Garmin | RV 760LMT | User guide | Garmin RV 760LMT Användarhandbok

Garmin RV 760LMT Användarhandbok
RV 760/Camper 760
Användarhandbok
Januari 2014
190-01600-39_0B
Tryckt i Taiwan
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd.‍ eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder.‍ De här varumärkena
får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.‍
BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ och nüMaps Lifetime™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd.‍ eller dess dotterbolag.‍ De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.‍
Bluetooth® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc.‍ All användning av sådana märken av Garmin är licensierad.‍ microSD™ och microSDHClogotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.‍ Windows®, Windows Vista® och Windows XP® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och andra länder.‍ Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Inc.‍ ACSI™ är ett varumärke som tillhör Auto Camper Service International
Holding B.‍V.‍ HD Radio™ och HD logotypen är varumärken som tillhör iBiquity Digital Corporation.‍ HD Radio Technology tillverkas under licens från iBiquity
Digital Corporation.‍ Patent i USA och andra länder.‍
Innehållsförteckning
Komma igång................................................................. 1
Ansluta enheten till fordonsström ............................................... 1
Support och uppdateringar ........................................................ 1
Konfigurera Garmin Express ................................................. 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Livstidsabonnemang ............................................................. 1
Aktivera och avsluta viloläget ..................................................... 1
Stänga av enheten ..................................................................... 1
Återställa enheten ................................................................. 1
Söka efter GPS-signaler ............................................................ 1
Ange en husbilsprofil .................................................................. 2
Aktivera en husbilsprofil ........................................................ 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Ställa in volymen ........................................................................ 2
Om automatisk volym ............................................................ 2
Ikoner i statusfältet ..................................................................... 2
Visa status för GPS-signal .................................................... 2
Batteriinformation .................................................................. 2
Ställa in tiden ......................................................................... 2
Använda skärmknappsatsen ...................................................... 2
Använda skärmknappsatsen ...................................................... 2
Använda en backkamera ........................................................... 2
Positioner....................................................................... 3
Söka efter platser ....................................................................... 3
Söka efter en plats efter kategori .......................................... 3
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet ............................ 3
Byta sökområde .................................................................... 3
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan .................. 3
Söka en adress ..................................................................... 4
Söka efter senast hittade destinationer ................................. 4
Söka efter parkering .............................................................. 4
Sökverktyg ............................................................................ 4
Spara platser .............................................................................. 4
Spara en plats ....................................................................... 4
Spara den aktuella platsen .................................................... 4
Spara en hemposition ........................................................... 4
Ändra en sparad plats ........................................................... 4
Tilldela kategorier till en sparad plats .................................... 4
Ta bort en sparad plats ......................................................... 4
Ange en simulerad plats ............................................................ 5
Lägga till en genväg ................................................................... 5
Ta bort en genväg ................................................................. 5
Egna intressanta platser ............................................................ 5
Installera POI Loader ............................................................ 5
Använda hjälpfilerna för POI Loader ..................................... 5
Söka efter egna intressanta platser ...................................... 5
Navigering...................................................................... 5
Transportlägen ........................................................................... 5
Välja ett transportläge ........................................................... 5
Påbörja en rutt ........................................................................... 5
Förhandsvisa flera rutter ....................................................... 5
Ändra ruttberäkningsläget ..................................................... 5
Starta en rutt till en sparad plats ........................................... 5
Din rutt på kartan ....................................................................... 5
Använda navigeringskartan ................................................... 5
Lägga till en punkt på en rutt ................................................. 6
Göra en avstickare ................................................................ 6
Stoppa rutten ......................................................................... 6
Visa ruttaktivitet .......................................................................... 6
Visa en lista över svängar ..................................................... 6
Visa nästa sväng ................................................................... 6
Visa korsningar ..................................................................... 6
Varningsikoner ........................................................................... 6
Innehållsförteckning
Varningar om vägförhållanden .............................................. 6
Om Längre fram ......................................................................... 6
Söka efter kommande intressanta platser ............................. 6
Anpassa kategorierna Längre fram ....................................... 6
Trippinformation ......................................................................... 7
Visa trippdata från kartan ...................................................... 7
Visa trippinformationssidan ................................................... 7
Visa tripploggen .................................................................... 7
Återställa trippinformationen ................................................. 7
Använda föreslagna rutter .......................................................... 7
Visa aktuell platsinformation ...................................................... 7
Söka efter närliggande serviceställen ................................... 7
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.‍ ................................ 7
Undvika vägfunktioner ............................................................... 7
Om egna undvikanden ............................................................... 7
Undvika ett område ............................................................... 7
Undvika en väg ..................................................................... 7
Avaktivera ett eget undvikande ............................................. 7
Ta bort egna undvikanden .................................................... 7
Anpassa kartan .......................................................................... 8
Anpassa kartverktyg .............................................................. 8
Anpassa kartlager ................................................................. 8
Ändra kartdatafältet ............................................................... 8
Ändra kartperspektiv ............................................................. 8
Fartkameror ............................................................................... 8
Trafik............................................................................... 8
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare ................................ 8
Trafikinformationsmottagare ...................................................... 8
Placera trafikinformationsmottagaren ................................... 8
Visa kommande trafik ................................................................ 8
Visa trafik på kartan .............................................................. 9
Söka efter trafikincidenter ..................................................... 9
Trafik på rutten ........................................................................... 9
Ta en annan väg ................................................................... 9
Om trafikövervakningskameror .................................................. 9
Spara en trafikövervakningskamera ...................................... 9
Visa en trafikövervakningskamera ........................................ 9
Om trafikprenumerationer .......................................................... 9
Abonnemangsaktivering ........................................................ 9
Visa trafikabonnemang ......................................................... 9
Lägg till ett abonnemang ....................................................... 9
trafficTrends™ ........................................................................... 9
Avaktivera trafficTrends ........................................................ 9
Aktivera trafik ............................................................................. 9
Röstkommando.............................................................. 9
Ange uppvakningsfrasen ........................................................... 9
Aktivera röstkommando ........................................................... 10
Tips för röstkommandon .......................................................... 10
Starta en rutt med röstkommando ........................................... 10
Stänga av ljudet till instruktionerna .......................................... 10
Avaktivera Röstkommando ...................................................... 10
Telefonsamtal med handsfree.................................... 10
Om handsfree-samtal .............................................................. 10
Aktivera trådlös Bluetooth teknik ......................................... 10
Para ihop telefonen .................................................................. 10
Tips efter att du parat ihop enheterna ................................. 10
Koppla bort telefonen .......................................................... 10
Ta bort en ihopparad telefon ............................................... 10
Ringa ett samtal ....................................................................... 10
Ringa ett nummer ................................................................ 10
Ringa en kontakt i telefonboken .......................................... 10
Ringa upp en plats .............................................................. 10
Ta emot ett samtal ................................................................... 10
Använda samtalshistoriken ...................................................... 10
Använda alternativ för Samtal pågår ........................................ 11
i
Ange ett hemtelefonnummer .................................................... 11
Ringa hem ........................................................................... 11
Använda appar ............................................................. 11
Använda hjälpen ...................................................................... 11
Söka efter hjälpavsnitt ......................................................... 11
Smartphone Link ...................................................................... 11
Hämta Smartphone Link ..................................................... 11
Ansluta till Smartphone Link ................................................ 11
Skicka en position från telefonen till enheten ...................... 11
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone Link .... 11
Garmin realtidstjänster ............................................................. 11
Prenumerera på Garmins realtidstjänster ........................... 11
Söka efter din senaste parkeringsplats .................................... 11
Om ecoRoute ........................................................................... 12
ecoRoute HD-tillbehör ......................................................... 12
Ställa in fordonet ................................................................. 12
Ändra bränslepriset ............................................................. 12
Kalibrera bränsleekonomin ................................................. 12
Om ecoChallenge ............................................................... 12
Visa information om bränsleekonomi .................................. 12
Avståndsrapporter ............................................................... 12
Nollställa ecoRoute information .......................................... 12
Visa myGarmin meddelanden .................................................. 12
Visa väderprognosen ............................................................... 12
Visa vädret i närheten av en annan ort ............................... 12
Visa väderradarn ................................................................. 12
Visa vädervarningar ............................................................ 13
Kontrollera vägförhållanden ................................................ 13
Planera en resa ........................................................................ 13
Schemalägga en resa ......................................................... 13
Navigera till en sparad resa ................................................ 13
Ändra en sparad resa .......................................................... 13
Visa tidigare rutter och destinationer ....................................... 13
Ta bort enheten från fästet .................................................. 16
Ta bort fästet från sugkoppen ............................................. 16
Ta bort sugkoppen från vindrutan ....................................... 16
Köpa fler kartor ........................................................................ 16
Köpa tillbehör ........................................................................... 16
Felsökning.................................................................... 16
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 16
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ...................................... 16
Enheten laddas inte i fordonet ................................................. 16
Mitt batteri tappar laddningen ganska fort ................................ 16
Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt ..................... 16
Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn ...................... 16
Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn ...................... 16
Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym
på datorn .................................................................................. 16
Telefonen ansluter inte till enheten .......................................... 16
Index..............................................................................17
Datahantering............................................................... 13
Filtyper ..................................................................................... 13
Om minneskort ......................................................................... 13
Installera ett minneskort ...................................................... 13
Ansluta enheten till en dator .................................................... 13
Överföra data från datorn ......................................................... 13
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 13
Anpassa enheten......................................................... 14
Kart- och fordonsinställningar .................................................. 14
Aktivera kartor ..................................................................... 14
Ändra en husbilsprofil .............................................................. 14
Navigeringsinställningar ........................................................... 14
Ruttpreferenser ................................................................... 14
Bildskärmsinställningar ............................................................ 14
Bluetooth inställningar .............................................................. 14
Slå ifrån Bluetooth ............................................................... 14
Trafikinställningar ..................................................................... 14
Enheter och tidsinställningar .................................................... 14
Språk- och tangentbordsinställningar ...................................... 14
Enhets- och sekretessinställningar .......................................... 15
Inställningar för larmade positioner .......................................... 15
Återställa inställningarna .......................................................... 15
Bilagor...........................................................................15
Strömkablar .............................................................................. 15
Ladda enheten .................................................................... 15
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon ..................... 15
Skötsel av enheten .................................................................. 15
Rengöra ytterhöljet .............................................................. 15
Rengöra pekskärmen .......................................................... 15
Förhindra stöld .................................................................... 15
Montera enheten på instrumentbrädan .................................... 15
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen ................................... 16
ii
Innehållsförteckning
Komma igång
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Ansluta enheten till fordonsström
LM: För den här modellen ingår ett nüMaps Lifetime™
abonnemang, vilket ger kvartalsvisa kartuppdateringar under
enhetens livslängd.‍ Villkor hittar du här: www.garmin.com/‍us
/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime.‍
LMT: Den här modellen har ett nüMaps Lifetime abonnemang,
livstidsabonnemang på trafikinformation och en
trafikmottagare.‍
LMTHD eller LMT-D: Den här modellen har ett nüMaps Lifetime
abonnemang, livstidsabonnemang på digital trafikinformation
och en trafikmottagare.‍
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri.‍ För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.‍
1 Gå till www.garmin.com/‍express.‍
2 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.‍
1 Sätt i fordonets strömkabel À i USB-porten på fästet.‍
Aktivera och avsluta viloläget
Aktivera livstidskartor
OBS! Om du registrerar enheten kan du få epostmeddelanden när en kartuppdatering är tillgänglig.‍
Du kan använda viloläget om du vill spara på batterierna när
enheten inte används.‍ När enheten befinner sig i viloläge
förbrukar den mycket litet ström och kan vakna direkt och
användas.‍
TIPS: Spara ström genom att ha enheten i viloläge när batteriet
laddas.‍
Tryck på strömknappen À.‍
2 Tryck fästet Á mot sugkoppen  tills det snäpper på plats.‍
3
4
5
6
Garmin® logotypen på fästet ska vara riktad uppåt.‍
Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
mot vindrutan.‍
Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av
enheten.‍
Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett
klick.‍
Anslut den andra änden av 12-voltsströmkabeln för fordon till
en strömkontakt i bilen.‍
Support och uppdateringar
Garmin Express ger enkel åtkomst till de här tjänsterna till
enheten.‍
• Produktregistrering
• Programvaru- och kartuppdateringar
• Produkthandböcker
• Fordon, röster och andra extrafunktioner
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.‍
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port
på datorn.‍
3 Gå till www.garmin.com/‍express.‍
4 Följ instruktionerna på skärmen.‍
nüMaps Guarantee™
Du får eventuellt hämta en kostnadsfri kartuppdatering inom 90
dagar efter att du mottagit satellitdata när du kör.‍ Gå till www.garmin.com/‍numaps för att ta del av villkoren.‍
Livstidsabonnemang
Vissa modeller har livstidsabonnemang på funktioner.‍ Mer
information finns på www.garmin.com/‍lmt.‍
LT: Den här modellen har ett livstidsabonnemang på
trafikinformation och en trafikmottagare.‍
Komma igång
Stänga av enheten
1 Tryck ned strömknappen tills ett meddelande visas på
skärmen.‍
Meddelandet försvinner efter fem sekunder.‍ Om du släpper
upp strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten
i viloläge.‍
2 Välj Stäng Av.‍
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.‍
Håll strömknappen nedtryckt i 10 sekunder.‍
Söka efter GPS-signaler
Innan du kan navigera med enheten måste du söka efter
satelliter.‍ i statusraden visar satellitsignalens styrka (se
Ikoner i statusfältet).‍ Det kan ta flera minuter innan enheten
hittar satellitsignalerna.‍
1 Starta enheten.‍
2 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.‍
nedtryckt så visas detaljerad
3 Om det behövs håller du
information om satellitsignaler.‍
1
Ange en husbilsprofil
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar.‍ Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden.‍ Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.‍
1
2
3
4
Välj Inställningar > Husbilsprofil.‍
Välj Husbil.‍
Välj .‍
Följ instruktionerna på skärmen.‍
Visa status för GPS-signal
Håll ned
Batteriinformation
När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas direkt.‍
i statusstapeln visar status för det interna batteriet.‍ Du kan
öka batterimätarens exakthet genom att ladda ur batteriet helt
innan du laddar det igen.‍ Avbryt inte uppladdningen förrän
enheten är fullt uppladdad.‍
Ställa in tiden
1 Välj tid i statusfältet.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPSinformation väljer du Automatiskt.‍
• Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller
ned.‍
Aktivera en husbilsprofil
Innan du kan aktivera en profil måste du lägga till profilen (Ange
en husbilsprofil).‍
Enheten beräknar rutter baserat på bredd, längd, höjd, vikt och
andra inställningar för den aktiva profilen.‍
1 Välj Inställningar > Husbilsprofil > Husbil.‍
2 Välj profil.‍
3 Välj Välj profil.‍
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.‍
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.‍
Ställa in volymen
1 Välj Volym.‍
2 Välj ett alternativ:
• Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.‍
• Välj för att stänga av ljudet i enheten.‍
• Välj om du vill visa fler alternativ.‍
Om automatisk volym
På enheter med handsfree-samtal gör automatisk volym att
enhetsvolymen kan anpassas efter fordonets bakgrundsljud
(Telefonsamtal med handsfree).‍
Volymen sänks när bakgrundsljudet blir lägre och höjs i takt
med att bakgrundsljudet blir högre igen.‍
Aktivera automatisk volym
Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån
bakgrundsbullrets nivå.‍
1 Välj Volym > .‍
2 Om det behövs väljer du Automatisk volym.‍
3 Välj Aktiverad.‍
i tre sekunder.‍
Använda skärmknappsatsen
•
•
•
•
•
Välj
för att återgå till föregående menyskärm.‍
Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.‍
Välj eller för att visa fler alternativ.‍
Håll ned eller för att bläddra snabbare.‍
Välj
för att visa en meny med alternativ för den aktuella
skärmen.‍
Använda skärmknappsatsen
Information om hur du ändrar tangentbordslayouten finns i
"Språk- och tangentbordsinställningar" (Språk- och
tangentbordsinställningar).‍
• Välj för att ta bort söktext.‍
• Välj
för att ta bort ett tecken.‍
• Välj om du vill ändra språkläge för knappsatsen.‍
• Välj
om du vill ange specialtecken, t.‍ex.‍
kommateringstecken.‍
• Välj för att byta mellan stor och liten bokstav.‍
Använda en backkamera
VARNING
Håll ögon och uppmärksamhet på körning när du använder en
backkamera.‍ En backkamera är en utökning av
säkerhetsåtgärderna.‍ Den ersätter inte förarens
uppmärksamhet och goda omdöme.‍
Om en backkamera med kompositvideo har installerats i
fordonet kan du visa kamerabilderna på enheten.‍
1 Om det behövs ansluter du kameran till
videoingångskontakten À på fästet.‍
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn.‍ Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner.‍ Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.‍
GPS-signalstatus
Bluetooth® teknikstatus (visas när Bluetooth är aktiverat)
Indikator för transportläge
Aktuell tid
Batteristatus
Ansluten till Smartphone Link
Temperatur
2
Komma igång
2 Välj ett alternativ:
2 Om det behövs väljer du Välj att filtrera efter
• Om kameran är ansluten till backlamporna lägger du i
backväxeln.‍
• Om kameran är ansluten till fordonets batteri väljer du
på skärmen.‍
Kamerabilden visas på enhetens skärm.‍
Positioner
De detaljerade kartorna i enheten innehåller platser, t.‍ex.‍
restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad
väginformation.‍ Använd kategorierna för att söka efter företag
och sevärdheter i närheten.‍ Du kan även söka efter adresser,
koordinater, orter och korsningar.‍
Söka efter platser
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?.‍
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.‍
3 Välj vid behov en underkategori.‍
4 Välj en plats.‍
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier.‍ Listan visar dina
tre senaste valda destinationer.‍
1 Välj Vart?.‍
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.‍
3 Välj en kategori.‍
4 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.‍
5 Välj aktuell destination om det behövs.‍
Söka efter husbilstjänster
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.‍
Du kan söka efter närliggande ställen som erbjuder reparation,
bogsering och andra tjänster för husbilar.‍
Välj Vart? > RV Services.‍
Söka efter husbilsplatser
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.‍
Du kan söka efter husbilsplatser baserat på tillgängliga
bekvämligheter.‍
1 Välj Vart? > RV Parks.‍
2 Om det behövs väljer du Välj att filtrera efter
bekvämligheter, väljer en eller flera bekvämligheter och
väljer Spara.‍
3 Välj en plats.‍
Hitta ACSI™ campingplatser
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.‍
Du kan söka efter Auto Camper Service International (ACSI)
campingplatser baserat på tillgängliga bekvämligheter.‍
1 Välj Vart? > ACSI.‍
Positioner
bekvämligheter, väljer en eller flera bekvämligheter och
väljer Spara.‍
3 Välj en plats.‍
Hitta MHF campingplatser och husbilsparkering
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.‍
Du kan söka efter Motorhome Facts- (MHF)-campingplatser och
husbilsparkering.‍
1 Välj Vart? > MHF.‍
2 Välj ett alternativ:
• För att söka i hela databasen väljer du Alla kategorier.‍
• För att begränsa sökningen till campingplatser väljer du
Campgrounds.‍
• För att begränsa sökningen till husbilsparkeringar väljer
du Camper parking.‍
• För att använda funktionen Sök stavning väljer du .‍
3 Välj en plats.‍
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.‍
1 Välj Vart?.‍
2 Välj Ange söktext i sökfältet.‍
3 Ange hela eller en del av sökordet.‍
Föreslagna sökord visas under sökfältet.‍
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").‍
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.‍
• Om du vill söka efter en adress i närheten, anger du
gatunamnet och gatunumret.‍
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad, anger du
gatunamnet, gatunumret och orten.‍
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.‍
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.‍
Välj
ett alternativ:
5
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord, väljer du ordet.‍
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .‍
6 Välj eventuellt en position.‍
Byta sökområde
1 På huvudmenyn väljer du Vart?.‍
2 Välj Söka nära.‍
3 Välj ett alternativ.‍
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan
Innan du kan söka efter platser i kartan, t.‍ex.‍ restauranger,
sjukhus och bensinstationer, måste du aktivera kartlagret för
platser längs vägen (Anpassa kartlager).‍
1 Välj Visa kartan.‍
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska
sökas.‍
3 Om det behövs väljer du och sedan en kategoriikon för att
visa enbart platser av en viss kategori.‍
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.‍
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.‍
• Välj en punkt, t.‍ex.‍ en gata, korsning eller adressplats.‍
3
5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för att visa mer
information.‍
Söka en adress
OBS! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de
kartdata som finns på din enhet.‍
1 Välj Vart? > Adress.‍
2 Ange adressnummer och välj Klar.‍
3 Ange gatunamnet och välj Nästa.‍
4 Om det behövs, välj Söka nära för att byta stad eller
område.‍
5 Om det behövs väljer du stad eller område.‍
6 Välj vid behov adress.‍
Söka efter senast hittade destinationer
Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.‍
1 Välj Vart? > Senaste.‍
2 Välj en plats.‍
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.‍
Söka efter parkering
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.‍
2 Välj en parkeringsplats.‍
Sökverktyg
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom
att svara på uppmaningar på skärmen.‍
Söka efter en korsning
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.‍
2 Välj ett alternativ:
• Välj stat/provins.‍
• För att ändra land, stat eller provins väljer du Område
eller land och anger ett namn.‍
3 Ange det första gatunamnet och välj Nästa.‍
4 Välj vid behov gata.‍
5 Ange det andra gatunamnet och välj Nästa.‍
6 Välj vid behov gata.‍
7 Vid behov, välj korsningen.‍
Söka efter en stad
Välj Vart? > Kategorier > Städer.‍
Välj Ange söktext.‍
Ange ett ortsnamn och välj .‍
Välj en stad.‍
1
2
3
4
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.‍ Detta kan vara användbart vid geocaching.‍
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.‍
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.‍
3 Välj latitudkoordinaten.‍
4 Ange den nya koordinaten och välj Klar.‍
5 Välj longitudkoordinaten.‍
6 Ange den nya koordinaten och välj Klar.‍
7 Välj Visa på kartan.‍
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori).‍
2 Välj en plats från sökresultaten.‍
4
3 Välj .‍
4 Välj > Spara.‍
5 Om det behövs anger du ett namn och väljer Klar.‍
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.‍
2 Välj Spara.‍
3 Ange ett namn och tryck på Klar.‍
4 Välj OK.‍
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka
till.‍
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.‍
2 Välj Ange min adress, Använd aktuell plats eller Senast
sökta.‍
Platsen sparas som "Hem" på menyn Sparat.‍
Köra hem
Välj Vart? > Kör hem.‍
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.‍
2 Välj .‍
3 Välj > Ändra.‍
4 Ange ändringarna.‍
5 Välj Klar.‍
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.‍
2 Om det behövs väljer du en kategori.‍
3 Välj en plats.‍
4 Välj .‍
5 Välj > Ändra.‍
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.‍
• Välj Telefonnummer.‍
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.‍
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.‍
7 Ändra informationen.‍
8 Välj Klar.‍
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.‍
OBS! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.‍
1 Välj Vart? > Sparat.‍
2 Välj en plats.‍
3 Välj .‍
4 Välj > Ändra > Kategorier.‍
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.‍
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.‍
7 Välj Klar.‍
Ta bort en sparad plats
OBS! Det går inte att återställa borttagna platser.‍
1 Välj Vart? > Sparat.‍
2 Välj > Ta bort sparade platser.‍
Positioner
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
2 Välj en plats.‍
3 Välj Kör!.‍ ‌
Ange en simulerad plats
Förhandsvisa flera rutter
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori).‍
2 Välj en plats från sökresultaten.‍
3 Välj Rutter.‍
4 Välj en rutt.‍
dem och väljer Ta bort.‍
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS:en för att ange en
simulerad position.‍
1 Välj Inställningar > Navigering > GPS-simulator.‍
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.‍
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.‍
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.‍
4 Välj platsbeskrivningen.‍
5 Välj Välj plats.‍
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.‍
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.‍
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.‍
2 Välj ett objekt.‍
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).‍
2 Välj den genväg du till ta bort.‍
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.‍
Egna intressanta platser
Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan.‍ De
kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i
närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.‍
Installera POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på
datorn och installera dem på enheten med programvaran POI
Loader.‍
1 Gå till www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Använda hjälpfilerna för POI Loader
För mer information om POI Loader, se hjälpfil.‍
När POI Loader är öppen, klicka på Hjälp.‍
Söka efter egna intressanta platser
Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de
intressanta platserna på enheten med programvaran POI
Loader (Installera POI Loader).‍
1 Välj Vart? > Kategorier.‍
2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.‍
Navigering
Ändra ruttberäkningsläget
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.‍ Beräkningsläget
påverkar bara bilrutter.‍
Välj Inställningar > Navigering > Beräkningsläge.‍
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan vara längre.‍
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.‍
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).‍
Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.‍
1 Välj Inställningar > Navigering.‍
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.‍
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.‍
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.‍
2 Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade platser.‍
3 Välj en plats.‍
4 Välj Kör!.‍
Din rutt på kartan
MEDDELANDE
Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information
och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade
hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert
sätt.‍ Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar
som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.‍
Din rutt är markerad med en magentafärgad linje.‍ En målflagga
anger din destination.‍
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via
röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på
kartan.‍ Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och du får
en ny vägbeskrivning.‍
Ett datafält som visar aktuell fartbegränsning kan visas när du
kör på huvudvägar.‍
Transportlägen
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på ditt
transportläge.‍ Det nuvarande transportläget visas med en ikon i
statusfältet.‍
Husbilsläge
Personbilsläge
Välja ett transportläge
Välj
.‍
Påbörja en rutt
Använda navigeringskartan
1 Välj Visa kartan.‍
2 Välj valfri plats på kartan.‍
1 Sök efter en plats (Positioner).‍
Navigering
5
3 Välj ett alternativ:
Visa korsningar
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .‍
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .‍
• Om du vill visa specifika kategorier när du inte navigerar
längs en rutt väljer du .‍
• Välj
om du vill centrera kartan på din aktuella plats.‍
Lägga till en punkt på en rutt
Innan du lägger till ett stopp måste du navigera till en rutt.‍
1 Från kartan välj > Vart?
2 Sök efter det extra stoppet.‍
3 Välj stoppet från sökresultatet.‍
4 Välj Kör!
5 Välj Lägg till i aktiv rutt.‍
Göra en avstickare
Innan du kan göra en avstickare måste du lägga till verktyget för
avstickare på kartverktygsmenyn (Anpassa kartverktyg).‍
Du kan göra en avstickare runt ett angivet avstånd längs din rutt
eller avstickare runt specifika vägar.‍ Det här är användbart om
du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.‍
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Avstickare på
kartan.‍
2 Välj ett alternativ.‍
• Om du vill göra en avstickare från din rutt en särskild
sträcka väljer du 0,5 km, 2 km eller 5 km.‍
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du .‍
Om
det behövs väljer du en väg som du vill ta en omväg
3
runt.‍
>
.‍
Visa ruttaktivitet
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och
manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.‍
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.‍
2 Välj en sväng.‍
Detaljerna för svängen visas.‍ Om tillgänglig, visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar.‍
Visa hela rutten på kartan
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.‍
2 Välj > Karta.‍
Visa nästa sväng
Under navigering på en personbilsrutt visas en förhandsvisning
av nästa sväng, filbyte och andra manövrer högst upp till
vänster på kartan.‍
Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller
manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.‍
Välj
på kartan för att visa nästa sväng på kartan.‍
Active Lane Guidance
Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig
visas den bredvid kartan när du närmar dig en sväng i rutten.‍
En färgad linje visas på det rätta körfältet för svängen.‍
6
Varningsikoner
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar.‍ Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden.‍ Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.‍
Varningar om vägförhållanden
Risk för grundstötning
Sidovind
Smal väg
Skarp kurva
Brant nedförsbacke
Trädöverhäng
Om Längre fram
Du kan visa kommande företag och serviceställen längs rutten
eller på den väg där du färdas.‍
Tjänsterna visas under flikar efter kategori.‍
Bensin
Mat
Stoppa rutten
På kartan väljer du
Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar längs
en rutt.‍ När du närmar dig en korsning på rutten visas helt kort
sidan för korsningen, om den är tillgänglig.‍
Välj
från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.‍
Logi
Toaletter
Parkering
Banker och bankomater
Söka efter kommande intressanta platser
1 Välj > Längre fram på kartan.‍
2 Välj en flik.‍
3 Välj en intressant plats.‍
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra vilka kategorier du söker efter, ändra ordning på
kategorierna och söka efter ett specifikt företag eller en specifik
kategori.‍
1 Välj > Längre fram på kartan.‍
2 Välj en tjänstikon.‍
3 Välj .‍
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen till höger om kategorinamnet.‍
• Välj den kategori du vill ändra.‍
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.‍
5 Välj Klar.‍
Navigering
Trippinformation
Visa trippdata från kartan
Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till
verktyget på kartverktygsmenyn (Anpassa kartverktyg).‍
Välj
> Färddata på kartan.‍
Anpassa trippdatafälten
Innan du kan anpassa data som visas i trippdatafälten på kartan
måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn
(Anpassa kartverktyg).‍
1 Välj Visa kartan.‍
2 Välj > Färddata.‍
3 Välj ett trippdatafält.‍
4 Välj ett alternativ.‍
Det nya trippdatafältet visas i trippdatalistan.‍
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt statistik
om resan.‍
OBS! Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att
den mäter förfluten tid under resan.‍
Välj Hastighet på kartan.‍
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om
din aktuella position.‍ Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.‍
Välj fordonet på kartan.‍
Söka efter närliggande serviceställen
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande
serviceställen, till exempel bränsle, sjukhus och polisstationer.‍
1 Välj fordonet på kartan.‍
2 Välj en kategori.‍
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.‍
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.‍
1 Välj fordonet på kartan.‍
2 Välj > Vägbeskrivningar till mig.‍
3 Välj en startplats.‍
4 Välj Välj.‍
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigering > Undvikanden.‍
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
Spara.‍
Om egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika specifika
områden och vägavsnitt.‍ Du kan aktivera och avaktivera egna
undvikanden efter behov.‍
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.‍
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.‍
2 Markera kryssrutan Tripplogg.‍
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.‍
2 Välj > Återställ fält.‍
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för
att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.‍
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen
i färddatorn.‍
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.‍
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.‍
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhets- och
sekretessinställningar).‍
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.‍
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.‍
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till
platsen.‍
Navigering
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigering > Egna undvikanden.‍
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.‍
3 Välj Lägg till område som ska undvikas.‍
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.‍
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.‍
Det valda området skuggas på kartan.‍
6 Välj Klar.‍
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigering > Egna undvikanden.‍
2 Välj Lägg till väg som ska undvikas.‍
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.‍
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.‍
5 Välj Klar.‍
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.‍
1 Välj Inställningar > Navigering > Egna undvikanden.‍
2 Välj ett undvikande.‍
3 Välj > Avaktivera.‍
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigering > Egna undvikanden.‍
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .‍
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.‍
7
Anpassa kartan
Anpassa kartverktyg
Du kan välja de genvägar som visas på kartverktygsmenyn.‍
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartverktyg.‍
2 Välj vilka kartverktyg som ska inkluderas i menyn.‍
3 Välj Spara.‍
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.‍ex.‍ ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.‍
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.‍
2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj Spara.‍
• För att kunna ta emot trafikinformation via Smartphone Link
måste enheten vara ansluten till Smartphone Link via en
aktiv trafikprenumeration.‍
• Enheten måste vara ansluten till fordonsströmmen för att
kunna ta emot trafikinformation via en trafikmottagare.‍
• Om den aktiva trafikmottagaren och enheten ska kunna ta
emot trafikinformation måste de eventuellt vara inom
dataräckhåll för en radiostation som sänder ut trafikdata.‍
• Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer din
enhet eller trafikmottagare.‍
• Om din enhet har en extern antenn bör du alltid ha den
externa antennen ansluten så att du får bästa möjliga
mottagning.‍
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.‍
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare
OBS! Du kan inte anpassa Hastighet.‍
2 Välj vilken typ av data du vill visa.‍
3 Välj Spara.‍
MEDDELANDE
Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.‍
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisning för bil.‍
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.‍
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.‍
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.‍
Fartkameror
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en databas för egna intressanta platser eller
fartkameror.‍
På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig.‍
Kontrollera tillgängligheten på www.garmin.com/‍safetycameras.‍
För dessa platser kan du köpa ett abonnemang för
fartkamerainformation.‍ Abonnemanget inkluderar platser för
hundratals fartkameror.‍ Du får ett larm från enheten när du
närmar dig en säkerhetskamera om du kör för fort.‍
Informationen uppdateras minst varje vecka så att du kan
uppdatera enheten regelbundet för att få den senaste
informationen.‍
Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett
befintligt abonnemang.‍ Varje region som du köper har ett
förfallodatum.‍
Trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten i
trafikinformationen.‍
Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller
länder.‍ Mer information om trafikmottagare och
täckningsområden finns på www.garmin.com/‍traffic.‍
En trafikmottagare ingår i vissa paket, inbyggd i antingen 12 Vströmkabeln för fordonet eller i enheten, och finns som tillbehör
(tillval) till alla modeller.‍
• Trafikvarningar visas på kartan när det förekommer
trafikincidenter utmed rutten eller i ditt område.‍
• Du kan ta emot trafikinformation via en trafikmottagare eller
som en prenumerationstjänst via Smartphone Link (Garmin
realtidstjänster).‍
8
Innan du kan ta emot trafikdata med en trafikmottagare måste
du ha en trafikkompatibel strömkabel.‍ Om enhetsmodellen
innehåller livstids trafikinformation ska du använda den
strömkabel för fordon som medföljde enheten.‍ Om
enhetsmodellen inte innehåller trafikinformation måste du köpa
tillbehöret Garmin trafikmottagare.‍ Gå till www.garmin.com
/‍traffic för mer information.‍
Din enhet kan ta emot trafiksignaler från stationer som sänder
trafikdata.‍
OBS! I vissa områden kan trafikinformation tas emot via FMradiostationer med hjälp av HD Radio™ teknologi.‍
1 Anslut den trafikkompatibla strömkabeln till en extern
strömkälla.‍
2 Anslut avslutningsvis den trafikkompatibla strömkabeln till
enheten.‍
Enheten visar trafikinformation när du befinner dig inom ett
trafiktäckningsområde.‍
Trafikinformationsmottagare
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-kontakt
Extern antennanslutning
Intern antenn
Strömlampa
Adapter för fordonsströmkabel
Placera trafikinformationsmottagaren
Placera strömkabeln till trafikinformationsmottagaren så att du
får bästa möjliga trafikmottagning.‍
1 Rulla ut kabeln.‍
2 Placera kabelns mitt på en plats utan hinder mot himlen, t.‍ex.‍
på instrumentbrädan.‍
OBS! Låt inte kabeln vila på kabelkontakten som ansluter till
fordonets strömkälla.‍
Placera inte kabeln på golvet eller under andra föremål.‍
Visa kommande trafik
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.‍
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.‍
Trafik
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.‍
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.‍
Om trafikprenumerationer
Visa trafik på kartan
Abonnemangsaktivering
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.‍
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.‍
2 Om det behövs väljer du > Text för att visa texten för
trafikkartan.‍
Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljer med din
FM-trafikmottagare.‍ Abonnemanget aktiveras automatiskt när
enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna
tas emot från leverantören av betaltjänsten.‍
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.‍
2 Välj > Trafikförhållanden.‍
3 Välj ett objekt i listan.‍
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.‍
Trafik på rutten
När en trafikfördröjning inträffar på rutten visas en varning på
kartan och enheten beräknar en alternativ rutt för att undvika
fördröjningen.‍ Du kan välja om du vill använda alternativa rutter
automatiskt eller på begäran.‍ Se Trafikinställningar för mer
information (Trafikinställningar).‍ Din enhet kan leda rutten
genom ett trafikhinder om det inte finns någon bättre alternativ
rutt.‍ Förseningstiden läggs automatiskt till i den uppskattade
ankomsttiden.‍
Ta en annan väg
Om du inte ställt in enheten för att automatiskt använda
alternativa rutter kan du manuellt starta en alternativ rutt för att
undvika en trafikfördröjning.‍
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.‍
2 Välj Alternativ rutt.‍
OBS! Om det inte finns någon bättre alternativ rutt är det här
alternativet inte tillgängligt och istället visas På snabbaste
vägen.‍
3 Välj Kör!
Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går
ut.‍ Gå till http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Visa trafikabonnemang
Välj Inställningar > Trafik > Abonnemang.‍
Lägg till ett abonnemang
Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.‍
På huvudmenyn väljer du Trafik.‍
Välj Abonnemang > .‍
Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.‍
Gå till www.garmin.com/‍fmtraffic om du vill köpa ett
abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.‍
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas.‍ Du måste
skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten.‍ Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
kod för varje mottagare.‍
5 Välj Nästa på enheten.‍
6 Ange koden.‍
7 Välj Klar.‍
1
2
3
4
trafficTrends™
När funktionen trafficTrends aktiveras använder enheten
trafikhistorikinformation för att beräkna effektivare rutter.‍
OBS! Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender för aktuell
veckodag eller tid på dagen.‍
Avaktivera trafficTrends
Om du vill förhindra att enheten registrerar eller delar trafikdata
måste du avaktivera trafficTrends.‍
Välj Inställningar > Trafik > trafficTrends.‍
Om trafikövervakningskameror
Aktivera trafik
Trafikövervakningskameror ger dig realtidsbilder av
trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.‍ Du kan spara
kameror som du vill visa regelbundet.‍
Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.‍ När trafikdata
avaktiveras tar enheten inte emot trafikdata, men undviker
fortfarande områden med risk för trafikstockning längs rutter
med hjälp av funktionen trafficTrends, om den aktiverats
(trafficTrends™).‍
1 Välj Inställningar > Trafik.‍
2 Markera kryssrutan Trafik.‍
Spara en trafikövervakningskamera
Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett
abonnemang på tjänsten photoLive och enheten måste vara
ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link
(Smartphone Link).‍
Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.‍
1 Välj Appar > photoLive.‍
2 Välj Tryck här för att lägga till.‍
3 Välj en väg.‍
4 Välj en korsning.‍
5 Välj Tryck här för att lägga till.‍
Visa en trafikövervakningskamera
Innan du kan visa en trafikövervakningskamera måste du spara
en trafikövervakningskamera (Spara en
trafikövervakningskamera).‍
1 Välj Appar > photoLive.‍
2 Välj en kamera.‍
Röstkommando
Röstkommando
OBS! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och
inte nödvändigtvis på alla modeller.‍
OBS! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en
bullrig miljö.‍
Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord
och kommandon.‍ Menyn Röstkommando tillhandahåller
röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.‍
Ange uppvakningsfrasen
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för
att aktivera röstkommando.‍ Som standard är uppvakningsfrasen
inställd på Röstkommando.‍
TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av
röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.‍
1 Välj Appar > Röstkommando > Anpassa fras.‍
9
2 Ange en ny uppvakningsfras.‍
1 Placera telefonen och Bluetooth enheten inom ca 10 m (33
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger
frasen.‍
Välj
Klar.‍
3
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.‍
3 Välj ett alternativ:
fot) från varandra.‍
Aktivera röstkommando
Säg din uppvakningsfras.‍
Menyn Röstkommando visas.‍
Tips för röstkommandon
• Tala med normal röst in i enheten.‍
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.‍
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.‍
• Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.‍
• Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för
att röstkommandon aktiveras av misstag.‍
• Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar
röstkommando.‍
Starta en rutt med röstkommando
Du kan säga namnen på populära välkända platser.‍
Säg din uppvakningsfras (Ange uppvakningsfrasen).‍
Säg Sök efter plats.‍
Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.‍
Säg radnummer.‍
Säg Navigera.‍
1
2
3
4
5
Stänga av ljudet till instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan
att stänga av ljudet till enheten.‍
1 Välj Appar > Röstkommando > .‍
2 Välj Sekretessinstruktioner > Aktiverad.‍
Avaktivera Röstkommando
Du kan avaktivera röstkommando.‍ Det förhindrar att du
aktiverar röstkommandot av misstag när du talar.‍
1 Välj Appar > Röstkommando > .‍
2 Välj Röstkommando > Avaktiverad.‍
Telefonsamtal med handsfree
Om handsfree-samtal
OBS! Bluetooth trådlös teknik är inte tillgängligt på alla modeller
eller för alla språk och regioner.‍
Handsfree-uppringning är tillgänglig på vissa modeller.‍ Enheten
kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth
teknik om du vill ha händerna fria.‍ Ta reda på om din
mobiltelefon med Bluetooth teknik är kompatibel med enheten
genom att gå till www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Det kan hända att din telefon inte kan använda alla de
handsfree-funktioner som finns i enheten.‍
Aktivera trådlös Bluetooth teknik
1 Välj Inställningar > Bluetooth.‍
2 Välj Bluetooth.‍
Para ihop telefonen
Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop
din enhet med en kompatibel mobiltelefon.‍
10
4
5
6
7
8
• Välj Inställningar > Bluetooth > Lägg till telefon.‍
• Om du redan har parat ihop med en annan telefon väljer
du Inställningar > Bluetooth > Telefon > .‍
Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen.‍
Välj OK på enheten.‍
En lista med närliggande Bluetooth enheter visas.‍
Välj telefonen i listan och tryck på OK.‍
Vid behov, bekräfta på telefonen att enheten får ansluta.‍
Om det behövs anger du Bluetooth PIN-koden på telefonen.‍
Tips efter att du parat ihop enheterna
• När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de
automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.‍
• När telefonen är ansluten till enheten kan du ta emot
röstsamtal.‍
• När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den
med den telefon den senast var ansluten till.‍
• Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt
till enheten när enheten slås på.‍
Koppla bort telefonen
1 Välj Inställningar > Bluetooth.‍
2 Välj Telefon > Ingen > Spara.‍
Telefonen kopplas bort från enheten, men fortsätter att vara
ihopparad med den.‍
Ta bort en ihopparad telefon
Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den
ansluter automatiskt till enheten i framtiden.‍
1 Välj Inställningar > Bluetooth > Telefon.‍
2 Välj .‍
3 Välj telefonen och välj Ta bort.‍
Ringa ett samtal
Ringa ett nummer
1 Välj Appar > Telefon > Ring.‍
2 Ange numret.‍
3 Välj Ring.‍
Ringa en kontakt i telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten kopplas.‍ Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig.‍ Vissa telefoner stöder inte den här
funktionen.‍
1 Välj Appar > Telefon > Telefonbok.‍
2 Välj en kontakt.‍
3 Välj Ring.‍
Ringa upp en plats
1 Välj Appar > Telefon > POI kategorier.‍
2 Välj en intressant plats.‍
3 Välj Ring.‍
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Ignorera.‍
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten ansluts.‍ Det kan ta ett par minuter innan
Telefonsamtal med handsfree
samtalshistoriken blir tillgänglig.‍ Vissa telefoner stöder inte den
här funktionen.‍
1 Välj Appar > Telefon > Samtalshistorik.‍
2 Välj en kategori.‍
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.‍
3 Välj ett samtal.‍
1 Starta Smartphone Link på din telefon.‍
2 På enheten väljer du Inställningar > Bluetooth och
Använda alternativ för Samtal pågår
5
1 Välj på kartan under ett samtal.‍
2 Välj ett alternativ.‍
• Överför ljudet till telefonen genom att välja Handenhet.‍
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill
stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill
samtala privat.‍
TIPS: Du kan använda den här funktionen med
automatiska system, som en röstbrevlåda.‍
• Välj Tyst för att stänga av telefonen.‍
• Avsluta samtalet genom att välja Lägg på.‍
Ange ett hemtelefonnummer
TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom att
redigera ”Hem” i listan över sparade platser (Ändra en sparad
plats).‍
1 Välj Appar > Telefon > > Ange hemnummer.‍
2 Ange ditt telefonnummer.‍
3 Välj Klar.‍
Ringa hem
Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för
din hemposition.‍
Välj Sparat > Hem >
> Ring.‍
Använda appar
Använda hjälpen
Välj Appar > Hjälp om du vill visa information om hur du
använder enheten.‍
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Appar > Hjälp >
.‍
Smartphone Link
Med appen Smartphone Link kan du synkronisera platsdata
med din telefon och få åtkomst till realtidsinformation via
telefonens dataanslutning.‍ Enheten överför data från
Smartphone Link via trådlös Bluetooth teknik.‍
Realtidsinformationen finns tillgänglig kostnadsfritt och
abonnemangsbaserat via Garmin realtidstjänster (Garmin
realtidstjänster).‍
Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med
din telefon varje gång enheten ansluter till Smartphone Link.‍
Hämta Smartphone Link
Smartphone Link är tillgänglig för vissa smartphones.‍ Gå till www.garmin.com/‍smartphonelink eller läs i butiken med appar
för din telefon om kompatibilitet och tillgänglighet.‍
Hämta Smartphone Link från butiken med appar för din
telefon.‍
Information om hur du hämtar och installerar appar finns i
telefonens användarhandbok.‍
Ansluta till Smartphone Link
Innan du kan ansluta till Smartphone Link måste du hämta och
installera Smartphone Link-programmet på din telefon.‍
Använda appar
3
4
6
markerar kryssrutan Bluetooth.‍
Välj Bluetooth inställningar på telefonen.‍
Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och sök efter
närliggande Bluetooth enheter.‍
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.‍
På telefonen väljer du enheten i listan över närliggande
enheter.‍
Följ anvisningarna på skärmen och på enheten för att
bekräfta ihopparningen.‍
visas i statusfältet på enheten när Smartphone Link är
anslutet.‍
Skicka en position från telefonen till enheten
Smartphone Link är registrerad som en navigationsapp på din
telefon.‍
1 På telefonen väljer du knappen för att börja navigera till en
plats (se telefonens användarhandbok).‍
2 På appmenyn väljer du Smartphone Link.‍
Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs
positionen till de senast hittade alternativen på din enhet.‍
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone
Link
När enheten är ansluten till telefonen och tar emot Garmins
realtidstjänster, kan du avaktivera handsfree-samtal.‍
1 Välj Appar > Smartphone Link.‍
2 Välj din telefon.‍
3 Avmarkera kryssrutan Ringa med handsfree.‍
Garmin realtidstjänster
Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten
vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone
Link (Ansluta till Smartphone Link).‍
Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till Garmin
realtidstjänster.‍ Garminrealtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri
och abonnemangsbaserad realtidsinformation på enheten, t.‍ex.‍
trafikdata och väder.‍
Vissa tjänster, t.‍ex.‍ väder, är tillgängliga som separata appar på
din enhet.‍ Andra tjänster, t.‍ex.‍ trafik, utökar de befintliga
navigationsfunktionerna på enheten.‍ För funktioner som kräver
åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Linksymbolen.‍ Symbolen visas bara när enheten är ansluten till
Smartphone Link.‍
Prenumerera på Garmins realtidstjänster
Innan du kan prenumerera på Garmins realtidstjänster måste du
installera Smartphone Link-appen på telefonen.‍
1 Starta Smartphone Link-appen på telefonen (Ansluta till
Smartphone Link).‍
2 Välj Garmins realtidstjänster.‍
En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.‍
3 Välj en tjänst.‍
4 Välj priset.‍
5 Välj Prenumerera.‍
6 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.‍
Välj Appar > Sista platsen.‍
11
Om ecoRoute
I vissa områden måste du köpa en upplåsningskod eller ett
ecoRoute™ HD-tillbehör innan du kan använda ecoRoute
funktioner.‍ Mer information finns på www.garmin.com/‍ecoroute.‍
Funktionen ecoRoute beräknar bränsleekonomin och
bränslepriset för att navigera till ett mål.‍ Den har också verktyg
för att öka bränsleeffektiviteten.‍
De data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en
uppskattning.‍ Uppgifterna läses inte in från fordonet om du inte
använder ecoRoute HD-tillbehöret.‍
Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon
och dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin (Kalibrera
bränsleekonomin).‍
ecoRoute HD-tillbehör
När du har anslutit tillbehöret ecoRoute HD kan din enhet ta
emot fordonsinformation i realtid, såsom felmeddelanden,
varv/min och batterispänning.‍ Din enhet innehåller data som
lästs in från fordonet av tillbehöret ecoRoute HD vid beräkning
av ecoRoute data.‍
HD-tillbehöret ecoRoute fungerar bara ihop med enheter som
har trådlös Bluetooth teknik.‍
Gå till www.garmin.com/‍ecoRoute.‍
Ställa in fordonet
Första gången du använder ecoRoute funktionerna måste du
ange fordonsinformation.‍
1 Välj Appar > ecoRoute.‍
2 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Ändra bränslepriset
1 Välj Appar > ecoRoute > Vid pumpen.‍
2 Ange det aktuella bränslepriset och välj Nästa.‍
3 Välj Ja.‍
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta
bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor.‍ Du
bör kalibrera när du tankar.‍
1 Välj Appar > ecoRoute > Vid pumpen.‍
2 Ange aktuellt bränslepris.‍
3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt sedan
senaste fulltankning.‍
4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan senaste
fulltankning.‍
5 Välj Nästa.‍
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.‍
6 Välj Spara.‍
Om ecoChallenge
Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom
att få poäng för dina körvanor.‍ Ju högre ecoChallenge-poäng du
får, desto mer bränsle sparar du.‍ ecoChallenge samlar in data
och beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i
transportläge för personbil.‍
Visa ecoChallenge-poäng
Välj Appar > ecoRoute > ecoChallenge.‍
Om ecoChallenge-poäng
Acceleration: Visar poängen för jämn och gradvis acceleration.‍
Du mister poäng om du gasar snabbt.‍
Bromsning: Visar poängen för jämn och gradvis bromsning.‍ Du
mister poäng om du bromsar hårt.‍
Hastighet: Visar dina poäng när du kör i den mest bränslesnåla
hastigheten.‍
12
Total: Visar ett genomsnitt av poängen för hastighet,
acceleration och bromsning.‍
Nollställa ecoChallenge-poängen
1 Välj Appar > ecoRoute > ecoChallenge.‍
2 Välj > Nollställ.‍
Visa information om bränsleekonomi
1 Välj Appar > ecoRoute > Bränsleekonomi.‍
2 Välj en del av diagrammet att zooma in.‍
Avståndsrapporter
Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den
genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att
navigera till ett mål.‍
En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör.‍ Om du
avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerapport för den
sträcka du har kört.‍
Visa en körsträckerapport
Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten.‍
TIPS: Du kan ansluta enheten till datorn och öppna
körsträckerapporter i mappen Rapporter på enheten.‍
1 Välj Appar > ecoRoute > Körsträckerapport.‍
2 Välj en rapport.‍
Nollställa ecoRoute information
1 Välj Appar > ecoRoute > Fordonsprofil.‍
2 Välj > Nollställ.‍
Visa myGarmin meddelanden
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link
(Ansluta till Smartphone Link).‍ Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.‍
Du kan visa meddelanden från myGarmin, t.‍ex.‍ meddelanden
om programvara och kartuppdateringar.‍
1 Välj Appar > myGarmin.‍
Om det finns olästa meddelanden visas antalet på myGarmin
ikonen.‍
2 Välj ett meddelandeämne.‍
Hela meddelandet visas.‍
Visa väderprognosen
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link
(Ansluta till Smartphone Link).‍ Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.‍
1 Välj Appar > Väder.‍
2 Välj en dag.‍
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.‍
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj Appar > Väder > Aktuell position.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.‍
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.‍
Visa väderradarn
Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella
väderförhållanden och en väderikon på kartan.‍ Väderikonen
ändras och visar vädret i närheten, t.‍ex.‍ regn, snö eller åska.‍
1 Välj Appar > Väder.‍
2 Vid behov, välj en ort.‍
Använda appar
3 Välj
> Väderradar.‍
Visa vädervarningar
Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på
kartan.‍ Du kan också visa en karta med vädervarningar i
närheten av din aktuella plats eller den valda orten.‍
1 Välj Appar > Väder.‍
2 Om det behövs väljer du en ort.‍
3 Välj > Vädervarningar.‍
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhets- och sekretessinställningar).‍
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
på i kartan.‍
Välj Appar > Platser jag besökt.‍
Datahantering
Kontrollera vägförhållanden
1 Välj Appar > Väder.‍
2 Om det behövs väljer du en ort.‍
3 Välj > Vägförhållanden.‍
Du kan lagra filer på enheten.‍ Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.‍
OBS! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me,
Windows NT® eller Mac® OS 10.‍3 och tidigare.‍
Planera en resa
Filtyper
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa med flera destinationer.‍
1 Välj Appar > Reseplanerare.‍
2 Välj Ny resa.‍
3 Välj Välj startplats.‍
4 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori).‍
5 Välj Välj.‍
6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du .‍
7 Välj Nästa.‍
8 Ange ett namn och tryck på Klar.‍
Schemalägga en resa
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa med flera destinationer.‍
1 Välj Appar > Reseplanerare.‍
2 Välj resa.‍
3 Välj en plats.‍
4 Välj ett alternativ:
• Välj Avgångstid.‍
• Välj Ankomsttid.‍
5 Välj ett datum och en tid och välj sedan Spara.‍
6 Välj Varaktighet.‍
7 Välj den tid du kommer att stanna på platsen och välj Spara.‍
8 Vid behov, upprepa steg 3–7 för varje plats.‍
Navigera till en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.‍
2 Välj en sparad resa.‍
3 Välj Kör!.‍
4 Om du blir tillfrågad, välj en rutt (Din rutt på kartan).‍
Ändra en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.‍
2 Välj en sparad resa.‍
3 Välj .‍
4 Välj ett alternativ:
• Välj Byt namn på resan.‍
• Välj Ändra destinationer för att lägga till en plats, eller
för att ändra ordning på platser.‍
• Välj Ta bort resa.‍
• Välj Optimera ordningen om du vill ordna resans stopp i
den mest effektiva ordningen.‍
Enheten stöder följande filtyper.‍
• Kartor och GPX-waypointfiler från myGarmin™
kartprogramvara, inklusive MapSource®, BaseCamp™, och
HomePort™ (Egna intressanta platser).‍
• GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI
Loader (Installera POI Loader).‍
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com/‍trip
_‍planning).‍ Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra
filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och
egna intressanta platser.‍
Installera ett minneskort
Enheten har funktioner för microSD™ och microSDHCminneskort.‍
1 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.‍
2 Tryck ned det tills du hör ett klick.‍
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln
som följde med enheten.‍
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.‍
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.‍
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.‍
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.‍
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator).‍
2
3
4
5
6
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.‍
Öppna filläsaren på datorn.‍
Välj en fil.‍
Välj Ändra > Kopiera.‍
Bläddra till en mapp på enheten.‍
OBS! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte
lägga några filer i Garmin mappen.‍
Välj Ändra > Klistra in.‍
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
Datahantering
13
sätt för att undvika dataförluster.‍ Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.‍
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.‍
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.‍
2 Koppla bort kabeln från datorn.‍
Anpassa enheten
Kart- och fordonsinställningar
Om du vill öppna sidan Kart- och fordonsinställningar väljer du
Inställningar > Karta och fordon.‍
Fordon: Ändrar ikonen som visar din position på kartan.‍ Gå till www.garmingarage.com för fler ikoner.‍
Kartvisning för körning: Anger perspektiv på kartan.‍
Kartinfo: Anger detaljnivå på kartan.‍ Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.‍
Karttema: Ändrar färg på kartdata.‍
Kartverktyg: Välj de genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.‍
Kartlager: Anger de data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager).‍
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.‍
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.‍
TIPS: Om du vill köpa ytterligare kartprodukter går du till
www.garmin.com/‍us​/‍maps.‍
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.‍
2 Välj en karta.‍
Ändra en husbilsprofil
Du kan ändra fordonets vikt och mått samt
varningsinställningarna.‍
1 Välj Inställningar > Husbilsprofil > Husbil.‍
2 Välj en profil.‍
3 Välj > Ändra.‍
4 Välj ett fält för att ändra det.‍
Navigeringsinställningar
Om du vill öppna sidan Navigeringsinställningar väljer du
Inställningar > Navigering på huvudmenyn.‍
Beräkningsläge: Anger ruttinställning.‍
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.‍
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.‍
Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med
miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.‍
Säkerhetsläge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamhet från körningen.‍
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.‍
Ruttpreferenser
Om du vill öppna sidan med inställningar för Beräkningsläge
väljer du på huvudmenyn Inställningar > Navigering >
Beräkningsläge.‍
14
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.‍
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som
kan ha längre körsträcka.‍
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.‍
Mindre bränsle: Beräknar rutter som kan förbruka mindre
bränsle än de andra rutterna.‍
Fågelvägen: Beräknar en direkt linje från din plats till din
destination.‍
Bildskärmsinställningar
Om du vill öppna sidan Bildskärmsinställningar väljer du
Inställningar > Skärm.‍
Färgläge: Ändrar skärmens ljusstyrka.‍ Om du minskar
ljusstyrkan kan du spara på batterierna.‍
Skärmtidsgräns: Anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge.‍
Ljusstyrka: Anpassar skärmens ljusstyrka.‍
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm.‍ Skärmbilderna
sparas i mappen Screenshot på enheten.‍
Bluetooth inställningar
Om du vill öppna Bluetooth inställningarna väljer du, på
huvudmenyn, Inställningar > Bluetooth.‍
Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.‍
Lägg till telefon: Hanterar anslutning mellan din enhet och
trådlösa headset med trådlös Bluetooth teknik.‍
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar enheter med trådlös Bluetooth teknik.‍
Slå ifrån Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.‍
2 Välj Bluetooth.‍
Trafikinställningar
Om du vill öppna sidan Trafikinställningar väljer du
Inställningar > Trafik.‍
Trafik: Aktiverar trafik.‍
Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska
användas för trafikdata.‍ Automatiskt väljer bäst trafikdata
automatiskt.‍
Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.‍
Optimera rutt: Väljer ifall optimerade alternativa rutter ska
användas automatiskt eller på begäran (Trafik på rutten).‍
Trafikmeddelanden: Väljer allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.‍
trafficTrends: Aktiverar funktionen trafficTrends
(trafficTrends™).‍
Enheter och tidsinställningar
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du,
på huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.‍
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.‍
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.‍
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.‍
Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som
används för geografiska koordinater.‍
Språk- och tangentbordsinställningar
Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord
väljer du Inställningar > Språk och tangentbord.‍
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.‍
Anpassa enheten
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.‍
OBS! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.‍
Välj ett språk för knappsatsen: Anger språk för tangentbordet.‍
Enhets- och sekretessinställningar
Om du vill öppna sidan Enhetsinställningar väljer du
Inställningar > Enhet.‍
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.‍
EULA: Visar licensavtalet för slutanvändare som gäller för ditt
val.‍
OBS! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.‍
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.‍
Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för myTrends
funktionerna Platser jag besökt och Tripplogg.‍
Inställningar för larmade positioner
Välj Inställningar > Positionslarm.‍
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.‍
Varningar: Anger den typ av larmade positioner som varningar
ska spelas upp för.‍
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.‍
1 Välj Inställningar.‍
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.‍
3 Välj > Återställ.‍
Bilagor
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.‍
• Strömkabel för fordon • USB-kabel • Nätadapter (valfritt tillbehör) Ladda enheten
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.‍
• Anslut enheten till fordonsströmkabeln.‍
• Anslut enheten till datorn med hjälp av den medföljande
USB-kabeln.‍
• Anslut enheten till det extra tillbehöret strömadapter, t.‍ex.‍ en
väggadapter.‍
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon
MEDDELANDE
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen.‍ 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.‍
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta
den säkring som finns i fordonsadapterns ände.‍
1 Skruva loss ändstycket À.‍
Bilagor
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.‍
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.‍
Sätt i en snabb säkring på 2 A.‍
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.‍
Skruva tillbaka ändstycket i fordonets strömkabel Ã.‍
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Undvik att tappa enheten.‍
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.‍
Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.‍
Rengöra ytterhöljet
MEDDELANDE
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.‍
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.‍
2 Torka enheten torr.‍
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.‍
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.‍
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.‍
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.‍
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.‍
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.‍
• Förvara inte enheten i handskfacket.‍
• Registrera din produkt på http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Montera enheten på instrumentbrädan
MEDDELANDE
Klistret på tejpen för permanent montering är extremt svårt att ta
bort efter att du har satt dit den.‍
Använd monteringsplattan till att fästa enheten på
instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav.‍ Mer
information finns på www.garmin.com.‍
1 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera
plattan.‍
2 Ta bort skyddsarket från den permanenta fästtejpen på
plattans undersida.‍
3 Placera plattan på instrumentbrädan.‍
4 Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.‍
5 Placera sugkoppsfästet på plattan.‍
6 För spaken nedåt (mot plattan).‍
15
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort enheten från fästet
1 Tryck på frigöringsfliken på enhetens undersida.‍
2 Luta enheten framåt.‍
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.‍
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.‍
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.‍
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.‍
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på (www.garmin.com).‍
2 Klicka på fliken Kartor.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Köpa tillbehör
Gå till http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.‍
2 Torka med en ren, torr trasa.‍
3 Montera sugkoppen (Ansluta enheten till fordonsström).‍
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd
(Navigeringsinställningar).‍
• Ta ut enheten från garage och bort från höga byggnader och
träd.‍
• Stå stilla i flera minuter.‍
Enheten visas inte som flyttbar enhet på
datorn
På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av
MTP (Media Transfer Protocol).‍ I MTP-läge visas enheten som
en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet.‍ Det finns
funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista® och
Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.‍
Enheten visas inte som bärbar enhet på
datorn
På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via
USB-masslagringsläget.‍ I USB-masslagringsläge visas enheten
som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet.‍
I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3
används USB-masslagringsläge.‍
Min enhet visas inte som bärbar enhet,
flyttbar enhet eller volym på datorn
1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.‍
2 Stäng av enheten.‍
3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till
enheten.‍
TIPS: Enheten ska anslutas direkt till en USB-port på datorn
och inte till en USB-hubb.‍
Enheten startas automatiskt och ställs i MTP-läge eller USBmasslagringsläge.‍ En bild av enheten ansluten till en dator visas
på enhetens skärm.‍
Telefonen ansluter inte till enheten
• Välj Inställningar > Bluetooth.‍
Fältet Bluetooth måste anges till Aktiverad.‍
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den
inom 10 m (33 fot) från enheten.‍
• Gå till www.garmin.com/‍bluetooth om du behöver mer hjälp.‍
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln för fordon (Byta
säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon).‍
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.‍
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är mellan 0 °C
och 45 °C (mellan 32 °F och 113 °F).‍
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.‍
Mitt batteri tappar laddningen ganska fort
•
•
•
•
•
Minska skärmens ljusstyrka (Bildskärmsinställningar).‍
Korta ned skärmtidsgränsen (Bildskärmsinställningar).‍
Minska volymen (Ställa in volymen).‍
Avaktivera trådlös Bluetooth teknik (Slå ifrån Bluetooth).‍
Försätt enheten i viloläge när den inte används (Aktivera och
avsluta viloläget).‍
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.‍
• Lämna inte enheten i direkt solljus.‍
Det verkar inte som om batterimätaren visar
rätt
1 Låt enheten ladda ur helt.‍
2 Ladda upp enheten helt utan att avbryta laddningscykeln.‍
16
Felsökning
Index
Symboler
12V strömkabel 1
2D-kartvy 8
3D-kartvy 8
A
active lane guidance 6
adresser, söka 4
aktuell position 7
anpassa, undvikanden 7
anpassa enheten 14
automatisk volym 2
aktivera 2
avstickare 6
avståndsrapporter 12
B
backkamera 2
batteri
ladda 1, 2, 15, 16
maximerar 16
problem 16
besvara samtal 10
bildskärmsinställningar 14
Bluetooth teknik 10, 16
aktivera 10
avaktivera 14
inställningar 14
bränsle, priser 12
bränsleekonomi. 12 Se även ecoRoute
bränslepris, ändra 12
byta namn på resor 13
byta sökområde 3
D
dator, ansluta 13, 16
destinationer. Se positioner
E
ecoChallenge 12
ecoChallenge-poäng 12
återställa 12
ecoRoute 12
avståndsrapporter 12
ecoChallenge-poäng 12
fordonsprofil 12
HD-tillbehör 12
kalibrera bränsleekonomi 12
körsträckerapport 12
ecoRoute HD, tillbehör 12
egna intressanta platser 5
enhets-ID 15
EULA 15
extrafunktioner
egna intressanta platser 5
fartkameror 8
F
ta bort 5
geocaching 4
GPS 1, 2
H
hem
ange platser 4
köra 4
ringa 11
telefonnummer 11
ändra position 4
hjälp. 11 Se även produktsupport
husbil, profiler 2, 14
Husbil, profiler 2
I
ID-nummer 15
ihopparning 10
koppla bort 10
ta bort ett ihopparat headset 10
telefon 10, 16
instrumentbrädans fäste 15
inställningar 14, 15
Intressant plats. 5 Se även Intressanta platser
(POI)
intressanta platser (POI Loader) 5
intressanta platser (POI)
egna 5
extrafunktioner 5
POI Loader 5
K
kablar, kraft 15
kalibrera bränsleekonomi 12
kameror
alternativ 2
säkerhet 8
karta, datafält 8
kartbild
2D 8
3D 8
kartlager, anpassa 8
kartor 5, 7, 14
bläddra 3
datafält 7
detaljnivå 14
köpa 16
lager 8
livstid 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
tema 14
uppdatera 1
visa rutter 6
kartperspektiv 8
kartverktyg 8
koordinater 4
koppla bort telefon 10
korsningar, söka 4
köra hem 4
fartkameror, databas 8
felsökning 16
filer
format som kan användas 13
överföra 13
fordonsprofil 2, 12
fågelvägen, navigera 5
färddator 7
återställa information 7
färdhistorik 15
fäste, ta bort 16
L
G
M
Garmin Express 1
registrera enheten 1
uppdatera programvaran 1
Garmin realtidstjänster 11
Garmins realtidstjänster, prenumerera på 11
genvägar
lägga till 5
Index
ladda enheten 1, 2, 15, 16
larm för larmade positioner, inställningar 15
latitud och longitud 4
livstidskartor 1
ljud, larmade positioner 15
ljusstyrka 2
lägga till stopp 6
längre fram
anpassa 6
söka efter serviceställen 6
microSD-kort, installera 13
minneskort 13
montera enheten
instrumentbräda 15
personbil 1
sugkopp 1, 16
ta bort från fäste 16
myGarmin, meddelanden 12
myTrends, rutter 7
N
navigering 5
fågelvägen 5
förhandsgranska rutter 5
inställningar 14
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
nästa sväng 6
P
parkering 4
sista platsen 11
POI Loader 5
positioner 3, 4, 13
aktuell 4, 7
ange hem 4
ringa 10
senaste sök 4
simulerad 5
spara 4
söka efter 4
prenumerationer
Garmins realtidstjänster 11
nüMaps Lifetime 1
trafik 1
produktregistrering 1
produktsupport 11
profiler, husbil 2, 14
programvara
uppdatera 1
version 15
R
rapporter, körsträcka 12
registrera enheten 1
rengöra enheten 15
rengöra pekskärmen 15
reseplanerare 13
redigera en resa 13
riktningar 6
ringa 10
rutter
beräkna 5
föreslagna 7
förhandsvisning 5
inställningar 14
myTrends 7
starta 5
stoppa 6
visa på kartan 6
röstkommando 9, 10
aktivera 10
navigera med 10
tips för användning av 10
uppvakningsfras 9
röststyrning 9
S
samtal 10
avaktivera 11
hem 11
historik 10
kontakter 10
ringa 10
ringa upp 10
samtal väntar 11
svara 10
satellitsignaler
söka 1
visa 2
senast hittade platser 4
serviceställen längre fram 6
simulerade platser 5
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 14
skärmknappsats 2
skötsel av enheten 15
17
Smartphone Link 11
ansluta 11
avaktivera samtal 11
Garmin realtidstjänster 11
Snabbsökning 3
spara, aktuell position 4
sparade platser 5, 13
kategorier 4
redigera 4
ta bort 4
språk
röst 14
tangentbord 14
stopp, lägga till 6
strömkablar 15
byta säkringen 15
fordon 1
strömknapp 1
stänga av ljud, ljud 10
stöld, undvika 15
sugkopp 16
svänglista 6
säkring, ändra 15
söka efter platser. 3 Se även positioner
adresser 4
använda kartan 3
kategorier 3
koordinater 4
korsningar 4
orter 4
söka på kartan 3
söka efter serviceställen, längre fram 6
söka efter tjänster 3
sökfält 3
U
undvikanden
anpassa 7
avaktivera 7
område 7
ta bort 7
väg 7
vägegenskaper 7
USB, koppla bort 13
V
Var är jag? 4, 7
varningar
fartkameror 15
larmade positioner 15
ljud 15
varningsikoner 6
viloläge 1
visning av korsningar 6
volym, justera 2
väder 12
radar 12
vägförhållanden 13
vägbeskrivningar 6
vägförhållanden, väder 13
Å
återställa
enhet 1
trippdata 7
återställa inställningarna 15
T
ta bort
ihopparat headset 10
resor 13
ta bort fästet 16
tangentbord 2
layout 14
språk 14
telefon
ihopparning 10, 16
koppla bort 10
telefonbok 10
telefonsamtal 10
ringa 11
röstuppringning 11
samtal väntar 11
stänga av ljud 11
svara 10, 11
telefonsamtal med handsfree 10
tidsinställningar 2, 14
tillbehör 16
trafficTrends 9
avaktivera 9
trafik 8, 9, 14
aktivera ett abonnemang 9
alternativ rutt 9
incidenter 9
kameror 9
karta 9
livstidsabonnemang 1
lägg till abonnemang 9
mottagare 8
söka efter förseningar 9
trafficTrends 9
trafikövervakningskameror 9
spara 9
visa 9
transportlägen 5
trippdata, återställa 7
trippinformation 7
visa 7
tripplogg, visa 7
18
Index
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising