Garmin | GPSMAP 640 | Garmin GPSMAP 640 naslaggids

Garmin GPSMAP 640 naslaggids
Automotive-modus: Werken met uw GPSMAP 620/640
Opmerking: Noord-Amerikaanse kaarten zijn vooraf op de GPSMAP 640 geladen. Om de autofuncties
van de GPSMAP 620 te kunnen gebruiken, is de GPSMAP 620 Automotive Kit vereist.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
GPS-signaalsterkte.
➊
➋
➌ ➍
Gebruiksmodus. Tik op dit pictogram als u een andere
modus wilt kiezen.
➎
➏
Batterijstatus.
Huidige tijd. Tik hierop als u de tijdinstellingen wilt
wijzigen.
➐
➑
Tik hierop als u een bestemming wilt zoeken.
Tik hierop als u de kaart wilt weergeven.
Automotive-modus: pagina Menu
Tik hierop als het volume wilt aanpassen.
Tik hierop als u de hulpmiddelen wilt gebruiken, zoals Instellingen en Aangepaste routes.
Automotive modus: ����
Uw bestemming
����������� ������
vinden
Het menu Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar
adressen, plaatsen en andere locaties. De gedetailleerde kaarten (voorgeladen op uw GPSMAP 640 of
optioneel geladen op uw GPSMAP 620) bevatten miljoenen nuttige punten, zoals restaurants, hotels en
garages.
Automotive-modus: Een stopplaats toevoegen
U kunt een stopplaats (“via-punt”) aan uw route toevoegen. De GPSMAP 620/640 wijst u de weg
naar het via-punt en daarna naar uw eindbestemming.
1.
2.
3.
4.
Tik terwijl er een route actief is op Menu > Waarheen?.
Zoek de extra stopplaats.
Tik op Ga!.
Tik op Toevoegen als Via-punt als u deze stopplaats aan uw route wilt toevoegen. Tik op
Instellen als nieuwe bestemming als u van deze stopplaats uw eindbestemming wilt maken.
Automotive-modus: Een omweg maken
1. Tik terwijl er een route actief is op Menu.
2. Tik op Omrijden.
De GPSMAP 620/640 probeert u zo snel mogelijk terug te krijgen op uw oorspronkelijke route.
Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan de GPSMAP 620/640 mogelijk geen omweg
berekenen.
Automotive-modus: De route stoppen
1. Tik terwijl er een route actief is op Menu.
2. Tik op Stop.
Automotive-modus: Het volume aanpassen
Tik in de pagina Menu op Volume. Tik op
naast Demp als u alle audio wilt dempen.
en
als u het volume wilt regelen. Tik op het vakje
Automotive-modus: Een thuislocatie instellen
1. Tik op Waarheen?.
2. Selecteer een categorie.
U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.
1. Tik op Waarheen? > Naar huis.
2. Selecteer een optie:
• Geef uw adres op.
• Gebruik uw huidige locatie.
3. Selecteer een subcategorie. 4. Selecteer een bestemming.
• Kies in een lijst met recent gevonden locaties.
Automotive-modus: Naar huis gaan
Tik op Waarheen? als u naar huis wilt navigeren nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld. >
Naar huis.
5. Tik op Ga!.
Tip: tik op
en op
voor meer keuzen.
© 2008 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
GPSMAP® 620/640
naslaggids
Plaats uw GPSMAP 620/640 in de montagesteun
1.
2.
3.
4.
Klap de vergrendeling op de montagesteun omhoog.
Klik het onderste deel van het toestel vast in de steun.
Kantel het toestel terug totdat het niet meer verder kan.
Klap de vergrendeling omlaag zodat het toestel in de
montagesteun blijft zitten.
De GPSMAP 620/640 uit de montagesteun verwijderen:
1. Klap de vergrendeling op de montagesteun omhoog.
2. Kantel het toestel voorwaarts en haal het uit de montagesteun.
De GPSMAP 620/640 in- en uitschakelen
De GPSMAP 620/640 in de
montagesteun plaatsen
Maritieme modus: Zoeken naar satellieten
Maritieme modus: Uw huidige locatie opslaan
Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De balken geven de
satellietsterkte aan. Als ten minste één balk groen is, ontvangt de GPSMAP 620/640
satellietsignalen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren.
1. Tik in het scherm Thuis op Markeren.
2. Tik op Wijzig waypoint > Naam als u het waypoint een naam wilt geven.
1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel uw GPSMAP 620/640 in.
Maritieme modus: Werken met uw GPSMAP 620/640
➊ ➋ ➌➍ ➎
➊ Gebruiksmodus. De maritieme
De GPSMAP 620/640 inschakelen:
• Als de montagesteun in uw boot of auto wordt aangesloten op de voeding, wordt het toestel
ingeschakeld zodra u het in de steun plaatst.
• Als u het toestel handmatig wilt inschakelen, dient u de Aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat
het Garmin-logo op het scherm wordt weergegeven.
➋
De GPSMAP 620/640 uitschakelen:
• Als u het toestel uit de montagesteun haalt, wordt u gevraagd of u op batterijvoeding wilt doorgaan.
Tik op Uitschakelen als u het toestel wilt uitschakelen.
• Houd de Aan/uit-knop ingedrukt totdat het toestel wordt uitgeschakeld.
➌
➍
➎
➏
Let OP: Als de maritieme montagesteun niet is aangesloten via het contact of een schakelaar, maakt de
GPSMAP 620 gebruik van de accu van de boot, zelfs als deze is uitgeschakeld. Verwijder het toestel uit de
montagesteun om te voorkomen dat de accu van de boot leegloopt.
Een Secure Digital (SD)-kaart plaatsen
Maritieme modus: Rechtstreeks naar een bestemming
navigeren
1. Tik in het scherm Thuis op Kaarten > Navigatiekaart.
2. Tik in de navigatiekaart op de plaats waarheen u wilt navigeren.
1. Draai aan de vergrendelingsring en verwijder het batterijpak. De SDkaartsleuf bevindt zich onder in het batterijcompartiment, tegenover de
batterijcontactpunten.
2. Plaats een SD-kaart in de opening met het label zichtbaar en met de
SD-kaartcontactpunten weggericht van de batterijcontactpunten.
3. Schuif de SD-kaart in de SD-kaartsleuf en druk totdat deze vastklikt.
4. Plaats het batterijpak.
Een SD-kaart verwijderen:
1. Verwijder de batterij.
2. Druk de SD-kaart omlaag totdat deze klikt en loskomt van de
SD-kaartsleuf.
3. Verwijder de SD-kaart.
modus wordt weergegeven met een
bootpictogram, de automotive-modus met
een autopictogram. Tik op dit pictogram
als u een andere modus wilt kiezen.
XM®-satellietsterkte (alleen beschikbaar
➏
op de GPSMAP 640 als u een optionele
GXM™ 40 XM-antenne gebruikt).
GPS-signaalsterkte.
Batterijstatus.
Maritieme modus: scherm Thuis
Huidige tijd.
Categorieën scherm Thuis en acties. Tik op een pictogram als u het bijbehorende menu wilt
weergeven, of voer de desbetreffende actie uit.
Opmerking: Tik op en als u wilt in- en uitzoomen. Tik op een willekeurig punt op de kaart
en versleep het punt als u over de kaart wilt bewegen.
3. Als het kaartwijzerpictogram zich op de locatie bevindt waarheen u wilt navigeren, dient u op
Navigeer naar > Ga naar te tikken.
4. Volg de paarse lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming. Navigeer voorzichtig; vermijd
landmassa’s en obstakels terwijl u de lijn naar uw bestemming volgt.
Richting naar
bestemming
Een SD-kaart plaatsen
Positie en
koers
Navigatieinformatie
Rechtstreeks naar een bestemming navigeren
Als u een locatie wilt opslaan, zoals uw jachthaven of een goede visstek, dient u deze als waypoint te
markeren.
Maritieme modus: Rechtstreeks naar een opgeslagen locatie
navigeren
1.
2.
3.
4.
Tik in het scherm Thuis op Waarheen? > Waypoints.
Tik op het waypoint waar u naartoe wilt navigeren.
Tik op Navigeer naar > Ga naar.
Volg de paarse lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming. Navigeer voorzichtig; vermijd
landmassa’s en obstakels terwijl u de lijn naar uw bestemming volgt.
Maritieme modus: MOB-waypoints (Man Overboard) gebruiken
Met een MOB-waypoint (Man Overboard) kunt u zowel een waypoint met een internationaal MOBsymbool ( ) maken en daarna onmiddellijk met een rechtstreekse koers naar het MOB-waypoint
navigeren.
Een MOB-waypoint markeren:
1. Tik op Markeren links boven in het scherm behalve in het scherm Thuis. Op deze wijze wordt uw
huidige positie direct als waypoint gemarkeerd.
2. Tik op Man-over-boord. Het waypoint wordt als MOB-waypoint gemarkeerd en het navigeren begint
automatisch.
Opmerking: U kunt ook op Man-over-boord tikken op het scherm Thuis als u een MOB-waypoint
wilt markeren en er onmiddellijk naartoe wilt navigeren.
Maritieme modus: Stoppen met navigeren
1. Tik op Menu terwijl u over de navigatiekaart navigeert.
2. Tik op Stop navigatie.
Opmerking: U kunt ook stoppen met navigeren op het scherm Waarheen?.
Maritieme modus: De schermverlichting aanpassen
1. Druk in een willekeurig scherm kort op de Aan/uit-knop.
2. Sleep de schuifbalk voor de schermverlichting naar links als u de helderheid wilt verlagen, en naar
rechts als u de helderheid wilt verhogen. Het venster rechts van de schuifbalk voor de schermverlichting
geeft het niveau van de schermverlichting in procenten weer.
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Ga naar www.garmin.com voor meer documentatie en informatie.
December 2008
Onderdeelnummer 190-01006-55 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising