Volvo | V70 | Ägarmanual | Volvo V70 2005 Ägarmanual

Volvo V70 2005 Ägarmanual
2005
VOLVO
V70, V70 R & XC70
TP 7457 (Swedish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
I N S T R U K T I O N S B O K V 7 0 , V 7 0 R & X C 7 0 TP 7457
WEB EDITION
2005
Innehåll
Ett omfattande alfabetiskt register finns sist i boken.
Sida
I instruktionsboken beskrivs förutom standardutrustning även
utrustning som är extra eller tillval. Utrustning kan dessutom vara
alternativ, t. ex. manuell- eller automatväxellåda. I vissa länder finns
också lagkrav som påverkar bilens utrustningsnivå. Allt detta gör att
du ibland måste bläddra förbi avsnitt i boken som beskriver utrustning som inte finns på din bil.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som
finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att
göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Säkerhet
9
Instrument, strömställare, reglage
29
Klimat
53
Interiör
65
Lås och larm
85
Start, körning, växling
95
Hjul och däck
123
Säkringar, glödlampsbyte
137
Skötsel och service
149
Specifikationer
165
Audio
177
Telefon
199
Register
213
1
Instrumentpanel – vänsterstyrd
Temperaturmätare .................. 30
Hastighetsmätare ................... 30
Vägmätare ............................. 30
Trippmätare ........................... 30
Varningssymboler .................. 31
Display .................................. 35
Varvtalsmätare ....................... 30
Automatisk växellåda ............ 30
Klocka ................................... 30
Yttertemperaturmätare ........... 30
Bränslemätare ........................ 30
Aktivt chassi FOUR-C
(V70 R)....37, 102
Varningsblinkers ......... 45
Radio ...... 177
COMFORT
SPORTADVANCED
DOLBYBNR
HU-403
Hel-/Halvljus ..................... 40
Positionsljus/
parkeringsljus .................... 40
Dimljus ............................. 40
Instrumentbelysning ......... 40
Ljushöjdsreglering ............. 40
Rattinställning ...................... 41
Krockkudde ......................... 12
Konstantfarthållare .............. 39
Knappsats för radio ............. 184
Vindrutespolare/torkare ....... 43
Körriktningsvisarspak ......... 42
Färddator ............................. 38
2
8504954m
Automatisk klimatanläggning ECC ...................
Manuell klimatanläggning AC ...........................
Eluppvärmning - stolar .....................................
Eluppvärmning - bakruta, sidospeglar ..............
56
60
45
45
Instrumentpanel – högerstyrd
Temperaturmätare .................. 30
Hastighetsmätare ................... 30
Vägmätare ............................. 30
Trippmätare ........................... 30
Varningssymboler .................. 31
Varningsblinkers ......... 45
Aktivt chassi FOUR-C
(V70 R)....37, 102
COMFORT
SPORTADVANCED
Display .................................. 35
Varvtalsmätare ....................... 30
Automatisk växellåda ............ 30
Klocka ................................... 30
Yttertemperaturmätare ........... 30
Bränslemätare ........................ 30
Hel-/Halvljus ........................... 40
Positionsljus/parkeringsljus .... 40
Dimljus ................................... 40
Instrumentbelysning ............... 40
Ljushöjdsreglering ................... 40
DOLBYBNR
Radio ...... 177
HU-403
8504955m
Automatisk klimatanläggning ECC ...................
Manuell klimatanläggning AC ...........................
Eluppvärmning - stolar .....................................
Eluppvärmning - bakruta, sidospeglar ..............
56
60
45
45
Rattinställning ......................
Krockkudde .........................
Konstantfarthållare ..............
Knappsats för radio .............
Vindrutespolare/torkare .......
Körriktningsvisarspak .........
Färddator .............................
41
12
39
184
43
42
38
3
Interiör – vänsterstyrd
Dörrar och Lås ........................ 86
Larm ........................................ 91
Fönsterhissar .......................... 47
Reglage yttre backspeglar ....... 48
Handskfack ............ 70
Manuell inställning av framstolar ........... 66
Elektrisk inställning av framstolar .......... 68
Stoluppvärmning .................................... 45
Rengöring av klädsel ............................... 153
Manuell växellåda ................
Automatisk växellåda ...........
Handbroms ..........................
Strömställare i mittkonsol ....
8502691M
Fällning av baksäten ................. 76
Fällning av nackstöd ................ 75
Inställning av nackstöd ............ 75
Integrerad barnkudde ............... 25
4
99
100
46
36
Interiör – högerstyrd
Dörrar och Lås ........................ 86
Larm ........................................ 91
Fönsterhissar .......................... 47
Reglage yttre backspeglar ....... 48
Handskfack ............ 70
Manuell växellåda ................
Automatisk växellåda ...........
Handbroms ..........................
Strömställare i mittkonsol ....
99
100
46
36
8502703m
Manuell inställning av framstolar ........... 66
Elektrisk inställning av framstolar .......... 68
Stoluppvärmning .................................... 45
Rengöring av klädsel ............................... 153
Fällning av baksäten ................. 76
Fällning av nackstöd ................ 75
Inställning av nackstöd ............ 75
Integrerad barnkudde ............... 25
5
Exteriör
Tvättning av kaross ................ 152
Rostskydd .............................. 150
Lackbättring ............................ 151
Taklucka ...................... 49
Byte av torkarblad ..................... 164
8000256M
Byte av glödlampor, fram .......... 143
Tanklock ................................. 96
Tankning ................................. 96
Ekonomisk körning ................. 97
Däck ........................ 124
Hjul ......................... 124
Bromsar .................. 21
Reservhjul ............... 127
Hjulbyte .................. 128
6
Baklucka .................................................... 88
Byte av glödlampor, bak ............................ 147
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnars
miljöfilosofi
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden, vilka vägleder
all verksamhet. En Volvo uppfyller stränga
internationella miljökrav och är dessutom
tillverkad i någon av världens resurseffektivaste och renaste fabriker. Volvo Personvagnar
har ett globalt certifikat för miljöstandarden
ISO 14001, vilket leder till ständiga förbättringar inom miljöområdet. Samtliga Volvomodeller har en miljövarudeklaration där kunden
kan jämföra miljöpåverkan från olika modeller
och motorer. Läs mer på epd.volvocars.se.
Ren inifrån och ut
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet Ren
inifrån och ut, ett koncept som innefattar ren
kupémiljö samt högeffektiv avgasrening. Din
bil sparar bränsle och släpper ut väldigt små
mängder skadliga ämnen. Den ser dessutom
till att du och dina passagerare slipper andas in
utsläpp från andra bilar genom att rena luften
som kommer in i kupén. Ett sofistikerat
luftreningssystem, AQS1 (tillval), säkerställer
att luften i kupén är renare än luften utanför i
trafikerad miljö. Systemet består av en
elektronisk sensor och ett kolfilter. Sensorn
övervakar mängden koloxid i den inkommande luften och stänger luftintaget så att koloxidhalten inte blir för hög i kupén - till exempel
i tät stadstrafik, i köer och
tunnlar. Kolfiltret gör att inflödet av kväveoxider, marknära ozon och kolväten hindras.
Textilierna i bilen uppfyller kraven enligt den
ekologiska standarden Öko-Tex2. På kylaren
finns en särskild beläggning, PremAir®3, som
omvandlar skadligt marknära ozon till rent
syre.
En Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och har låg bränsleförbrukning för
att minska utsläppen av koldioxid, som bidrar
till växthuseffekten. Volvobilarna är mycket
konkurrenskraftiga vad gäller bränsleförbrukning i sina respektive klasser.
2
3
1
Air Quality System
Internationell standard för textilier.
PremAir® är ett registrerat varumärke
för Engelhard Corporation.
7
Volvo Personvagnar och miljön
Volvos verkstäder och miljön
Genom att underhålla bilen regelbundet kan du
skapa förutsättning för låg bränsleförbrukning
och på så vis bidra till en renare miljö.
Personalen på Volvos verkstäder har det
kunnande och de verktyg som garanterar god
miljöomsorg.
Spara miljön
Vi tror att våra kunder delar vår omtanke om
miljön. Du kan själv bidra till att spara miljön
genom att köpa miljömärkta bilvårdsprodukter
samt göra service och underhålla bilen enligt
anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
· Ha alltid rätt däcktryck. För lågt tryck i
däcken ger högre bränsleförbrukning.
· Takräcken och skidboxar
ger högre luftmotstånd och
höjer bränsleförbrukningen
avsevärt. Demontera dem direkt efter användning.
· Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
· Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
8
förbrukningen och minskar utsläppen.
· Kör mjukt, undvik snabba och onödiga
accelerationer samt häftiga
inbromsningar.
· Kör på högsta möjliga växel.
Lägre varvtal ger lägre
förbrukning.
· Lätta på gaspedalen vid
medlut.
· Använd motorbromsen, släpp gasen och
växla ner.
· Undvik tomgångskörning.
Stäng av motorn vid väntetider i trafiken.
· Tänk på att hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljövänligt sätt. Rådgör med din Volvoverkstad
om du är osäker på hur de ska deponeras.
· Underhåll bilen regelbundet.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden
ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du
sparar bilen, pengar och jordens resurser.
0000324
Säkerhet
Bilbälten
10
Krockkuddar
12
Sidokrockkuddar
15
Krockgardin
18
WHIPS
19
Bromssystemet
21
Stabilitetssystemet
23
Barn i bilen
24
9
Bilbälten
Använd alltid bilbältet vid all
slags körning
Till och med en häftig inbromsning kan få
svåra följder om du inte använder bilbältet. Be
därför alla dina passagerare att använda
bilbältena. Vid en olycka kommer annars de
som sitter i baksätet att slungas fram mot
framstolarnas ryggstöd. Alla personer i bilen
kan då skadas.
Så här gör du när du ska använda bilbältet: dra
ut bältet långsamt och lås fast det genom att
skjuta ner dess låstunga i låset. Ett kraftigt
”klick” indikerar att bältet är låst.
Bältet är normalt inte spärrat och du kan röra
dig obehindrat.
Bältet spärras och kan alltså inte dras ut:
• Om du drar ut det för snabbt.
• Vid bromsning och acceleration.
• Om bilen lutar kraftigt framåt.
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är avsett
att skydda vid normal sittställning.
10
8803443a
8801947d
Sträckning av höftband.
Tänk på att:
•
Inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt.
• Bältet inte är snott eller vridet.
• Höftbandet ska sitta lågt - alltså inte över
buken.
• Sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden ovan.
Varje bälte är avsett för bara en person!
För att lossa bältet: Tryck på den röda
knappen i låset och låt sedan rullen dra in
bältet. Om det inte rullats in helt, mata in
bältet för hand så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbälte och graviditet
Det är väldigt viktigt att säkerhetsbältet
används rätt under graviditeten. Det bör
ligga väl an mot kroppen. Den övre delen
av bältet ska ligga mellan brösten och mot
sidan av magen. Höftdelen av bältet ska
ligga platt och vara så långt under magen
som möjligt. Det får inte glida uppåt mot
magen.
Gravida förare bör skjuta stolen så långt bak
som möjligt för att få största möjliga
avstånd mellan ratten och magen. Ställ
ratten så långt fram som en bekväm
körställning tillåter.
Bilbälten och bältesförsträckare
Bilbälten och bältesförsträckare
Alla bilbälten är utrustade med bältesförsträckare. En liten drivsats, som sitter inbyggd vid
bältesrullen, tänds i kollisionsögonblicket och
sträcker åt bältet runt kroppen så att slacket
från mjuka kläder etc. minskas. Bältet fångar
därvid mer effektivt upp den åkande.
VARNING!
Om bältet har varit utsatt för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela bältet inkl. rulle, fästen, skruvar
och lås bytas ut. Även om bältet verkar vara
oskadat kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorad. Byt också bältet om det
är slitet eller skadat. Det nya bältet ska vara
typgodkänt och avsett för samma plats som
det utbytta bältet.
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av bältet själv utan låt en auktoriserad
Volvoverkstad utföra detta arbete.
Märkning på säkerhetsbälten
med bältesförsträckare
11
Krockkuddar (SRS)
Högerstyrd bil
Vänsterstyrd bil
8802099m
8802092M
8801889e
8801907e
Placering av krockkudde på passargerarsidan
Krockkudde (SRS) på
förarsidan
Krockkudde (SRS) på
passagerarsidan (tillval)
För att ytterligare öka den inre säkerheten är
din bil utrustad med krockkudde (SRS*) som
ett komplement till trepunktsbältet. Krockkudden, som är uppblåsbar, är monterad ihopvikt i
rattens centrum. Ratten är märkt med SRS
AIRBAG.
Förarsidans krockkudde är mindre än passagerarsidans. Det beror på att den sitter i ratten.
Krockskyddet är detsamma på båda platserna.
Krockkudden på passagerarsidan ligger
ihopvikt i ett fack ovanför handskfacket.
Panelen är märkt med SRS AIRBAG.
* Supplemental Restraint System.
12
VARNING!
Fäst inte klämmor eller annan utrustning på
instrumentbrädan eller ratten!
Det kan orsaka personskada och/eller störa
krockkuddarnas skyddseffekt när kuddarna
löser ut.
VARNING!
Krockkudde (SRS) är avsedd att vara ett
tillägg till - inte ersättning för - bilbältet.
För maximalt skydd: Använd alltid bilbältet.
Krockkuddar (SRS)
VARNING!
Krockkudde (SRS) - passagerarsidan
• Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS)
är aktiverad*.
• Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen.
• Personer kortare än 140 cm ska aldrig
sitta i framsätet då krockkudden (SRS) är
aktiverad*.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
VARNING!
Krockkudde (SRS) - passagerarsidan
• Passageraren ska sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska
vara fastspänt.
• Inga föremål eller tillbehör får placeras
eller klistras på eller i närheten av SRSpanelen (ovanför handskfacket) samt i
området som påverkas av krockkudden.
• Ha inga lösa föremål på golvet, på stolen
eller på instrumentbrädan.
• Gör aldrig några ingrepp i Airbag-systemet. Reparation får endast utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
3800776m
Varningslampa i kombinationsinstrumentet
Airbag-systemet övervakas kontinuerligt av
sensorn/styrenheten och i kombinationsinstrumentet finns en varningslampa. Denna lampa
tänds då tändnyckeln vrids till läge I, II eller
III. Lampan släcks då sensorn/styrenheten har
kontrollerat att Airbag-systemet är felfritt.
Detta tar normalt ca 7 sekunder
VARNING!
Om varningslampan för Airbag-systemet
förblir tänd eller tänds under körning, är det
ett tecken på att Airbag-systemet inte har
fullgod funktion. Symbolen kan indikera fel
på bältes-, SRS-, SIPS- eller IC-systemet.
Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
* För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se sidan 16.
13
Krockkuddar (SRS)
VARNING!
Försök aldrig reparera någon del av Airbagsystemet själv. Alla ingrepp i systemet kan
orsaka felaktig funktion och allvarliga personskador och bör endast utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
8803418d
8803417d
SRS - systemet, vänsterstyrd bil.
Krockkudde (SRS-Systemet)
Systemet består av en gasgenerator omgiven
av den uppblåsbara krockkudden. Vid en
tillräckligt kraftig kollision reagerar en sensor
som aktiverar gasgeneratorns tändare och
kudden blåses upp. För att dämpa stöten mot
kudden töms den igen när den pressas
samman. I samband med detta bildas också en
hel del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela
förloppet, med uppblåsning och tömning av
kudden, sker på några tiondels sekunder.
14
SRS - systemet, högerstyrd bil.
OBS! Sensorn reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarrespektive passagerarsidan i framsätet används
eller inte, lås därför alltid fast säkerhetsbältet i
rätt bälteslås.
Baserat på ovanstående omständigheter kan
olyckssituationer därför uppstå, då endast en
(eller ingen) av krockkuddarna aktiveras.
Krockkuddar (SRS)
Airbagarna har en funktion som innebär att
kapaciteten på dessa anpassas efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
SRS (krockkudde) och SIPS-bag (sidokrockkudde)
Placera aldrig ett barn i framsätet, om din bil är
utrustad med aktiverad* krockkudde (SRS) på
passagerarsidan (med barn menas person där
kroppslängden är 140 cm eller kortare).
Placera i stället barn i barnstol eller barnkudde
i baksätet.
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstolen eller i
barnkudden i framsätet om bilen är
utrustad med krockkudde (SRS), som
är aktiverad*, på passagerarsidan. Om
denna uppmaning inte följs kan det
leda till livsfara för barnet.
8801909e
8801908e
Krockkudde och barnstol hör inte ihop!
Barnstol och krockkudde
(SRS)
Allvarliga personskador kan uppstå på barnet
om barnstolen eller barnkudden placeras i
framsätet om passagerarsidan är utrustad med
aktiverad* krockkudde.
Den säkraste platsen för barn i barnstol/
barnkudde är baksätet, om bilen är utrustad med aktiverad* krockkudde på passagerasidan.
Uppblåst SIPS-bag
SIPS-bag
SIPS-bag-systemet är ett elektriskt system,
som består av två huvuddelar: sidokrockkudden och sensorerna. Sidokrockkuddarna är
monterade i framstolarnas ryggram och
sensorerna i den mittersta och bakre stolpens
insidor. Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorerna, som i sin tur aktiverar
gasgeneratorn med följd att sidokrockkudden
blåses upp. Kudden blåses upp mellan den
åkande och dörrpanelen och dämpar på så sätt
stöten i kollisionsögonblicket samtidigt som
kudden töms. Sidokrockkudden blåses endast
upp på krocksidan.
Barnstol och sidokrockkudde
(SIPS-bag)
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad*
krockkudde, på passagerarsidan.
* För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se sidan 16.
15
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS) på passagerarplats, fram (tillval)
VARNING!
8803403m
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är avaktiverad.
8803406m
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
PACOS (tillval)
Aktivering/avaktivering
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras.
Detta är nödvändigt om t.ex. ett barn i barnstol
skall placeras på platsen.
Omkopplaren är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas. Kontrollera att
strömbrytaren står i önskat läge. Volvo
rekommenderar att startnyckeln används för att
ändra läge. (Även andra föremål med
nyckelliknande utformning kan användas.)
Indikering
Ett textmeddelande i backspegeln indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen fram
är avaktiverad.
16
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde på passagerarplatsen fram. Detta
gäller även personer som är kortare än 140
cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
VARNING!
Om bilen är utrustad med krockkudde (SRS)
på passagerarplatsen fram, men saknar
PACOS, är krockkudden alltid aktiverad.
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS) på passagerarplats, fram (tillval)
VARNING!
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i backspegeln
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet.
Detta tyder på att allvarligt fel uppstått.
Uppsök snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
8803405m
8803404m
I vilket läge skall omkopplaren stå?
ON = krockkudden (SRS) är aktiverad.
OFF = Krockkudden (SRS) är avaktiverad
Med omkopplaren i detta läge kan passagerare
över 140 cm sitta på passagerarplatsen i
framsätet, aldrig barn i barnstol eller på
kudde.
Med omkopplaren i detta läge kan barn i
barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
17
IC (krockgardinen)
8802259m
8802260n
IC-systemet (krockgardinen)
IC-systemet (Inflatable Curtain) (krockgardinen) skyddar huvudet mot
islag i bilens insida. Krockgardinen skyddar också mot föremål som
bilen krockat med. IC-systemet skyddar både de åkande i framsätet och
passagerarna i baksätets ytterplatser. Krockgardinen ligger dold
innanför bilens innertak. IC-systemet - den uppblåsbara krockgardinen täcker in den övre delen av bilens insida i fram- och baksätet.
IC-systemet aktiveras av SIPS-systemets krocksensorer, när bilen blir
påkörd från sidan. När IC-systemet aktiveras, gasfylls krockgardinen av
dess gasgenerator, vilken är placerad i gardinens bakre ände.
Använd alltid säkerhetsbältena!
Om du har passagerare i baksätet, måste du se till att de yttre nackskydden i baksätet är uppfällda, samt att det mittre nackskyddet är rätt
inställt för eventuell passagerare där.
18
VARNING!
• Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar eller i sidopanelerna. Den avsedda skyddseffekten kan
utebli.
• Med baksätets ryggstöd nedfällt får bilen inte lastas högre än 50
mm under ovankanten av bakre passagerardörrarnas fönster,
annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold
innanför bilens innertak utebli.
WHIPS (Whiplash Protection System)
VARNING!
8502213e
WHIPS
Systemet består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet
anpassat nackskydd i framsätets stolar.
WHIPS-stolen
WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån, där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets beskaffenhet inverkar. Vid aktivering kommer
framstolarnas ryggstöd, om någon sitter där, att flyttas bakåt och
sittställningen för föraren och passageraren i framsätet att förändras. På
detta sätt minskas riskerna för s. k. whiplashskador.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör du och din passagerare i framsätet sitta mitt
i sätet med så litet avstånd som möjligt mellan nackskydd och huvud.
WHIPS och barnstol
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på bilens skyddsegenskaper
beträffande barnstol/barnkudde. Så länge du inte har aktiverad*
krockkudde (SRS) på passagerarplatsen, kan du placera en barnstol/
barnkudde i passagerarstolen i framsätet. WHIPS-systemet fungerar
även om du har placerat en bakåtvänd barnstol i baksätet med stöd mot
framstolens ryggstöd.
* För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan
16.
Tänk på att inte hindra
WHIPS-systemets funktion!
Om ett ryggstöd i baksätet är
nedfällt måste motsvarande
framstol justeras framåt så att
den inte har kontakt med det
nedfällda ryggstödet.
Undvik att placera boxliknande last så att denna kläms fast
mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd.
8502379e
VARNING!
Om stolen har varit utsatt för kraftig belastning, t.ex. i samband med
en kollision bakifrån, skall WHIPS-systemet kontrolleras av en
auktoriserad verkstad. Även om stolen verkar vara oskadad kan
WHIPS-systemet ha löst ut utan några synliga skador på stolen. Delar
av WHIPS-systemet skyddsegenskaper kan ha gått förlorade. Låt en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollera systemet även efter mindre
påkörningsolyckor bakifrån. Gör aldrig några ändringar eller
reparationer av stolen eller WHIPS-systemet själv!
19
SRS (krockkudde), SIPS-bag (sidokrockkudde) och IC-krockgardin
När blåses krockkuddarna och
krockgardinen upp?
SRS-systemets sensor känner vid en kollision av nivån på uppbromsningen och den hastighetsreducering som orsakas av kollisionen. Sensorn
avgör alltså om kollisionen är av sådan karaktär och omfattning att
krockkuddarna bör utlösas eller inte.
VARNING!
SRS-systemets sensor är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen
blivit dränkt med vätska, lossa batterikablarna i bagageutrymmet.
Försök inte starta; krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Det bör påpekas att det inte bara är deformationen av karossen som
påverkar bilens sensor utan även hur stor hastighetsreduktionen är vid
kollisionsögonblicket. Det betyder att SRS-sensorn känner av de tillfällen
då det finns en risk för de åkande i framsätet att skadas genom islag mot
bilens instrumentpanel eller ratt.
Ovanstående gäller även SIPS-bag-systemet (sidokrockkuddarna), och
krockgardinen frånsett att sidokrockkuddarna och krockgardinen endast
utlöses vid sidokollisioner, när bilen träffas av ett föremål med tillräcklig
energi.
OBS! Aktivering av SRS-systemet, SIPS-bag-systemet och IC-systemet
sker endast en gång vid en kollision i respektive kollisionsriktning.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderar vi följande:
• Bärga bilen till en Volvoverkstad. Även om bilen är körbar efter en
olycka skall du inte köra med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av komponenter
i SRS-, SIPS- och IC-systemet.
20
VARNING!
Kör aldrig med utlösta krockkuddar! De kan försvåra styrningen av
din bil. Även andra säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök och
det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär
tvätta med kallt vatten och/eller kontakta läkare. Det snabba
utlösningsförloppet kan också, i kombination med kuddens material,
ge friktionsskador på huden.
Bromssystemet/ABS/EBD
Om en bromskrets går
sönder
Om ett fel skulle uppstå i en av kretsarna är det
fortfarande möjligt att bromsa bilen. Tryck en
gång och hårt på pedalen – inte upprepade
gånger. Bromspedalen tar djupare och kan
kännas lite mjukare än normalt. Dessutom
behövs ett högre pedaltryck för att få normal
bromseffekt.
Bromsservon fungerar bara då motorn är
igång.
Om du rullar eller bogseras med avstängd
motor måste du trampa ca 5 gånger hårdare på
bromspedalen jämfört med då motorn är igång.
Bromspedalen känns stum och hård.
Fukt på bromsskivor och bromsbelägg
ändrar bromsegenskaperna.
Då du kör bilen i kraftigt regn eller genom
vattensamlingar och när du tvättar bilen blir
bromsdetaljerna blöta. Det ändrar bromsbeläggens friktionsegenskaper så att en viss
fördröjning av bromseffekten kan märkas.
Tryck lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask eller
innan du under dessa väderleksförhållanden
långtidsparkerar din bil, så att bromsbeläggen
värms upp och vattnet torkar. Det ska du också
göra då du börjar köra efter tvättning och efter
start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Om bromsarna belastas mycket hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om du inte trampar
särskilt hårt på bromspedalen. Eftersom
hastigheten dessutom ofta är låg kyls bromsarna inte så effektivt som vid körning på slät
väg.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, ska du i stället för att bara
använda fotbromsen, växla ned och använda
samma växel nedför som du använder uppför
(manuell växellåda). På detta sätt utnyttjas
motorbromsen effektivare och du
behöver använda fotbromsen bara
korta stunder.
Tänk på att när du kör med släpvagn
belastar du bilens bromsar hårdare.
Efter att motorn startats sker vid en hastighet
av ca 20 km/tim en kort självtest som kan
kännas och höras. När ABS-systemet arbetar
kan du höra och känna pulseringar i bromspedalen. Detta är helt normalt.
OBS! Du måste trampa på bromspedalen med
full kraft för att maximalt utnyttja ABSsystemet. Släpp inte bromspedaltrycket då
ABS-pulseringarna hörs och känns. Öva gärna
att bromsa med ABS-systemet på lämplig
plats, t.ex. en halkövningsbana.
ABS-symbolen tänds och lyser med fast
sken:
• I ca två sekunder när du startar bilen för
kontroll av systemet.
• Om ABS-systemet stängts av på grund av
ett fel.
Låsningsfria
bromsar – ABS
ABS-systemet (Anti-lock Braking System) är
konstruerat så att hjullåsning förhindras under
bromsning. Detta för att bibehålla bästa
möjliga styrförmåga under ett bromsförlopp.
Detta förbättrar din förmåga att t.ex. väja för
ett hinder. ABS-systemet ökar inte den totala
bromskapaciteten. Däremot har du som förare
ökad möjlighet att styra bilen och får därmed
bättre kontroll över bilen vilket ökar säkerheten.
21
Bromssystemet/ABS/EBD
Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
EBD-systemet (Electronic Brakeforce
Distribution) är en integrerad del i ABSsystemet. EBD-systemet reglerar bromskraften
till bakhjulen så att det alltid finns bästa
möjliga bromskraft tillgänglig. Pulseringar
hörs och känns i bromspedalen när systemet
reglerar bromskraften.
VARNING!
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna är tända samtidigt, kan fel ha uppstått
i bromssystemet. Om nivån i
bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är
normal, kör försiktigt till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten måste kontrolleras.
22
Bromskraftsförstärkning – EBA
EBA-funktionen (Emergency Brake Assistance) är en integrerad del av DSTC-systemet.
Systemet är konstruerat för att du vid behov av
en snabb inbromsning skall få full bromseffekt
omedelbart. Systemet känner av när du vill
uppnå en kraftig inbromsning genom att
registrera hur snabbt du trampar på bromspedalen.
EBA-funktionen är aktiv i alla hastigheter och
går av säkerhetsskäl inte att stänga av.
När EBA-funktionen aktiveras sjunker bromspedalen samtidigt som bilen har maximal
bromsverkan. Fullfölj inbromsningen utan att
lätta på bromspedalen. EBA-funktionen
avbryts när trycket på bromspedalen lättas.
Stabilitetssystemet
När stabilitetssystemet arbetar kan det verka
som om bilen inte svarar normalt på gaspådrag. Det beror på att systemet känner av
friktionen mot vägbanan och låter då de olika
funktionerna i stabilitetssystemet träda i kraft.
Bilen är antingen utrustad med STC (Stability
and Traction Control) - Stabilitets- och
dragkraftsfunktion eller DSTC (Dynamic
Stability and Traction Control) - Dynamisk
stabilitets- och dragkraftsfunktion.
Funktion/system
TC
SC
AYC
STC
X
X
DSTC*
X
X
X
Dragkraftsfunktion - TC (Traction
Control)
Dragkraftsfunktionen överför kraft från det
drivhjul som slirar mot vägbanan till det
drivhjul som inte slirar. För att öka framkomligheten kan gaspedalen behöva trampas ner
mer än normalt. När dragkraftsfunktionen
arbetar kan det höras ett pulserande ljud. Det
är helt normalt. Dragkraftsfunktionen är mest
aktiv i låga hastigheter. Funktionen går inte att
stänga av.
Antislirfunktion - SC (Spin Control)
Stabilitetsfunktionen förhindrar att drivhjulen
slirar mot vägbanan under acceleration. Den
förbättrar körsäkerheten i halt väglag. Vid
körning med t.ex. snökedjor, i djup snö eller i
sand kan det vara en fördel att stänga av antislirfunktionen för att öka dragkraften. Det görs
då med STC-/DSTC-knappen.
Antisladdfunktion - AYC (Active Yaw
Control)
Antisladdfunktionen bromsar automatisk ett
eller flera hjul för att stabilisera bilen vid
sladd. Bromspedalen känns stummare än
normalt om man samtidigt bromsar och ett
pulserande ljud hörs.
Antisladdfunktionen är hela tiden aktiv. Den
går inte att stänga av.
* Tillval vissa marknader
23
Barn i bilen
Barn ska sitta bra och säkert
Viktiga tips!
Kom ihåg att barn, oavsett ålder och storlek,
alltid ska sitta fastspända i bilen. Sätt aldrig
barn i knät på en passagerare!
När man använder andra barnsäkerhetsprodukter som finns på marknaden är det viktigt att
man läser den monteringsanvisning som
medföljer produkten och följer den noga. Här är
ändå några saker som du bör tänka på:
Placering och utrustning väljer du med hänsyn
till barnets vikt.
Volvos barnsäkerhetsutrustning är avsedd för
just din bil. Väljer du Volvos utrustning kan du
vara säker på att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
De minsta barnen bör sitta i bakåtvända stolar.
Dessa ger barn upp till 3 år ett fullgott skydd.
OBS! I många länder finns lagbestämmelser
om hur barn får placeras i bilen. Ta reda på vad
som gäller i det land dit du ska åka.
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om bilen är
utrustad med aktiverad* krockkudde
(SRS) på passagerarsidan. Om denna
uppmaning inte följs kan det leda till
livsfara för barnet.
* För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se sidan 16.
24
• Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot
bälteslåsets öppningsknapp ska ej användas,
eftersom de kan oavsiktligt orsaka öppning
av bälteslåset.
• Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
• Barnstol ska alltid placeras på det sätt som
tillverkaren har föreskrivit.
• Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller diverse
skenor och balkar under stolen med vassa
kanter.
• Låt barnstolens rygg vila mot instrumentpanelen.
• Låt inte barnstolens ovandel ligga mot
vindrutan.
• Placera aldrig barnstolen i framsätet om
bilen är utrustad med aktiverad* krockkudde (SRS) på passagerarsidan.
OBS! Om det uppstår problem med montering
av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för klarare monteringsanvisningar.
Bälteskudde för ytterplatser (tillval)
1
1
2
2
3
8502798a
Ytterplats – Uppfällning
1. Dra i handtaget så att bälteskudden
höjer sig.
2. Fatta kudden med båda händerna och för
den bakåt.
3. Tryck tills den går i lås.
8502778a
8802126a
Kontrollera att bilbältet ligger i kontakt med
barnets kropp och inte slackar eller är vridet.
Kontrollera att bältet ligger rätt över axelpartiet
och att höftbandet är lågt placerat för att ge
bästa skydd. Bältet får inte vidröra barnets hals
eller ligga nedanför axeln.
Ytterplats – Nedfällning
1. Dra i handtaget.
2. För sätet nedåt och tryck tills det går i lås.
OBS! Tänk på att först fälla ned bälteskudden
om du vill fälla sätets bakrygg framåt.
Volvos integrerade bälteskuddar för ytterplatserna bak är speciellt
konstruerade för att ge en god säkerhet för barn. I kombination med de
ordinarie bilbältena är bälteskuddarna godkända för barn som väger
mellan 15 och 36 kg.
25
Isofix fästsystem för barnstolar (tillval), Tillbehör
VARNING!
8802408m
8802355m
Isofix fästpunkter
Isofix-guide
Isofix fästsystem för
barnstolar
Bilen kan utrustas med Isofix fästsystem för
barnstolar på baksätets ytterplatser. Kontakta
din Volvoåterförsäljare för ytterliggare
information om barnsäkerhetsutrustning.
26
OBS! Isofix fästpunkter finns på baksätets
båda ytterplatser. Guiden kan flyttas från ena
sidan till den andra vid behov.
Tillbehör för barnsäkerhet
Volvo är ledande inom barnsäkerhet. Volvo
utvecklar och förbättrar ständigt sina produkter
inom barnsäkerhet. Du kan med förtroende
vända dig till din Volvo-återförsäljare, när du
vill ha information om de nyaste lösningarna
inom barnsäkerhet. Volvos barnsäkerhetsprodukter är speciellt anpassade för din bil. De
borgar för maximal säkerhet för dina barn.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t. ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
inklusive bilbältet, dvs. komplett med
skruvar, bytas mot en ny. Även om den
integrerade bälteskudden verkar vara
oskadad kan nämligen en del av dess
skyddsegenskaper ha gått förlorade.
Bälteskudden ska också bytas om den är
mycket sliten eller skadad. Observera dock
att byte av kudden måste utföras på ett
fackmannamässigt sätt, eftersom det är
väsentligt för de åkandes säkerhet att
kudden sitter ordentligt fast. Överlåt därför
bytet, och eventuella reparationer av
kudden, till din Volvoverkstad. Om kudden
blir nedsmutsad, så bör den i första hand
tvättas på platsen. Om klädseln är så
smutsig att den behöver tvättas separat, så
gäller ovanstående instruktioner beträffande byte och montering av kudden.
Gör inga ändringar på eller tillägg till
bälteskuddarna.
Placering av barn i bilen
Vikt / Ålder
Framsäte, alternativ*
<10 kg
(0-9 månader)
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med säker- 1. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte.
hetsbälte och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03160
L: Typgodkännande nr E5 03160
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med
ISOFIX-fäste.
ISOFIX-fäste och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03162
L: Typgodkännande nr E5 03162
3. Bakåtvänd barnstol, fästes med säker- 3. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband.
hetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
L: Typgodkännande nr E5 03135
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
9-18 kg
(9-36 månader)
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med säker- 1. Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte och stödben.
hetsbälte.
L: Typgodkännande nr E5 03161
L: Typgodkännande nr E5 03161
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med
ISOFIX-fäste och stödben.
ISOFIX-fäste.
L: Typgodkännande nr E5 03163
L: Typgodkännande nr E5 03163
3. Bakåtvänd barnstol, fästes med säker- 3. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
hetsbälte och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
L: Typgodkännande nr E5 03135
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
15-36 kg
(3-12 år)
1. Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139.
1. Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
VARNING!
* Placera aldrig barn i barnstolen eller i
barnkudden i framsätet om bilen är
utrustad med krockkudde (SRS), som är
aktiverad**, på passagerarsidan. Om denna
uppmaning inte följs kan det leda till
livsfara för barnet.
Baksäte ytterplatser, alternativ
1. Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
2. Integrerad bälteskudde.
B: Typgodkännande nr E5 03159
Baksäte mittplats, alternativ
L: Lämplig för särskild barnstol enligt lista. Barnstolarna kan vara av typen fordonsspecifik, begränsad, halvuniversal eller universal.
B: Inbyggd och godkänd för denna åldersgrupp.
** För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 16.
27
28
Instrument, strömställare och reglage
Kombinationsinstrumentet
30
Kontroll och varningssymboler
31
Meddelande i display
35
Strömställare i mittkonsolen
36
Färddator
38
Konstantfarthållare
39
Strålkastare, Dimljus
40
Ljushöjdsreglering, instrumentbelysning
40
Tändnings- och rattlås, Rattinställning
41
Körriktningsvisare
42
Vindrutetorkare/spolare
43
Varningsblinkers, Eluppvärmd bakruta, Eluppvärmda framstolar
45
Parkeringsbroms, Eluttag
46
Elektriska fönsterhissar
47
Backspegel
48
Taklucka
Laminerade sidorutor (tillval)
49
50
29
Kombinationsinstrumentet
15
3800838m
1
2
3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1. Temperaturmätare
Visar temperaturen i motorns kylsystem. Om
temperaturen blir onormalt hög och visaren går
in i det röda fältet, visas ett meddelande i
displayen. Tänk på att extrastrålkastare
framför luftintaget försämrar kylningen vid
höga yttertemperaturer och hård motorbelastning.
5. Indikering för konstantfarthållare
Se sidan 39.
2. Display
I displayen visas informations- eller varningsmeddelanden.
8. Varningssymbol
Om ett fel uppstår tänds symbolen och ett
meddelande visas i displayen.
3. Hastighetsmätare
Visar bilens hastighet.
9. Varvtalsmätare
Anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Nålen i varvtalsmätaren får inte gå in i det röda
fältet.
4. Trippmätare, T1 och T2
Trippmätarna använder du för att mäta korta
sträckor. Högra siffran anger 100-tals meter.
Tryck in knappen i mer än 2 sekunder för att
nollställa. Du växlar mellan trippmätarna
genom ett kort tryck på knappen.
30
6. Vägmätare
Vägmätaren anger den totala sträckan som
bilen har gått.
7.
14
11. Yttertemperaturmätare
Visar yttertemperaturen. När temperaturen
ligger inom området +2 °C till –5 °C lyser en
snöflingesymbol i displayen. Symbolen varnar
för halkrisk.
När bilen står eller stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt värde.
Helljus på/av
12. Klocka
Vrid knappen för att ställa in klockan.
13. Bränslemätare
Det är ca 8 liter körbart bränsle kvar när
lampan i instrumentet tänds.
14. Kontroll- och varningssymboler
15. Körriktningsvisare – höger/vänster
10. Indikering för automatisk växellåda
Det ilagda växlingsprogrammet visas här. Om
du har Geartronic automatväxellåda och kör i
manuellt läge visas aktuell manuell växel.
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymbolen
instrumentet
mitt i
Denna symbol lyser med rött eller gult sken
beroende på det upptäckta felets allvarlighetsgrad. Se nästa sida för mer information.
Röd symbol
Stanna bilen. Läs meddelandet i teckenfönstret.
Symbol och meddelandetext lyser tills felet är
åtgärdat.
Varnings- och kontrollsymbolerna tänds då du
vrider tändnings-nyckeln till körläge (läge II)
före start. Då ser du att symbolerna fungerar.
När motorn startats ska samtliga symboler
slockna.
Om motorn inte startats inom 5 sekunder
slocknar samtliga symboler förutom
och
symbolerna.
Vissa symboler kan sakna bakomliggande
funktion, beroende på din bils utrustning.
Symbolen för parkeringsbroms släcks när du
frigör parkeringsbromsen.
Gul symbol
Läs meddelandet i teckenfönstret. Åtgärda.
Meddelandetexten släcks med hjälp av READknappen, se sidan 35, eller försvinner av sig
själv efter 2 minuter.
OBS!
När meddelandetexten "DAGS FÖR
SERVICE" visas, släcks symbollampa och
meddelandetext med hjälp av READknappen, eller försvinner av sig själv efter 2
minuter.
31
Kontroll- och varningssymboler
VARNING!
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna samtidigt är tända, finns risk för att bakvagnen vid kraftig inbromsning uppvisar
sladdtendens.
Om BROMS- och ABSvarningssymbolerna
samtidigt är tända, kan fel ha
uppstått i bromskraftsfördelningen.
• Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
• Starta bilen på nytt.
• Om båda varningssymbolerna slocknar var
felet av övergående natur och verkstadsbesök behöver inte göras.
• Om varningssymbolerna förblir tända,
kontrollera först nivån i bromsvätskebehållaren.
• Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör du inte köra vidare utan låta
bärga bilen till en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
• Om nivån i bromsvätskebehållaren är
normal och lamporna forfarande är tända,
kan du under stor försiktighet köra bilen
vidare till närmaste auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
32
Varning – fel i bromssystemet
Om BROMS-symbolen tänds kan
bromsvätskenivån vara för låg.
• Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren.
• Om nivån är under MIN i behållaren, bör
du inte köra bilen vidare, utan låta bärga den
till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av bromssystemet.
Varning – fel i ABS-systemet
Om ABS-varningssymbolen tänds är
ABS-systemet ur funktion. Bilens
ordinarie bromssystem fungerar fortfarande
men utan ABS-funktion.
• Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
• Starta motorn på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var felet av
övergående natur och verkstadsbesök
behöver inte göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av ABS-systemet.
Kontroll- och varningssymboler
Varnings- och kontrollsymbolerna tänds då du vrider tändningsnyckeln till körläge (läge II) före start. Då ser du att symbolerna
fungerar. När motorn startats ska samtliga symboler slockna. Om
motorn inte startats inom 5 sekunder slocknar samtliga symboler
förutom
och
symbolerna. Vissa symboler kan sakna
bakomliggande funktion, beroende på din bils utrustning.
Symbolen för parkeringsbroms släcks när du frigör
parkeringsbromsen.
för att förbättra bilens dragkraft.
AYC-funktionen arbetar för att förhindra
sladd.
3800839m
Stabilitetssystem STC* och
DSTC*
STC-/DSTC-systemet innehåller flera olika
funktioner som beskrivs utförligare på sidan
23.
Symbolen tänds och släcks igen
efter ca två sekunder
Symbolen tänds för systemkontroll när bilen
startas.
Symbolen blinkar
SC-funktionen arbetar för att förhindra att
bilens drivhjul spinner. TC-funktionen arbetar
Varningssymbolen lyser med fast
gult sken
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD visas i
informationsdisplayen tillsammans med
symbolen.
TC-funktionen har temporärt reducerats p.g.a.
för hög bromstemperatur.
Automatisk återaktivering av funktionen sker
när bromstemperaturen åter blivit normal.
Varningssymbolen lyser med fast
gult sken
ANTI-SLADD SERV.ERFODRAS visas i
informationsdisplayen tillsammans med
symbolen.
STC- eller DSTC-systemet har stängts av
p.g.a. fel.
· Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
· Starta motorn på nytt.
Om varningssymbolen förblir tänd, kör till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet.
Fel i STC- eller DSTC-systemet
Om symbolen tänds och lyser med fast sken
och tilläggstexten “ANTI-SLADD SERV.
ERFORDRAS” utan att du stängt av något av
systemen, indikerar detta ett fel i något av
systemen.
• Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn. Starta bilen på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var det ett
tillfälligt indikationsfel och verkstadsbesök
behöver inte göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av systemet.
* STC- och DSTC-systemet är tillval på vissa
marknader. Systemet är standard på R-version.
VARNING!
Vid normalt körsätt förbättrar STC-/DSTCsystemet bilens körsäkerhet, vilket inte skall
uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten. Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker kurvtagning och körning
på halt underlag.
33
Kontroll- och varningssymboler
Varnings- och kontrollsymbolerna tänds då du vrider tändningsnyckeln till körläge (läge II) före start. Då ser du att symbolerna
fungerar. När motorn startats ska samtliga symboler slockna. Om
motorn inte startats inom 5 sekunder slocknar samtliga symboler
Fel i bilens avgasreningssystem
Kör till en Volvoverkstad för
kontroll.
förutom
och
symbolerna. Vissa symboler kan sakna
bakomliggande funktion, beroende på din bils utrustning.
Symbolen för parkeringsbroms släcks när du frigör
parkeringsbromsen.
Dimljus bak
Lampan lyser när dimljuset är
inkopplat.
Fel i SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds
under körning, har ett fel upptäckts i
SRS-systemet. Kör till en Volvoverkstad för
kontroll.
Parkeringsbroms åtdragen
Tänk på att lampan endast indikerar
att parkeringsbromsen är åtdragen,
inte hur hårt. Kontrollera genom att dra i
spaken. Du måste alltid dra så hårt att
bromsen fastnar i ett "hack".
För lågt oljetryck
Om lampan tänds under körning är
motorns oljetryck för lågt. Stanna
motorn omedelbart och kontrollera oljenivån i
motorn.
Bältespåminnare
Lampan lyser så länge föraren inte
kopplat in sitt säkerhetsbälte.
34
Kontrollampa för släp
Blinkar, när du använder bilens och
släpets körriktningsvisare. Om
lampan inte blinkar, är någon av blinkerlamporna på släpet eller bilen defekt.
Generatorn laddar inte
Om lampan tänds under körning är
det antagligen ett fel i det elektriska
systemet. Uppsök en Volvoverkstad.
Motorförvärmare (diesel)
Lampan tänds för att upplysa om att
förvärmning av motorn pågår. När lampan
släcks kan bilen startas. Gäller endast dieseldrivna bilar.
Meddelande i display
Meddelande i display
När en varnings- eller kontrollsymbol tänds, får du samtidigt också ett meddelande i displayen.
När du läst och förstått meddelandet, kan du trycka på READ-knappen (A). Läst meddelande
raderas då från displayen och läggs i bilens minneslista. Meddelanden om fel ligger kvar i
minneslistan tills du åtgärdat berörda fel.
Mycket allvarliga felmeddelanden kan du inte radera från displayen. De ligger kvar i
displayen tills berörda fel är åtgärdade.
A
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter igenom, när du t.ex. är inne i färddatorns menyer eller
vill använda telefonen, måste du först kvittera varningsmeddelandet. Tryck alltså på READknappen (A).
3
Meddelanden du lagrat i minneslistan kan du läsa igen. Tryck på READ-knappen (A), om du vill
få fram lagrade meddelanden. Du bläddrar bland de lagrade meddelandena i minneslistan genom
att trycka på READ-knappen (A). Tryck på READ-knappen (A) för att lägga lästa meddelanden
tillbaka i minneslistan.
Meddelande
Innebörd/åtgärd
STANNA SNARAST
STANNA MOTORN
SERV. SNARAST
SE MANUAL
SERV. ERFODRAS
ÅTG NÄSTA SERV
DAGS FÖR SERVICE
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Lämna in din bil för kontroll omedelbart.
Konsultera din instruktionsbok.
Låt kontrollera din bil så snart du kan.
Låt kontrollera din bil vid nästa servicetillfälle.
När meddelandet visas är det dags för service. Meddelandet påverkas av antal körda mil, antal månader
sedan senaste service och motorns körtid.
Motorns oljenivå är för låg. Kontrollera och åtgärda snarast. Se sidan 159 för mer information.
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt och kontrollera oljenivån. Se sidan 159.
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt, stäng av motorn och kontrollera oljenivån. Se sidan 159.
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt, stäng av motorn och kontrollera oljenivån. Se sidan 159.
1) LÅG OLJENIVÅ – FYLL PÅ OLJA*
2) LÅG OLJENIVÅ – STANNA SNARAST*
2) LÅG OLJENIVÅ – STANNA MOTORN*
2) LÅG OLJENIVÅ – SE MANUAL*
1) Visas tillsammans med gul varningstriangel.
2) Visas tillsammans med röd varningstriangel.
* Gäller endast motorvarianter med oljenivågivare.
35
Strömbrytare i mittkonsolen
Texten “STC SPINNREGL. AV” / “DSTC
SPINNREGL. AV” visas i displayen.
På R-versionen visas: “DSTC REDUCERAD
FUNKTION”
Reducera systemet om du måste använda ett
hjul av annan dimension än de övriga hjulen.
När motorn startas om, är STC-/DSTCsystemet åter aktiverat.
VARNING!
3603558m
OBS! Den inbördes placeringen av knapparna kan variera.
Aktivt chassi, FOURC (tillval)
Välj mellan två olika lägen:
Comfort eller Sport. Se vidare
på sidan 102.
BLIS - Blind Spot
Information System
(tillval)
3603680m
STC/DSTC-system*
Denna knapp används för att
reducera eller återaktivera
funktioner i STC-/DSTCsystemet.
När lysdioden i knappen lyser,
är STC-/DSTC-systemet
aktiverat (om inget fel
föreligger).
För att reducera STC-/DSTCsystemets funktion måste
knappen, av säkerhetsskäl,
hållas intryckt i minst en halv
sekund. (På R-versionen krävs att proceduren
för att reducera - återaktivera systemet upprepas
tre gånger för att systemet skall avaktiveras.)
3603549m
3603554m
Tryck på knappen för att
avaktivera eller återaktivera
funktionen. Se sidan 120 för
ytterligare information.
3603546m
* Tillval på vissa marknader.
Systemet är standard för V70 R.
36
Tänk på att bilens köregenskaper förändras
om du stänger av STC-/DSTC-systemet.
Barnsäkerhetsspärr i
bakdörrarna
(tillval)
Denna knapp använder du när
du vill aktivera eller avaktivera den elektriska barnsäkerhetsspärren för bakdörrarna.
Tändningsnyckeln måste vara i läge I eller II.
När barnsäkerhetsspärren är aktiverad, lyser
dioden i knappen. Du får ett meddelande i
displayen, när du aktiverar eller avaktiverar
barnsäkerhetsspärren.
3603553m
Strömbrytare i mittkonsolen och instrumentpanelen
Infällbara yttre
backspeglar (tillval)
Denna knapp använder du för
att fälla de yttre backspeglarna
inåt från utfällt läge och utåt
från infällt läge.
Gör så här, om en backspegel genom yttre
åverkan oavsiktligt fällts in eller ut:
• Fäll manuellt berörd backspegel framåt så
långt det går.
• Vrid tändningsnyckeln till läge II.
• Fäll backspegeln inåt med hjälp av knappen och sedan utåt, också med hjälp av
knappen. Backspeglarna har nu återgått till
sitt ursprungliga fasta läge.
3603551m
Parkeringshjälp
(tillval)
3603555m
Systemet är alltid aktiverat när
bilen startas. Tryck in
knappen för att avaktivera/
återaktivera backvarningssystemet. Se även sidan 103.
Avstängning av
blockerat låsläge
och larmsensorer
Använd denna knapp du när
du av någon anledning vill
stänga av funktionen
blockerat låsläge (blockerat låsläge innebär att
dörrarna inte kan öppnas från insidan när de är
låsta). Använd också denna knapp när du vill
koppla bort rörelse- och lutningsdetektorer i
ditt larmsystem*. Dioden lyser när funktionerna är avstängda/bortkopplade.
3603550m
Extraljus (tillval)
Använd denna knapp om du
vill att bilens extraljus ska
tändas samtidigt som helljuset
eller om du vill stänga av den
funktionen. Lysdioden i
knappen lyser då funktionen är aktiverad.
3603552m
Eluttag/
Cigarettändare
(tillval)
ACTIVE CHASSIS SETTINGS
COMFORT
SPORTADVANCED
4303270m
Aktivt chassi – FOUR-C, V70 R
Knapparna på instrumentpanelen används till att
växla mellan tre olika lägen: Välj komfort-,
sport- eller avancerat läge genom att trycka på
en av knapparna. För ytterligare information,
se sidan 102.
Eluttaget kan användas för
olika tillbehör avsedda för
12 V, t.ex. mobiltelefon eller
kylbox. Cigarettändaren aktiveras genom att
knappen trycks in. När tändfunktionen är klar
hoppar knappen ut igen. Dra ut tändaren och
använd glöden att tända med. Av säkerhetsskäl,
låt alltid locket sitta i uttaget när det inte
används. Max strömstyrka är 10 A.
*Tillval
3603563m
37
Färddator
Hastighet i miles per hour1
Aktuellt hastighet visas i mph.
Aktuell bränsleförbrukning
A
B
Fortlöpande information om den aktuella
bränsleförbrukningen. Beräkningen av
bränsleförbrukningen sker varje sekund.
Siffran i displayen uppdateras med ett par
sekunders mellanrum. När bilen står still visar
displayen ”----”.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
C
3601859d
Medelbränsleförbrukning
Färddator
Reglage
Färddatorn visar följande information:
För att få tillgång till färddatorns information
måste du vrida på ringen (B) stegvis, antingen
framåt eller bakåt. Genom en ytterligare
vridning kommer du tillbaka till utgångsläget
igen.
• MEDELHASTIGHET
• HASTIGHET I MILES PER HOUR1
• AKTUELL BRÄNSLEFÖRBRUKNING
• MEDELBRÄNSLEFÖRBRUKNING
• KÖRSTRÄCKA TILL TOM TANK
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter
igenom när du använder färddatorn måste du
först kvittera varningsmeddelandet. Tryck på
READ-knappen (A) för att komma tillbaka till
färddatorn.
1. Vissa länder
38
Medelhastighet
Medelhastigheten sedan senaste nollställning
(RESET). När tändningen slås av lagras
medelhastigheten och ligger till grund för det
nya värdet när man kör vidare. Kan nollställas
med RESET-knappen (C) på spaken.
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställning (RESET). När tändningen
slås av lagras genomsnittsförbrukningen och
ligger kvar tills den nollställs med RESETknappen (C) på spaken.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Körsträcka till tom tank
Visar den sträcka som kan köras med den
bränslemängd som finns kvar i tanken, beräknat
på medelförbrukningen under de senast körda
30 km och den resterande bränslevolymen. När
körsträckan till tom tank är mindre än 20 km
visar displayen ”----”.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Konstantfarthållare (tillval)
Tillfällig urkoppling
3905085m
3603564m
Knappsats i ratt V70 och V70 R
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster
i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
• Tryck på CRUISE-knappen. ”CRUISE”
visas i kombinationsinstrumentet.
• Tryck lätt på + eller - för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/tim eller hastigheter
över 200 km/tim.
• Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller - .
Den hastighet bilen har när knappen släpps,
blir då inprogrammerad.
• En kort tryckning (mindre än en halv
sekund) på + eller - motsvarar en hastighetsändring på en km/tim.
• En tillfällig fartökning (kortare än en
minut) med gaspedalen, som t.ex. vid
omkörning, påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps
återgår bilen till tidigare inställd hastighet.
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd hastighet behålls i
minnet efter en tillfällig urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under
30 km/tim
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre
än en minut.
Återgå till hastighet
När du trycker på
återtar bilen den tidigare
inställda hastigheten. "CRUISE-ON" visas i
kombinationsinstrumentet.
Urkoppling
Tryck på CRUISE för att stänga av
konstantfarthållaren. CRUISE-ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
39
Strålkastare, Dimljus, Ljushöjdsreglering, Instrumentbelysning
A – Strålkastare och
positions-/parkeringsljus
A
B
D – Dimstrålkastare (tillval)
C
Tändningsnyckeln i läge II. Tryck på
knappen. Dimstrålkastaren lyser i kombination
med positionsljus/parkeringsljus- och hel-/
halvljuset. Lysdioden i knappen lyser när
dimstrålkastaren lyser.
All belysning släckt.
Bilar med automatiskt halvljus –
Tändningsnyckeln i läge II
Halvljuset tänt (samt positionsljus/parkeringsljus fram och bak, nummerskyltsbelysning och
instrumentbelysningen).
Halvljuset tänds automatiskt då
startnyckeln vrids till läge II och kan inte
släckas i det läget.
Positions-/parkeringsljus fram och
bak.
Tändningsnyckeln i läge 0
All belysning släckt.
Tändningsnyckeln i läge II: strålkastarna
(samt positionsljus/parkeringsljus fram och
bak, nummerskyltbelysning och instrumentbelysning) tända.
OBS! Du måste alltid vrida ljusomkopplaren
till läge
för att kunna tända helljuset.
40
OBS! I vissa länder får halvljusen inte
användas i kombination med dimstrålkastare.
E – Dimbakljus
D
E
3500824d
B – Ljushöjdsreglering
För att kunna reglera strålkastarljusens
ljushöjd vid olika laster i bilen är vissa bilar
försedda med en ställmotor vid vardera
strålkastare. Ljushöjden reglerar du genom
ljushöjdsreglaget i instrumentpanelen.
Bilar med Bi-Xenon belysning (tillval) har
automatisk ljushöjdsreglering varför reglage B
saknas.
C – Instrumentbelysning
För reglaget uppåt – starkare belysning
För reglaget nedåt – svagare belysning
Tändningsnyckeln i läge II. Tryck på
knappen. Dimbakljuset lyser i kombination
med hel-/halvljuset. Lysdioden i knappen och
symbolen i kombinationsinstrumentet lyser på
samma gång.
Kom ihåg: Bestämmelserna för användning av
dimbakljus och dimstrålkastare varierar från
land till land.
Bilar med automatiskt
halvljus
Inför färd till vissa länder kan din Volvoverkstad hjälpa dig att koppla bort det
automatiska halvljuset.
Tändnings- och rattlås, Rattinställning
Tändnings- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten om du tar ur nyckeln.
I – Mellanläge, "radioläge"
Vissa elkomponenter kan kopplas in. Motorns elsystem är inte
inkopplat.
II – Körläge
Nyckelns läge under körning. Bilens hela elsystem är inkopplat. Diesel: Vänta tills förvärmning är klar. Se sidan 96.
3300013A
III – Startläge
Startmotorn kopplas in. Släpp nyckeln då motorn startat.
Nyckeln fjädrar automatiskt tillbaka till körläge.
Om nyckeln går trögt att vrida beror det på att framhjulen står
så att det är spänningar i rattlåset. Vrid då ratten fram och
tillbaka då du vrider nyckeln så går det lättare.
Se till att rattlåset är spärrat när du lämnar bilen, så
minskar du risken för stöld.
Startnycklar och elektronisk startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra nycklar eller
metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska
startspärren kan då aktiveras av misstag och bilen går inte att
starta. Om så sker, ta bort den andra nyckeln och starta bilen
på nytt.
VARNING!
6400296A
Rattinställning
Ratten kan ställas in i höjdled och längsled
Tryck ner reglaget på rattstångens vänstra sida.
Ställ sedan in ratten i det läge som passar dig
bäst. Se till att ratten fastnar i ett bestämt läge
(hack). Tryck tillbaka reglaget för att spärra
ratten.
VARNING!
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera att ratten är
spärrad.
Stäng aldrig av tändningen (nyckeln i position 0) eller dra ur
tändningsnyckeln medan bilen rör sig. Då kan rattlåset
aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att styra.
41
Körriktningsvisare, Ledbelysning
Ledbelysning
2
1
Gör så här när du lämnar din bil, när det är mörkt ute:
• Ta ur nyckeln ur tändningslåset.
• Dra den vänstra spaken rakt bakåt (som vid helljusblink).
• Lås dörren.
Nu tänds halvljuset, positionsljus/parkeringsljus, nummerskyltbelysningen, sidomarkeringslamporna och lamporna i de yttre backspeglarna. Dessa lampor förblir tända i 30, 60, eller 90 sekunder. Önskad
tidsinställning för din bil kan göras av auktoriserad Volvoverkstad.
3
1
2
3601913d
Körriktningsvisare, hel-/halvljusomkoppling
och helljus "blink"
1. "Tryckpunktläge"
Vid svängar med litet rattutslag (körfältsbyte, omkörning) för du
spaken lätt uppåt eller nedåt och håller den kvar med fingret. Spaken
går omedelbart tillbaks till neutralläget då du släpper den.
2. Normalsvängar
3. Helljus "blink"
Tryck spaken lätt mot ratten (bara tills du känner ett lätt motstånd).
Helljuset lyser tills du släpper spaken igen.
3. Hel-/halvljusomkoppling (tända strålkastare)
Tryck spaken mot ratten förbi "blinkläget" och släpp den igen.
Strålkastarna växlar mellan hel- och halvljus.
42
Vindrutetorkare/-spolare
Regnsensor (tillval)
0
3603483j
Torkar-/spolarfunktion – vindruta
Vindrutetorkare
0 – Vindrutetorkarna avstängda.
Om spaken är i 0-läge och du för den uppåt,
gör torkarna ett slag i taget så länge du håller
spaken uppåt.
– Intervalltorkning.
Du kan själv ändra och ställa in lämplig
hastighet för intervalltorkningen. Att vrida
ringen – se 1 i bilden – uppåt innebär att
torkarna gör fler slag per tidsenhet. Att vrida
ringen nedåt innebär att torkarna gör färre slag
per tidsenhet.
– Torkarna rör sig med normal hastighet.
– Torkarna rör sig med hög hastighet.
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och gör så att vindrutetorkarna
automatiskt ökar eller minskar hastighet.
Regnsensorns känslighet kan ställas in med
ringen (1).
• Vrid ringen uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra slag
ges när ringen vrids uppåt).
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste startnyckel vara i minst läge I och spaken till vindrutetorkarna vara i läge 0.
Aktivera regnsensorn genom att:
• trycka på knappen (2). En lysdiod som
visar att regnsensorn är aktiv tänds på
knappen.
Stäng av regnsensorn genom att välja något av
nedanstående:
• tryck på knappen (2) eller
• för spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår
till regnsensorläge när spaken släpps
tillbaka till läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när nyckeln
tas ur tändningslåset eller fem minuter efter att
tändningen slagits av.
Viktigt!
Vid automattvätt: Stäng av regnsensorn genom att trycka på knapp (2) medan startnyckeln är i minst läge I. Vindrutetorkarna
kan annars startas och bli skadade.
Vindrutespolare
Starta vindrutespolarna genom att dra spaken
bakåt.
Strålkastarspolare
(tillval vissa marknader)
Strålkastarspolaren aktiveras automatiskt när
vindrutespolaren används.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska, spolas strålkastarna endast var femte
spolning (inom en tiominutersperiod). Då tio
minuter förflutit efter senaste vindrutespolningen, högtryckspolas strålkastarna åter vid
första spolningen av vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolvätska i behållaren stängs tillförsel av spolvätska till strålkastarna och bakrutan. Detta för att prioritera
sikten genom vindrutan.
Vindrutespolare och
strålkastarrengörare (V70 R)
För spaken mot ratten för att starta vindrutespolarna och strålkastarrengöringen.
43
Spolare och torkare, bakruta
3603482m
Torkar-/spolarfunktionen – baklucka
Spolare och torkare, bakruta
Genom att föra spaken framåt startar du
spolaren för bakrutan.
1. Bakrutetorkare – intervalltorkning
2. Bakrutetorkare – normal hastighet
Torkare - backning
Om du lägger in backväxeln när de främre
vindrutetorkarna redan är tillkopplade,
kommer bakrutetorkaren att inta intervalltorkningsläge*. Om bakrutetorkaren redan är
inkopplad till normal hastighet, sker ingen
förändring av den inkopplade funktionen.
* Denna funktion – intervalltorkning vid
backning – kan stängas av. Uppsök din Volvoverkstad.
44
Varningsblinkers, Eluppvärmd bakruta, Eluppvärmda framstolar
8702787d
8702784d
Framstolarnas värmeströmställare
3602314M
Varningsblinkers
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då du är tvungen att
stanna eller parkera bilen så att den innebär
fara eller hinder i trafiken.
Kom ihåg: Lagbestämmelserna för användning av varningsblinkers varierar från land till
land.
8702783d
Eluppvärmda backspeglar
Eluppvärmd bakruta
Använd eluppvärmningen för att få bort is och
imma från bakruta och backspeglar. En
tryckning på strömställaren startar uppvärmningen av bakrutan och backspeglarna
samtidigt. Det ser du genom att lysdioden i
strömställaren tänds. En inbyggd timer gör att
uppvärmningen av backspeglarna automatiskt
kopplas från efter ca 4 minuter och bakrutan
efter ca 12 minuter.
Eluppvärmda framstolar
Om du vill ha värme i framstolen(arna), gör du
så här:
• Tryck en gång: Hög värme – båda
dioderna i strömställaren lyser.
• Tryck en gång till: Lägre värme – en diod
i strömställaren lyser).
• Tryck en gång till: Värmen avstängd
(ingen diod i strömställaren lyser).
Din Volvoverkstad kan justera temperaturen.
45
Parkeringsbroms, eluttag/uttag för cigarrettändare
68
64
72
76
68
80
64
72
76
80
3603522m
3601943e
5500067m
Parkeringsbromsspak
Eluttag i framsätet
Eluttag i baksätet
Parkeringsbroms
(handbroms)
Eluttag/uttag för
cigarettändare
Eluttag/cigarettändare,
baksäte
Spaken är placerad mellan framstolarna.
Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen. Då
bromsen är åtdragen lyser varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet. Då bromsen ska
lossas, dra upp spaken något och tryck in
knappen.
Tänk på att varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser även om parkeringsbromsen
endast är "en aning" åtdragen. Kontrollera att
spaken är ordentligt åtdragen. Dra bromsen
hårt och se till att den fastnar i ett “hack”.
Locket skall alltid sitta i uttaget, om inte
uttaget används som strömkälla eller som
cigarettändareuttag.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex mobiltelefon eller
kylbox.
Cigarettändaren aktiveras genom att knappen
trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med.
Av säkerhetsskäl, fäll ner locket när inte uttaget
används.
46
Elektriska fönsterhissar
Du kan öppna och stänga fönstren i framsätet på
två sätt.
1. Tryck strömställaren lätt neråt eller dra den
lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller
ned så länge du vidrör strömställarna.
2. Tryck strömställaren helt nedåt eller dra
den helt uppåt, och släpp sedan. I detta
läge (AUTO-DOWN - AUTO-UP) öppnas
eller stängs fönsterhissarna helt av sig
själva.
Om du stänger rutorna i framsätet med hjälp
av AUTO-funktionen, aktiveras ett inbyggt
klämskydd, om rutan blockeras av något
föremål.
OBS! Funktionen AUTO-UP på passagerarsidan finns endast på vissa marknader.
3602316M
8301395M
Strömställare för avstängning av bakre
fönsterhissar
Elektriska fönsterhissar
De elektriska fönsterhissarna manövrerar du
med strömställarna i dörrarnas armstöd. För att
fönsterhissarna ska fungera måste tändningsnyckeln vridas till radioläge eller körläge*.
Fönstren öppnas om du trycker ned strömställarens främre del och stängs om du drar upp
strömställarens främre del.
*Efter avslutad körning och efter det att du
tagit ur tändningsnyckeln, kan du fortfarande
stänga eller öppna fönstren, så länge du inte
öppnat någon av framdörrarna.
VARNING!
Om det finns barn i bilen:
• Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om föraren lämnar bilen.
• Kontrollera att barn eller andra passagerare inte får händerna i kläm när fönstren
stängs.
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren eller med fjärrkontrollen:
• Kontrollera att inte någon baksätespassagerare får händerna i kläm när fönstren
stängs.
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömställaren på förardörrens
strömställarepanel. Tänk på att alltid bryta
strömmen till fönsterhissarna (dvs. ta ur
tändningsnyckeln och öppna någon av
framdörrarna*) om du lämnar barn ensamma i
bilen.
Dioden i strömställaren släckt:
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
både strömställaren på respektive dörr och med
strömställaren på förardörren.
Dioden i strömställaren tänd:
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
47
Backspeglar
Backspeglar med
minnesfunktion (tillval)
Om bilen har backspeglar med minnesfunktion
så fungerar dessa tillsammans med minnesinställningen av stolen, se sidan 68.
OBS! Ovanstående gäller under förutsättning
att din bil är utrustad med en elmanövrerad
motorstol på förarplatsen.
A
B
8802799r
8301394M
Strömställare elbackspeglar
Inre backspegel
Yttre backspeglar
A. Normalt läge.
B. Avbländat läge. Använd det om strålkastarna från bilen bakom irriterar dig.
Strömställarna för inställning av de två yttre
backspeglarna sitter längst fram på förardörrens armstöd.
Tryck på strömställaren. L = vänster yttre
backspegel. R = höger yttre backspegel.
Dioden i strömställaren lyser. Justera läget
genom att vrida på inställningsspaken. När du
har gjort din inställning, tryck en gång till på
strömställaren. Dioden skall inte längre lysa.
Vissa modeller har en s.k. autodim-funktion,
vilket innebär att avbländning sker automatiskt
utifrån rådande ljusförhållanden.
Bältespåminnare
I backspegelns ovankant blinkar en bältesvarningssymbol så länge föraren inte kopplat in
sitt säkerhetsbälte.
48
Viktigt!
Använd eluppvärmningen (se sidan 45) för
att ta bort is från speglarna, inte isskrapa.
Skrapan kan repa spegelglasen.
Minnesfunktion i fjärrkontrollen
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna och ändrar de yttre backspeglarnas
inställning sparas de nya positionerna i
fjärrkontrollen. Nästa gång du låser upp bilen
med samma fjärr-kontroll och öppnar förardörren inom två minuter intar speglarna de
sparade positionerna.
VARNING!
Ställ in backspeglarna innan du börjar köra!
För att ge god överblick har den yttre
halvan av backspeglarna vidvinkelspegel.
Detta medför att föremål kan synas vara
längre bort än de i verkligheten är.
Taklucka
3
Manuell manövrering
Öppna: Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så länge
reglaget hålls i denna position.
Stäng: Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge reglaget
hålls i denna position.
4
2
1
5
Se till att takluckan är ordentligt stängd
innan du lämnar bilen.
VARNING!
6
8302234r
8301747m
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Takluckans reglage är placerat i taket. Luckan
kan manövreras på två olika sätt:
• Uppåt/nedåt i bakkant (ventilationsläge)
• Bakåt/framåt (öppningsläge/komfortläge*)
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
1. Stängning automatisk
2. Stängning manuell
3. Öppning manuell
4. Öppning automatisk
5. Öppning ventilationsläge
6. Stängning ventilationsläge
Ventilationsläge
Öppningsläge/komfortläge*
Öppna: Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stänga: Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Man kan gå från ventilationsläge direkt till
komfortläge*: Dra reglaget bakåt till ändläge
(4) och släpp.
Automatisk manövrering
För reglaget över tryckpunktsläge (3) till bakre
ändläge (4) eller över tryckpunktsläge (2) till
främre ändläge (1) och släpp. Takluckan
öppnas då till komfortläge* resp. stängs helt.
För att från komfortläge* öppna luckan
maximalt: dra reglaget bakåt till ändläge (4) en
gång till och släpp.
* I komfortläge är luckan inte maximalt öppen
för att hålla vindbrus på en lägre nivå.
• Kontrollera att barn eller andra passagerare inte får händerna i kläm om takluckan
stängs.
Om det finns barn i bilen:
• Bryt strömmen till takluckan genom att ta
ur startnyckeln om föraren lämnar bilen.
49
Solskärm, Laminerade sidorutor (tillval)
8301256d
Klämskydd
Solskärm
Laminerade sidorutor, (tillval)
OBS! Takluckan har ett klämskydd som
utlöses om luckan blockeras av något föremål.
Vid blockering stannar takluckan och öppnas
därefter automatiskt till det senast öppna läget.
Denna funktion gäller bara i öppningsläge.
Till takluckan hör också en inre, manuellt
skjutbar solskärm. När du öppnar takluckan,
förs solskärmen automatiskt bakåt.
De laminerade sidorutorna i fram- och bakdörrarna förbättrar ljudisoleringen i kupén och ger
bilen ett bättre inbrottsskydd.
VARNING!
Klämskyddet fungerar bara i öppningsläge –
inte i ventilationsläge.
50
Vatten- och smutsavvisande ytskikt (tillval)
Vatten- och smutsavvisande
ytskikt på främre sidorutor
och/eller yttre backspeglar
(tillval)
De främre sidorutorna och/eller de yttre
backspeglarna är behandlade med ett ytskikt
som gör att sikten genom rutorna eller i
speglarna blir bra, trots att det regnar. För
information om hur glasen ska skötas,
se sidan 154.
Sidorutor och speglar och
som är försedda med det
vatten- och/eller smutsavvisande skiktet är märkta med
en liten symbol.
Backspeglar
I vissa vädersituationer fungerar det smutsavvisande ytskiktet bättre om eluppvärmning av
backspeglarna används, se sidan 45.
Värm upp backspeglarna:
• om is eller snö täcker speglarna
• vid kraftigt regn och smutsigt väglag
• vid imma på spegeln.
Viktigt!
• Använd inte isskrapa av metall för att ta
bort is från rutorna. Det vattenavvisande
skiktet kan skadas.
• Använd eluppvärmningen för att ta bort is
från speglarna!
51
52
Klimat
Luftdistribution
54
Goda råd
55
Automatisk klimatanläggning ECC
56
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering A/C
60
Bränsledriven parkeringsvärmare
62
53
Luftdistribution
C
D
A
D
C
C
A
B
8703156M
D
8702835d
8703155M
Ventilationsmunstycke i instrumentpanelen
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
A.
B.
C.
D.
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
• Rikta de yttersta munstyckena mot
sidorutorna för att få bort imma från de
främre sidorutorna.
• I kallt klimat: Stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och
bästa avimning.
54
B
Ventilationsmunstycke i dörrstolpe
Luftdistribution
Den inkommande luften fördelas genom
14 olika munstycken placerade på olika
ställen i din bil.
Ventilationsmunstycken i
dörrstolparna
A.
B.
C.
D.
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
• Rikta munstyckena mot rutan när du vill få
bort imma från de bakre sidorutorna.
• Rikta munstyckena inåt mot bilen när du
vill få ett behagligt klimat i baksätet.
• Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
Din klimatanläggning – goda råd
Imma på rutornas insida
Sidorutor och taklucka
Köldmedium
Ett bra sätt att reducera problemet med imma på
framrutans insida och de andra rutorna är att
putsa rutorna. Använd ett vanligt fönsterputsmedel. Tänk på att du måste putsa oftare, om
någon röker inne i bilen.
För att luftkonditioneringen skall fungera
tillfredsställande bör sidorutor och eventuell
taklucka vara stängda. Tänk också på att inte
blockera evakueringskanalerna i lastutrymmets
sidopaneler.
Is och snö
Acceleration
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor,
vilket innebär att det är helt ofarligt för
ozonlagret.
Vid påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Detta arbete ska utföras av
härför ackrediterad verkstad.
Sopa bort snö och is från luftintaget till
klimatsystemet (spalten mellan huv och
vindruta).
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditionering tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
Partikelfilter
Kondensvatten
Du bör se till att partikelfiltret byts med jämna
mellanrum. Rådgör med din Volvoverkstad.
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta
är normalt.
Faktisk temperatur – ECC
Temperaturen du väljer motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för
tillfället råder i och kring din bil.
Sensorer – ECC
Solsensorn är belägen på instrumentpanelens
ovansida. Tänk på att inte täcka över solsensorn. Täck inte heller över kupétemperatursensorn i klimatpanelen.
Felsökning
Din Volvoverkstad har de instrument och de
verktyg som behövs för eventuell felsökning
eller reparation av din klimatanläggning.
Anlita endast utbildad personal för kontroll
och reparation.
Bränslebesparing –
Automatisk klimatanläggning
ECC
Med ECC styrs även luftkonditioneringen
automatiskt och används bara så mycket den
behövs för att kyla ned kupén och ge tillräcklig avfuktning av inkommande luft. Detta
medför bränslebesparing jämfört med
konventionella system, där luftkonditioneringen alltid kyler ned luften till precis över
frysgränsen.
Fläktfunktion för att minska
urladdning av batteriet
När motorn är avstängd (även om tändningsnyckeln står i läge I eller II) kommer fläkten
automatiskt att stängas av. För att aktivera
fläkten, vrid på vredet och ställ in önskad
hastighet. Efter två minuter kommer fläkten
att gå ner till en lägre hastighet. Detta är ett
led i att undvika urladdning av batteriet när
motorn är avstängd.
55
Automatisk klimatanläggning ECC
Återcirkulation/Interiört luftkvalitetsystem
(Interior Air Quality System)
MAN
AUT
AUTO
Återcirkulation
20
18
22
Defroster framruta och
sidorutor
Kupétemperatursensor
24
26
20
18
22
Defroster bakruta och
sidospeglar
Stolvärme
höger sida
24
26
A/C På/Av
Stolvärme
vänster sida
8704253d
Fläkt
Temperatur vänster sida
Temperatur höger sida
Luftfördelning
56
Automatisk klimatanläggning ECC med Interiört luftkvalitetsystem (tillval)
Multifilter med
luftkvalitetsensor (tillval)
Vissa bilar är utrustade med ett s.k. Multifilter
och luftkvalitetsensor. Multifiltret avskiljer
gaser och partiklar och reducerar således
halten av lukter och föroreningar. Luftkvalitetsensorn registrerar förhöjda halter av förorenad
utomhusluft. Då förorenad utomhusluft
registreras av luftkvalitetsensorn, stängs
luftintaget och luften återcirkuleras i kupén.
Luften i kupén renas genom multifiltret även
vid återcirkulation.
Tänk på att:
AUT
MAN
8703250d
Handhavande:
Tryck på
för att aktivera luftkvalitetsensorn (normal inställning).
8702780d
När luftkvalitetsensorn är inkopplad, lyser den
Eller välj mellan tre olika funktioner genom
gröna dioden AUT i
att trycka på knappen
MAN
AUT
.
.
AUT
MAN
• Som regel alltid ha luftkvalitetsensorn
inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör du koppla ur
luftkvalitetsensorn.
• Vid imbildning kan du med fördel även
använda defrosterfunktionerna för framruta
och sidorutor samt bakruta. Se nästa sida.
• Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall av multifiltret. Vid
körning i starkt förorenad miljö kan
Multifiltret behöva bytas oftare.
8703250d
8703250d
1. Tryck på
MAN
AUT
: Dioden AUT lyser.
8703250d
Luftkvalitetsensorn är nu inkopplad.
2. Tryck på
MAN
AUT
: Ingen diod lyser. Ingen
8703250d
återcirkulation inkopplad, såvida det inte
behövs för nedkylning i varmt klimat.
3. Tryck på
MAN
AUT
: Dioden MAN lyser.
8703250d
Återcirkulation är nu inkopplad.
Du växlar mellan dessa tre funktioner genom
upprepade tryckningar på
MAN
AUT
.
8703250d
57
Automatisk klimatanläggning ECC (tillval)
AUTO
AUTO-funktionen reglerar automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås.
Automatiken styr värme, luftkonditionering,
fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.
8702780d
Om du själv väljer en eller flera funktioner
manuellt, fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
När du trycker på AUTO stängs alla manuella inställningar av.
20
18
22
Använd denna knapp för att snabbt få bort imma
och is från framrutan och sidorutorna. Luft
strömmar till rutorna med hög fläkthastighet.
8702782d
Dioden i defrosterknappen lyser när denna
funktion är inkopplad. Luftkonditioneringen styrs nu så att luften
avfuktas maximalt. Luften återcirkulerar inte.
Temperatur
24
26
8702779d
58
Defroster – framruta och
sidorutor
Du kan med de två vreden ställa in temperaturen för
förarsidan och passagerarsidan i din bil. Tänk på att
du inte får snabbare uppvärmning eller nedkylning
även om du väljer en högre eller lägre temperatur än
den du vill få i kupén.
Defroster – bakruta och yttre
backspeglar
8702783d
Använd denna knapp när du snabbt vill få bort
imma eller is från bakrutan och de yttre backspeglarna. Se sidan 45 för ytterligare information om
denna funktion.
Automatisk klimatanläggning ECC – manuella inställningar
A/C På/Av (ON/OFF)
Återcirkulation
(se även sidan 60)
AUT
MAN
Bästa nedkylning i varmt
klimat får du genom att välja
8702776d
AUTO-funktionen. Återcirkulationen styrs då automatiskt. Manuell återcirkulation väljer du om du vill utestänga dålig luft,
avgaser etc. Kupéluften återcirkuleras, dvs. ingen luft från utsidan sugs
in i bilen, när
är aktiverad. Dioden i knappen lyser.
Om du låter luften i bilen återcirkulera finns risk för is- och imbildning i
bilen, särskilt under vintern.
Med timerfunktionen (bilar med multifilter och luftkvalitetsensor
har ingen timerfunktion) minskar du risken för is, imma och dålig luft.
i mer än 3 sekunder. Dioden
Gör så här för att aktivera den: tryck på
blinkar i 5 sekunder. Nu återcirkulerar luften i bilen under 3-12 minuter
beroende på yttertemperaturen. Varje gång du nu trycker på
aktiveras timerfunktionen. Om du vill stänga av timerfunktionen, tryck
på
igen i mer än 3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder för att
bekräfta ditt val.
8703250d
Defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
Om du väljer
Luftfördelning
När ON-dioden lyser, styrs luftkonditioneringen av
systemets automatik. På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas lagom. När AC OFF valts
och OFF-dioden lyser, är luftkonditioneringen
8702777d
alltid urkopplad; övriga funktioner styrs fortfarande automatiskt. Luftkonditioneringen fungerar ner till ca 0 °C.
Defroster styrs luftkonditioneringen så att luften
När du väljer
avfuktas maximalt.
Fläkt
Genom att vrida på vredet ökar eller minskar du
fläkthastigheten. Om du väljer AUTO, regleras
fläkthastigheten automatiskt. Tidigare inställd
fläkthastighet kopplas ur.
8702778d
OBS! Om du vridit vredet för fläkten moturs så långt att endast den
vänstra dioden ovanför vredet lyser med orange sken, är fläkt och
luftkonditionering avstängda.
Luft till rutorna
Luft i huvud- och kroppshöjd
Uppvärmning av framstolar
Luft mot ben och fötter
Se sidan 45 för ytterligare information.
8702781d
Tryck på AUTO när du åter vill ha automatisk luftfördelning.
8702784d
59
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering A/C
Återcirkulation
Återcirkulation tillsammans med din luftkonditioneringsanläggning ger snabbare nedkylning i
kupén i varmt klimat. Återcirkulation väljer du
8702776d
också om du vill utestänga dålig lukt, avgaser etc.
Kupéluften återcirkuleras, dvs. ingen luft från utsidan sugs in i bilen,
är aktiverad. Dioden i knappen lyser. Om du låter
när knappen
luften i bilen återcirkulera finns risk för is- och imbildning i bilen,
särskilt under vintern.
Med timerfunktionen minskar du risken för is, imma och dålig luft.
Gör så här för att aktivera den: tryck på
i mer än 3 sekunder. Dioden
blinkar i 5 sekunder. Nu återcirkulerar luften i bilen under 3-12 minuter
beroende på yttertemperaturen. Varje gång du nu trycker på
aktiveras timerfunktionen. Om du vill stänga av timerfunktionen, tryck
på
igen i mer än 3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder för att
bekräfta ditt val.
Om du väljer
Defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
A/C På/Av
(ON/OFF)
Luftkonditioneringen är
inkopplad med kylnings8702777d
och avfuktningsfunktion,
när ON lysdioden lyser.
Luftkonditioneringen är urkopplad när OFF
lysdioden lyser.
, är luftkonditioNär du har valt Defroster
neringen alltid inkopplad, om fläkten inte står i
läge 0.
8702611d
Fläkt
Genom att vrida vredet
ökar eller minskar du
fläkthastigheten. Om
8702831d
vredet står på 0 är inte
luftkonditioneringen inkopplad.
60
8702834d
Värme/Kyla
vänster sida
Värme/Kyla
höger sida
Vrid och ställ in hur varm
eller kall du vill att den
inkommande luften skall
vara. För att få nedkyld luft
måste luftkonditioneringen
vara inkopplad.
Vrid och ställ in hur varm
eller kall du vill att den
inkommande luften skall
vara. För att få nedkyld luft
måste luftkonditioneringen
vara inkopplad.
8702834d
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering A/C
8702833d
Använd de prickmarkerade luftfördelningslägena mellan de olika symbolerna
för att ytterligare finjustera luftfördelningen för bättre komfort
Här är några kompletterande
råd och upplysningar:
Använd...
• Du måste vrida på fläktvredet (från 0-läge)
om du vill koppla in luftkonditioneringen.
• Använd luftkonditioneringen även vid låga
temperaturer (0 - 15 °C), så får du avfuktning av inkommande luft.
Luftfördelning
Luft genom ventilationsmunstyckena fram och bak.
Luft till rutorna. I detta läge
återcirkulerar inte luften.
Luftkonditioneringen är alltid
inkopplad. Visst luftflöde till
ventilationsmunstycken.
Luft både till golv och rutor. Visst
luftflöde till ventilationsmunstycken.
Luft till golvet. Visst luftflöde
till ventilationsmunstycken
samt till defrostermunstycken
för framruta och sidorutor.
...när du vill få god nedkylning i varmt
klimat.
...när du vill bli av med is och imma. Bra
med hög fläkthastighet!
Defroster –
bakruta och yttre
backspeglar
Använd denna knapp när
du snabbt vill få bort imma
eller is från bakrutan och
de yttre backspeglarna. Se sidan 45 för
ytterligare information om denna funktion.
8702787d
...när du vill få en behaglig komfort och
bra avimning i kallt utomhusklimat. Inte
för låg fläkthastighet!
...när du vill värma dina fötter.
Uppvärmning
av framstolar
Se sidan 45 för
ytterligare information.
Luft till golv och ventilationsmunstyckena.
...i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
8702784d
61
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Vid temperaturer från –10 °C och neråt är parkeringsvärmarens maximala gångtid 60 minuter.
Om parkeringsvärmaren inte startar, trots upprepade försök, visas ett meddelande i displayen. Kontakta då en auktoriserad Volvo-verkstad.
A
B
C
3602296d
VARNING!
Allmänt
Innan parkeringsvärmaren kan programmeras
måste elsystemet ”väckas”.
Det görs enklast genom att:
• trycka på READ-knappen eller
• trycka på heljusblinken eller
• slå på tändningen.
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIDUR 1
och TIDUR 2.
Med starttid avses här den tid då uppvärmningen av bilen är klar.
Bilens elektronik räknar själv ut starttid utifrån
rådande yttertemperatur. Om yttertemperaturen
överstiger 25 °C, sker ingen uppvärmning.
62
• Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut på
marken kan antändas av avgaserna.
• Kontrollera i informationsdisplayen att
värmaren är avstängd. (När parkeringsvärmaren arbetar, visas PARKVÄRMARE PÅ i
displayen.)
VARNING!
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
WARNING!
ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
8903920d
Varningsdekal på tankluckan
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIDUR 1, TIDUR 2 och
DIREKTSTART aktiveras, lyser den gula varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
och en förklarande text visas i teckenfönstret.
När du lämnar bilen, kommer du att få ett
meddelande om vilket status din anläggning
har.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten uppåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
Bilens klocka/tidur
Om bilens klocka ställs om efter att tidurinställningar gjorts, kommer dessa av säkerhetsskäl att annulleras.
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Avstängning tidursstartad
värmare
A
B
C
3602296d
För att manuellt stänga av värmaren innan tidursfunktionen gör det, görs följande:
1. Tryck in READ-knappen (A)
2. Stega med ringen (B) fram till text PARKVÄRM TIDUR 1 alt. 2. Texten PÅ blinkar.
3. Tryck på RESET-knappen (C). Texten AV
visas med fast sken och värmaren stängs av
Direktstart av värmare
Inställning av TIDUR 1 alt. 2
Av säkerhetsskäl går det bara att programmera
in tider för det närmaste dygnet, inte för flera
dagar i rad.
1. Stega med hjälp av ringen (B) till
TIDUR 1.
2. Tryck lätt på RESET-knappen (C), för att
komma till den blinkande timinställningen.
3. Stega med ringen (B) till önskat timtal.
4. Tryck lätt på RESET-knappen för att komma till den blinkande minutinställningen.
5. Stega med ringen (B) till önskat minuttal.
6. Tryck lätt på RESET-knappen för att bekräfta din inställning.
7. Tryck på RESET-knappen för att aktivera
tiduret.
Efter inställning av TIDUR 1, stega till
TIDUR 2. Inställningarna görs på samma sätt
som för TIDUR 1.
1. Stega med ringen (B) till DIREKTSTART.
2. Tryck på RESET-knappen (C) för att komma till alternativen PÅ eller AV. Välj PÅ.
Värmaren kommer nu att vara aktiverad i 60
minuter. Uppvärmningen av kupén startar så
fort kylvattnet i motorn uppnått tillräcklig
temperatur.
Avstängning direktstartad värmare
1. Stega med ringen (B) till DIREKTSTART.
2. Tryck på RESET-knappen (C) för att komma till alternativen PÅ eller AV. Välj AV.
Viktigt!
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
kan leda till att batteriet laddas ur och kan
ge startproblem.
För att säkerställa att generatorn hinner producera lika mycket energi som värmaren
förbrukar ur batteriet, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen
lika lång tid som värmaren används.
Tillsatsvärmare (diesel)
(vissa länder)
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur i
kupén.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den stängs
av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts
eller när motorn stängs av.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, kommer din
parkeringsvärmare att stängas av.
Du får i så fall ett meddelande i displayen.
Kvittera meddelandet med READ-knappen
(A).
63
64
Interiör
Stolar
66
Innerbelysning
69
Förvaringsplatser
70
Baksäte och lastutrymme
75
Lastning
80
Lastnät
81
Insynsskydd, Extrasäte i bagagerummet
83
Reservhjul
84
65
Framstolar
Sittställning
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
1. Framåt/bakåt, lyft handtaget för att
ställa in rätt avstånd till ratt och
pedaler. Kontrollera att stolen är
spärrad då inställningen ändrats.
2. Höja/sänka sittdynans framkant,
pumpa upp/ned*.
3. Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
4. Ändra svankstödet, vrid ratten.
5. Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
6. Manöverpanel för eldriven stol.
*
Manöverreglage (2) är ej tillgängligt för
vissa klädselalternativ.
VARNING!
• Ställ in rätt körställning på förarstolen
innan körning påbörjas, aldrig under
färd.
• Kontrollera att stolen är i låst läge.
66
8504932m
Fällning stol fram
8501727A
Fällning av passagerarstol i framsätet
Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt till horisontellt läge för att
kunna få plats med lång last. Gör så här för att fälla fram ryggstödet:
• Skjut stolen så långt bak som möjligt.
• Justera ryggstödet till främre läge.
• Lyft spärrarna på ryggstödets baksida.
• Fäll samtidigt ryggstödet framåt.
• Skjut fram stolen så att nackskyddet "låses" fast under handskfacket.
67
Framstolar
Minnesfunktion i fjärrkontrollen (tillval)
Fjärrkontrollen som används vid upplåsning
av bilen, lagrar information om stolens inställningar som ändras. Då bilen nästa gång låses
upp med samma fjärrkontroll och dörren
öppnas inom fem minuter, intar förarstolen
och de yttre backspeglarna de sparade
positionerna.
M
E
M
3
8505020m
Inställning av stolen
Med strömställarna kan följande ställas in:
1. Sittdynans framkant upp/ner
2. Stol framåt/bakåt
3. Stol upp/ner
4. Ryggstödslutning
Stolen kan flyttas i en riktning åt gången.
De elmanövrerade framstolarna har ett
överbelastningsskydd, som utlöses om någon
stol blockeras av något föremål. Om det
händer, slå av tändningen, (läge 0) och vänta ca
20 sekunder innan stolen manövreras igen.
VARNING!
• Se till att inte något föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid
inställning.
• Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
• Se till att barn inte leker med strömställarna, för att undvika klämrisk.
68
2
Förberedelser
Inställning av stolen görs normalt när startnyckeln är i läge I eller II. Den kan även ställas
in inom 4,5 minuter efter man har låst upp
dörren med nyckel eller fjärrkontroll. Om
dörren är stängd och startnyckeln ännu inte är
insatt i tändningslåset eller är i läge 0 i
tändningslåset, kan inställningar göras inom 40
sekunder efter det att dörren har stängts.
1
Elmanövrerad stol (tillval)
Stol med minnesfunktion (tillval)
5. Inställning av stol och yttre speglar,
program 1
6. Inställning av stol och yttre speglar,
program 2
7. Inställning av stol och yttre speglar,
program 3
8. Lagring av inställning
Tre lägen kan lagras. Efter inställning av
stolen hålls knappen MEM (8) intryckt,
samtidigt som knappen (5) trycks in. Med
minnesknapparna (6) och (7) kan ytterligare
inställningar av stol och speglar lagras i
minnet.
Inställning av redan lagrat läge
Håll någon av minnesknapparna (5), (6) eller
(7) intryckt tills stolen stannar. Om intryckt
knapp släpps kommer inställningen av säkerhetsskäl genast att avbrytas.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna, så stannar stolen.
Innerbelysning
3500887e
3501410r
Allmänbelysning och läslampor fram
Allmänbelysning
Allmänbelysningen tänder och släcker du
genom att trycka på knappen. Allmänbelysningen tänds automatiskt* och förblir tänd i 30
sekunder när du:
• Låser upp utifrån med nyckel eller fjärrkontroll.
• När du stannat motorn och vridit tändningsnyckeln till 0-läge.
Allmänbelysningen tänds* och förblir tänd i 10
minuter:
• När någon av dörrarna är öppen.
* Funktionen är ljusberoende och aktiveras
enbart när det är mörkt.
8502006d
Läslampor bak
Allmänbelysningen släcks när:
• Motorn startar.
• När du låser utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll.
Med en kort tryckning på knappen kan du i
alla lägen tända eller släcka allmänbelysningen.
När du tänder förblir lampan tänd i 10 minuter.
Du kan koppla bort automatiken genom att
trycka på knappen i mer än 3 sekunder. När du
sedan kort trycker på knappen igen kopplas
automatiken åter in.
De från fabriken inprogrammerade tiderna 30
sekunder respektive 10 minuter kan ändras.
Kontakta din Volvoverkstad.
Make up-spegel
Vrid upp locket så tänds lampan.
Läslampor fram och bak
Du tänder eller släcker läslamporna i framsätet
eller baksätet genom att trycka på respektive
knapp. Läsbelysningen släcks automatiskt efter
10 minuter, om du inte dessförinnan släckt
den.
69
Förvaringsplatser i fram- och baksäte
Askkopp (tillval)
Gör så här om du vill tömma dina askkoppar:
Framsätet: Öppna askkoppen och dra ut
insatsen.
Baksätet: Som ovan.
Mugghållare (tillval)
Vissa modeller är utrustade med mugghållare
för de åkande i fram- och baksätet.
Du kan dessutom använda mittkonsolens
förvaringsplats för cd-skivor o. dyl.
Sekretesslur + hållare (tillval)
Vissa modeller är utrustade med sekretesslur,
för mer information se under kapitel Telefon.
8504940m
VARNING!
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga
föremål ligger eller sticker så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning. Spänn alltid fast stora, tunga
saker med något av bilbältena.
8504945m
70
Förvaringsplatser
Förvaringsfack i mittkonsolen
8505049m
8504938m
1. Bakre förvaringsfack
(under armstödet)
Du kan använda mittkonsolens bakre förvaringsfack för förvaring av cd-skivor o dyl.
Detta förvaringsfack kan utrustas med:
- Sekretesslur + hållare (tillval)
2. Främre förvaringsfack
(V70: Täckt av jalusi)
Detta förvaringsfack finns möjlighet att utrusta
med följande alternativ:
- Mugghållare (tillval)
- Askkopp (tillval)
8504939m
Mugghållare i bakre
förvaringsfack för baksätet
Mugghållare i förvaringsfack
(tillval)
• För att komma åt förvaringsfack/sekretesslur, tryck in knappen på vänster sida av
armstödet, fäll locket över tunnelfacket
bakåt. För att använda mugghållaren, tryck
in knappen på höger sida av armstödet, fäll
den övre delen av locket över tunnelfacket
bakåt.
• Mugghållaren och locket kan stängas
separat.
Mugghållaren kan lätt tas ur:
1. Snäpp upp mugghållaren i bakkant.
2. Skjut mugghållaren bakåt.
3. Vinkla upp mugghållaren i framkant och
lyft ur.
För att sätta i mugghållaren gör enligt ovan i
omvänd ordning.
3. 12 V-uttag
4. Askkopp (tillval)
71
Extrahandtag XC70
8504941m
Extrahandtag
Volvo XC70 är utrustad med ett extrahandtag
på passagerarens sida av mittfacket. Detta
handtag ger extra stöd vid färd på t.ex.
grusvägar m.m.
VARNING!
Handtaget kan bli mycket varmt om bilen
stått parkerad i sol/värme.
72
Förvaringsplatser i framsätet
8903729m
Mugghållare (tillval)
Förvaring i handskfacket
Kavajhållare
• Tryck på hållaren för att öppna.
• Tryck in hållaren efter användning.
I handskfacket har du möjlighet att förvara
bilens instruktionsbok, pennor, bensin- och
kreditkort m.m.
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
OBS! Använd aldrig glasflaskor. Tänk också på
att varma drycker innebär risk för skållning.
73
Skräpkorg, Fällbart bord i baksätet
Fällbart bord (tillval)
Lyft i bandet och fäll
sittdynan framåt.
8503131m
8504929m
8802312m
Flaskhållare i baksätet (tillval)
För att använda flaskhållaren, gör så här:
1. Fäll ut hållaren.
2. Ställ i flaskan.
Flaskhållaren kan även användas som papperskorg. Trä in en påse i hållaren och vik ner över
kanten.
OBS!
• Det finns inga speciella soppåsar till
hållaren – använd vanliga plastpåsar.
• Glasflaskor bör du av säkerhetsskäl aldrig
använda på någon plats i bilen.
74
Mugghållare i armstöd,
baksäte
8503132m
Om du vill vika ut
bordsdelen helt och
hållet, skall armstödet i
baksätet först fällas
framåt. Om du enbart
vill använda mugghållarna, behöver du inte
fälla ut bordsdelen.
För att stänga:
Fäll in bordsdelen och
mugghållarna.
Vik armen under
bordet inåt. Se till att
handen inte kommer i
kläm.
Fäll in armstödet i
baksätet.
Lyft i bandet och fäll tillbaka sittdynan.
8901908m
Baksäte och lastutrymme
8503344m
8503021m
8503022m
Fällning av nackskydd
Förlängning av lastutrymme
Mittplatsens nackskydd (V70)
Baksätet är delbart och delarna kan fällas var
för sig.
1. Vinkla upp framstolarnas ryggstöd om de
lutar kraftigt bakåt.
2. Dra i bandet till sittdynan och fäll dynan
mot framstolarnas ryggstöd.
3. Fäll de yttre nackskydden framåt genom att
dra i bandet till nackstödet.
Sänk mittplatsens nackskydd om det är
uppdraget. Tryck på lösgöringsknappen
bakom det högra röret – se bild.
Mittplatsens nackskydd
(XC70)
(Modeller med 3-delat baksäte)
Höja: Dra nackskyddet rakt uppåt.
Sänka: Dra nackskyddet något framåt och
tryck ner.
75
Baksäte och lastutrymme
A
8503020m
8503341m
A. Spärren i stängt läge
B. Spärren i öppet läge
Mittplatsens ryggstöd (XC70 med 3-delat
baksäte)
Fällning av ryggstödet
Tryck ryggstödets spärr bakåt och fäll
ryggstödet framåt.
Fällning av mittplatsens
ryggstöd (XC70)
(Modeller med 3-delat baksäte)
De vänstra och mittersta delarna av ryggstödet
kan fällas var för sig.
Om den högre delen av ryggstödet ska fällas
ner måste mittdelen också fällas.
76
8902058m
B
För att fälla ner mittplatsens ryggstöd (utan att
fälla ner de yttre delarna): Se till att nackskyddet är helt nertryckt. Tryck på knappen på
ovankanten av denna del av ryggstödet för att
frigöra spärren. Fäll sedan ryggstödet framåt.
VARNING!
När ryggstöden fälls tillbaka måste de vara
ordentligt fastlåsta. Ordet “UNLOCKED”
på spärren ska inte vara synligt.
Avdelare med förvaringsfickor
(XC70 – tillbehör)
(Modeller med 3-delat baksäte)
En avdelare med förvaringsfickor finns som
tillbehör till XC70 med 3-delat baksäte.
Avdelaren kan förhindra föremål i bagageutrymmet från att kastas framåt vid häftig
inbromsning.
För montering av avdelaren, se anvisningarna
som följer med i satsen eller kontakta en
Volvoverkstad.
Baksäte och lastutrymme
Ditsättning av mittre
ryggstöd
(Modeller med 3-delat baksäte)
• Vid tillbakasättning av det mittre ryggstödet måste det högra ryggstödet vara i
uppfällt läge.
• Sätt tillbaka ryggstödet genom att trycka
nedre delen över stången tills det låses i
läge.
Kontakta din Volvoåterförsäljare för information om tillbehörsutrustning som kan placeras
mellan ryggstödet och sittdynans yttre delar.
8503343m
Borttagning av mittplatsens
ryggstöd (XC70)
(Modeller med 3-delat baksäte)
• Tryck på knappen på ovankanten av denna
del av ryggstödet för att frigöra spärren.
• Fäll sedan ryggstödet något framåt.
• Dra i handtaget på ryggstödets baksida (se
bilden ovan) för att frigöra ryggstödets
nedre del från stången. Lyft ut ryggstödet.
Kontakta din Volvo-återförsäljare för information om tillbehörsutrustning som kan placeras
mellan de yttre delarna av ryggstödet.
VARNING!
(XC70 med 3-delat baksäte)
• Mittplatsens ryggstöd ska inte lämnas löst i
bilen av säkerhetskäl.
• Om mittplatsens ryggstöd är borttaget kan
oförankrade föremål i lastutrymmet föras
framåt mellan de yttre ryggstöden vid en
häftig inbromsning.
• Högre delen av ryggstödet måste vara
uppfällt när mittplatsens ryggstöd sätts
tillbaka, annars kan mittryggstödet inte
låsas fast och mittbilbältet kan inte
användas.
Mittarmstöd (XC70)
(Modeller med 3-delat baksäte)
Mittplatsens ryggstöd kan vändas så att det
fungerar som armstöd.
• Ta bort mittplatsens ryggstöd som beskrivs
till vänster
• Vänd ryggstödet (ryggstödets framsida ska
vara uppåt)
8503317m
Mittplatsens ryggstöd som armstöd
•
Tryck ryggstödet tillbaka på stången tills
det låses i läge
För att återställa ryggstödet till normalt läge,
dra i handtaget (som nu är på den främre
undersidan) för att frigöra det från stången.
Sätt tillbaka ryggstödet enligt anvisningen till
vänster.
VARNING!
Om mittplatsens ryggstöd används som
armstöd ska avdelaren (se föregående sida)
sättas på plats för att förhindra föremål i
lastutrymmet från att föras framåt mellan
de yttre ryggstöden vid en häftig
inbromsning.
77
Baksäte och lastutrymme
8503125m
8503150m
A. Spärren i stängt läge
B. Spärren i öppet läge
OBS! Se till att hålen i plastskoningarna på
ryggstödets överdel hakar i krokarna på
sittdynans undersida.
När du fäller tillbaka ryggstödet och sittdynan
måste nackstöden fällas upp igen till normalt
läge.
Borttagning av sittdyna
Baksätets rygglägen
(2- eller 3-delat baksäte)
Sittdynan kan enkelt tas bort. Du får då ett
något längre lastutrymme.
Vik de röda låstapparna framåt för att lossa
sittdynans låsning. Lyft därefter upp sittdynan.
Gör allting i omvänd ordning, när du sätter
tillbaka sittdynan
Du har möjlighet att i höjdled justera de båda
ryggstödens läge i baksätet. Gör så här när du
vill justera ett ryggstöd till lastläge*:
• Tryck på spärren tills den röda markeringen syns.
• Dra ryggstödet framåt till nytt låsläge.
• Försäkra dig om att ryggstödet befinner sig
i låst läge, och att den röda markeringen
inte längre syns.
VARNING!
Lasta inte för tung last längst fram mot framstolarna. Då trycks det nedfällda ryggstödet ned
onödigt hårt. Lasta aldrig ovanför ryggstöden! Om du gör det kan lasten kastas framåt vid en
häftig inbromsning eller kollision och allvarligt skada dig eller dina passagerare. Tänk också
på att alltid förankra (binda fast) lasten ordentligt.
78
Gör på samma sätt när du vill justera ryggstödet till normalläge.
*Lastläge möjliggör större lastutrymme.
Lastutrymmet
3903052m
8901657m
3501056m
Lastutrymmesbelysning
Hållare för matkassar (tillval)
Eluttag i lastutrymme
En extra taklampa finns längst bak i lastutrymmet.
Fäll upp luckan i lastutrymmet. Häng eller
spänn fast dina matkassar med hjälp av
spännband eller hållare.
Fäll ned locket, när du vill använda eluttaget.
Eluttaget fungerar oberoende av om tändningen är påslagen eller inte.
Om tändningen slås av och en förbrukare med
högre strömförbrukning än 0,1 A är ansluten
till eluttaget, får du ett varningsmeddelande i
displayen.
Plastbaljan lossar du genom att vrida på de
två vreden på sidorna.
Tänk på att inte använda eluttaget med
tändningen avslagen, det finns risk för
urladdning av bilens batteri.
79
Lastning
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens totala tjänstevikt inkluderat eventuella tillbehör som är
monterade. Tjänstevikten omfattar föraren,
bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %
och övriga spolar-/kylvätskor mm. Tillbehör
som är monterade dvs dragkrok, lasthållare,
takbox m.m. räknas in i tjänstevikten.
Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och deras vikt.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende på tjänstevikt och hur tungt
lastad bilen är.
8502786m
8501266A
VARNING!
Lastning i lastutrymmet
Bilbälten och krockkuddar ger förare och
passagerare ett gott skydd, framförallt vid
kollisioner framifrån. Du måste också tänka på
att skydda dig från skador bakifrån. Vid
lastning bör du tänka på att föremål i lastutrymmet, om de inte är tillräckligt förankrade
och rätt lastade, vid en kollision eller häftig
inbromsning, med stor hastighet och kraft kan
föras framåt och orsaka allvarliga skador.
Tänk på att ett föremål som väger 20 kg, vid
en frontalkrock i en hastighet av
50 km/tim, motsvarar en krockvikt av
1.000 kg.
80
Tänk på följande när du lastar:
• Placera lasten intill ryggstödet.
• Placera tung last så lågt som möjligt.
• Placera bred last på var sin sida av
delningen i ryggstödet.
• Spänn fast lasten med fästband vid bilens
lastöglor.
• Lasta aldrig ovanför ryggstödet utan
lastförskjutningsnät.
• Lasta inte för tung last längst fram mot
framstolarna. Då trycks det nedfällda
ryggstödet ned onödigt hårt. Lasta aldrig
ovanför ryggstöden! Om du gör det kan
lasten kastas framåt vid en häftig inbroms
ning eller kollision och allvarligt skada dig
eller dina passagerare. Tänk också på att
alltid förankra (binda fast) lasten ordentligt
• Med baksätets ryggstöd nedfällt får bilen
inte lastas högre än 50 mm under ovankanten av bakre passagerardörrarnas
fönster, annars kan skyddseffekten av
krockgardinen som finns dold innanför
bilens innertak utebli.
Lastnät
1
2
8504154m
Röd färgmarkering – olåst läge
Grön färgmarkering – låst läge
8503129m
Skyddsgaller XC70
Skyddsgaller i lastutrymmet måste alltid, av
säkerhetsskäl, fästas och förankras på rätt sätt.
Gör så här för att sätta dit skyddsgallret:
• Fäll ner ryggstödet.
• Tryck och vrid vredet (1) till rött (för olåst
läge) med en Torx-skruvmejsel.
• För in skyddsgallrets fjäderbelastade ändar
i fästpunkterna (se bild).
• Tryck och vrid vredet (1) till grönt (för låst
läge).
OBS! Den gröna färgmarkeringen på konsolen
(2) och markeringen på vredet (1) måste stå
mitt för varandra efter montering, annars
fungerar inte krockskyddet.
Gör så här för att ta bort skyddsgallret:
• Fäll fram ryggstöden.
• Tryck in och vrid vredet (1), med en Torxskruvmejsel mot rött, så att märkningen på
vredet överensstämmer med konsolens
märkning.
• Tryck skyddsgallret mot bilens motsatta fäste
tills det går ur takpanelen. Släpp efter på
kraften då du har kommit förbi takpanelen
med fästet och dra gallret försiktigt mot dig,
så att gallret även lossar på andra sidan.
Vinkla inte gallret för mycket eftersom det då
kilar fast och kan bli svårt att dra ur.
Nylonlastnät V70
(2-delat baksäte)
Lastnätet är tillverkat av stark nylonväv, som kan
rullas ut från ryggen på baksätet. Lastnätet är
efter uppfällning självlåsande efter ca 1 minut,
om bakryggarna i baksätet är i uppfällt läge.
• Dra upp höger lastnät.
• Haka först fast stången i fästet på högersidan
(A). Dra sedan ut stången och haka fast den
på vänstersidan (B).
• Dra upp vänster lastnät och fäst på stången.
• Demontera i omvänd ordning.
Lastnätet kan även användas då baksätet är
fällt framåt.
81
Lastnät XC70
• Lastnätets dragband får inte fästas på
öglorna på golvet under framsätena. Om
dessa öglor används och framsätena
flyttas tillbaka skulle nätet eller övre
infästningarna skadas.
A
Ihopvikning av lastnätet
Lastnätet kan vikas ihop och placeras under
golvet i lastutrymmet på bilar som inte är
utrustade med bashögtalare (tillval) eller
extrabarnsäte (tillval).
Tryck på knapparna i lastnätets gångjärn (se
bilden i vänsterspalten) för att frigöra gångjärnen och vik ihop nätet.
B
8901980m
Gångjärn/Knapp
Nylonlastnät
(Modeller med 3-delat baksäte)
Volvo XC70 kan utrustas med ett lastnät
tillverkat av stark nylonväv, som kan fästas in i
därför avsedda takfästen och spännas fast i
öglor på golvet*.
Nätet kan fästas in bakom det uppresta
baksätesryggstödet och vid fällt baksäte även
bakom framstolarna (se bilderna).
Den övre och nedre stången är försedd med
gångjärn i mitten som gör att lastnätet kan
vikas ihop. Om nödvändigt, vik ut stängerna
tills de kommer i låst läge.
* Om din bil är försedd med bakåtvänt
extrasäte.
82
8901984m
C
D
• Haka fast övre stången i främre eller bakre
takfästet (A).
• Haka fast andra ändan av stången i
takfästet på den motsatta sidan.
• Spänn fast lastnätets dragband i öglorna på
golvet (B) när nätet är infäst i de bakre
takfästena eller (D) när nätet är infäst i de
främre takfästena.
• Spänn åt lastnätet med dragbanden.
OBS!
• Om lastnätet är monterat på de främre
takfästena och baksätets sittdynor är
framåtfällda bör lastnätet dras framför
sittdynorna och bakom framsätenas
ryggstöd (C).
VARNING!
• Av säkerhetsskäl får inte lastnät användas
om barn sitter i extrasätet i lastutrymmet.
• Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt
monterade och att dragbanden är säkert
fastsatta.
• Skadade nät får inte användas.
Insynsskydd, Extrasäte i lastutrymmet
VARNING!
Om din bil är utrustad med ett extrasäte,
måste bakluckan vara försedd med en
låscylinder. Upplåsning från utsidan kan nu
ske på vanligt sätt (nyckel i förardörren och/
eller med fjärrkontrollen) samt genom att
använda nyckeln i bakluckans låscylinder.
VARNING!
3903067m
8503151m
Insynsskydd (tillval)
Extrasäte (tillval)
Dra ut insynsskyddet, dra det över bagaget och
haka fast det i urtagen på de bakre stolparna i
bagagerummet.
Extrasätet är avpassat för två barn, vardera
med vikt mellan 15 och 36 kg och upp till
max. 140 cm längd. Max. totalvikt är 72 kg.
Borttagning av insynsskyddet:
• Tryck insynsskyddets ändstycke inåt, för
uppåt och lossa det.
• Vid ditsättning tryck ned insynsskyddets
ändstycken i hållarna.
Uppfällning
• Ta bort insynsskyddet, om din bil är
utrustat med ett sådant.
• Fäll ryggdelen framåt till låst läge.
• Fäll sittdynan framåt
Nedfällning
• Vik sittdynan bakåt.
• Dra i ryggdelens handtag för att öppna
och fäll ryggdelen nedåt.
När extrasätet används, måste baksätets båda
ryggstöd vara i uppfällt läge, skyddsnätet
nedtaget samt barnsäkerhetslåset öppet.
Detta för att barnen vid en eventuell olycka
själva skall kunna ta sig ut.
Om din bil är utrustad med stålnät, måste
detta ovillkorligen tas bort innan extrasätet
används.
OBS! Om du måste ta med insynsskyddet
under en färd, då du på samma gång använder
extrasätet i lastutrymmet, kan du lämpligen
göra så här:
• Fäll baksätets båda ryggstöd till mer
upprätt läge (se sidan 76).
• Placera försiktigt det lösa insynsskyddet
mellan baksätets ryggstöd och extrasätet.
Fäll upp extrasätets nackstöd.
83
Reservhjul
Domkraft
Varningstriangel
(annorlunda
placering för bilar
med extrasäte)
Verktygspåse
med
bogserögla
Fästanordning
Reservhjul
1
7700566m
8505050m
Reservhjul, verktyg, domkraft
Reservhjulet med domkraft och verktygspåse finner du under golvet i
bagageutrymmet. Gör så här om du vill ta ut reservhjulet.
• Ta bort den bakre golvluckan genom att fälla upp den ca. 45° och dra
bakåt. Spärra den främre golvluckan i uppfällt läge
• Lossa skruvarna i plastbaljan (tillbehör) och lyft undan den.
• Lyft bort domkraft och verktygspåse.
• Skruva loss och lyft upp reservhjulet.
• Skruva tillbaka och fäst allting på omvänt sätt. Se till att reservhjulet
ligger stadigt och att domkraft och verktygspåse är ordentligt förankrade.
Varningstriangel (vissa länder)
Följ de bestämmelser beträffande varningstriangel som gäller i det land du
befinner dig i.
OBS! Om bilen är utrustad med extrasäte i lastutrymmet, är
varningstriangeln placerad i ett särskilt fack i reservhjulsbaljans främre
del.
84
Reservhjul, verktyg, domkraft - bilar med
bashögtalare (tillval)
Domkraften och verktygspåsen finner du i ett fack ovanför reservhjulet.
Gör så här om du vill ta ut reservhjulet:
• Ta bort den bakre golvluckan genom att fälla upp den ca 45 grader
och dra bakåt. Lyft ut den främre golvluckan.
• Ta bort mattan över bashögtalaren.
• Lossa ratten och vrid clipset 90 grader (1).
• Lyft upp bashögtalaren. Greppa samtidigt det övre högra hörnet och
det bakre vänstra. Lyft uppåt -inåt och låt sedan bashögtalaren vila
mot den vänstra sidan i lastutrymmet.
• Sätt tillbaka och fäst allting på omvänt sätt. Se till att reservhjulet
ligger stadigt och att domkraft och verktygspåse är ordentligt
förankrade.
Lås och Larm
Elektronisk startspärr, Fjärrkontrollen
86
Låsning och upplåsning
87
Byte av batteri i fjärrkontrollen
88
När det är mörkt ute, Blockerat låsläge
89
Barnsäkerhetsspärr
90
Larm
91
85
Dörrar och lås
Nycklar – Elektronisk
startspärr
Din bil levereras med två huvudnycklar och en
servicenyckel. En huvudnyckel är hopfällbar
och försedd med inbyggd fjärrkontroll.
Förlust av nyckel
Om du förlorar någon av dina nycklar skall du
ta med alla bilens övriga nycklar till en
auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande syfte måste den förlorade nyckelns kod
raderas ur systemet. De andra nycklarna måste
vid samma tillfälle på nytt kodas in i systemet.
En separat etikett med nycklarnas mekaniska
nyckelkod följer med nycklarna. Förvara
etiketten på en säker plats. Ta med etiketten till
din Volvo-återförsäljare om du vill beställa nya
nycklar. Maximalt sex fjärrkontroller/nycklar
kan programmeras och användas.
Huvudnyckel
Nyckeln går till alla lås.
Servicenyckel*
Nyckeln går enbart till förardörr, startoch rattlås.
8302192m
* endast vissa marknader
86
Elektronisk startspärr
Nycklarna är försedda med kodade chips. Den
koden måste stämma överens med läsaren i
tändningslåset. Bilen kan endast startas om rätt
nyckel med korrekt kod används.
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma
nyckelknippa. Den elektroniska startspärren
kan då aktiveras av misstag och bilen går inte
att starta.
6
1
2
5
4
3
8302187m
1. Lås upp 2. Öppna baklucka
3. Panikfunktion 4. Trygghetsbelysning
5. Lås 6. Hopfällning/öppning av nyckel.
Fjärrkontrollfunktioner
1. Upplåsning
Med knapp (1) låser man upp samtliga dörrar,
baklucka och luckan vid tanklocket.
2. Baklucka
Tryck två gånger på knapp (2) för att låsa upp
enbart bakluckan.
3. Panikfunktion
Panikfunktionen kan användas för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om den
röda knappen (3) hålls intryckt i minst
tre sekunder eller trycks in två gånger under
samma tidsrymd, aktiveras blinkers och
signalhorn. Paniklarmet stängs av med vilken
som helst av knapparna på fjärrkontrollen eller
automatiskt efter 25 sekunder.
Låsning och upplåsning
4. Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
Tryck på den gula knappen (4) på din fjärrkontroll.
Nu tänds innerbelysningen, positions-/
parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen
och lamporna i de yttre backspeglarna (tillval).
Är släpvagn kopplad till bilen tänds även
belysning på denna. Dessa lampor förblir
tända i 30, 60 eller 90 sekunder. Lämplig
tidsinställning för din bil kan göras av
auktoriserad Volvoverkstad.
För att släcka trygghetsbelysningen:
Tryck på den gula knappen en gång till.
5. Låsning
Med knapp (5) låser man samtliga dörrar,
bagagelucka och tanklock.
För tanklocket finns en fördröjning om ca
10 minuter.
6. Hopfällning/öppning nyckel
Man kan fälla ihop nyckeln genom att trycka
på knapp (6) samtidigt med att vika in
nyckeldelen i knappsatsen.
Den hopfällda nyckeln fälls ut automatiskt vid
ett tryck på knappen.
8301395M
8302186m
Låsning och upplåsning av
bilen från utsidan
Låsning och upplåsning från
bilens insida
Med hjälp av huvudnyckeln eller dess fjärrkontroll låser man från utsidan samtliga sidodörrar
och bakluckan samtidigt. I detta läge är
sidodörrarnas låsknappar och dörrhandtag på
insidan frikopplade.
Med hjälp av huvudnyckeln eller fjärrkontrollen låser man från utsidan upp samtliga
sidodörrar och bakluckan samtidigt.
Vid låsning från utsidan låses tankluckan med
10 minuters fördröjning.
Med hjälp av strömställaren i dörrpanelen kan
du låsa eller låsa upp samtliga sidodörrar och
bakluckan samtidigt (gäller om bilen öppnats
med huvudnyckel).
Dessutom kan varje dörr låsas med låsknappen
och låsas upp genom att öppna den med
handtaget.
Ovanstående gäller så länge du inte låst bilen
från utsidan.
87
Låsning och upplåsning
• Lämna batteriet till din Volvoverkstad så att
det blir omhändertaget på ett miljövänligt
sätt.
För att larma och låsa just bakluckan efter att
man stängt den, måste LOCK-knappen tryckas
in ytterligare en gång.
Låsning av handskfacket
OBS! Automatisk återlåsning:
Om du använder denna knapp för att låsa upp
bakluckan utan att öppna den, återlåses luckan
automatiskt efter ca 2 minuter.
Om du däremot öppnar bakluckan och stänger
den igen, fungerar inte den automatiska
återlåsningsfunktionen.
Handskfacket kan låsas med huvudnyckeln.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning med
fjärrkontrollen från utsidan låses automatiskt alla lås igen. Denna funktion skyddar dig
från att oavsiktligen lämna bilen olåst.
För bilar med larm se sidan 91.
8302195m
Byte av batteri i
fjärrkontrollen
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrkontrollen vid normalt
avstånd, bör batteriet bytas vid nästa servicetillfälle eller inim loppet av ett par veckor.
• Ta loss locket genom att försiktigt bända
upp det i bakkant med en liten mejsel.
• Byt batteriet (typ CR 2032, 3 volt) – lägg
plussidan uppåt. Undvik att vidröra
batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
• Sätt tillbaka locket. Se till att gummipackningen ligger rätt och inte skadas, så att
inte vatten kan tränga in.
88
Automatisk låsning (tillval)
Dörrarna låses automatiskt när bilens hastighet
överstiger 7 km/tim och förblir låsta till någon
dörr öppnas från insidan eller låses upp med
någon av centrallåsknapparna.
Låsning/upplåsning av
bakluckan med fjärrkontroll
För att låsa upp enbart bakluckan: Tryck på
knappen i fjärrkontrollen (se bild) i lugn takt
2 gånger inom 3 sekunder. Om alla dörrar är
låsta när bakluckan sedan stängs, förblir den
olåst och olarmad efter att man stängt den.
Övriga dörrar är larmade och låsta som
tidigare.
Manuell öppning av
bakluckan
Tryck på öppningsanordningen i bakluckan.
När det är mörkt ute, Blockerat låsläge
När det är mörkt ute
Blockerat låsläge*
Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
• Tryck på den gula knappen i din fjärrkontroll.
Nu tänds innerbelysningen, positionsljus/
parkeringsljus, nummerskyltbelysningen och
lamporna i de yttre backspeglarna (vissa
modeller).
Din bil har ett särskilt blockerat låsläge, vilket
betyder att dörrarna inte kan öppnas från
insidan, om de är låsta. Blockerat låsläge kan
endast aktiveras från utsidan genom att
förardörren låses med nyckel eller med
fjärrkontrollen. Alla dörrar måste vara stängda
innan blockerat låsläge aktiveras. Dörrarna kan
nu inte öppnas från insidan. Bilen kan endast
låsas upp från utsidan via förardörren eller
genom fjärrkontrollen.
Bilen kan inte öppnas genom manipulation av
dörrknappar från utsidan.
Blockerat låsläge sker med 25 sekunders
fördröjning från det att dörrarna har stängts.
VARNING!
Lämna inte någon kvar i bilen utan att
koppla bort funktionen blockerat låsläge.
* Vissa länder
3602376m
Tillfällig bortkoppling av
blockerat låsläge
Om någon vill stanna kvar i bilen och du ändå
vill låsa dörrarna från utsidan, kan du koppla
bort blockerat låsläge. Då nyckeln vrids från
läge II fram tills att du låser bilen eller så
länge spänningen i mittkonsolen är påslagen,
kan du trycka på knappen. Dioden i knappen
lyser tills du låser bilen med nyckeln eller med
fjärrkontrollen. I displayen lämnas ett
meddelande så länge nyckeln sitter kvar i
tändningslåset. Blockerat låsläge är nu
urkopplat. När du nästa gång slår på bilens
tändning, kopplas blockerat låsläge in igen.
89
Barnsäkerhetsspärr
3602377m
8301235d
Reglage för barnsäkerhetsspärr
vänster bakdörr
Mekanisk barnsäkerhetsspärr
- bakre sidodörrar
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på de bakre sidodörrarna och är
endast åtkomligt när dörren är öppen. Använd
bilens tändningsnyckel för att vrida reglaget
och därigenom aktivera eller avaktivera
barnsäkerhetsspärren.
A. Dörrarna kan inte öppnas från insidan
(vrid utåt).
B. Dörrarna kan öppnas från insidan (vrid
inåt).
90
8301289d
Reglage för barnsäkerhetsspärr
höger bakdörr
VARNING!
Kom ihåg att vid en olycka kan baksätespassagerarna inte öppna de bakre
sidodörrarna från insidan, om barnsäkerhetsspärren är aktiverad. Ha därför
låsknapparna uppdragna under
körning! Vid eventuell olycka kan då
räddningspersonal snabbt komma in i
bilen från utsidan.
OBS! Det finns ingen mekanisk barnsäkerhetsspärr i sidodörrarna på bilar som är utrustade
med den elektriska barnsäkerhetsspärren.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr
Elektrisk barnsäkerhetsspärr
- bakre sidodörrar (tillval)
Använd knappen i mittkonsolen för att aktivera
eller avaktivera barnsäkerhetsspärren i de bakre
sidodörrarna. Tändningsnyckeln måste vara i
läge I eller II. När dioden i knappen lyser är
barnsäkerhetsspärren aktiverad. Du får även ett
meddelande i displayen, när du aktiverar eller
avaktiverar barnsäkerhetsspärren.
OBS! Så länge den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiverad, kan de bakre sidodörrarna
inte öppnas från insidan.
Larm
Larmsystemet (tillval)
Frånkoppling av utlöst larm
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Larmet löser ut om...
• ...motorhuven öppnas.
• ...bakluckan öppnas.
• ...en sidodörr öppnas.
• ...tändningslåset vrids om med icke godkänd nyckel eller utsätts för
åverkan.
• ...en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat
med rörelsedetektor – extrautrustning).
• ...bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är utrustad med lutningsdetektor – extrautrustning).
• ...batterikabeln kopplas ifrån.
• ...någon försöker koppla bort sirenen.
Om larmet ljuder och du vill koppla ifrån det trycker du på UNLOCKknappen på fjärrkontrollen. En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Inkoppling av larm
Tryck på LOCK-knappen på fjärrkontrollen. En lång blinksignal från
bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är inkopplat och att alla
dörrar är stängda. På vissa marknader kan nyckeln eller strömställaren
i förardörren användas för att larma bilen.
Larmsignaler
Ljudsignalen ges från en siren med reservbatteri. Varje larmsignal varar i
25 sekunder.
Vid larm blinkar samtliga körriktningsvisare i 5 minuter eller tills du
kopplar ifrån larmet enligt beskrivning ovan.
Automatisk återställning av larm
Om ingen av sidodörrarna eller bakdörren öppnats inom två minuter efter
frånkoppling av larmet, och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen,
kopplar bilen automatiskt in det igen. Bilen låses samtidigt. Denna
funktion skyddar dig från att oavsiktligen lämna bilen med larmet frånkopplat.
Automatisk aktivering av larm
I vissa länder (Belgien, Israel etc.) kopplas larmet in efter viss
fördröjning efter att förardörren öppnats och stängts utan att låsning
skett.
Frånkoppling av larm
Tryck på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat. På vissa marknader kan nyckeln användas för att koppla från
larmet.
91
Larm
Statusbeskrivning med hjälp av
indikeringslampan
En indikeringslampa (diod) överst på instrumentpanelen ger en beskrivning av larmsystemets status:
• Lampan släckt: Larmet är frånkopplat.
• Lampan blinkar en gång varannan sekund: Larmet är inkopplat.
• Lampan blinkar snabbt, efter frånkoppling av larmet och fram till
dess att tändningen slås på: Larmet har varit utlöst.
• Om ett fel uppstått i ditt larmsystem, får du ett meddelande i
displayen med anvisning om lämplig åtgärd.
3602415d
VIKTIGT!
Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i
larmsystemet. Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Tillfällig frånkoppling av sensorer
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet om man lämnar t.ex. en
hund i bilen eller vid en färjeresa, kan rörelse- och lutningssensorerna
tillfälligtvis kopplas ifrån. Då nyckeln vrids från läge II fram tills att du
låser bilen eller så länge spänningen i mittkonsolen är påslagen, kan du
trycka på knappen. Dioden i knappen lyser tills du låser bilen med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen lämnas ett meddelande så
länge nyckeln sitter kvar i tändningslåset. När du därefter nästa gång slår
på bilens tändning, kopplas sensorerna in igen.
Om din bil har blockerat låsläge kopplas detta in igen på samma gång.
Se sidan 89.
92
Larm
Test av larmsystemet
Test av rörelsesensor för kupé
1. Öppna samtliga försterrutor.
2. Aktivera larmet. Aktivering av larmet kvitteras med långsam
blinkning av lysdioden.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Testa rörelsesensorn i kupé genom att lyfta ut en väska eller dyl. från
stolsdynan. Larmet skall nu ljuda och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.
Om alarmsystemet inte fungerar korrekt så låt din auktoriserade Volvoverkstad undersöka bilen.
Test av dörrar
1. Aktivera larmet.
2. Vänta 30 sekunder.
3. Lås upp med nyckel på förarsidan.
4. Öppna en av dörrarna. Larmsystemet skall nu aktiveras.
5. Repetera testet för den andra dörren.
6. Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.
Test av motorhuv
1. Sätt dig i bilen och avaktivera rörelsesensorn enligt sidan 92.
2. Aktivera larmet (sitt kvar i bilen och lås dörrarna med "lock"knappen på fjärrkontrollen).
3. Vänta 30 sekunder.
4. Öppna motorhuven med handtaget under instrument panelen. Larmet
skall nu ljuda och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.
Test av baklucka (om bakluckan har låscylinder)
1. Aktivera larmet.
2. Vänta 30 sekunder.
3. Lås upp med nyckeln från förarsidan.
4. Öppna bakluckan. Larmet skall nu ljuda och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.
93
94
Start, Körning, Växling
Bränsletanklucka, Start av motor
96
Ekonomisk körning
97
Start av motor
98
Manuell växellåda
99
Automatväxellåda
100
All Wheel Drive, Aktivt chassi, FOUR-C
102
Parkeringshjälp
103
Bogsering
105
Hjälpstart
106
Körning med släpvagn
107
Anpassning av ljusbild
116
BLIS - Blind Spot Information System
120
95
Bränsletanklucka, Start av motor
Så här startar du motorn
(Bensin)
1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
2. Automatväxellåda: Växelväljaren i läge P
eller N.
Manuell växellåda: Växelspaken i friläge
och kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta
är särskilt viktigt vid sträng kyla.
3. Vrid tändningsnyckeln till startläge. Om
motorn ej startar inom 5-10 sekunder, släpp
nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Bensinpåfyllning
2302129d
Bränslepåfyllning
Tanklocket finns innanför luckan på höger
bakskärm.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst
övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket
långsamt.
Överfyll inte tanken med bränsle. Högst ett
frånslag av bränslepåfyllningspistolen! För
mycket bränsle i tanken kan vid höga temperaturer rinna över.
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid tills
ett eller flera knäppljud hörs.
Öppning av tankluckan
Tankluckan är olåst och går att öppna, när bilen
är i olåst läge.
OBS! Vid låsning av bilen från utsidan låses
tankluckan med 10 minuters fördröjning.
96
OBS! Tillsätt inte renhållande tillsatser själv,
utan att du blivit uttryckligen rekommenderad
att göra så av en Volvoverkstad.
Viktigt!
Bensindrivna bilar måste alltid tankas med
blyfri bensin så att inte katalysatorn skadas.
Så här startar du motorn
(Diesel)
1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
VARNING!
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning – ringsignalen kan åstadkomma gnistbildning och antända bensinångorna vilket i sin tur kan medföra brand och
personskada.
2. Automatväxellåda: Växelväljaren i läge P
eller N.
Manuell växellåda: Växelspaken i friläge
och kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta
är särskilt viktigt vid sträng kyla.
3. Vrid tändningsnyckeln till körläge. En
kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet
tänds för att upplysa om att förvärmning av
motorn pågår. Vrid nyckeln till startläge när
kontrollsymbolen släcks.
Dieselpåfyllning
Dieseloljan kan vid låga temperaturer ge en
paraffinutfällning ( –5 °C - –40 °C), vilket leder
till startsvårigheter. Se till att speciellt vinterbränsle används under den kalla perioden.
OBS! Beroende på motorns temperatur vid
starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart –
för en kort stund – högre än normalt för vissa
motortyper.
Anledningen är Volvos strävan att minimera
avgasemissioner genom att så snabbt som
möjligt få upp motorns avgasreningssystem till
rätt driftstemperatur.
Ekonomisk körning, Några viktiga tips!
Kör förutseende
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende,
mjukt och att anpassa körsättet och hastigheten
till den rådande situationen.
Tänk på följande:
• Kör motorn varm så snart som möjligt. Det
vill säga: låt inte motorn gå på tomgång utan
kör med lätt belastning så snart du kan.
• En kall motor drar mycket mer bränsle än en
varm.
• Undvik att köra korta sträckor där motorn
aldrig hinner bli varm.
• Kör mjukt. Undvik snabba onödiga
accelerationer och häftiga inbromsningar.
• Kör inte omkring med onödig, tung last i
bilen.
• Använd inte vinterdäck när det blivit bart
och torrt på vägarna.
• Ta bort lasthållaren när du inte använder den.
• Öppna inte sidofönstren i onödan.
Hastighetsberoende
servostyrning (tillval)
Om bilen är utrustastad med hastighetsberoende
servostyrning innebär det att den är mera
lättstyrd i låga hastigheter, vilket i sin tur
underlättar vid parkering etc.
Då hastigheten ökar kommer styrkrafterna att
anpassas för att ge föraren ökad vägkänsla.
Kör inte med öppen
baklucka!
Vid körning med öppen baklucka kan nämligen
en del avgaser och därmed giftig koloxid sugas
in i bilen via bagageutrymmet. Är du ändå
tvungen att köra med öppen lucka en kortare
sträcka, gör så här:
• Stäng alla fönster.
• Fördela luften mot rutan och golvet och
fläkten på högsta hastighet.
Elektronisk startspärr
Den nya bilen – halt väglag
Använd bilens nyckel. Låt inte flera tändningsnyckelhuvuden hänga vid sidan om varandra på
samma nyckelknippa vid start.
Körning i halt väglag kan upplevas olika
beroende på om du valt en bil med manuell
växellåda eller automatväxellåda. Öva därför
gärna halkkörning under kontrollerade former,
så att du vet hur din nya bil reagerar.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att ha tändningsnyckeln i läge II när motorn är avstängd.
Använd istället läge I, då mindre ström
förbrukas. 12 V-uttaget i bagageutrymmet
lämnar ström även när startnyckeln är uttagen.
Exempel på funktioner som drar mycket ström
är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• audioanläggning
• parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Om batterispänningen är låg visas
en text i displayen i kombinationsinstrumentet.
Meddelandet i kombinationsinstrumentets
display kommer att visas tills motorn har startat.
Energisparfunktionen stänger ner vissa
funktioner eller reducerar belastningen på
batteriet t.ex. genom att minska kupéfläkten och
stänga av ljudanläggningen.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
97
Start av motor
Överhetta inte motorn och
kylsystemet
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant
terräng och med tung last, finns det risk för att
motor och kylsystem överhettas. Särskilt om
det är varmt väder.
För att undvika överhettning i kylsystemet:
• Håll en låg hastighet om du kör med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng av luftkonditioneringen emellanåt.
• Undvik att låta motorn gå på tomgång.
• Stäng inte av motorn omedelbart när du
stannar efter en hård körning.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen om
du kör i extremt varmt väder.
För att undvika överhettning i motorn:
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per minut
om du kör med släpvagn eller husvagn i kuperad
terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
Automatväxellådan
Adaptivt system
Växellådan styrs med ett s.k. adaptivt system
som kontinuerligt registrerar hur växellådan
beter sig. Systemet känner av varje växling för
optimal växlingskvalitet.
Lock-up-funktion
Växlarna har Lock-up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre
bränsleförbrukning.
98
Säkerhetssystem
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läge. I alla andra lägen är nyckeln
spärrad.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren
förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr –
Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läge till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i I
eller II och bromspedalen vara nedtryckt.
Neutralläge (N-läge)
För att kunna föra växelväljaren från N-läge till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i läge
I eller II och bromspedalen nedtryckt.
Kallstart
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådsoljans tröghet vid låga temperaturer.
För att minska motorns avgasutsläpp växlar
växellådan upp senare än normalt, om motorn
startats vid låga temperaturer.
Vid körning med kall motor växlar växellådan
vid ett högre varvtal. Detta för att katalysatorn
snabbare ska nå rätt arbetstemperatur.
"Kick-down"
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nedväxling till lägre växel, s.k. kickdown-nedväxling.
Vid uppnådd max-hastighet för den växeln eller
om gaspedalen släpps ur kick-down-läget, sker
uppväxling automatiskt.
Kick-down används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nedväxlingsskydd.
Kick down-funktionen kan inte användas i de
manuella* lägena. Återgå till automatläge D.
* Gäller Geartronic.
Manuell växellåda
M 56
68
64
72
68
76
80
64
72
M 56
68
76
64
80
72
68
76
80
64
72
76
80
4302395n
4301589e
4303288m
Växellägen 5-växlad
Backväxelspärr
Växellägen 6-växlad
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Växlingsmönstret bör
följas.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi använd
så höga växlar som möjligt så ofta som möjligt.
Lägg in backväxeln när bilen står helt stilla.
För att lägga i backväxeln, måste växelspaken
först föras till neutralläget (mellan 3:e och 4:e
växeln). Backväxeln kan alltså inte läggas in
direkt från 5:e växeln p.g.a. backväxelspärren.
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi använd
så höga växlar som möjligt så ofta som möjligt.
99
Automatväxellåda
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling
mellan växellådans alla växlar sker automatiskt
beroende på gaspådrag och hastighet. Bilen ska
stå stilla då du väljer läge D från läge R.
4 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an, 2:an, 3:an
och 4:an sker automatiskt.
Uppväxling till 5:an sker inte.
Läge 4 kan du använda:
• vid bergskörning
• vid körning med släpvagn
• för att få ökad motorbroms.
Växelväljarens lägen
P – Parkering
Välj detta läge då du startar motorn eller
parkerar bilen.
Bilen ska stå stilla då du väljer läge P.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Dra
alltid åt parkeringsbromsen vid parkering!
R – Backläge
Bilen ska stå stilla då du väljer läge R.
N – Neutralläge
ingen växel är ilagd och motorn kan startas. Dra
åt parkeringsbromsen då bilen står stilla med
väljarspaken i läge N.
100
3 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an, 2:an och 3:an
sker automatiskt.
Uppväxling till 4:an sker inte.
Läge 3 kan du använda:
• vid bergskörning
• vid körning med släpvagn
• för att få ökad motorbroms
L – Lågväxelläge
Välj läge L om du vill köra på 1:an eller 2:an.
Läge L ger bästa motorbroms vid t.ex.
bergskörning.
W – Vinter
Med W-knappen intill
växelspaken kopplas
vinterprogrammet W in
och ur. I kombinationsinstrumentet visas
symbolen W då vinterprogrammet är aktiverat.
Vinterprogrammet startar växellådan på 3:ans
växel underlättar för att komma iväg i halt
väglag. De lägre växlarna aktiveras endast vid
kick-down när vinterprogrammet är aktiverat.
Programmet W kan endast väljas i läge D.
* V70 R med Geartronic har istället en Sknapp.
Automatväxellåda
68
64
72
76
68
80
64
72
76
80
4303307n
4302106d
Växelväljare automatväxellåda
Mekanisk växelväljarspärr
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som
manövreras med spärrtangenten på växelväljarspaken.
Med en tryckning på spärrtangenten kan spaken
föras framåt eller bakåt mellan de olika
växellägena.
Geartronic
*
V70 R med Geartronic har en S-knapp istället
för W-knapp placerad vid växelväljaren. Med
S-knappen aktiveras växellådans sportprogram.
En tänd diod i knappen indikerar aktivt läge.
Geartronic
S-programmet ger ett sportigare beteende och
tillåter högre varvtal på växlarna. Samtidigt fås
snabbare respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel – innebärande fördröjd uppväxling.
Manuella lägen, Geartronic
För att komma från automatiskt körläge D till
manuellt läge, för spaken åt höger. För att
komma från läge MAN till automatiskt körläge
D, för spaken åt vänster till läge D.
3:ans växel är den högsta växel som kan
användas vid start.
4301647d
Växelväljare Geartronic
Under färd
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så länge
man inte väljer en annan växel. Endast om man
saktar ner till mycket låg hastighet växlar bilen
automatiskt ner.
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på samma
gång. Om man för växelväljaren till + (plus)
växlar bilen upp ett steg.
Kick-downfunktionen kan inte användas i
manuellt läge.
*
V70 R har Geartronic som standard.
101
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift), Aktivt chassi, FOUR-C
Fyrhjulsdrift-AWD (tillval)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver
samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas
automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett
elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar
kraften till det hjulpar som i det aktuella
väglaget har det bästa fästet. Detta för att uppnå
bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Den förbättrade framdrivningen ökar körsäkerheten i regn, snö och frosthalka.
Aktivt chassi – FOUR-C*
(tillval)
Bilen är utrustad med ett mycket avancerat aktivt
chassisystem – Continuously Controlled Chassis
Concept – som regleras elektroniskt. Systemets
funktioner baseras på ett antal sensorer som
kontinuerligt kontrollerar bilens rörelser och
reaktioner; t.ex. vertikal- och sidoacceleration,
fordonshastighet och hjulrörelser.
Kontrollenheten i FOUR-C analyserar data från
sensorerna och justerar vid behov stötdämparinställningarna upp till 500 gånger per sekund.
Det ger en extremt snabb och exakt reglering av
varje stötdämpare individuellt. Detta är en av
förklaringarna till att chassikaraktären kan
varieras.
Chassiets karaktär kan ställas om när som helst
102
3603554m
under körning, när vägens
karaktär växlar eller när man
vill ändra körstil.
Omställningen sker på några
millisekunder.
Effekten av att trycka på
gaspedalen är kopplad till valet
av chassikaraktär.
Comfort
I läge Comfort är chassisättningen anpassad så
att karossen isoleras från vägens ojämnheter
och “flyter” över dem. Stötdämpningen är
mjukare och karossens rörelser små. Läget
rekommenderas vid långfärdskörning och vid
körning i halt väglag.
När tändningen stängs av efter att bilen körts i
läge Comfort, kommer chassiet att återta detta
läge när bilen startas på nytt.
Sport
I läge Sport är styrresponsen snabbare än i läge
Comfort. Dämpningen är hårdare och karossen
följer vägbanan för att minska krängning vid
snabb kurvtagning. Bilen upplevs sportigare.
När tändningen stängs av efter att bilen körts i
läge Sport, kommer chassiet att återta detta läge
när bilen startas på nytt.
Advanced *
I läge Advanced är stötdämparnas rörelser
minimala och optimerade för maximalt
väggrepp. Responsen på gaspådrag är mer
direkt, sportigare växlingsschema för automat-
Strömställare V70 R
växellådan och krängning i kurvor är minimerad. Denna inställning rekommenderas bara på
riktigt jämn och slät vägbeläggning.
När tändningen stängs av efter att bilen körts i
läge Advanced, kommer chassiet att anta läge
Sport när bilen startas på nytt.
* Gäller V70 R
Parkeringshjälp (Tillval)
VARNING!
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
3603495m
Parkeringshjälp fram och bak
Allmänt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En signal indikerar avståndet till
det avkända föremålet. Ju närmare bakom- eller
framförvarande* föremålet bilen kommer, desto
tätare ljuder signalen.
Vid ett avstånd på ca 30 cm är tonen konstant.
Om hinder finns inom avstånd för konstantton
både bakom och framför* bilen, ljuder tonen
växelvis från högtalarna.
Annat ljud från audiosystemet dämpas
automatiskt vid hög volym.
Systemet är alltid aktivt när bilen startas.
*Under förutsättning att parkeringshjälp är
monterad både bak och fram.
Parkeringshjälp fram
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Textmeddelandet PARK ASSIST ACTIVE
visas i audiodisplayen då sensorerna reagerar
på hinder framför bilen.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp fram
med extraljus eftersom sensorerna reagerar på
extraljusen.
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Textmeddelandet PARK ASSIST ACTIVE
visas i audiodisplayen då backväxeln läggs i.
Vid körning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken måste systemet stängas av.
Annars reagerar sensorerna på dessa.
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt
vid körning med släpvagn om Volvo originalsläpvagnskabel används.
Avstängning och återaktivering av
parkeringshjälpen
Parkeringshjälpen kan stängas av med knappen
i strömbrytarpanelen, dioden i strömbrytaren
slocknar. Parkeringshjälpen aktiveras igen då
strömbrytaren slås till och dioden lyser.
3602947r
Parkeringshjälp fram
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/tim, även vid backning. Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Parkeringshjälp bak
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i. Ljudsignalen kommer från den
bakre högtalaren.
103
Parkeringshjälp
Indikering av fel på systemet
Informationssymbolen lyser
med fast sken
PARK. ASSIST
SERV. ERFORDRAS visas i
informationsdisplayen mitt i
kombinationsinstrumentet
tillsammans med symbolen.
3603503m
Sensorer för parkeringshjälp
Rengöring av sensorer
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet. Rengör dem med
vatten och bilschampo.
Is och snö som täcker sensorerna kan få dessa
att reagera.
104
Bogsering – allmän information
Bogseröglan
A
B
C
Bogseröglan finner du bagageutrymmet i
verktygspåsen. Vid bogsering måste du själv
skruva fast bogseröglan. Uttag och täcklock för
bogseröglan finner du på respektive stötfångares högra sida.
Gör så här när du vill frilägga täcklocket:
A. Lossa täcklocket* genom att försiktigt
bända i spåret med t.ex. ett mynt.
B. Skruva fast bogseröglan** ordentligt ända
till flänsen (C). Använd gärna
hjulmutternyckeln.
Efter användning, skruva loss bogseröglan och
sätt tillbaka täcklocket.
8600422M
Bogserögla fram
Om du behöver bogseras
• Lås upp rattlåset så att bilen går att styra.
• Tänk på den enligt lag högsta tillåtna
hastigheten.
• Tänk på att fotbromsens och styrningens
servohjälp inte fungerar då motorn står still.
Du måste trampa ca fem gånger hårdare på
bromspedalen och styrningen går betydligt
tyngre än normalt.
• Kör mjukt! Håll bogserlinan sträckt så
undviker du onödiga ryck.
Speciellt för automatväxellåda
• Växelväljaren ska vara i läge N.
• Högsta tillåtna hastighet för automatväxellåda: 80 km/tim. Längsta tillåtna sträcka: 80
km.
Bogserögla bak
• Bilar utrustade med automatväxellåda får
endast bogseras i färdriktning framåt.
• Motorn kan inte bogseras igång. "Hjälpstart", se nästa sida!
Bärgning
OBS! Bogseröglan får endast användas vid
bogsering på väg, inte vid bärgning efter
dikeskörning eller dyl. Vid bärgning ska
professionell hjälp tillkallas.
Att bogsera igång motorn
Om du bogserar igång en bil med manuell
växellåda, skadas katalysatorn(a). Bil med
automatväxellåda går inte att bogsera igång.
Om batteriet är urladdat bör du använda ett
hjälpstartbatteri.
* Öppningen på täcklocket kan variera,
beroende på variant.
** Vissa varianter: För att kunna skruva fast
bogseröglan bak måste du först lossa en
plastskruv i konsolen för den bakre bogseröglan. Använd verktygsatsens fälgskruvnyckel
för att skruva loss plastskruven. Skruva tillbaka
plastskruven efter användning.
105
Hjälpstart
Lyftögla – dieselmotor
(under motorkåpan till
höger i motorrummet)
VARNING!
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för att
batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador.
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyran kommer i kontakt med ögon, hud eller
kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
3100088m
Start med hjälpstartbatteri går till så här:
Om batteriet i din bil av någon anledning laddats ur kan du för att få igång
motorn "låna" ström från antingen ett löst batteri eller från en annan bils
batteri. Kontrollera alltid att klammorna sitter väl fast, så att det inte
uppstår gnistor under startförsöket.
För att undvika explosionsrisk rekommenderar vi att du gör precis så här.
• Vrid tändningsnyckeln till 0-läge.
• Se till att hjälpstartbatteriet har 12 volts spänning.
• Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil; stoppa motorn på den och se till
att bilarna inte kommer åt varandra.
• Sätt dit den röda kabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och den
röda anslutningen i din bils motorrum (2+).
Klamman ska fästas i kontaktpunkten som är placerad under en svart
liten lucka med ett plustecken på. Luckan sitter ihop med säkringsboxens lock.
• Sätt dit den svarta kabelns ena klamma på hjälpbatteriets minuspol (3).
106
• Sätt dit den andra klamman på den svarta kabeln på din bil i lyftöglorna. På illustrationen är det nr. 4.
• Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn gå någon minut med högre
tomgång än normalt, 1500 varv/minut.
• Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet.
• OBS! Rubba inte anslutningarna under startförsöket (risk för
gnistbildning).
• Ta bort kablarna i omvänd ordning mot ditsättningen.
Körning med släpvagn
Körning med släpvagn
Körning med släpvagn – automatväxellåda
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ. Hos din Volvoåterförsäljare kan du få reda på vilka draganordningar du kan
använda.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på bilens draganordning är ca
50 kg för släpvagnsvikter under 1200 kg och ca 75 kg för släpvagnsvikter över 1200 kg.
• Öka däcktrycket till motsvarande trycket vid full last. Se däcktrycktabellen.
• Gör ren draganordningen regelbundet och fetta in kulan* och alla
rörliga delar så undviker du onödigt slitage.
• Kör inte med tyngre släpvagn då bilen är helt ny. Vänta tills den gått
minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas bilens bromsar mycket mer
än normalt. Växla ner till en lägre växel och anpassa hastigheten.
• Körs bilen med hård belastning i varmt klimat kan motorn och
växellådan överhettas. Vid överhettning går temperaturvisaren i
kombinationsinstrumentet in i det röda fältet. Stanna och låt motorn gå
på tomgång under några minuter.
• Vid överhettning kan bilens luftkonditionering temporärt stängas av.
• Vid överhettning reagerar växellådan genom en inbyggd skyddsfunktion. Se meddelande i displayen.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
• Av säkerhetsskäl bör du inte köra fortare än 80 km/tim, även om vissa
länders lagar tillåter högre hastigheter.
• Högsta tillåtna släpvagnsvikt för obromsad släpvagn är 750 kg.
• Om du parkerar med släp, lägg alltid växelväljaren i läge P (automatväxellåda), eller lägg i en växel (manuell växellåda).
Parkerar du i branta backar, använd stoppklossar under hjulen.
• Undvik att köra med släpvagnsvikter över 1200 kg vid stigningar
över 12 %. Vid stigningar över 15 % bör du inte köra med släpvagn.
• När du parkerar i backar bör du dra åt parkeringsbromsen innan du
lägger växelväljaren i P läge. När du startar i en backe bör du först
lägga växelväljaren i körläge och sedan lossa parkeringsbromsen.
• Välj lämpligt lågväxelläge i växellådan då du kör i branta stigningar
eller om du kör sakta. På det viset förhindrar du att växellådan växlar
upp om du har automatväxellåda. Växellådsoljan blir svalare.
• Om du har en Geartronic växellåda, använd inte en högre manuell
växel än vad motorn ”orkar med”. Det är inte alltid ekonomiskt att köra
på höga växlar.
OBS! En del modeller måste ha en oljekylare för automatväxellådan vid
körning med släpfordon. Kontrollera därför med närmaste Volvo-återförsäljare vad som gäller just din bil om dragkrok monteras i efterhand.
* Gäller inte kulhandske med svängningsdämpare.
107
Körning med släpvagn
OBS! Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de som Volvo
Personvagnar AB tillåter. Tänk på att nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och hastighet ytterligare.
Dragkrokarna kan vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
Högsta tillåtna släpvagnsvikt
för bromsad släpvagn
0-1200 kg.................................................... 50 kg
1201-1600 kg.............................................. 75 kg
1601-1800 kg.............................................. 75 kg
VARNING!
Följer du inte angivna rekommendationer kan hela ekipaget bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar, vilket medför
fara för dig och dina medtrafikanter.
108
0300202M
Rekommenderat
kultryck
Nivåreglering
Om din bil är utrustad med automatisk nivåreglering, har bakvagnen
under körning alltid rätt höjd oavsett last. När bilen står stilla sjunker
bakvagnen, vilket är helt normalt. Vid start med last pumpas nivån upp
efter en viss körsträcka.
Draganordning
Dragkrokar
Dragkulan behöver rengöras och smörjas med
fett regelbundet. När kulhandske med svängningsdämpare används behöver inte dragkulan
smörjas in.
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av
dragkulan följas noggrant. Se sidan 111.
OBS! Ta alltid loss kuldelen efter användning.
Förvara den i bagageutrymmet.
VARNING!
IMG-201504
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
VARNING!
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
• Följ monteringsanvisningen för dragkulan
noggrant.
• Dragkulan måste vara låst med nyckel före
körning påbörjas.
• Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel som
är godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte
släpar i marken.
109
Draganordning
Infästningspunkter
under bilen
A
8902084m
Avstånd A ovan:
Avstånd B ovan:
Fast drag
V70/V70 AWD: 1094 mm
XC70:
1125 mm
V70/V70 AWD:
XC70:
Max. kultryck:
110
75kg
70mm
70mm
B
Delbar dragkrok – montering av kuldel
IMG-204180
IMG-20418
Montering av kuldel
1. Ta bort skyddspluggen.
2. Kontrollera att mekanismen är i upplåst läge
genom att vrida nyckeln medurs.
8903789j
3. Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött.
Om fönstret inte visar rött, tryck in (1) och
vrid låsratten moturs (2) tills ett klick hörs.
111
Delbar dragkrok – montering av kuldel
IMG-20418
IMG-20418
IMG-20418
4. Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
5. Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
6. Vrid nyckeln moturs till låst läge.
Ta nyckeln ur låset.
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
av och sättas dit igen enligt tidigare steg.
IMG-204191
8903891
7. OBS! Kontrollera att kuldelen sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
112
OBS! Släpets säkerhetsvajer måste fästas i
fästet i draganordningen.
Delbar dragkrok – demontering av kuldel
IMG-20418
1. Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
IMG-204188
2. Tryck in låsratten och vrid den moturs tills
ett klick hörs.
IMG-20418
3. Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som kuldelen dras ut
bakåt och uppåt.
IMG-204190
4. Skjut in skyddspluggen.
113
Last på taket – takreling (rails) och lasthållare
8901878m
8901672m
8901671d
Lasthållarens placering
Ditsättning av lasthållare
Lasthållarens kåpa
Se till så att lasthållaren placeras i rätt riktning
på takrelingarna (rails). Lasthållarna kan
placeras längs med hela takrelingen.
När du kör utan last, bör främre lasthållaren
placeras ca 50 mm framför mittre takfästet och
bakre lasthållaren ca 35 mm framför bakre
takfästet (se bilden ovan) för att minimera
vindbrus.
Se till så att lasthållare skjuts ut ordentligt mot
takrelingen. Skruva fast lasthållaren. Använd
bifogad momentnyckel och dra fram till
markeringen på momentnyckeln (motsvarar
6 Nm). Se bild.
Använd lämpligtvis momentnyckelns ändtapp
(se bild) eller bilens tändningsnyckel för att
lossa eller skruva fast kåpan. Vrid ¼ varv.
114
Lasthållare – Last på taket
1
8902060m
1
Lasthållarens infästningspunkter
Lastning
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör som
finns monterade på bilen dvs. dragkrok,
kultryck (75 kg vid påkopplad släpvagn),
lasthållare, takbox m.m. och passagerarnas
sammanlagda vikt. Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och deras vikt.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende på
hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Ditsättning av lasthållare
1. Se till så att lasthållaren placeras i rätt
riktning (se markering på dekalen under
täckkåpan).
2. Passa in styrhålen (1) på styrtapparna.
3. Sänk försiktigt ned den andra sidans fäste
mot taket.
4. Skruva upp ratten en bit.
Tryck ratten mot takfästet, och haka fast
kroken i takfästet under taklisten.
5. Skruva fast lasthållaren.
6. Passa in de andra fästenas styrhål på
tapparna.
7. Skruva fast lasthållaren.
8. Kontrollera att kroken sitter ordentligt fast i
takfästet.
9. Dra åt rattarna växelvis tills det tar ordentligt
emot.
10. Fäll ned täckkåpan.
11. Kontrollera regelbundet att rattarna är
ordentligt åtdragna.
Du som använder lasthållare
• För att undvika skador på din bil och för att
uppnå största säkerhet vid färd rekommenderar vi, att du endast använder de lasthållare som Volvo har utvecklat just för din bil.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra
lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna. Lasta
inte snett. Lägg den tyngsta lasten underst.
• Tänk på att bilens vindfång och därmed
bränsleförbrukningen ökar med lastens
storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING!
Lasta högst 100 kg på taket inklusive lasthållare och eventuell takbox.
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
115
Anpassning av ljusbild
3501716j
A. Ljusbild för vänstertrafik B. Högertrafik
Rätt ljusbild vid körning i
höger- eller vänstertrafik
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ändras genom att maskera strålkastarna. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna och för över mönstret till något
självhäftande vattenfast material, t.ex.
ogenomskinlig tejp eller liknande.
Maskeringen placeras med utgångspunkt från
pricken (5) i strålkastarglaset. Referensmåtten
(X) finns för att härleda avståndet från pricken
(5) till hörnet av maskeringen som är markerad
med en pil.
Mallarna som återfinns på nästa sida kontrollmäts efter avbildning så att referensmåtten
116
Placering av maskering på halogenstrålkastarna, 1 och 2 vänsterstyrd-, 3 och 4 högerstyrdvariant
stämmer för att täcka tillräckligt mycket av
ljusbilden.
Halogenstrålkastare,
vänsterstyrd variant
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så att måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Referensmått:
Mall 1.) (3) = 70 mm, (4) = 40 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset: 5=13
mm.
Mall 2.) (6) = 55 mm, (7) = 40 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset: (8) =18
mm.
Halogenstrålkastare, högerstyrd
variant
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så att måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Referensmått:
Mall 3.) (1) = 55 mm, (2) = 41 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset: (5) =
17 mm.
Mall 4.) (6) = 70 mm, (7) = 39 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset: (8) =
14 mm.
Anpassning av ljusbild
Maskeringsmallar för halogenstrålkastare, vänsterstyrd variant
5
8
3
6
7
4
3501781m
Maskeringsmallar för halogenstrålkastare, högerstyrd variant
1
2
6
5
8
7
3501784m
117
Anpassning av ljusbild
Placering av maskering på Bi-Xenonstrålkastarna, 1 och 2 vänsterstyrd-, 3 och 4 högerstyrd- variant
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna och för över mönstret till något
självhäftande vattenfast material, t.ex.
ogenomskinlig tejp eller liknande.
Maskeringen placeras med utgångspunkt från
pricken (5) i strålkastarglaset. Referensmåtten
(X) finns för att härleda avståndet från pricken
(5) till hörnet av maskeringen.
Mallarna som återfinns på nästa sida kontrollmäts efter avbildning så att referensmåtten
stämmer för att täcka tillräckligt mycket av
ljusbilden.
118
Bi-Xenonstrålkastare,
vänsterstyrd variant
Bi-Xenonstrålkastare,
högerstyrd variant
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så att måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Referensmått:
Mall 1.) (3) = 56 mm, (4) = 43 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset: (5) =
29 mm.
Mall 2.) (6) = 56 mm, (7) = 42 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset: (8) = 6
mm.
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så att måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Referensmått:
Mall 3.) (1) = 56 mm, (2) = 42 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset: (5) =
29mm.
Mall 4.) (6) = 56 mm, (7) = 41 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset = 0
mm.
Anpassning av ljusbild
Maskeringsmallar för Bi-Xenonstrålkastare, vänsterstyrd variant
Maskeringsmallar för Bi-Xenonstrålkastare, högerstyrd variant
119
BLIS (Blind Spot Information System)
VARNING!
- BLIS är ett informationssystem, INTE ett
varnings- eller säkerhetssystem.
- Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, de befintliga backspeglarna.
Det kan aldrig ersätta förarens
uppmärksamhet och ansvar.
- Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert
sätt ligger på föraren.
3603683r
1 - BLIS-kamera, 2 - Indikeringslampa,
3 - BLIS-symbol
OBS! Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen skulle
bli omkörd på båda sidor samtidigt, tänds båda
lamporna.
BLIS
När fungerar BLIS
BLIS är ett informationssystem som indikerar
om det finns ett fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln.
Systemet är baserat på digitalkamerateknik.
Kamerorna (1) är placerade under de yttre
backspeglarna.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln (upp till ca 3 meter
från sidan av bilen och upp till ca 9,5 meter
bakom backspegeln, se bilden i högerspalten)
tänds en indikeringslampa i panelen i dörren
(2). Lampan lyser med fast sken för att
uppmärksamma föraren om att det finns ett
fordon i den döda vinkeln.
Systemet fungerar när det egna fordonet körs i
hastigheter mellan 10 km/h och 250 km/h.
120
När du kör om ett annat fordon:
• Systemet reagerar om du kör om ett annat
fordon i en hastighet upp till 20 km/h
fortare än det andra fordonet.
• Systemet reagerar inte om du kör om i en
hastighet mer än 20 km/h fortare än det
andra fordonet.
B
A
3603686j
“Döda vinklar” som BLIS informerar om
Avstånd A = ca 9,5 m Avstånd B = ca 3 m
När du blir omkörd av ett annat fordon:
• Systemet reagerar om du blir omkörd av ett
fordon som åker upp till 70 km/h fortare
än du gör.
• Systemet reagerar inte om du blir omkörd
av ett fordon som åker mer än 70 km/h
fortare än du gör.
BLIS (Blind Spot Information System)
VARNING!
- BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
- Systemet fungerar inte om kameralinserna
är täckta. Då blinkar BLIS-indikeringslamporna och ett textmeddelande visas i
displayen (se tabellen på sidan 122).
- BLIS fungerar inte när bilen backar.
Systemfunktion i dagsljus
och mörker
•
Dagsljus: I dagsljus reagerar systemet på
omgivande bilars form. Systemet är
konstruerat att upptäcka motorfordon
såsom bilar, lastbilar, motorcyklar m.m.
VARNING!
- Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
- BLIS reagerar inte för stillastående fordon.
•
Mörker: I mörker reagerar systemet på
omgivande bilars strålkastare. Ett fordon i
döda vinkeln måste ha minst varselljusen på
för att upptäckas av systemet. Detta innebär
t. ex. att systemet inte reagerar för en
släpvagn utan strålkastare/varselljus som
dras bakom en personbil eller lastbil.
3603682r
Avstängning och
återaktivering av BLIS
BLIS är alltid aktivt när tändningen slås på.
• Systemet kan stängas av genom att trycka
på BLIS-knappen i strömbrytarpanelen i
mittkonsolen (se bilden ovan). Dioden i
knappen slocknar när systemet är avstängt
och ett textmeddelande visas i displayen i
instrumentpanelen.
• BLIS kan återaktiveras genom att trycka på
knappen. Då lyser dioden i knappen och ett
nytt textmeddelande visas i displayen.
Tryck på READ-knappen, se sidan 35, för
att få bort textmeddelandet.
121
BLIS (Blind Spot Information System)
Systemstatus
Text i displayen
BLIS ur funktion
BLIS SERV. ERFORDRAS
Höger kamera skymd
BLIS HÖ KAMERA SKYMD
Vänster kamera skymd
BLIS VÄ KAMERA SKYMD
Båda kameror skymda
BLIS KAMEROR SKYMDA
BLIS-system av
BLIS AV
BLIS-system på
BLIS PÅ
VARNING!
BLIS-kamerorna har samma begränsningar som det mänskliga ögat,
dvs. de "ser" sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
OBS! Meddelandena ovan visas enbart om tändningsnyckeln är i
läge II och BLIS är aktivt (dvs. om föraren inte har stängt av
systemet).
122
Hjul och däck
Allmänt om hjul och däck
124
Däcktryck
126
Slitage, Reservhjul
127
Byte av hjul
128
Provisorisk däcktätning och verktyg
130
123
Allmänt
Allmänt om hjul och däck
Nya däck
På alla bildäck finns en dimensionsbeteckning.
Exempel på beteckning: 215/55R16 93W.
Denna beteckning används av alla däcktillverkare och tolkas så här:
Tänk på att däck är en färskvara – efter några år
börjar de hårdna samtidigt som friktions-egenskaperna minskar undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck vid byte.
Detta är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck.
Tillverkningsvecka- och år anges med 4 siffror (t ex
1502 innebär att däcket är tillverkat vecka 15, år 2002)
215 sektionsbredden (mm)
55 förhållandet mellan sektionshöjd och bredd (%)
R
betyder radialdäck
16 fälgdiameter i tum (")
93 kod för max tillåten däckbelastning, i detta fall 650 kg
W talar om att däcket är gjort för hastigheter upp till 270 km/tim
Din bil är helbilsgodkänd vilket innebär att du inte får avvika från den/de
dimensioner och prestandaklasser som finns angivna i fordonets
registreringsbevis. Enda undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck
och dubbdäck som får avvika på dimension om dessa, samt
hastighetsklass, finns angivna i registreringsbeviset. Om du väljer ett
sådant däck får bilen inte köras fortare än däcket tål. De vanligaste
hastighetsklasserna anges i följande tabell.
Observera att det är maximal tillåten hastighet som anges.
Q
T
H
V
W
160 km/tim, används oftast på dubbade däck
190 km/tim
210 km/tim
240 km/tim
270 km/tim
Då du byter däck: var noga med att du får samma typ, dvs. radial,
dimension och beteckning och helst också av samma fabrikat på alla fyra
hjulen, då det annars finns risk att bilens köregenskaper kan förändras.
Kontrollera med din återförsäljare vilka dimensioner som är tillgängliga
för din bil. Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort du kan köra, inte
hastighetsklassen på däcket.
124
7700444
Allmänt
Vinterdäck
Låsbar hjulskruv
Volvo rekommenderar vinterdäck med dimension 195/65 R15 förutom till bilar
med turbomotorer. Till dessa rekommenderas 205/55 R16, till XC70 215/65 R16
och till V70R 225/45 R17.
Använd alltid vinterdäck på alla fyra hjulen.
OBS! Rådgör med din Volvoåterförsäljare vilken fälg och däcktyp som passar just
din bil.
Låsbar hjulskruv kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg.
Om stålfälg med låsbar hjulskruv används i kombination med hjulsida,
ska den låsbara hjulskruven monteras längst ifrån luftventilen. Hjulsidan
kan annars inte sättas dit på fälgen.
Dubbade vinterdäck
Dubbade vinterdäck ska "köras in" 500-1000 km, mjukt och lugnt så att
dubbarna sätter sig riktigt i däcken. Detta ger däcken och dubbarna längre
livslängd samt en mer tystgående bil. Låt dubbdäcken få ha samma
rotationsriktning under hela sin livslängd. Om du vill skifta hjulen ska du
låta hjulen sitta på samma sida som tidigare.
Kom ihåg: Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från
land till land.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen, gäller även fyrhjulsdrivna
bilar.
Kör inte på barmark i onödan eftersom detta sliter mycket hårt på både
snökedjor och däck.
125
Däcktryck
Viktigt
Det är endast tillåtet att använda Volvos godkända snökedjor. Användning av andra snökedjor kan förorsaka skador på din bil.
Kör aldrig fortare än 50 km/tim med snökedjor!
Använd aldrig s.k. snabblänkar, eftersom utrymmet mellan skivbromsarna och hjulen är för litet.
Köregenskaper och däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Både däcktyp,
dimension och lufttryck är viktiga för för hur bilen uppträder. När du byter
däck, se till att du får samma typ och dimension och helst också samma
fabrikat på alla fyra hjulen. Följ också rekommendationerna beträffande
lufttryck.
Lufttrycket i däcken är viktigt!
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet! Det rätta trycket ser du i
dekalen på tankluckans insida.
Kör du med fel lufttryck försämras bilens köregenskaper och
dessutom ökar däckslitaget.
Tänk på att värdena i tabellen avser kalla däck (aktuell yttertemperatur).
Redan efter några kilometers körning blir däcken varma och trycket högre.
Detta är normalt och du ska alltså inte släppa ur luft om du skulle kontrollera trycket när däcken är varma. Däremot ska du öka trycket om det är för
lågt.
Tänk på att däcktrycket kan variera beroende på yttertemperaturen.
Kontrollera därför däcktrycket utomhus när däcken är kalla.
7700242d
Rekommenderat däcktryck
Däcktrycksdekalen på tankluckans insida visar vilka tryck däcken ska ha
vid olika last och hastighetsförhållanden.
VARNING!
De enda godkända "specialfälgarna" till Volvo är de fälgar som har
testats av Volvo och som ingår i "Volvo original tillbehör" sortiment.
126
Hjul och Däck
Däck med slitagevarnare
Reservhjulet "Temporary Spare"
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan som har ca 1,6 mm mindre
mönsterdjup än däcket i övrigt (på däcksidan
ser du bokstäverna TWI). Då däcket är så
nedslitet att bara 1,6 mm återstår syns dessa
band tydligt och du ska då omedelbart byta
till nya däck. Tänk på att redan vid 3-4 mm
resterande mönsterdjup påverkas väggrepp och
vattenundanträngningsförmåga markant.
Reservhjulet "Temporary Spare" skall endast användas under den korta tid
det tar att få det ordinarie däcket reparerat eller utbytt.
Enligt gällande lag är det bara tillåtet att använda reservhjulet/däcket
tillfälligt i samband med inträffad skada på något däck. Ett hjul/
däck av denna typ ska därför snarast ersättas med ett normalt hjul/
däck.
7700312m
Byte av hjul – sommar/vinter
När du skiftar mellan sommar- och vinterhjul; märk hjulen med vilken
sida de har suttit på: T.ex. V = vänster, H = höger.
OBS! Däck ska ha samma rotationsriktning under hela sin livslängd.
Däck med mönster som är gjort för att rulla åt endast ett håll, har
rotationsriktningen markerad med en pil på däcket.
Monteras däcken fel försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn, snö och slask.
Tänk också på att detta däck i kombination med de andra normala däcken
kan ge annorlunda köregenskaper.
Högsta hastighet med "Temporary Spare"-reservhjul är därför 80
km/tim.
OBS! Använd endast bilens eget original reservhjul. Däck med andra
dimensioner kan förorsaka skador på din bil. Endast ett reservhjul får
användas vid ett och samma tillfälle.
VIKTIGT!
Däck med störst mönsterdjup ska alltid – oavsett bak- eller framhjulsdrift – monteras bak.
Kontakta närmaste Volvohandel för kontroll om du är osäker.
Förvaring
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda, inte stående.
127
Byte av hjul
7700571m
Stick in hylsnyckeln och vrid
Dra hjulkapseln rakt ut (stålfälg)
Reservhjulet ligger under plastbaljan i lastutrymmet.
Kom ihåg att sätta ut varningstriangeln.
• Dra åt parkeringsbromsen och lägg in 1:ans växel på bilar med
manuell växellåda – läge P på bilar med automatväxellåda. Blockera
framför och bakom de hjul som ska stå kvar på marken.
• Bilar med aluminiumfälg med en täckkåpa: Ta bort täckkåpan med
hjälp av hylsnyckeln.
128
7700401r
7700333m
Lossa hjulskruvarna
• Bilar med stålfälg har en löstagbar hjulsida. Bänd bort hjulsidan med
hjälp av en kraftig mejsel eller liknande. Om inte sådan finns kan
hjulsidan ryckas bort med händerna. Använd helst skyddshanskar.
När du sätter dit hjulsidan igen; var noga med att hjulsidans ventilhål
hamnar mitt för hjulets luftventil.
• Lossa hjulskruvarna ½-1 varv med hylsnyckeln. Skruvarna lossas
genom att vridas moturs.
På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Domkraftsfästenas
placering är markerad på bottensvällarlisten.
Byte av hjul
VARNING!
7700316m
7700245d
7700244d
Så ska domkraften sitta
• Håll domkraften mot pinnen i domkraftsfästet så som teckningen visar och veva ned
domkraftens fot så att den pressas plant an
mot marken.
• Kontrollera igen att domkraften sitter i
fästet enligt teckningen och att foten är
placerad lodrätt under fästet.
• Lyft bilen så högt att hjulet går fritt.
• Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Ditsättning
• Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
• Sätt dit hjulet och skruva fast hjulskruvarna.
Domkraft avsedd för bilar med
fyrhjulsdrift (AWD och XC)
• Sänk ned bilen så att hjulen ej kan rotera.
Dra fast hjulskruvarna korsvis och i
momentsteg. Åtdragningsmoment: ca 140
Nm (14,0 kpm). Det är viktigt att det blir
rätt moment. Åtdragningen bör kontrolleras
med en momentnyckel.
• Sätt på hjulkapseln.
• Skruva ihop domkraften helt innan du
lägger tillbaka den i bagageutrymmet.
• Se till att domkraften och verktygspåsen är
ordentligt fastspända och inte kan förorsaka
skrammel.
• Kryp aldrig under bilen då den är
upphissad på domkraften.
• Bilen och domkraften ska stå på ett fast
horisontellt underlag.
• Bilens originaldomkraft ska användas vid
hjulbyte. Vid allt annat arbete på bilen ska
verkstadsdomkraft användas och pallbockar
ställas under den del av bilen som är
upplyft.
• Dra åt parkeringsbromsen, lägg in 1:an eller
backen på manuell växellåda respektive läge
P på automatväxellåda.
• Blockera framför och bakom de hjul som
står kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
• Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
OBS! Se sidan 127 för information om
reservhjulet.
129
Provisorisk däcktätning och verktyg
Allmänt
De bilar som inte är utrustade med reservhjul
har istället försetts med en däcktätningssats.
Däcktätningssatsen kan användas till att både
täta en punktering eller kontrollera och justera
däckstrycket. Däcktätningssatsen består av en
elektrisk luftkompressor samt en integrerad
behållare med tätningsvätska.
Provisorisk
däcktätningssats1
Däcktätningssatsen är endast tänkt att fungera
som provisorisk nödfallsreparation för att bilen
ska kunna köras ytterligare högst 200 km eller
till närmaste däckverkstad. Tätningsvätskan har
förmågan att effektivt täta däck som punkterats i
1
130
Vissa varianter och marknader
slitbanan.
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats eller efter
användning av däcktätningssatsen. Se sidan
134 för information om byte av behållare.
närmast det punkterade däcket.
Framtagning av däcktätningssatsen
1. Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
2. Lyft upp däcktätningssatsen.
Obs! Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga att
täta däck som har punktering i däcksidan. Täta
inte däck med den provisoriska däcktätningen
om de uppvisar större skåror, sprickor, ojämnheter eller liknande skador.
Däcktätningssats med kompressor och verktyg
finns under golvet i bagageutrymmet.
12 V-uttag för anslutning av kompressorn finns
fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i last-/
bagageutrymmet1. Välj det eluttag som är
VARNING!
Tätningsvätskan kan vid direkt hudkontakt
orsaka hudirritation. Vid hudkontakt, tvätta
omedelbart bort vätskan med tvål och vatten.
Provisorisk däcktätning och verktyg
Pumpning av luft
Sätt ut minst en varningstriangel om ett hjul
måste fyllas på vid en trafikerad plats.
• Se till att den orangefärgade strömbrytaren
(2) står i läge 0 och ta fram kabel (5) och
luftslang (4) ur sidofacket (3).
• Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
• Anslut kabeln (5) till något av bilens 12 Vuttag.
• Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
• Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I.
• Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen.
• Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
VARNING!
Att inandas bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillstängda eller saknar tillräcklig ventilation.
• Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4) i
sidofacket (3).
• Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
Kompressorn ska inte arbeta längre än 10
minuter. Låt den därefter svalna då risk finns
för överhettning.
Föremål med en volym upp till 50 liter kan
pumpas upp med kompressorn.
131
Provisorisk däcktätning och verktyg
VARNING!
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Var särskilt vaksam vad det gäller däcksidorna. Om det uppstår sprickbildningar,
ojämnheter eller liknande skador ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör
under dessa omständigheter inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
Tätning av punkterat däck
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
repareras provisoriskt på en trafikerad plats.
• Lossa dekalen (1) om högsta tillåtna
hastighet från däcktätningssatsen och sätt
fast den på ratten där föraren kan se den
tydligt.
• Se till att den orangefärgade strömbrytaren
(2) står i läge 0 och ta fram kabel (5) och
luftslang (4) ur sidofacket (3).
• Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
• Anslut kabeln (5) till bilens 12 V-uttag.
• Frigör säkerhetsspärren (6) och vrid den
orangefärgade delen (7) 90 grader, till
lodrätt läge, tills ett klickljud hörs.
• Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
132
VARNING!
Att inandas bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn vara igång i utrymmen
som är tillstängda eller saknar tillräcklig ventilation.
• Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I. En tillfällig
tryckökning på maximalt 4 bar förekommer
under tiden som tätningsvätskan pumpas in.
Efter ca 1 minut sjunker trycket och
manometern visar ett mer korrekt däcktryck.
• Pumpa däcket till ett tryck mellan 1,8 bar
och 3,5 bar. Om trycket efter 10 minuters
pumpning inte kommit upp i 1,8 bar ska
kompressorn stängas av, för att den inte ska
överhettas.
• Lossa luftslangen (4) från däckventilen och
sätt tillbaka ventilhatten. Ta ut kabeln (5) ur
eluttaget. Fäll tillbaka den orangefärgade
delen (7) till dess utgångsposition och säkra
spärren (6). Förvara däcktätningssatsen på
en säker plats i bilen.
• Kör snarast ca 3 km, med en maximal
hastighet på 80 km/tim, för att tätningsvätskan ska kunna täta däcket med gott resultat.
VARNING!
Hastigheten får inte överstiga 80 km/tim
efter att den provisoriska däcktätningenanvänts. Det provisoriskt tätade däcketmåste
bytas ut så snart som möjligt (maximal körsträcka 200 km).
Provisorisk däcktätning och verktyg
• Kontrollera däcktrycket igen:
OBS! Fäll inte upp den orangefärgade delen
(7) när endast kompressorn ska användas
för påfyllning av luft.
1) Anslut luftslangen (4) till däckventilen.
2) Anslut kabeln (5) till 12 V-uttaget.
3) Läs av trycket på kompressorn.
Om däcktrycket ligger under 1,3 bar har
däcket inte tätats tillräckligt effektivt. Färden
bör under dessa omständigheter inte
fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
• Om däcktrycket är högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen, se placering sidan
121. Släpp ut luft med reduceringsventilen
(8) om däcktrycket är för högt.
• Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
• Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4) i
sidofacket (3).
• Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
Kompressorn ska inte arbeta längre än 10
minuter. Låt den därefter svalna då risk finns
för överhettning.
Efter användning ska behållare med tätningsvätska och slang bytas ut.
133
Provisorisk däcktätning och verktyg
Byte av behållare med
tätningsvätska
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före datumet passerats eller efter
däcktätning, se datumdekal (1). Efter användning ska behållare (6) med hållare (8) och
luftslang (10) bytas ut.
Byte kan utföras av en auktoriserad Volvoverkstad eller enligt instruktionerna.
VARNING!
Läs säkerhetsföreskriftens på behållarens
botten.
VARNING!
Se till så inte kompressorn är ansluten till
12 V-uttaget vid utbyte av behållare.
134
Byte av behållare innan bäst före
datum passerats
• Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
• Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna säkerhetsspärren
(5). Lossa höljet (3) och ta bort det.
• Skruva loss och ta bort behållaren (6).
• Kontrollera förseglingen (7) så den inte är
skadad på den nya behållaren. Skruva fast
behållaren.
• Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så höljet
är korrekt ditsatt, skruva fast med skruvarna
(2).
• Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Hantera den utbytta behållaren som miljöfarligt
avfall.
Byte av behållare och slang efter
användning
• Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
• Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna säkerhetsspärren
(5). Lossa höljet (3) och ta bort det.
• Tryck ner knappen (8) medan behållaren (6)
med hållare (9) vrids medsols, ta bort dem.
• Dra ur luftslangen (10).
• Torka av kvarbliven tätningsvätska med
trasa eller skrapa bort det om den redan har
hunnit torka.
• Sätt dit en ny luftslang (10), kontrollera att
den är riktigt placerad.
• Kontrollera förseglingen (7) så den inte är
Provisorisk däcktätning och verktyg
skadad på den nya behållaren. Skruva fast
hållaren (9) på behållaren (6) och vrid fast
den motsols tills ett klickljud hörs.
• Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så höljet
är korrekt ditsatt, skruva fast med skruvarna
(2).
• Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Den tomma behållaren och luftslangen kan
hanteras som vanliga sopor.
135
136
Säkringar, glödlampsbyte
Säkringar
138
Glödlampsbyte
143
137
Säkringar
3703475m
För att förhindra att din bils elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade genom ett antal
säkringar.
Säkringarna är placerade på fyra olika ställen i
bilen:
1. Relä-/säkringscentralen i motorrummet.
2. Säkringscentralen i kupén innanför ljudvallen på förarsidan.
3. Säkringscentralen i kupén vid instrumentbrädans gavel på förarsidan.
4. Säkringscentralen i bagageutrymmet.
138
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan detta bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts av. Titta i säkringsförteckningen för att
lokalisera berörd säkring. Dra ut säkringen och
titta från sidan om den böjda tråden är avbränd.
Byt i så fall till en ny säkring med samma färg
och samma amperebeteckning.
I locket på instrumentbrädans gavel finns ett
antal reservsäkringar. Där finns även en tång
som underlättar för dig att dra ut och sätta
tillbaka en säkring.
Om samma säkring bränns av upprepade
gånger, föreligger något fel på komponenten,
och du bör då uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Relä-/Säkringscentral i motorrummet
Säkringar i motorrummet
Här finns 24 säkringspositioner. Var noga med
att ersätta avbränd säkring med ny säkringmed
samma färg och amperebeteckning. Där finns
också ett antal reservsäkringar.
Säkringstång
Hel säkring
Trasig säkring
A
8
16
24
7
15
23
6
14
22
5
13
21
4
12
20
3
11
19
2
10
18
1
9
17
X
X
X
X
X
X
3702167m
A. Tryck in plastspärrarna på boxens baksida och dra locket uppåt.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ampere
Parkeringsvärmare (tillval) .................. 25
Extraljus (tillval) .................................. 20
Gasspjäll (5-cyl. utan turbo/Bi-fuel) ... 10
Lambdasond (bensin), motorstyrenhet
(ECM) (diesel),
högtrycksventil (diesel) ....................... 20
Vevhusventilationsvärmare, magnetventiler, bränslefördelare (Bi-Fuel) ..... 10
Luftmassemätare, motorstyrenhet,
insprutningsventiler (bensin) ............... 15
luftmassemätare (diesel) ...................... 10
– ............................................................. –
Gaspedalsgivare (APM), A/C-kompressor, fläkt elektronikbox ........................ 10
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Gastanksventil (Bi-fuel LPG) .............. 10
– .............................................................. –
Tändspolar (bensin), reläspolar ........... 20
– .............................................................. –
Vindrutetorkare .................................... 25
ABS ...................................................... 30
Högtrycksspolare strålkastare ............. 35
– .............................................................. –
Halvljus (vänster) ................................. 20
Positionsljus fram ................................ 15
ABS ...................................................... 30
Halvljus (höger) ................................... 20
Bränslepump ........................................ 15
Startmotor ............................................. 35
23. Motorstyrenhet (ECM) matning,
motorrelä (ECR) spole ......................... 10
24. – .............................................................. –
139
Säkringar i kupén vid instrumentbrädans gavel på förarsidan
Här finns 38 säkringspositioner. Säkringarna är
placerade innanför luckan på instrumentpanelens gavel. Var noga med att ersätta avbränd
säkring med ny säkringmed samma färg och
amperebeteckning. Där finns också ett antal
reservsäkringar.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
140
Ampere
Förarstol elmanövrerad ........................ 25
Passagerarstol elmanövrerad ............... 25
Fläkt klimatanläggning ........................ 30
Styrenhet höger framdörr .................... 25
Styrenhet vänster framdörr .................. 25
Allmänbelysning tak (RCM), övre
elektronikstyrenhet (UEM) .................. 10
Taklucka ............................................... 15
Tändningslås, SRS-system, motorstyrenhet (ECM), avstängning SRS ..................
passagerarsida (PACOS), startspärr
elektronisk (IMMO) ........................... 7,5
OBDII, ljusomkopplare (LSM), rattvinkelgivare (SAS), rattstyrenhet (SWM) .. 5
Audio .................................................... 20
Audioförstärkare .................................. 30
1
10
20
30
2
11
21
31
3
12
22
32
4
13
23
33
5
14
24
34
6
15
25
35
7
16
26
36
8
17
27
37
9
18
28
38
19
29
3701482D
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
RTI display ........................................... 10
Telefon .................................................... 5
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Säkringar i kupén innanför ljudvallen på förarsidan
Här finns 36 säkringspositioner. Säkringarna är
placerade innanför ljudvallen på vänster sida.
Var noga med att ersätta avbränd säkring med
ny säkringmed samma färg och amperebeteckning. Där finns också ett antal reservsäkringar.
31 32 33
1
3
34 35 36
4
5 6
7
8
2
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3703457r
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ampere
Stolsvärme höger sida .......................... 15
Stolsvärme vänster sida ....................... 15
Signalhorn ............................................ 15
– .............................................................. –
– .............................................................. –
Reservplats ............................................. –
Reservplats ............................................. –
Larmsirén ............................................... 5
Bromsljuskontakt matning ..................... 5
Kombinationsinstrument (DIM),
klimatanläggning (CCM), parkeringsvärmare, förarstol elmanövrerad ......... 10
Eluttag framsäte och baksäte ............... 15
– .............................................................. –
Reservplats ............................................. –
Strålkastartorkare (V70 R) .................. 15
ABS, STC/DSTC ................................... 5
16. Bi-fuel, Servostyrning elektronisk
(ECPS), Bi-Xenon, ljushöjdsreglering 10
17. Dimljus fram vänster .......................... 7,5
18. Dimljus fram höger ............................. 7,5
19. Reservplats ............................................. –
20. Reservplats ............................................. –
21. Transmission styrenhet (TCM),
backväxelspärr (M66) .......................... 10
22. Helljus vänster ..................................... 10
23. Helljus höger ........................................ 10
24. – .............................................................. –
25. – .............................................................. –
26. Reservplats ............................................. –
27. Reservplats ............................................. –
28. Passagerarstol elmanövrerad, audio ...... 5
29. Reservplats ............................................. –
30. BLIS ....................................................... 5
31.
32.
33.
34.
Reservplats ............................................. –
Reservplats ............................................. –
Vacuumpump ....................................... 20
Spolarpump,
strålkastartorkare (V70 R) ................... 15
35. – .............................................................. –
36. – .............................................................. –
141
Säkringar i bagageutrymmet
Säkringarna är placerade bakom klädseln på
vänstra sidan. Var noga med att ersätta avbränd
säkring med ny säkringmed samma färg och
amperebeteckning.
Nr
Ampere
1. Backljus ................................................ 10
2. Positionsljus, dimljus, bagagerumsbelysning, nummerskyltbelysning, dioder i bromsbelysning .... 20
3. Tillbehör (AEM) .................................. 15
4. Reservplats ............................................. –
5. REM elektronik .................................... 10
6. Cd-växlare, TV, RTI ............................ 7,5
7. Dragkablage (30-matning) .................. 15
8. Eluttag bagageutrymme ....................... 15
9. Bakdörr höger: Fönsterhiss, spärr
fönsterhiss ............................................ 20
10. Bakdörr vänster: Fönsterhiss, spärr
fönsterhiss ............................................ 20
11. Reservplats ............................................. –
12. Reservplats ............................................. –
13. Värmare dieselfilter ............................. 15
14. Subwoofer ............................................ 15
15. Reservplats ............................................. –
16. Reservplats ............................................. –
17. Tillbehör audio ....................................... 5
18. Reservplats ............................................. –
142
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Torkare bak .......................................... 15
Dragkablage (15-matning) .................. 20
Reservplats ............................................. –
– .............................................................. –
AWD .................................................... 7,5
Four-C SUM ........................................ 15
– .............................................................. –
Parkeringshjälp ...................................... 5
Huvudsäkring: Dragkablage, Four-C,
Parkeringshjälp .................................... 30
Centrallås (PCL) .................................. 15
Släpvagnsbelysning vänster: Positionsljus, körriktningsvisare ........................ 25
Släpvagnsbelysning höger: Bromsljus,
dimljus, körriktningsvisare .................. 25
Huvudsäkring: Säkring 37, 38 ............. 40
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
Eluppvärmd bakruta ............................ 20
Eluppvärmd bakruta ............................ 20
1 2 3 4 5
6 7 8 9 101112
13141516171819
202122
27 28 29 30
23242526
31
32 33 34 35 36
37
38
3703471m
Glödlampsbyte
Byte av glödlampor
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade på sidan
176.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
• Allmänbelysning i taket
• Takbelysning
• Läslampor
• Handskfacksbelysning
• Blinker, yttre backspegel
• Trygghetsbelysning, yttre backspegel
• Högt placerat bromsljus
• Lampor i Bi-Xenon strålkastare
Viktigt!
Vidrör aldrig glaset på lamporna direkt med
fingrarna. Fett och olja från fingrarna förångas av värmen och ger en beläggning på
reflektorn som då kan förstöras.
Byte av glödlampor fram
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts via motorrummet.
VARNING!
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare
ska alla arbeten med strålkastaren utföras av
auktoriserad Volvoverkstad.
Placering av lampor i strålkastaren*
1. Sidomarkeringslampa
2. Blinkerslampa
3. Halvljuslampa, positionslampa
4. Helljuslampa.
På vissa varianter kan en vit plasthylsa sitta i
vägen för glödlampsbytet. Denna kan brytas
bort och slängas.
Bi-Xenonstrålkastare kräver särskild försiktighet eftersom den är utrustad med ett högspänningsaggregat.
*
Gäller endast halogenstrålkastare
143
Glödlampsbyte
3501788
Halvljuslampa
Halvljus
Borttagning av glödlampan:
• Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
• Ta bort täcklocket.
• Lossa kontaktstycket.
• Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt/nedåt.
• Dra ut glödlampan och ta bort den.
144
3501786m
Helljuslampa
Ditsättning av halvljuslampa
Ditsättning:
• Sätt dit den nya glödlampan som bara kan
placeras på ett sätt.
• Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
• Anslut kontaktstycket.
• Sätt tillbaka täcklocket.
Helljus
Borttagning av glödlampan:
• Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
• Ta bort täcklocket.
• Dra ut lampan.
• Lossa kontaktstycket.
• Vrid lampan moturs ett halvt varv, dra ut
glödlampan och ta bort den.
Ditsättning:
• Sätt dit den nya lampan som bara kan
placeras på ett sätt.
• Anslut kontaktstycket.
• Sätt tillbaka lampan, vrid den på plats så att
kontakstycket hamnar neråt.
• Sätt tillbaka täcklocket.
Glödlampsbyte
3501792m
Positions- och parkeringslampa
3501787m
Blinkerslampa, vänster sida
Positions-/parkeringsljus
Blinkers, vänster sida
Borttagning av glödlampan:
• Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
• Ta bort täcklocket där även halvljuset sitter.
• Dra ut lampan.
• Lossa kontaktstycket.
Ditsättning:
• Sätt dit den nya glödlampan.
• Anslut kontaktstycket.
• Sätt tillbaka täcklocket.
Borttagning av glödlampan:
• Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
• Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
• Ta bort glödlampan ur lamphållaren genom
att trycka inåt och vrida moturs.
Ditsättning:
• Sätt dit den nya glödlampa genom att
trycka den inåt och vrida den medurs.
• Sätt tillbaka lamphållaren i lamphuset, vrid
den medurs.
Blinkerslampa, höger sida
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lossa skruven (2) till påfyllningsröret.
Drag röret (3) rakt uppåt.
Lossa avluftningsslangen (4) till röret.
Byt glödlampa.
Kontrollera att packningen till spolarbehållaren mellan påfyllningsrör och
behållare sitter rätt.
Tryck tillbaka påfyllningsröret (3).
Tryck tillbaka avluftningsslangen till
påfyllningsröret (4).
Skruva fast skruven (2) till påfyllningsröret.
Sätt tillbaka kylröret till kallboxen (1).
Blinkers, höger sida
• Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
• Tag loss kylröret (1) från kallboxen.
145
Glödlampsbyte
3501789m
3500894d
3500889d
Sidomarkeringslampa
Dimljus
Sidoblinker
Sidomarkeringsljus
Dimljus (tillval)
Sidoblinkers
• Vrid lamphållaren medurs och dra ut den.
• Byt glödlampa.
• Sätt tillbaka lamphållaren genom att vrida
den moturs.
Borttagning av glödlampa:
• Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
• Vrid lamphållaren något moturs.
• Dra ut glödlampan och ta bort den.
Borttagning av glödlampa:
• Öppna framdörren till hälften.
• Stoppa in handen bakom framskärmen och
tryck ut lampan tillsammans med lamphuset. Låt ledningarna följa med.
• Vrid lamphållaren ett kvarts varv moturs
och dra rakt ut ur lamphuset.
• Lossa glödlampan från kontaktstycket
genom att dra den rakt ut.
Ditsättning:
• Anslut den nya lampan till kontaktstycket
och placera det i lamphuset genom att vrida
ett kvarts varv medurs.
• Sätt tillbaka lampan med linsen i framskärmen. Tryck rakt inåt.
Ditsättning:
• Sätt dit den nya lampan som bara kan
placeras på ett sätt.
• Sätt tillbaka lamhållaren, vrid något
medurs. Markeringen ”TOP” ska vara
uppåt.
146
Glödlampsbyte
Byte av back-, positions-/
parkerings- och dimljus bak
Byte av bromsljus och
körriktningslampa bak
• Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0.
• Fäll ned luckan.
• Vrid lamphållaren moturs och ta ut
den.
• Tryck glödlampan inåt, vrid moturs
och ta ut glödlampan.
• Byt till ny glödlampa.
• Sätt dit lamphållaren och vrid
medurs.
• Fäll tillbaka luckan.
• Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0.
• Bänd med hjälp av en spårskruvmejsel
försiktigt bort högtalargallret.
• Dra ut den röda tappen i högtalaren.
• Tryck därefter på den svarta tappen
ovanför den röda utdragna tappen och
vrid loss högtalaren.
• Vrid därefter berörd lamphållare
moturs och ta ut den.
• Byt till ny glödlampa.
• Sätt dit lamphållaren och vrid medurs.
• Sätt tillbaka högtalaren och tryck in
den röda tappen.
• Tryck tillbaka högtalargallret.
Högtalargaller
Lamphållare
Lucka
3501707m
1.
2.
3.
4.
Körriktningslampa
Bromsljus
Positions-/parkeringsljus
Positions-/parkeringsljus, Dimljus (endast
v. sida)
5. Backljus
1
2
OBS! Om felmeddelande “Lampfel” /
“Kontrollera bromsljus” kvarstår efter att
felaktig glödlampa ersatts behöver en
auktoriserad Volvoverkstad uppsökas för
att få felet avhjälpt.
3
4
Glödlamporna finns specificerade på sidan 176.
5
3501077m
147
Glödlampsbyte
3500998m
3500871d
3501378m
Make up- spegel, olika versioner
Byte av
nummerskyltbelysning
• Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0.
• Lossa skruven med en skruvmejsel.
• Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det.
• Vrid kontakten moturs och dra ut glödlampan.
• Byt till ny glödlampa.
• Sätt tillbaka kontakten och vrid medurs.
• Sätt tillbaka och skruva fast hela lamphuset.
148
Make up- spegel
• Stick in en skruvmejsel och vrid så att
lampglaset lossnar.
• Ta bort glödlampan.
• Sätt dit en ny glödlampa.
• Tryck först tillbaka lampglasets underkant
ovanför de fyra hakarna och tryck sen fast
ovansidan.
Byte av instegsbelysning –
framsätet
Instegsbelysning har du under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
När du skall byta gör så här:
• Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
• Ta bort den trasiga glödlampan och sätt dit
en ny glödlampa.
• Kontrollera att lampan lyser och sätt tillbaka lamphuset.
Skötsel och Service
Rostskydd
150
Kontroll och bättring av lackskador
151
Tvättning
152
Service
155
Motorrummet
157
Dieselmotor
158
Motorolja
159
Kylvätska
160
Bromsvätska, Servostyrning, Spolarvätska
161
Batteriskötsel
162
Byte av torkarblad
164
149
Rostskydd
Rostskyddsbehandling – kontroll och bättring
Bättring
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett rostskydd redan på
fabriken. Karossen består av galvaniserad plåt. Underredet är skyddat av
ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. Invändigt i balkar, hålrum och
slutna sektioner sprutades en tunn, penetrerande rostskyddsvätska.
Vill du själv förbättra ditt rostskydd ska du se till att det är rent och torrt
där du bättrar. Spola, tvätta och torka bilen noggrant. Använd rostskyddsmedel i sprayburk eller avsett för penselbättring.
Bilens rostskydd upprätthåller du genom att bl.a. göra följande:
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt – håll sprutan på
ett avstånd av minst 30 cm från lackerade ytor.
• Låt kontrollera och ev. förbättra rostskyddet regelbundet.
Två olika typer av rostskyddsmedel finns:
a) tunn (ofärgad), för synliga ställen
b) tjock, för slitytor på underrede
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte kräver någon efterbehandling
under normala förhållanden förrän efter ca 8 år. Efter denna tid bör
efterbehandling göras med tre års intervall. Behöver din bil efterbehandlas, låt din Volvoverkstad hjälpa dig.
Tänkbara bättringsställen med dessa hjälpmedel är t ex:
• Synliga svetsar och plåtskarvar – tunn vätska
• Underrede – tjock vätska
• Dörrgångjärn – tunn vätska
• Motorhuvens gångjärn och lås – tunn vätska
När du är klar med behandlingen kan överflödigt rostskyddsmedel
tvättar bort med en trasa fuktad med rekommenderat rengöringsmedel.
Delar av motorn och fjäderbensinfästningarna i motorrummet är på
fabriken behandlade med ett vaxbaserat ofärgat rostskyddsmedel. Detta
medel tål normala tvättmedel utan att lösas upp och förstöras. Om du
däremot gör en motortvätt med s.k. aromatiska lösningsmedel, t.ex.
lacknafta, kristallolja (speciellt sådana som inte innehåller emulgatorer),
bör vaxskyddet förnyas efter tvätten. Din Volvo-återförsäljare tillhandahåller sådana vaxer.
150
Bättring av lackskador
Lacken
Mindre stenskott och repor
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och den ska du därför kontrollera regelbundet.
Lackskador måste du åtgärda genast för att det
inte ska börja rosta. De vanligaste lackskadorna du själv kan åtgärda är:
• Mindre stenskott och repor
• Skador på t.ex. skärmkanter och dörrar
Materiel:
• Grundfärg (primer) på burk
• Lack på burk eller s.k. färgpenna
• Pensel
• Maskeringstejp
• Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar,
kan du fylla i färg direkt efter det att du
tagit bort smutsen.
Vid bättring ska bilen vara rentvättad och
torr och ha en temperatur över +15 °C.
Färgkod
Se till att du får rätt färg. Färgkodnumret finns
på produktskylten i motorrummet.
VOLVO CAR CORP.
MADE IN
SWEDEN
KG
KG
1.
KG
2.
KG
0300048A
Färgkod
Har stenskottet gått ner till plåten gör du så
här:
• Fäst en bit maskeringstejp över den
skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten, så att
lackresterna följer med (bild 1).
• Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka (bild 2).
• När grundfärgen torkat lägger du på ytlack
med pensel.
• Se till att färgen är väl omrörd och lägg
därefter på färg tunt i flera omgångar och
låt den torka mellan varje målning.
• Vid repor gör du som tidigare, men för att
skydda den oskadade lacken kan det vara
lämpligt att maskera (bild 3).
• Vänta någon dag, och efterbehandla sedan
d.v.s. polera bättringarna. Använd mjuk
trasa och sparsamt med slippasta.
Ta bort lackrester med hjälp av tejp
1
2
3
8100503A
Maskera eventuellt
151
Tvättning
Tvätta bilen ofta!
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig, speciellt vintertid då vägsalt och
fukt lätt kan ge upphov till korrosion.
Så här kan du tvätta bilen:
• Spola noggrant av smutsen på bilens undersida.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen avlägsnats.
• Vid användning av högtryckstvätt:
Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare
karossen än 30 cm. Spruta inte heller direkt på låsen.
• Tvätta med svamp med eller utan tvättmedel och mycket vatten.
• Använd gärna ljummet (högst 35 °C) men inte hett vatten.
• Om smutsen sitter hårt fast, kan du tvätta bilen med kallavfettningsmedel, men då måste du hålla till på en spolplatta med avloppsseparator. När du använder kallavfettningsmedel, skall du se till att
inte stå i direkt solljus eller att lacken är varm på grund av att den har
utsatts för solljus eller genom att motorn fortfarande är varm. Solljus
och värme kan ge bestående skador. Rådgör med din Volvoverkstad.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning.
Lämpliga tvättmedel:
Biltvättmedel (bilschampo).
Tänk på att:
Tvätta alltid bort fågelspillning från lacken så snart som möjligt.
Fågelspillningen innehåller nämligen kemikalier som påverkar och
missfärgar lacken mycket snabbt. Missfärgningen går inte att polera bort.
152
VARNING!
Efter tvättning: Provbromsa alltid så att fukt och korrosion inte
angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna! Tryck lätt på
bromspedalen då och då om du kör längre sträckor i regn eller snöslask så att bromsbeläggen värms upp och torkar. Det ska du också
göra då du börjar köra efter start i mycket fuktig eller kall väderlek.
VARNING!
Gör ingen motortvätt när motorn är varm. Brandrisk!
Tvättning
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt att få bilen ren. Tänk dock på
att en automattvätt aldrig kan ersätta en riktig handtvätt.
Tvättautomatens borstar kommer inte åt perfekt på alla ställen.
Under bilens första månader rekommenderar vi att du handtvättar din bil.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen om du tycker att lacken är matt och då du vill ge
lacken ett extra skydd, t.ex. inför vinterperioden.
Polera bilen behöver du normalt inte göra förrän tidigast efter ett år.
Vaxa den kan du göra tidigare.
Tvätta och torka bilen mycket noga innan du börjar polera och/eller
vaxa. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller
lacknafta.
Svårare fläckar kan du ta bort med fin slippasta (rubbing) avsedd för
billack. Polera först med polish och vaxa sedan med flytande eller fast
vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
Polera och vaxa inte i direkt solljus.
Behandling av fläckar på plastdetaljer och vinyl
För rengöring av interiöra vinyl och plastdetaljer rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos din Volvo-återförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka fläckborttagningsmedel. Torka med svag tvållösning och ljummet vatten.
Behandling av fläckar på skinn
För smutsiga läderklädslar rekommenderas speciella rengöringsmedel,
som finns hos din Volvoåterförsäljare.
En till två gånger per år rekommenderas en behandling med Volvos
lädervårdssats, för att bevara lädrets smidighet och komfort.
Använd aldrig starka lösningsmedel, bensin, alkohol, lacknafta, etc. då
sådana starka medel kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
Rengöring av bilbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särkilt textilrengöringsmedel
finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det rullas
tillbaka in igen.
Rengöring av klädsel
Behandling av fläckar på textil
För smutsiga textilklädslar rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos din Volvo-återförsäljare. Andra kemikalier kan äventyra
klädselns brandhärdighetsegenskaper.
Viktigt!
Vassa föremål och kardborreförslutningar kan skada bilens textilklädsel.
153
Tvättning
Rengöring av yttre backspeglar och främre
sidorutor med vattenavvisande ytskikt (tillval)
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på
spegel-/glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning - använd endast
isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
OBS! För att de vattenavvisande egenskaperna ska bestå rekommenderas en behandling med ett speciellt efterbehandlingsmedel som finns
hos Volvoåterförsäljare. Det bör användas första gången efter tre år och
därefter varje år.
154
Volvo Service
Volvo Serviceprogram
Inspelning av fordonsdata
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den omsorgsfullt. Ytterligare
en kontroll enligt AB Volvo Personvagnars föreskrifter gjordes strax
innan den överlämnades till dig.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör du följa Volvos
Serviceprogram, som finns specificerat i Service- och garantiboken. Vi
råder dig att alltid låta en Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbetena. Din Volvoverkstad har den personal, de specialverktyg och den
servicelitteratur som garanterar dig högsta servicekvalitet. Din Volvoverkstad använder alltid Volvo original reservdelar. Volvos serviceprogram är utarbetat för normalbilisten.
En eller flera datorer i din Volvo personbil har möjlighet att spela in
detaljerad information. Denna information, som är avsedd att användas i
forskningsyfte för att vidareutveckla säkerheten och för diagnos av fel i
vissa av bilens system, kan innehålla uppgifter såsom; exempelvis
användandet av säkerhetsbälten av förare och passagerare, information
om funktion av olika system och moduler i bilen och information
beträffande statusen av motor-, gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och
andra system.
Denna information kan innefatta uppgifter beträffande förarens sätt att
köra bilen. Sådan information kan innehålla uppgifter såsom, men inte
uteslutande, bilens hastighet, användandet av broms- eller gaspedalen
och rattutslag. Sistnämnda data kan lagras under ett begränsat tidsintervall medan bilens körs och därefter under förloppet av en kollision eller i
ett nära tillbud.
Volvo Personvagnar AB kommer inte att medverka till att denna lagrade
information lämnas ut utan samtycke. Dock kan Volvo Personvagnar AB
tvingas lämna ut informationen p.g.a. nationell lagstiftning.
I övrigt kan Volvo Personvagnar AB och auktoriserade verkstäder
komma att läsa och använda informationen.
Viktigt!
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera och följ Service- och garantiboken.
Service eller installation av tillbehör
Service eller installation av tillbehör som berör bilens elektriska system,
kan endast utföras med hjälp av för bilen speciellt utvecklad
elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid din Volvoverkstad, innan
du låter påbörja eller utföra servicearbeten som påverkar det elektriska
systemet.
Ogynnsamma körförhållanden
Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderas att byte av
motorolja, olje- och luftfilter görs oftare än rekommendationerna i
Service- och garantiboken.
Till ogynnsamma körförhållanden räknas:
•
•
•
•
•
•
Långvarig körning i dammig/sandig omgivning
Långvarig körning med husvagn och/eller släpvagn
Långvarig körning i bergslandskap
Långvarig körning i hög hastighet
Långvarig tomgångs- och/eller lågfartskörning
Körning vid låga temperaturer – under 0 °C – med huvudsakligen
korta körsträckor; under 10 km.
155
Volvo Service
VARNING!
Bilens tändsystem har mycket hög effekt!
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet!
Vidrör inte tändstift, tändkablar eller tändspole då motorn går eller
tändningen är tillkopplad!
Tändningen ska vara avstängd vid:
• Anslutning av motortester.
• Byte av delar i tändsystemet som tändstift, tändspole, tändfördelare, tändledningar o.s.v.
Observera följande innan du börjar arbeta
med din bil:
Batteriet
• Förvissa dig om att batterikablarna är riktigt kopplade och väl
åtdragna.
• Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn går (t.ex. vid batteribyte).
• Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batterikablarna ska vara frånkopplade vid omladdning.
Miljöomsorg
Batteriet innehåller syra som är frätande och giftig. Det är därför viktigt
att batteriet hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt din Volvohandlare
hjälpa dig.
156
7700243d
Lyftning av bilen
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den sättas mot framkanten på
motorns bärarm. Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga med att
sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte kan glida av domkraften.
Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre
och bakre lyftarmarna sättas under lyftpunkterna på bottensvällaren. Se
bild.
Motorhuv, motorrum
1
7a
2
10
6
7
3
Dra i handtaget...
4
8200092d
8
8200095d
...tryck upp och öppna
9
5
2000276m
Motorhuven öppnas
Motorrum
Dra i låshandtaget längst till vänster eller höger
under instrumentpanelen. Du hör när låset
släpper. För in handen mitt på huvens framkant
och tryck upp säkerhetsspärrens handtag.
Öppna huven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7a.
8.
9.
10.
Expansionstank, kylsystem
Servostyrningens oljebehållare
Spolarvätskebehållare
Oljemätsticka, motor
Kylare
Oljepåfyllning, motor
Kopplings-/bromsvätskebehållare (vänsterstyrd)
Kopplings-/bromsvätskebehållare (högerstyrd)
Relä-/säkringscentral
Luftfilter
Batteri (i bagageutrymmet)
VARNING!
VARNING!
Kontrollera att huven låser ordentligt när du
stänger den!
Elektrisk kylfläkt
Kylfläkten kan starta själv någon tid efter
det att motorn stängts av!
157
Diesel
Bränslesystem
Avtappning av kondensvatten i bränslefilter
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar. Använd endast dieselbränslen från välkända oljebolag som uppfyller kraven på rekommenderad
bränslekvalitet enligt sidan 174. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet. De större oljebolagen har även ett speciellt dieselbränsle avsett
för vinterbruk. Detta är mera lättflytande vid låga temperaturer och
reducerar risken för vaxbildning i bränslesystemet.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om tanken hålls välfylld.
I bränslefiltret separeras kondensvatten från bränslet, som i annat fall
kan orsaka motorstörningar. Avtappning av bränslefiltret bör ske enligt
gällande serviceintervaller i din Service- och garantibok samt vid
misstanke om att förorenat bränsle använts.
Vid tankning, se till att det är rent runt påfyllningsröret. Fyller du från
egen tank bör du filtrera bränslet.
Undvik spill på lackerade ytor. Vid spill tvätta med tvål och vatten.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett bränslestopp. Bränslesystemet
avluftas automatiskt om man låter tändningen stå i läge II under ca 60
sekunder innan startförsök påbörjas.
Viktigt!
Dieselbränslen som inte ska användas:
specialtillsatser, Marine Diesel Fuel, eldningsolja, RME
(vegetabilisk olje-metylester), vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte
täcks av Volvos garantier.
158
Motorolja
Kontroll och byte av
motorolja och oljefilter
Vissa motorer har en oljekvalitetsdekal på
motorhuven, se sidan 166 för dekalens
placering. Specifikationen på dekalen anger
vilken oljekvalitet och viskositet motorn ska
fyllas med. Specifikationer för alla motorvarianter finns på sidan 168.
I Service- och garantiboken finns anvisningar
om lämpliga bytesintervaller för olja och
oljefilter. Vid körning i ogynnsamma förhållanden rekommenderas kortare intervaller, se
sidan 155.
Nivån för motorolja ska kontrolleras och oljan
ska bytas ut regelbundet.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen. Service- och garantiboken anger vid
vilken mätarställning det ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2500:e km. Det säkraste mätvärdet fås
på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts av.
Mätstickan visar för låg nivå eftersom all olja
inte hunnit rinna ner i oljetråget.
OBS! Se rekommenderad oljekvalitet,
viskositet och volymuppgifter på sidan 171.
IMG-203460
Oljenivån ska ligga inom det markerade
området på mätstickan.
Viktigt!
Använd alltid rekommenderad oljekvalitet
och rätt viskositet.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan skada motorn.
Om annan olja fyllts på, kontakta närmaste
Volvoverkstad för service.
Oljekontroll på kall bil:
• Torka av mätstickan före kontrollen.
• Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
• Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan.
För påfyllningsbar volym, se sidan 171.
Oljekontroll på varmkörd bil:
• Ställ bilen plant och vänta 10-15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
• Torka av mätstickan före kontrollen.
• Kontrollera oljenivån med mätstickan. Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
• Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se sidan 171 för påfyllningsbar volym.
Viktigt!
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja
fylls på i motorn.
VARNING!
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Oljenivågivare finns på vissa motorvarianter
se sidan 35 för displaytext i
kombinationsinstrumentet.
159
Kylvätska
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är
viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek. Komplettera aldrig med endast rent vatten. Frysrisken ökar med
såväl för liten som för stor andel kylvätskan.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för vätskor och oljor på
sidan 170.
Viktigt!
Det är mycket viktigt att kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld med kylvätska som klarar ca -35 °C.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Fyll på vätska då nivån sjunkit till MIN-markeringen.
Viktigt!
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer
kan uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
VARNING!
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då
motorn är varm skruvas expansionskärlets lock sakta av så att övertrycket försvinner.
160
Bromsvätska, Servostyrning, Spolarvätska
Behållare för bromsoch kopplingsvätska
VARNING!
FULL
ADD
5200679m
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå
i bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
3601948d
Behållare för styrservoolja
Behållare för styrservoolja
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan
ADD- och FULL-märkena.
Se volymuppgifter och rekommenderad
kvalitet för vätskor och oljor på sidan 170.
OBS! Om ett fel uppstår i styrservosystemet
(eller om bilen är strömlös och ska bogseras)
kan bilen fortfarande styras. Tänk på att
styrningen blir mycket tyngre än normalt och
att mer kraft behövs för att vrida ratten.
Spolarvätskebehållare
Behållare för broms- och
kopplingsvätska
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare1. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid
vartannat ordinarie servicetillfälle.
Se volymuppgifter och rekommenderad
kvalitet för vätskor och oljor på sidan 170.
Spolarvätskebehållare
Vindrute-, bakrute- och strålkastarspolarna har
samma vätskebehållare. Se volymuppgifter och
rekommenderad kvalitet för vätskor och oljor
på sidan 170.
Använd frostskydd under vintern så att det inte
fryser i pump, behållare och slangar.
Tips: Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska.
OBS! På bilar som körs så att bromsarna
används ofta och hårt, t. ex. bergskörning eller
körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet,
ska vätskan bytas varje år.
1
Placering beroende på vänster- eller
högerstyrd variant.
161
Batteriskötsel
A
skruvmejsel för att lossa täcklocken. Varje
cell har en egen maxinivåmarkering.
• Fyll vid behov på destillerat vatten till batteriets maxnivåmarkering.
• Fyll aldrig över nivåmarkeringen (A).
Symboler
Använd skyddsglasögon.
Viktigt!
Använd alltid destillerat eller avjoniserat
vatten (batterivatten).
• Dra åt täcklocken ordentligt.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
OBS! Om batteriet laddas ur många gånger
påverkas batteriets livslängd negativt.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
3100063d
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
Upprepad användning av parkeringsvärmaren
och liknande stora strömförbrukare i kombination med korta körsträckor kan leda till att
batteriet laddas ur vilket kan ge startproblem.
För att batteriet ska fungera tillfredställande,
tänk på följande:
• Kontrollera regelbundet att vätskenivån i
batteriet ligger rätt (A).
• Kontrollera alla cellerna där. Använd en
162
Batteriet innehåller
frätande syra.
VARNING!
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
Undvik gnistor eller öppen
låga.
Explosionsfara.
Batteriskötsel
Byte av batteri
A
B
3100181m
A. Batteri utan täckkåpa
B. Batteri med täckkåpa
Borttagning av batteri:
• Stäng av tändningen och ta ur nyckeln.
• Vänta i minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs. Detta för att all
information i bilens elektriska system ska
kunna lagras i de olika styrenheterna.
• Lossa skruvarna från låsbygeln över batteriet och ta bort bygeln.
• Vik upp plastlocket över batteriets minuspol alt. skruva bort täckkåpan över batteriet.
• Lossa minuskabeln.
• Lossa den nedre konsolen som håller batteriet.
• Lossa pluskabeln efter att ev. plastlock vikits undan.
• Lyft bort batteriet.
VARNING!
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
Ditsättning av batteri:
• Sätt dit batteriet på plats.
• Sätt dit den nedre konsolen, skruva fast.
• Anslut pluskabeln, tryck fast och vik ner
ev. plastlock.
• Anslut minuskabeln, vik ner ev. plastlock.
• Sätt dit plastlocket alt. täckkåpan över batteriet.
• Se till att evakueringsslangen är korrekt
ansluten både till batteriet och till utloppet i
karossen.
• Sätt dit låsbygeln över batteriet och dra fast
skruvarna.
163
Byte av torkarblad
Lång
3602076D
3603056d
Kort
Byte av vindrutetorkarblad
Byte av bakrutetorkarblad
Byte av strålkastartorkarblad1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fäll ut torkararmen och håll i torkarbladet.
Tryck in de räfflade låsfjädrarna på torkarbladet, samtidigt som det lyfts av i armens
förlängning.
Sätt dit det nya bladet i motsatt ordning.
Kontrollera att det sitter riktigt fast.
•
Fäll torkararmen bakåt.
Dra loss torkarbladet utåt mot bakluckan.
Tryck fast det nya torkarbladet.
Kontrollera att bladet sitter riktigt fast.
Fäll torkararmen framåt.
Dra loss torkarbladet utåt.
Tryck fast det nya torkarbladet.
Kontrollera att bladet sitter riktigt fast.
OBS! Tänk på att torkarbladet på förarsidan är
längre än det på passagerarsidan.
1
164
Gäller V70 R
Specifikationer
Typbeteckningar
166
Mått och vikter
167
Motorspecifikationer
168
Volymuppgifter
170
Bränsle
173
Katalysator och hjulupphängning
175
Elsystem
176
165
Specifikationer
Typbeteckningar
Vid alla kontakter om din bil med återförsäljaren och vid beställning av reservdelar och
tillbehör kan det underlätta om du vet bilens
typbeteckning, chassinummer och motornummer.
1 Typ- och modellårsbeteckning samt
chassinummer
Instansade i motorrummet nedanför
vindrutan.
2 Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Skylt på innerskärmen bakom höger
strålkastare.
3 Motorns typbeteckning, detalj- och
tillverkningsnummer
På motorns högra sida.
4 Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer
a: Manuell växellåda; på framsidan
b: Automatväxellåda (AW55-50); på
ovansidan
5 Motoroljedekalen* anger oljekvalitet och
viskositet (placerad på motorhuvens
nedre kant).
* Vissa motorvarianter
166
Mått och vikter
Mått
Vikter
Längd .................... 472 (XC 473) cm
Bredd .................... 180 (XC 186) cm
Höjd* .................... 147-149 (AWD 148-151/XC 155-156/R 145-149) cm
Hjulbas ................. 276 cm
Spårvidd, fram ..... 156 (XC 161) cm
Spårvidd, bak ....... 156 (XC 155/R 154) cm
* beroende av fälg- och däckdimension
Bagagevolymer (mätt i 1-liters lådor)
Baksätets ryggstöd uppfällt, last upp till ryggstödets ovankant ......... 485
Baksätets ryggstöd nerfällt, last upp till ovankant av framsätens
ryggstöd ................................................................................................ 745
Baksätets ryggstöd nerfällt, last upp till innertaket .......................... 1641
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till
90 % och övriga spolar-/kylvätskor m.m.
Passagerarnas vikt och tillbehör som är monterade dvs. dragkrok,
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell), lasthållare, takbox m.m.
påverkar lastförmågan och räknas inte i tjänstevikten.
Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt – Tjänstevikt.
Se dekalens placering på sidan 166.
VOLVO CAR CORP.
KG
KG
1.
KG
2.
KG
MADE IN
SWEDEN
1
2
3
4
0300047A
1. Max totalvikt
2. Max tågvikt (bil+släp)
3. Max framaxeltryck
4. Max bakaxeltryck
Max last, se registreringsbeviset
Max taklast
100 kg
Max släpvagnsvikt
1 800 kg
Varning!
Bilens köregenskaper förändras beroende på hur
tungt lastad bilen är och hur lasten är placerad.
167
Motorspecifikationer
2.0T
BIFUEL
BIFUEL
2.4
2.0T
2.5T
2.5T AWD
2.4
B5204T5
B5244SG
B5244SG2
B5244S
B5244S2
B5254T2
B5244T4a
(kW/rps)
AWD
132/92
-
103/97
-
103/85
-
125/100
-
103/75
-
154/83
-
162/83
-
(hk/rpm)
AWD
180/5500
-
140/5800
-
140/5100
-
170/6000
-
140/4500
-
210/5000
-
220/5000
-
(Nm/rps)
AWD
240/31-83
-
192/75
-
214/75
-
225/75
-
220/55
-
320/25-75
-
285/33-83
-
21,8/4500
-
23,0/4500
-
22,5/3300
-
32,6/1500-4500 35,7/2100-4000
-
Motorvariant
Effekt*
Vridmoment*
(kpm/rpm) 24,5/1850-5000 19,6/4500
AWD
Cylinderantal
5
5
5
5
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
81
83
83
83
83
83
81
Slaglängd (mm)
77
90
90
90
90
93,2
93,2
Slagvolym (dm eller liter)
1,98
2,44
2,44
2,44
2,44
2,52
2,40
Kompressionsförhållande
9,5:1
10,3:1
10,3:1
10,3:1
10,3:1
9,0:1
-
Elektrodavstånd (mm)
0,7
1,2
1,2
1,2
1,2
0,7
3x1,2
Åtdragningsmoment (Nm)
30
30
30
30
30
30
25
3
Tändstift:
För verifikation av vilken motor som sitter i bilen, se motorns typbeteckning i motorrummet på sidan 166.
a
Thailand, Malaysia
* Effekt och vridmoment enligt provningsnorm EU 80/1269. För bensinmotorer används vid dessa prov 98 oktan.
168
Motorspecifikationer
T5
R
AWD
D5
D5 AWD
2.4D
2.4D
B5244T5
B5254T4
D5244T
D5244T2
D5244T3a
(kW/rps)
AWD
191/92
-
220/92
220/100
120/67
-
96/67
-
85/67
-
(hk/rpm)
AWD
260/5500
-
300/5500
300/6000
163/4000
-
130/4000
-
116/4000
-
(Nm/rps)
AWD
350/35-83
-
400/33-88
350/31-100
340/29-50
-
280/29-50
-
280/29-46
-
(kpm/rpm)
AWD
35,7/2100-5000 40,8/1950-5250 34,7/1750-3000 28,6/1750-3000 28,6/1750-2750
35,7/1850-6000 -
Motorvariant
Effekt*
Vridmoment
Cylinderantal
5
5
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
81
83
81
81
81
Slaglängd (mm) xx
93,2
93,2
93,2
93,2
93,2
Slagvolym (dm eller liter)
2,40
2,52
2,40
2,40
2,40
Kompressionsförhållande
8,5:1
8,5:1
18,0:1
18,0:1
18,0:1
Elektrodavstånd (mm)
0,7
0,7
-
-
-
Åtdragningsmoment (Nm)
28
28
-
-
-
3
Tändstift:
För verifikation av vilken motor som sitter i bilen, se motorns typbeteckning i motorrummet på sidan 166.
a.
Frankrike
* Effekt och vridmoment enligt provningsnorm EU 80/1269. För bensinmotorer används vid dessa prov 98 oktan.
169
Volymuppgifter
Övriga vätskor och smörjmedel
Volym
2,1 liter
2,0 liter
7,2 liter
Kylvätska
8,0 liter
9,0 liter
12,5 liter
Luftkonditionering
1000 gram2
Bromsvätska
0,6 liter
Servostyrning
Systemet:
0,9 liter
varav behållare
0,2 liter
Spolarvätskebehållare variant utan högtrycksspolning 4,5 liter
med högtrycksspolning 6,4 liter
Bränsletank
Växellådsolja
1
2
170
Manuell 5-växlad (M56/M58)
Manuell 6 växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-51)
Bensinmotorer utan turbo
Bensinmotorer med turbo
Dieselmotorer
Rekommenderad kvalitet
Transmissionsolja1: MTF 97309
Transmissionsolja1: JWS 3309
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad med vatten, se förpackning.
Termostaten öppnar vid: bensinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC.
Olja: PAG, Kylmedium: R134a (HFC134a)
DOT 4+
Styrservoolja: WSS M2C204-A eller likvärdig produkt med samma
specifikation.
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel utblandat med vatten
rekommenderas vid minusgrader.
För tankvolym se avsnittet bränsle på sidan 173.
Rekommenderad transmissionsolja ska användas för att inte skada växellådan och får inte blandas med någon annan
transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta närmaste Volvoverkstad för service.
Vikten varierar beroende på motorvariant. Kontakta en Volvoverkstad för rätt information.
Volymuppgifter
Motorolja
Motorvariant
2.0T
2.4
2.4
2.4
T5
2.5T
1
2
B5204T5
B5244S
B5244S2
B5244T4
B5244T5
B5254T2
Påfyllningsbar volym
mellan MIN-MAX
0-1,2
0-1,2
0-1,2
0-1,2
0-1,2
0-1,2
Volym1/ liter
5,5
Om en motordekal finns
placerad på motorhuven gäller
volym och kvalitetsangivelser i
denna tabell. Se placering på
sidan 166.
Rekommenderad
oljekvalitet:
Viskositet2
ACEA A5/B5
SAE 0W-30
Inkluderar filterbyte
Kravet på oljekvalitet måste uppfyllas även om annan viskositet väljs enligt diagrammet.
Viktigt!
Motordekal
På motordekalen visas:
1. oljekvalitet
2. viskositet
2200293v
Kravet på rekommenderad oljekvalitetmåste
uppfyllas om annan viskositet väljs.
Använd alltid rekommenderad oljekvalitet
och rätt viskositet.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan skada motorn.
Om annan olja fyllts på, kontakta närmaste
Volvoverkstad för service.
Om annan oljekvalitet än den av Volvo rekommenderade används kan ökat slitage
och motorskador uppkomma som inte täcks
av Volvos garantier.
171
Volymuppgifter
Motorolja
Motorvariant
1
2
Påfyllningsbar volym
mellan MIN-MAX
2.0T
B5204T5
0-1,2
2.4
B5244S
0-1,2
2.4
B5244S2
0-1,2
2.4
B5244T4
0-1,2
T5
B5244T5
0-1,2
2.5T
B5254T2
0-1,2
R
Volym1/ liter
5,8
B5254T4
0-1,2
5,5
BIFUEL B5244SG
0-1,2
5,8
BIFUEL B5244SG2
0-1,2
D5
D5244T
0-2,0
2.4D
D5244T2
0-2,0
2.4D
D5244T3
0-2,0
Rekommenderad
oljekvalitet:
För att följa oljekvalitet,
viskositet och volym enligt
denna tabell måste en kontroll
först göras så att inte bilen har
någon motoroljedekal placerad
på motorhuven, se placering på
sidan 166.
6,5
Inkluderar filterbyte.
Om annan viskositet väljs enligt diagrammet än den i tabellen måste kravet på oljekvalitet uppfyllas.
Extrema körförhållande
Kontrollera oljan oftare under extrema
körförhållanden, t.ex. vid bergskörning med
mycket motorbromsning samt vid körning på
motorväg i hög fart. Det kan ge onormalt hög
oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Bensinmotorer: Välj under extrema körförhållande en helsyntetisk motorolja som ger
extra skydd för motorn.
Volvo rekommenderar Castrol® oljeprodukter.
172
Viskositet2
ACEA A1/B1
SAE 5W-30
ACEA A3/B3/B4
SAE 0W-30
Bränsle
Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid
Motorvariant
Växellåda
2.4
B5244S2
2.4
B5244S
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M58)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M58)
Automatväxellåda (AW55-51)
Automatväxellåda (AW55-51)
Automatväxellåda (AW55-51)
Förbrukning i Utsläpp av koldioxid
liter/100 km1 (CO2) g/km
9,0
214
9,7
231
9,2
220
9,8
234
9,1
217
9,9
237
9,2
219
10,1
241
9,9
237
10,6
255
10,2
244
11,1
266
-
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50)
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50)
Manuell 5-växlad (M56)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50)
9,5
10,0
10,7
11,1
6,5
7,9
7,3
8,4
7,5
8,4
6,5
7,9
6,5
9,0
10,0
9,4
10,0
2.0T B5204T5
2.5T B5254T2
AWD
XC70
2.4T B5244T42
XC70
AWD
T5
B5244T5
V70R B5254T4
D5
AWD
D5244T
AWD
XC70
2.4D D5244T2
2.4D D5244T3
Bi-Fuel B5244SG
Bi-Fuel B5244SG2
7CV
226
239
256
266
171
209
194
223
199
223
171
209
171
215
240
225
240
Tankvolym
liter
70
70
70
70
1
Emissionsvärdena
påverkas av
bränslekvalitén och
kan därför skilja
sig från de angivna
värdena om bränsle
med annan norm
än den av Volvo
rekommenderade
används.
72
2
Vissa länder
3
Bensintank
72
70
72
70
68
70
68
68
70
70
303
303
173
Bränsle
Angiven bränsleförbrukning
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om
bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt och
andra icke tekniska faktorer påverka bilens
bränsleförbrukning.
Vid körning med bränsle med oktantal
91 RON blir förbrukningen högre och effekten
lägre.
Rekommenderad
bränslekvalitet
Bensin
Motorn kan köras på oktantalen 91, 95 och
98 RON.
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
• 98 RON rekommenderas för maximal effekt och lägsta bränsleförbrukning.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
motorer och bör endast tankas i undantagsfall. Motorn skadas emellertid inte av denna bränslekvalitet
Bensin: Norm EN 228
Viktigt!
Tanka rätt bensin!
Din bil har katalysator och får endast köras
på blyfri bensin, eftersom katalysatorn annars förstörs.
174
Diesel
Diesel:
Norm EN 590
JIS K2204 eller motsvarande
Viktigt!
Dieselbränslen som inte ska användas: specialtillsatser, Marine Diesel Fuel, eldningsolja, RME (vegetabilisk olje-metylester),
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
EN 590 och ger ökat slitage och motor-skador som inte täcks av Volvos garantier.
Katalysator och hjulupphängning
TM
2501524m
Lambda-sond syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden.
Regleringen skapar optimala förhållanden för
en effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
Hjulupphängning, fjädring
Framvagn
Fjäderben av Mc Pherson-typ. Stötdämpare
inbyggda i fjäderbenen. Kuggstångsstyrning.
Rattaxel av säkerhetstyp. Inställningsvärdena
gäller för obelastad bil inkl. bränsle, kylvätska
och reservhjul.
Bakvagn
Separat hjulupphängning med individuellt
fjädrande hjul och stötdämpare. Upphängningen består av bakåtriktade bärarmar, övre
och undre länkarmar, spårstag samt krängningshämmare.
Katalysator
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna.
Den är placerad i avgasströmmen nära motorn
för att snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorn består av en monolit (keramsten
eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
belagda med ett tunt skikt av platina/rodium/
palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska
processen utan att förbrukas.
175
Elsystem
Allmänt
12-volt system med spänningsreglerad
växelströmsgenerator. Enpoligt system där
chassi och motorstomme används som ledare.
Minuspolen är ansluten till chassit. För att
reducera de magnetiska fälten är bilen utrustad
med en extra jordledning.
Batteri
Spänning
12 V 12 V 12V
Köldstartförmåga
520 A 600 A 800 A*
(CCA)
Reservkapacitet
100min 120min 170min
(RC)
* Bilar utrustade med diesel, och parkeringsvärmare.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att byta
till ett batteri med samma köldstartförmåga
och reservkapacitet som originalbatteriet
(Se dekal på batteriet).
Generator max strömstyrka 140 A
Startmotor, effekt
1,4/2,2 kW
176
Glödlampor
Glödlampor
Typ (LL)
Sockel
1. Helljus
2. Halvljus
3. Bi-Xenon
4. Dimljus främre
4. Dimljus främre
(V70 R)
5. Positions-/
park.ljus främre,
sidomarkeringsljus främre, instegsbelysning bakre
6. Blinkers
främre/bakre
7. Blinkers sida
8. Bromsljus,
backljus
H9
H7
D2R
H1
65W
55W
35W
55W
H3
55W
W5W
W2,1x9,5d
PY21W
WY5W
BAU 15s
W2,1x9,5d
P21W
BA15s
Glödlampor
Typ (LL)
9. Dimbakljus,
positionsljus bakre
P21/4W
10. Positionsljus
bakre
R5W
11. Nummerskyltbelysning, instegsbelysning främre,
bagagerumsbelysning
C5W
12. Make up-spegel
1,2W
Handskfacksbelysning
3W
Sockel
BAZ15d
BA15s
SV8,5
SV5,5
BA9
Audio (tillval)
Översikt Stereo HU-450
178
Översikt Stereo HU-650
179
Översikt Stereo HU-850
180
Audiofunktioner
181
Radiofunktioner
184
Kassettspelare
192
Cd-spelare
193
Dolby Surround Pro Logic II
196
Tekniska data – Audio
198
177
Stereo HU-450
HU-450
3905002m
1.
2.
3.
4.
178
POWER (av/på) – Tryck
VOLYM – Vrid
PRESET/ CD PUSH MENY–
Lagrade radiostationer
Cd-växlare (tillval)
SOURCE PUSH MENY–
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
Kassett
Cd-växlare (tillval)
FADER – Tryck ut och vrid
BALANS – Tryck ut, dra och vrid
5.
6.
7.
SCAN – Automatisk stationsavsökning
EXIT – Stegar tillbaka i menyn,
Navigeringsknappar –
Cd/radio - söker/byter station eller spår
Kassett - Snabbspolning framåt/bakåt
/val av nästa/föregående spår
8. Display
9. FM – Snabbval mellan FM1, FM2,
FM3
10. AM – Snabbval mellan AM1, AM2
11. TAPE – Snabbval
12. AUTO – Automatisk förinställning av
radiostationer
13. BAS – Tryck ut och vrid
DISKANT – Tryck ut, dra och vrid
14. Kassett - Bandriktningsväljare
Cd-växlare (tillval) - Slumpval
15. Kassettlucka
16. Kassettutkast
Stereo HU-650
COMPACT
DIGITALAUDIO
HU-650
3905003m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
POWER (av/på) – Tryck
VOLYM - Vrid
Stationslagringsknappar/val av position i
cd-växlare (1-6)
BAS – Tryck ut och vrid
DISKANT – Tryck ut och vrid
BALANS – Tryck ut och vrid
FADER – Tryck ut och vrid
SOURCE PUSH MENY–
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-växlare (tillval)
8. SCAN – Automatisk stationsavsökning
9. EXIT – Stegar tillbaka i menyn
10. Navigeringsknappar –
söker/byter station eller spår
11. Cd-utkast
12. Cd-lucka
13. Cd-slumpval
14. FM – Snabbval mellan FM1, FM2, FM3
15. AM – Snabbval mellan AM1, AM2
16. CD – Snabbval
17. AUTO – Automatisk förinställning av
radiostationer
18. Display
179
Stereo HU-850
COMPACT
DIGITALAUDIO
HU-850
3905001m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
180
POWER (av/på) – Tryck
VOLYM - Vrid
Stationslagringsknappar/val av position i
cd-växlare (1-6)
BAS – Tryck och vrid
DISKANT – Tryck ut och vrid
BALANS – Tryck och vrid
FADER – Tryck och vrid
SOURCE PUSH MENY–
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-växlare (tillval)
8. SCAN – Automatisk stationsavsökning
9. EXIT – Stegar tillbaka i menyn
10. Navigeringsknappar –
söker/byter station eller spår
11. Cd-utkast
12. Dolby Surround Pro Logic II
13. 2-kanals stereo
14. 3-kanals stereo
15. Cd-lucka
16. Cd-slumpval
17. FM – Snabbval mellan FM1, FM2,
FM3
18. AM – Snabbval mellan AM1, AM2
19. CD – Snabbval
20. AUTO - Automatisk förinställning av
radiostationer
21. Display
Audiofunktioner HU-450/650/850
3902418d
3903096m
Strömbrytare till/från
Strömbrytare
Tryck
på ratten för att till/från
sätta radion av/på.
Tryck på knappen för att sätta på eller stänga
av radion.
Volymkontroll
Vrid
ratten medurs för att höja volymen.
Volymkontroll
Volymkontrollen
är för
elektronisk
och saknar
Vrid ratten medurs
att höja volymen.
ändlägen.
Om
du
har
knappsats
i ratten,
öka
Volymkontrollen är elektronisk och
saknar
eller
minska
med (+)- respektive
ändlägen.
Omvolymen
du har knappsats
i ratten, öka
(–)-knapparna.
eller minska volymen med + respektive knapparna.
Volymkontroll TP/PTY/NEWS
Om ett kassettband eller en cd-skiva spelas när
radion tar emot ett trafikmeddelande, nyheter
eller någon programtyp, bryts respektive
funktion och meddelandet hörs med den volym
som valts för trafikinformation, nyheter eller
programtyp. Volymen justeras med volymkontrollen.
Apparaten återgår därefter till den tidigare
inställda volymen och återtar spelningen av
kassetten eller cd:n.
Volymkontroll – bashögtalare
(tillval)
Vrid ratten medurs för att höja volymen
(+6dB).
Vrid ratten moturs för att sänka eller stänga av
volymen.
Ratten i mittläge = Normalläge.
181
Audiofunktioner HU-450
3901856d
3901858d
3905008m
Bass – Bas
Fader – Balans fram/bak
Val av ljudkälla
Ställ in basen genom att trycka ut ratten och
vrida den åt vänster respektive höger.
I mittläget är basen “normaliserad“. Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställningen.
Ställ in lämplig balans mellan de främre och
bakre högtalarna genom att trycka på ratten
och vrida den åt höger (mer ljud från främre
paret) respektive åt vänster (mer ljud från
bakre paret). Mittläget betyder att balansen är
"normaliserad". Tryck tillbaka ratten till
utgångsläget efter inställning.
Ljudkällorna kan väljas på två sätt:
Treble – Diskant
Ställ in diskanten genom att trycka på ratten,
dra ut den ytterligare och vrida den åt vänster
respektive åt höger. I mittläget är diskanten
“normaliserad“. Tryck tillbaka ratten till
utgångsläget efter inställningen.
182
Balance – Balans höger/
vänster
Ställ in balansen genom att trycka, dra ut
ratten och vrida den åt vänster respektive åt
höger. I mittläget är balansen "normaliserad".
Tryck tillbaka ratten till utgångsläget efter
inställning.
3905063m
Antingen med snabbvalsknapparna AM, FM,
TAPE eller med SOURCE-ratten.
Vrid SOURCE-ratten för att välja mellan
Radio (FM1, FM2, FM3 och AM1, AM2).
Med denna ratt kan du också välja
kassett eller cd-växlare (tillval) om en sådan är
ansluten.
Upprepade tryck på AM och FM-knappen
stegar mellan FM1, FM2, FM3 och AM1,
AM2.
Den valda ljudkällan visas i displayen.
Audiofunktioner HU-650/850
3905009m
3905008m
3905067m
Bass – Bas
Ställ in basen genom att trycka ut ratten och
vrida den åt vänster respektive höger.
I mittläget är basen “normaliserad“. Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställningen.
Treble – Diskant
Ställ in diskanten genom att trycka ut ratten
och vrida den åt vänster respektive höger. I
mittläget är diskanten “normaliserad“. Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställningen.
Balance – Balans höger/
vänster
Ställ in balansen genom att trycka på ratten
och vrida den åt vänster respektive åt höger. I
mittläget är balansen "normaliserad". Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställning.
Fader – Balans fram/bak
Ställ in lämplig balans mellan de främre och
bakre högtalarna genom att trycka på ratten
och vrida den åt höger (mer ljud från främre
paret) respektive åt vänster (mer ljud från
bakre paret). Mittläget betyder att balansen är
"normaliserad". Tryck tillbaka ratten till
utgångsläget efter inställning.
Val av ljudkälla
Ljudkällorna kan väljas på två sätt:
Antingen med snabbvalsknapparna AM, FM,
CD eller med SOURCE-ratten.
Vrid SOURCE-ratten för att välja mellan
Radio (FM1, FM2, FM3 och AM1, AM2).
Med denna ratt kan du också välja
cd eller cd-växlare (tillval) om en sådan är
ansluten.
Upprepade tryck på AM- och FM-knappen
stegar mellan FM1, FM2, FM3 och AM1,
AM2.
Den valda ljudkällan visas i displayen.
183
Radiofunktioner HU-450/650/850
3905010m
3903260m
V70, XC70
3901873d
V70 R
Scanning
Manuell stationssökning
Knappsats i ratten
Tryck på SCAN-knappen för att starta
sökning. När radion hittat en station, stannar
den vid denna station ca 10 sekunder. Därefter
fortsätter den sökningen. För att lyssna på
stationen, tryck då på SCAN-eller EXITknappen.
Tryck på eller och håll den inne. MAN
visas i displayen. Radion stegar då långsamt åt
det valda hållet och ökar tempot efter några
sekunder. Släpp knappen när den önskade
frekvensen visas i displayen. Om frekvensen
behöver justeras, görs detta med korta tryck på
någon av pilknapparna
eller .
Det manuella justeringsläget är kvar fem
sekunder efter den sista tryckningen.
Om du har knappsats i ratten, tryck på höger
respektive vänster pil för att välja förprogrammerade stationer.
OBS!
Om bilen är utrustad med integrerad telefon
kan knappsatsen i ratten endast användas till
telefonfunktioner när telefonen är aktiverad. I
aktivt läge syns alltid telefoninformation i
displayen.
Stationssökning
Tryck på eller för att söka efter lägre
eller högre frekvenser. Radion söker efter nästa
hörbara station och ställer in den. Tryck på
knappen igen om du vill fortsätta sökningen.
184
För att avaktivera telefonen tryck
.
Stäng av telefonen om du inte har något SIMkort, se sidan 200.
Radiofunktioner HU-450
3905007d
3905063m
3903260m
V70, XC70
Programmering av stationer
Automatisk lagring av
stationer
1. Ställ in önskad frekvens.
Denna funktion söker och lagrar automatiskt
upp till 10 starka AM- eller FM-stationer i ett
separat minne. Funktionen är särskilt användbar i områden där du inte är bekant med
radiostationerna eller dess frekvenser.
2. Tryck med ett kort tryck på PRESET/CDratten. Välj nummer genom att vrida fram
eller tillbaka. Tryck igen för att lagra
önskad frekvens och station.
Förval
För att välja ett förprogrammerat radioprogram
vrider du på PRESET/CD-ratten till lagrat
nummer. Det inställda programmet visas i
displayen.
1. Välj radioläge med AM-eller FM-knappen.
2. Ett långt tryck (längre än 2 sekunder) på
AUTO startar sökningen.
3 Auto visas i displayen och ett antal
signalstarka stationer (max. 10) från det
inställda frekvensbandet lagras nu i
autolagringsminnet. Om ingen station med
tillräcklig stark signalstyrka finns, visas
NO STATION.
3901873d
V70 R
4. Tryck kort på AUTO-knappen eller på
pilarna på rattens knappsats om du vill
stega till en annan av de automatiskt
förinställda stationerna.
När radion är i Autolagringsläge visas Auto i
displayen. Texten försvinner vid återgång till
vanligt radioläge.
Återgå till vanligt radioläge genom att trycka
på FM, AM eller EXIT eller att vrida på
PRESET/CD-ratten.
Återgå till Autolagringsläge:
Tryck kort på AUTO.
185
Radiofunktioner HU-650/850
3905060m
3903260m
3905009m
V70, XC70
Stationslagring
Automatisk lagring av
stationer
Spara en station på någon av stationslagringsknapparna 1-6:
Auto söker och lagrar automatiskt upp till tio
starka AM- eller FM-stationer i ett separat
minne. Om fler än tio stationer hittas väljs de
tio starkaste. Funktionen är särskilt användbar
i områden där man inte är bekant med
radiostationerna eller deras frekvenser.
1. Ställ in önskad station.
2. Tryck på den stationslagringsknapp där
stationen ska lagras och håll den intryckt.
Ljudet försvinner ett par sekunder Stationen STORED visas i displayen.
Man kan lagra upp till 6 stationer på respektive
AM1, AM2, FM1, FM2 och FM3, totalt 30
stationer.
186
1. Välj radioläge med AM- eller FMknappen.
2. Ett långt tryck (längre än 2 sekunder) på
Auto startar sökningen.
3 Auto visas i displayen och ett antal
signalstarka stationer (max. 10) från det
inställda frekvensbandet lagras nu i
autolagringsminnet. Om ingen station med
tillräcklig stark signalstyrka finns, visas
3901873d
V70 R
NO STATION.
4. Tryck kort på AUTO-knappen eller på
pilarna på rattens knappsats om du vill
stega till en annan av de automatiskt
förinställda stationerna.
När radion är i Autolagringsläge visas Auto i
displayen. Texten försvinner vid återgång till
vanligt radioläge.
Återgå till vanligt radioläge genom att trycka
på FM-, AM- eller EXIT-knappen.
Återgå till Autolagringsläge:
Tryck kort på AUTO.
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radio Data System - RDS
Trafikinformation - TP Station
RDS är ett system som länkar samman sändare
inom ett nätverk. Det används bla. till att ha
rätt frekvens inställd oavsett vilken sändare
man lyssnar på eller vilken ljudkälla som är
aktiv (t.ex. cd). Det används också till att
kunna ta emot trafikinformation och att hitta
program av en viss typ eller inriktning.
Radiotext är också en del av RDS. En radiostation kan t.ex. skicka information om ett
pågående radioprogram.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
använder endast valda delar av dess möjligheter.
Trafikinformation från RDS-stationer bryter
andra ljudkällor och meddelandet hörs med
den volym som ställts in för detta ändamål. Så
fort meddelandet är över återgår radion till
tidigare ljudkälla och volym.
PI-sökning (automatisk
sökning av station)
Vid lyssning på en RDS-sändare lagras diverse
information i radion, t.ex. trafikinformation.
Då en förvald RDS-sändare väljs vid ett senare
tillfälle, uppdaterar radion sändarens RDSinformation. Om radion befinner sig i gränsområdet eller strax utanför sändarens räckvidd
så söker radion automatiskt efter den starkaste
möjliga sändaren av denna kanal.
Finns ingen sändare inom "hörhåll" tystnar
radion och displayen visar PI SEEK till dess
att stationen hittats.
Inställning av trafikinformation:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Välj TP och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj TP ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
4. Tryck EXIT.
Avaktivera TP:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Välj TP och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj TP OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
4. Tryck EXIT.
TP visas i displayen när funktionen är
aktiverad. Tryck EXIT för att inte lyssna på ett
pågående trafikmeddelande.
TP-funktionen är dock fortfarande inkopplad
och radion inväntar nästa trafikmeddelande.
Välj att ställa in trafikinformation från en
speciell kanal:
1. Välj radioläge med FM-knappen.
2. Aktivera den station som trafikinformationen ska komma ifrån.
3. Tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
6. Vrid SOURCE, välj TP STATION och
tryck SOURCE.
7. Vrid SOURCE, välj SET CURRENT och
tryck SOURCE.
8. Tryck EXIT.
Avaktivera TP Station:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj TP STATION och
tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj TP STATION OFF
och tryck SOURCE.
6. Tryck EXIT.
187
Radiofunktioner HU-450/650/850
TP-sökning
Man kan lyssna på trafikinformation då man
reser mellan olika områden och länder utan att
själv behöva välja station.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj TP SEARCH och
tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj TP SEARCH ON eller
TP SEARCH OFF (blinkande text) och
tryck SOURCE.
6. Tryck EXIT.
Nyheter
Programkodade meddelanden (som nyheter
från RDS-stationer) bryter andra ljudkällor och
sänds med den volym som ställts in för detta
ändamål. Så fort nyhetsinslaget är över återgår
radion till tidigare ljudkälla och volym.
188
Inställning av Nyheter:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj NEWS och tryck
SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj NEWS ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
4. Tryck EXIT.
NEWS visas i displayen.
Avaktivera Nyheter:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj NEWS och tryck
SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj NEWS OFF (blinkande text) och tryck SOURCE.
4. Tryck EXIT.
NEWS försvinner i displayen
Tryck på EXIT för att inte lyssna på ett
pågående nyhetsinslag. Funktionen Nyheter är
dock fortfarande inkopplad och radion inväntar
nästa nyhetsprogram.
Välj Avbrott för nyheter från nuvarande
station:
1. Välj radioläge med FM-knappen.
2. Aktivera den station som trafikinformationen ska komma ifrån.
3. Tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
6. Vrid SOURCE, välj NEWS STATION och
tryck SOURCE.
7. Vrid SOURCE, välj SET CURRENT och
tryck SOURCE.
8. Tryck EXIT.
Avaktivera Nyheter station:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2 Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj NEWS STATION och
tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj NEWS STN OFF och
tryck SOURCE.
6. Tryck EXIT.
Radiofunktioner HU-450/650/850
Programtyper
OFF
Nyheter
Aktualiteter
Information
Sport
Utbildning
Teater
Kultur och Konst
Vetenskap
Underhållning
Popmusik
Rockmusik
Lättlyssnat
Lätt klassiskt
Klassisk musik
Övrig musik
Väder
Ekonomi
För barn
Sociala frågor
Andliga frågor
Telefonväkteri
Resor och semester
Fritid och hobby
Jazzmusik
Countrymusik
Nationell musik
Gamla godingar
Folkmusik
Dokumentär
Visas
PTY OFF
Nyheter
Aktuellt
Info
Sport
Utbildn
Teater
Kultur
Vetenskp
Underh
Pop
Rock
Lättlyss
L Klass
Klassisk
Övrig M
Väder
Ekonomi
För barn
Socialt
Andligt
Telefon
Resor
Fritid
Jazz
Country
Nation M
"Oldies"
Folkm
Dokument
Programtyp - PTY
Med PTY-funktionen kan man välja mellan
olika programtyper.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj PTY och tryck
SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj PTY i menyn och
tryck SOURCE.
4. Radion börjar söka efter vald programtyp.
5. Om radion hittar en station som inte passar
kan du söka vidare med vänster eller höger
pilknapp.
6. Om ingen station med den valda programtypen hittas, återgår radion till sin tidigare
frekvens.
Alla radiostationer har inte PTY-benämning.
Pty - language
Med PTY-funktionen kan man välja språk som
använs i radions display (engelska, tyska,
franska eller svenska).
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj PTY LANGUAGE
och tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj språk och tryck
SOURCE.
6. Tryck EXIT.
PTY standby
PTY ligger sedan i standby tills vald programtyp börjar sändas. När så sker byter radion
automatiskt till den station som sänder vald
programtyp.
Avaktivera:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj PTY tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj PTY OFF tryck
SOURCE.
4. Tryck EXIT.
Symbolen PTY släcks i displayen och radion
återgår till normalläge.
189
Radiofunktioner HU-450/650/850
Automatisk frekvensuppdatering
AF-funktionen är normalt aktiverad och ser till
att en av de starkaste tillgängliga sändarna för
en radiostation väljs.
Aktivera AF:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj AF ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
5. Tryck EXIT.
Avaktivera AF:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj AF OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
5. Tryck EXIT.
190
Regionala radioprogram
Regional-funktionen är normalt avaktiverad.
Med funktionen aktiverad kan man fortsätta
lyssna till en regional sändare trots att signalstyrkan är låg.
Aktivera REG:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj REG LOCK (blinkande text) och tryck SOURCE.
5. Tryck EXIT.
REG visas i displayen.
Avaktivera REG:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj REG SWITCH
(blinkande text) och tryck SOURCE.
5. Tryck EXIT.
EON - Lokal/Avlägsen
(Enhanced Other Networks)
Med EON aktiverad avbryts t.ex. radioprogram för trafikmeddelande och nyhetssändningar ifrån andra kanaler.
Funktionen har två nivåer:
Local- Avbryter endast om signalen är
stark.
Distant- Avbryter även vid svagare
signaler.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj EON (blinkande text)
och tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE ,välj Local eller Distant och
tryck SOURCE.
6. Tryck EXIT.
Radiofunktioner HU-450/650/850
Återställning av RDSfunktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RESET TO DEFAULT
och tryck SOURCE.
4. Tryck EXIT.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc.
Tryck ett par sekunder på FM-knappen för att
få tillgång till eventuell utsänd Radiotext som
då visas i displayen. Efter att ha visat texten
två gånger återgår radion till stations-/
frekvensvisning. Ett kort tryck på FM-knappen
avslutar visningen av Radiotexten.
ASC (Active Sound Control)
ASC-funktionen anpassar automatiskt radions
volym efter bilens hastighet.
Aktivera ASC:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj ASC LEVEL och
tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj LOW, MEDIUM,
HIGH eller Off och tryck SOURCE.
191
Kassettspelare HU-450
DOLBYBNR
3905010m
3901857d
3901876d
3901873d
Kassettlucka
Kassettutkast
Snabbspolning
Skjut in kassetten i kassettluckan med bandet
vänt åt höger. I displayen visas TAPE Side A.
När den ena sidan är färdigspelad kommer
apparaten automatiskt att spela den andra sidan
(auto-reverse). Om du redan har en kassett i
kassetspelaren väljer du kassettspelning genom
att vrida på SOURCE-ratten eller trycka på
snabbvalsknappen TAPE.
Om du trycker på knappen stannar bandet och
kassetten matas ut. För att välja ny programkälla, vrid på SOURCE-ratten. Kassetten kan
skjutas in eller matas ut även när apparaten är
frånslagen.
Bandet snabbspolas framåt om du trycker och
och bakåt med . I
håller nere knappen
displayen visas “FF“ (framåt) respektive
“REW“ (bakåt) under snabbspolning.
Snabbspolningen avbryts om du åter trycker
på knappen.
Byte av bandriktning
Tryck på REV-knappen om du vill spela andra
sidan av bandet. Displayen visar vilken sida
som spelas.
Dolby B Brusreducering
Funktionen är förinställd. Om du vill stänga av
den, gör så här: håll REV-knappen intryckt tills
Dolbysymbolen
i displayen slocknar. Tryck
på samma knapp igen för att aktivera Dolbyfunktionen.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN-eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
192
Nästa spår, Föregående spår
Om du trycker på knappen
kommer
kassettbandet automatiskt att spolas framåt till
nästa spår. Om du trycker på knappen
kommer kassettbandet automatiskt att spolas
bakåt till föregående spår. För att funktionen
skall fungera krävs en paus på ca fem
sekunder mellan spåren. Om du har knappsats
i ratten, kan du även använda pilarna.
Cd-spelare HU-650
3905010m
3901862d
3901873d
Cd-spelare
Snabbspolning
Slumpval
Skjut in en cd-skiva. Om du redan gjort detta,
välj cd genom att vrida på SOURCE-ratten
eller snabbvalsknappen CD.
Tryck och håll nere eller för att söka
inom ett spår eller hela skivan. Sökning pågår
så länge knapparna hålls nere.
Tryck på RND för att koppla in slumpvalsfunktionen. Apparaten spelar skivans spår i
slumpvis ordning. “RND“ (random) visas så
länge funktionen är aktiverad.
Cd-utkast
Byte av spår
Om du trycker på knappen på bilden stannar
cd-spelaren och skivan matas ut.
Tryck på eller för att komma till
föregående eller nästa spår. Spårnummer visas
i displayen.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål.
OBS: Av trafiksäkerhetsskäl har du tolv
sekunder på dig att ta hand om den utmatade
skivan. Därefter drar cd-spelaren in den igen
och fortsätter med senast spelade spår.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
OBS! Om cd-skivans kvalitet inte uppfyller
kraven för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det medföra
dåligt eller uteblivet ljud.
VIKTIGT! Använd endast standard-skivor
(12 cm). inte skivor med mindre dimension.
Använd inte cd-skivor med påklistrad skivetikett. Värmen som uppkommer i cd-spelaren
kan göra så att etiketten släpper från skivan.
Det finns risk för att cd-spelaren kan skadas.
193
Extern cd-växlare
3905010m
3901873d
3903125m
Cd-växlare
Snabbspolning
Slumpval
Den externa cd-växlare (tillval) är monterad
bakom panelen på vänstra sidan av bakre
lastutrymmet.
Vrid SOURCE-ratten för att aktivera cdväxlarläget. Cd-växlaren återupptar spelningen
av den skiva och det spår som senast spelades.
Om cd-växlarens magasin är tomt visas
“LOAD CARTRIDGE“ i displayen.
Tryck och håll nere eller för att söka
inom ett spår eller hela skivan. Sökning pågår
så länge knapparna hålls nere.
Tryck på RND (HU-650 och 850) för att
koppla in slumpvalsfunktionen. Om du har
radio HU-450 väljer du REV-knappen. Från en
slumpvis vald skiva spelas ett slumpvis valt
spår. Därefter väljs nytt spår eller ny skiva på
samma sätt. “RND“ visas så länge funktionen
är aktiverad.
För att ladda skivor i växlaren:
1. Skjut undan locket på cd-växlaren.
2. Tryck på växlarens kassettutkastknapp.
3. Dra ut cd-kassetten och tryck in
skivorna.
4. Tryck tillbaka kassetten i cd-växlaren.
Val av position
Välj den skiva som skall spelas genom att vrida
på PRESET/CD-ratten (HU-450) eller via
sifferknapparna 1-6 (HU-650/850).
Nummer på skiva och spår visas i displayen.
194
Byte av spår
Tryck på eller
för att komma till
föregående eller nästa spår. Spårnummer visas
i displayen.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN-eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
OBS! Om cd-skivans kvalitet inte uppfyller
kraven för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det medföra
dåligt eller uteblivet ljud.
VIKTIGT! Använd endast standard-skivor
(12 cm). inte skivor med mindre dimension.
Använd inte cd-skivor med påklistrad skivetikett. Värmen som uppkommer i cd-spelaren
kan göra så att etiketten släpper från skivan.
Det finns risk för att cd-spelaren kan skadas.
Intern cd-växlare HU-850
3901862d
3905010m
3901873d
Intern cd-växlare
Val av skivnummer
Slumpval
HU-850 innehåller en intern 6-skivors cdväxlare. Tryck på snabbvalsknappen CD eller
vrid SOURCE-ratten för att aktivera cdspelaren. Cd-spelaren återupptar spelningen av
den skiva och det spår som senast spelades. Du
kan skjuta in 6 skivor i cd-spelaren. För att
skjuta in en ny skiva måste du välja en ledig
position i spelaren. Välj en tom position med
sifferknapparna 1-6. Den position som är tom
visas i displayen. Se till att "LOAD DISC"
visas innan du skjuter in en ny skiva.
Välj den skiva som skall spelas via sifferknapparna 1-6. Nummer på skiva och spår visas i
displayen.
Tryck på RND för att koppla in slumpvalsfunktionen. Från en slumpvis vald skiva spelas
ett slumpvis valt spår. Därefter väljs nytt spår
eller ny skiva på samma sätt. “RND“ visas så
länge funktionen är aktiverad.
Cd-utkast
Om du trycker knappen på bilden stannar cdspelaren och den skiva som spelas matas ut.
OBS: Av trafiksäkerhetsskäl har du tolv
sekunder på dig att ta hand om den utmatade
skivan. Därefter drar cd-spelaren in den igen
och fortsätter med senast spelade spår.
Snabbspolning
Tryck och håll nere eller för att söka
inom ett spår eller hela skivan. Sökning pågår
så länge knapparna hålls nere.
Byte av spår
Tryck på eller för att komma till
föregående eller nästa spår. Spårnummer visas
i displayen.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN-eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
OBS! Om cd-skivans kvalitet inte uppfyller
kraven för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det medföra
dåligt eller uteblivet ljud.
VIKTIGT! Använd endast standard-skivor
(12 cm). inte skivor med mindre dimension.
Använd inte cd-skivor med påklistrad skivetikett. Värmen som uppkommer i cd-spelaren
kan göra så att etiketten släpper från skivan.
Det finns risk för att cd-spelaren kan skadas.
195
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
3901877d
3905088d
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II är en vidareutveckling av det tidigare systemet och
levererar en väsentligt bättre ljudbild.
Förbättringen märks särskilt mycket för
passagerarna i baksätet.
Dolby Surround Pro Logic II med centerhögtalare mitt på instrumentpanelen ger en
ljudupplevelse mycket nära verkligheten.
De normala stereokanalerna vänster-höger
fördelas till vänster-mitten-höger. Dessutom
kommer omgivningsljud (surround sound)
från bilens bakre högtalarkanaler. Dolby
Surround Pro Logic II fungerar i cd-läge
För AM och FM radioutsändningar rekommenderas 3-kanalsstereo (3-CH).
196
Dolby Surround Pro Logic II
Läge
För att välja Dolby Surround Pro Logic II
Läge tryck på "
PL II". I displayen visas
" PL II". Tryck på OFF för att återgå till 2kanals stereo.
3-kanals stereo
För att välja 3-kanals stereo tryck på 3-CH. I
displayen visas "3 ch". Tryck på OFF för att
återgå till 2-kanals stereo.
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Centre Level
Surround Level
Mid EQ Level
Funktionen används för att ställa in centerkanalens nivå.
Funktionen används för att ställa in effektnivån
i de bakre kanalerna.
Funktionen används för att finjustera ljudet i
högtalarna.
1. Tryck SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj CENTRE LEVEL
och tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj nivå och tryck
SOURCE.
6. Tryck EXIT.
1. Tryck SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj SURROUND LEVEL
och tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj nivå och tryck
SOURCE.
6. Tryck EXIT.
1. Tryck SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj MID EQ LEVEL och
tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj nivå och tryck
SOURCE.
6. Tryck EXIT.
197
Tekniska data – Audio
HU-450
Uteffekt:
Utgångsimpedans:
Driftspänning:
4 x 25 W
Ohm
12 V, negativ jord
Alarm
“Alarm!“ visas i radions display när ett larmmeddelande sänds ut.
Funktionen används för att varsko bilister om allvarliga olyckor och
katastrofer, t.ex. broras eller kärnkraftsolyckor.
Radiodelen
Frekvensomfång:
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
153 - 279 kHz
HU-650
Uteffekt:
Utgångsimpedans:
Driftspänning:
Externförstärkare
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
4 x 50 W alt. 4 x 75 W (tillval)
Radiodelen
Frekvensomfång:
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
153 - 279 kHz
Bashögtalare
Inbyggd förstärkare
150 W
Dolby brusreducering tillverkas under licens av Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby och dubbel-D kännetecknet
är
Dolby Laboratories Licensing Corporations varumärken.
Dolby Surround Pro Logic II är varumärke som tillhör Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II Sorround
System är tillverkat på licens från Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
HU-850
Uteffekt:
Utgångsimpedans:
Driftspänning:
Externförstärkare
1 x 25 W (centerhögtalare)
4 Ohm
12 V, negativ jord
4 x 50 W alt. 4 x 75 W
HU-850 måste anslutas till separat effektförstärkare.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är låg visas en text i kombinationsinstrumentets
display. Bilens energisparfunktion kan stänga ner radion.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
198
Radiodelen
Frekvensomfång:
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
153 - 279 kHz
Telefon (tillval)
Telefonsystemet
200
Komma igång
202
Samtalsfunktioner
203
Funktioner i minnet
206
Menyfunktioner
207
Övrig information
211
199
Telefon
Telefonsystemet
Allmänna regler
• Sätt trafiksäkerheten främst! Om
du som förare måste använda telefonluren i armstödet, parkera först på en
säker plats.
• Stäng av telefonen när du tankar din
bil.
• Stäng av telefonen i närheten av
sprängningsarbete.
• Låt endast auktoriserad personal
utföra service på din telefonen.
1. Knappsats i mittkonsolen
6. Mikrofon
Med knappsatsen i mittkonsolen kan du styra
alla telefonens funktioner.
Mikrofonen är inbyggd i den inre backspegeln.
2. Knappsats i ratten
Med rattens knappsats kan du använda de
flesta av telefonens funktioner. När telefonen
är aktiverad kan knappsatsen i ratten endast
användas till telefoninformation i displayen. I
aktivt läge syns alltid telefoninformation i
displayen. För att kunna använda knapparna
till radioinställningar måste telefonen avaktiveras, se sidan 202.
3. Display
Nödsamtal
I displayen visas menyfunktioner, meddelanden, telefonnummer etc.
Nödsamtal till larmnummer kan du
genomföra utan tändningsnyckel och utan
SIM-kort.
4. Telefonlur
• Tryck in På/Av knappen.
• Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
.
• Tryck in den gröna knappen
5. SIM-kortet
200
Telefonluren kan du använda för privata samtal
när du vill kommunicera mer ostört.
SIM-kortet sätts in under knappsatsen i
mittkonsolen.
Stäng av telefonen om du inte har något SIMkort i den annars kan meddelanden från andra
funktioner inte visas i displayen.
7. Högtalare
Högtalaren är inbyggd i nackskyddet i förarstolen.
8. Antenn
Antennen är monterad mot vindrutan framför
den inre backspegeln.
Telefon
V70, XC70
V70 R
3905079m
201
Telefon
Komma igång
3903022m
3903019m
3902219d
SIM-kort
Slå på och av telefonen
Aktivt läge
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltligt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet från din nätoperatör.
För att slå på telefonen: Vrid bilens tändningsnyckel till läge I. Tryck på knappen som är
markerad på bilden.
En förutsättning för att kunna använda
telefonens funktioner är att telefonen är i aktivt
läge (gäller inte för att ta emot samtal).
Sätt alltid in SIM-kortet när du vill använda
telefonen. Då visas din nätoperatörs namn i
displayen.
För att stänga av telefonen: Tryck ca
3 sekunder på samma knapp. Om du stänger av
bilens tändning med telefonen påslagen,
kommer telefonen att vara påslagen när du slår
på tändningen nästa gång.
i
Aktivera telefonen genom att trycka på
knappsatsen i mittkonsolen eller i rattens
knappsats.
I aktivt läge syns alltid telefoninformation i
displayen.
Tryck på
om du vill avaktivera telefonen.
Stäng av telefonen om du inte har något SIMkort i den, annars kan meddelanden från andra
funktioner inte visas i displayen och knappsatsen i ratten fungerar inte för radion.
202
Då telefonen är avstängd kan du inte ta emot
några samtal.
Telefon
Samtalsfunktioner
3800670d
3902219d
3902220d
Display
Ring upp och ta emot samtal
Avsluta ett samtal
I displayen visas den aktuella funktionen,
exempelvis menyalternativ, meddelanden,
telefonnummer eller inställningar.
För att ringa upp: Slå numret och tryck på
i knappsatsen i ratten eller mittkonsolen (eller
lyft luren).
För att avsluta ett samtal, tryck på
i rattens
eller mittkonsolens knappsats eller lägg på
luren. Audioanläggningen återgår till tidigare
aktivitet.
För att ta emot ett inkommande samtal: Tryck
(eller lyft luren). Du kan även använda
på
Autosvar, se menyalternativ 4.3.
Ljudet från audioanläggningen kopplas
automatiskt ifrån när ett telefonsamtal pågår.
Betr. audioanläggningens ljudnivå, se även
menyalternativ 5.6.5
203
Telefon
Samtalsfunktioner (forts)
Snabbuppringning
Lagra kortnummer
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en snabbuppringningsknapp (0-9).
Gör så här:
1. Gå till aktivitetsläge. Bläddra med
Redigera minne (Meny 3) och tryck
till
.
2. Bläddra till Snabbuppringning (Meny 3.4)
.
och tryck
3902219d
Senast uppringda
telefonnummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast
uppringda telefonnumren/namnen.
1. Tryck på
knappsats.
i rattens eller mittkonsolens
eller bakåt
2. Bläddra med pilarna framåt
bland de senast slagna numren.
3. Tryck på
ringa.
204
(eller lyft telefonluren) för att
3902215d
Telefonlur
Om du vill kommunicera mer ostört, kan du
prata i telefonluren.
1. Lyft luren. Slå önskat nummer på knappför att
satsen i mittkonsolen. Tryck
ringa upp. Volymen regleras med ratten på
sidan av luren.
2. Samtalet avbryts när du lägger tillbaka
luren i hållaren.
Om du vill växla till handsfree utan att
avsluta samtalet: Tryck
och välj
Handsfree. Tryck
och lägg på luren, se
nästa sida.
3. Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck
för att bekräfta.
4. Sök efter önskat namn eller telefonnummer
för att välja det.
i minnet, tryck
Använd snabbuppringning
Håll in önskad snabbuppringningsknapp i ca
2 sekunder för att ringa.
OBS! När du har slagit på telefonen, vänta en
stund innan snabbuppringningen kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste Meny
4.5 vara aktiverad, se sidan 210.
Telefon
Funktioner under pågående
samtal
Under ett pågående samtal är följande
funktioner tillgängliga (bläddra med pilarna):
Sekretess/
Sekretess av
Håll/Håll ej
Lur/Handsfree
Minne
Lur/Hands free
Sekretess/
Sekretess av
Sekretessläge
Sekretessläge
Lur/Handsfree
Använd luren eller
handsfree
Välj om pågående samtal
ska parkeras eller inte
Minne
Visa sparade nummer
Använd luren eller
handsfree
Visa sparade nummer
Då du har ett pågående samtal samt ett
parkerat samtal är följande funktioner
tillgängliga (bläddra med pilarna):
Sekretess/
Sekretess av
Då du har valt Sammankoppla och har två
pågående samtal är följande funktioner
tillgängliga (bläddra med pilarna):
Sekretessläge
Använd luren eller
handsfree
Minne
Visa sparade nummer
Sammankoppla
Prata med båda samtidigt
(konferenssamtal)
Växla
Växla mellan de två
samtalen
Ta emot ett nytt samtal under
pågående samtal
Om du under pågående samtal hör en tonstöt i
högtalaren omedelbart åtföljd av två tonstötar
(dubbeltonstöt), har du blivit uppringd.
Därefter repeteras en dubbeltonstöt tills du
antingen svarar eller påringningen upphör.
I detta läge kan du välja att ta emot samtalet,
eller neka att ta emot det.
Om du inte vill ta emot samtalet, tryck på
eller gör ingenting.
Om du vill ta emot samtalet, tryck på
. Det
pågående samtalet hamnar då i så kallat
parkeringsläge. Trycker du på
, avslutas
båda samtalen samtidigt.
SMS
3902223d
Ljudnivån
Öka ljudnivån genom att trycka på (+)- knappen
i rattens knappsats. Minska den genom att
trycka på (–)-knappen.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna.
Om du vill göra inställningar i radion med
dessa knappar måste telefonen avaktiveras,
se sidan 202.
En dubbeltonstöt talar om att ett SMSmeddelande tagits emot.
205
Telefon
Funktioner i minnet
Telefonnummer och namn kan lagras i
telefonens eget minne eller i SIM-kortets
minne.
När du tar emot ett samtal och den uppringandes nummer finns i minnet, visas namnet på
den uppringande i displayen.
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
Lagra telefonnummer med namn
1. Tryck
och bläddra till Redigera minne
(Meny 3). Tryck
.
2. Bläddra till Lägg till (Meny 3.1) och
.
tryck
.
3. Skriv ett nummer och tryck
4. Skriv ett namn och tryck
.
5. Välj vilket minne du vill spara till med
och tryck
.
206
Skriva namn (eller meddelande)
Tryck på den knapp som är märkt med önskat
tecken: en gång för knappens första tecken, två
gånger för det andra osv. För att ange mellanrum tryck på 1.
space 1- ? ! , . : ' ( )
abc2äå àáâ æç
def 3èéëê
gh i 4 ì í î ï
jkl5
mno6ñöòóØ
pqrs7ß
tuv8üùúû
wxyz9
om man skriver två bokstäver i rad
från samma knapp, tryck * emellan
eller vänta några sekunder
+0@* #& $ £ / %
byt mellan versaler och gemener
radera den senast slagna bokstaven
eller siffran. Med ett långt tryck
raderar du hela numret eller hela
texten.
3902221d
Ring upp från minnet
1. Gå till aktivitetsläge och tryck
.
2. Välj mellan följande alternativ:
• Tryck
och bläddra med pilarna tills
du hittar önskat namn.
• Tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck
.
för att ringa upp det nummer du
3. Tryck
har valt.
Telefon
Menyfunktioner
Med menyfunktionen kan du kontrollera,
ändra inställningar och programmera in nya
funktioner i ditt system. De olika menyalternativen visas i displayen.
Trafiksäkerhet
Menysystemet är av säkerhetsskäl inte tillgängligt
i hastigheter över 8 km/tim. Du kan endast
avsluta påbörjad aktivitet i menysystemet.
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.7.
Menyfunktionen
Gå till aktivitetsläge. Tryck på
komma till menyfunktionen.
för att
I menyfunktionen gäller följande:
innebär att du går ur
• Ett långt tryck på
menyfunktionen.
innebär att du ångrar,
• Ett kort tryck på
återtar eller säger nej till ett alternativ.
• Ett tryck på
innebär att du bekräftar
eller väljer, eller att du stegar från en
undermeny till nästa undermeny.
leder till nästa
• Den högra pilen
sidomeny. Den vänstra pilen
leder till
föregående sidomeny.
3902222d
Genvägar
När du med hjälp av den högra pilen
kommit till menysystemet kan du använda
siffror i stället för pilarna och den gröna
knappen
för att välja rätt meny på huvudmenynivån ( 1, 2, 3, etc), första undermenynivån (1.1, 2.1, 3.1, etc.) och andra undermenynivån (1.1.1, 2.1.1, etc.). Sifforna visas i
displayen tillsammans med menyalternativet.
207
Telefon
Huvudmenyer/undermenyer
1. Samtalsreg.
1.1
1.2
1.3
1.4
Miss. samtal
Mott. samtal
Ringda samt.
Radera lista
1.4.1
Alla
1.4.2
Missade
1.4.3
Mottagna
1.4.4
Ringda
1.5 Samtalslängd
1.5.1
Sista samtal
1.5.2
Antal samtal
1.5.3
Total tid
1.5.4
Nollställ
2. Meddelanden
2.1
2.2
2.3
2.4
208
Läs
Skriv
Talmeddel.
Inställn.
2.4.1
SMSC-nummer
2.4.2
Giltighet
2.4.3
Typ
3. Redig. minne
3.1 Lägg till
3.2 Sök
3.2.1
Redigera
3.2.2
Radera
3.2.3
Kopiera
3.2.4
Flytta
3.3 Kopiera alla
3.3.1
SIM till telefon
3.3.2
Telefon till SIM
3.4 Snabbuppringning
3.5 Töm SIM
3.6 Töm minne
3.7 Status
4. Samtalsfunkt.
4.1 Sänd nummer
4.2 Samtal vänt.
4.3 Autosvar
4.4 Autouppr.
4.5 Snabbuppr.
4.6 Vidarekoppl.
4.6.1
Alla samtal
4.6.2
Vid upptaget
4.6.3
Inget svar
4.6.4
Inte nåbar
4.6.5
Faxanrop
4.6.6
Dataanrop
4.6.7
Upphäv alla
5. Inställningar
5.1 Fabriksinst.
5.2 Operatör
5.3 Språk
5.3.1
English UK
5.3.2
English US
5.3.3
Svenska
5.3.4
Dansk
5.3.5
Suomi
5.3.6
Deutsch
5.3.7
Nederlands
5.3.8
Français FR
5.3.9
Français CAN
5.3.10 Italiano
5.3.11 Español
5.3.12 Portuguës P
5.3.13 Portuguës BR
5.4 SIM-säkerhet
5.4.1
På
5.4.2
Av
5.4.3
Auto
5.5 Ändra koder
5.5.1
PIN-kod
5.5.2
Telefonkod
5.6 Ljud
5.6.1
Ringvolym
5.6.2
Ringsignal
5.6.3
Knappklick
5.6.4
Hast. volym
5.6.5
RadioAutDämp
5.7 Trafiksäkert
Telefon
Meny 1. Samtalsregister
Meny 2. Meddelanden
Meny 3. Redigera minne
1.1 Missade samtal: Här visas en lista med
missade samtal. Du kan välja att ringa upp,
radera eller lägga numret i telefonens eller
SIM-kortets minne för senare åtgärd.
2.1 Läs: Här kan du läsa inkomna textmeddelanden. Du kan sedan välja att radera läst
meddelande, skicka det vidare, ändra, spara
hela eller delar av meddelandet.
3.1 Lägg till: Du har här möjlighet att lagra
namn och telefonnummer i telefonens eller
SIM-kortets minne. Se avsnittet om funktioner
i minnet för mer information.
1.2 Mottagna samtal: Här visas en lista med
mottagna samtal. Du kan välja att ringa upp,
radera eller lägga numret i telefonens eller
SIM-kortets minne för senare åtgärd.
2.2 Skriv: Med hjälp av knappsatsen kan du
skriva ett textmeddelande. Välj sedan att spara
eller skicka det.
3.2 Sök: Här kan du göra ändringar i minnet
3.2.1 Redigera: Ändra uppgifter i de olika
minnena.
3.2.2 Radera: Ta bort ett sparat namn.
3.2.3 Kopiera: Kopiera ett sparat namn.
3.2.4 Flytta: Flytta information mellan
telefonens och SIM-kortets minne.
1.3 Ringda samtal: Här visas en lista med
tidigare slagna nummer. Du kan välja att ringa
upp, radera eller lägga numret i telefonens
eller SIM-kortets minne för senare åtgärd.
1.4 Radera lista: Med denna funktion kan du
radera de listor som finns i menyerna 1.1, 1.2
och 1.3 enligt nedan.
1.4.1 Alla
1.4.2 Missade
1.4.3 Mottagna
1.4.4 Ringda
1.5 Samtalslängd: Här har du möjlighet att se
samtalstiden för alla dina samtal eller för det
senaste samtalet. Du kan också välja att se
antalet samtal och nollställa samtalsmätaren.
1.5.1 Sista samtal
1.5.2 Antal samtal
1.5.3 Total tid
1.5.4 Nollställ samtalsmätaren
För att kunna nollställa samtalsmätaren
behöver du telefonkoden (se Meny 5.5).
2.3 Talmeddelande: Lyssna på inkomna
meddelanden.
2.4 Inställning: Ange numret (SMSCnummer) till den meddelandecentral du vill
skall överföra dina meddelanden. Ange också
hur du vill att ditt meddelande skall nå
adressaten och hur länge det skall lagras i
meddelandecentralen.
2.4.1 SMSC-nummer
2.4.2 Giltighet
2.4.3 Typ
Kontakta din operatör för information om
dessa inställningar samt för SMSC-numret.
3.3 Kopiera alla: Kopierar SIM-kortets
telefonnummer och namn till telefonens
minne.
3.3.1 Från SIM- till telefonminne
3.3.2 Från Telefon- till SIM-minne
3.4 Snabbuppringning: Ett nummer som är
lagrat i telefonboken kan lagras som ett
kortnummer.
3.5 Töm SIM: Du kan välja att radera hela
minnet i SIM-kortet.
3.6 Töm minne: Du kan välja att radera hela
minnet i telefonen.
3.7 Status: Se hur många platser som är
upptagna med namn och nummer i SIM-kortet
och telefonen.
209
Telefon
Meny 4. Samtalsfunktioner
Meny 5. Inställningar
4.1 Sänd nummer: Välj om ditt eget nummer
ska visas eller ej för den du ringer upp.
Kontakta din nätoperatör för permanent dolt
nummer.
5.1 Fabriksinställning: Funktion för att
återgå till systemets fabriksinställningar.
4.2 Samtal väntar: Välj om du vill få ett
meddelande om att samtal väntar under
pågående samtal.
4.3 Autosvar: Välj att svara utan att använda
knappsatsen.
4.4 Autouppringning: Välj att ringa upp ett
tidigare upptaget och slaget nummer.
4.5 Snabbuppringning: Här ställer du in om
snabbuppringningen ska vara aktiverad eller
inte. Funktionen måste vara aktiverad för att
du ska kunna slå ett kortnummer.
4.6 Vidarekoppla: Här kan du välja när och
vilka typer av samtal som ska vidarekopplas
till ett angivet telefonnummer.
4.6.1 Alla samtal (inställningen
gäller endast under aktuellt
samtal).
4.6.2 Vid upptaget
4.6.3 Inget svar
4.6.4 Inte nåbar
4.6.5 Faxanrop
4.6.6 Dataanrop
4.6.7 Upphäv alla
210
5.2 Operatör: Välj operatör automatiskt eller
manuellt.
5.2.1 Auto
5.2.2 Manuell
5.3 Språk: Här kan du välja vilket språk
telefonen ska visa.
5.3.1 English UK
5.3.2 English US
5.3.3 Svenska
5.3.4 Dansk
5.3.5 Suomi
5.3.6 Deutsch
5.3.7 Nederlands
5.3.8 Français FR
5.3.9 Français CAN
5.3.10Italiano
5.3.11Español
5.3.12Portuguës P
5.3.13Portuguës BR
5.4 SIM-säkerhet: Välj om PIN-koden ska
vara på, av eller automatisk.
5.4.1 På
5.4.2 Av
5.4.3 Auto
5.5 Ändra koder: Ändra PIN-koden eller
telefonkoden.
5.5.1 PIN-kod
5.5.2 Telefonkod (använd 1234
innan du byter till egen kod).
Telefonkoden används för att
nollställa samtalsmätaren.
OBS! Skriv upp och spara koden på ett säkert
ställe.
5.6 Ljud
5.6.1 Ringvolym: Här kan du välja
volym på inkommande ringsignal.
5.6.2 Ringsignal: Du har åtta olika
ringsignaltyper att välja mellan.
5.6.3 Knappklick: På eller av
5.6.4 Hast. volym: Välj om volymen
ska vara fartberoende eller ej.
5.6.5 RadioAutDämp: Här kan du
välja om du vill låta radions
ljudnivå kvarstå under telefonsamtal eller inte.
5.6.6 Nytt SMS: Välj om du vill att
telefonen ska ge ifrån sig en
ljudsignal för inkommande
SMS eller inte.
5.7 Trafiksäkert: Här kan du välja att koppla
bort hastighetsbegränsningen för menysystemet, dvs. välja att använda menysystemet även
under färd.
Telefon
Övrig information
Specifikationer
Uteffekt
SIM-kort
Minnesplatser
SMS (Short Message Service)
Data/Fax
Dualband
2W
litet
255*
Ja
Nej
Ja (900/1800)
* 255 minnesplatser i telefonens minne. Antal
minnesplatser på SIM-kort varierar beroende
på abonnemang.
3902239d
3903022m
Radio – Telefon
Dubbla SIM-kort
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats
är gemensamma för radio och telefon.
Många telefonoperatörer erbjuder dubbla SIMkort, ett för din bil och ett för en annan telefon.
Med dubbla SIM-kort har du samma nummer
till två olika apparater. Fråga din teleoperatör
om vilka möjligheter som erbjuds och om
hanteringen av dubbla SIM-kort.
För att styra telefonfunktionerna med dessa
knappar måste telefonen vara aktiverad, se sidan
202. Om du vill göra inställningar i radion med
dessa knappar måste telefonen avaktiveras.
Tryck på .
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer som finns
inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att
få fram numret i displayen. Skriv upp det och
spara på ett säkert ställe
211
212
ABS ....................................................... 21
AC - ON/OFF ....................................... 60
Aktivering/avaktivering av
krockkudde (SRS) ........................... 16-17
Aktivitetsläge (telefon) ....................... 202
Aktuell bränsleförbrukning ................... 38
Alarm (audiosystem) ........................... 198
Askkopp ................................................ 70
Audiosystem ........................................ 177
AUTO (klimatanläggning) ................... 58
Autodim ................................................. 48
Automatisk återlåsning ......................... 88
Automatisk klimatanläggning ECC ..... 56
Automatväxellåda ............................... 100
Barnsäkerhetsspärr ................................ 90
Barnstol och krockkudde ...................... 15
Bashögtalare ................................. 84, 181
Batteri (starthjälp) ............................... 106
Batteriskötsel .............................. 162, 163
Bensin .................................................. 174
Bilbälten ......................................... 10, 11
BLIS (Blind Spot Information
System) ................................................ 120
Blockerat låsläge ................................... 89
Bogsering - allmän information .......... 105
Bogserögla .......................................... 105
Bromsljus ............................................ 147
Bromssystemet ............................... 21, 22
Bränslemätare ........................................ 30
Bränsletanklucka ................................... 96
Byte av hjul ................................. 128-135
Bältesförsträckare ................................. 11
Bälteskudde för ytterplatser .................. 25
Bältespåminnare .................................... 48
Bärgning .............................................. 105
B
C
Backljus ............................................... 147
Backspeglar ........................................... 48
Bakluckan .............................................. 88
Bakrutetorkarblad ............................... 164
Baksätets rygglägen .............................. 78
Barn i bilen ............................................ 24
Barn i bilen - placering ......................... 27
CD-spelare ................................. 193, 195
CD-växlare .......................................... 194
Register
A
D
D Körläge ............................................ 100
Defroster ................................................ 58
Diesel ................................................... 158
Dimljus .................................................. 40
Dimljus bak (symbol) ........................... 34
Dimstrålkastare ..................................... 40
Dolby Pro Logic Surround Sound .... 196
Domkraft ...................................... 84, 129
Draganordning ........................... 109, 110
Dragkrok - delbar (demontering) ........ 113
Dragkrok - delbar (montering) ........... 111
DSTC ..................................................... 33
Dubbla SIM-kort ................................. 211
Däck .................................................... 124
Däck, ditsättning ................................. 129
Däck, köregenskaper ........................... 126
Däck, losstagning ................................ 128
Däck, lufttryck .................................... 126
Däck, rotationsriktning ....................... 127
Däck, slitagevarnare ........................... 127
Däckdimensioner ................................ 124
Däcktryck ............................................ 126
Däcktätningssats, provisorisk ............. 130
Dörrar och lås ........................................ 86
E
ECC ....................................................... 56
Ekonomisk körning ............................... 97
EL.STARTSPÄRR ................................ 86
Elektrisk barnsäkerhetsspärr ................. 90
Elektriska fönsterhissar ......................... 47
213
Elektronisk startspärr ..................... 86, 97
Elmanövrerad stol ................................. 68
Elsystem .............................................. 176
Eluppvärmd bakruta .............................. 45
Eluppvärmda backspeglar ..................... 45
Eluppvärmda framstolar ....................... 45
Eluttag i lastutrymme ............................ 79
Eluttag/uttag för cigarettändare ............ 46
Exteriör .................................................... 6
Extrahandtag ......................................... 72
Extrasäte ................................................ 83
F
Faktisk temperatur - ECC ..................... 55
Fastutrymme, förlängning .................... 75
Fel i bilens avgasreningssystem ........... 34
Fel i SRS ............................................... 34
Flaskhållare ........................................... 74
Fläkt ....................................................... 60
Framstolar ...................................... 66, 68
Frånkoppling av larm ............................ 91
Frekvens uppdatering .......................... 190
Funktionsväljare .................................... 60
Fyrhjulsdrift ........................................ 102
Fällbart bord .......................................... 74
Fällning av ryggstödet .......................... 76
Färddator ............................................... 38
Färgkod ................................................ 151
Fästsystem för barnstolar (Isofix) ......... 26
214
Fönsterhissar ......................................... 47
Förlängning av lastutrymme ................. 75
Förvaringsfack ...................................... 71
Förvaringsplatser ............................ 70, 72
G
Geartronic ............................................ 101
Generatorn laddar inte .......................... 34
Glödlampor ......................................... 176
H
Halt väglag ............................................ 97
Halvljuset .............................................. 40
Handskfack ............................................ 73
Hjul och däck ...................................... 123
Hjälpstart ............................................. 106
HU-403 ....................................... 177, 178
HU-603 ................................................ 179
HU-803 ................................................ 180
Huvudnyckel ......................................... 86
Hållare för matkassar ............................ 79
I
IC (krockgardinen) ................................ 18
Inkoppling av larm ................................ 91
Innerbelysning ....................................... 69
Inre backspegel ..................................... 48
Instrumentbelysning .............................. 40
Instrumentbrädan - högerstyrd ............... 3
Instrumentbrädan - vänsterstyrd ............. 2
Insynsskydd ........................................... 83
Interiör - högerstyrd ................................ 5
Interiör - vänsterstyrd .............................. 4
Interior Air Quality ............................... 57
Isofix fästsystem ................................... 26
K
Kassettdäck ......................................... 192
Kavajhållare .......................................... 73
Kick-down ............................................. 98
Klimatstyrning med
luftkonditionering AC ........................... 60
Kombinationsinstrumentet ................... 30
Kondensvatten ....................................... 55
Konstantfarthållare ................................ 39
Kontroll- och varningssymboler ..... 31-34
Kontrollampa för släp ........................... 34
Krockkudde (SRS) ................................ 12
Krockkudde (SRS-Systemet) ................ 14
Körning med släpvagn ................ 108-110
Körriktningslampa och bromsljus
bak ....................................................... 147
Körriktningsvisare ................................ 42
Körsträcka till tom tank ........................ 38
L
L Lågväxelläge .................................... 100
Lacken ................................................. 151
Lackskador .......................................... 151
Larm ............................................... 91, 93
Last på taket ............................... 114, 115
Lastbågar .................................... 114, 115
Lasthållare ........................................... 115
Lastnät ............................................ 81, 82
Lastnät - V70 XC .................................. 82
Lastning ................................................. 80
Lastutrymme ......................................... 75
Lastutrymmesbelysning ........................ 79
Lastutrymmet ........................................ 79
Ledbelysning .................................. 42, 89
Ljushöjdsreglering ................................ 40
Luftdistribution ..................................... 54
Luftkvalitetsensor ................................. 57
Lås ......................................................... 86
Låsningsfria bromsar (ABS) ................. 21
M
Make-up spegel ..................................... 69
Manuell klimatanläggning med
luftkonditionering ................................. 60
Manuell växellåda ................................. 99
Meddelande i teckenfönstret ................. 35
Medelbränsleförbrukning ..................... 38
Motorhuv ............................................. 157
Motorolja ............................................. 159
Motoroljedekal .................................... 166
Motorrum ............................................ 157
Mugghållare ................................... 70, 73
Mugghållare i armstöd, baksäte ............ 74
Mugghållare i bakre förvaringsfack för
baksätet .................................................. 71
Mugghållare i förvaringsfack ............... 71
Multifilter .............................................. 57
Mått och vikter .................................... 167
Placering av barn i bilen ....................... 27
Positionsljus/parkeringsljus .................. 40
Provisorisk däcktätningssats ............... 130
Punktering, provisorisk tätning .......... 130
R
N Neutralläge ...................................... 100
Nackskydd ............................................. 75
Nackskydd, mittplats ............................ 75
Nycklar .................................................. 86
Nylonlastnät - V70 XC ......................... 82
Nödsamtal ........................................... 200
Nödstopp (elmanövrerad stol) .............. 68
R Backning .......................................... 100
Radio ................................................... 177
Rails ..................................................... 114
Rattinställning ....................................... 41
Regnsensor (tillval) ............................... 43
Reostat för instrumentbelysning ........... 40
Reservhjul ............................................. 84
Reservhjulet "Temporary Spare" ........ 127
Rostskydd ............................................ 150
Ryggstöd fällning, fram ........................ 67
O
S
Oljetryck ................................................ 34
Samtalsfunktioner (telefon) ................ 203
SE MANUAL ...................................... 35
Sensorer - ECC ...................................... 55
SERV.. ERFODRAS ............................. 35
SERV.. OMGÅENDE ........................... 35
SERVICE ERFORDR ........................... 35
Servicenyckel ........................................ 86
Serviceprogram ................................... 155
Servostyrning ...................................... 161
SIM-kort .............................................. 202
Sittställning ........................................... 66
N
P
P Parkering .......................................... 100
PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch) .................................................. 16
Parkeringsbroms ................................... 46
Parkeringsbroms åtdragen .................... 34
Parkeringsljus/positionsljus .................. 40
Parkeringsvärmare ......................... 62, 63
215
Skräpkorg .............................................. 74
Skyddsgaller .......................................... 81
Släpvagn ..................................... 107, 108
Smörjmedel ......................................... 170
Solskärm ................................................ 50
Speglar ................................................... 48
Spolarvätskebehållare ......................... 161
STANNA OMGÅENDE ....................... 35
Start av motor ........................................ 96
Start- och rattlås .................................... 41
Starthjälp ............................................. 106
Stol, elmanövrerad ................................ 68
Stol, sittställning ................................... 66
Strålkastare ............................................ 40
Strålkastartorkarblad ........................... 164
Strömställare i mittkonsolen ................. 36
T
Taklucka ................................................ 49
Takreling ............................................. 114
Telefonsystemet .................................. 200
Temperaturväljare ................................. 60
Torkarblad, byte .................................. 164
Trafiksäkerhet (telefon) ...................... 207
Trygghetsbelysning ............................... 89
Tvättning ..................................... 152-154
Typbeteckningar .................................. 166
U
Ö
Uttag för cigarettändare ........................ 46
Öppen baklucka .................................... 97
V
Varning - fel i ABS-systemet ................ 32
Varning - fel i bromssystemet ............... 32
Varningsblinkers ................................... 45
Varningssymbolen mitt i instrumentet 31
Varningstriangel .................................... 84
Ventilationsmunstycken ........................ 54
Verktyg .................................................. 84
Vindrutespolare - baklucka ................... 44
Vindrutetorkare ..................................... 43
Vindrutetorkare - baklucka ................... 44
Vindrutetorkare/spolare ........................ 43
Vinterdäck ........................................... 125
Värme/Kyla ........................................... 60
W
WHIPS (Whiplash Protection System) 19
Y
Yttre backspeglar .................................. 48
Å
ÅTG NÄSTA SERV ............................. 35
Återcirkulation ............................... 59, 60
216
2005
VOLVO
V70, V70 R & XC70
TP 7457 (Swedish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
I N S T R U K T I O N S B O K V 7 0 , V 7 0 R & X C 7 0 TP 7457
2005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising