, nejdříve se
musí zvolit a aktivovat funkce omezovače
rychlosti (SL13).
Spusťte omezovač rychlosti.
Omezovač rychlosti lze aktivovat až po nastartování motoru. Nejnižší maximální rychlost, kterou
lze uložit, je 30 km/h (20 mph).
–
Nastavení omezovače rychlosti do
pohotovostního režimu
Když se omezovač rychlosti nachází v pohotovostním režimu a zobrazí se symbol
Nastavování rychlosti na omezovači
rychlosti
Omezovač rychlosti (SL14) lze nastavit na různé
rychlosti.
Nastavení/změna uložené rychlosti
, stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Spustí se omezovač rychlosti a aktuální
rychlost se uloží jako maximální rychlost.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
–
Stiskněte ◀ (1) nebo ▶ (3) a přejděte na
symbol/funkci omezovače rychlosti
(4).
> Zobrazí se symbol (4) a omezovač
rychlosti přepne do pohotovostního
režimu.
13
14
286
Omezovač rychlosti
Speed Limiter
–
Nastavenou rychlost změňte krátkým stisknu(1) nebo
(3) nebo stisktím tlačítka
nutím a podržením tohoto tlačítka.
•
Krátká stisknutí: Každým stisknutím
měníte rychlost po +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
•
Stiskněte a podržte: Jakmile se indikace
nastavené rychlosti (4) přesune na požadovanou rychlost, uvolněte tlačítko.
PODPORA ŘIDIČE
•
Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se
uloží do paměti.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
Deaktivace omezovače rychlosti
a uvedení do pohotovostního
režimu
Omezovač rychlosti (SL15) lze dočasně deaktivovat a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná deaktivace po sešlápnutí
plynového pedálu
Omezovač rychlosti lze rovněž dočasně deaktivovat a vypojit pomocí plynového pedálu, aniž by se
omezovač rychlosti musel nejdříve nastavovat do
pohotovostního režimu - například, aby bylo
možné rychle zrychlit vozidlo a odjet.
V tomto případě postupujte následovně:
1.
Sešlápněte plynový pedál na doraz a uvolněte jej, aby se akcelerace přerušila, jakmile
vozidlo dosáhne požadovanou rychlost.
> V tomto režimu je omezovač rychlosti stále
aktivován a kontrolka na displeji řidiče je
tedy BÍLÁ.
2.
Jakmile je dočasné zrychlování ukončeno,
plynový pedál zcela uvolněte.
> Vozidlo se potom automaticky přibrzdí
motorem tak, aby rychlost klesla pod
naposledy uloženou maximální rychlost.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do
pohotovostního režimu:
–
15
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Kontrolky a značky maximální rychlosti na
displeji řidiče změní barvu z BÍLÉ na
ŠEDOU - omezovač rychlosti se tímto
dočasně deaktivuje a řidič může zvýšit
nastavenou rychlost na maximum.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
Speed Limiter
287
PODPORA ŘIDIČE
Opětovná aktivace omezovače
rychlosti z pohotovostního režimu
–
Omezovač rychlosti (SL16) lze po dočasné deaktivaci a přepnutí do pohotovostního režimu aktivovat znovu.
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Značky omezovače rychlosti na displeji
řidiče se rozsvítí a kontrolky změní barvu
opět z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom
použije aktuální rychlost jako maximální
rychlost.
Deaktivace omezovače rychlosti
Omezovač rychlosti SL17 lze deaktivovat.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pokud chcete deaktivovat tempomat:
1.
(2).
Stiskněte na volantu tlačítko
> Omezovač přejde do pohotovostního
režimu.
2.
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) na
volantu přepnete na další funkci.
> Symbol displeje řidiče a kontrolka omezovače rychlosti (4) nesvítí - nastavená/
uložená maximální rychlost se vymaže.
3.
Znovu stiskněte na volantu tlačítko
> Aktivuje se další funkce.
Opětovná aktivace omezovače rychlosti z pohotovostního režimu:
–
Stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Značky na displeji řidiče změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - rychlost vozidla je nyní
omezena poslední uloženou maximální
rychlostí.
nebo
16
17
288
Speed Limiter
Speed Limiter
(2).
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
Omezení omezovače rychlosti
Na prudkých sjezdech se může stát, že brzdění
omezovačem rychlosti nebude stačit a uložená
maximální rychlost může být překročena. V tomto
případě řidiče upozorní na displeji řidiče zpráva
Limit rychlosti překročen.
POZNÁMKA
Pokud rychlost vozidla bude překročena minimálně o 3 km/h, aktivuje se zpráva o překročení maximální rychlosti (cca. 2 mph).
Automatický omezovač rychlosti
Automatický omezovač rychlosti (ASL18)
pomáhá řidiči nastavit maximální rychlost vozidla
podle rychlosti uvedené na dopravních značkách.
Funkci omezovače rychlosti (SL19) lze přepnout
na automatický omezovač rychlosti (ASL).
Automatický omezovač rychlosti využívá informace ze systému informací o dopravních značkách (RSI20) k nastavení maximální rychlosti
vozidla.
Související informace
•
18
19
20
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
Omezovač rychlosti (str. 285)
}}
289
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
290
Funkce ASL představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
Dokonce i když řidič jasně vidí rychlostní
značku, informace o rychlosti, kterou přečte systém informací o dopravních značkách (RSI) pro ASL, nemusí být správná v tomto případě musí řidič zasáhnout
a zrychlit resp. přibrzdit na odpovídající
rychlost.
ASL nenahrazuje ostražitost a úsudek
řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností
k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese
odpovědnost vždy řidič.
Viz také kapitola "Omezení informací
o dopravních značkách".
je funkce SL nebo ASL aktivní?
Kontrolky na displeji řidiče informují, který z omezovačů rychlosti je aktivní:
Symbol
SL
ASL
Barva kontrolky
značky
Význam
Zelenavě žlutá
Funkce ASL je aktivní
šedá
✓
✓
Nažloutlá/oranžová
A
✓
Symbol značkyB po "70": ASL je
aktivní.
A
B
BÍLÁ kontrolka: Funkce je aktivní, ŠEDÁ KONTROLKA: Režim
standby.
Význam barvy symbolu - viz dále nadpis "Symbol ASL".
Symbol ASL
Symbol značky, "70" (zobrazena vedle
uložené rychlosti uprostřed rychloměru)
se může podle situace zobrazit ve třech
různých barvách:
Funkce ASL je v pohotovostním režimu
ASL je v dočasném pohotovostním režimu - např.
nebyla přečtena dopravní
značka.
Související informace
•
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti (str. 291)
•
Změna tolerance automatického omezovače
rychlosti (str. 292)
•
Omezení automatického omezovače rychlosti
(str. 293)
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace automatického
omezovače rychlosti
Automatický omezovač rychlosti (ASL21) lze aktivovat a deaktivovat navíc k omezovači rychlosti
(SL22).
Aktivace systému ASL
Tlačítko Asistent limitu
rychlosti vozidla se nachází
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Aktivace automatického omezovače rychlosti:
1.
2.
21
22
23
Stiskněte tlačítko Asistent limitu rychlosti
vozidla.
> Funkce ASL přejde do pohotovostního
režimu a na tlačítku se rozsvítí zelená kontrolka. Dále se uprostřed rychloměru na
displeji řidiče objeví symbol značky.
POZNÁMKA
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, zobrazují se informace o dopravních značkách na displeji
řidiče, i když funkce RSI23 není aktivován.
•
Chcete-li informace o dopravních značkách z displeje řidiče odstranit, musíte
deaktivovat oba systémy: automatický
omezovač rychlosti a RSI.
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, ale funkce RSI je
deaktivována, RSI nevydává varování. Aby
bylo možné přijímat varování, musí být
systém RSI aktivován.
Deaktivace funkce ASL
Deaktivace automatického omezovače rychlosti:
–
Klepněte na Asistent limitu rychlosti
vozidla v zobrazení funkcí.
> ASL se deaktivuje a indikace tlačítka
změní barvu na ŠEDOU - místo toho se
aktivuje SL.
VAROVÁNÍ
Po přepnutí z ASL na SL vozidlo již nebude
dodržovat označenou maximální rychlost, ale
pouze maximální rychlost uloženou v paměti.
Související informace
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
Automatický omezovač rychlosti (str. 289)
Aktivace/deaktivace funkce Informace
o dopravních značkách (str. 373)
Stiskněte na volantu tlačítko
.
> Funkce ASL se aktivuje s aktuální
rychlostí vozidla.
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Informace o dopravních značkách – RSI
291
PODPORA ŘIDIČE
Změna tolerance automatického
omezovače rychlosti
–
Funkci automatického omezovače rychlosti
(ASL24) lze nastavit na různé úrovně tolerance.
Je možné zvýšit/snížit označený limit rychlosti.
Pokud, například, vozidlo dodržuje označený limit
rychlosti 70 km/h (43 mph), řidič se může rozhodnout, že umožní vozidlo dodržovat rychlost
75 km/h (47 mph).
Tiskněte na volantu tlačítko
(1), dokud
se 70 km/h (43 mph) uprostřed rychloměru
(4) nezmění na 75 km/h (47 mph).
> Poté vozidlo bude využívat zvolenou toleranci 5 km/h (4 mph) po celou dobu,
dokud značky, kolem kterých projíždí, ukazují 70 km/h (43 mph).
•
Aktivace/deaktivace funkce Informace
o dopravních značkách (str. 373)
Tolerance je dodržována, dokud vozidlo
neprojede kolem značky s nižší nebo vyšší
rychlostí - potom dodržuje nový rychlostní
limit podle značek a tolerance se z paměti
vymaže.
Je-li aktivována funkce Informace
o dopravních značkách*26, příslušná maximální rychlost se zobrazí s barevnou indikací na rychloměru.
Tolerance se upravuje stejně, jako se mění nastavení rychlosti v omezovači rychlosti.
POZNÁMKA
Tlačítka a symboly
Maximální tolerance, kterou si lze zvolit, je
+/- 10 km/h (5 mph).
funkcí25.
Související informace
•
•
24
25
26
292
Omezovač rychlosti (str. 285)
Automatický omezovač rychlosti (str. 289)
Automatic Speed Limiter
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Informace o dopravních značkách - RSI
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení automatického
omezovače rychlosti
Automatické omezení rychlosti (ASL27) využívá
informace o rychlosti z funkce (RSI28) - nikoliv
z dopravních značek s maximální rychlostí, kolem
kterých vozidlo projíždí.
Tempomat
Tempomat (CC29) pomáhá řidiči udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem je mnohem klidnější
jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách
v plynulém provozu.
Přehled
Pokud funkce RSI28 nedokáže interpretovat
a poskytnout informace o rychlosti do funkce
ASL, pak se ASL nastaví do pohotovostního
režimu a přepne na SL. V těchto případech musí
řidič zasáhnout a přibrzdit na odpovídající rychlost.
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne tempomat do pohotovostního režimu
: Snížení uložené rychlosti
Značka uložené rychlosti
Momentální rychlost vozidla
Uložená rychlost
POZNÁMKA
Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní tempomat*, je možné přepínat mezi tempomatem
a adaptivním tempomatem - viz kapitola "Přepínání mezi CC a ACC".
Funkce ASL se aktivuje znovu, jakmile systém
RSI28 dokáže opět interpretovat informace
o rychlosti a předat je funkci ASL.
Viz také kapitola "Omezení systému informací
dopravních značek".
Související informace
•
•
•
•
27
28
29
30
Omezovač rychlosti (str. 285)
Automatický omezovač rychlosti (str. 289)
Omezení automatického omezovače rychlosti
(str. 293)
Aktivace/deaktivace funkce Informace
o dopravních značkách (str. 373)
Tlačítka a symboly funkcí30.
: Aktivuje se tempomat z pohotovostního
režimu a pokračuje se v jízdě uloženou
rychlostí
: Zvýšení uložené rychlosti
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se tempomat a pokračuje se v jízdě uloženou
rychlostí
Automatic Speed Limiter
Informace o dopravních značkách - RSI
Cruise Control
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 293
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
Tempomat představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat (viz
seznam odkazů na konci tohoto článku).
•
Tempomat nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla
odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu
s platnými dopravními předpisy a pravidly
nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
294
•
•
Aktivace a spuštění tempomatu (str. 294)
•
Deaktivace tempomatu a uvedení do pohotovostního režimu (str. 296)
•
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu (str. 297)
•
Deaktivace tempomatu (str. 297)
Nastavování rychlosti na tempomatu
(str. 295)
•
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem (str. 316)
Aktivace a spuštění tempomatu
Aby bylo možné regulovat rychlost, nejdříve se
musí zvolit a aktivovat funkce tempomatu CC31.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Nastavení tempomatu do
pohotovostního režimu
Nastavení tempomatu do pohotovostního režimu:
–
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) přejděte
na symbol/funkci
(4).
> Zobrazí se symbol a potom lze aktivovat
tempomat.
Aktivace/spuštění tempomatu
Pokud chcete spustit tempomat z pohotovostního
režimu, rychlost vozidla musí být minimálně
PODPORA ŘIDIČE
30 km/h (20 mph). Nejnižší rychlost, kterou lze
uložit, je 30 km/h (20 mph).
Zapnutí tempomatu:
–
Nastavování rychlosti na tempomatu
Tempomat (CC32) lze nastavit na různé rychlosti.
Nastavení/změna uložené rychlosti
Když je zobrazen symbol/funkce
,
stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Spustí se tempomat a aktuální rychlost se
uloží.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
POZNÁMKA
Brzdění motorem místo použití nožní
brzdy
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech pod
30 km/h (20 mph).
Související informace
•
Tempomat (str. 293)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu a trhu.
–
•
31
32
Cruise Control
Cruise Control
Pokud řidič zvýší rychlost vozidla pomocí plynového pedálu před stisknutím tlačítka
(1) na
volantu, do vozidla se uloží rychlost, jakou vozidlo
jelo při stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že
v okamžiku stisknutí má řidič nohu na plynovém
pedálu.
Nastavenou rychlost změňte krátkým stisknu(1) nebo
(3) nebo stisktím tlačítka
nutím a podržením tohoto tlačítka.
•
Krátká stisknutí: Každým stisknutím
měníte rychlost po +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
•
Stiskněte a podržte: Jakmile se indikace
nastavené rychlosti (4) přesune na požadovanou rychlost, uvolněte tlačítko.
V případě tempomatu je rychlost regulována
s méně častým sešlapováním nožní brzdy. Při
jízdě ze svahu může být někdy vhodné rozjet se
trochu rychleji a omezit zrychlování brzděním
motoru. V tomto případě řidič může dočasně
zablokovat aktivaci nožní brzdy tempomatem.
Přitom postupujte následovně:
–
Sešlápněte plynový pedál do poloviny a uvolněte jej.
> Tempomat vypojí automatické brzdění
nožní brzdou a používá místo toho jen
brzdění motorem.
Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se
uloží do paměti.
}}
295
PODPORA ŘIDIČE
||
Závislost tempomatu na jízdním režimu
Způsob, jakým tempomat udržuje rychlost, se
může lišit v závislosti na zvoleném jízdním
režimu33.
Tempomat Eco Cruise s jízdním režimem
ECO
V režimu ECO je zrychlování a zpomalování tempomatu plynulejší než v ostatních jízdních režimech. Tím se optimalizuje spotřeba paliva
a dopady na životní prostředí. V důsledku toho se
rychlost vozidla může dočasně zvýšit nebo snížit
pod nastavenou rychlost.
Deaktivace tempomatu a uvedení
do pohotovostního režimu
Tempomat (CC34) lze dočasně deaktivovat
a nastavit do pohotovostního režimu tak, aby
mohl být znovu aktivován později.
Deaktivace tempomatu a uvedení do
pohotovostního režimu
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
–
296
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
Tempomat (str. 293)
Viz další informace v kapitole "Jízdní režimy".
Cruise Control
volič řazení se přesune do polohy N
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Nastavení tempomatu do pohotovostního režimu:
33
34
sešlápnete pedál brzdy
Řidič musí regulovat rychlost.
Související informace
Jízdní režimy (str. 465)
•
•
•
•
Tempomat Dynamic Cruise
V jízdním režimu Dynamic máte pocit, že tempomat zrychluje a zpomaluje rychleji a zdá se, že
tento režim více ovlivňuje další režimy.
•
•
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Tempomat se dočasně deaktivuje a nastaví do
pohotovostního režimu, pokud:
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Značky a symboly tempomatu na displeji
řidiče změní barvu z BÍLÉ na ŠEDOU tempomat je nyní dočasně deaktivován
a řidič musí manuálně ovládat rychlost.
•
•
•
•
kola ztratí trakci
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
je příliš vysoká teplota brzd
rychlost poklesne pod 30 km/h (20 mph).
Řidič musí regulovat rychlost.
Související informace
•
Tempomat (str. 293)
PODPORA ŘIDIČE
Opětovná aktivace tempomatu
z pohotovostního režimu
Tempomat (CC35) lze dočasně deaktivovat
a nastavit do pohotovostního režimu tak, aby
mohl být znovu aktivován později.
Spuštění tempomatu z pohotovostního režimu:
–
Opětovná aktivace tempomatu
z pohotovostního režimu
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Značky tempomatu na displeji řidiče se
rozsvítí a kontrolky změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
aktuální rychlostí.
Deaktivace tempomatu
Tempomat Cruise Control - CC lze deaktivovat.
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na volantu
pokračuje v nastavené rychlosti, může dojít
k výraznému nárůstu rychlosti.
Související informace
•
Tempomat (str. 293)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Spuštění tempomatu z pohotovostního režimu:
–
Stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Značky tempomatu na displeji řidiče se
rozsvítí a kontrolky změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
naposledy uloženou rychlostí.
nebo
35
Cruise Control
}}
297
PODPORA ŘIDIČE
||
POZNÁMKA
Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní tempomat*, je možné přepínat mezi tempomatem
a adaptivním tempomatem - viz kapitola "Přepínání mezi CC a ACC".
Související informace
•
•
Tempomat (str. 293)
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem (str. 316)
Pokud chcete deaktivovat tempomat:
(2).
Stiskněte na volantu tlačítko
> Tempomat přejde do pohotovostního
režimu.
2.
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) na
volantu přepnete na další funkci.
> Symbol tempomatu na displeji řidiče
36
37
38
298
Znovu stiskněte na volantu tlačítko
> Aktivuje se další funkce.
Nicméně je požadováno, aby vozidlo vybavené
head-up displejem dokázalo zobrazit funkci sledování vzdálenosti, která se následně zobrazuje
pomocí symbolu na čelním skle, dokud je časový
interval k vozidlu vpředu menší než zvolená hodnota.
POZNÁMKA
(4) nesvítí - nastavená/uložená
rychlost se vymaže.
3.
Funkce Sledování vzdálenosti38 může pomoci
řidiči zaregistrovat, když je časový interval k vozidlu vpředu příliš krátký.
Funkce upozornění na odstup je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h (20 mph) a reaguje
pouze na vozidlo vpředu, které jede ve stejném
směru. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo stojící
vozidla není poskytována žádná informace o vzdálenosti.
Tlačítka a symboly funkcí36.
1.
Funkce upozornění na odstup*37
(2).
•
Upozornění na vzdálenost je k dispozici
pouze ve vozidlech, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí
head-up displeje.
•
Je-li aktivní adaptivní tempomat nebo
Pilot Assist aktivní, funkce sledování vzdálenosti se vypne.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze u vozidel, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.
Distance Alert
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
Systém sledování vzdálenosti reaguje pouze
v případě, že časový interval k vozu před vámi
je menší než nastavená hodnota - rychlost
vozidla nemá na to vliv.
Head-up displej a upozornění na
odstup39
POZNÁMKA
V případě prudkého slunečního svitu, odrazů,
extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo
před sebe, se může stát, že vizuální výstražný
signál na čelním skle nebude dobře vidět.
Ve vozidlech s head-up displejem* je symbol na
čelním skle zobrazen po celou dobu, kdy je
časový interval k vozidlu vpředu kratší než
předem nastavená hodnota.
Související informace
•
Head-up displej a upozornění na odstup
(str. 299)
•
Aktivace/deaktivace upozornění na odstup
(str. 300)
•
Nastavení časového intervalu pro upozornění
na odstup (str. 300)
•
Omezení funkce Upozornění na odstup
(str. 301)
Související informace
•
•
Funkce upozornění na odstup* (str. 298)
Head-up displej* (str. 135)
Symbol upozornění na odstup na čelním skle40.
To však předpokládá, že se funkce Zobrazit
podporu řidiče aktivuje pomocí nastavení
v systému nabídky vozidla. Popis funkce - viz
kapitola "Head-up displej".
39
40
Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze u vozidel, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 299
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace upozornění na
odstup41
Nastavení časového intervalu pro
upozornění na odstup43
Funkci upozornění na odstup42 lze deaktivovat.
Pro funkci Upozornění na odstup44 lze nastavit
různé časové intervaly.
zap/vyp
Lze zvolit různé časové intervaly
odstupu od vozu vpředu. Na
displeji řidiče se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval delší.
Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar -
Stiskněte tlačítko Distance
Alert v zobrazení funkcí na
středovém displeji.
•
ZELENÉ tlačítko - upozornění na odstup je
aktivováno.
•
ŠEDÉ tlačítko - upozornění na odstup je
deaktivováno.
cca. 3 sekundám.
Nastavení časového intervalu.
Snížení časového intervalu
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je aktivován adaptivní tempomat.
Zvýšení časového intervalu
Upozornění na odstup se aktivuje automaticky při
každém nastartování motoru.
Související informace
•
41
42
43
44
300
Funkce upozornění na odstup* (str. 298)
Upozornění na odstup
–
Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu
zvyšujete nebo snižujete časový interval.
> Indikace vzdálenosti (3) ukazuje aktuální
časový interval.
Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze u vozidel, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.
Distance Alert
Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze u vozidel, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.
Distance Alert
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
•
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
•
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
•
Nastavený časový interval využívá rovněž
adaptivní tempomat a funkce Pilot Assist.
Omezení funkce Upozornění na
odstup45
Upozornění na odstup46 může mít v jistých situacích omezení.
VAROVÁNÍ
•
Funkce upozornění na vzdálenost představuje doplněk podpory řidiče, který má
usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během
jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve
všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Rozměr vozidla může mít vliv na schopnost detekovat např. motocykly, což by
mohlo znamenat, že se výstražná kontrolka rozsvítí v kratším než nastaveném
časovém intervalu nebo že systém
dočasně nevydá varování.
•
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu radarové jednotky také způsobit rozsvícení kontrolky
při kratším časovém intervalu, než je
nastavená vzdálenost.
•
Upozornění na vzdálenost nenahrazuje
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou
jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v
souladu s platnými dopravními předpisy
a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
VAROVÁNÍ
•
Používejte pouze časový interval, který
odpovídá aktuální dopravní situaci.
•
Řidič by měl pamatovat na to, že krátký
časový interval limituje dobu, během které
může reagovat a podniknout kroky v případě neočekávané dopravní situace.
Související informace
•
45
46
Funkce upozornění na odstup* (str. 298)
Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze u vozidel, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.
Distance Alert
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 301
PODPORA ŘIDIČE
||
POZNÁMKA
Tato funkce využívá radarovou jednotku, která
má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".
Související informace
•
•
Funkce upozornění na odstup* (str. 298)
Omezení radarového zařízení (str. 336)
Adaptivní tempomat*
(ACC47)
Adaptivní tempomat
pomáhá řidiči
udržovat rovnoměrnou rychlosti a zároveň bezpečný zvolený časový informace vzhledem k vozidlu vpředu.
Řidič nastavuje požadovanou rychlost a časový
interval k vozidlu vpředu. Pokud kamera a radarová jednotka detekují před vozidlem pomalejší
vůz, rychlost se automaticky upraví podle předem
nastaveného časového intervalu k vozidlu. Jak-
302
VAROVÁNÍ
•
Adaptivní tempomat představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat (viz
seznam odkazů na konci tohoto článku).
•
Adaptivní tempomat nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé jízdy po
dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém
dopravním provozu mnohem klidnější.
Kamera a radarová jednotka měří vzdálenost k vozidlu
vpředu48.
47
48
mile je cesta volná, vůz pojede zase původně zvolenou rychlostí.
POZNÁMKA
Tato funkce je v závislosti na trhu dodávána
jako standardní nebo volitelná výbava.
Adaptive Cruise Control
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat reguluje rychlost zrychlováním a přibrzďováním. Je normální, když brzdy,
které se používají k regulování rychlosti, vydávají
hluboký zvuk.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké brzdění,
musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech
rychlosti, nebo když vozidlo před vámi prudce
zabrzdí. Kvůli omezení v radarové jednotce může
být brzdění neočekávané nebo nemusí nastat
vůbec.
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném
pruhu tak, aby byl dodržen časový interval nastavený řidičem. Pokud radarová jednotka nevidí
žádné vozidlo vpředu, vozidlo pojede nastavenou
rychlosti, kterou uložil řidič. To platí rovněž v případě, pokud rychlost vozu před vozidlem se zvýší
a překročí uloženou rychlost tempomatu.
Následující popis platí pro vozidla s automatickou
převodovkou:
•
Adaptivní tempomat může sledovat jiné
vozidlo od rychlosti 0 km/h až po rychlost
200 km/h (125 mph).
VAROVÁNÍ
Přehled
•
Adaptivní tempomat není systémem
zabraňujícím srážce. Odpovědnost nese
vždy řidiče, který musí zasáhnout, pokud
systém nedetekuje vozidlo vpředu.
Ovládání
•
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě nízkých přívěsů, pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
•
Nepoužívejte adaptivní tempomat v náročných situacích, např. v městském provozu,
na křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých vozovkách.
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí provádět pouze v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Následující popis platí pro vozidla s manuální převodovkou:
•
48
Adaptivní tempomat může sledovat jiné
vozidlo od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h
(125 mph).
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Tlačítka a symboly funkcí48.
: Aktivuje se adaptivní tempomat z pohotovostního režimu a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
: Zvýšení uložené rychlosti
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se adaptivní tempomat a pokračuje se v jízdě
uloženou rychlostí
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne adaptivní tempomat do pohotovostního režimu
: Snížení uložené rychlosti
Prodlužuje časový interval k vozidlu vpředu
}}
303
PODPORA ŘIDIČE
Zkracuje časový interval k vozidlu vpředu
||
•
Indikace cílového vozidla: ACC detekoval
cílové vozidlo v nastaveném časovém intervalu a následuje za ním
Nastavování rychlosti na adaptivním tempomatu (str. 307)
•
Nastavený časový interval pro adaptivní tempomat (str. 308)
Symbol časového intervalu k vozidlu vpředu
•
Deaktivace/opětovná aktivace adaptivního
tempomatu (str. 310)
•
Asistence předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 312)
•
Spuštění asistence předjíždění s adaptivním
tempomatem (str. 312)
•
Omezení asistence při předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 313)
•
Změna cíle u adaptivního tempomatu
(str. 313)
•
Automatické brzdění s adaptivním tempomatem (str. 314)
Displej řidiče
POZNÁMKA
Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní tempomat*, je možné přepínat mezi tempomatem
a adaptivním tempomatem - viz kapitola "Přepínání mezi CC a ACC".
Indikace rychlosti48.
Uložená rychlost
Rychlost vozidla vpředu.
Aktuální rychlost vašeho vozidla.
Jednotlivé kombinace symbolů v závislosti na
dopravní situaci - viz nadpis "Symboly a zprávy
pro adaptivní tempomat".
Související informace
48
304
•
Adaptivní tempomat a varování před kolizí
(str. 305)
•
Head-up displej pro adaptivní tempomat
v případě rizika kolize (str. 305)
•
Aktivace a spuštění adaptivního tempomatu
(str. 306)
•
•
•
Omezení adaptivního tempomatu (str. 315)
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem (str. 316)
Symboly a zprávy pro adaptivní tempomat
(str. 317)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat a varování před
kolizí
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat upozorňuje na vozidla,
která byla detekována radarovou jednotkou proto se může stát, že systém nevydá varování
nebo jej vydá s jistým zpožděním.
Adaptivní tempomat může varovat řidiče, pokud
vzdálenost k vozidlu vpředu náhle příliš klesne.
•
Head-up displej pro adaptivní
tempomat v případě rizika kolize
U vozidel vybavených head-up displejem*, se
varování zobrazuje na čelním skle jako blikající
symbol.
Nikdy nečekejte na varování. Začněte
brzdit, pokud to situace vyžaduje.
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 302)
Audio a symbol varování před kolizí49.
Zvukový varovný signál v případě nebezpečí
kolize
Varovný signál v případě nebezpečí kolize
Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou
Adaptivní tempomat využívá cca. 40 % kapacity
nožní brzdy. Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji,
než je brzdná kapacita adaptivního tempomatu,
a řidič nebrzdí, tempomat rozsvítí varovnou kontrolku a vydává varovný zvuk, který upozorňuje
řidiče, že musí okamžitě zasáhnout.
49
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 305
PODPORA ŘIDIČE
||
Aktivace a spuštění adaptivního
tempomatu
přepnout do pohotovostního režimu, postupujte
následovně:
Adaptivní tempomat (ACC51) musí být nejprve
aktivován a až potom se spustí, pokud chcete
regulovat rychlost a vzdálenost.
–
Nastavení adaptivního tempomatu do
pohotovostního režimu
Stisknutím tlačítka ◀ (2) na volantu nebo ▶
(4).
(3) přejděte na symbol/funkci
> Zobrazí se symbol a adaptivní tempomat
přejde do pohotovostního režimu.
Spuštění/aktivace adaptivního
tempomatu
Aby se systém ACC spustil, musí být splněny
následující podmínky:
Symbol varování před kolizí na čelním skle50.
POZNÁMKA
V případě prudkého slunečního svitu, odrazů,
extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo
před sebe, se může stát, že vizuální výstražný
signál na čelním skle nebude dobře vidět.
Související informace
•
•
50
51
306
Adaptivní tempomat* (str. 302)
Head-up displej* (str. 135)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
•
Bezpečnostní pás řidiče musí být připoután
a dveře řidiče musí být zavřené.
•
Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové
vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před vozidlem a rychlost vozidla musí být minimálně
15 km/h (9 mph).
•
Vozidla s manuální převodovkou. Rychlost
vozidla musí být nejnižší: 30 km/h (20 mph).
Okamžitě po nastartování motoru se aktivuje
adaptivní tempomat a přejde do pohotovostního
režimu. Pokud chcete systém z aktivního režimu
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 302)
Nastavování rychlosti na adaptivním
tempomatu
Adaptivní tempomat (ACC52) lze nastavit na
různé rychlosti.
Nastavení/změna uložené rychlosti
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
–
Když je zobrazen symbol/funkce
(4),
stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Adaptivní tempomat se spustí a aktuální
rychlost se uloží a zobrazí v číslech uprostřed rychloměru.
Časový interval bude tempomatem ACC upravován pouze
podle vozidla vpředu, pokud
kontrolka vzdálenosti indikuje
dvě vozidla.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu a trhu.
: Zvýšení uložené rychlosti.
: Snížení uložené rychlosti.
Uložená rychlost.
Současně je rozsah rychlosti
označen následovně.
Vyšší rychlost je uložená/
zvolená rychlost, zatímco nižší
rychlost je rychlost vozidla
vpředu (cílového vozidla).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 307
PODPORA ŘIDIČE
||
–
Nastavenou rychlost změňte krátkým stisknu(1) nebo
(2) nebo stisktím tlačítka
nutím a podržením tohoto tlačítka.
•
•
•
Krátká stisknutí: Každým stisknutím
měníte rychlost po +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
Stiskněte a podržte: Jakmile se indikace
rychlosti (3) přesune na požadovanou
rychlost, uvolněte tlačítko.
Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se
uloží do paměti.
Pokud řidič zvýší rychlost vozidla pomocí plynového pedálu před stisknutím tlačítka
(1) na
volantu, do vozidla se uloží rychlost, jakou vozidlo
jelo při stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že
v okamžiku stisknutí má řidič nohu na plynovém
pedálu.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
jiné vozidlo až do zastavení 0 km/h, nelze nastavit
nižší rychlost než 30 km/h (20 mph).
Nastavený časový interval pro
adaptivní tempomat
Maximální rychlost, kterou si lze vybrat, je
200 km/h (125 mph).
Adaptivní tempomat (ACC - 53) lze nastavit na
různé časové intervaly.
Manuální převodovka
Adaptivní tempomat může sledovat jiné vozidlo od
30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).
Lze zvolit různé časové intervaly
odstupu od vozu vpředu. Na
displeji řidiče se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval delší.
Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar -
Nejnižší programovatelná rychlost pro adaptivní
tempomat je 30 km/h (20 mph) - maximální
rychlost je 200 km/h (125 mph).
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 302)
cca. 3 sekundám.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci funkce
upozornění na odstup.
POZNÁMKA
Jakmile kontrolka na displeji řidiče ukazuje
dvě vozidla, systém ACC sleduje vozidlo
s předem nastaveným časovým intervalem.
Pokud je zobrazeno pouze jedno vozidlo, v přiměřené vzdálenosti vpředu není žádné vozidlo.
Automatická převodovka
Adaptivní tempomat může sledovat jiné vozidlo od
rychlosti 0 km/h až po rychlost 200 km/h
(125 mph).
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
(20 mph) - přestože tempomat dokáže sledovat
52
308
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Nastavení časového
•
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
•
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
•
Pokud se zdá, že adaptivní tempomat po
aktivaci nereaguje zvýšením rychlosti,
důvodem může být to, že časový interval
vzhledem k vozidlu vpředu je menší než
nastavený časový interval.
intervalu54.
se provádí v rámci nastavení jízdního režimu
DRIVE MODE.
Zvolte jednu z následujících možností:
• Eco - ACC se soustředí na optimální spotřebu paliva, což znamená delší časový interval vzhledem k vozidlu vpředu.
• Comfort - ACC se zaměřuje na co nejplynulejší dodržování nastaveného časového intervalu vzhledem k vozidlu vpředu.
• Dynamic - ACC se soustředí na co nejpřesnější sledování změn v časovém intervalu
vzhledem k vozidlu vpředu, což může v jistých
případech vést k prudkému zrychlování/
brzdění.
Snížení časového intervalu
VAROVÁNÍ
Zvýšení časového intervalu
–
Upozornění na odstup
•
Používejte pouze časový interval, který
odpovídá aktuální dopravní situaci.
Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu
zvyšujete nebo snižujete časový interval.
> Indikace vzdálenosti (3) ukazuje aktuální
časový interval.
•
Řidič by měl pamatovat na to, že krátký
časový interval limituje dobu, během které
může reagovat a podniknout kroky v případě neočekávané dopravní situace.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat
vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně. Při
nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží časový interval.
53
54
Viz další informace v kapitole "Jízdní režimy".
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 302)
Jízdní režimy (str. 465)
Nastavování rychlosti na tempomatu
(str. 295)
Zvolte, jakým způsobem má ACC
udržovat vzdálenost* k vozidlu vpředu
Řidič může vybrat různé jízdní styly pro to, jak má
adaptivní tempomat udržovat předem nastavený
časový interval vzhledem k vozidlu vpředu. Výběr
Adaptive Cruise Control
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 309
PODPORA ŘIDIČE
Deaktivace/opětovná aktivace
adaptivního tempomatu
Adaptivní tempomat (ACC55) lze dočasně deaktivovat a nastavit do pohotovostního režimu tak,
aby mohl být znovu aktivován později.
Dočasné vypnutí adaptivního tempomatu a nastavení do pohotovostního režimu:
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Symbol
na displeji řidiče změní barvu
z BÍLÉ na ŠEDOU a uložená rychlost
uprostřed rychloměru změní barvu z BÉŽOVÉ na ŠEDOU.
–
Deaktivace adaptivního tempomatu
a přesunutí do pohotovostního režimu
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
310
Adaptive Cruise Control
Když se adaptivní tempomat nachází
v pohotovostním režimu, musí zasáhnout
řidič a regulovat rychlost a vzdálenost
k vozidlu vpředu.
•
Pokud se adaptivní tempomat nachází
v pohotovostním režimu a vozidlo se
dostane příliš blízko k vozidlu vpředu, řidiče
upozorní na krátkou vzdálenost systém
varování.
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Adaptivní tempomat se dočasně deaktivuje
a nastaví do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
55
•
sešlápnete pedál brzdy.
volič řazení se přesune do polohy N.
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
•
se spojkový pedál sešlápne na cca. 1 minutu
- platí pro vozidla s manuální převodovkou.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
PODPORA ŘIDIČE
Automatický pohotovostní režim
Ovládání adaptivního tempomatu závisí na ostatních systémech, např. na elektronickém systému
stability ESC56. Pokud některý z těchto systémů
přestane fungovat, adaptivní tempomat se automaticky deaktivuje.
VAROVÁNÍ
V automatickém pohotovostním režimu řidiče
upozorní zvukový signál a zpráva na displeji
řidiče.
•
•
•
•
•
•
minimálně jedno kolo ztratí trakci.
Opětovná aktivace funkce ACC z pohotovostního
režimu:
je příliš vysoká teplota brzd.
–
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
je aktivována parkovací brzda.
kameru a radarovou jednotku zakrývá např.
sníh nebo intenzivně prší (je zablokováno
sklo kamery/rádiové vlny).
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na volantu
pokračuje v nastavené rychlosti, může dojít
k výraznému nárůstu rychlosti.
Opětovná aktivace adaptivního
tempomatu z pohotovostního režimu
Řidič potom musí regulovat rychlost
vozidla, dle potřeby aktivovat brzdy
a udržovat bezpečnou vzdálenost k ostatním vozidlům.
Stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Rychlost je nyní nastavena na naposledy
uloženou rychlost.
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 302)
K automatickému přepnutí na pohotovostní režim
může dojít, když:
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a ACC
si není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo
nebo jiný předmět, např. retardér.
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo
vpředu odbočí, takže ACC již vozidlo nesleduje.
•
rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) - platí
pouze pro vozidla s manuální převodovkou.
•
•
56
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
řidič otevře dveře.
řidič si sundá bezpečnostní pás.
Electronic Stability Control
* Volitelná výbava/příslušenství. 311
PODPORA ŘIDIČE
Asistence předjíždění s adaptivním
tempomatem
Adaptivní tempomat (ACC57) může pomoci řidiči
při předjíždění jiných vozidel.
Jak funguje asistence při předjíždění
Pokud ACC sleduje jiné vozidlo a řidič aktivuje
směrové světlo58, čímž dá najevo svůj úmysl předjíždět, adaptivní tempomat mu pomůže tím, že
vozidlo zrychlí vůči vozidlu vpředu ještě před tím,
než vozidlo řidiče přejede do předjížděcího jízdního pruhu.
Adaptivní tempomat* (str. 302)
Spuštění asistence předjíždění
s adaptivním tempomatem
Spuštění asistence předjíždění s adaptivním
tempomatem (str. 312)
Asistence při předjíždění vyžaduje splnění celé
řady podmínek.
Omezení asistence při předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 313)
Pokračování - asistence při předjíždění
Související informace
•
•
•
Funkce potom zpozdí snížení rychlosti, aby tím
zabránila předčasnému brzdění, když se vozidlo
řidiče přibližuje pomalejšímu vozidlu.
Tato funkce zůstane aktivní, dokud vozidlo řidiče
nemine předjížděné vozidlo.
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být aktivována ve více situacích než jen při předjíždění, např. když se používá ukazatel směru
k označení změny jízdního pruhu nebo k vyjetí
na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce
zrychlí.
57
58
312
Aby se aktivoval asistent při předjíždění, musí být
splněny následující podmínky:
•
•
musí být vpředu vozidlo ("cílové vozidlo")
•
uložená rychlost ve funkci ACC musí být
dostatečně vysoká, aby bylo možné vozidlo
předjet bezpečně.
aktuální rychlost vašeho vozidla je
minimálně 70 km/h (43 mph)
Spuštění asistenta při předjíždění
Spuštění asistence při předjíždění:
–
Aktivujte směrové světlo.
Ve vozidle pro levostranný provoz použijte
levé směrové světlo. Ve vozidle pro pravostranný provoz použijte pravé směrové světlo.
> Spustí se asistence při předjíždění.
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 302)
Asistence předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 312)
Adaptive Cruise Control
U vozidla s levostranným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením bliká pouze pravá strana.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení asistence při předjíždění
s adaptivním tempomatem
Funkce asistence při předjíždění může mít
v jistých situacích omezení.
VAROVÁNÍ
Při použití asistenta předjíždění nesmí řidič
zapomenout, že při náhle změně situace může
dojít k nežádoucímu zrychlení.
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 302)
Asistence předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 312)
Změna cíle u adaptivního
tempomatu
V kombinaci s automatickou převodovkou má
adaptivní tempomat (ACC60) funkci změny cíle
při jistých rychlostech.
Změna cíle
Proto by se mělo zabránit vzniku jistých
situací, například, když:
•
se vozidlo přibližuje k výjezdu k odbočení,
kde se sjezd nachází ve stejném směru,
kde se zpravidla předjíždí.
•
vozidlo vpředu zpomalí před tím, než
vozidlo řidiče přejede do jízdního pruhu
pro předjíždění.
•
doprava v jízdním pruhu pro předjíždění
zpomalí
•
se s vozidlem s pravostranným řízením
jede v zemi s levostranným řízením (a
naopak).
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se objevit stojící vozidlo.
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí menší než 30 km/h
(20 mph), a změní cíl na stojící vozidlo, adaptivní
tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
Těmto situacím lze zabránit dočasným přepnutím
systému ACC59 do pohotovostního režimu.
59
60
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 313
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který
se pohybuje rychlostí větší než cca. 30 km/h
(20 mph), a změní cíl z pohybujícího se vozidla
na stojící vozidlo, adaptivní tempomat bude
stojící vozidlo ignorovat a zrychlí na uloženou
rychlost.
•
Potom musí řidič sám zasáhnout
a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se změnou
cíle
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a adaptivní tempomat si není jistý, zda cílový objekt
je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např.
retardér.
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej adaptivní tempomat
již nesleduje.
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 302)
Automatické brzdění s adaptivním
tempomatem
POZNÁMKA
Systém ACC dokáže udržet vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 5 minut. Potom se aktivuje parkovací brzda a adaptivní tempomat se
vypne.
Adaptivní tempomat (ACC61) obsahuje speciální
funkci brzdy pro pomalý provoz a stojící vozidlo.
Funkce brzdy pro pomalý provoz
a stojící vozidlo
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu,
v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky
pokračuje do cca. 3 sekund – - pokud by trvalo
déle, než se vůz vpředu rozjede, adaptivní tempomat se vypojí a přejde do pohotovostního režimu
s automatickým brzděním.
–
Adaptivní tempomat se znovu aktivujte jedním z následujících způsobů:
•
•
Stiskněte na volantu tlačítko
.
Sešlápněte plynový pedál.
> Adaptivní tempomat pokračuje ve sledování vozidla vpředu, pokud se začne pohybovat dopředu do 6 sekund.
Před opětovnou aktivací adaptivního tempomatu se musí povolit parkovací brzda.
Ukončení automatického brzdění
V některých situacích automatické brzdění skončí
při dosažení klidového stavu, přičemž adaptivní
tempomat přejde do pohotovostního režimu. To
znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se může
rozjet - proto musí řidič zasáhnout a zabrzdit
vozidlo sám, aby jej udržel na místě.
To se může stát v následujících situacích:
•
•
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
je aktivována parkovací brzda
volič řazení se přesune do polohy P, N nebo
R
řidič nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního režimu.
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech se aktivuje parkovací
brzda, aby vozidlo i nadále stálo.
61
314
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
To se stane, pokud adaptivní tempomat drží
vozidlo pomocí brzdového pedálu na místě a:
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní
pás
•
systém ACC udržuje vozidlo v klidovém stavu
déle než cca. 5 minut
•
•
jsou brzdy přehřáté
řidič manuálně vypne motor.
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 302)
Omezení adaptivního tempomatu
Související informace
Adaptivní tempomat (ACC62) může mít v jistých
situacích omezení.
•
•
•
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Adaptivní tempomat* (str. 302)
Omezení radarové jednotky (str. 345)
Omezení radarového zařízení (str. 336)
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném terénu.
Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, může
se stát, že tempomat bude mít problém udržet
správnou vzdálenost od vozidla před vámi v tomto případě buďte opatrní a připraveni přibrzdit.
•
Nepoužívejte adaptivní tempomat u vozu
s těžkým nákladem nebo s přívěsem připojeným k vozidlu.
Různé
•
Jízdní režim Off Road nelze zvolit, pokud je
aktivován adaptivní tempomat.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou
a radarovou jednotku vozidla, která má jistá
obecná omezení - viz kapitola "Omezení
kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".
62
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství. 315
PODPORA ŘIDIČE
Přepínání mezi tempomatem
a adaptivním tempomatem
2.
Ve vozidle s adaptivním tempomatem (ACC63)
může řidič přepínat mezi tempomatem (CC64)
a ACC.
z
ACC na
CC. Nyní je
adaptivní tempomat vypnutý a tempomat
je aktivován a nachází se v pohotovostním
režimu.
Kontrolka na displeji řidiče informuje, který z tempomatů je aktivní:
CC
ACC
A
Tempomat
A
A
Klepněte v zobrazení funkcí na středovém
displeji na tlačítko Tempomat - barva kontrolky v tlačítku změní barvu z ŠEDÉ na
ZELENOU.
> Kontrolka na displeji řidiče se změní
3.
Adaptivní tempomat
1.
na volantu nastavte
Pomocí tlačítka
tempomat do pohotovostního režimu.
2.
Klepněte v zobrazení funkcí na tlačítko
Tempomat - barva kontrolky v tlačítku změní
barvu ze ZELENÉ na ŠEDOU.
> Symbol na displeji řidiče přepne
CC na
ACC. Nyní je
z
adaptivní tempomat aktivován a nastaven
v pohotovostním režimu.
.
Stiskněte na volantu tlačítko
> Spustí se tempomat a uloží se aktuální
rychlost.
VAROVÁNÍ
Přepnutí z ACC na CC
Při přepnutí z ACC na CC vozidlo:
Postupujte následovně:
•
nebude již udržovat nastavený časový
interval vzhledem k vozidlu vpředu.
•
nebude dodržovat uloženou rychlost
a řidič tedy musí v případě potřeby aktivovat brzdy.
Adaptivní tempomat nastavte do pohotovostního režimu pomocí tlačítka
na volantu.
Postupujte následovně:
3.
BÍLÁ kontrolka: Funkce je aktivní, ŠEDÁ KONTROLKA: Režim
standby
1.
Přepnutí z CC na ACC
.
Stiskněte na volantu tlačítko
> Adaptivní tempomat spustí a uloží aktuální
rychlost společně s nastaveným časovým
intervalem vzhledem k vozidlu vpředu.
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 302)
Tempomat (str. 293)
Je-li aktivní CC, když je motor vypnutý, ACC se
automaticky aktivuje při příštím nastartování
motoru.
63
64
316
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro adaptivní
tempomat
Celá řada symbolů a zpráv ohledně adaptivního
tempomatu (ACC65) se může zobrazovat na displeji řidiče a/nebo na head-up displeji*.
Pár příkladů66.
Na předchozím obrázku67 je adaptivní tempomat
nastaven tak, aby udržoval rychlost 110 km/h
(68 mph), přičemž nesleduje žádné vozidlo
vpředu.
65
66
67
Adaptive Cruise Control
V následujícím příkladu funkce RSI (Road Sign Information) informuje o tom, že maximální povolená rychlost je 130 km/h (80 mph).
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Na předchozím obrázku67 je adaptivní tempomat
nastaven na udržování rychlosti 110 km/h
(68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu,
které udržuje stejnou rychlost.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 317
PODPORA ŘIDIČE
||
Symbol
Zpráva
Popis
Kontrolka je BÍLÁ.
Vozidlo si udržuje uloženou/zvolenou rychlost.
Adaptive Cruise Contr.
Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
Není k dispozici
Kontrolka je ŠEDÁ.
Adaptive Cruise Contr.
Doporučen servis
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Kontrolka je ŠEDÁ.
Snímač čelního skla
Vyčistěte čelní sklo před snímači kamerové a radarové jednotky.
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
318
Adaptivní tempomat* (str. 302)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivní asistence
Pilot Assist pomáhá řidiči řídit vozidlo mezi bočním značením jízdního pruhu pomocí asistence
řízení. Dále pomáhá udržovat rovnoměrnou
rychlost, a to v kombinaci s předem zvoleným
časovým intervalem k vozidlu vpředu.
Jak funguje Pilot Assist
Funkce Pilot Assist je určena především k použití
na dálnicích a podobných velkých cestách, kde
může přispět k pohodlnější jízdě a příjemnějšímu
zážitku z jízdy.
Řidič zvolí požadovanou rychlost a časový interval
k vozidlu vpředu. Pilot Assist sleduje vzdálenost
k vozidlu vpředu a boční značení jízdního pruhu
na povrchu vozovky pomocí kamery a radarové
jednotky. Nastavený časový interval se udržuje
pomocí automatické regulace rychlosti, zatímco
asistence řízení pomáhá udržet vozidlo v jízdním
pruhu.
Aktuální stav asistence řízení
poznáte podle barvy symbolu
volantu:
• ZELENÝ volant znamená, že
asistent řízení je aktivní.
• ŠEDÝ volant (dle vyobrazení)
znamená, že asistent řízení je deaktivován.
Asistence řízení Pilot Assist bere v úvahu rychlost
vozidla vpředu a značení jízdních pruhů. Řidič
může kdykoliv ignorovat doporučení ze systému
Pilot Assist ohledně řízení a může jet jiným směrem, například, přejet do jiného jízdního pruhu
nebo se vyhnout překážce na cestě.
Pokud funkce Pilot Assist nedokáže jednoznačně
interpretovat jízdní pruh, např. pokud kamera
a radarová jednotka nevidí značení jízdního pruhu,
funkce Pilot Assist dočasně deaktivuje asistenta
řízení, ale pokračuje, pokud dokáže pruh interpretovat znovu - nicméně, funkce ovládání rychlosti
a vzdálenosti zůstávají aktivní.
VAROVÁNÍ
Kamera a radarová jednotka měří vzdálenost k vozidlu
vpředu a detekují boční značení68.
Kamerová a radarová jednotka
Asistent řízení Pilot Assist se automaticky
deaktivuje a znovu aktivuje bez předchozího
varování.
Odečítání vzdálenosti
Sledování, boční značení
68
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
319
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
320
Funkce Pilot Assist představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat (viz
seznam odkazů na konci tohoto článku).
Pilot Assist se smí používat pouze, když
jsou na obou stranách namalovány zřetelné čáry. Při jakémkoliv jiném použití existuje riziko kontaktu s okolními překážkami, které funkce nedokáže detekovat.
Pilot Assist nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla
odpovídající rychlostí, správně v jízdním
pruhu, a s vhodnou vzdáleností k ostatním
vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
POZNÁMKA
Tato funkce je v závislosti na trhu dodávána
jako standardní nebo volitelná výbava.
Pilot Assist upravuje rychlost zrychlováním a přibrzďováním. Je normální, když brzdy, které se
používají k regulování rychlosti, vydávají hluboký
zvuk.
Funkce Pilot Assist se pokouší regulovat rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých
rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo před vámi
prudce zabrzdí. Kvůli omezení v kamerové a radarové jednotce může být brzdění neočekávané
nebo nemusí nastat vůbec.
Pilot Assist sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak,
aby byl dodržen časový interval nastavený řidičem.
Pokud radarová jednotka nevidí žádné vozidlo
vpředu, vozidlo pojede nastavenou rychlosti, kterou uložil řidič. To platí rovněž v případě, pokud
rychlost vozu před vozidlem se zvýší a překročí
uloženou rychlost tempomatu.
Následující popis platí pro vozidla s automatickou
převodovkou:
•
Pilot Assist může sledovat jiné vozidlo od
0 km/h do 200 km/h (125 mph).
•
Pilot Assist může zasahovat do řízení od
téměř nulové rychlosti vozidla až po
140 km/h (87 mph).
Následující popis platí pro vozidla s manuální převodovkou:
•
Pilot Assist může sledovat jiné vozidlo od
30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).
•
Pilot Assist může zasahovat do řízení od
téměř nulové rychlosti vozidla až po 30 km/h
(20 mph) až po 140 km/h (87 mph).
VAROVÁNÍ
•
Pilot Assist není systém bránící kolizi.
Pokud systém nedetekuje vozidlo vpředu,
musí zareagovat řidič.
•
Pilot Assist nebrzdí v případě osob, zvířat,
předmětů, malých dopravních prostředků
(např. jízdních kol a motocyklů), nízkých
přívěsů a vozidel v protisměru, pomalu
jedoucích vozidel a vozidel, která stojí.
•
Nepoužívejte Pilot Assist v náročných
situacích, např. v městském provozu, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách, na kluzkých
vozovkách nebo s přívěsem připojeným
k vozidlu.
DŮLEŽITÉ
Údržba interních komponentů systému Pilot
Assist se musí provádět pouze v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
PODPORA ŘIDIČE
Oblé zatáčky a dělení cest
Přehled
Prodlužuje časový interval k vozidlu vpředu
Pilot Assist funguje v interakci s řidičem, který by
neměl čekat, až Pilot Assist zasáhne do řízení, ale
měl by být připraven zasáhnout sám do řízení se
zvýšeným úsilím, a to především v zatáčkách.
Ovládání
▶: Přepnutí z adaptivního tempomatu na Pilot
Assist
•
Zkracuje časový interval k vozidlu vpředu
Když se vozidlo blíží sjezdu nebo místu, kde
se rozdělují jízdní pruhy, řidič by měl řídit od
požadovaného jízdního pruhu tak, aby Pilot
Assist mohl určit požadovaný směr.
Symbol funkce
Symboly cílového vozidla a časového intervalu vzhledem k vozidlu vpředu
Symbol aktivovaného/deaktivovaného asistenta řízení
Pilot Assist se snaží udržet vozidlo
uprostřed jízdního pruhu
Když se Pilot Assist snaží řídit, pokouší se umístit
vozidlo mezi značení jízdních pruhů. Proto se
doporučuje ponechat vozidlo, aby si vyhledalo
optimální umístění a aby zážitek z jízdy byl co nejplynulejší. Řidič kontroluje, zda se vozidlo nachází
bezpečně v jízdním pruhu a vždy nese odpovědnost za to, aby zasáhl do řízení a upravil tak
polohu vozidla.
•
Pokud Pilot Assist neumístí vozidlo správně
do jízdního pruhu, doporučujeme vypnout
systém Pilot Assist nebo přepnout na adaptivní tempomat.
Tlačítka a symboly funkcí68.
: Aktivuje Pilot Assist z pohotovostního
režimu a pokračuje v jízdě nastavenou
rychlostí a s nastaveným časovým intervalem
: Zvýšení uložené rychlosti
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se Pilot Assist a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne Pilot Assist do pohotovostního režimu
◀: Přepnutí systému Pilot Assist na adaptivní
tempomat
: Snížení uložené rychlosti
68
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
321
PODPORA ŘIDIČE
||
Displej řidiče
Indikace rychlosti68.
Uložená rychlost
Rychlost vozidla vpředu
Aktuální rychlost vašeho vozidla
Jednotlivé kombinace symbolů v závislosti na
dopravní situaci - viz nadpis "Symboly a zprávy
pro Pilot Assist".
•
Nastavování rychlosti pro aktivní asistenci
(str. 324)
•
Nastavení časového intervalu pro funkci Pilot
Assist (str. 325)
•
Deaktivace/aktivace systému Pilot Assist
(str. 327)
•
Asistence předjíždění s funkcí Pilot Assist
(str. 329)
•
Spuštění asistence při předjíždění se systémem Pilot Assist (str. 329)
•
Omezení asistence při předjíždění s funkcí
Pilot Assist (str. 330)
•
Změna cíle pomocí funkce Pilot Assist
(str. 330)
•
Automatické brzdění s funkcí Pilot Assist
(str. 331)
•
•
Omezení funkce Pilot Assist (str. 331)
Zvukový varovný signál v případě nebezpečí
kolize
Symboly a zprávy pro Pilot Assist* (str. 333)
Varovný signál v případě nebezpečí kolize
Související informace
•
•
Pilot Assist a varování před kolizí (str. 322)
•
Aktivace a spuštění funkce Pilot Assist
(str. 323)
68
69
322
Pilot Assist a varování před kolizí
Pilot Assist může varovat řidiče, pokud vzdálenost k vozidlu vpředu náhle příliš klesne.
Head-up displej systému Pilot Assist v případě rizika kolize (str. 323)
Audio a symbol varování před kolizí69.
Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou
Pilot Assist využívá cca. 40 % kapacity nožní
brzdy. Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita systému Pilot Assist, a řidič
nebrzdí, tempomat rozsvítí varovnou kontrolku
a vydává varovný zvuk, který upozorňuje řidiče, že
musí okamžitě zasáhnout.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
Pilot Assist varuje pouze v případě vozidel,
u kterých byla detekována kamerová nebo
radarová jednotka - proto se může stát, že
systém varování nevydá nebo jej vydá se zpožděním.
•
Head-up displej systému Pilot
Assist v případě rizika kolize
Aktivace a spuštění funkce Pilot
Assist
U vozidel vybavených head-up displejem*, se
varování zobrazuje na čelním skle jako blikající
symbol.
Aby funkce Pilot Assist mohla regulovat rychlost
a vzdálenost a zasahovat do řízení, musí být nejdříve aktivována a potom spuštěna.
Symbol varování před kolizí na čelním skle70.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Nikdy nečekejte na varování. Začněte
brzdit, pokud to situace vyžaduje!
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 319)
POZNÁMKA
V případě prudkého slunečního svitu, odrazů,
extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo
před sebe, se může stát, že vizuální výstražný
signál na čelním skle nebude dobře vidět.
Aby se systém Pilot Assist spustil, musí být splněny následující podmínky:
•
Bezpečnostní pás řidiče musí být připoután
a dveře řidiče musí být zavřené.
•
Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové
vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před vozidlem a rychlost vozidla musí být minimálně
15 km/h (9 mph).
•
Vozidla s manuální převodovkou. Rychlost
vozidla musí být nejnižší: 30 km/h (20 mph).
Související informace
•
•
70
Aktivní asistence (str. 319)
Head-up displej* (str. 135)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 323
PODPORA ŘIDIČE
||
Je-li adaptivní tempomat v pohotovostním
režimu:
1.
2.
Stiskněte na volantu tlačítko ▶ (6).
> V pohotovostním režimu se symbol
změní na Pilot Assist (8).
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Funkce Pilot Assist je spuštěna a aktuální
rychlost je uložena - to poznáte podle ikon
uprostřed rychloměru.
...nebo...
Je-li adaptivní tempomat spuštěn:
–
Stiskněte na volantu tlačítko ▶ (6).
> Systém Pilot Assist je spuštěn.
Zásah funkce Pilot Assist do
řízení je aktivní pouze, pokud se
symbol volantu (2) změní
z ŠEDÉ na ZELENOU.
Ruce na volantu
Aby systém Pilot Assist fungoval, řidič musí mít
ruce na volantu.
Pokud Pilot Assist zjistí, že řidič
nemá ruce na volantu, pomocí
symbolu a textové zprávy jej po
chvíli vyzve, aby aktivně řídil
vozidlo.
Vyšší rychlost je uložená/
zvolená rychlost, zatímco nižší
rychlost je rychlost vozidla
vpředu (cílového vozidla).
324
Pilot Assist lze nastavit na různé rychlosti.
Nastavení/změna uložené rychlosti
Pokud po několika sekundách nejsou ruce řidiče
na volantu stále detekovány, zopakuje se výzva
k aktivnímu řízení vozidla společně se zvukovým
výstražným signálem.
Pokud Pilot Assist nezjistí do několika dalších
sekund ruce řidiče na volantu, intenzita výstražného signálu se zvýší a funkce řízení se deaktivuje. Potom se Pilot Assist musí znovu spustit
pomocí tlačítka
na volantu.
POZNÁMKA
Funkce Pilot Assist reguluje
časový interval vzhledem k vozidlu vpředu pouze, pokud symbol vzdálenosti (1)
zobrazí nad symbolem volantu vozidlo.
Současně je rozsah rychlosti
označen následovně.
Nastavování rychlosti pro aktivní
asistenci
Upozorňujeme, že funkce Pilot Assist je
funkční pouze v případě, kdy má řidič na
volantu ruce.
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 319)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu a trhu.
: Zvýšení uložené rychlosti
: Snížení uložené rychlosti
Uložená rychlost
PODPORA ŘIDIČE
–
Nastavenou rychlost změňte krátkým stisknu(1) nebo
(2) nebo stisktím tlačítka
nutím a podržením tohoto tlačítka.
•
•
•
Krátká stisknutí: Každým stisknutím
měníte rychlost po +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
Stiskněte a podržte: Jakmile se indikace
rychlosti (3) přesune na požadovanou
rychlost, uvolněte tlačítko.
Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se
uloží do paměti.
Pokud řidič zvýší rychlost vozidla pomocí plynového pedálu před stisknutím tlačítka
(1) na
volantu, do vozidla se uloží rychlost, jakou vozidlo
jelo při stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že
v okamžiku stisknutí má řidič nohu na plynovém
pedálu.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Maximální rychlost, kterou si lze vybrat, je
200 km/h (125 mph).
Nastavení časového intervalu pro
funkci Pilot Assist
Manuální převodovka
Pilot Assist může sledovat jiné vozidlo od
30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).
Pro funkci Pilot Assist lze nastavit různé časové
intervaly.
Lze zvolit různé časové intervaly
odstupu od vozu vpředu. Na
displeji řidiče se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval delší.
Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar -
Nejnižší programovatelná rychlost pro Pilot Assist
je 30 km/h (20 mph) - maximální rychlost je
200 km/h (125 mph).
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 319)
cca. 3 sekundám.
POZNÁMKA
Jakmile se na displeji řidiče zobrazí auto
a volant, Pilot Assist následuje vozidlo vpředu
s předem nastaveným časovým intervalem.
Pokud je zobrazen pouze volant, v přiměřené
vzdálenosti vpředu není žádné vozidlo.
Automatická převodovka
Pilot Assist může sledovat jiné vozidlo od 0 km/h
do 200 km/h (125 mph).
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u systému Pilot Assist nastavit, je 30 km/h
(20 mph) – přestože systém dokáže sledovat jiné
vozidlo až do zastavení (0 km/h), nelze nastavit
nižší rychlost než 30 km/h (20 mph).
}}
325
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Zvolte jednu z následujících možností:
•
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
• Eco - Pilot Assist se soustředí na optimální
•
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
• Comfort - Pilot Assist se zaměřuje na co
•
Pokud se zdá, že Pilot Assist po aktivaci
nereaguje zvýšením rychlosti, důvodem
může být to, že časový interval vzhledem
k vozidlu vpředu je menší než nastavený
časový interval.
• Dynamic - Pilot Assist se soustředí na co
||
Nastavení časového intervalu71.
Zvýšení časového intervalu
Upozornění na odstup
•
Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu
zvyšujete nebo snižujete časový interval.
> Indikace vzdálenosti (3) ukazuje aktuální
časový interval.
•
Aby bylo možné sledovat vozidlo vpředu pohodlně
a plynule, Pilot Assist za jistých podmínek umožňuje výrazně měnit časový interval. Například, při
nízké rychlosti, když je vzdálenost malá, Pilot
Assist mírně prodlouží časový interval.
71
326
nejplynulejší dodržování nastaveného časového intervalu vzhledem k vozidlu vpředu.
nejpřesnější sledování změn v časovém intervalu vzhledem k vozidlu vpředu, což může
v jistých případech vést k prudkému zrychlování/brzdění.
Viz další informace v kapitole "Jízdní režimy".
Snížení časového intervalu
–
spotřebu paliva, což znamená delší časový
interval vzhledem k vozidlu vpředu.
VAROVÁNÍ
Související informace
Používejte pouze časový interval, který
odpovídá aktuální dopravní situaci.
•
•
•
Řidič by měl pamatovat na to, že krátký
časový interval limituje dobu, během které
může reagovat a podniknout kroky v případě neočekávané dopravní situace.
Aktivní asistence (str. 319)
Jízdní režimy (str. 465)
Nastavování rychlosti na tempomatu
(str. 295)
Zvolte, jakým způsobem má Pilot Assist
udržovat vzdálenost* k vozidlu vpředu
Řidič může vybrat různé jízdní styly pro to, jak má
Pilot Assist udržovat předem nastavený časový
interval vzhledem k vozidlu vpředu. Výběr se provádí v rámci nastavení jízdního režimu DRIVE
MODE.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Deaktivace/aktivace systému Pilot
Assist
Pilot Assist lze dočasně deaktivovat a nastavit do
pohotovostního režimu tak, aby mohl být znovu
aktivován později.
...nebo...
Stiskněte na volantu tlačítko ◀ (3).
> Pilot Assist se vypne a přepne na adaptivní tempomat v aktivním režimu.
–
VAROVÁNÍ
Deaktivace systému Pilot Assist
a uvedení do pohotovostního režimu
•
Když je Pilot Assist v pohotovostním
režimu, řidič musí zasáhnout a řídit
a regulovat tak rychlost a vzdálenost
k vozidlu vpředu.
•
Pokud se Pilot Assist nachází v pohotovostním režimu a vozidlo se dostane příliš
blízko k vozidlu vpředu, řidiče upozorní na
krátkou vzdálenost systém varování.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Při použití směrových světel se dočasně vypojí
asistent řízení Pilot Assist. Pokud se tato situace
změní a lze detekovat boční značení jízdního
pruhu, asistent řízení se automaticky aktivuje
znovu.
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Pilot Assist se dočasně deaktivuje a nastaví do
pohotovostního režimu, pokud:
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Dočasné vypnutí funkce Pilot Assist a nastavení
do pohotovostního režimu:
–
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Pilot Assist je nastaven do pohotovostního
režimu - symbol (8) na displeji řidiče
změní barvu z BÍLÉ na ŠEDOU a uložená
rychlost uprostřed rychloměru změní barvu
z BÉŽOVÉ na ŠEDOU.
•
•
•
sešlápnete pedál brzdy.
volič řazení se přesune do polohy N.
směrová světla jsou aktivní déle než
1 minutu.
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
•
se spojkový pedál sešlápne na cca. 1 minutu
- platí pro vozidla s manuální převodovkou.
}}
327
PODPORA ŘIDIČE
||
Automatický pohotovostní režim
Pilot Assist závisí na ostatních systémech, např.
na systému řízení stability/ochrany před smykem
ESC72. Pokud některý z těchto ostatních systémů
přestane pracovat, Pilot Assist se automaticky
vypne.
VAROVÁNÍ
V automatickém pohotovostním režimu řidiče
upozorní zvukový signál a zpráva na displeji
řidiče.
•
Řidič potom musí regulovat rychlost
vozidla, dle potřeby aktivovat brzdy
a udržovat bezpečnou vzdálenost k ostatním vozidlům.
•
•
kameru a radarovou jednotku zakrývá např.
sníh nebo intenzivně prší (je zablokováno
sklo kamery/rádiové vlny).
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo
vpředu odbočí, takže Pilot Assist již vozidlo
nesleduje.
•
rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) - platí
pouze pro vozidla s manuální převodovkou.
Opětovná aktivace systému Pilot Assist
z pohotovostního režimu
72
328
řidič otevře dveře.
je příliš vysoká teplota brzd.
řidič nemá ruce na volantu.
je aktivována parkovací brzda.
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
řidič si sundá bezpečnostní pás.
minimálně jedno kolo ztratí trakci.
Electronic Stability Control
–
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph)
a systém Pilot Assist si není jistý, zda cílový
objekt je stojící vozidlo nebo jiný předmět,
např. retardér.
K automatickému přepnutí na pohotovostní režim
může dojít, když, například:
•
•
•
•
•
•
•
Opětovná aktivace funkce Pilot Assist.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Rychlost je nyní nastavena na naposledy
uloženou rychlost.
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na volantu
pokračuje v nastavené rychlosti, může dojít
k výraznému nárůstu rychlosti.
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 319)
PODPORA ŘIDIČE
Asistence předjíždění s funkcí Pilot
Assist
Pilot Assist může pomoci řidiči při předjíždění
jiných vozidel.
Jak funguje asistence při předjíždění
Pokud Pilot Assist sleduje jiné vozidlo a řidič aktivuje směrové světlo73, čímž dá najevo svůj úmysl
předjíždět, Pilot Assist mu pomůže tím, že vozidlo
zrychlí vůči vozidlu vpředu ještě před tím, než
vozidlo řidiče přejede do předjížděcího jízdního
pruhu.
Aktivní asistence (str. 319)
Spuštění asistence při předjíždění
se systémem Pilot Assist
Spuštění asistence při předjíždění se systémem Pilot Assist (str. 329)
Asistence při předjíždění vyžaduje splnění celé
řady podmínek.
Omezení asistence při předjíždění s funkcí
Pilot Assist (str. 330)
Aby se aktivoval asistent při předjíždění, musí být
splněny následující podmínky:
Související informace
•
•
•
Funkce potom zpozdí snížení rychlosti, aby tím
zabránila předčasnému brzdění, když se vozidlo
řidiče přibližuje pomalejšímu vozidlu.
Tato funkce zůstane aktivní, dokud vozidlo řidiče
nemine předjížděné vozidlo.
•
•
musí být vpředu vozidlo ("cílové vozidlo")
•
uložená rychlost ve funkci Pilot Assist musí
být dostatečně vysoká, aby bylo možné
vozidlo předjet bezpečně.
Spuštění asistenta při předjíždění
Spuštění asistence při předjíždění:
–
73
Aktivujte směrové světlo.
Ve vozidle pro levostranný provoz použijte
levé směrové světlo. Ve vozidle pro pravostranný provoz použijte pravé směrové světlo.
> Spustí se asistence při předjíždění.
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být aktivována ve více situacích než jen při předjíždění, např. když se používá ukazatel směru
k označení změny jízdního pruhu nebo k vyjetí
na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce
zrychlí.
aktuální rychlost vašeho vozidla je
minimálně 70 km/h (43 mph)
Související informace
•
•
Aktivní asistence (str. 319)
Asistence předjíždění s funkcí Pilot Assist
(str. 329)
U vozidla s levostranným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením bliká pouze pravá strana.
329
PODPORA ŘIDIČE
Omezení asistence při předjíždění
s funkcí Pilot Assist
Změna cíle pomocí funkce Pilot
Assist
Funkce asistence při předjíždění může mít
v jistých situacích omezení.
V kombinaci s automatickou převodovkou má
Pilot Assist funkci změny cíle při jistých rychlostech.
VAROVÁNÍ
Při použití asistenta předjíždění nesmí řidič
zapomenout, že při náhle změně situace může
dojít k nežádoucímu zrychlení.
Změna cíle
•
Proto by se mělo zabránit vzniku jistých
situací, například, když:
•
se vozidlo přibližuje k výjezdu k odbočení,
kde se sjezd nachází ve stejném směru,
kde se zpravidla předjíždí.
•
vozidlo vpředu zpomalí před tím, než
vozidlo řidiče přejede do jízdního pruhu
pro předjíždění.
•
doprava v jízdním pruhu pro předjíždění
zpomalí
•
se s vozidlem s pravostranným řízením
jede v zemi s levostranným řízením (a
naopak).
Těmto situacím lze zabránit dočasným přepnutím
systému Pilot Assist do pohotovostního režimu.
Související informace
•
•
330
Aktivní asistence (str. 319)
Asistence předjíždění s funkcí Pilot Assist
(str. 329)
VAROVÁNÍ
Pokud Pilot Assist sleduje vůz, který se pohybuje rychlostí větší než cca. 30 km/h
(20 mph), a změní cíl z pohybujícího se vozidla
na stojící vozidlo, Pilot Assist bude stojící
vozidlo ignorovat a zrychlí na uloženou
rychlost.
Potom musí řidič sám zasáhnout
a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se změnou
cíle
Pilot Assist se vyřadí a přepne do pohotovostního
režimu:
•
pokud rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph)
a Pilot Assist si není jistý, zda cílový objekt je
stojící vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej Pilot Assist již nesleduje.
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se objevit stojící vozidlo.
Pokud Pilot Assist sleduje vůz, který se pohybuje
rychlostí menší než 30 km/h (20 mph), a změní
cíl na stojící vozidlo, Pilot Assist zpomalí podle
stojícího vozidla.
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 319)
PODPORA ŘIDIČE
Automatické brzdění s funkcí Pilot
Assist
Pilot Assist obsahuje speciální funkci brzdy pro
pomalý provoz a stojící vozidlo.
Funkce brzdy pro pomalý provoz
a stojící vozidlo
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu,
v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky
pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo
déle, než se vůz vpředu rozjede, Pilot Assist se
vypojí a přejde do pohotovostního režimu s automatickým brzděním.
–
Pilot Assist se znovu aktivuje následujícím
způsobem:
•
•
Stiskněte na volantu tlačítko
.
Sešlápněte plynový pedál.
> Pilot Assist pokračuje ve sledování vozidla
vpředu, pokud se začne pohybovat
dopředu do 6 sekund.
Ukončení automatického brzdění
V některých situacích automatické brzdění skončí
při dosažení klidového stavu, přičemž Pilot Assist
přejde do pohotovostního režimu. To znamená, že
se brzdy uvolní a vozidlo se může rozjet - proto
musí řidič zasáhnout a zabrzdit vozidlo sám, aby
jej udržel na místě.
To se může stát v následujících situacích:
•
•
•
•
Před další aktivací systému Pilot Assist se
musí uvolnit parkovací brzda.
Funkce Pilot Assist může mít v jistých situacích
omezení.
Funkce Pilot Assist je pomůcka, která může řidiči
v různých situacích pomoci. Nicméně za udržování
bezpečné vzdálenosti k předmětům v okolí a za
udržování vozidla na správném místě v jízdním
pruhu nese odpovědnost vždy řidič.
řidič má nohu na pedálu brzdy
je aktivována parkovací brzda
volič řazení se přesune do polohy P, N nebo
R
řidič nastaví funkci Pilot Assist do pohotovostního režimu.
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech se aktivuje parkovací
brzda, aby vozidlo i nadále stálo.
To se stane, pokud Pilot Assist drží vozidlo
pomocí brzdového pedálu na místě a:
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní
pás
•
systém Pilot Assist udržuje vozidlo v klidovém
stavu déle než cca. 5 minut
•
•
jsou brzdy přehřáté
POZNÁMKA
Systém Pilot Assist udrží vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 5 minut - potom se aktivuje funkce a tempomat se vypne.
Omezení funkce Pilot Assist
řidič manuálně vypne motor.
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 319)
}}
331
PODPORA ŘIDIČE
||
V jistých situacích může mít asistent řízení
Pilot Assist problém pomoci řidiči ve správném směru nebo může být automaticky deaktivován - v tomto případě nedoporučujeme
Pilot Assist používat. Příklady těchto situací:
•
značení jízdních pruhů je opotřebené,
chybí nebo se navzájem křižuje.
•
rozdělení jízdních pruhů není zřetelné,
například, pokud se jízdní pruhy dělí nebo
spojují nebo na výjezdech nebo v případě
několika různých značení.
•
•
•
•
se na cestě nebo poblíž cesty vyskytují
hrany nebo jiné čáry než značení jízdních
pruhů, jako např. obrubníky, spoje nebo
zbytky po opravách povrchu vozovky,
hrany bariér nebo výrazné stíny.
je jízdní pruh úzký nebo klikatý.
•
•
•
•
•
v jízdním pruhu jsou výmoly a hrboly.
je nepříznivé počasí, například, při dešti,
sněhu, za mlhy, v rozbředlém sněhu nebo
při zhoršeném výhledu se špatnými světelnými podmínkami, světlem zezadu,
mokrým povrchem vozovky atd.
Řidič by si měl dále uvědomit, že Pilot Assist
má následující omezení:
332
nesprávně detekuje značení jízdní pruhů,
přičemž následně hrozí riziko kontaktu
vozidla a těchto překážek. Řidič musí sám
zajistit dostatečnou vzdálenost vozidla od
těchto překážek.
VAROVÁNÍ
Systém nedokáže detekovat vysoké
obrubníky, svodidla a provizorní přepážky
(jako např. dopravní kužely a bezpečnostní
bariéry). Dále se může stát, že systém
•
Kamerová a radarová jednotka nedokáže
detekovat všechny předměty a překážky
před vozidlem v provozu - např. nedokáže
detekovat výmoly, nepohybující se předměty nebo předměty, které úplně nebo
částečně blokují trasu.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že systém Pilot Assist je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném terénu.
Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, může
se stát, že tempomat bude mít problém udržet
správnou vzdálenost od vozidla před vámi v tomto případě buďte opatrní a připraveni přibrzdit.
•
Nepoužívejte funkci Pilot Assist u vozu s těžkým nákladem nebo s přívěsem připojeným
k vozidlu.
Pilot Assist "nevidí" chodce, zvířata apod.
POZNÁMKA
Doporučený vstupní impulz řízení je
nuceně omezen, což znamená, že systém
nedokáže vždy pomoci řidiči s řízením
a nedokáže vždy udržet vozidlo v jízdním
pruhu.
Ve vozidlech vybavených systémem
Sensus Navigation*, umožní tato funkce
využívat informace z mapových dat, takže
funkčnost systému může být odlišná.
Pilot Assist se vypne, pokud posilovač
řízení funguje s omezeným výkonem např. během chlazení z důvodu přehřátí
(viz kapitola "Účinnost posilování v závislosti na rychlosti").
Řidič může kdykoliv upravit nebo korigovat zásah,
který do řízení provedl systém Pilot Assist, a může
otočit volantem do správného směru.
Pilot Assist nelze aktivovat, pokud je k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs, nosič na
jízdní kola nebo podobné zařízení.
Různé
•
Jízdní režim Off Road nelze zvolit, když je
Pilot Assist aktivován.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou
a radarovou jednotku vozidla, která má jistá
obecná omezení - viz kapitola "Omezení
kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
•
•
Aktivní asistence (str. 319)
Symboly a zprávy pro Pilot Assist*
Omezení radarové jednotky (str. 345)
Celá řada symbolů a zpráv ohledně systému
Pilot Assist se může zobrazovat na displeji řidiče
a/nebo na head-up displeji*.
Omezení radarového zařízení (str. 336)
Pár příkladů74.
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
Na předchozím obrázku75 je Pilot Assist nastaven
na udržování rychlosti 110 km/h (68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu, které udržuje
stejnou rychlost.
Pilot Assist nepomáhá s řízením, jelikož nelze
detekovat boční značení jízdního pruhu.
Na předchozím obrázku75 je Pilot Assist nastaven
tak, aby udržoval rychlost 110 km/h (68 mph),
přičemž nesleduje žádné vozidlo vpředu.
Pilot Assist nepomáhá s řízením, jelikož nelze
detekovat boční značení jízdního pruhu.
74
75
V následujícím příkladu funkce RSI (Road Sign Information) informuje o tom, že maximální povolená rychlost je 130 km/h (80 mph).
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 333
PODPORA ŘIDIČE
Radarová jednotka
||
Radarovou jednotku využívá několik systémů
podpory řidiče. Má za úkol snímat ostatní vozidla.
Na předchozím obrázku75 je Pilot Assist nastaven
na udržování rychlosti 110 km/h (68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu, které udržuje
stejnou rychlost.
Zde Pilot Assist pomáhá s řízením, protože boční
značení jízdních pruhů lze detekovat.
Na předchozím obrázku75 je Pilot Assist nastaven
tak, aby udržoval rychlost 110 km/h (68 mph),
přičemž nesleduje žádné vozidlo vpředu.
Pilot Assist pomáhá s řízením, dokud lze detekovat boční značení jízdního pruhu.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Radarovou jednotku využívají následující funkce:
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 319)
•
•
•
•
•
Funkce upozornění na odstup*
Adaptivní tempomat*
Asistent jízdy v jízdním pruhu
Pilot Assist*
City Safety
Úpravy radarové jednotky by mohly vyústit v nelegální používání.
75
334
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
•
Omezení radarového zařízení (str. 336)
Doporučená údržba radarového zařízení
(str. 339)
Typové schválení pro radarové zařízení
(str. 340)
335
PODPORA ŘIDIČE
Omezení radarového zařízení
Radarová jednotka má jistá omezení, která dále
omezují funkce využívající tuto jednotku.
Zablokovaná jednotka
Radarová jednotka se nachází v horní části čelního skla společně s kamerovou jednotkou
vozidla.
DŮLEŽITÉ
Nemontujte a nelepte nic na vnější nebo
vnitřní stranu čelního skla před kamerovou
a radarovou jednotku a kolem snímače - může
to omezit funkčnost systémů, které využívají
kameru a radar.
Jestliže se na displeji řidiče objeví tento
symbol a zpráva "Snímač čelního
skla Zablokovaný snímač, viz
Uživatelská příručka", znamená to, že
kamera a radarová jednotka nedokáží detekovat
ostatní vozidla, cyklisty, chodce a větší zvířata před
vozidlem a je možné, že funkce využívající kameru
a radar nefungují, fungují v omezeném rozsahu,
zcela se deaktivují nebo reagují nesprávně.
V důsledku toho může dojít k omezení funkcí,
k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné
reakci funkcí.
Na označené ploše nesmí být žádné nálepky, předměty,
zatemňovací fólie apod.76
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi:
Příčina
Akce
Povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou je znečištěný
nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou od
nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha a silný déšť nebo sníh blokují signály radaru nebo výhled z kamery.
Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
76
336
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
PODPORA ŘIDIČE
Příčina
Akce
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru nebo výhled
z kamery.
Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Mezi vnitřní stranou čelního okna a kamerovou a radarovou jednotkou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu a nechte si vyčistit sklo v krytu jednotky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
vozidlo, které jede mezi vaším vozem a vozidlem před vámi.
POZNÁMKA
Udržujte čelní sklo před kamerou a radarovou
jednotkou v čistotě.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
Rychlost vozidla
V zatáčkách může radarová jednotka detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit detekované vozidlo z dohledu.
Schopnost radarové jednotky detekovat vozidla
jedoucí před ním je výrazně snížena, pokud:
•
rychlost vozidla vpředu se výrazně liší od
rychlosti vašeho vozidla
Nízké přívěsy
Omezené zorné pole
Radarová jednotka má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován
nebo detekce proběhne později, než by měla.
Nízký přívěs ve stínu radaru.
Zorné pole radarové jednotky.
Někdy radarová jednotka detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
Radar někdy detekuje s problémy nebo nedetekuje vůbec nízké přívěsy - pokud řidič jede za
nízkými přívěsem a je aktivován adaptivní tempomat nebo Pilot Assist, řidič musí být obzvláště
opatrný.
}}
337
PODPORA ŘIDIČE
||
Vysoká teplota
Při velmi vysokých teplotách se kamerová a radarová jednotka může kvůli ochraně elektroniky
v jednotce dočasně vypnout, a to na
cca. 15 minut po nastartování motoru. Kamerová
a radarová jednotka se spustí znovu automaticky,
jakmile teplota dostatečně klesne.
Poškozené čelní sklo
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou na čelním okně před „okénky"
některé kamerové a radarové jednotky praskliny, škrábance nebo stopy od kamínků
a pokrývají oblast cca. 0,5 x 3,0 mm
(0.02 × 0.12 in.) (nebo větší), musíte se za
účelem výměny čelního okna obrátit na servis.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Bez nápravy může dojít ke zhoršení funkčností
systémů podpory řidiče, které využívají kameru
a radarovou jednotku.
V důsledku toho může dojít k omezení funkcí,
k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné
reakci funkcí.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání či
nevyhovujícímu zásahu systémů podpory
řidiče, které využívají radarovou jednotku, musí
být splněny rovněž následující podmínky:
338
•
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od
kamínků v oblasti kamerové a radarové
jednotky. Mělo by se vyměnit celé čelní
sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
Při výměně se musí namontovat stejný typ
stěračů čelního skla nebo stěrače schválené společností Volvo.
DŮLEŽITÉ
Při výměně čelního skla se musí znovu nakalibrovat kamerová a radarová jednotka
v servisu. Tím se zajistí funkčnost všech
systémů ve vozidle, které využívají kameru
a radar. Doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Související informace
•
Radarová jednotka (str. 334)
PODPORA ŘIDIČE
Doporučená údržba radarového
zařízení
Aby kamerová a radarová jednotka fungovala
správně, nesmí být na čelním skle na jednotce
led, nečistoty a sníh a snímač se musí pravidelně
čistit vodou a autošamponem.
POZNÁMKA
Funkčnost kamerové a radarové jednotky znemožní nečistota, led a sníh na čidlech. Čidla
tedy nebudou moci měřit.
V důsledku toho může dojít k omezení funkcí,
k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné
reakci funkcí.
Související informace
•
Radarová jednotka (str. 334)
339
PODPORA ŘIDIČE
Typové schválení pro radarové
zařízení
Zde si lze přečíst typový souhlas pro radarové
jednotky vozidla u funkcí ACC77, PA78 a BLIS79.
Trh
ACC &
PA
BLIS
Symbol
Typové schválení
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazílie
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
Evropa
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
77
78
79
340
Adaptive Cruise Control
Pilot Assist
Blind Spot Information
PODPORA ŘIDIČE
Trh
ACC &
PA
BLIS
Typové schválení
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Spojené Arabské
Emiráty (UAE)
Symbol
DEALER No: DA37380/15
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonésie
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordánsko
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
}}
341
PODPORA ŘIDIČE
||
Trh
Mexiko
Moldávie
ACC &
PA
BLIS
✓
Singapur
И011 14
✓
✓
И011 15
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Jižní Afrika
✓
342
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
✓
Srbsko
Typové schválení
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
Symbol
TA-2014/2390
APPROVED
PODPORA ŘIDIČE
ACC &
PA
Trh
BLIS
✓
Tchajwan
Symbol
Typové schválení
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
✓
Ukrajina
✓
і
(
2009 .) Д
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
: Delphi.
Typové schválené pro rádiové zařízení
Trh
Evropa
Symbol
Typové schválení
Společnost Volvo cars
tímto prohlašuje, že
veškerá rádiová zařízení
jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními
směrnice 2014/53/EU.
Související informace
•
Radarová jednotka (str. 334)
343
PODPORA ŘIDIČE
Kamerová jednotka
Související informace
Kamerovou jednotku využívají různé systémy
podpory řidiče. Má za úkol, například, detekovat
jízdní pruhy nebo dopravní značky.
•
•
Omezení radarové jednotky (str. 345)
Doporučená údržba kamerového zařízení
(str. 348)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Kamerovou jednotku využívají následující funkce:
•
•
•
•
•
•
•
•
344
Adaptivní tempomat*
Pilot Assist*
Lane Keeping Aid*
Asistent řízení při nebezpečí kolize
City Safety
Driver Alert Control*
Informace o dopravních značkách*
Aktivní dálkové světlomety *
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení radarové jednotky
Zablokovaná jednotka
Kamerová jednotka má jistá omezení, která dále
omezují funkce využívající tuto jednotku.
Zhoršený výhled
Kamera má omezení podobná lidskému oku, tedy
"vidí" hůř např. při hustém dešti nebo sněžení,
v husté mlze, v silné bouři prachu nebo při chumelení. Za takových podmínek mohou být funkce
systémů závislých na kameře výrazně omezeny
nebo dočasně vypnuty.
Také silné světlo z protisměru, odrazy světla od
vozovky, sníh nebo led na vozovce, znečištěné
nebo nezřetelné značení jízdních pruhů mohou
značným způsobem omezit funkčnost kamery při
sledování vozovky a detekci chodců, cyklistů, velkých zvířat a ostatních vozidel.
Jestliže se na displeji řidiče objeví tento
symbol a zpráva "Snímač čelního
skla Zablokovaný snímač, viz
Uživatelská příručka", znamená to, že
kamera a radarová jednotka nedokáží detekovat
ostatní vozidla, cyklisty, chodce a velká zvířata
před vozidlem a je možné, že funkce využívající
kameru a radar nefungují, fungují v omezeném
rozsahu, zcela se deaktivují nebo reagují
nesprávně.
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi:
Na označené ploše nesmí být žádné nálepky, předměty,
zatemňovací fólie apod.80
Kamerová jednotka se nachází v horní části čelního skla společně s radarovou jednotkou vozidla.
DŮLEŽITÉ
Nemontujte a nelepte nic na vnější nebo
vnitřní stranu čelního skla před kamerovou
a radarovou jednotku a kolem snímače - může
to omezit funkčnost systémů, které využívají
kameru a radar.
V důsledku toho může dojít k omezení funkcí,
k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné
reakci funkcí.
80
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
345
PODPORA ŘIDIČE
||
Příčina
Akce
Povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou od nečistot,
ledu a sněhu.
Hustá mlha a silný déšť nebo sníh blokují signály radaru nebo výhled
z kamery.
Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru nebo
výhled z kamery.
Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Mezi vnitřní stranou čelního okna a kamerovou a radarovou jednotkou se
objevila nečistota.
Zajeďte do servisu a nechte si vyčistit sklo v krytu jednotky - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Silné světlo z protisměru
Žádná činnost. Za příznivějšího osvětlení se kamerová jednotka automaticky resetuje.
POZNÁMKA
Udržujte čelní sklo před kamerou a radarovou
jednotkou v čistotě.
Vysoká teplota
Při velmi vysokých teplotách se kamerová a radarová jednotka může kvůli ochraně elektroniky
v jednotce dočasně vypnout, a to na
cca. 15 minut po nastartování motoru. Kamerová
a radarová jednotka se spustí znovu automaticky,
jakmile teplota dostatečně klesne.
346
Poškozené čelní sklo
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou na čelním okně před „okénky"
některé kamerové a radarové jednotky praskliny, škrábance nebo stopy od kamínků
a pokrývají oblast cca. 0,5 x 3,0 mm
(0.02 × 0.12 in.) (nebo větší), musíte se za
účelem výměny čelního okna obrátit na servis.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Bez nápravy může dojít ke zhoršení funkčností
systémů podpory řidiče, které využívají kameru
a radarovou jednotku.
V důsledku toho může dojít k omezení funkcí,
k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné
reakci funkcí.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání či
nevyhovujícímu zásahu systémů podpory
řidiče, které využívají radarovou jednotku, musí
být splněny rovněž následující podmínky:
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od
kamínků v oblasti kamerové a radarové
jednotky. Mělo by se vyměnit celé čelní
sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
PODPORA ŘIDIČE
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
•
Při výměně se musí namontovat stejný typ
stěračů čelního skla nebo stěrače schválené společností Volvo.
DŮLEŽITÉ
Při výměně čelního skla se musí znovu nakalibrovat kamerová a radarová jednotka
v servisu. Tím se zajistí funkčnost všech
systémů ve vozidle, které využívají kameru
a radar. Doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Související informace
•
Kamerová jednotka (str. 344)
347
PODPORA ŘIDIČE
Doporučená údržba kamerového
zařízení
Aby kamerová a radarová jednotka fungovala
správně, nesmí být na čelním skle na jednotce
led, nečistoty a sníh a snímač se musí pravidelně
čistit vodou a autošamponem.
POZNÁMKA
City Safety™
City Safety může upozornit řidiče pomocí vizuálních a zvukových signálů a pulzováním brzdy při
detekování chodců, cyklistů, větších zvířat a vozidel, která se náhle objeví - pokud řidič do přiměřené doby nereaguje sám, vozidlo se pokusí
automaticky brzdit.
Funkčnost kamerové a radarové jednotky znemožní nečistota, led a sníh na čidlech. Čidla
tedy nebudou moci měřit.
Řidič nebo spolujezdci normálně nezaznamenají
funkci systému City Safety - pouze tehdy, pokud
je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Kamerová jednotka (str. 344)
Umístění radarové jednotky81.
City Safety může zabránit kolizi nebo snížit
rychlost při kolizi.
City Safety pomáhá řidiči, kterému hrozí kolize
s chodcem, velkým zvířetem, cyklistou nebo jiným
vozidlem.
City Safety je funkce, která může pomoci řidiči
zabránit kolizi při jízdě v dopravních zácpách, např.
při změnách dopravní situace před vozem kombi-
348
Systém City Safety aktivuje krátké intenzivní
brzdění a za normálních okolností zastaví vozidlo
těsně za vozidlem vepředu.
Systém City Safety je nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Související informace
81
Tato funkce pomáhá řidiči tím, že vozidlo automaticky zabrzdí, pokud bezprostředně hrozí nebezpečí kolize nebo pokud řidič však nereaguje. Přitom systém aktivuje brzdy nebo zasáhne do řízení.
Systém City Safety se aktivuje v situacích, kdy má
řidič začít brzdit. Proto nemůže pomoci řidiči
v každé situaci.
V důsledku toho může dojít k omezení funkcí,
k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné
reakci funkcí.
•
nované s poklesem pozornosti, což by mohlo vést
k nehodě.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
PODPORA ŘIDIČE
•
VAROVÁNÍ
•
Systém City Safety představuje doplněk
podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost
během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách,
při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu
vozovky.
•
Funkce automatické aktivace brzd
v systému City Safety může zabránit kolizi
nebo snížit rychlost, při které dojde ke
kolizi. Aby však brzdy brzdily maximálně,
řidič musí vždy sešlápnout brzdový pedál,
a to dokonce i v případě, že vozidlo automaticky aktivovalo brzdy.
•
•
•
•
Varování a asistence řízení se aktivují
pouze v případě, že hrozí vysoké riziko
kolize - proto nesmíte nikdy čekat na
varování v případě kolize nebo na zásah
systému City Safety.
Varování a zásahy brzd v případě chodců
a cyklistů se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h (50 mph).
V případě prudkého zrychlování funkce
City Safety neaktivuje žádné funkce automatického brzdění.
City Safety nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla
odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu
s platnými dopravními předpisy a pravidly
nese odpovědnost vždy řidič.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v příručce řidiče, které souvisejí
s funkcí City Safety, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat (viz
seznam odkazů na všechny dílčí kapitoly).
Související informace
•
Parametry a dílčí funkce systému City Safety
(str. 349)
•
Nastavení vzdálenosti pro varování City
Safety (str. 351)
•
Detekce překážek pomocí funkce City Safety
(str. 352)
•
City Safety v křižujícím dopravním provozu
(str. 354)
•
Omezení systému City Safety u křižujícího
provozu (str. 355)
•
City Safety asistence řízení u vyhýbavého
manévru (str. 356)
•
Omezení zásahu systému City Safety do
řízení při úhybném manévru (str. 356)
•
City Safety v situacích, kdy nejsou možné únikové manévry (str. 357)
•
Brzdy City Safety pro vozidla v protisměru*
(str. 358)
•
•
Omezení funkce City Safety (str. 359)
Parametry a dílčí funkce systému
City Safety
City Safety dokáže zabránit kolizi s vozidlem,
cyklistou, chodcem nebo větším zvířetem před
vozem tím, že sníží rychlost vozidla pomocí automatické aktivace brzd.
Pokud je rozdíl rychlosti větší než uvedené hodnoty rychlosti, funkce automatické aktivace brzd
v systému City Safety nedokáže zabránit kolizi, ale
dokáže zmírnit následky kolize.
Vozidla
V případě chodce vpředu může City Safety snížit
rychlost až na 60 km/h (37 mph).
Cyklisté
V případě cyklisty může City Safety snížit rychlost
až na 50 km/h (30 mph).
Chodci
V případě chodce může City Safety snížit rychlost
až na 45 km/h (28 mph).
Velká zvířata
Pokud hrozí nebezpečí kolize s velkým zvířetem,
City Safety může snížit rychlost vozidla na
15 km/h (9 mph).
V případě velkých zvířat má funkce aktivace brzd
především snížit sílu nárazu při vyšších rychlostech. Tato funkce je účinná především při rychlostech nad 70 km/h (43 mph). Při nižších rychlostech účinnost této funkce je menší.
Zprávy pro City Safety (str. 361)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 349
PODPORA ŘIDIČE
||
Dílčí funkce systému City Safety
1 - Varování před kolizí
Řidič je varován před potenciálně hrozící kolizí.
U vozidel vybavených head-up displejem*, se
varování zobrazuje na čelním skle jako blikající
symbol.
Zvukový varovný signál v případě nebezpečí
kolize
Varovný signál v případě nebezpečí kolize
1.
Varování před srážkou
2.
Podpora brzdy
3.
Automatická aktivace brzd
Následující text vysvětluje, co se stane během tří
situací:
82
83
350
V případě rizika kolize s chodcem, větším zvířetem, cyklistou nebo vozidlem (včetně vozidel
popsaných v kapitole "City Safety v křižujícím
dopravním provozu") řidiče vždy upozorní vizuální
a zvuková signalizace a pulzování brzdy. Při
nižších rychlostech, náhlém brzdění a zrychlování
není výstražné pulzování brzdy k dispozici. Brzda
pulzuje frekvencí, která závisí na rychlosti vozidla.
2 - Podpora brzd
Jestliže se nebezpečí kolize po varování před
kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
Přehled funkcí82.
Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou
City Safety provádí tři kroky, a to v následujícím
pořadí:
ném směru jako vozidlo a nacházejí se vpředu.
City Safety dokáže rovněž detekovat chodce,
cyklisty nebo velká vozidla, která křižují cestu před
vozem.
Symbol varování před kolizí na čelním skle83.
Podpora brzd zvýší intenzitu, jakou řidič brzdí,
v případě, že brzdění nestačí k tomu, aby nedošlo
ke kolizi.
POZNÁMKA
V případě prudkého slunečního svitu, odrazů,
extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo
před sebe, se může stát, že vizuální výstražný
signál na čelním skle nebude dobře vidět.
City Safety dokáže detekovat chodce, cyklisty
nebo vozidla, která stojí nebo se pohybují ve stej-
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
3 - Automatická aktivace brzd
Naposledy se aktivuje automatické brzdění.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce automatického brzdění bez ohledu na to, zda řidič
brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane s omezenou brzdnou sílou, aby byla snížena rychlost při
nárazu, nebo s omezenou brzdnou sílou, pokud
stačí, aby nedošlo ke kolizi.
V souvislosti s automatickým brzděním se mohou
aktivovat také napínače bezpečnostního pásu.
Další informace najdete v kapitole "Napínač bezpečnostního pásu".
Řidič může brzdění kdykoliv přerušit sešlápnutím
plynového pedálu na doraz k zemi.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
U vozidel s manuální převodovkou se motor
zastaví, když funkce automatické aktivace brzd
zastaví vozidlo, pokud ovšem řidič předtím
nesešlápne spojkový pedál.
Funkce City Safety je vždy aktivována, ale řidič
může nastavit pro tuto funkci varování k odstupu.
Pokud brzdí systém City Safety, rozsvítí se
brzdová světla.
Když je funkce City Safety aktivována a brzdí, na
displeji řidiče se objeví textová zpráva, že funkce
je/byla aktivní.
VAROVÁNÍ
Řidič nesmí používat City Safety, aby změnil
svůj jízdní styl - řidič se nesmí spoléhat jen na
City Safety a nechat tento systém brzdit.
V některých situacích se brzdy mohou automaticky aktivovat mírným brzděním, po kterém následuje brzdění plnou intenzitou.
Pokud systém City Safety zabránil kolizi s nepohyblivým objektem, vozidlo zůstane stát a očekává
pozitivní zásah ze strany řidiče. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje
pomaleji, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
Nastavení vzdálenosti pro varování
City Safety
POZNÁMKA
Funkci City Safety nelze deaktivovat. Aktivuje
se automaticky při nastartování motoru/
zapnutí elektrického režimu a zůstává zapnuta
až do vypnutí motoru/elektrického režimu.
Varování k odstupu upozorňuje na citlivost
systému a reguluje vzdálenost, při které by se
měla zapnout vizuální a zvuková signalizace
a výstražné pulzování brzdy.
Nastavení varování k odstupu:
Související informace
•
City Safety™ (str. 348)
1.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe.
2.
V části Varování City Safety zvolte Později,
Normální nebo Dříve a nastavte požadovanou vzdálenost pro varování.
Jestliže nastavení Dříve vydává příliš mnoho varování, která mohou v určitých situacích rušit, potom
vzdálenost, při které se aktivuje varování, změňte
na Normální nebo Později.
Pokud máte pocit, že varování jsou příliš častá
nebo rušivá, lze vzdálenost, při které se vydává
varování, zkrátit, čímž klesne celkový počet varo}}
351
PODPORA ŘIDIČE
||
vání a místo toho bude City Safety vydávat varování později.
POZNÁMKA
Varování pomocí směrových světel pro Rear
Collision Warning se deaktivuje, pokud se
vzdálenost pro aktivaci varování před kolizí ve
funkci City Safety nastaví na nejnižší úroveň
"Později".
Vzdálenost pro varování Později by se měla používat pouze ve výjimečných případech, například,
během dynamické jízdy.
VAROVÁNÍ
•
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém City
Safety tak, že budete najíždět do lidí, zvířat
a vozidel - mohlo by dojít k vážnému
poškození, poranění a ohrožení životů.
•
Systém City Safety varuje řidiče v případě
hrozící srážky, funkce však nemůže zkrátit
reakční dobu řidiče.
•
I když se vzdálenost varování nastaví na
Dříve, v jistých situacích se může zdát, že
varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
náhle prudce brzdí.
•
Když je varování na vzdálenost nastaveno
na Dříve, varování se bude aktivovat dříve.
Přitom mohou být varování vydávána
častěji než v případě vzdálenosti při varování Normální, nicméně je to doporučováno, protože systém City Safety je potom
efektivnější.
Funkce předepnutí bezpečnostních pásů
a brzdění jsou však přesto aktivovány.
Související informace
•
City Safety™ (str. 348)
Detekce překážek pomocí funkce
City Safety
City Safety dokáže detekovat překážky jako
vozidla, cyklisty, velká zvířata a chodce.
Vozidla
Funkce City Safety detekuje většinu vozidel, která
stojí nebo se pohybují ve stejném směru jako
vaše vozidlo, a vozidla popisovaná v kapitole "City
Safety v křížujícím provozu" a "Brzdy City Safety
u provozu v protisměru".
Aby funkce City Safety dokázala detekovat
vozidlo za tmy, musí být funkční přední a zadní
světla a vozidlo musí být řádně osvětlené.
Cyklisté
Optimální situace, kdy City Safety vyhodnotí překážku
jako cyklistu – zřetelné obrysy těla a obrys jízdního kola.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující cyklistu měla k dispozici maxi-
352
PODPORA ŘIDIČE
málně jednoznačné informace o obrysech těla
a jízdního kola - musí mít tedy možnost identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže, ramena, nohy, horní
část těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Chodci
Pokud kamera větší části jízdního kola nebo těla
cyklisty nevidí, nedokáže cyklistu identifikovat.
Aby funkce dokázala identifikovat cyklistu, musí
se jednat o dospělého cyklistu, který jede na jízdním kole určeném pro dospělé.
VAROVÁNÍ
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechny cyklisty v každé situaci. Například, nevidí:
•
•
částečně zakryté cyklisty.
cyklisty, pokud kontrast pozadí cyklistů
není jasný - varování a zásah brzdného
systému se může zpozdit, nebo k němu
nedojde vůbec.
•
cyklisty, které nosí oblečení zakrývající
obrysy těla
•
jízdní kola, na kterých jsou velké předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
VAROVÁNÍ
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechny
chodce v každé situaci. Například, nevidí:
Optimální příklady objektů, které systém považuje za
chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující chodce měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těl musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže,
ramena, nohy, horní část těla a spodní část těla
a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
•
částečně zakryté chodce, osoby v oděvech, které zakrývají obrysy těla, a chodce
menší než 80 cm (32 in.).
•
chodce, pokud kontrast pozadí chodců
není jasný - varování a zásah brzdného
systému se může zpozdit, nebo k němu
nedojde vůbec.
•
chodce, kteří nesou větší předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Aby bylo možné detekovat chodce, musí existovat
kontrast vůči pozadí. Na toto má vliv, například,
oblečení, pozadí a počasí. Pokud je kontrast
nedostatečný, může se stát, že chodec bude
detekován se zpožděním nebo nebude detekován
vůbec, což znamená, že systém vydá varování
a začne brzdit se zpožděním nebo to neprovede
vůbec.
City Safety dokáže rovněž detekovat chodce ve
tmě, pokud na ně svítí světla vozidla.
}}
353
PODPORA ŘIDIČE
||
Velká zvířata
VAROVÁNÍ
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechna velká
zvířata v každé situaci. Například, nevidí:
Optimální příklady toho, co systém City Safety interpretuje jako velká zvířata - stojící nebo pomalu se pohybující
velká zvířata s jasným obrysem těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující velké zvíře (např. losa a koně)
měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těla - musí mít tedy možnost
identifikovat zvíře přímo z boku, a to společně
s běžnými pohyby zvířete.
Pokud kamera části těla zvířete nevidí, systém
nedokáže zvíře detekovat.
City Safety dokáže rovněž detekovat velká zvířata
ve tmě, pokud na ně svítí světla vozidla.
354
•
•
částečně zakrytá velká zvířata.
•
velká zvířata, která se rychle pohybují
nebo běží.
•
velká zvířata, pokud kontrast pozadí velkých zvířat není jasný - varování a zásah
brzdného systému se může zpozdit, nebo
k němu nedojde vůbec.
•
malá zvířata jako např. psy a kočky.
Související informace
•
Funkce City Safety pomáhá řidiči, když zatáčí
a kříží na křižovatce dráhu jiného vozidla v protisměru.
větší zvířata při pohledu zepředu nebo
zezadu.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
•
•
City Safety v křižujícím dopravním
provozu
Sektor, ve kterém systém City Safety dokáže detekovat křižující vozidla.
City Safety v křižujícím dopravním provozu
(str. 354)
Aby systém City Safety dokázal detekovat vozidlo,
se kterým může hrozit kolize, musí toto vozidlo
nejdříve vjet do sektoru, ve kterém systém City
Safety dokáže situaci analyzovat.
Brzdy City Safety pro vozidla v protisměru*
(str. 358)
•
vaše vozidlo musí jet rychlostí minimálně
4 km/h (3 mph).
•
vaše vozidlo musí zatáčet vlevo (na trzích
s pravostranným provozem) nebo vpravo (na
trzích s levostranným provozem)
•
vozidlo v protisměru musí svítit
City Safety™ (str. 348)
Rovněž musí být splněna následující kritéria:
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
•
Funkce "City Safety v křižující dopravě"
představuje doplněk podpory řidiče, který
má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Varování a zásahy brzd při nebezpečí
kolize s vozidlem z protisměru přicházejí
často se značným zpožděním.
•
Nikdy nečekejte na varování před kolizí
a na zásah systému City Safety.
•
City Safety nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla
odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu
s platnými dopravními předpisy a pravidly
nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
City Safety™ (str. 348)
Omezení systému City Safety
u křižujícího provozu
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou
a radarovou jednotku vozidla, která má jistá
obecná omezení - viz kapitola "Omezení
kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".
V některých případech může mít systém City
Safety problém pomoci řidiči odvrátit nebezpečí
kolize kvůli křižujícím vozidlům.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 348)
Omezení funkce City Safety (str. 359)
City Safety v křižujícím dopravním provozu
(str. 354)
Omezení radarové jednotky (str. 345)
Omezení radarového zařízení (str. 336)
Příklady:
•
řízení stability ESC zasáhne v případě kluzkého povrchu
•
pokud je vozidlo z protisměru detekováno příliš pozdě
•
•
•
pokud vozidlo v protisměru je něčím zakryto
pokud vozidlo z protisměru má vypnuté světlomety
pokud vozidlo v protisměru jede nepředvídatelným způsobem, například, pokud náhle
přejede v pozdní fázi do jiného jízdního pruhu.
355
PODPORA ŘIDIČE
City Safety asistence řízení
u vyhýbavého manévru
Funkce asistenta řízení City Safety může pomoci
řidiči řídit vozidlo mimo druhé vozidlo/překážku,
pokud nelze zabránit kolizi pouhým zásahem do
brzd.
Asistence řízení City Safety dokáže detekovat:
Vozidla
•
•
•
•
Cyklisté
Chodci
Větší zvířata
VAROVÁNÍ
•
•
Vaše vozidlo řídí pryč
Pomalý pohyb/stojící vozidla nebo překážky.
356
Schopnost systému City Safety předvídat
dopravní situaci doplňuje podporu řidiče
a má za úkol zvýšit bezpečnost jízdy tento systém nedokáže reagovat v každé
situaci, v každém provozu, počasí a situaci
na cestách.
Omezení zásahu systému City
Safety do řízení při úhybném
manévru
V jistých situacích může mít funkce City Safety
omezenou funkčnost a může se stát, že nezasáhne:
•
mimo rozsah rychlosti 50-100 km/h
(30-62 mph)
•
•
pokud řidič provede úhybný manévr
City Safety nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla
odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu
s platnými dopravními předpisy a pravidly
nese odpovědnost vždy řidič.
City Safety zasáhne zvýšením intenzity řízení řidičem. K tomu dojde až poté, kdy řidič zahájí
úhybný manévr, a pouze v případě, že řidič neřídí
dostatečně intenzivně, aby nedošlo ke kolizi.
Aktivace/deaktivace
Souběžně se zvýšením intenzity zásahu do řízení
se k posílení zásahu řízení použije brzdová soustava. Tato funkce rovněž pomáhá vyrovnat
vozidlo poté, co projede kolem překážky.
•
Asistent řízení City Safety nemůže být deaktivován - je vždy aktivována.
Související informace
City Safety™ (str. 348)
pokud posilovač řízení pracuje s omezeným
výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na
rychlosti").
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou
a radarovou jednotku vozidla, která má jistá
obecná omezení - viz kapitola "Omezení
kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 348)
Omezení funkce City Safety (str. 359)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
Omezení radarové jednotky (str. 345)
Omezení radarového zařízení (str. 336)
PODPORA ŘIDIČE
City Safety v situacích, kdy nejsou
možné únikové manévry
Funkce City Safety může pomoci řidiči automatickou aktivací brzd, pokud nelze zabránit kolizi
pouhým zásahem do řízení.
City Safety pomáhá řidiči tím, že neustále předvídá, zda existují "únikové cesty" do stran v případě, že bude později detekováno vpředu pomalé
nebo stojící vozidlo.
Vaše vozidlo (1) "nevidí" žádnou možnost úniku před
vozidlem vpředu (2) a proto může automaticky zabrzdit
dříve.
Vaše vozidlo
Pomalé/stojící vozidlo
City Safety nezasahuje automatickou aktivací
brzd, dokud má řidič příležitost sám zabránit kolizí
manévrem při řízení.
Pokud se však systém City Safety domnívá, že
vyhýbavý manévr není s ohledem na dopravu ve
vedlejším jízdním pruhu možná, funkce může
pomoci řidiči tím, že automaticky aktivuje brzdy
v dřívější fázi.
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 348)
Omezení radarové jednotky (str. 345)
Omezení radarového zařízení (str. 336)
VAROVÁNÍ
•
Schopnost systému City Safety předvídat
dopravní situaci doplňuje podporu řidiče
a má za úkol zvýšit bezpečnost jízdy tento systém nedokáže reagovat v každé
situaci, v každém provozu, počasí a situaci
na cestách.
•
City Safety nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla
odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu
s platnými dopravními předpisy a pravidly
nese odpovědnost vždy řidič.
Omezení systému City Safety
v situacích, kdy nejsou možné úhybné
manévry
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou
a radarovou jednotku vozidla, která má jistá
obecná omezení - viz kapitola "Omezení
kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".
357
PODPORA ŘIDIČE
Brzdy City Safety pro vozidla
v protisměru*
Aby tato funkce fungovala, musí být splněny
následující podmínky:
Funkce City Safety může řidiči pomoci s nouzovým brzděním v případě vozidla z protisměru
v jízdním pruhu, ve kterém jedete.
•
Pokud vozidlo z protisměru vjede do vašeho jízdního pruhu a kolize je nevyhnutelná, systém City
Safety může snížit rychlost vozidla tak, aby náraz
nebyl tak silný.
Vaše vozidlo
Okolojedoucí vozidla
358
•
•
VAROVÁNÍ
vaše vozidlo musí jet rychlostí alespoň
4 km/h (3 mph)
•
Funkce "Brzdy City Safety pro vozidla
v protisměru" představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost
během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách,
při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu
vozovky.
•
Varování a zásahy brzd při hrozící kolizi
s vozidlem z protisměru přicházejí vždy se
značným zpožděním.
•
Řidič nikdy nesmí čekat na varování v případě kolize ani na zásah systému City
Safety. Místo toho musí při detekování
nebezpečí brzdit plnou sílou.
•
City Safety nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla
odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu
s platnými dopravními předpisy a pravidly
nese odpovědnost vždy řidič.
úsek vozovky musí být rovný
v jízdním pruhu, ve kterém jedete, musí být
zřetelné dopravní značení
•
vaše vozidlo se musí nacházet přímo ve svém
jízdním pruhu
•
vozidlo z protisměru musí být mezi značením
jízdního pruhu vašeho vozidla
•
•
vozidlo v protisměru musí svítit
•
tato funkce dokáže detekovat pouze vozidla
se čtyřmi koly
•
tato funkce vyžaduje funkčnost elektrických
předpínáčů bezpečnostních pásů* (viz
kapitola "Předpínač bezpečnostního pásu").
tato funkce zvládne pouze kolize "přední
části k přední části"
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou
a radarovou jednotku vozidla, která má jistá
obecná omezení - viz kapitola "Omezení
kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 348)
Omezení funkce City Safety (str. 359)
Omezení radarové jednotky (str. 345)
Omezení radarového zařízení (str. 336)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 46)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení funkce City Safety
Funkce City Safety může mít v jistých situacích
omezení.
Okolí
Nízké předměty
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např.vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu,
nebo příslušenství jako např. přídavné světlomety
a ochranné roury, které jsou vyšší než kapota.
Prokluzování
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje,
to může snížit schopnost systému City Safety
odvrátit kolizi. V těchto situacích zajistí optimální
brzdnou sílu a udrží stabilitu systém ABS a řízení
stability ESC84.
Světlo z protisměru
Vizuální varovný signál systému na čelním skle
může být obtížné zaznamenat v případě silného
slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních
brýlí, nebo když se řidič nedívá přímo před sebe.
Horko
V případě vysoké teploty v prostoru pro cestující
způsobené např. silným slunečním svitem se
vizuální výstražná signalizace na čelním skle může
dočasně vypojit.
Zorné pole kamerové a radarové jednotky
Zorné pole kamery je omezeno. Z tohoto důvodu
nelze v některých situacích detekovat chodce,
84
Electronic Stability Control
velká zvířata, cyklisty a vozidla nebo je systém
detekuje se zpožděním.
Znečištěná vozidla mohou být detekována se
zpožděním. Za tmy se může stát, že motocykly
budou detekovány se zpožděním nebo nebudou
detekovány vůbec.
Pokud textová zpráva na displeji řidiče upozorňuje, že kamerová a radarová jednotka jsou zablokovány, je možné, že systém City Safety nedokáže
před vozidlem detekovat chodce, velká zvířata,
cyklisty, vozidla nebo značení na vozovce. To znamená, že funkčnost systému City Safety může být
omezena.
Chybová zpráva se však nezobrazuje vždy, když
jsou snímače na čelním skle zablokovány. Proto
řidič musí udržovat čelní sklo a prostor před
kamerovou a radarovou jednotkou v čistotě.
Nízká rychlost
Systém City Safety se také neaktivuje při velmi
nízkých rychlostech - pod 4 km/h (3 mph), proto
systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo
vpředu přibližuje k vašemu vozidlu velmi pomalu,
např. při parkování.
Aktivní řidič
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém
City Safety nezasáhne resp. zasáhne či varuje se
zpožděním v situacích, kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo zrychluje, a to i v
situaci, kdy je kolize neodvratná.
Aktivní a uvědomělé chování během jízdy může
tedy v souvislosti s kolizí způsobit opožděné varování před kolizí a zásah, čímž se minimalizují zbytečná varování.
DŮLEŽITÉ
Údržbu a výměnu komponentů City Safety smí
provádět pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zásah řidiče
Couvání
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety je
dočasně deaktivována.
}}
359
PODPORA ŘIDIČE
||
Různé
rychlost vozidla vyšší než 80 km/h
(50 mph).
VAROVÁNÍ
•
V důsledku dopravní situace nebo vnějších vlivů se může stát, že kamerová
a radarová jednotka nedokáže detekovat
vpředu správně chodce, cyklisty, velká zvířata a vozidla.
•
Aby byla vozidla detekována v noci, musí
mít zapnuté světlomety a sdruženou zadní
svítilnu. Tato světla musí zřetelně svítil.
•
Kamera a radarová jednotka mají v případě chodců a cyklistů omezený dosah.
Systém dokáže účinně varovat a brzdit,
dokud relativní rychlost je nižší než
50 km/h (30 mph). V případě vozidel,
která stojí nebo se pohybují pomalu,
systém účinně varuje a brzdí do rychlosti
vozidla 70 km/h (43 mph). V případě velkých zvířat se rychlost sníží na méně než
15 km/h (9 mph), přičemž snížení je
možné u rychlosti vozidla nad 70 km/h
(43 mph). Varování a zásahy brzd jsou
v případě velkých zvířat efektivnější při
malých rychlostech.
•
•
360
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy
se varování upozorňující na zvířata a stojící
a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je
•
•
Nemontujte a nelepte nic na vnější nebo
vnitřní stranu čelního skla před kamerovou a radarovou jednotku a kolem snímače - může to omezit funkčnost
systémů, které využívají kameru.
Předměty, sníh, led nebo nečistota
v oblasti kamerového snímače mohou
způsobit omezení funkčnosti, úplnou
deaktivaci nebo nesprávné fungování
kamerového snímače.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou
a radarovou jednotku vozidla, která má jistá
obecná omezení - viz kapitola "Omezení
kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".
Omezení na trhu
Systém City Safety není k dispozici ve všech
zemích. Pokud se systém City Safety neobjeví
v nabídce Nastavení na středovém displeji,
vozidlo není touto funkcí vybaveno.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
dráhu:
•
Nastavení
My Car
IntelliSafe
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 348)
Omezení radarové jednotky (str. 345)
Omezení radarového zařízení (str. 336)
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro City Safety
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému City Safety.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Zpráva
Popis
City Safety
Pokud systém City Safety brzdí nebo automaticky aktivuje brzdění, může se na displeji řidiče společně s textovou
zprávou zobrazit několik symbolů.
Automatický zásah
City Safety
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Omezená funkčnost. Doporučen
servis
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
City Safety™ (str. 348)
361
PODPORA ŘIDIČE
Rear Collision Warning
Funkce Rear Collision Warning (RCW) může
pomoci řidiči vyhnout se nárazu vozidla zezadu.
RCW se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru.
Funkce RCW může varovat řidiče vozidla, které
přijíždí zezadu, na bezprostředně hrozící kolizi
rychlým blikáním směrových světel.
Pokud rychlost klesne pod cca. 30 km/h
(20 mph), funkce RCW detekuje, že vozidlu hrozí
náraz zezadu, napínače mohou napnout bezpečnostní pásy na předních sedadlech a aktivuje se
bezpečnostní systém Whiplash Protection
System.
Těsně před kolizí zezadu může systém RCW aktivovat rovněž nožní brzdu, čímž se sníží zrychlení
vozidla řidiče během nárazu. Nožní brzda se však
aktivuje pouze, když vozidlo stojí. Nožní brzda se
uvolní okamžitě po sešlápnutí plynového pedálu.
Související informace
362
•
Omezení funkce Rear Collision Warning
(str. 362)
•
Whiplash Protection System (str. 43)
Omezení funkce Rear Collision
Warning
POZNÁMKA
Varování pomocí směrových světel pro Rear
Collision Warning se deaktivuje, pokud se
vzdálenost pro aktivaci varování před kolizí ve
funkci City Safety nastaví na nejnižší úroveň
"Později".
V některých případech může mít RCW problém
pomoci řidiči odvrátit nebezpečí kolize.
To může nastat, například, pokud:
•
je příliš pozdě detekováno vozidlo přibližující
se zezadu
•
vozidlo přibližující se zezadu na poslední chvíli
přejede do jiného jízdního pruhu
•
vozidlo přibližující se zezadu jede rychlostí
nad 80 km/h (50 mph).
•
je k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs,
nosič na kola apod. - v tomto případě se
funkce RCW automaticky deaktivuje.
POZNÁMKA
Na některých trzích systém RCW nevaruje
s ohledem na místní dopravní předpisy
pomocí směrových světel - v tomto případě je
tato část funkce deaktivována.
Funkce předepnutí bezpečnostních pásů
a brzdění jsou však přesto aktivovány.
Související informace
•
Rear Collision Warning (str. 362)
PODPORA ŘIDIČE
BLIS*
vání, kontrolka přestane svítit nepřerušovaným
světlem a bude blikat s intenzivním svitem.
BLIS85
Funkce
má pomoci řidiči detekovat
vozidla napříč za vašim vozem a po stranách
vozu. Pomáhá v intenzivním provozu na cestách
s několika jízdními pruhy v jednom směru.
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla, kde
systém detekoval vůz. Pokud je vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě
kontrolky.
Funkce BLIS má řidiče upozornit na:
•
•
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém
jízdním pruhu, která jsou nejblíže vozidlu.
VAROVÁNÍ
Princip funkce BLIS
•
Funkce BLIS představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Odpovědnost za zdravý úsudek a bezpečné přejíždění mezi jízdními pruhy nese
vždy řidič.
•
BLIS nenahrazuje ostražitost a úsudek
řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností
k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese
odpovědnost vždy řidič.
Zóna v mrtvém úhlu
Zóna pro rychle se přibližující vozidlo.
Funkce BLIS je aktivní při rychlostech vyšších než
10 km/h (6 mph).
Systém reaguje, pokud:
•
•
Umístění kontrolky BLIS86.
Kontrolka
Tato funkce se aktivuje a deaktivuje pomocí
tlačítka BLIS v zobrazení funkcí na středovém
displeji.
85
86
je vaše vozidlo předjížděno jinými vozidly
se jiné vozidlo rychle přibližuje k vašemu vozidlu.
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně nebo
rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně, kontrolka na
vnějším zpětném zrcátku na příslušné straně se
rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič aktivuje směrová světla na stejné straně jako je varo-
Blind Spot Information Systems
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 363
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
•
•
•
Aktivace/deaktivace BLIS
Omezení funkce BLIS (str. 365)
Pokud byla funkce BLIS při vypnutí motoru deaktivována, bude deaktivována i při další nastartování motoru a kontrolky se nerozsvítí.
Doporučená údržba systému BLIS (str. 365)
Související informace
Zprávy pro BLIS (str. 367)
•
Aktivace/deaktivace BLIS (str. 364)
Funkci BLIS87 lze aktivovat/deaktivovat.
BLIS* (str. 363)
Umístění kontrolky BLIS88.
Kontrolka
–
Tato funkce se aktivuje a deaktivuje pomocí
tlačítka BLIS v zobrazení funkcí na středovém
displeji.
Klepněte na BLIS v zobrazení funkcí.
> Funkce BLIS je aktivována/deaktivována
a v tlačítku svítí zelená/šedá kontrolka.
Pokud se funkce BLIS aktivuje při nastartování
motoru, tuto funkci potvrdí jedno zablikání kontrolek na zpětných zrcátkách.
87
88
364
Blind Spot Information
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení funkce BLIS
Funkce BLIS89 může mít v jistých situacích omezení.
VAROVÁNÍ
Doporučená údržba systému BLIS
•
Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
•
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.
Související informace
•
BLIS* (str. 363)
Udržujte příslušný povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po
stranách vozidla90.
Příklady omezení:
•
Nečistota, led a sníh, které zakrývají snímače,
mohou omezit funkce a deaktivovat výstrahu.
•
Funkce BLIS se automaticky deaktivuje,
pokud se k elektroinstalaci vozidla připojí přívěs, nosič na kola apod.
•
Aby funkce BLIS fungovala optimálně, nesmí
se k tažnému zařízení instalovat nosič na
kola, nosič zavazadel apod.
89
90
91
Blind Spot Information
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Udržujte příslušný povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po
stranách vozidla91.
Snímače funkce BLIS se nacházejí v každém
rohu zadního blatníku/nárazníku. Tyto snímače
využívá rovněž funkce Cross Traffic Alert (CTA)
a funkce Rear Collision Warning.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 365
PODPORA ŘIDIČE
||
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA a přelakování nárazníků smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
366
BLIS* (str. 363)
Cross Traffic Alert* (str. 368)
Aktivace/deaktivace Cross Traffic Alert
(str. 369)
Omezení funkce Cross Traffic Alert (str. 369)
Doporučená údržba systému Cross Traffic
Alert (str. 370)
Zprávy pro Cross Traffic Alert (str. 371)
Rear Collision Warning (str. 362)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro BLIS
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému BLIS92.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Zpráva
Popis
Snímač mrtvého úhlu
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Doporučen servis
Syst.mrtv.úhlu VYP
Funkce BLIS a CTA jsou deaktivovány, jelikož k elektrické soustavě vozidla byl připojen přívěs.
Přívěs připojen
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
92
BLIS* (str. 363)
Blind Spot Information
* Volitelná výbava/příslušenství. 367
PODPORA ŘIDIČE
Cross Traffic Alert*
CTA93
představuje doplněk podpory k systému
BLIS94. Má pomoci řidiči zjistit křižující dopravu
za couvajícím vozidlem.
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující se
z boku, k upozornění použije:
•
zvukový signál - zvuk se ozývá podle směru,
ve kterém se objekt přibližuje, z levého nebo
pravého reproduktoru.
•
rozsvícení ikony na grafice PAS95 na obrazovce.
•
ikonu v horním zobrazení kamery parkovací
asistence.
Princip funkce CTA.
•
Rozsvícená ikona funkce CTA na grafice PAS na obrazovce96.
Funkce CTA je aktivní pouze, když se vozidlo rozjíždí dozadu resp. když je zařazen zpětný chod.
93
94
95
96
368
•
Funkce Cross Traffic Alert představuje
doplněk podpory řidiče, který má usnadnit
jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy tato funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Odpovědnost za zdravý úsudek a bezpečné couvání s vozidlem nese vždy řidič.
•
Cross Traffic Alert nenahrazuje ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že dokáže
zjistit objekty přibližující se z boku při couvání
např. z parkoviště.
Funkce CTA má především detekovat vozidla. Za
příznivých podmínek dokáže detekovat i menší
předměty jako jsou cyklisté a chodci.
VAROVÁNÍ
•
•
•
Aktivace/deaktivace Cross Traffic Alert
(str. 369)
Omezení funkce Cross Traffic Alert (str. 369)
Doporučená údržba systému Cross Traffic
Alert (str. 370)
Zprávy pro Cross Traffic Alert (str. 371)
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Park Assist System: Systém parkovací asistence se snímači couvání
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace Cross Traffic
Alert
Řidič může vypnout funkci CTA97 následovně:
Stiskněte tlačítko Cross
Traffic Alert v zobrazení funkcí
na středovém displeji.
•
•
ŠEDÉ tlačítko - systém CTA je deaktivován.
ZELENÉ tlačítko - systém CTA je aktivován.
Omezení funkce Cross Traffic Alert
Funkce CTA98 může mít v jistých situacích omezení.
Funkce CTA nereaguje optimálně v každé situaci
a má jistá omezení. Například senzory CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo
jiné vyčnívající předměty.
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat, až
když jsou velmi blízko:
CTA se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru.
Mrtvý sektor pro systém CTA.
Související informace
•
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může být na
jedné straně zcela "slepý".
Sektor, do kterého CTA "vidí"/detekuje.
Cross Traffic Alert* (str. 368)
Pokud však vaše vozidlo pomalu couvá, mění se
úhel vzhledem k vozidlu/objektu, přičemž mrtvý
sektor se rychle zmenšuje.
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
97
98
Cross Traffic Alert
Cross Traffic Alert
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 369
PODPORA ŘIDIČE
||
Příklady dalších omezení
• Nečistota, led a sníh, které zakrývají snímače,
mohou omezit funkce a deaktivovat výstrahu.
Viz doplňkové informace v kapitole "Doporučená údržba pro Cross Traffic Alert".
•
Funkce CTA se automaticky deaktivuje,
pokud se k elektroinstalaci vozidla připojí přívěs, nosič na kola apod.
•
Aby funkce CTA fungovala optimálně, nesmí
se k tažnému zařízení instalovat nosič na
kola, nosič zavazadel apod.
Doporučená údržba systému Cross
Traffic Alert
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA a přelakování nárazníků smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
Cross Traffic Alert* (str. 368)
BLIS* (str. 363)
Rear Collision Warning (str. 362)
Související informace
•
•
Cross Traffic Alert* (str. 368)
Doporučená údržba systému Cross Traffic
Alert (str. 370)
Udržujte příslušný povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po
stranách vozidla99.
Snímače funkce CTA se nacházejí v každém rohu
zadního blatníku/nárazníku. Tyto snímače využívá
rovněž funkce BLIS100 a funkce Rear Collision
Warning.
99 POZNÁMKA: Obrázek je
100Blind Spot Information
370
schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro Cross Traffic Alert
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému CTA101.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Zpráva
Popis
Snímač mrtvého úhlu
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Doporučen servis
Syst.mrtv.úhlu VYP
Funkce BLIS a CTA jsou deaktivovány, jelikož k elektrické soustavě vozidla byl připojen přívěs.
Přívěs připojen
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Cross Traffic Alert* (str. 368)
101Cross
Traffic Alert
* Volitelná výbava/příslušenství. 371
PODPORA ŘIDIČE
Informace o dopravních značkách*
VAROVÁNÍ
Funkce Informace o dopravních značkách
(RSI102) může pomoci řidiči sledovat značky
související s maximální povolenou rychlostí
a některé zákazové značky.
Příklad103 zaznamenané informace o rychlosti.
Pokud vozidlo projede kolem značky maximální
rychlosti, zobrazí se to na displeji řidiče a na
head-up displeji*.
Příklady čitelných značek103.
Funkce RSI může informovat, například, o aktuální
rychlosti, o začátku a konci dálnice nebo silnice,
o zákazu předjíždění nebo o jednosměrných
cestách.
102Road Sign Information
103Silniční značky závisejí na
372
POZNÁMKA
Na některých trzích je funkce Rozpoznávání
značek (RSI) k dispozici pouze v kombinaci se
systémem Sensus Navigation*.
•
Funkce informačního systému dopravních
značek představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Informační systém dopravních značek
nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče.
Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající
rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním
vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
Aktivace/deaktivace funkce Informace
o dopravních značkách (str. 373)
•
Informace o dopravních značkách a zobrazení
značek (str. 374)
•
Informace o dopravních značkách a Sensus
Navigation (str. 376)
•
Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti (str. 376)
•
Aktivace/deaktivace varování k rychlosti
u informací o dopravních značkách (str. 377)
trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
•
Informace o dopravních značkách s informacemi z rychlostní kamery (str. 378)
•
Omezení systému informací dopravních značek (str. 379)
Aktivace/deaktivace funkce
Informace o dopravních značkách
Související informace
•
Informace o dopravních značkách* (str. 372)
Lze si zvolit informace o dopravních značkách řidič může vybrat Zap nebo Vyp.
Stiskněte tlačítko Road Sign
Information v zobrazení funkcí
na středovém displeji.
ZELENÉ tlačítko - systém RSI je aktivován.
•
•
ŠEDÉ tlačítko - systém RSI je deaktivován.
POZNÁMKA
104Informace
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, zobrazují se informace o dopravních značkách na displeji
řidiče, i když funkce RSI104 není aktivován.
•
Chcete-li informace o dopravních značkách z displeje řidiče odstranit, musíte
deaktivovat oba systémy: automatický
omezovač rychlosti a RSI.
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, ale funkce RSI je
deaktivována, RSI nevydává varování. Aby
bylo možné přijímat varování, musí být
systém RSI aktivován.
o dopravních značkách – RSI
* Volitelná výbava/příslušenství. 373
PODPORA ŘIDIČE
Informace o dopravních značkách
a zobrazení značek
Kromě symbolu omezení
rychlosti se může objevit také
doplňující106 značka, například
"zákaz předjíždění".
Funkce Informace o dopravních značkách
(RSI105) ukazuje dopravní značky mnoha způsoby, a to v závislosti na značce a situaci.
Pokud řidič vjede na cestu,
která je na krajnici označena
značkou106 "zákaz vjezdu",
symbol značky na displeji řidiče
varovně bliká.
Pokud je vozidlo vybaveno systémem Sensus
Navigation*, informace z mapových dat se použijí
rovněž k rozhodnutí, zda vozidlo jede špatným
směrem.
Příklad106 zaznamenané informace o rychlosti.
Jakmile funkce RSI detekuje dopravní značku
omezující rychlost, na displeji řidiče se tato
značka zobrazí jako symbol společně s barevnou
indikací na rychloměru.
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus Navigation*,
informace související s rychlostí jsou získávány
také z mapových dat, což znamená, že se na displeji řidiče mohou zobrazit nebo změnit informace
o maximální povolené rychlosti, aniž by vozidlo
projelo kolem rychlostní značky.
105Road Sign Information
106Silniční značky závisejí na
374
Pokud řidič jede nesprávně zakázanou cestou
a je aktivována funkce Zvukové varování –
dopravní značka, řidič může obdržet akustické
varování - viz kapitola "Zapnutí/vypnutí zvukových
varování" v kapitole "Informace o dopravních
značkách s nastavením a varováním k rychlosti".
Maximální rychlost nebo konec dálnice
Jakmile systém RSI detekuje "nepřímou značku
maximální rychlosti", ve které je uveden konec
dané maximální rychlosti, například na konci dálnice, na displeji řidiče se objeví symbol s příslušnou dopravní značkou.
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus Navigation*,
normálně se zobrazují značky přímo označující
maximální povolenou rychlost - značky nepřímo
naznačující maximální povolenou rychlost se
zobrazují pouze, pokud mapová data neobsahují
informace o maximální povolené rychlosti pro
daný silniční úsek.
Příklad nepřímé značky maximální rychlosti106:
Konec všech omezení.
Konec dálnice.
Symbol na displeji řidiče zhasne po
10-30 sekundách a nesvítí do doby, než vozidlo
projede kolem další značky, která souvisí
s rychlostí.
Změna v maximální rychlosti
Při průjezdu kolem značky, která přímo uvádí
maximální rychlost a daná rychlost se mění, se na
trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
displeji řidiče zobrazí symbol příslušné dopravní
značky.
Dodatečné značky
Příklad dopravní značky s přímou maximální rychlostí106.
Symbol na displeji řidiče zhasne po
cca. 5 minutách do doby, než vozidlo projede
kolem další značky, která souvisí s rychlostí.
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus Navigation*,
značky o maximální povolené rychlosti se zobrazují na displeji řidiče, kdy mapová data obsahují
informace o maximální povolené rychlosti pro příslušný úsek, a to i v případě, kdy vozidlo neprojelo
kolem značky přímo zobrazující rychlost. Pokud
mapová data tyto informace neobsahují, značka
zhasne cca. 3 minuty po posledním projetí kolem
značky maximální povolené rychlosti.
Příklady dodatečných značek106.
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné rychlosti
platí. Například jistá část komunikace může být
obzvláště náchylná na nehody v případě deště a/
nebo mlhy.
Dodatečná značka související s deštěm se zobrazí
pouze v případě, že se používají stěrače čelního
skla.
Některé rychlosti platí např.
pouze po omezenou vzdálenost
nebo v určitou dobu dne. Řidiče
na tuto situaci upozorní systém
značky s doplňujícími informacemi pod symbolem označujícím rychlost. Doplňující symbol
na displeji řidiče bude potom ukazovat "DIST"
nebo "TIME".
Prázdný rámeček, tedy symbol
další značky, pod symbolem106
rychlosti na displeji řidiče znamená, že systém RSI detekoval
další značku s doplňujícími
informacemi o aktuálním omezení rychlosti.
Značka "Škola" a "Pozor děti"
Pokud mapová data107 satelitní
navigace obsahuje výstražné
značky106 "Škola" a "Pozor
děti", na displeji řidiče se zde
zobrazí značka tohoto typu.
Pokud je k elektrickému systému vozidla připevněn přívěs a projedete kolem rychlostní značky
s doplňující značkou "přívěs", na displeji řidiče se
objeví příslušná rychlost.
106Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto
107Pouze ve vozidlech s výbavou Sensus Navigation.
pokynech jsou pouze ilustrativní.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 375
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
•
Informace o dopravních značkách* (str. 372)
•
Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti (str. 376)
Aktivace/deaktivace funkce Informace
o dopravních značkách (str. 373)
Informace o dopravních značkách
a Sensus Navigation
Je-li vozidlo vybaveno systémem Sensus
Navigation, informace o rychlosti se načítají
z navigace v následujících případech:
•
Pokud jsou detekovány značky, které
nepřímo omezují rychlost, např. dálnice, silnice pro motorová vozidla a začátek obce/
města.
•
Pokud se předpokládá, že dříve detekovaná
značka rychlosti již neplatí, ale nová značka
nebyla dosud detekována.
POZNÁMKA
Na některých trzích je funkce Rozpoznávání
značek (RSI) k dispozici pouze v kombinaci se
systémem Sensus Navigation*.
POZNÁMKA
Pokud se k navigování používá stažená aplikace třetí strany, informace o rychlosti nejsou
podporovány.
Související informace
•
108Road Sign Information
109Silniční značky závisejí na
376
Informace o dopravních značkách* (str. 372)
Informace o dopravních značkách
s nastavením a varováním
k rychlosti
Lze si zvolit dílčí funkci Upozornění na
rychlostní omezení pro RSI108 - řidič může
vybrat Zap nebo Vyp.
Systém Upozornění na rychlostní omezení
varuje řidiče, pokud dojde k překročení maximální
povolené rychlosti nebo předem nastavené
"maximální rychlosti" - toto varování se opakuje
po cca. 1 minutě v oblasti s danou rychlostí,
pokud ovšem řidič rychlost vozidla nesníží.
Nové varování k překročení maximální rychlosti,
a to včetně připomenutí, bude vydáno, až vozidlo
dojede do oblasti s novou/jinou maximální
rychlostí.
Toto varování k rychlosti
poznáte podle toho, že symbol109 povolené maximální
rychlosti bude na displeji řidiče
blikat po celou dobu, kdy je
rychlost překračována.
Pokud se limit rychlosti v souvislosti s informacemi z rychlostní
kamery překročí, systém vždy
vydá varování k rychlosti.
trhu - vyobrazení v těchto pokynech je pouze ilustrativní.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Nastavení
2.
Nastavení limitu varování k rychlosti
Řidič může nastavit, že jej systém bude varovat při
rychlosti, která je vyšší než uvedená rychlost.
Limit varování k rychlosti zvolte následovně:
1.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Zvolte Upozornění na rychlostní omezení.
> Funkce se aktivuje a objeví se volič maximální rychlosti.
3.
Limit varování k rychlosti nastavte tisknutím
šipky nahoru/dolů na obrazovce.
Upozorňujeme, že úpravy limitu
provedené poté, když se na displeji řidiče zobrazí symbol
rychlosti kamery, nejsou
zohledňovány.
Vyberte/zrušte výběr položky Zvukové
varování – dopravní značka, čímž aktivujete/zrušíte zvukovou výstrahu.
Je-li aktivována funkce Zvukové varování –
dopravní značka, řidič je varován, když jede
směrem ke vjezdu označenému jednosměrným
provozem/zákazem vjezdu.
Varování - rychlostní kamera zap/vyp
Pokud do výbavy vozidla patří
Sensus Navigation* a mapová
data obsahují informace
o rychlostních kamerách, řidič
může být akusticky varován,
pokud se přiblíží k rychlostní
kameře.
Dílčí funkce Upozornění na rychlostní
omezení se aktivuje následovně:
1.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Zvolte Upozornění na rychlostní omezení.
> Funkce se aktivuje a objeví se volič maximální rychlosti.
(Viz popis "Nastavení limitu varování
k rychlosti" v kapitole "Informace
o dopravních značkách s nastavením
a varováním k rychlosti")
Nastavení zvukové výstrahy upravte následovně:
1.
2.
Zapnutí/vypnutí akustické výstrahy
Dále lze přijímat zvukové výstrahy v souvislosti
s varováním k rychlosti.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Vyberte/zrušte výběr položky Zvukové
varování – rychlostní kamera, čímž aktivujete/zrušíte zvukovou výstrahu rychlostní
kamery.
Nastavení zvukové výstrahy upravte následovně:
Související informace
1.
•
•
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Aktivace/deaktivace varování
k rychlosti u informací o dopravních
značkách
Související informace
•
•
Informace o dopravních značkách* (str. 372)
Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti (str. 376)
Informace o dopravních značkách* (str. 372)
Informace o dopravních značkách s informacemi z rychlostní kamery (str. 378)
* Volitelná výbava/příslušenství. 377
PODPORA ŘIDIČE
Informace o dopravních značkách
s informacemi z rychlostní kamery
Ve vozidle se systémem RSI110 a Sensus
Navigation* se mohou na displeji řidiče zobrazovat informace o tom, že se blíží rychlostní
kamera.
Další informace o varování k rychlosti v souvislosti
s rychlostní kamerou najdete také v kapitolách
"Informace o dopravních značkách s nastavením
a varováním k rychlosti" a "Omezení systému
informací o dopravních značkách".
POZNÁMKA
•
Aby se při překročení požadované
rychlosti ozvalo zvukové upozornění, musí
být aktivována funkce Upozornění na
rychlostní omezení a podfunkce
Zvukové varování – dopravní značka
musí být nastavena na Zap. Zvukové upozornění se pak ozve, když rychlost vozidla
překročí rychlost uvedenou funkcí RSI na
displeji řidiče.
•
Na přání je k dispozici možnost přijímat
zvuková varování pro rychlostní kamery
nezávisle na rychlosti vozidla a očekávané
maximální rychlosti, a to dokonce i v případě, kdy je funkce Zvukové varování –
dopravní značka deaktivována: Viz kapitola "Zapnutí/vypnutí funkce Varování rychlostní kamera" v části "Informace
o dopravních značkách s varováním
k rychlosti a nastavení funkce", kde zvolíte Zvukové varování – rychlostní
kamera.
•
Informace o rychlostních kamerách na
mapě navigace nejsou pro všechny trhy/
oblasti k dispozici.
Informace z rychlostní kamery na displeji řidiče111.
Pokud vozidlo překročí detekovanou maximální rychlost a je
aktivována funkce Upozornění
na rychlostní omezení, řidič
je upozorněn, jakmile se přiblíží
k rychlostní kameře, a to za
předpokladu, že navigační
mapa pro danou oblast informace o rychlostních
kamerách obsahuje.
110Road Sign Information
111POZNÁMKA: Obrázek je
378
schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu a trhu/oblasti.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
•
•
Informace o dopravních značkách* (str. 372)
Omezení systému informací
dopravních značek
Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti (str. 376)
Informační systém dopravních značek (RSI112)
může mít v jistých situacích omezení.
•
Omezení systému informací dopravních značek (str. 379)
Příklady situací, kdy může dojít k omezení funkčnosti systému RSI:
Související informace
•
•
•
•
•
POZNÁMKA
Funkce RSI může interpretovat některé druhy
nosičů na jízdní kola (které jsou připojeny
k elektrické zásuvce na přívěsy) jako připojený
přívěs. V těchto případech se na displeji řidiče
mohou zobrazovat nesprávné informace
o rychlosti.
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
POZNÁMKA
Otočené nebo poškozené značky
Tato funkce využívá kamerovou jednotku,
která má jistá obecná omezení. Viz kapitola
"Omezení kamerové jednotky".
Značky umístěné vysoko nad cestou
Zcela/částečně zakryté nebo nevhodně umístěné značky
•
značky zcela nebo částečně zakryté mrazem,
sněhem nebo nečistotami
•
digitální mapy cest113 jsou zastaralé,
nepřesné nebo neobsahují informace
o rychlosti114.
Související informace
•
•
Informace o dopravních značkách* (str. 372)
Omezení radarové jednotky (str. 345)
112Road Sign Information
113Pouze ve vozidlech vybavených systémem Sensus Navigation*.
114Mapová data s informacemi o rychlosti neexistují pro všechny oblasti.
* Volitelná výbava/příslušenství. 379
PODPORA ŘIDIČE
Driver Alert Control
VAROVÁNÍ
Funkce Driver Alert Control (DAC) může pomoci
upoutat pozornost řidiče, když při řízení začne
ztrácet koncentraci, např. začíná být rozptýlený
nebo začne usínat.
Cílem funkce DAC je detekovat pomalu klesající
koncentraci řidiče. Tato funkce je primárně
určena pro hlavní silnice. Funkce není určena pro
městský provoz.
Tato funkce se aktivuje, když rychlost stoupne
nad 65 km/h (40 mph), a zůstává aktivní, dokud
je rychlost větší než 60 km/h (37 mph).
Vozidlo jede v jízdním pruhu chaoticky.
přestávku.
Systém DAC zjišťuje polohu vozidla v jízdním pruhu.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává úsek na vozovce s pohyby volantu.
380
•
Funkce Driver Alert Control představuje
doplněk podpory řidiče, který má usnadnit
jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy tato funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Funkce Driver Alert Control by se neměla
používat k prodloužení doby jízdy. Místo
toho by si měl řidič naplánovat pravidelné
přestávky a měl by si pořádně odpočnout.
•
Driver Alert Control nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Pokud se chování během jízdy
stává zřetelně nekonzistentním,
řidiče upozorní na displeji řidiče
tento symbol a současně se
ozve zvukový signál a zobrazí se
textová zpráva Čas na
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus Navigation*
a funkce Navádění na odpočívadlo je aktivována, zobrazují se také návrhy na možné místo
k provedení přestávky (viz kapitola "Výběr navádění na odpočívadlo v případě varování s funkcí
Driver Alert Control").
Varování je po chvíli opakováno, jestliže se chování během jízdy nezlepší.
VAROVÁNÍ
Alarm ze systému Driver Alert Control musí
být brán velmi vážně, neboť ospalý řidič/
ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma
svého stavu.
Pokud se rozezní alarm nebo se cítíte unaveni:
•
Co nejdříve zastavte bezpečně vozidlo
a odpočiňte si.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod vlivem
alkoholu nebo jiných stimulantů.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
Aktivace/deaktivace Driver Alert
Control
Výběr navádění na odpočívadlo
v případě varování s funkcí Driver
Alert Control
•
Aktivace/deaktivace Driver Alert Control
(str. 381)
•
Výběr navádění na odpočívadlo v případě
varování s funkcí Driver Alert Control
(str. 381)
zap/vyp
Omezení funkce Driver Alert Control
(str. 382)
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
Ve vozidlech se systémem Sensus Navigation*
řidič může aktivovat průvodce, který automaticky
navrhne vhodné místo k odpočinku, jakmile
systém DAC vydá varování.
2.
Zvolte My Car
Control.
Nastavení funkce Navádění na odpočívadlo:
3.
Vyberte/zrušte výběr položky Varování
v případě nepozornosti, čímž aktivujete/
deaktivujete funkci DAC.
•
Funkci Driver Alert Control (DAC) lze aktivovat/
deaktivovat.
Změna nastavení funkce DAC:
IntelliSafe
Související informace
•
Driver Alert Control (str. 380)
Driver Alert
Je možné nastavit, zda se funkce Navádění na
odpočívadlo má aktivovat nebo deaktivovat.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Zvolte My Car
Control.
3.
Vyberte/zrušte výběr položky Navádění na
odpočívadlo, čímž aktivujete/deaktivujete
funkci.
IntelliSafe
Driver Alert
Související informace
•
Driver Alert Control (str. 380)
* Volitelná výbava/příslušenství. 381
PODPORA ŘIDIČE
Omezení funkce Driver Alert Control
Asistent jízdy v jízdním pruhu
Funkce Driver Alert Control (DAC) může mít
v jistých situacích omezení.
Systém Lane Keeping Aid (LKA115) pomáhá
řidiči snížit nebezpečí, že se vozidlo na hlavních
cestách a dálnicích náhodně dostane mimo
jízdní pruh.
V některých případech může systém vydat varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
ve velmi silném bočním větru
na vozovce s vyjetými kolejemi.
VAROVÁNÍ
V některých případě se chování řidiče
nezmění, i když je unavený - například, když
používá funkci Pilot Assist . V tomto případě
systém DAC nevydá varování.
Proto je nezbytné vždy zastavit a odpočinout si
při sebemenším pocitu únavy, a to bez ohledu
na to, zda funkce DAC vydá či nevydá varování.
Systém Lane Keeping Aid zajede s vozidlem zpět
do jízdního pruhu a/nebo řidiče upozorní zvukový
signál nebo vibrace volantu.
Funkce Lane Keeping Aid je aktivní v intervalu
rychlostí 65–200 km/h (40–125 mph) na silnicích s jasně viditelnými bočními čárami.
Na úzkých cestách se může stát, že tato funkce
nebude k dispozici. V tomto případě systém přejde do pohotovostního režimu. Tato funkce je
opět k dispozici, jakmile je cesta dostatečně
široká.
Kamera detekuje boční čáry silnice/jízdního pruhu.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerovou jednotku,
která má jistá obecná omezení. Viz kapitola
"Omezení kamerové jednotky".
Související informace
•
•
Driver Alert Control (str. 380)
Omezení radarové jednotky (str. 345)
115Lane
382
Keeping Aid
Asistent jízdních pruhů řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Asistent jízdních pruhů nezasáhne
Pokud směrové světlo svítí, asistent jízdních
pruhů nedělá korekce řízení a nevydává
výstrahu.
VAROVÁNÍ
•
Funkce Udržení v jízdním pruhu představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Tato funkce nenahrazuje ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Asistent jízdních pruhů s vibracemi ve volantu116.
V závislosti na nastavení funguje asistent jízdních
pruhů následovně:
•
Funkce Asistent117 je aktivována: Jakmile se
vozidlo přiblíží čáře jízdního pruhu, systém
LKA aktivně řídí vozidlo zpět do jízdního
pruhu působením mírné síly na řízení ve
volantu.
•
Funkce Varování117 je aktivována: Pokud má
vozidlo přejet přes jízdní pruh, řidiče upozorní
vibrace ve volantu.
116Vibrace volantu se liší - čím déle vozidlo zůstává mimo čáry jízdního pruhu, tím déle volant vibruje.
117Viz kapitola "Možnosti řízení pro LKA" v části "Aktivace/deaktivace systému Lane Keeping Aid".
V prudkých vnitřních zatáčkách asistent jízdních pruhů
nereaguje.
V některých případech asistent jízdních pruhů
umožní přejet boční čáry bez zásahu do řízení
a bez varování - např. při použití směrových světel
nebo při průjezdu zatáčkami.
Související informace
•
Asistence řízení s asistentem jízdy v jízdním
pruhu (str. 384)
•
Omezení funkce udržování v jízdním pruhu
(str. 385)
•
Aktivace/deaktivace asistence jízdních pruhů
(str. 385)
•
Výběr možné asistence pro udržování v jízdním pruhu (str. 385)
}}
383
PODPORA ŘIDIČE
•
Symboly a zprávy funkce Lane Assist
(str. 387)
Asistence řízení s asistentem jízdy
v jízdním pruhu
•
Symbol asistenta jízdních pruhů na displeji
řidiče (str. 389)
Aby asistence řízení LKA118 fungovala, řidič musí
mít ruce na volantu.
Tento symbol na displeji řidiče
informuje, že funkce LKA je
aktivována a průběžně kontroluje, zda má řidič ruce na
volantu.
1.
Pokud řidič ruce na volantu nemá, ozve se
výstražný signál a zpráva pobídne řidiče, aby
vozidlo aktivně řídil:
Lane Keeping Aid Zasáhněte do řízení
2.
Pokud systém LKA zjistí, že řidič vozidlo
neovládá, zpráva se zopakuje a výstražný signál je delší než původně.
3.
Pokud řidič nezačne řídit vozidlo, ozve se
krátký výstražný signál s jinou frekvencí,
funkce LKA se deaktivuje, objeví se jiný signál a zobrazí se následující zpráva:
– Lane Keeping Aid – Zasáhněte
do řízení
Potom bude funkce LKA deaktivována do
doby, než řidič začne vozidlo znovu řídit.
118Lane
384
Keeping Aid
Výstražný signál se vypne a informační symbol
a zpráva zhasnou, pokud funkce LKA zjistí, že
řidič vozidlo opět aktivně řídí.
Související informace
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace asistence
jízdních pruhů
Výběr možné asistence pro
udržování v jízdním pruhu
Omezení funkce udržování v jízdním
pruhu
Lze si zvolit funkci asistence jízdních pruhů
LKA119 - řidič může vybrat Zap nebo Vyp.
Řidič si může vybrat, zda má LKA120 reagovat,
pokud vozidlo opustí svůj jízdní pruh.
zap/vyp
1.
V některých situacích může mít asistent jízdních
pruhů problém pomáhat řidiči správně. V tomto
případě doporučujeme funkci vypnout.
Stiskněte tlačítko Lane
Keeping Aid v zobrazení
funkcí na středovém displeji.
2.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe.
V případě Režim Lane Keeping Aid zvolte,
jak má funkce LKA reagovat:
• Asistent - zásah do řízení bez varování
řidiče.
•
•
ŠEDÉ tlačítko - systém LKA je deaktivován.
Související informace
•
• Obojí - zásah do řízení a varování řidiče.
• Varování - pouze varování pro řidiče.
ZELENÉ tlačítko - systém LKA je aktivován.
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)
Související informace
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)
Příklady těchto situací:
•
•
•
•
•
•
práce na cestách
silnice v zimě
cesta s nekvalitním povrchem
velmi "sportovní" styl jízdy
špatné počasí s omezenou viditelností
cesty s nezřetelným nebo chybějícím bočním
značením
•
ostré hrany nebo čáry jiné než boční značení
jízdních pruhů
•
pokud posilovač řízení pracuje s omezeným
výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na
rychlosti").
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerovou jednotku,
která má jistá obecná omezení. Viz kapitola
"Omezení kamerové jednotky".
119Lane
120Lane
Keeping Aid
Keeping Aid
}}
385
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
•
•
386
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
Omezení radarové jednotky (str. 345)
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy funkce Lane
Assist
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů
a zpráv týkajících se systému LKA121.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Symbol
Zpráva
Popis
Sys.podp.řid.
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Snížená funkčnost. Doporučen servis
Snímač čelního skla
Schopnost kamery sledovat cestu před vozidlem je omezena.
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Lane Keeping Aid
Zasáhněte do řízení
Lane Keeping Aid
Asistence řízení s funkcí LKA nefunguje, pokud řidič nemá ruce na volantu. Postupujte podle pokynů a řiďte vozidlo.
LKA je nastaven v pohotovostním režimu, dokud řidič nezačne řídit vozidlo znovu.
Zasáhněte do řízení
121Lane
Keeping Aid
}}
387
PODPORA ŘIDIČE
||
Textová zpráva může být vymazána krátkým stiskuprostřed na klávesnici na
nutím tlačítka
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
388
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)
PODPORA ŘIDIČE
Symbol asistenta jízdních pruhů na
displeji řidiče
Není k dispozici
Související informace
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)
Asistent jízdních pruhů LKA122 je vizualizován
podle situace symboly na displeji řidiče.
Dále uvádíme několik příkladů
kontrolek a situací, kdy se
zobrazují:
K dispozici
Není k dispozici - čáry jízdního pruhu na symbolu jsou
ŠEDÉ.
Asistent jízdních pruhů nedokáže detekovat jízdní
pruhy, pokud je rychlost příliš nízká nebo cesta
příliš úzká.
Indikace asistence při řízení/varování
K dispozici - čáry jízdního pruhu na symbolu jsou BÍLÉ.
Asistent jízdních pruhů sleduje jednu nebo obě
čáry jízdního pruhu.
Asistence při řízení/varování - čáry jízdního pruhu v symbolu jsou BAREVNÉ.
Asistent jízdních pruhů indikuje, že systém vydává
varování a/nebo se pokouší zajet s vozidlem zpět
do jízdního pruhu.
122Lane
Keeping Aid
389
PODPORA ŘIDIČE
Asistent řízení při nebezpečí kolize
Související informace
Funkce Asistent vyhnutí se kolizi má pomáhat
řidiči snížit riziko nehody, že vozidlo náhodně
opustí svůj jízdní pruh a/nebo narazí do jiného
vozidla nebo překážky. Tato funkce aktivně řídí
vozidlo zpět do původního jízdního pruhu a/nebo
zatáčí.
•
Aktivace/deaktivace asistence řízení v případe rizika kolize (str. 390)
•
Symboly a zprávy pro asistenci řízení v případě rizika kolize (str. 398)
•
Asistence řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu (str. 391)
Funkce Asistent vyhnutí se kolizi obsahuje
následující tři dílčí funkce:
•
Míra asistence řízení při riziku sjetí z vozovky
(str. 391)
Aktivace/deaktivace asistence
řízení v případe rizika kolize
Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit Zap nebo
Vyp.
K zapínání a vypínání použijte
tlačítko v zobrazení funkcí na
středovém displeji.
•
Asistence řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu
•
Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku
sjetí z vozovky (str. 392)
•
•
Asistence řízení při riziku čelní kolize
•
Asistence řízení při riziku kolize do zadní
části*
Omezení asistence řízení při riziku vyjetí
z vozovky. (str. 392)
•
Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní
textová zpráva:
Asistence řízení při riziku čelní kolize
(str. 393)
•
•
• Asistent vyhnutí se kolizi Automatický
Aktivace/deaktivace asistenta řízení v případě kolize s vozidly z protisměru (str. 394)
Asistent řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu
•
Omezení asistence řízní při riziku čelní kolize
(str. 395)
•
Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
•
Asistence řízení při riziku kolize do zadní
části* (str. 395)
•
Asistent řízení při riziku kolize do zadní
části vozidla*
•
Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku
kolize do zadní části* (str. 396)
•
Omezení asistence řízení při riziku kolize do
zadní části (str. 397)
Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož
se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.
zásah
POZNÁMKA
Rozhodnutí o tom, jak hodně vozidlo řídit,
nese vždy řidič - vozidlo nikdy nesmí převzít
kontrolu.
POZNÁMKA
Jakmile se funkce Asistent vyhnutí se
kolizi deaktivuje, vypnou se všechny dílčí
funkce:
Související informace
•
390
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 390)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Asistence řízení při riziku opuštění
jízdního pruhu
VAROVÁNÍ
•
Tato dílčí funkce pomáhá řidiči zmírnit riziko, že
vozidlo neúmyslně opustí cestu - tato funkce
aktivně řídí vozidlo zpět na cestu.
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
65-140 km/h (40-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným značením jízdních pruhů/čárami.
Kamera detekuje kraje a barevné boční značení
silnice. Pokud by vozidlo mělo opustit krajnici
vozidlo, systém vozidlo řídí zpět na vozovku
a pokud zásah do řízení nestačí k tomu, aby vozidlu zabránil k opuštění vozovky, aktivují se rovněž
brzdy.
Funkce však nezasahuje s asistentem řízení ani
aktivací brzd, pokud jsou aktivována směrová
světla. Pokud funkce zjistí, že řidič vozidlo aktivně
řídí, funkce bude aktivována se zpožděním.
Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní
textová zpráva:
• Asistent vyhnutí se kolizi Automatický
Dílčí funkce "Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu" představuje doplněk
podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost
během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách,
při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu
vozovky.
•
Tato funkce nedokáže detekovat bariéry,
zábradlí a podobné překážky na straně
vozidla.
•
Funkce "Asistent řízení při riziku opuštění
jízdního pruhu" nenahrazuje ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 390)
Míra asistence řízení při riziku sjetí
z vozovky
U této funkce lze aktivovat zásah ve dvou úrovních:
•
•
Pouze asistence řízení
Asistence řízení s aktivací brzd
Pouze asistence řízení
Zásah s asistentem řízení.
zásah
}}
391
PODPORA ŘIDIČE
||
Asistence řízení s aktivací brzd
Aktivace/deaktivace asistence
řízení při riziku sjetí z vozovky
Omezení asistence řízení při riziku
vyjetí z vozovky.
Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit Zap nebo
Vyp.
V některých situacích může mít funkce problém
pomáhat řidiči správně. V tomto případě doporučujeme funkci vypnout.
K zapínání a vypínání použijte
tlačítko v zobrazení funkcí na
středovém displeji.
POZNÁMKA
Zásah s asistentem řízení a aktivací brzd.
Jakmile se funkce Asistent vyhnutí se
kolizi deaktivuje, vypnou se všechny dílčí
funkce:
Aktivace brzd pomáhá v situacích, kdy samotná
asistence řízení nestačí. Brzdná síla se adaptuje
automaticky v závislosti na okolnostech sjetí
v daný okamžik.
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 390)
úzké cesty
cesta s nekvalitním povrchem
velmi "sportovní" styl jízdy
špatné počasí s omezenou viditelností
cesty s nezřetelným nebo chybějícím bočním
značením
Asistent řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu
•
ostré hrany nebo čáry jiné než boční značení
jízdních pruhů
•
Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
•
•
Asistent řízení při riziku kolize do zadní
části vozidla*
pokud posilovač řízení pracuje s omezeným
výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na
rychlosti").
Související informace
392
práce na cestách
silnice v zimě
•
Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož
se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.
•
•
Příklady těchto situací:
•
•
•
•
•
•
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 390)
Asistence řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu (str. 391)
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou
a radarovou jednotku vozidla, která má jistá
obecná omezení - viz kapitola "Omezení
kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
•
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 390)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
Omezení radarové jednotky (str. 345)
Omezení radarového zařízení (str. 336)
Asistence řízení při riziku čelní
kolize
řidič vozidlo aktivně řídí, funkce bude aktivována
se zpožděním.
Tato dílčí funkce může pomoci unavenému
řidiče, který si nevšimne, že vozidlo vjíždí do
pruhu v protisměru.
Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní
textová zpráva:
• Asistent vyhnutí se kolizi Automatický
zásah
VAROVÁNÍ
•
Dílčí funkce "Asistent řízení při riziku
kolize s vozidlem v protisměru" představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Asistence řízení se aktivuje pouze v případě, že hrozí vysoké riziko kolize - proto
nesmíte čekat, než funkce zasáhne.
•
Tato funkce nenahrazuje ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Tato funkce může pomoci navést vozidlo zpět do původního jízdního pruhu.
Okolojedoucí vozidla
Vaše vozidlo
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
60-140 km/h (37-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným bočním značením jízdních pruhů.
Pokud vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu, když se
současně přibližuje jiné vozidlo, tato funkce
pomůže řidiči řídit vozidlo zpět do jízdního pruhu.
Tato funkce však nezasahuje do řízení, pokud se
aktivují směrová světla. Pokud funkce zjistí, že
}}
393
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
•
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 390)
Aktivace/deaktivace asistenta řízení v případě kolize s vozidly z protisměru (str. 394)
Omezení asistence řízní při riziku čelní kolize
(str. 395)
Aktivace/deaktivace asistenta řízení
v případě kolize s vozidly
z protisměru
Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit Zap nebo
Vyp.
Související informace
•
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 390)
Asistence řízení při riziku čelní kolize
(str. 393)
K zapínání a vypínání použijte
tlačítko v zobrazení funkcí na
středovém displeji.
POZNÁMKA
Jakmile se funkce Asistent vyhnutí se
kolizi deaktivuje, vypnou se všechny dílčí
funkce:
•
Asistent řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu
•
Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
•
Asistent řízení při riziku kolize do zadní
části vozidla*
Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož
se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.
394
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení asistence řízní při riziku
čelní kolize
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou
a radarovou jednotku vozidla, která má jistá
obecná omezení - viz kapitola "Omezení
kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".
V jistých situacích funkce může mít omezenou
funkčnost a může se, například v následujících
případech, stát, že nezasáhne:
•
•
u malých vozidel, např. u motocyklů
na cestách, kde chybí zřetelné značení jízdních pruhů
Související informace
•
pokud větší část vozidla se dostala do sousedního jízdního pruhu
•
•
•
mimo rozsah rychlosti 60-140 km/h
(37-87 mph)
•
pokud posilovač řízení pracuje s omezeným
výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na
rychlosti").
•
•
•
Asistence řízení při riziku kolize do
zadní části*
Tato dílčí funkce může pomoci nesoustředěnému řidiči, který si nevšimne, že jeho vozidlo
vyjíždí z jízdního pruhu, když se k němu současně přibližuje jiné vozidlo, a to za ním nebo
z mrtvého úhlu.
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 390)
Asistence řízení při riziku čelní kolize
(str. 393)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
Omezení radarové jednotky (str. 345)
Omezení radarového zařízení (str. 336)
Další náročné situace:
•
•
•
•
•
•
práce na cestách
silnice v zimě
Tato funkce může pomoci řídit vozidlo zpět do původního
jízdního pruhu.
úzké cesty
Jiné vozidlo v mrtvém úhlu
cesta s nekvalitním povrchem
Vaše vozidlo
velmi "sportovní" styl jízdy
špatné počasí s omezenou viditelností
V těchto složitých situacích může mít funkce problém pomáhat řidiči správně. V tomto případě
doporučujeme funkci vypnout.
Pokud vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu a v mrtvém
úhlu je jiné vozidlo, nebo se současně v sousedním jízdním pruhu přibližuje jiné vozidlo, tato
funkce pomáhá řidiči řídit vozidlo zpět do jeho
jízdního pruhu.
Tato funkce může řidiči dokonce pomoci, pokud
řidič záměrně přejíždí z jízdních pruhů, použije
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 395
PODPORA ŘIDIČE
||
směrová světla, ale nevšimne si, že se blíží jiné
vozidlo.
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
60-140 km/h (37-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným bočním značením jízdních pruhů.
Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní
textová zpráva:
Související informace
•
•
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 390)
Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku
kolize do zadní části* (str. 396)
Omezení asistence řízení při riziku kolize do
zadní části (str. 397)
Aktivace/deaktivace asistence
řízení při riziku kolize do zadní
části*
Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit Zap nebo
Vyp.
K zapínání a vypínání použijte
tlačítko v zobrazení funkcí na
středovém displeji.
• Asistent vyhnutí se kolizi Automatický
zásah
VAROVÁNÍ
•
396
Dílčí funkce "Asistent řízení při riziku
kolize do zadní části vozidla" představuje
doplněk podpory řidiče, který má zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Asistence řízení se aktivuje pouze v případě, že hrozí vysoké riziko kolize - proto
nesmíte čekat, než funkce zasáhne.
•
Tato funkce nenahrazuje ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
POZNÁMKA
Jakmile se funkce Asistent vyhnutí se
kolizi deaktivuje, vypnou se všechny dílčí
funkce:
•
Asistent řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu
•
Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
•
Asistent řízení při riziku kolize do zadní
části vozidla*
Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož
se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 390)
Asistence řízení při riziku kolize do zadní
části* (str. 395)
Omezení asistence řízení při riziku
kolize do zadní části
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou
a radarovou jednotku vozidla, která má jistá
obecná omezení - viz kapitola "Omezení
kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".
V jistých situacích funkce může mít omezenou
funkčnost a může se, například v následujících
případech, stát, že nezasáhne:
•
•
u malých vozidel, např. u motocyklů
pokud větší část vozidla se dostala do sousedního jízdního pruhu
•
na cestách/v jízdních pruzích s nezřetelným
nebo chybějícím značením jízdních pruhů
•
mimo rozsah rychlosti 60-140 km/h
(37-87 mph)
•
pokud posilovač řízení pracuje s omezeným
výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na
rychlosti").
Další náročné situace:
•
•
•
•
•
•
práce na cestách
silnice v zimě
úzké cesty
Kromě kamery a radarové jednotky funkce využívá
také radar na konci vozidla. Tento radar má jistá
omezení, která by si měl řidič uvědomit - viz
doplňkové informace v kapitole "Omezení
systému BLIS".
Související informace
•
•
•
•
•
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 390)
Asistence řízení při riziku kolize do zadní
části* (str. 395)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
Omezení radarové jednotky (str. 345)
Omezení radarového zařízení (str. 336)
Omezení funkce BLIS (str. 365)
cesta s nekvalitním povrchem
velmi "sportovní" styl jízdy
špatné počasí s omezenou viditelností
V těchto složitých situacích může mít funkce problém pomáhat řidiči správně. V tomto případě
doporučujeme funkci vypnout.
* Volitelná výbava/příslušenství. 397
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro asistenci
řízení v případě rizika kolize
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů
a zpráv týkajících se funkce.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Symbol
Zpráva
Popis
Asistent vyhnutí se kolizi
Je-li aktivována funkce, řidiči se zobrazí zpráva informující o aktivaci systému.
Automatický zásah
Snímač čelního skla
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
398
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 390)
Schopnost kamery sledovat cestu před vozidlem je omezena.
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací asistent*
Funkce parkovací asistence pomáhá řidiči při
manévrování v úzkých prostorech. Indikuje vzdálenost k překážce zvukovým signálem a grafikou
na středovém displeji.
Zvukový signál upozorňující na překážky vpředu
a po stranách je aktivní, když se vozidlo pohybuje,
a vypne se, pokud vozidlo stojí déle než
cca. 2 sekundy. Zvukový signál pro překážky
vzadu zní také, když vozidlo stojí.
VAROVÁNÍ
Při vzdálenosti do cca. 30 cm (1 stopa) od překážky vzadu nebo před vozidlem je tón konstantní
a současně se zaplní pole aktivního snímače
k symbolu vozidla.
Při vzdálenosti do cca. 25 cm (0,8 stop) od překážky do stran tón pulzuje intenzivně a políčko
aktivního sektoru změní barvu z ORANŽOVÉ na
ČERVENOU.
Zobrazení obrazovky ukazující zóny překážky a sektory
snímačů.
Středový displej zobrazuje situaci v souvislosti
s vozem a detekovanými překážkami.
Zvýrazněný sektor označuje umístění překážky.
Čím je symbol vozu blíže zvýrazněnému políčku
sektoru vpředu/vzadu, tím je kratší vzdálenost
mezi vozem a detekovanou překážkou.
Boční sektory mění barvu se zkracující se vzdáleností mezi vozidlem a předmětem.
Čím je vzdálenost k překážce menší, tím rychleji
signál zní. Jiný zvuk audiosystému je automaticky
ztišen.
Hlasitost signálu parkovací asistence lze upravit,
když signál zní, pomocí tlačítka [>II] na středové
konzole. Nastavení lze rovněž provést v položce
Nastavení nabídky hlavního zobrazení.
POZNÁMKA
•
S výjimkou sektoru nejblíže symbolu
vozidla jsou zvuková varování vydávána
pouze v případě objektů, které se nacházejí přímo v dráze vozidla.
•
Parkovací asistent představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve
kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Parkovací asistent nenahrazuje ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
Aktivní parkovací asistence vpředu, vzadu
a po stranách (str. 400)
•
Aktivace/deaktivace parkovací asistence
(str. 401)
•
•
Omezení parkovacího asistenta (str. 402)
•
Symboly a zprávy pro parkovací asistenci
(str. 404)
Doporučená údržba aktivní parkovací asistence (str. 403)
* Volitelná výbava/příslušenství. 399
PODPORA ŘIDIČE
Aktivní parkovací asistence vpředu,
vzadu a po stranách
Aktivní parkovací asistence má různé parametry
podle toho, na jaké straně se vozidlo přibližuje
k překážce.
POZNÁMKA
Parkovací asistence se vypne, pokud se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se ve voze
s automatickou převodovkou zvolí režim P.
Vpředu
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako překážka.
Couvání
Výstražný signál, konstantní tón při méně než cca. 30 cm
(1 stopa) k překážce123.
Boční snímače předního parkovacího asistenta se
aktivují automaticky při nastartování motoru. Jsou
aktivní při rychlostech pod 10 km/h (6 mph).
Rozsah měření je cca. 80 cm (2,5 stop) před
vozidlem.
123Obrázek
400
Výstražný signál, konstantní tón při méně než cca. 30 cm
(1 stopa) k překážce 123/>
je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Snímače couvání se aktivují, pokud se vozidlo rozjede dozadu bez zařazeného převodového stupně
nebo pokud se zařadí zpětný chod.
Rozsah měření je cca. 1,5 m (5 stop) za vozidlem.
Při couvání s přívěsem připojeným k elektrickému
systému vozidla se asistence při parkování
dozadu automaticky deaktivuje.
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo nosičem jízdních kol na tažné tyči a nepoužíváte
originální kabeláž pro přívěs Volvo, možná
budete muset parkovací asistenci manuálně
vypnout, aby senzory na přívěs nebo nosič
nereagovaly.
PODPORA ŘIDIČE
Po stranách
Související informace
•
•
Parkovací asistent* (str. 399)
Políčka snímačů pro aktivní parkovací asistenci u parkovací kamery (str. 410)
Aktivace/deaktivace parkovací
asistence
Parkovací asistenci lze aktivovat/deaktivovat.
zap/vyp
Snímač předního a bočního parkovacího asistenta
jsou aktivovány automaticky při nastartování
motoru. Zadní snímače se aktivují, pokud se
vozidlo rozjede dozadu nebo pokud se zařadí
zpětný chod.
Funkce se aktivuje/deaktivuje
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Výstražný signál, intenzivní pulzující tón při méně než
cca. 25 cm (0,8 stop) k překážce123.
Boční snímače parkovací asistence se aktivují
automaticky při nastartování motoru. Jsou aktivní
při rychlostech pod 10 km/h (6 mph).
–
Měřit se začíná cca. 25 cm (0,8 stop) po stranách.
Detekční plocha bočních senzorů se však výrazně
zvýší, pokud se zvýší úhel natočení předních kol
a pokud se otočí volant, lze detekovat překážky
do cca. 90 cm (3 stopy) diagonálně vzadu nebo
vpředu (viz také kapitola "Oblast pokrytí senzory
do stran" v kapitole nazvané "Oblast pokrytí
senzory aktivní parkovací asistence pro parkovací
kameru".)
123Obrázek
Klepněte na Parkovací asistent v zobrazení
funkcí.
> Parkovací asistence je aktivována/deaktivována a v tlačítku svítí zelená/šedá kontrolka.
Ve vozidlech vybavených kamerou parkovací asistence lze ze zobrazení příslušné kamery také
aktivovat a deaktivovat aktivní parkovací asistenci.
Související informace
•
Parkovací asistent* (str. 399)
je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství. 401
PODPORA ŘIDIČE
Omezení parkovacího asistenta
Systém parkovací asistence nedokáže detekovat
vše za jakékoliv situace a může mít tedy v některých případech omezenou funkčnost.
Řidič by si měl být vědom následujících omezení
systému parkovacího asistenta:
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí tento symbol a je zapojen přívěs, stojan na jízdní kola nebo
podobné zařízení, které je
elektricky připojeno k vozidlu, věnujte couvání zvýšenou pozornost.
Tento symbol znamená, že snímače parkovacího asistenta vzadu jsou vypnuté, a upozorňuje na možnost překážek.
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké lesklé
tyče a nízké bariéry, které jsou ve "stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde v nepřerušovaný tón,
který očekáváte.
Senzory nedokáží detekovat vysoké předměty
např. vyčnívající nakládací rampy.
•
POZNÁMKA
Jelikož je elektroinstalace vozidla nakonfigurována s tažným zařízením, zohledňuje se při
měření vzdálenosti k předmětu za vozidlem
výčnělek pro tažné zařízení.
Související informace
•
Parkovací asistent* (str. 399)
V tomto případě věnujte zvýšenou pozornost manévrování a přejezdu s vozem jeďte velmi pomalu nebo zastavte. Může
hrozit značné nebezpečí poškození
vozidla a ostatních předmětů, protože
informace ze senzorů nejsou v těchto
situacích vždy spolehlivé.
DŮLEŽITÉ
Za jistých podmínek může parkovací asistent
vydávat chybné varovné signály. Důvodem
jsou vnější zdroje zvuku, které vysílají stejné
ultrazvukové frekvence, se kterými tento
systém pracuje.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.
402
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Doporučená údržba aktivní
parkovací asistence
Aby aktivní parkovací asistence fungovala optimálně, musí se snímače tohoto systému pravidelně čistit vodou a autošamponem.
Umístění parkovacích snímačů124.
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály
a mohou způsobit omezenou funkčnost nebo
nefunkčnost.
Související informace
•
Parkovací asistent* (str. 399)
124POZNÁMKA:
Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 403
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro parkovací
asistenci
Symboly a zprávy pro systém parkovacího asistenta se mohou zobrazovat na displeji řidiče a/
nebo na středovém displeji.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Symbol
Zpráva
Popis
Snímače parkovacího asistenta pro couvání jsou deaktivovány, takže pro překážky/předměty
nejsou vydávána zvuková varování.
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Není k dispozici, doporučen servis
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
404
Parkovací asistent* (str. 399)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací kamera*
Čáry - aktivuje/deaktivuje linie parkovací asistence
Kamera parkovací asistence může pomoci řidiči
při manévrování v úzkých prostorech. Indikuje
vzdálenost k překážkám obrázkem z kamery
a grafikou na středovém displeji.
Tažn.zař.* - aktivuje/deaktivuje naváděcí linie
pro tažné zařízení*127
CTA* - aktivuje/deaktivuje systém Cross
Traffic Alert
Kamera parkovacího asistenta představuje podpůrnou funkci, která se aktivuje automaticky při
zařazení zpětného chodu nebo manuálně na středovém displeji.
VAROVÁNÍ
Příklad zobrazení kamery125.
•
Parkovací kamera představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Parkovací kamery mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Předměty/překážky na obrazovce se
mohou zdát, že jsou k vozidlu dále, než
jsou ve skutečnosti.
•
Parkovací kamery nenahrazují ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Přiblížit126 - přiblížení/oddálení
Pohled 360°* - aktivuje/deaktivuje všechny
kamery
PAS* - aktivuje/deaktivuje systém parkovací
asistence
125Obrázek je schématický - díly se mohou
126Naváděcí linie se při přiblížení vypnou.
127Není k dispozici na všech trzích.
lišit v závislosti na modelu vozidla.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 405
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
•
Zobrazení parkovacích kamer (str. 406)
Linie parkovací asistence pro parkovací
kameru (str. 408)
•
Políčka snímačů pro aktivní parkovací asistenci u parkovací kamery (str. 410)
•
Spuštění kamery parkovacího asistenta
(str. 411)
•
Omezení kamery parkovacího asistenta
(str. 412)
•
Doporučená údržba parkovací kamery
(str. 413)
•
Symboly a zprávy pro kameru parkovacího
asistenta (str. 414)
•
Aktivace/deaktivace parkovací asistence
(str. 401)
•
Cross Traffic Alert* (str. 368)
Zobrazení parkovacích kamer
Tato funkce zobrazí kombinovaný pohled 360°
a samostatné pohledy z každé ze čtyř kamer: ze
zadní, přední, levé a pravé kamery.
Výhled 360°*
Symbol kamery na symbolu
vozidla na středovém displeji
indikuje, která z kamer je
aktivní.
Je-li vozidlo vybaveno systémem Systém parkovacího
asistenta*, vzdálenost k detekovaným překážkám
zobrazují barevná pole v různých barvách.
Kamery lze aktivovat automaticky nebo manuálně
- viz kapitola "Spuštění kamery parkovacího asistenta".
"Zorné pole" parkovacích kamer s přibližným pokrytím.
Funkce Pohled 360° aktivuje všechny parkovací
kamery, přitom na středovém displeji se současně
ukazují čtyři strany vozidla. Díky tomu může řidič
při popojíždění nízkou rychlostí pozorovat okolí
vozidla.
Z výhledu 360° lze zobrazení každé kamery aktivovat samostatně:
•
406
Klepněte na obrazovce do "zorného pole"
příslušné kamery, například, klepněte na
povrch před nebo nad přední kameru.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Couvání
Vpředu
Boky
Couvací kamera128 se nachází nad registrační značkou.
Přední parkovací kamera129 se nachází v mřížce chladiče.
Boční kamery129 se nacházejí ve zpětných zrcátkách na
dveřích.
Přední kamera může pomoci při výjezdu po cestě
s omezeným výhledem do stran, například, při
projíždění kolem vysokých živých plotů. Je aktivní
při rychlostech do 25 km/h (16 mph) - poté se
přední kamera vypne.
Boční kamery mohou zobrazit, co se nachází
podél boku vozidla.
Couvací kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem. U některých modelů je v některých případech vidět také část nárazníku a tažné zařízení.
Na středovém displeji mohou objekty vypadat
oproti skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto v pořádku.
128POZNÁMKA:
129POZNÁMKA:
Pokud vozidlo nedosáhne rychlost 50 km/h
(30 mph), ale rychlost klesne pod 22 km/h
(14 mph) do 1 minuty po zhasnutí přední kamery,
kamera se znovu aktivuje.
Související informace
•
•
Parkovací kamera* (str. 405)
Spuštění kamery parkovacího asistenta
(str. 411)
Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 407
PODPORA ŘIDIČE
Linie parkovací asistence pro
parkovací kameru
žné parkování, couvání v úzkých místech a připojování přívěsu.
Kamery parkovací asistence označují polohu
vozidla vzhledem k okolí pomocí naváděcích linií
zobrazovaných na obrazovce.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by byly na
zemi za vozem, a jsou přímo závislé na pohybu
volantu a ukazují řidiči trasu vozu i při zatáčení.
Naváděcí linie parkovacího asistenta zahrnují
vyčnívající díly, např. tažnou tyč, zrcátka na dveřích
a rohy vozidla.
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není elektricky připojen k vozu, budou čáry parkovacího asistenta na displeji odpovídat
trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry parkovacího asistenta, pokud je k vozidlu elektricky připojen systém přívěsu.
•
Při přiblížení se parkovací čáry nezobrazují.
Příklad130 linií parkovací asistence.
Naváděcí linie zobrazují plánovanou trasu pro
vnější rozměry vozidla v případě volantu natočeného do daného úhlu - tím se usnadní rovnobě130Obrázek
408
je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
DŮLEŽITÉ
•
Nezapomeňte, že pokud je zvoleno zobrazení zadní kamery, na monitoru se zobrazuje pouze prostor za vozidlem. Když
během popojíždění couváte, nezapomeňte na prostor po stranách a před
vozidlem.
•
Totéž platí opačně - všimněte si, co se
stane se zadní částí vozidla, pokud vyberete zobrazení přední kamery.
•
Upozorňujeme, že čáry parkovacího asistenta zobrazují nejkratší cestu. Proto
věnujte zvýšenou pozornost bokům
vozidla tak, aby boky vozidla nenajely/
nenarazily při otáčení volantu během jízdy
dopředu a aby přední část nenajela/
nenarazila při otáčení volantu během couvání.
PODPORA ŘIDIČE
Linie parkovací asistence ve výhledu 360°*
Naváděcí linie pro tažné zařízení*
Kamera může usnadnit připojení přívěsu tím, že
zobrazí naváděcí linii představující plánovanou
"dráhu" tažného zařízení k přívěsu.
1.
Stiskněte tlačítko Tažn.zař. (1).
> Zobrazí se linie parkovacího asistenta pro
předpokládanou "dráhu" tažného zařízení
- současně zmizí linie parkovacího asistenta pro vozidlo.
Naváděcí linie pro vozidlo i tažnou tyč
nelze zobrazit současně.
2.
Výhled do 360° a naváděcí linie parkovacího asistenta130.
Související informace
V zobrazení 360° se naváděcí linie zobrazují
vzadu, vpředu a po stranách vozidla (v závislosti
na směru jízdy):
•
•
Pokud je zapotřebí přesnější manévrování,
stiskněte Přiblížit (2).
> Pohled z kamery se přihlíží.
•
Parkovací kamera* (str. 405)
Při jízdě dopředu: Přední naváděcí linie
Při couvání: Boční a couvací naváděcí linie
Pokud je zvolena přední nebo zadní kamera, linie
parkovací asistence se zobrazují bez ohledu na
směr jízdy vozidla.
Tažné zařízení s naváděcími liniemi130.
Pokud je zvolena jedna boční kamera, při couvání
se mohou zobrazit linie parkovacího asistenta.
130Obrázek
Tažn.zař. - aktivuje se naváděcí linie pro
tažné zařízení.
Přiblížit - přiblížení/oddálení.
je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství. 409
PODPORA ŘIDIČE
Políčka snímačů pro aktivní
parkovací asistenci u parkovací
kamery
Pole pro přední a couvací snímače
Je-li vozidlo vybaveno parkovací asistencí, vzdálenost ukazují barevná políčka v 360° pohledu,
a to pro každý snímač, který zaregistroval překážku.
Pole pro snímače pro jízdu dopředu a pro couvání
mění barvu s klesající vzdálenosti k překážce - ze
ŽLUTÉ přes ORANŽOVOU na ČERVENOU.
Barva pole - couvání
Vzdálenost v metrech
(stopách)
Žlutá
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranžová
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Červená
0-0,3 (0-1,0)
Barva pole - jízda
dopředu
Vzdálenost v metrech
(stopách)
Žlutá
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranžová
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Červená
0-0,3 (0-1,0)
U ČERVENÝCH polí snímačů zvukový signál
přestane pulzovat a bude znít nepřerušovaně.
Obrazovka rovněž ukazuje barevná polička snímače na
symbolu vozidla131.
131Obrázek
410
je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
PODPORA ŘIDIČE
Pole snímačů do stran
Výstražné signály závisejí na plánované trase
vozidla. Proto, když je volant vytočený, může se,
například, aktivovat varování pro překážky diagonálně před vozidlem nebo diagonálně za vozidlem,
nejen přímo vpředu nebo přímo vzadu.
Barva bočních polí se mění se zkracující se vzdálenosti k překážce z ORANŽOVÉ na ČERVENOU
Barva bočních
polí
Vzdálenost v metrech (stopách)
Žlutá
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Červená
0–0,25 (0–0,8)
V případě ČERVENÝCH políček sektoru akustický signál se změní z pulzujícího na intenzivně
pulzující.
Související informace
•
Sektory parkovacích snímačů, ve kterých lze detekovat
překážky131.
Pole předního snímače na levé straně
Sektor překážky v plánované trase vozidla při
jízdě dopředu - závisí na úhlu natočení
volantu
Sektor s ČERVENOU barvou políčka a intenzivně pulzující tón
Pole zadního snímače na pravé straně
Sektor překážky v plánované trase vozidla při
couvání - závisí na úhlu natočení volantu.
131Obrázek
je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Parkovací kamera* (str. 405)
Spuštění kamery parkovacího
asistenta
Kamera parkovacího asistenta se spustí automaticky při zařazení zpětného chodu nebo
manuálně pomocí jednoho z funkčních tlačítek
na středovém displeji.
Zobrazení kamery při couvání
Při zařazení zpětného chodu ukazuje obrazovka
pohled do 360°, pokud kamera naposledy používala tento pohled nebo pohled do stran. Jinak
ukazuje výhled dozadu.
Výhled kamery při manuálním spuštění
kamery
Spusťte parkovací kameru
pomocí tohoto tlačítka v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Obrazovka nejdříve ukáže naposledy používaný výhled
z kamery. Nicméně, po každém nastartování
motoru se původní výhled do strany nahradí
výhledem 360° a místo původního přiblíženého
výhledu dozadu se zobrazí výhled dozadu.
Automatická deaktivace kamery
Výhled dopředu zhasne při rychlosti 25 km/h
(16 mph), aby řidič nebyl rozptylován. Znovu se
aktivuje automaticky, pokud rychlost klesne pod
22 km/h (14 mph) do 1 minuty, a to pod podmín}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 411
PODPORA ŘIDIČE
||
kou, že nedošlo k překročení rychlosti 50 km/h
(31 mph).
Omezení kamery parkovacího
asistenta
Ostatní zobrazení kamery zhasnou při 15 km/h
(9 mph) a neaktivují se znovu.
Kamera parkovacího asistenta nedokáže detekovat vše za jakékoliv situace a může mít tedy omezenou funkčnost.
Související informace
•
Parkovací kamera* (str. 405)
Mrtvý úhel
Řidič by si měl být vědom následujících omezení
kamery parkovacího asistenta:
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí tento symbol a je zapojen přívěs, stojan na jízdní kola nebo
podobné zařízení, které je
elektricky připojeno k vozidlu, věnujte couvání zvýšenou pozornost.
Tento symbol znamená, že snímače parkovacího asistenta vzadu jsou vypnuté, a upozorňuje na možnost překážek.
POZNÁMKA
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
412
Mezi zornými poli kamery mohou být místa pod "mrtvým
úhlem".
V zobrazení do 360° mohou překážky/předměty
"zmizet" v mezerách mezi jednotlivými kamerami.
VAROVÁNÍ
Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že
nemusí být vidět relativně velký úsek, a to
přesto, že na obraze to vypadá, že se jedná
o relativně malou část. Může se tedy stát, že
překážka bude zjištěna, až se vozidlo bude
nacházet velmi blízko.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Vadná kamera
Pokud je sektor kamery černý
a obsahuje tento symbol, znamená to, že kamera nefunguje.
Následující vyobrazení ukazuje
příklad.
Proto se mohou jas a kvalita obrazu nepatrně
měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku horší.
Související informace
•
Parkovací kamera* (str. 405)
Doporučená údržba parkovací
kamery
Parkovací kamery, které se nacházejí za držákem
registrační značky vzadu, v mřížce chladiče a v
obou vnějších zpětných zrcátkách vyžadují jistou
údržbu.
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou
a autošamponem – dávejte pozor, abyste objektiv
nepoškrábali.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí být
čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot
a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
Související informace
•
Levá kamera na vozidle je nefunkční.
Parkovací kamera* (str. 405)
Černý sektor kamery
Černý sektor kameny se zobrazí rovněž v následujících případech, ale bez symbolu nefunkční
kamery:
•
•
•
otevřené dveře
otevřené dveře zavazadlového prostoru
zasunuté zpětné vnější zrcátko.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky v závislosti na konkrétních světelných podmínkách.
* Volitelná výbava/příslušenství. 413
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro kameru
parkovacího asistenta
Symboly a zprávy pro kameru parkovacího asistenta se mohou zobrazovat na displeji řidiče a/
nebo na středovém displeji.
V následující tabulce jsou uvedeny příklady.
Symbol
Zpráva
Popis
Snímače parkovacího asistenta pro couvání jsou deaktivovány, takže pro překážky/předměty
nejsou vydávána zvuková varování a označení prostoru.
Kamera je vypnuta.
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Není k dispozici, doporučen
servis
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
414
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Parkovací kamera* (str. 405)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivní parkovací asistent*
(PAP132)
Aktivní Park Assist Pilot
pomáhá řidiči
zaparkovat a vyjet z parkovacího místa.
VAROVÁNÍ
•
PAP nejdříve zkontroluje, zda je
místo dost velké a v kladném
případě řídí vozidlo na toto
místo.
Na středovém displeji se zobrazují prostřednictvím symbolů,
grafiky a textu jednotlivé operace, které se mají
provést, a informace o tom, kdy se tyto operace
mají provést.
Funkce PAP představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
Související informace
•
Možnosti parkování s aktivní parkovací asistencí (str. 416)
•
Parkování s aktivní parkovací asistencí
(str. 416)
•
Opuštění vozidla s aktivní parkovací asistencí
(str. 419)
•
Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Omezení aktivního parkovacího asistenta*
(str. 420)
•
PAP nenahrazuje ostražitost a úsudek
řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností
k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese
odpovědnost vždy řidič.
•
Doporučená údržba aktivní parkovací asistence (str. 421)
•
Zprávy aktivní parkovací asistence* (str. 422)
POZNÁMKA
Funkce PAP změří místo a řídí vozidlo - řidič
má za úkol:
•
•
132Park
pozorně sledovat okolí vozidla
postupovat podle pokynů na středovém
displeji
•
zařadit převodový stupeň (dozadu/
dopředu) - zvukový signál upozorní, kdy by
řidič měl přeřadit
•
•
kontrolovat a udržovat bezpečnou rychlost
brzdit a zastavovat.
Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství. 415
PODPORA ŘIDIČE
Možnosti parkování s aktivní
parkovací asistencí
Kolmé parkování
Aktivní parkovací asistenci PAP133 lze používat
při parkování v následujících situacích.
Parkování s aktivní parkovací
asistencí
Aktivní parkovací asistence (PAP134) pomáhá
řidiči zaparkovat ve třech krocích. Tato funkce
může rovněž pomoci řidiči vyjet z parkovacího
místa.
Rovnoběžné parkování
POZNÁMKA
Funkce PAP změří místo a řídí vozidlo - řidič
má za úkol:
•
•
Princip, kolmé parkování.
Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:
1.
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2.
Vozidlo je během couvání řízeno a zajíždí na
místo popojížděním dopředu a dozadu.
Princip rovnoběžného parkování.
Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:
1.
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2.
Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
3.
Vozidlo vjede na místo popojížděním dopředu
a dozadu.
Pomocí funkce Vyparkujte může funkce PAP
usnadnit vyjetí rovnoběžně zaparkovaného vozidla
z parkovacího místa - viz část "Vyjetí z parkovacího místa" v kapitole "Vyjetí z parkovacího místa
s aktivní parkovací asistencí".
133Park
416
•
•
•
pozorně sledovat okolí vozidla
postupovat podle pokynů na středovém
displeji
zařadit převodový stupeň (dozadu/
dopředu) - zvukový signál upozorní, kdy by
řidič měl přeřadit
kontrolovat a udržovat bezpečnou rychlost
brzdit a zastavovat.
POZNÁMKA
Kolmo zaparkované vozidlo nemůže k vyjetí
z parkovacího místa použít funkci PAP
Vyparkujte - tuto funkci můžete použít pouze
u rovnoběžně zaparkovaných vozidel.
Související informace
•
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 415)
Opuštění vozidla s aktivní parkovací asistencí
(str. 419)
Po provedení jednotlivých kroků se na obrazovce
středového displeje zobrazují symboly, grafiky a/
nebo text.
Funkci PAP lze aktivovat po nastartování motoru,
jakmile jsou splněna následující kritéria:
•
•
K vozidlu není připojen přívěs
Rychlost vozidla musí být nižší než 30 km/h
(20 mph).
Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Postupujte následovně:
POZNÁMKA
Když PAP hledá místo k zaparkování, vzdálenost mezi vozidlem a místem k zaparkování by
měla být 0,5-1,5 m (1,6-5,0 stop).
Parkování
1.
V případě rovnoběžného parkování nesmí
rychlost překročit 30 km/h (20 mph), v případě kolmého parkování nejezděte větší
rychlostí než 20 km/h (12 mph).
2.
Klepněte na tlačítko Zaparkovat v zobrazení
funkcí nebo v zobrazení kamery.
> Funkce PAP vyhledá místo k zaparkování
a zkontroluje, zda je toto místo dostatečně
velké.
3.
Buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile vás
grafika a zpráva na středovém displeji informuje, že bylo nalezeno vhodné místo k zaparkování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
4.
Zvolte Parkování za sebou nebo Kolmé
parkování a zařaďte zpětný chod.
Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:
1.
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2.
Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
3.
Vozidlo je ustaveno na místo - systém může
potom vyžadovat, aby řidič přeřadil.
Princip, rovnoběžné parkování.
Vyhledání a změření míst k zaparkování
Funkci lze aktivovat v zobrazení
funkcí na středovém displeji.
Je přístupna rovněž ze zobrazení kamery.
POZNÁMKA
Princip, kolmé parkování.
Systém PAP vyhledá místo k zaparkování,
zobrazí pokyny a navede vozidlo na straně
spolujezdce na dané místo. V případě potřeby
lze však vozidlo zaparkovat na ulici také na
straně řidiče:
•
134Park
Assist Pilot
Aktivujte směrové světlo na straně řidiče systém vyhledá místo k zaparkování na
této straně vozidla.
}}
417
PODPORA ŘIDIČE
||
Couvání na parkovací místo
Rovnoběžně.
Kolmo.
Při couvání s vozidlem na parkovišti postupujte
následovně:
1.
Zkontrolujte, zda prostor za vozem je prázdný,
a zařaďte zpětný chod.
2.
Pomalu a opatrně couvejte. Přitom se nedotýkejte volantu. Nesmíte jet rychleji než
7 km/h (4 mph).
3.
Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás
k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.
POZNÁMKA
•
Je-li funkce PAP aktivována, pusťte
volant.
•
Volantu nic nesmí bránit v nerušeném
otáčení.
•
Aby byl výsledek optimální, počkejte, než
se volant dotočí, a potom se rozjeďte
dozadu/dopředu.
Zajetí s vozidlem na parkovací místo
Rovnoběžně.
Kolmo.
Postupujte následovně:
1.
418
Přesuňte volicí páku do polohy D, počkejte,
než se volant otočí a pomalu jeďte dopředu.
PODPORA ŘIDIČE
2.
Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás
k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.
3.
Zařaďte zpětný chod a pomalu jeďte dozadu.
4.
Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás
k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.
Tato funkce se automaticky deaktivuje. Grafika
a zpráva potvrdí, že parkování bylo ukončeno.
Možná bude nutné, aby řidič provedl úpravu. To,
zda je vozidlo správně zaparkováno, dokáže určit
pouze řidič.
Opuštění vozidla s aktivní parkovací
asistencí
muset, aby vyjel z parkovacího místa, otočit volantem zpátky na maximální úhel natočení řízení.
Tato funkce Vyparkujte může rovněž pomoci
řidiči vyjet z parkovacího místa.
Pokud funkce PAP vyhodnotí, že řidič může vyjet
z parkovacího místa bez dalšího popojíždění,
funkce se vypne, a to i když se řidič domnívá, že
vozidlo je stále na parkovacím místě.
POZNÁMKA
Při opuštění parkoviště lze funkci Vyparkujte
použít jen pro rovnoběžně zaparkovaná vozidla
- tato funkce nefunguje u kolmo zaparkovaných vozidel.
Související informace
•
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 415)
Funkce Vyparkujte se aktivuje
v zobrazení funkcí na středovém displeji nebo v zobrazení
kamery.
DŮLEŽITÉ
Pokud senzory používá PAP, výstražná vzdálenost je kratší než v případě, kdy senzory používá parkovací asistent.
Související informace
Postupujte následovně:
1.
Klepněte na tlačítko Vyparkujte v zobrazení
funkcí nebo v zobrazení kamery.
2.
Pomocí směrového světla zvolte směr, ve kterém by vozidlo mělo vyjet z parkovacího místa.
3.
Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás
k tomu vyzve grafika a zpráva na středovém
displeji - postupujte podle pokynů stejně jako
při parkování.
Aktivní parkovací asistent* (str. 415)
Upozorňujeme, že po dokončení funkce volant
může "skočit" zpět - možná potom řidič bude
* Volitelná výbava/příslušenství. 419
PODPORA ŘIDIČE
Omezení aktivního parkovacího
asistenta*
Aktivní parkovací asistent PAP135 nedokáže
detekovat vše za jakékoliv situace a může mít
tedy omezenou funkčnost.
VAROVÁNÍ
•
Funkce PAP představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
•
pokud se řidič dotkne volantu
pokud se s vozem jede příliš rychle – nad
7 km/h (4 mph)
•
pokud řidič stiskne na středovém displeji
Zrušit
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
•
Nezapomeňte, že přední část vozidla
může při parkování vybočit směrem k vozidlům v protisměru.
pokud se aktivuje ABS nebo elektronické
řízení stability - například, když vozidlo začne
na kluzké cestě prokluzovat
•
Při výpočtu parkovacího manévru nejsou
zohledněny předměty, které se nacházejí
nad prostorem detekce snímači v důsledku toho může systém PAP vybočit na parkovací místo příliš brzy - proto se
těmto místům vyhýbejte.
pokud posilovač řízení pracuje s omezeným
výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na
rychlosti").
Je-li to možné, zpráva na středovém displeji
uvede důvod přerušení parkovací sekvence.
•
PAP nenahrazuje ostražitost a úsudek
řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností
k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese
odpovědnost vždy řidič.
Řidič by si měl být vědom následujících omezení
aktivního parkovacího asistenta:
420
Parkovací sekvence se přeruší:
•
•
135Park
Parkování se přeruší
DŮLEŽITÉ
Za jistých okolností se může stát, že systém
PAP nedokáže najít místo k zaparkování - jedním z důvodů je skutečnost, že dochází
k interferenci se snímači z vnějších zdrojů
zvuků, které vysílají na stejné ultrazvukové
frekvenci, na které pracuje systém.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.
Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
•
Používejte schválené pneumatiky136 se
správným tlakem huštění, které mají vliv na to,
zda funkce PAP dokáže vozidlo zaparkovat.
•
Funkce PAP vychází z aktuální polohy zaparkovaných vozidel - pokud nejsou správně
zaparkována, mohou se pneumatiky a ráfky
kol na vozidle poškodit o obrubník.
•
Pokud jedno kolmo zaparkované vozidlo
vyčnívá více než ostatní vozidla, může se stát,
že systém některá kolmá parkovací místa
nezaregistruje nebo nenabídne.
•
Funkce PAP je určena k parkování v rovných
úsecích, nikoliv v ostrých zatáčkách a zákrutách. Proto musí vozidlo stát rovnoběžně
s možnými parkovacími místy, když funkce
PAP měří prostor.
Odpovědnost řidiče
Řidič musí mít na paměti, že funkce PAP představuje pouhou pomůcku. Nejedná se o neomylnou,
plně automatickou funkci. Řidič proto musí být
připraven parkování zastavit.
Při parkování musí rovněž pamatovat na další
skutečnosti:
•
Za to, zda místo, které vybrala funkce PAP
k zaparkování, je vhodné, nese odpovědnost
vždy řidič.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud máte nasazené sněhové řetězy nebo používáte rezervní
kolo.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud z vozidla
vyčnívá náklad.
V případě hustého deště nebo sněžení může
systém místo k zaparkování změřit chybně.
•
Během hledání a kontrolního proměřování
parkovacího místa se může stát, že funkce
PAP nevezme v úvahu předměty, které se
nacházejí na parkovacím místě hluboko.
•
•
Někdy se nedá zaparkovat v úzkých ulicích,
protože prostor nestačí k manévrování.
•
136"Schválené
Aby aktivní parkovací asistence PAP137 fungovala optimálně, musí se snímače parkovacího
asistenta pravidelně čistit vodou a autošamponem.
DŮLEŽITÉ
Při změně na jiný schválený rozměr ráfku a/
nebo pneumatiky se může změnit obvod kola,
což znamená, že může být nutné aktualizovat
parametry systému PAP. Kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
•
Doporučená údržba aktivní
parkovací asistence
Umístění parkovacích snímačů138.
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály
a mohou způsobit omezenou funkčnost nebo
nefunkčnost.
Související informace
Aktivní parkovací asistent* (str. 415)
Parkování s aktivní parkovací asistencí
(str. 416)
Související informace
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 415)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
pneumatiky" jsou pneumatiky stejného typu a značky jako pneumatiky, které byly původně namontovány na vozidle při dodání z výrobního závodu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 421
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy aktivní parkovací asistence*
Zprávy pro Active Park Assist Pilot PAP139 se
mohou zobrazovat na displeji řidiče a/nebo na
středovém displeji.
V následující tabulce jsou uvedeny příklady.
Zpráva
Popis
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Není k dispozici, doporučen servis
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 415)
137Park Assist Pilot
138POZNÁMKA: Obrázek
139Park Assist Pilot
422
je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
INFORMACE O HYBRIDU
INFORMACE O HYBRIDU
Obecné informace o systému Twin
Engine
Vozidlo Twin Engine funguje jako normální
vozidlo, ale některé funkce se liší oproti vozidlům
vybaveným pouze benzínovým nebo naftovým
motorem. Elektromotor pohání vozidlo většinou
při nízkých rychlostech, benzínový motor při
vyšších rychlostech a během aktivnější jízdy.
Na displeji řidiče se zobrazují jisté informace,
které jsou charakteristické pro Twin Engine informace o dobíjení, vybraný jízdní režim, dojezd
do vybití baterie a úroveň nabití hybridní baterie.
Během jízdy můžete vozidlo přepnout do některého z jízdních režimů, např. do čistě elektrického
režimu nebo, pokud potřebujete vyšší výkon, do
režimu s aktivovaným elektromotorem a benzínovým motorem. Vozidlo pro zvolený jízdní režim
vypočítá optimální kombinaci jízdních vlastností,
zážitku z jízdy, vlivu na životní prostředí a spotřeby
paliva.
Aby vozidlo fungovalo optimálně, musí mít
hybridní baterie se všemi souvisejícími systémy
elektrického pohonu a benzínový motor s pohonnými systémy správnou provozní teplotu. Pokud je
baterie příliš studená nebo horká, kapacita baterie může výrazně klesnout. V rámci teplotní přípravy se systémy pohonu a prostor pro cestující
připraví před odjezdem tak, aby se snížilo opotřebení i spotřeba energie během jízdy. Dojezd na
hybridní baterii se zvýší.
424
Hybridní baterie která pohání elektromotor se
nabíjí přes nabíjecí kabel. Lze ji rovněž nabíjet
jemným brzděním a brzděním motorem když je
převodovka v poloze B. Hybridní baterie lze rovněž dobíjet pomocí motoru ve vozidle.
Proud pod vysokým napětím
Důležité informace
Vozidlo bez napájení
Nezapomeňte, že pokud vozidlo není napájeno,
nefungují důležité funkce jako např. posilovač
řízení a brzd.
VAROVÁNÍ
Některé komponenty ve voze jsou pod vysokým napětí, což může být v případě neodborné
manipulace nebezpečné. S těmito komponenty a se všemi oranžovými kabely smí manipulovat pouze kvalifikovaní zaměstnanci.
VAROVÁNÍ
Pokud vozidlo není napájeno a elektromotor
a spalovací motor neběží, není možné vozidlo
brzdit.
Odtahování není povoleno
Odtahování vozidla Twin Engine není povoleno,
protože by došlo k poškození elektromotoru.
Vnější hluk motoru
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že vozidlo, které napájí pouze
elektromotor, nevydává žádný zvuk motoru
a může se stát, že děti, chodci, cyklisté a zvířata si vozidla nevšimnou. To platí především
pro malé rychlosti jako např. na parkovištích.
Nedotýkejte se ničeho, co není jednoznačně uvedeno v uživatelské příručce.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 425)
Indikace hybridu (str. 81)
Jízdní režimy (str. 465)
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy (str. 220)
Hybridní akumulátor (str. 634)
Faktory, které ovlivňují dojezd v elektrickém
režimu (str. 480)
•
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 459)
•
Tažení vozu (str. 500)
INFORMACE O HYBRIDU
Dobíjení hybridní baterie
líte jízdní režim PURE, spustí se motor s vnitřním
spalováním.
Kromě palivové nádrže stejné jako u běžného
vozidla je toto vozidlo vybaveno lithium-iontovou
baterií (hybridní baterií).
Dobíjení pomocí fixní řídicí jednotky
v souladu s režimem 31
Hybridní baterie se nabíjí pomocí nabíjecího
kabelu, který se nachází ve schránce v zavazadlovém prostoru.
Na určitých trzích je nainstalována řídicí jednotka
jako součást nabíjecí stanice, která je připojena
k elektrické síti. V tomto případě nabíjecí kabel
neobsahuje řídicí jednotku. Místo toho má speciální konektor, kterým se připojuje k nabíjecí stanici. Dodržujte pokyny platné pro nabíjecí stanici.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat v souladu s IEC
62196 a IEC 61851 nabíjecí kabel, který
umožňuje monitorování teploty.
Rukojeť nabíjecího kabelu a nabíjecí zásuvka.
Dobíjení pomocí benzínového motoru
Stav nabíjení je indikován třemi způsoby:
Doba, za kterou se hybridní baterie dobije, závisí
na nabíjecím proudu.
POZNÁMKA
Kapacita hybridní baterie postupem času
a během použití mírně klesá, což může vést
k častějšímu použití benzínového motoru
a tedy k mírně vyšší spotřebě paliva.
VAROVÁNÍ
Výměna hybridní baterie se musí provádět
pouze v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
1 Evropská
norma - EN 61851-1.
•
•
•
Kontrolky na řídicí jednotky nabíjecího kabelu.
Kontrolka v nabíjecí zásuvce vozidla.
Ilustrace a text na displeji řidiče.
Baterie startéru se nabíjí, když se nabíjí hybridní
baterie. Nabíjení skončí, jakmile je hybridní baterie
zcela nabita.
Pokud je teplota hybridní baterie nižší než -10 ºC
(14 ºF) nebo vyšší než 40 ºC (104 ºF), může to
znamenat, že některé funkce vozidla budou omezeny nebo změněny nebo nedostupné, protože
kapacita lithium-iontových baterií se mimo toto
rozmezí snižuje.
Elektrický režim není možný, pokud je teplota
baterie příliš nízká nebo příliš vysoká. Pokud zvo-
Vozidlo generuje proud do baterie a baterie se nabíjí,
např. při mírném sešlápnutí brzdového pedálu nebo když
se brzdí při jízdě ze svahu motorem.
Vozidlo může dále generovat výkon pro hybridní
baterii a baterie se nabíjí.
}}
425
INFORMACE O HYBRIDU
||
•
Hybridní baterie se dobíjí mírným brzděním
pomocí brzdového pedálu. Kinetická energie
vozidla se poté změní na elektrickou energii,
která se použije k dobití hybridní baterie.
•
V poloze řazení B při uvolnění plynového
pedálu vozidlo brzdí pomocí elektromotoru
a současně se nabíjí hybridní baterie.
•
Hybridní baterii lze rovněž dobíjet pomocí
spalovacího motoru ve vozidle.
Související informace
•
•
•
426
Nabíjecí kabel (str. 427)
Nabíjecí proud (str. 426)
Otevírání a zavírání krytky nabíjecí zásuvky
(str. 430)
•
•
•
Začněte dobíjet hybridní baterii (str. 430)
•
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
(str. 433)
•
•
Stav nabíjení na displeji řidiče (str. 437)
•
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 459)
•
•
Změna jízdního režimu (str. 470)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 439)
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího
kabelu (str. 434)
Symboly a zprávy související s Twin Engine
na displeji řidiče (str. 440)
Dlouhodobé skladování vozidel s hybridními
bateriemi (str. 442)
Nabíjecí proud
POZNÁMKA
Nabíjecí proud se používá k dobíjení hybridní
baterie a k teplotní přípravě vozidla. K nabíjení se
používá nabíjecí kabel, který je připojen k nabíjecí zásuvce vozidla a zásuvce 230 V2 (střídavý
proud).
Po aktivaci nabíjecího kabelu zobrazí displej řidiče
hlášení a rozsvítí se kontrolka ve vstupní zásuvce
vozidla. Nabíjecí proud se používá především
k dobíjení baterie. Lze jej však použít také k předběžné úpravě teploty předběžné úpravě teploty.
Je-li hybridní baterie vozidla nabita, je nabita rovněž baterie spouštěče.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze zásuvky
230 V (střídavý proud), pokud probíhá dobíjení - hrozí riziko poškození zásuvky 230 V.
Než vytáhnete nabíjecí kabel z nabíjecí
zásuvky a potom ze zásuvky 230 V, musíte
vždy nabíjení vypnout.
•
Ve velmi chladném počasí se část nabíjecího proudu používá na ohřátí nebo
ochlazení hybridního akumulátoru a prostoru pro cestující, což má za následek
delší dobu nabíjení.
•
Pokud aktivujete teplotní přípravu, doba
nabíjení se prodlouží. Potřebná doba
závisí především na venkovní teplotě.
Pojistka
Obvykle pojistkový okruh zahrnuje několik spotřebičů 230 V, proto k jedné pojistce může být připojeno několik spotřebičů (např. osvětlení, vysavač, elektrická vrtačka atd.).
Související informace
•
•
•
•
•
Nabíjecí kabel (str. 427)
Stav nabíjení na displeji řidiče (str. 437)
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
(str. 433)
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy (str. 220)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 439)
INFORMACE O HYBRIDU
Nabíjecí kabel
K dobíjení hybridní baterie ve vozidle se používá
dobíjecí kabel s řídicí jednotkou.
Nabíjecí kabel se nachází ve schránce pod krytem podlahy zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
•
Do nabíjecího kabelu je zabudován jistič.
Systém se musí dobíjet pouze přes uzemněné a schválené zásuvky.
•
Pokud se v blízkosti zasunutého nabíjecího kabelu nacházejí děti, musí být pod
dohledem.
•
Vysoké napětí v nabíjecím kabelu. Kontakt
s vysokým napětím může způsobit vážné
nebo smrtelné poranění osob.
•
Nepoužívejte nabíjecí kabel, pokud je jakkoliv poškozen. Poškozené a nefunkční
nabíjecí kabely smí opravovat pouze servis
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Vždy umístěte nabíjecí kabel tak, aby přes
něj vozidlo nepřejelo, aby na něj nikdo
nestoupl, aby se nikdo nezachytil a aby
nedošlo k jakémukoliv poškození kabelu
či poranění osob.
•
Nabíječku před čištěním odpojte ze
zásuvky ve zdi.
•
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel k prodlužovací šňůře nebo rozbočovací zásuvce.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze napájecí kabel dodávaný
s vašim vozidlem nebo náhradní kabel, který
doporučila společnost Volvo.
Specifikace, nabíjecí kabel
2
Třída ochrany
IP67
Okolní teplota
-32 ºC až 50 ºC (-25 ºF až
122 ºF)
Napětí v zásuvce se musí měnit v závislosti na trhu.
Dále se ohledně použití nabíjecího kabelu
a jeho komponentů řiďte pokyny výrobce.
DŮLEŽITÉ
Rozbočovací konektory, prodlužovací kabely,
přepěťová ochrana a podobná zařízení se
nesmí používat v kombinaci s nabíjecím kabelem, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem apod.
Adaptér mezi zásuvkou 230 V (střídavý proud)
a nabíjecím kabelem se smí používat pouze
v případě, že je schválen v souladu s IEC
61851 a IEC 62196.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze zásuvky
230 V (střídavý proud), pokud probíhá dobíjení - hrozí riziko poškození zásuvky 230 V.
Než vytáhnete nabíjecí kabel z nabíjecí
zásuvky a potom ze zásuvky 230 V, musíte
vždy nabíjení vypnout.
DŮLEŽITÉ
K čištění nabíjecího kabelu používejte čistý
hadřík navlhčený ve vodě nebo ve slabém
čisticím prostředku. Nepoužívejte chemické
látky nebo rozpouštědla.
Nabíjecí kabel a související díly se nesmí
namáčet a ponořovat do vody.
}}
427
INFORMACE O HYBRIDU
||
DŮLEŽITÉ
Řídicí jednotka a její konektor nesmí být
vystaveny přímému slunečnímu svitu. V těchto
případech je ohrožena ochrana konektoru
před přehřátím nebo může dojít k omezení
nebo přerušení napájení hybridní baterie.
Jistič zemní ochrany v nabíjecím
kabelu
Řídicí jednotka nabíjecího kabelu obsahuje
vestavěný jistič zemní ochrany, který chrání
vozidlo a uživatele před úrazem elektrickým proudem způsobeným chybou systému.
VAROVÁNÍ
•
Přepěťová ochrana nabíjecího kabelu
pomáhá chránit nabíjecí systém vozidla,
ale nedokáže zabránit vzniku přetížení.
•
Nikdy nepoužívejte viditelně opotřebené
nebo poškozené elektrické zásuvky.
Mohlo by dojít k požáru nebo vážnému
poranění osob.
•
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel k prodlužovacímu kabelu.
•
Údržbu a výměnu hybridní baterie smí
provádět pouze vyškolený kvalifikovaný
servisní technik Volvo.
VAROVÁNÍ
Související informace
•
Jistič zemní ochrany v nabíjecím kabelu
(str. 428)
•
Sledování teploty nabíjecího kabelu
(str. 429)
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 425)
Hybridní baterie se musí dobíjet pouze přes
uzemněnou a schválenou zásuvku 230 V (střídavý proud). Pokud kapacita zásuvky nebo
okruhu pojistky není známa, požádejte o kontrolu kapacity autorizovaného elektrikáře.
Pokud byste nabíjeli s kapacitou převyšující
kapacitu okruhu pojistky, mohlo by dojít
k požáru nebo poškození okruhu pojistky.
DŮLEŽITÉ
Ochrana před zkratem se zemí nechrání elektrickou instalaci/zásuvku 230 V (střídavý
proud).
428
INFORMACE O HYBRIDU
Sledování teploty nabíjecího kabelu
Související informace
Aby bylo možné vždy dobíjet hybridní baterii ve
vozidle bezpečně, obsahuje řídicí jednotka zařízení, které sleduje teplotu nabíjecího kabelu
a konektoru.
•
Nabíjecí kabel (str. 427)
Teplota se sleduje v řídicí jednotce a konektoru.
POZNÁMKA
LED3 kontrolky na řídicí jednotce.
LED kontrolka 1
LED kontrolka 2
Pokud se aktivuje jistič zemní ochrany, který je
zabudován do řídícího modulu, LED kontrolka
2 bliká červeně a LED kontrolka 1 nesvítí: zkontrolujte zásuvku 230 V (střídavé napájení).
Související informace
•
•
Nabíjecí kabel (str. 427)
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího
kabelu (str. 434)
Volvo doporučuje používat v souladu s IEC
62196 a IEC 61851 nabíjecí kabel, který
umožňuje monitorování teploty.
Sledování v řídicí jednotce
Je-li teplota řídicí jednotky příliš vysoká, nabíjení
se vypne. Cílem je chránit elektroniku. To se může
stát, například, při vysoké venkovní teplotě nebo
když prudké slunce svítí přímo na řídicí jednotku.
Sledování konektoru
Pokud příliš stoupne teplota ve zdroji napájení, ke
kterému je připojen nabíjecí kabel, nabíjecí proud
se sníží. Pokud teplota překročí kritickou hranici,
nabíjení se zcela zastaví.
DŮLEŽITÉ
Pokud funkce sledování teploty opakovaně
automaticky snížila úroveň nabíjecího proudu
nabíjení se přerušilo, je nutné prozkoumat
a napravit příčiny přehřívání.
3
LED (Light Emitting Diode)
429
INFORMACE O HYBRIDU
Otevírání a zavírání krytky nabíjecí
zásuvky
Krytka nabíjecí zásuvky pro hybridní baterii se
otevírá manuálně.
Související informace
•
•
•
Začněte dobíjet hybridní baterii (str. 430)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 439)
Dobíjení hybridní baterie (str. 425)
Začněte dobíjet hybridní baterii
Hybridní baterie ve vozidle se dobíjí nabíjecím
kabelem mezi vozidlem a zásuvkou 230 V4 (střídavý proud).
Používejte pouze nabíjecí kabel, který je dodáván
s vozidlem, nebo náhradní kabel, který doporučuje společnost Volvo.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel, pokud hrozí
úder hromu nebo zásah blesku.
POZNÁMKA
Nejdříve odemkněte vozidlo pomocí dálkového
ovladače s klíčem.
Zatlačte na zadní část krytu a uvolněte jej.
Otevřete kryt.
Kryt zásuvky nabíjecího vstupu zavřete v opačném
pořadí.
POZNÁMKA
Jelikož je víko/dveře zavazadlového prostoru
během jízdy zamknuté, vozidlo se musí znovu
odemknout, aby se víko/dveře zavazadlového
prostoru dalo otevřít.
430
Volvo doporučuje používat v souladu s IEC
62196 a IEC 61851 nabíjecí kabel, který
umožňuje monitorování teploty.
INFORMACE O HYBRIDU
•
•
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Hybridní baterie se musí dobíjet maximálním povoleným nabíjecím proudem nebo
nižším proudem v souladu s platnými
místními a národními doporučeními pro
hybridní dobíjení ze zásuvek/konektorů
230 V (střídavý proud).
•
Do nabíjecího kabelu je zabudován jistič.
Systém se musí dobíjet pouze přes uzemněné a schválené zásuvky.
•
Pokud se v blízkosti zasunutého nabíjecího kabelu nacházejí děti, musí být pod
dohledem.
Hybridní baterie se smí dobíjet pouze ze
schválené uzemněné zásuvky 230 V5
nebo z dobíjecí stanice a volným nabíjecím kabelem (Mode 3), který dodala společnost Volvo.
•
Vysoké napětí v nabíjecím kabelu. Kontakt
s vysokým napětím může způsobit vážné
nebo smrtelné poranění osob.
•
Nepoužívejte nabíjecí kabel, pokud je jakkoliv poškozen. Poškozené a nefunkční
nabíjecí kabely smí opravovat pouze servis
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Vždy umístěte nabíjecí kabel tak, aby přes
něj vozidlo nepřejelo, aby na něj nikdo
nestoupl, aby se nikdo nezachytil a aby
nedošlo k jakémukoliv poškození kabelu
či poranění osob.
•
Nabíječku před čištěním odpojte ze
zásuvky ve zdi.
•
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel k prodlužovací šňůře nebo rozbočovací zásuvce.
•
Ochrana před zkratem se zemí u řídicí
jednotky chrání vozidlo, ale přesto hrozí
přetížení sítě 230 V.
•
Nepoužívejte viditelně opotřebené nebo
poškozené napájecí zásuvky, protože by
mohlo dojít k požáru, poškození předmětů
a/nebo poranění osob.
•
•
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Nikdy nepoužívejte adaptér.
DŮLEŽITÉ
Zkontrolujte, zda 230 V (střídavý proud)
zásuvka zajistí odpovídající napájení elektricky
dobíjených vozidel. Pokud máte pochybnosti,
požádejte o kontrolu zásuvky kvalifikovaného
odborníka.
Vytáhněte nabíjecí kabel z úložné schránky pod
podlahou zavazadlového prostoru. Upozorňujeme,
že před dobíjením se vozidlo musí vypnout.
Připojte nabíjecí kabel k zásuvce 230 V.
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Dále se ohledně použití nabíjecího kabelu
a jeho komponentů řiďte pokyny výrobce.
4
5
Napětí v zásuvce se musí měnit v závislosti na trhu.
Další možností je použít ekvivalentní zásuvky s jiným napětím v závislosti na trhu.
}}
431
INFORMACE O HYBRIDU
4.
||
Otevřete krytku dobíjení. Sundejte ochranný
kryt nabíjecí rukojeti a potom zatlačte rukojeť
zcela do zásuvky pro vozidlo.
Madlo dobíjení nabíjecího kabelu je připevněno/zajištěno a nabíjení se spustí přibližně
do 5 sekund. Jakmile se spustí nabíjení, kontrolka LED na nabíjecí zásuvce bliká zeleně.
Na displeji řidiče se zobrazí odhadovaná zbývající doba nabíjení nebo informace, že dobíjení nefunguje dle očekávání.
DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili lak např. při velkém větru,
umístěte ochranný kryt nabíjecí rukojeti tak,
aby se nedotýkal vozidla.
432
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 425)
Otevírání a zavírání krytky nabíjecí zásuvky
(str. 430)
•
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
(str. 433)
Nabíjení baterie lze dočasně přerušit, pokud
se vozidlo odemkne:
•
•
Stav nabíjení na displeji řidiče (str. 437)
•
a otevřou se dveře - nabíjení se spustí do
několika minut.
•
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 439)
•
a dveře se neotevřou - vozidlo se automaticky znovu zamkne. Nabíjení se spustí po
1 minutě.
DŮLEŽITÉ
Kryt dobíjecí rukojeti zajistěte na místě podle
obrázku.
Související informace
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze zásuvky
230 V (střídavý proud), pokud probíhá dobíjení - hrozí riziko poškození zásuvky 230 V.
Než vytáhnete nabíjecí kabel z nabíjecí
zásuvky a potom ze zásuvky 230 V, musíte
vždy nabíjení vypnout.
Během nabíjení může pod vozidlo kapat kondenzát z klimatizace. Jedná se o normální jev, který
vzniká ochlazováním hybridního akumulátoru.
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího
kabelu (str. 434)
INFORMACE O HYBRIDU
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce
vozidla
Nabíjecí zásuvka indikuje stav nabíjení pomocí
kontrolky LED.
Kontrolka LED
svítí
Popis
Bílá
Kontrolka LED.
Žlutá
Režim čekáníA - čeká se na
spuštění dobíjení.
Bliká zeleně
Nabíjí seB.
Zelená
Nabíjení bylo ukončenoC.
Červená
Byla zjištěna závada.
A
B
C
Například, po otevření dveří nebo v případě, že se nezajistí rukojeť nabíjecího kabelu.
Čím pomaleji bliká, tím blíž je okamžik plného nabití.
Po chvíli zhasne.
Související informace
Umístění kontrolky LED na nabíjecí zásuvce ve vozidle.
Kontrolka LED zobrazuje aktuální stav nabíjení.
Pokud se kontrolka LED nerozsvítí, zkontrolujte,
zda je kabel spolehlivě připojen do zásuvky ve zdi
a do zásuvky ve vozidle. Bílá, červená nebo žlutá
kontrolka se aktivují při zapnutí osvětlení v prostoru pro cestující. Tyto kontrolky