MSI GT80 Titan SLI (GTX 970M SLI) LAPTOP Brugervejledning

MSI GT80 Titan SLI (GTX 970M SLI) LAPTOP Brugervejledning | Manualzz
Innledning
Bærbar datamaskin
Bruksanvisning
Innledning
Lykke til som bruker av denne bærbare datamaskinen med flott design.
Denne helt nye
utsøkte bærbare datamaskinen vil gi deg en fortreffelig og profesjonell opplevelse i bruk av
bærbare datamaskiner.
Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at denne bærbare PC-en
er grundig testet og sertifisert av vårt rykte for uovertruffen pålitelighet og kundetilfredsstillelse.
™ Pakke ut
Først må du pakke ut av esken og sjekke alle delene nøye.
hvis deler mangler eller er skadet.
sende enheten i fremtiden.
Kontakt forhandleren med en gang
Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må
Esken skal inneholde følgende deler:
y Bærbar datamaskin
y Hurtigstartguide
y Batterieliminator og nettstrømledning
y Bæreveske (valgfritt)
y Alt-i- ett programvareplate, som inneholder den fullstendige versjonen av
brukerveiledningen, drivere, verktøy, en valgfri gjenopprettingsfunksjon, osv.
2
™ Produktoversikt
Denne delen inneholder beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler.
Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den.
Vær oppmerksom på at den bærbare datamaskinen som er fremstilt i denne delen kan variere
fra den modellen du har kjøpt.
Datamaskinen vist med åpent lokk
Ved hjelp av tegningen av datamaskinen med åpent lokk, og beskrivelsen vist nedenfor, kan du
se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.
Figurene her er kun for referanse.
3
Innledning
1.
Webkamera / LED-indikator for webkamera / Intern mikrofon
Š
Dette innebygde webkameraet kan brukes til å ta bilder, spille inn video eller holde
konferanser, og bruk av andre interaktive programmer.
Š
Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser hvitt
når webkamerafunksjonen er aktivert.
Š
2.
Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.
Den innebygde mikrofonen og dens funksjon er den samme som med mikrofonen.
Stereohøyttalere
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.
3.
Hurtigstartsknapper
Trykk på hurtigstartknappene for å aktivere det spesifiserte programmet eller verktøyet.
De følgende hurtigstartknappene fungerer bare i operativsystemet med SCM-applikasjonen
installert.
SCM-applikasjonen finner du på alt-i-ett-platen som leveres i pakken, slik at den
er enkel og praktisk å bruke.
Det anbefales på det sterkeste at du installerer
SCM-applikasjonen.
Av/på-knapp
Š
Trykk på av/på-knappen for å slå strømmen til
datamaskinen AV eller PÅ.
Š
Trykk på av/på-knappen for å vekke datamaskinen fra
dvalemodus.
LED-strømindikator
Strøm
Š
Lyser rød når strømmen til den bærbare datamaskinen er
slått på.
Š
Blinker rødt når den bærbare datamaskinen er i
hvilemodus.
Š
Š
Lampen slukkes når datamaskinen slås av.
Bruk denne knappen til å velge enten diskret GPU-modus
eller UMA GPU-modus.
Š
Grafikkbryter
Knappens LED-indikator lyser rødt når diskret GPU-modus
er valgt.
Š
Bruk denne knappen for å øke viftehastigheten og senke
den generelle temperaturen på denne bærbare
datamaskinen.
Cooler Boost
(ekstraytelse for
viften)
Š
Knappens LED-indikator lyser rødt når viftehastigheten er
innstilt på maksimumsnivået. LED-indikatoren slukker når
AUTO-modus er valgt.
4
4.
Styreplate og talltaster
-tasten kan bytte mellom styreplaten og talltastene.
Trykking på
5.
Tastatur
Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i
full størrelse.
Hurtigstartknapper [Fn]
Bruk [Fn]-knappene på tastaturet for å aktivere de spesifikke programmene eller
verktøyene.
Ved hjelp av disse hurtigstartsknappene kan man arbeide mer effektivt.
Š
Denne datamaskinen kan ha forhåndsinstallert et
spillverktøy, Dragon Gaming Center (Dragespillsenter),
som tilbyr brukerne en forbløffende og effektiv løsning for
spillhåndtering.
Š
Med Dragon Gaming Center (Dragespillsenter)
forhåndsinstallert bruker du Fn- og F4-knappen samtidig
+
for å hente frem merket [Instant Play: Play Key Setting] for
Dragon Gaming
Center
(Dragespillsenter)
eller
brukerdefinert
å definere hurtigstartknappen for start av en bestemt
applikasjon.
Så snart innstillingen er foretatt, bruker du
Fn- og F4-knappen samtidig for å starte den utpekte
applikasjonen.
(valgfritt)
Hvis brukeren lar denne knappen stå
udefinert, vil bruk av Fn- og F4-knappen samtidig bringe
frem merket [Instant Play: Play Key Setting] igjen.
Š
Hvis Dragon Gaming Center (Drage gaming sentrum) ikke
er installert eller blir fjernet, bruker du Fn- og F4-knappen
samtidig for å åpne den brukerdefinerte applikasjonen.
Š
+
ECO Engine
(ØKO-motor)
(Strømsparing)
strømsparingsmodusene levert av ECO Engine
(ØKO-motoren), eller for å skru funksjonen av.
Š
+
Webkamera
Trykk på og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter
F5-knappen gjentatte ganger for å veksle mellom de ulike
Trykk på, og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter på
F6-knappen for å slå på Webkamerafunksjonen.
Trykk
en gang til for å slå den av.
5
Innledning
Š
Trykk på og hold Fn-tasten, og trykk på F7-tasten for å
bytte mellom modusene Sport / Komfort / Grønn og endre
ytelsen.
+
Š
Denne funksjonen aktiveres så snart nettstrøm plugges
inn, og standardinnstillingen er sportsmodus. Denne
Skift
innstillingen kan også justeres i Dragon Gaming Center
(Dragespillsenter).
Š
Trykk på og hold inne Fn -tasten, og trykk deretter på
F10-tasten gjentatte ganger for å slå flymodus av eller på
gjentatte ganger.
+
Flymodus
Š
Av sikkerhetsmessige årsaker under flyreiser er det alltid
anbefalt å aktivere flymodus når du skal fly.
Š
Se ikonet for flymodusbryteren under [Start/ Innstillinger/
Endre PC-innstillinger/ Trådløs/ Flymodus] på
skrivebordet for å undersøke enhetens status.
Generelle [Fn] taster
+
+
6
Š
Øk tastatur-LED-indikatorens lysstyrkenivå.
Š
Reduser tastatur-LED-indikatorens lysstyrkenivå.
Datamaskinen sett forfra
1.
LED-statusindikator
Trådløst LAN (WiFi)
Š
Lampen for Trådløst LAN lyser blått når den Trådløse LAN
(WiFi)-funksjonen er aktivert.
WLAN (WiFi)
Š
Š
Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.
Advarsel: Av hensyn til flysikkerhet må du sjekke at denne LED-indikatoren
slukkes når du er om bord.
Š
Kontakt den lokale distributøren for ytterligere informasjon om trådløs tilkobling
hvis nødvendig.
Batteristatus
Š
Lyser blått når batteriet lades opp.
Š
Lyser gult når batteriet er tomt for strøm.
Š
Blinker ravgult hvis batteriet ikke fungerer som det skal.
I slike tilfeller anbefales det å erstatte batteriet med et nytt.
Š
Snakk med forhandleren for å få et tilsvarende batteri som det
som anbefales av produsenten.
Š
Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis
strømadapteren kobles fra.
Harddisk / optisk stasjonsenhet i bruk:
Blinker hvitt når systemet bruker harddisken eller den optiske
stasjonen.
7
Innledning
Datamaskinen sett fra høyre side
1.
USB 3.0-porter
USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved
tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og har andre
fordeler enn bare høyhastighets dataoverføring.
2.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
8
Datamaskinen sett fra venstre side
1.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
2.
Kensington-sikkerhetslås
Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensingtons-sikkerhetslås, slik at brukere ved
hjelp av en nøkkel eller en mekanisk kodelåsenhet, kan sikre at den bærbare datamaskinen
blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel.
Kabelens endestykke er
formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller
lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.
3.
Kortleser
Den innebygde kortleseren støtter ulike typer minnekort, f.eks.
MMC (Multi-Media Card)
og SD 4.0 (Secure Digital) Kontakt den lokale forhandlere for ytterligere og korrekt
informasjon, og vær oppmerksom på at minnekort som støttes kan endres uten forvarsel.
4.
USB 3.0-port med superlader
En superladet USB-port gir raskere strømladingsfunksjon for Apple-enheter når
datamaskinen er i strømavslåingsmodus.
5.
Optisk diskenhet
Denne bærbare PCen er utstyrt med en optisk lagringsenhet.
Den faktiske enheten som
er forhåndsinstallert på PC-en avhenger av modellen som du kjøpte.
6.
USB 3.0-port
USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved
tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og har andre
fordeler enn bare høyhastighets dataoverføring.
9
Innledning
7.
SPDIF-utgang
S/PDIF-kontakten brukes også for overføring av digital lyd til eksterne høyttalere gjennom
en optisk fiberkabel.
8.
Lydportkontakter
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.
Hodetelefoner-ut
Š
Brukes for høyttalere eller hodetelefoner.
Mic In
Š
10
Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.
Datamaskinen sett fra baksiden
1.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
2.
Mini-skjermport
Mini-skjermporten er en miniatyrversjon av skjermporten.
3.
HDMI-kontakt
HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for datamaskiner,
skjermer og elektroniske apparater som støtter standard, forbedret og høydefinert video, og
flerkanals digitallyd via én enkel kabel.
4.
Strømkontakt
Her kobles AC/DC-adapteren til for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.
5.
RJ-45-kontakt
Kontakten brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.
11
Innledning
Sett fra undersiden
1.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
2.
Subwooferhøyttaler
Subwooferhøyttaleren brukes til å gjengi lave lydfrekvenser, også kjent som bass.
12
™ Spesifikasjoner
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
område.
De faktiske produktene som selges varierer etter
Snakk med din forhandler om de detaljerte spesifikasjonene.
Fysiske egenskaper
Mål
456 (B) x 330,8 (D) x 49,1 (H) mm
Vekt
<4,9 kg (med 8 cellers batteri)
CPU
Prosessortype
Intel® Haswell 1364 FCBGA
Understøttet prosessor
Intel® Quad prosessor
L3-hurtigbuffer
Opp til 8MB (Basert på CPU)
Kjernebrikke
Kjernebrikke
Intel® Lynx Point HM87/ Wild Cat Point HM87
Minne
Teknologi
DDR3L 2133/ 1866/ 1600 MHz
Minne
DDR3L SO-DIMM X 4 spor
4G/ 8G DDR3L SDRAM
Maksimalt
Opp til 32 GB
Strøm (typen batterieliminator kan variere uten forvarsel)
Batterieliminator
330W, 19,5V
Strømforsyning: 100~240V, ~4,4 A 50~60 Hz
Effekt: 19,5 V
Batteritype
8-cell
RTC-batteri
Ja
16,9 A
Lagring (elementer som listes opp her kan variere uten varsel)
HDD-formfaktor
2,5” HDD
SSD (valgfritt)
M.2 -2280 type SSD opptil 4 stk.
Optisk diskenhet
Super Multi / Blu-ray (valgfritt)
Flere rom
Støttes
13
Innledning
I/U Port
USB
x 5 (versjon 3.0)
Mik.-inngang
x1
Hodetelefon-ut
x1
Mini-skjermport
x2
SPDIF-utgang
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Kortleser
x 1 (SD4.0/ MMC)
De støttede minnekortene kan variere uten varsel.
Kommunikasjonsport
LAN
10/ 100/ 1000 MB
Trådløst LAN og Bluetooth
M.2 type (valgfritt)
Skjerm
LCD-type
18,4” LED-skjem
Lysstyrke
Kontrollert av K/B hurtigtaster
Video
Grafikk
NVIDIA GeForce diskret MXM-grafikkort eller Intel HD
UMA-grafikkort.
Diskret eller UMA-grafikkort kan byttes med
GPU-hurtigstartknappen.
VRAM
3/ 4/ 6/ 8GB
Avhenger av modellen du har kjøpt
HDMI-utgang
Støttes
DisplayPort-utdata
Støttes
Flerskjermsfunksjon
Støttes
Webkamera
CMOS-kamera
14
FHD
Lyd
Intern høyttaler
2 høyttalere + 1 subwoofer
Lydvolum
Justeres med tastaturhurtigtaster og brytere.
Programvare og BIOS
USB flash-oppstart
USB flashdisk-oppsett kun i DOS
BIOS
Støtte for hurtigoppstart
Annet
Kompatibilitet
WHQL
Hull for Kensington
x1
sikkerhetslås
15
Innledning
Trådløs aktivering
1.
Finn Innstillinger-ikonet på skrivebordet og klikk på det.
2.
Gå inn i PC-innstillinger-hovedsiden ved å klikke på Endre PC innstillinger.
3.
Fold ut valget Flymodus under Nettverks.
4.
Sørg for at Flymodus er satt til AV her.
5.
Slå WiFi- eller Bluetooth-funksjonen av/på ved å skyve funksjonsbryterlinjen.
Se i Status-LED å kontrollere enhetens status.
1. Når Flymodus er satt til PÅ, vil funksjonen WiFi og
Bluetooth deaktiveres med det samme.
2. Informasjonen her er kun for referanseformål og kan
variere uten forvarsel.
16
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement