Sony | MDR-110LP | Sony MDR-110LP Upute za upotrebu

4-183-607-11(1)
Hrvatski
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
Stereo slušalice
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Upute za uporabu
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and
Southeast Europe Kft. , Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih
propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
MDR-110LP
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Stereo slušalice
Značajke
©2010 Sony Corporation
99 Lagana konstrukcija za dugotrajno ugodno nošenje.
99 Prirodna reprodukcija zvuka kroz zvučničke membrane od 30 mm.
Uporaba
Slušalicu označenu s  nosite u desnom, a slušalicu označenu s
 u lijevom uhu.
Tehnički podaci
Vrsta: Otvoreni, dinamički / Zvučnik: 30 mm (CCAW), kupolaste /
Snaga: 1000 mW (IEC*) / Impedancija: 24 Ω pri 1 kHz / Osjetljivost: 100 dB/mW / Frekvencijski odziv: 18 – 20 000 Hz / Kabel:
Približno 1 m / Priključak: Mini priključak u obliku slova L / Masa:
Približno 46 g bez kabela
**IEC = Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Mjere opreza
99 Slušanje putem slušalica pri visokoj glasnoći može oštetiti vaš
sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice dok
upravljate motornim vozilom ili biciklom.
99 Ne stavljajte predmete na slušalice, niti vršite pritisak, jer može
doći do izobličenja slušalica tijekom dugotrajne pohrane.
99 Jastučići se mogu istrošiti uslijed dugotrajnog skladištenja ili
uporabe.
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj
proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom. Umjesto
toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete moguće negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala
od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili
uređaj.
Napomena korisnicima: sljedeće informacije su primjenjive
samo na opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju
smjernice EU
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za pitanja
elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i sigurnosti proizvoda je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za sva pitanja vezana uz servisiranje ili jamstvo pogledajte
adrese navedene u popisu servisa ili jamstvenom listu.
Download PDF

advertising