2-591-383-12(1)
Mikro Hi-Fi
sustav
Upute za uporabu
CMT-GPZ7
CMT-GPZ6
© 2005 Sony Corporation
Kako koristiti ovaj priručnik
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki udar,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Na uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.
Kako bi spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne
stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod KLASE 1.
Oznaka CLASS 1
LASER PRODUCT se
nalazi na stražnjem
dijelu uređaja.
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odnesite na za to
namijenjena odlagališta.
Napomena za korisnika
O isporučenom softveru
Ovisno o vrsti teksta i znakovima, tekst u SonicStage
softveru možda neće biti pravilno prikazan. Ovo je
zbog:
− Ograničenja spojenog uređaja.
− Neispravnosti uređaja.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihovi zaštitni
znakovi su trgovačke marke tvrtke Sony Corporation.
SonicStage i SonicStage zaštitni znak su trgovačke
marke ili registrirane trgovačke marke tvrtke Sony
Corporation.
2
• Ovaj priručnik uglavnom objašnjava postupke
koji se vrše daljinskim upravljačem, no iste
postupke moguće je izvršiti uporabom tipaka
na uređaju s istim ili sličnim nazivom.
• Ovaj priručnik objašnjava kako koristiti ovaj
sustav. Podrobnije detalje o isporučenom
softveru SonicStage potražite u isporučenom
priručniku "Instalacija/Upute za uporabu".
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na
za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
Sadržaj
Kako koristiti ovaj priručnik......................2
Izradite vlastiti ATRAC CD ......................4
Koji se diskovi mogu reproducirati na
ovom uređaju? .......................................5
O ATRAC I MP3 diskovima .....................7
Kako započeti s radom
Povezivanje sustava ...................................9
Podešavanje sata ......................................11
CD reprodukcija
Ulaganje diska .........................................12
Reprodukcija diska ..................................12
— Normal Play/Shuffle Play
Pretraživanje zapisa kontrolnim
kotačićem ............................................13
Ponavljanje reprodukcije .........................14
— Repeat Play
Programirana reprodukcija ......................14
— Program Play
Radijski prijemnik
Pohranjivanje radijskih postaja ................16
Slušanje radio programa ..........................17
— Preset Tuning
— Manual Tuning
Uporaba radijskog sustava podataka.........18
— RDS
Kasetofon — reprodukcija
Umetanje kasete.......................................19
Reprodukcija kasete.................................19
Kasetofon — snimanje
Snimanje s CD-a na kasetu ......................20
— CD-TAPE Synchro Recording
Ručno snimanje na kasetu........................20
— Manual Recording
Podešavanje zvuka
Podešavanje zvuka .................................. 21
Timer
Odlazak na spavanje uz glazbu ............... 21
— Sleep Timer
Buđenje uz glazbu ................................... 22
— Play Timer
Snimanje radijskog programa uz pomoć
timera .................................................. 23
— Rec Timer
Pokazivač
Isključenje pokazivača ............................ 24
— Power Saving Mode
Prikaz informacija o disku na
pokazivaču .......................................... 24
Prikaz informacija (radijski prijemnik) ... 25
Dodatne komponente
Spajanje dodatnih uređaja ....................... 26
Slušanje zvuka s priključene
komponente......................................... 27
Snimanje zvuka sa spojenog uređaja ....... 27
Snimanje na spojeni uređaj...................... 27
U slučaju problema
Problemi i rješenja................................... 28
Poruke na pokazivaču.............................. 31
Dodatne informacije
Mjere opreza ........................................... 32
Tehnički podaci....................................... 33
Položaj tipaka i odgovarajuće stranice .... 36
3
Izradite vlastiti ATRAC CD
Osim standardnih audio CD diskova, možete reproducirati i originalni ATRAC CD kojeg možete
načiniti sami pomoću isporučenog softvera SonicStage. Uz uporabu tog softvera na jedan CD-R ili
CD-RW možete snimiti sadržaj oko 30 audio CD diskova*.
Slijedi kratak pregled postupaka koji omogućuju reprodukciju ATRAC CD diska.
Instalirajte SonicStage na svoje računalo.
SonicStage je softver pomoću kojeg se glazba s CD-a
prenosi na računalo i snima na drugi CD. Taj se softver
može instalirati s isporučenog CD-ROM diska.
ATRAC CD
Snimite ATRAC CD.
Nakon odabira omiljenih zapisa s računala, snimite
ih na CD-R/CD-RW pomoću softvera SonicStage.
Audio CD diskovi,
MP3 datoteke
Slušajte svoju glazbu na ovom CD uređaju.
Tako možete uživati u velikom broju pjesama na jednom
originalnom CD disku.
Detalje o instalaciji softvera SonicStage i izradi ATRAC CD-a potražite u isporučenim uputama za
instalaciju i rukovanje.
* Kad je ukupno vrijeme reprodukcije jednog CD-a oko 60 minuta i snimate na 700 MB CD-R/CDRW pri brzini od 48 kbps u ATRAC3plus formatu.
4
Koji se diskovi mogu reproducirati na ovom uređaju?
Audio CD diskovi:
CD-DA diskovi
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) je standard snimanja koji se koristi za Audio CD
diskove.
ATRAC CD diskovi:
CD-R/CD-RW diskovi na koje su pomoću softvera SonicStage* snimljeni
audio podaci komprimirani u ATRAC3plus formatu
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je tehnologija komprimiranja
zvuka koja zadovoljava zahtjeve za visokom kvalitetom zvuka i visokim stupnjem
kompresije. ATRAC3plus može komprimirati audio datoteke na oko 1/20 njihove izvorne
veličine pri 64 kbps.
Brzine bita i frekvencije uzorkovanja koje ovaj sustav može reproducirati su sljedeće:
ATRAC3
ATRAC3plus
Brzine bita
Frekvencije uzorkovanja
66/105/132 kbps
8 – 352 kbps
44,1 kHz
44,1 kHz
Na pokazivaču ovog uređaja mogu se prikazati do 62 znaka.
MP3 diskovi:
CD-R/CD-RW diskovi na koje su pomoću softvera SonicStage* snimljeni
audio podaci komprimirani u MP3 formatu
Brzine bita i frekvencije uzorkovanja koje ovaj sustav može reproducirati prikazane su u
donjoj tablici. Također se mogu reproducirati i Variable Bit Rate (VBR) datoteke.
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2.5 Layer3
Brzine bita
Frekvencije uzorkovanja
32 - 320 kbps
8 - 160 kbps
8 - 160 kbps
32/44,1/48 kHz
16/22,05/23 kHz
8/11,025/12 kHz
Ovaj CD uređaj usklađen je s verzijom 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 ID3 tag formata. ID3 tag je
format dodavanja nekih informacija (naziv zapisa i albuma, ime izvođača, itd.) MP3
datotekama. Na pokazivaču ovog CD uređaja mogu se prikazati do 124 znaka ID3 tag
informacija.
Također se može reproducirati ATRAC CD na koji su pomoću softvera SonicStage snimljeni audio
podaci u MP3 formatu. Pomoću SonicStage softvera ne može se snimiti CD s miješanim audio
podacima.
* Mogu se reproducirati samo diskovi u ISO9660 Level 1/2 i Joliet formatu.
nastavlja se
5
Popis diskova koje je moguće
reproducirati
Format diska
2)
Logo na disku
Audio CD diskovi
CD-R/CD-RW
(audio podaci,
ATRAC3plus, MP3
datoteke)
Diskovi koje ovaj sustav ne
može reproducirati
Napomene o CD-R i CD-RW
diskovima
• Uređaj neće reproducirati neke CD-R/CD-
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u
•
•
•
•
1)
6
sljedećim formatima:
− glazbeni CD format
− ATRAC3plus i MP3 format u skladu sa
ISO96601) Level 1/Level 2, Joliet ili Multi
Session2)
Diskove nestandardnih oblika (npr. srce, kartica,
zvijezda itd.) nije moguće reproducirati na
ovom uređaju. I sam pokušaj može oštetiti
uređaj. Ne koristite ovakve diskove.
Diskovi s papirom ili naljepnicom.
Diskovi s ljepilom, celofan vrpcom, ili
ostatkom naljepnice.
8 cm diskove s adapterom.
ISO9660 format
Najrašireniji međunarodni standard za logički
format datoteka ili mapa na CD-ROM disku. Postoji
nekoliko razina specifikacije. U razini Level 1,
imena datoteka moraju biti u formatu 8.3 (ne više
od 8 znakova u imenu, ne više od 3 znaka za
ekstenziju ".MP3"), velikim slovima. Imena mapa
ne mogu biti dulja od 8 znakova. Moguće je imati
do 8 razina poddirektorija. Level 2 dozvoljava
imena datoteka i mapa do 31 znaka. Svaki direktorij
može imati do 8 razina poddirektorija.
Za Joliet prošireni format (imena datoteka i mapa
mogu imati do 64 znaka), provjerite sadržaj
softvera za snimanje, itd.
Multi Session
Ovo je metoda snimanja koja omogućuje dodavanje
podataka pomoću Track-At-Once načina.
Konvencionalni diskovi počinju s kontrolnim
područjem koje se zove Lead-in, a na kraju postoji
Lead-Out područje. Multi Session disk je sniman u
više navrata, a svaki dio koji ima Lead-in i LeadOut područje je jedan session.
CD-Extra: Ovaj format snima audio (audio CD
podatke) na zapise u session 1, a podatke na zapise
u session 2.
Mixed CD: Ovaj format snima podatke na prvi
zapis, a audio (audio CD podatke) na drugi, i
sljedeće zapise na session.
•
•
•
•
RW diskove, ovisno o kvaliteti snimanja i
stanju diska te karakteristikama snimača. Isto
se tako neće reproducirati neispravno
finaliziran disk. Za detalje pogledajte upute
snimača.
Diskovi snimljeni na CD-R/CD-RW jedinici
se možda neće reproducirati zbog ogrebotina,
nečistoće, uvjeta snimanja ili karakteristika
jedinice.
CD-R i CD-RW-diskovi koji su snimani
"Multi-session" načinom i nisu finalizirani se
neće moći reproducirati.
Kod formata koji nisu ISO9660 Level 1 i 2,
imena direktorija ili datoteka se možda neće
pravilno prikazivati.
Sljedećim diskovima će trebati više vremena
za početak reprodukcije:
− disk sa složenom strukturom direktorija i
datoteka.
− disk snimljen "Multi-session" načinom.
− disk na koji se mogu dodati podaci
(nefinalizirani disk).
Glazbeni diskovi kodirani
pomoću tehnologije zaštite od
kopiranja
Ovaj uređaj je proizveden za reprodukciju
diskova koji su u skladu sa standardom Compact
Disc (CD). U zadnje vrijeme, izdaju se razni
glazbeni diskovi kodirani tehnologijama zaštite
od kopiranja od nekih izdavačkih kuća. Obratite
pažnju da među tim diskovima ima nekih koji
nisu usklađeni sa CD standardom, te ih ovaj
uređaj neće moći reproducirati.
O ATRAC I MP3 diskovima
Struktura ATRAC i MP3 CD-a
ATRAC i MP3 diskovi se sastoje od "datoteka" i
"grupa". "Datoteka" odgovara "zapisu" audio
diskova. "Grupa" je skup datoteka i odgovara
pojmu "albuma". Ovaj sustav može prepoznati
direktorije s MP3 datotekama kao "grupe" te se
ATRAC i MP3 diskovima može rukovati na isti
način.
Slijed reprodukcije ATRAC i
MP3 CD diskova
Datoteke s ATRAC diska se reproduciraju
redom podešenim pomoću softvera SonicStage.
Slijed reprodukcije MP3 diska se može
razlikovati ovisno o metodi korištenoj za
snimanje MP3 datoteka na disku. U sljedećem
primjeru datoteke se reproduciraju redom od 1
do 7.
Grupa
Datoteka
MP3 CD
(Najviše razina direktorija: 8)
nastavlja se
7
Primjenjivi broj grupa i datoteka
ATRAC diskovi:
• Najveći broj grupa: 255
• Najveći broj datoteka: 999
MP3 diskovi:
• Najveći broj grupa: 256
• Najveći broj datoteka: 511
(Najveći broj MP3 datoteka i grupa sadržanih na
pojedinom disku je 512.)
Napomene
• Sustav nije u mogućnosti reproducirati MP3
datoteke i grupe koje nemaju ".MP3" ekstenziju.
• Pokušaj reproduciranja ostalih datoteka koje imaju
".MP3" ekstenziju može uzrokovati smetnje ili
nepravilnost u radu sustava.
• Ukoliko disk sadrži MP3 i ATRAC3plus datoteke,
pri reprodukciji prednost imaju ATRAC3plus
datoteke.
• Na disku koji sadrži MP3 i ATRAC3plus datoteke,
ne pohranjujte druge ili nepotrebne datoteke.
• Za kompresiju izvora u MP3 datoteci savjetujemo da
podesite sljedeće parametre kompresije: "44.1 kHz",
"128 kbps", i "Constant Bit Rate" (stalna brzina
prijenosa).
• Za snimanje diska punog kapaciteta podesite softver
za snimanje na "halting of writing".
• Za snimanje praznog diska do punog kapaciteta
odjednom, podesite softver za snimanje na "Disc at
Once".
Mjere opreza kod reprodukcije
Multi Session diskova
• Ako disk počinje CD-DA sesijom, prepoznaje
se kao CD-DA audio disk, a
ATRAC3plus/MP3 sesije se neće
reproducirati.
• Ako disk počinje s ATRAC3plus/MP3
sesijom, prepoznaje se kao
ATRAC3plus/MP3 disk, a CD-DA (audio)
sesije će se neće reproducirati.
• Raspon reprodukcije MP3 diska je određen
strukturom datoteka nakon analize diska.
• Disk u mješovitom CD formatu će biti
prepoznat kao CD-DA disk (audio).
8
Kako započeti s radom
Povezivanje sustava
Za međusobno povezivanje dijelova postupite prema opisima postupaka 1 do 4 i koristite
isporučene kabele i pribor.
Desni zvučnik
AM okvirna antena
Lijevi zvučnik
FM žičana antena
A Spojite zvučnike
Spojite kabele desnog i lijevog zvučnika na
priključke SPEAKER kao na donjoj slici.
B Spojite FM i AM antene.
Podignite AM antenu, zatim je spojite.
Crveno (3)
Priključak A
AM okvirna antena
Crno (#)
Umetnite ovaj dio
FM žičanu antenu
razvucite vodoravno
nastavlja se
9
D Utaknite mrežni priključak u zidnu
Priključak B
utičnicu.
AM okvirna antena
FM žičanu antenu razvucite vodoravno
Priključak C
AM okvirna antena
Priključite
smeđom
stranom
FM žičanu antenu
razvucite vodoravno
Napomena
Da biste izbjegli smetnje, držite antene dalje od kabela
zvučnika.
C Kod modela s preklopkom za odabir
napona, postavite preklopku VOLTAGE
SELECTOR na napon lokalne mreže.
Dostupna podešenja nalaze se otisnuta uz
VOLTAGE SELECTOR preklopku na
uređaju.
10
Ako priključak ne odgovara vašoj zidnoj
utičnici, spojite na njega adapter (samo za
modele opremljene adapterom). Pritisnite
?/1 za uključivanje sustava.
Umetanje dviju R6 baterija
(veličina AA) u daljinski
upravljač
Podešavanje sata
Za ovaj postupak koristite tipke na daljinskom
upravljaču.
1
2
3
4
5
Napomena
Pritisnite ?/1 za uključenje sustava.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
Više puta pritisnite . ili > za
podešavanje sati.
Pritisnite ENTER.
Više puta pritisnite . ili > za
podešavanje minuta.
Ako ne koristite daljinski upravljač dulje vrijeme,
izvadite baterije zbog mogućnosti curenja, te mogućeg
oštećenja ili korozije daljinskog upravljača.
6
Savjet
Podešavanje točnog vremena
1 Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
2 Pritisnite . ili > za odabir opcije
Pri normalnoj uporabi baterije bi trebale trajati oko
šest mjeseci. Kad uređaj više ne reagira na daljinski
upravljač, zamijenite obje baterije.
Kod prenošenja sustava
Izvedite sljedeći postupak za zaštitu
mehanizma CD diska.
Za rukovanje koristite tipke na uređaju.
1
Pritisnite ?/1 za uključivanje sustava te
nekoliko puta pritisnite tipku FUNCTION
dok se ne uključi CD uređaj.
2
3
Provjerite da u uložnici nema diska.
4
Pritisnite ENTER.
Sat počinje raditi.
"CLOCK SET" i pritisnite ENTER.
3
Ponovite postupke iz koraka 3 do 6.
Napomena
Točno vrijeme neće biti prikazano u štednom modu
(strana 24).
Zadržite tipku DISPLAY i zatim pritisnite
Z i ML dok se ne pojavi natpis
"LOCK".
Iskopčajte mrežni kabel.
11
CD reprodukcija
Ulaganje diska
Reprodukcija diska
— Normal Play/Shuffle Play
Koristite tipke na uređaju za rukovanje.
Ovaj sustav omogućuje reprodukciju CD
diskova u različitim modovima.
1
Pritisnite CD (ili nekoliko puta
FUNCTION) za uključivanje CD uređaja.
Primjer: Prilikom reprodukcije
2
Umetnite disk u uložnicu tako da je
naljepnica okrenuta prema gore.
Broj zapisa
Ako želite
reproducirati disk,
uložite ga s
naljepnicom prema
gore.
1
Pritisnite CD (ili nekoliko puta
FUNCTION) za uključivanje CD uređaja.
2
Više puta pritisnite PLAY MODE kod
zaustavljene reprodukcije, dok se na
pokazivaču ne pojavi oznaka željenog
moda reprodukcije.
Napomene
• Prilikom uključivanja sustava, disk se ne uvlači
u uložnicu dok se na pokazivaču ne pojavi
poruka "NO DISC". Ne pokušavajte gurati disk
u uložnicu dok se ne pojavi poruka "NO DISC".
• Ne koristite diskove s nalijepljenom vrpcom,
naljepnicom, ljepilom ili slično, jer može doći do
kvara sustava.
• Ne ulažite 8 cm diskove s adapterom u uložnicu.
Uređaj se može pri tome pokvariti.
• Prilikom vađenja držite disk za rubove i odmah ga
izvadite iz uložnice. Ne dodirujte površinu diska.
• Ukoliko uložite disk koji ovaj sustav nije u
mogućnosti reproducirati, uložnica će ga automatski
izbaciti.
Odaberite
Za reprodukciju
No display
(Normal Play)
Svih zapisa na disku u
originalnom redoslijedu.
%
Svih zapisa u grupi
sadržanih na ATRAC CD ili
MP3 CD disku u
originalnom redoslijedu.
Kod reprodukcije audio CD
diska sustav izvodi jednaku
funkciju kao i u modu
Normal Play.
(Normal Play)
SHUF
(Shuffle Play)
Svih zapisa sadržanih na
disku u slučajnom
redoslijedu.
% SHUF
Svih zapisa u grupi
sadržanih na ATRAC CD ili
MP3 CD disku u slučajnom
redoslijedu.
Prilikom reprodukcije audio
diska, sustav izvodi jednaku
funkciju kao i u modu
Shuffle Play.
(Shuffle Play)
PGM
(Program Play)
3
12
Vrijeme reprodukcije
Zapisa na svim diskovima u
željenom slijedu (pogledajte
poglavlje "Programirana
reprodukcija" na strani 14).
Pritisnite N (ili CD NX na uređaju).
Drugi postupci
Za
Učinite sljedeće
Prekid reprodukcije Pritisnite x (ili CD x na
uređaju).
Pauzu
Pritisnite X (ili CD NX na
uređaju). Ponovnim pritiskom na
istu tipku reprodukcija se
nastavlja.
Odabir zapisa
Pritisnite više puta . ili >.
Odabir albuma s
ATRAC ili MP3
CD diska
Pritisnite tipku % + ili – više
puta nakon koraka 2.
Nalaženje dijela
zapisa
Tijekom reprodukcije pritisnite i
zadržite m ili M, te otpustite
kad nađete željeni dio.
Vađenje diska
Pritisnite Z na uređaju.
Napomene
• Za vrijeme reprodukcije nije moguća promjena
moda.
• Za početak reprodukcije diskova sa složenom
strukturom, kao npr. više slojeva na disku, bit će
potrebno više vremena.
• Prije reprodukcije zapisa, uređaj očitava sve zapise i
grupe sadržane na disku. Tijekom očitavanja diska
na pokazivaču stoji poruka "READING". Ovisno o
sadržaju diska, varirat će vrijeme očitavanja diska.
• Grupa koja ne sadrži MP3 zapise se preskače.
• Ovisno o softveru za kodiranje/snimanje, uređaju za
snimanje, ili o mediju na koji se snimaju MP3 zapisi,
može doći do problema poput isključenja
reprodukcije, prekida zvuka ili šuma.
• Prilikom reprodukcije MP3 zapisa, indikator
proteklog vremena reprodukcije se može razlikovati
od realnog vremena u sljedećim okolnostima:
− Prilikom reprodukcije MP3 zapisa s VBR
(Variable bit rate – promjenjivom brzinom
prijenosa)
− Prilikom brzog pretraživanja unaprijed ili unatrag
(Ručno pretraživanje)
Pretraživanje zapisa
kontrolnim kotačićem
Kontrolnim kotačićem na uređaju možete brzo
pronaći i uključiti reprodukciju željenog zapisa.
Za ovu funkciju koristite tipke na uređaju.
1
Pritisnite tipku FUNCTION nekoliko puta
za uključivanje CD uređaja.
2
Zakrenite kontrolni kotačić u stop mod
kako biste odabrali željeni zapis te
pritisnite ENTER.
Za pretraživanje zapisa na ATRAC ili MP3
CD disku, prvo zakrenite kontrolni kotačić
za odabir željene grupe te prije koraka 2
pritisnite ENTER.
Reprodukcija počinje od odabranog zapisa.
Napomena
Prilikom pretraživanja grupe ili zapisa prikazano je
samo prvih 6 znakova naziva na pokazivaču.
Savjet
Tijekom reprodukcije možete pretraživati i
reproducirati druge zapise unutar odabrane grupe. Za
odabir zapisa iz druge grupe tijekom reprodukcije
zakrenite kontrolni kotačić u suprotnom smjeru
kazaljke na satu dok se ne pojavi "GROUP" te za
odabir grupe pritisnite ENTER. Željeni zapis možete
odabrati zakrećući kontrolni kotačić.
Zaustavljanje pretraživanja
Pritisnite CANCEL.
Napomene
• Ukoliko otprilike 8 sekundi ne izvodite nikakve
radnje, na pokazivač se vraća prethodni prikaz.
• Pretraživanje zapisa nije moguće u modu
programirane reprodukcije.
Savjet
Ako pristup disku traje dugo, podesite "CD POWER"
na "ON" pomoću funkcije CD power manage (strana 17).
13
Ponavljanje reprodukcije
reprodukcije
Programirana reprodukcija
— Repeat Play
— Program Play
Moguće je ponavljati reprodukciju svih zapisa,
ili samo jednog zapisa na disku.
Možete programirati do 25 koraka svih zapisa
slijedom kojim ih želite reproducirati. Moguće je
sinkronizirano snimati programirane zapise na
kasetu (strana 20).
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
REPEAT dok se ne pojavi oznaka "REP" ili
"REP 1".
REP: Za sve zapise na disku ili sve MP3 zapise
na albumu do 5 puta.
REP 1: Samo za jedan zapis.
Na daljinskom upravljaču
1
Pritisnite tipku CD (ili više puta
FUNCTION) za odabir CD uređaja.
Isključenje ponavljanja
reprodukcije
2
Pritisnite tipku REPEAT više puta, dok "REP" i
"REP 1" ne nestanu s pokazivača.
Pritisnite PLAY MODE više puta u stop
modu dok se na pokazivaču ne pojavi
oznaka “PGM”.
3
Više puta pritisnite . ili > dok se
na pokazivaču ne pojavi broj željenog
zapisa.
Napomene
Ako odaberete "REP 1", zapis će se neprekidno
reproducirati dok se funkcija "REP 1" ne isključi.
Kod programiranja zapisa s ATRAC ili MP3
CD diska pritisnite % + ili – nekoliko puta
za odabir grupe, zatim više puta pritisnite
. ili > dok se ne pojavi broj željenog
zapisa.
Broj odabranog
zapisa
4
vrijeme reprodukcije
Pritisnite ENTER.
Zapis je pohranjen.
Na pokazivaču se pojavi ukupan broj
programiranih zapisa s brojem zadnjeg
pohranjenog zapisa i vremenom
reprodukcije.
5
Za programiranje dodatnih diskova ili
zapisa ponovite korake 3 i 4.
6
Pritisnite N (ili CD NX na uređaju).
Počinje programirana reprodukcija.
14
Uporaba kontrolnog kotačića
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
1
Pritisnite FUNCTION nekoliko puta za
uključivanje CD uređaja.
2
Pritisnite PLAY MODE nekoliko puta u
stop modu dok se ne pojavi "PGM".
3
Zakrenite kontrolni kotačić za odabir
željenog zapisa.
Za programiranje zapisa s ATRAC ili MP3
CD diska, prvo zakrenite kontrolni kotačić
za odabir grupe te pritisnite ENTER prije
izvođenja koraka 3.
4
Pritisnite ENTER.
Zapis je programiran.
Na pokazivaču se pojavi ukupan broj
programiranih zapisa s brojem zadnjeg
pohranjenog zapisa i vremenom
reprodukcije.
5
Za programiranje dodatnih diskova ili
zapisa ponovite korake 3 i 4.
6
Pritisnite CD NX.
Počinje programirana reprodukcija.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Prekid programirane Pritisnite PLAY MODE
reprodukcije
nekoliko puta u stop modu dok
se na pokazivaču ne pojavi
"PGM".
Brisanje programa
Pritisnite CLEAR u stop modu.
Svakim pritiskom tipke se briše
posljednji programirani zapis.
Dodavanje zapisa
na kraj programa.
Ponovite korake 3 i 4 u stop
modu.
Napomena
Kad je reprodukcija u tijeku nije moguće obrisati
program.
Savjeti
• Kad je reprodukcija u tijeku, kontrolnim kotačićem
možete programirati zapise.
• Program ostaje memoriran i nakon završetka
programirane reprodukcije. Za reprodukciju istog
programa, pritisnite CD (ili FUNCTION nekoliko
puta) za uključivanje CD uređaja, te pritisnite N
(ili CD NX na uređaju).
Program se briše nakon vađenja diska.
• Nakon što program prijeđe 100 minuta, nakon
biranja broja zapisa 21 ili većeg, ili prilikom odabira
ATRAC3plus/MP3 zapisa, pojavljuje se "– –.– –".
15
6
Više puta pritisnite + ili – (ili TUNING +
ili – na uređaju) za odabir željenog broja.
7
8
Pritisnite ENTER.
Radioprijemnik
Pohranjivanje radio
radiopostaja
Možete pohraniti ukupno 20 FM i 10 AMpostaja. Zatim ih možete odabrati jednostavnim
pritiskom na odgovarajuću brojčanu tipku.
Ponovite korake 4 do 7 za pohranu
ostalih postaja.
Savjet
Pritisnite x za zaustavljanje pretraživanja.
Automatsko ugađanje postaja
Ručno ugađanje postaja
Moguće je automatsko ugađanje svih postaja u
vašem području, te pohranjivanje njihovih
frekvencija.
Moguće je ručno ugoditi i pohraniti frekvenciju
željene radiopostaje.
1
Pritisnite TUNER BAND (ili FUNCTION
više puta) za odabir radijskog
prijemnika (funkcija TUNER).
Više puta pritisnite TUNER BAND za
odabir "FM" ili "AM".
2
3
Više puta pritisnite TUNER BAND za
odabir "FM" ili "AM".
Više puta pritisnite TUNING MODE dok
se na pokazivaču ne pojavi "AUTO".
3
4
Pritisnite + ili – (ili TUNING + ili – na
uređaju).
Više puta pritisnite TUNING MODE dok
s pokazivača ne nestanu oznake
"AUTO" i "PRESET".
4
Više puta pritisnite + ili – (ili TUNING +
ili – na uređaju) za ugađanje željene
postaje.
5
6
Pritisnite TUNER MEMORY.
1
Pritisnite TUNER BAND (ili FUNCTION
više puta) za odabir radioprijemnika.
2
Frekvencije se izmjenjuju dok uređaj traži
postaju. Pretraživanje se automatski zaustavi
kad uređaj ugodi postaju. Na pokazivaču se
pojave oznake “TUNED” i “STEREO”
(samo za FM stereo program).
5
Više puta pritisnite + ili – (ili TUNING +
ili – na uređaju) za odabir željenog
broja.
Ako se oznaka "TUNED" ne pojavi i
pretraživanje se ne zaustavi
Podesite frekvenciju željene postaje prema
opisu koraka 3 i 4 iz poglavlja "Ručno
ugađanje postaja".
7
8
Pritisnite TUNER MEMORY.
Ostali postupci
Programski broj trepće na pokazivaču.
Izvedite korake 6 i 7 dok broj trepće na
pokazivaču.
Za
Pritisnite ENTER.
Ponovite korake 4 do 7 za pohranu
ostalih postaja.
Učinite sljedeće
Ugađanje postaje sa Slijedite postupak opisan u
slabim signalom
poglavlju "Ručno ugađanje
postaja".
Memoriranje druge Nakon koraka 5, pritisnite + ili –
postaje na postojeći (ili TUNING + ili – na uređaju)
broj
više puta za odabir broja na koji
želite pohraniti postaju.
Programski broj
16
Poboljšavanje radijskog prijema
Slušanje radio
radio programa
programa
Ako je prijem radiopostaja loš, funkcijom CD
power manage isključite CD uređaj.
CD uređaj je tvornički uključen.
Za taj postupak koristite tipke na uređaju.
Možete slušati radiopostaju tako da odaberete
pohranjenu postaju ili ručno pronađete postaju.
1
Pritisnite FUNCTION nekoliko puta za
uključivanje CD uređaja.
Slušanje pohranjenih postaja
2
3
Pritisnite ?/1 za isključenje uređaja.
— Preset Tuning
Kad poruka "STANDBY" prestane treptati,
pritisnite ?/1 dok držite tipku CD x.
Pojavit će se "CD POWER" i "OFF".
Prvo pohranite postaje u memoriju uređaja
(pogledajte "Pohranjivanje radiopostaja",
strana 16).
Savjeti
• Pohranjene postaje ostaju u memoriji otprilike pola
dana čak i ako odspojite mrežni priključak ili dođe
do prekida napajanja.
• Za poboljšanje prijema preusmjerite isporučene
antene ili spojite dodatno nabavljivu vanjsku antenu.
1
Pritisnite TUNER BAND (ili FUNCTION
više puta) za odabir radioprijemnika.
2
Više puta pritisnite TUNER BAND za
odabir opcije "FM" ili "AM".
3
Više puta pritisnite TUNING MODE dok
se na pokazivaču ne pojavi oznaka
"PRESET".
4
Više puta pritisnite + ili – (ili TUNING +
ili – na uređaju) za odabir željene
pohranjene postaje.
Uključenje CD uređaja
Ponovite gornji postupak i pojavit će se poruke
"CD POWER" i "ON".
Napomene
• Ako odaberete "CD POWER" i "OFF", vrijeme
pristupa disku se produljuje.
• U štednom modu (strana 24) nije moguće promijeniti
postavku.
nastavlja se
17
Slušanje nepohranjenih
radiopostaja
Uporaba Radio
adio Data System
(RDS)
RDS) sustava
— Manual Tuning
1
Pritisnite TUNER BAND (ili više puta
FUNCTION) za odabir radioprijemnika
(TUNER).
2
Više puta pritisnite TUNER BAND za
odabir opcije "FM" ili "AM".
3
Više puta pritisnite TUNING MODE dok
s pokazivača ne nestanu oznake
"AUTO" i "PRESET".
4
Više puta pritisnite + ili – (ili TUNING +
ili – na uređaju) za odabir željene
postaje.
Napomena
Prilikom uključivanja CD uređaja iz radio moda
potrebno je dulje vrijeme za pristup disku. U tom
slučaju podesite "CD POWER" na "ON" pomoću
funkcije CD power manage (strana 17).
Savjeti
• Za poboljšanje prijema preusmjerite isporučene
antene ili spojite dodatno nabavljivu vanjsku antenu.
• Kad FM program ima smetnje, više puta pritisnite
FM MODE na uređaju dok se na pokazivaču pojavi
“MONO”. Zvuk neće biti stereo, ali će se prijem
poboljšati.
• Više puta pritisnite TUNING MODE dok se ne
pojavi "AUTO" u koraku 3, zatim pritisnite + ili –
(ili TUNING + ili – na uređaju). Indikatori
frekvencija se izmjenjuju i pretraživanje se
zaustavlja kad uređaj ugodi postaju (automatsko
ugađanje).
• Radio program snimajte ručno (strana 20).
Što je Radio Data System?
RDS je sustav usluga pomoću kojeg se uz
normalan radijski program emitiraju dodatne
informacije. RDS je dostupan samo kod FM
radiopostaja.*
Napomena
RDS možda neće ispravno raditi ako ugođena
radiopostaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je
signal slab.
* Samo neke radiopostaje koriste RDS sustav, a osim
toga, radiopostaje nude samo određene vrste RDS
usluga. Ako niste upoznati s RDS sustavom, od vaše
lokalne radio postaje zatražite podrobnije
informacije o RDS uslugama u vašem području.
Prijem RDS signala
Jednostavno odaberite radiopostaju u FM
valnom području.
Pri odabiru RDS radiopostaja, na pokazivaču se
pojavi naziv postaje.
Provjera RDS informacija
Svakim pritiskom na DISPLAY indikatori na
pokazivaču se izmjenjuju na sljedeći način:
Naziv radiopostaje1) t Broj postaje2) i
frekvencija t Točno vrijeme (otprilike osam
sekundi) t Razina basova (otprilike osam
sekundi) t Razina visokih tonova (otprilike
osam sekundi)
1)
2)
18
Ako je prijem RDS postaje loš, naziv postaje se
možda neće prikazati na pokazivaču.
Broj postaje se pojavljuje samo za pohranjene
postaje (strana 16).
Kasetofon - reprodukcija
Umetanje kasete
1
Pritisnite Z PUSH OPEN/CLOSE na
uređaju.
2
Umetnite snimljenu/kasetu za snimanje
u kasetofon.
Napomena
Pripazite da ne dodirnete vidljivi dio vrpce
Reprodukcija kasete
Možete koristiti TYPE I (normal) kasetu.
1
2
Uložite kasetu.
3
Pritisnite N (ili TAPE N na uređaju).
Pritisnite tipku TAPE (ili više puta
FUNCTION) za odabir kasetofona.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Prekid reprodukcije Pritisnite x (ili TAPE x na
uređaju).
Strana za
reprodukciju/
snimanje
prema vama.
Pauzu
Pritisnite X. Za nastavak
reprodukcije ponovo pritisnite
istu tipku.
Premotavanje
naprijed ili natrag
Pritisnite m ili M.
Vađenje kasete
Pritisnite Z PUSH OPEN/
CLOSE na uređaju u stop modu.
Napomena
Ne vadite kasetu tijekom reprodukcije ili snimanja jer
u suprotnom može doći do nepopravljive štete na
kaseti ili kasetofonu.
19
Kasetofon — snimanje
Snimanje zapisa s CD diska
diska
na kasetu
— CD-TAPE Synchro Recording
Koristite kasete TYPE I (normal). Razina signala
snimanja podešava se automatski. Za ovaj
postupak koristite tipke na uređaju.
1
Stavite kasetu za snimanje u
kasetofon.
2
Pritisnite FUNCTION nekoliko puta za
uključivanje CD uređaja te uložite disk s
kojeg želite snimati.
Kad želite snimiti grupu s ATRAC ili MP3 CD
diska, obavezno pritisnite PLAY MODE više
puta za odabir % i zatim nekoliko puta % +
ili – za odabir grupe prije nastavka.
3
Pritisnite z PAUSE/START.
Počinje snimanje.
Kad je snimanje završeno, CD uređaj i
kasetofon se automatski zaustavljaju.
Za prekid snimanja
Pritisnite TAPE x (ili CD x).
Savjet
Ukoliko zaustavite snimanje pritiskom tipke CD x,
kaseta se zaustavlja nakon 4 sekunde praznog
(nesnimljenog) prostora prije zaustavljanja.
Snimanje diska određivanjem
redoslijeda zapisa
Programiranjem reprodukcije moguće je snimiti
samo željene zapise s CD-a. Između koraka 2 i
3, izvedite korake 2 do 5 poglavlja
"Programirana reprodukcija" (strana 14).
20
— Manual Recording
Moguće je snimanje samo dijelova diska, kasete
i radio programa na kasetu. Također možete
snimati sa spojenih komponenti (pogledajte poglavlje "Spajanje dodatnih uređaja" na strani 26).
Koristite tipke na uređaju za ovaj postupak.
1
2
Uložite kasetu za snimanje.
Pritisnite FUNCTION nekoliko puta za
odabir željenog izvora snimanja.
• CD: Za snimanje s CD uređaja ovog
sustava.
• TUNER: Za snimanje s radioprijemnika
ovog sustava
• MD: Za snimanje s vanjskog uređaja
spojenog na priključak ANALOG IN.
3
Pritisnite z PAUSE/START.
Na pokazivaču svijetli "REC", a kasetofon je
u pripravnom stanju za snimanje.
Pritisnite CD SYNC.
Pojavljuju se "SYNC" i "REC". Kasetofon
se nalazi u pripravnom stanju za snimanje, a
CD uređaj u pauzi reprodukcije.
4
Ručno snimanje na kasetu
4
Pritisnite z PAUSE/START, te započnite
reprodukciju materijala za snimanje.
Počinje snimanje.
Drugi postupci
Za
Učinite sljedeće
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite TAPE x.
Pauzu snimanja
Pritisnite z PAUSE/START.
Napomena
• Nije moguće slušanje drugih izvora za vrijeme
snimanja.
• Snimanje se zaustavlja ukoliko promijenite funkciju
na uređaju.
Savjeti
Za snimanje s radioprijemnika:
Ako se čuju smetnje pri snimanju, pomaknite
odgovarajuću antenu za smanjenje smetnji.
Podešavanje zvuka
Timer
Podešavanje zvuka
Odlazak na spavanje uz
glazbu
Moguće je podesiti basove i visoke tonove kako
biste uživali u snažnijem zvuku.
Postizanje dinamičnijeg zvuka
(Dynamic Sound Generator X-tra)
Pritisnite DSGX na uređaju.
Svakim pritiskom tipke pokazivač se mijenja na
sljedeći način:
DSGX ON* y DSGX OFF
* Na pokazivaču svijetli "DSGX".
— Sleep Timer
Moguće je programirati uređaj za isključenje u
određeno vrijeme, tako da možete zaspati uz
glazbu.
Pritisnite tipku SLEEP više puta.
Svakim pritiskom na ovu tipku, prikaz minuta
(vrijeme isključenja) se ciklički izmjenjuje na
sljedeći način:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t ... t10MIN
t SLEEP OFF
Ugađanje basova i visokih
tonova
* Uređaj se automatski isključi nakon 100 minuta ili
po završetku reprodukcije tekućeg diska ili kasete.
Moguće je podesiti basove i visoke tonove.
Ostali postupci
1
Za
Učinite sljedeće
Provjeru preostalog
vremena*
Jednom pritisnite SLEEP.
Promjenu vremena
isključenja
Više puta pritisnite SLEEP i
odaberite željeno vrijeme.
Isključenje funkcije
Sleep Timer
Više puta pritisnite SLEEP dok
se na pokazivaču ne pojavi
"SLEEP OFF".
Pritisnite EQ više puta za odabir opcije
"BASS" ili "TREBLE".
Svakim pritiskom tipke prikaz na
pokazivaču se mijenja na sljedeći način:
BASS y TREBLE
2
Više puta pritisnite . ili > za
podešavanje razine kad se pojavi
"BASS" ili "TREBLE".
Za podešavanje basova
* Ako odaberete "AUTO", nije moguće provjeriti
preostalo vrijeme.
Zakrenite kontrolu BASS.
Savjet
Za podešavanje visokih tonova
Funkciju Sleep Timer možete koristiti čak ako i nije
podešeno točno vrijeme.
Zakrenite kontrolu TREBLE.
Za izlaz iz postavki basova i
visokih tonova
Pritisnite bilo koju tipku osim EQ, . ili >.
Ukoliko nekoliko sekundi ne izvedete nijedan
postupak, pokazivač se automatski vraća na
originalni prikaz.
21
Buđenje uz glazbu
— Play Timer
Svakodnevno se možete buditi uz glazbu u
određeno vrijeme. Provjerite jeste li podesili
točno vrijeme (pogledajte "Podešavanje točnog
vremena" na strani 11).
Koristite tipke na daljinskom upravljaču.
1
Pripremite izvor reprodukcije.
• CD: Uložite CD. Za početak reprodukcije
od određenog zapisa, načinite program
(pogledajte "Programirana reprodukcija"
na strani 14).
• Kasetofon: Uložite kasetu (pogledajte poglavlje "Reprodukcija kasete" na strani
19).
• Radioprijemnik: Ugodite željenu
pohranjenu postaju (pogledajte "Slušanje
radio programa" na strani 17).
2
Pritisnite VOLUME +/– za podešavanje
glasnoće.
3
4
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
5
Podesite vrijeme početka reprodukcije.
Više puta pritisnite . ili > dok se
ne pojavi "PLAY SET", zatim pritisnite
ENTER.
Na pokazivaču piše "ON" i trepću sati.
Više puta pritisnite . ili > za
podešavanje sati i pritisnite ENTER.
Znamenke minuta počnu treptati.
Više puta pritisnite . ili > za
podešavanje minuta i pritisnite ENTER.
6
Podesite vrijeme prekida reprodukcije
slijedeći postupak iz koraka 5.
7
Više puta pritisnite . ili > dok se
na pokazivaču ne pojavi oznaka
željenog izvora.
Svakim pritiskom na tipku, oznake se
izmjenjuju na sljedeći način:
8
Pritisnite ENTER.
Naizmjenično se pojavljuju vrijeme početka,
vrijeme završetka i izvor zvuka, a na
pokazivač se vraća originalni prikaz.
9
22
Isključite uređaj tipkom ?/1.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Uključivanje
timera/Provjeru
postavke
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Pritisnite . ili > više
puta dok se ne pojavi
"PLAY SEL", zatim
pritisnite ENTER.
Promjenu postavke
Počnite iznova od koraka 1.
Isključenje timera
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Više puta pritisnite . ili
> dok se ne pojavi
"TIMER OFF", zatim
pritisnite ENTER.
Napomene
• Ne možete istovremeno aktivirati Play Timer i Rec
Timer.
• Kad istovremeno koristite funkciju Play Timer i
Sleep Timer, Sleep Timer ima prednost.
• Nemojte upravljati uređajem od vremena uključenja
do početka reprodukcije (oko 15 sekundi prije
programiranog vremena).
• Ako je sustav uključen otprilike 15 sekundi prije
programiranog vremena, Play Timer se neće
aktivirati.
• Vanjsku komponentu spojenu na priključak
ANALOG IN ne možete koristiti kao izvor
reprodukcije za funkciju Play Timer.
• Postavka Play Timera ostaje podešena sve dok je ne
isključite ručno.
Snimanje radio
radio programa
programa uz
pomoć timera
timera
— Rec Timer
Moguće je snimanje programa radiopostaje u
određeno vrijeme.
Prije programiranog snimanja s radio programa
potrebno je pohraniti radiopostaje (pogledajte
poglavlje "Pohranjivanje radiopostaja" na strani
16) i podesiti točno vrijeme (pogledajte
"Podešavanje točnog vremena" na strani 11).
1
Ugodite pohranjenu radiopostaju
(pogledajte poglavlje "Slušanje
pohranjenih postaja" na strani 17).
2
3
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
Više puta pritisnite . ili > za odabir
"REC SET" i pritisnite ENTER.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "ON" i
trepće znamenka sata.
4
Podesite vrijeme početka snimanja.
Više puta pritisnite . ili > za
podešavanje sata, zatim pritisnite ENTER.
Počnu treptati znamenke minuta.
Više puta pritisnite . ili > za podešavanje minuta i potom pritisnite ENTER.
5
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Uključivanje timera/
Provjeru postavke
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Pritisnite . ili > više
puta, dok se ne pojavi "REC
SEL" i pritisnite ENTER.
Promjenu postavke
Počnite iznova od koraka 1.
Isključenje timera
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Više puta pritisnite . ili
> dok se ne pojavi
"TIMER OFF" i pritisnite
ENTER.
Napomene
• Ne možete istovremeno aktivirati Play Timer i Rec
Timer.
• Kad istovremeno koristite funkciju Rec Timer i
Sleep Timer, Sleep Timer ima prednost.
• Nemojte upravljati uređajem od vremena uključenja
do početka reprodukcije (oko 15 sekundi prije
programiranog vremena).
• Ako je sustav uključen otprilike 15 sekundi prije
programiranog vremena, Rec Timer se neće aktivirati.
• Za vrijeme snimanja glasnoća će biti na minimumu.
• Rec Timer se prekida odmah nakon što se Rec Timer
aktivira.
Podesite vrijeme završetka snimanja
slijedeći postupak iz koraka 4.
Naizmjenično se pojavljuje oznaka vremena
početka i završetka snimanja, broj pohranjene
radiopostaje (primjerice, "FM 5"). Potom se
na pokazivač vraća izvorni prikaz.
6
7
Uložite kasetu za snimanje.
Isključite uređaj tipkom ?/1.
23
Prikaz informacija o disku na
pokazivaču
pokazivaču
Pokazivač
Isključenje pokazivača
pokazivača
— Power Saving Mode
Pokazivač je moguće isključiti kako bi se
smanjila potrošnja energije u pripravnom stanju
(štedni mod).
Moguće je provjeriti vrijeme reprodukcije, te
preostalo vrijeme trenutnog zapisa na disku.
Kada uložite ATRAC ili MP3 CD disk, možete
provjeriti informacije snimljene na disk,
primjerice naslove.
Više puta pritisnite DISPLAY kad je sustav
isključen, dok prikaz sata ne nestane s
pokazivača.
Provjera preostalog vremena i
naslova
Isključenje štednog moda
Više puta pritisnite tipku DISPLAY za
vrijeme reprodukcije.
Pritisnite DISPLAY dok je sustav isključen.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja na
sljedeći način:
Prikaz točnog vremena* t Bez prikaza (štedni
mod)
* Prikaz točnog vremena je moguć samo ako ste
podesili točno vrijeme.
Napomena
U štednom modu nisu moguće sljedeće radnje:
− podešavanje točnog vremena
− mijenjanje funkcije CD power manage.
Savjeti
• Indikator STANDBY svijetli i u štednom modu.
• Timer funkcionira i u štednom modu.
Svakim pritiskom na tipku prikaz na pokazivaču
se ciklički mijenja na sljedeći način:
Broj i proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg
zapisa t Broj i preostalo vrijeme tekućeg
zapisa ili "--.--"1) t Preostalo vrijeme diska ili
"--.--"2) t Naslov zapisa (samo ATRAC ili
MP3 diskovi4)) t Naziv grupe3)4) t Prikaz
točnog vremena (na osam sekundi) t Razina
basova (na osam sekundi) t Razina visokih
tonova (na osam sekundi)
1)
2)
3)
4)
Za diskove s MP3 zapisima
Oznaka "--.--" se prikazuje kod ATRAC, MP3 i
audio CD diskova u modu reprodukcije, osim modu
1 DISC.
Za ATRAC i MP3 CD diskove
Kod reprodukcije zapisa s ID3 tag ver.1 ili ver. 2,
pojavljuje se ID3 tag. ID3 tag prikazuje informacije
o naslovu zapisa, nazivu albuma i izvođaču.
Napomena
Prilikom ubrzanog pretraživanja prema naprijed ili
unatrag, proteklo vrijeme i preostalo vrijeme zapisa
možda neće biti precizno.
24
Provjera ukupnog vremena reprodukcije i naslova
Pritisnite tipku DISPLAY pri zaustavljenoj
reprodukciji.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se ciklički
mijenja na sljedeći način:
x Pri uobičajenoj reprodukciji
TOC prikaz1) ili ukupan broj albuma na disku2)
ili ukupan broj zapisa tekuće grupe2) t Naziv
diska2) ili naziv grupe2) t Prikaz točnog
vremena (na osam sekundi) t Razina basova
(na osam sekundi) t Razina visokih tonova (na
osam sekundi)
1)
2)
Prikaz informacija
(radio
(radioprijemnik)
Pritisnite DISPLAY dok slušate radio.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se ciklički
mijenja na sljedeći način:
Naziv postaje t Broj postaje1) i frekvencija t
Prikaz točnog vremena (na osam sekundi) t
Razina basova (na osam sekundi) t Razina
visokih tonova (na osam sekundi)
1)
Broj postaje je prikazan samo za pohranjene postaje
(strana 16)
TOC = Table of Contents: pojavljuje se ukupan broj
zapisa na disku, te ukupno vrijeme reprodukcije
diska
Za ATRAC i MP3 CD diskove (nazivi grupa i naziv
diska možda neće biti prikazani, ovisno o modu
reprodukcije)
x Pri programskoj reprodukciji
Posljednji broj zapisa programa i ukupno
vrijeme reprodukcije t Ukupan broj zapisa
programa t Naslov diska* t Prikaz točnog
vremena t Razina basova t Razina visokih
tonova
* Za ATRAC i MP3 CD diskove.
25
Dodatne komponente
Spajanje dodatnih uređaja
Za proširenje sustava, moguće je spojiti dodatne komponente. Pogledajte upute za uporabu svake od
njih.
S audio izlaza na dodatnu
analognu komponentu
Analogna komponenta (opcija)
A ANALOG IN priključak
Koristite audio kabel (nije dio isporuke) za
spajanje dodatne audio komponente (MiniDisc
uređaj/rekorder ili prijenosni audio uređaj, itd.)
na ovaj priključak. Preko ovog sustava možete
snimati ili slušati zvuk s vanjskih uređaja.
B CD DIGITAL OUT priključak
Digitalnim optičkim kablom (kvadratnim, nije
dio isporuke) spojite pojačalo, MiniDisc uređaj/
rekorder ili DAT prijemnik s digitalnim optičkim
ulazom. Za reprodukciju zvuka uključite CD
uređaj na ovom sustavu. Ukoliko je priključak
zaštićen čepom, uklonite ga prije uporabe.
26
Na digitalni ulazni priključak
dodatne digitalne komponente
Digitalna komponenta (opcija)
Napomene
• Tijekom reprodukcije ATRAC3plus/MP3 zapisa s
ovog priključka nema digitalnog audio izlaza.
• Nije moguće napraviti digitalni snimak ili kopiju
diska sa zaštitom koristeći digitalnu komponentu
spojenu na ovaj sustav. Ovisno o spojenoj
komponenti, ni reprodukcija nije moguća.
• Prije spajanja ili isključivanja audio kabela (nije dio
isporuke), pritisnite VOLUME – nekoliko puta (ili
na uređaju zakrenite kontrolu VOLUME u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu) kako bi stišali zvuk.
Slušanje zvuka s priključene
komponente
1
Spojite audio kabel (nije dio isporuke).
Pogledajte poglavlje "Spajanje dodatnih
uređaja" na strani 26.
2
Pritisnite FUNCTION nekoliko puta dok
se ne pojavi "MD".
3
Pokrenite reprodukciju spojene
komponente.
Snimanje na spojeni uređaj
1
Spojite digitalni optički kabel (nije dio
isporuke).
2
Započnite reprodukciju sa spojenog
uređaja (MiniDisc uređaj/rekorder, itd.).
Pogledajte upute o uporabi za svaku
komponentu.
Napomena
Digitalno snimanje je moguće samo s diskova. No ne
možete snimati s diskova zaštićenih autorskim pravima
i ATRAC3plus/MP3 zapisa.
Snimanje zvuka sa spojenog
uređaja
1
Spojite audio kabel (nije dio isporuke).
Pogledajte poglavlje "Spajanje dodatnih
uređaja" na strani 26.
2
Uključite snimanje.
Pogledajte poglavlje "Ručno snimanje na
kasetu" na strani 20.
27
Općenito
U slučaju problema
Problemi i rješenja
Naiđete li na probleme pri rukovanju ovim
uređajem, učinite sljedeće:
1
2
Prvo provjerite je li mrežni kabel čvrsto
utaknut u utičnicu i jesu li zvučnici dobro
priključeni.
Pronađite problem u donjem popisu i
izvedite preporučene korake.
Ako ne otklonite problem nakon gornjih
provjera, kontaktirajte svog Sony dobavljača.
Ako trepće indikator STANDBY
Odmah isključite mrežni kabel i provjerite
sljedeće.
• Ako uređaj ima preklopku za odabir
napona, provjerite je li postavljen u
ispravan položaj. Provjerite napon u
vašem području i položaj preklopke.
• Jesu li + i – zvučnički kabeli kratko
spojeni?
• Koristite li samo isporučene zvučnike?
• Blokira li nešto ventilacijske otvore na
stražnjoj strani sustava?
Provjerite gornje točke i pokušajte otkloniti
problem. Nakon što indikator STANDBY
prestane treptati, ponovo spojite mrežni kabel
i uključite sustav. Ako indikator i dalje trepće
ili nije moguće otkloniti problem,
kontaktirajte svog Sony dobavljača.
"--.--" se pojavljuje na pokazivaču.
• Došlo je do prekida napajanja. Ponovo podesite
sat (strana 11) i timer (strane 22 i 23).
Podešavanje točnog vremena/
radioprijemnika/vremenske funkcije su
obrisani.
• Ponovite sljedeće:
− "Podešavanje točnog vremena" (strana 11)
− "Pohranjivanje radijskih postaja" (strana 16)
− "Buđenje uz glazbu" (strana 22)
− "Snimanje radio programa uz pomoć timera"
(strana 23)
Nema zvuka.
• Pritisnite VOLUME + ili zakrenite kontrolu
VOLUME na uređaju u smjeru kazaljki na satu.
• Spojene su slušalice.
• Provjerite spoj zvučnika (strana 9).
• Zvuk se ne čuje kad je uključena funkcija Rec
Timer.
Zvuk dolazi iz samo jednog kanala ili
balans lijevo/desno nije dobar.
• Postavite zvučnike maksimalno simetrično.
• Spojite priložene zvučnike.
Čuje se jako brujanje ili šum.
• Odmaknite sustav od uređaja koji uzrokuje
smetnje.
• Spojite uređaj na drugu utičnicu.
• Ugradite filter za uklanjanje šuma (dodatno
nabavljiv) na mrežni kabel.
Timer se ne može podesiti.
• Ponovo podesite točno vrijeme (strana 11).
Timer ne radi.
• Pravilno podesite timer i vrijeme (strane 22 i 23).
• Isključite funkciju Sleep Timer (strana 21).
• Provjerite je li sat dobro podešen (strana 11).
Nepravilne boje na TV zaslonu.
• Isključite TV i ponovo ga uključite nakon 15 do
30 minuta. Ako su boje još uvijek nepravilne,
odmaknite zvučnike od TV prijemnika.
28
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreku između daljinskog upravljača i
uređaja.
• Približite daljinski upravljač uređaju.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
sustava.
• Zamijenite baterije (R6/veličina AA).
• Udaljite sustav od fluorescentne rasvjete.
Sustav se ne uključuje iako ste pritisnuli
tipku ?/1.
• Provjerite da je mrežni kabel spojen na zidnu
utičnicu.
CD uređaj
Pojavljuje se poruka "LOCKED".
• Obratite se ovlaštenom Sony servisu ili prodavatelju.
Disk se ne može izvaditi.
• Vađenje diska nije moguće kod CD Synchro
snimanja. Pritisnite tipku CD x za prekid CD
Synchro snimanja, zatim pritisnite Z na uređaju
za vađenje diska.
• Kontaktirajte svog Sony dobavljača.
Ne počinje reprodukcija diska.
•
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite je li disk umetnut.
Obrišite disk (strana 32).
Zamijenite disk.
Uložite disk koji je moguće reproducirati u
ovome sustavu (strana 6).
Umetnite disk pravilno.
Uložite disk s naljepnicom prema gore.
Izvadite disk i obrišite vlagu, zatim ostavite
uređaj uključen nekoliko sati da vlaga ispari.
Pritisnite tipku N (ili CD NX na uređaju) za
početak reprodukcije.
Nije moguća reprodukcija ATRAC ili MP3
CD zapisa.
• Snimanje nije izvedeno u skladu s formatom
ISO9660 Level 1 ili Level 2, ili Joliet u
proširenom formatu.
• MP3 zapisi nemaju ekstenziju ".MP3".
• Podaci nisu pohranjeni u ATRAC3plus/MP3
formatu.
• Diskovi koji sadrže MP3 zapise koji nisu MPEG
1, 2, 2.5 Audio Layer-3 datoteke ne mogu se
reproducirati.
ATRAC i MP3 diskovima treba više
vremena za početak reprodukcije.
• Nakon što sustav učita sve zapise s diska, za
početak reprodukcije će trebati više vremena u
sljedećim slučajevima:
− ako je broj albuma ili zapisa na disku vrlo velik.
− ako je organizacijska struktura albuma i zapisa
vrlo složena.
Podaci o naslovu se ne prikazuju pravilno.
• Koristite disk koji odgovara ISO9660 Level 1,
Level 2, ili Joliet proširenom formatu.
• ID3 tag na disku nije verzije 1 ili 2.
• Znakovi koje ovaj sustav može očitati su:
− Velika slova (A do Z)
− Brojevi (0 do 9)
− Simboli (' < > * + , – /@[\]_`)
Ostale znakove sustav neće očitati na pokazivaču.
Pristup disku dugo traje.
• Podesite "CD POWER" na "ON" pomoću
funkcije CD power manage (strana 17).
Zvuk preskače.
• Obrišite disk (strana 32).
• Zamijenite disk.
• Premjestite uređaj na mjesto bez vibracija (npr.
na stabilan stalak).
• Udaljite zvučnike od uređaja ili ih stavite na
odvojene stalke. Kod glasnog slušanja zapisa s
dosta basova, vibracije zvučnika mogu
uzrokovati preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog zapisa.
• Više puta pritisnite PLAY MODE dok oznake
"PGM" ili "SHUF"” ne nestanu s pokazivača, za
povratak u normalnu reprodukciju.
nastavlja se
29
Radioprijemnik
Snimanje nije moguće.
• Nije umetnuta kaseta. Umetnite kasetu.
• Otkinut je plastični graničnik s kasete. Prekrijte
otvor samoljepljivom vrpcom (strana 33).
• Vrpca je došla do kraja.
Čuje se jaki šum ili brujanje/nije moguć
prijem postaja.
• Podesite frekvencijsko područje i frekvenciju
(strana 16).
• Ispravno priključite antenu (strana 9).
• Pronađite mjesto i orijentaciju koja omogućuje
dobar prijem, te ponovo podesite antenu. Ako
nije moguć dobar prijem, spojite vanjsku
(dodatno nabavljivu) antenu.
• Priložena FM antena prima signal punom
duljinom; provjerite je li potpuno izvučena.
• Udaljite što je moguće više antenu od kabela
zvučnika.
• Obratite se ovlaštenom Sony servisu ako AM
antena ispadne s plastičnog stalka.
• Pokušajte isključiti ostale električne uređaje.
• Podesite "CD POWER" i "OFF" pomoću funkcije
CD power manage (strana 17).
Dodatne komponente
Nema zvuka.
• Pogledajte odjeljak Općenito: "Nema zvuka"
(strana 28) i provjerite stanje sustava.
• Provjerite priključke sustava (strana 26) na
sljedeći način:
− provjerite jesu li ispravno spojeni kabeli.
− provjerite jesu li priključci kabela čvrsto i do
kraja utaknuti u pripadajuće utičnice.
• Uključite spojenu komponentu.
• Pogledajte upute za uporabu isporučene s priključenom komponentom te pokrenite reprodukciju.
• Više puta pritisnite FUNCTION za uključenje
funkcije "MD" (strana 27).
Stereo FM program se ne čuje stereo
• Pritisnite tipku FM MODE dok se na pokazivaču
ne pojavi "STEREO".
Zvuk je izobličen.
• Smanjite razinu glasnoće na priključenoj
komponenti.
Kasetofon
Nije moguće snimanje i reprodukcija ili je
glasnoća smanjena.
• Magnetske glave su zaprljane. Očistite ih (strana
33).
• Glave za snimanje/reprodukciju su
magnetizirane. Demagnetizirajte ih (strana 33).
Vrpca se ne briše u cijelosti.
• Glave za snimanje/reprodukciju su
magnetizirane. Demagnetizirajte ih (strana 33).
Čuje se izraženo zavijanje i podrhtavanje
zvuka ili se zvuk gubi.
• Pogonski valjčići kasetofona su zaprljani.
Očistite ih (strana 33).
Pojačan je šum ili nedostaju visoke
frekvencije.
• Glave za snimanje/reprodukciju su
magnetizirane. Demagnetizirajte ih (strana 33).
30
Ako nakon ovih provjera uređaj i
dalje ne radi dobro, resetirajte ga
na sljedeći način:
Za rukovanje koristite tipke na uređaju.
1
2
3
4
Odspojite mrežni kabel.
Ponovo spojite mrežni kabel.
Tipkom ?/1 uključite sustav.
Pritisnite CD x, DISPLAY i ?/1.
Uređaj se vraća na tvornička podešenja. Sva
vaša podešenja (pohranjene postaje, sat i timer) se
brišu i potrebno ih je ponovo podesiti.
Poruke na pokazivaču
pokazivaču
Tijekom rada se na pokazivaču mogu pojaviti ili
treptati sljedeće poruke.
CD
NO DISC
Disk nije uložen.
NO STEP
Svi programirani zapisi su obrisani.
CD OVER
Došli ste do kraja diska tipkom M za vrijeme
reprodukcije ili pauze.
PUSH STOP
Pritisnuli ste PLAY MODE na uređaju za vrijeme
reprodukcije.
STEP FULL
Pokušali ste programirati 25 ili više zapisa (koraka).
Radioprijemnik
COMPLETE
Izvršeno je pohranjivanje postaje.
Kasetofon
NO TAB
Nije moguće snimanje na kasetu, jer je odlomljen
zaštitni graničnik.
NO TAPE
Nema kasete u kasetofonu.
Timer
PUSH SELECT
Pokušali ste podesiti vrijeme ili timer tijekom rada
timera.
SET CLOCK
Pokušali ste odabrati timer dok nije podešeno točno
vrijeme.
SET TIMER
Pokušali ste odabrati timer, a niste podesili Play
Timer ili Rec Timer.
TIME NG
Podešeno vrijeme početka i završetka funkcije Play
Timer ili Rec Timer je identično.
31
O sustavu zvučnika
Dodatne informacije
Mjere opreza
O napajanju
Prije uključenja sustava provjerite odgovara li napon
uređaja onome u vašem domu.
O sigurnosti
• Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni
kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
• Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte ga
iz napajanja tako da izvučete mrežni kabel iz zidne
utičnice. Pritom nemojte povlačiti žicu kabela.
• Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili tekućina,
iskopčajte ga iz napajanja i prije daljeg korištenja ga
dajte na provjeru ovlaštenom servisu.
• Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u ovlaštenom
servisu.
O položaju
• Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj.
• Ne postavljajte ga na mjesta koja su:
− Jako topla ili hladna
− Prašnjava ili zaprljana
− Vrlo vlažna
− Izložena vibracijama
− Izložena izravnom sunčevom svjetlu.
• Pazite pri stavljanju uređaja ili zvučnika na površinu
koja je bila posebno obrađena (voskom, uljem,
sredstvom za poliranje, itd.), jer može doći do
pojave mrlja ili gubitka boje na površini uređaja.
O zagrijavanju
• Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
• Postavite uređaj na mjesto s prikladnim
prozračivanjem kako se ne bi pregrijao.
• Ako je glasnoća dulje vrijeme pojačana, gornji, donji
i bočni dijelovi sustava se zagrijavaju. Ne dodirujte ih
kako se ne bi opekli.
• Kako bi spriječili kvarove, nemojte prekrivati otvor
ventilatora za hlađenje.
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se
slika na TV prijemniku može izobličiti. U tom slučaju
isključite uređaj i nakon 15 do 30 minuta ga ponovno
uključite.
Ako nema poboljšanja, sustav zvučnika udaljite od
TV prijemnika.
O rukovanju
• Ako ste uređaj unijeli izravno iz hladnog u topli ili u
vrlo vlažan prostor ili ga držite na jako vlažnome
mjestu, na leći unutar CD uređaja se može stvoriti
vlaga. Ako se to dogodi, uređaj neće raditi ispravno.
Izvadite disk i ostavite uređaj uključenim oko sat
vremena dok vlaga ne ispari.
• Kod pomicanja uređaja, izvadite disk.
Imate li pitanja ili problema u vezi s uređajem, molimo
da se obratite najbližem Sony prodavatelju.
Napomene o diskovima
• Prije reprodukcije, obrišite disk krpom ravnim
potezima od središta prema rubu.
• Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala (npr.
benzin, razrjeđivač), sredstva za čišćenje ili
antistatički raspršivač za vinilne ploče.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu i
izvorima topline; ne ostavljajte ih u automobilu
parkiranom na izravnom sunčevom svjetlu.
• Nemojte koristiti diskove sa zaštitnim prstenom jer
mogu oštetiti uređaj.
• Kod korištenja diskova koji imaju ljepljivu ili sličnu
tvar na naljepnici, ili je korištena posebna tinta kod
izrade naljepnice, postoji mogućnost da se disk ili
naljepnica zalijepi za unutrašnjost uređaja. Tada
možda neće biti moguće vađenje diska, što će
uzrokovati kvar. Prije uporabe, provjerite da
naljepnica diska nije ljepljiva.
Nemojte koristiti sljedeće vrste diskova:
− Korištene ili diskove koji se iznajmljuju, gdje
ljepilo prelazi rub naljepnice. Rub naljepnice će
biti ljepljiv.
− Diskove za čije naljepnice je korištena posebna
tinta, koja je ljepljiva na dodir.
• Reprodukcija diskova nestandardnih oblika (npr.
srce, kvadrat, zvijezda) nije moguća na ovom
uređaju, te može doći do oštećenja uređaja. Ne
koristite takve diskove.
Čišćenje vanjskih dijelova uređaja
Koristite meku krpu, lagano navlaženu u otopini
blagog sredstva za pranje za čišćenje kućišta,
kontrolne ploče i komandi. Ne koristite abrazivna
sredstva, praškove ili otapala, kao npr. razrjeđivač,
benzin ili alkohol.
32
Za zaštitu kasete od slučajnog brisanja
Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog brisanja,
odlomite plastične graničnike na strani A ili B kao na
slici.
Odlomite
graničnik
Ako želite ponovo snimati na ovako zaštićenu kasetu,
prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
Prije stavljanja kasete u kasetofon
Zategnite vrpcu. U suprotnom, pogonski mehanizam
može zahvatiti vrpcu i prouzročiti oštećenja.
Pri uporabi vrpci duljih od 90 minuta
Ove vrpce su vrlo elastične. Nemojte često izmjenjivati
funkcije kasetofona, primjerice, reprodukciju,
zaustavljanje, brzo premotavanje, itd. Vrpca može
zaglaviti u pogonskom mehanizmu.
Čišćenje magnetskih glava
Čistite magnetske glave nakon svakih 10 sati uporabe.
Očistite ih prije snimanja važnog materijala ili nakon
reprodukcije starih kaseta. Koristite komercijalno
nabavljive suhe ili mokre kasete za čišćenje.
Podrobnije podatke potražite u uputama kasete za
čišćenje.
Demagnetiziranje magnetskih glava
Svakih 20 do 30 sati uporabe demagnetizirajte
magnetske glave i metalne dijelove koji dolaze u dodir
s vrpcom. Za to se poslužite kasetama za
demagnetiziranje. Podrobnije podatke potražite u
uputama koje se isporučuju uz kasete za
demagnetiziranje.
Tehnički podaci
Glavni uređaj (HCD-GPZ7/HCD-GPZ6)
Pojačalo
HCD-GPZ7 za CMT-GPZ7
DIN izlazna snaga (nominalna): 40 + 40 W (6 ohma
na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
60 + 60 W (6 ohma
na 1 kHz, 10% THD)
Glazbena izlazna snaga (referentna):
100 + 100 W (6 ohma
na 1 kHz, 10% THD)
HCD-GPZ6 za CMT-GPZ6
DIN izlazna snaga (nominalna): 40 + 40 W (6 ohma
na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
50 + 50 W (6 ohma
na 1 kHz, 10% THD)
Glazbena izlazna snaga (referentna):
90 + 90 W (6 ohma
na 1 kHz, 10% THD)
Ulazi
ANALOG IN (stereo mini priključak):
Osjetljivost 250 mV,
impedancija 47
kiloohma
Izlazi
CD DIGITAL OUT:
Optička valna duljina:
660 nm
PHONES (stereo mini priključak):
prihvaća slušalice s
impedancijom 8
ohma ili više
SPEAKER:
prihvaća impedanciju
od 6 do 16 ohma
nastavlja se
33
Zvučnik (SS-CGPZ7/SS-CGPZ6)
CD uređaj
Sustav
Laserska dioda
Sustav kompaktnog
diska i digitalnog
zvuka
Trajanje emisije :
kontinuirano
Laserski izlaz*:
manji od 44,6 µW
* Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu na
udaljenosti 200 mm od leća objektiva na optičkom
senzoru s otvorom 7 mm.
Frekvencijski odaziv
20 Hz – 20 kHz
(±0,5 dB)
Valna duljina
780 – 790 nm
Kasetofon
Sustav snimanja
Frekvencijski odaziv
Zavijanje i podrhtavanje:
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM tuner
Međufrekvencija
87,5 – 108,0 MHz
FM žičana antena
75 ohma,
nebalansirano
10,7 MHz
AM tuner
Raspon ugađanja
Antena
Priključci antene
Međufrekvencija
34
Zvučnički sustav
Zvučnici
Niskotonac:
Visokotonac:
Nominalna impedancija
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Dvosistemski, bas
refleks
promjera 13 cm,
stožasti
promjera 4 cm,
stožasti
6 ohma
Približno 163 T 261 T
260 mm
Otprilike 2,9 kg po
zvučniku
SS-CGPZ6 za CMT-GPZ6
4 staze, 2 kanala,
stereo
50 – 13 000 Hz
(±3 dB), uz uporabu
Sony TYPE I kasete
±0,15% vršno
(prema IEC)
0,1% W. RMS
(prema NAB)
±0,2% vršno
(prema DIN)
Radioprijemnik
Raspon ugađanja
Antena
Antenski priključci
SS-CGPZ7 za CMT-GPZ7
531 – 1 602 kHz (uz
korak podešen na
9 kHz)
AM okvirna antena
priključak za vanjsku
antenu
450 kHz
Zvučnički sustav
Zvučnici
Niskotonac:
Visokotonac:
Nominalna impedancija
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Dvosistemski, bas
refleks
promjera 12 cm,
stožasti
promjera 4 cm,
stožasti
6 ohma
Približno 163 T 261 T
230 mm
Otprilike 2,5 kg po
zvučniku
Općenito
Napajanje
Potrošnja
CMT-GPZ7
230 V AC, 50/60 Hz
Isporučeni pribor
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (AA) (2)
AM okvirna antena (1)
FM žičana antena (1)
CD-ROM
(SonicStage) (1)
SonicStage upute za
instalaciju/uporabu
(1)
100 W
0,25 W (u štednom
modu)
CMT-GPZ6
90 W
0,25 W (u štednom
modu)
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika):
Približno 181 T 261
T 297 mm
Masa (bez zvučnika)
Pojačalo/Radioprijemnik/Kasetofon/CD uređaj:
CMT-GPZ7:
6,1 kg
CMT-GPZ6:
5,8 kg
Američki (SAD) i strani patenti pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
• Potrošnja energije u pripravnom stanju:
0,3 W.
• Halogeni usporivači vatre nisu
korišteni u nekim tiskanim pločicama.
• Bezolovna legura se koristi za
lemljenje nekih dijelova.
• Halogeni usporivači vatre nisu
korišteni u kućištima.
35
Položaj tipaka i odgovarajuće stranic
stranice
ranice
Kako koristiti ovu stranicu
Broj na slici
r
TUNER/BAND M (16, 17)
R
R
Uz pomoć ove stranice možete pronaći tipke i
druge dijelove sustava koji se spominju u tekstu.
Ime tipke/dijela Odgovarajuća stranica
Glavni uređaj
ABECEDNI REDOSLIJED
ANALOG IN priključak X
(20, 22, 26)
BASS +/– g (21)
CANCEL U (13)
CD DIGITAL OUT priključak
W (26)
CD SYNC L (20)
DISPLAY C (18, 24, 25)
DSGX h (21)
ENTER R (13, 15)
FM MODE Z (18)
FUNCTION c (12, 14, 16, 17,
19, 20, 27)
36
OPIS TIPAKA
Kontrolni kotačić Q (13, 15)
PHONES priključak d
PLAY MODE b (12, 14, 20)
Pokazivač D
Pretinac kasete E (19)
REPEAT a (14)
Senzor daljinskog upravljača J
TREBLE +/– f (21)
TUNER/BAND M (16, 17)
TUNER MEMORY N (16)
TUNING MODE Y (16, 17)
TUNING +/– O (16, 17)
Uložnica diska e (12)
VOLUME kontrola B
?/1 (uključenje) A (10, 17, 30)
Z PUSH OPEN/CLOSE
(otvaranje/zatvaranje pretinca kasete)
F (19)
TAPE N (reprodukcija) G (19)
x (zaustavljanje kasete) H (19, 20)
m/M (premotavanje
unatrag/naprijed) I (19)
z PAUSE/START (snimanje) K (20)
% +/– (odabir grupe) P (13, 20)
lm/ML
(premotavanje unatrag/unaprijed,
prijelaz unatrag, unaprijed) S (13,
19, 21)
Z (izbacivanje diska) T (13, 19)
x (zaustavljanje diska) U (11, 17, 20)
CD NX (reprodukcija) V (12)
Daljinski upravljač
ABECEDNI REDOSLIJED
CD P (12, 14)
CLEAR M (15)
CLOCK/TIMER SELECT B
(22, 23)
CLOCK/TIMER SET C
(11, 22, 23)
DISPLAY S (17, 24, 25)
ENTER I (11, 14, 16, 22, 23)
EQ L (21)
OPIS TIPAKA
FM MODE D (18)
FUNCTION F (12, 14, 16, 17,
19, 20, 27)
PLAY MODE R (12, 14, 20)
REPEAT D (14)
SLEEP T (21)
TAPE O (19)
TUNER BAND E (16, 17)
TUNER MEMORY Q (16)
TUNING MODE R (16, 17)
VOLUME +/– J (22)
?/1 (uključenje) A (11, 22)
m/M (brzo pretraživanje
natrag/naprijed) G (13, 19)
N (reprodukcija) H (12, 19)
X (pauza) H (13, 19)
x (stop) H (13, 19)
% +/– (odabir grupe) K (13, 14)
./> (prijelaz
natrag/naprijed) N (11, 13, 21,
22)
+/– (ugađanje) N (16)
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising